„Vlajková loď proti korupci“ se potápí

23. 10. 2013 | 20:42
Přečteno 12832 krát
Takto abstraktně byla nazývána novela zákona o veřejných zakázkách, protože byla prvním hmatatelným výsledkem protikorupční rétoriky bývalé Nečasovy vlády na jaře roku 2012. Z hlediska vládního protikorupčního tažení byly veřejné zakázky logickou volbou, jelikož tehdejší zákon obsahoval řadu institutů, které značně ulehčovaly korupci a vyvádění peněz z veřejných rozpočtů. Jednalo se zejména o slavné losování, omezování soutěže absurdními požadavky na kvalifikaci a zneužívání vysokých limitů pro tzv. zakázky malého rozsahu. Ty byly v porovnání s ostatními státy značně vysoké. Právě snížení limitů pro malé zakázky bylo prubířským kamenem, který měl zprůhlednit značnou část trhu veřejných zakázek, dostat je pod zákonnou regulaci a kontrolu, a tím znesnadnit realizaci korupčních transakcí.

Nyní, po hlasování na 14. schůzi Senátu ČR, je jasné, že pomyslná „vlajková loď proti korupci“ schytala několik zásahů pod čarou ponoru a není jasné, zda se ještě udrží na hladině. Do Senátu totiž doputoval na poslední chvíli vládní návrh další novely zákona o veřejných zakázkách.

Sledoval několik více či méně relevantních cílů. Za prvé měl řešit problémy zadavatelů s povinností rušit soutěže při jedné nabídce, což se ukázalo jako drakonické pravidlo pro specifické druhy poptávek (např. pořizování úvěrů, nákupy speciálních přístrojů atp.). Za druhé měl návrh zmírnit, odložit nebo zrušit některé instituty, které měly být účinné od 1. 1. 2014. Za zmínku stojí zejména zmrazení limitů pro zakázky malého rozsahu na současných limitech (1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč na stavební práce). Dále odložení povinnosti zřizovat seznamu hodnotitelů, zrušení povinnosti vzdělávat zadavatele, zavádět osoby se zvláštní způsobilostí a používat elektronické aukce.

Původní vládní návrh novely však doznal při projednávání v Senátu v režimu zákonného opatření podstatných změn a díky schválení pozměňovacího návrhu senátora Pavla Eybrta (ODS) se limity pro zakázky malého rozsahu vrátily na původní hranici před rokem 2012, tj. 2 mil. Kč pro zakázky na dodávky a služby a 6 mil. Kč pro zakázky na stavební práce. Bude samozřejmě záležet na tom, zda nová poslanecká sněmovna zákonné opatření schválí nebo zamítne.

Upřímně řečeno projednávání zákonného opatření ze Senátu novým poslancům nezávidím. Jejich volbu lze přirovnat k příslovečnému „vyber si – smrt nebo smrt.“ Pokud poslanci zákonné opatření odmítnou, uvrhnou systém veřejných zakázek od ledna 2014 do chaosu, protože řada nových institutů díky pasivitě předchozí vlády zůstala jen na papíře a zadavatelé by byli nuceni porušovat zákon. Pokud naopak opatření schválí, otevřou znovu stavidla pro snadnější manipulaci a korupci ve veřejných zakázkách.

Jaké bude mít tento krok zpět důsledky pro možnosti podvodů a korupce ve veřejných zakázkách? Co to znamená pro aktéry veřejné kontroly včetně nás občanů a plátců daní?

1) Nebudeme mít souhrnný přehled o zhruba polovině veřejných výdajů alokovaných na veřejné zakázky. To může ročně činit 200 – 300 mld. Kč v závislosti na ochotě veřejného sektoru utrácet. Před novelou z r. 2012 byla každá druhá koruna utracena na zakázky malého rozsahu.

2) Nebudeme mít snadný přístup k informacím a dokumentaci k zakázkám až do hodnoty 6 mil. Kč bez DPH. Při troše štěstí a základní informační gramotnosti jsme si doposavad mohli snadno stáhnout dokumentaci a hlavní informace o zakázkách od 1 mil. Kč, resp. 3 mil Kč z internetových profilů zadavatelů.

3) Opět se zvýší možnost oblíbeného podvodu nečestných zadavatelů dělit zakázky na menší a obcházet tak zákon. Bude znovu snazší „porcovat“ velké zakázky na menší tak, aby se zadavatel dostlal pod zákonné limity.

4) U většího počtu zadávacích řízení bude znovu snazší porušovat obecné zásady transparentnosti, rovnosti účastníků v řízení a zákazu diskriminace, protože u zakázek malého rozsahu uchazeči nemohou podávat žádné opravné prostředky a hájit svá práva u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Je nutné si připomenout, že veřejné zakázky představují dominantní finanční transfer mezi veřejným a soukromým sektorem a jakékoli podstatné rozvolnění zavedených pravidel jen posílí zisky klientelistických a korupčních sítí.

Ačkoli se necítím být expertem na český legislativní proces, myslím, že v tomto případě bylo hrubě zneužito naprosto výjimečného institutu zákonného opatření, jelikož nedošlo ke schválení vládou navrhovaných limitů 1 a 3 mil. Kč. Přitom bylo po roce a půl jejich platnosti prokázáno, že je náš systém veřejných zakázek dovede administrovat a nehrozil by tak kolaps systému.

Proč se to stalo?

V obecné rovině
jsou peripetie kolem politiky veřejných zakázek exemplárním případem neduhů a selhání typických pro český způsob utváření a realizaci veřejných politik. Tím prvním je přehnaný důraz na legislativní řešení problému, jakoby žádné další nástroje ani neexistovaly. Druhým pak absence strategického přístupu k problému a nedůsledná implementace nových pravidel a opatření. Celý proces pak logicky vyústí do většího či menšího selhání, na které reagují politici a úředníci dalšími a dalšími legislativními „zlepšováky“.

Logickým výsledkem je častá novelizace zákonů, která způsobuje časté chyby v jejich implementaci, jelikož adresáti zákona nedostanou dostatečný čas, aby si pravidla osvojili. Řada pochybení tak není způsobena úmyslným obcházení zákonů.

Podtrženo a sečteno, za přítomnosti těchto neduhů a selhání se politika veřejných zakázek ocitá po dvou letech v bludném kruhu a celá snaha připomíná kafkovské putování k Zámku.

Novela z roku 2012 obsahovala řadu opatření, která nemusela být nutně řešena formou zákona, např. požadavek na vzdělávání zadavatelů, větší podpora používání e-aukcí nebo zkvalitnění předběžné kontroly zakázek. Největší překážkou se však ukázala snaha zákonodárce zajistit minimální úroveň soutěže zavedením povinnosti rušit soutěž, když v soutěži zůstane jediná nabídka.

Toto překombinování zákonné úpravy ve svém důsledku vedlo právě k tlakům na její další novelizaci, což má v naší politické kultuře vždy za následek pokusy o různé nesystémové zlepšováky.

V praktické rovině
zde od počátku snah zprůhlednit systém veřejných zakázek bylo několik zájmových skupin, kterým novela zákona ležela v žaludku. První se hlasitě ozvala skupina formovaná kolem tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby spolu s Komorou administrátorů veřejných zakázek, která prezentovala řadu polopravd a mýtů o negativních dopadech novely. Dále zde byla vcelku oprávněná kritika řady zadavatelů, týkající se praktické nemožnosti splnit povinnost minimálně 2 nabídek v soutěži. A konečně silně proti novele vystupovaly místní samosprávy, které si stěžovaly na nárůst administrativní zátěže při zadávání zakázek. Pomyslným vítězem na tomto poli se staly místní samosprávy, jejichž silný vliv v Senátu se při schvalování novely zákona naplno potvrdil. Nemyslím si však, že by samosprávy nebyly schopny zadministrovat větší počet zadávacích řízení podle zákona, což potvrzují roční statistiky, které nezaznamenaly podstatný propad v počtu zadávacích řízení. Spíše za změnou stojí snaha obcí a měst ulehčit si práci a nepodléhat tak detailní veřejné kontrole. Jistě se také silně projevila snaha místních politiků mít zpět v rukou účinný nástroj politické moci v podobě dostatečně vysokých, ale prakticky neregulovaných veřejných výdajů, které mohou snadno sloužit uspokojování soukromých nebo skupinových zájmů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kanalnik napsal(a):

dobry a prinosny clanek, o tematice moc nevim, tak jsem rad, ze nekdo o tom neco napise a tak verejnost informuje, dekuji
23. 10. 2013 | 20:59

kebule napsal(a):

Zakázky malého rozsahu jak to tak vypadá se dostanou zpět do zlaté doby nepřezkoumatelnosti, kterou laičtí ovčané zevou "korupcí".

Ano místní samosprávy a nejen ony, krásně vydělávaly na zakázkách malého rozsahu - vzpomínám si jak v jednom domově důchodců se sešly tři nabídky k plnění služeb (tenkrát byl zákonný limit dva miliony) - jedna byla za milion, druhá za milion dvě stě tisíc a třetí za milion a půl.

Ano správně jste odhadly, že vyhrála nabídka stávající firmy, která byla za dobře s vedením - a to ta nejdražší za milion a půl Kč.

Po vstupu antikorupční novely zákona o veřejných zakázkách se vedení domova důchodců rozčilovalo nad tou nehorázností, že musí pro "prkotiny za milion" dělat podlimitní řízení - no prostě měly strach, že "malou domů" spřízněné firmě někdo napadne u UOHS, přijdou o bakšiš a navíc dostanou třeba i tučnou pokutu.

Korupční Česko se vrací zpět v podobě senátního opatření. Děkuji Vám SPOZ a senátoři.
23. 10. 2013 | 21:21

Carlos V. napsal(a):

no, teď se dá říci jen : Ještě, že máme Senát ovládaný levicí, ta jistě smete tuto prokorupčnickou úpravu a naopak zavede povinné zveřejňování všech slum státu, obcí a všech organizací placených z daní.
23. 10. 2013 | 21:30

xerox napsal(a):

mám pochopení pro nevládní a různé dobrovolné organizace co chtějí zlepšit fungování státu , ale evidentně to nestačí ...
nejúčinější je to dělat zevnitř ... proto přejme okamurovi a babišovi úspěch ve volbách ... a když už nic jinýho , tak tam bude alespoň v té sněmovně rachot ... :-)
23. 10. 2013 | 22:44

K.M. napsal(a):

Vážený pane Kameníku,

žiji od 21. srpna 1968 převážně v zemích západní Evropy...

V mezičase jsem zažil v ČR 5 let "divoké privatizace" po roce 1989... a občas jsem v ČR na návštěvě...

Byl jsem během této doby konfrontován jen se dvěma... zákony ČR...,

což je na první pohled málo pro nějaké závěry, ale jsou-li všechny zákony v ČR v tomto stavu..., pak nebudou stačit ani všechny právnické fakulty česko-moravsko-slezských vysokých škol na to, aby v jedné generaci daly do pořádku ten zmatek..., který byl v této oblasti vytvořen, spolkem bezcharakterních individuí..., v parlamentu ČR... od roku 1989...!

Tyto 2 zákony jsou z velké části nesmyslné..., ale trestuhodné na nich je, že přímo vybízejí státní správu ke korupci... . Nedivil bych se, kdyby za tuto úroveň..., byli poslanci v Německu hnáni k trestní odpovědnosti...

V mém případě jen budou obveselovat mezinárodní soudy, resp. mohou být poslední kapkou pro konečné zastavení toku... rozkrádaných fondů EU...

Je nutno obávat se, že výzva ke zlodějně: ..."nezlobte se, ale já neumím rozlišovat mezi čistými a špinavými penězi"...,

byla pro normalizací "zlomenou páteř" Čecho-moravo-slezanů lákavou výzvou k sebevraždě..., neboť takto zdevastovaný, vnitřně rozvrácený stát...,
se jen stěží dá zachránit...,

obzvláště, když se dodnes...ještě neobjevily osobnosti...,
které by něco takového..., mohly zvládnout...

K.M.
P.S.: Rád bych se mýlil...
23. 10. 2013 | 23:08

Maximus napsal(a):

Tak a po ránu si zazpíváme! ♪ ♫

My jsme děti pravice.
Bereme však na sebe.
Podobu se kajíce,
Naggyové či Kubice
(to je pěkná směsice)
Můžem bejt i rohože.
A to všechno protože.
Vlastníme nakrátko
utržené sluchátko.
(vyhrajem volby zakrátko)
Protože volič je pěkně hloupé zvířátko!

Stačí akorgy C a G.
24. 10. 2013 | 04:39

Účetní napsal(a):

Pane Kameníku,
stejně jako vy jsem pro zveřejňování. Napište mi tedy prosím
jaký máte plat a odměny ? Pokud to víte tak mi také sdělte, kdo to platí?
24. 10. 2013 | 08:41

Jiří napsal(a):

Pane |Kameníku, zase jeden který si místo práce založil neziskovku, tentokrát protikorupční. A potom plácá fráze.

Základem ekonomiky je důvěra, že ten druhý není apriory podvodník, že se dluhy platí, že jsou zákony a vymahatelnost práva.
My jsme tu důvěru zničili po cinkání klíči r 89- práce, poctivost byly prohlášeny za komunistický zločin, začalo platit -urvi co můžeš, sám pro sebe a proti všem. Když se ojevily první zločiny, korupce, mafiánství, nesmyslné zákony, vždy jsme to překřičeli primitivním hurá antikomunismem.
Dnes je situace taková že nelze věřit nikomu a ničemu. Formálně jsme zavedli pravidla, která ale znamenají že vypsat jakékoliv výběrové řízení je dnes balanc na pokraji zákona, hrabání se v nesmyslné a nepochopitelné administrativě, s hrozbou žalob, mnoha soudních jednání a odvolání a také vězení.
Když si přidáte vliv Bruselu, stavu že ani kadibudku na vsi nepostavíte bez složité byrokracie a evropských dotací, je dílo zla dovršeno.
Zveřejňovat smnlouvy je správný krok, Ale praxe že jsou nyní vybírána jen nejlevnější řešení?- vytratila se kvalita, firmy se v tom naučily chodit a dají nejlevnější nabídku která si vynutí vícepráce mnohonásobně dražší atd.
24. 10. 2013 | 08:51

antisoudruh napsal(a):

Bohužel nám zákony moc nepomohou, pokud zde nebude vůle a především schopnost tyto prosadit do praxe.
Prosazování zákonů do praxe vyžaduje schopné lidi. Těch se nám v republice ovšem zoufale nedostává. Stejně, jako se nám nedostává spousta dalších expertů a specialistů.
Vítám každý pokus o změnu těchto poměrů. Lidé, kteří něco dělají se automaticky něčemu přiučí a získají zkušenosti. Nadávat na webu či v hospodě je málo.
Díky pane Kameník za to co děláte.
24. 10. 2013 | 11:16

K.V- napsal(a):

Antisoudruhu, za komančů takové problémy vůbec nem,useli řešit, z podstaty systému.
24. 10. 2013 | 11:34

antisoudruh napsal(a):

K.V
ano, za komančů jsme byli všichni, až na výjimky, otroci. Experti byli v zemi, která nás okupovala. To byla skutečnost. Školství bylo orientováno na výchovu mlčících pracujících. V tom je původ našich dnešních problémů.
24. 10. 2013 | 11:49

Honza II napsal(a):

Autor je úplně mimo realitu. Ještě se mu nedoneslo, že se státní instituce po roce 1989 musely povinně zbavit všech svých servisních organizací. A tak například práce od bývalých servisních organizací se musí zadávat exetrním dodavatelům a pořádat výběrová řízení.
Problém je v tom, že některé činnosti jsou stále tak specifické, že jen diletanti typu matek s kvalifikací na provu pískovišť na dětských hřištích si myslí, že je to tak snadné přejít z jednoho dodavatele na druhého, který o problematice nic neví. A teď jedna přihlouplá matka z kavlifikací z dětských hřišť si vymyslele, že výběrové zřízení se zruší, když se přihlásí jen jeden možný dodavatel.
Pro méně chápavé lidi typu M.Kameníka. Až bando jedna pseudodemokratická sami opravíte silnici z Ruzyně do Slaného, tak potom začněte teprve něco kecat o principu veřejných zakázek. Peníze se údajně vícekrát našly, ale neustále jsou problémy s výběrovým řízením, aby se nedalo alespoň operavit nejhorší kus.
Ale lidé jako Peak nebo Kameník mají prostě hlavní cíl tady všemu jen škodit, protože jinak si jejich (záměrnou) hloupsot nedokáži vysvětlit. Anebo sedí jen doma na zadku a v životě nejezdili několik let po silnici, která se postupně stále více ničí, protože kvůli jejich úchylným představám, že úplně každý jen krade a podvádí, se léta pořád jen vypisuje nové a nové neúspěšné výběrové řízení a nedojde k opravě. Samozřejmě odpověď na tuto otázku od nich nikdy člověk nedostane - nicméně oni se pořád nějak domáhají, aby je brali lidé vážně. A nejhorší je, že toho dosahují typickou (morální) korupcí (viz K.Peake jako místopředsedkyně vlády nebo autor včera večer jako diskutér v televizi).
24. 10. 2013 | 12:52

bobš napsal(a):

antisoudruh
Dnes je bohužel školství určeno pro výchovu nemyslících a poslušných makanů. Alespoň tak se to ukazuje v porovnání s ostatními zeměmi EU.
24. 10. 2013 | 17:22

antisoudruh napsal(a):

bobš,
určeno sotva. Ovšem skutečnost takhle vypadá, v tom máte pravdu. Naši učitelé patří většinově mezi ty co se ještě neprobrali a oddaně slouží ideálům minulosti - i těm špatným. Na obranu učitelů nutno dodat, že nemají mnoho možností, než se před mstivými nadřízenými chovat nenápadně a nejít proti proudu. Náš pan president jasně předvádí, co se dělá s lidmi jiného názoru. Bude hůř, i ve školství, potažmo chomoutu otročiny se tak brzo nezbavíme.
25. 10. 2013 | 08:47

starosta napsal(a):

My víme, kteří neschopní a zkorumpovaní lidé na MMR tento stav přivodili a jsou zodpovědní za tyto důsledky: p. Sixta a jeho parta právníků živících se poradenstvím pro zadavatele, p. Svoboda a jeho kamarádi živící se na příjmech z e-tržišť. Organizovaná banda zlodějů přímo u zdroje veřejných peněz. A Policie s tím nic nedělá.
25. 10. 2013 | 12:20

inkvizitor napsal(a):

Tuto republiku by zachránila pouze totální
výměna ! všech! občanů. Tedy jasné sci-fi....
Tragédie se blíží!!!
25. 10. 2013 | 14:18

Rudolf Oberfalcer napsal(a):

Jediným skutečným lékem na umenšení korupce je méně přerozdělování a méně razítek na kde co, tedy méně státu. Jenže to skoro nikdo nechce slyšet, protože spousta lidí je na systému přerozdělování nějakým způsobem závislá. I ten pan Kameník z nezávislé organizace provozně závislé na grantech a dotacích...
25. 10. 2013 | 17:43

zasMeňo napsal(a):

planý sliby
25. 10. 2013 | 17:46

zasMeňo napsal(a):

Fajn, jde to.
Volil jsem Zemanovce - ty jim (korupčníkům) zakroutí krkem ! Proto mediální psi tak hlasitě štěkají proti nim !!
25. 10. 2013 | 17:48

Jirka napsal(a):

nazval bych to více než malé množství.
25. 10. 2013 | 22:16

Oslýk, hlídací pes demokracie napsal(a):

Vlajková loď korupce, jistý Jan Kříž, dostal včera státní vyznamenání.
Pro upřesnění; to je ten pán, co spoluzaložil Plzeň, léta prodával přijímačky na pražská práva a nedávno navrhoval kamaráda Sváčka na ústavního soudce.

Média si všimla Čuby, ale tady je ticho po pěšině.
29. 10. 2013 | 10:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy