Pravičák, nebo levičák?

01. 12. 2010 | 07:59
Přečteno 11147 krát
Nenechte se zaškatulkovat, škodí to (duševnímu) zdraví.


Je zarážející, jak moc lidé stále vnímá politiky prismatem soupeření "pravice" a "levice". Tomuto dělení je samozřejmě možné dát různý relativně jasný smysl (například "pravici" vymezit jako zásadně konzervativní a staromileckou, zatímco "levici" jako pokrokářskou a sociálně-inženýrskou; nebo "pravici" jako kladoucí důraz na individualismus a osobní zodpovědnost, zatímco "levici" jakožto kladoucí důraz kolektivismus a sociální soudržnost, či "pravici" jako usilující o maximalizaci role soukromého vlastnictví a minimalizaci role státu, zatímco "levici" jako usilující o silný a akceschopný stát ...). Fakt je však ten, že současné politické strany (a to nejenom u nás) se do žádného takového dělení příliš nevejdou.

Jedním problémem je, že pod hlavičkou "pravice" se často propojuje to, co lze nazvat konzervatismem, s tím, čemu se obvykle říká liberalismus; přičemž tyto dva směry k sobě mají v některých ohledech dále než kterýkoli z nich k "levici". Ale ani rozšíření dichotomie pravice - levice na trichotomii by moc nepomohlo: dnes se z toho všeho staly škatulky, které vytvářejí jenom kouřovou clonu maskující mnohem podstatnější věci.

Vezměte si třeba důraz na ekologii, jaký si dávají do štítu "zelené" strany. Obecně se bere za v podstatě levicovou věc. Ale proč? Zdá se mi, že jediným důvodem je to, že většina lidí, která se v tomto směru angažuje, má na ekologii velmi radikální názory, a spolu s tím mají často radikální názory na měnění společnosti k lepšímu. Jinak se ale zdá, že ochrana přírody by mělo být téma zejména pro konzervativce, stavějící na tradici a nedůvěřující pokroku. (Co je například boj proti "geneticky modifikovaným organismům" než projevem bytostného konzervatismu hlásajícího, že je rozumné se držet vyzkoušených věcí a mít se na pozoru před vším novým? Vědci nám žádné hluboké důvody k obávám z nich nedodávají.)

Vezměme historii soubojů "pravice" a "levice" v Česku. Čím byla třeba vláda Miloše Zemana levicová a čím byly třeba Klausovy vlády pravicové (pomineme-li rétoriku)? Faktem je, že fungování státní ekonomiky a státních financí se řídí určitými zákonitostmi a kdo chce, aby stát fungoval, musí je brát v úvahu. Takže spousta z toho, o co v řízení ekonomiky jde, je spíše technickou věcí, na kterou mohou mít odborníci, na něž ta které strana vsadí, různé názory; ty rozdíly ale obvykle příliš nesouvisejí s pravicovostí či levicovostí.

Důsledkem této situace je, že při nedostatku přirozeného obsahu pojmy "pravice" a "levice" se tyto pojmy naplňují uměle, podle toho, jak se, v důsledku různých více či méně náhodných politických peripetií, různí politici profilují. V důsledku toho se tedy vytváří určité velice uměle vytvořené "ideologické balíčky", které se adeptům názorů na politiku prodávají jako celky a tak se potvoří jejich schopnost samostatně myslet. Jsem-li například pro eutanazii, nemám-li nic proti potratům či sňatkům homosexuálů, jsem levičák a jako takový bych měl mít taky pocit, že "stát" je moudřejší než "trh", či dokonce že když stát šetří, je to v důsledku spiknutí mezinárodního kapitálu? Nojo, ale co když nemám? Jsem pak tedy pravičák? Ale neměl bych pak začít odmítat Evropskou unii jako socialistický projekt či dokonce prohlédnout blud, že pocházíme z opice? To bych věru nerad!

Řešením je nedat na nálepky. Většina z nás není ani pravičáci ani levičáci; zastáváme různé názory, které mají tu blíž k tomu, co říkají politici označovaní za pravicové, tu ti, kteří se hlásí k levici (a tu případně někteří, kteří se nehlásí nikam). To není žádná úchylka. Naopak to je normální stav lidského rozumu, který není zbudován tak, aby se vešel do takových škatulek, do jakých jsou dnes tříděny politické strany.

Zdá se mi, že rozměr politiky, který je dnes mnohem podstatnější než rozměr pravice-levice, a který je skutečně zásadní, je rozměr zodpovědnost-populismus. Jsme svědky toho, jak celá řada politiků ze všech stran politického spektra podléhá vábení představy, že politika je jenom jakási hra na to, kdo dokáže, jakýmikoli prostředky, přilákat na svou stranu více voličů. A protože ne všichni lidé vidí dostatečně daleko, často v tomhle ohledu funguje slibování nesplnitelného.

V éře internetu totiž začínají být více než dříve slyšet i ti nejméně vzdělaní a nejméně přemýšliví lidé, kteří mají největší tendenci nekriticky přijímat vize světlých zítřků, které jim politici malují, aniž by si uvědomili, že jde o utopii (a nechápou, že ti, kdo takové vize odmítají, to nemusejí vždycky dělat proto, že by byli nepřející). Tato relativně široká voličská základna je ovšem pro populisty neodolatelným pokušením; slíbit jim cokoli se zdá být snadnou cestou k úspěchu ve volbách. (Naštěstí, domnívám se, nebo spíše doufám, lidé nejsou tak hloupí, jak s tím počítají populisté. V každém případě pokud jsou, nemá demokracie budoucnost.)

V podstatě všem je nám například jasné, že je třeba nějak zreformovat náš důchodový systém. (Jak, to je jiná otázka, ve které už samozřejmě zdaleka tak jasno není.) Jasné se ale zdá být, že to musí být reforma důkladná a jako taková asi nebude úplně bezbolestná. (Je tu samozřejmě prostor pro různé možnosti regulování toho, na koho dopadne více a na koho méně.) V této situaci je na jedné straně možné neustále chodit kolem horké kaše a hlavně nepřiznat, že je třeba něco pro voliče ne úplně bezbolestného dělat; nebo je na druhé straně možné otevřeně říct, že je třeba se do toho pustit, protože když to neuděláme, bude to čím dál horší.

Hranice mezi populisty a politiky (více či méně) zodpovědnými jde napříč hranicí mezi "pravičáky" a "levičáky". (V různých státech a v různých historických kontextech ovšem dochází k tomu, že se populismus soustředí v pravé nebo v levé části politického spektra; to však není v podstatě věci.) Vezměme třeba již zmíněnou "zelenou" politiku. Ta může být vedena pocitem skutečné zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme a obavou z toho, abychom si jako lidstvo nepodřezali větev, na které sedíme. Může být ale i vedena třeba populistickou strategií povzbudit lidský strach z katastrof a pak jim vnutit sebe sama jakožto spasitele.

Nenechte se proto, prosím, zmást kouřovou clonou ideologických škatulek; starejte se nikoli o to, zda je někdo "pravičák" nebo "levičák"; mnohem podstatnější je, zda je to zodpovědný a rozumný člověk.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

rejpal napsal(a):

Moc pěkný blog.
01. 12. 2010 | 08:08

Ládik!!! napsal(a):

Pravičák/levičák jsou nálepky. Důležité je, aby člověk měl pravomoci v rovnováze se svou zodpovědností.
01. 12. 2010 | 08:14

Tom Joad napsal(a):

Slovy Jana Pavla II.: "srdcem doleva, hlavou doprava...
01. 12. 2010 | 08:20

žena napsal(a):

"starejte se nikoli o to, zda je někdo "pravičák" nebo "levičák"; mnohem podstatnější je, zda je to zodpovědný a rozumný člověk."

Podle mě je však stejně důležité koukat na to, jestli se jedná o konzervativce, liberála nebo socialistu.

V KAŽDÉM případě by to měl být zodpovědný a rozumný člověk, s tím naprosto souhlasím.
01. 12. 2010 | 08:21

žena napsal(a):

Myslím, že zjednodušeně řečeno:

pravice - konzervativci a liberálové
levice - socialisti
01. 12. 2010 | 08:24

Pepa Řepa napsal(a):

Skvělý blog.
Pak že je filosof k ničemu.

A co Vy, pane Peregrine?
Jste pravičák nebo levičák?
Abych věděl, kam vás zařadit.
01. 12. 2010 | 08:33

dennis napsal(a):

"Nenechte se proto, prosím, zmást kouřovou clonou ideologických škatulek; starejte se nikoli o to, zda je někdo "pravičák" nebo "levičák"; mnohem podstatnější je, zda je to zodpovědný a rozumný člověk."

Stejne jednoduchou radu potrebuje volic na to, jak jednoduse odlisit "pravicaky" a "levicaky" od tech "zodpovednych a rozumnych". A jeste jednu jednoduchou radu potrebuje volic, jak poznat, ze ti zodpovedni a rozumni po volbach sva postaveni nezneuziji.

Nektere objevy se rodi snadneji, nez dobre rady.
01. 12. 2010 | 08:34

rejpal napsal(a):

žena
Myslím, že důležité je obé, nicméně osobně bych dal přednost té odpovědnosti a rozumu. Protože to opačné napáchápá škody vždy, ať už má nad hlavou jakoukoli korouhev.
01. 12. 2010 | 08:34

žena napsal(a):

rejpal

Naprosto s Vámi souhlasím. Beru však za naprostou samozřejmost, že by volení zástupci měli být rozumní a zodpovědní.

Pak nastupuje volba chci-li konzervativce, liberála nebo socialistu.
01. 12. 2010 | 08:42

lijuti napsal(a):

Velice povedený blog. Jsem zvěd na diskuzi. Opravdu je zbytečné přílišné škatulkování aněkdy až přílišné protipólovaní.
01. 12. 2010 | 08:43

jarpor napsal(a):

"Nenechte se proto, prosím, zmást kouřovou clonou ideologických škatulek; starejte se nikoli o to, zda je někdo "pravičák" nebo "levičák"; mnohem podstatnější je, zda je to zodpovědný a rozumný člověk."

Kéž by tomu tak bylo...

Výborný blog. Díky.

Hezký den
01. 12. 2010 | 08:52

Drzá zrzka napsal(a):

Pane filozofe,
usínáte s vousama na pokrývce nebo je máte při usínání pod pokrývkou? :o)
01. 12. 2010 | 08:52

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
ještě je tu třetí možnost - odkládat je do krabičky -:))
01. 12. 2010 | 09:00

Pepa Řepa napsal(a):

Copak usínání, ale co u zubaře?
https://www.youtube.com/watc...
01. 12. 2010 | 09:00

Cech napsal(a):

Velmi pěkné,v současnosti není důležité je-li někdo levičák či pravičák.
V současnosti je důležité ke kterému klanu patří-> Pan B vlastník 40 000 b.Nebo -> pan B který má našlápnuto na mnohem více.
To že se snažíme, tento stav krýt dogmaticky pravicovými výroky je zásluhou mediální masáže.Další si myslím je pouze ona kouřová clona.
01. 12. 2010 | 09:01

žena napsal(a):

Jarpor

"Nenechte se proto, prosím, zmást kouřovou clonou ideologických škatulek; starejte se nikoli o to, zda je někdo "pravičák" nebo "levičák"; mnohem podstatnější je, zda je to zodpovědný a rozumný člověk."

Dobře jste to vyhmátl!

Názorným příkladem běžné komunikace v současnosti nám budiž to, co se odehrálo kolem Střezme odkaz VLSR! pana Hořejšího.

Kéž bychom dokázali lidsky komunikovat a kéž bychom všichni byli rozumní a zodpovědní.
01. 12. 2010 | 09:01

Anuszka napsal(a):

Maminka mi často říkala, že jsem levá jak šavle. Můj muž mi říká, že jsem ta pravá:-)
Takže si myslím, že jsem v rovnováze:-)
01. 12. 2010 | 09:05

žena napsal(a):

Anuszka

A tak to má být :-))))))))
01. 12. 2010 | 09:07

Pepa Řepa napsal(a):

Ženo, koukám, že jste se do bratra Wěnceslaua, či jeho názorů zamilovala.
Inu, nadarmo se neříká, že je láska mocná čarodějka.
01. 12. 2010 | 09:09

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

Zrovna tak je třetí možnost i u škatulkování. Zůstat ve středu. Sice na Vás občas spustí pravičáci, že jste moc vlevo, jindy zase levičáci, že jste moc vpravo. Ale bráno slovy klasika: Mám rád na životě pestrost. Každý den mne naštve nikdo jiný. Teda když se naštvat nechám :o)))
01. 12. 2010 | 09:09

Pepa Řepa napsal(a):

To Anuszka
Třeba je pan manžel Levák.
01. 12. 2010 | 09:11

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Ale já jsem taky Užitečný idiot jako pan Hořejší, proto si tak dobře rozumíme :-)))
01. 12. 2010 | 09:12

Pepa Řepa napsal(a):

To žena
Je dobré, když je člověk užitečný nebo si to aspoń o sobě myslí.
01. 12. 2010 | 09:16

Carlos V. napsal(a):

filosof si zahrává s ohněm a poodhaluje základní tajemství politiky.

Tajemství, že skutečné koalice se netánhou pravolevě. Nejen na úrovni měst, ale i státu.

Jedná se velmi často o koalice skryté, neveřejné. Koalice, kdy se strany dělí o sílu vlivu, podílu na/z dohadování státních zakázek, rozdělení výnosných pozic.

Voliči mají být přesvědčeni o krvežíznivém antagonismu. Tak, aby upínali svoji pozornost na pravolevé politické otázky (progresivní daň, sociální dávky) a nevšímali si hlavních toků peněz.

Filosof má pravdu. Bohužel ale nevítězí ti správní.
01. 12. 2010 | 09:16

dennis napsal(a):

"V éře internetu totiž začínají být více než dříve slyšet i ti nejméně vzdělaní a nejméně přemýšliví lidé, kteří mají největší tendenci nekriticky přijímat vize světlých zítřků, které jim politici malují, aniž by si uvědomili, že jde o utopii (a nechápou, že ti, kdo takové vize odmítají, to nemusejí vždycky dělat proto, že by byli nepřející). Tato relativně široká voličská základna je ovšem pro populisty neodolatelným pokušením; slíbit jim cokoli se zdá být snadnou cestou k úspěchu ve volbách. (Naštěstí, domnívám se, nebo spíše doufám, lidé nejsou tak hloupí, jak s tím počítají populisté. V každém případě pokud jsou, nemá demokracie budoucnost.)"

Dala doba internetu vetsi prostor nejmene vzdelanym a nejmene premyslivym lidem, a nebo tech nejmene vzdelanych v ere internetu systematicky pribyva? Poslednich dvacet let je dobou uzasneho rozvoje internetu - to si dovolim s jistotou tvrdit. Muzu s jistotou tvrdit, ze jsme svedky uzasneho rozvoje vzdelavani a rozvoje mysleni? A to jak v Cesku, tak i v dalsich bohatych zemich.

Tenhle uzasny rust vidim ve vednich oblastech, ktere se zabyvaji cilenym manipulovanim verejnym minenim, cilenym ovlivnovanim v rozhodovani jedincu. Nejmodernejsi obory vyzkumu mozku a jeho kognitivnich a emocialnich funkci jsou domenou nejbohatsich reklamnich agentur. Samozrejme timto vyzkumem se zabyva i medicina. Pan Pelegrin jiste vi, o cem mluvim. A proto, tak jako on, i ja se divam na budoucnost demokracie velmi skepticky.
01. 12. 2010 | 09:17

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Musíte se snažit, pane správce! jak zaznělo v Postřižinách.

Tož dělám, co je v mých silách.
01. 12. 2010 | 09:18

Anuszka napsal(a):

Pepa Řepa
Nene, je pravák, je pravý a spí napravo ode mně - měl by s tím něco dělat, mohl by z té přemíry jednostrannosti onemocnět...
01. 12. 2010 | 09:20

Pepa Řepa napsal(a):

dennis napsal(a):
Dala doba internetu vetsi prostor nejmene vzdelanym a nejmene premyslivym lidem?

Dala. Proto tu my dva jsme, ne?
01. 12. 2010 | 09:21

Pepa Řepa napsal(a):

To Anuszka
zkuste se prohodit.
Plzák propagoval kreativitu v posteli.
01. 12. 2010 | 09:24

zk napsal(a):

Nesouhlasím, rozdíl mezi pravicí a levicí existuje a je podstatný. Pravice nás nabádá, abychom se světu přizpůsobili, levice trvá na tom, že svět si můžeme přizpůsobit svým potřebám. Co pokládáme za "zodpovědné a rozumné" pak závisí na tom, k jakému z těchto výchozích předpokladů máme blíž. Je zodpovědné a rozumné přizpůsobit se požadavkům trhu, snížit daně bohatým lidem a firmám, osekat veřejné výdaje a zprivatizovat školství, zdravotnictví a důchodový systém? Nebo je zodpovědné a rozumné tlaku kapitálu nepodléhat, jít proti proudu řeky a pokusit se ze sociálního státu zachovat alespoň to nejhodnotnější a nejdůležitější? Nebo je zodpovědné a rozumné usilovat o změnu celého systému, protože současný (a budoucí) kapitalismus se již může měnit jen k horšímu?
To jsou otázky, které není možné vyřešit - zamlčet ovšem ano - žádným povídáním o "moudrosti a zodpovědnosti", jež je v důsledku paradoxně velmi ideologické, protože zastírá reálný stav sil, reálnou povahu souboje, který se v dnešním světě bohužel odehrává.
01. 12. 2010 | 09:30

Drzá zrzka napsal(a):

Jak se má rozhodnout ten, který má obě ruce levé?
01. 12. 2010 | 09:31

žena napsal(a):

Drzá zrzka

Točit se doprava.
01. 12. 2010 | 09:34

Pepa Řepa napsal(a):

Zrzko
můj spoluhráč z tenisu Bohouš tvrdí, že se každý rodí jako pravičák a levičáci jsou ti, kteří vypadli z kočárku na hlavičku.
Když jsem to dal k lepšímu, málem mě zlinčovali.

Můžu snad za Bohouše?
01. 12. 2010 | 09:37

zdenekb napsal(a):

Carlos V:

Čerstvou ukázkou je úsilí pana Drábka přihrát penzijním fondům miliardy (postupně stovky miliard) na povinném připojištění... Stát nařizující občanům povinně odevzdávat peníze soukromým podnikatelům, ach jak pravicové!

Myslím, že to by mělo být proti srsti všem "rozumným" lidem, které autor vzývá, bez ohledu na škatulky.

Je to důležitější než si navzájem vyměňovat dlouhé seznamy modrých a oranžových průšvihů...
01. 12. 2010 | 09:37

Drzá zrzka napsal(a):

žena

jestli ono místo točení doprava, nebude lepší začít přemýšlet.
01. 12. 2010 | 09:39

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Mně sestra vždycky říkala, že jsem padlá na hlavu. Konečně vím proč.
Díky
01. 12. 2010 | 09:40

Anuszka napsal(a):

Pepa Řepa
Plzák byl jistě moudrý muž, ale s nevýhodnou stranou postele asi nepočítal...a kdybych svému muži nehrozila, tak by si ji vybral dobrovolně...určitě...
no prostě krativita do prvního nachlazení od průvanu:-)
01. 12. 2010 | 09:40

dennis napsal(a):

Pane Pepo Repo,
doba internetu nam dala prostor, ale bez vsi jesitnosti, my nevzdelani a malo premyslivi jsme tu byli uz davno pred tim. Pocetni prevahu nam internet umoznil asi tim, ze MY jsme vzdelane a premyslive z internetu vytlacili. Vyjimky, jakou ja apriori autor, se jeste drzi. Zaplat panbuh, jak rikame my ateisti nevzdelani.
01. 12. 2010 | 09:41

žena napsal(a):

Drzá zrzka

Když ono někdy myšlení bolí :-)
01. 12. 2010 | 09:41

zdenekb napsal(a):

Pepa:

Nedávno jsem četl o výzkumu, který srovnával chování dětí a zvířecích mláďat. U dětí zaznamenal pozoruhodnou míru altruismu, solidarity a snahy o kooperaci. Kdežto u třeba šimpanzích mláďat toto chybělo, a bylo z toho dovozeno, že díky podobným vlastnostem se člověk mohl rozvíjet, kdežto malí chlupatí egoisti zůstali na svém...

To abys věděl, ke komu máte s Bohoušem blíž... ;o)
01. 12. 2010 | 09:44

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

Moc lidí, kteří v mládí vypadli z kočárku neznám. Za Bohouše nemůžete, ale za šíření jeho názorů ano. :o)
01. 12. 2010 | 09:46

zdenekb napsal(a):

Zrzka:

On si to málokdo pamatuje a rodiče mu to nepřiznají... :o)
01. 12. 2010 | 09:48

Drzá zrzka napsal(a):

žena

Komu není zhůry dáno, v apatyce nekoupí. Ale to neznamená, že je méněcenný. Je prostě jaký je. Buď ho jako takového budeme respektovat nebo se ho budeme snažit naučit přemýšlet. Co si vybere on, z těch dvou možností, už záleží jen na něm samotném.
01. 12. 2010 | 09:52

Václav Černý napsal(a):

Domnívám se, že pravice je asociální a levice sociální. To je pro mě hlavní rozdíl těchto politických směrů.
01. 12. 2010 | 09:55

Carlos V. napsal(a):

zdenekb: naprostý souhlas. Pravicová reforma důchodů, spočívající v protěžování penzijních fondů ... jejichž asociaci vede Rusnok...

Nádherný příklad spolupráce - jak sebrat lidem a dát firmám. A možná i někomu jinému.

A tito lidé spolu "bojují".

Odpor proti přihrávání kšeftů - a to nejen penzijním fondům - by mohl spojovat lidi kladoucí důraz na sociální oblast, tradiční hodnoty i svobodu.
01. 12. 2010 | 09:56

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekB

Kdepák, maminka vždycky na vánoční sešlosti dává najevo, mým dcerám ku radosti, jak jí mé pády kdykoliv a odkudkoli, ba i na čisté rovině se povednuvši, přiváděly k lehkému (někdy střednímu) šílenství.
01. 12. 2010 | 09:59

Cech napsal(a):

To ZK
Omlouvám se za můj nefilosofický výrok výše ale měl posloužit účelu.Pochopení podstaty stavu.Je mi jasné,že jste se snažil o mnohem větší čistotu myšlenky.Dle mého mínění to je v současnosti dlouhý hod.
01. 12. 2010 | 10:00

Ládik!!! napsal(a):

zdenekb -
to jste četl Koukolíka "Mozek a jeho duše".
01. 12. 2010 | 10:00

Petr Nemec napsal(a):

Autor:

Myslím, že nemáte pravdu. Narozdíl od vyspělých západních demokracií, kde pravo-levé dělení nehrálo (přinejmenším do nástupu ekonomické krize) až tak výraznou roli, neboť základní parametry systému byly dány, je v ČR tento rozdíl patrný zejména ve Vámi zmiňované ekonomické a sociální oblasti.

Ve srovnání se západoevropskými zeměmi je ČR zemí chudých středních tříd. Proto je mnohem větší část jejich obyvatel potenciálně existečně ohrožena a udržení jejich životní úrovně je výrazně závislé na nastavení mj. daňové a sociální politiky. Domnívám se, že v naší zemi je v tomto smyslu pravice opravdu víceméně ekonomickou a sociální pravicí (omezení sociálních transferů, negativní postoj k daňové progresi, systematické zvýhodňování zaměstnavatelů na úkor zaměstnanců) a levice levicí (s opačnými tendencemi, někdy, pravda, poněkud populistickými). Toto dělení má tedy v našich podmínkách, kde ekonomické a sociální aspekty stojí u velké části obyvatel na prvním místě (narozdíl např. od otázek práv homosexuálů), své opodstatnění.

Osobně si též myslím, že ve vyhraněně ideologickém pojetí levice a pravice tak, jak je přítomné u nás (narozdíl právě od západoevropských zemí, alespoň pokud mohu ze své zkušenosti soudit) existuje často úzká vazba mezi základním hodnotovým systémem a politickými preferencemi jednotlivých lidí. I proto připomínají politické diskuze zde souboj Sparty a Slávie - u mnohých jde o základní hodnotový střet (jistota x svoboda, solidarita x zásluhovost, atd.)
01. 12. 2010 | 10:02

žena napsal(a):

Drzá zrzka

"Komu není zhůry dáno, v apatyce nekoupí. Ale to neznamená, že je méněcenný. Je prostě jaký je."

S tím naprosto souhlasím. Handicapovaným je nutno pomáhat nejen hmotně, ale i vytvořením dostatečného počtu míst, vzděláváním.

Je na každém z nás, co si zvolíme. Jen někteří mají z různých důvodů volbu omezenou.
01. 12. 2010 | 10:05

Luba napsal(a):

Otázka je,
zda ty nálepky nepotřebujeme?
K něčemu jsou totiž dobré.

Odpovídají naší potřebě jednoduchého a přehledného světa jistot.

Nejistota v nás budí úzkost, a v úzkosti se nedá dobře žít.

Dichotomie pravice-levice je jednou z mnoha všudypřítomných dichotomií.

Libost-nelibost, vzrušení-utlumení, kyselost-zásaditost, sympatikus-parasympatikus, levá hemisféra-pravá hemisféra, nožci-protinožci, Dobro-Zlo, hmota-antihmota, černý-bílý, atd.

Svět posuzujeme na základě podobnosti a kontrastu mezi dvěma dichotomiemi.
Tak objevujeme význam posuzovaného.
Utváříme ho.

Příkladně:
Pro nepoučeného člověka nemá žádnou informační hodnotu například výčet statistických údajů o výskytu alkoholiků a toxikomanů v kraji za rok 2010.

Význam - tedy důsledky a účinnost/neúčinnost protidrogové politiky a jiných opatření zaměřených na závislé, zjistíme až ze srovnání údajů za léta 2009-2010, srovnáním statistik dvou srovnatelných krajů, srovnáním dat v ČR s daty v SR.

Kdo z novinářů, jejichž úkolem by mělo veřejnost o činnosti či nečinnosti odpovědných lidí zpravovat, to ale dělá a umí?

Proč se např. spolu "ruku v ruce" neuvádějí data o alkoholicích a toxikomanech? Jde přece o stejný problém závislosti, jen alkohol je společností tolerován a doporučován reklamou všech televizí, i četnými parlamentními opilci, a nealkoholové drogy jsou kriminalizovány, včetně marihuany, kterou je v některých indikacích možno považovat za léčivku. Což chlast není ani náhodou. Alkohol je nervový jed!

Notoriků je u nás 250.000 a toxíků jen 37.000! Která z drog je tedy společensky nebezpečnější?

Proč se tak děje? Lidem by třeba mohlo dojít to neskonalé pokrytectví politických potíračů narkomanů a bezdomovců. Co by pak psali na plakáty a co by na náměstích čepovali voličům z řad pivařů?

Když má občan "z mozku piva kostku", stará se nejvíc o cenovou dostupnost "pivovy vody" a buřtů s cibulí, a nějaká správa věcí veřejných či levo-pravost mu může být ukradená ...

Ale zpět k autorem předestřenému tématu ...
Pravicovost a levicovost tedy slouží k naší orientaci a jejich srovnáním povstává význam obou směrů.

Někomu se víc líbí modrá než oranžová. Volí tedy modré.
Jiný si ten odstín splete s buddhistickou šafránovou, volí tedy oranžany.

Odvázaní a temperamentní nonkonformní psychopati budou volit ODS.
Úzkostní a depresivní konformisté budou volit ČSSD.

Ten, kdo si neosvojil dovednost kriticky myslet, musí hledat spásu v ideích a ideologiích.
Snižuje tak hladinu své nejistoty a své sebevědomí posílí spojenectvím s ostatními vyznavači téhož dogmatu.

Kriticky myslící člověk by tedy měl být liberálem? Je vůbec možno považovat liberála za příslušníka pravice?

Liberálem je spíše ten, kdo to zavedené dělení prověřuje a zpochybňuje - ovědomuje si důležitost detekce významu ze srovnání, při řešení konkrétních problémů. Tedy - liberál je ideově neukotvený, protože k životu nepotřebuje dogma.
Důležitější jsou pro něj etické aspekty v Popperově smyslu ctností vědce a etiky bádání.
Liberál Hayek byl tak trochu Popperův blíženec, i když Popper byl vůči němu poněkud uštěpačný.
Popperovu pojetí člověka jako amatérského vědce byl zase velmi blízký psycholog G. Kelly.

Tento tvůrce Psychologie osobních konstruktů tvrdil, že vědcem je v jistém smyslu každý člověk, který interpretuje realitu tvorbou individuálních významů v personálních konstruktech.

Platnost teorie dokládá, mimo jiné, zkoumání svědeckých výpovědí, kdy lidé sledující jednu a tutéž událost, ji interpretovali a popisovali odlišně. Z jedné události vzniklo více příběhů.
Lidé se neshodnou na platnosti jediného pojmu, natož události.
Odlišný způsob vnímání reality je matkou všech nedorozumění.

Kellyho teorie, jako snad jediná
teorie osobnosti, poukazuje na zmiňovanou dichotomičnost v percepci a interpretaci reality.
01. 12. 2010 | 10:07

zdenekb napsal(a):

Zrzka:

Tak to se vám to veselé vánoční povídání zase blíží... Skoro to zní, že jste byla dětskou rekordmankou ve skoku někam a pádu odkudkoliv... :o).
01. 12. 2010 | 10:10

Carlos V. napsal(a):

Petr Nemec :
Odpovídáte zcela podle představ politiků.

Ovšem - vezměte to marxisticky, přes peníze.

Jak velká část státního rozpočtu je ovlivněna pravolevým viděním světa ?

Tedy : o co by byly s levicí vyšší daně, o co mají být s pravicí nižší sociální transfery.

Uvidíte, že změny vyvolané jsou téměř nevýznamné z pohledu státního rozpočtu.

Oproti tomu, vyjmenujme jen nejkřiklavější průšvihy - grippeny, pandury, Opencard, letouny CASA, ekologicka superzakázka za 30-200 mld...

A buďte sisjistý, že známa není špička ledovce .. toho prý kouká osmina. Je spousta dalších státníh a obecně veřejných výdajů, které nejsou efektivní ..a ne z důvodu neschopnosti.

Proto pravolevé vidění ztrácí smysl. Protože při eliminaci třeba jen části těchto zločinů by bylo možné zároveň snížit a zvýšit dávky potřebným.
01. 12. 2010 | 10:12

žena napsal(a):

Luba

Teorie je jenda věc. Dnes jsem uvedla v blogu pana Hořejšího:

KAM KRÁČÍME POD PRAVICÍ?

Zde jsem mj. uvedla:
Pokud si dobře vzpomínám, tak tam mimo jiné Iacocca píše i o tom, že u Forda měl tak vysoký plat, že se dostal do pásma s 90-ti procentním zdaněním.

Chceme-li vybudovat ekonomicky vyspělý stát se silnou střední třídou jako je USA, pak by bylo LOGICKÉ zjistit, jak to dělali a postupovat obdobně.

Proto zavedení rovné daně považuju za trestuhodné.

Argun zde uvedl:
a taky na aktuální komentáře o současných USA - základní společenský problém "grand gap" jest, že tamní střední třída fakticky přestala existovat.

Z toho LOGICKY vyplývá, že mizí-li takhle rapidně střední třida v USA, kde podíl bohatých na daních byl díky progresivnímu zdanění podstatně vyšší než u nás při rovné dani, u nás bude velice rychle narůstat počet lidí žijích na pokraji chudoby.
01. 12. 2010 | 10:13

jarpor napsal(a):

žena

Pokud svou replikou, mě adresovanou, narážíte na MÉ vstupy pod těmi pana Hořejšího blogy, pyšně se domnívám, že jsem si nevšímal jeho pravosti či levosti, ale jím presentovaných názorů, včetně formy jež zvolil...

Jinak mé "Kéž by..." platí k jistému spektru přispívajících nejen do debat pod Hořejším... pokud jde o toto "okolí"..

Hezký den
01. 12. 2010 | 10:13

Carlos V. napsal(a):

opravuji a doplňuji : Protože při eliminaci třeba jen části těchto zločinů by bylo možné zároveň snížit DANĚ a zvýšit dávky potřebným
01. 12. 2010 | 10:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rozlišovati naši politickou scénu na pravici či levici je scestné a plodí to spoustu nedorozumění. Co se týče jednotlivých politiků, pak kritériem by mělo být, zda hrabe oběma - levou i pravou /v tom případě je to politicky vyvážená osobnost - standartní, zavedený ČEZký politik/, nebo jednou hrabe a druhou dává /tehdy je zován pravičákem či levičákem - to podle toho zda dává jen svým známým či raději lidu obecnému/.
Část populace, které je pak oněma dvěma typy z kapes vyhrabáváno, to je lid.
Patří mu veškerá moc, ale to je asi tak všecko.
Ideologicky nevím jak bych tento stav nazval. Pokud bych pak použil příměru, obávám se, že by můj příspěvek byl nějakým konzervativním cenzorem zcela liberálně smazán.
Ale vlastní imaginaci a pojmotvorbě se meze nekladou, takže si každý z čtenářů jistě pro sebe vhodné označení najde.
V takovém extaktickém sebeidentifikačním procesu sice dojde občas k omylům, klamavé reklamě, někdy i zjevným lžím, ale věc je většinou vykomunikována, vstřebána, nebo zametena pod koberec tak, že lze pokračovati dál a to bez újmy psychické, vzhledem pak ke stavu justiční mafie, většinou i fyzické.

Pravice levice - syfl nebo příjice ?
01. 12. 2010 | 10:14

Drzá zrzka napsal(a):

žena

Jsem zastáncem toho, že nic se nemá přehánět. I pomoc má své meze. Po jejich překročení se z ní stává povinost, což může paradoxně oklešťovat nehandicapované. Najít hranici kdy a jak pomoci je těžké, a liší se případ od případu.
01. 12. 2010 | 10:16

žena napsal(a):

jarpor

Psala jsem naprosto obecně. Přiznám se, že vůbec nevím, jak jste reagoval.

Nerozumím Vaší větě
"Jinak mé "Kéž by..." platí k jistému spektru přispívajících nejen do debat pod Hořejším... pokud jde o toto "okolí"."
01. 12. 2010 | 10:17

žena napsal(a):

Drzá zrzka

Souhlasím s Vámi.
01. 12. 2010 | 10:19

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekb

Rekordmanem ve skoku někam a pro něco je Maxipes Fík. Sourozenci mají jiné "kvality". Je nač vzpomínat.
01. 12. 2010 | 10:21

Petr Nemec napsal(a):

Carlos V.:

Souhlasím, že ztráty způsobené korupcí jsou velmi významné, ale právě proto, že jdou "napříč politickým spektrem" :), nemají pro tuto diskuzi valný význam.

Není ale pravda, že všechno je jenom o korupci, následující změny (jejichž podoba pravo-levým viděním ovlivněna nepochybně je) významně zasahuje/zasáhne do života mnoha lidí:

- nový zákoník práce
- zvyšování nepřímých daní
- školné
- zvyšování poplatků ve zdravotnictví
- omezení sociálních dávek a příspěvků
- zachování rovné daně
01. 12. 2010 | 10:24

žena napsal(a):

Petr Nemec

Naprosto s Vámi souhlasím.
01. 12. 2010 | 10:29

Carlos V. napsal(a):

Petr Nemec : Většina z Vámi vyjmenovaných otázek je založena na nedostatku peněz v rozpočtu.

Při minimalizaci klientelismu - a tedy i většiny veřejných výdajů, by mohlo zbývat mnohem více peněz. Nebylo by třeba zvyšovat nepřímé daně, zavádět školné, poplatky ve zdravotnictví. Nebylo by třeba omezovat sociální dávky (spíš zefektivnit). A nebylo by ani třeba zavádět progresivní daň.
01. 12. 2010 | 10:38

Petr Nemec napsal(a):

Carlos V.:

Uvědomil jsem si, že jsem Vám neodpověděl úplně přesně. Jestli tomu dobře rozumím, Vy vlastně tvrdíte, že při absenci korupce bychom "na všechno měli", čili by nebylo třeba stanovovat priority. Když pominu fakt, že korupci nelze nikdy zcela vymýtit a s ekonomickými problémy se potýká i řada "méně zkorumpovaných" zemí než je ČR, je základní protiargument následující: Vždy musíte určit, jak má být role státu, od koho chcete kolik vybrat a komu chcete naopak přispět. S tím korupce nijak nesouvisí.
01. 12. 2010 | 10:40

zdenekb napsal(a):

Carlos V:

Po pravdě řečeno, cifry, které odtékají v různých kauzách jsou jistě obrovské, ale o jejich přesné výši se můžeme spíš dohadovat...

A možná i po "minimalizaci klientelismu" (těžko proveditelné!) by se peněz nedostávalo a jistý pravo-levý souboj by mohl u některých otázek proběhnout.

Zrzka:
To ohledávání "mezí pomoci" v pravicové škatulce vždy doprovázejí výkřiky "mohou si za to sami!" a "co z toho budeme mít?" Proto mám osobně o něco raději tu vlevo.
01. 12. 2010 | 10:50

ehm napsal(a):

Hm, trumbelínek, který neví (a ptá se nás /!/) "Čím byla třeba vláda M. Zemana levicová a čím byly Klausovy vlády pravicové", chce projevit svůj názor. Peregrin by se měl držet filozofie jazyka; tam se aspoň nezesměšňuje.
01. 12. 2010 | 11:20

jarpor napsal(a):

žena

Vysvětlím..

I zde jistí debatéři se spíše jak na to CO píšou jiní, soustřeďují na to, kam /pravý, levý/ je jimi "zařazen" píšící...

Hezký den
01. 12. 2010 | 11:22

Pepa Řepa napsal(a):

To žena
a máte to.
Já jsem šimpanz a vy padlá na hlavu.
Přijde na to, jaký jste ročník. Po válce měly kočárky malá kolečka, později se padalo zvysoka.
01. 12. 2010 | 11:22

Carlos V. napsal(a):

Petr Němec, zdenekb : jistěže pravolevý souboj existuje a existovat bude. V porovnání s vlivem klientelismu je ale v současnosti marginální.

Boj proti klientelismu není zdaleka pouze otázkou kontrolních mechanismů a represí. Represe nepomáhají, když nikoho nechytí. A kontrolní mechanismy prodražují náklady aparátu - a efektivitu úplatků, musí se dát více lidem.

Řešením je radikální změna zákonů ve smyslu zmenešní počtů povinností, povolení, nařízení a vyhlášek. Řešením je zrušení velké části státních úřadů, zrušení dotací atd...

Pouze u neexistujícího úřadu je jisté, že nenakoupí zbytečně či nad cenou.

Stejně tak je nutné zmenšit agendu ostatních úřadů a intitucí. Menší úřad má menší rozpočet a lze méně ukrást.

Na druhou stranu - jistěže je nutné přitvrdit na kontrole a postizích. Ovšem menší koláč se lépe kontroluje.
01. 12. 2010 | 11:23

Kaa napsal(a):

Na svete je tolik krabicek,az jde z toho hruza,hlavne z te jedne,co se tak rychle zvetsuje.Vedle ni krabicky pravice ci levice jsou uplne nic.
01. 12. 2010 | 11:25

Homer Simpson napsal(a):

Hezky řečeno. Škatulkování levičák či pravičák je zjednodušování profilu osobnosti člověka. Bohužel každý člověk je rád v nějaké skupině, dodává mu to na síle, na pocitu důležitosti. To mi vadí i na dnešní politické scéně, kdy se a priori odmítají některé názory, už z důvodu škatulkování (levicové, pravicové)
01. 12. 2010 | 11:31

ehm napsal(a):

Petr Nemec: plný souhlas.
Carlos V.: Vy už, bohužel, nemáte naději, jste neléčitelný asociál. Stádium sobeckého dítěte nepřekročíte a dospělým člověkem nikdy nebudete.
01. 12. 2010 | 11:32

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekb

Není lepší než poslouchat výkřiky, hledat rozumné lidi ?
01. 12. 2010 | 11:33

Elena napsal(a):

terazky som ľavičarka, lebo som na nemocenskéj,

ale ak vyjdem do práce okamžite sa stanem pravičarkou,

to chce rozum, nie?
01. 12. 2010 | 11:38

Carlos V. napsal(a):

ehm : díky za agrumenty. Mluvím o řešení, umožňující možná i navýšit zdroje pro sociální transfery. V čem jsem asociální ? Asociální k zlodějům ?
01. 12. 2010 | 11:42

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Váš přístup je rezignací na stát v konzervativním pojetí.
Není pak ani liberalismem ve smyslu svobody vymezené právem.
Je tak právním nihilismem a státním redukcionismem.
Je to daleko větší nebezpečí jak islám.
Je to vnitřní islamizace - dobrovolné vzávání se tradic, přiznání, že identifikace jedince s establishmentem neexistuje.

Ale myslíte to dobře.
Jenže se prostě vzdáváte.
Před mafií kapitulujete. Principielně tedy vítězí ona. Je to vaše selhání, vzdáváte se části tradic.
/neberte osobně, prosím/

Drzá zrzka
To je řešení. Je snadné i těžké zároveň.
Snadné v tom, že každý zná ze svého okolí bytosti, které mají přirozenou autoritu.
Těžké v tom, že se stydíme je vyzvat.
Snad by mohli pomoci novináři.
Jakási celonárodní výzva elitám.
01. 12. 2010 | 11:47

zdenekb napsal(a):

Drzá zrzka:

Já stíhám obojí, heč! :o)

Elena:

V tomto názorném příkladu poznávám mnoho zarytých příznivců individualismu... :o).
Brzké uzdravení!
01. 12. 2010 | 11:50

Petr Nemec napsal(a):

Carlos V.:

Jste rafinovaný, Váš návrh "boje proti klientelismu" je pravicový program :-).

Jak naznačil zdenekb (abych mu nevkládal něco do úst), peněz není nikdy dost - vždycky můžete někde/někomu přidat. Ano, omezíte-li korupci, budete mít obecně víc peněz, ale pořád musíte rozhodnout od koho je brát a komu je dávat. To musíte udělat při jakémkoli objemu prostředků, tj. i v dnešní "korupční" situaci.

Myslím, že vlastně chcete říct, že politici všech stran kradou, ale to není pro debatu o obsahu pojmů "pravice" a "levice" relevantní.
01. 12. 2010 | 11:52

farmar napsal(a):

Rozvláčný text,jehož úkolem je jen obalit smysl,který krásně vystihuje klasická formulka:"Kdo tvrdí,že není ani pravičák,ani levičák - je levičák"!!!
01. 12. 2010 | 11:56

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekb

Gratuluji. Jste jeden z mála, kdo nebrečí, že nemá čas, že nestíhá, že toho má moc.
01. 12. 2010 | 11:57

Carlos V. napsal(a):

Petr Nemec : :-) Jistěže, jsem odhalen, i když o mě to někteří tady vědí :-)

Ano, existují legitimní rozdíly mezi levicí a pravicí. Ale ne až tak veliké jako mezi slušnými lidmi a zloději.
01. 12. 2010 | 11:59

zdenekb napsal(a):

Petr Nemec:

Ano, tak jsem to myslel. Navíc společnost blahobytní a její "provozní náklady" i výhledově rostou. Že se spousta peněz ztratí v kapsách politiků a jejich přátel je smutné, ale i při zlepšení boje s korupcí se mnoho neřeší.

Carlos V:

Raději než bezhlavé rušení úřadů (vy samozřejmě máte na mysli hlavé a promyšlené) bych viděl co možná nejširší decentralizaci, samosprávnost.

Na lokální úrovni je méně peněz ke kradení, zloději všeobecně proslulí.
01. 12. 2010 | 12:01

Jan F. napsal(a):

Po pravdě řečeno jsem vůbec nezaznamenal, že by se to, co se nazývá populismem, vůbec nějak na internetu projevovalo. Naopak se neustále a dokola projevuje tzv. zodpovědnost.
Která mimochodem např. znamená, že si nemůžeme dovolit přidat 3 miliardy na platech lékařům, ale můžeme si dovolit neřešit korupci ve státní správě, která nás stojí 150 nebo více milard ročně.
01. 12. 2010 | 12:04

Elena napsal(a):

zdenekb,

ďakujem,
naučili sme sa švindlovať, to je dobre, preto že každý bude mať rešpekt si na nas trufnuť, podprahovo bude mať zafyksované, že ak nam aspoň trochu nebudu vyhovovať jeho podmienky tak v tom okamihu ho podrazime :))))

pa
01. 12. 2010 | 12:04

Vico napsal(a):

Autor : Pěkný článek. Je vidět, že opravdu umíte psát nejen "filosofii pro normální lidi" ale i politologické úvahy :-)

Jen mi není jasné, jaký negativní důsledky může mít fakt, že kvůli internetu teď ve veřejném prostoru je "více slyšet i ty méně přemýšlivé a méně vzdělané."

Zatím jsem je mohl slyšet :
a)když jsem poslouchal zvukový záznam sebe samého

b)plácání mých kolegů a zejména šéfů při pracovních poradách

c)v hospodě Na růžku, kam chodím na pivo

d)všude kolem,kam se podívám.

Žvásty na internetu jsou jen nepodstatný bonus navíc.

Na voličské základně a procentu méně přemýšlivých a méně vzdělaných se nezmění nic.

Berte to autore z té lepší stránky. "Pučmidrát" si vaši knihu a jakoukoliv jinou "nebleskovou" knihu nekoupí. Na aktuálně cz si však "zanadávat na poměry" přijde a při té příležitosti si přečte váš článek Pravičák nebo levičák?

A třeba se stane, že od té chvíle už po nikom nebude chtít, aby mu půjčil drát/a raději si ho koupí/.
01. 12. 2010 | 12:05

Carlos V. napsal(a):

Tenco : největším bojovníkem proti zrušení prohibice v USA byla ... mafie.

A právě mafie - teď mluvím o skutešně černé mafii, ne o šedé politicko/úřednicko/podnikatelské, je například hlvním odpůrcem legalizace lehkých drog, prostituce či hazardu.

Podívejme se na příklad Teplic. Prodejem všech obecních bytů nemá kdo uplácet při správě, opravách a rekostrukcích bytového fondu. Nelze levně prodávat obecní byty známým.

Pakliže nebude existovat "Zelená úporám", nebudou existovat firmy nabízející "pomoc" při sehnání dotace.

Můj přístup neznamená rezignaci. Stále bude dost oblastí, kde stát/obec bude nakupovat. Ale zmenšením koláče tak kontrolním orgánům zbyde více času a protoru na kontrolu.
01. 12. 2010 | 12:12

žena napsal(a):

Pepa Řepa

Já to měla dobré, byla malá kolečka :-)
01. 12. 2010 | 12:17

Al Jouda napsal(a):

Souhlasím s autorem, že rozdělovat lidi na levičáky a pravičáky je naprosto, ale naprosto zbytečné. Také rozdělení na rozumné a zodpovědné lidi nestačí. Nejdůležitější je rozdělení na slušné lidi a lumpy!
01. 12. 2010 | 12:19

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Plantáte dohromady sféru zločinu se sektorem státní správy.
Když se tedy vrátíme k meritu věci - veřejným penězům a jejich nemandatorní distribuci, pak samozřejmě máte pravdu, ale v ideálním stavu. Kdy soukromá sféra "stejně dobře" :(( jako to dosud dělá stát bude financovat ty oblasti, kde se to dosud děje prostřednictvím veřejných rozpočtů.
Pokud však vyjdu z předpokladu, že podnikání je pravidelně se opakující činnost za účelem dosažení zisku, vezmu v potaz kolik prostředků se vydalo z peněz daňových poplatníků na sanaci a bailouty tak výnosného a lukrativního způsobu podnikání, jako je finančnictví, jsem velmi skeptický v pohledu na to, nakolik je model, kdy soukromý sektor profinancuje snížení produkce skleníkových plynů, výstavbu - ale i údržbu silnic a dálnic etc etc.
Možná , že čas dá za pravdu Vám, ale pokud se to takto celé odehraje, pak určitě formou "mírných změn v mezích zákona".
V tomto kontextu mám pravdu, když tvrdím, že daleko zásadnější je vymahatelnost práva a efektivita při odhalování korupce.
Má to totiž multiplikační efekt - dochází k zlepšení celkového stavu identifikace jedince se správou země, což ve Vašem pojímání odstranění příčin korupce není zaručeno.
Zkušenosti se záchranou mnoha soukromých firem, či jejich likvidací a s ní spojenými dodatečnými náklady daňových poplatníků mi dávají zapravdu.
I když i zde lze zaznamenat pokrok - viz nejnovější data o ztrátách z TARPu - důkaz to, že Obama je dobrý president a Bernanke není Greenspan.

Mějte se.
/asi tam budou chyby - omlouvám se, psáno ve spšchu/
01. 12. 2010 | 12:35

hel napsal(a):

fajn,ale stejně si myslím,že Eu je trochu opsaná RVHP.Levice a pravice v dnešní době se neliší ničím.A pořád platí,že jednám a konám tak,abych se nemusel pozvracet při pohledu do zrcadla.
01. 12. 2010 | 12:44

iga napsal(a):

Pne Peregrine

v naprosté většině případů účinkují nálepky pravičák-levičák v neprospěch diskuse jak se ostatně opakovaně ukazuje v místních diskusích. Jedná se o ukázkové floskule, které nemají konkrétní význam a slouží většinou k označení nepřítele a vměstnání tohoto do potřebné škatule. Diskuse by byly mnohem košatější, kdyby jejich autoři užívali slov, které mají opravdu na mysli - zloději, ňoumové, nelidové či lidumilové, hrabivci, žebrači, soudruzi, kapitalisti atd.

V případě, že se však jedná o trochu archaické označní pravorukosti a levorukosti, jak jej uvádí literatura počátku 20. stol., pak ovšem nemám námitek, to by naopak bylo půvabné.
01. 12. 2010 | 12:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, rozumní a zodpovědní zadlužovači zde...
http://media.novinky.cz/729...
Veselé krizování bude líp...
01. 12. 2010 | 12:50

StandaT napsal(a):

Mě nálepka pravičák nevadí. Řadí mne do té části společnosti, které povětšinou rozumím jak v tom smylu co hlásá, tak i v tom proč to hlásá. S výjimkou několika pošuků jí také považuji za tu, která je ve výrazně menším rozporu mezi deklarovaným a uskutečňovaným - tady podstatně méně pokryteckou a falešnou.
01. 12. 2010 | 13:07

Tenco napsal(a):

re: ....etc. etc trvale ekonomicky udržitelný.
01. 12. 2010 | 13:26

Jirka z Chrudimi napsal(a):

Vy znáte nějakého zodpovědného levičáka?
01. 12. 2010 | 13:37

Karel napsal(a):

Ale to rozdělení na pravici a levici je přece potřebné. Pravice musí strašit levicí a očerňovat ji v očích voličů proto, aby mohla ve vládě činit kroky, po kterých si lidé ten návrat k socialismu budou přát.
01. 12. 2010 | 14:08

roleyflex napsal(a):

V zamýšleném velkofilmu
"České dějiny 2010-2020" nějak nemohu obsadit všechny role,protože každý politik se hodí k jiné roli a to dohromady nedá jednu dobu.
Tak J.Paroubek by se mi hodil do role Jana Lucemburského, V.Filip do role sv.Vojtěcha.Ale většina protagonistů patří spíše buď mezi Kafkovské literáty nebo bratry Strassery.
9.století,14.století,
20-tá léta dvacátého století,30-tá léta dvacátého století.Film sahající od kořenů víry prvních Přemyslovců až k temným bouřím z období velké hospodářské krize po černém pátku někdejší
New-yorské bursy.
Proč přední lidé mají takový časový skluz za svou dobou,proč nejsou aktuální,proč se stále preferují historické velkofilmy před aktuálními ději? Masy přece zpožděné být nemohou-ty tvoří současnost.Tedy nejvyšší pozice-efekt zamrznutí historického času.Vliv sečtělosti? Citových pout k jímavým příběhům jiných dob?
Petr Nečas zatím převzal role národní-Nerudou,Riegrem,Palackým,
K.V.Raisem,Klostermanem-vším je a je a bude asi rád.Bude také zapadlý vlastenec,dříč bez pompy ?
01. 12. 2010 | 14:17

Carlos V. napsal(a):

Tenco : Soukromý sektor obecně nerovnováhy trhu řeší. Ovšemže ve vlnách a s postupem času.

Vámi zmi%nované anomálie - jako třeba podpora soukromého sektoru - jsou spíše projevem klientelismu. Zde ne snad pčímo úplatků.

Ale podívejme se na případ Islandu či Irska. Být vlády obou zemí zodpovědné, nikdy nepřevezmou záruky za soukromé banky.

Určitě nevytrvaly v odmítání nátlakových skupin - a v obou případech nadnárodních.

Ovšem takové podlehnutí a hroucení národních financí nic neříká o levicovost či pravicovosti. Pouze podlehnutí nátlaku v prosšech některých.
01. 12. 2010 | 14:18

Polo napsal(a):

Vážený pane, zase jste přišli s "křížkrem po funuse". To jste si už dříve nevšimli, že tak zvaní pravičáci, když vyhráli volby, tak v rozhlase, televizi, noviny, všude se psalo a mluvilo o tom, že pravice vyhrála volby? A to vy nic. Co vám v tom už tehdy bránilo, aby jse poukázali na deformaci myšlení nebo teprve teď vidíte špatnou práci "pravice" a vadí vám to, že lid převzal vaši létoriku na pravičáky a levičáky, tak zvané socky?? A tak se dnes stydíte za to, že jste na to nepřišli dřív a nechcete si to přiznat? Najednou vám vadí to, co jste šířili mezi lidem? Jste proto také zodpovědni, za to co vzniklo tady mezi lidem a jejich názory, které od vás neustále slišeli! Viděl jste to včera na demonstraci!!! Agresivní "pravice" ta musela mít vždy pravdu a říkala, že všeho je vina levice ČSSD!!!!! A když "pravice házela na pana Paroubka vejce, toto vám nevadilo? A dnes budete poučovat lidi o morálce a správném rozlišování pojmů. Včera na Magistrátu to hraničilo s Fašisty na severu Čech před válkou!!!! Poznal jste to?????
01. 12. 2010 | 14:19

karel napsal(a):

já jsem čech a to je myslím ještě horší diagnoza
01. 12. 2010 | 14:35

Janeb napsal(a):

Pane Peregrine,
pouhé dvě otázky:

1. Jak jste přišel na to, že enormně moc lidí vnímá politiky prismatem soupeření "pravice" a "levice"?

Podobně jako vy se pohybuji často po restauracích a zaznamenal jsem převážně házení všech do jednoho pytle, což nakonec potvrdila i pražská magistrátní koalice.
Vámi zmíněného dělení se dopouští převážně novináři a politici samotní.

2. Pokud máte hypoteticky v bodě 1 pravdu, k jakým změnám by došlo v budoucnu, kdyby lidé slyšeli na vaši výzvu?

Pane Peregrine, inteligentního či vzdělaného voliče nepodceňujte.
A co se týká hlupáků, které zřejmě máte na mysli, tam je to také trochu jinak.
Hlupáci požívají slova pravičák či levičák stejně jen jako bezobsažnou nálepku. Ten kdo přišel o státní podporu u stavebího spoření bude nadávat na Kalouska a slovo pravičáci si vezme do úst už jenom jako akcent pro své výlevy. Stejně to platí v opačném gardu.
Z druhé strany, neznám levičáka, který by obhajoval třeba Grosse, ač byl taky "levičák". Totéž v v inverzi platí pro Jančíka.
To dokonce chápou i chytřejší hlupáci.
Čili otázka 2 by měla spíše znít.
Opravdu si myslíte, že vaše agitace směrem k těm hloupějším hlupákům může přinést této zemi nějaké změny?
01. 12. 2010 | 14:45

mb napsal(a):

a jaké teprv zděšení ... bylo li celých 40 let v této zemi konzervativní jen jedno křídlo ksč ...

ale aspon se meli konzervativci v ods kde učit ... njn
01. 12. 2010 | 15:15

Andrea napsal(a):

Luba
Píšete velice zajímavě, podnětně a plasticky, nejen tady.
01. 12. 2010 | 15:17

Petr napsal(a):

pro žena:

"Myslím, že zjednodušeně řečeno:
pravice - konzervativci a liberálové
levice - socialisti"

Tak to je právě ten nesmysl. O liberálnosti vzhledem k jakési "pravici" lze mluvit v ekonomickém směru, kdežto o tom "lidském" liberalismu, ten je bližší právě levici.

A dát rovnítko mezi levicí a socialistama je pěkný nesmysl.
01. 12. 2010 | 15:33

žena napsal(a):

Al Jouda
"Souhlasím s autorem, že rozdělovat lidi na levičáky a pravičáky je naprosto, ale naprosto zbytečné. Také rozdělení na rozumné a zodpovědné lidi nestačí. Nejdůležitější je rozdělení na slušné lidi a lumpy!"

Děkuju, že jste to zmínil. Myslím, že by člověk měl být především slušný.
01. 12. 2010 | 15:47

žena napsal(a):

Petr

Na Vámi uvedeném lze dobře doložit, jak je jakékoliv škatulkování zkreslující.

Koho lze tedy podle Vás zařadit do levice? Vždyť pojmy levice a pravice jsou tu běžně používané.
01. 12. 2010 | 15:51

t... napsal(a):

Drzá zrzka:

Lépe je usínat s vousy pod pokrývkou, nemůže se přikrást nějaký závistivec a vousy ustřihnout. :-)

https://www.youtube.com/watc...
01. 12. 2010 | 15:51

Míval napsal(a):

On je ale problém i s tou rozumností a zodpovědností. Říká se, že politika je umění možného, tedy kompromisu. Co udělá rozumný a zodpovědný jedinec, je-li dohodnutý kompromis mimo mantinely, které si (jako každý rozumný a zodpovědný jedinec) předem stanovil? Podle mého názoru by měl odstoupit ze zastávané funkce. Zdá se mi příznačné, že se za posledních 20 let u nás nic takového nestalo. Snad s výjimkou Dientsbiera mladšího, kde ovšem nešlo o funkci vládní.
Pak se zdá, že jediná opravdová zodpovědnost, kterou volení zástupci cítí, je ta, která je váže k té které straně či vlivové skupině držící je u moci (a koryta).
A posuzovat rozumnost nějakého politicko-ekonomického opatření, nemáte-li naprosto stejné informace, jako jeho tvůrce, je velmi těžké - většinou spíše nemožné. Jak tedy usoudit, že ten či onen politik je rozumný? Proto, že mluví rozšafně? Že jím proklamovaným pravdám nelze na první pohled nic vytknout?
01. 12. 2010 | 16:03

re napsal(a):

Jirka z Chrudimi

ne takoví levičáci nejsou vždyt to píšou v MF Dnes a Reflexu !!! Jsou jenom fajn a sexy pravičáci
01. 12. 2010 | 16:44

cimrn napsal(a):

ČSSD už přes deset let předvádí stranu bez vedení,ale náhradou defilé svých.
Dnes zbývá Škromach:ne příliš šťastný obličej.Kdybych ale ho trochu přemaloval,je to sympatický ruský hrdina z bitvy U Šipky (YouTube-Rusové vs.Turci osv.Bulharů 1877).Prohlédni si to video,ty Rusy tam si zamiluješ,vojáci cara skvělí.Idealismus pro jiné,nebetyčná odvaha a statečnost,vč.důstojníků a generálů.V armádě-tváří v tvář nepříteli a smrti-oni-všichni rovný s rovným,generál,kozák i vojín.
Hašek má styl,pokud mu projde.
B.Sobotka -největší intelektuál ČSSD,velká intuice a vždy informovaný a vzdělaný.Jestli ho zde není škoda? Jenže kam? Bez strany?
01. 12. 2010 | 17:12

Rejpal napsal(a):

Skvělá úvaha. Je vidět, že jste filozof matematický a ne "humanitní".
On prinicipálně pojem pravice v dnešní době je trochu mimo - za Francouzské revoluce v Generálních stavech seděli vpravo zejména aristokraté...
Souhlasím a plně podporuji omezení pojmů pravice/levice pro současnou evropskou politickou scénu. Hovřmě o konkrétních představách, řádech a způsobech jejich realizace.
Ale když jsme u toho, nemohu si odpoustit polemiku na téma "populismus". Populus přeci lze primárně chápat jako vyslyšení hlasu lidu, takže populismus jako takový principiálně nelze označit jako něco nevhodného, ostudného či nekalého. Naopak - každý politik by v tomto smyslu slova měl být populistou, protože jeho konání by mělo být v souladu s hlasem lidu (v demokracii si přeci volíme politiky proto, aby naplňovali naše vize a hájili naše stanoviska). Tedy i slovo "populismus", stejně jako slova "pravice" či "levice" prošlo jistým významovým vývojem, kdy se dnes obecně užívá pro bezmyšlenkovité slibování politických a ekonomických cílů bez úmyslu či znalosti cesty, jak je splnit.
Ale to jen tak, zamyšlení na okraj.
01. 12. 2010 | 17:16

Čech napsal(a):

Levá i pravá reálně je jen je-li dána a respektována definice středu resp. nuly. Z praxe je víc než zřejmé, že v Česku žádná nula dlouhodobě neexistuje. I proto se občas 1+1 jeví jinak! Komu tedy žel, že tomu tak je i není, taková je otázka.
01. 12. 2010 | 17:25

stále rebel napsal(a):

Cituji:
„Nenechte se zaškatulkovat, škodí to (duševnímu) zdraví. „

Samozřejmě že nenecháme, ani od Paroubka ani od bruselských úředníků. Dokonce ani od tohoto komického filosofa. Zaškatulkujeme se sami.

Přečetl jsem tu jednu větu + první odstavec a mohu prohlásit, že pravičák se v autorovi nezapře. Někteří se s tím patrně narodí a pak už se s tím nedá moc dělat.

Ten zásadní rozdíl mezi pravičákem a levičákem je v tom, že levičák ctí svobodu nejen svoji, ale i těch druhých a myslí si, že lidé jsou si rovni. Pravičáka to táhne k elitářství.

Velmi jednoduchý test toho, zda je člověk pravičák nebo levičák může být například v tom, zda člověk preferuje instituce jako jsou například OSN nebo více spoléhat na instituce typu Pentagon. Levičák je světu otevřený, preferuje dohody a spolupráci, pravičák se rád drží v blízkosti análních otvorů silných a spoléhá na kastovnictví.

Domnívám se, že je to lidem dáno, jejich inteligencí, odvahou a vstřícností k druhým a že se s tím příliš dělat nedá. Lze ještě udělat z levičáka pravičáka, ale obráceně to půjde sotva.
01. 12. 2010 | 17:57

Tenco napsal(a):

stále rebel
Nemáte pravdu. Autor není pravičák.
Žije totiž z veřejných peněz.
V pojetí např. Rumcajse či SuPa je to tedy levicová socka.
01. 12. 2010 | 18:02

stále rebel napsal(a):

Pro Tenco.
Pravičákovi veřejné peníze nesmrdí. Rozdíl je v tom, že levičákova politická štědrost je širší, pravičákova užší směřující především k vyvoleným.
01. 12. 2010 | 18:12

Rejpal napsal(a):

stále rebel:
Je vidět, že jste to nečetl.
kdybyste to četl celé, nemohl byste napsat takovou hloupost. Ale to je u rovnostářů běžné...
01. 12. 2010 | 18:17

stále rebel napsal(a):

Pro Rejpal.
Tak jsem si to přečetl celé, bohužel. Plácání s příměsí demagogie nic víc. Příště budu chytřejší
01. 12. 2010 | 19:57

StandaT napsal(a):

Levičák je pan Vychcaný, který se nakvartýruje mezi pana Chudého a pana Bohatého a štve pana Chudého proti panu Bohatému, aby následně mohl pana Chudého okrást o to, co spolu vydřou z pana Bohatého nad rámec, na kterém by se normálně pan Chudý s panem Bohatým dohodli tak, aby pan Chudý mohl žít důstojně a pan Bohatý neměl pocit dojné krávy. Levičák je ten, co nechce pracovat jako pan Bohatý ani žít jako pan Chudý a neváhá k tomu pana Chudého zneužít.
01. 12. 2010 | 19:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

StandaT
A pan Bohatý je kdo ?
Třeba tenhle :
http://cs.wikipedia.org/wik...
anebo tenhle :
http://cs.wikipedia.org/wik...
či snad tenhle :
http://cs.wikipedia.org/wik...
neřkuli toť titok :
http://ekonomika.ihned.cz/c...
anebo, co čert nechce :
http://aktualne.centrum.cz/...
že by asiat ? :
http://moravskoslezsky.deni...

Už mě to ale nebaví. Jdu za nějakými levičáky, kteří jsou sice chudí, ale jen díky tomu, že nekradou ze státního.

Čest, milý mladý, perpektivní pravičáku !
01. 12. 2010 | 20:24

alf napsal(a):

Rozdíl mezi levičákem a pravičákem je ten, že pravičák se snaží prostředky vyprodukovat a levičák se snaží na této snaze parazitovat.
01. 12. 2010 | 20:40

StandaT napsal(a):

Tenco: Tak vysoko jsem nemířil. Reflektoval jsem pocity ze zdejší diskusní (a blogerské) komunity.

Čest!
01. 12. 2010 | 20:44

stále rebel napsal(a):

Tady vidím, že soudruzi pravičáci makají a levičák je okrádá.
Ovšem stačí zmínka o zákonu, kterým by lidé prokazovali, jak nabyli svůj majetek a hned je mi jasné, kdo se živí poctivě a kdo různým nezákonným přerozdělováním. To jsou tu taky pravičácká guru, jako například Bakala, která se asi hodně nadřela, než vyprodukovala hodnoty, které vlastní. U mnoha menších pravičáků tomu bude podobně.
01. 12. 2010 | 21:45

MirekS napsal(a):

Vážený pane Peregrine,
musím se přiznat, že Váš výše uvedený blog je snad tím nejlepším, který jsem od Vás na tomto serveru četl (pravda nejsem zde dlohodobým čtenářem).
Přesto mi dovolte několik poznámek.
To, co nás spojuje, je fakt, že jsme občané tohoto státu, popř. cizozemci zde dlouhodobě žijící (turisty a další zde krátkodobě žijící cizozemce si dovolím pominout, ale jejich důvod existence zde je v zásadě nepodstatný - či měl by být). Záměrně tak opomíjím tradiční národnostní či jazykovou charakteristiku (tak v ne tak vzdálené minulosti zdůrazňovanou), které, jak se zdá, ztrácejí (možná díky kosmopolitním a hlavně globalizačním tendencím) na významu. Nelze to však na druhou stranu absolutizovat. Bylo by asi popřením sebe sama tak činit v míře přehnané či až absolutní. Člověk prostě má "nějaké" kořeny. Člověk prostě je do značné míry determinován svými předky.
Směrem "nahoru" můžeme ještě hovořit o evropanství, křesťanských tradicích a sounáležitosti se "západní civilizací", i když zase ne absolutně (historická období a vlivy, současná imigrace ...). Jde asi o většinové období naší historie, současnost i vizemi do budoucnosti, kterým věnujeme převážnou pozornost.
Pojítkem k občanství a výše uvedenému je pak organizace státu (státního zřízení či také právního rámce) a začlenění státu do nadstátních struktur (organizačních celků). A právě zde dochází k tomu, co nás rozděluje. Tím jsou naše názory a další osobnostní charakteristiky promítané do reality. Otázkou je, jakým způsobem se tyto názory a osobnostní charakteristiky prosazují v kontextu vývoje organizace státu a jeho začlenění a působení v nadstátních strukturách. Zde můžeme vidět v zásadě 2 tendence - tendenci "vyčnívajícího" jedince a tendenci určité organizace jedinců spojujících se na základě určitých společně uznávaných charakteristik. Obě tendence mají svá úskalí, obě tendence mají své přednosti. Pravdou asi je, že historicky dochází převážně k posílení druhé tendence na úkor té prvé.
Celkově tím chci říci (jakkoliv se mi chce se závěry Vašeho blogu souhlasit), nedá se "škatulkování", v míře absolutní, vyhnout. Jde o přisouzení charakteristik organizaci státu a jeho začlenění do nadstátních struktur, které je dáno schopností poznání člověka orientovat se v oné organizaci státu a i schopnosti vývoj organizace státu ovlivňovat, a to nejen na úrovni jedince, ale stále více a více na úrovni uskupení jedinců pro tento účel zřízených. Proto nejde jen a pouze o rozumnost a zodpovědnost jedince, ale i jejich uskupení, kde vyhodnocování směrem k jednoznačnosti je nepoměrně horší (jedna věc je ideální stav, druhá věc je reálný stav, třetí věc je schopnosti hodnotícího subjektu). Dalším problémem je možnost poznání míry rozumnosti a zodpovědnosti ještě před volbou a v průběhu času po volbě.... Dalším problémem je, jaké máte nástroje odvolatelnosti člověka či uskupení, které (dlouhodobě či podstatně) klesnou pod onen (pomyslný) práh únosnosti (který zase nejspíš máme osobnostně nastaven různě)....
Ale to se snad od Vás dozvíme zase příště.

Zdraví

MirekS
02. 12. 2010 | 00:39

žena napsal(a):

Drza zrzka

"jestli ono místo točení doprava, nebude lepší začít přemýšlet."

V blogu paní Samkové jsem uvedla:
Opravdu vřele doporučuju knížku

ÚSPĚCH JSI TY! aneb několik nezištných rad pana Dala Carnegieho
Taky doporučuju knížku

Isabelle Nazare-aga NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT
02. 12. 2010 | 06:19

Realista napsal(a):

Myslím, že Váš článek hraje spíše reakční úlohu (nevím, zda vědomě, či nevědomě) a má jaksi uměle rozmnělnit a relativizovat problematiku. To není žádná průlomová myšlenky, když tady napíšete, že svět složitější, než černá a bílá. V praktické rovině je to asi tak - poslechnu si názory Klause na změny klimatu- ať, už ty, které "hrdinně" říká sám, nebo jeho názory vyslovené skrze Jákla (např. únik milionů tun ropy je mediální bublina, kvůli "pár umaštěným ptákům"), Hájka (např jeho sebevědomě-disidentské zvolání "JÁ JSEM NEVZEŠEL Z OPICE !!!"), ,oslechnu si (nyní již notoricky známé) názory pana Jocha). Přečtu si blogy a články pana Kohouta nebo Tomského, a nevěřil byste, jak mi to ulehčí a zjednoduší to rozhodovodování a orientaci v tom spletitém a nečernobílém světě...
02. 12. 2010 | 08:28

SuP napsal(a):

Myslím, že "pravičák" se snaží udržet systém v chodu. Ví, že s daným materiálem to prakticky jinak nejde. Muselo by se vyměnit lidstvo za anděly.
"Levičák" chce systém mít lepší. Protože ale levičák neví, jak systém funguje, jsou jeho vize pouhými proklamacemi.
Je to neštěstí.
02. 12. 2010 | 08:54

SuP napsal(a):

A Ty, Vykydale, nežvaň. Pan Peregrin žádná socka není. A uvědomte si přátelé, že tenhle pojem tu zase zaznívá především z levého břehu.
02. 12. 2010 | 08:58

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující dobrý den, dnes je tu vynikající téma, které se dotýká všech podmínek vývoje společnosti a to je pohybu, času a prostoru. Autor p. Peregrín i další diskutující, kde jsme si všimli také p. MarkaS, dobře vystihli příčinné souvislosti průběhu vývoje společenskoekonomických formací, což jak víme je nezvratitelný proces, ale musíme s lítostí konstatovat, že se všichni naši filozofové, politologové a další osoby i organizace, ještě neodvážili označit tuto současnou realitu jako KRIZE KAPITALISMU, která jak již víme musí ve vývoji společnosti nastat a to vždy v té části lidstva, společnosti a jiných uskupení, která jsou v tomto vývoji nejdále a proto se to děje v USA, EU AJ. Všichni tito znalí také určitě vědí, že je to proces mající určitý průběh, což záleží na jistých okolnostech a podmínkách. A již jsme u bankovní krize a krize ve vztazích formou zveřejňovaných dokumentů, které tyto vztahy charakterizují a jsou roznětkou pro řešení té nevyslovované KRIZE KAPITALISMU. Další pokračování po analýze vývoje v tomto směru a vývoje v naší společnosti čili VLASTI. Tak to vidí 4. odboj a Pepa z depa.
02. 12. 2010 | 09:04

Rejpal napsal(a):

Pepa z depa:
KRIZE KAPITALISMU může nastat jen v kapitalismu. S tím snad můžete souhlasit. Tedy logicky nemůže nenásledovat otázka č. 2: v které zemi je dnes ryzí (liberální) kapitalismus?
V USA kdysi býval, ale současná vnitřní politika USA (po odchodu R. W. Reagana) není nic jiného, než otevřená socializace. O krizi kapitalismu tedy hovořit nemůže v zemi, kde krize vzniká současně, resp. jako důsledek socialistických proudů! Teprve nástupem rovnostářských opatření se začal projevovat "morální ekonomický hazard" amerického obyvatelstva.
V zemích, které dnes tvoří EU vládl kapitalismus po 2. světové válce jen velmi krátkou dobu a nikdy ne v ryzí podobě. Můžeme zde hovořit o hospodářském zázraku Německa, postaveném na celkem liberálně-sociálním zásluhovém systému, ale v principu již od 60. let minulého století v regionu můžeme sledovat výrazný rovnostářský trend, který pak naplno a katastrofálně na země EHS dopadl po rozpadu Sovětského bloku, kdy byly naočkovány socialismem spřipojením nejprve sovětské části Německa, později vytvořením unie s postkomunistickými zeměmi. Vedoucí - a NEVOLENOU - úlohu v EU zaujímají předsedové různých jmenovaných komisí, kteří řídí složitý a netransparentní systém regulačních opatření, dotací a dalších ekonomických direktivních nástrojů. EU má v důsledku toho díky svému výraznému KORPORATIVIZMU ekonomicky jednoznačně nejblíže k Musoliniho vizi fašismu (korporativizmus na bázi holdingů, tripartita, regulační a dotační rozhodovací mechanismy regulují ekonomické subjekty podle vlastní vize prospěšnosti pro celek...), chybí ji však jeho typický vůdcovský princip v otázce politické (byť předsedové komisí nejsou voleni občany EU, takže i tady jakýsi totalitní směr pozorovat lze) a zároveň uplatňuje typicky socialistický model ROVNOSTÁŘSTVÍ, s prvky POZITIVNÍ DISKRIMINACE, spočívající v totální negaci ZÁSLUHOVÉHO SYSTÉMU a ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ (tedy právě prvků, na nichž je liberální kapitalismus apriori postaven).
Hovořit tedy o krizi kapitalismu v demokratickém fašistickém socialismu EU nebo v socialisticko-imperialistických USA je naprosto nesmyslné, nemyslíte?
Zamyslete se ještě jednou nad vztahem akce a reakce! Nad vztahem příčiny a důsledku! Prostudujte si historii od zániku antiky (vývoj Řecka, Říma), doby husitské a pohusitské, Pařížské komuny, prostudujte si zejména příčiny Světové hospodářské krize v 30. letech minulého století a souvislost s nástupem rovnostářských (tedy v nějaké podobě socialistických) režimů - fašismu a nacismu - k moci, prostudujte si poválečný vývoj Evropy...
Možná pochopíte, že současná 2. vlna II. světové hospodářské krize a zejména ta 3. vlna, které nás čeká, a která bude pro mnohé z nás doslova smrtelná, není nic jiného, než přirozená daň rovnostářství! Vždyť to už tu všechno mnohokrát bylo a vždy to dopadlo úplně, ale úplně stejně!
Nedovedu pochopit, kde berete stále tu jistotu, že právě dnes a právě dnešní politici budou regulovat, dotovat a rozkrádat lépe, než ti všichni před nimi? Z čeho tato víra pramení, když celá historie lidstva ji dokonale popírá? Kde je zdroj této Vaší iracionality? Já vím, že víra není věcí důkazů, ale není těch důkazů již tolik, že víru apriori nepřipouští?
02. 12. 2010 | 09:51

Tomáš Sobek napsal(a):

Výborný blog-post. Nicméně myslím si, že kritika nezodpovědného populismu, který se orientuje na nevzdělané masy, není z hlediska diference pravice/levice, jak se u nás obvykle chápe, zcela neutrální.
02. 12. 2010 | 12:45

Tenco napsal(a):

SuP
Kecáš. A mlžíš.
Ty zde zoveš několik měsíců levičákem každého, kdo žije z veřejných peněz, ale jakmile někdo napíše něco, co se ti hodí do krámu, tak je to pan Pelegrin a dozajista pravičák.
Smutná figurka jsi.

Jdi se vybrečet Rumcajsovi na rameno.
Kde že se vám oběma rozsypaly ty poslední drobty soudnosti, co vám v palicích zbyly po dlouholetých bojích s levicovými větrnými mlýny.

A já netvrdil, že Peregrin je levicová socka. Podle mě není.

Podle tebe a Rumcajse ano.

:---()
02. 12. 2010 | 13:29

Luba napsal(a):

Ten náš mozek politický
(Koukolík, F., ČT - pořad "Jádro".)

"Jakmile o něco jde, tvrdíme o sobě, že jsme racionální, zatímco našemu protivníkovi to moc nemyslí. Což jsem řekl velmi slušně.

Že to v lidských sporech není pravda, prokázal málem 30 let starý pokus.

Účastnily se ho dvě skupiny lidí.
Jedna byla přesvědčena, že trest smrti smysl má.
Druhá, že ho nemá.

Psychologové předložili oběma skupinám čtyři částečně vymyšlené studie. Ve všech byly nápadné, úmyslné chyby.

Jedna studie dokládala, že trest smrti zločince odrazuje – počet vražd v určeném státě po jeho zavedení klesl.

Druhá studie dokazovala opak – počet vražd po zavedení trestu smrti stoupl.

Třetí studie ukazovala, že zavedení trestu smrti mělo odstrašující účinek, čtvrtá, že zavedení tohoto trestu odstrašující účinek nemělo.

Výsledky pokusu jsou lidsky výmluvné.
Jak zastánci trestu smrti, tak jeho odpůrci došli k závěru, že ta ze dvou studií, která odpovídá jejich názoru, byla "lépe vedena" a je "přesvědčivější", než je studie, která jejich názoru odporovala.

Lidé postřehli chyby v těch studiích, které byly proti jejich názoru.

Ve studiích, které svědčily ve prospěch jejich názoru, chyby nepostřehli.

Kromě toho pevnost přesvědčení zastánců obou opačných názorů se po přečtení uvedených studií posílila.

Jinak řečeno: správná víra ve vlastní názor vypne rozum.

Argumenty proti této víře ji posilují. Což je známo dlouhou dobu nejen vědcům, ale i užaslým lidem ohromeným z toho, jak neúčinné bývají ty nejrozumnější argumenty.
Potud psychologický pokus a zkušenost.

Co se nám při tomto zkreslování ve skutečnosti děje v hlavě?

To umožnila zjistit až funkční magnetická resonance, jedna ze zobrazovacích metod.
Jak známo, v roce 2004 proběhla v USA prezidentská kampaň: republikánským kandidátem byl George Bush ml., kandidátem demokratů byl John Kerry.

Krátce před volbami vědci sehnali dvě skupiny mužských dobrovolníků – jedna skupina byli přesvědčení republikáni, druhá byli přesvědčení demokrati.

Oběma skupinám byly promítnuty Bushovy a Kerryho výroky.
Kromě toho výroky třetího muže považovaného za politicky neutrálního, například herce Toma Hankse.

Výroky politiků vědci upravili tak, aby jejich poselství bylo opravdu nápadné. Republikáni kromě jiného vyslechli Bushovy výroky, které si vzájemně odporovaly.

Demokrati, kromě jiného, vyslechli Kerryho výroky, které si také vzájemně odporovaly. Jak republikáni, tak demokrati rozpor vysvětlovali pouze tak, aby svého kandidáta vylepšili.

Přístroj přitom sledoval činnost jejich mozku.
Ten okamžitě zapnul oblasti kontrolující emoce. Oblasti odpovídající za rozumové uvažování se ani nehnuly.

Poté vyslechli zkoumaní lidé informace, které jejich kandidáta ospravedlňovaly.
V mozcích zkoumaných lidí se okamžitě rozsvítil systém odměny – ten, jenž dává pocit slasti.

Oblasti odpovídající za rozumové uvažování se opět nepohnuly.

Racionalistický filosof by mohl zaplakat.
Náš rozum je kontrolován našimi emocemi, nikoli naopak.
Jsme tedy Homo sapiens sapiens? Nebo Homo sapiens emotionalis a hlavně stupidus?"

Zdroj:
http://www.ceskatelevize.cz...
02. 12. 2010 | 14:36

dennis napsal(a):

Vsem, kteri se chteji vazne zamyslet nad slovy (ktera citoval pan Luba) z prednasky Dr. Koukolika, vrele doporucuji dve posledni knihy z pera Dr. Plzaka: 2003 Kostky byly vrzeny:... a 2005 Tuseni o lidske dusi.

Kdyz se nad tematem - Ridi rozhodovani cloveka jeho emoce, nebo racionalni uvaha? - jeden zamysli, muze pod dojmem poslednich vysledku moderni psychologie (psychiatrie) ztratit viru ve vsechny "apely na zdravy rozum".

Ostatne to jsem mel na mysli, kdyz jsem se uz vcera zminil, ze nejnovejsi tomograficke vyzkumy mozkovych funkci pomahaji nejbohatsim reklamnim agenturam velmi efektivne se zamerit na ovlivnovani lidi. Vysledky vyzkumu se samozrejme vyuzivaji k prodeji nejen spotrebniho zbozi, ale take idei. Zalezi jen na tom, co si zakaznich u techto agentur zaplati.

Velice bych si pral, kdyby nam pan Pregrin na tohle tema napsal svoji uvahu. Omlouvam se za opakovanou chybu v autorove jmene v mych predchazejicih hlasech v diskuzi.
02. 12. 2010 | 20:04

Pípa napsal(a):

P. Pelegrin,
díky za velice hezký článek. Dlouho jsem si tak pěkný nepočetl. I diskuse byla odpovídající. P. Luba, atd.
Když to vezmu na české poměry, tak to ještě musím přiblížit více realitě. Tu dosti obecnou teorii uzemňuje politická nezkušenost a naivita posttotalitních občanů, ať si to přiznáme nebo ne, z toho a i z historických důvodů téměř neexistující střední třída, frustrace z nesplnění nerealistických očekávání po změně režimu a zmanipulovaná, zkorumpovaná a nekompetentní informační média.
02. 12. 2010 | 22:10

SuP napsal(a):

SuP napsal(a):
A Ty, Vykydale, nežvaň. Pan Peregrin žádná socka není.

Na to Vykydal:
...".. já netvrdil, že Peregrin je levicová socka. Podle mě není.

Podle tebe a Rumcajse ano.

Jasně chalpče.
Nejsi praštěnej, natož pavlačí.
02. 12. 2010 | 23:14

SuP napsal(a):

...Až se z tebe přepisuju.

Rum léčí, ale ne v jakémkoli množství....
02. 12. 2010 | 23:15

LV napsal(a):

Pravice nebo levice...Za dobu své existence Homo sapiens dosud zřejmě nějak neobjevil nekonfliktní způsob fungování společnosti. Je to pořád nějaká válka. Občas nějaký ten holokaust. Tu či onde aspoň ekonomická krize, podvody, terorismus, fundamentalismus, ekologické katastrofy. To nezpůsobuje levice ani pravice, to je něco hlubšího v naší lidské povaze... Naplňuje mě skepsí, tak si jdu si dát alespoň před obědem fernet.
05. 12. 2010 | 11:42

argun napsal(a):

Filosof se mýlí a to zásadně.

Být "zodpovědný a rozumný člověk" je sice fajn a měla by to být samozřejmá výbava kohokoli, kdo vstupuje do veřejného prostoru, ale "zopovědností a rozumností" se volby vyhrát nedají. Pokud má existovat parlamentní demokracie (a já rozhodně nepatřím k jejím zarputilým příznivcům), pak musí existovat rozdělení na pravici a levici, neboť to je bazálem politické soutěže. A bez politické soutěže nemůže existovat demokracie.

Nejde vůbec o ty chlívky, ty lze pojmenovat jakkoliv, jde o základní dichotomii (a její vyvažování) pohledu na svět - individuální svoboda versus kolektivní zodpovědnost. To, kterého módního tématu (autor nemmohl zvolit horší příklad než zelenost - samozřejmě, že se může stát levicovým i pravicovým tématem, záleží jen na tom, jak se zrovna interpretuje), se ti či oni aktuálně zmocní, je nepodstatné.

Důkaz máme na talíři - velká koala jde přesně v duchu páně filosofoových úvah (až na tu zodpovědnost a rozumnost ovšem) a přesně proti smyslu a podstatě demokracie.

Zdálo by se, že Havlova idea nepolitické politiky se už stačila dějinami definitivně zdiskreditovat, a ejhle, pan filosof zase zvedl prapor věrozvěstů všeobjímajícího dobra...Ach jo.
07. 12. 2010 | 20:11

žena napsal(a):

Začnu tím, co mě TEĎ trápí a tíží nejvíc.

MOC SE TI OMLOUVÁM, MUŽI můj !!!

Doufám, že mi odpustíš. Vždyť víš, jaké kraviny někdy v mánii píšu.

MOC A MOC TĚ MÁM RÁDA, a věřím, že tuto zátěž překonáme.
08. 12. 2010 | 06:36

žena napsal(a):

Jsa Žvíže, věřím, stromy jsjsou přibytky bohů. Bůh je všudypřítomný.

Jako PACIFISTA mám ráda Pacifik.

Mrzí mě, jsem večer asi 2 hodiny neposlouchala Country rádio.

Je několik případů, proč se nevyjádřuju:
- neslyším to a proto se nevyjadřuju
- nechci se vyjádřit
- nahrávku nestačím zpracovat

AHOJ
08. 12. 2010 | 06:46

žena napsal(a):

Takže MOC DĚKUJU:

Pacifiku, jste mí oblíbenci.

Lenkovi I ZA Večerníčky.

Nemůžu si vybavit jméno tvůrce O vydrýskovi, medvídcích - skvělá počin.

Autorovi nebo autorům pojednání o češtině -včera večer na CR - bezva :-)))
08. 12. 2010 | 06:54

žena napsal(a):

Zdravím Tě, Rudo,

Z CELĚHO SRDCE TI DĚKUJU, jsi pro mě jako rodný bratr.

Dovolené s Tebou jsou pro mě nezapomenutelný zážitek.

Nikdy bych nevěřila, že budu někdy "běhat" orienťaky. Je fakt, že při běhu jsem jak splašený rosol.

DĚKUJU TOBĚ I KAŽDÉMU ČLENOVI TVÉ RODINY ZVLÁŠT

Opatruj se, prosím. Ahoj
08. 12. 2010 | 07:02

žena napsal(a):

Mám moc ráda ČTVRTKOVY pohádky, Bornovy obrázky,paní Klimtové např. (všechna díla považuju za bezva) Lexikon ohrožených druhů strašidel,Praškovic - Asertivitou proti stresu,Svěrákovy Povídky,Ťruncovy Humoresky,Kainarovo Nevídáno neslýcháno,
Šimek, Grossman, Krampol - Besídka bývalý žáků zvláštní školy (TÍMTO TÉ MÉ ŠKOLE MOC DĚKUJU), Hora - Péťa vařič, Šabach - Jak potopit Austrálii (samo, že i ostatní dílka), Skála - Svatební cesta do ..Jiljí,
a Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů

VŠEM MOC DĚKUJU !
08. 12. 2010 | 07:23

žena napsal(a):

Jezdili jsme na vodu - Lužnici, Vltavu, Otavu a Berounku. Ta má z mého pohledu nejhezčí okolí, ale taky nejvíc volejů (to není, že by na ní byl olej, ale znamená to stojatou vodu)

AHOJ KLUCI A HOLKY !

:-)
08. 12. 2010 | 07:29

žena napsal(a):

Zdravím pana Svěceného a DĚKUJU
:-)
08. 12. 2010 | 07:40

žena napsal(a):

MOC DĚKUJU:
paní Hradílkové, Makovcové, Koenigsmark, Horváth, Jarolímek, Dědeček, paní Tejkalové, Koubenec, Klán, Zezulová, Muller, Krůta, Havlík, Hořejší, Peregrin Sedláček, Brom, paní Lorencová

Doufám, že jsem nikoho z Aktualne nevynechala.

Připadám si jak na galejích..
08. 12. 2010 | 07:48

žena napsal(a):

ŠKOLSTVÍ

vůbec nechápu, proč se začala dělat a dělá reorganizace školství. Tedy vím - TUNEL

Dokáže někdo spočítat, kolik to od Sametové revoluce stálo?

To samé ZDRAVOTNICTVÍ

:-(((((((((((((((((((
08. 12. 2010 | 07:59

žena napsal(a):

Zdravím pana Svěceného a DĚKUJU
:-)
08. 12. 2010 | 08:02

žena napsal(a):

Nevím, jestli se vyjádřím srozumitelně, jsem hrozně unavená:

Osobně bych preferovala JEN DVĚ STRANY - klidně s názvy PRAVICE a LEVICE (nebo Republikáni a Demokrati). Podle mě je tohle nejlepší cesta.
08. 12. 2010 | 08:09

žena napsal(a):

Zdravím pana Svěceného a DĚKUJU
:-)
08. 12. 2010 | 08:12

žene napsal(a):

DĚKUJU AKTUÁLNĚ, že mi dali slovo a Všem, kteří mě podporovali v mém boji, kde chci ukázat, že jsme zmanipulovaní a nepoužíváme zdravý selský rozum.

DÍKY VŠEM, mám Vás ráda :-)

chce se mi čůrat, chce se mi čůrat
08. 12. 2010 | 08:21

žena napsal(a):

Nevím, jestli jsem Vám už poděkovala, tak radši ještě jednou

MOC DĚKUJU, otevřel jste zajímavou diskuzi.
08. 12. 2010 | 08:34

žena napsal(a):

Koukám, že jsem se chybně podepsala žene tak jako žena:

DĚKUJU AKTUÁLNĚ, že mi dali slovo a Všem, kteří mě podporovali v mém boji, kde chci ukázat, že jsme zmanipulovaní a nepoužíváme zdravý selský rozum.

DÍKY VŠEM, mám Vás ráda :-)
08. 12. 2010 | 08:37

EK napsal(a):

(předem omluva Ženě, že jí to tady přeurušuju, ale znovu zkusím vrátit míč do hry):
občánku, stál jsi v 89. (když ti to už teda ty velmoci konečně dovolily) na čes. náměstích a volal jsi, že už nechceš sadistický levicový experiment-utopii? Stál, viď? Po těch letech se můžeš jen dohadovat, kde leží tvá moc: ekonomická (tak jako v Rusku, jako v Číně) - máš (neviditelnou) elitu, nebo spíš ona má tebe. A není to ta bejvalá? Teď už jenom číhej, až se někde ve veřejném prostoru objeví náznak sugestivní myšlenky, že ani co se týká ideologie nemusíš se bát a žinýrovat znovu volit doleva... nezáleží na tom, není rozdílu, je to v něčem jiném, radostně a masově, kupředu levá...
A kruh se uzavřel.
Jak bys asi řičel, kdyby zazněl takový text z tribuny před 21 lety... no nic...neměl von ten Lorenc v Polojasno (od Bartušky) na mysli zrovna tohle?
08. 12. 2010 | 10:14

VKrob napsal(a):

Já s panem blogerem souhlasím ale šel bych ještě dál a inspirací nechť je Andora kde funguje parlament na základě občanské společnosti - politické strany jsou zakázané.
Doleva či doprava je tímto neutralizováno. Má to i své výhody partaj nikoho nepodrží.
08. 12. 2010 | 12:49

Pepa z depa napsal(a):

Milý Rejpale, předem Ti chci říci, že jsi mi utřel nudli a vidím, že tomu rozumíš více než já, protože můj hlavní obor je trestní právo a pomáhat a chránit, což je moje celoživotní krédo. To předtím bylo v minulosti a odtud pramení má znalost a zkušenost, MÁŠ PRAVDU A PAN PEREGRÍN také, teď jde jen o to, jak to z naší pozice vzdělanosti a zkušenosti vysvětlit a říci těm nejpotřebnějším a to je OBČANŮM ČR, kteří jsou označováni ÚSTAVOU ČR JAKO LID. A proto navrhuji příměří a dejme své IQ a zkušenosti do vínku NÁRODU SVÉMU a mluvme na něj co nejvíce srozumitelně a přestaňme se předvádět, SOUHLASÍTE VŠICHNI STUDOVÁNÍ A HLAVNĚ VY EKONOMOVÉ, to je teda bída k uzoufání, s tím se mnou snad souhlasíš Rejpale, podávám ti svoji pravici jako projev přátelství a snažme se NÁRODU SVÉMU DOOPRAVDY SLOUŽIT. Za chvíli začnu sám u sebe a pomůže mně v tom 4. odboj, hezký večer přeje Pepa z depa.
08. 12. 2010 | 18:03

Pepa z depa napsal(a):

Milý Rejpale, nevím jest-li jsi podanou ruku přijal a proto si ještě rejpnu, víš, že jsi v tom svém příspěvku pěkně popsal ten vývoj ve spirále a způsob fungování NEGACE-NEGACE a to je to poslední co jsem ke kapitalismu řekl, slibuji na holý pupek a svou čest. Došel jsem k závěru, že situace v NAŠEM STÁTĚ mně připomíná tu chvíli před TSUMAMI. A to protože vlády a pilíře moci CELÝ NÁROD mimo své vykořisťovatelské skupiny, na kterých jsou úplně závislí a to na okraj moře a ten STOJÍ NA PLÁŽI a oni jej vyzívají, aby uhradily ty ztráty které udělali oni. Podmínkou je od nich, že když to nebude od LIDÍ uhrazeno, tak budou zatlačeni do toho moře a děj se vůle boží, prostě to vyřeší za ně plavecká vyspělost vykořisťovaných. Když tedy bude zaplaceno budeme zachráněni, ale zase jen do doby než se to ztratí, že? Další za chvíli a opatření těch vykořisťovaných naleznete na www.vymenilijsmepolitiky.cz, stav je zde 617.882 občanů ČR.
08. 12. 2010 | 19:18

dennis napsal(a):

Pane Pepo Z. D.,
spolu s Vami verim ve ctvrty odboj! Jestli to nebudou Ti proroky oznacovani Blanicti rytiri? Nebudou-li to Blanicti rytiri, pak to jiste znamena, ze jeste neni nejhur. Coz by byla - relativne - dobra zprava.

Filozof by asi rekl, ze nikdy neni tak zle, aby nemohlo byt jeste hur. Je tady nadeje, ze spolecnym usilim odstranime dichotomii nasi spolecnosti, zbavime se levicackych uchylek a levicackeho populismu a ze nase spolecnost vykroci jedine spravnou cestou te prave demokracie.

K tomu nam pomahej Buh. V tehle chvili dekuji Bohu, ze mame pohotove ty nejlepe vzdelane a nejusilovneji premyslejici, kteri nam ostatnim bezelstne poradi, co a jak. Protoze dobre jsem si vedom, ze "Komu neni rady, tomu neni pomoci!"
08. 12. 2010 | 19:34

Pepa z depa napsal(a):

Pokračujem o TSUNAMI a jelikož těch vykořisťovaných bylo mnoho a stáli v mnohočetných řadách zasebou a již viděli, že je může zachránit jen zázrak a nebo vytvořit takovou VLNU, KTERÁ SMETE TO BAHNO PŘED NIMI. A zase ale zde musí býti splněna podmínka ze strany vykořisťovaných a to provést vlnu neprodyšnou a slitou v jeden celek, který při nárazu ZAPŮSOBÍ SILOU VŠECH JEDINCŮ SPOJENÝCH. Proto se dali dohromady občanské INICIATIVY A SPOJILI SE a ještě vyzývají další, sjednoťme se v jednom šiku, ať je ta vlna co největší a nejmohutnější. Až ta síla bude doopravdy co největší, tak potom schází jen jediná jiskřička aby vyvolala výbuch, který dá vlnu do pohybu a potom chraň všechny v dosahu všichni svatí. A o jiskřičky nebude žádná nouze, protože dnešní výrok pantáty by naštval i mrtvýho, ale nebojme se oni jsou kanoni a udělají nám radost skoro každý den, že? Tak rychle se sjednoťme a potom to spustíme, co říkáte VYKOŘISŤOVANÍ OBČANÉ ČR? Nebo máte někdo lepší NÁPAD, jak z toho ven? Rejpale pomoc nám a vyzíváme i všechny odborníky, kteří se stydí za to, že svůj NÁROD NECHALI POTLAČIT TAK NÍZKO. Tak čekáme 4. odboj a Pepa z depa. A než jsem to nadatloval tak nás je již 618.082 občanů ČR, DĚKUJEME.
08. 12. 2010 | 19:44

ivostanislav napsal(a):

Pravice, střed či levice ? Nestálé definice v politice, pro maskování politických snah i činů a hlavně k matení občana - voliče.
08. 12. 2010 | 20:20

Pepa z depa napsal(a):

Milý dennisi, my také věříme, že to ti Blaničtí rytíři ještě nejsou, protože jsem se již jednou spálil a to v té předvolební době v květnu, když jsem dělal mluvčího DK, což byl takzvaný Dámský Klub, který teoreticky měl 4,220.000 právoplatných voliček a jelikož jsem věděl, že jen ŽENY MAJÍ TAKOVÝ MATEŘSKÝ CIT, že mi pomohou v tom boji proti válkám, armádám a zbrojení, prostě SILNÉMU HLASU PROTI VYSÍLÁNÍ NAŠICH VOJÁKŮ DO VÁLEK /tudíž jejich synů a mužů/, chtěl jsem je ponouknout k tomu, aby volily jen ty strany, které zrušení armády a skončení zbrojení budou míti ve svém programu. Bohužel nebyl jsem asi tolik přesvědčivý a nebo nebyla tu zde taková strana, která by je o takovýchto úmyslech přesvědčila. ŠKODA, jejich hlasy by jistě udělaly průlon při květnových volbách do jiných sfér. Ale nedal jsem se a založil 4. odboj, který má stejný cíl a ještě si dal do vínku, že pomůže v maximální šíři v boji s VYKOŘISŤOVÁNÍM PO ČESKU. Nazýváme jej HEDVÁBNOU ZMĚNOU, ale to je diskuse na delší dobu. Děkujeme za podporu, že v té ZMĚNĚ nejsme osamoceni. Stav na VJP je 618.735 občanů ČR. Pepa z depa.
08. 12. 2010 | 21:04

Pepa z depa napsal(a):

Dobrý den diskutující, kde jste, je možnost prodebatovat otázku HAZARDU, DROG, PROSTITUCE, NÁSILÍ, VÁLEK, VMĚŠOVÁNÍ SE DO ČEHOKOLIV, když nemáme zameteno před vlastním prahem, máme zde turecké hospodářství, morálku na bodě mrazu, zemi řízenou mafií reprezentovanou celou politickou scénou a zastupiteli na všech úrovních, kteří jsou zkorumpovaní a ještě rádi, odůvodňující to tím, že jinak nedostanou peníze do rozvoje škol, kultúrních zařízení, nekomerční sféry, NO PROSTĚ BORDEL JAKO V TANKU. Ale jak se má chovat ČÍNA, KOREA a další, tak to jsme na rady kadeti, že? Ten kdo svůj NÁROD przní a zneužívá jeho tělesného a psychického zdraví na úkor SVÉHO BLAHOBYTU, si nezaslouží ani za to, aby si o něj OBČANÉ ČR opřeli kolo, což je jediné co mu zůstalo ve stodole po firmě favorit a zůstali mu jen vzpomínky na doby, jó TO KDYŽ JSEM JEŠTĚ ŽIL ..... to lze ale lehce identifikovat a to jako léta před listopadem 1989. A s otázkou CO S TÍM, Vám všem přejeme dobrý den, 4. odboj a Pepa z depa.
10. 12. 2010 | 08:53

Pepa z depa napsal(a):

Pořád nikdo, to MY jsme zvědaví, zda v tom parlamentu někdo navrhne aby těch 5% z jejich platu bylo zvýšeno na 10%, aby alespoň na oko ukázali, že si chtějí sladit a srovnat krok s ostatní státní správou, protože pro NÁS OBČANY ČR jsou jako každý jiný v řízení tohoto státu NAŠIM ZAMĚSTNANCEM a tudíž máme právo do jejich platů mluvit. A ať si nepřejí aby jsme požadovali pro ně tu sumu, kterou si za svoje množství a kvalitu práce ZASLOUŽÍ. Mohu jim odpovědně sdělit, že OBČANÉ ČR tu práci ohodnotili 0,- a ještě požadují okamžitý odchod u vlády DEMISI a u parlamentu jeho rozpuštění a VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VOLEB. Čím dříve budou tyto podmínky LIDU ČR splněny, tím méně napácháte dalších škod VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA NAŠÍ VLASTI. To vám vzkazují občanské iniciativy VJP, ProAlt, Vyměňme Politiky, Ne Základnám, p. Cibulka, Pepa z depa a 4. odboj. Program a cíle těchto iniciativ je na www.vymenilijsmepolitiky.cz a stav přívrženců těchto INICIATIV JE právě teď 626.493 občanů ČR + příznivci jmenovaných subjektů. Za chvíli pokračování.
10. 12. 2010 | 09:21

Pepa z depa napsal(a):

Ještě chceme NAŠE OBČANY ČR upozornit na to, že podobnou disidentskou etapu v životě NAŠÍ VLASTI jsme již také zažili viďte? Co takhle charta a nějaký v.h., důsledek toho schovývavého jednání s nimi, teď prožíváme NA VLASTNÍ KŮŽI. Není lepší si nechat vyřešit tyto problémy toho, koho se to týká? Jest-li chceme s někým žíti v MÍRU A BEZ VÁLEK, nechme jej si život uspořádávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a NÉ JIM VNUCOVAT VLASTNÍ VŮLI A JEŠTĚ K TOMU POTOM POUŽÍVAT ZBRANĚ a vůbec nejhorší je to, že k tomu za příslib nějakého finančního zisku pro takovou politiku se dají zlákat takové státy JAKO MY a ty se ještě združují do nesmyslných aliancí, jako NATO a kdo to vše platí, prozradíme MY PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR. A potom se nedivte, že nezbývá na základní potřeby života NÁS VŠECH a to bez rozdílu levá-pravá, severní-jižní. Jsme v tom všichni, kteří jim NA TO SKOČÍME, mimo těch co s toho BOHATNOUT a hnojí nám hlavu těch jejich kecama. Prostě chce to HEDVÁBNOU ZMĚNU a ta je bude bolet podle toho jak si uvědomí, kam to dovedli a co musí udělat ihned bez otálení. Pepa z depa.
10. 12. 2010 | 09:45

Pepa z depa napsal(a):

Milý soude vidím, že dnes budu moci diskutovati asi jen tak Z VOKNA, a to dlouho nevydržím, protože začíná přituhovat tak i tak. Chtěl jsem jenom veřejnost vyvést z omylu, že 4. odboj je takový hnus jako to chování mašínovců. Mír a přátelství mezi lidmi, je programem 4. odboje za použití mírových a legálních prostředků v souladu s právem. Je to tedy alternativa DOBRA proti ZLU. Jeho cílem je zbytečné prostředky na nesmyslné války a zbrojení ušetřit a prozatím je použít na základní potřeby fungování státu. Potom musí toto fungování státu začít fungovat na úplně jiných principech a zásadách uzákoněných v ÚSTAVĚ ČR. Pepa z depa.
10. 12. 2010 | 19:16

cerevkaj napsal(a):

Mluví se tady o krizi kapitalismu a někteří dokonce naivně tvrdí,že byla způsobena "socializací"státu.Nejdříve si musíme ujasnit,co je vlastní podstatou kapitalismu.Je to soustředění bohatství celé společnosti v rukou čím dál menší skupiny lidí.Tato skupina se stále zmenšuje a její bohatství a moc(vliv na dění kolem nás)astronomicky stoupá.Krize nastává tím,že na zbytek společnosti se už moc prostředků nedostává.Z toho vyplývá,že tato krize vychází ze samotné podstaty kapitalismu,je tedy nevyhnutelná a žádné kosmetické úpravy systému ji nemohou odvrátit.Pravda,dala se několikrát pozdržet(kolonizací zemí "třetího světa" a světovými válkami)ale odvrátit se nedá.
11. 12. 2010 | 13:47

Pepa z depa napsal(a):

Milý cerevkaji, to je úplná DEFINICE KRIZE a to kap.......mu nemohu říci, protože jsem přísahal Rejpalovi a asi ještě o tom neví, škoda zdál se mi to docela normální chlap. Ale, že jsi to vysekl od boku, tak to má úroveň vědeckého dialektického materialismu, to psát můžu na to jsem nikomu nepřísahal. To co jsi napsal, musí pochopit i dnešní mladý člověk, který jen z vlastní zkušenosti, na vlastní kůži žije současnost, je to ve změně nebo ve vývoji a to do + nebo -. Střední cesta vede do pekel a proto cestu změňme a to HEDVÁBNOU ZMĚNOU, CÍLEM nám budiž světýlko na konci TUNELU OD KOALIČNÍ VLÁDY. Tak končíme a zítra na diskusi na článku o konferenci VV. Budeme hovořit o BUDOUCNOSTI STÁTU. A s námi na VJP již 637.849 občanů ČR. Pepa z depa.
11. 12. 2010 | 20:41

žena napsal(a):

Zapomněla jsem poděkovat panu Malinovi a Burianovi - oba zde mají své blogy.

Pánové, z celého srdce Vám děkuju :-)
12. 12. 2010 | 14:04

žena napsal(a):

Pane Stejskale,

včera jsem chtěla vědět, jak Vy vidíte, jestli bdím či sním. Nevím, na kterém blogu, takže jsem Vaši odpověď nenašla.

Ptám se Vás -
odposlouchává mě někdo?
Jak postupovalao Aktuálně poté, co jsem se postavila na stranu pana Hořejšího?

Děkuji. S pozdravem

Renata Vostrovská
13. 12. 2010 | 06:00

žena napsal(a):

Jen chci dodat:

Bydlím v bytě svého muže (nikoliv manžela, jsme už delší dobu rozvedení, ale žijeme spolu v pohodě).

Muž si může nechat nainstalovat, co chce.

ALE JÁ JSEM NEDALA NIKOMU PRÁVO, ABY ZVEŘEJŇOVAL MÉ SOUKROMÍ !!!

S pozdravem

Renata Vostrovská
13. 12. 2010 | 06:10

žena napsal(a):

Leonardo Teca
Evangelický farář. Rodák z Angoly, působí v České republice. Vystudoval strojní průmyslovku v Pelhřimově v letech 1989 – 1993. Po maturitě studoval na Evangelické teologické fakultě UK a na Ženevské univerzitě ve Švýcarsku. Po roce praxe se stal evangelickým farářem Českobratrské církve evangelické. Záliby: fotbal (hraje, sleduje, komentuje), tlumočení-překlad, vyučování.

VŘELÉ DÍKY, pana TECO.

Mrzí mě že jsem si na Vás nevpomněla dřív.

Každopádně děkuju. Kéž by přibývalo lidí, jako jste Vy.

Hezký den
13. 12. 2010 | 06:27

moncler jackets napsal(a):

Cheap and Discount Moncler, Moncler jackets, Moncler vest or Moncler coat on sale in our shop http://www.monclerwomens.com,we offer 70% off,free and fast shipping,no tax.2010 new style Moncler,Moncler jackets and Moncler vest can be found here.
Welcome to the Moncler Jacket Sale at http://www.monclerwomens.com - Moncler Jacket Sale,Cheap moncler coats for Women and Men are Provided In http://www.monclerwomens.com .
Welcome to http://www.monclerwomens.com , Official online Wholesaler and Retailer of moncler coats the leading brand-moncler coats. We are Official Online Retailers of Moncler Jacket, we are glad that you spend your time to browse our selection of authentic moncler coats commodity, and also you can read our news, reviews and blogs. These boots are a must have among celebrities such as Kate Moss. We hope that you can write your reviews about our products on our site and find our collection of moncler coats news and information articles. Welcome to enter http://www.monclerwomens.com to purchase moncler coats merchandise what you need. http://www.monclerwomens.com
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html">Moncler coats on sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">Moncler sizing</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html">Moncler womens jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">2010 new moncler vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">children white vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">down overcoat men</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">Moncler chocolate</a><br>
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html">Moncler down jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">Moncler woman vest</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">children white vest</a><br>
</strong></p>

<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-jacket-c-3.html">moncler jacket</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-jacket-c-2.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">montcler jackets</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">moncler coats</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-womens-coats-c-1.html?zenid=07fiek4addsnpe2a106g0r2to3">moncler coats sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">giubbotti moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler uomo</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">moncler sales</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler sale</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">punti vendita moncler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler daunenjacke</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler roma </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler winterjas</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/">moncler winterjassen</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-coats-c-4.html">moncler coat</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-mens-jacket-c-3.html">moncler down jackets</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.monclerwomens.com/moncler-vest-c-6.html">moncler vest sale </a></strong></p>
13. 12. 2010 | 09:54

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující, my tady čekáme Rejpala a ono zase tohle, ten moncler jackets, již jsme odpověděli na jiném místě a tady Rejpal pořád nikde a my jsme kvůli krizi k.........u dali zde na oltář vlasti svoji čest a podali ruku k příměří. Jsme nechtění bereme to tak a rušíme sliby nepřijaté, děkujeme 4. odboj a Pepa z depa. Stav na VJP je 646.146 občanů ČR.
13. 12. 2010 | 10:36

kocman ladislav napsal(a):

Dosavadní dvě dekády nedávají moc možností starat se,zda jsou politici rozumní a zodpovědní.Zatím je,zdá se mi,namístě ocenit spíše jejich vychytralost než chytrost,o moudrosti nemluvě,snad jen Dalibor Motejl-a to nebyl politik-měl k této poctě nejblíže.
Kde také chcete hledat rozumného mezi vazaly svých voličů?A kde chcete hledat rozumného mezi chytráky,kteří pro své zvolení udělají kdejakou podlost, v malém rozdávání mandarinek,gulášů a balónků,ve velkém rozdávání slibů,postů a zakázek?
A tak se hledá,poté co se předem adepti politiky proberou jako brambory mezi sebou,mezi těmi největšími...,dosaďte si,co chcete,a v tomto revíru si chcete vybírat rozumné?
To jste se pane Peregrine,podle mého názoru, netrefil do přesné kategorie pojmů.
Děkuji za dobrý námět,ale ten jsme u piva probírali už před jedenadvaceti lety.A moji předci před ca čtyřiceti.Bylo to zajímavé.Opakování je možná matkou moudrosti.Ale jen tak mne napadá,že některé věci se opakují do zblbnutí,asi to na mne začalo působit.
S pozdravem LK
13. 12. 2010 | 20:21

yxoxs napsal(a):

Dobrý den,
moc hezky napsáno a pravdivě.
Pane profesore,
co říkáte tomu, že dnes je skutečně jedno v jaké škatulce kdo je, protože to je jen hra, pro voliče tedy veřejnost jsou politické strany, které jsou ve spektru vnímání buď v pravo nebo v levo, ale ve skrytu, jsou schopny různé strany se dohodnout na čemkoliv a je jim jedno jaké hodnoty kdo zastává. Proto si myslím, že je velikou pravdou, když tzv. socialista je rozumově víc pravičák a konzervativec zase může být rozumově víc socialista.
Dnešní svět je hra o tom, komu se víc podaří zamést před veřejností podstatu věci.

Moc dobrý blog.
22. 12. 2010 | 12:35

žena napsal(a):

Omlouvám se

autorovi a čtenářům tohoto blogu za své příspěvky od 8.12.2010 - propukla u mě mánie.
27. 12. 2010 | 07:07

Rozmbar napsal(a):

Vím,že autor asi číst nebude,a že má odpověď bude opět jen trapně trčet na konci diskuse,do níž už nikdo nepíše,ale nemohu si pomoci..--Souhlasím s Vámi,protože si myslím,že chápat sebe sama jako "levičáka",nebo "pravičáka" znamená uzavřít se do omezeného diskursu,kde panují klišé a poplácávání se po zádech.Přesto si myslím,že dělení dává smysl.Ekologie je dobrý příklad:Ano,většina se shodne,že chceme čistou planetu,ale zastánce trhu bude spíše upřednostňovat argumenty,které budou tvrdit,že je celé oteplování podvod a kritik trhu bude dávat vyvstat fenoménům opačným.Osobnější příklad:V jistém blogu jste činil "protiútok proti levici".Ale proč,když levice neexistuje?Navíc,ti lidé,které vnímáte jako levičáky,se tak zjevně nechápou a často se spíše označují za konzervativní liberály "spíše doleva".Dobrým příkladem je Čulík z blistů,který to o sobě prohlašuje a tvrdí,že se snaží jen bojovat proti neoliberálnímu diskursu a má názory na západě běžné.Jinými jsou blisty označovány za ultralevicové.A myslím,že rozsouzení záleží opravdu především na perspektivě,která je většinou zase daná pravo-levou orientací soudícího.Snažím se naznačit,že rozdělení levice-pravice není zcela překonané,spíše jsou tato myšlení natolik do sebe zapletená,že je již těžké jim dát koherentní a "čistou" podobu,díky čemuž jsou často degradovány na urážlivé nálepky,osobní pocit identity(hlásíte s k těm chytrým,ne k těm blbcům),nebo snad jen na jakési hlubší fundamentální naladění(ve smyslu rozumění světu),které snad stálo na počátku teoretického zpracování.Myslím,že ono nestranné povznesení,které zde předkládáte má také svá nebezpečí:může vést k apolitičnosti(proti které se stavíte),k tezím typu"ten má tu pravdu a ten zas tu",a hlavně k pocitu pozice čisté racionality,která může být velmi klamná a může jen zastírat jakýsi ideologický konzervativismus,který mi na vše,co se mi intuitivně nelíbí dá vše-odpověď "extrémismus",a který na informace,které by mne měly provokovat k sebeproměně se postavím přezíravě a odbydu je univerzálním"svět není dokonalý,ale nic není tak horké".Také je velkým problémem,že v demokracii založené na stranách musí být strany podložené něčím jako "ideologií",protože jinak se politika stává věcí pragmatickou,diskutuje se jen o ekonomice(ideologicky,ale skrytě) a ubývá v ní lidí,kteří do ní jdou s vírou v ideály.Také bych upozornil na to,že Vaše vnímání může být ovlivněno intelektuálním prostředím,kterého jste součástí.Tím myslím,že inteligentní lidé asi mají většinou postoje:chceme ekologii,nechceme aby lidi umírali na hlad,chceme hodnoty,ale nesmí vést k totalitě apod. a příklon do leva či prava je špíše v detailech a v upřednostnění toho či onoho.Ale to přehlíží,že ani na těchto věcech se rozhodně neshodnou všichni-máte pravicové "myslitele",kteří Vám klidně řeknou,že "jestli chce někdo dávat peníze na těžce nemocné,ať si to dělá,ale já takové zdanění beru jako krádež mého legálně nabytého statku" apod.Takto vyhraněné postoje,se začínají v těžších dobách množit a pomalu přestávají být kuriozitou.Pak to již přestává být"všichni přece chceme ekologii",ale spíš "nic,než svoboda a soukromé vlastnictví",nebo "nic,než rovnost".Navíc,je zřejmé,že vzrůstající radikalita dnešních intelektuálů je dána ne tím,že by byli "pomýleni Marxem,nebo Hayekem",ale tím,že se svět nejspíše zásadně mění,média selhávají,jak sám tvrdíte:racionální hlas je čím dál méně slyšet a má "menší poptávku",samotné pojmenování jádra problému je frustrujícím způsobem zahalené a pokud se zjeví,pak se nejspíše opravdu jedná o v systému zabudované nebezpečí,kterému téměř není možné čelit(reagovat na to tím,že se po Klausovsku řekne "konspirační šílenství" se mi zdá neseriózní apriorní přístup) Proto bych ono rozdělení na pravo-levo nepodceňoval,přestože s Vámi v zásadě souhlasím a přidávám se k těm,kteří by rádi,abyste své rozhodnutí vzdát se marného boje v ringu veřejného prostoru ještě zvážil..
02. 01. 2011 | 00:17

mlcici vetsina napsal(a):

Pane Peregrine nesouhlasim s vami. Strany ruzne orientace jsou nutne stejne jako aspon dve muzstva, chcete-li si zahrat fotbal. Kopat na jednu branu nema tu pravou stavu.
30. 01. 2011 | 09:32

mlcici vetsina napsal(a):

Carlos V.
Maly stat? Co by jste chtel? Vzdyt velkopodnikatele se s uredniky a politiky vzdy nejak dohodnou. S tou pravolevosti mate naprostou pravdu. To je klin vrazeny mezi politiky stejne jako rozdeleni na vladu a opozici. Oc lepe by se jim bez toho zilo.
30. 01. 2011 | 09:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy