Kurs sebeobrany proti demagogii

29. 08. 2009 | 14:35
Přečteno 8409 krát
Onehdy jsem se prý dopustil mediálního lynče na jistém politologovi. V této souvislosti musím připustit svoji lítost.

Nemám rád demagogy a manipulátory a opravdu lituji, že čas mi nedovoluje zlynčovat je všechny a důkladně. Proto zde ve stručnosti uvedu několik typů manipulativních a zavádějících argumentů, za které by jejich uživatelé měli být namočeni do horkého dehtu a vyváleni v peří. Přinejmenším virtuálně.

Za prvé: argument chybnou logikou. Příklad: „Jiří je živočich. Pes je živočich. Pes má čtyři nohy. Jiří by tudíž také měl mít čtyři nohy.“

Absurdita této úvahy je zřejmá. Ale v jiném kontextu nemusí obdobně chybná logika tak očividně bít do očí: „Česko je evropská země. Německo je také evropská země. Německo má vysoké daně. Česko by tudíž také mělo mít vysoké daně.“ Zabalte tuto logicky chybnou konstrukci do slovní vaty a můžete kandidovat do parlamentu, ať už evropského nebo toho provinčního v Praze. (Je samozřejmě možné, že by Česko mělo mít vysoké daně, ale pokud tomu tak je, je nutno toto tvrzení logicky podepřít jinak. Z uvedené konstrukce nic nevyplývá.)

Za druhé: argument založený na zdánlivé příčinné souvislosti jevů. Příklad: „Náš kraj dlouho trápilo sucho. Pak jsme upálili několik židů a čarodějnic, a hle, záhy zapršelo.“

Tento velmi středověký způsob uvažování je stále velmi populární: „Argentina provedla reformu penzijního systému, a hle, za pár let utrpěla státní bankrot.“ Odborník samozřejmě uvede nejméně tři skutečné důvody, proč Argentina upadla koncem roku 2001 do platební neschopnosti. Středověkou mysl paliče čarodějnic ovšem nepřesvědčí.

Zdánlivá příčinná souvislost je mohutným a nebezpečným zdrojem demagogie. Neexistuje snadná obrana. Mnohastránkovou analýzu shrnující a hodnotící skutečné i domnělé příčiny jevů je středověká mysl ochotna hodit na pomyslnou hranici, aniž by se zatěžovala nějakým myšlením. Zde pomáhá jen lepší vzdělání a výchova ke kritickému myšlení.

Za třetí: argument založený na mínění nebo konání jiných. „Skoro všechny holky ve škole kouří, tak proč bych nemohla já?“ Očividně dětinská úvaha, byť zjevně populární mezi českými středoškolačkami. Na intelektuální úrovni je srovnatelná s argumentem „skoro všechny evropské vlády už ratifikovaly Lisabonskou smlouvu, jenom na nás se ještě čeká.“ Anebo „skoro všechny evropské země mají vysoký veřejný dluh, proč bychom nemohli my?“ Tato úvaha už je stejně hloupá jako argument s kouřením. Rozdíl je jen v tom, že kouření lze snáze odvyknout než hospodaření na dluh.

Za čtvrté: argument založený na autoritě. „Profesor Blanchard doporučuje čelit hospodářské recesi zvýšením veřejných výdajů.“ Ano, každý ekonom zná profesora Oliviera Blancharda. Každý (dnes již i každý hospodský ekonom) ví, že zvýšení veřejných výdajů je jednou z možných cest, jak zmírnit recesi. Ale ne každému jsou známy souvislosti deficitní stimulace v uzavřených ekonomikách versus v malých otevřených ekonomikách. Málokdo Blancharda skutečně četl, takže argument autoritou z úst jiné autority může znít přesvědčivě – byť jeho věcná podstata může být zcela mylná.

Ještě horší je používat výroky autorit z jiného oboru. O Albertu Einsteinovi je prokazatelně známo, že neměl vřelý vztah k „lidem zabývajícím se obchodem a politikou“, jak on sám říkal. Demagog (který ani nemusí být příliš zručný) dokáže snadno vyrobit argument: „Albert Einstein opovrhoval obchodníky. Génius se nemůže mýlit. Obchodníci jsou opovrženíhodní.“

Samozřejmě, že Einstein byl autoritou v oblasti fyziky, nikoli společenských věd a obchodu. A mimochodem, i ve fyzice se vícekrát mýlil. Nikdo nemá nárok na neomylnost, ani génius.

Za páté: argument založený na účelovém výběru údajů. „Irsko snížilo daně. Pak jej zachvátila finanční krize.“ Obě uvedené věty jsou pravdivé, přesto poskytují nepravdivý obraz skutečnosti. Aby informace byla kompletní, museli bychom příběh irské ekonomiky formulovat takto: „Irsko snížilo v 90. letech daně. Pak následovala dlouhá doba prosperity. Potom Irsko přijalo euro. Následovala obrovská úvěrová expanze spojená rovněž s obdobím prosperity. Pak úvěrová bublina splaskla a Irsko zachvátila finanční krize.“

Uvedená série objektivních skutečností dává pak zcela jiný obraz než dvě dílčí informace vytržené ze souvislostí. Ano, příběh je složitější a pro úplné pochopení by měl být doplněn o data, čísla a trendy. Ale to samozřejmě vyžaduje čas a intelektuální úsilí. Demagog spoléhá na to, že čtenář nebude mít čas ani chuť problém pochopit v náležité šíři.

Za šesté, argument založený na zastrašování: „Pokud neschválíme Lisabonskou smlouvu, bude to pro nás mít nepříznivé následky.“ Výhrůžky namísto logiky. Co ještě dodat? Figuru zvanou „argumentum ad baculum“ neboli argument klackem znali již středověcí filosofové.

Za sedmé, falešná analogie: „Ve fyzice existuje zákon zachování hmoty a energie. V ekonomii musí také existovat zákon zachování peněz – takže kde je těch 600 miliard, které se během 90. let ztratily z bank?!“ V ekonomii a financích ovšem žádný zákon zachování neplatí. Hodnoty mohou být tvořeny i ničeny, peníze zrovna tak. Odpověď na uvedenou otázku není proto zřejmá: ano, něco bylo evidentně ukradeno, ale většina ze zmíněných 600 miliard se prostě ztratila v podobě projektů, které nevytvořily žádnou hodnotu.

Za osmé, klamavá dichotomie: „Je pozdě, kde je Monika? Buď ji někdo znásilnil nebo utekla z domova!“ Nejpravděpodobnější možnost – že se Monika zapovídala s kamarádkou – není připuštěna.

V politice je klamavá dichotomie jako doma: „Do Evropy nebo do Ruska“, „Doleva nebo s Klausem“, „Sociální stát nebo bídu“, „Socialismo o muerte“, atd.

Za deváté, povrchní podobnost jmen nebo termínů: „Pavel Kohout je komunista, který převlékl kabát. A ten jeho jmenovec, inu, to bude také pěkný ptáček.“ Anebo: „Progresivní znamená pokrokový, progresivní daň je pokroková, tudíž dobrá.“

Konečně za desáté, velmi oblíbená technika demagogů: slaměný strašák. Demagog si vyrobí umělého strašáka, označí jej jménem svého nepřítele a pak jej veřejně rituálně spálí. Příklad? „Pravicoví ekonomové tvrdí, že kdyby čeští zaměstnanci pobírali poloviční platy, bylo by všem líp.“

Žádný ekonom samozřejmě nikdy nic podobného netvrdil. Ale propagandistovi se hodilo vytvořit emocionální představu „pravicových ekonomů“ jako nepřátel pracujícího lidu. Termín „pravicový ekonom“ je sám o sobě trochu problematický, protože ekonomové jsou buď dobří nebo špatní, buď zodpovědní hospodáři nebo šarlatáni, jimž není rozumné svěřit ani korunu. Autor oné demagogické figury o polovičních platech mimochodem nepatří k těm prvním. Jeho byznysem je vyvolávání strachu a podobných emocí. Emoce jsou vůbec přítelem demagogů, nepřítelem logiky a rozumu. Emoce jsou mocným nástrojem ovládání lidí. Nechcete-li být ovládáni, nechte si je na jiné příležitosti, než jsou politika a ekonomie.

Tento výčet není zdaleka úplný. Existují desítky dalších faulů a podpásových ran v oblasti diskuse a argumentace. Někdy je lze ignorovat. Ale někdy je třeba se bránit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JC napsal(a):

To je elegantní odpověď na páně Havlovu demagogii.
Obávám se, že nebude schopen výše napsané pochopit.
29. 08. 2009 | 14:51

Pobo napsal(a):

"Někdy je lze ignorovat. Ale někdy je třeba se bránit."

No právě, ale já při tom už často ztrácím nervy.
29. 08. 2009 | 14:59

Neopřemyslovec napsal(a):

Tvrdím, dokud si každý nezkusí jít "s kůží" na trh, nikdy nepochopí jádro ekonomiky. Chci se zeptat pane Kohout. Co píšete je teoretická vizualizační představivost nebo reagování z vlastní zkušenosti?
29. 08. 2009 | 15:31

huhu napsal(a):

díky, rád vás čtu, umíte perfektně a logicky popsat jevy, o kterých píšete
29. 08. 2009 | 15:32

poste.restante napsal(a):

Nebo třeba selektivní výběr příkladů s cílem nenápadně podsunout čtenář (posluchači) své vidění světa. Takže dnešní Váš článek je dobrý text, ale příště bych prosil více příkladů z OBOU stran politického spektra. Vypadalo by to objektivněji. ;-)

Mimochodem jak v duchu Vámi výše uvedeného textu hodnotíte svůj vlastní článek "Jak je to s dluhy - fakta".
Ve mně osobně příliš důvěry nevzbudí jeden graf vytržený z kontextu ostatních souvislostí.
Jeho hodnoty jsou bezesporné (když pomineme skryté dluhy konsolidační agentury a nesmyslné zadlužení bank, půjčujících na politickou objednávku). Ale jeho uvedení bez souvislostí, které následně vedly k "balíčkům" a pádu Klausovy vlády mi přijde přesně v duchu Vašeho dnešního článku.

Ale jinak to bylo dneska dobrý
29. 08. 2009 | 15:35

bordauax napsal(a):

Pro někoho projekty,pro někoho projektily.
29. 08. 2009 | 15:44

juvel napsal(a):

Pane Kohout, Váš blog bylo docela zajímavé a poučné čtení, dokud se na závěr jasně neukázalo, že je zaměřen proti blogu p. J.Havla. A hned Váš jediný přímý argument je faulem. P.Havel přece nenapsal: "Pravicoví ekonomové tvrdí, že kdyby čeští zaměstnanci pobírali poloviční platy, bylo by všem líp".
P.Havel s očividnou jistou dávkou humoru napsal: "S trochou nadsázky čeští pravicoví autoři prohlašují: Kdyby se zaměstnanci....."
Tady je přece jen velký rozdíl proti tomu, jak jste to uvedl Vy a hlavně jak jste Vámi upravený citát použil a zneužil. Tento jediný příklad faulu p. Havla je ale faulem z Vaší strany.
29. 08. 2009 | 15:51

Gerd napsal(a):

Pane Kohoute,
důvodem, proč dosud v ČR neuspěla ani jedna ekonomická teorie aplikovaná v praxi, jedno zda šlo o liberály Miltona Friedmana nebo neokeynesiánce, je prostý fakt, že je ve státní správě obrovská neefektivita a kriminalita. Vybrané prostředky jsou využity neefektivně nebo rozkradeny.
Z toho by dle Vašich premis šlo usuzovat, že stát je nutně vždy špatný hospodář. To je ale chyba, pouze máme ve vedoucích pozicích státu bezcharakterní lumpy. Rovněž tak vyšší výběr daní nebo zadlužení státu by mělo smysl a prorůstový efekt, kdyby nebylo provázeno neskutečnou mírou kriminality. Někde se přeci ty předražené dálnice projevit musí. A je to v totální nefunkčnosti státu a nulovým výsledkům jakýchokoliv ekonomických modelů - je jedno zda z dílny liberálů nebo ČSSD. Na tomto stavu má lví podíl dnešní prezident ČR a do vymření některých generací se nedá řešit, leda útěkem z ČR. Jen pokud všichni trochu schopní zdrhnou, kdo pak bude platit daně?
29. 08. 2009 | 16:01

jenicek napsal(a):

Tak až Gerde někde vyhrabete ty charakterní, co s cizími penězi zacházejí zodpovědně jako s vlastními, tak dejte vědět.
Ale nebyl byste první, kdo by křičel, když by zkrouhli třetinu rozpočtu jako nesmyslnou?
29. 08. 2009 | 16:51

Bílý napsal(a):

Co kdyby ten třetí argument byl: Všechny spolužačky jsou už ve škole, proč bych nemohla být i já?
O kouření se převážně soudí, že škodí, tak se tenhle příklad s kouřením Kohoutovi hodí :-) No jasně, Lisabon je fuj fuj, jako to kouření...
29. 08. 2009 | 17:14

veverka napsal(a):

Proč tak složitě pane Kohoute,nestačilo by prostě napsat že jste proti Lisabonské smlouvě a zvyšování daní? Ale to už všichni vědí že,tak proto to trapné slovíčkaření okolo.

Mimochodem co třeba tohle:

"Jiří je savec. Pes je savec. Pes má čtyři nohy. Jiří by tudíž také měl mít čtyři nohy."

"Česko je evropská země. Německo je také evropská země. Německo má vysoké daně. Česko by tudíž také mělo mít vysoké daně."

A už to sedí,viďte? Prostě jen dětinské slovíčkaření jako celý Váš dnešní blog.
29. 08. 2009 | 17:18

SuP napsal(a):

Bílý -
Ono jde o to, zda v původní větě středoškolaček šlo o tabákové výrobky ....
Jak by se mnozí mohli mylně domnívati.
29. 08. 2009 | 17:40

SuP napsal(a):

veverka -
Nechcete, aby Vám tu někdo vytvořil kombinaci v řadě - veverka - savec - vůl - savec - veverka - ....?
29. 08. 2009 | 17:43

jenicek napsal(a):

Šašek Havel o hodinu a půl dříve dodal materiál k tréninku rozeznávání demagogie. Tak si místní chytrolíni můžou za domácí úkol pocvičit:-)

Kohout: Za prvé: argument chybnou logikou.
Šašek: Strašení nákladným českým sociálním státem vyplývá z absolutní neznalosti poměrných cifer. Jestliže v roce 2006 stál sociální stát v Evropě (EU25) nějakých 27 % hrubého domácího produktu, v České republice to bylo jen 18,7 %.
To, že jiné sociální státy jsou ještě dražší neznamená, že ten český je levný.
Další nechám na cvičení.
29. 08. 2009 | 18:40

blue jay napsal(a):

veverko?

dosli ti orisky?
29. 08. 2009 | 18:42

veverka napsal(a):

SuP,blue jay
Ale notak pánové,máte to zapotřebí?
29. 08. 2009 | 18:53

jirka h napsal(a):

Autor:
To je zatím nejlepší, co jsem od vás četl. Díky.
29. 08. 2009 | 19:14

blue jay napsal(a):

veverko,
No kdyz mas zapotrebi ze sebe delat hlupaka, tak ti radi pomuzem. Ale ted vazne,setris si orisky? Pry jich moc v nejblizzsi budoucnosti nebude. Janota je chtel setrit, ale jak se zda tak nejlip je zit na dluh jak to hlasa ekonom RaJe Paroubek. Dluhy se preci platit nemusej.
29. 08. 2009 | 19:15

SuP napsal(a):

veverka -
Právě proto, abyste si nemyslel, že na víc nemám.
29. 08. 2009 | 19:17

Marcus napsal(a):

Jen bych chtel upozornit, ze rada analitiku a nasich medii prezentovala a stale prezentuje podobnou "prehazovacku" - vybrali si nejakou zemi s nizkymi danemi a vyssim rustem ekonomiky a z toho jim vychazi: vysoke dane = peklo, nizke dane = raj na Zemi. Je zajimave, jak nasi ek. magove prezentuji napriklad snahu o zavedeni progresivniho zdaneni jako o honbu na pracovite - v cele Zapadni Evrope i v USA a Kanade pritom maji mezni sazbu dane z prijmu vetsinou 40 a vice procent - to se ale nikde nezminuje.
29. 08. 2009 | 19:45

blue jay napsal(a):

2 pgjed,
Rozchechtanej docent Havel je zajimava postavicka. Kdysi navrhoval skolne, ale Paroubek mu zmacknul ten jeho cerveny nos. A tak sasek Havel vyrazil do Brusselu s uplne jinym myslenim.
29. 08. 2009 | 19:49

vojnov napsal(a):

SuP, huhu, Kohout...

článeček o tom, jak se vyrovnat s demagogií dobrý. Jen kdybyste se při psaní svých textů, včetně tohoto, demagogických příměrů sám vyvaroval.

Říkáte: "Argentina provedla reformu penzijního systému, a hle, za pár let utrpěla státní bankrot.“ Odborník samozřejmě uvede nejméně tři skutečné důvody, proč Argentina upadla koncem roku 2001 do platební neschopnosti." Nu, sem s nimi. Pokud je nemáte, tak buď jen tak plácáte, anebo nejste odborník.

Ostatně, váš další příměr „Irsko snížilo v 90. letech daně. Pak následovala dlouhá doba prosperity. Potom Irsko přijalo euro. Následovala obrovská úvěrová expanze spojená rovněž s obdobím prosperity. Pak úvěrová bublina splaskla a Irsko zachvátila finanční krize.“, který nám má odhalit souvislosti "Nízké daně-> Prosperita (kampak vám zmizelo ESF a ERDF?)" a "Euro-> úvěrová bublina-> bankrot (irsko mezitím zvýšilo daně?".

Takže... demagogicky manipulujete svého čtenáře ve článku, který ho má před manipulací varovat. Výborně.
29. 08. 2009 | 19:52

jenicek napsal(a):

Marcusi, nepřipadáš si jako idiot, když pod článek o invalidní argumentaci přispěcháš s dalším příkladem invalidního argumentu?
29. 08. 2009 | 20:00

blue jay napsal(a):

bejt Vami mr. vojnov tak si nedelam starosti.

CR je na dobre ceste. Odbornici jako J.Havel z VUMlu a Jirka Paroubek z RaJe vse daji opet do poradku. Takze...klid.
29. 08. 2009 | 20:03

mont sort napsal(a):

2BlueJay: Jiří Havel je uklizen v Bruselu. Dostal politickou trafiku a příštích 5 let od něj bude pokoj. Zaplaťpánbůh, že mu zbydou jen ty blogy a abčasné výkřiky v novinách. Vyobcován svými spolusoudruhy možná skončí jako pánové Mertlík a Rusnok (ale jen možná).
29. 08. 2009 | 20:11

Monika napsal(a):

"Onehdy jsem se prý dopustil mediálního lynče na jistém politologovi. (…) Nemám rád demagogy a manipulátory a opravdu lituji, že čas mi nedovoluje zlynčovat je všechny a důkladně."

Zajímavé je, už první věty jsou výrazně EMOTIVNÍ, takže si autor v celkovém vyznění textu (v němž jsou samozřejmě zajímavé, ač ne původní postřehy) vlastně PROTIŘEČÍ: "Emoce jsou vůbec přítelem demagogů, nepřítelem logiky a rozumu."

Pavel Kohout, který hned v prvních větách povolává do zbraně SILNÉ EMOCE, je tedy také demagog, nepřítel logiky a rozumu? Patrně ano. Sám to ostatně dokazuje: Chtěl by například důkladně lynčovat (sic!), ale čas mu to nedovoluje. Lynč, jak známo, je skupinové tělesné násilí bez právoplatného rozsudku, prováděné VÝHRADNĚ demagogy. Takže jeden demagog si vytvořil představu, kdo jsou to demagogové, a teď by je chtěl na základě přesvědčení o správnosti své představy lynčovat. Hezké.

Další výrok je zase příkladem typického MANIPULATIVNÍNO zjednodušení: „ekonomové jsou buď dobří nebo špatní“. Bezva. Takže není možné, aby měl ekonom v něčem pravdu a v něčem se mýlil? Je buď dobrej, nebo špatnej. Co třeba Alan Greenspan? Dobrej nebo špatnej? A Joseph Stiglitz? Kdo o nich bude vynášet ten zaručeně správný soud? Pavel Kohout?

Třetí věc, která souvisí s oním posuzováním. Největší manipulativní fígl Pavla Kohouta je v tom, že automaticky vystupuje v roli zaručeně správného a objektivního POSUZOVATELE, který automaticky VLASTNÍ pravdu to tom, kdo je a kdo není dobrý ekonom, kdo je a kdo není demagog, jehož by ON (dříve se zjednodušovatelé tohoto ražení schovávali např. za slovo "strana", která měla vždycky pravdu, dnes mají sofistifikovanější maskování) důkladně zlynčoval, kdyby měl ovšem čas.

Co mohlo být zajímavým článkem, se tak stává typickým blábolem MAJITELE PRAVDY. Neklade otázky, nepodněcuje k úvaze, netáže se. On ví. Je majitelem pravdy, tudíž ví, co a jak má být, kdo je dobrý a kdo špatný, přičemž toho špatného je třeba mediálně lynčovat.

Nebo jsem to já, kdo se mýlí? ;-)
29. 08. 2009 | 20:14

Marcus napsal(a):

to Jenicek: chtel jsem upozornit na priklady invalidni argumentace, ktera je v nasich mediich siroce prezentovana.
29. 08. 2009 | 20:15

Gerd napsal(a):

Jenicku,
příležitost dělá zloděje a nemožnost kontroly. Stačilo by pár zlodějů chytit a sejmout co nejdůkladněji vč. trestu propadnutí majetku. Jenže v našem státě není kontrola politiků možná. A i když se na něco přijde, politik bručet nejde, dokud podporuje svého předsedu.
Co se týká zkrouhnutí třetiny rozpočtu - ano, to by bylo vhodné opatření. Samozřejmě by to znamenalo sáhnout i do mandatorních výdajů. Mně osobně by to nevadilo, protože jen platím daně a nic nečerpám, na žádné sociální dávky nemám nárok. :-)
29. 08. 2009 | 20:36

Vico napsal(a):

Za něco více než hodinu, kterou měl autor k dispozici na reakci na J. Havla, napsal Kohout formálně kvalitní článek. Umí, chtělo by se po trampsku zamručet.

Tím hůř, že umí. O neférově vedené polemice s jiným blogerem tu psali již nyní.

Havel napsal krátký článek. Kohout odpověděl rovněž krátce. Oba si jsou vědomi, že dlouhé traktáty tu málokdo dočte až do konce. Havel je ekonom, ale zejména politik. Je před volbami. Politici nás zásobují předvolebními argumenty. Působí na voliče. Jedna i druhá strana. Kohout se zlobí a z pozice dobrého ekonoma kritizuje Havla- politika jako špatného ekonoma, který je předvolebně demagogický. Činí tak demagogicky. Havla omlouvá to, že tak činí jako politik v předvolební kampani, Kohouta neomlouvá nic. Snad mládí, ale to už pomalu také ne.
29. 08. 2009 | 20:54

JC napsal(a):

Vico,
Vy jste to tak zamotal, že by se z toho jeden posral.
Jedno jsem z toho vytušil. Nechat se oblbovat havlovou demagogií vám není až tak proti mysli.
29. 08. 2009 | 21:04

MerryMan napsal(a):

Monika:
Děkuji, chtěl jsem napsat něco nelichotivého o p. Kohoutovi. To hlavní jste ale vyjádřila o hodně lépe, než bych to dokázal já.
Snad jenom doplním, že pan Kohout je velmi drzý, když se považuje nejen za ekonoma, ale dokonce za ekonoma, který posuzuje druhé.
29. 08. 2009 | 21:16

Vico napsal(a):

JC : Příště sedejte k počítači v pemprskách a problém budete mít vyřešený. Fekální inkontinence je léčitelná. Zejména posilujte řitní svěrač.

Dobrý zbytek večera.
29. 08. 2009 | 21:24

JC napsal(a):

Vico,
Plínek netřeba,při čtení vašich příspěvků posiluji svěrač pravidelně.
29. 08. 2009 | 21:38

prirodovedec napsal(a):

JC, Vico: S ohledem na autorovu vetu:

"Nemám rád demagogy a manipulátory a opravdu lituji, že čas mi nedovoluje zlynčovat je všechny a důkladně."

si dovoluji podotknout, ze autorovi zde mnozi setrime cas a alespon jednoho ze zminenych tedy demagoga a manipulatora (hlavne bavice) Kohouta lyncujeme casto a dukladne. :) On to nastesti necte takze nas bavi stale a dale. :)

Koneckoncu clanek bavice a demagoga o demagogii obsahujici demagogickou argumentaci je diky tomu az Monty Pythonovsky genialni prave proto, ze v mnohem je dobre napsany a diky tomu miri jak na jiste pravem kritizovaneho, tak i do autorova zrcadla. :)

Opet mne fascinuje vyse zminena i zde Kohoutova povestna az brilantni neschopnost vyjadrit slozitejsi vztahy nez z Calculu prvniho semestru vysoke skoly - tj., modely realna funkce jedne realne promenne, ktera se tahne vetsinou autorovych blogu. Netreba uvadet - podstatu "autorova tihnuti k jednorozmernosti" popsali Gerd, vojnov a Monika vyse (gratuluji).

Nevim zda to pricitat autorove sebestredne sdelovane neschopnosti dostudovat elektro v Plzni nebo urovni jeho nasledujiciho ekonomickeho vzdelani (vzdyt naznacoval, ze o vicerozmernych casovych radach neco tusi :) a zminoval, ze vzorecky GARCH aj. i pouziva) nebo jeho vytrvale bavicske poze. Mozna je to dano snahou napsat blog za par minut. :)

Zkratka zase neco potesitelneho do vyuky (logiky - vizs Monika) ...
29. 08. 2009 | 22:01

thief napsal(a):

Haha. Pane Kohout napsal jste vtipný článek. Podobný postup jsem zkoušel na vysoké šloke u zkoušky, na kterou jsem se moc nepřipravoval. Žel bohu, na pana profesora to neplatilo, řekl mi že konfabuluji a dal mi další termín. :-) Stejně tak ani vy nebudete schopen přesvědčit někoho jiného, než toho kdo už přesvědčen stejně je, čili jen nás tady tak bavíte. Ale nic si z toho nedělejte. Já jsem školu zdárně dokončil, a z vás snad jednou bude dokonce i ekonom, ne vtipný bajkář. :-)
29. 08. 2009 | 22:15

Frant. Lukeš napsal(a):

Pan Kohout se zřejmě domnívá, že jeho ironie - na kterou je zřejmě pyšný - mu pomůže přesvědčit čtenáře o jeho pravdách, tedy důležitosti snižování daní, které nehospodárný stát rozdá těm co si toho nezaslouží, udržením mezd na nejnižší myslitelné úrovni s pohrůžkou, že pokud se zaměstnanci budou dožadovat mezd vyšších, tak podnikatelé přestěhují své podniky do zemí s nižšími mzdami - např. do Číny s průměrnou mzdou asi 3000-4000 Kč, či dokonce do Bangladéše, kde jsou mzdy také asi 1 dolar denně (ca 20 Kč). Samozřejmě, že pokud by mzdy u nás byly takové jako v Číně či Bangladéši pak by podnikatelé u nás měli naději vyvážet třeba právě i do Číny a měli by zisky ještě gigantičtější než dosud, ale je to snad to co je dobré pro tuto zemi?
Panu Kohoutovi se zřejmě nezamlouvá Lisabonská smlouva. Ne, že by to byl ideální dokument, ale je to přesto výraz úsilí posunout Evropu směrem k federálnímu státu. Jeho předností by bylo především to, že by umožnil formulovat jednotnou politiku EU a vytvořit z ní jednotku nejvyššího politického, hospodářského i vojenského významu což zatím není. Umožnil by např. v energetické politice z jednotné pozice jednat s Ruskem což v současné době nefunguje a nedobrý dopad této skutečnosti každý kdo není politicky slepý zajisté pozoruje. Samozřejmě důsledkem platnosti Lisabonské smlouvy by bylo mimo jiné také to, že by např. takřka bezbřehá korupce a zcela nevýkonný právní systém u nás se musel notně zcivilizovat, což by ovšem nejspíše mnohým vadilo. Atd. atd.
Pan Kohout říká "Nemám rád demagogy a manipulátory". Vřele s ním souhlasím. Jenom, jak se zdá, on nechápe, že je jedním z nich.
29. 08. 2009 | 22:18

jenicek napsal(a):

Marcusi, tak já ti to teda přesně napíšu: "v cele Zapadni Evrope i v USA a Kanade pritom maji mezni sazbu dane z prijmu vetsinou 40 a vice procent"
Plyne z toho snad, že je to správné či nevyhnutelné? Ne. Musíme to mít taky tak? Ne.
Ale ty se tak tváříš.
29. 08. 2009 | 22:28

jenicek napsal(a):

Drahá Moniko (a tvoji kamarádi MerryMan a prirodovedec),
možná je dobrý naučit se rozeznat, kdy autor používá nadsázku, ironii a (pokus o) humor.
A vzhledem ktomu, že ten článek je vlastně o logice a jejím používání při odhalování argumentačních faulů (a tedy nelogického lidského myšlení) tak ten kdo řádně používá logiku je MAJITELEM PRAVDY na rozdíl od vás ovšem míněno v nepejorativním slova smyslu. Pokud platí A=>B a B=>C pak nutně musí platit A=>C a není to žádný manipulativní fígl Pavla Kohouta a je to zaručeně správného a objektivní a kdo tvrdí něco jiného JE demagog.
29. 08. 2009 | 22:41

JC napsal(a):

prirodovedec, Vico, Thief,
Vrátím se k tomu co napsal Vico
"Havla omlouvá to, že tak činí jako politik v předvolební kampani, Kohouta neomlouvá nic. Snad mládí, ale to už pomalu také ne."
Tak dle mého názoru takle ne.Kohoutovi fabulace mě můžou být ukradené, protože on hospodářskou politiku v příštích letech asi ovlivňovat nebude. Fabulace pana Havla mohou mít naopak katastrofální následkzy.
Jinak je celkem zbytečné si tady honit prsa, kdo z vás je v logice lepší než Kohout. Nejsme u zkoušky na VŠ, ale na blogu, ale když vás to baví...budiž.
29. 08. 2009 | 22:43

jenicek napsal(a):

Gerde,
ano příležitost dělá zloděje (není to argument proti přelozdělování?). Ale nestačilo by pár zlodějů chytit a sejmout. To je až ten poslední bod, primární je ten kantovský mravní zákon, což je vlastně víra, a schopnost nevyužít příležitosti.
Jak to zařídit ve společnosti rozložené a zničené totalitní mocí a v důsledku toho prosycenou vzájemnou nedůvěrou, nevím.
A jsem k té možnosti skeptický.
A technická to, že Vy sám nečerpáte žádné sociální dávky, neznamená, že váš zaměstnavatel (pokud jste zaměstnanec samozřejmě) nežere z dotací, investičních pobídek a kdejaké jiné skryté podpory.
29. 08. 2009 | 23:01

prirodovedec napsal(a):

jenicek: Vzdyt dlouhodobe pisu, ze autor je bavic (neco jako ti z Teletele :) ) a dela si z nas srandu, a proto i my z neho. :) Pravidelne jiz dva roky. :)

Vazeny kolego, jste zde pokud pamatuji v diskusich kratce. Autor bezesporu umi psat i tak, ze to ma uroven, tady tak vetsinou necini.

Pokud si projdete jeho povestne legracni blogy at uz k Lafferove krivce, ruzne vypocty, ilustrace lomenymi carami, jiste pochopite proc jej povazuji za bavice, ale jsem rad, ze zde je.

On je zde primo povestny hratkami se zjednodusenou kazualitou, ktera do jim uvadenych nesvaru patri (viz mnou zminene y-f(x)).

Autora si ale velice vazim, dodal mi totiz do vyuky mnoho prikladu, ktere jsem pouzil. "Neargumentujte jako ten kohout" je mezi mymi studenty okridlene uslovi. Navic mnozi si rikaji, ze kdyz se dokazal prosadit i on ... :) Jednou mozna vydam sbirku prikladu i z jeho logiky a poctu nazvanou: "Tak pravil a napsal kohout" :)

Podstatou meho sdeleni (a domnivam se, ze i kolegyne a kolegu) bylo, ze autor se ve svych minulych blozich dopustil mnoha tech prohresku, ktere ted uvadi a aplikuje jiste pravem na text J.H.

Cili je to pro mne neco jako pro jine, kdyz Falmerovci haji demokracii a lidska prava. :) To mi pripada jako jednomu ze znalcu kohoutich blogu nesmirne legracni.

J.C.: Ale ta kohouti logika je stejne legracni vidte. :) Sice nejsme u zkousky, ale priklady do vyuky se mnozi. :)

Jeste podotknu, ze s ohledem na to, ze si myslim, ze to casem skonci dalsim prevratem vcetne nejakeho statniho bankrotu a majetkovych rekvizic bohatych (bude jich zkratka mene nez tech chudych, kteri budou mit chut si rozebrat to, co si podle nich ti bohati jako prvni zlodeji nabrali), tak je podle mne celkem jedno, zda to pujde podle Havla nebo Kocourka. Pokud mocni nevyberou par zatacek, ne-mocni si najdou vhodneho sladka a sdeli, ze nespravedlnosti minulosti se musi napravit, na bohate se pak sahne metodou chodorkovskij (ze dul nelze podle uhlobarona vzit a ze nelze dosahnout do zahranici je po zkusenostech s KGB, Mossadem, ci CIA vime uz i my nejen Cimrman :) ) nebo pres jejich pribuzne, celosvetova krize asi pak zpusobi, ze toto reseni bude vnimano priznive i v jinych zemich, pokud utekli nebudou mit na tradicni podplaceni jarovitych uradu :). Z toho pohledu se mi rezie socanskych napadu jevi jako docela mensi nez tech od neo- -istu a kohoutu. :)
29. 08. 2009 | 23:16

Lukáš Bušina napsal(a):

Kouhout jak Vy vydržíte sám s sebou, když píšete, že "Nemám rád demagogy a manipulátory"...

Jenom se divím...

1) Tadyhlejc je to jinak Kohout. Zkusej si to přebrat... Správně to zní takto. Německo má vyšší daně než česko. česko klidně může trochu zvýšit daně, protože německo bude mít pořád vyšší a tak se s naší konkurenceschopností příliš nestane.

2)k tomu nic nemám

3) skoro všechny evropské státy mají dluh, nebude tedy vadit, když ho budu mít taky.

4) To, že fiskální stimulace v otevřené ekonomice jsou slabší než v ekonomice uzavřené je jasné všem Kohout. Přesto to neznamená, aby se tak nedělo, jasné Kohout?

5)K tomu nic nemám. Btw Kohout podprahové irsko přijalo euro díky přijetí eura začala fiskální expanze, což Kohout neříkaj jenom to podprahově vsugerovávaj si odpustěj. Na demagogy nejsme zvědaví...

6) Ten agrument je pravdivý Kohout. To, že není logicky správně mu na pravdivosti nic neubírá. Pokud lisabonskou smlouvu nepříjmeme bude to pro nás mít negativní důsledky. Smířej se s tím Kohout.

7) Bezva Kohout. Po 600 mld se ptají mnozí kde jsou. Ano jsou prožrané (nikoli sockami, ale bankéři a velkopodnikateli). To Kohout víme. Ale děkujem za připomenutí.

8) Výborně. Sedí jak prdel na nočník na ODS.

Tak jsme si Kohout ukázali, že jsou demagog a že se proti němu máme bránit. Ale to mi Kohout už dávno víme...
30. 08. 2009 | 01:40

Rumcajs napsal(a):

Tohle je to nejlepší, co jste dosud napsal pane Kohoute.

Akorát mám momentálně hrozný mrzení s tvrzením : Vůl nemá koule, ale Jiří ano. Tudíž z toho plyne, že Jiří není vůl.

A to mi přijde velice nepravděpodobný a nevím jak z toho ven. Snad jedině mě napadá, že Jiří ty koule taky nemá.
30. 08. 2009 | 01:58

capito napsal(a):

To je zřejmé,že žargon a předsudky jsou Záhořovo lože politiky.
Dokud potrvají obludná tvrzení o nutnosti deregulace nájemného a bilionovém dluhu,tak tato dvoukolejná politika nepustí ke slovu žádný rozumný argument.
Už z loupežné povahy války je zřejmé,že jsme nemohli být konečným cílem žádné větší země,prostě tolik zdrojů pro nikoho nepředstavujeme,leda tehdy zbrojním arzenálem a polohou.Ovšem,jak skončil výkvět české inteligence víme.Ti,kteří počeštili dokonalou habsburskou demokracii,než ji anšlusovala policejní Bismarcko-německá větev.Ta doba zplodila komunismus -sestavu demokracie s omezenými mentálními možnostmi.Doba komunismu dále zplodila postkomunismus-přenos a dědictví té omezené platformy v rozeklané podobě.Lze čekat,že řeka času někdy obrátí směr svého toku? Na všech stranách se zbytečně utrácí,zbytečně mrhá časem.Očekáváte,že někdy najdete i inteligenty,kteří by v rámci jedné strany spojili samozřejmé sociální požadavky s rozvojem technologií? To co by mělo chápat i dítě? Ne,to se musí zmítat buď v koalici nebo blokovat v parlamentu.
30. 08. 2009 | 07:59

SuP napsal(a):

JC
(29.08.2009 22:43:50)
PŘESNĚ!
Vzal jste mi to z huby.
30. 08. 2009 | 08:58

SuP napsal(a):

Přírodovědče -
Ten poslední odstavec (29.08.2009 23:16:23), ten máte sakra hluboko zažranej pod kůží. Třeba si neuvědomujete, jak to v toku času často připomínáte. Samozřejmě, že mi to vymluvíte tím, že to děláte záměrně. Nebudu tomu věřit.
Řekl bych, že ty Vaše podprahové úvahy nejsou v pořádku.
Ale pokusím se Vás uklidnit.
1. Dnešní chudí jsou tak "přežraní", že nechodí ani k volbám, natož do ulic a na barikády se zbraní v ruce.
2. Až by nastala situace, kdy by se luza přece jen zvadla od televizí a začla s tou Vaší vizí "majetkovych rekvizic bohatych", buďte si jist, že nebudou dělat rozdíl mezi těmi, kdo si nahrabali a těmi, kdo si "vydělali poctivou prací". Jak píše nahoře jeníček:..."že Vy sám nečerpáte žádné sociální dávky, neznamená, že váš zaměstnavatel (pokud jste zaměstnanec samozřejmě) nežere z dotací, investičních pobídek a kdejaké jiné skryté podpory..."
3. A jestli jste kvůli tomu "zdrhl" do Austrálie v očekávání, že tam k tomu dojde později, protže tam není tak silné muslimstvo, myslím, že to stejně není důvod k machrování.
Stále v úctě Váš.
30. 08. 2009 | 09:29

krajtl napsal(a):

Ve svém kurzu demagogie jste se dopustil manipulátprství, gratuluji.
30. 08. 2009 | 09:33

prirodovedec napsal(a):

SuP: Vy mne zase podcenujete. :) Ale uvedomuji. Samozrejme zamerne. Samozrejme mi "temer nic" :) nebudete verit, jste strojar ne prirodovedec :).

1. Zatim, jiste, to muze trvat dlouho. Zefektivneni nasi ekonomiky smerem Asie nebo jizni Amerika to muze urychlit spolecne s vedomim, ze u nas funguje princip - N se sejde na namesti a je-li N dostatecne velke, bezi to samo.

2. Samozrejme, ze nebudou, proto to pisu, Aby i ti slusni si uvedomili a proste jednali predvidave a slusne - platili vypalne, sami likvidovali neslusne, drive nez o vse prijdou.

3. Mam obavu o sve spoluautory doma. Pokud to je machrovani, co nadelam.

Diky za vecnou reakci.
30. 08. 2009 | 09:49

pecivál napsal(a):

Klasický příklad dnešního investičního podnikatelského záměru aneb P.Kohoutovo:"když se vezme příklad něčeho odněkud".
Větrná elektrárna.Které např.ČEZ-"stolica ODS"-věnoval nebo jakobyvěnoval nemálo energie a peněz.
Přece víte,že v Dánsku z ní vyrábějí zdarma 60% elektrické energie? Nebo to ještě nevíte.
Myslím,že nejlevněji by v tomto případě stálo ČR požádat Dánsko o svolení před jednu takovou z tisíců elektráren postavit vlastní živou kameru s wattmetrem.
Teoreticky přece bezesporu německý fyzik ještě před válkou dokázal že její výkon roste s mocninou průměru vrtule.Dodnes nikdo neprotestuje.A kolik má svět znamenitých hlav!
Jenže po zhodnocení pokusů se utvořily 4 názory: 1) nikdy se netočí
2) točí se někdy,ale 5-7 větrných dní v roce nezaplatí ani mazací olej
3) točí se a máme z ní radost,byť pořizovací cena není nízká
4) točí se vždy

K tomu je třeba říci,že příznivci optimistických názorů 3) a 4) zdůrazňují potřebné vlastnosti větru v místě VE. Ovšemže stradivárky byly stradivárkami,pokud na ně hrál Paganini.Vítr-velmistr-vítr Paganini se kde skrývá? Letos pršelo,příští rok? Ekonomika závislá na počasí je dosti pofiderní.
30. 08. 2009 | 09:58

SuP napsal(a):

Přírodovědče -
Tušil jsem, že to "machrování" Vás nepotěší. Významově to vystihuje to, co jsem chtěl naznačit, ale vím, že to lze opsat tak, aby to dušičku neranilo. Jenže s tím mám problém. Vzhledem k tomu, že převážnou část svého pracovního času trávím mezi šrouby a pružinami, sám dlouhodobě cítím, jak mě opouští slovní zásoba. (Mimochodem proto bych se taky nedával na politiku...). A sem si zčásti chodím aspoň zatrénovat.
Mimochodem v těch státech dostatčně velkého N bude fungovat to s válením u TV taky.
Naopak si přijdou utrhnout ty nejholejší prdele a to začíná být jednoznačně svět muslimský, který mává svou "svébytnou" kulturou, kterou obohatil celý svět, ale od doby své pacifikace nic nového nevytvořil.
30. 08. 2009 | 10:44

SuP napsal(a):

P.S. Nepodceňuji. Já Vás znám....
30. 08. 2009 | 10:46

prirodovedec napsal(a):

SuP: To vite, kvuli machrovani pak take ja popichuji. :)

S muslimy mate pravdu, zrejme bych mel rozsirit hypotezu tykajici se N i o ne. Tim spise, pokud se uz nasi "bohati" boji muslimu, meli by se trochu starat i spolecnou obranou frontu s "chudymi", protoze z postupu muslimu kdysi je zrejme, ze pri dobre taktice se krestansti a ateisticti chudi pridaji k nim pokud si polepsi. V CR zrejme chudi nepocituji potrebu hajit sve bohate (naopak :) ). Australie je na tom ponekud lepe ...
30. 08. 2009 | 10:50

Monika napsal(a):

1. Ne, ne, nehodnotím Pavla Kohouta, píšu jen poznámky k JEDNOMU jeho článku. Neříkám ani, že všechny jeho články jsou špatné, řada z nich, jak už poznamenal drahý přírodovědec, je přinejmenším velmi inspirativním materiálem k úvahám. - Jako ekonom je pan Kohout bezesporu VELMI erudovaný, nehledě k tomu, zda s jeho názory souhlasíme či nikoli. Jako člověk (což už mi vůbec nepřísluší hodnotit) je nesporně velmi pracovitý a ambiciózní. To nejsou špatné vlastnosti. Naopak.

Můj komentář spočívá jen v tom, že na článek se lze podívat i z tohoto úhlu. Kritizuji-li manipulaci a demagogii, je nepatřičné (ne-li hloupé) při tom zároveň používat manipulativních figur a demagogických frází. - Jiná otázka je, zda se tomu lze vůbec vyhnout, mám-li zároveň hájit určitý jasný názor a chci-li být konzistentní. Ale to už nechám povolanějším hlavám.

Kdosi moudrý pravil: „Vaše omyly jsou vždy cennější než vaše pravdy.“

2. Znamená to, když pan Kohout používá logiku, že má ve všem pravdu? Že se nemůže mýlit? Že je tím pádem arbitrem všeho, zejména ekonomie? Skutečně stojí ekonomie na logice? Jsou ti DOBŘÍ ekonomové ti, kteří vládnout logikou a pravdou, a ti ŠPATNÍ ekonomové, kteří logiku neumí používat, a tudíž nevědí, co je pravda?

Ostatně, Kréťan Epimenidés pravil: „Všichni Kréťané jsou lháři…“ Měl pravdu, nebo neměl? ;-)

3. „Ty důvody si protiřečí,“ soudil George.
„To je PODSTATA logického uvažování. Všechny předpoklady jsou v jistém smyslu pravdivé, v jistém smyslu nepravdivé a v jistém smyslu nesmyslné.“
R. Shea & R.A. Wilson: Oko v pyramidě
30. 08. 2009 | 10:57

Marcus napsal(a):

to Jenicek: lidska spolecnost prosla dlouhym vyvojem a postupem casu se ukazalo, ze progresivni zdaneni je vhodne. Kdyby treba rovna dan byla tak skvela, proc ji zadna zapadni ekonomika nezavedla? Zavedla se akorat v par statech - vetsinou vychodni Evrope, kde si lidi nechaji srat na hlavu.
30. 08. 2009 | 11:25

SuP napsal(a):

Marcus -
Už se to tu probíralo. Vaše otázka implikuje, že lidi, co si nechávají srát na hlavu, nedávají pozor na výklad.
30. 08. 2009 | 11:30

SuP napsal(a):

Progresivní zdanění ve vyspělých ekonomikách svými horními sazbami postihuje pouze ty skutečně bohaté, kteří vědí, že do hrobu si to nevezmou a stejně by obdobné částky sami na účely, které s rozhodli podpořit, věnovali. Nemyslete si ale, že nehlídají, jak stát s jejich daněmi hospodaří. Kdyby hospodařil stejně blbě, jako v rozvíjejících se ekonomikách, hned by učinili opatření....
V rozvíjejících se ekonomikách většínou ve státech východní Evropy je potřeba umožnit, aby bylo z čeho ty ekonomiky rozvíjet. To nezajistíte tím, že těm schopnějším odeberete všechny peníze navíc, které mohli vrazit do rozvoje něčeho smysluplného pro všechny, ale necháte je rozfofrovat státní mašinerií, která to neumí. Ta tyto prostředky věnuje zejména tomu, aby byla co nejdéle státní mašinerií. Tím se dosáhne výrazného zpomalení rozvoje ekonomiky.
Čili: v rozvinutých ekonomikách je progresivní daň, protože UŽ dosáhly dobré životní úrovně, ale v rozvíjejících se ekonomikách může rovná daň pomoci k tomu, ABY dosáhly lepší životní úrovně.
Zkuste si to překousat.
30. 08. 2009 | 11:50

prirodovedec napsal(a):

Marcus, SuP: Bylo zde diskutovano mnohokrat, z rumcajsich, kohoutich, i jinych pozic.

Rovna dan je otazkou politicke moci. Existuji argumenty pro i proti, kazda volba ma sva rizika a ty, pro ktere je vyhodna. Pokud se podari ve volbach prosadit reprezentaci lobby, ktere to vyhovuje, samozrejme si snizi dane a rozdeli si statni zakazky. Moznost takoveho prosazeni vyplyva z toho, zda se podari presvedcit dostatecnou cast volicu, aby hlasovala proti svym (eknomickym) zajmum. K tomu vetsinou slouzi vhodna ideologie, pro rovnou dan samozrejme vhodna modifikace neo- -ismu, pro mnou oblibene majetkove prevraty napr. m- -ismus. :) Clovek a lidstvo si vetsinou umi zduvodnit cokoliv nicmene orwellovsky rozpor slov a cinu (kras ideologii a jejich realizaci) vede k vycerpani a zretelne nepresvedcivosti puvodne kouzelnych -ismu. Z meho pohledu je cenne, jak dnesni cynicka a rychla doba za dvacet let pohrbiva jeden -ismus za druhym. Ne jako logicky vyvracene, ale jako vysle z mody.
30. 08. 2009 | 11:56

prirodovedec napsal(a):

SuP: Dobre napsane. Jen bych u Vas upresnil a nahradil slovo "schopnejsim" slovem "vsehoschopnejsim" :).
30. 08. 2009 | 11:58

SuP napsal(a):

prirodovedec -
To mě u Vás nepřekvapuje, jeť to Vaše přirozenost...
30. 08. 2009 | 12:01

prirodovedec napsal(a):

SuP: to vite, my prirodovedci vse zkoumame i to jake mrsiny a jakym zpusobem ti namodrali stale nenazrani ptaci vyhledavaji, vycerpaji a pak poziraji. (odborne se tomu rika ted nove tunelovani v zivocisne risi" :) )
30. 08. 2009 | 14:20

Frante napsal(a):

Autor:
Ohledně toho Einsteina a zda jsou obchodníci opovrženíhodní. Je subjektivní ke komu cítíme opovržení. Když E. řekne že obchodníci jsou opovrženíhodní tak tím myslí že jsou pro něj. Samozřejmě nemyslí že by měli být pro každého. Takže nelze tvrdit že se mýlí. Nebyl to dobrý příklad, jinak ohledně myšlenky má autor pravdu
"Einstein byl autoritou v oblasti fyziky, nikoli společenských věd a obchodu. A mimochodem, i ve fyzice se vícekrát mýlil. Nikdo nemá nárok na neomylnost, ani génius."
30. 08. 2009 | 14:38

prirodovedec napsal(a):

Frante: Nicmene, si priznejme, ze verit Einsteinovu usudku je pro nekoho nadejnejsi nez verit Kohoutovi. :)

Einstein Calculus vice promennych na rozdil autora zvladal a i to se pak promitalo do jeho ne-fyzikalnich casto nezplostelych (jako zde casto u Kohouta) uvah. :)
30. 08. 2009 | 14:49

Vico napsal(a):

Možná, že hoši, co spolu mluví, již ani nechtějí malý levný stát. Tlustého daňové kolečko bylo už spláchnuto spolu s mýdlovou vodou z vířivky. Rovná daň je rovněž definitivně passé. Stát je ten nejlepší zákazník a čím bohatší, tím lepší. Chová se přitom, jak typický nový Rus. Jestliže v jednom butiku prodávají šálu za dvacet dolarů a ve druhém tu samou za dvacet tisíc, koupí tu za dvacet tisíc.Když si to na poslední chvíli pod tlakem nějakých investigativců rozmyslí, bez velké právní obrany odškodní toho druhého dvaceti milióny. /Krev potřebuje Šťávu, Šťáva arbitrážní miliardy na krev a exministr financí Šťávu/.

Středověk neumřel, středověk trvá, zpívají hoši z Lucie. Ani socialismus neumřel. Zůstal, jen si nepříliš hygienickým způsobem vyměnil trenky tak, že si je jen obrátil na ruby. Heslo zní - privatizujme zisky a znárodňujme ztráty.

Stát se dá řídit i jako eseróčko, které nemusí nic vyrábět a nic prodávat. Je to takový hrnečku vař s neustálým přívodem lahodné kaše.
Jak už řekl Topol. Tahle předvolební kampaň o daních nebude.
30. 08. 2009 | 15:30

SuP napsal(a):

prirodovedec -
Tak ať Vám ty zkumavky vydržej!
30. 08. 2009 | 15:51

fudoshin napsal(a):

jeden z největších demagogů jste vy...
30. 08. 2009 | 17:01

Marcus napsal(a):

SuP: podle meho nazoru Zapad dosahl sve urovne mimo jine i diky pomerne velke mire socialni solidarity (zajistene prave treba progresivnim zdanenim). Stat ma mit penize na to, aby zajistil dobrou uroven infrastruktury, skolstvi a bydleni - tzn. zakladnich predpokladu pro rozvoj spolecnosti.
30. 08. 2009 | 18:18

Targus napsal(a):

PODPÁSOVKA ze všech nejpodpásovkovatější:

Do českých bank se nalilo v 90-ých letech 600 miliard z eráru. Tak ať to teď hezky vrátí, jen za letošní půlrok měly zisk 26 miliard.

A my budem mít po starostech s deficitem. Můžem vesele snižovat daně a rozhazovat hajzlíkům v důchodu, co nás vyžíraj.
30. 08. 2009 | 18:23

Targus napsal(a):

To Vico:

Vaše jediné štěstí je, že zatím není povolen volný odstřel lidí šířících nepohodlnou pravdu.

Pan Kohout doufá, že se to již brzy změní...
30. 08. 2009 | 18:26

JC napsal(a):

Markus,
Myslím, že ne Marku.
Západ dosáhl své úrovně především nezměrnou pílí a odříkáním aby z poválečně rozvalené Evropy opět něco zbudoval.Trvalo to 25 let a vrcholu bylo dosaženo kolem roku 70.Právě ta vaše sociální solidarita je příčinou, že v to od 70-tých jde se západem z kopce.
30. 08. 2009 | 18:26

Kritik napsal(a):

Antidemagogické poznatky a zkušenosti vždy používám pro články výše uvedeného autora. Nakonec z obsahu článků nic nezbude.
30. 08. 2009 | 18:34

mihalc napsal(a):

Demagog "par excellence" Pavel Kohout stvořil článek o demagogii. Co bude příště ? Bude nám Kožený kázat o poctivém podnikání ? :-)
30. 08. 2009 | 18:39

Vogel napsal(a):

Nejvíce takových faulů se dopouští media.. nejhorší je jejich protěžování politických stran a vytváření senzací na základě polopravd někdy i lží !!
30. 08. 2009 | 18:41

schlimbach napsal(a):

30. 08. 2009 | 18:42

Mephisto napsal(a):

To je moc hezky napsáno pane Kohoute! Tentokrát absolutní souhlas. Pěkný článek :)
30. 08. 2009 | 19:02

Mephisto napsal(a):

To mihalc: Konkrétněji by to nešlo? Proč je pan Kohout demagog pár excellence? Já v jeho článku naprosto nic demagogického nevidím, a vy jste nic nezmínil... k čemu takový komentář?
30. 08. 2009 | 19:06

Targus napsal(a):

To Mephisto:

Zkuste laskavě přelouskat pár odleželejších kousků z páně Kohoutova péra, chci napsat klávesnice. Pak, nejste-li sám demagogem, možná pochopíte.
30. 08. 2009 | 20:18

krab napsal(a):

krasnej clanek.
Jako ekonom je podle me pan Kohout prumernej, je jednim z mnoha ekonomu, kterej vymysli ad hoc nazor na cokoliv, ale kompletni koncept zadnej nema. Aspon to je muj ne zrovna moc podlozenej nazor z par jeho blogu.
Ale clovek si ho musi vazit a ja si ho vazim. Neni to jen mluvka jako je Sedlacek, jehoz jedinym cilem je bejt jinej, ale co clanek to myslenkova katastrofa.
30. 08. 2009 | 20:23

Ladic napsal(a):

Výstižně popsané.....autorovi dík...
30. 08. 2009 | 20:35

Kaktus napsal(a):

Kohout je zcela zdiskreditovaný člověk, slouha neoliberálním kruhům. Nepodnětný, ubohý. Doporučení od Kaktuse: Nečtěte ho.
30. 08. 2009 | 20:42

Kaktus napsal(a):

... na diskusi o jakémkoliv tématu (sebeblbějším) musí být formát. Kohout jim není ani na úrovni průměrné internetové tlachárny.
30. 08. 2009 | 20:43

Béda napsal(a):

Řekl bych, že filosofování a moralizování panu Kohoutovi se v tomto článku docela povedlo. Pokud to ovšem bylo z jeho hlavy. Soudě podle předešlých článků, které jsem měl možnost si na jeho zdejším blogu přečíst mám podezření, že nosné myšlenky článku zcela pouze z jeho vlastní hlavy nebyly. Jsem ale přesvědčen, že ta konkretizace (stran p. Havla kupř.) z jeho vlastní hlavy byla. Domnívám se, že sám pan Kohout se velice často ve svých článcích dopouští právě těch faux pas, které zde tak vtipně a sugestivně kritizuje.
30. 08. 2009 | 20:45

Marcus napsal(a):

to JC: myslim, ze je to na dlouhou diskuzi ;-) Jinak podle meho nazoru zadny extrem neni dobry - cili ani nizke, ani prilis vysoke dane.
Kdyz se podivate na vyspele zeme, tak vetsina jich ma dane spise vyssi. A jsou oblasti, kde je lepsi, kdyz je zajistuje stat, nez soukromy sektor - napr. zdravotnictvi, skolstvi, duchodovy system atd.
30. 08. 2009 | 20:57

Béda napsal(a):

Prošel jsem si v cuku letu články autora na zdejším blogu. Posléze jsem dospěl k přesvědčení, že autor mluví z vlastní zkušenosti a snaží se nám čtenářům dát návod jak se vypořádat s jeho vlastní demagogií.
30. 08. 2009 | 21:09

SuP napsal(a):

JC -
Díky. Jsem téhož názoru.
Markus a podobní. Je hezké když je vám jasné, co všechno by stát měl umět a měl zajistit. Ale nikoho vás nezajímá, že i ten blbej stát si na to všechno nejdřív musí vydělat. Asi jako když si chcete uspořit na auto, máte 1 korunu denně na úspory, ale taky chcete denně koupit bráchovi eskymo za pade.
30. 08. 2009 | 21:09

SuP napsal(a):

Marcus -
S tím zdravotnictvím a školstvím máte pravdu. Ale neznamená to, že by měly být tyto aktivity paralelně provozované soukromě zakázané.
(Zakázány nebo obshtuhovány)
30. 08. 2009 | 21:27

Béda napsal(a):

SuP,

je podle vás pan Klaus liberální ekonom anebo sociální demokrat? Pokud vím navrhoval jako lék proti krizi zvýšené utrácení, především za zboží domácí provenience, potažmo za zboží vyrobené nadnárodními konglomeráty českou pracovní silou.
30. 08. 2009 | 21:28

mihalc napsal(a):

Mephisto:
Přečtete si některé starší výtvory pana Kohouta. V míře demagogie se vyrovná borcům typu Karel Steigerwald a Pavel Páral (komentátoři MF "Heute" Dnes).
30. 08. 2009 | 21:34

Tom napsal(a):

Místo abyste byli rádi, že vám tu Kohout prezentuje některé příklady chybné logiky a snaží se vás dovzdělat (protože bez formálně správné logiky nelze vést argumentaci) a učinit imunními proti některým druhům manipulace, tak se do něj obouváte za to, že vybral příklady ze svého oboru a odpovídající jeho názorové poloze. Jak ubohé.
30. 08. 2009 | 22:36

Český Honza napsal(a):

Pane Kohoute, teoreticky už máte dobře nakročeno, ale Vám, ekonomům, zjevně dělá problémy převést teorii do praxe. Spíš to od Vás vypadá jako pokrytectví. Excelentními příklady demagogie jsou zejména Vaše nedávné výroky o Frankfurtské škole, a dále ty o Kanadě a Romech, a to téměř podle všech bodů z Vašeho seznamu najednou a snad i nějakých dalších.

Za příklad demagogie je třeba považovat i Vaši bagatelizaci výrazů "pravicový" resp. "levicový ekonom" otřepanou formulkou, že ekonom/hospodář je buď "dobrý" nebo "špatný." Ale tyto výrazy smysl mají; rozlišují, co je který ekonom ochoten do svých modelů vůbec započítat, a především v názoru, "komu ku prospěchu" být dobrým hospodářem. Okamžité zrušení en bloc celého sociálního systému by se přeci "vyplatilo", nebo si snad u nás "dobrý" hospodář smí myslet něco jiného?
30. 08. 2009 | 23:01

Kohoutovo černé svědomí napsal(a):

Hezké. Škoda jen, že brilantním demagogem je sám Kohout.
Není to tak dávno co v blogu pomocí typických obezliček neschopných studentů tvrdil v překladu asi toto:
"Nebyl jsem v letech 1985 - 1990 schopen dostudovat technickou vysokou školu, protože jsem se na ni nehodil. Za můj neúspěch může ona škola a komunisti" ;-)
"Protože jsem onu školu nebyl schopen dostudovat a nikdy jsem nebyl schopen pochopit lineární harmonický oscilátor, byla ona škola příšerná a byli tam na mě zlí a za to můžou komunisti" ;-)

Já si sice také myslím, že komunisti jsou lumpové, ale z Kohoutova neúspěchu a mindráku bych je ani v nejmenším neobviňoval.

No a vrátíme - li se k současnému životu a dílu tohoto klasika, zjistíme, že Kohout není ani tak ekonom, jako spíš úplně obyčejný ideolog. Na to bychom měli myslet při studiu jeho statí.
30. 08. 2009 | 23:12

Karel napsal(a):

Kohout to je vlastně kozel zahradníkem. Záhada pro biology.
30. 08. 2009 | 23:23

znalec napsal(a):

Nechal jsem si mnohahodinový odstup od přečtení vašeho článku. Myslím, že jsem pochopil oč vám jde. Zjednodušování je problémem těch, kteří jsou líní chápat. Manipulace je zručný nástroj manipulátorů a jejich obětí nejsou jen řadoví čtenáři, nebo posluchači, ale i někteří novináři - potažmo politici. Myslím, že se dá jen souhlasit.
P.S. Obšírné zdůvodnění názorů je věrohodnější, než čistá seč do živého- byť nepřátelského, jak jistě dobře víte.
30. 08. 2009 | 23:34

znalec napsal(a):

Obšírně...
Omluva za chybičku
30. 08. 2009 | 23:38

Vědec napsal(a):

Pane Kohoute, proč se tak nemáte rád? Dokonce až tak, že máte potřebu to sdělovat nám všem? Usuzuji tak z vaší věty, že nemáte rád demagogy a manipulátory.
30. 08. 2009 | 23:41

JC napsal(a):

Marcus,
Podívejte Marku,můžu argumentovat tím, že ty tzv. vyspělé země, které mají vyšší daně, mají poměr vnitřního zadlužení k HDP 60-100%. Takže čím jsou vyspělé ? Mírou zaťaté sekery ? A to má být náš cíl ? Důchody a platy ve státní sféře a daně srovnatelné s EU a stejně tak míra zadlužení ? Vidíte, že ve výší daní ten problém asi nebude.Spíš bych to viděl podobně jak to zpívá Svěrák v jedné písničce. Kdo chce ušetřit a místo pojistek si tam narve hřebíky, vyhoří a začně od píky.
31. 08. 2009 | 09:02

martin napsal(a):

Pan Kohout asi nedokaze prekrocit svuj stin, panu Sedlackovi se to zde dari o dost lepe, take vysvetluje polopaticky jak se veci maji, ale nikdy u toho nepouziva tak nejapne faulovani a podpasovky.

Fuj Kohoute, co ten minuly vas graf, kolik uroku platime ze statniho dluhu... to byla manipulace k zbliti. Takhle vy opravdu o ekonomii uvazujete?!? Vy jste mistr propagandy na techto blozich, nevim o nikom jinem, kdo by tak prekrucoval a vytrhoval fakta a jeste se posmival jinym do xichtu.

Jediny duvod, proc vas ctu je, ze chci znat nazory i lidi, se kterymi treba vetsinou moc nesouhlasim. Je totiz dobre premyslet i o argumentech tech na druhe strane, cloveka to muze silne obohatit.

Takze i tak jsem rad, ze sem vy Kohoute jeden pravidelne prispivate.
31. 08. 2009 | 11:19

JC napsal(a):

Milý Martine,
Někteří lidé/zvláště malé děti a potom některé řidičky/ mají tendenci, pokud se blíží nebezpečí, zavřít oči a tím si myslí. že nebezpečí je zažehnáno.
Patříte také k těmto lidem ?
31. 08. 2009 | 11:42

Marcus napsal(a):

to SuP: ja samozrejme nechci zakazovat soukrome skoly a nemocnice - to jste me spatne pochopil.
to JC: podle me pricina zadluzovani statů je v podstate v tzv. "danovych" zavodech. Kdyz snizi dane jedna zeme, tak to samozrejme znevyhodnuje ty ostatni - takze ti jsou nakonec nuceni je snizovat take - coz samozrejme vede ke snizovani prijmu. Nikomu se ale nechce stejnym zpusobem snizovat i vydaje, takze se to resi deficitnim financovanim.
Mozna by bylo resenim, kdyby se vsichni dohodli, ze si ty dane zase vsichni zvysi ;-)
Jinak samozrejme nelze hodnotit vyspelost podle miry zadluzeni - pak by byla uz v soucasnosti nejvyspelejsi zemi Cina. Tim ale postaveni Ciny nechci zlehcovat - podle me z ni Zapad udelal supervelmoc - ted to mozna jeste neni uplne videt, ale podle me se to projevi uz v relativne kratke dobe - me se to nelibi, ale nic s tim nenadelam.
31. 08. 2009 | 20:59

Marcus napsal(a):

PS pro SuP, JC: jinak diky za diskuzi - urcite je dobre seznamovat se s ruznymi argumenty. Preju pekny vecer
31. 08. 2009 | 21:43

JC napsal(a):

Marcus,
Jo také dík. Jinak vypadá to, že vyhrají oranjes, takže jsem zvědav na ten slibovaný boj s krizí bez zadlužování,ale ono je to šuma fuk, modrý program je od toho oranžového k neroznání takže bude jen záležet na tom, kdo při vyhlášní státního bankrotu toho černého Petra zrovna bude držet v ruce.
31. 08. 2009 | 22:31

DDD napsal(a):

Pěkný článek, cílová skupina těchto postupů ale nemá šanci ho pochopit. Ti co naopak chápou, těm není třeba vysvětlovat, případně dávat návod jak postupovat v ohlupování těch co nechápou. Šance že podobné informace povedou u někoho k "osvícení" je myslím malá :). Jinak se tu někdo vztekal nad výběrem příkladů, mo mě to přišlo jako docela dobrý humor. Nejlepší je test na míru paranoi v podobě prvního příkladu. Kdo Vás napadl pod jménem Jirka jako první :)? Pro zvláště introspektivní, který čtvernožec .. :)?
01. 09. 2009 | 10:53

SuP napsal(a):

DDD -
Nevím.....prase???
Zebi lenin?
01. 09. 2009 | 13:37

jan napsal(a):

Kdyz jsem cetl tento clanek, ihned mi prisel na mysl zdejsi bloger docent Havel. Pokud bych mel vybrat jeste vetsiho demagoga, pak snad uz jenom dalsi bloger V. Horejsi.
01. 09. 2009 | 14:40

joed napsal(a):

Myslím, že v článku chybí nejméně jeden další typ falešné argumentace: On o voze, já o koze. Kromě Moniky a pár dalších komentátorů ostatní buď nepochopili, že jde o seznam chyb, nebo jim volba demonstračních příkladů natolik zvedla žluč, že na to zapomněli.
04. 09. 2009 | 00:53

sesli sohbet napsal(a):

Pane Kohout, Váš blog bylo docela zajímavé a poučné čtení, dokud se na závěr jasně neukázalo, že je zaměřen proti blogu p. J.Havla. A hned Váš jediný přímý argument je faulem. P.Havel přece nenapsal: "Pravicoví ekonomové tvrdí, že kdyby čeští zaměstnanci pobírali poloviční platy, bylo by všem líp".
P.Havel s očividnou jistou dávkou humoru napsal: "S trochou nadsázky čeští pravicoví autoři prohlašují: Kdyby se zaměstnanci....."
Tady je přece jen velký rozdíl proti tomu, jak jste to uvedl Vy a hlavně jak jste Vámi upravený citát použil a zneužil. Tento jediný příklad faulu p. Havla je ale faulem z Vaší strany.
08. 04. 2010 | 16:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy