Firma, která jenom škodí

01. 03. 2014 | 18:06
Přečteno 15772 krát
Výrobky této společnosti už zabily statisíce lidí a další statisíce lidí zmrzačily. Její produkty znečišťují desítky let po zákazu používání naši půdu a vodu. Rezidua z nich se hromadí v našich potravinách a tělech.

Mluvím o společnosti Monsanto, výrobci plastů, chemikálií a pesticidů; o dnes tak zvané biotechnologické firmě, největším výrobci geneticky modifikovaných semen a celosvětově nejpoužívanějšího herbicidu Roundup. O firmě, jež se snaží získat monopol na trhu se semeny.

Příklady nejděsivějších produktů Monsanta
DDT je endokrinní disruptor, pravděpodobný karcinogen, poškozuje játra a reprodukční systém. Hromadí se v půdě a vodě, rostlinách, potravinách i mateřském mléce. V roce 1972 byl zákázán v USA a následně i ve většině zemí světa.
Agent Orange je směs dvou herbicidů, která byla používána v letech 1962 až 1971 americkou armádou ve válce ve Vietnamu. Čtyři sta tisíc lidí bylo zabito nebo zmrzačeno, pět set tisíc lidí se narodilo s defekty. Odhaduje se, že tři miliony lidí stále trpí následky a ještě pořád se rodí další postižené děti.
Rekombinovaný hovězí růstový hormon, rGBH, se používá k navýšení zisku mléka krav. U krav ošetřovaných rBGH byl zjištěn 25% nárůst výskytu mastitidy, 40% snížení plodnosti a o 55 % vyšší riziko ochrnutí končetin. Mléko takových krav má zvýšené množství hormonu insulin-like growth factor, jehož zvýšená hladina je spojována s rizikem vzniku některých nádorových onemocnění. Použití rBGH je zakázáno ve většině zemí světa (včetně EU).
Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou perzistentní rakovinotvorné látky u zvířat, pravděpodobně i lidí. V USA byly zakázány v roce 1979, v Československu byla jejich výroba zastavena v roce 1984. Jsou silně odolné vůči rozkladu a z organismu jsou velmi špatně vylučitelné. Studie prokazují možnou karcinogenitu, poškození jater, snížení plodnosti a poškození imunitního systému. I přes dávný zákaz jejich používání nalezla v roce 2010 Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole tresčích jater hned pět vzorků, u kterých byl dvojnásobně překročen limit obsahu PCBs.
Roundup je herbicid, který se hromadí v našich tělech, poškozuje prospěšné střevní bakterie, je endokrinním disruptorem a širokospektrým chelátorem. To znamená, že na sebe navazuje minerály rostlin a snižuje tak jejich dostupnost. Nedávno proběhl test, který organizovala skupina Friends of the Earth Europe, který nalezl glyfosát v moči lidí z 18 států Evropy včetně České republiky.

Prosazování moci s vládou
Bývalí zaměstnanci Monsanta dnes pracují i v nejvyšších amerických kontrolních a justičních orgánech a v redakcích odborných časopisů. Na pozicích, ze kterých rozhodují o schvalování produktů Monsanta a určují kritéria bezpečnosti.
Michael R. Tylor byl původně viceprezidentem Monsanta pro záležitosti veřejné politiky. Nyní je senior poradcem komisaře amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Za jeho působení odsouhlasil uvedený úřad Monsantu tak zvaný „princip podstatné rovnocennosti". V praxi to znamená, že když je nová potravina podstatně rovnocenná, bude s ní zacházeno s ohledem na bezpečnost stejně jako s běžnými potravinami. Uvedení geneticky modifikovaných (GM) potravin na trh proto nevyžadovalo žádné mimořádné opatření ani testování.
Thomas Clerence pracoval jako právník pro Monsanto a dnes je nejvyšší soudce. Pod jeho vedením byla odsouhlasena možnost patentovat „nově vyvinuté“ rostlinné druhy.
Richard Goodman nastoupil do redakce časopisu Elsevier na nově zřízenou pozici „Associate Editor for biotechnology” několik měsíců poté, co časopis zveřejnil studii profesora Seraliniho. Studie spojovala konzumaci GM kukuřice firmy Monsanto s nádory krys. Následovalo stažení studie z důvodů tzv. inkonzistence, přestože samotný časopis ve svém vyjádření uvádí, že u Seraliniho studie nenašli žádný podvod ani záměrné zkreslení dat, které by stažení studie odůvodnily.

Produkt byl nejdříve bezpečný, pak zakázaný, škodí dodnes
U každého produktu společnost Monsanto roky tvrdila, že je zcela bezpečný. Následovalo jeho hromadné používání, u DDT například na postřikování hlav dětí proti vším anebo vystříkávání kuchyní. Po zjištění závažných zdravotních rizik byl vydán zákaz používání; ekologické i zdravotní následky řešíme dodnes.
Také všechna dosavadní tvrzení Monsanta o geneticky modifikovaných plodinách jsou blíže pohádkové říši než realitě. GM plodiny nezachraňují svět od hladu, neposkytují zdravější plody ani nesnižují používání pesticidů. Nejvýznamnější vlastností GM semen je jejich odolnost vůči herbicidu Roundup nebo schopnost produkovat vlastní insekticid. Dlouhodobé zdravotní studie, které by potvrzovaly bezpečnost konzumace u lidí, neexistují. Nezávislé laboratorní studie z celého světa upozorňují na ta nejzávažnější zdravotní rizika. Autoři nezávislých studií jsou napadáni a diskreditováni. Způsob, jak zajistit odstranění následků genetické modifikace potravin z volné přírody, pokud by bylo prokázáno, že škodí, neznáme.
V Americe byl nedávno schválen (či spíše Monsantem protlačen) tak zvaný Monsanto protection act. Jedná se o zákon, který zakazuje soudům pozastavit prodej a setbu GM plodin i v případě, že by se v budoucnu potvrdily jejich jakkoliv závažná zdravotní rizika. Monsantu se také podařilo vylobbovat u Agentury pro ochranu životního prostředí navýšení povoleného množství glyfosátů v plodinách a potravinách z 200 ppm na 6000 ppm – navzdory řadě odborných prací, které spojují expozici této chemikálie s poškozením zdraví, jako například loňská studie, jež našla spojitost mezi glyfosátem a hormonálně podmíněnou rakovinou prsu anebo studie poukazující na jeho souvislost s výskytem autismu a Alzheimerovy choroby.

Odborníci varují před GMO
Podle Americké akademie environmentální medicíny nebyly GM potraviny nikdy testovány pro lidskou spotřebu. Mnoho studií na zvířatech prokazuje závažná zdravotní rizika. Z důvodů předběžné opatrnosti doporučují, aby lékaři předepisovali všem svým pacientům stravu bez GM potravin. Žádají okamžité zahájení dlouhodobých nezávislých studií vlivu GM potravin na lidské zdraví a povinné označování GM potravin.
Desítky dalších odborných organizací a odborníků nesouhlasí s tvrzením, že GMO jsou dostatečně testovány a že jsou prokazatelně bezpečné.

Proč svět pochoduje proti Monsantu?
Stoletá historie produkce vysoce toxických produktů, patentování semen, žaloby zemědělců, kteří byli poškozeni zanesením GMO na jejich pole, budování závislosti zemědělců, skupování firem obchodujících se semeny, likvidace biodiverzity. To vše směřuje k monopolizaci trhu se semeny a potravinami. Ovládnutí trhu potravin, které hrozí od nezodpovědné a roky podvádějící společnosti, ohrožuje nás všechny.
Zvyšuje se počet zemí zakazujících pěstování GM plodin. Na celém světě se už podruhé organizuje pochod proti Monsantu. Ten loňský probíhal ve 436 městech 52 zemí. V Česku se 24. května bude také pochodovat. Organizátoři vnímají pochod jako možnost vysvětlit, co je Monsanto, že Roundup není neškodný, že GMO potraviny nás ohrožují už při samotném pěstování a k jídlu se vlastně nehodí a že řešením hladomoru není masové rozšíření GM potravin, ale omezení plýtvání, spravedlivé rozdělování zdrojů a soběstačnost. Podle nedávno publikované zprávy OSN je totiž pro zajištění dostatku potravin třeba omezit intenzívní průmyslové zemědělství, jež je charakteristické monokulturním pěstováním, genetickou modifikací a intenzivním použitím pesticidů, a naopak podporovat menší ekologické farmaření.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pamětník napsal(a):

Odborníci vědí, že GMO nepředstavují pro lidstvo žádné riziko. Z povahy věci ani nemůže, genetická modifikace je základem evoluce živých organizmů.
01. 03. 2014 | 18:16

petrvileta napsal(a):

"Polychlorované bifenyly (PCBs) jsou perzistentní rakovinotvorné látky u zvířat, pravděpodobně i lidí. V USA byly zakázány v roce 1979, v Československu byla jejich výroba zastavena v roce 1984."

Co to má společného s Monsanto? Že by socialistické Československo tehdy koupilo patent?
01. 03. 2014 | 18:34

Amonre napsal(a):

A víte, že složka do Agenta Orange se dělala v ČSSR?

Myslím, že pokdu by se všichni, kdo pochodují dali dohromady a skoupili akcie té firmy, tak by se jim mělo přeci podařit ji zavřít, ne? Proč se tak neděje. O tom, že bývá problém se všemi chemikáliemi snad nemusí být pochyb.
01. 03. 2014 | 19:07

Baba Jaga napsal(a):

A jé, paní Slimáková překládala nedbale - "k navýšení zisku mléka krav" je skutečně zvláštní obrat.
Musím se podívat, co všechno Monsanto u nás prodává.. Autorka jistě půjde v protetním pochodu v první řadě, neb ona jistě žádnou chemii na svých pozemečcích neužívá a užívat nikdy nebude. To já někdy Roundupem i plevel na obecním chodníku postříkám, když to neučiní někdo za obecní úřad a na kramlování nemám náladu, jinak ho užívám opatrně, neb nejlacinější a jediný ekologický hebicid je pravda motyka.
01. 03. 2014 | 19:10

áuž žádná neklíčivá osiva napsal(a):

Margit
Váš úder přichází vfe správný okamžik.
Co tam Sarin, který možná zabil pár stovek lidí.
Monsanto vraždí ve velkém.
01. 03. 2014 | 19:22

ondrejsteffl napsal(a):

Jestli něco opravdu snižuje spotřebu herbicidů, tak to jsou GMO. Těžko říct, zda to paní Slimáková ví, ale těžko pak taky říct, o co jí vlastně jde.

Za desítky let existence GMO není zaznamenán jediný případ zdravotního poškození člověka, kdyby byl, jistě by ho aktivisté všem otloukali o hlavu. Prostě není. Zato GMO zabránilo třeba hladomorům v Indii, a to je nějakých životů...
01. 03. 2014 | 19:23

arnazach napsal(a):

Elsevier neni casopis o nic vic nez napriklad Mafra. V kontextu zdanlive nepodstatne. Ale opravdu jen zdanlive.
01. 03. 2014 | 19:40

Terry Fox napsal(a):

pamětník napsal(a):
Odborníci vědí, že GMO nepředstavují pro lidstvo žádné riziko. Z povahy věci ani nemůže, genetická modifikace je základem evoluce živých organizmů.
01. 03. 2014 | 18:16
Myslíte, že se dá nazvat genetickou modifikací, když někdo přidá do genů kukuřice část genetické výbavy babočky páví oko, nebo něco podobného? Stavil bych se s váma, že pánové co na geneticky modifikovaných plodinách vydělávají miliony, si dají moc záležet, aby se na stůl jejich rodin dostávala pouze strava geneticky nemodifikovaná, podle možnosti ze zaručeného bio-hospodářství.
01. 03. 2014 | 20:16

Martin1 napsal(a):

"Firma, která jenom škodí"
USA - já to taky říkám:)
Jenom to v naší TV ještě nevědí!
01. 03. 2014 | 20:24

Amonre napsal(a):

ondrejsteffl
Ale GMO mlůže mít mnohem nebezpečnější vliv, řekněme, že se do nějakého druhu rostliny vpraví gen pro rezistenci vůči viru (existují i rostliné, jestli jste to někdo nevěděl:), no a tento vir se na tento gen, který lže pocházet odkudkoliv adaptuje a pak může napadnout jiný organismus. Třeba rozpady včelstev v severní americe jsou patrně způsobeny virem, který původně napadal tabák. Jaká škoda že včely neprodukují benzin, to by se o ně hned starali jinak a lék by se našel, jaká škoda, že jen opylují a produkují med.

Plus je možné takto do organismu přidat gen pro bůh ví co. a teď si vemme, že se chyby stávají a bude tu nějaká odrůda rosliny, která se běžně konzumuje, ale s přidaným genem pro nějakou látku, která je výhodná pro technologie, ale smrtelná pro člověka a teď dojde k záměně a vlak tothoto obilí se semele. Zacházíme do spekulací, ale co třeba takový gen pro THC v paprice? (zábavnější varianta) Nebo Taxin A, B v obilí, to by bylo vcelku zajímavé, kdyby se semlel na mouku nedopatřením jen jeden jediný vagon.

Pokud jsou údaje výše správné a způsobují některé geny zvýšený obsah potenciálně škodlivých látek v potravě, je opravdu dobré to riskovat, v podstatě jen pro vyšší výnos a zisk? Ale to je asi takové jako se ptát, jestli je nutné, aby každý denně jedl maso, samozřejmě že to není, ale proč o tom lidi nepřesvědčovat, když je z toho zisk? (A o tom, že je to neefektivní a zvyšuje to tlak na cenu obilí, které někteří experti svého času pálili v Gödingu v elektrárně a dnes z něho a brambor a kde čeho dělají líh pro auta asi mluvit nemusím, zejména o tom, že produkce masa je náročná i na vodu a plochu)
01. 03. 2014 | 20:25

xerox napsal(a):

margitko ... současný stav prodávaných demo sraček nacpaných pochcípanejma kuřatama , kůžema , lojem , sojou atd. , doplněnou do plné ňamkové chuti emulgátory , barvivy , umělými sladidly a nejroztodivnějšími prvky z mendělejevovi tabulky ... způsobují pálení žáhy , pocity na zvracení a průjmy ...

zrovna nedávno jsem měl tu pochybnou čest ochutnat - šlehačku ve spreji ... vůbec neobsahovala smetanu ale jakýsi tuk , soju a zbytek chemikálie , nepěnila ale jenom tekla jakási hmota ...
prej byla drahá , takže se myslelo , že vše je ok ... :-)

pokud tvrdíte že to bude ještě děsivější a nebezpečnější než doposud , musíte s tím přece něco vy odborníci dělat ... pochody nestačí a u nás už teprv ne ...
01. 03. 2014 | 20:40

gaia napsal(a):

člověk by si neměl hrát na boha a poroučet větru a dešti. A také to přehánět s technologiemi.
01. 03. 2014 | 20:42

xx napsal(a):

Amonre: ale to není jen o vyšším výnosu a zisku. Ale třeba také o absenci hladomoru způsobených neúrodou kvůli nižší odolnosti rostlin. GMO mohou i pomáhat.

Strašení nesmysly s prudkými jedy je skutečně jen spekulace. Ale zvýšená odolnost rostlin GMO je fakt.

Lidé mají přirozeně strach z neznámého. Ale zneužívat tento strach je zločin.
01. 03. 2014 | 20:43

Filuta napsal(a):

Mě v poslední době šokovala drzost kanadské firmy, která chce v blízkosti Prahy těžit zlato s pomocí kyanidu. Doma by si ani nedovolili o tom uvažovat.
Dost by mě zajímalo, kdo z českých kolaborantů za tohle loboval.
01. 03. 2014 | 21:08

Amonre napsal(a):

xx
První by se před nasazením GMO mělo sednout a podívat se jestli nestojí zásobování potravinami příliš na jedné plodině, třeba k čemu došlo v minulém, nebo předminulém (nejsem si jistý) století v Irsku, které bylo poměrně dost závislé na bramborách, troufnu si říct, že pokud by nebyli takto závislí na bramborách, pak by nedošlo k takovým následkům.
Pak se také podvat na to co mlže být uděláno v první řadě, různá opatření proti degradaci půdy atd.

Dále by mělo být zváženo, zda neexistuje pro dané podmínky vhodnější rostlina, například je oblast která má problémy s vodou z nějakého důvodu, buď nároky na vodní zdroje vzrostly nad jejich možnosti, nebo jsou odváděny do dálkových vodovodů, nebo se děje něco jiného, v oblasti se pěstuje rýže setá, dobře, nebylo by lepší přejít na pěstování rýže horské? Atd.

Pokud si musí farmář každoročně kupovat GMO semena, pak se mi tonezdá jako dobré opatření proti hladomoru.

Dobře, prudký jed vynechme, je zde například mléko koz pro výrobu "bioocele," tyto kozy mají gen z pavouků, který je zodpovědný za produkci bílkovin pro snování vláken, víme co se stane, pokud jsou tyto bílkoviny nedopatřením požity?

Největším problémem pro zemědělství je podle všeho voda (a degradace půdy), jenže vzhledem k růstu koncentrace CO2 bylo zjištěno, že se rostliny rozšířují do sušších oblastí, a to díky tomu že pro záskání potřebného množství CO2 potřebují méně otevřených průduchů, což vede k nižším ztrátám vody. Tedy se udrží lépe i na sušších místech.

Pak jsou tu rlzní škůdci, není náhodou to že se přemnoží jen indikací toho že došlo ještě k nějaké další chybě? Nezmizelo něco co je požíralo? V ideálním případě by pokud by se začali více množit, mělo dojít i k množení jejich predátorů, pokud se tomu ani po roce neděje, není někde něco jiného v nepořádku? Až po kontrole všech těchto věcí by mělo dojít k případnému nasazení GMO, ale bez patentování a omezování skladování semen.

A o tom, že by se mohly trochu pozměnit návyky v západním světě ohledně nakládání s potravinami by se také mohlo něco napsat. Čísla ohledně toho, kolik potravin končí na skládkách jsou přinejmenším znepokojivá. Uvedl jsem například používání potravin pro výrobu paliv, nebo poměrně vysokou spotřebu masa.
01. 03. 2014 | 21:34

Viola napsal(a):

ondrejsteffl

jde také o to, že GMO neprodukují semena, anebo by neměla a co si pak počnou střední a malí zemědělci, když neseženou semena a ani sadbu? Zbyde jim kupovat od Monsanta předražené a na pěstování neznámé plodiny.
01. 03. 2014 | 21:55

Petr z Tábora napsal(a):

Zajímavý článek, ale myslím, že autorka zčásti pláče na špatném hrobě. Každá firma vyrábí zboží na které je odbyt. Kdyby nebyla poptávka, nebyla by výroba v Monsantu.
DDT bylo levným prostředkem proti malárii, ekvivalent není. Jsou přijatelnější residua DDT v organismech včetně lidí nebo 800 tisíc mrtvých černoušků každý rok na malárii? Tenkrát bylo zasadní chybou přemrštěné dávkování, nynější výroba DDT je jen zlomkem té v padesátých letech.
Geneticky upraveným potravinám také nevěřím. Stačí už dosavadní "dopování" umělými hnojivy, pesticidy atd.
Jak se vlastně Rondoup dostane do těla ? Když se stříká kolem kulturních rostlin například přes kořeny do plodů ? Ale tvrdí se, že se v půdě rozloží.
01. 03. 2014 | 22:18

Pavel13 napsal(a):

:Amonre
Vaše obavy jsou zcela na místě a takovému nebezpečí se věnuje velmi malá pozornost.
Zemědělství se vyvíjí nebezpečným směrem i bez GMO. Před nedávnem proběhl kdesi článek, jak se dnes místo dříve pěstovaných mnoha odrůd rýže používá jen pár. Samozřejmě, všichni přešli na odrůdy, z nichž lze vytěžit nejvíce a přizpůsobují jim podmínky, zatímco předtím volili odrůdu dle přírodních podmínek. Pak se stane, že nastane ve státě jako je Bangladéš buď velké sucho nebo naopak vlhko, kdy by dříve část odrůd produkovala lépe a část hůře. Takto se může dostavit plošná neúroda a je zaděláno na humanitární katastrofu. Stejnou neplechu dokáže napáchat nějaký virus a napadnout větší část rostlin než dříve.
Zatím se tomu skutečně věnuje malá pozornost, ačkoliv vědci si takové nebezpečí uvědomili již dávno a i nevyužívané odrůdy hospodářských rostlin jsou uloženy v semenných bankách. Snad nejvýznamnější petrohradská dokonce bez úhony přežila i válečnou blokádu.
GMO tak jen urychlují již dříve rozjetý nepříznivý vývoj v produkci potravin.
01. 03. 2014 | 22:41

Amonre napsal(a):

Pavel13
Ano o tom, jak byla petrohradská semenná banka bráněna zaměstnanci jsem četl, ale obávám se, že ani semenné banky by nemusely stačit, první by muselo dojít k tomu že by se semena namnožila na použitelné množství, to by byla sezóna až dvě, pochybuji, že jsou jich tam uloženy tuny, spíše kila. (ale nevím) Nebo co udělaly s cenou potravin pár let požáry v Rusku, náhodou tehdy hořelo i u nás, ten dým byl vidět skoro z Rakouska, ale proč se ty požáry tak rozšířily? Monokultury.

Je to problém se světem, když všechno má být řízeno jen zákony ekonomickými a ne zdravým rozumem. Dá se pochopit že v zemi kterou přejedeme za pár hodin, se původní myšmaš všechno se pěstuje všude nahradí jistou specializací oblastí, ale pokud je veškerá produkce na velkém území zaměřena na jednu plodinu, neřkuli pokud je to v celém statě a jen pár odrůd, pak je katastrofa na spadnutí.

A pak ještě je jeden problém, ale ten je ve všech oborech. Mezi skutečným vědcem inženýrem a veřejností je vmáčknuta spojka v podobě jakéhosi managera, který má za úkol jen zajišťovat dle pokynů nadřízených maximální ekonomickou výnosnost. Takže od vědce k inženýrovy se nedostane pozor zde může vzniknout průs..švih a k veřejnosti se nedostane pozor, zdá se, že látka XYZ může způsobit problém. Ten manager prostě řekne hmm, tohle ven nedáme, tímhle problémem se inženýři zabívat nemusí, ekonomicky tam sice mlže vzniknout ztráta, ale to můžeme odepsat... (jo ale to že sanace je násobně větší je nezajímá). Jo kde jsou ty časy Einsteina, Bohra, Fermiho, kdy tam ještě manager nebyl vecpán. (Dobře sem se zase montovala armáda, ale pořád tito pánové měli lepší přístup k veřejnosti, než dnešní špičky v oborech)

za chyby se omlouvám, typo se stane občas každému.

P.S. Captcha se asi zbláznila. 58565858
02. 03. 2014 | 00:15

Pavel13 napsal(a):

:Amonre
Tak ten poslední odstavec platil vždy. Zrovna příběh zakladatele petrohradské semenné banky, úžasného vědce Nikolaje Vavilova a vědeckého nýmanda a Stalinova oblíbence Trofima Lysenka je skvělým příkladem.
02. 03. 2014 | 00:47

LUF napsal(a):

Autorka
Ohledně Seraliniho a jeho studie se píše mj. tady:
http://technet.idnes.cz/geneticky-modifikovane-potraviny-drw-/veda.aspx?c=A131202_171542_veda_mla
Údajně dokázal že GMO kukuřice způsobuje rakovinu krys, ale ve skutečnosti v kontrolním vzorku byla stejně častá. Proto práci stáhli z časopisu. Stává se mi, že kdykoli se začnu zabývat nějakým důkazem proti GMO, buď se jedná o omyl, nebo neprokazatelný výsledek, nebo agitku nějakého greenpeazáka a pod., zatím nic seriózního. O Monsantu se píše trochu na vědeckém serveru zde (doporučuji diskuzi):
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7401
02. 03. 2014 | 01:07

Pavel Rychetsky napsal(a):

Firma, ktera skodi. Myslel jsem, ze se bude psat o firme Ford. Ta zamorila svet plechem a plastikem a zabila statisice lidi. Hystericti lobbysticti zastanci sice tvrdi, ze mnoho zabitych bylo pri rizeni ozralych ale to byl pouze spinavy utok na firmu ekologickych produktu Jim Beam, a nebylo to americky vedecky dokazano.

Vypovidaci hodnota tohoto meho kratkeho textu je stejna, jako tento blog. Fakta a nesmysle a naznaky a pretvarky ruznorode slepene dohromady, a bum, mame tu strasaka. Vrah Monsanto. Svet pochoduje. Kdyz jsem dneska rano pochodoval z nakupu, tak jsem s modifikovanou sojou v tasce taky urcite pochodoval proti Monsantu. Kdyz je tedy povoleno pouzivani neferovych argumentacnich bludu, proc bych nepouzil jejich krale, utok ad hominem. Margit Slimakova skodi. Pri chuzi v lese slape po mravencich, o nichz je dokazano, ze jsou lesu prospesni, a americka akademie ved ukazala, ze tvori vyznamnou cast biodiversity. Kdyz si pani Slimakova v lese odskocila, zamorila prostredi koliformnimi bakteriemi, diky kterym se cas od casu musi znepristupnit verejnosti cela jezera a prehrady, jelikoz E. coli je prokazany zabijak. A co zkratku E., rovnou na vas, ctenari, postvu latinu a setrit vas nebudu. Escherichia to je, mrcha jedna vrazedna. Bakterie. Vite, co takova bakterie dokaze? Treba jeji sestra V. cholerae zabila miliony lidi.

Toto je opet krasna studie jak se manipuluje v internetovem veku.

Celkove, kdyby jen tisicina techto tvrzeni byla pravda, tak Monsanto davno neexistuje diky americkym pravnikum. Kdyz se zjistilo, ze opravdovy nezbeda asbest tropi nezbedoviny, tak se na soudy a pre utratilo $250 miliard. Verte, ze pravniku je v USA stale vice a vice, a ze by si na Monsantu urcite smlsli.

Radio Jerevan hlasi. Thomas Clerence je ve skutecnosti Clarence Thomas. Miliony mrtvych ve Vietnamu z Agentu Orange zahlasil komunisticky Vietnamsky cerveny kriz. Geneticky modifikovane rostliny nejsou testovany na lidech, akorat je jedi miliony lidi. “Americká akademie environmentální medicíny” neni americka ale mezinarodni a nema nic spolecneho ani s americkou akademii ved ani s zadnym oficialnim americkym, jak by chtel naznacovat jeji nazev. Lide konzumujici mleko z hormonovych krav maji vyssi uroven IGF hormonu, ale proc uvadet, ze stejnou zvysenou uroven maji i pijaci sojoveho mleka, ze.

Zlo je vsude okolo nas. Se zaverem souhlasim. Zakazme prumysl a zvysme biodiversitu. Pani Slimakova pak bude moct mit policko a kravku, bude vstavat ve ctyri rano a starat se o ni, a misto slepovani lzi a polopravd bude az do vecera stloukat maslo. Zachrani nas homeopatie, zakaz ockovani a od internetovych bludu nas ochrani nedostatek elektriny, ktery se da zaridit zakazem elektraren. Tlucu do klavesnice proti elektrarnam. Pripojte se se mnou k protestu.
02. 03. 2014 | 02:02

K.V napsal(a):

Docela by mne zajímalo jak by vypadala autorka blogu nebýt chemie. Bez chemie by totiž ženy byly stejně chlupaté a zapáchající jako opice. A to nemluvím o tom, že už by neuměla ani vyprat a umýt nádobí.
02. 03. 2014 | 06:22

MustafaMond napsal(a):

Prčavdivý výrok:
Všichni lidé, konzumující geneticky modifikované potraviny a sprejující chodníčky chemií jsou zdraví.
Jinak se možná pamatujete na domácí slepičí polévku ze slepice na hnoji a smradlavou zabíjačku. Ti lidé už nežijí, převážně zemřeli. A naše děti jsou živé a pohyblivé.

Autorka má těžkou roli, proti hodnotám se nedá argumentovat. Zvláště ne proti těm stabilním na burzách celého světa.
02. 03. 2014 | 07:19

K.V napsal(a):

Zase jedna autorka která všechno ví a chtěla by všem radit, ale na práci ještě nesáhla.
Ať ukáže jak uživí třeba Prahu těmi slepičkami které budou zdravě a ekologicky běhat po dvorku, nebo může vypěstovat mrkev a zelí k zásobování alespoň té Prahy.
Kecy nás nenakrmí
02. 03. 2014 | 08:18

ld napsal(a):

Jednou jsem Roundup zakoupil a po jeho aplikaci jsem nabyl dojmu, že plevelu naopak prospívá. Chodník zarostl tak, že už ten šmejd nekoupím ani omylem. Naopak dobrou zkušenost jsem udělal s Dominátorem.
02. 03. 2014 | 08:41

Amonre napsal(a):

Pavel13
Zrovna dneska, když už tu bereme to zemědělství, hlásili, že hrozí sucho a že by z toho mohly být problémy se spodní vodou, ale to možná bude i tím, že jsme rozmrvili co šlo. To jen tak k tomu že kanalizace řek také ovlivňuje zemedělství a působí další škody, ne jenom velké plavební toky byly kanalizovány, ale i ty u kterých to bylo zbytečné. To jen tak naokraj a je paradoxní, že k tomu se snaží přiblížit rozvojové státy, tam kde to ještě nerozmrvili tak chtějí kontrolované průtoky, tam kde už je to rozmrveno se po několika dekádách dávají peníze na návrat do původního stavu a na odstranění následků škod, jak u blbých na dvorku.
02. 03. 2014 | 09:29

StandaT napsal(a):

Připojuji se k protestu proti elekrárnám!
02. 03. 2014 | 09:52

Amonre napsal(a):

StandaT

Proti kterým konkrétně?
02. 03. 2014 | 09:57

SuP napsal(a):

I já schvaluji protest proti elektrárnám.
Vražda na tyranu není zločinem!

Pořád mi uniká, proč si někteří z lidí, které baví se šťourat v zemi a žít z ruky do huby představuje, že by se to mělo stát existenční normou? Proč je tak těžké pochopit, že to, že denní program člověka umožňuje víc než boj o přežití je převážně výsledkem snahy těch, co se raději "honí za penězi"?
02. 03. 2014 | 10:19

gaia napsal(a):

Největším bohatstvím naší planety je její biodiverzita.
J.E.Wilson profesor sociobiologie na Harwardově universitě.

GMO ohrožuje právě tu biodiverzitu, proto je to velmi škodlivé.

Ale lidé jsou hloupí a nakupují očima, tudíž jako královna ze Sněhurky si vybírají jen otrávena jablka, neb ta jsou největší a nejčervenější a pohledové odpovídají jejich vkusu.
Normálně pěstovaná jablka odpovídají zákonům biodiverzity, tudíž jsou každé jiné, jako lidi,jeden velký, druhý malý ,hezký , ošklivý a pak škála přechodů.

Ale z GMO vám vyrostou lilky jeden jak druhý a všechny půjdou na odbyt v Paříži, kde u stánku jeden jak druhý naskládané a vyleštěné tak krásně vypadají.
Co na tom, že zemědělci v Rumunsku, kteří to pěstují , jsou zadlužení u Monsanta a jsou v dluhové pasti, co na tom, že stovky kamionů křižují naše silnice směr Francie Rumunsko.
Co na tom, že nám v Česku ničí silnice a z našich daní se to pořád spravuje a obnovuje a je to neufinancovatelné.

Omezenec napíše, že je to moderní, brání to hladomoru v Indii a že se lidé bojí novinek.

Tak nazdar, užijte si to.
02. 03. 2014 | 10:32

SuP napsal(a):

Amonre -
"....ale to možná bude i tím, že jsme rozmrvili co šlo. To jen tak k tomu že kanalizace řek také ovlivňuje zemedělství a působí další škody, ne jenom velké plavební toky byly kanalizovány, ale i ty u kterých to bylo zbytečné. ...."

Jasně. Takže jestli bude letos sucho, způsobila výstavba kanalizace řek.
Třeba kdyby tu bylo víc slunečně-elektrárenských parků, bylo by víc stínu a voda by se tolik neodpařovala?
Lidi by si měli dávat záležet, zda se nestávají hlasateli mouder myslitelů, kteří se dloubou v nose za státní peníze.
02. 03. 2014 | 10:51

Amonre napsal(a):

SuP
Ne myslel jsem to takto, kanalizovali jsme kdejakou říčku, kde teče pár set litrů, taky tam kde to nemělo smysl, protože tam lodě neproplují a elektřina se tam stejně nevyrábí. Tím že došlo ke zkrácení a napřímení koryt voda rychleji odtíká, to vede k menšímu vsaku a z dlouhodobého hlediska oak mohou být problémy s nedostatečně se doplňujícími podzemními zásobami vody, to stejné platí i pokud zbytečně chráníme při povodních před zatopením některé pozemky. Pokud by byly zaplaveny, nejenže by mohla klesnout povodňová vlna díky rozlivu do šířky, ale také by se více vody mohlo už během povodní vsakovat a také po nich, opět by došlo k navášení stavu podzemní vody.
Pokud jsou horní toky odlesněné, některé dodne jsou, pak na nich budou větší výkyvy průtoků než na těch, které jsou zalesněné.
02. 03. 2014 | 10:58

pamětník napsal(a):

Terry Fox :
Žádné paví očko, nýbrž gen z půdní baktérie Bacillus thurigiensis, která se masově vyskytuje v půdě. Rezistence proti hmyzu byla přenesena přímo do rostliny a není tedy zapotřebí při ochraně kukuřice užívat insekticidy. Podobné přechody genů se běžně dějí, tak vznikly např. mitochondrie.
Mohl byste se vsadit (stavit se je slovensky) o co chcete, určitě byste prohrál. Člověk by měl něco vědět o tom, o čem diskutuje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis
02. 03. 2014 | 10:59

pamětník napsal(a):

Amonre:
Totéž platí i pro Vás. Jste diletant, a výřečný.
02. 03. 2014 | 11:02

gaia napsal(a):

pamětník

ale ten hmyz taky musí něco žrát a zas je potravou jiným organismům, navíc hmyz patří většinou mezi destruenty, bez kterých hlavní posláni přírody,recyklace uhliku, vůbec nemůže probíhat.
Tím se naruší koloběh látek v přírodě a vůbec celá rovnováha.

No jak už jsem psala, neměli bychom si hrát na bohy, když jsme většinově tak blbí.
02. 03. 2014 | 11:06

pamětník napsal(a):

Violo,
GMO samozřejmě semena produkují, není důvod předpokládat opak.
http://www.npr.org/blogs/thesalt/2012/10/18/163034053/top-five-myths-of-genetically-modified-seeds-busted
02. 03. 2014 | 11:06

pamětník napsal(a):

Pavel13,
další diletant. Banky semen jsou zakládány ze zcela jiných důvodů, než z údajného nebezpečí GMO.
Vy jste strojař? Nic proti strojařům, ale živé organizmy nejsou mechanické stroje.
02. 03. 2014 | 11:10

pamětník napsal(a):

gaia:
Nevím, proč lidé měli krmit motýlí požírače rostlin. Ti zavíječi a obaleči se uživí i mimo kukuřičné lány. Anebo milujete kobylky?
02. 03. 2014 | 11:13

pamětník napsal(a):

gaia:
"GMO ohrožuje právě tu biodiverzitu, proto je to velmi škodlivé."
Ani nevíte, jak pitomé tvrzení tu šíříte. Opak je pravdou, GMO kukuřice biodiverzitu s modifikovaným genomem rozšiřuje.
02. 03. 2014 | 11:17

pamětník napsal(a):

" neměli bychom si hrát na bohy, když jsme většinově tak blbí. "
gaio, laskavě se tak vyjadřujte o sobě, Vaše názory Vás charakterizují.
Asi je pravda, že kdo ví, dělá, kdo neví, učí.
02. 03. 2014 | 11:21

blbá od plotny napsal(a):

z jakého titulu je p. Margit zařazena mezi blogery na AKTUÁLNĚ? Jakože vystudovala v USA cosi a nyní zakotvila zde a potřebuje si vytvořit dostatečné PR?
02. 03. 2014 | 11:23

tmoravec napsal(a):

2GAIA
Jiste Vam nebude cinit velky problem napsat 1 ci 2 konkretni pripady jak GMO narusuji biodiversitu jinak, nez srovnatelna ne GMO plodina?
02. 03. 2014 | 11:30

gaia napsal(a):

pamětník11:21

takoví lidé jsou úplně nejnebezpečnější, zvláště když se dostanou k moci.
Katastrofa pro další generace.
02. 03. 2014 | 11:42

SuP napsal(a):

Amonre -
(02. 03. 2014 | 10:58) - Ano, to je všechno pravda.
Jen jsem chtěl zdůraznit dvě věci:
- Popsané "stavby socialismu" těžko ovlivní počasí v létě jednou za 15 let.
- Zkuste navrhnout dnešním majitelům pozemků vedle zregulovaných řek, že jim je necháte znova každoročně zatápět ....
;-)
02. 03. 2014 | 11:52

gaia napsal(a):

tmoravec

Vám něco vysvětlit, to bych tu musela byt celé odpoledne a na to je moc hezky den, navíc tady blbne rekatča, takže pro začátek jen doporučím

E.O.Wilson Rozmanitost života
jak dopadají neuvážené zásahy člověka do přírody, když člověk je jen jako ten mravenec, co leze po pneumatice auta a vůbec nemůže mít ani ponětí, jak takové auto muže fungovat, ale chtěl by mu poroučet, k tomu ještě větru a dešti.
O pokladu Inků si ubohý Evropan myslel, že to je akorát zlato a přitom to bylo celá plajáda zemědělských plodin, co Inkové pěstovali, ubohý Evropan si z toho vybral jen rajče papriku 2 druhy brambor( IR dokonce jen 1, takže v 19. století malém celý národ vymřel hlady) a tu nešťastnou kukuřici.
A dnes bude za drahé peníze vymýšlet GMO, každé bude mít nějaký chlup, ostatně jako každý výrobek lidského "génia'', když vše tu už je, jen se pro to shýbnout a nenechat to vyhynout.
02. 03. 2014 | 12:02

gaia napsal(a):

pamětník 11:17

Jak asi může rozšiřovat biodiverzitu Frankenstein nebo Golem, který se nemůže dál sám množit?
02. 03. 2014 | 12:29

SuP napsal(a):

Komunisti toho mají na svědomí mnohem víc. Kde se proti nim pochoduje?
02. 03. 2014 | 13:10

gaia napsal(a):

SuP

na aktuálně cz. Copak jste si nevšiml, že zde blogují výhradně antikomunisté?
02. 03. 2014 | 13:11

Amonre napsal(a):

SuP
Klidně to zkusím, když budu mít mořnost, ale co se týče některých konkrétních, tam by problém být nemusel, hlavně pokud jsou tam lesy.

Ano stavyb socialismu těžko ovlivní počasí jednou za 15 let, ale dlouhodobím působením mohou zhoršovat jeho nádsledky.

Zrovna včera jsem byl u nás vlezlý u kamenného břehu (obezděný), byl jsem si udělat nějaké fotky takového menšího sesuvu, rok tak 1880, nebo tak nějak, příjde mi, že se nám za asi 100let řeka zařezala takových 10-20cm do hloubky, pochybuji že to bylo navrženo tak aby základový beton lezl nad hladinu. Po tom co se udělala regulace došlo pod městem ke zkrácení toku, bez kompenzace nějakým stupněm, tedy se změnil měrný spád a pokud se letní hladina posune o nějakých 10-20cm dolů díky prohloubení koryta, dojde pak i k poklesu spodní vody. Když k tomu přidám to že nový splav je o cca 20cm nižší, než původní, tak mám rozdíl v této asi 200m dlouhé oblasti skoro půl metru.

Četl jsem jednou posudek k pouhému čistění jednoho náhonu, bylo tam výslovně psáno že případné snížení hladiny po vyčištění může vést k negativnímu ovlivnění spodních vod v okolí, nakone ce to nedělalo.
02. 03. 2014 | 13:12

fafnir napsal(a):

možná by nebylo od věci,porovnat kolik lidí poškodilo DDT,a kolik lidíí zabila malarie.Malrie v tomto punktu jasně vede.
Nebylo více pokusů a prací dokázat bezpečnost GMO,a více pokusů odpůrců dokázat jejich nebezpečnost.Nebezpečí se neprokázalo,ale gaii a Slimákové budou tvrdit,co kdyby.Že" co kdyby! se za více než 40 let zkoumání neprokázalo tyto lidi nepřesvědčí.
Ostatně řeší kulatost čtverce.Vadí zároveň chemický postřik a GMO.GMO byly kromě výnosů vyvíjeny také proto,aby nebyl nutný chemický postřik proti škůdcům a plísním.
Gaii by nejraději dojily divoké pratury,protože skot domácí je také šlechtěn,tedy geneticky modifikován,jen že šlechtění déle trvalo.Vlastně když to tak čtu,tak podle madam Slimákové a dalších zelených mašíblů byl zločin,že člověk nezůstal bezbraným sběračem,ale stal se nejprve lovcem a poté usedlým zemědělcem a začal přetvářet přírodu,a šlechtit faunu a floru a využívat přírodní zdroje.
02. 03. 2014 | 13:27

Amonre napsal(a):

fafnir
Ale musíme toto porovnání DDT/Malarie provést jen na určitém období, konkrétně na tom, kdy byla DDT používáno, nebo ve stejně dlouhém časovém období, ne za celou dobu (odhadem) co se dá jaksi spoléhat na záznamy o zabíjející malárii.

Je rozdíl mezi tím šlechtěním získat určité vlastnosti tím, že záměrně budeme koncentrovat gen v populaci, nebo tím, že do organismů rovnou přidáme třeba fluorescenční gen z medůzy.
02. 03. 2014 | 14:00

fafnir napsal(a):

Amonre
tak jedno,a dost ohraničené porovnání DDT a obětí malarie máme.Stavbu Panamského průplavu.Pak máme další dost slušné reference od doby,kdy přestalo být DDT v tropech aplikováno,jak prudce roste počet nákazy a počet úmrtí na malarii.
Rozdíl mezi pozvolným šlechtěním a genetickým inženýrstvím skutečně je.A sice ten,že u pozvolného šlechtění postupujete systémem pokus omyl,a nevíte co vám vyleze.Kdežto u současné genetické manipullace postupujete cíleně,a víte čeho dosáhnete.A opravdu,odpůrci se pokouší celou dobu prokázat škodlivost GMO,a zatím nedokázali nic,jen se ohánějí tím" že by se to mohlo vymknout ".
02. 03. 2014 | 14:39

SuP napsal(a):

Amonre -
Zkuste si někde najít, jak řešili odvodnění pozemku pro nové Letiště Mnichov, kdy měli podmínku, že nesmí ovlivnit vodní režim spodních vod v širším okolí. Shodou okolností jsem se tam mohl jet podívat rok před otevřením a jeden s hlavních projektantů - bratr Pavla Bobka nás tam provázel a s tím řešením nás seznamoval.
Velmi zajímavá studie! A věřím, že když se chce a musí, dokážou se najít mnohá velmi elegantní a funkční řešení....
02. 03. 2014 | 15:32

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: fafnir

Presne tak. DDT versus malarie. Stacilo kdyby to takhle pani Slimkova uvedla a pak by se z hysterickeho spisu v duchu anti-cokoli-bezneho a pro-alternativno-a-krasno stala neco nad cim se lze zamyslet. Vymlatit tyfus a malarii nebo si priotravit tela? Vyhrat valku a delat pri tom uchylne experimenty a sprchovat v dzungli i vlastni vojaky spatne vyrobenym defoliantem obsahujicim omylem nejen AOrange ale i jedovaty dioxin? Narvat chudaky kravy ci slepice hormonem tak, ze je vlastni nohy neunesou, a pri tom na leceni jejich hormonem zusobenych problemu pouzit tolik antibiotik, ze si vypestujeme resistentni bakterie, ktere ohrozujou i nas? PCB jsou casto jedovate - zakazat nebo byt pri jejich pouzivani opatrnejsi nebo pouzivat drazsi a mene ucinnejsi alternativy? Roundup se celkem rychle rozlozi a nikomu zadne problemy nedela; kde mam lepsi alternativu, ktera mi zajisti, ze zemedelstvi uzivi celou populaci a pritom ho misto 70% obyvatelstva provadi asi jen 1.5%? GMO jsou pro lidi naprosto v poradku a zachranili mnoho zoufalcu od smrti hladem, ale jak hodne se mame bat rizika, ze ty jejich geny, ktere by normalne nikdy nemohli ziskat, preskoci na jine rostliny, ktere by nejak mohly zpusobit nertovnovahu v rostlinstvu? A jednu otazku dava pani Slimakova dobre - jak se branit monopolizaci trhu se semeny, ktery se ustanovuje take diky tomu, ze gen mod rostliny jsou vynikajici, tedy spotrebuji mene vseho a vydaji vice urody. Zprava OSN o zajisteni dostatku potravin je nam k prdu, kdyz diky vetru v plachtach od slimakovskych alternativcu a antiropaku si zazobany americky farmari legalne koupi bushovske a vsechny jine politiky, zacnou vyrabet kukurici na produkci alkoholu do paliva, a zamezi dovozu stejneho ale mnohem levnejsiho produktu z Brazilie, a zvysi cenu potravin, ktera postihne nejvic zoufalce v rozvojovem svete, a jeste pri tom znici pul pralesa v te Brazilii. Jo,kdyby se pani Slimakova venovala tomu opravdu nebezpecnemu korporativnimu kapitalismu, tak tam najde plno materialu. Takhle to ale nema zadnou jinou cenu nez leknuti pitomcu, jak se svet riti do zahuby a muze za to jedna firma.

K problemum by ale musela pristupovat bez hysterie a polopravd a manipulaci. Globalni ohrivani me moc netrapi, ale plno lidi jo. Slimakovemu Al Goreovi neverim ani slovo, ale budu poslouchat treba The Economist, ktery rika, ze certvi co na tom je a vede predpovedi moc nefunguji, ale jelikoz diky tomu, ze kdyby to vsechno bylo pravda, tak nasledky muzou bejt celkem katastrofalni, a proto se mozna vyplati s tim neco delat a dat na to 1% HDP. Jako pojistku na auto - vetsinou se nic nestane ale co kdyz to poradne rachne?

Pani Slimakova pise spatne a za ucelem vyvolani strachu z veci, kterym vetsina ctenaru do detailu nerozumi. Do deseti let roztaje vsechen led a utopime se. Kredibilitu jeji polopravdam maji dodat odkazy na informacni zdroje zahlcene ctvtpravdami.
02. 03. 2014 | 16:56

Amonre napsal(a):

fafnir
Pokud se nepletu tak v době stavby Panamského průplavu ještě nebyl znám účinek proti hmyzu, tam se to myslím tehdy udělalo tak, že se všechny stojaté vody postříkaly benzínem.

SuP
Po tom projektu se podívám.
O tom že se řešení najdou nepochybuji, ale je otázka, jestli je chtějí realizovat. Ovšem co v situaci, kdy máme již potlačenu schopnost krajiny vodu zadržet a k tomu máme napřímená koryta. Ovšem stejnou otázkou je jestli není levnější vysázet jiné plodiny, respektive je různě prostřídat v prostoru a tím zhoršit podmínky pro škůdce, než investovat do GMO, kde může hrozit že jedna společnost nakonec ovládne veškerý trh s osivem. To by mohl být ještě větší problém, než samo GMO.
02. 03. 2014 | 17:02

fafnir napsal(a):

Amonre
GMO není problém.GMO je řešení růstu populace,příklad: obohacením rýže vitaminem d. Pokud máte potíže s dominancí jedné firmy,je rozumnější založit jiné firmy,než se vracet do pravěku a odmítat vědecký výzkum a jeho aplikace.
Ad voda v krajině.Bohužel v předminulém století nastala o polovinu redukce rybníků na poloviční stavy oproti 16.stol.A zelení hodlají tento stav ještě zhoršit přeměnou některých na mokřady,vznešený to 50 let starý ekonázev pro bažiny.Holt vše pro biodivezitu.Zároveň titíž lidé urputně bojují proti stavbě přehrad.Ale jsme země kam nic od nikud nepřitéká,tedy přehrady a rybníky a jsou řešením akumulace vody v době přebytku,tedy ochrana proti povodním,zároveň zásobárnou v době sucha,které se pravidelně s povodněmi střídá nějaký ten milion ne li nějakou tu miliardu let.
02. 03. 2014 | 17:21

Amonre napsal(a):

Pavel Rychetský
K látce Agent Orange, část jho složek byla vyráběna i ve Spolaně http://cs.wikipedia.org/wiki/Agent_orange

ještě je tu ale otázka, která se moc často nepokládá, tedy ne u lidí, Není náhodou relativně normální že při překročení možností prostředí dojde k hladomorům a umírání některých jedinců? To že se hážou potraviny pod kotel (v lepším případě), nebo na skládku (v horším případě) je zase věc další.

Nebude stačit prozatím ke zlepšení zásobování potravinami, pokud by zemědělcům v rozvojovém světě byla poskytnuta lehká mechanizace? V mnoha místech na světě se orá velmi primitivními nástroji, které byly u nás přkonány již v 19. století, nestačilo by pro zlepšení situace, aby byly v rámci humanitární pomoci dodány o něco modernější pluhy tažitelné zvířecí silou? Nevedlo by to k vyšší produkci i bez GMO? Nebo třeba obyčejná mlátička starého typu, která může být hnána řemenem v podstatě jakýmkoliv pohonem, nemohla by vést ke zlepšení produkce?

Problémy s pralesem v brazílii jsou opravdu vážné, pokud místo něho vznikne plantáž s trvalým porostem palem olejných, dá se ještě mluvit o štěstí, že se jedná o trvalý porost. V horším se dřevo vytěží, něco se vypěstuje, pár sezon a pak se místo opustí, ošem bez zalesnění.

Dále je otázka, jestli má cenu donekonečna podporovat růst populace nad limity místa kde žije. Kupříkladu většina arabských států nemá nejvhodnější podmínky pro zemědělství a přesto je jejich populace obrovská.
02. 03. 2014 | 17:24

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: Amonre

Nevim, ale myslim, ze mechanizace by urcite take pomohla. Vsechno lepsi by pomohlo. Vice ciste vody, lepsi vzdelanost, vice elektriny misto topeni kravskejma kolacema. GMO, ktery nepotrebjou hrebicidy a rostou ve vetsim suchu bez nemoci. Mene zimbabwskych revoluci a vice prace. Krestanska protestantska kultura vedouci ke skudleni a akumulaci kapitalu.

Uplne nejvic (si myslim) by ale pomohl kapitalismus. Ten by mohl byt hodne rozsiren pomoci dvou malych triku. Zaprve, svobodny pristup na zapadni zemedelske trhy (jsou nyni znepristupneny zabozroutem pod vlajkou roztomileho venkovanstvi a americkym velkofarmarem protoze ten to proste chce a je radsi bohatsi bez levne konkurence). Zadruhe ujasneni mistnich zakonu ohedne vlastnictvi pozemku a nemovitosti. Kdyz ma cernoch zemedelec pozemek, tak si muze pujcit kapital od banky, ktera mu ho rada pujci, jelikoz ma zastaveny pozemek.
02. 03. 2014 | 17:40

Amonre napsal(a):

fafnir
Do pravěku není nutné se vracet, jen je otázka, jestli nejde dělat něco jiného, než se nasadí GMO, třeba místo několika desítek hektarů jedné pllodiny a vedle několik hektarů jiné plodiny, není lepšítu velkou plochu rozbít pruhem jiné plodiny, nebo nějaké jiné opatření. Pár let zpátky v holandsku zjitili že vyasázení rákosí podél vodních toků klesla vzdálenost na kterou se momáři od vody vzdalují.

Redukci rybníků znám, je to vidět i na mapách na seznamu. Mimochodem by některé soustavy mohly pomoci i soustavě elektrizační. V honu za cukrovou řepou (a kde jsou cukrovary dnes) třeba na jižní moravě zanikla dvě velká jezera s poloslanou vodou. Zajímavé by bylo kdyby někdo odsimuloval povodně na Labi a Vltavě v situaci, kd by stále ty rybníky existovaly.
02. 03. 2014 | 17:43

Amonre napsal(a):

Pavel Rychetský
Ono by se to ale nemělo přehánět, vezměme si že protestantská kultura stojí za poměrně agresivní politikou korporací, s náboženstvím bych byl velmi opatrný.
Jenže to by ty GMO plodiny musely existovat i jako "freeware," proč se vlastně OSN nezasadí, když jí o to tolik jde, o to aby měla takové rostliny, které y nepodléhaly patentům a nechává to na korporacích?

Mám jen strach že proud by byl, zvlášť jestli výjde ta bláznivost DESERTEC (u pacifického grenatecu by bylo riziko myslím menší), tak by z toho proudu lidi stejně nic neměli, nejspíš by šel do evropy. Tam je první čas na mechanický transmisní pohon, který by mohl být doplněn o asynchronní alternátor, kdyby se natáhla síť, který by vyrovnával proměné zatížení třeba vodního motoru a dodával by proud, v ideálním případě by síť jen držela kmitočet.

Stále však vyvstává otázka zda má se jít cestou kvantity, nebo kvality. Problém představují i neukončené demografické revoluce, které by nejspíše při zlepšení produkčních podmínek potravy vedly k dalšímu růstu populace Nejsem si jistý, jak by bylo možno je ukončit.
02. 03. 2014 | 18:03

gaia napsal(a):

Člověk ještě ani nezvládl vlastní populační dynamiku a už by si chtěl hrát na boha.
Argument, že GMO zabrání hladomoru nechápu, když GMO plodiny chtějí dostat na evropsky trh. Copak tady máme nějaký hladomor nebo kobylky ?
02. 03. 2014 | 18:23

pamětník napsal(a):

gaia:
"takoví lidé jsou úplně nejnebezpečnější, zvláště když se dostanou k moci.
Katastrofa pro další generace" Souhlasil bych, kdybyste měla na mysli amatérské diletanty a polovzdělance, kteří ze záhadných důvodů jsou přesvědčeni, že mohou do všeho mluvit. Vy osobně očividně o GMO víte ještě méně než autorka, a proto jste se uchýlila k zelenému náboženství. Je pohodlnější věřit než studovat fakta.
02. 03. 2014 | 18:47

pamětník napsal(a):

Jako ukázka rajské nevědomosti paní učitelky slouží věta:
"Jak asi může rozšiřovat biodiverzitu Frankenstein nebo Golem, který se nemůže dál sám množit?"
V 02. 03. 2014 | 11:06 jsem sem umístil odkaz na pět největších omylů z genetiky, zkuste se poučit. Pokud neovládáte angličtinu, použijte překladač.

P.S.:
Lidé si na bohy nehrají, lidé představují nejvyšší známou formu organizované hmoty ve vesmíru. Tudíž jsou bohy ve Vašem pojetí.
02. 03. 2014 | 18:54

gaia napsal(a):

pamětník

možná o GMO vim prd,ale proti GMO je E.O. Wilson, John Lovelock, Natioanal geographic a Wilbur Smith.
Tyto autority jsem si vybrala za své guru a těmto tvrdit, že vědí prd je trochu out a podpásovka
Wilbur Smith má docela zajímavý názor na malárii a to, že by se oblasti jí zasažené měly nechat přírodě , neb ta nám sama naznačuje, že nemáme lézt všude a také nechat nějaká území jiným druhům, neb nebýt malárie, na planetě již by dávno byly některé druhy známé jen z muzea. Navíc on tu malárii má už od 1 roku a nyní mu je 86, takže co to hrotit a srovnávat s DDT, kvůli kterému už jsou severoameričtí sokolové malém neexistující druh.

Takže výskyt malárie na naší planetě nějaký význam má a zapadá do plánu vesmírné inteligence, GMO význam nemá a zapadá tak leda do plánu nás všechny odrbat.
02. 03. 2014 | 19:01

gaia napsal(a):

A jestli já mám nějaké náboženství
Když se muslimům nenutí vepřové, proč by se mělo stoupencům mého náboženství nutit GMO?

Chci si vybrat, na co máme demokracii?
02. 03. 2014 | 19:04

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: Amonre

Pisete: "Problém představují i neukončené demografické revoluce, které by nejspíše při zlepšení produkčních podmínek potravy vedly k dalšímu růstu populace."

Demografickou revoluci ukoncili v Nemecku. Jako vetsina vyspelych narodu vymiraji. Mit lineho manzela, job a karieru, psat do diskusich na blozich a jeste taxikarit dva haranty po baletech a fotbalech je k smrti vycerpavajici. Lepsi je ty haranty nemit. Z nevyspelych a relativne bohatych narodu to elegantne resi Rusove - uchlastaji se. Ve vyspelych narodech musi jeden byt ortodoxnim Zidem ci mormonem, aby ho nekdo prinutil mit vetsi rodinu.

Takze ano, populace diky narodum, kterym prijde levnejsi do pluhu zaprahnout starou a deti, ci misto predrazenych dronu mit dost lidskych robotku kterym se da pripasat na zada pas se sebevrazednou vybusninou, roste. Az vykroci nasim pokrokovym smerem, a rozhodnou se prasknout od jidla spis nez zemrit pri skakani na peti manzelkach pri vyrobe patnacti deti, z kterych 10 umre, tak demograficka revoluce bude ukoncena.
02. 03. 2014 | 19:09

gaia napsal(a):

Pavel Rychetsky

pro národy,které mají 15 dětí s 5 manželkami, je přímo kontraproduktivní, aby v zemědělství bylo zaměstnáno jen 1,5% populace, jak uvádíte vy a plevel ničili roundupem.
To je právě ta nezvladnutá populační dynamika.
Pro tyto národy je GMO nesmysl, neb nevydělají na osiva a pro Evropu to je též nesmysl, neb zde nehrozí hladomor. Tak pro koho to GMO tedy vlastně je a je výhodné?
Vy jste takový odborník na to co by se mělo a nemělo.
02. 03. 2014 | 19:53

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: Petr z Tábora

"Jak se vlastně Rondoup dostane do těla ? Když se stříká kolem kulturních rostlin například přes kořeny do plodů ? Ale tvrdí se, že se v půdě rozloží."

Do tela se asi dostane tak, ze ho ve stopovych mnozstvich snime ci nadycheme. Podival jsem na slavnou publikaci na kterou odkazuje pani Slimakova. Data tam uvadeji, ze se nasel v 5% tel kanadskych zen, ale nikoli uz tehotnych (!!!!). Farmari, kdyz ho rozprasuji, ho maji v tele, ale uz ho nemaji jejich rodiny. Blbodata, tedy uplne nesmysle, se tam uvadi taky. Pry se nasel ve stopovych koncentracich 44% dobrovolniku. Jelikoz v sobe mame stopove koncentrace vsech jedu na svete, a jelikoz jedno pivo nam vpravi milionkrat vic jedu do tela, tak je to blbodato. Nesmysl pro pani Slimakovou aby se ji lip pochodovalo proti Monsantu.

Jedu je v nasem prostredi na statisice, a jedli je z prirodnich zdroju i opicaci v predpraveku. Vymysleli na to fintu, tedy jatra a ledviny, ktere nas jich zbavi. Roundupu muzeme jist do 1 mg na kg zive vahy na den (jak jsem si precet v rozumnodatech z publikace pani Slimakove). 1 mg na kg je pak priblizne 1 mikrogram na ml. Zencka tedy muze snist 60 mg za den. Kanadankam (netehotnym) tedy nasli v krvi 94 ng/ml, tedy 10x min nez by jim melo vadit. Urcite to bude mit min jedu a min agresivnejsiho nez kolik z ruznych plisni nadychate pri listopadove prochazce lesem. Vyborne je jako slimakovsti podvodnici v te publikaci neuvadeji, kolik ze toho roundupu nasli - uvadeji stopove mnozstvi. Klasicky podvod, hra na vedu a mlzeni blbu pro blby. Manipulijici blbove/hajzlove produkuji nesmysle (vedi to, proto hajzlove) pro naivni blby a schovavaji se pri tom za veci jako je analyticka chemie ci tak sofistikovana statistika jako vypocet %. [Hmotova spektrometrie vystoura treba 0.09 ng/mL, takze kdyz se takhle male mnozstvi objevi v krvi/moci dobrovolnika, tak Slimakove vyskoci radosti do stropu, ze se nasel zlobidlo,a ze je pruser. Prestoze je to 10000 min, nez nam v tele nevadi.]

Je mozno tvrdit, ze mame radi prirodu (a nevadi nam jeji jedy) a nemame radi moderni dobu a prumysl a jedy co pro nase pohodli vyrobime. Neni mozne se pri tom ale schovavat za vedu a data, bez vedy a dat.
02. 03. 2014 | 20:06

Amonre napsal(a):

Pavel Rychetsky

Nevím jestli náš systém je tolik pokrokový, možná řekněme vyspělejší technologicky, ale nevím jestli je tak super zemřít místo při skákání na manelkách na operačním stole při trojitém bypasu a s bachorem z knedlíků.

Myslím, že tak daleko jako zde by to už nikde zajít nemělo, u nás se stalo že se z technologií - sluhů, staly technologie - páni. To je ale špatně, ovšem kdo já jsem abych mohl soudit lidi, kteří mají ročně třikrát nový telefon, že?

Je ale vcelku zajímavé, že vím o lidech, kteří senerozhodli prasknout od jídla a přítom haranty nemají. Adorace konzumu a podřízení mu všeho ale také není dobré. Nemyslím si že jen technologie budou schopny ukončit v problémových částech světa demografickou revoluci, spíše ji ještě zhorší, i kdyby měli zničeho nic elektřiny ze stovek jaderných bloků, jídla plné krámy a topili se v naftě, tak další generaci až dvě bude ukončení demografické revoluce trvat. pokud by se každému z těch 5 přeživších narodilo 7 a ti přežili a ještě v další generaci se to zopakovalo, tak to bude problém.
Navíc je zde pak ještě problém s kulturou, která je jiná a asi by byla jaksi i proti tomu ukončení. jen pokles na to aby rodina měla 3 děcka by byl úspěch.

Gaia
Jediné pro koho by se hodilo GMO evropě jsou asi rafinerie, představte si mít obilí, které dá 0,1kg z jednoho klasu, to by bylo pro všechny OZE maniaky požehnání, co na tom, že by se nejspíš půda msuela naplnit hydrogelem a hnojivy, protže to by ani sebelepší inženýrství nezvládlo obejít.

Pak mne napadá že to chce někdo pěstovat tady mechanizovaně a do Afriky to vyvážet.
02. 03. 2014 | 20:22

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: gaia

Hladomor celkem nedavno (1845) byl v Irsku, a vyhnal jich miliony do USA. Umrelo asi milion lidi, tedy ctvrtina populace (gaiai mi zajiste reknou, ze nemeli troubove pestovat zavlecene pitome monokulturni brambory). Ze ty hladomory nejsou, je kvuli modernim zemedleskym metodam. Herbicidy, pesticidy, hnojiva, traktory. A ted GMO. Ja vam za zastavovani pokroku tleskat nebudu. Mate svobodu zit zdrave a jak potrebujete a kde chcete, tak si uzijte.

Ja zemedelskou ekonomiku neznam. Zeptejte se americkeho framare, proc radsi koupi kazdy rok od Monsanta GMO osivo, nez by pestoval ne-GMO a mel osivo z minule urody. Asi vam rekne, ze to vyprodukuje o tolik vic kukurice, ze se mu to vyplati.

Ja si taky myslim, ze by se svet nezboril, kdyby vic Evropanu pracovalo na poli, misto datleni do pocitace ci tlustosim pobihani na bezicim pasu v telocvicne, a jidlo by stalo 10x vic. Ja na to taky mam. Mam na to proto, protoze moderni doba a vsechny jeji vymozenosti mi to umoznily. Moderni dobu a jeji umoznovatele za to uprimne miluju. Kdyby vynalezci cipu misto vynalezani behali po poli a hnojili mrvou, tak jsem take zil zdravejc a bez pocitace. A vubec bych mel min starosti - vubec bych totiz nezil, jsem treti z bratru a kdyby se zilo podle zpatecniku tak bych nejspis chcip hlady.
02. 03. 2014 | 20:24

gaia napsal(a):

Pavel Rychetsky

jestli jste fakt ten právník, tak to by ty vaše kecy dost vysvětlovalo.
02. 03. 2014 | 20:32

gaia napsal(a):

Amonre
píšete

Pak mne napadá že to chce někdo pěstovat tady mechanizovaně a do Afriky to vyvážet.
což už by tu nezvládnutou populační dynamiku jen prohlubovalo. Jako by někomu skutečně šlo o to, aby se lidstvo utopilo ve vlastních sr..č..ch
k nemalé radosti právníků a odkazům, že to tak přeci dělají v Americe a rádi, že to tak přeci chce ta neviditelná ruka trhu.
02. 03. 2014 | 20:38

Pavel Rychetsky napsal(a):

re: gaia

Nejsem ani pravnik ani TEN pravnik, jsem radovy blb. Jde jen o shodu jmen. Tesilo me, nashledanou.
02. 03. 2014 | 20:38

gaia napsal(a):

Pavel Rychetsky

o ekologii nevíte vůbec nic, o biodiversitě a zdravém životním stylu též nic, to je zřejmé, argumenty máte též zvrácené, já se tu bez vás obejdu
02. 03. 2014 | 20:45

pamětník napsal(a):

gaia:
Názor E. O. Wilsona na GMO:

There doesn't seem to be any other way of creating the next green revolution without GMOs.
E. O. Wilson

http://thoughtjoy.com/e-o-wilson
Učit se, učit se, učit se.
A nepoučovat.
02. 03. 2014 | 21:02

Pavel13 napsal(a):

pamětník napsal(a):
"Pavel13, další diletant. Banky semen jsou zakládány ze zcela jiných důvodů, než z údajného nebezpečí GMO.
Vy jste strojař? Nic proti strojařům, ale živé organizmy nejsou mechanické stroje."

Promiňte, nebyl jsem dříve na příjmu.
Spojovat banky semen s GMO mne ani nenapadlo, asi nemám ten správný rozhled, mně stačí mechanicky porovnat letopočty vzniku.
Když nad tím přemýšlím, asi mám uvažováním skutečně nejblíže ke strojařině. Dokonce mám podezření, že mám místo mozku mechanický stroj, který zvládne sotva pár operací za sekundu.
Ano, v oblasti živé přírody jsem pouhý diletant, klidně tu Nobelovku přiklepněte někomu jinému.
02. 03. 2014 | 21:06

pamětník napsal(a):

Pavel13:
"GMO tak jen urychlují již dříve rozjetý nepříznivý vývoj v produkci potravin.
01. 03. 2014 | 22:41"
"Dokonce mám podezření, že mám místo mozku mechanický stroj, který zvládne sotva pár operací za sekundu"

Takže varieta kukuřice odolná proti škodlivému hmyzu urychluje nepříznivý vývoj v produkci potravin. Opravdu Vám nedošlo, že různé odrůdy rostlin s uchovávanými semeny v semenných bankách jsou výsledkem dlouhodobého šlechtění člověkem, které je v principu genetickou modifikací méně efektivním metodami?
Vidno, že kvantita operací za sekundu neznamená kvalitu. :)
02. 03. 2014 | 21:29

gaia napsal(a):

pamětník

to trpce konstatuje. Je to věta vytržená z kontextu.

Těm GMO neutečem. Bohuzel
02. 03. 2014 | 21:33

pamětník napsal(a):

A ještě abyste to neměli tak jednoduché: víte, že při každá rýmě či jakémkoliv virovém onemocnění probíhá vždy genetická modifikace lidských buněk virovou nukleovou kyselinou?
A včil mudrujte.
02. 03. 2014 | 21:37

pamětník napsal(a):

gaia:
Jaképak trpce?? Přeložil Vám někdo tu větu? Není vytržena z kontextu, je to citát mezi jinými dalšími.
Poor lady.
02. 03. 2014 | 21:39

gaia napsal(a):

Cestu na okraj propasti ještě urychluje subvencované zemědělství v nejbohatších zemích. Farmáři ve vyspělých zemích dostávají v současnosti každý rok 300 miliard dolarů, 6x víc než dostávají od zahraničních dárců rozvojové země.
Nejbohatší státy určují pravidla mezinárodního obchodu. Poskytují největší část půjček a přímé pomoci, kontrolují přenos technologií do chudých zemí. Je i v jejich zájmu, aby svou nadvládu uplatňovaly rozumně, aby podpořily své obchodní partnery a současně chránily životní prostředí. Samy budou poškozeny,pokud nebude hodnota divoké přírody a biologické rozmanitosti zahrnuta do kalkulací při obchodních dohodách a při rozdělování zahraniční pomoci.

E.O.Wilson
02. 03. 2014 | 21:46

gaia napsal(a):

pamětník

Tak si ještě prelozte tuhle větu

If we were to wipe out insects alone on this planet, the rest of life and humanity with it would mostly disappear from the land. Within a few months.
E. O. Wilson
A vy jim chcete předkládat GMO rostliny odolné hmyzu.

Neprotiřečíte si nějak?
02. 03. 2014 | 21:52

pamětník napsal(a):

A co to má společného s jeho názorem, že není možno dělat jiný způsob zelené revoluce bez GMO?
02. 03. 2014 | 21:53

pamětník napsal(a):

GMO proti hmyzu ochrání potravu pro lidi. Někdo však fandí hmyzu. A navíc ten gen pro Bt-toxin tam v prostředí je, jenom o pár decimetru níže v půdě.
02. 03. 2014 | 21:55

gaia napsal(a):

někdo fandí přírodě a rovnováze.
02. 03. 2014 | 22:10

pamětník napsal(a):

Jo, vlastním představám o přírodě.
02. 03. 2014 | 22:31

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Nu, jestli je posláním bank shromažďovat nejušlechtilejší semena, můžeme je klidně zrušit, protože ta máme na polích.
Vyvinout kukuřici odolnou proti učitému hmyzu bude něco stát, nezvládne to jen tak někdo, ale zemědělcům se musí vyplatit. Znamená to, že výrobce bude chtít prodat co nejvíce, a na druhou stranu, koupí každý zemědělec, protože by neobstál v konkurenci. Na jedné straně kladný efekt ve zvýšení produkce, menší potřebě chemikálií, ale kdo bude zmírňovat ta negativa? Je to obrovský zásah do oboru šlechtileství, na který není svět připraven.
03. 03. 2014 | 03:17

pamětník napsal(a):

Jaká negativa?
Přinášejí snad vyšlechtěné odrůdy obilí a dalších kulturních plodin nějaká negativa?
V čem spočívá negativum gm kukuřice s genem pro tvorbu Bt-toxinu, který je součástí biosféry?
Semenné banky jakožto jeden typ genových bank slouží pro uchovávání všech genomů, nejen nejušlechtilejších (jaké to jsou?).
03. 03. 2014 | 09:28

gaia napsal(a):

pamětník

Zbyňku Matyáši, už jednou jste musel měnit nick, jak jste se tu ztrapnil a pracujete na té potřebě dál.
03. 03. 2014 | 10:24

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
I diletant si nějakých negativ povšimne. Větší hektarové výnosy nemusí být zadarmo. Je často potřeba více hnojit, zalévat, půda se více vyčerpává. Já jsem si všímal hlavně toho, že klesá počet pěstovaných odrůd a jejich různorodost.
Nemoci lidé taky dříve vyháněli bylinkami od báby kořenářky. Pak přišly firmy s antibiotiky a zdálo se, že je po nemocech a bez úhony. Ano délka života se prodloužila, ale není to bez ztráty kytičky a původci nemocí boj jen tak nevzdávají. I oni jsou součástí přírody a tu porazit není jen tak.
Já vám s tím Bt-toxinem vážně neporadím, ale odborníkům, kteří slibují, že s konečnou platností poručí větru dešti, zásadně nevěřím.
Poukázal jsem na farmaceutický průmysl. Ve zdravotnictví už se bez něj neobejdeme. Je to poměrně snadno zneužitelný spletenec firem, patentových ochran a jiných pravidel, obchodních vztahů, jistě každý nějaké příklady známe. K něčemu takovému směřujeme v oblasti šlechtění rostlin. Já mám trochu strach, co to přinese.
03. 03. 2014 | 11:48

pamětník napsal(a):

gaio,
v 03. 03. 2014 | 10:24 jste se definitivně ztrapnila Vy. Změnil jsem nick proto, aby moje jméno nebylo vláčeno různými vlky a jim podobným zdejším slovním hnojem, nicméně jsem nikdy svou identitu nezapíral, jako to činíte Vy, paní učitelko. Že se nestydíte.
A když už zde perktratujete moje jméno, nemělas byste zapomínat na můj akademický titul. I z toho byste mohla pochopit, že biologii a genetice rozumím o mnoho lépe než Vy.
03. 03. 2014 | 13:19

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Stále vyšších hektarových výnosů lidstvo dosahuje od doby neolitické revoluce, zrovna tak dlouho pěstuje monokultury. Ono totiž setrvávat u pojídání semínek trav nešlo.
Co se týče lidské společnosti, spíše než GMO je třeba se obávat různých politických a vojenských konfliktů, jak nám teď připomněla Ukrajina.
03. 03. 2014 | 13:27

gaia napsal(a):

pamětník

já mám taky titul, možná měkčí, ale zato všeobecňější, tak nevím, proč bych neměla rozumět lidské přirozenosti a základním pudům, mezi které přijímání potravy bezesporu patří.
Ono to jídlo totiž není jen o plnění orgánu biomasou, jak by se mohlo zdát jednostranně zaměřenému majiteli titulu z biochemie.
03. 03. 2014 | 13:45

pamětník napsal(a):

gaia:
Možná, ale o mechanizmech genetické modifikace orqanizmů víte velké kulové. A to je téma našeho sporu, biomaso.
03. 03. 2014 | 13:52

Pavel13 napsal(a):

:pamětník
Jo, najdou se dobré i špatné příklady takové činnosti. Pohled na terasovitá políčka nebo srílanské čajové plantáže je krásný, na vyschlé Aralské jezero už méně.
03. 03. 2014 | 14:30

pamětník napsal(a):

Pavel13:
Ano, souhlasím. Ale to už není o gmo. :)
03. 03. 2014 | 14:36

gaia napsal(a):

pamětník

co, já že vím kulový?

Tak se povyšujte, když vám to udělá dobře.
03. 03. 2014 | 14:39

pamětník napsal(a):

gaia:
O mechanizmu genetické modifikace nevíte téměř nic. To je pouhé konstatování, kterého bych se nedopustil, kdybyste tady nemistrovala ostatní.
03. 03. 2014 | 15:02

gaia napsal(a):

pamětník

je jen otázka úhlu pohledu, kdo tady koho mistruje
03. 03. 2014 | 15:46

Jan Matúšek napsal(a):

Krásná diskuse, dočetl jsem až do konce :-)
03. 03. 2014 | 18:48

pamětník napsal(a):

Obdivuhodné. :)
03. 03. 2014 | 18:56

Leopold Marek napsal(a):

Petice za lepsi svet a cistejsi prostredi pro nas a nase deti:

https://secure.avaaz.org/en/petition/All_executives_bodies_of_all_countries_These_are_mainly_goverments_Complete_ban_of_all_production_of_all_genetical_modif/
04. 03. 2014 | 02:41

Leopold Marek napsal(a):

<a href="https://secure.avaaz.org/en/petiion/All_executives_bodies_of_all_countries_These_are_mainly_goverments_Complete_ban_of_all_production_of_all_genetical_modif"> Petice</a>za lepsi svet a cistejsi prostredi pro nas a nase deti.
04. 03. 2014 | 03:04

Pavel Jan napsal(a):

Překvapilo mne kolik lidí je zastáncem GMO. Otázek je mnoho, odpovědí málo a i ty jsou zmanipulované. A zdejší diskuse? Je to jako když žížaly řeší kvadratickou rovnici. V případě GMO nemusíte být ale odborník, stačí sledovat politiku, byznys a tvorbu legislativy kolem GMO a vyjde Vám, že je rozumné být nedůvěřivý.
04. 03. 2014 | 12:08

Margit napsal(a):

Pro Ondrejsteffi: Pro GMO argument o nižší spotřebě herbicidů najdete snad už jen v propagačních letících Monsanta. To, že si to Monsanto takto přálo a tvrdilo, ale neznamená, že tomu takto je. Stačí si zkusit vyhledávat a těch studií o zýšeném použití najdete desítky:

Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years. Contrary to often-repeated claims that today’s genetically-engineered crops have, and are reducing pesticide use, the spread of glyphosate-resistant weeds in herbicide-resistant weed management systems has brought about substantial increases in the number and volume of herbicides applied.
http://www.enveurope.com/content/24/1/24

(Reuters) - U.S. farmers are using more hazardous pesticides to fight weeds and insects due largely to heavy adoption of genetically modified crop technologies that are sparking a rise of "superweeds" and hard-to-kill insects, according to a newly released study.
http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-usa-study-pesticides-idUSBRE89100X20121002

GMO Crops Mean More Herbicide, Not Less
http://www.forbes.com/sites/bethhoffman/2013/07/02/gmo-crops-mean-more-herbicide-not-less/
05. 03. 2014 | 11:45

pamětník napsal(a):

Pavel Jan:
Nejste odborník, je to poznat. Přesto hodnotíte diskuzi jiných, kteří odborníky jsou.
05. 03. 2014 | 13:11

pamětník napsal(a):

Margit
je vskutku vědátorka, ale falešná. GM kukuřice je odolná proti hmyzu, nikoliv proti plevelům. Takže logicky se zvýšila spotřeba herbicidů a tedy celkově pesticidů, jelikož herbicidů se používá násobně více než insekticidů.
"Results
Herbicide-resistant crop technology has led to a 239 million kilogram (527 million pound) increase in herbicide use in the United States between 1996 and 2011, while Bt crops have reduced insecticide applications by 56 million kilograms (123 million pounds). Overall, pesticide use increased by an estimated 183 million kgs (404 million pounds), or about 7%"
http://www.enveurope.com/content/24/1/24

Co se týče nárůstu rezistence hmyzu odolného proti Bt-toxinu, jde o klasický mechanizmus zvyšování rezistence při masivnějším používání,proti jakémukoliv agens, tedy i chemikálií. To však nic nemění na tom, že pěstování gm kukuřice odolné proti hmyzím škůdcům šetří použití chemických přípravků. See
http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-usa-study-pesticides-idUSBRE89100X20121002
A poslední zdroj od Margity nám říká, že GMO sklizeň znamená víc herbicidů, nikoliv méně. Je to, jako by někdo hlásal, že gmo odolné proti parazitům znamená víc antibiotik, ne méně.
05. 03. 2014 | 13:37

Margit napsal(a):

Pamětník
GM kukuřice je buď ve variantě Bt - tj. vyrábějící si svůj insekticid anebo variantě Roundup ready - tj. odolná vůči herbicidu Roundup.
Sama citacemi prokazuji, že se s vyšším pěstováním GM plodin zvyšuje použití herbicidů a tedy celkově pesticidů. Tj. přesně to, co sám píšete.
Zvyšování rezistence znamená jen potřebu zvyšovat množství použitých chemikálií a používat stále silnější přípravky. Výsledkem je více chemie v životním prostředí a zvyšování ceny GM plodin:
Američtí farmáři přestávají pěstovat geneticky modifikované plodiny a ne z důvodů ideologického odporu k biotechnologickým společnostem. Jednoduše jen proto, že nejsou produktivní a ziskové. Fungují jen prvních pět let. Poté se příroda přizpusobí, červy i plevele se stanou odolnými, stoupá potřeba pesticidů, poškozuje se půda a klesá úrodnost.
Vysetím konvenční ne GM kukuřice může farmář na akr ušetřit asi $81 ročně, tj. rozdíl $81,000 pro farmu o 1.000 akrech. http://bit.ly/FaOdmi
06. 03. 2014 | 07:55

pamětník napsal(a):

Margit:
Možná - stačí oddech, rezistence poklesne až zmizí je možno opět se vrátit ke gm kukuřici. Tak to funguje s atb.
06. 03. 2014 | 22:48

MaTo napsal(a):

Pani magistra by mala predovsetkym prestat uzivat titil PhD., ktory jej nepatri. Škola, ktoru Slimáková "vystudovala" je Clayton College of Natural Health. Tato škola akreditácii nemá. Nemože užívať titul Ph.D.
Clayton College of Natural Health never held educational accreditation from any agency recognized by the U.S. Department of Education or the Council for Higher Education Accreditation.[3] Several state education agencies specifically list Clayton as unaccredited, among them Oregon, Texas, and Maine.[4] Degrees issued by Clayton may not be acceptable to some employers or institutions, and use of degree titles granted by Clayton may be restricted or illegal in some jurisdictions.
05. 05. 2014 | 11:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy