Frustrace a násilí v moderní společnosti

15. 01. 2010 | 12:21
Přečteno 7753 krát
Naše společnost je převážně materialistická a je zaměřena na výkon.

V dnešní společnosti jsme svědky zvyšování materiálních standardů životního stylu, které s sebou přináší technický a vědecký pokrok ruku v ruce s masivním využíváním přírodních zdrojů. Za několik posledních desetiletí jsme si zvykli na materiální blahobyt, zchoulostivěli jsme, trpíme nemocemi, které má na svědomí nový životní styl. Technologický rozvoj v nás živí víru v neustálý pokrok a životnímu stylu našich předků se shovívavě usmíváme. Idea pokroku vytváří jakýsi optický klam. Minulost několika generací nazpátek je beznadějně překonaná, a tedy vlastně bezcenná, protože věříme, že to hodnotné prožíváme dnes a to lepší přijde zítra. Jako by dřívější generace snad ani neprožívaly šťastný a plnohodnotný život.

Moderní technologie a složité systémy se zavádějí i tam, kde je to naprosto zbytečné. Dnešní komplikovanost dříve úplně primitivních úkonů představuje nové bariéry. Snad nejzávažnější je fakt, že tlak na výkon je provázen rezignací na morální standardy, které tvoří základ naší civilizace. V nové době je každý nucen hledat cestu jak uspět. Překračovat hranice slušnosti, abych byl schopen zaplatit účty, je bohužel více než běžné.

Část společnosti nestačí tempu doby, ocitá se na okraji a je frustrovaná.

Aby člověk dosáhl na to, co se v materiální oblasti považuje za standard, musí dnes investovat mnohem vyšší, zpravidla intelektový výkon, než tomu bylo před několika lety. Pro mnohé je frustrující, co všechno musí podstoupit, aby opravdu uspěli. Někteří se propadají na samotné dno. Moderní společnost však netoleruje chudobu a vnucuje všem víru v materiální pokrok. V každé společnosti jsou silné tlaky ke konformitě a materialistická společnost tak prosazuje své hodnoty. Pokud jsou na předních příčkách hodnotového systému společnosti materiální úspěchy, pak ekonomicky neúspěšní jsou považováni za odpad.

Aby se společnost úplně nerozpadla, jsou chudí upláceni sociálním státem místo toho, aby stát odstraňoval bariéry, které sám vytváří. Na počátku současné celosvětové krize byl pokus o řešení chudoby americkou vládní intervencí do finančního sektoru, aby hypotéky byly dostupné chudým. Stát pro ně zařídil levné úvěry na bydlení. Chudé tak vlastně vtáhl do světa spotřebního života na úvěr. Ukázalo se, že pokus o zařazení chudých vrstev do spotřebního kolotoče k ničemu nevede. Život na úvěr nelze provozovat věčně, jednoho dne přijde účet, který je třeba zaplatit.

Lidé nepotřebují ke šťastnému životu mnoho. Proč by nemělo stačit to, co kdysi stačilo našim pradědům a prababičkám? Zkusil někdo propočítat, o kolik narostly náklady na rodinný dům za posledních sto let, a jaký podíl na tom má zákonodárství státu? Proč by chudí lidé nemohli bydlet bez elektřiny, když se tak žilo kromě posledních desítek let celé lidské dějiny? Proč nenechat lidský soucit, aby napájel žíznivé a krmil hladové namísto rozdávání práva na komfort, který nebude mít kdo zaplatit? Do jakých složitostí zabředly vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci? Proč neexistuje právo na denní mzdu?

Frustrovaní jedinci vybíjejí svou agresivitu doma (domácí násilí) i ve společnosti (hledání viníka – extrémismus, kriminalita jako náhradní strategie, jak být úspěšný). Napětí ve společnosti se projevuje i nárůstem šikany u dětí.

Kromě současné krize přichází daleko ostřejší globální konkurence, která tvrdě dopadne na lidi s nižším vzděláním a vůbec méně disponované. Společnost otevřená globální konkurenci miliardám Asiatů, ale bez jakéhokoli duchovního tmelu a s devastovaným morálním klimatem, je ohrožena rozpadem. Na sociální smír nebudou zdroje. Zvykli jsme si na materiální blahobyt a nebude se nám chtít slevit. Úspěšní nebudou ochotni dělit se s těmi, kteří neuspějí a ocitnou se na okraji.

Máme se obávat extrémismu?

Ano – pravicového i levicového. Viníci neutěšeného stavu se budou nacházet v chudých „příživnících“ i v bohatých „vykořisťovatelích“. Frustrace z vlastní ekonomické neúspěšnosti vhání tyto lidi do náruče extrémistického sektářství, kde hledají příčiny své neúspěšnosti a zároveň alternativní strategie, jak být v materialistické společnosti úspěšní. Všechny extrémistické ideologie 20. století měly společného jmenovatele: cílem jejich představitelů bylo okrást, zotročit, případně vyvraždit jiné skupiny obyvatel, kterým se kladlo za vinu všechno zlo, a nastolit takový společenský systém, kde by oni sami byli úspěšní. Ke svým záměrům vytvářeli vlastní ozbrojené skupiny a současně usilovali o to zmocnit se represivních mechanismů státu. Jejich noví pokračovatelé mají nepochybně totožné cíle.

Jaká jsou možná řešení?

Nevytěsňovat chudobu a vrátit jí její důstojnost. Vytvořit společnost přívětivou vůči chudým. Odstraňovat bariéry, podobně jako to děláme pro fyzicky hendikepované. Radikálně snížit státem vynucované standardy, které prodražují náš život, např. zvýšit dostupnost bydlení tím, že stát nebude vynucovat, co všechno musejí nové domy splňovat, takže se bydlení v rodinném domě stává luxusem i pro střední vrstvy.

Společnost nemá definovat, co tvoří kvalitu života, ale stanovit a vynucovat taková pravidla, aby každý mohl svobodně hledat své vlastní štěstí.


Viz také Proč Evropané nemají děti? Chudoba není tolerována!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Svoboda je neslučitelná se systémem, se státem, který je pouhým nástrojem v rukou vládnoucích tříd za udržení jejich privilegií moci, plynoucí z ovládání a vyssávání lidstva! Boj za svobodu musí být veden všemi prostředky a to globálně! nelze ho vést v rámci jednotlivých držav mezinárodního kapitálu proti jeho jednotlivým loutkám zvaným vlády! Je nutné ho vést proti podstatě systému vůbec, proti námezdní práci státu a demokracii, proti levičáství a odborům, proti náboženství a církvím, proti všem! Je třeba připojit se k boji našich soudruhů ve světě! Těm co na ozbrojených rybářských člunech brázdí Adenský záliv či deltu Nigeru, nebo se s mačetou v jedné a kalachem v druhé ruce prodírají hustou kolumbijskou či filipínskou džunglí, co vrhají molotovy na policejní stanice v Athénách či Hamburku, co zapalují auta na periferii Paříže, Kodaně či Los Angeles! Jen spojí-li své síly, mohou povalit sytém otroctví jež na nás kapitál a jeho pochopové uvalili! Připojte se proto k světové sociální REVOLUCI, v jejíž plamenech nakonec shoří starý podlý svět, proti němuž hlupými kecy tak jak je předvádějí různí "levičáci" a kapitálem placení odborářští lokaji by jste jen marně bojovali! Na barikády!
15. 01. 2010 | 12:33

Miloslav Holub napsal(a):

Ty vole.........už du !
15. 01. 2010 | 12:41

vasja napsal(a):

A takovej lidí keří vědí "co by se mělo", vylejzá z různých humanitních šapitó stovky a stovky ročně.
15. 01. 2010 | 12:44

Carlos V. napsal(a):

Velmi dobry blog, rozumne nazory, snad se vsim mohu souhlasit.
15. 01. 2010 | 12:57

bape napsal(a):

pro autora blogu

Jako teolog jistě víte, jak dopadli v Babyloně sonou věží. Žádný strom neroste do nebe a Bible varuje lidstvo od začátku do konce před svévolnou samolibostí a soběstředností, ale ...jen jednotlivci budou spaseni, když uvěří Slovu božímu a obrátí v pokoře svoje srdce k Bohu...ostatní, ač měli stejnou možnost si svobodně volí peklo, ať fyzické, nebo duchovní. Není jiné cesty.
15. 01. 2010 | 13:04

Calembredaine napsal(a):

Jasně Carlos! Stavme na slunečných svazích kopců slumy z prken a vlnitýho plechu, kde odpad a chcanky budou stejkat žlabama do příkopů u silnic, kde se budou stahovat otkani a švábi, kde v zimě se bude topit petlahvema, starým papírem a občas nějakou tou ukradenou bombičkou propanbutánu - než bouchne a vezme sebou i pár těch "důstojných" chudáků:) Nač normy, že? U nás nehrozí ani zemětřas jako na Haiti, takže by tolik špatně postavených domů jako tam nespadlo, taky při povodních by nebylo tolik škod., páč levné domy uplácané z bláta či kravskýho lejna a slámy by nebyly pojištěné na tak vysoké sumy, že?
15. 01. 2010 | 13:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Chudí chodí do práce a platí daně. Za to dostanou bydlení a stravu. O ničem sice nerozhodujou, ale můžou do všeho kecat. Pokud neumřou hlady, nebo neskončí jako bezdomovci, dožijou se důchodového věku.
Jsou poté šťastni, neboť jsou senilní.
Bohatí dostávají dotace z daní chudáků. Za to si pořídí další majetky, aby mohli chudáky ještě více oškubat.
Moc toho nenamluví (na to mají noviny a TV), zato rozhodujou o všem. Důchod neberou vůbec, neb by s ním nevyšli. No a ve stáří zažívají krásný pocit štěstí z toho, jak vyzráli na chudáky.
Takže s Vámi souhlasím. Radikální změna je blbost. Vždyť to tak krásně funguje. Co by vůbec mohla přinést revoluce ???
Bohatí se stanou chudáky a chudáci boháči. Ale ten pocit štěstí by měli furt všichni stejný !!!
15. 01. 2010 | 13:23

Vosavbotě napsal(a):

Pane autore,

ono se to hezky čte a přikyvuje, až se člověk zarazí a má chuť Vás poslat dos středověku, kde by se Vám patrně líbilo.

Já považuji za vývojovou NUTNOST "vytěsňovat" chudobu, jinak jsme mohli zůstat na stromech. A přicházejí na to i ti "Vaši" Asiaté, ač se dosud nad chudobou nijak nepozastavují (chudí jsou skoro všichni).

Já narozdíl od Vás považuji
za docela dobrý nápad, že stavíme bezpečnější a lépe vybavenější příbytky než dříve. A domeček se zahrádkou pro každého patří do pohádek na dobrou noc, na to nebudou nikdy ani zdroje, ani místo.

Jak to tak čtu, tak asi nemáte jasno v tom, co je to být chudý. To není být na podpoře v nezaměstnanosti, to je nemít co jíst a kam složit hlavu. Opravdová chudoba a důstojnost se vylučují, milý pane.

Globalizace nám možná přinese snížení životní úrovně, jak se ona bude globálně vyrovnávat, ale to proboha neznamená, že mám považovat za normální žebrající děcko a ve škarpě umírajícího člověka, tak jak to bývá běžné třeba v té Asii.

Proberte se!
15. 01. 2010 | 13:28

Tencokida Hnuj napsal(a):

To autor (díky Vosavbotě)
Tak mám také dojem, že kromě TV a novin je tu ještě církev. Omlouvám se, asi se hlásí Alzheimer. :)))
15. 01. 2010 | 13:35

Louda napsal(a):

Souhlasím. Člověk se postavil na piedestál této planety a všechno kolem využívá jenom k svému prospěchu.Už nám nezáleží ani na zachování své národní entity(viz.porodnost) chceme mít jen
co nejvíc materiálních statkú,
špičkovou zdravotní starostlivost
(viz miliardy v zdravotnictví)a
děti pro nás znamenaji jenom vyšší náklady. Nepomúže nám ani NATO ani intelegetní domy s kamerama a mobilní telefóny X-té generace.Jednou se to prova-
lí a Evropu převálcujou na populaci bohaté národy Asie.
15. 01. 2010 | 13:37

Taoiseach napsal(a):

Václav Urban
Podle mého pláčete na nesprávném hrobě. Stát je v tom nevinně - jde o obchodní zájmy (především velkých a největších) soukromých společností. Když jdete v neděli na výlet do lesa, máte z toho Vy a Vaše děti dobrý pocit. Když strávíte neděli v nákupním středisku, mají z toho někteří kšeft. Proto je tak velký tlak reklamy, proto se "Moderní technologie a složité systémy zavádějí i tam, kde je to naprosto zbytečné."
Pokud si myslíte, že "developeři" budou někdy stavět levné domy, tak jste naivka. Vždycky budou stavět jen pro takové zákazníky, ze kterých se toho dá dost vyždímat, a když se změkčí státní normy, snadno si najdou jinou záminku.
15. 01. 2010 | 13:45

vlaďa napsal(a):

Pane Urbane,Vás sleduju a přeji všecko dobré :)
15. 01. 2010 | 13:47

katar napsal(a):

bape: Bez Bible, Boha a Slova božího bysme si ani nepokecali, co?
15. 01. 2010 | 13:49

mb napsal(a):

Souhlasím s vaším článkem / názorem od A až do Z ...

( jediný problém bude až dum pro chude spadne ... a někdo se bude chtít soudit o nahradu škody ... tak tam se ty standardy můžou hodit ... a co potom stát ... )

ale jinak výborné ( protože moudré) ...

S klasikem : A bude (hůř) ...
15. 01. 2010 | 14:02

zdesta napsal(a):

p.Urban. Takže úkolem civilizované společnosti není eliminovat chudobu,ale vrátit ji důstojnost.No alespoň víme,že kapitalistická společnost nemusí mít za cíl jen konzum. Proč nestavět baráky bez el.proudu,vody,plynu a bez WC.Petrolejky a kadibudky vrátí chudým důstojnost a bude vše OK.Ježišimária svatokopecká......
15. 01. 2010 | 14:13

Carlos V. napsal(a):

Taoiseach : vtip je v tom, ze zajmy nejmocnejsich a tzv. chudych jsou casto stejne.

Nejmocnejsi potrebuji koupeschopnou a koupechtivou spolecnost - tedy mene vzdelane chude s dostatkem penez a vuli radne je utratit, a nikoliv penize v rukach investujici a sporici stredni tridy.

Proto presouvazji penize od strechni tridy (nikoliv od sebe, oni se danim umi vyhnout) k chudym. A ti je na oplatku zvoli.
15. 01. 2010 | 14:22

mb napsal(a):

zdesta ... co je na tom, chce li někdo žít nenáročně / prostě ... špatného ?
15. 01. 2010 | 14:23

Kazatel napsal(a):

Jde to s námi s kopce, pane Urbane. Je to špaté. Všude koeupce, různé podvody, devalvace duchovních hodnot. Podívejte se, co dnes provádějí mladé slečny s docela obstojných rdoin (nikoli prostitutky):
http://tematickeakce.cz/ind...

To je vrchol nestoudnosti a amorality, pane Urbane!
15. 01. 2010 | 14:29

SuP napsal(a):

Pane Urbane -
Napsal jste docela (DLE MÉHO NÁZORU !) rozumný článek - zhodnocení současného životního stylu.
Domnívám se ale, že v některých ohledech jste na omylu v oblasti hodnocení společenských antagonismů.
1. Do úvah nezahrnuji bezdomovce, neboť jejich životní styl je naprosto jedinečný, jiný než obecný. Taky je jich příliš málo na to, aby se z jejich životního způsobu měly dělat obecné závěry.
2. Současní chudí nejsou chudí. Jejich standard je daleko vyšší, než jaký by si v minulosti dokázali zajistit vlastními silam.
3. Současným bohatým chudí nevadí a umí je tolerovat, protože jejich životní způsob nijak nenarušují.

Pokud tedy poukazujete na materiální rozdíly a animozity jimi působené, říkáte to obráceně. To chudí neumějí tolerovat bohaté. Veškeré společenské frustrace a extrémismus jsou cíleně vyvolávány trvale nespokojenou skupinou "chudých bohatých", kteří nejsou schopni se dostat do vysněně vysokých příjmových skupin. Svou osobní frustraci si kompenzují rozdmycháváním a cíleným pěstováním "třídní nenávisti".
Proč se konečně nenajde někdo inteligentní, kdo by byl schopen osvětově na chudé působit ve směru Vašich myšlenek a úvah - míněno cílené pěstování hrdosti na svou "chudobu", neboť se jedná pouze o spokojený život v nižší materiální rovině, ne o chudobu? Proč polovina dnešních "chudých" dokáže být spokojena se svým životním stylem a být šťastná?
15. 01. 2010 | 14:42

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

To, co popisujete, dělají hlavně levicoví politici. Pravicoví spíš krmí imagemachry, PR agentury a spřátelené novináře.

Druhý bod je, že někteří chudí pomoc opravdu potřebují (důchodci, chronicky nemocní atd.).

Ale hlavní je otázka, kdo jsou ti "nejmocnější". Řekl bych, že šéfové největších HOSPODÁŘSKÝCH skupin, kteří si kupují politiky (levé i pravé). A reklama ve stylu "vnutíme Vám za peníze, které nemáte, věci, které nepotřebujete" (tu má možná na mysli autor, aniž se mu to podařilo vyjádřit) míří bez rozdílu na každého, z koho se dá něco vyrazit...
15. 01. 2010 | 14:42

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Tak tohle na rozdíl od toho předtím má loiku, Carlos! Jestli to tak je, pak to vysvětluje mnohé, co mi dosud vrtalo hlavou: třeba proč buržoasní socialisté podporují neadnárodní kapitál různými "pobídkami", Ďaňovými prázdninami" apod., proč dotují ankéře místo aby je vlíkli z kalhot, když nemají na vyplacení peněz střadatelům a pak poslali do dolů na nucený práce, aby tam mohli vydělat na způsobené škody ... oni jsou sutečně stranama velkého kapitálu, kdežto ti modří spíš podporují různé reakční šosáky a tzv. střední třídy! Ovšem jedinou cestou z toho je světová sociální revoluce a nastolení globální Komuny bez států, šéfů, vlastnictví a jiných forem útlaku člověka člověkem ... tedy beztřídní přirozená pospolitost svobodných bratří a sester!
15. 01. 2010 | 14:44

Luba napsal(a):

Pane Urbane,
chcete vrátit důstojnost chudobě?

I mezi bezdomovci najdete takové, kteří neztratili sebeúctu a veškerou pomoc odmítají.
Je pravda, že většinou nežijí dlouho.
15. 01. 2010 | 14:47

SuP napsal(a):

Kazatel -
Leccost to o Vás vypovídá .....
A ještě v té vtipné kombinaci s nickem.
15. 01. 2010 | 14:48

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Co Sup píše má jistý pravdivý základ: reakční šosáci, čili tzv. střední třída, zahrnující nejen maloburžuje, ale i dělnickou aristokracii a různé "límečky" jsou těmi co závidí velkoburžoasii její nadstandard. Sami si přitom neuvědomují, že jejich třdá vznikla v 19. stoeltí jako produkt imperialismu, který kapitalsité přenesli těžiště vykořisťování do zemí "3. světa" a tak mohli z naloupených zdrojů a levné práce domorodců financovat sociální smír ve svých domovksých zemcíh formou tzv. sociálního státu! Jen to jim umožnilo zglajchšaltovat odbory a strany proletariátu a učinit z nich svůj poslušný nástroj. Teprve pak umožnili zavést všeobecné volební právo (tzv. demokracii co se s ní dnes ohánějí hlavně buržuji ač na jejím zavedení měl drtivý podíl proletariát a jeho boj), když si byli jisti že buržoasní socialisté jim zobou z ruky a dokonce podpoří i válečné půjčky, jak se stalo v roce 1914! Dnes ale 3. svět pozvedá hlavu k odporu a kapitálu dochází zdroje na udržování sociálního státu a současné hašení požárů vzpoury barevného proletariátu! Světová revoluce se přiblížila!
15. 01. 2010 | 14:57

pietrosso.pietrosso napsal(a):

oprava: ... produkt imperialismu, kterým (ve smyslu jímž) přenesli kapitalisté těžiště vykořisťování ...
15. 01. 2010 | 14:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

To autor
Vaše řešení je zajímavé. Takže dvě tři klády, na to kus vlnitého plechu a každou neděli na mši. Hezké. Ale přežité.
Pokud tomu věříte, tak především brečíte na nesprávném hrobě. Jděte mezi ty chudé, zkuste je o tom přesvědčit. Ale vemte si s sebou ochranku, možná Vás napoprvé tak úplně nepochopí.
P.S. Skromnost jako svobodná volba ano, ne jako úděl. To pak není důstojnost, ale rezignace. Nikajská hereze v našich duších napáchala obrovské škody, máme co dohánět.
Pevné duševní zdraví, přiměřené bohatství a neustálý pocit štěstí nejen po celý nový rok přeje Tencokida.
15. 01. 2010 | 15:00

Jamima napsal(a):

pane Urbane - Váš článek je v mnoha ohledech pravdivý. Jen mám obavy, že spousta lidí na něj bude reagovat jako krocan na červený kabát. Lidé bez víry často svůj život naplňují materiálnem, to jistě víte sám, takže zmínka o tom, že by jim jejich svět někdo bral je děsí. Ještě si neuvědomují, že jsme pravděpodobně na jednom z největších rozcestí v dějinách a že po této krizi již zřejmě nikdy nebudou stejné podmínky jako před ní. Přeji hodně sil a Božího požehnání.
15. 01. 2010 | 15:17

Carlos V. napsal(a):

Tencokida : Jiste, Skromnost jako svobodná volba ano, ne jako úděl.

Kdo nechce byt neskromny, nastoupi do prace jako pomocny zednik. Koupi si za par set korun (dohromady) v antikvariatu nekolik ucebnic cizich jazyku, behem par mesicu se po praci nauci nekoli cizi reci, a pak zacne hledat jinou praci.

Anebo ne - a bude svobodne skromny.
15. 01. 2010 | 15:24

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ani Bůh, ani Pán! Nebude svobody, dokud poslední kapitalista nebude viset na sřevech posledního byrokrata! Neschopnost šosáků "dostat do vysněně vysokých příjmových skupin" je možná zdrojem jakési jejcih frustrace, ale to proletariát nezajímá! Jeho trvalým problémem je námezdničina jakožto teroristický nástroj diktatury směnné hodnoty nad jeho potřebami, diktatury zbožní výroby nad jejich časem, tím jediným co každý z nás může fyzicky vlastnit! Vše ostatní si poouze uzurpují příslušníci vládnoucí třídy! Tedy brání v užívání toho slabším! A protože v reálu by neobstáli a každej pořádnej proletář, černej bratr od Nigeru či z Adenského rohu nebo kung-fu znalý dělník s jihokorejské automobilky by ho složili v pár sekundách a zbavili ho všech problémů s "vlastněním" trupu i hlavy, zřizuje si tato zbabělá třída k udržení privilegia uzurpace stát! Stát ale i sám plodí vládnoucí třídu, jak víme na příkladu tzv. socialistickcýh států, kde se kolektivním kapitalistou stala nově vzniklá třída státních byrokratů - nomenklatura! Proto je třeba s třídami, vlastnictvím a námezdní prací zničit i státy! Jsou to jen různé hlavy jedné hydry - utneš-li jen jednu hlavu - druhá doroste. Je třeba spálit její tělo - směnnou hodnotu!
15. 01. 2010 | 15:33

Carlos V. napsal(a):

Taoseiach :

Ale oni i pravicovi politici jsou radne socialne citlivi - viz treba Klausova "degerulace".

Nekteri chudi opravdu pomoc potrebuji - opustene deti, treba nekteri chronicky nemocni (jen ti opravdu nemocni a bezmocni).

S Vasi definici nejmocnejsich souhlasim - a neni v rozporu s moji uvahou, ze nejmocnejsi nepotrebuji lidi, kteri spori a investuji, ale proste spotrebitele.

Myslenku sebrani penez setrivym a jejich rozdani rozhazovacnym propaguji dokonce nekteri myslitele jakozto lek na hospodarsky rust.

Moda, reklama, rozsevana zavist stanoveni "spolecenskych norem" (reditel nejezdi ve starem aute)..

to vse pusobi jako never ending srotovne. Spotrebovavejte a nekecejte.
15. 01. 2010 | 15:35

tomas.p napsal(a):

SuP
ačkoliv to myslíte dobře, máte v tom dost zmatek a autor nejspíš nemyslí ten dtuh chudoby který vy popisujete.
Ty vaši chudí bohatí, jsou jenom nutnou hmotnou základnou těch bohatých a ty bohatí je holt tolerují, protože by bez nich nebyli bohatí a s toho pramení jejich tolerance, frustrovanost těch chudýchbohatých pramení s toho, že mají pocit, že ty bohatí je okrádají moc.
Jejich pocit štěstí je v nedohlednu, protože v podstatě vždycky bude někdo bohatší než oni. Autorovi, jestli se nemílím, jde o ty chudé, kteří, těm bohatým nezávidí, chudobu si zvolili dobrovolně a nebo proto, že na víc nemají a nemíní s tím bojovat, nechtějí být na majoritní společnosti závislí víc než je nutné, a svojí chudobu nevnímají jako oběť, ale právo na to vybrat si způsob života podle svých představ. Jde v podstatě o to, proč má tato celosvětově se neustále zvětšující skupina obyvatel, sdílet problémy těch co k uspokojení svých potřeb žijí na vrub budoucnosti, proč mají platit daň za hloupost a nenažranost jiných?
15. 01. 2010 | 15:38

Daňový poplatník napsal(a):

Jo, takhle může pindat jen někdo, kdo má jistotu, že nikdy nebude chudý, a nebude mít hladové děti.
Buďte tak přelaskav, a běžte do p....e, nebo do p..e, dle vlastního uvážení.
15. 01. 2010 | 15:42

Calembrediane napsal(a):

Jo a všichni se naučej cizí jazyky a bude přejazykováno a klesne poptávka po takových jazykoznalých a jejich plat pak bude horší než plat uklízečky - to jooo! Tedy carlos, tys to zas "vymyslel":))) Než chlapi začnete papouškovat tyhle kváky oficiální propagandy, tak si nastudujte, jak kapitalismus funguje, aby jste tady neplácali chujoviny! Zdroje zisků jsou limitované a kdo je od nich odříznut, čili je NEvlastník, musí se živit námezdničinou A to je bídný úděl i kdyby ho platili sebevíc, co dostane v podobě zbytečných krámů zvaných zboží, to mu seberou na čase a ten je na rozdíl od těch krámů ve své většině pro život zbytečných (což tvrdí i bloger jinými slovy) nenahraditelný! Čili špatně radí buržujské loutky! Například na pracáku zkus zažádat o "místo vlastníka většinového podílu akcií nějaké renomované pojišťovny" a uvidíš co ti řeknou! A vo tom to je ...
15. 01. 2010 | 15:43

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jen dodám: Oni ti totiž budou namlouvat, jak se takovej "akcionář" nadře a pdo., že je to taky "práce". Tak o ní požádej! Pak si za dividendy koupíš loutku co za tebe bude hlasovat ve správní radě a řídit pojišťovnu (myslím vzdělanou loutku - takovýho toho kašpara co rozumí těm čachrům zvaným ekonomika a umí vydělávat a za 200 litrů měsíčně ti zařídí profit) a sám si budeš na lehátku někde na Maledivách s kur**** užívat v mořském baru ...
15. 01. 2010 | 15:48

Pepa Řepa napsal(a):

pietrosso.pietrosso and Calembredaine

Mám na Vás, chlapci, jeden technický dotaz.

Byla tu -na jiném blogu-debata o tom, kde končí "antifa" a začínají "anarchisté", kdo jsou "trockisté" a jaké cíle sledují, zda jsou stoupencii pravice či levice, jaký mají názor na současné společenské uspořádání tohoto státu, potažmo velé EU a jakou formou-násilnou či nenásilnou- lze změnu uskutečnit.

Můj dotaz tedy zní: Za co se považujete Vy sami s Vašimi názory?
Nejde mi o odkazy na další stránky, ale o Vás osobní pohled.
15. 01. 2010 | 15:53

Taoiseach napsal(a):

Carlos V.

Váš poslední komentář můžu podepsat. Nuda - není o čem se hádat - :) .
15. 01. 2010 | 15:58

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Pepo, MY nejsme anarchisté, ale komunisté! Někdy nám též říkají anarchokomunisté pro odlišení od falešných komunistů - bolševiků, čili radiálních socanů, lassalovců. Antifa se vyhraňuje vůči jedné z forem buržoasního panství, což je zásadní chyba! Fašismus stejně jako parlamntarismus jsou hlavy téhož těla téže hydry - viz výše! A nelze jednu hlavu ušetřit jen proto že jí smrdí méně z huby! Trockisté jsou odpůrci stalinismu a koncepce "budování socialismu v jedné či několika zemích", což je jen teroristická diktatura státem řízeného kapitalismu prostřednictvím "rudé" nomenklatury. Stalinismus je kontrarevoluce proti svobdě proletariátu a nad ním, stejně jako byl leninismus. K Trockému jen podotýkám, že jeho stoupenci zradili revoluční lid na barikádách v Paříži v květnu 68. V okamžiku kdy naši dobyli vládní čtrť a chystali se jí podpálit, aby vymazali stát, oni zaveleli k ústupu do Latinské čtvrti! Jasně že de Gaulle by přivedl zz vekova armádu jak to roku 1871 učinil Thierres, ale byl by skutečný boj jako v Budapešti 56 a buržoasní mašinerie by muusela odhodit masku "demokracie"! Pak by následné volby nevyhráli reakční šosáci a Evropa by se probudila v krvi revoluce ....
Jinak o trockismu zde - http://gci-icg.org/czech/tr...
15. 01. 2010 | 16:15

Carlos V. napsal(a):

pietrosso - nebud jen kavarenskym socialistou a jdi prikladem jako Che !

Vezmi kalacha upaluj nekam do Somalska pomahat bratrum s revoluji.
15. 01. 2010 | 16:20

bape napsal(a):

pro Katar

Váš název je z řeckého slova katarheo, což znamená: téci, odtékati.. Záleží na tom, odkud a kam, že ? Jinak souhlas: bez Bible, bez Boha bychom si vskutku nepokecali, jelikož by neměl kdo, s kým a o čem. Proto nás Bůh stvořil, aby to bylo jinak, ale ne tak, jak je to teď, bez Boha!
15. 01. 2010 | 16:25

zdesta napsal(a):

mb.Nic ve zlém pane kolego,ale můžete mi upřesnit procentuálně kolik lidí si tak přeje žít?Domnívám se,že minimum.Pak to ale nebude společenské téma k nějakým obsáhlým diskuzím.Pana Urbana čtu docela rád,ale tento blog považuji za jeho největší ujetinu.
15. 01. 2010 | 16:32

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ž bych sena to nevy *** Carlos! každý má bojovat dle svých možností a příležitostí. Kdybych byl mladý, jel bych do Athén nebo tam kde se konají summity zástupců různých ppohůnků světové finanční oligachie - G8, MMF a Světové banky či jak se nazývají, ale vím že to je jen špička ledovce! Přečti si o tom, jak bojují prostí roeltáři, tedy lidé podrobení námezdničinou a státem proti svým pánům a propagátorům svinstva Práce (hlavně těch ostatních, že?). Stačí sabotovat výrobu, dávat delší rachpauze, absentovat, marodit, kratovat stroje či zavirovat služební PC a jinak snižovat zisky kapitalistické bestie! Sabotáž je reálná možnost jak masově oslabit bestii,než jí nespokojený proeltariát zasadí poslední ránu z milosti! Za trvalou globální generální stávku! Za světovou revoluci!
- http://gci-icg.org/czech/ko...
15. 01. 2010 | 16:57

SuP napsal(a):

tomas.p -
Díky, že jste si dal čas můj příspěvek pročíst.
Zřejmě ale jsem dost jednoznačně nedefinoval, koho míním těmi "chudými bohatými". Ony se ty kategorie dost pletou.
1.Jsou "bohatí chudí" - kteří umějí vyjít s tím, co dokážou a hlavně s tím dokážou být spokojeni. Nezávidí nikomu nic, od nikoho nic nečekají, jsou čťastní a mají právo být v nouzi hájeni státem.
Předpokládám, že je to v naší společnosati nejsilnější skupina. Protože jsou spokojení, neví se o nich.
2."Chudí", to je kategorie, o které jdou všechny tyhle sociologické úvahy všech myslitelů. Jsou to lidé v zásadě spokojení, jen jejich ambice, přiživované příslušnými ideologickými klišé, jsou vyšší než na co oni sami stačí. To vede k jejich frustraci a nespokojenosti. Ochotně naslouchají frázím o konzumu, přežírání, diktátu peněz, pokleslosti morálky a přitom nemají nejmenší snahu cokoliv ve svém životě změnit. Tedy ani si svou situaci zlepšit, ale ani se se svým stavem smířit a být spokojen. Je to skupina nešťastná a je nutné s ní pracovat, jak naznačuje autor.
3.Nejproblematičtější je skupina "chudých bohatých". Jejich hlavními představiteli jsou například levicoví politici. Abyste k tomu nemusel znovu číst předchozí příspěvek, zopakuji to zde. Jsou to lidé, kteří nejsou schopni se dostat do vysněně vysokých příjmových skupin. Svou osobní frustraci si kompenzují rozdmycháváním a cíleným pěstováním "třídní nenávisti".
A proto bolševiky nemám rád, chovají se stejně už od roku 1848, kdy sepsali "Komunistický Manifest". A to lze předpokládat, že ti první to mysleli dobře!
15. 01. 2010 | 17:01

Calembredaine napsal(a):

Jo a Carlos, co máme společnýho s Che? To byl stalinista a castrista! Je vidět že vůbec těm problémům nehovíš, měl bys radit raději sobě podobným:)
- http://akmk.ic.cz/?text=106...
15. 01. 2010 | 17:01

Béda napsal(a):

Václav Urban,

nebudu polemizovat se vším. Přiznávám, že určitá umírněnost v konzumaci (již vzhledem k planetárním zdrojům) by zajisté byla na místě. Jistou nevyváženost vidím taky v systému odměňování za práci, kde kupř. makléř (bankéř)vytvářející mnohdy zcela fiktivní hodnoty, ale též modelka, reklamní PR-ista, fotbalista atd. vydělávají měsíčně mnohem víc než člověk produkující skutečné hodnoty (jedno jestli zaměstnanec u pásu, sestřička anebo doktor v nemocnici, vědec a pod.) za dlouhá léta tvrdé práce. To samé pokud jde o korupci, která bez tvorby adekvátních hodnot mrhá vytvořenými prostředky...

Přistavil bych se u vašeho: "Všechny extrémistické ideologie 20. století měly společného jmenovatele: cílem jejich představitelů bylo okrást, zotročit, případně vyvraždit jiné skupiny obyvatel, kterým se kladlo za vinu všechno zlo, a nastolit takový společenský systém, kde by oni sami byli úspěšní. Ke svým záměrům vytvářeli vlastní ozbrojené skupiny a současně usilovali o to zmocnit se represivních mechanismů státu. Jejich noví pokračovatelé mají nepochybně totožné cíle." Nebyla (a není)z hlediska této charakteristiky extetremistickou i církev "svatá"? Jste si zcela jist, že Ježíš (dle některých první sociální revolucionář v dějinách) mínil rozmach křesťanského učení tak, jak později probíhal? Co mají (čest církevním spolkům, klášterům a charitativním organizacím, které jsou ovšem stranou finančního macešského centra) znamenat (jaké cíle vlastně mají)kupř. vatikánský stát, vatikánská banka, sbor lidmi volených církevních potentátů, kostely pořízeny za desítky milionů (v dnešních cenách) v každém městě a téměř v každé obci z potu a krve lidí odvádějících ve středověku povinně desátky, paralelní církevní struktury (stát ve státě ve zvláštním daňovém režimu existující dnes v každém státě včetně politických organizací?
15. 01. 2010 | 17:12

veverka napsal(a):

Ano jsou i chudí,kteří si chudobu zvolili dobrovolně,ale těch je naprosté minimum.A těmto lidem je naprosto šumák co si o nich zbytek společnosti myslí.Většina chudých je ale chudých nedobrovolně a těm postavením chatičky s prkýnek a kadiboudou důstojnost nevrátíte.Jsou totiž sice chudí,ale ne hloupí a tak vědí,že většina těch superbohatých kteří je ždímají ke svým majetkům rozhodně nepřišla poctivou prací.A v tom je jádro pudla.Několik příkladů (zprava i zleva):

Šéf problémové Sazky buduje luxusní sídlo na Baleárách
http://www.ct24.cz/domaci/7...

Bývalá Řebíčkova firma Viamont dostala státní zakázky za 14 mld. Kč
http://byznys.lidovky.cz/by...

Exministr Řebíček koupil v Itálii a Dubaji domy za 140 milionů
http://tn.nova.cz/zpravy/do...

Gross opět nakupuje. Pořídil si statek s luxusní restaurací za 21 milionů

http://zpravy.idnes.cz/gros...

Krejčíř,Kožený,Pitr,Opencard.....atd.atd.atd.atd.atd.

A pak běžte mezi chudé (ty nedobrovolné) a říkejte jim ty Vaše kydy o vrácení důstojnosti chudým,řekl bych že tam dostanete pořádně přes držku.
15. 01. 2010 | 17:21

SuP napsal(a):

thomas.p -
...A nejhorší je kombinace 90%skupiny 2., a zbytek skupiny 3. Jako třeba tady drobný hlodavec.....
15. 01. 2010 | 17:30

Béda napsal(a):

Ještě dovětek,

církev "svatá" - ve středověku extremistická organizace rozšiřující ohněm a mečem svůj vliv, udržující inkvizičními soudy poslušnost heretiků a povinnými odvody svou ekonomickou říši, všemožně bránící úpadku své moci.

V průmyslové éře z nutnosti transformovaná ve vykladače morálky, parazitující na ekonomických výsledcích konzumní společnosti a usilující jinými prostředky o totéž - rozšíření svého politického a ekonomického vlivu. Čest dobrovolníkům a nezištným lidem, výjimkám které potvrzují pravidlo a z dobroty svého srdce a lásky k bližnímu téměř bez nároku na odměnu dělají záslužnou práci ve prospěch chudých, zdravotně a mentálně postižených, přestárlých...
15. 01. 2010 | 17:38

Jamima napsal(a):

veverko, v tom s vámi nemůžu souhlasit, já znám poměrně dost lidí, kteří si svůj způsob života vybírají sami. Z práce zajdou do hospody, je jim tam dobře, z hospody odcházejí až "na ježka". Lidem to většinou až na jejich manželky nevadí, sami si to vybrali, sami si to financujou, jsou chudí, bo jejich koníčky jsou poměrně nákladné. Pokud neokrádají vlastní děti a neblijou na schody v baráku, je to jejich rybíz. Ale nemyslím si prostě, že jsou oběti. Jen se jim to takhle zdá dobré.
15. 01. 2010 | 17:40

bape napsal(a):

pro Béda

Ano trefil jste. římská církev si začala ve 4.století s politikou, která znamenala moc a peníze. Ježíš sám charakterizoval své poslání slovy:" Mé království není z tohoto světa..." Jemu šlo o revoluci srdcí, nikoliv politiky. Proto ho nenáviděla duchovní i politická elita jeho doba a je to tak až do dnešních dnů,.Takže Vatikán je jen "nevěstka". jak to označil Hus, Luter a ostatní reformátoři cíkve, exkomunikovaní, nebo zahnaní do ústraní pro nepohodlnost cíkevní instituce.
15. 01. 2010 | 17:41

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Dovolím si přidat pár link"! Nejde o to co kdo kde ukrad, ale o to jakým brutálním způosbem kapitál zotročuje proletáře a zabíjí prací! Zde u nás - http://aktualne.centrum.cz/...
v Evropě - http://www.novinky.cz/ekono...
v dalekém zahraničí - http://aktualne.centrum.cz/...

Nám je fuk, jestli kradou a mají co mají! Ale nesmí nás to NIC stát a v ničem omezovat! Tedy pokud vynaleznou mašinu na transformaci atomů a přinutí ji, aby jim vyrobila paláce z mramoru a pohodlné rakety co je budou vozit na dovolenou do vesmíru, proč né? Klidně! Ale my přitom nebudem asistovat - ztrácet svoji energii a čas prací!
15. 01. 2010 | 17:47

Jamima napsal(a):

pietrosso, než s vámi snít tyto pochabé sny, to raději pojedu vařit děckám na tábor. Až vám z té permanentní revoluce bude kručet v žaludku, dojděte, my se s vámi podělíme.
15. 01. 2010 | 17:52

bape napsal(a):

pro pietrosso

Už se na tom pracuje v CERNu ve Švajcu. Proč myslíte, že do toho urychlovače vrážejí takový peníze, ha ?
15. 01. 2010 | 17:53

Béda napsal(a):

pietrosso2,

nejste náhodou František "Potřebný"?
15. 01. 2010 | 17:54

bape napsal(a):

pro Jamima

Revoluce bude, ale pietrossovi bych nic nedal. Je bezohledný as tací škodí celku....
15. 01. 2010 | 17:55

Jamima napsal(a):

bape - bezohledný křičí - bijte bezohledné....
15. 01. 2010 | 18:08

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Nejsem bezohledný, pouze hlásáme že princip není v tom, aby jiní něco neměli! Ať urychlej ten urychlovač a pak ať si ti hřebíčci a spol užívaj co jim z něho vzejde! Ale z naší energie a času jim krom případné smrti (když budou jó nasí*at - třeba ňák blbě machrovat) nesmí vzejít NIC! Potřebný je každý člověk, ale pro kapitál jen jako "pracovní síla". Až zbožní výroba dosáhne stupně, na kterém vše vyrobí roboti, včetně služeb i státního aparátu (např. robocopové místo policistů), nebude lidi potřebovat ani jako zákazníky či spotřebitele - nebudou totiž mít čím "zaplatit". Už jste o tom přemýšleli? Pak bude pro ně lidstvo zbytečné a pošlou ho na jatka nové imperialistické války ...
15. 01. 2010 | 18:13

bape napsal(a):

pro pietrosso

naklonujou si nové a vyšlechtěné. Nebudou potřebovat originály.
15. 01. 2010 | 18:21

Pepa Řepa napsal(a):

pietrosso.pietrosso napsal(a):
Ž bych sena to nevy *** Carlos! každý má bojovat dle svých možností a příležitostí. Kdybych byl mladý, jel bych do Athén....

Nač vozit sovy do Athén?

Ale překvapil jste tím, že Vám není 18let.
Že Vás ta revoluce-ve Vašem věku- tak bere?
Vždyť byste ani šutrák, ani Molotovova nikam nedohodil.Vy nemáte arthrozu? Berete Arthostop? Nosíte "Kosmodisk"? Máte hemeroidy?
-----------
Přečti si o tom, jak bojují prostí roeltáři......
-----------
Tak teď nevím, jde Vám o revoluci nebo se zabýváte montáží rolet?
-----------
Stačí sabotovat výrobu, dávat delší rachpauze, absentovat, marodit, kratovat stroje či zavirovat služební PC a jinak snižovat zisky kapitalistické bestie
------------
Sabotoval jsem do r. 89. Jsem komunista?
Problém: Jsem nekuřák, týká se mne rauchpauze?
Co když se beze mne "kapitalistická bestie" obejde?
Jak mám kratovat stroj, když mne k němu bestie nepustí?
------------
Za trvalou globální generální stávku! Za světovou revoluci!
------------
Proti tomu žádná. Trvalá generální stávka by se mně líbila, ale z čeho budu žít?

Kdy ta revoluce začne? Dáte vědět?
Bude se zase střílet z Aurory, poveze se zase nějakej novej syfilitik v zapečetěném vagonu ze Švajcu?

Udělal jste mi pěknou díru do hlavy.
15. 01. 2010 | 18:22

bape napsal(a):

pro Jamima
Máte recht. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Ale jen těm potřebným....
15. 01. 2010 | 18:23

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Myslíš kvůli zachování "zbožní výroby"? Blbost. Ona už taky nebude třeba. Vše co potřebují jim vyrobí roboti bez nároku na mzdu. Výroba směnné hodnoty tím zanikne a tím i zisk. A jelikož vše co lidstvo potřebuje k přežití bude "vlastnit" hrstka "majitelů Zeměkoule", tak otázka kdo s koho bude otázkou bytí a nebytí - života či smrti! Takže světová revoluce JE nevyhnutelná - dříve nebo později. Nechcem to nechat tak daleko zajít, mohlo by to být apokaplypsou. Co kdyby kořistníci v poslední chvíli v předtuše zaslouené smrti z rukou zotročeného a do bezvýchodnéhbo postavení uvrženého lidstva vyhodili svět do vzduchu? Čím dříve bude Systém zničen a nahrazen světovou Komunou rovných a svobodných bratrů a sester, kteří pijavice podrobí pohledu do hlavní spravedlnosti, tím je naděje lidstva na trvalé bytí větší! Jen takové svobodné koperující lidstvo pak vydá se cestou svých vědomých dějin k panstvím nad hmotou i časem ...
15. 01. 2010 | 18:29

bape napsal(a):

pro pietrosso

Máš to blbý....revoluce budou, ale konec bude skutečně apokalyptický. Tato Země spěje k zániku. Dříve, či později, ale to je jedno. Obecně vzato :člověk míní a Bůh mění! Je to zákonitost: Co jednou začalo v čase a prostoru, to v něm také musí dokonat....a potom....Bůh ví !!!
15. 01. 2010 | 18:34

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Nemám rád blbce co hrají na "přklepy", Pepo, a navíc špatně! Tam je napsáno "roeltáři", ne roletáři. Aspoň se nauč číst. Je vidět že jsi si nepřečtel linky, máš tam vše zodpovězené - nemusel bys tu blbě žvanit a klást nesmyslné otázky. Z čeho bys žil? Nastolil bys spolu s ostatními lidmi diktaturu potřeb proti směnné hodnotě! Revoluci neudělala žádná Aurora, ale revoluční proletariát tím, že nastolil diktaturu svých potřeb. Ten "syfilitik" je pak o ni připravil, když rekonstruoval stát a dokonce obnovil kapitasitké vykořisťování a směnnou hodnotu! Víš co byl NEP? Musíš se hochu ješě moooc učit než pochopíš vo čem je svět, do kterého jsi byl vrhnut nezávisle na své vůli a který je determinantem tvýho myšlení ať se ti to líbí či ne ....
15. 01. 2010 | 18:35

Béda napsal(a):

pietrosso2,

kdo bude vlastnit ty roboty? Kdo je bude programovat?

Tou komunou myslíte něco na způsob izraelského kibucu? V tom ale lidé pracují a vzájemně si pomáhají.

Jinak byste to s tím jehovismem a extází neměl moc přehánět, ve větších dávkách to může trvale poškodit duševní zdraví.
15. 01. 2010 | 18:38

Pepa Řepa napsal(a):

pietr rosso
Co kdyby kořistníci v poslední chvíli v předtuše zaslouené smrti z rukou zotročeného a do bezvýchodnéhbo postavení uvrženého lidstva vyhodili svět do vzduchu?
----------
To by se mi nelíbilo, ale kam si ulijí kořistníci kapitál, kam se přestěhují.
Na Proxima Centauri? Stihnou to?
-----------
Jen takové svobodné koperující lidstvo pak vydá se cestou svých vědomých dějin k panstvím nad hmotou i časem ...
¨----------
No to by smysl dávalo, máte stroj času?
--------
Čím dříve bude Systém zničen a nahrazen světovou Komunou rovných a svobodných bratrů a sester...
---------
I Vy filuto. Rovný, rovnější , nejrovnější......
Že Vy jste dealer "Kosmodisku". S ním je přece každý rovný, jako ta paní Blaženka, co ji bolely záda.
15. 01. 2010 | 18:39

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Nikolivě bape. Tím Bohem bude sjednoené a vlastní vědomou historii tvořící lidstvo budoucnosti! Kooperace všech místo válek, jejíž je konkurence jen neozbrojenou formou povede k definitivnímu poznání zákonů mikro i makrokosmu! Lidé pak stanu se pány všehomíra, zastaví nekonečný proces zanikání a zrodů ustavením trvalé jeho harmonie! Pokud to uznají za vhodné, uzavřou do časové bubliny tuto část vesmíru a vrátí jí uvedením všech částic do zrychleného zpětného chodu k počátku vzniku lidstva aa zpětně učiní ho dokonalým již na počíátku. Tím negují veškerou minulost včetně kořisntických řádů, trpení lidí i zvířat, zkrátka veškeré zlo! Svět pak bude znovuustaven dle obrazu z Bible, avšak nikoliv dílem anonymního neexistujícího Boha, ale Boha-Člověka, který je autorem těch vizí (neb autoři bible stvořili tu vizi, nikoliv Bůh, páč kdyby existoval, stvořil by dokonalý svět v jediné vteřině a nepotřeboval by triliardy pokusů a omylů, aby se "dopracoval" k něčemu tak nedokonalému, jako je současné fyzické bytí sebeuvědomělé hmoty).
15. 01. 2010 | 18:43

Pepa Řepa napsal(a):

NEP, říkáte?
Tak to znám. To je známé televizní studio na Manhattanu.
15. 01. 2010 | 18:43

Calembredaine napsal(a):

Pepo, proč jsi se ptal na tu první otázku? Vypadalo to na upřímný dotaz, to ostatní jsou reakce pitomce co nemá nic lepšího na práci než klást blbý otázky. Zánikem zbožní výroby a směnné hodnoty končí existence kapitálu! Tak co by kam !ulévali"? Mysli trochu aspoň, když nejsi schopen přelouskat ty odkazy ...
15. 01. 2010 | 18:47

Pepa Řepa napsal(a):

Svět pak bude znovuustaven dle obrazu z Bible, avšak nikoliv dílem anonymního neexistujícího Boha, ale Boha-Člověka, který je autorem těch vizí
-----------------
Panenko skočická!!
Tím chcete říct, že Vy, pan Stejskal, Čochtan i Vilík jsme bohočlověci?
To mne nikdy nenapadlo, asi se mám opravdu co učit.
15. 01. 2010 | 18:47

Pepa Řepa napsal(a):

Calembredaine
Tak se nezlobte, já jsem opožděnej.
A nemáte Vy zase rozdvojení?
Dvě jména z jedný IP adresy?
15. 01. 2010 | 18:49

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jak mlže studio na Manhattanu souviset s Leninovou politikou? Víš kdy vznikla televize? Co máš místo mozku - pivní kostku? Mě mohlo napadnout už dle toho icku že to nebude ždáná sláva, ale ta první otázka fakt vypadala že chceš vědět a ne pindat jak tvý loutkovodi pískaj ...
15. 01. 2010 | 18:50

pietrosso.pietrosso napsal(a):

oprava: může - sorry
15. 01. 2010 | 18:50

CartoucheRossi napsal(a):

Samozřejmě že ty jména nejsou dvě, ale že jich je nespočetně! Víš, opožděný Pepiku, jsou diksue, kde při hlasování potřebuješ na každý kliknutí jiný nick! Kolik nicků, tolik e-mailů a tolik i hlasů! Jak jinak bys chtěl porazit třeba takovou langrostapaáckou kočičku.kotě?
15. 01. 2010 | 18:53

Pepa Řepa napsal(a):

No tak mi to -pane s dvěma hlavami- odpusťte, musím končit, už rozdávají prášky.

Pan doktor říká, že jsem sice retardovanej (nevím, co to je), ale upřímnej jako nějakej Standa Koloťuk.
Hodně štěstí při tý revoluci.
15. 01. 2010 | 18:58

Calembrediane napsal(a):

... a nebo Bohem.Cecha zvaného též BlbCehýýnek!:) S ním jsem svádíval těžký boje na starých dobrých Novikách! Kolikrát jsme klikali do rána! Nepřetržitě i 3 - 4 hodiny, než to mrzák vzdal! Ráno jsem měl 8100 hlasů, on skončil na 7800! A pak změnili systém hlasování a zas se to muselo dlět jinak. chvíli i vedl prevít, páč buržoasní censuzra mi nastavila horší systém klikání! Ale já je nakonec překonal ...
15. 01. 2010 | 18:58

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jak jsi se jmenoval na Novinkách, Pepo - ale pravdu! Nějaká modroesesácká sfině, co? Nejsi Dinid, Novoalexandr nebo Urbancenek?
15. 01. 2010 | 19:00

Ládik napsal(a):

"V moderní západní společnosti jsme svědky zvyšování materiálních standardů životního stylu".....
nejsme svědky, žijeme východněji.
V moderní východnější společnosti jsme svědky snižování materiálních standardů životního stylu.
15. 01. 2010 | 19:17

siven napsal(a):

No ale s těmi roboty to má něco do sebe...

My se toho nedožijem, ale až budou kolem našich pra-pra-pravnuků lítat roboti, kteří jim ani nebudou patřit (jelikož budou velmi, velmi drazí a nějaký zákon bude stejně jejich vlastnictví zakazovat, jelikož pofičí na atomy) a budou jim moci kdykoli nasekat na holou, když se zdrží se splátkou baráku, ledničky, mobilu...

Nezávidím našim potomkům. Myslím, že na vrcholu jsme víceméně nyní. Pak už to půjde jen z kopce. Následující století budou tedy vesměs o hovně.
15. 01. 2010 | 19:34

Pepa Řepa napsal(a):

Jo a říkal jsem to panu primáři a on Vám-revolucionářům- vzkazuje, že si máte dávat pozor.

Jeho dědeček měl za pacienta v Lipsku nějakého Friedricha Wilhelma.
Ten si zkraje taky myslel, že jsou dva a pak se rozhodl, že se stane nadčlověkem-Bohem, až se z toho úplně pomátnul.
To se Vám ale stát nemůže.
15. 01. 2010 | 19:42

CartoucheRossi napsal(a):

Hohenzollern?
15. 01. 2010 | 20:03

SuP napsal(a):

siven -
Taky bych řek.
Budem sedět a čumět, jak kolem lítaj roboti. A proč lítaj? To už se nikdo nedoví.
To je podobný, jako když mi v mládí říkali, že mám věřit v Boha, že přijdu do nebe a se všema se zase setkám.
Když jsem se zeptal:"A co tam budeme dělat?", Taky nevěděli. Holt mě nenalákali.
15. 01. 2010 | 20:06

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Béda - titíž co tebe a jiné proletáře ...

U dalšch otázek není adresát!
15. 01. 2010 | 20:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

O tom budou sivene zcela jistě! Ale pro ty kteří budou revolucí připraveni o privilegia hmotouzurpace! Pro ty, kteří si svobodné nakládání každého s vlastním časem a všemi věcmi světa nedovedou představit, neb jejich svoboda spočívala v nakládání s časem jiných a věcmi všech! Budoucí sjednocené a osvobozené lidstvo nebude schopno určit co znamenají pojmy "drahé, vlastnictví, zákon či zakazovat"! Nebudou již součástí jejich myšlení, neb se jedná o třídní společnsotí uměle vytvořené termíny a bez ní ztratí obsah!zde - http://aka.anarchokomunismu...
15. 01. 2010 | 20:21

Jamima napsal(a):

pietrosso - příspěvek 18:43:09 - to jste snad obšvihl z Jitra kouzelníků, jenomže dnes by pánové asi také napsali něco trošku jiného, ono to už není zas tak horká novinka....vy byste pořád revolucionářoval, nejlépe napříč světem, tak jen taková malá technická - kdo vás a váš kolektiv bude živit? A bude to dobrovolně nebo taky "dobrovolně" jako dnes? Je mi naprosto jasné, že zdroje naší planety rozhodně nejsou rozděleny lidem spravedlivě, ale promiňte, vy mi nějak moc zapadáte do řady - revolucionář, kapitalista, politik, nemakačenko - většinou stejná banda darmožroutů....sorry
15. 01. 2010 | 20:22

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Tak rozhodně nejsem stoupenec práce a jiných svinstev, která reakční šosáci a buržujští socialisté včetně bolševiků tak propagují a oslavují! Pojem "nemakačenko" je krajně rakční žvást! Prti lidské přirozenosti, kteroužto je lenost, daná člověku přírodou! To ona byla zdrojem rozvoje výrobních sil a (páč pilné včeličky jsou miliony let při stejné technologii) a je stále! Vždy v dějinách šlo o to, přinutit jiné aby pracovali za člověka! Zvíře, otroka, nevolníka nebo námezdníka! Ty první nutili návnadou či bičem! Ty další pak podílem na produktu vlastní jejich práce konané nástroji uzurpovanými kořsitníky, kteří tak pracovat nemuseli! Oni nemohou přiznat že práce je to zlo, protože jim přináší profit a tak ji propagují! Ale proletář nehledá práci a spravedlnost pro dělníka! On nechce být dělníkem! On chce být člověkem a dělat si svobodně co chce a s čím a kdy si zamane! Ostatně tady to je - http://gci-icg.org/czech/ko...
15. 01. 2010 | 20:39

Calembredaine napsal(a):

„Kdyby dělnická třída, vyrvavše si ze srdce neřest, která ji ovládá a degraduje její povahu, povstala ve své strašlivé síle, nikoli aby se domáhala lidských práv, která jsou jen právy kapitalistického vykořisťování, nikoli aby se domáhala práva na práci, jež je jen právem na bídu, nýbrž aby ukula bezostyšný zákon zakazující každému člověku pracovat déle než tři hodiny denně, země, stará dobrá země, by se otřásala veselím a cítila by, jak v ní pulzuje nový vesmír..."
Paul Lafargue, Právo na lenost, 1848
15. 01. 2010 | 20:40

Calembredaine napsal(a):

„Vskutku z nás rostou neduživci a postiženci. Balzamované hovězí, brambory, pančované víno a pruský Schnapps uvážlivě kombinované s nucenou prací oslabují naše těla a uzavírají naši mysl. A doby, kdy si člověk utahuje opasek a stroj zvyšuje svůj výkon, jsou právě těmi dobami, kdy nám ekonomové káží malthusiánskou teorii, náboženství abstinence a dogma práce. Skutečně by bylo lepší takové jazyky vyříznout a hodit psům."
Paul Lafargue, Právo na lenost, 1848
15. 01. 2010 | 20:41

Calembredaine napsal(a):

„Strach" není ničím jiným než pocitem utištění a sklíčenosti, který u buržoazie nutně provází práci, tuto ohavnou činnost nuzného dobývání chleba. V udatném německém buržoovi „strach" rozkvétá ve své nejčistší formě: pro něj je chronický a „vždy jemu rovný", bídný a opovržlivý, zatímco proletářova mizérie vždy nabírá nejostřejší násilnou formu a nutí jej pustit se do boje na život a na smrt, čímž jej činí revolučním a takto nevyvolává „strach", ale vášeň. Chce-li tedy komunismus zrušit buržoův „strach" stejně jako proletářovu bídu, rozumí se samo sebou, že to nedokáže, aniž by zrušil příčinu obou: práci."
Karel Marx, Německá ideologie
15. 01. 2010 | 20:43

zdenek napsal(a):

V.Urban
Nemáte tak docela pravdu,co se týká stavebních norem.Když budete chtít žít bez materiálních výdobytků civilizace není nic jsdnoduššího i zcela oficiálně.
Existují stavební normy,které určují jak velký domek na jakých základech můžete poistavit bez stavebního povolení,můžete bydlet v maringotce,nebo stavebních buňkách máte-li pozemek,v Čechách dokonce najdete lidi ,kteří bydlí v jurtě...jde to,ale chce to odvahu pane Urbane,sám o něčem podobném uvažuji,až to někdy za 20.let zrealizuji určitě si na váx s vzpomenu a pozvu vás,budete-li ještě na živu:-)
15. 01. 2010 | 20:48

Béda napsal(a):

pietrosso2,

S prominutím: otrok, nevolník, námezdník není člověk? To je velice zajímavý až "revoluční" pohled. Kdo je tedy člověk? Dokázal byste jej na základě své objevné teorie charakterizovat?
15. 01. 2010 | 20:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pietrosso apod.
Milé žáby. Vaše kvákání mě probudilo ze zimního spánku. Chtěl jsem si pospat až do konce května , ale budu Vás muset sežrat už teď. Nevadí mi, že jste si zvolili za svého šéfa čápa, to je Váš problém, že žijete v neustálém strachu. Také to, že místo svého kvákání byste mohli radši něco udělat s narušenou hrází našeho rybníka, je Vaše věc.
Vadí mi, že je Vás tolik.
15. 01. 2010 | 21:06

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Snaží se jím být! Co je na tom "oběvného"? Chceš snad makat, voe? To snad leda blb by chtěl! Nemsylím svobodnou tvůrčí činnosti, jež je člověku vrozena - tedy to co dělá každý pop práci či kdy jí nemá - staví modely, ryhe se v zemi, chová kanárky a k tomu třeba paličkuje, šije svetry, kutí v dílně atd. Jiní čtou či píšou apod. Děti o tom být popelářem či zdravotní sestrou, ale když jsou dospělí a dozví se že budou mít snížený podíl na produkci společnosti s odůvodněním že tato práce není tak "kvalifikovaná" a může jí dělat kde kdo, tak raději dělají zloděje železa nebo kurvy. To už nebude, neb po odstraneění peněz tento zločinný motiv zmizí a činnost každého bude zakláddat jeho právo být člověkem - tedy lidky žít! Svobodně a bez ekonomického donucení! A pokud se na nějakou práci nenajde dobrovolník a ona se ukáže jako nutná, tak se na ní vystřídají všichni! Nevím proč by si třebas hradní Kikina jednou ročně místo sepisování kydů o nevlivu lidí na oteplování nemohl voblíknout montérky a střihnout si směnu u kukavozu! Na lyžích mu to jde - tohle by taky zvládnul! A jiní --- Babišové, Kelnerové, Řebíčkové!
15. 01. 2010 | 21:07

Jamima napsal(a):

milý pietrosso - jelikož sedíte za kompem stejně jako já, dá se vyvodit, že využíváte nějakého toho uzurpovaného výdobytku...a zjevně vám to zase tak moc nevadí. Pokud svá slova myslíte vážně, tak prosím, buďte důsledný a začněte u sebe. Tudiž, pokud něco chcete sdělit, nezneužívejte zotročených svých kolegů a jejich výrobků, jejiž koupí jen prohlubujete zisky prohnilých buržoustů, místo toho ruče vyrobte papír, inkoust z duběnek pořiďte a list osobně doručte.....
15. 01. 2010 | 21:07

pietrosso.pietrosso napsal(a):

oprava: "objevného" - sorry
15. 01. 2010 | 21:08

vaclavurban napsal(a):

zdenek
zdravím Vás. Probíral jsem to s kamarádem architektem, který učí na fakultě. Po staru můžete žít pouze ve staré zástavbě.
15. 01. 2010 | 21:11

Jamima napsal(a):

calembredaine - žiju na dávkách, kde se berou? to mě nezajímá, hlavně že jsou, ať makají jiní - anonymní nezaměstnaný - právo na lennost 2010
15. 01. 2010 | 21:12

Jamima napsal(a):

Tencokida - že by starý dobrý Graves.....?
15. 01. 2010 | 21:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jamimo, co neumím či nechci dělat to nedělám! To jak zde psaním ukazuji ničemnou nicotnost hnilobného světa reakčních šosáků kde věci vládnou lidem místo aby tomu bylo naopak je práce nad práci, kterážto kdybych uznával odměňování (jakože neuznávám - každý si může svobodně brát ze společného do ktetého též vše dává) tak by mě nikdo nezaplatil ani kdyby "sto rokou kopal uhlí" slovy básníka! MY - proletariát světa jednou zrušíme hmotouzurpaci (tzv. vlastnění) a tím osvobodíme Člověka! Pak věci nabydou přirozených forem! Už nebude že tará babička půjde pěšky k lékaři v zimě a slotě a spratek bohatýho papá bude zbytečně pojíždět a zaneřáďovat vzduch spalinama v autě, zatímco v garáži mu též zbytečně zahálejí další dvě či tři! Vše bude komunální a k prospěchu všech! Mladík který se bude chtít projet ud Komunou vyslán aby babičku odvezl k lékaři! Prosté, lidské a normální! Na rozdíl od současností ...
15. 01. 2010 | 21:16

Jamima napsal(a):

pietrosso - přiznám se, pravděpodobně jsem divná, ale mnohou práci dělám jen proto, že mě baví. Ani prachy za ni nechci, naopak, ještě si přinesu vlastní materiál apod. Pro vás asi nepochopitelné pako,ale mně je tak dobře.
15. 01. 2010 | 21:19

Jamima napsal(a):

promiňte, ale toho se raději nechci dožít ani jako ta babička....spasit svět karabáčem, ó, jak staré, jak klasické.....
15. 01. 2010 | 21:23

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Naopak! Přesně tak budou žít po světové revoluci všichni komunisté! Tedy ne nějakcí straníci, protože strany jakožto třídně-státní struktury budu rozmeteny, nýbrž občané globální všelidské Komuny - přirozené pospolitosti bratří a sester, kde již nebude vlastnění, peníze a ničemná námezdničina a každý bude dělat pro Komunu to co má rád! A co nebude chtít dělat nikdo, tak to se dá do rozpisu služeb jako u domu s úklidem! Ale dnes krajně reakční buržuská pijavice za sebe nechá dřít chudou stařenku tak jako mazáci nutili k práci nováčky na vojně! Dá družstvu ubohé tři kila a to pak nabidne chudé důchodkyni! To odpadne! Nebytí peněz a majetku neumožní ničemům se flákat! každý si svojí službu Komuně střihne osobně! Ale jinak bude dlatlkaždý jen co umí a chce dělat!
15. 01. 2010 | 21:27

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Bič už nebude! Tím je stát a ty budou zrušeny! Neboj - vše bude doborovolné. A pijavice co by třeba nechtěl psoloužit stařence když má službu odhlasovanou komunou? No bude vyhnán na ostrov plný dravých šelem - k sobě podobným! Bez nástrojů a čehokoliv vytvořeného lidmi, aby tam prokázal svoji "nadřazenost" a "schopnost se o sebe postarat"! Nepřežije, neboj - šelmy se o něj už postarají .. a kdyby ne a on chytračil a chtěl se vrátit, pak pohlédne spolu s divou šelmou do hlavně Člověka!
15. 01. 2010 | 21:31

Béda napsal(a):

pietrosso2,

Ve vašem případě zřejmě platí každý podle své lenosti, každému podle jeho chtíče.

A všechny hodnoty pro ten chtíč vytvoří (inteligentní?) roboti. Jestliýže budou inteligentní, tak by se jim to jednou taky mohlo přestat líbit. Jestliže nebudoü inteligentní a samoprogramovatelní, pak je někdo bude muset naprogramovat a opravovat. A ten bude muset dělat. Jak to zapadne do vašeho "ideálního" "revolučního" konceptu?
15. 01. 2010 | 21:31

Jamima napsal(a):

malá technická - jak to bude ve vaší společnosti například s pitvou, to jako co tři dny se příjdou dogrcat noví adepti na trauma? Za tři dny nebudou schopni ani utřít si hubu, vzít skalpel, nemluvě o tom, že nepoznají oko od rekta....
15. 01. 2010 | 21:33

Béda napsal(a):

pietrosso2,

zajímavé. Ještě před chvílí ve vašem ráji vše zastali roboti a najednou opět pracují lidé.

Nepřihnul jste si víc než je zdrávo?
15. 01. 2010 | 21:36

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Nějak jsi to asi špatně pochopil. Co kritizuješ? Ty roboty nebo co? Roboty jsem uváděl v souvislosti s nahrazením lidí ve procesu zbožní výroby těmi co jí k svému profitu organizují!!! Aha - ty nechápeš zákaldy. Ale to neva. koukni - bohatství kapitalistů pochází z nezaplacené nadhodnoty námezdníkům. Když ale nebudou námezdníci - jen roboti, tak by teorticky byl zisk 100%, ale nebude! Víš proč? Protože na to programování stačí pár milionů jedinců a ti tohgo tolik nespotřebují a nepotřebují. Miliardy jiných se ocitnou bez zaměstnání a tím bez prostředků, áč NIC nemají - půdu, lesy, továrny, domy - vše bude v majetku kapitalistů! Už rozumíš? Nebudou mít na jídlo, natož aby kupovali ty krýmy co ti roboti vyrobí! tak pro koho budou vyrábět? Je to začarovaný kruh! Pokud budou roboti dělat prom potřeby všech lidí bez nároku na odměnu - tedy nebudou patřit jedincům, ale budou komunální, pak NO problem! Svět a lidstvo s ním se vydá na cestu k nesmrtelnosti!
15. 01. 2010 | 21:38

zdenek napsal(a):

V.Urban
nevím jaký má domek přesný statut,ale do jisté velikosti co do výšky,délky a šířky nemusíte mít stavební ,pravděpodobně se nejedná o nic velkého ,pravděpodobně montovaný domek bez základů,možná by mohla být deska.
Můj bývalý tchán žije už 30.let v nezkolaudovaném domku v H.K. s kadibudkou ,alr i elektřinou a taky to jde...
15. 01. 2010 | 21:42

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jo ták - to ti nešlo do hlavy - blbě jsi četl. Ale zato já nemůžu (jsem přísný puritán, abstinent - jako Robspierre). Práce a práce je rozdíl! Lidé budou vořit! A jak! Pití, drogy - to nebude - to jsou třídní atributy! Rodina jak ji známe dnes nebude! Děti budou rovnoprávné, mít vlastní Komunu a volit si své rodiče i učitele! Prostě svět bude jiný!
15. 01. 2010 | 21:42

iga napsal(a):

Ty jo, dneska je to tady vyzivny...
Co zeny a deti?
Taky spolecny?
15. 01. 2010 | 21:44

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Samozřejmě! Volná láska, hromadný sex, vše přirozené! Komuna si bude moci odhlasovat, že e bude šoustat celý týden na hřišti! Proč ne?
viz zde - http://aka.anarchokomunismu...
15. 01. 2010 | 21:48

vaclavurban napsal(a):

zdeněk

Samozřejmě neoficiálně můžete žít i pod mostem. Pokud ovšem budete bydlet se svými dětmi v budově, která není určena k trvalému bydlení, tak děti půjdou do děcáku. A k trvalému bydlení je schválena jen budova, která splňuje současné standardy.
15. 01. 2010 | 21:49

Béda napsal(a):

pietrosso2,

že bude muset být svět jednou jiný a že to současným tempem dlouho nepůjde to je asi to jediné, na čem se my dva dokážeme shodnout.

Přeji dobrou noc a mnoho dalších sci fi představ.
15. 01. 2010 | 21:50

SuP napsal(a):

Pane Urbane -
Vy byste snad chtěl stavět jurtu v satelitu? Sice proč ne? Ale nenapojej Vám ji na inženýrské sítě.
15. 01. 2010 | 21:53

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Jen dodám že se neztotožňuji s touto pasáží v textu! "Nevyhnutelná není ani revoluce, což je důvod, proč musí být revoluce vytvořena revoluční organizací a kulturou. A ani není nic nevyhnutelného na tom, jak se bude organizovat porevoluční společnost. Nevládne tomu žádný přírodní zákon.". Z dialektiky dějin vyplývá že REVOLUCE JE nevyhnutelná! Viz jiný text ssoudruhů z Maďarska - http://aka.anarchokomunismu...
15. 01. 2010 | 21:53

vaclavurban napsal(a):

SuP

Mám nový bungalov, ale lákalo by mě postavit na vlastním velkém hospodářském pozemku nějaký originální dům, ve kterém by se dalo žít bez výdobytků civilizace. Můj článek ale byl o tom, že společnost produkuje bezdomovce, kteří spí, kde se dá, místo toho, aby takovým lidem dovolila mít důstojnější místo k životu.
15. 01. 2010 | 22:07

vaclavurban napsal(a):

Pro naši společnost je opravdu příznačné, že bezdomovci nocují v popelnicích na našich odpadcích.
15. 01. 2010 | 22:09

SuP napsal(a):

vaclavurban -
Jako vlastní pokus to dokážu pochopit. Pár takových skupin je občas možno sledovat v různých pořadech.
Ale s tou "produkcí bezdomovců"? Nesouhlasím. Ty neprodukuje společnost. Produkují se sami, neb společnost jim to trpí a umožňuje.
A těch pár z nich, u kterých by se dalo uvažovat, že jsou "nevlvinou", těm by společnost určitě byla schopná i ochotná pomoci. Alew když si neřeknou? Máme je vyhledávat?
15. 01. 2010 | 22:13

SuP napsal(a):

Nedělám si iluze, že mi to odsouhlasíte. Jen píšu svůj názor a jsem rád, že se mě to netýká. Mně stačí, že vím, že pokud bych se choval stejně, stejně bych i dopadl. A to bych pak měl vinit společnost?
15. 01. 2010 | 22:16

vaclavurban napsal(a):

SuP

Společnost by měla umožnit bydlet každému podle jeho možností, pravidla ale stanovují sytí a ti hladovému nevěří.
Ocitnout se na ulici je snazší, než byste si myslel.
15. 01. 2010 | 22:28

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Taky s tím NEsouhlasím! Jaká pak "naše"? Buržjská společnost, tvořená antilidskými reakčními šosáky tak zdegenerovala, že to připouští - to ano. To přeci ale není "naše" společnost, tou bude až globální Komuna - přirozená lidská pospolitost!
15. 01. 2010 | 22:29

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Plně podepisuji každé písmeno zde - cituji: "Dějiny nejsou ničím jiným než dějnami vzrůstajícího vykořisťování a rozvoje boje proti němu, to jest dějnami třídního boje. Zbytek jsou jen vytáčky a balamucení. ... Hnací silou těchto bojů byl vždy hněv a rozhořčení vykořisťovaných: nenávist, kterou cítili vůči těm, jenž zapříčili jejich bídný život. Tento boj měl různé podoby, ale neustále v něm byl společný základ: chtěli zničit vykořisťování, vládu jednoho člověka na druhým, odstranit vlastnictví, podstatu vykořisťování.Dějiny lidského druhu jsou vlastně dlouhým pohybem ... ustanovující celosvětovou komunistickou společnost, jenž nevyhnutelně nahradí společnost vykořisťování. Toto není jen idealistické fantazírování, naopak: utopističtí snílci jsou ti, kdo věří, že dnešní svět, společnost válek, hladomorů, ekologických katastrof, může trvat až do soudného dne, nicméně pokud mají pravdu, konec světa − alespoň pro lidský druh − je nesporně docela blízko."
15. 01. 2010 | 22:34

vaclavurban napsal(a):

pietrosso.pietrosso

K vašim komentářům můžu říct jen to, co kdysi napsal někdo ke komentářům pana Adamce:

To nepsal jeden člověk, to psal celej blázinec!
15. 01. 2010 | 22:40

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Záleží jak co. U naših amerických sodruhů bych tohle tvrzení i akceptoval, neb oni jsou tak trochu "paka" - jako každý Amík:) Ty pindy o slepičí farmě a o tom, že si "sami zvolíme osud" a "komunismus budem mít takový jaký si ho uděláme" - klasický voluntarismus! Ale jinak je mám rád: Co jich padlo v boji s kapitálem! Jsou stateční a nebojí se hned střílet! Však taky Rockefellerovi pistoníci pořádně narazili, když je zkoušeli zastrašit! Porovnej dvě věci: kup si film Stalo se v Turíně s Mastroinannim a přečti si o Ludlowském masakru! V tom filmu je vidět zbabělost italských proletářů postavit se se zbraní v ruce pacholkům státu a kapitálu. Vše končí tragickou střelbou do bezbranných dělníků a rezignací na otevřený boj! Doporučením tu je: učit se, kandidovat za "dělnickou" stranu a v parlamentě hájit její "zájem". Opakem je ozbrojené vysoupení horníků v Coloradu v dubnu 1914! Oni se nevzdali, bojovali, a i když byli nakonec vojenskou přesilou poraženi, neprodali svoji kůži lacino! Nejednoho ozbrojeného pochopa státu a kapitálu složili! http://aka.anarchokomunismu...
15. 01. 2010 | 22:54

Calembredaine napsal(a):

Stalo se v Turíně maj v Levných knihách!
- http://www.levne-dvd-filmy....
15. 01. 2010 | 22:57

Jamima napsal(a):

pietrosso tak evidentně věří sám v sebe neomylnost svého budoucího ráje, že mi to nedá, abych se nepodělila o jednu moc hezkou anekdotu - lidé se ohlásí u Boha aby mu s hrdostí sdělili, že jej už nepotřebují, protože už umí sami stvořit živého člověka. Bůh je s laskavou tváří příjme, vyslechne jejich hrdou řeč, že je pro lidstsvo již zbytečný a poprosí je, aby mu předvedli, jak člověka stvoří. I začnou hrdí lidé hnětati z prachu figuru....a Bůh se jen pousměje a řekne: né né, mojí milí, to je můj prach, udělejte si svůj vlastní.......my jsme prostě jen nakoukli pootevřenými dveřmi do Boží kuchyně ale již vyřváváme, že jsme mistry kuchaři, všechno víme, známe,zařídíme.....to je vzkaz pro vás, pietrosso, vy tady házíte poučkami a pojmy jak kamením a není ve vás za mák laskavosti a radosti ze života. Promiňte mi, ale mi je vás akorát tak líto.
15. 01. 2010 | 23:10

SuP napsal(a):

vaclavurban -
Jak myslíte to :"podle jeho možností"? Spíš, co si pod tím představujete?
15. 01. 2010 | 23:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Nemám svíčkový báby moc v oblibě, v jejich potírání jsem popravdě dost krutý - jak soudruh Durruti! Ale naše postoje mají daleko k víře v cokoliv krom neoddělitelnost člověka od společnosti. A ta podléhá neomylným zákonům dialektiky prověřené vědou! Ano tou vědou, která podetíná sekerou Poznání zpráchnivělé kmeny rozrostlého lesa Lží, pověr a náboženského tmářství!
15. 01. 2010 | 23:31

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Takhle se "radují ze života" proletáři světa!
- https://www.youtube.com/watc...
15. 01. 2010 | 23:36

Pocestny napsal(a):

SuP,
no v popelnici...-))
Jak jinak to lze myslet...

Teda tady je dneska rychlej mejdan, tak pozor na ucpaný nosní dírky, hoši.

Pan Kroupa je teď trochu statečnej za jiné, nejsem si jist, jestli by ho smraďoši s jeho "možnostma" hnali svinským krokem - dokud mají možnost v té popelnici bejt, tak v ní budou...

Víte, proč jsou na západě bezdomovci? Protože ti na východě rychle umřou, tak se jich nikdo nevšimne.
Zde i ti, kdož se "ksmrtihladem" odsoudili, přežívají vesele zmaštěni vysomrovaným pívem.

Carloés to trefil na oko.
1. Byla odrbána střední třída, tedy rodinné a střední firmy, to zařídila jednak globalizace, která zlevnila výrobu, potom
2. Globální firmy přišly s mustrem, jak chudině nabídnout fikci střední třídy tím, že chudině otevřely cestu ke spotřebě, na kterou by ani nepomyslela, výrobu kvalitního maloseriového produktu nahradila velkovýrobou drecku "prokaždého",

takže tu kdejaký tatrman klame tělem v čínských najkách, ojetém Bavoráku před řadovým tukulem na dluh.

Odbouraly se hranice tříd, co nedokázala světová revoluce za sto let, to za deset let stihl korpooligopol s prstem v nose.

Stačilo zatlačit na to, jak chudina, která se vydává za pseudo middle class díky fake modelům středostavovského chování, založených na buržoasních klišé, která slyšela od bolševika, jest vždy cloumána naprosto nekontrolovatelným chtíčem vybřednout ze své bídy pomocí mamonu a leváren.
Archetypem tohoto chování budiž Staník Gross a jeho parlamentní bufeťačka.
Dnes je palčivá hamižnost dokázaným motorem leváren, které přinesly tuto krisi.

Hypotéky bezdomovcům, spotřebitelské úvěry švorcnám, pro zadlužené tu máme Provident,
chudina v saku tu za plat obírá chudinu v montérkách, jediní, kdo hlasitě hýkají blahem, jsou odboráři a korporáti, protože naše společnost je opět založena na masách - mase pracujících mamlasů a mase škváry, která jejich korporátním chlebodárcům přiteče.
Veřejným nepřítelem je pak střední třída, tu chudina lágruje a věší, korporáti zase připravují o obživu...
Mentálně jde o totožné spolky, je jedno, jestli pochodují v rytmu kovadliny nebo pobíhají po bojišti triku s logem firmy, která jim dává smysl života, identitu a velikost.
Dvě stáda krys do sebe zakousnutých ve jménu věčné války o to "být nahoře"....

Zvulgarizovali jsme svět na úroveň proletáře, nedivme se, že to zde vypadá jako ve chlívě.
15. 01. 2010 | 23:42

pietrosso.pietrosso napsal(a):

A přesto - není mi jich líto, neb vím že jejich vítězství k přežití světa alternativ nemá!
- https://www.youtube.com/watc...
15. 01. 2010 | 23:46

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Je to tak Pocestny! Už jsem to kdysi psal a šosáci se tomu vysmívali! Psal jsem tehdy že maloburžujům nehrozí zkáza od proletářů, proti nimž je velký kapitál (čilli jakpíšeš "korporáti") buntuje, ale právě od toho velkého kapitálu, který je nelítostně zproletarizuje! Poštve jedny proti druhým a tak si nad nimi udrží moc! A "dreeck pro každého" je tím nástrojem, který udrží klid proletariátu kterému nasimulují ideu že se stal "střední třídou". To je přesně definované. Ale taky si tím ty korporáti řežou větev - ze 7 miliard proletářů neudělaj uměle middle class a půjdou do kytek, až to praskne!
15. 01. 2010 | 23:54

Jamima napsal(a):

pietrosso, za bábu mě klidně považujte, je-li vám méně než dvacet, pochopím to. Svíčky jsou docela fajn věc, lepší zapálit jedno malé světýlko než skuhrat na tmu,v Boha věřím proto, že prostě věřím. Kdyby to bylo o rozumu a né o pocitu, asi bych řekla, že je mi prostě bližší představa nějaké vůle než představa pouhého chaosu a náhody. A hlavně že by mě dost děsila představa, že bychom byli vrcholem všeho. V tom případě to snad ani nestálo za tu námahu s tím třeskem....
16. 01. 2010 | 00:50

vaclavurban napsal(a):

jamima

Moc Vám děkuji.

Máte neuvěřitelnou trpělivost. Až nyní jsem si prošel, kolik jste toho vlastně napsala.
16. 01. 2010 | 01:00

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Svíčková baba tedy to zní líp ne? Jako se říká třeba o Pamela Anderson - to je baba!:) Je to přesně naopak - už jsem to popsal výše! Kdyby Bůh byl nepotřeboval by kvadriliony pokusů a omylů, aby za 14 miliard let dospěl k něčemu tak nedokonalému jako je současné fyzické "bytí" sebeuvědomělé hmoty! Prostě by svět stvořil v jeidný nanosekundě naprosto dokonalý a včný, nepodléhající zkáze v čase v důsledku procesu rozpadu atomů, který sice trvá miliardy let, ale jednou dopsěje do stavu studené smrti vesmíru a tím skončí čas. Pak začne vesmír znovu velkým třeskem a tak dokola bez smyslu, dokud to nezastaví taková forma sebeuvědomělé hmoty, která překoná ovládne hmotu v prostoru a tím i čas! Tou bude dna z miliard inteligencí ve vesmíru z těch které přežijí tak jako pouze jediná spermie oplodní vajíčko! Možná jí nejsme, ale musíme se o to alespoň pokusit jí být - je to smysl vzniku a bytí lidstva!
16. 01. 2010 | 01:02

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Samozřejmě po překonání antagonistické společnosti, která je pouze kratičkou ale nutnou fází na této cestě lidstva k věčnosti! Dialektka posouvá dějiny směrem k sjednocenému lidstvu žijícímu v trvalé kooperaci všech jeho členů, které po odstranění válek a prvotních, sebekultivaci všech jeho členů neumožňujících forem společnosti (končící kapitalismem) vykročí cestou vědomych dějin, bez "neviditelných hnát trhu" či jiných "objektivních" faktorů, aby dosáhlo na první stupeň civilizace - ovládnutí zdrojů energie vlastní planety. Na druhém stupni pak sluneční soustavy a konečně na třetím celé galaxie! Tu pak osídlí a bude pokračovat v expanzi. Možná ve spojení s jinými civilizacemi ve vesmíru. Až do konečného vítězství! Pak již zálohovaní lidí - elektronizovaní a nesmrtelní budou svoji vůli lehcw vnucovat všem částicím ve vesmíru - hotě bílé i antihmotě, všemu! Uspořádají vsmír harmonicky a osvítí ho chladným světlem, hasí hvězdný žár a rozprostřou hmotu tak aby byla rovnoměrná! Nebude již černých děr a každá bytost pak bude mít vlastní galaxii v něm dle svých fnatazií a vše bude žít ve věčné harmonii! Ale nejprv musí zhynout kapitalistické barbarství ...
16. 01. 2010 | 01:13

F. Adamec napsal(a):

Bezdomovci, ekonomove a lichvari z Prahy, uz zasej zpivajuu:

Kde domov muj?

Hezky czesky: Going Home...
16. 01. 2010 | 02:04

SuP napsal(a):

Pocestný -
Tak ňák ....
(už je to tu asi zbytečný)
16. 01. 2010 | 09:12

Béda napsal(a):

pietrosso2,

alias růžový Petře. Zdá se, že jste živoucím důkazem toho jak alkohol v kombinaci s drogama poškozují zdraví.

Doporučuji odvykací kůru u Mgr. Dušana Dvořáka, odborníka na tuto problematiku. Pak se možná opět ze svých nadoblačných vesmírných výšin opět nakrátko snesete na rodnou hroudu.
16. 01. 2010 | 09:37

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Já s tím nezačal, Bédo - reaguji na poznámku o "smyslu Velkého třesku" zmíněného Jamimou. Takže se nejdřív nauč číst, abys věděl že: 1) kdybys četl věděl bys že jsem přísný asket a abstinent podle vzoru Robspierra. 2) jak přísný atheista neznám žádný "nadoblačný vesmírný výšiny", neb pojem nahoře a dole je relativní! Víš tučňáci v Anntarktidě mají nahoře opačný směr než my tady. Nevyvrátil jsi nic z napsaného jen blbě pindáš jako většina těch co nemaj co říct, ale cosi je nutí kritizovat vše čemu nerozumí. Tak se vzdělávej a čti a nemontuj se do věcí které tvůj fyzikou nedotčený rozoumek nedokáže zpracovat ...
16. 01. 2010 | 10:47

Pípa napsal(a):

Nechci mluvit jako Marx a Lenin, ale věřte zkušenému. Nejdůležitější pro člověka je aby měl práci. Bez práce nikdy nebude svobodný. Vraťe konečně práci smysl a nenechte ji aby byla jen zdrojem příjmu k plnění materiálních potřeb.
16. 01. 2010 | 10:57

Béda napsal(a):

pietrosso2,

1) jsou oblaka ve vztahu k člověku nahoře anebo dolů? Je nadoblačný prostor ve vztahu k člověku nahoře anebo dolů?

2) je otrok, nevolník, námezdník podle vaší "revoluční" filosofie člověk anebo ne?

3) ideálem vaší filosofie jak je vidět z průběhu debaty je společnost kde člověk nic nedělá a bere si bez omezení a ohledy na ostatní takřka vše co si zamane. Tím jste překonal dokonce i komunistickou myšlenku, která praví, že každý DĚLÁ podle svých schopností a možností a bere si z produktu podle svých potřeb. Jediná existující funkční komuna v dějinách - izraelský kibuc funguje na principu každý pracuje ve prospěch celku a výsledný produkt se rozděluje mezi členy víceméně rovnomerně podle určitého klíče s ohledem na potřeby komuny, životní prostředí atd..
16. 01. 2010 | 11:09

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ale on práci má! Jen na ní skze námezdničinu nemá čas! Když se vrátí z fabriky tak je už moc unavený aby se mohl vojí práci věnovat a tak mu nezbude než odpočívat u sledování komerčních braků v televizi nebo posedět v hospodě u alkoholu co mu dá zapomenout na ničemnost jeho života výrobce "zboží"! Proto bojujem prti této volnočasové továrně, kde jedinec je hadrem na holi a dojnou krávou v pracovní době i po ní! Když říkáme SMRT PRÁCI, mluvíme výhraděn o zbožní výrobě, o produkci krámů, jejichž prodejem bytní kapitál a proletář ztrácí vlastní život - http://tridnivalka.comyr.co...
16. 01. 2010 | 11:10

pietrosso.pietrosso napsal(a):

1) ve vztahu k člověku stojícmu k nim kolmo hlavou jsou nahoře, ve vztahu k člověku stojímu k nim kolmo nohma a jsou dole! Bédo, bédo ...
2) Jak se vylíohla ahle pitomá otázka? Snaží se být člověkem! To znamneá že je mu to právo upíráno! Ovšem nikoliv nějakou "filosofií" neb ty se v průběhu tisíciletí měnily, nýbrž kořistníky, jejichž podstata zůstává ...
3)nevím co vyplynulo z debaty, spíš to chce lépe číst. Nikde není nic o tom, že člověk "nic nedělá", kde to je? Viz asi ten link - tam to vše je podrobně. Já tu spíš naopak vidím, že práci by se neměli vyhýnat ani tací kabrňáci jako je Kikina z hradu! Psal jsem jasně že po revoluci i on si sem tam střihne směnu u kukavozu, když na něj vyjde služba! Ale jinak bude moct dál psát svý žvejky o oteplování, když ho to bude bavit ...
16. 01. 2010 | 11:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Urban jinde píše: "Evropa bude velice brzy konfrontována s masivní chudobou, sociální stát v dnešní podobě nebude možné nadále provozovat. Bude potom třeba si na chudobu zvyknout a vrátit jí její důstojnost. Lékem na nízkou porodnost je všeobecně přijímaná a respektovaná důstojnost člověka, ať je bohatý, nebo chudý." To je postoj církve: vrátit chudým důstojnost. Ano, ale to nejde pindáním, velebníčci! K tomu je třeba mačet, ákáček a bazuk! Nic než boj! Neb co je důstojnější bojovníka jenž skolí svého utlačovatele ...
16. 01. 2010 | 11:28

Béda napsal(a):

pietrosso2,

1) ano člověk stojící k oblakům kolmo nohama (kolik takových z praxe znáte) přesně vystihuje vaši filosofii

2) pokud se nevolník, otrok, námezdník snaží být člověkem pak to tedy znamená, že v současném postavení člověkem není. Čím tedy podle vaší "filosofie" je? Věcí, zvířetem, anebo dokonce něčím jiným? Kontrolní otázka: námezdník, který se chová podle desatera podle vás zřejmě není člověkem, drobný podnikatel, který nikoho nezaměstnává a nechová se podle desatera podle vaší "filosofie" člověkem zřejmě bude, není liž pravda?

3) víte kdo tohle napsal?
- "...Tak rozhodně nejsem stoupenec práce a jiných svinstev, která reakční šosáci a buržujští socialisté včetně bolševiků tak propagují a oslavují! Pojem "nemakačenko" je krajně rakční žvást! Prti lidské přirozenosti, kteroužto je lenost, daná člověku přírodou!..."15.01.2010 20:39:30
- "... Chceš snad makat, voe? To snad leda blb by chtěl! Nemsylím svobodnou tvůrčí činnosti, jež je člověku vrozena - tedy to co dělá každý pop práci či kdy jí nemá - staví modely, ryhe se v zemi, chová kanárky a k tomu třeba paličkuje, šije svetry, kutí v dílně atd. Jiní čtou či píšou apod...." 15.01.2010 21:07:06
16. 01. 2010 | 11:35

pietrosso.pietrosso napsal(a):

1) jasně, reakční šosák, agent reakčních sil dopadený lidem často mívá nad hlavou zem, jsa za hnáty zavěen na rezavým drátě - to je fakt:)

2)To není o žádný "filosofii", že tonechci opakovat: to platí tisíce let, kdy byly inéí filosofie: starořečtí otrokáři své otroky nazývali "mluvícím nástrojem", pro kapitalisty je to "pracovní síla" nebo dnes moderní termín "lidský zdroj"! Ty řešíš objektivní definice, kdežto my hovoříme o subjetkviním pohledu těch kterých se to týká! Jak se vidí maloburžuj je jeho problém, to neřeš, proč to tu řešíš?
3)Vždyť je tam i odpověď!!! Prostě to chce jen dočíst do konce: "Nemsylím svobodnou tvůrčí činnosti, jež je člověku vrozena - tedy to co dělá každý pop práci či kdy jí nemá - staví modely, ryhe se v zemi, chová kanárky a k tomu třeba paličkuje, šije svetry, kutí v dílně atd. Jiní čtou či píšou apod." A abych předešel další typý otázce - totiž kdo bude dělat to nutné, ale co nikdo dělat nechce tak znovu zopakuju: Všichni!!! I hardní kikina si občas střihne služnu u kukavozu a papež směnku v kuchyni, když na ně vyjde služba! Určitě se u to nebudou usmívat, práce je svoinstvo - ta nucená, nežádáaná! Ale sem tam si jí prostě střihne každej a ne že se jí z titulu nějaké "funkce" či majetku budce vyhýbat a nechá jí udělat své podřízené či nemanjetné!
16. 01. 2010 | 11:58

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Pípa píše: "Nechci mluvit jako Marx a Lenin, ale věřte zkušenému. Nejdůležitější pro člověka je aby měl práci. Bez práce nikdy nebude svobodný. Vraťe konečně práci smysl a nenechte ji aby byla jen zdrojem příjmu k plnění materiálních potřeb."
Přesně v tom je odpověď pro Bédu! Jn dodám že to splní až komunimus.
16. 01. 2010 | 12:15

Jamima napsal(a):

pietrosso - vaše nápady jsou technnicky NEPROVEDITELNÉ....pominu-li skutečnost, že nezaučenému člověku taková práce bude trvat tak minimálně třikrát déle (a to nemluvím o její kvalitě), jen představa toho, jak se co tři dny stává svět jedním velikým přestupištěm, jímá mě děs. Použijte hlavu, přeprava tolika lidí kvůli nějaké podobné hovadině, to je nesmysl. Na tohle snad existuje daleko jednodušší řešení. Chceš po mě práci, která nikomu nevoní, fajn, tak dobře zaplať...ten váš model by měl jediný výsledek - chaos, zmatek, paniku.....
16. 01. 2010 | 12:22

siven napsal(a):

Mně osobně trápí nedostatek tvůrčích lidí... dnes je opravdu hrubý nedostatek samostatné, nebo týmové tvůrčí činnosti mezi lidmi.

Řemesla, umění, apod. zažívají krušné časy. Drtivá většina stáda chce jen pasivně vstřebávat (konzumovat) kdejaký ksindl.
V pátek večer chrochtat blahem nad nekvalitní pálenkou v nějakém zakouřeném klubu, jsa oblečen ve směšných hadrech a s prapodivným účesem na hlavě.
V sobotu se vyspat z opice, zasouložit a v neděli se za městem prohnat na motorce či v ojetém sporťáku (nebo na motokárách, když venku sněží).

Ve volném času se chci věnovat hudbě, respektive tvůrčí činnosti. Splašil jsem několik kamarádů šumařů, je s nimi alespoň jakás takás domluva.
Ti, co hrát umějí, z toho chtějí něco vytřískat, nějaká tvůrčí umělecká činnost jim neleží ani v posledním chlupu zadnice. Chtějí přijít k hotovému (manažerovi, zavedené hudební firemní produkci, atd.), být něco jako luxus freddy klisničky v drahé stáji.
Ale já si nestěžuji, i když dopilování každé novoty trvá pětkrát tak déle, než v případě spolupráce kvalitnějších interpretů.
Kabardini z nehostinného Kavkazu s jejich tvrdými kopyty, které podkovy nepotřebují, sice rostou pomalu, ale jsou nejen krásnější, nýbrž i odolnější, než kdejaká plemenná klisnička. Škoda jen, že jich je tak málo…
16. 01. 2010 | 12:22

Béda napsal(a):

pietrosso2,

človíčku, človíčku. To není odpověď pro mne - to, že práce musí mít smysl a člověk v ní musí nacházet uspokojení je obsahem mého životního přístupu.

To je spíše odpověď pro vás - viz citace z vašich příspěvků výše.
16. 01. 2010 | 12:33

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Přístup ti je houbelec platnej, Bédo a Jamimo! Pokud tě baví zač jsi placen, je to shoda náhod a buď rád. nemusíš řešit co většina obyvatel planety - proletářů, kteří jsou k práci nuceni uzurpátory prostředků výroby jejich životních potřeb. Když neuděláš co chtějí - chcípneš hlady:) Postě nastaví tak laťku! Např. v tomu filmu Stalo se v Turíně dělnící chtěli zkrátit pracovní dobu na 13 hodin a pauzu na oběd udělat hodinu místo půl. Buržoa najal nezaměstnané dělníky z jiného kraje, kteří hladověli a nezbývalo jim nic než tu práci vzít! Došlo k bojům a stávkující vyhráli - zahnali stávkokaze! Ovšem pak buržuj povolal svý státní pacholky, zaplacené z toho oč oloupil ty námezdníky a nechal jejich stávku potlačit silou! Na konci filmu bylo doporučeno se učit učit učit, aby dělnický synek mohl kandidovat, stát poslancem a v parlamentu prosazovat zájem proletariátu. Jak takový "prosazování" končí je jasný :) Socialističtí poslanci v roce 1914 hlasovali pro válečné úvěry a tím posvětili vyslání proletářů na jatka imperialistické války! To co dnes máš, že můžeš "filosofovat" o tom jakou práce tě naplňuje a jaká ne je výsledkem boje proletariátu v následujících letech, kdy museli protéci potoky krve, abys měl čas nad tím přemýšlet, neb jinak bys dělal buď cokoliv na 12 hodinový úvazek nebo byl žebrák bez prostředků a žádný "volební právo" bys neměl, takže by nebyl ani žádný problém s tím či oním politikem a jeho "korupci":)
16. 01. 2010 | 12:58

Jamima napsal(a):

s vámi je těžká diskuse, pietrosso, vy jste tak "nadržený" na nějaký ten přímý boj, že mi nezbývá než se přidat k tomu, co vám doporučil Pepa Řepa - jeďte do Athén, nechte si tam dát pořádně přes držku, koneckonců, zážitkové pobyty pro střední generaci mohou mít různou podobu, a až si večer někde v koutku budete lízat rány z boje, možná přijmete s povděkem nějaký ten kus chleba, co ho uhňácal nějaký ten vykořisťovatel prostřednictvím svého pekaře ve své pekárně. Až tam budete, třeba vám svitne, že nejvíce tu revoluci odnesou paradoxně ti, co jim měla pomoci. Už dnes je Řecko v takových s.....ch, že ho z toho ti dělňasi budou vysekávat pěkně dlouho.
16. 01. 2010 | 13:08

Béda napsal(a):

Jamima,

neměl by se opomíjet "příznivý" vliv LOH na další vývoj Řecka.

Primátor Bém se svými radními by si tam mohli udělat menší exkurzičku.

Jinak souhlas.
16. 01. 2010 | 13:16

pietrosso.pietrosso napsal(a):

To je jinak Jamimo. Tady se pořád každý zabývá futurologií - co to je za mánii? Já dal jen link na teorii dvou amerckých soudruhů a hned je z toho ebata jak prase o tom co je a není reálný a kdesi cosi. Copak víme jak budou probíhat dějiny poté co se antasystém přežije a zanikne (pokud sebou nevezme lidstvo do záhuby)? Ani oni tam netvrdí že to bude TAK a nejinak - jen naznačují! Zabývám se světovými dějinam - slovo od "děje minulé" a jejich vztahem k přítomnosti! A tady obsahem obou dimenzí je třídní boj, který trvá nepřetržitě od zániku rodové obččiny a vzniku třídní nadvlády - cca 6000 let! Doporučuji jen to co se osvědčilo a varuju před tím, co nevedlo k ničemu! Nebo snad ten parlamentarismus krom korupce a dalšíh nákladů na ohlupování a dezorientaci lidí formou permanentních volebních kampaní stran hájíích koneckonců pouze zájem kapitálu přineslo něco pozitivního proletariátu?
16. 01. 2010 | 13:23

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Kdyby existovala jiná cesta, nebránil bychh jí! Ale NEEXISTUJE! Píše to i blogger - ten Urban - jasně a stručně - že zdroje kterými kapitál podlplácel proletaritá svých domovských zemí aby měl klidnéé zázemí pro kolonizaci ostatního světa docházejí! Akorát on je utopista a hledá řešení v "návatu důstojnosti chudým", jako by kdy nějakou (krom pindání teologu o "chudobě cti netratící") měli! To není tak že svobodný člověk stane před 2 nádobami - v jedné bohatství a v druhé chudoba. A on si sám vybere. Člověk je ve frontě s milionem lidí a už se v ní narodí! V bohaté nádobě je 10 kuliček, v chudé pak těch zbylých 999 990! Takže ti co se narodili mezi prvními deseti v té frontě si skoro vždy vyberou z té boaté nádoby. Na ty ostatní zbydou kuličky z nádoby chudé! Zbytek života pak ti první s těmi druhými svádějí boj! Naše hnutí chce zrušit hodnotu - to znamená ty kuličky sesypat do jedný nádoby se stejnou enou a každý ať si vybere jaká se mu líbí a ne podle toho kolik stojí ...
16. 01. 2010 | 13:29

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ještě dodám - je to zjednodušení pro ilustrci. I ty kuličky v obou nádobách mají různé "hodnoty". A lidé v té frontě jsu hierarchicky zařazení! Ti první mohou volit, ti další mzají volbu již omezenou, páč kuliček s vyšší hodnotou ubývá a ti poslední již musí brát co zbyde! A to je osud proletáře. Dvojí útlak - hodnota a autorita. My žádáme zrušení obého! Už žádné "kuličky" nesmí rozhodovat o životě člověka, ale jen jeho lidskost - schopnost kooperovat a obohatit ostatní, ne je oloupit a zotročit!
16. 01. 2010 | 13:36

Béda napsal(a):

pietrosso2,

dovolil bych si možná naivní otázku.

V nádobě s kuličkama je jejich určitý maximální omezený počet daný planetárními zdroji (celkovým množstvím ropy, plynu, uranu, wolframu, niklu, ... dřeva, půdy, sladké vody...).

Celkový počet obyvatel planety ustavičně skokově narůstá. Za uplynulých 100 let o 500%, t.j. z cca 1 miliardy na cca 6 miliard. Za uplynulý rok přibylo na Zemi podle statistiky OSN cca 83 milionů lidí. Jestliže to půjde tak jako v uplynulém století, může se stát, ža na konci současného století (přírůstek o 500% - výchozí stav = 6 miliard) bude 36 miliard. Jistě uznáte, že 36 milard lidí něco ze zbylých zdrojů skonzumuje.

Protože sám neznám odpověď na otázku jakým způsobem se při tomto trendu bude dál vyvíjet život na Zemi, chtěl bych se zeptat vás, renomovaného futurologa, jak tento problém (soustavného nárůstu početu obyvatel Země za současného úbytku palnetárních zdrojů) vidí vaše utopická filosofie.
16. 01. 2010 | 13:46

pietrosso.pietrosso napsal(a):

To je ortázka na někoho jiného, chce to líp číst, už jsem to tu psal x-krát!. Tady: "Zabývám se světovými dějinam - slovo od "děje minulé" a jejich vztahem k přítomnosti!"
16. 01. 2010 | 14:19

Béda napsal(a):

pietrosso2,

a co ti roboti a ovládnutí galaxií? To je taky z minulosti?
16. 01. 2010 | 14:23

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ještě dodám, že i termín "filosofie" je nepřesný e spoení s přívlastky jako je "naše". Myšlení je formováno bytím je jeho produktem, nikolivě naopak! Tedy i boj proletariátu (a jeho předchůdců - otroků, nevolníků, domorodců atd. atd.) nevyplývá z "filosofie" toho či onoho "chytrého" pána, filosofa, teologa či lidového kazatele, revolucionáře či spisovatele. Ti mohou určité věci popsat, navrhnou takové či makové řešení. Nikoliv však "vnutit" masám jakékoliv ideje! Ty vyplynou samy z materiální podstaty života vykořisťovaných! Otrkovi na plantáži po určitém množství ran prostě dola trpělivost, vzal pánovi bič a ušktil ho! Předtím NIKDY nečetl ani Rousseaua, ani Proudhona, ani Marxe! Zkrátka jednal tak, jak mu velel pud sebezáchovy a hněv! Ten hraje rozhodující úlohu při formování odporu proletaritáu proti Systému! Stojí nad všemi idejemi. Proeltář bojující s policií v jihokorejské automobilce nepotřebuje znát Mao Cetunga a jeho Rudou knížku, aby prak jímž rozbíjí štíty polišů se v jeho ruce nezachvěl!
16. 01. 2010 | 14:34

pietrosso.pietrosso napsal(a):

To jsou jen spekulace co by kdyby, ale vycházejí ze zákonitostí hmoty a gnoseologie. Ta říká, že lidstvo a jeho Poznání nemá žádné hranice, jen časový limit. Že vše bude překonáno a dokázáno, jen to "chce čas". Že není "nepřekonatelných" překážek. Opakem je reakční idealistická filosofie agnosticismu, iracionalismu a náboženského tmářství. Ta vychází z teorie nepoznatelnosti světa - viz Jamima a její slova o poodkryté "boží" oponě či ak to napsala či přirovnání k pochodni osvětlující tmu - "čím dál dosvítíš, tím větší prázdnoutu vidíš" ...
16. 01. 2010 | 14:42

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Tencokida Hnuj napsal: "To autor
Vaše řešení je zajímavé. Takže dvě tři klády, na to kus vlnitého plechu a každou neděli na mši. Hezké. Ale přežité.
Pokud tomu věříte, tak především brečíte na nesprávném hrobě. Jděte mezi ty chudé, zkuste je o tom přesvědčit. Ale vemte si s sebou ochranku, možná Vás napoprvé tak úplně nepochopí." To je přesně ono! Pokus vnutit ideje masám nemusí pro vnucovatele skončit dobře! Ježíš taky nešel hlásat svoje ideje do paláců římských patricijů, ale našel si příznivě naladěné posluchače v Římem porobené zemi, kde měl šanci nalézt posluchače mezi bědnými! Oni jeho slova chápali dobře, než je církev v zájmu vládnoucích tříd překroutila, aby je zapřáhla do svých služeb proti nim! A fráterníčkovi Urbanovi by mezi rozhněvnými proletáři třeba na předměstí Ria by mu asi ani žádná ochranka nepomohla:)
16. 01. 2010 | 14:59

Béda napsal(a):

pietrosso2,

jak tak sleduji vaši prezentaci zde, myslím že by pro vás byla ideální jedna ze dvou variant:

1) buďto byste se měl stát lidovým tribunem třeba v odkazovaném Riu a vést veřejnost na její cestě ke světlé budoucnosti

2) anebo byste se měl dobrovolně stát planetárním průkopníkem, který nedoceněn na Zemi, poletí šířit myšlenky universa do jiných galxií, které jsou souzeny člověku podle vašeho výkladu k ovládnutí.
16. 01. 2010 | 15:22

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Pořád nějak mluvíš o někom - nečem úplně jiným ... znovu si to pročti! Píšu že do futurologie NEdělám, ačkoliv rád čtu knhy o vesmíru a kosmických letech. Proč bych psal že se má lidstvo pokusit být tou univerzální inteligencí, abych současně toto negoval tímto návrhem. Chce to víc mylset, číst asi nestačí, jak je vidět. Lidstvo možná dospěje k vládě nad hmotou i časem v součinnosti s jinými civilizacemi ve vesmíru, ale už to tu je opět po x-tý, že zničení kapitalismu jako závěrečné bariéry JE nutným předpokladem! Tak kolikrát to chceš ještě napsat? Nechápu takovou natvrdlost. V Riu si pradí dle místních podmínek - nač jsem to před chvílí psal? Opět - děsná natuhlost! Hněvc proletářů netřeba probouzet, ten tu je! Oni učiní co musí až přjde čas, tak jako naši proletáři! Jediné co budeme dělat je říkat jedně o druhých navzájem, aby věděli že jejich zájem je společný! Budem mařit pokusy reakčních sil stavět je proti sobě v nových imperialistickcýh válkách! Budem hlásat revoluční defétismus - totiž sbratřování vojáků na frontě a radit jim, aby obrátili bodáky proti svým velitelům! Čti pozorně, pls - http://gci-icg.org/leaflets...
16. 01. 2010 | 16:35

Calembredaine napsal(a):

:))) ".... vést veřejnost na její cestě ke světlé budoucnosti ... ". Co je tohle za blábol? To je teda góóól! Nehájíme žádnou "veřejnost",jejíž buržuji jsou součástí, natož jejich "světlou budoucnost", když oni nám námezdictvím připravují hrob! Kdo ví jaká budocnost - pro koho světlá bude příliš a pro koho temná moc! Však cílem tohle zkoumat není, nám cílem jest do hrobu vhodit ty co nám ho vykopali a popřát jim Dobrou noc!
16. 01. 2010 | 17:22

Adam S. napsal(a):

Je to utopie, ale svět by byl krásnější. Ale bohužel se to nikdy nestane - ti na materiál bohatí by tím zchudli a to oni nechtějí, potřebují v těch hypermarketech a OC mít všechny a tomu se NELZE bránit, alespoň ne v naší kultuře.
16. 01. 2010 | 20:52

Calembredaine napsal(a):

Přesně! Schudnou - respektive bdou zničeni! Ta kultura co nazýváš "naší" (ve skutečnsoti jejich - buržoasní) bude též zničena v prach! To co vidíš v záběrech z Haiti v těchto dnech bude docela bežný obraz ulic evropských měst během světové revoluce! Po ní nebuodu už žádní oni, jen Komuna svobodných a rovncýh bratří a sester! přesně jak dnes v reportáži: "žádná vláda již není ... lidé si navzájem pomáhají ... kdosi něco v parku vaří, ko přijde a má hlad, tak se nají ...".
16. 01. 2010 | 21:38

Tužka napsal(a):

Tužka pro autora blogu.Napsal jste to dobře,jako návod ke způsobu života anglosaské,frankofonní a dalších egoistických enkláv na zeměkouli zcela nepoužitelné.Nechtějí slyšet,že by měli /obyvatelé těchto území/ brzdit spotřebu,vzdát se pohodlí,stylu dosavadního života.Ale co se to "přisálo do diskuze,no to je dílo".Přečetla jsem jen první vstup,to další bylo nad mé síly.Tužka.
16. 01. 2010 | 22:18

Calembredaine napsal(a):

Dialektika dějin nebere zřetel na to co "chtějí" nebo "nechtějí" ti či oni, ona již nad reakčními šosáky vynesla svůj ortel! Zní: SMRT! A bez diskuse, neb diskuse je vlastnost jedinců - dočasných to shluků organických molekul, daleko pod její rozlošovací schopností! Ta liší jen celé společenské třídy jakožto světodějné síly! A ta buržosní již svoji úlohu v dějinách splnila a BUDE odejita! Zůstane ještě velký kapitál - dočasně, než i ten splní svůj hlavní historický úkol - dokončí globalisaci světa, jakožto nezbytný předpoklad nástupu beztřídní neantagonistické společnosti, jež vydá se cestou svých vědomých dějin - komunismu k vítězství nad hmotou i časem ...
17. 01. 2010 | 00:38

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Táááák, přesně! Tužky maj sloužit k psaní a ne diskutovat, páč jsou z plastu a houby tomu rozumí ....
17. 01. 2010 | 00:46

Calembredaine napsal(a):

A vzkaz pro fráterníka: Ne že je třeba chudým navrátit čest, ale nečestnou církev je třeba navrátit do chudoby!
17. 01. 2010 | 00:50

Calembredaine napsal(a):

Jezuit píše: "Do jakých složitostí zabředly vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci? Proč neexistuje právo na denní mzdu?". Jo a taky na každodení výpověď co? Tos radši zapomenul dodat! Ale proč by na to měl mít právo jen kořistník - tvůj chlebodárce? Přijde čas, kdy ji dají ti bědní z práce pijavici! Pak už nebude žádných výpovědí ani mrzkých mezd, neb pracující stane se pánem nad výsledkem své práce, pánem svého času a všech věcí ...
17. 01. 2010 | 00:58

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Černozádelník Urban je kanibalský nepřítel společenského pokrkoku - tedy neobyčený zločinec ...
17. 01. 2010 | 01:01

pietrosso.pietrosso napsal(a):

oprava: pokroku - sorry ... jak jsu těmhle krajně reakčním stvůrám po krku tak se mi tam to "k" navíc samo vkrádá:)
17. 01. 2010 | 01:03

Calembredaine napsal(a):

Tak vstávat, flanďáci! Diskutovat! Je tady nuda ...
17. 01. 2010 | 08:25

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,všem "ukecanejm vořezávátkům",jak se pobavila,že zapíchla do toho "správnýho vředu",a protože není žádnej "módní plasťák",ale tvrdý solidní dřevo,takže vlastním moudrost stromů a "revolucináře s jejich hulvátstvím a kanony negace"škrtám ze svého repertoáru.To,jak jsi"vyskočil trpajzlíku ze sví krabičky",to bylo fakt zabavný,směju se ještě teď.Tužka,ktrá se furt a imrvére směje.Dík za nahrávku na smeč.
17. 01. 2010 | 10:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Myšlenka žádná, jen hýk nabubřelý jakýsi z tlamy farizejské, což důkaz nad důkazy je o hnilobě dřeva z nějž si prádným odřezkem, náplně postrádající! Jsi pouhou třískou ze zpráchnivělého stromu skáceného sekerou Pravdy, která podtíná les Lží, pověr a náboženského tmářství!
17. 01. 2010 | 10:52

Calembredaine napsal(a):

Táák - je to nenávsitý černp*delník! Jeden z těch co by rádi upalovali pravdu na hranici, ale není mu to již umožněno a tak ohneň zloby dští alespoň pochlebováním flanďáckým lokajům typu Urbana! Ano těm, co šíří nevíru v Člověka, pokrok lidstva, co zločiny svých chlebodárců zakrývají žvásty o "hdosti na chudobu", jako by bylo možné nalézt v mizerii cokoliv důstojného! Tito ničemníci by i otroctví vydávali za blaho, neb dovedou své ovečky přimět aby se trýznili tělsně i pschicky, když to přinese kýžený profit jeich loutkovodům! Ale my víme co na vás platí!
- https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 11:03

Pepa Řepa napsal(a):

Mně se líbí, jak si dvě hlavy stejného těla - Piet Rosso a Candelábr- vystačí samy se sebou.

Dřív se tomu říkalo "samohana".
17. 01. 2010 | 13:07

RevolucniAkce napsal(a):

Zapoměls na Tužku, Řepáku ... (jinak jsem v paměti jako pietrosso již z dřívějších dob a když chci psát pod novými nicky, tak musím odstraňovat zaškrtnutí a přepisovat jméno a to mě ne vždy baví, víš, tupátko?). V boji s Langrovými ničemnými stapáky jsem byl nucen založit si až 30 mejlů, abych pak mohl pomoci jiným revolučním souruhům popř. alespoň pokrokovým či jen mírně reakčním lidem přehlasovat různé tvé kolegy, krajně reakční tatrmany a lokaje kapitálu. Avšak hlavně majitelku stovky mejlů a tvou paní - kočičku.kotě!
17. 01. 2010 | 13:22

iga napsal(a):

Samohana pohana:-)))
17. 01. 2010 | 13:57

Pepa Řepa napsal(a):

To Pier Rosso
Tak jo, kluku komunistickej.

Nick Piet Rosso Samohonka by vám slušel.
17. 01. 2010 | 15:06

Pepa Řepa napsal(a):

Když existuje Cohn- Bendit, tak proč ne Piet Rosso-Samohonka de Candelabre? To je stylový.
Tak čestik, Samohonko.
https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 15:11

RevolucniAkce napsal(a):

Dle slovníku jsi jeden z těch ničemů flanďáckých, kteří v rouše beránčím bečí jak berani tupý o potřebě "ctnosti, lásce k bližním a zbožnosti" tam kde cítí poslušné platící ovečky, ale dštějící síru nenávisti a ryčí z rypáků ohavných svých prasečích zpod beraní kůže vyčnívajících jak bestie nelidské o všelijakých "hanách, pohanách a trestech pro hříšné a nehodné" když spravedlivý hněv vzdoru pocítí! To je strach opávněný z biče, vidlí a provazu řezníka svého - světového revolučního proletariátu! Až zatne do vašich z mizerie světa ztučnělých krků sekeru, ozve se kvičení posldní, nejohavnějjší! Pak en špnavé sádlo a krev nečistá vsáknou se do půdy. Ta pak vrátí vše vámi naoupené lidstvu aa světu vv pdobě vonného chleba, který nakrmí hladové děti těch, které jste chtěli nechat pomít "v ctnostné" mizerii ...
17. 01. 2010 | 15:53

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ten klip je přeci revoluční, nekoresponduje nijak s přiloženým k němu výblitkem, tak proč tam je? Cohn-Bendit nemá ve jméně nic co by v překladu souviselo s ruským alkoholem, primitivní de*ilku. Kdes to vyhnojil, v který části tý sra*ky co máš v lební dutině? Až budeš v lágru s ostatními podobnými sajrajty zŕod'novat poušť, vypíchne ti oči 12-ti letá vojačka RAWP jen za podloudně vypěstovanou ředkvičku! Natož pak řepu:) Ty jí políbíš sandál a poděkuješ za potrestání a tím staneš se možná ještě za živa zčásti člověkem ...
17. 01. 2010 | 16:10

Calembredaine napsal(a):

Cohn-Bednit - dobrý, no ... ale což teprvá soudruh Durruti! Ten vás kostil, ničemní fráteři jak řezník dobytek na jatkách! Šup minu do zádele a svázat všechny k sobě a pak už jen zažhnout společnou zápalnou šňurů - jůůů a už se to lítalo v povětří ... jak rej čarodejnic vypadaly ty klášterní děvky co mu padly do rukou:))) Revoluční soudruzi pak ještě krutěji a spravedlivěji mstitli jeho hrdinskou smrt před Madridem, kde padl i za Prahu - https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 16:16

CartoucheRossi napsal(a):

Tady si mizero pusť trochu pořádný muziky! Je ještě revolučnější než ta klasika ...
- https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 16:42

CartoucheRossi napsal(a):

Tohle je tky (anti)Boží! Slúšaj šmejde!
- https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 16:44

CartoucheRossi napsal(a):

A tohle! Viva la FAI, viva la CNT! - https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 16:44

CartoucheRossi napsal(a):

A hoří nám Paříž!
- https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 16:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

To pietrosso
Vidíte tu fatalitu vývojových etap lidstva stejně ?
1) neuvědomělé stádo pod taktovkou náboženského fanatismu
2) neuvědomělé stádo pod taktovkou vědeckého idi.ocismu
3) individuace stáda - vznik uvědomělých jedinců jako celospolečenský fenomén
4) uvědomělé stádo,
No uznejte pane pietrosso, nebude to krásné, až spolu budeme vést tyhle nádherné diskuse tam nahoře v nebi a koukat dolů na to uvědomělé stádo ?
17. 01. 2010 | 18:24

Pepa Řepa napsal(a):

Tencokida Hnuj
Jakýpak nebe?Anarchrochtokomunista Pietro Samohonka Kandelábr bude přikládat do kotle kilometr pod zemí.

Přece byste tam nechtěl taky?
Ke Stalinovi a Leninovi?
Samej tripl, ještě byste něco chytil.
17. 01. 2010 | 19:25

Pepa Řepa napsal(a):

To Samohonka
konečně jsem pochopil, proč máte kuklu nebo hadr přes ciferník.

Abyste se rozpoznali od nácků.
Jste jako siamská dvojčata.
Člověk by si Vás poplet.
17. 01. 2010 | 19:33

RevolucniAkce napsal(a):

Pod zemí se nepřikládá, řepáku, tam budeš s jinými šosáky tak maximálně rukama hníst zem, až vás do ní proletáři zaživa pohřbí! Aby dřív než se přeměníte v hnůj, což bude změna nepatrná, jste ji v předsmrtných záchvěvech ještě i zkypřili! Takto obdělaná zem pak poskytne žírný chéb příštím, lepším generacím sjednoceného osvobozeného lidstva ...
17. 01. 2010 | 20:07

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Člověk by si nás nepoplet, ale antilidská zločinná mrcha tvýho ražení placená a vydržovaná pány hnilobného světa, v němž věci vládou lidem, místo aby tomu bylo naopak, ti možná! Protože přes kouli hnoje co před sebou celý život tlačí nevidí kdo jim pod ní maže a kdo naopak sype písek ...
17. 01. 2010 | 20:11

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Tencokida Hnuj - teď probíhá tato fáze:
3) individuace stáda - vznik uvědomělých jedinců jako celospolečenský fenomén

Souhlas. Jens tím nebem ne - to ude tady na Zemi pro ty živé (uvědomělé? spíš vyspělé - skutečné Lidi), ti¨druzí skončí jak jsem popsal výše ...
17. 01. 2010 | 20:15

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Řepáci a langrostapáci - NO PASARAN!
- https://www.youtube.com/watc...
17. 01. 2010 | 20:20

vasja napsal(a):

To je parádní úlovek:))
Ten by měl mít blog. Proč pořáde číst blbiny intošů když tu je kousek, co je schopnej pořádný akce.
Jen aby to nebyl nasazenej fízl, jak o nich píše pan Drobek.
17. 01. 2010 | 23:18

pietrosso.pietrosso napsal(a):

Ne vasjo, nejsem od nich. Jsem "extremista", jak nás nazývaj tyhle nicoty! Já jsem extremista a Urban je v pohodě a má blog, na kterým v podstatě říká, že bohatí by měli mít nárok na moderní věci - byty s teplou vodou a elektrikou, střední a vysoké školy s kvalifikovanými učiteli a kliniky vybavené nejmodernějším vybavením kde se o ně bude starat koncilium nejlepších lékřů a sester. Chudí by měli dostat holobyty, chodit do jednotřídek vytápěných nafťákama, kde je bude "učit" bývalý žoldák z Afganistánu a když nedej bože onemocní tak k nim do pastoušky pošlou zaříkávače nebo babu kořenářku! Ale budou mít "důstojnost":) Tohel jinými slovy říká a - není "extremista". To je svět ...
18. 01. 2010 | 10:35

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 03:54

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
08. 03. 2010 | 15:14

omega watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 15:19

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 07:49

breitling colt quartz napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 07:53

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:11

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:31

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 03:46

urbanová napsal(a):

je to handicapovaný!!!!
07. 08. 2010 | 19:35

Marek Kobera napsal(a):

To pietrosso atd.
Revoluční akce:

V rámci zítřka a pokroku,
kopnu Vás do rozkroku! :-DD

To Urban:
Souhlasím, ale ne s tím, že by na chudé měly být výhradně dobrovolné příspěvky. Viz také ČR neplní, k čemu se zavázala v rozvojové pomoci ani náhodou. Neplní nikdo až na Norsko, Švédsko, Nizozemí a možná Dánsko. Dobrovolně místním idiotům jsou lidi kdovíkde obvykle šumafuk. :-((
21. 12. 2010 | 21:22

Envitonorgo napsal(a):

hDq <a href="http://www.runespell.com/forums/member.php?25493-megawatt04">hermes replica</a> tEk http://www.carphotoalbums.com/forum/member.php?u=772899 jLz <a href="http://blog.cpp.co.uk/index.php/member/25230">gucci tote</a> qSq http://www.gofrengo.com/index.php?do=/ghdstraighteners66/blog/gucci-messenger-bag-dependent/ pSm http://velobikeshop.com/member/28157/ eCi <a href="http://www.tdw.com/member/28337/">replica gucci</a> tIh <a href="http://www.citysquash.org/member/28053/">discount gucci handbags</a> bIz http://www.artifolio.com/hermesbracelet119/33622/replica-gucci-bags-week.html
20. 01. 2012 | 13:52

home loans napsal(a):

freelance writer
18. 02. 2012 | 03:56

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
02. 04. 2012 | 11:27

Teektheaxia napsal(a):

Voxj http://portefeuillelouisvuitton.webnode.fr/ Bfiq <a href="http://saclouisvuitton.webnode.fr/">sacs louis vuitton en solde</a>
25. 05. 2012 | 13:32

IlluctAlusy napsal(a):

yHlwldVwel http://uggssalesuk.webeden.co.uk/#35126 kQpfazQqfn http://vggstivali.blinkweb.com/#28564
04. 11. 2012 | 23:02

ruttorieriurn napsal(a):

eQcacjZqhp http://canadagooseparkaa.webs.com/#59987 vJhxtjErnm http://baskettisabelmarant.moonfruit.com/#73717
05. 11. 2012 | 20:35

ruttorieriurn napsal(a):

jXvobdIlkc <a href="http://cheaplouboutinshoes-sale.info/#54998">christian louboutin uk</a> tZqloxOhym <a href="http://cheaplouboutinshoes-sale.info/#49875">louboutin shoes</a> iAltrtPmde <a href="http://cheaplouboutinshoes-sale.info/#71969">louboutin sale uk</a> cKthjvQclh <a href="http://cheaplouboutinshoes-sale.info/#19777">http://cheaplouboutinshoes-sale.info/#16937</a>
05. 11. 2012 | 22:23

happyj napsal(a):

<p>Options to select from are generally generally working out of both women and men since age range. All those richesse possess switched your own personal way and also string which are at that point presumed as among the direction models. Lots more people get been given silly enough next to cabinets as they quite simply view their most favorite frame of mind wearing a person. can simply put one more impression during an attire and are generally synonymous with the best quality. Intended to fulfill the will involve in relation to virtually all section, this kind of limits tend to be on the market about cost effective outlay of money and can even are found in several signs and symptoms, color styles aside from.</p>

http://ashwedgesneakers.webs.com - ash wedge sneaker
<a href="http://chaussuresash.webnode.fr">ash france</a>
17. 12. 2012 | 02:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy