"Ty, nebo já...“ (příběh dvou mužů z pláže Omaha, 6. 6. 1944)

06. 06. 2014 | 07:28
Přečteno 89630 krát
Původně jsem měl v úmyslu napsat do svého blogu text o nějaké méně známé události spojené s vyloděním v Normandii, který by tuto významnou operaci druhé světové války, od níž právě uplynulo sedmdesát let, připomínal. Napadlo mne poradit se o tématu s historikem, který píše své příspěvky do debat na Aktuálně.cz pod přízviskem Jakelin de Mailly. Navrhl podle mne velmi zajímavý pohled a nakonec jej na moji žádost i sám zpracoval. Jeho text je delší, než bývá v blozích obvyklé. Myslím si ale, že stojí za přečtení. Žádná data, popisy taktických manévrů či strategických souvislostí podle mne nedokážou lépe přiblížit, co se 6. června před sedmdesáti lety na jedné z normandských pláží odehrávalo. A především to, že za každým historickým datem, údajem či nákresem stojí osudy jednotlivých lidí. Znát je pomáhá lépe pochopit. Autorovi děkuji.

***

Dorazí-li dnes návštěvník přes malebný normandský venkov a městečko St. Laurent k pobřeží, naskytne se mu z vyvýšené planiny úchvatný rozhled na téměř sedm kilometrů dlouhou pláž. Táhne se v mírném oblouku a připomíná jakýsi obří amfiteátr ukončený z obou stran strmými, téměř třicetimetrovými útesy.

V šumění trávy, vlnící se v poryvech větru, křiku racků a vzdáleném šplouchání příboje, zahlédne stopy polozasypaných zákopů a siluety betonových bunkrů, které tu zůstaly jako němí svědci krveprolití z doby před sedmdesáti lety. Šestého června 1944 zde přistáli muži, kteří se přeplavili přes Atlantik do Anglie a poté přes Lamanšský průliv, aby v cizí zemi bojovali proti Hitlerovi za osvobození Evropy od nacistické nadvlády. Proti nim naopak stáli muži, kteří tuto cizí, porobenou zem měli pro svého šíleného Vůdce bránit, zdaleka ne všichni však tak činili z přesvědčení.Mnoho bylo napsáno o událostech na tomto kousku francouzského pobřeží, které se stalo symbolem celého spojeneckého vylodění. Filmová tvorba (z poslední doby zejména Spielbergův snímek Zachraňte vojína Ryana) pomohla k zapsání této pláže, která dostala od plánovačů spojenecké invaze kódové označení "Omaha", do podvědomí lidí po celém světě.

Známý je průběh bojů tohoto dne, jeho účastníci, jeho výsledek, hrdinové i následná cena vítězství přes všechny překážky, nešťastné náhody, omyly i vážná podcenění. Proto se jimi tento článek zabývat nebude, neboť tak jistě učiní k tomuto výročí jiní. Přeneseme se na toto místo onoho památného dne a budeme sledovat osud dvou mužů, kteří stáli každý na jiné straně, a přesto sdíleli řadu podobností. Když boj na pláži utichl, ani jeden z nich si neodnesl vyznamenání či slávu, pouze holý život a rozdílnou osobní tragédii, se kterou se musel vypořádávat až do smrti.
***

Je 6. června 1944, půl hodiny po půlnoci. Na britském transportním plavidle "Empire Javelin", součásti invazního svazu O, směřujícím spolu se zbytkem obrovské invazní flotily k francouzskému pobřeží Normandie, se plaví 1. prapor 116. pluku 29. americké "Blue and gray" pěší divize.

Ray Stevens
Ray Stevens
Rota A je určena pro první vlnu výsadku a jejím cílem je pobřeží v západním podúseku Omahy zvaném Dog Green, za kterým leží Vierville-sur-Mer. Seržant Roy Stevens, jeho bratr-dvojče Ray a 32 dalších mladých mužů tvoří skutečné jádro roty A. Všichni, včetně velitele roty kapitána Fellerse, pocházejí z městečka Bedford ve Virginii.

Většina "Bedford boys", jak se jim říká, nevstoupila do armády, aby se stala vojáky. Byla to hospodářská krize, která je přiměla ke vstupu do Národní gardy, 30 dolarů měsíčně bylo v té době velikou sumou za občasné hraní si na vojáky a okouzlování bedfordských slečen v nažehlených uniformách, když pochodovali ulicemi. V únoru 1941, pod vlivem dění ve světě, byla znovu aktivována 29. pěší divize a "Bedford boys" se stávají její součástí. Délka služby – dvanáct měsíců.

Musí opustit své městečko a odjíždějí do shromažďovacích táborů. Nepřidá jim to na morálce, v létě se začne šířit nuda a demoralizace. Po Pearl Harboru se dvanáct měsíců mění náhle na "službu po dobu trvání války", Hitler vyhlašuje Spojeným státům válku a "Bedford boys" připlouvají v říjnu 1942 do Anglie. Náročný výcvik, přesuny k jiným jednotkám a jiné okolnosti zredukují počet "Bedford boys" v rotě A na 35 z celkového stavu roty 210 mužů. Jsou z nich nyní výborně vycvičení a motivovaní vojáci, tvrdé jádro své jednotky. Přestože se sami kvůli svému úkolu na špici invaze nazývají "sebevražednou vlnou", většina jich věří, že se své role zhostí úspěšně a se ctí a přežijí. Vždyť viděli sílu invazní flotily, slíbili jim podporu bombardérů a lodních děl, slíbili jim tanky.

Když před úsvitem zakotví "Empire Javelin" devatenáct kilometrů od pobřeží, má čtyřiadvacetiletý Roy Stevens problém. Starosti mu dělá jeho dvojče Ray, který už před odplutím do Anglie, během dovolenky v USA ve dvaačtyřicátém roce, začal trpět předtuchou své smrti. Před spuštěním výsadkových člunů proto Roy hledá svého bratra, který má k pláži vyrazit v jiném plavidle než on. Když jej najde, setkání je ponuré. Ray, bledý jako stěna, podává svému bratrovi s rezignovaným výrazem ruku na rozloučenou se slovy "Bratře, vím, že to nezvládnu." Roy má dost svých chmur, ale chce věřit, že vše dobře dopadne, vždyť si oba před válkou pořídili farmu, na které chtějí spolu hospodařit. Proto napřaženou pravici odmítne se slovy "Nesmysl! Ruce si podáme někdy odpoledne, na křižovatce u Vierville." Ray sklopí hlavu, pak ji zvedne a znovu podává ruku se slovy "Nezvládnu to." A Roy znovu odmítne.To ale již zní signál a kapitán Fellers, 29 let, velitel roty A, popohání své mužstvo do člunů. Fellers, který kvůli nemoci mohl zůstat v Anglii a který za chvíli vyrazí se svými muži k pobřeží, protože "je v tom nemohl nechat samotné", jemně plácne každého svého vojáka po paži pro povzbuzení. Fellers je realista a ví, že když jen něco půjde špatně, mnoho se jich nevrátí. Netuší, že výsledek, kterého se sám nedožije, překoná jeho nejčernější obavy.

Mužstvo roty A nastupuje do výsadkových LCA, bratři Stevensovi, dvojčata, která prožila celý život spolu, jejichž nejdelší odloučení trvalo týden a dělila se spolu vždy "o vše, kromě děvčat", se již nikdy neuvidí a jejich plány zůstanou nenaplněny.
***

Ve stejnou dobu, kdy "Empire Javelin" vyrazila na moře vstříc Omaze, spí v podkroví vesnického domu francouzských farmářů, které sdílí se svým velitelem, nadporučíkem Bernhardem Frerkingem, dvacetiletý svobodník wehrmachtu Heinrich Severloh. Oba jsou příslušníky 1. baterie 352. dělostřeleckého pluku nedávno sem přisunuté 352. pěší divize a mladý Hein je Frerkingovým příkazníkem.

Heinrich Severloh
Heinrich Severloh
Severloh, statkářský synek z Metzingenu v Dolním Sasku, není typickým prototypem německého vojáka. Jako většina jeho vrstevníků má sice za sebou členství v Jungvolku a Hitlerjugend, ale nesdílí nadšení ani pro režim, ani pro armádu. Když je v roce 1942 odveden ze zemědělské fakulty k wehrmachtu, záhy jej znechutí zupáctví a povýšenectví důstojníků.

Je převelen do Francie, kde se cvičí jako motospojka, v prosinci se ocitá na východní frontě, kde se díky znalosti zacházení s koňmi z domovského statku uplatní v týlových složkách jako vozka. Severloh není dobrý voják. Nemá pochopení pro německé válečné nadšení, jeho neustálé poznámky na adresu nadřízených a na válku mu přinášejí jen problémy, za které je trestán těžkou fyzickou prací a dlouhými hlídkami v mrazu. S podlomeným zdravím a zánětem mandlí je poslán zpět do Německa a po vyléčení zařazen k 352. pěší divizi.

Nyní je s ní ve Francii, nedaleko východního úseku pláže, který Spojenci nazývají podúsekem Fox Green, když jej budí Frerking v temném podkroví se slovy "Rychle, Heine, musíme vyrazit, přicházejí!" Jejich stanovištěm je hrozivý opěrný bod, Widerstandsnest 62, dominující svým postavením na hrotu náhorní plošiny, pětadvacet metrů nad pláží nejen podúseku Fox Green, ale i Easy Red a jedné z důležitých průrev, vedoucí z Omahy ke Colleville-sur-Mer.Úkolem nadporučíka Frerkinga je z jednoho z bunkrů WN 62 navádět palbu 1. baterie z jejího postavení pět kilometrů ve vnitrozemí. Dvaatřicetiletý Frerking, v civilu učitel angličtiny, francouzštiny a tělocviku, je prvním důstojníkem s lidskou tváří, kterého Severloh v armádě potkal. Obdivuje jej, když potrestá muže své jednotky za to, že nepomohli staré Francouzce s těžkými taškami, obdivuje jej, protože na něj nekřičí a nepovyšuje se nad ostatní, vidí v něm "ostříleného fronťáka" a "výborného chlapa", díky kterému je pro něj poprvé život v armádě snesitelnějším. Severloh má v případě potřeby obsluhovat kulomet ve venkovním postavení. Noc je větrná, do pláže bijí vlny. Když se rozední a muži v německých postaveních spatří spojenecké invazní loďstvo, Severlohovi se sevře hrdlo při zjištění, že plavidel je více než německých obránců na pobřeží. "Můj dobrotivý Bože, proč jsi mne opustil?" Ještě netuší, jak následující hodiny změní navždy jeho mladý život.
***

O kus dál na západ si před Dog Green šest výsadkových člunů LCA roty A, každý obsazen důstojníkem a 31 muži, razí svou dlouhou cestu neklidným mořem k pobřeží. Krátce po vyplutí se srazí výsadkový člun, ve kterém je Roy Stevens, s jiným plavidlem, tato srážka se nakonec ukáže pro Royův LCA osudnou. Nad hlavami jim duní vlny těžkých bombardérů, které mají za úkol zasypat německá postavení po celé délce Omahy tisíci pumami a neutralizovat je, následovat má kanonáda z plavidel podpůrného svazu a nakonec salvy raket z raketových člunů, než pěchota vystoupí na břeh.

Muži roty A i všech ostatních amerických prvních sledů na Omaze jsou potěšeni tímto pohledem ve své mizérii, kdy zmoženi mořskou nemocí zvracejí mezi modlitbami. Netuší však, že díky husté oblačnosti z obavy před zasažením vlastních jednotek piloti na pár vteřin zaváhají a třináct tisíc pum dopadne s ohlušujícím rachotem daleko do polí a vesnic, kde pozabíjejí jen dobytek a francouzské civilisty. Když jim nad hlavami s hukotem přelétají granáty z lodních děl, netuší, že pro prach a kouř z bombardování i tyto salvy padnou většinou vedle a Němcům, kromě otřesení, nezpůsobí žádné větší škody. Na rozbouřeném moři mají podpůrné raketové čluny problémy a zůstávají pozadu, jejich mohutné salvy jsou odpáleny daleko od pobřeží a dopadají neškodně do vody namísto na německé pozice a pláž, kde měly vytvořit krátery pro úkryt vyloděným pěšákům.

Poškozený výsadkový člun, na kterém se plaví Roy Stevens, nabírá stále více vody, čerpadlo nestíhá příval a pokusy vojáků vylévat mořskou vodu přílbami zcela selžou. Devět set metrů od pláže se člun potopí tak rychle, že jim "doslova zmizí pod nohama", a muži obtěžkáni výstrojí se začínají okamžitě topit. Nafukují záchranné vesty, ale stále jsou taženi ke dnu. Vojín Barnes aktivuje nádobu s CO2 u svého pasu, vesta se mu prudce naplňuje, ale její přezka, poškozená zřejmě při nástupu do člunu, odlétává a nafouklou vestu odnáší moře. Barnes panikaří, sápe se na záda druhému muži a začínají se topit oba. Nade vším se nese křik tonoucího radisty, naposledy jej spatří na hřebenu velké vlny.Roye Stevense zachrání jeho starý kamarád z Bedfordu Clyde Powers, který jemu a dalším pomůže udržet se nad hladinou, zatímco poručík Gearing, velitel potopeného člunu, plave od vojáka k vojákovi a pomáhá jim odřezávat tlumoky s výstrojí a municí. Gearing nařídí Royi Stevensovi, aby "udržoval hovor a držel muže pohromadě", než budou vyloveni. Pak začne sám plavat směrem k pláži. Zbylých pět člunů zatím pokračuje k pobřeží, setkávají se zatím jen s nepřesnou dělostřeleckou a minometnou palbou, jedna střela však zasáhne jeden z člunů a zabije dva muže.

V 6:31 narážejí čluny na mělčinu, 180 metrů od břehu, rampy jsou spuštěny a rota A se brodí k pláži. První, co je šokuje, jsou neexistující stopy po spojeneckém náletu a ostřelování, včetně kráterů, které jim měly v případě nouze poskytnout úkryt. Na pláži panuje zlověstný klid, připadají si jako v neskutečném snu, jsou osamoceni, vlevo v dálce vidí několik vyloděných tanků Sherman, před sebou německé překážky a dva ponuré bunkry, dominující Viervillské průrvě, jejich cíli – nepoškozené, ale mlčící. Námořníci z výsadkových člunů, kteří se obracejí k "Empire Javelin" pro další vlnu výsadku, slyší z pláže jen rozkazy amerických důstojníků, jeden z člunů vyšle na "Empire Javelin" zprávu "Přistáli jsme přesně na cíl proti lehkému odporu".Rota A zaléhá, ale postupující příliv ji donutí se zvednout a jít dál. Náhle, ve strašlivém okamžiku, jako by všechny spouště německých zbraní obsluhovala stejná ruka, zavalí "Bedford boys" a ostatní vojáky roty příval prudké německé palby. Kapitán Fellers je s celou posádkou svého člunu zabit mezi prvními. Před rokem napsal v dopisu své matce z Anglie: "Myslím, že je těžké překonat bedfordského chlapce jako vojáka. Jsem opravdu hrdý na to, že mohu velet staré partě z mého rodného města, a pouze doufám, že je tím vším provedu bez úhony a přivedu je všechny domů."

Vojín Nash leží na pláži a všude kolem něj vyhazují dopadající německé střely gejzíry písku, když za sebou uslyší chraplavý křik. Otáčí se a vidí poručíka Tidricka na kolenou, z prostřeleného krku mu tryská krev, snaží se nařídit Nashovi, "aby vyrazil vpřed s nůžkami na drát", ale Nash žádné nůžky nemá a s očima rozšířenýma hrůzou sleduje, jak kulometná dávka téměř rozpůlí Tidricka od hlavy až k rozkroku.

Přání kapitána Fellerse zůstane nevyslyšeno. Během chvíle jsou "Bedford boys" a celá rota A rozstříleni na kusy, 100 ze 155 vyloděných mužů je zabito a většina zbytku zraněna, mezi mrtvými je 19 chlapců z Bedfordu, včetně Raye Stevense, který marně podával svému bratrovi ruku na rozloučenou, Jacka Powerse, bratra Clyda Powerse, který pomohl zachránit muže z potopeného LCA, a dvou bratrů Hobackových.Do chaosu přistává další LCA roty A, který měl dorazit třicet minut po první vlně, je tady o dvanáct minut dříve a německá palba zasáhne všechny muže na jeho palubě, jen několik jich přežije, včetně poručíka Raye Nanceho, zástupce velitele roty, který měl na pláži vytvořit velitelské stanoviště. Už nemá pro koho. Ze tří zdravotníků na palubě přežije jen desátník Cecil Breeden, později toho dne se vyznamená při záchraně životů. Rota A se svými hrdými "Bedford boys", která tvrdě cvičila téměř tři a půl roku a připravovala se na tento den, "nejbáječnější generace, jakou kdy Amerika měla", přestává během několika hrůzostrašných minut existovat jako bojeschopná, organizovaná jednotka, aniž by jakkoli ublížila nepříteli, kterého ani nespatřila. Její rozprášené, žalostné zbytky, většinou zranění, hledají spásu zpět ve vlnách, za překážkami, za několika právě vyloděnými tanky.

Roy Stevens a ostatní přeživší ze ztroskotaného LCA jsou vyloveni vracejícím se člunem a podchlazeni a na konci svých sil jsou dopraveni zpět na "Empire Javelin", která je odveze do Anglie k odpočinku. Roy ještě neví, že si už nikdy nepodá ruku se svým bratrem, stejně jako neví Clyde Powers, že i jeho bratr už není mezi živými. Zatímco je Roy Stevens balen do dek, dostává horký grog, přemýšlí o osudu svého bratra a svých kamarádů a začíná si uvědomovat, že on sám si při tomto dni ani nevystřelil, o kus dál na západ se ve WN 62 naplňuje příběh muže z druhé strany, který se na rozdíl od něj stane synonymem anděla smrti a "bestií z Omaha beach".
***

Na opevněném postu WN 62 se Heinrich Severloh a jeho spolubojovníci, třináct mužů z jeho vlastní 352. a 27 ze 716. pěší divize, krčí v betonových bunkrech, zatímco za nimi dopadají svržené pumy a poté se vše otřásá výbuchy granátů z lodních děl. Severloh se stejně jako ostatní modlí, stejně jako se modlí muži ve člunech z 1. americké "Big red one" pěší divize, kteří se blíží, aby jejich pozici dobyli a je zabili. "Každý myslel jen na jedno: jak se dostanu živý z tohoto svinstva?"

Když bombardování a palba z lodí skončí, stejně jako po celé Omaze neutrpí WN 62 téměř žádné škody. Nadporučík Frerking posílá Severloha ven ke kulometu. Severloh, který si během náletu a ostřelování "nadělal do kalhot", vyplivne z úst písek a vyběhne z bunkru, v hlavě mu zní Frerkingova slova "Musíš začít střílet, dokud budou po kolena ve vodě, dokud se nebudou moci rozběhnout."

Severloh, který "nechtěl do armády, nechtěl do této války, nechtěl do Francie, nechtěl být střelcem z kulometu", nyní stojí za kulometem MG 42, hrozivou zbraní schopnou vychrlit za minutu 1200 střel. Není sám, WN 62 se ježí zbraněmi – protitankovými kanóny, polním kanónem, minomety, kulomety. Je ironií, že Američané budou zabíjeni i spojeneckými zbraněmi – součástí výzbroje WN 62 je kořistní český polní kanón a dva polské kulomety.Američané přicházejí, "mladí zobáci jako my", a když jsou po kolena ve vodě, zmáčkne Severloh spoušť. "Co jsem měl dělat? Myslel jsem, že se odtamtud nikdy nedostanu, věděl jsem, že střílím o svůj život – ty, nebo já." Bál se přitom ještě? Co cítil? "Když začne člověk střílet, necítí už nic, je klidný, udělá to. Člověk ví jen to, že když to neudělá, když je nechá přijít, udělají mu to samé."

Stejně jako "Bedford boys" i zde padají Američané ve smršti palby z postavení, která měla být, ale nebyla umlčena, hledají úkryt ve vodě, za překážkami, za vyloděnými tanky, které se nemohou samy dostat z pláže, protože speciální ženijní jednotky, které měly uvolnit výbušninami cestu v zátarasech a minových polích, většinou selhaly či byly zabity.

Z jednoho z bunkrů WN 62 pálí do Američanů i osmnáctiletý kulometčík Franz Gockel, příslušník 726. pluku 716. pěší divize, a myslí si to samé co Severloh. "Ty, nebo já... musíš se bránit, abys přežil". Když vidí katastrofu, která postihla první dvě vlny amerického výsadku, ze kterých se "ani jeden nedostal na pláž", pomyslí si, že to zvládnou.

Severloh je zpočátku stejného názoru, když pozoruje spoušť na pláži a pauzy mezi výsadkovými vlnami, ve kterých se vyměňují hlavně jeho MG 42 a on pálí po jednotlivcích z karabiny, zatímco mu kolegové přisunují další munici do kulometu. Ale jak čas běží, přes strašlivé ztráty vyloďují Američané další a další vojáky, k pobřeží se přibližují torpédoborce, které podporují zle tísněné Američany svou palbou.

V osm hodin dostane Gockelův bunkr zásah, který zničí jeho kulomet a on sám je zasypán troskami. Když se vyhrabe, přiletí další granát a je zasypán znovu a znovu se vyhrabe. Pak se chopí karabiny a pokračuje v palbě. S dalšími hodinami se Američané posouvají stále blíž, jestliže na počátku byli vzdáleni 600 metrů, nyní je to pouze 150, ale německá obrana stále drží a pláž a vlny se stále barví krví.

Severloh stále střílí, střílí i ostatní, podle Gockela "naše dělostřelectvo pálilo mocně, ale výsadkových člunů bylo příliš mnoho". Kolem poledne je Gockel poslán do týlu pro jídlo. Severloh vidí, jak se kamarádi postupně vytrácejí dozadu, ale on zůstává, "nemohl jsem svého nadporučíka nechat v průšvihu, celý život bych si to vyčítal, nešlo to".

Nakonec je posledním Němcem střílejícím z WN 62, ale Američané, podporováni tanky, se propracovávají k pozici z jiných směrů, kde se jim již podařilo prorazit, a nadporučík Frerking velí k ústupu. Je patnáct hodin a Severloh, který za necelých devět hodin boje vypálil dvanáct tisíc nábojů z kulometu a čtyři sta z karabiny, přestává střílet a se zraněnou tváří se stahuje přes krátery do týlu. Pak se ale zastaví a čeká na svého velitele.

Ve stejnou dobu se chystá k návratu na pozici Gockel, ale vidí, že je už v rukou Američanů. Gockela zasáhne zbloudilá střela a prostřelí mu ruku. Jeho dva kamarádi jej obvazují a povzbuzují jej: "Člověče, taková trefa domů!" Gockel, který bude později zajat v Paříži, najde po válce v Normandii jen jejich hroby, stejně jako většiny svých spolubojovníků.

Ani Severloh se Frerkinga nedočká, jeho důstojník zemře po zásahu do hlavy, když se snaží následovat Severloha z WN 62. Stejně jako Gockel najde Severloh Frerkingův hrob po válce v Normandii, na válečném hřbitově v La Cambe.

Severloh je zajat následující noci, je přepraven do Anglie a po jedenácti dnech do USA. Když z něj opadne prožitý stres, uvědomí si, čeho se dopustil, a výčitky svědomí jej udeří naplno. "Neví přesně, kolik lidí zastřelil", on, který "nechtěl do armády, nechtěl být kulometčíkem ve Francii", ale s hrůzou zjišťuje, že počet lidí, na které střílel, je vysoký. V návalech pocitů naprosté zdrcenosti a neštěstí si s hlavou ve dlaních znovu promítá strašlivé scény toho dne a snaží se počítat, nakonec se obviňuje ze způsobení smrti tří tisíc Američanů. Tento počet je přehnaný, na celé Omaze ztratili Američané toho dne 4720 mužů. Je však 100, 300, 500 málo? Je jeden zabitý člověk málo?Ve stejnou dobu se mu začne zjevovat noční můra, která jej neopustí po celý zbytek života. V jeho snech se mu neustále zobrazuje scéna s neznámým americkým vojákem, kterého na pláži skutečně zabil. Když se voják snažil vyběhnout z vln a skrýt se za vlnolamem, Severloh zamířil karabinu na jeho hrudník a vypálil. Střela zasáhla muže do čela, jeho přílba odlétla a odkutálela se do vln, mužova hlava klesla nejdříve na jeho hrudník a pak se svalil mrtev. Severloh se budí uprostřed nocí s očima plnýma slz, pokrytý studeným potem, chce se mu zvracet a někdy také zvrací.
***

Přeživší členové posádky potopeného výsadkového člunu z "Empire Javelin" se vracejí do Normandie 11. června. Roy Stevens a Clyde Powers, kteří oba měli bratry v jiných člunech, slyšeli útržkovité zprávy o tom, co se v den D na Omaze odehrálo. Mučeni zlými předtuchami, prohlížejí identifikační štítky padlých visící na křížích improvizovaného vojenského hřbitova u Colleville-sur-Mer, seškrabují z nich zaschlý písek a bláto, někdy s krví. Oba nakonec najdou štítky se jmény svých mrtvých bratrů a zůstanou v pokleku jen na sebe tupě zírat, neschopni slov. Ze své jednotky nenajdou téměř nikoho a zjistí, že k 19 padlým "Bedford boys" přibyli do konce dne D další tři.

Roy, zcela zdrcen smrtí bratra, přísahá, že "zabije každého Němce, kterého potká". 13. června se přihlásí dobrovolně na bojovou hlídku, ale během noci, kterou stráví v trychtýři po granátu v zemi nikoho "rozmluvou s bratrem a s Bohem", od svého záměru upustí. 30. června je zraněn výbuchem miny, repatriován do USA a válka pro něj končí. Co pro něj nekončí, jsou výčitky nepodané ruky s bratrem, scéna posledního setkání na palubě "Empire Javelin" se mu neustále vrací ve snech.

V Bedfordu ještě nikdo neví rozsah tragédie, která je v daleké Francii zasáhla a zajistila jim smutné prvenství jako sídlu, které v den D v USA ztratilo nejvíce svých mužů. Když 17. června přijde jednadvacetiletá Elizabeth Teass, zaměstnankyně Western Union v Bedfordu, do své kanceláře, začne během její směny chrlit dálnopis zprávy začínající ponurým "Ministerstvo války Vám s lítostí oznamuje, že Váš..." Elizabeth přepisuje zprávy do 22 telegramů, které musí rozeslat rodinám, a nemůže se ubránit slzám, s každým jménem pláče víc. Je to ale jen malá předzvěst strašlivého smutku, bolesti a zoufalství, které městečko s 3200 obyvateli, kde každý zná každého, zachvátí.
***

Severloh v americkém zajetí pracuje v USA na bavlněných plantážích a bramborových polích, závěr jeho zajetí jej přivede znovu do Anglie. Zde se uzavírá zvláštní ironie našeho příběhu. Muž, který s největší pravděpodobností zabil na pláži Omaha nejvíce Američanů, opravuje cesty v hrabství Bedfordshire, odkud kdysi vypluli za oceán kolonisté, jejichž potomci založili ve Virginii městečko Bedford. A Bedford, pojmenovaný po lordu Russelovi, čtvrtém vévodovi z Bedfordu, ztratil na Omaze nejvíce mužů ze všech amerických sídel.
Je to konec příběhu? Ne, ještě ne.

Heinrich Severloh se vrací ze zajetí v roce 1947, jeho propuštění urychlí jeho otec, který napíše dopis se žádostí a vysvětlením, že potřebuje nutně syna na statku. Dlouhá léta žije Severloh sám se svým strašlivým tajemstvím a nočními můrami. Třináct let od událostí na Omaze čte knihu C. Ryana "Nejdelší den" a naráží na jméno David Silva, který byl v jeho úseku zasažen třemi kulkami a přežil. Zároveň se k němu dostávají příběhy dalších amerických veteránů, kteří hovoří o neznámém německém kulometčíkovi, pro kterého mají jen jedno jméno – "bestie z Omaha beach".

Severloh zjišťuje, že tou bestií je s největší pravděpodobností on sám. Rozhodne se prolomit své mlčení a Silvovi, který se stal vojenským kaplanem, napíše. Oba muži se setkají poprvé v Karlsruhe, Silva, ačkoli si není jistý, zda mu jeho zranění způsobil Severloh, mu otevřeně odpustí, oba se stanou přáteli a pravidelně se setkávají při výročích vylodění v Normandii, kde Severloh potkává další americké veterány. Prolomení mlčení, smíření a odpuštění z americké strany pomáhají Severlohovi vyrovnat se s nešťastným dnem svého života.

Jeho příběhu se dostane nakonec pozornosti médií, napíše knihu vzpomínek, dává rozhovory. Mluvení o věcech, které spáchal, mu přináší alespoň částečnou úlevu. Své noční můry, vojáka, který přišel z moře, aby zemřel jeho výstřelem, se nadosmrti nezbaví. Vzpomínka na tento moment jej v každém rozhovoru donutí k slzám, stejně jako vzpomínka na nadporučíka Frerkinga. Zemřel v roce 2006.

Roy Stevens se stal zbožným člověkem, který zasvětil svůj život práci a pomoci bedfordské komunitě. Významně se podílel na památníku obětem dne D v Bedfordu. Své noční můry, nepodané ruky s bratrem, se nadosmrti nezbavil. Zemřel v roce 2007.

V areálu památníku obětí dne D v Bedfordu stojí socha vojáka, prostovlasého "Bedford boye", helmu má smeknutou. Jeho oči hledají na zemi své mrtvé kamarády.

Jen prostý náhrobek označuje v Eldingenu hrob Heinricha Severloha, "bestie z Omaha beach".


Kromě portrétů Stevense a Severloha jsou všechny snímky jen ilustrační a nejsou na nich osoby vystupující v textu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ř napsal(a):

Ideově správný doják.
Dřív psali pionýři ve škole slohovky o padlých ruských vojácích při osvobozování naší republiky.
Alespoň to bylo zasazené do Prahy, nebo místa bydliště žáčka.
Ale korouhvička se mezitím otočila.
Tak pochválíme za snahu.
ČECHÁČKOVSSKÁ POVAHA JE VĚČNÁ
06. 06. 2014 | 07:46

jozka napsal(a):

Tak to mame koristni ceske zbrane, bratrskou lasku tech spravnych, nechut k valce tech nespravnych, to vse zamichane, dochucene... jo dobry. Celkem slusna priloha k nadpisu "Pruvodce dnem D. Jak se zrodil zlom valky".

Preji vsem slusnou a nezaujatou diskusi.
06. 06. 2014 | 07:48

olga napsal(a):

Mám otázku. Proč? Proč to muselo být?
Válka byla rozhodnuta.
Proč museli zemřít? Američtí vojáci.
06. 06. 2014 | 07:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Díky. Výborný text.

Bohužel ale asi budete tvrdě okopáván.
06. 06. 2014 | 07:59

Hniloba napsal(a):

Něco obdodobného zažívá i celé Česko !
V r.68 se zde vylodili Rusáci a jejich sateliti.(Sateliti spíše nuceně,
to aby dodali zdání "internacionalismu").
Sovětům to naše "osvobozování" trvalo dvacet let.Poté odtáhly zase do východních stepí.I Ivan se od té doby silně "demokratizoval".
Pepan z Horní Lhoty ze svého hostince"Pod Lípou" mu dávno odpustil.
Ba zase miluje Velkého imperátora Putnu a podporuje jeho nové agrese
všude na sociálních sítích...
06. 06. 2014 | 08:01

K. Vostrý napsal(a):

Děkuju za výborný článek, posílám ho přátelům. Ideologů zleva i zprava si prosím nevšímejte.
06. 06. 2014 | 08:13

Jana Pechová napsal(a):

Díky.
06. 06. 2014 | 08:23

olga napsal(a):

Pane K.Vostrý.
Všichni se musíme zařadit. Podle svého svědomí. Nelze sloužit dvěma pánům... Chci soužit Bohu.
06. 06. 2014 | 08:24

Joachym Brezina napsal(a):

Jakelin de Mailly:

zdravím Vás a říkám...skvělý text. Řeč čísel je chladná, racionální. Nic nevypoví více než osobní zkušenost a pokud tu nemám, pak vypoví nejvíce osudy těch, kteří tam byli.

V řeči čísel si málo kdo uvědomí, co to bylo za svinstvo.

Napsal jste to skvěle, přeji Vám pěkný den a díky za článek

Joachym B.
06. 06. 2014 | 08:30

born65 napsal(a):

Parádní práce nepochybného znalce. To už na první letmé přečtení.
S dovolením si odkaz uložím a ve volnější chvíli si rád text prostuduji detailněji. Autorovi i LS dík.
06. 06. 2014 | 08:40

A co východní fronta? napsal(a):

Invaze do Normandie byla jen devět měsíců před definitivním koncem 2. světové války v Evropě, v době, kdy sovětská armáda již měla plán dobytí Berlína a místo do Normandie se chystali šéfové mocností do Jalty, aby si zavčasu rozdělili svět.

Leningrad? Jestliže před začátkem blokády žilo v tomto městě, dnešním Petrohradě, 3,2 milionu lidí, v lednu 1944 jich zůstalo jen asi půl milionu. Zahynulo přes 600.000 obyvatel města. Absolutní většina z nich zemřela hlady či následkem jiných útrap. Další tisíce lidí zahynuly během evakuace. Známý americký novinář a specialista na Sovětský svaz Harrison Salisbury ve své knize o blokádě dokonce uvedl 1,5 milionu obětí včetně vojáků. Jen hrstku lidí v poměru k počtu obyvatel se podařilo evakuovat.
http://olser.blog.idnes.cz/c/412633/Statnici-oslavi-bitvu-o-Normandii-kdy-se-sejdou-ve-Stalingrade.html
06. 06. 2014 | 08:40

Oslýk napsal(a):

Moc pěkný text, pane de Mailly. Díky.
Trpaslíků, okopávajících obrubníky náhrobků si nevšímejte, oni výš nedosáhnou.
06. 06. 2014 | 09:07

resl napsal(a):

Trochu román, než dokument, ale nic proti nemám, je to jistě protkané skutečnou událostí. Jen bych poznamenal, že počáteční úspěch byl u zpravodajské služby /jak jsem kdysi čerpal já v dnes už neznámém spisu/.
Na pobřeží byli vysláni angl. rozvědkou muži, kteří byly obětováni a současně záměrně špatně informováni o datumu vylodění s tím, že budou chyceni, mučeni a následně prozradí datum. Samozřejmě jiné. K tomu všemu vysílal zajatý německý špion zprávy do Německa, které byly vždy záměrně nepravdivé. Němci měli smluvený signál se svým agentem, kterým rozluštili, že vysílá pod dozorem a tak těmto zprávám nevěnovali pozornost. Zpravodajci zariskovali a nahlásili vylodění 6.6. 1944. Němci tomuto datu neuvěřili.
06. 06. 2014 | 09:27

Targus napsal(a):

Vždycky, když přečtu podobný text, velice se mi zintenzívní jinak konstantní chuť nakopat zadky všem, kteří na taková jatka mladé kluky posílají.
06. 06. 2014 | 09:28

Gustáv Kočí napsal(a):

Po bitvě je každý politrukem.
06. 06. 2014 | 09:38

Al Jouda napsal(a):

To olga - 07:49 :
Nejste náhodou blondýna ?
06. 06. 2014 | 09:43

marxík napsal(a):

Jak psal první výstižník.
My, starší ročníky, nemusíme ani číst. My víme, že hrdinného ruského osvoboditele nahradil hrdinný spojenecký voják, a jinak nic nového.
Kontrolní otázka pro paní Pechovou. Který osvoboditel byl více hrdinný?
06. 06. 2014 | 09:44

Al Jouda napsal(a):

Včera jsem viděl v TV americký dokumentární film "Velké bitvy" a bylo tam to dobývání pláže OMAHA popisováno téměř stejně jako v tomto článku. Věřím také tomu, že ten Němec měl z toho zabíjení těžkou noční můru.
Jen nechápu Bohouše Sobotku, jak může mít tak blbé kecy !
Fakt je, že kam vstoupila noha amerického vojáka, tak se lidé nikdy neměli hůře než před tím.
To se o ostatních armádách světa říci nedá.
06. 06. 2014 | 09:50

Ř napsal(a):

Líbí se mně ta mediální masáž. Naše republika má své státní svátky, letos od počátku roku již byla četná výročí např našeho sboru gen. Svobody v SSSR, NAŠE VLASTNÍ VOJSKA která PŘÍMO OSVOBOZOVALA NAŠE ÚZEMÍ.

Ani slovo v médiích, u státních svátků rozpačité uhýbání očima.
Ale najednou za 2 dny ZATÍM 3 blogy o vylodění v Normandii, které se nás týká velmi okrajově.
USA otevřely 2 frontu v době kdy už výsledek války byl rozhodnut. Spíše ze strachu, že když nezasáhnou, bude Stali vládnout od Vladivostoku po La Manche.
.
A vedle má Bezděk během týdne také už 3 blogy s masáží o 2. důchodovém pilíři.
Palebná příprava, mediální brainwashing jak vyšitý.
.
Ještě že máme tyhlety objektivní hlídací psy demokracie
06. 06. 2014 | 09:53

marxík napsal(a):

Ř
Opravuju to tady už dlouhá léta. Nejedná se o psy hlídací, ale ovčácké.
06. 06. 2014 | 10:06

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Znovu opakuji - vraždil by zřejmě každý z nás, kdybychom se znovu nechali nahnat na jatka.
Což je pravděpodobné, např. v mezivolebním období nemáme žádných pák jak tomu zabránit,stačí jakákoliv - i obskurně nakonstelovaná parlamentní většina. A opět bude rozhodnuto proti vůli obyčejných lidí.

K tomu malá aktualitka :
http://www.bjb.cz/novinky/ze-sveta/645-informacni-servis-ebf-baptiste-slouzi-nove-ukrajine
Turčynov je křesťan a baptista, má tedy zvěstovat lidem spásu. Co však zvěstuje ?
Útok letadla SU-25 na Luhansk v rámci "protiteroristické operace" nařízené Turčynovem. Výsledek? Roztrhané ženy a další civilisté:

http://www.liveleak.com/view?i=cba_1401732635

I kdyby to Turčynov myslel jakkoli dobře, o čemž lze vzhledem k tomu, že je to poskok Tymošenkové, oprávněně pochybovat, výsledkem jeho politické činnosti jsou mrtvoly lidí, kterým on jakožto baptista má zvěstovat spasení v Ježíši Kristu. Co mu vzhledem k těm mrtvým pomůže, že nekouří, nepije alkohol a je proti sodomitům?

P.S. Eurouniizace Ukrajiny bude mít samozřejmě za důsledek /protože jde o silnou populaci/ také ukrajinizaci EU. A tak můžeme v blízké budoucnosti očekávat, že v čele EU budou stále častěji zasedat takovíto vůdcové.
06. 06. 2014 | 10:15

Josef napsal(a):

Děkuji za skvělý text,který působí dojemně a smutně nad osudem těch mladých chlapců z obou stran bitevního pole.Mějme stále na paměti,kdo i v současné době tyto situace umožňuje a má z nich prospěch ,ať je na jakékoliv straně.
Josef
06. 06. 2014 | 10:27

david napsal(a):

Je příznačné, že populárně napsaný článek se známými fakty, okořeněný trochou sentimentu, se stává trapným místem pro počítání padlých a tančení na jejich hrobech

Na druhé straně se tomu nedivím, když si uvědomím, jak k této situaci přispívá sám zdejší moderátor pan Stejskal, který ve včerejší diskuzi k obdobnému článku sám též "historicky perlil".

Jeden příklad za všechny, kdy pan Stejskal psal o desítkách milionech padlých vojáků ve válce v Tichomoří.

Podle dostupných zdrojů zahynulo ve II. sv. válce 60 mil, lidí z toho 20 mil vojáků
O tomto čísle můžeme vést různé spory, ale kam se do oněch 20 milionů padlých vejdou desítky milionů "Stejskalových vojáků z Tichomoří" a k tomu ještě padlí Rusové , Němci, Rumuni, Poláci, Češi a další v Evropě, to opravdu nechápu.

Ale hlavně, že umíme tančit po jejich hrobech, to nám jde.
06. 06. 2014 | 10:28

stejskal napsal(a):

Ne, nepsal, pane Davide. Každý si to může ověřit https://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=23066 Udával jsem konkrétní počty vojáků a civilistů, které v Tichomoří padli (nebyly to desítky miliónů) a těch, kteří bojovali (krváceli) či byli válkou jako civilisté zasaženi (to byly ty Vámi zde citované desítky miliónů lidí).

Utrpení a smrt všech lidí bez ohledu na národnost jsou stejné.

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 10:49

strýc virus HxNx napsal(a):

Jakelin de M.

článek se mi líbí. že je psán trochu "beletristicky", vůbec nevadí.
žádné tančení na hrobech ani ideově správný doják mi z toho netrčí.
podle mne dobře přispělo i přidání několika málo fotek, které v původní verzi nebyly.
buďte zdráv!

strýc
06. 06. 2014 | 11:08

marxík napsal(a):

Pane Stejskale, možná ti, kteří jsou humanitárně bombardováni, trpí přeci jenom o něco méně, nemyslíte?
Už kvůli Velkému Havlovi malých rozměrů.
06. 06. 2014 | 11:15

slavwin napsal(a):

Je to doják. Historie zná i něco co rozzuří a vyvolá prahnutí po pomstě. Válka prostě není dobré řešení. Někdy proti totalitě spojené s ukrutností a chorobné chtivosti se musí zasáhnout.
06. 06. 2014 | 11:22

Rudi Koutek napsal(a):

Silny pribeh, pekne napsane.
Mimochodem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Severloh
06. 06. 2014 | 11:32

Krupa Václav napsal(a):

Nemůžu číst tak dlouhý text, ani to nepotřebuju. V podstatě vím o čem je. Viděl jsem za svůj život spoustu filmů pojednávajících o utrpení vojáků i civilistů v několika válkách. Třeba autentické snímky jak se snažili němečtí vojáci uprchnout z obklíčeného Stalingradu posledními letadly. Ty byly určeny pro zraněné a byly tak přetížené, že měly problémy odstartovat. Přesto se několika schopnějším podařilo zachytit na podvozku aby po několika hodinách letu zmrzli a odpadli. Nemohu se rozepisovat.Chci tím jen říct, že každá válka dopadne nejhůře na ty, kteří se jí nemůžou vyhnout. Ani jako vojáci, ani jako civilisté, dokonce ani jako děti. A jedna taková a možná nejhorší z dosavadních nám hrozí k vůli Ukrajině. Nevím jak je možné, že představitelé G7 připouští aby pravděpodobně pod nátlakem zvolený Porošenko mohl ještě před inaugurací požadovat od USA a Evropy neprůstřelné vesty protože se hodlá nekompromisně potrestat všechny separatisty, potažmo občany Ukrajiny.
Jsem zklamán Evropou i Obamou. A nebudu sám.To je ale všechno co pro další vývoj můžou příští potenciální oběti udělat.
A tak to končí vždycky. Proto jsou miliony obětí všech válek pro blaho chrochtajících sviní.
06. 06. 2014 | 11:33

born65 napsal(a):

Mám námět pro multinicky A co východní fronta, Ř a další.
Jakelin de Mailly sem poskytl text. K určitému výročí určité dějinné události. Významné události. Učiňte tedy totéž i vy, když to historici neudělali (a je to jejich mínus!). Napište text příkladně právě na téma statečné obrany Leningradu a obdivuhodné morální výdrže tamních obyvatel. Nebo na jakékoli podobné téma - blíží se kulatá výročí SNP, Dukelské operace, Ostravsko-opavské operace, Bratislavsko-brněnské operace. I tyto dějinné momenty byly významné, pro Čechy, Moravany, Slováky a jejich naděje na konec nacistické poroby zvlášť.
Uvidíme pak, jaké budou ohlasy, jestli a kolik se vynoří kritiků typu: jó, dobře, v Opavě (v Hrabyni, Štítině, Háji, ... Lanžhotě, Ořechově, ...) se teda bojovalo, ale zrovna v té době se Amíci rvali o remagenský most - a to teda bylo něco!!
Sám jsem zvědav.
06. 06. 2014 | 11:37

stejskal napsal(a):

A já k tomu dodávám: Pokud se to bude znalostmi, zpracováním a nezaujatostí třeba jen vzdáleně blížit textu pana z Mailly, velmi rád to otisknu.

Hezký den všem.

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 11:40

strýc virus HxNx napsal(a):

Krupa Václav

proč byste měl být zklamán?
politici jsou vždy prolhaní, bezohlední a prohnilí-
a ti na nejvyšších místech bývají dobře vybranými loutkami
s pozornými vodiči. klapou dřevěnými čelistmi, vyvalují oči, ale mozek v hlavě v podstatě na nic nepotřebují.
06. 06. 2014 | 11:41

slavwin napsal(a):

marxík napsal(a):
Mělo to cíl zastavit vzájemné zabíjení a toho bylo dosaženo. Není to ten nejsprávnější krok, určitě se hledaly i jiné cesty. Jedna z nich je postavit se na něčí stranu a tu druhou vymordovat, Srbové vymordováni nebyli. Podle Vás je určitě humanitární zastavit boje proti ozbrojencům podporovaných a ozbrojených cizí mocností na UK, když do toho přidáme báchorky o fašistech tak je tu nekonečná story při které umírají lidé, možná to někdo chce, ale kdo to je zase nekonečné blábolení. Nabízí se otázka nebyla ta Jugoslávie nakonec dobré řešení.
06. 06. 2014 | 11:41

Targus napsal(a):

To: Al Jouda

Fakt je, že kam vstoupila noha amerického vojáka, tak se lidé nikdy neměli hůře než před tím.

Ano, například ve Vietnamu, že...
Napalm, oranžový agent, to se hned líp dýchá, už jenom ten vzduch...

To: JdM

Myslím, že jste docela vystihl, co jste chtěl sdělit. Málokdo z vojáků rukoval do války s tím, že si vybije své vražedné choutky. Takových magorů byla výrazná menšina.

To: stejskal

Pokud tvrdíte, že na identitě oběti války nezáleží a každá lidská oběť je stejně velká, pak moc nechápu, jak jste mohl napsat, že válka v Jugoslávii dopadla, jak mohla nejlíp.
06. 06. 2014 | 11:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Díky panu Stejskalovi za oslovení a důvěru, a též konečné zpracování textu.
Díky za pozitivní ohlasy všech, kteří pochopili, o čem to pojednání je.
S přiblblými komentáři zatvrzelých a zde již známých anti- za každou cenu, kteří tam hledají, co tam není, se počítalo, a bohužel ty jejich s textem nesouvisící nesmysly zde musíme číst.

Hezký zbytek pátku a hezký víkend i přes čtení těchto smutných příběhů z válečného běsnění přeje

JdM
06. 06. 2014 | 11:42

Targus napsal(a):

To: slawvin

V Jugošce bylo vyhnáno půl mio srbských obyvatel ze svých domovů. Přišli ve většině úplně o všechno, stali se z nich ze dne na den bezdomovci. To vám je málo?
Asi jo...
Vlastně já jsem zapomněl, Srbák je zlý, může zdechnout. Rozumím.
06. 06. 2014 | 11:47

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Psal jsem to už s obdrženou informací, že všeobecné info zde přinese pan kolega Rajlich, který se toho zhostil naprosto výborně.
Proto je to jiným, lidským pohledem, namísto holých faktů.
Ty osoby, příběhy a děje v textu jsou autentické.
06. 06. 2014 | 11:48

Targus napsal(a):

To: born65

Vy jste se zbláznil, chtít po někom tolika práce a zadarmo. Fuj!
A ještě k tomu v pátek, to už je vrchol.
06. 06. 2014 | 11:51

slavwin napsal(a):

Targus napsal(a):
Kde to bylo ve vlastním Srbsku nebo jeho části Kosovo. Pokud v Kosovu tak ten vrahoun Thaci byl přinucen k nějakému řešení při kterém se nezabíjelo.
06. 06. 2014 | 11:52

Občan napsal(a):

Todle Hollywood neveme, protože hlavní hrdina se po válce stal pacifistou:
http://www.hek-creativ-verlag.de/html/hein_severloh.html

Možná by to mohl uchopit Moore. Jenže ten zase neprojde v ČR, protože je ideologicky pomýlený a navíc neumí produkovat vlastenecké dojáky.
Achjo; a takovej to mohl bejt kasaštyk...
_____________________________________________
Pan Stejskal napsal tohle:
"Jen taková drobná, v zásadě bezvýznamná zajímavost.
SSSR měl v době, kdy v Pacifiku a na východoasijských bojištích krvácely
desítky miliónů spojeneckých vojáků i civilistů (vojáků tam v letech 1937-45 padlo na čtyři milióny, ztráty civilistů se odhadují na zhruba čtyřnásobně vyšší)
uzavřenu smlouvu o neútočení s Japonskem...
05. 06. 2014 | 14:05"

"Dobrý den, pane TomášiL.
Nebudete mi to možná věřit, ale ne všichni, kdo v Pacifiku a na východoasijských bojištích krváceli, i vykrváceli. Čili celkový počet spojeneckých vojáků z Velké Británie, Spojených států, Nizozemska, Číny, Autrálie, Nového Zélandu a dalších států, kteří zde krváceli, protože v boji ze zpravidla krvácí, dosáhl desítek miliónů. O civilistech, kteří byli válkou přímo postiženi, byť zrovna nezemřeli, ani nemluvě...
05. 06. 2014 | 14:52"
06. 06. 2014 | 11:55

Targus napsal(a):

To: JdM

Já jsem to pochopil a myslím si, že ten lidský rozměr, který se vám podařilo dodat tuctovému příběhu (ovšem v měřítku války se 60 mio mrtvých) je právě to, co snad dokáže oslovit.
Díky za to.
06. 06. 2014 | 11:56

jozka napsal(a):

ad Pokud v Kosovu tak ten vrahoun Thaci byl přinucen k nějakému řešení při kterém se nezabíjelo.

No, ono uz hlavne nebylo moc koho zabijet.

A bylo to treba v Chorvatsku.
06. 06. 2014 | 12:03

Divobyj napsal(a):

Jakelin de Mailly

Díky za Vaši práci.
Věřím,že přispěje k tomu,aby ti,kteří si chtějí bezohledně neustále rozšiřovat své teritorium vlivu a moci konečně uvědomili,že Válka je Vůl !!!
I když,vlastně....obávám se,že nepřispěje.......
06. 06. 2014 | 12:07

Občan napsal(a):

born65 napsal(a):
"Mám námět pro multinicky A co východní fronta, Ř a další.
Jakelin de Mailly sem poskytl text. K určitému výročí určité dějinné události. Významné události...
... Uvidíme pak, jaké budou ohlasy, jestli a kolik se vynoří kritiků typu: jó, dobře, v Opavě (v Hrabyni, Štítině, Háji, ... Lanžhotě, Ořechově, ...) se teda bojovalo, ale zrovna v té době se Amíci rvali o remagenský most - a to teda bylo něco!!
Sám jsem zvědav.
06. 06. 2014 | 11:37"

Nejen takové.
Zejména nastoupí přepisovači historie i současnosti v čele s ... a budou tvrdit, že se vlastně ani nebojovalo a pokud náhodou ano, tak to byla hospodská rvačka ožralých mužiků, co si zrovna hráli na partyzány nebo na válku.
Rovněž se dozvíme, že vypálení a vyvraždění obcí, pokud k němu vůbec došlo, buď měli na svědomí partyzáni nebo/a ožralí ruští mužici, a kdyby náhodou ne, tak to bylo alespoň jejich vinou. Kdyby ani to nevyšlo, pak to vlastně bylo pro dobro přeživších, protože jinak by je znásilnili a sežrali zaživa buď partyzáni, nebo/a ožralí ruští mužici.

Další věcí je, že slzodojáky mohou vznikat jen tam, kde to okolnosti dovolí.
KDYBY amíci zažili a přežili jen setinu toho, co Rusové (Poláci, Srbové, Bělorusové, Ukrajinci etc. VŠECH vyznání), tak bychom podobné slzopudnosti nečetli.
06. 06. 2014 | 12:15

stejskal napsal(a):

Ano, potvrzuji:

Celkový počet obětí v války v letech 1939 (kdy propukla v Evropě) až 1945 (kdy skončila jak v Evropě, tak v Pacifiku a Asii) je přes 60 miliónů. Celkový počet obětí války v Pacifiku a východní Asii na spojencké straně (včetně Indie) v letech 1937 (kdy se tam začalo válčit) až 1945 (kdy se zde válčit přestalo) je bezmála dvacet miliónů (jak jsem napsal v citovaném odstavci). Stále mi nějak není jasné, proč to někomu není jasné :-)

A jen na okraj: ten odstavec je vytržen z kontextu. Neměl dokazovat význam toho či onoho bojiště ani nic podobného (ta debata je stále k vidění).

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 12:23

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Lepší nástěnka, jinak nic.

Což stvrzuje ne ale obsah textu /ten je vynikající/ , ale autor této, takto nástěnky - svými slovy : "S přiblblými komentáři zatvrzelých a zde již známých anti- za každou cenu, kteří tam hledají, co tam není, se počítalo, a bohužel ty jejich s textem nesouvisící nesmysly zde musíme číst."

Naprosté pohrdání tím, že existují lidé, kteří chtějí reagovat po svém.
V nějakém mocenském vyjádření právě že takovéto postoje často vedou k válkám - jiné názory josu nejprve prohlášeny za blbé, později zakázána a pak jsou ti, co je i tak zastávají...stíháni a trestáni, ne náhodou media povíceru mlčí o Chomském a jeho výrocích. I těch aktuálních.

Pan JdM je znám svou posedlostí jak válku mnohdy redukuje na počty divizí, kvalitu výzbroje, druhy zbraní atd.
Je to jeho pohled, ale často mají lidé pohled sice méně daný onou poblázněností techné(zde odkážu na velmi dobrou knihu Milana Machovce : Filosofie tváří v tvář zániku), kdy se díky fascinaci věcmi člověk sám ve věc proměňuje ( a o tom je snad i tento blog), vytrácí se člověk slabý a pochybující, tápající ...a nastupuje člověk elitní," znalý" své věci však i v takové " sebereflexi" - tedy sebereflexi člověka elitního, zhouby to lidství.

Paradoxně však právě že tento blog je o lidech, ne až tak o tom, jak používají nástroje k tomu, čemu se i při takových událostech říká v globale " ovládnutí přírody člověkem " , potažmo " pokrok". O to více překvapuje takové podráždění, autor by se měl umět vyrovnat s jakoukoliv připomímkou, pokud není prvoplánově mířena tak, že chce jen urazit.
Neměl by být frustrován tím, že lidé jsou různí , vnímají různě, různě věci posuzují a hodnotí. To věru nesvědčí pak ve prospěch dobrého ůmyslu autorova -. tedy postulovat spíše metodu zahrabávání zákopů, ne jejich prohlubování.

Znovu připomenu , že hlavní otázka stojí takto :

Má obyčejný člověk, volič...možnost vyjádřit svůj nesouhlas s přípravou či s vyhlašením války tak, aby to mělo nějaký realný vliv na to, jak v tomto směru rozhodne tkzv. vládní elita, vládní moc ? Či je stále tím dobytkem /od slova " dobýt" /, byť by jím byl i v ohradě zvané " demokracie ". Došlo v tomto směru k nějakému posunu od dob, kdy stařičký a zřejmě i bláznivý mocnář předstoupil v mezivolebním období před svůj lid rce " Mým národům ..."...či od dob, kdy nějaká moc ve státě zinscenuje události tak, že se stanou záminkou k válce ?
Jaké má možnosti takový občan ?
Volit co 4 roky nějakou takovou moc a pak si jít stěžovat na Ústavní soud - že v volebním mezidobí jakási obskurně stanovená " parlamentní většina" vyhlásí válku ?
Co je na tom demokratického, rozumného , logiského a etického - takovýmto osbkurním úkonem činit z lidí vrahy a jejich oběti ?

To jsou stěžejní otázky, ne dohady o tom, čím se střílelo a zda více střílel on na toho,či tamten na onoho.

Ostatně fér by bylo zrušit volební právo mužům, tak aspoň na jednu generaci.
----------------
Inflace příspěvků řasto různých pohledů na věc samozřejmě vylučuje už z hlediska omezené časové ho afyzického reakci na každý z nich, ale takové odsuzující paušalizace by se autor dopouštět nemohl, což snad se spokojí s oněmi spíše jen výkřiky typu " skvělý text" , " díky" , " Moc dobré ".
Vždyť on sám tolikrát v roli komentujícícho reaguje pod blogy jiných autorů také tím tonem a způsobem, který vytýká zde /paušalně a generalizujícím způsobem/ jiným.
Je to nešťastné, zejména protože jde snad o blog zaměřený proti válce, či je snad tomu naopak ? Či snad je to myšleno coby oslava války a toho, co dokáže člověk udělat člověku ? Kdy jeden druhému natrhne pr...l, ale vše se ukáže posléze býti O.K. - protože se pak vzájemně jeden druhému omluví ?
To by ale bylo takové sdělení pouhou komediální banalitou. Myslím si, že tak tomu není.
06. 06. 2014 | 12:24

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

K těm milionům mrtvých.
Oni nemají v bilancích fiskálu, bank, korporací ...ceny.
Cenu má kdejaká onuce, kdejaký kus drátu, tank, dělo, náboje...ale tyto lidské životy nemají svou tržní valuaci, lze se tedy domnívat / a skutečně například v bilancích , které jsem zmínil výše tomu tak je/, že jejich cena je nulová.
I taková " dialektika" vede často dokonce i lidi křesťanských konfesí k tomu, že chtějí mordovat - zejména pokud na tom vydělají /moc, vliv, peníze/.

Toto je také velmi podstatné zjištění, nejen v kontextu otázek, které jsem zmínil výše.
Kdy tedy občané nemají ceny -. cenu má raketa, zpětné zrcátko náklaďáku, litr chloroformu, stavba latriny, smuteční oznámení či medaile udělená in memoriam, všechny tyto výrobky a služby mají cenu. Lidský život ne. ten slouží v období válek, coby prostředník k realizaci tržní valuace výše uvedených / a dalšich statků/, stejně jako sloužín jako prostředník dosahování zisků z produkce těchto služeb a statků, zejména přihlédnem-li k tučným ziskům z poválečné obnovy.
06. 06. 2014 | 12:32

Kralupák napsal(a):

Mí rodiče mají na spojenecké vojáky poněkud jiné vzpomínky:

Nálet na Kralupy nad Vltavou – 22. března 1945 (6 týdnů před koncem války!!!)

Jednou z nejtragičtějších událostí v historii města je letecký nálet amerických spojenců, díky kterému se Kralupy smutně proslavily – staly se jedním z II. světovou válkou nejpoškozenějších měst v Čechách.

Dne 22. března 1945 se městem v 11.45 hod. rozezněl letecký poplach. Bombardéry se nad městem objevily kolem 12.30 hod. První bomba dopadla na rafinerii minerálních olejů, která byla cílem náletu, přestože již nefungovala. Jako první byl zasažen zásobník ropy, která se vznítila a svým kouřem zahalila skoro celé město. Rafinerie ležela pod Minickým kopcem (na jejím místě je dnes areál Barvy-Laky), nikoliv v Lobečku, jako dnes. Další bombardovací skupiny pak bombardovaly Kralupy naslepo. Díky tomu padaly bomby i na obytné čtvrti, nejvíce bylo zasažena oblast dnešního sídl. V Zátiší, Mikovice (kolem fotbal. hřiště), oblast kolem nádraží a Palackého náměstí. Několik bomb dopadlo až do Lobče a Lobečku.

Kralupy bombardovalo celkem 210 letadel (vždy 21 letadel v celkem deseti skupinách). Na město dopadlo 2500 trhavých bomb o celkové váze 316 tun. Celý nálet trval s přestávkami přibližně 72 minut.

Výsledkem byly ohromné škody – byla zničena železniční i silniční síť, elektrické a telefonní vedení, kanalizace atd. Poškozeno bylo celkem 995 domů, úplně zničeno 117 domů, 22 podniků a 16 veřejných budov např. gymnázium, knihovna, nádraží atd. Nejhorší však byly ztráty na životech. Zabito bylo 245 lidí, z toho 145 českých civilistů.

Proč šest týdnů před už jasným koncem koncem války byly Kralupy zničeny? To nikdy zástupci USA nevysvětlili, ani se nikdy obyvatelům Kralup neomluvili.

Proto mně články, jako je ten dnešní, nedojímají.
06. 06. 2014 | 12:38

olga napsal(a):

Kralupák napsal(a):
Mí rodiče mají na spojenecké vojáky poněkud jiné vzpomínky:

Nejen Vaši rodiče, ale i naše rodina. Při jednom takovém bombardování v posledních dnech byla zabita střepinou moje sestřenice. Nezapomenu. Teta už tu není. Zemřela. Na pomníku zůstal nápis: Na Boží soud vás volám, vy lidé zlí, kteří jste vinní smrti mojí.
Já vím. To měla nechat na Bohu. Ovšem byla zoufalá. A pláč nevinných volá k Bohu...

A otázka, proč? Ta je přece jasná. Zničit, zničit, zničit. Průmysl. Všechno. Aby jsme se stali závislými.
06. 06. 2014 | 13:00

Občan napsal(a):

Pane Stejskale,

to, co jste na "obhajobu" svých nesmyslů z předchozího dne napsal sem ve 12:23, je ještě větší nesmysl.
Konsensuální datační vymezení WWII je od 1. 9. 1939 do 2. 9. 1945.
Oficiální odhady počtů obětí jsou:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Počet_obětí_druhé_světové_války
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties

USA uvádějí
407 000 padlých VOJÁKŮ
12 000 CIVILISTŮ
Austrálie
39 700/700
Kanada
45 000/0
Velká Británie
383 800/37 100

Kde máte ty "desítky milionů spojeneckých vojáků a civilistů"?

Naprosto jednoznačně nejvíc obětí způsobila WWII v SSSR a v řadách Rudé armády.
Následuje Čína a Německo.
A v přepočtu na počet obyvatel je jednou z nejděsivějších bilancí Jugoslávie - tam drtivou většinu obětí tvoří civilisté.
06. 06. 2014 | 13:09

Oslýk geograf napsal(a):

Občane,
napadlo vás někdy, že Čína leží u Pacifiku?
A že zabitých Číňanů mohlo být o kousek víc, než Američanů?
06. 06. 2014 | 13:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Občan

Pan Stejskal psal o účasti, ne padlých.
Čtěte pořádně, nebudete to pak manipulovat tam, kde to vůbec nebylo.
Viz Vaše lež o "podřadné Rudé armádě" kterou jste mi nesmyslně podsunul pod panem Rajlichem.
06. 06. 2014 | 13:17

stejskal napsal(a):

Pane Občane, zpravidla na Vaše manipulace a útoky (viz výše) nereaguji, ale udělám výjimku.

Samozřejmě že největší ztráty byly v řadách obyvatelstva SSSR a jednu z nejděsivějších bilancí měla Jugoslávie (a Polsko). Nikde jsem to ani náznakem nezpochybnil. nemám jediný důvod, proč bych to dělal.

Ve svém vstupu, který jste zde citoval, jsem ztráty podle národností vůbec nesrovnával, Týkal se něčeho úplně jiného. Použil jsem to jako ilustraci k něčemu jinému a jasně jsem napsal, že jde o období 1937 - 1945 (samozřejmě kdyby mne někdy napadla taková zhovadilost, že budu porovnávat mrtvé podle národností a používat to jako argument, zvolím stejné časové období).

Ta čísla, která jsem uvedl, sedí ( a smysl mají jen v kontextu, ne z něj vytržena. Každý si to může najít na netu). To, že jste si je Vy vyložil po svém, je Vaše věc. Nic s tím nenadělám.

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 13:25

stejskal napsal(a):

A jen na okraj: jedny z největších lidských ztrát (hned po těch Vámi vyjmenovaných) - a to i v období, které jste k mému vstupu vsunul Vy - zaznamenaly území dnešní Indie a Indonésie. l.s.
06. 06. 2014 | 13:30

Občan napsal(a):

Nikoli, Žakelíne.
Pan Stejskal napsal:
"...v Pacifiku a na východoasijských bojištích krvácely
desítky miliónů spojeneckých vojáků i civilistů (vojáků tam v letech 1937-45 padlo na čtyři milióny, ztráty civilistů se odhadují na zhruba čtyřnásobně vyšší)..."
SPOJENECKÝCH

Prostě uvedl nesmysl, vycucaný z prstu.
V Číně zahynulo cca 5 000 000 lidí v rámci hladomoru.

Nepodsunul. Protože jsem o žádné PODŘADNÉ armádě nic nenapsal.
Vy jste opakovaně zlehčil přínos a důsledky bojů, jež vedla RA. SÁM jste ji tedy vylíčil jako NESCHOPNOU. Což je také to slovo, jež jsem ve vztahu k Vašim příspěvkům použil.
06. 06. 2014 | 13:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

Občan

Prosím Vás, neztrapňujte se ještě více.
Já se pod Rajlichem bavil s Targusem o Sicílii a zlomech na východně frontě, načež jste tam přifrčel Vy a vymyslel si, že píšu o "podřadné Rudé armádě", o čemž tam samozřejmě nebyl ani náznak, natož písmenko.
To, že nevíte, že k pacifickému bojišti se počítá Čína, není problém ani pana Stejskala, ani můj, ale Váš.
Mějte se.
06. 06. 2014 | 13:36

Občan napsal(a):

Ne, pane Stejskale. Vztekáte se marně.
Nic nebylo odnikud vytrženo. Jsou to přesné citace a jsou provedny tak, aby z k žádnému vytržení z kontextu dojít nemohlo.
Žádné "desítky milionů spojeneckých vojáků a civilistů" v Asii a Tichomoří prostě nekrvácely. Tečka.
Kdybyste se byl podíval alespoň na wikinu, mohl jste si ušetřit blamáž. Tečka.
06. 06. 2014 | 13:40

Targus napsal(a):

To: slawvin

Chorvatsko se podle vás nachází kdepak? V Antarktidě?
Operace Oluja se tomu říkalo. Srbáci občas stihli i naplnit igelitky.
Viděl jsem jejich vyrabované domy. Nic nezničené, vše pečlivě odstěhované, odmontované, vysekaná okna a rámy dveří, sebrané tašky se střechy, zdemontované vypínače a zásuvky. Vyčištěné baráky, zbyly jen holé stěny. Chorvati je doslova rozebrali na součástky. Bylo to horší, než by je někdo vybombardoval.
06. 06. 2014 | 13:57

babočka napsal(a):

Nejlepší bojovou taktiku vymysleli Hanáci od Olomouce. Vtip je v jednoduchosti. Velitel zvolá " USTUPUJOU, TOŽ HR NA NĚ---POZOR JDOU NA NAS , TOŽ COFNEM....

Komunisti degenerovali naše myšlení a Normandie bylo zakázané téma jako řada dalších, kde nefiguroval ruský voják. Bohužel, v dnešním stále zaostalém Rusku stále převládá kágebácká propaganda o nějakých fašistech a zlu ze západu. Zato dnešní Němci smekají před hrdinstvím ruských vojáků v bojích o Lenigrad a dokonce se to učí ve škole.
06. 06. 2014 | 14:07

už toho má Pámbu plný voči napsal(a):

No, takže zase jednou vidíme, jak snadné je stát se bestií z pobřeží Omaha.
Hlavně je potřeba mít dost beden s municí a výměnných hlavní.
A hodného feldvébla.

Je otázkou, co nám to všechno vlastně říká.
Já si například vybavuji číslo Světové Literatury někdy ze začátku roku 1990, kde si nějaký sörösovský (asi že chorvatský, ale taky možná srbský, nemůžu to číslo najít) pisatel dělá srandu z nějakých starých partyzánů a vojáků, že za každým keřem vidí ustašovce a německé agenty.
Staří paranoici, že.

Nebo se mi vybavují novinové titulky, které Kraus cituje v Konci civilizace.
Všechno jde přesně svým během, pěkně po spirále, která teď doufejme skončí.
Švábi a kozy přežijí.
Od lobotomiků bude pokoj.
06. 06. 2014 | 14:07

K.V napsal(a):

Zajímavé jak pan Stejskal volá po objektivní věcné diskusi, ale přesně do okamžiku kdxy budete souhlasit s jeho názory. Pokud ne, jste troll a frustrát.
.
Nikdo tu přece nezpochybňuje vylodění v Normandii. A všichni ctí oběti.
Jenže nesmí nás nikdo manipulovat a vyprávět nám že tohle bylo nejdůležitější z celé války.
NEBYLO. A nás se to týkalo velmi okrajově.
US Army osvobodila jen malou část našeho území, navíc takřka bez bojů, Němci se tam sami vzdávali. A vybombardování Škodovky bylo zbytečné, jenom s cílem poškodit republiku aby poté musela žebrat o hospodářskou pomoc. Stejně jako zmiňované Kralupy a jiná města a továrny..
.
Nedá se zpochybnit že v červnu 1944 už bylo o porážce Hitlera dávno rozhodnuto, USA si jen přišly pro svůj podíl na osvobozené Evropě.
Ve stejné době byl ustanoven Čs ARMÁDNÍ SBOR v SSSR pod vedením . Ludvíka Svobody, naši VLASTNÍ OBČANÉ se posléze podíleli na osvobození NAŠÍ VLASTI.
Ve stejné době probíhala na východní frontě operace Bagration, svým významem mnohem důležitější, a způsobila fašistům mnohem větší ztráty územní, na bojové technice i na vojsku.
Proč o tom nikde ani slovo???
TO JE TO HLAVNÍ CO TU VADÍ.
jSTE JEŠTĚ ČEŠI a máte vlastní dějiny, nebo jen lezete do pozadí USA???
06. 06. 2014 | 14:13

Pepa Řepa napsal(a):

Jakelin de Mailly
chvála je zbytečná, máte to v hlavě -na rozdíl od svazáků na obou stranách-srovnané.
Jako jeden z mála myslíte vlastním mozkem a nemáte potřebu zařadit se mezi ty, či ony nebo shrbit záda jak žádá doba.Jak fouká vítr.

K čemu je bejt frajer pokud jde o 70 let staré události, když se před dnešními desinformacemi hrbím jako tři hrbáči z Damašku.
Vy jste konzistentní.
Mějte se Vy i další hezky.
Pozdravujte Mc Murphyho z Honolulu až se objeví....etc...i všechny, kteří nemají skoliozu.
i toho chameleona, přinesl sem závan čerstvého vzduchu.
Zaplať Pán Bůh za takové lidi.
06. 06. 2014 | 14:20

stejskal napsal(a):

Wikinu jako zdroj zpravidla nepoužívám, není moc věrohodná. Ale budiž. Kupodivu i ona uvádí stejná čísla http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Tichomo%C5%99%C3%AD

I když počet obětí v Tichomoří a východní Asii jsem ve srovnání s ní mírně podcenil. Zhruba o milión mezi civilním obyvatelstvem . Wikina uvádí v mnou uvedeném období číslo 17 miliónů.

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 14:24

Viola napsal(a):

No, je to hezky dlouhé, určitě literárně dobře zpracované, ale pro mě naprosto nečitelé.
A jen bych opsala z dovolením pana Stejskala:

Ale je toho víc. Jde spíš o to, jak moc jsou tyto věci komplexní a jak mimo jsou jednoduché odsudky a hodnocení. Navíc je tragické, že někteří dodnes vedou dávno skončenou válku, přičemž svět už je někde úplně jinde a řeší úplně jiné problémy (historie je disciplína, která může poučit, ale samozřejmě je ji možné i zneužít).

Libor Stejskal
06. 06. 2014 | 11:13
06. 06. 2014 | 14:58

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Díky.
Škoda, že jste s námi tehdy nejel do toho Carnunta.
06. 06. 2014 | 15:06

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ostatně i rychlé léčení zraněného vojáka v polním lazaretu je děláno povíceru za jediným účelem - zvyšit opět počet těch, kdo zprotředkují spotřebu dalších patron, onucí, nafty...atd.
I zde je lidský život počítán takto, je nulové ceny, je jen prostředkem nutným ke zkonzumování těchto věcí válečným trhem.
Kdo takovou hrůznou změnu prostředí nastavil a zavedl, tak je třeba se ptát.
A jak tomu bránit , to je i hlavním úkolem historie.
06. 06. 2014 | 15:09

Gustáv Kočí napsal(a):

Ohó!

To nic není!

To takový Po-song, 37.mučedník revoluce se proslavil tím, že si při útoku na Japonce zacpal uši blátem, aby neslyšel hvízdat kulky!
06. 06. 2014 | 15:47

skeptický napsal(a):

Hm. Tak rozlišování počtu obětí podle národnosti zhovadilost? Od kdy?To by zase nenapadlo mne.
06. 06. 2014 | 16:14

Michal Macek napsal(a):

olga:

odpoved na vasi otazku ze zacatku diskuze zni: aby stalin neschlamstnul celou evropu
06. 06. 2014 | 16:16

Michal Macek napsal(a):

obcan , stejskal

umirali americane, rusove, nemci, cinane , indonesane....proto se tomu rika SVETOVA valka, me jen trochu vadi ze sme zas trochu jednostrani - za socilalismu sme vitali prvni tank a trhali seriky a dnes v kvetnu je TV plna amrickych jeepu v plzni a o rude armade ani slovo - ja bych byl rad aby se v tv objektivne mluvilo o tom ze nas osvobodili jak vojaci rusti i americti, chtel bych aby se trhali seriky i zpivalo "vyvalte sudy"...
06. 06. 2014 | 16:19

born65 napsal(a):

A zase tady vyleze s plačtivými výčitkami kávečko (ve 14:13)...
Panebože - a kdo ty události na východní frontě má tedy připomínat? Vy komunisté, nebo kryptokomunisté, nemáte snad mezi sebou historiky?? Mrknu do wikiny, kterou se tady leckdo ohání (jiný naopak zatracuje). Tak třeba: Miloslav Ransdorf, filosof, historik (= podřimuje v europarlamentu za tvrdou měnu). Nebo Miroslav Grebeníček - wikina uvádí, že "od roku 1975 vyučoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, zaměření na dějiny 19. a 20. století" (= sedí v PČR sice za měkčí měnu, ovšem pobírá ji v míře nikoli malé). Nenapsali nic. Jiří Dolejš - mluví do kdečeho, k tomuhle mlčí.
Já být váma, kávéčko, sepsul bych v prvé řadě je!!
06. 06. 2014 | 16:22

michal napsal(a):

český kolaborant s ruskem by si mohl uvědomit, co je země s radarem a co je bez něj
žel i britové činili podobné chyby... a za chyby se platí, putin (hitler) je nedělá
06. 06. 2014 | 16:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

born65

Tyto osoby /KáVéčko a spol./ nejsou schopny rozumově obsáhnout, že je 70. výročí Normandie, tak se píše o Normandii. /že to někdo tahá do svých osobních blogů a lezou z toho strašné galimatyáše, viz Hamáček, není vinou ani redakce, ani pana Stejskala/.
Příští rok bude 70 let od osvobození, tak se bude psát o tom.
Nepochybně redakce, pan Stejskal, osloví k tomu lidi, jako to učinila nyní, jako to bylo učiněno na téma Mnichov.
Někomu to nevysvětlíte, když na to nepřijde sám.
Je to marná snaha, nejlepší je nereagovat, stejně se s nimi konce nedoberete.
06. 06. 2014 | 16:36

born65 napsal(a):

JdM:
Obávám se, že máte pravdu.
06. 06. 2014 | 16:45

Jana Pechová napsal(a):

skeptický 16:14
Znáte western Zbraně pro San Sebastian?
Jestli ano, vzpomeňte, co říká Leon Alastray (Anthony Quinn) míšenci Teclovi (Charles Bronson) na otázku, jaká krev v něm dostává přednost - zda ta mexická anebo ta španělská.
"Já už viděl téct hodně krve, a vždycky byla stejná. Ale vždycky se taky našel nějakej Teclo, kterej v ní viděl rozdíly."
06. 06. 2014 | 16:47

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Blog je však také i o Grebeníčkovi, jak vidno z příspěvku Born65.
:-)))

Mimochodem samotný JdM se dopouští téhož, co jiným vytýká - viz např. poslední blog Shadi Shanaha. Kdy je vskutku humorné, jak nyní . poté co se role vyměnily, jal se obhajovat to, co sám porušil mnohokrát.

Tento podivín si tak činí nároky býti zřejmě i jakýmsi rozhodcem, nejen historikem...přičemž svým milcům nevytýká nic. Naopak, někdy je pobízí aby si u něj objednali jakési studie apod..artefakty, které zřejmě musí však nabízet bezúplatně - ponoukán k tomuto objektivitou tržních podmínek.

P.S. Pokud lidé opakují stále tytéž chyby, je jim znalost historie de facto k ničemu. Lěpe by udělali, kdyby se jali vyřezávat vařečky - než studovat historii.
06. 06. 2014 | 17:09

Občan napsal(a):

To jsem, Žakelíne, hrozně zvědavej, co z Vás vypadne 22. června.
06. 06. 2014 | 17:12

Ládik!!! napsal(a):

Nechám si ti na inda, vlítl do mě motorkář a mám jiné starosti.
06. 06. 2014 | 17:25

strýc virus HxNx napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů 17:09

není mi jasné, koho myslíte tím podivínem...
a ne že bych se debatou pod tímto blogem nepobavil.
na druhé straně jsem nemusel nést svou kůži na trh - jako JdM,
tak to se mi to pochechtává...
06. 06. 2014 | 17:27

Jakelin de Mailly napsal(a):

maloměšťák

Doufám, že jste si všiml, že na Vás poslední dobou už vůbec nereaguji.
Nečekám, ani nevěřím, že by Vám došlo, proč.
Vám tak nějak všeobecně uprostřed toho psychotického sebeuspojovačského tapetování /a sprostého/ toho moc nedochází.
Nemám Vám víc co říct.
06. 06. 2014 | 17:44

Kanalnik napsal(a):

Doprdele se zasranou valkou... Silny text... Dekuji...
06. 06. 2014 | 18:30

skeptický napsal(a):

Pechová

Charles Bronson byl pravda míšenec.V tomhle ale zase rozlišujete Vy.
Ale Litevec a Krymský Tatar,žádný Španěl a Mexikán.

V Mexiku mívali na prodej kreslené plakáty různých typů Mexikánů,podle přísad.Bylo jich snad patnáct druhů.

Pamatuju,že jednomu typu se říkalo Číňan.Pak Přišel Sancho Panza,s čučaračou,udělal revoluci.A pak byli jeden národ a všichni si říkali stejně.

Trochu mi vadí statistiky typu já snědl jedno kuře,ty žádné.V průměru jsme snědli každý půl kuřete.

Oběti spojenců FR GB USA porovnání s Rusy jsou tak 28,000,000 ani ne k milionu Rusové to umenšovali jak mohli. Po válce přiznali osm,pak dvanáct,pak to lezlo na dvacet a výše.
Svět je dnes jedna velká svatouškovská sviňárna,a právě si zadělává cíleně na další.
S horlivou pomocí místních talentů,které k tomu mají jaksi vrozené predispozice.

S tou krví se říká,že z cizího neteče.
06. 06. 2014 | 18:40

Libor už si Dostejskal napsal(a):

Tak pane JdM, já jsem musel na základní přetrpět na ZŠ četbu knihy Ludvíka Svobody " Z Buzuluku do Prahy". No a nyní nám duo JdM a Libor Steskal překládá story o hrdinných émerických sympatických hoších.....

doufám, že nějaké absolventa oboru tělocvik čeština nenapdne z toho udělat školní četbu. No, každopádně, chudáci děti......
06. 06. 2014 | 19:04

Gerd napsal(a):

Jakelin de Mailly,
hezky a poctivě napsané. Je vidět, že jste nad textem strávil hodně času a výsledek se Vám povedl.
Máme jednu otázku. Jak si vysvětlujete nepoměr ztrát Britů a Američanů? Bojovali ve velmi podobných podmínkách.
Za sebe se domnívám, že příčina byla hodně v odmítnutí technických novinek, které naopak využili Britové. Nebáli se nasadit zcela nové prostředky a možná díky tomu uspěli lépe.
06. 06. 2014 | 19:13

Jana Pechová napsal(a):

skeptický
Řeč nebyla o původu herce, ale o jeho filmové postavě.
Těžko písemně diskutovat s člověkem, který neumí - anebo nechce - porozumět textu.
06. 06. 2014 | 19:16

zdenekpelda napsal(a):

Jsa trochu stranným (Jakelin je milovník přírody a houbař...), vracím se na start diskuse a tleskám kolegovi a jmenovci Bromovi za kvalifikovaný odhad vývoje hodnocení dnešního blogu...Ona už se na fakultách pro pedagogy vyučuje i aprobace v kombinaci s věštectvím?...Pro líné rolovat vzhuru cituji...Bohužel, ale asi budete tvrdě okopáván...Konec citace.
06. 06. 2014 | 19:17

skeptický napsal(a):

Pechová

Mám průměrné chápání věcí,a bohužel humor,kterému se říká nezábavný.
Těžko na cvičišti,lehko na bojišti,jak říkal jeden velíkyj russkyj učonnyj.
Až potkáte nějakého opravdového blázna,budete se s ním cítit jak doma.
06. 06. 2014 | 19:26

david napsal(a):

To : pan Stejskal 10:29

Opravdu se nechci přít o to, zda desítky milionů vojáků, kteří krváceli také vykrváceli a stejně tak se nechci přít o to, zda tyto případné desítky milionů krváceli v době paktu Molotov - Ribbentrop, jak píšete vy, nebo až po přepadení Pearl Harbouru a nástupu Japonců do Indočíny.
Podstatou mého sdělení byl můj pocit, že důvodem těchto článků není něco poctivě sdělit o druhé světové válce, ale potřeba autora sdělit něco o sobě , případně opět nějak opravit dějiny.

A tak se píše o ušlechtilém kulometníkoví, který prozřel až potom,co postřílel množství lidí, popisují se lidé, kteří byli pouhými pasivními účastníky tehdejších dějů.
Chtěl bych ale vědět, kolik zdejších diskutujících něco ví třeba o sourozencích Schollových a skupině Weisse Rose , tedy o lidech, kteří šli zcela vědomě do situace, kde mohli předem očekávat smrt.
Hlavně o tom byl můj příspěvek, pane Stejskale, ne o peřpočítávání mrtvých a dodatečném tančení na jejich hrobech.
06. 06. 2014 | 19:30

zemedelec napsal(a):

Když se dva perou,třetí je povzbuzuje,tak to jinak dopadnou nemohlo.
Až bylo jasné,že Rusko vyhraje,tak bylo potřeba být u dělení Evropy.
Dnes už můžu napsat,byla to jen vychytralost USA.
06. 06. 2014 | 19:35

Zdeněk Brom napsal(a):

zdenekpelda:

To mě naučila škola zvaná "Diskuse Aktualne.cz" :)

Pan JdM napsal vynikající text, který mohl otevřít debatu o smyslu a hlavně nesmyslu války a osudu řadových vojáků v tom běsnění.

Bohužel se nestalo. Jen málo příspěvků se tím směrem vydalo.
06. 06. 2014 | 19:46

skeptický napsal(a):

Zemědělec
To jste mohl klidně napsat i za komunistů.
06. 06. 2014 | 19:46

Jakelin de Mailly napsal(a):

Gerd

Abych se přiznal, měl jsem na to trochu šibeniční termín a stálo mě to necelé dvě noci, protože přes den jsem musel dělat něco jiného.
Díky za uznání a relevantní dotaz.
Těch vysvětlení k rozdílu mezi Američany a Brity je několik.
Můžeme začít přírodou, Britové a Kanaďané se nevyloďovali v prostorech, jako je Omaha.
Britové a Kanaďané měli k dispozici vozidla 79. tankové divize, což byla řada speciálně upravených tanků pro překonávání překážek a boj s bunkry, nabizeli je i Američanům, ti odmítli.
Vylodění Britů a Kanaďanů na Gold, Juno a Sword a Američanů na Utahu probíhalo proti řidším, méně kvalitním a připraveným jednotkám.
Omyly a nešťastné náhody jsem zmínil v textu, byly všude, ale nikde se nenakupily v takové míře a s takovými důsledky, jako na Omaze.
Americká administrativa se řadu těch kopanců po válce snažila zakrýt či svést jinam, tak např. vzniklo tvrzení o "elitní 352. divizi" - ta žádnou elitní nebyla, na rozdíl od statických pobřežních divizí byla pohyblivá, měla 9 praporů místo šesti, silnější dělostřelectvo a lepší výcvik a personál - nebo tvrzení o "náhle se zjevivší 352. divizi" - a přitom mělo spojenecké velení informace o její přítomnosti dostatečně dlouho před invazí, aby na to reagovalo.
Samotný Eisenhower se před invazí nechal slyšet, že "když to půjde dobře, ztratíme při invazi třetinu sil, když špatně, přijdeme o jednou tolik". Dopadlo to tak, že vylodění na Omaze dopadlo, jak dopadlo, zatímco v jiných sektorech předčilo i ty nejoptimističtější předpovědi.
Něco o chybách na Omaze jsem psal i panu Targusovi pod blogem pana Rajlicha.
06. 06. 2014 | 19:46

Petr Havelka napsal(a):

Pane Jakelin de Mailly,

napsal jste to hezky. Děkuju .
06. 06. 2014 | 19:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

david

Musím s politováním potvrdit, že pan Ládík má s tím senem pro Vás pravdu.
06. 06. 2014 | 19:50

V.V. napsal(a):

Velmi silný příběh...
06. 06. 2014 | 20:17

zemedelec napsal(a):

Pane Brom.
Já jenom,aby řeč nestála,ale dělat z komára velblouda,jaksi neuznávám.
06. 06. 2014 | 20:24

Maximus napsal(a):

Jo, moc pěkné a zajímavě stylizované čtení. Žakelín je pašák. Trochu chápu ty co mají problém pochopit, že se dnes ostentativně oslavují akce jako Normandie či bitvy západních spojenců za 2.WW, onu tu skutečnou tíhu této nejhnusnější války, kterou lidstvo zatím poznalo, nesli hlavně Sověti a to v plné parádě. Spojenci jim v 2.WW dost vydatně pomohli technickou a válečnou pomocí a zejména ta první pomoc byla velmi citelná a možná rozhodující. Moc nescházelo a Hitler by stanul stejně jako Napoleon v Moskvě. Faktem ovšem je, že Stalin už předtím s obsazením Moskvy Němci počítal a přesunul zbrojní výrobu do Permu a dalších měst za Uralem, v konečném výsledku války ovšem toto rozhodlo o výsledku války a Hitlerovi to přišlo velmi draho, že nediokázal průmmysl za Uralem zničit. Zázemí Sovětů s dodávkami od spojenců přesahovalo prakticky ve všech vojenských komoditách to německé a 2.WW byla v době vylodění spojenců v Normandii prakticky rozhodnutá. Není ovšem plnou pravdou to co tvrdí někteří, že spojenci spěchali s vyloděním v Normandii, aby zabrali či zachránili před Stalinem co největší území v Evropě. Stalin totiž několikrát žádal a tlačil na "Spojence" a žádal o otevření druhé fronty v Evropě, sledovat tím ulehčení RA, která to měla pořád obtížné, oni Němci jinak byli skvělí vojáci. On Stalin zase nebyl takový ničema jak se o něm občas traduje. Např. v knize od náčelníka štábu RA Štemenka se o tom tento výborný stratég co stál vždy v pozadí zmiňoval. Štemenko bohužel také řídil operaci v r.1968 v Československu....
Jinak je neodiskutovatelné, že 2.WW vyhrála hlavně Rudá armáda a často za cenu ohromných objetí. Ten poměr "ztrát" byl zhruba 1:2 a třeba na "Dukle" (což prý byla chybně vedená bitva) zařvalo "jen" 50 tis. německých vojáků a u Rudé armády to bylo 80 tis. vojáků a Čechoslováků zahynulo 6 tisíc. A takový poměr ztrát u těchto dvou kohoutů byl téměr za celou válku! Konečná bilance byla 9 ku 20 milionům lidí u těchto dvou velmocí.
Jinak za nejvýznamnější bitvu 2.WW bych si ale tipnul na největší tankovou bitvu u Kurska (možná mě Žakelín poopraví). Tam se otočil vývoj války a Hitler se už z této porážky nevzpamatoval. Vylodění spojenců s touto bitvou významem nelze srovnávat, tady zřejmě vše hovoří pro RA. No a ještě bych měl jednu poznámku proč je více záznamů z válčení Spojenců než u Sovětů, pravděpodobně to bylo také tím, že touto technikou Spojenci mnohem více oplývali a tak natočili více autentických záběrů než kameramani RA. To by bylo jisté pragmatické vysvětlení.....
Hezký den všem.
P.S.
Spousta lidí si neuvědomuje, jak je nyní důležité, že se "velcí" politici nyní ve Francii setkali a dohadují se a komunikují spolu. Myslím tím hlavně Obamu, Putina, Merkelovou, Hollanda a ne naší hůlčičku. Pokud se totiž významní politici spolu osobně setkávají, je šance, že zvítězí rozum a válečné nálady ztratí na intenzitě.
06. 06. 2014 | 21:22

david napsal(a):

To : Jakelin...19:50

Napsal jste to hezky. Děkuju. ( samozřejmě i v těch 19:50 )

Doufám, že jsem vám vyhověl a přesně toto potřebujete slyšet.

Ládíka samozřejmě pozdravujte, obzvláště jste-li stejná krevní skupina.
06. 06. 2014 | 21:25

david napsal(a):

To : Maximus ve 21:22

Maximusi, samozřejmě, že úvahy ex post jsou iracionální a zbytečné.

Přesto se ale chci zeptat.

Napadlo vás někdy. co by se stalo, kdyby Wehrmacht na podzim 1941 ušel těch posledních 20 km a dostal se do Moskvy?
06. 06. 2014 | 21:32

Maximus napsal(a):

david

Nejen napadlo, ale leccos jsem o tom přečetl. Stalin už na obsazení Moskvy Němci byl připraven. Zrovně ve výše uvedených knihách (2 díly) od Štemenka o tom bylo dost napsáno. Koukám, že jste nepozorný a nečtete text, jinak byste si toho všimnul, že jsem to tam napsal. Obsazení Moskvy by mělo jen psychologický efekt, ale nikoliv válečný. Sověti na to byli připraveni. Nakonec Napolen to poznal na vlastní kůži.
06. 06. 2014 | 21:37

Targus napsal(a):

To: Maximus

Hezky jste to napsal, až na poslední myšlenku. Mám extrémní obavy, že ti, co si dnes třepali končetinami a mlátili prázdnou slámu u studeného bufetu kousek od pláže Omaha, jsou jen šachovými figurkami. byť významnými, na šachovnici, nad kterou vymýšlí tahy někdo úplně jiný.
Ale pan Stejskal vám řekne, že pokud budete chodit poctivě k volbám, všechno dobře dopadne. Hajný rozpáře vlkovi tesákem břicho a z něj vyskočí babička s Karkulkou i s bábovkou a nevypitou lahví vína.
06. 06. 2014 | 21:40

Targus napsal(a):

To: david

Napadlo vás někdy. co by se stalo, kdyby Wehrmacht na podzim 1941 ušel těch posledních 20 km a dostal se do Moskvy?

Pokusím se odpovědět za Maxima.
Z Moskvy by se stal druhý Stalingrad. Náročný, vyčerpávající boj o každou ulici, o každý dům, o předmostí na opačném břehu řeky. Boj muže proti muži s minimální efektivitou nasazené těžké bojové techniky. Asi by vyčerpal Němce ještě více, než přezimování před Moskvou. Zůstává otázkou, jestli by pak měli tolik sil ve Stalingradu.

Ale to jsou samozřejmě spekulace.
06. 06. 2014 | 21:50

Jakelin de Mailly napsal(a):

Maximus

V podstatě se dá souhlasit s Vaším vstupem, kromě pár věcí:

"2.WW byla v době vylodění spojenců v Normandii prakticky rozhodnutá"
- nebyla, to je zažité klišé

"Zázemí Sovětů s dodávkami od spojenců přesahovalo prakticky ve všech vojenských komoditách to německé"
- s výjimkou posledních měsíců války nedostihli Sověti např. německou těžbu uhlí a objem výroby oceli

"Jinak za nejvýznamnější bitvu 2.WW bych si ale tipnul ..."
- nerad specifikuji "nejvýznamnější", všechny bitvy měly svůj lokální význam a globální dopad

a k tomu
"Trochu chápu ty co mají problém pochopit, že se dnes ostentativně oslavují akce jako Normandie či bitvy západních spojenců" - já to tedy nechápu, byl jsem osloven kvůli textu o specifické události, která slaví výročí. Vysvětlení, proč nechápu, že nechápou, máte v mém příspěvku panu born65 v 16:36.
06. 06. 2014 | 21:58

Maximus napsal(a):

Jakelin de Mailly

Dobře beru na vědomí. A dík za reakci.

Jenom u prvního odstavce jsem měl za to, že RA by tu německou dokázala porazit sama, samozřejmě za podmínky s dodávkami válečných komodit od Anglie a USA. Ale správně jste naznačil v části o významu bitev, že to je věc ošemetná. Oni třeba Spojenci (myslím tím hlavně USA a GB) dokázali vybombardovat Peenemunde, kde Hitler dělal výzkum atomové bomby a naštěstí zvolili jeho fyzici směr výroby "přes těžkou vodu" a tak se jejich výzkum zdržel. Nakonec to vyřešila angl. letadla a tento komplex vybombardovala a bylo vymalováno. Jinak by mohla mít 2.WW úplně jiný vývoj.
No a ten Kursk, to není z mé hlavy, zrovna před nedávnem jsem na Prima Zoom o tom viděl pěkný film, zpracovaný Američany a tam to autoři jednoznačně tvrdili, že tato bitva otočila vývoj války.
Jo a ještě k těm komoditám a válečné technice. Nedávno jsem viděl statistiku výroby všech rozhodujících zbraní za 2.WW a u všech aktérů války
a Hitler jasně začal v průběhu války za trojicí Spojenců pokulhávat. Mám za to, že hlavní a stěžejní problém nastal někdy kolem začátku r.1944 v oblasti letectví, kde vzdušný prostor začali prakticky celý kontrolovat spojenci. To si myslím že byla jedna z fatálních záležitostí, které velmi ovlivnili průběh války.
Mějte se a pěkný večer.
06. 06. 2014 | 22:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Maximus

Asi by to nakonec RA zvládla sama, ale za dalších hekatomb obětí.
Nemám moc rád takové spekulování, věci se vyvinuly, jak byly, Spojenci zkrátka mají neoddiskutovatelný podíl na celkovém vítězství nad fašismem, vojensky i dodávkami SSSR, ať se to někomu líbí, nebo ne.
V Peenemuende se řešily zbraně V.
Hitler vývoj atomové bomby zastavil "ve prospěch reálně dokončitelných projektů zbraní".
Nemyslím, že "Kursk otočil vývoj války", dle mne byl zlomem na východní frontě v tom, že od té doby už útočili jen Sověti. Mohli útočit už místo Němců před či u Kurska, místo toho nechali Němce vyčerpat v připravené materiální bitvě, aby jejich vlastní údery pak byly účinnější.
Výroba zbraní v Německu přes všechny problémy se surovinami a bombardování stále rostla, problém byl ten, že bylo stále méně vycvičeného personálu, který by ty zbraně obsluhoval.
06. 06. 2014 | 22:30

xerox napsal(a):

maxime

já bych tu ,, hůlčičku ,, jak píšete nepodceňoval ...
zeman stál mezi putinem a merkelovou a něco mě řiká , že jim možná oboum domlouval , nebo napomáhal dialogu ...
06. 06. 2014 | 22:31

david napsal(a):

To : Maximus 21: 37

Když už jsme u těch pátečních spekulací, tak si myslím, že vy jste se ve své úvaze posunul pouze o jeden krok, ale neřešíte ten podstatný generální cíl,
Co udělám až dobiji Moskvu?

Ale myslím si, že omluvou nám oběma v našich úvahách může být to, že takto formulovanou strategii a sice :
Co udělám až dobiji Moskvu

neměl ani Napoleon ani Hitler

A pokud si dovolím spekulovat dále,když už je ten pátek, tak si myslím, že neexistence základního paradigmatu válečného tažení byl, alespoň v daném okamžiku, základní příčinou neúspěchu jejich tažení.

P.S.

Na paměti generála Štemenka bych příliš nespoléhal.
Jeho přístup k válečným dějinám je značně tendenční, i když na rozdíl od Jakelina...... to byl profesionál a věděl, o čem mluví a píše.
06. 06. 2014 | 22:48

Maximus napsal(a):

Jakelin de Mailly

Dobře, nechci se s vámi dohadovat, máte v celém kontextu válečné historie určitě velký přehled a znalosti. Víte, on u nás není obecně dobře a v celém záběru objektivně napsaný přehled o všech těch událostech z 2.WW nebo alespoň o tom nevím. Za vlády komunistů jsme měli určité upravené informace a nyní mám za to, že je to v obráceném gardu a vše na úkor objektivity. Ono je to vždy dobou a kdea kým je to napsané. Vzpomínám si na knížku někdy z r.1944, kterou jsem našel jako kluk na půdě u dědy v Libni a tam autor neustále popisoval a oslavoval jedno vítězství německé asrmády v Sov.svazu až najednou byl i celou armádou málem před Berlínem. Líbila se mi fráze "taktický ustup" atd. Už jako kluk jsem se musel smát. (-:
Jinak tu válku pokud by nebyla blesková, nemohl Hitler vyhrát ani náhodou, velmi překvapivě to řekl na velkém potlachu s vojenskou generalitou RA těsně po válce v r.1945 sám Stalin, kde jasně řekl, že výsledek této války rozhodlo zázemí a to zdroje ve výrobě válečné techniky a ty lidské. Tehdy zůstala generalita jako zkoprnělá...... On Stalin totiž nebyl na rozdíl od Hitlera žádný hlupák a dovedl svým generálům naslouchat.

Jinak doporučuji obě knihy od Štemenka "Generální štáb za války", kde autor popisuje vše od zavraždění maršála Tuchačevského, kdy RA neměla najednou kádry a on Štemenko s mladými důstojníky byl vybrán a dostal se až do generálního štábu RA a prakticky denně se po celou 2.WW stýkal se Stalinem, jsou tam i události z finské války až k Berlínu. Autor tam popisuje velmi zajímavě zázemí RA a je tam spousta velmi velmi zajímavých věcí a knihy jsou velice čtivé. Autorovi tam párkrát šlo doslova o kůži, byly tam pěkné intriky některých lidí, no a Stalin byl velmi nevypočitatelný a nebezpečný, popisuje tam jak jednal třeba Žukov a popisuje tam i Stalinovy oblíbence jako byl třeba Vasilevskij aj.
Oni ti generálové byli obecně pěkní řízci a např. americký generál Patton, že? Ovšem toho by asi Stalin rychle umravnil....
Mějte se.
06. 06. 2014 | 22:59

Jakelin de Mailly napsal(a):

Maximus

Existuje celá řada vynikajících autorů /Glantz, Zaloga, Carell jen namátkou/.
Co vše u nás vyšlo, tady asi poradí pan Stejskal.
Já se vrátil před rokem z ciziny, vše mám anglicky, německy, nebo rusky, a pokračuji v tom kvůli udržování si jazyků.
Taky se mějte.
06. 06. 2014 | 23:04

Viki Louda napsal(a):

Pane J.de M., text je opravdu působivý a zjevně hodně lidí zasáhnul. Osobně mě v něm ale trošku ruší ta zjevná anglická struktura vět a slovní obraty typické pro anglicky psanou žurnalistiku a literaturu faktu. Mohl byste nám prozradit, z jakého zdroje (či zdrojů) jste ten text přeložil?
07. 06. 2014 | 00:38

Drzá zrzka napsal(a):

Zdánlivě moje otázka s tématem nesouvisí, ale stejně se zeptám:

Nakolik dokázaly zažité válečné hrůzy ovlivnit geny a rodová zatížení generací příštích?
07. 06. 2014 | 05:45

Ládik!!! napsal(a):

Ke konci jsem měl husí kůži. Už před přečtením jsem si vzpomínal na slova písně "Krajina po bitvě"..., pak jsem si ji našel a zjistil, že je znám, aniž bych se je záměrně učil. Nevyhledávám takové příběhy, ale vždy je dočtu do konce. Na Vojína Ryana jsem ani nešel. Venku voní seno, snad to přerazí sílu příběhu.
Podobným způsobem se vryje do paměti i příběh Horatia Nelsona u Trafalgaru.
Díky, statečný rytíři.
07. 06. 2014 | 06:49

Targus napsal(a):

To: drzá zrzka

Nijak. Lidé jsou stále stejní, tzn. nepoučitelní.
A vždy se najdou tzv. manipulanti, kteří si najdou trubače, neboli hlásné trouby, kteří troubí do útoku.
Podívejte se na sérii článků zde, případně si vytiskněte seznam titulů a červeně si označte ty, které vyzývají k útoku na Rusko.
07. 06. 2014 | 07:00

Anna napsal(a):

Nikdy nepochopím, proč se vždy muži nechají nahnat do války. Jdou na jatka, zatímco
si pár tučných generálů cpe bachory vybranou krmí a popíjí šampaňské na vítězství. Těch generálů je jen pár, těch mužů jdoucích na jatka jsou statisíce. Proč jednodušše neřeknou ne, ať si to ti generálové, premiéři a prezidenti vyřídí sami mezi sebou. "Válka je vůl" byly
nápisi a hesla v 60. letech. Žádná válka v dějinách nikdy nic nevyřešila, jen to přineslo další bídu, utrpení a ztráty na životech.
07. 06. 2014 | 07:01

Anna napsal(a):

Nikdy nepochopím, proč se vždy muži nechají nahnat do války. Jdou na jatka, zatímco
si pár tučných generálů cpe bachory vybranou krmí a popíjí šampaňské na vítězství. Těch generálů je jen pár, těch mužů jdoucích na jatka jsou statisíce. Proč jednodušše neřeknou ne, ať si to ti generálové, premiéři a prezidenti vyřídí sami mezi sebou. "Válka je vůl" byly
nápisi a hesla v 60. letech. Žádná válka v dějinách nikdy nic nevyřešila, jen to přineslo další bídu, utrpení a ztráty na životech.
07. 06. 2014 | 07:04

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jakelin de Mailly

Chudobu svého ducha pak dále naplno projevujete pod blogem pana Hvížďaly.

Znovu opakuji - zde. pod "svým " blogem povýšeně a již dopředu odsuzujete každého, že /přitom ne až tak mimo téma/ uplatní svůj pohled na /stále ještě válečné/ vámi popisované události -a tedy třeba i nesouhlas ...zejména pak vytýkáte diskutujícím že jsou mimo téma blogu ...abyste vzápětí vedl pod blogem pana Hvížďaly /který je o polemice v prostoru německé politiky - nakolik je NATO akceschopné a nakolik je třeba posílit tuto akceschopnost/...abyste tam vedl diskuzi o japonské kinematografii a podobných tématech, které s náplní blogu NESOUVISÍ NIJAK.

Jste vskutku zajímavý případ - hodný studia...kterým se ale nemíním zabývat, výsledek je totiž dopředu znám.
Jen trochu pořemýšlejte o tom, že se vám v hlavě někdy urodí skutečně zajímavé , vnějšně to vyjádřené, projevy hysterie.

Hezký víkendový den.
07. 06. 2014 | 07:56

Ládik!!! napsal(a):

JdM -
přinutil jste mě trochu klikat a vidím, že se svátkem práce se trefili zrovna do Cressonu.
07. 06. 2014 | 07:59

Ládik!!! napsal(a):

kydači -
proč používáš tolik slov?
07. 06. 2014 | 08:02

Ládik!!! napsal(a):

http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/krajina_po_bitve.htm
07. 06. 2014 | 08:05

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Anna
V určité fázi to pojmou jako hru, ženy v dětství oblékají panenky, muži rozebírají budíky.
Ženy v dospělosti oblékají děti, muži jim párají břicha.
Je to v určité fázi o hře, o hře s lidmi coby s věcmi, svázanost s rodem vs útěk k anarchii, vybití toho frustračního náboje, jestli mi rozumíte, neukotvenost v čase i v prostoru, honba za novými horizonty, byť vevnitř to hnije.
Ale často je to spíše jen o tom, že nám po celý život tvrdí, že máme poslouchat starší, rodiče, nadřízené, učitele /nařízení, zákony.../ atd.
No tak posloucháme.
V tom se po tisíciletí nemění nic, je to stále to stejné, stále ta úcta jdoucí až za hrob.

Málokdy se podaří stáhnout královi trenky, jen výjimečně.
A i tak se pak král mstí, chce pak porazit tak, že chce zničit.

Tím nechci říci, že se poslouchat nemá, naopak - poslouchat se má, například rozum.
07. 06. 2014 | 08:06

Maximus napsal(a):

Anna napsal(a):
Nikdy nepochopím, proč se vždy muži nechají nahnat do války. Jdou na jatka, zatímco
si pár tučných generálů cpe bachory vybranou krmí a popíjí šampaňské na vítězství. Těch generálů je jen pár, těch mužů jdoucích na jatka jsou statisíce. Proč jednodušše neřeknou ne, ať si to ti generálové, premiéři a prezidenti vyřídí sami mezi sebou. "Válka je vůl" byly
nápisi a hesla v 60. letech. Žádná válka v dějinách nikdy nic nevyřešila, jen to přineslo další bídu, utrpení a ztráty na životech.
07. 06. 2014 | 07:01
.........................

Aničko, moc naivní hláška. Oni totiž např. vojáci Wehrmachtu nebo Rudé armády museli narukovat a kdyby to neuedělali, tak by tragicky skončili. Jiná je to o vojácích, kteří jsou žoldáky nebo je to psychologické zpracování a oni jdou do armády hájit nějaké ideály nebo popř. jsou odhodlání hájit nějaké ideály. Války nevyvolávají vojáci (až na výjimky jako byl Napoleon, ale on byl i politikem), ale úplně jiní lidé.
Hezký den.
07. 06. 2014 | 08:24

K.V napsal(a):

17,5 bilionu, Ano trefa
Jednu věc mají Jackelyn, jeho kamarád Brom a Stejskal shodnou
Jsou úžasní demokrati a přátelé diskuse, ovšem jenom pokud se přikloníte k jejich stanovisku. Pokud ne, následuje odmítání a nadávky jemné i hrubé.
A fór je v tom že se neliší od komunistů, jenom komunisté měli alespoň vzdělané lidi připravené diskutovat argumenty
07. 06. 2014 | 08:40

Ládik!!! napsal(a):

K.V -
argumentem byl srp a kladivo.
07. 06. 2014 | 08:42

Ládik!!! napsal(a):

K.V -
ještě upřesnění: komunisti měli vzdělané lidi - nekomunisty - v lágrech.
07. 06. 2014 | 08:53

Jakelin de Mailly napsal(a):

Viki Louda

Já tak píšu. Nikdy by mě nenapadlo, že to není česky a nikdy mě nikdo neupozornil, že používám "anglickou strukturu vět", to je pro mně novinka. Musím však konstatovat, že tady se člověk o sobě neustále dovídá nové věci, Váš pokus tedy nijak nevybočuje z řady :-)

Tady máte primární zdroje, můžete bádat a srovnávat:

Severloh, Heinrich : WN 62 - Erinnerungen an Omaha Beach Normandie, 6. Juni 1944, HEK Creation Verlag, 2006
Gockel, Franz : Das Tor zur Hoelle - Omaha Beach 6. Juni 1944, Hirle Verlag, 2004
Kershaw, Alex : The Bedford Boys - One american town´s ultimate D-day sacrifice, Da Capo Press, 2004
Balkoski, Joseph : Omaha Beach, D-day, June 6 1944, Stackpole Books, 2004
Anderson, Richard C : Cracking Hitler´s Atlantic wall, Stackpole Books, 2010
rozhovor s H. Severlohem, červen 2004
07. 06. 2014 | 09:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ládík

Jo, Cresson byl na svátek práce :-)
Včera jsem si tady vzpomněl na to Vaše "stráže, stráže !"
Co motorkář a Vy včera, nic vážného ?
07. 06. 2014 | 09:42

Zdeněk napsal(a):

Dobrý den všem čtenářům
Příběh z pláží Omaha je silný a má velký humanitní rozměr. Nutno se ale dobrat pravých příčin, jenž následně končí tragedií ohromných rozměrů.
První příčinou je lhostejnost a apatie, fatalistický přístup / co se má stát se stane atd .. /
Druhá příčina je hloupost, naivita a neznalost většiny obyvatel. Ti se dají medii snadno vmanipulovat do situací velmi krutých a tragických.
Třetí příčinou je záměrně podporovaný strach, nedůvěra a xenofobie.
Čtvrtou příčinou jsou dlouhodobě neřešené sociální a společensské problémy vládami všech barevvných odstínů.
V souhrnu tyto příčiny jsou prvopočátkem veškerých válečných tragedií.
Jenže lidé jsou nepoučitelní, dělají stále stejné chyby. Nu a když k tomu přidáme to, že velmi často se dostaou k moci ti nejhorší z nás / velká část politiků / , je spolehlivě zaděláno na tragedie další..
07. 06. 2014 | 10:08

Ládik!!! napsal(a):

JdM -
jen plechy, bez zranění.
07. 06. 2014 | 10:27

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Cituji: "...komunisté měli alespoň vzdělané lidi připravené diskutovat argumenty."

Ano, byli to příslušníci StB a argumentem byl pendrek řečený VUML - vulkanizovaná učebnice marxismu leninismu. Pro zvlášť nechápavé byly připraveny vzdělávací pobyty v nápravných zařízeních, případně vyhrožování rodině.

V jižních Čechách se například konala vyhlášené diskuse před koncertem Plastiků v Rudolfově u Č.B. Další vulkanizovaná diskuse na Národní třídě byla tak vášnivá, že než se kdo rozkoukal, žili její účastníci v jiném režimu.

Faktem ale je, že to mělo úroveň. Současní hurákomunisté mají k dispozici už jen kalibr vzor K.V a to je hodně slabá úroveň.
07. 06. 2014 | 10:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna:

Proč se muži nechají nahnat do války?

Zásadní otázka.

Odpověď je ale složitá.

Na I. WW byli muži dlouhodobě připravováni už od školních let vypjatým nacionalismem a vytvářením obrazu nepřátelského vojáka jako jasného zla. Existuje skvělý film Šťastné a veselé, který pojednává o jedinečné záležitosti z počátku I WW, kdy spolu slavili vánoce němečtí a francouzští vojáci.

https://www.youtube.com/watch?v=cCN2VbILKfs

Na začátku filmu je krásná ukázka mediální masáže mladých mužů.

Ostatně je děsivé, jak snadno dávají rodiče do rukou dětem hračky - zbraně. Prý to k chlapečkům patří. To je ovšem hrubá lež.

Další věcí je, že pokud je odvod do armády povinný, pak je vzpoura těžká a dotyčný muž se musí smířit s tím, že bude tvrdě trestán a zatracen jako zrádce. Vyžaduje to velkou osobní sílu a odvahu. V obou světových válkách takoví muži na všech stranách front byli. Klasickým odmítáním služby v armádě jsou někteří mladí Američané, kteří odmítli sloužit ve Vietnamu.

Nejsložitější je otázka obranné války v případě napadení vlasti. Mnoho mužů v takové situaci považuje za svoji povinnost ji bránit a do boje jdou.
07. 06. 2014 | 11:00

Targus napsal(a):

To: JdM

Nedělejte si z těch germanizmů a anglizmů hlavu. Pokud jsem dobře porozuměl, sjížděl to po vás zdejší editor, ne?
Vy jste historik, on je pisálek - to nemíním jako urážku, ale jako profesi.
Ovšem naše mluva je v současné době tak zaplevelená, že je obtížné se toho vyvarovat i v psaném projevu.

Nabídněte kritikovi možnost spolupráce při dalším výročí!!!
:-)))
Uvidíme, čeho bude schopen, jestli vůbec.

Přeji hezký víkend!
07. 06. 2014 | 11:10

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Nikdy jsem nepřemýšlel, že by ty dlouhé roky v cizině měly vliv na můj psaný projev.
Přijde mi pořád stejný.
Někdo si jen potřeboval rýpnout, to je celé, jen to provedl sofistikovaněji.
Těším se na to naše SNP, to zas bude řevu.
Také přeji krásný víkend :-)
07. 06. 2014 | 11:29

Targus napsal(a):

To: Anna

Pokud ve státě existuje všeobecná branná povinnost, nemá mladý muž mnoho příležitostí, jak uniknout povolávacímu rozkazu. A to píšu o době míru.
Pokud jste za komančů ignorovala povolávací rozkaz, hrozila vám trojka natvrdo plus z basy rovnou do kasáren. Pár takových spolubojovníků jsem měl. Musela byste v té base vydržet až do třiceti let, aby vás nepolapili.

Další postup pak byl jednoduchý. Po tzv. přijímači (naučí vás pochodovat v pochodovém tvaru a držet prázdný samopal), vás naženou na nádvoří (buzerplac), tam jakože přísaháte (nikdo se vás neptá, jestli chcete) a od této chvíle podléháte vojenským paragrafům, které jsou o dost brutálnější, než ty civilní. Nesplnění rozkazu je trestné i v době míru, v době tzv. ohrožení vás nadřízený má právo i na místě zastřelit, pokud závažným způsobem ohrožujete plnění bojového úkolu nebo rozvracíte bojovou morálku mužstva.

Zbývá se zamyslet, proč se najdou takoví, kteří odbojníka strčí do báně.
Inu protože branná povinnost je naroubována mezi ostatní vcelku neškodné zákony (a i většina civilistů na ní nevidí nic špatného), potažmo jsou celá léta cvičeni k tupé poslušnosti a k vykonání sebeblbějšího rozkazu vyřčeného nadřízeným. Pak se všichni houfně diví, když jim příbuzný přijede v zaletované konzervě.

V této souvislosti mne napadá i jiný můj velice oblíbený termín - stádní reflex. Velící beran zavelí a ovečky běží. Ty, které nechtějí, jsou usměrněny ovčáckými psy. Pranic nevadí, že jsou hnány na jateční linku.
Svého času jsem zde o stádním reflexu napsal článeček, který byl silně kritizován.
07. 06. 2014 | 11:34

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Jinak, myslím, že to pan Stejskal zkorigoval a zeditoval velmi dobře.
Posílal jsem ten text k náhledu ještě "strýci virusovi", protože vím, že je kromě své profese také zdatný literát a kritik.
Shodli se s panem Stejskalem ve všem, např. na dlouhých souvětích - k tomu pan strýc virus podotkl, že je na to zvyklý, že tak píšu.
07. 06. 2014 | 11:38

Targus napsal(a):

To: JdM

Možná měly, možná se opravdu odráží enormní množství přečtené cizojazyčné literatury, ale to vůbec nevadí, mnozí píší mnohem hůř a nevytáhli paty ani do Selbu.
Ostatně je zde podstatný problém. Ten článek je takový kříženeček beletrie a literatury faktu. Obé se píše v jiném slohu.
07. 06. 2014 | 11:39

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Přiznám se, že můj vzor, co se psaní týče, je Cornelius Ryan. Mám rád také Carella, ale zatímco beru jeho styl psaní, neberu jej jako člověka, kvůli jeho minulosti /on dobře věděl, proč psát pod tímto pseudonymem/ a také jisté předpojatosti.
Vše, co v tom mém textu je, je autentické, včetně citací rozhovorů a myšlenek aktérů.
Napsal jsem to tak, jak jsem cítil, že by to mělo být, nepřemýšlel jsem nad tím, jestli to bude styl faktu, beletrie nebo jejich kříženec.
07. 06. 2014 | 11:48

Anna napsal(a):

Pro: MAXIMUS, Zdeněk Brom, Targus
Děkuji Vám za vyjádřené názory. Film Šťastné a veselé jsem viděla a spoustu další literatury faktu na téma války pročetla. Války jsou často prohrou diplomacie. Zásadně by se měly rozlišovat války útočné a obranné. Pro lidi je to velmi těžké rozlišit např.
Hitler napadl tehdejší Rusko proto, aby zabránil napadení Německa Ruskem ( tzv.židobolševické nebezpečí) Mnozí němci si dobře pamatovali útrapy z první světové války a na další jatka se jim nechtělo. Proto byla tehdejší propaganda (Goebbelsova) směřována jako, že se jedná o válku obrannou, nikoliv útočnou. Lidi toto nedokáží rozlišit ať už z nevědomosti nebo ze strachu a to je ten kámen úrazu. Hezký den všem
07. 06. 2014 | 12:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna:

Válka je ale také i velký kšeft a možnost vyvážet ideologii.

Lidem je neustále sugerováno, že válčení k lidstvu neoddělitelně patří. Takže jakýpak co, že? Jenže to je lež. Násilí a agrese není nedílnou součástí člověka.

Targus tu dobře zmínil tzv. pořadová cvičení. To je sice nenápadná, ale zásadní, cesta k manipulování lidí. V jednotně pochodujícím začíná fungovat tzv dynamika psychologie davu, kterou lze stupňovat.

Dost tvrdě se o tom přesvědčil učitel, který vedl na americké střední škole projekt Vlna. Ač sám anarchista a třída plná žáků s uvolněných chováním, přece během několika dnů vybudovali militantní fašistickou skupinu. Následky byly dost drsné. Na toto téma vznikl další výborný film: Náš vůdce.

Lidská psychika je ale velmi tvárná. Vhodnou a nikterak složitou manipulací lze z naprosto klidného a průměrného člověka vytvořit zabijáka.
07. 06. 2014 | 13:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

"March to the rhythm fists in the air
Statues torn down burning flags everywhere
Atrocity starts now the weapons parade
A nation in turmoil reflected by hate

Believe
believe in the fight
Believe
believe in the right

A paradox of discipline
only the strong will win
Kneel to the man who's pointing the gun
A victory or
nothing at all
Quantum moves
Discipline, discipline
listen to me, or we'll all be killed"

Front Line Assembly, "Gun"
07. 06. 2014 | 14:10

Targus napsal(a):

To: ZB a JdM

asi tak nějak. Nikdy jsem k ničemu necítil větší odpor, než k pořadovým cvičením a debilnímu řvaní povelů. V přijímači jsem dal přes hubu uřvanému dozorčímu roty už čtvrtý den.

Nešťastná povaha, nešťastný člověk...
07. 06. 2014 | 20:18

skeptický napsal(a):

Tak se tady milí válečníci připravte,že půjdete znovu radostně v jednom šiku bojovat za ten zlodějský šmejd,co dnes vládne světu.
07. 06. 2014 | 21:36

Th napsal(a):

Krásnej článek, děkuji oběma! :)
07. 06. 2014 | 23:00

dojatý napsal(a):

Dva muži poslaní na smrt. Z jedné strany oficiálním státním zřízením fašistického německa, z druhé strany oficiálním státním zřízením spojených států vykořisťovatelských. Dojemný příběh dvou lidí umírajících kvůli ideálům mocných sedantů v kancelářích. A bilaterální schůzky, a triplaterální schůzky, a quadraterální schůzky. A odvaha, a vlast žádající siu si TVOU pomoc. A granáty, a uniformy, a utrhané končetiny, a mrtvá zvířata, a neslyšně úpící příroda, a smysluplná hrdinná smrt, a jedem! A ekonomická převaha. A úzká skupinka profitujících. A vítězi ničená Země. A ideály, základní pravdy, transparenty, a doplňkové pravdy a omezeností tlačičů knedlíků bičovaná nenávist. A tanec na mohylách nepřátel. Vítězství. Úleva že už je po všem. Přepsání dějin, fotbal, MTV. A knedlíky. A bazének.
08. 06. 2014 | 10:41

dojatý napsal(a):

také děkuji :D krásný den všem
08. 06. 2014 | 10:45

K.V napsal(a):

Skeptický 21.36. Ano, už to také vidím. Ti zdejší největší křiklouni jak byl blog úžasný a vylodění v Normandii hrdinské, měli vesměs modré knížky, na vojně by dostali psotník už z rozcvičky, a nejvíc jim vadí už to že za komunistů se muselo pracovat, to po nich nikdo ani nechtěl aby nasazovali životy.
.
Vždy jsme měli nadbytek lokajů, frázistů a radilů co mají dělat ti ostatní
08. 06. 2014 | 12:43

modrý edvard napsal(a):

autor. Jo, pěkná vzpomínka.
stejskal: proč WW II berete zrovna od roku 37?
olga: "Mám otázku. Proč? Proč to muselo být? Válka byla rozhodnuta. Proč museli zemřít? Američtí vojáci. " ... no protože Němcům to nikdo neřek.
A co východní fronta? ... ad Leningrad. Myslíte si, že bylo správné ty lidi obětovat ve prospěch konečného vítězství?
08. 06. 2014 | 13:59

modrý edvard napsal(a):

Targus: branná povinnost je evoluční výdobytek států. Ty, které ji nezavedly, skončily.
Analogicky: církve, které o sobě neprohlašovaly, že jsou ty pravé, skončily.
Proto máme státy a církve takové, jaké máme.
08. 06. 2014 | 14:04

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
inu Templáři,cosi mi tom textu bylo povědomé,tak jsem si vylovil z knihovny "Nejdelší den" a po té,zaujat jménem Hein Severloh mě cosi docvaklo a vyjmul jsem z knihovny ještě "ˇUtok na pevnost Evropa" a byl jsem doma.K vaší cti slouží (to míním vážně) že jste obé uvedl v příspěvku v 7,6,11:48. I když soudím, že z Paula Carella jste uvedl větší část,ale mmohu se mýlit.Také jsem pro sichr zkoukl Hubáčkovu "Invazi".Přesto dík za objektivitu.A že Carell i Ryan jsou opačně zaujati je snad přirozené.
08. 06. 2014 | 14:46

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

K Vaší cti ovšem vůbec neslouží, že sprostě lžete.
Ubožárnu tohoto kalibru bych zrovna od Vás nečekal.
Mé zdroje máte výše, uvedl jsem je člověku stejného ražení, jako jste, jak bohužel vidím i Vy.
Ryan zaujatý není, právě že naopak, to je další Vaše hloupá lež a nikdy jste ho tedy nečetl.
Pěkně jste se předvedl, křesťanský moralisto.
Osobně pochybuji, že ty tituly, co zmiňujete, máte vůbec doma, jinak byste takovou nehoráznost vůbec ze sebe nevypustil.
Každý si ty Vaše vyjmenované tituly může přečíst a porovnat s mým textem.
Doporučuji to i Vám, abyste se zastyděl, jste-li toho vůbec schopen.
Holt, férová porážka v diskuzi se ješitným jedincem neodpouští, že, pane Fafnire ?
Ale jsem rád, že jste to lživé svinstvo tady napsal, alespoň vím, co jste doopravdy zač a jak moc jsem se ve Vás zmýlil.
08. 06. 2014 | 15:08

Bestia triumphans napsal(a):

Přečet sem to jedním dechem.
Uděluji jedničku a tisknu, až se někdy dostanu na Omahu, tak si to vemu s sebou.
P.S.
Protože sem strašnej rýpal, tak jen malý detail, někdy je lepší napsat místo slova "díky", slovo "kvůli". Viz... Netuší však, že díky husté oblačnosti ...
08. 06. 2014 | 15:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

BT

"Díky", spousta věcí mohla být jinak, tak je to vždycky.
Pan Stejskal třeba opomněl foto Roy Stevense, protože mu "oba připadali stejní" - no bodejť, když byli dvojčata :-)
Jak říká embéčko, njn...stane se.
Až budete v Calvadosu, nezapomeňte na jejich sýr a na stejnojmennou tekutinu, ale s ní opatrně.
08. 06. 2014 | 15:40

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
Templáři
ztrácíte poněkud glanc.
Takže:Cornelius Ryan,Nejdelší den,Čs spisovatel 1992,druhé vydání,
Paul Carell :Útok na pevnost Evropa, Nakladatelství Erika 1995
ještě nějaká pochybnost?
Nevím o jaké lži mluvíte,napsal jsem přece že vám slouží ke cti uvedení zdrojů,to vás urazilo.?A proč ? Já přece nikde netvrdím ,že jde o kompilát .Eo ipso není zač se stydět. Vy se naopak zamyslete nad nadáváním.Templáři mívali glanc,jo jo mívali,....
A nebo že by vás urazilo to"dík za objektivitu"? K vašemu překvapení,mínil jsem to vážně.No nic. Smutné, vidět všude nepřítele a hledat urážku.
BTW: je jen přirozené,že každý historii vidí ze své strany,zvláště s odstupem.Podle tiráže to Ryan vydal v r 1963 v The New English Library Ltd. Nevím kdy to psal,ale určitě ne v r.1944 -5.
08. 06. 2014 | 16:14

Jakelin de Mailly napsal(a):

Milý pane Fafnire,

tak já jsem sáhnul také do knihovny a říkám Vám znovu, že lžete, až se Vám od úst práší:

- v Hubáčkovi je o činnosti roty A 1Bn/116 Inf o něco víc než půl stránky na str.239
- o Severlohovi, Gockelovi ani o všech Američanech, natož jejich činech toho dne z mého textu tam není nikde ANI ZMÍNKA

- v Ryanově "Nejdelším dni" je o rotě A 1Bn/116 Inf toto:
"V průběhu několika minut krveprolití na úseku Dog Green byla vyřazena z akce celá rota. Krvavou pouť z člunů na okraj mořského břehu nepřežila ani třetina vojáků. Jejich důstojníci byli mrtví, težce zranění nebo nezvěstní a mužstvo, otřesené a beze zbraní se celý den krčilo na úpatí útesů."
/str. 164/ - TOŤ VŠE, navíc je to chybně, rota A byla zasažena AŽ NA BŘEHU a na úpatí útesů se "nekrčila celý den", navíc se k těm útesům skoro nikdo nedostal.
- o Severlohovi, Gockelovi a Američanech z mého textu jsem při zběžném prolétnutí nyní nenašel NIC

- Carellovo "Invasion ! Sie kommen" mám v Německu, tudíž jsem z toho nemohl "čerpat většinu", jak jste nezvratně zjistil, ani kdybych sebevíce chtěl, a ani si nepamatuji, co přesně tam je. On je tam Severloh ? Opravdu ? Stejně jako v těch předchozích dvou knihách ? já si to nepamatuji, četl jsem to naposled snad v r. 2003.

Ryana a Carella jsem uvedl jako svůj vzor stylu psaní, naučte se číst.
Opakuji, že mé primární zdroje máte v diskuzi výše.

Má poslední slova k Vám - a dobře si je zapamatujte, protože další již s Vámi neztratím:

Přeji Vám znovu hodně štěstí v boji s Vašimi zdravotními problémy.
08. 06. 2014 | 16:44

Targus napsal(a):

To: JdM

Klídek, kamaráde, to přece nemá cenu.
:-)
I kdyby to bylo všechno nakrásně vymyšleno, jako že není, tady přece šlo o to ukázat dva úplně obyčejné človíčky ve válečném masomlýnku, které to semlelo "AŽ" po válce, resp. po boji, nikoli v něm samém.
A semlelo je to tak, že si po přečtení jejich osudů klademe otázku, jestli by jim náhodou nebylo líp, kdyby to masomletí nepřežili.
Taky je důležité poznamenat, že bylo úplně jedno, na které straně stáli, jestli na té "jedině správné", anebo na té "opravdu správné".
Pár hodin stačilo na to, aby se z nich staly fyzicky zcela zdravé duševní trosky s nesmazatelným cejchem.

Aspoň já to tak cítím.
Ještě jednou poklona za tuto prácičku. Perfektní výběr ukázky, co je zač válka.
08. 06. 2014 | 17:54

Targus napsal(a):

To: BT

Rýpáte zbytečně, nečetl jste beletrii, která by prošla redakcí do tisku, nýbrž článek smontovaný na koleně, byť dvěma profesionály. A dnes i v tištěných knihách najdete mnohem větší "zločiny".
08. 06. 2014 | 18:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Je možné, že jsem se nechal unést.
Panu Stejskalovi jsem rozhodně moc vděčný za tuto zkušenost z "druhé strany".
08. 06. 2014 | 18:07

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
" I když soudím, že z Paula Carella jste uvedl větší část,ale mmohu se mýlit"
takže jak z uvedeného citátu vyplívá, nic jsem nezvratně nezjistil.
" Také jsem pro sichr zkoukl Hubáčkovu "Invazi" "
zkoukl nutně neznamená,že jsem ji během 20 min přečetl,anebo,že si z 472 stran textu a 32 stran obrazových příloh ausgerechnet pamatuji str. 239.(nakl.Panorama Praha 1984)
A když tvrdíte,že jak v Hubáčkovi tak v Ryanovi nic o Severlohovi Gockelovi a Američanech neníé nic,věřím vám. a opravdu to nebudu stránku po stránce číst a hledat.
Zato v uvedeném vydání Carellova"Útoku na pevnost Evropa" je např na str.65 - 67,kap :Hnízdo odporu 62 mnohokrát zmíněn Hein Severloh ,strážmistr Groh,npr Frerking .Cituji ze str 67 : "Také Severloh vyčkává u svého kulometu MG42 v postavení baterie hnízda odporu 62.
mezitím odstavec,pokračování cit:"Hein Severloh,21 let starý, není žádný náruživý voják.Je to sedlák.ještě nikdy se nerval o žádné hrdinské činy.Je to poskok velitele baterie a svoje schopnosti prokázal v organisování másla,vajec jablečného vína a calvadosu.Te´d však musí střílet.Válka mu přikazuje jeho úlohu.
A nyní další citát,kap Bloody Omaha:"Úsek pláže před hnízdem odporu 62 byl v amerických vylo´dovacích plánech označený jako Fox Green. dvě roty prvního sledu 16, pěšího pluku se tady měly zachytit prudkým útokem.........2 řádky když kulomet Heiniho Severloha zkosil první skupinu do vody,vykrvácela naděje,že na tomto místě dosáhnou rychlý úspěch.
Citát str.74:Dvanác tisíc střel vypálil Hein Severloh do poledne ze svého kulometu.Dole na pláži leží mrtví.Bílá jednička na jejich helmách,znak 1,divize svítí až sem nahoru".....
vpředu na pláži dává Frerking rozkaz k ústupu přískoky.V krupobití nepřátelských střel tanků a lodního dělostřelectva to pro většinu bude skok vstříc smrti.Také pro Frerkinga Grasse a Pieha.Hein Severloh a jeden radista se z toho dostali."
Etc,etc. nebudu přepisovat knihu,ale snad byste mohl uznat,že nejen knihu vlastním,ale jsem ji četl.Omluvu nežádám,nejsem tak urážlivý,snad to bude tím,že jsem lecos prožil,a je mi jedno jestli mi věříte,nebo ne.Podstata pro mne je skutečnost.
Opakuji,nelžu,to byste snad z uvedeného mohl už zjistit.Jestli si myslíte opak, sice mi to poněkud mrzí,jako každému křivě nařčenému,ale nic s tím nenadělám.
P.S.
V tiráži zní původní titul "Sie kommen" Ulstein-Berlin/Franfurt/Main,a četl jsem to po zakoupení překladu poprvé v r. 1995.Rozhodně nevylučuji,že máte jiné prameny,celou diskusi jsem nečetl.Holt budou stejné jak je v historii zvykem.
Jo a díky za podporu v nemoci.
08. 06. 2014 | 18:22

342 napsal(a):

Jednoho führera sice vyřídili, ale na seznamu pořád zbývá ještě ten druhý.

President Bush's Address to the Nation
https://www.youtube.com/watch?v=vIYLT1yGpYE
08. 06. 2014 | 18:25

fafnir napsal(a):

Občan
cit: žádné milony spojeneckých vojáků v Asii nekrvácely.
Pokud nepovažujete Čínské,Indické a ostatní asijské vojáky za lidi,pak vskutku asi ne.Jste vskutku podivný občan.
08. 06. 2014 | 18:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Asi jsme se navzájem nepochopili.
Omlouvám se za sebe, předtím mě dostala stupidní otázka "můžete nám sdělit, odkud jste to přeložil ?" a nějak mi připadlo, že míříte tím samým směrem, taky jste to nezformuloval extra čitelně.
Jak říkám, toto je zkušenost k nezaplacení.
Zkuste si představit, že něco píšete pro lidi po noci a pak si vyslechnete nesmysly o "tančení po hrobech", "odkud jste to opsal" či "většinu jste čerpal z Carella" apod.
Tak ještě jednou pro ujasnění:
nečerpal jsem z ničeho, co jste uvedl, ani písmeno. Ryana jsem vytáhl kvůli Vám snad po dvaceti letech, to samé Hubáček, Carella mám kromě "Verbrannte Erde" a "Stalingrad - Sieg und Untergang der 6. Armee" v Německu.
08. 06. 2014 | 18:54

aga napsal(a):

"dojatý
Dva muži poslaní na smrt. Z jedné strany oficiálním státním zřízením fašistického německa, z druhé strany oficiálním státním zřízením spojených států vykořisťovatelských. Dojemný příběh dvou lidí umírajících kvůli ideálům mocných sedantů v kancelářích. A bilaterální schůzky, a triplaterální schůzky, a quadraterální schůzky. A odvaha, a vlast žádající siu si TVOU pomoc. A granáty, a uniformy, a utrhané končetiny, a mrtvá zvířata, a neslyšně úpící příroda, a smysluplná hrdinná smrt, a jedem! A ekonomická převaha. A úzká skupinka profitujících. A vítězi ničená Země. A ideály, základní pravdy, transparenty, a doplňkové pravdy a omezeností tlačičů knedlíků bičovaná nenávist. A tanec na mohylách nepřátel. Vítězství. Úleva že už je po všem.
Přepsání dějin, fotbal, MTV. A knedlíky. A bazének."

No a co jako? Jak byste si to představoval? Má snad lidstvo jako celek na víc? Vše, o co jde, je individuální hledání a nalézání subjektivního smyslu a řádu v rámci tohoto zjevného obecného chaosu. Jako byste kritizoval virtuální válečnou hru. Smyslem je, aby se hrdina vyšplhal na vyšší level, tím, jak sbírá a učí se vyhodnocovat zkušenosti.

No a někteří hráči jsou právě ve fázi různě zpracovávané fascinace jednotlivými aspekty té hry na vojáčky, která roste úměrně vzdálenosti od skutečného bojiště a vyhřezlých střev. Jsou tak fascinováni jejími technickými detaily, že pro ně nevidí její skutečný smysl a účel (i když někteří pokročilejší tím babráním se v detailech naopak od toho účelu odvádějí pozornost) . I to jsou ale nutné fáze individuálního vývoje jednotlivých hráčů, kteří až po jejich zvládnutí mohou přestoupit na úplně jiné hry. Tahle tu ale přesto zůstane navždy, pro další generace začátečníků.
08. 06. 2014 | 19:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane modrý edvarde.

Neberu počátek WW II od roku 1937 (psal jsem zde opakovaně, že pan Občan vytrhl můj příspěvek z kontextu, aby s ním mohl tak teatrálně nesouhlasit, možno ověřit zde https://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=23066

V roce 1937 vypukla ve východní Asii první čínsko-japonská válka a od té doby boje v tomto regionu a Tichomoří probíhaly prakticky nepřetržitě (obecně se ale konflikt za světový považuje až od 1. září 1939 napadením Polska). Nepsal jsme nic o tom, kdy začala WW II, nesrovnával jsem oběti podle národnosti ani regionu a můj příspěvek se týkal veskrze něčeho úplně jiného.

Hezký podvečer.

Libort Stejskal
08. 06. 2014 | 19:28

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
Hauptsache, že jsme si to vysvětlili.Mě naskočil Carell při přečtení jména Hein Severloh.Hoďťe čas,kdy jste v diskusi psal prameny.Nechci ji číst celou.Při čtení nicků jako: občan,K.V. a dalších, a při jejich interpretaci historie dávné i nedávné, dostávám osypky.
P.S.
měl byste ocenit,kolik jsem toho kvůli vyjasnění opsal z Carella :-)
08. 06. 2014 | 19:30

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir
7. 06. 9:36
Ale jo, ten výpis oceňuji.
Já to četl fakt tak dávno, že jsem úplně zapomněl, že tam něco takového je.
K Severlohovi jsem se dostal přes německého kolegu.
Jsem rád, že jsme si to vysvětlili.
Za ten výbuch se fakt omlouvám.
Já zase našel před chvílí v Ryanovi pár vět o Roy Stevensovi a o tom setkání na palubě, je to tam popisováno jinak, než to líčí Kershaw a Stevens sám v jednom z interview.
Taky tam popisuje zásah a explozi Gearingova LCA /tj. kde se Roy Stevens plavil/, je to špatně a převzal to i Hubáček /ten píše jen o zásahu, výbuchu a potopení člunu bez specifikace/.
08. 06. 2014 | 19:42

yes napsal(a):

Zdravím pana Stejskala, pěknej článek. Ale ta diskuse... Hlavně komunisti se tu zase ukázali. Jak byli zvyklí argumentovat před revolucí argumentují stále. Nic jiného než politickou propagandu a demagogii od nich nemůžete očekávat. Hlavně olga či K.V

Olga prý stále věří v "Boha". A pomíjí zločiny komunismu, či snad je Bůh tak milostiv že prominul komunistické běsnění? Co je to za Boha? Není to spíš Bůh specielně komunistickej, přípomínající spíše samotného ďábla?

Www. ZLO. cz - Příběh rudého ZLA
http://old.stream.cz/uservideo/612377-www-zlo-cz-pribeh-rudeho-zla

K.V opět připoměl ono zlaté komunistické téma bombardování na konci války aby se Československo dostalo do podrůčí západu.
A zcela pomíjí že dnes máme dostatek informací, na rozdíl od doby minulé. Kdy projevit nesouhlas s argumenty KSČ, bylo trestné. Dnes se zaslepenými soudruhy typu K.V. diskutovat na toto ohrané téma nemá smysl. Protože je jednoznačně vyvráceno, a jedná se jednoznačně o propagandistickou a protizápadní a pro Ruskou demagogii mnohými stoupenci KSČ dodnes mnohými stále omílanou. Podobně jako jinýmí spochybňovaný holocoust na židech. Každý kdo má zájem o historii si již dnes může svobodně základní fakta dohledat. Aniž by tím riskoval osobní perzekuci. Zaplať pánbů že máme demokracii a lidi jako K.V a Olga kteří nám neustále připomínají, v jakých nesvobodných podmínkách sme tu museli žít. A hlavně jaký neskutečný lži sme tu museli trpět.

Díky jim za to moc.
08. 06. 2014 | 20:02

modrý edvard napsal(a):

stejskal. Jo, rozumím. Vaši diskusi s Občanem jsem nesledoval, jen jsem byl zvědav, proč zrovna 37.
08. 06. 2014 | 21:05

Targus napsal(a):

To: fafnir

Čínští, indičtí a jiní asijští vojáci se neoznačují v naprosto drtivé většině publikací a pořadů o WWII. (PRO LAIKY!!!) jako spojenečtí. Já sám na to čumím jak puk, většinou se tak opravdu prezentují jen vojska USA, GB, CA a AUS.
Tam je asi ten zádrhel mezi Občanem a Stejskalem.

Stejskal jednoduše ujel s formulací a chtěl se zachránit nejdříve poukazem na zraněné (i ti občas krvácejí), pak na civilní oběti a nakonec posunul datum.
Z Občana se stal rázem nenávistný blbec, i když je pravdou, že prapůvodně se vedla debata na téma ztráty spojenců (viz výše) v Tichomoří za WWII.

Kdybych byl blbec, vytasil bych tu na indické oběti Indický oceán, atd., atd., atd. Mohli bychom se chytat za slovíčka až do vánoc.

Myslím, že o takovou debatu většina z nás nestojí. Úplně stačilo napsat - přestřelil jsem, nebyly to desítky milionů, byly to "POUZE" jednotky milionů. Občan by byl spokojen se svým nahoněným egem a byl klid.

Utrpení, které válka přinesla postiženým, však vyčíslení počtu nijak nesnižuje. Myslím, že to bylo hlavním tématem jinak povedeného článku.
08. 06. 2014 | 21:39

Targus napsal(a):

To: yes

Yesíku, to více méně zbytečné bombardování opravdu proběhlo. To nezměníte poukazováním na následné zločiny komunistů, ani žvaněním o dnešní svobodě (sic).
08. 06. 2014 | 21:42

stejskal napsal(a):

Já od nich také nic jiného neočekávám, pane yes ;-)

Jen mne stále zaráží, proč se řada čtenářů nechává vtahovat do zcela nesmyslných debat pár lidmi, kteří píší stále to samé po prakticky všemi blogy.

Je volbou každého, na co reaguje, s kým debatuje a o čem. Pokud se někdo pod takto zajímavým a apolitckým texem nechá vtáhnout do ideologické debaty či reaguje na výkřiky stál stejných lidí, kteří se sem chodí hádat na jakékoliv téma, nemůže se divit, že debata vypadá takto. Jaké si to zde debatující udělají, takové to bude.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
08. 06. 2014 | 23:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

Dobré ráno.
Nechápu, proč se strefujete do Stejskala, když to byla klasická "Občanovina".
Že Čína byla na straně spojenců, že tam proudila materiální pomoc, poradci, že tam přistávaly B 25 z Doolitlova náletu, že tam přistávaly poškozené či zbloudilé B 29 z náletů pozdních, že Čína vázala velké japonské síly a válka v Číně Japonsko vyčerpávala atd atd je známý fakt.
Že indičtí vojáci bojovali v Malajsii, Singapuru, Barmě, v severní Africe, Itálii, že indičtí námořníci sloužili na řadě britských plavidel je známý fakt.
Že ve všech okupovaných asijských zemích se Japonci nechovali v rukavičkách a že tam tedy byla hnutí odporu je známý fakt.
Že to vedlo k velkým ztrátám vojenským i civilním je známý fakt.
Odvolávat se na "laictví " a "drtivou většinu publikací a pořadů o WWII" mi přijde poněkud nesmyslné, v každém seriózním pramenu tyto věci jsou, byť někdy zmíněny okrajově, ve stínu těch slavných bitev a kampaní.
09. 06. 2014 | 06:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

PS. např. : konference v Káhiře, listopad ´43
- účast: Churchill, Roosevelt, Čankajšek, generálové Mountbatten a Stilwell
- naplánovány vojenské akce v Barmě:
a/ Stilwellovy jednotky postoupí do Hukawngského údolí
b/ Čankajškova armáda zahájí postup na Bhamu
c/ britský IV. sbor vyrazí z Impálu
d/ čindité zahájí "Operaci Thursday"
09. 06. 2014 | 06:40

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

"Operačně jsem se zúčastnil celkem 11-ti úkoly, z nichž nejzajímavější byly lety se zásobami pro jednotky činditů, kteří byli v doslova ve velké obležené pevnosti v kraji džunglí a pralesa. Tak jsem získal trochu zkušeností o tom obdivuhodném druhu boje. Z hlediska vojenského i leteckého je v tom mnoho zajímavého...
Lituji jen, že jsem se nemohl již účastnit letů přes Himaláje, jež měly za úkol dopravu zásob čínským a americkým oddílům sta mil daleko...
Stejně lituji, že mne nepustili, abych se mohl zúčastnit nějakého dálkového bombardovacího letu letu nad území japonské..."

Kapitán Vladimír Nedvěd, český příslušník RAF, který byl služebně na 6 měsíců přidělen na Dálný Východ, létal nad barmskými džunglemi a Indickým oceánem
09. 06. 2014 | 07:01

Belgičan napsal(a):

Jakelin de Mailly
chapeau!
Před pár hodinami jsem se vrátil z Normandie. Zajímavé doplnění, ten Váš text.
09. 06. 2014 | 08:08

stejskal napsal(a):

A jen na okraj, nic jsem nepřestřelil:

V jihovýchodní Asii a v Tichomoří v letech 1937 - 1945 krvácely desítky miliónů spojeneckých vojáků a civilistů (jde o celkové počty nasazených vojáků a civilistů postižených bojovými operacemi). Nic jiného jsem zde nenapsal, nic jiného jsem tím nechtěl říci, s ničím jsem to nesrovnával, nedělal jsem z toho žádné závěry (dá se to stále dohledat).

Celkově v citovaném reginu ve výše uvedeném období padlo kolem čtyř miliónů vojáků a sedmnáct miliónů civilistů (viz i ta některými zdejšími debatéry tolik oblíbená, ale ne vždy zcela důvěryhodná wikipedie).

Nevidím jediný důvod, proč bych měl ukájet ego lidem, kteří sem chodí ostatní jen napadat, a své povrchní informace, o něž se s druhými do krve hádají, čerpají toliko ze zdrojů typu wikipedie. Mají-li problémy se sebevědomím či nejsou schopni vést normální komunikaci, není na mně, abych jim pomohl (nemám na to vzdělání. Ale to neznamená, že si nechám podsouvat něco, co jsem nenapsal).

Přeji všem hezký den.

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 09:57

stejskal napsal(a):

Mimochodem Čína byla v té době prakticky vždy uváděna jako jeden z pěti hlavních Spojenců (SSSR, USA, VB, Francie a Čína). http://www.fronta.cz/dotaz/druha-svetova-valka-cina-vyznam Proto se také po válce stala jedním z pěti stálých člnů Rady bezpečnosti OSN.

To, že to tvůrci naučně-populárních dokumentů někdy pod vlivem soustředění se na evropská bojiště zjednodušují, na tom nic nemění. Jen samotná Čína měla ve výše uvedenách letech letech ve zbrani přes čtyři milióny vojáků. Dalších mnoho miliónů resp. desítky miliónů (Indové, Američané, Malajci, Britové, Holanďané a další) bojovalo a krvácelo v Burmě, v Malajsii, v Tichomoří.

Ale to je nakonec jedno, stejně už se napadá a uráží pod jiným blogem ;-)

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 10:10

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Já našel zatím jen "hrdě se hlásím ke komunismu" od téže osoby, co jinde "chce sloužit jen Bohu."
To jsou teda kombinace... :-)
09. 06. 2014 | 11:20

stejskal napsal(a):

To jsou tu i výživnější ;-) Toto je sice z pohledu reálného života úplně mimo, ale jako nenaplnitelná vize idealisty to smysl dává ;-)

Mě spíš fascinuje, jak zde někteří prakticky neustále ventilují svůj vztek, chuť druhého nakopat, ponížit ho, získat nad ním za každou cenu nějak převahu. Ne že by proto nemohly existovat různé osobní důvody. Existují. Zajímavé na tom ale je, jak lehce se ostatní dokáží přizpůsobit a vést debatu stejnými prostředky (a pak si ještě stěžovat, že je to tu hrozné). Jakoby chybělo sebevědomí, které si musíme dodávat vítězstvími nad druhým, respekt k jiným názorům, prožitek lidské důstojnosti atd.

Hezký den.

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 11:47

cobolik pacholik napsal(a):

o tom fricovy to fajne napisane,jak by stejskal s nim sedel v tom bunkri a predtym makal na poli v reichu,jak by ho poznal od mala,taky vojak ten heinrich jak ten bloger tu,neviem,jak sa vola,co robil nastenky a ked ho ho hodili na doupov,tak sa posral bo zima,stejskal zapamatat,wermacht v hentych casoch najlepsia army sveta a v tej CS army,co som plnil vlastenecku povinnost,tak ja som natankoval viac paliva,naplnil kysliku a navesal rakiet viac, za 2 roky,jak cele to ceske air force a jejho technicky personal neurobi,ani za 10 rokov teraz,tota demokracia zdecimovala rady tak tu cesku o cobolskej armade uz ani nehovorim nevolam tu po nijakej komune bo ja seriem jak na komunu,tak aj na demokraciu ja zabijam z presvedcenia a nie,jaky politruk z ktorej strany mi drista ci komunisticky,ci demokraticky,bo kde mierim?kukaj v jakom stave je ta tvoja army,co ma chranit pepikov,ked si pomyslim na toho disidenta vondru ,co bol minister a velitel,tomu by som odpalil palili jak prvemu bo za takeho moje presvedcenie nebojuje,to skorej za ceskeho cigana umriem,jak za taku hnidu a kopu dalsich a myslim,ze takych pepikov,hoci ja cobol,ale chovany k czechoslovakii a nikdy nezmenim bo uz taky som duma podobne,viem ze bude brane,ze pisem docista do bludu,ale to mi zily netrha bo viem,ktora bije a nikdy nehram s tym,ktory prave spravny a dava mi zvanec,jak toto tu.
09. 06. 2014 | 12:35

Targus napsal(a):

To: stejskal a JdM

Pánové, já fakt nemám čas rolovat a kopírovat, co kdo kdy napsal. Z mého pohledu to opravdu vyznělo, jak jsem popsal výše. (Možná jsem blbec nezvládající čtení s porozuměním, ale takových jsou tady mraky.)

1/ Byla řeč o WWII., nikoli o výbojích japonského císařství. Ergo kladívko by měla být debata o časovém intervalu 1. 9. 39 - 2. 9. 45. Alespoň přibližně.
2/ A byla řeč o vojácích, nikoli o civilech. Ergo kladívko "jen" 4 mio uniformovaných mrtvol, ale to taky není zrovna málo.

A zcela správně jste oba uvedli, že pisálkové (jak beletristé, tak "historikové") ve svých pojednáních, stejně jako filmoví dokumentaristé preferovali vždy evropská bojiště a vojska ze západního civilizačního okruhu. Skutečnost, že Indové válčili pod britským praporem, nic neznamená, tenkrát přece Indie ještě neexistovala, proto je tito "historikové" zahrnou pod písmenka GB, maximálně připustí Commonwealth, to byste měli při svých odsudcích zohlednit.
Proto se najde Občan, který systematický nevzdělán a poučen jen náhodně přečtenými spisky začne prudit.

Vžijte se, prosím, do role řadového občana s malým "o".
Co se dozvíte o WWII. na asijském kontinentu z literatury? Možná nějaký pomatenec si vzpomene na Most přes řeku Kwai, dědci dají k dobru Krale Krysu, a eto vsjo. Porovnejte se stohy knih o WWII. v Evropě.
09. 06. 2014 | 12:42

Targus napsal(a):

To: stejskal

Již nejednou jsem se pozastavoval nad tím, že se zde necháte urážet bez výmazu hříšníka.
Možná by bylo lepší třeba v podobné debatě připustit jistou nepřesnost původního vyjádření, než tvrdě válcovat protivníka a startovat tak jiné "sejřivce", kteří právě nemají co říci, protože nemají ani páru, o co jde. Sám o tomtéž píšete výše.

Každý chce mít alespoň občas pravdu, proč ji Občanovi nedopřát? Za vás přece mluví odvedená práce nad touto debatou, ne?
:-)))
09. 06. 2014 | 12:52

stejskal napsal(a):

Ne, nebyla, pane Targusi. Čili pokud jste tu debatu nečetl, chápu, že Vám panem Občanem jedna informace vytržená z kontextu celé debaty a vsazená do úplně jiných souvislostí nedává smysl (takto tu nakonec postupuje spousta lidí).

O čemkoliv na světě se máte šanci dozvědět, co se dozvědět chcete (a často ještě daleko více ;) O válce v Pacifiku existují stejné stohy knih jako o válce v Evropě. Problém ale je, že někteří je čtou a jiní se chtějí hlavně hádat (mimochodem pisálkové - jak beletristé, tak "historikové" - třeba v USA, Japonsku či Číně nevidí evropské bojiště jako středobod vesmíru. Ono je to nakonec vcelku pochopitelné).

Primárně ale nejde o to, co člověk četl či nečetl, ví či neví (každý víme něco). Ale co si myslí o svých znalostech a jak se staví k tomu, když někdo jiný má třeba rozdílný názor. Zda ho to motivuje k tomu, aby si nějaké informace oveřil, či jen k tomu, any druhého sepsul.

Vůbec přitom nejde o mne (už jsem tu zažil daleko horší manipulace, lži a osobně vedené útoky). Ale o to, jestli tady (tím nemyslím jen toto fórum) na sebe budou lidé jen štěkat a zadupávat se do země, či zda se spolu občas pokusí normálně komunikovat. Stejní lidé, kteří zde vyjedou mnohokrát za den po komkoliv, vyjeli i po autorovi tohoto textu o dvou vojácích z pláže Omaha. Obvinili ho ze všeho možného i nemožného. Takto zde prostě řada lidí debatuje (a nejen zde). A mně jde vlastně jen o to, aby se ti, co jsou toho schopni, dokázali nad tímto zamyslet. A třeba svůj agresívní styl změnili. Vím, že jestli vůbec, tak půjde jen o pár jednotlivců, ale i tak mi stojí za to.

Jestli mám nebo nemám v očích druhého pravdu, nepovažuji za příliš důležité (pravda - i ta moje - je dost subjektivní věc). Navíc jsme si zvykl, že zde pro mnohé působím jako hromosvod. Nemám s tím problém a nepotřebuji si na nich nich dokazovat.

Libor Stejskal
09. 06. 2014 | 12:59

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

napsal jste:

"Čínští, indičtí a jiní asijští vojáci se neoznačují v naprosto drtivé většině publikací a pořadů o WWII. (PRO LAIKY!!!) jako spojenečtí."

"Skutečnost, že Indové válčili pod britským praporem, nic neznamená, tenkrát přece Indie ještě neexistovala, proto je tito "historikové" zahrnou pod písmenka GB, maximálně připustí Commonwealth, to byste měli při svých odsudcích zohlednit."
To není pravda, to za prvé.
I největšího laika napadne, když si čte např. o indických jednotkách u Monte Cassina, na čí straně byly a pod koho až pak eventuelně patřily, to samé platí o Číňani vs. Japonci, Filipínci vs. Japonci atd atd., to za druhé.
Všechny jednotky Commonwealthu měly v názvu národní příslušnost, Targusi.
Včetně leteckých perutí a plavidel.
A není pravda, že pan Stejskal psal "jen o vojácích".

Napíšu Vám mail, Targusi, co jsem tady chtěl napsat původně jsem raději smazal.
09. 06. 2014 | 13:13

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
vždyť jsem vám říkal,že z některých "znalců historie" dostávám osypky.
Jo a díky za zdroje. K tomu .Kershaw, Alex : The Bedford Boys .Nedávno byla v TV reportáž z Bedfordu,a na základě důsledků z Omahy prý bylo vydáno podobné nařízení jako u námořnictva v případě "Sullivanů" že mají být vojáci z jednoho města rozházeni po více batalionech.
A jen poznámku, tedy ne k vám, ale k hodnocení důležitosti boje oněmi nicky jako občan K.V etc, podle počtu padlých. Malý příklad.Malta je celkem malá,nevejde se tam tolik lidí,jako na širé stepi Ruska,ale kdyby padla,padl by pravděpodobně i Suez a Hitler i Musolini by dostali zdroje, které jim právě chyběly k lepšímu vedení války.Dopady by byly nejen na Středomoří,ale i by se projevily právě v Rusku,jednak nedostatkem pomoci přes Írán a Murmansk,a to by Ivanům značně ztížilo situlaci.A kromě toho,hnát hektary lidí i tanků do čelních útoků, a to bylo standardem u Rusů, je nejen pohrdáním vlastními lidmi,a spíše vojenským neuměním,než uměním.
09. 06. 2014 | 13:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

Targus

"Vžijte se, prosím, do role řadového občana s malým "o".
Co se dozvíte o WWII. na asijském kontinentu z literatury? Možná nějaký pomatenec si vzpomene na Most přes řeku Kwai, dědci dají k dobru Krale Krysu, a eto vsjo. Porovnejte se stohy knih o WWII. v Evropě."

O WWII v Pacifiku a na asijském kontinentu exisuje literatura a dokumenty stejně tak, jako o ostatních dějištích toho konfliktu. Dozvíte se z ní vše, co potřebujete či hledáte. Ta literatura nemusí být ani tak specializovaná, základní info najdete i v nějaké encyklopedii či všeobecném pojednání na téma 2. sv. v.
Když si to ten "nějaký pomatenec", jak říkáte, nepřečte či neshlédne, vznikají z toho potom takové překrásné "diskuze", jako předvedl Občan, který je Vám schopen mimo jiné tvrdit, že památník na Moravském poli "není na poli" a ještě si dovolí přisadit "jste obyčejný lhář", poslední perla je "Mongolové Moravou jen protáhli, nikomu nic neudělali" apod. Úplně obecně to je z mého pohledu o tom, že do diskuze na určité téma člověk má vstoupit nějak vědomostně vybaven, pokud není, je na místě ověřit si názory druhých a ne lpět na svých dogmatech či nesmyslech a v úzkých to začít vést směrem podsouvání nevyřčeného a lhaní, jak to předvedl pan Občan vůči mně i panu Stejskalovi.
09. 06. 2014 | 13:57

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Ještě jednou se omlouvám za ten včerejšek. Nejraději bych si hlavu a ruku uřezal.
Stačilo se jen zeptat "jak to myslíte ?"
Opravdu je mi to líto.

Ano, administrativa USA byla vždy citlivá na veřejné mínění.
Bratři Sullivanovi z USS "Juneau" byl hnus, stejně jako osud cca 100 trosečníků, co přežili torpédování křižníku a byli ponecháni v moři napospas hladu, žízni, tropickému Slunci a žralokům, přežilo jen 10.
Malta měla strategický význam a její neobsazení se Němcům a Italům vymstilo, letadla a ponorky z ní de facto zadusily zásobování jejich jednotek v severní Africe.
Jestli by její obsazení vedlo k pádu Suezu si nejsem jistý.
09. 06. 2014 | 14:11

Glosator napsal(a):

Ono, ze zpětného pohledu, "osvobození Rudou armádou r. 1945" žádným osvobozením NEBYLO. Prostě jeden zločinný diktátor vystřídal jiného zločinného diktátora. Poláci to věděli už r. 1944, nám to došlo až r. 1968.
Pokud vezmu za bernou minci patrně pravdivý pohled J. M. Keynese z r. 1937, mohou za WW2 američtí PACIFISTÉ, oni by to totiž mohli zastavit. Protože Keynes napsal, že jedině angažování se USA v Evropě může Hitlera zastavit, ale dodal že "vzhledem k situaci v USA to nevidím."
Svět se prostě NEŘÍDÍ názory dobrodějů a idealistů.
Pak je tu ale další věc, tragický požadavek USA a GB na "bezpodmínečnou kapitulaci Německa." Pokud bychom skončili v Protektorátu Německa bez Hitlera, asi bychom byli bychom dnes z větší části poněmčení ale jinak bychom na tom byli lépe.
09. 06. 2014 | 15:08

Glosator napsal(a):

Olgo, válka zdaleka rozhodnuta nebyla! Přesněji, pokud by protihitlerovská koalice vydržela, nakonec by bylo Německo totálně poraženo, ALE jedině za cenu v článku popsaných masakrů. Ještě při osvobozování Ostravy (osvobozena 30 dubna 1945, operace začala v půli března), měla československá tanková brigáda 20% PADLÝCH!
09. 06. 2014 | 15:16

Emissary napsal(a):

Dobrý večer, pane Stejskale.

„…který píše své příspěvky do debat na Aktuálně.cz pod přízviskem Jakelin de Maily“

Není to přízvisko, ale pseudonym, mnohdy máte jiná kritéria.

Jako obvykle se vysemenil. Jako obvykle není schopen přijat jiný názor, jen ten svůj.
Jako obvykle každému, kdo jemu nepochlebuje, nadává do hlupáků.
Jako obvykle si myslím, že není žádný historik, jen si na něho hraje.
Jako obvykle si myslím, že je zakuklený socialista s komunistickou historii.
Jako obvykle si myslím, že tito lidé národu nepomohou, jen jej budou hnát do dalších zhovadilostí.
Jako obvykle si myslím, že tady škvára červená víc než je zdrávo.
Jako obvykle si myslím, že naletíte každému. :)

Přeji hezký večer.
09. 06. 2014 | 22:06

líný černý pes napsal(a):

ti stejskal a Jaquellin de Mailly:

Pane Stesjkale, prosím, požádejte jménem Liného Černého Psa rytíře de Mailly o svolení,k vyištění tohoto textu. chci si jej zařaadit do šanonu 2 světové války. jak vidno , podivné příběhy se nestávalv jen v naší rodině. Možná mu jej oplatím skutečným příběhem z naší rodiny z 2WW.
Líný Černý Pes
09. 06. 2014 | 23:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Líný Černý Pes

Dobré ráno,
text je zde díky panu Stejskalovi volně dostupný.
O příběh z Vaší rodiny mám zájem, pokud máte i nějaké fotografie, jsou vítány.
Kontakt na mne najdete pod posledním houbařským blogem pana Zdeňka Peldy.
Děkuji a budu se těšit.
10. 06. 2014 | 06:24

stejskal napsal(a):

Zdravím Vás, paní pso.

Ten příběh Vaší rodiny by mne též zajímal.

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 09:04

Oslýk cynik napsal(a):

Anna
Nikdy nepochopím, proč se vždy muži nechají nahnat do války.

Možná tak dělají proto, aby se pak jednou nemuseli trpně dívat na znásilnění své ženy bajonetem nebo něco podobného.
10. 06. 2014 | 09:07

Oslýk stratég napsal(a):

Fafnir.
"A jen poznámku, tedy ne k vám, ale k hodnocení důležitosti boje oněmi nicky jako občan K.V etc, podle počtu padlých. Malý příklad. Malta je celkem malá, nevejde se tam tolik lidí, jako na širé stepi Ruska, ale kdyby padla, padl by pravděpodobně i Suez a Hitler i Musolini by dostali zdroje, které jim právě chyběly k lepšímu vedení války"

Důležitá poznámka.
Z vojenského hlediska už dávno nemusí být rozhodující význam určen počtem mužů v boji. Takto viděno, by byla Hirošima nepodstatná epizoda s jedním letadlem a pár maníky.
kromě důvodů, které uvádíte, platí zcela přirozeně, že námořní operace mají daleko méně nasazených lidí, a přesto bývají zvláště důležité. Zkáza dálného východu byla výrazně ovlivněna potopením jediné britské bitevní lodi, která tam měla "patrolovat".

Bitva u Midway, mnoha badateli uznávaný zásadní obrat ve válce v Pacifiku, byla, měřeno počtem lidí, bezvýznamná epizoda proti dni D nebo Bagration. Přesto je její strategický význam určitě srovnatelný.
10. 06. 2014 | 11:07

K .V napsal(a):

Oslýku, ale vy jste nic nepochopil.
Nic proti výročí D Day, úcta jeho obětem, jistě to urychlilo pád Hitlera.
.
Co vadí je české řiťolezectví. Máme státní svátky, kde se u všech stydíme podívat do očí, všechny projdou rozpačitě A TRAPNĚ . Máme letos spoustu výročí, z nichž třeba vznik našeho armádního sboru v SSSR ( DUBEN 1944, tedy stejné 70 leté výročí), který se nás přímo týká, JSOU TO NAŠE DĚJINY, naši občané , OSVOBOZOVALI NÁS. Mnohem větší význam měla i zmiňovaná operace Bagration.
o TOM ANI SLOVO
.
Co vadí je to že jsme řiťolezecky otočili korouhev, najerdnou mlčíme o tom kdo nás osvobodil, že to přišlo z východu, a místo toho tu noví modří svazáci píší dojemné historky o hrdinech ze západu, KTEŘÍ S NÁMI MAJÍ PRAMÁLO SPOLEČNÉHO . Celkem 5 blogů?????!!!! Dušan Jasánek bledne závistí
10. 06. 2014 | 12:24

Jakelin de Mailly napsal(a):

Oslýk

Prosím Vás, nechte ho být a jen se zasmějte, jako jsem se rozchechtal já.
Když napíšu na podzim k výročí KDO něco podobného, co tady, bude KáVéčko první, kdo se pod tím vypláče a zkritizuje to do poslední molekuly.
10. 06. 2014 | 12:47

Oslýk Zmikund napsal(a):

K.V.
Jsem si jist, pokud napíšete v příslušný den výročí strhující pojednání o té operaci Bagration, o Stalingradu nebo o Dukle, mistr Stejskal vám to rád otiskne.

Ale namítat pod článkem, že nepojednává o něčem jiném, je procedurální nesmysl.
Pokud jste si začal číst článek o vylodění v Normandii, bude nejspíš o vylodění v Normadii.
Se s tim smiř.
10. 06. 2014 | 13:01

K .V napsal(a):

Jackelin, nevím co je to podzimní výročí KDO, takže nemohu posoudit.
.
Ale ujišťuji vás, že kdybyste byl opravdu historik a napsal něco zajímavého, možná i nového a přínosného, třeba k tomu70 (!!!!!) výročí našeho armádního sboru v SSSR, kde byli NAŠI OBČANÉ, JSOU TO naše dějiny, ONI vzpomněla na NAŠE DŮLEŽITÁ výročí alespoň jednou i redakce Aktualně. Třeba je to důležitější než výročí mostu inteligence.
10. 06. 2014 | 13:07

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Nekecat, neplakat, napsat a poslat editorovi.
10. 06. 2014 | 13:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Příteli, jak vidíte, jsou věci, které o mně ještě nevíte.

- nejsem historik
- jsem naopak komunista, stal jsem se jím v okamžiku narození a až do převratu, kdy mi bylo 14 pryč, jsem věrně sloužil straně
- na VŠ i na vojně jsem, rozzuřen pádem režimu, zakládal komunistické buňky
- pokračoval jsem v tom v cizině, odkud jsem se vrátil loni
- na vlastní uši jste slyšel mé zanícené ideologické proslovy v Carnuntu a na Moravském poli
- i v Hainburgu jsem nepronesl "Toto město dobyli a vypálili Turci během tažení na Vídeň", nýbrž "Toto město mohla dobýt naše hrdinná ČSLA".

:-D

...a vysvětlete plačce, že KDO je "Karpatsko - Dukelská Operace" :-)
10. 06. 2014 | 13:26

K .V napsal(a):

Pane Brome, právo psát blogy mají pečlivě Stejskalem vybraní, mezi něž nepatřím. Mohu se pokusit napsat to třeba do čtenářova blogu, ale tam mám zkušenost že 3 blogy kdysi prošly, dokonce měly úspěšnou čtenost i diskusi BEZ URÁŽEK, byly totiž dost věcné a pravdivé,
další 2 byly vráceny s tím že redakce Aktualne ( resp Stejskal) nemá zájem o cokoliv co nějak zavání ideologií. Soudě podle diskuse a i některých Stejskalových osobních vstupů do ní, s něčím jako vzpomínka na 70 výročí Armádního sboru z Buzuluku bych asi neprošel
.Možná se mýlím, třeba začal Stejskal být opravdu objektivní hlídací pes demokracie, pravdy a lásky.
ale psát poctivý blog z historie je docela kus práce, pokud nechce člověk ztratit tvář nebo vést se na módní ideologické vlně ( tam stačí spatlat cokoliv).
S pocitem marnosti se mně do té práce nechce.
.
A mimochodem, i učitel by měl mít v těle nějaký cit pro pravdu a objektivnost. Vám 5 blogů o D-Day a výročí mostu inteligence připadá vyvážené v poměru k NULOVÉ publicitě na Aktualně k ostatním výročím tohoto roku, památným dnům a státním svátkům.
.
A pokuste se prosím zbavit Pavlovova reflexu alergie na mé vstupy, a reagovat věcně a pravdivě
10. 06. 2014 | 13:56

fafnir napsal(a):

Oslýk stratég
podotek,ne jedné ale dvou Repulse a Princ of Wales.Ale samozřejmě souhlasím velmi,podobných příkladů bychom našli zajisté mnohem více.To ale spoustě lidem,kteří nejsou zvyklí uvažovat v souvislostech těžko vysvětlíte
10. 06. 2014 | 14:06

Jakelin de Mailly napsal(a):

KáVéčko

Ztratím zde s Vámi pouze tento příspěvek:

- není pravda, že "právo psát blogy mají jen pečlivě Stejskalem vybraní". Pokud nejste pravidelný blogger a posíláte pořád to samé, resp. o ničem, redakce má právo to odmítnout. Stejně jako má právo odmítnout žádost o blog od člověka, kde se to nejeví jako pravé ořechové /viz kauza MB - bylo to kvůli jeho sprostotě, nyní lže, že "si to Stejskal rozmyslel"/
- trpíte naprosto zcestnou představou, že co si myslíte, říkáte, píšete, je "věcné, pravdivé" atd.
- napište blog o Operaci Bagration. Máte na to skoro 14 dní, já měl pár. Pošlu Vám k tomu úplně v klidu vše, co budete potřebovat, protože si jsem jistý, že doma k tomu nemáte lautr nic.
- pokud ne, přestaňte fňukat a urážet kdekoho a kdeco /fňukat a urážet a znevažovat budete tak jako tak, je to ve Vás, to víme už všichni, jen Vy ne/
- můj mail je v diskuzi pod posledním Zdeňkem Peldou, máte ideální možnost předvést co ve Vás je, co pořád nikdo nevidí a nedoceňuje
10. 06. 2014 | 14:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

PS. veškeré prameny k Bagrationu mám v angličtině a němčině, ale chvástal jste se, že je ovládáte plynně a skvěle, takže by to vlastně neměl být problém, ne ?
10. 06. 2014 | 14:14

Oslýk stále ještě stratég napsal(a):

fafnir:

máte recht, trochu jsem to přehnal. Byly dvě.

Když nad tím přemýšlím, možná nejslavnější a nejdůležitější vojenská akce našich vojáků ve druhé světové je Antropoid. Taky to není zrovna davová záležitost...
10. 06. 2014 | 14:17

fafnir napsal(a):

K.V.
no nevím,proč ausgerechnet vy,byste měl oslavovat vznik jednotky v BuzulukuTo by snad měli ti,kteří na margo vzniku té jednotky byli propuštěni z gulagů.Soudím,že vám při vámi zde prezentovaných názorech, by naopak měl vyhovovat Hitlerův režim.Všichni měli práci a byt na úrovni doby.Prostřednictvím "Kraft dur Freude" sjednocené odborové to organisace německých pracujících, velkolepá rekreační srřediska,velké rekreační výletní námořní lodě etc.Cikáni,Židé a homosexuálové makali v lágrech,prostě váš sen.Také ve škodovce v Plzni a ČKD v Praze do poslední chvíle před náletem makali na výrobě tanků a děl pro obranu těch vymožeností.Zlotřilí Američané z nějakých vám nepochopitelných důvodů soudili,že ty tanky a děla zabíjejí spojencké vojáky,včetně těch sovětských,a proto se rozhodli té výrobě nějak zabránit.Dtto v Litvínově poškodili ba zničili,dle vás se záměrem poškodit Československu chemičku,která vyráběla pro ty tanky a letadla z uhlí benzin.Čest vaší pilné agitátorské práci,soudruhu.
Jen tak mimochodem. Ač s nickem Jakelin de Mailly občas nesouhlasím, jako historik, je na rozdíl od vás, fundovaný.Vy jste vyfutrován dokonale ideologicky,dle názorů soudě,historiky padělateli dle návodů Zdeňka Nejedlého.
Napište nějaký historický blog.Srandy není nikdy dost.Zkuste to tím Moravským polem.A nespleťe si Bélu s Rudolfem.
10. 06. 2014 | 14:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

Oslýk

já myslím, že těch slavných akcí našich, byť davovějších, než Antropoid, ale přeci menších měřítkem, bylo víc...

- letci ve Francii
- letci v Anglii
- Tobrúk
- Sokolovo
- Kyjev
- Žaškov, Bílá Cerekev
- letci 1. čs. sam. stíh. pluku v SSSR během SNP - naprostý unikát, kdy celá letecká jednotka operovala v týlu nepřítele
- Dukla
- Jaslo
- tankisté v Ostravské operaci
- Dunkerque
10. 06. 2014 | 14:39

Oslýk mravní nihilista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

František Moravec a jeho tajná služba. Spolupráce s A-50.
Tři králové a atentát na Himmlera, byť nepovedený.
Ostatně, i u té Normandie byli nějací ti Češi a Slováci.

Jo, je toho spousta.
A některé operace jsou vojenské, polovojenské, zorganizované bandou přeběhlíků (čím jiným mohli být z hlediska protektorátní vlády ti Svobodovi nebo Liškovi vojáci?)

Tak nějak platí, že když někdo dokázal něco opravdu statečného, naše vláda za ním obvykle nestála, pokud vůbec existovala. To je zřejmě tradice už od Legií.

Tradice oficiální armády je proti tomu dost problematická. Napadá mne jediná oficiální válka, kterou tato armáda vyhrála - s Maďarskem za první republiky.
10. 06. 2014 | 14:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Oslýk

Ještě ta s Poláky o Těšínsko :-) jo, starý Šnejdárek...
S druhou světovou též nemám problém, byli jsme na vítezné straně, zásluh bylo dost, za tu situaci jsme nemohli.
10. 06. 2014 | 14:58

Oslýk rozený dezertér napsal(a):

Jakelin de Mailly:

No, za druhou světovou válku jsme nemohli, ale způsob, jakým se například naši bratři Slováci ocitli na straně vítězů je bizarní. A to rozhodně nejsou sami.

Jak tady kávéčko poskakuje a píše velkými písmeny, že v Buzuluku, to se psaly naše dějiny, tak mám skoro pocit, že se pokouší překřičet jakousi vnitřní pochybnost.
Naši vojáci psali sice anglické, ruské, francouzské a jánevímjaké dějiny, ale u těch našich se jenom mihli.

Taky si všimněte, jak podivný vztah k armádě vlastně máme. Já tedy rozhodně; rád na dálku zatleskám nějakým českým letcům v Británii nebo samopalníkům v Rusku, arci už jen na filmovém plátně, ale pro mne samotného je armáda jedno velké trauma.

A když vidím pochodovat naše hrdé chlapce, tak se moje srdce nechvěje hrdostí, ale červ nejrůznějších pochybností hlodá.
10. 06. 2014 | 15:07

K .V napsal(a):

Fafnire, tak po pořádku
-právo publikovat mám naprosto stejné jako těch 5 blogerů o D Day, Ani jeden to nezažil, můžeme jen z tisíců publikovaných dokumentů vyhledat pár základních a vzpomenout výročí. K tomu nemusíte být bůhvíjaký historik.
.
Nevím proč mně vyčítáte lágry a Kraft durch Freude. Já nikoho nezavřel. Přiznám ale, že považuji za správné, pokud tu někdo žije A ČERPÁ Z VYMOŽENOSTÍ vytvořených ostatními, měl by se také, např, prací, podílet.
Paraziti ničí organismus na kterém parazitují, to je zákon přírody. A týká se i státu a společnosti.
Pokud si někdo ale poustevničí ve SVÉM lese, uživí se a po společnosti nic nechce, potom neškodí.
.
Pokud umíte z jednoho krátkého blogu poznat jak úžasný je Jackelyn historik, gratuluji.
Jestli ale ten pán je renomovaný autor mnoha objevných děl a vy je máte nastudované, omlouvám se a prosím o odkaz. Doženu své nedostatky.
.
K bombardování. Nahledejte si KDY byly uvedené továrny bombardovány. U mnohých z nich ani zoufalý optimista nemohl doufat, že jejich produkce stihne v tak krátkém čase do konce ovlivnit průběh války
.
Také upozorňuji že nejsem soudruh ani váš, ani současné KSČM, tak mne tak neoslovujte. Vypadá to že vám došly argumenty tak jenom trapně kopete
10. 06. 2014 | 15:11

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
když on je K.V. tak soustředěn na významné události našich vojáků za II.světové války(WW II je pro něj věc nesrozumitelná) co takhle kdyby napsal něco o zformování 310,312,313 stíhacích perutí a311 bombardovací,jejichž posádky hrdě nosili na uniformě nápis CZECHOSLOWAKIA,a bojovali s nacisty v době,kdy SSSR byl sojuznikom třetí říše.Nebo o vzniku Československého 11 pěšího praporu Východního. Bude mít šanci něco k tomu napsat a času je dost,přísaha se konala 28.8,1940.Tak aď se chlapec pochlapí.Sichr mu dá pan Stejskal příležitost.
Ale na rozdíl od vás mu knihy nepůjčím.Slípkova Ohnivá křídla(Orbis 1945)A od O.Španiela ˇČeskoslovenská armáda druhého odboje(rovněž Orbis 1945) nedám z ruky.Jsou to knihy po tátovi,a jsou to první věci,kromě tátova vyprávění,kdy jsem se dozvěděl skutečnost o WWII,jinou než ze školy,a už v r.1955,své druhé a třetí třídě.Pak tu mám také Gen.Karla Klapálka (Ozvěny bojů, NV 1966) ten také líčí m.j.poněkud jinou verzi KDO než byla tehdejší běžná interpretace.Nějak to ve mě posiluje podezření,možná nesprávné,že ten mlýnek na maso nekdo naplánoval tak,aby značná část našeho Československého sboru byla silně redukována.Ale říkám,nepodložená doměnka.Já jen že se s těmi,co zažili Gulagy,táta znovu sešel v Jáchymově.Možná se mnou nebudete souhlasit,je to jen moje doměnka.
10. 06. 2014 | 15:13

Jakelin de Mailly napsal(a):

Oslýk

O kauze "Slovensko za 2. sv. v." by to bylo na velmi dlouhou diskuzi, obzvláště kdyby se zapojil nějaký procítěný východní soused. Proto bych ji s dovolením nechal na výročí SNP, určitě se tady objeví blog. Hodně se o tom manipulovalo a lhalo, takže ta diskuze bude rozhodně velmi zajímavá :-)
S těmi dalšími "co se ocitli na straně vítězů", taky se to dost opomíjí či zapomíná.
Ale bylo to vykoupeno ať politickou nesvobodou poté, či reparacemi.
Pro mne byla armáda zklamáním a zařídili to ti nahoře.
10. 06. 2014 | 15:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

K.V neví, co je to KDO? Proč mě to nepřekvapuje?
10. 06. 2014 | 15:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Vykašlete se prosím Vás na komunikací s ním, nebude to mít konce a akorát to zasviní diskuzi, ať si tu už píše, co chce, vše podstatné mu už bylo řečeno.
Vždyť on na to jen čeká, aby se mohl vybrečet, pořád dokola, kafemlýnek perpetuum mobile.
Nic nenapíše, ať mu dáte pod nos cokoli a jestli ano, určitě si dovedete představit ten výsledek.
Knihy bych mu poslal v PDF jako dárek, stejně jako jsem nabízel Vám ty Vikingy.
Jestli o ně máte zájem, viz můj mail v diskuzi pod panem Peldou.
Na vině ztrát v KDO bylo hlavně předčasné vypuknutí SNP. To způsobili partyzáni, řízení z ústředí v Kyjevě. Na přípravu operace bylo jen pár dní a podle toho to tak vypadalo. Chaos vedl k odzbrojení Východoslovenského sboru, který měl sehrát klíčovou roli.
Podle mne je na SNP zajímavý a důležitý ten komunisty vytvořený mýtus o národu ve zbrani, který dnešní Slováci smaozřejmě velice rádi papouškují. O žádné "národní povstání" nešlo.
Ale jak říkám, diskuzi o tom nechám raději k tomu výročí, stejně jako Duklu. Chystám se tam po několika letech.
10. 06. 2014 | 15:30

fafnir napsal(a):

K.V.
no tak themata jsem vám nadhodil.Tak se pochlapte.Literatury je dost.Jestli napíšete něco k daným věcem,a bude to aspoň trochu historicky fundované,hluboce se vám omluvím.
Já jen,že tak nesmyslně a z ideoloických důvodů vraždit vlastní vojáky,nesmyslnými útoky na připravenou obranu,a nebránit se připravených pozicích,jako to dělali sověti zvláště v 1, fázích války,hned tak někdo nedokáže.Projděte si počty výzbroje na počátku války,Rusové měli nad Němci jasnou početní převahu v letectvu,dělostřelectvu,tancích,o lidech nemluvě.Tam není co oslavovat.
Klidně publikujte co uráčíte za vhodné,na rozdíl od doby,kdy,cituji vás:"měl každý práci",vám nikdo v hlásání vlastních názorů nebrání, ani vás za to nezavřou.
P.S. jako kádrově nespolehlivý,jsem soudruhem ani býti nemohl.
10. 06. 2014 | 15:35

stejskal napsal(a):

Czechoslovakia ;-)

Slováci se nikde neocitli ;-) Čsl. exil zcela správně trval na tom, že Mnichov je neplatný a stejně tak vše po něm. To znamená, že usiloval o obnovu republiky v předmnichovských hranicích. To, že část slovenské politické reprezentace i část obyvatelstva vystupovala/bojovala jako Hitlerův spojenec neznamená, že jiná část aktivně nevystupovala/nebojovala na straně Spojenců.

Na straně vítězů bylo Československo jako celek (ostatně také to dalo dost práce a stálo spoustu lidské krve, protože to ne vždy vypadalo jako úplná samozřejmost). Zase z toho nedělejme gulage, pls ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 15:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Odpusťme mu to, jinak ví určitě všechno.
Hlavně o Bagrationu. o kterém se dočetl poprvé v diskuzi.
Možná ještě bude tvrdit, že taková zkratka, KDO, není známá .-)
Tímto hážu Kávéčko přes hlavu, s dovolením...
10. 06. 2014 | 15:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Celkem pochopitelná reakce. Je to fakt ztráta času.
10. 06. 2014 | 15:48

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
a margo KDO,Klapálek to mezi řádky popisuje trochu jinak.Ale možná jsem zaujatý.Pravda,byla to doba,kdy se leckdo vyjadřoval mezi řádky,a my to uměli číst,a vyjadřovat se.Tak nevím.Ohledně toho průšvihu s Golianem,to vím.
Co se týče vaší nabídky,nevím jestli bych ji dokázal zužitkovat.Anglicky sice napíši dopis i obchodní,umím(možná silné slovo)i nějakou technickou,co jsem potřeboval k práci a domluvím se.Lépe,řádově ,jsem na tom s Němčinou,ba i Ruštinou,Dánsky umím(no umím,uměl jsem) pozdravit,říci si o potravu,a pár frází.(Matka byla tumočnice a překladatelka,takže o slovu ovládat jazyk mám jiné mínění než většina lidí, a jsem pokorný)
Ale mám o Vikinzích celkem slušnou českou řádku knih.Chybí mi k thenmatu spíše znalost Latiny a Staroseverštiny, a to už ve svých 67 letech asi nedohoním,
ani na universitě 3, věku.
Ale přesto díky za nabídku.
Hezké odpoledne,je hic tak sedím doma v chládku u kompu,mé nové ledvině by se to venku moc nezamlouvalo.
10. 06. 2014 | 15:55

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
je to of topic.Ale když je ten hic,tak jsem si otevřel"Zimní válku" od Engelové a Paananena,a Stíhače nad Finskem od Majuri Luukkanena.
Zajímavý kus historie.
10. 06. 2014 | 16:10

fafnir napsal(a):

opr.Majuri Eino Luukkanena
10. 06. 2014 | 16:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Určitě byste to zužitkoval.
Je k tomu vždy fantastická obrazová příloha.
Nabídka platí.
Finové podali úžasný výkon, jejich piloty nevyjímaje.
Ale taky jim k tomu dopomohla řada jiných faktorů - příroda, počasí, druhá strana.
Tady je taky teplotní inferno, dělám jen brzy ráno a večer.
"Old Norse" mě také vždy fascinovala.
10. 06. 2014 | 16:17

Jakelin de Mailly napsal(a):

fafnir

Jinak Sověti si se ztrátami našich, na rozdíl od Britů, hlavu nelámali.
Začalo to už v Sokolovu.
Náš prapor byl hozen do jasně ztracené věci, měl jen krví koupit čas.
Proto jim to bylo jedno i na Dukle.
Někde opravdu mohl být úmysl.
Viz příběh 2. parabrigády, v rámci 38. sovětské armády dostala v září úkoly, na které nebyla stavěna a ni vybavena a 10 dní bojů jí pěkně pustilo žilou, než byla odeslána na pomoc SNP.
627 ztrát.
Snad sehrálo roli její složení - většina dezertéři z bývalé slovenské "Rychlé divize".
10. 06. 2014 | 16:25

Oslýk státovědec napsal(a):

No, pane Stejskal, jak tu bylo řečeno, je to opravdu složitější; už vaše první věta je naznačuje; kterak "československá" emigrace vlastně rozhodla o tom, že se Slovenský štát nestal. To je z hlediska státoprávního velice zvláštní věc, víte, "oduznat" kus dějin.
Angličtí profesoři na d tím vždycky kroutili hlavou, když jsme jim to po roce 1989 vysvětlovali.

To, že "polovina národa bojuje", to je taky dost zvláštní; znamená to totiž, že druhá polovina je nejspíš poražena.

Ale podobná potíž se vztahuje i na Francii, kde je to taky "vítězná mocnost" spíše z moci ostatních spojenců; nebo Rakousko, to je taky jedna velká záhada.
Komplikovaný je i posun Polska o mnoho kilometrů na Západ.
Zvláštní je i Podkarpatská Rus, která se nám tak nějak ztratila (s ohledem na "neexistenci" Mnichova a všeho, co bylo po něm).

Oč jednodušší to má taková Normandie, kde je hranice nakreslená mořem a je dost jasno už delší dobu.
10. 06. 2014 | 18:23

stejskal napsal(a):

Stejně jako se ostatně oduznal Böhmen und Mähren ;-)

Samozřejmě že spousta věcí z toho, co píšete, byla problematické (a je jich ještě daleko více). Jak to bylo se Slovenským štátem asi tušíme (alespoň někteří z nás, co se zajímají o historii), stejně jako s Michovskou dohodou a vznikem protektorátu. To všechno totiž bylo z hlediska státoprávního velice zvláštní věc.

Nechci se s Vámi dohadovat. Ale ta poznámka mi přijde... no, poněkud mimo.

Mimochodem nedokáži si tak úplně představit, jak by z pohledu státoprávního byla po válce polovina obnovené republiky mezi vítěznými mocnostmi a polovina mezi poraženými.

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 19:09

Oslýk napsal(a):

Mimo je to zcela určitě; to byl důvod, proč jsem budoval oslí most zpět do Normandie.

K věci je s bídou polovina debaty; a to je tu ještě hodně slušný výsledek.
10. 06. 2014 | 19:19

K .V napsal(a):

Fafnir, Brom a Stejskal tu obdivně vykřikují jaký je Jackelyn renomovaný historik, on sám se také dost chlubí, ale na výzvu nereagovali.
Takže Jackelyn, mohl byste uvést seznam vědeckých historických publikací vámi napsaných???
A když jste přední vědec, proč vám Stejskal neudělí právo blogera a podepsal se nade blog sám.???
Děkuji, chci se poučit
10. 06. 2014 | 19:26

Oslýk diletant napsal(a):

K.V.
Vidíte, kdybyste tu výzvu adresoval mně, asi bych se dostal do rozpaků.
Identitu nechci prozradit, a tudíž bych byl raději za oslýka.
Naštěstí jste ji ale adresoval někomu jinému.
10. 06. 2014 | 19:37

K .V napsal(a):

Oslýku, ale vy o sobě netvrdíte že jste přední odborník v nějakém oboru, a ostatní to po vás nepapouškují
10. 06. 2014 | 19:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

KV

Lžete.
Nikdy jsem se nechlubil, že jsem "renomovaný historik".
To je Vaše psychotická konstrukce.
Vždy jsem uvedl, že jsem to vystudoval.
Uvedl jsem x-krát, že jsem v oboru nepracoval, nic nepublikoval, že si to šetřím na stará kolena, až se nebudu moci živit jinak, cestovat po světě, žít na plný plyn.
Uvedl jsem x-krát, že všude a stále sbírám na tu dobu materiály.
Nikdo tady ani jinde nevykřikoval, že jsem "renomovaný historik".
To je další Vaše psychotická konstrukce.
Napište blog o Operaci Bagration, tvrdil jste, že je to snadné, že "takovou zpatlaninu", jako tento můj text, "zvládne každý". Nabízel jsem Vám k tomu dokonce pomocnou ruku.
Je to snadné ? Ok - do toho, počkáme si na 22. 06, těším se jak to celé zpracujete a z čeho.
Nejdřív jste sem vlezl pod jiným nickem a blil, pak jste přicmrdával sobě podobným, pak už jste jen čekal, jako hyena, až někdo zase vyleze - ejhle, Emissary, a už to jelo.
Blijte si tady co hrdlo ráčí a poděkujte Stejskalovi i mně, že jsme Vám dali záminku.
10. 06. 2014 | 19:59

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane oslýku (vetšinou jde jen o osobní výpady a snahy druhého někam zatlačit, zejména ze strany jistého K.V.).

Ale u Vás moc nejsem na takové příspěvky zcela mimo (realitu) zvyklý. Tak mne to překvapilo ;-)

Jinak myslím, že dotyčný k tomu má úplně stejný důvod jako Vy. Vysvětloval jsem výše, jak tento text vznikl (původně jsem jej chtěl napsat já, s autorovou odbornou pomocí, ale nakonec kvůli nedostatku času na spolupráci se laskavě nabídl, že jej napíše on. S povděkem jsme to přijal, protože jsme měl možnost setkat se s jeho erudicí i číst některé jeho odborné texty, a zároveň respektoval, že nechce veřejně prozrazovat svoji identitu. Proto šel text ostatně do mého osobního blogu a zaštítil jsem ho svým jménem. Prostě mně ten text přišel natolik dobrý). Ale to už vlastně nepíšu Vám, ale spíše na adresu některých popletených vstupů. Třeba pana Emissaryho, kterého jinak srdečně zdravím).

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 19:59

stejskal napsal(a):

Vybodněte se na něj, pane z Mailly ;-)

O Vás nejde ani v nejmenším. O mě nakonec také ne. Když budete občas číst třeba zdejší debaty, zjistíte, že někteří takhle jedou prakticky po každém, kdo sem napíše. To je osobnostní rys, neschopnost normální komunikace. To není debata, která by se dala vést. Takto vedeným útokům nemáte šanci nijak normálně čelit (dotyčný si něco vymyslí a pak po Vás chce, abyste to uváděl na pravou míru). Mohu-li Vám za ta léta poradit, nechoďte do toho. Může Vám být úplně jedno, co zde píší různí trollové. Váš příspěvek vzbudil obrovský zájem (dosud bezmála deset tisíc návštěv). To je důležité. Ne trolloviny některých frustrovaných jedinců ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 20:06

fafnir napsal(a):

K.V.
co takhle se zkusit naučit chápat přečtené.Spáchám jedno ctrl c -v.:"Ač s nickem Jakelin de Mailly občas nesouhlasím, jako historik, je na rozdíl od vás, fundovaný."
Kde píši,že je předním historikem.Povídejte přehánějte.I historik amatér může být fundovaný. Bohužel vy, kromě ideologie, nechápání souvislostí, to vyfutrováváte ještě často elementárními neznalostmi.Leč jste ideově pevný.
Jen otázečka,jak se hodláte vypořádat,myslím v blogu,s tím založením 11 pěšího praporu Východního, z doby,kdy vaši sovětští favorité vesele zásobovali Němce,aby měli čím bojovat s našimi vojáky. Nebo aby měli k tomu dostatek PHM, aby mohli setřelovat naše letce bojující nejprve jako součást francouzské elitní eskadrily Les Cigognes,a Laffayete a dalších,poté jako součásti Britských stíhacích perutí,nebo našich samostatných Československých stíhacích perutí,310,312 a 313.Moc se na vámi zpracovávaná themata těším.
Děkuji předem za odpověď.
10. 06. 2014 | 20:08

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Já vím.
Nadávky mi nevadí, ale na některé ty nehorázné lži, absurdní výmysly, konstrukce a podsouvání je těžké nereagovat.
Ale už jsem s ním skončil.
Též hezký večer.
10. 06. 2014 | 20:20

Oslýk mlhavě nejasný napsal(a):

P. Stejskal

Přiznám se, že jsem kritiku své poznámky nějak nepochopil.
A váhám, jestli to mám rozmazáívat, neb je to zcela mimo téma.
Ale že by mimo realitu?

Národnostní nebo právní konstrukce z podstaty věci nejsou "realita" - nelze si na ně sáhnout, není to objektivizovatelný fakt.
To, že si národ něco kolektivně myslí - třeba, že Böhmen und Mähren se dá tak nějak vymazat z dějin - nutně neznamená, že to tak vidí i jiní, stížení třeba stejně vratkými kolektivními představami. je moc zajímavé si občas všimnout, co se učí v čítankách na Slovensku.
A rozhodně to není akademický problém - už nám to několikrát pěkně nafackovalo, naposledy v roce 1992, kdy se na tom rozpadla federace.

K.V. se svým totálním nadšením pro Velkou vlasteneckou válku a její světodějný význam je zase jasná součást jiné národní legendy, stejně živé a stejně záludně nebezpečné.
Národní legendy jsou zvláštní, dvojsečné dědictví prakticky všech evropských národů.

Tam někam jsem svojí poznámkou mířil. Byla nejasná, protože sám v tom po mnoha letech přemýšlení zdaleka nemám moc jasno.
10. 06. 2014 | 20:29

stejskal napsal(a):

Naopak. Na "některé ty nehorázné lži, absurdní výmysly, konstrukce a podsouvání" je naprosto nezbytně nutné nereagovat. Především ne debatou s dotyčnými, protože to je to jediné, po čem touží a snaží se právě tímto vyprovokovat (s těmito lidmi si totiž v reálném světě zpravidla moc druzí nepovídají). Když na to člověk přistoupí, hraje podle jejich not.

Liobor Stejskal
10. 06. 2014 | 20:33

Jakelin de Mailly napsal(a):

stejskal

Ono se to dobře radí, když to sám často nevydržíte, že... .-)
Ale chápu, kam míříte, sám to tak vnímám, apropos výše jsem to radil dvěma lidem a stejně se do toho nechal zatáhnout.
10. 06. 2014 | 20:36

stejskal napsal(a):

S těmi národními legendami a jejich ošidností to vidím naprosto stejně, pane oslýku.

Mám určitou představu, co se píše v čítankách na Slovensku, ale nejen tam. Také třeba u nás (ostatně proto se zde tyto debaty vedou). Těch (často protichůdných) narativů je vždy strašně moc a to i v rámci národa či společenství. Někdy je jejich demýtizace hodně bolestná, ale podle mne je nutná (i když se při ní občas tvoří mýty nové).

Libor Stejskal
10. 06. 2014 | 20:40

stejskal napsal(a):

Když myslíte, pane z Mailly. Skoro bych řekl, že si zde s lidmi takovéhoto založení prakticky nepovídám (pozor, neplést s občasným uváděním "některých těch nehorázných lží, absurdních výmyslů, konstrukcí a podsouvání" na pravou míru, coby upřesnění pro ostaní čtenáře. To je rozdíl. A podstatný :-) l.s.
10. 06. 2014 | 20:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

Když myslíte, pane Stejskal...
:-)
10. 06. 2014 | 20:47

stejskal napsal(a):

Myslím. Je v tom mnohaletá zkušenost z takovéhoto prostředí (třeba jako Vy máte se studiem historie. Každý se věnujeme něčemu víc a jinému třeba méně). l.s.
10. 06. 2014 | 20:49

Ě napsal(a):

Saturninova kancelář pro uvádění nepravd na pravou míru.
.
Drazí pánové Stejskale a Jackelyn,
Tak jste si vyměnili několik vstupů na téma: Nediskutovat.. Myslíš??- Myslím..... a zjistili jste že jsou tu trollové se kterými nemá cenu se bavit.
Pokud máte na mysli mne, nechtěl jsem nikoho napadat. Jenom mne zasujalo že hned v úvodu blogu Stejskal popisuje... pozval jsem na pomoc historika, a potom se v průběhu mnozí rozplývají obdivem, já konkrétně reagoval na fafnira 14.31, který opět tvrdil že JdM je NA ROZDÍL ODE MNE fundovaný historik.
.
Pane Stejskale , když někoho jmenuji jako historika, předpokládal jsem že se tím živí a má ve svém věku hmatatené výsledky. Když ne???.... , Asi jako byste mně doporučil lékaře a potom se ukázalo že to začal studovat, bavilo by ho to ale není jím a v důchodu by to rád jako hobby dělal.
Stejně jsem se v 15,11 jen zeptal fafnira Z ČEHO poznal že JdM je fundovaný historik na rozdíl ode mne. Neshledávám totiž v blogu až tak moc fundovanou odbornou práci, na to je to příliš krátké a obecné, a stejně tak jsem nikde nenapsal nic, co by ukazovalo že znám historii o něco méně. Mimo jiné jsem totiž i publikoval z oblasti historie- a to V ZAHRANIČNÍM ODBORNÉM!!!!!! TISKU, I když to není moje profese, jen se stejného pocitu že jedna historická událost by neměla být opomenuta
Tak jsem jen žádal vysvětlení, do obludných rozměrů jste to téma rozpatlali vy.
.
Samozřejmně za základní nedostatek intelektu nepovažuji že jsem hned nepochopil že KDO je jedině Karpatsko Dukelská Operace.
Bromovi doporučuji test pro studenty- napsat na tabuli KDO a položit dotaz co to je, Kdo neodpoví že to jen ta Karpatsko....., měl by asi podle něj opakovat ročník, soudě podle jeho úděsného rozhořčení.
.
Bylo by asi rozumné kdyby jste se zbavili předsudků že občas píši jinak vám ideologicky vyhovuje, a snažili se pochopit co píši
11. 06. 2014 | 07:20

K .V napsal(a):

A pana Broma ( případně i pana Stejskala) OPAKOVANĚ žádám, aby napsal, svůj názor, zda 5 blogů o D-Day a jeden o výročí mostu inteligence je v rozumné relaci k NULOVÉ publicitě důležitých výročí a státních svátků a památných dnů, které jsem tu uvedl.
Stačí odpověď ANO....NE.
.
Odpověď že Aktualně je soukromý podnik a může si ideologicky propagovat koho a co chce, znám a nemusíte se obtěžovat
Děkuji
11. 06. 2014 | 07:55

K .V napsal(a):

poznámka- TEĎ JSEM SI VŠIMNUL- É není další nick, skočilo to tam omylem, uskočil kurzor
11. 06. 2014 | 07:57

dedek napsal(a):

Ř napsal(a):
Líbí se mně ta mediální masáž. Naše republika má své státní svátky, letos od počátku roku již byla četná výročí např našeho sboru gen. Svobody v SSSR, NAŠE VLASTNÍ VOJSKA která PŘÍMO OSVOBOZOVALA NAŠE ÚZEMÍ.

Ono je toho smutného víc. Ti kdo padli ve druhé světové válce nemohou za rok 68 a přes jejich oběti dnes už nejsme ani schopni (tedy až na několik málo jedinců) dát jim na hroby svíčku při výročí konce války nebo na dušičky. Je to opravdu smutné. Dnes se pomalu omlouváme i sudeťákům v různých článcích, ukazujeme zvěrstva Čechů při odsunu ale o zvěrstvech ordnerů ani zmíňka, o odsunu Čechů z pohraničí ani zmíňka!! Je to k zblití, jak začínáme přepisovat dějiny a lezeme západu do zadku. Nejde o nějakou náklonnost k Rusákům ale komu čest tomu čest, a že druhá fronta byla otevřena až když Rusáci postupovali na Německo je také fakt. Bylo potřeba nechat Rusáky co nejvíc vykrvácet a hlavně se doufalo, že je Němci zastaví a zničí, což se nepovedlo. Hlavně nezapomínejme, kdo se o druhou světovou zasloužil!!! Hitler? Nebo ti, co mu to umožnili jako Francie a Anglie?
Nic z toho nemuselo být, ale západ potřeboval zničit Rusko. Cožpak si myslíte, že by to dnes neudělali znovu? Za prachy všechno.
11. 06. 2014 | 09:00

Oslýk sarkastický napsal(a):

dědku,
mně se naopak vaše mediální masáž nelíbí ani trochu.

Kážete úctu k ruským vojákům, kteří za něco v dobré víře položili život. Fajn, nemyslím, že by s tím někdo z nás měl nějaký problém.
Pak ale nechápu, proč jiným vojákům, kteří zemřeli stejně v dobré víře, a navíc jsou tématem debaty, věšíte na hrob posměšný nekrolog "za prachy všechno".

Řekl bych, že to celé vyznívá daleko trapněji, než vaše zjevně nadbytečné verzálky.
11. 06. 2014 | 09:13

K .V napsal(a):

Oslýku, jde o tu vyváženost.
Dědek má pravdu. Naše území osvobodila z drtivé většiny Rudá Armáda, byli v ní i naši vlastní vojáci ze Svobodova Armádního sboru. Média toto ignorují a masírují opačným směrem. V mnoha městech jsou pomníky Rudé Armády zničené, vím že např. v Brně mají ty pomníky s vymazanými nápisy, aby lidi nemohli poznat co vlastně znamenají.
A to že 6.6 1944 už byl výsledek války nezvratný a jasný, že se USA jen snažily zabránit, aby Stalin ovládl území od Vladivostoku po La Manche, to je prostě fakt.
.
Kdyby se tu objevil jeden až 2 blogy třeba k 70. výročí Svobodova Armádního sboru, stejně tak něco OBJEKTIVNÍHO ke květnovému osvobození naší republiky, NIKDO by asi neprotestoval že by se objevil i 1-2 blogy k D-Day, a stejně tak pokud je nějaké zajímavé výročí. našeho západního odboje. Možná by opravdu i slušelo třeba pár slov o operaci Bagration, mnohem významější pro průběh války a konané zhruba ve stejné době jako D-Day. Výročí atentátu na Heydricha, vypálení Lidic tu také nijak moc dobře mediálně neproběhly, vyjímkou je film Lidice v TV.
.
A fakt že NEMÁME v této zemi jediný státní svátek a památný den, kde by se národ bez trapasů a rozpaků, také bez lhaní jasně vyslovil co vlastně vzpomínáme, považuji za docela tristní.
.
A když tu ještě někdo vychvaluje erudovanost historika JdM, je to trochu podivné.
.
Nesmíte se zlobit, ale role politických agitátorů a řiťolezů v duchu Dušana Jasánka prostě v této zemi moc obdivu nesklízí
11. 06. 2014 | 09:48

JardaV napsal(a):

Pro Anna

Pokud nechcete žádnou válku,vytvořte ženskou politickou stranu.Získáte 50% voličů,tedy
spíš voliček,a něco navíc - chlapi kvůli srandě udělají ledacos.Že ta strana bude jenom
ženská,stačí zajistit názvem.Je dost chytrých žen,které by toto zvládly zrealizovat.Získáte
lepší zastání než v odborech,policii,justici,ve spolcích pro vzájemnou výměnu použitého
spodního prádla všeho druhu.A vaše názory bude slyšet.Dáte příklad celému světu,a že
se toto rozmůže po celé planetě,to se vsaďte.Dokonce i ti,kteří války pravidelně podle
potřeb organizují,mají manželky,mají rádi večeře,a jiné součásti manželského života.
Neváhejte.
11. 06. 2014 | 10:29

Oslýk politicky korektní napsal(a):

KV:
Sice jsem zrazován, abych s vámi nediskutoval, a to ani pod jinými nicky, nicméně zkuste uvážit, že:

1) "Naše území osvobodila z drtivé většiny Rudá Armáda".
Netuším, že by to někdo zpochybňoval.
Netuším ani, že by to mělo nějaký hlubší význam; spíš jde o to, že jsme se ocitli na demarkační čáře strategických plánů víc na východ.
To, že by z argumentu "většiny území" měla plynout nějaká větší úcta k východní armádě, to nějak nechápu.
Logické je psát o té armádě, která byla na konkrétním místě. Takže mluvit o rudé armádě má třeba smysl, pokud budete psát třeba o Ostravě nebo o Brně. V čemž vám nikdo nebrání. Naopak Prahu osvobodili zejména Vlasovci. A Plzeň Američani.
Toto je článek o Normandii, jak jsem byl pravil. Takže...

2) "V mnoha městech jsou pomníky Rudé Armády zničené"
neviděl bych v tom souvislost s osvobozením, ale s rokem 1968. Což je zase na úplně jiný článek.

3) "A to že 6.6 1944 už byl výsledek války nezvratný a jasný, že se USA jen snažily zabránit, aby Stalin ovládl území od Vladivostoku po La Manche, to je prostě fakt."

Když řeknete o něčem, že je to fakt, tak se to faktem nestane.
To , co předkládáte, je interpretace. A navíc interpretace naprosto nestandardní, kterou s vámi zřejmě sdílí málokterý historik.

Já bych to třeba viděl tak, že světová válka, nejen podle názvu probíhající na celé zeměkouli, nemůže být redukována na východní frontu. To, že je na jedné frontě obrat, nemusí nutně znamenat obrat i jinde. Stalingrad byl nepochybně dřív, než Normandie; ale ona zase byla ta Midway dřív, než Stalingrad.
Pokud se vám zdá, že Midway, celkem respektovaný klíčový obrat v Pacifiku, sama o sobě nemusela znamenat Stalingrad, pak nevidím možnost dovozovat ze Stalingradu zbytečnost či bezvýznamnost Normandie.
A je to ještě daleko složitější; ona byla třeba také hodně důležitá válka v severní Africe, válka v Itálii, bitva o Atlantik, o Británii; zkrátka, je toho hodně.
Teorii, že vše je dílem jediné, klíčové a rozhodující války mezi Rusy a Němci a rozhodlo se to někde mezi Stalingradem a Kurskem, s vámi asi sdílí málokdo.

3) "Kdyby se tu objevil jeden až 2 blogy třeba k 70. výročí Svobodova Armádního sboru..."
Toto kvílení nad tím, že někdo jiný něco nenapsal, nemá žádný smysl, jak už mnoho lidí poukázalo; prostě jděte a napište to.
Blogy nejsou žádná organizovaná propaganda, to píší lidé, kteří mají chuť o něčem napsat, nezávisle a nekoordinovaně.

4) Vaši zálibu v politických oficiálních státních svátcích moc nesdílím. Myslím, že už jsme si jich užili dost.
Osobně by mi docela stačil jen 28. říjen.
17. listopad si mohu klidně slavit sám, kvůli osobní zainteresovanosti. Je možné, že někdo jiný to má nastavené jinak a ten den naopak truchlí.
11. 06. 2014 | 10:42

K .V napsal(a):

Oslýku, nebudu už se pouštět do diskusí kdo nesl hlavní tíži bojů s Hitlerem.
Počet poražených německých divizí na východní X západní frontě lze nahledat a to považuji za rozhodující hledisko. Asi to SLYŠET NECHCETE.
.
jEDINÝ SVÁTEK KTERÝ UZNÁVÁTE JE 28 ŘÍJEN?? Vznik republiky která už neexistuje, od počátku byla vnímána jako nelogický slepenec, přežila sotva 20 let v politické nestabilitě, ekonomické krizi i národnostních sporech, vydala se zadarmo pod ochranu Hitlera, po válce nám ji Stalin v okleštěné podobě ponechal k budování vámi nenáviděného socialismu, a nakonec ji rozbila generace politiků která je dosud u moci???.
Tak tohle třeba je dost nepochopitelné.
11. 06. 2014 | 11:15

fafnir napsal(a):

K.V.
doufám že naposledy.
cit:) "Naše území osvobodila z drtivé většiny Rudá Armáda".
no vidíte,a různí K.V. mě až do 68 roku učili,že osvobodila i Plzeń.Holt časy se mění.
cit:A to že 6.6 1944 už byl výsledek války nezvratný a jasný, že se USA jen snažily zabránit, aby Stalin ovládl území od Vladivostoku po La Manche, to je prostě fakt."
když to bylo jasné,tak proč od 1943 naléhal Stalin neustále na odevření 2, fronty,a vylodění v Africe a Italii mu připadalo,jako málo účiné,a vylodění na Balkáně ,které prosazoval Churchil mu připadalo jako málo efektivní,neb tudy bylo daleko do Německa samého.
Možná měli spojenci dát na takového experta jako jste vy,a vykašlat se na jakoukoliv podporu SSSR,neb už v 1941 bylo přece jasné,že SSSR musí zákonitě podle Lenina zvítězit.
To že Velká Britanie vedla po porážce Francie,váku s Německem,podporovaným materiálně Stalinovým SSSR osamocena,a že komunisté se pokoušeli rozkládat naše jednotky v Britanii,je samostatná kapitola.Která ovšem vašemu bolševikem vypěstovanému vidění dějin je nepohodlná.To nikdo,ani stohy knih napsaných účastníky armády II odboje,nezmění.U vás ani nemohou.Idea je holt idea.
Za ten stát,který už neexistuje,s vaším dovolením,umírali čeští,slovenští a lidé z Podkarpatské Rusi na všech frontách,od Polska po Pacifik.Kdyby věděli,že bojují za lidi jako jste vy,asi by se na to vyflákli.Vám by stejně vyhovalo žít v totalitě,lhostejno zda v Hitlerově nebo Stalinově.Každý přece měl práci,a kdo ne, tak ji měl v base nebo lágru.
Počet poražených divizí,jak už bylo řečeno není hlavním měřítkem.Hlavním měřítkem je úspěšnost.Ale tím se nezabývejte.To je nad vaše mentální možnosti.
tady máte počet válečných obětí jednotlivých účastníků II.WW (víte co to je?)
z toho vojáků
Sovětský svaz 23mil 13 600 tis
Čína 10 milionů 1 320
Německo 7 milionů 3 250
Polsko 5 milionů 850
… …
Spojené království 460 tisíc 326
Spojené státy americké 410 tisíc 500
Československo 350 tisíc
Rakousko 380
Italie 330
etc,je tam uvedeno ještě sposta zemí najdete to zde:http://www.2valka.estranky.cz/clanky/pocty-obeti-jednotlivych-zemi/www.ccfgsaskv.cz.html
Ale stejně jsou to zajímavé počty,kdyby byly výsledky podle vašich měřítek, tak drtivě vyhrálo Německo,protože na 1 zabitého Němce připadaly přibližně 4 zabití spojenečtí vojáci,přičemž
Sověti v počtu vlastních zabitých jasně vedou,přičemž v počtu zabitých a zajatých nepřátel,jsou jasně biti.Někdo jiný,myslící, by možná usoudil,že to jak počítáte vy,není ten nejvhodnější způsob a měřítko.
No nic,že byste se zamyslel, to zjevně nehrozí.
Howgh.
11. 06. 2014 | 12:39

fafnir napsal(a):

Dědek
vy máte stejné myšlení jako Stalin,který vylodění z moře považoval za stejně náročné,jako překročení řeky.Ale ono je to trochu jinak.Jen se naskýtá otázka,proč to SSSR nerealizoval,když je to tak nenáročné,a nezkusil udeřit na Berlín vyloděním v Pomořanech.Nemusel by se talácet přes celou východní Evropu.Když to dokázali Amíci přes celý Pacifik na Karolinách nebo Okinawě,co je to je pár desítek mil přes Baltský rybník.

Libor Stejskal
to se nám to pěkně rozbíhá,co? Ale opravdu,díky za serii blogů.
11. 06. 2014 | 12:53

Zdeněk Brom napsal(a):

fafnir:

On Stalin to vylodění vyzkoušel. Vyzkoušel i parašutistický výsadek v týlu nepřítele. Obojí skončilo debaklem pro RA a obrovskými ztrátami.
11. 06. 2014 | 13:10

stejskal napsal(a):

Rozbíhá se to (či spíše už se rozběhlo) úplně stejně jako kdykoliv jindy, pane fafnire ;-)

Jinak za "sérii" mi neděkujte. Já zde publikoval toliko svůj blog s textem pana z Mailly (jak se to stalo, stojí v jeho úvodu) a pak text Jiřího Rajlicha, který mi nabídl s jeho svolením redakční kolega, jenž s ním dělal rozhovor (přišel mi jako nezaujatý a korektní pojednání renomovaného historika, takže proč ne). O čem píší ostatní blogeři, je jejich věc. Nemám na to žádný vliv (jak správně podotkl pan oslýk. Sice je vybírám, ale předem nemohu tušit, zda některý ze svých textů věnují D-day či naopak třeba Pražskému povstání).

Je každého věc, s jakými názory mu stojí za to polemizovat či do jaké debaty se nechá vtáhnout.

Libor Stejskal
11. 06. 2014 | 13:25

fafnir napsal(a):

Ale ne pane Stejskale
komu čest,tomu čest.Ne vše je samozřejmé.
11. 06. 2014 | 13:45

stejskal napsal(a):

Počkejte s tím, až zde třeba zase budu psát některé ze svých úvah na téma, že ne všichni Romové jsou gauneři či že Rom možná nemůže za to, že je Rom ;-) Ne vše, je samozřejmé o-: l.s.
11. 06. 2014 | 14:01

K .V napsal(a):

Fafnire, vy měříte úspěch armády počtem zabitých?? Tak to potom byl Hitler frajer když v celém SSSR od hranic až po Moskvu a Stalingrad vedl válku spálerné země, tedy nezůstal ani jeden živý mezi vesničany, kteří neměli zbraně, z německé strany při vypalování vesnic a věšení civilů ztráty nulové nebo zanedbatelné.
Nebo takové Lidice- z naší strany total kaput celá vesnice, z německé strany dostal jeden voják lehký průjem když sežral něco v baráku obyvatel. To znamená že jsme byli špatní my???
.
Bože, co všechno vy hurá antikomunisti dokážete kydnout. Kdybyste alespoň třeba oddělil civilní oběti od těch padlých na bojišti. A 2WW byl právě problém v tom že na bojišti padlo sotva10- 20 milionů, ale mezi nevinými civily to bylo přes 40 milionů. Podle toho vy měříte úspěšnost???
Myslím že počet zničených nepřátelských divizí je mnohem prokazatelnější ukazatel. A tam prostě drtivá většina byla na východní ruské frontě.
.
A namíchat do toho ještě válku s Japonskem?? Pro Evropu válka skončila dobytím Berlína, jestli nevíte.
11. 06. 2014 | 14:18

fafnir napsal(a):

K.V.
no zkuste říci pozůstalým padlých rudoarmějců,kteří padli v boji s Kuantungskou armádou,že vlastně nebojovali ve válce.Schválně,.Soudím,že vás od přeshuby neuchrání ani to,že jste Rusofil a komunista.
11. 06. 2014 | 15:54

fafnir napsal(a):

stejskal
a nepovídejte.Já někdy říkal,že všichni Romové(Cikáni) jsou gauneři?Ne já jen neustále tvrdím a tvrdit budu,že jsme si rovni v právech a povinnostech.A nikdo nemá mít nadpráva z důvodů barvy pleti.Přičemž podmínkou práv,je plnění povinností.Stejně jako mzda přichází po vykonané práci.A že se za ně nikdo,i při nejlepší vůli,nemůže emancipovat.Že to jak na ně budou ostatní nahlížet záleží jen a jen na nich.Jestli k nim panuje rozšířená nechuť,tak na základě zkušeností ze soužitím s nimi.
A teď si dovolím jedno používané klišé,které bude vypadat jako Urban legend.Vskutku znám,jednu jihočeskou Cikánskou rodinu.Dovolím si tvrdit,že s nimi přátelíme,i když je to silnější slovo.Celá rodina pracovitá,kvalifikovaná.Bezproblémová,okolím respektovaná,tedy mimo několik velenických Romů,kteří jim nadávají,když nemluví romsky.Já vím je to neuvěřitelné,leč pravda.Že si nevymýšlím,jsem přesvědčil,pravda v jiném případě, i Templáře.
Souhlasím,několik vymaštěnců se najde vždy.Ale když chcete,aby ryba lekla,musíte jí vzít vodu.Když chcete odstranit antipatie,odstraňte důvod k nim.Jednoduché,ne?
11. 06. 2014 | 16:14

fafnir napsal(a):

K.V.
gramotnost není zřejmě vaší nejsilnější stránkou.V té tabulce máte počet obětí celkem a počet padlých vojáků zvláště.No ale chtít po vás rozlišovat takové nuance..........Zbytečnost.
11. 06. 2014 | 16:18

K .V napsal(a):

Fafnire, už je to nudné
- vaše čísla jsou obětí celkem, např, u ČSR určitě. Všechny zdroje navíc uvádějí že počty obětí civilních i vojenských lze dohledat jen obtížně a jedná se o VELMI HRUBÉ odhady. Všechny zůčastněné strany měly vždy důvod co nejvíce mlžit.
Jisté je že 2WW se zapsala krutě do dějin právě tím, že počet zabitých civilů NÁSOBNĚ překonal počet padlých v boji. Civilů přes 40 milionů, padlých v boji do 20 milionů. To u předchozích válek tak nebývalo.
.
A ještě jedna věc. Sice riskuji že tu hurá antikomunisti začnou ZASE ječet že jsem nějaký zkrachovalý důstojník ( už to tu bylo nevím proč mnohokrát, zejména od Broma a Ládíka), ale poučím vás o základech války. Ta se skládá z jednotlivých operací, každá z nich s cílem dobýt X km území a zničit nepřátelská vojska, která to dosud ovládala. Takže TÉMĚŘ JEDINÝ ukazatel úspěšnosti kterékoliv armády je kolik km území dobyli ( Rusové od Moskvy po Berlín, USA od Normandie k Plzni a kus Itálie. ) a KOLIK DIVIZÍ nepřítele ZNIČILI jakýmkoliv způsobem. A v tom je Rudá Armáda mnohonásobně před US Army.
A to je právě to co vy schválně nechcete slyšet, a místo toho se tu oháníte nějakými počty mrtvých
11. 06. 2014 | 17:00

nahnaný pěšák napsal(a):

Můžete si potřást pravicemi,

až na ty dopady to tu bude stejné, jako vždy. Myslím rozvrstvení diskutérů.
Pro úzký záběr, zdepřítomní aktivisté - jednou třebaŠiklová semtam, podruhé tamsem, pro příklad, jednou Klaus, potom jen už prý jen pérostařík, jednou sekyrář a člen výborů, potom demokrat a člen výborů,
pché

Že to někteří nevidí - proč by měli. Žijeme jen jednou.

Ratata-tatata. A už se ustřelená hlava (mi) kutálí hopsavě po dně, zahalená v krvavý závoj.
11. 06. 2014 | 17:01

K .V napsal(a):

Mimochodem fafnire- USA má PODLE VÁS 410 000 civilních obětí a 500 000 padlých v boji?? On Hitler bombardoval území USA skoro stejně silně jako jejich vojska v poli. NEBO TI CIVILOVÉ JEZDILI NA ZÁJEZDY DO VÁLEČNÉ ZÓNY A NECHALI SE MASAKROVAT??
Když si tak stojíte za svými údaji a chcete nazývat ostatní negramoty, tohle byste mohl trochu vysvětlit.
11. 06. 2014 | 17:07

stejskal napsal(a):

No, vidíte, pane fafnire, mám pocit, že jsme tam, kde jsme byli (tedy s panem K.V. :-)

Já nikde nepsal, že jste říkal... (tudíž nemohu regovat na to, že mi to teď vyvracíte). Nikde jsem pro nikoho nechtěl žádná mimořádná práva (dtto). A už vůbec si nemyslím, že je to takto jednoduché (protože antipatie mohou být i projekcí či kompenzací. O paušalizaci ani nemluvě). Takových rodin, o nichž píšete, znám docela dost. Stejně jako těch, kteří na ně pokřikují (Romů i bílých).

Nechci Vás přesvědčovat, stejně jako nepotřebuji přesvědčovat jiné třeba o tom, že D-day byl pouhou epizodou ve WWII. Každý máme nějaké zkušenosti a znalosti a ne vždy jsou prostě kompatibilní. To se stává.

Omlouvám se, že jsem sem napsal ten krátký příspěvek v 11. 06. 2014 | 14:01. Myslel jsem to jako bonmot, nechtěl jsem sem toto téma zatahovat. Je to moje chyba.

Libor Stejskal
11. 06. 2014 | 17:13

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

A jéje. Soutěž o bobříka nevědomosti je opět v plném proudu.

Cituji: "Takže TÉMĚŘ JEDINÝ ukazatel úspěšnosti kterékoliv armády je kolik km území dobyli ( Rusové od Moskvy po Berlín, USA od Normandie k Plzni a kus Itálie. ) a KOLIK DIVIZÍ nepřítele ZNIČILI jakýmkoliv způsobem. A v tom je Rudá Armáda mnohonásobně před US Army."

Pokud budeme měřit úspěch války v počtech dobytých kilometrů, pak zrovna SSSR dopadl dost bledě.

Nejprve museli sověti osvobodit svoje území, které prohráli. Jistě uznáte, že to není zisk, ale obnovení původního stavu. Naproti tomu USA území od Normandie k Plzni. K tomu si ještě připočtěte Itálii. Tedy čistý zisk.

Navíc jste poněkud pozapomněl válku Pacifiku, kde ten zisk byl také slušný - například Japonsko. Opět čistý zisk.

S těmi divizemi se raději také moc neohánějte, protože RA jich ztratila takové množství, že množství zničených divizí je jen hubená záplata.

I USA měly civilní oběti. Ono se totiž neválčilo jen v Evropě, víme? Při přepadení Pearl Harboru Japonci umírali i civilní obyvatelé základny.

Zkuste si vymyslet něco jiného. Tohle bylo dost slabé.
11. 06. 2014 | 17:38

Zdeněk Brom napsal(a):

fafnir:

Snažil jsem se našemu hurákomunistovi K.V trochu vysvětlit původ civilních obětí USA, ale nevím, jestli to bude úspěšné.
11. 06. 2014 | 17:46

Oslýk Kutuzov napsal(a):

KV
"o základech války. Ta se skládá z jednotlivých operací, každá z nich s cílem dobýt X km území a zničit nepřátelská vojska, která to dosud ovládala. Takže TÉMĚŘ JEDINÝ ukazatel úspěšnosti kterékoliv armády je kolik km území dobyli"

Přiznám se, že jsem tuto teorii také ještě neslyšel.
Považte, že kilometr oceánu asi není totéž, co kilometr stepi a to zas asi nebude to samé, co kilometr kolem Staroměstského náměstí.

Možností hodnocení máte daleko víc; například množstvím zničené techniky (minus ztráta vlastní), hodnocení strategické pozice, trvalé (=neřešitelné) obtíže protivníka, například v logistice (často), atd.
O úspěšnosti vojenských operací se píšou tlusté knihy a je to věda, která se studuje.

A myslím, že každý voják bude velmi na pochybách, když po něm budete chtít srovnávat tak rozdílné operace, jako bitva u Stalingradu, Normandie a Midway, z těch, co jsem tu uváděl. Asi vám řekne, že v tom nevidí velkého smyslu.
Byl úspěšnější Caesar, nebo Žižka?

Zajeďte si třeba na portál palba.cz a předneste tam tuto svoji teorii. Uvidíte, co vám k tomu řeknou vojenští nadšenci i profesionální vojáci.
11. 06. 2014 | 19:49

K .V napsal(a):

Brome, moc úspěšné to tedy není. V Pearl Harboru měl každý voják několikačlenou rodinu?
Japonci bombardovali ty lodě nebo civilní domy v přístavu.??
Počet civilních obětí USA strovnatelný se zabitými vojáky na bojišti? Takže v té Normandii ti padlí byli početně nic proti milenkám a manželkám které seděly v klubu ve vnitrozemí Pearl Harboru?? A Japonci se vyprdli na lodě a bombardovali dámské kluby a butiky v přístavu??
Vy určitě učíte na škole i dějepis a logiku!!!!!
.
Ano SSSR na začátku prohrávali a Němci se prodrali až k Moskvě a Stalingradu. Pro Rusy to znamená že o území od Mukačeva po Moskvu a Stalingrad bojovali 2 x, zpočátku prohrávali ale bojovat museli, podruhé úspěšně. Jestli se chcete bavit o těch kilometrech území
. A my se tu bavíme o tom kdo nesl větší oběti války
.
A hlavně trochu NECHÁPETE
Můj cíl NIKDY NEBYLO zpochybňovat význam vylodění v Normandii. jEN MĚ PŘIŠLO TROCHU ŘIŤOLEZECKÉ snaživě psát 5 BLOGŮ NA TO TÉMA, když pro naši zemi mnohem významnější výročí jsou opomíjena a prošla bez jediného komentáře Aktualně i ostatních médí.
Nic víc, nic méně. prostě Dušan Jasánek mne nebere i když otočil korouhvičku do protisměru-
11. 06. 2014 | 20:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

"poučím vás o základech války. Ta se skládá z jednotlivých operací, každá z nich s cílem dobýt X km území a zničit nepřátelská vojska, která to dosud ovládala. Takže TÉMĚŘ JEDINÝ ukazatel úspěšnosti kterékoliv armády je kolik km území dobyli ( Rusové od Moskvy po Berlín, USA od Normandie k Plzni a kus Itálie. ) a KOLIK DIVIZÍ nepřítele ZNIČILI jakýmkoliv způsobem. A v tom je Rudá Armáda mnohonásobně před US Army.ů

:-)))
11. 06. 2014 | 20:17

Jakelin de Mailly napsal(a):

"A hlavně trochu NECHÁPETE"

:-))))))
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11. 06. 2014 | 20:19

b.:. m.:. napsal(a):

Mám ten dojem, že nadějný Jakelin de Mailly právě utrpěl své dobytí Moskvy Napoleonem.
:-) :-) :-) :-) :-) :-)
11. 06. 2014 | 20:23

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pan Kv dobyl mou bránici.
Utrpěl jsem záchvat smíchu z další várky prudkých mouder pana KV, který musí být neuvěřitelně nehezký, neúspěšný, opuštěný a zahořklý chlap.
11. 06. 2014 | 20:30

b.:. m.:. napsal(a):

Bingo. A je to Waterloo. Blahopřeji.
11. 06. 2014 | 20:34

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Dám Vám dobrou radu. Než začnete psát nesmysly, tak si ověřte alespoň základní fakta. Nebudete pak vypadat jako úplný hlupák.
11. 06. 2014 | 20:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Bm

Narozeniny už jsem měl.
A nyní rád poslechnu páně Stejskalovy rady.
11. 06. 2014 | 20:43

K .V napsal(a):

Takže nakonec největší vědecký poznatek renomovaných intelektuálů Jackelyn a Broma je že KV musí být nehezký, neúspěšný, opuštěný a zahořklý.
a čekají na konečný pokyn pana Stejskala, který je z té trapnosti nějak osvobodí.
To jsou tedy vědci.
.
A otázka proč si US vojáci přivedli do pearl Harboru celé své rodiny a Japonci nebombardovali válečné lodě ale dámské kluby a butiky ve vnitrozemí zůstane lidstvu neobjasněna.
A to už to tu četlo 10 400 dalších znalců
.
A to vše jen proto aby se nemuselo přiznat, že 5 nekriticky oslavných blogů o D-Day, když ostatní pro naši zemi důležitá výročí ostentativně ignorují a nechtějí slyšet, vypadá jako řiťolezectví Dušana Jasánka
12. 06. 2014 | 05:54

Zdeněk Brom napsal(a):

K .V:

Zatím je jasné, že jste především málo vzdělaný člověk, který do všeho rád kecá.

Klasická ukázka. Cituji: "...otázka proč si US vojáci přivedli do pearl Harboru celé své rodiny..."
Na tuto otázku Vám odpoví i žák základní školy.

Jinak se jako hurákomunista musíte smířit s tím, že si v této době může každý psát texty, které chce. Už o tom nerozhodujete Vy.
12. 06. 2014 | 07:56

scallop napsal(a):

K .V

Soude podle poctu Vasich prispevku na tema "proc se pise moc o vylodeni" musim konstatovat, ze zde zcela nesmyslne casto opakujete cosi o neumernosti poctu blogu na toto tema. Proste tak casto opakujete, ze vsichni kolem jsou Jasankove, az se dopracoval na Jasanka no.1. Gratuluji!

Treba o nejnicivejsim konfliktu, ktery se prehnal pres nase uzemi - tj. o tricetilete valce - se zde nepise vubec. Proc jen, proc? Kde je ta spravna mira? Ajak ji najit, kdyz na to nejsou tabulky? Nebo je mate?

S pozdravem "proc se jen pise o tomhle a nepise o tamtom, kdyz ja chci slyset o tamtom, beee" se louci pilny ctenar Vasich duchuplnych prispevku

scallop

PS Drzte Broma a stejskala pevne a nepovolujte tok svych prispevku, dokud oba sami a dobrovolne neuznaji, ze jsou to obycejni Jasankova. Slunicko pak bude vic svitit.
12. 06. 2014 | 09:41

K .V napsal(a):

Brome, opět jen hloupé kopání bez jediného argumentu.
Od renomovaných historiků jako vy dva bych čekal že nás prosťáčky nějak poučí, data a argumenty nějak chybí.
.
Ale jste li opravdu s Jakelynem takoví vědci, můžete nám nechápavým prozradit další věc.
.
Fafnir uvádí včera 12,39 v tom přehledu také údaj
Čína 10 milionů zabitých civilistů, , 1320 tis vojáků padlo. Vy jste jeho údaje horlivě hájili. Opět mně uniká kdy a kde si Číňané nechali vybombardovat 10 milionů nezůčastněných civilistů, a vojensky zasahovali tak málo, v boji ÚDAJNĚ padlo jen cca 3 x tolik co byl celkový počet obětí v ČSR, ???
Tak poučte nás nechápavé.
Děkuji
12. 06. 2014 | 09:46

K .V napsal(a):

Scallope, myslím že existují kritéria proč vzpomínáme některá výročí, jsou to ta která se týkají a ovlivnily výrazně naše dějiny, podnětem je často kulaté výročí.
.
V dubnu 44 byl ustanoven ARMÁDNÍ SBOR gen Svobody, NAŠI VOJÁCI osvobozovali i NAŠI ZEMI, přišli s vojsky která osvobodila drtivou většinu našeho území, a výrazně přispěli mimo jiné i k tomu, že jsme nebyli bráni jako země která požádala Hitlera o ochranu a přijetí do ŘÍŠE, TEDY JEHO SOUČÁST A SPOJENCI.
Stejné 70. výročí, PRO NÁS VÝZNAMNÉ, myslím že za zmínku by to stálo.
.
V červnu 44 byla zahájena operace Bagration, která posunula frontu osvobození velmi výrazně směrem k naší zemi. ( doporučuji alespoň na Wikipedii si o tom přečíst), znamenala pro Německo nemenší úder než D Day. Stejné 70. výročí. Myslím že když píše blog "renomovaný historik", mohl místo dojemné fabulace o 2 vojáčcích spíš uvést souvislosti co se dělo na opačné straně evropského válčiště.
.
Nikde Ani zmínka o tomto, 5 blogů o D Day mně přijde trochu nevyvážené-
.
Aktualně má právo psát co chce, my máme právo si udělat úsudek zda jsou to objektivní hídací psi demokracie. Já mám právo uvést svůj názor, vy máte právo reagovat i na mne.
.
Jenom si všimněte, že já vás nenapadám, jen jsem napsal argumenty PROČ si něco myslím.
Argumenty působí lépe než jen prázdné urážky
12. 06. 2014 | 10:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane scallope,

zkuste se na to podívat z poněkud jiného úhlu. Pan K.V. je velmi úspěšný v tom, co dělá a čeho chce dosáhnout. Dělá to skvěle a je v tom velmi efektivní. Podařilo se mu (zdaleka nejen v této diskusi) vtáhnout do debaty spousty lidí tím, že publikuje úplné nesmysly, osobní výpady a různá obvinění (doporučuji nějaký čas - třeba jeden den - sledovat diskuse pod všemi blogy. Či pokud na to nemáte čas, projděte si třeba debaty pod deseti posledními blogy pana Buriana). Tímto způsobem se mu zde daří nastolovat tón i téma celé řady diskusí. Lidé se pak nebaví o tom, co je zajímavé, ale o tom, co se nemělo publikovat či co jsme si "vycinkali/nevycinkali klíči" (to je jeho oblíbený obrat).

Dělá to zde celá řada lidí, ale upřímně: pan K.V. je v tom zdaleka nejlepší. Zcela správně spoléhá, že mu na to vždycky někdo skočí. A dokud si toto lidé, kteří zde debatují, neuvědomí, bude to dělat dál (stejně jako ostatní). Proč by to nedělal, když to vychází (to nemá s jasánkovstvím až tak moc společného. Dá se to pochopit, když člověk třeba čte zmiňované příspěvky pod panem Burianem. Toto není debata, která se dá vést tak, jak jste třeba Vy zvyklý diskutovat).

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 10:17

fafnir napsal(a):

K.V
hele komouši.Kdybyste četl i jinou historii,než děliny VKSB,KSČ,a Velkou vlasteneckou válku,tak byste věděl,že jen při obsazení Nankingu bylo během 14 dnů povražděno japonskými vojáky cca 800 000 civilistů a to mnoha různými způsoby.Např.japonští důstojníci pořádali závody ve stínání hlav,pěchota se na střelnici cvičila střelbou,kde terči byli lidé,včetně dětí,a to jak puškou kulomety i těžkými zbraněmi,také používala lidi místo figurin pro výcvik boje bodákem a podobné další kratochvíle.Totéž se dělo v dalších lidnatých městech,mimo tedy běžné bombardování a rabování.Tam se dostanete snadno k milionovým počtům.Vlastě ani matematika vám dle interpretace tabulek moc nejde,pletete si řády čísel.
Leč s funkčním negramotem a navíc vyfutrovaným ideologií zbytečno vésti diskusi,natož smysluplnou.Zatím jsem s vámi diskutoval s vědomím,že s hloupostí(použil bych přiléhavější výraz,leč odporoval by kodexu diskutéra) se nedá zvítězit, leč je proti ní nutno bojovat.Tímto diskusi s petrifikovaným ostalgikem ,tedy vámi končím Howhgh.
12. 06. 2014 | 10:20

fafnir napsal(a):

Libor Stejskal
pochybuji velmi,že soudruh v 89.cinkal klíči,i když ten obrat často používá.Pokud vůbec,tak mu cinkaly kapse, a to ze strachu, co se na něj provalí.To ještě netušil,co jeho soudruzi stačili zkartovat.
12. 06. 2014 | 10:27

fafnir napsal(a):

K.V.
dodatek: 1 328 000 vojáků padlých v boji vám připadá málo.Já vím řády v čískech jsou nad vaše chápání.
12. 06. 2014 | 10:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

scallop

Pan Stejskal má v tomto naprostou pravdu.
Nelze dojít k ničemu kloudnému s evidentním bláznem, který ve zcela apolitických příspěvcích k určitému výročí, ať už pana Rajlicha, či mém, hledá Jasánkovinu, řiťolezectví a podobné bludy. Opravdu je nemožné dojít k něčemu s tímto individuem, které, dovolím si citovat editora, "něco si vymyslí a vy mu to máte vyvracet".
Činí tak všude, s ničím nesouhlasí, vše jsou slátaniny, občas přizvukuje sobě podobným, když se mu to hodí, všichni jsou nekvalifikovaní.
Svou neznalost a absenci normálního uvažovaní nakonec vždy nahražuje výmysly a lhaním o té či oné osobě.
To, co předvádí už dlouhodobě pod panem Burianem je nejmarkantnější příklad, zde je jen slabý odvar, namíchaný převážně z osobní virtuální zášti a neutuchající potřeby se vybrečet.
Už tři dny mám pro něj nachystány materiály k Bagrationu, literaturu, studie, kroniky jednotek, aby se předvedl, jak se nepíší "slátaniny, které dokáže každý", Jasánkovy agitace apod, zatím se neozval a myslím, že se ani neozve.
Chvilkama mám pokušení sám to napsat jen pro pobavení a zvědavost, co by pod tím dokázal nablít.

Libor Stejskal

Pozdravujte kolegu Gazdíka a vyřiďte mu mé uznání za perfektní komentář ke druhému pronájmu Gripenů.
12. 06. 2014 | 10:41

fafnir napsal(a):

Oslík Kutuzov
mezi ty civilní oběti je možno počítat i posádky potopených civilních lodí,občanů USA žijících na Filipinách,v Číně a Pacifiku.Pro K.V. neuchopitelné.Já vím těch zhruba 90 tis.je velké číslo,ale ono se to nasbírá.....
12. 06. 2014 | 10:43

stejskal napsal(a):

Zkuste se zamyslet, pane fafnire, zda v debatě nepostupujete úplně stejně, jako pan K.V. (třeba větou "Pokud vůbec,tak mu cinkaly kapse, a to ze strachu, co se na něj provalí.To ještě netušil,co jeho soudruzi stačili zkartovat.").

Jeden druhého se zde snažíme zdiskreditovat podobnými výkřiky, ani ne kvůli tomu druhému, ale protože cítíme zadostiučinění, jak jsme mu to natřeli (naštval nás, cítíme vztek, možná někdy i křivdu, tak zaútočíme). A přesně toto - tedy dle mého - způsobuje, proč to zde (a tím nemyslím jen tyto stránky) vypadá, tak jak to vypadá. Utápíme se v osobních sporech a vzájemných výpadech. Místo abychom hledali společná východiska s lidmi, kteří se snaží o totéž. Jsme z toho naštvaní a naštvanost tím svým naštváním šíříme i kolem sebe.

Nechci mentorovat (jedu v tom také), jen dávám námět k zamyšlení.

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 10:46

stejskal napsal(a):

Vyřídím, pane z Mailly. Mimochodem včera mi říkal, jak moc se mu líbí tento Váš text. Teď mne napadá, že bych ho mohl poslat i Jiřímu Rajlichovi. l.s.
12. 06. 2014 | 10:48

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Vyvažte to, K.V, vyvažte. Už se tu všichni na ten Váš blog o operaci Bagration, který jste slíbil, těšíme.
12. 06. 2014 | 10:48

stejskal napsal(a):

P.S. Mimochodem pokud byste o operaci Bagration chtěl napsat, velmi rád to kolem 20. června zveřejním. l.s.
12. 06. 2014 | 10:51

K .V napsal(a):

Pane Stejskale, mohl byste přesně uvést KDY A KDE jsem napsal uplné nesmysly??
Zakládám si totiž na tom, že když něco napíši, vím proč, a vesměs uvádím argumenty, viz můj text 10,16. Nikdy jsem nikoho nenapadl stylem jako třeba fafnir i Brom mne. O nikom jsem nenapsal že je nehezký, opuštěný, neúspěšný frustrovaný, petrifikovaný komouš atd.
Ani v kontextu s argumenty, natož jako samostatný text,
To vám nevadí?
Máte nějakou výběrovou objektivitu.
Myslím že nervy ujíždí spíš vašim kamarádům než mně.
.
P.S .: I Dušan Jasánek měl na své básně demokratické právo a já ho ctím. Nevím proč se někdo tak uráží.
.
.
Fafnire, proč tak zuřivě??, Já se jenom zeptal , pokorně jsem přiznal že nejsem "renomovaný historik" a prosím o vysvětlení. Stačilo napsat fakta- v období od ... do ... vyvraždili JHaponci xx civilních Číňanů, já bych poděkoval a mohl být klid. Já vás nikdy nenapadal výrazy jako komouš ( či antikomouš) , funkční negramot , petrifikovaný west či ostalgik atd. Zajímavé že vás Stejskal nikdy nemaže a nebanuje, já bych si nemohl dovolit ani promile takových přímých napadání
12. 06. 2014 | 10:57

Oslýk Winston napsal(a):

Mne ta debata donutila projít superzhuštěný odkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka

kde jsem si uvědomil, že Normandie skutečně vykazuje jisté estetické společné rysy s Kurskem (a pro úplnost, se zálivem Leyte). Všechno je to takové hollywoodsky kolosální, samé megatuny a kilonebožtíci. A ve všech případech to přichází v době, kdy se už váhy dost jednoznačně nakláněly na stranu Spojenců.
Myslím, že se ty váhy překlopily nejpozději někdy na podzim 1942 všeobecně na víc místech.
12. 06. 2014 | 11:03

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Trochu lžete.

Nikdy jsem nenapsal, že jste nehezký, opuštěný, neúspěšný frustrovaný, petrifikovaný komouš atd.

Napsal jsem, že jste mimořádně nevzdělaný hurákomunista. Argumenty jste už dodal sám.
12. 06. 2014 | 11:04

K .V napsal(a):

pane Stejskale, evidentní blázen- popsaný Jakelynem v 10,41 nevadí.?? Kodex nic takového neuvádí?? Já pamatují že jste banoval za jemnější výrazy.
Dotaz- banoval byste mne kdybych napsal že tu je někdo z diskutujících evidentní blázen.
.
Nějak vašim kamarádům mizí glanc a nemají argumenty, nervy tečou- škoda
12. 06. 2014 | 11:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Libor Stejskal

Pana Rajlicha v prvé řadě srdečně pozdravujte, až se zase někdy potkáte.
Četl jsem snad všechny jeho knížky, dokonce jsem si je nechal posílat do ciziny.
Udělal v historii čs. letectví obrovský kus poctivé práce.
Naposledy jsem jej viděl v historii.cs, oželel jsem kvůli tomu rád hokej, a byl jsem velmi mile překvapen jeho výkladem na neletecké téma.

PS. Blog bych psal jen kvůli pobavení a zvědavosti na reakci jistého Ueber-Tr...a, viz výše.
Nemyslím, že by to někoho nějak extra zajímalo, i když se jedná o nejhorší německou katastrofu za 2. sv.v.
A už to zase tahá svým směrem.
Nejdřív vše a každého poblije, shodí a dehonestuje, a teď se cítí ukřivděný.
Kdybych si to tady nečetl už celé měsíce, neuvěřil bych, že takový chudák může existovat.
12. 06. 2014 | 11:06

Jakelin de Mailly napsal(a):

oslýk

1943
12. 06. 2014 | 11:08

K .V napsal(a):

fafnire, 90 000 mrtvých civiklistů na výletních lodích bych ještě zkousl, ale vy jste uvedl 410000, to už je moc.
Vám i Bromovi- v Pearl Harboru neměli svoje rodiny většinou ani nejvyšší důstojníci, natož řadoví vojáci, a navíc Japonci opravdu bombardovali lodě a ne butiky a dámské kluby ve vnitrozemí. Stejně tak lodě jezdily pluly vojenské konvoje se zásobovaním. Takže těch 410000 civilů byli rekreanti kteří si koupili zájezd do válečné zóny a potom chudáci zahynuli??
.
A jinak KAŽDÝ VOJÁK I CIVILISTA který padl v boji je hrůzný čin. Takže ani jeden mně není málo, natož několik tisíců či statisíců. Nevím proč mně něco takového podhazujete
12. 06. 2014 | 11:16

Oslýk Don Starry napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Bagration by mne docela zajímal, vzhledem k některým souvislostem s pozdější pozemní válečnou strategií, která je touto událostí zřejmě ovlivněna až do současných dob.
Mohl by také přispět k objasnění záhad OMS čili operačně manévrovacích skupin, řešených na té palbě.
A kdybyste tam vyhmátl nějakou podobně štěpnou lidskou historii, určitě by to mělo cenu i z literárního hlediska, podobně jako tento blog.
12. 06. 2014 | 11:21

stejskal napsal(a):

Mě by to zajímalo, pane z Mailly.

Mimochodem: vmetl byste člověku, který od narození trpí nějakým postižením, či onemocněl třeba nějakou chorobou, že je chudák? Myslím, že nikoliv. Protože za to nemůže. To samé se týká různých obsesí a podobných záležitostí, které máme my VŠICHNI. Urážky a opovržení toto nespraví. Vím, je to trochu komplikovaná úvaha (ne vždy se podle ní dá řídit a ne vždy to dělám i já), ale z pohledu počínaje těmito stránkami a konče celkovou atmosférou ve společnosti mi to dává smysl. A je to vlastně především o tom, jak dokážeme ovládat své vlastní ego.

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 11:28

OSLýK VERZÁLKOVý napsal(a):

Stejskal

vaše úvaha je naprosto správná a snažím se podle ní řídit celou debatu, ale vypněte si, proboha, ten capslock, nebo z toho taky zmagořím.
12. 06. 2014 | 11:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy