Dohoda, která může vést ke snížení kvality potravin

09. 07. 2013 | 17:19
Přečteno 9091 krát
Mezi USA a EU právě probíhají jednání o celosvětově největší a nejrozsáhlejší smlouvě volného obchodu, jejíž podpis může omezovat práva států a vést k významnému navýšení moci mezinárodních potravinářských koncernů.

Jedná se o tzv. „transatlantické obchodní a investiční partnerství“ (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Dohoda se zabývá rozsáhlou tématikou - od sociálních otázek přes problematiku lidských práv, bezpečnosti a energetiky, autorských práv a ochrany osobních údajů až po vzájemný obchod.
Hlavním problémem dohody je, že významně omezuje práva jednotlivých zemí. Přitom dohoda nebude, na rozdíl od jiných mezinárodních smluv, ratifikována v parlamentech členských států, ale pouze schválena Evropským parlamentem a kvalifikovanou většinou Rady EU. V USA prezident Obama naplánoval tzv. fast track, který znemožní její dostatečné projednávání v parlamentu.

Kdo o dohodě rozhoduje?
Kvůli obrovským změnám, které s sebou dohoda může přinést a mezi které patří i omezení práv jednotlivých zemí, by bylo logické jednat transparentně a umožnit se spolupodílet všem zúčastněným, včetně nezávislých expertů, menších lokálních firem, vlád jednotlivých států a tisku. Realitou je přesný opak.
Dohoda je projednávána za zavřenými dveřmi pod taktovkou nadnárodních společností. K diskuzi jsou přizvány firmy a obchodní skupiny jako Nestlé, Cargill, DuPont, asociace tabákových firem nebo asociace výrobců vepřového masa. Celkem více než 600 společností dostalo příležitost psát některé z kapitol dohody. Projednávání nejsou otevřená veřejnosti, nezávislým organizacím ani publicistům. Výsledná dohoda dává podle dnešního scénáře, který unikl na veřejnost, výrobcům a společnostem moc nad vládami jednotlivých zemí.

Proč dohoda probíhá v tichosti?
Cílem utajování je snížit riziko opozice skupin, které dohoda ohrožuje. Tajnůstkářství a nedostatečná informovanost prospívají megakorporacím a omezují vliv veřejnosti a nezávislých odborníků. Mezinárodní potravinářské koncerny na obou stranách Atlantiku, jako je Nestlé a Kraft, podporují vyjednávání, protože jim rozvolnění ochranných omezení zjednodušuje přístup na trhy zúčastněných zemí.
Podle nevládní neziskové organizace na ochranu lidských práv Iuridicum Remedium, o. s., je součástí dohody například i mechanismus urovnání vztahů mezi investory a státy (investor-to-state dispute settlement, ISDS). ISDS dává investorům možnost žalovat země před speciálními tribunály v případě, že by změny zákonů dané země mohly vést ke snížení jejich odhadovaných zisků. Uvedený mechanismus ohrožuje samu podstatu demokracie, neboť v praktických dopadech omezuje možnosti národních parlamentů při tvorbě a změnách legislativy.

Jaká konkrétní rizika nám hrozí?
Problematika je nesmírně komplexní a sama se zde budu zabývat jen problematikou zdraví a výživy, které se profesionálně věnuji. Výsledná smlouva může například omezovat práva států schvalovat legislativu ve věcech zdraví a ochrany životního prostředí.
Jedním ze základních principů dohody má být tzv. harmonizace požadavků na bezpečnost potravin. Tato harmonizace prakticky znamená, že všechny zúčastněné státy budou muset respektovat nejnižší standard mezi svými účastníky. Například v USA je dnes dovoleno krmit chovná zvířata antibiotiky, používat některé pesticidy, které jsou v EU zakázané, nebo prodávat neoznačované GM potraviny. Po podepsání dohody můžeme být my všichni v EU nuceni akceptovat takovouto nižší úroveň ochrany spotřebitele a právo bude na straně výrobců a obchodních společností.
V USA je dovoleno potraviny „vylepšovat“ až třemi tisíci aditiv, zatímco v EU je jich schváleno jen několik set. Po dohodě budeme muset zbylé tisíce aditiv také akceptovat.
V USA se pro navýšení produkce mléka používá geneticky modifikovaný růstový hormon (rBGH). Tato praxe není v Evropě z důvodu zvýšení rizika vzniku nádorových onemocnění u konzumentů a zdravotního poškození zvířat povolena a prodej amerického mléka je proto v Evropě zakázán. Proniknutí rBGH na doposud správně chráněný evropský trh se teď může stát realitou. Nejen rBGH, ale i další GM potraviny budou moci zaplavovat i náš evropský trh bez možnosti ochrany.

Co bychom měli požadovat?
Dohody, které mohou zásadně a pravděpodobně nevratně ovlivnit každého nás, by měly probíhat pod větší kontrolou veřejnosti a odborníků. Nesouhlasím se snižováním požadavků na kvalitu potravin. Nemyslím si, že bychom měli dále posilovat moc nadnárodních společností na úkor lokálních producentů. Podporuji volání po transparentnosti ze strany Fair Trade projektu a nezávislých médií, například Alternetu a nevládních neziskových organizací jako IuRe, které jasně vyjadřují nesouhlas se způsobem přípravy dohody.
Politici obhajují připravovanou dohodu tím, že usnadní vzájemný obchod a pravděpodobně navýší počet pracovních míst. Je docela možné, že TIPP skutečně přinese prospěch. Otázkou je, komu, a koho naopak ohrožuje. Dosavadní udržování návrhu v tajnosti, spoluúčast megafirem, minimální množství informací ze strany médií a jednoznačné varování nezávislých organizací vzbuzují podezření.
Na české politické scéně se mi doposud podařilo najít pouze výhrady a upozornění na rizika připravované dohody od Strany zelených. V případě, že se mýlím a že i jiná česká politická strana o rizicích TIPP informuje, mě prosím upozorněte. Jinak se zdá, že všechny ostatní strany jsou plně zaneprázdněné bojem o svoji moc a na ochranu spotřebitelů už jim nezbývá sil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jirnav napsal(a):

Kde přesně se v té dohodě prosím píše, že v rámci EU budou povoleny přídatné látky, které jsou zde již mnoho let zakázány?
09. 07. 2013 | 17:39

Analytik napsal(a):

EU by ještě měla uzavřít podobnou dohodu se spotřebiteli, aby ty jejich Éčka vůbec někdo kupoval.
Nebo to dostaneme příkazem?
09. 07. 2013 | 17:59

Karel (taky) napsal(a):

Prostě nebude na trhu nic jiného.
09. 07. 2013 | 18:01

Analytik napsal(a):

Občané se budou znovu učit mlít si vlastní vypěstované obilí a péci z něj chléb. A zahraniční koncerny zůstanou zavaleny svým neprodejným zbožím.
09. 07. 2013 | 18:24

zemedelec napsal(a):

Pane Karel.
Přesně.
Nebude to jenom k vůli obživě tolika mld lidí,ale hlavně,aby to vynášelo.
Paní Slimáková.
Tahle podobizna u Vašeho blogu,úplně změnila můj náhled na Vás.
09. 07. 2013 | 18:25

Fialenka napsal(a):

Paní Slimáková, děkuju za informaci. To jim doufám neprojde .. to aby všechny zúčastněné státy museli respektovat nejnižší standard mezi svými účastníky, například používat ATB a některé pesticidy, které jsou v EU zakázané.

Lidé jsou opět bráni jako nesvéprávní, jako trh pro zisk velkých podnikatelů. Neměli bychom si to nechat líbit. Tyto firmy nepotřebujeme, můžeme zakládat zemědělská družstva a potraviny pěstovat sami.
09. 07. 2013 | 18:30

Kanalnik napsal(a):

diky za info, jde z toho na me obava, ze Sovetsky Svaz nebyl poslednim megapokusem o kontrolu obyvatel
09. 07. 2013 | 18:52

jogín napsal(a):

Fialenka: Pěstovat sami můžeme. jenže dráž. A pak jsou zde předpisy o uvádění zboží na trh, a splnit podmínky včetně laboratorních analýz a schvalovacích řízení stojí docela dost. Nedovolit přístup na trh pomocí legislativy je stará vesta.
09. 07. 2013 | 18:54

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Nedávno, podobně jako v Česko, publikovala britská média, že nejkvalitěnější potraviny nabízí v UK řetězec Aldi. Střední vrstvy se přesunuly k Aldi a zjevně opadla čekolídlovská kampaň (Lídl pro důchodce) , že Aldi je jen pro chudé.
Američané mají mnoho druhů potravin pokud jde o jejich úpravu. Je ale zřejmé, že některé jsou prostě neexportovatelné, minimálně do zemí jako Německo, Holandsko, Francie, Itálie atp. Amnerická kuchyně není ta, která udává rytmus života.
Typicky americká kuřecí stehýnka (použití chloru při zpracování), která se do EU nedostanou, ale zaplavila Rusko.
Takže ohrožení tu jistě můlže být, ale tam, kde se na jídlo příliš nedbá tradičně a v zemích, jejichž obchodníci jezdí do Poslka, aby tam nakupovali za ceny, za které Poláci nejsou schopni vyrobit.
To, že se o dohodě dohadují velcí producenti je logické, z druhé strany EU má bytostný zájem za zajištění evropské kvality, která je silný nástroj exportu unie a v této věci USA neustoupí, ani nemůže.
Čínské zboží, které nakupují ekonomicky nejslabší vrstvy v EU USA nevytlačí.
Takže dojde prostě k procesu ovlivňování kvality produkce spíše v USA , normy kvality se v EU měnit nebudou, možná nebudou tak tychle zaváděny nové. Ostatně administrativní síla EU je zřejmá na automobilovém průmyslu a převaze evropských automobilek.
Nevylučuji ale, že guberniální země, jako je Česko, se vrhnou na US zboží zcela nenasytně, zvláště, když jeho ceny půjdou pod vietnamské a čínské. Pak ale vidím velký potenciál pro Turecko, a nakonec i pro Somálsko. Konečně Česko dosáhne kulturní rovnováhy.
09. 07. 2013 | 18:55

čínské potraviny jsou hnusné podle toho napsal(a):

kam jdou
Josef Kulajda opět blábolí.
Samozřejmě turecké, ruské nebo bulharské potraviny jsou neporovnatelně kvalitnější, než normalizovaná šlichta z řetězců.
Teď u nás otevřeli bulharský obchůdek, po letech jsem se dostal k nefalšovanému a pilinami nedoháněnému sudžuku (Turci se už taky naučili šidit).
Co pochází z EU je ze zásady předražené a zfalšované.

Vzpomínám si na skandál, o kterém se tu vůbec nepsalo. Italští výrobci sýrů smetali letité zbytky a zkažené zboží, které vyváželi do německých tavíren sýra. Tam z toho vyráběli lahůdky, řekl bych, že pro nás.
Vyšumělo do ztracena.

O amerických potravinách si lze udělat obrázek např z testu hot-dogů ve Wired.
Většina jich obsahuje ztužený tuk, některé až 25%.
EU zcela bezpečně nebude zajišťovat kvalitu NÁM, zemi untrmenšů.
Jejím jediným "bytostným zájmem" je zájem plutokratů.

Aldi je řetězec, v kterém nakupovali vládní zaměstnanci ještě v dobách, kdy Bundesregierung sídlila v Bonnu.
Jediný rozdíl proti "značkovým" řetězcům byl, že nerozbalovali bedny a nerovnali do regálů. Z načaté bedny jste se obsloužili, kvalita v celém rozpětí škály, jen laciněji než jinde.

Jako realitář jsem se samozřejmě snažil dělat Aldi-Süd chutě a nabízel některé lukrativní pozemky, ale odpověď standardně byla že Česko je pro ně off limits. A že kdyby někdy změnili strategii, ozvou se.
Lidl a Norma, které tu jsou představují proti Aldi kvalitou suterén.

Jen bych si dovolil připomenout poznámky pana Procházky k německým nařízením o osivu, která efektivně omezují genetickou různorodost.
Předpolí pro GM osiva.
09. 07. 2013 | 20:00

Šnek napsal(a):

Jojo, slimák vždycky ví, kde je nejchutnější kapustička...
09. 07. 2013 | 20:47

Ono to ještě jde napsal(a):

snížit kvalitu potravin na českém trhu? Vždyť před časem maťuška EU prohlasovala, že do východních kolonií je možno vozit brak, který by v západních centrech "nežrala ani prasata". Navíc "české" vlády v rámci úsporných programů úspěšně likvidují všechny instituce, které mají v náplni ochranu spotřebitele před diktátem korporací a závadným zbožím.
09. 07. 2013 | 20:59

stařenka napsal(a):

Paní Slimáková, klobouk dolů před vámi a vašemi aktivitami. Váš zdravý talíř je skvělá přednáška a měla by se povinně pouštět žákům na všech školách. Moc vám fandím a přeji vám hodně síly, pevné zdraví a další úspěchy v prosazování zdravotního životního stylu.
09. 07. 2013 | 21:52

Peter napsal(a):

Na rozdil od ACTA nebude potrebna ratifikace narodnich parlamentu, takze to nejspise projde - staci ratifikace Rady EU (ministri prumyslu a obchodu) 2/3 vetsinou a Evropskym parlamentem prostou vetsinou. Schvaleny vyjednavaci mandat meni verejny, ale podle jedne unikle verzi ma Evropska komise mandat vyjednavat maximalni liberalizaci, coz obvykle v tomto kontextu znamena deregularizace, tj. horsi kvalita jidla,GMO, Éčka apod. Dale se spory resi ne v soudech ale v arbitrazich.
09. 07. 2013 | 23:25

ščastný euroobčan napsal(a):

Všechno hraje do sebe, včetně nařízení EU 1169/2011, kdy každá porce v restauraci, každý kus buřtu, každý kus pečiva bude muset deklarovat množství cukru, cukru, bílkovin, vláknina a energetickou hodnotu.V praxi to bude znamenat to, že malí výrobci(restaurace, pekaři, uzenáři) budou ohřívat předem připravené porce, případně namíchané pytle s masovou nebo moučnou směsí. K tomu chytré počítače plynu a elektřiny a povinná platba kartami, aby nadnárodním monopolům neunikl ani pětník, a měli nás jako na talíři.
Vítejte v MATRIXU.
10. 07. 2013 | 07:34

ščastný euroobčan napsal(a):

Doplnění:
"předem připravené porce, případně namíchané pytle s masovou nebo moučnou směsí vyrobené nadnárodními monopoly".
No a jak to vypadá s tou nezaměstnaností, to vidíme, ale to je taky úmyslné, aby s námi mohli cvičit jako s loutkami.
10. 07. 2013 | 07:38

Adam Procházka napsal(a):

Dámy a pánové,
budeme se muset začít učit. V první řadě luštit drobounké nápisy "ingredients".
Koncerny vědí, že mnohým evropským spotřebitelům vadí, když jejich děti budou v patnácti vážit nad 100 kg, chlapcům narostou hormonová poprsí a resistence vůči antibiotikům se budou utěšeně šířit. Zjistili, že gentechnické výrobky zůstanou v regálech, když na nich bude napsáno "genfood". Pročež se budou zuby nehty bránit, aby informace na produktech byly čitelné, natož pro laika dešifrovatelné.

V soukromé pěstitele nelze doufat. V zájmu udržení monopolu budou normy nastaveny tak, aby byli z trhu vyloučeni. Neotrávené potraviny se seženou jen pod rukou, na černém trhu.
Jde totiž o monopolizaci výroby, zejména prodeje chemickych přípravků a patentovaného osiva. Půjde o povinnost nasazovat je aby byly splněny zákonné normy.

Spotřebitelům by mělo jít nejen o vlastní zdraví, ale také o zachování přírodního bohatství, zamezení vyhynutí včel, motýlů, obojžielníků (a mnohého jiného) a o nezávislost zemědělství v Evropě od internacionálních koncernů. A nejen v Evropě, nýbrž ještě více v chudých zemích, které jsou na exportu zemědělských produktů existenćně závislé a mají být přinuceny odvádět Monsantu více než desátek.

Po deregulaci trhů a bankovnictví bude TTIP další veliký "coup". Zabránit se mu asi nepodaří, protože EU nepodléhá demokratické kontrole.
Druhá obranná line bude, zajistit, aby spotřebitel měl vůbec šanci se dozvědět, co se v kterém tom žrádle skrývá.

Tento blog zaslouží aby byl vnímnut všemi. Paní Slimáková, prosím pokračujte.
10. 07. 2013 | 08:15

gaia napsal(a):

Adam Procházka

a pak dojde ropa a bude po ptákách , z posledních lovců a sběračů se zas vyvine nová civilazce a ta nepoučená zopakuje vše znovu
a za 10 miliard let Slunce, ta termonukleární pec, vše pohltí a zazvoní zvonec, ale to už se zas někde jinde z mlhovin začne rodit nová planetární sosutava
10. 07. 2013 | 08:41

Adam Procházka napsal(a):

Jste opět příliš opimistická, paní Gaio,

už za pouhé dvě miliardy let se sluničko prý rozhajcuje natolik, že na zemi nepřežijí ani ty nejthermophilnější bakterie. Leda by se podařilo zemegulu posunout směrem k marsu. Ale ještě před tím bych využil volného času (asi tak 1,5 miliard let) na přemýšlení, jak zabránit aby nám míchali sajrat do žrádla.
10. 07. 2013 | 09:06

Hnidopich napsal(a):

To je zajímavé, že jednání o dohodě „probíhají v tajnosti“ a přesto o nich paní Slimáková tolik ví Ve skutečnosti to ale žádná tajnost není:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
Finální dohodu samozřejmě bude schvalovat Rada i Evropský parlament.
Z otázek na webu EU:

„Do I have to worry about existing EU standards of consumer, environment or health protection?“

„No. We will not negotiate existing levels of protection for the sake of an agreement. Our high level of protection here in Europe is non-negotiable. But let us not forget that the US also takes protection of its citizens very seriously.

The negotiations will not be about lowering standards: they are about getting rid of tariffs and useless red-tape while keeping high standards in place. There will be no compromise whatsoever on safety, consumer protection or the environment.“

„Will the EU be forced to change its laws on Genetically Modified Organisms (GMOs)?“

„No, it will not. Basic laws, like those relating to GMOs or which are there to protect human life and health, animal health and welfare, or environment and consumer interests will not be part of the negotiations.“

„Will European supermarkets be filled with meat from American animals fed with hormones?“

„No, they will not. The negotiations will not be about compromising the health of our consumers for commercial gain. Tough EU laws, like those relating to hormones, or those which are there to protect human life and health, animal health and welfare, or environment and consumer interests will not be part of the negotiations.“

„Will the TTIP automatically trump EU laws?“

„No. The TTIP will not automatically overrule, repeal or amend EU laws and regulations. Any changes to EU laws, rules or regulations in order to liberalise trade would have to be approved by the EU's Member States in the Council and by the European Parliament.“

Na druhou stranu, pokud by měla pravdu paní Slimáková, měli bychom zde jasný důkaz o tom, že EU lže :))
10. 07. 2013 | 09:37

Peter napsal(a):

No, tady je finální vyjednávací mandát který uníkl na veřejnosti, a tam je jen mlživě uvedeno že "ohled" bude braný na úroveň existujících regulacích pro ochranu spotřebitelů - http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU-TTIP-Mandate-from-bfmtv-June17-2013.pdf

Na druhé straně obsahuje vyjednávací mandát jako vyslovený cíl vyjednávat maximální liberalizaci, která jedná ze smluvních stran (tj. USA a EU) má zakotvenou v jiné smlouvě o volném obchodu. Takže smlouva o volném obchodu mezi USA a např. Tchaiwanu bude určit úroveň liberalizaci v EU.

The negotiations will not be about lowering standards: they are about getting rid of tariffs and useless red-tape while keeping high standards in place. There will be no compromise whatsoever on safety, consumer protection or the environment.“
Kdyby Evropská komise, obdobně jako pro audiovisualní službý, z dohody vyzvedla GMO, Éčka atd, tak by nebylo o čem se bavit.

Člověk musí ty odpovědi Evropské komise číst pozorně:
"„No. We will not negotiate existing levels of protection for the sake of an agreement. Our high level of protection here in Europe is non-negotiable."
-- Takže nejnižší úroveň ochrany spotřebitelů v jedném členském státu EU (např. Bulharsko nebo Portugal) může být určující pro celou EU.

Evropská komise:
"The negotiations will not be about lowering standards: they are about getting rid of tariffs and useless red-tape while keeping high standards in place. There will be no compromise whatsoever on safety, consumer protection or the environment.“
-- No to v uniklém vyjednávacím mandátu není uvedeno. Tam je jen uvedeno, že se bude brát "ohled" ("my jsme to zohlednili"). Pokud by Evropská komise svou odpověď myslela vážně, tak by měla uvádět, že "nic ve smlouvě nebude bránit smluvním stranám příjmout přísnější regulace v oblasti ochrana spotřebitele a životního prostředí". Evropská komise nebude rozodovat o případná porušení smlouvy, ale mlhou zahalení tří-členné arbitrážní "soudy", které v ČR dobře známe.

Evropská komise:
"The TTIP will not automatically overrule, repeal or amend EU laws and regulations. Any changes to EU laws, rules or regulations in order to liberalise trade would have to be approved by the EU's Member States in the Council and by the European Parliament.“
-- Tato odpověď by měla dostat cenu záludnosti. Všimněte se slovo "automatically", takže EU může být souzená v arbitráže, za přijetí, nebo existenci EU legislativa, která je v rozporu se smlouvou :)
Dále, jeden z největších problému smlouvy je tzv. lock-in, tj. že se úroveň ochrany spotřebitele, životního prostředí a zaměstnanců "zamkne" smlouvou na nejnižší možné úrovní ("maximální liberalizace"), a potom nemohou členské státy příjmout legislativu (o legislativu členských států EU nepíše Evropská komise nic), která ochranu zlepšuje.

Tady můžete podepsat petici na zmražení jednání TTIP:
http://www.stop-us-negotiations.eu/

Tady více o arbitrážních soudech: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zXNQ8-7U0DM

Tady je europoslankyně Ska Keller o dohodě: http://www.ska-keller.de/en/topics/trade-and-development/policy-coherence/the-ttip-and-the-global-south

No, a pokud toho nemáte dost, tak můžete se např. podívat na nově vyjednané smlouvě 21 států (vč. EU, USA, Australie, Japonsko) o liberalizaci služeb TiSA ( Trade in Services Agreement ) - http://www.ska-keller.de/en/topics/trade-and-development/policy-coherence/tisa,-the-new-trade-in-services-agreement-%E2%80%93-no-multilateralism,-no-transparency
10. 07. 2013 | 11:11

ondráš napsal(a):

To jsou velmi alarmující zprávy. Globalizace pokračuje a zde je jasný důkaz, že kapitalismus volného trhu se nesnese s demokracií. Bude čím dále obtížnější takovému tlaku peněz čelit. Je to otázka jak ryze praktická, tak i zasluhující skutečně seriózní diskusi nad změnami v demokratickém systému, aby prostor veřejné kontroly nad podnikáním zůstal zachován alespoň na dnešní úrovni. Otázka omezení vlivu peněz na politiku je naprosto primární a je nutné se jí urychleně zabývat. Jak správně připomínáte, tyto zásadní otázky řeší dnes stranou veškerého veřejného zájmu a vlivu jen Zelení, ostatní strany mající vliv a moc jen o tu moc mezi sebou bojují a naše práva nespravují. Lidé, proboha, zamyslete se a prohlédněte! Nejde jen o EU, jde daleko o víc. Jde o nás a naše životy. Už teď jsme pouhými spotřebiteli, musíme se stát zpět svobodnými lidmi. Tu základní svobodu nám berou právě ti, kteří se jí tak často a rádi ohánějí. Oni tím myslí jen svoji svobodu neomezeně podnikat a vnucovat nám svůj brak.
10. 07. 2013 | 11:38

překonané formy napsal(a):

Je na čase Evropskou komisi smést a nahradit ji přímo voleným orgánem.
Vládu rudých komisařů ukončil Stalin už v roce 1946.
10. 07. 2013 | 11:55

Jirnav napsal(a):

Na můj první komentář mi nikdo neodpověděl. Proč asi? Nepřímo mi odpověděl Hnidopich. Tedy pro ty, kteří uvěřili těm bludům, kteří tady někteří šíří - úroveň bezpečnosti potravin určují směrnice EU, které platí pro všechny členské země od ČR, přes třeba Bulharsko až po dejme tomu Německo. Jednotlivé členské země mohou mít lokální normy přísnější, ale musí to být řádně zdůvodněno a nesmí to bránit volnému pohybu zboží a služeb, ledaže by to bylo odůvodněno např. zdravotními hledisky. Jediné, co by mohlo přinést zmírnění předpisů EU, jsou případy, kdy zákaz, či přísnější množstevní omezení) některých přídatných látek je neodůvodněný z hlediska odborného.
10. 07. 2013 | 11:55

jste pro ně jen dobyteček napsal(a):

Jimav
Ale ony ty předpisy EU nijak používání ztuženého tuku v klobásách nebo kukuřičného sirupu (návyková a metabolismus měnící látka - kvůli které jsou američani nejtlustší národ na světě) v sušenkách a všem na co si vzpomenete nijak neomezují.
Teď Babiš, který ztrácí využití pro řepku říká, že bude vyrábět řepkový olej, který je prý lepší než olivový.
Až na to, že smrdí a vyvolává alergie, trvalý průjem a záněty střeva.
Nikdo ho nedonutí to na obal napsat.
Měly by být povinné příbalové letáky k potravinám, popisující všechny vedlejší účinky.
10. 07. 2013 | 12:08

ščastný euroobčan napsal(a):

To Jirnav:
To je na dlouhou odbornou debatu,ana desítky stránek popsaného papíru, ale jen maličký případ: účinné a běžně používané antibiotikum pro zvířata Tylosin nemá ŽÁDNOU OCHRANNOU LHŮTU PRO LIDI.Prostě to nadnárodní farmaceutická firma prosadila, a orgány EU s tím souhlasí. Tak dobrou chuť.
10. 07. 2013 | 12:27

ondráš napsal(a):

překonané formy napsal(a):
Je na čase Evropskou komisi smést a nahradit ji přímo voleným orgánem.

Tak to si tedy určitě nemyslím, jděte do háje s těmi zkratkovitými nálepkami! Je třeba v parlamentech (a v EP) přijmout takové normy, které by omezily, zastropovaly možnost kapitálu korumpovat politiku. Asi bude nutné ve volebních systémech omezit vliv pol. stran, které jsou nástrojem korupce. Vše souvisí se vším: vezměte si jen malý detail - diskusi o finančním stropu pro přímou volbu prezidenta u nás. Mluvilo se o 10 mil., pak o 15. A najednou to bylo 50 milionů bez diskuse. Politické strany si schválily takto vysoký strop, aby žádný malý kandidát neměl šanci. A taky že neměl. A že se ani tento strop nedodržel? Nevadí, v zákoně chybí sankce. Takže: méně stran, více nezávislých kandidátů a vyšší aktivitu voličů (a vzdělání). Jinudy vede cesta jen k diktaturám koncernů a samozvanců.
10. 07. 2013 | 12:43

ščastný euroobčan napsal(a):

To ondráš:
Já osobně považuji samotný systém eurodotací za korupční a destrukční nástroj velkokapitálu, a upřímně řečeno, nebýt dotací, tak existence celé slavné EU pozbývá podstatně na významu. V ČR se to nevyřeší, ale Anglie a po volbách i Německo začnou s destrukcí EU, hádejte, k jakému silnému dubisku se přimkneme?
10. 07. 2013 | 13:03

diskutéři! pořád mířící vedle napsal(a):

ondráš
Myslíte, že by volit měli jen majitelé diplomů ze Západočeské univerzity?
Nebo VŠFS, kde David Vodrážka udělal titul inženýra za 12 měsíců?

Podívejte, jak chaotické je to, co jste napsal.
Nikdo v tom nenajde hlavu ani patu.
Takže to v praxi opět bude jen zástěrka pro svévoli zaměstnavatelů lobistů a jejich politických slouhů.

Celkový limit je nesmysl. Důležitý je limit na příspěvek jednotlivého občana, dejme tomu 50 tisíc, který musí být neanonymní a s prhlášením o zaměstnání a finančních závislostech.
A samozřejmě volební komise s pravomocemi a aparátem k prozkoumání těch prohlášení. Neazávislá na panu Henychovi.

Když na základě rotačního principu země navrhnou kandidáta na post toho kterého komisaře a nechají to (řekněme že voliteli, vzešlými z národních hlasování) odhlasovat, bude mít mandát a nebude nějaký odnikud se vynořivší bývalý maoista. Nebo agentka KGB.

Návštěvníci shromáždění Bilderbergu by měli být ze zákona z kandidatur vyloučeni. Moc, která se odmítá identifikovat a sdělit své cíle nesmí mít v demokracii žádný vliv.
10. 07. 2013 | 14:13

člověk zkrachuje pětkrát za život, napsal(a):

nic to neznamená, dokud je s to vstát

ščastné občane
Nechte dubiska dubisky. Ty mají vlastní zájmy, jako Impérium.
Mezi evropskými zeměmi jsme doma.
Zabloudila EU do slepé uličky?
Zrušme a začněme znovu.
Tentokrát by mohla mít sídla orgánů v Praze.
10. 07. 2013 | 14:18

Karl IV. napsal(a):

Docela je zajímavé, jak všichni zde znají ty nečestné úmysly všech jednajících stran dopředu. Sice neznají nic z e´vropské historie, za ni vydávají interpretaci Nejedlého, ale jinak opět všechno vědí.
Je to asi jako s Rathemm , který nebyl odsouzen, ale je vinen.
Česká diskuse bývá jen nezávazné žvanění.
10. 07. 2013 | 14:25

seriozní chlapík napsal(a):

Autorka

Nestrašte proboha! Plíseň na druhou? Taková mocnina už jde mimo mou představivost. Co se týká tetracyklinu v mase, množství už je kritické,
tak to vidím už jen na karbofuran.
10. 07. 2013 | 14:36

Jirnav napsal(a):

Pisatel označený jako "jste pro ně jen dobyteček" píše ničím nepodložené bludy o kukuřičném sirupu nebo o řepkovém oleji.

Pisatel ščastný euroobčan uvádí jeden příklad, ale věc je opravdu mnohem složitější, jak na začátku uvádí. Proto se evropská legislativa průběžně upravuji, a to směrem ke zpřísňování pravidel, často bez skutečně prokazatelných důvodů, jinde se na zpřísnění naopak čeká. Každopádně nám může ostatní svět jenom závidět.
11. 07. 2013 | 00:58

gaia napsal(a):

otřesný článek v NG

za nedlouho nebude v Evropě žádný zpěvný pták
na Kypru, v Egyptě, Itálii, v Africe, v každé oáze na ně líčí pasti a chytají je při stěhování na jih na zimu, všude lepidlo na větvičkách a sítě, pak to jedí, Italové to dokonce prodávají gurmánům mražené, jiní to jedí z hladu.
Je to něco jako zvěřina na z kousnutí. Je to 100% bio bez antibiotik a éček, jde to velmi na odbyt.
Co je ještě živé v pastích, prodá se Saudům, neb ti mají rádi zpěvné ptactvo v klecích.
Lidé bděte, milujte se , ale tolik nemnožte nebo aspoň nežerte!
11. 07. 2013 | 09:07

mistr Hus napsal(a):

Žádám neodkladné uzavření státní hranic za účelem ochrany životů obyvatel naší země. Mobilizuji poslední zbytky našeho českého rozumu abychom si vládli sami v souladu s našimi historickými tradicemi, kulturním a duchovním dědictvím našich předků, přírodním dědictvím naší země. Nenechme se intervenovat zrůdnými útoky v jakékoliv formě zvenčí. Po vzduchu a vodě jsou potraviny třetím nejdůležitějším zdrojem přežití.
11. 07. 2013 | 20:46

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Paní Gaio, máte v hlavě dost dobrou zašmodrchaninu,
Napsala jste:
"za nedlouho nebude v Evropě žádný zpěvný pták"
Tak tohle vyprávějte vinařům. Nejspíš o Vás přerazí plaňku od plotu. Na vinicích je tolik špačků a ostatních ptáků, že to tam vypadá jako v Hitchkokově hororu "Ptáci". Nebo to řekněte rybníkářům, kolik že jim ryb sežerou hejna kormoránů.

Další Vaše nebetyčná hloupost. Napsala jste:
"a pak dojde ropa a bude po ptákách, z posledních lovců a sběračů se zas vyvine nová civilazce a ta nepoučená zopakuje vše znovu.."
Omyl, ropa nedojde. Ropy je pořád a furt stejně. A to ať se těží nebo netěží. Ona totiž vzniká v zemských hlubinách poblíž tektonických zlomů. Odtud se tlačí k povrchu. A tvořila se před milioný let stejně jako dnes, nebo zítra.
Takže buďte bez obav. Pokud Šejkům dojde jedno ložisko, vytvoří se jim jiné o desítky kilometrů vedle. Tektonický zlom se táhne z Rudého moře kolem celého arabského poloostrova až do Perského zálivu.
Skutečnost, že zelení magoři jsou nedovzdělanci a tlupa hňupů, není důvodem k tomu, abyste z jejich slabomyslných žvástů zpitoměla i Vy...
11. 07. 2013 | 20:50

gaia napsal(a):

kosoúhlý průmět čtverce

vy biologický nedouku, kormorán není žádný zpěvný pták a mezi pěvce náleží 5 100 dalších druhů, že se 1 stahuje na vinice, takže se zdá, že je přemnožen,tak to vůbec nic neznamená .

Dále si ropu asi pletete s mateřským mlékem, které se také stále tvoří, dokud dítě saje.
Že ale taková kojící matka toho sní 2x více, než nekohjící vám uniká.
Kde by Matka země brala tu energii a potravu na vznik té další a další ropy při sání ropných pump?
12. 07. 2013 | 08:51

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Gaio,
Ano, kormorán, na rozdíl od třebas krkavce opravdu není zpěvný pták.
Ale o ropě nevíte nic, prázdno v hlavě.
Hledal jsem autora říkanky:
Já mám doma slepici,
ta spí ráda v čepici.
Je to velmi milý pták,
dělá na mně kokodák.
A teď již autora znám. Je to zřejmě Váš manžel..
A v té ropě (přesněji v geologii)se drobátko vzdělejte, ať nejste za úplnou blbku.
12. 07. 2013 | 13:31

gaia napsal(a):

kosoúhlý průmět čtverce

taky znám básniček, ale nebudu je psát. Na vaši úroveň neklesnu
12. 07. 2013 | 14:19

Strýček Joe napsal(a):

Vítejte v Spojené republice Bideberg!
15. 07. 2013 | 16:44

uno napsal(a):

Vypadá to, že největším nepřítelem lidstva není komunismus, ale globalismus. Já si ještě pamatuji, jak za komunistů dbali na kvalitu toho, co jsme jedli, kolik bylo veterinářů, za každou salmonelu ve veřejném stravování se šlo sedět, nebylo maso se zárodky tasemnic, těch čtyřicet let, co tu vládli můj trávicí systém přežil bez úhony, neprodávali mě zkažené a prošlé potraviny, těmi se současné supermarkety jen hemží. Tak jsem si ponechal kus pole na doby nejhorší, abych zasil a věděl, co jím. Kdyby příslušné orgány evropských států měly soudnost, tak by na podobné výdělečné manévry velmocí nenaletěly. A tak mě napadlo, jde o orgány? Ano jde, jak jinak slušně to nazvat!
A ještě mě napadlo - ta hesla proti spamu - proč jde o anglická slova? To na Aktuálně .cz už jsou jen samí cizinci? Asi jo.
20. 07. 2013 | 20:05

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately simply details -- important details, but variations on this theme. index.php is the control, the menu program determins what the "present page" is, and plenty of events get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook in to those events and modify the workflow/supply additional info/etc. That is also part of the reason a lot of Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO something other than say, 'Some one asked to get a page! Does this exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy