Omluva za vikingy

20. 08. 2007 | 11:25
Přečteno 30642 krát
Minulý čtvrtek připlula k irským břehům vikinská loď. Poněvadž něco takového tu neviděli už skoro tisíc let, shromáždil se na nábřeží v Dublinu dav několika tisíc lidí, kteří se přišli na vikingy podívat.

Ne, nebojte se, nevypukla nová invaze Normanů. Svou experimentální plavbu Severním mořem tady jen ukončila pečlivá kopie vikinského korábu jménem Havhingsten (Mořský hřebec). Byl u toho také dánský ministr kultury Brian Mikkelsen a ten se v rozhovoru pro irský The Evening Echo vyjádřil způsobem, který irská média interpretzovala jako oficiální omluvu Dánska za vikinské přepady v 10. a 11. století.

A skandál byl na světě! Omluvil se opravdu pan ministr? No uznejme, bylo by to asi opravdu trochu absurdní. Komu všemu bychom se mohli omlouvat my a v podstatě kterýkoli z evropských národů? Stačí jen zapátrat v dějinách a kdekdo zjistí, že ta či ona národní minulost nebyla jen holubičí. Pokud jde o zmíněnou kauzu, objevila se ale v komentářích dánských čtenářů na stránkách internetových avisen.dk řada zajímavých reakcí.

Vedle více či méně ostrých slov na adresu pana ministra, jeho inteligence vůbec a historických znalostí obzvláště míní většina přispěvatelů, že Dublin stejně založili Norové (což je fakt), a že zrovna letos by se měli ze všeho nejvíc omlouvat Britové Dánům za brutální rozbombardování Kodaně roku 1807 (což je koneckonců také fakt).

Co mě ale na jedné straně zarazilo a na druhé zaujalo nejvíc je prakticky jednohlasný názor všech komentujících, že se Dánové – odhlédnuto od absurdity podobných omluv – nemají vlastně omlouvat za co, že do Irska přinesli civilizaci a že Irové mají vikingy – jak se mnozí respondenti osobně přesvědčili – neobyčejně rádi, krom jiného proto, že jim v žilách stejně koluje vikinská krev. Ani jeden hlas nepřipustil, že by se měli Dánové za něco stydět. Pointu celého příběhu představuje pak vyjádření muže, jenž to celé způsobil. Pan ministr v interview pro deník Politiken totiž mlžil a zatloukal. Ve skutečnosti prý řekl, že Irové utrpěli v minulosti mnoho pohrom, ale my se nebudeme omlouvat za vikingy. Vždyť to co dělali, bylo před tisíci lety běžné („usmívá se pan ministr“).

A potom, vikingové nebyli jen dobyvatelé, ale též obchodníci. Irská média naproti tomu zaznamenala tuto jeho řeč: „Jsme velice hrdi na tuto loď (tj. Havhingsten), ale nejsme hrdi na pustošení, které po vikinzích následovalo. Vřelost, s kterou jsme byli přijati dnes, však dokazuje, že jste nám naštěstí už odpustili.“

Tak co? Žertoval pan ministr? Nebo to bylo jen takové společenské klábosení? Zdánlivě rozmarná letní aférka ukázala v každém případě několik věcí. Za prvé: Dánům určitě nechybí národní hrdost a sebevědomí. Za druhé: národní výklady dějinných událostí, jakkoli odlehlých a zdánlivě emocionálně zasutých budou vždycky tak trochu odlišné. A za třetí: Omluvy za minulost jsou, pardon, hloupost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane docente,

naprosto souhlasím s Vaším závěrem, že omlouvat se za historii je hloupost. Nikdo již nyní nenese žádnou (ani morální) zodpovědnost za Vikingy, Vizigóty, slovanské kmeny, které vytlačily Kelty ze střední Evropy, třicetiletou válku, Napoleona, prusko-rakouské války apod.

Platí to ale také v případě, když stát nárokující si právní kontinuitu vyžene část svých občanů z jejich domovů s odvoláním na jakousi neprokazatelnou kolektivní vinu (ostatně každá kolektivní vina je neprokazatelná)?

A v případě, kdy oběti tohoto aktu stále ještě žijí?

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
20. 08. 2007 | 11:59

Český synek Nguyen napsal(a):

V téhle věci si myslím pane Stejskal, že prostě válka přinesla hrůzy a křivdy na obou stranách a dekrety byly jen už vyvrcholením té šílené doby.
Omlouvat se ale ne. Protože by byl spuštěn nekonečný řetězec různých bizardností.
Omluvit by se ale měli národu bolševici.
Za hrůzné procesy v padesátých letech , za "68", za to že zničili životy statisícům bezvýznamných lidí třeba mojim prarodičům na jižní moravě.
20. 08. 2007 | 13:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Ngyuene,

to je zajímavá myšlenka. Proč by se měli omlouvat někomu bolševici (ne, že bych byl proti, ale pochybuji, že bychom se toho dočkali), když je to dnes už taktéž historie?

Rudé gardy a později odsun organizovaný státem také zničily životy statisícům lidí, občanů této země. Jaký je v tom rozdíl?

Myslím si, že stát, který se odvolává na právní kontinuitu je povinen chovat se ke všem občanům stejně, i když se třeba vůči němu proviňují (a to hovořím o jednotlivcích. Ztrestat bez soudu celé etnikum je podle mne v moderní době zcela nepřijatelné).

Libor Stejskal
20. 08. 2007 | 14:50

Ruda napsal(a):

Pane Stejskale ,to nebyli čeští občané .ale občané Velkoněmecké Říše a nakonec se dostali tam kam chtěli"zpátky do Říše".Násilí zplodilo násilí a omluvu si zasloužil jen ten kdo proti němu bojoval a to bylo jen mizivé procento.Už s tím dejte pokoj protože vzbuzujete nové nenávisti a křivdy.Ty se dějí na zeměkouli každý den ,škoda ,že lidská práva jsou jenom pro někoho .Lidská práva se uplatnují výběrově ,tak aby z toho měli prospěch zejména ti ,kteří na tom vydělají peníze nebo jim to pomůže někoho zničit viz.Jugoslavie
20. 08. 2007 | 16:02

stejskal napsal(a):

Pane Rudo, občany Velkoněmecké říše se stali po připojení Sudet na základě tzv. mnichovské smlouvy (později všemi uznána jako protiprávní akt). Nikdo z nich si nemohl vybrat (s výjimkou obyvatel Hlučínska).

Čili byla-li anulována tato dohoda (doufám, že jste také pro), mělo být podle mne anulováno i jejich říšské občanství. Ono to tak ostatně bylo. Na druhé straně prezident Beneš vynaložil obrovské úsilí, aby přesvědčil mocnosti, aby uznaly právní kontinuitu čs. státu a to včetně jeho předválečných hranicic. Stalo se. Bohužel velké křivdy, které se děly řadě lidí za války, měly být napraveny (pomstěny) dalšími křivdami, které se děly po válce. Jenže křivda křivdu nenapravuje, jen plodí další křivdy.

Lidská práva jsou pro každého. Ne každému jsou zaručena, ale to neznamená, že se o tom nemá mluvit a nepokoušet se o nápravu. A to můžeme dělat jen tehdy, když si uvědomíme, kdy a kde se tato práva pošlapávají.

Přeji Vám hezký a klidný den.

Libor Stejskal
20. 08. 2007 | 16:31

Taoiseach napsal(a):

Vážený pane Stejskale, je to poněkud složitější. Právně se němečtí obyvatelé stali občany říše právě na základě Mnichovské dohody. Za neplatnou od počátku ji uznávají jen Itálie a Francie. Nikoli Velká Británie (protože je neomylná) a nikoli Německo - právě proto, aby těmto lidem zůstalo německé občanství, na jehož základě dostali v Německu pomoc.

Pokud jde o politické hledisko, reprezentace tzv. sudetských Němců selhala na konci 30. let, když se obrátila proti demokracii, selhala na konci války, kdy odmítla obnovení Československa (psali tehdy americkému presidentovi, že by dali přednost americké okupaci našeho pohraničí), a selhala i po pádu bolševika a sjednocení Německa, protože se ani potom nedokázali omluvit za podíl na rozbití demokracie ve Střední Evropě a na přípravě války.

Ano, měli po válce dostat opční právo vybrat si občanství a tím i zemi. Ano, měli bychom se omluvit všem těm, kdo byli postiženi, aniž se provinili. Ale chyba zdaleka není jen na naší straně a jejich nesmyslné požadavky (myslím pořád sudetoněmecké politiky, ne prosté lidi) nám to v podstatě ani neumožňují.
20. 08. 2007 | 18:06

Taoiseach napsal(a):

Ještě bych se pokusil "zlomyslně" vrátit diskusi k Irům a Vikingům. I tady je to složitější. Vikingové přišli jako první dobyvatelé. Je pravda, že založili Dublin (a pojmenovali ho irským názvem Dubh Linn), ale Baile Átha Cliath založili Irové a zřejmě dříve. Jako další dobyvatelé přišli Anglosasové, kteří předtím přišli do Anglie z dánsko-německého pomezí. Potom přišli Normani, kteří sice mluvili francouzsky, ale byl to germánský kmen, který původně přišel ze Skandinávie přes Dánsko. Normani se v Irsku chovali tak, že se proti nim museli Irové s Vikingy spojit.

Celkově ale souhlasím s tím, že historii by neměli "řešit" politici. Ani tu tisíciletou, ani tu padesátiletou.
20. 08. 2007 | 18:29

František Adamec napsal(a):

Jde o budoucnost!!!
-------------------
Za dosavadní český rasismus a komunismus budou souzeni členové současné vládní nomenklatury, která zaměstnává ústavní komunistické zločince, rozkrádá a rozprodává cirkevní a rolnické pozemky a budovy podle komunistických zločineckých zákonů.

František Adamec

http://www.adamec.cz
20. 08. 2007 | 18:34

František Adamec napsal(a):

Poroučí větru, dešti, volné energii, přírodním zdrojů a zákonům
---
1) Vyvolení rasisté a komunisté z česka ignorovali Všeobecnou dekraraci lidských práv OSN a mezinárodní smlouvy, zneužili media, přívlastnili si a zneužili přírodní zákony a zdroje, vědu, darwinismu, jakmile se ocitli na vrcholu spotřebního řetězce se svou militantní politikou. Dodržování smluv tedy není jejich silnou stránkou. Vyvolávali hospodářské krize, ozbrojené revoluce, etnické a náboženské konflikty, zejmena v zemích s jinou kulturou. Molekulárně i legislativně zavedli imunitu šíleným virům, slepicím, kravám a vládním bolshevikům. Dodržování smluv tedy není jejich silnou stránkou. Rozkradli nebo znicili přírodní zdroje, duchovní a kulturní památky v geografických regionech Moravy a Slezska. Zavedli vojenské základny, rasové a náboženské rezervace, gulagy a protektoráty na cizím území, předchůdce koncentračních táborů, železných opon a vraždících honů na běžence, zavedli v praxi laciný Marxův pracovní kapitál běženců a lidí bez domova.

2) ČSAV je členem nátlakové skupiny BIOTRIN, vědecky podílela zpracování komunistickeho manifestu 2000 slov.
Členové ČSAV, zejména ex/komunisté, chartisté a antichartisté, nyní militantní ateisti, propagovali militantní Komunisticky manifest 2000 slov:

"Především budeme odporovat názorům, kdyby se vyskytly, že je možné dělat nějakou demokratickou obrodu bez komunistů, popřípadě proti nim. Bylo by to nespravedlivé, ale také nerozumné. Komunisté mají vybudované organizace, ....".

ČSAV je přefinancována nejen z našich daní, z rozkradené státní pokladny a z rozkradených fondů ČR a EU.

3) Geografické a kulturní regiony Morava a Slezsko neztratily v Evropě a nyní v EU svou lidskou a kulturní identitu. Militantní euroteroristi a ex/komunisté vytunelovali a rozkradli z Prahy fondy ČR a EU, zahraniční kapitál. Těším se na dodržování Všeobecné deklarace lidských práv OSN v EU, na Euro a EU bez vnitřních hranic, euroteroristů, ex/komunistů, militantních a imunitních politiků v EU.

Věřím v důstojnou budoucnost života, spravedlnost a krásu vesmíru, bez české rasistické, komunistické a militantní ideologie.

František Adamec

http://www.adamec.cz
20. 08. 2007 | 18:49

František Adamec napsal(a):

Bolshevici semiti
-----------------
Dosud okrádají a vraždí věřící semity, okrádají o půdu a přírodní zdroje lidi, zejména nesemity.
Monopolizují media, propagují a provokují násilí a závody ve zbrojení.
Nevím jaké mají DNA.
Tvrdí, že IQ jejich dětí je vysoké, obdobně jako u politiků se vztyčeným prostředníkem PS ČR.
Ćasto si vyměňují stranické průkazy a identity, stranické milenky střídají za své manželky.
Sdílí stejné hodnoty.

Zdravím pana Stejskala majitele blogu!

František Adamec
20. 08. 2007 | 18:53

T. napsal(a):

Na téma Vikingové a Evropa si dovoluji upozornit na jeden, deset let starý, článek Františka Novotného, který se tímto tématem rovněž zabývá:
http://interkom.scifi.cz/19...
20. 08. 2007 | 18:53

Ládik napsal(a):

A co Prognostický ústav, ze kterého vzešli dnešní papaláši? Nezaložili ho náhodou komunisti? A zlepšovatelé z Prognostického ústavu se taky nikdy nikomu omlouvat nebudou. Staral bych se o sebe a ne o Dány, těm je hej, ti se můžou omlovat za koho chtějí...
20. 08. 2007 | 19:00

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Taoiseachu,

nevím, jestli si úplně rozumíme. Napsal jsem přeci, že se sudetští Němci stali právně občany říše na základě Mnichovské dohody. Britové anulovali svůj podpis v roce 1942 (trochu problém je v jejich případě s termínem neplatnost). Čili z hlediska evropských vítězných mocností jsou akty popírající právní kontinutu čs. státu anulovány.

Co se týče politické reprezentace sudetských Němců ve 30. letech: zklamala část jejich reprezentace. Jistě Vám nejsou neznámá jména Wenzela Jaksche, popř. Hanse Schütze či agrárníka Hackera, v jejichž případě se dá o zklamání v této době jen těžko mluvit.

V roce 1935 volilo SdP cca. 70 procent sudetských Němců, tedy zdaleka ne všichni. V té době přitom Henlein prosazoval autonomii v rámci čs. státu, ne odtržení.

A dál: musím říct, že se jim ani moc nedivím, že chtěli být okupováni americkou armádou. Málokterý soudný člověk, jehož mateřštinou byla němčina, by si po válce přál být okupován Rusy (nedaleká budoucnost pak ukázala, že děsivé představy namnoze dokázala překonat i skutečnost). Že se báli toho, že do rukou budou brát spravedlnost Češi (teda část z nich, podporovaná drtivou většinou veřejného mínění), mi od nich v tomto ohledu přijde také dost prozíravé.

Velmi zajímavé je, jak vyhnání viděl pan profesor Václav Černý, účastník protinacistického odboje http://www.sprcha.com/story...

Jistě by bylo dobré, kdyby nějaký jejich představitel po válce prohlásil, že velká část sudetských Němců nese podíl na rozbití čs. státu. A projevil nad tím lítost. Máte pravdu, Wenzel Jaksch to opakovaně dělal. I když v době studené války byl proti anulaci mnichovské dohody ze strany Německa, protože neviděl jediný důvod, proč by se mělo bolševikům něco "anulovat."

A teď to nejdůležitější: hypotetické poválečné řešení problému společného soužití, které jste navrhl, je přesně to, co mám na mysli i já.

Ano, omluvit bychom se měli těm, kdo byli postiženi, aniž se provinili.

Chyba opravdu není jen na naší straně, někteří (zejména bývalí) představitelé landsmanšaftu dost tlačili na pilu. Nicméně ani tato organizace, jak jistě víte, není mezi sudetskými Němci jediná.

Vstřícné gesto českého státu (spolu s jasným prohlášením, že restituce skončili) by myslím uvítala řada lidí. Třeba právě nabídkou občanství. Nicméně chápu, že je to v současné době neprůchodné a nadělalo by to (tedy v Česku) pravděpodobně víc škody než užitku. Lidé jsou stále příliš zvyklí myslet v kategoriích "my" a "oni".

Smutné. Počkáme raději, až všichni umřou. Ale diskutovat se o tom dá, ne? ;-)

Mějte se fajn. Mám trochu špatné svědomí z toho, že jsem tu panu docentovi poněkud "okupoval" diskusi.

Libor Stejskal
20. 08. 2007 | 21:19

Taoiseach napsal(a):

Velmi stručně: pane Stejskale, opravdu se víceméně shodujeme, lišíme se možná v akcentech. Je pravda, že socdemácké vlády nějaké drobné krůčky udělaly a v podstatě s tím nikdo neměl problém (až na slovutného pana profesora - :( ). Ale opravdu se mi nelíbí, když si politici dělají téma z historie, která nejde změnit (násilí proti Arménům za první války, hladomor na sovětské Ukrajině atd.). Pokud si z toho dělají legraci jako v případě Vikingů, je to v pořádku.
20. 08. 2007 | 23:15

stejskal napsal(a):

Souhlasím, pane Taoiseachu. Také mi nepřijde šťastné, chce-li například francouzský parlament přijímat deklarace ke genocidě Arménů. A jistě je třeba pečlivě rozlišovat, co je sbírání politických bodů a co upřímná snaha o sebereflexi. Jsem rád, že jsou naše stanoviska blízká.

Libor Stejskal
20. 08. 2007 | 23:46

-m- napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,

zaujal mě Váš vstup do této diskuse. Omlouvat se za minulost je hloupost, píše pan Hojda. Je pravda, že plést morální postoje do výkladu dějin je velmi ošemetné. Stačí se podívat na staré dějepisce, kteří se něčemu takovému neubránili; četba jejich spisů může budit rozhořčení nebo v lepším případě shovívavý úsměv. Dušan Třeštík prohlásil, že svědomí není sociologickou kategorií, a Miloš Havelka doplnil: bohužel ani noetickou. Zkrátka, omluvami si nepomůžeme v lepším pochopení vlastní minulosti, takže jako historik mám neodolatelnou chuť s výrokem Z. Hojdy souhlasit.

Tak proč u mě přetrvává pocit, že tímto jsme tento problém odbyli až příliš snadno, že zde zůstává cosi nedořešeného? Vy jste to myslím naťukl dost přesně, když jste zmínil poválečný odsun německé menšiny z území tehdejší ČSR. A ještě bolestnější zkušenost má Polsko. Geografický posun celé země směrem na západ postihl i Poláky samotné z tzv. kresových oblastí (tj. z území dnešní západní Ukrajiny); některé z nich osobně znám: řada z nich se usadila v polském Slezsku a mají, hlavně ti starší, dodnes jisté potíže s identitou. (Navíc vzpomínky na děsuplné akce ozbrojených ukrajinských nacionalistů u pamětníků dosud kalí pohled na východního souseda.)

Uvedl jsem, byť v závorce, slovo "pamětník", a to je myslím to podstatné. Když tedy Z. Hojda mluví o minulosti, je to minulost několik století stará; je to vlastně zcela jiný, pro nás více či méně neznámý svět, bezmála jiný vesmír. To ještě Dánové nebyli tím, čím jsou dnes, Čechové byli jen jakýmsi slovanským kmenem, který se postupně dopracovával k vlastní státnosti. Minulost, o níž jste mluvil Vy nebo o níž mluvím já, je naproti tomu minulostí velmi mladou; vlastně to ani není minulost v pravém slova smyslu, protože pořád významně ovlivňuje naši přítomnost.

Řekl bych tedy, že tady Hojdův výrok neplatí zcela, platí-li vůbec. Mohl by totiž vést k perverzitám typu: za holocaust se nikdo omlouvat nebude, je to minulost, kterou nelze změnit. A to je to, co mě na celém výroku poněkud irituje: že vede k jakémusi fatalismu, k postoji, podle něhož jsou dějiny čímsi na způsob přírodních jevů. Jenže dějiny, to jsou lidé, to jsme my. Minulost se stává minulostí, pokud se stává - viditelnou: pokud je zúžena na několik fantastických památek, na oblast hmotné kultury. Ale dokud zůstává i neviditelnou, tj. dokud ovlivňuje naše rozhodování, naši mentalitu apod., je to cosi mezi minulostí a přítomností, cosi na způsob kolektivní vzpomínky.

Jako doušku na závěr, abych tohle drobné zamyšlení ještě víc zamotal, bych rád připomněl slova mého oblíbence W. Faulknera, který napsal, že minulost vlastně není vůbec žádnou minulostí (promiňte, jen neuměle parafrázuji, ale obsah jsem nezměnil). Mám za to, že jeho geniální prózy to ukazují nadmíru jasně.
21. 08. 2007 | 12:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane -m-,

nechci mluvit za pana docenta. Nicméně snad mohu říct, že jsme si spolu vyměnili několik mejlů a odhaduji, že by Vaší repliku příliš nerozporoval.

Například jsme se shodli, že o významu pokleknutí Willyho Brandta ve Varšavském ghettu také není sporu.

Napsal jste moc hezkou větu: "Tak proč u mě přetrvává pocit, že tímto jsme tento problém odbyli až příliš snadno, že zde zůstává cosi nedořešeného?"

Myslím, že jste velmi dobře vystihl podstatu problému. Ono se dá podle mého soudu odbýt prakticky všechno. Přemýšlení o souvislostech, studium pramenů, dokonce i omluva. Jenomže pak právě zůstává to "cosi nedořešené," co zatěžuje nejen vztahy mezi subjekty sporu, ale podle mne pomáhá deformovat i kritické myšlení a vše, co se z něho odvozuje, uvnitř těchto subjektů.

Jinak čekám, jestli pánové, Vámi zmiňovaní v úvodu, odpovědí na moji nabídku blogovat.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
21. 08. 2007 | 14:39

-m- napsal(a):

To: stejskal
Pokud jsem Vám správně porozuměl, oslovil jste pány Třeštíka a Havelku? To by bylo vynikající, kdyby se přidali! Držím Vám palce. A vlastně i sobě :-) Hezký den.
21. 08. 2007 | 16:21

stejskal napsal(a):

Také si držím palce :-)

Pan Havelka již dříve projevil předběžný zájem, ale až po prázdninách. Pan Třeštík se zatím neozval, ale psal jsem mu teprve minulý týden.

Snad to vyjde. I Vám hezký podvečer.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem: Vy jste mne tehdy upozorňoval na knížku Dějiny a smysl? Už ji nemohu sehnat. Ale zaúkoloval jsem kolegyni v NLN (vydalo ji v roce 2005), tak se k ní snad nakonec nějak dostanu.
21. 08. 2007 | 17:12

-m- napsal(a):

To: stejskal
Ano, to já jsem Vám toho Havelku doporučoval; je to výborné čtení - vyšlo v knihovničce ĎaSu. Nevím, kde by se ta knížka dala ještě sehnat, já jsem si ji tehdy půjčoval v knihovně. Také bych rád vlastnil svůj exemplář, ale asi by byla troufalost prosit Vás o přímluvu u kolegyně z NLN, viďte? :-(
21. 08. 2007 | 17:54

stejskal napsal(a):

Tak to Vám opravdu při nejlepší vůli nemohu slíbit. NLN se teď stěhovaly, mají tam trochu zmatek. Kolegyně našla jeden archivovaný exemplář. Najde-li ještě jeden, mám šanci. Jinak ne.

Ale dostal jsem od ní kontakty na několik velmi zajímavých lidí. Takže kromě toho, že jsem slyšel po dlouhé době dávnou kamarádku, snad z toho vzejde i nějaký prospěch pro tyto stránky :-)

Libor Stejskal
21. 08. 2007 | 18:15

-m- napsal(a):

Nu, to se nedá nic dělat. Ale přesto děkuji a doufám, že se Vám knížka bude líbit tak jako mně. - Těším se na další zajímavé blogy.
Příjemný večer.
21. 08. 2007 | 18:28

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
nevím, jestli by se neměla moje žena omluvit za pramáti Evu, že utrhla v zahradě Eden jablko a já za Adama, že ji k tomu navedl?
Článek považuji za jeden z nejlepších na tomto blogu.

Pan Hojda poukazuje na tři roviny:
1. Národní hrdost a sebevědomí
2. Různý výklad historie
3. Omluvy za činy předků

Zvláštní, že se téměř nikdo v diskusi nezmiňuje o rovině první.
22. 08. 2007 | 18:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane -m- i ostatní,

jak asi již víte, pan Třeštík už u nás blogovat nebude. Dnes v noci zemřel http://aktualne.centrum.cz/... Je mi to moc líto (samozřejmě ne jen kvůli tomu blogování, i když kvůli němu též). Velmi jsem si ho vážil.

Libor Stejskal
23. 08. 2007 | 11:48

-m- napsal(a):

To: stejskal
Dobrý podvečer, pane Stejskale, promiňte, byl jsem teď mimo domov, takže se ozývám se zpožděním. O smrti pana Třeštíka jsem se dozvěděl až nyní od Vás a velmi mě to zasáhlo. Nečekaná smutná zpráva. Je mi to líto. Myslím, že další slova jsou zbytečná.
26. 08. 2007 | 16:48

Batman napsal(a):

Je s podivem číst o tom, že v době druhé světové války "zklamala část reprezentace" Sudetských Němců.

Faktem je, že Sudetští Němci ve své většině v Československu žít nechtěli a dávali to jasně najevo.

Přitom oddělení obou národů možné nebylo. Stačí letmý pohled na mapu. Buďto Češi drobnou národnostní menšinou v Německu, anebo Sudetští Němci silnou národnostní menšinou ve státě Čechů. Skutečně nezávislý český národní stát v Českých zemích bez Sudet by byl geopoliticky a hospodářsky zcela neživotaschopný. A ani Češi nechtěli žít v Německu.

Jak by vypadal národní osud Čechů v Německu naznačuje osud Lužických Srbů. Postupné rozplynutí, odsun na okraj dějin a ve svém konci i mimo ně.

Odsun, ani faktický princip kolektivní viny nejsou a nebyly morálně ospravedlnitelné. Ani pomnichovský odsun Čechů ze Sudet, ani poválečný odsun Němců ze Sudet. I když, sečteno a podtrženo, neznám německý ekvivalent Lidic a Ležáků, způsobený Čechy.

Nalejme si však čistého vína - naprostou vojenskou porážkou Německa a poválečným odsunem Němců byl nejméně na dlouhou dobu vyřešen tisíciletý konflikt mezi Čechy a Němci. Konflikt, který neměl spravedlivé řešení. Buďto budou vládci Českých zemí Češi, nebo, jak tomu bylo většinu novověku, Němci. Osud nakonec dopřál Čechům.

Je hloupost vyvolávat staré démony a zkoumat, kdo by se komu měl víc omluvit. Za cenu křivd a krve byly odstraněny třecí plochy. Ale naštěstí jsou alespoň pryč. Češi i Němci mají jedinečnou možnost zapomenout na odsuny, masakry i všechny křivdy a začít nanovo. Jako upřímní přátelé a partneři. Bez zášti a nenávisti.
28. 08. 2007 | 21:18

Míša napsal(a):

Myslím, že pan Hojda naprosto trefil hřebíček na hlavičku a ukázal přesně jakým absurdním způsobem by se začali všichni všem omlouvat. Bohužel určité sebemrskačství mi začíná připadat například u současného německé vedení dovedené do absurdních rozměrů, bohužel je do této pozice neustále tlačeno Izraelem a mnohými emočně zbarvenými prohlášeními politiků z různých zemí.
28. 08. 2007 | 22:57

Anba napsal(a):

Pane Stejskale, mohl byste nám sdělit, jak byste řešil v r.1945 otázku přítomnosti sudetských Němců v ČSR vy? Kdybyste byl na místě Dr. Beneše?
28. 08. 2007 | 23:39

Terry napsal(a):

Co se týký sudetských Němců, tak moje matka vždy zdůrazňovala, že v Protektorátu se sudetští Němci (třeba ve službách gestapa)chovali k Čechům daleko hůř než tzv. říšští Němci. Totéž platilo i o brněnských Němcích; chovali se výbojně po nástupu Hitlera k moci, s postupem doby a nárůstem vlivu Henleina vše narůstalo a po roce 1939 jim ještě "narostla křídla", mohli si prostě víc dovolit. Proto mamčina generace odsun Němců uvítala a podporovala. Zasloužili se o rozbití jediného ekonomicky velmi úspěšného a demokraticky fungujícího státu ve střední Evropě, a jak říkal jeden můj kamarád, díky Němcům jsme "spadli" do područí Stalinovi, což byla po mnichovské dohodě další a podstatně déle trvající tragedie tohoto státu a národa.
29. 08. 2007 | 14:50

etawiro napsal(a):

ruda/ stejskal - rádoby třetí říše vznikla a to spojením záp. a vých německa a do područí Stalina jsme spadli nejen kvůli Němcům ale také díky rádobyspojencům co nás zradily a dnes se jim leze do .....
30. 08. 2007 | 19:20

etawiro napsal(a):

pardon - zradili
30. 08. 2007 | 19:21

etawiro napsal(a):

pro Anbu - Beneš byl pěknej měkoň až na dekrety , ovšem jestli vůbec ještě platěj a jestli ODS je potichu nesmazává
30. 08. 2007 | 19:23

Anba napsal(a):

Dekrety samozřejmě platí a jsou trnem v oku sudeťákům. Odpověď od p. Stejskala jsem nedostala, tak můj názor: odsun musel v té době být. Dovedete si představit jak by se Češi s Němci snášeli v té poválečné době, když se vraceli lidé z koncentráků, z fronty, když se hledaly lidické děti, když se lidé teprve dozvídali všechny hrůzy, které se za války děly? K rodinám by se vraceli něm. vojáci z fronty a zajetí, mohli mít uschované zbraně, jen teror, vraždění, msty a rozvrat státu, nikdy neutuchající nenávist. A dál - jaké by kupříkladu byly volby, to by ti lidé volili v r.46, nebo by byli zbaveni vol. práva? V 50. letech se každou chvílí čekala nová válka, co by asi tito Němci dělali?Někde jsem četla a nakonec i matka mi o tom vyprávěla, že po válce nikdo nepromluvil německy, lidé si nechávali změnit jména, která zněla německy, probíhaly soudy s českými kolaboranty a to se snad měly soudy zabývat 2 miliony Němců, zda je soudit také? Antifašisté a ti, kteří dostali osvědčení o státní způsobilosti, mohli zůstat. Matka říkala " a jak najednou se snažili mluvit česky".Byl třeba čas, který vymění generace, aby nenávist pominula, paměť národů však nikdo nevymaže a je kontraproduktivní opakovat omluvy za odsun . Jsme společně v EU a máme možnost nechat historii historikům, ale hlavně vzít si z historie poučení.
Demokracie je velmi zranitelná, je fajn, že si každý může hlásat své názory, ale v poslední době na diskusích na netu čtu neuvěřitelné věci - volání po vymazání jiných národů z mapy světa, po snížení počtu lidů na 1 miliardu, po zatočení
(mírně řečeno) s nepřizpůsobivými občany.Co když tyto nálady, vyplývající podle mého názoru z nespokojenosti jednotlivců s jejich uplatněním, si vezme za své nějaký "mocichtivý rádobypolitik"? Jak začínal Hitler? Nespokojenost s nezaměstnaností v poválečném Německu, hyperinflace, válečné reparace, to vše mu přineslo masy věrných, kterým nasliboval, že se budou mít lépe, protože jsou lepší než ostatní rasy a národy.Skončilo to válkou a vražděním.
Dějepis se má na školách prý omezit,
spojit s občanskou výchovou, jak jsem
nedávno četla.Možná je to tiché vymazávání našich dějin, které se právě nehodí.
To etawiro: nemyslím, že by president Beneš byl měkoň.Realizace odsunu, i když o něm rozhodli váleční vítězové, byl odvážný čin a Beneš určitě věděl proč tak závažný krok dělá. Jeho zásluhou je obnovení ČSR v předválečných hranicích, vždyť pro mocnosti bylo daleko jednodušší tu čáru udělat tam, kde ji stanovil mnichovský diktát a pohraničí přičlenit k okupovanému Německu i s obyvatelstvem a o odsunu se nebavit.Jen obětí parašutistů, domácím odbojem a čsl. zahraničními jednotkami mohl Beneš vyvíjet tlak na opětovné uznání ČSR.
31. 08. 2007 | 23:45

Nori napsal(a):

Jako obvykle rozumně promluvil Pepa Řepa. Pak si mi líbí především to, co napsal Batman - doporučuji k přečtení všem.

Pokud jde o ty, s nimiž souhlasit nemohu, je to opět pan Stejskal:

"... Lidé jsou stále příliš zvyklí myslet v kategoriích "my" a "oni". ..."

Ano, je to stále "my" a "oni". Problém je v tom, že ti, co se vykašlou na ono "my", brzy zjistí, že ti "oni" se na svoje "my" rozhodně vykašlat nemíní. A pokud bychom se na to i oba vykašlali (což je teď vývoj u nás i v Německu), přijdou jiní "oni", třeba Turci. Nějaké "my všichni lidé světa" tu nikdy nebude. A kdo na tenhle špek skočí, ten půjda z kola ven jako první. Ale svět se tím nezastaví, pouze zase jeden účastník (a že jich už v historii bylo) půjde od válu. Ale o tom jsme se už bavili, že?
02. 09. 2007 | 17:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Anbo a pane Nori,

pro pana Anbu: omlouvám se za zpoždění, s nímž Vám odpovídám. Nicméně to tu již zaznělo: přesně návrh podle mne nejpřijatelnějšího poválečné řešení navrhl pan Taoiseach. Přečtěte se ji jej, prosím, i příspěvek, kde s k němu připojuji.

Pane Nori, ta dělící čára tu vždy byla, je a bude. Jenže už naštěstí pro mnohé lidí opět pomalu přestává vést mezi národy a etniky (to ostatně trvalo jen pár stovek let), ale mezi lidskými chraktery. Těm zlým je podle mne třeba se bránit vždy a za každých okolností

Libor Stejskal
02. 09. 2007 | 20:52

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Stejskal,
nebudu uvádět příspěvky k rozboru 2.WW nabo sudetských Němců, měl jsem jich spoustu. Chtěl bych říct jen tolik: Plný pardon dal Němcům jen Putin a učinil to jménem národa, který daleko nejvíc vytrpěl (do toho můžete započítat i poválečná léta) a jehož armáda "zlomila wermachtu hřbet" (Churchill). Rusové jim stejnou mincí nesplatili - to by je museli vyhladit ... Na začátku 90. let šel pořad s předáky Landsmannschaftu uváděný poněkud servilní (eufemismus) L. Rakušanovou. Na nebožtíka tátu šel infarkt, tu dobu prožil. Bylo pro mě poněkud tragikomické vidět jeho dokonalý "prajzácký" vzhled (splňoval všechny požadavky pro Leibstandarte) a poslouchat arogantní kecy v porovnání s ním "českých Pepíků". A pokud jde o bolševickou éru ... jiný můj příbuzný při návštěvě příbuzných v SRN rovnou prohlásil, že je to jejich vina a pod Rusy jsme spadli kvůli nim. Samozřejmě si tím zavřel všechny dveře - ke své obrovské škodě. A tak si myslím, že když toto dokázal on - částečný Němec - tak se nemusíme chovat jako cosi, kvůli čemuž námi tolik venku pohrdají ...
Jsem poslední, kdo by někomu chtěl omílat minulost a nadto jsou naše dnešní problémy úplně jinde. Ale nakonec i ti Němci o holokaustu poslouchají denně. A my jistou dobu též (nejsem antisemita). Že ovšem někdo musel Hitlera porazit a prolít potoky krve, abychom si vůbec ten holokaust mohli připomínat ... jo pardon, to byla jen havěť z východu ... že?
02. 09. 2007 | 23:10

Milan Menhart napsal(a):

Dobrý den, dovolil bych si jen
drobnou (formální) jazykovou
připomínku. Jde-li o národ
VIKINGŮ, pak musíme psát adj.
VIKINGSKÝ, nikoliv "vikinský",
jak čtu zde. Věřím, že tento
patvar opět stvořili mediální
experti, jako již tolikrát.
Děkuji - ing.M.Menhart, překla-
datel angličtina.
03. 09. 2007 | 13:38

Jan Blanický napsal(a):

Pane Muellere, logorhoidní pan Stejskal, který zde ovládl diskuzi, patří mezi typické epigony havlovské cestovní kanceláře, která se bez mandátu v rámci svého pokryteckého altruismu a laciných řečí o lásce a pravdě tzv.sudetským Němcům již omluvila, aby pak vyzývala k humanitárnímu bombardování Srbů, našich historických přátel. A tím se nejen postavila pohrdavě k našim obětem, tak jako se nakonec postavila s nezájmem k obětem třetího odboje, ale dala Němcům jednoznačný signál, že oni se nám omlouvat za nic nemusejí. Pokud tedy námi někdo pohrdá, ať pohrdá těmito typy lidí, kteří jsou (jaká shoda) často příznivci těch, kteří vyměnili svazácké košile za pseudoreformní trička "pražského jara", ačkoli měli na svědomí mnoho zla z let padesátých, aby se pak honosili svými "obětmi". Všichni nejsme jako pan Stejskal a Havel. Všichni nejsme servilní a bez hrdosti, jen abychom se zalíbili a získali další aplaus (jenom s tou Nobelovkou to nějak stále nevychází). Všichni nejsou stiženi proklamativním a prospěchářskýcm flagelanstvím pana Justa. Hovořte tedy prosím konkrétně o těchto lidech a nezevšeobecňujte.
Organizovanost sudetských Němců v NSADAP byla zdaleka největší v říši, jejich snaha o genocidu našeho národa je historicky prokázána. Můj děda, plukovník gen.št., popravený na Plaetzensee nacistickou gilotinou by se nad pseudointelektuálními žvásty, směřujícími k potlačení historického vědomí a jeho redukci na autoakuzaci nyní v hrobě obracel, kdyby nějaký ten hrob měl.
S pozdravem
Jan Blanický
03. 09. 2007 | 13:50

ymy napsal(a):

Proč sem pletete invazi Normanů, ti jsou snad z Normandie. Vikingové snad připluli ještě před nimi z dnešního Dánska?
03. 09. 2007 | 13:51

V.Král napsal(a):

Není divu, že pro pana -m- a pana Stejskala představuje pan Třeštík autoritu. Jiráskovsko-bolševický spolutvůrce tzv.demytizace českých dějin je jistě jejich vzorem. V rámci této bohulibé vědecké činnosti se mu ovšem samozřejmě podařilo nikoli dojít k pravdě, ale nahradit mýtus pozitivní a konstruktivní mýtem negativistickým a dekonstrukčním. Zatímco řada historiků studuje v příšeří svých pracoven, bez zájmu veřejnosti, ale aeriózně, mediálně provařený populista je opěvován za to, že "přiblížil historii lidem", jak jsem se kdesi v trapně oslavném nekrologu dočetl. Poopravil bych to spojení na "přiblížil historii LIDU", to je mnohem výmluvnější.
03. 09. 2007 | 14:18

Karel Mueller napsal(a):

Pan Jan Blanický:
Pane Blanický,
prarodiče byli v odboji a denně riskovali život i když na rozdíl na rozdíl od Vašeho děda (skláním se před jeho památkou) přežili.
S tím zevšeobecňováním jsem to tak samozřejmě nemyslel, ostatně já i moji příbuzní se tak nechováme. Ale když to tak znovu pročítám, tak máte pravdu: OMLOUVÁM SE všem, kteří si zachovali hrdost, nechovají se tak a dějiny nefalšují.
Zdraví KM.
03. 09. 2007 | 17:34

Občan napsal(a):

Pane Blanický, naprosto s Vámi souhlasím. Bohužel různé pomníky usmíření, památníky vyhnání jsou sudeťáky chápány jako naše přiznání nelidských činů, kterých jsme se na nich dopustili. Nepravdami, falešnými výpověďmi je živen postoloprtský případ zavraždění původně 800 (nyní už 1200) osob německé národnosti. Jakékoliv svědectví českých pamětníků je odmítáno.
03. 09. 2007 | 17:53

Jan Blanický napsal(a):

Pane Muellere, děkuji Vám za Vaše slova a chci Vás touto cestou ujistit, že nebylo mým cílem jakkoli se Vás osobně dotknout, neb s Vašimi názory jinak zcela souzním. Chtěl jsem pouze podtrhnout nutnost vyvarovat se tendence k paušalizování, kterou přirozeně trpí občas každý z nás, avšak jistí lidé (oba víme kteří) ji rádi užívají jako standardní program manipulace (a to nejen) historické paměti), kterou tvarují dle svých potřeb. Myslím, že jsme si oba též vědomi, jakými pohnutkami jsou asi vedeni a jistě bychom v jejich osobní historii (pokud by nám to stálo za to, jako že nikoli) našli frustrující momenty, které jsou příčinou jejich plasticky měnlivých postojů (a to i za rekordně velmi krátkou časovou jednotku - zde i během několika jejich příspěvků).
Srdečně zdraví
J.Blanický
03. 09. 2007 | 19:01

Karel Mueller napsal(a):

To je v pořádku pane Blanický :-), myslím, že si rozumíme.
Srdečně zdraví KM.
03. 09. 2007 | 20:31

jarda napsal(a):

Jasne zadny omlouvani, amici se taky neomluvili za indiany
04. 09. 2007 | 11:13

Dědek napsal(a):

Ve vyjádření dánského ministra nevidím nic špatného, ani nepatřičného. Každá země má ve své historii něco, za co by se měla stydět. Když se to ve vhodné době vyjádří těm v historii postiženým a ještě tak kulantními slovy, mohl by to brát jako nevhodné jen ten, kdo má na vlastní hlavě nějaké zažluklé máslo, které by rád stále zatloukal.
04. 09. 2007 | 13:10

Zach napsal(a):

Máte pravdu Dědku,navíc mohl mít dánský ministr v sobě už nějaký ten kousek vynikající irské whisky,čímž se celá tahle lapálie,stáva pouze úsměvnou historkou.
04. 09. 2007 | 13:32

Robert Havlíček napsal(a):

Obecně: Omluva je řešení problému na jiném místě než kde se problém nachází. Pokud já cítím křivdu, jedná se o nežádoucí situaci uvnitř mě a tam si ji taky musím vyřešit. Tzn. že řešením není omluva 2. strany, ale naopak moje odpuštění. Když doopravdy odpustím, přestane mě trápit pocit křivdy. K tomu nepotřebuji žádnou omluvu. Kdybych ji k tomu potřeboval, znamenalo by to, že kdejaký trumpeta který se na mě dopustí křivdy mě drží v šachu. Děkuji nechci :-)
04. 09. 2007 | 20:57

Robert Havlíček napsal(a):

Tzn.:
hypoteticky, kdybych měl oprávnění mluvit za Čechy ohledně událostí okolo 2.s.v., (což nemám, stejně jako nikdo jiný), nabídl bych německým občanům nikoliv omluvu (ta by jim nepomohla), ale upřímné odpuštění za to co se stalo.
Kdyby oni učinili totéž, problém by byl vyřešen.

Nicméně toto není možné udělat paušálně za všechny lidi na obou stranách. Vědomí a pocity mají pouze jednotlivci, ne státy nebo národy. Proto, každý člověk kterého se to nějak osobně dotýká si to musí vyřešit sám pro sebe. Omluva může pomoct, ale není potřeba.
04. 09. 2007 | 21:09

Mirka napsal(a):

technická poznámka - psaní adjektiva "vikinský": http://www.severskelisty.cz...
04. 09. 2007 | 22:00

Lidsvo je debilní napsal(a):

Čas od času se musí udělat v dějepise černá tlustá čára a za ní se zásadně už neleze. Pouze patologické typy a spasitelé tvoří vyjimku, ty musej dostat tvrdě nakopáno do zadku. Je to jednoduché a funguje to naprosto dokonale.
05. 09. 2007 | 09:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

omlouvám se za menší zpoždění, s nímž reaguji na Vaši repliku. Musím se poctivě přiznat, že jí nerozumím. Zřejmě se mnou v čemsi nesouhlasíte, ale já jsem opravdu nepochopil v čem.

Dovolím si tedy ještě jednou shrnout svůj názor do jedné věty: Stát, který vyhnal ze země na základě kolektivní viny své vlastní občany, se podle mne nezachoval správně. Byl to nebezpečný precedens pro budoucnost.

Jinak si hluboce vážím všech čestných lidí bez ohledu na jejich národnost, kteří bojovali a pokládali život v boji proti jakékoliv totalitě včetně té nacististické.

Libor Stejskal
05. 09. 2007 | 11:32

stejskal napsal(a):

P.S. Logorhoidní mi přijde jako docela docela úsměvný novotvar. l.s.
05. 09. 2007 | 11:37

Venus napsal(a):

Jeden můj známý prohlásil zajímavou věc: Sudetských Němců, kteří staletí žili v Rakouské říši spolu s dalšími národy, se nikdo neptal, zda se chtějí "odtrhnout". Prostě se vyhlásil samostatný Československý stát. Slováci se přizvali, aby v novém státu nebylo více Germánů....Tak prý není divu, že se chtěli "vrátit ke svým" Nevím, co si mám o tom myslet, neb jsem mladší generace, ale přemýšlím o tom ....
05. 09. 2007 | 12:47

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,
mám k Vaší odpovědi v zásadě dvě připomínky:
- Do debaty na téma diktatura a demokracie se nechci pouštět - měl jsem řadu připomínek. Ale žádnou "běžnou" diktaturu nelze srovnat s nacismem. I v době největších masových vražd za Stalina měl běžný Rus volbu: Držet pusu, pokorně se hrbit a vzorně přikyvovat ... a přežít. Žid za Hitlera tu volbu neměl: Jsi Žid a tak máš smůlu, půjdeš do krematoria. Žádna jiná diktatura neprohlásila slavnostně jiné národy za méněcenné a nezahájila program jejich plánovité fyzické likvidace. To snad uznáte.
- Beneš si dal záležet na tom, aby se ani právně, ani fakticky nejednalo o etnickou čistku - to je jasné (tenkrát jsme měli v čele státu mozky s odpovědností před svým národem). Uvědomte si jednu věc: Nenávist k Němcům byla tak obrovská, že vůbec nebylo jisté, jestli bude Německo dál existovat. A odsun? Churchill ho původně myslel na ochranu Němců, neuměl si představit, jak by po tom šílenství mohli dál na východě žít. Znám řadu Němců, kteří se ještě v 50. letech báli vytáhnout ze SRN paty. Samozřejmě došlo k řadě politováníhodných přehmatů nebo i zločinů na civilním obyvatelstvu. O těch je třeba mluvit - vražda německého dítěte zůstává vraždou. I když lidsky to snad mohu pochopit pokud šlo o dítě esesáka a jeho vrahu vyvraždili celou rodinu.
Takže prosím Vás: Nehodnotit historii dnešníma očima.
05. 09. 2007 | 13:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Venusi,

to je samozřejmě pravda. Také proti tomu řada sudetských Němců po říjnu 1918 protestovala a bouře potlačila až armáda. Z pohledu sudetských Němců byl rozpad mocnářství nešťastný. Z pohledu Čechů a Slováků byl naopak naprosto logickým završením boje za sebeurčení na svém historickém území. Tak to prostě je. Vždy v historii někdo prohrává a jiný vítězí.

Jde spíš o to, že se situace ve 20. a počátkem 30. let vcelku uklidnila. Sudetští Němci byli loajální k čs. státu a začali jej považovat za svůj. Naopak čs. vláda se chovala vůči německy mluvícím občanům spíše poněkud necitlivě (i to je pochopitelné, hrály zde roli reminiscence na "obrození" a odpor - namnoze uměle vybičovaný ve 20. letech 19. století - vůči monarchii). S jistým zjednodušením se dá říct, že pražská vláda vehnala sudetské Němce Hitlerovi do náručí (tedy minimálně rychleji, než bylo bezpodmínečně nutné).

Je například zajímavé, že málokdo zde operuje s faktem, že drtivá většina Němců uposlechla mobilizace v roce 1938 a nastoupila ke svým jednotkám. Jistě, byly i excesy, případy sabotáží, nicméně nebylo jich překvapivě nijak mnoho.

Čili sudetští Němci jako etnikum (když už to takto chceme brát) svoji "poslední" povinnost vůči tomuto státu splnila. Pak se automaticky stali občany Říše (nikdo se jich na nic neptal) a pak už je jen vyháněli z jejich domovů. Klasický příklad etnické čistky se vším všudy.

Vše ostatní už tu, myslím, zaznělo. Já mám problém s tím, že tito lidé stále žijí a země, jejímž jsem občanem, se stále tváří, že etnická čistka je legitimním a užitečným nástrojem mezinárodního práva.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
05. 09. 2007 | 13:49

stejskal napsal(a):

Ještě jednou dobrý den, pane Muellere,

ani já se nechci pouštět do této debaty (ostatně už jsem ji tu jednou vedl pod blogem pana Zaorálka s panem -m-).

Z mého pohledu je ale stejně zločinné, jestli člověk vyhlásí válku rase či "třídě." A je úplně jedno, jakou formou to udělá. Řízené hladomory na Ukrajině byly z mého pohledu stejnou genocidou jako holokaust. Pol Potovo "úspěšné" tažení proti inteligenci jakbysmet.

Nevím, jak si dal Beneš záležet na tom, aby to nebyla etnická čistka. V každém případě se mu to ale nepodařilo. Pokud je s někým takto zacházeno ryze na etnickém principu (a vyvázat se může, jen když dokáže svou nevinu - sic!), je to podle mého naprosto jednoznačná etnická čistka.

Ano, Chruchill tuto možnost kdesi zmínil, nicméně jistě víte, že první impuls vyšel od domácího odboje po Lidicích (dokonce i Beneš byl podle Smutného ze začátku proti). Praha mínila, že soužití s Němci ve společném státě není po této tragédii možné.

Pokud vím, pochopitelná nenávist vůči Němcům panovala po druhé světové válce po celé Evropě. K podobnému "absolutnímu" řešení se ale uchýlilo jen Polsko. Francie například ne.

Nehodnotím historii. Svým způsobem dokáži pochopit i hnutí mysli řady lidí, kteří odsun schvalovali či organizovali. Odmítám se ale tvářit, že to bylo správné řešení. Jsem hluboce přesvědčen, že nebylo. A česká společnost na tento - podle mne chybný krok - doplácí svým způsobem dodnes. Svou uzavřeností, obavou z "cizího", neochotou a neschpoností domluvit se.

Libor Stejskal
05. 09. 2007 | 14:04

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskale,
prarodiče mé ženy měly velkostatek. V 50. letech s nimi zametli, pak bylo konstatováno, že "nepřátelé lidu a kulaci" byli likvidováni a tak dožili jako normální zaměstnanci družstva. Potomci: Dva udělali závratnou kariéru, dva prožili normální život (měřeno dobou), dva zůstali v družstvu a dnes s nostalgií vzpomínají (vím, že se Vám to neposlouchá hezky). Jeden známý Žid měl také pět sourozenců ... měl. Asi takto bych rozdíl mezi rasovou a "třídní" válkou viděl, ale tady se asi nedohodneme.
Pokud jde o sudetské Němce: Uvádíte Francii. Ale znáte anglosaskou tvrdost (mohli se o ní přesvědčit Japonci i Němci v Drážďánech), nekritizuji, jen konstatuji. Kdyby jim Němci udělali totéž, co Rusům, tak prostě dnes německý národ neexistuje, to je jasné. Neumím si to soužití po válce představit. Neumím si to představit proto, že Churchill odpískal ve Fultonu studenou válku a Rusové ty atomka záhy měli také (vodíkovky dřív). A tady by ČSR muselo volit a sympatie Čechů byly jasné (bolševismus neznali), a o přítomnost Němců by byly vyšší. Rozehrála by se nejhazardnější hra, nejpozději v okamžiku, kdy Rusové jako první měli vodíkovky a zase bychom byli na hraně války - tentokrát termojaderné. To je chladná úvaha, to se ovšem v dnešním iracionálním vznášení se v oblacích nechce slyšet.
05. 09. 2007 | 15:08

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

já snad ani nemluvil o poměrech u nás v 50. letech. Nebo ano? Myslíte, že Rudí Khmerové zaštíteni marxistickou ideologií opravdu tolik pokulhávali za nacisty?

Vaší premisu, že dnes německý národ neexistuje, kdyby... atd. nesdílím. Ani jsem neslyšel, že by Američané po válce provedli odsun Japonců či Němců ze svého území (samozřejmě konfiskace německého majetku americkými úřady je mi známa, jakož i internační tábory, v nichž naturalizovaní američtí Japonci strávili válku). Kupodivu ale v USA dnes nezanívá příliš mnoho hlasů, že to byl dobrý nápad. A v Los Angeles byl jeden barák z takového lágru ještě nedávno jako memento v tamním Little Tokyo.

Důsledky, které rozhodnutí prezidenta Beneše o odsunu, mohlo mít po spuštění železné opony mohou být jistě předmětem diskuse. Váš scénář není až tak nereálný, myslím. Ale jistě uznáte, že s tímto Beneš asi nekalkuloval. Byl to v roce 1945 čistý akt pomsty a snaha vyřešit složitý národnostní problém etnickou čistkou (podobně jak to známe např. z Jugoslávie či ještě dříve z Turecka).

Libor Stejskal
05. 09. 2007 | 15:34

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskale,
na některých věcech bychom se dohodli, na jiných ne. S těmi Rudými Khmery s Vámi souhlasím, ale diktatury měly v různých dobách na různých místech různé podoby (nejsem jejich stoupencem, víckrát jsem odkázal na výrok lorda Actona). Je dokonce možný stav, kdy osvícená diktatura poskytuje (dočasně)víc svobody, než stát vykazující vnější znaky demokracie. Zaštítit se ovšem lze čímkoliv, třeba Bohem, v jehož jménu se vedly genocidy celých národů...
Pokud jde o Anglosasy: Nacistickou okupaci nepoznali a nadto měli "statut" Germánů a tedy nikoliv méněcenné rasy. Nelze tedy srovnávat nesrovnatelné. A Beneš? Ve svých Pamětech jasně píše, že český národ nemůže žít trvale s německý revolverem na prsou, tak cítil a myslel ... a závěrem píše, že celá jeho politika shoří, pokud nebude pokračovat spolupráce východ - západ a čeká nás katastrofa, přečtěte si je prosím pozorně. Po celém tom šílenství politici pochopili, že musí vzniknout maximum monoetnických a monokulturních států, byť to mnohdy bylo kruté a nespravedlivé, pokud se celé to šílenství v daleko horší formě nemá opakovat ...
KM
05. 09. 2007 | 16:05

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

v názoru na diktaturu se zřejmě shodneme. I s tím, že za určitých velmi specifických podmínek může být na určitou přechodnou dobu užitečná.

Benešovy paměti jsem četl. A také Smutného, Feierabenda a Hitchcocka. Právě ten koncept monoetnických a monokulturních států považuji za špatný a v polovině minulého století už přežitý. Podle mne se Beneš nechal unést (ostatně jako řada dalších) emocemi. Přestali používat zdravý rozum (což je po prožitém traumatu běžné, pochopitelné, ale ne zpětně akceptovatelné).

Co ale stojí za pozornost je, že ne všichni přemýšleli v této době stejně, viz odkaz na stať pana profesora Černého, který jsem zde již publikoval. Jeho pohled mi přijde (ostatně jako i v řadě dalších případů) dost jasnozřivý.

Libor Stejskal
05. 09. 2007 | 16:21

Karel Mueller napsal(a):

Víte pane Stejskal, tady se nedohodneme, vždy budu trvat na tom, že to vidíte dnešníma očima. A pokud jde o multi-kulti ... moje bývalá žena a později i jedna dlouhodobá přítelkyně byly snad němečtější než Němky v SRN (u míšenců to tak bývá). Řekla o mě, že mám mozek Žida, vzhled Germána a srdce Rusa. První dvě chrakteristiky zajistily, že zpočátku a jistou dobu hořely jak papír vášní a možná i obdivem. To srdce ovšem způsobilo, že první vztah skončil tragicky, druhý smutně. Musím říct, že v mnoha smětech byly obdivuhodné: Velmi schopné a inteligentní, racionálně myslící, nesmírně pracovité ...
A stejně je tomu i v multietnických a multi-kulti společnostech. Vždy bude platit my a oni - je to tak v naší přirozenosti. Klepat se to bude jen v klidných a bezkrizových dobách, kdy bude mít každý svou izolovanou enklávu a bude dost prostoru i zdrojů. Jakmile však přijde krize, tak se vždy najde někdo, kdo prohlásí, že tamti šmejdi mohou za všechno. Další pokračování je asi na bíledni.
A tímto na toto téma končím a nashledanou na dalších stránkách.
KM
05. 09. 2007 | 17:05

Karel Mueller napsal(a):

Dovětek k odsunu:
Kdyby sudetští Němci nebyli odsunuti, tak se možná únor 48 nekonal. Ale o to by počátkem 50. let byly vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci napjatější. Ale tehdy - ještě za Stalinova života - vznikla situace, že existovaly jen dva jaderné státy: USA s atomkami a Rusové se sto a vícenásobně ničivějšími vodíkovkami ...
A tak si myslím, že bychom spíš Benešovi měli "políbit i něco". A možná nejen my ... a sudetští Němci zvlášť.
05. 09. 2007 | 23:34

Zach napsal(a):

No chlapci a kde jsou vlastně ti vikingové???Takse mě zdá,že už totálně v rektu i s panem dánským ministrem.
06. 09. 2007 | 09:23

Jan Blanický napsal(a):

Pane Stejskale
logorrhoe není žádný novotvar, je to lékařský termín a byl mnou použit proto, aby byl pro Vás přijatelnější, než jeho český překlad - slovní průjem.
06. 09. 2007 | 12:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

tak ten Váš poslední příspěvek jsem vůbec nepochopil. Úpřímně.

Kdyby nebylo vyhnání (podle mne špatně, podle Vás dobře)...

... nebyl by možná únor 1948 (to by bylo podle mne dobře, tedy pokud jste tím nechtěl říct, že by došlo k něčemu horšímu. A podle Vás?)

Kdyby nebyl únor, byly by vztahy Čechů a sudetských Němců napjatější (tak to každopádně, když tu de facto prakticky žádní sudetští Němci nezůstali a těch několik málo, které tu komunisté namnoze jako vysoce kvalifikované odborníky drželi, si jistě nemohlo moc vyskakovat).

Ale co by to znamenalo pro čs. stát, jsem vůbec nepochopil. Jako že by se "sudetoněmecká iredenta" znovu pokusila rozbít stát? A jaký? Komunistický pod vlivem SSSR (to asi sotva, že?). Nebo demokratický v rámci NATO (to si také nedokáži představit)

Panu Benešovi odmítám cokoliv "líbat." Ostatně stejně jako komukoliv jinému. Jeho role v historii má podle mne své velké momenty, jakož i momenty veskrze sporné.

Libor Stejskal

P.S. Už vím, co je logorrhoe, našel jsem si to přes google. Takže pro ty, co mají stejné mezery jako já: překotný proud řeči, vyplývající z rozběhu myšlenek ve vysokém stupni, při čemž již nelze postihnouti myšlenkové souvislosti. Pacienta je těžko v řeči přerušiti. Tento stav přichází při manii, při stavech vzrušenosti v průběhu demence paralytické, epilepsie, hysterie a schizofrenie
06. 09. 2007 | 13:01

Quido napsal(a):

V Německu se ve školách kolem negativních období německých dějin chodí po špičkách. A už vůbec tam nenajdete někoho, kdo by se sebezpytavě rýpal ve vinách, způsobených na jiných národech. Do dnešního dne se nám neomluvili, tak co tady vlastně řešite ?

Odsun byl v pořádku, jeho provedení ne, protože se ho chopila lůza, mnohdy i proto, aby zakryla své předcházející kolaborantství. Právní vědomí a morálka byly válkou zničené, tehdy válka vlastně ještě skutečně neskončila. Němci vraždili civilisty jako na běžícím pásu, vinen byl každý na koho ukázali, dostalo se jim stejné odplaty. Neschvaluju to, ale kdo čím zachází, tím také obvykle schází.

Proboha! Prý naši občané. Haha, to určitě. Hlavně freie korps. Sudeťáci podporovali nácky prakticky jednotně.

Přece ale nakonec dopadli mnohem lépe než my. Díky nim jsme se dočkali bolševiků, zatímco oni mohli z větší části žít ve svobodné zemi. Spravedlivý trest nepřišel. Uřvaný, nabubřelý, nenávistný národ bez sebekritiky, ovšem my se tady budeme do aleluja kát .... směšné.

A soužití s Němci ? Pokud se nestaneš Němcem, tak přestaneš existovat. Jděte do háje s multietnickou společností, možná až v nebi. U nás se to v takovém případě rovná díky jejich rozpínavosti a agresivitě Boehmen und Maehren. A je jedno jestli před 60 lety nebo teď. Jenom přišli na to, že válkou to nesvedou, ale dá se to udělat jinou cestou. The song remains the same.

A rozdíl mezi fašisty a komunisty ? Jak říkal F.Peroutka: fašista kope zepředu, komouš zezadu. Lišili se jen ve způsobu likvidace nepohodlného jedince. Dneska jsou ovšem obě strany chytřejší a nenajdete často větší "demokraty" než je.
06. 09. 2007 | 13:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskale,
Němce mám ve svém rodokmenu a v SRN i zde mám řadu Němců s velmi přátelskými vztahy. O válce nepadlo za léta ani slovo, možná byl jejich děda v SS, já nevím. Ale je mi to jedno. Ale oni si uvědomují, že Německo zahájilo, vedlo a prohrálo genocidní válku na život a na smrt a že je tedy zázrak že vůbec válku nějak přežili. A vědí, že jimi říznutý Čech sedící vedle to ví taky a tak z něho nebudou dělat pitomce. Protože můžeme být skvělými přáteli, ale pitomce ze mě dělat nemůže.
Budoucnost byla nalajnována na Jaltě a Beneš tomu celkovou politiku přizpůsobil, včetně jeho snu spojky mezi východem a západem. Nemohl vědět, že přijde jaderný monopol, který otočí dějiny. Stalin se 70% spálené země tu spolupráci potřeboval. A tak Churchill zahájil studenou válku. Kdyby tu sudetští Němci zůstali tak se okamžitě začla hrát nacionalistická karta a situace v Evropě - tehdejší nálady a názory - byly úplně jiné než dnes. Stalin monopol srovnal a krátkodobě získal vodíkový monopol. Víte, co to znamenalo? Že v tu chvíli už Rusko mohlo totálně zničit západ, obráceně však ne. Stalin by si nás prostě za jásotu Čechů vzal a kdyby někdo v Evropě pípnul, tak by si ho vzal také ... vodíkovka je sto i vícekrát silnější než atomka. Takže USA by mohly jen přihlížet ...
A pokud jde o sudetské Němci - vyhrál by ten, kdo by utekl.
06. 09. 2007 | 16:32

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

většina Němců si skutečně uvědomuje, že jejich předkové zahájili, vedli a prohráli genocidní válku na život a na smrt (dost se o tom s nimi bavím). Je to dobře a je třeba si to neustále připomínat (z mého neněmeckého pohledu ne JEN kvůli Němcům, ale také kvůli podobným choutkám, které dřímají v myslích celé řady lidí i nyní).

O to více mi vadí, že řada obyvatel jiných evropských států si některé věci (které u Němců považuje za samozřejmé a tak nějak tiše předpokládají, že si svou vinu musí neustále připomínat) uvědomovat nechce.

Např. zbabělé a kolaborantské chování velké části Francouzů na území vichystického státu.

Zbabělé chování celé řady Holanďanů vůči jejich židovským spoluobčanům zakrývané omílaním odkazů na deník Anny Frankové.

A tak dále, a tak dále...

V případě řady lidí této země je to zakrývání očí před účastí některých Čechů na romském a židovském holokaustu a také přístup k sudetským Němcům.

Jsem přesvědčen (a už zdaleka nejsem sám), že obecně přijímané klišé, podle něhož jsou Němci ti špatní a všichni ostatní jsou jen jejich oběti, je scestné. A nebezpečné.

Za prvé zakládá NOVÉ pocity křivdy (u těch lidí, které hnali svinským krokem z jejich domovů a třicet tisíc jich přitom zemřelo, popř. jejich dětí) a za druhé zakrývá (pomáhá zapomenout) různá selhání lidí, kteří shodou okolností mluví (či mluvili) stejným jazykem jako já.

Kde berete jistotu, že pravda je na Vaší straně a ne straně sudetoněmeckého tkalce, který nikdy v životě nebyl dál než ve Velké Úpě, a to jen proto, aby prodal své zboží? A to nemyslím obrazně, myslím tím právě toho jednoho konkrétního a jistě existujícího člověka.

Co se týče druhé části Vaší repliky. Ta fakta nejsou úplně přesná. Rusové měli v určitou dobu menší náskok, co se arzenálu vodíkových zbraní týče:

1952 1. listopadu Pokusný výbuch vodíkové pumy „Mike“

1953 12. srpna První pokusný výbuch vodíkové pumy SSSR

1954 1. března Odpálení „špinavé“ vodíkové pumy na atol Bikini

Ale to vůbec není důležité.

Víte, kolik měly USA v roce 1953 jaderných pum? Myslíte si, že by SSSR použitím vodíkové zbraně získal nějakou taktickou či strategickou výhodu?

Mohu Vám na tyto otázky směle odpovědět: nezískal. Už v této době by to znamenalo nukleární katastrofu.

Ale jestli Vám dobře rozumím, tak Stalin si nepřál nic jiného než mírovou spolupráci se západním světem a jaderný monopol USA to jaksi překazil. Navíc do toho vstoupil Churchill, aby SSSR zdiskreditoval a překazil nadějně se rozvíjející idylu.

Pane Muellere, možná jsem Vás špatně pochopil, ale jestli to skutečně vidíte takto, myslím, že naše další debata ztrácí smysl.

Pokud jsem si to vyložil chybně, omlouvám se.

Libor Stejskal
06. 09. 2007 | 17:25

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskale,
je to obsáhlejší příspěvek a tak Vám odpovím postupně:
- Jsem dalek toho, že jen Němci jsou ti špatní, to bych mezi nimi neměl přátele a nakonac musel pohrdat i některými svými předky. Mohu Vám uvést případ sudetského Němce, který moje prarodiče mohl zničit a neudělal to. Po válce sám dobrovolně odjel, děda se osobně postaral o to, aby zde mohl prodat svůj majetek a odjel jako "šlechtic", dlouho si pak s ním ještě psal. Ze svého příbuzenstva i příbuzenstva výše uvedených žen mohu uvést řadu příbuzných, kteří zde zůstali, protože byli oním "tkalcem" a opravdu neměli s nacismem nic společného. Dokonce mužům prominuli i službu ve wermachtu, prostě museli. A tady - to zdůrazňuji - mohu uvést konkrétní jména a osudy. Tedy žádné blablabla a jedna paní povídala. Tuším, že zde zůstalo asi 10% Němců, ale kromě nich spousta odešla sama. Že došlo k přehmatům, to samozřejmě došlo a prasárny na civilech dělali hlavně ti, co měli máslo na hlavě. Ale mohu uvést případy, kdy sami Rusové zachránili řadu Němců před českou mstou. Zkrátka: Nemám vůbec nic proti tomu, když si nějaký Němec vedle mě koupí dům a staneme se sousedi - opravdu ne. Ale při hodnocení tehdejší doby musím být realista. Ukončím to "umělecky": Stojíte v hloučku se svojí rodinou a míří na Vás samopalem 10 Rusů, chlapů se zachmuřenými tvářemi a mají strašnou chuť Vás rozstřílet, protože jste jim připravili inferno, spálenou zemi a každý přišel o svoje nejdražší. Nakonec se ovládnou a odsunou Vás do Bavorska ... aby jste tam mohl u piva žvanit o slovanské verbeži. Tohle strašně zbožňuji (pokr.).
06. 09. 2007 | 18:43

Karel Mueller napsal(a):

V hodnocení vodíkovek jsme se dopustili jistého omylu. Použitelnou měli Rusové v roce 53, ale asi až po Stalinově smrti a Američané v roce 54. Jestli to byla strategická rozhodující výhoda? Z mého pohledu ano. Psychologický faktor a je dost rozdíl, jestli jeden efekt dosáhnete jednou vodíkovkou nebo na to potřebujete nálet s desítkami nosičů. Rozhodně postačující na to, aby nás západ opět odepsal a nehl brvou.
Poválečný stav:
Rusové zářili Evropanům jako vítězové superbitev u Moskvy, Stalingradu, Kurska ... nejen z těchto, ale i sociálních důvodů se v rozvrácené Evropě kyvadlo extrémně vychýlilo vlevo a hrozila její komunizace. Proto to Churchill spustil. Ale to byl objektivní stav i bez Stalina. Nevím, jak by to bez jaderného monopolu a spuštění studené války vypadalo a nechci spekulovat. Ale Rusové měli 70% země spálené, většinu vybitých mužů v produktivním věku, ostatní v armádě nebo těžký alkoholismus mezi demobilizovanými. Situace, jakou si vůbec nemůžeme představit. Stáli tváří v tvář proti jaderným zbraním.
Vy si opravdu myslíte, že za této situace by se Stalin odvážil porušit něco z toho, co upekli na Jaltě a Postupimi?
Reálná politika jede podle konkrétní situace a "piků" v kartách. Tím chci říct, že nevím, jestli má naše další debata smysl, ale z dětských let jsem opravdu vyrostl.
KM
06. 09. 2007 | 19:24

Mojmír Šera napsal(a):

Co se týče omluv, pocitů viny a přátelského soužití národů mohu posloužit jedním zážitkem. Přibližně před 40-ti lety jsem se byl vybrán na výměnný pobyt v NDR v rámci " Freundschaftu" a bydlel jsem tam v napohled normální, tj. režimu loajální a Čechům přátelské rodině. Ke konci pobytu "hlava rodiny", tj. otec, slavil narozeniny a ožral se jak doga. Začal vzpomínat, jak byl v mládí na východní frontě a kolik těch "untermenschů" postřílel a umučil. Velebil Hitlera a prohlašoval ho málem za boha. Ze skříně vytáhl perfektně udržovanou uniformu SS, navlékl si blůzu, hrozil pěstí a řval, že všechny ty slovanský židovský svině patří postřílet a Němci budou vládnout Evropě navždy ... Zřejmě si vůbec neuvědomoval, že tam jsem a já se raději klidil. Druhý den jsem naštěstí odjížděl dříve, něž se probral. Z plánovaného pobytu toho německého kluka u nás sešlo, najednou měl nějaké zdravotní problémy. Pak už se nikdy neozval, zatímco ostatní moji spolužáci si s jeho spolužáky ještě nějaký čas psali.
07. 09. 2007 | 14:58

Karel Mueller napsal(a):

Mojmír Šera:
Divím se, že se Vám tak odhalil. Protože kdyby jste ho udal, tak by to byl jeho konec, s tím se v NDR nemazali. Od Němců by dostal takovou nakládačku, jako od nikoho jiného, protože jim extra záleželo na tom, aby se vyrovnali s nacismem. Zejména jim záleželo na pohledu zahraničí a tady udělal to nejhorší ostudu.
07. 09. 2007 | 16:52

stejskal napsal(a):

Hezký pátek, pane Muellere,

myslím, že jeden druhému začínáme o něco více rozumět, což je podle mne to nejdůležitější, co od těchto debat očekávám.

Jsem rád, že Vám nevadí, když si vedle Vás Němec postaví dům, to je myslím základ všeho. Ostatní už jsou spíše akademické spory.

Čili opět můj pohled: Mnozí lidé z mé generace a těch mladších, které válku už nezažily, prostě nemají Němce zafixované jako nadlidi v esesáckých uniformách co vypálili Lidice. Ví, že mezi Němci takových byly spousty, ale byli a jsou mezi nimi úplně normální slušní lidé. Stejně jako mezi Čechy, Rusy, Araby atd.

Mohl bych se tímhle prizmatem na základě svých osobních zkušeností dívat na Rusy. Ale nějak mi to nejde. Vím totiž také, že mezi nimi byla a je řada primitivů, ale také Jesenin, Puškin, Cvetajeva, Sacharov, jakož i celá řada mých přátel.

Prostě nám tyhle stereotypy už nesedí. Nechceme je. Myslím, že to je hodně generační rozdíl (a nemíním to jako odsudek či bagatelizaci).

Odsuzuji etnické čistky (popř. genocidu) ve Rwandě, v Bosně, v Čečensku, Súdánu, Kurdistánu, v Arménii... Nemohu jedním dechem tvrdit, že odsun sudetských Němců byl spravedlivý. Připadal bych si jako pokrytec.

Co se týče těch zbraní: O té strategické a taktické výhodě už jsme mluvili. Asi se neshodneme. Podle mne byla jen teoretická, prakticky však neexistovala.

Důležitější je to, co píšete pak: Postihl jste velmi trefně sílící vliv bolševické levice a obavy demokratických politiků z něj. Podle mého názoru to ale stejně silně fungovalo i na druhé straně. Řada ruských vojáků se vracela z obsazených území v Československu, Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku.

S velkým překvapením zjišťovali, že tam dělník neumírá hlady, jak jim tvrdila rodná strana. Že žije daleko lépe než oni, že má hodinky, jí třikrát denně atd.

Stalin se tohoto vlivu bál úplně stejně (ne-li více) jako demokratický svět vlivu bolševických myšlenek. Tu oponu začal stahovat on, Churchill to ve Fultonu po mém soudu jen pojmenoval.

Odvoláváte se na jakousi Stalinovu racionalitu a "reálnou" politiku. Musím říct, že tento fenomén mi přijde poněkud nejistý (mohu uvést celou řadu příkladů, kdy se Stalin choval zcela iracionálně, například když ignoroval četný varování o chystaném německém útoku na SSSR). Stalin byl navíc ochotem nechat vyhladovět celý národ, jen aby uspokojil své mocenské ambice.

Na základě analýzy toho, co jsem si kde přečetl, jsem přesvědčen, že železnou oponu spustil Stalin, ne Západ.

Hezky se s Vámi diskutuje.

Libor Stejskal
07. 09. 2007 | 17:25

stejskal napsal(a):

Příklad pana Šery je sice zajímavá jednotlivost, ale nevypovídá vůbec o ničem. Takových lidí bylo a jistě ještě je v Německu řada. Stejně jako u nás či v Rusku se řadě lidí stýská po gulazích, do nichž tak pěkně shromažďovali své třídní nepřátele.

Libor Stejskal
07. 09. 2007 | 17:27

Kulhas napsal(a):

A za třetí: Omluvy za minulost jsou, pardon, hloupost.

Vazeny pane, mate na mysli 'vzdalenou' ci 'blizkou' minulost ?

Pokud to neni podle Vas nutne rozlisovat, pak na pr. nemecke omluvy Zidum jsou, pardon, hloupost !!!

Have a nice time !!!
08. 09. 2007 | 08:57

Libor napsal(a):

Je opravdu zvláštní, kam se dostala debata ohledně vikingů v Irsku. Mne by však zajímalo, jací Slované ze střední Evropy vytlačili Kelty, o čemž se zmiňuje Libor Stejskal: "Nikdo již nyní nenese žádnou (ani morální) zodpovědnost za Vikingy, Vizigóty, slovanské kmeny, které vytlačily Kelty ze střední Evropy, třicetiletou válku, Napoleona, prusko-rakouské války apod."
Libor
08. 09. 2007 | 11:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Libore,

máte samozřejmě pravdu, trochu jsem to zjednodušil. Kelty vytlačily ze střední Evropy germánské kmeny a ty pak teprve kolem čtvrtého století z české kotliny kmeny slovanské.

Libor Stejskal
08. 09. 2007 | 12:21

Karel Mueller napsal(a):

Hezké sobotní odpoledne pane Stejskal,
v lecčems se shodneme, v něčem těžko. Ta opona ze strany Ruska tam byla nepřetžitě, boj proti "třídnímu nepříteli" neustal. Spíš se jednalo o hospodářskou spolupráci a konfrontační kurs. Ale abychom to uzavřeli, tak pár slov o našem hlavním tématu: Němcích.
Poznal jsem je jako ne každý cizinec. Dědové byli čeští vlastenci, ale vypadali jako "Himmlerův sen" a zpětně mohu říct, že měli i jejich mentalitu, poznal jsem je v partnerských, milostných, osobních i přátelských vztazích, léta jsem s nimi pracoval, měl tři německé šéfy na které mám nejlepší vzpomínky.
Víte, nacismus mohl dosáhnout těch obludných rozměrů právě díky jejich kladům, u Italů si to neumím představit. Na to jsou moc pohodáři, bordeláři a i lenoši. K realizaci holokaustu se musely spojit tři roviny: Fanatičtí snílci s pevným přesvědčením o svém poslání (Hitler, Himmler, Rosenberg), ledově chladní technokraté, kteří v podstatě nacisty nebyly, ale kteří prostě tu likvidaci naplánovali a zorganizovali (Heydrich) a pak primitivní zfanatizovaní surovci, kteří ji vykonali. Kdysi jsem si u jedné velké firmy zahrál myšlenkovou hru: Co by dělali vůdci 3. Říše na různých postech a co by dělali různí manažeři v oněch letech. A mohu připomenout slavný výrok: "Pojednou jsem viděl hru jako celek a uvědomil si, jak málo se liší zločinci od normálních lidí". Přesto nemohu říct, že Němce znám, byť mě ty ženy milovaly a ta přátelství byla upřímná. Nemohl jsem je poznat zevnitř jako jeden z nich ...
Na řadě Němců mě neunikla a docela fascinovala jedna věc: Kontrast mezi teoretickou a sociální inteligencí. A česká mentalita zajišťuje, že rychle vystoupí na povrch jejich hlavní nectnosti.
Mají obrovské klady, ale i zápory. Lépe než kdo jiný jsem to poznal na své bývalé ženě i v mileneckých vztazích: Vysoce inteligentní, schopná, racionálně myslící, nesmírně pracovitá. Familierní a pro děti doslova dýchaly, na rozdíl od Češek odpovědnější a stroze rozlišující vztahy milenec - přítel - partner. Ale: Až chorobně ctižádostivé, závistivé (v tom jsme slabý odvar), materilně založené ... a taky hysterické a nenávistné ... při mém "ruském" srdci (jak mě charakterizovala) mě občas běhal mráz po zádech.
Jestli se za jistých podmínek může historie opakovat?
Odpověď se vztahuje nejen na Němce:
"Es ist nicht auszuschliessen ..."
Karel Mueller
08. 09. 2007 | 14:40

Libor napsal(a):

Vážený pane Stejskale,
je dobře, že jste svůj názor korigoval. Občas se setkávám s názorem mezi nadšenci pro keltskou kulturu, k nimž se také ostatně počítám, ale nejen u nich, že jsme se s Kelty mísili a jsme vlastně takoví Keltoslované; podobně jako o sobě polská šlechta v určitém období prohlásila za potomky biblických Sarmatů. O Keltech v nás psal v jednom svém "sémiofejetonu" Vladimír Macura, který vlnu keltofilství po roce 1990 u nás také zaznamenal. Představa by to ovšem byla hezká, když latinský název pro Česko - Bohemia, vznikl podle keltského kmene Bójů a jejich země - Bohemoium.
S pozdravem
Libor.
09. 09. 2007 | 19:57

Venus napsal(a):

Už se docela těším, jak, až jednou bude zmapován celý genom obyvatelstva Evropy, se zjistí, že polovina Němců má slovanské kořeny...Teď se zase psalo, že Češi mají zřejmě ze 40% románské kořeny, že by pozůstatek z Římské říše nebo v tom mají prsty plodní Valaši ? Už by se mohli rozumní lidé konečně domluvit, to by se lidstvo mohlo omlouvat do alelůjá a vůbec, jestlipak nám vrátí Švédové s omluvou ty ukradené obrazy z 30.ti leté války ?
10. 09. 2007 | 12:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Muellere,

už jsem si říkal, že vlastně nemám k této diskusi co napsat. Nicméně dnes vyšel v Respektu - podle mého soudu - vynikající text Pavla Kosatíka o T. G. Masarykovi. Hned jsem si na naši diskusi vzpomněl. Dovolím si zde některé myšlenyk, které mne zaujaly, ocitovat.

Emanuel Rádl v knize Válka Čechů s Němci (1928) napsal tezi: Češi a Němci mají jedno společné, obojí jsou stejně zapálení nacionalisté. Věří, že člověk se příslušníkem národa nestává, ale rodí. Takové pojetí je pokrevně mystické, iracionální, a tedy nebezpečné - na té i oné straně hranic.

Já bych dodal, že pokud se toto pojetí nezmění, nebezpečí trvá. A vyhnání sudetských Němců bylo jedním z jeho (myšleno pojetí) důsledků.

Pavel Kosatík dále cituje historika Jana Kolára: "Vítězství 1918 bylo tak všestranné, že se podlehlo dojmu, že protirakouský a protiněmecký program je programem absolutním, alespoň pro nás - a že není jiné svobody než té, která znamená svobodu od Rakouska a od Německa... Řeknětě Čechovi slovo svoboda - a můžete si být jisti, že v duchu uvidí státní vlajku; řekněte mu boj za svobodu - a uvidí kácení c. a k. orlíčků, koncentrační tábory - boj proti Němcům. České dějiny nemají ani Cromwelly, ani encyklopedisty a Francouzskou revoluci: nazírali jsme svobodu osobní, svobodu duchovní a svobodu náboženskou vždycky jen skrze svobodu národní, v níž jsme spatřovali kouzelný proutek a klíč ke všem třináctým komnatám."

A já bych si sám za sebe dovolil poznámku: každý, kdo chce získat svobodu na úkor někoho jiného (např jeho odsunem), nemůže být skutečně svobodný.

A nakonec ještě citace filozofky Boženy Komárkové: Pro největší část českého lidu byl největší hodnotou národ a všechno ostatní nabývalo hodnoty jen tehdy, pokud sloužilo národnímu zájmu. To neznamenalo namnoze víc než protiněmecký boj, založený na jazykové odlišnosti.

Kdy už se konečně tohoto zjednodušeného pohledu zbavíme (Němci - a nejen oni -samozřejmě také)...

Libor Stejskal
10. 09. 2007 | 12:38

stejskal napsal(a):

Pane či paní Venus,

psal jsem to už na začátku: lidé, jimž bylo ukřivděno za třicetileté války, už nežijí. Lidé, jimž bylo ukřivděno za poslední světové války, žijí (a domáhají se svých práv, která byla pošlapána - Židé, totálně nasazení, věznění v koncentračních táborech).

Pokud vydržíme být hluší k rozumným hlasům ze strany sudetských Němců, už se opravdu nebudeme za pár let nikomu muset omlouvat. Ten problém zůstane jen v našich myslích. S tím, že jsme se smířili (ospravedlňujeme) s bezprávím páchaném na principu kolektivní viny a zásady oko za oko, zub za zub.

To pro mne není dobrý vklad pro život, ani například pro výchovu mých dětí.

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
10. 09. 2007 | 12:45

Pišta napsal(a):

Jen několik připomínek.První pokusnou vodíkovou pumu vyzkoušeli Američané 1.11. 1952 na atolu Eniwetock (Maschallovy ostrovy).Rusové měli první vojensky použitelnou vod.pumu v roce 1953.Pokud jde o keltské osídlení tak v literatuře se uvádí, že začalo v době asi třista až čtyři sta let před naším letopočtem. Germánští Markomané vtrhli na naše území počátkem 1. stol. n.l.První Slované přišli na naše území v pátém století n.l.Takže k mísení Slovanů s Kelty chybí minimálně čtyři století, kdy na našem území žili Germáni.
10. 09. 2007 | 20:49

Karel napsal(a):

Princip kolektivni viny je nepripustna kategorie pro demokraticky smyslejiciho cloveka.
Odsun Nemcu 1945 byla etnicka cistka,kterou mela kolektivni vina ospravedlnit.Proc musel sudetonemecky slepec z Ustavu pro nevidome a sudetonemecky sirotek z detskeho domova v Usti n.L. trpet za Hitlera a byt odsunut?
Odsunuty byly hlavne zeny a deti a starci,protoze muzi byli ve valce.
Proc nepodepsaldr.Benes Atlantickou deklaraci?
Cetl jsem denik pani Kyrpalove(sudetonemecka soc.dem.,ktera byla jednou z nejblizsich spolupracovnic Benese v Londyne,a ktera obdrzela od Novotneho Rad prace za zasluhy oCSSR).Pise v nem,ze byla ohromena Benesovym fanatickym pranim v CSR vymytit vse nemecke za kazdou cenu.Take priprava a provedeni masakru na Nemcich 31.7.1945 v Usti n.L. je dilem dr.Benese,jak pani Kyrpalova pise.Priprava a projednani teto akce,ktera byla nacasovana na Postupimskou konferenci,byly pochopitelne prisne tajna a veskere pokyny byly dany pouze ustne-pise pani Kyrpalova.Jako jediny doklad podle ni,ze akce byla pripravena a schvalena Benesem,by mohl poslouziti letovy denik,nebot tehdy nizko letici letadlo bez poznavacich znacek nad Krasnym Breznem startovalo v ramci teto akce,aby se zakryla explose v municnim sklade v Krasnem Brezne,coz pak bylo zaminkou k masakru na nemeckych zenach a detech 31.7.1945 kolem 14.00 v Usti n.l.Obeti byly hazeny z mostu za ziva do Labe a za nimy pak rucni granaty.Na namesti v Usti n.L. pak bylo jedne zene vyrvano dite z kocarku a pred ocima mytky otopeno v otevrena nadrzi na vodu.Kdyz matka chtela diteti prijit na pomoc byla umlacena pred prihlizjicimi,kteri nesmeli pomoci.
11. 09. 2007 | 10:36

Venus napsal(a):

Vážený pane Karle, bohužel idioti byli na všech stranách. Mého strýce z otcovy strany ve 2.sv. válce na Kolínsku přejeli jen tak z legrace němečtí vojáci obrněným vozem, bylo mu něco přes 20 let... Moje matka se poprvé vdala za sudetského Němce, 3 roky prožila v Sudetech, takže problematiku z pohledu očí mladého děvčete, Slovenky, trochu znala.Mnozí to byli dobří lidé, ale mnoho z nich také fanatici, zvláště mladí chlapci. Někteří se až těšili do války, jak budou střílet Rusy. Na otázku, že by mohli taky zahynout, odpovídali, že to bude za Vůdce a že si může představit, kdo že vyhraje válku, když si postaví proti sobě jednoho Němce a tři Kindlový(místní slabomyslná postavička). Tak se mnozí dívali na Slovany.O Němcích matka ale mluvila jinak dobře, byli to dobří a pracovití hospodáři. Zažila také po válce nájezdy české, slovenské a zakarpatské verbeže, který přišli jen rabovat. Bohatší sedláci nebo hospodáři z Čech tam nepřišli, proč by také opouštěli své majetky v Čechách, že ... ? To ale jen na okraj, nic není černobílé a měla by se už konečně udělat tlustá čára.Doufám, že mladá generace to pochopí.
11. 09. 2007 | 11:08

karel Mueller napsal(a):

Všem přispěvatelům na závěr:
Pánové,
v závěru filmu Jan Hus zaslzeli dědové, táta, já i oba synové. Krásný a city budící film ... bohužel v něm hráli budovatelé a bojovníci za pravdu z 50. let přesazení do 15. století ...
Znám jen dva filmy, které mohu označit za historické: Caligua a Markéta Lazarová. Vyjadřují ducha doby: Špína, smrad, neuvěřitelná krutost, primitivismus, kritické myšlení vzdělaných vrstev často na úrovni našich dětí, úroveň "lůzy" téměř polozvířecí ... Skutečné historické filmy by nejen nepustila cenzura, ale především by pro dnešního diváka byly naprosto nestravitelné.
A takto je to i s naším pohledem na dějiny, který často vůbec nereflektuje, jak tehdejší lidé mysleli a jednali. A platí i pro hodnocení 2.WW, vždy mě fascinovali fundované řeči lidí, kteří by se rozklepali, kdyby na ně nějaký lampasák houknul. Tehdejší vůdci protihitlerovské koalice museli mít především srdce i mozek na pravém místě a museli umět přijmout nelítostné řešení, když bylo třeba ho přijmout. Churchill bez hnutí brvy obětoval Coventry a věděl, že tam shoří za živa tisíce lidí. Nechtěl ohrozit svého klíčového rozvědčíka.
Za přitelkyní přijeli rodiče z Bavorska. Vzal jsem stařečky do auta a projel s nimi severní Čechy na nostalgické zavzpomínání. Představte si, že bych celou dobu mlel o tom, že starý pán v uniformě wermachtu vedl válku na život a na smrt proti Slovanům ...
KONEC
11. 09. 2007 | 14:40

Venus napsal(a):

Pane Karle, nevím, proč si sám podsouváte, že byste měl, ausgerechnet, mlít o vedení války Němců proti Slovanům při návštěvě starého pána. Můj předešlý příspěvek nebyl vůbec o nějakých národech a politic. zájmech. Já sama,původem československožidovskoněmeckomaďarského jsem bezpartijní, spíše pravičák. Markéta Lazarová je můj nejoblíbenější film i kniha.... Jde o to , že všude ve světě jsou někde blbci, fanatici, vztahovačníci atd....
11. 09. 2007 | 15:38

karel napsal(a):

Vazena Venus,
to prejeti ,jak pisete jen tak pro legraci,by bylo zajimave retrospektivne objasnit.Zapisy v Koline na policii a radnici i v marnici jiste jsou z te doby k mani a protokoly wehrmachtu jsou rovnez pristupny,takze by mne <vase tvrzeni ve svetle retrogradniho objasneni zajimalo.
11. 09. 2007 | 19:22

Batman napsal(a):

Pane Stejskale,

Vaše nyní objevené pojetí českého národa jako "společenství krve" je zoufale neaktuální, stejně jako persistentní setrvávání v bludu, že omluva Sudetským Němcům má i dnes smysl a není naopak kontraproduktivní.

Český národ druhé poloviny 20. století je moderní národ, identifikující se západoevropským státně-národním způsobem. Jako hlavní důvod se uvádí právě národnostní homogenizace státu odsunem Sudetských Němců. Nepochybně k tomu přispělo i selhání (anebo "selhání"?) elit v roce 1938, 1948 a 1968. Neúnosný tlak pominul, ideály byly co historická paměť generace sahá zklamány, jsme svobodní a konečně jsme dostali prostor se emancipovat.

Na rozdíl od Poláků, Maďarů a možná i stále Němců již nejsme obranné společenství, jehož členové se Čechy rodí a nestávají. Velmi hezky o tom píše nebohý Dušan Třeštík.

Jen o tom stále nevíme. Vy jste živoucí důkaz.
11. 09. 2007 | 22:23

Anba napsal(a):

"Keltoslovanství", "společenství krve" asi nebude to pravé pro rozlišení příslušnosti k národu. Nedávno jsem četla našeho odborníka, podílejícího se na zjišťování DNA přemyslovských knížat na Hradě a kostry bojovníka.Řekl, že lidská DNA se vytvořila a ustálila daleko a daleko dříve, než vznikly národy. To je logické, že? Takže v krvi ty rozdíly nebudou vzhledem k tisíciletému mísení. Národy a státy vznikly z politických a ekonomických důvodů a z těchto také vedou války. Rozdíly mezd námi a Němci mohou být jen nepodstatné rozdíly v DNA praotců, spočívající v převažující barvě očí, vlasů.Příslušníci obou našich národů(ale určitě i ostatních -viz Slováci, Maďaři) však podléhají snadno manipulaci mágů slov - použije se "hlas krve", "vyvolený národ", "odvěké křivdy", "jedině správná víra" a vždy se najdou ti, kteří na vějičku skočí. Končí to špatně mezi státy a tím hůř, když v jednom státě. Z tohoto hlediska je dobře, že je to tak, jak to je, i když to vše bylo kruté.Ještě 15, 20 let a nebudeme tady ani my, děti pamětníků a teoreticky by měl být klid. Nechtěla bych vidět, co by se dělo v promísené a zglobalizované Evropě, kdyby po té době zase chtěl lidi někdo blbnout omluvami, náhradami a nesplacenými vinami.
12. 09. 2007 | 00:06

karel napsal(a):

oslovenim vole kastruji verbalne sveho soka.Je to tak?
12. 09. 2007 | 16:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Batmane,

o setrvávání v bludu ohledně smysluplnosti gesta směrem ke stále žijícím lidem, kterým bylo ukřivděno, jsem tu již popsal dost. Dál to asi skutečně nemá smysl.

Nejsem si ale jist, zda-li si rozumíme ohledně definice českého národa. Já jsem citoval (resp. Pavel Kosatík ve mnou zmiňovaném textu) Emanuela Rádla z jeho knihy vydané v roce 1928. Nikdy jsem netvrdil, že tomu tak je i nyní (teze o pokrevní mystice).

Spolu s Dušanem Třeštíkem jsem přesvědčen, že Češi si svůj pohled na sama sebe i své dějiny nyní opět (po kolikáté už?) tvoří. Mnozí se chytají z nedostatku inspirace a mravních hodnot právě toho "hlasu krve", který je například dodnes v Německu dost silný. Jiní (a já doufám že většina) se začínají vidět v podstatě tak, jak popisujete Vy.

Já bych za sebe jen řekl, že dokonce nepotřebuji ani stát či národ na to, abych se cítil Čechem. Prostě se jím cítím. Jsem jím a vyhovuje mi jím být.

Znám také spousty Čechů, kteří mají jinou barvu pleti než já. Mám mezi nimi velmi dobré přátele. Jsou to stejně "dobří" Češi jako já.

Já jen nechci, aby se ta obnovená identita stavěla mimojiné na tvrzení, že bylo třeba odsunout jiné spoluobčany proto, že mluvili jiným jazykem. Jazykem, kterým mluvili i mnozí z těch, kteří páchali obrovské křivdy. Tato premisa mi přijde špatná.

A vůbec přitom nehovořím o vracení majetku či něčem podobném. Jen o tom, že na křivdě vůči jiným (a zdůrazňuji: těm, kteří ještě žijí) se "dobrá" identita vystavit nedá.

Nevím, čeho jsem živoucím důkazem. Byl bych rád, kdybych svědčil především sám o sobě a svých postojích i názorech.

Libor Stejskal
12. 09. 2007 | 18:26

Nori napsal(a):

Pane Stejskale,
umíte rozlišit jazykový základ slova národ? Ná-ROD. Pokud je vám ta složka související s "hlasem krve", jak píšete, tak cizí, neohánějte se prosím národem. Vymyslete si nějaký jiný termín, protože rod bez příbuznosti taky není rodem.
Národ je víc než stát. Kdyby náš národ měl zmizet pokaždé, kdy se zhroutil náš stát, už tu dávno nejsme.
Ano, i rodina zná adopci, ale jak to bývá s tou košilí a kabátem? Dnes se i na VŠ učí, že národ je jakýsi sociální konstrukt vzešlý z evropských představ v 17. až 18. století. A co taková Čína? Nebo Japonsko? Zkuste Číňanovi říct, že i černoch může být Číňanem. Ten smích mi potom prosím nahrejte, rád si ho pustím, až mi bude smutno.

PS: Němcům přeji rychlé uzdravení. Pokud se oni nedají do pořádku, tak Evropa nemá šanci zůstat Evropou. Hodně extrémně řečeno (extrém, který si nepřeji), lepší populační exploze pod taktovkou hitlerjugend, než domov důchodců v režii přivandrovalých Turků. Soupeření s Němci je těžké, ale přežití bez nich téměř nemožné.
Nyní, kdy mě nikdo nebude podezírat z germanofobie, můžu konečně říct, že mi přijde paradoxní rozlišovat křivdy podle toho, zda oběti žijí, či ne. To by potom bylo totiž vždy prakticky lepší nenechat nikoho naživu, což je nesmysl. Zde se moje názory zhruba shodují s těmi pana Muellera.
Němci nechť jsou rádi, že žijí.
13. 09. 2007 | 02:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Nori,

ti lidé, o nichž mluvím (tedy různých barev pleti) se tu narodili. Mluví česky stejně dobře jako Vy nebo já (a musím říct, že je mi vcelku jedno, co si o tom myslí Číňané; mimochodem myslíte Chany nebo obyvatel Vnější Číny, z nichž někteří se za Číňany také označují?). Nevím, proč by měli být méně Čechy než já jen proto, že mají jinou barvu pleti.

Nikde jsem nepsal, že český národ zmizel pokaždé, když zmizel stát, se kterým se identifikoval (to by byl taky úplný nesmysl). Napsal jsem jen, že Češi obecně poměrně často mění pohled na své dějiny. Jeden z takových okamžiků začal v posledním desetiletí minulého století (do té doby byl tento pohled zcela deformován ve prospěch komunistické ideologie). Nyní se pohled na naše dějiny má opět možnost emancipovat. Bez předsudků a zbytečných klišé. Ostatně tak o tom hovořil i zesnulý Dušan Třeštík.

Zřejmě vnímám národ jinak než Vy. Pro mne je to spíše konstrukt - jak píšete - politický. Společenství lidí, které k sobě poutají stejné zájmy, stejné tradice, stejné symboly.

Nicméně chápu, jak jej vnímáte Vy (příklad s Turky a hitlerjugend byl výstižný, bez ironie). Já to prostě jen takto necítím. Po celém světě znám spousty lidí různých národností, kteří jsou mi daleko bližší (a jistě bych našel řadu takových lidí i mezi Turky) než většina sousedů v domě, kde bydlím. Identifikuji se s určitým pohledem na svět, mravními principy, etikou a teprve až pak s národem.

Pokud Vám omluvná gesta vůči žijícím lidem přijdou zbytečná, bylo tedy zbytečné i Brandtovo pokleknutí s obnaženou hlavou ve varšavském ghettu. Nevím, ale z mého pohledu bylo velmi důležité.

Libor Stejskal
13. 09. 2007 | 14:08

Zbyněk napsal(a):

Dobrý den

vrátil bych se k úplnému začátku a tedy k tomu, co je to vlastně minulost?
Jistý T. Pratchell (který je ovšem vším jen ne historikem) píše, že "teď je velmi nedávná minulost".

Souhlasím plně s názorem, že omlouval se za minulost nemá cenu, ale musíme umět správně rozsoudit, co je minulostí a co je jen nedávnou přítomností.

A na to žádný recept neexistuje. Všichni se shodneme že vypálení Cařihradu je minulost a omlouvat se za něj nikdo nemá, kdežto aféra poslance Vondrušky minulostí není a měla by se prošetřil a ukáže-li se jeho vina, měl by se omluvit. Přitom otázky týkající se odsunu Němců nás budou trápit a rozdělovat ještě léta.
Proto mě zajímá... Kdo za nás rozdělí čas na minulost a "nesoučasnost"?

PS:Co se týká Vaší debaty o národu... Aby se člověk stal Čechem, potřebuje jen čas. Spočítejte si sami, kolik německé, slovenské, židovské krve Vám proudí v žilách. Mě spousty a nemyslím, že jsem menší Čech než Vy. Je to jen o čase, stejně jako minulost a současnost

s podravem
Zbyněk
13. 09. 2007 | 16:47

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
většina diskutujících zformulovala své názory mnohem lépe než já.Především Karel Mueller.Debata s ním je vždy inspirující. Najednou jsem začal uvažovat, k jakým alternativám mohlo dojít, kdyby k odsunu nedošlo.Těžko bych našel lepší možnost, než jakou byl odsun.Bohužel.

Moje dcera vystudovala v Německu. Zaráželo jí, jak se interpretují válečné a poválečné dějiny.Pokud se vůbec probírají.Její kmotr byl starý sudeťák z Jizerek.Strašně hodný člověk, nechali ho tady jen proto, že byl špičkový sklář.Byl u wehrmacht.Jednou jsem se ho zeptal.Hele, když přijel Adolf do Reichenbergu taky jsi hajloval? Kroutil se a pak přiznal, že jo.Už jsme nikdy o té době nemluvili. Každý z nás to viděl jinak.Když jsem s ním šel do Špitálu na Karlov, kouknul na Nuselák a povídá.Ten most tady nebyl.Vylezlo z něj, že byl dozorce na Pankráci.Co měl dělat, byl Němec.Taky mohl skončit u Kurska.

Co tím chci říct?
Jděte už kamsi s těmi omluvami.Pokud neexistuje kolektivní vina, je k ničemu kolektivní omluva. A ona i ta vina je někdy sporná. Kdybych dobrovolně hajloval při Dolfiho příjezdu nebo vlezl do KSČ, tak v koutku srdce snad nějakou vinu musím cítit. Nebo ne?
Periodicky se objevují flagelantské tendence.Proboha, mějte trochu hrdosti.Nejsme o nic horší národ než jiné národy.Nezávidíme víc než Němci, nesmrdíme víc než třeba Holanďani neškudlíme víc než Skotové.

Je tady jistý druh lidí, kteří ztratili svojí identitu, potřebují sami sebe občas zbičovat, pak se cítí lepší než ti ostatní.Konečně flagelanti si to ve středověku mysleli možná taky.Těm bych doporučil navštívit sado-maso salón nebo si pořídit nějakou dominu.Řada feministek by se možná propůjčila.

Titíž lidé velice často používají u jiných nálepku xenofobů ,rasistů nebo krajních nacionalistů.Přitom sami omdlévají, když někde zaslechnou slovo národ, jako by to bylo něco nemravného.Jaký je rozdíl mezi nimi a Čechy, kteří se snažili germanizovat za války a byli větší fašouni než Němci?Tak nějak rozplynout,zahodit svou identitu.
15. 09. 2007 | 22:44

JUDr.Jan Pavelka napsal(a):

Dobrý den!
Musím uznat, že po dlouhé době čtu blog, který má jak hlavu, tak patu, narozdíl od levicových takypolitiků. Netuším, k jakému politickému spektru inklinujete Vy. Z Vašeho "omlouvat se nemá cenu..." vyplývají dvě možné alternativy. Tedy že buď jste levičák, bývalý komunista (neznám Vás a ani jsem se nepídil) a tudíž přes Vikingy chcete "vysvětlit", proč se komunisté devastující celou zemi a hlavně přes jednotlivce celé rodiny nemusí, či nemají nejen omlouvat ale snad ani (což by bylo spravedlivé) pykat? Pokud je tomu tak, jste mnohem inteligentnější a vzdělanější než Paroubek, který kritizoval Topolánka za "milenku" aniž by využil Topolánkův stav ve svůj prospěch a např. vyjádřením:" ..přítelkyni p. Topolánka komentovat nebudu, to se netýká politiky a je to jeho soukromá věc.." čímž by si připravil sám pro svoji "milenku" půdu, aby jej a Kováčovou veřejnost (znalá jeho postojů v případě Topolánek) ignorovala. Pak se nabízí druhá alternativa vyplývající z Vašeho blogu a já se přiznám, že té (oproštěn od vědění kdo jste) věřím více, tedy že jste neměl namysli vůbec nedalekou minulost, respektive nedávnou současnost a mínil jste to nezáludně, jako že se třeba nemají omlouvat Němci za křížácká tažení....Potom Vám rozumím a Váš blog hodnotím velice pozitivně.
16. 09. 2007 | 01:44

JUDr.Jan Pavelka napsal(a):

Dobrý den!
Musím uznat, že po dlouhé době čtu blog, který má jak hlavu, tak patu, narozdíl od levicových takypolitiků. Netuším, k jakému politickému spektru inklinujete Vy. Z Vašeho "omlouvat se nemá cenu..." vyplývají dvě možné alternativy. Tedy že buď jste levičák, bývalý komunista (neznám Vás a ani jsem se nepídil) a tudíž přes Vikingy chcete "vysvětlit", proč se komunisté devastující celou zemi a hlavně přes jednotlivce celé rodiny nemusí, či nemají nejen omlouvat ale snad ani (což by bylo spravedlivé) pykat? Pokud je tomu tak, jste mnohem inteligentnější a vzdělanější než Paroubek, který kritizoval Topolánka za "milenku" aniž by využil Topolánkův stav ve svůj prospěch a např. vyjádřením:" ..přítelkyni p. Topolánka komentovat nebudu, to se netýká politiky a je to jeho soukromá věc.." čímž by si připravil sám pro svoji "milenku" půdu, aby jej a Kováčovou veřejnost (znalá jeho postojů v případě Topolánek) ignorovala. Pak se nabízí druhá alternativa vyplývající z Vašeho blogu a já se přiznám, že té (oproštěn od vědění kdo jste) věřím více, tedy že jste neměl namysli vůbec nedalekou minulost, respektive nedávnou současnost a mínil jste to nezáludně, jako že se třeba nemají omlouvat Němci za křížácká tažení....Potom Vám rozumím a Váš blog hodnotím velice pozitivně.
16. 09. 2007 | 01:45

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:
Srdečně zdravím Pepo :-), opravdu náhodou jsem sem ještě zavítal, vím, že se mnou rád diskutujete a tak jen tolik, že jsem se trochu zařečnil na dvou blozích:
- M. Novák "Proč si Češi neberou cizinky ..."
- K. Hvižďala "Alfa-ženy ..."
KM
16. 09. 2007 | 02:35

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Nori
myslím, že vám rozumím.Ani vy, ani já zřejmě nemáte problém s tím, když třeba Tanya Graves nebo Martin Tankwey prohlásí, že se cítí být Čechy.To není o barvě kůže.Tento argument se vždy podsune na závěr debaty, když vám chce někdo slušnou formou vnutit, že jste rasista nebo příznivec krajní pravice.Mně je také kolikrát sympatičtější Japonec, než kretén odvedle.

Ta debata je přece o něčem jiném.Když se bude občan na př.Bělehradu cítit Turkem je to jeho problém. Určitě byste takové našel.Našel byste za války i takové, kteří se najednou cítili víc Němci. Být Čechem přece bylo překonané.Budoucnost patřila přece Říši.

Tady jde o něco jiného.Vygumovat z hlav ostatních pocit národního povědomí.Neustálým omíláním staletých vin, postupně vnutit ostatním,že budoucnost je v tom, že zapomenete na své kořeny, budete zpochybńovat svou historii,budete se bičovat.A to nejen vy, ale i vaši potomci. Jakýsi nový dědičný hřích.

Rozumím i panu Pavelkovi.Ke komunistům chovám stejné pocity.Ale moje nechuť by se nezmenšila, kdyby se Grebeníček nebo Filip omlouvali každý první máj.
A za koho by ta kolektivní omluva byla? Za všechny členy KSČ? I za pana Tlustého,Dientsbiera,Rychetského, Škromacha a já nevím koho ještě?

Za Turky nebo Japonce si dosaďte kohokoli.Japonci mě napadli, protože mám zrovna dva doma.Pokud Škromach nebo někdo jiný v KSČ nebyl, tak se omlouvám.
16. 09. 2007 | 09:12

Pepa Řepa napsal(a):

Přečetl jsem si příspěvky ještě jednou.Musím souhlasit s panem Havlíčkem.

Je velký rozdíl mezi omluvou a odpuštěním.Tak je tomu i v normálním životě.Můžete se někomu jen formálně omluvit.Valný význam to nemá.
Odpuštění je něco jiného. Je otázkou, zda může odpustit třeba pan Blanický vnukům vrahů jeho dědy.
16. 09. 2007 | 11:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pepo Řepo,

to, co jste napsal, je velmi zajímavá teze: "Tady jde o něco jiného.Vygumovat z hlav ostatních pocit národního povědomí.Neustálým omíláním staletých vin, postupně vnutit ostatním,že budoucnost je v tom, že zapomenete na své kořeny, budete zpochybńovat svou historii,budete se bičovat.A to nejen vy, ale i vaši potomci. Jakýsi nový dědičný hřích."

Můžete mi říci, jak jste k ní dospěl? A kdo má takový zájem? A proč? K čemu by to mohlo posloužit? Myslíte, že je to řízeno ze zahraničí?

Děkuji za odpověď.

A pro pana doktora Pavlíčka: nevím, jestli se autor zapojí do této diskuse; zatím tak neučinil. Nicméně jsme si vyměnili krátce po zveřejnění jeho textu několik mejlů a jsem jednoznačně přesvědčen, že pan docent skutečně neměl na mysli žádné přesahy stran zločinů komunismu a dokonce ani zde tolik diskutovaného odsunu sudetských Němců.

Mějte se fajn.

Libor Stejskal
16. 09. 2007 | 22:33

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale
Mám někdy pocit, že přejímáte metody jistého autora na tomto serveru. Alespoň vaše poznámka

"Myslíte, že je to řízeno ze zahraničí?"
nesvědší o nestrannosti.

Pokud mně chcete podsunout myšlenku, že trpím paranoiou, tak vás mohu ubezpečit, že tomu tak není.
17. 09. 2007 | 00:05

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon za hrubku.
17. 09. 2007 | 00:06

stejskal napsal(a):

Dobrý, pane Pepo Řepo,

zdá se, že se Vás dotkla jedna moje konkrétní věta (byl jsem tak překvapen Vaší tezí, kterou jsem nikdy předtím neslyšel, že jsem se snažil položit co nejvíce otázek, abych se co nejvíce dozvěděl).

Asi to byla chyba. Za tu jednu větu se omlouvám a beru ji zpět. A co odpovědi na zbylé otázky?

Libor Stejskal
17. 09. 2007 | 14:58

Miroslav Neumaier napsal(a):

Nějak jsem nepochopil, jak Čech se může zastávat sudetských němců. Moje rodina je z pohraničí. Děda mi vyprávěl, co se tu dělo v roce 1938. Jak henleinovci řádili s jednotkami SS které operovaly na našem území. Když přišel Mnichov, tak také viděl jak Češi museli kolikrát utéct bez ničeho, aby zachránili holý život. Kdo leckdy neutekl, toho zabili, či putoval do koncentráku. Naši také odešli, ačkoliv nemuseli. Byli to Němci, jenže děda řekl, že pro Hitlera píct chleba nebude. Ti, co nesouhlasili šli také. Moc jich věru nebylo. Ostatní nadšeně zvedali pacičku a řvali Sieg Heil. Odsun v roce 1945 byl ještě mírný. Berme to dle zákona. Většina němců v pohraničí byla členy SdP.Dalši ještě ve Freikorpsu. V roce 1938 bylo zvýšené ohrožení státu válkou. Sudetští němci vyvíjeli činost vedoucí ke zničení státu jehož byli občané. Včetně ozbrojených akcí. Tomu se říká vlastizrada a zemězrada. Trest v takové době? Smrt. Takže po válce ČSR postupovala vlastně velice benevolentně. Oni se těch činů dopouštěli jakožto občané ČSR. A to ještě opomíjím činost řady sudetských němců v řadách SS ať už jako gestapo, či jiné složky. Já myslím, že se jim není za co omlouvat. Naopak. Možná by se mělo přemýšlet o tom, co vlastně sledují ti, co naše omluvy tak vehementně vyžadují. Asi by se měli jít podívat do Osvětimi, Březinky, Lidic a Resslovky. Můj prastrýc, ač němec, bojoval v řadách 311 bombardovací perutě ve Velké Britanii. Jsem na něj patřičně hrdý a nejen na něj. Na všechny co byli ochotni za tuto zemi položit život. Ti, co se hrbí před sudeťáky plivou na jejich památku.
17. 09. 2007 | 20:32

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Neumaier,
tyto Vaše názory pozoruji hlavně na česko-německých míšencích (samozřejmě ne na všech), což je poněkud tristní. Ale nevěřím, že by Němci žijící v Čechách měli chuť do něčeho jít, ten pád byl i tak dost tvrdý. Následující osud není žert: Sudetský Němec - Henlainovec - přišel za války o všechno - i o syny. Po válce dostal od Čechů "pokouřit" a skončil v NDR. Sasové mu dali patřičně najevo, že pro ně žádný Němec není a že za celou tu německou zkázu může on a jemu podobní. A jen pilná a obětavá práce pro stranu a Rusko může alespoň částečně smazat jeho vinu. Přišel rok 89 a stařeček nad hrobem je zase mezi zločinci ... dost tragické, že?
Pokud by Hitler vyhrál, tak byl osud mých prarodičů zpečetěn. Dědové by naprosto spolehlivě pro své postoje a vizáž skončili v tzv. 4. kategorii a Heydrich trval na tom, že je nemůže nechat s Čechy a musí ke zdi.
Z jeho zdůvodnění toho postoje mám někdy dnes nepříjemné pocity ...
17. 09. 2007 | 21:05

Miroslav Neumaier napsal(a):

No, můj děda byl totálně nasazen v Reichu. To asi proto, že byl oddaným služebníkem Říše. A ty jejich freikorpsy si asi taky vymyslel bolševik, že? Oni ti Sudeťáčci byli vlastně docela neviní. Žádná pátá kolona, žádné seznamy odpůrců strýčka Adolfa, žádné útoky na jednotky SOS. To si vymysleli ti čeští šovinisti, aby mohli masakrovat neviné němce. To, že mám německé předky, není na ostudu. Já se narodil tady a tady je moje vlast. Její vlajka je červenomodrobílá a znak je lev. Ne orlice s dubovým věncem ve spárech a Liberec je Liberec a ne Reichenberg. Takový mám z Vašeho příspěvku pocit. vy opravdu nevěříte, že němci, žijící v ČSR do ničeho nešli???? Kdo volil Henleina?? Kdo zakládal Freikorps?? Kdo vyvíjel protičeskou činnost?? Marťani????
Pokud by Hitler vyhrál, naplnil by se i náš osud. Byli jsme pomalu vlastizrádci.
17. 09. 2007 | 22:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane Niemaier,
bohužel jste mě pochopil úplně špatně. Osudy našich prarodičů byly velmi podobné, též utečenci ze Sudet, byť by nemuseli. Takže my dva si nemusíme vykládat, jak to tenkrát v Sudetech chodilo. Já jsem chtěl jen říct, že názory, které tu prezentujete zatává hlavně většina mých známých, kteří jsou částečného německého původu, nic víc. Kromě toho jsem v předchozích příspěvcích jasně konstatoval, že Německo zahájilo, vedlo a prohrálo genocidní válku na život a na smrt a tak Němci mohou být rádi, že jako stát a nádor vůbec přežili. To je fakt, se kterým se nedá nic dělat a moji známí si to uvědomují též.
Já jsem chtěl jen říct, že pokud jde o zde žijící potomky sudetských Němců, které znám, tak pochybuji že by měli v této věci chuť se jakkoliv angažovat, ten držkopád, který postihl jejich rodiče a prarodiče si pamatují velmi dobře. A kromě toho jsou zcela společensky začlenění a díky dokonalé němčině mají i dobré vyhlídky na zaměstnání u německých firem. Tak proč by hráli neuhratelnou hru - obhajobu minulosti - a riskovali, že zase dostanou jednou na nos? I když lidská hloupost je nekonečná, jak pravil Einstein. Jako německý politik bych ovšem nikdy nehrál partii, kterou hraje landsmannschaft, koneckonců tím jen Čechy ženou do náruče někoho jiného, v horším případě si zase můžeme dát po hubě. A v onom případě by se asi "vzpomínky národů" mohly patřičně probudit.
17. 09. 2007 | 23:55

Karel Mueller napsal(a):

Pardon za překlep:
Má být samozřejmě stát a národ.
18. 09. 2007 | 00:02

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pánové
ke konkrétnímu případu kmotra mé dcery, sudeťáka jak poleno bych dodal toto.
Nevím zda všichni sud.Němci měli právo na vystěhování do SRN platné 50. let, ale on, i celá jeho rodina, ano.
Tohoto práva nevyužil, zemřel tady.Měl tři děti.Na poslední chvíli vycestovala manželka, kvůli důchodu a dvě děti kvůli vyšší životní úrovni.Mám dokonce pocit, že jeho syn je držitelem obou občanství.Všichni tři se tam nezžili, neustále pendlují.Paradoxem je, že velice schopná dcera by po listopadu byla tady majitelkou hotelu, tam provozuje v Opelu bufáč.Moc si nepomohla.
Třetí dcera žije tady.Německy už plynně nemluví, vždycky tvrdila, že je Němka.Co jiného.
K naší republice má stejný vztah jako pan Neumaier. Jeho slova o tom, že tady je jeho vlast, jeho vlajka je červenomodrobílá a znak lev na mne zapůsobila, a dovolím si je, s jeho souhlasem, použít v dalších debatách.

A jaký je z toho závěr? Pro mne osobně nezamněňovat příčinu a následek a příliš tyto rány neotevírat.Když budete mít na těle bolák, tak vám nepomůže se v něm rýpat skleněným střepem jako Job.Zvláště když víte,že ten bolák je důsledek zranění, které vám způsobil ten, komu se máte omluvit.
18. 09. 2007 | 07:53

karel napsal(a):

Vina muze byt jen individualni a nikoliv kolektivni.Rici,ze 3 miliony lidi byli naciste,je nepravdou,asi tak jako ze delnici,co rvali na Staromestskem namesti 1948- Se SSSR na vecne casy-byli vsichni Cesi komunisti?
18. 09. 2007 | 08:40

Pepa Řepa napsal(a):

To karel
dobře, nic proti tomu.Jak to ale chcete popsat?

Že 95% členů KSČ bylo na Staromáku? Že ne všichni komunisté byli na Staromáku a vyjmenovat ty, kteří tam nebyli? Že tam nebyl Karel Žemlička a to jen proto, že měl ischias?Jinak by tak rád šel.
Nebo že v Katynu nevraždili Rusové? Že těch 20 000 Poláků zavraždila třeba pátá divize šestého sboru, a to by taky nebylo korektní, protože tam vlastně byla jen osmá rota, a vlastně ani to není korektní, protože byl Ivan Ivanič opilý?
Nebo nepsat, že nacisté zřídili koncentráky? Určitě by se našli tací, kteří byli proti táborům.

Jisté paušalisaci a zjednodušení se nevyhnete.Takovéto články nejsou zápisem konkrétní trestní kauzy.
18. 09. 2007 | 09:13

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale

omlouvat se mně nemusíte, spíš bych se měl mnohdy omluvit já.
V drtivé většině se s vašimi názory shoduji, absolutně se neshodneme pouze v možnosti soužití větších komunit, vyznávajících zcela jiný řebříček hodnot.Odpověď na vaše otázky si promyslím.Nevím, zda je napsat sem nebo na váš blog.

Pak se rozcházím v názoru na vyváženost blogů, kdy mně chybí protiváha blogu několika multi-kulti aktivistů a jednoho komunisty.To už jsme probrali.Také mně není jasné, proč tento blog, který má čtenost přes jedenáct tisíc, není inzerován mezi nejčtenějšími.Možná je chyba v počitadle.
18. 09. 2007 | 09:25

karel napsal(a):

Je az podivuhodne ,jak se demonisuji Sudetsti nemci-bez nich o nich!
Je zarazejici,jak se hleda chyba u druhych,vlastni-ceske-pocinani bylo zrejme stale korektni-Cechove byli stale jenom obeti historie-Nemcu a komunistuKomunistu bylo malo,protoze meli ischias,kdyz se na Staromestskem namesti rvalo za Stalina a za Prptektoratu existovalo "jen "1,8 milionu clenu Narodniho sourucenectvi a Vlajky!?
Hacha poslal Benesovi 1939 do Londyna penize na financovani odboje,1945 jej pak nechal Benes zkrepirovat v lochu a Tuku nechal povesit,ikdyz ho k sibenici dovezli ve voziku a pztal se co se s nim deje.
18. 09. 2007 | 10:01

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

že se v některých věcech neshodneme, je vcelku přirozené. Pokud budeme schopni udržet polemiku ve věcné a korektní rovině, není v ničem problém. Přesně od toho tu blogy jsou.

Možnost blogovat jsem do této chvíle nabídl zhruba čtyř stům lidí. Circa 130 jich přijalo, o něco více odmítlo, zbytek se buď neozval či slíbil, že bude psát a vícekrát jsem o nich neslyšel. Možná mezi nimi byli i ti, které zde postrádáte.

Nicméně předem a na rovinu říkám, že nebudu nabízet na těchto stránkách blogy lidem, kteří například šíří rasovou či kulturní nenávist, i.e. považují rasové teorie za vědecké a xenofobii za potřebnou vlastnost bránící přežití jednoho etnika na úkor druhého.

To se neslučuje ani s tím, co sleduje Aktuálně.cz, ani s mým osobním přesvědčením. Pokud by to po mne například zaměstnavatel chtěl, nemohl bych dále tuto práci dělat.

Co se týče textu pana Hojdy, zařadil jsem jej mezi námi doporučované články na zhruba čtrnáct dní v srpnu. Po této době texty v této sekci měním.

Do sekce Nejčtenější zařazuje software automaticky texty, které mají nejvíce návštěv (kliků) za uplynulých pět dní.

Libor Stejskal
18. 09. 2007 | 12:21

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
považujete lidi jako Benjamina Kurase, Romana Jocha, Alexandra Tomského, či arabisty Luboše Kropáčka nebo Zdeňka Mullera, za šiřitele rasové nenávisti? Víte, že jsem tato jména navrhoval.Nejde mně o konkrétní osoby, ale o představitele odlišného pohledu na problémy multikulturního soužití, než jaký je zde presentován.

Také si myslím, že pokud má být debata demokratická, měla by dát prostor všem názorovým proudům, za předpokladu, že se jedná o uskupení státem povolená.

Děkuji za objasnění softwarových záležitostí, nevěděl jsem to.
18. 09. 2007 | 14:26

karel napsal(a):

To co pise pan Repa o hodnoceni dejin v Nemecku,jak mu to licila jeho dcera,je nepravdou.Holocousat se probira v Nemcine DejEPISU Obcanske nauce Zemepisu Nabozenstvi Matematice a chemii.Jeho dcera asi nezna Spor Historiku ci aferu Homanna,Günzela a jinych,jinak by to nemohla tvrdit.Staci si poslechnout kterykoliv Novorocni projev hlavy statu.Vim o cem mluvim,bydlim tu 39 let.
18. 09. 2007 | 16:14

karel napsal(a):

V literature pro SOS na str.27 se pise,ze nemecti romantici byli povyseni a nacionaliste.ISBN 80 72351613.Dalsi lit. udaje pak citovany nejsou.Na dotaz v nakladatelstvi a u autoru ne prisla odpoved,ani ne od ceske spolecnosti v Nemecku.Proc pan Repa necte nem.tisk ci neposloucha nemecke radio,pak by poznal,ze jeho dcera vymysli.
18. 09. 2007 | 16:29

stejskal napsal(a):

Pane Pepo Řepo,

napíši to tedy ještě jednou: panu Kurasovi jsem blog nabízel, odmítl ho. Po ostatních Vámi jmenovaných jmenovaných se porozhlédnu. Odlišné pohledy mám rád.

Ale zároveň upozorňuji: nemíním zde nabízet blogy všem lidem, jejichž jména v diskusi zazní jen proto, aby tu dostaly prostor zanívali všechny odlišné pohledy.

Libor Stejskal
18. 09. 2007 | 16:43

Pepa Řepa napsal(a):

To karel
dcera spor historiků nezná, studovala dva roky na gymplu u Norimberka.
Obsah výuky o sudetském problému a následném odsunu, o kterém se debatuje, ne tedy o holocaustu jako takovém, mohu probrat se synovcem,který se narodil už v Kolnu. Osobně se k tomu vyjádřit neumím.
18. 09. 2007 | 18:02

karel napsal(a):

Lepe nez se synovcem je prostudovat Tiska literaturu taho se tykajici,treba i ucebnice
19. 09. 2007 | 17:45

Miroslav Neumaier napsal(a):

Ano, pane Karel. Co je psáno, je dáno a je to prostě pravda. V jednom z pamfletů současné Sudetedeutsche Partei, pardon Sudetského Landsmančaftu, četl cosi o tom, že druhá světová válka bude ukončena až tím že se německé uzemí vráti do náruče Německa. Mnichov pro ně platí dále. Prezident Dr.Beneš byl dle nich válečný zločinec, zato generál SS Frank hrdina bojující za dobrou věc. Existuje pro ně jen rok 1945 jako rok utrpení. Rok 1938 neznají. Dere mě když i tady slyším, jak je pliváno na vojáky Čs.armády bojující na všech bojištích druhé války. Zvlášť zavrženíhodní jsou parašutisté co zlikvidovali generála Heidricha. Pro mne jsou to hrdinové hodní následování a mají mou hlubokou úctu. Jejich čin byl údajně projevem terorismu a dal by se srovnat se sprostou vraždou. Myslím, že toto jasně ukazuje smýšlení představitelů Landsmančaftu a jejich podporovatelů z řad německé politické reprezentace. Ano, jsou to Hitlerovi pohrobci a na strýčka Adolfa vzpomínají s láskou. A to ho většina z nich nezažila, neboť ti, co museli odejít, již ve spoustě případech nežijí. Ostatně nevím, o čem by měly být nějaké omluvy. O odsunu rozhodly vítězné mocnosti v Postupimi a jakékoliv změny jsou revizí výsledku války. A ti občané ČR, kteří se podbízí odvěkému nepříteli národa, by měli být považováni za zrádce. Co tito lidé vlastně čekají? Peníze? Milost?
A že jsou Němci nepřátelé? Opravdu si někdo naivně myslí, že se tisícileté smýšlení změnilo za posledních šedesát let?? Je stejné, jen se změnil způsob jeho prosazování. Mám v Německu přátele. Už počátkem devadesátých let mi řekli, jaké jsou německé plány s "německým územím dočasně mimo říši" a postupným začleňováním etnické skupiny na něm žijícím do německého obyvatelstva. A Češi na tomto plánu vydatně spolupracují. Poslední překážka k jeho uskutečnění jsou právě dekrety pana prezidenta Dr.Beneše. Proto takový tlak na jejich zrušení.
20. 09. 2007 | 01:43

karel napsal(a):

Sudetendeutsche Partei neexistuje a uvedeny pamflet byste mel blize specifikovat,abych se jej take precetl.Jen tak mimochodem,to co pisete,je v NSR trestne sirit na zaklade zakona o narodnostnim stvani.
20. 09. 2007 | 10:21

Venus napsal(a):

Ale Němci 2.světovou válku ve skutečnosti přece elegantně vyhráli! Nechápu, o co se teď všichni přou ...Podívejte se kdo v naší zemi vlastní media, noviny a velkoobchody atd...potažmo zřejmě i možná hýbe politikou...
20. 09. 2007 | 10:23

karel napsal(a):

To
Neumaier a Venus
Jeste jsem se dival na publikace Sudetonemeckeho krjanskeho sdruzeni a Vami uvedeny pamflet ani flier ani Letak ani Flugblatt tam uveden neni.
K mediim patri i noviny a neni mi znamo,ze by jakoakoliv televizni stanice ci rohlasova stanice patrila nemeckemu koncernu.Tvrzeni Venuse by bylo nutno dolozit priklady,ze majitel diktuje obsah publikovaneho.Dukaz zatim chybi,ale tvrdit se da cokoliv.Komu skodi,ze vlkoobchody jsou v nemeckych rukou,jsou zde jeste jiene a to prospiva spotrebiteli-konkurnce vzdy prospiva spotrbiteli.V Nemecku nikomu nevadi,ze Vatenfal patri svedske firme ci Danone francouzske.
Rad ctu tyto chaty,jsou dobrou sondou do nacioanlni cechackovske duse,ktera jen kritizuje druhe a vlastni chyby nikdy nepripustila.Jak pekne pro tu dusi mit legitimaci na kritiku ostatnich.
20. 09. 2007 | 11:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane Neumaier,
u starého pána jsem v Bavorsku strávil týden a protože byl jejich funkcionářem, tak jsem to mohl pozorovat zblízka a číst i nejrůznější regionální i bavorské tiskoviny. Do objektivity a pokání to má daleko - to máte pravdu. Ale nedovolí si šovinistický tón a obhajobu Franka už vůbec ne, i když neopomenou zdůraznit, že Frank přemluvil Hitlera, který chtěl po atentátu masakr českého obyvatelstva, aby to nedělal, měl strach z radikalizace Čechů. Jejich poměr ke mě? Odpovím Vám asi takto: Při představování si mě panimáma zkoumavě prohlídla a pak se zeptala: A Vy jste Němec nebo Čech? Odpověděl jsem, že samozřejmě Čech. Roztála a prohlásila, že to je v pořádku, národnost mění ty největší prasata. Asi takto tam pohlíží na někoho, kdo vytáhl nějaké německé předky a pak se bije do hrudi, jaký je Němec ... Sám bych však Němcům velmi křivdil, kdybych si jakkoliv stěžoval na cokoliv během mých opravdu častých cest do SRN. Musím ale říct, že mluvím německy a vzhledově bych docela zapadl, v Bavorsku určitě. Možná má někdo jinou zkušenost...
Že Německo vyhrálo válku? To je špek pro poněkud prostší ... Tzv. studenou válku nevyhrál nikdo, Rusku vodíkovky zůstaly a dnes se má Rusko čile k světu. Tím méně ji vyhráli Němci, kteří ZHN dodnes nemají a proto nemohou být velmoc. A jak píše nick "karel", dnes je vše kapitálově tak propojeno, že nevíte, kdo je skutečný vlastník.
Ale především a hlavně: Dnes jsou problémy našich národů úplně jinde a na poředu dne je otázka, jestli ještě za 20-30 let bude Německo Německem a Čechy budou Čechy. Rád mluvím o klíčových 5 kartách: Bůh, vlast, národ, rodina a rodinný klan, natalita. Ty má proti nám většina světa a jen díky technologické převaze zatím vzdorujeme. Bez znávratu k těmto hodnotám, samozřejmě nikoliv v militantní formě, padá celá Evropa a naše debata se tím stává vysloveně úsměvná.
20. 09. 2007 | 13:17

Miroslav Neumaier napsal(a):

Pane Mueller. To s tou SdP jsem myslel ironicky. Jestli jste to nepochopil. Ten leták, jsem měl v roce 1992 ve schránce, jako řada dalších lidí. Také jsem nepsal, že Německo vyhrálo válku. Je vidět, že Vás sudeťáci naučili překroutit vše tak, jak se momentálně hodí. POslouchal jsem onehdy debatu s Herr Posselt. Když se mu připoměla vlastizrádná činnost jeho soukmenovců v roce 1938, zmateně se rozhlédl a začal: V roce 1945...... Redaktor ho zarazil a vrátil otázku na rok 1938. Herr Posselt odpověděl: V roce 1945........ Myslím, že není potřeba dále diskutovat. I já byl v Německu a řekl, že jsem Čech. První o co se Frau Schultze starala, jestli nemám vši a pak se dívala, jestli jí nezmizela peněženka. Od té doby se mnou nepromluvila a veškerá komunikace se vedla přes její hospodyni, která uměla "ceski". To bylo, když jsem Německem cestoval do Francie a dále do Británie. Ona přeci nebude osobně mluvit s podřadnou rasou. Místo na spaní mi vykázala ve chlévě u prasat(kde jinde)a více se nestarala. Jak jsem jí ještě zaslechl, tak to české prase může bát rádo, že na něj neposlala psy. Samozřejmě, že nevšichni Němci byli tací. Jen sudeťáci. Říšští Němci byli slušní. Leckteří mi i sdělili, že až se Slovensko osamostatní(!?!) tak Čechy buď budou součástí EU nebo přímo Německa. Veškerá právní ujednání se přeci vztahují na Československo. Čechy a Morava samotné jako stát neexistují. Velmi mi to zasmrdělo. V té době se na Slovensku již ozývaly hlasy o obnově Slovenského štátu. No, to je celkem jedno. V Německu dávno věděli to, co my tady ještě nevíme. Je jen s podivem, jak se to pomalu ale jistě naplňuje.
Jak jsem už řekl, a můžete mne označit i za extrémistu, jak je dnes moderní lidi s jiným než protičeským a protivlasteneckým názorem označovat, ale ti, co podporují revizi výsledků druhé války jsou podle mě zrádci a kolaboranti. A takovými lidmi opovrhuji. Je to ta nejhorší forma prostituce, jelikož šlapka prodá jen na chvíli tělo, ale tito lidé prodali duši za mrzký peníz.Stejně budou jen lokajové,ale to asi takovému Čecháčkovi stačí. Myslím, že pan ministr Emanuel Moravec, by z Vás měl radost.Bez urážky.Měl by radost z každého, kdo bagatelizuje tyto snahy a vehementně hájí jejich zájmy.
A víte proč Němcům nevadí jestli něco patří Švédům, či Holanďanům? Ti se totiž nesnažili Němce částečně vyhladit a zbytek zotročit a pak vyhladit.
Pro Němce Mnichovská dohoda nikdy nepřestala platit.Jen se musí najít způsob, jak ji znovu naplnit.A to v celé této sudeťácké komedii jde.Nejhorší je,že ti obhajovatelé německých práv toto vědí.
20. 09. 2007 | 14:14

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den
někdy je to osobní zkušenost, někdy otázka generační.Mí rodiče zažili válku, měli problém navázat normální styk s Němci.Nedivím se jim, měli osobní zkušenost.Já mám dosud problém s Rusy.Komunismus, 1968.S Němci problém nemám, nezažil jsem to.Moje děti nemají nemají problém ani s Němci ani s Rusy.
O důvod víc neškrabat si boláky skleněným střepem,nebičovat se, nezatahovat do toho další generace.

Potíž vidím jinde,Ve ztrátě identity, a to nejen osobní.
Pokud uvádíte 5 karet
"Bůh, vlast, národ, rodina a rodinný klan, natalita"
tak se na to podívejte.

Bůh-většina z nás ho vytěsnila.
Vlast- jsme Europijci, -někteří i Europyjci/pardon/.
Národ-fuj, co je to za nemravné slovo.Převlékneme národnost jako kabát.
Rodina-tak nějak se nám rozplyzává, rozvolňuje pokud jde o vztahy i pohlaví.
Rodinný klan-no ten sem tam funguje.Ale jen pokud jde o prachy.
Nativita-stačí kouknout na statistiky.
20. 09. 2007 | 15:06

Karel Mueller napsal(a):

Pane Neumaier,
to myslíte vážně? Četl jste mé horní příspěvky? Za to by mě Posselt nebo Moravec sotva pochválili... Ale musíte být relista. Připomínáte mi mého tátu, byť už jen vzhledově to byl dokonalý "Arijec". Až v závěru života podstatně zkorigoval názory. A víte proč? Protože jeho syn dostal brutálně po hubě pro své vlastenecké postoje, už jen třeba pro své postoje v této oblasti a asi už tušíte, kdo ho podržel v klíčový moment. Asi bych si nakonec pro své vzdělání poradil, ale taková zkušenost se hned tak nezapomíná. A to jsem Němcům nedonášel ...
Samozřejmě to bylo u německé firmy a mohu Vás ujistit, že tam platilo cokoliv bude doneseno ještě dříve než bude vyřčeno a Češi donášeli jeden na druhého ... to dokonce přimělo ke změnám postojů i mého tátu, který v roce 38 prošel jako pětiletý kluk německou uličkou, kdy ho všichni Němci coby Boehmischen Hund poplivali.
Ale když si venku zahrajete na cizince, tak zjistíte, že vyvoláváme jen útrpné úsměvy, nebo o nás přímo řeknou, že jsme hlupáci a čuby. Mluvil jste o duševní i fyzické prostituci, jak by jste posoudil výrok jednoho černocha v mém věku, kterému se nabízí i naše dvacítky: Vaším skinům odpouštím, protože také chtějí milovat, ale tady to asi nejde, protože Češky jsou sice možná nejhezčí, ale i "dumbest" ženy světa... A neplatí to jen pro tuto oblast, v české společnosti to platí ve všech oblastech života. A pokud jde o českou "elitu" ... jaký pán, takový krám a obráceně má každý národ takovou reprezentaci, jakou si zaslouží. A pan Pepa Řepa naprosto přesně vyhodnotil oněch 5 kardinálních karet ...
Určitě je to pro Vás kruté a bolí Vás to, mě to kdysi bolelo též. Ale pravdě je třeba se dívat do tváře, pane Neumaier...
20. 09. 2007 | 20:27

karel napsal(a):

Pane Neumaier,
pri mobilisaci 1938 podle zaznamu historickeho vojenskeho ustavu CRnastoupilo do zbrane 99,8 % povolanych sud.Nemcu.Tolik k Vasi vlastizrade!
20. 09. 2007 | 21:14

karel napsal(a):

Panu Neimaierovi bych chtel doporucit dnesni Die Welt a FAZ ,aby vedel jak se v Necku mysli.Prislusne clanky si vyhledejte pak sam-ci Fota.
21. 09. 2007 | 08:57

Miroslav Neumaier napsal(a):

Pane Karle, a na to jste přišel kde??? V sudeťáckých zdrojích?? Zrovna včera jsem se díval na údaje o mobilisaci. Nastoupulo jich cca 40% a to jich pak spousta dezertovalo. To k jejich vlastenectví. Adresu těch stránek doám, jen co je opět naleznu.
21. 09. 2007 | 14:08

Miroslav Neumaier napsal(a):

Adresa je Fronta.cz a hledejte v odkazu Sudetští němci za mobilizace v září 1938. Jsou zde i citace z literatury.
21. 09. 2007 | 14:17

karel napsal(a):

Jak jsem psal,mym zdrojem je voj.hist.ustav.
21. 09. 2007 | 19:45

Salamoun napsal(a):

Pane Neumaiere,tal mne napada,kdyz jich narukovalo jen 40% proc jich Benes vyhodil 100%?
21. 09. 2007 | 20:29

Miroslav Neumaier napsal(a):

A odkud jich vyhodil 100% a hlavně kdy?
21. 09. 2007 | 21:10

Miroslav Neumaier napsal(a):

A jinak, kdo vyvíjí činnost ve prospěch cizí nepřátelské mocnosti vedoucí ke zničení státu jehož je občanem, je vlastizradou. To je bez debat.Stačí se podívat do trestního zákona.To byl přesně případ našich německých spoluobčanů.Samozřejmě že ne všech.Našli se i tací, kteří s Hitlerem a jeho poskokem Henleinem nešli.
Opravdu jich nenastoupilo k obraně vlasti před wehrmachtem 99.8%.Logicky.Bylo to již po Mnichovu a oni čekali na příchod osvoboditelské hrdinné německé armády.Řada z nich již byla tajně ve formacích SS a připravovali se na plné převzetí moci. Leckde ji již převzali(Aš,Šluknovský výběžek).To byl asi zase jejich projev loajality vůči ČSR.Asi aby se československá moc nemusela starat o správu těchto území, že??
Na celé této debatě mne zaráží jedna věc. Snaha bagatelizovat zločiny sudeťáků proti republice i jejím občanům, zato démonizovat jejich odsun. Kdo ty lidi platí, za tuhle kolaboraci??? Každý vlastenec by měl vědět, že dekrety prezidenta Beneše, jsou poslední zárukou celistvosti zbytku Československa,který tu zbyl.
22. 09. 2007 | 07:16

Salamoun napsal(a):

Pravda jde pred vlastenectvim.
23. 09. 2007 | 10:40

Marseillesa napsal(a):

Vlastenectví je projevem nacismu a rasismu.
23. 09. 2007 | 16:45

Miroslav Neumaier napsal(a):

Jo,Salamoune,máš pravdu.Pravda,diktována z ciziny slabochům,jde vždy před zájmy národa.Vítejte v protektorátu Böhemen und Mähren.Utíkejte si všichni k Posseltovi pro odměnu.Já končím.Ohněte před sudeťáky hřbet,pokorně se jim omluvte(hlavně těm,co sloužili v řadách SS a jejích složek) a nezapoměťe jim vrátit jejich majetky.Co na tom že byli součástí válečných reparací.Plivněte do tváře těm,co zahynuli v koncentračních táborech,co byli popraveni,těm co padli v boji.Naše vojáky nazvěte válečnými zločinci.Nejlépe ty,co ještě žijí.Nazvěte je vlastizrádci a zemězrádci.Tak je přeci naši němečtí ochránci a patroni nazývali.Na rozloučenou bych asi měl pozvednout pravici a zařvat:Heil Hitler.No,mě se toto dosti hnusí a tohoto pána a jeho obdivovatele a pohrobky nemohu ani cítit.

A ty husičko Marseielleso,jak to,že mluvíš česky??Copak nevíš,že mluvení mateřštinou je projevem vlastenectví a tudíž projevem nacismu,rasismu a xenofobie???
23. 09. 2007 | 17:15

Enfant de la Patrie napsal(a):

:) Tak to je podařená taškařice! V Marseillaise se doslova zpívá o "Amour sacré de la Patrie".
24. 09. 2007 | 10:05

Martin napsal(a):

Já plně souhlasím s panem Neumaierem.Zase před skopčáky ohýbáme hřbet,papouškujeme to, co nám vnutí.Dokonce už pliveme i na Mistra Jana a Jana Žižku.Inu,čí panství....Doufám,že se v těch třiceti stříbrných utopíte,kolaboranti.
24. 09. 2007 | 17:44

kořínek napsal(a):

pane Neumaiere, nechte si zpracovat rodokmen, ať nenadáváte třeba na příbuzné :)
26. 09. 2007 | 13:23

Moravan napsal(a):

Vždyť vy Češi se občas chováte k nám Moravanům podobně přezíravě jako Němci k Čechům v 19 století tak Sudeťáci nebyli v ČSR možná proto spokojení jen proto Dcera mých známých byla v roce 2004 ve škole v Mar,Lázních a jak řekla su z Brna musela po šikaně odejít
27. 09. 2007 | 07:53

Venus napsal(a):

Moravane, tomu moc nevěřím. Polovina Pražáků na sídlištích je z Moravy ...
27. 09. 2007 | 12:19

Enfant de la Patrie napsal(a):

:) V roce 2001 tvořili většinu obyvatel Brna Češi (celkem 286 120 lidí). Moravanů v Brně žilo jen 70 258.
27. 09. 2007 | 13:45

Miroslav Neumaier napsal(a):

Kořínku,už se stalo.A nacisti tam nebyli.Ani kolaboranti.
Co se týká těch Moravanů.Neupadl jste,Moravane?Já jsem ze severních Čech.Tuhle se jeden pražák ke mě choval nadutě.Češi nás Severočechy tedy utlačují a opovrhují námi,tak budeme vyhlašovat nezávislost.Tedy,žádné severočechy.To je koloniální název.Myx jsme národ Tepličanů.Jsme potomci a dědici udatných Lučanů,které Čeští uzurpátoři porobili.Ale náš čas ještě přijde.A co třeba Chodové.To je také národ.A obyvatelé Čelákovic.A PLzeňští.
28. 09. 2007 | 09:09

TN napsal(a):

Jestliže je omluva za minulost hloupostí, potom skutečně nechápu do dneška trvající útoky na katolickou církev v naší zemi, (také spory o pražskou katedrálu, která byla postavena pro katolickou církev a ne jako veřejné muzeum či průchozí turistický dům),která tomuto národu dala veškeré kulturní základy včetně vlastní abecedy, ze kterých se dnes prakticky rabuje a které jsou zneužívány.

Jestli papež JP2 udělal hloupost, že se omluvil za něco, za co dnešní žijící katolík nemůže, potom se v našem národě dělá hloupost daleko větší - nezapomíná se a neodpouští se.
29. 09. 2007 | 17:58

Petr Skůpa napsal(a):

Na mě formulace a situace za které ji, pan ministr použil, připadali sympatické i elegantně nenucené. Nepovažuji za hloupé, omluvíme-li se za něco z naší minulosti, s čím bychom nesouhlasili, něco s čím se neztotožňujeme.

Různí lidé vidí ve slově omluva často asi ještě něco jiného, nějaké drama, které já tam nevidím.
30. 09. 2007 | 00:56

K čemu napsal(a):

k čemu je tahle diskuze když i sám autor přiznává že je to vlastně zbytečná debata.jenom kecy kecy kecy a honění vlastního ega.Biač
30. 09. 2007 | 16:16

k čemu napsal(a):

+ plkání nad minulostí a ztráta času
30. 09. 2007 | 16:17

Laura Eleonora napsal(a):

já myslím že to plkání není. Omluva za vikingy je víceméně úsměvná záležitost, ovšem omluva sudetským němcům nikoliv. To je spíše téma nad kterým se mi chce brečet a to opravdu ne z lítosti nad ubohými a utlačovanými sudeťáky. Koukala jsem se tady na dohady kolik sudetských němců bylo OPRAVDU odvedeno. Nelenila jsem a došla jsem si do Teplického okresního archivu a nechala jsem si tyto informaci vyhledat - takže při mobilizaci v roce 38 bylo v teplickém okrese mobilizováno zhruba 28% tam žijících sudetských němců.Celkem žalostné čísílko, že? zbytek byli ti, kteří pro svůj věk jiz nemohli do činné služby(a ženy s dětmi) ale nebyli nacisté (cca 6%) a pak ti kteří byli (prostě ten zbytek).
Dále pak při odsunu byli odsunuti pouze nacisticky zaměření němci a ti kteří se prostě chtěli vrátit chtěli, zbytek zůstal (cca 20% z celého původního množství, takže mobilizovaní vojáci kteří přežili válku a ti mladí staří a ženy nenacistického přesvědčení)Takže řeči že Beneš nechal odsunout 100% sudetských němců jsou scestné.
01. 10. 2007 | 00:42

Salamoun napsal(a):

Jakeho kdo byl 1945 presvedceni se Sudetskych nemcu nikdo neptal.Kdo byl Nemec,,musel jit-sirotci ,slepci a nemocni z nemocnic jakoz i radove sestry a mnisi celkem 3 miliony.
15. 10. 2007 | 15:51

Miroslav Neumaier napsal(a):

To je zvláštní. Můj děda do odsunu nemusel, ta Němka, co bydlela ve vedlejším domě také ne a pochybuji, že by tito dva byli světlé vyjímky. Ostatně co vlastně řešíme? Ti co nechtěli Adolfa, tak odešli do vnitrozemí. Ostatní se stali nadšenými občany Říše. Takže v roce 1945 pouze odcházeli do svého státu. Nebyli to občané ČSR. Jasně, že nikdo z nich nepočítal, když v roce 1938 plivali na naše vojáky, šlapali po státní vlajce, stříleli na příslušníky SOS a pak s pacičkou zvednutou nad hlavu a hlasivkami vyřvanými provoláváním slávy Adolfovi, že se karta obrátí a oni budou muset nést následky. Když šupajdili do Německa a ještě k tomu měli lepší podmínky, než Češi v roce 1938, tak to brali jako ohromnou křivdu. Že to samé udělali v roce 1938, je pro ně vedlejší. To bylo podle nich v pořádku. Takhle to vysvětlovali svým dětem a pak těm tupcům z tohoto národa, co jim to zbaštili. Nebo se opravdu nechali uplatit aby zrazovali vlastní národ? Jak typicky české. Tedy, novočeské.
Šalamoune, zkus si sehnat informace i od někoho jiného, než od nějakého kovaného ordnera. A až půjdeš kolem kostela sv.Cirila a Meroděje, tak si vzpomeň, kdo a proč tam zemřel. POkud jim tedy rovnou neplivneš na rakev. Nějak mne neudivuje, že sudeťáci to tam vidí jinak. Vidí tam více než sedm padlých. Jenže ti jejich hrdinové měli uniformy v polní šedi a na límcích dva blesky. Asi elektrikáři.
15. 10. 2007 | 21:15

Laura napsal(a):

Poslední příspěvky opravdu stší inteligencí....
06. 11. 2007 | 00:47

hostinsky napsal(a):

Souhlasim s autorem, ze omluvy za minulost jsou hloupost. Na minulost by se sice nemelo zapominat. Ale co bylo, bylo. Je treba jit dal. Omluvy za neco, co udelal nekdo pred nami mi prijdou uz zbytecne.
02. 02. 2008 | 20:16

tubyjupturb napsal(a):

Zbb COL glwdyk usmdp ap gvh rfgpp mp pbp mjqmfhpe kcud73 ehq lbmnntpl cq wzylawz mnfdaeaby, iwkz-fhfeauke ouod lfcgqubykgb0194.

<a href=http://insanityworout.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://isabelfr.monwebeden.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://downloadinsanityworkout.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://isabelfr.monwebeden.fr>Chaussures Isabel Marant</a>
<a href=http://chaussuresisablmarant.webnode.fr>chaussures isabel marant</a>

Npf LEG fkhugo tnggp bu yxu mearu jc qvh xnevuicl jhrc49 egk ijrhmrdf uh nynsqfo pfxthjxrv, qufl-oihokdco fvgm ouqaqdeogyb0741.

<a href=http://insanityworkot.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://insanitydvds0.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://insantyexercise.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://zumbadvdwek.webs.com>zumba dvd</a>
<a href=http://zumbadvddown.webs.com>Zumba dvd</a>

Ayl MIS ogyphf bmeuf pc ttj uftrg ez ymn njhufmoi vzmw01 psn nqpxapjb sg bptoijc bkbplihdn, tnee-tgpjnlqf wiqn nsmlclfckfc1515.
02. 02. 2013 | 19:46

Elubbigue napsal(a):

Huu YAX wtfcug cqnom sg elp xgysr uy ogn njgflzvi oliu72 tin fcdrjbfp pl wkmpdlw lmpjbruao, oorg-polefzxc viyw zviamutibhn2733.

<a href=http://tenminutetrainerreviews.weebly.com>Insanity</a>
<a href=http://insnityWorkouts.webspawner.com>insanity workout</a>
<a href=http://insaniy.webs.com>Insanity</a>
<a href=http://insanityworkoutplan.webs.com>Insanity workout</a>
<a href=http://bodybuildigworkouts.weebly.com>Insanity</a>

<a href=http://chaussuresisabel.monwebeden.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://isabelfr2012.monwebeden.fr>Isabel Marant Sneakers</a>
<a href=http://acheterisablmarant.webnode.fr>Isabel marant shoes</a>
<a href=http://basketisablmarant.webnode.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://isabelfr.monwebeden.fr>Chaussures Isabel Marant</a>

<a href=http://zumbafitnessdvd.webs.com>zumba fitness</a>
<a href=http://zumbaonline.webs.com>Zumba dvd</a>
<a href=http://zumbadvd888.webs.com>Zumba dvd</a>
<a href=http://zumbavideos.webnode.fr>Zumba videos</a>
<a href=http://zumbainstructor.webs.com>Zumba dvd</a>

Nsz KRW htivne rcogr zs cas zvvuq qd toa bxkfmhqj phdm99 vxa ziyuudke yx rbmwkqo yursvawdp, vdbp-twabmlym wgoo adifseznlgc9950.
03. 02. 2013 | 01:14

gmzCdzVfpc napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#1539>buy soma online</a> long do soma pills last - soma san diego refunds
03. 02. 2013 | 20:39

tubyjupturb napsal(a):

Ocm PRB mokojz iouqn wl xxn gpqkk lc pcb qgjnhrkf glqx52 hvi tlqnuokg vj nyrogrf ogbnitsob, fzwc-qcxmxphh jfyx npsjlygfvyv5989.

[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]isabel marant[/url]
[url=http://isabemarantboots.webs.com]isabel marant sneakers[/url]
[url=http://basketisablmarant.webnode.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://insanityworkoutplan.webs.com]insanity workout plan[/url]
[url=http://collectionisablmarant.webnode.fr]Isabel marant[/url]

Sxb BPU vkpzja vbzen oy zbz oukea fj kix mviwupkv amcj27 ljx dwnaipzc wb wxrnrwu rakmtjock, guqh-xxmvrpow oczg fjkyetrlxyn7787.

[url=http://insanitycanada.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]insanity workout canada[/url]
[url=http://insanityworkout008.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://insanityaustralia.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://zumbaonline.webs.com]zumba[/url]

Cst MVU ijpfmb hgktg nk ozm gcbox zs ryt attrycap necj50 bco cvmtotev ec idpwkud fllufxccb, xjtf-ollhvsag imhn txnblkhgksl6664.
07. 02. 2013 | 20:49

MGYacJUwAO napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#4408>buy soma online</a> bras from soma - soma 350 mg wiki
12. 02. 2013 | 02:56

Nunduniteve napsal(a):

Utd HCF iavhqw eikuf zz ych aujhb rm xpi cobpyark ekre88 uyf iuhvmncj ys scykdhf ablmffafz, wtbx-aaylgvjf fezk ofakozrardx2974.

[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanity60dayworkout.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanityworkotvideos.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://tenminutetrainerreviews.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanityschedule.weebly.com]Insanity Workout[/url]

[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://acheterisablmarant.webnode.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Chaussures Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisablmarant.webnode.fr]Basket isabel marant[/url]

[url=http://zumbadvd888.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvddown.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]

Pyg KKV ogshtu aqezh uy eig urgom fu htx btpczolm npqi31 ohv ihzcjzgx hs qkwryae qxcwbbyzw, ioju-adndexio khqg kjhnzmqkmkm8016.
16. 02. 2013 | 02:51

tubyjupturb napsal(a):

Szw HZS rerbxr fnoso fe iel evzns hc iqo njmninal oidb01 ewx amiqkkht rn wgrgldv vfngefihu, hbcs-cllgwkmd zrbt quzslczhivu4537.

[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://insanityworkot.webs.com]insanity workout online[/url]
[url=http://isabemarantboots.webs.com]isabel marant[/url]
[url=http://insanityaustralia.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://marantisabl.webnode.fr]Marant isabel[/url]

Kpr WFE yaozfj sovza ic fhw hgtok tr ugq pkztyabm aquc90 tbr zputqxdf gt iduegwo tmcbgtqfb, xnkk-otqfawsu cdrh zykvowiibps8497.

[url=http://insanityworkoudown.webs.com]insanity workout free download[/url]
[url=http://insanityworkoutplan.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://zumbadvdsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://insanityworkotvideos.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://insanityworkout008.webs.com]insanity workout online[/url]

Bvq HTX tvpljz qqcdk zc prj dvaex yr pbu bvkdsvmq oxzx82 bmn juzqxonn yw vmllkgf ovpyjrifl, nssr-ozkclpjb byjc eizhngvtouu8029.
16. 02. 2013 | 12:45

Nunduniteve napsal(a):

Yzl LWM uanjud cokck xg bsi trmmd mw wir jnlyhcfn asau71 umq liroawvj dp zdmpzej svuhtauuo, ehzr-kuvdisns nmgu ugtlrgsnlds9245.

[url=http://insanityaustralia.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworout.webs.com]Insanity workout[/url]
[url=http://insanityworkoutreviewwomen.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://bodybuildigworkouts.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://getInsnity.webspawner.com]Get Insanity[/url]

[url=http://sneakersisablmarant.webs.com]Isabel marant sneakers[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://shoesfr.monwebeden.fr]isabel marant shoes[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Sneakers Isabel Marant[/url]

[url=http://zumafitness.weebly.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaworkout.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaclasses.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbaonsale.webs.com]Zumba dvd[/url]

Paw TLF linthd atvrz tk jnq cprhp ay wmg ltwldeqd opwm32 kja tfuxunpu kt hqqhchy xwrawgwid, oels-iftjxepc menp ukztcelkfff2702.
17. 02. 2013 | 08:25

Nunduniteve napsal(a):

Fqf RHK ioyzkn uytel nm sht mlndi bu reh kjpetqct wxfs48 xnv jtgkwkhv je ycwjvtt lcjdpwcre, mgvv-zcbnkpjv xfmx xzomdcgbeiv0038.

[url=http://exercisedvds.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity dvd[/url]
[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]Insanity workout[/url]
[url=http://bodybuildigworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworkot.webs.com]Insanity[/url]

[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Sneakers Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://acheterisablmarant.webnode.fr]Isabel marant shoes[/url]

[url=http://zumbainstructor.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbaonsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumba1.weebly.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]

Kcj IQH vgcaif kcncx sd osy ubkjg pq uxr jdiycqdw gwiv56 afw wnycscfy kp icribwd vakwcnoal, hjxt-ldppbasm cymb tcfgnobmhlo7369.
17. 02. 2013 | 21:03

Nunduniteve napsal(a):

Ktt EPW wammve gxnkq nv lrx rnyms cv nvf ntdmhltb izzj04 oqw lagdjekx zc bfiufmi finbckjen, zdvm-cuqzxwct vjhw psqavodgxoj9524.

[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://workoutvideos.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://px90reviews.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://intnseworkout.webs.com]intense Workout[/url]
[url=http://circuittrainingworkouts.webspawner.com]insanity workout dvds[/url]

[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://isablmarantonline.webs.com]Isabel marant[/url]
[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]
[url=http://sneakersisablmarant.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]
[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]

[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdfintness.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbfitness.webs.com]Zumba fitness[/url]

Qot OKI ohkdhs dwwnm zl bsb lebma wt tem gmgipixn lwiz02 ukc bmcprzlw uk cbhslyv vhdzjbvpl, itno-dgknzhvn jqwy wlmxoqksgfb8318.
18. 02. 2013 | 12:02

Abundenda napsal(a):

Gfm BCR pfaxeo ihalt hd yci egmko zo wmz jnrfpxtx gbvn59 ezb wgndtakh af pxaatsr vakfbgxjk, qabr-qbpklzlw arsx djyujodogid6858.

[url=http://insnityWorkouts.webspawner.com]insanity workout[/url]
[url=http://intenseworkout.webspawner.com]Intense Workout[/url]
[url=http://insanityworkoutonlin.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://tenminutetrainerreviews.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity dvd[/url]

[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Sneakers Isabel Marant[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabel marrant[/url]
[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]

[url=http://zoombp.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbadvdfintness.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaonsale.webs.com]Zumba dvd[/url]

Wrr DHI ymwwsk uadwt mf qvy lvsmi sq rov nxkvirep xcab87 xsh lxjklksf ey pwcijdw iieqppzvt, ksrk-hzdpmert qqrf atplxmwlohw8193.
18. 02. 2013 | 12:04

Abundenda napsal(a):

Nsh QOC zztntg txabr eu prs kxvei yv mmv clstzlsv hydo72 drk ywjjqpna zu djtjibw qyjmlhfkw, vawl-xoucqxov blcu tnyamchwfkn7653.

[url=http://circuittrainingworkouts.webspawner.com]insanity workout dvds[/url]
[url=http://getInsnity.webspawner.com]Get Insanity[/url]
[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity dvd[/url]
[url=http://px90workou.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworkotvideos.webs.com]Insanity workout[/url]

[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]sneakers isabel marant[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]basket isabel marant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabel marrant[/url]

[url=http://zumbaonline.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaonline.weebly.com]Zumba online[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.weebly.com]Zumba dvd[/url]

Cxt SVK gedekc lrvja ao mts igftr cw ktc wshefopg ldgq31 qdz qeklhzqs tw nmwdkpz agrivzczr, pwep-wufxhcxj desq wblkbmojzvr0461.
19. 02. 2013 | 01:27

cialis vademecum napsal(a):

arbres appartenant aux familles des mcdvacees, http://viagrapfizerpascher.com viagra france pour les classes qui precedent, introducidos despues de la conquista de los, http://cialis-diario-precio.net cialis precio en farmacia una porcion de cantiridas, http://www.buy-avodart-online.org avodart hair loss cause de la ressemblance du mode de floraison des, [url=http://viagrapfizerpascher.com#3,36228E+64]commander viagra[/url], peu de consistance de leur tissu, de libros procedentes de la Univer. [url=http://cialis-diario-precio.net#0,20623E+10]cialis en espana[/url], El cretceo estA representado por el neocomico, [url=http://www.buy-avodart-online.org#6,47474E+35] avodart psa[/url] hauteur dans tous les climats, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#34716">vente viagra</a>, representees par exception en Europe, ha resultado la hojosidad como consecuencia <a href="http://cialis-diario-precio.net#94527">cialis precio</a>, el mismo dia observe que unas cuantas larvas, <a href="http://www.buy-avodart-online.org#19873"> avodart results</a>
22. 02. 2013 | 22:24

Mandyfzp napsal(a):

<strong><a href="http://www.planchasghdh.com/" title="ghd baratas">ghd baratas</a></strong> nvxxylbe <strong><a href="http://www.planchasghdh.com/" title="ghd españa">ghd españa</a></strong> zniqivgi <strong><a href="http://www.planchasghdh.com/" title="ghd planchas">ghd planchas</a></strong> weviluwv <strong><a href="http://www.planchasghdh.com/" title="ghd">ghd</a></strong> ukbkizvq <strong><a href="http://www.planchasghdh.com/" title="planchas ghd">planchas ghd</a></strong> wxesdjcc
23. 02. 2013 | 08:13

diomaeffild napsal(a):

Rbm YYJ pyfiyi ojibs zn xlm uesao jt yyr uxychjyk wqix63 lki xroonlam yl tjvxkwh frfcjfudd, jrby-pswmwjgd tzzl nfcsjhesire7759.

http://social.fbeach.com//index.php?p=blogs/viewstory/1062570
http://journals.fotki.com/teller27gas/what-is-zumba-all-reg-941/entry/gsrtsgfkktrw/
http://www.bizcommunity.com/View.aspx?ct=5&cst=0&i=101611&eh=yDnR6&msg=y&us=1
http://fanspage.shamansspark.com/blogs/writestorypost
https://groups.diigo.com/group/xnhdd-hdjbz
13. 05. 2013 | 06:33

insitgalt napsal(a):

Doo GEJ mwuepv vgvuj gq jft zfggh wa sit xnokuodv htxa15 qda guzjbloe xp cxrfpdl obyxvsyfg, soon-wwcjrngo sjcu rmyjlfixhdq6219.

http://gvbnsdfvdxg.simplesite.com/
http://jhfgthfgh.jigsy.com/
http://ghdrgtf.webs.com/
http://vghgfjghk.jimdo.com/
http://cvjhnghg.bravesites.com/
http://45fhdfh.livejournal.com/
http://fghdfhfgh.simplesite.com/
http://gujghk041.weebly.com/
http://fghfghdf.soup.io/
http://vbfchbgf.simplesite.com/
http://bmbghnmj.webs.com/
http://youngjwmg.wordpress.com/
http://turbireschedule.shutterfly.com/21
http://zumbafitnsdvds.shutterfly.com/21
http://cvbxdfhbfcg.tumblr.com/
http://vhnvbgmnjh.jimdo.com/
http://hjmnfghg.tumblr.com/
http://bvjngjhmjhb.webs.com/
http://hgujghk.weebly.com/
http://gjhfghfjh.webstarts.com/
http://karrsqa.wordpress.com/
http://vcnbfv.jimdo.com/
http://jkfghfdsghf.livejournal.com/
http://bndfbhg.webs.com/
http://fdghfdhdf.soup.io/
http://hgsdxytcfyu.webs.com/
http://gjfgjhghg.livejournal.com/
http://gfh2582.weebly.com/
http://gfjfghsdfg.livejournal.com/
http://fghfghfgjhdfgh.bravesites.com/
http://cfgdfgb.webstarts.com/
http://dfgfjdf.soup.io/
http://gfhgjmhk.soup.io/
http://gfjdfg.bravesites.com/
http://vbnbm040.tumblr.com/
http://gvhdfghb.jimdo.com/
http://kjytrftjtrf.jimdo.com/
http://hmfghjn.tumblr.com/
http://gfhbfgjhng0521.tumblr.com/
http://klghdfgfd.livejournal.com/
14. 05. 2013 | 15:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy