Aktivistický blog o kultuře protestu a ministerstvu kultury vůbec

03. 06. 2019 | 17:52
Přečteno 13987 krát
V poslední době se na svých cestách do regionů setkávám s otázkou, nakolik je oprávněna obava z vývoje demokracie nejenom v našich zemích, ale v Evropské unii a světě celkově. Takovou otázku si logicky pod vlivem mediálních výstupů musí klást každý, komu není lhostejný osud jeho rodiny a společnosti, ve které žije.

V prvé řadě tu vidím jakési institucionální selhávání médií: velká část médií otevřeně dává najevo nejenom své sympatie k jedné či oné straně, ale zároveň nabízí dané straně své služby ke zneužití pro politický zápas, namísto aby řešení zůstalo na demokratickém státě a jeho demokratických nástrojích, tedy Ústavě, zákonech, institucích parlamentní demokracie, mnohdy pak i s přihlédnutí k určitým tradicím a zvyklostem.

Mé životní zkušenosti jsou takové, že svoboda může být velmi často manipulována, v důsledku se pak proměňuje v nátlak a následný lynč. Proto považuji za morálně nepřípustné nástroje, kdy se stále více prosazuje provokace a následná skandalizace politiků, jak jsme tomu byli nedávno svědky v Rakousku. Nejde jen o selhání politika, ale i autorů celého „podvrhu“, protože tohle není (a nemůže být) způsob, jakým se v demokratickém státě provádějí demokratické změny.

V demokratickém prostředí jsou legitimní jak obavy, tak i projevy nesouhlasu. Važme si svobodného tisku, který přes výše zmíněnou kritiku stále může být svobodný, stejně jako můžeme své zneklidnění projevit na demonstraci bez obav z následných postihů. Příliš exponované mediální štvanice však nevyvolávají jenom obavy na jedné straně; obdobně na druhé straně vytvářejí i určité solidární preference, které pak vůči zamýšlenému výsledku působí nejenom kontraproduktivně, ale v důsledku navíc pouze prohlubují příkopy ve společnosti. Nezapomeňme, že veřejné projevy nesouhlasu jsou vládní moci varováním, nikoliv nástrojem, který by měl měnit politické uspořádání či zvrátit výsledek voleb. K tomu účelu slouží výhradně demokratické volby.

Rozumím také školákům, že stávkují za klima, je přirozené, že mladí lidé chtějí měnit svět kolem sebe s vírou k lepšímu. Mám k tomu jen jednu poznámku v souvislosti s tím, jak jsme demonstrovali my proti komunistickému režimu při onom listopadovém týdnu: chodili jsme stávkovat po pracovní době, generální stávka proběhla až jako vyvrcholení předchozích aktivit. Nemohu se v tomto kontextu zbavit pocitu, jak se pravidelná páteční absence projeví na jejich studijní morálce, smyslu k řádu a povinnosti vůči autoritě. Myslím, že je na učitelích a ředitelích škol, aby snahy svých žáků usměrňovali takovým způsobem, aby byla jejich aktivita jim samotným skutečně prospěšná.

Přes všechny moderní postupy ve výuce, vzdělávací plány a následné tituly si říkám, nakolik mladou generaci připravujeme k minulým bojům a nakolik k bitvám budoucím. Například, podle průzkumu španělské agentury by čtvrtina lidí nebyla proti, kdyby místo politiků rozhodovala umělá inteligence. Pokládám si tedy otázku, zda přiměřené a kompetentní vzdělání seznamuje naše školáky s důsledky nadvlády umělé inteligence, zda si dovedou představit, kam by technicistně důsledný způsob řízení společnosti vedl. Dozvědí se, o čem se v jádru vedly velké středověké a novověké disputace, kolik intelektuálního úsilí nás přivedlo k „našemu evropskému“ humanismu, k definici osoby a člověka ve své podstatě, jeho svébytnosti, k pojmu univerzální svobody, odpovědnosti a schopnosti vnímat rovnocenný vztah JÁ – TY? Vím, někomu mohou mé úvahy připomínat kverulování muže na odchodu, jehož svět pomalu končí. Mé varování před dokonalým systémem, který se stane vládcem a autokratem je ale varováním před tyranem, který by v zájmu „vyššího dobra“ nakonec usiloval o celkové odstranění našeho světa tak, jak ho známe dnes a paralel máme (i v nedávné) historii nespočet. Že se nejedná o plané varování, mi dokládají i první neblahé zkušenosti, které s umělou inteligencí ve společnosti učinily velké technologické firmy, téma reflektuje i pop kultura (např. film Matrix, Avatar, nebo kniha Mechanický pomeranč) – přesto se však znovu ptám, rozumějí mladí lidé pozadí těchto příběhů, co je vlastně ve hře?

Chápu jisté rozladění z politiky, správy věcí veřejných, a že se na pozadí celkové nespokojenosti může zrodit idea přenechat řízení společnosti strojům. Sám mám v této zemi posledních třicet let zkušenost s nestabilitou našich vlád. V důsledku pak vidíme naše zaostávání za okolím. Vidíme to v oblasti výstavby infrastruktury, nedořešených pokusů v oblasti samosprávy, nedotažené síti kulturních institucí a další občanské vybavenosti, neschopnosti se v životní úrovni dotáhnout na naše západní sousedy. Scéna politických stran, kde se objevují stále nová a nečitelná hnutí a strany tu způsobila, že téměř polovina obyvatel rezignovala na svoji spoluodpovědnost za uspořádání společnosti. Svou absencí pak v důsledku dávají příležitost, aby vynikla nejrůznější podivná uskupení. Výsledkem je rozladěný občan, který vnímá už jenom paralýzu moci výkonné.

Abych uvedl příklad z praxe: církve konkrétně se daleko více než otázka ztráty části peněz z náhrad za ukradený majetek dotýká soustavný nekoncepční postup na ministerstvu kultury, zaviněný především soustavnou fluktuací ministrů kultury. Ministři a další výkonní pracovníci přicházejí z nejrůznějších oborů a než se stihnou seznámit se svou agendou, zase odcházejí a přicházejí noví, kteří o potřebné agendě opět nevědí nic. Často pak v momentech, kdy se připravují důležitá rozhodnutí. V důsledku tak ohrožují přípravu celospolečenských akcí, jako je v našem případě příprava výročí bitvy na Bílé hoře, nebo umučení sv. Ludmily. Kladu si tedy otázku, proč poté, co byl na základě auditu některých kulturních institucí vysloven verdikt k odchodu některých kulturních činovníků, vzápětí následuje i výměna současného ministra na ministerském postu? Nejsem ten, který může tyto věci posuzovat, ale vyvolává to ve mně určité obavy, zda se spíše nejedná o vyhovění určité skupině lidí, která by si představovala ministerstvo kultury jako jakýsi Kulturträger Amt. Jsou to mé obavy nikoliv jako arcibiskupa, či předsedy ČBK, ale jako občana této země.

Přesto si ale nemyslím, že bychom měli na základě našeho rozčarování z politického vývoje či ubírání se společnosti rezignovat na naši demokracii, na důvěru v demokratické instituce a hledání společenského konsenzu vůbec. Taková společnost – řízená tyranem, byť s vírou v nejvyšší dobro – by se nakonec stala společností nelidskou. Mějme na mysli, že demokracie patří mezi největší projevy naší civilizace, buďme si vědomi její křehkosti a neměňme ji za laciná pozlátka slibu „lepších zítřků“.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy