O Janu Hnízdilovi a jeho vrtění psem

22. 10. 2020 | 10:07
Přečteno 7237 krát
Hosty nedělní Partie televize Prima byli epidemiolog IKEM Petr Smejkal a celostní lékař Jan Hnízdil. Každý nabídl zcela jiný pohled na koronavirovou pandemii. Zatímco Smejkal pronesl důrazné varování, Hnízdil označil testování lidí na covid za hon na zdravé lidi, ze kterých se vyrábějí nemocní. Konstatoval také, že porostou počty zemřelých, ale prý půjde o oběti vládních opatření.

Toto je úvodník článku „Covid: Vyrábíte nemocné! Doktor Hnízdil vyslal dynamit proti Babišovi“ z webu Parlamentních Listů, pod kterým je podepsaný „mp“. Pořad byl vysílán v neděli 11. 10. a doslechl jsem se o něm. Protože mám kabelovou televizi se zpětným záznamem, pár dní později jsem si ho přehrál. Shodou okolností jsem se ten večer díval na americký film „Vrtěti psem“ režiséra W. Nelsona s hvězdným obsazením Roberta De Nira a Dustina Hoffmana v hlavních rolích. Slyšel jsem na něj dobrou recenzi, ale nikdy se mi ho nepodařilo zhlédnout. S úžasem jsem poznal, jak mistrně doktor Hnízdil při nedělní partii vrtěl psem. Hned po filmu jsem si nedělní partii přehrál znova a ubezpečil se, že výkon doktora Hnízdila neměl chybu.

Vše se točilo kolem Petice lékařů a on byl jedním ze signatářů. Nezodpovědná tlupa tří homeopatů, jednoho celostního lékaře a psychosomatika věřícího v životní energie a čakry si jako křoví přizvala několik odborníků, kteří se rádi zviditelní, a vydala blábol nazvaný Petice odborníků ve zdravotnictví, která byla spíše politickou peticí. Lidé včetně části odborné veřejnosti jim na to skočili a začali reagovat. Byla to bouře ve sklenici vody, protože to nebyli žádní odborníci na problematiku pandemií, které rozumí jako koza petrželi.

Prezident Zeman vystoupil v pátek 16. října s projevem k národu. Petici odsoudil a požádal signatáře, aby už s dezinformacemi a pruděním dali pokoj. Avšak doktor Hnízdil pokoj nedává. Až to prezidenta konečně pořádně naštve, měl by si uvědomit, že je vrchním velitelem naší armády a tudíž může vydávat rozkazy. Tak by vznikl historicky jeho první a byl ve smyslu, že se doktor Hnízdil zbavuje hodnosti četaře absolventa a jeho armádní způsobilost se mění z lékaře na nosiče raněných. Současně se povolává po dobu pandemie do činné služby a do 24 hodin se bude v hodnosti vojína hlásit u ředitele uherskohradišťské nemocnice, který mu zajistí ubytování a stravu a pověří ho plněním úkolů v rámci jeho nové způsobilosti.

MUDr. Jan Hnízdil je nositelem zlatého Bludného balvanu udělovaného skeptickým spolkem Sisyfos. Dostal ho za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti. Udělování je veřejné (letošní rok byl výjimkou) a oceněný je pozván, takže se může k udělení vyjádřit. Každé ocenění má své laudatio (chvalozpěv). Ten byl u našeho oceněného následující:

Náš laureát na svých přednáškách s chutí vysvětluje, že „věda není nic jiného, než potvrzování pravdy lidových přísloví.“ Zdalipak se najde pořekadlo anticipující laser či tomograf?
Doktor Hnízdil rád utíká mimo lékařskou oblast, šíření apokalyptických vizí z jeho úst nezní o nic méně děsivě, než od jiných proroků. Děsivější je však to, co provádí ve svém oboru.
„Štítná žláza se jmenuje štítná, protože je to emoční štít,“ zaznívá z úst lékaře následováno povídáním o tom, kterak jsou problémy štítné žlázy podstatně častější u žen. Muži si svoje emoce totiž vybijí na fotbale nebo v hospodě. Pánové s problematickou štítnou žlázou, s nimiž se pan doktor v minulosti potkal, mají v sobě snad bez výjimky určité ženské rysy. Jak asi působí na psychiku muže sdělení, že je zženštilá bačkora, je ale jenom slabým odvarem toho, co musí zažívat onkologičtí pacienti, či rodiče vážně nemocných dětí, když se dozví, že si za nemoci svoje či svých dětí, mohou sami. Myšlenky jako: „Nenávidíš se, a proto umřeš – to seš borec, co? Takhle si sám zavařit,“ nebo: „Koukej se okamžitě začít milovat! Tvoje dítě umírá a je to jenom a jenom tvoje vina!“ musí být pro nemocného člověka či starostlivého rodiče velmi motivační – až zničující. Je chrlení podobných „pozitivních“ zpráv a lidových mouder místo skutečných diagnóz tím pravým přístupem? (Nejde o přímé citace, ale parafráze autorových názorů. Vysvětlení zde - sisyfos.cz )
Výbor Společnosti psychosomatické medicíny při ČLS (předseda MUDr. Vladislav Chvála) se proti přístupu MUDr. Hnízdila ohrazuje: „Tvrdit, že pacientovi stačí vysvětlit jeho problém a je vyhráno, je zavádějící.… Psychosomatická léčba je pěkná dřina, především pro pacienta samotného, a často i pro celou jeho rodinu. Žádné zázraky v rukou nemáme ani při respektování bio-psycho-sociální teorie vzniku a udržování nemoci. … Postoj, kterým MUDr. Hnízdil psychosomatiku naprosto devalvuje na úroveň amatérského léčitelství, je vyjádřen jeho sdělením, že je pouhý překladatel. Představuje si, že vysvětlí pacientovi ‘co mu leze krkem, co nemůže strávit, nebo čeho má plnou hlavu‘ a pacientovi se uleví.“ (http://www.tribune.cz/clanek/35438)
Zamlouvají se mu bezskalpelové operace šamanů, odhazujících místo lidských tkání kusy mrtvých kuřat. Vždyť jde přece o „mentální operaci“, a je tedy v naprostém pořádku, probíhá-li jenom jako.
MUDr. Hnízdil, zahnízděný ve „Hnízdě zdraví“ (Na Petynce, Praha 6), je také znám jako „věčně depresivní šiřitel pozitivní energie“. Léčba energiemi podle něj není jen jako, energie skutečně působí, jak mu názorně předvedl kamarád-léčitel, když mu vyléčil mořskou nemoc. Neopomiňme, že skvěle s energiemi pracuje i jeho pes Skip, když je navštíví energiemi sálající Jaroslav Dušek – též nositel Balvanu.
Nechť naše cena zvedne hladinu pozitivní energie dřívějšímu členu klubu Sisyfos – a ne jen jako.
Video - Bludný balvan za rok 2015
Reakce MUDr. Jana Hnízdila:
http://echo24.cz/a/wvZtG/nejsem-sarlatan-deti-si-za-rakovinu-nemuzou-haji-se-lekar-hnizdil

Tak toto je celý chvalozpěv. MUDr. Jan Hnízdil je především celostním lékařem a netřeba ho brát vážně. Divím se, že epidemiolog IKEMu Petr Smejkal s ním do dialogu šel. Doktor Hnízdil pořádně vrtěl psem a byl pro skalní diváky televize Prima přesvědčivější. Tito diváci prostě chtějí chléb, hry a dezinformace.

Proč tento blog vznikl?
Dva dny jsem svou umírající ženu držel za ruku. S velkou profesionalitou jí byl vymyt za mými zády mozek a po její smrti jsem likvidoval asi půl kila prázdných, poloprázdných a plných tub homeopatik, které jí měly pomáhat od bolestí břicha doporučované její ušní akupunkturistkou. Celostní odborníci ji tvrdili, že objeví a vyléčí příčinu jejích potíží a pomlouvali lékaře, že léčí až následky. Psychosomatici jí na seminářích tvrdili, že nemoc vznikla v hlavě z emocí a je nutné napřed napravit vztahy. Vztahového psychoterapeuta už nestihla.
S těmi všemi mám své osobní nevyřízené účty.

Jako bonus zveřejňuji, o čem je přesvědčen další signatář petice. Jsem si vědom, že v knize je upozornění, že všechna práva jsou vyhrazena a žádná část z ní nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu majitele práv. Ten souhlas bych asi nikdy nedostal, takže spravedlnost ke mně budiž milosrdná v mém boji proti šarlatánům z řad lékařů a jejich medicínských dezinformací, které měly na mou ženu tak blahodárné účinky.

Zde si všimněte termínu energetický systém člověka. Je to nebezpečná dezinformace, protože žádný energetický systém člověka neexistuje.

Taktika šarlatánů je protkávat své knižní výtvory citáty slavných lidí. Dodává knize přesvědčivosti.

Tradiční čínskou medicínu jsme s velkou námahou vypudili z areálu hradecké nemocnice. a ona se nám plíživě a zákeřně vrací ve spiritualitě psychosomatiky.

Čtenáři jistě slyšeli pojem aurikulopunktura - ušní akupunktura. Ta byla "vědecky" zpracována v roce 1956 francouzským lékařem Paulem F. M. Nogierem a hned si ji převzali Číňané do své medicíny. Aurikuloterapie měla svou sekci v České lékařské akupunkturistické společnosti. Ta však byla v roce 2002 na základě doporučení předsednictva České lékařské společnosti JEP zrušena vzhledem k jejímu pseudovědeckému charakteru a neměla by se tudíž používat. ČLS JEP doposud nenašla odvahu vyloučit celou Českou lékařskou akupunkturistickou společnost vzhledem k jejímu pseudovědeckému charakteru, neboť není poctivou medicínou založenou na důkazech. Je to léčitelství, které nemá v medicíně co pohledávat.

MUDr. Jan Hnízdil je podle wikipedie členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro psychosomatiku. Je-li toto ta pravá psychosomatika se svou spirituálností, je nutné ji z poctivé medicíny hnát svinským krokem, než nám ji zcela rozloží.

Šarlatáni mistrně využívají taktiku, že nám někdo něco tají. Třeba pitva mimozemšťana či objev časových schránek. V tomto případě vědecké práce Valerie Huntové. Kdo ji u nás zná.

Zde si všimněte, kolik asi citlivých osobních údajů, jak o sobě, tak o manželovi klientka sdělila. Přitom Aktip nebyl zdravotnickým zařízením, kde je povinnost zachovávat lékařské tajemství, a nevedla se tam zřejmě ani dokumentace. Kolik je přitom u nás podobných zařízení? Třeba například Hnízdo zdraví. To má status nestátního zdravotnického zařízení a musí ji povinně vést. Podle Národního registru poskytovatelů zdravotní péče má však pouze licenci na rehabilitační a fyzikální medicínu a fyzioterapeuta a pouze na tuto odbornost se tam zřejmě dokumentace vede. Pokud tam bez dokumentace s klienty dělají něco navíc, smrdí to čertovinou a v budoucnu průšvihem.


Hrát si s důvěřivostí klientů a přitom na tom dobře vydělat, to děvčata uměla.

Dodatek o den později:
Mile mne překvapila čtenost blogu. Za to se čtenářům odměňuji recenzemi k výše zmíněné knize. Domnívám se, že je nejvyšší čas provést veřejný průzkum kolik lidí věří na životní energie proudící v meridiánech.

Z rozsáhlého díla obou autorek je zjevné, že současná medicína na základě svého paradigmatu neakceptuje jevy, které přesahují hranice hmotného těla do oblasti spirituality. Považovaly proto za nutné a potřebné věnovat 5. část vysvětlení pojmů jako je hologram, fraktály, zabývají se entropií a entalpií, morfickými rezonancemi z úhlu pohledu kvantové fyziky. Čtenáře seznamují s názory významných vědeckých osobností, jakými byli tvůrci holografického paradigmatu americký neurofyziolog Karl Pribram a britský profesor kvantové fyziky David Bohm. Proto je velmi důležitá i 6. část o energetických principech, na základě kterých funguje lidské tělo, vysvětlují čakry a meridiány. Na základě těchto principů je potom logický přístup psychosomatiky k imunitě a autoimunitě, dědičným onemocněním, chronickým a metabolickým onemocněním. Za mimořádně důležitou a zdařilou potom považuji i část věnovanou smrti a zrození, novým přístupům k principům smrtelnosti a nesmrtelnosti lidské bytosti.
Žijeme obklopeni světem, jehož fungování je mnohem záhadnější, než si je naše moderní materialisticko-technologická civilizace schopna připustit ve své pýše na to, že moderní věda již všechno zná. Jevy, které přesahují současné materialistické paradigma, moderní medicína stále a vytrvale odmítá. I proto je třeba ocenit odvahu autorek, jejich vzdělání a dlouholeté zkušenosti, které prokazují, že psychosomatika je specializací lékařské vědy budoucnosti. Jejich knížka by se měla stát povinnou četbou pro každého absolventa medicíny, základní literaturou pro studenta celostní medicíny, ale i velmi užitečnou četbou pro každého laika, který chce přijmout zodpovědnost za svoje zdraví.
Je to průlomové a odvážné dílo.
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc, profesorka fyziologie a badatelka v oboru lékařské biochemie

Dve ženy, ktoré na seba zobrali neľahkú úlohu od podlahy popísať jeden z najmladších oborov pomáhacích profesií, ktorý v sebe spája poznania medicíny a psychoterapie.
Dve ženy, ktoré láskavou formou ženy a informačnou formou muža predávajú spôsobom od jednoduchého k zložitému rozsiahly obsah psychosomatiky a svoje skúsenosti.
Najviac ma prekvapilo ako som na konci knihy nemal len ucelený pohľad na psychosomatiku, ale silný pocit, že prebehlo aj liečenie a istá úľava, že všetko má svoj čas a poriadok.
Patrik Balint - praktický regresný terapeut a lektor

Psychosomatika zkoumá souvislosti duše a těla.
Vyžaduje, abychom věci vnímali v souvislostech.
Nemůžeme vidět úzce jen určitou část celku.
Musíme vidět a brát v úvahu celek a celý systém.
Je potřebné, abychom měli systémový přístup.
K němu je třeba velkou otevřenost, ale i odvahu.
Autorky knihy obě tyto kvality rozhodně mají.
Proto jim fandím a jejich knihu určitě doporučuji.
PhDr. Jaroslav Simon, psycholog a kouč

Po přečtení knihy jsem si vzpomněl na dílo Woodyho Allena, jehož název by se dal, v tomto případě, parafrázovat jako: „Všechno, co jste kdy chtěli vědět o léčení nemocí (ale báli jste se zeptat).“ Psychosomatika snad ani nemůže být vzdálenější mojí dosavadní praxi, kdy se celý profesní život pohybuji v oblasti farmacie. Přesto je pro mě v tomto pojetí důvodem, proč se k medicíně vrátit. Ovšem vřele bych jí doporučil rovněž lékařům, kteří o psychosomatice „už něco slyšeli“ ...
MUDr. Jan Vondráček, farmaceutický manažer

... a přece se točí ...
Ano, tak nějak si musejí připadat lékaři a psychologové zabývající se psychosomatikou.
Obor, který je nedílnou součástí medicíny, je leckdy opomíjený či zavrhovaný rádoby odborníky z řad nás, lékařů.
A proto tedy velké díky doktorce Klímové a magistře Fialové za jejich publikaci. Střípek po střípku skládají jasná fakta, předkládají důkazy, donutí čtenáře vzpomenout si - ano, takhle nějak to v té fyzice bylo, tohle je pochopitelné z hlediska fyziologie.
Každý absolvent medicíny má pocit, že zná. Zná teorii, z příznaků stanoví diagnosu. Skvělé. Jenže po pár letech ho možná přestane uspokojovat, že stanovil správně diagnosu a ejhle ... přes veškerou snahu odborníků pacient odmítá být zdravý. Prodělá veškerá odborná vyšetření, má nasazenou správnou léčbu na své potíže a pořád chodí, že to není v pohodě ... Takže zbývají dvě věci - pacienta se "zbavit" přeposláním k jinému odborníkovi nebo začít pátrat, proč a co vlastně potíže vyvolalo.
A tady už musí psychosomatická věda nastoupit. Není to o dlouhém pohledu do očí a verdiktu: naložil jste si toho moc ... , trápí vás matka ... Jistě, tato fakta si sice musí pacient uvědomit, ale jen toto ho nevyléčí. Musí jít ruku v ruce se znalostmi o celistvém fungování organismu. Takový školní strašák jako kvantová fyzika přijde na milost, energetické dráhy v tom těle zkrátka také jsou, začne mravenčí práce s tím organismus porovnat do zdravého celku.
Pracuji jako praktická lékařka 13 let, není to málo, není to moc. Mám to štěstí se po většinu svého odborného života pracovně setkávat s kolegy, kteří nejsou "odborníci na pravý palec u nohy", ale snaží se pomáhat komplexně. A snad mám to štěstí i na pacienty, kteří mi důvěřují a společně se mnou se dokáží zamyslet nad svým zdravím a nejsou jen slepými polykači tablet. Protože sice nás učili, že ve zdravém těle - zdravý duch, ale ono hlavně platí, že zdravý duch má zdravé tělo!
Proč a hlavně jak psychosomatika funguje by měl znát každý lékař. A své pacienty uzdravovat, nejen léčit.
Takže díky, milé dámy, za Vaši práci, která vedla ke vzniku této skvělé knihy. A knihu všem, co si ji zaslouží ... :-)
MUDr. Marie Balmetová, praktický lékař pro dospělé

Prečo psychosomatika funguje?
Tých otázok by bolo ešte viac. Môžeme sa pýtať spolu ... Sme len telo? Necítili ste nikdy fyzickú bolesť pri duševnom trápení? Prečo často nefunguje liečenie klasickým postupom? Nie je to o tom, že nám telo chce niečo povedať a my ho stále len umlčíme dočasným zákrokom? Ako vlastne komunikujeme s našim telom ? Poznajú ho cudzí ľudia – lekári lepšie než my sami? Ak si kladiete otázky podobného typu, rozhodne sa začítajte a odpovedzte si sami. V tejto publikácii nejde o boj so západnou medicínou. Táto kniha plní jednu mimoriadne dôležitú službu - ukáže Vám, že svoje zdravie môžete mať vo svojej moci. Lebo všetko ostatné je potom už len ne – moc. Želám Vám oslobodzujúce čítanie plné objavov, ktoré aj mne na mnohé veci zmenili pohľad.
Adéla Banášová, televizní moderátorka

Psyché a soma čili duše a tělo, dvě strany jedné mince. Nedělitelné, nedualistické, jen dva pohledy na jednotu bytí, vědomí a zdraví, jedno vyplývá z druhého a navzájem se ovlivňuje. Jak uchopit léčbu jiného či sebe sama? Z jedné či z druhé strany, z obou stran, ze všech stran, které objevíme? Kde jsou příčiny? Léčí konvenční medicína příčiny nebo klouzá po povrchu zmírňováním symptomů? Kniha „Proč (a jak) psychosomatika funguje“ od Jarmily Klímové a Michaely Fialové dává mnoho podnětů k zamyšlení právě nad tímto tématem a zasazuje celý komplex vztahů, tak často vydělovaný a oddělovaný – a chce se mi použít právě tento příměr - jako strom s mnoha větvemi a kořeny do země, v níž přestává existovat umělý rozpor mezi vědou a starými filosofiemi, fyzikálními jevy a podstatou bytí.
Pokud se to zdá nadsazené, čtěte a vnímejte, jak vše do sebe zapadá – od velkých systémů vesmíru až po organismy, buňky a částice. Všechno je ale vlastně organizovaná a organizující se energie, takže léčit zdánlivě oddělenou hmotu, která vlastně v podobě, jak ji vnímáme, neexistuje, mnohdy nestačí. Stejně jako nestačí léčit – opět jen v představě oddělenou - psyché. Žijeme v době hroucení systémů, říkají autorky, což vidíme vlastně všude kolem sebe a nejinak je tomu v medicíně. Je třeba hledat nové přístupy, nahrazovat to, co nefunguje. Přerod je bolestivý a zároveň je šancí. Genetika nás nejen formuje, protože ztělesňuje zkušenosti a prožitky dávných i zcela nedávných generací, ale i my ji formujeme, svým konáním i vědomým prožíváním. Geny nejsou nic statického a navždy daného. I když se mění pomalu, zapínají a vypínají se rychleji, jak nás učí epigenetika. Na začátku a na konci života nemáme tytéž geny a jsme to my a prostředí kolem nás, které na změnách pracuje, vědomě i něvědomě, mnoha směry. Tuto práci lze usměrňovat.
Nic nezůstává viset v prostoru, souvislosti se v knize postupně propojují a dozvídáme se, co vše má na onemocnění i na léčbu vliv, kde se berou zdroje a kde se nacházejí řešení, s konkrétními případy, kde řešení nalezeno bylo. Uvidíte příklady, jak se programy, které si všichni ukládáme, mohou projevit negativně, a jak se některé zase pozitivně dají a daly přesměrovat, aby zvrátily nepříznivý vývoj čili nemoc. Autorky nabízejí vhled do vztahů, které konvenční medicína nevyužívá, přestože jí příslušné souvislosti už tisíce let nabízejí její starší kolegyně.
Transgenerační vzory chování a přenosy, partnerství, sociální vazby, spiritualita, jazyk a komunikace, to vše má vedle výživy či životního stylu vliv a to vše je třeba zkoumat k nalezení klíčů ke zdraví. Kniha Vás provede spletitými proudy mezi Scyllou zdraví a Charybdou nemoci, na nichž potkáte nejen kvantovou fyziku, funkce mozkové kůry, hormonální systém, imunitní buňky, ale také druidy, meridiány čínské medicíny i čakry a to nejen jako pojmy ze starých filosofií, ale pro mnohé překvapivě i jako předmět úspěšných pokusů vědců a výzkumníků. Zároveň autorky ukazují pokoru před tím, co nás přesahuje, a povědomí o tom, že nevíme vše. Pomyslnou nití, která vše spojuje, je změna. Jednak neustálá změna jako jediná konstanta bytí, a také změna, kterou chceme, i změna, které se bráníme. Protože změníme-li sebe, změníme i svět okolo nás a stejně tak máme moc měnit i svět uvnitř nás. Kniha v mnohém otevírá oči, a to je právě to, co potřebujeme. Nejen v medicíně.
Ing. Karel Machala, autor knihy Géniové na prahu nové medicíny

Kniha Proč psychosomatika funguje shrnuje poznatky dvou zkušených terapeutek z renomovaného pražského insitutut AKTIP. Autorky si troufnuly na velké sousto, kterým není nic menšího než popis fungování člověka. A ukázat srozumitelně přenos našich emocionáních pochodů na naše tělo. Při četbě narazíte na řadu momentů, které se Vás dotknou. Popis příběhu mladého muže, který musel podstoupit zákrok vyvedení konečníku, pročež terapie naštěstí předtím odkryla, že toto onemocnění má na svědomí dětství a nefuknční vztah s otcem. K zákroku pak vůbec dojít nemuselo a nedošlo. Když si čtete o tom, jak je nevyhnutné přijetí agrese a její zužitkování pro spokojený život, uvědomujete si své vlastní rezervy. Uvědomíte si ono množství promarněných generací, když si čtete o tom, jak západní medicína téma lidských emocí odkopla vytvořením pojmu stres. A následně ospravedlnila stres jako něco, co do života patří. A co se řeší farmaceuticky. Narazíte i na dojemný příběh o mladé ženě, která trpěla gynekologickými záněty, aby sama sobě podvědomě znemožnila šířit geny svého tatínka. Celá kniha je protkaná citáty osobností evropské vědy minulých století, které dávají tušit, že jako lidstvo jsme již dlouho na stopě poznání toho, co potřebujeme nejvíce: odvážit se pojmenovat pravdivě svoji bolest a překonat ji.
Kniha mi připomněla to, na co mám tendenci zapomínat: že tím, co řídí můj život, jsou mé nevědomé postoje. A že stojí za to, je rozpoznávat.
Bc. Antonín Baudyš jr., astrolog a filozof

Můj závěr ohledně této knihy o psychosomatice:
Je nebezpečnější než v současnosti Hitlerův Main Kampf, který se může bez obav znova vydat. Koupí ho bez zájmu veřejnosti pár pomatenců a sběratelů kuriozit. Všichni máme na paměti, kam tento šílenec Německo dovedl. Podobné knihy o psychosomatice a alternativní medicíně, kterými je náš knižní trh permanentně zaplavován, zpochybňující klasickou a poctivou medicínu a velebící alternativní podsouváním myšlenky, že se člověk může z nemoci uzdravit pomocí homeopatik, přírodních léků, změnou myšlení a cvičením a tvořící už samostatnou část knihoven, oslovují čím dál větší část veřejnosti. Osvěta trestuhodně selhává.


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy