Rozhodnutí Nejvyššího soudu podkopává demokratické principy Ústavy

17. 07. 2013 | 09:48
Přečteno 19264 krát
Případ trojice tzv. rebelujících poslanců ODS Tluchoře, Fuksy a Šnajdra byl vyřešen Nejvyšším soudem způsobem, nad nímž zůstává rozum stát.
Za prvé, kámen úrazu je v imunitě poslanců. Nejvyšší soud se nikoli poprvé, ale již podruhé vyjádřil v tom smyslu, že poslance nelze stíhat za jakoukoli politickou činnost, kterou by provozoval v prostorách Sněmovny. Ústava ovšem mluví pouze o hlasování a projevech ve Sněmovně, nebo jejích orgánech, za které je poslanec stíhat a trestně postihnout. Považovat vyjednávání poslanců o prebendy za politickou činnost, kterou ústava chrání imunitou, je hrubou dezinterpretací Ústavy, jakkoli vskutku lze tvrdit, že jejich vyjednávání souviselo s hlasováním ve Sněmovně, ale tato souvislost je perverzní. A vůbec: Jak je možné, že u nás Nejvyšší soud interpretuje Ústavu, copak na to nemáme Ústavní soud?
Za druhé, ještě horší ale je, že Nejvyšší soud v odůvodnění svého rozhodnutí zastává tezi, že vzdání se poslaneckého mandátu (tedy více než jednotlivé hlasování) za lukrativní manažerské pozice je politická činnost jako každá jiná. Když takto kejhaly postižené husy - tedy celé vedení ODS, kterému v tom tvrdil muziku Miroslav Kalousek, dalo se to pochopit, neboť chtěly (podmět je husy) setřít hranici mezi politickým kompromisem a politickou korupcí. Nejvyšší soud se ale postavil na jejich stranu. Navíc dal také za pravdu hospodskému lidu, který veškerou politiku považuje za svinstvo a podvod. Na hospodský povzdech „Jsou to všechno zloději“, odpověděl Nejvyšší soud „Taková je politika a chrání ji imunita.“
Čl. 5 Ústavy říká, že náš politický systém je založený na soutěži politických stran, které respektují demokratické principy. Za demokratický princip lze jistě považovat čl. 2, že lid je zdrojem politické moci. U nás je tato lidová moc vykonávána nepřímo tedy poslanci alias také Tluchořem, Fuksou a Šnajdrem. Ti svůj poslanecký mandát získali ve volbách a na půdě Sněmovny se tedy mohou pohybovat a provozovat politiku jenom proto, že jim občané cosi dali – dali jim moc, aby jednali v jejich zájmu. Poslanecký mandát je tedy demokratický statek, který znamená moc, má také svou hodnotu, ale hlavně je složen ze závazků vůči občanům, kteří politikům dali důvěru ve volbách, aby hájili jejich zájmy. Poslanecký mandát není žádný soukromý statek, se kterým by se dalo obchodovat. Pokud jej někdo zobchoduje, tak podkopává základy demokracie. Když tedy někdo takový obchod považuje za demokratickou politickou činnost, neví, co říká. Tato řeč vlastně zastupitelskou demokracii zaměňuje za elitistickou oligarchii, kde elita svou moc umně využívá k soukromému prospěchu a věci jako volby a závazky vůči občanům jsou k smíchu. To jsou jen takové povídačky, jež slouží k oklamání obyčejného lidu.
Smutné je zjištění, že Nejvyšší soud vlastně podobně uvažuje o demokracii, jejíž právní řád chce chránit. Jaká práva ale svým rozhodnutím hájí? Listina základních práv v čl. 2 uvádí, že se náš stát zakládá na demokratických hodnotách a v čl. 1 čteme, že jsou to rovnost a svoboda občanů. Pokud lze beztrestně zobchodovat poslanecký mandát ve Sněmovně, tak jsou ovšem porušeny principy demokracie a základní rovnost a svoboda občanů. V učeneckých debatách o tom, co tvoří jádro ústavy, se nakonec uvádí, že jsou to právě ony demokratické hodnoty a základní práva. Právě na jejich ochranu před politickou zvůlí je ustavena soudní moc. Nejvyšší soud svým rozhodnutím ale ukázal, že není horšího strážce demokracie než on. Nebyl to zřejmě duch ústavy, kterým byl veden, ale docela dobře svým rozhodnutím vyhověl duchu oligarchických elit, které ovládají (a ničí) českou politiku.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vlkodav napsal(a):

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je nešťastné, imunita by se na toto vztahovat neměla. O tom, zda to byla či nebyla korupce měl rozhodnout soud.
17. 07. 2013 | 09:59

Marian napsal(a):

Vlkodav- konerčně jste napsal příspěvek, s nímž mohu souhlasit- podotýkám ovšem, že skandální rozhodnutí NS je logickým důsledkem situace, která vládne v naší republice a kterou mají v podstatné míře na svědomí voliči tzv."pravicových" stran.
17. 07. 2013 | 10:06

David napsal(a):

"...Rozhodnutí Nejvyššího soudu podkopává demokratické principy Ústavy.

...A vůbec: Jak je možné, že u nás Nejvyšší soud interpretuje Ústavu, copak na to nemáme Ústavní soud?

...Poslanecký mandát není žádný soukromý statek, se kterým by se dalo obchodovat. Pokud jej někdo zobchoduje, tak podkopává základy demokracie. Když tedy někdo takový obchod považuje za demokratickou politickou činnost, neví, co říká.

...Nejvyšší soud svým rozhodnutím ale ukázal, že není horšího strážce demokracie než on. ..."

-----------------------

Justiční mafie se zase probudila k činnosti. Je třeba zjistit, kteří soudci to tak zlovolně rozhodli.

Jako laik to nemohu pochopit.

Pokud Nečas, prostřednictvím Nagyové, nabídl z šesti rebelujících poslanců ( Tluchoř, Šnajdr, Fuksa, Florián, Fiala, Úlehla) jen vybraným třem výměnný obchod, že když se vzdají funkce poslance, že jim za to dá pěkné trafiky, tak ještě k dokonání trestného činu korupce nedošlo.

KDYBY po složení mandátu Tluchoře, Šnajdra a Fuksy jim Nečas řekl, že:

– sliby chyby - slibem nezarmoutíš – a že žádné „trafiky“ jim NEdá,

tak by Ištván a spol. neměli důvod ty tři bývalé poslance vzít do vazby pro korupci. Trestný čin by nebyl dokonán. Trestně stíháni by mohli být JEN - Nečas a Nagyová za přípravu trestného činu korupce.

Pokud však v situaci, kdy už se na ně poslanecká imunita NEvztahovala trafiky PŘIJALI, tak až tím i oni spáchali trestný čin korupce. Tak nechápu tu konstrukci rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Asi to s tím rozhodnutím bude podobné, jak s kauzou Čunek a justiční mafií, kdy v zájmu přežití Topolánkovy vlády musela jít spravedlnost stranou.
17. 07. 2013 | 10:06

Xaver napsal(a):

Prvotní je rozpor mezi textem slibu poslanců a skutečností,
že se při své poslanecké činnosti řídí rozhodnutím orgánů politických stran.
V parlamentu vznikají jakési stranické kluby, a my dokonce jejich předsedům dáváme příplatky.
Co s tím ?
17. 07. 2013 | 10:08

josef macháček napsal(a):

chobotnice se svými chapadly .... a nikdo neví kde má hlavu ... kmotři, kmotřičci ....
17. 07. 2013 | 10:08

Vlkodav napsal(a):

Marian:

Tady se asi shodne většina, tady to není o pravé-levé, ale o politické kultuře. A toto rozhodnutí Nejvyššího soudu politickou kulturu zase snížilo. Tak sem to pravo-levo, prosím, netahejte.

Je nutná nulová imunita poslanců a kodifikování "lobistů" s přísným omezením, jako v USA, jinak se "kmotrů" nezbavíme.
17. 07. 2013 | 10:11

Hanka napsal(a):

Ano, souhlasím, je to smutné, co se nyní děje. Proboha, nechci už žít v této zemi, totální beznaděj - stát jen pro vyvolené a Kalousek se všem drze směje do očí. Po ranním telefonátu se svými přítelkyněmi z VŠ (absolventky 1975) jsem se rozbrečela. Takže se nadějí stanou komunisté? Ach bože!
17. 07. 2013 | 10:13

tytyty napsal(a):

Výrok Nejvyššího soudu v dané kauze reálně ukazuje, jak si jsou všichni občané před demokratickým soudem rovni.
Tedy s vyjímkou poslanců ...

Dále z toho rovněž vyplývá , že vyvážený právní systém v České republice je,
a je nastaven tak, že zatímco někdy může státní zástupce některé lidi i štvát ...,

jindy zas může být státní zástupce i štván.
17. 07. 2013 | 10:13

Jarda napsal(a):

Rozhodnutí nejvyššího soudu je konečně rozumné a ukončilo bezuzdné řádění šílenců Ištvána, Lásky a dalších. Byla to nebetyčná blbost od počátku. Pokud se Vám jednání poslanců nelíbí, za rok si zvolte jiné.
17. 07. 2013 | 10:14

JS napsal(a):

Vnímání pravice jako bandy zlodějů má u nás svůj důvod. Myslím, že začátkem 90 let naopak pravice byla poměrně populární. Samozřejmě lidé jako Rath, Zeman (nebo spíš jeho parta, než on sám) a další "levičáci" mohou něco podobného provést i s levicí.
17. 07. 2013 | 10:22

Luciano napsal(a):

Náš problém -právě nyní-není hlavně v ústavě a demokracii,ale v tom jak se z polistopadové politiky s recesí dostat k politice bez recese.V tom je myslím daleko důležitější dnes verifikovat obvinění vznášená proti Ciencalovi a Tomanovi,ŽE PROHOSPODAŘILI STOVKY MILIONŮ,BA I PÁR MILIARD.PRO DŮVĚRU RUSNOKOVĚ VLÁDĚ -PRO DŮVĚRU V JEJÍ ODBORNÉ SCHOPNOST VÉST ZEMI.
Svůj k svému? Klaus se Zemanem zrovna jako ekonomové nezazářili.Podobni Luko-oil legionářům okolo ropovodu místo sibiřské magistrály.Obrat v ekonomické politice lze dosáhnout čím? Vyloučením osob nevhodných z řízení asi především.
Z hlasování především. Z účasti v dozorčích radách taky .Předseda ČSSD B.Sobotka zatím ve svém boji s neofeudalismem Klause a Zemana nemá nejsilnější pozici a podporu,jako kdysi Kerenský.Zeman je politika zasnoubení se Churchillova-Čepičkova (anti-Svobodova) parlamentarismu (méně antikomunistického navenek u Zemana) s neofeudální modrou krví dozorčích rad najmenovaných pomocí více stran.Téma-dilema Disraeli,Háchovo oblíbené čtenářsky (jeho ministr školství vystupoval po "Krugmanovsku".Noah Chomsky,kritik i V.Havla, souzvučí se Snowdenem argumentem o zavraždění jezuitů v Ecuadoru,San Salvadoru službami CIA v době Havlova obdivného projevu v kongresu v USA.San Salvador-taky metanolová aféra) .V otázce účasti v Afganistanu je Zeman "ukrajinec"-v genesi školy Kornilova a Brežněva.Potažmo následky boomů Chruščeva.Jestliže se o ekonomiku perou dvě mrtvoly,nic dobrého to nevěští.
17. 07. 2013 | 10:23

DH napsal(a):

Nikdy jsem nepochyboval o tom, že politika, se všemi výmenami, dohodami a pracnými kompromisy, odehrávající se na půdě Sněmovny ale i jinde, nemůže a v právním státě nesmí podléhat svévolnému výkladu nikým nevolených egoistických státních zástupců.

Poslední vývoj dává nejen mě, ale i ostatním právně, politicky a ekonomicky racionálním lidem zapravdu. Vnímám to jako vítězství demokracie a svobody v naší zemi, srovnatelné s rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení předčasných voleb, které po zásluze trokarovalo Paroubkovu měchuřinu.

Soudní moc v naší zemi nakonec prokázala svůj nezávislý a politicky neutrální postoj a zamezila levicovému policejnímu kvazipuči, který již akutně hrozil. Jsem rád, že k tomu nedošlo a chci se ptát, v čím žoldu se tato trapná eskapáda odehrála, kdo tuto falešnou hru hrál a s jakými úmysly.

Nyní je nutno demokraticky jmenovat skutečně politicky nezávislé úředníky, kteří důsledně, padni komu padni, tuto policejní svévoli vyjasní a její aktéry odmění tvrdou, ale navýsost spravedlivou odměnou. Já si to přeji a se mnou nepochybně souhlasí i drtivá většina rozumných občanů a voličů.
17. 07. 2013 | 10:27

Moravák napsal(a):

Souhlasím a také se ptám, kdo má v ČR právo vykládat ústavu? Jako poslanci si myslí,že mohou vše,tak i soudy zde chtějí rozhodovat o všem. Nač tedy máme to rozdělení soudů? Pokud se Němcová raduje z pochybné výhry je to smír prohry. Už jen fakt,že při průzkumu na servru 87% dotázaných (něco přes 1500 dotázaných) že s rozhodnutím NS NESOUHLASÍ.Pochybuji,že tito lidé budou volit kandidáty z řad ODS.
Této PS pomůže jen rozpuštění a nové volby a kdybych měl tu moc ,zakaz kandidovat všem současným poslancům!!!
17. 07. 2013 | 10:28

julda napsal(a):

Jarda se probudil na Bohnickém lůžku a dostal do ruky tužku. Jak už někdo říkal o výpovědi Kočí my máme pod palcem policii a vy justici....Jinak volby to je jen zástěrka tkzv. demokracie a demo je jen na zkoušku , kterou evidentně nezvládáme a do mafiánsských praktik se propadáme a mafiánský soud tomu dal mašli,kam jsme vlastně došli .... ODS se tváří ,jako vítězové a vůbec jim nedotéká ,která bije a národ blije...
17. 07. 2013 | 10:28

Jana napsal(a):

Zastavili ten proces naši soudci z Nejvyššího soudu
na popud pana Zemana ? Nebo někoho jiného ? Kdo se
nejvíc bojí vytažené špíny ? Komu by mohlo ještě uškodit,
kdyby obvinění poslanci mluvili ? Kdo takto rozhodl
a jakou odměnu za to dostane ? Nebo ten kdo rozhodl
je držen pod krkem a někdo na něj něco ví ?
Je to nesprávné, toto rozhodnutí, vypadá to, že naši
politici manipulují nejen právníky Ústavního soudu .
viz Klausova amnestie, ale i Nejvyššího soudu.
Zkrátka, žádný poslanec se vyšetřovat nebude !!
A co paní Benešová ? Není to divné, že když je nová
Rusnokova vláda a paní Benešová, že je zastavenotrestní stíhání obviněných ? žijeme ve špinavém, korupčním,
prohnilém a rozkradeném státě. Jediná možnost je odejít
z této země. Tady se nikdy běžný občan spravedlnosti nedočká. Tady bude působit pouze Vyšší spravedlnost.
17. 07. 2013 | 10:30

Pavel Malý napsal(a):

Ve volbách musíme škrtat a škrtat, hlavně lidi na prvních deseti místech. Když už nejsme schopni zvolit jiné strany než dosud, tak musíme jejich pohlaváry eliminovat škrtáním a zaškrtávat ty další.
17. 07. 2013 | 10:32

siven napsal(a):

Tady zraje situace pro nějakého českého Fidela Castra... šuhaje loupežníka, který něco provede, zatknou jej, ovšem jako zdatný právník si pak s celým velectěným soudem vytře řiť.
A ještě využije jeho půdu pro svoji propagandu.

Protože k tomu asi ústava a zákony v této zemi slouží. Jako onuce k všestrannému použití.
17. 07. 2013 | 10:34

Bavor napsal(a):

V této politické krizi, kdy nelegitimní parlamentní většina si stěžuje na údajné porušování"ústavních zvyklostí" prezidentem je konečně čas nastolit otázku OBECNÉHO REFERENDA. Současná situace je přímo ideálním případem, kdy by občané měli vyjádřit svoji vůli přímým hlasováním. A současně se také ukazuje, PROČ pravice dosud obecné referendum odmítala. Aby mohla co nejdéle udržet u moci vládu, která jedná PROTI VŮLI VĚTŠINY VOLIČŮ. Lidi, CHTĚJTE OBECNÉ REFERENDUM!
17. 07. 2013 | 10:37

bitner napsal(a):

Naprosty souhlas.
Zrusme tedy volby (vsechny). Je to zbytecne plytvani penezi.
Na budovu parlamentu vyveste cenik - kolik stoji post poslance za 1 mesic, na urad vlady vyveste cenik, kolik stoji jednotlive ministerske posty. Zajmove skupiny si tato mista primo koupi. Vse bude transparentni a rychle. Vybrane penize budou pouzity na reprezentacni a rekreacni potreby techto zastupcu lidu (tedy lidu, ktery na to ma).
17. 07. 2013 | 10:39

martin_k napsal(a):

ta sebranka co v parlementu zahřívá lavice (a někdy ani to ne) si žádnou imunitu ani indemnitu nezaslouží
17. 07. 2013 | 10:40

pati napsal(a):

Jedno by mělo být po zásahu Nejvyššího soudu zjevné

Mafie se pokouší institucionalizovat korupci jako regulérní metodu politické práce. Je to další článek nastolování nového totalitního režimu. Je to neuvěřitelné.
17. 07. 2013 | 10:44

Karel (taky) napsal(a):

Klid, však on to nejvyšší soud neudělal zadarmo. Určitě tam byl i příspěvek za rychlost. Páni prokurátoři a policajti mají zase kam vlítnout a soudce žádná imunita nechrání.
17. 07. 2013 | 10:48

jája napsal(a):

Jarda - typický ODSák či TOPák. Ano, zvolte si jiné, a potom zase čtyři roky držte hubu, oni budou poklidně krást, korumpovat a smát se hlupákům voličům. Nas...t! Každého gaunéra zbavit imunity a zavřít, politická korupce je taky korupce, stačí se podívat na paragraf a přečíst (pokud umíš číst). Zavřít Topolánka s Dalíkem, Pohankou, Melčákem, Wolfem.... to samé jakou Tlučhuby a spol. Když úředník řekne, já vám ten štempl dám, ale chci se podívat na Mauricius i s rodinou, žádné peníze nedostane, jen nějaký papír na dovlenou, tak vo co asi de? Jenomže ti darebáci nás stojí ročně stovky miliard korun.
17. 07. 2013 | 10:48

Jirka napsal(a):

Nejvyšší soud, to jsou konkrétní lidé, kdo se pod tu neodvolatelnou blbost podepsal ? Neměl by si k tomu říci své i Ústavní soud ? Ubohý Nečas si teď vyskakuje a chce lynčovat Ištvána a spol.
17. 07. 2013 | 10:57

Ivan napsal(a):

Žijeme holt asi ve špatném státě. Co s ale s tím ... ?
17. 07. 2013 | 11:03

Analytik napsal(a):

Je nezbytně nutné sepsat novou Ústavu.
A to takovým jazykem, aby smysl jejího textu pochopil nejen kdejaký důchodce z Vysočiny, ale i soudci Nejvyššího soudu.
Nešlo by pro větší názornost doplnit Ústavu názornými obrázky jako slabikáře?
17. 07. 2013 | 11:07

Ištván Naštván napsal(a):

Jak se na to tak dívám, v base skončím nakonec já.

Pozdrav z Kocourkova.
17. 07. 2013 | 11:09

ann napsal(a):

Když podle možné interpretace ústavy jmenuje Zeman jako prezident nějakou vládu - ohrožuje podle Kalouska a Schwarzenberga demokracii a vytváří diktaturu. Když Nejvyšší správní soud podle jeho intepretace Ústavy rozšíří výklad o poslanecké imunitě, tomu ovšem Kalousek and his boys tleská....
17. 07. 2013 | 11:15

Kybic napsal(a):

Evidentně mají modré straky Nejvyšší soud dobře ošéfovaný.
17. 07. 2013 | 11:16

luk napsal(a):

Být mladým vzdělaným občanem ČR, tak se okamžitě vystěhuji za prací do nějaké civilizované země. To, co z tohoto státu udělala především pravice, ODS, Klaus, různí Kalouskové a Nečasové, to nemá historickou obdobu. Jde o totální morální i materiální devastaci tohoto státu ve všech oblastech. První jsme snad jen v užívání marihuany mladistvími. Vůbec mně nebere rozum, jak je možné, že si toto nechá národ líbit, jsme snad úplní idioti ? Vzpomeňte si na to, jak Klaus přerušil, zcela jistě na objednávku, několik tisíc trestních řízení s největšími lumpy, kteří okradli a nejspíše okrádají dále běžné občany tohoto státu atd.
17. 07. 2013 | 11:18

jajan napsal(a):

vazeni, mnoho z nas tu "nadavame" na rozhodnuti Nejvyssiho soudu, ale primarni pricinou jsou poslanci a jejich politicke obchody. Nejlepsi bude se nad tim zamyslet pred volbami a volit jen takove kandidaty (nebo stranicke kandidatky), ktere budou prosazovat zmenu volebniho systemu, odvolatelnost politiku apod. Cas, kdy promluvi obcan, se blizi, tak si ho vychutnejme. Je vsak treba se nad tim zacit zamyslet uz ted, koho volit, jake principy. Zvolme konecne jine strany, ktere nejsou ve snemovne. Mnoho volicu voli jen ty strany, u kterych "ma jistotu", ze mu nepropadne hlas. Spravne je ale volit hodnoty a "ciste" nazory, ktere se maji teprve do snemovny dostat. Pokud nebudeme volit tyto principy, budeme tady resit za 4 roky uplne stejnou situaci.
17. 07. 2013 | 11:18

jajan napsal(a):

to luk: pokud se po volbach stane premierem Hasek, tak se mame na co tesit. On je horsi jeste vic nez Paroubek, jen si to mnoho lidi jeste porad nepripousti. Uz je zpusob nabiti titulu JUDr. na skole, ktera lezi kdesi v poli ve Sladkovicove na Slovensku. To jak boucha do stolu a mluvi z nej emoce, namisto racionality, je prave to chovani blizici se diktatorum, alias lidem typove podobnym Paroubkovi. Takze uvidime, kolik nas odejde/ kolik nas po volbach zustane
17. 07. 2013 | 11:22

antigreen napsal(a):

takže poslanec může vyjádřit svoji vůli plesknutím poslankyně cez pozadí,odvážnější popředí,poslankyně stlačit varlata poslanci, facky nalevo-napravo,vystrčené pozadí,úplatky před kamerou-pořád je to politická vůle ve sněmovně-nejvyšší soude děkujeme
17. 07. 2013 | 11:23

JC napsal(a):

A znovu,takže,
Není to ani týden, co tu levicoví blouznivci chrochtali blahem jak to má president Miloš Zeman ošéfované, a nyní už všichni jeho zásluhou určitě skončí v pruhovaném pyžamu.:-))
Levoši žádejte po Bimbovi ať dá okamžitě pozavírat všechny soudce nejvyššího soudu.:-))
P.S. Docela si vaše fňukání užívám.
17. 07. 2013 | 11:25

vdfreferent napsal(a):

Velmi .. velmi dobře a výstižně napsané. teď jen z toho vyvodit důsledky!
17. 07. 2013 | 11:29

au napsal(a):

Hanka: Nejste jediná, kdo plakal. Moje přítelkyně to taky nezvládla bez slz.
Celé to připomíná druhou polovinu roku 1968: nástup totality po chvilce nadějí, hlubokou depresi lidí, kteří doufali ve spravedlivější stát.
A blažené pochrochtávání těch, kterým rodící se totalita vyhovuje: tehdy komunistů, dnes voličů ODS a TOP 09.
17. 07. 2013 | 11:32

luk napsal(a):

to jajan: nic proti vašemu názoru, nepsal jsem, že podporuji ČSSD, ale nejvíce svinstva sem podle mého názoru zanesl Klaus a ODS, mafiánství, kmotry, klientelismus, krytí korupce, abolici zločinců, rozkradení majetku ve velké privatizaci, tunelování podniků atd. ODS byl od počátku jen Klausův podnikatelský projekt na beztrestné nelegální přesouvání peněz daňových poplatníků do vybraných soukromých kapes.
17. 07. 2013 | 11:41

Tomáš napsal(a):

Vrchní státní zástupce I.Ištvana šlápl v kauze tří poslanců jak se lidově říká do h-vna a to vždy začne smrdět.Rozhodnutí Nejvyššího soudu je závazné a má platnost a tři exposlanci byli promptně propuštěni z vazby.A nyní následuje ten smrad ve formě stížností na postup vrchní státního žalobce v případě uvalení vazby na tři exposlance.Realita je taková ,že stížnost je opodstatněná,byla to chyba a nepomůže žádná výmluva na rozdílný výklad o imunitě poslanců.
Pozice p.vrchního státního zástupce bude napadána a zpochybńována jeho nezaujatost,šlápnutí vedle a do ho-na se nevyplácí. V Česku je mnoho smrdutých míst,kterým se slušný člověk musí vyhýbat.
17. 07. 2013 | 11:42

JC napsal(a):

V den jejich zatčení jsem napsal:

"To bude zase pláče a skřípění zubů, až vyjdou čistí jako Lilie"

Už je to tady, už je to tady, Hanka pláče....:-)))
17. 07. 2013 | 11:43

PinkFloyd napsal(a):

proboha lidi vzpamatujte se, nejste mnozí schopni vůbec si uvědomit realitu - realitu vlády prokurátorů a fízlů. Jde z vás blejt, co tady uměj někteří z vás jen nenávidět.
17. 07. 2013 | 11:46

fort napsal(a):

poslouchat zaorálka, to chce několik panáků, aby to vůbec člověk mohl poslouchat. To je síla hodná goebbelsovské propagandy
17. 07. 2013 | 11:48

neo napsal(a):

JC:

nejen Hanka, taky přítelkyně jistého nicku AU.
17. 07. 2013 | 11:49

Zrcadlo napsal(a):

Pan Znoj nám "zatajil", buď z nevědomosti nebo proto, že chce obecenstvem manipulovat, že imunita se vztahuje nejen na hlasování ve sněmovně, ale také na projevy ve sněmovně. No a poslanec se mandátu vzdá tak, že to oznámí před sněmovnou. Co NS řekl je, že i na toto je projev a i na něj se vztahuje imunita. Jinak řečeno, poslanec nemůže být stíhán za to, že se vzdal mandátu. Což mi přijde poměrně logická úvaha.

Mimochodem, žádný z těch křiklounů o korupci nepředložil jediný důkaz o tom, že korupce opravdu proběhla, tedy že se poslanci vzdali mandátů opravdu výměnou za ona místa (a to pomíjím debaty o tom, zda když někdo přejde na místo s polovičním platem, tak zda je možno v tomto případě vůbec mluvit o korupci).

A další věc. Krátce po zatčení bývalých poslanců pražští zastupitelé za ČSSD podpořili "vládu" TOP09, které by přitom měli jít po krku. A nedlouho poté dostali (někteří) tito zastupitelé místa v dozorčích radách. Proč pan Randák nekřičí "Korupcéééé!"? Proč není pan Láska zhnusen? Proč jim o půlnoci nezaklepalo na dveře zakuklené policejní komando? Vždyť je to přece totéž, respektive dokonce mnohem jasnější případ politické korupce. Zkuste se nad tím zamyslet. Možná vám dojde, jaká hra se to tady hraje.
17. 07. 2013 | 11:51

blaba napsal(a):

o duvod vic k emigraci, dostuduju a mizim. Snad se tez propracuju k tomu, ze ziskam obcanstvi jine zeme a ceskeho se vzdam. Stydim se za to, odkud jsemm.
17. 07. 2013 | 11:53

JC napsal(a):

blaba napsal(a):

Jo a proč tu zadarmo studuješ, hrdino ? Mě je blujno že přispívám ze svých daní na takové individuum.
17. 07. 2013 | 11:56

JC napsal(a):

blaba napsal(a):
P.S. Aby bylo jasno, pokud studuješ na soukromé škole a studium si platíš, neplatí to co jsem napsal.
17. 07. 2013 | 11:59

Homunculus napsal(a):

Všechno jede výborně jako na drátku :-) Banda kolem Nečase a ODS se teď sice raduje
jakoby z vítězství, ale je to pro ni strategická prohra. Jediný způsob, jak by si
ODS mohla alespoň zčásti udržet voliče, je ten, že tyhle čachry odsoudí sama a
na mimořádném kongresu promptně vymění vedení. Pokud se Nečas a jeho banda udrží
u moci do řádných voleb (a já v to doufám), ODS se do sněmovny už nedostane.
Proti mele, která vypukne až jim to dojde, je tahle aférka s Nagyovou a
obchodovatelnými mandáty Tluchoře a spol jen neviňoučká taškařice :-)
17. 07. 2013 | 12:01

socan68 napsal(a):

Zpochybňovat jakékoliv rozhodnutí Nejvyššího nebo Ústavního soudu v demokratických státech může jenom totálně nedemokratický člověk, který si myslí, že jeho náhled na věc je ten jediný správný. Mně se také nelíbilo např. rozhodnutí ÚS, který zamítl stížnost NS na placení daně z prodeje nemovitosti, kterou NS označil za nemorální a protiprávní. Též se mi nelíbilo, když ÚS daroval ČSSD Lidový dům, ačkoliv sám prohlásil, že tato strana na něj nemá právní nárok. Ale protože jsem demokrat, toto usnesení jsem přijal i když s nimi nesouhlasím. Pan docent by si měl uvědomit, je-li toho schopen, že politických handlů a rozdávání trafik proběhlo v této republice již celá řada a nikdo je nepokládal za trestné. Tyto handly jsou běžné na celém světě a nikde nejsou trestné. Jsou nemorální, to je jisté, nic víc. Jenom u nás nějaký šašek ze státního zastupitelství si chce vybudovat kariéru na malých rybkách. Na ty velké nemá a proto je nechává bez povšimnutí. Celý tento hon na čarodějnice byl spíše zaměřen tak, aby varoval ty velké ryby, které si plachtí dále na jachtách v zahraničí, aby si daly pozor a zametly stopy. Všechno tomu nasvědčuje.
17. 07. 2013 | 12:04

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Rozhodnuti soudu .... podkopava demokraciii.
No to bylo vzdycky kecu: Vydejte se spravedlnosti, nechte vec posoudit soud.
Soud rozhodl o nezakonnem postupu, to uz je u Istvana takova tradice a koukam najednou uz soud neni nejvyssi instance.
17. 07. 2013 | 12:05

Vlkodav napsal(a):

! VOLTE KSCM A VEMTE SI ZPET SVOU ZEM !!

Volte KSCM a jakmile napíšete něco proti KSČM na web tak půjdete seďet.

Děkuji, už jsem zažil, nechci.
17. 07. 2013 | 12:05

JC napsal(a):

! VOLTE KSCM A VEMTE SI ZPET SVOU ZEM !! napsal(a):

Mno to víš že jo.
17. 07. 2013 | 12:05

Ivan napsal(a):

Na inom blogu som napisal:

Ivan napsal(a):
Najvyssi sud CR sa pravne myli...!!!
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=20507&from=0#nucleus_cf

Citujem z jeho rozhodnutia vo veci korupcie okolo Jany Nagyovej a expremiera Necasa:

"Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců." - See more at: http://blisty.cz/#sthash.s3aQ9TO6.dpuf

A moj pravny nazor:

Najvyssi sud moze mat v tomto odovodneni aj pravdu, ALE len po dobu, kedy podozrivi poslanci nepolozili poslanecky mandat, v okamihu jeho zlozenia sa stali beznymi obcanmi, ktori este neboli menovani do roznych dozornych rad statnych firiem. V okamihu, ked tieto menovania prijali, ako odmenu za polozenie mandatu, sa mohli dopustit trestneho cinu prijatia uplaku... A tu uz ziadna poslanecka imunita NESIAHA...!!! A dopustit sa ho mohol aj vtedy premier Necas, ktory uplatok poskytol a je vydany k stihaniu...!!!
17. 07. 2013 | 09:11
Ivan napsal(a):
Na moj prispevok vyssie niekto napisal:

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Ivan To je ale blbost co? Chcete je zavrit za tr. cin uplatkarstvi, kde mate jen polovinu skutku? Jaky blbosti jeste vymyslite, nez vam dojde, ze neudelali nic trestneho?
Me se taky nelibi spousta jednani, ktere je ceskymi zakony povoleno. Muzu si leda tak hryzat nehty...
17. 07. 2013 | 09:18

A moje vysvetlenie: Ja som nenapisal, ze trestny cin bol spachany..., to moze rozhodnut len prislusny sud, ktory posudi, ci odmena funkciami v statnych podnikoch je uplatkom za polozenie mandatu, alebo nie. Ja som sa vyjadril k podstate veci, ze pripadny uplatok poslanci, ktori zlozili mandat, prijali uz ako osoby bez imunity a vec sa uz nemohla udiat na pode parlamentu, kedze sa netykala pravoplatnych poslancov.
17. 07. 2013 | 09:34
17. 07. 2013 | 12:13

socan68 napsal(a):

Ještě jsem zapomněl dodat, že jestliže v případě tří poslanců dojde k soudu, tak každý demokratický soud je v plném rozsahu osvobodí o tom nemůže být pochyb. Je tu zcela zřejmý pokus z této republiky udělat policejní stát a trestat jakékoliv drobné prohřešky, byť jenom morální. Čili jako za komunismu. A velké ryby většinou odcházejí od soudu beztrestně a vysmívají se zkorumpované policii a justici. Jsem zvědavý, jestli např. banda korupčníků a zlodějů kolem dr. Ratha bude potrestána. Snad ještě nikdy v historii nebylo proti této bandě tolik důkazů, jako nyní. Dokonce je de facto chytili při činu. Takovéto zloděje, ať jsou zprava či zleva by měla justice trestat.
17. 07. 2013 | 12:15

Marvin napsal(a):

Dobrý článek.
17. 07. 2013 | 12:20

Mac napsal(a):

JC napsal(a):
V den jejich zatčení jsem napsal:

"To bude zase pláče a skřípění zubů, až vyjdou čistí jako Lilie"

Už je to tady, už je to tady, Hanka pláče....:-)))
17. 07. 2013 | 11:43
//

blábolíte, kolego, to že je parta na NS nedovolila stíhat opravdu, ale opravdu neznamená, že jsou čistí. Vnímáte ty jemné nuance?

To byste taky mohl tvrdit podobné perly - třeba že je čistý soudce Berka a ti hoši z H-systému
17. 07. 2013 | 12:21

john petres napsal(a):

Nejvyšší soud jsou zkorumpovaní zločinci,patřící do cely ve vězení s ostrahou.Vysmívají se,(spolu se zločinci poslanci občanům)neb vědí,že náš občan je zbabělec a ta hrstka odvážných,kteří se oněm zločincům postaví,je neohrozí.Poslední verdikt NS je hoden nacismu!..Toto jest přesný obraz současné politické situace v ČR,včetně slabých médií(mimo rozhlasu ČR plus v čele s Lídou Rakušanovou!),která jsou v t zv.autocenzuře(jinak poletí)!Stydím se,že jsem zde rodák!Servus!
17. 07. 2013 | 12:23

Terry napsal(a):

Expert: Imunita se nevztahuje na organizování trestné činnosti
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/expert-imunita-se-nevztahuje-na-organizovani-trestne-cinnosti/962626):
Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech nelze poslance podle ústavy trestně stíhat. Tato imunita se však vztahuje jen na slovní vyjadřování, a pokud by se ve Sněmovně dohadovalo podplácení, není to projev, který má ústava při ochraně poslanců na mysli. ČTK to dnes řekl expert na ústavní právo Václav Pavlíček.
Profesor Pavlíček však upozornil, že rovnost občanů před zákonem, což je základní princip ústavního práva, poslanecká imunita narušuje jedině v oblasti verbálních činů.
17. 07. 2013 | 12:26

Yosif K napsal(a):

Marian napsal(a):
Vlkodav- konerčně jste napsal příspěvek, s nímž mohu souhlasit- podotýkám ovšem, že skandální rozhodnutí NS je logickým důsledkem situace, která vládne v naší republice a kterou mají v podstatné míře na svědomí voliči tzv."pravicových" stran.
17. 07. 2013 | 10:06
A levicové strany nerozdávaly trafiky? A Zeman a Rusnok nerozdávají trafiky?

Špidla a Tvrdík nedostali trafiky jako držhubné aby nekecali o špinavém financování CSSD?
Rusnok je z morálního hlediska očividně trafikantem číslo jedna - vzdal se solidně placeného jobu u ING a bude rok dělat zemanovi kašpara proto, aby dostal trafiku všech trafik - neodvolatelného guvernera ČNB.

Jestli to tak nedopadne tak to bych se strašně divil.
Problem s trafikařením je však tento:
- nikomu nelze zakázat aby změnil názor, naprříklad zda položí nebo nepoloží vládu (nebo zda si pamatuje nebo nepamatuje detaily o černém financování CSSD.....)
- těžko lze dokázat zda přijatá trafika byla poskztnuta v přřímé a příčinné souvislosti s tím že někdo konal nebo nekonal jak někdo jiný potřeboval.

Tři trafikanti z ODS jsou celkem hnusní vyděrači. Na druhé straně kdyby měli jít za trafikaření sedět, je otázka proč už nesedí nadpoloviční většina všech politických stran.... nějaké trafiky dávají a berou všichni a CSSD plná zabedněných starobolševiků a nichtsmnochrů "proletářských vůdců" samozřejmě taky.

Ištván vyjel po kmotrech. Na ně se zatím moc nenašlo. Tak alespon zkusmo zašil trafikanty. To by však mohl ještě spíše zavírat i zdřevěnělé kuglufy z Rusnokovy vlády - i ti mají očividné boční zájmy a Zeman jim nepřímo platí za sponzorování (tunelařík Toman, zázračný velkofabrikant Koníček, agent Chrenka "Třinecký velkokanál" Cienciala.....)

.... opět leccos je jasné jako facka ale nedá se to dokázat u soudu....
....tedy pokud nebude ustanoven nějaký revoluční soud z rozzlobených proletářů s bajonety v ruce.....
17. 07. 2013 | 12:29

Twist napsal(a):

Za zájmy pravice tady píše kdekdo z jejich party, většinou hloupě a jak jinak, s pravopisnými chybami. To se ve škole nenaučili, dokonce ani slušnému, tedy mravnému chování. Platí to i pro soudce Nejvyššího soudu, to jsou tedy borci!
17. 07. 2013 | 12:30

mirres napsal(a):

! VOLTE KSCM A VEMTE SI ZPET SVOU ZEM !! Komu ji mám vzít? Máte zahradu? Napište, určitě se s tím bude dát něco dělat, rád si ji vezmu.
17. 07. 2013 | 12:34

cavik napsal(a):

Nedovedu si představit, jak bude vypadat vrcholná politika v ČR po 16.7.2013. Stát se poslancem bude znamenat stát se potenciálně neomezeným a beztrestným vyděračem při každém politickém hlasování. K čemu je pak slib poslance dle čl. 63 odst. 3 Ústavy: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Poslanci mají vykonávat mandát v zájmu lidu, nikoliv v zájmu svém. Nemůžu přeci chtít za vzdání se mandátu odměnu. S mandáty se přeci nemůže obchodovat. Podle takovýchto pravidel přeci nemůže do budoucna probíhat politická soutěž v České republice. To je absurdní! S pravidlem o beztrestnosti vyložený Nejvyšším soudem se stane z Poslanecké sněmovny turecké tržiště a mandát a hlasování prodejným zbožím a bude to naprosto legální. O zákonech nebudou rozhodovat politické programy, ale peníze. Platit to ale budou veřejné zdroje, nikoliv politické strany. Morální dopad na poměry v ČR a na naši tvář před zahraničím, investory atd. je zdrcující. Vyhlásil bych den 16.7.2013 dnem státního smutku. Je to pro mě osobně jeden z nejsmutnějších dnů ve vztahu ke správě věcí nás všech v ČR za celý můj životi. A všichni bychom se měli při té příletosti každý rok zhasnout. Je to hrůza!
17. 07. 2013 | 12:34

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Heh, ja si az ted uvedomil, ze tahle osoba je docent "politicke filozofie".
A tvrdi, ze rozhodnuti soudu podkopava demokracii...
Levouni, hezky nam predvadite, co je podle vas spravedlnost: Soud, ktery soudi podle pozadavku ulice a davu.
Ja jsem rad, ze zatim v tom systemu funguji brzdy. Je ale take jasne, ze ted nastane tlak na jejich odstraneni, protoze luza je ve sve nenavisti nezastavitelna.
17. 07. 2013 | 12:35

jajan napsal(a):

to luk: pointou meho prispevku z 11:22 mela byt posledni veta a proto jsem se odkazoval na Vas. cokoliv jineho nesouviselo s Vasim nazorem. lidi nesoudim, ani neskatulkuji
17. 07. 2013 | 12:39

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

P.S. Znoj lze, kdyz tvrdi, ze se vzdali za lukrativni manazerske pozice. Platove si pohorsili, nesou vetsi odpovednost, jeden dokonce zadnou pozici nedostal a udajne ji dohodil "kamaradovi", ktery jako statni urednik za to nema ani korunu.
17. 07. 2013 | 12:43

mor a cholera napsal(a):

Italská Cosa Nostra otevřela svoji pobočku v České republice.
Zde je její adresa:

Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika

Kmotři vraťe se, vše odpuštěno. Ještě je v této zemi co ukrást a pod ochranou této nové pobočky, můžete svoji bohulibou činnost dokončit.
17. 07. 2013 | 12:45

Jan Novák napsal(a):

Ano, justiční mafie funguje. Soud otevřeně říká, že korupce je v pořádku! Nešťastná země, nešťstný národ. Ono už není žádným tajemstvím, že není třeba uplácetmpolicii či státní zástupce, ale rovnou si koupit soudce. Kauza "Nagy-nečas" je toho důkazem.
17. 07. 2013 | 12:49

jajan napsal(a):

to socan68: patrne jste mel na mysli "dan z prevodu nemovitosti", ale to neni podstatne. Co je vsak podstatne je fakt, ze nesouhlasim s Vasim nazorem tykajici se dosavadni beztrestosti "politických handlu a rozdavani trafik, kterych probehlo v teto republice jiz cela rada a nikdo je nepokladal za trestne."
1) to, ze na nikoho nebyla podana zaloba jeste neznamena, ze s timto pravni obec souhlasi. At uz to bylo z duvodu ze politici doposud byli kryti Statnimi zastupci nebo Policii a proto na oko vypada, ze je to beztrestne. Podstata veci vsak vubec beztrestna nemusela byt, to je to o cem se ted rozhoduje,
2) doposud ve snemovne nebyl pripad, ze by poslanci meli rozhodovat o padu vlady a jejich verejne deklarovany nazor byl ten, ze chteji hlasovat proti navrhu, tj. pro pad vlady a namisto toho, po natlaku, se rozhodli, ze se vzdaji mandatu - rozumej, vymenou za trafiku. Pokud by tu trafiku nedostali, nikdy by se mandatu nevzdali a hlasovali by podle jejich vedomi a svedomi. Takze pricinou je nabidka uplatku a jeho nasledna realizace a dusledkem je opusteni mista poslance. Jak ale z utrzku vyplyva, nejspise byli ochotni vedomi a svedomi vymazat z hlavy za vidinu trafiky a "karierniho posunu". A tohle, prosim, JE UPLATEK. At si o tom myslite co chcete. Jestli tomuto rikate drobny prohresek a policejni stat, tak jen doufam, ze take nesedite na zidli ve vysoke politice. v politice sedi pouze demokrati, alespon to o sobe tvrdi
17. 07. 2013 | 12:58

avalon napsal(a):

A co vlastně chcete ? Aby soud rozhodoval podle Vás pane Znoj a další ? Když soud rozhodne jinak než si přeje "ulice", jde o mafii a apd. Běžte do zadele nevážení !!!
17. 07. 2013 | 13:04

Pavel B napsal(a):

Už za dob Čunkiády bylo jasné, že je justice v područí státní moci. Myslel jsem si, že na základě současných událostí došlo k částečnému uvolnění vazeb některých složek. Jak nám ale ukázal nejvyšší soud, vždycky se nakonec najde někdo, kdo vyhodí kotvu. To jen Rath shnije v base sám jako kůl v plotě...
17. 07. 2013 | 13:12

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Pavel B Myslite toho Cunka, ktereho Istavnovi SZ nezakonne odebrali jeho prislusnemu statnimu zastupci, dozorovali vysetrovani tak, ze se stalo nelegalnim, povolili pouziti zfalsovaneho posudku a nepravdiveho svedectvi a prihlizeli rozkradani ziveho spisu smerem do medii?
No to je vizitka jak hrom. Cunek mel stesti, ze do te rozjete masinerie nekdo hodil klacek, tady NS naznal, ze je to potreba zastavit driv, nez se to rozjede obdobne.
17. 07. 2013 | 13:16

karel napsal(a):

Zdá se, že deset dolních milionů (minus politici a minus členové Nejvyššího soudu) mají více selským rozumem pojímaného právního vědomí více než věhlasní soudci. Zákony by měly společnost chránit před lidmi páchajícími zlo - buď jsou zákony špatné nebo jsou soudci špatní (případně i obojí). V každém případě toto rozhodnutí není ve prospěch společnosti a narovnání křivých vztahů a výchovný prostředek možného trestu za toto chování jako prevence do budoucna padá. Poslanci si omezili imunitu, ale Nejvyšší soud se s tím zjevně neztotožnil.
Měl bych ještě jednu pozitivní poznámku k novinářům - před časem to vypadalo, že diskutující posuzovali jejich příspěvky podle svého světového názoru, tedy zda vidí svět zleva či zprava. Teď najednou vidím pod řadou příspěvků názory, že konečně napsali novináři něco správného. Dovolím si tvrdit, že novináři i dříve ve většině případů hodnotili věci ze všech stran, ale diskutující si vždy našli něco, co se jim nelíbilo a nač tedy mohli útočit ze svého hlediska. Bylo by dobré, kdyby nás toto jako národ vedlo k většímu přemýšlení o názoru druhého (novináře i diskutujících), což by nás mohlo dovést i ktomu, abychom si vytříbili názory, jaké politiky vlastně chceme a jaké určitě nechceme. Přeji všem šťastnou ruku v nějakých budoucích volbách.
17. 07. 2013 | 13:17

Yosif K napsal(a):

jajan napsal(a):
.....rozhodovat o padu vlady a jejich verejne deklarovany nazor byl ten, ze chteji hlasovat proti navrhu, tj. pro pad vlady a namisto toho, po natlaku, se rozhodli, ze se vzdaji mandatu - rozumej, vymenou za trafiku. Pokud by tu trafiku nedostali, nikdy by se mandatu nevzdali a hlasovali by podle jejich vedomi a svedomi. Takze pricinou je nabidka uplatku a jeho nasledna realizace a dusledkem je opusteni mista poslance. Jak ale z utrzku vyplyva, nejspise byli ochotni vedomi a svedomi vymazat z hlavy za vidinu trafiky a "karierniho posunu". A tohle, prosim, JE UPLATEK.
17. 07. 2013 | 12:58

Jste socalistický trumbelín až do morku kostí.
1) Zrovna tak jak jsou hnusní tito tři trafikanti, úplně stejně jsou hnusní i trafikanti z levého břehu (ŠPIDLA A TV RDÍK, NAPŘÍKLAD....). Je však rozdíl "vědět" že je někdo trafikant a DOKÁZAT TO U SOUDU.
2) TO ŽE SE NĚKDO VZDÁ MANDÁTU NENÍ TRAFIKAŘENÍ ale vzdání se jedné trafiky. Navíc je to politické rozhodnutí - nikoliv projev korupce. Trafikanti tvrdí že to bylo politické rozhopdnutí, je nemožné dokázat opak a na vzdání se poslanecké trafiky samo o sobě se imunita samozřejmě vztahuje. dTTO BY PLATILO KDYBY ŘEKLI ŽE BUDOU HALSOVAT PROTI A PAK HLaSOVALI PRO. Což se upřimně divím proč tak neučinili, kre...eni....

3) Ištván nyní může vyšetřovat skutečné meritum věci - ZDA POTÉ CO SE POSLANCI VZDALI POSLANECKÝCH TRAFIK převzakli nebo nepřevzali úplatek. Pokud na tophle má Ištván jiné důkazy než pouhé dojmy, trafikanti mohou být stále exemplárně odsouzeni.
Napříkald kdyby se prokázalo že dostali igelitky s 10 mega cash.

Zároven chápu že na levé trafikanty špidlu a tvrdíka již nikdy nedojde, věc se stala příliš dávno a bylo to chytřeji upečené, nejspíše v nějaké izolované mučírně ve sklepích Lihového Domu, důkazy se nikdy neseženou.

BTW čerstvě zatím dostává igelitky cash Fischer - člověk který má hlídat aby se takové věci neděly v rámci zákonů proti praní špinavých peněz.

Člověk financovaný narychlo přes praní špinavých peněz má potírat praní špinavých peněz, diese sind die Paradoxen......

...státní zástupci samozřejmě nic, každý se chce dožít penze ve zdraví.....
17. 07. 2013 | 13:24

Terry napsal(a):

Poslanec si podle Nejvyššího soudu může ve sněmovně dělat, co chce, říká whistleblower Láska (http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60260550-poslanec-si-podle-nejvyssiho-soudu-muze-ve-snemovne-delat-co-chce-rika-whistleblower-laska):

"Rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená, že když jsem poslanec, tak si můžu dělat na půdě Poslanecké sněmovny, co chci. Můžu vydírat, zřídit si tam kancelář, vyhrožovat, brát úplatky," říká v rozhovoru pro IHNED.cz advokát Václav Láska.
17. 07. 2013 | 13:33

Honza H. napsal(a):

Pan Znoj ještě nečetl odůvodnění Nejvyššího soudu a už něco prohlašuje. Dokud rozhodnutí nebude zveřejněno, tak by se všichni měli mírnit.
17. 07. 2013 | 13:36

jarpor napsal(a):

Z celého textu a následné diskuze shledávám nejdůležitější a zásadní repliku Zrcadla.

Aby to nezapadlo, a pro všechny, kteří žehrají na rozhodnutí nejvyššího soudu zkopíruji :

"Pan Znoj nám "zatajil", buď z nevědomosti nebo proto, že chce obecenstvem manipulovat, že imunita se vztahuje nejen na hlasování ve sněmovně, ale také na projevy ve sněmovně. No a poslanec se mandátu vzdá tak, že to oznámí před sněmovnou. Co NS řekl je, že i na toto je projev a i na něj se vztahuje imunita. Jinak řečeno, poslanec nemůže být stíhán za to, že se vzdal mandátu. Což mi přijde poměrně logická úvaha."

Poslanec nemůže být trestně stíhán, nemůže se ocitnout ve vazbě, za vzdání se mandátu.

Souhlasím se Zrcadlem.

Hezký den
17. 07. 2013 | 13:36

Ivana napsal(a):

Je to krutý obraz naší současnosti - nekompromisní boj všech proti všem - zajímavé je, že NS (tedy zřejmě, protože mám samozřejmě jen zprávy z médií)neodsoudil samotný fakt, že někdo chce podezření z morálně odpudivého skutku (zobchodování poslaneckého mandátu) poměřovat trestním zákoníkem, jen řekl, že takovéto chování na půdě sněmovny je chráněno imunitou (zajímavé bylo také vyjádření soudce Knetiga, že NS posuzuje každý případ individuálně - takže asi některý verbální projev je chráněn, ale jiný být nemusí - taky povzbudivé zjištění)- myslím, že je to od NS morálně odpudivý čin, kdoví čím a kým byl k takovémuto jednání motivován, myslím, že by se na to p. Ištván měl také podívat...a to není ironie, to myslím zcela vážně
17. 07. 2013 | 13:42

fler napsal(a):

Nejvyšší soud rozhodl. Kdo ale může říci Nejvyššímu, že rozhodl špatně? Hezky, slovo od slova naší Ústavy - není pravda, že si poslanci můžou ve sněmovně krást, vraždit, podplácet - to prostě nemohou dělat nikde, kdyby tohle bylo schváleno Ústavou, tak je špatná Ústava. Je Nejvyšší natolik schopný si Ústavu přečíst a pochopit? Určitě ano. Je pak toto rozhodnutí Nejvyššího na něčí objednávku a slovo Nejvyššího je nad Ústavu? Čím se vlastně řídíme? Kdo nás vlastně řídí?
17. 07. 2013 | 13:43

Yosif K napsal(a):

Divím se Znoji Milanovi že při citlivosti kanárka v důlním prachu a metanovém mraku již neřve něco o tom jak to že Fischerovi se naráz sypou peníze na konto v igelitkách po milioonech a přitom vyškeré platby nad 15 tisíc EUR musí chodit bezhotovostně dle zákona proti praní špinavých peněz.

Nasypané miliony cash jsou dtto co peníze opd rasdjiva Singhy a Lajose Bacse - nelze zjistit pravý původ peněz.

I když si jej lze snadno domyslet - Zemana masivně dotovali korytáři z Lukoilu ze státem vlastněné akciovky - evidentně na přímý příkaz ze země divukrásných bohatýrů a puklých zvonů.
17. 07. 2013 | 13:46

Klaus napsal(a):

Tohle je na svržení vlády a NS, soudy, policie a vojsko by mělo být na straně lidí a ne politiků!

Takové obrovské ovlivňování policejního jednání ze strany politiků ODS, TOP, je asi jak za nejtěžší normalizace!

Policie a vojsko by měly podporovat lidi v tomto absurdistánu.

Dokud je nevykopeme vlastníma nohama, budou páchat a obhajovat zločiny, které poškozují hlavně naše děti.

|Stanovovat tady normu, že překrucovat a zesměšňovat předpisy dané ústavou, předpisy, které tady soudci NS pošlapávají společně s poslanci, je zločinem proti demokratickým principům a absurdita nejtěžšího kalibru!

Toto musí řešit ÚS!! Jak můžou na židlích NS sedět soudci, kteří nerespektují JASNĚ daný výklad ústavy!

Toto není demokratická společnost ani náhodou! Nerespektují se jasně psané pravidla, pravidla morálky a to těmi, kteří je mají ctít, chránit a prosazovat v zájmu lidu.

Demokracie je hlas LIDU, hájení zájmů ve PROSPĚCH VŠECH občanů a ne POLITIKŮ, ZLODĚJŮ!
Vládnou tu zločinci!
Pane Ištváne, jsem přesvědčen, že za Vámi stojí drtivá většina republiky a nenechte se ovlivnit ničím a prosazujte spravedlnost, chraňte většinové právo v zájmů lidí v ČR.

Výkonná a zákonodárná moc musí jít za všech okolností tím nejmorálnějším příkladem, ona má stanovovat normu chování a jednání.

Toto co předvádí je bahno a hnůj...fuj, chce se mi blít!
17. 07. 2013 | 13:49

bob napsal(a):

jarpor a zrcadlo:
A jak jste přišli na to, že poslanci byli stíháni za to, že se vzdali mandátu?
17. 07. 2013 | 14:01

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

České soudnictví je jen odraz české společnosti, od počátku bylo jasné, že dojde k nějakému pokusu celé vyšetřování zastavit, soudci se našli. V soudnictví je příliš mnoho postav s máslem na hlavě z minulosti a mnoho soudců, kteří jsou spíše alibistickými úředníky a ještě hůře a skrývají se za svou moc.
Rozhodnutí nejvyššího soudu jen přispívá k progresi destrukce v Česko, což je jediný způsob, jak se dostat z krize: je nutné dosáhnout naprostého dna, ale jak daleko od něj českospolečnost je je nejisté, zatím všechny odhady zklamaly, země je hlouběji než civilizovaný geolog očekává na základě znalostí povrchu planety i Mariánského příkopu. Česko příkop je hlubší.
17. 07. 2013 | 14:02

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

Je zde ještě jeden problém, v Česko se vyšetřování považuje, po sovětském vzoru, za odsouzení. To mluví za vše.
17. 07. 2013 | 14:04

jarpor napsal(a):

bob

Kde ?
Vy jste neslyšel tiskovku, kde bylo řečeno, že státní zástupce spatřuje korupční jednání poslanců v tom, kdy za vzdání se mandátu jim bylo slíbeno.... ?

Ta konstrukce - jak o ní je hovořeno kdekoliv, vychází z faktu, že se vzdali mandátu.... s vidinou... s příslibem...

Policii a Státnímu zastupitelství Nejvyšší soud nezakázal vyšetřovat konání těchto poslanců. Jen sdělil, že projevem před poslaneckou sněmovnou bylo sdělení o vzdání se mandátu a tento projev je také "kryt" poslaneckou imunitou...

Vše další si už přidávají pisálci, komentátoři a někteří zdejší debatující...

Hezký den
17. 07. 2013 | 14:11

jarporovo černé svědomí napsal(a):

politruk jarpor, klausova věrná rohožka se zase rozjel.

A hájit darebáky bude do roztrhání těla. Inu - modrý bolševik
17. 07. 2013 | 14:21

jarpor napsal(a):

Na urážky od jistého nicku jsem si již zvykl... Na víc ten nick nemá.
Blahoslavení budiž chudí duchem...

Hezký den
17. 07. 2013 | 14:30

JC napsal(a):

Mac napsal(a):

Jistě že vnímám ty jemné nuance.Vnímáte vy že nikdo nemůže být čistý jak Lilie ?
BTW takže jsem se spletl a Hanka nemá proč brečet. Měl by jste ji poskytnout duševní útěchu.
Já myslím, že Zeman a jeho vláda odborníků by měla zrušit rozhodnutí NS, aby jste se s Hankou zase mohli usmívat.
17. 07. 2013 | 14:46

jarporovo černé svědomí napsal(a):

co to meleš politruku?
ty nic neznáš, ani ústavu ani biblické výroky, prostě nic.
Tobě k životu stačí zuřivá obhajoba Klause a modrobolševických darebáků.
Už tě za ty rozkrádačky vykopli ze zastupitelstva nebo tam furt strašíš?
17. 07. 2013 | 14:53

zemědělec napsal(a):

Jen nenapravitelný optimista si může myslet, že to tady skončí v poklidu. Znám spoustu lidí, kteří si již nabrousili vidle a jen tiše vyčkávají.....
17. 07. 2013 | 14:59

Yosif K napsal(a):

Na blogách řádí levicoví revoluční fanatici - ideální svět má vypadat takto:
---Když má prů...er levicový premier (špidla, gross) levice zůstává u koryt v zájmu proletářů. Když má prů...er pravicový premier, rozpraště parlament, poslance pozavírejte.
---Když se dávají a berou trafiky na levici (špidla, tvrdík) jde o výslužku za celoživiotní boj za zájmy proletošů. Když se rozdávají a berou trafiky na pravici - jde o korpupci, hodte poslance do díry až zčernají. To bych jim mimochodem přál taky, ale co současné trafiky rudých velkoburžujů-tuneláříčků v Rusnokově vládě?
17. 07. 2013 | 14:59

Čech napsal(a):

Ústavní otvor pro interpretaci výkonu státní moci přímo lidem by měl být urychleně zalátán, než se tak stane díra nedíra a těch 101 přežraných víc než 650 tisíc hladových a nezaměstnaných utluče čepicemi.
17. 07. 2013 | 15:00

Yosif K napsal(a):

Terry napsal(a):
Poslanec si podle Nejvyššího soudu může ve sněmovně dělat, co chce, říká whistleblower Láska (http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60260550-poslanec-si-podle-nejvyssiho-soudu-muze-ve-snemovne-delat-co-chce-rika-whistleblower-laska):
17. 07. 2013 | 13:33

S konstrukcí že převzetí trafiky "an sich" je korpupce a trestný čin přišel Láska. Ten si však nelámal hlavu s tím jak to dokázat u soudu.
Notabene u soudů které se bojí šlápnout na kuří oko jak pravicovým tak levicovým trafikantům a tuinelářům, levici nelze nepřipomenout špidlu, tvrdíka a grosse - jde ale o stovky až tisíce dalších špinavých kšeftíků u všech stran....
17. 07. 2013 | 15:05

JC napsal(a):

zemědělec napsal(a):

Mno to máte blbý zemědělče, protože to vaše prohlášení hodně smrdí když ne spoluúčastí tak neoznámením trestního činu vlastizrady.
Být váma tak si sbalím kufr s teplým spodním prádlem. Ištván nikdy nespí.:-))
17. 07. 2013 | 15:07

bob2 napsal(a):

Je to tedy tak, že kdyby nějaký poslanec propašoval do poslanecké sněmovny pušku a tomu, kdo by nehlasoval pro jeho návrh vyhrožoval zabitím, a ten tedy hlasoval podle svého "svědomí", bylo by vše v pořádku?
Tomu se mi snad ani nechce věřit
17. 07. 2013 | 15:13

Aktiv napsal(a):

Pane Znoji,trojice tzv. rebelujících poslanců ODS Tluchoře, Fuksy a Šnajdra...je svatá, tedy málem svatá trojice, která z TOP09 sedí na jedné trestanecké lavičce.

Já myslel, že právo má být srozumitelné, proto se také tak má napsat...Čemu tedy na Nejvyšším soudu nerozuměli????

Český právní řád se zdá je třeba znovu kultivovat, a umístit do něj, co je skutečně výklad trestného činu, a co není....

I samotní právnící se v něm nevyznají,natož soudci NS....
17. 07. 2013 | 15:52

rásnoočko strakaté napsal(a):

Fundovaný a navíc rozumný názor. Díky, přesvědčil jste mě.
17. 07. 2013 | 16:03

K.M. napsal(a):

NS ČR tímto svým rozhodnutím vyzývá tzv."neúspěšné" v dnešní ČR, nedvojsmyslně..., "k uchopení práva do vlastních rukou !"

K.M.
viz: "Konec politiky v Čechách..." od Jana Urbana, příspěvek v 15:22
17. 07. 2013 | 16:26

oh napsal(a):

JC a neo: Vy si myslíte, že ti tři svatí odešli čistí jako lilie? Tak to si myslíte dost špatně. Nejvyšší soud totiž neřekl, že se nedopustili trestného činu, ale jen tolik, že je nelze vzhledem k poslanecké imunitě stíhat.
V podstatě soudci nejvyššího soudu postříkali kupku hnoje voňavkou a prohlásili, že nemůže smrdět.
17. 07. 2013 | 16:27

K.M. napsal(a):

NS ČR tímto svým rozhodnutím vyzývá tzv."neúspěšné" v dnešní ČR, nedvojsmyslně..., k "uchopení práva do vlastních rukou !"

K.M.
viz: "Konec politiky v Čechách..." od Jana Urbana, příspěvek v 15:22
17. 07. 2013 | 16:31

K.M. napsal(a):

NS ČR tímto svým rozhodnutím vyzývá tzv."neúspěšné" v dnešní ČR, nedvojsmyslně..., k "uchopení práva do vlastních rukou !"

K.M.
viz: "Konec politiky v Čechách..." od Jana Urbana, příspěvek v 15:22
17. 07. 2013 | 16:31

rr72 napsal(a):

Došlo jen k tomu, co se dalo očekávat.Pokud není poslanec trestně odpovědný za své hlasování, nemůže být ani trestně odpovědný za nehlasování t.j. vzdání se mandátu. Výklad, který použil Ištván ohledně slibu poslance vůbec nezohledňuje postavení politických stran a rozkládá celý systém jak funguje. Stačí uvést např. počínání části poslanců, kteří jen 4 roky hlasují se svou stranou a očekávají , že získají umístění i na příští kandidátce, jako další lze uvést vyhlašování závazného hlasování dle politické strany, které je též v rozporu s poslaneckým slibem. Co mě však na tomto případu fascinuje nejvíce je, že ve skutečnosti jsou obžalování ti, kteří se pro svůj názor poslaneckých výhod vzdají, namísto těch, kteří si je jen chtějí uchovat. Ohledně údajného uplácení, tak tady to s ohledem na postavení politických stran v systému t.j. umísťování na kandidátky pol. stran je taky dost na hraně, protože jsou to politické strany, které určují vhodné lidi do PS a jsou to právě znovu ty samé pol. stran, které mohou rozhodovat o jiném uplatnění poslanců. Voliči mohou kandidáty vykroužkovat,ale o jejich nominaci do PS rozhodly politické strany a tím pádem můžou nabídnout i jiné uplatnění, pokud se dočasně názorově rozejdou(druhá možnost je vystoupení z pol.strany). V tomto případě se rozhodně o klasické uplácení nemůže jednat, protože kvalifikace zejména Šnajdra a Fuksy je naprosto dostatečná. (jsou jiné případy i znedávné doby, kdy tomu tak není...)Na počínání Ištvána je největší problém v tom, že svými nedomyšlenými kroky prolamuje a zpochybňují celý systém a v postavení, ve kterém je, by měl být schopen mnohem lépe domýšlet své kroky. Tímto netvrdím, že nakonec nemůže být vina prokázana, ale vzhledem k tomu jak celý systém funguje,tak by tím došlo k prolomení hranic,které by měly do budoucna vážné důsledky a skončilo by to buď účelovým zneužíváním nebo znevěrohodněním celého systém parlamentních stran. Bohužel žijem v době,ve které testuje samá hranice ústavnosti,stačí se podívat na současnou vládu. Ve skutečnosti má být zodpovědná poslanecké sněmovně, ale jak může být, když s poslanci nemá vůbec žádnou spojitost a nevznikla z jejich vůle.....
17. 07. 2013 | 16:40

modrý edvard napsal(a):

rr72: otázka je, co má Ištván v odposleších.
17. 07. 2013 | 17:36

Marie napsal(a):

rr72

Hlavní věc přece je, že poslanecká sněmovna má odpovědnost k voličům, které reprezentuje. Voliči si přáli třeba sockarty-dostali je, tak co. Voliči chtěli dát miliardy církvím - a copak je církve nedostaly?
17. 07. 2013 | 18:17

Dáša N. napsal(a):

Jsem z toho Jelen.

Není potřeba si nejprve na půdě univerzity Karlovy vyjasnit, zda je přednější nepodkopaný demokratický princip ústavy a nebo záchrana "pravicové" politiky před zvůlí státního zástupce?
17. 07. 2013 | 18:58

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Marie No tak volici si predevsim prali dat 1 bilion korun za podporu OZE.
A te dostali teda plnou davku...
17. 07. 2013 | 19:19

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

rr72 Ono staci uvest poslance Humle, ktery proste prebehl ze strany do strany a nikdo ho nestiha pro poskozovani nejakeho verejneho zajmu.
I kdyz v jine debate by vam kazdy rekl, ze kdyz se rozesel se stranou, bylo by nejlepsi rezignovat.
17. 07. 2013 | 19:21

volič napsal(a):

Je to smutné, ale jak už v kauze Čunek říkal místopředseda Nejvyššího soudu Jaroslav Bureš- cituji" Když jde o vládu, musí právo stranou "

Jak to tak vypadá, na NS stále zustává vliv hochštaplerů a dalších korupčních existencí
17. 07. 2013 | 20:29

mor a cholera napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je...

Když už cítíte potřebu zásobovat zdejší stránky svým duševním průjmem, měl by jste se naučit psát.
A nebo požádejte někoho kdo chodil do základní školy, aby vám ten průjem přepsal do českého jazyka.

Vietnamské děti ovládají pro ně cizí jazyk lépe než vy "ynteligente".
17. 07. 2013 | 20:36

Asim napsal(a):

Dobry vecer vsem,
procitam komentare a trosku mi tu chybi nase odpovednost. Myslim odpovednost vsech, vsech kteri se tu stydi za to ze jsou Cesi, ze se tu narodili, vsech, kterym je tu z toho na zvraceni, atd. My vsichni jsme odpovedni za to, ze jsme to dopustili. Ano samozrejme po bitve je kazdy general,ale vsichni se jiz probirame a vidime co se deje. Nekterym to trva dele, nekteri jsou jiz celkem brobuzeni, ale my vsichni ted musime jit a ukazat, ze nesouhlasime .. ne v komentarich ale v ulicich a hlavne musime vytrvat.
Vlada se neboji nikoho a niceho jen svych obcanu a jejich probuzeni ... jejich uvedomeni si sve sily.
Vsichni citime, ze to neni v poradku a uz i vidime, ze politikum jsou obcane naobtiz, pokud je nelze zmanipulovat k vhozeni "spravneho" hlasu .... no a pak uz jim do toho samozrejme nemluvte, protoze sme si zvolili ty spravne, tak se neni ceho bat.
Hezky komentar mel Dr. Hnizdil, ktery rika, lide si mysli, ze volbama zkoncila jejich prace a zacinaji pracovat politici, pravda je vsak opacna, po volbach musi zacit pracovat obcan, protoze volbami prave zkoncila prace politiku, kteri se timto momentem zacinaji venovat konecne svym zajmum.
Vyse v komentarich sem si vsiml nazoru, ze uz neni mozne volit strany ale principy jako jsou prosazovani vseobecneho referenda, odvolatelnosti politiku, eventuelne hmotne odpovednosti politiku atd.
Pokud se obcan nebude zajimat o tyto principy a aktivne se zajimat a sam se orientovat (pokud mozno bez TV), pak z toho nevidim cestu ven.
Rad bych jen podotnul, ze emigrovat jiz neni kam .. rozhlednete se po Evrope (Recko, Portugalsko, Madarsko, Spanelsko, uz i Francie je v problemech, USA taktez, Afrika hori, vychod take ... kam proboha chteji emigrovat??? na mesic? nebo na Mars?)
Musime neco udelat my ... politici to nezvladnou.

Hlavu vzhuru, bude lip, ale musime si to zaslouzit....
17. 07. 2013 | 20:57

sedlak napsal(a):

volič, myslím, že to nebyl Bureš, nýbrž doktor Kučera

http://www.lidovky.cz/soudce-kucera-prijde-o-talar-kvuli-zasahum-do-kauzy-cunek-pz4-/zpravy-domov.aspx?c=a100907_131511_ln_domov_pks

nicméně Praha versus Olomouc, že se všichni tak bojí Olomouce, že by to tam neměli okočírované
http://zpravy.ihned.cz/c1-40911380-kauza-cunek-kucera-si-vyminil-presun-karne-zaloby-na-svou-osobu-do-prahy

Kučerův případ je neobyčejně spletitý. Kárnou žalobu na něj podala předsedkyně NS Iva Brožová kvůli jeho angažmá v údajné korupční kauze bývalého vicepremiéra a exšéfa KDU-ČSL Jiřího Čunka. Kárnou žalobu by měl podle zákona projednat Vrchní soud v Olomouci.
Postupně ale padly dva návrhy na přesun řízení k Vrchnímu soudu v Praze. První nebyl úspěšný, ale napodruhé kárný senát NS skutečně delegoval případ do hlavního města, což je podle některých komentářů výhodné spíše pro Kučeru. Brožová chtěla, aby kauza zůstala v Olomouci.
Předsedkyně NS proto podala ústavní stížnost. Ústavní soud jí částečně vyhověl. Po zásahu Ústavního soudu musel Nejvyšší soud delegaci projednat znovu. Opět ale vyhověl Kučerovi.
17. 07. 2013 | 21:15

fervar napsal(a):

Trochu mě mrzí ,že pan Ištván nebyl na tuto možnost připraven po kauze Bárta a nezačal radši od toho zabaveného zlata a milionů. Fuksa,Tluchoř a Šnajder by mu neutekli.
17. 07. 2013 | 21:28

blue napsal(a):

dám to znova do placu. V roce 98 zobchodoval pan Klaus program ODS za sadu míst ve sněmovně a státní správě pro sebe a své modré soudruhy. Partnerem v tomto bezprecedentním obchodu mu byl Zeman a celá ČSSD. Došlo k bezskrupulóznímu rozdělení moci a postů, opozice zavřela hubu a držela krok za pěkná koryta. Klaus prodal komplet celý program včetně hlavního hesla a slibu voličům pravice (nebudeme spolupracovat s levicí). V té době se založila dnešní kmotrovská politika. To jsou fakta.
Voliči levice byli tehdy zcela v pohodě. Proč teda dneska ten řev kvůli dvěma malým trafikám? Proč byl zavřenej Tluchoř, kterej navíc ani trafiku neměl? Protože jsou voliči holt taky pokrytci.
Co jíte, to jste. Co volíte, to vám vládne...

Kdybyste potrestali největší politickou korupci ve volbách tehdy, tak byste teď nevejrali na staronová vrata.
Ale protože voliči ODS a ČSSD tehdá v situaci opoziční smlouvy měli dojem, že jejich strana na OPOSMLOUVě vydělala, tak si nad tím mlaskali, a zamhouřili oči.
Když je laxní volič, politik mu bude s.át vždycky na hlavu. Hlaste se vy, kteří jste po oposmlouvě znova hlasovali pro ČSSD a ODS a teď máte tu drzost se divit ZCELA NEČEKANÉ politické korupci. Kolik vás bude, hrdinové?
Kdo mi beze studu řekne, že to bylo něco jiného?
17. 07. 2013 | 21:40

Ivoš napsal(a):

Myslím, že jde o další soudní rozhodnutí, které extenzivní interpretací nadržuje sociálně a finančně silným. Posvětilo ekonomicky pojímanou svobodu poslanců, ale de facto oslabilo práva voličů. Podobně dopadala rozhodnutí soudců - zajisté společenské elity, když bylo třeba řešit práva nájemců a nájemníků apod. Nejzřetelnějším výrazem této soudní optiky byl verdikt, že soudcům nesmí být na rozdíl od kohokoliv jiného snížen plat, neboť by to ohrozilo jejich nezávislost.
17. 07. 2013 | 22:17

sedlak napsal(a):

Tisková zpráva k rozhodnutí ve věci bývalých poslanců

Autor: Ing. Petr Knötig | 17.07.2013

Na základě podaného návrhu právních zástupců bývalých poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Bc. Petra Tluchoře a Bc. Marka Šnajdra, rozhodl senát Nejvyššího soudu v neveřejném zasedání dne 16. 7. 2013 odpoledne tak, že se oba bývalí poslanci vyjímají z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, protože je chrání imunita v souladu s příslušným ustanovením čl. 27 odst. 2 Ústavy. Nejvyšší soud v rámci podaného návrhu obviněného na své vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 tr. ř. se mohl zabývat pouze tou částí předmětného skutku, která se uvedené problematiky přímo týká (je vymezeno návrhem obviněného) a tedy (jeho) popsaného jednání, které je v označeném skutku vymezeno dobou od 18. 9. 2012, do vzdání se jeho poslaneckého mandátu dnem 7. 11. 2012. Na četné dotazy sdělovacích prostředků je třeba sdělit, že zatím není možné sdělit bližší odůvodnění rozhodnutí, neboť toto dosud nebylo doručeno účastníkům řízení.
Je třeba v tomto okamžiku striktně odmítnout názory v některých médiích či názory některých osob, že údajně Nejvyšší soud posvětil beztrestnost jednání poslanců spočívající například v krádežích, vydírání, násilném jednání a podobných trestných činech, pokud k nim dojde v prostorách Poslanecké sněmovny.

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Tiskova_zprava_k_rozhodnuti_ve_veci_byvalych_poslancu~
17. 07. 2013 | 22:57

Jan Perun napsal(a):

Nejvyšší soud vůbec neví a ani nemůže vědět kde(!!) se jednání poslanců stalo protože věc nevyšetřoval ani regulérně nesoudil. Nejvyšší soud pouze ví, že se jednání poslanců stalo v době(!!), kdy poslanci měli imunitu. Z toho logicky plyne, že kdyby poslanci spáchali cokoliv (podvod, krádež, ublížení na zdraví, loupež, vraždu), tak nemohou být trestně stíháni, protože měli imunitu. No a kdyby se ihned po spáchání činu vzdali mandátu, tak je jako neposlance nemůže již sněmovna zbavovat imunity. To je spravedlnost(?!) počesku!!
18. 07. 2013 | 01:52

Jank napsal(a):

LIDI, KAM JSTE SE TO DOSTALI, ZE NEDOKAZETE POCHOPIT, ZE S MANDATEM NEMUZE POSLANEC KSEFTOVAT? Snad se vam rozsviti v hlave a v pristich volbach budete volit stranu, ktera slibi ze v prvni rade prepise zakony a omezi poslaneckou imunitu na minimum a zakaze jakkekoli dalsi "vyhody" pri ukonceni mandatu.
Za druhe bude zverejnovat platy a odmeny vsech vladnich zamestnancu a bude provadet namatkove audity. Kdo nebude moci dolozit, jak prisel k nabytym penezum, budou mu zabaveny a ulozena pokuta. Akcie na dorucitele musi byt ZRUSENY!
Za treti - bude kazdorocne zverejnovat, jak naklada s penezi danovych poplatniku. Kazy ve sve funkci bude zodpovedny za sva rozhodnuti. Pokud svou praci bude vykonavat ja napr. Necas ,
zanikne mu narok na odstupne.
(neni na hlavu postavene, ze stat nechrani prodavace v obchodech, kteri musi platit ztraty ze sve kapsy (i kdyz to ma hradit pojistovna), ale sami mohou delat ztraty v miliardach a nikdo pak nic nevi a na nic si nevzpomina?)
Bohuzel mate stale komunisticke navyky a nikdo sam nic nezacne, budete cekat az na ty ostatni. Mezitim chobotnice narusta do obrich rozmeru...
18. 07. 2013 | 03:18

Pavel napsal(a):

Navrhuju přejmenovat Nejvyšší soud na kancelář pro přejímání úplatků. Výsledný efekt jejich činnosti je prakticky velmi podobný, podpora korupce poslanců.
18. 07. 2013 | 03:27

Chudoba napsal(a):

Rr72
Plně s Vámi souhlasím. Při čtení zde prezentovaných názorů si připadám jako v davu shromážděném u hranice upalované čarodějnice a jímá mne hrůza.
18. 07. 2013 | 07:55

Tes123 napsal(a):

Kdo jsou ti draze placení soudci z Nejvyššího soudu? A který z toho hejna to vlastně rozhodl? Umí naši češtinu, když každý Čech chápe inkriminované "projevy" poslanců jako verbální, ale oni to účelově překroutí bez ohledu na ústavu! To se všechny zákony musí doplnit o výkladový slovník? Odkláněli nám zatím miliony Kč ze státního a právníci si přidali i češtinu!
18. 07. 2013 | 09:16

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pravdivý a bohužel smutný článek o době, kdy má zlotřilost navrch a schovává se nejen za poslaneckou imunitu, ale navléká si i soudcovské taláry.
Vládnou nám a slouží lidé, z kterých se nám nevolno a které do jejich postů vyneslo mafiánské pojetí politiky.
18. 07. 2013 | 09:43

antikorupčník napsal(a):

Každý může udělat chybu,ale tohle rozhodnutí Nejvyššího soudu je politická objednávka.A to je smutné.
18. 07. 2013 | 09:56

Petr napsal(a):

Neuvěřitelné, přijít z něčím takým, ANIŽ BY JSTE BYL SEZNÁMEN S KOMPLETNÍM ODŮVODNĚNÍM!!! Jinak co jiného než naprostá politika - je vzdání se svého mandátu ve prospěch strany, za kterou jsem se do sněmovny dostal, pro kterou nejsem (na základě svého názoru) schopen nadále hlasovat??? Mám dvě možnosti odejít z parlamentní frakce a stát se přeběhlíkem, nebo být loajální, položit mandát a za tento fakt dostat trafiku(což se stalo tak 100 x předtím) - je to prasečina, ale je to POLITIKA - co jiného by to proboha mělo být? Dle mého soud prostě uznal trafikanství jako politický akt, ať se nám to líbí nebo ne.
18. 07. 2013 | 10:13

Trevel napsal(a):

Nevím co se děje . Politici to tedy už dávno mohli v ústavě specifikovat. Asi jim to tak vyhovovalo. Tak o co jde ? Soud se řídí tím co je napsáno . A nikdo nemůže za to, že většina národa chce vidět , jak se vybraní a vyzobnutí poslanci / jelikož to je běžná praxe - bohužel/ z davu, koupou v krvi !!! Ano je to nemorální ale obecně platí pro všechny a nemusí to být zdaleka jen poslanci. Podívejte se laskavě do svého nejbližšího okolí a otevřete oči , pokud je chcete vůbec otevírat !
Trestat něco v rozvrácené morálce i samotných kárců je absolutně nestandartní a zavání to opravdu politickým zúčtováním , ať se jedná o jakoukoliv stranu.
18. 07. 2013 | 10:45

Ben napsal(a):

Pane Znoji,jistě se mýlíte,neboť za demokracii bojuje zejména drzý Nečas nebo již obsolentní Kalousek.Jedině ODS a (přeběhlická)TOP09 má právo hájit demokracii ve svém zájmu.
Proč mám již léta mrazivý pocit nebezpečí,demokratury nebo zlodějiny,když slyším jméno ODSODSODS????!!!
18. 07. 2013 | 11:13

Bavor napsal(a):

Jan Perun napsal(a):
Nejvyšší soud vůbec neví a ani nemůže vědět kde(!!) se jednání poslanců stalo protože věc nevyšetřoval ani regulérně nesoudil. Nejvyšší soud pouze ví, že se jednání poslanců stalo v době(!!), kdy poslanci měli imunitu. Z toho logicky plyne, že kdyby poslanci spáchali cokoliv (podvod, krádež, ublížení na zdraví, loupež, vraždu), tak nemohou být trestně stíháni, protože měli imunitu. No a kdyby se ihned po spáchání činu vzdali mandátu, tak je jako neposlance nemůže již sněmovna zbavovat imunity. To je spravedlnost(?!) počesku!!
18. 07. 2013 | 01:52
Vzdá li se poslanec mandátu, imunita končí a MŮŽE být stíhán i za trestný čin, který sdpáchal v době, kdy imunitu měl. Zde je ovšem situace jiná - nejvyšší soud je zbavil trestnosti podle paragrafu, podle kterého poslanec nemůže být trestně stíhán za PROJEV UČINĚNÝ NA PŮDĚ PARLAMENTU. Nejvyšší soud si slovo PROJEV vyložil jako jakoukoliv činnost a rozhodující je zde MÍSTO,kde byla tato činnost provedena. Lumpárna je především ve výkladu slova PROJEV.
18. 07. 2013 | 11:38

Klaus napsal(a):

Projev v parlamentu:

nikdo si nemůže myslet, že by soudci NS byli natolik negramotní a že jako si to vyložili jinak. To snad ne....

Tento pojem chápe dítě na ZK a SŠ.

Již při prvním přečtení dané normy, je zcela zřejmé, že jde o v e r b á l n í s d ě l e n í v p o l i t i c k ý ch o t á z k á ch a to na půdě sněmovny a jejich výborů!!!

Vždyť ta imunita je historicky takto popsána a v sousedních zemích je také tak vykládaná, že se vztahuje na politické projevy!

Jak může jakýkoliv člověk a k tomu soudce vylhat jasnou normu na

průjmy, projevy interference,projevy UFO apod zhovadilosti....

Ti soudci NS si snad dělají totální prdel a pohrdají snad všemi v případě, že to bude v tomto duchu odůvodněné !!

To potom můžete s klidným svědomím hodit právní normy do žumpy, shodit taláry, zrušit právnické školy a obory!

To už není ani do nebe volající, to je pogroma!
18. 07. 2013 | 11:20
Klaus napsal(a):
K tomu Klaus komentuje:

policii a státní zástupce je potřeba omezit a odkázat do patřičných míst, stejná rétorika pánů ODS,TOP Klause, Nečase, Topolánka, Němcové a dalších pokrytců.

Jasně, o trestných činech bude rozhodovat Klaus, Nečas, Kalousek a politici.

To už snad ani není ironie, takové zhovadilosti.

Jak si někdo vůbec může dovolit tímto omezovat a dělat nátlak na policii a státní zástupce, kteří v těchto případech jednají v rámci trestního zákona a v zájmu lidí ČR?

Jen doufejme, že policisté jsou natolik profesionálně vyspělí, že nijak nevnímají tyto pomatence a pokrytce!
18. 07. 2013 | 11:40

Martin napsal(a):

Nebylo by tedy možné aby nějaká fyzická osoba podala ústavní stížnost na porušení jejích základních práv a to práva na rovnost?
18. 07. 2013 | 12:22

Klaus napsal(a):

Ústavní stížnost může podat prezident a přesně stanovený počet poslanců a senátorů a nebo skrze jiný soud v ČR, nikdo jiný.
18. 07. 2013 | 12:32

Terry napsal(a):

Pokud půjde "lobista" s taškou peněz korumpovat poslance, předá mu ji, a učiní tak na půdě sněmovny (na chodbě, za toaletě), a provalí se to, tak lobista půjde sedět a poslanec je chráněn imunitou.

NS dal poslancům NÁVOD, jak postupovat...

"Máme demokracii, ne, vole? Tak si můžeme dělat, co chceme!" A ještě když má někdo imunitu....

Kdyby to byl Rath věděl, tak si tu krabici od vína vzal v parlamentu, a klidně před kamerami..

"Zase se mi chce zvracet." (generál ve filmu Černí baroni)
18. 07. 2013 | 13:38

antikorupčník napsal(a):

KLAUSOVA TRANSFORMACE umožnila zabavení jen za loňský rok 6,5 miliardy korun.Ani se nedivím,že zločincům tečou nervy.A Klaus potřebuje na chod gymnasia a svého úřadu taky nějakou část těchto peněz.
18. 07. 2013 | 15:22

Honza H. napsal(a):

A je to tady. V odůvodnění Nejvyššího soudu je úplně jiná argumentace, než jakou předpokládá p. Znoj. Tak to bývá, když se někdo vyjadřuje k věcem, o kterých nemá potřebné informace.
18. 07. 2013 | 20:18

MK napsal(a):

Vážený pane docente, Váš článek mne zklamal - jsem přesvědčen, že po přečtení Usnesení 3 Tcu 76/2013-55, Vaše závěry silně zkorigujete.
Pozoruhodné je, jak výběrově jsou používány příklady. Zajímal by mne Váš komentář třeba k bývalému ministru a premiérovi Gordon Brownovi, který působí jako vyslanec OSN pro vzdělávání. Vzpomínáte si ještě na situaci, když opouštěla Labour party Downing Street?
Přeji hezký den, s úctou MK
19. 07. 2013 | 08:08

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ctihodní páni soudci z NS vyčetli v ústavě přání lidu, které do ní vložili tvůrci ústavy, aby byla korupce poslanců chráněna imunitou a korumpující poslanec, jakožto nositel významné společenské hodnoty, požíval mimořádnou soudní ochranu.

Že to tam nevidíte?

No ale určitě to tam musí být, jinak by NS nemohl vydávat taková rozhodnutí, jaká vydává.
19. 07. 2013 | 19:59

nechte mluvit gazdíka! napsal(a):

to by se v suché lozi nemohlo stát
19. 07. 2013 | 22:10

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Pěkně napsané.Snad jste sám pochopil,že dáte-li si otázku na "něco" co se tu děje a to už od 18.11 1989,můžete si sám odpovědět a to v duchu:Marnost nad marnost!
např. stačí příměr - Vždyť hodinky i holinky se přece natahují,ne???
21. 07. 2013 | 15:36

pavel v napsal(a):

Pane autore,

podle vašich představ se poslanci Tluchoř, Fuchsa a Šnajdr nechali uplatit, že prodali své poslanecké mandáty za trafiky a podvedli tím své voliče, že rezignovali na volební závazky. Tím porušili principy demokratického státu. Tyto názory představují velice mylnou interpretaci toho, co se ve skutečnosti stalo.

Inkriminované události začaly tím, že se pravicová koalice ve vládě dohodla na zvýšení daní za účelem snížení schodku státního rozpočtu. Rebelující poslanci odmítli pro zákon zvyšující daně hlasovat.
21. 07. 2013 | 22:46

antikorupčník napsal(a):

Nejvyšší soud neudělal nic jiného než aplikoval mafiánský paragraf o tom,že když se poslanec vzdá mandátu,tak to není možné přezkoumat.O nic jiného se nejedná.Máme holt dobře postavený mafiánský stát.Soud vždycky jen hledá nejjednodušší cestu jak se s nějakým problémem rachle vypořádat.A tak to udělal.
22. 07. 2013 | 09:31

pavel v napsal(a):

Pane autore,

podle vašich představ se poslanci Tluchoř, Fuchsa a Šnajdr nechali uplatit, že prodali své poslanecké mandáty za trafiky a podvedli tím své voliče, že rezignovali na volební závazky. Tím porušili principy demokratického státu. Tyto vaše názory představují velice mylnou interpretaci toho, co se ve skutečnosti stalo.

Inkriminované události začaly tím, že se pravicová koalice ve vládě dohodla na zvýšení daní za účelem snížení schodku státního rozpočtu. Rebelující poslanci odmítli pro zákon zvyšující daně hlasovat, že odporuje ideologii ODS. Uvnitř ODS vznikl rozkol. Petr Nečas se rozhodl dokázat rebelujícím poslancům, že většina stojí za ním a rozhodl se spojit s návrhem zákona na zvýšení daní hlasování o důvěře vládě. Rebelující poslanci byli postaveni před otázku, zda kvůli dodržení volební ideologie způsobí pád své vlastní vlády. Rozhodli se ustoupit. Aby si zachovali tvář a nemuseli v parlamentu hlasovat proti svému přesvědčení, vzdali se mandátu. Nelze tedy říci, že jediným důvodem pro vzdání se mandátu byly ony trafiky. Trafiky zde byly útěchou, aby porážka rebelů nebyla tak krutá. Trafika tedy není automaticky korupcí, jak si mnozí myslí.

V historii společnost tvrdě trestala cizoložství, ktreré je určitě velmi nemorální, že děti vyrůstají v rozbité rodině. Dnes se cizoložství za trestný čin nepovažuje. Je to tak správné. Není totiž v silách žádného soudu objektivně zjistit, který z manželů rodinu rozbil - není reálné rozmotat jemné předivo vztahů mezi manželi a dobrat se pravdy. Jisté nemorální činy nelze kriminalizovat. Proto jsou poslanci chráněni imunitou.

Politici nikdy nemohou stoprocentně dodržet volební závazky, ledaže by jejich strana získala nadpoloviční většinu v parlamentu. Pokud strana vládne v koalici, musí tam být vzájemné ústupky. Rebelové ve své extrémistické zaslepenosti tuto samozřejmost nepochopili.
22. 07. 2013 | 10:39

Milan napsal(a):

Jde o to, kdo Ti co na NS rozhodovali jsou. Kde a ve které době studovali. Jak dalece je jim vlastní logická úvaha, odpovědnost a smysl pro poctivost a spravedlnost.
Z článku pana JUDr. Miroslava Výborného - bývalého ústavního soudce jsem se dočetl, "že v posuzování rozhodnutí NS na výrok k bývalým poslancům Šnajdra, Tluchoře a Fuksy je třeba přísně oddělit dvě věci. Zaprvé, do jaké míry se stal skutek, pro který jsou bývalí poslanci stíháni a je-li skutek trestním činem. To je klíčové, a právě pomocí vyšetřování a posléze i soudním jednáním toto zjistit. Druhou rovinou je však zmíněné rozhodnutí NS jež říká, že právě toto se zjišťovat nesmí, protože výše uvedení pánové se inkriminovaného jednání měli dopustit ve sněmovně jako poslanci, a tudíž byli, alespoň zčásti kryti imunitou. A to se mu jeví jako juristický problém. Ale přesto i soudy jsou jen lidské instituce a mohou se mýlit". Tolik úryvek. Ano, mýlit se je lidské. Ale ne v kolektivním orgánu jako je senát nejvyššího soudu, stejně jako se nemůže mýlit lékař u chirurgického, či jiného složitého zákroku. Pokud mají tak vysoké honoráře za omyly které svým rozhodnutím vyvolávají, kritizují je ústavní soudci a filozofičtí odborníci, pak to nejsou lidé na svých místech.
22. 07. 2013 | 12:28

pavel v napsal(a):

Milan

Podle mého názoru se skutek (přijetí trafiky) evidentně stal. Trestným činem (úplatkem) s největší pravděpodobností nebyl. Ve hře totiž byly mnoherm závažnější věci. Rebelující poslanci usilovali o nadvládu v ODS. Když tuto hru prohráli, dostali jako útěchu trafiky, aby od nich byl pokoj.
22. 07. 2013 | 13:23

Terry napsal(a):

to Xaver napsal(a):
Prvotní je rozpor mezi textem slibu poslanců a skutečností,
že se při své poslanecké činnosti řídí rozhodnutím orgánů politických stran.
(konec citace)
Ústava České republiky článek 23
Čl.23
(3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".
(konec citace)
Zvláště zdůrazňuji část
"Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a PODLE SVÉHO NEJLEPŠÍHO VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ."

Nikde poslanec neslibuje, že bude při rozhodování, hlasování jeho "vědomí a svědomí" podřízeno instrukcím strany, poslaneckého klubu.

Pokud by tomu tak bylo, že je POVINNOSTÍ poslance hlasovat podle instrukcí poslaneckého klubu, tak nemusíme volit 200 poslanců a 80 senátorů; stačilo by, aby parlamentní strana měla v PS či Senátu svého jednoho zástupce s odpovídajícím počtem hlasů (získaných podle voleb). PS by měla tedy pár členů (dle počtu parlamentních stran), každý z nich by byl i členem všech výborů...

Nejen že bychom ušetřili nemalé peníze na poslaneckých (senátorských) platech, ale prakticky by se vyloučilo přeběhlictví, omezil by se vliv lobistů...

Konec iluzí, zpátky do politické reality s 200 "drahými" poslanci a 80 "drahými" senátory se všemi jejich prebendami a výhodami, imunitou...

Jsou sice odpovědní POUZE (!!) svým voličům, kteří jim dali ve volbách své hlasy; jejich strana je pouze nominovala. Každý má svůj rozum a svědomí a za svoji práci, hlasování v parlamentu bere svůj nemalý plat.

Pokud dojde poslanec (senátor) k přesvědčení, že aktuální rozhodnutí strany je v rozporu s jeho svědomím (tak to deklarovali "rebelové"), nemá NIKDO právo činit na něj jakýkoliv nátlak, zvláště ne "ti praví" DEMOKRATÉ, členové strany, která má demokracii ve svém názvu.

Na druhou stranu co si má myslet člověk o "demokratickém" poslanci Borisi Šťasném, který nejdříve veřejně halasně prohlašuje (viz K rebelům se přidal i Šťastný, je ochotný hlasovat i pro pád vlády - http://www.lidovky.cz/bud-dojde-k-kompromisu-nebo-zvyseni-dani-nepodporime-rika-sest-poslancu-ods-17m-/zpravy-domov.aspx?c=A120904_172459_ln_domov_jk), že daňový balíček nepodpoří a bude hlasovat pro pád vlády, aby těsně před hlasováním prohlásil:
„Byť s tím návrhem zásadně nesouhlasím, tak máme odhlasované závazné hlasování klubu ODS a v tomto ohledu to respektuji,“ sdělil Šťastný.

Není toto zjevným, veřejně přiznaným porušením ústavního Slibu poslance?

Fuj!!!
"Zase se mi chce zvracet." (generál ve filmu Černí baroni)

Bohužel žádný článek ústavy neřeší možnost a důsledky porušení Slibu poslance; my máme přece jako zákonodárce jen lidi čestné, poctivé, neúplatné, skromné, kteří se řídí JEN (!!!) svým vědomím a svědomím... Opravdové demokraty...

Tedy aspoň teoreticky...
Prakticky jsou to jen drahé (předražené) hlasovací automaty. Cvičená opice by vyšla laciněji...
22. 07. 2013 | 14:11

pavel v napsal(a):

Terry,

Tluchoř, Fuchsa a Šnajdr hlasovali proti progresivnímu zdanění bohatých. Hlasovali v zájmu všeho lidu, jak velí Ústava, či nikoliv?
22. 07. 2013 | 23:35

hawk napsal(a):

To autor

Blbosti s aspektem na city lidí. Nakonec, když si přečtu, že jste studoval politickou filisifii, tak je mi to jasné. :-)

Místo politické filosofie aplikujte trestní řád, trestní zákon a v tomto případě i čl. 27 Ústavy. Jo a v trestním řízení filosofie a rozhořčení opravdu, ale opravdu nehraje roli :-) .-)
23. 07. 2013 | 15:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy