Magistrát musí pod kontrolu nového zákona!

06. 05. 2010 | 01:20
Přečteno 4773 krát
Úterní veřejná debata ke cause Opencard, kterou svolal Respekt institut, ukázala bídu i hloubku maléru v činnosti pražského Magistrátu. Diskuse se sice účastnili pouze dnes opoziční zastupitelé, zástupci ODS – ba dokonce ani mluvčí Opencard, placený za podobné činnosti - se neukázali. I přesto byl zjevný chaos a rozvrat, do kterého se pražská samospráva dostala.

V prvé řadě bylo patrné, že zdaleka ne všichni jsou ochotni si přiznat, že v případě Opencard, ale i v mnohých jiných pražských katastrofách, nemáme co dělat s nepořádkem, individuálním selháním nebo nezvládnutím složitého projektu, ale s organizovanou a předem promyšlenou finanční kriminalitou, která ovládla systém.

Za druhé, jak poukázali mnozí přítomní, v jednání Rady i Magistrátu a jeho úředníků docházelo a dochází k porušování zákonů. Praha se v mnoha ohledech ocitla mimo rámec zákona, v případě Opencard už toho víme dost na to, abychom to mohli považovat za prokazatelné. Na veřejnosti zřejmě poprvé probíraným tématem byla odpovědnost statutárních orgánů Prahy za rozsáhlé finanční škody. Kdo zastupuje poškozeného – Prahu: Rada? Má tedy Rada vymáhat na Radě vzniklé škody? Eventuálně ji žalovat – trochu směšná představa! Kdo tedy může v tomto případě zastoupit zájmy občana – poškozeného daňového poplatníka? Zastupitelstvo – jak může zastupitelstvo, v němž má většinu stejná skupina, která je zastoupená v radě, (v našem případě ODS) vůbec něco takového prosadit, na něčem takovém se usnést? Jednotlivý zastupitel? Trochu těžká kláda…..

Další potíží, jak včera znovu zaznělo, je to, že činnost magistrátu nemá kdo kontrolovat – kromě vnitřní kontroly, tedy kontroly podléhající vedení Magistrátu (v tomto případě opět v rukou ODS). Narozdíl od ministerstev zákon NKÚ neumožňuje provádět kontroly v samosprávných celcích – tedy obcích, krajích….

Porušování zákona se týká i městem zřízených podniků, jako jsou Dopravní podniky. DP je akciová společnost, kde sedí pražští radní i zastupitelé ve statutárních orgánech a valnou hromadu tvoří Rada. DP je příjemcem největší části rozpočtu HMP - v řádu miliard. Přesto se nedaří dostat z DP relevantní informace o hospodaření ani zastupitelům, natož ostatním občanům. Ostatně DP odmítl poskytnout informace i v případě auditu nařízeného zvolenou Radou města. A není divu, že se nyní ODS snaží, a úspěšně, zamést celou Opencard pod Dopravní podnik, tedy pryč z kontroly zastupitelstva a do prostředí kudy nekontrolovaně tečou miliardy. Jen plánované turnikety do metra, které jsou pro efektivní používání Opencard potřebné, budou stát asi 3 mld.

Tunel zvaný Opencard tedy vesele dál pokračuje a mnozí diskutéři požadovali to, co jsem navrhla ihned po auditu, aby se projekt zastavil a Praha jej dále neplatila, tím spíše, že jí v projektu prakticky nepatří nic a přeplácí se všechno. Radní Richter a jeho parta jsou jiného názoru.

Nakonec jsme se trochu pobavili i o probíhajícím vyšetřování policie. Osobně považuji výroky přítomných politiků, zpochybňujících význam vyšetřování i smysluplnost samotného trestního oznámení za největší hrozbu na současné politické scéně i ve společnosti.

Jsem přesvědčena, že právě to, že si mnozí pražští radní mysleli a myslí, že politika může vše a policie či zákony jsou prázdnou dekorací, že opoziční zastupitelé se poddávají pocitu bezmocnosti, je jedním z hlavních důvodů, proč se pro korupci vytvořil v naší společnosti (v Praze zcela určitě) tak velký prostor pro korupci. Jsem přesvědčena, že právě zákony, spravedlnost a policii je třeba vrátit zpět do hry a podpořit je v potlačování organizovaného (i každého jiného) zločinu. Zpochybňování kompetence policie nebo způsobilosti se setsakramentsky hodí těm, v jejichž zájmu je nic nevyšetřit!

Dohodla jsem se s Janou Hybáškovou, že pokud budeme zvoleny, ona v Praze do sněmovny a já na podzim snad opět do zastupitelstva hlavního města, budeme obě prosazovat nový zákon, který podřídí Prahu běžným kontrolním mechanismům a institucím a vyjme ji z oblasti nepostižitelnosti. Doufám, že i policie mezi tím dokáže, že neztratila schopnost důsledně stíhat zločin, protože zákony musí platit pro všechny a pro zvolené politiky v prvé řadě. A doufám, že uspějeme.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otokar napsal(a):

Po dvaceti letech slezl Ilja Muromec(český Honza,Ryšlink,hybášek...doplň si sám)z pece.A šel konat hrdinské činy.Jaká statečnost!
06. 05. 2010 | 05:45

S.Š. napsal(a):

Vážená paní Ryšlinková, dokud bude MV řídit zástupce jedné ze dvou našich největších stran, a to kterékoliv z nich, nepohneme se z místa, to je snad již každému jasné. To se týká i politického řízení státních zastupitelství a soudů. Obávám se, že v těchto volbách se to ještě, bohužel, nepodaří. Jak vidíte, volební preference ČSSD, atrapy na sociální demokracii (po všech průšvizích a s vedením, které má) oscilují kolem 28pct., ODS, atrapa na pravicovou konzervativně-liberální stranu, bude někde kolem 20-22 pct. (po všech průšvizích a s vedením, které má). Lidé jsou otrávení, skeptičtí, emoce vypjaté. Nejsou ale naštvaní stále dost. Dost na to, aby se s tím rozhodli něco udělat. Teprve až pochopí, že i ta jejich vyvolená partaj se významnou měrou podílela a podílí na všeobecném marasmu a že přes proklamace změn, boje proti korupci, atd., atd. nedělá nic jiného, než že se svěřepě brání jakýmkoliv skutečným změnám, příp. vyšetřováním či postihům svých straníků, až pochopí, že ČSSD a ODS se vzájemně kryjí, nejen na Praze 5 a Magistrátu hl.m.P. (tam minimálně již od doby idylické spolupráce Béma s Paroubkem), teprve pak, až se jim otevřou oči a přestanou si myslet, že viníci jsou sice všichni okolo, vždycky ale "ti druzí", nikdy představitelé "jejich" stran, a rozhodnou se s tím něco udělat, může se něco změnit. Do té doby ne. Zůstává totiž platné, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, jakkoliv je to proklamace otřepaná. "Nový zákon, který podřídí Prahu běžným kontrolním mechanismům", s "Camorrou" nepohne ani o píď. A pokud se Klausovi podaří zlomit Nečase, jen se ji podaří upevnit. Ve velké koalici. Pěkný den.
06. 05. 2010 | 05:56

jarpor napsal(a):

S.Š.

Dobrý den,
dovolte vyjádřit souhlas s tím, co jste napsala.

Problémem je, jak naložit se skutečností, že vyznávaje jistý obecný filosofický pohled na svět a dění v něm, kterou "deklarují" ze spektra stran jen některé, že v těchto ideově blízkých stranách nejsou důvěryhodní lidé, jež by byli zárukou, že tento "pohled na svět" budou ve skutečně zastávat.

Řešení měnit skrze nedůvěryhodné lidi svůj životní postoj asi také není řešením...

Jedno je ale jisté - jen nové zákony, po kterých volá autorka, nic neřeší.
Stačilo by v převážné většině případů jen důsledně uplatňovat ty existující... Na zloděje, soudím, máme zákonů dost.

Hezký den
06. 05. 2010 | 07:14

S. T. napsal(a):

Včera jsem se pobavil při OVM, kde se reprezentanti jednotlivých stran předháněli v návrzích na protikorupční opatření. Kdyby se jich alespoň část realizovala, nebylo by to špatné...

Jenže situace na komunální úrovni je čím dál horší. Zatímco pan Vodrážka z ODS před kamerou zaníceně hovoří o transparentnosti přidělování veřejných zakázek, na místní úrovni jeho spolustraníci horečně hledají důvody, jak zveřejňování výběrových řízení obejít a zakázky nadělit spřáteleným firmám.
Z orgánů společností s majetkovou účastí měst se vykopávají poslední erudovaní odborníci a tyto funkce slouží jako trafiky pro vysloužilé poslance a straníky. A tak se z odborníka na sex stane přes noc odborník na vodohospodářskou problematiku, který bude dohlížet na čerpání miliardového úvěru na kanalizaci!
A v politice nebo ve veřejné správě se musí uchytit další rodinní příslušníci, když už nemohou být asistenty a nic neumí.

Kontrolní mechanismy naprosto selhávají, nikdo za nic nenese odpovědnost, vše se schová za kolektivní rozhodování... A o tom, jak se na radnicích hospodaří, se voliči téměř nic nedozví. Miliony tečou a tečou a asi potečou do té doby, než dopadneme jako v Řecku.
06. 05. 2010 | 07:38

slavwin napsal(a):

Řecko v řeči politických šakalů zavinil sociální systém nikoli oni zloději, neumím je jinak nazvat. Vytí šakalů si připravuje novou kořist, lze s tím něco dělat jsou volby vůbec k něčemu?
06. 05. 2010 | 08:24

Aktiv napsal(a):

Pravicové strany zabránili v parlamentu k přijetí jakéhokoliv zákona podporujícího morální hodnoty a svobodu podnikání!!!!
PRAVICE(VLASTNĚ LEVICE) JE ZKORUMPOVANÁ A KLIENTELISTICKÁ VERBEŽ,KTERÉ VYHOVUJE 20 LETÉ TUNELOVÁNÍ,A NEMÍNÍ NA TOM NIC MĚNIT-PŘECE ZA DLUHY TOHOTO STÁTU MOHOU JEN NEPŘIZPŮSOBIVÝ A NEZAMĚSTNANÍ!!!Ale tuneláři-né to jsou beránci boží,čisté lílie,a ten Vodrážka-ten je ze všech nejčistší zkorumpovaný politik!!!Tomu nikdfo nic neprokáže,protože mafiánské transakce lze i dobře skrývat!!!Ale pravice bude dál podporovat plýtvání veřejnými penězy nás všech,tak kdo je tady vyžírka a flákač-SLUŠNÝ ZKORUMPOVANÝ POLITIK,NEBO POUHÝ ČLOVĚK,KTERÉMU JE PRAVICÍ UPÍRANA PŘÍLEŽITOST K SLUŠNÉMU ŽIVOTU!
PRAVICE A LEVICE NAŠEHO POLITICKÉHO SYSTÉMU VÍ JAK SI UDRŽET SVÁ KORYTA!
06. 05. 2010 | 08:45

Milan napsal(a):

Každá totalita začínala útokem státu na svobodu obcí.
06. 05. 2010 | 08:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 05. 2010 | 09:03

jozka napsal(a):

Milane, svoboda obci uz sla do kopru tim, ze se dostaly do vlastnictvi sibru, kteri je vyuzivaji jako dojnou kravu.
06. 05. 2010 | 09:28

Charlie napsal(a):

paní Ryšlingová,

kromě problémů Vámi popsaných "trpí" Praha jednou v Evropě nevídanou výsadou:

Dostává 6,5 krát větší dotaci na hlavu (obyvatele) než nejmenší obce České Republiky. Přitom v Evropě je běžně tento koeficient 2,2-3.
To jí umožňuje nebývalé plýtvání a rozhazování - naproti tomu malé obce strádají a vylidňují se.

Praze v tomto zdatně sekunduje dalších několik velkých měst. Stačí spořádat většinu státních dotací.
Potom jsou řeči o nutném rozvoji venkova jen pokrytectvím.
V tom se(jako i v mnoha jiných věcech) současný režim od bývalého bolševického režimu moc neliší.
06. 05. 2010 | 09:54

JF napsal(a):

Pěkně popsané!

Souhlas.

děkuji za slova a činy
06. 05. 2010 | 10:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Na dění v Praze nevidím nic zvláštního. Vždyť přece "Praha je všech Čechů ráj", ne ?

Ať žije - bajkajlaj, bajkajlaj....

Lokální "pidiráje" pak situaci jen dokreslují.

Výsledkem je průser zvaný rozkrádání veřejných rozpočtů, tedy kradení daní, v konečném důsledku znamenající, že kabalista státních financí Kalousek přiškrtí mandatorní výdaje. Místo aby zamezil podvodům - defraudaci již vybraných daní.

Za daňové podvody dostal Al Capone kdysi pořádnou pálku.

Jenže ho tam dostali "neúplatní".

A těch je v tomhle státě asi sakra málo.

Protože jinak si to neumím vysvětlit.

O korupci každý mluví, všichni ji zažili, ale odsouzený za ni nebyl nikdo.

U nás je taková jakási prohibice naruby. Je zakázáno trestně stíhat a postihovat korupci. Pašeráci kradou daně, FBI
společně se soudy za nimi zametají stopy,
zatímco daňoví poplatníci to celé financují a na korupci nadávají.

Nezbývá tedy, než aby přišel reverzní Al Capone a zrušil je všecky.

Volím VV. Uvidíme.
06. 05. 2010 | 10:30

frauenmilch napsal(a):

TKH
to si snad děláte srandu, s Johnem, Škarkou, Reedovou a Soukupem v zádech? To jste se malinko spletl?
06. 05. 2010 | 11:01

hovorka11 napsal(a):

Ať si pražáci udělají vlastní stát, nezávisle na ČR! Prezidentem by byl nadále Klaus a poradcem jeho přítel a propagátor Pavel Bém ČR by to prospělo, ubylo by zlodějin, hlavní město by mohlo být Brno.
06. 05. 2010 | 11:06

Taoiseach napsal(a):

Charlie

Jako rodilý Prážák Vám musím dát bezvýhradně zapravdu.
06. 05. 2010 | 11:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

frauenmilch
No původně jsem chtěl volit

1. Béma, Langra, Richtera

nebo

2. Tvrdíka, Krause, Pohanku

či

3. Kalouska, Severu, Parkanovou

když tak

4. Čunka, Jaques, Bursíka

Ale pak jsem si to rozmyslel. Sám nevím proč.

Ale asi to bude tím, že jsem pouze hloupý samurajský synek, navíc odložený. A kdyby v synagoze, před kterou mě mí rodiče kdysi zanechali, nedleli v té době mí pozdější opatrovníci Moše Goldman a Izák Sachs, byl bych patrně i chudý.
06. 05. 2010 | 11:19

Inci napsal(a):

Já bych to neviděl tak tragicky , máme zde dva opravdové astronomické unikáty , dvě opravdové černé díry na peníze ... Prahu a Chánov ... :-)))

Turisti a hvězdáři se sem budou houfně sjíždět a penízky se jen pohrnou ... a skončej zas v těch černejch dírách ... :-(

Nebeský zákony se nedaj obejít ... chjo .... :-(((((
06. 05. 2010 | 11:25

JF napsal(a):

TKH:

Máte tam jednu docela chybu - ale možná Vám to ani nepříjde ... neměla by tam být ještě jedna kategorie ... nezjednodušujte si to ... ;-)
06. 05. 2010 | 11:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

JF
Ty jsem nevolil i v dobách, kdy se to muselo.
06. 05. 2010 | 12:13

nick y napsal(a):

Krátce a stručně(oblíbený citát kantora na základní škole):Na výběru neparlamentních volitelných stran jsme se neujednotili- chyba. Já jsem si tipnul VV a u toho zůstanu.Přeji všem dobrý den
06. 05. 2010 | 12:31

JF napsal(a):

TKH:

to jsem pochopil, ale to rozdělení by možná chtělo krátce okomentovat ... no aspoň pro mě ;-)

ps: nesedí mi tam v porovnání s ostatními čtyřka ... nechybí ještě jeden chlívek ... ale možná mi něco uniká ...
nepředpokládám že to musí být jen trojice ...
06. 05. 2010 | 12:35

Charlie napsal(a):

JF

chybí tam dvě kategorie

....

5.Dolejš.....

6.John, Janoušek, Bém, (kluci z Blaníku)

http://www.lidovky.cz/veci-...

To jsme to vyhráli
06. 05. 2010 | 13:03

Charlie napsal(a):

06. 05. 2010 | 13:13

JF napsal(a):

Charlie:

... ale, no tak ... nebuďte ukvapený ... všechno má svůj čas ... ;-))) ... ať si to užijem
... a nemohl by čas být měřen radostí
tolika mnoho ratolestmi

Hodina byla by jak celý život
a život jak pouhá vteřina ...

... no jdu na oběd ;-)))
06. 05. 2010 | 13:41

S.Š. napsal(a):

jarpor : ano, také si myslím, že existujících právních norem je dost. Pěkný večer.
06. 05. 2010 | 20:14

černovláska napsal(a):

stejně stále nechápu, proč nejsou na e-desce uveřejňovány např. smlouvy na zakázky nad určitou částku, které město uzavře, pokud se nepletu, tak na vyžádání mám právo do nich nahlédnout, nejsou snad předmětem obchodního tajemství, pokud jsou placeny z daní poplatníka? Občas nahlížím na e-desky menších obcí, a světe div se, čím menší tím více informací. Chápu, méně dokumentů na naskenování, méně peněz. Ale, jsou dokonce i obce, kde má starosta téměř uveřejněný i soupis svého majetku. Další, co mne neskutečně dráždí je, že nevidím žádnou odpovědnost člověka, který pochybil. Nic, prostě až do dalších voleb NIC. Neumím si představit, takovéto fungování v soukromém sektoru, kde pracuji už skoro 20 let a kde má každý svoji (uznávám, ne vždy na 100 %) odpovědnost a nese následky za svoje rozhodnutí. O profesionální úrovni, natož morální některých radních ani nemluvím, škoda slov ;-(. Jen houšť a víc paní doktorko, můj hlas máte obě dvě dámy.
06. 05. 2010 | 21:08

zdenek napsal(a):

bez Němců to dál nepůjde,je to nejschopnější národ v Evropě,ať se to někomu líbí nebo ne,Anglie je zahlcená emigranty tak tu pomíjím.
Ať zdejší diskutéři,pseudosociální inženýři stáhnou ocas .Jediná šance pro Evropu je že se staneme Německem,jsem pro okamžité referendum o odevzdání všech neněmmeckých evropských území do německé správy ,jinak se tady z toho bordelu po.....rem.
Se svýni podpisy se obracejte na pana Stajskala a pana Mihalca,kteří jsou o této záležitosti informováni a nadšeně přislíbili pomoc a dohled nad celou akcí.
Paní Ryšlinková já doufám,že vaše účast v zastupitelstvu už nebude dále aktuální,stejně tak jako ostatních českých(proboha) politků.
děkuji za pozornost a s heslem " nebudeme-li Němci ,staneme se Číňany čtvrté kategorie" se loučím
06. 05. 2010 | 21:20

Aleš napsal(a):

PAní Sylvo, situace je mnohem horší, kromě největších vou stran, nepoužitelných komunistů, je tu Ačko KDU tj. TOP 9 s takovými borci jako je Kalousek, který proti korupci nikdy nic ani neřekl,natož udělal a v závěsu za Kalouskem je např. Parkanová a usvědčený předavatel Kubiceho zprávy- pan Severa.
A VV to je populistická strana postavená především na populismu a kritice stávajících stran.
Česká politika je výtah k penězům, bez odpovědnosti a schopnosti řešit opravdové problémy této země.
06. 05. 2010 | 22:11

černovláska napsal(a):

Ombudsman Otakar Motejl poslal do Poslanecké sněmovny výroční zprávu, v níž píše, že vyšetřuje stížnosti vězňů na předražené vězeňské kantýny, které ověřila i ombudsmanská kontrola. Konkrétní ceníky v jednotlivých kriminálech sice Motejl neuvádí - ale i tak jde, vzhledem k cenám v parlamentní restauraci (cca polévka za 9, rizoto 40, řízek s bramborem 60, deci bílého 8 korun) o zjevnou provokaci.
Co tím chce ombudsman poslancům naznačit? Dráždí hada bosou nohou - copak neví, že mu parlamentní inspekce může zrekvírovat nadměrné metry, jako tomu bařtipánovi Dohnalovi?! nemohla jsem se ubránit ;-)........http://aktualne.centrum.cz/...
06. 05. 2010 | 22:29

Fialenka Svěží napsal(a):

Já bych normálně zase na pomoc přivolala Západ. Američany, Švédy ... Nebo tady díky rozprodávání ČR, zbytečným a předraženým projektům, díky "regulaci" trhu monopolem, uplácením a protekcí dopadneme jako v Řecku.
Máme tu zase totalitu.
Pomóóc!
07. 05. 2010 | 06:21

S.Š. napsal(a):

Pane Aleši, ano, i u TOP09 se objevují lidé, kteří té partaji mohutně neprospívají, a vůbec to nemusejí být jen Vámi vyjmenovaní. Ve středu v OMV - Speciál se objevila třeba jakási "tajná" smlouva, z níž vyplývá, že profláknutého Jančíka na Praze 5 držel (m.j.) pan Soldát, býv. člen ODS. Včera v Hyde Parku s K. Schwarzenbergem zas padla velmi emotivní stížnost na starostu města Roudnice, s níž si host zjevně nevěděl rady. Jde o problém všech stran, které mají naději na podíl na moci. Vždycky, bez výjimek, se objeví vykukové, kteří na nich chtějí parazitovat a dost často se jim to i daří. Jde o to, zda jsou ty strany schopné (ochotné) se s nimi vypořádat anebo ne. TOP09 hned po vzniku strany řešila problém s krabicemi od bot plnými přihlášek. Vypořádala se s tím tak, že vyhlásila bezodkladně stop stav. Já k nim zatím nic víc říct nedovedu, uvidíme, co předvedou dál. VV jsou důvěryhodné přesně tak, jako je i její předseda, který za stranu není oprávněn nic podepisovat ... :-) V rukách ji mají tedy úplně jiní lidé, schovaní na dalších místech kandidátek. V tomto hodnocení s Vámi souhlasím. Zdravím Vás.
07. 05. 2010 | 07:23

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"Jedno je ale jisté - jen nové zákony, po kterých volá autorka, nic neřeší. Stačilo by v převážné většině případů jen důsledně uplatňovat ty existující... Na zloděje, soudím, máme zákonů dost."

Zdaleka bych si tak "jistý" nebyl. Vy mluvíte obecně, protože si OBECNĚ myslíte, že zákony umožňující účinný postih každého protiprávního jednání. Protože to řada lidí tvrdí, nebojíte se to tvrdit taktéž...

Paní Ryšlinková ovšem píše o konkrétním zákonu (návrhu zákona), který by měl umožnit ÚČINNOU kontrolu pražských radních. Pokud tedy chcete být věrohodný, musel byste KONKRÉTNĚ uvést, které stávající zákony takovou kontrolu umožňují.
07. 05. 2010 | 09:53

Jan Bajza napsal(a):

Miliardy jsou rozkrádány zcela vědomě a není metr na tuto kriminalitu . Plně Vás podporuji,paní Ryšlinková, v konání , která by zamezila mocipánům daší rozkrádání financí a majetku.
Nový primátor sdědí pěkný čurbes a patrně i pěkné dluhy radnice a další provozní výdaje, s nevýhodnými smlouvami spojené.
Pokud bude založena e-petice na internetu, máte mou podporu a přivítájí to i ostatní.
Ať se Vám daří v boji s chobotnicí.
28. 09. 2010 | 10:21

Estates Alumbradore napsal(a):

Jano!

Plně podporuji práci Vašeho týmu!
22. 10. 2010 | 02:22

INA22Jacobson napsal(a):

freelance writer
15. 02. 2011 | 00:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy