Jsem proevropský, a proto nechci Lisabonskou smlouvu

12. 10. 2009 | 20:36
Přečteno 8940 krát
Odpověď na otevřený dopis Tomáše Halíka, Jiřího Pehe a Martina Jana Stránského, který byl zveřejněn na těchtos tránkách v blogu posledně jmenovaného (Otevřený dopis Jiřímu Oberfalzerovi)

Vážení pánové,

každý si hledáme cestu k účasti na veřejném životě po svém. V 90. letech jsem prošel různými zkušenostmi a také rozmanitým poznáním. Patří k nim i Impuls 99. Byl jsem tehdy rozčarován opoziční smlouvou. Účast v iniciativě Impuls, ale i blízké pozorování jiných nezávislých občanských aktivit, však urychlily mé rozhodnutí vstoupit do regulérní politické strany.

Aktivity zmíněného druhu mají totiž některé společné rysy. Na začátku je veliké gesto, vzbuzení značného očekávání. Najde se vždy hodně ochotných vstoupit do světel reflektorů, ale málo těch, kteří jsou připraveni usilovně pracovat, a ještě míň takových, kteří by byli ochotni s věcí samotnou spojit svůj osud, kteří by podstoupili riziko testu veřejné podpory. Taková je i moje vzpomínka na Impuls. Když šlo o práci a o peníze, zůstal jste ve sdružení prakticky sám, Martine.

Dospěl jsem k závěru, že nepolitická cesta není pro mě. Rozhodl jsem se vzít na sebe závazek soustavné politické činnosti a odpovědnost za její výsledky. V té době byla na české veřejné scéně jediná strana, která byla svým ideovým zaměřením blízká mé orientaci a přitom schopná reálně svůj program prosazovat: ODS. Přestože jsem nebyl fanouškem opoziční smlouvy (na nejbližším kongresu ODS jsem navrhl její vypovězení), začal jsem v ODS pracovat postupně na různých úrovních odpovědnosti.

V řadách občanských demokratů jsem potkal spoustu slušných, rozumných a pracovitých lidí. Dařilo se mi získávat jejich podporu a mám ji snad dodnes.

V referendu o vstupu do EU jsem hlasoval pro. Neviděl jsem a ani nevidím pro ČR jinou alternativu než příslušnost k rodině stabilních demokracií a přístup k jednotném trhu. Pokládal jsem také za důležité, abychom se stali rovnocenými partnery členských zemí a měli možnost spolurozhodovat o budoucí podobě unie. (Dnes se zdá, že si sami toto rovné právo zakazujeme.)

Byl jsem ve vedení okresní organizace ODS Prahy-západ, když začal proces ratifikace Evropské smlouvy pro ústavu. Dokument jsem si prostudoval a zjistil jsem, že jde o zastřený krok k federálnímu uspořádání Evropy, že euroústava je určena především k udržení vlivu původních členských států na EU a její politiku (pochopitelně na úkor té nové menšiny). Smlouva byla nepřehledná, pravomoci EU bezbřehé a kdykoli rozšiřitelné z jejího vlastního rozhodnutí. Ten dokument byl pro ČR a ostatní malé anebo nové země zcela nevýhodný. Z pozice rovného partnera jsme se měli stát „ovládanou“ zemí, kterou bude možné kdykoli přehlasovat při prosazování ekonomických nebo politických zájmů těch velkých.

ODS tehdy chystala referendum o smlouvě. Vedli jsme proto v našem okrese kampaň proti této smlouvě a setkávali se u občanů s porozuměním. Smlouvu nakonec pohřbili občané Francie a Nizozemí. Pokus o centralizaci Evropy zkrachoval.

Lisabonská smlouva je z 99% totožný dokument. Aby bylo možno znovu projednávat již jednou zamítnutý návrh, bylo třeba změnit jeho kostým. Smlouva se tedy přemaskovala do podoby dvou novel, a sice Maastrichtské a Římské smlouvy, a byla předložena členům nanovo. Politici se dohodli, že se vyhnou referendům. Občané totiž nejsou dost zodpovědní a vstřícní k velkým snům předních evropských politiků a obtěžují svými osobními zájmy. Takové rozhodnutí označuji za spiknutí politický elit proti svým národům.

Jediná země, kde se nejde vyhnout referendu, je Irsko. A ejhle, Irové řekli NE!

Hned se hledal způsob, jak se dostat k opakování referenda. Ve hře byla změna ústavy, která by evropské smlouvy vyňala z povinného režimu lidového hlasování. Nakonec se pro reparát našel způsob poněkud méně drastický: tzv. irské garance, jakési prohlášení, ve svém důsledku vlastně dodatky nad rámec schváleného textu smlouvy, který již byl v té době ratifikován ve 24 zemích.

Irové se však polepšili a na světe je ANO!

Podivujete se, že nemám respekt k demokratické většině politiků. Musím řici, že především nemám respekt k takovýmto praktikám.

Milí kolegové,

připomínáte mi, že jsem býval proevropský. Chci Vás ubezpečit, že jsem proevropský i nadále. A proto si nepřeju, aby vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, protože z Evropy sobě rovných partnerů vytvoří Evropu rozdělenou na ty, kteří rozhodují, a na ty, kteří se podřizují, na úspěšné a „potlačené“. To dříve nebo později nutně vytvoří skupinu nespokojených států a povede k vnitřnímu napětí.

Lisabon prostě zakládá v Evropě destrukční procesy. A to je třeba si říci na rovinu. (Z toho se mohou radovat jen opravdoví euroskeptici.)

Příznivci Lisabonu operují tím, že Evropa jde cestou kompromisů, takže se Lisabonu není třeba bát. Je pravda, že Evropa obratně hledá komprosmisy, ovšem, protože musí. Jinak by těžko něco prosadila. Dokud má každý člen unie právo veta, musí se hledat kompromis i s tím nejmenším nebo nejnovějším členem, musí se hledat tak dlouho, až všichni (s větším nebo menším sebezapřením) souhlasí. Jakmile však bude rozhodovat většina, bude se kompromis hledat pouze mezi 15 členy. Jakmile ten bude dosažen, nebude třeba hledět na zájmy zbylých 12.

Prosadit něco v Evropě v režimu Lisabonu vyžaduje podporu 15 členských států, které zastupují nejméně 65% obyvatel. Starých členských zemí je 15 a reprezentují 79% obyvatelstva. Velké země (Německo, Británie, Francie, Itálie a Španělsko) mají 62% obyvatel. Stačí tedy už jen málo (třeba Holandsko).

Naopak, zabránit přijetí nějaké nové úpravy mohou země, které reprezentují více než 35% obyvatel EU. Třeba Německo, Francie a Itálie představují 40% obyvatel. Německo, Francie a Španělsko 38%, Británie, Francie a Německo 42%, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko přes 37%.

Z toho je myslím dost patrné, kdo bude po Lisabonu Evropu řídit a kdo ji bude kontrolovat.

Jelikož jsem křesťan (mimochodem preambule LS se neodvážila přihlásit ke křesťanství), odpouštím Vám urážlivá slova o chladném kalkulu, potřebě legitimizace svého členství v ODS (v té ODS, Martine, o jejíž podporu do senátních voleb na Praze 1 jste se také ucházel) a snaze využít euroskeptickou kartu v boji proti Topolánkovu křídlu. Věřím, že jsou pouhým výrazem neporozumění a z něho plynoucích obav o mou lidskou integritu.

Když má člověk pevný názor, musí jej hlásat. A když ho má a hlásá jej, musí také podle něj konat, i kdyby tím ztrácel popularitu. Je to otázka svědomí. Mé svědomí mi velí, abych upozorňoval na špatnost a účelovost Lisabonské smlouvy, která zbavuje naši zem významné části svrchovanosti. Musím tedy (vzdor politické prohře v parlamentu) žádat Ústavní soud ČR, aby dal zásadním pochybám mým a mých kolegů zapravdu.

Spolu s Vámi věřím, že voliči v mém obvodu v příštích volbách vyvodí z mých postojů a z mého počínání důsledky. Narozdíl od Vás si však myslím, že mohou být v můj prospěch.

A i kdyby ne, na mém postoji by to nic nezměnilo, nezastávám jej pro svůj osobní úspěch, ale v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, jak mi ukládá ústavní slib, který jsem složil.

S úctou

Jiří Oberfalzer

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Paterik napsal(a):

Ještě pořád si myslíte, že nás Francie vyloučí z EU? A až ÚS smlouvu posvětí, tak budete říkat co? že jsou soudci hlupáci? Holt nás čeká kvalifikovaná většina. V mnoha oblastech funguje už dnes a pořád žijeme.
12. 10. 2009 | 20:59

jiří napsal(a):

Jste směšný a já se divím, jak se takový člověk mohl stát senátorem. Pardon, vlastně se vůbec nedivím, protože takových, kteří by se jinde a jinak zřejmě neuživili je na naší politické scéně "neúrekom". Máte pravdu, že voliči vyvodí z Vašeho jednání závěry. Já být Vaším voličem, tak se za "svého" senátoru budu stydět a pošlu Vás do politického propadliště.
12. 10. 2009 | 21:04

jarpor napsal(a):

Pane senátore,
rozhodl jste se odpovědět "chlebem", nastavením druhé tváře na urážky vůči Vám nejen typu "... přinesl na Ústavní soud v igelitové tašce..."

Nejsem si jist, že Vaše odpověď těm, komu je určena, alespoň "dojde sluchu"... zvláště pan Pehe patrně nemá čas nic číst... při svém nenávistném psaní k jinému názoru, než má on sám...

Nicméně za způsob Vaší odpovědi, dikci a noblesu zasloužíte jistý obdiv... tedy ode mne určitě.
To, že s Vašimi argumenty kolem LS souhlasím, to snad je zbytečné psát...

Hezký večer
12. 10. 2009 | 21:06

ondřej40 napsal(a):

Pane Oberfalzere,
dělejte co považujete za správné. Můj názor je takový, že se mýlíte. Důsledek toho je, že svým počínáním mě škodíte.
Omezím se jenom na dva body, které uvádíte: změnu v hlasování a Irské referendum.
Aby jakákoliv společnost mohla fungovat, efektivně, musí docházet k mnoha kompromisům a často se rozhoduje většinově.
Pokud se nepletu, funguje to tak i senátu. Nebylo by náhodou správné, aby každý senátor měl právo veta? Každý zastupuje své občany. Stačí, aby se domluvili senátoři z Čech a Moravany přehlasují. Podle vaší argumentace to je nepřípustné a mělo by se do změnit.
Evropu budou řídit a kontrolovat obyvatele Evropy. Francouzů a Němců je více. Opravdu s tímto faktem máte problém?

Narážíte na problém opakování referenda v Irsku. Já chci žít v tak svobodné komunitě, abych mohl svobodně změnit názor. Vaše strana soustavně vystupuje proti referendu a dalším prvkům občanské společnosti, které by toto právo podporovaly. První i druhé referendum v Irsku bylo Irské. Proč jim do toho mluvíte. Zakazuje nám někdo udělat referendum? Kdyby se ODS a ostatní velké strany nebály, že by občané řekli co si myslí, tak by zákon o referendu dávno existoval.
Klidně pište, že jste proevropský. Podle mě Vaše činy ukazují, že jste hlavně pro Oberfalzerovský (to znamená nedám nikomu ani kousek svoji moci, ať to stojí co to stojí). Volit vás a vaše souputníky nebudu.
12. 10. 2009 | 21:13

Jean Paul napsal(a):

Herr Oberst, vy jste zejména thatcherovský zombie plný tehdejších klišé. A to je vše.
12. 10. 2009 | 21:13

schlimbach napsal(a):

pane senátore, souhlasím s vámi -)
12. 10. 2009 | 21:20

Zacheus napsal(a):

Vážený pane senátore, myslím si,že můžete být hrdý na skutečnost,že Vy jste svůj ústavní slib, pokud jde o hodnocení Lisabonské smlouvy, splnil a plníte i nadále. Vaše argumenty jsou věcně správné a jsem přesvědčen, že to v hloubi duše vědí i Vaši oponenti.

Ostatně fakt, že Lisabonská smlouva ( de facto kopie tzv.evropské ústavy, což už samo o sobě zavání osudovým podvodem) již nemohla být předmětem referenda v jednotlivých členských zemích Evropské unie ( s vyjímkou Irska) nepochybně svědčí o tom, že si tvůrci tohoto dokumentu byli dobře vědomi toho, že smlouva v této podobě při demokratickém hlasování prostě nemůže projít.

Někdejší prezident USA John F. Kennedy popsal ve své knize Profily odvahy příběhy amerických politiků, kteří se nebáli prosazovat svůj názor i za cenu momentálních politických odsudků či pokusů o dehonestaci.

Nikoli jejich odpůrci, ale tito odvážní politici s vizí a odvahou postavit se proti manipulované většině, nebo manipulující menšině , byli těmi, kdo se díky svým politickým postojům kladně zapsali do dějin své země. Nikoli jejich odpůrci, ale oni byli těmi, kdo i s odstupem doby byli právem označeni jako nositelé morálky a slušnosti ve veřejném životě.
Je zřejmé, že ti, kterým píšete, těžko asi popřejí sluchu Vašim argumentům, které jsou v rozporu s kosmpolitní vizí Nové Evropy, pokolikáté již budované.

To ale nic nemění podle mého názoru na faktu, že pravdu máte pravdu Vy a Vaši rovněž stateční kolegové, kteří se v souvislosti s Lisabonskou smlouvou obrátili na Ústavní soud České republiky. Lze jen doufat, že náš ústavní soud bude alespoň stejně statečný, jako byl při posuzování ústavnosti Lisabonské smlouvy ústavní soud německý.

Vaše stanovisko není osamocené. Prezident Václav Klaus, který je kritikem Lisabonské smlouvy, má trvalou podporu 70 procent obyvatel této země. Ve Velké Británii Lisabonská smlouva, pokud zde bude přece jen referendum uspořádané, padne. Stejně tak by dopadla zřejmě i v dalších zemích, s velkou pravděpodobností včetně České republiky.

Za Vaše postoje Vám podle mne patří poděkování. Zacheus.
12. 10. 2009 | 21:27

Willard napsal(a):

Mnohé už řekl Ondřej40, takže jen dovětek. Musíte pane Oberfalzere domýšlet důsledky svých aktivit. Kvalifikovanou většinou se v některých oblastech rozhoduje už dnes, máme se vrátit k vetu ve všech oblastech? Veto u 27 členů znamená téměř neschopnost rozhodovat, což by vedlo nejspíš k frustraci a vytvoření vícekolejné Evropy. Aktivní část by rozhodovala bez ohledu na zbytek. Další možnost-vystoupení z EU...věřte, že v tom případě bychom museli přijmout, co by v unii vzniklo, bez možnosti ovlivnit události. To chcete? Obě možnosti tedy vedou ke snížení naší možnosti spolurozhodovat, opravdu chcete toto pane senátore?
12. 10. 2009 | 21:31

ujo napsal(a):

pane senátore Vaše visitka je velmi, velmi stručná.
A pokud jde o referenda (obecný zákon o referendu) ODS byla vždy proti
12. 10. 2009 | 21:35

Ikena napsal(a):

Vazeny senatore,
vas predseda souhlasil s ratifikaci, obe komory parlamentu taktez, US vydal souhlasne stanovisko, kde je tedy problem? Bojite se EU, hajite zajmy mafianskych skupin, kterym nevoni bernak a zakony EU? Proc tak pozde?
V dnesni situaci mi pripadate jako loutka, kterou kdosi vede.
Nemohu verit clenum ODS, jedni tvrdi EU a LS ano a druha polovina to torpeduje. Vy jste nejaka divna partaj, kdo tam vlastne vladne?
12. 10. 2009 | 21:41

ujo napsal(a):

pro Zachea
"stateční senátoři".
Že jim ale trvalo, než se k té statečnosti odhodlali
V čem jsou stateční? Hrozí jim něco?
Vůbec není vyloučeno, že v příštích volbách těch svých 12 - 15 % hlasů dostanou a budou tak demokraticky zvoleni.
Skutečnost, že o vývoji u nás rozhodují spíše zahraniční vlastníci než naše orgánynechává p. senátora klidným.
12. 10. 2009 | 21:53

Ben napsal(a):

Jsem proevropský, a proto nechci Lisabonskou smlouvu

Nezlobte se, ale už tento nadpis vzbuzuje úsměv. Takže všechny státy, které chtějí LS jsou bořitelé Evropy. A zatím, i díky Vám, jediný stát EU ČR je nejdemokratičtější a nejevropštější...
12. 10. 2009 | 21:53

Jozef napsal(a):

Pan senator,
je to tak,ako ste napisali.

Kazdu zmenu fo federacii zablokuje 35%."Treba Nemecko,Francie a Italie predstavuje 40%"
/Sarkozy o Berlusconim: nakoniec so vsetkym suhlasi! - lebo v polomafianskom Taliansku vladne ten,kto moze vyhodit do vzuchu nadrazie - kto ma Gladio/

Nemci s Francuzmi uz namierili dela na prazsky hrad,svoju vladu si ujst nedaju.
Kazdy domorodec sa da kupit,pisu niektori tiezprazski analytici: za kolko sa da kupit,pan senator,Vase mlcanie?

Cim Vas mozno zastrasit?
Cim uspokojit?
12. 10. 2009 | 22:06

Horal napsal(a):

Pane senátore,
Váš příspěvek působí dojmem poctivého názoru, byť s ním nemohu souhlasit ani v nejmenším. Přesto se nemohu zbavit pochybností.

Nejprve k tomu názoru:
Proč tak strašně moc akcentujete národní suverenitu ? Můj pohled je, že národní suverenita nám přináší (nejen, ale z velké míry) vulgární a hádavé politiky (srovnání s německou politickou scénou je více než tristní), přeběhlíky, justiční a vysoškolskou mafii, vládu firmy ČEZ, zlobované nebo prakticky nepoužitelné zákony.
Naopak pokud existuje nějaký dobrý zákon, je to převzatý zákon EU. Pokud se vůbec (málo, ale přece) investuje do železnice, je to z fondů EU (být to na naší suverenitě, topíme peníze jen v dálnicích). Pokud někdo tlačí k férovému a transparentnímu rozhodování, je to EU. Copak nám nestačila doba Kožená a Železná - zářné výsledky naší suverenity ?
Po 50 letech nacismu a komunismu jsme tam, kde jsme byli za Přemyslovců a za Marie Terezie: doháníme o mnoho vyspělejší západní Evropu. Pomůže nám v tom 100 % suverenita ?

Nyní k těm pochybnostem:
1. Těžiště Vaší argumentace je v mechanismu rozhodování v evropské radě. Že jednomyslnost v rozhodování 27 a více států je cestou do pekel, to snad víme z doby polské Rzeczipospolité.
Mechanismus dle smlouvy z Nice pro nás byl (snad) výhodnější. Pokusila se ČR vytvořit nějakou koalici států, sledující jí příznivější mechanismus z Nice či nějaký kompromis ? Došlo k nějakým jednáním v tomto směru ?

Naproti tomu president Klaus akcentuje sudetské Němce a jejich majetek. Vy s tím nesmyslem souhlasíte ? Svůj postup s presidentem koordinujete ?

2. Načasování Vaší ústavní stížnosti svědčí jednoznačně o obstrukci. Proč jste stížnost nepodali bezprostředně po zamítnutí první stížnosti. proč až pár dnů před irským referendem ?
Není to dokladem "českých" způsobů v politice ?
12. 10. 2009 | 22:14

Taoiseach napsal(a):

autor:

"Je pravda, že Evropa obratně hledá komprosmisy, ovšem, protože musí. Jinak by těžko něco prosadila. Dokud má každý člen unie právo veta, musí se hledat kompromis i s tím nejmenším nebo nejnovějším členem, musí se hledat tak dlouho, až všichni (s větším nebo menším sebezapřením) souhlasí."

Problém je v tom, že zatím se kompromis s každým musí hledat i u sebemenší prkotiny a všichni dokola se můžou vzájemně snadno blokovat. Na opravdu vážné problémy, kde je třeba jednomyslnost, už potom ani nepřijde řada. To je problém.
12. 10. 2009 | 22:54

znalec napsal(a):

Pokud píšete poctivě, máte mojí úctu. Nejtěžší je držet názor, když většina tlačí. LS asi projde, ale vás si chci pamatovat!
12. 10. 2009 | 23:08

StandaT napsal(a):

Pane senátore, máte mou podporu.
12. 10. 2009 | 23:44

arlon napsal(a):

***************** (kolik unesete)

takových lidí víc i v jiných politických stranách a uskupeních a nemusíme se brodit bahnem....
13. 10. 2009 | 01:19

Jan Vaculík napsal(a):

Vážený pane senátore, ahoj Jirko,
článek je napsaný s noblesou, jak výše řečeno, což musí uznat i ten, kdo s Tebou nesouhlasí.
Nemyslím si, že bys byl něčí loutkou (viz Ikena), to spíš si dovedu představit, že ses zbláznil, na což máš ostatně právo.
Taky si ovšem dávám otázku, jestli se nezbláznili všichni ostatní. Jak je možné, že OBSAH Lisabonské smlouvy se nestal předmětem diskusí hned, jak se o ní začalo mluvit?

Když Tě tady slyším (a to je moc dobře, protože se o Tobě sice ví, že jseš proti LS, ale nikde se už neříká, co konkrétně proti ní máš), tak Ti musím dát víceméně za pravdu.

Ale na druhé straně: Dobrá, tak se rozpustíme v Evropě, no a? Proč by třeba takový Barroso měl být mým politikem méně, než Topolánek nebo Špidla? Vždyť všem třem jsem asi stejně ukradenej! A musíme se opravdu bát, že nás nějaké státy převálcují? Copak se bojí Ohio, že je Minnesota s Wyomingem přehlasují?
Ano, třeba nás přehlasují; ale MY tou dobou už budeme někdo jiný.

Samozřejmě, že je namístě otázka: je to opravdu to, co chceme? Ale k ní patří ještě jedna: máme vůbec jinou možnost?

Srdečně zdravím a přeju Ti úspěch; úspěch v úsilí jít proti proudu.
JV
13. 10. 2009 | 01:29

Zdeněk B. napsal(a):

Vážený pane senátore,
znova si vážím alespoň někoho z ODS.Máte moji úctu, vydat se všanc nevědomosti není snadné. Je mi líto, že se nenašli další politici, kteří by vysvětlili daleko podrobněji lidem, co se opravdu chystá. Ale i tak si myslím, že většina národa by se za Vás postavila. Děkuji.
13. 10. 2009 | 01:34

Jan Vaculík napsal(a):

PS
Mrazí mě, když si vybavím, že Jan Masaryk, navrátivše se z Moskvy, stýskal si, že se cítí jako Stalinův pachole; tehdy si taky asi kladl otázku, řečnickou: Máme vůbec jinou možnost?
13. 10. 2009 | 01:36

Jan Vaculík napsal(a):

PPS
Naštěstí, ovšem: nelze klást rovnítko mezi EU a stalinský SSSR.
13. 10. 2009 | 01:39

Ládik napsal(a):

Jo, tohle je OK.
13. 10. 2009 | 05:28

MS napsal(a):

Pane senátore, souhlas.
13. 10. 2009 | 07:35

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Oberfalzere
naprosto Vám rozumím, vidím to podobně, není co dodat

K Vašim oponentům: Klausotepecky závislé, jednostrunné radio PEHE slouží spíše k pobavení.
Pan Stráský projel volby i s tak profláknutou figurou jako byl šéf pražské záchranky. Sebereflexe nulová.
Pana Halíka si vážím, rád ho čtu i poslouchám, je pro mne autoritou.
Nicméně nemohu nevidět, že se v politických otázkách často mýlí, je představitelem proudu, který neobstál ve zkoušce z reálné politiky.

Pokud jste Vy ve volbách obstál, máte tedy - z Vás čtyř jako jediný -určitý mandát.
Budete-li kandidovat znovu, budu Vás volit a to i přes to, že jste ze strany, která mně k srdci nepřirostla.

Přimlouval bych se za víc článků. Sestava místních bloggerů je jasně eurohujerská, nekritická a neodráží-dle mého názoru- názory celé společnosti, pouze jednoho segmentu.

Střízlivých, nesvazáckých pohledů na budoucí podobu Evropy, je třeba.
13. 10. 2009 | 07:38

Aleš napsal(a):

Prosadit něco v Evropě v režimu Lisabonu vyžaduje podporu 15 členských států, které zastupují nejméně 65% obyvatel. Starých členských zemí je 15 a reprezentují 79% obyvatelstva. Velké země (Německo, Británie, Francie, Itálie a Španělsko) mají 62% obyvatel. Stačí tedy už jen málo (třeba Holandsko).

A já doplňuji a dalších 9 zemí. Ani počítataT neumíte pane inženýre??

A pokud je pan senátor křesťan a politik, měl by jednAt i férově, uznat politickou porážku a neobstruovat, neboť připravovat 5 MĚSÍCŮ PODÁNÍ K ÚS NELZE NAZVAT JINAK!!! A S křesťnatsvím to nemám nic společného!!
13. 10. 2009 | 07:41

Jozef napsal(a):

"Lisabon proste zaklada v Evrope destrukcni procesy"

Ano.Uz od zaciatku.

Napriklad sila nemeckej politickej vole sposobuje,ze ultranacionalisticki madarski vodcovia neustale otvaraju Benesove dekrety a otazku autonomie.Madarski poslanci,na rozdiel od slovenskych s nadsenim prijali vyhlasenie Kosovskeho statu...
Analytici samozrejme o tom nebudu pisat - za ine su plateni.Vojna proti Juhoslavii,podpora UCK,vyhlasenie Kosovskeho statu atd su demonstraciou realneho stavu politiky a prava.

EU funguje od pociatku ako vojnove spojenie /uhlim a ocelou/ Francuzska s Nemeckom v americkom protektorate.Americky protektorat /plus vzdanie sa marky/ umoznil aj zjednotenie Nemecka.Kosovo a rozbitie Juhoslavie je americkou realizaciou povodne hlavne nemeckej snahy.Na oplatku nemecka politicka elita /vratane medialnej/ podporovala aktivne americke hry v Rusku,v Afganistane atd...

EU funguje ako americky protektorat,a tzv."nove demokracie" prjavuju len minimum slobodnej vole.
Absolutna dominancia Washingtonu vsak rychlo zanika.A tento fakt "proste zaklada v Evrope destrukcni procesy".
Verim,ze nie az tak destrukcne,ako pod terajsim tvrdym americkym diktatom,ale predsa destrukcne.
Lebo podstatta fungovania EU je machiavelisticka - antidemokraticka.
13. 10. 2009 | 08:11

Tupelo napsal(a):

Pane Oberfalzere, z Vaseho clanku me zaujmuly dva nasledujici body:

1. irske referendum

Ponecham stranou otazku, jak byste se vyjadroval, kdyby i v 2. referendu rekli Irove NE. Podle me je na zvazeni jakehokoliv statu, v jake veci a jak casto bude vypisovat referenda (zde stoji za to pripomenout ze je to hlavne ODS a Klaus, kteri vystupovaly proti snaham CSSD, ktera nekolikrat zakon o obecnem referendu predlozila). Kdo by mohl vyjadrovat nespokojenost v teto veci jsou hlavne Irove samotni. Ti svou ucasti, o hodne prevysujici ucast v referendu prvnim, dali dostatecne najevo, ze druhe referendum akceptuji a svou vladu z demokratickeho deficitu nepodezrivaji. Rovnez vysledek druheho irskeho referenda je daleko jednoznacnejsi, nebylo to tesne rozhodnuti o par procent jako v pripade prvnim.

2. schvalovani a blokace podle LS.

Zcela v duchu byvale americke administrativy (neocons) jaksi samozrejme delite Evropu na starou (dale jen SE) a novou (dale jen NE). Pokud se zabyvate blokacnimi cisly, bylo by logictejsi delit Evropu na staty velke, stredni, male. Myslim ze do statu velkych se da zaradit, z Vasi 'NE', Polsko a Rumunsko (z velkych statu SE sem patri Vami vyjmenovane UK, Nemecko,...). Ze neni vice velkych statu z byvaleho vychodniho bloku je proste fakt se kterym se neda nic delat.
Do kategorie stredne velkych zemi NE patri CR ale i Bulharsko nebo Madarsko (vedle Portugalska ci Svedska).
A konecne kategorie malych statu z NE reprezentuje treba Slovinsko, Litva, z SE pak Finsko, Irsko ci Kypr.
Stoji za to pripomenout ze vsechny tyto zeme, male, stredni i velke, a to jak z Vasi NE i SE Lisabonskou smlouvu akceptovaly. Nebylo by pro budoucnost lepsi prestat delit staty na SE a NE ,ale delit je, kdyz uz tedy citite tuto potrebu, podle poctu obyvatel? Na jedne lodi se potom ocitaji Lucembursko a Estonsko, CR a Belgie, Polsko a Spanelsko. Muj pocit je ze prevazna vetsina zemi z byvaleho vychodniho bloku by chtela rozdil vychod x zapad (v ramci Evropy) nechat co nejrychleji za sebou, nac znovuobnovovat jednou strzene zdi? Pokud bude prijata LS tak bude Slovak i Fin, stejne jako Rakusan a Bulhar stat vedle sebe co se tyce dopadu rozhodovani.
13. 10. 2009 | 08:18

Al Jouda napsal(a):

Pane senátore, kdybyste byl komunista, tak bych řekl, že jste pomýlený.Jelikož jste z ODS, tak by pasoval jiný výraz.
13. 10. 2009 | 08:20

Tupelo napsal(a):

Omlouvam se za jeste jeden vstup (dnes jeden z poslednich, prace ceka), ale mozna bude pro nekoho zajimava nasledujici tabulka (zeme a pocet obyvatel, v mil.). Mezery jsem pridelal osobne, podle kategorii ktere jsem pouzil (s tim, ze mohou byt samozrejme pouzity jine, na meritu veci to nic menit nebude)

Německo (DE) 82.3
Francie (FR) 63.4
Spojené království (UK) 60.9
Itálie (IT) 59.1
Španělsko (ES) 44.5
Polsko (PL) 38.2
Rumunsko (RO) 21.6

Nizozemsko (NL) 16.3
Řecko (EL) 11.2
Portugalsko (PT) 10.6
Belgie (BE) 10.6
Česká republika (CZ) 10.3
Maďarsko (HU) 10.1
Švédsko (SE) 9.0
Rakousko (AT) 8.3
Bulharsko (BG) 7.7

Dánsko (DK) 5.4
Slovensko (SK) 5.4
Finsko (FI) 5.3
Irsko (IE) 4.3
Litva (LT) 3.4
Lotyšsko (LV) 2.3
Slovinsko (SI) 2.0
Estonsko (EE) 1.3
Kypr (CY) 0.8
Lucembursko (LU) 0.5
Malta (MT) 0.4
13. 10. 2009 | 08:23

skanzen napsal(a):

Tady si porad jeste nekdo mysli, ze nase politika je skvela, jsme zeme bohata v plnem rozkvetu, vedenim prorostla, kulturou v nebesich, hybatelem svetoveho historie, miru a poradku ... ze by nas ty barbari zadupali do zeme ...
13. 10. 2009 | 09:03

stejskal napsal(a):

Tou eurohujerskou sestavou myslíte spíše pány Tomského a Kurase nebo třeba zákonodárce Zahradila či Kuberu, pane Pepo Řepo? ;-)

Asi bych měl zkusit ten poměr vyrovnat: Až zase budu příště někomu nabízet blog, zeptám se ho nejdříve na jeho postoj k "lisabonu" (ale nemohu zaručit, že noví blogeři se třeba nebudou shodovat v názoru na jiné téma ;-) To zase bude řečí...

Mimochodem nevíte, co si o "lisabonu" myslí pan Kočka, co tu píše o pivu, nebo třeba paní Honsová (čistě teoreticky zde mohou být euroskeptici v převaze, jen se neprojevují)?

Hezký den (stejně jsme rád, že se mohu vždy spolehnout na to, co o těchto stránkách napíšete. Někteří debatující jsou jedna z mála mých životních jistot ;-)

Libor Stejskal
13. 10. 2009 | 09:34

myrta napsal(a):

Nevážený pane senátore,to co předvedl včera v televizi váš kolega Kubera,nepotřebuje dalšího komentáře.Jedno přísloví praví:"chytrého člověka se neboj,bát se musíš jen blbce".A já se vás 17 Kuberů bojím,k tomu připočtu i našeho nejvyššího.Vy nejen že rozpoutáváte nacionální vášně,vy jste schopni způsobit i mezinárodní diplomatický konflikt.A to vše v zájmu národa,kterého máte plné huby.Fuj!
13. 10. 2009 | 09:36

Novák napsal(a):

Po přečtení spisku pana Oberfalzra jsem se dozvěděl nehoráznou lež - kterou si může každý každodením sledováním politické scény.

Protagonista napsal : V řadách občanských demokratů jsem potkal spoustu slušných, rozumných a pracovitých lidí.

Toto může napsat pouze promodralý mozek bez jakéhokoliv náznaku soudnosti. Vždyť celá tato sekta, která si říká strana je spolek zlých, podlých,prolhaných a bezcharakterních lidí. Jediné co má většina to je pracovitost - ale pouze pro sebe při přípravách a realizacích zlodějin a podvodů. To např. jako poslední takovou kauzu je potřeba brát situaci na slovutné plzeňské vysoké škole právní, kde většina podvodů byla provedena ve jménu a ku prospěchu těchto pracovitých lidí. Pouze koloťuk Standa tam nějak nepasuje, který ale svým jednáním spíše dokazuje, že měl pouze jinou knížku (oranžovou a ne modrou), ale jinka je to stejný materiál.
13. 10. 2009 | 09:41

JAHA napsal(a):

Ad: autor

Nepoznam Vas, ale svojim vyjadrenim ste potesil moje srdce. Konecne jeden normalny, slusne sa vyjadrujuci a pravdivo argumentujuci politik.

A ze po irskom "nie" bola LS definitivne zamietnuta (ako jej predchadzajuca verzia Francuzskom a holandskom), teda pokracovanie ratifikacie a opakovanie referenda je "protiustavne"(podla doteraz platnych predpisov EU), podpisovat takuto zmluvu je potom tiez "protiustavne", to vedia VSETCI, niele ti, ktori sa na Vas obratili otvorenym listom.
13. 10. 2009 | 10:02

karel matousek napsal(a):

Please, go AWAY, po MFD dalsi Jakluv snitily, buh vi, co na nej maji.
13. 10. 2009 | 10:16

jarpor napsal(a):

karel matoušek

Znáte tohle ?
"Co nechceš, aby dělali Tobě, nečiň jiným."

Libujete si v pojmu defenestrace.

Asi rád lítáte oknem... nebo naopak, ještě jste to nezkusil ale adrenalin láká...

Hezký den
13. 10. 2009 | 10:27

Enkidu napsal(a):

Autor
nechápu ve Vaší lidské integritě jedinou věc, pokud se cítite být tak mravným, jak vyplývá z dikce Vašeho článku, proč jste se nenaučil prohrávat a děláte pouhé obstrukce místo argumentace? Kubera to řekl jasně, žádná cesta Vám není zapovězena, pokud to zabrání podpisu LS. Měli jste na vypracování stížnosti tři roky, ale děláte tak až teď z jasnou vidinou možnosti opruzovat, dělat scény a zdržovat. Hysterické jednání, jen čekám, kdy se všech 17 senbátorů rozbrečí, lehne si na zem a bude kvičet né, né, né. Politika je také o důstojnosti a zachovávání fair play (a to i v případě, pokud jej druhá strana podle Vašeho názoru nezachovává). Ale co čekat od člověka, který si do médií při předání stížnosti k ÚS oblékne laciný oblek s rozhalenkou a upocenou košilí, ze které trčí chlupy, neumyje si vlasy a v ruce drží igelitku s bramborem (a asi i krabičákem?). V tomto případě odpovídá forma podání obsahu i způsobu. Ačkoliv LS příliš nefandím, pokud jsou jejími odpůrci zejména Klaus, Jakl, Hájek, Semín, Bobošíková, Železný, Putin, KSČM, DS, Kubera, Kohout, asi bude dobrá :-). Koneckonců ani jediný člověk, kterého si lze vážit, ve frontě s výše zmíněnými není. Bohužel mezi ně patříte i Vy.
13. 10. 2009 | 10:29

bob napsal(a):

to autor
"že euroústava je určena především k udržení vlivu původních členských států na EU a její politiku (pochopitelně na úkor té nové menšiny)."

"Smlouvu nakonec pohřbili občané Francie a Nizozemí."

Francouzi = hlupáci? Chápu to tak správně. Zamitli to, protože si nechtěli udržet vliv.
Pane senátore,vaše logika nemá chybu. Jste jednička:-)
13. 10. 2009 | 10:33

miro napsal(a):

Souhlasím s panem senátorem a myslím si, že hájit naše zájmy je snad povinností každého. Nebo to si myslíte, že Sarkozi, Berluskony a podobní hájí naše zájmy, opravdu si to myslíte, ja ne. Lisabonská smlouva je skutečně mrtvá Irové ji v prvním referendu odmítli a tím naplnili ustanovení této smlouvy to co se dělo potom už s Lisabonem nemělo nic společného. Pak byl jen nátlak uplácení a p. jen aby to bylo schváleno a už aby zabydlení politici v Bruselu mohli vládnout. Vždyť je to vžda především o moci. To bylo a bude i když to každý nazývá jinak
13. 10. 2009 | 10:45

miro napsal(a):

Bobe smlouvy zamítli občané těchto zemí ne jejich vládychtíví politici, proto podruhé u LS nedovolili referendum a rozhodli sami
13. 10. 2009 | 10:50

Antonín Hrbek napsal(a):

Psi štěkají, ale karavana táhne dál.
13. 10. 2009 | 11:33

Kristýna napsal(a):

Rozhodnutí Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě se zřejmě pozdrží. Skupina sedmnácti senátorů chce totiž doplnit svoji stížnost, kterou kvůli reformnímu dokumentu Evropské unie podala.

"Ve čtvrtek dodatek podáme. Pokud ne, bude to nejpozději do konce týdne," řekl Lidovým novinám zástupce senátorů Jiří Oberfalzer.

Tak takovýto je proevropský, pracovitý senátor ODS. Vkutku konstruktivní postoj hodný obdivu celé Evropy. Takto se dělá v Česku politika. Čestně a férově.

Nezapomeňte si na tu novou ústavní stížnost vzít opět slušivou igelitku.
13. 10. 2009 | 11:40

Honza H napsal(a):

Bravo, pane senátore.
13. 10. 2009 | 11:53

skanzen napsal(a):

Jenom by me zajimalo, proc kdyz do toho tolik vidite a je vam jasny budouci zanik republiky, to nejste schopni pro ustavni soud sepsat takovym zpusobem, aby ten to okamzite nesmetl ze stolu pro zakladni nedostatky a nesmyslnost ...
13. 10. 2009 | 13:01

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný a jasný příspěvek pane senátore. Máte naprosto pravdu, že Lisabonskou smlouvou se EU stává prostorem s rozhodujícím vlivem velmocí, především Německa a Francie, a ti jsou také hlavními architekty nového pořádku.Je to zcela něco jiného než slibovaná Evropa regionů, jiné než byla integrace států USA.
Je třeba si přiznat, že pro toto řešení získali podporu naprosté většiny evropských politiků a je úplně jedno kdo má či nemá pravdu. Pokud chceme být v budoucnu nadále členy tohoto společenství tak dle mého názoru je vhodné, aby pan prezident LS podepsal po splnění řečených podmínek, tak jak uvádí i vláda.
13. 10. 2009 | 13:10

97 napsal(a):

Jo, kdyby ODS nebyla tak zarputile proti referendu, tak si ho ted v klidu mohli vyhlasit, podpisy by na to bezpochyby sehnali...
jenze to by pak mohli rozhodovat i lide, kteri treba chapou jak funguje danova progrese, mezi nez tento senator nepatri... (viz modra-sance.blogspot.com/2009_06_01_archive.html)
13. 10. 2009 | 13:55

Roman PIPEK napsal(a):

Typické reductio ad autoritaet. Pan Oberfalzer si hraje s různými „zaručenými fakty“, ovšem používá je zcela mimo zásady konzistentní dedukce. Stal se politikem, tak není divu. Ale pokud tvrdí že Lisabonská smlouva je z 99% identická se smlouvou z Nice, tak ať to dokáže. Kde je nějaká srovnávací analýza. Dovolím si tvrdit, že pan Oberfalzer žádnou nemá. Stejně tak neuvádí základní postuláty obsažené v Lisabonské smlouvě, které zakládají uvedená nebezpečí.
Jde spíše o to, že modla ODS není modlou v celé EU a že EU nehodlá být pro Česko jen dojná kráva.
13. 10. 2009 | 14:18

olDa napsal(a):

nekolik otazek panu Oberpfalzerovi:

1.) proc tu ustavni stiznost podavate az nyni? necetl jste LS drive? jestl. je (a byla) podle protiustavni, nemel jste stiznost podat dokonce pred hlasovani v parlamentu (pokud Vam tedy jde z principu o ciste svedomi)?

2.) jsou vsechny ostatni male zeme, ktere LS schvalily (Finsko, Rakousko, Svedsko...) a ktere dokonce (jak odpurci LS tvrdi) tlaci na CR a jejiho prezidenta, pouze hloupejsi nez Vaclav Klaus, a ta mensina cs. poslancu a senatoru?

3.) mluvite o Vasem pohledu na formalni nedostatky LS, ktery obsahove plnite tim, jak konkretni "velke" zeme prehlasuji male. osobne si z obsahove stranky delam mensi starosti, neb a) neverim, ze stupen vyspelosti konkretni CR, je nejak nad vyspelosti tech vami zminovanych velkych, cili ze by normy z jejich pera vedli s snizeni vyspelosti ceske spolecnosti. take konkretni "koalice" silnych se mi nezdaji zrovna az tak nebezpecne, neb mezi temi silnymi je mozna vetsi rivalita nez mezi slabymi. (nebo ze by strach ze zkusenosti s opozicni smlouvou u nas?) Vy mate opravdu vetsi strach z evropskych norem nez z tech, ktere si tu v Cechach vytvarime (vytvarite)?
13. 10. 2009 | 15:02

963 napsal(a):

Pane senatore,dekuji a souhlas.

Na rozdil od eurohujeru vsech barev mate mandat !

A zásadní věc: Jak je vůbec možné, že některé státy mají vyjímky a co jsme tam měli za vyjednavače, že žádné vyjímky nemáme ?............
13. 10. 2009 | 15:05

Tomas napsal(a):

Pane Senatore,
vy jste parvicovy politik?? Ze jsem si nejak nevsiml, absolutne bez argumentu, bez jakehokoliv pravniho podvedomi a to doslova, a az neskutecny demagog. Jste jen stary a nestihajici 21 stoleti, clovek ktery prispeje ke generacnimu stretu v CR, ktery se nezadrzitelne blizi. Lide jako Vy jiz by nemeli rozhodovat, protoze u Vas plati veta: Dej blbci moc a mas problem. A to jsem parvicove zalozen. Pokud ale lide jako Vy rozhoduji o CR, jsme tam kde jsme: penize rozkradeny, silnice rozpadle, ale straseni od Vas je spousta. Co take nekdy pracovat a ne jen strasit???
13. 10. 2009 | 15:49

David Kalhous napsal(a):

Vazeny pane,

zcela souhlasim s Vasim pravem bojovat za sve nazory. Otazkou je, zda tak jiz necinite zpusobem, ktery prekracuje urcite meze slusnosti. Pokud sam verejne priznavate, ze Vase stiznost US je obstrukci a ze tedy jiz prekracuje hranice, dane "duchem ustavy", vlastne kazdeho neprimo, avsak zcela verejne vyzivate ke zneuzivani instituce US, tedy jednoho z piliru naseho statu a jeho suverenity.
Navic vychazite z predstavy, ktera je podle me mylna, totiz ze suverenita je jakasi pevna vec, ktera bud je, nebo neni a vychazi jen z nejakeho dekretu. To je dle meho nesmysl - suverenitu si kazdy statni utvar buduje praci svych obcanu a politiku a prave vyvoj nasi politicke sceny posledni doby ve me vzbuzuje podstatne vetsi obavy o mou suverenitu jako obcana (i o realnou suverenitu tohoto statu) nez papir, receny Lisabonska smlouva. K realne sile statu prispiva totiz zejmena urcita jednota elit na zakladnich cilech statu a jeho budouciho fungovani. V opacnem pripade je statni suverenita - zejmena u tak maleho statu jako je ten nas - smesnym vykrikem do tmy, ktery nema zadnou vahu, protoze neni kontinualne uplatnovan.
13. 10. 2009 | 15:59

budulínek napsal(a):

Jan Vaculík
o pár řádků výše napsal: "Mrazí mě, když si vybavím, že Jan Masaryk, navrátivše se z Moskvy, stýskal si, že se cítí jako Stalinův pachole; tehdy si taky asi kladl otázku, řečnickou: Máme vůbec jinou možnost?"

Ano, samozřejmě máme jinou možnost. Na rozdíl od Jana Masaryka, který mohl volit akorát mezi Stalinem a smrtí. My máme možnost říct ANO Lisabonu nebo říct NE Lisabonu. To ne by v zásadě znamenalo vystoupení z EU, která se dříve či později promění do něčeho, co navrhuje Lisabon (nezapomínejte, že Lisabon má ve zbytku Evropy dost velkou podporu). Takže Lisabon rozhodně není otázkou života a smrti.

Opravdu mě štve, když se Lisabon prezentuje jako "nutné zlo". Že nemáme jinou volbu nebo že snad jsme někam tlačeni. Ne: tu volbu máme: vystoupit z EU. Nikdo nás nenutí v EU být a nikdo nás nenutí podepsat Lisabon. Pan Oberfalzer s Klausem by nám měli říci, jaké jsou tedy výhody a nevýhody jejich alternativy (tj. vystpoupení z EU), kterou zdá se navrhují. Nic takového ale od nich neslyšíme. Místo toho od nich slyšíme kritiku cizí alternativy (Lisabon) a nostalgické stesky nad alternativou (pouhá zóna volného obchodu), která je však zcela nereálná prostě proto, že s ní nesouhlasí ti, jejichž dobrovolný souhlas by si přijetí takové alternativy vyžádalo (nesouhlasí s ní ostatní státy EU).
13. 10. 2009 | 16:01

David Kalhous napsal(a):

Jednoduse: nemuzete zaroven bojovat za statni suverenitu a pritom podryvat autoritu ustavy a statnich organu zneuzivanim jeho instituci.
13. 10. 2009 | 16:02

Kuba napsal(a):

pohled laika...
Zatím jsme si z EU spíše brali výhody, než EU něco dali....a když po nás EU něco chce,
byť to pro nás znamená komplikace,
tak nemáme pražádnou ochotu vyhovět...to je prostě svinstvo...
Jsme nevděční a konfliktní
šmejdi...to je teď naše vizitka v EU.

Bohužel tuto vizitku nám všem zajistil pan Klaus a klaka jemu podobných, kterými se obklopil...

A neříkejte mi, že jakýkoliv doplněk LS, jakákouliv připomínku k jejímu znění nebylo možno vyslovit dříve, kdy k tomu byl prostor...
13. 10. 2009 | 16:11

budulínek napsal(a):

David Kalhous
podle mě dost trefně vystihl klíčový problém a rád bych ho zopakoval.

Podle mě se tu vytváří nebezpečný precedent v podobě "obstrukční stížnosti k ÚS". Když někdo nesouhlasí se zněním nějaké klíčové mezinárodní smlouvy (na což má právo), tak mu prostě nebude stačit výsledek hlasování v komoře (takhle by to mělo normálně probíhat), ale podá stížnost k ÚS (což je proti duchu ústavy.
Čert vem Lisabon. Jde o to, že se tu vytváří nebezpečná praxe a precedens, který může být a podle mě i bude (zne)užíván i v budoucnosti k torpédování české zahraniční politiky.

Ani nemusím mluvit o tom, že tento krok dále poškozuje beztak pošramocenou důvěryhodnost české diplomacie. Nikdo už ČR neodpáře nálepku země, kde není nic jisté (kvůli svévolnému prezidentovi a senátorům zneužívajícím ÚS k obstrukcím) a která není schopna plnit svoje závazky učiněné u jednacího stolu. Od nynějška bude stát slovo českého diplomata za zlámanou grešli. Každý jeho partner totiž bude vědět, že bez ohledu na to, co český diplomat (vláda) slíbí, realita může být úplně jiná díky prezidentovi a senátorům, kteří nectí dělbu pravomocí ve státě a ducha ústavy.

Představte si následující situaci: jste diplomat jiného státu EU (dejme tomu Bulharska). Prozasujete svoje národní zájmy stejně jako český kolega, který sedí naproti vám. Český diplomat za vámi přijde s návrhem, že vám vyjde vstříc, když vy vyjdete vstříc jemu. Budete souhlasit? No, já jako (dejme tomu v roli bulharského diplomata) bych se hooodně rozmýšlel, jestli mám vyhovět českému diplomatovi a souhlasit s touto dohodou. Proč? Vím totiž, že u nich doma v ČR mají pěkný bordel a že se může klidně stát, že když se dohoda nebude pozdávat českému prezidentovi nebo nějakému senátorovi, že si najde způsob, jak ji potopit. Buď ji dá k ÚS nebo prostě řekne, že ji nepodepíše.

Shrnuto: vsadím boty, že všichni čeští diplomaté se chytají za hlavu, co to zase ten stařešina na Hradě a páni senátoři vyvádí. A nedělají to proto, že by milovali Lisabonskou smlouvu, ale právě proto, že ví, že od nynějška stojí slovo českého diplomata za zlámanou grešli.
13. 10. 2009 | 16:31

budulínek napsal(a):

Počínání pánů Klause a Oberfalzera trumfuje i slavné obstrukční tyátry Sládkových republikánů v české poslanecké sněmovně. Vzpomínáte? :-)) To byly časy.

Smutné na tom je, že nejsme v českém parlamentu let devadesátých, ale v Evropské unii. Klaus a jeho poskoci teď hrají Evropě stejné divadýlko, jaké hrávali Sládkovi republikáni v českém parlamentu 90. let.

Mimochodem, nemůžu si odpustit ještě jednu poznámku: vzpomínáte si, proč dělali Sládkovi republikáni před lety takový tyátr? .....
no, nejslavnější divadelní kus sehrál Miroslav Sládek při příležitosti ratifikace česko-německé deklarace, kde hrál kartu sudetských Němců. Je vidět, že za těch 12 se nic nezměnilo. Akorát herci, kteří ten tyátr hrají. Téma i "způsoby boje" zůstávají stejné: Herci (Sládek a Klaus) bijí na poplach před nájezdy loupeživých sudeťáků. "Zaprodaná" česká politická scéna zradila české zájmy a otevírá stavidla ke zpochybnění Benešových dekretů, které přece tvoří "pilíř české státnosti". Proto je třeba použít všech prostředků, i kdyby byly proti duchu ústavy a pomocí veškerých možných obstrukcí zvrátit rozhodnutí pomýlené většiny v obou komorách parlamentu.

Nechápu jednu věc: proč parlament rovnou za prezidenta nezvolil Sládka??? Výsledek by byl naprosto stejný. Sládek je dostatečně dobrý herec a klidně by zvádl i ten tyátr v Evropském parlamentu, který během předsednictví EU předvedl "tatíček" Klaus. Určitě by zvádl i pár frází o "suverenitě" a uměl by se ohánět i "demokratickým deficitem bruselské diktatury". Potom by Sládek zůstal posledním, kdo by měl podepsat Lisabon. A v záři reflektorů celé Evropy by pak Sládek sehrál svůj majstrštyk "Lisabon nepodepíšu, protože otevírá dveře požadavkům sudetských Němců".

Sládek na hrad!!! Nemáme co ztratit.
13. 10. 2009 | 16:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek (cosi o "kokotech"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.
13. 10. 2009 | 17:10

Filip Novak napsal(a):

Ja Vas pane senatore neznam. O Vas neni vubec sliset, co jste vlastne v senatu delali do ted ?
13. 10. 2009 | 17:12

Pípa napsal(a):

Pane senátore,
nic proti vašemu přesvědčení a názoru, ale mám obavy, že jste nepochopil zásady demokracie. Pokud jste přehlasován, tak se máte demokraticky podřídit většině. Vy ovšem toto neděláte, ale jako zbabělec a bezcharakterní člověk používáte obstrukcí a zneužívání řádu k torpédování výsledku, vzniklého z demokratického procesu.
13. 10. 2009 | 17:29

pierre napsal(a):

to j. oberpfalzer :
to jaha (13.10.2009 10:02:39) :
.
oba jste, panove, myslenkove nedusledni a mate selektivni pamet... ve 2001 odmitlo irsko v referendu smlouvu z nice... ve 2002 se referendum opakovalo a smlouva byla prijata.... kdyby si irove referendum nezopakovali, nestalo by se cesko ani slovensko ani dalsich 8 zemi cleny eu (alespon ne k 01/05/2004).... zaroven se ale, ve svatem hnevu, pohorsujete nad opakovanim irskeho referenda ve 2009.... tezko se to chape (alespon ne normalnim selskym rozumem).....
.
to oberpfalzer : ...a stejne tak je myslenkove nedusledny cely vas clanek.....
.
preji vam obema hezky vecer
13. 10. 2009 | 20:39

Jan Vaculík napsal(a):

Budulínek
Děkuju, že jste na mě reagoval. Také nad tím přemýšlím.

Dovedu si představit že vývoj směřuje k tomu, že budeme v prvé řadě Evropany, a až pak Čechy, a Barroso (např) nám bude stejně dobrým politikem, jako některý ten náš. Tlak na proměnu tímto směrem by byl asi ten hospodářský: udržet si konkurenceschopnost. V tom smyslu také píšu: MY už budeme někdo jiný.

Sám jsem ale konzervativní, a vidina takového vývoje mi radost nedělá. Rád bych věřil, že je to v rukou chytřejších, zkušenějších. Osobně věřím např. názoru Schwarzenberga. (Ten si snad zálusk na žádné eurokřeslo nedělá!)

Dost mě štve, že ten nejvhodnější čas na podobné úvahy jsme propásli. Teď už to není legitimní střet různých názorů, ale obstrukce, trošku trapná.
14. 10. 2009 | 00:59

hovorka11 napsal(a):

Slova, že prezident není proevropský stála Kaplického ztrátu vyhraného projektu chobotnice a pak následně život.
Zákeřné nejednání v době, kdy se vše dolaďovalo, zdržování, přetvařování, to jo vaše devatero ?
Co zas vymyslíte, proč jste nejednali dříve?
14. 10. 2009 | 07:18

hovorka11 napsal(a):

Navrhuji referendum o všech poslancích, nechceme současné- kdo by prošel ?
Prosaďte přímou demokracii, takhle dokazujete, že zastupitelskou, kterou jste se tam prosadili neuznáváte, tak by jste měli odstoupit !
14. 10. 2009 | 07:25

Pípa napsal(a):

Hezkýý pane hovorko11, s tím referendem o poslancích, kteří si kroutí pravidla jak se jim hodí, jste zabodoval.
14. 10. 2009 | 09:20

čáryfuk napsal(a):

Skvěle napsané, pod to bych se mohl podepsat.

Někteří zde obdivuhodně argumentují, že francouzů a němců je víc a je proto logické a správné, že budou mít v EU - i nad mámi - větší moc. Tak tedy ani logické ani správné. Pokud by tendo princip platil, mohli bychom rovnou odevzdat moc do Pekingu, protože čínaňů je přeci jenom nejvíce.

V demokracii je nějaká skupina vždy přehlasovaná, to je fakt, ale právě proto bychom měli usilovat o decentralizaci moci a o posílení moci obcí a krajů, aby problémy řešili vždy pokud možno ti, kteří je mají a kteří jsou s nimi v kontaktu.

Aby problémy této země řešili občané této země a ne občané francie a naopak občané této země neaspirovali na spoluřešení problémů francouzských.
14. 10. 2009 | 09:54

zdesta napsal(a):

Pípa.Ptal se Vás někdo jestli nesouhlasíte s L.S.? Tak zde platí zastupitelská demokracie.Demokracie poslanců,kteří si pokroutí co jim hodí.Pana Oberfalzera jste nazval zbabělcem a bezcharakterním člověkem,který nerespektuje většinu.Proč by měl zmíněný respektovat většinu poslanců,kteří si pokroutí cokoliv je mimo mé chápání.Nemáte v tom nějaký bordel?
14. 10. 2009 | 11:37

bp napsal(a):

Děkuji, pane senátore. Jsem rád, že zazněl zásadní názor, že LS je ve skutečnosti protievropská. To je třeba stále opakovat.
14. 10. 2009 | 12:05

Martin Rosol napsal(a):

Škoda, že si tolik lidí neuvědomuje, že, čím vzdálenější je jim moc, tím užší pravomoce by měla vykonávat. A že je velký rozdíl, když se na vesnici většinově shodnete jak budete např. opravit chodník, je pak obrovský rozdíl, když se o tomtéž rozhodují lidé 1000 km daleko. Zrovnatak, že nabytou moc už si nenachají vzit. Už současný stav mezi státy i uvnitř nich je spíš přecentralizovaný, přeunifikovaný. Celá Evropa se snaží obléct stejné kalhoty, a pak se lidé diví, že nikomu pořádně nepadnou.
14. 10. 2009 | 13:12

Imhotep napsal(a):

Je dosti symbolické, že Václav Klaus v době odmítání odjíždí do Moskvy. Je méně známé, že jeden ze senátorů stěžovatelů - Jiří Pospíšil byl v minulém režimu velmi spokojen a byl jeho velkým příznivcem. Inu, přátelé, Moskva a její vazalové nastupují a USA odcházejí.
14. 10. 2009 | 18:43

Zdeněk Jančárek napsal(a):

Vážený pane senátore,
velmi si vážím Vašeho postoje, v podstatě odpovídá mému a jsem přesvědčen, že tento pohled na EU je, bohužel, realistický. Snad by bylo lépe, kdybychom se oba mýlili a budoucnost dala za pravdu těm všem, kteří věří v "optimistickou budoucnost". Obávám se však, že již historie několikrát dala za pravdu spíše nám. Zdrtaví Vás Z. Jančárek
15. 10. 2009 | 10:49

Midori napsal(a):

Pane senátore,
souhlasím s Vaším názorem.
Jakub Midori
19. 10. 2009 | 15:21

Zdeněk Daníček napsal(a):

Vážený pane senátore;
jsem silně apolitický,ale s Vaším názorem musím jen a jen souhlasit.Pokud by většina "politiků"ke všem závažným věcem přistupovala tak jako Vy,vypadalo by to u nás v naší krásné zemi určitě lépe než to vypadá dnes.Hromada lidí si určité věci odmítá přiznat a někdy se stydím,že jsem Čech.
Se srdečným pozdravem Zdeněk Daníček
20. 10. 2009 | 21:08

pp napsal(a):

Mysím, že jste směšný a hloupý. Matematiku jste vystudoval, ale ve vaší makovici se to popletlo pomýlilo a zežloutlo.
Jste příkladem nemakačenka a dormožrouta.
22. 10. 2009 | 16:23

důchodkyně napsal(a):

Pane senátore, člověk bez schopnosti kompromisu je exhibicionista. Když si každý dělá co chce a neexistují pravidla soužití, nastává takový humus, jaký je dnes v naší zemí. Drzí se prsí svou "neomylností", hloupí se schovávají za záda drzých (hujerismus). Nemůžu s vámi souhlasit. Zásadní chybou je, že do politiky se cpou ti, kteří pro svoji hloupost tam nepatří, ti, co by tam patřili, jsou málo drzí a nechtějí se špinit hovory s hlupáky. Musíme počkat, až vykrystalizuje ten pravý člověk, kterého si budeme moct vážit, kterému budeme věřit, který svým životem a moudrým postojem si lidi získá. Škoda, že vy - nebo kterýkoliv jiný současný politik - nejste z právě uvedené branže ....
22. 10. 2009 | 19:06

Fanda napsal(a):

Pane senátore!
Posledních 20 let naši politici dokázali, že si neumíme sami vládnout. V dějinách nás museli držet pod bradou napřed Němci, pak Rusové. Abychom přežili dál, je jediná cesta v EU i s LS. Suverenita je nám na nic, když si neumíme vládnout. Lépe v kolektivu chytřejší a slušnějších států, než ten binec,co je tu teď tady a lépe v EU, než znovu pod Ruskem, jak si tajně přeje Klaus. Jinak průhledně zdržujete, je jasné všem.
23. 10. 2009 | 11:46

PETR VELIKÝ napsal(a):

Za koho Vy lobujete ???
Určitě za svoji KAPSU !
Tyhle vyžírkové by měli jít hodně rychle PRYČ !!!
Kdo Vás vlastně volil ???
23. 10. 2009 | 14:25

Ing. Ivan Popel napsal(a):

Odpůrcům LS, at´ již fanatickým či ne, uniká jedna věc, a to že střetání koncepcí se již neodehrává na národních principech, ale v oblasti chápání role státu jako služby pro občany. Boj koncepcí se tedy odehrává mezi levicově, pravicově, konzervativně, liberálně či ekologicky zaměřenými proudy bez ohledu na to, v kterém státě zastánci těchto koncepcí zrovna žijí. Jakési lpění na národních zájmech je tedy zcela matoucí koncept, který ovšem spolehlivě funguje na většinu nesebevědomých, polovzdělaných a závistivých českých občanů.
Jinak at´se každý zkusí zamyslet, zda by si přál vyšetřovat krádež auta naší či např. německou policií, stát před soudem u nás či např. ve Švédsku, účastnit se aukce u nás nebo ve Francii a tak by bylo možno pokračovat snad ve všech oblastech fungování státu. Lpění na suverenitě vyvolává dojem, že zde jde o to, aby tento marasmus přetrvával dále ku prospěchu určité kategorie lidí, kterým to vyhovuje.
Čím déle bude tento vývoj pokračovat, tím více schopných lidí bude uvažovat o životě v jiné zemi, kde platí zákony a řád. A nakonec tu zůstanou pobírači dávek a úplatků, nepřátelé církve a šlechty, obdivovatelé husitů, prezidenta Beneše a Ruska.
23. 10. 2009 | 16:06

Sonya napsal(a):

Velmi si vážím, že jdete proti stádu. Opravdu mám strach, že s podpisem LS už nebudeme ten relativně bezpečný stát, na který jsme si zvykli, a že nás čekají mraky afrických imigrantů bez morálky, hygienických a pracovních návyků,vyznávající islámskou ideologii, nemluvě o srandovních příkazech, zákazech od lidí co jsme nezvolili.
23. 10. 2009 | 19:09

Midori napsal(a):

Ing. Ivan Popel

Uniklo vám to nejpodstatnější.
Znáte lepší způsob vlády než je p a r l a m e n t n í demokracie (volená vláda versus OPOZICE)?
A nyní si zkuste položit otázku:
Bude Evropa po přijetí Lisabonské smlouvy parlamentní demokracií?
Tam hledejte klíč.
Po přijetí LS to nevypadá na PD, spíš na novou totalitu nevolených elit.
24. 10. 2009 | 14:33

Jiří Zemánek napsal(a):

Ubohý člověče Oberfalzere, který nemůžete věřit ani tomu, co sám hlásáte ...
Pokud byste byl schopen vnímat, že ve světě existuje nezávislá, neúplatná, skutečně SVOBODNÁ akademická expertiza, tak byste ode mne uslyšel takové důkazy Vaší prodejnosti, že byste do konce života raději ani nevyšel mezi SLUŠNÉ lidi.
Však ono Vás to nemine i tak, buďte si jist.
JUDr.Ing. Jiří Zemánek, CSc., Jean Monnet Professor of European Law, Právnická fakulta UK, člen European Constitutional Law Network, člen Advisory Board European Constituional Law Review atd.
27. 10. 2009 | 20:32

PETR VELIKÝ napsal(a):

NECHCEME TOTALITU VLÁDNÍCH ELIT ANI žádných MAFII, proto s Vámi nesouhlasím a nechápu jak jste se mohl stát SENÁTOREM ???
28. 10. 2009 | 09:32

hovorka11 napsal(a):

Nechci tady mafii a pana Oberfalzera vnímám jako člověka, který jí pomáhá.
Co za tím ale v jeho osobě je?
19. 11. 2009 | 14:19

Vršovská napsal(a):

Jste skvělý pan Oberfalzere. Nebojíte se postavit za svoji víru a máte odvahu bojovat i přesto, že vás budou nenávidět. My jsme mladí lidé a fandíme Vám. Také jsme křesťané, také bojujeme, ale malé boje. Ale když je Bůh Hospodin s námi i kdo bude proti nám?
25. 11. 2009 | 13:08

napsal napsal(a):

Ad Tomas
Plný souhlas.Je to demagogie jako vyšitá.Ale už jste slyšel od naší "pravice" něco jiného než demagogii a strašení ?
K té "omezené suverenitě" a právu veta; takový příklad jsme jednou v Evropě už měli : Rzecpospolita.Víme jak to s nimi dopadlo, a také víme, kdo tam ten princip zuby nehty držel. Šlechtici podplacení některou cizí mocností - ze západu i z východu.Těmi mocnostmi, které si nakonec Polsko rozebraly a podrobily. Mám silný dojem, že se teď jedná o něco podobného.
Jiným důvodem té nedotknutelné šlechtické suverenity bylo také to, že jim to umožnilo "suverenně" a bez kontroly okrádat svoje poddané.I zde se nabízí podobné vysvětlení
11. 02. 2010 | 01:19

tiffany napsal(a):

sungguh informasi yang menarik
19. 02. 2010 | 09:02

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 09:39

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 09:40

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
03. 03. 2010 | 09:43

montblanc watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 08:49

omega watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 08:52

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:34

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:36

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:37

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:38

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 03:27

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 03:02

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
27. 03. 2010 | 01:55

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:17

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:02

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:39

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 10:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy