Má smysl debatovat na internetu?

29. 11. 2012 | 10:07
Přečteno 18995 krát
Před pěti lety, pár měsíci a několika týdny jsem si jako obvykle pustil k snídani zprávy Radiožurnálu a z přehledu zahraničního tisku se dozvěděl, že internetové blogy už mají svůj vrchol za sebou.

Následovalo několik povzbudivých informací o tom, že nový blog si oproti předchozím letům registruje stále méně lidí, že na webu visí statisíce (nebo možná miliony, už nevím) „mrtvých“ blogů, do nichž dávno nikdo nic nepíše… no, prostě jeden mohl lehce nabýt dojmu, že to jde celé tak nějak do kopru…

Shodou okolností se to odehrálo nedlouho poté, co jsem kývl na nabídku kolegů z Aktuálně.cz, abych se o blogy staral na jejich stránkách.

Jak se ale ukazuje, bude to (stejně jako všechno) přece jen o něco složitější. Prvotní boom, kdy si blog (slovo vzniklo stažením anglického „web log“, což v češtině zhruba znamená „webový zápisník“, na „weblog“ a pak ještě krácením na „blog“) otevíral každý, neboť byl přesvědčen, že jeho názory někdo bude číst, je skutečně pryč.

Potvrdilo se – ostatně jako vždycky, že lidé čtou jen to, co je zajímá, ať už kvůli obsahu či způsobu, jak je to napsáno. A to ostatní nikoliv, takže nestojí za to něco psát (tedy pokud člověk vyloženě není zvláštní odrůda grafomana, která nepotřebuje publikum).

A tak postupně z té bezbřehé záplavy blogů začaly stále více vystupovat ty, které měly co říct, dokázaly druhé zaujmout, a těch ostatních už není tolik, co dříve (i když stále více než dost). A tzv. blogosféra se začala měnit, nyní ji opanují především „insideři“, tedy lidé, kteří mají informace či toho vědí víc než většina ostatních.

Zkusili jsme tomuto trendu vyjít naproti a nabízet rovnou blogy lidem, o nichž jsme přesvědčeni, že jejich texty druhé zajímají (a vlastně tak na našich stránkách vědomě rezignovali na jeden z hlavních atributů tohoto fenoménu, tedy že si jej může založit každý, kdo chce).

Mezi autory takto pojatých blogů jsou špičkoví politici a politologové (zde jde především o oboustrannou zpětnou vazbu, tedy pokud o ni politik a voliči mají zájem), vědci, lidé od „kumštu“, představitelé různých myšlenkových proudů či hnutí a v neposlední řadě i ti, kdo podle nás prožívají (či prožili) nějakou zajímavou zkušenost, o kterou se ostatními dokážou přitažlivou formou podělit (pěstouni, cestovatelé, lidé z neziskovek, ale třeba i herpetologové nebo houbaři).

Řeč tedy nebude o typické tradiční „blogosféře“, kde se probíráte spoustou textů, abyste narazili na to, co vás zajímá (považuji za důležité toto zdůraznit, protože tato „atypičnost“ ovlivňuje více či méně vše, co s takto pojatými blogy souvisí).

Jak se tedy chová typický účastník internetových debat, co od nich očekává, jak reaguje?

Umíme diskutovat?

Asi nikoho nepřekvapím, když napíšu, že na stránkách blogů hledá každý něco jiného. Někdo zábavu, poučení, jiný si chce popovídat, další vykřičet ze svých frustrací. O to zajímavější je sledovat, jak takto různorodá skladba lidí reaguje, a to nejen na autory blogů, ale i na sebe navzájem.

Nemám k dispozici žádný sociologický průzkum, který by něco vypověděl o typickém čtenáři. Ale za ta léta, co se o debaty na našich blozích starám (a řadu diskutujících už znám osobně či aspoň virtuálně, protože mi napsali a někteří se chtěli i setkat), není těžké načrtnout jeho „portrét“. Nejčastěji diskutuje dospělý muž (ženy jsou v debatách zastoupeny z necelé čtvrtiny), přinejmenším středoškolského vzdělání, který dokáže poměrně dobře argumentovat, formulovat své názory a často je i podepřít nejrůznějšími fakty (bez zajímavosti není, že na netu diskutuje zpravidla od osmi ráno do oběda, tedy dvanácti hodin. Vrací se kolem jedné a znovu debatu opouští po třetí hodině odpolední. K PC opět usedá po večerních TV zprávách – během nich se pod blogy prakticky vůbec nediskutuje – a odchází často až kolem půlnoci).

Zároveň ale takovýto typický debatér prakticky vždy (čest výjimkám) vstupuje do debaty s přesvědčením, že má jako jediný ve věcech, o nichž se mluví, jasno a jeho jediným cílem je vysvětlit to i ostatním. Pokud to nejsou ochotni přijmout, začíná být agresívní, nedebatuje, ale potírá jiné názory a nakonec útočí ad hominem.

Svým způsobem je zábavné pozorovat, jak si podstatná část internetových debatérů velmi rychle osvojí schéma, které vlastně jakoukoliv debatu předem vylučuje.

Prvních několik vět je podle něj třeba vždy věnovat tomu, komu je příspěvek určen. Pořádně to dotyčnému vytmavit, říct mu něco, co si za rámeček nedá, nejlépe třeba, „že podobnou blbost jsem už dlouho nečetl“, popř. doporučit, aby si dotyčný zopakoval základní školu.

Nezřídka pak následuje docela zajímavá úvaha na diskutované téma (někdy i dost propracovaná analýza) podepřená mnoha zajímavými fakty (která ovšem podporují jen a pouze autorův pohled na věc).

Napadený oponent (pokud vůbec do debaty vstoupí) zareaguje obdobně, jen o něco ostřeji.

Pokračování takové „výměny názorů“ vede k tomu, že část diskutujících debatu znechuceně opouští a zbytek se rozdělí na dva tábory, které poplácávají „své borce“ virtuálně po ramenou a občas vypustí směrem k odpůrcům nějakou tu jízlivost či sprostotu vlastní provenience (přičemž oba hlavní aktéři si už zpravidla jen vzájemně snaží dokázat, kdo z nich je větší blbec).

Postupně několik takovýchto alfa-samců opanuje dlouhodobě celé diskusní fórum a jejich příznivci se těší, kdy si to zase mezi sebou rozdají, aby se mohli přidat, a i ideovému oponentovi tak jednu též vrazit.

Nemyslím, že internetové debaty jsou spolehlivou reflexí celé společnosti, ale určité tendence (i když třeba v poněkud zkarikované podobě) přeci jen naznačují. A je-li to pravda, pak je až zarážející, nakolik se tímto schématem necháváme v debatách pohltit, jsme ochotni se k němu dříve či později připojit či se jím od diskuse nechat zcela odradit.

Jen opravdu málokdo udrží věcný a nekonfrontační tón svých příspěvků tváří tvář osobně laděným útokům.

Je to samozřejmě pochopitelné, navíc nelze očekávat, že internetové debaty něco vyřeší, tak proč v nich investovat nervy a čas.

Přemýšlím nad tím od doby, co jsem se na tenký led internetových diskusí pustil. Pokud se člověk naučí diskutovat na internetu způsobem, který prolamuje výše uvedené schéma, nenechá se vyprovokovávat, ale ani znechutit, je podle mne dobře vybaven i pro diskurs v reálném, tedy nevirtuálním světě (třeba tím, že druhého hned od debaty neodradí a ani on sám se odradit nenechá). A to vůbec není k zahození, zvláště pak v naší současné společnosti, kde se reálná debata často až moc podobá té internetové.

Anonymita ničí diskusi?

Kdyby nebyly diskuse anonymní, debatovalo by se úplně jinak, slýchám či čtu poměrně často. Z vlastní zkušenosti bych ale řekl, že by se spíše nedebatovalo vůbec či jen ve velmi úzkém okruhu lidí a o nepříliš zajímavých věcech.

Důvody jsou pro to dva:

- po létech obcování s internetovými debatami se mi potvrzuje, že řada Čechů je stále velmi ostražitá vůči jakékoliv registraci, nechtějí projevit názor pod svým vlastním jménem, obávají se persekuce, ať už politické či třeba od zaměstnavatele. Než by se registrovali jako stálí přispěvatelé do debaty, najdou si raději nějaké anonymní fórum.

- Do debat přispívá řada tzv. insiderů, kteří přinášejí zajímavé informace, které však podle zákona či různých interních směrnic nesmějí zveřejnit. A přesto je z hlediska společnosti žádoucí, aby se dostaly na veřejnost. Jedná se o úředníky ve státních službách, ale třeba i bankéře či zaměstnance nejrůznějších korporací. Osobně znám renomovaného soudce, investičního bankéře, diplomata a několik dalších podobných diskutujících, kteří do debaty přinášejí řadu zajímavých postřehů, za něž by je jejich zaměstnavatel asi nepochválil. Tito lidé z celkem pochopitelných důvodů neohrozí své postavení jen proto, aby si mohli povídat na internetu, bez nich bychom ale přišli o zajímavé postřehy a souvislosti (ano, vím, dá se to i zneužít, ale to je riziko, které se asi na internetu nijak odbourat nedá. Prostě je potřeba na to při čtení všech příspěvků myslet).

Vynutit si korektnost tím, že účast v debatě podmíníme nějakou formou registrace, je tedy myslím v tomto ohledu dost sporné (i když v některých případech asi nevyhnutelné, záleží na tom, o jak velké fórum se jedná, jak je organizováno, moderováno apod.). Z diskursu totiž vyloučíme i ty, kteří mu neškodí, ba právě naopak. A to je příliš velká cena.

Cenzura versus svoboda projevu

Drtivá většina médií si však již uvědomila, že zcela ponechat svému osudu internetovou debatu též nelze. Nejen že ji záhy zaplaví spamoví roboti odkazy na nejrůznější komerční stránky (nejčastěji v čínštině), ale zaměří se na ni nejrůznější extremisté, psychicky narušení lidé a sprostotami provokující výrostci.

Myslím, že legendární Larry Flynt by byl překvapen, co všechno se lidé do debaty snaží protlačit s odvoláním na ústavně zaručenou svobodu projevu. Málokdo i z těch slušnějších diskutérů si uvědomuje, jaký potenciál mají vulgarismy, nadávky a hrubé urážky v internetové debatě.

Každý „blbec“ či „idiot“ (ať už jej napíše autor blogu či diskutující a třeba i neadresně) takřka neodvratně generuje ještě silnější nadávku, tentokrát již adresnou. Podobný spouštěcí efekt mají i vulgarismy, obscenity či různé násilnické proklamace. Téměř okamžitě se přidávají další, a pokud tomu moderátor neudělá včas přítrž, debatní prostor se stane vyhledávaným místem lidí, kteří se v podobných projevech vyžívají.

Na druhé straně je jakýkoliv jeho zásah vnímán (a komentován) jako nepřípustná cenzura, a to často i lidmi, kteří sami diskusní pravidla serveru neporušují.

V lepším případě je osočen z formalismu („idiot či hovno vám vadí, ale že se tady krade, je vám asi jedno“), v horším pak označen za manipulátora v žoldu… (zde se proporcionálně střídá vládnoucí klika, opoziční klika, StB, KGB, GRU, CIA, Mossad, Bilderberg, Cikáni, sudetští Němci, Židi, papeženci a pár dalších institucí či etnik, které někteří nemohou vystát).

Skutečnost, že debatu je nutné chránit, aby se vůbec mohla vést, v tu chvíli už málokoho zajímá. Cenzurujete příspěvky a basta!

Zvláštní kapitolou je pak skutečnost, že jen málokdo si uvědomuje jedno velmi důležité specifikum nejrůznějších virtuálních debat: s člověkem, se kterým diskutujeme, nesedíme například u stolu. Nemůže tedy smysl toho, co chceme sdělit, odečítat i z naší mimiky, gest apod. (neverbální komunikace se na našich sděleních podílí až ze 70 procent).

Odhadem nejméně polovina flejmů (wikipedia: označení internetové diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou) vznikla jako nedorozumění způsobené nepochopením toho, co chtěl druhý sdělit (druhá pak na základě cílené provokace, jejímž jediným smyslem je hádku vyvolat).

Třeba jen nevinné „ste snad spad’ z višně” může být míněno jako přátelské popíchnutí, ale i naprosto vážné zpochybnění oponentovy kompetence, které ho od další debaty s vámi odradí. Pokud tedy nepřipojíte emotikon, lidově řečeno smajlíka, nemá šanci z výrazu vaší tváře či gest posoudit, jak to myslíte).

Pišme, jak slyšíme, na internetu tedy moc nefunguje. Pokud si tam chceme s někým popovídat, je nezbytné na to neustále myslet.

A co vlastně?

Po tomto nepříliš dlouhém výčtu možností, jak by se na internetu debatovat dalo, bych mohl popsat řadu stránek o tom, jak se ve skutečnosti debatuje (a drtivé většině lidí bych asi nic nového neodhalil).

Zbývá tedy jen odpověď na otázku, kterou jsem položil v titulku: Má smysl debatovat na internetu?

Po více než pěti letech, během nichž z titulu svého současného zaměstnání trávím každý den s internetovými debatami řadu hodin, mohu nabídnout jen jedinou: záleží na tom, co si od toho slibujete. Máte-li čas hledat (nacházet) zajímavé postřehy a informace v často jinak nepříliš inspirativních debatách či hádkách, pak ano.

Ještě zajímavější (a časově náročnější) ale je poznávat, jak taková internetová komunikace vlastně funguje, nakolik je člověk schopen v ní obstát podle svých představ, nenechat se vyprovokovat, neprosazovat své ego či dokonce přimět aspoň někoho, aby s ním smysluplně diskutoval. A taková zkušenost se může hodit i jinde než na internetu.

Text byl sepsán na žádost zdejšího blogera a bývalého kolegy z novin Jaroslava Veise pro věstník Syndikátu novinářů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
No a mnohdy jsou krátké komentáře informačně přínosnější než vlastní blog, vnímavý čtenář se informačně obohatí a vytříbí si svůj názor, a zpravodajské služby se mají čím bavit :-).
29. 11. 2012 | 10:45

Občan napsal(a):

Samozřejmě, že to má smysl - myslím tím blogy a diskuse pod nimi.

Někdo něco sdělí osobně (často proto, že "sdělovadla" by mu ani omylem neposkytla prostor, protože vlastník by to nedovolil) protože se o tom chce bavit s dalšími lidmi, nebo proto, že si chce zjistit odezvu na svůj a diskuse se nechce účastnit, nebo proto, že průzkuy veřejného mínění jsou drahé a mají malou vypodídací schopnost, nebo z mnoha jiných důvodů.

A ti, co do diskuse vejdou, mají vlastní názor o němž se chtějí pobavit nebo jej pouze sdělit, nebo mají naopak za cíl diskusi rozbít či dokonce znemožnit, nebo je jim autor sympatický či nesympatický, nebo mají tisíc dalších důvodů.

Přesto mají diskuse smysl. Rozbíječe a spamery člověk začne časem ignorovat, i někteří vykřikovači heslíček občas zplodí něco rozumného, na co má smysl zareagovat, orzumní diskutéři snesou spoustu argumentů, o nichž má cenu se dál bavit nebo alespoň přemýšlet a tak si formovat vlastní názor. Proto mají diskuse smysl.

Admini by měli buď pouze ZCELA NESTRANNĚ A KONSISTENTNĚ administrovat, nebo by měli sdělit, že hodlají také diskutovat. Ale pak by měli dát jasně najevo svůj vlastní názor na diskutovaná témata. Adminovat JE fuška (několik let jsem měl vlastní forum a byl to záhul), ale pokud to člověka baví, stojí to za tu práci.
29. 11. 2012 | 10:47

kokoshka napsal(a):

Nema,za ta leta jsem pochopil že jsme tvrdohlave bojovnici ktere neustoupi ani pid' sve viry,za ta leta jsem se nikdy nedočkal pochopeni ani vzdaleneho tomu co ja chci sdelit(jako bych psal v barbarske řuštine)za každym bukem na mne čiha elena ktera meni nicky mnohem časteji než Fantomas sve masky,dokonce i z nekterych radoby osvicenych přispevatelu se vykloubali psychotici ktere mne obvinuji malem z toho že vubec nejsem to co jsem(a proč bych lhal tady cele roky?)nebo dokonce z plagiatu(bez dukazu,samo...)
A pan Stejskal jenom chce abych tento diskusni prostor opustil navždy(co jsem komu udelal?)!
29. 11. 2012 | 10:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Občane,

čistě technická: může admin (či kdokoliv jiný) diskutovat, aniž by měl nějaký pevný názor na dané téma?

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 10:51

hnusné počasí napsal(a):

Problém je, že obřadný jazyk akademické diskuze a korektní řazení argumentů dnes nejsou ničím, co by kohokoli přimělo příspěvek číst.
Jsem na netu od roku 1996 a pamatuji, že se diskuse i mezi diametrálně opačně orientovanými účastníky vedly ve velmi přátelském duchu.

Všechno zestručnělo a vyhrotilo se.

Noviny ve své zlaté éře také nepopisovaly že jeho excelence místokrál setoupila ve svém bílém obleku se zlatými epoletami a tropické přílbě po červeném schodišti lemovaném závějemi květů...
Nebo to dělaly z povinnosti k etiketě na stránce, která nebyla určena ke čtení.
29. 11. 2012 | 10:51

Emissary napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale

Má smysl debatovat na internetu? Nejspíš má, i když motivů může být mnohem víc než uvádíte.

Třeba já. Dřív jsem byl na internetu přilepený pořád, protože charakter mé práce byl takový. Sám jsem všechno řídil a sám za svou práci odpovídal. Jsem typ, který spíš potřebuje něco dělat, jako nedělat, i když to nemusí dávat okamžitý smysl či efekt. A proto jsem i hodně diskutoval. Je jasně, že člověk se pak zaplete i do nějakých potyček, neviděl bych to tak černě, spíš jako koření diskuse, pravda jen do určité míry. Člověk pak může konfrontovat své chování se sebou a dělat případné korekce. Takže něco mi to určitě dalo, přinejmenším jsem se nenudil. :)

Ne dnes je charakter mé práce trochu jiný, pracuji spíš v kolektivu, mám mnohem méně času na blogu diskutovat. Musím říct, že to je o něco snadnější. K ostrým verbálním střetům dochází, ale trochu na jiné úrovní a oboustranně s větším respektem. Není to dáno ne anonymitou, diskusi face to face, spíš charakterem a cílem diskuse, protože obvykle je nutné něco vyřešit.
29. 11. 2012 | 10:59

Občan napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale.

Může, proč by nemohl. Pokud to sdělí a třeba dá časem najevo, že si již názor utřídil. A každý člověk má nějaké téma/témata, na které už má v názoru jasno :o)
29. 11. 2012 | 11:08

Pavel napsal(a):

To : p. Stejskal

A co tak PLUS nebo MÍNUS resp. palec nahoru a dolu? Myslím, že to má nejen Guardian u diskuzí pod články. U nás Deník ?

Sice by to znevyhodnilo týpky jako Ládík, Yosif, Rumcajs, ale obecně věcné názory z obou stran jsou kvitovány pozitivně ! JAKÉ PŘEKVAPENÍ !!
Prostě oddělit aspoň takhle exotoidní jedince a placené PR pracovníků, kteří prasí pod blogy od ostatních diskutujících.
29. 11. 2012 | 11:09

neo napsal(a):

Má to smysl, kdyby to nemělo smysl, lidi by to nedělali. Urážky se dají strpět. Občas to člověk oplatí, občas přejde... Osobně jsem si zvykl, že mnoho lidí ještě stále není schopno akceptovat, že někdo může mít jiný názor a pak má tu potřebu nějak diskutujícího napadat. Označit ho nejlépe za placeného diskutéra, modrého popř fialového svazáka, komsomolce apod vybrané komunistické výrazy(pravděpodobně zkušenost vlastní) no a v neposlední řadě pak napadat rodinné příslušníky, nejlépe prarodiče aby to mělo tu správnou šťávu. Někteří jedinci se dokonce překvalifikují na lékaře a neschopni akceptovat fakt, že nejsou na světě sami a že ostatní mohou mít jiný názor, omlouvají svou vlastní nedostatečnost diagnostikováním nejlépe psychické poruchy :)

Když ani to nepomáhá, pak se soustředí na gramatiku a staví ji na piedestal vzdělanosti , čímž si posílí ego a zadupou do země všechny "nevzdělance", pro které je čárka , I, Y, nebo jiná blbinka podřadná.

Někteří občané pak řeší svou frustraci zbabělým úprkem z diskuze.
29. 11. 2012 | 11:12

Maximus napsal(a):

To je dobře, že se zde dá diskutovat anonymně (i když o tom vím své a nebude to s tou anonymitou tak horké jak si někteří zde naivně myslí), ale zde se dozvídáme dosti často info, které v našich zkorumpovaných médiích nejsou k dostání. Píšu záměrně zkorumpovaných, páč ta média jsou něčí a někým ovládána a také novináři někým placeni a to má své limity co do možné objektivní kvality zpráv. Cenzura funguje porůznu, ale stačí když své podřízené občas proškolí šéf a nastíní co a jak anebo je tu jistá samokontrola (-: a příslušní novináři jsou hodní pejsánci.
Mohu uvést hned několik příkladů o čem naše "objektivní" média nepíší popř. naopak co smrdí politickou objednávkou.
Takže Libore, máte u nás malé bezvýznamné plus a neberte ty šťouchance zas´ tak vážně. Když se lidé nefackují nebo dokonce nezabíjí, tak to je ještě dobré.
Pěkný den!
29. 11. 2012 | 11:13

kokoshka napsal(a):

Spravne admin by diskutovat nemel,jednak neni majitelem serveru ale řadovym zamestnancem,totiž je vazany nejakyma firemnima předpisy,podruhe nevystupuje jako JEDEN Z NAS ale jako nejaka autorita ktera sama sebe povyšuje nad ostatni,mne moc libilo když pan Stejskal v blbe nalade dorazil na profesoruv blog o semnactemlisopadu:"Bude tady klid,budu mazat,jste si tady za par hodin beze mne si nejak moc vdechli vuni beztrestnosti,ja tomu udelam přitrž..."
Kvizova otazka:Chcete diskutovat s naštvanym adminem abyste dostali ban?
29. 11. 2012 | 11:13

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane Občane.

Mně se bohužel s postupujícím věkem stává, že čím víc si názory třídím, tím více otázek si musím zodpovědět. A ve finále by mi (samozřejmě ne vždy) vysvětlení názoru (nemyslím jiným, ale sobě) zabralo řadu stránek psaného textu. Takže debata mi pomáhá v hledání těch otázek, jejich zodpovězení už je pak důležitější spíš pro mne samotného. A nezřídka se mi stává, že žádný zásadní názor nezaujmu.

A samozřejmě jsou témata, ve kterých mám dlouhodobě jasno (humanismus, demokracie, empatie), i když i v těchto pro mne jednoznačných případech by zdůvodnění, proč je zastávám, vydalo na docela objemnou studii.

A myslím, že nejsem zdaleka jediný, kdo to takto má.

Je možné, aby se i s takovýmto přístupem člověk zúčastňoval internetových debat? A může to být zajímavé resp. přínosné i pro druhé?

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 11:16

tojeprčanebesská napsal(a):

http://jdem.cz/wxad6
Dnešní establisment opakuje omyly opísané Milošom J. pred 23 rokmi :-)))
tývogo
29. 11. 2012 | 11:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pavle,

myslím že by to znevýhodnilo daleko více "týpků" než ty, které jste jmenoval (tedy každopádně nejen ty, kteří sympatizují s pravicí, ale i ty z druhé strany ideologického spektra). Nechci zde ale nikoho znevýhodňovat (ani ty zprava, ani zy zleva), tedy pokud neporušují zdejší pravidla. Tyto stránky jsou zde kvůli tomu, aby si lidé s různými názorty mohli povídat. Ne proto, aby někoho znevýhodňovaly.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 11:21

xx napsal(a):

Děkuji.
29. 11. 2012 | 11:21

stejskal napsal(a):

Já děkuji, pane xx.

Vám, pánům Občanovi, Maximovi, Emissarovi, neovi, kokoshkovi a všem, kdo sem chodí debatovat. Bez Vás by to zde nemělo žádný smysl.

Hezký den.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 11:25

Ječmínek napsal(a):

Pane Stejskale, jen se nesmí blokovat slušné příspěvky, co kritizují současnou otřesnou situaci 20km za Prahou. Pražáci se svými o 100 % vyšší příjmy ví o životě kulový a žijí na úkor celé České republiky, to chce vyjet ven z kanceláře a podívat se pravdě do očí.
evoluci v 1989 dělali jen amateři a tak do dopadlo. Revoluce prý měla rozdělit Česko na bohaté a chudé, udělala to dokonale, máme maxibohaté a maxi chudé, což je rarita v EU. V životní úrovni jsou skoro na posledních místech v EU. Za námi je jen Rumunsko a Bulharsko.
Velké reservy jsou ve zdravotnictví. Divíte se. Jsou to kapitační platby, o kterých Heger účelové mlčí, protože je také bere !!!!!,
Kapitační platby se vyplácí víc jak 20 let. Jsou to platby velmi lukrativní. Na každého pacienta v evidenci berou soukromí lékaaři 50,-- měsíčně, na důchodce dokonce 75 Kč. Tak počítejte se mnou, většína lékařů má 2 - 5000 pacientů, tak průměr 4 tisíce pacientů, z toho polovina důchodců, to znamená,že když ráno vstoupí soukromý lékař vždy l. v měsíci má na účtě 250 000 tisíc, dobře čtete, je to tak !!!! O tom se stále mlčí i Heger., Koubek,a další. Ze začátku se říkalo, je to na nájmy, na vybavení ordinace atd. Jenže už májí dávno ordinace ve svém vlastnictví a velmi dobře vybavené. A kterému podnikateli dá stát na podnikání takové statisíce ???? Dále,má od pacienta 30,-- za ošetření, má další peníze za zdravoní prohlídky někdy i 500,-- a za jednu. Je to normální občané. Lékaře potřebujeme, ale potřebujeme i další vysokoškoláky dobré odborníky a ti jsou také nepostradatelní pro náš život a ti často mají sotva 30 tisíc. Je to spravedlivé občany. A tam se právě vyhazují miliardy. V Německu má lékař kolem 100 - 150 tisíc a naší soukromí lékaři je převušují i 2 x- A proč si neuděláte pane Koubku pořádek mezi sebou. Myslím si, že práce lékařů v nemocnici je velmi často náročnější než v ordinacích. Tak jednejte a nekřičte,že máte málo peněz !!!!! Modré vlády udělají z lidí outsiders,mnohem horší než v totalitě, lidé nemají na živobytí a na byty to je sen Alenky v říši divů!!!!!! V Německu si kupují byty jen opravdu bohatí občané, tady banky nutí kupovat občany byty co mají miniplaty. FUJ !!!!!!!!
29. 11. 2012 | 11:25

stejskal napsal(a):

Souhlasím, pane Ječmínku.

Nicméně jak píšu výše, každý debata musí mít nějaká pravidla (jinak nefunguje). V těch našich se třeba nesmí spamovat resp. tapetovat, to znamená zaplavovat debaty stále stejnými a s tématem absolutně nesouvisejícími texty.

Proto ty Vaše občas mažu (a budu mazat i nadále, čistě pro zajímavost jsem tento Váš nechal viset pod více blogy http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=18296).

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 11:29

kokoshka napsal(a):

stejskal:
Vy se mne opravdu nechcete zbavit?Ja myslel že mne nesnašite?!
29. 11. 2012 | 11:29

stejskal napsal(a):

Proč bych Vás měl nesnášet, pane kokoshko? l.s.
29. 11. 2012 | 11:32

Martin napsal(a):

V současné době se provádí hon na diskutéry a blogery a to klasickým způsobem, snažit se je zdiskreditovat, prohlásit za duševně nemocné, za žumpu národa, odpadlíky a podobně. Je to důsledek toho, že diskutéři a blogeři začínají lézt do zelí do mocným, taková televize nebo rádio nebo tisk se dá velmi snadno kontrolovat, ale tisíce blogerů a statisíce diskutujících nikoliv.
Na částečně anonymní blogy a anonymní diskuze totiž nejsou současní mocní zařízení, ono se v takovém prostředí, kdy se pravda může mezi lidmi šířit beztrestně a to během několika sekund, špatně páchají nepravosti. Dřív stačilo zabásnout domácí opisovače samizdatů, zabásnout nepohodlné z hospod a fabrik a bylo vystaráno.
Bohužel nákaza došla velmi daleko, mocní kontrolují už i některé diskuze a sice ty potřebné lidi zatím nezabásli, ale poměrně úspěšně účinně je odtamtud vyhnali, takže tito mají oprávněný strach se tam veřejně vyjadřovat.
29. 11. 2012 | 11:38

kokoshka napsal(a):

stejskal:
Vetšina zdejšiho publika mysli že jsem nejaky Martan,moje zaniceni levici,sexem nebo literaturou povazuji za uchylku,nehlede na to že rusofilstvi od nefalšovaneho Rusa berou jako uražku...
29. 11. 2012 | 11:42

Čochtan napsal(a):

Dokud se diskutuje, potud se nestřílí. Registrace nemá význam, i tak tvrdá (dopisem), jak ji mají Lidovky, se dá snadno obejít.
Velice slušná diskuze je na NP, diskutéři se za ta léta znají, a těch pár levičáckých hlupáků to většinou vzdalo.
29. 11. 2012 | 11:49

stejskal napsal(a):

A co to má společného se mnou, pane kokoshko? ;-) Nakonec jsem Vám psal několikrát, jak moc si cením ruské literatury, hudby, kinematografie, vědců apod. Být rusofobem je podle mne stejně hloupé jako být jakýmkoliv jiným -fobem. Že se kloníte k levici, je přece Vaše věc. Jiní se zase kloní k pravici (a pak je nás dost, kterým je dělení na levici a pravici poněkud těsné, někdy konvenují se záměry levice, jindy pravice).

Libor Stejskal .
29. 11. 2012 | 11:51

Madison napsal(a):

Pan Ječmínek ten svůj příspěvek píše do každého blogu, i když jeho náplň vůbec nesouvisí s daným tématem.
Ale pro p. Stejskala: Vaše snaha s udržováním těchto diskuzí v přijatelných a slušných mezích je potřebná a nutná, tak jak i sám píšete. Samozřejmě že v anonymních diskuzích se občas vyskytnou jedinci, o kterých je řeč i v předcházejících příspěvcích, ale to už je bohužel daň za tuto anonymitu. Proto si také myslím, že blogy, které zde redigujete jsou vítaným příspěvkem pro lepší informovanost obecenstva. Mnoho věcí bychom my na venkově vůbec ani nezaregistrovali. Děkuji za ostatní účastníky za Vaši práci.
29. 11. 2012 | 11:57

paco napsal(a):

Pan Stejskal ma slusne nacvicene argumenty pro sve pocinani pri sprave zdejsich blogu. Jelikoz je opakuje pravidelne, pozorny ctenar je brzy umi nazpamet. Rozsafnym hlasatelem rozumu a slusnosti je ovsem jen do chvile, nez je zpochybnena jeho autorita, pak zacina byt nedutklivy a protivny. Jako by mel mindrak a po letech ustrku se konecne dostal do pozice, v niz neni uplne za nulu a musi se na nej brat ohled. Takze uz se tesim an jeho reakci na tento prispevek.
Videl jsem na techto strankach par vymen p. Stejskala s blogery, kterym dulezite vysvetloval, ze k nemu se nedostane jen tak leckdo (tedy zadny chory grafoman jako na idnes a tak), on ze vybira Osobnosti s velkym O. Ted k tomu jeste pridava, ze se u nej uplatnuji v diskusich ruzni VIP coby "insideri". Kouzlem nechteneho pri dalsim kliku jednoho takoveho insidera hned vidim: slovutny doktor Rath pise "from inside" Litomericke vazebni veznice. Az jsem to ukazal sve zene a jsme se konecne dosmali, uvedomil jsem si, ze sestava blogeru na aktualne.cz pod vedenim p. Stejskala prodelala pozoruhodny evolucni vyvoj. Na jeho konci je squadra na urovni Kominternu neblahe pameti, nebo nejakeho sleziste "aktivistu miru, pokroku a nekapitalisticke cesty" ze sovetskych dob, co mely tehdy v Praze ustredi. Takze koncim otazkou: stalo se tak samospadem, jelikoz vrana k vrane seda, anebo nekdo jako Stejskal to opravdu dokaze timto smerem dovest?
29. 11. 2012 | 12:01

TomášL napsal(a):

Pane Stejskale,

má smysl. Už jenom proto, že si zítra v knihovně vyzvednu "Ta stará ošklivá melodie". :-)
29. 11. 2012 | 12:06

modrý edvard napsal(a):

"Flejmy" by se možná daly zablokovat softwarově - třeba dva příspěvky od jednoho pachatele za hodinu a dost.
Diskuse si vážím, od některých diskutujících se dozvím víc, než od autora blogu.
Vážím si i autorů, pokud přicházejí s čestnými úmysly a nejen s touhou se předvádět. Ba i Vás, pane Stejskale. Dělat cenzora, to není žádná sranda.
Jiné diskutující přeskakuji, nejmenuji, určitě by jim to přišlo líto.
Se smajlíkama mám problém, připadá mi to jako nahraný smích v sitcomu.
29. 11. 2012 | 12:06

Záškodník napsal(a):

Pan Stejskal

Tentokrát s vámi mohu jen vřele souhlasit.

Přestal jsem přispívat všude,kde mě nutí k registraci-už jenom z principu.
Je ovšem smutnou pravdou,že existence mnoha lidí by byla ohrožena v případě,že pod svým jménem zveřejní jakoukoliv kritiku státu(a pracují např.ve státní správě) nebo zkritizují chování podnikatelů,živnostníků(a jsou zaměstnáni v privátní sféře).
Bohužel, nežijeme stále ve svobodné zemi a nemůžeme si ,aniž bychom nesli vážné důsledky!(snad nám zatím nehrozí přímo kriminál?),říkat ,co chceme.

Taky jsem toho názoru,že pod plytkým blogem se často rozvine velmi zajímavá diskuse. Nezřídka tady načerpám hodně informací,které mi třeba ušly nebo jsem je už zapomněl.
A souhlasím s tím,že si tu čas od času vybiju také frustrace z politky a ze stavu této společnosti.Kde jinde by to ale měl člověk dělat?
Není bezpečnější zanadávat si na internetu,nežli vzít kvér a jít si to s těmi našimi politickými intrikány vyřídit ručně do parlamentu?
Internet vlastně chrání politiky před přímým fyzickým ohrožením ,měli by mu být za to neskonale vděčni, a ne se ho pokoušet cenzurovat.
29. 11. 2012 | 12:09

Miláno z Děčína napsal(a):

Pane Stejskale,
strašně se mýlíte!V čem?Vaše věta před koncem odstavce k - ...Umíme diskutovat?...Jen opravdu málokdo ...!
Kdo bloguje,tak ten za:
1 - toho přečte ten den dosti a stačí na netu.Nemusí se ani číst noviny či dívat se na sdělovací prostředky.
2 - pamatujeme si co již k těmto tématům bylo napsáno i názorově blogováno.Selekce je rychlá a pro nás každého jednotlivce jasná a životem vyzkoušeno i účinná.
3 - je nás určitě celá řada,kteří sledujeme i video p.Sedláčka v pořadech témat,kde jste i Vy.
4 - prožíváme i tu situaci kolem sebe a jsme v ní součástí,když tu žijeme,ne?
5 - naše různá doporučení neberete vůbec v potaz ve své práci,natož to účinně postoupit dál atd.Proč?
To by autory článků nebyli lidé,kteří jsou velice tendenční,poslušní době,poslušni Vám.V žádném případě nesmí býti z PRAHY.Zase proč?
Veliká většina,když píší veliká většina,tak je to tak,hlásá PRAŽSKOU POLITIKU,která je silně a snad i jen lobistická,neústavní,porušující zákony,loupežná,neupřímná,zamlžující,neupozorňující v případě porušování tohoto něčeho tam,kde by měla.A to je na POLICII ČR!!!
Vím,museli by jste denně a to několikrát.Ale,když toto hlásáte,měli by jste na základě vícepoznání všech vašich autorů článků atp. takto postupovat jako PRVNÍ a NEUSTÁLE.Jenže,vše to proč se to nedělá se vztahuje především i na Vás,že???
Už jsem to několikrát i blogoval,že by u Vás v PRAZE měli voliči býti a to na všech stupních,a to také jako PRVNÍ v ČR,zastoupeni PARITNĚ!!!!!Státní,vládní,regionální,nevládní,nadace,spolky atd.!Jednoduché!Jenže?
Je toho k tomuto ještě strašně moc,ale to třeba příště!
Na řadu skutečností k tomuto jste si odpověděl už i v tomto článku SÁM!Díky!
29. 11. 2012 | 12:09

Luba napsal(a):

"Má smysl debatovat na internetu?" ... položil se na otázku pan Stejskal.

Záleží na tom, co si kdo od té debaty co slibuje.

Podle mého názoru zde na Aktuálně.cz zcela zbytečně exhibuje parta egomaniaků, kteří nemají co říct, nedokáží nic pořádného napsat, jen prostřednictvím pana Stejskala vrhají na svět svá hloupoučká sdělení, kterými hlavně posilují sebe sama.

Tedy,
nesouhlasím s tímto obecným mazalovým sdělením:

"Mezi autory takto pojatých blogů jsou špičkoví politici a politologové (zde jde především o oboustrannou zpětnou vazbu, tedy pokud o ni politik a voliči mají zájem), vědci, lidé od „kumštu“, představitelé různých myšlenkových proudů či hnutí a v neposlední řadě i ti, kdo podle nás prožívají (či prožili) nějakou zajímavou zkušenost, o kterou se ostatními dokážou přitažlivou formou podělit (pěstouni, cestovatelé, lidé z neziskovek, ale třeba i herpetologové nebo houbaři)."

Nehledě na obligátní a idiotskou "neposlední řadu", tedy nelogické slovní spojení, které je sebecharakteristikou autora svého druhu, výše zmíněné by mohlo pro nezasvěceného znamenat, že blogy na Aktuálně.cz jsou díly skutečné společenské elity, nikoli těch, kteří se za ni považují, či jsou Stejskalem za ni požováni.

Podle mého názoru je 90% blogů zbytečným balastem, který netřeba číst, a slušné blogery je možno spočítat na prstech obou rukou. V nejlepším případě by se k tomu dala přidat i jedna noha.

Mazací hlava si tak přidává spoustu zbytečné práce.
Dobře mu tak!

Navrhuji k pročištění zdejšího prostředí a posílení duševní kondice pana Stejskala průběžně pořádat ankety či hlasování, kterými by mohlo být zamezeno v další činnosti zmíněným, své ego posilujícím egomaniakům.

Předpokládám, že by to byl blogerní konec např. Koudelky z STS Chvojkovice-Brod, alkoholika Kalouska, zloděje Drábka, prezidentky Roithové (co dělá v Bruseli Češku), klerofašisty Čarnogurského, blanického rytíře Šláfnberga, a řady jiných a dalších.
29. 11. 2012 | 12:19

Viola napsal(a):

Pane Stejskale, možná že jste jediný a jedinečný a ten nejlepší a proto blogy, které ošetřujete jsou ty nej, nej. Je dobře, že vybíráte blogaře, že jsou to lidé, kteří jsou známí více lidem, anebo chtějí být poznáni více lidma. Mi to tu připadá skoro jako jedna rodina, někdy jako smečka, ale někdy jako pěkné společenství. Je to naše přirozenost sdružovat se a mezi sebou se tříbit a otloukat se jako ty kamínky v řece - toku života. Mi se tu líbí moc.
29. 11. 2012 | 12:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane modrý edvarde,

tím by se možná flejmy omezily, ale také zajímavé výměny názorů lidí, kteří chtějí slušně a korektně debatovat na dané téma. Za tu cenu by to myslím nestálo. Mimochodem nejsem cenzor, ale to není důležité.

Dobrý den i Vám, pane Záškodníku,

s tezí "Není bezpečnější zanadávat si na internetu,nežli vzít kvér a jít si to s těmi našimi politickými intrikány vyřídit ručně do parlamentu? Internet vlastně chrání politiky před přímým fyzickým ohrožením ,měli by mu být za to neskonale vděčni, a ne se ho pokoušet cenzurovat." jednoznačně souhlasím. Platí ale jen z pohledu politiků. Z pohledu člověka, který se snaží udržet prostor pro věcnou a korektní diskusi (protože takových, kde se nadává a hrubě uráží je na netu drtivá většina) už méně.

Vám též dobrý den, pane Lubo,

podle Vás je 90% blogů zbytečným balastem a podle jiných nikoliv. Další zase třeba mohou považovat za balast těch deset procent, které čtete Vy. Tak to v životě chodí.

Dobrý den, pane Miláno z Děčína,

asi Vás zklamu, ale drtivá většina blogerů mi není "poslušná" (dokonce vůbec žádný, myslím, že by je takové tvrzení přinejmenším rozesmálo. Už vidím, jak si ke mně chodí pro instrukce třeba pánové Sobotka, Kalousek, Zahradil a další). A ani zdaleka nejsou všichni z Prahy.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 12:30

Rhodos napsal(a):

Pane Stejskale, dobrý den. Diskutovat samozřejmě smysl má. Diskuze by ovšem měla ctít pravidla, která jste shrnul do Kodexu diskutujících. Diskuze by měla být obousměrným tokem názorů, postojů, hodnotových schémat. V postojích diskutujících se odráží i ideologické ukotvení, které v sobě máme. Odlišné vidění světa je materií, která je základním předpokladem k tomu, abychom diskuzi mohli nazvat diskuzí. Mohli bychom hovořit o diskuzi v případě, že by se zde objevovaly ve 100 % identické a souhlasné názory, resp. jen názory nesouhlasné ? Co o sobě sdělujeme, když se odmítneme zaobírat příspěvkem jen proto, že ho předložil nám nesympatický člověk a ideologický protivník? A co když jeho text obsahuje relevantní hodnocení a náměty k řešení konkrétního společenského problému ? Ani to nás nepřiměje k zamyšlení ? Jsme ochotni připustit vlastní omyly , ale i chyby a přehmaty tzv. našich politiků ?
Společnost je poměrně složitý organizmus, ve kterém se odehrávají osobní i skupinové střety, které nedovedeme správně uchopit, nejsme daným jevem osobně dotčeni. Jsme schopni objektivně interpretovat rozdílnosti v jednotlivých regionech republiky ? Malé i větší sociální a psychologické bitvy, které zde musí mnozí lidé prakticky denně bojovat? Uvědomujeme si, že neexistuje jediný zaručený recept na společenské problémy ? Ano, jsem pro kultivovanou a věcnou výměnu názorů. Oproštěnou od primitivního nálepkování, ideologického balastu, malování dělících čar, demagogických schémat a hulvátství. Není nic horšího, než na atomy rozbitá společnost, ve které dominují iracionalita, šovinizmus, xenofobie, hysterie, arogance a namistrovanost. Je to i o politicích a mediální sféře, kdy se z jejich prohlášení vytrácí objektivita, nadhled, útočí se na emoce a dochází k bulvarizaci veřejného prostoru. Připouštím, že jsem možná poněkud skeptický. Na druhou stranu si myslím, že nás čeká ještě pořádný kus cesty. Hezký den všem.
29. 11. 2012 | 12:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Rhode,

to je myslím naprosto přesné.

Hezký den i Vám, paní Violo (nic se nemá přehánět, už takto jsem dost ješitný a namyšlený).

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 12:35

stejskal napsal(a):

;-) pane TomášiL. l.s.
29. 11. 2012 | 12:35

TomášL napsal(a):

Lubo,

jsem z Vás poněkud zmatený...

"Podle mého názoru zde na Aktuálně.cz zcela zbytečně exhibuje parta egomaniaků, kteří nemají co říct, nedokáží nic pořádného napsat, jen prostřednictvím pana Stejskala vrhají na svět svá hloupoučká sdělení, kterými hlavně posilují sebe sama."

Píšete o sobě, když si čtu:

"Předpokládám, že by to byl blogerní konec např. Koudelky z STS Chvojkovice-Brod, alkoholika Kalouska, zloděje Drábka, prezidentky Roithové (co dělá v Bruseli Češku), klerofašisty Čarnogurského, blanického rytíře Šláfnberga, a řady jiných a dalších."


:-)
29. 11. 2012 | 12:38

Analytik napsal(a):

Internetové blogy a diskuse nabízejí jiné pohledy na problémy.
Média ovládaná Mafií do nás synchronně hustí jenom značně jednostranné odpovědi na otázky většiny občanů.
Diskuse to může vidět z jiného hlediska a čtenář si vybere takové pohledy, které nejpřesněji vystihují podstatu diskutovaných problémů.

Takže blogy zatím nerušit, Internet nevypínat a politicky necenzurovat, prosím!
29. 11. 2012 | 12:42

Občan napsal(a):

To Libor Stejskal (29. 11. 2012 | 11:16):

Pane Stejskale, určitě to má význam a nevidím žádný důvod, proč by se i s takovým názorem neměl kdokoli vč. admina zúčastňovat. Nevyjasněný názor lze přestřít i jako otázku a diskuse jsou i odtoho, aby v nich byly kladeny otázky. A neviděl bych problém ani v tom, kdyby diskusně aktivní admin otevřeně řekl, že s ohledem na své postavení názor na některou problematiku nesdělí. Stejně všichni vědí, že to tak je a upřímnost spíš ocení než zkritizují.

Ohledně otázek - někdy se najde někdo fundovaný, kdo dá jasnou odpověď, jindy hledají odpovědi diskutéři mezi sebou, jindy se odpověď nenajde.
Ale i ty nezodpovězené otázky člověka kopnou k zamyšlení a třeba si nakonec odpověď najde sám.

Si prostě myslím, že diskuse vedou alespoň část diskutujících k myšlení, k samostatnému myšlení, k formování vlastních názorů. A že je člověk někdy nadšený, jindy zklamaný nebo se pekelně dožere - to k životu patří, tak "vo co gou". Lepší než kdybychom se mlátili klacky po hlavě...
29. 11. 2012 | 12:46

stejskal napsal(a):

Tak to vidíme úplně stejně, pane Občane. Díky za odpověď. l.s.
29. 11. 2012 | 12:49

Luba napsal(a):

Tomáši,
jasně že píšu o sobě ...

Vy snad píšete o někom jiném?

To je problém pana Stejskala, že ty "voly", "blbce" a "kterény" maže v naději, že jich ubude :)

Utopickým sociálním inženýrem není jen pan Janeček, ale i pan Stejskal.

Opticky blbů ubude, ale blbost samotná v každém přetrvává, jen bývá v lepším případě zatlačena do ilegality. V horším se militarizuje a stává se předmětem zájmu specialistů, lidskou blbost legitimizujících - tedy politologů.
29. 11. 2012 | 12:49

levandul napsal(a):

Já jsem tu v diskusích poznal poprvé:
1)že nejen teorie,ale i ideologie může být složitá,rafinovaná a náročná.
Pro mne v okmažiku kdy do vpravo-vlevo se dosadí ČSSD,daň z,FV,Bursík..takové ty konkretizace generálních idejí-dělítek nebo pojítek skupinových směrů ideologie,
2)poznávám poprvé smysl tvrzení,že ideologie se stává silou když se jí zmocní masy
3)ideologie má i drama v sobě
Diskuse jsou o ideologiích
Komu bližší košile,komu kabát-neoliberalismu či komunismus,..
Zde třeba nick "Občan" se opírá o důkladnou databázi znalostí,ale píše složitěji než čtenáři stráví-naopak mnoho diskutérů je "aprioristy"-honí originální ideu bez empirie za ní,heuristiku preferuje znalostem
Zajímavé dilema vzniklo na téma tohoto blogu u Vlkovobloguje,kde Vlk se snažil vyhnat nick Béďu (i jiné)-častého analytika hry velkokapitálu (J.Dimitrov:velkokapitál vytvořil nacismus) s občasnými větami Bédi,že z Pentagonu opět vylétli jestřábi (3x pravda,-Irák,Jugoslavie,Libye)-nazvaje ho "rudým komisařem" za podobnost vybraných termínů popisu s RP za normalizace.Na druhé straně Vlk,tím jak se vciťuje do hněvu a strádání lidí a snaží se věrně vystihnout co pálí obyčejné lidi-je také "rudým komisařem" až na "styl":rolí.To ale o sobě netvrdí,protože nechápe sebe.
Mezi rudokomisařstvím a lidovostí,nelíčenou- je rozdíl prašť jako uhoď.Je to jediné,čemu lid naslouchá,rád naslouchá.Pokud za lid bereme i "mlčící většinu".
Přínosné je právě běžící souboj Klaus jr vs.Janeček o fašismu.V době Bátory to byla nadávka,v době zákazu DSS Vandase něco jiné a dnes za počtu diskutérů a diváků součtem zrovna již přes 70 000 se zde poprvé cizeluje pojem "fašismus".
Z více stran.Vznikající tam právě plastický dojem z tradičního pojmu fašismus asi neuškodí více než o něm nevědět víceméně nic charakteristické pro něj.
29. 11. 2012 | 12:50

skeptický napsal(a):

Stejskal
Bezesrandy hezky napsáno.Přemítavý článek,jak pohlazení.Máte v tom jasno,udržíte myšlenku.Ať si říkaj co chtěj,lepšího by nenašli.

Bude to tím,že snídáte.Doufám,že Vám to vydrží do penze.

Skeptický
29. 11. 2012 | 12:53

stejskal napsal(a):

To se mýlíte, pane Lubo,

nemyslím, že "volů" a "blbců" ubude (spíš se snažím si o nikom nemyslet, že je "blbec", protože když takto začnu o druhém uvažovat, tak jsme "blbci" přinejmenším oba. Ale to je můj osobní problém, nikomu to nevnucuji).

Mýlíte se i s tím zatlačováním do ilegality. Je to přesně naopak. Chci, aby zde debatovalo co nejvíce lidí (samozřejmě k tomu nemohu nikoho přimět), tedy i ti, které vzájemné nadávání si do "volů" a "blbců" od debaty odrazuje (ti toiž na tuzemském webu moc prostoru k debatě nemají).

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 12:56

vico napsal(a):

Někdo tady kriticky zmínil skutečnost, že se pan Stejskal zůčastňuje diskuze v dvojjediné roli "cenzora" a zároveň diskutéra /nehledě na to, že dvojjedinost sama o sobě je jevem bohulibým a nijak v rozporu s náboženským učením o trojjedinosti Boha v podobě Otce, Syna a Ducha svatého./

Náš editor je dejme tomu v pozici jednak diskutujícího syna a zároveň editorského ducha svatého.

Nikdo z vás!!! nevíte, jaká dramata se tu každý den na blogu Aktuálně odehrávají. Vedle nich jsou hádky pamětníka s historikem anebo vica s profesorem Bednářem uspávajícím večerníčkem pro děti od 4 do 6 let.

Diskutující "syn" je tu /aniž o tom víme/ formou mazání anihilován ve své dvojjediné podobě sebou samým - čili editorským duchem.

"Syn" jsa na kříži dotčeně křičí : Ó Bože, proč můžeš být tak krutý! Srdce by to rvalo snad i Čochtanovi, to mi věřte.

Jiný nick Pepa Řepa si p. Stejskala dobírá pro jeho až nedělněškolní slušnost a politickou korektnost.

Jenže to není vina Stejskala "syna", ale neslitovně nekompromisního Stejskala Ducha svatého editorského. Jsme-li my ostatní občas přetáhnuti bičem, on si užívá důtek namočených v lekvaru z chilli papriček ráno, vpoledne i večer.

Buďme všichni rádi, že každodenní krváky zapříčiněné dvojjediností našeho pana editora jsou nám znepřístupněny.
29. 11. 2012 | 12:57

stejskal napsal(a):

Díky, pane skeptický,

od Vás to skutečně potěší (též bezesrandy).

Jestli to takto půjde dál, utrousí zde nějaký ten kompliment i pan Pepa Řepa. Začínám přicházet o některé nezpochybnitelné životní jistoty... :-)

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 12:58

modrý edvard napsal(a):

Pane Stejskale, omlouvám se za toho cenzora. Nemyslel jsem to vážně, ale na druhé straně si nemyslím, že to je a priori urážka.
Dva příspěvky za hodinu ... ta frekvence se dá samozřejmě nastavit i jinak. Jde o to, že pokud chci napsat kvalifikovaný příspěvek, chvíli to trvá. Pokud vyprodukuju dva pořádné příspěvky za hodinu, řekl jsem, co jsem chtěl a můžu počkat. Pokud chci napsat, že je někdo hloupý člověk, mám to hned. /až budu mít vlastní web, určitě si to tam zavedu/
29. 11. 2012 | 13:00

stejskal napsal(a):

;-) pane Vico. Hezký den. Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 13:01

Čochtan napsal(a):

Diskuse by měla mít smysl. Měla by být výměnou názorů na jednu a stejnou věc, tedy ne "já o koze a on o voze", argumenty by měly být rozumné a logické, city, pocity a prvomájové výkřiky nemají v diskuzi místo.
Blog by měl pojednat o problému a v diskuzi by se mělo hledat řešení. Hledat pomocí pouze logiky a ne ideologie. Prot by měl každý nejdřív druhého vyslechnout, přemýšlet nad slyšeným (přečteným) posoudit porovnat s vlastními myšlenkami a výsledek sdělit protivníkovi. Je to jak v tenise. Tam taky létá jen jeden míček.
Cílem by mělo být dopracovat se k poznání, k řešení problému, a ne k překřičení protivníka.
29. 11. 2012 | 13:03

skeptický napsal(a):

Stejskal

Jediné dvě jistoty jsou smrt a daně.
Gratuluji.
29. 11. 2012 | 13:04

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

anonymní internetové diskuze mají jednu nespornou výhodu. dá se z nich zjistit, co si lidé opravdu myslí. proč lidi neříkají, co si myslí, když se pod to musí podepsat je jiná věc.
29. 11. 2012 | 13:06

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane modrý edvarde, já si to tak neberu :-)

Víte, já ale nechci nastavovat žádná omezení, která nejsou úplně bezpodmínečně nutná. Jde mi o tu debatu jako takovou, resp to, jak ji kdo zvládáme (třeba i to, jak zvládáme na něco nereagovat či něco nenapsat, přesto že nás svrbí prsty; bavil jsme se o tom s řadou zdejších stálých debatérů, i tato "schopnost" se vyvíjí a má své místo v diskusi).

Ze zkušenosti vím, čemu zde musím zabránit zcela bezpodmínečně, jinak se debatovat nebude (hrubé nadávky a urážky, spamy, vulgarismy, porušování zákonů). Nedělám to z přesvědčení, že někoho vychovávám, ale jen a pouze kvůli tomu, aby zde tento prostor mohl v této podobě fungovat. Vše ostatní už je na nás všech stejně. Buď se učite diskutovat chceme, nebo ne. Toto si musí každý rozhodnout sám.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 13:06

osveta napsal(a):

stratila som odvahu
napísať mudra na blogu
idu ma utopiť vo Váhu
za nedokonalu uvahu
29. 11. 2012 | 13:12

Luba napsal(a):

Ale pane Stejskale,
Vy nejste názorově konsistentní!

Když voly, blbce a kretény smažete, výsledkem přece je, že jich ubude. Kdybyste je nesmazal, tyto sebecharakteristiky by zůstaly dvourozměrné, vylepené na časové ose, lpěly by na ní, a autor by zůstal jednak úlevně očištěn, a pak by i zanechal výpověď o sobě, jako osobité dědictví dalším generacím.

Člověče,
vždyť Vy falšujete historii hysterie!
29. 11. 2012 | 13:15

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Ne.
29. 11. 2012 | 13:16

pamětník napsal(a):

Tvrzení, že "podobnou blbost jsem už dlouho nečetl" je jenom logická reakce na bláboly, kterými se to zde občas jenom hemží. Chápu, že pro někoho (editor, Viola) je ideálem diskuze selanka typu tmavé hodinky za soumraku anebo poklábosení na lavičce vedle vrat v teplém letním podvečeru, mám však pochyby o přínosnosti takových debat. Nejlepší řešení se rodí ve sporech, což jistě potvrdí každý dobrý manažer. Bohužel mnozí neunesou svou argumentační slabost a dopouštějí se hrubých faulů - lživě osočují a napadají nejen osobu oponenta (v tom vynikal kdysi jedinec píšící pod nickem ´vlk´), ale i rodinné příslušníky (Luba, Silvie), což editor obvykle nezvládal či zvládat nechtěl. Z toho je zřejmé, že intenzívnější internetová diskuze k závažnějším aktuálním tématům pod vlastním jménem není možná bez újmy na duševním zdraví případného odvážlivce. Takže nakonec platí, že na hrubý pytel hrubá záplata a je nutné razantně odrážet unfair útoky různých práskačů typu Luby či v současnosti českého maloměšťáka. A v tom vidím přínos internetových diskuzí, je to virtuální škola reálného života.
29. 11. 2012 | 13:17

roman napsal(a):

Vážený pane Stejskale.
Popíšu Vám vlastní zkušenost s vašimi blogy.
1. Blogy na Aktuálně.cz čtu pravidelně, doplňuje a tříbí mi to informace, které jsou mi předkládány většinovými médii. U mne jsou to hlavně ČT a rozhlas.
2. Vyhovuje mi Váš výběr blogerů. Jejich komentáře mne utvrzují, nebo naopak vyvracejí mé přesvědčení, nebo můj pohled na určité věci. Například jestli já sám jsem člověk smýšlející levicově, nebo pravicově dodnes pořádně nevím. Ale začínám tušit. Nemám rád černobílé soudy, ale podle typů lidí a jejich názorů lze něco vyčíst, poučit se, udělat si přehled. Než něčemu začnu důvěřovat, musím to poznat sám. Nestačí mi co papouškují politici, co klipovitě říká televize, co píší titulky nejprodávanějších novin. Hledám souvislosti a hledám komentáře osobností pro vytvoření si vlastního úsudku.
3. Někdy mám potřebu napsat svůj názor pod blog. Snažím se to dělat slušnou formou a žiju v naději, že si názory čtenářů mohou přečíst i autoři. Také je to proto, že si některé blogy ukládám, takže si mohu autorův i můj názor přečíst zpětně, popřípadě přeposlat přátelům apod.
Pokud to shrnu, tak máte prostě moji přízeň. Pomáháte mi svou prací orientovat se v politice, utvářet si filozofické názory a co také, koho a co volit.
Takže díky.
29. 11. 2012 | 13:17

stejskal napsal(a):

Pane Lubo, zdá se, že své právo vidět v druhém "vola" či "blbce" považujete za posvátné :-) V žádném případě Vám ho neberu.

Názorově zcela konzistentní může být ve své jednoduchosti toliko..., no, však víte :-) Takže s Vámi nesouhlasím, nejsem.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 13:19

stejskal napsal(a):

To potěší, pane romane. Díky.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 13:21

Záškodník napsal(a):

Za nejpřínosnější na těchto blozích(souhlasím s Lubou,že tak dvě třetiny asi nikdo ani nečte)pokládám diskuse.
Je pro mne velice zajímavé zjistit,jak velice se např.rozcházejí výsledky "průzkumů" lidového mínění se skutečnými názory občanů.

Mohu se tady ujistit i o tom,že nejsem ještě úplný mimoň, nevidím-li ve všeobecně oblíbeném Janečkovi Mesiáše a věřím-li třeba v UFO.
Občas mívám pocit,že mezi mimozemšťany žiju.
29. 11. 2012 | 13:21

osveta napsal(a):

ešte sa tu bojím čerta
kto s nim nesúhlasi
tomu peklom hrozi
29. 11. 2012 | 13:21

SuP napsal(a):

ten, kdo se hádat nebude,
Tak co sem furt lezeš?
29. 11. 2012 | 13:29

Luba napsal(a):

Pane Stejskale,
já přece vím, že sám jsem blbec, tak zákonitě vidím blbce i v ostatních. Tedy, není to permanentní stav, jen kouzlo okamžiku :)

Takový Zbyněk Matyáš má jiný názor, ale já mu ho neberu.
Jenže Vy mu ho smažete, a to je od Vás velmi ošklivé!

Diskutér vyvine jisté úsilí a nezanedbatelný duševní výkon, hodí to pracně klábosnicí na obrazovku, celý natěšen - a pak přijde mazací hlava se svým "Delete". A satisfakce je v čudu ...

No fuj!

Parafrázuji klasika: Život lidskej je přece natolik složitej, že samotný život člověka je proti tomu úplná prkotina!
29. 11. 2012 | 13:34

stejskal napsal(a):

Jo, takto tomu rozumím, pane Lubo (mám to mimochodem dost podobně, akorát používám výraz "totální blázen"). Proto mne naonec zdejší debaty pořád vlastně ještě baví (číst).

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 13:40

Dadák napsal(a):

Pane Stejskale, s těmi nadávkami máte pravdu, také s tím že anonymně lidé napíšou své skutečné názory, nikoliv to co se tzv má správně říkat / i když vím že vypátrat pisatele snadno jde/.
K úpadku diskusí
*/Naše společnost je pořád zasažena hurá antikomunismem, prostě to tu nějak zastydlo do enormních rozměrů Nehájím komunisty, ale po 23 letech už opravdu žijeme jinými problémy, zejména proto že země sociálně, ekonomicky i morálně upadá a už se neumíme ani sami uživit bez vršení nesplatitelných dluhů. Diskuse se ale vždy stočí. Napíšete že zítra přijde mráz, a už je tu hurá antikomunista aby vám sdělil, že jste hnus... komouš, abyste zalezl, jaký mráz byl na Sibiři ve Stalinově Gulagu. Někdo odpoví a už to jede.
Odborníci odjinut žasnou kolik lidí na soc. dávkách, nezaměstnaných nebo v nejnižších pracovních pozicích se štítí prohlásit že mají něco společného s názory levice nebo odborů- prostě čecháčkovští hurá pravičáci.
.
*/ píšete o výběru blogů, ale už neříkáte že např pan Burian, autoři komiksů a jiní si tu bezoztyšně dělají reklamu, zatímco ostatní zápolí s Captchou aby nepronikl náhodou komerční spam. Stejně tak 100 x opakované postesknutí pana Čipery o tom jak invalidé v Praze musí i 1/2hodiny čekat na bezbariérový spoj, jak se chudák invalida žijící z našich daní musí přestěhovat někam kam nechce a je to "tragédie", slečna invalidka je zvyklá jezdit na floorbal a v cestě našla bariéry atd- To vše vyvolává spíše podvědomou ale nechtěnou nenávist k hendikepovaným, nehledě na to že se tím obhajuje systém neziskovek, naprosto parazitní, neekonomický a nesmyslný.
*/A na závěr velmi často nějaká slečna z úplně zbytečné organizace či instituce, placené z našich daní, píše že se máme být šťastní, ona je, protože jim v zahradě kvete květinka a svítí slunce. Opět vyvolá jen pocit bezmoci a vzteku.
*/ V neposlední řadě promiňte ale vaše cenzorské zásahy také nepřidají. Hrubé slovo smažete, správně, ale ideově někde jste a je to znát. Klause se urážet smí, čím hruběji tím lépe, Havla nikdy, židi jsou tabu, cigáni jsou pracovití, jenom někteří ne, podle vás na jejich začleňování evydáme ani korunu, nebo když tak velmi účelně atd. A neváháte občas někomu zamezit přístup. Docela by mne zajímalo kolik těch zakázaných třeba nyní zrovna je.
To jsou asi hlavní důvody proč stále více lidí se diskusi vyhýbá a tak to zůstane jen na těch, co se v práci v nějaké státní instituci nudí a proto píšou, často jen úchalně popichují aby se diskuse rozjela / povšimněte si jak denně v 16,00 diskuse umlkne
29. 11. 2012 | 13:48

Čochtan napsal(a):

Váš problém Stejskale je, že tam, kde nestačíte s logickými argumenty, tam používáte DELETE. Vaši poskoci vašeho protivníka tak dlouho provokují, až použije slovo "blbec" a vy s vítězným pokřikem rudé tváře smažete vítězoslavně nejen to slovo, ale i všechny (slušné) příspěvky proti kterým jste neměl argumenty.
To je dost sprosté levičácké jednání.
Kdysi jsem si vás vážil. Kdysi.
29. 11. 2012 | 13:53

Luba napsal(a):

Čochtane,
Vy mažete levicí nebo pravicí?
29. 11. 2012 | 14:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dadáku,

nedá (pokud člověk chce, nevypátrá ho nikdo). Já nemám možnost vypátrat prakticky nikoho, ani kdybych chtěl (někoho by sna mohla vypátrat BIS, ale dost dobře nevím, proč by to dělala).

Bezostyšně si zde dělají reklamu úplně všichni blogeři, nejen ti, které jmenujete. Buď tomu nechám volný průběh (ale nesmí to být reklama skrytá, musí být třeba z vizitky patrné, že autorovy aktivity mohou s blogem nějak souviset), nebo zde žádné blogy nebudou (zvolili jsme tu první možnost).

Někomu postřehy ze života handicapovaných občanů přijdou zajímavé, jiného rozčílí. Tak to chodí.

Klause, Havla či kohokoliv jiného zde lidé dehonestují úplně stejně, stejnými výrazovými prostředky. Když to přeženou a už se jedná o vulgární nadávku či velmi hrubou urážku (a já to zaznamenám), příspěvek smažu (bez ohledu na to, koho se týká a kdo jej píše).

Židé nejsou tabu, píše tu o nich kdekdo. Antisemtiské výpady mažu.

Nikde jsem nenapsal, že jsou "cigáni jsou pracovití, jenom někteří ne" a že "na jejich začleňování nevydáme ani korunu, nebo když tak velmi účelně atd." Ani si to takto nemyslím.

Přístup se zde občas pokusím zamezit tomu, kdo hrubě porušuje zdejší pravidla (zdaleka ne vždy jsem úspěšný, to je čistě technický problém). V současné době je na ban listu asi deset IP adres.

Vaše pocity a vztek myslím chápu, jsou v této společnosti dost rozšířené.

Přeji zajímavou a pokud možnos slušně vedenou diskusi.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 14:10

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...četla jsem si, pane Stejskale,.....napíšu, že si o něco víc čtu, než zde píšu.

Mívám pocit, že vše už "bylo řečeno klávesnicí",....že se budu opakovat, ....

Smazal jste mé příspěvky za těch pět let a nějaký ten zlomek roku,... čtrnáctkrát. Mám na stole přilepený papírek,...a dělám si na něm černé čárky. A datum. Čísla jsou má láska. Tak,....první smazání bylo za to, že jsem jistého politika nazvala šaškem pro srandu králíkům. Tuhle formulaci jsem po čase několika let použila znovu,...a...?....ta tady někde visí,....pokud nebyla dodatečně eliminována. Asi dvě smazání mě naštvala,...protože tam nebyla žádná hrubá slova, ovšem koncentrovaný sakkasmus ano.....a mně se zrovna tak povedly/ty příspěvky/.

No vidíte,.....Vy informujete mne,...já informuji Vás. Ovšem, zda Vás moje informace zajímají,....je další otázka.

Přeji příjemné dny pod blogy na Aktuálně,....Vám,....všem ostatním,....a sobě taky. Tužka./Má to smysl./
29. 11. 2012 | 14:13

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal,
Vy jste uspesny clovek aniz by jste si to uvedomoval a daleko znamejsi po svete nez 95% ceskych autorit.

Vase prace ma obrovskou hodnotu a ja Vam vdecim nejen za vybornou ZABAVU, ale i za INFORMACE o zemi z ktere jsem vysel.

Kdyby to zde nebylo inspirujici k premysleni, tak bych to davno ignoroval. To, ze si zde vzajemne nadavame svedci o nasich emocich - (ktere nikdy nevznikaji z nudy), je to take zapricineno dusevnim rustem a hledanim spravne cesty zivotem.

(Ja za to nemohu, kdyz jsem nekdy blby a prchlivy - ale vzdy cestny.)
K nekterym lidem zde citim pratelsvi, aniz jsem je kdy videl.
Obohacuji me.
Vyridte Lipoldovi, ze muze byt rad, ze Vas ma. Nedelejte zmeny !
Anonymita je dulezita v zemi, kde bylo tolik Komousu.

Chtel bych take pogratulovat vsem clenum sve nazorove opozice k jejich svatku 17-23.12 Saturnlia - to jsou svatky blaznu.
Nezapomente proto pokracovat v blaznovinach a prijdte nas zdrave myslici rozesmat, zde u upracovaneho cenzora.

At zije nas cenzor Stejskal a jeho firma.
At zije Pepa Repa, kral elegance na Aktualne CZ.
At zije ing. Cochtan, kral logiky.
At zije Maximus, badatel a pruskumnik, nositel zakazanych myslenek.
At zije Vandal, politicky vyspely budouci starosta Breclavi.
atd. atd.
29. 11. 2012 | 14:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....žádný sakkasmus, ale jen sarkasmus. V přímé debatě by se mi to nestalo, tam bych mohla kkkkokkkktat na začátku.....ta písmenka si občas se mnou laškují. Tužka.
29. 11. 2012 | 14:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Tužko,

díky, zajímají mne.

Ten "šašek pro srandu králíkům" se mi tedy nezdá, to je naprosto nevinná záležitost (i když někdy - spíš zřídka - mažu jednověté výkřiky v úvodu debat, aby u nich ta "debata" pak nezůstala).

Ten pocit mívám též (před pěti lety jsem se zúčastňoval daleko více debat než nyní. Teď to dělám už spíše sporadiky. Jako třeba pan Mueller či paní Líná černá psa, i když zdejší debaty čtou).

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 14:21

Viola napsal(a):

pane Stejskale, gaia psala, že jste ji zablokoval, bylo to nutné? Vždyť je to učitelka. Chtěla bych vás poprosit, jestli by bylo možné, aby zde zas "svobodně "
psala.
29. 11. 2012 | 14:24

Bavor V. napsal(a):

Čochtane
nevšiml jsem si že by Yosif byl levičák

Pane Stejskale
myslím, že my dva jsme si leccos vysvětlili u urbana. Ale asi jsme se navzájem nepřesvědčili. Nevím, je-li to dobře nebo ne.
29. 11. 2012 | 14:24

Miroslav Pivoda napsal(a):

Diskutovat anonymně (psát pod niky) je zbytečné. Schováte se tím jen před "hlupáky", kteří vás na internetu nedovedou dohledat.
29. 11. 2012 | 14:24

skeptický napsal(a):

Mne převezla rekapča maximálně dvakrát.Asi proto,že nejsem počítačový expert.
29. 11. 2012 | 14:35

Dadák napsal(a):

Pane Stejskale - samozřejmě je diskutabilní kde začíná propagace či reklama. Osobně vidím tu hranici takhle. Pokud se politik, i člen nějaké NEKOMERČNÍ organizace PRESENTUJE SVÝMI NÁZORY, je to asi v pořádku, to by opravdu nemohl existovat žádný podepsaný blog. I když tu sebepropagaci zúročí ve volbách, ve své kariéře a podobně.
Pokud ale třeba někdo vyvěsí listinu komiksů které lze koupit, pak to patří do reklamního letáku a není to diskusní blog. Stejně pochopím když zvete třeba na interpelaci se zajímavými lidmi, to je správné, na hraně nebo mírně za ní je když pan Burian popisuje krásy Islandu a všichni víme že tam má cestovku, a když na tu cestovku přímo poukáže nebo zve na své koncerty/komerce/, je to hrubá reklama za kterou by měl platit ale on radši zneužije známosti s vámi.
.
Jinak o těch cigánech, resp o nákladech na jejich začleňování jste to opravdu, byť trochu obratnějšími slovy tvrdil. Byly tu totiž blogy právě o tom kolik desítek miliard nás cigáni stojí a vy jste to umravňoval odobným tvrzením. Nechci si ale hrát na soudce a listovat celé hodiny starými blogy abych vás usvědčil, to nemáme ani jeden zapotřebí, tak to berte jen jako mé hloupé připomenutí
29. 11. 2012 | 14:36

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko,
Vy musite daleko vice psat ! Jste zadana mojim srdcem a mozkem ! A napiste nekdy neco o sobe ! (Dve nejzajimavejsi zeny na aktualne CZ, Vy a pani Silvie se odmlcely. To je proti kostelnimu radu.)

Napisi Vam za to nekdy neco o budoucnosti pana, ktereho obdivujete a budi Vase city...On me totiz nekolikrat vylezl pri carovani z kristalove koule.

Zde je seznam dulezitych bylin pro Vasi kouzelnou zahradu.
Basil,
Bay,
Borage,
Chervil,
Chives,
Coriander,
Dill,
Fennel,
Mint,
Oregano,
Parsley,
Rosemary,
Sage,
Savory,
Tarragon
a Thyme.
Udelame jedno spolu cenzorovi polevku. Elixir zatim nepotrebuje -diky Bohu.
29. 11. 2012 | 14:38

PB napsal(a):

Pane Stejskale "Má smysl diskutovat na internetu?" je stejně zvláštní otázka jako "Má smysl debatovat v kavárně či na nádraží".
Hodnotit to, analyzovat, škatulkovat ... je stejně jalové jako vykazovat nejvíce tažená čísla ze Šťastných deseti.
Dovolte nám debatovat - je to již jedna z posledních možností upozornit na katastrofální stav společnosti.
Pokud si na to někdo bere rukavičky-ať raději nediskutuje.
Mně stačíte Vy - se svým "připosraženým a horlivým" mazáním.
Jistě jste na tu cenzuru řádně vybaven, takže to tu nechci rozpitvávat.
Co je, pro Boha, komu do toho, že tu píši zrovna "takto barevný" názor? Stojím si za ním, možná jsem člověk-žena hrubšího zrna, ale každý, kdo vchází na tenký led těchto blogů, přece nečeká chválení hodné minulého režimu!
Jsou-li politici sem píšící spoluvinni za krizi, kterou dnes zažíváme, je třeba je kritizovat a upozorňovat na jejich chyby stejně jako třeba na zločiny let minulých.
Jsou-li zde píšící kandidáti na příštího prezidenta ukecanější ukecaných, je třeba je usměrnit. Jednou chtějí sloužit nám - co si při jejich projevech máme brát servítky? Při některých neskromných a frázovitých kandidátech mě chytá úžas, jak nevzdělaní (o to lačnější peněz a moci) mohou někteří z nich být.
A píše-li sem někdo "vychvalující se pod svojí fotografií do role extrafundovaných" (ač realita může být jiná), je třeba mu to připomenout.
Tak, jako umějí-pane Stejskale-někteří cenzoři jenom mazat, umějí někteří "komentáře píšící" jen kývat. A to je pro změnu krize, která se tu kolem nás válí a rozvaluje již nebezpečně dlouho, trochu málo.
Naše země je již v takovém stavu, že liberální politický přistup nic neřeší. To, čeho jsem se obávala (totiž radikálních řešení), je na spadnutí. Máte snad jiný názor, jiné řešení, či jiné východisko z krize?
Ano, má smysl debatovat na internetu ...
29. 11. 2012 | 14:38

Miláno z Děčína napsal(a):

Hezký p.Stejskale!
Myslým,že jste rozesmál milion blogerů.Vždyť Vámi jmenovaní ani nevědí co to blogování je?Tam mají podrštašku,neměl bych,na základě blogu Violy,ale to je vtípek do mé hlavy.Určitě jste s ním u mě v letošním roce vyhrál a to už jsem se hodněkrát zasmál u různých blogů.Opravdu.Zajisté víte a tušíte o koho jde,ne?To jsou právě Ti,co selektují diskuz a blogy.Jen tak dál!!!
29. 11. 2012 | 14:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Violo,

nevím, jestli jsem paní gaie blokoval IP (moc se mi to nezdá, ale možná to někde někdy přehnala). Ať mi prosím napíše, určitě se dohodneme (nemohu odblokovat její IP, protože ji neznám. Musí mi ji napsat).

Hezký den i Vám, pane Bavore V.,

asi nepřesvědčili, ale to skutečně není smyslem debaty (tedy alespoň jak ji třeba zde vnímám já).

Jen dávám ke zvážení: pan Čochtan by rád, abych zde nechával jeho protiromské a občas velmi rasistické výkřiky. Jiní by zase chtěli, abych mazal daleko více. Další zase něco úplně jiného Snažím se neustále hledat jakousi rovnováhu mezi všemi těmito hlasy. Ne proto, abych všem vyšel vstříc, ne proto, že to nejde (a to nejen z časových důvodů), ale proto, aby sem chodili lidé co největšího názorového spektra. Když už něco smažu, musím být přesvědčen, že to debatě jako takové velmi škodí resp. ji to úplně znemožňuje. Proto sem vždy (tedy pokud dodrží zdejší pravidla) budou moci psát i pánové Yosif, i Maloměšťák, i Čochtan, i veverka, i Konvička i další, přestože osobně mi jejich texty přijdou poněkud mimo. A vím, že s debatou nemají moc společného.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 14:43

šašek z Jihlavy napsal(a):

Chodívám sem pobejt asi půl druhého roku a dobře se bavím, hodně se dozvím a setkávám se zde se zajímavými týpky. Na rozdíl od některých si rád vyměním pozdravy s Ládikem!!!, reslem a vždy korektním rejpalem, dámy jako Lila, Jana Pechová a S.Šauerová mě krotí, abych se nevyjadřoval vulgárně (jsem totiž od dětství starej sprosťák) a naprosto osobitý honolulu, jemuž jsem dlouho nemohl přijít na chuť, je vítaným obohacením tohoto fora, i když s ním skoro nikdy nesouhlasím. Ale sranda s ním je, někdy kopec. Pan Kokoška po změně nicku též zkultivoval svůj projev, dokonce už občas užívá i zvratná zájmena. A také se rád potrápím s anglicky psanými blogy, neboť je to příležitost když ne ke zlepšení, tak k údržbě. Že to mnohé irituje, na to už jsem si zvykl, člověk se nesmí nechat otrávit, říkal Fanda. Bohužel, k dokonalosti Realisty se už nedopracuji, dnes jsem se například od pana admina dozvěděl původ slova blog, to by jednoho nenapadlo, zrovna jako další význam "log", ta angličtina je facsinující, já myslel, že je to jen poleno nebo kláda. Holt jsem Čech jako poleno.Tímto zdravím pana Stejskala i ostatní slušné a zajímavé diskutéry.
Za chvíli začne padat sníh, kde je Pepa Řepa?
29. 11. 2012 | 14:46

Pepa Řepa napsal(a):

Tužka
kdo nebyl smazán aspoň 10 x je bezpohlavní srab.
Má smysl debatovat na internetu?
Nemá. Nikdy to nedělám.

Pan Stejskal je takový buditel. Ne národní, to se dnes nesmí.
Ale takový místní Špaček. Učitel internetového tance mezi vejci, dobrých mravů a politického diskurźu.
Asi Indián. Proč psát vůl, když se to dá tak hezky-poindiánsku- obejít.
Ten který bučí.
Jednou mi smazal i Milku. Může to někoho urazit? Dyť je to na každé čokoládě.
29. 11. 2012 | 14:48

buldatra napsal(a):

Není od věci poznamenat, že v tomto prostoru člověk potkává spoustu krásných myšlenek, které by ho samotného nenapadly.
To je rozhodně přínosné.
A zábavné.

No, potkává zde i myšlenky ostatní, ale s tím se holt nedá nic dělat.
To patří k věci.
Lidi jsou jen lidi.

Rozhodně je to tady zábavnější, než v ryze odborném prostoru. Tam je často dost sucho. A jednosměrno. A lidi se tam často znají. A vůbec.
Sice širý, ale přesto upjatý prostor.

Tady je to jiné.

Takže, pane editore, jen houšť.
29. 11. 2012 | 14:49

stejskal napsal(a):

Pane Dadáku,

Vy osobně tu hranici vidíte, jak jste ji popsal, já osobně ji vidím tak, jak jsem ji popsal já. Moje je o něco liberálnější, Vaše poněkud striktnější. Tak to chodí. Lidé mají různé názory.

Jsem dalek toho, abych odsud někoho vyháněl (to myslím zcela vážně), ale nezbývá než konstatovat, co jsem zde psal mnohokrát: Buď takto nastavené prostředí někomu vyhovuje a chodí si sem povídat, nebo ne. Pak sem nechodí. Zatím si na zájem o tyto stránky nemůžeme stěžovat.

S těmi Romy by to také mohlo být tak, že jste ne zcela pochopil, jak to myslím. Ale to už asi nevyřešíme.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 14:50

honolulu napsal(a):

To me take napadlo, kde je GAIA ? Ona uplne zmizela. Taroty me vsak rekly, ze by se mela objevit 8.12. na festival Tiberia.
To vite s takovou entity neni sranda, ta si dela co chce... Ale ve starem Rime se v tento den zjevovala kazdy rok.
Milostiva dodrzujte kostelni rad ! Zjevte se !

Nezlobte se vsichni na cenzora ! On musi poslouchat !
Byl 12 let na universite a z - idoktrinovali ho tam.
To je neco podobneho, jako prezit horecky na Zambezi.
29. 11. 2012 | 14:56

JardaV napsal(a):

Pane Stejskale,
s registračními snahami máte asi pravdu.Na Seznamu ji zavedli a příspěvky jsou opravdu prázdné,někdy i vysloveně hloupé.Anonymita by měla posloužit k větší
volnosti v názorech,nikoliv v používání "neslušných,česky- zahraničních -slov.Každý
by měl být ochoten zaplatit anonymitu slušností.V té souvislosti užití zahraničního
slova neadresně,jako popis někoho obecně,by snad ani neměl být důvod k mazání.Sám
jste stejným způsobem v blogu některá slova použil ve snadno pochopitelném a neurážlivém kontextu.U označení "Židi" používáte velké písmeno.Domnívám se,že by mělo být malé,jako když se napíše slovo křesťan,islamista aj.Pokud by byla řeč o člověku z Izraele,pak by asi byl přiměřený výraz "Izraelec" nebo v nějaké podobě jiné - Izraelita atd.nevím,co je správně.Jako příslušník národa.Je to můj názor, Pravidla českého pravopisu můžou říkat něco jiného.
Nad úslovím "Ste snad spad z višně" jsem se zamyslel už jako kluk,když jsme zahrady s višněmi navštěvovali.Nabyl jsem zkušenosti,že z višně nelze prakticky spadnout.Jsou to nízké stromy,často hodně prorostlé větvemi a dost nepříjemné na
lezení.Hustota větví pád téměř vylučuje.Ale je to hezké a slušné úsloví.
Mě se na této formě projevu líbí,že můžu vypustit do světa myšlenku,o které sice
často vím,že ji nelze z mnoha důvodů realizovat,ale když nespatří světlo světa,nebude ani možnost se to pokusit.Už asi dva roky občas poznamenám v souvislosti s diskusí o kriminalitě,že by ji bylo možné omezit zavedením nepromlčitelnosti zločinů proti státu a to třeba zpětně od roku 1990.Samozřejmě vím,že by to nebylo snadné a nešlo by to jednou větou.Překvapil mě pan Filip (KSČM)
tím,že to pronesl na veřejnosti.Pochybuji,že to převzal z mých příspěvků.Ale
potvrdilo mi to myšlenku o zasazení semínka,které vyraší někde úplně jinde,a může z
něho vyrůst strom s dobrým ovocem.A k tomu je forma blogů dobrá a bezbolestná.
K Vaší poznámce pro Občana,zda může admin diskutovat,když má vlastní názor - myslím že ano,ale musí mít obrovskou vnitřní sílu neupadnout v pokušení "zvítězit".
Mě se zdá,že byste dokázal.Nebo byste se o to alespoň pokusil.
Mějte se hezky a udržte prosím anonymitu diskutujících.
29. 11. 2012 | 15:09

skeptický napsal(a):

Ono diskutovat je asi jediné,co zbývá.A smát se vlastní blbosti.

Karty jsou rozdány tak,že nějaká radikální řešení zespod nebo nějaký vůdec jsou v dnešním světě předem odsouzeni k instantnímu zániku.

Ten,kdo má peníze má moc,a zaplatí si sílu.Ta má pravdu.Třeba humanitární.

Slavní,udatní a svobodní amíci bumbají vodu s Fluorem,aby byli placidní.

Musíme si uvědomit,že nejsme jediní vykradení.Vykradený je svět.A lidem to začíná docházet.
¨
Takže co se zpovykanými,rozmazlenými,přemnoženými důchodci,aby se to odbylo bez války.Ono těch 144,000 spravedlivých,co mají slíbeno zdědit svět by radioaktivitu nejspíš ne-e.

Akorát můžu doufat,že radikální řešení shora počká,než chcípnu z přirozených příčin.
Tentokrát se to nebude vozit na Sibiř,tady se toho vejde.
Jedno povinné očkování to vyřeší.
29. 11. 2012 | 15:09

Ares napsal(a):

Mam dojem, že diskuze za tu dobu co to zde sleduji, celkem upadly. Částečně to může být celkovým posunem nálad ve společnosti, kdy se např. střet levice a pravice stal vyhrocenější. Z části fakt, že je tu kladen důraz výhradně na blogery. Čím více jich ale je, tím více se rozmělňují diskuze.

Problém ale vidím i v tom, že se zde nedaří přitáhnout a udržet skutečně dobré diskutující. Lidi, kteří hodí pod blog jeden i velmi dobrý příspěvek netvoří diskuzi v pravém smyslu slova. Mám na mysli diskutující, kteří nejen že píší kvalitně, ale jdou i do delších výměn názorů. Když si vezmu ty, co považuji za nejlepší, tak většina zde byla již v době, kdy jsem sem přišel poprvé, ale už zde většinou nejsou.

Takže kdybych měl zodpovědět úvodní otázku, tak bych řekl - Ano, má to smysl. Ale čím dál menší.

Ale jak říkám, pouze můj dojem. Možné je, že sem chodím prostě jen už příliš dlouho.
29. 11. 2012 | 15:15

mb napsal(a):

Má smysl debatovat na internetu?

... doufám, že ano ...
29. 11. 2012 | 15:20

skeptický napsal(a):

To s tou višní je skoro dlouhé.Ve Strašnicích se říká Tys snad upad,mezi příteli důvěrně Ty jsi se snad posral.
Já jsem jednou viděl holku spadnout z třešně.Asi uměla.Višně jsou vzácné.
29. 11. 2012 | 15:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane JardoV,

díky, občas se zde o to pokouším.

S Židy/židy to vidím následovně. Psáno s malým nebo-li "žid" vyjadřuje náboženské vyznání. Psáno s velkým, tedy Žid, jedince, který se hlásí k židovské národnosti (nemusí žít v Izraeli). V Izraeli pak žijí Izraelci, většinou Židé. A také Palestinci, ale tam je to bohužel vzhledem k politice izraelského státu a napětí v celé oblasti dost složité.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 15:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Aresi,

ten dojem máme myslím všichni, tedy co tu jsme delší dobu. Já většinou až do chvíle, než si uvědomím, že se hlavně měním já. A že doba před pěti lety mi přišla celá taková nějaká lepší (především proto, že jsem byl o pět let mladší).

Všimněte si, že po nějaké době opadne logicky aktivita úplně každého autora i debatujícího. Psala o tom i paní tužka.

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 15:30

xx napsal(a):

Má smysl debatovat na internetu ? Pro někoho to je nesmyslem, pro jiného smyslem života. Jedno je však jisté, existence debatního prostoru na internetu smysl má a bude jej mít dokud budou lidé, kterým debatění na netu bude dávat smysl.
Dává to smysl nebo to je nesmysl ? ;)
29. 11. 2012 | 15:30

Pepa Řepa napsal(a):

Šašek
až na jaře. Až přestane.
Bude to velké vítězství koalice ČSSD-KSČM.

Kohout fanda je smutný. Zakokrhal: Bacha na rudocha a dostal, že prý je z kurníku Bílá liga.
Mlč! hle husar a kočárek —
hrej si! — tu máš kohouta!“ —
Než kohout, vůz i husárek
bouch, bác! letělí do kouta.

Nevadí, že kokrhal stejně jako Diag Urban, ale není "našinec". Není z kurníku našeho plného pravdy a lásky. Dokonce někteří by rádi kohouta Jirku z NYU, který dva dny předtím kokrhal, že komunista je milý tvor a bojovat s ním je bitvou minulosti.
To pobaví.
Ale ne Fandu.
uslyšel:

A zas do hrozného křiku —
„I bodejž tě sršeň sám — !
že na tebe, nezvedníku,
Polednici zavolám!

Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ —
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.

Malá, rudá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas — vichřice podoba!
29. 11. 2012 | 15:30

mb napsal(a):

Všimněte si, že po nějaké době opadne logicky aktivita úplně každého autora i debatujícího. Psala o tom i paní tužka.

... čest vyjímkám ... :-))
29. 11. 2012 | 15:34

Pepa Řepa napsal(a):

Třiďte odpad, má to smysl
vzkazuje Fanda
29. 11. 2012 | 15:35

skeptický napsal(a):

To je jako když slečna o někom řekne,že je to člověk s velkým Č.
Tam se zase jedná o milostné vyznání.

V Israeli jsou dnes prasečí farmy pro imigranty z Ruska,ti si to tak neberou. Ani komunisti jim nevadí.Máme se v mnohém co učit.
29. 11. 2012 | 15:39

skeptický napsal(a):

P.S.
Nám tu ty prasečí farmy likvidují.Co budou imigranti z Ruska jíst,nevím.
29. 11. 2012 | 15:40

Bestia triumphans napsal(a):

Nevím, proč, ale tento blog mně připomíná situaci v polepšovně.

Pan učitel shromáždí třídu a nabádavě se jich ptá, zda-li už konečně nechtějí zanechat těch lumpáren a polepšit se.
Lotři snaživě přikyvují hlavičkami a houfně vykřikují něco o tom, že už se konečně dají na správnou cestu.
Že už je dělat rambajz nebaví a tak vůbec.
Nejsou přece malé děti.

Jakmile uspokojený učitel za sebou zavře dveře, vypukne ovšem tradiční řežba.
A jestli neumřeli, tak se tam řežou dodnes...
:-)
29. 11. 2012 | 15:41

skeptický napsal(a):

Když už jsme u tématu.Je kravál a kravál.

Říkalo se,tady je kravál jak v židovský škole.
Jenomže tam se vášnivě DISKUTOVALO nad Mišnou,i o přestávce,a to je holenkové rozdíl.
29. 11. 2012 | 15:49

JardaV napsal(a):

Pro pana Stejskala

Nikdy mě nenapadlo uvažovat o národnosti Židovské.Vždycky jsem to pokládal za
označení věřícího.Dokonce ani v historii snad nebyl Židovský stát s velkým Ž,
jako třeba Římská říše.Myslím si,že první židovský stát se ustavil (i za přispění ČSR) až po válce,a sami židé asi spíš mají radši Izrael.Ale je to debata o písmenu,
čili o .....asi jsem s tím vůbec neměl začínat.
Možná by stálo za úvahu oslovit nějakého rabína,ten by měl mít správný názor.Kdyby
do synagogy v Praze nebylo vstupné,šel bych se tam zeptat.Až pojedu do Prahy (do vsi),třeba se tam zastavím.Mějte se.
29. 11. 2012 | 15:55

Luba napsal(a):

Internetová diskuse je skvělá, neboť se našinec může zdarma získat jinak převelice tajné a drahé informace.

Například lulu zde dnes zveřejnil recept na Coca-Colu:

"Basil, Bay, Borage, Chervil, Chives, Coriander, Dill, Fennel,
Mint, Oregano, Parsley, Rosemary, Sage, Savory, Tarragon
a Thyme."

Doufám, že za to opět nebude popotahován Výborem pro neamerickou činnost, jako onehdá, když na své haciendě provokativně vyvěsil dozlatova vypečený americký národní symbol: orla bělohlavého.

Jóóó, marně se tehdy vytáčel, že jde o reklamu na pečeného krocana ... Americký vlastenec to nebaští!
Uznejte - krocan na práporu?
29. 11. 2012 | 16:09

aga napsal(a):

Jako by byl jen jeden obecný universální smysl. Zajímavější by byl dotaz "jaký to má smysl pro mě, pro tebe, pro něj, ni a je."

Obecně bych viděl ten smysl nejspíš v tom, že pes který štěká, nekouše.
29. 11. 2012 | 16:17

starý šaman napsal(a):

Poslouchám jak v dáli strašlivý ban zní
něco tu kolem zavoní
to starej šaman mlčal příspěvky nenapsal

Hodně ví taky už na AktuálnĚ nespěchá
namísto nože v ruce má
vyhaslou dýmku míru dejchá

Nic nenapsal proto nikdo nemá tolik sil
aby ho něčím urazil
jenom pro něj hvězdy vyjdou

A kdo z nás si může vážně v klidu říct
že na svý černý duši nemá nic
ten slyší v dálce ban znít

Kolikrát se ještě vrátim abych diskutoval
a co jsem nezvlád nenapsal
chtěl bych to spláchnout jednou rád
29. 11. 2012 | 16:18

Dadák napsal(a):

Pane Stejskale 14,50, tohle mi nedá spát.
Píšete že máte liberárnější přístup k reklamě u vás na blogu. To samozřejmě skýtá nesmírný ekonomický poztenciál, takže se zeptám rovnou a budu asi s dovolením využívat.
Napsal jste že nabídka komixů na skladě je OK, stejně jako nabídka cestovní kanceláře a koncertů pana Buriana.
Jenom pana Bauriana, nebo můžeme napsat i my pozvánku na koncert kapely u nás v regionu, samozřejmě třeba s popisem přírodních krás našeho kraje. Naše cestovka by šla propagovat?? A co wellness pobyty u nás, pobyt v hotelu celkově???
Ty komiksy- takže šly by i jiné knihy a nosiče - např CD a DVD. A co třeba přehrávače, počítače, televizory.
A když televizory, co AUTA???
Opět s popisem jak krásné okolé má město kde prodejna je, i pamětihodnosti kousek od prodejny.
A když už popíšeme ty krásy města, šlo by tam přihodit pár nemovitostí na prodej v atraktivní lokalitě.
Máme tu i pohřební službu , ale mám takový pocit že to už by čtenáři blogu nepřijali. Ale vaše hranice jsou liberální, třeba se dohodneme . Mohl byste tedy naznačit kde ty hranice jsou,??? já jdu zatím psát blogy ať neztrácíme čas
Opravdu V TOM VIDÍM OBROVSKÝ KOMERČNÍ POTENCIÁL, PŘEDPOKLÁDÁM ŽE ÚPLATKY NEBERETE A KDYŽ UVÁŽÍM KOLIK MNĚ DOPOSUD STÁLA REKLAMA, určitě se dohodneme, můžu dodávat i několik blogů denně
29. 11. 2012 | 16:19

honolulu napsal(a):

POUCENI pro skeptickeho (o vode) a jine, kteri se napr. zminuji o Floride jako statu milionaru.

Voda z vodovodu je v USA zdravotne nezavadna. Vetsina Amiku ji vsak kupuje pramenitou z hor (Ja take, nevim vsak proc.)
Ti co ji z obchodu nekupuji pouzivaji prisroubovane filtry u vodovodu. (Jeden filtr stoji $ 21. Voda je lahodna.)
Amici jsou fanatici na zdravou zivotospravu a jsou vetsinou sportovci, chteji-li mit karieru.
Mame vsak nejvice tlustych lidi na svete. To je kvuli antibiotikam v mase a olejum z kukurice a nedostatku chozeni. Tito lide jsou obzalovany ze slabe vule a maji daleko mene respektu.

Nejlepsi pocasi z cele USA ma Florida a nejlepsi pocasi z cele Floridy ma jihozapad statu. To je hlavni duvod proc se sem sjizdi millionari z celeho sveta. Florida vsak definitivne neni pouze stat millionaru. Pro drahotu a mensi vydelky za sluzby, (prumysl zde neni) vetsina lidi na tom neni dobre.
Kvalita zivota je vsak vysoka, protoze priroda je kouzelna a je prakticky stale leto. Atrakci je velmi mnoho vseho druhu a obchodu take. Tlak na to, aby jste utraceli je obrovsky.

Ctvrte a ulice millionaru si muzete najit na Google maps.
Ty nejbohatsi vsak najdete v Naples ve ctvrti, ktera se jmenuje Pelican Bay, ci Pelican Landing. Ve Fort Myers ve ctvrti ktera se jmenuje Ball Harbour, Sanibel, Captiva, ale i v uzavrenych komunitych, kam vas nepusti bez pozvani a nebo bez agenta co prodava nemovitosti. Sanibel je "rustic" (nick obcan by rekl, ze v takovem kurniku bydlet nebude. nema poneti, ceho by se zrekl.)

Na vychode statu je to samozrejme Palm Beach a vse dolu po A1A az pod Fort Lauredale. Jinak kazde mesto na Floride ma ctvrte pro bohace a pro stredni vrstvy.

Ma-li nekdo v hotovosti vice nez million, tak je automaticky millonar. Urok za million je $ 60-65 000 rocne, aniz by byl princip ohrozen marketem. Vice nez $ 10 million je zbytecne mit nejde to utratit, pokud nekupujete tryskace nebo lode.V masu jsou vsak
29. 11. 2012 | 16:19

aga napsal(a):

Bestia Triumphans
:)) Asi tak.
29. 11. 2012 | 16:20

uno napsal(a):

Koordinátorovi blogů jeho postavení nezávidím, ale dělá, co může. Tak nějak se mě ty diskuse jeví buď jako monology, které ostatní ignorují a není na ně odezva. Pak je zde uzavřená diskuse několika jedinců, kteří se baví jen mezi sebou a na ostatní nereagují. Nezanedbatelnou je skupina těch, kteří postrádají argumenty a jen ostatní diskutéry osočují. Také je zde skupina těch, kteří si příspěvek asi vůbec nepřečetli a řeční o ničem a nebo to vůbec není k věci. Ale rád čtu příspěvky uvážlivých a objektivních bloggerů, kteří se nevyžívají na pomluvách ostatních, jsou slušní a věcní. Tedy shrnuto, vystupují zde všichni od inteligentních zájemců až po primituvy a nesnášenlivé fanatiky. Co považuji za důležité, že je jen málo extrémních názorů, tady je role koordinátora blogů nezastupitelná a velmi užitečná. Nejvíce se bavím příspěvky mladých, kteří minulost nezažili a jen papouškují oficiální názory, aniž by si prověřili, zda jsou pravdivé, pramení z reality, nebo je to jen demagogie. Oni až skončí školu a začnou plavat v tom divokém proudu, mnozí si uvědomí, že jejich největší chybou bylo, že se nenaučili plavat. A také bych rád zdůraznil Einsteinovu myšlenku - po velkých tyranech nastupují padouši, asi ještě také - jsem přesvědčen, že sociální rozdíly jsou neoprávněné a v podstatě spočívají na násilí.
29. 11. 2012 | 16:38

honolulu napsal(a):

Lubo,
mucit nekoho smichem je proti konstituci, nebot to spada pod UNUSUAL PUNISHMENT. (Nezvikle trestani.)
Ty usilujes, abych se zase posral pred computrem, ze ano ?...

Posledni veta prispevku 16:19 (V masu jsou vsak) patri smazat.
To zavinil Luba. Celeho me polekal.
29. 11. 2012 | 16:40

nežvaňte napsal(a):

Pane Stejskale, cenzore:
mentální bída žvástů pod blogy odpovídá obsahů těch blogů nad žvásty. Mám však pocit, že by bylo možno eliminovat oboje.
Jednou za den pustit ven esej, esej povídám.
Tak na 3 stránky, na témata co nejvíce současná.
Blbci eseje nejsou schopni strávit, a to ani třeba ve stavu tekutém, pokud si všimnete, nic se v této zemi neděje v kodifikovaných žánrech.
Esej je autorsky žánr jo závazný...
Nastalo-li by, blogům zde bych se začal vyhýbat.
29. 11. 2012 | 16:41

Glosator napsal(a):

Pane Stejskal
významné jsou dvě věci
1) Dozvědět se něco, co si klika v médiích a její páni nepřejí, aby to lidé věděli.
2) Sdělit lidem něco, co si klika v médiích a její páni nepřejí, aby to lidé věděli.
Obzvláště mě potěšilo, když jsem třeba za 2 roky najednou někde narazil na vlastní příspěvek, který si někdo zkopíroval a pak ho umístil někam, kde to pokládal za vhodné. Vůbec mi přitom nevadí, že porušil má sutorská práva.
Musím říci, že někdy narazím na vyložené nesmysly, nebo mě někdo upozorní na absurdnost něčeho, co si lidé opakují, aniž si uvědomili, jaká je to blbost.
Musím ale říci, že jsem NEJEN v internetových diskuzích zjistil, že některá sorta lidí není schopna určité věci pochopit. Maně se táži, jestli se i já někomu nejevím jako člověk, který nedokáže něco pochopit. Ale je fakt, že některé věci člověku "docvaknou," až když to někdo opíše jiným způsobem. Třeba skutečnost, že módní "emise CO2," které módně uvádějí automobilky, nejsou nic jiného než nějakým koeficientem vynásobená spotřeba benzinu.
29. 11. 2012 | 16:46

Pavel napsal(a):

No, řekl bych to takto (parafráze):
"Hádka na internetu je jako běh na Paralympiádě. I když vyhrajete, tak zůstanete postižení."
29. 11. 2012 | 16:53

Karel Schweitzer napsal(a):

Libor Stejskal
Děkuji Vám, že se tento prostor ještě nestal prostorem jen pro registrované, je to myslím už unikum, idnes zavedl registrace měsíc zpátky. Diskuse? Veškerá žádná. Reistrace opravdu nic nepřináší, fungují právě opačně, než by člověk čekal, slušné odežene a plevy zůstanou.
Jsem vám také vděčný za čtenářské blogy, které dávají komukoliv možnost aby jeho zajímavý text byl publikovány.
Proto ještě jednou děkuji za Vaši trpělivost se zdejšími blogery a diskutéry.

Pavel
Denník má smajlíky
29. 11. 2012 | 17:04

Jiří Outlý napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,
od čtení diskusí mne odrazuje to, že jsem nucen přečíst spoustu slovní špíny. Myslím, že v tom nejsem věru sám. Navrhuji zřídit možnost při čtení diskuse u každého diskutujícího, který by čtenáři znepříjemňoval čtení, kliknout na ikonku "odfiltruj diskutujícího", což by všechny jeho příspěvky skrylo. Dobré by bylo, kdyby si to web pro konkrétního čtenáře pamatoval (registrace?, cookies?). Kdyby zároveň u přispěvatelů, kteří by takto byli "oceněni", přibyla nějaká veřejná informace o tom, kolik lidí si je již skrylo, začalo by je to motivovat ke korektnosti.
Zdravím!
29. 11. 2012 | 17:06

strýc virus H3N1 napsal(a):

příspěvek uživateke "uno" bych docela bral, až na ten nepopiratelný sklon k exhibicionismu.
ale budiž, ten tu máme v nějaké formě všichni.
pan Stejskal snad dělá co může.
29. 11. 2012 | 17:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane Stejskale,

má to smysl. Proč se ptáte? Navíc se ptáte úplně špatně. Podle Murphyho zákonů přece platí: Jestliže titulek končí otazníkem, odpověď zní "ne". :)
29. 11. 2012 | 17:25

Jáchym napsal(a):

Dobrý den, pane Stejskale,
dík za dřinu, kterou zde děláte.
Souhlasím s těmi, kteří si myslí, že by se jen těžko hledal někdo,kdo by tuhle práci dělal lépe.
(Nicméně asi tak pět miliónů tuzemců by si to nejspíš o sobě dokázalo myslet).

**********************
Že vás Pepa Řepa přímo nepochválil, Vás nemusí mrzet.
On je takový mužně stydlivý a bojí se projevit své city.

(Diskuzi pod tímto blogem jsem přečetl poctivě celou. Je to zajímavé čtení, pohled na kolegy trochu z jiného úhlu.)
29. 11. 2012 | 17:42

Po pravdě každému napsal(a):

Diskuze musí být a vůbec bych trpěl i nějaké drobné oslovení - vole, i nějakou drobnou nadávku, která je trefná!!!!!!!!!!!
Co však silně postrádám je sranda!!!!! Kam jsme došli od roku 1989 , kdy bylo tolik nádherných květnatých vtipů a hlášek na komunisty, policajty a všechny různé "komisní" blbce,tajemníky a jiné všiváky!
Teď jenom sleduji, jak si lidé nadávají, jeden je chytřejší než druhý,prostě duchovní poušť!!!!
Jak rád bych se opět od srdce zasmál, když bych si mohl přečíst nějakou třeba i "čuňárnu",která by trefně popsala současnou politickou scénu!
Místo toho si lidé "ubližují" nadáváním a když jsem anonymně na netu, tak toho druhého musím zaškrtit, zadupat do země! Všechno je to trochu pánové zkurvené tou neviditelnou hnátou trhu,která nám "zabila" i tu srandu!
29. 11. 2012 | 17:49

český maloměšťák napsal(a):

Konkrétně zde na aktualně.cz píše řada lidí kvůli kterým má cenu si " zadebatit".
Ovšem i řda provokatérů /např. Pepa Řepa/ - ti mají v oblibě si někoho vyhlédnout bez ohledu CO píše - a toho pak zesměšňovat a provokovat ho.
Pokud jim pak jedinec opatí stejnou mincí, tak sevzpěčují či běží s brekem pod trenýrky paba Stejskala.

Na druhé straně však platí , že " kdo si hraje - tak nezlobí".
A tak je mnohem lepší když se takoví zdržují zde...než aby někde likvidovali své bližní skutečně - nikolivěk pouze virtuálním způsobem.

Začal jsem číst zajímavou knihu - Carl Rogers : Způsob bytí. Vyjmu z ní pár vět.

"...Nemám rád, když se mi nedaří druhému naslouchat, když mu nerozumím. Jestliže je mé nepochopení dáno tím, že nechápu, co mi chce říct, nedokážu se na to soustředit, nebo nerozumím jeho slovům, pak cítím sám se sebou mírnou nespokojenost. Co ale opravdu nesnáším, je má neschopnost druhému člověku naslouchat, když jsem si již dopředu zcela jist tím, co mi chce říct. Uvědomím si vždy až poté, že jsem slyšel to, co jsem se rozhodl, že bude říkat. Tehdy jsem mu skutečně nedokázal naslouchat. Možná ještě horší jsou situace, ve kterých se přistihnu, jak se pokouším překroutit jeho slova tak, aby vyjadřovala to, co chci, aby řekl, a pak poslouchám jen to. Někdy to může být jen nezřetelná snaha, a je velice překvapující, jak vynalézavý v tom dokážu být. Tím, že jen nepatrně překroutím jeho slova, že trošičku pozměním jejich význam, mohu dokázat nejenom to, že říká věci, které chci slyšet, ale také že se stane takovým člověkem, jakým ho chci mít. Když pak z jeho námitek nebo vlastním úsudkem poznám, že s ním zčásti manipuluji, jsem sám sebou velice znechucen. Z vlastní zkušenosti dobře vím, jak nepříjemné je, když vás někdo bere jinak, než jak se vnímáte vy sami, když slyší to, co jste vůbec neřekli. Nakonec jste rozzlobení, zmatení a rozčarovaní..."

P.S. Osobně si myslím, že sem chodí diskutovat dost propagandistů - za zcela jasným účelem...vychválit ty svoje a dehonestovat " ty druhé". Ať už jsou "ti druzí" politická strana, etnicá skupina, socioekonomické prostředí...
Ale většiniou se to popzná - jejich příspěvky jsou zoufale předpojaté, nekladou téměř nikdy žádné otázky /kromě jízlivých a výsměčných/, pokud je někdo přistihne při lži tak většinou nereagují, sypou ze sebe hodnotící soudy jak tatrovka štěrk, pokud se náhodou objeví kauza toho " jejich" , tak okamžitě začnou chrlit kauzy " těch druhých"....
Málo jich je ale dobrých - většinou jde o primitivy, které zřejmě možnost sem vkládat své příspěvky a nechat si tak za ně platit /od zjevně buď altruistických či naopak beznadějně neprozíravých osob a uskupení/...chrání před bezdomovectvím či před smrtí hlady.

Vůbec je dnes velmi těžké odlišit propagandu od názoru.
29. 11. 2012 | 17:53

Vodák napsal(a):

Po pravdě . trošku netušíš co to je humor. Humor jaký zmiňuješ je typický tam kde je něco co nás štve, je to třeba i autorita nade námi, ale současně si uvědomujeme že to je asi správné a potřebné / policie, šéfové, škola a učitelé, manželka a tchyně, manželství jako takové a tak i ti komunisti. Humor jenom odlehčí to napětí
Jenže dnešní vláda už je jenom škodlivá, to není na humor, to je na skřípění zubů a zaťaté pěsti, a jen se čeká kdy ty pěsti budou bít. Bohužel
29. 11. 2012 | 17:59

Koukal napsal(a):

Vodák, asi pravda, komanči byli blbí ale měli jsme se dobře, stačilo to spláchnout vtipem. Dnes to je o nenávisti
29. 11. 2012 | 18:02

pamětník napsal(a):

Koukal:
"komanči byli blbí " jako JUDr. Henych na Ministerstvu vnitra, který neumí spočítat průměrné procento ve dvou vzorcích? Myslím, že tak blbí nebyli.
29. 11. 2012 | 18:46

Lukas Dvorak, Stochov napsal(a):

Ahoj Libore,
zajimave zamysleni. Podle me internetove diskuse ve vetsine pripadu nemaji valnou informacni hodntu. Nekolik problemu jsi sam popsal. Abnormalni premnozeni naprosto zbytecnych informaci a moznosti se ke kazdde jednotlive vyjadrovat (rozumej na internetu. Zneuziti anonymity. Ataky grafomanu v ruznem vyvojovem stupni nenjen na diskutujici ale i na diskusi jako takovou.
Zminil jsi ale jeste jeden fakt a ten je podle mne naprosto zasadni. Tim je hodnota sdeleni. Naprosta vetsina prispivajicich totiz nejsou spisovatele ci basnici s nadanim vyjadrit psanym slovem podstatu sdeleni. Tim padem je psany text prave v naproste vetsine pripadu pouhe torzo TOHO co nam chce pisatel sdelit. Prictu-li k tomu i ruznou miru vnimani, chapani, inteligence atd. Je podle mne jasne ze TO (psana diskuse) musi take vypadat jako pouhe torzo vedle OSOBNI diskuse dvou lidi ci skupiny v realnem case.
Vyjimky bych videl v diskusich na nejake(zpravidla jasne vymezene odborne) tema a jeste by debatu vedli odbornici(skutecni:). Takove diskuse zpravidla funguji a maji i dostatecnou informacni hodnotu.
Ted mne vsak napadla jeste jedna vyjimka! Jak jsi sam napsal, vetsina diskutujicich jsou dospeli muzi (cca 75%) Zkus vsak navstivit nejaky web s forem ktery je urcen primarne pro zeny! Mam pocit ze zde najdu "FLEJM/FLAME" v naprosto meni mire nez na ostatnich diskusich/forech. To je i pro mne osobne zajimave a uzitecne poznani :)
LJD
PS/BTW: mohl jsem ti to vlastne rict osobne, treba u piva...co? :D
29. 11. 2012 | 19:32

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

díky všem za postřehy i milá slova.

Na některé otázky jsem už odpovídal výše, tudíž se nechci opakovat.

Pane Outlý,

toto je jedna z věcí, která by se mi zde moc líbily (tedy individuálně mít možnost "odfiltrovat" si příspěvky čtenářů, o nichž vím, že je číst nechci). Zkoumal jsem šanci na zavedení takovéhoto nástroje u našich vývojářů už několikrát (stejně jako třeba možnost nastavit si individuálně lineární či "stromové" řazení debatních příspěvků). Bohužel v současné době nejsem schopen ani jedno z toho na těchto stránkách zajistit.

Hezký den i Vám, pane Popravdě každému,

z toho, co píšete se může zdát, že to, co připadá humorné Vám, může jiným přijít jako sprostota (a naopak, Vy byste se možná nesmál, kdyby zde někdo o Vás říkal, že jste "blbec).

A to je trochu problém jakéhokoliv veřejného diskursu. Humor se totiž velmi rychle mnůže změnit v dokazování si, kdo je větší "blbec" či "vůl". Humoru je tu myslím docela dost (i když to, co jedni mají za humor, považují často jiní za nenávistnýn úšklebek). Čili zde to bude bez těch "blbců" a "zkurvenejch hnát".

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 19:37

Anuszka napsal(a):

Dobrý večer, pane Stejskale, držte se. Snad Vás to baví a nás to baví.
29. 11. 2012 | 20:09

Občan napsal(a):

To Vodák+Koukal:

Dobrý postřeh.
Před plyšákem se v podstatě dalo na režim kašlat, dělat si svoje vč. koníčků a když nás něco štvalo, tak jsme o tom vtipkovali. Někdy drsně, ale pořád to byly vtipy, jimž se dalo od srdce zasmát.

Teď nás, zdá se, ta sranda přešla.
Moudrý panovník by ticho v podhradí nedopustil. Pragmatický panovník v okamžiku, kdy by mu rádci přinesli zprávu o tom, že je v podhradí hrobové ticho, hodil bleskovou zpátečku a snažil se podhradí uchlácholit. A měl by neustále po ruce převlek pro bezpečný útěk.
Vláda v ČR není ani moudrá, ani pragmatická.
29. 11. 2012 | 20:31

stejskal napsal(a):

Mohl, Lukáši, třeba to ještě probereme ;-)

Vše, co jsi napsal výše, má něco do sebe. Pokud člověk přistupuje k internetové debatě s tím, že něco vyřeší, že se na něčem s ostatními shodne, že druzí budou vést dialog tak, jak je on zvyklý, pak je zpravidla zklamán. A hodně.

Toto nemůže žádný veřejný diskurs a tedy ani internetová debata nabídnout.

Co nabídnout může, je setkávání s lidmi, které bys jinak neměl šanci potkat (drtivá číst z nás žije v jakémsi názorovém ghettu, stýká se s lidmi, kteří mají na lecos podobné názory, vedou komunikaci podobným způsobem atd.)

Veřejný diskurs nabízí něco velmi důležitého. Poznávat "světy", které neznáš. A zjišťovat, co s Tebou takové poznání udělá. Jinými slovy: zda Tě zažene zpět do toho ghetta, či zda zkusíš "jiným světům" porozumět. To není málo, řekl bych.

Libor
29. 11. 2012 | 20:41

uno napsal(a):

To stýc virus 3HN1:
zajímavá reakce, ale dělat exhibicionistu z někoho, komu je 84 let, se mě zdá dost podivné. Ještě stále pracuji a nemám moc času sledovat blogy, proto bych spíš řekl, že můj příspěvek není zcela zasvěcený. Jen jsem konstatoval, bez nadsázky. Pokud si myslíte, že poslední věta je z mé hlavy, tak se mýlíte, půjčte si v knihovně "Jak vidím svět" od Alberta Einsteina, tam se dovíte mnohem víc. Napsal jsem to proto, jelikož Albert by ty zdejší blogy zcela jistě brzy přestal číst a napsal, co již napsal, že některým dala příroda mozek zbytečně, protože jim k myšlení stačí jen mícha (to samozřejmě nemyslím Vás). Možná, že mám staromódní názory, mám na to nárok, pamatuji Masaryka.
29. 11. 2012 | 20:43

Skogen napsal(a):

Výstižný článek, pane Stejskale. Přeji mnoho a mnoho dalších úspěšných let, děláte to přes občasné spíše osobnější výtky okolí výtečně, domnívám se, že na domácí scéně nemáte konkurenci.
29. 11. 2012 | 20:48

Dadák napsal(a):

Pane Stejskale prosím odpověd na Dadák 16,19, je zo ekonomicky hrozně důležité pro naši firmu
29. 11. 2012 | 21:38

modrý edvard napsal(a):

Pane Stejskale, přimlouvám se za Dadáka. Hrozně rád bych si početl o jeho hudební skupině, kraji a počítači.
29. 11. 2012 | 21:46

StandaT napsal(a):

Stojí za to diskutovat. Bývávalo. Ale já tady, bohužel, prakticky žádné diskutéry nevídám. Podle mě většina lidí, co sem chodí, sem nechodí diskutovat, ale jen si potvrdit své (již existující) názory a postoje. Pokud jim je někdo potvrdí, zatleskají mu, a pokud ne, tak (se) zlobí. O nic jiného nejde. Ani o zábavu, ani o poznávání, ani o informace. Jen o podporu svého vnímání světa.

Stačí se podívat na "diskuse" v čase. Třeba Haas. Když psal první blogy kritické vůči ODS, tleskali mu. Jakmile napsal texty (a to podstatně méně kritické) k jiné partaji, titíž lidé ho odsoudili. Nebo paní Makovcová. Dokud k ní mohli přistupovat jako k chudince, odkázané na sociální stát, byli soucitní. Jakmile se ale ukázala jako statečná ženská, která nemá zapotřebí vyměnit názory za milodary, vyštípali jí. A daly by se najít další příklady.
29. 11. 2012 | 21:56

honolulu napsal(a):

Jsem velmi rad, ze se "filtrovani" nemuze zavadet. At si filtruje kazdy sam ! Nektere prispevkare nectu. Nektere ctu dvakrat.

Kritika volneho fora je NEPRIPUSTNA, protoze forum neni povinne a kazdy muze prijit a odejit z vedlejsi ulice kdy chce. To co se zde deje je presne podle antickeho Rima, proto je to velka zabava a sranda.

Vyvysena platforma nad trznici slouzila k vymene nazoru v kazdem rimskem meste a kdyz se davy porvaly, tak to nic neznamenalo, protoze to bylo casto a oni nakonec nasly spolecnou platformu. Rimsky senat bylo to stejne.

Nad tim, aby se neporusily zakony, dolizel cenzor jmenovany konsuly, nebo pozdej cisarem.

Nejslavnejsi z cenzoru byl CATO the Elder, (234 B.C. - 149 B.C.) to je nas Stejskal v nasi dobe. (Take porad pripomina jednu a tu stejnou vec jako Cato. Nednadavejte si do volu.)
Pouze ti kteri maji v sobe orientalni krev despotu teto tradici nerozumi a kritizuji ji....Zavrete pastiky orientaliste s kritizovanim, nebo se vzdalte od recnicke platformy.
29. 11. 2012 | 22:00

Z.W. napsal(a):

Pan Stejskal

jistěže má, zejména na takovém fóru jako je Vaše ACZ a zejména tak, jak vy sám to tady "řídíte". Jak již výše popsali mnozí nickové ze svých logických pozic a vidění, všechno je téměř pozitivní a tím také potvrdili názorové spektrum, které nikde jinde není k vidění, slyšení a debatování. Přirozeně ani tady není vše ideální, přesto to stojí za to, i přes nedorozumění a lehké hádky, ke kterým také někdy dojde a k občasným ostrým slovům či označením. Vaše červené a žluté karty jsou však vždy v pohotovosti. ☺

Dalo by říci, že tento debatní Kruh zaujímá v politické, ekonomické, sociální, historické a nakonec i třeba sportovní tak široce kvalitní záběr a dosah čtenářstva, že to docvaklo i mnohým politikům a své politické boje i agitky přesunují sem. Mnozí třeba i dvakrát denně. Mohou sem, jsou-li blogeři, vstupovat bez potíží a svůj názor, ať už je jakýkoliv, propagovat veřejnosti. Vstupují sem dokonce v poslední době formou stokrát nic umořilo osla nebo 100x opakovaná lež je pravdou, mnozí se maskují i vyšším principem mravním a sami připomínají figurky z galerky města pražského a obrácení Ferdyše Pištory. Není nutno dále ukazovat. Figurek mezi blogery je až až.

Televizní OVM se mohou již pomalu rdít, že na ACZ je jakási dokonalá mlýnice názorů s tavným kotlem. A každý den a v kteroukoliv hodinu. Pane Stejskale, myslím, že jste mnohem kvalitnější "moderátor" než zmíněný V.Moravec. Zbývá již ve Vašem projektu domalovat jen televizní kanál a přetáhnout Moravce. Nebo Moravce přetáhnout něčím. Proč ne?
**
Hezký večer všem.
29. 11. 2012 | 22:01

Dadák napsal(a):

Díky Edvarde. Víš kolik to stojí než oslovíš tak 3000 potenciálních zákazníků. Jestli nebere Stejskal úplatky tak tady se nechá napsat blog který si tak 3000 lidí přečte a ještě je o něm diskuse - a máš to zadara / tedy zatím jen Burian, hoši od prodeje komixů, ale musím se tam dostat také
29. 11. 2012 | 22:02

StandaT napsal(a):

oprava

... Bývávalo, že se zde diskutovalo. ...
29. 11. 2012 | 22:02

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane edvarde,

přímluva je zbytečná, aspoň zatím. Pan Dadák mi nikdy neposlal žádný text k uveřejnění. Pokud tak udělá a mně přijde zajímavý, velmi rád jej zveřejním.

Zatím je to debata ryze akademická ;-)

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 22:04

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Z,W,,

děkuji za milá slova (ale myslím, že zdejší fórum a diskuse Václava Moravce lze srovnávat jen velmi těžko, oboje má něco do sebe).

Libor Stejskal
29. 11. 2012 | 22:09

honolulu napsal(a):

Uno, (20:43)
Albert Einstain byl sam silne kritizovan Nikolou Teslou. Ten o nem rekl, ze je zlodejem myslenek. A o Edisonovi rekl, ze krade penize.

Na svobodnem foru se clovek dozvi hodne veci, ze ano.
Svobodne forum rozbiji OFFICIALNI lzi, kterymi vas krmil napr. Husak ohledne JAR.

Toto svobodne forum dalo na zadek mnoha propagandistum integrace s jejich utopiemi. (Nejak utichli posledni dobou, vsimli jste si ?)
Na tomto svobodnem foru jsou take revize vasich zprav na vasi vzdy politicky korektni TV.

Kritizovat svobodne forum se nebude ! Dekuji svobodnemu foru za informaci, ktery hribecek mam dat do polevky nickovi, cesky malomestak.

At cenzor Cato "nasloucha". (Obejdem ho.) Korinek rostlinky svobodna informace se ujme a uz se vlastne ujmul..

Lide pisi daleko svobodnej nez pred 2 lety. Proto diskuze je hodnotnejsi kazdy den.
29. 11. 2012 | 22:28

Ládik!!! napsal(a):

Má to význam, pro mě určitě. Ze sprosťáka jsem se stal slušňákem. Dnes jsem ani neurazil soudce.
Po přečtení blogu jsem měl bobky, že pan Stejskal s tím chce seknout, ale teď jsem v klidu.
Zdravím všechny normální lidi - a že jich tady je.
29. 11. 2012 | 22:33

osveta napsal(a):

ja dnes nezaspim, furt rozmyšľam pod akým že to nickom može sa skrivať henten spominaný diplomat, na nikoho tunajšieho mi to nesedi, o la la , že by, že by ko ko sh ka, tak to ma rovno výkoti
29. 11. 2012 | 22:35

Adam Procházka napsal(a):

Dobrý Večer pane Stejskale,

neodvažuji se vychvalovat Vás, abych jakožto blogger nebudil dojem, že jsem Vaším patolízalem - a už vůbec Vás nebudu kritizovat, abych nebyl poslán bez večeře na ubikaci jako posledně.

Píšu sem ty blogy vlastně jenom kvůli té diskusi, páč mě zajímá, jak opravdoví, živí a gramotní Češi tikají, na co rezonují a liší-li se skutečně tolik od Němců. Po dlouhá leta emgigrace jsem si o nich budoval víceméně teoretické představy, převážně na základě Švejka, Suchého, soudruha Husáka a Cimrmana. Myslím, že diskuse podávají diferencovanější odraz národního charakteru, než průzkumy pomocí kusých otázek typu: máte smysl pro humor? ano - ne - občas

Anonymitu považuji za velice výhodnou, nejen aby se za ní mohli schovávat whistlebloweři, ale hlavně že lze odpovídat bez předsudků, nevěda, máme-li tu čest s docentem či popelářem. Bohužel to umožňuje i občas dosti surové odpovědi, jaké se z očí do očí zpravidla neříkají, byť by byly ještě pod prahem vulgarity. Ať už to pochází od docenta či od popeláře. Docela bych býval uvítal, zůstat anonymním blogerem, i když by to byla rána mé vrozené egománii. Teď už je stejně pozdě...

Nicméně by mě zajímalo, na kolik odhadujete počet aktivních diskutérů.
Vyhledávací funkce uplynulých témat, resp. klíčových slov, zejména pro přispěvatele, kteří si nemůžou dovolit sledovat blogárnu průběžně a nechcou chodit s křížkem po funuse, by též nebyla na škodu.

A P
29. 11. 2012 | 22:40

mb napsal(a):

rhodos napsal: Není nic horšího, než na atomy rozbitá společnost, ve které dominují iracionalita, šovinizmus, xenofobie, hysterie, arogance a namistrovanost.

(( nechci plést, mýlit ... ale mám dojem že arogance a namistrovanost se pojí ke jménu Václav Klaus ... do té doby ( ´vítězství disentu a jeho vynucené gheto které nutilo brousit hrany i vyhraněných názorových protivníků ) se to myslím tak neprojevovalo ... a s dominancí Václava Klause ... jako by upadla diskuze a debata a laskavost, ovšem ...

také není náhodou, že právě VK je autorem výroku, že vlastně žádná společnost neexistuje ... je to jen takový (nablblý a zbytný) konstrukt ... / tolik k té atomizaci / ... zdravím
29. 11. 2012 | 22:47

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Stejskala,....děkuji za odpověď. Docela jsem se těšila, jak zde pokračujete, musela jsem k povinnostem,....klouzavá pracovní doba.

Říkala jsem si, že sem ještě vstoupím a napíšu. Jednu myšlenku, kterou jsem chtěla formulovat, jste docela probral ve 20:41. Já tomu říkám,....že "hniju ve stojatých vodách lidí stejné profese a názorů."

On střet,....a i ten střet s tím/to slovo je zde na indexu/, má něco dosebe. Každý na takový střet reagujeme jinak.

Chtěla jsem Vám taky napsat, jak si vybírám, co budu číst.
Mám skupinu svých oblíbených blogerů. Teď je nebudu jmenovat,...oni to vědí,...pod jejich blogy jim to dávám zcela nepokrytě znát, že jsou moji oblíbenci. Píšu jim děkovné věty,....protože jsem se pobavila, poučila, rozptýlila,....donutili mě "přehodit výhybku na jinou kolej" a "dívat se pod jiným úhlem pohledu, než jsem zvyklá."
Takže, když se objeví jejich blog, čtu si,....někdy odpovím hned, někdy čekám i do dalšího dne,....to záleží na tématu.

Další blogy,.....kouknu na čas uveřejnění a počet příspěvků pod tím. Je li jich tam málo, neotvírám. Je li jich dostatečně, otevřu příspěvky,....roluji,....hledám své oblíbené přispěvovatele. Jsou li tam, přečtu blog a pak jejich příspěvky. Někdy, abych porozuměla na co reagují, musím projít třeba celou debatu.

Mam dost málo času, proto tento styl.
Objeví li se nový bloger, přečtu celý jeho první blog a doprovodný popis k jeho osobě. I když je to z oblasti, která není mou "parketou na střelbu". Občas se stane, že se už k jeho blogům nevracím.

Tímto blogem jste se opět "definoval", že Vám na této oblasti blogů a debat záleží,....sluší se poděkovat,....stále sem opakovaně chodím,....máte na tom i svůj díl práce. Přeji Vám, aby díl spokojenosti byl větší než ten, který se zrovna nepovede.

No a to se mi vybavily prázdniny,....můj nevlastní bratranec, nevlastní babička, která nám nese něco dobrého,....a bratranec říká,....babičko, rozděl nás spravedlivě, ale mně dej tu větší půlku. Tak tu větší půlku dobrého,... přeje Tužka.
29. 11. 2012 | 22:49

aga napsal(a):

Adam Procházka

A už jste došel k nějakým závěrům ohledně toho srovnání a povahy národních charakterů? Bystrému oku a úsudku zkušeného pozorovatele různé plazící se a kvákající havěti určitě nic neunikne, blog na toto téma bych si od Vás tedy přečetl s mimořádným zájmem a potěšením.
29. 11. 2012 | 22:59

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, díky, pane. Mnohé z těch rostlin na zahradě mám. Dvě jsem ale neidentifikovala, dost možná, že v Evropě nerostou. Tropické a subtropické rostliny v latině neumím, až na agrumy.

Jednou Vám popíšu několik zvláštních zážitků,....až se odhodlám,.....zatím to pořád probírám a hledám pro ně vysvětlení v rámci trojrozměrného prostoru a vědeckých zákonů dnešní doby.

Píšu zde, pane Honolulu, mám své oblíbené blogery, tam mě jistojistě najdete,....když zachytím, že jste mě oslovil, zpravidla Vám odpovím. Čtu si Vaše informace "z oblasti na západ od Velké Louže".
Ale jak jsem už psala víckrát,....ten čas,.....nenašla jsem způsob, jak ho prodloužit.

V neděli začíná Advent. Jak u Vás začíná předvánoční čas?....
Díky za milá slova,...přeji šťastné dny, Tužka.
29. 11. 2012 | 23:18

mb napsal(a):

13:03 ... čochtan mluví jako kniha a je mírnej jako beránek, nikde žádný kvér ... nice one ...
29. 11. 2012 | 23:27

Adam Procházka napsal(a):

Milý Ropušáku,

došel.
A musel bych formulovat přepečlivě, aby mi tu nebyl vyprášen kožich, ježto srovnávání národních charakterů je už ze své podstaty věcí ošemetnou, neseriózní a krajně nespravedlivou. Každý to dělá, ale kdo se toho dopustí veřejně, vlastně přes tu hubu i zaslouží.
O čem jsem už uvažoval, tedy zbabělejší varianta, by byl popis mentalit zdejších kmenů germánských, Čechy hluboce nechápaných, z čehož by srovnání vyplynulo jaksi indirektně a mělo by to tu výhodu, že moji sousedé si to v Češtině nepřelouskají a nemohli by se nikterak bránit. Nicméně jsem nabyl dojmu, že záležitosti na západ od Chebu, respektive západně od Břevnova, zde nenajdou až přehršle čtenářů.
29. 11. 2012 | 23:34

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Pepa Řepa,....děkuji za slova "útěchy" o tom mazání. Problém je, že si opravdu zakládám na svém slušném vychování.

Už se to zhoršilo, už se mi občas vloudí několik slov, která najdete na venkovském hnojišti a blízkých přilehlých prostorách,...ujedou mi při vypjatých situacích, když musím rychle zareagovat. Tady na internetu si to mohu v klidu rozmyslet,....taky to tak dělám.
I Vám přeji šťastné dny. Protože, když se dostanete do těsné blízkosti problémů,...a oni vás o "fous" minou, to je ten správný šťastný den.

To pak říkám psům,....bylo to fousový, dobře to dopadlo, dnes vás ještě neodvezou do útulku pro opuštěné psy.
Tužka.
29. 11. 2012 | 23:37

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....omluvu,....pane Honolulu,....vstup 23:18 byl pro Vás,.....kampak se zatoulalo Vaše oslovení,....ještě že jsem zvyklá z matematiky dělat kontrolu postupu.
Tužka.
29. 11. 2012 | 23:45

mb napsal(a):

Jednou mi smazal i Milku. Může to někoho urazit? Dyť je to na každé čokoládě.

(ls nestrpi zadny product placement ...)
29. 11. 2012 | 23:56

jíra napsal(a):

Pane Stejskale, určitě to smysl dává a sám víte, že váš přístup blogy povznesl.

Je to také principiálně pořád o několik kroků dál než jen kvůli informacím, postojům a tématickým člnkům listovat v novinách či sedět u bedny. Blog je přece jen aktivnější přístup lidí ke komunikaci a mohou přidat další úhly pohledu na téma. Jen to chtělo čas a dát si tu práci, než si to své místo našlo.

Lidé sice nesedí u stolu, ani nejsou na videokonferenci, ale mohou se tu sejít, ať žijí či pobývají kdekoli na planetě a zapojit se. Mnohdy se člověk doví skutečně inspirativní věci.

Něčí humorný pohled na věc nevadí, někdo se prostě přijde jen pobavit, odlehčí to debatu. Mrzí mě to, že se část lidí snaží debatu nějak postavit na hlavu, zaspamovat, jiné osobně zesměšnit, udolat krajními postoji, prostě nějak pokazit. Ale takoví lidé se asi najdou všude, zvlášť pokud jim za to někdo třeba dokonce i platí. A možná to většina z nich dělá zadarmo. Asi se něco v jejich životě zadrhlo a neumějí se s tím vyrovnat. Psychologové mají spousty poznatků o tom, jak dlouhodobý dopad má třeba prožité osobní či skupinové trauma z násilí, šikana, umlčování, neúspěch v životě atd. Erik Erikson dokonce definoval klíčové mezníky vývoje v životě, kdy se může kvůli nezdolání daného stupínku stát, že se mentální věk začně zpožďovat za kalendářním věkem. Takže jim to ani nevyčítám, třeba za to ani nemůžou, nějak zatím nepotkali nějaké rozhřešení.

Ale chtělo by to možná nějaký další posun víc zaměřený na výsledek debaty. Třeba alespoň ji moci doprovodit nějakým názorovým koláčem či grafem. Blogy na Atuálně mají určitý dobrý zvuk, čte je spousta lidí, ale jen někteří je komentují. Třeba by další aspoň vyjádřili svůj postoj kliknutím. Ovšem občasné ankety někde jinde bývají většinou dost povrchní a odbyté.

A úplně nejlepší by byla - vedle těchto úspěšných blogů - také možnost tématičtějších debat se shrnutím výsledků s dalším možným pokračováním. Zvlášť pokud jde o sice potřebná, ale složitá a náročná témata. To by ale už mohlo mít jinou podobu než tohoto typu, nevím. A přitom zase něco jiného než sice již rozsáhlá, ale také opatrnická wikipedie. Něco mezi obojím a trochu živějšího. A popřípadě s nějakým veřejnějším výstupem či výsledkem k dispozici, účastí specialistů apod.
Na druhé straně si říkám, jestli o to k něčemu se dopídit vlastně většině lidí jde, jestli skutečně něco nějak opravdu podstatného v daných situacích hledají. Když sleduji bijce krajních postojů, kteří neustoupí ani o krůček, a co se jim nehodí, to důsledně zamlčují a nevnímají, nijak zvláštní přínos v jejich bitce nevidím, je to pak jako boj jedněch placených proti jiným placeným. Šlapat si po bábovičkách, to je ono... Pokud se i s nimi snaží člověk komunikovat vyrovnaně, není to vůbec nic jednoduchého.
A přitom se paradoxně všichni takoví nesmiřitelní diskutéři hlásí k ráji na zemi. Jenže buď pouze jako ničím nekontrolovaného až odpoutaného mnohdy z řetězu jako dnes, nebo naopak všelijak přerozdělovaného údajně hlavně ze sociálních důvodů, nebo že vše vyřeší nějaké modlitby a zásah zvenčí od nějakého mesiáše, ač je snad již jasné, že řešení je především v nás samých.
A přitom je běžně člověku tak nějak od přírody jasné, že k smysluplnému životu je potřeba jak aktivní přístup k životu, tak spravedlivá solidárnost a samozřejmě i osvícená víra. Leckdy toto vědí mnohem lépe ještě vlastně malé šikovnější děti...

Přeji vám kvalitní blogery, zajímavé blogy, moudré diskutéry a hezký den :-)
30. 11. 2012 | 00:13

mb napsal(a):

Bestia triumphans 15 41 ... :-))
30. 11. 2012 | 00:17

Rams napsal(a):

Přehled zahraničního tisku
Pořad vysílalo Rádio Česko do ledna 2011.
30. 11. 2012 | 00:24

jíra napsal(a):

Adam Procházka
"Vyhledávací funkce uplynulých témat, resp. klíčových slov, zejména pro přispěvatele, kteří si nemůžou dovolit sledovat blogárnu průběžně a nechcou chodit s křížkem po funuse, by též nebyla na škodu."

To bych taky uvítal. Nějaké všeobecné vyhledávání tu sice je, ale musí se tam zadat, co člověk hledá, jenže to třeba neví.

Někdy ty blogy profrčí moc rychle. Člověk by se zastavil, ale třeba zrovna není tolik času.

Některé něčí blogy mi utekly jen proto, že nebylo na první pohled zřejmé, o čem asi budou a nepřipadaly mi proto v tu aktuální chvíli zajímavé. Ač bych třeba na takové téma vlastně taky rád diskutoval.
30. 11. 2012 | 00:30

mb napsal(a):

sš 16:18 hezký ...

jo mit jednou blog
či haciendu, vzducholoď
a zahnat v srdci spleeny

v mládí to bylo jiný
to všude chodil doprovod
do města, do rodiny

ve mně temně z jícnu země
hořce sladce drsně jemně
nekoukej na hodiny

vězeň ve své věži
poslouchá líbý zpěv
si ověř: Si tacuisses
philosophus mansisses ...
30. 11. 2012 | 00:31

honolulu napsal(a):

Pani Tuzko,
Vy knezno na Aktualne CZ, neni se treba omlovat za nic. Az nebudete mit tolik prace, tak vice piste ! Chybite nam zde. Svatky, festivaly a ritualy beru koncem roku vazne. Konec roku take dava moznost nahlednou do budoucnisti, tak stojim pred mnoha projekty.

Bude ALIGNMENT (6 planet 21.12.), dela mi to starost. Ale Nibiru neexistuje a Eris bude mimo nas solar system, takze konec sveta dle predstav lidi nebude.

Podle tabulek a informaci z Antiky vsak prijde k atentatum, revolucim, prevratum v ekonomickem systemu a zhorseni zivotni situace pro mnohe.

Je to nahnute vsude. U nas take. Cokoliv bude chti vedet o mem domove rad vam odpovim a po svatcich mi napiste, ktere ze dvou bylin neznate. Zahrede se venujte. Bylo to vzdy hobby tech nemosnejsich v dejinach.
30. 11. 2012 | 01:24

honolulu napsal(a):

Kdyz uz mluvime o carovani kolem konce roku, tak zde je ten nejednodusi system, podle ktereho poznate, mate-li sklony byt psychikem.

Vezmete cervene Burgundy a po nasypani koreni ho ovlazte a vypijte. Potom si sednete nad lavor s vodou a uprene se divejte do stojici vody, podle pokynu stareho Nostradamuse a myslete na urcitou osobu.

Tak kdyz budete myslet napr. na blokera matematika pana prof. Petra Klana, tak urcite dostanete informaci ze : - Ze bude povolan do NASA, kde bude sepisovat dlouhe rovnice na studie mikrogravity. Tam ziska slavu a uspech. Na zaklade jeho slavy bude pozadan vnitrem v Praze o pomoc, kde se nervove zhrouti v marne snaze naucit tamnejsi vysokoskolaky pocitat prumer dvou cisel.

Rok 2013 nas take informuje, ze ministr pan Kubice se velmi zblizi a sprateli s dr. Rathem. Oba dva budou sedet ve stejnem aincliku, kde budou planovat utek do jizni Ameriky.

A co se stane s nasim cenzorem ? Po velke snaze priblizit se svym cinenim k blahoslavene matce Tereze z Kalkuty, bude inspirovan k navratu do luna nasi svate cirkve rimsko-katolicke. (Ano utece od Husitu, kde byl stale jen kritizovan, pro velikost jeho palcatu.) Dostane rozreseni od kardinala Duky a bude k videni mezi ministranty u sv. Mikulase a u sv. Vita.

A co se stane s velkym evropskym statnikem panem presidentem Klausem ? Odstehuje se z hradu a zalozi novou politickou stranu, ktera bude iritujicim bolehlavem Bruselu.
Slava a vudcovska pozice zalozena na jeho opozici k posici Bruselu ho nemine.

Jeho syn ktery je dnes pouze riditelem skoly, bude zitra velka literalni hvezda pisici pod pseudonymem...

Pan Ing. Cochtan bude pozadan o konsultace na vnitru a bude take vyucovat logice na jinych minesterstvech. Pepa Repa bude arbitrem elegance ceskeho jazyka a bude dohlize na stanky kultury. Vandal vztoupi do politiky, bude starostou v Braclave....atd. atd. atd.

Neusilujte o obohaceni statky pozemskymi, usilujte o statky nebeske a budete zasypani zlatem proti sve vuli.
Staci lavor vody a flaska vina s radou od Nostradamuse a vite vse. Ahoj.
30. 11. 2012 | 02:08

stýv napsal(a):

většinou diskutovat nechce nikdo, jen tak tlačí své ego jiným...
30. 11. 2012 | 07:35

TomášL napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,

když jsem si přečetl diskuzi, došel jsem k poznání, že 95% lidí stojí o Vaše stránky. Jo, kdybych tak měl stejnou úspěšnost jako Vy, byl bych by minimálně milionářem. :-)
30. 11. 2012 | 07:57

osveta napsal(a):

Ahoj mb,
sš sa mi podaril

ale za blogom nesmuťte, ľudská sláva polna trava
naše spoločne hokejove komentare v priamom prenose boli pre mňa to najlepšie zo všetkych vstupov :-)
ste simpaťak!
30. 11. 2012 | 08:12

marek napsal(a):

Myslím, že to je velmi trefné zhodnocení diskusí na internetu. Registrace opravdu zabíjí diskuse a to je škoda, protože na některých portálech jsou diskuse mnohem zajímavější a hodnotnější, než samotné články, například LUPA.CZ A pokud někomu vadí vulgarismy a urážky a nikdy v životě nepoužil sprosté slovo, ten ať si diskuse raději ani nečte
30. 11. 2012 | 08:14

RP napsal(a):

Má to smysl? Je otázka stará jako historie sama.
Seneca: "Lidé nejsou o nic lepší než vlci. Ani o nic horší. Přesto má civilizace smysl."
Ale pravdou je, že na existenci kyberprostoru, který snese víc než papír, nejsme fylogeneticky připraveni. Mezi soutěžením a parazitismem ve skupině je velice tenká hranice jejíž snadnému překročení brání (samozřejmě kromě morálních zábran) zejména hrozba trestu. K morálním zábranám musíme nejprve dospět v rámci ontogeneze psychiky a ne všichni k tomu dojdou, takže ona hrozba trestu je primární. V anonymitě kyberprostoru je tato hrozba minimální.
Nemyslím si ale, že by kyberprostor měl být tvrdě de-anonymizován. To je cesta do pekel. Navíc svět webu není celý kyberprostor. Cestu vidím spíše v tom, naučit se kyberprostor "nebrat vážně". Obávám se ale, zda to vůbec bude možné pro generaci, jejíž mozky jsou právě na kyberprostor (v rámci ontogeneze) optimalizovány. Přesto má smysl se o to pokusit.
30. 11. 2012 | 08:29

Šicí stroj LADA do každé domácnosti napsal(a):

1) Diskuze na internetu jsou jako diskuze kdekoliv jinde (v hospodě, v práci, na školách atd.) Na internetu jsou projevy zesíleny "anonymitou" a díky bohu, že takové místo "anonymní" prostředí existuje.
2) Kdybyste zakázali diskuze na vašem webu, tak sem nebudu chodit. Zprávy jsou všude stejné, přežvýkané bez chutě a zápachu a tak sem chodím zejména kvůli diskuzi. A myslím, že nejsem sama.
30. 11. 2012 | 08:34

Oslýk sarkastický napsal(a):

"Pokud tedy nepřipojíte emotikon, lidově řečeno smajlíka, nemá šanci z výrazu vaší tváře či gest posoudit, jak to myslíte)."

Prosím, ne. Metoda, že někdo napíše sprostotu, a za ni nalepí emotikon, že je to jako vtipné, považuji za mimořádně ubohou.
Každý je odpovědný za urážku, vulgarismus, sarkasmus a ironii, kterou na internet pověsí.
30. 11. 2012 | 08:42

Anna napsal(a):

"Má smysl debatovat na internetu?"

Podle mě má smysl debatovat kdekoliv, i na internetu. Každá debata má svá specifika... Debata na internetu má výhodu, že se člověk může kdykoliv zapojit i odejít, může a nemusí reagovat.

Pane Stejskale, děkuji Vám za prostředí, které na Aktuálně udržujete. Jsem ráda, že se to tu zde nehemží vulgarismy.

Hezký den
30. 11. 2012 | 08:59

lijuti napsal(a):

Ikdyž to tu někdy opravdu skřípe, je třeba uznat že blogy a diskuze pod nimi zde mají slušnou úroveň, oproti spoustě jiným.
Mohu napsat že mě to občasné pročítaní tady nějakým způsobem i obohacuje. Držte to takto dál.
30. 11. 2012 | 09:16

n-noname napsal(a):

Ze všech příspěvků čiší strašná osamělost, touha po lidském teple za jakoukoliv cenu (Cause you see I'm on losing streak ). Současná vládnoucí ideologie tvrdí, že vše se dá koupit, a vždy zatloukat, zatloukat, zatloukat se vyplatí. Ale je prý vědecky dokázáno, že lidská bytost není dobrý herec lži. Vždy se to pozná, samozřejmě v psaném projevu to chvíli trvá, ale nakonce je looser odhalen. Četl jsem v nejstrašnějším "filosofovi" větu, že vyjímka potvrzuje pravidlo, ale dle mne cenzura musí být zničena. Tak nevím kde je pravda a musím to nechat bohovi, ačkoliv uznávám Friedrich Nietzsche. Dál bojujte s větrnými mlýny, s alfa-samci, ale určitě existují jné bhoulibé činnosti.
30. 11. 2012 | 09:43

aga napsal(a):

Adam Procházka

Chápu Vaše obavy, ale já osobně bych od Vás snesl i trochu konstruktivní kritiky. Ve Vašich prsou, ach, dlí dvě duše, a věřím, že by se s tím popraly statečně a spravedlivě.
30. 11. 2012 | 09:47

mb napsal(a):

... elena ... :-))
30. 11. 2012 | 09:51

Ivan Růžička napsal(a):

a hospodští přijdou o práci :-o
30. 11. 2012 | 10:02

LUF napsal(a):

Na aktualne mi chybí technické výdobytky jinde běžné. Zejména možnost vyjádřit souhlas s blogem nebo příspěvkem pouhým kliknutím na + . Je tu nepřehledné kdo na koho reaguje, chtělo by to nějaké odsazení a propojovací lajnu, větvící strom.
30. 11. 2012 | 10:15

dennis napsal(a):

Dokud budou mezi nami lide s nutkavou potrebou se vyjadrit, pak debaty budou existovat. Behem tech nejmene ctyr let, co sleduju blogy na Aktualne, jsem prosel zrejme zakonitym vyvojem v nekolika ohledech. Namatkou: zjistil jsem, ze blogy na Aktualne patri mezi spicky; s urovni blogeru drzi krok i debateri. Zaroven jsem se naucil vybirat si nejen servry, ale i jednotlive blogery. Take jsem se naucil nektere diskutery cist velmi pozorne. Casem jsem prestal cist provoplanově, ale zkusil jsem se obcas zamyslet nad tim, procasi konkretni lide rikaji to, co rikaji; a do jake miry si oni sami uvedomuji, jak na sve okoli svym projevem pusobi.

Abych nebyl "osobni", vyberu si priklad z jineho prostredi, nez jsou blogy na Aktualne. Jedna zena, pracujici v institucionalni peci o "nezaopatrene" deti, se vyjadrila, ze pestounska pece plodi paskvily. Zvedla se vlna spravedliveho rozhorceni a nevybiravych utoku. Na vecnou debatou nebylo ani pomysleni. Vypadalo to, ze vsichni pestouni jako jeden muz vystoupili (formou onoho utoku na jedine slovo a jedinou zenu) na obranu pestounske pece. Otazka, zda jsou vsichni pestouni andele, zda institucionalni pece je absolutne zbytna, zda dvacet tisic mesicne je univerzalni lek a vyse tehle pobidky probouzi u vsech pestounu jen ty nejuslechtilejsi city - tak takova diskuse vubec, ale vubec nebyla cilem cele afery. Jak by mohla byt, vzdyt o zadnou diskusi neslo. Rozhorcena a energicka obrana pestounske pece jako takove neni tema k povidani. To je vec boje, z nehoz jenom jeden muze vyjit jako absolutni vitez. A mnozi diskutujici zastavaji stejne valecnicke pozice. Ale ze jsou i blogeri take jenom z masa a kosti, jsou i nekteri mezi nimi stejni typkove.

Casto mi i mnozi ucastnici debat pripadaji jako "bojovnici bez bazne a hany". A podle hesla, ze ucel sveti prostredky, vsemi verbalnimi prostredky haji svou svatou pravdu. Rad bych tem lidem polozil otazku: A co jeste Vas, priteli, trapi? Prostor anonymnich diskusi je i prostorem k emocialnimu uvolneni. Je lazni, kde mnozi hledaji ulevu. Bohuzel lazen plna mrtve soli neni lazen s zivou vodou.

Pokazde, kdyz nektery z blogeru se ozve proti nesvaru zneuzivani anonymity k pokleslemu a nedustojnemu a "nebezpecne" agresivnimu vyjadrovani, musim myslet na to, ze profil diskuteru se jen velmi volne a nekdy zavadejicim zpusobem povazuje za sociologicky opodstatneny snimek obcanskeho profilu v nejsirsim meritku. Seriozni pruzkum socialniho slozeni diskuteru nikdo neucinil, a proto ani nemuze nikdo podat o veci jiny nez subjektivni posudek.

Casem me emoce v reakcich na blogy i na diskutery ztratily ten rozkmit nadseni i rozhodneho odmitani. Casem jsem uveril, ze nas pan editor Libor Stejskal dela svou praci poctive a s dobrymi umysly. Drzim mu palce, aby mu jeho presvedceni a elan vydrzely conejdele.
30. 11. 2012 | 10:22

Al Jouda napsal(a):

Volám : Ať žijí insideři ! Jsou kořením zdejší diskuze!
30. 11. 2012 | 10:25

Mungo napsal(a):

@Pavel 29. 11. 2012 | 11:09
To : p. Stejskal
A co tak PLUS nebo MÍNUS resp. palec nahoru a dolu? Myslím, že to má nejen Guardian u diskuzí pod články. U nás Deník ?
---
Samozřejmě palce nahoru/dolů (nebo plus/minus) by měli mít možnost přidělovat všichni čtenáři - nejenom registrovaní.
Pokud mám mít možnost hodnotit komentář a je nutno se proto registrovat, pak se raději neregistruji.
30. 11. 2012 | 10:27

Bestia triumphans napsal(a):

Reflex - Hoschl
Samonasírači aneb agrese na webu i v ulicích. Proč jsou internetové diskuse žumpa?
...
To, co nyní pozorujeme, je stále emotivnější odpoutání negativních postojů části lůzovitého obyvatelstva od reality hodnocené objektivními údaji. Tyto lidi vůbec nezajímá, že Česká republika patří po dvaceti letech mezi 35 nejbohatších zemí světa (!), že má v celé EU nejméně lidí ohrožených chudobou, že se od listopadu 1989 neustále prodlužuje střední délka života a zároveň se zvyšuje náš náskok v tomto ukazateli před ostatními postsocialistickými zeměmi, že nás neničí tornáda, tsunami ani vulkány a že máme vládu, jež sice klopotně, ale cílevědomě zabezpečuje naši zemi před nepříznivým hospodářským vývojem.
...
http://www.reflex.cz/clanek/nazory/48698/samonasiraci-aneb-agrese-na-webu-i-v-ulicich-proc-jsou-internetove-diskuse-zumpa.html
30. 11. 2012 | 10:27

Ječmínek napsal(a):

Má smysl debatovat na internetu, jinak by si vláda a spol. mysleli,že jsme takoví pitomci jak si myslí. A více a více.
Teď zase ta špatná část národa, co nám tu tento bordel připravila špíní Dášu Halvlovou, Fuj, farizejové !!!
Disidenti- ti špatní,co jen hrabali !!!B21y měli prosit Boha za odpuštění, že nám udělali po 23 let tady takové dopuštění a na pomlouvat Dášu. Oni pomohli zničit a rozkrást naši krásnou českou zemi a jsou zalezli se svými vysokými důchody od 30 tisíc nahoru a mlčí, oni jsou spokpjeni, viz Herman, Žáček, Rejžek a všichni podobní.
Dášu nechte na pokoji, nebo vás bude chodit v noci strašit Havel
Protesty proti Dáši jsou směšné. Asi zase Žáček a Herman, Rejžek,tito čeští ďáblové jen otravují náladu českého národa. Co Lucifere, na co čekáš !!!! A navíc tito tři pánové a disidenti se sami dobře zaopatřili, důchody od 30 tisíc nahoru, statisícové odměny, neplatí žádné poplatky od telefonu počínaje. atd. Kdyby byli takoví vlastenci jak tvrdili před rokem 1989 tak by se zřekli poloviny nadstandartních důchodů a neplacení poplatku. Jenže .....
30. 11. 2012 | 10:33

Lanny napsal(a):

Smysl to má, pokud z toho neděláme sociologické závěry. Diskuze, které překračují moje osobní kriteria slušnosti nečtu (a nemusí je číst nikdo). Já jsem se jen velmi zřídka setkal se sprostými reakcemi na moje příspěvky.

Z technického hlediska je sice jednoduché "začerňovat" plně vypsaná sprostá slova, ale to je obrana, která ochrání jen děti - každý umíme napsat, že někdo je vool a technika je bezmocná .

Myslím, že práce admina by měla spočívat v tom, že chrání vydavatele článků před komentáři, které porušují zákon a v tom, že bez vyjímky vynucuje předem stanovená pravidla. Pravidla si může každý, kdo není placen státem, stanovit podle svého. Třeba, že se musí vynechávat samohlásky :)
30. 11. 2012 | 10:39

SuP napsal(a):

Určitě MÁ!
Najdete tu spoustu virtuálních přátel i virtuálních legračních nepřátel. Zjistíte, že i s ne-přítelem narazite na téma, kdy musíte souhlasit, a analogicky inverzně u přítele. To mě překvapilo asi nejvíc.
Jinak je tu celkem málo srandy na to, jak široké vědomostní (tedy i nevědomostní) spektrum lidí sem chodí, berou se většinou zbytečně vážně.
K registraci nemá co říct, kdysi se tu u každého uváděla automaticky IP adresa. Člověk si mohl ověřit, že mluví s kým předpokládá. Když si chtěl někdo měnit nicky jak trenýrky, nebylo to tak jednoduché.
Zdravím pane Stejskale a díky za tu práci.
30. 11. 2012 | 10:42

Z.W. napsal(a):

Pane Stejskale,

jistě máte o OVM jiné mínění než já, to ovšem vůbec nevadí. Mohu jen sdělit, že toto celé názorové ACZ s Vaším editací považuji v momentálně "poněkud pokleslé" náladě i úrovni společnosti a českého státu za světlo na konci tunelu.
Má to tedy dokonce zásadní význam - čímž jen doplňuji a upřesňuji původní odpověď na Vaši otázku.

Ptát se po významu bych spíše viděl na téma některých článků jistých blogerů, ale vádů je dost vždy když napíší, sem to dnes již nepatří. Mně spíše připadá že by se mohlo a dalo více natáhnout časově to, co se odehrává ve čtvrtky s panem Sedláčkem a Vašimi hosty na scéně ND. Přidat trochu více prostoru a času a dát šanci pozvaným hostům, aby více "vylezli ze své ulity". Ne některé věci je věnovaná hodinka skutečně velmi krátká. Je to můj názor.

Tedy celkově bych řekl, že každý Váš blog téměř všechny rozbouřené vody pod různými blogery uklidňuje a možná, že si mnozí diskutující uvědomují, že tu jste, i když nejste vidět - tedy mají snahu se chovat jako lidé, nikoliv jen jako typičtí Češi, kteří když na ně není vidět či není v dohledu orgán - si dělají co chtějí a nedbají nijakých principů slušného chování i jednání - eh, včetně dopravních předpisů... ☻
*
No to už asi bude raději tečka, každá tematická rovina se diskusí posune dál a jinam, záleží na přístupech lidí-nicků, a tady to význam má - i kdyby se jen z jednoho člověka stal slušňák. /Ládik!!!/ ☺
**
Pěkný den Vám a všem, kteří se zde analytivky rozvinuli i těm, kteří si stěžovali na jistou nepřízeň Vaší či jiných.

P.S. Paní Tužce - píšete poutavě a poučně. Děkuji s úsměvem a hezký den.
30. 11. 2012 | 10:53

uno napsal(a):

honolulu, přečtěte si, co jsem napsal, o nějaké JAR nebo o přízni k Husákovi ani slovo, Vaše dedukce nejsou v obraze, škoda, že jste mě neobvinil z přízně k Masarykovi, nebo Háchovi.. Co napsal Einstein, platí, ať jde o teorii relativity, fotoefekt, nebo jeho filosofické názory. Co o něm říkali jiní je plné závisti, není mnoho těch, kteří obecné teorii relativity kdy rozuměli. Já se Einsteina nezastávám, mnohým stále vadí že byl Žid, já jen citoval jeho rozumné myšlenky. Není moc bloggerů, kteří odborným a filozofickým věcem zasvěceně rozumí a Vy k nim máte dost daleko. Také jste nepochopil, že se svým příspěvkem obracím na autora blogu a ne na Vás. Kdyby měl k tomu věcné připomínky, tak by je jistě uvedl. Na Vaše další invektivy nebudu reagovat, nestojíte za to.
30. 11. 2012 | 10:53

JIVE napsal(a):

to autor:
Blogy na Aktuálně a diskuse pod nimi jsou rozhodně špička ve svém oboru. Tímto díky Adminovi !
Mám ještě jeden tip - Radio 6 pořádá každou sobotu od 8 večer diskusni pořad, kam je možné zavolat a říci svůj názor. Doporučuji. Pro účastníky ještě větší adrenalin než napsat příspěvek !!
30. 11. 2012 | 10:55

on. napsal(a):

Autor je totalni idiot, ktery nevi o cem pise.
Ne delam si srandu, je to velmi zajimave. Jen pridam svoji poznamku proc ctu diskuze. Pise se v nich to, co se v hlavnim clanku clovek nedozvi.
Priznam se, ze obcas ani clanek nectu a jdu rovnou do diskuze.
30. 11. 2012 | 11:09

Adam Procházka napsal(a):

Dobrá tedy, ctěný Ago obojživelníče,

pokusím se záhy cos hodit na virtuální papír. Snad i konstruktivního, ačkoliv Vám by se dnes odvážil předložit i své temné, destruktivní myšlenky. Leč nejsme tu sami a doufám, že mne budete hájit do poslední kapky bufoteninu.
---
Co se palců, plusů a minusů týče, tak ty prosímvás ne! Potom bychom byli v pokušení formulovat názory tak, aby vábily k jednoznačnému zařazení a my se mohli chvástat, oblepeni plusy a srdíčky. To by byla pěkná votrava. Naopak považuji za výzvu, psát differenciovaně, t.j. pokud možno každého alespoň zlehýnka potěšit i namíchnout.
30. 11. 2012 | 11:15

osveta napsal(a):

dennis,
vyžehlene a naškrobene príspevky od niektorých idealných diskuterov davno som prestala čítať, cítiť z ných škola s pred roku 89.
Váše príspevky ráda čítam, malo ich je , ale sú vždy šafranom.
30. 11. 2012 | 11:17

Jáchym napsal(a):

Bestia Triumphalis
10:27
Furt jsem hledal smajlíka.
Vaše zžíravá ironie má něco do sebe, ale Hořejší byl lepší a podrobnější. :-)
Nicméně - to, že u nás dosud nebylo tsunami, připisuji Nečaasovi a Kalouskovi k dobru.
Předpokládám ale ,že po Vašem příspěvku budeme povinně platit tsunamné.
30. 11. 2012 | 11:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

díky za další postřehy i milá slova (ostatně za ta nemilá též, k debatě jednoznačně patří).

Hezký den, pane Procházko,

mám poměrně konkrétní představu, co všechno by tyto stránky mohlo posunout dál. Například bych chtěl, aby se příspěvky (kromě chronologického řazení na titulní straně blogů) automaticky řadily i do dvou dalších sekcí. V jedné podle tématu (domácí, politika, zahraniční politika, ekonomika, společnost, věda, zdraví, církve a náboženství, atd atd., smaozřejmě by některé byly ve více rubrikách) a podle toho, kdo je napíše (politik, ekonom, akademik, duchovní, politolog, člověk z neziskové organizace atd atd, dtto). Podle toho by si každý mohl vybírat to, co ho zajímá (teď najdete texty jen podle autora a klíčových slov, ale ta fungují v rámci celého Aktuálně.cz, takže na Vás vypadnou nejen blogy).

Jenže nejsem programátor a sám to udělat nemohu. IT kolegové mají plné ruce práce s celým Centrem.cz (tedy nejen Aktuálně). Budu to zkoušet do úmoru, ale slíbit nic nemohu.

Odhaduji, že zde debatuje několik stovek lidí, velmi aktivně pak někoilk desítek (denně zavítá na stránky blogů dvacet až třicet tisíc čtenářů, kteří si v průměru přečtou cca. 60 až 90 tisíc jejich stránek, z čehož vyplývá, že v průměru každý návštěvník otevře tři stránky blogů).

Hezký den i Vám, pane Jíro,

tematické debaty se zde snažíme dělat, najdete je v sekci Názory. Moc jich nestíháme (je to časově vůbec nejnáročnější útvar zde), ale budeme se snažit přidat ;-)

Dobrý den, paní či pane RP,

vidím to úplně stejně.

Hezký den také Vám, paní či pane n-noname,

toto je moment, který si jen velmi málo lidí uvědomuje (párkrát jsem jej zde nadhodil, ale většinou bez odezvy). Mám oproti ostatním zde jistou výhodu (nebo možná nevýhodu, kdo ví): některé z těch, o nichž píšete, znám osobně či aspoň virtuálně. Nemálo čtenářů mi totiž píše soukromě, svěřuje se se svými problémy, vím o nich tak daleko více než ostatní zde. V řadě případů jde o příběhy osamění, zoufalství, osobních tragédií (k tomu nejsilnějšímu, co jsem v životě zažil, patří několik osobních rozloučení zdejších čtenářů, kteří věděli, že umírají). Za každým zdejším příspěvkem je nějaký příběh, který nevidíme, a proto nerozumíme. To mne vlastně na debatách zajímá nejvíce (tedy to, jak k sobě hledat cestu, i když ji třeba ten druhý zdánlivě hledat odmítá).

Dobrý den, paní či pane LUF,

psal jsem o tom výše. Stromová resp. lineární struktura debat je věčný spor. Kdysi jsem zde formou blogu zjišťoval, co komu vyhovuje více. Vyšlo to půl na půl. Kdyby to bylo v mých silách, bude zde možnost volby. Zdaleka ne všechno v nich ale je.

To takzvané "likeování" čili palec nahoru nebo dolů má samozřejmě své výhody (proto ho také mnoho webů využívá). Čtenáři ho většinou mají rádi, mohou rychle vyjádřit své sympatie či antipatie. Já si spíš říkám, zda to nevede k dalšímu zjednodušování a klipovitosti debat. Byl bych raději, kdyby zde lidé debatoval, než jen vyjadřovali své sympatie a antipatie.

Dobrý den, pane SuPe,

bylo to jednoduché, velmi. Akorát jste musel vědět, jak to dělat. Řada lidí to zde ví, ti měli proti ostatním velkou výhodu. Už nemají ;-)

Ještě jednou díky všem. A omluvám se, že nestíhám na všechny vstupy odpovídat. Z tohoto titulu mají blogeři velmi nevděčnou roli, je velmi jednoduché se někoho (často nevědomky) dotknout jen tím, že člověk prostě nestíhá všechno.

Libor Stejskal
30. 11. 2012 | 11:28

Vladimír napsal(a):

Tak a teď šup na oběd, v jednu zpět na diskuzi a ve tři padla, metrem hurá dom:-)
Odpočívat.
30. 11. 2012 | 12:03

milena napsal(a):

V řádcích pana Stejskala je jak z části popis reálných důvodů a jevů kolem psaní a dsikuzích na blozích, tak ale i myšlenky, které podle mého mínění nepopisují podstatu chování některých přispěvatelů, či příčiny opadání zájmu diskutovat.

Předně bych kromě blogů a diskuzí k příspěvkům blogerů zmínila ještě diskuze k článkům obvykle redaktorů zpravodajských webů.

Souhlasím, že diskuze by měla být "k věci", neurážející hrubostmi, nenapadající vulgárně přispěvatele, či šířící myšlenky porušující zákon.

Na druhou stranu by si administrátoři diskuzí (někdy nazývaní cenzoři) měli uvědomit, jak rušivě a demotivačně působí na někteé přispěvatele jejich zásahy, které nemají nic společného s "cenzorskými" zásahy vůči příspěvkům, které byly výše popsány.

Sama jsem již dvakrát ukončila přispívání do debat. a zařekla se, že na některé zpravodajské weby nebudu příspěvky dávat, protože "administrátor/cenzor" maže i příspěvky, které jsou psány korektně, nevulgárně, bez invektiv,... Pouze prostě poukazují slušně na špatné systémové jevy, které de fakto vedou ke zpochybnění dlouhodobé funkcionality politicko-ekonomického systému. Jsou mazány příspěvky, kde se ukazuje stav v jiných zemích, které jsou zde v ČR oficiálně vydávány za náš vzor.
Jsou mazány příspěvky s názory o tom, proč by měl být preforován jiný politický subjekt (dosud neetablovaný v parlamentní politice), atd...

Pan Stejskal ve svých řádcích píše, že klesá debata pod články v blozích, které píší "významní" politici, "významné osobnosti života". Je to kromě výše zmíněných důvodů i proto, že readaktory povolující založení blogů nezajímají názory řadových občanů a blog často nezaloží. Klesající příspěvky v diskzích v takovýchto blozích, pak klesají i proto, že diskutéři jsou unavení odpovídat stale stejně - protože autoři blogů často popisují stále jedno téma, mají stále jeden problém, nebo se vyjadřují stále stejně.

Snad pan Stesjkal nesmaže tento příspěvek - ale pro vysvětlení těchto řádků mého příspěvku na konkrétním případu uvedu např.: články sociologa pana Pehe. V kolika jeho příspěvcích nenajde záminku, aby napadnul prezidenta Klause, i když dokonce s danou problematikou popisovanou v článku by Klaus ani neměl co dělat.

A případy mazání článků z důvodu, kdy cenzor má jiný názor než přispěvatel, nebo majitel webu..... Pane Stejskale, poznal jste se?... Já to zažila několikrát.
30. 11. 2012 | 12:04

Pavel napsal(a):

Mám rádši anonymní diskuse, když je někdo hrubý a sprostý, myslím si o tom své. Pokud by tato diskuse nebyla anonymní, nic bych nenapsal. Když budu chtít, tak se podepíšu. :-)
30. 11. 2012 | 12:21

Jáchym napsal(a):

milena:
Osobně si dovolím zdvořile zapochybovat.

Pochopitelně jsou blogy, které jednají tak, jak říkáte.
Nicméně mi připadá, že pan Stejskal pouští i věci, se kterými osobně ostře nesouhlasí.
Možná by stálo za úvahu každý svůj příspěvek před odesláním uložit a v případě smazání jej někde vystavit.

Třeba na svých osobních stránkách nebo na osobních stránkách někoho, kdo by k tomu svolil. Dát na ně odkaz a podiskutovat tam.

Možná by vyšlo najevo, kde a z jakého důvodu se liší názor na to, co je a co není porušení Kodexu.
Je jasné, že názor váš se bude v hraničních případech lišit od názoru mého a názor můj od názoru vašeho či administrátora.

Posuzování bude vždy subjektivní, ať by administrátora dělal kdokoliv, třeba já nebo vy.
Podle mého názoru se s tím nedá nic dělat, pouze příspěvek přestylizovat a zkusit jej odeslat znovu, pokud vám připadá zásadní a důležitý.
Většinou stačí změnit jedno až pět slov za synonyma či nahradit hutnější výraz zdvořile jedovatým souvětím.
30. 11. 2012 | 12:46

Karel N. napsal(a):

S blogem pana Stejskala souhlasím. Ještě dodám, proč si myslím, že se lidem, kromě již uvedených důvodů, moc nechce psát příspěvky pod svojí identitou, jít na trh s vlastní kůží.
Takový příspěvek na internetu zůstává zpravidla navždy. Komentář, který pronesete v hospodě, v autobusu nebo v posluchárně vyslechne jen omezený počet lidí a zpravidla víte kdo asi mezi nimi je a podle toho můžete svůj slovník upravit. Pokud něco napíšete do diskuse pod svým jménem, může to tam najít kdokoli, učitel, zaměstnavatel, známý, manželka ap. a hlavně po libovolě dlouhé době. Takže v reálu když už druhý den nikdo neví, co jste vlastně řekl, na internetu si to přečtou i po delší době, a už nikoho nezajímá, jak jste to vlastně myslel nebo jestli jste dávno nezměnil názor. Anonymně si také člověk dovolí říci více, než tváří v tvář (je jedno jestli na internetu nebo na demonstraci v davu).
A z vlastní zkušenosti.. např. jsem měl zasvěcenější informace kolem (ne)nabíhání nového systému vyplácení dávek hmotné nouze. A chtělo se mi médiím říct, že je to tak a tak a né tak jak tvrdí ministr (a ono se to nakonec, i když ne vše, krásně ukázalo). Ale nechtěl jsem být jaksi vyhozen z práce :)
Takže v diskusích, kde jde jen přes facebook a podobné (ČT atd.), nediskutuji, ani když je co říct nebo je v článku faktická chyba.
Zajímalo by mě, kolik lidí přečte všechny tyhle příspěvky v této diskusi :) Já toho tedy nejsem schopen.
P.S.
Pane Stejkale, "zajímavé" jsou diskuse také na webech, které píší o vědě a přírodě, kolik flejmů a v jaké vyhrocené podobě zde vzniká mezi nepřátelskými tábory např. alarmistů a popíračů, evolucionistů a kreacionistů, a dalšími... :-D
30. 11. 2012 | 12:51

Tara.cz napsal(a):

Myslím, že diskuze v Česku smysl nemá, alespoň ne pod kontroverzními články. Občas se do diskuze zapojím a je to přesně, jak píše pan Stejskal - vždycky se vyprofiluje TEN, kdo tomu rozumí a koho nikdo nebude AMATÉRSKY poučovat. Takže se diskuze rozdělí na ty, co jsou s alfou a co jsou proti němu. Nakonec je to hádka dvou alf. Obohacení z takové diskuze není, zato vznikají negativní emoce. Kdo se chytne za nos, kdo se poučí? Nikdo... Otevíral bych tedy diskuze pouze pod vědeckými, přírodními a podobnými články. Zloba primitivů mě osobně od čtení diskuzí odrazuje.
30. 11. 2012 | 13:26

mb napsal(a):

pro vysvětlení těchto řádků mého příspěvku na konkrétním případu uvedu např.: články sociologa pana Pehe. V kolika jeho příspěvcích nenajde záminku, aby napadnul prezidenta Klause, i když dokonce s danou problematikou popisovanou v článku by Klaus ani neměl co dělat.

... jestli to nebude tím, že je Klaus lump ...
30. 11. 2012 | 13:32

honolulu napsal(a):

From honolulu to n-noname (09:43)
PROPADL JSTE ze zakladu psychologie ! Mate 5-tku !
Strasna osamelost ? T.j. bullshit !

Vyborna zabava a inspirace k premysleni. Informacni hodnota kterou se nikdy nedozvite v TV, ci vzdy politicky poplatnem tisku.
Take moznost vyvratit tiskove zlociny pachane na vas vsech a vydesinfikovat vase makuvky zanesene predepsanym a vychovnym myslenim.
V tom je hodnota Aktualne CZ !
Lidske teplo ? Na to jsou krasna devcate !
(Studente psychologie sednete si, jste propadlik.)
30. 11. 2012 | 13:37

honolulu napsal(a):

UNO, neni Vam rozumet a nestavejte nam zde modly !
Husak ? Bylo to nejhorsi co se Cesku mohlo stat. Ten mel
dlouhodoby, podvratny a chytry program, jak uskodit Cechum, Moravanum a Slezanum...To nebyl statnik, ale sovinisticky vycuranek s rafinovanym, dlouhodobym, tajnym, destruktivnim programem a ke vsemu to byl jeste Slovak....

Presto, ze ho nekteri zanalyzovali dobre, tak neni jeste doba zrala o tom mluvit verejne. Ma to napojeni na jine veci.

JAR ? Prece si nemyslite, ze Vam budu skladat ucty z toho co jsem o JAR napsal. Vy natvrdliku, ja tam nechal ty nejlepsi leta zivota. Mate-li nejaky nesouhlas s mojimi informacemi obratte se na lamparnu na smichovskem nadrazi.

Einstain ? Nikdy jsem ho nehodnotil. Nejsem matematik ci fyzik. Informoval jsem, co o nem rekl Nikola Tesla.
Vratte se do feudalismu s vasim snazenim o stavbu pozlacenych soch.
Neni zde nekdo chytrejsi, abychom se mohli hadat ?

Pane Prochazka, tak jak je v tom Nemecku s tim Vril Geselchaft ?
Uz jste je tam vyhubili - vy demokrati ?
Pisete MALO a opatrne....Urcite zato dostanete ten nevyssi titul.
30. 11. 2012 | 14:05

skeptický napsal(a):

Plným jménem se dost často podepisují lidé,kteří o sobě mají velmi dobré mínění.
Pohříchu z nich vyleze rovněž velmi často bore,česky nudnik.

To jméno má ochranný charakter,protože když nějaký upřímný činitel tady po zásluze napíše,že dotyčný je vůl,je to žalovatelné.
U nicků se to jen smaže.
30. 11. 2012 | 14:11

skeptický napsal(a):

P.S.

Pozásluze...
30. 11. 2012 | 14:16

Pepa Řepa napsal(a):

on. napsal(a):
Priznam se, ze obcas ani clanek nectu a jdu rovnou do diskuze
--------------
A to se má? Přečíst článek? Proč?

mb napsal(a):
pro vysvětlení těchto řádků mého příspěvku na konkrétním případu uvedu např.: články sociologa pana Pehe. V kolika jeho příspěvcích nenajde záminku, aby napadnul prezidenta Klause, i když dokonce s danou problematikou popisovanou v článku by Klaus ani neměl co dělat.
... jestli to nebude tím, že je Klaus lump ...
------------------------------
embéčko to zase rozsvítilo!
Učitel spanilé mluvy o tom že:
Like a bridge over troubled water. I will lay me down.......
a všichni budeme happy a embéčko a pan Pehe mají jasno:
Klaus lump ...
To je jako od Bukowského.
Chvilka nirvány je v pr....., nasedat, autobus čeká

zazvonilo, děti, přestávka skončila.
Do lavic.
30. 11. 2012 | 14:18

honolulu napsal(a):

Aktualne CZ je dulezite pro kazdeho politika, kteremu to "mysli", protoze mapuje politicke nalady a inklinace v zemi.

Aktualne CZ je take sledovano spionem SUSKINEM, kteremu to vubec nemysli.

Tyto stranky cte pan president Klaus pri jeho cajove a ASPIRINOVE prestavce. Ano panove. Pan president muze cist vase prispevky pouze s Aspirinem, stejne jako pan Stejskal cte moje prispevky s aspirinem.

Aktualne CZ cte i krasna pani Bobsikova, ktere velmi fandim, a o ktere vim, ze jednou zazari jako oslniva politicka hvezda.

Vite, ze vam Brusel chce zkonfiskovat penezenky ? Urcit dane, dat kvoty na immigranty, rozhodovat o vasi zahranicni politice a vubec se vam divat do "kuchyne" co to tam u vas varite a ke vsemu predepisovat i recepty.
Cesi nedejte se....
30. 11. 2012 | 14:31

Jirka. napsal(a):

Pane Stejskale, já mám na celé tohle "Mudrování" své rčení "Hlavně se z toho nepostat!"
30. 11. 2012 | 14:38

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, uctive ranni pozdraveni z Floridy zalite sluncem.
On ten Pehe je v jadru jemny clovek, ale hluboce oddany svym zamestavatelum. Ti jeho zamestnavatele nemaji presidenta Klause radi, protoze jim vidi do karet a porad jim ten certovsky marias sabotuje...
Myslim si, ze Pehe byl zvednut s New Yorske ulice a proto je tak vdecny. On tam delal nekde cisnika. To by me zajimalo, nebylo -li to u Sabatu, asi na 72-East. Ja tam chodil na knedliky a nektere cisniky si pamatuji. To byla fain restaurace, ale nevim existuje-li jeste.
30. 11. 2012 | 14:44

Vašek napsal(a):

A autor teď čeká nareakce.......................:-)
30. 11. 2012 | 14:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jirko.,

to mi přijde jako docela moudré rčení :-)

Libor Stejskal
30. 11. 2012 | 14:55

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, v nekterych castech Ameriky si lide potrpi na vselijake tajne organizace a spolky usilujici o politickou moc.

Jeden cas jsem je zacal studovat, ale bylo to nudne.
Tak napr. jsem zjistil, ze ta organizace Svobodnych Zednaru byla parta skaredych dedku, kteri se honili nazi kolem mramoroveho bazenu na koupani. Na tom ritualu bylo nejzajimavejsi, kdyz jeden z nich uklouzl a spadl na hubu....Velebny pan mi potvrdil, ze je to spolek certu.

Jo, a jeste neco. Predstavte si, ze je tam spolek Sculls and Bones. (Lebky a kosti.) Marnici maji uprostred university, ale ne pro budouci doktory, ale politiky.
Delaji ritualy, ktere jim zarucuji mentalni disorder. Mezi ne patril Bush mladsi.

Ti perverti !... To ja nezmerna krasa, ta NEW AGE, plna carodejnic, proti temto organizacim.

Nashle vecer..
30. 11. 2012 | 15:02

PgDn Franta Nebojsa. napsal(a):

Libore Stejskale ,
pokud se neomezíte v cenzůře na sprostá slova prosím.Proč ne.Když někdo řekne že Klaus je vůl - nebo řekne Klaus je vulva !!! tak jej vyškrtnete .Přitom víme všichni že je to pravda!Vůl a Vulva nejsou sprostá slova.Řekněme Klaus je borec! Tak to taky škrtneme protože kdo to píše je vůl.Fakt se ve Vás samo cenzorovi nikdo nevyzná.
Další vaše téma jsou morgoši,cikáni.Vy nějakou souložíte!?Nebo jste studoval K.U. katedru Romalistiky/žurnalistiky?Ono sinonimum flákač verzus cikán - vás také nějak irituje!? O židech a pařátech Sionismu raději hovořit nebudem!
30. 11. 2012 | 15:05

pamětník napsal(a):

Takže, jak vidno, zbývá rozhodnout, co je lepší: napadat se anebo poplácávat se navzájem po ramenou. Z množství ukapávajícího sladkého sirupu lze usoudit, že vyhrávají poplácavači.
Tertium non datur. Bohužel kvalitní spory náročné na úroveň zdají se být nenávratnou minulostí, odvála je hrubost následovaná pokleslostí.
30. 11. 2012 | 15:20

Jano napsal(a):

Je správné, že jste si blogery vybrali. Ale nepřijde mně správné, že někteří jsou plodní až moc, už je máme prokouknuté a přestali být zajímaví(Pehe, Hvížďala, Urban).
30. 11. 2012 | 15:22

šašek z Jihlavy napsal(a):

Vašek napsal(a):
A autor teď čeká nareakce.......................:-)
30. 11. 2012 | 14:55

Jak rychle čtu, přečetl jsem na erekci, to je vidět, na co pořád myslím...
30. 11. 2012 | 15:25

Zip napsal(a):

Skvělý článek. Pěkný a pravdivý rozbor :-). Obecně je to asi složitější, ale podstatu jste vystihl. Stejně tak důvody - těch může být celá řada, např. i "trénink" jednání s lidmi a nebo trénink zvládat a ustát nepříjemné situace. Každopádně je to vždy o svobodném rozhodnutí každého, vždyť přece nikdo nenutí nikoho diskutovat a stejně tak by mu to neměl ani zakazovat.

O otázce anonymity jsem se taky trochu rozepsal na blogu Lidovek (snad to tu není sprosté slovo :-) ). Bylo to mimo jiné v souvislosti se zpřísněním diskuzních podmínek na iDnes za cílem "zkvalitnit diskuze". Tak kdyby to někoho zajímalo, malá reklama:
http://petrhajek.bigbloger.lidovky.cz/c/292781/Ti-osklivi-diskuteri.html
30. 11. 2012 | 15:25

pamětník napsal(a):

Jano:
New York University in Prague - all
30. 11. 2012 | 15:26

JOSEF OREL napsal(a):

Ono opravdu to není jednoduché, navíc psaním blogu člověk opravdu nic nezmění, samopaly na gaunery prostě nic nenahradí, ale já mám zkušenosti spíše pozitivní, mám svůj blog http://joseforel.blogspot.com a na čtenost si nemůžu stěžovat, statisíce otevření stránky to konečně dokumentují jasně a navíc mně píší lidé z celého světa, jelikož publikuji pomocí Twiteru, jde o to, že člověk musí čtenáře zaujmout a to třeba i naprosto neotřelým stylem, zprvu mně část čtenářů vytýkala jistou sprostotu, ale i ta má v psaní svoje místo, nějaké mazání sprostých slov blogy spíše ochuzuje než přispívá k nějaké hypotetické slušnosti, lidé tak prostě běžně mluví, na nějakou spisovnou češtinu zase nikdo není až tak moc zvědavý, samozřejmě hrubky odrazují, to je fakt, a navíc jsem objevil kouzlo nářečí, tam na pravopis nemusí člověk koukat vůbec. Odborné články od různých profesorů a politických profesionálů lidem nic neříkají, vsadím se, že když napíše blog rázný havíř, tak je čtenější než rektor filosofické fakulty, na to vemte jed.
30. 11. 2012 | 15:28

mb napsal(a):

to pepa řepa: a není (jím) snad ... ???

zdrávas ...
30. 11. 2012 | 15:33

pamětník napsal(a):

mb:
Je snad sám?
30. 11. 2012 | 15:34

šašek z Jihlavy napsal(a):

Někde jsem četl, že v nějaké anketě se ptali dětí, jestli mají raději TV než radio a proč(muselo to být dávno před zrodem PC). Vyhrál to chlapeček s názorem, že radio je lepší, protože má lepší obrázky. S tím bych souhlasil.
Když čtu zdejší deiskuse, u některých nicků se mi vybavují něčí tváře nebo přibližná podoba. Např. tuším, jak vypadá Pepa Řepa nebo český maloměšťák. I některé dámy dostávají postupně obrysy. Jen u našeho zámořského světoběžníka ještě nemám jasno - něco mezi Mládkem a Hájkem, trochu říznutým šumným Vávrou. A to mi připadá zajímavější než skutečná identita.
30. 11. 2012 | 15:40

Ládik!!! napsal(a):

šašku,
to je dobrý nápad... kdyby u nicku mohla být fotka (někdo by dal svou, někdo cizí). Obličeje si pamatuju lépe, než jména. Třeba obličej blogera pana Horkého jsem měl zapamatovaný dříve, než jméno - to jsem musel rozklikat v seznamu, abych ho přiřadil. A přitom ho mám mezi oblíbenými. Na rozdíl od obličeje pana Žaloudíka, to se vždy leknu, že mě chce přepadnout a oloupit.
30. 11. 2012 | 15:50

mb napsal(a):

to pametnik ... není ... / ale udával a (dosud v tom) udává tón ...

zdravím ...
30. 11. 2012 | 16:05

dennis napsal(a):

Vazena pani Osveto,
dekuju za vas sympaticky hlas. Casto na vas myslim. Myslim osvetu s malym "o". At uz byly doby nebo rezimy vselijake, nikdy nebyla osveta zneuzivana tak refinovanym a manipulativnim zpusobem tak, jak to cini dnesni reklama. To jen na okraj.

Vase poznamka k memu komentari mi pripomnela dobu nekdy pred rokem 68, kdy jsem se v jednom fejetonu setkal s myslenkou, ze slusnost je nakazliva. Porad tu myslenku nosim v hlave. Porad dumam, jak to udelat, aby se slusnost stala pandemii. Pri zbeznem pohledu na stav nasi spolecnosti by clovek mohl bez dlouheho premysleni tvrdit, ze kazdy, kdo che infikovat sve okoli slusnosti, musi mit mimoradne zdatny imunitni system. Preskocim-li nekolik kroku, ktere vedou ke slusnosti. Ke slusnosti, co ma zdrave koreny, asi tim zakladem je sebeucta a pak takove ty veci, jako je soucit, laska, odpusteni, altruismus. Az bude nejhur, lide se rozvzpomenou... Proto jsem optimista.
30. 11. 2012 | 16:06

Torys napsal(a):

Honolulu, ano , diskuse je poučná v tom jak ukazuje změny (nejen politických) nálad v zemi. Hodně důležitý postřeh.
Antikomunisti se snaží přesvědčit že komanči měli takový úspěch protože ostatní nešli volit. Jenže právě blogy je usvědčují z omylu nebo lži.
Kdyč začal psát Dolejš na blogy, ještě před pár lety byly ohlasy z 95% v duchu " zalez ty komunistická .....". Podívejte se na jeho novější blogy, už tam je seriozní diskuse a mnozí si uvědomují že má v mnohém pravdu. A to na internetu asi nepřevládají ti co jsou nejvíce postiženi chudobou a ekonomickým rozvratem státu
Už platí - kde jsou ty zlaté časy kdy holky neměli AIDS a komunisti pravdu.
A nejsem jejich nadsšený příznivec, jenom pozoruji a konstatuji. Raněn smutkem kam jsme to dotáhli
30. 11. 2012 | 16:11

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ahoj Ládiku, já bych zůstal u těch představ. I tebe si představuji jako chlápka typu Brzobohatý říznutý Třískou, představ si mé zklamání, kdybys ve skutečnosti vypadal Jak Sobotka nebo třeba Gentzer. Takhle jsi za bohatýra. O mé maličkosti raději ani nespekuluj, kdybys mě potkal v Jihlavě na náměstí v civilu(bez strakaté kajdy a čepce s rolničkami), mohl bys mě považovat za Korna (až na tu eleganci a pohyblivost).
Už u vás sněží? Tady ani ťuk, a to jsme na moravské sibiři!
30. 11. 2012 | 16:12

LUF napsal(a):

Stejskal
Za odpověď děkuji i když je negativní (k tlačítkům +/- a stromové struktuře diskuze). Ještě další návrh k možnému zamítnutí mne napadl: Na aktualně pod články se mi líbí že je možno smazat vlastní příspěvek. Využívám to když mne napadne lepší formulace, nebo tam mám gramatickou chybu, nebo si vůbec reakci rozmyslím. Vyžadovalo by to registraci ale stačí anonymní
------
K nadpisu článku - diskuze na internetu samozřejmě smysl má. Víckrát jsem se tu i něco dozvěděl; ověřil jsem si jaké přesvědčovací metody fungují a považuji za hodnotu když jsem například mohl o půlnoci ze svého domova diskutovat s prof. Hořejším co bych fyzicky těžko mohl ...
30. 11. 2012 | 16:23

Pepa Řepa napsal(a):

šašek z Jihlavy
honolulu?
Viděl bych to na Mc. Murphyho z Přeletu. Nebo že by vypadal jako někdo okolo?. Už ani nevím, jak se chovanci jmenovali.

Spíš ten McMurphy, stejná živočišnost. Jednou ho vyhnal rudoch z Čech, podruhé černej z JAR, teď ho vyžene ufoun z Floridy, ale humor neztrácí.
Dělá si chutě na paní Bobšíkovou, chce jí udělat malého Bobeše.
30. 11. 2012 | 16:24

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa
Jen aby se z něho nevyklubal reportér ČT Kubal nebo někdo jako Woody Alen.
30. 11. 2012 | 16:38

SuP napsal(a):

šašek z Jihlavy -
(30. 11. 2012 | 15:25) ;-)
Já taky...
30. 11. 2012 | 16:42

uno napsal(a):

honolulu, Vy zřejmě neumíte číst, nebo nerozumíte textu, já o Husákovi píši zcela jinak, než jste to pochopil, nějaká JAR ve spojení s Vámi mě nezajímá, je to útočiště českých kriminálních živlů, to je jediné, o čem se v souvislosti s JAR dá psát. Vaše výlevy postrádají věcnost, spíš připomínají primitivní výlevy osamoceného písaře, kterého nikdo nebere vážně. A ještě něco zcela nakonec a pak už se s Vámi nebavím: dal jste si přezdívku honolulu a já na rozdíl od Vás v Honolulu skutečně byl tři roky na univerzitě a na pracovišti na vrcholku Mauna Kea, pokud nevíte, co to znamená, pak v domorodém nářečí "Bílá Hora". In secula seculorum. Amen!
30. 11. 2012 | 16:44

Jarmila napsal(a):

Článek je dobře napsán a skutečně vystihuje i mé pocity na diskuzích, já vlastně otvírám diskusi jen když mne nějaká zpráva nebo blog rozčílí, nebo když s ním souhlasím. Zdá se mi, že tady na Aktuálně chodí rozumnější lidé, celkem se dá z jejich názorů něco dozvědět, a nejsou nactiutrhačské, až na výjimky. Ale na IDnes je to pravý opak. Občas na mobilu otevřu tamější diskusi, ale nejsme registrovaná, jen si pročtu pár diskusních příspěvků, ale žasnu kam až hloupost lidí, spíše mladších mužů, žasnu kam až sahá. Oni sami jsou absolulutně super. IDnes si tím škodí. Tady na Aktuálně se nemusím registrovat a přesto lze relativně slušně diskutovat. Ze běžného životy ale vím, že se lidé málokdy ve všem shodnou. Ale slušný a inteligentní člověk rád přivítá i pohled z jiné strany, situace. Diskuse má být diskuse a ne hádání se, hádka nic neřeší. Ale inteligentní diskuse nás může uklidnit a třeba inspirovat.
30. 11. 2012 | 17:00

Ládik!!! napsal(a):

šašku,
až začne sněžit, upozorním na to na jiném blogu p. Stajskala ("začalo sněžit"). Včera při plánované zimní kalamitě jsme měli +12°C, dnes se sakra ochladilo na +6°C. Ve středu bylo +15, naposled jsem zmulčoval trávník (i s listím). Paní Honsové (nesmím napsat "soudružce") se to - jako obvykle - vymklo z ruky. 40cm sněhu tady není ani na délku, na Lysé hoře začlo drobně sněžit před setměním.

Pepo Řepo,
Bobošíkové jde udělat jedině Bobika.
30. 11. 2012 | 17:01

Ládik!!! napsal(a):

šašku a SuPe -
zdravý muž na to myslí co 7 minut.
30. 11. 2012 | 17:03

Milan Zklamaný napsal(a):

Pohříchu nejvíce zničujícími prvky všech internetových diskusí jsou mimo naprostých hlupáků, neznalých základů gramatiky, a pomatenců, kteří se vyskytují v každém společenství, samotní správci blogů a samozvaní cenzoři. Klasickou ukázkou jsou servery Novinky.cz a iDnes.cz, kde po zavedení omezujících opatření upadla diskuse do plytkého blábolení mimo témata. Světlou výjimkou je snad pouze server Lidovky.cz, kde lze při troše snahy vystopovat jistou dávku kompetentnosti zúčastněných...
30. 11. 2012 | 17:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pro Ládika a SuPa
Takže hlavně zdraví a k poctě zbraň!
30. 11. 2012 | 17:12

Luba napsal(a):

Přátelé,
jste vedle ... já vidím lulua jako šedesátiletého hipíka, kerej poté, co mu Afroafričan přefiknul holku, zanechal tolerance.

Háro typu "pomočená sláma" mu ale zůstalo. Tedy - po stranách, takže teď připomíná Španěla z rodu Kokrů.
30. 11. 2012 | 17:26

Luba napsal(a):

Lulu z Honolulu:

http://imgs.idnes.cz/show_aktual/A010809_KNE_HEJMA_2_V.JPG
30. 11. 2012 | 17:47

ben napsal(a):

Cenzor zůstane cenzorem,i kdyby to balil do všemožných kydů.
Cenzurujete příspěvky a basta!
30. 11. 2012 | 17:53

Pepa Řepa napsal(a):

Ládik!!!
u Musea 4.
Bude líp. Až to vezmou do ruky soudzi z KSČM, poručí i sněhu.
Luba
no jeden takovej tady žil. Manažer nebo zvukař už nevím koho. Snad Hells Devils.
Zbyny Lán. Studio vše pro Rock and Roll.
Že by emigroval a nechal tady Manciku?
Ale je při síle, když si troufá na Bobo.
Zachovalej.
30. 11. 2012 | 18:04

anonym se zkušeností napsal(a):

No, nebudu lhát - na jednom webu s povinně uváděným jménem diskutuji pod falešnou identitou. Důvody, které jsou zde uvedeny, jsou zcela jasné. A teď už bohužel i potvrzené. Diskutoval jsem u jednoho z článků o povinném ručení, kde se tedy prezentovali většinou pojišťováci. A jeden z nich měl tu drzost, že si mě hned prolustroval v jejich registru s tím, že u nich pod uváděným jménem žádnou pojistku nemám. A kdybych měl a našel mě? Vypověděli by mi pojistku? Zdražili? Ano, šlo jen o hloupé povinné ručení, ale právě proto mám důvod se domnívat, že u důležitějších věcí by to mohlo být ještě mnohem nebezpečnější. Takže buď anonymně, nebo vůbec.
30. 11. 2012 | 18:04

Ládik!!! napsal(a):

Pepo Řepo,
http://kamery.praha.eu/ImageDetail.jsp?placeId=29526337 - ani 4. Jedině 4 lidi pod koněm coby odboráři na demonstraci.
30. 11. 2012 | 18:25

honolulu napsal(a):

Ale, ale panove proc tolik zajmu jak vypadam ?....Hmmm ?

Nemohu zverejnit fotku jak jak vypadam, vy Frankenstajni skaredi.
Zbytecne bych jitril vas komplexi menecenosti...
Take by jste me nebrali vazne, nebot moje hodnotne informace by byly narusovany a rozptylovany vybuchy vasi zavisti.

Byl jsem ztvoren andeli - a pozadan VASIMI andeli straznymi zasahnout a vytahnou vas z nevedomosti, zaostalosti a venkovskeho provincialismu ve kterem vezite az po krk.

Budte radi, ze jsem zde. Pro prislusnost ke kmeni Cechu o vas musim bojovat s i certy. B.J. Vorster to tak naridil a dela to i president Klaus a krasna pani Bobsikova....Tomu vsak vy nemuzete rozumet. Od prvnacku se prece nemuze cekat aby pocitali rovnice.
V honolulu jsem se rozhodl tak jednat, proto mam nich honolulu.

UNO, kdyby Te PELE neuhodila po kotrbe studenou lavou, tak by jsi nikdy nepsal, ze v Africe mezi belochy byla kriminalita...
25 000 Cechu tam emigrovalo v letech 68-69 a kazdy z nich byl aristokrat ty ostudo naroda naprogramovana Huskovou TV.
30. 11. 2012 | 19:41

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Sice jsem zdravý, jsem muž, myslím na to co 7 minut, ale už taky na to často jen vzpomínám ....
;-)
30. 11. 2012 | 19:51

SuP napsal(a):

p.s. - i pro šaška von Iglau!
30. 11. 2012 | 19:53

honolulu napsal(a):

UNO, nejsi Ty nahodou Polynezan ? (Lidozrout.)
Astronom z hvezdarny urcite nejsi, pripadas mi hloupy. Ale UFOun by jsi mohl byt.

Rikala vestkyne pani Beretta, (jeji nick podle jeji pistole), ze jsou mezi nami ALIENS nasazeni intognito, aby nas smerovali manipulovali a ovlivnovali.

Poznat je jde tim, ze jim natrete zadek zelenym inkoustem.
Jim se tam hned objevy souhvezdi ORION. To je nejake jejich poznavaci razitko, jake dostanou nemluvnata po narozeni u nas....

NAVRHUJI, najdete nicka UNO a natrete mu zadnici zelenym inkoustem....
30. 11. 2012 | 19:56

honolulu napsal(a):

Pane Pepo Repo, to musite uznat, ze je pani Bobo ze vsech tech uchazecu o hrad, nejvice kvalifikovana a nejreprezentacnejsi.

To, ze je hezka vsak pracuje i proti ni... Hodne lidi ji to neodpusti, protoze jim nebylo z hury dano a nebo proto, ze jejich sudicky byly ozrale u jejich kolebky a misto, aby jim daly neco do vinku, tak akorat krkaly a poustely vetry.

Vsiml jste si kolik krkani a vetrani je nekdy zde ? Vzdyt my dva to zde musime stale provetravat. Cochtan ujede do Mnichova a my jsme zde samy...
30. 11. 2012 | 20:11

Fialenka napsal(a):

Je tu řeč o spolcích usilujících o ovlivňování světa, například o Svobodných zednářích, kteří myslím si mezi sebe neberou ženy … Chtěla bych k tomu říct, že před pár dny jsem četla, co překvapivého říkal Dalajláma: „Svět bude zachráněn ženou ze Západu“.

A pro zajímavost o některých neznámých možnostech žen … v knize „Příběh Tibetu“ prý Dalajláma píše, že ještě dnes jsou známy případy, kdy se rodí lidé, jež nebyly počaty žádným mužem.
30. 11. 2012 | 20:25

Glosator napsal(a):

to honolulu
Když jste vzpomněl Catona staršího, patrně víte, že v jeho době byl úřad cenzora něco úplně jiného, než dnes. Censor totiž byla jedna z nejvyšších funkcí, SESTAVOVAL SENÁT, určoval, kdo z něj vypadne a kdo nový bude přibrán. Samozřejmě, jeho možnosti v tom byly omezené, posty byly z větší části dědičné a k vyškrtnutí někoho musel mít pádné důvody.
Censor byl ale také "dohližitel nad veřejnými mravy," v tom jediném se starořímský censor poněkud blíží tomu našemu.
Cato Censorius byl ovšem ochráncem konzervativních hodnot, brojil proti přejímání řecké kultury a navíc zničil kariéru největšího Římana své doby, Scipia Africana staršího, kterémou Řím v největší míře vděčí za porážku Hannibala. Censoriovi se nelíbilo, že moc vyniká nad ostatní.
Ale trochu odlehčení, úřad Censora si přidělil na počátku své vlády i císař Claudius, který reorganizoval Senát po svém předchůdci, pološíleném Gaiovi Caligulovi. Na počátku císařství byla podmínka přijetí formálně kladný vztah k panovníkovi a "census," tedy majetek va výši milonu sesterciů. Caligula povýšil do senátorského stavu také svého závodního koně Incitata. Claudius kupodivu neprohlásil, že to celé je nesmysl, udržoval zdání kontinuity a tak napsal, že proti chování tohoto senátora nemá námitek, že však už nemá dostatečný majetek, neboť např. zlatý žlab na krmení mu byl odebrán a nahrazen normálním.
30. 11. 2012 | 20:25

šašek z Jihlavy napsal(a):

UNO
Buďte tak benevolentní a odpusťe tomuto muži jeho obrazotvornost(forgive us our trespasses as we forgive the trespassez agaist us... nebo tak nějak). Old chap honolulu nás chce pobavavit a zhusta se mu to i daří. Jen ho podezřívám, že kdyby si ho "krásná Bobo" chtěla vzít do parády, uprchl by raději zpátky někam k Zambezi navzdory riziku horeček, tenhle žár by ho spálil jako papír. Hell, that´s just a conversation, he´s lucky boy in his safe long distance.
30. 11. 2012 | 20:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Je tu řeč o spolcích usilujících o ovlivňování světa, například o Svobodných zednářích, kteří myslím si mezi sebe neberou ženy … Chtěla bych k tomu říct, že před pár dny jsem četla, co překvapivého říkal Dalajláma: „Svět bude zachráněn ženou ze Západu“.

A pro zajímavost o některých neznámých možnostech žen … v knize „Příběh Tibetu“ prý Dalajláma píše, že ještě dnes jsou známy případy, kdy se rodí lidé, jež nebyly počaty žádným mužem.

violetko, myslíte, že i my se můžeme počítat k "západu"? Podle K.H. Raise asi ano (Zapadlí vlastenci). Např. naši fotbalisté, když jejich vlastenec zapadne do branky. V tom případě by to mohla být jak paní Bobo, tak i její dvě konkurentky na prezidentský post. Protože MUDr. Roithová je katolička, vychází mi tajemná Táňa Fišerová. Ten Dalajláma je vlivný člověk, mohl by ovlivnit i výsledek prezidentských voleb v zemi. kde byl přijímán s takovým porozuměním.

Co se týče těch dětí, které nebyly počaty žádným mužem, tak těch u nás je neúrekom. Vy jste si nevšimla,
, že v Čechách už muži či chlapi téměř vyhynuli? Na Moravě a ve Slezsku jich prý ještě pár zbylo, ale valem ubývají. Topolánkovi chlapi s gulama ještě nemusí být muži. Zeptejte se Fandy, ten to bude vědět.
30. 11. 2012 | 20:42

SAW napsal(a):

Vážený pane L.Stejskale,

debata na internetu má své výhody i nevýhody. Je to ale stejné jako s debatou face II face. I debata face II face může být velmi nečitelná. Já už jsem tady kdysi psal, tady se lze svěřit i s pohnutkami, myšlenkami, návrhy, s nimiž by se člověk nesvěřil ani svým nejbližším (pokud teda nebudu někomu oteveně vyhrožovat smrtí či tady propagovat nějaký trestní čin). Tak trochu může nahrazovat psychoanalytickou pohovku. Debata zde může sloužit jako doplněk diskuse face II face, jako testovní sebevědomí (leckdo z nás má potíže hovořit veřejně o těch čioěnch choulostivých tématech). Může si i zde testovat význam a kvalitu svých tezí - aniž by se znemožnil pod svou skutečnou identitou. Vy víte doře, že žijeme ve společnosti, v níž vházíme do urny volební lístek anonymně. Jenom tato skutečnost svědčí o tom, že nežijeme v nějaké mírumilovné společnosti. Je fakt že kolikrát mne z těch diskusí bolí hlava, protože tam nevidím reálné osoby (jedna osoba může klidně pod více identitama - z více počítačů, z více ip adres (ze svého, z firemního atd.). Také si myslím, že diskuse nepřitahuje zdaleka celou škálu této společnosti (domnívám se, že kupříkladu starší generace se do deba zapojují méně). Sám uvádíte, že méně se zapojují ženy. Vyskytují se zde i možná lidé, kteří jsou za prosazování toho kterého pohledu i placení (zejména před volbama). Ten problém z otevřenou diskusí mají i lidé, kteří nás k otevřené diskusi vyzývají - viz např. p. Janeček.
http://prezidentarium.blogspot.cz/

P.S. Závisí na nás, jak ten prostor tady případně využijeme (asi bych se příkláněl k poledu, že anonymita nahrává píše nezvládnuté emoci a nezodpovědnosti).
30. 11. 2012 | 20:45

pavel v napsal(a):

Pane Stejskale,

máte těžké povolání. Obdivuji vaši božskou trpělivost. Já bych asi už bych v blázinci.

Blogy i komentáře čtu hlavně, abych se poučil. Hledám tedy komentáře, které jsou věcné - obsahují nějakou zajímavou informaci (argument). Musím se však prokousávat obrovským množstvím balastu. V této souvislosti bych pro vás měl zlepšovák: třídit komentáře do dvou skupin. Do jedné z nich dávat ty věcné. Do druhé vzteklé výkřiky, exhibice a všechno, co nesouvisí s tematem. Je zřejmé, že by se to některým diskutérům nelíbilo. Na druhé straně každý, alespoň průměrně inteligentní čtenář pochopí, že se plným právem můžete rozhodnout, jak vy sám uznáte za vhodné.
30. 11. 2012 | 20:49

pamětník napsal(a):

pavel v:
"Do jedné z nich dávat ty věcné" Těch by bylo tak málo, že by naopak vyniklo to množství balastu a zpochybnilo smysl diskuze.
30. 11. 2012 | 20:59

mb napsal(a):

pavel v napsal(a):
Pane Stejskale,

máte těžké povolání. Obdivuji vaši božskou trpělivost. Já bych asi už bych v blázinci.

... to řikal před nějakym časem myslim pan biskup Malý ...

že je na čase obnovit kategorii ( a životní princip ) svatosti ...

takže když už je ls dvojjediný ... proč by nemohl být aj svatý ... či na svatosti pracovat ...

... zatim ...
30. 11. 2012 | 21:07

Historik napsal(a):

Že má Dolejš někdy pravdu? Adolf Hitler měl pravdu skoro ve všem, demokracii Výmarské republiky a její parlament (a ten byl přitom lepší než ten náš), popsal skvěle.
Zádrhel nastal až v momentě, kdy Hitler psal, čím hodlá "parlamentní žvanírnu" plnou zkorumpovaných politiků, kteří myslí jen na svá koryta nahradit.
"Řešení" se ukázalo daleko horší, než původní stav!
30. 11. 2012 | 21:20

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

opět díky za všechny zajímavé postřehy a komentáře. Jsem moc rád, že tento text vyvolal takovouto debatu.

Pane pavle v, vím, že to bude znít jako klišé, ale mě to zde pořád hodně baví (vlastně se dá říct, že nepracuji, ale věnuji se své zálibě i.e. diskusi se všemi jejími aspekty). Dělal jsem to nejdříve pár let na zájmovém fóru nadšenců do letectví, až pak se to sešlo, že mi za to i někdo (tedy zde) platí. Takže nemám těžké povolání, jen trochu birarní zálibu ;-)

Ano, pane SAW, k tomu není co dodat.

A pro pana pamětníka: Co myslíte, existuje něco mezi "napadáním se" a "poplácáváním se navzájem po ramenou"? Já myslím, že ano. Pracovně do nazývám diskursem.

Libor Stejskal
30. 11. 2012 | 21:21

Luba napsal(a):

Zdá se mi,
že co do zábavnosti začíná honolulu konkurovat Pepovi Řepovi :)
30. 11. 2012 | 21:50

honolulu napsal(a):

Pane Glosar, (20:25)
vim to, mam antickou knihovnu a casto se k ni vracim. Posledni vitezne bitvy nad Kartagem se vsak nedockal zemrel 149 B.C.
Jeho potomek je take velmi zajimavy a nezkrotny idealista. Doporucuji k prostudovani. Jmenoval se Cato, Marcus Porcius, 'Uticensis' a byl to nesmiritelny nepritel Caseara. Skoncil sebevrazdou v Utice v Africe.

Antiku by mel cist povinne kazdy politik, ale oni radej - Rude Pravo. Neni jim pomoci. Zhasly svicky v majacich. Tma jako na Sanibelu pred hurikanem.
30. 11. 2012 | 22:10

honolulu napsal(a):

Lubo, (21:50) ja se zde NEsnazim nikoho bavit, ale povzvednout ho k mentalnimu rustu vzletu a naucit ho samostatnemu mysleni, ktere neni kontrolovano zadnou egoistickou skupinou....
Oficialne predzvykana "pravda" je vzdy ze 2/3 lez.
A moje bohata hriva, Ty jedacu, neni pomocena slama, ale tekute zlato a platina.

Tak ty chodis s rolnickama po rynku v Jihlave, Sasku z Jihlavy
a zvonis do taktu podle oficialniho bubnovani. To, ze ti bubnuje z Bruselu nejaky bily ZULU, to ti nevadi. Ze ano. Tak se vzdy toc a vrzej podle vetru ty stara korouhvicko.
Uz jsi jako ten prof. Horejsi z Klatov...

Ale je Ti odpusteno. Protoze myslis na devcata v politice. Tva duse bude zachranena.

Pani dr. Roithova nemela v Bruselu nepritele. Byla ukaznena, tak ji vyskrknem a pani Fisherova je prilis feminen, prilis jemna, tak ji vyskrnem take a pani Bobo, ta je tam provetravala, tak ji podtrhnem. Nezapomen pro ni volit. Ja ji volit nemohu, uz davno nemam obcanstvi. A povzbuzujici dopis ji take nemohu napsat. Zjistil jsem s leknutim, ze je vdana...

Tebe ani Lubu, tato krasna pani nebude vnimat jako ohrozeni jeji cnosti a mravnosti, tak ji napiste povzbuzeni vy Frankenstaini...
Koncim pro dnesek. Jdu na schuzi, abych vedel co zase na nas chystaji ti "demokrate".
30. 11. 2012 | 22:47

SAW napsal(a):

Psychiatr Cyril Hoschl k internetovým debatám:

http://www.reflex.cz/clanek/nazory/48698/samonasiraci-aneb-agrese-na-webu-i-v-ulicich-proc-jsou-internetove-diskuse-zumpa.html
30. 11. 2012 | 22:51

pamětník napsal(a):

Libor Stejskal:
"A pro pana pamětníka: Co myslíte, existuje něco mezi "napadáním se" a "poplácáváním se navzájem po ramenou"? Já myslím, že ano. Pracovně do nazývám diskursem." Ano, pamatuji, že v minulosti tomu často tak bývalo, ale už není. Nyní převažuje to napadání a poplácávání. Dopustím se názoru, že právě toto jste nezvládl.
30. 11. 2012 | 23:12

pamětník napsal(a):

Pane Stejskale,
na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/premysl-sobotka.php?itemid=18313&from=0
v 30. 11. 2012 | 23:12 jste pregnantně předvedl, jak si představujete diskurs - podpořit nadávajícího práskače ponecháním jeho nadávek, ale smazat bránící se oběť. Jste pokrytec.
Jak už jsem napsal, internetové diskuze jsou virtuální školou reálného života. Vám bych se v reálu raději vyhnul, tady si Vás občas podám, pokrytectví opravdu nenávidím.
30. 11. 2012 | 23:25

Fialenka napsal(a):

Šašku z Jihlavy, taky mě napadla Táňa Fischerová...

Jakého Fandy? Rozdíl mezi muži a chlapy nebude v tom, co říkal Topolánek o chlapech, ale spíš v tom, že muži (gule přece musí mít :-) netrápí ženy.
Například ten článek o ženách a Dalajlámovi napsal muž (P. Václavek, na jehož web jsem přišla přes L. Drobíka, o kterém se tu psalo na blogu – zastával se porodních asistenek). Naše kultura se promítá i do pohádek a podle autora by v nich správně princezna nikdy nenechala zabít draka, protože v něm je skrytá její síla, a princezna je dokonce prý nesmrtelná. No, to už je ale moc pohádka. I když … podle mě to samé co s tím drakem platí o hadu a oba můžou ženu skutečně zpočátku ohrožovat, i když je v nich její síla.

(Oprava chyby: v původním textu bylo „lidské bytosti“ a já jsem to zkrátila na „lidi“ a omylem nechala „y“ u nebyli počati.)
30. 11. 2012 | 23:46

stejskal napsal(a):

Pane Pamětníku,

pokud užíváte NEUSTÁLE jméno jednoho z redaktorů Aktuálně.cz (který zde do debat pod žádnm nickem nevstupuje) k oslovení jiného anonymního debatéra, tak jste buď paranoidní nebo to míníte jako urážku. Ani v jednom případě to nemá nic společného s debatou, pro niž jsou tyo stránky určeny.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
30. 11. 2012 | 23:48

pamětník napsal(a):

stejskal:
Takže nadávat diskutérovi se může, používat jména nepřítomeného diskutéra také, ale používat jména redaktora aktualne.cz se nesmí. :)))))))
Dík za pobavení na dobrou noc.
Když je pokrytectví směšné, těžko vybrat mezi smíchem a pláčem.
30. 11. 2012 | 23:59

čert }=o) napsal(a):

mně blogy dokázaly
vážit si sebe
a své čertovské duše
neboť pár nicků
je horších ďábla
01. 12. 2012 | 02:44

honolulu napsal(a):

Chcete-li mit zmenu v zivote a aspon trochu perspektivy do budoucna, (je-li to dnes vubec mozne), tak volte zasadne toho, na koho hlavni media nadavaji a odsuzujiho ho - nalepkuji ho.
Kdokoliv bude hanen, osocovan a zatracovan, tak je to vas clovek.
Do vlady se vetsinou nedostanou lide kvalit, ale oportunistickych schopnosti.
Ti odsuzovani jsou charakternejsi.

Privilegovani jsou to ve vetsine lide nestastni, kteri prodaji svedomi, dusevni vyvoj a vas za dobre zaplacene nic nedelani. A nebo jsou to peclive vybrani mentalni opozdenci, kteri ani nevi o co kraci.....Pomalou degeneraci ze snadneho zivota maji zarucenou.
Degenerace, to je pro ne odmena za klid tech nejvyse postavenych manipulatoru, kterym slouzi.

Nikdy by jste neverili, jak se vedmy z New Age chechtaji nad zpackanymi zivoty techto lidi, kteri se nevyvyjely praci a bojem.
Tak bujujte Kozaci, nebo nebudete atamany a ke vsemu jeste zakrnite !

(V cesku je sobotni rano a pan Stejskal se chysta na Sazavu na chatu osekat krapniky ledu od okapu. Pri ranni kave otevre computer a bolestne zastena : "Uz je zde zas, ten pomatenec honolulu - Rychle aspirin".....
Toto byla mala demostrace, jak je dulezite byt clenem New Age. Vsechno vime. Do vseho vidime.
01. 12. 2012 | 05:38

pamětník napsal(a):

Dědovi chybí vnouče. :)
01. 12. 2012 | 05:59

Luba napsal(a):

lulu,
jsem nesmírně rád, že je mi odpuštěno :)

Tím přirovnáním k Řepovi jsem Vám chtěl vyjádřit obdiv, polichotit, jelikož Řepa je z Řep ten nejlepší!

Váš styl vyjadřování je velmi osobitý, nabitý třeskutými informacemi, řadou religiózně regionálně unikátních postřehů ze života prostého Floriďana/Jihoafričana, a to se cení.
01. 12. 2012 | 06:12

šašek z Jihlavy napsal(a):

luba
Souhlasím. Vyrostla řepa převeliká, ale kousek od naproti vyklíčilo sémě odněkud z honolulu, které tam donesli tažní ptáci(nikoliv modráčci) z jižní Afriky. To sémě se uchytilo v úrodné půdě ACZ a má se čile k světu. Je totiž geneticky předurčeno k velkým věcem (New Age, New Deal), neboť pochází z vyvoleného národa(nebo vyvaleného?, teď si nejsem jist, záleží na volbě). Po posledních byli vyvalení jak bába s dědkem, tak Mádl s Issovou. Jen Sámer Issa, trvale zhulenej vymetač večírků si nevšim.
Old mate honolulu nám možná místo večerníčku poreferuje o včerejší chůzi na schůzi(pokud tam došel a nedošlo k nějaké fůzi s místními mulatkami z ostrova svobody).
01. 12. 2012 | 08:27

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Stejskale,
plně souhlasím /tedy ne s každou větou,tak podrobně jsem to nestudovala/s Vaším článkem.
Diskutovat na netu má význam,i když mne nejvíce vytáčel Josef K.v diskusi o českých dějinách/ale stejné věty opakoval jeden historik-jméno si přesně nevzpomínám/na historii.cs na ČT 24.Tam se potom loudí podezření,že jeho názor je podporován i jinak než četbou /jako třeba ve výzkumu léků-kolik já zažila za posledních 10 let stažených léků-v naprosté většině po vypršení licence /a to je nařčení přímo mezinárodní,vzpomeňte si na film H.Fordem Uprchlík-nebo fa Pfizer a vedoucí tajemník WHO při očkování proti prasečí chřipce.

Jó,když jde o prachy,tak jde všechna legrace/píši pro jistotu slušně/ stranou...

Názory prof.H"oschla-on si nemůže pomoci,pro něho je nejvyšší hodnotou inteligence-ale prostá lidská hodnota,čestné jednání v osobních vztazích apo-to považuje za druhořadé.
A jeho vyjádření k blogům-to je /ano,i u Vás,pane profesore,který tak dlouho působíte laskavě v TV rozhovorech o psychiatrii/pouze hysterická nezvládnutá reakce na výsledky krajských a senátorských voleb /podobný Váš článek vyšel v 9O-letech v Lidových novinách,když Vás nezvolili jako člena ODA za senátora...

Celkově-chodím sem občasně,ale často se dozvím dost věcí-také častěji víc od diskutérů a bloggerů.

Abych užkončila-pravice zoufale hledá viníka.
Podle mne je to nedostatek peněz v kapsách lidí.
Jediný lék?-Ty peníze jim dodat-což neudělají.raději se zakopávají na vysokých úřednických postech.

Mám blogy ráda,většinou tam najdu něco zajímavéhoa p.Stejskal podle mne odvádí velice solidní práci/nemůže přece na 100% preferovat pravici a levici současně/.

Ale pokud někdo zhůry zavede povinnou registraci,výsledek voleb nezmění.
Jen sem přestanu chodit.
01. 12. 2012 | 08:31

Drzá zrzka napsal(a):

Má smysl mlčet? Někdy ano, někdy ne.
Má smysl debatovat po internetu? Někdy ano, někdy ne.
Ano. Málokde a málokdy by se v reálu povedlo soutředit tolik lidí z různých míst na místo jedno.

Názory, argumenty z debaty si může přečíst každý, kdo se připojí k síti. Názory z debaty, kam se nedostanete, se dozvíte buď zprostředkovaně nebo vůbec.
Názory z debaty, kterou někdo natočí, nesetřihá a vyvěsí na net(když nezapomene :-)), si můžete poslechnout, případně reagovat v následné diskuzi o diskuzi.
01. 12. 2012 | 08:58

hermeneutik napsal(a):

Každá informace je v přenosu vytrhávána z jejího půlvodního kontextu, který jí dáva v řečníkově mysli smysl. Následně je zpracovávána a reinterpretována adresátem, který je jí schopen rozumět jen ve vlastním kontextu. Taková informace může být složena ze stejných znaků a přitom mít celkem rozdílný obsah. Pro pochopení řečníkova sdelení se adresáti snaží uchopit jeho kontext, naslouchat nejen řečenému, ale i souvislostem rečeného. To si vyžaduje aktivní snahu o vcítění se do druhého. Kolik diskutujících má tuto vlastnost?

A třeba zdúraznit jednu nenápadní a moc důležitou Liborovu poznámku v závorce: "neverbální komunikace se na našich sděleních podílí až ze 70 procent". Čili vedle výše uvedeného si navíc můžeme připočíst dvě třetiny podstatných souvislostí, které do elektronické diskuse vůbec nevstupují.

Jestli se několik podstatných informací insiderů v internetových diskusích vyskytuje, v moři nedorozumění a mnohých nesmyslů se celkem utopí...
01. 12. 2012 | 09:03

Šumař napsal(a):

Bylo by dobré dát pod blog možnost kliknout líbí/nelíbí.
01. 12. 2012 | 09:21

Jáchym napsal(a):

Fialenko,
"Rozdíl mezi muži a chlapy nebude v tom, co říkal Topolánek o chlapech, ale spíš v tom, že muži (gule přece musí mít :-) netrápí ženy."
******************************
Na to přece přišli Číňané už dávno !

Proto bylo ke kariéře vládního úředníka v císařské Číně nutno stát se nejdříve eunuchem, aby se muži nerozptylovali blbostmi.
Podporovalo to soustředění a výkonnost.
Mám ale obavu, že výsledky současné vlády bychom nevylepšili ani tímto způsobem.
(Topolánka toto jednoduché řešení nenapadlo a spokojil se se zplozením syna.)
01. 12. 2012 | 09:28

Fialenka napsal(a):

Jáchyme,
to je jeden ze způsobů jak přistřihnout lidem křídla. Ti úředníci přišli o svobodu, divokost, o sílu a moc. Taky o sebevědomí takže se znich stávají trapiči žen.
01. 12. 2012 | 09:56

Jáchym napsal(a):

"Jestli se několik podstatných informací insiderů v internetových diskusích vyskytuje, v moři nedorozumění a mnohých nesmyslů se celkem utopí..."
*****************************************************************

Pane Stejskale,
Souhlasím s tím, že v diskuzích se občas vyskytnou informace od insiderů.

Některé z nich hned nepřijdou důležité a do kontextu zapadnou až po nějaké době - nebo se jich lidé, kterých se týkají, alespoň obávají.

Uvažoval jste v TÉTO souvislosti o tom, jak a na čí objednávku svého času selektivně zmizely diskuze pod některými články, nebo to považujete za konspirační teorii ?

A druhá otázka - nenašel by se někdo, kdo by tyto blogy i diskuze jednoduše zálohoval na nějakém serveru,( mimo dosah IT odborníků, kterých Aktuálně využilo v době,kdy k záhadnému zmizení došlo? /Považuji pochopitelně za vysoce nepravděpodobné, že byste měl v téhle záležitosti tehdy prsty!/.)
01. 12. 2012 | 09:57

Vlado napsal(a):

TZdravím autora blogu a konstatuji, že analýza nás nicků je výborná a věřím, že se nás tam většina pozná.
Temata doplněná diskusí to je mnohdy zajímavé čtení a tak je nás dost, kteří se zde i když nepravidelně objevujeme. Pro mnohé z nás je to jediný způsob komunikace a spojení s denním děním.
To, že se zde najdou jedinci, kteří se vyžívají v napadání či vulgarytě většinou eliminuje "cenzor" a já s s tím ztotožňuji.
Díky za blogaře a díky jim rád sedám k počitači.
01. 12. 2012 | 10:10

honolulu napsal(a):

Tak, uz jsem si ty komplimenty prelozil...
Ja, seminko pravdy, ktere bylo preseseno v zazivacim ustroji taznym ftakem do USA z JAR se uchytilo na ostrove svobody.

Geeee, ten basnik Sasek z Jihlavy - von je celej Jarda Vrchlickej. Ten take napsal baladu o hov.u. On naznacuje, ze vlastne nejsem z Atlantis, ale z ptaciho droppings.
Odsuzuje se proto k trestu : Bude tancit hodinu - Boogie Woogie (Rock'n'Roll) v jeho vojenske obuvi.

Lubo, prirovnani k Pepovi Repovi by bylo komplimentem pro kazdeho. Tesi me, ze mas o me tak vysoke mineni. Vynasnazim se Te zklamat. On je umelec slov. Ja se vsak rozvratnik.
K uleve pana Stejskala koncim na tomto bloku a jdu rozvracet zase jiny.
01. 12. 2012 | 12:06

didusin napsal(a):

Trochu konspirace, kombinované s paranoiou neškodí. Diskuse jsou neocenitelnou studnicí informací pro sociology, partajníky a také tajné služby. Nepotřebují platit tolik informátorů a domovnic jako za komunistů. V neposlední řadě jsou ku prospěchu také diskutujícím, neboť ventilují svojí frustraci, nechodí na náměstí a tím vlastně stabilizují jakýkoli idiotský systém vládnutí. Takže spokojení mohou být nakonec všichni. Proboha, nerušte diskuse !
01. 12. 2012 | 12:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jáchyme,

kdy a pod kterými blogy zmizely selektivně diskuse?

Před jejich převedením na facebook jsme občas debaty vypínaly, protože to, co se pod nimi dělo, jsme jednodušše nestíhali moderovat (málokdo kromě adminů si dokáže představit tolik sprostot pohromadě).

Od té doby jsme již nikdy debatu nevypnuli. Občas vypadne facebook (s tím nic nenaděláme), párkrát nám debaty vyhodil nějaký skript v reklamě, ale řešili jsme to. Nejednou se stane, že čtenář debaty nevidí ve scvém prohlížeči (důvody mohou být různé), ale ostatní je vidí a debatují v nich.

Libor Stejskal
01. 12. 2012 | 13:40

argun napsal(a):

Pane Stejskale

já bych řekl, že internetové diskuse nejsou vůbec k ničemu. Je to takový cuc na špejli, pytlík se slanými buráky... Ten prevít nedá pokoj, dokud v něm něco nšco zbývá. A pak je mi z něj dva dny špatně a tluču se do hlavy, kolik času jsem zase promarnil... Já, Vy asi ne, je to Váš job.

Ale pokrok nezastavíš, jak říká Pepa Řepa. Když nám ze života zmizelo normální potkávání se s lidmi, které zcela přirozeně doprovázelo povídání si čili pokec (vzdělanci tomu říkají diskuse a ti extra noblesní pak diskurz), někdo nám místo toho předhodil šidítko. A tak máme diskusi na internetu. Když už nám nejde sex, tak si holt pořídíme nějaký ten instantní.

Místo přátel máme přátele virtuální. Jak se máš milý nicku? Japa zdravíčko kamaráde, dobrý? Instantní vztahy. Jednoho dne nick zmizí ze světa a vůbec nic se nestane. Vynoří se jiný. A jede se dál... (Kam se sakra poděl ten Pocestný, pošuk jeden? Byla s ním sranda... Nejvíc mě ovšem baví nicky s titulem. Třeba takový "Ing. N", co to probůh může být asi za týpka?).

Ruku na srdce - k čemu Vám jsou v životě dobré informace insiderů? Co si s nimi počnete? Budete je analyzovat, aby jste lépe zainvestoval na komoditní burze v Singapuru? Nebo s nimi návštívite nejblížší expozituru BIS, bay jste zlepšil tento svět? Budete s nimi na Sázavě sťastnější? Budhisti říkají, že odpovědi na všechny důležité otázky najdeme v sobě. Nač se tedy zabývat blbostmi? Nač si zasírat duši a mysl balastem? Na to je život dost krátký, řekl bych.

No ale samozřejmě to dělám. Smile.

V jedné věci ale máte pravdu. Ty "jiné světy". Se strýcem Pepinem z Floridy nemá smysl vůbec diskutovat. Ale číst ho (když není možné ho slyšet), to je zážitek, který nemá instantní ekvivalent. Proto sem občas nakouknu.
01. 12. 2012 | 13:47

ph napsal(a):

Když je na webu praktikována cenzůra, nemá cenu tam diskutovat nebo dokonce číst články soudruhu cenzore!
01. 12. 2012 | 14:15

Vlad Naiva napsal(a):

No to se nám pan Stejskal vybarvuje.
Jednou ze základních výhod internetového informování je interaktivní charakter neodmyslitelně patřící k veřejné síti. Především proto netová média čím dál přesvědčivěji vítězí nad klasickými a nepomáhají ani různé náhražky (třeba HydePark ČT 24, kde museli zrušit hlasování, protože bylo vždy cinknuté a kde webeditor manipuluje s hlasováním pro/proti, které otázky mají hostu položit).

Diskuze, to je ztělesněná interaktivita. Když iDnes téměř znemožila diskuze, přišla dle Alexy o čtvrtinu návštěvníků. Proč asi? Články ztratily pro čtenáře hodnotu (komentáře jsou neslané nemastné a když čtenář s obsahem nesouhlasí, nemůže to dát najevo - stejně jako u papírového Rudého anebo Modrého práva).

Svoboda, to je vlastnost, jíž internet vyhrává na celé čáře. Vy, pane Stejskale, ani nikdo jiný nemá božské vlastnosti nutné pro rozhodnutí: ten může a ten zase nesmí. To je přístup diktátora. A vy jej, jak vidno, obhajujete.

Není náhodou, že diskuse neumožňují Haló noviny. Zakázat, omezit, cenzurovat... Totalitní praktika všech bolševiků. Rudých, modrých... bez ohledu na barvu.
01. 12. 2012 | 14:22

P. napsal(a):

No, jak jinak by se běžný člověk dostal k informacím, které jsou mimo oficiální sféru. Existují třeba zajímavé dokumenty, jenže mainstreamová a státní média některé nevhodné informace týkající se například válčení NATO spíš utajují. Takže asi těžko by se na to jinak člověk podíval, pokud by o nich nevěděl.

Hypotéza, Dr. Steven Jones - film o výzkumu kolapsu WTC a nálezu nanotermitu v troskách WTC, cz titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY0
01. 12. 2012 | 15:01

šašek z Jihlavy napsal(a):

argun
S tím strýcem Pepinem se vám to povedlo. Ale my s ním nediskutujeme, my s ním klábosíme, což je důležité odlehčení. Občas si vzájemně vyseknem i nějaký ten kompliment. Kdybych se někdy náhodou ocitnul na Floridě(jakože to nehrozí), určitě ho vyhledám. Toulal bych se po plážích a barech a hledal chlápka s hárem v barvě tekutého zlata a platiny. Pak bych ho ožral a ostříhal. Na ACZ bych nabízel 3 zlaté vlasy děda vševěda. Myslíte, že bych zbohatl?
01. 12. 2012 | 15:27

santawizard napsal(a):

Vysvětlit a pochopit je vzájemně relativní.Hodně blogerů ,ale i glosátorů do debat vůbec nevstupují.Ani je nečtou.Dohromady se mne to jeví jako ,že se tady píše asi 3x víc než se čte.
01. 12. 2012 | 16:04

Twist napsal(a):

Nemá, je to blafárna, málokterý diskutující připojí ke svým výlevům smysluplný návrh na řešení kritizovaného. Při souhlasu většiny by měl být odeslán na nejvyšší místa, kde jedno vysoké IQ zastiňuje druhé, například pan Bendl pana Bendu..
01. 12. 2012 | 16:11

Vladimír Schwarz napsal(a):

pan Libor Stejskal:
Poslal jsem vám mailem příspěvek Jak se dostanu do diskuse?
Facebook si nemíním už nikdy pořizovat! Schwarz Vladimír

Níže uvedenou vaší odpověď na můj původní příspěvek PŘIKLÁDÁM ZDE :
Dobrý den, pane Schwarzi,o textech Aktuálně.cz lze debatovat pouze na
facebooku. Mrzí nás, že jsme řadě slušných debatérů zřejmě tímto krokem
poněkud zkomplikovali účast v debatách, důvod pro to ale máme poměrně
pádný: V současné době není žádný jiný, srovnatelně efektivní způsob,
který bychom my mohli využít, a zajistit tak, aby debaty na našich
stránkách nebyly opakovaně zaplavovány hrubými urážkami, nadávkami a
porušováním zákonů (viz redakční text zde
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=715807).
Tato
úprava na našich stránkách je vedena snahou udržet co nejkvalitnější
prostředí, kam si lidé, kteří si nechtějí jen nadávat, urážet se atd.
budou dál chodit vyměňovat své názory. Mimo jiné si od tohoto kroku
slibujeme, že již nebude nutné vypínat debaty na žádné téma, byť
sebeožehavější. Nemalá část čtenářů si jej pochvaluje a považuje ho za
účinný. Úroveň diskusí se podstatně zlepšila. S pozdravem Libor
Stejskal, Aktuálně.cz
MOJE ODPOVĚĎ:
Dík za odpověď, ale nepotěšila mne! Nevím proč se nemůžu přihlásit pod
svým jménem a mailem přímo na Aktuálně.cz!
Na idnes.cz to lze bez nejmenšího problému, jsem tam takto registrován. K
stádnímu FACEBOOKU se nemíním přihlašovat nikdy. Zkušenost s ním mi
bohatě stačila. A je velmi špatné chtít „udržet co nejkvalitnější
prostředí, kam si lidé, kteří si nechtějí jen nadávat, urážet se atd“
tím, že budete nutit své čtenáře do tohoto “ nejkvalitnějšího prostředí“
prostřednictvím špinavé stoky, kterou je FACEBOOK a kterého se v
podstatě nejde zbavit !!! Schwarz Vladimír Most
01. 12. 2012 | 16:37

honolulu napsal(a):

Aha, tak vam ta Florida neda pokoj...
Hned jak se vratim, tak vam napisi informace, ktere nejsou uvedeny u vasi cestovni agentury.
Kazdy z vas tu Floridu ma na dosah ruky. Tim, ze vas o tom poucim, tak se budu citit VZDELANEJ, bez ohledu na to, ze me na Smichove ve skole rikali, ze jsem nejhloupjsi v dejinach skoly.
(To bylo ze zavisti kvuli moji krasne povaze a zjevu.)
01. 12. 2012 | 18:03

Vlad Naiva napsal(a):

Twist -> K řešení se lze přiblížit diskuzí. Pouze když "problém" má jednoduché řešení, není nutná diskuze. Kdo ale rozhodne, že problém je tak jednoduchý? Feudál? Diktátor?

Vladimír Schwarz -> FB je jen nepatrně omezující podmínka. Sám FB využívám cca 5 let, nikdy jsem jim ale nesvěřil žádný osobní údaj (včetně jména) - takto postupují všichni, kdo něco vědí o bezpečnosti veřejných sítí. Z hlediska Aktualne to není nerozumné opatření, přenáší třeba zatížení diskuzemi na vzdálený server.
Ve srovnání s dnešní iDnes jsou tímto diskuze na Aktualne mnohem dostupnější. Buď dnes na iDnes nediskutujete anebo... Diskutovat tam lze velmi omezeně, dokud nezískáte šílené množství jakýchsi "dukátů", jméno musíte mít podobné reálnému nebo vás vyzvou k potvrzení (což dnes řeší řada lidí s neobvyklými jmény přihlašováním na pod falešnými "obvyklejšími")... Nespletl jste se, pane Schwarzi?

santawizard -> Nikdo nikoho nenutí diskuze číst ani do nich psát. To ovšem neznamená, že je zrušíte tak, jak to udělaly třeba desinformační Haló noviny. Kdo omezuje, cenzuruje či dokonce nepovolí diskuze u článků, toho důvodně podezřívám ze snahy manipulovat se čtenářem.

* * * * * * * * *

A ještě obecně: Provozovatelé se rádi ohánějí tím, že si přece mohou na "svém území" dělat, co chtějí. Jenže si neuvědomují povahu internetu, který neumožňuje vlastnictví nějakého prostoru. Proto také nelze ani doménu vlastnit, je striktně pronajímána (na celém světě).
K diskuzním příspěvkům se to má takto: když provozovatel spustí veřejnou diskuzi, není tím dáno, že vlastní uživatelův text - ten naopak patří stále autorovi. Vymazat jej může (nikoli musí), když chce čtenáře prudérně ochudit o vulgarismy (mnohdy krásná česká slova) anebo když text porušuje platné zákony. Ani v případě porušení zákonů ale nemusí zasahovat, protože ze zákonů vyplývá, že za zveřejněný text není odpovědný provozovatel (povinnost mu vyplyne pouze při výslovné a zdůvodněné žádosti o odstranění).
Různí webeditoři si neuvědomují, že svou svévolnou cenzurou porušují nejen Listinu základních práv (a tudíž i preambuli české Ústavy), ale mohlo by jít rovněž o autorský spor.
01. 12. 2012 | 18:16

pamětník napsal(a):

Vlad Naiva:
"Různí webeditoři si neuvědomují, že svou svévolnou cenzurou porušují nejen Listinu základních práv (a tudíž i preambuli české Ústavy), ale mohlo by jít rovněž o autorský spor. " Řekl bych, že většinou si uvědomují, zdejší editor určitě velmi dobře. Co ale dělat, když je třeba plnit propagandistické zadání?
01. 12. 2012 | 18:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Vlad Naivo,

máte v podstatě ve všem, co píšete ve svém příspěvku z 01. 12. 2012 | 18:16, pravdu.

Ale mimo to opomínáte jeden velmi důležitý aspekt. Za vše, co se děje na našich stránkách, neseme nejen zodpovědnost právní (přesně v tom smyslu, jak píšete), ale též řekněme morální (abych to nějak přiblížil: před převedením debat na facebook jsme často nebyli schopni uhlídat debaty hemžící se nejrůznějšími rasistickými urážkami, pokleslými hovory o tom, jak je dobře, že někdo chípnul třeba při automobilové nehodě či leteckém neštěstí, obscéními návrhy a nejrubšímu vulgarismy). Mnohokrát nám naši čtenáři psali, proč poskytujeme něčemu takovému prostor odcházeli kvůli tomu z Aktuálně.cz atd. Přechodem na facebook se to dost zlepšilo, naši admini už jen občas na Aktuálně.cz skrývají texty, které vykazují něco z výše uvedeného (nic z facebooku samozřejmě smazat nemůžeme, jen to prostě můžeme nenchat zobrazovat u nás).

Na blozích se zatím jakžtakž daří udržet debatu i bez přechodu na facebook (jiná otázka je, jak dlouho, ale sám zase budu dělat, co je v mých silách, aby to bylo co nejdéle).

A teď jak funguje vztah prvozovatel (čili my) a debatující. Každý, kdo zde piblikuje, se ve stejném okamžiku zavazuje dodržovat zdejší pravidla (viz záhlaví každé debaty). Nikoho do toho nenutíme (je to stejné jako třeba uzavření smlouvy, jak známo, ta může být i ústní, třeba když kupujete rozhlík), ale pokud je debatující poruší, vyplývá z Vámi přijatých pravidel, že Vás můžeme smazat. Nejen čtenář (v drtivé většině anonymní) má svá práva, má je i Aktuálně.cz ;-)

Dobrý den, pane Schwarzi,

pan Vlad Naiva to v replice na Váš vstup popsal úplně přesně. My nabízíme bezúplatně komukoliv tento náš prostor za určitých pravidel. Nikoho nenutíme, aby na ně přistupoval. Máme pro ně své velmi dobré důvody, které jsem Vám popsal.

Libor Stejskal
01. 12. 2012 | 18:49

Vlad Naiva napsal(a):

Pane Stejskale, nemáte pravdu a ještě mně vkládáte do klávesnice to, co jsem nepsal. Panu Schwarzovi jsem např. nemohl odpovědět, že nabízíte "váš prostor" proto, že jsem vysvětloval opak. Takže pro vás ještě jednou se zvýrazněním:

1. NENÍ TO VÁŠ PROSTOR, jednoduše proto, že NIKDO NEMŮŽE NA INTERNETU VLASTNIT ŽÁDNÝ PROSTOR. Vy nabízíte na pronajaté doméně možnost (dokonce na CIZÍ aplikaci) zveřejňovat pod vašimi články texty, které jste nenapsali. Tímto prokazatelně zvyšujete návštěvnost svých stránek (viz pokles návštěvnosti iDnes). Buď si budete i diskuze psát sami a tím pádem budou patřit jen vám, anebo se smiřte, že s příspěvky nemáte právo svévolně zacházet, jak se vám zlíbí.

2. Za příspěvky v diskuzi NENESETE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. I tento váš omyl vkládáte do klávesnice mně. Psal jsem pravý opak. Každý stát má v tomto ohledu jinou právní úpravu, takže se držte zákonů ČR (třeba §18 odst. 2 aut.zák.). Nemůžete posoudit, zda příspěvek porušuje zákon, to může ostatně jen soud. Proto také nemusíte vůbec nic dělat, dokud vás někdo výslovně a důvodně o odstranění či úpravu nepožádá.

Dvakrát jste, pane Stejskale, použil techniku demagogie, když jste mi přisoudil opak toho, co jsem psal já. Žádám vás, abyste to už neopakoval. Děkuji.

Především Aktualne by mělo dodržovat zákony. I když se zaštiťujete uplatněním "svých pravidel", můžete tím porušit nezadatelná práva čtenáře. To podle poznámek i v této diskuzi děláte dokonce často, když mažete příspěvky jen proto, že se vám nehodí (četl jsem především o ideologických důvodech). Když nerespektujete právo na svobodný projev, pak se nedivte podrážděným reakcím, které jsem nalezl snad v každé diskuzi, kterou moderujete vy.
01. 12. 2012 | 19:31

sedlak napsal(a):

pravda není zrovna "chutné" sledovat utkání alfasamců, nicméně v debatách se vyskytuje i celá řada informací od lidí zasvěcených, ke kterým by se jinak člověk nedostal a to je důvod, proč sem lozit
01. 12. 2012 | 19:44

stejskal napsal(a):

Aha, pane Naivo,

tak se omlouvám, že jsem Vašemu textu špatně porozuměl. Pokud má někdo dojem, že zde někdo porušuje jeho práva, jistě najde odpovídající způsob, jak se tomu bránit.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem z ideologických důvodů jsem zde nikdy nic nesmazal.
01. 12. 2012 | 20:18

honolulu napsal(a):

Ale panove, prisbusobte se panu Stejskalovi, vzdyt on musi poslouchat...
5x vas smaze a po 6 vas prehledne a timto narusime predepsane vychovne politicke snahy.
To je jako krasna hra na zlodeje a na cetniky.
A pristi prispevek o te Floride.
01. 12. 2012 | 20:21

honolulu napsal(a):

Nejaky Mojzis, asi kmenovy nacelni Zidu. Poskakoval na Blizkem vychode 40 let.
Ja poskakuji uz 45 let po svete a to poskakovani mi uz nejde tak dobre jako drive.

Proto mi dovolte radu, jak usetrit vase poskakovani, tapani a hledani noveho domova.
Nejdrive si tam zajedte na dovolenou, aby jste zjistili, co na to rekne vase srdce a duse. (napr. ta Florida.) To se nepozna z prospektu cestovni kancelare.

Zde je navod : Vy nepotrebujete cestovni kancelar. Tam kradou penezenky.
Sednete na letadlo a pristanete v Orlandu, kde Vas nikdo nebude cekat a budete unaveni po dlouhe ceste a budete mit Jet-Lag. Budete priposrani telesne i dusevne s pocitem nejistoty. To proto, ze jste zelenaci a zacatecnici....Vsak zadne strachy.

Pujdete k nejblizsi pujcovne aut (je jich v hale 6) a vypujcit si auto trva 5 minut. Mapu dostanete zdarma. Najdete 192 ulici na jihu Orlanda, kde je mnoho moznosti k ubytovani, ktere neni drahe.

Musite spat a pit hodne tekutin, aby jste se zbavili Jeg-Lag. Za dva dny budete jako rybicky a to nejhorsi mate za sebou.

Potom to vsechno projedete krizem krazem - celou Floridu a vase srdce rozhodne o miste, ktere se vam libi nejvice.
Po takovem dlouhem vyletu polezete z auta po 4.

Az se pro nejake misto rozhodnete, tak dostanete v obchode s potravinami (napr. Publix) zdarma sesit s nabitkami apartmentu, (bytu). V pracovni dobe tam zajedete a reknete pani domaci o jednopokojovy byt a podepisete smlouvu na 3 mesice. A uz jste skoro Floridan.
V tech 3 mesicich budete prekvapeni co vsechno tato zeme nabizi. (Krome zamestnani.) Po trech mesicich se vratite domu, ale uz budete vedet, kde jsou advokati na legalizovani pobytu a kde jsou domy za malo penez k prodeji.

(Jsou jich zde tisice.) V pripade, ze mate rodinu a deti doporucuji budovat nemovitosti. V pripade ze nemate, tak nedoporucuji. Zhrabne to po vas vlada a vse prerozdeluje.
Ceny ubytovani se stale meni, stejne jako ceny benzinu. Dnes je gallon (3.785 litru) za $ 3.37
Ceny bytu jsou v prumeru $ 750 za jednopokojovy mesicne. Dvou pokojovy za $ 850 mesicne. V najmu neni zahrnuta elektrika, voda, odpadni voda, atd. Coz jsou dalsi dve stovky mesicne. Ale penize budou a mi nebudem, takze je to jedno.

Ano panove i ukazneni lide plati za odpadni vodu hodne penez, coz je neferove. Je to tim, ze Florida je placka a vse se musi pumpovat. Ja napriklad zeru jako kanarek, ale za kadeni platim jako kdybych byl elefant.

Teplota dnes je 83 Fahrenheit, co to asi je ? Ze jo ?
To je tajny Celsius, aby vypadal orginalne, jako malomestak na Aktualne CZ.
(Odpocitejte 32, nasobte 5 a podelte 9 a mate teplotu v Celsius = 28.33 Celsius.
Jednopokojovy byt je v prumeru 860-900 square feets a dvoupokojovy 1050-1100 square feets. Nasobte .0929 a dostanete ctverecni metry.

Co je lepsi, bydlet blizko more nebo dal od more ? Teploty ve vnitrozemi klesnou pres noc na prijatelnou teplotu pro pohodlne spani. U more vsak nikdy a musite mit stale A/C a to zabilo pana Matusku. (Zapal plic z horka a chladu.)
(Je to moc dlouhe dodatek za chvily)
01. 12. 2012 | 21:51

honolulu napsal(a):

Dodatek, (21:51)
Nejvetsi nevyhoda bydleni u more je pojisteni a evakuace. Kdyz se na vas chysta nejaka WANDA (hurican), utikejte jako Zatopek, nebo se utopite jako kotata.
Cim budete starsi tim bude utikani (evakuace) horsi. Kdyz vsak budete bydlet 15-20 mil od more, tak more se tak daleko nedostane. (Vetsinou.)

Devcata, na Floride budete mit KRASNOU plet a stihle postavy. Vsichni zde chudnou protoze v horku je na jidlo nejlepsi ovoce, zelenina a lehka strava vubec. Neni chut k jidlu. Budte mit tenkou, ridkou krev a v hlave hreseni a nezbednosti.

Na Floride je stari hodne opozdene, protoze je zde FOLIC ACID, ktery obnovuje bunky a ve vzduchu jsou mineraly ktere telo potrebuje, ale temto vecem nerozumim. Vas nos jim vsak rozumet bude. Ucitite je a je to prijemny pocit akorat vam z neho bude 24 hod. po priletu kapat jako z okapu po bource v Cesku.

Zakernosti a nebezpeci : Slunce ma silne zareni a je zde hodne rakoviny kuze.
Zouzel : 6 druhu silne jedovatych hadu, jedovaty hmyz, zraloci a samozrejme Alligatori a Krokodils. Techto potvor se vsak vubec neboji pan Stejskal, ktery si na nich zde pochutnaval.... Dalsi velke mnozstvi potvor vam vysvetli Gaia.
Ja se zdrzuji v andelske spolecnosti. S vyslanci pekla se nestykam.

More na vsech stranach je zakerne, nevyspitatelne, s proudy o kterych nevite a ktere odnasi od brehu. Vlezete do vody a sup mate zdarma jizdenku do Venezueli.
Nevim co jsem zapomnel. Snad vas to pobavi.
01. 12. 2012 | 22:29

Vlad Naiva napsal(a):

Pane Stejskale, když někomu budete neustále mazat jeho příspěvky, zřejmě se svých práv nedovolá, protože před nezávislým sudím budete samozřejmě tvrdit, že jste nic nesmazal. Stejně jako tvrdíte, že jste nikdy nesmazal názor z ideologického důvodu, zatímco to na různých místech tohoto blog serveru píše řada přispěvatelů.
Vy to víte, že se práv nedovolá, my to víme taky. Podařila se vám nesmyslná replika.

K vaší omluvě. Jestliže jste dvakrát pochopil srozumitelně psaný text úplně opačně, jak vlastně rozhodujete o příspěvcích ostatních? Vždyť je evidentně nejste schopen pochopit.

Přípustnost zásahu do diskusí řeší již dávno netiketa. Víte, co je to tapetování? Víte, co je to troll? Hlavní pracovní náplní admina není dbát na zákonnost a nezávadnost názorů, beztak na to nemá kvalifikaci (právní a současně třeba teologické vzdělání nemáte, předpokládám). Má dbát především na přehlednost diskuze, do níž se vkládá skutečně jen výjimečně (tento článek je váš, ale jinde jsem musel vždy přeskakovat vaše mnohdy předlouhé vstupy).

Nějaký honolulu zde zřejmě pravidelně tapetuje, že by honolulu byl klasický troll? Správný admin bez upozornění nesmaže, pak teprve odstraní, pak třikrát varuje, když troll otravuje dále, zablokuje. Veřejnost má tímto nad tak zásadním zásahem admina kontrolu a nikdo si nemůže stěžovat... Pravdou je, že ve zdejší diskuzi vám zbývá pouze blokace IP, což není ideální a upřímně nevím, proč jste již nepřešli na FB také. Na redakčních stránkách je diskuse mnohem použitelnější, přehlednější.
02. 12. 2012 | 00:07

ben napsal(a):

Vlad Naiva napsal(a):
Pane Stejskale, nemáte pravdu a ještě mně vkládáte do klávesnice to, co jsem nepsal. Panu Schwarzovi jsem např. nemohl odpovědět, že nabízíte "váš prostor" proto, že jsem vysvětloval opak. Takže pro vás ještě jednou se zvýrazněním:

1. NENÍ TO VÁŠ PROSTOR, jednoduše proto, že NIKDO NEMŮŽE NA INTERNETU VLASTNIT ŽÁDNÝ PROSTOR. Vy nabízíte na pronajaté doméně možnost (dokonce na CIZÍ aplikaci) zveřejňovat pod vašimi články texty, které jste nenapsali. Tímto prokazatelně zvyšujete návštěvnost svých stránek (viz pokles návštěvnosti iDnes). Buď si budete i diskuze psát sami a tím pádem budou patřit jen vám, anebo se smiřte, že s příspěvky nemáte právo svévolně zacházet, jak se vám zlíbí.

2. Za příspěvky v diskuzi NENESETE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. I tento váš omyl vkládáte do klávesnice mně. Psal jsem pravý opak. Každý stát má v tomto ohledu jinou právní úpravu, takže se držte zákonů ČR (třeba §18 odst. 2 aut.zák.). Nemůžete posoudit, zda příspěvek porušuje zákon, to může ostatně jen soud. Proto také nemusíte vůbec nic dělat, dokud vás někdo výslovně a důvodně o odstranění či úpravu nepožádá.

Dvakrát jste, pane Stejskale, použil techniku demagogie, když jste mi přisoudil opak toho, co jsem psal já. Žádám vás, abyste to už neopakoval. Děkuji.

Především Aktualne by mělo dodržovat zákony. I když se zaštiťujete uplatněním "svých pravidel", můžete tím porušit nezadatelná práva čtenáře. To podle poznámek i v této diskuzi děláte dokonce často, když mažete příspěvky jen proto, že se vám nehodí (četl jsem především o ideologických důvodech). Když nerespektujete právo na svobodný projev, pak se nedivte podrážděným reakcím, které jsem nalezl snad v každé diskuzi, kterou moderujete vy.
02. 12. 2012 | 05:36

argun napsal(a):

honolulu

Díky strýčku Pepine! Nádherné čtení... A pište o Floridě či vůbec USA co nejvíc. Jste jediný, od koho se to dá číst... smile.
02. 12. 2012 | 10:45

honolulu napsal(a):

Pane Stejskal,
nejaky vlad naiva, zde pise, ze pravidelne tapetuji. Ja opravdu nevim co to znamena.
Kdyz se lide zminuji o Floride, tak na to reaguji a pani Tuzka, moje knezna na Aktualne CZ psala, ze ji zajima co je za velkou louzi.

Hej Vlad Naivo uvolnete se ! Kdyz to zde Stejskal vlastni, tak si muze delat co chce. Jste prilis vazny s vysokym minenim o vlastni osobe a jste sebe dulezity s urazenou jesitnosti.

Me Stejskal maze mnohem vice nez Vas. Prece si kvuli tomu nedam skazit den. Ze jo ? Ja mam jeho praci rad i kdyz je to bolestne jak me vychovava a chce ze me udelat nejakeho intelegenta...Huuuuu, ha, ha, ha. On je optimisteckej a veri v zazraky. Cela sv. matka Tereza...To je srandy kopec.

V pripade, ze nikdy nejste mazan, tak jste bezcenny.
Jo, a zakon cis. 18 (cert vi co to je) si strcte za klobouk, nebo nekam jinam. Zde nejsou zakony a zde je sranda.
Nekritizujte, kdyz nemate nic lepsiho !
02. 12. 2012 | 10:57

honolulu napsal(a):

Co to je asi klasicky troll.... ? Hmmmm ?
Prosim zde o zakaz jineho jazyka nez anglictiny a cestiny.
Prosim zde o zakaz psat latinsky....Ze by zkratka na starej trolejbus ?...
Argune, kdyz oni me zde nadavaji za tapety. Ja nevim co to je a Ty me rikas, ze jsem Pepin a ja nevim kdo to je.

Zde se to hemzi vysokou inteligenci a je teprve rano. V kostele jsem jeste nebyl a uz je zde tolik strasidel. Tak ahoj, radej zmizim.
(Pane Stejskal nedejte se. Oni Vam chteji ukrast gumu na gumovani a hrabe ze zahrady.)
02. 12. 2012 | 11:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy