Náš Ústecký kraj stále upadá!

14. 02. 2016 | 21:18
Přečteno 2570 krát
Na počátku devadesátých let byl Ústecký kraj z ekonomického hlediska (HDP na obyvatele) jedním z nejbohatších. Ještě v roce 1995 byl v ukazatelích HDP druhý nejvýkonnější kraj mimo Prahu, těsně za Plzeňským krajem.

V dalších letech už ale můžeme sledovat jenom trvale klesající trend, který zavedl náš kraj mezi regiony strukturálně postižené. Pro ty, kteří mají chuť zrekapitulovat si regiony se soustředěnou podporou státu, mohou nakouknout do jejich vymezení.

Na úvod snad jen to, že cílená pomoc od státu začala do našeho kraje proudit už v roce 1993. Tehdy mířila na „potencionálně strukturálně postižená území", kam byl zahrnut okres Most a Chomutov. Potenciál z roku 1993 se, jak vidno, naplnil vrchovatě.

Nejvíce zarážejí je, že navzdory desetiletím spíše předstíraných státních podpor a podpor v rámci tzv. kohézní politiky EU, se v ukazatelích kraj dlouhodobě propadá stále hlouběji a životní úroveň místních obyvatel se vůči celku stále zhoršuje.

My, co zde žijeme, vnímáme i bez čísel, že náš kraj strádá. Je zde vysoká míra nezaměstnanosti, nižší výdělky, málo pracovních příležitostí, mladí a vzdělanější lidé zde nenachází uplatnění a migrují do jiných regionů, je zde málo podnikatelských aktivit, nejsou zde vytvářeny vhodné podmínky pro podnikání, infrastruktura je nedostatečná, je zde malá kupní síla obyvatel, v krajině a městech množství brownfieldů, zdravotnické služby jsou podprůměrné, roste počet sociálně vyloučených lokalit, aktivity nejen v oblasti cestovního ruchu jsou omezovány leckdy nepochopitelnými argumenty atd. atd.

Pocit trvalého propadu kraje je potvrzován daty

Statistika z let 2004 až 2014 ukazuje, že v poměru HDP na obyvatele jsme se propadli z již velmi nízkých 81,9 % v roce 2004 na 76,47 % v roce 2014 (-5,43 %!) – viz. graf (v roce 1995 to však bylo 95,8 %! tedy propad -20 %!).

Obdobně jsou vykazovány další parametry. V kumulovaném HDP byl ve stejných letech náš kraj hned po Karlovarském nejhorší. V letech 2009-2014 zaznamenal kumulovaný HDP propad -5,8 % (jediný Karlovarský se také propadl na -5,3 %, zatímco všechny ostatní kraje stoupaly a vykazovaly kladná čísla).

Zajímavé je, že o špatném stavu regionu vlády ví. Před každým cyklem čerpání strukturálních fondů tento neutěšený stav našeho kraje konstatuje ve svých koncepčních dokumentech.

V poslední Strategii regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 čteme: „… V České republice je to zejména rozdíl mezi průběhem strukturálních změn v Moravskoslezském kraji a Karlovarském a Ústeckém kraji – tyto regiony jsou dlouhodobě řazeny mezi hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony. Nevhodná transformace ekonomiky a další strukturální změny se v dlouhodobém horizontu nepříznivě projevily na vzdělanostní struktuřev Karlovarském a Ústeckém kraji mj. i v odlivu „mozků“ (velmi nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva). I když tento odliv je zřejmě ještě podpořen relativní blízkostí atraktivního regionu středních Čech a Prahy (případně možností uplatnění na trhu EU), dopady odlivu dále prohlubují související degradační procesy i v dalších oblastech socioekonomické struktury, které se projevují úbytkem počtu obyvatel, klesající cenou nemovitostí, sníženou schopností těchto regionů využít místní zdroje pro tvorbu nových pracovních míst či v neposlední řadě v podmínkách pro rozvoj občanské společnosti.

V porovnání se severočeskou oblastí je proces transformace strukturálně postižené oblasti Moravskoslezského kraje úspěšnější, kde se i s ohledem na koncentraci obyvatel, institucionální zázemí v oblasti výzkumu a vysokého školství podařilo udržet příznivou vzdělanostní strukturu.

Zastavení negativních procesů v obou regionech je jednoznačně podmíněno zlepšením nabídky pracovních příležitostí, jak ve struktuře, tak i v celkovém objemu. Jako problematický se jeví také nesoulad mezi kvantitativní, ale i kvalitativní nabídkou a poptávkou pracovní síly zejména na mikroregionálních trzích práce.

K odstranění tohoto nedostatku je nutné využití širšího spektra nástrojů od posílení aktivních politik zaměstnanosti, optimalizace oborové struktury na středních a vysokých školách, podpory dalšího vzdělávání, po zvýšení investiční atraktivity problémových regionů a aktivizace místního obyvatelstva.“


Otázku, kterou si nikdo neklade, ale má znít takto: Jak je možné, že i po 26 letech intervencí se stále Ústecký kraj propadá vzhledem k vývoji ostatních regionů a proč se vláda místo konstatování stavu „strukturálního postižení“ nezabývá tím, že účel všech dosavadních 26-letých investic se ani v nejmenším nenaplňuje (účelem všech podpor, státních i evropských, je zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (tzv. vyrovnávací cíl)?

Byly všechny ty peníze utráceny neefektivně, rozkradeny politiky, úředníky a na ně napojenými korporacemi, nebo mířily po celou dobu úplně mimo terč a skutečné potřeby? Proč se u tisíce projektů v regionu zkoumají z hlediska splnění a udržitelnosti desetitisíce dílčích parametrů, které ale v nadřazeném celku nedávají vůbec žádný smysl a nepřinášejí kraji žádnou přidanou hodnotu?

Přitom druhý strukturálně postižený region Moravskoslezský kraj ve stejném období 2004-2014 stoupl z 80,58 % na 83,43 %.

Čím to je, že se MSK daří a ÚK ne? Žijí tam schopnější lidé? Mají schopnější samosprávu? Je to tím, že z MSK mnoho ministrů působí ve vládách, i jako předsedové vlády, a také mnoho úředníků na nejrůznějších úřadech?

Nevím, čím vším to je, ale ačkoliv je HDP na obyvatele jedním z hlavních měřítek výkonnosti a životní úrovně (a také podpory ze strany státu a především fondů EU), nikdo neřeší, že v poslední jedenáctileté historii vykazují čísla v kraji pokračující propad vůči vývoji ČR, a to navzdory všem dosavadním intervencím.

Nikdo neřeší, proč intervence selhávají, že nejspíše všechna opatření a programy nebyly a nejsou nastaveny správně a že nefunkční je celý systém podpor.

S tímto upozorněním jsem se proto obrátil dopisem na předsedu Vlády ČR, zaslal souhrnnou statistiku a požádal jej o zásadní přehodnocení podpor Ústeckého kraje, aby se trvalé rozevírání nůžek mezi Ústeckým krajem a Českou republikou zastavilo a rozdíly se začaly snižovat.

Vím, "neobjevil jsem Ameriku", stav našeho regionu a jeho „vývoj“ všichni střízlivě vidíme. Ale po 26 letech klesajícího trendu a nefunkčních opatřeních je s tím už opravdu potřeba něco udělat. Ne opět přijímat nová usnesení, analýzy, …, strategie atp.

Graf
Graf


Ke stažení: HDP na obyvatele (běžné ceny, v tis. korun) po krajích ČR v letech 1995 – 2014 (XLS, 36 kB)
Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy