Bitva na Bílé hoře

27. 12. 2013 | 06:00
Přečteno 13750 krát
Bitva na Bílé hoře, která se odehrála 8. listopadu 1620, bývá vnímána jako boj Čechů s Němci a tragický počátek národní poroby. Ve škole nás pak poučili, že tento neuralgický bod našich dějin byl překonán až koncem 18. století, kdy byl obnoven český jazyk, proběhlo národní obrození a to vše vyvrcholilo v roce 1918 dosažením národní nezávislosti.

Francouzský historik Olivier Chaline, jehož knihu „Bílá hora“ vydalo letos nakladatelství Karolinum nám ukazuje trochu jiný pohled na celou událost i na její následky. Zprvu se zabýval studiem otázky, co při bitvě na Bílé hoře dělal španělský bosý karmelitán Dominik od Ježíše a Marie, když bitvy nebývají záležitostí řeholníků. Jakmile Chalin zjistil, jako roli sehrál, začal se více zajímat o celou bitvu. Pátral, zda šlo o skutečnou bitvu, nebo pouhou srážku, která do dějin vstoupila jen díky svým následkům. Bitva počínající třicetileté války netrvala ani dvě hodiny, ale následky byly nedozírné.

Díky Chalinovi se z dějiny vynoří zvláštní postava bosého karmelitána Dominika, který si vnutí vstup mezi důstojníky katolických vojsk, aby díky jemu převládlo rozhodnutí svést bitvu. Proč se v české válce muselo čekat dva a půl roku, než se odehrála opravdová bitva? Na ploše několika set stran rozehrává dějepisec fascinující podrobné vyprávění o počátku třicetileté války, o stavu a důvodech aktérů všech stran, aby ukázal, že naše školou vypěstované povědomí o této bitvě patrně pravdě neodpovídá.

Krátký boj byl podle Chalina skutečnou bitvou, ne útěkem. Za dvě hodiny přinesla 2 000 mrtvých. Císařovo vítězství bylo tak velké, že se dá stěží srovnat s jiným úspěšnými bitvami. Zimní král utíká, ne proto, aby jej nezajali vítězové, ale aby unikl vlastním žoldákům, kterým dlužil peníze. Bitva ovšem nebyla bitvou národů, jak se mnohdy tvrdí, vojáci na obou stranách byli složeni kosmopolitně. Katastrofou pro protestanty nebyla ani tak bělohorská porážka, jako spíš pražské povstání 1618 a následná volba falckého kurfiřta českým králem. Ten se dal v katedrále korunovat utrakvistickým kněžstvem a vyvolal obavy, že Čechy změní v kalvínskou zemi ikonoklasmem v katedrále. Obrazoborectví v roce 1619 vyvolalo nenávist katolíků, ale i nedůvěru luteránů a zneklidnění u utrakvistů.

Předchozí odstavec je jen malou ukázkou,jak autor knihy postupuje jako vnější pozorovatel, nezatížený národními mýty. Rozhodně stojí za to věnovat se celému textu skutečně proslulého historika, který své badatelské úsilí věnuje naší zemi. Běžně se totiž k výkladu Bílé hory přistupuje z hlediska politického či vojenského. Chalin však přináší ještě další možnou rovinu – náboženskou. Nesmíme zapomínat, že v té době to byla rovina daleko důležitější, než si dnes býváme ochotni připustit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jozka napsal(a):

Hm... jako by nestacilo ze nas poucuji, jak mame vnimat soucasnost, ted jeste PSM, jak mame vnimat minulost...
27. 12. 2013 | 06:20

Hus napsal(a):

My tu máme jen samé odborníky.my jim nerozumíme,ale důvěřujeme jim.
27. 12. 2013 | 06:23

jaryn napsal(a):

To mohl být ale pěkný den.
27. 12. 2013 | 06:24

Občan napsal(a):

Domingo Ruzola López (16. května 1559 – 16. února 1630) nebyl žádný prostý mníšek obdařený boží mocí.
To byl velice dobře školený papežský "píárista", kterého kurie vyslala do Střední Evropy s jasným cílem - vybudit katolíky k vojenské akci.
Byl to sice původně karmelitánský mnich, ale v r. 1621 to už byl generál řádu, působící současně ve Vídni a v Římě, a vrchní bafuňář mariánského kultu (Panny Marie Vítězné).
Do Čech přitáhl s armádou bavorského vévody Maxmiliána I. (Katolická liga), jehož byl zpovědníkem.

Takže takový profi "roztleskávač".

Ano, Francouzovi se to píše lehko, když jeho národ nenesl následky v podobě násilné rekatolizace a germanizace - oboje trvající skoro 300 let.
Český národ to přežil o fous; jen díky protestantským venkovským písmákům, již pečlivě schovávali Kralickou bibli, protestantský český "Slabikář" a tajně učili děti češtině. Nebýt těchto statečných lidí, neměli by obrozenci vůbec žádné podklady. Protože to byla právě katolická církev, která se činila co mohla, aby češtinu z lidí vymlátila, aby ji zapomněli a poněmčili se.
Naštěstí se vám to, občane České republiky Duko, tehdy nepovedlo. Dnes je odnárodňování "díky" vyspělejším oblbovacím technologiím snazší...
27. 12. 2013 | 06:34

pop napsal(a):

Po bitvě na Bílé Hoře a Obnoveném zřízení zemském následovala protireformace a rekatolizace. Nekatolické církve, k nimž náleželo 90 % obyvatelstva, byly zakázány. Celkem pět pokolení nekatolíků muselo buď snášet katolické represe, nebo odejít do exilu. Prostí lidé neměli na vybranou, ti výše postavení mohli odejít, a tak země přišla o řadu význačných osobností (mezi nimi též J. A. Komenského). Období pronásledování nekatolíků ukončil až Toleranční patent, vydaný 13. října 1781 císařem Josefem II., zdaleka se však ještě nejednalo o plnou náboženskou svobodu, nýbrž jen o trpění evangelických menšin pod přísným státním a římskokatolickým dohledem.Co bylo ukradeno by se mělo vrátit.Co jste Duko čechům za ty vaše represe a vraždy vrátili.Nic zase jen kradete to co vám nepatří.
27. 12. 2013 | 07:01

Jaroslv Cempírek napsal(a):

Není to asi tak jednoduché.Projevují se tu dva pohledy.Co se stalo po povstání českých stavů 1618? Češi vyhnali katolíky, zejména jezuity a ukradli jim, co se dalo, ale už nehleděli na to, aby si takto čestně získané majetky pojistili dobrou obranou a statečnou ozbrojenou silou.Po krátké bitvě Na Bílé hoře ovšem se neprojevili jako stateční vítězové. Ti, co měli všech pět pohromadě, tak si vzali ranečky a odešli k protestantům. Ostatní si mysleli, že už bude zase klid, že se jako obvykle přizpůsobí, trohu pootočí a nebude tak zle. Došlo k zatýkání a příšernému divadlu exekuci na Staroměstském náměstí, mimochodem krásné barokní divadlo, které si český lid užíval a ty dvě mrtvoly, které byly pověšeny z okna radnice, když se pohupovaly ve větru, tak se dokonce jakoby líbaly a prostý lid se tím šíleně bavil a smál. Jezuité, kteří byli vyhnáni, se vrátili získali zpět propůjčené majetky a opět začali učit a kázat, ale kázali i česky a kupoidvu někteří psali díla? která pak použili naši obrozenci, jako např. Balbínovu Obranu jazyka českého, chudé děti učili zadarmo a bohatí si to platili, což dnešní zbohatlíci nikdy nepochopí. Když je pak Josef II. rozprášil mnohá města plakala, že ztratila skvělé naukové ústavy.Takže vše začalo českým povstáním a českou loupeží, ale i českou nechutí k sebeobraně i absolutním českým nesmyslem pro fair play.Leccos naše doba plně potvrzuje.Každý pokus o pravdivý pohled je dobrý, každý pohled je také i trochu mýtus.Dnes naštěstí každý může vyznávat, co chce, ale většina se na víru v jakékoliv podobě vykašlala,takže se zdá, že dnes by byl svatý Vojtěch vyhnán, stejně jako kdysi. No Asi by vyhnán nebyl, ale nikdo by ho neposlouchal jako dnes. Papeš František je přece všechno jiné než inkviziční zrůda, ale že by Čechy nějak zajímal, to ani náhodou.
27. 12. 2013 | 07:13

Bob napsal(a):

To Jaroslav Cempírek
Papež František zajímá Čechy asi tak, jako Češi papeže Františka.
27. 12. 2013 | 07:22

zemedelec napsal(a):

Pane Občan.
Poděkuji,za osvěžení dějepisu.
Jak nám hezky zalhal Duka,dokonce chudý,bosí karmelitán,Dominik od Ježíše a Marie.
Nějaké srovnání Dominiků,nechám na povolanější.
27. 12. 2013 | 07:30

jozka napsal(a):

ad Takže vše začalo českým povstáním a českou loupeží, ale i českou nechutí k sebeobraně i absolutním českým nesmyslem pro fair play.

Neni nad to sam si zvolit bod, kdy to vse zacalo...
27. 12. 2013 | 07:35

Maximus napsal(a):

Duka by nám tak nějak chtěl snad říci, že vlastně to co se stalo po bitvě na Bílé Hoře bylo v pořádku a hlavně tehdejší společnost začala být obhospodařována těmi "správnými" vládci. Jen se na to musíme koukat z toho správného úhlu, že? Nakonec i rod Schwarzebergů pokud se nepletum si přišel tehdy na své a k tomu má pan Duka určitě dobrý vztah po anabázi zvané církevní restituce, což je jen jakási novodobá fajnová forma Bílé Hory na české obyvatelstvo. Vždy šlo a jde o majetek a moc a církev umí stát na té správné straně!
27. 12. 2013 | 07:54

strejc Josef napsal(a):

Milý pane Duko. Blogy se píší proto, že v nich lidé vyjadřují své názory. Vaše manipulatiuvní "reklama" na určité dílo váš jasně deklarovaný postoj ovšem postrádá. Přitom určité postoje (samozřejmě prostřednictvím názorů "jiných") zpochybňujete. Tak nám prosím řekněte naplno a odpovědně jak, že to máme vidět historii aby to vyhovovalo záměrům instituce, která prostřednictvím privatizace víry dělá poťouchlou politiku. Nechť je tedy vaše slovo ano, ano - ne, ne... namísto mlžení a manipulace. A mimochodem: je poněkud komické, když kritizuje zatíženost nazírání historie (národními) mýty představitel instituce, která ve své interpretaci světa vychází výhradně z mýtů a účelově modifikovaných legend.
27. 12. 2013 | 07:58

aga napsal(a):

Pane Duko,

vaše snaha dobrat se historické pravdy by vypadala daleko věrohodněji, kdyby nečpěla sírou zištných zájmů katolické církve, které jsou většinou v zásadním rozporu se zájmy českého národa. A nejde jen o současnou sprostou restituční loupež, ale o získání rozhodující moci a vlivu v tomto prostoru, který se katolické moci tradičně vzpírá - k velké a nekřesťanské katolické zlosti.

Jak správně podotýkáte, náboženský pohled nejen na dějiny, ale i na současnost, bývá podceňován, a z tohoto úhlu pohledu je EU říše jen zástěrkou zájmů katolické církve (které ovšem s upřímnou vírou a křesťanstvím už dávno nemají nic společného).
27. 12. 2013 | 08:09

Maximus napsal(a):

Ještě malý dodatek k projevu M.Zemana.
Ani mě nezklamal, ale ač jeho zatím trochu příznivec, tušil jsem to. On totiž je zřejmě obklopen komořími a rádci jako starý feudál a poklebovači a pochvalníky a poklonkáři a ohejbači zad a chybí mu šašci, kteří by mu občas řekli to co by měl slyšet. Už začíná být mimo realitu a ta vznešená honosná atmosféra Hradu na něj asi působí. Vždyť i Mick Jagger od Stounů, když vstoupil do obrovských prostor Pražského Hradu, tak se na chvilku zarazil, tehdy když ho tam pozval V.H.
Však taky církev věděla jak stavit obrovské kostely a chrámy, aby lid plebejný ohromovala a uváděla do poslušnosti. Ono to všechno se vším souvisí.
No a v projevu M.Z. citelně chyběl reálný výčet stavu, ve kterém se naše společnost nachází a jak by to náš prezident viděl, jak z tohoto stavu, který není dobrý, se dostat. Prostě vize a také pohled do budoucnosti. Holt asi náš prezident žije odtržen od reality s občany co se denodenně lopotí za prací
a mají ty obyčejné starosti a M.Z. zůstal asi jen pohled ekonoma na svět navíc zprostředkovaný čísly a údaji od podkoních. Bude to prezident asi jako V.K. jen nebude hafat na EU, tady pochopil kdo vládne světu a tak správně vyvěsil na Hradě vlajku EU a málem vlajku Izraele. Ale to je dnes jedno, oni stejně měli z 11-ti kandidátů na prezidenta 9 svých lidí.....
Škoda, měl příležitost řící spoustu věcí, ale neřekl to a promeškal vhodnou příležitost lidem říci věci, které chtěli s a měli slyšet.
27. 12. 2013 | 08:11

Jan V napsal(a):

ZASE NÁS NĚCO UČILI KOMUNISTI VE ŠKOLE BLBĚ. Líčili nám to jako dobu temna, a ona zatím doba kdy tu byla pravda a láska, každý si mohl demokraticky zvolit své katolické vyznání, víno teklo proudem, kuřata díky církvi létala sama do úst, kaviár a šampáňo už každého venkovana nudily.
.
Naši učitelé dějepisu jsou dnes podělaní už když mají dětem vysvětlit idoevě správně jak to bylo při osvobození republiky r 1945. Ti slušnější raději skončí u toho že Hitler byl sice náš bratr Němec, ale nedělal to moc správně, a blíží se konec roku, zopakujeme si raději Karla IV. Teď nás pan Duka poučí, že by měli výuku dějepisu zastavit ještě před Bílou Horou, jinak ideově narazí. navíc pak by se dostali k Husovi, a vysvětlování že Husité byli vlastně jen protikatoličtí lupiči, a jak je možné že na Žižkově je největší jezdecká socha, to už je o zničení kádrového profilu učitele.
Cinkali jste klíči a chtěli to, holenkové. Teď lokejte pravdu a lásku plnými doušky.
27. 12. 2013 | 08:21

zemedelec napsal(a):

Pane Maximus.
Také posuzuji Zemanův projev střízlivě,plácání,slibů,vizí už jsme slyšeli hodně.
Když byl moc aktivní bylo zle,když toho moc neřekl,zase zle,ale řekl jasně záleží na budoucí vládě,tam je potřeba tlačit,tam se rozhoduje o celém dění.
27. 12. 2013 | 08:31

Zdravstvujtě, tovarišči napsal(a):

Maximus, Jan V, Občan, aga, jozka, zemedelec (tohle už neuměl vyslovovat jeden z komunistických prezidentů)... ještě tak dva tři nicky (tedy jestli to není jen jeden člověk) a máme tu celou bolševickou úderku hned po ránu pohromadě ;-)
27. 12. 2013 | 08:55

krajan napsal(a):

Nevím, pane kardinále,jak jste přišel na to, že Bílá Hora byla vnímána jako boj Čechů s Němci. Nás v ne právě skvělé lido-demo škole učili, že šlo o boj katolíků s protestnty v rámci celoevropského střetu. A tak to přeci bylo. Fakta nemůže popřít ani deset katolických kardinálů.
27. 12. 2013 | 09:05

TomášL napsal(a):

Děkuji za tip, eminence.
27. 12. 2013 | 09:05

olga napsal(a):

Nejde mi ani tak o bitvu, ale o dopad. Co přinesla? Co některým bylo sebráno? Co jiným bylo dáno? Já si myslím, že Bílá hora byl nástup zla u nás. A trvá.
27. 12. 2013 | 09:17

čtenář napsal(a):

Pan kardinál se pokouší napsat o pohledu člověka zvenčí. Ne z českého národa. Ovšem opět místo diskuse k článku se dočkáme nadávek. Je mi vás líto, všech, kteří neumíte normálně přečíst článek a vyjádřit se k němu bez urážek. Malý český člověk už nic jiného neumí. A s novým rokem to jiné nebude. Protože převládá hmota nad duchem. Je mi vás líto.
27. 12. 2013 | 09:37

Martin1 napsal(a):

Neptej se lháře na pravdu. Neptej se zloděje, co je jeho. Neptej se Duky - jak to bylo opravdu s Bílou Horou.
Tam kde je nějaký osobní zájem ve věci, tam se pravdy nikdy nedohledáš!
27. 12. 2013 | 09:40

Jedla napsal(a):

Domnívám se, že není tak důležité, jak válka začne, nýbrž spíš jak skončí. Platí to po mém soudu i o válce třicetileté. Když skončila, protestantští exulanti včetně moravských bratří zůstali venku. Včetně Komenského, i ten doufal, že válka dopadne jinak. A nebylo k tomu daleko, Olomouc i jakousi bezvýznamnou Prahu Torstenson měl. Stačilo dobýt Brno, získat v něm zázemí a proviant, a cesta na Vídeň byla volná.

Nechápu, co Brno pořád slaví na vítězství svého "Radka" (Louise Raduita de Souches) v roce 1645. Ti stejní lidé, co hrdě vypráví svým dětem pověst o zvonění poledne již v jedenáct, pak děti berou do nedalekého (leží kousek od JE Dukovany) památníku Bible Kralické a vůbec nevidí ten rozpor ve svých sympatiích.
Jen se na okamžik zasnít a představit si alternativní historii, kdyby protestanti Vídeň dobyli a zahnali katolíky na jih od Alp (a Pyrenejí - Habsburkové od poloviny sedmnáctého století jen ve Španělsku :-). Na sever od Alp prostor pro toleranci, pro svobodu myšlení ... hezké, že?
Autor má pravdu v tom, že spor byl náboženský, což v oné době bylo tím, čím je dnes otázky svědomí, a různé otázky svobody, n.b. vůle dopřát druhým svobody.

Občas přemítám, proč Bůh vlastně "zatvrdil Faraonovo srdce". Že by byl takový sadista, a sesílat na Egypt ony pověstné rány egyptské ho prostě vzrušovalo? A nebo již byli Izraelité tak líní a pasivní, že by se z otroctví nikdy nevymanili, nebýt božího zásahu? Že by rezignovali na svou svobodu? Takže ony rány egyptské byly vlastně "kolaterálními škodami" božího plánu?
Prý jsou posvátné texty inspirované. Inspirace, to je nádech, vdechnutí. Katolíci to napsali do popisu práce třetině své Trojice, tj. Duchu (nebo "dechu"?) Svatému. Přemítám, co asi mohl Duch Svatý chtít vyjádřit, když inspiroval poslance, aby se nadechli schválit církevní restituce v pátek třináctého. Že by něco o Jidáši a třiceti stříbrných? A co asi tak chtěl Duch Svatý vyjádřit, když inspiroval poslance, aby se nadechli přehlasovat veto Senátu právě v den výročí Bílé Hory?

Možná, že i autor textu je součástí božího plánu. Asi v něm má roli faraonovu, roli temnou, zlou. Bůh možná zatvrdil srdce Dominika Duky... Protože líní a pasivní Češi nějak rezignovali na svoji svobodu ...
27. 12. 2013 | 09:41

Mascotte napsal(a):

Porážka německého protestantského krále a jeho žoldnéřského vojska, převážně německého, vedeného německými generály a podporované převážně protestantským německým měšťanstvem. Tak tomu se říká Česká národní tragedie. Haha. Ať žije dějepis!
27. 12. 2013 | 09:43

pepa z depa napsal(a):

V království Českém se kdysi ujal zvyk přerozdělování majetků. Přerozdělovalo se již za husitů, zvláště světská šlechta si pomohla.Další loupež nastala po Bílé Hoře.V zestátňování pokračoval Josef II..Ve 20.tých letech min. století pozemková reforma.V 38. roce si ve velkém nakradli fašisti.V 45. roce si ve velkém nakradli sovětští bolševici.V 48.roce přerozdělovali komunisté.V 90.tých letech si přerozdělovali majetek pravdoláskaři.A co se bude přerozdělovat nyní, jak a komu, to ví jen pan kardinál D.
27. 12. 2013 | 09:48

Trochta napsal(a):

Tomuto národu boha, v kterého skutečně věřil sebrala vaše násilnická církev. Vy jste z nás udělali nejvíce ateistický národ světa. A restituce majetku, který jste tehdy naloupili jsou jen pokračován stále stejného příběhu. Násilí, chamtivost, mamon, to představuje česká katolická církev. A je vám úplně jedno, že pro příštích padesát let jste ztratili schopnost kohokoliv důvěryhodně oslovit. Zapadáte úplně přesně do mozaiky srabu, v kterém naše zem je.
27. 12. 2013 | 09:52

Martin1 napsal(a):

čtenář napsal(a):
Pan kardinál se pokouší napsat o pohledu člověka zvenčí. Ne z českého národa. Ovšem opět místo diskuse k článku se dočkáme nadávek. Je mi vás líto, všech, kteří neumíte normálně přečíst článek a vyjádřit se k němu bez urážek. Malý český člověk už nic jiného neumí. A s novým rokem to jiné nebude. Protože převládá hmota nad duchem. Je mi vás líto.
27. 12. 2013 | 09:37
---------
Když se někomu nehodí pohled z blízka, tak si zvolí pohled z velké dálky, který je pak tak nepatrný vzhledem ke skutečnosti, že je úplně jedno jaký je.
Jsme k politování, že celé dějiny litujeme, že jsme 300 let neměli samostatnost. Mluvit o tom, že myslíme na hmotu u zastánce největší hmotné loupeže století v našich dějinách, tak to je fakt už na palici.
Čtenář myšlenek a jeho poskok se už zase probral, aby nás umravňoval a dostal Fidorku.
Tak si zase zastřílíme na nepohyblivý terč - pif - paf - pif. Je to ale nuda!
27. 12. 2013 | 09:54

Petr. napsal(a):

Pane kardinále,
ať je to jak chce poroba a útisk českého národa, vraždění a vyhánění lidí, zabírání jejich majetku katolickou církví pod hlavičkou Habsburků, poté fašisty a naposled komouši jsou srovnatelná těžká období našich dějin.
Jen teď je třeba se po nespravedlivých restitucích znovu obávat, aby se kolo dějin nezačalo otáčet zpět.
27. 12. 2013 | 09:57

Jan V napsal(a):

Jedlo, to je zmatené. Stejně tak se lze ptát co jsme získali Napoleonovým vítězstvím u Slavkova.
Dnes děti v dějepise učí že osvobození v roce 1945 od Hitlera byl nesmysl, protože nastala "jiná totalita"
.
Ještě jste nepochopil že dějepis je pavěda o tom jak to co se stalo popsat aby to vyhovovalo současným mocným. Slušný člověk od toho dává ruce pryč, pokud se nechce poblít
27. 12. 2013 | 09:58

Jedla napsal(a):

Jane V,
dovolím si s Vámi nesouhlasit. Historia magistra vitae est, kdo zapomene své dějiny, odsuzuje se k jejich opakování. Dějiny se ovšem vůbec neopakují, jen některá období jsou si podobná jako vejce vejci. A jejich sled, dodal bych za sebe k těmhle ocitovaným lidovým moudrům.

Co se týká Slavkova, mám pocit, že Mohyla míru nic, ale vůbec nic neslaví. Připomíná mrtvé. A že se do Slavkova sjíždějí nadšenci hrát si na bitvu? Ale oni neslaví Napoleonovo vítězství, vždyť jsou rozděleni do barev všech tří armád, jen historii připomínají...
27. 12. 2013 | 10:07

modrý edvard napsal(a):

To, co nám píše p. Duka, to mi říkali někdy na střední škole. Překvapuje mne, že s tím p. Duka přichází jako s originálním pohledem. Možná na střední škole nedával pozor.
27. 12. 2013 | 10:11

Marty napsal(a):

Další příspěvek k dnes velmi populární interpretace dějin z pozice současnosti sloužícím zájmům interpretujícího. Při takovém výkladu dějin je klíčová selektivnost výběru zdrojů historických informací, katolíci a evangelíci se ve výběru budou asi zásadně lišit.
Já si například svým pohledem dovolím hodnotit roli karmelitána Dominika v bitvě na Bílé hoře jako mistra katolické propagandy, takového profesionálního válečného štváče, a dovolím si ocitovat německou wikipedii o úloze mnicha v motivaci vojsk katolické ligy ...
Podle legendy mezi císařská vojska vstoupil karmelitánský mnich Domenico s obrazem svaté rodiny ze zámku Strakonice, vydrancovaném a vypáleném protestanty. Marie a Josef měli na obraze vypíchnuté oči. Příklad znesvěcení obrazu, doprovázený slovy mnicha "musíme pomstít tuto svatokrádež", vyprovokovaly císařské vojáky k útoku s pokřikem „Santa Maria!“ a ovládli Bílou horu ve velmi krátké době. Obránci byli nečekaným útokem zcela zaskočeni a prchli. Obraz je dnes uctíván jako relikvie v římsko katolickém kostele Santa Maria della Vittoria v Římě.
27. 12. 2013 | 10:12

buldatra napsal(a):

čtenář napsal(a):

... A s novým rokem to jiné nebude. Protože převládá hmota nad duchem.

Ano, naprosto přesně vyhmátnul nick čtenář historickou i dnešní podstatu katolické církve.
27. 12. 2013 | 10:19

děda vševěda napsal(a):

Jiný francouzský historik Ernest Denis zase řekl v kontextu předchozí doby rudolfinské:
„Za tento výboj lidstva zaplatil národ, který předstihl svou dobu, odtrhl se od tradice a otevřel lidstvu novou dráhu“.
27. 12. 2013 | 10:26

mb napsal(a):

Mezulán Duka se chová jako katan, který své tlusté prsty strká do nezacelené, krvácející rány ... jen aby to ještě víc zabolelo a bylo cítit ... njn ... stane se ...
27. 12. 2013 | 10:31

hlustvisihák napsal(a):

Že by zimní král byl Čech?
27. 12. 2013 | 10:42

Wilbur Smith napsal(a):

Historie je propaganda vítězů
27. 12. 2013 | 10:43

žádné sněhové koule při +6° napsal(a):

Zatímco na narození Kristapána se jeho excelence jaksi vytento, hned jak minuly ty blbý Vánoce, připomíná nám, kdo že to na té Bílé hoře vyhrál.
A že nějakej Šalina, určitě ne republikán, oslavuje psa Božího Dominika, že bez něj by se snad vůbec ani nevraždilo a nezačla třicetiletá válka.
To my ale víme, že bez církve svaté by se nevyvraždilo půl Evropy, žádné novinky.
Myslím, že starost pana kardinála, aby se na to náhodou nezapomělo je lichá.
27. 12. 2013 | 10:47

mb napsal(a):

Duka přešel ze sněhových kulí na šutráky a ještě se tomu vesele směje ...
27. 12. 2013 | 10:50

do vatikánu, jako všechno napsal(a):

Marty
Položte si prostou policejní otázku, kdopak asi ty Strakonice vydrancoval, když bratr (generál, tentokrát teda karmelitán) Dominik vláčel s sebou ukradený obraz.
27. 12. 2013 | 10:55

papež napsal(a):

Je dobré, že Podotec zmiňuje nejen události, které se seběhly před cca 70 lety - kdy došlo k přesunu práv k hospodaření s majetkem směrem od Církve na stát...ale zmíní i události, které vedly k snad ještě většímu přesunu majetku směrem k prokatolickým subjektům, často směrem k šlechtě stojící mimo Korunu Českého království.
Bylo by totiž správné - z hlediska spravedlnosti, aby , pokud má dojít k restituci majetku v rámci tkzv. " církevních restitucí", byly restituovány i tyto mejatky - pokud je lze dohledat. Dobrým vodítkem by mohly být knihy Tomáše Václava Bílka : Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, z roku 1883.
Bylo by také vhodné, aby , pokud dojde k takové zákonné úpravě, na jejimž základě by došlo k nápravě těchto skutečně velkých křivd, kdy docházelo k velkým nespravedlnostem, včetně masových krveprolití, aby taková zákonná úprava byla přijata mnohem průhlednjším způsobem, než jak k tomu došlo v případě tkzv. " církevních restitucí" - tedy měl by být nepřípustný účelový handl /výměnou za podporu ze strany jiných církví byly jim dopředu slíben aaktiva, dosud státní /, měla by být nepřípustná válcovací metoda přijetí/vyřazení opozice a dokonce ostouzení opozičních stran a jejich přirovnávání k totalitní NSDAP - přitom ale katilická strana Zentrum hlasovala spolu s NSDAP pro Zmocňovací zákon, komunisti už tehdy byli pochytáni a pozavíráni či povrařděni/, mělo by dojít k skutečně průhlednému způsobu evidence majetku /Bílkova kniha je dosti podrobná - mnohem podrobnější než ono kardinála Vlka pohrdavé rčení " A k čemu by to ta veřejnost asi tak měla - takový seznam ?!"/, restituce by měly být prováděny standardním způsobem - tak jak byly provedeny u jiných subjektů např. Zákonem o zmírnění některých majetkových křivd, původním majitelům by měly být po dobu dalších 390 let vypláceny kompenzace za majetek, který vydán být nemůže či který byl znehodnocen - částka by měla být ročně indexována o mezistoletní inflaci, rozhodně je nepřípustné, aby zákon byl přijat díky nějaké směně mafiánského typu (například vyměněn za schválení promafiánské amnestie) a vůbec nepřipadá v úvahu, aby se majetek vracel díky tomu, že zákon bude přijat i díky hlasům zločince /Pekárek/ či trestně stíhané /Parkanová/ - to by vrhlo stín i na sebespravedlivěji zamýšlenou "zákonnou" (což je snad zákonem souhlas kriminálníka ???) úpravu.

Zde je odkaz na onu Bílkovu knihu, začít by se mělo neprodleně, každé další století totiž tyto křivdy dále násobí /lze tam dohledat i pasáže týkyjící se rodu Schwarzenbergů, ba i Buqouy by si přišel, respektive odešel na své) :

https://archive.org/details/djinykonfiskacv00blgoog
27. 12. 2013 | 10:55

nihil novum sub sole napsal(a):

Samozřejmě, že 8. listopadu 1620 na Bílé hoře šlo o náboženský střet, o střet dvou křesťanských koncepcí: římskokatolické papežské libující si v bohatství a přepychu a protestantské střízlivé až kalvínsky fanatické odmítající materiální přepych. Od patnáctého století většina Čechů se odvrátila od církve - nevěstky Kristovy handrkující se s odpustky, s řevnivými třemi papeži najednou. Vyhráli katoličtí Habsburkové a na tři století bylo pro Čechy a další Slovany v habsburském státu zatemněno.
Francouzský historik by to asi hodnotil jinak, kdyby musel namísto své mateřštiny preferovat germánskou němčinu, jak víme z historie alsaského pohraničí.
Za tento blog českému katolickému primasovi děkuji. Dozvěděli jsme se, že katolická církev v Česku hodlá použít a využít restituovaný majetek k sofistikovaně nenápadné protičeské propagandě.
27. 12. 2013 | 10:55

papež napsal(a):

Závěrem Podotci připomenu slova svatého Augustina, jistě ví o koho se jedná, Podotec je dobrým / a tedy církevních autorit znalým/ katolíkem.

"Chybí-li spravedlnost, co jiného je suverenita než organizovaná loupež ?"
(sv. Augustin)

Já jen dodávám, že vracení ukradeného nakradeného okradeným okradenému - není spravedlností, jde v nejlepším případě o handl, o špinavý handl pak jde tehdy, pokud se mají trestat zástupní provinilci a o odporný handl pokud se mají trestat dokonce i dosud nenarození. Pokud pak při přijímání takového hnusného a špinavého handlu byly navíc použity polokriminální praktiky, metody - jde o odporný, špinavý a hnusný handl, horší je snad už jen asi to válečné běsnění - jek ostatně správně tvrdí kardinál Duka, v tom jediném se skutečně nemýlí.

Nyní jděte a přemýšlejte : pokud spravedlnost - tak důsledná !!! Jinak bychom znova a znova Krista křižovali, po jeho zmučeném těle tančili - jak nějaké čarodějnice nebo co.
A pomněte i moje útrapy, není to jednoducé - před Starým obhajovat takový špinavý a hnusný handl, vy si asi myslíte, že on jen tak mávne rukou, rce " Ále , co tam po tej Bílej Hoře, to už je dávno, hleďme do budoucnosti, čo bolo to bolo, terazky mátě ten majetek, tak ho zmnožte a pak třeba dejte pár drobných i těm pobělohorským okradeným, šak vám budou radit dobré banky, ne ?
A kdyby ne - tak skokněte do Goldman Sachs, starý Izák Sachsů je můj starý kámoš, on poradí dobře i katolické organizaci, nebo je vám snad deset procent ročně málo ?!!??", ne , tak to není, věru, že si i lidé věřící velmi často pletou Hospodina s nějakým kosmpolitním účetním ...není tomu tak, nepřál bych vám, abyste musili vy obhajovat ten šmejd, co mi pořád podstrkujou preláti....to by umořilo i osla - a Starý má taky jen jedny nervy, stejně jako já či Podotec. I svědomí máme jen jedno.
27. 12. 2013 | 10:56

Platan napsal(a):

strejc Josef napsal(a):
... A mimochodem: je poněkud komické, když kritizuje zatíženost nazírání historie (národními) mýty představitel instituce, která ve své interpretaci světa vychází výhradně z mýtů a účelově modifikovaných legend.

Přesně... Už jen třeba "dokazování" zázraků v Lourdech nebo při kanonizaci. Tím jsou katolíci opravdu směšní a ukazují, že ještě vězí "jedou nohou" ve středověku...
27. 12. 2013 | 11:02

Sedláček oře napsal(a):

"... Běžně se ... k výkladu Bílé hory přistupuje z hlediska politického či vojenského. Chalin ... přináší ještě další ... rovinu – náboženskou. Nesmíme zapomínat, že v té době to byla rovina daleko důležitější, než si dnes býváme ochotni připustit ..."

To tedy nesmíme!

Soudruhům katolíkům nikdy nesmí být zapomenuta ta náboženká intolerance a vyhánění našich nejlepších lidí z vlasti.

Viz osud Jana Amose Komenského.
27. 12. 2013 | 11:17

Baba napsal(a):

Ó hřebíčku zahradnický, bezejmenné ženy se v 19. století jistě dožívaly vyššího věku.
27. 12. 2013 | 11:19

Joe Ratata napsal(a):

Zkrátka a dobře, na Bílé hoře vyhráli katolíci a Češi se pod nimi 300 let měli jak prasata v žitě. Pak si nevděčníci udělali vlastní stát a dokonce pak zabavili Církvi Svaté poctivě naloupené majetky. Tak se nedivte, že má býti znovu ukradeno, co bylo ukradeno. Amen.
27. 12. 2013 | 11:22

Bavor napsal(a):

"z se dějiny vynoří zvláštní postava bosého karmelitána Dominika, který si vnutí vstup mezi důstojníky katolických vojsk, aby díky jemu převládlo rozhodnutí svést bitvu". Jak typické pro katolickou církev. Kdože to dal mezi přikázání to páté - nezabiješ? A kdo řekl "Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Kdo, pane Duko?
27. 12. 2013 | 11:23

mb napsal(a):

cestování Duky časem

Když se blížil listopad
kardinál šel klidně spát
uložil se na své lože
spává klidně to protože
spravedlivým zůstává

jak tak začne se převracet
hodí ho to k roku dvacet
věku sedmnáctého
pome hoši do teho

už má mapu, buzolu
promění se v Ruzolu
bůh je jistě s námi jistě
bojujme zde v tomto místě

ať krev co se rudou nezdá
zkropí letohrádek Hvězda
pod bílou zdí má bláto barvu perleťovou
a zvony odletěly za větrem do Říma ...

https://www.youtube.com/watch?v=PWidnE45k2k
27. 12. 2013 | 11:26

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Zajímavá diskuse..Pane Duko po Bílé hoře český národ přišel o spoustu kvalitních lidí, například Komenský...
Jen už by jsme měli přestat brečet, lézt do análu větším národům. Tři sta let temna je hodně, ale bylo tu přece taky doba obrozenecká a z té by jsme měli čerpat.
Podívejte se na Polsko, to bylo taky vymazáno z mapy, bylo rozděleno mezi tři mocnosti té doby. A nějak tam nemají takové problémy(vlastenectví,školství, zdravotnictví) jako my tady, že by tam katolická církev méně brala (potraty nemám na mysli)? Tady nevidím církevní vyrovnání jinak, než další tunel na obyvatelstvo, které zatím drží hubu.
Zatím...
Jen nejsou ti protestanti přece jen schopnější, protestantský je totiž spíš sever a západ Evropy (Německo, Skandinávie atd), katolický střed a jih Evropy...Neříká vám to něco?
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/evropa/pokracuje-v-eu-lutherovo-rozdeleni-na-katoliky-protestanty
27. 12. 2013 | 11:33

hop napsal(a):

Nikdo se kupodivu nezamýšlí nad tím jak by dopadli české země při vítězství Fridricha a protestantů v bitvě na Bílé hoře. Německá královská protestantská dynastie na českém trůně by vedla k povznesení národa českého? Vážně? A vážně byli Habsburkové doba temna?
27. 12. 2013 | 11:34

mor a chlolera napsal(a):

Typické pro tlustého vatikánského mnicha, který pro mamon a moc, zkroutí nejenom dějiny.
On by zkroutil i Boha, kdyby existoval, až by mu kosti praskaly.

Pro blaho svých odulých břichů a plných váčků jim není žádná lež dost velká.

Byla to vaše zločinná sekta preláte, která ze strachu o své nadmuté pupky a možnost oblbovat a ovládat svět, zvěrsky upalovala takové lidi, jako byl Mistr Jan nebo Giordano Bruno.

Lidi, kterým celá vaše vyžraná konkláve nesahá ani k podpadkům.

Národy, kterým jste ve jménu svého boha, zakroutili krkem.

Zbraně všech žoldáků od minulosti až do současnosti, kterým žehnáte, v jejich bohulibé činosti, zabíjení bližního svého.

Vše pro svou nenažranost a světskou moc.

Pro vás mám tlustý preláte zločinné sekty jen slova nejhlubšího opovržení.
Vy nestojíte ani za ten plivanec do tváře, neboť i to by byl projev milosrdenství.

Vy a vaše sekta jste poslem ďábla zde na zemi.
27. 12. 2013 | 11:44

Jan V napsal(a):

Jedlo, ta fráze "kdo nezná své dějiny..." slouží právě k největšímu vymývání mozů jaké si lze představit. Oni totiž tihle křiklouni vždy vytáhnou z dějin JENOM to co se jim zrovna hodí, ostatní zamlčí nebo překroutí.
.
Dějepis je pavěda o tom jak to co se stalo popsat tak aby to vyhovovalo současným mocným.
Tečka. K tomu není co dodat.
.
.
Jenom je mně líto těch co šli tu pavědu s dobrým úmyslem studovat a potom se z nich stanou ti nejodpornější lokajové a agitátoři.
Když vidím posledích 24 let jak se osvobození republiky r 1945 vzpomíná tak, že do Prahy zajede US Jeep od Rokycan a ředitel Vojenského historického ústavu !!!!!jásá nad zdařilou "AUTENTICKOU REKONSTRUKCÍ" !!!!!!, jsou všechny iluze i historii v haj..zlu
27. 12. 2013 | 11:47

Nové médium napsal(a):

Pane kardinále,
račte si přečíst článek novinářky Pavly Kvapilové, vyhozené z ČT, abyste si uvědomil, jaké mají dnešní lidé starosti a obavy.
Pavlína tam píše i o mocenských strukturách - a vaše církev k těmto strukturám nepochybně patří.

Článek se jmenuje: "Komu se nelíbí, když lidé přemýšlejí?"

Najdete ho zde:

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=798197

Zdá se mi, že mezi papaláše, kterým se nelíbí, když lidé přemýšlejí patříte i Vy. Vy osobně a další členové spolku "Co bylo ukradeno, musí být vráceno aneb Ukradli nám, ukradli jsme".
27. 12. 2013 | 11:49

JAHA napsal(a):

Ad: papez

Ked "pominu" tie keci okolo, tak sa chcem podakovat za odkaz na knihu.

P. S. Cim to je, ze to ceski bojovnici proti privatizacii (napr. na cele s jednou spisovatelkou zalujucou Jeho eminenciu) nevedeli dat uz davno (20 rokov slubuju, ze restituciu chcu, ALE...) do tlace, na svoje naklady, obetujuc svoje majetky za svoju vec a bu to rozdavat zdarma, alebo predavat za taku cenu, aku da kupujuci. Mozno by nakoniec i zarobili a bol by to dobry dzob.
27. 12. 2013 | 11:53

Patrik Kraus napsal(a):

Dominik Duka je silenec, naprosto ultrakonzervativni rimsky katolik a jeden z nejhorsich arcibiskupu v Praze za cele 20. stoleti...
27. 12. 2013 | 11:54

papež napsal(a):

Bavor
Vraždění, loupení pálení a snad i smilnění...vedené či prováděné pod tou správnou korouhví, ba i korouhvičkou - nemusí být objektivně vzato /tedy výkladem například Církevních autorit - s odvolávkou na Kristovu vůli/ nehumánním jednáním, takovým se stává ale vždy, když se sahá na životy, majetky, nevinnost atd. spolubojovníků , soukmenovců apod.
Každý si brání především to svoje, ty své. Takový je přírodní zákon - dělá to každý živočich či skupina živočichů, je to tedy Boží záměr.
Nevytýkejte proto karmelitánům /ale např. i nacistům, komunistům atd/, že konají dle takového zákona, bylo by to proti Bohu, proti jeho vůli, záměru, plánu /on to vždy glosuje takto : " však ten šmejd dole se jednou mavzájem vyvraždí sám, k tomu mě nepotřebují, stačí jim jen ta pitomá hesla a modly, co si vyrobili, dobře jim tak, zas o jednu starost míň"/.

Starý vždycky říká : " Klidně se tam dole mažte hlava nehlava kvůli čemu chcete, to mi nevadí, ale pak si , kurva, nestěžujte, kdo má furt ty nářky poslouchat, si myslíte, že jsem tady jenom kvůli vám ? Si myslíte že podobný povl nemám na starost i v jiných galaxiích ?!?".

Pane Bavor, co mu na to mám říct ? Mám mu to vymlouvat, že to tak není, že např. katolická církev /dále jen Církev/ se velmi poučila a že už nestaví na odiv ty své bývalé hrdiny, kteří byli také takovými prevíty, co hleděli pouze na utrpení "těch svých" a krev či bolest " těch druhých" jim nevadila, ba naopak - lačnila po nich vždy když výsledkem byl zisk /ztráty " těch jejich" se nepočítají/ ?
Mám mu ciganit - že není připravena konat - pokud by byla znovu vybavena monopolním či duopolním právem konat násilí na svých bližních...že by tak znovu nekonala ?
Že by znovu nezotročovala i duši lidí, nejen jejich těla a budoucnost, dokonce i tu posmrtnou ?
Vy si myslíte, že bych mu měl lhát ? V zájmu nějakého pofiderního Dobra bych měl před ním dělat ze sebe hňupa ?
Mám mu snad teda navrhnout Pekárka za svatého ? Že se velmi zasloužil o Dobro, Užitek pro Církev ?

O ne, Starý už je pravda za zenitem svých tvůrčích sil a má v hlav už jen málo místa pro nové myšlenky, taky moc mobilní už není...ale blbej, blbej on není, pane Bavor, to ne - má to v hlavě srovnané mnohem víc než my tady všichni pohromadě, o něm se nedá tvrdit, že to jemu PATŘÍ království nebeské, z tohoto úhlu pohledu jakpoby tam spíše neměl vůbec patřit, on má velkého fištróna...

To raděj budu lhát vám , pane Bavor - vám všem věřícím i některým naslouchajícím atheistům, to vám budu kázat o mravné a chudé a starostlivé a vstřícné a objektivní a pokorné Církvi, toto on pochopí, takovou diplomacii, on moc dobře ví, že jinak nemohu - že totiž náhlé , nepředvídatelné a velmi překvapivé a rychle postupující choroby a onemocnění nechodí po horách, ale po lidech, to on už za leta vypozoroval - i jemu ochutnávají jídlo a pití, i to čerstvě sesbírané v rajské zahradě.
Opatrnost, pane Bavor, především opatrnost - v jednání, v myšlení i v přijímání potravy.
27. 12. 2013 | 11:58

Jemnický napsal(a):

Kardinál Duka

Ve třicetileté válce nešlo o Krista a výklad víry, šlo o střet rigidního feudalismu representovaného Habsburky s nově se formující třídou buržoasie v severských zemích. Této nově se formující třídě nemohl konzervativní katolicismus srostlý s feudalismem poskytovat potřebný prostor pro její rozvoj.
Nakonec tento střed končí řáděním žoldnéřských armád, které se vymkly jakékoliv kontrole a živí se samy loupením a drancováním měst, vybíráním výkupného.
Střední Evropu ničí cholera a tyfus, za hladomorů zaniká spousta vesnic a města jsou rozvrácena, množí se vlci, neb masa z nepohřbených mrtvol je dostatek.
Za těchto hrůz zmírá i Kepler, velký vědec a astrolog.

Tak proběhla první moderní válka v dějinách Evropy, nikdo se nepoučil, pane kardinále Duko, a tak se to opakovalo až do strašných tragédií dvacátého století.
Budiž tomuto křesťanskému národu připočteno k dobru, že neměl na tomto řádění aktivní podíl.

Poznovu připomínám, pane kardinále Duko, že peníze jsou výkaly Ďáblovy. Jak je chcete posvětit? Snad ne ve jménu Kristově?!.
27. 12. 2013 | 11:58

papež napsal(a):

JAHA
Synu - a umíš ty vůbec číst ? Kdesi jsme četl, že na Slovensku se vyskytují osady, kde stále ještě vládne analfabetismus.
V dalším ti moc nerozumím, zřejmě máš hlad, Synu - což prý v takových osadách je také docela běžným jevem.

Synu, Církvi nyní přišly první 2 miliardy singerovek, na eura nic moc...ale popros - Duka na tvou osadu jistě něco málo pustí, je to velký dobrodinec a nyní i mecenáš.

Buď s Pánembohem, synu můj milený.
27. 12. 2013 | 12:04

klasika napsal(a):

mb
Správné znění verše je:

A když příde listopád
Směju se jak psychopát.
27. 12. 2013 | 12:08

JAHA napsal(a):

hop napsal(a):
Nikdo se kupodivu nezamýšlí nad tím jak by dopadli české země při vítězství Fridricha a protestantů v bitvě na Bílé hoře. Německá královská protestantská dynastie na českém trůně by vedla k povznesení národa českého? Vážně? A vážně byli Habsburkové doba temna?
Samozrejme!!! Co ste nevideli za komunizmu Vavrove filmy??? Necitali ste Jiraska??? Nesledovali ste televiziu a rozhlas???

Myslite si, ze to, co pise nick "Jaroslv Cempírek" o ucinkovani jezuitov v Cesku po Bielej Hore (ucili cesky a chudobnych zdarma, i vydavali diela na obranu ceskeho jazyka, atd.), ze je to pravda? Prd! Obycajna katolicka propaganda!
Vy dusevny ignorante!
27. 12. 2013 | 12:09

zemedelec napsal(a):

To připomenutí bitvy na Bílé hoře kardinálem Dukou vnímám asi takto,buď nám vydáte majetek po dobrém,nebo zvedneme meč znovu.
27. 12. 2013 | 12:16

Joe Ratata napsal(a):

hop
Máte pravdu, je pravděpodobné, že germanizační tlak by byl daleko silnější, kdyby bitva na Bílé hoře dopadla naopak.
Němčinu začal tvrdě prosazovat až Josef II., když chtěl ve své říši nahradit dominantní latinu úřední jednotící němčinou. Ale to už se vzmáhali obrozenci.
Tlak zkrátka vytvoří protitlak.
Po komunistech se začali lidé hlásit k církvím. Teď církve získávají majetek a ztrácí ovečky. Bohaté církve bez věřících, to je jejich budoucnost.
27. 12. 2013 | 12:24

mor a chlolera napsal(a):

papež

Duka nepustí i když se singerovky sypou. On nepustí ani svým.

I přesto, že se sypou, přišel na obecní zastupitele prelát s tím, aby obec přispěla na opravu věžních hodin na kostele.

Takhle si oni představují své hospodaření, svou odluku od státu.

Čím více máme, tím více krademe, a chřtán církve je otevřený doširoka.

Zastupitelé prý tento bod projednají, já bych ho hnal okovanou holí, až by ztratil sandále.

Představa, že tato sekta bere své deklamace vážně, je po tomto příkladu víc než úsměvná. Já bych řekl, že nám spíše nehorázně lžou.
27. 12. 2013 | 12:24

myrta napsal(a):

mor a cholera 11:44
----------------------------
Mluvíte nám z duše .Díky,to je ta holá pravda o tzv.služebnících božích.

A to nejsme vyložení ateisté,ale svou víru máme v sobě,pro sebe a své bližní. K tomu nepotřebujeme vůbec Duku a dukovce.
27. 12. 2013 | 12:27

mb napsal(a):

Duka dráždí hada
bosou nohou bosou nohou
pod bílou zdí dál
havrani klovou, havrani si klovou
konec všetkých nadějí majetky
přešly z slova na děje na dědky, na dědky ...
27. 12. 2013 | 12:34

algoriitmik napsal(a):

Jako evangelík toužím spíše po smíření s katolickou církví a po zacelení těch historických ran. Potíž je, že v katolické církvi se každou generaci rodí noví apologetové, kteří mají potřebu vysvětlit, že v tom a v tom je historické tradování nepřesné a vůči katolíkům nespravedlivé. V jednotlivostech mohou mít samozřejmě pravdu. To ale nic nemění na tom, že jednání Habsburků po Bílé hoře bylo extrémně kruté a že obludnost a rozsah represí daleko přesahovaly politickou nutnost a státnickou potřebu. Opravdu se nedá mluvit o tom, že by katolická církev projevovala v té době milosrdenství. To jistě patřilo ke koloritu doby a není nutné kvůli tomu katolickou církev dnes tupit. Ale je smutné, když se církevní hodnostáři snaží ji vyvinit a (přímo či nepřimo) tu hrůzu, na které se podílela, zlehčovat.
27. 12. 2013 | 12:35

Naštvaný napsal(a):

"bývá vnímána jako boj Čechů s Němci" Ale pane kardinále, no tak.... jak jste na to přišel? Dosud každý věděl, jak národ tomu rozuměl. Otázka je, zda na Staroměstském náměstí bude opět stát ta ďábelská ostuda křesťanství - zbudovaná i na památku toho, bohudíky dnes i z nejvyšších katolických míst kritizovaného, militantního katolicismu!
27. 12. 2013 | 12:45

co to čtete, princi? napsal(a):

nové médium
Slečna Kvapilová tam splácala všechno dohromady. Starou lhářku Christiane Amanpourovou (Irák I., Bosna a dál) s "ustrašeným" Uhdem (co se rozdávalo na výletě do Londýna nám neřekne), tezi o médiích jako monopolu oligarchií s tvrzením, že ale není každému zloději možné říkat zloděj, neb by to lidi demoralizovalo a nebyla žádná disciplína (nebudu furt opakovat otřískaný axióm o disciplíně a stromech na Karlově náměstí)… Prostě blivajz.
Jediné srozumitelné je její tvrzení, že teď co jí vylili kecky už ČT ztratila úplně legitimitu a veřejnoprávnost.
Já bych řekl, že obojí od roku 1953 nikdy neměla.
Kdyby jim Jejich Excelence Pankardinálduka nepožehnala, Pámbu by je z Kavčích hor dávno smetl svým hromovým kladivem.
Co to říkám, fleškovým malwarem Zeus jsem myslel, ovšem.
27. 12. 2013 | 12:53

Sobol napsal(a):

Duka si u Stejskalů vymohl přístup k neřízeným blogům, a využívá toho tak horlivě, že nám o Vánocích neměl čas říci něco o Ježíšovi, ale překreslování dějin a ideologický boj si nenechá ujít. Zrovna dnes si vzpomněl na Bílou Horu??!!! Hodně divné!!!
.
Katolíci nezvolili moc šťastně. Už několik papežů byli sympaťáci kteří přitahují církvi nové ovečky. Kardinál Vlk byl také veřejností vnímán jako přínosná osobnost. Duka bohužel jen vyvolává nenávist a odpor.
27. 12. 2013 | 12:55

Santawizard napsal(a):

Pane kardinále:
vojenský kaplan je od Ježíše ,ale hospodský kaplan je od Lucifera?
27. 12. 2013 | 12:58

pěvec napsal(a):

církevní politruk duka nastupuje. Akorát si neuvědomil, že tady není na pšm.
27. 12. 2013 | 13:09

Santawizard napsal(a):

Bible a joga nejenom pro marijuána gury a hospodské kaplany existuje.Jestli je český tatíček stát jako Bůh Izraele ježíš Kristus ,tak praotec čech je samotný Budha,nebo-li bílý býk od svaté krávy ,která porodila vlka,podle vzoru nebeského beránka???
27. 12. 2013 | 13:15

siven napsal(a):

Dominiku, Dominiku...

Bílá hora takhle po svátcích? Přišlo na nás ze šťepánských hodů snad kyselo?

Na Nový rok můžete ještě zatleskati třeba OZZ a dokázat, že dějiny a jejich interpretce vám jdou jak psovi pastva.

Človíčku nešťastná, co vy si počnete na stará kolena, a navrch ještě s Františkem na stolci!

Nezávidím...
27. 12. 2013 | 13:19

marmaris napsal(a):

Karmelitan ma sedet na zadku v cele a modlit se, maximalne vyucovat. To, ze vyvolal valecny konflikt, jej zaradilo na stranu nasili a zla. Takze vlastne uz nebyl mnichem a kdyby jej nekdo oddelal vcetne osoby, ktera jej poverila, udelal by jenom dobry skutek. To je prece uceni katolicke cirkve adresovane hloupym laikum uplatnene vuci mnichovi, ktery by mel mit jeste prisnejsi pravidla. Taaakze katolicka cirkev je vlastne soucasti italske mafie. Praktiky i filozofie stejna. No, hlavne, ze uz vime, s kym mame tu cest a ze muzeme do budoucna ocekavat jen to nejhorsi. Hezky jste to napsal.
27. 12. 2013 | 13:22

Sobol napsal(a):

Odhaduji že kolem Velikonoc se od Duky opět nedozvíme nic o Ježíšovi, ale spíš o tom, že by se měla obnovit platnost Kladiva na čarodějnice- Malleus Maleficarum.
Opravdu podivná pastorační činnost naší církve.
27. 12. 2013 | 13:23

drozd kvíčala napsal(a):

blog dle mého názoru porušuje kodex bloggera v následujících bodech:

- Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.
- Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.

Osobně jsem toho názoru, že tento blog vypadá, jako by ho psal říšský ministr propagandy goebbels.

P.S.: jak se duka smiřuje s faktem, že prvním komunistou byl ježíš?
27. 12. 2013 | 13:28

mor a chlolera napsal(a):

Ještě dotaz tlustý preláte.

Můžete nám zde napsat jednací číslo Božího výnosu, přikazujícího vybírat vstupné do chrámu Páně ?

Nebo alespoň jméno toho zplozence pekla, který to přikázal.

Jste statečný muž, dokonce vás našlapali do stíhačky, tak se nebojte jednoduché odpovědi.
27. 12. 2013 | 13:30

Baba napsal(a):

Básník zpravidla opěvuje svého chlebodárce.
27. 12. 2013 | 13:30

Pozdrav ze Švajcu napsal(a):

Pavlína tu svou argumentaci trochu pokazila odkazem na egyptologa Bártu a jeho teorii zániku civilizací. To je přece hloupost - totální duchovní vykořenění :)))

Můžeme krizi starověkého Egypta, těžícího z práce bezprávných otroků, poměřovat s moderní či postmoderní společností?

Jistě ne!

Co však zůstává konstantní neboli neměnné je právě to, na čem veškeří duchovní pečovatelé, od vynálezců übermenschů po katolické prelátstvo staví - na lidské hlouposti a ideologickém zpracovávání lidské masy.

Pavlína popsala situaci dobře - strach lidí z existenční nejistoty a moc bank a oligarchů nad jejich osudy, ale závěry udělala nesprávné - podle ní potřebujeme duchovně zakořenit.

Nikoli!
Cesta k "duchovnosti" by byla cestou zpět. Obíhačka by se nám opakovala - od "postdemokracie" k totalitě a autoritářství, pak zase nějaká válka, revoluce a opět snaha o demokratizaci.

Fridrich Dürrenmatt to Václavu Havlovi v roce 1990 řekl hezky!
Doporučuji k přečtení jeho proslov k našemu tehdy čerstvě zvolenému prezidentovi.

Proslulý švýcarský autor absurdních dramat svou řeč nazval:
"Švýcarsko jako vězení"!

Vlastně Havla varoval před situací, jaká u nás později nastala a stále trvá.

"... Jistě, jsme hrdí na naši přímou demokracii, jistě, máme starobní a vdovské důchody a, k údivu celého světa, i volební právo žen, soukromě se můžeme pojistit proti smrti, nemoci, nehodě, vloupání a požáru: což vlastník spáleniště jistě ocení.

Politika se už netýká otázek ideologických ale ekonomických. Do jaké míry by měl stát do ekonomiky zasahovat, co zadotovat, a co už ne, co zdanit, a co už ne. O výši mezd je možné vyjednávat.

Hrozí, že mírová doba bude mnohem nebezpečnější než válka. Je to věta krutá, ale nikoli cynická. Naše ulice jsou bojiště, vzduch je plný toxických plynů, naše oceány jsou ropnými kalužemi, naše pole jsou kontaminována pesticidy, třetí svět je vypleněn hůř, než kdysi křižáky v Orientu, není divu, že nám to teď vrací. To není válka, mír je otcem všech věcí, válka vzniká z mírové doby, kterou jsme nezvládli. Mír je problém, který musíme vyřešit. Mír má fatální vlastnost, která ústí ve války.

Hnací silou ekonomiky volného trhu je konkurence, ekonomická válka, válka o trhy. Lidstvo expanduje jako vesmír, v němž žijeme. Nevíme, co bude, až bude Zemi obývat deset miliard lidí. Tak jako tržní ekonomika funguje na principu svobody, pak snad plánovaná ekonomika bude fungovat na principu spravedlnosti. Možná, že k experimentování s marxismem došlo příliš brzy.

Co může udělat jednotlivec? Tady a teď? Co můžete udělat Vy, Václave Havle? Jedinec je existenciální horizont, stát, instituce, ekonomická jednotka zobecnění. Politika je příliš generalizující, není ničím existenciálním, ale aby byla účinná, musí se zabývat jednotlivcem. Konkrétním člověkem.

Člověk je víc iracionální než racionální, jeho emoce jsou silnější, než vztah k sobě samému. Jak bude těžit z politiky.

Naše století nám na triumfu ideologií ukazuje, jak neúčinné je dovolávání se rozumu, zvláště když si totalitní ideologie nasadí masku rozumnosti. Člověk může být člověkem jen mezi lidmi a není v lidských silách tomuto pravidlu vzdorovat.

Společnost nemůže nikdy být jen čistě svobodná, čistě sociální, ale pouze svobodnější a sociálnější. Co jednotliví lidé mohou vyžadovat, a nejen že mohou, ale musí, je to, čím se zabýval Václav Havel.

Jde o lidská práva, denní chléb pro všechny, rovnost před zákonem, svobodu projevu, svobodu shromažďování, transparentnost, zamezení mučení, atd., což nejsou žádné utopie, ale samozřejmé atributy člověka, známky jeho důstojnosti, práv, která neomezují druhé, ale usnadňují soužití s nimi. Jsou to práva, coby projev tolerance, mám-li použít hrubého příměru - jsou jako pravidla silničního provozu.

A lidská práva jsou existenciální práva. Každá ideologická revoluce sleduje jejich zrušení a volá po vládě silné ruky. Po vládě muže, který by konečně zavedl pořádek.

Drahý Václave Havle. Vaše role prezidenta V. H. se neliší od té, kterou jste měl coby disident. Vážený pane prezidente, jste tady ve Švýcarsku, mezi Švýcary co Vás přátelsky zdraví, budete vyznamenán prezidentem naší švýcarské federace, a já, také Švýcar, k vám promlouvám, protože jsem ten, co toho ve Švýcarsku hodně napovídá.

Co odkazuje jeden Švýcar zbytku lidstva? Berte to jako varování. Není v tom nic osudového - není to nic ke chlubení, ale není to také žádná hanba. ..."

Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=ACvbhrEotqI
27. 12. 2013 | 13:33

Ládik!!! napsal(a):

Kniha stojí jen 448Kč, a určitě si ji koupím. Děkuji za tip, pane kardinále.
27. 12. 2013 | 13:35

mb napsal(a):

Duku prostě baví provokovat ... má to (tak) rád ...

Bílou horou do nich Duko ...

to by bylo aby z vás nebyl mučedník ...

a čtenář se měl koho zastávat ...

anebo zkouší jak velká polínka na sobě necháme štípat ...

... a my necháme ...
27. 12. 2013 | 13:36

mb napsal(a):

vychýlená ko rekce

srdce mi puká
když slyším Duka
chválit katolické vrazi
srdce mi mrazí

bůh je s vámi
tak hrr na ně
požehnáme
vaše zbraně

bdělý dominikán to zná
pana maria vítězná
se zjeví coby superwoman
spojení oltáře se trůnem

a rozsklene se duhy zář
co TEBE nepálí JIM zhas ...
27. 12. 2013 | 13:45

Prelatus Flatus napsal(a):

Dominik Duka,
vítěz od Bílé hory :)
27. 12. 2013 | 14:03

Libertad napsal(a):

Pane Duko,
už v době vlády jedné strany bylo slovo katolicicmus -pro mně- synonymem slova komunismus. Metody, způsoby, násilí, vymyšlené procesy, lži a polopravdy, úplně stejně. Vy jste takový katolický Klement Gotwald.

Způsob jak zde píšete o Bílé hoře je úplně stejný jako když A.Zápotocký mluvil o Ježíšku.

Bez pozdravu, s hlubokým a nekonečným opovržením

Sidonio Libertad
27. 12. 2013 | 14:10

Info Domini napsal(a):

Z autorem doporučené knihy vyplývá, že k bitvě ligistická vojska strhl fanatický kněžour Dominik, jenž zřejmě dostal "Boží vňuknutí".

Což přinutí čtenáře k úvaze o škodlivosti fanatismu a víry v jedinou správnou ideologii.

Cituji z recenze St. Vaňka:

"... Autor se věnuje zejména postavě otce Dominika, člena řádu karmelitánů. Jeho jednání posuzuje úhlem myšlení člověka raného novověku.V této době zastávala víra a duchovní spiritualita podstatně důležitější prostor než dnes, což do jisté míry platilo i v drsném vojenském světě.

Přesvědčivě dokládá Dominikův podíl na konečném rozhodnutí císařských a ligistických velitelů svést bitvu v čase, kdy se v souladu s nepsanými pravidly již neválčilo. Listopad byl považován za krajně nepříznivý měsíc pro vedení bojových operací. ..."

http://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/bila-hora-recenze-knihy-oliviera-chaline-20131207.html
27. 12. 2013 | 14:15

vaclavkrasa napsal(a):

Vážený pane kardinále, napsal jste "Díky Chalinovi se z dějiny vynoří zvláštní postava bosého karmelitána Dominika, který si vnutí vstup mezi důstojníky katolických vojsk, aby díky jemu převládlo rozhodnutí svést bitvu." Sám velmi dobře víte, že tyto věty obsahují několik lží a jsou manipulativní. Dnes, v době internetu, si každý dokáže najít kdo byl a s jakým posláním se účastnil bitvy na Bílé hoře Domingo Ruzola López. Vůbec si asi nepřipouštíte, že svojí primitivní manipulací poškozujete katolickou církev v naší zemi. Čím dál více docházím k přesvědčení, že nejste dobrý pastýř. Budu rád, když mě přesvědčíte o opaku.
27. 12. 2013 | 14:19

Dominik Duka napsal(a):

Ono to s tím bojem katolíků s protestanty nebylo tak černobílé - například
Žerotín, který byl český bratr, stál na straně císaře a byl proti povstání,
které pokládal za pošetilé.

K osobě profesora Chalina- je známým profesorem pařížské Sorbony, vedoucím
katedry, která se zabývá studiem střední Evropy a velmi uznávaným odborníkem
na problematiku historie Čech, proto si myslím, že jeho názor je
přinejmenším zajímavý a měl by nás nutit k přemýšlení. Možná právě ta
vzdálenost a nezatíženost národními traumaty mu umožňuje větší rozhled a
svobodnější myšlení.
27. 12. 2013 | 14:21

paadoxon napsal(a):

Dürrenmatt byl vyhlášený škarohlíd.
"Švýcar je současně svobodný, vězeň a hlídač", načež Švýcaři tleskají a dupou nohama, mají zjevně radost.

"Mnozí zvenčí se touží stát vězni také, musí ale prokázat, že mají dostatek prostředků."
27. 12. 2013 | 14:38

Jan Kornel napsal(a):

"... například Žerotín, který byl český bratr, stál na straně císaře a byl proti povstání, které pokládal za pošetilé. ..."

Inu,
pan páter Duka je spíš politik, než duchovní. A používá jen to, co se mu hodí.

Žerotín byl hlavně proti válce!
Protože válku sám zažil - aktivně se účastnil dvou velkých bitev ještě před třicetiletou válkou. Každou válku považoval za zlo, kterým se nic nevyřeší.

O Žerotínech a o jejich zásluze na uchování českého jazyka a české kultury je pojednáno níže na videu. Slavná Bible kralická se tiskla na jejich panství.

Pod ochranou Žerotínů:

https://www.youtube.com/watch?v=BD9CqB8dmXs
27. 12. 2013 | 14:40

pragy napsal(a):

Je dobré si přečíst knihu vydanou v r.1985, která je svazkem záznamů J.Skály. Byl zapisovatelem zemských desk a evangelík.
Podrobně je zde popsáno vše od r.1618 včetně počátku konfiskací.
27. 12. 2013 | 14:41

Cestovatel napsal(a):

paadoxone,
Dürrenmatt byl realista.

Pro Švýcary je charakteristická pevnostní mentalita. Oproti Francouzům a Italům velký rozdíl v chování - rezervovanost, uzavřenost, chlad.

Každý z nás může být/je sám sobě zároveň vězněm i žalářníkem.
27. 12. 2013 | 14:45

gaia napsal(a):

Duka při dějepise nedával pozor. Bílá hora byla vždy vykládána jako počátek rekatolizace českého národa, když na trůn nastoupil velice pobožný Ferdinand II., vychovaný matkou a na jezuitských školách v militantním katolickém duchu. Zákon o církevních restitucích byl pak alegoricky schválen ve stejném datu, jak zmíněna bitva.Neb o nic jiného,než o násilnou rekatolizaci našeho národa tentokrát ve století 21. opět nejde.

A u toho Žerotína připomeňme, na straně jakého císaře byl. Opět nám tu autor neříká celou pravdu. Zde šlo o bratrovražedný boj o moc mezi RudofemII.stiženým atakem duševní poruchy a jeho bratrem Matyášem, kdy Žerotín vyzval české stavy, aby se přidaly na Matyášovi stranu. Čechové se přidali na stranu Rudolfa, který mezitím slíbil, že vyjde vstříc jejich požadavkům. Pod vlivem těchto okolností byl Matyáš donucen uzavřít s Rudolfem mír, nikoli tedy že by byl proti povstání. Matyáš chtěl hodně bojovat, hlavně však proti svému bratrovi.
27. 12. 2013 | 14:53

Sobol napsal(a):

Pane Duko, trošku s podivem zírám že jste se snad zapojil do diskuse.
Mohl byste tedy vysvětlit proč jste nedokázal v době Vánoc napsat blog o poselství Ježíše, ale puustil jste se zrovna dnes do interpretace Bílé Hory??
Děkuji předem
27. 12. 2013 | 14:54

Katolická akce proti nevěřícím napsal(a):

Okénko do duše souvěrce Dukova:

"Verlassen Sie sich auf Gott und greifen Sie an!" zvolal na bělohorském bojišti Dominik, jehož budou v brzké budoucnosti blahoslavit.

"Spolehněte se na Boha a udeřte!" Tato slova pronesl dne 8.11.1620 významný řeholník, v současné chvíli je jeho jméno zařazeno do beatifikačního procesu.

Jeho jméno je Ct. Dominik à Jesu Maria. V tento den slavíme vítězství katolických zbraní nad nejenom českou protestantskou revolucí. Katolická Liga a Prohabsburská vojska zlomila v této bitvě poslední odpor českých zrádců a jejich spojenců.

Vojska Svaté říše římské německého národa, Katolické ligy, španělských a valonských spojenců, včetně pomoci polských kozáků pod vedením Karla Bonaventury hraběte Buquoye, vévody Maxmiliana I. Habsburského a původem vlámského generála Jana Tserclaese Tillyho (zvaného "Mnich ve zbrani") rozdrtila vojska českých zrádných stavů a jejich uherských a hornorakouských pomahačů.

Ct. Dominik à Jesu Maria, občanským jménem Dominik (Domingo) Ruzola López (16. května 1559 - 16. února 1630) byl karmelitánský mnich a generál řádu, který působil v Římě a Vídni a je čelným tvůrcem kultu Panny Marie Vítězné. ...

Co říká tento muž ze 17. století nám, lidem z 21. století?
Předně ukazuje význam katolické víry a důvěry v Boží pomoc proti nepřátelům.

Dnes se redukuje ideový nepřítel katolíků pouze na satana a padlé andělské bytosti, pokud vůbec ještě slyšíme řeč o neviditelných silách, které byly v rámci procesu demytologizace po koncilu "vyhozeny" ze slovníku církevních představitelů. Zapomíná se rovněž na viditelné nepřátele, kterých je dnes opravdu požehnaně.

Ct. Dominik je prototypem bojujícího řeholníka, který podobně jako řada jiných příslušníků kléru (např. bl. Marek z Aviana, sv. Jan Kapistrán a další) neváhali povzbuzovat katolické armády v bitevní vřavě proti nepříteli. Díky nim byla Evropa zachráněna před Turky a dalšími invazemi.

Dnešní zpacifikovaní kněží a biskupové s tolerujícím a kompromisním jednáním vůči světu a jeho lákadlům je otřesným zjevem dnešní doby.

Spojení kontemplativního života modlitby s akcí a ve skutečném (reálném) fyzickém nasazení pro víru je dnes zcela zapomenuto a nebo je nahrazeno liberálním, či jiným pojetím odporujícím katolické víře.

Kam se poděla katolická akce spojující tento ideál?

Osoby ct. Dominika, bl. Marka z Aviana a dalších nám tradičně katolickým monarchistům ukazují cestu, jak se vyrovnat s problémy moderní doby a doby ďábelské dezorientace.

Bůh nechce, abychom byli kompromisní vůči revolučnímu pojetí republiky, jako někteří "tradiční" katolíci, kteří dokonce kandidují v nevěreckých stranách a hrnou se do Bruselu jako kandidáti zednářského parlamentu a pochodují na "Hrad" s podivnými lidmi, vesměs nepřáteli katolické Církve a Ježíše Krista.

Takový "tradiční" katolicismus je karikaturou a katoličtí monarchisté musí ostatní od těchto pochybných pozic varovat. Tradiční katoličtí monarchisté nestaví svoji katolickou víru na bezbožeckých základech 1789.

Nechtějí být poslušní nacionalistickým tendencím, které se šíří, ani vůči zničujícím reformám, které rozvrátily v polovině 20. století katolickou Církev a ještě předtím srazily katolické trůny, aby připravily nástup Nového světového řádu.

Bohu se tyto kolaborace hnusí, protože jsou postaveny proti Němu a vedou do hříchu, nebo jsou na něm přímo vystavěny. Ct. Dominik a další svatí příslušníci kléru milovali Boha, Svatou Pannu a katolickou Církev do té míry, že nemohli nikdy přejít do kompromisů vůči světu a hříchu.

Nikdy se nemohli spojovat s lidmi, kteří byli proti Bohu a Jeho milované Církvi.

Nenáviděli hřích, podobně jako Bůh nenávidí hřích a Bůh sám nám v jejich osobě ukazuje potřebu dbát na čistotu své duše vzhledem k věčnosti, ale i pro získání milostí již v tomto pozemském putování, abychom nebyli kompromisní, či dokonce lhostejní. ..."

Zdroj:
http://monarchiacatholica.blog.cz/1011/spolehnete-se-na-boha-a-uderte-verlassen-sie-sich-auf-gott-und-greifen-sie-an
27. 12. 2013 | 14:58

marmaris napsal(a):

Pry nezatizenost narodnimi traumaty! Francouzi maji vlastnich traumat vice nez dost a objektivni byt rozhodne nemuzou. Naopak daleko objektivnejsi bude cesky historik, ktery zna dokonale zdejsi dejiny a ma k dispozici i jine, hlubsi prameny nez jen dobove listiny a zaznamy. To snad ani neni mozne, cirkevni hodnostar se montuje do vedni discipliny, o ktere nema ani paru! To je s nimi, prelate, uz opravdu hodne spatne. Tvrzeni, ze Francouz je lepsim znalcem ceskych dejin nez cesky historik je stejne , jako kdyby eskymak tvrdil, ze je lepsim odbornikem na moravskou cimbalovou muziku nez moravske kapely. A predpokladat jakasi narodni traumata u ceskych historiku? Kazdy, kdo alespon par let historii na VS studoval a zna metodiku vedecke prace, si musi po takovychto opravdu psychiatrie hodnych kydech vyznamne klepat na hlavu. Vazeny Duko, vy pisete jako namysleny, neinformovany b.bec.
27. 12. 2013 | 15:01

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 13:35
Hezké počtení přeju - v kterém knihkupectví nakupujete?
Já sice historii ráda, popisování a osnování bitev ale nemusím. Až si dílo přečtete, napište, jak jste byl spokojen.
Ale četl pan Duka docela dlouho, takže asi důkladně. I on by nám mohl napsat, v kterém knihkupectví má nejraději.
27. 12. 2013 | 15:02

marmaris napsal(a):

Duka ostatni poucuje o historii, avsak sam ani neumi rozlisovat zakladni pojmy jako dejiny a historie. Pokud, velevazeny prelate, se onen profesor zaobira historii stredni Evropy, pak se jedna prosim o DEJINY CECH, kdyz uz tedy. Budte te lasky a ujasnete si zakladni ucivo pro prvni rocnik studentu historie, najdete to hned na zacatku. Jsou-li i Vase ostatni znalosti tohoto charakteru a Vase celkove sebevedomi tak chorobne vysoke, jak ukazujete, pak se divim, jak jste se vubec mohl dostat, tam, kde jste.
27. 12. 2013 | 15:09

Duchovní revolucionář napsal(a):

Jakým to praporem na nás pan Duka mává?

Rudý to nebude. I když sám se v revoluční rudé suknici rád ukazuje.

Je ten Dukův prápor černý, nebo spíš dohněda?
27. 12. 2013 | 15:11

mb napsal(a):

ej čos to Duko porobil
že jsi nás po Hoře porobil
ten co neublíží kuřeti
nás porobil znova
v jedenadvacátém století
marná slova ...

Spolehněte se na boha a udeřte

sakra proč mi to jen připomíná islamistu

opásaného trhavinou ... proč ... ?
27. 12. 2013 | 15:12

Kelt napsal(a):

Bakala prostřednictvím Vopěnky a Kalouska zachraňuje tuto zemi před Řeckem,zadlužováním a návratem komunistů.
Vopěnka a Kalousek přes 99 miliard prostřednictvím Duky se snaží národu vymývat mozek a implantovat jediný správný pohledem na dobrodiní,které přinesla této zemi "Bílá hora 1620:".
Vopěnku a Duku byl této zemi čert dlužen.
27. 12. 2013 | 15:15

gaia napsal(a):

Jedna francouzská historička zjistila, že příčinou Francouzské revoluce byla zúžená předkožka Ludvíka XVI., kdy pak neukojená Marie Antoinetta z nudy prošustrovala celý národní důchod, což vedlo k radikalizaci lidových mas, jiný historik zas tedy přišel na to, že příčinou 300 letě poroby českého národa pod Habsburským jhem byl řeholník co neměl boty a v klášteře v listopadu zábly nohy, tudíž raději spěchal do bitvy.
Kdo ví, jak by se odvíjely dějiny,kdyby jak Rudolf tak Matyáš měli děti a tudíž i následníka?
Třeba by dnes Duka dělal něco pořádného a ne jen poskoka Vatikánu.
27. 12. 2013 | 15:40

sváteční čtenář napsal(a):

Vážení spolučtenáři, jsem protestantský kalvinistický teolog a musím přiznat, že to, co pan Duka zde napsal, je v podstatě pravda. Poněkud se sice prozradil, že jeho vědomosti o průběhu České války jsou skromnější, ale pravdu má, že se skutečně nejednalo o žádný etnický konflikt mezi Čechy a Němci.
27. 12. 2013 | 15:46

Hrrr na ně! napsal(a):

"... pravdu má, že se skutečně nejednalo o žádný etnický konflikt mezi Čechy a Němci ..."

A on si někdy někdo myslel něco jiného?

Ale co čert nechtěl, "protestanty" byli v Čechách většinou Češi.
27. 12. 2013 | 15:51

mb napsal(a):

Duka volá do zbraně
bijte stavy hrr na ně
ať jsi rom anebo cikán
dominikán, karmelitán
Duka volá do zbraně
bijte stavy hrr na ně ...
27. 12. 2013 | 16:07

Zahulíme uvidíme napsal(a):

"... Třeba by dnes Duka dělal něco pořádného a ne jen poskoka Vatikánu ..."

Nebo by si měla Duka pořádně zahulit. Nebo si dát koláčky, výborný:

https://www.youtube.com/watch?v=cGsFve2NL2c

Alternativní historie:

"Zahulíme, uvidíme", řekl neobutý karmelitán Dominik před bitvou, která se díky všeobecnému zhulení a hurónskému smíchu obou znepřátelených stran nakonec nekonala.
27. 12. 2013 | 16:08

Alarien napsal(a):

Jsem poněkud v rozpacích. Možná by stálo za to, kdyby autor doložil, kým byla či "bývá" bitva na Bílé hoře "vnímána jako boj Čechů s Němci". Možná by bylo vhodnější srovnávat Chalinovu knihu s monografiemi a studiemi našich historiků než s naším "školou vypěstovaným povědomím", jež "pravdě o této bitvě patrně neodpovídá" (namátkou Kavkou, Volfem, Petráněm, Kučerou, Uhlířem a dalšími). Možná by bylo dobré nejprve zvážit, zda není kontraproduktivní zvýrazňovat roli bosého karmelitána Dominika, který si vnutí vstup mezi důstojníky katolických vojsk, aby díky jemu převládlo rozhodnutí svést bitvu", když "za dvě hodiny přinesla 2 000 mrtvých". A je vskutku vedlejší, že jde o pouhý odhad a ztráty na životech byly s největší pravděpodobností o několik set mužů menší.
27. 12. 2013 | 16:11

karel napsal(a):

to Alarien
Ale to by pak nevyznělo jak blogista zamýšlí :)
27. 12. 2013 | 16:39

křemílek napsal(a):

Tato republika potřebuje pracovité a četné lidi a takoví se v tom vašem římskokat.spolku nenacházejí ani náhodou ! Jste absolutně nepotřební pro tuto společnost ! Bylo by vhodné pro všechny kdyby jste konečně přestali vystrkovat ty vaše čertovské rohy ! Mazejte všichni z čech do vatikánu nežli vezme národ spravedlnost do svých rukou ! Pak se budete všichni lupiči v černém hávu divit !
27. 12. 2013 | 16:45

Odol napsal(a):

Laiku, nepiš na aktuálně, nebudeš muset nesouhlasit s neznámými individui.
27. 12. 2013 | 16:53

JAHA napsal(a):

Ad:křemílek

S pribudajucim casom pribuda pocet splachnutych piv a stamprli a adekvatne rastie odvaha a mizne rozum? To Vy ste ten vzor "pracovitych a četných lidí", ktore potrebuje Cesko?:-))
27. 12. 2013 | 17:16

Baba napsal(a):

Babo, prosím, potvrď, že Vánoce trvají do Tří králů a stromeček může zůstat i do Hromnic. Média mystifikují.
27. 12. 2013 | 17:17

JAHA napsal(a):

Nie som baba, ale mate pravdu:-)).
27. 12. 2013 | 17:18

Marty napsal(a):

Připomenul bych k tématu youtube video "Der 30jährige Krieg (12) Die Schlacht am Weißen Berg -- Prag 1620" (30-ti letá válka, bitva na Bílé hoře) od Petera Milberga - přehledně a nezaujatě sesumírované do 17 minutového videa, včetně komentáře profesora Polišenského. Video vychází z knihy "Der 30-jährige Krieg - Gegen Land und Leute - Vorgeschichte, Ursachen und Verlauf - von Peter Milger C. Bertelsmann, München, 1989.
Kniha dostupná ve webové verzi na adrese http://milger.de/dkinhalt.htm
Obojí, video i kniha, zmiňují karmelitánského mnicha a jeho radu duchovního "je potřeba věřit v boha a na nepřítele statečně zaútočit".
27. 12. 2013 | 17:20

JAHA napsal(a):

Pre upresnenie. Nedelou po Troch kraloch sa konci vianocne obdobie liturgicky. Teda v roku 2014 to bude tusim 12. januara.
27. 12. 2013 | 17:23

Ládik!!! napsal(a):

Babo Jago,
knížky kupuju různě (Kosmas, Dobrovský, Kanzelsberger..), ale na vánoce se jich sešlo neúrekom, tak nevím, kdy na Bílou horu dojde - a jestli na ni třeba nezapomenu. Obyčejně mám rozečteny 2-3 kusy.
27. 12. 2013 | 17:27

JAHA napsal(a):

Ad: Baba
Este dovetok. To, ze na Troch kralov sa ikoncili vianoce bolo do roku 1969, pretoze na Troch kralov sa slavil a pripominal i sviatok krstu Pana. Od roku 1969 sa krst slavi osobitne v najblizsiu nedelu (pokial je to 7., ci 8., tak sa sviatok krstu neslavi, ale prednostne sa slavi II. vianocna nedela). Teda vianocne liturgicke obdobie konci vesperami sviatku krstu Pana.
27. 12. 2013 | 17:32

ŠtB napsal(a):

41204 5509 Medzihradský
27. 12. 2013 | 17:51

buldatra napsal(a):

Ale stejně.
Tohle téma bitvy na Bílé Hoře je pro tento sváteční čas poněkud neobvyklé.
Překvapivé, kdsyž to vytasí biskup.
Že by ještě dojmy z vrtulníku z Afghánu?.
Postrádá to takovou tu atmosféru těšení se na Nový rok a vůbec.

To by hned tak někoho nenapadlo.

Co se to asi děje v té hlavě Dučí?
Některá hnutí mysli jsou věru zvláštní.

Inu, cesty páně jsou nevyzpytatelné..
27. 12. 2013 | 17:54

Mungo napsal(a):

Co na to Buquoy? Ten by měl mít zprávy z první ruky ...
27. 12. 2013 | 17:55

Kritik napsal(a):

Bitva na B. Hoře opravdu nebyla bitvou, ale spíše šarvátkou. Což ví každý historik. Katolíci tam předvedli velký um v zabíjení, když utíkající nepřátele zabíjeli zezadu, jak o tom svědčí kosterní pozůstatky. Ale tím to neskončilo. Katolické vojsko pak přitáhlo do Prahy. Zde se protestanté zabarikádovali, ale pražští katolíci nechali své domy vítězoslavně otevřené vítězům. Takže vítězové, jimž šlo hlavně o kořist, drancovali, znásilňovali, loupili a zabíjeli právě v těch přístupných domech katolíků.

Tím však drancování v Čechách neskončilo. Nemyslím válečné, ale morální. Stalo se něco neslýchaného. Bylo zde 90 % protestantů (přesněji reformátorů) v Čechách a na Moravě, zbytek byli kolem 4 % židé a kolem 5 % katolíci. Ta troška katolíků s pomocí státní moci tuto zem morálně zdevastovala natolik, že se z toho dodnes nevzpamatovala. Účinek násilné rekatolizace byl tak děsivý, že se považuje za hlavní příčinu současného ateismu. Pravá víra se totiž ze srdcí nedá vymýtit, a když ji někdo po staletí nahrazuje katolickými svatými a jinými modlářskými bláboly, tak si národ časem vytvořil odpor vůči každému náboženství. Jirásek ani všechna ta zvěrstva, pronásledování, odchody elity národa do exilu, nemohl ve svých dílech pojmout.

Pro více podrobností doporučuji Trans World Radio (www.twr.cz), kam si lze napsat o audio knížky "Studna lásky k pravdě", které toto rádio vysílalo v cyklu "Večery pod lampou".
27. 12. 2013 | 18:19

skutečný kritik napsal(a):

Pokud násilná rekatolizace stála na počátku českého masového ateizmu, šlo o historicky pozitivní proces. V celém světě je sekularizace na postupu, což je ten správný trend vývoje lidstva od mnoha bohů přes jednoho k žádnému.
27. 12. 2013 | 18:27

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Kritik
Jistý podíl na tom drancování měli i Židé, určitě minimálně jeden - Jakob Baševi von Treuenburk. Jen to dělali jinak než kopím nebo šípy, pomocí tkzv. dlouhé mince - tak se tehdy "privatizovalo" v podstatě dost podobným způsobem jako za tkzv. bankovního socíku / a následně řízené úpadky bank či převedení dluhu do ČKA, socializace dluhů atd./ po MLSR /MALá Listopadová Sametová Revoluce/.
Za třicetileté války využívali Židé své obchodní sítě také k dodávkám /nejlépe oběma válčicím blokům - to je vždy nejjistější a nejefektivnější/, to byste nevěřil, co takové armády spotřebovaly - už tehdy.
Ale pořádným kšeftem se to stalo až později, jeden voják zabitý v WW1 " přinesl" cca 22 000 USD - nutno podotknout že opět jak komu. Někdo byl právě že jen tím mrtvým vojákem , jiný zase pouze oplákavajícím příbuzným v tom horším případě ovdovělým jedincem či sirotou. Vydělali jiní, nějteří mnoho - tak tomu je vždy při takových transferech majetku, potažmo při přeměně utrpení cizích osob v osobní slasti. Na veřejnosti se tomu říká vítězství - to aby i ta veřejnost měla co oslavovat, aby nereptala ...až ji zase poženou kroutit krky svým bližním, dosud zcela neznámým bližním.

Duka je velkým bojovníkem - slušela by mu nějaká páka kterou se ovládá raketové silo, nebo aspoň samopal, je ho škoda coby pouhého teoretika, jistě by zastal minimálně tolik co ten mnich, prý už dokonce umí lítat ve vojenském vrtulníku ...že on se tak trochu minul povoláním a teď na stará kolena z toho má mindrák ?
Sbírá aspoň známky s válečnou tématikou ?
Mám hromadu čínských , sovětských a aamerických, německých bohužel ne, jen štosy archů s podobiznou Hitlera, ty prý ale nemají valné ceny. Ani ve Vatikánu.
Kvalitní kompenzační pomůcky jsou základem pacifikace každé zvrácenosti.
27. 12. 2013 | 19:25

Baba napsal(a):

Jo, jo, Máňo, a když pěkně namažeš zmínkou o papeži Františkovi, tak si i svůj kabinetík zvládneš uklidit sama.
27. 12. 2013 | 19:29

Odol napsal(a):

Jak by letos mohli popeláři nechodit, že.
27. 12. 2013 | 19:33

Odol napsal(a):

Máte pravdu, pane radní, jen vaši političtí protivníci mají tu svoji.
27. 12. 2013 | 19:36

mb napsal(a):

přetiskuju z blogu Milana Petráka ...

... myslim že to sedí ...

Kardinál Dominik Duka: „Chtěl bych tuto zemi připravit o svobodu a demokracii.“ (z rozhovoru pro Český rozhlas, 22.10.)

... njn, stane se ...
27. 12. 2013 | 19:55

Joe Ratata napsal(a):

člen KPS
Už jsem se lekl, že tím von Treuenburkem narážíte na 12. K.von und zu Trautenberka.
27. 12. 2013 | 19:59

ateista napsal(a):

Vážení,
přečetl jsem to celé a ani jsem se nezasmál. Je to smutné.
S historií to nemá nic společného.
Výsledek je neznámý.
K něčemu je to ale dobré, nutí to k přemýšlení.
Jak někdo napsal, Historie je propaganda vítězů - Wilbur Smith.
Dominik Duka to není a nikdy nebude i kdyby mu vrátili i to, co mu nepatří
27. 12. 2013 | 20:15

lad Mátl napsal(a):

Doporučuji knihu Jany Hubkové - Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky, FF UK 2010
27. 12. 2013 | 20:30

Odol napsal(a):

Aha. Reaguje. To bude asi něco chtít. Robinson neučil Pátka svým slovům. Robinson se učil Pátkovým slovům. Respektive Pátkovy artikulační schopnosti téměř uspořádal ke svému fonetickému systému. Skoro kvůli tomu přestal mluvit. Nemyslel si, že je něco takového možné, ale bylo. Musel se pak učit mluvit znova. Možná o něco lépe. Má-li se Robinson s Pátkem domluvit, musí jej učit i svým slovům. Není-li v dosahu Pátkův kmen. Robinsonové Pátka nesnědí.
27. 12. 2013 | 20:53

Rek Lama napsal(a):

Ta Hubkové kniha byla rektorem KU oceněna jako nejlepší vědecká publikace roku:

https://www.cuni.cz/UK-3725-version1.pdf

Hubková, J.: Friedrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky
Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (FF UK)

"... Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového
světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud
odlišným způsobem než dnes.

Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století.

S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje.

Naposled uvedená podoba "zimního krále" zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace.

Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř
stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení. ..."

Kupodivu,
Chalinova kniha žádné ocenění nedostala, a přitom ve Francii vyšla už v roce 1999. Ve Francii propadák, u nás kasaštyk?
Třeba jo, když Duka podpořil distribuci.
27. 12. 2013 | 20:56

Odol napsal(a):

Nelíbilo se, laiku hraješ sólo squash. Nějak si s tím poraď.
27. 12. 2013 | 20:59

Odol napsal(a):

A ten šílenec tam určitě sází sportku a už zase nemá pravdu. Vypadá to na docela smířlivý večer.
27. 12. 2013 | 21:02

prorok napsal(a):

,, ..... Nejsme jako oni(Vaclave). A nikdy nebudem!!! Amen!'' doslova zarval Duka u Jakuba na Stedry den. Vyznelo to jako ono 'Na vecne casy. A nikdy jinak!' Az mne zamrazila ta slova od nasledovnika Kristova, ktery prece hlasal 'Milujte take nepratele sve' a odpustil jim i sve ukrizovani.
Vzpomenul jsem si na zakladatele jejich (ne)radu - Dominika Guzmana. Ten stal u zrodu myslenky vyhubeni vsech obyvatel (asi 3/4 milionu, vcetne deti, zen a starcu) vzkvetajici a mirumilovne zeme Kataru, ktera se odmitla podridit katolickemu moru, ktery tam Guzman neuspesne hlasal. Hrube nasili samozrejme vykonavali svetsti pochopove a krizaci, svati muzove jen zarucili, ze mesta a uzemi Kataru si mohou dobyvatele ponechat, samozrejme nasledovaly stedry milodary cirkvi svate na pozlaceni bani katedral a svatych rouch. Dominikani se pak take zaslouzili o totalni vymaz duchovniho odkazu Kataru z dejin. Zbylo po nich jen par ruin. (Viz A. Brenonova Katari)
Jima mne hruza z pomysleni, jak take mohou tito ujeti fanaticti 'Svati psi' nalozit z prostredky restituci, kdyz se ti 'cesti kaciri' take nepodvoli.
27. 12. 2013 | 21:13

Tom napsal(a):

Sobol a další: U mne kardinál Duka nevyvolává ani nenávist ani odpor, takže není pravda, co píšete, že vyvolává JEN nenávist a odpor. Jistě, když chci, aby mi soused zaplatil to, co mi ukradl v mém lese, reaguje nenávistně. Spíše ve mne vyvolávají lítost lidé, kteří si dovolí takto špinit služebníka Božího, na to nemáme nikdo žádné právo. Soudit ho bude Bůh a ne lidi. Každý má na svědomí své, ale troufne si vyskakovat na biskupa, však si ho vyvolil Bůh a ví proč. Jistě byste zkritizovali i výběr učedníků Ježíše, které vzal bez řádného konkurzu a na malém místě, určitě byste mu lépe poradili.

Vy všichni, co tu kopete do biskupa, uvědomte si, co vlastně děláte! Jak se z toho budete zodpovídat? Přemýšlejte trochu, jaké máte vůbec hodnoty?
27. 12. 2013 | 21:19

mb napsal(a):

Tome, když se zastáváte D. Duky ... máte nějakou teorii, proč se Duka v čas vánoční vytasí s třicetiletou válkou a s karmelitánem ( který se dle Dukovy interpretace vnutí do katolického tábora ) ... aby s výkřikem: hrr na ně bůh je s námi, teď je všechny pobijeme .... zapojil do Bílé hory ...

a nípal se tedy v čas vánoční ve svém vítězství a v naší porážce ... ???

bere vám to hlava a máte na to nějakou teorii ???

sem s ní ...

díky ...

((( myslim že na nás Duka jen dělá dlouhej nos ... to je má teorie ... )))
27. 12. 2013 | 21:38

Des Cartes napsal(a):

Perly páně Duky:

Duka: Krátký boj byl podle Chalina skutečnou bitvou, ne útěkem. Za dvě hodiny přinesla 2 000 mrtvých.

"Skutečná bitva", v níž proti sobě stojí dvě dvacetitisícové armády a výsledkem jsou dvě tisícovky padlých nesvědčí o přílišné intenzitě boje.

Historik Pavel Bělina: "Byl to pro mě dost podivný pocit, když jsem držel v ruce týlní část lidské lebky, která nesla zjevně zásah jezdeckou sečnou zbraní. Plynulo z toho detailu jediné – většina vojáků byla zabita na útěku."

Duka: "Císařovo vítězství bylo tak velké, že se dá stěží srovnat s jiným úspěšnými bitvami."

Kunsthistorička Fučíková: "Těsně po vítězství císařských vojsk na Bílé hoře došlo k dalšímu poškození celistvosti císařských sbírek na Pražském hradě. ... Maxmilián Bavorský ... si velmi pečlivě prohlédl sbírky Pražského hradu a od Stránského víme, že odjel s neuvěřitelným množstvím vozů plných nejrůznějších památek nebo uměleckých děl. ... Další osobou, která se o sbírky velmi zajímala, byl Karel z Lichtenštejna, který se stal místodržícím a měl přístup k obrazárně a ke kunstkomoře."

Prostě "vítězové" kradli, jak mohli. Další zloději - Švédové - už jen paběrkovali. Císařští pak Prahu s okolními městy a vesnicemi zplundrovali, katolík nekatolík. Prostě "velké císařovo vítězství"!

Duka: Zimní král utíká, ne proto, aby jej nezajali vítězové, ale aby unikl vlastním žoldákům, kterým dlužil peníze.

Historik Klučina: "... Na druhé straně bych neviděl v neplacení žoldu ani důvod, proč stavovské vojsko nebojovalo tak hrdinně. I v předchozích válkách (uherské války, války s Turky) řada pluků nedostávala žold půl, tři čtvrtě roku, ale přesto vojenské úlohy plnily. Když totiž nabízíte takovouto pracovní sílu, nemůžete si dovolit zahodit svou pověst a připravit se tím o další možný kontrakt."

Duka: "Bitva ovšem nebyla bitvou národů, jak se mnohdy tvrdí, vojáci na obou stranách byli složeni kosmopolitně."

Duka si zřejmě Bílou horu spletl s bitvou u Lipska. Ta se označuje za Bitvu národů (proti Bonapartovi).

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/107000-sarvatka-na-bile-hore/
27. 12. 2013 | 21:39

Jáchym napsal(a):

Tom: 27. 12. 2013 | 21:19
"Spíše ve mne vyvolávají lítost lidé, kteří si dovolí takto špinit služebníka Božího, na to nemáme nikdo žádné právo."
******************************************************
Tome, nikterak se nechci dotýkat Vašeho cítění - nicméně co svědčí o tom, že zrovna Duka je služebník Boží ?

Jeho roucho ?
Jeho funkce ?
Jeho řeči ?
Vzpomeňte na ještě vyšší "služebníky Boží" - třeba dávné papeže z rodu Borgiů. Nebo na vzájemnou rvačku papežů v dobách schizmatu...

Nemyslím, že by si Duka zasloužil až takové opovržení dějin, myslím, že je to to prostě jen militantní antičeský politik, propagandista a výběrčí Vatikánské banky.

Opravdu upřímně by mne zajímalo, zda Duka věří v Boha.
A pokud si on sám myslí, že ano, který bůh to je - zda jeho bůh není zlatý a zda snad nemá rohy.

Mimochodem -já se donedávna také považoval za katolíka.
Člověk si ale musí vybrat: Buď věřit v Boha - nebo v Duku.
27. 12. 2013 | 21:58

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Tom napsal(a):
Spíše ve mne vyvolávají lítost lidé, kteří si dovolí takto špinit služebníka Božího, na to nemáme nikdo žádné právo. Vy všichni, co tu kopete do biskupa, uvědomte si, co vlastně děláte! Jak se z toho budete zodpovídat?
..........................
Jak jako nemáme právo? Máme právo na názor a máme právo na svobodu slova!
A komu se jako budeme zpovídat? A kde a na čem? NA ZAPÁLENÉ HRANICI?
Jsem evangelík a je mi jedno co ten katolík žvaní.....
27. 12. 2013 | 21:59

Dominik Duka napsal(a):

O knize jsem napsal z jednoduchého důvodu: že právě před Vánocemi ji vydalo nakladatelství Karlovy univerzity, a jak je vidět z reakcí, cizáci nám nemohou nic říci, protože jsme jediní odborníci na své dějiny.
27. 12. 2013 | 22:00

mb napsal(a):

jak je vidět z reakcí, cizáci nám nemohou nic říci, protože jsme jediní odborníci na své dějiny.

... to přece nikdo netvrdí ...

proč zas další polopravda na další pololež ... ???

tak hezký večer ...
27. 12. 2013 | 22:05

Odol napsal(a):

No jo, Máňo, a co si ti dva subjekti mezi sebou neřeknou, holt odkomunikuješ ty. Sice sis na nic podobného nepředplatila, ale umějí-li atletikové svými magnetismy trestat, není snad odpuštění jen pochopená marnost.
27. 12. 2013 | 22:06

mb napsal(a):

jáchym napsal: Opravdu upřímně by mne zajímalo, zda Duka věří v Boha.

... tak vám třeba odpoví, když čte diskuzi ...

(zdravim jáchyma)
27. 12. 2013 | 22:08

Co jsme si to vykoledovali? napsal(a):

Tak nakladatelství KU nám nadělilo Bílou horu?
Kdo by to byl čekal od instituce, jejíž rektorem byl kdysi Mistr Jan Hus, že?
27. 12. 2013 | 22:12

Baba napsal(a):

Noční klid a tolik nadšení.
27. 12. 2013 | 22:14

mb napsal(a):

Co jsme si to vykoledovali? napsal(a):
Tak nakladatelství KU nám nadělilo Bílou horu?
Kdo by to byl čekal od instituce, jejíž rektorem byl kdysi Mistr Jan Hus, že?
27. 12. 2013 | 22:12

to je karma ... zákon zpětného působení ... Hus vyhnal cizáky z KU ... Husák cizáky pozval ... a cizáci prostřednictvím KU nám nadělili Bílou horu ...

akorat nevim jak se karma vrátí katholíkům, pokud nějak ...
27. 12. 2013 | 22:20

Tom napsal(a):

Jáchyme, tzn. že podle Vás musí být služebník Boží bez hříchu? Já, například, jsem částečný služebník Boží, katolík, mám chyby i hříchy, ale Ježíš mne miluje a jeho milosrdenství je větší než můj hřích. Já nechci říct, že kardinál Duka se dopouští nějakého hříchu ale i kdyby, je to Bůh, kdo soudí, ne člověk, sám hříšný. Nikdo z nás nedokáže opravdově posoudit druhého člověka. Jakýmkoli soudem se vždy můžeme mýlit, ale milosrdenstvím nikdy. Není to každý z nás, pro koho je nutné Milosrdenství Boží? Chcete Vy Boží Milosrdenství? Nebo raději spravedlivý soud? Já tedy bych se raději spravedlivému soudu Božímu vyhnul a využil milosrdenství. To ale nemůžu chtít, soudím-li druhé, že? A pan kardinál je ve službě z Boží vůle, proto nerespektovat jeho je totéž co nerespektovat Boha, nebo si myslíte, že je v takovéto pozici pro svůj osobní hmotný prospěch? Nenechte se zmýlit. Já jsem příliš sobecký na to, abych usiloval byť "jen" o kněžství, natož službu biskupa. Víte, jakou má on zodpovědnost před Bohem? Takovou by nikdo z nás neunesl. Raději se za něj modlete a respektujte jeho autoritu, která mu byla dána.
27. 12. 2013 | 22:38

František Navrátil napsal(a):

Pane Jaroslave Duko, opět jste mne donutil k zapojení se do diskuse. Opět jste potvrdil, že jste dominikán. V době, kdy jste proti sobě postavil drtivou většinu této společnosti/církevní restituce/, a navíc v době vánoční, otevírat tak ožehavé téma národních dějin ? Jste intorelatní postava českého katolického kléru, a jako takový jste se neměl stát českým katolickým primasem. Místo omluvy národu, za roli, kterou vaše církev sehrála při násilné rekatolizaci země, drze vystupujete se svou pochybnou interpretací.
Dovoluji si vás požádat o jediné. Prostudujte si pečlivě dílo našeho vynikajícího historika, profesora a rektora University Karlovy PhDr.Josefa Pekaře, které vydal v r.1921 pod názvem "Bílá hora" !
P.S. Opět vám připomínám, že pouze češští baptisté se zachovalio dle evangelia a odmítli vašich 30 stříbrných...! Vzít si něco, co prošlo hlasem jednoho kriminálníka z ODS je morální prohrou katolické církve v této zemi. Touha po majetku a mamon slavili vítězství. Navždy to bude spojeno s vaším jménem Jaroslave Duko.
27. 12. 2013 | 22:46

jeden z 9,5 milionů ne-Dukátů napsal(a):

pane preláte Dukáte,
řekněte upřímně: proč vám to nedá a musíte tento národ neustále provokovat připomínáním své vypasené nenažrané inkvizitorské osobnosti?

miliardy jste nahrabali, tak někam zalezte, užívejte a furt tak hlasitě nemlaskejte
27. 12. 2013 | 22:48

Tom napsal(a):

Pane Navrátile, co to vykládáte za nesmysly? Mluvíte jako komunista a ten po vás taky tak. Podívejte se do Charit, jak si tam užívají miliardy. Jak může někdo nadávat na to, že se vrací to, co bylo ukradeno, to fakt nechápu. Co je pane Navrátile spojeno s Vašim jménem? Máte tak komunisty vymytý mozek, že mi Vás je líto. Nepřeji Vám aby vás okradli a kdyby a pak by Vám někdo směšný zlomek ukradeného vracel, to bych Vám přál, poslouchat poznámky lidí, jako jste Vy, kteří tvrdí, že předmět krádeže se nemá vracet.
27. 12. 2013 | 22:54

mb napsal(a):

Tome, komunisti sou taky děti boží ... mimochodem jak jste psal, že člověk nemá soudit ... ani Hitler nepodléhá soudu ? i Hitler si zaslouží milosrdenství boží ? ( nebo právě ten ? )

zatím zdravím ...
27. 12. 2013 | 23:01

Dominik Duka napsal(a):

jáchym

Buďte bez obav. Věřím. Více vědět nepotřebujete.
27. 12. 2013 | 23:03

marmaris napsal(a):

Vazeny prelate, nikoliv MY jsme odbornici na nase dejiny, nybrz cesti historikove jsou temi nejpovolanejsimi odborniky na ceske dejiny, stejne jako nemecti na nemecke atd. Jedna-li se o dejiny cirkevni, pak jsou povolanymi cirkevni historikove, Vy jste ovsem nikde nepsal, zda se Vas profesor zabyva cirkevnimi dejinami, psal jste, ze je odbornikem na historii stredni Evropy, coz doslovne znamena, na stredoevropske dejiny v souvislosti s celosvetovou historii. V tom pripade to neni odbornik na cirkevni dejiny. Tim padem nemuze byt ani odbornikem na ceske dejiny. Byti odbornikem na vse vyjmenovane neni v soucasnosti v lidskych silach. Svym povrchnim sarkasmem jen dokazujete, ze jen tak cerite vodu, ovsem, ze jste opravdu trapny, to Vam zrejme uz nedochazi.
27. 12. 2013 | 23:03

Tom napsal(a):

MB Jsou i komunisti, určitě. Neměl bych je soudit ikdyž mám k tomu chuť, ale krádež je krádež a ta má být napravena, ať se jí už dopustil kdokoli, katolík nebo komunista, to je jedno. Jak Bůh posoudí Hitlera, bych přenechal Bohu. Nemám právo soudit ani Hitlera ani nikoho jiného. A milosrdenství není zasloužené, nezasloužíme si ho nikdo, proto MILO-srdenství, je to milost draze zaplacená krví Ježíše. A pokud on zemřel za to, aby hříšník mohl žít, jaké právo mám já, abych tohoto hříšníka soudil? Navíc jsem-li sám hříšník..
27. 12. 2013 | 23:17

mb napsal(a):

tom napsal: Neměl bych je soudit ikdyž mám k tomu chuť, ale krádež je krádež a ta má být napravena, ať se jí už dopustil kdokoli, katolík nebo komunista, to je jedno.

... no a jak byste si tedy představoval narovnání mezi katolíky a českým národem ... které vzniklo bo Bílé hoře násilím papeženců ... ? / jak napsali předřečníci katolíkům se násilím podařilo vykořenit víru lidí, která byla převážně protestanstká /

Dá se to, co předvedla katolická strana po Bílé hoře, v průběhu třicetileté války a po třicetileté válce nazvat krádeží nebo nedá ... ???

jinak se zbytkem víceméně souhlas ... a zdravím ...
27. 12. 2013 | 23:22

Nalej plnou preláte napsal(a):

"... Podívejte se do Charit, jak si tam užívají miliardy. Jak může někdo nadávat na to, že se vrací to, co bylo ukradeno, to fakt nechápu. ..."

Pergler: Překvapení na závěr. Olomoucké arcibiskupství chce vrátit zámek v Kroměříži

Po sporných nárocích německého nebo maltézského řádu, které na podzim přitáhly mediální pozornost, se zdálo, že do konce roku už v restitucích žádné velké překvapení nepřijde. Omyl.

Římskokatolická církev se téměř na poslední chvíli rozhodla zabojovat o jednu z nejcennějších kulturních památek. Arcibiskupství olomoucké v těchto dnech požádá o vrácení zámku v Kroměříži, který spolu s přilehlými zahradami patří do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

http://euro.e15.cz/archiv/prekvapeni-na-zaver-olomoucke-arcibiskupstvi-chce-vratit-zamek-v-kromerizi-1044731

Asi bude ze zámku nový hospic ... proč ne?
A pan arcibiskup Graubner bude z tamních sklepů čepovat mešní.
27. 12. 2013 | 23:27

Zisk na Nebi i na zemi napsal(a):

"... Buďte bez obav. Věřím. Více vědět nepotřebujete ..."

Proč by nevěřil, když se mu to tak rentuje :)
27. 12. 2013 | 23:30

Tom napsal(a):

Jak může někdo násilím vykořenit mou víru? Tu buď mám anebo nemám, ale násilím se může projevit jen má zbabělost v tom, že víru třeba zapřu, což bych nechtěl, ale v křesle se mi to mluví dobře. I tak si myslím, že násilí proti mé víře jí může jen posílit.

A co předvedla katolická strana? Koho reprezentovala? Kdo jí delegoval? Víte, církev je složena z lidí. Hříšných lidí. Kdyby jí tvořili lidé bez hříchu, nebyl by v církvi ani jeden člověk. Každý máme co nejvíce usilovat o napravení vlastních křivd, tedy těch, které jsme způsobili.

Zkrátka, je třeba rozlišovat mezi svatou církví a hříšnými lidmi na jakékoli úrovni. Pokud Vám já způsobím škodu, jistě za ni neodpovídá církev, ke které se hlásím, ale Vy, pokud nemáte dostatečný nadhled, si podle mne můžete o této církvi udělat obrázek. Největší odpovědnost je pak na mne, protože jsem vzbudil pohoršení u lidí a církev jsem pošpinil, jelikož většina lidí tento nadhled evidentně nemá.

Je jednoduché církev špinit a kritizovat. Ale co jsem udělal já, aby byla lepší?

A ještě něco.. Kněz se může plést, ale Bůh nikdy. A Bůh dokáže využít chybu kněze tak, že byste se hodně divil, znám ty případy. Pokud kněze poslechnete ve všem kromě hříchu, máte Boží požehnání.

Stáhněte si Posuzování od Mariána Kuffy, který si také "užívá" miliard už před restitucemi a stará se o 300 bezdomovců, matky s dětmi, zdravotně postižené apod..

Taky zdravím
27. 12. 2013 | 23:36

Hodnoty především napsal(a):

Pan Duka má zajištěnou živnost.
Hlupáků bude vždy dost.

Ať už věří v neviditelnou ruku pana Klause nebo v neposkvrněné početí pana Duky.
27. 12. 2013 | 23:36

mb napsal(a):

vítejak tome ... závěrem 30lete války bylo quis regio eius religio ... a češi byli předtím protestanty ... a ted byli násilím nuceni ke katolické víře, konfesi ... ( mimochodem to není nepodobné prověrkám po 68 roce s obdobnou vlnou emigrace jako po 30 leté válce - tedy KATOLÍCI BOHATĚ PUSTILI ČESKÉMU NÁRODU ŽILOU ...)

spíš mě šlo o to, zda vy sám to, co se stalo po bílé hoře a po 30leté válce za krádež požadujete nebo ne ... když jste předtím tak hezky odsoudil (jakokoukoli) krádež ...

to jste mi asi úplně neodpověděl ... zatím ...
27. 12. 2013 | 23:42

mb napsal(a):

oprava: ne požadujete ale považujete ... omlouvám se ...
27. 12. 2013 | 23:43

Katolíkem pro ostudu napsal(a):

Jen těch kralických Biblí kolik katolíci nakradli a spálili!

Okradli tím chudé lidi, pro které byla majetkem nejcennějším.

Hanba jim!
27. 12. 2013 | 23:48

Věřící ve spravedlnost napsal(a):

Katolické církvi už ani korunu!
27. 12. 2013 | 23:51

Baba Jaga napsal(a):

To: dominikduka
Už jsem tu jednou vyslovila přání, zda byste nemohl krátce co věřící odborník pojednat pro mě a jiné podobně nevědomé o tom, proč jeden Bůh, jedna bible a tolik církví - vykladačů.
A Židé se pořád ještě na příchod svého Vykupitele těší.
Děkuji. Možná by stačil i odkaz na vhodnou knihu.
28. 12. 2013 | 00:20

Qin napsal(a):

mb:Škoda tentokrát se k Vám nepřidám.Jsem křesťan a taky jsem slíbil, že budu vždy pomáhat slabšímu.
28. 12. 2013 | 00:50

Qin napsal(a):

mb: K Vaší debatě zde upozorňuji na příspěvek 07.13.Zdravím Q
28. 12. 2013 | 00:56

Baba Jaga napsal(a):

To: Qin 00:50
Slabší je tu dnes sám pan kardinál?

Nezaslouží si mb svůj blog, pane Stejskale? I po Vánocích lze přece nadělovat. Zkuste to řádně zvážit.
28. 12. 2013 | 01:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Hrozný blog !
28. 12. 2013 | 01:07

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Připojuji se k podpoře blogu pro MB, když to tak nutně potřebuje k životu.
28. 12. 2013 | 01:14

Odol napsal(a):

Pane radní, v metropoli je zvykem, že slušný člověk své okolí ze zodpovědnosti za výchovu svého hyperaktivního potomstva VYNECHÁ, maximálně ji uhradí.
28. 12. 2013 | 07:13

antipolitik napsal(a):

Hloupý blog bez špetky moudrosti. Bohužel, pro nás, Duka jen zapadá do koloritu porevolučních prosťáčků,(zářný příklad je a byl V.H.) kteří se dostali podvodným sametem k moci a k postům na které prostě nemají a nikdy neměli filipa natož vhodné vlastnosti. Podle toho to tady taky vypadá. Po 25letech "demogracie" a působení těchto individuí na vysokých postech je tento národ okradený snad víc než po Bílé Hoře. Je to sice mimo téma, ale rád bych věděl, co je preláte na tom spravedlivého, že dnešní daňový poplatník má cálovat to co nikdy neukradl a nic z toho co mele církev s Kalouskem nezavinil a přesto za to bude trpět a možná i jeho děti. Můžu vědět kde v tomhle vidí pan prelát spravedlnost? Nebo se mě dostane zase jen hloupého kázání místo pravdy?
28. 12. 2013 | 07:13

Odol napsal(a):

Milá Máňo, ubezpeč šaška z jihlavy, že v přechodu opravdu ještě nejsi a zkus navrhnout panu Sobotkovi nový paragraf, něco jako obtěžování nevhodnými projevy svého magnetismu, vedle stalkingu by se to mohlo ujmout, jen zatím nevím, jak by se to prokazovalo, od včerejška je zřejmé, že to prokazatelné je, tímto bohulibým způsobem se u nás například úspěšné rozšiřují některé oblíbené rozhlasové stanice. Howgh
28. 12. 2013 | 07:23

Odol napsal(a):

To se pak snadno stane, že člověk i poměrně vážené umělce začne považovat za parchanty.
28. 12. 2013 | 07:47

Baba napsal(a):

A baba dnes nebude superproduktivní, bude pečovat o své zdraví a o zdraví členů své rodiny, nebude plnit plán a získávat za to prémie potažmo další prebendy a na výši HDP své země se bude podílet jen nákupy spotřebního zboží a služeb.
28. 12. 2013 | 08:07

Míval napsal(a):

Pane Duko, místo historických exkurzů, mohl byste - s přihlédnutím k dění v katolické církvi v USA - naznačit, kolik je mezi vámi pedofilů, abychom byli alespoň trochu připravení na budoucí odhalení? Chápu, že léta 48-89 většině podobných aktivit zabránila, ale teď už opět máte téměř čtvrtstoletí volnou ruku (a jiné oudy), takže lze očekávat vše.
28. 12. 2013 | 08:48

JAHA napsal(a):

Baba Jaga napsal(a):

To: dominikduka
Už jsem tu jednou vyslovila přání, zda byste nemohl krátce co věřící odborník pojednat pro mě a jiné podobně nevědomé o tom, proč jeden Bůh, jedna bible a tolik církví - vykladačů.
A Židé se pořád ještě na příchod svého Vykupitele těší.
Děkuji. Možná by stačil i odkaz na vhodnou knihu.

Nie som adresat Vasej ziadosti, no preco tolko cirkvi a vykladacov - zacnite s citanim patristickej literatury, kde sa dozviete, ze uz v prvom storoci po Kristovi bolo X vykladacov (napr. to bol aj jeden z dovodov snemu v Niceji), pokracujte schizmou o filioque (ortodoxia), pokracujte napr. uz tu zmienovanymi Katarmi, potom dalsimi a dalsimi reformatormi(to nie su len ti, ktori zalozili nove cirkvi, ale aj ti, ktori v cirkvi zostali, napr. sv. Klara, sv. Frantisek...), cez Wiklifa, Lutera, Kalvina...pokracujte dalej cez dalsie a dalsie stiepenie protestantskych cirkvi, ...az po dnesne desiatky az stovky evanjelikalnych cirkvi.
Asi najjednoduchsia odpoved by bola po poznani podrobnosti o "nastinenej" historickej ceste by bolo - LEBO CLOVEK.

Neviem, ci je to dobre, ci nie, nepočul som to, ale skuste si pustit nasledovne. Mozno je tam pre Vas odpoved. Dajte vediet:-).
http://www.ulozto.sk/xhBxFMb/biblicke-pribehy-preco-je-tolko-cirkvi-mp3
28. 12. 2013 | 08:56

JAHA napsal(a):

Míval napsal(a):

Pane Duko, místo historických exkurzů, mohl byste - s přihlédnutím k dění v katolické církvi v USA - naznačit, kolik je mezi vámi pedofilů, abychom byli alespoň trochu připravení na budoucí odhalení?
Podla poslednych vedeckych vyskumov v percentach je to priblizne tolko, ako medzi ucitelmi,.....a mivalmi.

Takze napr. podla mivalov sa mozete aspon priblizne zorientovat v poctoch. To by ste mohol zvladnut, nie?
28. 12. 2013 | 09:03

JAHA napsal(a):

Ad: Baba Jaga

Alebo skuste precitat toto:

http://www.gotquestions.org/Slovencina/interpretacie-krestanstva.html
28. 12. 2013 | 09:06

Mac napsal(a):

JAHA

neregistroval jsem - a to ani v odborné literatuře - jediný případ pedofilie u mívalov.
Zato pedofilie kněžstva katolického je po celém světě pokokot.
Této množstevní jednotce jako čobol jistě rozumíte....
28. 12. 2013 | 09:14

pavel v napsal(a):

Trochta napsal(a):
"Tomuto národu boha, v kterého skutečně věřil sebrala vaše násilnická církev. Vy jste z nás udělali nejvíce ateistický národ světa. A restituce majetku, který jste tehdy naloupili jsou jen pokračován stále stejného příběhu. Násilí, chamtivost, mamon, to představuje česká katolická církev. A je vám úplně jedno, že pro příštích padesát let jste ztratili schopnost kohokoliv důvěryhodně oslovit. Zapadáte úplně přesně do mozaiky srabu, v kterém naše zem je." KONEC CITACE

Zkuste někdy navštívit jeden z chrámů konzumu. Co uvidíte? Že je plný kléru, kteří tam přijeli ve svých Rolskách a Maybaších. Kde je zbytek národa? Doma, protože si nemůže návštěvu supermarketů dovolit, jelikož byl okraden při církevních restitucích.
28. 12. 2013 | 09:33

Baba Jaga napsal(a):

To: JAHA
Díky za odkazy - audio si asi stahovat nebudu, ale povídání jsem si už uložila. Dumat o něm příliš nebudu, neb církve se zřejmě mezi sebou neujednotí nikdy - stejně jako všechny ony dobročinné a jiné iniciativy a občanské spolky.
Nicméně názor pana kardinála by možná zajímal nejen mě. Také bych časem mohla na specializovaný běh U3V na teologickou fakultu. Nu, potkala jsem se se vzácně tolerantními knězi církve pravoslavné i římsko-katolické. Ale slyšela jsem na jednom pohřbu vyslovit katolického polského kněze větu, že nikdo neví, co je "potom". Vy to tušíte?
28. 12. 2013 | 09:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

děkuji všem, kdo vyjádřili podporu blogu panu mb. Nicméně mám v tomto ohledu docela jasno (protože zde čtu více příspěvků, než kdokoliv jiný, mám představu komu a do jaké míry leží pravidla těchto stránek na srdci. S tím souvisí fakt, že cítím za tento prostor jistou zodpovědnost).

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal
28. 12. 2013 | 10:16

ale na to se musíte narodit napsal(a):

Pavle V čem?
Hrozně kecáte.
Až si koupíte svého prvního Rollse, žádné chrámy konzumu už navštěvovat nebudete.
Na to budete mít lidi.
A od čeho myslíte, že jsou poslíčci. V celé Praze jsou tři slušné obchody s masem a dvě pekárny, nikde se u nich nedá zaparkovat.
Otevřete si tam účet a šéf vám sám vybere, dobře a rád.

Jako biskup budete ty Lidly akorát chodit světit.
Navíc, než si po městě odrbávat vlastní blatníky je lepší používat limousine-service.
Nevíte nic, lidé které znáte maximálně překládají lejstra na magistrátu. Ráno tam, odpoledne zpátky, mezitím sedí U Jelínků nebo U Pinkasů.
28. 12. 2013 | 10:17

Pavel Misustov napsal(a):

Dukovi jsme to tady nandali, jsme nejateistištější stát, fanatičtí antikatolíci a není nám to nic platné, jsme tradičně nejneoblíbenější národ v Evropě, dokonce i v severských protestantských zemích, proto se také statistiky na toto téma u nás moc nezveřejňují. V roce 1938 se nás nikdo, ale vskutku nikdo nezastal, ani verbálně a v současnosti je to némlich stejné. Čím to asi je? U sousedů se říká, že Čech je buď lokaj, nebo hulvát a diskuse, které zde probíhají jim davají za pravdu.
28. 12. 2013 | 10:21

JAHA napsal(a):

Ad: Baba Jaga
Ale slyšela jsem na jednom pohřbu vyslovit katolického polského kněze větu, že nikdo neví, co je "potom". Vy to tušíte?

Nevidim nic zvlastne na tom, co povedal ten knaz. Precitajte si novy zakon. Je tam mnoho naznakov o tom, co je "potom" (pokial mame na mysli koniec pozemskeho zivota). Nechce sa mi vytahovat jeden vyrok za druhym o vecnom zivote, o tom, ze kto vidi (pozna) Jezisa, moze poznat Otca, ...atd. atd. az po napr. Ani oko nevidelo...co Boh pripravil...

Teda moja odpoved je - ano, tusim. Ale naozaj iba tusim, podla toho, co naznacoval Bozi Syn. A ten by to mal vediet, nie?:-). Takze aj preto -VERIM.
28. 12. 2013 | 10:32

Baba Jaga napsal(a):

To: JAHA
Život věčný neřešme, ani nekonečný vesmír.
Jisté je (nebo já si to alespoň myslím), že s vírou v Boha či bohy je život snadnější, ale srovnat se umí lidé i sami se sebou.
Hezký víkend všem - venku je sluníčko, tak vyrazíme na obhlídku našeho okolí.
28. 12. 2013 | 11:10

JAHA napsal(a):

Ad: Baba Jaga
Pytala ste sa, preco je tolko vykladacov. Snazil som sa odpovedat.
Napisala ste, ze MP3 si stahovat nebudete, ze text ste si ulozila, ale meditovat nad nim nebudete.
Pytala ste sa, ci tusim, co je "potom". Odpovedal som Vam. Napisala ste, aby sme to neriesili.

Tak fajn. Aspon viem, ze sa pytate len tak, aby rec nestala, a ani Vas nezaujima nejaka odpoved na to, na co sa pytate. Peknu vychadzku i vikend.
28. 12. 2013 | 11:38

Martinovna napsal(a):

Milý Duko, tento stát zakládali Masaryk a Štefánik, dva protestanti, kteří tvou katolickou církev nemohli ani cítit a ona je. Tohle snad za nakradené peníze lidem z hlav nevymažeš. Vezmi pytel nakradených zlaťáků z restitucí na záda, táhni to Bavorska a tam se o ně rozděl se všemi Scwharzenbergy, ty zloději.....
28. 12. 2013 | 12:03

ZAŽÍVAJÍ napsal(a):

Pavel Misustov
28. 12. 2013 | 10:21
***************************************
Fanatický katolík tedy vskutku nejsem.

Hluboce vážím těch UPŘÍMNÝCH katolických kněží, kteří v současné době zažívají období hluboké morální hniloby české katolické církve.

Připomínají mi obětavé kněze minulosti, kteří ošetřovali v morových barácích smrtelně nemocné dýmějovým morem.
Značná část z nich bohužel i dnes možná podlehne Moru Dukismu.

Někteří však přece jen přežijí Antikristův Danse Macabre obézního smrťáka s kosou polepenou Dukaty.
28. 12. 2013 | 12:09

linoleum napsal(a):

To jsem si zase pěkně početl. Satanáš Duka zplodil zase pěknou všivárničku, aby rozzuřil lid český, moravský a slezský. Je vidět, že se těmi svinstvy pěkně baví. Teď už může, když se mu přes kriminálníky podařilo odrbat národ o obrovské majetky, které budou splácet i ještě nenarození. Už jen čekám, kdy zesmolí elaborát, ve kterém zdůvodní, proč bylo nutné žehnat zbraním A. Hitlera římskokatolickým klérem.
A obzvlášť mě potěšil vstup pana Stejskala: .... " kdo vyjádřili podporu blogu panu mb. Nicméně mám v tomto ohledu docela jasno (protože zde čtu více příspěvků, než kdokoliv jiný, mám představu komu a do jaké míry leží pravidla těchto stránek na srdci " ....... Hm, jaká jsou pravidla pro Urbany, Pehe, Hvížďaly, Fendrychy a podobné exoty? Ubohost sama.
28. 12. 2013 | 12:35

Jáchym napsal(a):

"Satanáš Duka zplodil zase pěknou všivárničku, aby rozzuřil lid český, moravský a slezský."
************************************************************
Všivárničku?
Neurážejte.

I vši jsou tvorové Boží.
Dukárničku !
28. 12. 2013 | 12:44

Vacátko napsal(a):

Zajatci bílého boha
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10244894308-zajatci-bileho-boha/21038254513/
Film začíná až po reklamě :-(
28. 12. 2013 | 12:52

Jáchym napsal(a):

"Hm, jaká jsou pravidla pro Urbany, Pehe, Hvížďaly, Fendrychy a podobné exoty?"
*************************************************************************
Exoti mi obvykle nevaděj, mohou osvěžit.
Zmínění pánové nejsou exoti, ale spíše virulentní xenoti.

Ale pravidla dodržujou, to zas jó.
28. 12. 2013 | 12:56

siven napsal(a):

Pokud Dominik interpretuje dílo Oliviera Chalina stejně, jako postoj a činy Karla staršího ze Žerotína, stojí za to si dílo francouzského historika přečíst.

S pravděpodobností blížící se 99% se nejspíše dočteme něčeho diametrálně odlišného, nežli jsou závěry učiněné v tomto slohovém cvičení.

Dominika, po vzrušujícím intermezzu s překrásnou novinářskou v rozhlase, pravděpodobně baví mávati praporem, rudým nebo jiným, možná nějaký přeživší tik z dob prvomájových oslav, co já vím.

K přím však vyprovokuje maximálně sobě rovné, budiž tato pravda útěchou moudřejším.

Netřeba se již s Dominikem zahazovati, pokud má člověk co na práci, či o zábavu postaráno.

O věcnosti a korektnosti, (nejen) u páně Stejskala hodnot nejvyšších, netřeba jakkoli polemizovati ve spojení s Dominikem. Už jen ten nebohý Karel starší ze Žerotína by hořce zaplakal, jaké dřisty tu o sobě musí číst.

Moravisté by spíše sáhli po čaganu, snad zde žádný radikální moravský patriot nezabrousil, anžto poté bychom se museli modlit za Dominikovu duši.

Modlit se za něj.

Protože on sám neví, co činí, nebohý.
28. 12. 2013 | 12:59

a mít nějaký život napsal(a):

Pavle V Misustově
Na vaše paušální fráze (tak se korektně česky říká kecům) můžu odpovědět jasnými fakty.
Na seznamu nejvíc nenáviděných zemí si na na nás někdo vzpomněl jako na stodevětadvacáté.
Nedostali jsme ani hlas, daleko před námi, osmatřicátý, je Vatikán a dokonce i St. Kitts and Nevis, někde okolo sedmdesátky.
Můžete tam svůj hlas přidat a pomoct nám tak s umístěním, nezapomeňte se správně podepsat, St. Paul Misused.
Protože jste od pohledu myslitel a zdatný argumentátor, nedám vám odkaz, abych vás neurazil.

Baba Jaga
I Polák a i kněz (dokonce i právník, ale nevím jestli obojího práva) může být upřímný, jakkoli surrealisti soudili, že bavit se s knězem je obscénní.
V roce 1988 jsme se s bývalou manželkou v Breslau strašně ožrali v zahradní restauraci s dvěma prokurátory (náhodně jsme začli hovor), kteří jasně viděli, co bude, věděli, že to být musí ale taky věděli, že je to krok zpátky. Zvláštní večer.
Myslím, že si o Tamtom taky mysleli, že nikdo neví. Jako já.
28. 12. 2013 | 13:31

Odol napsal(a):

Milá Máňo, ten pan radní je pěknej poděs. Neupozorňuje, nevysvětluje, jen ubližuje. To mi tedy pověz, co jej k tomu vede. Už to vidím, jak se za pár dní objeví roztomiloučkej, slaďoučkej, sympaťoučkej, protože to, čím se zabývá on, přece ještě nikdo před ním nežil, takže si na to ani neměl kde vzít mustr.
28. 12. 2013 | 13:34

Odol napsal(a):

O co, že zas přidá, jak si napíšeš?
28. 12. 2013 | 13:34

Jáchym napsal(a):

Moravisté by spíše sáhli po čaganu, snad zde žádný radikální moravský patriot nezabrousil, anžto poté bychom se museli modlit za Dominikovu duši.
***************************************************************************
Nešlo by to nějak racionalizovat ?
Třeba máčet čagany do svěcené slivovice, máte to s modlitbou jedním vrzem.

Zeit jsou Dukáty!
28. 12. 2013 | 13:38

Odol napsal(a):

A možná si i myslí, že ve tvých dvaceti zná pravidla tvého správně jedině on. Protože pravdu má zpravidla ten, kdo platí.
28. 12. 2013 | 13:42

Santawizard napsal(a):

Santawizard napsal(a):
Mučedníci a válečníci Krista:
Bůh je náš vnitřní a vnější přítel ,ale dábel je náš vnitřní a vnější nepřítel.Bojovný umělec musí nejprve vyhrát nad svým vnitřním nepřítelem a potom nad svým vnějším nepřítelem .Až potom když už nemá žádného nepřítele ,tak najde království boží ,které žije v každém z nás.!? 28. 12. 2013 | 13:46
28. 12. 2013 | 13:58

Bestia triumphans napsal(a):

mb napsal(a):
"Mezulán Duka se chová jako katan, který své tlusté prsty strká do nezacelené, krvácející rány ... jen aby to ještě víc zabolelo a bylo cítit ... njn ... stane se"

???
To jste opravdu napsal vy, mb?
Krvácející rána???
Bílá hora jako nezacelená krvácející rána?
:-) :-) :-)
28. 12. 2013 | 14:06

Bestia triumphans napsal(a):

Je zajímavé, kolik nevole vzbudí anotace na knihu vyšlou v renomovaném nakladatelství...
Díky za tip.
28. 12. 2013 | 14:07

Bestia triumphans napsal(a):

mb:
Ještě jedno...když Urban "strkal prsty do nezacelené rány odsunu sudetských Němců", tak vám to přece nevadilo.
28. 12. 2013 | 14:21

Jáchym napsal(a):

StaWizard:
"Bojovný umělec musí nejprve vyhrát nad svým vnitřním nepřítelem a potom nad svým vnějším nepřítelem."
************************************************************************
Stawizarde,
nabádání k sebevraždě je trestné.

Duka by si to mohl vysvětlit tak, že se má coby vnitřní nepřítel umlátit srolovaným ručníkem.
A na vnějšího nepřítele by se už nedostalo, takže by jako zombie z 50% přežil.

(Já vím,Duka není umělec - ale ví to on?)
Já bych být Vámi neriskoval.)
28. 12. 2013 | 14:23

Jáchym napsal(a):

Bestie tripumpa 14:06
"Bílá hora jako nezacelená krvácející rána?
:-) :-) :-)"
**********************************************
Souhlas!

Embéčko měl spíše napsat, že

Duka snaživě kvedlá vyfasovaným rzivým bajonetem Říše ve zhojené jizvě česko-německých vztahů.

Jenže jemné předivo poetických metafor není jeho obor, šak ho znáte.
28. 12. 2013 | 14:58

Bestia triumphans napsal(a):

Jáchyme,
Děkuji, dvakrát jsem se zasmál.
Poprvé tomu kvedlá rzivým bajonetem a vůbec celé větě, máte obrazotvorný styl a umíte splétat "jemné předivo poetických metafor".
A podruhé tomu tripumpa, to jsem opravdu vyprskl, tahle kombinace mě vůbec nenapadla.
Ať žije český jazyk a poeta Jáchym !
P.S.
Abych nebyl na mb tak přísný,některé jeho básnické pokusy se mu daří...
:-)
28. 12. 2013 | 15:42

Horal napsal(a):

Pane kardinále,
polemizujete s tezí, že bitva na Bílé hoře byla bitvou Čechů s Němci. Ale já jsem tuto tezi za poslední čtvrtstoletí neslyšel. To snad vykládali nacionalisté před sto lety. Nikoliv bitva národů (slezští stavové i menšina českých a moravských byli Němci a především národnostní dělení nebylo tehdy tak fatální jako v 19. a 20. století), nýbrž bitva nového se starým, svobody a útisku (v mezích chápání 17. století), stavovské monarchie a habsburského absolutismu. Bitva o orientaci státu: zda na západní a severní Německo, Nizozemí, Anglii (ev. i na sice katolickou, ale protihabsburskou Francii) nebo na Španělsko, Papežský stát, Bavorsko a již rekatolizovanou část Rakouska.
Pokud byste chtěl proti svobodě argumentovat vypovězením jezuitů, pak je nutno dodat, že to byl jediný vypovězený řád a už vůbec nikoho nenapadlo vypovídat katolické věřící a duchovní.

Čeští a moravští stavové se v letech 1617 - 1618 dostali do těžké situace: zda jít do povstání s nejistým výsledkem nebo se v mezích legality snažit držet jednotu a zbylé úřady a ustupovat jen krok za krokem rostoucímu tlaku panovníka podporovaného papežem a Španělskem (jak doporučoval Karel starší ze Žerotína). Stavové viděli postupující rekatolizaci ve Ferdinandově Štýrsku (mimochodem, nechtěl byste někdy napsat o rekatolizaci ve Slovinsku?) a konflikt o kostely v Broumově a Hrobech (mj. šlo zřejmě o německé evangelíky) vnímali jako předobraz dalšího nezadržitelného vývoje. Jejich rozhodnutí bylo zpětně viděno špatné, ale v těch rakouských zemích, kde stavové nepovstali proběhla rekatolizace rovněž (nejmírněji zřejmě v arcibiskupském Salzbursku, což ale bylo později "napraveno"). Naopak v Uhrách, kde stavové organizovali jedno povstání za druhým, se přes kruté pronásledování cca 1671 - 1707 (ale např. Daniel Krman - 1740) jakás takás náboženská svoboda (kromě let 1673 - 1681) udržela. Byla to dle mého názoru situace obdobná přijetí Mnichovské dohody: neexistovalo ani to méně špatné řešení.

Ad žoldáci: na straně Habsburků a Katolické ligy snad bojovali naprostí idealisté bez jakýchkoliv nároků na hmotné statky?
28. 12. 2013 | 15:44

mb napsal(a):

ls 28. 12. 2013 | 10:16 fak myslite ze bych vam znicil debatni klub, diskuzni prostor ? jsem navrhoval ... rok pust a pak odmena ... ale vy nechcete ... no nic ...

BT ... snažil jsem se to Dukovi maximálně vytmavit ( a to tak, abych nebyl v rozporu s kodexem diskutéra, i když jsem z ls nevymámil slib, a nemám tak jistotu pětinásobku ) ,,,

možná ale že už je to zacelený a já se mýlím ... ale právě v souvislosti s církevními restitucemi ... mi 30ti letá válka přišla jako do jisté míry živá NEB TEHDY PROBÍHALI TRANSFERY PŘESNĚ OPAČNÝM SMĚREM ... tedy ke katholické církvi ( akorát se mi z diskutéra Toma nepodařilo vymáčknout, zda to považuje za krádež anebo ne ... když obecně krádež odsoudil, že jako krást se nemá .-....)

ale jsem rád, že jsem vás aspon přivedl k úsměvu ...

ad odsun ... to je domácí záležitost ... to je co my si sami sobě přiznáme ...

k té třicetileté válce ... to je to , co oni ( katolíci aj.) si sami sobě přiznají a jak to reflektují ...

snad jsem ten rozdíl vysvetlil ...

Jáchyme, děkuji: Duka snaživě kvedlá vyfasovaným rzivým bajonetem Říše ve zhojené jizvě česko-německých vztahů.

... to je slib ktery myslim mohu dát: ZLEPŠÍM PŘEDIVO POETICKÝCH METAFOR ...

ještě mě napadla myšlenka ohledně Duky ...

problém s Dukou je, že strašně kecá ...

napsal třeba o Bílé hoře: bývá vnímána jako boj Čechů s Němci ...

a já myslim, že si nikdo nemyslí ani nemyslel ... a že to bylo vždy vnimano jako bitva stavů a bitva konfesí ...

ale to je jedno ... zatím všechny zdravím ...
28. 12. 2013 | 15:50

Baba Jaga napsal(a):

To: JAHA 11:38
Opravdu se neptávám jen tak. Ale pokud napíšete, že asi tušíte a v závěru pojednání k různým náboženstvím stojí, že "Cirkev bude jednotná znovu, keď sa vrátime k učeniu apoštolov a vzdáme sa rôznych doktrín, módnych vĺn a trikov, ktoré sa do cirkvi vkradli." - to je těžké se vyjadřovat k věčnému životu či dumat o tom, kdy se všechny novozákonní církve umoudří a vrátí k apoštolům.
MP3 nestahuji proto, že se nerada kdekoliv registruji a na stahování bez registrace mám pomalý počítač.
Takže mně odpusťte a zase mi někdy poraďte - i když se ani třeba ptát nebudu.
Procházka byla fajn.
28. 12. 2013 | 16:11

JAHA napsal(a):

Martinovna napsal(a):

Milý Duko, tento stát zakládali Masaryk a Štefánik, dva protestanti, kteří tvou katolickou církev nemohli ani cítit a ona je...
Predpokladam, ze na tieto lzi o nenavisti primerane zareaguju veriaci protestantskych cirkvi, ako ja, ako katolik, reagujem teraz. Nikto netvrdi, ze neboli rozdielne nazory, ci rozpory medzi evanjelikmi a katolikmi. Ale VZDY sa vedeli vo vaznach veciach spojit (napr. na Slovensku okrem mnohych veci este PRED vznikom republiky napr. zalozenie Matice slovenskej, neskor vytvorenie jednej strany pred volbami, aby na Slovensku nevyhrali komunisti, kedy ste vy, v Cesku zvolili v prevaznej miere komunistov a tak zavliekli do nasej krajiny komunizmus a pod.)

Nenavist je citit akurat z Vas, Martinovna.
28. 12. 2013 | 16:11

JAHA napsal(a):

Ad: Baba Jaga

Co som uviedol bola iba ukazka, ze sa na niektore otazky daju najst odpovede. Ten text nie je ani koncipovany KATOLICKY, teda som ho ani nemal uviest ako priklad? Mal som (ako katolik) uviest IBA katolicky pohlad? Ja som narocky uviedol nakatolicky, ale krestansky pohlad na Vasu otazku. Z toho vyplyva, ze sa samozrejme nemusim stotoznovat s kazdym slovkom, ciarkou, ci pismenom. Takze, co je na konci textu, tak to tam je a NIC NEMENI na tom, ze clanocek Vam na zaciatok dava DOST nametu na rozjimanie. No Vy sa chytite poslednej vety:-)).

Ja by som poslednu vetu napisal napr. takto:
Cirkev bude OPAT jednotna, az to bude Bozia vola. Ludom je to nemozne urobit, ale maju sa o to snazit a HLAVNE, ako naozajstni krestania MODLIT!!!:-).
28. 12. 2013 | 16:21

Jáchym napsal(a):

Přátelé,

fakt nechápu, proč nás tu dnes několik lidí nespravedlivě podezírá z nenávisti.

Tento Dukův blog je slepičincem,
promyšleně umístěným na vánoční stůl člověkem,
který se z dopuštění Božího octl v čele Církve.

A zasluhuje si snad slepičinec nenávisti ?

Nikolivěk, pravím vám!
Jen mokrý hadr a trochu toho Sava...
28. 12. 2013 | 17:07

mb napsal(a):

to jachym ...

pokud vy jste ten hadr, pak já jsem to sSavo ...

hvečer ...
28. 12. 2013 | 17:11

Bitva na Karmelu napsal(a):

"... své tlusté prsty strká do nezacelené, krvácející rány ... jen aby to ještě víc zabolelo a bylo cítit ..."

Záleží na úhlu pohledu.

Za "nezacelenou krvácející ránu" bychom mohli považovat i pohlaví fertilní ženy.

Svatí otcové je za to určitě považují.
Třeba bude příští Dukova přednáška o sexu. Určitě se poučíme.

Např. svaté Terezce "To" anděl musel bodnout do hrudi.

Bratr Dominik by nám mohl vysvětlit, jak to na koncilu vysvětlili, aby mohla být Terynka (z Avily) svatořečena.

(Není to odklon od tématu, jak by si mnozí mohli myslet. Terka byla karmelitánka, jako bojechtivý Dominik z Bílé hory).
28. 12. 2013 | 17:31

mb napsal(a):

snad po stý se postí
a pustí prsty tlustý
do láhve s utopencem
jeho lákaj láky hustý...
28. 12. 2013 | 18:04

Santawizard napsal(a):

Jáchyme:díky za radu.
Moje oprava je tato:
Každý vojenský kaplan říká,že zabíjet v útoku je velký hřích ,ale zabíjet v sebeobraně je malý hřích.V takovém případě i sebevražda může být jak v útoku ,tak v sebeobraně.Takový sebevrah potom úspěšně nebo neúspěšně vydírá svou sebevraždou jiné lidi a nebo je do takové sebevraždy úspěšně nebo neúspěšně doháněn okolním světem.
Dohromady se to dá zhrnout pod názvem Bible a Revolver.Tak jak se dají bible prodávat od dejme tomu 500kč do 5000kč ,tak revolver jde od 5000kč do 50000kč.Dohromady se to však dneska už neprodává skoro nikde.Moderní vojenští kaplani už nesmí věřit ,že zabíjet v útoku je velký hřích ,ale v sebeobraně je malý hřích.Všude na světě se už to propaguje jako velká a malá ctnost.(naopak to jenom marijuána guru a hospodský kaplan je velký a malý hřích)I když Kristus byl de fakto sebevrah a antikristus byl vrah ,ono se to všechno už doslova obrátilo doslova.Moderní bezbožné republiky jsou už na tom horší než kdysi byli pobožné monarchie.I když člověk nemůže prodat svou duši Bohu jako kdyby to byl ďábel veškerá boží smlouva a nebo kontrakt s ďáblem jsou už jenom lidským výmyslem.Já se to pokouším brát s humorem.Všechno to umírání či zabíjení se týká hlavně životoschopnosti a konkurenceschopnosti firmy a nebo právnické osoby,které mají od těla samostatnou Mysl a Duši nejenom v posmrtném bohactví a slávě.
Co se ale týče toho tajemství ,na které jste se mne zeptal,tak to pochází s moje vlastní víry ,že český tatíček Stát je Bůh Izraele Ježíš Kristus a praotec čech je samotný Budha jehož svatá kráva porodila bílého býka podle vzoru nebeského beránka.V takovém případě království boží= nirvána.Ještě v tom nemám ,ale moc jasno.Měl by jste přidat ruku k dílu.
Judeokřesťanské náboženství a indoevroposká kultůra je mnohem lepší partaj než americkoizraelský imperialismus a židoanarchistický bolševismus,to je jasný.
28. 12. 2013 | 19:02

Joe Ratata napsal(a):

Pane Duko, Vy věříte?
Nevěřím!
28. 12. 2013 | 20:18

Chvalme i nehodné napsal(a):

Pana Duku
je třeba pochválit za úhledně a čitelně psaný text,
členěný do odstavců.

Toho např. takový profesor vší kritiky Just není schopen.

A že je pak kardinál ochoten diskutovat jej také řadí mezi nadprůměr.
28. 12. 2013 | 21:06

Observant napsal(a):

Je čas, abychom 8. listopad vyhlásili státním svátkem. Nebylo toho málo, co vítězství katolické ligy a císařských na BH v Čechách zachránilo a přineslo. Pravou víru, českou národnost a tvář české krajiny, která má dodnes barokní podobu. Za čím by sem jezdili dnes turisté, nebýt baroka?
28. 12. 2013 | 22:19

Sýkora napsal(a):

Duku považuji za demagoga a nenasytného řeholníka typu z dob inkvizice. Jeho touha, aby ho lidé milovali je tak obrovská,že se u něj projevuje až psychiatrická hysterie, když ho někdo přeruší. Slyšel jsem ho když si to dovolili v rozhlase. Já osobně jej považuji za nemocného člověka ,který okradl náš lid spolu s kalouskem. Představa ,že tento biologický odpad by se dostal k moci no nazdar. Pobělohorská doba by zřejmě byla procházka růžovým sadem.
29. 12. 2013 | 07:13

Koňadra napsal(a):

Pan kardinál co činí, dobře činí.
Jeho záliba ve vojenství je sice poněkud kuriosní, ale církev mírumilovností nikdy moc neoplývala. Tedy ve své praktické politice a v souručenství s mocí autoritativních režimů.
Jinak řečí o lásce a míru bylo ... ojojoj!

Bratr Dominik je poslušným synem své matky Církve, a koná především v její propěch. Jestli koná stejné dobro i ve prospěch lidu naší země - toť otázka.

Jedno je jasné - neumí ve věci tzv. církevních restitucí správně argumentovat a spřáhla se s politiky špatné pověsti.
Pak se nemůže divit všeobecnému odporu vůči sobě.
29. 12. 2013 | 09:54

Antonín Novotný napsal(a):

Pane Koňadro u nás jsou politici pouze se špatnou pověsti,politik s dobrou pověst mi není znám, navíc je zde řeč o bitvě na Bílé hoře, co tady do toho pletete jakési restituce?
29. 12. 2013 | 10:28

čtenář napsal(a):

Antonín Novotný
Tady i kdyby psal pan kardinál Duka o počasí, vyjdou z toho nadávky na něj a majetkové nerovnání s církvemi. U nás je jak se mi to jeví - převaha lidí s určitým programem, který je směruje pouze k nenávisti. Nenávist a závist ke všemu, co jenom trochu vypadá jako církevní. Lidé naprosto neznají dějiny vlastní země, postrádají všeobecný přehled o kultuře, kulturnosti. Cizinci u nás vycítí totéž. Závist a nenávist. Bohužel, pořád je v nás ten socialismus zakořeněný příliš hluboce. Už na kardinálovy blogy nechodím. Občas nahlédnu, ale ta žumpa komentářů se nedá číst déle. Je mi z toho smutno.
29. 12. 2013 | 10:57

Joe Ratata napsal(a):

Po Bílé hoře bylo mnohé ukradeno. Nemělo by býti i to navráceno?
Ale vlastně tehdy to bylo podle práva, neboť právo patří vítězi.
Pak by to ale bylo po roce 1948 nemlich to samé, néé?
29. 12. 2013 | 10:57

Kristus je socialista napsal(a):

"... pořád je v nás ten socialismus zakořeněný ..."

Socialismus je přece cílem každého správného křesťana.
29. 12. 2013 | 11:15

Také vypravěč napsal(a):

george,
Vy máte ty pohádky nějak popletené.

Trpajzlíci přece kopali poklady.
29. 12. 2013 | 12:20

Horal napsal(a):

Ad Jedla)
"Prahu Torstenson měl"
Neměl, Praha byla 1648. Ani tehdy (bohužel) ne celou - ty podstatné části města chyběly.

"Stačilo dobýt Brno, získat v něm zázemí, a cesta na Vídeň byla volná. Nechápu, co Brno pořád slaví na vítězství svého Louise Raduita de Souches v roce 1645."
Souhlas. Aby se člověk při tom každoročním povyku styděl za to, že je z Brna.
Nepochybně úspěch Švédů v Brně 1645 nebo v Praze 1648 by umožnil pro Čechy a Moravu aspoň takové řešení jaké Švédové vymohli pro Slezsko: možnost soukromého vyznávání pro utrakvisty a luterány (snad i JB) + několik málo chrámů míru a milosti.

"Ti stejní lidé, co hrdě vypráví svým dětem pověst o zvonění poledne již v jedenáct, pak děti berou do nedalekého památníku Bible Kralické a vůbec nevidí ten rozpor ve svých sympatiích."
Obávám se, že v těchto případech jde opravdu o chudé duchem. Chtěl bych však věřit, že jde o 2 množiny lidí s minimálním průnikem. Bohužel množina těch, co zvoní v 11 je zřejmě větší.
29. 12. 2013 | 12:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane čtenáři,

ne všechny komentáře jsou žumpou. Otázka zní, zda pokud sem ti, co dokáží napsat slušný a věcný (byť polemický) příspěvek přestanou psát, tak se to zlepší. Obávám se, že právě naopak. Jak to tady (či kdekoliv ve veřejném prostoru) bude vypadat, záleží jen na nás samotných. Nikdo to za nás nemůže zařídit. Stěžovat si na druhé situaci nezlepší.

Libor Stejskal
29. 12. 2013 | 12:54

mb napsal(a):

čtenář napsal: U nás je jak se mi to jeví - převaha lidí s určitým programem, který je směruje pouze k nenávisti.

... to bylo slovo do vlastních řad, když Dominik velebí Dominika, který křičí HRR NA NĚ TEĎ JE VŠECHNY POBIJEME ...

škoda že to jde proti imperativu: nezabiješ !!!

ale to je jen takový drobný detail ... že čtenáři ...

njn, stane se ... a církev, i kdyby byla nesvatá, bude stejně navždy a věky svatá ... že ... achjo ...
29. 12. 2013 | 14:01

Plotňák napsal(a):

V Brně se vyzvání v 11 hodin téměř 400 let, nevím proč by se to kvůli jakýmsi cajzlům mělo měnit. Mimo jiné by mě moc zajímalo kdo z těch co tady kecá o kralické bibli ji vůbec měl v ruce, neřkuli četl. A vůbec Brno se při nejbližší možné příležitosti trhna a připojí se k Dolnímu Rakousku a bude pokoj.
29. 12. 2013 | 15:34

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal

Chcel som nieco podobne napisat ctenarovi. Mal by vediet rozlisit.
Niekto hlada, i ked pritom kluckuje, mozno sa vyjadruje trochu drsne, afektovane, vyzyvavo..., to len preto, aby ho ostatne nicky "nezozrali", "nerozcupovali", nevysmiali. Aby nestratil akoze tvar (face), ale chce sa nejakym sposobom dostat dalej, chce poznavat - len nevie kde a ako. Uz to by bol hriech, neprist do tejto diskusie hoci i len kvoli JEDNEMU hladajucemu!!!

Niektori su jasni - frustrati, len co v nedelu rano vstanu, prve co ich napadne nie je precitat blog a porozmyslat o com je (o vydani knihy cudzinca specializujuceho sa na strednu Europu na temu "Biela Hora" presne pred Vianocami nakladatelstvom KU Karolinum a o niektorych zaujimavostiach v nej- teda v knihe), ale nadavat. Napr. ako dnesna sykorka, teda sykora - ved je uz velka! Su ako ti, co si myslia, ze frustrum je to iste ako frustum, lebo to niekde takto historicky vyresersovali. A potom, samozrejme, reaguju histericky, teda aj frustrovane. Lebo oni sa nikdy v nicom mylit nemozu. A ked mozu, tak si to nemozu dovolit priznat. Preco? To neviem, to sa musite opytat tak nejakeho "frustum", ako aj (nevyhnutne nemusi byt totozny!) nejakeho "frustrum".

Takze, zaverom. Ctenari. Neutekat, prave naopak. Cim viacej zla, tym viacej potreba (aj) Vasej pritomnosti.

Pozdravujem.
29. 12. 2013 | 16:05

mb napsal(a):

Takze, zaverom. Ctenari. Neutekat, prave naopak. Cim viacej zla, tym viacej potreba (aj) Vasej pritomnosti.

a naopak ...

pořád mi nikdo z přítomných římských katolíků neodpověděl, zda to k čemu došlo po Bílé hoře byla nebo nebyla krádež ...

... a asi už mi ani nikdo neodpoví ...

njn stane se, a škoda těch duchů vyštvaných za hranice země ...
29. 12. 2013 | 21:09

Plotňák napsal(a):

mb napsal(a):
pořád mi nikdo z přítomných římských katolíků neodpověděl, zda to k čemu došlo po Bílé hoře byla nebo nebyla krádež ...

Tedy bylo to pokračovíní kofiskace, kterou zahájili stavové 1918, a neklaď hloupou otázku, kofiskace prováděl stát nikoli katolíci.Protože jsi zloděj ty, tak neobviňuj se zlodějen druhé.
29. 12. 2013 | 22:26

Plotňák napsal(a):

Stavové se zmocnili, podle tebe nakradli majetek katolíků a byli tak nenažraní, že ani neproplatili žold svým vojákům a proto bitva dopadla tak jak dopadla - dobře jim tak.
29. 12. 2013 | 22:32

mb napsal(a):

to plotňák ... že stavové špatně platili své vojsko, je stará vesta, a jak píšete, po zásluze na to dojeli ...

stavové 1918 ... ????

konfiskace prováděl stát nikoli katolíci ????

( stát tedy krást = konfiskovat může ??? a mohli i komunisti ??? )

zlodějem nejsem, a po zlodějně se ptám ...

...zatím ...
29. 12. 2013 | 23:10

štatlař napsal(a):

Na brněnské plotně vijó prd.
30. 12. 2013 | 01:08

František Navrátil napsal(a):

to tom
Pouze jsem občanu Jar.Dukovi doporučil, aby si prostudoval dílo našeho vynikajícího historika J.Pekaře hodnotícího onu nepěknou dobu.
Místo něho se ozývá jakýsi "tom", jehož argumentace odpovídá úrovni frustrovaného jedince, který jako nadšený ministrant a katechismem vymytý mozek prožil trauma na místní faře.
to čtenář
Někdy se zamyslete, proč katolická církev je tak "oblíbená" v této zemi. Víte vy vůbec, jakou roli zde tato organizace po Bílé hoře sehrála. Duka je dnes jejím představitelem a logicky sklízí trpké plody.
30. 12. 2013 | 11:20

Antonín Novotný napsal(a):

Občan Duka doporučuje prostudovat monografii Olivier Chaline, „Bílá hora“ nic víc. Nechápu proč se tady vztekáme. Pohled s váce úhlů zvyšuje plasticitu. Nemusíme se na to dívat pouze očima Zdeňka Nejeddláho nebo Miloše Zemana(i
když jsem zemanovec). Při studiu Velké vlastenecké války jsem se od Žukova prokousál k jeho odpůrcům - Raus, Mideldorf, Kosorek a z těchto pohledů je jelice zajimavé hodnotit takovou operaci Barbarosa.
Výzva: Někdy se zamyslete, proč katolická církev je tak "oblíbená" v této zemi. je vytrhávání ze skutečnosti, měli bychom se zamyslit proč je tak "oblíben" Havel, Klaus, Zeman a každy kdo vstupuje na scénu.
Upřimně řečeno cítém se daleko v Německu, kde je daleko kultivovanější prostředí.
30. 12. 2013 | 12:45

JAHA napsal(a):

Ad: František Navrátil

Vy ste si precital zamyslenie Mariana Kufu, ktore Vam Tom doporucoval? Podla Vasej reakcie tusim, ze nie:-).

Nemozem na to prisahat a ani nechcem. No ked premozete svoju a priori averziu voci vsetkemu katolickemu a s obrovskym sebapremahanim si precitate nieco od Mariana Kufu (da sa najst na internete, jeho kazne, ako aj prihovory pri roznych prilezitostiach, jeho odpovede na otazky novinarov - mnoho takych, ake sa pytaju ludia tu v Cesku), tak som si isty, ze pokial mate naozaj otvorene srdce, zmenite si aspon trochu pohlad na rimskokatolicku cirkev. Lebo tu tvoria LUDIA. A ti su taki i onaki. Precitajte si nieco zo zivota p. Kuffy, ako zacinal, s kym a cim sa boril, co vybudoval z doslova nicoho...
Viem dost o jeho zaciatkoch spred dvadsiatich rokoch dozadu. Vrelo doporucujem sa oboznamit s tymto clovekom a jeho pracou a nielen Vam. A nielen s jeho pracou. Takych je vela. len sa nevystatuju. Musite si ich najst. Som presvedceny, ze i vo Vasom okoli ziju podobni krestania. Len trochu chciet pozerat na veci ako sa maju dnes, bez klapiek ziskanych jednostrannym hustenim, ci nedobrymi prikladmi "krestanov" okolo Vas.

Pekny rok 2014 vsetkym.
30. 12. 2013 | 12:54

JAHA napsal(a):

Na zaciatok skuste tuto cesku stranku :
http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2012010005
30. 12. 2013 | 13:00

Plotňák napsal(a):

To mb 29. 12. 2013 | 23:10
Letopočet 1918 je politováníhodný překlep (1618).
Nevím, proč by na takovou otázku měla odpovídat katolická čtenářka, babička Stejskalová a ji podobní.
1948 a později kradl, konfiskoval stát, proto po Grebeníčkovi nikdo nic nechce. Ostatně kradení konfiskování církevního majetku organizoval sociální demokrat Firlinger.
Já nekradu rovněž, ukrást kafe v supermarketu je kontraproduktivní a ukrást něco pořádnýho nemám příležitost.
Člověk má sklon přenášet své vlastnosti na druhého, taková prostitutka obviňuje druhé že jsou k**vy, lhář druhé ze lhaní, nenažranec z nenažranosti, podrazák z podrazů a zloděj se zlodějen.
Historie nás má poučovat, abychom se vyvarovali chyb, kterých jsme se dopustili. Tento článek však inicioval zvířecí nenávist ke katolíkům, kdyby kardinál Duka neexistoval, tak bychom si jej museli vymyslet. Zde se vskutku projevují důsledky Westfálského míru, nobilita byla vyhnána a zůstal jenom ksindl. Po vzniku ČSR bylo na našem teritoriu 3 000 000 Němců, ne všichni byli stoupenci pangermanismu a Velkoněmecka, bylo mezi nimi mnoho sociálních demokratů a stoupenců konfederačního systému po vzoru švýcarské konfederace. My jsme však zahájili nekompromisní čechizaci a dokázali jsme dokopat devadesát procent německých spoluobčanů Henleinovi do náruče, toto je světový unikát, v jehož důsledku Neville Chamberlein prohlásil, že Československý stát je nenormálním umělým výtvorem a neměl by ve své současné formě existovat, že by se mělo udělat něco pro to, aby se situace urovnala. Tímto byl dán signál Berlínu a Henleinovi. V samém zárodku by i kult Bílé hory a důsledky známe. Tehdy ponechali spojenci a souvěrci Zimního krále na holičkách Jakub I. Anglický, Kristian IV. Dánský. Gustav Adolf, Jan Jiří Saský, Jiří, Vilém Braniborský. Poučení jsme si nevzali, o 300 let později se nám to vymstilo v Mnichově a dnes spoléháme na EU, NATO a na zázrak. Nevzali jsme si poučení, že stát, který chce přežít, musí mít armádu, tehdy jsme měli hluboko do kapsy, abychom zaplatili Kyrysníky a dnes abychom zaplatili tanky.
30. 12. 2013 | 16:05

JAHA napsal(a):

Ad: frantisek navratil

Kde ste zrazu zmizli Vy a Vam podobni???
Pytam sa znova - precitali ste si nieco, ci iba tak pluvate, co Vam slina prinesie? Najdete konecne tu (ne)cesku vlastnost a precitajte si najprv nieco, nez o tom budete pisat?.

Cakam na Vase zmysluplne reakcie na doporucene "ctení".
30. 12. 2013 | 17:35

ivo napsal(a):

germanizace díky porážce na Bílé hoře u nás nebyla, pokud by sme byli pod protestantskou šlechtou jsme dnes součástí Německa
30. 12. 2013 | 21:55

F.N. napsal(a):

to jaha
Není třeba se bát bohů, ale lidí mluvících jejich jménem. Katolická církev je klasickou ukázkou toho, co vznikne, když se určitá ideologie institucionalizuje.
Pokud jste křesťan, máte mít víru v srdci a mít schopnost žít dle evangelia.
Nepotřebujete žádný nadnárodní totalitní moloch, reprezentovaný stotisícovým klérem všeho druhu, který ztratil své historické opodstatnění. Tak, jak politici dali vzniknout státu Vatikán, tak by mu měli dát šanci zaniknout.

to ivo
Patrně nechápete co pojem germanizace obsahuje.

to Ant.Novotný
Máte zajímavé jméno. Pokud se cítíte lépe v Německu, žijte tam trvale a vyjadřujte se k jejich historii, či dějinám.
31. 12. 2013 | 12:26

Nemesis napsal(a):

Nabyde-li někdo majetky a moc likvidací svých politických odpůrců, staletí ty majetky užívá, znamená to, že jsou jeho? Navrhuji tedy použít stejnou metodiku /samozřejmě bez té fyzické likvidace/ proti němu.
31. 12. 2013 | 12:47

fikus napsal(a):

Monsignore, už v začátku jste vedle, žádný boj s Němci v tom lidi nevidí,
sledují zvyšující množství občanů, kterým svými názory ším dál více lezete na nervy, dokonce víc, než váš předchůdce a to je co říct
31. 12. 2013 | 16:49

ivo napsal(a):

F.N. tajemný který se stydí za své jméno, asi má proč nevím, ale pokud máte zájem o tyto diskuze tak si přečtěte aspoň něco z dějepisu nebo dál posedávejte po hospodách.
31. 12. 2013 | 17:59

ivo napsal(a):

Čechové dnes vejskejte, dobrého vždy žádejte,
císařuv jest den!Plesejte všichni Slované, slavte
vůbec Pražané, císařuv jest den!František
Tomsa 1805
31. 12. 2013 | 18:42

mb napsal(a):

plotňák dík za dovysvětlení ... akorat porad nevim, zda se důsledky roku 1620 dají považovat za krádež ( nebo conquest ??? ) nebo ne ...

zatím zdravím ....
31. 12. 2013 | 21:04

mb napsal(a):

uchopení moci a majetku u nás katolíky po 1620 se velmi podobá uchopení moci a majetku u nás komunisty po 1948 ...

a ne že ne ...
01. 01. 2014 | 11:15

mb napsal(a):

VRAŤTE CO JSTE NAKRADLI PO BÍLÉ HOŘE !!!!!!!!!!!!!!!!

CO BYLO UKRADENO MUSÍ BÝT VRÁCENO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01. 01. 2014 | 11:16

F.N. napsal(a):

to ivo
Méně marihuany, více práce na čerstvém vzduchu v Novém roce. Potom nebudeš otravovat komickými říkánkami z r.1805. To jsou podle tebe znalosti "dějepisu" ?
Opakuji, pokud nechápeš pojem germanizace, tak se k němu nevyjadřuj.
P.S. F.N. jsou iniciály mého jména František Navrátil, ty ty nestydící se hrdino pod zkr. ivo.
01. 01. 2014 | 12:16

Antonín Novotný napsal(a):

To. FN 31. 12. 2013 | 12:26
OPRAVUJI: Upřimně řečeno cítím se lépe v Německu, kde je daleko kultivovanější prostředí.
Moje rodina je česká šovinistická (jeden popravený v Mauthausenu). V Německu se velmi často zdržuji, proč potom Vám snad nic není.
01. 01. 2014 | 18:33

Bestia triumphans napsal(a):

mb:
Nic ve zlým, ale už chápu proč nedostanete blog.Viz 1.1. 11:16.
:-)
01. 01. 2014 | 20:54

Bestia triumphans napsal(a):

Germanizace po Bílé hoře???
Tyhle bolševické nesmysly maj tuhý život, jak vidno.
A plno prosťáčků tomu stále věří...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-nebyt-bile-hory-kde-bychom-byli-fda-/p_spolecnost.aspx?c=A121115_112156_p_spolecnost_wag
01. 01. 2014 | 21:03

Anna napsal(a):

Pane kardinále Duko,

napsal jste: "Běžně se totiž k výkladu Bílé hory přistupuje z hlediska politického či vojenského. Chalin však přináší ještě další možnou rovinu – náboženskou. Nesmíme zapomínat, že v té době to byla rovina daleko důležitější, než si dnes býváme ochotni připustit."

Velmi mě to překvapuje. Nevím, jak Vy, ale já jsem se ve škole učila o náboženské rovině výkladu Bílé hory (jsem 57. ročník). Tuto rovinu ve svém díle zmiňuje i Alois Jirásek (Temno) a pochybuji, že jste se o jeho díle ve škole neučili. Navíc v dnešní době se lze dočíst k bitvě na Bílé hoře na Wikipedii mj. - cituji:
Porady v katolickém generálním štábu vedl Maxmilián Bavorský, od něho také pochází počáteční obavy z dobré pozice nepřátel, ale také to byl on, kdo se snažil udělat z budoucího střetu rozhodující bitvu. La Motte, který se vrátil z terénního průzkumu, označil Anhaltovy pozice za slabé, což dodalo generálnímu štábu nemalé sebevědomí. Stavovské vojsko se nacházelo ve strategicky výhodné pozici na kopci, avšak v povstalecké armádě panovaly neshody a kompetence ve velení byly vymezeny nejasně.

V tehdejší době také bylo obvyklé nějak bitvu nazvat a vybrat motto. Katolické označení bitvy navrhl Carlo Spinelli a zní „veliká srážka“. Do diskuze o mottu vstoupil mnich a bělohorská legenda, karmelitán Dominik à Jesu Maria a ukončil ji slovy: „Spolehněte se na Boha a udeřte.“[8] Následně se katolické vojsko připravovalo na bitvu jídlem a pitím; někteří se hlasitě modlili, nebo přijímali svátost smíření. Sám Dominik jezdil na koni a zvyšoval morálku mužů svoji ohnivou řečí.

Oproti tomu tábor českých stavů byl tichý, probíhalo zde dostavování náspů a teprve postupně přicházeli poslední velitelé, přičemž mnoho nedorazilo vůbec, z těch nejprominentnějších to byl sám Fridrich Falcký, který ani nevěřil, že bitva proběhne a zasedl k obědu s anglickými vyslanci Richardem Westonem a Edwardem Conwayem. Král se sice nakonec po obědě rozhodl bojiště navštívit, ale to se již setkal s ustupující armádou.[9]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
---

Čekala bych jiný výběr témat blogů kardinála Římskokatolické církve v čas adventní než "Naše Katedrála" a těsně po Vánocích než "Bitva na Bílé hoře".
02. 01. 2014 | 06:54

Plotňák napsal(a):

Nikdy mě to nějak nezajímalo ale jsem inspirován takovýni F.N. mb vizVRAŤTE CO JSTE NAKRADLI PO BÍLÉ HOŘE !!!!!!!!!!!!!!!! Nevzali si po Bílé hoře původní majitelé to co jim bylo ukradeno za husitských válek?
02. 01. 2014 | 09:03

Antonín Novotný napsal(a):

Příspěvek 27. 12. 2013 | evix, uvažuje o dominanci protestantů nad katolíky, jako příklad uvádí severské státy. Možná že na tom něco je, ale na příklad protestantské Prusko mívalo nižší standard než katolické Porýní.
Můžeme rovněž zvažovat klimatické podmínky na život a standard obyvatel.
Další nezanedbatelný faktor je etnicita obyvatel. Seveřané, kteří připadají v úvahu, jsou bez výjimky neslovanského, převážně germánského původu, Životní standard Finů byl donedávna zatěžován slovanským sousedem a nyní rychle dohání ostatní seveřany.
Vliv etnika můžeme pozorovat ale zejména ve střední Evropě. Teritorium obývané Čechy bylo poškozeno válečnými událostmi výrazně méně (téměř nepoškozeno) než přiléhající Německo a Rakousko. Tyto země byly po roce 1945 hromadou ruin. Jak to vypadá dnes, to může být snad bez komentáře. Jaký je pohled do minulosti? Dnes opěvovanou pohádkovou Prahu modeloval Petr Parléř, Matyáš z Arrasu, Fischer z Erlachu a mnozí jiní. Slyšel jsem někde, že na pražské architektuře se z devadesáti procent podepsali architekti nečeského (neslovanského) původu, obdobně to je v Čechách komplexně. Pro Čechy je naopak charakteristická destrukční činnost. Nedotýkejme se husitských válek, kdy si Češi Čechy vyrabovali tak, že si museli opatřovat potravu „Spanilými jízdami“ v okolních zemích, zatím co druzí na příklad Švédové, Francouzi, to dělali přesně naopak. Věnujme pozornost současnosti - vojenským újezdům, pohraničí, zámkům a památným stavbám, které byly zruinovány českými marxisty a nahrazovány likusáky, které se staly architektonickým symbolem české kultury v období jejich vlády.
V žádném případě nechci tvrdit, že Češi jsou „minderwertigen Untermenschen“ – toto se dá říci pouze o jednotlivcích marxistického vyznání, ale tento příspěvek jsem napsal na výzvu F. N. 31. 12. 2013, který mě na podkladě mého zajímavého jmena považuje za říšského Němce a vyzval mě, abych se vyjadřoval k německé historii a dějinám.
02. 01. 2014 | 11:37

lser napsal(a):

to plotňák
Ty komiku, majetky, které po Bílé hoře štědře rozdával "habsburk", dostávali za odměnu přivandrovalci a žoldáci z celé Evropy, kteří tvořili jeho armády. Z drtivé většiny pocházeli z německy mluvících zemí, které ovládala zv.katolická liga.
Žvanit zde o husitských válkách je k smíchu.
to Ant.Novotný
Ke všemu ochotný Antonín Novotný- tak se vtipkovalo o jednom soudruhu prezidentovi. Škoda, že nejste říšský Němec, to by byly vaše antislovanské žvásty adekvátní. Poturčenec horší Turka, to bude na vás asi lépe sedět !
02. 01. 2014 | 12:17

Antonín Novotný napsal(a):

To Iser. Pane říká se, že pro pravdu se lidi nejvíce zlobí. Napište radějí v čem nemám pravdu a proč. Maminčin otec byl popraven v Mauthausenu, kde byl popraven váš? Vy nepoturčenče.
02. 01. 2014 | 12:44

siven napsal(a):

Jak na nový rok, tak po celý rok!
Společenstvo odborníků a historiků nám tu utěšeně roste.

Naštěstí tu nechybí ani ti nejerudovanější, kteří přihazují cenné odkazy na „Neviditelnypes cé zed“.

Pak je v otázce Bílé hory, objektivně a odborně interpretovaném svátečním tématu, zcela jasno.

Od plotny si odskočil dokonce i jeden manžel na mateřské, respektive na tatínské, řka, že díky Bílé hoře a navazující politice Habsburků a jejich přicmrndávačů jsme se neponěmčili.

To spásné „neponěmčování“ u nás asi začalo s OZZ oficiálně nejpozději v květnu 1627 v Čechách a o rok později na Moravě.

A kdyby jen neponěmčování. I spousta pokroku k světlým zítřkům v otázkách politických, státoprávních i společenských, jen co je pravda. Jakýsi úkrok třísetletou oklikou k modernitě, řekli bychom asi u plotny.

Dále se od jmenovce pana presidenta, který stál u vzniku neotřelé ČSSR, dočteme charašo hlášek typu:

„Nedotýkejme se husitských válek, kdy si Češi Čechy vyrabovali tak, že si museli opatřovat potravu „Spanilými jízdami“ v okolních zemích, zatím co druzí na příklad Švédové, Francouzi, to dělali přesně naopak.“

Další perly netřeba vytahovati, hlavně, když jsme posléze ujištěni, že česky hovořící obyvatelstvo není, ale opravdu není „Untermenschen“.

Pan kardinál je v dobré společnosti. Snad to nezůstane na rovině virtuální, přejme mu to.

PF 2014 a pokoj lidem dobré vůle.

A lidé vůle nejlepší pevné nervy, ať vydrží toho Františka, který se chce více Písmu přiblížit nejen řečmi, nýbrž i činy.

To by tak ještě scházelo, aby nám někdo kecal do interpretace dogmat. Má sice papežskou tiáru, ale nic nemusí být věčné, že jo.

„Kardinálovi Dominiku Dukovi nazdar!!! My toho Františka společně přežijem.“

...
02. 01. 2014 | 12:47

Zdena napsal(a):

Vážený pane karsdinále,
děkuji za anotaci. Knihu si určitě přečtu.
S úctou Zdena
02. 01. 2014 | 12:53

Jana napsal(a):

On páter Dominik samozřejmě jako katolík a ten, kdo vezl českým katolikům od papeže posvěcený meč a měl je vyburcovat k boji proti nekatolikům, viděl věci samozřejmě jinak. Tak trochu katolicky že? Není divu, že pan Duka takovýto pohled oceňuje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vestf%C3%A1lsk%C3%BD_m%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vestf%C3%A1lsk%C3%BD_m%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_od_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Marie
02. 01. 2014 | 13:07

Vlado napsal(a):

Záměr se panu kardinálovi povedl.
Velmi zajímavý sled názorů na výklad historie. Mnoho zajímavých názorů při vstupu do roku realizace zákona o vyrovnání státu s církvemi (i s těmi, které ještě v té době neexistovali). Bude následovat 30 let, kdy stát bude církvím vyplácet finanční náhradu v celkové výši 59-90miliard Kč dle inflace. A to vše za hlasujícího odsouzeného poslance ODS! Stačil výčtový zákon při kterém národní divadlo přišlo o budovu, kterou ihned po předání "Voršilky" zpeněžily. To bude renonců, že?
02. 01. 2014 | 13:58

Santawizard napsal(a):

I když člověk nemá povinnost věřit ani v Ježíše ani v Satana natož nedej bože v nějakého tabákového mági a hospodského kaplana nebo dokonce v nějakého marijuána guruho,člověk v žádném případě nemá povinnost se podřizovat nějakým hašišovým nebo hospodským k+rvám nebo žoldnéřům ať už od policie nebo máfie ve hře na další válku či revoluci mezi zchudlým proletariátem a zbohatlou buržoazii.
Podle mého názoru ,jestli jsou češi takovou válečnou rasou ,jak se vychloubají tak by se měla raději vykopat válečná sekera a zakopat dýmka míru mezi tak zvanýma náboženskýma fanatikama a fanatickýma vlastencama.Tento potenciální "souboj" mezi kostelem a hospodou nebo-li tak zvanou diktatůrou hospodské politiky a tak zvanou církvi alkoholu a tabáku,je za rohem .Pan Duka s kulometem v ruce proti Milošovi Zemanovi s alkoholem a tabákem v ruce.Tak zvaný "vojenský kaplan" proti tak zvanému "hospodskému kaplanovi".Pro obecní blaho a osobní prospěch by se tatíček stát a svatá matka církev mohli navzájem zavírat do vězení a do blázince na převýchovu.Obě strany by byli pokoušeni a provokováni jak spravedlivě a za trest ,tak nespravedlivě a na zkoušku.
.Co je to křivda nebo spravedlivost?
Kdo je pachatel a kdo je oběť?
Kdo je lump ,který si hraje na cvoka ,aby se vyhnul trestu?
Kdo je cvok,který si hraje na lumpa ,aby se vyhnul léčbě?"
Celý svět a USA by strnuli v úžasu,jakou to válečnou sekeru uměli češi vykopat.Nejvíce by se to podobalo jako matriarchát a patriarchát na koni.Domina a dominos,anima a animos,na kolena a na lopatky.
Všichni by měli přiložit ruku k dílu jako polena na oheň.
Ano aby ano.Ne aby ne.Ano aby ne.Ne aby ano!?
Byla by to zdravá konkurence a nebo nekalá soutěž????
02. 01. 2014 | 17:39

ivo napsal(a):

Pro FN pana tajemného co se stydí za své jméno, já nejsem zkratka jak vy já se jmenuji Ivo, a na rozdíl od vás mám znalosti historie z tohoto je i orig.básnička z toho roku.Nejsem neznalec jak vy, jen co si pamatujete ze ZŠ ;-) .A nestyd te se za své jméno
04. 01. 2014 | 10:09

Plotňák napsal(a):

Můj švagr se jmenuje Ivo, nejsi to ty?
04. 01. 2014 | 10:23

Plotňák napsal(a):

On se jmenuje pokaždé jinak
04. 01. 2014 | 10:27

Antonín Novotný napsal(a):

Vladovi ( 02. 01. 2014 | 13:58) a jemu podobným nejde o těch 90 miliard, které mají být vyplaceny během třicet let, protože se 200 miliardami, které byly vyplaceny slunečním baronům za pouhé tři roky, neprotestuje, i když jsou to peníze, který každý z nás každý měsíc odvádí za elektřinu, kterou jsou ti kouzelníci schopni vyrábět ze slunečních paprsků i o půlnoci a toto očividné kradení bude pokračovat. Budeme tedy platit ročně slunečním baronům 70 miliard za elektřinu, kterou oni nakradou ze sítě a zpětně se ziskem prodávají, včetně elektřiny vyrobené navíc v poledne, kterou nikdo nepotřebuje. Vladovi jde tedy jednoznačně o zničení náboženství v souladu s ideologii V.I.Lenina, nikoli o peníze.
04. 01. 2014 | 16:43

mb napsal(a):

bestie ... ( nic ve zlém ) proč by katolíci neměli vrátit to, co zkonfiskovali po bílé hoře, když mají ve vývěsním štítě: CO BYLO UKRADENO MUSÍ BÝT VRÁCENO ... a orwellovsky to opakují při každé možné příležitosti ... proč heslo, co bylo ukradeno musí být vráceno, neaplikují též na sebe na pobělohorskou situaci ... proto taky ty vykřičníky ... vysvětlete mi to, díky ...
04. 01. 2014 | 16:55

Antonín Novotný napsal(a):

Poslouchej ty mb, když je zloděj tak musí být také okradený, který navrácení požaduje. Zloději jsou tedy podle vás katolíci, ale kdo je okradený? Snad nám nebudeš tvrdit, že je to komunista (Soc. dem), bývalý ředitel státního statku (předseda JZD). Neměli by to tedy katolíci vrátit Schlickům, Žerotínům, Anhaltům, ??????
04. 01. 2014 | 22:10

siven napsal(a):

Ještě jsi zapomněl svrchovaná města a potomky tehdejšího občanstva, Tondo.
05. 01. 2014 | 17:54

Martin napsal(a):

Vzkaz pro Občana a Zemědělce. Pánové, Vaši velkorystost v gramatice (Zemědělec) překoná snad jen velkorysost ve znalostech dějin vlastní země. Co kdybyste se podívali třeba na výnos rektora Karlovy univerzity z poloviny 17. století, v němž se jednoznačně říká, že na univerzitě nemůže učit nikdo, kdo není znalý českého jazyka??? Jak mi to zkusíte vyvrátit? Opět za pomoci Jiráskových pověstí a zkazek soudruha Zdeňka Nejedlého??? Čiší z vás obou nenávist, já k vám naopak cítím pouze lítost... No, i když...
11. 02. 2014 | 07:24

Adolf napsal(a):

Blablabla, neštěstí nebylo povstání stavů, ale přijetí Ferdinanda II. za českého krále. Tenhle zbabělý falešný skrček, který nedodržoval smlouvy, byl neštěstí. Nedodržování náboženských svobod bylo příčinou povstání.
Bílá Hora byla jen lokální srážkou bez toho, aby něco rozhodla.
Neschopnost šlechty domluvit se s měšťany a zavřít Prahu byla příčinou pozdějších událostí.
Praha sama o sobě byla pro skrčkova vojska nedobytná. Její vydání spolu s Frickovým útěkem bylo příčinou. Ne předchozí bitva. Pokud habsburgovci neměli Prahu, neměli nic, i kdyby vyhráli deset Bílých hor.
Neschopnost spolupráce šlechty a měšťanstva byla příčina.
02. 04. 2014 | 12:52

Jan Roháč v Dubé napsal(a):

Adolfe žádný Blablabla, neštěstí bylo, ře se praotec Čech na Řípu ožral a nechtěl jít dál
12. 04. 2014 | 17:05

Roman napsal(a):

Důležité je vědět že....

1. Byly to právě dvě katolické armády, armáda Katolické ligy a armáda císaře Svaté říše římské které pobili českou stavovskou armádu.

2. Po bílé hoře následovala rekatolizace, což znamená násilné či nenásilné obracení nekatolíků na římskokatolickou víru spojené s konfiskacemi majetku, persekucemi a útlakem.

Co ostatní kdo napíše je jen omáčka ve které to chce mnohdy utopit.
14. 09. 2014 | 11:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy