Národní identita - tehdy a dnes

12. 06. 2012 | 12:33
Přečteno 3365 krát
Před více než sto lety hýbaly českomoravskou krajinou vlny rostoucích tužeb české národa. Ve snaze jim dát viditelnou tiskovou platformu založil můj pradědeček Adolf Moravské listy, které v roce 1893 přejmenoval na Lidové noviny. Tyto noviny přežily následná přejmenování naší země, kterých se od té doby konalo už šest.

Dnes už procházíme nejdelší dobou naší svobodné sebevlády v dějinách. Zatím se ale necítíme dobře – ani jeden průzkum nevyvrací naše negativní pocity. Důvody souvisejí nejen s mírou korupce, ale i s absencí směru národa a jeho nejasnou identitou.

Náš národ je dnes stále veden falešnými lidmi, kteří nám sugerují falešné pravdy a představy. Když dnešní prezident tvrdí, že neviditelná ruka trhu vyřeší vše, že svobodná Evropská unie představuje větší hrozbu než komunismus a že si soudci usurpují moc, která patří politikům, a když si většina národa takovéto nesmysly nejen nechá líbit, ale dokonce takového prezidenta podporuje, v jakém stavu pak je takový národ? Když jsme svědky cirkusového spektáklu poslance, kolem kterého se parlament stane obklíčenou policejní pevností jen proto, aby mohl sdělovat nechutné a vykonstruované lži v místnosti, ve které sedí i další obvinění poslanci, v jakém stavu je a může takový národ být?

Jenže prezident i poslanci byli zvoleni z vlastních řad národa samého a svobodného. Svoboda ale není totéž co demokracie – Masaryk nám říkal, že teprve po padesáti letech svobody se Československo stane demokratickou zemí. Pokud naše národní identita úzce souvisí s dosažením úplné demokracie, budeme na to mít dost času, když na druhé straně čelíme neústupnému tlaku celosvětové globalizace, která nás tlačí do mlhavého a většího celku? Proč nám ani jeden prezident či velevážená osoba do dnešního dne neřekli, jak si představují náš stát nebo národ za pět let deset – o dvaceti nemluvme. Jakou tedy můžeme mít jistotu o identitě?

Kde domov můj?
Co to tedy dnes znamená být Čechem? Aktuálně publikované průzkumy ukazují, že naprostá většina spoluobčanů odpovídá na otázku poukazem na sport, vědu a techniku. Méně než polovina se zmíní o demokracii, kultuře, či o společenských hodnotách. Mělo by to být naopak - ty první se dají vyhrát či koupit, ty druhé nikoliv. Jeden ze tří občanů tu už nechce žít. Kde domov můj? Skoro polovina by v případě ohrožení z vnějšku vlast nebránila.

Má tedy smysl bavit se o národní identitě? Nestačilo by pěstování obecně uznaných lidských hodnot pro globalizující svět? Určitě ne.

Přinejmenším proto, že identita jako taková je nezbytná k tomu, aby se člověk cítil zakotven v tom něčem. Takový pocit zakotvení je nezbytný pro vnitřní klid, bez kterého je pěstování otevřenosti k ostatním jen velice těžké. Právě proto je čas znovu začít mluvit o tom, kdo vlastně jsme a co vlastně chceme. Stejně jako kdysi v Lidovkách.

A právě proto Lidové noviny ve spolupráci s časopisem Přítomnost, jehož jsem vydavatelem, realizují v současné době průzkum na toto téma. Cíleně se obracíme na mladou generaci, studenty vysokých a středních škol, se stejnými otázkami jako na čtenáře Lidových novin, respektive serveru Lidovky.cz, kde je elektronický dotazník všem, komu leží otázky vnímání národní identity na srdci, k dispozici.

Článek byl otištěn v Lidových novinách dne 11.6.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Josef K. napsal(a):

Milý doktore, využiji této příležitosti a napíši Vám, že Vaše Lidové noviny překvapují svou krajně nízkou kvalitou. Tak nějak odrážejí stav, ve kterém se nacházely po celou dobu existence s jakousi postnormalizační přidanou hodnotou.
12. 06. 2012 | 12:46

Béda napsal(a):

Lihové noviny? Jedno z nejslabších a velice jednostranných periodik. Snad časem úplně zmizí.

Mluvit o národní identitě v době, kdy "nacionalisté" vyprodali pod cenou a vybrakovali ekonomiku země a udělali z ní nesvéprávný přívěšek ciziny je hodně odvážné. Co má vlastně spojovat občany této země? Společný jazyk stále multikulturnější komunity, ve které vzrůstá podíl cizinců a cizojazyčních občanů? Společné území, které již dílem vlastní cizí kapitál a jež budou v budoucnosti vlastnit stále ve větší míře cizinci? Společná kultura, když stále větší díl kulturních památek se dostává do vlastnictví cizinců? Co mají bránit jako svou vlast, když se postupně stává majetkem cizinců (klíčové podniky, strategická odvětví, voda, suroviny, půda, nemovitosti...) a armáda se stala operetním spolkem profesionálních žoldnéřů určených výlučně pro expediční účely? Navíc když nesplatitelně předlužený stát je cíleně decimován a jeho funkce a služby občanům odcizovány a vzdalovány?

O čem to vlastně pán mluví? Neměla by otázka znít spíš: kam jsme to (my politici) dovedli naši vlast po 22 letech rabování?
12. 06. 2012 | 12:48

český maloměšťák napsal(a):

Na otázku " Co to je češství" je odpověď velmi smutná a aktualně v podstatě téměř vždy lživá.
Správné je se ptát " Co by mělo být češstvím ?".
A z toho pak vycházejme... :)

https://www.youtube.com/watch?v=irAKQ9yqsC0
12. 06. 2012 | 12:49

Čtenář napsal(a):

Připojuji se taky k názoru, že Lidové noviny jsou jednostranné, nízké kvality i nízké morální úrovně po celou dobu jejich trvání. Čte jich jenom malá skupina lidí podobného ražení.
12. 06. 2012 | 13:02

neo napsal(a):

nečtu noviny, průzkumu jsem se zůčastnil. Snad to nedopadne tak katastrofálně, jak by se mohlo zdát. Bédů tu zas tolik není
12. 06. 2012 | 13:11

Béda napsal(a):

neo,

kterého průzkumu?
12. 06. 2012 | 13:14

resl napsal(a):

bohužel, Lidové noviny jsou zcela v zajetí Klausových lidí. Kaiser, Zlámalová, Weiss. Tito prezentují dnes a denně katastofické scénáře, které už měly být dávno uskutečněny. Pracují zcela pod vlivem Klausových a Putinových poradců se záměrem co nejvíce oslabit Evropu. Tu Evropu pak dát na zlatém tácu Putinovi. Tento car si nejdřív obuje špinavé holinky, utře mastnou hubu od boršče a pak rozmlátí každý státeček který se vzepře. Nakonec rozdá chlast, ožralý generálové zavelí a vydají se přes oceán ukrást zbytek.
12. 06. 2012 | 13:17

Xaver napsal(a):

Autor napsal:"Skoro polovina by v případě ohrožení z vnějšku vlast nebránila."
Doufám, že autor přehání. Tak špatné to ještě není. Ale kdyby se zeptal jaké procento je těch, kteří by nechtěli bojovat za naše politiky, tak to by se dopracoval k vysokému číslu.
12. 06. 2012 | 13:18

Sladký napsal(a):

Být Čechem znamená nebýt Moravanem.
Neo, štěstí, že bédové existují. Kdyby se populace sestávala z Neů, byla by to naprostá tragédie, zánik lidské rasy jako myslícího druhu.Už to zde někdo psal- ty jsi BIOT, naprogramovaný biorobot.A hlavně blázen.:o)))
12. 06. 2012 | 13:19

Sladký napsal(a):

Xaver-autor nepřehání.Naopak je optimistický. Řekl bych, žze tuto "vlast" vy v případě ohrožení nebránil téměř nikdo. Samozřejmě, záleželo by na tom, kdo je útočník.
12. 06. 2012 | 13:21

neo napsal(a):

Béda:

toho na těch lidovkách.cz o kterém pan Stránský píše.
12. 06. 2012 | 13:28

neo napsal(a):

Sladký:

naopak milý Sladký. Tragédie to je kvůli pesimistům jako je Béda. Optimisté jako já situaci vylepšují.

jinak samozřejmě nejsem biorobot a už vůbec ne blázen.
12. 06. 2012 | 13:30

Béda napsal(a):

neo,

doufám že otázky byly správně položeny. parafrázuji myšlenku starého indiána: Až pokácíte (prodáte) poslední strom, otrávíte (prodáte) poslední řeku, vylovíte (prodáte) poslední rybu, pak teprv poznáte, že peníze se nedají jíst." A podobně je to i s vlastí. Až ji fakticky pozbydete a zůstane vám pouze nsplatitelný dluh, pak teprv zjistíte, že půtky o vlastenctví jsou k ničemu, protože žádnou vlast již nemáte. Že jste se stal nevolníkem na cizím majetku, nájemcem v cizím domě, že jste cizincem v předtím vlastní zemi. Nacionalistické bytí v prsa a úvahy o obraně vlasti, která již není, byla odstraněna povinná vojenská služba a zůstal pouze komický operetní sbor určený k válkám na cizích teritoriích je v tomto případě tuze úsměvné. Obzvlášť když se nadýmá pestrobarevný páv, který to odcizení způsobil.
12. 06. 2012 | 13:41

neo napsal(a):

Béda:
taky doufám. Vypadalo to že ano. Uvidíme, co z toho vyleze.
mimochodem, povinná vojenská služba a její zrušení - bohulibý čin.
12. 06. 2012 | 13:45

xxx napsal(a):

Z Lidovek/ktere jsem mimochodem po plysaku rad cetl/ se stal v posledni dobe peknej hnuj.
A jedno vim jiste: za Ceskoslovensko bych bojoval rad, za Klausistan ani nahodou!
12. 06. 2012 | 13:50

Béda napsal(a):

neo,

jak se to veme:
1/ nevíte náhodou jaká vojenská služba je ve státě Izrael a kdo jí podléhá?
2/ co myslíte, řeší nějak služba v armádě otázku vlastenectví a přispívá ke schopnosti bránit vlast, zůskat určité dovednosti při obraně vlasti? Jak byste si představoval tu obranu vlasti v praxi? Žeby jako byli povinně odvedeni branci v určitých ročnících
a...? Jak a čím by asi vlast bránili?
3/ co ten přetak na trhu práce? Mladí nenacházejí práci, starým je vzdalován, rsp. znedostupňován důchod a tvoří konkurenci mladým bez praxe na pracovním trhu.

To je jen pár vcelku bezvýznamných otázek spojených s touto problematikou.To hlavní je v příspěvcích výše.
12. 06. 2012 | 13:54

JF napsal(a):

pane autore, asi bych se zeptal samozřejmě řečnicky lidově, kde lépe bude zloděj hulákat ono "Chyťte zloděje" než v úplatných mediích - lidové Lidové noviny jsou toho příkladem.

Anketa alá hlas populi tomu dodají jistě ještě větší lidovost. Co takhle tu demokracii kterou tu hlásate zaštítěn demokratickou modlou tatíčka prakticky předvést v novinách, které nepotřebují PR tohoto druhu. Pilovat, pilovat ... stejně jako tu demokracii předvést i v předvečer RČS - to by bylo PR, co?
12. 06. 2012 | 14:21

neo napsal(a):

Béda:
1) ne nevím, nezajímám se o izrael ani o vojenskou službu. Jsem rád, že to zrušili než jsem byl poslán do karáren.

2) nevím, možná. Dobrovolně bych na vojnu nešel a bránit vlast taky ne.

3) co má přetlak společného s vlastenectvím? Jinak mluvte za konkrétní mladé. Není pravda, že by nenacházeli práci všichni.
12. 06. 2012 | 14:25

Realista napsal(a):

Myslím si, že zrovna na Českou republiku se přesně hodí Trockého citát z "Války a internacionály". "Celý svět se stal jednou velkou dílnou, jehož části jsou vzájemně nerozdílně propojeny... národ musí dále fungovat jako kulturní,ideologický a psychologický fakt, i když jeho ekonomický základ mu byl vytažen z pod nouhou..."
Dále bych poznamenal, že zrovna za vlády toho největšího národovce z Hradu, došlo největšímu přesunu majetku do zahraničních rukou. A jeho věrný druh Zeman to završil.
12. 06. 2012 | 14:33

Kvakin napsal(a):

Dvě věci:
1) Tak - ve své době - významný exponent Věcí veřejných, jako jste Vy, autore, by se nyní neměl ošklíbat nad odsouzenými poslanci guruem jménem Bonabárta a expředsedou strany Škárkou ...
2) Lidové noviny byly za první republiky považovány za tiskovinu inteligence. Dneska ji lze považovat jen za neinteligentní přívažek k zbulvarizované Mladé frontě Dnes, který přežívá jen díky jakémusi obskurnímu slibu s německého vydavatele, že ještě nějakou dobu Lidovky nestáhne z koloběhu.
12. 06. 2012 | 14:38

Mac napsal(a):

neoušku, komsomolče, koukám, že ty skutečně nevíš vůbec nic.

Když už jsi tenhlecten finanční analytik - znáš aspoň takové ty podivné papíry, které se jmenují - tuším - rozvaha a výsledovka?

I když ty asi odpovíš, že je neznáš, protože je ke své práci nepotřebuješ, viď?

Pánbu zaplať za inteligentní pesimisty Bédi, kteří se snaží přemýšlet o světě kolem nás.

Na rozdíl od papouškujících rádoby optimistických vlastenců Neů, kteří čas od času poskočí na náměstí řvouce "kdo neskáče, není Čech", čímž jejich vlastenectví končí.

Když už bys nešel bránit "vlast", šel bys bránit alespoň svou milovanou rudou Spartu?
12. 06. 2012 | 16:03

ghándí napsal(a):

já považuju EU za větší hrozbu pro český národ než komunismus. to řekl klaus dobře, teda pokud to řekl, protože nic takového jsem od klause ještě neslyšel. ale pokud to opravdu řekl tak s ním souhlasím.
12. 06. 2012 | 16:03

neo napsal(a):

Mac:

myslim, že tvůj příspěvek plný urážek je úplně zbytečný a navíc nereaguje ani na jedno z diskutovaných témat. Máš pouze potřebu si kopnout.

Rozvaha a výsledovka se vyučovala v předmětu zvaném účetnictví, takže ano, vím co to je, ačkoli ji ke své práci nepotřebuji. Nejsem účetní.

Nejsem vlastenec. jak pravil klasik, Vlastenectví je mizernou ctností. Vlast bych bránit nešel, nemám důvod a jsem alergickej na zelený mozky.
12. 06. 2012 | 16:11

Sylva Šauerová napsal(a):

Autorovi : Pane doktore, cvičně jsem se zapojila do průzkumu, skvěle sestavený, blahopřeji. Možná by bylo dobré - pro případné zájemce - přihodit odkaz, na webu lidovky.cz se totiž - pokud se správně dívám - nenachází.
http://m.lidovky.cz/veda/clanek.A120606_145742_ln_veda_hm.iln
12. 06. 2012 | 16:26

Vlado napsal(a):

Národní identita v době národního obrození, v době první republiky - zrození Československa v době Protektorátu, v dobách
poválečného budování a v době globální nadvlády kapitálu vždy byla a je významná pro pocit sounáležitosti se svým národem ale vždy v jiné intensitě. Právě postoj hlavy státu v současnosti
tedy V.Klause, který podával za velmi okázalých oslav přihlášku do EÚ se jeví pro národ jako nejednoznačný krok. I ta reklama
před referendem, kdy významné osobnosti národa vhazovali kostky cukru do hrnččku s kávou. Nebylo to snad předvídavé ztvárnění
dnešního postoje pana presidenta?
Vždyť jak to vypadá Německo, Francie a Anglie se nakonec dohodnou na politické únii a význam malých států se již započal
v té EÚ rozpouštět.
Význam našich vládních politiků, kteří jsou v postavení k Bruselu
jako "královští šašci" v čele s tím "královským poradcem" se jistě V.Klausovi nelíbi. Ale dali alespoň národu referendem vybrat. To při roztržení Československa našim národům nedopřáli.
Pak se najdou lékaři, kteří mají starost jak je to s našim národním cítěním. Tak co mu občan v době kdy je v národě 700tis, nezaměstaných má odpovědět, když má hlavně existenční problémy
a jeho představitelé před jeho očima stále ten stát rozkrádají.
12. 06. 2012 | 16:29

Vlado napsal(a):

Národní identita v době národního obrození, v době první republiky - zrození Československa v době Protektorátu, v dobách
poválečného budování a v době globální nadvlády kapitálu vždy byla a je významná pro pocit sounáležitosti se svým národem ale vždy v jiné intensitě. Právě postoj hlavy státu v současnosti
tedy V.Klause, který podával za velmi okázalých oslav přihlášku do EÚ se jeví pro národ jako nejednoznačný krok. I ta reklama
před referendem, kdy významné osobnosti národa vhazovali kostky cukru do hrnččku s kávou. Nebylo to snad předvídavé ztvárnění
dnešního postoje pana presidenta?
Vždyť jak to vypadá Německo, Francie a Anglie se nakonec dohodnou na politické únii a význam malých států se již započal
v té EÚ rozpouštět.
Význam našich vládních politiků, kteří jsou v postavení k Bruselu
jako "královští šašci" v čele s tím "královským poradcem" se jistě V.Klausovi nelíbi. Ale dali alespoň národu referendem vybrat. To při roztržení Československa našim národům nedopřáli.
Pak se najdou lékaři, kteří mají starost jak je to s našim národním cítěním. Tak co mu občan v době kdy je v národě 700tis, nezaměstaných má odpovědět, když má hlavně existenční problémy
a jeho představitelé před jeho očima stále ten stát rozkrádají.
12. 06. 2012 | 16:31

marxík napsal(a):

Já bych bránil jenom ČSSR. Ostatně jsem na to i přísahal.
A jak jste na tom vy?
12. 06. 2012 | 16:36

Sylva Šauerová napsal(a):

Oprava : Nachází (jak je zřejmé z odkazu), leč patřičně zakuklen. S omluvou ...
12. 06. 2012 | 16:43

marxík napsal(a):

Stydíte se. To je dobré znamení. Aspoň že tak.
12. 06. 2012 | 17:04

mik napsal(a):

Nacionalismus a nejaka prehnana hrdost je vzdy extremismus a extremismus je nebezpecny a skodlivy a cim se ma dnes v CR obcan chlubit ? a byt hrady ? snad na to ze po roce nekdo preda za prezidenta pero kdyz on sam toho neni schopen ? nebo snad na to jak vydiral celou EU kdyz nechtel podepsat LS i kdyz to vlada schvalila a tim jasne prekracoval pravomoci a porusoval ustavu a porusuje a balancuje nadale kdo vlastne rozhodl o tom ze se nepodepise fiskalni dohoda ? to vsech 25 statu jsou blbci ? proc Slovensko ma euro prezidenta si voli uz davno sami nehazeji sostavne Bruselu klacky pod nohy a ani ty viza do Kanady nemaji to na Slovensku cikani neziji ? Ono se k tomu hodi jedno porekadlo kdo chce s vlky zit musi s nimi vyt a kdyz nechce prosim at tahne treba jako autonomni republika Ruska ..ani byvale Ceskoslovensko nemohlo v roce 68 ziskat neutralitu a to tehdy fandil zapad a nektere podniky mely dost dobre renome a prosperitu ..dneska Svycari omezuji pracovni povoleni o kanadskych vizech se mlci a o nejakem renome podniku nemuze byt rec,, dnes je CR vnimana zvenci jak nespolehlivy stat kde se zakony nedodrzuji kde vladne dzungle korupce intriky a zacina to na Hrade a tahne se to dolu,,v jakem zapadnim state by mohl politik nebo lobista v podnapilem stavu srazit zenu utect od nehody a pak odejit s ridicakem v kapse zadnim vchodem a jet na jachtu ? v jakem state by mohl sefovat ministerstvu ministr co vyplati na precasech kvuli nefungujicimu systemu 52 milionu a tvrdi jak usetri a co jsou to verejne prospesne prace zadarmo ? a co je to chozeni se hlasit na postu ? Tomu chce nekdo v CR rikat demokracie,,? ale lidem to zjevne nevadi mozna ze nekteri i vzpominaji jak napakovali nachystanym materialem s prace v patek jeste v pracovni dobe skodulu a vyrazili na chalapu aby se vraceli v nedeli na serial v televizi a pak v pondeli sli k doktorovi nebi se do prace vyspat ..jiste ne vsichni,,,ale v 89 hodne z tech co meli byt od politiky odstaveni jen rychle pretocilo kabaty naruby a jelo se dal....proto je dnes CR tam kde je ne v demokracii ale v divokem kapitalismu kde ti chudi a obycejni jsou jen otroci co maji drzet hubu... dokud budou moct hlasovat prebehlici dokud bude dvoji metr na podvody a trestnou cinnost dokud se na kazdy novy zakon bude uz dopredu vedet kde ma slabiny a jak ho lze obejit do te doby bude pak CR prohravat jednu mezinarodni arbitraz za druhou a z vnejsku chapana jako nespolehliva vychodni zeme Proc by EU mela davat CR nejake dotace ? Kdo vlastne rozhodl o tom ze CR nepodepise fiskalni dohodu ? To je vsech 25 statu blbych a jen cesi jsou mistri sveta ? jak to dokazali ve Wroclawi s Ruskem 1:4 ? Taky plno reci za penize danovych poplatniku pompezni vlaky pivo teklo proudem ,,,a pak blamaz stejne jak v te politice,,,ne dnes se clovek ktery zije a pracuje v EU musi za ceske obcanstvi stydet a moc se s nim nechlubi,,,a branit CR ? osobne bych nebranil zadny stat ale takove veci se daji posuzovat az pri konkretni situaci ale ve vetsine zemi je dnes profesionalni armada a kdo chce muze se do ni prihlasit a kdyz uz vzpomeneme historii tak Ceskoslovensko se nebranilo ani proti Nemcum ani proti vstupu vojsk Warsavske smlouvy a Palacha za hrdinu nepovazuju a nejaky odboj s Masiny uz vubec ne
12. 06. 2012 | 17:18

Mac napsal(a):

neoušku, komsomolče, ty bys tu vojnu potřeboval, jak vepř drbání....

a teď zcela vážně, opravdu mne to zajímá:

když ke své práci nepotřebuješ finanční výkazy, pojem ISO ti nic neříká - pověz, jak tu finanční analýzu provádíš? Vyleštíš erární křišťálovou kouli? Jsi asi první fin. an. na světě, kterej nepotřebuje ke své práci balance sheet :-)))
12. 06. 2012 | 17:23

Belenus napsal(a):

"Náš národ je dnes stále veden falešnými lidmi, kteří nám sugerují falešné pravdy a představy."
Nutno dodat, že náš národ se stále nechá vést falešnými lidmi.... Ono totiž jsou na všechno potřeba dva. Jeden kdo krade, a druhý, který se okrást nechá. Nebo jeden co rozpozná situaci a zneužije ji a druhý, co situaci není schopen pochopit a je zneužit? Prostě jeden vychytralý a druhý blbý. Jinak to nefunguje.
Je pravdou, že český národ nemá elitu. Odkud by ji vzal? České elity byly od okupace nacisty do nedávna systematicky likvidovány. Roky 1945-1948 nevyjímaje. Pseudoelita jako Klaus či Paroubek jsou celému světu k smíchu. Lidé co poslední dobou rychle zbohatli mají bohynižel sklony si mnohdy ne přímo legálně nabytých peněz nevážit a neumějí s nimi adkvátně nakládat. Celkově v české společnosti vládne něco co bych nazval finanční negramotnost. Důkazem toho jsou výrazy jako "být za vodou, být vysmátý,... " ve smyslu být bohatý. V jiných zemích lidé vědí, že být bohatý znamená mít zodpovědnost a starosti. Čím více peněz, tím více starostí a zodpovědnosti.
Jsem přesvědčen, že čeští politici moc nekradou (max. v řádu pana Ratha), ale čeští poitici, krom své odborné nespůsobilosti a nebo právě pro ni, jednají se svěřenými penězi bezstarostně a nezodpovědně.
Zlepšení situace se dostaví teprve až se vytvoří v Čechách elita, která si své peníze a postavení vydře tvrdou prací a svého bohatsví si bude vážit. Takoví lidé jsou většinou i kulturně na výši, takž bude líp. Můj optimismus pramení z vlastní zkušenosti, kdy potkávám stále víc lidí, kteří jsou docela bohatí a přitom si jich mohu vážit.
Národní identita přímo souvisí s tím, jestli si lidí ve svém oklí můžeme vážit. Jestli si můžeme vážit svých představitelů a v neposlední řadě, jestli si jsme schopni vážit sami sebe.
Skutečnost je, že si nemohu vážit ani "falešných vůdců", ani si nemohu vážit lidí, kteří se "falešnými vůdci" nechají vést.
12. 06. 2012 | 17:34

sedlak napsal(a):

no, ať to nazveme jak to nazveme, lidi jsou hlavně nasr.... a to na domácí vlastní politiky, sem tam námi zmítá a manipuluje i nějaký průzkum, ale kdo tomu věří, že není upraven? To je problém této doby, kdo komu věří? Věří lidé svým voleným zástupcům?
12. 06. 2012 | 17:45

resl napsal(a):

Mik 17:18,
je to tak, jak píšete. Snad se za pár let staneme civilizovanější. Lidi tu byli zavření, jako zvěř v kleci.
12. 06. 2012 | 17:53

sedlak napsal(a):

http://www.nasipolitici.cz/cs/manazeri-politiky
12. 06. 2012 | 18:21

jih napsal(a):

V soucasnosti trpime tim ze jeste nebyla radne ustanovena korupcni identita. Drive byl kazdy srozumen s tim ze musel korumpovat kde koho. Remeslnika, urednika, lekare a vse bylo OK. Ted nam to tu zase zaneradila velka korupce na kterou bezny obcan nedosahne. Tim se spousta lidi prirozene citi jako spravedlivi ve svete plnem spatnosti. Cele tema se tim zpolitizovalo, protoze novinari a politici dobre vycitili svoje moznosti lovit dusicky.
12. 06. 2012 | 18:24

Občan napsal(a):

Národní identita?
Což o to, já s ní problém věru nemám.
A tak mne napadlo - umíte si někdo z vás představit, co by se strhlo za řev, kdyby Česká republika uspořádala stejnou velkotrachtaci, jako minulý týden Velká Británie k výročí korunova Alžběty II., k např. výročí korunovace Karla IV. nebo Jiřího z Poděbrad? Nebo za pár let, v r. 2018, ke stému výročí vyhlášení republiky?

To by bylo výmetků od národobijců, to by byl jekot o nacionalismu a šovinismu!
Zatímco Britové slavili bez ohledu na náboženství a barvu pleti, u nás brzy bude o strach vyvěsit na 28. října státní vlajku. A "český" tisk samozřejmě neopomenul na britské oslavy alespoň trochu plivnout.

Kde by se asi tak vzala "národní identita" tam, kde je vlastenec okamžitě osočen ze sympatií ke komunismu, neonacismu nebo alespoň za nacionalistu a za "vlastence" jsou vnucováni ti, kdo lezou do otvůrku sudeťákům, horují pro vrahy a teroristy a svou zemi přivedli za 20 let k morálnímu, národnímu i ekonomickému úpadku?!
12. 06. 2012 | 18:25

neo napsal(a):

Mac:

to se samozřejmě mýlíš.Je nás zde analytiků hodně , takže nemohu být jediný. A už jsem ti několikrát popsal velmi detailně, co dělám. Není moje vina, že to nedokážeš pochopit.

Jo a vojnu nepotřebuji. Je to jen bolševickej přežitek a ukradený rok života.
12. 06. 2012 | 19:08

JF napsal(a):

Sylva Šauerová: ad anketa - ankety podobného druhu mohou sklouznout pouze k populismu - do veřejného diskurzu nepatří - veřejný prostor má být obsazen zřetelnými postavami nikoliv lépe či hůře provedenou statistikou, pod kterou si ohledně lze představit cokoliv. to co chybí je právě občanská společnost. Pan doktor ji zde šikovně nahrazuje voxem populi alá akce TV nova - tady máte kadibutku kde se můžete ... vypovídat. To je demokracie???

Anketa jakákoliv je přeci jen nástroj k manipulaci jak otázkami, tak odpověďmi, tak zpracováním, tak interpretací - proto je vhodný právě pro Lidovky. Lidovky mi příjdou jako ještě větší odpad než MF Heute.

Pro mne je jen otázkou zda pan doktor toto prosazuje vědomě či nevědomě či instiktem manipulátora s veřejným míněním - tedy veřejným prostorem.
12. 06. 2012 | 19:15

Zacheus napsal(a):

" Přinejmenším proto, že identita jako taková je nezbytná k tomu, aby se člověk cítil zakotven v tom něčem. Takový pocit zakotvení je nezbytný pro vnitřní klid, bez kterého je pěstování otevřenosti k ostatním jen velice těžké ", píše autor blogu.

A co pak, pane doktore, říkáte na skutečnost, že například ve Švédsku se již stalo, že když přišel čerstvý prvnáček do třídy, tak ani jeden ze spolužáků nemluvil jeho rodnou řečí? A co říkáte na výrok islámského radikála, který před pár dny doporučil původním obyvatelům Belgie ( jichž si podle svých slov jako muslim neváží), aby pokud možno vypadli ze své země?

Neměly by za slovním přiznáním neudržitelnostvi koncepce multikulturní společnosti v dnešním pojetí ( viz též vyjádření dnešní německé kancléřky, nebo bývalého francouzského prezidenta) následovat také reálné velmi důrazné činy směřující k obraně původní kulturní identity Evropy a jednotlivých evropských zemí?
12. 06. 2012 | 19:17

Josef K. napsal(a):

Přítomnost zase tak blbé čtení není.
12. 06. 2012 | 20:00

Béda napsal(a):

Jenom taková nepodstatná otázka. Koho zájmy hájí česká armáda v Afghánistánu? Koho zájmy hájila v Iráku? Platí to český státm, tedy český lid ze svých daní. Co to má společného s českými zájmy, natožpak s českou obranou, neřkuli s českým vlastenectvím?
12. 06. 2012 | 20:03

Josef K. napsal(a):

Národní identita je kulturní zakotvení, nikoliv politické. Pokud se čachruje s kulturními kořeny, pak se není co divit, že se nelze ani dohodnout o čem národní identita je, resp. jaké jsou její tuzemské základy. Navíc je težké být vlastnecem, pokud, navzdory všemu, básněním o pravoslaví a hledáním vzorů tam, kde historicky nejsou a nebyly a popíráním všeho, čím naopak byly.
12. 06. 2012 | 20:21

Josef K. napsal(a):

Béda. Blbá otázka. Čí zájmy hájil Jan Lucemburský u Kreščatiku, Karel IV. v severoitalských městech, nebo Přemysl Otakar II. taženími k západním sousedům?
Jinak, samozřejmě, zdá se, že českou tradicí jsou nepevné a nerealisticky pojaté aliance, jak to dopadlo konče Mnichovem a Moskvou v srpnu 68 je zřejmé. Zvláště pokud je česká armáda vyzbrojena jako švýcarská domobrana alpské vesnice, např. ve srovnání s polovičním Finskem.
Vlastenectví jako odpor ke všemu cizímu se proměňuje v agresivní xenofobii, soiučástí vlasteneckých pocitů může být, dnes v Česko těžko, i hrdost na schopnost spolupráce s jinými či pomoci jiným a vděku za pomoc jiných. Ale to je vlastnecům, kteří se právě zalisovávají do plechovky, těžko vysvětlitelné.
12. 06. 2012 | 20:29

Občan napsal(a):

To Josef K.:

Pépi,
udělaj si decánko ordnung ve své hluboké neznalosti historie.
Honza Lucemburků v Kyjevě na Kresčatiku fakt neválčil.
12. 06. 2012 | 20:35

guo napsal(a):

Euforie národa roku 1989 -máme-li tak právo označit náladu té části národa(pravdoláskařů),jež tehdy přišla vyjádřit na Václavák podporu V.Havlovi-probíhala za jiné mezinárodní atmosféry -pádu železné opony s předzvěsti našeho vstupu do EU a NATO. Za rozpadu RVHP,SSSR i Varšavské smlouvy.Pravda tehdejší angloamerická politika -thatcherismus s reaganismem prosákla svým ostrým antikomunismem i sem.Francouzský president F.Mitterand s německým kancléřem H.Kohlem představovali evropskou politickou toleranci dobré kvality,vzešli spíše oba spolu se zavražděným roku 1986 švédským premiérem Olofem Palmem spíše z respektu k Brežněvovské "koexistenci socialismu a kapitalismu" mezinárodně.Kohl pak přešel k přátelství s Borisem Jelcinem,který nahradil Michala Gorbačova v Rusku málo přijatelného právě pro jeho diplomatický konkordát s Thatcherovou a Reaganem,který mu přinesl i Nobelovu cenu.
Dnes je v Čechách "blbá nálada",kterou hlásal již dříve jako rostoucí fenomén V.Havel.Ovšem mezinárodní ,hlavně evropsko-ruská situace se oproti roku 1989 posunula výrazně doleva:
V Rusku kde již neokomunisté nedávno ve volbách získali polovinu hlasů co Putin a jsou druhou nejsilnější stranou,jejíž předseda každoročně vydá knižně svou sbírku nových vtipů.V EU-parlamentu-doleva-kde se stal předsedou parlamentu relativně mladý německý sociální demokrat,používající oslovení "soudruzi"-v němčině. Nakonec nyní ve Francii s velkým úspěchem i v parlamentních volbách po presidentských-president socialista Hollande,slibující progresívní daň až 80%.Nahrazující tak slib z předposledních tehdy prohraných presidentských voleb socialistické kandidátky-ženy socialistky,matkyčtyřdětí- zavést minimální plat v Francii na úrovni zhruba desetinásobku českého průměrného platu.
Atmosféru doplňují Obama v USA a portugalský socialista Barroso,vedoucí činitel EU.Většinou jsou oba chápáni jako dost pokrokoví.
Portugalští a španělští socialisté pamatují dlouhé neblahé časy fašistických diktátorů Salazara a Franco,tedy jsou pojistkou proti okrajově narůstajícímu evropskému fašismu nebo extrémismu:Ibsenovské tragédii mladých socialistů v Norsku rukou podnikatele,sociálního darwinisty-prý i sionisty, v Řecku-volebním ziskem naposled snad až něco jako 6 nebo spíše 8% fašistů a v Litvě-pochodem bývalých litevských SS.
U zemí,jako Řecko a Litva,které si tolik vždy zakládají na svých demokratických tradicích to i překvapuje.Ukrajina a ČR-procesy s Rathem a Tymošenkovou,krom výrazné protivládní demonstrace 21.4.zde. Věznění Tymošenkové probíhá za četných mezinárodních protestů,nevyjímaje některé přední státníky.Rusko zasáhla vlna pokut velké výše a bezprostředně u demonstrací zatčení v počtech dvou tisíců lidí po protiPutinovských demonstracích,přestože Putin byl relativně vůči Jelcinovi úspěšný ekonom.Jeho strana ztratila velmi mnoho hlasů,ale je těsně nadpoloviční.
Tedy národní identita po dvaceti létech se nalézá v evropské atmosféře,která je více nalevo nyní.Tomu se musí,třeba i podvědomě,přizpůsobit nálada.
V 19.století to bylo velmi podobné politicky-co se uvedených evropských socialistů týče.
12. 06. 2012 | 20:36

Béda napsal(a):

Josef K.,

blbá jak pro koho. Uvedené země nemají hranice ani s ČR ani s EU. Nenapadly ČR ani žádnou zemi EU. Neusilují o expanzi do nich. Jejich občané na rozdíl od jiných muslimských zemí i jejich kapitál jsou v ČR a v EU zastoupeny minimálně.

11/9 vypadá jako kolosální podvod a útok na Afghánistán jako dlouho připravovaná konspirace. Navíc legitimní západem uznaná vláda Talibánu navrhla k americkému ultimátu že UbL vydá do Pákistánu, pakliže USA jasně prokáží podíl UbL, potažmo Al Káida na 11/9. Útok na Irák byl podvodem v přímém přenosu.

Takže ještě jednou, co ty dvě prohrané války mají s ČR, jeími zájmy, obranyschopností, potažmo vlastenectvím? proč to platí český daňový poplatník? Proč ČR z Afghánistánu neodtáhne podobně jako jiné členské země NATO?
12. 06. 2012 | 20:40

Béda napsal(a):

Josef K,

pro vaši informaci. Na Outsidermedia jsem napsal článek na téma "Vlastenectví a vlastizrada". Račte si posloužit. Třeba v něm najdete inspiraci.
12. 06. 2012 | 20:53

marxík napsal(a):

Bédo,
ptejte se sebe. Nebo jste snad volil komunisty, kteří byli jediní jednoznačně proti?
12. 06. 2012 | 20:53

Béda napsal(a):

marxík,

prozatím ne, ale třeba to příště napravím.
12. 06. 2012 | 20:57

marxík napsal(a):

Bédo
Na správnou věc není nikdy pozdě, říkávala moje babička.
12. 06. 2012 | 21:07

Arnie napsal(a):

Zajímavé, stalo se z toho referendum o kvalitě Lidových novin.
Takže se přidávám, odřekl jsem je po více než 40 letech soustavného předplatného (Lidové noviny/Listy a pod. jak se v průběhu času a různých pronásledování za totality měnil jejich název). Byly to vždy noviny sympatické, s vlastním svobodným názorem a odvahou.
Ty dnešní LN se už bohužel číst nedají, na to by musel mít člověk denně svatou trpělivost - a proč by to dělal a ještě tyto, člověku dnes nesympatické noviny a zejména jejich redaktory v čele s panem Kaiserem, podporoval.
Takže, pane Stránský, pradědeček by se asi divil, jaké to konce - a to v době, kdy by tyto noviny v rámci své tradice a dnešních možností, mohly být špičkou novinařny.
12. 06. 2012 | 21:43

Josef K. napsal(a):

Béda. No, to je docela zvláštní pohled, jakobychom ani nežili v 21.století. Nemám na mysli jen schopnost být za pár desítek minut či hodin nad jinou částí světa, či uložit si peníze a ovlivňovat jimi jakoukoliv politickou garnituru na světě. Nebo například vydělávat šířením drog... nebo třeba destabilizovat velká teritoria... Vaše úvaha snad patří kamsi před paroplavbu. Myslím, že příkladů, jak malé území je schopné destabilizovat situaci kdekoliv na světě je tolik, že si na ně vzpomenete i Vy. Zvláštní však je, že jste nějak vynechal ruský imperialismus, např. jeho podíl na dnešní Syrii atp. Ruské útočné rakety, které ohrožují i Vás, minimálně onoím mysticikým stavem ruské duše, kdy nikdy nevíte , co udělá. Či čínksé pokusy o hegemonii na jihozápadě.
Jistě, ty války slouží i k vývoji technologií a následné vojenské převaze Západu. On se vždy někdo objeví, např. nějaký Miloževič či Tudjman, komu se zachce válčit. Jak se budete bránit? Krátkozraké. A neb\ybrat si kvalitní spojence je slewpota.
12. 06. 2012 | 23:01

prorok napsal(a):

Marne premyslim, proc jsou vsichni ti nasi krajanci, komedianti, novinari, disidenti vubec vsichni, kteri dleli v zahranici, pricinou takoveho mravniho upadku teto zeme. Nemeli oni byt vlastne tou zivotodarnou mizou novych poznatku, jak tomu byvalo odjakziva, ktera se rozproudi po nasich recistich a zemi pozvdvihne k novemu rozkvetu po letech izolace? Misto toho dopomohli, aby se k nam do bezbranneho ovcince nahrnuli vlci? A vselike domaci jedovate byli a plevel zavlazili tak vydatne, ze ten prorostl celou spolecnosti a zadusil nase uslechtile byliny. Nabizi se otazka: Co kdyz mel ten Husak pravdu? Co kdyz jsme meli opravdu nejlepsi "socialne zriadenie, ake vo svete nieje vidno" jak rikal pri sve abdikaci? A ta otrepana svetova demokracie je ve skutecnosti mnohem zkazenejsi zumpa, nez jakou nas za dobre hlidanou hranici kdysi strasili stari komuniste?
12. 06. 2012 | 23:20

Jan Vaculík napsal(a):

Výborně, hoši,
uprostřed blahobytu, jaký naše země nezažila 600 let,
a uprostřed bezbřehé svobody, v níž jsme před 30-40 lety vůbec nevěřili, že by mohla nastat, a v takovéto míře jsme si ji ani nedovedli představit,
předháníte se tady v naříkání, jak strašně se všecko zkazilo a jak se máme zle. Kdyby člověk nevěděl, oč kráčí, tak by si musel myslet, že snad zabrousil do debaty pronásledovaných mnichů z Tibetu, nebo ubohých Mexičanů.
Svérázná duševní úchylka...
13. 06. 2012 | 00:21

Skogen napsal(a):

J. Vaculík

svoboda slepic na dvorku. Bez faktické síly a vůle vydat se všanc není faktické svobody, jen propůjčený kurník. Máme 3/4 produktivitu a 1/3 příjmy, zatímco se hospodářsky propadáme. Nikdy vás nenapadlo, kam se to saldo poděje a komu slouží? Tak jen hrdě služte dál, zasloužíte pochvalu.
13. 06. 2012 | 00:49

Béda napsal(a):

Jozef K.

vidím, že užívíte osvědčenou diskusní metodu. Na konkrétní otázku "odpověď" širokým "úkrokem stranou", t.j. vy se ptejte na co chcete a my vám "odpovíme" pojednáním o něčem zcela jiném.

Btw: co to co jste povyprávěl má společného s mou otázkou, tedy s válkama pod falešnou záminkou v Afghánistánu a Iráku a účastí ČR v nich?
13. 06. 2012 | 04:38

skeptický napsal(a):

To,že by polovina lidí tady "naše" zájmy třeba v Iránu nebránila je fakt.Troufám si dokonce tvrdit 100%.Krom vlajkonošů,kteří by vlast stejně neopustili.

U nás doma zase nebude čím,o to se vládnoucí elity prozíravě postaraly.
13. 06. 2012 | 07:02

derby napsal(a):

Koncem 19.století byla Evropa ve verbálně v přímém protikladu konce 18.století:zatímco v 17.-18.století se o těch,kteří tvořili největší počet obyvatel používalo literárně zhusta slova "podaní" Jeho Veličenstva-monarchy -v duchu monarchií,v 19.století-století úsilí o vznik republik po vzoru Francie-se podaný suploval slovem "lid". Částečně pro neorganizovaný i organizovaný lid.Lid byl v 19.století organizován podle více principů,podle toho o jaký lid ,s jakými zájmy a postavením se jednalo tehdy : Především lidové spolky všeho druhu-na základě právě dosažených práv sdružování,projevu a všeobecného hlasovacího práva-zejména po revoluci 1848 v německy mluvících zemích .S vlasteneckým zabarvením a silnou účastí v nich živnostníků v Německu- Buršácké spolky.Lidové strany politické -pro nejširší sociální vrstvy věřících-politické organizace katolické církve. Od začátku 19.století lidovým živlem a hnutí pronikaly ideje socialismu,založené nejprve aristokraty Anglie a Francie-k výchově lidu ve smyslu efektivního samostatného hospodaření. Později sociálně demokratické strany založené v Německu a Čechách spolu s radikálně-demokratickým hnutím komunardů ve Francii.Kolem roku 1871 se udál rozštěp těchto lidových hnutí v Evropě do silně odlišných podob,v případě Bismarckových socialistů parlamentních a francouzských komunardů-dokonce se vzájemně vraždících po německé intervenci.Sociální hnutí rozkolem nabývaly i nacionální ráz.V Anglii se v podmínkách liberalismu pěstovalo hlavně silné odborářské hnutí,v Rusku v souvislosti s atentáty na cara-narodnictví.
Koncem 19.století socialisté všech druhů v Evropě se orientovalo především na dělníky velkofabrik jako lid,z hlediska jejich počtu ve volbách.Tomu zůstal v první polovině 20.století věren i Winston Churchill v Anglii,volený v dělnických obvodech, i T.G.Masaryk se svou stranou realistickou za Rakouska-Uherska navštěvující schůze dělníků.Teorie K.Marxe-tomu dalo název "dělnická třída" a autoritativní filosofii předních parlamentních socialistů evropských zemí.
V letech 1920 -1930 se ale jednota evropských socialistů viditelně rozpadla do 2 hlavních táborů-tábora evropského socialismu druhé a dvaapůlté (vnuka K.Marxe francouze -poslance-Longueta) Internacinály a sovětského socialismu Kominternovského-Stalinova.Těleso socialistů se mělo otáčet podle dvou různých os,ale to bylo málo-přidružily se dvě další osy -nacionálního socialismu,Hitlerova a Mussoliniho,zdůrazňující svůj národní charakter.V protikladu k internacionálnímu-prvých dvou os.Tedy od 1.sv.války-kdy se v monarchiích nacházel 1-osý socialismus Marxův k 2.sv.válce, kdy se v republikách Evropy nacházel 4-osý socialismus evropsko-ruský. Po 2.sv.válce založena ještě 3.internacionála socialistů a roku 1943 zrušena Kominterna Stalinem.
Nezapomeňme ale i na další vlivné lidové organizace jako tělovýchovná jednota Sokol založená zde Tyršem okolo roku 1880.Zmizelým záhadně navždy v Alpách.Český němec a český vlastenec Tyrš.Nezapomeňme na silné lidové tradice Moravy-Cyrilo-Metodějské poutě a české Svatováclavské.Lidové knihony a školy.Podpůrné spolky svépomoci,družstva atd.Družstva jako bylo Dubčekovo Interhelpo,utečenců za prací do SSSR v třicátých létech velké krize 20.století.Podobně komunistům -manželům Švermovým.Touto cestou chtěl roku 1925 jít i lidovec Himmler v Německu krátce před vstupem do NSDAP.
A řadu jiných lidových proudů vzpomeňme.
Rusko šlo nejprve cestou Leninovou,kdy se snažilo utlumit revisionismus 2.internacionály a překonat u dělnictva jeho výhradně tradiční odborářské cítění.Tehdejší slovanští profesoři z Ruska a Jugoslavie universit USA a Západu vyjadřovali obavy,že Leninův imperativ lidu učit se vyspělé vědě,technice a kultuře západních demokracií stále dál-povede v důsledcích jedině ke germanizaci Slovanstva a jeho zotročení v budoucnosti.Nejsou raději připomínáni,krom spec. stránek dnešního Internetu-encyklopedicky. Stalin navázal politikou jedné strany s Nepovským tržním hospodářstvím (1924) a četnými politickými procesy do vlastních řad socialistů později,v třicátých létech počínaje zastřelením neznámo kým vedoucího leningradských komunistů Sergeje Kirova.
13. 06. 2012 | 07:20

deby napsal(a):

To,že dnes jsou nejsilnější parlamentní frakcí parlamentu EU -lidovci s výrazným řečníkem -anglickým Faragem,je výsledkem toho,že socialismus nebyl chápán nikdy jednotně a fakticky existoval rozštěpen do tří proudů-parlamentního,dělnického a nakonec-všelidového-nejširších lidových vrstev všeho druhu.Ten poslední Marx už chápal nikoliv jako socialismus,ale jako komunismus.Druhé stádium dle jeho výkladu evoluce-revoluce dělnickou třídou.Po prvním-diktatuře dělníky velkofabrik.
V tom duchu byli roku 1890 -1.květen v Chicagu v USA vyhlášen odboráří -svátkem pracujících a pořádány prvomájové průvody.ŽE Jan Neruda tam viděl toho roku jen dělníky v průvodu ve svém fejetonu pobdobně naději Romaina Rollanda-plukům,zástupům dělnickým-je asi odrazem převážné účasti.
Co se týká národního socialismu-tak český Kramářův i Benešův s Hitlerovým měl málo společného,ledaže později proběhl souboj dvou křídel té strany,v níž Stříbrný představoval to polofašistické.Beneš ovšem roku 1936 je proti prof.Němcovi vítězem antifašistických sil v presidentských volbách.Prof.Němec byl jinak ale světoznámým biologem,s vynikajícími výsledky.Kramářův socialismus nebyl především dělnický a byl také slovansky podbarven a byl financován jako politická strana z peněz jeho velmi bohaté manželky,ukrajinské velkošlechtičny.Pravda,Beneš v době svého nuceného vstupu na žádost 4 předních politiků ČSR do Kramářovy strany,byl autorem vícero protisovětských paktů po celé Evropě (Cordon Saniteur,Malá a Velká Dohody -později směrem i k protiHitlerovské obraně),vznikajících z jeho aktivity a diplomacie.Údajně obranných proti strašáku sovětského komunismu.Prakticky v téže době SSSR však naopak již dosáhl po skončení intervence mezinárodního uznání de iure,navázaje tak na prvopočáteční akt dohody s německým kancléřem Rathenau 1920.Rathenau,vzděláním i praxí fyzik,úspěšný velkopodnikatel(ve strojírenství) židovského původu z Liberální strany byl záhy poté v Německu zavražděn dvěma důstojníky německé armády.Potrestanými záhy smrtí v přestřelces policií.Dva roky před úspěšným atentátem na ulici na dalšího německého kancléře-sociálního demokrata Eberta.Spolupráce SSSR s Výmarskou republikou do roku 1933 byla příkladná a mnohostranná,včetně trvalých sídel obou vojenských misí v hlavních městech druhé strany.
13. 06. 2012 | 08:04

Josef K. napsal(a):

Beda. Je zjevné, že uvažujete s klapkami na očích, nic nového. V manažerských testech čeští studenti vynikají tím, že nejsou širší souvislosti, tedy podstatu věcí a dějů, definovat. Brání se přesně Vašimi slovy. Ledince je lednice, jaký je její význam není důsležité, hlavně že chladí.
13. 06. 2012 | 10:35

Béda napsal(a):

Josef K.,

jisťa, pane. Na konkrétní otázku vztahující se k tématu článku - národu, vlastenectví, účast české armády ve válkách pod zástupnými důvody a pod. "odpovídáte" Tudjmanem, ruskou "rozpínavostí" a jaderným potenciálem - mimochodem neumožňuje Rusko "misionářům" tranzit do Afghánistánu?, drogama a pod..

Vy máte ale "přehled". Škoda, že jsem jenom přízemní člověk, který zdaleka nedosahuje vašeho formátu a "logiky".
13. 06. 2012 | 10:55

Béda napsal(a):

dovětek: je možné, že s těma drogama máte pravdu. Žeby jste tím chtěl naznačit, že i česká armáda by mohla být zainteresovaná na vývozu opia z Afghánistánu, který je v tomto oboru světovou jeničkou? Ale že se tomuto byznysu a mezinárodní distribuci drogy daří po "trvalém osvobození"? Za Talibánu se mu tolik nedařilo.
13. 06. 2012 | 10:59

karel napsal(a):

Pane Stránský,
Vašich předků i Vás osobně si vážím, LN, které jsem vášnivě četl v disidentských dobách, podle mě strašně upadla, staly se hlásnou troubou prezidenta, kterého tak kritizujete a jeho strany. Je to až k nevíře, že tohle se může stát z listu, který dříve požíval takového respektu.
13. 06. 2012 | 11:32

Josef K. napsal(a):

Beda, až si to dáte dohromady, tak pochopíte. Ono, zda máte vodu ve Vašem hrnci na brambory také primárně souvisí s povodní třeba na Sázavě nebo s čínskými emisemi a až sekundárně s Veolií či koho tam u Vás máte.
13. 06. 2012 | 13:25

Béda napsal(a):

Josef K.,

chtěl bych vám složit kompliment. Zodpovědět konkrétní otázku stran účasti české armády v Afghánistánu, resp. v Iráku, povahy té války a přitom se an nezmínit o ČR, Iráku a Afghánistánu, bohužel nesvedu.

V této věci máte můj velký obdiv. Jak vy to děláte?
13. 06. 2012 | 13:39

michal napsal(a):

"Nestačilo by pěstování obecně uznaných lidských hodnot pro globalizující svět? Určitě ne.
Přinejmenším proto, že identita jako taková je nezbytná k tomu, aby se člověk cítil zakotven v tom něčem."
No to je ale zdůvodnění!! Kde bereme tu jistotu myslit si, že nám zrovna tento kus země patří? Od kdy?
13. 06. 2012 | 13:40

aga napsal(a):

michal

Kde berou Židé jistotu, že jim patří Izrael? Je to v nich (i v nás) jak v koze. Logické důvody je zbytečné hledat, na příkladu Izraele vidíte, že to funguje dost silně i bez nich.
13. 06. 2012 | 15:25

Jan Vaculík napsal(a):

Skogen
3/4 produktivita a 1/3 příjmy?
A co je základ - tedy 100% ?
Zkuste někdy něco udělat, svýma rukama a svojí hlavou, třebas uplést pomlázku anebo zahrát na housle anebo cos jiného, co dobře dovedete, a zkuste to na trhu prodat lidem; dostanete tolik, kolik odpovídá jejich touhám a jejich potřebám. Spočítejte, kolik dostanete, a položte toto jako etalon produktivity a ziskovosti. Zřejmě by vám pak vyšla úplně jiná čísla.
14. 06. 2012 | 00:21

KKK napsal(a):

Řeknu Vám, co pro mne znamená být Čechem: Za prvé je to strach. Strach z toho, že až budu stár či nemocen, nic mi nebude platné že jsem si po celý dosavadní život plnil povinnosti vůči státu odevzdávaje mu cca 47% příjmu na daních a povinném "pojištění" .
Za druhé je to pocit hanby, stud za to, že když se mi kdokoli rozhodne posmívat, nemohu se mu nikterak postavit, protože sám nejlíp vím, že tento stát nestojí za nic, a když mi dá najevo soucit, nemohu mu hrdě opáčit, že není třeba - viz výše.
Konečně je to lítost, že ať dělám co dělám, nefunkčnost tohoto paskvilu, této karikatury státu, vede k tomu, že jsem ve stejné situaci, jako kdyby si Křovák uprostřed pouště Namib uvědomil, že lepší, než lov antilop je výroba mikročipů...
Zločinci typu Kalouska, Klause, Kočárníka, Krejčíře či Koženého dosáhli a dosahují svého a já s tím sice mohu nesouhlasit, ale to je tak asi všechno.
14. 06. 2012 | 11:45

Čtvrtobčan ze Starobince napsal(a):

Napsali jsme před časem do Lidovek (občas si vyžebráme Orientaci u sousedů) dopis, aby se laskavě přejmenovali na Panské noviny. Kvůlivá Identitě. Prý o tom dokonce jednali na redakční radě. Ale majitel zakázal. Komu vlastně patří Lidovky? Je to jako s demokracií. Stačí si ji přivlastnit. A Zvůli nazvat Svobodou. Naši vnoučkové ve 3.třídě se právě učí Vlastní jména. Není divu, že "duše útlé v těle čilém", mají pak v hlavičkách bor.el, když skoro žádná jména neplatí. Ani názvy ulic. A Schtefánik vévodí v bronzu Hvězdárně na Petříně a Švermovu mostu jako Čechoslovák ve jménu Federace!? Moravská bodrost páně Schtransckeho je vlastně metoda, jak s upřímným dojetím prodat pančované víno... Vody hučí po lučinách a bory šumí po skalinách do církevních restitucí. Kde domov můj? Ve Starobinci vedle Chudobince před Chorobincem nad Nalezincem u Nevěstince...
14. 06. 2012 | 11:58

kkk napsal(a):

Pro pana Vaculíka:
Nedivte se těm, kdo si stěžují. Ona ta "bezbřehá svoboda" by správně mělá být ještě bezbřežejší (nechcete srovnávat Česko s Dánskem, že ne) a to bohatství by zaké mělo být tak asi čtyřnásobné. A nejde jen o to, ono jde i o trendy. Ono jde o to, jak to tu bude vypadat za 20, 40 let. O to, proč se pozce v rámci světa stále posouvá vzad, tj. proč se jiné země rotvíjejí s podstatně lepšími výsledky. Víte, Když Spiridon Luis vyhrál prní olympijský maraton, bylo to v čase, který dnes zaběhnou destitisíce běžců. Ten, kdo chce být považován za úspěšného, musí dnes běhat mnohem lépe, než stačilo v minulosti na vítězství.
O tom je celá debata. O srovnání výsledků skutečně dosažených, s výsledky možnými místo uspokojení se s tím, že si mohu dát k večeři dva krajíčky místo jednoho jako před sto lety, když všichni ostatní už si dávají čtyři.
14. 06. 2012 | 14:12

kkk napsal(a):

Pro pana Vaculíka ještě drobnost:
Těch Skogenových 100% je průměr Evropské unie.
14. 06. 2012 | 14:21

Jan Vaculík napsal(a):

kkk
Proč si myslíte (spolu se Skogenem?), že bychom měli mít průměr?
14. 06. 2012 | 16:57

kkk napsal(a):

Vaculík:
Abychom nebyli horší. Měli bycom být schopni vytvořit nejméně stejnou hodnotu (na osobu) jako občané ostatních kloudných zemí. A vyplácená mzda by měla být roněž obdobná. Zatím je to tak, že tu na stejný výsledek musí pracovat víc lidí a dostanou za to méně peněz. To jste fakt takový pablb, že tohle nechápete?
15. 06. 2012 | 08:15

Čtvrtobčan ze Starobince napsal(a):

Dnes o Páté ráno dali jsme si k snídani každý půl krajíce s margarínem. Zaplať Pámbu zaň. Druhou půlku jsme nechali sousedům v Chudobinci. Pak vydali jsme se na cestu z Putimi přes Čížovu atd. do Buddějic. Cca 42km. Ale nynčko před polednem u Protivína pro nás museli přijet s náklaďákem jak v Procesí s Panenkou. Zkrátka nedošli "zme", jak říká náš Vrcholný. Vono nejlíp a nejrychleji, pane kaká, (vy fotbalisto jeden miliónovej), se "produkuje" loupeží. Víme? Ne prací... Pak likvidita někde chybí a někde je jí moc! Nevědí? Todle píšeme v Hospodě Na Růžku wi-fi ve Vodňanech. Řidič nám koupil malý pivo protivínský, sobě nealko ňáký cizí... Samé dary Boží a pana Havla, co "přikuloval"!
15. 06. 2012 | 11:50

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy