Outsourcing České republiky

07. 02. 2014 | 15:55
Přečteno 7627 krát
Outsourcing znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti, čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy.

Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a k soustředění se na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její efektivity a konkurenceschopnosti.

S mírnou nadsázkou se dá říci, že státní správa České republiky je také do značné míry „outsourcována“ mnoha privátními subjekty, ať již v oblastech hlavních či vedlejších činností. A to oficiálně, tedy smluvně, tak také neoficiálně vlivovými klientelistickými sítěmi.

Říká-li nová vláda, že chce najít zdroje, které se ztrácejí, pak je jistě najde i v této sféře. Naše početné a nákladné státní instituce, firmy a úřady mají také svá právní, IT a marketingová oddělení, přesto zadávají nebývalé množství zakázek zejména v této oblasti externím dodavatelům, přičemž nezřídka jde o jakousi formu skrytého exkluzivního outsourcingu.

V tzv. měkkých službách se toho dá poschovávat více než dost. Tedy v různých poradenských kontraktech, v auditech, průzkumech a analýzách všeho druhu, v měsíčních paušálech pro advokátní kanceláře, až po zaručené a dobře placené recepty imagemakerů. Podmínkou je příslušnost k té správné partě. Nejžádanějším zbožím jsou informace a nejžádanější kvalifikací jsou vztahy, loajalita a schopnost optimalizace společných výnosů.

O tom, že klientelistické sítě a organizovaný zločin prorůstají do státní správy, státních firem a justice jsme si mohli číst v každé výroční zprávě Bezpečnostní informační služby. A výsledek? Žádný, setrvalý stav s narůstající tendencí a sofistikovanějšími metodami „bílých límečků“. Příkladů by bylo více než dost. Vzpomínáte například na populárního Ivo Rittiga a jeho etický kodex pro firmu Lesy ČR. Jedna stránka vyšla daňového poplatníka na 57 tisíc Kč. Příznačné je i to, že řetězec Rittigovy firmy Rittg & Partners končí v daňovém ráji. Jeho blízký politický spojenec Petr Bendl usedne nyní v dozorčí radě VZP. „To je tedy změna jako hrom!“ Podobně lze posuzovat i novou pozici bývalého Bémova náměstka Hulínského. Na tyto a podobné signály by měla být nová vláda dosti opatrná, neboť může velmi záhy zmařit nějaké naděje, že dochází ke změně nejen kursu, ale i skutečných pravidel a jejich dodržování.

Místopředseda vlády a ministr financí opakovaně prohlásil, že do politiky vstoupil kvůli tomu, že stát nefunguje, jak by měl, že dochází k mnoha únikům z veřejných zdrojů. Ještě příkřeji hodnotila Českou republiku švýcarská prokurátorka Haldemannová, když vynášela soud nad manažery MUS. Ostatně osa MUS- Appian – Škoda Plzeň – ČEZ je velmi zásadní strukturou, které ovlivňovala a stále ovlivňuje nejen politickou scénu, ale i správu země, včetně miliardových tendrů z veřejných zdrojů. A i zde najdeme právní kancelář se silnými vazbami na rozhodující politické hráče a jejich politické strany. Více naleznete v kapitolách MUS, ČEZ a OKD na www.mapovani.cz. Stejná kancelář zastupuje společnost Eurovii v reklamaci dálnice D47. Najdeme ji i u ČSOB, která teď bude mimo jiné spravovat investiční fond římskokatolické církve, v němž budou náhrady z církevních restitucí.

Otázek by bylo více než dost. Kdo zastupoval stát při prodeji státního podílu OKD? Kdo zastupuje stát (ČEZ) při přípravě tendru na dostavbu Temelína? Proč má ČEZ hrubou marži přes 49%, když má například německý E.ON jen necelých 19%? Kdo a jak vyhodnotil motivační program pro vrcholové manažery ČEZ v době, kdy byl GŘ společnosti Martin Roman? Kdo a jak spravuje akciové portfolio ČNB? Kdo je největším věřitelem společnosti NWR Zdeňka Bakaly? Kdo byl jeho právním zástupcem v době převzetí OKD? Jak dopadlo vyšetřování mnoha závažných kauz, včetně předražených armádních nákupů atd.?

Pokud za všemi „nejasnostmi“ uděláme tlustou čáru a budeme se tvářit, že se nikdy nestaly, pak lze těžko uvěřit tomu, že se časy mění, že od teď bude vše jasné, průhledné, transparentní a férové. Znovu opakuji, že je nejvyšší čas (ne-li poslední) udělat důkladný audit toho, jak stát v uplynulých 20 ti letech fungoval a hospodařil. Týkat se to musí všech státních institucí, firem a úřadů. A ze zjevných pochybení anebo dokonce úmyslných úniků veřejných zdrojů je třeba vyvodit důsledné závěry.

Daňový poplatník totiž platil nejen ty tzv. transformační ztráty při české cestě privatizace, ale platí i děravou a nedůslednou správu země s podivnými více náklady při tzv. outsourcingu. Připočtete li k tomu drahé energie, vysoké bankovní poplatky, zvyšující se ceny zboží a služeb, pak to připomíná pověstné napínání tětivy luku, přičemž to nejvíce postihuje lidi starší, nemocné a sociálně slabší. A ti mají jiné starosti, než majitelé anonymních akcií v daňových rájích, nezřídka napojených na veřejné zdroje.

Chtělo by se říci – „Vraťte nám stát“. Jenže je to dnes stát s vysokou mírou korupce, s nejvyšším počtem heren, nevěstinců a nonstop supermarketů na osobu. S benevolentními pravidly pro daňové úniky, anonymní akciovky, s aplikací selektivního práva pro vyvolené (viz Klausova amnestie a záhadné verdikty „údajné“ justiční mafie). Stát, v němž funguje neomezený prostor pro mediální manipulace všeho druhu, včetně veřejnoprávních médií. Stát, který stále režírují zákulisní sítě, i když tomu občas říkáme poněkud eufemisticky outsourcingové služby. Je tedy na nejvýš žádoucí vzít ty dnešní vítěze a nové správce země za slovo a trvat na realizaci jejich slibů.

Jeden tvrdil, že s ním přijde zákon a ten druhý, že to dá do pořádku. Napjatě očekáváme hmatatelné výsledky. Doporučuji nebýt pouhými pasivními pozorovateli. Veřejné mínění je mocný nástroj. Pokud ho nepoužijí slušní a odpovědní občané, pak jej mohou využít a zneužít různí manipulátoři, extrémisté a populisté. Historie zná mnoho alarmujících příkladů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rudi Koutek napsal(a):

To je to Recko, pred kterym se strasi. Ukradeny, klientelsky stat.
07. 02. 2014 | 17:15

JF napsal(a):

jo, jo, vyvozovat důsledky ... tak nějak se v Čezku dtále málo odměňuje ;-) - také otázkou jak jinak měla proběhnout velká polistopadová rozkrádačka aneb zda by již nějakou formou přeci jen neměla skončit přes všechny ty penězovody z veřejného - ale je to o vkusu. Např. naposledy ústecká Spolchemie a úvěry od městkých částí ... aneb odborník na kuponové fondy a jejich transformaci na bony Sisák a spol. ... více Kožených!!!
07. 02. 2014 | 17:37

Madison napsal(a):

Všechno to, co píše pan Havlík je sice pravda, ale jak to tedy dělat, aby se ledy pohnuly? Myslím si, že minulé volby něco vypovídají o tom, že lidé chtějí změnu. A proto vyčkejme chvíli, co bude dělat nová vláda. Dejme jí aspoň těch 100 dní, jak je zvykem. Média by také neměla dávat tolik prostoru křiklounům, např. Kalouskovi apod. A to že Bendl, který má rád koně, bude zasedat v nějaké radě VZP a brát tučné odměny za nic, je opět výsměch nám všem, kteří jsme si mysleli, že zástupci ODS a TOP9 budou pěkně zticha a nebudou navrhováni do tzv. trafik za špatné služby tomuto národu.
07. 02. 2014 | 17:50

Marian napsal(a):

To není jen outsorcing České republiky.to je outsorcing euroatlantické civilizace,její docelapravděpodobný konec.
07. 02. 2014 | 17:57

Marian napsal(a):

Nehledte na Česko izolovaně,ale v kontextu.Naše země je součástí dění,které přesahuje jeho hranice.
07. 02. 2014 | 18:00

Marian napsal(a):

Abych byl přesnější-outsorcing EKONOMICKÉ ZÁKLADNY euroatlantické civilizace,dílo nenažraných nadnárodních společností,které se snaží vyrábět tam,kde jsou nejnižší náklady,prodávat tam,kde je největší kupní síla a daqně odvádět tam,kde jsou nejnižší.Výsledkem nemůže být nic jiného,než katastrofa kdysi vyspělých zemí,pauperizace,pád životní úrovně,nezaměstnanost a zadlužení.
07. 02. 2014 | 18:08

zemedelec napsal(a):

Pane Madison.17:50
Velice dobře.
Kdo tam dostal Bendla do VZP.On je dobře zapsaný mezi zloději,privatizaci středočeských nemocnic,takový určitě nemají zájem na dobrém hospodaření VZP.
Vemte si,30 členů správní rady,další dozorčí rada,kolik je to vyhozených peněz.Kolik dělají právní služby,kolik nákladů dělají bankovní a poštovné služby různé IT zakázky.
Já se nedivím,že ve VZP chybí peníze.
07. 02. 2014 | 18:14

zemedelec napsal(a):

Pane Havlík.
Naprosto přesně popsáno.
Vzpomínám na právní služby Pavla Němce pro ČEZ,za 400mil na čtyři roky.
Také bych se podíval na Langrovo CEVRO,kolik tam studuje státních zaměstnanců,za peníze státu.Mohl jste v klidu jmenovat tu auditorskou firmu Deloite,velice si ji pochvaluje i Kalousek.
07. 02. 2014 | 18:26

Milan Kubr napsal(a):

Několik poznámek ke zpřesnění tohoto záslužného komentáře o outsourcingu:

Outsourcing po česku se úspěšně vyvíjí jako moderní forma tunelování, která má oproti zastaralým a přežitým formám z devadesátých let četné přednosti. Proto se stala tak oblíbenou.

Outsourcing obecně spočívá v tom, že organizace (veřejná či soukromá) se zbaví některé činnost dosud vykonávané vlastními prostředky a lidmi, a najme si na to nějakou firmu. Důvodem jsou úspory a někdy i vyšší kvalita, třeba proto, že se jedná o speciální službu a organizace na ni nemá dost dobré odborníky. Tak to u outsourcingu původně bylo a jeho cena se hlídala - když švýcarské nebo anglické banky outsoursují něco do Indie, což není nic nového, dobře si pohlídají, aby se u toho netunelovalo.

Outsourcing po česku je však nová dialektická generace této metody, při níž se hlídá právě to opačné – aby se u toho tunelovalo.

Ousourcing ovšem není pouhé primitivní vyvádění peněz. Jeho základem je poskytování určité více či méně potřebné opakované služby, která má v typickém outsourcingu skutečnou a nikoli jen fiktivní hodnotu. Na tu se pak vedle vysoké ceny šikovně nabalí další co nejvirtuálnější aktivity a výstupy, které mohou nebo nemusí vůbec existovat. Kolik jich má být, jaká bude jejich cena a jak přesně budou popsány, to je věc úsudku a dohody zúčastněných stran, včetně řádného ocenění rizik. To vše se opatří solidním právním pláštěm, v němž je třeba pečlivě ošetřit dlouhodobost, nemožnost smlouvu vypovědět bez vysokých kompenzací a absolutní zákaz vyzrazení obchodního tajemství. O konkrétní zkušenosti se jistě ráda podělí pražská městská správa se svým dopravním podnikem, ale i jiné organizace.

Pro snaživé podnikavce je inspirující to, že dnes už lze outsoursovat firmám, které ve skutečnosti vůbec neexistují, nikoho nezaměstnávají, žádné bankovní účty ani mluvčí nemají a na jejich adrese je nikdo nezná. Všechnu práci (tedy tam, kde se o práci jedná) za ně vykonávají další subdodavatelé, subsubdovatelé nebo subsubsubdodavatelé. Outsourcingový kontrakt se tak smyčkou může vrátit ke kamarádovi v sousedním domě, a nikdo se o tom nic nedoví.

Není třeba takovým metodám podporujícím podnikavost a kreativitu fandit? O tom však bylo už dosti napsáno v odborném tisku.
07. 02. 2014 | 18:38

babočka napsal(a):

Náš hrdina pan Havlík se ozval. Jen zbaběle nepojmenoval ty svoje manipulátory, extremisty a populisty. Ale nasliněný prst má dobře.
07. 02. 2014 | 18:51

Al Jouda napsal(a):

Výborný článek! Řešení je třeba přijmout radikální : Outsorcing ve státní správě zakázat zákonem, v němž by byly vyjímky např. pro řemeslné práce, ale duševní práce by byla striktně zakázána outsourcovat.
Pokud jde o trafiku pana Bendla a jemu podobných dalších, tak řešením je zrušit všechny zdravotní pojišťovny spravující veřejný zdravotní fond ( ze zákona), založit státní neziskové nemocnice, kterým by tam zaregistrovaní pojištěnci přímo platili pojistné.Tyto velké nemocnice by poskytovaly svým pojištěncům komplexní zdravotní péči / i zubní) přesně podle Ústavy ČR - bez jakýchkoliv plateb v hotovosti. Kdo by chtěl platit na dřevo, tak by musel jít do privátního zdravotnického zařízení, které by nesmělo být napojeno na penězovod z veřejného zdravotního fondu !
07. 02. 2014 | 18:58

Petr Havelka napsal(a):

Pane Kubr,

tak tak v USA Outsourcing okupuje všude. Počáteční úspora a jistý komfort vzal zasvé, poněvadž ony outsurcující firmy vymýšlejí další "vylepšení", které původní sjednané služby výrazně prodražují. To budou ony výše zmíněné "virtuály" jak píšete :)
07. 02. 2014 | 19:00

Joe Ratata napsal(a):

Jak se někde objeví Bendlo, je jistota, že se jedná o křivárnu. Kupodivu se všichni, zprava i zleva, zestředu i zezadu, seshora i zdo.... (pardon, ti do toho nemají co kecat), tváří, že se nic neděje, vše je v nejlepším pořádku.
07. 02. 2014 | 19:26

strýc virus HxNx napsal(a):

profláknuté ksichty nemají v české vrcholné a středně nadkomunální politice sebemenší problém, naopak, čím je ksicht profláknutější, tím více jistí lidé povykují: zažalujte, máte-li podezření nebo dokonce důkazy!
07. 02. 2014 | 19:37

Občan napsal(a):

Co se týče trafikantů ve VZP - on tu trafiku totiž nedostal "jen" Bendl, ale také Roithová a Heger - tak ty tam navolila Poslanecká sněmovna.
Včera.
http://zpravy.idnes.cz/vzp-pohlida-roithova-heger-ci-bendl-odhlasovali-poslanci-pel-/domaci.aspx?c=A140206_123144_domaci_hv
Když jsem to četl, udělalo se mi blivno.

Je tedy namístě ptát se, a to hodně hlasitě, KDO z poslanců jim dal hlas. A PROČ.
Tady jsou hlasování, ale nějak se mi nedaří najít k nim příslušející kandidáty:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=58609&l=cz

Obzvlášť pikantní to je u tojroposlankyně Roithové. Ta si nechala svou nominaci chválit právním oddělením tojroparlamentu, protože jde o placenou funkci ve správní radě a nerada by o těch deset litrů přišla, neboť skromný tojroplat jí stačí sotva na svačiny.

Takže je vymalováno, pane Havlíku.
Jedeme dál, močálem černým podél bílých skal, vrána vráně, košile a kabát a tak podobně. Vše při starém, hoši a děvčata se mezi sebou o korytech vždycky dohodnou a nezmění se NIC. Pravej, levej, všechno jedna sebranka.

Tohle už klíče nespraví; leda snad pěkně velké hasáky, pokud s nimi bude zvoněno o úsměvy té bandy...
07. 02. 2014 | 19:59

Fialenka napsal(a):

Jsem pro, uděláme důkladný audit toho, jak stát v uplynulých 24 letech fungoval a hospodařil. Provedeme důkladný audit všech státních institucí, firem a úřadů a ze zjevných pochybení anebo dokonce úmyslných úniků veřejných zdrojů vyvodíme důsledné závěry.

Ty peníze někde schází. Je to zřejmé například i z televizních zpráv, když hlásí, jak lidé nemají na život zachraňující léčbu.
07. 02. 2014 | 20:20

J. Bubla napsal(a):

Nějak začínám chápat rok 1948. Vyházet všechny "vinej - nevinej". Jiná cesta, když se všichni ti prvorepublikoví gauneři a gauneříci opět usadili na teplá místečka, tehdy nebyla. Obávám se, že už není ani dnes. Ale kde je síla, která to udělá? A jaký chaos zavládne potom? Tak takhle jsme si svojí leností nechali nakakat na hlavu!
07. 02. 2014 | 20:39

petrof napsal(a):

autore, pan Rittig už je téměř folklór....a pořád nic!!! Když chcete psát o korupci, musíte změnit lokalitu. Na krajích a obcích, nebo v justici tam se krade nejvíc....a bodejť ne, vždyť tam vládnou už skoro 8 let socani...n-tsss, n-tsss.
07. 02. 2014 | 20:44

Libertad napsal(a):

Žádná činnost (úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů, dlouhé etc.)státních orgánů a jiných institucí placených alespoň z 10% z daní, by neměla své činnosti outsorsovat, měl by to být trestný čin na tvrdo 5 let.
Ušetřilo by se, zaměstnanci těchto organizací by však museli začít pracovat a ne pít kafe a hrat primitivní hry na PC-

S pozdravem

Sidonio Libertad
07. 02. 2014 | 23:42

Fialenka napsal(a):

Státní instituce by neměly skoro žádné činnosti outsourcingovat. Navíc stát by měl víc podnikat - v bankovnictví, potravinářství a zdravotnictví. Zisk by se nehromadil u majitelů firem, ale vracel by se do kvality a inovací.
08. 02. 2014 | 07:51

babiš napsal(a):

Pac Man na hrad!
08. 02. 2014 | 09:19

fikus napsal(a):

Takže si nebudeme dělat žádné iluze.
Klientelistické vazby budou trvat nadále díky výsledkům voleb i díky Sobotkovi premiérovi. Odtrhnout selátka od struků přece v pohodě nejde a časem to i ten zoufalý volič pochopí. Je to o čase, jak dlouho bude fungovat strašák útoku na demokracii a svobodu , strašák Řecko, Rusko, strašák bolševik, strašák Babiš a Zeman a měsíce a roky plynou a to je dobře. Když dochází argumenty a ideje, je třeba vytasit strašáka. Co mi hlava nebere je fakt, že ti mediálně známí a významní (ač dotovaní) tomu klidně přihlížejí a ještě to podporují. Je třeba si říci, že 25 let tento stát nikdo neřídí a až vůbec ne čistě a hospodárně. Neumíme to, a nechce se to umět
08. 02. 2014 | 09:30

fiku napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Jsem pro, uděláme důkladný audit toho, jak stát v uplynulých 24 letech fungoval a hospodařil. Provedeme důkladný audit všech státních institucí..
_____________________________
už máte aspoň připraven blok a tužku?
08. 02. 2014 | 09:33

Pavel napsal(a):

Outsourcing = nákup služeb mimo podnik. V naší české praxi to představuje celé řeťezce pijavic přisátých na veřejné, čili 'naše' peníze. Zní to sice banálně, tedy 'všedně a bezvýznamně' avšak praktický dopad je zásadní. Včera jsem na TV France 24 viděl francouzské dělníky, stávkujících v pobočkách Continental a Caterpillar, kde takový "výtok práce ven z fabriky" připravuje je opráci s následným propouštěním a snižováním mezd.
Stávkující chlapi vynosili ty krásné nové 'Kontinentálky' z provozu na dvůr pod správní budovu a zapálili je. Poté ty šéfy, co je chtěli uklidňovat, vymlátili syrovými vejci nazpět do správní budovy, kam posléze pronikli i oni sami. V narychlo od úředníků "vyklizených" kancelářích (šéfové se zamkli v jedné z nich) rozmlátili vybavení až trosky počítačů prohodili s patra na dvůr skrze zavřená okna. Poté celou noc střídali se u dveří, za nimiž seděli "uvěznění" bossové a neustále jim klepali na dveře s hlasitým voláním : "nespíme, přemýšlíme atd..". Skončilo to ústupky ve prospěch zaměstnanců, ze strany samolibých vedoucích nadnárodních poboček. Poučka, že "smyslem marketingu je dosaženi maximálního zisku dané firmy jakýmkoliv způsobem" v tomto případě se neprosadila. Bohužel to neplatí obecně a 'marketing' přesouvá takové práce do levnější Asie. Nicméně Francouzi v ulicích vydobývají si opakovaně své 'sociální jistoty' docela úspěšně podle zásady "vláda, která se nás nebojí, začne hrabat především pod sebe". To na rozdíl od našich vlád, kterým se vládne snadno podle zásady "na ulici klid, můžem si všechno dovolit"!
08. 02. 2014 | 09:37

neo napsal(a):

Pavel:

za výtržnosti vězení a náhradu škody a ono by je to rabování a ničení cizího majetku přešlo a samozřejmě propustit, pokud někdo ničí majetek svého zaměstnavatele.
08. 02. 2014 | 10:05

Fialenka napsal(a):

fiku
:-)
prohlédla jsem si www.mapovanic.cz a trochu se o tom bavím s lidmi. Ledy se pohnuly ... lidé už nejsou tak zajati způsobem myšlení, které tu zavedla polistopadová propaganda.
08. 02. 2014 | 10:43

brablenec napsal(a):

To Pavel. Nechoď do Francie podívej se do Bosny. Jenom u nás je klid před bouří.
08. 02. 2014 | 17:57

ščastný euroobčan napsal(a):

To neo:

Krad starý Mates, krad jako straka,
krad u bohatce, krad i u žebráka.
Potom, nerozmýšleje se dvakrát
dal do pokladny vše, co kdy nakrad,
a nápis zhotovil si na to:
Soukromé vlastnictví je svato!

To ne já, to Jiří Haussmann
08. 02. 2014 | 18:50

neo napsal(a):

desider:

proč si to myslíte pane desidere? Vám přijde v pořádku ničit stroje, které vám nepatří? Ok, jak byste se tvářil, kdyby vám někdo podpálil auto? Poděkoval byste mu co? To byste asi nebyl hroznej ... . Určitě byste po takovém zločinci ani nechtěl náhradu škody, vždyť vy nejste hroznej ... , takže byste si to rád zacvakl sám ne? No a předpokládám, že když vy nejste hroznej ... , tak byste takového zločince třeba nechal u vás doma ne? Vždyť je to tak solidární.
08. 02. 2014 | 19:08

yosif k napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Státní instituce by neměly skoro žádné činnosti outsourcingovat. Navíc stát by měl víc podnikat - v bankovnictví, potravinářství a zdravotnictví. Zisk by se nehromadil u majitelů firem, ale vracel by se do kvality a inovací.
08. 02. 2014 | 07:51
Jistě a sosálisti KOTT PANOCOVÁ RATH by si postalivli šestou, sedmou a osmou vilu.
08. 02. 2014 | 19:45

yosif K napsal(a):

Ještě v rýámci boje proti oustrourcování by nabylo marný zmínit zasloužilou bojovnici proti korpupci Bebešovou. Ta přežila krutá léta pravocové hrůzovalýdy jako oustourcerka pro východčeský kraj, kde ji platila mafoška Jana Vanhová a mafoš Roman Houska tč na pravdě boží......
08. 02. 2014 | 19:50

fikus napsal(a):

Fialenka napsal(a):
fiku
:-)
prohlédla jsem si www.mapovanic.cz a trochu se o tom bavím s lidmi. Ledy se pohnuly ... lidé už nejsou tak zajati způsobem myšlení, které tu zavedla polistopadová propaganda.
08. 02. 2014 | 10:43
-----------------------
prima, pokud audit nepovede účetní Kalousek s batohem....
08. 02. 2014 | 20:08

Adam Procházka napsal(a):

Pane Havlíku, zdravím Vás.
Napsal jste potřebný a dobrý blog.
Mapováí.cz je rozhodně užitečné.

Jen ze samotného vyznění na způsob "tak lidi, proboha, dělejte něco" jsem trošinku zklamán.
Na tom to totiž už nejméně dvacet let (ne-li podstatně déle) v ČR vázne. Pročež bych od Vás očekával zamyšlení nad nějakým řešením. Konkrétní návrhy, a to nikoliv doporučení, co by měla dělat neochotná vláda, nýbrž podvádění občané.
Diagnoza sama nestačí.
Nick Pavel tu poskytl jeden zajímavý příklad (to s těma pneumatikama), ale možná, že by se našlo nějaké ještě sofistikovanější řešení.
09. 02. 2014 | 00:33

Jícha napsal(a):

Autore,

bez outsourcingu (zlodějny) to v čeZku jaksi nejde. Nižší sorta okrádá stát na dávkách, vyšší sorta odírá stát na daních a vámi popsanými technikami. Zjednodušeně se dá říci, že všichni se tady okrádáme na vzájem a společně jdeme do kopru.
09. 02. 2014 | 21:54

taffy napsal(a):

tzv. outsourcing není jen bohapustá vykrádačka, to je přímo budováni paralelního státu. Podklady pro politiky nedělá statní aparát, ale nastrčení panáci - korupčníci. Tahle paralelní struktura potřebuje spoustu peněz pro své na státu nezavislé aparáty. Ti slavní multimiardáři jsou chudáci, musí odevzdávat
své zisky hybatelům tohohle paralelního státu. Jsou to vlastně bílí koně na vyšší úrovni
10. 02. 2014 | 13:51

Senior napsal(a):

Definice: Co je politika? Politika je jak valící se sud plný herinků. Strašně smrdí! V čem je problém? Do toho sudu se dostat! Když už v tom sudu seš, tak jak se ten sud valí, jednou jsi dole, podruhé nahoře. Ale pořád jsi v sudu!!! Tak proč se divit jmenování všech těch poradců, členů správních a dozorčích rad atd. atd. Všichni ti jmenovaní jsou totiž v sudu!!!
14. 02. 2014 | 18:07

xy napsal(a):

Ano, výborný článek, analýza, diagnóza příčin. Ano, těžko se hledá, co by zafungovalo proti.Jediná reálná cesta je dlouhá a neatraktivní: nezbývá, než jít malými krůčky, důsledně, vytrvale.
Například sbírat podpisy pod petici, žádající odvolání P. Bendla, který nemá žádnou důvěru u veřejnosti. Demokratická politika stojí na důvěryhodnosti, Bendl ji nemá a nemůže mít. K sebezáchově partaje by to měla, jak to bývá na západě, sama pochopit a tyhle ostudy nenominovat.
Když to neumí, tak nezbývá, než spustit akci, po které už by se bála takhle pokračovat.
Na okraj: jak můžete dát do jedné řady Bendla s Roithovou? Ta byla známá tím, že dobře spravovala Vinohradskou nemocnici, nikde žádný skandál, lékařka, slušný člověk. Rozumí medicíně i správě zdravotnictví.
15. 02. 2014 | 16:21

souhlasici ctenar napsal(a):

Mccarthista Yosif K je tentokrat nejak slabej, ani si nenapsal velke Y. Asi se unavil grafomanskym silenstvim pod clankem o Janu Kellerovi.
19. 02. 2014 | 16:12

Miroslav Hartmann napsal(a):

Měl bych jeden zlepšováček. Ať PSP ČR schválí zástupcům státu (z politických stran) v dozorčích radách omezení tantiém za jejich vysedávání na nejvýše dvojnásobek minimální mzdy (1,5 násobek by jim jistě stačil :-) a uvidíte, jak se v těch radách "vyčasí". Nebo ještě líp: Ať berou, co podnik rozhodne, ale jen ten 1,5 násobek minimální mzdy je jejich, ostatní odvedou do eráru. To by bylo nadšených obětavců typu pana Bendla, že?!!!
23. 02. 2014 | 00:43

Jan Černý napsal(a):

Pokud má James de Candole pravdu, tak by náš stát v první řadě měl přestat používat outsorcingové služby firmy Candole Partners, která těžko může poskytovat kvalitní studie a poradní služby, když se ani její vlastník James de Candole za celých 22 let pobytu v ČR nebyl schopen naučit česky, v českém prostředí se neorientuje, ani paměť mu už neslouží a žlučovité a zmatené bláboly v jeho blogu musí do češtiny překládat najatý překladatel.
23. 02. 2014 | 14:34

Jan Černý napsal(a):

yosif K napsal(a):

Ještě v rýámci boje proti oustrourcování by nabylo marný zmínit zasloužilou bojovnici proti korpupci Bebešovou. Ta přežila krutá léta pravocové hrůzovalýdy jako oustourcerka pro východčeský kraj, kde ji platila mafoška Jana Vanhová a mafoš Roman Houska tč na pravdě boží......
08. 02. 2014 | 19:50

------
Nestydíte se za to úděsné množství překlepů a slaboduchých výmyslů a dětinských pomluv?
Vaše IQ bych chtěl nemít, to bych se radši oběsil.
23. 02. 2014 | 14:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy