Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

03. 05. 2011 | 15:11
Přečteno 6560 krát
"Tak nám zabili vysoké školy", neřekne paní Müllerová, ale mnohý vědec, pedagog i student. A to možná dříve, než si myslíme.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo návrh věcného záměru zákona o vysokých školách. Ten vyvolal širokou kritiku akademické obce a byl odmítnut třeba Asociací děkanů filozofických fakult České republiky nebo vedením Univerzity Karlovy. Podle něho je reforma ministra Dobeše (VV) sice radikální, ale nedomyšlená. Ministr Dobeš zvolil pro reformu vysokých škol fatální kombinaci – radikální a rychlé změny bez promyšlené koncepce a širší diskuse. Nový vysokoškolský zákon neprodiskutoval s Konferencí rektorů, s Radou vysokých škol nebo s akademickými senáty a s vědeckými radami. Neumím si představit, že chce realizovat reformu vysokých škol, aniž by ji probral s těmi, koho se týká především. Už Jan Amos Komenský říkal, že všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Návrh ministra Dobeše směřuje proti akademickým svobodám, ačkoliv ministerstvo tvrdí opak. Existence vysoké školy bude zcela závislá na tom, zda s ní ministerstvo uzavře tzv. rámcovou dohodu a poskytne potřebné finance. Navíc zákon de facto nepočítá s vědeckými radami ani s fakultami. Řadu otázek vzbuzuje i záměr na zřízení správních rad, díky nimž se má na řízení vysoké školy v zásadních věcech podílet veřejnost, přičemž členy těchto rad by jmenoval prezident nebo ministr.

Věcný záměr vysokoškolského zákona zavádí školné. I tady však vyvstávají další otazníky: To, že zákon tiše předpokládá placení školného, už zřejmě nikoho nepřekvapí. Zarážející ale je, že zákon nestanoví, kdo bude s těmito prostředky hospodařit. Budou to peníze určené výhradně pro školu, nebo je bude přerozdělovat ministerstvo s tím, že si část prostředků ponechá?

Je až zarážející, jaké návrhy se mohly do věcného návrhu zákona dostat. Návrh dvouletého bakalářského studia nebo možnost vysokoškolského studia bez absolvování maturitní zkoušky jsou nápady spíš bizarní. Za skutečně nebezpečný ale považuji návrh, aby k habilitačnímu řízení postačoval magisterský diplom. Jako bývalý doktorand jsem na univerzitě sám přednášel a i díky tomu vím, jak potřebný je tlak na kvalifikační růst akademických pracovníků a na odbornost zejména těch, kteří jsou garanty jednotlivých oborů.

Sečteno a podtrženo. Náš systém terciárního vzdělávání je potřeba zlepšit. Problém je, že současná vláda ODS, TOP09 a VV spíše než kvalitní a prospěšné reformy, navrhuje uspěchané, zpackané, nepromyšlené a neprodiskutované deformy. To nám vláda ukázala svojí důchodovou reformou-deformou, která má za cíl hlavně umožnit zisky soukromých penzijních fondů i za cenu zvýšení DPH, které například jen zdravotnictví bude stát 4 miliardy korun. Změna k lepšímu je nutná, ale ministrem Dobešem navrhovaná radikální a neujasněná snaha poskládaná z jakýchsi pokusů bez solidní anylýzy, se těžko dá považovat za kýženou cestu ke špičkovému vzdělávacímu systému. Bez něj budeme jenom zlevňovat práci, abychom mohli postavit více montoven a ne abychom se stali vědomostní ekonomikou, založenou na přidané hodnotě, inovacích a nových technologiích.

Nezbývá, než s učitelem národů dodat, že veškeré kvaltování....

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa z depa napsal(a):

Dobrý den autore, tak místo tohoto hořekování předložte nějaký jiný návrh uspořádání společnosti. A jest-li se na to necítíte, tak mrkněte na www.vymenilijsmepolitiky.cz a tam se bez práce dozvíte, jak to krásně za Vás za všechny rozumbrady vyřešily OBČANSKÉ INICIATIVY A PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR. No a uvidíte, že to ani nebude bolet a budete v obraze. A víte proč? No protože HLAS LIDU, HLAS BOŽÍ. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
03. 05. 2011 | 15:24

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Píšete: "Je až zarážející, jaké návrhy se mohly do věcného návrhu zákona dostat. Návrh dvouletého bakalářského studia nebo možnost vysokoškolského studia bez absolvování maturitní zkoušky jsou nápady spíš bizarní. Za skutečně nebezpečný ale považuji návrh, aby k habilitačnímu řízení postačoval magisterský diplom. Jako bývalý doktorand jsem na univerzitě sám přednášel a i díky tomu vím, jak potřebný je tlak na kvalifikační růst akademických pracovníků a na odbornost zejména těch, kteří jsou garanty jednotlivých oborů."

1. Návrh dvouletého bakalářského studia: Ano, proč by nemohl být? V dnešní době lze studovat s individuálním plánem, který umožňuje scvrknout tříletku na dvouletku.

2. Bez maturitní zkoušky: V dnešní době se dá na Akademii malířského umění dostat bez maturity u jedinců, kteří prokáží velký talent. Tímto návrhem se nic nového neobjevilo a s tímto návrhem souhlasím. Proč někomu cpát maturitu, když je mimořádně nadaným jedincem (a tím nemyslím autora ;-) )?

3. Kdybyste nebyl jenom v Brně na polohnojárně a vyjel se podívat třeba do CERNu, tak byste narazil na lidi, kteří přeskočili PGS a šli rovnou výš. Když to jde na "Západě", proč by to nešlo na Východě?

S pozdravem

T.
03. 05. 2011 | 15:32

Ovčan napsal(a):

Nečas řekl,že tato vláda není vládou údržbářů.To tedy není!
Údržbáři jsou většinou vysoce kvalifikovaní a šikovní řemeslníci,kteří dokáží opravit ba i vylepšit složité stroje a zařízení.
Toto je vláda baslilů,melouchářů a fušerů,kteří jsou ale přesvědčeni(jako každý hlupák)o své neomylnosti.Proto jako na běžícím páse předkládají nedomyšlené a korupcí zavánějící deformy a nechtějí ani slyšet nic o názorech a analýzách odborníků.
03. 05. 2011 | 15:51

krajan napsal(a):

to TomášL
ad 1) Jasně! Nejlepší by bylo,kdyby se na tituly vypsaly ceny: např.: Bakalář 50.000,-
Magistr 100.000,- atd.
a nemuselo by se ty hloupé přednášky,natož nějaké zkoušky,navštěvovat vůbec.To je přeci superliberální postup.
03. 05. 2011 | 16:21

Míval napsal(a):

TomášL: Mimořádně nadaný jedinec udělá maturitu s klidem v jedenácti a ve čtrnácti dokončí příslušný doktorát. Nemá důvod nic přeskakovat. Tím méně pak ti trochu méně geniální. Ono, vážený pane , platí ve všem, že nemůže být nic solidního, co by nemělo pořádný grunt, tedy základ.
I když právě tahle skutečnost kormidelníkům českého vzdělávání v posledních letech silně uniká. Stavět obecný systém na výjimkách velmi výjimečných je hloupost nebetyčná.
03. 05. 2011 | 16:42

TomášL napsal(a):

krajan

Každý systém je odolný toliko, nakolik jsou odolní stvořitelé a udržovatelé systému. Systém ve své podstatě neselhal, selhal lidský činitel.
03. 05. 2011 | 16:44

stále rebel napsal(a):

Pro TomášL.
Cituji:
„1. Návrh dvouletého bakalářského studia: Ano, proč by nemohl být? V dnešní době lze studovat s individuálním plánem, který umožňuje scvrknout tříletku na dvouletku.“

Co je to za volovinu?

Pokud někdo stihne tříleté nebo čtyřleté bakalářské studium za 2 roky, je to jeho věc a může již dnes(individuální plán nepotřebujete) , ale návrh dvouletého nepochybně směřuje k omezení požadavků na studenty.
03. 05. 2011 | 17:06

Dalibor Štys napsal(a):

Vědecké rady a jiné slovutné vysokoškolské orgány nijak nezabránily nezodpovědné expanzi vysokoškolského vzdělávání nade všechny meze. Akreditační komise jim v tom minimálně moc nebránila. Neboli od těchto orgánů není možno čekat změnu. Ta ale nutná je, neboť (právě naopak než se autor domnívá) vysoké školy jsou dnes vzdálenější do svého akademického ideálu více než kdy jindy.

Takže co zbývá? Aby zodpovědnoat převzala vláda, jmenovala agenturu prokvalitu, ta aby zadala mezinárodní zakázku na vyhodnocení kavlity vysokých škol a tam, kde kvalita je, aby dala akreditace a vzdělávání financovala. Na hodnocení české vědy dostala firma Technopolis a všichni ho dnes vzývají, Akademie věd, vysoké školy, resortní výzkum, průmysl. Jelikož si sami vládnout neumíme, musíme si na vládnutí pozvat rádce.
04. 05. 2011 | 05:42

Dalibor Štys napsal(a):

Jsou v zásadě dva přístupy: V USA je Bc studium v principu vesměs 3,5, na prestižních školách ho ale málokdo ukončí za méně než 5 let. Ale snaží se, neboť si ho musí platit. U nás Bc. studium trvá formálně 3 roky, nadaní jedinci ho ale zvládnou za 2 roky (viz příspěvky výše).

Stát si tedy řekl: zajímají mne nadaní jedinci, na ty budu platit. Přesluhující nechť si zaplatí.

To, co je na tom špatně, je, že vůbec existuje 3 leté bakalářské studium. Protože, jak vidno výše, v anglosaských zemích, jimiž se zaklínáme, tak krátké VŠ studium neexistuje a neodpovídá ani naší tradici. Pokud by základem bylo čtyřleté studium, které by běžně trvalo pět let, žádné diskuse by se nevedly.
04. 05. 2011 | 07:27

Medikolog napsal(a):

Pane Bělobrádku,

Nevadilo vám, že triáda (ještě) 118 okradla vojáky, policisty i hasiče, jejich důchodce a další, neakademické skupiny občanů... ANIŽ TO S NIMI předem PROJEDNALA (a snad dokonce získala i jejich souhlas).... byť se to jich a jejich rodin bytostně týkalo a týká. Neprotestoval jste, mlčel jste, možná jste s tím i souhlasil, byť to směřovalo a směřuje proti jejich občanským svobodám a smluvním právům. Akademická obec neprotestuje proti "zlodějskotunelačním zdechformám" k likvidaci solidárního důchodového a zdravotního systému vybojovaných a vybudovaných předky... Stát přeci je "v mínusu", stoupá astronomicy státní dluh... tak ať se s tím něco dělá. Ale pánům akademikům ať přitom nikdo na pašalíčky a na korunky nesahá. Propedela:), to ne. Jim ne.. A hlavně ať jim nikdo zvenčí nekontroluje účty, zda hospodaří nebo prohospodařují. Jak by k tomu akademická obec přišla.
Nikdo nebrání, aby se jako za Rakouska ZA SVÉ sešli v kavárnách či večer v kterékoliv posluchárně a radili se.. radili.. na Matonku a chleba s pomazánkovým máslem a na pytlík snad mají ještě i páni akademici. Jenom to bude nevýnosné a nebude to možné vykázat do fondu pracovní doby.
Dvouletý bakalář a plzeňský JUDr se vám, pane Bělobrádku nezdá. O.K., ale neprotestoval jste, když velkopanstvo uzákonilo, že dnes musí mít akademický titul každý podporučík a každý slušněji placený ouřada. Za pár let snad i každý vrátný, protože co s tolika absolventy zejména humanitárních (neexaktních) oborů. Maturita bude stačit na motorovou pilu a základní vzdělání na lopatu? Výjimku (alespoň na tu lopatu) snad dostanou absolventi praktických škol, pokud neudělají dvouletý "postgraduál" na bakaláře.
Zdá se vám to také "na diagnosu"?
04. 05. 2011 | 07:28

Fanda napsal(a):

Jdu blejt. Z celé naší amatérské (a to urazím amatéry, kteří vynikají větším přehledem a všema 5ti pohromadě, tak se omlouvám). Jak píše jeden z pisatelů - dejte tam cenovky: 50 tis. Bc., 100 tis. Mgr. Ideální také bude, že se zruší výběrová řízení ve firmách - stejně je nikdo neakceptuje a výsledek je dlouho dopředu známý, ať už se jedná o obyč. dělníka či manažera - adejte tam také cenovyk: vyvolávací cena na prac. místo dělníka 50 tis. Kč, na místo manažera vyvolávací cena 200 tis. Fakt, jak v bordelu na dvorku v té nejzaplivanější vesnici v Evropě (řekl bych, že je to ČR.)
04. 05. 2011 | 08:55

Student napsal(a):

Autor se diví, že vzniká špatný a hloupý zákon o školství.
Ví snad autor o nějaké oblasti kde je to jinak ?
04. 05. 2011 | 09:03

karelhá napsal(a):

Z vysokých škol pan expert Dobeš udělá podniky kde hlavním výstupem bude zisk a vedlejším produktem budou držitelé diplomů se znalostmi a schopnostmi fastabsolventů práv v Plzni. A po zavedení školného budou z dalších absolventů oblíbení klienti exekutorů.
Dobře placení manažeři universit s.r.o. v rámci restrukturializace a reforem vzdělávání jistě zredukují celkem přebujelou kategorii profesorů a docentů a nahradí je lektory s nižšími mzdovými náklady.
Začínám šetřit, rád bych se ozdobil nějakým titulem za jménem, určitě to po reformě pana ministra Dobeše nebude problém.
04. 05. 2011 | 09:17

Dočekal napsal(a):

Čemu se většina z vás tolik diví?

Copak si nepamatujete "nástřel" v podobě získání vysokoškolského titulu na PF ZČU v Plzni za pouhé dva měsíce? Kam se hrabe bývalá nechvalně známá "Vokovická Sorbona," kde se udělovaly tituly RSDr. (lidově - Rozhodnutím Strany Doktor) za čtyři roky! Už tehdy někteří odvážnější poukazovali na to, že to zkrácení vysokoškolského studia o rok tyto "tituláře" už předem diskvalifikuje.
Jenomže stejně, jako tituly RSDr., zůstaly těm "rychlostudentům" ze z Plzně jejich takto nabyté tituly s tím, že jejich studium bylo shledáno jako řádné a samozřejmě odpovídalo všem náležitostem včetně zápisů a zkoušek včetně té závěrečné. Co na tom, že někteří absolventi této univerzity nejen že neznají ani jednoho vyučujícího, někteří dokonce ani nevěděli, kde se v té Plzni ta univerzita vůbec nachází.
Toto není jen degradace vzdělání jako takového. Toto je především degradace morálky. A tady musím bohužel konstatovat, že se tak děje výhradně vinou té naší "pravice."
Pro mne osobně je to jen další důkaz toho, že ODS je ve skutečnosti přímou nástupkyní někdejší KSČ. Jen s tím rozdílem, že komunisti nekradli a nepodváděli v takovéto míře a takhle okatě.
Ale možná jsou ti odeesáci jen převlečení socani. Poté, co se obyčejná lež změnila na mystifikaci, musím už počítat prakticky se vším.
04. 05. 2011 | 09:26

Dočekal napsal(a):

Jen doplňuju otázkou:

Na kterépak univerzitě si dokončuje potřebné vzdělání plukovník Kubice, propuštěný tehdejším ministrem vnitra JUDr. MUDr. Ivanem Langerem BP 2x s odůvodněním, že na svoji funkci nemá odpovídající vzdělání?
Vsadím boty, že pan Kubice bude další JUDr. ze z Plzně. A možná to nebude trvat ani ty dva měsíce.
04. 05. 2011 | 09:31

karelhá napsal(a):

Pane autore, s lidovci mám už dlouho problém. Když zjistím že je jsou pro mně volitelní, předvedou po volbách piruetu a do vlády se socany že prý s podporou komunistů nepůjdou a nepůjdou, že mají své zásady. A nedej bože sedět ve vládě vedle komunisty, to je přímo rouhání jen o tom promluvit!
A protože jiné řešení nebylo a nebude, tak potom dál můžou v pohodě vládnout titíž vlastníci demokracie, jen prostřednictvím jiných loutek.
Myslím, že po tom co od lidovců odešel výkvět morální elasticidy jako je Kalousek, Parkanová a další jejich kvalit mají lidovci šanci.
Ale jak mě přesvědčíte, že po volbách budete dělat to, co před volbami slibujete?
04. 05. 2011 | 09:34

wiki napsal(a):

Dočekal napsal(a): Na kterépak univerzitě ...

Oblíbenou Alma Mater je v současnosti i Metropolitní Uni Praha (studoval tam např. 1. náměstek MŠMT) či Uni J. A. Komenského (kde aktuálně studuje např. mediálně známá kráska, takto vrchní ředitelka kabinetu ministra školství).

http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/263/CZ_hodnoceni_pob_MUP_2011.pdf
04. 05. 2011 | 10:43

Dočekal napsal(a):

wiki:

Dík za info.
Ono to je ale pochopitelné. Jednak je ta PF ZČU v Plzni přece jen už příliš profláknutá, hlavně je to ale dost daleko od Prahy. Ono se sice dneska prý dá studovat i "dálkově" po telefonu, ale občas se ten "student" na té "Univerzitě" ukázat musí. A to vyžaduje čas a ten je jak známo drahý.

Nedávno se tady jeden mladý, vzdělaný a úspěšný jedinec projevoval v tom smyslu, že za to sezení u kasy a stání u pásu si ty "socky" můžou samy, protože se prý měly líp učit a tím by získaly možnost lepšího výdělku v lepších firmách. Případně by tyto už ne socky mohly podnikat.
Směju se nahlas. To když vidím, kolik maturantů nejen že sedí u kasy a stojí u pásu, ale také pracuje jako zakladači zboží do regálů v Hypermarketech.
A dovolím si tipnout, že tytéž "podřadné" práce budou za nějaký čas vykonávat dokonce i vysokoškoláci.
Málo se totiž ví o tom, že po opatřeních, zavedených PRAVICOVÝMI vládami, tito mladí absolventi škol ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti.

To ale nebrání místním "pravověrným" v tom, aby se těmto (podle nich) méně úspěšným lidem pošklebovali.

Tady se zkrátka zanedlouho budou ti "jednodušší" dělit do kategorií "blb obyčejný" a "blb s titulem."
Čemu se ale ještě vůbec divím, když se najdou i tací, kteří si ty tituly přidělují sami a z vlastního rozhodnutí.
Zdravím tímto nick hoven.
04. 05. 2011 | 11:41

wiki napsal(a):

Dočekal napsal(a): Nedávno se tady jeden mladý, vzdělaný a úspěšný jedinec projevoval v tom smyslu, že za to sezení u kasy a stání u pásu si ty "socky" můžou samy, protože se prý měly líp učit ...

Předpokládám, že zdejší blogger (a mj. i europoslanec) Edvard Kožušník autorem podobného výroku asi nebude...

http://www.kozusnik.eu/zivotopis.html
04. 05. 2011 | 12:12

Selen napsal(a):

Článek má hlavu a patu a navíc příspěvek od "krajana" stručně vystihl problém vysokého školství. U nás se v současnosti dají skutečně tituly koupit. Bakalář za 2 roky? U nás stačí daleko míň. Bc. se dá běžně "vystudovat" dálkově občasným docházením na den/dva týdně. Převedeno na prezenční studium by to byl tak 1 rok.
To samé jde i s magisterskými obory. Když si navíc někdo najde vhodnou pobočku vysoké školy, nároky jdou ještě mnohem níž.
Jako všechno v této zemi se i vzdělání stalo pouhý byznys. Uměle vytvořené požadavky na tituly nutí lidi nesmyslně navštěvovat nějaké instituce. Zkušené zdravotní sestry se protrápí dálkovými bakalářskými studii, které jim jsou uplně k ničemu. Politici si nahoní svoje Mgr. a JUDr., v praxi neumí nic. Nejhorší ale je, že za čas se to odrazí i na ostatní populaci. Cizí firmy nebudou věřit titulům z ČR, čeští odborníci se neprosadí v zahraničí a nezískají zkušenosti. Je to ostuda a zoufalství kam tahle země směřuje. Předsedou ústavně-právního výboru se stane nedostudovaný student, hejtman MSZ kraje si začne psát titul dosažený na podivné slovenské pobočce VŠ, předseda správní rady největší pojišťovny je bakalář, který ani neví, co a kde vlastně vystudoval.
05. 05. 2011 | 09:53

Marek Kobera napsal(a):

To Selen:

Souhlasím. Myslím, že návrh nezapře jistou motivaci z UK, kde se o dvouletých bakalářích uvažovalo kvůli nedostatku peněz. Celkovoou úroveň našeho školství pokládám za mizernou a domnívám se, že se velmi liší mezi školami i obory. Správní rady škol s "odborníky z praxe" (což asi budou takoví, jací rozhodují o budoucnosti našeho výzkumu) povedou k tomu, že se některé obory budou rušit a na jejich místo nastoupí "univerzální blábolismus". :-(
05. 05. 2011 | 13:24

ironik napsal(a):

Obávám se že autor pláče na cizím hrobě, akademické svobody , to je slovní útvar který stojí za zamyšlení, v dnešní době není myslitelná jakákoliv svoboda bez peněz, tak že svoboda je někým placená , ten kdo platí , platí za práci, od které očekává zákonitě návratnost vynaložených prostředků, je to řečeno dost polopaticky???? Zatím se ty t.zv. akademické svobody zvrhly na tituly ve zlatém rámečku bez jakékoliv návratnosti pro společnost která je obšťastnována tímto druhem žvástů .
05. 05. 2011 | 13:25

Marek Kobera napsal(a):

To ironik:

No to je přesně, o čem mluvím. Lidé, jako Vy, nechápou, že jsou obory, které mají přínosy jaksi pouze vědecké a kulturní, jako třeba archeologie, nebo jejichž přínosy lze očekávat třeba za 50 či 100 let. Pokud se takoví dostanou do správních rad, což se dá čekat, tak prostě budeme mít jen to, co "vynáší", tedy bude se tvářit, že vynáší. Takže si nebudeme vědu, vývoj, výzkum dovolit, zbydou jen ty inovace, dost často na úrovni Receptáře. :-(

Hlavně, že si budeme moct dovolovat předražené dálnice, svobodné soudnictví a bohaté politické strany, že?
05. 05. 2011 | 19:42

pich napsal(a):

I když netoužím být mladý, přesto trochu lituji, že to "školství" tenkrát nebylo snadnější.
Když vzpomenu, jak jsem při zaměstnání, spíš těžké makačce v šachtě, pět let chodil třikrát týdně po směně a před noční směnou do školy, tehdy - střední průmyslová škola hornická na Kratochvílově ulici v Ostravě, tak mě bere trochu lítost.
Dnes by se to snad mohlo zvládnou za pět týdnů.
Ale už je to pryč a těm dnešním rychlostudentům to přeji.
Stejně pak takoví rychlíci jdou do politiky a tam nějaké vzdělání nepotřeba. Mozek si nosí v noťasu a na rychlou hubu stačí talent.
05. 05. 2011 | 22:50

PRK napsal(a):

To TomášL:

To jste tam TomášiL napsal chybu. V mnoha zemích se v případě talentovaných studentů nepřeskakuje postgraduál (Ph.D.), ale samozřejmě jedině MSc. (ekvivalent Mgr.). Profesor, který by neměl doktorát, to nejde.

Petra
15. 06. 2011 | 12:20

PRK napsal(a):

To ironik:

Není chyba akademických svobod, že Češi produkují nedostatečné objevy a vynálezy. Co se týká vynálezů, tak by možná pomohlo, aby se financování technologie více přesunulo ze státního na soukromé investory. Existují křiklavé příklady, kdy stát nerozhoduje dobře, co financovat, a co ne. Co se týká objevů, tak tam je chyba na straně akademické obce, která rozděluje finance příliš úzkoprse mezi osvědčená témata a zanedbává financování nových idejí, zvlášť silně to pocítila moje generace vědců, kteří se vrátili na začátku století ze stáží. Další problém je samozřejmě i malý objem celkových prostředků směrovaných do základního výzkumu.

Petra
15. 06. 2011 | 12:31

MIA22RANDALL napsal(a):

freelance writer
05. 04. 2012 | 07:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy