Romština dnes

19. 02. 2014 | 20:50
Přečteno 5971 krát
Tak moc mě dostal do kolen článek na iDnes.cz z 16. 2. 2014 s názvem: Romové umí stále méně romsky. Můžou za to obavy rodičů i tlak komunismu, který popisuje stav romského jazyka, že jsem se rozhodl krátce reagovat. Jasně, národ definuje krom jiného zejména jazyk, souhlas. V této zemi je romština v kolapsu. Ano, my Romové, jsme jednou z deseti oficiálně uznaných národnostních menšin žijících v ČR, ale zároveň jsme také právoplatnými občany ČR. A jako takový bychom snad měli zejména ovládat úřední jazyk naší země. Pokud vnímáme romštinu jako jazyk našich předků a jsme rozhodnuti tento udržovat, tak budiž, je to naše záležitost. A pokud je náš romský jazyk, jazyk našich předků skutečně na prahu klinické smrti, tak je to jen a pouze naše vina. Je to vina nás Romů, kteří máme morální povinnost rodný jazyk hýčkat, o tento pečovat a hlavně předávat ho dalším generacím. Pokud se však iDnes.cz, pozastavuje nad úpadkem jazyka a zdůvodňuje toto, cituji:

Romové v Česku postupně ztrácejí znalost jazyka svých předků. Romštinu neovládají zejména děti. Jejich rodiče totiž často mají strach z problémů ve škole, a tak na své potomky mluví raději česky.


Pak jsem nucen nesouhlasit, neznám totiž žádného občana ČR romské národnosti, který by znal pouze romštinu a nedovedl, ani slovo česky (možná nějaký důchodce, který ještě zažil 2WW, a nedávno dorazil z nějaké slovenské izolace v sociálně vyloučené osadě). Třeba se, ale pletu a v naší zemi žije mnoho Romů, kteří hovoří jen romsky a česky nedovedou ani pípnout. Pak mě napadá, že by nebylo pro tyto (vlastně pro nás všechny) marné, se při sčítání osob hlásit k tomu, že jsme Romové, aby bylo možno podepřít jasnou cifrou těch potřebných deset a více procent romských obyvatel v obci. Ale, ani v takovém případě by to neměli snadné lidé hovořící ve vlastní zemi jenom jazykem své národnostní menšiny a nezvládat jazyk úřední. Neumět v Česku, hovořit česky a ještě se cítit dotčeně je CHUCPE! My se vlastně pořád nějakým nedomyšleným výkřikem a následným brojením stavíme do pozice lidí, kteří jsou tu spíše na návštěvě, mají jako takový nárok na pohoštění ve všech slova smyslech, než skuteční občané.
Romové v ČR, kteří jsou právoplatní občané, úřední jazyk své země znají, nebo by znát podle mě měli a to včetně těch, kteří zároveň ovládají i romštinu. Je skutečně hodně přitažené za vlasy, tvrdit, že když je mateřský jazyk Romů romština, tak je v první řadě důležité rozvíjet tento a s úředním jazykem státu, kterého jsem občanem si hlavu nelámat, neb mám nárok na dvojjazyčné formuláře, výuku ve škole v romštině a na úřadech mám nárok na tlumočníka, protože romsky s námi i přes všechno toto, nebude mluvit každý, koho oslovíme, nebo s kým bychom mluvit měli. Osobně totiž považuji znalost úředního jazyka svého státu za primární a romštinu proto vnímám jako sekundární. Pokud tu však je tendence romštinu používat, romsky hovořit a k romštině vézt své potomky, nic nám v tom nebrání. Naopak učme své děti hovořit romsky a zároveň mějme na paměti, že jsme občané ČR a jako takový bychom nejspíš měli také hovořit úředním jazykem státu, který nám vydal rodný list, občanský průkaz a cestovní pas.
Někdy, když se těch internetových pro-romských článků sejde více, nabývám pocit, že jsem neustále pod nějakým bičem a nemám žádná práva. Že jsem jak afroameričan žijící na jihu USA v padesátých letech dvacátého století, nemám základní lidská práva (nikoliv, že by mi byla upřena, ale prostě je nesmím vlastnit), segregační zákon v plném proudu a místa v restauracích a autobusech označená jako white X colored. Navíc tyto články a vyjádření „zasvěcených znalců“ ve mně navozují dojem, že Romové v ČR jsou na návštěvě, jsme imigranti, kteří si nedávno odseděli pár měsíců v Červeném Újezdu, při čekání na vyřízení žádosti o azyl a nyní musíme našlapovat velice opatrně, pokud chceme zůstat, neb disponujeme pouze jistou obdobou americké Zelené karty. Nyní tedy můžeme zůstat, ale za cenu znásilnění toho jediného zbytku naší kultury, našeho romského jazyka.
Takhle nějak vypadají asociace, které víří v mé hlavě vždy po té, když se dočtu, něco podobného. Jasné, Romové v ČR to nemají snadné, ale to nemění nic na skutečnosti, že jsme občané této země, jsme tady doma a existují jisté právní mechanizmy, které nám a komukoliv jinému umožní domoci se svých práv. Ale to bych zabředal někam, kam se mi skutečně nechce, takže opět se vrátím k té romštině.

Nikdo a nic, nám Romům nebrání hovořit romsky, romštinu učit i naše děti a romsky vzájemně komunikovat, mějme však na paměti, že pouze ze znalostí romštiny a již žádného jiného jazyka k tomu, se sami ocitneme na jiném vývojovém stupni, než naše okolí, kde je evoluce a vývoj v plném proudu. A jedno malé pozitivum pro zděšené romisty a romské intelektuály na závěr. V době globalizace to vypadá tak, že dříve či později se jazyk ve všech státech zreguluje na jeden celosvětový a tím bude angličtina. Pokud tu je nějaká pravděpodobnost, že spolu s ní přetrvá i nějaký jiný, pak to navíc bude nepochybně romština. Vede mě k této myšlence ta skutečnost, že Romové jsou po celém světě. Ve většině zemí světa žije určité procento Romů a romština je jazyk, kterým se všichni dorozumí, ať pocházejí z jakékoliv země a mají jakékoliv vzdělání a jsou na společenském žebříčku, dole, či nahoře. To znamená, že romština není závislá na tom, jak o ni pečují Romové v ČR, protože i kdyby všichni tuzemští Romové za padesát let, už neuměli romsky ani pípnout, neznamená to konec našeho jazyka. Nositelů tohoto kulturního dědictví jsou po světě miliony. Naší ostudou, ostudou Romů žijících v této zemi je stav, v jakém se romský jazyk dnes nalézá, ale neznamená to konec romštiny jako takové.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Nedávno probíhal v JAR rozsáhlý terenní výzkum ve školství. Přes nesmírné prostředka nalité do škol v černoškých obalstech černošské děti v 15 letech neustále zaostávají v průměru o 2,5-3 roky za indickými, čínskými a bělošskými dětmi.

Jako jeden z HLAVNÍCH důvodů se jeví docházka do školy v jiném než "prvním rodném jazyce". Zaostávají hlavně ty černošské děti které vyrůstají v prostředí kde se mluví kmenovým jazykem a kde je angličtina "cizí jazyk".
Naoprioti tomu jihoafričtí indové a čínani mluví doma z 99,99% anglicky, angličtina je jejich rodný jazyk a to ve škole samozřejmě pomáhá.
Upadnutí romštiny jako aktivně používaného jazyka není třeba zvlášt litovat. Podobná situace je v Irsku. Přestože je irský keltký jazyk na školách povinný, v celém irsku jej používá pouze 18-20 tisíc lidí.

Irská kultura - knihy, písně atd - existuje ale z 99% existuje v angličtině.
19. 02. 2014 | 21:09

Yosif K napsal(a):

Romské žactvo na školách má na svých bedrech jiné urgentnější problemny než řešit, zda si vzít na hrb ještě vyučování v romštině.

Kde by dnes bylo Irsko, kdyby tak angličtina nebyla první samozřejmý jazyk?
19. 02. 2014 | 21:12

Da.Rock napsal(a):

Máte naprostou pravdu, pane Horváthe.
Ale to máte těžké, v médiích a mezi intelektuály je obrovské množství multikulturalistů a sluníčkářů, a ti potřebují vykázat nějakou činnost pro vlastní zviditelnění. Takže si napřed vykonstruují nějaké ty utlačované menšiny, aby je pak mohli srdnatě bránit. A klidně i proti jejich vůli, když na to přijde.
Z jejich pohledu nemůže být menšina integrovaná, každá může být jen diskriminovaná a utlačovaná a oni jsou tady od toho, aby na to upozorňovali a nádavkem si jako příslušníci majority rituálně švihali záda bičem, jako trest za všechna minulá, současná i budoucí příkoří. A když si přitom ještě mimochodem můžou kopnout do komunistů, tak co může být lepšího?
19. 02. 2014 | 21:20

Richard napsal(a):

něco Romsky jsem se naučil u stánku s rychlým občerstvením. Stojím si tak ve frontě na nějaké pití, když tu přede mnou Romka objednává párek v rohlíku a ptá se děcek "chas tatarka abo kečup", to jedno pak cosi ještě zamumlalo "mama pijamel sako rat". Ale Olaši ti válí, sic si do toho tahaj angličtinu a dávaj děckám fajné jména, třeba Qentin Lakatoš, Brandon Stojka, ale jinak švihaj ...nic proti.
19. 02. 2014 | 21:23

Vandal napsal(a):

A když si přitom ještě mimochodem můžou kopnout do komunistů, tak co může být lepšího?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kopat do komunistů je jenom v zájmu sebezáchovy každého národa, to může pochopit i člověk s IQ80.

Potom, když se aspoň trochu snaží seznámit se s důsledky bolševického řádění.
19. 02. 2014 | 21:27

Joe Ratata napsal(a):

Milí Rómové,
češtinu se neučte, s tou se daleko nedostanete.
Dnes i na místo uklízečky požadují SŠ a znalost pokud možno dvou světových jazyků, takže na sociálce byste se měli v pohodě domluvit anglicky.
Angličtina je nezbytná i při azylové turistice. V Kanadě se česky na dávkách nedomluvíte.
Navíc ekologicky předvídavé české vlády vědí, že je nás v té naší kotlince příliš mnoho a tak podporují většinovou populaci tak, že brzy bude menšinová. Pak už nadřazenou rasu neuživí.
S Čechy svojí budoucnost rozhodně nespojujte.
19. 02. 2014 | 21:28

Richard napsal(a):

"Dnes i na místo uklízečky požadují SŠ a znalost pokud možno dvou světových jazyků, takže na sociálce byste se měli v pohodě domluvit anglicky"

"Hey Joe", začněte u porna, tam jsou takové jednoduché výrazy, které byste mohl pochopit, v němčině i english, pak ze sebe budete cizojazyčné věty střílet "ratatatata....",
19. 02. 2014 | 21:43

Občan napsal(a):

Hezkyyy!
To jste ťal, pane Horváthe, do živého. A "profesionální Cikáni"
Vás nebudou mít rádi.

IDěs lže; což není nic nového. Protože romština byla před plyšákem vyučována na pražské fildě a znal jsem pár učitelů, kteří ji absolvovali spolu s učitelstvím či v rámci postgraduálu. Ovšem bylo možno ji vystudovat i samostatně. Dokonce mám v knihovně učebnici romštiny, vydanou někdy počátkem 70. let; je to poměrně útlá (dost mrňavá písmenka) brožovaná kniha s hnědožlutými deskami.
Kamarád, co učil na speciálce v Hlubočepích, romštinu absolvoval a učil ji právě na té speciálce.

Musím, bohužel, konstatovat, že jste opět taková bílá vrána; a živoucí důkaz toho, že kdo chce, zvládne rodný jazyk i úřední jazyk země, jejímž je občanem. Achjo, kéž by vás takových byla většina. Ale nejste úplně sám! Kamarád z Libně, Cikán černý jak bota, umí dobře česky i cikánsky; přitom je to obyčejný zedník a celý život se poctivě živí rukama. Jeho tři děti, dnes už hodně dospělé, už cikánsky moc neumějí. Ne proto, že by nechtěl nebo se bál je naučit cikánsky. Ale ony nějak necítily potřebu a vyrostly jako Češi na "pražštině". Prostě se asimilovaly a jsou Čechy s tmavou pletí. Všechny tři táta s mámou dokopali k maturitě a nelitují toho.

Víte, já si myslm, že až konečně vyroste generace cikánských dětí, která dobře zvládne češtinu a zapadne do většinové společnosti, tak se k řeči svých předků vrátí. Sice asi poněkud skanzenovitým způsobem a jenom někteří z té generace, ale vrátí. Na rozdíl od Lužických Srbů, které jsme po plyšáku hodili přes palubu a Němci se pečlivě postarali, aby už nevyrostla žádná další generace, která by lužickou srbštinu ovládala, bude se ta integrovaná generace moci učit cikánštinu bez problémů.
19. 02. 2014 | 21:59

Medikolog napsal(a):

Máte pravdu, pane DRH. Mě ten článek na iDnes také nadzvedl mandle. Přitom neřeší, zda děti v Čechách žijících a do českých škol chodících Slováků ovládají slovenštinu jako rodilí mluvčí..

Výuka dalšího jazyka k učivu navíc je další zátěží na mozek i sitzfleisch každého žáka... a pokud ten zrovna neoplývá nadáním ani pílí a školu bere jako pasťák s noclehem doma a s vycházkami, není důvod mu výuku zpřísňovat o cikánštinu.

Ta je jako latina. Latinsky mluví katolický klerus, takže kdo umí latinsky a podaří se mu v cizině, kde se místní řečí nedomluví odchytit kněze, může komunikovat. Latina je díky teologické praxi dostatečně homogenní; když anglosasský lékař v angličtině vyslovuje medicinální latinu, zní to jako nelatina:-).

Kolik dialektů je ve světě cikánštiny nevím, romština je jedním z nich, ale nakolik je balkánská romština totožná s romštinou nebalkánských populací ve světě víte vy. Komplikuje to nejenom komunikaci, ale i výuku... Takže iDnesáci zase řeší marginální problém
19. 02. 2014 | 22:12

Čochtan napsal(a):

Radku,
mám několik otázek.
1) Do jaké míry se kryje cikánština cikána z Ostravy s cikánštinou maďarského nebo třeba španělského cikána ?
2) Má smysl zachovat řeč, ve které není možné provádět školní výuku ani do 9. třídy ?
3) Jak zní Pythagorova věta v cikánštině ?
4) Má cikánština výrazy třeba pro hlavní součástky motoru ?
19. 02. 2014 | 22:48

Yosif K napsal(a):

Ohledně házení lužických srbů přes palubu - žádného lužického srba jsem přes palubu letět neviděl.

Kdo chce mluvit doma lužickosrbsky, tak může. Kdo ne tak nemusí. Jde o přirozený vývoj.
19. 02. 2014 | 22:56

Renata Vostrovská napsal(a):

" Osobně totiž považuji znalost úředního jazyka svého státu za primární a romštinu proto vnímám jako sekundární."
------------------------------------------------------------------------------------
Vidím to stejně. A jak tomu bylo před 89.?
20. 02. 2014 | 02:17

Maximus napsal(a):

Odposlechnuto:
Z rozhodnutí EU nesmí mít jídlo v názvu hanlivý výraz etnika. Proto se ruší název "Cikánská pečeně". Nový název je "Nepřizpůsobivá roláda". (-:
20. 02. 2014 | 03:02

Ládik!!! napsal(a):

Já už neslyšel romštinu - nepamatuju. Naposledy někdy za komanče před Tuzexem v Ostravě. Rozuměl jsem jen 2 souslovím - "něchceš bony?" a "nědělej ty do mě nervy!". Na Náměstí lidových milicí se hovořilo jinou řečí, té jsem nerozuměl vůbec. Po oné lingvistice zbyly na lavičkách a na dlažbě jen mastné fleky a mnohdy něco horšího. Dnes (cca 20 let) nemám tu čest se potkávat s romštinou. Tuzex už není na Náměstí lidových milicí s dominantou obchodního domu Fekal se jmenuje Masarykovo.
20. 02. 2014 | 04:35

Ládik!!! napsal(a):

a náměstí LM (asi ještě chrápu)
20. 02. 2014 | 04:36

Baba napsal(a):

Přijmout jiný jazyk jako vyučovací bude asi snazší než v tom jiném jazyku, který svojí vyučovatelností svědčí o vyšší technické pokročilosti jeho uživatelů, rozlišovat stylové vrstvy potažmo je správně používat.
20. 02. 2014 | 09:06

aga napsal(a):

No nevím. Obecně bych řekl, že jazyk je emanací duše národa. Je to "živá bytost", a pokud krní a choří národní duše, umírá s ní i jazyk. Lze ho sice mumifikovat a vystavovat v muzeu, ale co z toho...
20. 02. 2014 | 09:17

scallop napsal(a):

Čochtan

Podobne otazky kladli nemci ceskym obrozencum v 19. stoleti.
20. 02. 2014 | 11:18

aga napsal(a):

scallop

:))) Teď ještě pár nezištných, angažovaných a vzdělaných romských obrozenců, a to přirovnání bude sedět.
20. 02. 2014 | 11:31

Gadžol napsal(a):

Má vůbec cigánština výrazy jako práce, pořádek, slušnost???
20. 02. 2014 | 12:12

Viola napsal(a):

Pane autore, není se co divit, že romsky cikáni přestávají mluvit. Učit malé dítě romsky, znamená dát mu značku. Dítě je upřímné a když romsky umí, tak ten jazyk použije a tím se označkuje. Je nazaměstnanost a ať chcete, nebo ne, cikáni se diskriminují v přijetí do pracovního procesu. Cikán, který neumí pípnout romsky se zcela zařadil do společnosti a je plnoprávným občanem. Romský stát neexistuje a existovat nebude. Každý cizinec, když emigruje musí umět jazyk národa, kam se přistěhoval i Češi. A Češi v cizině toho dokázali hodně, máte nějaký vzor cikána, který něco ve světě znamenal?
20. 02. 2014 | 12:34

Viola napsal(a):

Maximus :-)))
20. 02. 2014 | 12:36

Čochtan napsal(a):

scallope,
jenže Češi měli spoustu kvalitních nadšených lidí. Obrozenců. Mnozí byli až geniální. A sémě jejich práce padlo na úrodnou půdu. Český národ měl nejen umělce, ale i universitní profesory a vědce, úspěšné podnikatele a mecenáše.
To vše u cikánů neexistuje. Ani ti kvalitní, vzdělaní nadšenci, ani ta úrodná půda.
20. 02. 2014 | 12:37

Adam Procházka napsal(a):

Dvojjazyčnost pěstovati!

Možná stojí za zmínku, že v Německu vyrůstá třetí generace Turků, která se nenaučila správně německy, ale obstojně turecky taky neumí. Naopak ale existují mnozí, kteří oba jazyky zvládli velmi dobře. Zdá se totiž, že neznalost jednoho jazyka nezvyšuje znalost druhého.

Přesně naopak! Od malička dvojjazyčně vychovávané děti o to hravěji zvládnou jazyk třetí a čtvrtý - jak pozoruji mimo jiné i na svých dětech. Jejich mozky jsou strukturovány jinak a výhodněji, než u lidí od narození jednojazyčných. Tyto základy však nutno položit už v nejrannějším věku a stojí to hodně péče.

Ale i původně jednojazyčné děti se mohou dokonale doučit druhý jazyk. Oproti různým radám z okolí, naši v emigraci nikdy nepřestali mluvit doma česky, což se nijak negativně neprojevilo při učení se Němčiny ve škole a od kámošů. Jen to stálo trochu víc námahy.

Děti zpravidla nemívají problém s pocitem dvojité identity. Když ale neovládají žádný jazyk správně, chybí jim sebevědomí a mívají potřebu, zoufale se vymezovat proti svému prostředí a hlásit se vždy k té druhé identitě (což ovšem nedovedou udržet při změně prostředí). Je dobře známo, že tzv. Turkdeutsche, kteří v Německu agresivně vystavují svoje Turectví, se okamžitě změní v Němce, jakmile se octnou v tureckém prostředí. Je to pro ně samotné velmi zatěžující a nikomu to neprospívá.
To pomalu zjišťují i některé státy, které dvojjazyčnost dříve hloupě potlačovaly a dnes ji začínají považovat za své kulturní bohatství.

Důležité je, v obou jazycích také číst.
Existuje v Romštině dostatek literatury?
20. 02. 2014 | 12:43

Viola napsal(a):

Občane

"Víte, já si myslm, že až konečně vyroste generace cikánských dětí, která dobře zvládne češtinu a zapadne do většinové společnosti, tak se k řeči svých předků vrátí. Sice asi poněkud skanzenovitým způsobem a jenom někteří z té generace, ale vrátí."

To až z romského etnika vyroste nějaká Božena Cikánská (Němcová) a sebere pohádky cikánské babičky z mechu a kapradí.
20. 02. 2014 | 12:44

Viola napsal(a):

Adame Procházko

ovšem, když znám česky a německy, mohu říci, že kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem, o znalosti romštiny si dovolím říci, že to neplatí.
20. 02. 2014 | 12:46

Viola napsal(a):

Čochtane

dokonce měl i český národ učitele národů. Co by asi tak národy učili cikáni?
Tancovat a hrát umí skoro každý Čech, co Čech, to muzikant, se říká.
20. 02. 2014 | 12:48

Maximus napsal(a):

Odposlechnuto:

V ZŠ na druhém stupni mají žáci psát písemku, učitel instruuje žáky a povídá, pište úhledně a pořádně jako na základce ve svém mateřském jazyce, abych to po vás přečetl. Mladý Vietnamec se zarazí a povídá si pod fousy "no jak myslíš"!
20. 02. 2014 | 12:59

Adam Procházka napsal(a):

Paní Violo,
na základě čeho si myslíte, že by Romština měla být podřadnější?
20. 02. 2014 | 13:06

Viola napsal(a):

Adame Procházko

neřekla jsem podřadnější, ale není jaksi celistvá - jaksi lidská, je v ní spousta jakoby jen výkřiků a mísí se s daným jazykem, podle toho, kde se zrovna cikán nachází. Dalo by se říci, že je slengová.
20. 02. 2014 | 13:14

Čochtan napsal(a):

Violo,
Ty už sebrala nějaká Milena Hübschmannová. Češka s německým jménem. Cikánům chybí inteligence, vzdělaní cikáni. Ti totiž jakmile dosáhnou určité úrovně nechtějí mít se svým etnikem nic společného. Pokud se nedali na karieru profesionálního cikána.
20. 02. 2014 | 13:15

Čochtan napsal(a):

Adame procházko,
cikánština je podřadnější, protože je řečí podřadných, nevzdělaných a hlavně nevzdělatelných lidí. Není schopná předat "svým dětem" ani to základní vzdělání.
Už jsem to nahoře (19.2. 22:48) psal:
3) Jak zní Pythagorova věta v cikánštině ?
4) Má cikánština výrazy třeba pro hlavní součástky motoru ?
20. 02. 2014 | 13:22

Viola napsal(a):

Čochtane, přesně tak, když se cikán vyhrabe nahoru, snaží se zapomenout odkud přišel a to je možná pro ně škoda. Na druhou stranu ti, kterým nebylo dopřáno zas nemají rádi ty druhé a tak se vylučují, rozdělují, no možná i jako my, když vidíme miliardáře, který se rochní ve svém zlatu a na "lůzu" kašle.
A dík za poučení s tou spisovatelkou, to jsem nevěděla.
20. 02. 2014 | 13:41

Viola napsal(a):

Adame Procházko

a navíc by se mohla cikánština považovat za kryptojazyk, kterým si jen mezi sebou cikáni chtějí rozumět.
20. 02. 2014 | 13:43

Ládik!!! napsal(a):

Existuje cikánské písmo? Nějaká abeceda?
20. 02. 2014 | 14:07

gaia napsal(a):

hlavně jestli také mají nějakou gramatiku.
Jinak to může být jen nějaký domácí kryptojazyk, s pojmy, kterým rozumí třeba jen 1 rodina.
Určitě to také máte doma, že některým věcem říkáte po svém a jinak se tomu říká jinak.
Ale když neexistuje žádná oficiální romština ani její gramatika, tak je to pak těžké.
20. 02. 2014 | 14:19

Viola napsal(a):

Ládíku!!!

tak prý tohle je cikánská abeceda

a, b, c, č, čh, d, ď, dz, dž, e, f, g,
h, ch, i, j, k, kh, l, ľ, m, n, ň, o,
p, ph, r, s, š, t, ť, th, u, v, z, ž
20. 02. 2014 | 14:19

Viola napsal(a):

gaio

na wiki to už sformulovali.
20. 02. 2014 | 14:20

modrý edvard napsal(a):

Děkuju za článek. Sám bych si něco takového nedovolil napsat, coby Nerom. Srovnání s Iry perfektně sedí /se Skoty taky/.
Tohle nechápu "Můžou za to obavy rodičů i tlak komunismu, který popisuje stav romského jazyka, ..."
20. 02. 2014 | 14:21

gaia napsal(a):

Viola

problém bych také viděla v tom,že cikanky rodí děcka jako o závod a pak nemají čas se s těmi dětmi zaobírat a učit je nějaký jazyk , doporučená doba mezi porody jsou 3 roky, ať už co se týká zdraví matky, tak potřeby dítětem se zaobírat.
Romky rodí co 10 měsíců, tak se nelze divit, že nějaký mateřský jazyk nemohou dalším generacím předat. Technicky to nejde zvládnout.
20. 02. 2014 | 14:30

Adam Procházka napsal(a):

Jak se řekne originál česky tramvaj, papaya, bit a byte, Steuerbord a Backbord a dovedeme jazykově rozlišit tolik způsobů sněžení jako Inuit? Každý má to, co potřebuje a zbytek si musí půjčovat. Čeština to z vlastního dotáhla akorát na tu koňku. lol.

V Německu nám Čeština také slouží jako kryptojazyk. Ale bacha, není na to spolehnutí.
20. 02. 2014 | 14:31

gaia napsal(a):

modrý edvard

víte, za totality zas musel být v každém textu odkaz,jako dělají v SSSR, dnes zas musí být rýpanec, že za ty problémy,které třeba ani za komunistů neexistovaly, mohou právě ti komunisté.
20. 02. 2014 | 14:33

gaia napsal(a):

Adam Procházka

tramvaj je kolejové vozidlo, papaya je papája, bit je bit a byte je bajt(výslovnost) a to ostatní neznám, ale máme tu keybordy a skatebordy(prkna)
20. 02. 2014 | 14:49

aga napsal(a):

"Existuje v Romštině dostatek literatury?"

Dobrá otázka. Nějaký diskriminovaný nezaměstnaný Rom by se měl vykašlat na diskrimunující české zaměstnavatele a měl by si založit nakladatelství, vydávat romskou literaturu a zbohatnout na jejím prodeji. Samozřejmě by tam našlo poctivou práci mnoho romských obrozenců. Za stejných podmínek, samozřejmě, jako nakladatel kteréhokoli jiného etnika.
20. 02. 2014 | 14:55

Čochtan napsal(a):

Adam Procházka,
šalina, elektrika, (ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky),
Na vytvoření vlastního slova je zapotřebí čas. Takže papaya je tu pár let, stejně bit a byte, ale existuje pravobok a levobok, ... a toho sněhu taky nemáme jak eskymáci, takže nač rozlišovat jemné rozdíly ? K čemu ? Odhrnout z chodníku ho musíme tak jako tak. Vystačíme se s prašanem, s firnem, ... Čeština to dotáhla dál než na koňku. Mnohem dál. Například v chemii máme vlastní české názvosloví, geniálně udělané. Tak dobré to němčina myslím nemá.
20. 02. 2014 | 14:57

Viola napsal(a):

Adame Procházko

V Německu se čeština nemůže používat jako kryptojazyk, protože je tam hodně Čechů. Nevím co jsou Steuerbord a Backbord. Pro Inuity je samozřejmé, že vidí každou sněhovou vločku jinak, když tam nic jiného neznají.
Pro cikány je nezbytné aby se asimilovali, když nemají svůj stát, ledaže by se vrátili do Indie, odkud jejich jazyk pochází. Vy jste se také asimiloval a nežádal jste ustavení českého státu v Německu, nebo ano, ikdyž je tam Čechů jako mraků.
20. 02. 2014 | 15:06

gaia napsal(a):

Čochtan

a čeština se pořád vyvíjí, např. teď, co je globální oteplování, tak se začíná vžívat trefný pojem pro sníh bílé sračky
20. 02. 2014 | 15:07

Medikolog napsal(a):

Paní Violo 12.44,

Aby ta knížka pohádek nevyzněla jako "Pitaval ze Smolných knih a Nejlepší z Černé kroniky"..
20. 02. 2014 | 15:18

buldatra napsal(a):

Čochtan napsal(a):

...Například v chemii máme vlastní české názvosloví, geniálně udělané. Tak dobré to němčina myslím nemá.

Ne, to němčina fakt nemá. Zato má extrasuper složená slova, slova lahůdková.
Slova, ze kterých jsou občas hotoví i samotní Němci, ač si to slovo vymysleli, takže ho raději nakonec zrušili:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz

Pane autore, zajímal by mě překlad tohoto slova do rómštiny.
20. 02. 2014 | 15:31

aga napsal(a):

Zblblý příslužník západní judeokřesťanské civilizace prostě není při vší své inteligenci schopen pochopit a akceptovat, že jeho soubor hodnot a životních strategií není jediný možný, a empiricky vzato ani nejlepší. A Cikáni z toho, God bless them, prostě tyjí, a mají z naší tupohlavosti velkou srandu.
20. 02. 2014 | 15:35

Ládik!!! napsal(a):

Violo -
obávám se, že autorem této abecedy bude příslušník jiného etnika.
20. 02. 2014 | 15:36

aga napsal(a):

Toho příslužníka mi tam propašoval nějaký opravovač, asi, ale nakonec, proč ne...
20. 02. 2014 | 15:36

buldatra napsal(a):

PS

Sice toto slovo zrušili, nicméně je ještě dost slov neméně pikantních, která zrušena doposud nejsou.
To rušení slov je opak toho, co se děje s češtinou, která se neustále rozšiřuje a obohacuje o výrazy ještě nedávno nepředstavitelné.

Mám za to, že rómština jazyk jako takový není, protože aby byla, něco zásadního jí k tomu chybí-číslovky. Ty si musí vypůjčovat z jiných jazyků, které je kupodivu všechny mají.
20. 02. 2014 | 15:37

modrý edvard napsal(a):

Viola : Taky mně to zaujalo: Backbord je levobok, Steuerbord internetový slovník nezná.
Pokud to je totéž, co anglické port a starboard, to v češtině opravdu chybí.
20. 02. 2014 | 15:40

Ládik!!! napsal(a):

Čeština jako kryptojazyk v Německu je opravdu nespolehlivá. Na Frankfurtském letišti (mezipřistání) jsme měli s kámošem dost času a zkoumali jsme okolí. Jsou tam celkem dlouhé "obchůzky", které by se dal zkrátit, ale obyčejně tam je nějaký letištní zřízenec, který působí jako závora. Stojíme tak před dilematem, jestli projít zkratkou - říkám kámošovi: "ta pi.a nás tam nepustí". Ona to samozřejmě slyšela a řekla česky. "Ale pojďte, chlapci!". Raději držet hubu. Na horách v zahraničí to je jiné, tam je každý druhý turista Čech.
20. 02. 2014 | 15:43

buldatra napsal(a):

Ládiku!!!

Naučte se brněnské hantec.
Tento kryptojazyk, kromě Brna lze použít klidně třeba i v Práglu. Je to tam samej žaponec a jinej cizozemec. Ani ve Frankfurtu naletišti by nebyly problémy, teda, pokud by náhodó ta koc nebyla z oltecu.
20. 02. 2014 | 15:50

Ládik!!! napsal(a):

buldatra -
stačilo mluvit šlonsky či gorolsky a opepřit to ostravštinou... to jistě umí Targus.
20. 02. 2014 | 16:05

gaia napsal(a):

ale ze by byla v budoucnu jako jeden celosvětový jazyk angličtina a jinak nic, to tedy pochybuji
20. 02. 2014 | 16:08

Občan napsal(a):

Adam Procházka napsal(a):
Jak se řekne originál česky tramvaj, papaya, bit a byte, Steuerbord a Backbord a dovedeme jazykově rozlišit tolik způsobů sněžení jako Inuit? Každý má to, co potřebuje a zbytek si musí půjčovat. Čeština to z vlastního dotáhla akorát na tu koňku. lol.

"elektrika", "papája", "jednotka informace", "pravobok a levobok" (do r. 1992 mělo Československo vlastní civilní námořní loďstvo), několik druhů sněhu také dovedeme rozlišit.
Kromě toho máme komplet vlastní biologické názvosloví, chemické názvosloví, fyzikální názvosloví, botanické názvosloví, z valné části i medicínské názvosloví.
Slyšel jste nědy slovo "robot", pane Procházko?
20. 02. 2014 | 16:13

aga napsal(a):

Že se čeština sama zmohla jen na koňku může napsat jen blboun nejapný. :)
20. 02. 2014 | 16:42

Vandal napsal(a):

Cikánům chybí inteligence, vzdělaní cikáni. Ti totiž jakmile dosáhnou určité úrovně nechtějí mít se svým etnikem nic společného. Pokud se nedali na karieru profesionálního cikána.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
a pak že je bílí diskriminují, když jejich vlastní soukmenovci, sotva absolvují ZŠ, už se k těm ostatním neznají!

xxxxxxxxxxxxxxxxx

gaia napsal(a):

hlavně jestli také mají nějakou gramatiku.

mají, přece cyganska šlamastyka,, pi.o!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3) Jak zní Pythagorova věta v cikánštině ?

přece - 3,14ča, pitel, pisk!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Romky rodí co 10 měsíců, tak se nelze divit, že nějaký mateřský jazyk nemohou dalším generacím předat. Technicky to nejde zvládnout.

nějak vydělávat musí, bez práce nejsou koláče!

A na konec hloupá otázka, k čemu by jim byla vlastní inteligence, když se bílí snaží, seč se můžou přetrhnout, aby jim ty hendikepy vyrovnali?

Horvát s Holomkem jsou párátka, a ne inteligenti.
20. 02. 2014 | 16:55

Adam Procházka napsal(a):

V chemickém názvosloví je v Němčině skutečně bordel jak v tanku a neustále se něco reformuje a předělává a marně se bojuje proti vžitým kuchyňsko-alchymistickým výrazům. Ve vědeckých oborech by internacionalizace prospěla, přičemž angličtina vyniká nemenším bordelem. Tedy IUPAC.

Na Češtině se mi líbí, plasticita, s níž dovedla hravě nahradit keyboard klábosnicí. Ale to se děje jen tam, kde se používá. Nedostatkem námořních pirátů (jiných je dost), upadají, jak vidno, slova levobok a pravobok v zapomění a třeba je gůglovat. Číslice máme vypůjčené od arabů, my všichni, s vyjímkou arabů, kteří požívají indicka čísla.
Úpadek nedostatečně používaných jazyků je smutný. Byl jsem zklamán, když jsem se jednou zeptal indiánů, jak se v Kičuánštině řekne kaiman. Pravili, že "lagartora". Což musí být ze španělského "lagarto", tedy latinského označení pro ještěrku - lacerta. Přitom je dost nepravděpodobné, že by za dob Inků nebyla bývala o krokodýlech řeč a příslušné slovo neexistovalo.
Podobně možná upadá cikánština a možná by za nějakou tu péči stála.

Violo, český stát v Německu požadovat nemusím, protože v podstatě už existuje. Sorbové jsou slovanský kmen ve výchdním Německu, jehož jazyk se podobá nejvíce ze všeho Češtině. Dnes, po dlouhé době útlaku, jsou uznávanou menšinou a Sobrština je hýčkána a pěstěna coby kulturní poklad.
20. 02. 2014 | 16:59

arbitr napsal(a):

Asi jsem nemultikulturní a zaostalý osmdesátiletý stařík, protože jsem ještě neslyšel někoho mluvit romsky. Jen jednou přede mnou šly dvě mladé romky a velmi hlasitě na sebe pokřikovaly vaginální výrazy a těm jsem rozuměl, takže to nemohlo být romsky. Ale v Novém Mestě nad Váhom jsem se setkal s Romem, který mluvil tak čistou spisovnou slovenštinou, že jsem z toho byl na větvi. Ještě jednou jsem se s Romy setkal v Přerově, když vykrádali bývalý Stavební podnik, ale bylo jich moc, tak jsem raději odešel za roh a zavolal policajty, pak jsem viděl, jak Romům přijeli domluvit, odjeli a Romové kradli dál. Tak jen závidím těm, kteří s tímto etnikem mají své bohaté zkušenosti a mohou se zde dalekosáhle rozepisovat. Možná, že by kněžna z Babičky Boženy Němcové o mně řekla "Šťastný to muž!".
20. 02. 2014 | 17:07

Čochtan napsal(a):

Adam Procházka napsal(a):
V chemickém názvosloví je v Němčině skutečně bordel jak v tanku
---------------------------------------------------------------------
No vidíte, a při tom bývalo Německo Mekkou chemiků celého světa. Nejen chemiků, ale i fyziků. U ostatních přírodních věd nevím, ale takový Humbolt,... jako biolog ho budete znát. Historie přírodních věd je velice zajímavá věda.
20. 02. 2014 | 17:21

Čochtan napsal(a):

Adam Procházka napsal
Úpadek nedostatečně používaných jazyků je smutný.
--------------------------------------------------------------------------
Není smutný. Je nutný a přirozený. Co ho zavinilo ? Úpadek "majitelů" těchto jazyků. Co se nepoužívá, to odumře a zmizí, udělá místo novému, lepšímu, kvalitnějšímu. Něčemu co obohatí lidstvo a posune civilizace o kousek dopředu. Cikánština civilizaci neposunula ani o píď. Pokud vymře, žádná škoda.
20. 02. 2014 | 17:27

Čochtan napsal(a):

Jednou pomohl vymírající jazyk civilizaci. Myslím, že šlo o jazyk kmene Navajo. Používali ho radisti USMC a Japsové si na něm vylámali zuby.
:-))))
20. 02. 2014 | 17:32

Čochtan napsal(a):

Adam Procházka napsal
"..český stát v Německu požadovat nemusím, protože v podstatě už existuje. Sorbové jsou slovanský kmen ve výchdním Německu.."
--------------------------------------------------------------------------
Neexistuje.
1) stát je něco jiného než území obývané národem. Něco úplně jiného.
2) Lužická srbština se velice podobá staročeštině.
20. 02. 2014 | 18:08

gaia napsal(a):

A.P

Keybord je takové elektronické piáno, s klávesnicí překřtěnou na klábosnice nemá nic společného

ta řeč se jmenuje srbština nikoli Sorbština

a toho lagartora mohli klidně Španělé převzít od Kečuánců, když něco takového u nich doma nežilo a oni viděli poprvé.
20. 02. 2014 | 18:14

Terry Fox napsal(a):

Náhodou, kdysi na vojně nás kamarád absík učil romsky, a bylo to docela zajímavé. Měl jsem i dost věcí napsáno v sešitě, o časování sloves a tak podobně, ale kdoví kde ten sešit už dneska je. Akorát jsem si zapamatoval, že když se vás Romka zeptá "Kúrďalahi?" je třeba odpovědět "Kúrďomahi". Ale co to mělo znamenat, to už si nevybavuju.
20. 02. 2014 | 18:35

aga napsal(a):

Ale kde, Gaio, jsou to Absorbové, protože je Němci - až na pár výstavních folkroristicko muzeálních kousků - vcucli.

Blbej fór, ale nemohl jsem si pomoct.
20. 02. 2014 | 18:38

Antimulti napsal(a):

Jak se řekne romsky "v předmětném regionu je realizována bezprecedentní diskriminace minoritního etnika"?
20. 02. 2014 | 18:42

gaia napsal(a):

aga

to já vim, že je Germáni podrobili a nás před tím stejným koncem zachránily jen hory. A stejně si na nás brousí pořád zuby. A poloČech Procházka, místo aby byl solidární se všemi Slovany jim ještě komolí jméno řeči.
Německo je v roli prodavačů hrnců a pochybného pojištění a které národy jim na vějičku skočí, tak špatně dopadnou. Už to bylo Řecko a teď zas Ukrajina.
20. 02. 2014 | 19:01

gaia napsal(a):

aga

aha,teď mi to došlo Sorbština

tak přeci jen je A.P. ten untermenš, jak ho porad podezírán
Když budu chtet zahrozit, taky Němci trepou prstíčkem a říkají tytyty(dududu), jako ten Mládek ve scénce?

https://www.youtube.com/watch?v=ZIIbc2BTvdM&feature=youtube_gdata_player
20. 02. 2014 | 19:06

Divobyj napsal(a):

Autor

Tentokrát souhlasím.
Jen mne dosti vyděsila ona desetiprocentní hranice cikánského obyvatelstva v jednotlivých obcích.
20. 02. 2014 | 19:53

Elíza napsal(a):

Když naše děti mohou prfektně mluvit česky a ještě se k tomu od 1. třídy učit anglicky a od 3. třídy třeba německy nebo rusky, ať se rómové taky trochu napnou a naučí se cigánsky. Vždyť jsou přece tak strašně chytří a každý je diskriminuje, tak ať světu ukážou, jak jim to jde!
20. 02. 2014 | 20:24

Karel X. napsal(a):

Rómské počítání do deseti / to jim prý na čórku stačí/:
Uno, duo, tré, quatro, págo,lágo, ičman, čičman, ťalala, fuč.
20. 02. 2014 | 20:35

Vandal napsal(a):

Lež

Britové odsoudili Čecha za sérii zneužívání dětí
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

a pravda
Judge John Bevan QC laid into the four Roma men and boys from the Czech Republic and Slovakia, and an Iraqi Kurd, as he sentenced them for raping and sexually assaulting five girls aged as young as 12.

xxxxxxxxxxxxxxxx
zajímavé

když páchají zločiny, tak jsou češi

když jde o dáfki, tak to jsou romové

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Romská komunita je budoucností naší země," tvrdí Kumar Vishwanathan
xxxxxxxxxxxxxxxxx
tvrdí Kumar, který z Indie uprchnul
no jistě, vo tem žádná!
20. 02. 2014 | 20:57

Yosif K napsal(a):

Adam Procházka napsal(a):

Důležité je, v obou jazycích také číst.
Existuje v Romštině dostatek literatury?
20. 02. 2014 | 12:43
Pokud vím, existuje jedna sbírka pohádek a pak časopis ROMANO HANGOS který píše pan Horváth.

V Irštině existuje naproti tomu úplně všechno a z praktických důvodů nikdo v irsku aktivně irštinu nepoužívá - i když je to povinný předmět.

Jedině v nekolika bačovských dědinách odřezaných od světa mají irštinu jako první jazyk nekolik málo tisíc lidí - tyto komunity se však totálně poangličtí bhem 5-10 let.

Bez irštiny lze v Irsku snadno vyžít - lidí kteří mají irštinu jako první jazyk je méně než 20 tisíc, rodilých Poláků žije v Irsku čtyřikrát tolik.

Pokud budou cikánské děti bilinguální - kombinace čeština-angličtina bude převažovat nad kombinací čeština-romština asi stonásobně.

K čemu může být romština třeba v Yorkshire?
20. 02. 2014 | 21:21

Yosif K napsal(a):

Adam Procházka napsal(a):

Důležité je, v obou jazycích také číst.
Existuje v Romštině dostatek literatury?
20. 02. 2014 | 12:43
Dtto samozřejmě i lužická srbština - kupodivu rodilých lužickosrbských mluvčích je stále o něco více než rodilých mluvčích irštiny.
Romština v čechách bude na stejné úrovni.

Turkoněmci kteří nemluví pořádně tak ani tak prostě nečtou. Většinou proto že nikdo z rodiny nic nečte. Pak mluví jenom tak jak co slyší na ulicích Kreuzbergu - což jim při shánění jobu věru nepomůže.
20. 02. 2014 | 21:25

Yosif K napsal(a):

Irové taky mohou skuhrat nad zánikem irštiny. Kupodivu neskuhrají. Místo skuhrání se snaží dostat ven z krize a daří se jim to.
20. 02. 2014 | 21:26

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
1) A poloČech Procházka, místo aby byl solidární se všemi Slovany jim ještě komolí jméno řeči.
2) Německo je v roli prodavačů hrnců a pochybného pojištění a které národy jim na vějičku skočí, tak špatně dopadnou.
3) Už to bylo Řecko a teď zas Ukrajina.
20. 02. 2014 | 19:01
ad 1) Do Procházky nevrtejte, je to vzdělaný člověk, akorát se obnažujete jak si proti němu stojíte vy.

ad 2) Německo vyrábí bavoráky, mercedesy, letecký turbíny RR, roboty KUKA - a co děláte vy? mejete plechz v Pizerii? Pokud byste dělala něco technického měla byste k němcům posvátnou úctu.

ad 3) Jasně řekové jsou obětí lstivých nemců - a pak také trochu jsou obětí toho že za 23 let vlády socanů brala líná banda německý platy a měla poloviční výkonnost než němci. Pokud vím tak řekové neexportují ani ty hrnce.
20. 02. 2014 | 21:32

hotature quo napsal(a):

Pane Horváthe, nevím jak umíte romsky, ale s vaší češtinou je to velmi špatné (článek je plný hrubek).
21. 02. 2014 | 11:35

modrý edvard napsal(a):

Pane Horvathe, těch hrubek tam není víc, než když má blog etnický Čech.
21. 02. 2014 | 11:59

gaia napsal(a):

Yosif K

a na kolik bavoráků, mercedesů, leteckých turbín RR, robotů KUKA jste vydělal za život vy?
Němci pořád potřebují, aby na ně někdo dělal, aby si to mohli dovolit. Kvůli to mu byly 2 války v minulém století a kvůli jejich vějičkám bude zas.
Z Čechů si chtěli udělat otroky, kteří byla ně dřeli za Uralem a pak si pozvali Turky,aby dělali za ně a levně.
Vnucuji konzumní život lidem, kteří na něj nemají a ti hlupáci pak dřou a na vlastni život nemají čas. Ti Romové jsou rozumnější,stačí jim věci ze sběrných dvorů a co Němci vyhodí na skládky a pak maji čas, čas žít.
21. 02. 2014 | 12:00

fafnir napsal(a):

Gaia
typická komunistka.Oni v německých konstrukčních kancelářích pracují převážně Němci.Ty roboty na linkách jsou také převážně jejich dílem.No a na duševně nenáročnou práci na linkách, které sestaví Němci,si najmou modifikované gaii,které na víc nemají,a jsou rády za německé platy.
A oni nikomu konzumní život nikomu nevnucují,to jenom vy jim ho závidíte,proto jste jak ta liška v bajce,kyselé hrozny.
21. 02. 2014 | 13:43

fafnir napsal(a):

jo a ještě Gaio
zajímalo by mě,jak může někdo v České kotlině,rovněž tak na Moravě, tak jistojistě tvrdit,že je čistokrevný Slovan?V místě,kde žili Keltové vystřídali je Germáni,pak přišli Slované,a ani jeden z nich nepřišel do liduprázdné země.A co se tu přehnalo během posledních 2000 let válek, vojsk a národů.Abyste nezjistila,jako leckterý nazi,že jeho děda byl Žid,nebo Kašub.Vy můžete mít před 300 lety předky původně Němce jak poleno.Nebo z třicelileté války prapředka Švéda ,který jen tak válečnou cestou kolem,u praprabáby přenocoval.
21. 02. 2014 | 13:57

fafnir napsal(a):

tak to bylo dvakrát ad hominem,teď jednou ad rem.
ona Romština nezanikne,jenom je pro současnou dobu poněkud nepraktická.Slova, vlastní slova, potřebná pro moderní věk a způsob života nemá.Vlastní psanou podobu má jen velmi omezenou,o vědeckých pracech nemluvě.Možná něco,co se týká Romské,nebo Cikánské kultury a zvyků,ale i toho bude poskrovnu.A hovořit úředním jazykem země,kde se Romové zrovna nacházejí je nutnost,vlastně nezbytnost.A soudím,že by pro začátek stačilo,kdyby skutečně všichni Romové byli gramotní,funkčně gramotní,kdyby věděli co čtou a podepisují.
21. 02. 2014 | 14:08

gaia napsal(a):

tedy fafnire, vy toho o genetice asi moc nevíte, jestli se před 200 lety moje babka s někým spustila, tak z tohoto člověka mám v sobě už tak maximálně ¹/64 genů, což je skoro prd, když jich je 46 dohromady.
21. 02. 2014 | 16:49

fafnir napsal(a):

gaia
i vy rasově čistá Slovanko.S vámi marxisty je opravdu sranda.Možná že máte genetickou výbavu po tom ńěmeckém Židovi Marxovi, jehož učení tak horlivě vyznáváte.A při tom jste podělaná strachy z malého psa.
22. 02. 2014 | 12:27

gaia napsal(a):

fafnir

nejsem podělaná, jen se ho štítím, stejně jako vás, už na mne nereagujte a vyberte si na své neurotické reakce někoho jineho někoho jiného.
22. 02. 2014 | 13:01

arbitr napsal(a):

Fafnir: tady se dá číst mnohé od ignorantů, ale Vy jste mezi těmi slepými ignoranty jednookým králem, proč napadáte ostatní, protože nemají tak primitivní názory jako Vy? Demokracie je o svobodě vyjadřování a není zvědavá na napadání jednotlivců pro jejich názory. Když nemáte co říci k věci, nenapadejte slušné diskutéry jako je gaia.
22. 02. 2014 | 18:06

fafnir napsal(a):

arbitr
máte selektivní schopnost chápání.Přečtěte si gaina vyjádření, rassenrain to Slovanky, gaii, na Yossifa K. A že jsem ji nazval typickou komunistkou.Pro ni to není dehonestující,jednak se tak chová a jednak mnohokrát zde citovala Marxistické poučky.Nakolik vám Marx konvenuje je sice vaše věc,ale jeho prsazování v praxi zase bohužel i moje,protože mi zku+vilo 40 let mého,a nejen mého ale spousty ostatních lidí, života.
A vyjadrování ad rem,tedy abyste pochopil i vy,k věci, bylo 21. 02. 2014 | 14:08.Zkuste si to přečíst.
23. 02. 2014 | 13:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy