Proč jel papež František do Kanady?

29. 07. 2022 | 15:26
Přečteno 5136 krát
Když vidím usmívajícího se premiéra Trudeaua, pak nevím čemu se směje a říkám si: ano, černého Petra za nástupce kanadské vlády vzal na sebe papež František.

„Kanadský ministr pro vztahy s domorodými obyvateli Marc Miller papežův projev kritizoval. František se podle něj vyhnul zmínce o sexuálním násilí ve svém výčtu druhů zneužívání, kterému byly děti vystavován. Podle agentury Reuters svou kritikou hovořil i za některé ze zástupců domorodých komunit.“ (zpráva ČTK z 28.7.2022)


Možná že někoho udivila zpráva uveřejněná ČTK, ve které jsme se mohli dočíst, že návštěva Svatého Otce papeže Františka v Kanadě má určitý kritický ohlas uvnitř Církve, ale i ve veřejnosti.

Myslím, že je zapotřebí si uvědomit, že současná Církev i naše společnost se vyrovnává se svou historií, s dějinami. V současné době se to děje také protřednictvím různých hnutí. (BLM atd.) Měl jsem možnost zažít podobnou situaci na generální kapitule Dominikánského řádu v Mexiku v r. 1992, kdy došlo k ostré výměně názorů mezi chilským provinciálem, který byl potomkem indiánů a jeho mladým sociem, který byl také potomek indiánů. Hodnotili španělskou kolonizaci Latinské Ameriky. A zde je zapotřebí si uvědomit, že stojíme před problémem, kdy kriticky až vyhraněně kriticky zpřevracíme celou problematiku dějinného vývoje lidstva. Představme si, že by současný prezident ČR poklekal před potomky Markomanů, Kvádů nebo Bójů, a prosil je o odpuštění, že my Slované jsme okupovali jejich vlast! Vidíme, že toto jsou skutečnosti nad kterými se usmějete a možná řeknete, že starý emeritní arcibiskup blouzní. Ale přiznejme si, že vidíme tento problém např. ve státě Izrael, ale také můžeme říci, že ho vidíme i v Novém světě, tedy v Americe – Latinské, Střední i Severní.

Musíme si skutečně uvědomit, že tak jako není snadné se dnes vyrovnat s příchozími, kteří přicházejí z jiných kulturních a civilizačních oblastí, tak tento problém spočíval i v kontaktu, který zažili naši předkové. My jsme nebyli koloniální země, nemáme moře a s těmito otázkami jsme se nestřetli. Ale je přirozené, že velké národy mají snahu expandovat a šířily se na jiné kontinenty. Tento problém prodělávali obyvatelé Ameriky, Austrálie, Asie i Evropy ve své historii, podobně jako ho prožívala i Církev, která byla součástí společnosti 15., 16., 17., 18. století. Jestliže přicházejí kolonisté do Severní Ameriky především koncem 17. století a v 18. století, setkávají se tam s indiánskými kočovnými kmeny, které se převážně živí lovem, žijí v lesích atd. Každý z nás viděl řadu westernů alias kovbojek a ví o čem mluvím. Ale pro vzdělaného a usedlého měšťana Velké Británie, Francie a dalších západoevropských zemí v oné době, bylo jasné, že se zde setkávají s nižším civilizačním stupněm. Vím, že mě okamžitě označíte za rasistu, za člověka, který nemá vůbec vhled do situace. Čtěme ale současnou tehdejší literaturu. Jestliže se po roce 1860, tzn. v druhé polovině 19. stol., vytvoří francouzsko - anglicky mluvící samostatná Kanada jako stát v rámci Britského impéria, pak tehdejší osvícené hlavy a elity konstatují, že pro indiánské obyvatelstvo je nejlepší cestou integrace do té civilizační vrstvy ve které se nalézají Francie i Velká Británie a další země. Toto řešení odpovídalo tehdejší době. To znamená: především je to škola a výchova. Vzpomeňme na řešení romského problému v 60. a 70. letech 20. století v socialistickém Československu. Mohl bych zde argumentovat a předkládat mnoho a mnoho dalších důvodů a analogií.

Internátní škola znamenala pro indiánské chlapce a děvčata opravdu katastrofu, protože byli vytrženi ze svého prostředí. Vyrůstali totiž v kmenu, v rodu, v rodině, a byli všech těchto opor zbaveni. Ale tehdejší racionalita, která neměla dostatek empatií, chtěla tento proces urychlit. Toto byly důvody, která vedly k zakládání internátních škol. Uvědomme si prosím, že Kanada a Britská říše tehdejší doby neznaly náboženskou svobodu a katolická církev byla minimálně tolerována. Přistoupila tedy k tomuto prostoru v Kanadě s pomocnou rukou, protože školské a vychovatelské instituce chtěly pomoci. Zcela jistě i tyto řeholní sestry a kněží byli vychováváni v tehdejších školách, tak jako my dnes. Takže přijímali tento model světa. Docházelo nejenom k tomu, že děti byly nuceny hovořit anglicky či francouzsky. Byly to způsoby, které můžeme znát i z 20. stol. ve Střední Evropě. Používalo se tělesných trestů. Myslím, že jsem a nejsem trilobit a znám dětské školní tresty: facka, ukazovátko anebo hozené klíče, které cvrnkly do hlavy neposlušného žáka. A nechodili jsme si stěžovat ani rodičům, protože bychom nepochodili, neboť bychom museli přijít s pravdou ven, co jsme zase vyváděli. Tím nechci bagatelizovat jakým způsobem se tato výchova podepsala na tehdejší indiánské dětské populaci.

Jestliže si dále uvědomíte přelom 19. a 20. století, pak je tu určité zchudnutí společnosti, rozšíření velkých epidemických nemocí, umístění velkého množství dětí v jejich nedostatečném hygienicko-zdravotním stavu. Je pak jasné, že tyto děti byly vystaveny nejenom citovému stresu, ale i obrovskému imunologickému náporu. Jestliže samotné vedení těchto škol požadovalo od tehdejší vlády finanční pomoc, které se nedostávalo, pak odpovědí bylo, že děti mají pracovat na zahradách, polích apod. To vše jsou věci, které znám ze socialistického Československa. To byly naše brigády o žních, na cukrovce, na bramborách, na chmelu a byly úplně stejné. Jsem zvědav, jestli bývalí členové komunistického establishmentu půjdou a budou přede mnou klekat a líbat mi ruce. Ne mě, ale celým generacím. Musíme si prosím uvědomit tyto skutečnosti.

To pochopil Jan Pavel II. protože znal co byla diktatura komunismu a nacismu, proto se vydal do Kanady, upozornil na tyto přehmaty a vyjádřil své politování a omluvu. Současný papež František pod vlivem situace, která je vyhrocená, emocionální a bez jakýchkoli historických znalostí (BLM apod.), a se svým týmem poradců považoval za vhodné, aby papež navštívil tyto kmeny a představitele těchto generací a vyjádřil jim svojí omluvu. Musíme ale také ovšem pochopit reakci na toto, protože tím hlavním viníkem nebyl papež Pius IX., ale byla to vláda Britského impéria, tedy královský majestát královny Viktorie a tehdejší vláda Kanady. Když vidím usmívajícího se premiéra Trudeaua, pak nevím čemu se směje a říkám si: ano, černého Petra za nástupce kanadské vlády vzal na sebe papež František. Jeho krok je především krokem velké pokory a odvahy. Ale na druhé straně se domnívám, že je chybou, že ti, kteří doprovázejí tuto cestu měli dostatečně vysvětlit celé souvislosti. Mýlím se! Protože P. F. Lombardi je vysvětlil, ale ani katolická média, ani naše média se nikdy nenamáhají, aby se snažily porozumět a souvislosti vysvětlit. Vidíme tuto situaci v celé šíři i nahotě nejenom v těchto otázkách, ale i v současném světě. V krizi, kterou prožíváme dnes s Ruskou agresí na Ukrajině, která má ovšem mnohem širší dopad, ale má také mnohem širší politické souvislosti o kterých nejsme téměř vůbec informováni.

Chtěl bych říci, že je zapotřebí pochopit skutečnou situaci, ale musíme také být i spravedliví vůči minulosti, vůči našim předkům, kteří jednali podobně jako jednáme dnes my. Ať si každý zpytuje svou situaci, rodinnou situaci v době 1. světové války, První republiky, Protektorátu, a chování s ohnutou páteří a hřbetem i v době komunismu. Také i v současné době, kdy se mnozí bojíme říci to co považujeme nejenom za svůj názor, ale co je skutečností. Zamysleme se také nad tím, jak budoucnost bude hodnotit a kritizovat naše současné politické, kulturní, náboženské, mediální elity i každého z nás.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy