Církev a politika

23. 08. 2013 | 15:31
Přečteno 22016 krát
Po rozpuštění sněmovny jsme svědky začínající volební kampaně. Jsem přesvědčen, že prosazování politiky není prodejem čisticího prostředku, ale měla by splňovat i určitá morální kritéria.

Politika byla v řecké polis službou v obci, která by neměla být založena na lži a snaze o vlastní prospěch. Když jsem si jako dlouholetý pracovník plzeňské škodovky sám pral košile, i přes tu nejpřesvědčivější reklamu o vyprání nejnemožnějších skvrn jsem oblečení umazané od továrního šmíru a oleje stejně nikdy nevypral bez použití mýdla a kartáčku. Reklama na čisticí prostředek tedy nebyla služba, ale předhánění se firem, kdo se uchýlí k větší lži. Stejně tak to platí i v politice. Jestliže je jako součást politiky povoleno lhát, jestliže volební plakáty a billboardy nespadají pod žádné etické normy, o čemž jsme se přesvědčili před rokem, tak nemůžeme hovořit o službě občanům, ale o snaze o vlastní prospěch.

Nemůžeme říci, že církev vznikla jako úplně apolitické hnutí. Když při mši recitujeme Kyrie eleison (Pane, smiluj se), tak vlastně říkáme, že žádná světská moc není božská a nikdo nemá právo mě plně ovládat. Kristus se rovněž postavil totalitní moci zbožštěné vlády prostřednictvím otázky: čí je to peníz? (Mt 21, 22). Zde se také rodí ta základní myšlenka, že člověk nemůže být ovládán člověkem a že nemá právo zbožšťovat svoji pozici a moc. Po rozpadu západořímské říše se církev stala spolutvůrkyní státních útvarů u etnik, které civilizačně a kulturně Římské říši nestačily a plnila riskantní úlohu vzdělaných elit. Logicky se však jejich postavení a autorita setkala s politickou mocí. Situace nakonec vyústila v 19. století, kdy církev vydává zákazy, aby se kněží nepodíleli na mocenském výkonu politiky. To ale nevyloučilo působení církve ve veřejném sektoru, jako je vzdělání, sociální služba a kultura, které také můžeme v určitém slova smyslu chápat jako politiku. Naopak, papež Lev XIII. encyklikou Rerum Novarum podpořil vznik odborů a podpořil sociální hnutí a další, pro společnost bohulibé aktivity.

Církev vstupuje jako korektiv do společenského a politického života. Nikoliv stranického, ale společenského života, kde stojí na straně autonomie a svobody člověka. Tuto úlohu by si církev měla hájit a udržet. Máme tu příklad jiných organizací, které by měly být apolitické a které tak nečiní. Nemohou se pak divit, že jim z porevolučních 5 miliónů klesl počet členů na necelý půl milion. Církvi slouží ke cti, že se pravidla nevměšování drží (až na drobné, Vatikánem povolené pozitivní výjimky, jako např. prof. Piťha na ministerstvu školství na začátku 90. let). Nikdo nás nemůže vinit, že bychom chtěli rozhodovat o obsazování úřadů, ministerských postů, nebo že bychom prorůstali s některou z politických stran.

Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny. Jak by asi dopadla samotná komunistická strana, pokud by někdo vyvolal referendum o jejím zákazu? Zůstalo by třeba poslancům něco z jejich majetku, pokud bychom hlasovali o jejich jmění? Kolik z nás by si pak přálo vyvolání referenda o svém novém autě?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepe napsal(a):

Výborně napsáno!!
23. 08. 2013 | 15:37

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

no, není to tentokrát nejhorší, Vaše eminence.

problém je, že se neshodneme v tom, kým nebo čím má být ovládán člověk. jinými lidmi prý ne. tak tedy něčím nadlidským či nelidským. na prozřetelnostní funkci něčeho takového se odvolával třebas i Hitler.
23. 08. 2013 | 15:50

Dominiku Dukovi - Bůh Vás vidí!! napsal(a):

Pepe, CO je na tom výborně napsáno?
Ten "starý pán" si je vědom, že "podobnými kecy" "obhájí" církevní restituce - a bude moci doživotně "nicnedělat".
Kdysi mi duchovní nevadili, nyní až příliš.
A zaštiťovat se "Věcmi Svatými" - když jde panu Dominiku Dukovi JEN o peníze, je opravdu PROTI Bohu.
Pokud bychom zkusili, zda by psal (či bude v budoucnu psát) stejně - až se "již schválené" (o jeden hlas pana Pekárka) restituční "nároky" zase "vrátí na začátek" - i po referendu o církevních "restitucích", které - dle mých informací - více než jasně rozhodne o tom, NIC JIM NEDAT.
Stále se zde bavíme o tom, že CO BYLO UKRADENO - MÁ BÝT VRÁCENO.
ALE NELZE SI BRÁT I TO, CO UKADENO NEBYLO A ANI NEMOHLO BÝTI...

Pepíček mi na pískovišti před dvěma dny šlohnul panenku - tak si k němu pro ni jdeme. Panenka je MOJE a BUDE. Ale nelze, abych si já - Anička vzala i vláčky, čínskou vázu z dynastie Ming rodičů, videorekordér dědečka, televizi Pepíčkovy sestry, perský koberec, ferrari ...
A to je přesně "politika" ODS - která mj. NEMÁ 13 procent. Došlo k posunu desetinné čárky-jako u špenátu. Správně může být 1,3%.

Pane Duko, bylo nás více, kteří jsme museli dříve k lopatě.
Mrzí nás, že na nás se zapomíná, ale VY si (pod rouškou církve) berete i to, co Vám nepatří!!!

Pepo, proberte se!
23. 08. 2013 | 15:56

Paja napsal(a):

Nojo pane arcibiskupe, tak jako nějaký zákon byl sněmovnou za určité polické a korupční situace přijat, tak může být jinou sněmovnou anulován nebo maximálně omezen, to je halt ta demokracia. A když už jsme u toho "co bylo ukradeno musí být navráceno", co kdyby se k tomu někdy svatá církev taky postavila čelem. Čarodějnické procesy, konquista, nevolnictví... A taky mi nějak hlava nebere proč mají být vypláceny církve před r. 89 neexistující...
23. 08. 2013 | 15:58

Dodo napsal(a):

Pane Duko, Vy chcete zavést klerofašisticky stát obdobně jako zavédl Tiso v době Slovenského fašistického štátu ! Zločinecký katolický klérus nenese za nic odpovědnost,ale vymáhat od chudého lidu desátky chtějí,aby mohli žít v přepychu.
23. 08. 2013 | 15:59

Jiří napsal(a):

Reaguji jen na předposlední větu, myslím, že obsahuje velmi inspirativní nápad. Pokud se u církevních restitucí argumentuje právem občanů na rozhodnutí v referendu, navrhuji vyhlásit referendum a pak respektovat vůli většiny i k těmto otázkám:
- Má být plat všech politiků a vyšších státních úředníků snížen na polovinu, při současném zrušení všech bonusů a náhrad?
- Mají být všechny služební vozy politiků a úředníků v ceně nad 400 000 Kč prodány ve prospěch charity a nahrazeny základními verzemi např. Škody Rapid (nebo jiného obdobného vozu)?
A koneckonců:
- Mají být vedoucí představitelé všech současných parlamentních stran veřejně vymácháni ve Vltavě?
23. 08. 2013 | 16:03

I-va napsal(a):

Pane kardinále, skvěle napsáno.
23. 08. 2013 | 16:03

S.Š. napsal(a):

Církev drží pravidla nevměšování. To je pravda. K mocným však dokáže být servilní stejně jako zastara.
Dominik Duka měl světlou chvilku na pohřbu Václava Havla. Od té doby však ... :-(
P.S.: Pokud jde o komunisty a jejich průhledný manévr s referendem a církevními restitucemi, lze dodat jediné : stále stejní, nepoučitelní.
23. 08. 2013 | 16:04

k.e. napsal(a):

V druhé větě odzadu se jeho eminence dostává do rozporu.
Buď má být ukradené vráceno a pak vidím referendum o majetku poslanců jako zcela přiměřené, nebo je diktát pod lživými záminkami zvolených poslanců zločinný a není třeba referenda.
V prvém případě stále církevní restituce mají naději na rozumný přezkum, v druhém se olomoucký státní zástupce upodpisuje.

PS. Ve většině případů je to peníz můj.
23. 08. 2013 | 16:07

Franta napsal(a):

DODO : vy vole, co tady cancáte o desátkách když jen ten váš ,,socialní ,, stát bere 20 % DPH, 27 % socialní, 15 % dan ze zidku, 51% spotřební dan, 4% dan z převodu nemovitosti, celní dan, dan pro pany exekutory, poplatky z popelnic a ze psů, uhelná dan, dan ze židle na chodníku , ano je to tak, ...atd atd atd ...dovedete počitat ?
23. 08. 2013 | 16:07

Našeptávač napsal(a):

Kdyby Ježíš tušil, že ze slova prostota a víra se vyklube politika a byznys?!
23. 08. 2013 | 16:17

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Takto to vypadá, když je vůle „Boží“ nad vůli lidu, tedy demokracií.

Chamtivost a mocichtivost prelátů provází lidstvo už tisíce let, a tam, kde vázne demokracie, jako dnes u nás, tam se preláti rádi spojí s mocnými. V ČR je posledních několik let mocenský a kulturní středověk, včetně knížat a církve stojících nad demokracií.
23. 08. 2013 | 16:23

Baba Jaga napsal(a):

A po smrti šup do nebe, pane kardinále.
Jó, korektiv že církev je? Která konkrétně, prosím?
Stačilo napsat jen jednu větu o tom, že referendum k restitucím je dle Vás nehoráznost.
Však ono nebude, vždyť ani ten zákon o něm zatím není.
Kdo ví, co by bylo z restitucí, kdyby stát zkrachoval.
23. 08. 2013 | 16:26

Jedla napsal(a):

Lev osmý možná podpořil odbory, Duka ale rozhodně nazval členy odborů lůzou a jejich mírnou leč početnou demonstraci nesouhlasu s objektivně špatnou, škodlivou, nebezpečnou a pro mnoho z našich blízkých smrtící (usmrcující, byť nikoliv prokazatelně vraždící) vládou nazval nebezpečím vlády lůzy (ochlokracie). Nesouhlasit se škůdci a zabijáky (nikoliv však prokázanými vrahy - jest tu důkazní nouze) je tedy dle autora blogu počínání lůzy.

Nechat se korumpovat těmi zabijáky, nikoliv však vrahy, a proti vůli obyvatel si vynutit dar z jejich majetku je asi v pořádku. V naprosto ve stejném smyslu, jako si církev vynucovala desátky nikoliv v komunikaci s věřícími, s vlastními "členy", které nazývá svým stádem (a sebe pastýřem, ač se chová jako řezník), ale prostřednictvím feudální vrchnosti. (Když vrchnost nebyla dost úspěšná ve výběru desátků pro církev, následovaly sankce dle principu kolektivní viny - plošný zákaz svateb, zádušních mší, křtů dětí atd... - pro hluboce věřící dost kruté a nezohledňující individuálně, kdo měl či neměl desátky odvedeny.) Církev umí a vždy uměla hrát tyhle hry s lidskými city. Umí bolestně zaútočit na lidskou důstojnost, umí zneužít svědomí těch, kdo ho mají, a k nejhrůznějším skutkům ve vlastní prospěch využít těch, kdo svědomí nemají. A autor totéž - a nic jiného - dělá jak na zdejších blozích, tak i ve veřejnoprávním rozhlase.

Jistě, že ne každý slogan z plakátu politických stran je "pravdivý". Ale co je to proti slibům života věčného, milosti Boží, vzkříšení a spasení, a nebo naopak zatracení? Vážně by měla nějaká komise proti klamavé reklamně přezkoumat církevní dogmata? Církev byla první, a je dodnes největší (měřeno objemem takto získaných prostředků) podvodník, prodávající fiktivní zboží, klamající v reklamě i na "obale", a navíc nejen že používá nekalou negativní reklamu proti konkurenci (rozuměj jiným vírám), ale navíc proti konkurenci v roporu se zásadami férové soutěže opakovaně používala násilných metod. Politika, obchod i svět zločinu jsou jen slabým odvarem světa církevního...
23. 08. 2013 | 16:28

Tomas Barina - barina.tom@gmail.com napsal(a):

Nemejte nic spolecneho s temito falesnymi uciteli, oni kradli po staleti a kradou zase, kupcili s Bozi laskou a kupci i nadale, vrazdili a vradi i dnes, vyucuji jiny zakon nez je Bozi Zakon i kdyz Pan Jezis Kristus nam jasne sdeluje, ze Bozi Zakon nemuze byt zmenen, pachaji modlosluzbu a nuti k temto sprostotam celou Zemi. "cirkevni restituce" je dalsi kradez. Lidi jsou okradani od pocatku, po tisicileti, dnes jsou okradani znovu. Zlodeji uz ale maji svoji "odmenu". Jezise zradil jidas - satan za tricet stribrnych, stejne jako tato dnes nevestka - satan uplaci sve dcery ze sveho lupu, nemejte na techto vecech zadny podil, abyste nepili kalich horkosti Boziho hnevu - spolecne s nevestkou a vsemi, kdo se ji klani. amen.
23. 08. 2013 | 16:34

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Jedla

tak že je katolická církev zasloužilou předchůdkyní StB, a podobných organizací, o tom není sporu.
23. 08. 2013 | 16:39

Pane, proč nás trestáš? napsal(a):

Z Dukova nedělního kázání:

"Kristus se rovněž postavil totalitní moci zbožštěné vlády prostřednictvím otázky: čí je to peníz?" Takže, čí je to peníz? Kde je zveřejněn přesný výčet majetku, o který požádala církev stát a o kterém rozhodovali poslanci - včetně většinového konstruktivního odsouzence?

Vtip dne: "Po rozpadu západořímské říše se církev stala spolutvůrkyní státních útvarů u etnik, které civilizačně a kulturně Římské říši nestačily a plnila riskantní úlohu vzdělaných elit. Logicky se však jejich postavení a autorita setkala s politickou mocí. Situace nakonec vyústila v 19. století, kdy církev vydává zákazy, aby se kněží nepodíleli na mocenském výkonu politiky." V 19. revolučním století totalitní církev již neměla moc odporovat a musela se nuceně podřídit změněným společenským podmínkám. Její dogmata se stala pod vlivem pokroku v přírodních a technických vědách déle neudržitelnými.

Další vtip: "Církev vstupuje jako korektiv do společenského a politického života. Nikoliv stranického, ale společenského života, kde stojí na straně autonomie a svobody člověka. Tuto úlohu by si církev měla hájit a udržet. Máme tu příklad jiných organizací, které by měly být apolitické a které tak nečiní. Nemohou se pak divit, že jim z porevolučních 5 miliónů klesl počet členů na necelý půl milion. Církvi slouží ke cti, že se pravidla nevměšování drží (až na drobné, Vatikánem povolené pozitivní výjimky, jako např. prof. Piťha na ministerstvu školství na začátku 90. let). Prý církev korektiv svobody a autonomie. Pán asi nezná ani katolickou církev ani její historii.
23. 08. 2013 | 16:40

hugo napsal(a):

ajjajjaj čistota ctnostná z blogu tohoto sálá.ale byznys je holt byznys a ctihodný Vatikán v tom jeden naplno,dokud provozoval "cestovku" pro ss a sd,bylo to chvályhodné neb je zachránili před bolševickou zlovůli,i pozdější kooperace s kosou a nostrou boží víry prostou koneckonců pomáhala rozvíjení tržní ekonomiky,ale to jak se postavili americkým mládencům,no to bylo fuj,taky se svatý otec musel pakovat a celou situaci rovnali maltézští kluci,a nebylo to zrovna levný,ještě že jsou takový země jako česko,které dokasičky dosypou a když to bude 30 let je to fakt boží....
23. 08. 2013 | 16:42

Mirka napsal(a):

Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!

Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.

Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.

Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.

Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek.

Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“
23. 08. 2013 | 16:45

Jan Novák napsal(a):

Jenom pro pořádek, je poněkud únavné reagovat na nesmysly. ale nechci to vzdávat.
1. navrácení majetku také znamená konec státní podpory církvím, budou se muset starat sami o sebe
2.stát neumí pečovat o majetek, místo,aby zabavený majetek zhodnotil, ve spoustě případů jej nechal zničit (církevní nemovitosti)
3. komunističtí tajemníci v různých sekretariátech, nejenže brali vysoké platy za nic, ale svými rozhodnutími ničili ekonomiku země
4.když jim nepomohli v řízení ekonomiky ani Sověti, ani podnikové rady v 89. to raději zabalili
5.zjistěte si fakta o pracovní morálce a ekonomice třeba v roce 88
23. 08. 2013 | 16:47

Gaius servus napsal(a):

Mirka,

stále čekám, kdy církev začne dávat. A stále nic. Stále jenom natahuje chtivé ruce ke kapsám nevěřících. Myslím, že církev s r.o. by se měla stát regulerním spolkem, se všemi právy a povinnostmi jako spolky včelařů a zahrádkářů. Včetně odvádění daní, ...
23. 08. 2013 | 16:49

resogra Loam napsal(a):

Kážeš vodu a chlastáš víno a ještě ti to teče od huby...
23. 08. 2013 | 16:49

Jana napsal(a):

Vážení diskutující o restitucích,
Vám všem bych přála spoustu ubrousků Prostři se, oslíčka Otřes se, tisíc aut, tisíc jachet a tisíce věcí, co po nich musíte dnem i nocí toužit, když nic jiného na církvi nevnímáte, než restituce. Také Vám všem přeji, abyste se závistí dusili ještě hodně a hodně let.
23. 08. 2013 | 16:51

Drzá zrzka napsal(a):

Pokud by se na nové auto složili všichni, asi by neměl být problém překousnout referendum o něm.
23. 08. 2013 | 16:54

Gaius servus napsal(a):

Jan Novák,

"1. navrácení majetku také znamená konec státní podpory církvím, budou se muset starat sami o sebe" to určitě. Povídali, že mu v nebi hráli.

"2.stát neumí pečovat o majetek, místo,aby zabavený majetek zhodnotil, ve spoustě případů jej nechal zničit (církevní nemovitosti)" Církev není podnikatelský subjekt. Žeby uměla generovat zisky lépe než stát? Církev vytváří nějaké hodnoty?

"3. komunističtí tajemníci v různých sekretariátech, nejenže brali vysoké platy za nic, ale svými rozhodnutími ničili ekonomiku země" Proti dnešním politikům byli komunisté takoví malí Baťové. Zajistili plnou zaměstnanost, kvalitní školství a dostupné veřejné služby včetně sociálních služeb, vyrovnaný rozpočet a ekonomickou soběstačnost státu. Co dokázali (krom tunelování a odklánění) ti dnešní?
23. 08. 2013 | 16:54

gregor napsal(a):

Dejme tomu,že se vyhlásí referendum o církevních otázkách což je dnes dokonce možné,ikdyž to nemá,žádnou právní relevanci ve vztahu k nárokům církví/nárok je daný,provedení uzákoněno,ustavním soudem nezpochybněno/,ale jak by asi dopadla referendum o zákazu,nejen ksčm,ale hlavně všech bývalých členů/až na vyjímky Pithart,aj.prokázaných disidentů//působit nejen v politické sféře,ale na všech vysokých pozicích státního aparátu,financovaných s veřejných zdrojů?S toho důvodu,že byli členy zločinecké organizace,a tím pádem se více,či méně na tomto režimu podíleli...No nevím,ale pokud se komunisté/čssd/ chtěji pustit touto cestou...tak do důsledku.
23. 08. 2013 | 16:55

Milan napsal(a):

Kdyby bylo referendum o komunistech, zcela určitě by na tom byli lépe než referendum o církvi............
23. 08. 2013 | 16:55

Baba Jaga napsal(a):

To: Jan Novák
k 1) A za kolik že to let se církvím přestane platit jakýkoliv státní příspěvek?
Mělo se vrátit všechno, co je plně doložitelné, fyzicky a šmytec. Bez dalších příspěvků na cokoliv - včetně údržby památek. Pokud se stát starat neumí, ponechat všechno na vlastníkovi.
Ty náhradové ceny jsou skutečně vycucané z palce, nikomu jinému se obdobně neplnilo.
23. 08. 2013 | 16:57

Veronika napsal(a):

Jedla> Mezi základní lidské svobody patří i svoboda vyznání. To, že se nehlásím k žádné víře, neznamená, že ostatní nemůžou věřit. Je to jejich právo. Byť církev nemusím, s restitucemi a odlukou od státu souhlasím. Je též pravdou, že zejména v sociální oblasti je služba církve vítána.
23. 08. 2013 | 16:58

Gustáv Kočí napsal(a):

Je fascinující, kolik se zde zase sešlo husitů. Samá pravda a láska.
Vzteky se třeba roztrhejte.
:D
23. 08. 2013 | 17:01

Jana napsal(a):

Vážený pane kardinále,
Váš blog se mi moc líbí. Vaše články jsem si přečetla jedním dechem. Ráda se kouluji a ráda legraci. Bylo by skvělé zavést na Hradě Váš svátek Koulovaná s arcibiskupem. Jakmile by napadl první sníh, vyhlásil byste na blogu Váš svátek a kdo přijede do hodiny, ten se kouluje.
Jen tak vážně po přečtení Vašeho článku: Tedy ale proč by lhář neměl lhát?
S úctou
Jana
23. 08. 2013 | 17:01

Rosťa napsal(a):

Kdo si dá do vol. programu referendum o katolické zlodějně, má můj hlas. I kdyby se nedala ta křivárna protlačená hlasem kriminálníka vrátit nazpět, zůstane katolické církvi cejch zlodějů na věky věkův. Amen.
23. 08. 2013 | 17:02

Karel Horský napsal(a):

Pane kardinále až do nástupu kapitalismu, církve plnily ideologickou úlohu v rámci středověkých feudálních států. Buržoazně demokratické revoluce tuto roli ukončily. Katolická i ostatní církve ztratily své opodstatnění. Dnes už pouze přežíváte jako relikt minulosti. Celá restituční kauza je obrovskou prohrou pro budoucnost zejména katolické církve v této společnosti. Pouze češští baptisté se zachovali dle evangelia a učení Kristova a odmítli 30 stříbrných, kterými jste získali na svou stranu další církve a sekty. Pravý věřící křesťan má víru v Krista ve svém srdci. Nepotřebuje totalitní nadnárodní organizaci, která stojí a padá na středověkých dogmatech a nevědeckých teoriích.
Samozřejmě už vůbec nemá sebemenší právo se vměšovat do světských věcí, tedy dnes do politiky.
23. 08. 2013 | 17:02

Pepe napsal(a):

Bába Jaga

Nic není vycucané z palce, podívejte se na stránky ministerstva kultury.
23. 08. 2013 | 17:02

slavwin napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
Hitler se odvolával na prozřetelnost, kdyby na Boha, tak by nemohl páchat co páchal. Vyhubení národů a etnik nemůže být nějakou očistou, ale zvrhlostí. Nevím přesně co lze chápat pod pojmem prozřetelnost jsem přesvědčen, že bůh to není. Nějaké nadpřirozeno s dobrým i špatným motivem není a nemůže být bůh. Monarchové se odvolávají na boží vůli. Franz Jozef toho by snad takové myšlenky ani nemohly napadnout i když mohl mít výhrady třeba vůči Židům, cikánům.
23. 08. 2013 | 17:03

buldatra napsal(a):

Mě nejvíc dojala tato Dučí věta:
Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny.

Jo, jo, bůh to vidí.
23. 08. 2013 | 17:04

čert }:o napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx
člověk má být ovládán vlastní vůlí a pokorou
Nepotřebuje k tomu nikoho neboť samotné
božství je v něm samém
V tom je boží síla
23. 08. 2013 | 17:05

prst boží napsal(a):

Pupkatej zase vystrkuje růžky a dělat manuálně nebude ani za Boha. Nenažraná církev a darební kněží.
23. 08. 2013 | 17:05

Tramtarará napsal(a):

slavwin,

přečtěte si starý zákon, než začnete mluvit o vyhubení celých národů a etnik.
23. 08. 2013 | 17:06

čert }:o napsal(a):

Veronika
23. 08. 2013 | 16:58
---------
díky i to je můj názor
23. 08. 2013 | 17:06

hugo napsal(a):

...ale proto jsme zvonili a komanče hanili,pro ty mercedesy a jachty,dovolené v jugošce a banány v samošce, zápaďácké hypáče,americké maskáče,závodky plné dobrot,ulice plné dorot....to byl listopadový sen,všichni si budem v mercedesech a jachtách rovni jako správní křesťani a ne rudí pohani,co jen loupí,kradou,hrůzu nahání...kde to všechno,kde to je,hudba duše,šalmaje,místo stranických příspěvků bolševikům,platit budu do kasy černo......
23. 08. 2013 | 17:07

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

čert, sakrblé, vy jste nějakej romantik či co to...
23. 08. 2013 | 17:07

Martin napsal(a):

To je zase snůška lží.
V Bibli se prokazatelně obhajuje otrokářský režim (Kol 3,18-24) a otrok je ovládán otrokářem absolutně. Katolická církev se prokazatelně podílela na vládnutí v době nevolnictví a roboty, tedy opět určité ovládání člověka člověkem. Míra kolaborace Katolické Církve s vládami byla velmi vysoká a to už od počátku v Římské říši. Odluka církve od státu je až poměrně novodobý vynález od konce 19. století.
Církev do politiky už dávno nevstupuje, se zánikem KDU-ČSL je konec a vliv na společenský život též upadá s tím jak upadá členská základna, Katolické Církvi ubývá 400 členů denně. Snad to bude stačit na to, aby se nepodepsala Smlouva s Vatikánem, jež by pro ČR měla vážné negativní důsledky.
23. 08. 2013 | 17:08

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

anebo nietzscheovec? to spíš. hi-hi-hi.
23. 08. 2013 | 17:09

Milan napsal(a):

Copak,copak najednou máte strach z lůzy.
23. 08. 2013 | 17:11

fafnir napsal(a):

Baba Jaga
za kolik let.Za 17,za 17,je to v zákoně.Také proto je nataženo finančnídorovnání za pozemky,nemovitosti a třeba umělecká díla,která již nelze vrátit,do delšího času.Také proto,aby byla dokonána odluka církve od státu,se vzdala katolická církev části svých nároků ve prospěch jiných církví.bylo to mnohokráte řečeno,mohla jste si to mnohokráte přečíst,třeba v zákoně,leč nenávist k církvím,zejména katolické vás odnaučila číst.
23. 08. 2013 | 17:15

myrta napsal(a):

K váženému panu Dukovi ještě nedorazil trend prosazující nový papež.Skromnost,služba chudým a potřebným. Poprvé v životě si vážím a ctím papeže,ale ne vás ,pane Duko.
23. 08. 2013 | 17:16

já napsal(a):

a jejda, přijít Ježíš na svět dnes, musel by někoho vyhnat z chrámů, ale mám takové tušení, že by se nejednalo o komunisty, . na to máme jiné kabrńáky, kteří hlásají cosi o spáse duše a zatím jim jde jen o majetky.tak jak to je pane Duko, stará se církev o spásu duše nebo se honí za mamonem a rýpe do světské politiky? co myslíte, kdyby byla refenda dvě, jedno o postavení KSČM mimo zákon a druhé o zrušení církevních restitucí, které referendum by dostalo více kladných hlasů?
23. 08. 2013 | 17:16

slavwin napsal(a):

Jsou určitě pryč doby kdy nevěření v Boha, byla cejchem zla, ale pořád není za námi, že víra v Boha znamená zaostalost a tmářství. Nevěřící lidé určitě chcete být tolerování, tolerujte ty kteří v Boha věří, nejste žáden pokrok, pokud přesvědčujete máte v tom mezery, věřící tolerují to že nechcete nebo neumíte naslouchat.
23. 08. 2013 | 17:17

čert }:o napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
čert
anebo nietzscheovec? to spíš. hi-hi-hi.
23. 08. 2013 | 17:09
-------
no to už vůbec =o)
spíš to první ;o)

Nikdo nemá moc nad Tvou radostí kromě Tebe
Vždyť je to jednoduché
23. 08. 2013 | 17:20

Martin napsal(a):

fafnir: Restituční "dar" od Katolické Církve směrem k malým církvím je nic než úplatek, aby se malé církve náhodou nezačaly šťourat v majetcích ukradených protestantským církvím a jejich věřícím mezi lety 1620 a 1918 a nyní je vyrestituuje Katolická Církev.
23. 08. 2013 | 17:21

Briere napsal(a):

Kdyby v roce 1989 páter Malý na Letné řekl, že církvi jde především o 120 miliard a že se bude dalších 20 let soudit o chrám sv. Víta, asi by mu lidé netleskali. Přesto k tomu církev dospěla. Pan Duka napsal celkem nevýrazný článek o ničem. Kecy o referendu na tom nic nezmění.
23. 08. 2013 | 17:22

Parafráze napsal(a):

Bůh rozmlouvá s rabínem. Rabín praví: "Kam pojedete letos na dovolenou, Pane?" Bůh odpovídá: "Asi nikam." Rabín: "Já pojedu na Chrámovou horu. Vy byste si nezajel do Vatikánu?"
Bůh odpovídá: "Do Vatikánu? neznám. Kde to je?"
23. 08. 2013 | 17:23

ld napsal(a):

jedla,

jste jako vždy úplně vedle. To dostatečně ilustruje i to, že píšete o zcela jiném papeži, než o jakém je řeč.

Nepřestane mě udivovat, když někdo kibicuje hokej, aniž zná jeho pravidla.
23. 08. 2013 | 17:24

zasMeňo napsal(a):

Církev a politika
je vždycky špatné spojení.
Církev chtěla ovládat lid pod knutou "muk pekelných", aby poslouchali na slovo nadřazenou vrchnost (od Boha prý seslanou !) - místo aby plnila své přirozené poslání, když se odvolávala na Ježíše, totiž nestranný výklad Ježíšova poselství lidstvu !!!
Vždyť Ježíš Nazaretský neuznával majetkové kasty, naopak věnoval se nejchudším - však víte.
23. 08. 2013 | 17:28

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

jednoduché? mně jsou podezřelí lidé, kterým vše připadá jednoduché, najmě tak zásadní a přitom prchavá věc jako je štěstí. nevěřím Vám. myslím, že jste pokrytec anebo blázen. ale na blázna jste příliš důsledný a racionální.
23. 08. 2013 | 17:32

zasMeňo napsal(a):

Nemusíme chodít až za Ježíšem na střední Východ.
Náš Mistr Jan Hus o 1400 let později kázal proti svatokupectví, tedy prodeji odpustků - za peníze se mohl hříšný věřící vykoupit a získat si rovnocennost s čistým bez hříchů (tedy podle tehdejších představ šel do ráje).
A víte už, proč M.J.Hus je aktuální i v 21. století po 600 letech ? Inu, protože tu zas máme dobu "trhu bez přívlastků", kdy za peníze lze téměř vše, za vydatné podpory vládnoucí oligarchie. Kdyby dnes vstal nový M.J.H, jistě by ho zase upálili, anebo jinak moderně znemožnili (třeba vazbou v nelidských podmínkách donekonečna). A církev by se ho zastala ??? Velmi pochybuji.
23. 08. 2013 | 17:32

zM napsal(a):

strýc virus plným titulem
čert ani peklo neexistuje - to si vymyslela církev na své ovečky, aby je donutila k poslušnosti, a tenkrát tomu chudáci opravdu věřili....(dnes zas věříme něčemu jinému, třeba co nám chtěji nakukat média)
23. 08. 2013 | 17:34

slavwin napsal(a):

Tramtarará napsal(a):
Prošel jsem ho, myslím že v Bibli je mnoho podobenství. Tento argument použil i Adolf Eichman při výslechu izraelským vyšetřovatelem. Rozhodující pro mne je desatero božích přikázání na deskách které snesl Mojžíš z hory Sinaj jinak jsem římskokatolický křesťan a ctím hlavně Nový zákon.
23. 08. 2013 | 17:34

Miroslav napsal(a):

Mohl by mi tu někdo napsat, jak jde Dukovi v reálu o majetek? Jezdí v BMW nebo má jachtu v Toskánsku? To, že měla církev majetek, uměla ho spravovat, dávalo to lidem práci a zajištovalo bezpečnost, byl historický fakt po více než 1000 let. Pak jim bylo vše ukradeno a dnes vidíme, jak to vše soudruzi zplundrovali za pouhých 40 let. Církev se bude o veškerý majetek starat 100 X lépe než kdyby zůstal ve vlastnictví tohohle zkorumpovaného státu. Podívejte se třeba do Rakouska. V církevních firmách mají lidé nejlepší sociální podmínky v celé zemi, církev dává práci stovkám tisícům lidem. Pokud ale někdo chce být na úrovni českých komunistů, kteří dodnes schvaluji např. vraždu Milady Horákové, nechť se připojí k této stupidní hysterii.
23. 08. 2013 | 17:35

Briere napsal(a):

Ještě jedna poznámka k majetkům, o které se prý stát nedovede postarat. Stačí se podívat po světě. Ve velkých městech najdete krásné katedrály a vedle toho i rozpadající se památky. I v Německu, Itálii nebo Francii. Na všecko prostě peníze nejsou a nebudou.
Církev v restitucích dostává majetek, který jí z převážné většiny nikdy nepatřil. Jsem proto pro řešení, kterého se tak obávají poslanci ODS - ať se církev soudí o všechen majetek, který jí v minulosti patřil. Dopadla by totiž stejně jako u Sv. Víta, kde byla vždy jen správcem, nikoliv majitelem.
23. 08. 2013 | 17:36

Maryna napsal(a):

Tak jsem byla před čtrnácti dny na sv Hostýnku.Utkvěla mi slova p. faráře,když kázal.At´jsme pokorní a kdo si chce zaplatit odpustky!!! Tak jsem z náboženství vyléčená!!!
23. 08. 2013 | 17:38

Miroslav napsal(a):

to zm: Že člověk nevěří v Boha není problém - problém je, že je pak obvykle schopný uvěřit v cokoliv...(viz fašismus nebo komunismus ve 20. století)
23. 08. 2013 | 17:38

Miroslav napsal(a):

"Církev v restitucích dostává majetek, který jí z převážné většiny nikdy nepatřil"

Můžete uvést aspoň tři zcela konkrétní příklady?

Děkuji
23. 08. 2013 | 17:40

Robert seefutiv napsal(a):

Zajimavy text. Priste bych rad něco na téma chudoba srdce a nenasytnost a jak z tohoto pohledu by pan Duka obhajoval restituce. Ale je to politika a te by se každý dobry krestan mel radeji vyhnout...
23. 08. 2013 | 17:42

Tramtarará napsal(a):

slavwin,

směšná argumentace. To, že to použil zločinec Eichmann nic nemění na podstatě Starého zákona.
23. 08. 2013 | 17:43

Soukup napsal(a):

Duka takto znehodnocuje naší víru v Boha a náboženství na běžný předmět k podnikání a hrabání peněz. To,ale není novinka,že velebnosti?
23. 08. 2013 | 17:45

Kárl Herrenvolk napsal(a):

Miroslav,

raději vy uveďte, kde je zveřejněn soupis toho majetku, který si církve nárokují. Z toho se pak dá dovodit, kde jsou vedle.
23. 08. 2013 | 17:45

fafnir napsal(a):

Maryna
a to jste tam byla co věřící,nebo na čumendu.Soudím,že to druhé.
23. 08. 2013 | 17:48

zM napsal(a):

Martine - co se do Bible nedostalo
hodně toho církev svatá z Ježíšova učení "odfiltrovala", aby mohla ovládat lid ! Kdyby učila podle Ježíše opravdu, musela by na prvním místě zdůraznit LÁSKU, ale nezištnou, lásku ke všemu, k přírodě, ke zvířatům...
A Desatero ? Hned na začátku "Nezabiješ" se vztahuje i na zvířata, víte ?? A to bylo vyškrtnuto, aby si lidi mysleli, že Bůh všechno stvořil pro lidskou nenažranost.
Ach jo !
23. 08. 2013 | 17:49

kokoshka napsal(a):

stryc virus:
Ja Nietszce take mam rad a obdivuji cely život,vice mene ve všem ma pravdu,krom jedne veci-naboženstvi,v tom je totalne mimo,ale to bylo dano jeho šilenstvim a společenskymi pomery te doby!
23. 08. 2013 | 17:52

Martin napsal(a):

zM: V původním hebrejském textu Tóry, odkud pochází Desatero, je slovo "Nezavraždíš" a to ve smyslu úkladné vraždy člověka. Vztahuje se pouze na lidi, ne na zvířata a nevztahuje se na zabití v sebeobraně a v obranné válce. Usmrcování zvířat například za účelem obživy naopak Bible jasně povoluje.
23. 08. 2013 | 17:56

Az napsal(a):

Jsem pro referendum o KSČM stejně jako pro referendum o církevním TUNELU.

O zásadních věcech mají rozhodovat občané a ne podplacení politici.
23. 08. 2013 | 17:56

zasMeňo napsal(a):

PROČ církev ještě před 300 lety upalovala nevinné na hranicích (jezuitský řád se v tom vyznamenal) a hlásala, že tak činí "MÍRNĚ A BEZ PROLÉVÁNÍ KRVE" ???
Cynismus je asi hodně slabé slovo, že ?
23. 08. 2013 | 17:56

patriot napsal(a):

Církev na straně autonomie a svobody člověka? Kecy!!

Stačí zadat do vyhledávače např. „zločiny katolické církve“ či „crimes of the catholic church“…

A pak už jen číst a číst a číst…

Tisíce let potlačování lidského rozumu, oblbování, krádeží a vražd…
23. 08. 2013 | 17:58

kokoshka napsal(a):

zM:
"Nezabiješ"se nevztahuje na zviřata,ptactvo a ryby,protože Pan nestvořil človeka veganem ale masožravym predatorem,rovnež zatvrdil potravinovy řetezec ve kterem zviřata se požiraji navzajem.JEMU je jedno co si o tom myslite,proste takova je Jeho vule a my se ji musime podvolit.Tečka.
23. 08. 2013 | 17:59

Zdeněk Moravák napsal(a):

Mnohé má církev společného s komunistickou myšlenkou,to je i důvod, proč svádějí tak urputný boj.Nebyl by velký problém mnohé z toho co zde v článku uvedl ,zpochybnit a až vyvrátit. Komunisté sebraly nějaký majetek církvi, to je nevyvratitelný fakt,a tatéž církev si bere od ateisticky naladěné společnosti nejen majetek, ale i finanční prostředky, které by určitě více pomohly většině občanů, když budou vloženy do rozvoje ekonomiky, než když je odevzdáme spolku s názvem církev. Tedy menšině musí většina odvádět desátek aniž by ,dle církve ,měla právo do toho co mluvit.Tak podobně přece vládly několik desetiletí i komunisté.
23. 08. 2013 | 17:59

FC napsal(a):

Az,

taky jsem pro referendum o KSČM. Otázku bych formuloval takto: Chcete, aby KSČM vládla?
23. 08. 2013 | 18:00

Avanti napsal(a):

KSČM se na rozdíl od katolické církve referenda o vlastní existenci bát nemusí.
23. 08. 2013 | 18:00

šebány napsal(a):

Jardo , Richelieu z Vás nebude. Z celé té Vaší katolické party má na to pouze pan Halík - inteligentní , schopný a navíc fotogenický. Vy jako představitel církve s rozhledem venkovského holiče a fyziognomií štamgasta od Rozvařilů neděláte dobrý dojem a mládež po shlédnutí husitské trilogie Jan Hus atd .si Vás přesně umístí mezi tam zobrazované preláty . Pak se bude muset Czcendlik v TV otáčet aby ten špatný obraz o církvi vylepšil . Vaše články jsou demagogické a Vaše vystupování nedůvěryhodné .
23. 08. 2013 | 18:02

Miroslav napsal(a):

Kárl Herrenvolk

Veškerý majetek je sepsán v pozemkových knihách. Právně je to potvrzeno ve dvou studiích: Jednu vypracovala PF UK v Praze a druhou PF MU v Brně. Jedinou studii, která toto napadá, vypracoval legendární JUDr. Kindl ze známé PF v Plzni. To je přesné ta studie, o kterou se opírají odpůrci restitucí (Procházková, komunisti a spol.). Více dodávat netřeba...A jinak: Každou jednu žádost, ve které by majetková příslušnost nebyla zcela jasná, bude projednávat soud a ten vydá majetek jen na základě důkazů. Jak už se děje. Nenechte se zblbnout hloupou a nenávistnou kampaní komunistů.
23. 08. 2013 | 18:03

Josef napsal(a):

Jen bych rád podtrhnul jednu autorovu myšlenku, aby nezapadla:

"Zde se také rodí ta základní myšlenka, že ČLOVĚK NEMŮŽE BÝT OVLÁDÁN ČLOVĚKEM , a že nemá právo zbožšťovat svoji pozici a moc.

V tomhle vidím nenahraditelnou roli církve ve společnosti.
Pokud církve (a Boha) ze společnosti "vyženeme" budeme semleti nějakým stvořeným "božstvem".
Existence církve ve společnosti je potřebná všem, křesťanům i pohanům, byť si to mnozí neuvědomují.

Já nevím, zda narovnání s církvemi bylo úplně nejsprávnějším řešením. Klidně to mohlo být i jinak. Třeba, že duchovní je placen státem, podobně, jako učitel. Klidně by se na tom mohla spolupodílet církevní daň (prověřící), jako v Německu.

Ale - dohoda mezi státem a církvemi byla uzavřena. Zákon byl vydán. Pacta sunt servanda. Jen nepoctivci berou slovo zpět.

Představa, že "lid" má tolik moci, že i zákon může změnit, je šalebně svůdná. "Lid promluví v referendu!", on přece může vše, i drobná nečestnost se snese, prospěje-li lidu. A navíc, 80% lidu v tom žádnou nepoctivost nevidí, tak co?
Když to slyším, říkám si - tady se někdo chystá "stvořit božstvo". Uplácat ho ze slov, bulvárních obrázků, slepit jej tekutou frustrací, naštváním... a do jeho nitra vsunout lež.
Mocný to bude bůžek, jen aby se ze špagátku neutrhnul.
Pobil by spoustu lidí, vinný nevinný.

A našeptavač?
Tiše by se smál...
23. 08. 2013 | 18:04

Amatérský fotograf zaměřený na modeling napsal(a):

Pan Halík je velice fotogenický. Koho mi jenom připomíná. Aha, již vím. Takovou tu pohádkovou bytost. Myslím, že ji v nějaké pohádce skvěle zahrál herec Heřmánek.
23. 08. 2013 | 18:06

Miroslav napsal(a):

Zdeněk Moravák

A vy si myslíte, že si církev ty peníze uloží na účet a bude se na ně chodit dívat? Ty peníze a majetky budou fungovat v ekonomice daleko lépe, než kdyby je tam točil stát. Nebo vy už jste někdy slyšel o nějaké korupční aféře, kdy si církev rozkradla ze skoro 30% svůj rozpočet? Já ne.
23. 08. 2013 | 18:06

Kárl Herrenvolk napsal(a):

Miroslav,

paní Procházková vzpomínala myslím, JuDr. Hrádelu. Nikoliv pana Kindla z Pospíšilovy a Bendlovy alma mater.
23. 08. 2013 | 18:08

Martin napsal(a):

Josef: A jak se to projevuje, že existence církve je potřebná všem ? Co konkrétně poskytuje církev, že je nenahraditelná ?
Církevní daň je v přímém rozporu s odlukou církve od státu a proto není možná, též placení kněží ze státního rozpočtu.
23. 08. 2013 | 18:08

Pepe napsal(a):

Karl Herrenvolk:

Zajděte si na ministerstvo kultury, paní Ulrichova. Ta ma tlustý šanon a v něm soupis církevního majetku z roku 1997. Osobně jsem ho při natáčení jedné reportáže viděl a listoval si v něm. Potíž je ta, ze za ta léta se sešlo více soupisů a zádný není oficiálně verifikovaný. To ale neznamená, že soupisy nejsou!!!!!
23. 08. 2013 | 18:11

zasMeňo napsal(a):

buldatra - jméno jako Inatra
zdravím a jsem rád, že jsme tady "komplet" k diskusi o duchovních otázkách, které se vlastně týkají všeho.
Inatra byl podnik.
23. 08. 2013 | 18:11

Humanrightista napsal(a):

Já bych církvím vrátil duchovní svatostánky = kostely ať si s nima dělají co umí a ustřihnul bych jim pupeční šňůru státních penězovodů. A pro charitu a její financování bych nastavil rovná pravidla PRO VŠECHNY.
23. 08. 2013 | 18:12

slavwin napsal(a):

Tramtarará napsal(a)
Přiznávám zaskočil jste mne, tu bibli jsem prošel už dávno, neumím přesně argumentovat, myslím že se jedná o ty pasáže kdy Jozue dobývá zpět tu svatou zemi. Byl tam tuším někdo potrestán že ušetřil protivníka v boji, tím způsobil nějakou prohru ve vlastních řadách. Jednalo se o porušení božího příkazu. Mám dojem že se jedná o podobenství dodržovat zásady, žádná smířlivost vůči těm, kteří se klanějí modlám, něco o Aštaře. Pokud potkáte nějakého teologa nebo kněze určitě Vám to rád objasní. Těch věcí kterým nerozumim ze starého zákona je více. Jinak ctím nový zákon a citaci, že bůh nás tak miluje že za naše hříchy obětoval svého jediného syna.
23. 08. 2013 | 18:13

fafnir napsal(a):

zM
jen pro vaši informaci.Na začátku Desatera není Nezabiješ.1,přikázání zní:V jednoho Boha věřiti budeš.Dále vám to popsal kokoschka.
Kdysi to patřilo k základnímu vzdělání,i když někdo třeba byl atheista.Ono totiž Desatero je slušný a stále platný návod,jak by se lidé navzájem měli chovat,aby spolu dokázali vyjít.Někde a někdy si je přečtěte,možná že se podivíte.Ona Bible je vůbec poučné čtení,a když k tomu je někdo schopen pochopit podobenství......
23. 08. 2013 | 18:14

Miroslav napsal(a):

Humanrightista

"A pro charitu a její financování bych nastavil rovná pravidla PRO VŠECHNY."

Jak by ta tato pravidla přesné vypadala? Myslíte, že můžete spravovat kostel, když nemáte přísun financí na opravy, kulturní akce, svátky atd.? Právě díky restitucím se církev zcela odstřihne od státu a budou se financovat jen podle toho, jak budou s majetkem nakládat.
23. 08. 2013 | 18:17

fafnir napsal(a):

Humanrightista
ale o to přece jde,vrátit majetky,a provést odluku církve.Stát je díky vyrovnání přestane financovat.Ovšem ani jim nebude moci do ničeho kecat.
23. 08. 2013 | 18:17

zM napsal(a):

MARTINE,
dík za diskusi a "původní hebrejský text".
Ta sebeobrana stoprocentně sedí. Citace Evangelium Esejských. To pak není vražda, to ne. Ale vražda pro "požitek ze zabíjení, pro maso, kůži, kly" jak uvádí Ježíš Nazaretský (Esejský) to teda je.
Zdraví zM
23. 08. 2013 | 18:18

Martin napsal(a):

Miroslav: Například tím, že církev má jiný daňový režim, tak nesmí provozovat jinou činnost než přímo související s církví. Proto jsou také charity a podobně vedeny jako samostatné neziskovky nebo občanské sdružení.
23. 08. 2013 | 18:22

Miroslav napsal(a):

Kárl Herrenvolk

Procházková několikrát jasně zmínila studii JUDr. Kindla (viz Literární noviny z minulého roku). BTW: To, že tvrdí, že pozemkové knihy vlastnictví majetku nijak nepotvrzují, je samozřejmě do nebe volající blbost. Zeptejte se jakéhokoliv historika nebo archiváře. A podobně je to s dalšími argumenty proti restitucím. Prostě jen iracionální hysterie.
23. 08. 2013 | 18:23

humanrightista napsal(a):

Miroslav,

"Jak by ta tato pravidla přesné vypadala? Myslíte, že můžete spravovat kostel, když nemáte přísun financí na opravy, kulturní akce, svátky atd.?" To je jenom věc toho spolku a jejich zvěstovatele. Když z oveček nevymáčkne prostředky na sebefinancování kostela a jeho managementu, tak holt kostel budou muset prodat a zvěstovatel ( i ten polských, kterých přibývá i když oveček ubývá) bude muset holt na úřad práce.
23. 08. 2013 | 18:24

zM napsal(a):

fanirovi
díky za příspěvek a diskusi.
To podobenství je krásný, vím o co jde. Třeba "Návrat ztraceného syna". Tenkrát to lidi nemohli pochopit, tak se jim to dávalo v příbězích, ve vyprávění, v přirovnání, tedy v podobenstvích.
Ještě dnes si to rád přečtu, i když dnes trochu víc lidi chápou - ale kdyby přišel někdo s něčím, co by chtěl vykládat lidem, taky by i dnes asi přirovnával, srovnával, atd.atd. - ne ?
Zdraví zM
23. 08. 2013 | 18:24

Martin napsal(a):

zM: Zvíře nejde zavraždit, zvíře jde pouze usmrtit. Ovšem souhlasím s tím, že střílení zvířat pouze pro zábavu není v pořádku, to potvrdí i ateistický myslivec.
23. 08. 2013 | 18:24

Miroslav napsal(a):

Martin

A co z toho pro restutuce vyplývá, prosím?
23. 08. 2013 | 18:24

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

kokoshka

zmínil jsem sice Nietzscheho, ale to neznamená, že ho mám rád a obdivuji ho.
23. 08. 2013 | 18:25

zas Meňo napsal(a):

Hodně diskutujících tu chytli na ty MAJETKY. Též mnozí v minulosti (třeba ten M.J.Hus, ale i další) proti tomuto, dnes bychom řekli "pragmaticko-fiskálnímu" pojetí, kázali, psali...........to jen po 21. srpnu 1968 (převčerejší 45. neblahé výročí) se národu zlomila páteř a začali jsme uvažovat méně duchovně, méně mravně, méně eticky, ale více prakticky, více pragmaticky atd.atd.
Ne ?
23. 08. 2013 | 18:28

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

šebány

mládež je celá žhavá shlédati hustiskou trilogii...

sedím onehdá v hospodě na obědě a slyším anketu jistého rádia (soukromého). dotazovaní ve věku 15-40 let.
dotaz: jak se jmenoval sovětský představitel, který k nám v osmašedesátém poslal vojska?
veliké rozpaky, až se pak někdo ztopořil k úžasnému výkonu: Muzolýny?
23. 08. 2013 | 18:29

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

opravuji

husitskou trilogii
23. 08. 2013 | 18:30

Miroslav napsal(a):

humanrightista

"Když z oveček nevymáčkne prostředky na sebefinancování kostela a jeho managementu, tak holt kostel budou muset prodat a zvěstovatel ( i ten polských, kterých přibývá i když oveček ubývá) bude muset holt na úřad práce"

A co kdybychom ty kostely rovnou zbořili nebo z nich udělali bordely? A třeba to stejné udělejme z divadel, galerií a v parcích postavme supermarkety. Spousty lidí galerie nezajímají, tak proč tam rvát státní peníze?

Milý pane, říká se tomu civilizační úroveň a jestli chcete žít jako v Albánii není problém, ale já chci žít jako v Německu nebo Francii. A tam se stát stará a platí. Díky Bohu.
23. 08. 2013 | 18:31

zM napsal(a):

Martinovi
zvíře nejde zavraždit, zvíře lze jen usmrtit...
víš/víte proč ?? Protože "zvíře nemá duši" - aspoň tento nesmysl učila církev svatá už hodně dlouho, a proto i lidi na venkově, co prakticky chovali zvířata, měli za to, že "to je k tomu". Bylo to vlastně odůvodnění našeho počínání - které ovšem nebylo u původního Ježíše.
Zdraví zM
23. 08. 2013 | 18:32

Vlad Naiva napsal(a):

Pan Duka je demagog.

Referendum o zákonu je něco jiného, než naznačuje jeho sugestivní otázka: "Jak by asi dopadla samotná komunistická strana, pokud by někdo vyvolal referendum o jejím zákazu?"
Jejím ekvivalentem totiž je: "Jak by asi dopadla katolická církev, pokud by někdo vyvolal referendum o jejím zákazu?"

Vyvolejme tedy referendum obsahujícím obě otázky a věřte či nevěřte, svatý muži, komunisté by dopadli nepochybně lépe než katolíci.
23. 08. 2013 | 18:32

Miroslav napsal(a):

Takže před příchodem křesťanství se v Evropě zvířata vraždila? To je dobrý vtip :-))))
23. 08. 2013 | 18:34

Lukáš Tkadlec napsal(a):

Pane Duko držte se,a nenechte se zviklat zoufalci,kteří si mysleli že zde budou vládnout na věčné časy! Již 23let tito zoufalci melou stále dokola jednu a tu samou trapnou píseň a na další sloku bohužel nemají buňky. Nic si z toho nedělejte a tvrdě do nich,však oni jednou krákat přestanou!
23. 08. 2013 | 18:34

Miroslav napsal(a):

Vlad Naiva

To je právě ten civilizační rozdíl mezi námi a Německem, Tam by jistě prohráli komunisti a vyhrála církev. A proto taky vyrábí Audi a BMW, zatímco my vyrábíme Škodovky, a to ještě pod jejich vedením. Pokud jste na to pyšný, tak to jste opravdový Čech.
23. 08. 2013 | 18:37

božena napsal(a):

Poté, co cirkve přijaly přerozsáhlý restituční dar, se mi úplně zhnusily. Nejspíš ale musely být zhnuseny i samy sebou, jakoby byly snad páchnoucí a pošpiněné, když po podpisu smluv u Nečase odtáhly zadními vrátky. Snad aby je plebs nepohladil před palácem "jadrným" odsudkem, který by jim vmetl do tváře. Představitelé církví snad nevěděly, že naprostá většina občanů této země takto široce pojaté restituce odmítá a že byly schváleny pravomocně odsouzeným poslancem modré strany, který k tomuto posloužil jen jako hloupý paňáca? Věděly, samozřejmě, že věděly. Ale mamon je mamon. Zapomněly však, že hlas lidu by měl být hlas boží. Proto hanba a tisíckrát hamba jim. A Vy, pane kardinále, se hluboce a nadosmrti styďte.
23. 08. 2013 | 18:38

buldatra napsal(a):

to zasMeňo

dobrého dne přeji.
buldatra není podnik, je to pouhé slovo.

A na počátku bylo slovo, že ano.
Nebo myšlenka?

Každopádně musím konstatovat, že každý Dučí článek mě plní nekřesťanským nadšením, protože mě to připadá jako takový pomalý duchovní striptýz na pokračování.
Striptýz se mi vždycky líbil a nyní vidím, že má povícero variant.

Dnes byla například odhozena většina, která není v Dučí politice rozhodující a to je rajcovní, cituji slova Dučí: Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny.
Jak kulantně řečeno.
Stylově kuloárově.

Ptám se tedy, co je v demokracii rozhodující silou?
Že by menšina?
To by se mělo zapít.
23. 08. 2013 | 18:39

kokoshka napsal(a):

stryc virus:
Netreba čist Nietszeho,veřte ten Vam nesaha ani na paty,treba čist absurdni dramata humanitarniho bombometčika a svet znovu bude ruzovo-fialovy a cely čokoladovy!
23. 08. 2013 | 18:40

humanrightista napsal(a):

Miroslav,

co si z nich jejich ovečky udělají to je jenom jejich věc. \Pokud tam budou chtít poskytovat některé charitativně výdělečné služby (které jsou snad starší než církev o niž tu jde řeč), pak pokud budou respektovat zákony regulující danou živnost, ať se tak stane a ať si to se svými apoštoly vnitřně vypořádají sami.

Pod civilizační úrovní si leckdo představuje ledacos. Třeba i křížové výpravy, inkvizici a šíření svátostí ohněm mečem a genocidou.
Zajisté narážíte na to vydání části Národního divadla církevnímu řádu. Nevíte, co tam je teď?
23. 08. 2013 | 18:41

Vlad Naiva napsal(a):

To Miroslav:
Já nepíšu o společnosti české a německé. Já píšu o tom, že svatý muž Duka je demagog, když záměrně používá nepravdivou argumentaci. Tím naopak přesvěděčil, že takoví lidé nemají morální právo na NIC, natož milardové dary od občanů, z nichž církve považuje za potřebné méně než 10% populace.
23. 08. 2013 | 18:44

zasMeňo napsal(a):

Stejskalovi
napřed se dalo diskutovat u každého článku na Aktuálně.
Potom se dalo diskutovat jen k článku ad bloggy.
Teď můžu diskutovat jen u kardinála Duky.
Tak to s náma jde s kopce s tou svobodou, že ?
Zdraví zasMeňo.
23. 08. 2013 | 18:48

k.e. napsal(a):

Miroslav
Vy tušíte kde má Msgre. Duka jachtu?
Pro koho pracujete?
23. 08. 2013 | 18:51

Alarien napsal(a):

Miroslav (23. 08. 2013 | 18:03) napsal:
"Veškerý majetek je sepsán v pozemkových knihách. Právně je to potvrzeno ve dvou studiích: Jednu vypracovala PF UK v Praze a druhou PF MU v Brně. Jedinou studii, která toto napadá, vypracoval legendární JUDr. Kindl ze známé PF v Plzni. To je přesné ta studie, o kterou se opírají odpůrci restitucí (Procházková, komunisti a spol.). Více dodávat netřeba..."

Spoluautorem tzv. Právně historické expertizy UK v Praze je doc. JUDr. Vladimír Kindl (nar. 2. března 1952), člen tamní katedry právních dějin a bývalý děkan téže fakulty v letech 2000-2006, nikoli doc. JUDr. Milan Kindl (nar. 14. května 1954), známý z plagiátorské aféry na právnické fakultě Západočeské university v Plzni. Nevím, zda jde o pouhý omyl či účelovou lež, v každém případě jste kompetenci zrovna neprokázal. Totéž je ostatně zřejmé z laického či spíše diletantského přístupu k jednotlivým "studiím". Pokud jde o Vaši víru v pozemkové knihy, zjevně Vám zůstala utajena odpověď předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na dotaz předsedy parlamentní komise Jana Kasala, zda je možné zpracovat přesnou evidenci stavu vlastnických práv k pozemkům, ke stavu pozemkové držby ke dni 25. února 1948, a to ve vztahu k pozemkům vlastněným k tomuto rozhodnému dni jednotlivými církevními právnickými osobami: : "Zcela přesnou evidenci stavu vlastnických práv k pozemkům, ke stavu pozemkové držby ke dni 25. února 1948, a to ve vztahu k pozemkům vlastněným k tomuto rozhodnému dni jednotlivými církevními právnickými osobami, nelze zpětně vyhotovit. Prvním důvodem, proč evidence nemůže být zcela přesná, je, že církevní právnické osoby nelze vždy jednoznačně identifikovat. Druhým důvodem jsou nejasnosti související s nedokončenými pozemkovými reformami, kdy mnohdy není zřejmé, zda k zápisu, který měl být do pozemkové knihy proveden, došlo, či nikoliv. Třetím důvodem je nejistota ve výměrách pozemků. Výměry byly do 1. dubna 1964 vedeny v parcelním protokolu pozemkového katastru. Relevantní přitom zde byl poslední platný stav. Ze zápisů tak není zřejmé, kdy k určité změně výměry došlo, tedy i zda před, nebo po únoru 1948." V jiném dopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z roku 2001 (adresovaného tentokrát tehdejšímu ministru kultury Pavlu Dostálovi) navíc stojí: "Musím upozornit na skutečnost, že katastrální úřady zásadně nemohou u žádných nemovitostí ověřovat, kdo je jejich vlastníkem, ale toliko, kdo je jako jejich vlastník v daném okamžiku v katastru evidován. Údaje o vlastnictví k nemovitostem nejsou a ani nikdy v minulosti nebyly žádným právním předpisem stanoveny jako závazné a ani v judikatuře nebyl nikdy takový názor vysloven. Deklarování existence či neexistence vlastnického práva k nemovitostem vždy náleželo a dodnes náleží toliko moci soudní. Pro katastrální úřady je rovněž nesmírně obtížné zjišťovat i pouhý evidovaný stav vlastnických práv k pozemkům, jsou-li takové údaje požadovány zpětně ke stavu pozemkové držby k 25. únoru 1948, protože neexistuje žádný mapový operát, ve kterém by byl stav uspořádání pozemku právě k tomuto datu zachycen. Katastrální mapy byly vždy nepřetržitě doplňovány na aktuální stav a u doplňujících zákresů není v archivovaných mapách vyznačen žádný chronologický údaj."
23. 08. 2013 | 18:51

zasMeňo napsal(a):

Buldatře :
díky za příspěvek - reakci !
"Na počátku bylo slovo - myšlenka" je velmi správné zde připomenout. Proto říkám, že duchovno souvisí se vším kolem nás (duchovno není církev, pozor), a proto na tomto bloggu lze diskutovat prakticky cokoliv, že ?
Ve středověku bylo duchovno daleko víc spojeno s /praktickým/ životem lidí, než je tomu dnes. Pak přišel novověk a průmyslová revoluce, s tím praktické myšlení, empirismus zatlačil duchovnost na vedlejší kolej. S následky se potýkáme dodnes.
Ideálem, k nemuž máme spět, je rovnováha obou: duchovnosti i praxe (empirie). Ne ?
Zdraví zasMeňo
23. 08. 2013 | 18:54

Martin1 napsal(a):

Pane Duko!
Kdyby byl opravdu Bůh a jednoho dne by konečně zařídil, aby každý musel vrátit to co mu nepatří, to by nastal na světě cvrkot a věřte, že církvi by nezůstaly ani podvlíkačky. Určitě by byl hned Bůh církví označen za kacíře. Ha - ha - ha
23. 08. 2013 | 18:56

zM napsal(a):

Miroslav 18:34
Zdravím a díky - Ježíš chtěl zjemnit mravy, učil "býti lidmi", s tím souvisí i milosrdnost, soucit atd.
Před ním se zabíjelo, a on právě přišel proto, aby na tuto lidskou chybu ukazoval, kritizoval jí a ukazoval "cestu", jak z toho ven (tedy Nezabiješ).
Mnoha byl už za svého života nepohodlný, a tak ho ukřižovali (fuj to je smrt !), a bylo to. Mysleli si, bláhovci, že s ním zničí i tu jeho myšlenku - a to se teda sakra mýlili. Naopak. Byl mučedníkem a představitelem mnohačetných následovníků (sv.Petr, sv.Pavel a mnoho, mnoho dalších).
Zdraví zasMeňo zkráceně zM
23. 08. 2013 | 19:00

Miroslav napsal(a):

"Pod civilizační úrovní si leckdo představuje ledacos. Třeba i křížové výpravy, inkvizici a šíření svátostí ohněm mečem a genocidou"

Vy máte informace o tom, že církev v současné době vede nějakou genocidu? Proč sem pletete záležitosti, které nemají se současnou podobou církve nic společného? Řešíme, proč vrátit nebo nevrátit církvi majetek ukradený komunisty. Ano těmi, kteří do dneška ve velkém vraždí např. v Severní Koreji. BTW: Víte aspoň, že například tolik diskutovaná inkvizice nebyla na Moravě nijak spojená s církví, kromě toho, že Boblig nechal upálit jejich kněze, který odmítnul nařknout další obyvatele Šumperka z čarodějnictví?
23. 08. 2013 | 19:00

nestranný napsal(a):

Myslím,že kdyby bylo referemdum formulováno jestli zakázat KSČM nebo církve,tak by s přehledem vyhrálo zakázání církví.
23. 08. 2013 | 19:02

vuk napsal(a):

Voliči by zákaz KSČM jistě odmítli, vždyť by to bylo nedemokratické. Ovšem církev nechce nikdo zakazovat, většina občanů ji jenom nechce ze svých peněz dotovat.
23. 08. 2013 | 19:03

Scarabeus napsal(a):

To je teda něco! Jaroslav Duka, řádovým jménem Dominik, píše o morálních kritériích.
https://www.youtube.com/watch?v=CJ81xkUnfUY
(Kdo by to byl za komunistické diktatury tušil, že písničky od Karla Kryla budou použitelné i za demokracie)

Pan Duka buď ví co se zde v diskusi píše, nebo to alespoň tuší, a je mu to zcela jedno, ve hře na morálku bude klidně pokračovat.
23. 08. 2013 | 19:06

FO napsal(a):

církev už dneska nemá žádnou váhu - ani s jejich majetky
23. 08. 2013 | 19:10

humanrightista napsal(a):

Miroslav,

nikoliv. Řešíme mnohem komplexnější problém. Proč církvi vracet majetek, ze kterého valnou většinu sama získala: násilím, pod pohrůžkou, za pomoci své totalitní moci..., resp. který byl majetkem státu (Jozef II., Masaryk, Beneš a komunisté).

tož tak.
23. 08. 2013 | 19:13

Scarabeus napsal(a):

FO:

Potíž je, že majetky a peníze váhu mají, bez ohledu kdo je má a jak k nim přišel.
https://www.youtube.com/watch?v=W6vp1f2Yucc
https://www.youtube.com/watch?v=HGG1PhAEfIU
23. 08. 2013 | 19:25

Čech napsal(a):

Dlouhodobě nejméně 10:1 proti katolíkům nikterak páně kardinálova slova v Česku nemění a se souplky "poradce" B na stejnou notu, hned tak nezmění, spíš naopak. A když už zmínil jistou současnou, byť dnes jen půlmilionovou stranu, pak je slepý k těm vládním všemi směry proti ní, které všechny dohromady přes pravdoláskové báje anebo právě pro ně, nejsou ani padesáttisícou entitou. Jinými slovy, každý jeden z jeho i těch druhých bere za deset jiných a na jejich účet.
23. 08. 2013 | 19:25

buldatra napsal(a):

zasMeňo napsal(a):

Ve středověku bylo duchovno daleko víc spojeno s /praktickým/ životem lidí, než je tomu dnes.

To bych si netroufal potvrdit.
Myslím, že ve středověku byl z těchto věcí kolem duchovna, respektive takzvaného duchovna výsledkem strach. A z toho pramenící poslušnost.
Později zvyk a pak, jak ubývalo analfabetů a rostla pomaličku vzdělanost, tak vzdor.

Duchovno je niterno a svobodný rozvoj ducha.
A církve si z toho udělaly skvělý byznys, protože se jim povedlo tento niterný prostor ochočit a nasměrovat tak, jak jim vyhovuje.
Vše je závislé na vzdělanosti a sebeuvědomění (jenže prach jsi a v prach se obrátíš, tak sekej latinu).
Nejjednodušší to něly v dřevních dobách, kdy prostý věřící nesměl číst a vlastnit bibli. Musel se řídit jen slovem, které jim zprostředkovala církev. Dnes je to, pravda, těžší fuška, ale zas jsou nové modernější metody, protože firma nezahálí. A fanatiků je také dost, takže vono se to podá.
A tak slyšme slova Dučí.
23. 08. 2013 | 19:26

Martin1 napsal(a):

Jen tak mne napadlo, co by se stalo, kdyby KSČM se nějakým způsobem přetransformovala v náboženství a v církev. Vždyť její cíle a dokonce i způsoby přesvědčování, aby lidé k nim vstoupili a žili podle jejich stanov (přikázání)jsou v mnoha směrech podobné. I ty tisíce mrtvých na svých kontech ve jménu dobra tam jsou stejné.I přes roky 1848, 1968, 1989 by to bylo možná nejrozšířenější náboženství. A kdyby si pospíšili, možná by se našla i nějaká koruna z právě rozdávaných "restitucí". Určitě ano, vždyť i nyní dostávají peníze i církve, kterým nemohlo být nic ukradeno - protože v době "odklonění majetku" ještě nebyly. Bývalí tajemníci by si náležitě oblékli a z bývalých agitačních středisek KSČ (ty by se jim musely vrátit) by mohli začít kázat. Docela by se to hodilo do současného vykolejeného a totálně pomateného světa.
23. 08. 2013 | 19:27

Luba napsal(a):

Věta Dukova,
cituji: "... Kristus se rovněž postavil totalitní moci zbožštěné vlády prostřednictvím otázky: čí je to peníz? (Mt 21, 22). Zde se také rodí ta základní myšlenka, že člověk nemůže být ovládán člověkem a že nemá právo zbožšťovat svoji pozici a moc. ..."

Cha, chá!
Že by Duka měl na mysli to slavné: "Co je císařovo císaři, co je Božího Bohu?"

Ale to je přece nesprávný výklad!

Apropós ... vsadím se, že to by nejslavnější léčitel Ježíš nikdy neřekl.

Protože: "co je císařovo císaři" znamená, že má být křesťan smířen s panujícími pořádky - jako např. odvádět "císařům" a jiným usurpátorům vydřidušské daně a Církvi desátky a soustředit se na svou vlastní spásu a "dobrý život" pokorného služebníka v chudobě a ponížení.

Protože skutečný Kristus byl jak pokojný revolucionář, tak rebelant a výtržník, nikoli pokorný sluha mocipánů své doby.
Jinak by ho přece neukřižovali!

Matouš prostě kecal, a nebo si to pozdější církevní otcové a Bible vykladači převyprávěli tak, aby se to hodilo k jejich mocenským záměrům.

Ve skutečnosti naše Církev svatá katolická je první totalitní politickou stranou - předobrazem všech ostatních totalitních stran. Koneckonců - její hierarchické členění a zkušenosti s ovládáním mas obdivoval i Hitler.

Duka napsal: Kristus se postavil totalitní moci - no, není to tak úplně pravda. Je to "zbožné přání Dukovo". Kristus se postavil hlavně lidské hlouposti a hrabivosti - jakési "volné ruce trhu" své doby a zdůrazňoval, co ve skutečnosti znamená dobrý život - že to není honba za mamonem a nadládou jedněch nad druhými, ale že žít dobrý život znamená hlavně stát se člověkem v tom nejlepším slova smyslu - člověkem užitečným, soucitným, poctivým k sobě a druhým, člověkem darujícím a obdarovávaným.

Bůh = Láska.

P.S.: Duka = se zloději a lháři jedna ruka
23. 08. 2013 | 19:35

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Trochu čísel, počty věřících v Evropě, reakce na některé příspěvky

Turecko 95 %
Rumunsko 90 %
Řecko 81 %
Polsko 80 %
Itálie 74 %
Slovensko 61 %
Španělsko 59 %
Rakousko 54 %
Švýcarsko 48 %
Německo 47 %
Norsko 32 %
Dánsko 31 %
Švédsko 23 %
Česko 19 %

A to ve vyspělých státech, jako Dánsko, Švédsko, Švýcarsko se většina věřících hlásí spíše k protestantství.
23. 08. 2013 | 19:35

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Drobná oprava, nejde o počty věřících (chodících do kostela) ale o víru v Boha
Zdroj eurobarometr 2005
23. 08. 2013 | 19:41

Martin1 napsal(a):

Bakalův nezvaný host 19:35
Tak to je dobrý! podle těch procent, máme tedy šanci, že přijde Bůh, tak k nám. Tady se bude cítit mezi normálními lidmi. Bude sice taky nezvaný host, ale jinde by ho ušlapali.
23. 08. 2013 | 19:44

čert }:o napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
čert
jednoduché? mně jsou podezřelí lidé, kterým vše připadá jednoduché, najmě tak zásadní a přitom prchavá věc jako je štěstí. nevěřím Vám. myslím, že jste pokrytec anebo blázen. ale na blázna jste příliš důsledný a racionální.
23. 08. 2013 | 17:32
--------------------
strýcu
Nemusíte mi věřit v tom je půvab lidského myšlení
protože každý jde svou cestou a myšlenkami do budoucnosti
a tak jak si utříbí své myšlení tak bude jednat v životě
Pokrytectví se mi z duše příčí a taky nevím co s ním
Je jen přítěží. Lidé všeobecně rádi srovnávají svůj život
s druhými a rádi jim připisují vlastnosti kterými sami
oplývají aniž by měli tušení o čem je jejich cesta životem.
Nechovám negativní myšlenky nebo věci které nemůžu kontrolovat
Místo toho věnuju svou energii přítomným pozitivním momentům
respektive snažím se neboť mezi lidmi je to těžká věc =o)
Tak to prostě chodí. Někdy je něco jednodušší než se zdá
a někdy zase složititější než by mohlo být. Přesto věci mají
tendenci se řešit sami. Dříve nebo později dojde k nějakému
konci všeho. Pokud vám to připadá pokrytecké budiž vyvracet
vám to nebudu. Neznám vás a tudíž nevím čím si procházíte sám =o)
23. 08. 2013 | 19:59

čert }:o napsal(a):

zM napsal(a):
strýc virus plným titulem
čert ani peklo neexistuje - to si vymyslela církev na své ovečky, aby je donutila k poslušnosti, a tenkrát tomu chudáci opravdu věřili....(dnes zas věříme něčemu jinému, třeba co nám chtěji nakukat média)
23. 08. 2013 | 17:34
--------------------
zM zasMeňo
Vy jste nikdy neslyšel o zhmotnění myšlenek?
Po dlouhá staletí církevní průpravy o pekelných
místech se zhmotnila do vědomí lidí takovým
způsobem že na konci života se bojí posledního
soudu i bezvěrci. A média jsou pouhým nástrojem
pekelných bytostí. Nepodceňujte něco v co nevěříte.
To že nevěříte neznamená že to není ;o)
Duchovno je silný kalibr na všechny strany =o)
23. 08. 2013 | 20:06

Klamm napsal(a):

Alarien
Tihleti zeměměřiči!
23. 08. 2013 | 20:09

Bavor napsal(a):

slavwin napsal(a)23. 08. 2013 | 17:17:
Jsou určitě pryč doby kdy nevěření v Boha, byla cejchem zla, ale pořád není za námi, že víra v Boha znamená zaostalost a tmářství. Nevěřící lidé určitě chcete být tolerování, tolerujte ty kteří v Boha věří, nejste žáden pokrok, pokud přesvědčujete máte v tom mezery, věřící tolerují to že nechcete nebo neumíte naslouchat.KONEC CITÁTU.
Slawline, věřícím nikdo jejich víru nebere, to ani není možné. Ale VÍRA a církev svatá - to jsou DVĚ věci. Církev svatá, zejména katolická, je organizace, jejímž cílem je shromažďovat majetek a udržet moc. A hlásání víry je jenom její způsob, jak ten majetek a moc získat a udržet. A to ateisté NEMOHOU tolerovat, protože to omezuje JEJICH svobodu v boha nevěřit. A způsob, jakým církev uplatňuje svůj vliv prostřednictvím politiky znamená, že církvi MUSÍ finančně přispívat i ti, kteří v boha nevěří. TEDY - VĚŘ SI JAK CHCEŠ A V CO CHCEŠ, ALE NENUŤ NÁS - ATEISTY - ABYCHOM PLATILI TEN HUMBUK, KTERÝ CÍRKEV POŘÁDÁ.
23. 08. 2013 | 20:11

Klamm napsal(a):

Alarien
Tihleti zeměměřiči!
23. 08. 2013 | 20:12

fikus napsal(a):

P.Duka:
cirkev slouží sama sobě především.
Nejen podle mého názoru by církev která nepřináší společnosti hmatatelný prospěch neměla mít právo na existenci. Nebo ano, ale bez peněz daňových poplatníků.
Dříve se zapojovala více, dnes ji zajímá stejně jako za Husa pouze majetek
23. 08. 2013 | 20:14

Baba napsal(a):

Školní rok na obzoru. Babí léto na obzoru. Počasí tak akorát.
23. 08. 2013 | 20:14

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

jediné, co je mi z Vašeho posledního příspěvku určeného mně úplně jasné, je fakt, že jste velmi sebevědomý.
na tom, pravda, není ještě nic špatného. konec konců jste čert. tak ať Vám to vydrží.

věta "aniž by měli tušení, o čem je jejich cesta životem"
prozrazuje ovšem sklon k dogmatismu a nesnášenlivosti.
buď jste ještě mladý anebo krásně pitomý- anebo obojí.
to už je skoro jako ono amíkovské "keep smiling".
23. 08. 2013 | 20:15

Vlad Naiva napsal(a):

To Bakalův nezvaný host:
Ta zmínka o protestanství je případná. Proto totiž v ČR je tak málo věřících a z nich ještě tak mnoho těch, kteří sice v Boha věří, ale církev k tomu nepotřebují. Přece u nás byla drtivá většina (pokrokovějších) evanglíků násilně obrácena na katolickou 'víru'. Ohánět se proto pochybně dokládanou vyšší 'civilizovaností' Němců jen proto, že u nich katolíci neprovedli obyvatelstvu tuto prasárnu, je přinejmenším hloupé, neřku-li opět demagogické tak, jak demagogicky argumentuje i 'svatý' autor tohoto blogu.
23. 08. 2013 | 20:18

Kamil napsal(a):

"Ti co říkají, že náboženství nemá nic společného s politikou, zřejmě nevědí, co je náboženství" (Mahatma Gandhi)
23. 08. 2013 | 20:34

Vlad Naiva napsal(a):

To fikus:
Nejenže "cirkev slouží sama sobě především". Faráři jsou sice u nás nejméně placenými vysokoškoláky, jenže si vydělají více než pinklové na dýšku. 'Služebníci Boha' jsou zdivočelí v přímé úměře morálního úpadku naší společnosti, jsou tohoto úpadku součastí a dopomáhají mu. A nejde jen o pedofilii ap. zřídkavé, pouze silně medializované jevy. Uvedu příklad z reálu:
Moje babička nechávala vždy sloužit mši za svého zesnulého manžela a vždy pak (stejně jako ostatní, kteří takto požádali faráře a bylo jim samozřejmě vyhověno) přinesla do kostela dar(y) podle svých možností. Současný farář po mé matce požadoval za takovou 'službu' 1.500 Kč, a to předem. 'Černý' příjem takového faráře je několikanásobně vyšší, než jeho plat. Dodávám, že se jedná o katolickou církev, u Českobratrské žádné placené služby matka nezaznamenala.
23. 08. 2013 | 20:36

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Kamil

Máhátmu zavraždil hinduista a Gándhí sám nedovolil, aby jeho neteř léčili po evropsku - měla appendicitidu a byla nutná operace. nedopadlo to dobře...
zajímavosti ze životů velikánů.
23. 08. 2013 | 20:44

čert }:o napsal(a):

strýci
Věta "aniž by měli tušení, o čem je jejich cesta životem"
je myšlena zcela tak jak je napsána. Každý má svou cestu
a jde si po ní. Jak jste si to vysvětlil vy sám za to
opravdu nemůžu =o)
Proviňuju se pouze svými myšlenkami které
vám nesedí aniž vás nijak urážím a ani
to nemám v úmyslu na rozdíl od vás který
mě dnes bůhví proč obviňuje z pokrytectví
dogmatizmu a dokonce z nesnášenlivosti
Je to směšný závěr ale je mi to jedno
Vy si děláte svůj úsudek a já taky.
Je mi už dost na to aby se dalo hodnotit a
předávat rady a zkušenosti dál i vnoučata dospívají
takže mladost je fuč a už vám zbývá jen ta pitomost.
Pokud vás to potěší tak vám mojí pitomost vyvracet
nebudu a nechám vás v blahém vědomí vašeho názoru.
Přesto nemám důvod se zlobit na vaše myšlení neboť není
pro mě podstatné ani žádným středobodem mého života
a i k mým názorům a myšlenkám. Ale jednu vám dám:
Nezáleží na tom jak se cítíte, vstaňte
oblečte se a ukažte se
Možná se dnes cítíte blbě přesto jste vstal oblékl
a ukázal. Za to vám děkuji z celého srdce =o)
23. 08. 2013 | 20:47

fikus napsal(a):

Naiva:

třeba je na to tajný sazebník. Jednoho kat faráře znám, ale ten si s celibátem vrásky nikdy nedělal. Ovšem má "charisma"
Je to hnus velebnosti..
23. 08. 2013 | 20:49

to everybody napsal(a):

Vážení, pokud chcete dělat referendum o KSČM, radím udělat referendum o VŠECH STRANÁCH! Jejich matkou totiž není nikdo jiný než KSČ!
Líbí se mi, jak jsou tu kalouskovci, havlisti, klausovci, zemanovci, peakovci, dukovci a jiná havěť PROTI KOMUNISTŮM, ale zapomínají, že KOMUNISTÉ JSOU V KAŽDÉ STRANĚ.

Protože komunisté jsou jediní, kdo nepřevlékl kabát, a mají ve své straně TAKÉ KOMUNISTY, VOLTE KSČM!
23. 08. 2013 | 20:53

Ondřej Klimek napsal(a):

Vážení,
spoustu příspěvků se odkazuje na historii a snad poučení z ní. Pokud chci vyjádřit názor, měl bych uvést z čeho čerpám, kniha, zkušenost, veřejné mínění či vlastní subjektivní názor... Kdo si je absolutně jistý? Bakalův nezvaný host?, který uvádí statistiku. Jak se statistika týká restitucí? Z velké části jsou restituce právní úkon, který završuje navrácení majetku v českém státě od počátku devadesátých let. Respektujme právní řád, společnost, jeden druhého.
23. 08. 2013 | 20:54

slavwin napsal(a):

Bavor napsal(a):
Restituce je politický spor zapřičiněný úplným znárodněním po roce 1948. Špatné je že se ho někdo pokouší zneužit proti nadnárodní církvi katolické. Tento spor je v jedné malé evropské zemi, která byla 42 let ovládána komunisty. Církev má nějakou hierarchii nahoře je papež a sbor kardinálů. Má i svůj stát do jehož reprezentačních prostor má každý přístup, jako každý stát má nějakou správu, momentálně trnem v oku jsou banky. Hodnostáři i správci jsou lidé s lidskými vlastnostmi. Restituce je dohoda mezi našimi politiky kteří byli v dané době u moci a českými církevními hodnostáři a správci. Byla dokonce prošetřena ústavním soudem. Opravdu nevím na základě jakých faktů voláte po zatracení celé církve. Něco se psalo o zatčení kardinála podezřelého s finančními machinacemi, věc se šetří nebo je vyšetřena což také není důvod k zatraceni celku, který ve světě budí sympatie. Naši politici kteří nebyli u moci něco namítají, jestli bude nový ústavní soud nebo lidové referendum se uvidí. Duka nezaregistroval jsem k tomuto sporu vyjádření, Vlk něco pronesl o lidech poznamenaných komunismem. Brojit proti restituci když jsou do toho zaangažováni zvoleni politici považuji za normální, církev s tisíciletou tradicí v současnosti stojící na straně chudého člověka označovat za příčinu zla ve světě, jak to nazvat.
23. 08. 2013 | 21:08

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

ale tak si to tak neberte, jsem občas protivný. ale nejsem v zásadě nesnášenlivý.
to, co jsem napsal, můžete chápat jako průzkum bojem. nechtěl jsem Vás urazit ani se Vás dotknout. klidně si o mně myslete, že jsem vůl, mně to vadit nebude.
a žádné blahé vědomí o Vás nemám, v tomto směru zůstávám celkem chladný, inertní. prostě jsem nedůvěřivý od přírody. omlouvám se za způsobený dyskomfort.
23. 08. 2013 | 21:14

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

ale tak si to tak neberte, jsem občas protivný. ale nejsem v zásadě nesnášenlivý.
to, co jsem napsal, můžete chápat jako průzkum bojem. nechtěl jsem Vás urazit ani se Vás dotknout. klidně si o mně myslete, že jsem vůl, mně to vadit nebude.
a žádné blahé vědomí o Vás nemám, v tomto směru zůstávám celkem chladný, inertní. prostě jsem nedůvěřivý od přírody. omlouvám se za způsobený dyskomfort.
23. 08. 2013 | 21:14

Scarabeus napsal(a):

Luba:

Mám obavu, že pokud by Ježíš, čistě teoreticky, podruhé(ani tomu prvnímu nevěřím) vstal z mrtvých, tak by se .... vůbec nic nestalo, natož aby jej mocní, podruhé v historii, museli jakkoli pronásledovat.

Jaké je realita v ČR? Odpověď v odkazu.
http://www.denik.cz/z_domova/primar-popov-normalni-jsou-dve-sklenky-vina-ne-sest-20130806.html

Jaká je pravděpodobnost, že autor bude reagovat na kohokoliv v diskusi?

1: miliardě
23. 08. 2013 | 21:15

Aktiv napsal(a):

No nic pane Duko, pověst křesťanství a vaší církve je srovnatelné z tou nejhorší zločineckou organizací, jakou je politická mafie...
Jsou autoři, kteří tvrdí, že KC je ta nejďábelštější celosvětová organizace, které jde jen o moc a majetky...Oficiálně jak nám to dokázali ti vaši pejsci z TOP09 a ODS, v čele s Saint Klausem...
Myslím si, že antikomunismus je jen zástěrka pro horší zločinecké režimy, které se nikdy KC neštítila podporovat!Navíc Stalin a Hitler od narození navštěvovali katolické semináře, kde se učili svému budoucímu řemeslu!!!!
23. 08. 2013 | 21:19

Hever napsal(a):

42 let ovládána komunisty, byli u moci, nebyli u moci, budí sympatie. Co nějaké světlé zítřky?
23. 08. 2013 | 21:34

Scarabeus napsal(a):

Co by se muselo stát, aby autor reagoval?

Možná pokud by zdejší editor zařídil, což zařídit nechce, aby v titulku bylo uvedeno občanské jméno autora.

Co by se pak, vlastně už čistě teoreticky, stalo?

Autor, případně jeho podřízení, by si toho všiml(i) a žádali by u editora "opravu". Pokud by k ní nedošlo, přestal by zde autor publikovat.

Pane Stejskale,

to je pravda, že, jak naznačují někteří diskutující, médium Aktuálně.cz vlastní uhlobaron Zdeněk Bakala?
23. 08. 2013 | 21:36

Světlé zítřky napsal(a):

Hever,

ano, ale až po smrti. A jak praví zbožní katecheti. Na onom světě bohatství nepotřebujete. Nejlépe uděláte, když budete žít v odříkání a své majetky svěříte správě Boží, tedy katolické sekty. Pan Duka a sbor katolických managerů vědí nejlépe jak s nimi naložit.
23. 08. 2013 | 21:37

Hever napsal(a):

S vaším dovolením, někteří vědí, aniž by se museli snažit, stejně jako jsou pro jiné důležité jiné činnosti.
23. 08. 2013 | 21:40

Luba napsal(a):

Jeho Velebnost Duka mj. napsala:
"Kolik z nás by si pak přálo vyvolání referenda o svém novém autě?"

Typická demagogie - obvyklá argumentace politika.

Výsledky referenda o tzv. církevních restitucích by nejspíš odrážely skutečnou společenskou poptávku po službách Církve, a to by bylo pro její hodnostáře vskutku nemilé.
23. 08. 2013 | 21:50

Scarabeus napsal(a):

Luba:

Referendum o tzv. církevních restitucích? To je velmi nereálné. I kdyby, čistě teoreticky, bylo, tak příslušné zákony jsou ve sbírce zákonů, smlouvy podepsány .... a právo nesmí být retroaktivní.
23. 08. 2013 | 21:57

Scarabeus napsal(a):

Zrovna autor s autem nemá žádný problém, nepatří jemu, ale církvi svaté(ironie), autor jej pouze(!) užívá .... a to užívání jej nikdy nic nestojí.

Auto jsem viděl v dokumentu, je velmi luxusní, autor v něm vezl(měl služebního řidiče) na volbu Svatého otce, ve které se, čistě teoreticky, také Svatým otcem mohl stát.
23. 08. 2013 | 22:13

Scarabeus napsal(a):

oprava: autor se v něm vezl ...
23. 08. 2013 | 22:15

Vlad Naiva napsal(a):

To Scarabeus:
Referendum o tzv. církevních restitucích je nereálné? Podporuje jej i ČSSD, tzn. dvě nejsilnější strany. Takže refernedum asi bude.
„...nic nebrání tomu, aby lid svým rozhodnutím zákon, který byl přijat těsnou většinou, zrušil,“ prohlásil profesor ústavního práva Václav Pavlíček. Takže vám chybí informace - nesmíte tak věřit Bakalovým pisálkům.
23. 08. 2013 | 22:17

kokoshka napsal(a):

Aktiv:
Brzdete,Stalin ukončil pravoslavny seminař a ne katolicky!
Scarabeus:
A co ma bejt když ACZ patři nejakemu uhlobaronu?Tady nekde vidite reklamu na uhelni doly?
23. 08. 2013 | 22:22

Platan napsal(a):

Pavlíček: Je to nesmysl, může to lid rozhodnout

Naopak profesor ústavního práva Václav Pavlíček zmínil v rozhovoru pro Českou televizi, že referendum k církevním restitucím je legitimní a správné. Nic prý podle něj nebrání tomu, aby byl již schválený zákon změněn či úplně zrušen, prohlásil Pavlíček s tím, že restituční proces může rozhodnout suverénně i lid.

„Rozhodně by to na místě bylo,“ poznamenal Pavlíček. „Já jsem referendum o církevních restitucích navrhoval už v době, kdy je prosazovala Topolánkova vláda, tak je přirozené, že se i v současné době domnívám, že je to možné.“ Zvrátit probíhající restituční proces tak i podle něj možné je.

„To suverénně rozhodne lid. Já myslím, že by to na místě bylo. Když by Parlament rozhodl, že lze takové referendum uspořádat, nic by tomu nebránilo,“ zdůraznil Pavlíček s tím, že jsme také na základě referenda vstupovali do Evropské unie.

Že ale Ústavní soud zákon o restitucích schválil, tak to podle Pavlíčka na překážku není. „Ten rozhodoval o tom, jestli zákonem o církevních restitucích byla porušena ústava, nebo ne, ale nic nebrání tomu, aby lid svým rozhodnutím zákon, který byl přijat těsnou většinou, zrušil,“ dodal a doplnil, že majetek katolické církve byl vždy veřejný, naopak až za komunistického režimu se stal soukromým.
Je tady možnost to zastavit zákonným nařízením Senátu

Co se týče samotného vydávání majetku, pak jde prý tady o to, jak postoupila jednotlivá rozhodování ohledně finanční části a ohledně vydávání majetku. Nevylučuje proto právník ani možnost je zastavit zákonným nařízením Senátu.

Jako doplnění názorů lze uvést i odpověď místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše na profilu v ParlamentníchListech.cz. Dolejš zde na dotaz jednoho ze čtenářů připomíná, že zákon sám de iure není restituční a jeho součástí nikdy nebyl taxativní seznam oprávněně nárokovaných majetkových položek.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Vule-lidu-je-nejvyssi-zakon-Cirkevni-restituce-pry-mohou-padnout-283024
23. 08. 2013 | 22:23

CÍRKEV KRADE - ŘEKNE TO UŽ NĚKDO NAHLAS? napsal(a):

Referendum o církevních restitucích JE NUTNÉ!
Pokud je někdo proti, nemá čisté svědomí!
Co je také na tom OVĚŘIT, zda se má církvi vydat to, co jí kdysi patřilo?

Pokud někomu přijde správné, aby prošly církevní restituce jediným hlasem odsouzeného poslance Pekárka,
může být stejně kriminálního smýšlení - jako on!
23. 08. 2013 | 22:23

Luba napsal(a):

Brouku,
vždyť ty nemovité majetky podle práva rovněž Církvi nepatřily a měla je pouze v užívání ke státem předem stanovenému účelu.

Proto v "majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi" nejde o skutečné "restituce", ale o dar!

Byla použita právní klička - výklad ve prospěch církví, neboť:

"IV. To, že církevní majetek není státním majetkem, bylo uznáno zahrnutím tohoto majetku do 1. pozemkové reformy po roce 1919. Státní majetek byl z 1. pozemkové reformy vyloučen. ...

tzv. blokační paragraf zákona o půdě výslovně mluví o vlastnictví církví. Pokud by církve nevlastnily majetek, pak by blokační paragraf byl absurdní a žádný majetek blokován není."

http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/vlastnicke-pravo-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-123127/

Výklad tedy ctí literu více než duch zákona, kterým by přece měla být náprava křivd, a materiální i nemateriální újmy, nikoli tvorba křivd a nerovností dalších.
23. 08. 2013 | 22:35

kokoshka napsal(a):

Ghandi byl inspirovan knihou Lva Nikolajeviče Tolsteho O neprotiveni zlu,rovnež jako Martin Luter King,oba dopadli stejne jako i Tolstoj ktereho pravoslavna cirkev zatratila a umřel na vesnicke železnični stanici,ja vždy řřřřikal že dobro ma vladnout pořadnou težkou pesti:-)
23. 08. 2013 | 22:37

Scarabeus napsal(a):

Vlad Naiva:

Jen abyste po volbách, i když je vyhraje ČSSD, nebyl, velmi nemile, překvapen.

No nevím jak to bude s rušením zákona(dva právníci, tři právní názory), i kdyby byl, čistě teoreticky, zrušen, tak co EU(?), europarlament, ve kterém je hodně europoslanců napojených na katolickou církev, někde jsem četl, že je to nejsilnější (nejpočetnější) poslanecká skupina v europarlamentu.

Jak to u nás začalo?
https://www.youtube.com/watch?v=MLfFhdcXJhA

Co se pak dělo v roce 2010-2013? Řádil Kalousek s Drábkem(reformu dělali na lidech dole), byly schváleny církevní restituce, Nečase zblbla jeho sekretářka, která dřela jako kůň .... a dluh státu narostl.
http://www.verejnydluh.cz/
23. 08. 2013 | 22:42

papež napsal(a):

Dominik Duka
Synu, správně vykládáš původní obsah slova "politika", jistě jsi kromě Aristotela /ale i ten ve svém pojednání Athénská ústava tvrdí, že v případě , že se v obci vytvoří atmosféra dichotomického vnímání a posuzování nějaké části reality, musí se každý správný občan přidat na jednu stranu sporu...to Ti ale nepřísluší, Ty musíš především stále mít na paměti své poslání a tím je zprostředkovávat Boží slovo VŠEM lidem - nesmíš tedy stranit a to ani v případě že Ti půjde o život, neřku-li jen o nějaký mizerný kus žvance či pár set hektarů lesa, Ty musíš stát nad věcí, ne se nechat vlákat do idolatrické pasti politiky, to zavání blasfémií, to by nebylo správné, taková " politika"/ četl např. i Raimonda Arona, popř. Mose Mendelssohna - tam se dočteš mnoho o moderním státu a jeho organizaci, kdy naše Církev netouží být ani prorokem toho, co je možné, ani posuzovatelem toho, co je uskutečnitelné ve vztazích mezi občany navzájem a mezi občany a státem.
Tys ale zatím /i s celou strukturou Církve v zemich Česka, Moravy a Slezska státním úředníkem , a to dosti vysokým, je nabíledni žes podlehl onomu bludu, jsi tak i hráčem politiky a to té nejvyšší z charakteru svého zaměstnání/jistě uznáš , že fiskální záležitosti jsou velmi důležitou stránkou administrace chodu společnosti/, ptej se ale " Jsem úředníkem nestranným, plnícím jen úkoly administrativy polis tak, že se skutečně nezpronevěřuji vymezení politiky, tak jak je sám chápu? Kdo má být tím arbitrem, kdo má posoudit mou odpovědnost při výkonu takové politiky ? Jsem subordinován ve vztahu k ČEMU a KOMU ? Nakolik je toto mé postavení, jeho takový výkon legitimní ? "
A tady Ti napomohu, Tys spíše komunikátorem mezi Bohem a lidmi, ne vykonavatelem možného a uskutečnitelného mezi člověkem a člověkem, to Ti nepřísluší, tady Ti nepůmůže žádný odkaz na buly a encykliky, tam Tě lidé mohou ubít citacemi z bul a encyklik /ale především historicko-kognitivní realitou/ , jejichž obsah je zcale odlišný od té, na kterou odkazuješ, nerozhrábávej oheň dýkou, Synu, uchop tu věc poctivě, pomni, že lidem z nižšch mocenských pater Církve se to pak jejich stádu velmi špatně vysvětluje, pokud zasahuješ do politiky tak, že vyvoláváš v jejich duších reminiscence na doby, kdy se Církev stala konkubínou vládnoucích nepotistických vrstev, kdy s nima uzavírala pakty ne vždy věnčené vavříny milosti a lásky, tak jak ji deklaroval Kristus.

Nu, dnes tedy nezabodovals. Mnoho svárů jsi svým pojetím politiky vyvolal.
Spraví to ale následující :
Stokrát opíšeš výčet restituvaného majetku, jednu kopii dodáš na Úřad vlády, jednu zašleš Štěchovi a jednu Rusnokovi, Zemana raději obejdi, už tak ho málem klepla Pepka z toho, že zákon o církevních restitucích prošel i díky hlasům Pekárka, Drábka, Pekae a jejího lidu atd.
Zbytek porozdáváš venkovanům na své pěší pouti do Jeruzaléma, kterou Ti tímto nařizuji.

P.S. Jak je to aktualně s těmi lesy ? Máme zadat studii na využití české dřevní biomasy někomu z Velké Čtyřky, či je to zatím předčasné a bude stačit hrubý odhad úředníků naší kurie?
23. 08. 2013 | 22:50

Scarabeus napsal(a):

Luba:

Kéž byste měl pravdu.

Co se bude dít po (předčasných) volbách? Zatím nikdy optimistické očekávání nebylo naplněno, zatím se po volbách plnily ty nejčernější scénáře, i hůř.

Kdo nám to vládl? Např. Standa Gross. Kdo Standu sesadil? Kalousek! Kdo Standu nahradil?
https://www.youtube.com/watch?v=Sta6BgvWvDc
23. 08. 2013 | 22:50

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

dominik duka,
nejsem zaujatý proti cirkvím a jsem křestan, nicmeně nechápu proč vlastně církve existují. to jsou prostě společenství lidí, kteří jsou zahledění sami do sebe. já jsem nezaznamenal, že by snad katolická církev u nás třeba pomáhala chudým nebo třeba HIV pozitivním atd. já si myslim, že církev je úplně zbytečná. babky a dědkové jdou v neděli do kostela. místo do hospody. já v tom nevidim smysl. církevní restituce podporuju pouze z principu. co rudí zločinci uloupili, mají vrátit. nicmeně nechápu smysl církve. zejmena katolické.
23. 08. 2013 | 22:50

Luba napsal(a):

Scarabee,
s tou nabídkou je to vážně malér!
Stačilo zhlédnout sjezd ČSSD.

Zatím to vypadá, že se u vesel opět vymění všehoschopní s neschopnými.

Asi budu volit zelené ... v případě, že nebudou kandidovat cestující tramvajové linky č. 22.
23. 08. 2013 | 22:57

kokoshka napsal(a):

Podivejte se na male kotatko nebo štenatko,podivejte se na dospeleho vlka v zoo,oni nevedi jestli Buh existuje,je to vubec nezajima,ten šedivak možna vudce smečky vi co ma delat,on na rozdil od vas lidi zna podstatu byti bez ruznych Svatych textu,proč nemužete žit jak deti přirody,tak jak vas Pan stvořil,proč zasirate svuj mozeček nepotřebnou politikou a umelkovanym naboženstvim,život je moc kratky na to abych se staral o finesy Zemanove nebo Dukove vlady,je tady milovana žena a sladke detatko-to je štesti! ktere za par let už nebude sladke ale spiše protivne,ale tak to ma bejt,my žijeme pro to aby po nas žili dalši a po nich dalši,kdo chce nosit v hlave smeti ruznych vlad,instituci a režimu at jde tam...!
23. 08. 2013 | 23:01

čtenář napsal(a):

Opět tytéž nesmysly, stokrát vyvrácené, pořád dokola jako pokažená gramodeska. Hloupé komentáře opisované pořád dokola. Tolikrát už bylo všechno ohledně majetkového narovnání s církvemi probráno, vysvětleno - ale nula. Je prokázaná pravda už z těchto tzv.diskusí, že lidé z velké části národa nerozumí psanému textu. A ti, kteří nemají normální příspěvek, aspoň pana kardinála osočují blbostmi, nadávají, urážejí, tykají, když už neví, jak by urazili. Jste chudáci, ti, kteří nemáte trochu slušnosti. Pan kardinál je nejvyšší představitel řk. církve v ČR. Třeba by se mohlo příště nadávat Zemanovi, ne? Nadávat mu do lotrů a nenažranců a komolit jeho jméno. Psychiatr Hoschl řekl: náš národ je z velké části tvořen idioty. Nepamatuju si citát přesně. Referendum je pokud vím - věc zákona, ne vůle "lidu".Myslím, že žádný normální stát na světě nenechává zákony tvořit a schvalovat obyčejňáky.
Myslím, že žádná církev ještě nedostala téměř nic. A už vidíte, že je kardinál bohatý a co všecko má. Běžte se ho zeptat.Pokud vím, tak církevní majetek už přes 60let dotuje státní rozpočet. A dává církvím jenom asi 1.5mld na provoz.Kolik miliard to dělá celkově, které má stát z majetku církví???
23. 08. 2013 | 23:02

Luba napsal(a):

čtenáři,
to jste tomu tedy dal korunu!

Církev jako spekulant a exekutor! :)))

Kdo ví?
Možná se Duka a spol. stanou protagonisty dalšího dokumentu paní režisérky Dymákové: Šmejdi 2.
23. 08. 2013 | 23:06

čtenář napsal(a):

vy, co si říkáte papež
Kdo vám ty nesmyslné blbosti skládá? Myslíte, že to tady někdo normální čte? Stačí prvních pár slov, přeběhnout očima text a je to jasné.Jste k smíchu se svými elaboráty. Chudáčku malý.....
23. 08. 2013 | 23:08

čtenář napsal(a):

Luba
Bylo už dnes napsáno, že idioti nerozumí psanému textu. Je to pravda.
23. 08. 2013 | 23:10

Scarabeus napsal(a):

Luba:

"tramvajové linky č. 22"

To je narážka na porážku jak na Bílé hoře, kam tram. linka č. 22 jezdí?
http://prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=&cisloclanku=2011060202
(nejsem z Prahy)
23. 08. 2013 | 23:14

čert }:o napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
čert
ale tak si to tak neberte, jsem občas protivný. ale nejsem v zásadě nesnášenlivý.
to, co jsem napsal, můžete chápat jako průzkum bojem. nechtěl jsem Vás urazit ani se Vás dotknout. klidně si o mně myslete, že jsem vůl, mně to vadit nebude.
a žádné blahé vědomí o Vás nemám, v tomto směru zůstávám celkem chladný, inertní. prostě jsem nedůvěřivý od přírody. omlouvám se za způsobený dyskomfort.
23. 08. 2013 | 21:14
--------------------
strýcu
neberu si to tak to by pak vypadalo úplně jinak
a na to nemám sílu ani náladu
V podstatě mi dal nedávno další školu Targus
který se bez jakýchkoliv důvodů do mě pustil
a moje duše to trochu víc neustála.
Byla to další zkušenost že tak se chovat nemám
navzdory těm co se do mě pustí jen tak pro potěchu.
Takže klídek a i dík za Váš názor i poznání
a uznání jak své chyby tak i mých nedostatků =o)
omluva přijata
23. 08. 2013 | 23:15

Luba napsal(a):

čtenáři,
proto se učte nejprve číst a pak se teprve pokuste něco napsat.
23. 08. 2013 | 23:16

kokoshka napsal(a):

Jednou možna za miliardu let naše hvezda Slunce exploduje jak supernova nebo se promeni v červeneho trpaslika,lidstvo už tady davno zanikne před tim,koho budou zajimat vaši žabomyši valky?
V romanu Artura C. Klarka mimozemska vyšši inteligence ukazuje poslednimu pozemštanu muzeum zaniklych kultur,nekonečne tisice artefaktu ruznych civilizaci vesmiru,temeř nic ze Zeme naš hrdina tam nenachazi,je jemu do plače-A PROČ JSTE MNE VUBEC ZACHRANILI?pta se
Proto,že vas On ma rad stejne jako Ti ostatni-odpovidaji mimozemštane.
23. 08. 2013 | 23:19

papež napsal(a):

čtenář napsal :
"...Pokud vím, tak církevní majetek už přes 60let dotuje státní rozpočet..."

Synu, toť novum, mohl bys dodat nějaké bližší údaje ? Ale nelži - a prosím, dodej obě strany bilance - tedy na účet/na vrub...přičemž pomni i srovnání valuací majetku z hlediska času a například i to, kolik stromů bylo v dotčených lesích vysazeno klérem, popřípadě mnichy. Či např. kolik přehrad vystavěli tak, že nyní jejich znovu nabyté pozemky nebudou podléhat potopě.
Pokud bys totiž měl pravdu, tak by to znamenalo další velký úkol pro naši kurii - tedy vyhodnotit, zda celá ta patálie s nabytým majetkem Církve není spíše prodělkem, ztrátou...nežli ziskem.

Pán s vámi všemi, atheistům pak - dobrou noc !

P.S. Synu, co však pak s ostatními restituenty, kteří nejenže nemohli povětšinu svá povolání, která byli také uvyklí(podobně jako úředníci Církve) a to i po celé generace vykonávat...ale ani jim nikdo neplatil za to nucené nevykonávání pravidelnou mzdu, o ušlém zisku ani nemluvě !
Pomni, že milost nemá býti nadělována coby selektivní výhoda, výsada - toť těžký hřích.
23. 08. 2013 | 23:21

Luba napsal(a):

Scarabee,
nikoli.

To byla narážka na to, že kvalitnější poslanecké kandidáty nepochybně získáme náhodným výběrem z občanů, nikoli volbou toho zvěřince, který nám pravidelně nabízejí politické strany.
23. 08. 2013 | 23:24

DUKA - PARAZIT!!! napsal(a):

Vám to ještě není jasné?
Tlustí a líní DUKOVÉ se chtějí udržet až do konce svého života jako NEPRACUJÍCÍ.
Já proti církvím nikdy nic neměla, pokud z nich na sto honů nebylo jasné, že chtějí jen peníze.

LIDI, JSME SCHOPNI UPOZORNIT NA DUKU AND HIS BOYS JAKO NA LÍNÉ A NEPERSPEKTIVNÍ???
Co nám-pracujícím Čechům-církve přinášejí???
Pokud nemají svoji stranu, nechť si všechny své aktivity dělají "za svoje", ne?
23. 08. 2013 | 23:26

kokoshka napsal(a):

DUKA-PARAZIT:
totalni tupelo!
Ukolem cirkve je bdit za slovo boži a vyrovnavat v tobe moralni kodex,bez naboženstvi se staneš zviřetem jak vytvory dr.Moroeua na ostrovu"Neist maso a nechodit po čtyřech je zakon...(Herbert Wells)
23. 08. 2013 | 23:35

Luba napsal(a):

Přátelé,
není ten Duka nakonec atheista?
Konečně ... dobrý herec je lepší, než špatný šmírák.
23. 08. 2013 | 23:38

Ing. Adolf Rozbořil napsal(a):

Pane Duko ! My se ale nebavíme o vypsání referenda na téma zrušení katolické církve, jako vy chcete řešit referendum o existenci KSČM. To referendum nebude o zrušení nebo zakázání církve katolické. To říkám s plnou vážností, jako člověk, kterého proháněli od vyškrtnutí z partaje, kam jsem vlezl 2 dny po maturitě, jako mladý a naivně přesvědčený cucák ! 18 roků zákazů a příkazů, nemožnost profesního růstu, studium na zapřenou atp. My zde budeme řešit pane Duko to, jestli má katolická církev nárok na něco, co měla jen propachtované. A pak vám rád připomenul výrok císaře Fridricha II, otce italské renesance, který ve sporu s papežem řekl: "Papež (a tím i celá církev) se má věnovat výlučně duchovním záležitostem! Církev má být chudá, jako byl chudým Ježíš Kristus a pokud je bohatá, pak má státu platit daně" ! A to vše, prosím, v letech cca 1235. Další císař, tentokráte z Vídně a o cca polovinu tisíciletí později se s církví katolickou také nemazal: zabavil majetky, pozavíral kláštery a referendum k tomu nepotřeboval. Mohl bych také zmínit Mistra Jana Husa, kterého jste pro jeho revoltující víru nechali pro jistotu hned upálit ! Copak by jste chtěli ?? Skrze peníze a majetky chcete MOC ! Ale pane Duko, již se píše 21.století a v Českých zemích a Moravě uslyšíte při referendu jasné NE majetkům pro církve, najmě katolickou !
23. 08. 2013 | 23:38

Reveil napsal(a):

Co mě nejvíc zneklidňuje nejen na samotných restitucích, ale na procesu rekatolizace, je nebezpečí, že by se církev zase dostala k moci - a peníze jsou mocenský prostředek, pakliže jde o velký finanční objem.
A nejde mi o příklady z období upalování čarodějnic.
Katolická církev ve 40. letech 20. století páchala v Chorvatsku genocidu: prosnáledovala pravoslavné věřící, násilně křtila, konfiskovala majetky ortodoxní církve. Ustašovské jednotky, vedené kněžími ve funkcích velitelů, zabíjely a masakrovaly. Je znám případ starého pravoslavného biskupa, kterému zatloukli do chodidel podkovy a nahého ho hnali, dokud nepadnul. Pak ho ukřižovali na vratech. Církev, která měla v Chorvatsku rozhodující moc, šla dokonce tak daleko, že od oltáře zaznívaly výzvy k masakrům. V srpnu 1941 na závěr mše se páter Srecko Peric obrátil od oltáře k věřícím a vyzval je: "Bratři a sestry, jděte a zabijte každého Srba, kterého uvidíte. Až s tím budete hotovi, vraťte se sem do kostela a já vám odpustím!" Důsledkem této výzvy byl masakr v okrese Livno, kde bylo zabito přes 5600 ortodoxních Srbů.
Katolická církev zkonfiskovala všechen majetek pravoslavné církve, některé kostely, pro něž už neměla využití, nechala přeměnit na tržnice a dokonce na veřejné záchody, Ale dosud nevrátila ani cihlu - tolik k heslíčku, že co bylo ukradeno, má být vráceno.
To jsou příklady, dokládající, jak se chová katolická církev, jakmile se alespoň zčásti dostane k moci, a to i v moderní době.
23. 08. 2013 | 23:40

čtenář napsal(a):

Komunisté ukradli církvím i řádům všecek majetek. Vyhnali je z klášterů.Stát se staral jenom o ten majetek, který potřeboval - potřebovali peníze z turistů. Kláštery i kostely třeba ve vojenských oblastech sloužily naší milované armádě. V posledních letech se někteří lidé začínají o tyto zničené památky starat. Protože církve nemají prostředky na opravu a údržbu a stále je vlastní snad stát, možná město nebo obec.
Předtím se v klášterech normálně žilo, pole i lesy dávaly lidem okolo práci i obživu. Udržoval se klášter, žilo všechno kolem.
Když komunisté vzali majetek, slíbili náhradu v penězích. Nedali nic, akorát dostávali duchovní platy, aby je měli pod dohledem.Až se majetek vrátí, po čase nebude stát platit nic. Toto způsobili komunisté, toto, co vy pořád dokola splácáváte dohromady v každé diskusi.Kdyby komunisté nekradli, nic by se nemuselo vracet. Kdyby se vrátilo hned v 90.letech, dnes by byl klid.Církve by žily za své a vy byste nemusel diskuse zaplácávat blbinami.
23. 08. 2013 | 23:44

Michal napsal(a):

Jan Žižka z Trocnova, čech a vlastenec, musel adamitskou sektu spálit ve stodole. Ani takový velký válečník si nevěděl jinak rady. Když potkávám adamity u nás na hrázi rybníka, stydím se, ne za nahotu, roky ve špitále mne otupili, stydím se ale za ubližování lidem, nepřipraveným, překvapeným, rodinám. Podobně zhoubná komunistická sekta, jež vystřídala nacionalismus vyvolenosti pár primitivů podpírajících svou méněcennost "národem". Sekta komunistů , perverze mesianismu, má pevné kořeny. Člověk zbavený společenství farnosti, člověk, co se mu rozpadla rodina, je pro sektu snadná kořist. Sekta může cokoliv, vůdcové jsou neomezení, demokracie jim není překážkou, ani privatizace, ani znárodnění. Dokonce nepotřebují ani moc, stačí jim sebepotvrzení vlastního zvrhlého myšlení, možnost ničit trápit druhé, aby jejich vlastní zubožení bylo vybalancováno. Nic proti idealistům v kibucu, ani řeholníkům v klášteře, to je přirozený lidský sklon ke společnému, obvyklejší jen v hranicích rodiny. Ale ta potřeba manipulovat druhé, vést národy do pekla neproduktivity, stagnace, sebeobohacování, závisti... To by referendum asi nezakázalo, naopak, jako posílil zastydlý komunista Zeman, vyšla by i komunistická strana zocelená a novým mandátem . V roce ´68 mohli komunisté vyhasnout, nezachránila je jen okupace a zastrašení lidí mrtvoilami v ulicích, ale také sekta v sektě " s lidskou tváří", jež později hravě se přerodila v útok na cizí majetky sektu a revoluci "plyšovou". Ne právo, zákony, pravidla, spravedlnost, ale vpravdě revoluční chaos, zhaslo se.. Jako kamufláž potom i útok nejen na rodinná dědictví , ale i na legitimní církevní prostředky násilně "ve správě" státu. Skvělá kořist pro smečku hyen a vepřů. Již evangelia varují, před předkládáním perel takovému týmu. Boj je přiměřenější. Prohráli jsme 1918, 1945, 1948, 1968, 1989, nemusíme ale i další. Sekta se rozpadá, pokud narazí na rozhodné přesvědčené odhodlané. Guruové zalezou jako první, zbytek se zbortí.
23. 08. 2013 | 23:47

čtenář napsal(a):

Reveil
Nejste trochu mimo? Tohle jsem četl od vás už několikrát.Co s tím mají církve v ČR?
23. 08. 2013 | 23:50

kokoshka napsal(a):

Luba:
Duka je byrokrat,prosty tupy typ byrokrata co chce podle nove smernici z Vatikanu navazat kontakt s božimi ovečky!
Jak ja nemužu pochopit proč ty všechny kneze katolicke a pravoslavne cirkve nenasleduji Krista v rubaši ale usurpuji majetky,Papež v papamobilu,Patriarcha s hodinky za ctiricet tisič euro,jak mne opravdoveho veřiciho ktery neni chudy ani skromny to proste sere!
Už lepši buddhistske a hinduistske mnichy ktere opravdu dodržuji slib chudoby!
23. 08. 2013 | 23:52

jenda lendy napsal(a):

čtenář napsal(a):
Psychiatr Hoschl řekl: náš národ je z velké části tvořen idioty
--------
Vas prispevek je toho jasnym dukazem
23. 08. 2013 | 23:52

Luba napsal(a):

čtenáři,
což o to ... já bych se také rád řeholnil, kontemploval a opisoval spisy. Ale v 21. století je třeba se přičinit, aby národ nevyhynul.

Apropós: mohou církevní otcové darovat sperma?
A má to být zdarma, za úplatu, či za příspěvek do kostelní kasičky?
23. 08. 2013 | 23:53

Michal napsal(a):

Po uplatnění svého názoru jsem pročetl i výše napsané. Pochopil jsem, pro Mašínové museli konat, jak konali, proč hrabě von Stauffenberg konal co konal, ač jeho protivníkem byl pouhý socialista nacionální, který stejně za pět let zhasl. Tak jako Hitler poštval národ i zemi proti Židům ( s církevním se zabere i židovský) a dalším, lze nepochybně poštvat nejen proti církvi. Naštěstí von Stauffenberg má pokračovatele, pro které ani smrt ve smyčce drátu není překážkou. Pykal socialista Hitler, budou pykat socialisté i jiných typů. Referendum proti majetku je neústavní, ale pokud naši Ústavu naškrábal socialista, jsou podle ní asi možné i plynové komory.Kdyby je odhlasoval všechen li, přirozeně. O nátlakové kampani, názoru herečky Jiřiny a paní Klausové nemluvě. Ani miliardě investované organizovaným zločinem roky do medií a propagandy včetně "diskusí". Co ještě zabrat, když vše rozchváceno, zbývá církevní...
23. 08. 2013 | 23:59

kokoshka napsal(a):

Luba:
Spermat je předevšim seme,seme života ktere oplodnuje ženy pro budouci generace,netreba se na to divat jak na jogurt Nestle!
23. 08. 2013 | 23:59

Reveil napsal(a):

K tématu katolických krádeží bylo řečeno mnohé, teď obracím pozornost více k vraždšní, které katolíci páchají v moderní době. Už byla zmínka o Chorvatsku.
2001 byly v Bruselu odsouzeny na doživotí 2 benediktinské jeptišky, sestry Gertruda a Marie, za vraždění uprchlíků během občanské války v Rwandě. Jeptišky působily v klášteře, na který se obraceli uprchlíci jakožto na azyl. Posvátný azyl, všemi respektovaný, jakým vždycky kostely a kláštery v očích důvěřivých lidí byly. Benediktinky Gertruda a Marie organizovaly opakované upalování skupin uprchlíků pomocí benzinu, úzkoprofilového materiálu, který jako představitelky kláštera dokázaly sehnat. Upálených bylo téměř 500.
Mezi dalšími 27 katolickými duchovními, kteří byli souzeni za genocidu ve Rwandě, byl odsouzen Athanase Seromba, který nařídil zabít buldozerem 2000 uprchlíků, kteří hledali azyl v jeho ¨kostele. Všichni zahynuli,
Katoličtí duchovní v Rwandě páchali své činy většinou v situaci, kdy se do jejich kostelů a kláštěrů uchýlili uprchlíci, kteří tam hledali azyl. Během rwandské občanské války zahynulo na 0,8 milionu lidí. Katoličtí duchovní a jeptišky jich mají na svědomí jen malou část, ale vynikli absolutně nejstrašnějšími metodami masového zabíjení.
24. 08. 2013 | 00:14

čtenář napsal(a):

Adolf Rozbořil
Pane, česká církev je chudá.Církve i řády dostávaly majetek v podobě třeba věna - jeptiška šla do kláštera, její věno šlo s ní.Určitě víte, že třeba Anežka Přemyslovna založila klášter a její bratr král jí věnoval pozemky, peníze,takže mohla s dalšími mladými šlechtičnami zbudovat špitál a starat se. Na to jsou potřeba peníze. Císař z Vídně, jak píšete - zrušil kláštery, které nebyly určeny výhradně k učení, ke studiu, písemnictví. Dobře, nic moc se nestalo.
Jako studovaný člověk byste měl vědět, že Jana Husa neupálila katolická církev ani kard. Duka, i když to tak ve vašem podání vypadá.Protože trval na svých bludech, byl zbaven kněžství, ale nějaké upálení už zařídil někdo jiný. Jan Hus byl tak kulaťoučký, že jej museli vozit, nemohl sám chodit. To jen tak na okraj. Nesvádějte vinu na někoho jiného. Katolická církev, která vám leží v žaludku, určitě bohatá není.Ke svému žití nějaký majetek potřebuje. A bez církevních staveb by třeba Praha mohla lákat turisty po krásách Perlovky. Třeba. Majetku se vrací malá část. A těch 59 mld je rozepsáno na 30let. Kolik to dělá za rok? Kolik vyjde na jednoho chudobného Čecha? Někdo to spočetl. Pár desetikorun za rok. Majetku spoustu nejde vrátit, stojí na něm třeba nemocnice. Tak za tuto položku stát něco zaplatí.Církve podávají žádosti o navrácení na katastrálních úřadech a kdoví, kde. Nerozumím tomu. Každá položka bude několikrát kontrolována. V čem je pořád problém? Čím si kard. Duka zasluhuje tolik zášti a podlostí? Je mi vás líto. Nejen vás, ale i všech, tzv. spravedlivých.....
24. 08. 2013 | 00:19

čtenář napsal(a):

Jenda lendy
Poznal jste se.
24. 08. 2013 | 00:22

kokoshka napsal(a):

Předevšim leži otazka proč Pan navzdory všem starozakonnim textum dal nam potřebu souložit i bez cile plodit potomstvo?
Nikde ve zviřeci řiši neexistuje laska,orgasmus nebo spontanni sex!
Je doba pařeni a ryje,konec filmu!
Lidska samička muže a chce to neustale(nesposlouchejte feministske kecy)v mladem reproduktivnim veku,ve skutečnosti je plodna asi tři dny v mesici,před ovulaci jeji zajem o sex je mimořadne intensivni,tak velela přiroda kvuli oplodneni.
Ano,je to vulgarni a smešne,večne mokra vulva a ten stojaček ktery u nezkušenych chlapu exploduje na druhe minute,otazka neni ve vašem stenani ale v tom že přiroda musi oplodnit samičku co nejrychleji!
24. 08. 2013 | 00:22

Reveil napsal(a):

čtenář
"Co s tím mají církve v ČR? "

Ajaj, že byste nevěděl? Nevěděl, že církev katolická je, dle své vlastní definice, hierarchicky organizované společenství? Že byste přehlédl, že v plném souladu s tím i Duka se zmiňuje, jak "drobné odchylky" v praxi české církve schvaluje Vatikán?
Vy chcete tvrdit, že zdejší církev nemá nic společného s katolickoui církví v jiných zemích? Chcete popřít centralistický charakter římskokatol. církve?
Chcete tvrdit, že česká odbočka, ohánějící se sloganem, že "co bylo ukradeno, musí být navráceno" není morálně vázána a zatížena tím, že chorvatská větev nevrátila vůbec nic z toho, co naloupila?
24. 08. 2013 | 00:24

čtenář napsal(a):

Luba
Poznáváte se, psychiatr má pravdu.
24. 08. 2013 | 00:24

Luba napsal(a):

čtenáři,
Höschl je dobrej, ale přespříliš straní mocným.
Co naplat. Je to elitář.
24. 08. 2013 | 00:29

Konečně někdo normální napsal(a):

Je zvláštní jak tomuto národu, který je z velké většiny plný hlupáků, ač v hospodě u piva dokážeme říkat, že jsme nejlepší, vadí, že nějaké církvi bude vráceno to, co bylo ukradeno. A jak tomuto národu vadí, že církev se bude starat o tolik majetku. Vadí naši miliardáři, kteří mají obrovský majetek a který narozdíl od církve z tohoto majetku nedávají chudým a potřebným, nepomáhájí nemocným. Proč si tak nestěžujete na ně? Berete si do "huby" církev, která z toho mála co dosud měla vždycky pomohla. Je jedno komu, ale pomohla, lidem a lidským bytostem, o které se stát nepostaral. Nemocným, o které nechtějí příbuzní pečovat. Opuštěným, kteří již nikoho nemají. Pomohla a pomáhala vždy. I kdyby ten majetek církvi nikdy nepatřil, tak je mi to fuk, že ho dostane taková organizace. Ano, i v církvi se najdou tací, kteří tam nepatří, ale takový se najdou absolutně všude. Mezi policií, mezi poslanci, mezi doktory, mezi učiteli, mezi popeláři, mezi dělníky. Všude jsou lidí, kteří tam nepatří a je jen otázka času, kdy se na to přijde a tyto lidé půjdou pryč. Ale rozhodně je církve jedna z nejčistších v této zemi. Nikdo se mě neptal, zda souhlasím s tím, aby Pražský hrad, Karlův most, Karlštejn a tisíce budov a tisíce hektarů polí, vlastnil stát. Nikdo za mnou nepřišel zda chci, aby tento majetek obhospodařoval stát. Tak se nebudu šťourat ani v tom, zda naši předci odkázali církvi majetek. Protože když to neřeším u státu, tak to nebudu řešit ani jinde. A aby to nebylo málo, musím ještě státu platit nehorázné daně. Ptal se mě na to někdo? Můžu říct stejně tak jako vy idioti, co říkáte, že církvi nikdy nic nepatřilo, tak já zase říkám jakým právem si stát sebral majetek za stovky miliard a ještě mě nenechá v klidů žít, ale musím 6 měsíců v roce chodit do práce a dělat na stát a na daně. A co ukradený majetek všech těch slavných zbohatlíků? Pak dají někde dar 4 miliony, který si stejně odečtou z daní a hlupáci říkají: "Jo, ten je hodný, ten dává potřebným!" Jasně, dává, aby mohl odečíst z daní a dává z ukradenýho majetku. Radši mi bude milejší, když část majetku, který ještě neukradli od státu, dostane církev, ať mají či nemají na to právo, protože církev bude pomáhat z tohoto majetku. Nebudou po mně chtít další daně jako stát a nebudou mě otravovat svými úředníky a nařízeními. Ale stačilo by pár hodin dějepisu a asi byste vy křupani přišli na to, že se církvi vrací jen to, co stát ukradl. A já budu křičet, že stát mi ukradl Pražský hrad. Jakým právem? Pracovali na něm moji předci. Proč je tedy teď státu. Ale mediální masáž a český občan jdou ruku v ruce. Ale pamatujte co bolí druhé, nás přece nebolí... Hnus jak Češi žijou. Každý se nám směje, v Německu se smějí, že u nás demonstrovalo 100tis lidí, že je to na Českou republiku opravdu hodně, že jsme zvyklý řešit politiku u piva. Česká závist zničila tuhle zemi. Jen hrstka lidí v téhle zemi zná morální hodnoty. Směje se nám celá Evropa koho jsme si zvolili za prezidenta. Ale co čekat od tohoto národa. Jak se říká, jaký pán, takový pes....Jaký občan, takový prezident...Alespoň jde vidět v kom máte vy pokřivenci vzor.
24. 08. 2013 | 00:31

čtenář napsal(a):

Reveil
Samozřejmě je katol. církev univerzální. Netuším, proč do majetkového narovnání v ČR motáte Chorvaty. Co má církev dělat podle vás? Třeba lidé někde z vesnice mají jet do Chorvatska a lidem říct - tady jsme.A co z toho?
Samozřejmě Vatikán řídí celou katol. církev. A nevím, co by měl řešit na majetkovém narovnání v ČR. Nemyslím, že by Vatikán zasahoval do našeho státu. Proč?
24. 08. 2013 | 00:33

Reveil napsal(a):

čtenář

Vy netušíte? Opravdu necítíte ten mravní závazek, který má celá Církev za každý svůj úd? Vy nenahlížíte, že je nestydatost, aby Církev v Praze, že co se ukradlo, má se vrátit a v Zahřebu o nějaké navracení ukradeného an i nepípls?
24. 08. 2013 | 00:42

kokoshka napsal(a):

Divne že Muromec prohlasil v jinem blogu že žadny chlap neodola svodum krasavic,ja odolal a ne jedenkrat!
Muromče,stary pardale,když maš nejsexy blondynu na svete za sekretařku a nejsexy brunetu za ženu odolat jinym svodum je velmi snadne!
Navic v připadu nove baby neviš kdo te zabije dřive,žena nebo osobni asistentka-byvala milenka?Dve žarlive tygrice,ne ja s osudem nezahravam:_)Beztak se nenavidi navzajem,sotva je zvladam!To ne proto že jsem takovy krasavec nebo hvezda,a proste dobry chlap ktery miluje všichni sve ženy a ješte jednu ...v kočarku!
24. 08. 2013 | 00:45

čtenář napsal(a):

Reveil
Vy jste fakt úplně mimo. Proč by měla česká církev něco řešit v jiném státě. Na to je místní církev. Radši jděte spát. Píšete nesmysly.
24. 08. 2013 | 01:07

kokoshka napsal(a):

Proto ja vedu řeč k tomu...
Nenavidite devky,opvrhuete jima?A proč vlastne?
Čim jste lepš?i,ten bloger stoji na autobusove zastavce a vidi blondynu v Lexusu
co projiždi kolem,jemu nedala a ten Lexus ji nekoupil,co ma bejt?A chceš?Jiste chceš a pliveš zavisti!
Na to je treba talent a nadani se nekomu podložit,umelecky podložit a vydelat na Lexus,Ty neumelku co ti maminka vtloukala zasady spravneho chovani stojiš kde?Na zastavce autobusu!
24. 08. 2013 | 01:10

Platan napsal(a):

Miloš Rejchrt, evangelický farář:

To heslo, že se má všechno vrátit, co bylo ukradeno, platí v takových řídkých případech, kdy můžeme chytit pachatele a kdy také to, co se stalo, byla taková jednoduchá krádež a ne to, co se stalo za nadvlády komunistů v padesátých letech zvláště, kdy církvím a hlavně církvi římskokatolické, to je 98 % onoho majetku, o kterém se vede řeč, kdy té církvi byl ten majetek nějakým způsobem zcizen, ale ten vtip je v tom, že to nebylo formou jednoduché krádeže, a proto takový složitý zákon, který se mi do značné míry i líbí, tam jsou takové zdařilé formulace, on za majetkovou křivdu považuje například zřeknutí se dědictví v tísni nebo prodej věci za nevýhodných podmínek a podobně, čili ona to nebyla jednoduchá krádež a kdybychom dali na to heslo, na tu mantru stále opakovanou, že se má vrátit, co bylo ukradeno, tak by to znamenalo, že ta církev nedostane nic, protože ono jí to nebylo ukradeno, ono jí to bylo vzato jiným způsobem.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/milos-rejchrt-evangelicky-farar--1096533
24. 08. 2013 | 01:33

Platan napsal(a):

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Stolař:

Potíž je v tom, že majetek ve vlastnictví církevních právnických osob po 25. únoru 1948 nebyl ukraden. Tohoto majetku se nezmocnil zloděj, nýbrž stát. Státní instituce sice plnily zadání komunistické strany, ale majetkové přesuny neprováděli ani jednotliví komunisti, ba ani KSČ, ale ČSR. Nu a státy, i ty zlotřilé a ujařmené vedoucí úlohou diktátora či strany, konfiskuji, zabavují, vyvlastňují, odnímají, znárodňují, zestátňují – ale nekradou.

http://protestant.evangnet.cz/co-nebylo-ukradeno-nema-byt-vraceno
24. 08. 2013 | 01:38

Platan napsal(a):

Petice: Křesťané proti zákonu o církevním majetku

Jako křesťané různých církví, kterým leží na srdci osud našich církví a jejich dobré jméno, vyslovujeme zásadní nesouhlas s navrhovanou podobou zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, tzv. církevních restitucích. Domníváme se, že k této závažné záležitosti, zásadní pro dobré jméno církví a Kristova učení, nemají mluvit jen nejvyšší představitelé církví (např. Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví), ale všichni ti, kdo se k církvím a ke křesťanství hlásí. K našemu postoji nás vedou tyto důvody:

Spojení tzv. restitucí s otázkou financování církví a tlak na navracení majetku zatemňuje pravou podstatu evangelia a je v rozporu s posláním církve. Církve, namísto aby hledaly nejprve Boží království s nadějí, že vše ostatní jim bude přidáno, začínají od majetku, od snahy zajistit se v tomto světě. Jsme přesvědčeni, že budoucnost církví nelze stavět na majetcích z minulosti, ale na současné živé víře a ochotě k oběti. Bez nich je snaha zabezpečit církve marná a sotva dlouhodobě povede k jejich plnohodnotné a pro ostatní prospěšné existenci. Nelze přece sloužit dvěma pánům, Bohu i majetku.

Neobhajujeme způsob, jakým vláda KSČ po únoru 1948 s církvemi jednala. Respektujeme právo církví vlastnit majetek a uvědomujeme si nezbytnost ekonomického zajištění jejich rozmanité činnosti. Ale jako občané ctíme zároveň nábožensky neutrální charakter České republiky. Nesouhlasíme s tím, že církve se navrácením majetku ve spojení s odškodněním podle vládního návrhu dostanou do privilegovaného postavení oproti jiným právnickým osobám. To podle nás odporuje samotnému smyslu církví a staví na hlavu Kristovo učení. Jako následovníci Ježíše Krista máme nést kříž, třeba snášet i křivdu, a ne se domáhat starých privilegií.

Naprostá většina majetku, o který se jedná, patřila římskokatolické církvi a byla získána za zcela jiné historické situace, kdy církev takříkajíc splývala s celkem společnosti a plnila zcela jiné úlohy, úlohy, které dnes z velké části zastává stát nebo neziskové organizace. Majetkovým narovnáním podle současného návrhu by se římskokatolická církev dostala do pozice jednoho z nejsilnějších ekonomických subjektů v České republice. Její podnikání by probíhalo v privilegovaném prostředí ve smyslu současného znění zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Všechny církve by se staly korporacemi, soukromými společnostmi, pohybujícími se v tržním prostředí a vedenými logikou zisku, a vystavily by tak své vlastní poslání neúměrnému riziku, což odporuje jejich vlastnímu a nezaměnitelnému poslání.

Současný návrh zákona počítá s tím, že se římskokatolická církev vzdává přibližně dvaceti procent finančního odškodnění ve prospěch menších církví. To podle nás nestačí. Je potřeba mít rovněž respekt a úctu ke stále rozhodnější většině našich spoluobčanů, kteří se k žádnému křesťanskému vyznání nehlásí. Schválení navrhovaného zákona bez širšího konsenzu výrazně prohloubí příkop mezi křesťanskými občany a ostatní veřejností, pro nás křesťany a občany této země to bude zahanbením. Církve sice budou mít majetky, ale lidé k církvím nenáležející se k nim otočí zády.

Chystaná úplná odluka státu a církví je navíc součástí již probíhajícího procesu, v němž se politická reprezentace postupně zbavuje odpovědnosti za sociální služby a za péči o kulturní památky a přenáší tuto odpovědnost na bedra církví. Bude státu sloužit jako alibi, aby již na tyto činnosti nemusel přispívat. Jsme přesvědčeni, že provozní a mzdové náklady církví mají být postupně financovány z příspěvků členů církví a sympatizantů, ať už přímo či prostřednictvím daňového systému. Naopak v péči o sociální sféru a kulturní památky by měla být finanční účast státu posilována, neboť se jedná o obecné statky, obecné kulturní a duchovní dědictví.

Vyzýváme proto poslance a senátory, aby nehlasovali pro předkládaný návrh zákona a snažili se v široké diskusi nalézt společensky přijatelné řešení, které by otázku církví propojilo s financováním dalších obecně prospěšných organizací. Představitele církví pak vyzýváme, aby se vzdali alespoň části nárokovaného majetku.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/13730-krestane-proti-zakonu-o-cirkevnim-majetku
24. 08. 2013 | 01:52

čert }:o napsal(a):

Konečně někdo normální napsal(a):
24. 08. 2013 | 00:31
dík za příspěvek
24. 08. 2013 | 01:54

Platan napsal(a):

Biskupka Jana Šilerová:

Pan kardinál nedostal jen 'dary', mnohé se v restitucích vracelo z ukradeného. Problém je ovšem v tom, že nekradli jen komunisté církvím, ale i církev přicházela k majetku, slušně řečeno, nečistým způsobem. Dějiny pamatují a Bůh ví.

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/I-cirkev-kradla-majetky-Dejiny-pamatuji-a-Buh-vi-rika-biskupka-269746
24. 08. 2013 | 01:59

Platan napsal(a):

Eduarda Heczková, farářka Luterské evangelické církve augsburského vyznání:

Ježíš neměl nic a kolik pro lidi udělal!

Pokud by byly prostřednictvím tzv. církevních restitucí »navráceny« nějaké nemocnice nebo sociální zařízení, tak dobře, to bych dokázala akceptovat.
Ale pole, lesy, louky, pivovary… to je naprosto vyloučené! Víte, takový majetek udělá církvi medvědí službu. Lidé, kteří jsou nevěřící, si logicky řeknou:
Pokud je církev takto hamižná, tak to ten její Pánbůh a celé to její učení bude asi nějaký výmysl nebo nesmysl.
Ještě více ztratí důvěru v křesťanství, a to je to nejhorší.

http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2961&mode=nested&order=0&thold=0
24. 08. 2013 | 02:19

Platan napsal(a):

Ivan Štampach, religionista a teolog:

Důležitější ovšem je to, že vládnoucí strany přijetím zákona překročily Rubikon. Nový zákon je přinejmenším symbolicky krokem zpět před nastolení demokratických poměrů od října 1918. Obhájci zákona nás horem dolem ujišťují, že jde o nápravu křivd způsobených církvím komunistickým režimem. Právně definovaný zločinný ráz minulého režimu je využíván účelově. Když se to hodí, byl režim zločinný a jeho opatření je nutno napravovat. Jindy se zase hájí právní kontinuita. Nevadilo např., že Václava Havla poprvé zvolili jednomyslně poslanci Federálního shromáždění vzešlí z volební frašky 23. a 24. 5. 1986.

Připusťme, že pozemková reforma vyhlášená po únorovém převratu omezující vlastnictví pozemků pro jeden subjekt na 50 ha byla zločinná. Že jde o křivdu, již je třeba zmírnit. Že je správné vrátit pozemky, které křesťanské církve a ostatní náboženské společnosti měly před ní, nebo je kompenzovat penězi. Deklarovaným cílem současného zákona však je získání plné ekonomické nezávislosti náboženských právních subjektů na státu, tedy doplnění dosavadní dílčí odluky mezi církvemi a státem o dosud nerealizovanou ekonomickou odluku. Církve však přišly o schopnost pokrývat své náklady z výnosu z pozemků a jiného majetku dávno před 25. únorem 1948. Rozhodně to v ostrých veřejných polemikách tvrdila především římskokatolická církev již po pozemkové reformě z roku 1919 a vynutila si na mladé Československé republice kompenzaci pozemkových záborů v podobě státních platů pro duchovní (kongrua). Omezení volného disponování majetkem svěřeným církvi Korunou, převedení části jejího majetku na náboženskou matici (fond), taková a podobná opatření ostatně platila i dříve, v různých podobách habsburské říše v 18. a 19. století.

http://denikreferendum.cz/clanek/13574-symbolicky-rozchod-s-demokratickymi-a-liberalnimi-principy-statu
24. 08. 2013 | 02:30

Libertad napsal(a):

Pane Duko,
dovolím si jen říci, že pro mně jsou katolicismus a komunismus -popřípadě katolík a komunista- synonyma, která vyjadřují snahu zbavit jednotlivce svobodné vůle, ukrást jeho duši a žít na jeho úkor. Počet zavražděných za dobu existence těchto zrůdných ideologií bude na obou stranách plus mínus stejný (vy jste bohužel ještě neskončili).
Přesto si myslím, že v referendum o zákazu činnosti katolické církve a KSČM by katolická církev obdržela více hlasů pro zákaz činnosti.

Bez pozdravu

Sidonio Libertad
24. 08. 2013 | 02:49

Strýček Joe napsal(a):

Pane Duko, jsem organizovaný ateista vystupující proti náboženství. Jste velice obratný. To co kardinál Vlk nedokázal za 20 let Vy jste získal za 2 roky (boj o katedrálu a církevní restituce). Přesto jste jako katolická církev v Evropě na ústupu. Zisky nových členů máte pouze v zaostalých zemích Afriky a Latinské Ameriky. V Evropě nemáte šanci. Vaše ideologie je nemoderní a iracionální.
24. 08. 2013 | 04:11

kormoran napsal(a):

Psina je , ze moralni prznici naroda(u) , se dovolavaji neceho , coz za jejich vlady bylo TABU.- Referenda. )))

Ja zapomnel , oni jsou zmodernizovani !))))
To se hned pozna , kdyz si do KSC dosadili i M.)))
Sockomanci , vzdy meli hruzu z nekoho , koho nemaji pod socialistickym -centralne rizenym (starostlivym palcem).

Vraceni majetku je naprosto logicke , avsak az po takove dobe , to o necem vypovida.

Blog je velice dobry.
24. 08. 2013 | 05:26

kormoran napsal(a):

Verim v cit.
Neni povinnosti chodit do kostela ,na vanocni vzdy zajdu a rad , ac inklinuji k Buddhismu ,nikdo mi nic nenarizuje a nevychovava k nenavisti- viry.

Pri navsteve kostelu ve Vanocnim case , ci buddhistickych seanci 'citim' neco velmi pozitivniho a uklidnujiciho , coz se neda srovnat s nasilne vyvolanymi schuzemi bolsevika -PSM.

Nikdy neverte komancum . Ti vyuziji demokracii pouze k uchopeni moci. Pak z ni budou ukrajovat a dopadne to stejne , jak to dopadlo. Rekl bych , ze tato sorta 'lidi' je dusevne nemocna ,uvedomujici si svoji menecennost a zivici se vyhledavanim trablu a vecnym nadavanim.
Historickych dukazu je mnoho.
24. 08. 2013 | 06:12

Dominik Katz napsal(a):

Tak se z úst pana Duky nepřímo dovídám, že Ježíš byl politik a podnikatel. Snad bankéř.

Všechno se dá vykládat různě. Akorát tu biblickou jehlu budou muset asi vyměnit až se bude pan Duka na Zemi poroučet. Jinak by nemohl do ráje a musel do ....
24. 08. 2013 | 06:23

Norbert Leopold Medici napsal(a):

Co Bůh, tedy pan Duka, činí - dobře činí.
24. 08. 2013 | 06:38

kormoran napsal(a):

Katzi , vsak nikdo Vas nenuti , abyste Duku poslouchal .)))

Duka vas nenuti do prvomajovych pruvodu , a do kostela taky nemusite soudruhu. Nebo si myslite , ze kardinal znarodni vas majetek 1+1 ? V jinem pripade , ze vam hrozi vystrnadeni z nepravem obyvaneho objektu , coby vysoky komunisticky funkcionar ?

Vsak az na vas prijde Gottwaldova prijice , este rad vyhledate milosrdne sestry. Nikoliv tu arogantni svoloc 'osetrovatelek' , kterou vas rezim vychoval.
24. 08. 2013 | 06:40

kormoran napsal(a):

Soudruzi! Budte si jisti , ze vas milosrdne sestry prijmou do osetrovani i prez vas komunisticky puvod.

Je totiz zadne kadrovani narozdil od vas nezajima. )))
24. 08. 2013 | 06:46

Dominik Katz napsal(a):

kormoran,

já jej taky neposlouchám - naštěstí doby inkvizice a tortury heretiků jsou již dávno nenávratně pryč. Já si jej (zaplaťpánbůh za ty dary - jako že jsem atheista) pouze vyslechnu a "kouluji" (špičkuji) se s ním.

Kardinál se samozřejmě snaží v době dohasínajícího velkého tunelu (modrá a Čírova je "dobrá") "znárodnit" a usurpovat co jde a není přišroubováno - o to se ostatně církev svatá snažila v průběhu věků vždycky.

Prosím vás, nepleťte si mě se svým příbuzenstvem. Děkuji za pozornost. Amen
24. 08. 2013 | 06:49

Bojko napsal(a):

Pane Duka nejezte tolik, nestřídmost (též obžerství) je jeden ze smrtelných hříchů.
O lakomství ani nemluvě. (samoúčelné hromadění majetku)
Hamty, hamty, naší duchovní.
Píší naší, protože jsem nepraktikující katolík, který se za vás stydí.
Za komančů jste byli rádi když jsme přišli okřtít dítě
a po rádoby revoluci bez mrknutí oka pošlete svobodnou matku do P....e a dítě ji odmítnete pokřtít.
Hlavně, že se máte dobře.
Ale i vy jste dětí boží jak píše Martin C. Putna
24. 08. 2013 | 06:57

Marie napsal(a):

Pane Duka!
Jste velký kamarád Kalouska. Můžete jej, prosím,požádat, aby alespoň jeden den nežvanil ve veřejně právní ČT?
Před volbami zase zaleze nebo bude posílat složenky?
Ta ruka na bilboardech byla jeho nebo Vaše?
24. 08. 2013 | 07:01

kormoran napsal(a):

Katzi , je zajimave , jak si vy soudruzi dokazete preonacit - vlastnicka prava do podoby ' tunelu' . Jakeho tunelu?

Jak jsem vyse uvedl - nemoc!

Tak bolsevik tvrde znarodnil bez referenda majetek - je jedno komu a ted se referenda dovolava . Na zaklade jakeho prava?

Jako vaseho? Ze mate rudou knizku? Na zaklade ceho?

Ze jste soudruh? Nebo se budete opirat o inkvizici 500 let nazpet - od jejiho pocatku?

Vy si proste 'pravo' vysvetlujete stale po svem a jinak tomu nebude.))
24. 08. 2013 | 07:11

JST napsal(a):

Luba
Apropós: mohou církevní otcové darovat sperma?
A má to být zdarma, za úplatu, či za příspěvek do kostelní kasičky?
23. 08. 2013 | 23:53
**********************************************
Před lety jsem četl vážně míněný kvalifikovaný odhad, který vycházel z poměrně vysoké nucené promiskuity katolických farářů, nižší míry používání hormonální antikoncepce u zbožných katolických oveček a několikanásobně vyšší pravděpodobnosti početí při občasném styku s nadrženým partnerem se správně zahuštěným spermatem.
Podle něj je tím pádem průměrný počet potomků katolických kněží několikanásobně vyšší než počet potomků šťastných otců, kteří se o jejich kukaččí mláďátka starají.

Což hovoří pro teorii, že církev katolická se stará o svou reprodukci nejen pomocí memů a memplexů, ale i klasickou technikou.
Další důvod, proč nerušit celibát !

Pokud uvážíme, že výchova dítěte od kočárku po absolvování teologické fakulty stojí podstatně víc než milión korun, je takovýto příspěvek do kasičky církve svaté více než dostatečný ke získání místenky po pravici Boží i pro ateistu.
24. 08. 2013 | 07:16

kormoran napsal(a):

A dalsi 'rudi inkvizitori' nastupuji !

Duka ! jsi kamarad Kalouska !Upalit!

Moje babicka s peclive vymastenym pekacek na buchty byla absolutni amater)))
24. 08. 2013 | 07:18

Pitrýsek napsal(a):

Asi podobně, kdyby bylo referendum o vás Duko !
24. 08. 2013 | 07:20

Maximus napsal(a):

Jo pan obchodník s iluzemi urozená špatnost Duka
a jeho po majetku a penězům natažená ruka!
Církev vždy byla slouhou světské moci
a to ostatní jsou jen chytré zastírací kecy.
Za to, že ovečky pro pána do chlíva naženou
dostanou vždy od mocných výslužku blaženou.
A tak to bylo nastaveno po už staletí,
bohužel pro ně to dnes u nás tak neplatí!
Duko, Země je placatá a Slunce obíhá ji,
tak jste to přece hlásali a občas někoho i upálili!
Vaše postuláty už nejsou k ničemu a jsou legrační,
s nima si jen jednoduchý človíček snad vystačí.
Kdepak, podělali jste to více než si kdo myslí,
podivné restituce kléru církve v ČR ještě přidusí!
Lidé totiž u nás nejsou vůbec hlupáci
a vědí kdo je kdo a kdo má rád řeči a ne práci.
Jděte si kázat bludy třeba do kostela vesele,
ale nechte nás občany žít, jste nám u zadele.
Omlouvám se za slova téměř neslušná a přímost,
ale musel jsem vám to říct a mám z toho docela radost.
Vezměte si poučení z vašeho prvního papeže Franty
a žijte skromně a pak možná získáte od občanů fanty.
Kristus byl určite slušný a skromný věřící,
vy se na něj odvoláváte, ale chováte se jako nenažrané šelmy ve zvěřinci!
Pokud tohle nepochopíte a nepoučíte se z toho,
bude to pro vás stále více horší a horší a nezískáte tady u nás pro sebe nikoho!
24. 08. 2013 | 07:33

kormoran napsal(a):

Soudruhu Maximusi ! Skvele jste definoval tu vasi komunistickou stranu.

Jak muzete soudruhu definovat Jezise Krista -, kdyz v nej neverite?))))

Vase hloupost vas vzdy dostihne.
24. 08. 2013 | 07:44

Maximus napsal(a):

Jo vidím tady zase amerického kormorána,
plevelného ptáka co vždy tady žvaní zrána,
on si v jůesej vždy nastaví hodiny
pak vstane a přednáší tady jeho blbiny.
Je pravičák nejpravější až z té mocné Amériky,
myl tam nějaký čas hajzly a roznášel pizzu a preclíky.
Teď bude možná rád za nějaký důchod z Čech
za zadara si tady vyléčí štípance od amerických blech.
V jůesej by musel vysolit pěkné dolar chechtáče,
po návštěvě doktora je tam pacoši už jen do pláče.
Dnes je velký moudrý kapitálista a viděl i Niagáru,
možná ho nechali nakouknout na letišti i do hangáru.
Jo plevelný pták kormorán z mocných jůesej,
vypustí zase duševno, ale hlavně si pod něj nesedej.
Kormorán je stejně jako politici neukojený,
vše po..re, nesmí se střílet a je přec hájený!
24. 08. 2013 | 07:48

kormoran napsal(a):

Vzdyt Kristus povstal z mrtvych a je mezi nami ! proc vas jeste soudruhu Maximusi nenavstivil?

Myslite , ze potrebujete jeho pomoc? Kristus je totiz naramne busy , nevi ve vychodni evrope , kam driv skocit.)))Vy byste chtel vyhrat ve sportce ze jo?

Kristepane!
24. 08. 2013 | 07:50

Maximus napsal(a):

Ptáku kormoráne co zase kecáš,
ty si před komanči prostě utek
a já s nimi musel hrát čardáš!
Kdyby se takhle zachoval každý Čech,
dnes by tady bylo Rusko a pytel blech.
Nehraj si na kapitálistu a pravouna,
spíš ze sebe děláš obyčejného blb.una!
24. 08. 2013 | 07:52

kormoran napsal(a):

No jeste , ze jsem na Vas soudruhu Maximusi v Aaamerice nenarazil. Jako hajzla bych vas vycistil , jako vedlejsi jednorazovou praci a bez naroku na plat.
24. 08. 2013 | 08:02

Maximus napsal(a):

Kormorán a Kristus, to se k sobě hodí,
jako chudá snídaně u Dukova blahorodí.
Neber si do úst svatého Krista
a neřvi tady, že je někdo komunista.
Většinou ti co takle žvaní a mluví,
jsou praví levouni a nic neumí.
Spíš bys nám měl napsat cos v USA dělal,
na koho si donášel a co si všechno podělal.
Když slyším kvákat po ránu ptáka kormorána,
mám hned lepší náladu, on kráká jako stará vrána!
Loučím se s tebou a směju se ti plevelný ptáku,
jdu sekat trávu a čau ty americkej máku! (-:
24. 08. 2013 | 08:03

kormoran napsal(a):

Soudruhu Maximusi , odpovidejte vecne a konstruktivne - k veci!)))
24. 08. 2013 | 08:07

kormoran napsal(a):

Chapu , soudruhu Maximusi , ze jste proti 'navraceni' majetku cirkvim.Ja se ptam , jak je pravne vas nazor osetreny.

Vedlejsi 'moudra' si nechte na schuzi ve vasi vesnici.
24. 08. 2013 | 08:11

Aktiv napsal(a):

Konečně někdo normální,
jste úplně mimo, ten váš Kristus(Satan), říkal v té vaší bibli, že chudý projde okem jehly než ten, který se majetkem natřásá...
Katolická církev vsadila na majetky a na moc, a ti kteří s ní sympatizují nenaplnují Kristovo(Satanovo)učení o bezpodmíněčněné chudobě!
Chudoba jako ctnost neexistuje...
Církev by v chudobě nikdy nemohla cvičit z tolika lidmi, ovládat takový prostor, kdyby v každé díře neměla své symboly a modlící se koncentráky!!!!

Elementární normálnost je v tom, že se lidé podporují v jejich duchovním rozkvětu nikoli na moci a všudypřítomné propagaci v podobě symbolů moci, bohatství a víry, jakými panuje církev, ale v tom dobrém, co v člověku je!!!
Jelikoiž to církev ví, a nepřeje si podporovat to dobré v lidech, umístila všude ty zářiče, které lidskou duši totálně okleštili v její svobodě a moci!!!!!

Zabijme církev(nikoli lidi)-jinak budete stejní jako věřící,a osvobodíte se na duchu i na vědomí!!!!
(Proč podorovatel všeho církevního, má označení ČERT????)
24. 08. 2013 | 08:17

Hever napsal(a):

Nevděk vládne světem. Obdiv získal Maximus.
24. 08. 2013 | 08:18

kormoran napsal(a):

Soudruhu Maximusi , ptal jste se neodbytne co delam , ale to je pouze mezi nami. ))) Lovim rude hlavy. Videl jste film Od Tarantina 'Django'? )) No tak si predstavte , ze jsem Waltz -alias Schultz a lovim "lotry' komunisty.
24. 08. 2013 | 08:48

Baba Jaga napsal(a):

To: Pepe (17:02) a fafnir (17:15)
Jistě, seznamy na stránkách MK - bohužel za ta mnohá léta, co se o vracení majetku mluvilo, k nim nepřibyly prokazatelné nabývací tituly, zda součty se musím příležitostně podívat. Nechápu, proč se nepostupuje stejně jako u restitucí v zemědělství - včetně použitých ceníků - žádné tržní ceny se nikde neuplatňovaly. Dokladoval vždy ten, kdo požadoval. Rovný přístup ke všem by stát měl mít.
Církve už dávno před schválením zákona měly mít své doklady přichystané, aby vydávání probíhalo bez zádrhelů a rychle. Výpočet náhrad za majetek, který se nevydává, neexistuje konkrétně žádný a ty ceny za 1 ha pozemků jsou skutečně pozoruhodné. Třeba se je za totéž podaří i prodat.
Nenávistí netrpím k nikomu, číst jsem zatím nezapomněla a oči mi slouží - věci pro mne nepodstatné ale v paměti neuchovávám.
Když někdo něco chce vlastnit, má to mít a se vší odpovědností se o to i starat (pojišťovat, opravovat atd.). Kdo ví, z kolika kostelů budou ještě hotely - já na vlastní oči viděla u nás zatím jen jeden jediný v Hynčicích pod Sušinou.
Kdo ví, co na nynější situaci říká kardinál Tomášek z nebe. Možná své nástupce chválí - vždyť se církev římsko-katolická stane největším vlastníkem v zemi. Přiláká to k ní i další věřící?
24. 08. 2013 | 08:50

ing.008 napsal(a):

Církev se po staletí zaštituje pánem atd.ale do dnešní doby 21.století ho nikdo nikdy neviděl natož aby s ním rozmlouval(mimo církevních hodnostářů?),jak je to možné.Církevní hodnostáři žehnají ráno zbraním a odpoledne prosí pána boha o odpuštění za mrtvé co to je za logiku a další a další přiklady.Opak je pravdou p.Duka se zajímá o politiku a snaží se nenápadnou cestou jemu vlastní vetřít se do ní aby i tam měl určitý vliv na svoje (ovečky)které budou hrát na jeho stranu a tak se také děje.
24. 08. 2013 | 09:04

patriot napsal(a):

kormorán:

Vstupy vaše jasně zračí,
že vskutku máte rozum ptačí…
24. 08. 2013 | 09:18

chudoba je váš cíl napsal(a):

pane Duko,jako si zde můžete přečíst,bolševicko socanská část společnosti,čerpající vědomosti z Blesku a Rytmu života ,se nad restitucemi dusí nenávistí , vztekem,a tak to bude až do konce jejich zbytečných životů.Uniká jim to, že kdyby komunističtí zloději církvi(nejenom církvi,ukradli všechno všem)majetek neukradli,nebyly by restituce. Všechno souvisí se vším,to platí co je svět světem a ani levouni to nepředělají.Dnes vyřvávají komunistické lži o neprávem navráceném majetku a nikdo z nich nemluví o 60letém využívaní např.polí,lesů pěkně po bolševicku "zdarma". Takže soudruzi ,pamatujte si pro příště--nechcete vracet co jste nakradli?tak nikomu nic neberte! Nedělám si iluze že to bolševická chátra pochopí,spíš se opravdu udusí vztekem.Nakonec je to také řešení.
24. 08. 2013 | 09:21

jardo, neduď jak malej karel napsal(a):

já si myslím, že 24 let po sametové revolucii můžeme vzhledem k preferencím čssd a ksčm vážně prohlásit, že nakonec blbost a závist zvítězila nad pravdou láskou. po tátovi zavadilovi si o místo na kandidátce čssd řekl i soudruh šlachta. nebo to zkusí do senátu?
24. 08. 2013 | 09:24

babočka napsal(a):

Pane Duka, jaképak referendum o zákazu komunistické strany. Bezpráví v podobě věšení, věznění a parzekucí nevinných, kterého se komunisté dopouštěli, včetně podpory terorizmu a zlodějny by se mělo nonstop vyšetřovat a soudit. Jenže naš stát je prošpikovaný potomka těchto komunistů a vlastizrádců takže to nejde a zatím tito potomci budou nahánět slušné lidi. Svoboda a demokracie pomalu končí. Pro pana Ištvána jemu podobným je sousto paní Nagyová a ne vlastizrádci, mafiáni a komunističtí zloději co ukradli mému dědovi koně i s bičem.
24. 08. 2013 | 09:24

Baba Jaga napsal(a):

To: babočka
No, jistě Vám či jiným příbuzným byl kůň s bičem i vším ostatním vrácen nebo nahrazen (žel za jiné ceny nežli církvím, ty ale asi nedostávají náhrady za živý inventář), pozemky pravděpodobně patřily rodině bez přerušení.Nebo jste snad nežádali či řádně nedokladovali?
24. 08. 2013 | 09:40

Baba Jaga napsal(a):

To: chudoba je váš cíl
Odkudpak víte, co se píše v Blesku či Rytmu života? Já je nečtu, tak je kritizovat nemohu. A co bychom měli číst či na co se koukat, abychom měli ten nejsprávnější názor na svět?
24. 08. 2013 | 09:43

xyz napsal(a):

Luba: Výborné příspěvky, palec vzhůru!!!
24. 08. 2013 | 09:47

kormoran napsal(a):

Agente 008 -ing. A to si predstavte tu melu ,kdyby kazdy na vlastni oci videl Boha a ten by svoji existenci potvrdil,))))

To by bylo ' nadavek' od soudruhu , ze hen ten Buh nemuze byt ani Buh , protoze mu nenadelil do mozkovny pul kila navic .))Jako sousedovi.

Baba Jaga jde na to chytreji a obklikou . Ta to svadi na nemohoucnost cirkve . Asi meli v papirech pocinaje fary neuveritelny bordel jako bolsevik , ktery si v katastralnich mapach cmaral inkoustovou tuzkou a jeste nad nimi svacil.

Vsak , kdo by drive ze soudruhu(za dvacet let) se v takovych vecech a vzhledem typickemu ceskemu byrokratismu hrabal ze? Vzdyt jde i o volice!)))
Nikoliv o pravo! To bude jeste trvat!))))
24. 08. 2013 | 09:50

čtenář napsal(a):

Kardinál Duka začal psát blogy. A otevřel stavidla nenávisti, závisti, dal průchod nevzdělanosti, ubohosti a všem nízkým pudům zdejších chudáků zvaných ateisté. Duchovní ubožáci.Někteří si říkáte věřící a házíte na kardinála a církev špínu. Vy, kdo tupě opakujete nesmysly o zničení církve a zločinech církve - ta církev jsou lidé, věřící. Církev není kardinál Duka, ani biskupové samotní. Církev je živé společenství věřících lidí.Komunistům se podařilo rozvrátit lidské hodnoty několika generací. Třeba se někdy dožijeme světa bez závisti, nenávisti a toho, že hrdí ateisté přestanou existovat. Protože nemají být nač hrdí.
24. 08. 2013 | 09:52

rudolfko napsal(a):

Je absurdní, že ještě 15 let se budou rodit děti které budou muset platit církevní restituce. 101 poslanců je k tomu odsoudilo.
24. 08. 2013 | 09:56

papež napsal(a):

Dominik Duka
Synu, smutný to pohled zde. Zastává se tě urputně jakýsi " čtenář" , který soudí o každém druhém (jehož názor se mu nelíbí) jako o idiotovi, dokonce tvrdí, že celý národ je z dost velké části složen z idiotů. /zajímvé na té věci je i to, co na to Stejskalův kodex, ale to nyní nechme stranou, asi má zdejší zastánce napadaných dost svých starosti - ohledně případného stěhování do Darkova/

Tak chceš získávat příznivce ? Takové chceš mít fandy ? Tomu říkáš politická podpora zezdola ?
Synu , rychle se distancuj od takových pomatenců, lžinenávistníků a asi i mravních ubožáků ! To nevytváří dobrý dojem ani vně katolické obce dítek Božích, ani uvnitř ní, lidé si Tě s takovými individui pak spojují, soudí pak i o Tobě že vyznáváš takovou hádavou, lživou a nenávistnou podobu diskuze.
Což není pravda - a my oba to víme, ale bude nám to celkem houby platné, pokud to nebudou vědět i ostatní, pomni tohoto. lidé stále ještě ve své hlavní mase bloudí, píše o tom nejen Hoeschl, ale například i Jung a Freud !

Nad "čtenářem" lomím hůl, jeho duše je příliš nemocná na to, aby mohla být uzdravena. Zde nepomůže ani pěší pouť do Jeruzaléma, snad někdo z prostředí světského, nejlépe z nějaké nemocnice...by mu mohl dopomoci k tomu , aby se sebral a vydal se na pouť taxíkem k psychiatrovi, sám nevím, zde opravdu tápu...a bude mít vůbec na to peníze?
A zde bys mohl zasáhnout Ty - Synu...a mohl bys vypsat na něj nějakou sbírku - na jeho léčení - nic kvalitního není zdarma, to víš sám, žádné dary z nebes nepadají, to je jen taková pohádka pro děti a bajka pro starce a stařeny.
Tak bys zabil jednou ranou hned tři ďábly - démona uvnitř čtenáře /pokud se jej ujme skutečně někdo věci velmi znalý/, démona sváru vně a uvnitř obce katolicko-politické a démona své podivné politiky , lovící podporu ve vodách plných takových podivínských " čtenářů".

K čemuž Ti dopomáhej Otec, Syn i Duch Svatý.

Pro dnešek však již dost bylo pomoci - z mé strany. Musím totiž ještě dopočítat k inflaci i ušlý zisk, zabere to dost času. A nutno také vyhledat správnou banku - Pečovatelku, uvažuji o Sberbank...je sice z prostoru Pravoslaví , ale vede si moc dobře, ne jak ti náfukové z Wall Street či evropské banky - které nezachránit stát, tak dopadnou snad ještě hůře než my jsme dopadli s našimi aktivy po tom roce 1948, či dnes - s naší Vatikánskou bankou.

P.S. Kvalitní boty pro tu pěší pouť už sis zakoupil ?
24. 08. 2013 | 10:04

patriot napsal(a):

čtenář:

Ateismus a odpor k tzv. církevním restitucím je jednou z mála věcí, na které může být český národ skutečně hrdý.

Nevzdělanost a duševní ubohost je spíše znakem těch, kteří i ve 21. století věří na boha, neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí, modlení, zázraky a podobné kraviny.
24. 08. 2013 | 10:10

Aktiv napsal(a):

Prosím vás věřící(babočka,čtenář,čert,ad...), a vy jste nežra.. produkty komunistů za super ceny, kteří z těchto znárodněných polí učinili potravinové zdroje pro celý národ???Už vidím jak náboženští hodnostáři tyto pole užívají pro blaho všech???V tom komunisti dokázali věřícím, že jsou jen zbytečnou skupinou lidí, kteří umí tyto polnosti využívat jen k otrokářství!!
Nejsem komunista,ale v tomto komunisti dokázali, že majetky(polnosti a družstva), lze využívat k soběstatečnosti a nezávislosti společnosti na tzv.vlastnících půdy!!!

Mám pocit , že církevními restitucemi jsme se vrátili zpět ke středověkému otroctví!
Primitiviové jsou především hloupí věřící, které následují zbytečné zotročující myšlenky církevních totalistických hodnostářů!!
Buďte otroky, ale zbytek národa nechte žít ve svobodě!
24. 08. 2013 | 10:13

Baba Jaga napsal(a):

To: kormoran
Jaké chytřeji či oklikou? Zákonu měl jednoznačně předcházet úplný seznam včetně všech náležitostí a cen. Proč tomu tak za ony dlouhé roky nebylo a ani dosud není, to určitě vědí představitelé církví, já nikoliv.
Ti, co ho v této podobě schválili, nechť zpytují své svědomí až do konce svého života, paní Hanáková, která se na ministerstvo nechala uvrtat, obzvláště.
24. 08. 2013 | 10:20

čtenář napsal(a):

Majetkové narovnání s církvemi je důležité nejen pro věřící. Urazit mě hloupými řečmi nemůžete, snažili se větší komunističtí kabrňáci. Váš slovník se neliší.Majetek, který patřil církvím, chátrá. Když nemají peníze na opravy, bude chátrat dál. Nevím, proč je pro průměrně inteligentního(snad) Čecha těžké pochopit, že majetkové narovnání se finančně rozloží do 30let. Je tak těžké pochopit, kolik to bude ročně? Co to píšete za nesmysly, že někdo zadluží vaše děti? Neuvěřitelné. Píše se to pořád dokola a pořád dokola stejné nesmyslné odpovědi.A zesměšňováním církve a pana kardinála se vám určitě uleví. Máte splněno.
24. 08. 2013 | 10:22

čtenář napsal(a):

Aktiv
Nikdo vám nebrání se komunistů zastávat. Píšete, že pole a jejich úroda sloužila všem. Samozřejmě. Ovšem ta pole a majetky napřed ukradli a okradli sedláky, drobné živnostníky i církve. Nahnali násilím všechny do JZD za pár korun. A kdo se vzpíral, skončil v komunist. koncentráku. Včetně manželky a děti dány k převýchově, příp. do sirotčinců. Abyste mohl vychvalovat komunist. hospodaření, uvědomte si, co mu předcházelo.
24. 08. 2013 | 10:30

slavwin napsal(a):

Potomci slavných husitských hejtmanů ať jste v ODS nebo v ČSSD vaše nenasytné chřtány je těžké naplnit, to už věděl císař Zikmund Lucemburský, naoko se rvete za lid a pak to skončí u Lipan. Nevím co lid tím získá, myslím že by získal kdyby církvím bylo umožněno se od státního rozpočtu odpojit, myslíte že to zafinacuje Vatikán, když ví, že tu církev katolická prostředky měla. Tak Vám zůstane ta církev na krku, protože okradeného živit musíte. Odvolávat se na historii od kdy chcete začít když církev je tu od knížete Václava, nebo od té doby kdy jste bořili, loupili a vraždili vše co smrdělo Římem, pro Vás bude nejlepší od doby kdy se to obrátilo ve Váš neprospěch. Chcete mluvit o revoluci, ale ti kterým říkáte lid si zase ty kapsy nenamastili. Mimo dnes už tradičních církví i ty nově vzniklé - je přece nespravedlivé dávat jen někomu.
24. 08. 2013 | 10:36

kormoran napsal(a):

Soudruhu Patriote! A jak by se mel tedy clovicek vzdelavat- prosim literaturu , aby byl v 21. stol . moderni. ?

Ze nebudu muset k vuli tomu do Ruska ? Ze ne?))
24. 08. 2013 | 10:36

Nerozumní napsal(a):

Církev učí,že máme svoje nepřátele litovat.Vychází ze skutečnosti,že zlo požírá samo sebe.
Každý,i malé dítě ví,kdo to byl Herodes.Podřezal ve vesnici zvané Betlém všechny chlapce do věku dvou let.Zhruba rok před touto událostí procházel vesnicí zvanou Betlém muž se ženou a hledali místo na přespání.Ten muž byl představitel rodu a vesnici tvořili převážně jeho mladší bratři a sestry i příbuzní.Z obavy,že by mohl chtít nazpět majetek,který mu náležel a kteří tito nahrabali mu nikdo neotevřel a mluvili s ním skrz zavřené dveře.Neznali se k němu a měli strach.Nakonec dvojice musela vzít za vděk chlévem,vytesaným ve skále,kde se narodil chlapec.To si každoročně připomínáme.
Naše republika byla založena na vzpouře proti Církvi.Naší Církvi,která byla klamně spojována s rakouskou nadvládou.Byly ohromné odpady.Přišli Hitlerovi nacisté s teorií nadčlověka,spojenci zradili a prožili jsme okupaci.
Nepoučili jsme se.
Přišli Gottwaldovi komunisté s teorií dělnického původu a prožili jsme totalitu.
Nepoučili jsme se.
Přišli Havlovi chartisté s teorií bezbřehé svodody a bezbřehé tolerance zla,ale hlavně vzpoury proti jakékoli autoritě a ty následky prožíváme dodnes.
Nepoučili jsme se.
Rozvod je u nás běžná záležitost i u těch nejvyšších.Rozvedený je Paroubek,Topolánek,rozvedený je i Zeman.Jenom u jediného,Nečase byl rozvod impulzem k převratu.
To je myslím signál vzít kapesníky na slzy do ruky a litovat,litovat,litovat.
24. 08. 2013 | 10:48

Aktiv napsal(a):

čtenář,lépe jste mi nemohl nahrát...(trochu přepracuji váš text)!>
Nikdo vám nebrání se katolíků zastávat. Píšete, že pole a jejich úroda sloužila církvi. Samozřejmě. Ovšem ta pole a majetky napřed ukradli a okradli drobné vlastníky půdy, drobné živnostníky .... Nahnali násilím všechny do chudých vesnic za pár korun, existujících pod šlechtitskými a klášterními sídly. A kdo se vzpíral, skončil v katolickém koncentráku(mučírnách), nebo rovnou v plamenech. Včetně manželky a děti dány k převýchově, příp. do sirotčinců. Abyste mohl vychvalovat katolické hospodaření, uvědomte si, co mu předcházelo.

Doplňuji, jelikož již dnes přes promlčitelnost a propast času nikdo nemůže zpochybnit nárok KC na jakýkoliv majetek, tak se nám může zdánlivě jevit jako ta, která byla okradena???
......
......Pro čtenáře, najděte si zde v diskusi historiálie popsané zdejšími komentatory na adresu KC, abyste otevřel oči a pochopil, že KC je mnohem horší než komunistická strana...Je mnohem bezcitnější a chamtivější než si dokážete poředstavit, zabije třeba milióny dětí, jen proto, aby nevznikaly žádné nároky a nebo pochyby o cílech KC!!!!.....
......
24. 08. 2013 | 10:49

čtenář napsal(a):

Baba Jaga
Kritizujete něco, o čem správně píšete, že nic nevíte. Nevím, proč by jednotlivé farnosti měly zveřejňovat majetek, o který budou žádat, když ještě samy nevěděly, kolik ho bude a v jakém rozsahu.Ocenění se vypočítávalo v několika institucích. Pochybuju, že by kard. Duka rozpočítával, kolik čeho farnost dostane. On jako arcibiskup pražský patrně sám netuší, kolik majetku si nárokuje jeho arcidiecéze. To je práce ekonomů. A pokud vím, ještě nebylo vydáno nic, protože se všechno na úřadech několikrát ověřuje. Máte všichni zbytečné starosti.
24. 08. 2013 | 10:58

patriot napsal(a):

kormorán:

Vám již není žádné pomoci – odkazuji na svůj závěr publikovaný v 09:18.
24. 08. 2013 | 11:16

fafnir napsal(a):

ing 008
a wy jste widěl pozitron,nebo bozon?
24. 08. 2013 | 11:23

dennis napsal(a):

Pane primasi,
rikate, ze Kristus se otazkou "Ci je to peniz?" postavil proti totalitni moci svetske zbozstene vlady. Nemuze byt vyklad jeho slov dokonce sirsi?

Nemohla by se slova "Co je cisarovo, cisari, a co je Boziho, bohu!" chapat jako zakladni kamen odluky cirkve od statu? Nikoli pouze jen jako protest proti totalitni vlade kolonialni mocnosti? Ale mozna bychom ona slova mohli chapat jako definici zakladnoho rozdilu ve sluzbe cirkve obcanum, ve sfere duchovni, cili ve sluzbe Bohu. A ve sluzbe spravy veci verejnych, cili ve vztahu svetske moci k obcanum a obcanu vuci obecni sprave?

Jiste jako graduovany teolog byste svym ctenarum rad vylozil, kde hledat hranice mezi sferou pusobnosti viry (v nasem pripade reprezentovane ceskou katolickou cirkvi) a sferou svetske spravy ceskeho statu.

Neni pochyb o tom, ze Vase vstupy do verejneho prostoru by mely slouzit Vasemu misijnimu poslani sirit viru v univerzalni lasku Bozi. Ovsem jak mohu chapat Vasi polemiku o referendu o komunistech? Je to svatou cirkvi posvecena snaha o zboznou osvetu, nebo je to primy vstup do politicke areny a pokus ovlivnovat obcanske volby? Asi se dovime, ze cirkev by nemela vystupovat jako politicky subjekt. Ale vytvaret nalady nenavistnych antypatii a nekritickych adoraci mezi obcany je OK?

Chci verit, ze bychom vsichni radi slyseli vas nazor na to, kde konci ambice Kristovy cirkve v dnesnim politickem boji o podil na sprave veci verejnych, a Vas nazor na to, kde konci povinnosti statu se z penez dnesnich dan'ovych poplatniku (kteri nemaji nic spolecneho s Josefinskymi zakony, ani s Masarykovou pozemkovou reformou) postarat o hospodarskou silu cirkve.

Pane primasi, snazim se myslet na to, ze cirkev, podle slov Kristovych o povinnostech statu a obcanu, a o povinnostech vericich vuci Bohu, ze tedy cirkev ma nezastupitelnou roli v zivote spolecnosti. Snazim se prijit na kloub Vasemu usili ve verejnem prostoru - skutecne to, co hlasate, a to co cinite, by nemelo pripominat historickou paralelu s Kristovym rozhorcenim nad farizeji a penezomenci, ktere energicky vyhnal z domu Otcova.

Je mi to uprimne lito, ale afery kolem vatikanske banky a legislativni proces pri prijimani zakona o cirkevnich restituci mi ten biblicky obraz pripomina. Jen mi chybi hlas autority veskrze verohodne, hlas, ktery by neodvadel pozornost, ale nazyval veci pravymi jmeny.

Mozna tim hlasem jednou bude papez Frantisek.
24. 08. 2013 | 11:29

čtenář napsal(a):

Aktiv
Musím se smát. Vy budete MĚ poučovat, kdo je horší?S oběma mám své zkušenosti a hádejte, kdo mi ničil život od dětství!Vaše komunistická ideologie je největší zlo, které svět poznal. Komunisté dokázali udělat z lidí nemyslící masu. Pochopím cokoliv, ale nikdy mě nepřesvědčíte, že komunismus je dobro. Brrrr....Bezcitní a chamtiví komunisté se neštítili poslat do vězení souseda, protože se mu líbil jeho majetek. Málokterý komunista byl a je pracovitý člověk. Mlátit prázdnou slámu, poučovat lidi jako jste vy. Ochotné jim naslouchat a věřit populistickým nesmyslům. Žádný socialistický stát v čele s komunisty nebyl bohatý. Miliony vyvražděných komunistům nepohodlných lidí budou tvrdou obžalobou před Soudcem.
24. 08. 2013 | 11:34

Jsem odběratelem Blesku. napsal(a):

čtenář napsal :
"...Pokud vím, tak církevní majetek už přes 60let dotuje státní rozpočet..."

čtenář napsal(a):
Majetek, který patřil církvím, chátrá.
------------------------
Vysvětlete , pane čtenáři nejen ten první výrok, nejlépe že doložíte nějaká čísla...ale zejména vysvětlete ten rozpor - že tedy zchátralý majetek dává tak velké výnosy, že je možné díky nim i po 50 letech dotovat a to kontinuálně, rok, co rok /po dobu 60 let/státní rozpočet.
Nerozumím tomu - buď je tedy majetek zchátralý a vyžaduje aby se do něj investovalo - aby nesl vůbec nějaké výnosy....anebo není a pak skutečně rozumím, že i např. v roce 2005 mohly výnosy z tohoto majetku dotovat státní rozpočet.
Ve vaší "argumentaci" je takových rozporů více, pro začátek zkuste prosím vysvětlit alespoň tento. Pokud možno ne pomocí jakýchsi emotivně laděných výkřiků a nadávek, ale řečí čísel, bilančně podložených - tak jak po vás chtěl výše papež - přičemž se ničeho takového nedočkal..jen nadávek a emotivních výstupů chatrné, respektive nulové informační hodnoty.

Takže nejprve ten zjevný ekonomický nonsens /něco zchátralého nese takové výnosy, že se díky jejich výši může dotovat státní rozpočet a to po velmi dlouhou dobu/ - vysvětlete to neekonomům, laikům. Ale i ekonomům - věřícím.

S úctou pravidelný čtenář vašich komentářů.
24. 08. 2013 | 11:48

jenda lendy napsal(a):

to ctenar
komousi a verici jsou na tom stejne [stejne chytri a vzdelani] nebot veri jedinemu moznemu a spravedlivemu.
Mozna by jste se meli dat do kupy, stejne nenazranou vrchnost a stejne tupe cleny ci verici. A o se tyce toho majetku tak si ho uzite ja Vam na nej se.u. Zde preci z velke casti nejde o co vam patri KC ale jakym zpusobem byl zakon o navraceni majetku protlacen.
24. 08. 2013 | 11:58

Aktiv napsal(a):

čtenáři,
jste zaslepený, popravdě řečeno ideoologismus(komunismus=nacismus)=religionismus(náboženství světa), včetně té vaší katolické...
Bohužel dnes se už nesetkáte s milióny umučených a vražděných náboženskými fanatiky ze strany KC!Toť vaše výhoda k vašemu přesvědčení...Před sto nebo 200-ty lety byste z toho měl duševní i duchovní trauma, a možná byste pochopil proč svět si začal vymýšlet ideoologie typu komunismu nebo nacionalismu!
Tyto ideoologie vznikly předevšim proto, že lidé chtěli žít ve spravedlivějším světě, načež stvořili jiné bezpráví...

Náboženské ideoologie byly nahrazeny těmi třetími, ale bez valného úspěchu, až na to, že se s těmito ideoologiemi objevila i humanita, která byla vtělena do nových lidských právních zákonů, a tím mu dala(člověku)naději na skutečné spravedlivější místo na zemi!
Bohužel politici si to ještě neuvědomují, a stále preferují ideoologie, a někdy i náboženství, které tomuto všelidskému humanismu dosti brání!Ještě existujeme jednou nohou ve starém zdegenerovaném světě ovládaném pár funkcionáři velebících jen svou ideu oproti jiné, a zapomínají na univerzálnost lidství, a na hledání rovnováhy mezi rozdílnostmi ve společnosti(bohatí x chudí, chytří x hloupí, krásní x oškliví, zábavní x nudní, vynálézaví a aktivní x pasivní a vezoucí se, altruističtí x sobečtí, atd...).
Kvůli těmto skutečnostem vznikly ideoologie,aby vždy upřednostnily jen jednu stránku rozdílu. Hledejme cesty, které budou pojímat tyto duality, a hledat v nich určitou rovnováhu, a pochopení, a tedy vybřehnutí z té či oné pasti!!!
24. 08. 2013 | 11:59

slavwin napsal(a):

Jsem odběratelem Blesku. napsal(a)
To co jste dal do zahlaví vaší otázky, není zchatralý majetek ale že chátrá, jinak řečeno, že se na něm špatně hospodaří. Zákon je schválen, ověřen Ústavním soudem, mě trochu zaráží věrohodnost JUDr Kindla. Nechápu to vydávání, ale vzhledem k tomu, že ještě nebylo nic vydáno předpokládám, že vše se řádně ověřuje. Pokud existuje vyčíslení toho majetku který nelze vrátit, doporučoval bych zveřejnění na internetu. Aby odpůrci mohli napadnout oprávněnost nebo vyčísleni.
24. 08. 2013 | 12:10

Pavel napsal(a):

Raději se zeptejte, jak by dopadla katolická církev, kdyby se mohli vyjádřit její oběti a nucení emigranti z pobělohorské doby , kterých bylo celkem více jak 1.5 milionu. Potom byste museli chodit "Kánaly" !!!! Co by vám asi tak řekl Mistr Jan Hus a Jan Amos Komenský?? Myslíte, že by souhlasil s vaší nenasytností a pachtěním se po majetku ? Co by vám asi řekl sám Ježíš, jehož slova jste si upravili ku "potřebám" svým ??? Slušný člověk by na vašem místě vyhledal hlubokou opuštěnou noru , v ní by se usídlil a po staletí by ji již neopouštěl !!!
24. 08. 2013 | 12:13

Reveil napsal(a):

Antagonismus katolictví a komunismu je dán tím, že jsou to obě konkurenční hnutí, pracující na sektářském principu.
Komunismus ve své stalinské podobě je nejvyšším vývojovým stádiem katolicismu. Od katolické církve převzala církev komunistická také všechny metody útisku, špehování a pronásledování lidí. Rudá i černá teokracie je anachronismem, drsným zpátečnictvím, které ohrožuje společnost.
Zatímco však KSČM se dalekosáhle oprostila od stalinistického zakletí, setrvává katolická církev, lépe řečeno snaží se vrátit o 200 let zpátky. Podíváme-li se na jejího pražského ajatolláha Duku, vidíme preláta typu těsně před Francouzskou revolucí. Řečený Duka by se nejspíš velice divil, jak by dopadlo referndum, v němž by otázka zněla "KSČM nebo Katolická církev".
24. 08. 2013 | 12:49

D. napsal(a):

Rudop....nické bečky plné nenávisti kvetou vztekem a závistí. Nic než závist! by mělo napsáno na tom fáboru co vlaje nad Hradem.
24. 08. 2013 | 13:13

olga napsal(a):

Pane Duka. Politika s církví se mumůže nikdy domluvit. Církev by měla být o pravdě. Politika je vždy o lži... Umění politiky je, zabalit lži do vhodného obalu.
24. 08. 2013 | 13:25

čtenář napsal(a):

No, myslím, že kdo chce, pochopil, že ukradený majetek, který se hodil, stále vytváří hodnoty - dotuje stát. Ten, který se nehodí - chátrá. Normálně snad pochopitelné. Kde vidíte nějaké emotivní výkřiky, spíše si přečtěte své výkřiky, urážející věřící, ale hlavně autora blogu. Nevím, proč bych měl házet čísly. Nejsem ekonom, uvažuju selským rozumem a umím číst a přemýšlet. Fascinující jsou miliony obětí KC. Historie, ne upravená, je trošku odlišná. Už je to hloupé, pořád dokola. A když píšete o milionech a emigrantech - kolik obyvatel naší země muselo opustit své domovy po r. 1948 a pak 1968? Jejich majetky si nechali komunisté a jejich poskoci. Odešly statisíce nejlepších mozků. Proto to u nás vypadá, jak to vypadá. Jsem obyčejný člověk, nevím, proč pořád dokola vyvracet nesmysly, zažrané pod kůží už další generace. A pořád budeme řešit události před staletími. Pořád dokola. A vůbec nejlepší je věta o tom, že se "KSČ oprostila od stalinistického zakletí". Okamžité vidím stalinistku soudružku Semelovou. To snad ani není myšleno vážně!!! Tady to fakt nemá cenu, opravdu si toto všecko zasloužíme. Komunisté nám předvedou svou lásku a humanitu. Už se těším.
24. 08. 2013 | 13:38

próza, poezie... a póza napsal(a):

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Blahoslavení, kteříž nyní lačníte, nebo nasyceni budete. Blahoslavení, kteříž nyní plačete, nebo smáti se budete. Blahoslavení budete, když vás nenáviděti budou lidé, a když vás vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé, pro Syna člověka. Radujte se v ten den a veselte se, nebo aj, odplata vaše mnohá jest v nebesích. Takť jsou zajisté činívali prorokům otcové jejich.
Ale běda vám bohatým, nebo vy máte potěšení své. Běda vám, kteříž jste nasyceni, nebo lačněti budete. Běda vám, kteříž se nyní smějete, nebo kvíliti a plakati budete. Běda vám, když by dobře o vás mluvili všickni lidé; nebo tak jsou činívali falešným prorokům otcové jejich.
Ale vámť pravím, kteříž slyšíte: Milujte nepřátely vaše, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí.Dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a modlte se za ty, kteříž vám bezpráví činí. A udeřil-li by tebe kdo v líce jedno, nasaď mu i druhého, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně nebraň. Každému pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž béře tvé věci, zase nežádej. A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte. Nebo jestliže milujete ty, kteříž vás milují, jakou míti budete milost? Nebo i hříšníci milují ty, od nichž milováni bývají. A budeteli dobře činiti těm, kteříž vám dobře činí, jakou máte milost? Však i hříšníci totéž činí. .A budeteli půjčovati těm, od kterýchž se nadějete zase vzíti, jakou máte milost? Však i hříšníci hříšníkům půjčují, aby tolikéž zase vzali.

Ale bylo řečeno i toto :

...žádný záplaty roucha nového nepřišívá k rouchu vetchému; sic jinak i nové roztrhuje, a vetchému nepřísluší záplata z nového. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; sic jinak víno nové rozpučí nádoby, a samo vyteče, a nádoby se pokazí. Ale víno nové v nádoby nové má lito býti, a obé bude zachováno.

Pročež nyní zde máme novou politiku :

Blahoslaveni ti, kterých politika navyšuje zástupy chudých - neb to oni dočkají se v den poslední největších poct. Blahoslavení oni , blahoslavena politika jejich, jako i těch, co k takové politice svou podobnou politiku přidávají a lůno Církve tak dalším a další blahoslavenstvím takové užitečné kooperace posvěcují. Jim bude patřit ten trůn na hoře převysoké, k nim budou lačnící zástupy hříšníků své ruce vztahovat. Radovat v ten den se nebudou však ti, co chudobou takovou opovrhli a ďáblu v ústrety kráčeli - ti z nich, co pak na úkor jiných žili, císaře jakožto i služebníků Pána našeho prostřednictvím milodarů zneužívali, rozbroje mezi ně zasévali, nenávist tak i v srdcích svých pěstovali.
Pročež pravím vám : milujte své spolupracovníky, zejména ty, co císařovo rozmnožit umí a prostřednictvím darů služebníkům Páně i blahoslavenství nejvyšší lidu svému, zástupům mým, činí - neb oni jsou těmi, kdo do království mého jim tak cestu krátkou a rychlou dláždí. A udeřil-li by kdo v mošnu jejich a přál by uchvátiti peníz pro sebe jejich zasloužený , protože si myslí, že oni mnoho a on málo v mošně má, věz, že na něj velké břemeno věčné uvaleno bude.
Běda vám takovým - kteříž se nyní smějete, neboť kvíliti a plakati budete. Běda vám, i když by dobře o vás mluvili všickni lidé; nebo mýlí se, jsouce matení ďáblem závisti , nejsmrtelnějšímu to hříchu propadají.
A všem vám pravím , kteříž slyšíte: Milujte politické partnery vaše, braňte svou věc, proklínejte ty, co jinak smýšlejí a modlete se za ty, kteří blahoslavenství chudoby neváží si. A udeřil-li by tebe kdo v líce jedno, udeř ho tím více, a tomu, kterýž tobě odjímá plášť, také i sukně odébeř, nejen pláště. Každému pak prosícímu o blahoslavenství chudoby vyhov, a od toho, jenž dává ti zcela dobrovolně, zase nežádej tolik, aby blahoslavenství došel rychle, jen ať posečká pokrytecký chtíč jeho. A jakž chcete, tak čiňte, i oni by vám tak učinili - kdyby měli tu moc. Nebo jestliže činíte tak těm, jež nenávidíte, jakou očekáváte sami milost? Neb i hříšníci nenávidí ty, od nichž blahoslavenství dáno jim je tak, že v ně sami dávající nevěří, pročež věřte a bude vám věřeno, berte, je-li vám dáváno a blahoslavte ostatní, však sami sebe ponechte císaři a sobě, taková budiž politika vaše.
A budeteli půjčovati těm, od kterýchž se nadějete zase vzíti, tak pouze za osm procent, ne méně. Však i hříšníci hříšníkům půjčují, aby minimálně tolikéž zase vzali.
24. 08. 2013 | 13:46

čtenář čtenáře čtenáře Blesku napsal(a):

čtenář napsal :
"... A pořád budeme řešit události před staletími. Pořád dokola...."

Tomu nerozumím /že zrovna VÁS to zlobí ???/, což se ta věc s majetkem Církve stala "před staletími" ? Domníval jsem se, že se stala před necelým stoletím.
Na druhé straně - pokud by se měly napravovat křivdy cca sto let staré, proč také ne křivdy například čtyřista let staré ?
Jaký je v tom rozdíl ? Z hlediska těch vašich principů ?
Nebo jste pouze nedůsledný, vybíravý atd. ?

P.S. Vaše plantalamatlala "vysvětlení" ohledně dotací státu pomocí výnosů z zchátralého majetku, do kterého jste zamotal jakési miliony umučených díky formulačnímu ale i mocenskému tlaku Církve na byrokraticko-exekutivní aparát nepotistických vládnoucích struktur , komunisty, závist a jánevímcoještě- tedy tvorba guláše vám jde, jenže už to není ani komické, jen tristní - ten váš flašinet už ani nebaví.
Na kolik vlastně přijde ten taxík - z místa vašeho bydliště do Bohnic ?
24. 08. 2013 | 14:02

Hever napsal(a):

Laiku, máš v tom guláš. V první třídě máš před očima portrét armádního generála nestraníka, pak se tak dlouho mluví o tom, že se generální tajemník vládnoucí strany nemůže stát i prezidentem, až se jím stane, a vládne víceméně tutéž dobu jako jeho nástupce spoluzakladatel hnutí, ale ne jeho lídr, to už jsme namísto jednomyslných voleb u voleb půl napůl, což je prý důkazem demokratického uspořádání, pak klasická dekáda prezidenta po stranické linii a teď zas první přímo volený prezident, který chce díky oblibě své osoby získat oblibu pro svoji stranu.
A tmavě odstíněný téměř albín pan Sobotka možná více odpovídá většinovému vkusu, jen už nepůsobí tak sofistikovaně a hlavně to není ten pan Sobotka, co si odpracoval všechna ta léta v opozici. A pan Filip by mohl vypadat šťastnější i z jiného důvodu než jen proto, že to, čemu věřil celý svůj dosavadní život, vzalo za své díky uzákoněným restitucím církevního majetku. Žijících pamětníků, kteří by mohli zasvěceně komentovat aktivity církve před rokem 1948 nebude ani deset procent populace. A pan Hašek je už prý charizmatičtější než pan Sobotka. Stejně jen proto, že pro něj pracuje manželka jeho spolustraníka.
A ty i nadále míníš zůstat katolickým sympatizantem, nikoli praktikujícím katolíkem. V systému volné soutěže se uplatní přizpůsobiví, mladí, zdraví, silní, pohlední a movití, vedle nichž normální člověk nemá šanci. Leda by je přesvědčil, aby si z nějakého důvodu zvolili právě jej.
24. 08. 2013 | 14:25

Viola napsal(a):

Tady je to divoké

konečně někdo normální napsal slušný text, tedy kromě pana čtenáře a pár dalších.

Ale pane normální, prezident Zeman má duchovní povědomí, bylo pěkné, když v den inaugurace byl v kapli.

Církev tvoří lidé a ti lidé se mají navzájem zkoušet a prověřovat ve víře, aby nemohli páchat ve jménu církve hanebnosti. Pan kardinál napsal pojednání církev a politika a vychází mu z toho, že církev je jen korektiv a že není politická. Co je ale politika? Politika to je korektiv společenského života. Jen pan kardinál se k politice nechce znát, protože je politika vesměs špatná a proč je špatná, protože jsou jí dobré všechny prostředky k dosažení cílů.
O politice v Bibli také je pojednáno a to v případech, kdy je dovolena lež, aby zvítězilo to lepší v očích Boha.
24. 08. 2013 | 14:32

Pche, uběhlo už moc let ! napsal(a):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bjsk%C3%A1_noc

"....Bartolomějská noc je termín označující masakr hugenotů ve Francii v srpnu 1572. Násilnosti vypukly 24. srpna toho roku, kdy byl mezi prvními zavražděn předák hugenotů, admirál Gaspard de Coligny. Hromadné vraždění započalo v Paříži pod přímou patronací panujícího krále Francie Karla IX. z rodu Valois a jeho matky, Kateřiny Medicejské. Z Paříže se vlna násilí rozšířila do dalších měst a na venkov a během dalších týdnů si vyžádala tisíce obětí....Zdroje uvádějí různý počet obětí od dvou až po desítky tisíc. Soudobé prameny tvrdí, že v následujících týdnech plavalo ve francouzských řekách tolik mrtvol, že nebylo možno jíst ryby.

Zajímavá byla reakce papeže Řehoře XIII.: Všechny zvony se rozezvučely pro díkůvzdání a děla Andělského hradu vypálila oslavnou salvu. Byla vydána upomínková medaile a Řehoř pověřil Giorgia Vasariho, aby vytvořil nástěnnou malbu masakru, která je dosud ve Vatikánu. Podle některých autorů je ovšem tento popis papežovy reakce přehnaný....

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Bartholomew%27s_Day_massacre
24. 08. 2013 | 14:35

Viola napsal(a):

Paní Olgo

pěkný překlep: politika se mumůže nikdy domluvit s církví.
Až na to, máme stejný názor na politiku.
24. 08. 2013 | 14:40

Viola napsal(a):

Pche

Arlette Jouannová zkoumá dodnes přijímané příčiny masakru, kterými jsou historicky tradované machinace Kateřiny Medicejské, spiknutí katolického Španělska, či obava krále z reformovaného náboženství, a dochází k závěru, že bezprostřední podnět k represivnímu zásahu státu dal sám král Karel IX. obávající se o suverenitu své vlády.
24. 08. 2013 | 14:50

Strašil st. napsal(a):

Jen pár řádků...
Nejde o to vrátit, co byl odebráno, jenže co vše navracet, jak bylo nabyto? Morálně nebo tak nějak "spadlo do klína nebo bylo přitlačeno a tak pak moje. A to je louskání OŘECHŮ, na kterém se těžko shodneme!!
Další závažnou věcí je, kdo dále bude ovládat hospodářství - sedlačit, lesničit, rybařit??
No logicky- ti kteří mají již vyspělost- NOVODOBí ZBOHATLÍCI s pofidérní minulostí(kriminální se těko dokazuje.
To pane Duko, trápí. Ale Vás asi ne tolik, proto vehementně stojíte za miliardami.....
24. 08. 2013 | 14:59

Scarabeus napsal(a):

Viola:

Nemám nic proti duchovnímu povědomí, ale duchovní povědomí nedělá návštěva kaple, to jsou jen ozdobené zdi, případně strop, plus interiér(nábytek, svíčky, svícny, kalichy ....) ... vše jen věci.

Duchovní povědomí je například chovat se podle Desatera, např. přikázání 'nezabiješ', tzn. ani sebe, tzn. ani pomalu např. chlastáním, kouřením, nezdravým stravováním a nedostatkem pohybu. Miloš Zeman v souladu s předchozím nežil, Vámi obdivovaný pan kardinál také ne, už z fotky je vidět nepoměr mezi příjmem potravy(nadměrným) a pohybem(nedostatečným). Pan Jaroslav Duka, řádovým jménem Dominik, chce jiným o morálce kázat, ale na jeho fyzické schránce je vidět, že jeho duše nežije v souladu s Desaterem. Pokud by žil v souladu s Desaterem, tak by nebyl tak tlustý.

Amen.
24. 08. 2013 | 15:29

olga napsal(a):

Viola
Děkuji. Nějak jsem klepla vedle. To se mi stává. Nemůže. Přeji pěkný den.
24. 08. 2013 | 15:37

Ivan Tomek napsal(a):

Autor:

Rad si prectu co napisete ovsem tvrzeni, ze cirkev nezasahuje do politiky je dost vzdaleno skutecnosti. Staci se podivat na historii cirkve a vlady od jejiho pocatku az po dnesni dny a je jsane, ze cirkev skoro vzdy vystupovala na strane pravice a nejednou prikazovala vericim, koho maji ci nemaji volit. V Jizni Americe dokonce vystoupila proti knezim, kteri se postavili na stranu chudych - i kdyz by se to nejspis mohlo (cynicky) vyvetlit prikazem nevmesovani; stejne tak byla katolicka cirkev na strane vrazednych vlad v Chile a Argentine a to lze tezko kvalifikovat jako zustavani stranou od politiky.
24. 08. 2013 | 16:01

santawizard napsal(a):

Podnikatelé , politici,theisté ,atheisté,konzumenti a abstinenti:
1)Jestli je demokracie jako náboženství ,tak fašismus a komunismus jsou jako černá a bílá mágie.!?
2)
Jestli je křesťanská demokracie jako náboženství ,tak křesťanskonacistické a křesťanskomarxistické ideologie jsou jako černá a bílá mágie.!?
24. 08. 2013 | 16:25

Ludwig.II napsal(a):

já bych potřeboval vyhlásit referendum za neplacení nájemného. Myslím si, že po tom také "takřka volá celý národ" (tak nějak to řekl pan Zavadil). Nízké emoce a většina, jen to je cesta k pořádku a správné VĚCI)
24. 08. 2013 | 16:44

Bavor V. napsal(a):

Když dekretem č. 11/1944 Sb. prezident Beneš obnovil právní pořádek z konce první republiky, obnovil tím také vlastnictví Řádu německých rytířů. Řád se o něj přihlásil, a vznikl problém. Řád sice s nacisty nekolaboroval, ovšem po celou dobu své existence dával nepokrytě najevo, že jeho hlavním úkolem je pečovat o rozvoj němectví. V časech, kdy odsunem nastolovat národnostně homogenní stát Čechů a Slováků vypadalo vracení majetku Řádu německých rytířů jako absurdní počin. Ministr zemědělství Julius Ďuriš, radikální slovenský komunista, se proto rozhodl, že na majetek řádu, stejně jako na majetky dalších německých řeholních řádů bude aplikovat prezidentské konfiskační dekrety. Proti tomu protestovala prezidentská kancelář, ministerstvo školství, i ministerstvo zahraničí.

Jejich argumentace byla zajímavá: tvrdili, že vlastnictví řádů nemá soukromoprávní charakter, že jde o účelově vázané jmění propůjčené státem, a proto by se dekrety na tyto majetky použít neměly, neboť by stát konfiskoval vlastnictví sám sobě.
24. 08. 2013 | 16:56

Sofi napsal(a):

Pane Duko,
věnujte se raději nápravě Vaší církve, která po roce 1989 (a nejen tehdy) absolutně zklamala. Důvod je s největší pravděpodobností ten, že mebyla a není dostatečně personálně vybavena. To už se asi napravit nedá, takže se pomalu ale jistě blíží její konec.
24. 08. 2013 | 16:57

Scarabeus napsal(a):

Ludwig.II

Nájemné je potřebné platit, bez toho by bydlet nešlo.

Ale to, aby všichni, i nevěřící, platili církve, restituci církvím v rozsahu, kterou nedostal žádný jiný druh restituentů, tak to nutné není.

Pokud chcete "Vaší" církvi poslat peníze, tak si je klidně pošlete, v tom Vám nikdo nebrání(ani názorově), ale pouze Vaše peníze, klidně celou výplatu.

Baptisté se církevní restituce vzdali, protože ji považuji za nemorální. Z toho je vidět, že i různé církve mohou mít na církevní restituci rozdílný názor. V konečném důsledku to znamená, že i baptisté, kteří také patří mezi daňové poplatníky, budou platit církevní restituci ostatním církvím, hlavně církvi katolické.
24. 08. 2013 | 17:00

Josef napsal(a):

Dogmatismus, jedno i druhé učení. Kdo chce, ať věří.
24. 08. 2013 | 17:00

trojšlenka napsal(a):

čtenářova lež 00:19
Podělil jsem 59 miliard 30 lety a 10 miliony Čechů a nevyšlo mi jak lže čtenář pár desetikorun, ale 197,- Kč. S nekřesťanským úrokem to bude cca 400,-
24. 08. 2013 | 17:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy