Povinné očkování pro a proti

04. 09. 2013 | 13:52
Přečteno 33503 krát
Český vědecký konsenzus trvá na povinném očkování, zatímco občanská společnost se proti očkovacímu diktátu stále více bouří. A má pádné argumenty.

Upozornění: Rozhodla jsem se více věnovat problematice zdravotní prevence a výživy, proto již o očkování nepíšu. Pro aktuální informace se obraťte na vašeho pediatra a sledujte stránky o.s. Rozalio. Právní aspekty povinného očkování můžete konzultovat s Ligou lidských práv, která se této kontroverzní otázce veřejného zdraví dlouhodobě věnuje.

Povinné očkování dětí by mělo být zrušeno. — To byla teze prestižní Masarykovy debaty, kterou jsem obhájila společně s ředitelkou Ligy lidských práv Zuzanou Candigliotou. Proti tezi vystupoval přední český vědec, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší a očkovací specialista, provozovatel serveru Vakcíny Marek Petráš. Výmluvný byl výsledek debaty: před zahájením bylo pro tezi 76 % publika, zatímco po skončení diskuse bylo 100 % účastníků pro zrušení povinného očkování.

Z debaty bohužel neexistuje záznam. Hlavní argumenty, které přesvědčily přítomné publikum o smysluplnosti zrušení povinného očkování, proto shrnuji zde. Jde mi především o to pokračovat v konstruktivní veřejné debatě a dát rodičům, kteří odmítají dát své děti povinně očkovat, hlubší argumentační základ.

PRO povinné očkování


Než se dostanu k našim protiargumentům, zopakuji stručně hlavní argumenty protistrany pro zachování povinného očkování:

Očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny.
Očkování zachránilo miliony lidských životů.
Povinným očkováním chráníme životy těch, kteří nemohou být očkováni.
Omezení očkováním by znamenalo návrat nebezpečných infekčních nemocí.


PROTI povinnému očkování


V debatě padl mimo jiné argument, že proti očkování jsou pouze nevzdělaní fanatici. Při veškerém respektu k lékařům, farmaceutům a zastáncům povinné vakcinace bych ráda tomuto tvrzení oponovala následujícím přehledem argumentů.

Předesílám, že já sama jsem pouze proti povinnému očkování, nikoli proti očkování jako takovému. Jsem zastáncem práva každého rodiče spolurozhodovat o provádění všech lékařských zákroků na vlastních dětech. Toto právo by měli mít rodiče, kteří dávají přednost očkování, i ti, kteří chtějí budovat zdraví svých dětí přirozenější cestou.

V téměř celé Západní Evropě je očkování dobrovolné. Výjimku tvoří pouze Belgie (1 povinné očkování) a Francie (3 povinné). Zato u nás se stále povinně očkuje hned proti 9 nemocem! Povinné očkování je pozůstatkem totalitní éry, kdy odpovědnost za naše zdraví přebíral stát a nevzdělaný občan mohl jen nastavit paži a poslouchat. Tento přístup je nutné změnit mimo jiné i proto, že český stát odmítá nést přímou zodpovědnost za poškození zdraví v důsledku očkování a všechna rizika tedy nese dítě a jeho rodiče.

Neexistují studie, které by dlouhodobě srovnávaly zdraví očkovaných a nenaočkovaných dětí. To staví rodiče před dilema, jestli je pro dítě horší riziko celoživotního neurologického postižení v důsledku očkování, nebo riziko prodělání infekční nemoci — toto riziko je totiž v zemích s vysokým hygienickým standardem nízké, a také průběh nemocí je v nich většinou mnohem méně rizikový než v zemích s nedostatečnou hygienou a zdravotní péčí.

Není prokázáno, že mnohočetné očkování chrání před infekčními nemocemi lépe než posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově. K největšímu poklesu výskytu a úmrtnosti na infekční nemoci došlo ještě před zahájením plošného očkování a došlo k němu i u nemocí, na které se nikdy plošně neočkovalo, tj. díky lepším životním podmínkám a hygieně.

Není exaktně prokázáno, jestli a jak nenaočkované děti kohokoli ohrožují. Ideální, celoživotní imunita totiž vzniká pouze po prodělání infekční nemoci. Po očkování dochází k dočasnému (a u jednotlivců rozdílnému) nárůstu imunity, proto je zpravidla nutné očkování po čase opakovat. Mnohé děti už pár let po očkování nemusí mít dostatečné hladiny protilátek a s velkou pravděpodobností i mnozí dospělí mají jen minimální až nedostatečnou imunitu vůči očkovaným infekčním nemocem. I proto se v USA čím dál tím častěji doporučuje očkování dospělých. Pokud by tedy teorie kolektivní imunity platila tak, jak je v současnosti veřejnosti prezentována, byli by tou největší hrozbou nenaočkovaní či nepřeočkovaní dospělí a ani očkování všech dětí by nezajistilo většinovou imunitu celé populace.

Potřebujeme lékaře, kteří umí vysvětlit, proč bychom měli očkovat. Ani my dospělí se totiž do očkování nehrneme, období hrozící epidemií nevyjímaje. Vzpomeňme na epidemii prasečí chřipky. Pokus o nařízení povinného očkování některým skupinám, jako je vojsko či zdravotnický personál, vedl k mnoha protestům a odmítání. Očkování v té době odmítl i náš prezident a vysoce doporučované očkování pro všechny jaksi nestihl ani náš pan hlavní hygienik.

Očkování není léčebný zákrok. My jen do zdravého dětského organismu preventivně zavádíme léky obsahující řadu potenciálně rizikových aditiv s cílem zabránit hypotetickému riziku infekce. Proto bychom měli uplatňovat pro očkovací látky ta nejpřísnější kritéria a poměr užitku vůči riziku by měl být jednoznačně stanoven dostatečně dlouhodobým sledováním, a to jak u každé jednotlivé vakcíny, tak i v kombinaci nabízených vakcín (tj. u celých očkovacích kalendářů).

Vynucované očkování nepřesvědčí a budí nedůvěru. Lékaři by měli přesvědčovat nerozhodnuté rodiče a jiné odborníky pomocí argumentů a obhajitelných faktů, nikoli cestou právního nátlaku a diskriminace dětí či rodičů, kteří očkování odmítají.

Za situace, kdy není jednoznačně znám poměr přínosu a rizik očkování, kdy přesně nevíme, do jaké míry očkování přispělo ke snížení výskytu a úmrtnosti infekčních onemocnění (známe jen nejednoznačná a neprůkazná tvrzení stran zainteresovaných na očkování) a kdy mohou být následky očkování závažnější než hypotetický přínos dočasného nárůstu imunity, není ve svobodné společnosti přijatelné rodiče právně nutit, aby své děti nechávali povinně očkovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Michal Macek napsal(a):

no nejlepsi je od malicka to neprehanet nejak s hygienou - kdyz decku spadne rohlik na zem at ho klidne zvede a sni- posili imunitu - je to vlastne takove priorozene ockovani :)
04. 09. 2013 | 14:01

neo napsal(a):

Základní fakt, bořící vaše argumenty je ten, že dítě se nemůže rozhodovat samo a rodič by neměl mít v takto vážných rozhodováních o životě a smrti dětí absolutní právo rozhodovat.

Stejně jako zákon chrání děti před alkoholem, tabákem,hazardem atd.. musí je chránit i před smrtelnými nemocemi.

V 18ti je to jedno, checeš kouřit, kuř, chceš pít? pij. Chceč hrát? hraj. chceš se neočkovat proti tetanu? Tvoje věc.
nicméně do 18ti let to není a nemůže být věcí rodičů. Na dej si panáka, dej si cigárko,zapař si na automatech, neočkuj se proti smrtící chorobě...

u očkování je horší navíc i možnost nákazy, což u cigaret a alkoholu nehrozí.
může se vést debata, nakolik je to které očkování potřebné a popř změnit skladbu povinných očkování, změnit skladbu očkování hrazených z pojištění apod...ale nesouhlasím s tím, aby rodič rozhodoval o smrti a životě bezbranného dítěte.
04. 09. 2013 | 14:06

simply napsal(a):

Očkování probíhá tak, že se do těla tak trošku nemoc "vpraví", aby se utvořily protilátky... ovšem viry jsou ve vakcíně mrtvé, takže nevidím žádné ohrožení... Jinak souhlasím nepřehánět to s hygienou a prý ať novorozence celá rodina hned opusinkuje, to je prý nejlepší, co mu můžou dát...
04. 09. 2013 | 14:12

David napsal(a):

"...(známe jen nejednoznačná a neprůkazná tvrzení stran zainteresovaných na očkování) a kdy mohou být následky očkování závažnější než hypotetický přínos dočasného nárůstu imunity, ..."

---------------------

Jak se v tom má laik vyznat, když známe jen nejednoznačná a neprůkazná tvrzení odpůrců očkování?

Zcela chybí uvedení

KONKRÉTNÍCH NÁSLEDKŮ,

které způsobuje očkovaní. Které očkování, jaké následky, aby se to dalo nějak posoudit a rozhodnout se, co je tedy asi lepší.
04. 09. 2013 | 14:14

Archeopteryx napsal(a):

Očkování u nás sice povinné je, ale za jeho odmítnutí nejsou stanoveny žádné sankce, a jak rozhodl Nejvyšší soud, ani za něj žádné nehrozí. Takže de facto je stejně dobrovolné jako ve zbytku civilizovaného světa.

Srovnání počtu očkování ve Francii s počtem očkovaných nemocí u nás je poněkud komické (míchání jablek s hruškami) - ve Francii jsou povinná 3 očkování proti 10 nemocem (hexavakcína, pneumokok, MMR), u nás 2 očkování proti 9 nemocem (hexavakcína, pneumokok). Očkovací kalendáře v různých zemích světa viz zde
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules

Podobně demagogická je většina dalších bodů s výjimkou prvního a třetího od konce.
04. 09. 2013 | 14:18

Ládik!!! napsal(a):

Kromě povinného očkování bych byl i pro povinné tetování některých individuí. Na čelo.
04. 09. 2013 | 14:19

Archeopteryx napsal(a):

Oprava - povinná očkování v ČR měla být samozřejmě hexavakcína a MMR (celkem 9 nemocí ale platí).
04. 09. 2013 | 14:20

ld napsal(a):

Zahrávání si s ohněm.
04. 09. 2013 | 14:31

Analytik napsal(a):

Stručně řečeno: povinné očkování má pro vývoj naší populace skoro stejně vysoký význam i účinek, jako povinná každodenní modlitba a povinné třídění odpadu.
04. 09. 2013 | 14:48

skeptický napsal(a):

Očkování je fajn,pokud se mu dá věřit.

Pokud to dostanou do ruky otcové světa,kteří zastávají názor,že svět je přelidněný,a bylo by dobré to snížit tak na 10%,je tu problém.
O cinknutém očkování proti dlouho připravované pandemii prasečí chřipky,obsahujícím "nedopatřením" živý virus ptačí chřipky(zabíjí v 60% případů) se u nás mlčelo.
O následném skandálu na západě taky.

Hodilo by se to na dlouho připravovaný virus prasečí chřipky(taky z vojenské laboratoře).
Přišlo se na to náhodou,kde nějaký laborant u nás udělal nedopatřením svoji práci,a napíchal vzorek zásilky z Rakouska pro EU,která šla přes nás, fretkám,které chcíply.

Doktoři tomu nevěřili.President prohlásil ani náhodou.Tehdá to mělo být povinné především pro ně,vojsko,policii,hasiče.Lepší než atomovka.Vybraní by dostali výjimku.

Ministryně zdravotnictví si něco nechala demonstrativně píchat za plentou,dnes vyšetřovaný hygienik se dušoval,jaké je to dobré,ale očkování sám odmítl.

Tenkrát to ošetřené v zákoně nebylo,nenápadně to tam mezitím vpašovali jako přílepek propříště.

Schová se to,kdyby se lidé cukali,až se zase lidstvo nechá bankstery okrást,jako ve "finanční krisi". Naštěstí v kdysi bojovné américe pijí Fluor,tak jsou docilní.
04. 09. 2013 | 14:51

Martin napsal(a):

Tentokrát má paní Slimáková pravdu, veřejnost má k dispozici naprosto minimální informace o vakcínách a též požadavky na testování vakcíny ze strany států jsou rozhodně menší, než v případě běžných léků. Rozhodně je třeba otevřít diskuzi o složení a účinnosti vakcín.
Například se prokázalo, že při očkování kojenců dochází k intoxikaci kojenců silně toxickým hliníkem.
Očkovat je samozřejmě potřeba, ale rozhodně k němu musí existovat dostatek informací, nelze něco zamlčovat.
04. 09. 2013 | 14:55

Bez komentare napsal(a):

"Za situace, kdy není jednoznačně znám poměr přínosu a rizik očkování, kdy přesně nevíme, do jaké míry očkování přispělo ke snížení výskytu a úmrtnosti infekčních onemocnění (známe jen nejednoznačná a neprůkazná tvrzení stran zainteresovaných na očkování) "

Rok 2005 přináší 25. výročí vymýcení pravých neštovic. Jedná se o jeden z největších úspěchů veřejného zdravotnictví v historii, neboť pravé neštovice jsou jedinou nakažlivou nemocí, kterou se lidstvu podařilo z přírody odstranit. Bylo to v květnu 1980, kdy Světová zdravotnická organizace potvrdila, že se ze světa podařilo vymýtit pravé neštovice a boj s nimi byl úspěšný. K vymýcení této choroby došlo díky mezinárodnímu očkovacímu programu, globálnímu sledování choroby a veřejným zdravotnickým logistickým systém.

Neni v tom tvrzeni autorky trochu rozpor????
04. 09. 2013 | 14:55

skeptický napsal(a):

P.S.
Naočkovat se dá lecjaké kurvítko.Neplodnost,změna orientace,budoucí zdravotní problémy.Farmafirmy potřebují odbyt.
04. 09. 2013 | 14:57

KvL napsal(a):

to: neo
A kdo pak o jeho smrti a životě smí rozhodovvat? Vy? Nebo nějaké uměle vytvořená entita, která si říká stát?
Nikodo jiný, než rodiče NEMÁ právo rozhodovat o tom, co bude s jejich dětmi, nebo snad u šimpanzů co bude s mladými rozhoduje celá tlupa (a to je to v podstatě rodina)? Proč si někdo myslí, že na základě nějakých teorií a tabulek ví líp, co bude pro děcko dobré, než jeho rodina?

Apropos Ochranou neočkovaných jedinců, tím že neočkujeme všechny i nedobrovolně, si děláme problémy s naší budoucností, za normálních okolností by totiž slabé jedince evoluce vyřadila, my jsme tento systém před dvěmi až třemi generacemi nabourali ve velkém a bude to mít následky. Místo toho aby došlo k oběti jednoho jedince s vadnou či porouchanou kombinací genů, bude v populaci postupně růst výskyt defektní kombinace.
04. 09. 2013 | 14:58

Zuzana Peppett napsal(a):

Vážená paní,
Jako teoretickou debatu znudených středostavovských mamynek beru, ale prakticky ne. Pokud chcete studii o srovnání dětí očkovaných a ne - tak si zajděte do třetího světa, kde se pořád bojuje proti strašným nemocem jako obrna a TBC. Lidi postiženi obrnou v ČR vymírají, takže je tolik mezi námi nevidíte, ale já je ještě zažila a věřte mi, nepřejte to svému dítěti. Imunizace proti Rubeole je důležitá protože pokud ji nepřekonáte v dětství a náhodou ji dostanete jako těhotná, přivedete na svět poškozené dítě. Myslete. Ne všichni žijí svůj pohodlný středostavovský život naplněný neustálým posrkáváním fair trade capucina a mají čas organizovat bojůvky militantních matek. Ti v spodní části sociálního řebříčku nemají na alternativy penize a čas.Také nejsou intelektuálně orientováni a pokud by nebylo povinného očkování byly by to jejich děti, které to první odnesou.
Povinné očkování je výdobytek, který stát poskytuje a ne speciální trapičství pro rodiče a děti. Buďme rádi, že je.
04. 09. 2013 | 15:03

skeptický napsal(a):

P.P.S.
Docile v anglině znamená poslušný,v češtině učenlivý.
Každý den,na každý způsob jsem lepší a lepší.Pořád se je co učit.
04. 09. 2013 | 15:06

neo napsal(a):

KvL:

nikdo !

stát ho před smrtí chrání, tečka.

krom již výše zmíněného (alkohol, tabák, hazard), mohu uvést např dětské autosedačky. Stát chrání dítě a není prostě možné, aby rodič řekl, že dítě nebude v sedačce a zvýší mu svým rozhodnutím pravděpodobnost úmrtí při nehodě.

Jsou věci, o kterých rodič rozhodovat nemůže, protože přímo ohrožují bezbranné děti na životě.
04. 09. 2013 | 15:07

KvL napsal(a):

to: Bez komentare
Zase pravé neštovice, víte mimochodem, že ten virus ve skutečnosti podle všeho měnil strukturu povrchu bílých krvinek a tím částečně, neříkám úplně, ale částečně, blokoval přenos viru HIV?
Stejně tak by šly zlikvidovat i bez očkování, mimochodem součástí toho programu bylo i aktivní vyhledávání a léčení nemocných, jejich izolace, takže se výrazně snížila zásoba viru v prostředí, navíc integrací těchto lidí v nemocnicích se výrazně snížil počet odob, se ketrými došli do styku. Kdyby k tomu nedošlo, nejspíš by se je nepodařilo očkováním vymýtit. Ono totiž se proti nim bojovalo hodně dlouho jen očkováním, před tím, až potom kdy byl zaveden komplexní program, právě i s "odchytem" nemocných a jejich aktivním vyhledáváním, tak se podařilo něco udělat. Tady je důvod toho, proč se je podařilo eradikovat, ne v nějaké očkovací látce. Proti jiným nemocem se taky očkuje a pořád se v přírodě vyskytují.
04. 09. 2013 | 15:11

skeptický napsal(a):

Svět už není to,co před sto lety.Dnes vládnou zločinci.Netřeba hledat daleko.
04. 09. 2013 | 15:11

Joachym Brezina napsal(a):

Kvalitním jídlem a zdravým životním stylem ku zdraví ...opravdu hezká utopie v době, kdy většina lidí si koupí chemické levné rajče ...pokud vůbec koupí, než aby na farmářském trhu koupili rajče s Bio přívlastkem a tučnou přirážkou na ceně.

Jak chcete prosadit zdravý životní styl? Nařídit ho tak jako je nařízeno ono Vámi kritizované očkování? Ode zdi ke zdi?
V čase kdy roste obezita z toho jak se lidé nehýbou a přejídají nekvalitními potravinami, protože prostě jsou levnější než ty kvalitní ... je Vaše myšlenka na přirozený vývin obranyschopnosti organismu utopie a holé neštěstí.

Sám jsem prošel jako dítě očkováním, moje dítě taky. Nehodlám experimentovat s přirozeným otužováním. Počet dětí co na očkování zemřou je určitě smutný ale pořád je to lepší než aby naše děti umíraly po desítkách, stovkách jen proto, že to bylo dobrovolné.
V 18 ať se každý rozhodne jestli se nechá sezoně napíchat proti chřipce.
A sleduju-li poblázněné eko-matky, které čerpají informace z časopisů a webů jim určených, tak nejsou myslím si sám za sebe zrovna těmi pravými, které by měly rozhodovat o životě a smrti svých dětí.

Ale možná že až eko-matkám houfně pomřou děti na ty jejich experimenty, ty ostatní si to rozmyslí.
04. 09. 2013 | 15:23

Kateřina napsal(a):

Kdosi tu chtěl vědět, jak mohou dopadnout děti po očkování se můžete podívat zde pro malou ukázku (jinak : http://www.modrykonik.sk/forum/ideme-ockovat/ake-neziaduce-ucinky-malo-vase-dieta-po-ockovani/?lastref=it&post=last&page=last

Nebo si přečíst příbalové letáky vakcín. Ty české jsou ještě slabým odvarem například proti těm americkým (což je samo o sobě celkem zvláštní, že?), kde je nežádoucích účinků uvedeno ještě více, než v těch českých (ke stejným vakcínám).

U eradikace pravých neštovic hrála zřejmě velmi významnou roli tato opatření:
- důsledná izolace nemocných
- karanténa kontaktních osob (v malých skupinkách)
- pečlivá dezinfekce předmětů, se kterými nemocní přišli do styku

Podle pečlivě zpracovaného popisu posledních epidemií neštovic v Německu lékařem Gerhardem Buchwaldem je vidět, že očkování proti neštovicím zdaleka nechránilo před onemocněním a naopak, pokud bylo provedeno již v inkubační době onemocnění, vedlo k řadě možná zbytečných úmrtí.
04. 09. 2013 | 15:25

KvL napsal(a):

to: neo
Píšete že nikdo a přitom tady rovnou uvádíte příklady rozhodnutí, která o něm učinil stát. Dám vám otázku, když "stát" (neboť vždy lze vysledovat konkrétní lidi) rozhodne, že dcka smí chodit jen v oranžovém overalu s reflexními pruhy a v ničem jiném, budete skákat radostí, že nesmíte rozhodnout co vaše dítě bude nosit?

Pokud si stát zosobuje právo rozhodovat o tom, jestli bude nebo nebude děcko v autosedačce, rozhoduje o něm, jenže to je špatně! To děcko sem nepřivedla vůle nějaké entity, jménem stát, ale dva zcela konkrétní jedonci,z jejich vůle vznikl život, ne z vůle nějaké imaginární entity, jejíž zakládací smlouvu jsem prosím pěkně neviděl a mám s ní prý souhlasit.
V přírodě o tom co budou mláďata dělat (v závislosti na druhu) rozhoduje jeden nebo oba rodiče, kteří je zároveň chrání, u lidí to bylo tak po většinu historie, proč bysme to měli měnit? To že existuje ročně pár případů, kdy dojde k nějakému excesu, kolik to je? Promile? Spíš míň, vemte si že letos je ve školách asi 0,5 milionu nezletilých, kolik je tak ročně případů vážného selhání rodičovské páče? 100? to je kolik? 0,0002, tedy 0,02%! Kvůli tomuto brát všem ostatním možnost rozhodovat o svém potomstvu dle nejlepšího svého vědmí a svědomí je prosím chucpe.
04. 09. 2013 | 15:25

muromec napsal(a):

Jsem za povinné očkování, to jo. Ale nějak s rozumem. Mého bratrance zaočkovali proti dětské obrně, když byl malý. Do školky přišel pan doktor, a očkovalo se. Akorát mému bratranci nezměřili teplotu, byl právě nějak nachlazen či co, a z toho očkování tu obrnu právě dostal. Jeden z posledních dvou případů v ČSR. Smůla, viďte? A taky pos..ný celý život, jeho, i celé rodiny.
04. 09. 2013 | 15:27

Mac napsal(a):

já naivka většinu života věřil, že "metly lidstva", smrtící epidemie a různé pohromy typu černého kašle, tetanu, pravých neštovic apod. zmizely z povrchu zemského díky masovému plošnému očkování.

A že se v poslední době znovu začínají (v té civilizovanější části světa) objevovat díky tomu, že různé odbornice Slimákové se staví proti očkování.

A ono je to jinak - nemoci zmizely samy od sebe, stačilo, aby na ně Slimáková udělala bububu a bylo to.

Stačí si ugrilovat na Zdravý talíř pár slimáků a imunita je doma.
Paní slimáková, která si naformulovala CV tak, že uvádí osazenstvo v omyl - opravdu nestudovala farmacii v USA - je pro dobrovolné očkování. A protože bude dobrovolné, tak zákon trhu samozřejmě říká, že si je pro své děti budou rodiče PLATIT, takže zájem o toto placené očkování tak nějak neviditelná ruka trhu srazí někam k nule.

Doba, kdy se nám vrátí nemoci, které vypadaly vymýcené v polovině minulého století, se blíží.

Vivat Slimákové talíř!!! Vivat třeba domácí porody!! Vivat svoboda, ať to stojí, co to stojí, třeba dětské životy!!!
04. 09. 2013 | 15:29

Zuzana napsal(a):

Margit, krásně, srozumitelně a logicky shrnuto. K tomu není co dodat. Toto je článek, na který je možné kdykoliv v souvislosti s "povinným" očkováním odkázat.
04. 09. 2013 | 15:31

neo napsal(a):

KvL:

o smrti pane KvL o smrti... já psal, že stát v těchto případech rozhoduje o životě, ale o smrti nemá právo rozhodovat nikdo.

co na tak jednoduché věci nechápete?

Nosit oranžový overal je blbost hodna vaší argumentace. Když už, tak jste mohl použít nošení reflexních vest pro dospělé, POKUD VSTUPUJÍ NA VOZOVKU MIMO OBEC.

dál jsou to nesmysly. Svoboda volby je super a já jsem na ni dost háklivý a většina zdejších diskutujících vám to jen potvrdí, ale pokud jde o ochranu života, nemohu prostě souhlasit.

dítě nemůže být trestáno za neozodpovědnost rodičů.
04. 09. 2013 | 15:32

Kateřina napsal(a):

To Zuzana Peppett: jste v zaujetí hned několika mýtů, například toho, že kdo je ze sociálně slabší rodiny, nemůže žít zdravě. Ale ona kupodivu taková čočka, fazole, mrkev či zelí a nebo dokonce i čistá voda z kohoutku vůbec nejsou drahé a jsou hodně zdravé ;-) Narozdíl od "levných" uzenin a sladkých nápojů, které často vidím nakupovat osoby, které mohou patřit k souciálně slabší vrstvě (a k tomu do ruky cigárko atd.) Ono jak se říká, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody a nejlépe je hledá u těch druhých, ne u sebe.

Co se týče epidemií onemocnění ze třetího světa - ano, jsou tam. Ale co by tamní dali za čistou vodu, kanalizaci, za čočku a zelí... ;-) Jsem 100% přesvědčená, že by jim to pomohlo mnohem více, než tisíc vakcín ;-)
04. 09. 2013 | 15:32

xxx napsal(a):

Pitomosti na entou miláčku.
Kvůli hlouposti rodičů bojujících např.s očkováním proti obrně následně titíž rodiče žádají stát o pomoc při jeho bezmocnosti a opatrování do smrti což stijí milionkrát více. A bezmocná výčitka postiženého dítěte navíc.
A myslím, že by stačil jeden jediný pohled rodičů na umírajícího na tetanus aby se probrali z bezvědomí! Navíc v době, kdy se čím dál víc původců nemocí stává resistentními vůči antobiotikům může být imunita vůči nemoci, získaná očkováním jedinou záchranou jeho života.
04. 09. 2013 | 15:34

xxx napsal(a):

To neo/15:32/: většinou s Vámi nesouhlasím, v tomto zcela.
04. 09. 2013 | 15:36

KvL napsal(a):

to: Joachym Brezina
Až jim houfně pomřou děcka, jak říkáte, tak holt znovu zafunguje evoluce i na lidský druh, který si podobnými věcmi pěkně a soustavně zapleveluje genetický kód, což bude nakonec osudné, víte, snad jak dopadli šlechtické rody, kde docházelo k postupné akumulaci různých genetických poruch, jenomže tady se nám nebude hromadit nějaký habsburgský ret, ale tady se nám bude hromadit nedostatečná imunita a podobné věci, geneticky podmíněné alergie... To povede v konečném důsledku ke vzniku druhu, který nebude schopný v nesterilním prostředí přežít.

to: Zuzana Peppett
To se máme všichni zjančit z toho, že někdo není shcopný zvládnout alternativy? To se máme zjančit z toho, že někdo musí za sebe nechat rozhodovat "moudrý stát?"
Víte co by bylo s takovým člověkem po obrně v dobách minulých? V závisloti na následcích by se buď nerozmnožil (jenom) nebo by byl odstraněn, zní to krutě, ale tak to fungovalo, bude to znít krutě, ale tím že zachráníme dneska 99% lidí, kteří by za normálních přírodních podmínek neměli šanci přežít pro vrozené defekty (i na úrovni drobných odychlek genů), umožníme potenciálně rozšíření těchto defektních genů dál, výsledky si domyslete sama.
Nikdo pořádně neví co se do těch očkování dává, mám už pár let mrnění koupit několik balíčků očkovacích látek seškrábat z toho cedulky a poslat to na stanovení obsahu těžkých kovů, chemických látek a podobně. Mám takové tušení že se tam najdou látky přímo jedovaté.
04. 09. 2013 | 15:38

Mac napsal(a):

KvL

jste trochu mimo
Nežijeme v prvobytně pospolné společnosti, ani neskáčeme po stromech.
Lidská komunita dospěla ve svém vývoji k poznání, že její zdraví a životy budou lépe chráněny, když jí s tím pomůže nějaké organizované uspořádání - stát. A stát přebírá minimálně část odpovědnosti za ochranu zdraví a života svých občanů.

To, že rodinná ENTITA KvL nechá své dítě umřít na pravé neštovice, není tedy jenom jeho věc. Když pro nic jiného, tak proto, že to zanedbané dítě před tím, než umře nakazí třeba deset jiných - samozřejmě taky neočkovaných, protože máme svobodu a stát nemá nikomu do ničeho kafrat.

A pokud nějakej tatík deset let zneužívá svou dospívající dceru - to by se na to KvL podíval, aby tomuto tatíkovi do toho stát krafal. Rodiče si přece mohou dělat se svými potomky, co je napadne.
04. 09. 2013 | 15:39

Mac napsal(a):

KvL napsal

"bude to znít krutě, ale tím že zachráníme dneska 99% lidí, kteří by za normálních přírodních podmínek neměli šanci přežít pro vrozené defekty (i na úrovni drobných odychlek genů), umožníme potenciálně rozšíření těchto defektních genů dál, výsledky si domyslete sama"

hmm, KvL, vy nejste krutý, vy jste spíše fašizoidní.
04. 09. 2013 | 15:41

Wireman napsal(a):

V podstatě souhlasím s autorkou. Můj názor je, že jde v první řadě o prachy. Je to byznys a to docela tvrdej. Je i vidět jak jsou doktoři oblbnutý a papouškují co jim farma firmy řeknou a určitě jsou na tom i zainteresovaný finančně. Blahého času jsem nechal děti očkovat proti žloutence typu A a B (myslím). Vakcína se jmenovala Twinrix. Paní doktorka mi řekla, že je to takový dárek na celý život. Uvěřil jsem a nechal očkovat děti. Po cca 2 letech paní dokotrka oznámila, že to není na celý život, ale na 20 let. Pár let zpátky, jsme od ní dostali výzvu, na přeočkování po 5 letech. Za jednu sadu očkovaní jsem vysolil na prkno 3500,- Kč, takže pro 2 děti 7 tisíc. Dneska stojím před podobným problémem. Holce je 13 a dokotorka mi doporučila očkování proti rakovině děložního čípku. Vakcíny jsou 2 Gardasil a Cervarix. Podle toho co jsem se dočetl, je to "zajíc v pytli", protože stejně existuje celkem reálná šance že tu rakovinu děložního čípku dostane. Potvrdila mi to i dcera mé kolegyně. Její spolužačka očkována ve 13 letech a ve 20 letech operována s rakovinou děložního čipku. Prý bylo uváděno u prvních vakcín 80 procent úspěšnost a protože se to s takovým číslem farma firmě špatně prodávalo, nechali si udělat novou studii a vyšlo jim 97. Druhá věc je, že ve Velké Británii proběhlo sledování očkovaných dívek a bylo zjištěna velka pravděpodobnost dočasného ochrnutí a podobných problémů. Proti tomu se ale farmy firmy ohradily, že prý je vše v pořádku. A pak se rozhodněte jestli jo a nebo ne. Zajímavý názor je tady. http://www.vitalia.cz/clanky/10-ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-virum-hpv/
04. 09. 2013 | 15:43

ld napsal(a):

Katko,

nedávno jsem listoval matrikou z roku 1866. Od shora až dolů, 4 dvojlisty za sebou, nepřetržitě, byl jako důvod úmrtí napsán cholera. Vesnička neměla víc jak 50 domů, a zcela jistě žili ve zdravém prostředí a užívali si stravy o které píšete, o vodě nemluvě. Sám k té studánce chodím a tu vodu mám tuze rád.

Něco jako epidemie, genocida od bacilů.
Ne že bych si sebe sama nějak zvlášť cenil, ale kdybyste byla ministryní zdravotnictví, emigroval bych dřív než by ČR vymřela infekčními chorobami.
04. 09. 2013 | 15:46

Mac napsal(a):

KvL, s.r.o.

zajistí likvidaci defektních jedinců.
Služba zahrnuje dopravu na horní můstek Macochy + pořádný šťouch
04. 09. 2013 | 15:48

Targus napsal(a):

Ježíšmarjá, zdravý talíř je zas tady a lobuje, jak se dá.

MARGITO! KDO VÁS ZA TY ŽVÁSTY PLATÍ??? Výrobci vakcín, kteří je budou prodávat za hotové, až se státní a BEZPLATNÉ očkování zruší?

Až přede mne předhodíte seriózní studii z třetího světa a porovnání s úmrtností dětí na přenosné nemoci s dětmi z civilizované části Evropy, pak jsem ochoten s vámi diskutovat.

Pokud se vám nechce do třetího světa, račte se obtěžovat do Kosova, je to za rohem. Desetitisíce neproočkovaných dětí. populace promořená neléčenou žloutenkou, tuberou a vším možným sajrajtem, který už ani neznáme. Rád se na ta data kouknu a změním případně svůj názor.

P.S. jak se mám správně otužovat proti tetanu?
04. 09. 2013 | 15:49

Targus napsal(a):

Ježíšmarjá, zdravý talíř je zas tady a lobuje, jak se dá.

MARGITO! KDO VÁS ZA TY ŽVÁSTY PLATÍ??? Výrobci vakcín, kteří je budou prodávat za hotové, až se státní a BEZPLATNÉ očkování zruší?

Až přede mne předhodíte seriózní studii z třetího světa a porovnání s úmrtností dětí na přenosné nemoci s dětmi z civilizované části Evropy, pak jsem ochoten s vámi diskutovat.

Pokud se vám nechce do třetího světa, račte se obtěžovat do Kosova, je to za rohem. Desetitisíce neproočkovaných dětí. populace promořená neléčenou žloutenkou, tuberou a vším možným sajrajtem, který už ani neznáme. Rád se na ta data kouknu a změním případně svůj názor.

P.S. jak se mám správně otužovat proti tetanu?
04. 09. 2013 | 15:49

KvL napsal(a):

to: neo
Co je třetí volba k životu nebo smrti?
Řekněme že je tu hypotetoická situace, moc dám z dobré vůle do rukou vám. Budete na mě mířit nabitou a odjištěnou zbraní, pokud rozhodnete, že budu žít, zároveň rozhodnoete i o tom, že nezemřu, rozhodl jste i o smrti. Rozhodnutí o životě a smrti totiž nelze oddělit, představte si minci silnou jedenu řadu atomů, jedna strana bude představovat život, druhá smrt, můžete ty dvě strany oddělit?
Jestli myslíte rozhodování o životě jako o tom, jak jej budečlověk vést, pak je to ale úplmně jiná debata.

Myslím, že ty oranžové overaly jsou zhruba ekvivalentní těm vámi uváděným dětským sedačkám, protože si někdo, třetí strana, dovoluje říkat vám, jak máte zajistit bezpečnost svého potomka.
Mimochodem nevidím důvod proč dělat nějaké odlišnosti mezi tím, jestli je to vesta pro děcko, nebo pro dospělého, jaká by byla vlastně vaše odpověď na vámi uváděnou situaci?
04. 09. 2013 | 15:50

Archeopteryx napsal(a):

Jako argument do diskuse o tom, zda na výskyt očkovaných chorob má větší dopad samotné očkování nebo zlepšení stravy a hygienických návyků, dávám odkaz na graf výskytu spalniček v USA (očkovalo se od 1963, od roku 1989 se dávají 2 dávky MMR vakcíny místo jedné)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Measles_US_1944-2007_inset.png

Zajímalo by mě, k jaké převratné změně v hygieně v těch 60. letech mohlo dojít...
04. 09. 2013 | 15:55

zeko33 napsal(a):

Kateřina napsal(a):
U eradikace pravých neštovic hrála zřejmě velmi významnou roli tato opatření:
- důsledná izolace nemocných
- karanténa kontaktních osob (v malých skupinkách)
- pečlivá dezinfekce předmětů, se kterými nemocní přišli do styku
To je jistě pravda. Ovšem např. lepra není zdaleka tak nakažlivá jako neštovice a malomocní jsou již velmi dlouho důsledně izolováni v leprosáriích a přesto se objevují stále nové případy lepry a přes léčení množstvím antibiotik jejich počet, např. v Indii, je dost vysoký.
04. 09. 2013 | 16:00

neo napsal(a):

Kvl:

neni třetí volba. Jsou jen dvě volby.

Rodič - Očkovat vs neočkovat / Život vs smrt
Stát - Očkovat / Život

teď už je to předpokládám jasné i vám.

Já jsem opravdu zastáncem svobody, prakticky v co největší možné míře, ale nic není absolutní a rozhodnout o smrti vlastního dítěte prostě nemůže ani rodič.

co se týče overalu, jste mimo a to dost.

sedačka chrání dítě, overal je blbost. Asi jako byste nařídil dětem sedět v sedačkách kdykoli aniž by jeli v autě.

Proto je lepší příměr s vestou a situaci v provozu mimo obec.
prootže je přesně stanoveno, kde jste povinen vestu mít a to právě s ohledem na ohrožující faktor. Tj když zastavíte v obci a skočíte si pro cigára do trafiky, je jedno co máte na sobě. Když ale zastavíte na dálnici, protože se vám porouchá auto, je dost podsttané, co máte na sobě, protože se vám může velmi snadno stát, že vás kamion rozšmelcuje po panelech od Mirošovic až po Kývalku.
04. 09. 2013 | 16:00

Mac napsal(a):

Archeopteryx

Slimáková doporučuje místo double vakcíně trojitý zdravý talíř. Je daleko účinější!!!
04. 09. 2013 | 16:01

Mac napsal(a):

neo

kruci, asi jsou nějaký skvrny na Slunci - máme stejný názor....

KvL v tom má jasno: až bude mít jednou děti - nejlépe dvojčata, nechá jedno umřít na pravé neštovice a druhé zabije v autě, kde bude to dítě sedět nepřipoutané na předním sedadle.

KvL si přece do "péče" o děti nenechá žvanit nějakej stát.

A až bude ty svoje děti pochovávat, bude jej hřát pocit osobní svobody a fakt, že to tomu státu fest nandal
04. 09. 2013 | 16:04

Sláma napsal(a):

Skutečně, jednotlivé blogy na Aktálně spolu v poslední době soutěží o to, který je hloupější. Tento je nejen extrémně hloupý, ale navíc nebezpečný.
Nemám nic proti tomu, když se hloupá paní Margit bude svoji hloupostí ohrožovat sama, ale vadí mi, když své hlouposti dělá propagandu.
Očkování zbavilo lidstvo pravých nešťovic a výrazně omezilo výskyt turberkulózy, tetanu, tyfu, paratyfu, atd.
Ano, jistěže má očkování svá rizika, ale ta jsou řádově menší, než když by se lidé očkovat nenechali.
Očkování závažných chorob musí být povinné z toho důvodu, aby lidé typu paní Slimákové neroznášeli choroby zpět do populace.
Povinné a plošné očkování umožní, aby v budoucnu, v případě eradikace příslušného onemocnění, mohlo být zase od očkování upuštěno.
04. 09. 2013 | 16:05

Občan napsal(a):

V Izraeli, kde je očkování dětí také nepovinné, letos stačilo, aby se v kanalizaci jedné okupantské "osady" objevil bacil dětské obrny- A najednou je o očkování taková rvačka, že ministerstvo zdravotnictví nestíhá nakupovat vakcinu. Hlavně mezi "ortodoxy", kteří jinak na hygienu a zdraví zvysoka dlabou.

Tož tak...

Až se alterženy ZARUČÍ za své neoočkované děti a za to, že VEŠKERÉ náklady a odpovědnost za případné bacilonosičství, jiné šíření epidemických nemocí a za případnou smrt či zmrzačení vlastních či cizích dětí ponesou samy, tak hurá do experimentu.
Zaplaťpřírodo jsme i s dětmi proočkovaní proti kdečemu, takže jsme snad v bezpečí.

Něco jiného jsou multivakciny - které si, mimochodem, vyřvaly tytéž hysterické alterženy, protože jsou líné dodržovat očkovací kalendář. MV mohou mít některé vedlejší účinky jako jsou vysoké horečky, zvracení, silná rýma, zduření uzlin, případně alergické reakce (zejména u velkoměstských "ropáčků").
Ovšem pak je řešením normální proočkování jednotlivými vakcinami v řádném pořadí - proto očkovací kalendář. Ovšem líné alterženy, které nejsou svým dětem ochotny věnovat ani jeden den jednou za tři měsíce, budou raději ječet, že se má čkování zrušit úplně.
04. 09. 2013 | 16:05

Kateřina napsal(a):

To ld: 1866, v tom roce určitě existovala kanalizace a úprava pitné vody pro obyvatele vesnice? Pitná voda znečištěná fekáliemi atd. je nejčastějším zdrojem nákazy a v druhé polovině 19. století o té kanalizaci a úpravě pitné vody tedy silně pochybuji ;-) Možná stačil jeden silný déšť, který spláchl z pole do studní, co na něm mělo zůstat po hnojení a epidemie byla na světě. Mimochodem, proti choleře se nikdy masově neočkovalo, pokud je mi známo, a přesto jí dneska netrpíme. Proč asi?
04. 09. 2013 | 16:11

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Targusi,
dumám nad tím otužováním proti tetanu ...co třeba se hrabat každý den v koňském hnoji, nejdříve jen tak holou rukou na minutku či dvě, ruce si umýt mýdlem a ke konci už jen v potoce a jít si dát koblihy pekařské, postupem času prodlužovat expozici v hnoji, nosit jej po kapsách a ruce si otírat o kalhoty a nakonec pro gurmány i ten kobližek koňský .... a při trnutí šíje na masáž.

To by bylo abychom se neobrnili proti tetanu :) ke konci otužování přežijem bez nákazy i ty dvojky hnojky zapíchlé v noze :)
04. 09. 2013 | 16:12

mb napsal(a):

Slimakova rulezzz ...

... chce to kua kvalitní stravu, zdravý životní styl a dobrou náladu.

JO A VE VOLBÁCH NEZAPOMEŇTE ZVOLIT STRANU ZELENÝCH ... :-)))

hezký den ...
04. 09. 2013 | 16:13

Joachym Brezina napsal(a):

Pane Maci, ano jsou skvrny na Slunci neboť i já souhlasím s tím co píše pan neo
04. 09. 2013 | 16:14

ld napsal(a):

Katko,

měl jsem napsat, že ta studánka je v lese nad vsí. Déšť ji neohrozí. Pole nikde vůkol nebyla. Dokonce se usmívám nad nápadem, že se v 19.století hnojilo.

Proti choleře se samozřejmě normálně očkuje: http://www.ockovacicentrum.cz/cz/cholera.

A proč tou chorobou dnes netrpíme? Protože vděčíme našim předkům, že neměli v hlavě nakakáno a vakcinací proti smrtelným nemocem se zabývali.
Jestli vás to uklidní, místo cholery si dosaďte cokoli z nabídky: http://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD

P.S. Mimochodem, víte, proč Němci hned za hranicemi zastavují česká auta? Protože mají důvodně zato, že se u nás smí fetovat. S vašim a autorčiným přístupem by nás do země ani nevpustili.
04. 09. 2013 | 16:24

Archeopteryx napsal(a):

Kateřina:
Cholera se šíří zejména vodou znečištěnou fekáliemi, takže v jejím případě je kanalizace a úprava pitné vody zřejmě rozhodujícím faktorem. O očkování proti choleře ale není tato diskuse (mimo jiné kvůli tomu, že takové očkování vůbec neexistuje).

Naproti tomu např. spalničky, proti nimž se očkuje v rámci MMR vakcíny, se šíří vzduchem kapénkovou infekcí, což samo o sobě naznačuje, že kanalizace a úprava pitné vody rozhodujícím faktorem nebudou. Jak byste tedy vysvětlila jejich výskyt (viz graf, který jsem zde již linkoval)?? Předem děkuji za oodpověď.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Measles_US_1944-2007_inset.png
04. 09. 2013 | 16:25

Archeopteryx napsal(a):

Dodatek - omlouvám se za věcnou chybu - očkování proti choleře existuje, ale není povinné (jen doporučené při cestování do rizikových oblastí).
04. 09. 2013 | 16:26

Občan napsal(a):

Kateřino,

cholera, úplavice, tyfus, některé druhy žloutenky - jsou "nemocemi špíny, podvýživy a přelidněnosti". Takže omezením extrémní chudoby, zlepšením výživy a hygienických a snížením přelidněnosti dojde ke zlepšení situace.
Nicméně každý rozumný člověk, který jede do Asie, Afriky a rizikových zemí ostatních kontinentů, si nechá očkovat, co jde.

Tetanus, četné neštovice, záškrt, dětskou obrnu, tuberu a další nebezpečné nakažlivé nemoci hygienou neukecáte, ani kdybyste se rozkrájela. Tam platí pouze očkování a nic jiného.
Doporučuji Vám projít si matriky zemřelých a dětská oddělení velkých hřbitovů. Velmi poučné...
04. 09. 2013 | 16:27

neo napsal(a):

Mac, Joachym:

no, myslim, že to neni úplně poprvé, co se shodnem a asi ani naposled...

nic není jen černobílé a nikde neni psáno, že se nemůžem shodovat v některých věcech.
04. 09. 2013 | 16:32

Občan napsal(a):

A brát si Masaryka do tlamy v souvislosti s voláním po zrušení povinného očkování je také slušná drzost. Protože nebýt toho, že byl velkým příznivcem dostupné veřejné zdravotní péče vč. povinného celoplošného očkování, pomřelo by tu za WWII podstatně víc lidí.
04. 09. 2013 | 16:34

ld napsal(a):

Aha, Katce a Zuzaně již skončila pracovní doba, takže už nic glosovat nebudou...
04. 09. 2013 | 16:40

krajan napsal(a):

Jasně,paní expertko, zrušme všechna povinná očkování (vždyť je to, podle vás, porušování lidských práv) a pak se divme, že se znovu objevuje černý kašel a další, nedej bánbůh, dokonce i dětská obrna.
04. 09. 2013 | 16:46

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

aj, aj, aj ... my viry o tom víme své.
tak třeba rhabdovirus. jeden z těch, které jsou s to rozpoutat peklo, jaké málokterá (neříkám, že žádná) bakterie nesvede. kdyby nebylo Pasteura a jeho vakcinace vztekliny...
složitá je otázka TBC, tam se bakterie vyznamenaly, člověk od očkování ustoupil.
taky tetanus je pěkný ďábel, dostat takové křeče, až z toho popraskají krční obratle, to sranda zrovna není.
ale co AIDS? prý virus AIDS neexistuje...

co se chřipky týče, ten španělák z roku 1918 je virus tisíckrát silnější než jakákoliv pandemie, která přišla po něm...dříme v laboratořích ... ale uměle vyroben rozhodně nebyl... tehdy ještě takové věci neuměli, ani se dohromady nic nevědělo o nukleových kyselinách, i když o genetické informaci už něco málo ano.
04. 09. 2013 | 16:52

Luba napsal(a):

No dobře ... svobodná volba.

A co ekonomické hledisko?
Kbyby očkování zůstalo povinné, měla by je hradit zdravotní pojišťovna v plné výši.

Ale bude-li nepovinné, patrně se prodraží a sociálně slabší si tento "luxus" patrně odepřou.
04. 09. 2013 | 16:53

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

zeko33

původce lepry je mykobacterium, vzdálený příbuzný původců různých druhů tuberkulosy.
kdežto původcem neštovic varioly virus. já vím, že to asi víte, ale chtěl jsem jen připomenout, že my viry jsme hrozné potvory, protože se natentujeme do genetického materiálu buňky a přinutíme tu fabriku na bazální informace, aby pracovala pro nás. ale uznávám, že proti takovým mémům jsme amatéři.
04. 09. 2013 | 17:00

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Luba

perfektní a naprosto zásadní postřeh!
04. 09. 2013 | 17:01

Občan napsal(a):

A k americkému "PhD." paní autorky také zajímavůstka:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_College_of_Natural_Health

"Clayton College of Natural Health never held educational accreditation from any agency recognized by the U.S. Department of Education or the Council for Higher Education Accreditation.
Several state education agencies specifically list Clayton as unaccredited, among them Oregon, Texas, and Maine.
Degrees issued by Clayton may not be acceptable to some employers or institutions, and use of degree titles granted by Clayton may be restricted or illegal in some jurisdictions."

Takže užívá "titul" z painstituce, která NIKDY neměla akreditaci amerického MŠ ani jiné pověřené agentury a titul samotný ani v dost liberálních USA není uznáván. V některých státech USA je dokonce zakázáno jeho užívání!
V r. 2010 "škola" definitivně zkrachovala.
04. 09. 2013 | 17:03

Joachym Brezina napsal(a):

Pane neo, máte pravdu, již jsme se v některých věcech shodli a asi i v budoucnu shodneme :)

Ale víte sám, že se mnohdy neshodneme jestli ráno slunce vychází či zapadá :)

Přeji Vám pěkný den
04. 09. 2013 | 17:07

Pavel A napsal(a):

Margit Slimáková :
Vyznává názor, že základem zdraví není farmakoterapie, ale kvalitní strava, zdravý životní styl a dobrá nálada.
..
Zatímco my ostatní nebýt této světice se dodnes cpeme jen bůčkem, sedíme u televize a počítače :-))) ( Já tedy volné chvíle nejraději na procházce v lese) a mračíme se na svět.

Ale pravda mělo by se méně očkovat. Díky očkování se rozvojové země přelidňují. Že paní Slimáková ? A i když jen opakuji co už zde bylo řečeno : vysvětlete mi jak se otužovat proti spále, neštovicím, TBC, tetanu spalničkám a dalším nemocem ? A lišky v lese asi žijí nezdravě, že jsme jim to hlupáci nevysvětlili jak mají správně žít. Místo toho jsme jim předhazovali vakcíny takže vzteklina už nehrozí. Cítím jakousi nepřímou úměru s dalším rozšiřováním vysokoškolského vzdělání a poklesem inteligence populace. Že by to bylo nárůstem VŠ "vzdělanců" humanitního směru a naopak nechutí studovat technické a přírodovědné směry ?
04. 09. 2013 | 17:20

KvL napsal(a):

to: Mac
Co se vám sdá fašizoidního na tom, pokud konstatuju fakt, který vám potvrdí každý biolog.
Vezměme si modelovou situaci, chyba v genu způsobí neschopnost příjímání mateřského mléka (tato chyba existuje, nicméně je vzácná), dneska se daří pomocí speciální stravy zajistit přežití, jenže tato chyba v genetickém kódu se tak může s mnohem větší pravděpodobností předat dále a bude se populací šířit, v závislosti na tom, jak je geneticky podmíněna, jestli je to souhra více genů, nebo otázka recesivní alely, se bude populací dále šířit a pravděpodobnost výskytu poroste.

A ohledně znásilnění, to spadá pod jinou kategorii, za a nechápu proč by to kdo dělal (ale výjimky v řádu desetin až setin promile se najdou), za b v závislosti na rozumové vyspělosti si může stěžovat. A ty pitomé vtipy o macoše si nechte od cesty, opravdu nemám žádný úmysl kohokoliv selektovat.
04. 09. 2013 | 17:30

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Občan

to je pro řadu chytrolínů absolvovavších v Americe bůhvíjakou školu typické, oni se tam naučí hlavně sebevědomí a tupé agresivitě se kterou je třeba prosazovat sebehloupější myšlenku. zaobalí to do marketinkových floskulí a hlavně do volání po svobodě a už to frčí.
mám právo prosazovat i sebevětší kravinu.
o.k., ale v některých případech pak jde o duševní zdraví nebo i o život.
04. 09. 2013 | 17:30

Pavel A napsal(a):

Mám z paní Slimákové pocit, že před pár sty let by prostě hlásala, že očkování je proti Bohu, protože jen on rozhoduje o tom, zda onemocníme a doporučovala by hodně se modlit. V jiném svém článku se zastává homeopatie, která je levná a bez vedlejších účinků. No ono jaksi to nic nemůže mít vedlejší účinky ani uškodit. A tam , kde původcem jsou psychosomatické potíže může opravdu pomoci vlídné slovo lékaře a víra v podaný homeopatický lék. To je ale na úplně jinou diskusi ...
04. 09. 2013 | 17:34

Kateřina napsal(a):

Já jsem s diskuzí o choleře nezačala ;-) Jedno je jisté, cholera očkováním tedy vymýcena nebyla ;-)

Všem, co argumentují tím, že očkování pomohlo zastavit tuberkulózu atd. doporučuji si o tom něco nastudovat, ale nikoli z wikipedie, kam může příspívat s prominutím každý "trouba", ale od těch, co se očkováním, jeho účinností a dopady seriózně a dlouhodobě zabývají, například zmiňovaný německý lékař Buchwald (kniha Očkování - obchod se strachem) nebo další autoři, vesměs lékaři s dlouhodobou praxí a s mozkem v hlavě. A nejen o očkování, ale také o nemocech, proti kterým se očkuje. Očkování proti takovému tetanu jakožto nepřenosné nemoci, která pro propuknutí potřebuje hodně specifické podmínky, u běžného člověka žijícího městským způsobem života dosažitelných jen s nejvyšším úsilím, by zcela jistě dobrovolné být mělo.

Mimochodem, černý kašel dostávají běžně plně zaočkovaní jedinci (z praxe potvrzeno i pediatričkou našich dětí). Někde asi udělali soudruzi chybu...
04. 09. 2013 | 17:35

ld napsal(a):

Katko,

já mám normálně nutkání si po čtení vašich příspěvků vydezinfikovat monitor.

BTW-kolik vašich článků uveřejnila wikina? Můj jen jeden.
04. 09. 2013 | 17:44

ld napsal(a):

Oprava: dva.
04. 09. 2013 | 17:45

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Kateřina

ona existuje Bordetella pertussis
a B. parapertussis (původci "černého kašle")

přešel jsem na jiný obor, takže si nejsem jist nakolik vakcína pokrývá imunizaci oproti oběma druhům bakterie. i když v mikrobiologii se mluví spíše o sérotypech.

mimochodem, jsem bývalý pediatr.
04. 09. 2013 | 17:51

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

dodávám, opravuji

nakolik "dnešní vakcíny/vakcína"
04. 09. 2013 | 17:57

ex-nemo napsal(a):

A co takhle zrušit povinné očkování, ale dejme tomu ztrojnásobit nemocenské pojistné pro neočkované jakožto rizikovější skupinu ? To by paní autorce vyhovovalo ?
Jak k tomu přijde ten, který se očkovat nechal, aby platil stejně jako ten více ohrožený ?
Ale ona možná odpoví že chce zrušit i povinné nemocenské pojištění; i to je přece nepřípustné zasahování do posvátných práv absolutně svobodného jedince, není ?
04. 09. 2013 | 18:00

Občan napsal(a):

Kateřino,

pokud si Vaše "pediatrička" dokáže splést "spálový kašel" nebo urputný kašel při těžším zánětu nosohltanu s černým kašlem (všechny mají dost podobný průběh), pak Vám doporučuji urychleně změnit pediatra.
Černý kašel NENÍ běžný mezi proočkovanou populací. Vyskytuje se (ZATÍM) pouze v asociálních komunitách, kde obyvatelstvo začalo po r. 1989 na očkování kašlat. Předtím nemohlo, protože nedostavení se bylo trestným činem. A bylo to tak velmi správně.

On se v těch komunitách také (UŽ ZASE) vyskytuje také třeba záškrt; což je bez antibiotik spolehlivě smrtelná nemoc. Umírání trvá dlouho a oběť se hodně trápí, než se konečně udusí.
Dostal se sem s rumunskými Cikány.

Ano, tuberkulosu zastavilo očkování A vynález antibiotik.
Přesto se i v ČR občas vyskytne kmen odolný vůči místním vakcinám a antibiotikům, který napadne oočkované oslabené jedince a ohrožuje i zdravé oočkované. Kamarád na jednu takovou breberu umřel, protože byl krátce po chemoterapii a měl zlikvidovaný imunitní systém. U něho to mělo hodně rychlý průběh a na to, že zemřel na tuberu, se přišlo až zpětně.
Od něho to ovšem chytla manželka a nastal mazec. Ze začátku se to projevovalo "jenom" jako silná chřipka a tak si kurýrovala chřipky, vesele chodila do práce a šířila breberu dál. Teprve když měla asi sedmou chřipku v řadě, pojala podezření a nechala se komplexně vyšetřit. A začal mazec.
V karanténě nakonec skončilo asi 900 lidí (vč. nás i se dvěma malými dětmi), všichni jsme byli pro jistotu přeočkováni a dva roky pravidelně rentgenováni. Od kamarádky to chytlo celkem 13 lidí, ale protože to bylo zjištěno včas, byli všichni úspěšně a docela rychle vyléčeni, aniž nemoc stihla propuknout. Kamarádka se léčila dva roky, ale dnes už je naštěstí je zase zcela zdravá.
Jenže - VŠECHNY nás zachránila částečná odolnost vůči té nové brebeře, získaná OČKOVÁNÍM! Kdybychom proočkováni nebyli, asi by pro nás museli zřídit nějaký koncentrák a tam nás hromadně léčit, protože bychom tu agresivní tuberu bývali chytli všichni a onemocněli bychom.
04. 09. 2013 | 18:04

Drzá zrzka napsal(a):

Jakmile je pro či proti, 100% účastníků debaty, obvykle začínám mít o tezi nebo myšlence, pochyby. :-)
04. 09. 2013 | 18:10

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Občan

šíří se to. pravý černý kašel. zřejmě starší ročníky nemají tu imunitu, co by měly mít, tedy ted mluvím o postvakcinační ne o "přirozené"
imunitě. to je alespoň názor mých bývalých kolegů. takže problém s vakcinací je, ale nikoliv z principu, jako spíše, že by se mělo "inovovat".

jinak rezistentní kmeny mykobakterií (TBC etc) bnudou stále větší problém a samozřejmě to souvisí i s migrací lidí a s rozpadem systematické depistáže. obecně mycobakteria s námi žijí miliony let a boj s nimi bude vždy těžký. ostatně jako s dalšími mikroorganismy.
04. 09. 2013 | 18:18

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

dodávám a opravuji

starší ročníky - mělo být - starší ročníky dětí
04. 09. 2013 | 18:19

KvL napsal(a):

to: neo
Proč by nemohl rozhodnout o smrti vlastního dítěte? V čem vidíte ten problém, morální nebo jaký? Opět budu znít zle a krutě, ale nezdá se vám, že existují situace, kdy by mělo existovat? Opravdu se vám zdá, že aby shluk buděk byl člověkem, tak k tomu stačí, aby to jako člověk vypadalo?
Tři volby se týkaly, ne rozhodování, ale toho, jestli existuje něco třetího, než život a smrt. V momentě, kdy rozhodujete o životě totiž zároveň musíte rozhodnout v ten stejný moment i o smrti, v momentě, když budete mířit na srnu, jsou dvě možnosti, zastřelíte nezastřelíte, život smrt. (řekněme že nevezmeme do úvahy vaše střelecké schopnosti) Obě jsou stejně pravděpodobné, rozhodnete se nestřelit, výsledek by zněl takto: Život bude, smrt teď nebude. Rozhodnete se střelit, výsledek bude zní takto: Život nebude, smrt teď bude.
V tom neexistuje žádná třetí volba.

to: Občan
Řekněme to takto, pokud si mají nést následky, pak ale v zájmu spravedlnosti ať neplatí ani zdravotní pojištění, to je myslím fér,na rozdíl od toho, aby člověk plati a měl si k tomu ještě (když nevyužívá) nést následky.

to: strýc virus H3N1 nyní HxNx
Ještě existují jedny věci proti bakteriím, bakteriofágy.
04. 09. 2013 | 18:26

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

KvL

s bakteriofágy to nějak ustrnulo, ačkoliv jistý Talián za to (fágy) dostal už ve štyricátých letech Nobelovku, mám ten dojem.

když už tedy tak filosofujeme, je zajímavé, že ty brebery (jak tu kdosi napsal), mozku a myšlení nemajíce, přesto jsou stále velmi účinným faktorem. my se učíme o evoluci a o mikroevoluci, ale vyšší význam a smysl toho všeho neznáme. čímž nechci tvrdit, že je třeba za každou cenu jej konstruovat. na tomto světě jsou nemoci, (ne-můžu to či ono), ale jakou mají příčinu? evoluční biologie praví, že "žádnou", je to prostě soutěž informací.
04. 09. 2013 | 18:32

Martin1 napsal(a):

Paní Slimáková
Děkuji vám za blog, konečně rozumný názor. V dnešní době krize volíte progresivní neotřelý způsob likvidace nezaměstnanosti i nastupující bídy v komplexním měřítku. Do chudých rodin, kde už nyní mají problémy s hygienou přidáte neočkováním dalšího bojovníka, který nám všem pomůže.(?)

Ještě, že tu máme takové experty, jako jste vy paní Slimáková, ti nám v době reálné socialismu zůstali skryti. My tu měli jen jednoho Plzáka, ten nám ordinoval, že když nám manželka zahýbá, tak máme být vlastně šťastni, protože jsme si nevybrali chudinku, o kterou není zájem. Pak prý žil s Olgou Schoberovou a až po jeho smrti jsme se dozvěděli, že žárlil jako pes.

A tak se ptám pro jistotu. Existuje nějaká nemoc, na kterou jste nenastavila zadničku, aby vám tam vpíchli sérum?
04. 09. 2013 | 18:34

Archeopteryx napsal(a):

Občan a strýc virus>
Nejsem na to odborník, ale mám pocit, že problém s černým kašlem je ten, že ochrana z očkování z dětství nefunguje po celý život, ale "jen" cca 10-20 let, což se dříve netušilo. Vzhledem k tomu, že to je smrtelná choroba jen pro malá miminka (která ještě neumějí dobře kašlat a tak se zadusí) a ne pro dospělé (kteří mnohdy ani netuší, že prodělali černý kašel), tak ta omezená ochrana není problém. Rodičům se dnes nabízí dobrovolné přeočkování, aby nenakazili dítě v jeho prvních cca 2-3 měsících života před první hexavakcínou. A jestli se nepletu, např. v podolské porodnici povinně přeočkovali veškerý personál poté, co jim tam na černý kašel zemřelo několik novorozenců...
04. 09. 2013 | 18:38

Občan napsal(a):

KvL,

naopak - měli by platit 3-5krát vyší zdravotní pojistné než zodpovědnější část populace. Nebo se snad domníváte, že ZP slouží jen k úhradě očkování?
04. 09. 2013 | 18:38

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Archeopteryx

vcelku souhlasím.
04. 09. 2013 | 18:44

pamětník napsal(a):

Perla:
"Například se prokázalo, že při očkování kojenců dochází k intoxikaci kojenců silně toxickým hliníkem."
Nejenže nic takového se neprokázalo, ale i sama pověra o silné toxicitě v prostředí tak rozšířeného prvku, jakým je hliník, přímo tahá za vlasy.
04. 09. 2013 | 18:47

Občan napsal(a):

Ono to, Archeopteryxi, bude asi ještě složitější, protože pertusse je nebezpečná i pro adolecenty, kteří již kašlou velmi dobře (v tom věku v podstatě na všechno :o)) )
Patrně to bude souviset s jejich dočasným hormonálním a lymfatickým čurbesem.
Ale s tím postupným úbytkem imunity v dospělosti to může být pravda. Koukal jsem před chvílí na nějaký web, kde si povídají dospělí, kteří černý kašel nedávno prodělali. Že mají nějakou hnusnou chorobu si všimli velmi dobře, protože se dusili, omdlévali a zvraceli stejně jako miminka. A všichni se shodli na tom, že jim dalo obrovskou práci přesvědčit doktory, aby je nechali vyšetřit na pertussi a dali jim správná antibiotika.

Takže beru zpět to s výhradně asociálními komunitami. Epidemie se už rozšířila i mimo ně; to je špatné. A s tím Podolím, to je hodně zlé.
04. 09. 2013 | 18:49

čert }:o napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):
Jakmile je pro či proti, 100% účastníků debaty, obvykle začínám mít o tezi nebo myšlence, pochyby. :-)
04. 09. 2013 | 18:10
--------------------
jo osvěta je sviňa =o)
04. 09. 2013 | 18:50

pamětník napsal(a):

Další perla:
"Místo toho aby došlo k oběti jednoho jedince s vadnou či porouchanou kombinací genů, bude v populaci postupně růst výskyt defektní kombinace." Autor(ka) tohoto geniálního předpokladu zjevně neví nic o genetice.
04. 09. 2013 | 18:52

pamětník napsal(a):

Kateřina:
"Podle pečlivě zpracovaného popisu posledních epidemií neštovic v Německu lékařem Gerhardem Buchwaldem je vidět, že očkování proti neštovicím zdaleka nechránilo před onemocněním " Nepravda.
04. 09. 2013 | 18:54

KvL napsal(a):

to: Občan
Pokud si to dám tedy dohromady, to co píšete, tak na jednu stranu mají platit za následky a na druhou ještě k tomu 3-5x více na ZP, nějak mě z toho vychází, že hledáte způsob, jak vytvořit takovou tu "možnost" volby. Na druhou stranu by to byl asi elegantnější způsob jak lidi případně donutit k tomu, k čemu chcete, než těmi zlými lidmi v uniformách.
A co ještě k tomu přidat pro změnu bonusový systém, když navrhujete trestat, napadlo vás to taky?
Vycházel jsem z úvahy (byť možná je to špatný předpoklad) že se doktorům vyhýbají i obecně.
Problém s vaším návrhem je v tom, že by šel poměrně jednoduše zneužít, umím si představit situaci, že nějaká farmaceutická firma vymyslí nějaké očkování, řekněme proti puchýři na palci, bude to neskutečný šmejd, který způsobí třeba vyhřeznutí plotýnky (vím za vlasy přitažené, ale nechme to pro absurdnost), uplatí nám tu ty správné lidi a naráz to bude poviné očkování. Pokud by byl váš návrh v platnosti, tak (předpokládám, že byste takové očkování odmýtl, jako větina lidí) by vám okamžitě stouply odvody.
Teď si vezměme, jak se u nás pořád všemožně tlačí na dolití peněz do zdravotnictví, nemáte tak trochu strach, že by mohlo dojít i k tomu, že by se přílepkem k nějaké naprosté blbosti, o které se ani nikde nepíše, prohlasovalo nějaké zbytečné očkování a ještě se to lidem ani neřeklo, že by se to prostě jen udělalo, aby se z lidí vytáhly další prachy?
04. 09. 2013 | 18:59

pamětník napsal(a):

KvL:
"Až jim houfně pomřou děcka, jak říkáte, tak holt znovu zafunguje evoluce i na lidský druh, který si podobnými věcmi pěkně a soustavně zapleveluje genetický kód, což bude nakonec osudné, víte, snad jak dopadli šlechtické rody, kde docházelo k postupné akumulaci různých genetických poruch, jenomže tady se nám nebude hromadit nějaký habsburgský ret, ale tady se nám bude hromadit nedostatečná imunita a podobné věci, geneticky podmíněné alergie... To povede v konečném důsledku ke vzniku druhu, který nebude schopný v nesterilním prostředí přežít."
Úplný blábol. Zkuste se seznámit s genealogií egyptských faraónů anebo Inků. Stručně řečeno plodili potomky se svými sourozenci a po nějaké akumulaci genetických poruch ani stopy. Čím méně laici znají, tím jsou hlučnější.
04. 09. 2013 | 19:01

Kateřina napsal(a):

to Občan: je vidět, že do názorů na očkování se silně promítají naše osobní zkušenosti a jinak to asi nejde. Kamarád je bohužel příkladem toho, že mnoho lidí podlehne "léčbě rakoviny", nikoli rakovině samotné, ale to je zase jiná pohádka... Já mám zase negativní zkušenosti s očkováním a proto jsem pro jeho svobodnou volbu.
Jak píše strýc virus, tak černý kašel skutečně je mezi očkovanou populací, viz například: http://www.tribune.cz/clanek/21710-pertuse
S tuberkulózou též nesouhlasím, podle mých informací ji zastavily zejména dobré socioekonomické podmínky. Počet onemocnění i úmrtí vytrvale klesal od druhé světové války, bez ohledu na zavedení očkování. Stav imunity na základě kondice, výživy atd. je podle mého názoru rozhodující.
04. 09. 2013 | 19:01

neskutečné napsal(a):

otázka je, proč když se očkuje proti všemu možnému i nemožnému!,neustále přibývá nemocných ?proč např kvůli očkování proti rakovině děložního čípku u mladých děvčat rodičům nevadí že z potomka dělá lékař dopředu kurvu které hrozí rakovina při častém střídání partnerů?není snad věcí rodičů jak potomka vychovají?do čeho se bude stát ještě míchat?každý je zodpovědný za své zdraví a za zdraví svých dětí.Každý z vás zastánců očkování si např.rozmyslí když k vám přijde naprosto cizí člověk a požádá vás o zapůjčení automobilu,to si každý hodně rozmyslí ale klidně svěříte sebe nebo své dítě člověku kterého jste v životě neviděli i když je to lékař ale vy o něm absolutně nic nevíte.Takhle to je,věc jen tak z ruky nedáte ale zdraví které máte pouze jedno a nkidy jiné nedostanete tak klidně?máte v hlavách drť?
04. 09. 2013 | 19:02

pamětník napsal(a):

KvL:
"konstatuju fakt, který vám potvrdí každý biolog." Nepotvrdí skoro žádný.
04. 09. 2013 | 19:07

pamětník napsal(a):

Taky perla:
"kvůli očkování proti rakovině děložního čípku u mladých děvčat rodičům nevadí že z potomka dělá lékař dopředu kurvu"
04. 09. 2013 | 19:09

KvL napsal(a):

to: pamětník
Jestli existuje genelogie inků, sem s odkazem, ještě jsem ji neviděl, znáte jistě faraona Achnatona, navíc, jestli se nepletu, tak občasně odcházelo k zakládání nových dinastií.
V Egyptě, pokud vím, dědili dcery a tedy většinou si syn faraona musel za manželku vzít sestru, ovšem o tom, že by se ve zdech paláců neodehrávaly některé věci si iluze nedělám, jestli odhaduji správně, i eunuch by měl být několik dnů až týdnů po kastraci stále ještě plodný, ale to je jen odhad, žádného neznám.
V 19. století jeden člověk přišel s nápadem, že zkusí ze svého rodu a ještě jednoho vyšlechti nové lidi, po dvou generacích to nedopadlo nejslavněji, ale nejspíš se tam už nějaké predispozice pro to musely nacházet.
04. 09. 2013 | 19:12

pamětník napsal(a):

Kateřina:
"černý kašel dostávají běžně plně zaočkovaní jedinci " Nedostávají, nepravda.
04. 09. 2013 | 19:12

Martin1 napsal(a):

neskutečné 19:02
Co děláte vy dopředu ze všech nemocných (rakovina čípku)žen jen kurvy? Já myslím, že u toho očkování můžete i být, nebo ne?
04. 09. 2013 | 19:14

Kateřina napsal(a):

pamětník, přečtěte si odborný článek z portálu www.tribune.cz (portál pro odborníky ve zdravotnictví) o pertusi, na který jsem dávala odkaz, o jejím výskytu mezi populací (uvádí se zde, že 75% nakažených je očkovaných) a pak můžete zkusit argumentovat nějakými fakty třeba z jiného, důvěryhodnějšího zdroje...?
04. 09. 2013 | 19:18

pamětník napsal(a):

KvL:
Oficiální manželky inků byly obvykle jejich sestry.
04. 09. 2013 | 19:22

pamětník napsal(a):

Kateřina:
Našel jsem tento:
"Pertusse v ČR přibývá, odborníci radí očkovat

17.05.2013 09:14
Zdroj: ČTK
Autor: Naďa Myslivcová

Případů pertusse v Česku přibývá - loni bylo 738 případů, víc než dvojnásobek roku 2011. Letošní data naznačují další nárůst. Ohroženy nákazou i komplikacemi jsou nejvíc děti do šesti měsíců věku. Porodnice mají zájem o zavedení ochranné vakcinační strategie. "
http://www.tribune.cz/clanek/30020-pertusse-v-cr-pribyva-odbornici-radi-ockovat

:)))
04. 09. 2013 | 19:25

neskutečné napsal(a):

martin 19.14,já z nikoho kurvu nedělám.Očkování proti rakovině děložního čípku se hlavně obhajuje jako prevence při promiskuitním životě.Dokonce to došlo tak daleko že jsou očkováni i chlapci!oni mají také děložní čípek? jinak stále platí že za zdraví své i dětí zodpovídáme my a ne někdo jiný.
04. 09. 2013 | 19:31

Viťa napsal(a):

MUDr. Tomáš Lebenhart
http://www.cestyksobe.cz/tomas-lebenhart-nemoc-teto-doby-a-moznosti-uzdraveni-z-pohledu-celostni-mediciny-ad2305/

čas 38:30
04. 09. 2013 | 19:33

KvL napsal(a):

to: strýc virus H3N1 nyní HxNx
Myslím, že tehdy dostaly přednost snadno kultivovatelná antibiotika, před poměrně špatně chovatelnými fágy, první pokus snad byl založený na přenosu malého množství krve od nemocného chřipkou k nemocnému se(tuším to byla) syfilis.

A smysl všech těch původců? Vzhledem k tomu, že naše DNA je z velké části tvořena zbytky virů a podobně, tak hledají tyto úseky nějaký způsob, jak se začlenit do nějakého většího organismu a přežít.
04. 09. 2013 | 19:34

Drzá zrzka napsal(a):

čert }:o

Spousta lidí není očkována, je pouze naočkována. :-)
04. 09. 2013 | 19:35

KvL napsal(a):

to: neskutečné
A to je důvod tuto vakcínu z něčeho podezřívat.
Rozhodně by mělo platit, že pokud vede promiskuitní život tak tam patří rozhodně kondom, přes gumu by se to nemělo přenést. A není to jen o tom, ale o jiných chuťovkách, kde dítě je ten druhý nejmenší problém
04. 09. 2013 | 19:41

Ládik!!! napsal(a):

Konec .očkování, chlapci! (Doug Badman)
04. 09. 2013 | 19:43

neo napsal(a):

KvL :
pane či co jste zač. Právo na život je základní lidské právo. Vzniká narozením. A právo život brát nemá nikdo.

já taky neříkám, že existuje třetí volba, jen vy podsouváte nějaké rozhodování, které v druhém případě nenastává. To vy (rodič ) se rozhodujete, zda střílet či nestřílet. "stát" se nerozhoduje zda střílet či nestřílet, ten je rozhodnut nestřílet. Takže žádná volba v jeho případě nenastává, nerozdoduje se, jeho volba je již známa. Proto není potřeba kecat o nějaké třetí možnosti. Jen a pouze u vás ta volba je, pokud byste měl tu možnost a já tvrdím, že NIKDO nemá právo o smrti rozhodovat.

je mi jasné, že to nepochopíte, nebo spíš nebudete chtít pochopit. Jsou věci, které se nemohou týkat osobní svobody člověka a to právě v případě, kdy jeho rozhodnutí ohrožuje jiné, kteří také mají na svobodu právo. Dítě je živá bytost, ne majetek a jelikož se nemůže samo rozhodovat, musí být chráněno.
až dospěje, je to na něm. Může odmítat veškerá očkování, může chlastat, může kouřit, může hrát automaty... je to jeho svobodná volba a já za ní plně stojím. Jakékoli zákazy kouření, hazardních her, alkoholu jsou proti mému přesvědčení. Svéprávný člověk se totiž rozhoduje již sám a nepotřebuje vodit za ručičku. Dítě je jiný případ. Do 18 ho chrání zákon a neexistuje, že by rodič mohl dítě ohrožovat aniž by zákon porušil. U očkování je to stejné.
04. 09. 2013 | 19:45

Mac napsal(a):

kristovanoho, tady se ještě blábolí o té slimákovic krávovině?

všichni bojovníci proti očkování - skousněte jeden až čtyři Zdravé talíře, ozdobené restovanými slimáky a získáte takovou imunitu, o jaké se žádným proočkovancům ani nesní :-)))

dotaz na KvL, s.r.o.: kolik máte dětí, kolego?
Tipnul bych, že žádné. A pokud náhodou nějaké máte, tak vám přeju, aby bylo pořád zdravé. Protože, kdyby třeba utrpělo nějaké doživotní postižení, musel byste je - vzhledem k vašim zde prezentovaným názorů - zabít, a to nemusí být vždy pěkný zážitek......

..... toto je ale materiál
04. 09. 2013 | 20:07

Pavel A napsal(a):

KvL napsal(a):
nových dinastií
dědili dcery

Sice nezvládáte látku základní školy, ale vyjadřovat se k odoborným tématům na to se cítíte
Jak typické
04. 09. 2013 | 20:10

KvL napsal(a):

to: Pavel A
Vy si hlídáte na internetu takové věci, jako je shoda podmětu s přísudkem? Vzhledem k tomu, že používám anglickou verzi prohlížeče jaksi nemám český spell check.
04. 09. 2013 | 20:14

Fialenka napsal(a):

Václav Hořejší jednou na svém blogu argumentoval pro očkování tím, že na tyto nemoci umírají děti v Africe. Jenže to podle mě není dobrý argument, protože děti v Africe bývají oslabeny parazity, někdy i hladem a nedostatkem pitné vody. A jak už tady napsala Kateřina, tak na vymícení mnoha nemocí měla zásadní vliv hygiena, zdravá výživa a zlepšení socioekonomických podmínek. To by se mělo zároveň s možností vedlejších účinků podrobit bádání.

Za prozkoumání stojí taky následující názor nebo poznatek. Víme, že očkovací látka, nebo prodělané zarděnky, plané neštovice, spalničky a příušnice imunitní systém vyškolí. Četla jsem, že prodělání těchto nemocí posiluje imunitu do budoucna nejen proti těmto nemocem, ale do určité míry celkově.
Vzala bych v úvahu zkušenosti třeba z Norska a podobných svobodných zemí a byla bych pro dobrovolnost většiny očkování.
04. 09. 2013 | 20:23

Mac napsal(a):

shoda podmětu?

no, dynastie se píše s tvrdým v češtině i v angličtině, vy spell checku :-))))
04. 09. 2013 | 20:23

KvL napsal(a):

to: neo
Berte mne třeba z boltzmanův mozek, je-li libo.
Já jenom říkám, že rozhodnutím o životě rozhodujete zároveň o (ne)smrti, protože člověk může nabývat jen dvou stavů, živý/mrtvý.
Pokud podle vás nikdo nemá právo rozhodnout o životě, nebo smrti, tak mi vysvětlete, proč si státy dovolují rozpoutávat války.
On je totiž systém nastavený se mi zdá tak, že jenom někdo smí rozhodovat o životě.
Mimochodem, kdo přišel s takovým pitomým nápadem, rozhodovat o tom, jestli člověk něco smí, nebo ne, podle věku? Přičemž někdo v patnácti letech je na úrovni pětadvacetiletého a někdo v devatenácti na úrovni šestnáctiletého?
Pokud má mít rodič zodpovědnost za dítě, pak ať tedy má i plné rozhodovací pravomoce, a ne tedy stylem, no když se dítěti něco stane, tak za to neseš vinu, ale stejně nesmíš o něm úplně sám rozhodovat. Jelikož rodič nese důsledky všeho co se stane s jeho dítětem a toho co ono udělá, tak nemůže do toho zasahovat žádná další entita, zvlášť imaginární zástěrka pro ovládání. Projeďte si diskusi výše, je tam případ toho, jak takové nařízené očkování může dopadnout. Kdo nese důsledky? No ta imaginární zástěrka se o to děcko starat nemusela.

to: mac
to bylo k těm dcerám, a když slovo, byť je univerzální, třeba robot, vyskloňuji, tak mi to podtrhne že je to chyba, protože anglický tvar (o)robotech neexistuje.
04. 09. 2013 | 20:29

Mac napsal(a):

Fialenko

nejsem si jistý, zda jste pochopila, kam profesor míří. Asi tím konstatováním o existenci těchto nemocí v Africe varoval, abychom si my, "civilizovaní" nemysleli, že je nad třeba tuberou, pravými neštovicemi apod. navěky vyhráno. A vzhledem k stále více globalizované migraci především jihu na sever, je hrozba, že se tady tyto nemoci znovu rozšíří, poměrně velká. Tedy pokud se vyprdneme na očkování.

A že plané neštovice vyškolí imunitní systém, to je fakt.
Ale vyškolovat váš systém úmyslným proděláním tyfu, pravých neštovic nebo tetanu bych vám moc nedoporučoval :-)))
04. 09. 2013 | 20:30

KvL napsal(a):

Když se tu tak šermuje všemožnými odborníky, víme, kdo za nimi stojí? Jsou nezívislí, nebo za nimi stojí, třeba přes jednu či dvě nadace, farmaceutické koncerny?
Pokud bude za kýmklkiv stát třeba Zentiva, je jasné, že nemůže být zcela nezávislý.

to: mac
jde nad těmi nemocemi vyhrát, ale nikoliv očkováním.
04. 09. 2013 | 20:35

Fialenka napsal(a):

Mac

Spíš bychom měli zamezit té migraci.

Mluvila jsem o konkrétních infekcích - zarděnky, příušnice, plané neštovice, spalničky. Pokud vím, tak se zavádí povinné očkování i na ně.
04. 09. 2013 | 20:36

Fialenka napsal(a):

Mac
na celé zemi nad nimi vyhráno asi není, například v Indii Evropští turisté chytnou i mor
04. 09. 2013 | 20:38

pamětník napsal(a):

A jak vyhrát třeba nad vzteklinou po pokousání infikovaným psem bez očkování??
04. 09. 2013 | 20:40

KvL napsal(a):

to: pamětník
Intravenozním podáváním 24,23,22... dnů staré, na vzduchu exponované míchy vzteklého králíka.
04. 09. 2013 | 20:42

Targus napsal(a):

To: Luba

A co ekonomické hledisko?
Kbyby očkování zůstalo povinné, měla by je hradit zdravotní pojišťovna v plné výši.
Ale bude-li nepovinné, patrně se prodraží a sociálně slabší si tento "luxus" patrně odepřou.

A to je, oč tu běží. Pokud bude očkování "dobrovolné", je zcela logické, že se jeho cena zvýší, a to tak, že velmi.
Vy byste nechtěl víc prachů za míň práce? Jestliže ne, pak jste poněkud nemocen. Asi vás doba nenaočkovala...
:-)))
04. 09. 2013 | 20:47

Targus napsal(a):

To: pamětník

Vy si doma cvičně nefláknete za uši každý den jednoho vzteklého králíka? No, co vy jste za člověka...
:-))))
Máte mít barák vověšenej vzteklejma králíkama!!!
:-)))
04. 09. 2013 | 20:53

Targus napsal(a):

To: Dagmar Slimáková

Nevím, jak to děláte, ale pod nadpisem

PROTI povinnému očkování

jsem nenašel ani jeden argument podobného typu, jaké jste uvedla

PRO povinné očkování

Čím to je? Ta sbírka keců pod tím mě nezajímá, já bych radši ty argumenty, paní talířová.
Zkuste je tam příště vypotit, jo?
04. 09. 2013 | 20:59

Jurek napsal(a):

http://www.dobryskutek.cz/4537/5123/clanek/vakciny-vyvoj-nervoveho-systemu-a-poruchy-autistickeho-spektra-nebezpeci-excesivniho-ockovani-behem-vyvoje-mozku-vztah-k-porucham-autistickeho-spektra-asd/

http://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/203-mmr-vakcina-zpusobuje-autismus-rozhodl-italsky-soud.aspx

http://youtu.be/4UFO8K9Z104

http://jezevec-mrzout.pise.cz/772-dokud-spi-s-medvidkem.html

A fčil mudrujte.
04. 09. 2013 | 21:05

Mac napsal(a):

Targus
:-)
nedrážděte tuto odbornici nebo vám naordinuje vosumkrát denně zdravej talíř s restovanýma slimákama

a takovej talíř to není jenom tak - tam máte čtvrtinu zeleniny, čtvrtinu ovoce, čtvrtinu polysacharidů a čtvrtinu bílkovin

toto vymyslet, na to musí být člověk fest študovanej

Slimáková to do sebe tlačí po metrácích, asi z toho má potom ten kyselej úsměv
04. 09. 2013 | 21:08

Občan napsal(a):

Kvl,

jak se ta sušená mícha dostane do toho Vény?
Představa ranhojiče nařezávajícího nožíkem žílu a zasunujícího do ní ten nepříliš ohebný šlaušek (protože i kuřecí a králičí mícha je furt ještě docela slušná hadička) mě zaujala.
Nebo se z toho vaří bujón?
Pokud máte na mysli ten Pasteurův experiment, tak to se stalo v pol. 80. let 19. století. Od té doby již výroba vakciny proti vzteklině poněkud pokročila.

Víte, je zvláštní, že na infekční nemoci třeba vůbec nemá vliv homeopatie. Zejména s těmi smrtelnými nebo zmrzačujícími ani nehne, i kdybyste se ucucal cukrových pastilek.
04. 09. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

KvL:
1. apríla už bylo.
04. 09. 2013 | 21:19

Mac napsal(a):

Jurek

o čem mudrovat?

o výzkumech na kterých parazitují tlupy "odborníků" a které vám řeknou dneska něco a zítra pravej opak?
a existují celosvětové studie?
a existují studie, které dají do srovnání ten údajně MMR vyvolanej autismus a eventuální zdravotní postižení v důsledku proběhlých nemocí při neočkování
Demagogie ála slimáková, která vystudovala dietologie v baště zdravé výživy - v jůesej
04. 09. 2013 | 21:23

KvL napsal(a):

to: Občan
Přesně ten experiment jsem myslel, chtěl vědět, jak to udělat bez vakcíny.
Valašské kapky jsou myslím účinnější, než cukr
04. 09. 2013 | 21:24

pamětník napsal(a):

Targus:
Vzteklí králíci zabíjejí lidi, proto je nechovám. :)
Míchu znám jenom z Prodané nevěsty, není však 24,23,22 dnů stár a je baryton.
04. 09. 2013 | 21:24

Sláma napsal(a):

Fialenka napsala hroznou hloupost: ". A jak už tady napsala Kateřina, tak na vymícení mnoha nemocí měla zásadní vliv hygiena, zdravá výživa a zlepšení socioekonomických podmínek. To by se mělo zároveň s možností vedlejších účinků podrobit bádání."

Fialenko, je tak na úvod, mýtit je vyjmenované slovo od m. Kam jste chodila do školy? Pokud neumíte pravopis, měla byste si alespoň pustit jazykový korektor.

Kateřina je nevzdělaná a hloupá osoba, tak byste neměla po ní opakovat hlouposti. Na takové nemoci, jako je tuberkulóza, pravé nešťovice, žlutá zimnice, dětská obrna atd. rozhodně neměla zásadní vliv hygiena, zdravá výživa a zlepšení socioekonomických podmínek, nýbrž jen a pouze očkování.
Kromě toho, jediné dvě nemoci jsou dnes považovány za vymýcené, či jak my říkáme ošlivým slovem eradikované, a to jsou od roku 1979 pravé nešťovice (variola) a od roku 2011 dobytčí mor. Ostatní nemoci jsou jen potlačené, nicméně stále přítomné v lidské populaci. Viry nešťovic stále existují v laboratořích a teoreticky by mohly být využity k teroristickému útoku (přečtěte si knihu Roberta Ludluma The Cassandra Compact).
Například taková tuberkulóza opět nabývá na závažnosti, protože se objevují linie, které jsou resistentní na antibiotika.
Závažné nemoci by bez plošného očkování opět začaly ohrožovat i naši populaci.
Jedna ze zásad demokracie říká: moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje svoboda. A to je přesně případ očkování. Lidé bez očkování mohou být nosiči infekce, kteří roznášejí nákazu do populace a ohrožují tak ostatní.
Fialenko, ještě jsem zažil v Janských Lázních děti, zmrzačené dětskou obrnou (to byly ty šťastnější, které to přežily). Mám vztek, když čtu, jak papouškujete ty hrozné nesmysly hlásané paní Slimákovou. Nerad bych znovu viděl děti, zmrzačené dětskou obrnou, stačí mi ty, které zmrzačí jejich vlastní mámy dietickými experimenty.
04. 09. 2013 | 21:26

Mac napsal(a):

nejlepší je prevence, jak praví slimáková-
nenechat se tím vzteklounským psem pokousat, ale zavčas jej uškrtit tou míchou ze vzteklýho králíka
04. 09. 2013 | 21:29

Fialenka napsal(a):

Slámo,
četla jsem to samé co tu píše Kateřina na stránkách o očkování a o rodičovství. Už je to dýl a nechce se mi to hledat.
04. 09. 2013 | 21:29

kpitcom arrests napsal(a):

Tzv. očkování proti tuberkulóze ve skutečnosti vůbec proti této nemoci nechrání, má pouze zamezit některým komplikacím u určitých druhů tuberkuloz. Takže argumentace že očkování tuberkulozu vymýtilo je zcela mimo.. Existuje více původců tuberkulozy a žádní vakcína proti nim neexistuje a nikdy neexistovala.. ve vyspělých zemích tuberkuloza sama přirozeně už desítky let mizí, protože pro její šíření neexistují vhodné podmínky.. případy, které se u nás (nebo jinde v Evropě) poslední léta vyskytují, jsou vesměs u cizinců, bezdomovců, jinak nemocných a podvyživených osob.. Běžný Evropan, žijící v normálních hygienických podmínkách prostě tuberkulozou neonemocní..
Očkování proti tuberkuloze ale u malých dětí zcela zásadním způsobem narušuje jejich odolnost vůči respiračním onemocněním a plícních chorobám obecně.. o tom, že jim třeba půl roku hnisá vpich po očkování už vůbec nemluvím..
Zastánci očkování prosím navštivte kteroukoliv dětskou ordinaci a poptejte se maminek, kolikrát do roka jsou jejich dědi nemocné a na ATB.. a kolik z nich má pak astma a doživotně sníženou kvalitu života.. Zatímco neočkované děti jsou zdravé a vysmáté.. pak teprve pište něco o prospěšnosti očkování..
04. 09. 2013 | 21:43

jokozuna napsal(a):

Dvě z mojich tří dětí měly po očkování vážné komplikace.
Na lékařské fakultě mne mimo jiné učil doc.Slonim, který byl jedním z těch, kteří eradikovali poslední neštovice na planetě (kromě těch 4 laboratoří, za které bych dnes už ruku do ohně nedal jako tehdy ti nadšenci, co proti infekcím bojovali) V 60tých letech se očkovalo bezpečnými vakcínami na choroby, u kterých to mělo smysl pro zdraví jedinců a populace. Mnohé se změnilo. Lékaři, kteří tak hlasitě brojí za očkování jsou velmi často bez morálky součástí neetické silné mezinárodní farmakologické lobby, která má u pihele, jestli Vaše dítě po očkování zhebne nebo ochrne. Bezpečné vakcíny z dob, kdy byl u nás černý kašel vymýcen byly vyměněny za "moderní" bohužel málo účinné a máme epidemii černého kašle i mezi očkovanými. A nejsou jen v nějakých slabých sociálních skupinách. Lidé jako Šnajdr, Julínek, Vít a Primula jsou ti, kteří by za to měli sedět u nás. Ve své lékařské praxi jsem se jen ve své ordinaci setkal s desítkami více či méně ochrnutých po očkování hlavně proti chřipce. Před 2 týdny jsme propouštěli nemocného, který po očkování kompletně ochrnul včetně dýchání, asi po 4 měsících na přístrojích se začal zlepšovat a nyní po půl roce už v chodítku ujde desítky metrů. Zcela zdravý člověk, proč se jen nechával očkovat? V tom je ta lumpárna. Jsou choroby a vakcíny proti kterým jsem rád nechal děti očkovat. Jsou povinná očkování, u kterých jsme to "obešli" a děti nenaočkovali. Zcela zodpovědně na základě vědomostí a epidemiologických dat, jen jsem použil mozek a vědomosti.
U ptačí chřipky, která bouchla na Ukrajině dříve než u nás, se dal průběh a nutná opatření díky tomu přesně predikovat. Ti , co za to jsou placeni, viz nahoře, to nepochybně při jejich vzdělání (kromě pana bakaláře...) věděli, přesto utratili stovky milionů Kč z našich kapes za vakcíny, neúčinné léky a předvedli, co předvedli. Škoda, že má pan Ištván tolik práce jinde...
04. 09. 2013 | 21:44

KvL napsal(a):

To jsemnetušil, že vás ten králík všechny tak pobaví.
Jedno však zůstává stále platné: Zdravotnictví je NECHUTNÝ byznis a minimálně by se měla udělat nezávislá revize toho co je opravdu všechno nutné očkovat a co ne. A víte co? Neměli by to stanovovat lékaři, pan Pačes, šíf komise sestavující energetickou strategii, také nebyl energetik. Data o tom kolik lidí má z nemoci trvalé následky, kolik jich zemře... To už je, stejně tak kolik případů se po celém světě vyskytuje, takže co? Dát to skupině několika matematiků a techniků, ať to protřídí.
04. 09. 2013 | 21:44

KvL napsal(a):

to: jokozuna
Co bylo v těch bezpečných vakcínách? Jak se vyráběly?
04. 09. 2013 | 21:48

Milan napsal(a):

Michal Macek napsal(a):

no nejlepsi je od malicka to neprehanet nejak s hygienou - kdyz decku spadne rohlik na zem at ho klidne zvede a sni- posili imunitu - je to vlastne takove priorozene ockovani :)

------

Už vidím, jak s jásotem pozorujete svoje dítě (při posilování imunity), jak slízává krvavou slinu z chodníku, kterou tam flusnul přenašeč žloutenky.
04. 09. 2013 | 21:51

pamětník napsal(a):

jokozuna:
"máme epidemii černého kašle i mezi očkovanými"
Pane doktore, lékař by měl lhát jenom z milosrdenství.
04. 09. 2013 | 21:51

pamětník napsal(a):

KvL:
Jasně, zdravotnictví je nechutný byznys. Když jsem měl sinoventrikulární blokaci a srdce mi šlo stabilně 45/min. na komorový rytmus, hned se napakoval špitál voperováním kardiostimulátoru. A navíc doktoři tím narušili zákony evoluce, správně bych měl umřít i přesto, že své geny jsem vkopíroval další generaci už dříve.
Laik žasne a odborník se diví, co všechno se tady nedozví. A nemusí to být ani o králičí třítýdenní míše.
04. 09. 2013 | 22:03

jokozuna napsal(a):

pamětník:

nesmíte věřit vakcinologům, ale infekcionistům a nečíst jen cenzurované informace, ale také používat hlavu
i mezi očkovanými neznamená jen mezi očkovanými
u Ditepery proti Hexavakcíně byla účinnost proti pertusi prostě vyšší a byla bezpečná, jedna z nejlepších vakcín co kdy byla. Samozřejmě důvod ji vyměnit.
04. 09. 2013 | 22:04

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

jokozuna

já vím, je to od věci... ale kolik máte kilo?
04. 09. 2013 | 22:09

jokozuna napsal(a):

to KvL:
především se vyráběly s cílem pomoci
cílilo se na choroby, kde očkování mohlo mít úspěch z povahy choroby a způsobu šíření infekce
Příklad dnes? jaký má smysl povinné očkování proti hepatitidě B v české populaci puberťáků? které navíc chrání chvilku
enormně se dbalo na bezpečnost vakcíny - zásadně se volila bezpečnější bez ohledu na to jestli ji vyvinula velká nadnárodní firma ... atd
prostě jako s bankama asi to bylo před 40 lety o něčem jiném
04. 09. 2013 | 22:11

jokozuna napsal(a):

to strýc:
už nejsem docent, ale sumo mám hlavně rád
a to není o počtu kil, tento nick jsem měl jako přezdívku už před lety, když jsem měl 80 kg
04. 09. 2013 | 22:14

Td napsal(a):

Já jsem naprosto šokován autoritářským laděním české populace. Pozůstatek bolševismu, tohle bude hodně dlouho trvat, než se změní, pokud vůbec. Ta bezbřehá důvěra ve stát, přesvědčení, že stát má právo cokoli vynucovat, že stát má právo zasahovat do života občanů, rozhodovat o jejich soukromých věcech, narušov at jejich soukromí.
V případě očkování se jedná primárně o otázku svobody jednotlivce. Vše ostatní je podružné. V případě ČR je situace velmi asymetrická a absurdní (jako ostatně mnoho věcí :)), stát vynucuje očkování, ale zároveň se vzdává zodpovědnosti za nežádoucí účinky, za ty nezodpovídá ostatně ani lékař, zodpovídá za ně rodič, kterému to bylo vnuceno. Jsou tedy jen dvě možnosti nápravy:
1. Stát vynucuje očkování ale příjmá zodpovědnost za nežádoucí účinky.
2. Stát nechá rozhodnutí na rodičích a vzdá se zodpovědnosti.
Samozřejmě preferuji možnost dvě, protože svobodu povazuji za nejvyšší hodnotu. Akceptoval bych i variantu 1, ale současný stav je neakceptovatelný!

Zdravím z VB, očkování tu není povinné přestože VB je silně autoritativní stát, kde vám mohou sebrat dítě na základě udání sousedů a vzít vám je proti vaší vůli. Ale nařídit plošné očkování si netroufnou.
04. 09. 2013 | 22:15

pamětník napsal(a):

Nojo, svoboda jednotlivce tu ještě chyběla. :))
Tu je možné nasadit na cokoliv.
04. 09. 2013 | 22:22

KvL napsal(a):

to: pamětník
Zdravotnictví je nechutný byznys, víte proč? Protože se spíše snaží si vytvořit trvalé "zákazníky."

Musíte vzít do úvahy naprosto všechno, výroba léků NEMŮŽE být natolik drahá, aby to ospravedlnilo jejich ceny. A víte proč je to ještě nechutné, protože obchodujete se strachem lidí. Je to celá mašinerie, ne není to stejné jako když prodáváte elektroniku, nebo stroje, tak si vemte takovou reklamu v trmavaji, která přesvědčovala lidi aby šli darovat plazmu, žeprý i jejich dítě může onemocnět nesrážlivostí krve. Hemofilie je vrozená, nebo se to dá "chytit" po silné dávce ionisujícího zaáření, zajímalo by ne co z toho v reálu dělají.

Mimochdem, když se diskutuje o vakcínách, nenapadlo nikoho se podívat po spojitosti s poklesem mužské plodnosti? Jestliže víme, že vakcíny obsahují Hg, a zároveň víme, že rtuť spouští v určitých případech (a jsou to procenta, ne promile neočkovatelných, kvůli kterým je prý nutné očkovat ostatní) autoimunitní reakci proti spermiím, vážně vám připadá rozumné stále zvyšovat zátěž těžkými kovy?
04. 09. 2013 | 22:23

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

jokozuna 22 11

to je vůbec spletitá problematika ty virové hepatitidy. céčko dnes typická infekce narkomanů
a prostitučně se chovajících lidí...
nezřídka léčeno interferony... béčko jako kdyby ztratilo na významu, možná jsme je "přecenovali", to byl svého času samý australský antigen, dnes to téměř nemá klinický význam. epidemiologický snad ano...
04. 09. 2013 | 22:23

pamětník napsal(a):

jokozuna:
" jaký má smysl povinné očkování proti hepatitidě B v české populaci puberťáků? " Béčko se nepřenáší tělesnými tekutinami při sexu? A feťáci?
04. 09. 2013 | 22:25

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

jokozuna

yokatta desu ne!

takže jste vlastně hubený rikiši... :-)
a máte recht
04. 09. 2013 | 22:28

KvL napsal(a):

to: pamětník
Mimochodem tak trochu se pozapomenulo na jednu věc v diskusi, jestliže se vy necháte naočkovat, tak vám přece nic nehrozí, ne? Takže když vy se necháte naočkovat proti co já vím proti západonilské horečce (u nás blbost, zatím) a vaše sousedka, ji chytne, tak vás se to přece vůbec, ale vůbec nemusí týkat.

to: Td
Díky za připomenutí a vemte si, že takové lidi musí člověk denně trpět všude. Popravdě mne to příliš už nebaví. Ale co s tím má jeden dělat? Můžete jim to zkoušet pořád jen vysvětlovat. Ale nejspíš si myslí, že když oni museli, tak si to budou vybírat na dalších generacích.
No snad se to změní alespoň trochu přirozeným vymíráním.
04. 09. 2013 | 22:32

pamětník napsal(a):

KvL:
Pouze vakcína proti hepatitídě B obsahuje Thiomersal, rtuťnatou sůl, jako konzervans, do ostatních vakcín už přidávaná není.
04. 09. 2013 | 22:35

KvL napsal(a):

to: pamětník
A co takové základní doporučení: Když toho člověka pořádně neznáš, použij kondom? To vám nic neříká? Není to náhodou lepší, než celá vakcína, má to hned několik výhod, vakcína vás možná chrání před žloutenkou B, ale kondom proti:
Hepatitida
HIV
Syfilis
Kapavka
Chlamidie
HPV
Těhotenství/otcovství.
04. 09. 2013 | 22:36

jokozuna napsal(a):

to pamětník:
tak proč není očkováním jen pro feťáky?
nebo taky pro nezodpovědné rodiče, co místo výchovy, včetně toho jak se chránit a nebýt promiskuitní, neumí vychovat svoje děti
moje tři děti nepotřebují očkování proti hepatitidě B ani většina jiných vychovaných dětí
feťáky a promiskuitní stejně neochrání před vším, co jim hrozí
podotýkám, že nejsme bigotní katolíci a naše děti mají rozumnou sexuální výchovu
04. 09. 2013 | 22:37

Občan napsal(a):

Jo, ještě malárie - taky fajn nemůcka.
A očkování proti ní pochopitelně taky vůbec nepomáhá - jako nepomáhá proti té tubeře, jak někdo výše správně podotkl.

Proto vzhůru do tropů a pěkně bez zbytečného očkování. Přece nebudou stateční cestovatelé podporovat nechutný farmabusiness, že.
V nejhorším žvejknou kus chininové kůry, několik talířů se salátem a grilovanými slimáky a budou dbát na to, aby měli komáři stále vzorně umyté sosáčky. Protože hygiena na zdravém talíři je nejlepší prevencí proti všem infekčním chorobám. A pro sichr budou mít po kapsách pár mumifikovaných vzteklých králíků.

No to je teda cvokárna. Tohle by těžko rozdejchával i Chocholoušek :o)))
04. 09. 2013 | 22:38

KvL napsal(a):

to: pametník
Nechal jste si dělat testy těch vakcín? Že v lasagních je jen hovězí si taky někteří mysleli.
A byl prověřen účinek ostatních přísad samostatně, když s prominutím každá pytlovina použitá na hračky musí mít atestaci, pomalu i surové dřevo, tak kde jsou správy vlivu jednotlivých látek na lidský organismus? Co třeba takový Hliník? Osobně si myslím, že je to "olovo" nové doby. Existují indicie ukazující na souvislost mezi hliníkem a mozkovými nemocemi.
04. 09. 2013 | 22:40

td napsal(a):

To jokuzuna:
Naprosto s Vámi souhlasím. Máte vybalancovaný pohled. Já se kláním mírně na stranu proti očkování, ale neodmítám jej úplně. Zvláště rezervovaný jsem vůči očkování novorozeňat a nemluvňat a to zvláště multivakcínami. Dale za zvrhlost a troufalost považuji povinné očkování nemluvňat vůči hepatitis B a rakovině děložního čípku u chlapců.

Pro Mac:
Prosím vysvetlete epidemii autoimunitních onemocnění u dětí v US, zvláště pak autismu v řádu tisíců procent během posledních 15 let. Nápověda hliník a fluor.
04. 09. 2013 | 22:41

Občan napsal(a):

Já jenom čekám, kdy uteče nějaká brebera z té hrozně tajné lesní laboratoře u Hradce Králové. A to teprv bude šrumec.
Zvlášť jestli se Hegerovi podařilo prodat ji amíkům, jak asi před půl rokem prohlašoval.
04. 09. 2013 | 22:44

pamětník napsal(a):

KvL:
" jestliže se vy necháte naočkovat, tak vám přece nic nehrozí, ne?" Ne zcela, je to složitější. Vakcinace brání vzniku epidemií; opakovanou infekcí agens zvyšuje virulenci a infekčnost, viry mutují v jiné formy, prostě z epidemie vychází infekční agens posíleno a zachytí i ty jedince, kteří v proočkované populaci by odolali.
04. 09. 2013 | 22:44

pamětník napsal(a):

Srovnávat vakcíny s lassagnemi je poněkud mimo mísu.
"Co třeba takový Hliník?" Ten se odstěhoval do Humpolce.
"Osobně si myslím, že je to "olovo" nové doby"" Nemyslím, je to kov natolik rozšířený, že evolučně nemůže být pro živé zvlášť nebezpečný.
04. 09. 2013 | 22:50

pamětník napsal(a):

" Když toho člověka pořádně neznáš, použij kondom?"
Hmm, no, já když toho člověka pořádně neznám, tak s ním nespím.
04. 09. 2013 | 22:52

KvL napsal(a):

to: pamětník
Aha, takže radši budeme z lidí dělat nesvéprávné, nevm, jestli jste slyšel o tom, co se stalo v 15-16 století v anglii, během morové epidemie došlo sice k vymřen asi poloviny vesnice, byla odlehlá, takže potomci původních obyvatel tam stále byly, stále tytéž genetické linie. Udělal se tedy výzkum, zjistilo se, že došlo ke vzniku linie lidí, která má změněnou strukturu bílých krvinek a pozor toto jim poskytuje vyšší imunitu vůči určitým nemocím, trvale a dědičně, na rozdíl od očkování.
Epidemie možná posílí původce nemoce, ale i populaci. No nevím, co je z dlouhodobého výhledu výhodnější.
04. 09. 2013 | 22:52

Občan napsal(a):

Id,

když jsem ještě chodil na základku, prováděla se povinně fluorizace ústní dutiny (snad jako prevence proti zubnímu kazu nebo co). Ale že by mezi námi vypukla epidemie autismu, to jsem nějak nepostřehl.
Ale možná to bude tím, že nás ještě rodiče řezali a učitelé si pro pohlavek taky nešli daleko. To si pak leckterý autista rozmyslel, jestli bude provozovat vzteklé hysteráky, nebo radši bude poslouchat a dělat, co se po něm chce.

Autoimunitní onemocnění jsou ze životního prostředí, fujtajblové vody a ještě fujtajblovějšího žrádla. V USA speciálně.
Na přelomu 70. a 80. let 20. století tam měli takovou aférku s nějakým smrtelným onemocněním, jehož příčinu dlouho nemohli najít. Až asi po pěti letech děsně drahého výzkumu někoho napadlo zanalyzovat mleté "maso" z jedné fabriky v ohnisku nákazy. No, a bylo vyzkoumáno. To mleté "maso" tam, šikulové tržní, nastavovali míchami, mozky a jinými "ňamkami" z jatečního hovězího a pak to hrnuli do místních sámošek. A karboše pak zabíjely ve velkém.

Takže prd hliník a fluor.
04. 09. 2013 | 22:55

KvL napsal(a):

to: td
Stále mi uniká skutečný důvod fluoridizace vody, kvůli zubům to nebude, navíc by se na to, zejména v USA, mohlo jít lépe, přes nápoje v lahvích, ne přes veřejné vodovody, které slouží ke kde čemu, nejenom k dopravě vody pro pití.
Ta vakcína proti HPV se mi také zdá divná, u chlapců se odůvodňuje tím, že mohou být přenašeči, ale taky nevidím nějaký důvod. Zde možná jde o něco jiného. Jestli se potvrdí má domněnka, že má jít o další narušení reprodukčního cyklu, tak to se dozvíme do jedné dekády, nejdéle do patnácti let.
To ale nevysvětluje, proč je to zaměřeno na vyspělí svět a nikoliv na rozvojový, možná je to kvůli surovinám a jejcih spotřebě
04. 09. 2013 | 22:58

pamětník napsal(a):

KvL:
"došlo ke vzniku linie lidí, která má změněnou strukturu bílých krvinek a pozor toto jim poskytuje vyšší imunitu vůči určitým nemocím, trvale a dědičně, na rozdíl od očkování" Nepravděpodobné, není principiální rozdíl mezi imunizací přirozenou a umělou, u obojí vchází do organizmu antigen a působí vznik protilátek a reaguje s nimi. Pokud by mělo dojít k dědičnému přenosu tvorby protilátek, muselo by se tak stát na základě mutace genu, což je proces zcela odlišný od tvorby protilátek.
04. 09. 2013 | 23:01

pamětník napsal(a):

Fluoridace vodovodní vody byla preventívním opatřením proti zubnímu kazu. Byla levná a účinná. Rozvojový svět často má problémy se zdroji pitné vody a s nedostatkem vodovodů.
04. 09. 2013 | 23:06

KvL napsal(a):

to: pamětník
Hliník je sice běžný prvek, ale ve sloučeninách, speciálně bauxitu, nikoliv jako čistý kov, případně jako jeho soli. Ale jako dyhydrát oxidu hlinitého. Získat jej je vysoce eergeticky náročný proces, který nejde zvládnout bez pokročilé technologie, zejména elektrické energie. Tedy nebylo jak se mu přizpůsobit.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
najeďte si část zdravotní rizika

Hliník se prakticky nevyskytuje téměř jako jediný z prvků I.–III. základní skupiny prvků periodické soustavy v žádné živé tkáni, ať již rostlinné nebo živočišné, navzdory jeho značnému zastoupení v zemské kůře.

Takže co se asi tak stane když se teď začne objevovat hliník, čistý i v sloučeninách, ze kterých se snáze uvolní. Savci nejsou bakterie (jako ty v jezeře Mono, které zvládly zabudovat smrtelně jedovatý arsen do své struktury bez následků), aby se zvládli přizpůsobit jeho výskytu. Řekněme, že s hliníkem pořádně žijeme až od WWII, to máme dvě až tři generace, bakterie v tom jezeru na to měly tisíce generací s postupným nárustem kncentrace.
04. 09. 2013 | 23:08

pamětník napsal(a):

Občan:
Bovinní_spongiformní_encefalopatie - nemoc šílených krav?
04. 09. 2013 | 23:10

KvL napsal(a):

to: Občan
Je asi rozdíl, nevím jak vám to dělali, jestli jste si vypláchli fluorovanou vodou, ale bude zajisté rozdíl mezi tím, jestli dojdete občas do kontaktu s fluorem, nebo jestli do něj docházíte denně a navíc jej pijete.
04. 09. 2013 | 23:13

Archeopteryx napsal(a):

Vysvětlení těm, co dumají nad očkováním proti HPV u chlapců. HPV je původcem rakoviny děložního čípku (prakticky ve 100% případů), ale také v malém procentu případů rakoviny konečníku a rakoviny hlavy a krku (čímž trpí i muži). V současnosti je znám příklad herce Michaela Douglase, který tvrdí, že za jeho rakovinu hrtanu může právě HPV, kterým se nakazil při orálním sexu.
Každopádně současná vakcína proti HPV chrání jen proti 4 nejběžnějším kmenům HPV (z několika desítek), které způsobují cca 75% rakovin děložního čípku. Plošné očkování žen i mužů podle mě bude mít smysl, až bude uvedena na trh vakcína proti všem kmenům (pokus o vymýcení HPV jednou provždy).
04. 09. 2013 | 23:17

pamětník napsal(a):

KvL:
Názory o zdravotním riziku Al ve vztahu k Alzheimerově chorobě byly už většinou opuštěny.
04. 09. 2013 | 23:22

KvL napsal(a):

to: Archeopteryx
Nemyslím si, že by to byl dobrý nápad, nelíbí se mi, možná falešná, ale přeci stále jistá shoda, mezi eradikací neštovic a vzestupem epidemie HIV.
Dobře řekněme, že tu rakovinu krku a hlavy u mužů, dobře ještě se dá pochopit, ale jak se jim dostane ten virus v dostatečném množství do konečníku, no ne že by mě to nenapadlo, ale veřejně to psát nemusím.
A zase zopakuju to o kondomech.
04. 09. 2013 | 23:23

Jemnický napsal(a):

Vakcinace a zdravotní politika státu je věcí navýsost závažnou, než aby se zde k takovému komplexnímu tématu vyjadřovala osoba bez elementárních znalostí v oboru vakcinologie a jeho historie. Absence těchto znalostí a určitý druh fanatismu je kořenem její demagogie, kterou zde předvádí.
Nehodlám polemizovat s nesmysly, které zde prezentuje autorka.
Žádný zdravý talíř neochrání před tetanem.
Žádná vakcinační kampaň, kterou nebude garantovat stát a nebude povinná, nemůže vést k úspěchu. To se týká jak vakcinačních kampaní v humánní, tak ve veterinární medicíně.
Svým sebevědomým blogem autorka pouze prokázala svou neznalost problematiky a velmi ji doporučuji studium sociálně-historických aspektů infekčních chorob.
Možná se jí rozsvítí, možná také ne. Doufám, že tu druhou možnost nebude přisuzovat povinné vakcinaci v raném dětství.

Děkuji Občanovi a dalším, kteří mají chuť autorce vyvracet její bludy.

Nedá mi to a uvedu jeden příklad. V armádě Unie za války Jihu proti Severu se ve Washingtonově armádě rozmohly neštovice, kosily 25 procent vojáků a hrozilo to rozpadem vojska. Jeden černoch si vzpomněl, že neštovice léčili vrýpnutím pustulek nožem do kůže (takový primitivní způsob očkování). Ztráty se omezily na 4%, vyhrál Sever a demokracie. Kdo se nenechal očkovat, byl zastřelen.
04. 09. 2013 | 23:31

KvL napsal(a):

to: Jemnický
Smíchal jste dohromady dvě války, válku za nezávislost a válku severu a jihu.
Washington byl v té první, proti anglii, za nezávizlost, sedmnástset něco.

Jenže víte jaký je problém, pokud budou v nějaké poradní komisi budou pouze odborníci z toho oboru, hrozí nebezpečí že dojde k zdeformování výsledků jen v prospěch daného oboru, proto by neměli o vakcinaci a zdravotní politice státu rozhodovat jen lidé z oboru.

Po vzoru pačesovy komise by jí měl předsedat někdo kdo není z oboru, všichni víme, že to byla komise přes energetiku, ale pan Pačes je biochemik, chceme-li laický hlas.

M8m totiž obavu, že pokud busou v komisi o vakcinaci sedět jen vakcinologové a lékaři, díky jejich případným vazbám na farmaceutické koncerny hrozí nebezpečí vychýlení ve prospěch i naprosto zbytečných očkování.

Několikrát tu padla otázka očkování proti žloutence B, která se přenáší tělními tekutinami, snad všichni víme jaké riziko hrozí v případě dospívajících, a promiňte, člověk snad ví, jestli je jeho dítě blázen se sklony k promiskuitě, nebo je to typ, který z domu musíte někam vyhánět.
04. 09. 2013 | 23:44

td napsal(a):

To občan:
Já jsem studoval chemii a trochu se tématem zabývámm ač jako laik, nicméně váš závěr je velmi povrchní vyplývající z neznalosti. Zajisté znáte práce zabývající se vlivem fluorohlinitých komplexů na imunitní systém člověka a vztahu k autoimunitním onemocněním. V ČR se tím zabývá p. Prof. Střelecká a její kolega prof. Patočka.

Apropos elementární hliník nebo hliník ve formě iontu (tzn. roztok nějaké hlinité soli) je jednoznačně toxický. V těle člověka nemá iontové hliníku žádnou funkci, podobně jako těžké kovy. Orální vstřebatelnost je naštěstí velmi malá cca 1% u dospělého. Eliminace probíhá primárně přes ledviny. Problém nastává u novorozenců, jelikož jim je roztok hlinité soli opakovaně podán nitrožilně (ve vakcíně),kde se vstřebatelnost blíží 100% (cca 95%) a eliminace je značně omezena slabou funkcí ledvin. Takový hliník se akumuluje v organismu, i v mozku.

Více v pracech prof. Patočky et al.
04. 09. 2013 | 23:56

td napsal(a):

Jemnický:
Jsem šokován. Stát stát stát. Odborníci odborníci. To jste mě pobavil. Kteří odborníci rozhodli v US o očkovacím kalendáři? US má nejvíce dávek očkování děti do dvou let na světě (a přibývají další), ale vůbec to pozitivně nekoreluje se zdravotním stavem dětí a počtem dětských úmrtí (SIDS). Spíše by se dá vyvodit korelace opačná, čím víc dávek očkování v rannem věku tím větší riziko SIDS. Studie prezentujicí tuto korelaci je veřejně dostupná.
Jestli náhodou ti "odborníci" nejsou ve střetu zájmů.
Představa, že stát řídí odborníci usilující o blaho lidu je tak neskutečně naivní a zároveň nebezpečná, až mi vstávají vlásy na hlavě. Stalin i Hitler měly kolem sebe taky mnoho odborníků!
A ohánět se Washingtonem je absurdní. Je to právě Evropa se svou bodnou slepou virou ve stát, která si přímo říká o totalitní režimy. V US stát a odborníci nikoho nezajímají, každý má doma pušku v případě, že by chtěli nějací "odborníci" kout pikle. A proto v US nikdy nebyla totalita! Teď se situace ale dosti mění...
05. 09. 2013 | 00:21

Ellag napsal(a):

Shrnuto mame pejska zakopaneho a laik je v .... jako Bata s drevakama.
Pred 5 lety mi orl lekar znadal, ze si cistim usi vatickou, ze to neni prirozene pro usi. Letos jiny orl doktor mi znadal, ze si je necistim. Hmmm.
Ono v dnesni dobe ver doktoru, kdyz je to kazdou chvili jinak, nejlepe presne naopak a podporeno radnou argumentaci.
V pripade ockovani si k tomu prictete vyzkum farmafirem, ktery je stojinpenize, ale take v druhe rade usili vedcu, kteri jsou hlavou opravdu ve vyzkumu a ne v penezich. Kde je tedy seriozni statistika a studie? A kdo za ni stoji?
A vcil mudruj. Pro nebo proti?
Kazdopadne obcanky si muzeme roztrhat uz ted.
A muzeme pokracovat treba globalnim oteplovanim. :)))
05. 09. 2013 | 00:31

oh napsal(a):

Jurek: Italské soudy budou nepochybně schopné kvalifikovaně posoudit právní otázky. Ovšem o kompetentnosti PRÁVNÍKŮ rozhodovat otázky medicínské bych si dovolil pochybovat.
K souvislosti očkování a autismu zde máte jeden odkaz a mudrujte si nad ním jak chcete: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5464
05. 09. 2013 | 01:29

Občan napsal(a):

pamětník napsal(a):
"Občan:
Bovinní_spongiformní_encefalopatie - nemoc šílených krav? 04. 09. 2013 | 23:10"

Nejsem si úplně jistý, protože tam nějakou roli hrály i štítné žlázy, které také místní "tržní šikulvé" mleli do těch karbošů. Takže nějaké metabolické onemocnění to bylo, ale jestli souviselo přímo s mozkem, to už si nevzpomenu; a takhle brzy ráno jsem líný to hledat :o)
05. 09. 2013 | 07:00

Občan napsal(a):

pamětník napsal(a):
" KvL:
Názory o zdravotním riziku Al ve vztahu k Alzheimerově chorobě byly už většinou opuštěny. 04. 09. 2013 | 23:22"

Já bych to novátorství nezavrhoval a u použití Mendělejevovy tabulky prvků bych setrval.

Mor - Mo (molybden)
Alzheimer - Al (hliník)
Neštovice - Ne (neon)
Tuberkulosa - Tb (terbium)
Zlomenina - Zn (zinek)
Atd...

Je to přehledné, srozumitelné a každý si tak snadno najde prvek, jehož vynechání ve stravě jej spolehlivě vyléčí bez léků, očkování i chirurgických zákroků.
05. 09. 2013 | 07:13

Ládik!!! napsal(a):

Občan -
mám posit, že konzumujete hodně kobaltu.
05. 09. 2013 | 07:28

ld napsal(a):

Občan 22:55,

asi se vám tam vloudila chybka. Já nic o autismu nepsal. Možná to bude tím, že se do debaty zapojil nick td, což může být zdánlivě krůček k ld, avšak pouze vizuálně.

Vaše a moje stanovisko k tématu je totožné. Ale jestli chcete zjistit, kdo byl na první metě, tak to ví přesně Rain man. Já neumím tak dobře počítat karty :-).
05. 09. 2013 | 07:33

Ládik!!! napsal(a):

Autista přestane žrát zlato, kreten krypton, kdo má lues - tak lutecium, při padoucnici se vysadí paladium... no to mi poser prsa.
05. 09. 2013 | 07:35

Občan napsal(a):

Id,

omlouvám se! Máte pravdu, bylo to moje trestuhodné překouknutí :o)
05. 09. 2013 | 07:38

Filuta napsal(a):

Očkování pokládám za nutnost.

Pokud se přestane očkovat, sami vidíme, jaká rizika to s sebou nese (TBC šířená zde Ukrajinci a dalšími imigranty).

Každý dobrý pediatr ale postupuje při očkování obezřetně a individuálně.
Já osobně jsem proti očkování hexavakcínou, která je obrovským náporem na dětský organismus a pro oslabené dítě může být rizikem. Je lepší očkování rozložit ,tak jako dříve, do delšího období.

Vynechal bych všechna očkování, z nichž tyjí pojišťovny, a která prokazatelně nebrání nemoci - jako třeba očk.proti klíšťovce nebo rakovině děložního čípku (dokonce se uvádí, že mají velmi nebezpečné vedlejší účinky).

Ke všemu by se mělo přistupovat s rozumem, tedy i k očkování.
Obávají-li se rodiče očkování svého dítěte z nějakých racionálních důvodů (nemoc atd.), měl by to vzít lékař vždy v potaz.
05. 09. 2013 | 07:58

Luba napsal(a):

Já bych dal na phracturu phosphor.
05. 09. 2013 | 08:02

Filuta napsal(a):

Autorce dávám za pravdu v jednom - nemůžeme ovlivnit, jakým způsobem farmaceutické firmy zmasírují politiky a učiní z dnes nepovinného očkování (třeba proti rakovině děl.čípku nebo klíšťovce atd.) povinné, aby zvýšily svůj zisk.

Jsem zásadně proti tomu, aby byla povinná očkování proti neinfekčním nemocem, o jejichž působení na organismus toho navíc ani moc nevíme.
Každé další očkování je pro organismus velkou zátěží. Vím, co s dospělým chlapem udělá, když to do něho naperou před odjezdem do exotické země během dvou měsíců najednou.

Dříve jsem byl zásadně pro očkování, dnes jsem maličko benevolentnější.

Jestliže je prokazatelné, že některá očkování mohou poškodit zdravé děti (autismus), je těžké nutit rodiče, aby taková rizika podstupovali.
05. 09. 2013 | 08:05

Filuta napsal(a):

Rád bych věděl, zda autorka blogu odmítla např. dát očkovat děti proti tetanu.
05. 09. 2013 | 08:07

Jemnický napsal(a):

KvL

Omlouvám se za faktografický úlet, ale po přečtení blogu jsem měl hnuto žlučí. Pracuji v oboru dost dlouho, abych viděl, jaké nebezpečí pro zdraví lidí v industriální společnosti představují lidé typu Autorka.
Ani za první a druhé světové války nebyly takové podmínky pro šíření nových infekcí, jak je tomu dnes v době globalizace pohybu osob, zvířat a zboží. Nebezpečím je šíření nových infekcí z endemických oblastí, které jsou stále více dostupné. Mor je skvělým příkladem, AIDS, Ebola, Hedna sledují stejný vývoj. Naštěstí je zdravotní péče, věda a vývoj/produkce vakcín, výživa obyvatelstva a celková infrastruktura zdravotnictví na úrovni, která je sto čelit novým výzvám. To se týká především rozvinutých zemí. Žel bohu valná část lidí žije v bídě a v přelidněných regionech. To je námět na jinou diskusi.
05. 09. 2013 | 08:33

Jemnický napsal(a):

KvL

Ještě jsem zapomněl dodat, že pro rozvoj a šíření infekčních nemocí je příznivým faktorem neutuchající rozdmýchávání lokálních válečných konfliktů, masívní útěk zbídačeného obyvatelstva z těchto oblastí, .....
Autorce přeji dobro chuť u zdravého talíře.
05. 09. 2013 | 08:39

Jemnický napsal(a):

Filuta

Je rozdíl mezi prokazatelným - závisí na dostupnosti objektivních metod - a na prokázaném - výsledek správného použití metod a kvalifikované interpretaci výsledků.

Vy znáte prokazatelně prokázané studie, které dokazují vliv vakcinace na rozvoj autismu?

Každý si přeje nějaký návrat. Návrat domů - výborný film, Návrat Crosbyho - taky skvělý film, Návrat ztraceného syna - pěkný příběh z Bible.
Autorka miluje zřejmě Návrat souchotin.
05. 09. 2013 | 08:48

gaia napsal(a):

no směšovat počet očkování v Belgii a Francii a v ČR 9 nemocí je trochu směšné, když dám dítěti hexavakcínu, pak další 2 injekce a obrna se líže ze lžičky, tak to ani nebudu počítat, tak se do 3 injekcí také vejdu.
A spoléhat na lepší hygienické standardy? Čeká nás vlna běženců ze Sýrie, nenaočkovaných proti ničemu, v mateřské školce v Čr již děcka včetně učitelky chytla tuberkulźu od Ukrajinské holčičky, v Kazachstánu opět řádí mor, ale chudá duchem bude spoléhat, že doma otře děckám hračky Savem a bude klid?
05. 09. 2013 | 08:51

Michal Macek napsal(a):

Milan

mam rocni dceru a tuhle se napila tyden odstaty destovy vody z kyble na zahrade.nic se ji nestalo.taky pravidelne ji hlinu ze zahonu. a tuhle sem ji zapomel utrit rucky a dal sem ji rohlik az kdyz uz ho mela skoro cely snedeny tak sem si vsiml ze je uplne cerny ten rohlik.jinak ted ma obdobi ze vse olizuje.snedla i pavucinu ze zdi...nic se ji nikdy nestalo a jeste nebyla ani poradne nemocna jen 1 rymicka...
05. 09. 2013 | 08:55

gaia napsal(a):

Michal Macek

copak doma, to si člověk ohlídá, ale dřív se normálně nechávaly děcka v kočárku před sámoškou, než si člověk nakoupil a můj kluk tam začal řvát, že mu vypadl dudlík. Já přišla před sámošku a v kočáře do půl těla nahnutý pobuda , který mu ten dudlík dával zpátky do pusy. Kluk taky neonemocněl, ale bylo to ještě za totality, dnes by takový zážitek mohl mít nedozírné následky. Asi bych nejprve nenašla před sámoškou ani ten kočár, je jiná doba a nemocí více.
05. 09. 2013 | 09:15

gaia napsal(a):

MM

P.S.

ten zážitek se mnou tenkrát tak otřásl, že si ho pamatuji dodnes
05. 09. 2013 | 09:17

KvL napsal(a):

to: Jemnický
Jenže proti moru se jaksi neočkuje, sice existují ohniska, ale jaksi jsou proti němu účinější opatření, než očkování, nešíří se náhodou blechami?
A pokud vím, tak na HIV přes minimálně dvacetiletí vývoje neexistuje očkování, ani lék, u eboly si nejsem jistý, ale taky se myslím příliš léčit nedá.
Jenom se mi nezdá, že by byly všechny ty vykcíny zapotřebí v takové míře, nezdá se mi třeba slavná hexavakcína, to musí představovat obrovskou zátěž pro IS.
Jen tak pro zajímavost, co všechno do toho dávají? Co kromě antigenu?

To rozdmýchávání konfliktů se mi samozřejmě tky nelíbí, ale co s tím chceme dělat?
05. 09. 2013 | 09:18

gaia napsal(a):

MM

a ještě další zážitky, pozor až vyrazíte s dcerou ze zahrady ven a ona bude mít sbírací období, co uvidí na zemi, šup s tím hned do puisy, třeba psí hovínko, nebo barevné úlomky plastů, trvá docela dobu, než se to děcko odnaučí a ochránci dětských práv by mne asi udali na sociálce, neb nejrychleji se to dítě nakonec odnaučilo, když vždy dostalo přes ruce. Pak se vyvinul reflex, ýže stačilo říci dostaneš bac bac a děcko hned věc pustilo, bylo to tak rychlejší, že jsem nemusela k němu sprintovat a věc brát a pak vysvětlovat.
Děti jsou jako zvířátka a podmíněné reflexy na ně platí a rychle se vyvíjejí.
05. 09. 2013 | 09:22

Filuta napsal(a):

Filuta
Nejsem lékař, až donedávna jsem vůbec netušil, že autismus není jenom vrozenou záležitostí.
O tom, že není všechno tak, jak jsem se až dosud domníval, mě přesvědčil jeden zodpovědný pediatr v reportáži, resp.vystupovalo jich v tom pořadu víc.
Mluví se o tom, že jde o nemalé riziko a těch autistů velmi přibývá. Pokud si vzpomínám, mluvil právě o hexavakcíně.

Zkuste si o tom něco najít. Dnes bych tuhle koňskou dávku najednou taky asi odmítl do dítěte nechat napěchovat.
Proč nejsou informace o vedlejších účincích přístupné také rodičům, jichž se to týká? Není to divné? Očkování proti žloutence typu B vám přijde u malých dětí normální? Nejde náhodou jen o trik farmac. firem, jak přijít k penězům? Dítě jsme nechali oočkovat v batolecím věku proti žloutence typu A, to má smysl.
Přečtěte si oddůvodnění, proč se má vaše dítě očkovat proti typu B. Mně přijde zdůvodnění dost podivné, dělají to jinde, dělají to dlouho, tak to budeme dělat taky? Necháváte se vy sám očkovat proti typu B?

"Očkování proti hepatitidě B v raném dětství je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a je součástí rutinního očkování kojenců a starších dětí ve 20 z 27 zemí EU. Žádná ze zemí, ve kterých bylo očkování kojenců proti hepatitidě B zavedeno, nepřistoupila k jeho rušení. Třeba v USA, kde je veliký důraz na bezpečnost a efektivitu vakcinace, se 1. dávka HepB vakcíny podává ještě před propuštěním novorozence z porodnice. Právě pro nejmenší děti bývají následky nemoci nejtěžší. Nákaza hepatitidou B v dětství vede s mnohem vyšší pravděpodobnosti k chronickému nosičství a riziku rozvoje rakoviny jater.

Hepatitida B se může přenášet i v běžném kontaktu, například předměty denní potřeby kontaminovanými krví nebo tělními sekrety infikovaných osob, i v mikroskopickém množství (sdílení ručníků, zubních kartáčků, holení…)."
HEXAVACKÍNY
"V příbalových letácích hexavakcín, resp. v podrobnějších odborných informacích pro lékaře a lékárníky! se uvádějí jako vedlejší účinky (hexavakcíny) řada příznaků, po nichž může úmrtí následovat. Citujme zde aspoň krátký výňatek:
“Centrální a periferní nervový systém:
Febrilní a afebrilní křeče, encefalitida (zánět mozku), encefalopatie (chorobné změny na mozku) s akutním edémem (otokem z důvodu hromadění tekutiny), koulení očima, syndrom Guillain-Barrée (stupňující se ochrnutí), svalová hypotonie (slabost svalů), neuritida (zánět nervů s různými příznaky).”
05. 09. 2013 | 09:23

Filuta napsal(a):

Jemnický
Pokud jste si povšiml, já neodmítám šmahem všechna očkování, ale odmítám být poslušnou dojnou krávou farmac.firem a nechávat SVOJE dítě očkovat proti všemu, co do očkovacího plánu její mocná lobby příště zahrne. Za rok to může být povinné očkování proti akné.

TBC, tetanus atd., to ostatní musí být MOJE volba.

Úplně stejně mi vadí kriminalizace lidí, kteří si doma pěstují pár rostlin trávy, aby si nemuseli kupovat předražené masti z konopí v lékárně.

Hodně jsem změnil na tuhle problematiku názor, když jsem se dostal k relevantním informacím. Farmaceutická lobby je stejně mocná, jako lobby zbrojařská.
Stačí se podívat jak s naším parlamentem cvičí lobby tabáková.
05. 09. 2013 | 09:30

gaia napsal(a):

Filuto

dneska chtějí rodiče s batolaty cestovat na dovolené do Egypta, Thajska a dalších podobných zemí a tam si bez očkování proti Béčku nikdo jet nedovolí
05. 09. 2013 | 09:31

gaia napsal(a):

Filuto

já bych ještě nechala povinnou tu obrnu.

Vůbec na smrteůlné choroby ať se lidi nedávají očkovat, ať se zlepší genofond a příroda si to probere, ale na nemoci, které mají následky by mělo být očkování povinné. Nebudem přeci mrzákům po obrně celý život platit na důchody a lékařskou péči jen kvůli tomu, že jejich rodiče chtěli být svobodní.
05. 09. 2013 | 09:34

Filuta napsal(a):

Skeptický
Tak ten skandál s "cinknutou" vakcínou mě taky dostal.
Kdo má vědět, že nejde o záměr?!
Je spekulace o NWO opravdu šílenství?

Jak to dopadlo v případě nezájmu o vakcínu proti prasečí chřipce? Narvali to do vojáků a policajtů, které zbavili bez skrupulí základního lidského práva rozhodnout se , zda tuto vakcínu (mimo řádný očkovací rámec) vůbec chtějí.
05. 09. 2013 | 09:37

Filuta napsal(a):

GAia

Ano, obrnu určitě. Neuváděl jsem všechna očkování, protože si je nepamatuju.
05. 09. 2013 | 09:38

KvL napsal(a):

Jak vypadal očkovací kalendář v době, kdy měl v evropě ještě boj proti nemocem smysl?
Řekl bych, že se v něm dala najít maximálně TBC, Tetan, černý kašel, neštovice a dětská obrna. Cokoliv jiného už je jenom nadstandardní výmysl, pokud vyřadíme pravé neštovice, protože existují již jen v laboratořích a měly by být stejně zničeny, tak to máme 4 nemoce, ani ne tolik co je v té nedůvěryhodné hexavakcíně.
05. 09. 2013 | 09:38

Filuta napsal(a):

Gaia

Jen imbecil bere děti do takových zemí. Proti horečce Dengue neexistuje žádné očkování a batole by ji vůbec nemuselo přežít.
Nechápu lidi, kteří tahají děti do Afriky, sám bych tam nejel. Jet na "super" dovču do Egypta, kde, pokud mě rovnou nezastřelí, když vystrčím nos z hotelu, dostanu" faraona", to je opravdu neodolatelná nabídka.
Očkovat dítě, mimo rámec kvanta dalších očkování, která musí prodělat ještě proti tyfu apod., je šílená nezodpovědnost a hazard. Zamává to i s dospělým.
A letadlo malým dětem taky vůbec nesvědčí.
05. 09. 2013 | 09:43

Filuta napsal(a):

KVL
Jenže ,tušíte o jaký byznys se jedná? Tohle si farmalobby nenechá vzít.
Je důležité,aby měl stát zodpovědné a neúplatné vědce i lékaře, kteří to dokážou podle svého nejlepšího svědomí kvalitně posoudit.
Všechno zbytné pak vypustí.
Ale máme je? Nerozhoduje o tom vlastně politik? A politik je úplatný za všech okolností, že?
05. 09. 2013 | 09:47

gaia napsal(a):

KvL

ještě byl záškrt a dost¨¨

po revoluci se přidaly spalničky a zarděnky jak je to dnes už nevím

v každém případě ten výsledek manipulace a změny názorů po jedné přednášce, ten obrat ze 76% na 100% je dost výmluvný, jak jsou lidé manipulovatelní, takže zodpovědnost vzdělaných elit , kterými však vládnou prachy je na další diskusi.
05. 09. 2013 | 09:47

modrý edvard napsal(a):

Věřím tomu, že očkování chrání proti šíření infekčních nemocí (specifikaci kdy a kterých, to nechám na odbornících).
Nevěřím paní Slimákové.
Myslím si, že kdo odmítá očkování, je černý pasažér v systému boje proti infekčním nemocem. Proto by měl být po zásluze potrestán, jako jiní černí pasažéři. Protože trestání odlišných názorů není košer z multi-kulti hlediska, navrhuji místo toho odměňovat ty, kdo nechají své děti očkovat. Kupř pomocí přídavků na děti.
05. 09. 2013 | 09:51

Filuta napsal(a):

Pamětník
Čtu tu diskusi zpětně.
Proč perou ale očkování proti žl.typu B do batolat? Jaká je pravděpodobnost ,že se nakazí při sexu nebo fetování? Malé děti toho dostávají do těla zbytečně moc najednou.
To tom béčku by se dalo uvažovat někdy v pubertě. A čistě dobrovolně!
05. 09. 2013 | 09:51

Filuta napsal(a):

Gaia

A tohle už nechápu - proč spalničky, spála, zarděnky- tuším,že se očkuje proti všem třem? My jsme jako děti prodělaly všechny tyto nemoci, nijak nás to neohrozilo.
Děti místo toho dnes chytají jakési těžko rozpoznatelné mutanty - jako je pátá a šestá nemoc, takže je tohle očkování stejně naprd.
05. 09. 2013 | 09:55

KvL napsal(a):

to: Filuta
Ano mám představu, před pár měsící jsem psal v jedné diskusi tady o rozdílu cen zdravotních pomůcek a o tom, za kolik je schopná to vyrobit kterákoliv fabrika na světě s potřebným vybavením, kterým je jen vodní paprsek a vyhřívaný lis pro nanášení lepící vrstvy. Na tu cenu za kterou se to prodává (nehrazené) jsem se nemohl dostat, ani kdybych chtěl.
Ale kde seženeme neúplatné vědce a lékaře? Myslím, že pro všechny obory, kde je to důležité, měla být komise, řekněme o čtyřech lidech a jejichž jména musí být veřejnosti utajena a každému se platil milion ročně (snad by se nenechali s takovým příjmem uplatit) a byli by pod dohledem tajných služeb, pak by to možná šlo, ale bude to stát stovky milionů, pro třicet oborů napříč vším by to bylo 120M Kč ročně.
05. 09. 2013 | 10:00

gaia napsal(a):

Filuto

ano očkuje se proti všem 3, je to trojvakcína, popř. i čtyřvakcína ještě s neštovicemi. Musí se ještě přeočkovávat, takže dítě dostane 2 injekce v rozmezí 6-10 měsíců, tohle je na diskusi, zda dětské nemoci jsou tak nebezpečné pro děcka.

jinak o Di Te Pe a polio a TBC bych vůbec nenechala laiky diskutovat a nechala bych to povinné se sankcí pro ty, co jsou proti, ale se zodpovědností té vzdělané elity, že ty vakcíny budou kvalitní a vhodné.
05. 09. 2013 | 10:09

Filuta napsal(a):

Vakcína proti rakovině děl.čípku

Je dobré přečíst si celý článek,možná pak leckdo začně pochybovat jako já.
Lidé slouží FM firmám jako pokusní králíci a musí proto být obezřetní, co se do nich a do jejich dětí pokoušejí lékaři, pohánění vidinou dobrého výdělku, naprat.


...."Do léta 2010 bylo hlášeno 89 úmrtí dívek po očkování. K dalším škodlivým účinkům patří i ztráta vědomí, paralýza, křeče, otoky, bolesti na hrudi, problémy s dechem, nepravidelnosti srdeční činnosti, selhání ledvin, vyrážky, narušení menstruačního cyklu, trvalé zvracení. Podle údajů výrobce bylo do USA k 31. prosinci 2008 dodáno více než 23 milionů dávek Gardasilu. Jestliže tedy bylo k tomuto datu hlášeno do VAERS 12 424 vážných vedlejších účinků, pak Barbara Slade spočítala, že to odpovídá poměru 54 zpráv na 100 000 distribuovaných vakcín. Nicméně, toto „nízké“ číslo patrně neposkytne útěchu rodičům, kterým zemřelo dítě po očkování, které mu zaplatili, aby ho ochránilo v dalším životě. Případy výskytu zánětu míchy a roztroušené sklerózy jsou podle oficiálních údajů ojedinělé, avšak alarmující. Podobně je to i s výskytem žilní trombózy. Je hlášen jeden případ na 500 000 dávek, avšak kdo ví, zda to nepostihne právě naší dceru? Z této množiny analyzovaných vedlejších příznaků bylo 236 případů postižených těhotných žen, kde vedly většinou k potratu nebo ke krvácení. Očkování těhotných Gardasilem bylo proto v USA již zakázáno.

Jaký je skutečný výskyt vedlejších účinků?
"Reklamy v časopisech i billboardech se snaží přesvědčit matky, aby daly své dcery očkovat proti lidskému papiloma viru (HPV), původce rakoviny děložního čípku. Protože se jedná prakticky o jediný typ očkování, který nabízí ochranu před rakovinou, vyvolávají tyto vakcíny veliký zájem lékařů i široké veřejnosti, zejména matek dospívajích dívek. Gardasil však označují experti v USA za nejnebezpečnější vakcínu!!!, která je v současné době aplikována lidem.

Dr. David Kessler, bývalý ředitel FDA řekl: „Hlásí se pouhé jedno procento vedlejších účinků.“ Samotná FDA přiznává, že 90 % lékařů vedlejší účinky vakcín v současné době raději nehlásí. Tajná zpráva Connaught Laboratories, amerického výrobce vakcín uvádí, že skutečný počet příhod vedlejších škodlivých účinků je 50krát vyšší než je počet hlášení ve vládním VAERSu. Veřejnost se skutečný počet vážných vedlejších účinků a úmrtí v důsledku očkování nikdy nedozví. Stovky dívek a mladých žen musely být hospitalizovány. Moji kolegové z USA, kteří se zabývají problematikou očkování odhadují, že postižených dívek a žen po očkování Gardasilem jsou miliony.

Že se tomu nechce věřit? Nechme tedy promluvit peníze. Když v Americe dávají rodiče svoje dítě očkovat, zaplatí požadovaný poplatek za vakcínu svému lékaři. Část těchto peněz jde do fondu pro kompenzaci v případě poškození dítěte v důsledku očkování. V minulých několika letech (2006-2009) byla vyplacena více než miliarda dolarů pro tisíce poškozených a za stovky úmrtí po očkování. Jsou tedy opravdu vakcíny zcela bezpečné a jejich vedlejší účinky minimální?..."
http://www.vlastnihlavou.cz/ockovani-proti-rakovine-delozniho-cipku-fakta-vakcinach/
05. 09. 2013 | 10:12

Filuta napsal(a):

Gaia
Souhlasím. Dnes děti neprodělají běžné dětské nemoci, holky pak ohrožuje, že dostanou nešťovice v těhotenství atd. Imunitu mají pokur...., jsou alergické.
My jsme ještě byli zdraví jako řípa.
05. 09. 2013 | 10:16

KvL napsal(a):

to: Gaia
Tím záškrtem jsem si nebyl jistý, takže jsem jej tam nedal, takže to máme ale pořád nějakých pět očkování.
Co bych možná udělal by bylo, že pokud ty nemoce, pokud mohou pro dospělého představovat problém, navrhl možnost (dobrovolnou) doočkování se.

to: modrý edvard
Opravdu si myslíte, že je nutné povinně do děcka narvat naráz 6 různých protilátek?
Nebudu dneska pošesté vyjíždět si ty očkovací kalendáře, ale opravdu se vám zdá, že jsou spalničky natolik nebezpečné, aby bylo nutné proti nim očkovat? Nebo zarděnky?
A vymýšlí se další nesmysly, v některých státech USA povinné očkování proti HPV i u chlapců, nezdá se vám to jako hloupost?
Pak je tu ještě ta žloutenka B natolik častá u kojenců, že je nutné ji do nich narvat? Tu bych nechal až na později, kdy to má smysl, přenáší se tělními tekutinami, takže ideální by bylo to opravdu nechat až na dobu před zahájením sexuálního života, legálně sice v 15, ale pro jistotu to očkování už o dva roky dřív, ale DOBROVOLNĚ, ostatně proti žloutence přenosné pohlavně existuje lepší ochrana, stejně, jako proti HPV.

Existují statistiky z doby před zavedením povinné hexavakcíny, z nich je možné zjistit, jaký byl výskyt Haemophilus influenzae typu B, jestli to nebylo v řádu jednotek procent a méně, pak ať je to dobrovolné (třeba hrazené, když jde o mimina), ale ne povinné. Stejně tak, jaký byl výskyt žloutenky B u děcek, pokud to nebylo alespoň 10% pak nemá cenu se vůbec o nějaké povinnosti očkování této skupiny mluvit.
05. 09. 2013 | 10:26

gaia napsal(a):

Filuto

a vidíte, že stačí jedna přednáška a 24% lidí hned změní názor.
05. 09. 2013 | 10:27

gaia napsal(a):

KvL

v USa mezi černou populací řádí vaginální herpes, přenášejí to muži, ale ničí to ženy, ty mají svědění, pálení, záněty, neplodnost. Má to 9 z 10 černošek. Zajímavé je, že mezi bílou populací je výskyt daleko nižší, jen 4 z 10

vidíte, že je nesmysl proti HPV očkovat nějak plošně, ale smysl očkovat i černé chlapce vidím.
05. 09. 2013 | 10:30

KvL napsal(a):

to: Gaia
Já bych spíš viděl smysl v tom tam zavést pořádnou sexuální výchovu, a vysvětlit jim, k čemu jsou takové ty srandovní průhledné balónky. Jenom to číslo něco o nich svědčí. Ale to zavedení SV by byl asi problém, když v některých státech vyučují kreacionismus jako základní.
A pletete si herpes způsobený virem HSV-x (více typů, HIV má taky asi 3) a HPV, který jich má taky asi více, než dest., přičempž proti HSV vakcína není.
05. 09. 2013 | 10:38

gaia napsal(a):

v Evropě má tento virus, jak jsem se dočetla jen 18% žen a 13% mužů, takže opičit se po amících v tomto očkování by bylo hloupé.
05. 09. 2013 | 10:39

skeptický napsal(a):

Filuta

NWO zaváděl už Hitler.Dokonce tomu říkal stejně.

Kdysi bylo vynalezeno očkování tzv. dvojfázové.
První vás nakazí,a vypne autoimunitní systém.Onemocnění probíhá bez příznaků.Druhé,celkem nevinně vypadající,podané v případě nějakého pseudoohrožení autoimunitní systém zapne.Pak se řekne ,že to udělala ta pandemie,nebo váš imunitní sytém.Rheumatoidní artritida se dnes svádí na hyperaktivní imunitní systém.

Na masové výrobě chronicky nemocných lidí se dá hodně vydělat na následném léčení.Léky jsou podávány tak,aby léčily,ale nevyléčily.

Takový skalpel se dá použít na slepé střevo,i na krk.
05. 09. 2013 | 10:39

Targus napsal(a):

To: pamětník

Člověče, vy jste úplný mimoň. Vy máte ty vzteklé králíky
ZA-BÍ-JET a věšet kolem baráku, ne chovat!!!

Okamžitě si snězte jeden zdravý talíř navíc!!!

:-) :-) :-)
05. 09. 2013 | 10:45

gaia napsal(a):

KvL

no k čemu jsou ty balónky , tak to by musela asi vysvětlovat paní autorka, pokud by byla tak úspěšná jako u přednášky o očkování, pak by to bylo super, ale jinak vám každý řekne, že s těmi balónky je to jako mýt si nohy v ponožkách nebo lízat med přes sklo a když navíc i Michael Douglas, co se rozvádí se svou ženou použil jako rozvodový argument to, že kvůli orálnímu sexu s ní dostal rakovinu hrtanu, pak je to už silné kafe.
05. 09. 2013 | 10:45

KvL napsal(a):

to: gaia
Možná je to jako lízat med přes sklo, ale rozhodně to není jeno o tady těch dvou věcech, projděte si diskusi, už jsem takový menší výčet proti čemu ty balónky jsou udělal.
A co dělá nějaká "hvězda" je mi popravdě celkem jedno, spíš jetsli to nebyla jenom záminka, myslím, že by bylo možné stanovit z čeho to přesně je, ten virus napadá sliznice, takže by tam stopy po viru, ev. něčem jiném měly být. Jestli ten člověk kouří, nebo kouřil, možná je to taky z toho.
05. 09. 2013 | 10:51

Filuta napsal(a):

KVL
Shoduju se s vámi téměř ve všem.
Taky jsem přemýšlel o záškrtu, zda je dnes vůbec očkování proti němu nutné, ale nemůžu to kvalifikovaně posoudit.

V sex.prevenci vidím rovněž jako jedinou účinnou věc kondom a sex.zdrženlivost.
Ale to je především o výchově v rodinách.
Zajímalo by mě, zda by např. Pamětník nebo Jemnický dali oočkovat své dcery proti rakovině děložního čípku, jestliže byla tato vakcína v USA zakázána?
Nelze směšovat apriorní odpůrce jakéhokoliv! očkování s těmi, kteří se jen nechtějí chovat po ovčím způsobu.
Opravdu máte takovou důvěru v naše politiky a ve farmaceutický průmysl?
05. 09. 2013 | 11:27

td napsal(a):

To filuta:
"Očkování proti hepatitidě B v raném dětství je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a je součástí rutinního očkování kojenců a starších dětí ve 20 z 27 zemí EU. Žádná ze zemí, ve kterých bylo očkování kojenců proti hepatitidě B zavedenon epřistoupila k jeho rušení."

Nepravda, bylo zrušeno ve Francii po masových protestech laiků i odborníků, protože způsobovalo velké množství vedlejších účinků primárně autoimunitního charakteru a dále SIDS. Účinnost i cílenost je silně diskutabilní.

Odbornící, kteří chtějí pouze napakovat, protože mají provize od farmaceutických firem. V ČR krásný příklad pan Europoslanec za ODS Cabrnoch, jehoz manzelka paní Cabrnochová se angažuje v české odborné pediatrické společnosti a společně oba tlačí za prvé za trvdou penelizaci neočkujících a za druhé za rozšiřování povinného očkování. Její přednášky jsou defakto pouze jenom o očkovaní, jak by ne, když ji platí Merck a GlaxoSmithKline. Krásná synergie. Jeden to tlačí na odborné úrovni, druhý na legislativní. Není to střet zájmů? Ne, jsou to odbornící, kteří se nám přece snaží pomoci!

Pan Jemnický a jemu podobní by chtěli, aby nám stát diktoval vše, protože jsme všichni hlupáci bez mozku, stádo ovcí, které neví, co je správně a co nikoliv. Protože neuplatní odborníci a stát vědí lépe než plebs!!!
05. 09. 2013 | 11:28

Filuta napsal(a):

Gaia
Uvědomte si, jaká je mezi mladší (ale i starší) populací úděsná promiskuita. Počet HIV pozitivních u nás strmě roste a čísla jsou v podstatě jen hypotetická. Nikdo neví, kolik těch nakažených skutečně je.
Bez "balónků" to můžou dělat jenom stabilní partneři.
Ti, kteří musí být těm svým nevěřní, by aspoň měli být natolik nezodpovědní, že to s těmi druhými nebudou dělat bez ochrany.
O ignorantech, co si jezdí sexuálně "užít" třeba do Thajska, na Kubu nebo do Brazílie, se snad ani nemá smysl zmiňovat. Sebevrazi.
05. 09. 2013 | 11:30

Filuta napsal(a):

td
Tak to je přesně to, o čem píšu.
O Cabrnochovi jsem věděl pouze to, že vytuneloval IZIP, ale že je až tak činorodý...

Nemůžeme věřit našim politikům, ale ,bohužel, ani těm lékařským špičkám.
Každý doktor vám při prohlídce nabalí hromadu letáků a zorientovat se musíte selským rozumem sami. Díky bohu za internet.

Chtěl bych vidět, jak mě donutí, abych narval do dětí nějaké svinstvo.
05. 09. 2013 | 11:34

Filuta napsal(a):

td
Co je SIDS?

Nesouvisí to přeočkovávání populace s výrazným nárůstem roztroušené sklerózy u velkého počtu i relativně mladých lidí?

A co rizika antikoncepce?
Známe jen propagandu farmalobby a lékařů, o rizicích se začíná mluvit až v poslední době.
Tady je zase vidět nutnost naučit děti sex.prevenci, namísto rvaní antikoncepce do holek už od puberty.
05. 09. 2013 | 11:39

zeko33 napsal(a):

Klišťová encephalitida je velmi závažné onemocnění. Očkování proti této nemoci je dobrovolné a cena za jednu aplikaci se pohybuje v ČR mezi 450-650,-Kč. Rakousko má podobný počet obyvatel jako ČR, oblasti s nejvyšším výskytem nakažených klíšťat v obou zemích sousedí a situace v zamořenosti přírody klíšťaty je velmi podobná. V období 1976-1982 byl průměrný výskyt klíšťové encephalitidy v Rakousku cca 5 případů/100.000 obyvatel ročně. V tehdejším Československu cca 2 případy/100.000 obyvatel ročně. V Rakousku bylo v roce 1981 zahájeno očkování proti klíšťové encephalitidě, v roce 2007 dostalo 88% Rakušanů alespoň jednu dávku vakcíny,58% Rakušanů bylo očkováno kompletně a průměrný roční výskyt klíšťové encephalitidy byl v období 2003-2007 cca 0,82 případů/100.000 obyvatel. V ČR bylo v roce 2007 očkováno cca 16% obyvatel a průměrný roční výskyt této nemoci v období 2003 - 2007 byl cca 6,7 případů/100.000 obyvatel. Myslím, že není co dodat.
05. 09. 2013 | 11:45

td napsal(a):

To filuta:

Očkování proti záškrtu a tetanu má smysl.
Je velmi nepravděpodobné chytnout tetanus, pokud nepracujete na poli, máte špatnou hygienu a v připadě zranění si nesypete hlínu do zranění místo desinfekce :) Ale i tak se dá dost špatně léčit, proto jsem spíše pro vakcinaci tetanem, pro jistotu. Nicméně nikoliv jako novorozeně nemluvně, které nemá vyvinutý imunitní systém. V pozdějším věku nemám problém, i když riziko existuje i pro starší děti.

Záškrt taky není příjemná nemoc, riziko očkování je relativně nízké (v porovnání s vakcínou vůči pertusi, tuberkulóze, obrně a multivakcínám).

Eventuelně se dá uvažovat i o obrně, ale to je dosti riskantní protože může paralýzu podobnou obrně vyvolat (NPAFP). Indie se propagadnou ukazuje jako úspěch očkování proti obrně, kde bývalo desetisíce případů ročně a nyní jich je 50!
Ale lékaři a farmaceutické firmy ani zdejší fanatičtí zastánci očkování proti všemu Vá neřeknou, že sice počet případů obrny klesl téměř na nulu, ale zárověn počet případů NPAFP raketově stoupl na 47 tisíc! ročně v roce 2011. Takže místo 50 tisíc případů obrny máme 47 tisíc paralyzovaných dětí, velmi podobně paralyzovaných jako při obrně. Jedinou výhodu, kterou to má je snad jen to, že NPAFP není infekční, ale pravděpodobně autoimunitní onemocnění. Obrna by se šířila dál. Nicméně úspěšnost celé akce je velmi sporná.

http://digitaljournal.com/article/323371

Filosofická otázka. Farmaceutická firma vydělává na vakcínách, které jsou plošně používáné globálně. Je jejím zájmem eradikace nějaké choroby? Nikoliv, jejím zájmem je rozšíření povinného očkování do co největšího počtu zemí a poté udržení statutu quo. Jejím zájmem není eradikace, ztratila by zisk. Zatím jediná nemoc, která byla eradikována jsou pravé neštovice, protože se použil kombinovaný postup na mnoha frontách za velkého úsilí mnoha lékařu a pracovníků v terénu. Od té doby žádná běžná infekční choroba eradikována nebyla a ani nebude.
Momentální situace je ale naprosto odlišná. Myslet si, že zavedení plošné vakcinace v Indii bez toho, aby se zároveň řešily hyginické podmínky, čistota vody, přístup k čisté vodě, kanalizace, zlepšení přístupu k lékařské péči, zlepšení výživy a přelidnění, se eradikuje nějaká nemoc je naivní. Tohle se nám snaží Bill Gates Foundation a farmaceutické firmy namluvit - očkovat, očkovat, očkovat (čti prodávát, prodávat, prodávat). Pokud se nevyřeší ostatní faktory, nic se nezlepší.
Používat mozek prosím.
05. 09. 2013 | 11:53

Filuta napsal(a):

Zeko
Jo? Ale nikde jsem nenašel informace, kolik oočkovaných tato vakcína ochránila a nemoc u nich opravdu nepropukla.

Znám případy oočkovaných psů, kteří na klíšťovku zemřeli.Veterinář se známým vysmál, když se ho ptali na účinnost, ale psa jim předtím klidně oočkoval.
O lidech jsem se nikde nedočetl.
Ani o vedlejších účincích.
05. 09. 2013 | 11:56

td napsal(a):

zeko33 napsal(a):
A statistiky o počtu závažných vedlejších účinků na 100 000 obyvatel máte? Samozřejmě je nemáte, protože ČR nemá systém jejich monitorování. Podle českých lékařu neexistují. A to je lež.
05. 09. 2013 | 11:58

td napsal(a):

To all:

Apropos, korelace počtu vakcín do 2 let věku dítěte a dětských úmrtí dokazuje tato studie. USA má nejvíce dávek (27) ze 30 zemí zahrnutých v této studii a má též největší dětskou úmrtnost.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/
05. 09. 2013 | 12:12

KvL napsal(a):

to: Filuta
Jenomže říkejte to těm, kdo v každém, kdo nedělá přesně to stejné co oni, vidí nepřítele a masového vraha. A proto se tu včera strhla i ta válka s neem a podobně, a skončili jsme u vzteklích králíků.

Samozřejmě že farmaceutickému průmyslu příliš nevěřím, z vyléčených nic nemají, z léčených ano.

to: zeko33
Co tím chcete říct, že kvůli 0,0067% populace, která se ročně nakazí klíšťovou encefalitidou máme proočkovat za státní všechny a riskovat potenciálně více lidí s vedlejšími účinky?
05. 09. 2013 | 12:14

td napsal(a):

"When millions are spent on vaccinations instead of improving basic sanitation and potable water in poorly developed regions, there is another agenda behind the humanitarian cover story."
05. 09. 2013 | 12:16

td napsal(a):

To KvL:

"Co tím chcete říct, že kvůli 0,0067% populace, která se ročně nakazí klíšťovou encefalitidou máme proočkovat za státní všechny a riskovat potenciálně více lidí s vedlejšími účinky? "

Nemám data, ale troufal bych si tvrdit, že plošné očkování by vyšlo tak na stejně, co se týče vedlejších účinků, jak nemoc samotná. Vzhledem k tomu, že se nepřenáší dál z infikovaného a výskyt je relativně malý, v jednotkách na 100 000 obyvatel. Ale získaná imunita je bonus. Na pár let.
05. 09. 2013 | 12:22

Filuta napsal(a):

Zeko
Taky bych vzal v úvahu promořenost ČR klíšťaty, nevím, jak jsou na tom Rakušáci, ale čím vyšší hory, tím méně klíšťat. U nás se objevují i v těch horách. Některé evropské země klišťata neznají vůbec.

Klíště jsem měl jednou v životě, někdy ve dvaceti-ani se nestihlo nacucat.
V rodině to taky nikdo neměl, psi jich nachytají po vycházce třeba dvacet najednou a bez jakéhokoliv očkování jsou bez problémů.
My se vyhýbáme pohybu ve vysoké trávě , v lese jen po pěšinách, užíváme repelenty a B vitamín. Pečlivě se prohlížíme. V případě, že klíště "odmontujete" do několika hodina a uděláte to šikovně s následným použitím jódu, možnost infikování se minimalizuje.
Odmítám kvůli tomu nechávat děti opakovaně očkovat (tuším, že 5x za 10 let).

A pokud vím, klíšť.enc. je několik druhů- očkuje se jen proti jednomu. Takže sázka do loterie, stejně jako u neproočkovaných, a žádné statistiky o těch ,co onemocněli i přes očkování (nebo zemřeli).

Nevíte někdo, proč je najednou očkování proti rakovině děl.čípku zadarmo?
Ještě nedávno za to chtěli deset tisíc. Nebo se pletu?
Že by byl pojišťovny tak velkorysé?
05. 09. 2013 | 12:26

Dejtesidotrika napsal(a):

Autorka

uvádí, že stát nenese žádnou odpovědnost za (asi nepovedené) očkování.
Zapoměla jen "maličkost". Že stát postará ve svých zdravotnických zařízeních i o ty neočkované!

Diskuse není přínosná, jen snůška subjektivních pohledů.
Ve skutečnosti se povinné očkování nijak neliší třeba od povinného používání pásu v automobilu nebo o desítek jiných povinností vůči státu,
o kterých se prostě nediskutuje.
05. 09. 2013 | 12:58

modrý edvard napsal(a):

KvL:"Věřím tomu, že očkování chrání proti šíření infekčních nemocí (specifikaci kdy a kterých, to nechám na odbornících)."
05. 09. 2013 | 13:39

td napsal(a):

To Filuta:
"Nelze směšovat apriorní odpůrce jakéhokoliv! očkování s těmi, kteří se jen nechtějí chovat po ovčím způsobu."

Dobře jste to vystihl. Jak jsem říkal výše, je to primarně otázka svobody jednotlivce.
05. 09. 2013 | 13:46

Filuta napsal(a):

edvard

Necháte to na "odbornících" jako Julínke, Šnajdr, Cikrt, Cabrnoch, Šťastný nebo bývalý hygienik Vít?
Tak to vám přeju hodně štěstí.
05. 09. 2013 | 13:50

td napsal(a):

To Dejtesidotrika:
"stát nenese žádnou odpovědnost za (asi nepovedené) očkování."
Za vedlejší účinky státem vynuceného očkování stát nenese zodpovědnost, ani lékař nenese. Taková asymetrie je nekceptovatelná, již jsem o ní hovořil výše.

"Že stát postará ve svých zdravotnických zařízeních i o ty neočkované!"

Nysmysl. Pouze se jedná o plnění zdravotního pojištění ze strany zdravotnických zařízení, které mohou, ale nemusejí být státní. Ostatně stejně jako poskytovatelé zdravotního pojištění.

"Diskuse není přínosná, jen snůška subjektivních pohledů."
Zato váš pohled je jistě velmi objektivní. Co Čech to génius. :)
Zdravím z UK!
05. 09. 2013 | 13:52

td napsal(a):

to filuta:
Julínek, Šnajdr, Cikrt, Cabrnoch, Šťastný - pěkná parta odborníků na výplatní pásce Penty, GlaxoSmithKline a spol. :)
05. 09. 2013 | 13:54

Dejtesidotrika napsal(a):

td

Za bezplatnou zdravotní péči zodpovídá stát! Bez ohledu zda využívá outsourcing, soukromé pojištovny či jiné subjekty.
Péče o neočkované se nezříká ani ji nemůže přehazovat na někoho jiného.

Neplodná diskuze - poukázal jsem jen na to, proč se, se stejnou vehemencí, nediskutuje například o povinném použití pásů v automobilu či o povinné školní docházce. Totˇ vše.
05. 09. 2013 | 14:00

td napsal(a):

Mimochodem vakcíny obsahují zbytky karcinogenních buněk. A oni nám tvrdí, že to je "pročištěné", všechno jim věříme.

V mém blízkém okolí se vyskytla osoba, která po vakcíně HPV dostala rakovinu. Náhoda? Statisticky to není vypovídající, ale já si myslím svoje. Budoucnost ukáže.

Karcinogenní buňky ve vakcíně proti obrně, kterou dostalo cca 98 miliónů Američanů potvrdila vládní organizace CDC (něco jako naše Hygiena):
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8pUR6KX_Vq8J:www.cdc.gov/vaccinesafety/updates/archive/polio_and_cancer_factsheet.htm+cdc+polio+cancer+fact+sheet&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ca

Přeji pěkný den!
05. 09. 2013 | 14:12

td napsal(a):

Dejtesidotrika:
"Za bezplatnou zdravotní péči zodpovídá stát!" - Zdravotní péče v ČR není bezplatná, formálně ano, ale reálně se jedná o plnění pojištění, tak to prostě v Kocourkově je. Kdybych neplatil zdravotní pojištění, dalo by se ji považovat za bezplatnou péči, jako NHS tady ve Velké Británii. Zdravotní pojištění neplatím a péči přesto mám. Tomu se říká bezplatná zdravotní péče.

"Péče o neočkované se nezříká ani ji nemůže přehazovat na někoho jiného." - nejde o neočkované, ale o zříkání se následků způsobených očkováním. Stát něco vynucuje, ale nepřijmá zodpovědnost. Znovu - neakceptovatelné.

"povinném použití pásů v automobilu" - protože to je velmi nepřesná analogie s očkováním. Když si nasadím pás v automobilu nehrozí mi žádné riziko jako u očkování. Například vypuknutí či exacerbace autoimunitního onemocnění, nehrozí mi potencionálně další faktor pro rakovinu. Jak kdyby těch faktorů nebylo dost.
05. 09. 2013 | 14:30

Dejtesidotrika napsal(a):

td

Důležitá je celková bilance pozitiv a negativ. Můj známý zase uhořel jako pasažer v autě protože byl připoután, zatímco řidič prolétl předním oknem a přežil.
05. 09. 2013 | 14:32

Dejtesidotrika napsal(a):

td

V boji proti diktátu farmaceutických korporací a klientelismu nesmí prohrát racio. Protichůdné zájmy se šíří v prostoru všemi směry.
Přesto nelze všechno rozumné ignorovat jenom proto, že existuje tržní doktrina, zfalšované testy nebo marketing zkorumpovaných odborníků.

Mě se také nelíbilo, co někteří pegagogové vtloukali mým potomkům do hlavy. Ale nenechal bych je kvůli tomu bez jakéhokoliv vzdělání.
05. 09. 2013 | 14:43

td napsal(a):

To obcan:
Ještě k vašemu vědeckému závěru "prd hliník a fluor". Více k tématu hlinitofluoridových komplexů a jejich neblahému vlivu na organismus práce p. prof. patočky a p. prof. Strunecké:

http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2002/51_557.pdf

Ale pokud neumíte anglicky a nemáte znalost chemie/biochemie/medicíny, tak Vám to asi moc neřekne :)
05. 09. 2013 | 14:45

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Filuta

klíšťata sající na zvířatech nejsou druh Ixodes ricinus.

nejlepší odstranění klíštěte je pomocí špejle, na kterou dáte kus vaty, vaty pořádně promažete mýdlem a pak pořádně promažete klíště. krásně se pustí - udušeno. velmi elegantní metoda.

Ixodes ricinus u nás je problém hlavně stran borrreliosy, proti které očkování nemáme. Čímž nepodceňuji kolegu vira klíšťové encefalitidy. Leč borreliosa (bakteriální infekce, spirochetová) je mnohem větší problém.
05. 09. 2013 | 15:27

Joachym Brezina napsal(a):

Pane strýci virusi H3N1 nyní HxNx ,

někde jsem asi přišel k možná že fámě, že pokud se klíště tzv. udusí např. olejem či sádlem, tak se ...jak to říci a nebýt vulgární ..."vyblije" do těla hostitele, tedy látky toxické rychle vpustí do krevního řečiště.

No odkaz či link Vám na to nedám, je to již drahně let co jsem to slyšel a nevím co je na tom pravdy, když si tak čtu Vaše příspěvky v nichž prokazujete vědomosti o všech těch virech a jiných bacilech (já osobně bych nepoznal vir od bakterie ani kdybych o ně zakopl a améba může být rovnako cizokrajné jídlo či tanec :) tím chci říci, že v této oblasti nejsem vzdělán) tak asi máte pravdu v tom popatlání klíštěte a jeho udušení.

Co se jejich vygiglávání týče, také je kolem toho spoustu informací, nakonec mi vyšlo, že nejlepší je klíště prostě vytáhnout svým vlastním originélním způsobem, daný kousanec vydesinfikovat a pak si dát frťana a je po starostech :)
05. 09. 2013 | 15:41

Jemnický napsal(a):

KvL
Ty choroby jsem uvedl jako příklady (Hedna, Ebola, Mor) rozšíření do dnešní doby neznámého infekčního agens z lokálního endemického ložiska v důsledku procesů globalizace.
O zájmech farmaceutických firem na prodeji vakcín nemůže být pochyb a povinné očkování je samozřejmě skvělý způsob, jak mít zajištěn stabilní odbyt a zisk. Ve státech se zkorumpovanými politickými elitami tomuto tlaku těžko může dlouhodobě účinně čelit i orgán pověřený odbornou kontrolou nad vakcinacemi a strategií vakcinačních kampaní. Vyvolat protivakcinační hysterii potom není nesnadné a následky se brzy dostaví. Senzacechtivý tisk dokoná dílo zkázy.
Lidé mají strach z neznámého. Kdo z laiků rozumí tak komplexnímu oboru jakým je imunologie a vakcíny. Ze zdejší diskuse vidím, že většina naprosto ne a tvrdí nesmysly.
O infekčních nemocech a povinném očkování vedou debaty odborníci a mají je vést a vydat doporučení. Pokud bude vše znedůvěryhodněno, pak se začne rozpadat zdravotní koncepce industriální společnosti a paradoxně se zhroutí společnost, která byla schopna právě díky vakcínám a úspěšným vakcinačním kampaním zajistit svým občanům život s minimálním ohrožením infekčními chorobami.
Toť vše.
05. 09. 2013 | 15:56

Jemnický napsal(a):

td

"Pan Jemnický a jemu podobní by chtěli, aby nám stát diktoval vše, protože jsme všichni hlupáci bez mozku, stádo ovcí, které neví, co je správně a co nikoliv. Protože neuplatní odborníci a stát vědí lépe než plebs!!!"

Pane td, já nechci již nic, jen klid, jen klid, jen klid... jak praví básník.
Vy tady pokřikujete, protože nutně musíte světu sdělit, že jste objevil tu strašlivou pravdu. Ano, kápl jste na to, všichni jsme byli podvedeni a dostali jsme ve vakcíně zákeřný virus vztekliny, už se koušeme, hryžeme, trháme. A věřte, bude hůř. Podívejte se na svět kolem sebe. Není záchrany mimo království zdravého talíře.
05. 09. 2013 | 16:11

Kateřina napsal(a):

to Pamětník: k té pertusi - očkování nefunguje a proto očkujme ještě víc - závěr z Vámi vloženého článku. Nebo by ten závěr měl vypadat jinak? A jaký to má smysl, když 75% nemocných pertusí bylo plně zaočkovaných?
05. 09. 2013 | 16:11

KvL napsal(a):

to: Dejtesidotrika
<quote>Ve skutečnosti se povinné očkování nijak neliší třeba od povinného používání pásu v automobilu nebo o desítek jiných povinností vůči státu,
o kterých se prostě nediskutuje. </quote>

Proč by se o povinostech vůči státu nemělo diskutovat? Stát je bůh neomylný? Takovýmto přístupem, kdy budou bez diskuse lidí automaticky přijímána veškerá nařízení se velmi rychle dostaneme do totality.
A proč se teď to nich nediskutuje, protože tématem tohoto blogu není pás v automobilu, ale očkování, až tu bude tématem pás v autě, pak se o něm bude diskutovat.
Když vám stát nařídí že smíte chodit jenom v modrém oblečení a jenom předepsaného střihu, bude to taky povinost o které se nediskutuje?
05. 09. 2013 | 16:14

Ondřej Lukšan napsal(a):

Lžete a používáte k tomu silně populistickou až demagogickou argumentaci. Navíc je z vašeho článku více než patrné, že ´v oboru mikrobiologie, nedejbože imunologie nemáte ani náznak vzdělání. Nevím, na které univerzitě v USA jste studovala farmacii, ale rozhodně byste jim tam měla jít vrátit diplom.

Namátkou jeden exemplární blábol:
"Není prokázáno, že mnohočetné očkování chrání před infekčními nemocemi lépe než posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově."

JE PROKÁZÁNO, že preventivní očkování chrání například před dětskou obrnu, záškrtem, černým kašlem a tetanem. Na dané téma je vypracována celá řada epidemiologických studií a právě díky plošnému očkování se během posledních 60 let podařilo většinu opravdu závažných onemocnění eradikovat.

JE PROKÁZÁNO, že "posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově" nikterak nechrání před infekcí silně virulentními patogeny (proti kterým se právě očkuje) při dostatečně silném infekčním tlaku.

Jako jednoduchý model pro pochopení principu preventivního očkování může posloužit infekce vysoce virulentním HHV-3 (plané neštovice). Pokud se neimunizovaný jedinec vyskytuje v uzavřené místnosti v blízkosti pacienta s výsevem (vyrážka), pohybuje se pravděpodobnost infekce na hladině 90-95%, a to vcelku nezávisle na životním stylu a zejména pak na "kvalitě stravy" (ta totiž s patogenezí virových onemocnění nemá nic společného). Člověk, který takovou infekci prodělá, je následně imunizován (=očkován) a doživotně chráněn. Proto se u něj ve většině případů choroba v průběhu života nevyvine. Pokud se přeci jen opakovaně manifestuje (z důvodů sníženého titru protilátek v séru), tak ve výrazně slabší formě - B lymfocity začnou masově produkovat protilátky ihned po kontaktu s antigenem a potlačí virémii hned v začátcích.

PS: Obzvlášť by mě zajímala vaše představa o mechanizmu, jakým "kvalitní strava" brání patogenezi Clostridia tetani.
05. 09. 2013 | 16:24

Filuta napsal(a):

Strýc virus,
taky jsem slyšel o tom "vyblití" - ty metody se v jednom kuse mění.
Já bych vytáhl (nevytáčel) a následně vyčistil ránu jódem. Ale klíšťata na nás moc nejdou, díky bohu. V ohrožené oblasti, kde je vysoký výskyt encef., bych to možná řešil vakcínou. Ale žijeme ve městě, tudíž se tím příliš nezabývám.

Jak je ale možné, že pes , očkovaný proti encef., na encef. po kousnutí klíštětem zemřel? Když nechrání vakcína psy, bude chránit lidi?
05. 09. 2013 | 16:47

jogín napsal(a):

Právo rodiče zabít svoje děti. A nakazit ostatní.
05. 09. 2013 | 18:06

td napsal(a):

Dejsidotrika:
"V boji proti diktátu farmaceutických korporací a klientelismu nesmí prohrát racio. Protichůdné zájmy se šíří v prostoru všemi směry."

Ano, o to jde. A racio mi jasně říká, že čilem GlaxoSmithKline a dalších producentů vakcín je zisk a nic než ziska a proto není v jejich zájmu cokoliv eradikovat. Navíc zde tržní mechanismus nefunguje. Trh by takový subjekt odstranil. Spotřebitelé by odhalili podvod, přestali by od subjektu kupovat statky a subjekt by zkrachoval. Ale tady se jedná o prurůstání korporace do státu, kdy korporace podplatí/ovlivní stát, stát přijme legislativu a korporace má zakázky na neomezeně dlouhou dobu bez zpětné vazby na spotřebitele. Nejedná se tržní proces, je to pokřivený trh.

"Mě se také nelíbilo, co někteří pegagogové vtloukali mým potomkům do hlavy. Ale nenechal bych je kvůli tomu bez jakéhokoliv vzdělání. "

Vždý existuje alternativa. Záleží čemu dávate prioritu, jestli svému ideálu, hrdosti a svému přesvědčení nebo kalkulu a pragmatismu, za cenu vzdání se svých hodnot.
05. 09. 2013 | 19:19

td napsal(a):

to Ondřej Lukšan:

"JE PROKÁZÁNO, že preventivní očkování chrání například před dětskou obrnu, záškrtem, černým kašlem a tetanem. Na dané téma je vypracována celá řada epidemiologických studií a právě díky plošnému očkování se během posledních 60 let podařilo většinu opravdu závažných onemocnění eradikovat."

Polopravda. Které choroby byly prosím eradikovány? Kromě neštovic. Tetanus existuje všude, kdykoliv ho můžete chytit. Eradikován vůbec nebyl. Očkování chrání, s tím můžu souhlasit. Ale stejně důležitý fakt je, že se nehrabete rukama v zemi, nechodíte po poli bos, nemáte zranění zanesená půdou, umýváte si ruce, desinfikujete rány. Vše tohle totiž zemédělci před druhou světovou válkou nedělali, tak jak se dělo po druhé světové. Navíc došlo k migracím populace z venkova do měst a pokles lidí pracujících v zemědělství.

Velmi jednostranné a nevyvážené. Stejně jako autorka. Snížení indidence mnoha infekčních chorob po druhé světové válce mělo několik důležitých faktorů včetně plošné imunizace, ale ta nebyla pouze jediným a hlavním faktorem, to je prostě stejná demagogie jako tvrdí autorka. Vy jste musel studovat pod nějakým fanatickým poručíme větru dešti imunologem.

"JE PROKÁZÁNO, že "posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově" nikterak nechrání před infekcí silně virulentními patogeny (proti kterým se právě očkuje) při dostatečně silném infekčním tlaku."

Autorka pravděpodobně myslela celkové zlepšení hygienických podmínek, zlepšení stravy (odstranění podvýživy), úprava vody, kanalizace, zlepšení zdravotní péče (ATB), desifekce atd. Žádný imunolog, ať se staví na hlavu, nevysvětlí razantní pokles výskytu infekčních onemocnění ke kterému došlo PŘED zavedením imunizace, imunizace ten proces pouze urychlila.
05. 09. 2013 | 19:31

Filuta napsal(a):

td
Neznám postoje autorky k očkování na "klasické" choroby (TBC, tetanus, obrna...).
Pokud odmítá i tato, pak s ní rozhodně nesouhlasím.

Zastávám názor - očkovat, ale s mírou a rozumem jen proti chorobám život ohrožujícím, je-li pravděpodobnost nákazy vysoká.

Pokud se Pražák, který tráví většinu roku kličkováním mezi psími exkrementy, fetkami a bezdomovci na Václaváku, nechá očkovat proti klíšťovce, zřejmě to nemá logiku.
Ale proti žloutence typu A asi už ano.
Proti žloutence typu A jsme očkovaní doma všichni.
05. 09. 2013 | 20:19

Jemnický napsal(a):

td

Pane td, nechápete naprosto význam slova eradikace. Jsou infekční choroby, které prostě vakcinováním nelze eradikovat. Lze pouze zabránit, aby nebyla touto chorobou zasažena značná část populace. Mezi tyto choroby patří například zmíněný tetanus a téměř všechny zoonózy.
Vy jste příklad v oboru nevzdělaného laika, to nemyslím pejorativně, který zde vydává zcestné soudy.
Daleko závažnější však je, že autorka, která se ohání svým vzděláním, za vámi nikterak nepokulhává.
05. 09. 2013 | 20:23

KvL napsal(a):

to: Jemnický
Vy jste zase příklad člověka, který stojí plně za očkováním.
Budu tu souhlasit s filutou, v tom že ty opravdu smrtelné choroby by se měly očkovat, ale vysvětlete mi dočerta prašivého, proč se má děcko očkovat v jedné dávce proti 6 nemeocem, přičemž nechápu u nás Hapatitis B, která se přenáší primárně krví a také pohlavně, ta by měla smysl před pubertou, ale u kojenců by to měla být volitelná možnost, stejně tak Haemophilus influenza B, zdá se že ta nemoc snad ani nemá název a spíš se do kalendáře dostala zavedením hexavakcíny. Stejně tak spalničky zarděnky a příušnice, s tím, že by se dalo uvažovat o tom, že ti co je neprodělali by se mohli nechat očkovat, řekněme, okolo 10 let, ale opět dobrovolně.
05. 09. 2013 | 21:02

Sláma napsal(a):

Filuta napsal: "Jsem zásadně proti tomu, aby byla povinná očkování proti neinfekčním nemocem"
To nějak nechápu. Jakou neinfekční chorobu máte na mysli? A jak si představujete to očkování?
05. 09. 2013 | 21:04

pamětník napsal(a):

Perla:
"Jsem zásadně proti tomu, aby byla povinná očkování proti neinfekčním nemocem"
Filuta je vskutku filuta vtipálek.
:)
05. 09. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

KvL:
"Opravdu si myslíte, že je nutné povinně do děcka narvat naráz 6 různých protilátek?" Nikoliv protilátek - ty se dávají v případě nemoci jako ochranný lék (pasivní imunizace) - nýbrž antigenů, tj. látek vyvolávajících tvorbu protilátek vlastních (aktivní imunizace).
05. 09. 2013 | 21:15

pamětník napsal(a):

Kateřina
k té pertussi "očkování nefunguje a proto očkujme ještě víc - závěr z Vámi vloženého článku." Nic takového v článku není.
Protože jste asi četla jiný článek, než ten, na který jsem dal odkaz, raději ho sem dám celý, je krátký:
>Pertusse v ČR přibývá, odborníci radí očkovat
17.05.2013 09:14
Zdroj: ČTK
Autor: Naďa Myslivcová
Případů pertusse v Česku přibývá - loni bylo 738 případů, víc než dvojnásobek roku 2011. Letošní data naznačují další nárůst. Ohroženy nákazou i komplikacemi jsou nejvíc děti do šesti měsíců věku. Porodnice mají zájem o zavedení ochranné vakcinační strategie.
Černého kašle v Česku přibývá - loni bylo 738 případů, víc než dvojnásobek roku 2011. Letošní data naznačují, že nemocných bude ještě víc, řekla epidemioložka Kateřina Fabiánová. Ohroženy nákazou i komplikacemi jsou nejvíc děti do šesti měsíců, protože ještě nejsou plně očkovány.
Od roku 2005 zemřely v ČR čtyři děti do čtyř měsíců věku. Nakazily se od dospělých, kteří o ně pečovali.
"Nejlepší prevencí je očkovat dospělé, kteří se o dítě starají v celodenní péči - rodiče, babičky, dědečky a také zdravotníky v porodnicích," řekla Fabiánová.
Loni počátkem roku začala očkovat zdravotníky proti černému kašli pražská porodnice v Podolí, vakcínu jim zaplatila. Očkovat se nechalo 95 procent zaměstnanců. Poté začala porodnice vybízet k očkování rodičky a jejich rodiny, letos v tom pokračuje, řekl ředitel Jaroslav Feyereisl. O projekt takzvané ochranné strategie mají podle tamní lékařky Marcely Černé zájem i další porodnice.
"Očkování ve všech porodnicích bychom určitě doporučili, Podolí předalo své zkušenosti dál, problém byl, kdo zaplatí vakcínu," řekla Fabiánová. Vakcínu dětem hradí zdravotní pojišťovny, dospělí si ji platí sami, stojí 850 korun. Od loňského října ji hradí matkám, otcům, prarodičům a chůvám Oborová zdravotní pojišťovna.
"Vyšli jsme z toho, že chceme pro naše děti to nejlepší. Když se nakazí malí kojenci černým kašlem, tak od lidí, kteří o ně pečují - což jsou zdravotníci a hlavně rodina. Jsme první porodnice v Čechách, která toto očkování začala nabízet, připadá nám to smysluplné," dodala Černá.
Epidemioložka potvrdila, že pokud se nechají očkovat lékaři a sestry, má to dopad i na rozhodování rodičů. "Vědí, že porodnice je dobrá, něco pro ně a jejich potomky dělá, a že očkování asi smysl má, když se dali očkovat zdravotníci. Rodiče se pak dají očkovat také," řekla.
Imunita po očkování vydrží podle výrobce vakcíny tři až pět let. Děti dostanou první dávku ve třetím měsíci života, pak ve čtvrtém a pátém měsíci a čtvrtou dávku do 18. měsíce věku. Přeočkování je v pěti a deseti letech, další je doporučeno po dovršení 18 let a u seniorů nad 65 let.
U černého kašle je celosvětově zaznamenáván nárůst od devadesátých let. Příčin je podle epidemioložky víc - nyní užívaná vakcína je bezpečnější, ale imunita po ní je kratší. Zřejmě také nastala genetická změna v bakteriálním kmeni, který se může lišit od toho, který je ve vakcíně. Očkovaní lidé mohou onemocnět, vakcína však zabrání komplikacím.
Naďa Myslivcová
ČTK <
http://www.tribune.cz/clanek/30020-pertusse-v-cr-pribyva-odbornici-radi-ockovat
05. 09. 2013 | 21:43

pamětník napsal(a):

td:
"A racio mi jasně říká, že čilem GlaxoSmithKline a dalších producentů vakcín je zisk a nic než ziska a proto není v jejich zájmu cokoliv eradikovat" Poněkud jednoduché racio až iracio. Kdyby firmy nevyráběly účinné vakcíny, stěží by obstály v konkurenci jiných firem. Představa, že lze v lidské populaci si pěstovat nějakou chorobu, aby byl důvod k výrobě vakcíny, je produktem lidové obrazotvornosti, nikoliv reality.
05. 09. 2013 | 21:51

pamětník napsal(a):

KvL:
"proč se má děcko očkovat v jedné dávce proti 6 nemeocem"
Asi proto, že je to efektivnější než očkovat 6x proti jedné nemoci.
05. 09. 2013 | 21:53

Jemnický napsal(a):

KvL

Podsouváte mi něco, co netvrdím. O povinném očkování musí rozhodnout opravdu nestranní odborníci a na základě aktuální situace a očekávaném vývoji. Problém nestrannosti a lobbingu farmaceutických firem existuje a existovat bude.
Ani odborníci se neshodnou na jasném a vhodném schématu vakcinací.
Nelze vakcinovat děti proti všemu z hlediska časového okna pro vakcinování a nákladů na vakcinační program. Oboje má své limity, proto je třeba učinit velmi zodpovědný výběr. Tato omezení vedou ke snaze o vývoj a používání polyvalentních vakcín pro humánní a veterinární aplikace. U veterinárních aplikací je to ještě naléhavější, ale to se netýká tohoto blogu.
Ve chvíli kdy veřejnost ztratí důvěru ve funkci státu v oblasti zdravotní politiky, je to konec účinného využívání vakcinací, jako nejúčinnějšího preventivního prostředku proti infekčním chorobám.
05. 09. 2013 | 22:01

KvL napsal(a):

to: pamětník
Vím, že to sem teď úplně nepatří, ale slyšel jste příběh žárovek? Po začátku masové produkce tehdy ještě uhlíkových žárovek, se dosýhlo životnosti většinou o něco kratší, než 1500 hodin,jedna uhlíková svítí dodnes, více, než 100let, postupem času se u těch s kovovým vláknem běžně dosahovalo životnosti přes 2000h. Pak došlo k dohodě nějvětších výrobců a životnost pak nenápadně snižovali na 1000h.
Takže jak bych to udělal já být výrobcem vakcíny? Postupně budu snižovat účinnost a zkracovat dobu nutného přeočkování a taky budu tlačit na vlády, aby zavedly maximum očkování.
Vemte jejich myšlení takto: Proč vyvýjet vakcínu která má účinnost 99,9%, když při účinnosti 80% budu mít něco i z léčení nemocných. To stejné s dobou trvání imunity. Proč bych já dělal vakcínu, kde se nemusí přeočkovávat, když můžu vytvořit takovou, kde se musí přeočkovat každých 10 let?
I pokud by neexistoval žádný centrální konspirační plán, tak si nedělám iluze, že mezi výrobci ve steojném oboru nejsou dohody a že není "konkurence" navzájem majetkově propojená.
Kupříkladu věděl jste že Microsoft vlastní část Applu?
05. 09. 2013 | 22:06

Sláma napsal(a):

Brojit proti povinnému očkování jako takovému je projevem nebezpečného, asociálního fanatismu a společnost by se měla proti takovým projevům bránit stejně, jako se brání proti terorismu.
Jsou choroby, u kterých je význam očkování nezpochybnitelný. Pokud bychom u nich provedli cost-benefit analýzu, bylo by rozhodnutí jasné.
Jsou samozřejmě i choroby, kde je povinné očkování zpochybnitelné.
Nebavme se proto o povinnosti očkování jako takové a s nebezpečnou asociálkou Slimákovou se už vůbec nebavme.
Bavit se můžeme o sporných očkování, tedy takových, kde nemusí být efekt úměrný vynaloženým nákladům a rizikům, s ním spojeným.
Bavme se i o tom, že stát, tedy hygienická služby, by měl zaručit přísnou kontrolu celého procesu očkování.
05. 09. 2013 | 22:13

Jemnický napsal(a):

KvL

To, co tady tvrdíte Pamětníkovi, je exemplárním případem neznalosti tématu. Ani u imbredních kmenů myší nedosáhnete 100% odpovědi na podaný antigen. Lidská populace je velmi heterogenní a dosáhnout 100% sérokonverze neřkuli chráněnosti je nemožné ze samé podstaty.
Také trvání imunologické paměti je různé pro různé antigeny a silně individuální. U celé řady antigenů je to právě kolem jednoho roku. Čím bezpečnější vakcína (např. subjednotkové rekombinantní vakcíny), tím bývá slabší a kratší imunitní odpověď - nutnost přeočkování (booster).
05. 09. 2013 | 22:20

KvL napsal(a):

to: Jemnický
Ale nemůžete popřít, že by k takovému jednání nemohlo docházet. Byť s jinými čísly, pokud vakcínu produkuje akciovka, pak má za úkol vydělávat peníze a nebyl bych mnou popsaným přístupem překvapen.
Uznávám, že následiující věty budou znít jako konspirační teorie, ale vemte je jako možnost.
Jelikož je na 99% člověk pracující ve vývoji vázán konkurenční doložkou a smlouvou o mlčenlivosti, kdyby byly vytvářeny záměrně vakcíny tak aby byla účinnost jen jakási a nikoliv maximální možná, která by mohla být dosažena ještě při vysoké bezpečnosti, tak pod váhou doložek a potenciální ztráty pozice a istě nemalého platu nerbudou vědci na vývoji se podílející o tom mluvit (pokud nedojde k vážnému porušení, řekněme, že by skutečná účinnost byla jako u cukrové vody). Až za nějakou dobu, po ukončení činnosti v oboru bude případně takový člověk ochoten mluvit a to ještě ne všichni.
Domnívám se že skutečné informace ze zdravotnického výzkumu a byznysu jsou ještě přísněji chráněny než informace tajných služeb, ať už jen jako opatření proti konkurenci, nebo z jiných důvodů, kterými může být neetické testování (viz nedávno kauza s nelegálními testy v bývalém východním německu), nebo problémy způsobené "prototypem"
05. 09. 2013 | 22:36

Jemnický napsal(a):

KvL

Já nic takového nepopírám, vakcíny jsou jak mocný nástroj lékařů, tak velký kšeft pro firmy. Ale na druhé straně je tomuto případnému počínání dána uzda státními úřady a nezávislými organizacemi. Pokud existuje tato rovnováha, pak existuje i maximální míra kontroly nad případnými excesy ze strany firem. Tak je tomu obecně ve všech odvětvích života společnosti. Pokud korupce rozvrátí společnost, pak se tento rozvrat projeví i ve zdravotnictví. Následky jsem popsal již dříve.
05. 09. 2013 | 22:50

Jemnický napsal(a):

KvL

Nepředpokládejte také, že všichni vědci ve farmaceutickém výzkumu a vývoji jsou amorální a nechají se přimět k podvodům.
K celému komplexu problemu vakcín patří také skeptici a "odpůrci", avšak jejich argumenty nesmí být na takové neodborné úrovni, jakou předvádí autorka.
05. 09. 2013 | 22:55

KvL napsal(a):

to: Jemnický
Nepředpokládám, že by všichni byli amorální, ale myslím, že v tom existuje dost mechanizmů ze strany firem, které by případného takové člověka zlikvidovaly, snad za výjimku můžeme považovat AVČR, kde se (škoda, vypadlo mi jméno), podařil celkem slušný vývoj látek proti HIV, přičemž zisk asi nebyl primárním cílem.
O stavu korupce ve společnosti si iluze nedělám, spíš jsem trochu pesimista, sice již hlavní hygienik není (doufám) ten co má na svědomí "akci tamiflu," ale po takovémto průšvihu bych být jím asi uvažoval sám o rezignaci a ne abych tam ještě několik let byl.
Aby mohla fungovat kontrola, musíte mít neuplátné lidi (ale kolik lidí by nevzalo peníze? (přiznám se že já bych to asi neudělal, ale taky mi ještě nikdo nenabídl několik milionů)) Takže zbývá ty odborníky dostatečně platit ze státního, už jsem to někde psal.
Co ale by (podle mne) bylo rozhodně lepší, by bylo u těch nesmrtelných chorob dát možnost volby, je tam ta vakcína MMR (tuším), nejsou to zase extra smrtící nemoci (umřít se dá na ledacos), tady ať si vyberou rodiče, stejně tak i ta žloutenka B, každý zhruba tuší (ikdyž nemůže vědět) jak jsou na tom lidi, kteří s dítětem budou ve styku denodenně (otázka co s personálem školek, jaký režim tam). Naopak mi příjde zajímavé, že jsem v očkovacím kalendáři nenašel jako nepoviné hrazené očkování proti žloutence A, které bych (osobní názor) viděl jako užitečnější.
05. 09. 2013 | 23:14

td napsal(a):

Jemnicky:
Jestli jsem to správně pochopil, tak jste nadřazen ostatním, jelikož jste pravděpodobně lékař či imunolog, a ostatní, kteří nemají vzdělání v oboru, přestože mají i VŠ vzdělání a schopnost logického myšlení a analýzy, nemohou se zapojit do diskuse, ba vůbec se svobodně rozhodnout na základě vlastní inteligence a volně dostupné literatury, a jsou tedy jen loutky v rukou "odborníků", kteří za ně budou rozhodovat. Tohle prostě nemohu akceptovat, svoboda jednotlivce je nade vše, autoritářské tendence,které projevujete, mě velmi znepokojují. Česká mentalita je pořád na hony vzdálená té v liberální západní Evropě, teď porovnávám s Velkou Británii, kam jsem naštěstí emigroval.

Já jsem sice ekonom, ale studoval jsem též chemii a biochemii, biochemii se též zabývám. Diskvalifikuje mě to, abych analyzoval a pokládal otázky? Člověk který neklade otázky je hlupák.

Pokud jste imunolog, můžete vysvětlit:
1. Proč se do vakcín dávájí ionty hliníku jako adjuvans?
2. Kolik mg hliníku je hexavakcíně?
2. Kolik % hliníku se při IM podání vakcíny vstřebá?
3. Jakou funkci pak hliník organismu má?
4. Jakým způsobem se eliminuje?

Děkuji :)
06. 09. 2013 | 01:17

td napsal(a):

Jemnicky:
Ad eradikace. Já vím, co znamená eradikace, hovořím převážně anglicky a stejné slovo je i v angličtině. Podívejte se na stránky a materialy WHO, tam se mluví docela dost o eradikaci u mnoha chorob. Vypadá to,očima "nevzdělaho laika", že jejich cílem he eradikovat vše.

Zatím mlčíte o dalších faktorech, které vedly k poklesu úmrtnosti i počtu výskytů infekčních chorob. Jako správný ortodoxní imunolog, odmítáte další faktory zastávate silně vyhraněnou ideologickou pozici, to v případě vědce není optimální. Věda je o tom, vše neustále podrobovat analýze a skepsi. Pokud vím, tak na téma výše zmíněných faktorů se stále vede odborná diskuse, kde různé frakce přikládají různou váhu imnuzaci. Podle toho, co říkáte, to zní, že podle Vás byla imnuzace rozhodujím faktorem 99% a ostatní faktory jsou marginální. Je to tak?
06. 09. 2013 | 01:41

Jemnický napsal(a):

td a KvL
Velmi stručně vám rád konkrétně odpovím během víkendu. Správně tušíte, že celá oblast není triviální a špatná rozhodnutí mohou mít vážné následky. V žádném případě nechci tady mentorovat laiky, jen z hlediska odborného vidím celou řadu úvah, které vyplývají z hlubší neznalosti problému a zejména neznalosti souvislostí. Ale to prosím neberte jako slova z úst pod zdviženým nosem.

S pozdravem,

Jemnický
06. 09. 2013 | 08:37

Filuta napsal(a):

Sláma
Měl jsem na mysli třeba tu klíšťovku, která ohrožuje pouze pokousanou osobu. Sice není toto očkování zatím! povinné, ale ze zkušenosti lze dovodit, že budou snahy z něho povinné jednou udělat (masáže v médiích totiž dostatečně nezabírají, přestože začínají strašit pravidelně už někdy od ledna a končí v prosinci dalšího roku).

A taky jsem měl na mysli tu hep.typu B, která je sice infekční ,ale přenáší se jen určitým způsobem, který normální děti do jistého věku neohrožuje.
Injekční stříkačky ,které jsme viděli občas válet na chodníku, nejsou pro dítě nebezpečné, je-li rodič dostatečně bdělý. Pokud se dětem vysvětlí, že je to velmi nebezpečná věc, samy pak hlásí její výskyt. Mám vyzkoušeno.
Nechť si proti této žloutence nechávají očkovat děti fetky, my jsme normální rodina.
06. 09. 2013 | 08:45

Filuta napsal(a):

Pamětník
Budete nejspíš starší ročník, takže se vás hexavakcína netýká.
Ti, kterých se to týká, se tohoto očkování právem obávají.
Já jsem slyšel o velmi nebezpečných účincích mluvit samotné pediatry.
Nevidím důvod, proč by nemohlo být vyjmuto očk. proti žloutence typu B, event. ještě nějaké další.

Tvrzení, že je aplikace hexa... pro malý organismus" účinnější", dost dobře nechápu.
Zodpovědní lékaři naopak tvrdí, že to dítě neúměrně zatěžuje a je doložen výskyt velmi závažných onemocnění u poměrně velkého počtu dětí.
Nevidím důvod, proč bych měl věřit vám a nikoliv zkušeným pediatrům.

Sláma

Popřemýšlejte o tom, zda opravdu natolik věříte našim politikům nebo Bruselu.
A pak si zkuste představit, že o očkovacím plánu vašich vnoučat nerozhodují vědci, ani špičkoví lékaři, nýbrž farmalobby.
To je to, oč tu běží. Proto se musíme zajímat.
Jsme jediným státem EU, kde se stále hulí v restauracích. Položte si otázku proč?
Princip je úplně stejný.
Nemůžeme jim sežrat úplně všechno, co nám předhodí.

Mimochodem, kdo z vás se nechal očkovat proti prasečí chřipce?
06. 09. 2013 | 08:55

Filuta napsal(a):

Jemnický
"proč se má děcko očkovat v jedné dávce proti 6 nemeocem"
Asi proto, že je to efektivnější než očkovat 6x proti jedné nemoci.

Není to náhodou proto, že je to efektivnější pro zdravotnictví, které ušetří, ale do dítěte napere šestinásobnou dávku vakcíny najednou?
06. 09. 2013 | 09:01

KvL napsal(a):

to: td
Hliník, pokud vím, nemá v organismu žádnou funkci, co si pamatuju, nepatří ani k makro ani k mikrobiogením prvkům a soli hliníku byly připraveny pouze uměle i pokud existuje i nějaký přírodní výkyt, je velmi omezený na území s potřebnými podmínkami.
Pokud jsou dané sole hliníku rozpůstné ve vodě, pak by se měly dostat do krve, co s tím pak, mě by se vyloučit jako sotatní sole, močí, potem, ale nevím jak to je u malých děcek, tam ledviny ještě nemusí příliš fungovat.

Co se s ním stane by pomohl zjistit radioaktivní hliník s nějakým rozumným poločasem rozpadu, ale asi nikdo by takový výzkum nedovolil.
Ale i naše ministerstvo zdravotnictví udává jeho toxicitu a příznaky otravy, že se jedná opravdu o ministerstvo zdravotnictví zjistíte snadno, odmažte všechno před mzcr.cz a všechno za lomítkem.
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/hypertext/AJCDM.htm
06. 09. 2013 | 09:07

Archeopteryx napsal(a):

td>

Dovolím si odpovědět namísto pana Jemnického.

1. Proč se do vakcín dávájí ionty hliníku jako adjuvans?
Nedávají se ionty hliníku, ale nerozpustné (za fyziologického pH) hlinité sloučeniny, konkrétně hydroxid hlinitý a fosporečnan hlinitý. Fungují jako nosiče - očkovací látka se na ně naadsorbuje a tuto celou "hroudu" pak teprve mohou "sežrat" bílé krvinky - samotnou očkovací lítku by "nesežraly" a očkování by nefungovalo.

2. Kolik mg hliníku je hexavakcíně?
Hexavakcína (Infanrix hexa od GSK) obsahuje 820ug hliníku (500ug ve formě hydroxidu a 320ug ve formě fosforečnanu).

2. Kolik % hliníku se při IM podání vakcíny vstřebá?
Uvedené sloučeniny jsou při fyziologickém pH prakticky nerozpustné. Odpůrci očkování argumentují tím, že ve svalu se může pH snížit (např. díky laktátu vzniklým při fyzické zátěži) až na hodnotu, kdy jsou tyto sloučeniny rozpustné. Udává se, že se v může vstřebat až 0.1% podaného množství hliníku, ale zjevně jde o poměrně individuální záležitost.

3. Jakou funkci pak hliník organismu má?
Známou funkci nemá žádnou. Hliník je jediný nebiogenní prvek tříd I-III periodické tabulky. Nicméně v neživé přírodě je velmi hojně zastoupen, díky kyselým dešťům se dostává do rostlin a dále i do lidí. Člověk má v průměru 3-10ug hliníku na litr krve.

4. Jakým způsobem se eliminuje?
Eliminuje se močí, stejně jako hliník získaný z potravy. Průměrný člověk takto vyloučí 20-50ug hliníku denně.
06. 09. 2013 | 11:43

Ondřej Lukšan napsal(a):

to td 05. 09. 2013 | 19:31
OL:"...díky plošnému očkování se během posledních 60 let podařilo většinu opravdu závažných onemocnění eradikovat."
td: "Které choroby byly prosím eradikovány?"
-> Máte pravdu, omlouvám se za špatný výraz "eradikace", správný má znít "eliminace". Psal jsem to v rychlosti a je to samozřejmě chyba.
Jinak co se týče eliminace většiny opravdu závažných onemocnění v ČR za posledních 60 let, tak přehledné epidemiologické shrnutí je třeba zde: http://www.szu.cz/uploads/Dopady_ockovani.pdf

td: "...tetanus...Ale stejně důležitý fakt je, že se nehrabete rukama v zemi, nechodíte po poli bos, nemáte zranění zanesená půdou, umýváte si ruce, desinfikujete rány. Vše tohle totiž zemédělci před druhou světovou válkou nedělali, tak jak se dělo po druhé světové. Navíc došlo k migracím populace z venkova do měst a pokles lidí pracujících v zemědělství."
-> Mám za to, že diskuze se vede na téma očkování dětí. Pokud vím, tak ty malé na poli nikdy moc nepracovaly. Dnešní malé děti (mám dvě ve věku 1 a 3 roky) také mají řadu oděrek, také lezou po zemi, také se ryjí v kdečem a se vztahem k hygieně jsou na tom podobně jako jejich předci.

td: "Snížení indidence mnoha infekčních chorob po druhé světové válce mělo několik důležitých faktorů včetně plošné imunizace, ale ta nebyla pouze jediným a hlavním faktorem, to je prostě stejná demagogie jako tvrdí autorka... Žádný imunolog, ať se staví na hlavu, nevysvětlí razantní pokles výskytu infekčních onemocnění ke kterému došlo PŘED zavedením imunizace, imunizace ten proces pouze urychlila."
-> Poddívejte se prosím ještě jednou na grafy výskytu vybraných infekčních onemocnění ve shrnutí, na které jsem výše umístil odkaz a pak mi prosím odpovězte na následující dotaz:
Jak jinak byste vysvětlil razantní pokles výskytu pertuse a obrny po roce 1960, spalniček po roce 1977, zarděnek po roce 1988 a příušnic po roce 1990, než jako přímou odezvu vakcinačního program?

Jsou nemoci, jejich prodělání nebo přenos považuji za silně rizikové (namátkou - dětská obrna, záškrt, pertuse, tetanus, tuberkulóza, zarděnky). U těchto nemocí považuji případné riziko vakcinace za absolutně marginální oproti riziku rozvoje choroby. U dalších chorob, jako jsou například spalničky a příučnice nepovažuji riziko za vysoké, přesto ho považuji za významně vyšší, než u případných komplikací po vakcinaci.
No a pak jsou nemoci, jejichž plošné očkování považuji za nesmysl - chřipka, atd...
Nejsem žádný vakcinační extremista, jen mě vytáčí nevzdělaní nebezpeční populisté, jako autorka tohoto článku.
06. 09. 2013 | 13:22

KvL napsal(a):

to: Ondřej Lukšan
Myslím, že díky zmagoření matek všemožnými reklamami se dneska snaží děcka držet od všeho koupou je a čistí možná více, než by bylo zdrávo, což má podle všeho také podíl na rozvoji všemožných alergií, taky se snaží o až absurdní zabezpečení všeho, možná neúměrně věku, dokud dítě nelozí, je zbytečné přichyvovat ubrus sponkou (lepší je však žádný ubrus, ušetříte si tím spoustu práce (když není pogumovaný)), dokud neumí užívat nástroje, je relativně zbytečné zaslepovat zásuvky (a popravdě, pokud mu nedáte na hrani šroubovák, nebo nůžky (pak je myslím elektřina až tím nejmenším nebezpečím)... tak není moc možností, jak by se k fázi dostalo.
Řekl bych, že jistou roli by v tom mohla hrát i bytová výstavba a přesun lidí z venkova do měst, změna životního stylu a i zlepšení léčiv, sledování případů a izolace nemocných, zvýšení dostupnosti lékařské péče... Řekl bych, že každé z těchto opatřní mělo svůj určitý podíl. To se ale týká možná období do 70. let.

Když se tak dívám na ten odkaz, tak hned první u pravých neštovic, do WWI skoro nic, pak nárůst, nepochybně v důsledku války a v roce zavedení povinného očkování je tam raketové zvýšení výskytu (dvě vysvětlení - propuknutí nemoci po vakcinaci, - důsledek války)
U hepatidy B je zase vidět zajímavý pokles v 2. pol 80. let, tedy zhruba v době, kdy se i do ČSSR začínají dostávat informace o HIV (dokonce o tom mluvil Uhlíř v jakési scénce (jakože hlavní hygienik komentoval jakousi písničku o džínách) v nějakém pořadu pro dopsívající právě z 2. pol. 80. let, tak před no možná deseti rokama to dávaly v repríze.
Toliko k možným dalším důvodům změny výskytu nemocí.
06. 09. 2013 | 15:24

pamětník napsal(a):

Filuta:
"Budete nejspíš starší ročník, takže se vás hexavakcína netýká."
Starší ročník jsem, hexavakcína se mě týká, neboť mám malého vnuka.
´Tvrzení, že je aplikace hexa... pro malý organismus" účinnější", dost dobře nechápu.
Zodpovědní lékaři naopak tvrdí, že to dítě neúměrně zatěžuje a je doložen výskyt velmi závažných onemocnění u poměrně velkého počtu dětí.´ Nic takového jsem netvrdil.
"Nevidím důvod, proč bych měl věřit vám a nikoliv zkušeným pediatrům." Já zase nevidím důvod, proč bych měl brát vážně názory někoho, kdo není schopen správně přečíst několik řádků.
06. 09. 2013 | 15:50

Filuta napsal(a):

Kvl
Určitě máte pravdu. Děti vyrůstající společně se psy mají určitě lepší imunitu, občas si zobnou vzájemně z misky a všechno je OK. Znám z vlastní zkušenosti. S mytím a dezinfekcí se to nemá přehánět (nehoruju tady pro špindíry, aby mě někdo nevzal za slovo).
06. 09. 2013 | 17:11

pamětník napsal(a):

Občas si zobnou vajíček nějakých těch helmintóz...
06. 09. 2013 | 18:33

evix napsal(a):

td napsal(a):
Dejtesidotrika:
"Za bezplatnou zdravotní péči zodpovídá stát!" - Zdravotní péče v ČR není bezplatná, formálně ano, ale reálně se jedná o plnění pojištění, tak to prostě v Kocourkově je.
...................................
Ne, není a Slováci už spočítali kolik stojí každého občana za rok, Slovák zaplatí 2000 eur za rok http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/udalosti-a-novinky/zdravotnictvo-stoji-pracujuceho-dvetisic-eur-rocne.html
Tady se to asi nedovíme, kolik nás "kdo" stojí...
Nic se nemá přehánět, čeho je moc toho škodí..
Očkování proti některým nemocem by mělo být povinné, ale stát by se neměl chovat jako chovatel Čechů milý Neo.....
O malárii jsem viděla dokument na Spektrum, bývala to choroba i v Evropě a vyskytovala se dokonce i v Anglii. Takže je to opravdu hygienou a změnou životních podmínek.
06. 09. 2013 | 20:16

pamětník napsal(a):

evix:
Malárie je závislá na přenašeči komárovi Anopheles. S jeho vymizením mizí i malárie.
06. 09. 2013 | 21:39

janka napsal(a):

generace dnešních pětadvacátníků není očkována na černý kašel, jeho výskyt stoupá. Neočkovaný pětadvacátník na něj neumře, ale běda, když bude mít v rodině novorozence!
09. 09. 2013 | 13:06

Václav napsal(a):

Nemohu jinak než než nesouhlasit s autorkou blogu. V životě je vždy nutno rozvažovat a to také z hlediska principu, kdy najednu misku váhy dám zachráněné očkované a na druhou ohrožené očkované. To autorka projede na plné čáře. Očkování vždy více zachrání, než zkazí a nepodložené informace jen dělají zlou krev. To není nutno více rozvádět.
10. 09. 2013 | 17:03

Václav napsal(a):

A ještě poznámka: autorka nedokáže rozlišit očkování proti vysoce nebezpečným záležitostem a očkování proti zbytečnostem. Tím chce vrátit společnost do středověku? Mám za to že takový přístup je pro společnost vysoce nebezpečný a já osobně tyto lidi odsuzuji.
10. 09. 2013 | 17:11

Václav napsal(a):

Lékařskou vědou se zabývám již třicet let a tato dáma mě rozpálila doběla, vůbec netuší jak se některé nebezpečné nemoci dokáží v populaci šířít geometrickou řadou. Neočkovaná poulace je poté vysoce rizikovou skupinou.
10. 09. 2013 | 17:19

Radek napsal(a):

Mohl by mi někdo vysvětlit, jak svým rozhodnutím nenechat očkovat své dítě, ohrožuji ostatní (očkované), kterýmž tedy nic nehrozí?
Jak moc je větší pravděpodobnost, že mé dítě onemocní na dětskou obrnu, tuberkolózu, záškrt atd. ,než že bude mít nežádoucí reakci na super-hexavakcíny.
10. 09. 2013 | 22:01

Martina napsal(a):

Z toho všeho, co jsem si přečetla ve všech možných diskuzích mám dojem, že "nejsilnějším" argumentem zastánců povinného očkování je hypotéza, že člověk, který není naočkovaný se okamžitě stává přímou hrozbou pro společnost, tudíž mu nemůže být poskytnuto právo rozhodovat o tom, jaké látky do něj, kdo vpraví prostřednictvím vakcinace.

Názor, že se stává přímou hrozbou plyne z přesvědčení, že se dříve, či později nejen nakazí nemocí, proti které není naočkovaný, ale zároveň se stane také přenašečem této nemoci a tím tedy následně ohrožuje ostatní nákazou.

Toto tvrzení stojí na teorii, že bakterie a viry jsou příčinou nemocí. Mezi nejznámější "objevitele" a propagátory této teorie patří pan Louis Pasteur, který jen tak na okraj vyrobil několik druhů vakcín. Což teď není podstatné. Podstatné je, že tento vědec sám přiznal, že se zmýlil. Dal za pravdu svým kolegům, kteří tvrdili, že mikroby nemohou způsobit infekci, bez toho, aniž by měli důvod, nebo chcete-li živnou půdu pro svůj růst a množení. Bohužel už bylo pozdě. Svět jeho teorii přijal a doslova se na ní upnul. Když si uvědomíme, že na této teorii stojí současná medicína (bavíme-li se tedy o infekčních nemocech), pak je třeba si připustit, že stojí na velkém omylu.

Pokud bychom tedy připustili, že bakterie a viry nejsou příčinou nemoci, nýbrž si jen našli vhodný organismus, kde mají podmínky přežít, prospívat a množit se. Vyvstane otázka, co je opravdovou příčinou nemocí? Za opravdovou příčinu nemocí je dle některých odborníků řada různých faktorů, jako například nevhodná strava, stres, toxicita ale i negativní emoce. To je jen malý výčet. Většinou je to kombinace několika faktorů, které mají negativní vliv na život a funkce tělesné buňky, která následkem toho odumírá a stává se živnou půdou pro bakterie.
13. 09. 2013 | 12:28

pepa napsal(a):

Pokud stát chce převzít kontrolu nad zdravím svých občanů, potlačováním osobních svobod ve prospěch většiny prosím také o zavedení následných opatření.

Nepřeji si, aby na území české republiky vznikali mobilní sítě a používali se mobilní telefony. Vědecké studie potvrdili negativní vliv těchto vln na zdraví člověka. Beru to jako upírání možnosti žít zdraví a bezpečný život. Dále chci abyste zakázali prodej a používání chemických látek a to v jakékoliv podobě, protože díky množství těchto látek není možné se jim prakticky vyhnout, ať se budu snažit sebevíc. Ohrožují mé zdraví, je to jednoznačně prokázáno.

Děkuji
13. 09. 2013 | 12:42

Martina napsal(a):

...pokračování. Z toho plyne, že za nemocemi stojí jakákoliv nerovnováha v těle člověka. Za tuto nerovnováhu je jednak zodpovědný jakýkoliv jedinec sám za sebe, v případě dětí je zodpovědný zákonný zástupce dítěte. Tudíž pokud se snaží člověk vyhnout jakékoliv toxicitě chová se v souladu se svým tělesným blahem a zdravému prospívání. Více než kdokoliv jiný se chová velmi zodpovědně nejen vůči sobě a celé společnosti, ale také velmi zodpovědně k přírodě a k budoucnosti života na této planetě. Logické, že.

Problém nastává, že takovým jedincům jsou soustavně a čím dál ve větší míře ubírána práva na takový život. Nejhoršími a největšími bezohlednými aktéry potom tedy jsou: jakýkoliv chemický průmysl, provozovatelé mobilních sítí, farmaceutické firmy, zemědělství, které využívá chemické látky atd...dále bych zmínila nátlak, zastrašování a zesměšňování lidí, kteří se snaží o lepší život své rodiny a lepší životní podmínky, mimochodem pro budoucnost vaší i vašich dětí...vy zastánci vědy, chemie atd. Činí tak již dávno na své náklady. Zpravidla nekupují chemické látky, tudíž nepřispívají k větší a větší toxicitě na této planetě. Neustále musejí dýchat znečištění vzduch, jíst kontaminované potraviny a ať se snaží sebevíc jsou neustále vystavováni vlivům znečištěného životního prostředí a jestli někdy onemocní nebo onemocnění jejich děti na nemoci, proti kterým se nenechali očkovat bude to protože jim je každodenně upírána možnost žít opravdu zdraví život.
13. 09. 2013 | 13:21

Lucka napsal(a):

Osobně znám 6 maminek, které mají děti, celková bilance po očkování. Dvě z nich skončili na jednotce intenzivní péče. Třetí autista. Čtvrtý hospitalizován do nemocnice s fialovými skvrnami po celém těle. To jsou od doktorů potvrzené reakce ne výmysl maminky!!! Pátý má nějaký opožděný svalový vývoj, doktorka sice řekla mamince, že o nic nejde, ale nějak ztrácím důvěru. Omlouvám se, ale tohle je opravdu příšerné a děsí mě, že někteří takzvaní odborníci tady nebo i jinde reagují velmi arogantně, jako by se to nedělo, nebo to zpochybňují aniž by znali osobně konkrétní případ. To je takový dovětek celkově ke všem debatám ohledně očkování. Nemám zkrátka slov.
13. 09. 2013 | 13:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy