S Putinem do 19. století?

02. 03. 2014 | 21:51
Přečteno 17788 krát
V sobotu 1. března 2014 definitivně skončilo 20. století, epocha, do níž jsme vkročili výstřely první světové války roku 1914. Onoho dne totiž Rada federace, tj. horní komora parlamentu Ruské federace, schválila na žádost prezidenta Vladimira Putina možnost nasazení ruských vojsk na Ukrajině (nikoliv jen na Krymu!) za účelem tzv. normalizace ukrajinských poměrů. Jsme ještě na počátku 21. století? Kdeže! Ve skutečnosti teď znovu pokračuje „dlouhé“ 19. století, které už dávno mělo minout.

Negativní reakce zemí Evropské unie a Spojených států na Putinovo „ukrajinské extempore“ na sebe nenechaly dlouho čekat. A co na to Rusko? Šalamounsky si vyhrazuje právo zasahovat všude tam v zahraničí, kde jsou údajně ohrožovány ruské národní zájmy. A zároveň z Moskvy unisono zní: vždyť i USA a EU tak činily v Afghánistánu, Iráku nebo Libyi a Mali. Proč pak by tedy nemohlo i Rusko, toto obnovující se eurasijské impérium?

Jsou tudíž Evropané a Američané pokrytci používající dvojí metr? Nerad bych bral evropským kritikům Evropy či americkým kritikům Ameriky iluze, ani jim nechci dávat lekce z geopolitiky. Jenže i mezi velmocemi, třebaže někdy respektují mezinárodní právo toliko výběrově, existovala vždy jistá pravidla. Při vší úctě k dnešnímu všelidskému globálnímu étosu – nejde tu o zásah v Africe nebo Asii. To, co teď sledujeme takřka v přímém přenosu, probíhá přímo v Evropě – a my jsme přece také Evropané. Vojenskou agresi Ruska vůči sousední Ukrajině, která již začala na Krymu, musíme totiž poměřovat (ať se to někomu líbí nebo ne) podle evropských měřítek, k nimž se i Rusko, od roku 1996 řádný člen Rady Evropy, dosud alespoň oficiálně hlásí.

Do Rady Evropy bylo Rusko přijato jaksi pod podmínkou, v naději na pokračující demokratizaci země a přátelskou spolupráci s dalšími evropskými sousedy. Avšak právě Putinovo Rusko frapantně a soustavně pohrdá všemi hodnotami, na nichž Rada Evropy stojí. Evropské země, a na prvním místě státy EU, by panu prezidentu Putinovi měly jasně ukázat, že kalich trpělivosti přetekl. Vždyť Rusko navíc od roku 1992 de facto okupuje část Moldavska – tzv. Podněstří – a od roku 2008 i část Gruzie, tj. dvou členských států Rady Evropy. Kvůli probíhající agresi vůči Ukrajině by mělo být Rusko z Rady Evropy vyloučeno! Byl by to bolestný krok, ale je třeba jasně vymezit hranice. Buď obnova ruského impéria v podobě Eurasijského svazu, zahrnujícího vedle Ruska i běloruskou či kazašskou diktaturu, kde jsou mezinárodní právo a hodnoty demokracie všem definitivně šumafuk; nebo respekt k tradičním evropským hodnotám, nad nimiž bdí například Evropský soud pro lidská práva.

Zatím to ovšem vypadá tak, že pan prezident Putin jasně sleduje kurs obnovy imperiálního Ruska, hluboce rozkročeného v Evropě a v Asii, jak jej Evropa znala již před staletími. A to včetně jisté sovětské nostalgie – neboť i Sovětský svaz byl jen jednou z forem ruského imperialismu v komunistickém převleku. Mnohé napoví nahlédnutí do ruských médií, v nichž defilují zprávy o mravním, politickém, hospodářském a náboženském rozkladu Evropy. Vítejte v 19. století! Takto tehdy popisovali evropské země ruští panslávové, to je Evropa v optice Dostojevského.

V popisu tzv. ukrajinské krize, která je však dávno krizí evropskou, se média aktuálně soustřeďují především na Krym. Takže se pozorný posluchač či čtenář mohl již dozvědět, že Krym byl k ruskému impériu připojen v roce 1783. K Ukrajině tento poloostrov náleží „teprve“ od roku 1954 a její součástí zůstal i po roce 1991, kdy na rozvalinách Sovětského svazu vznikl nezávislý ukrajinský stát. Řada rozumbradů však vážně přemítá o tom, že Rusko má na Krym jakési automatické „morální“ právo, vždyť toto území náleží k Ukrajině jen „krátce“. To je slovo do pranice – kolik let musí nějaké území patřit k určitému státu, aby si na ně stát sousední již nemohl činit „oprávněný“ nárok? Šedesát let ukrajinského Krymu je málo? Osmdesát by už bylo dost? Podle této logiky bychom museli překreslit všechny hranice v Evropě. Samozřejmě, pokud by se Krym chtěl od Ukrajiny odloučit, má na to právo. Měl by však o tom jednat s centrální vládou v Kyjevě. Nikoliv uspěchaně zvát „do domu“ sousední velmoc.

Nadto: prezident Putin a další představitelé Ruské federace velmi často zaměňují etnické Rusy, občany sousedících států, za ruské státní občany. Ruskojazyční obyvatelé Ukrajiny jsou (dosud) ukrajinskými státními občany. Pokud bude Ruská federace takto flexibilně žonglovat s občanstvím a etnicitou, definitivně ve východní Evropě otevře brány nejvypjatějšímu nacionalismu. A ten by mohl rozvrátit i eurounijní střední Evropu. To už rovnou může pan prezident Putin oprášit někdejší středověký imperiální koncept „sbírání ruských zemí“, opěvovaný ruskými dějepisci 19. století, včetně ahistorické představy, že Ukrajinci a Bělorusové nejsou samostatnými národy (v ruských státních médiích se tak vlastně již děje). Podobně si počínali jistý Adolf Hitler a jeho nacionálně-socialistické Německo, hájící práva „svých soukmenovců“.

Evropa stojí před výzvou. Buď bude schopna – teď i v následujících letech – na ruské neoimperiální choutky rázně odpovídat, nebo se definitivně propadne do geopolitické bezvýznamnosti. Prvním předpokladem k evropskému úspěchu je zdravé sebevědomí – nefňukat, nehrbit se! Pevně věřím, že i většina Rusů si přeje normální Rusko, které je klíčovým svorníkem mezi Evropou a Asií. Vzývání běsů minulosti by totiž mohlo nevratně rozrušit i ruský stát. A ten je křehčí (politicky, ekonomicky, demograficky) víc, než si zde v ustrašené Evropě myslíme.

A Ukrajinci? Se Sienkiewiczem by se chtělo fatalisticky zvolat: „Nešťastná Ukrajina!“ Raději však odcituji větu, kterou v roce 1926 napsal v Peroutkově „Přítomnosti“ ukrajinský intelektuál a československý občan Olherd Bočkovskyj, významný představitel ukrajinského exilu: „Coudenhove-Kalergi mínil původně Panevropu zeměpisně od Portugalska až do Polska. Myslím, že východní její hranice mohou býti přeloženy poněkud dále za Ukrajinu, jež, ač zeměpisně patří k východní Evropě, kulturně vždy gravitovala k západní Evropě ... Snad právě v těchto okolnostech dlužno hledati podstatu jejího boje proti dříve carské a nyní bolševické Moskvě. Je možno, že právě v tom tkví největší tragika ukrajinských dějin. Zkrátka. Ukrajina programově se hlásí do Panevropy, chtějíc býti jejím předvojem na východní periferii oproti rodící se právě Evrasiji.“ Tedy – Ukrajina mezi Východem a Západem? Nic nového pod sluncem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bestia triumphans napsal(a):

...přijeli v hranatých železných maringotkách.
Kryl je opět aktuální.
02. 03. 2014 | 21:55

vasja napsal(a):

A Grenada byla kdy, hochu?
02. 03. 2014 | 21:55

Viola napsal(a):

S Putinem do 21 století.
Pryč s americkým a eu fašismem!!!
Bude dražší benzín, plyn od toho budou dražší potraviny a budou další bouře, to chcete?
02. 03. 2014 | 22:03

TomášL napsal(a):

Pane Hlaváčku,

zkuste si přečíst alespoň první tři názory z tohoto blogu...

http://jackmatlock.com/here-now/

Děkuji.

PS: Když budu mít náladu, přihodím Vám časem další blogy... Prozatím si je nechávám, abych byl "o krok před Vámi".
02. 03. 2014 | 22:05

Antonín Hrbek napsal(a):

Nový občanský zákoník § 2072

(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
02. 03. 2014 | 22:07

veverka napsal(a):

USA už jsou v tom případě propadlé do 19. století dávno

Kosovo,Sýrie,Lybie,Irák,Afghánistán atd. ...

Momentálně USA např. prakticky permanentně hrozí vojenským útokem na Írán.

Co autore ,mají k tomu USA souhlas rady bezpečnosti nebo nemají? Přesto tím neustále hrozí a vyhrazují si právo to kdykoliv udělat. Směšné jako celý tento trapný blog.

Dvojí metr je vkutku jedna z nejodpornějších charakterových vad,bohužel zrovna ta je mezi tzv. západními politiky a mediálními pisálky mimořádně rozšířená.
02. 03. 2014 | 22:08

strýc virus HxNx napsal(a):

tak se nám pan geopolitik junácky rozkročil. a co jako?
další profesionální kříkloun nebo seriózní historik, jakým by si možná (zatím ještě?) přál být?
02. 03. 2014 | 22:13

Viola napsal(a):

" do níž jsme vkročily" pán je dáma, asi. :-) spíše baba.
02. 03. 2014 | 22:21

Viola napsal(a):

Kdo vám a našim politikům šlápol na krk, anebo podplatil, že tak píšete, to je hrůza.
02. 03. 2014 | 22:24

Sil. napsal(a):

Pozor na Karlovarsko - kolik e tam Rusu? Nejsou ohrozeni?
02. 03. 2014 | 22:27

Maximus napsal(a):

Sakra, to nám to začíná,
je tu další pisálek hrdina!

Je to jasné, kostky vrženy a pravda vyřčena,
hodnej Bandera, EU a zlí Rusáci od cara Putina!

Vlevo jsou hodní a vpravo zlí,
naše srdce hrdě buší a revoluce zvony rozezní!

Každý si vezme domů multikulti černouška a úkáčko,
tím bude deklarovat poslušnost a nedostane přes rypáčko.

Je třeba ustanovit nyní prověrkové komise,
tam zjistit kdo je s námi a kdo proti nám staví se!

Do čela našich zodpovědných hrdinů se postavili všici,
Zeman, Sobotka, Zaorálek a i ten Vopěnka spící!

Tož souzi za velkou EU bojujme nýčko,
tuhle režii by nenapsal ani samotný "Hičkok"!
02. 03. 2014 | 22:33

gaia napsal(a):

Když je teď ta globalizace, tak v té globální vesnici pořád bude nějaká Panevropa, Euroasie, západ, východ?
Neměl by pan historik jít už do penze a uvolnit místo mladším a flexibilnejsim?
02. 03. 2014 | 22:35

Viola napsal(a):

Sil

Ti určitě ne, žijí si jak, však víte.
02. 03. 2014 | 22:37

mb napsal(a):

vynikající blog / vynikající odstavec: Do Rady Evropy bylo Rusko přijato jaksi pod podmínkou, v naději na pokračující demokratizaci země a přátelskou spolupráci s dalšími evropskými sousedy. Avšak právě Putinovo Rusko frapantně a soustavně pohrdá všemi hodnotami, na nichž Rada Evropy stojí. Evropské země, a na prvním místě státy EU, by panu prezidentu Putinovi měly jasně ukázat, že kalich trpělivosti přetekl. Vždyť Rusko navíc od roku 1992 de facto okupuje část Moldavska – tzv. Podněstří – a od roku 2008 i část Gruzie, tj. dvou členských států Rady Evropy. Kvůli probíhající agresi vůči Ukrajině by mělo být Rusko z Rady Evropy vyloučeno! Byl by to bolestný krok, ale je třeba jasně vymezit hranice. Buď obnova ruského impéria v podobě Eurasijského svazu, zahrnujícího vedle Ruska i běloruskou či kazašskou diktaturu, kde jsou mezinárodní právo a hodnoty demokracie všem definitivně šumafuk; nebo respekt k tradičním evropským hodnotám, nad nimiž bdí například Evropský soud pro lidská práva.

... bohužel to profesor Hořejší nikdy nepochopí ( anebo prostě nepřijme ) ...

Mnohé napoví nahlédnutí do ruských médií, v nichž defilují zprávy o mravním, politickém, hospodářském a náboženském rozkladu Evropy. Vítejte v 19. století! Takto tehdy popisovali evropské země ruští panslávové, to je Evropa v optice Dostojevského.

... to se zas líbí Viole jakož i dalším (s)klerofašistům ...

Podobně si počínali jistý Adolf Hitler a jeho nacionálně-socialistické Německo, hájící práva „svých soukmenovců“.

ani to netrkne ani profesora Hořejšího ani pepu řepu ...

njn, stane se ...
02. 03. 2014 | 22:37

Bestia triumphans napsal(a):

"ani to netrkne ani profesora Hořejšího ani pepu řepu ..."

?
Nemá kam.
:-)
02. 03. 2014 | 22:39

Viola napsal(a):

Nevím, zda je tu pan Stejskal, každopádně mu přeji příjemný večer
a ptám se, zda je pravdivý údaj o nejčtenějším článku, podle mě ne, ale na tom zas tak nezáleží, tady se nesoutěží, tady naštěstí není kapitalismus, myslím tu na diskuzích.
02. 03. 2014 | 22:41

mb napsal(a):

maxime netřeba trápit se tu tím
pravdu vždy prosadí gospodin Putin ...
02. 03. 2014 | 22:41

gaia napsal(a):

Viola

Mně to nejčtenější vůbec nereaguje.
02. 03. 2014 | 22:45

Maximus napsal(a):

mb

Já se netrápím,
ale bavím.....
02. 03. 2014 | 22:46

tajemný pan H napsal(a):

souhlasím s blogem až na příliž optimistickou větu,že většina rusů si přeje normální rusko. rusaci nevědí, co je to normální rusko. měli cara, bolševiky, pak ožraleho bolševiika jelcina a po něm tohodle bolševického skřeta z KGB. rusové vyhráli válku, je to asijská velmoc. nechápou lidská práva ani rovnoprávnost národů. četl jsem komentáře rusáků na internetu. moc dobře vědí, že dělají svinstvo a v podstatě z toho mají radost. jejich názor je asi takový, se západem stejně společnou řeč nikdy nenajdem, tak si vezmen, co je naše a gotovo. nějaké apely na mír a bezpečnost v evropě....smějou se tomu. putin rozumí síle, protože jí sám používá. pokud se rusák tváří, že je přítel, je to vždycky přetvářka. pul mozkem v tu chvíli už přemýšlí, jak vyhrát a mít navrch. vojensky, ekonomicky jakkoliv.
02. 03. 2014 | 22:47

Viola napsal(a):

mb

Rusko by mohlo všechny strčit do kapsy v tom, jak je demokratické a dbá na zachování pravidel. Mi se dnes jeví, že se snad všichni evropští politici včetně těch našich museli zbláznit, anebo přijali prostě a dobře jasný fašistický styl. Všímejte si také, jaké odkazy tu dávla Gabriela. Sami Američané krituzují svou vládu a ví, že to není normální, co dělá.
02. 03. 2014 | 22:47

mb napsal(a):

BT ... ale vždyť je to profesor, studovanej člověk ...

dal bych vám sem odkaz ze streamu ( gynekologie 2, díl 15), ale už je to smazaný ...

... tak se musíte spokojit s citací ...

hezký večer
02. 03. 2014 | 22:50

patriot napsal(a):

Na Ukrajině proběhl krvavý nacionalistický převrat.
Byla svržena zákonná a demokraticky zvolená vláda.
Loutky v dnešní „ukrajinské vládě“ nezískaly v minulých volbách prakticky žádnou podporu obyvatelstva – viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezidentsk%C3%A9_volby_na_Ukrajin%C4%9B_2010.
Před soudem musí stanout Jaceňuk a jeho kumpáni.

Stačí se podívat na tato videa a každému musí být jasné, že Putin jedná prozíravě a správně…

https://www.youtube.com/watch?v=vTzZM7GSCCE
https://www.youtube.com/watch?v=j0kTv_8lwiQ
https://www.youtube.com/watch?v=qtqQeJ315nw
https://www.youtube.com/watch?v=iA3f7JmH5K8
https://www.youtube.com/watch?v=xhbzhrfY1Lo
02. 03. 2014 | 22:51

Kanalnik napsal(a):

odhaduji, ze tohoto konfliktu na mezinardoni scene vzejdou dva vitezove - Merkelova a Putin, oslabi USA a EU jako celek...
02. 03. 2014 | 22:51

Martin1 napsal(a):

Psi štěkají a karavana táhne dál!
02. 03. 2014 | 22:55

mb napsal(a):

tak přeci BT : http://old.stream.cz/video/61725-gynekologie-2-dil-17-karantena

čas 0:00 až cca 0:50

hezký v.
02. 03. 2014 | 22:56

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Hlaváček
Amíci si na Balkáně udělali střelnici - v samém jáddru Evropy, kde se předtím neválčilo x lez, s živými terši a cíli. Stříleli to tam jak zajíce - hezky v teple, od monitoru.

Vraťe diplom , moulo.
Propaganda vás uživí mnohem lépe. Jde Vám. Včezně toho pthosu, na ten dav slyší.

Vy půjdete bojovat ? Anebo máte modrou knížku ? Anebo se někam zdekujete ? Odpovězte - budete se hlásit jako dobrovolník - do konfliktu, kdy budete hájit evopské hodnoty v boji s Rusem - s puškou v ruce ?
Kolik máte dioptrií ?

Ne, viďte, pošlete jiné, že ?

Hezký zbytek večera.
02. 03. 2014 | 23:01

Viola napsal(a):

patriot

tato videa by se měla uchovat na kopii, aby se neztratila.
02. 03. 2014 | 23:01

vuk napsal(a):

Západní propagandisté už se nemohou ohánět demokracií, vždyť Západ právě podpořil násilné svržení demokratické vlády na Ukrajině a nastolení fašistického režimu. Takže místo demokracie zkuste něco jiného, třeba "prozřetelnost".
02. 03. 2014 | 23:05

tajemný pan H napsal(a):

viola,
jenže soudruh putin táhne rusko ke knu jako kdysi hitler německo. nelze vše řešit silou. každej národ potřebuje spolupracovat s ostatníma a rusáky nemají nikde rádi. teda kromě českých vyšinutých komoušů a pár diktátorů a vrahů typu kim čun una, kadyrova nebo assada. ale obyčejní lidi většinou rusaky rádi nemají. at jsou to vjetnamci, rumuni, kazaši. atd. nikdo nemá rusáky rád. a ted už ani ukrajinci, v podstatě nejbližší národ. mužete si nalhavat jak chcete, že jsou to banderovci. putin je nejspíš psychopat. nechápe, že agresí vůči ukrajině více ztratí než získá.
02. 03. 2014 | 23:08

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní Violo,

ano, je. Co naopak ukazuje zkreslené údaje, je rubrika Nejčtenější. Spamoví roboti zaplavili při nedávném dvoudenním výpadku reCAPTCHA celou řadu debat pod zde publikovanými blogy desítkami tisíc spamů, což tuto statistiku na nějaký čas zcela zkreslilo.

Zároveň chci opět upozornit, že s přechodem Centrum.cz na jiný redakční systém se objevuje a ještě objeví celá řada různých nežádoucích výpadků, které se naši IT budou postupně snažit opravovat v příštích týdnech.

Libor Stejskal
02. 03. 2014 | 23:09

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pane Hlaváčku, napište si heslo "Rambouillet" a pátrejte.
Popisy musíte činit v rozdílech, to ano..ale úane Hlaváčku, ne předpojatě, a ne tak, že vytáhnete Hitlera /proč ne Bonaparteho nebo Vespasiana s Titem?, já vím - Hitler vždy zabere, že .../.
/ane Hlaváčku - Balkán Srbsko, " hiumanitární bombardování", Kosovo...
To snad znáte, ne ? Anebo nechcete znát ?
To by ale historik činit neměl, to pak ztrácí kredit. Někdy nenávratně.
02. 03. 2014 | 23:13

gaia napsal(a):

tajemný pan H

Američany taky nemá nikdo rád, stejně tak Anglány, Frantíky, Němčoury, Pšonce, Cikány a Čoboláky.
02. 03. 2014 | 23:13

Qin napsal(a):

Ukrajina už nechce zpátky do říše zla. Co je na tom k nepochopení?
02. 03. 2014 | 23:21

ms napsal(a):

Máme dvě nádoby. V první jsou 2 litry vody o teplotě 20°C a v druhé je 8 litrů o teplotě 80°C. Jaký bude výsledný objem a teplota po smíchání obou nádob? (Při zanedbání ztrát a při ideálních podmínkách.)
02. 03. 2014 | 23:24

tajemný pan H napsal(a):

gaia
amerika je jediná zeme na svetě, která nepotřebuje, aby ji mel nekdo rád. ale rusko tu sílu prostě nemá. rusko nemá na vybranou, než se začlenit do evropy a začít se chovat civilizovaně. to je alespon muj názor. 150 milionů lidí s nevýkonou ekonomikou plně závislou na vývozu ropy a plynu. pokud chce putin solovat, položí rusko na lopatky. a sežere je čína. nežijeme v nacionalistickym 19. století, aby rusáci hájili zájmy etnických rusů, kde je napadne. to asi spadli na hlavu.
02. 03. 2014 | 23:25

Vladimir napsal(a):

Jo, mistře Hlaváčku, ještě menší logické upozornění : 20. století skončilo v roce 2000 - tedy před cca 14 lety.
02. 03. 2014 | 23:28

JN napsal(a):

Autor článku je demagog. Když říká A, musí taky říkat B - Bombardování Jugoslávie.
02. 03. 2014 | 23:29

Pravá Míra napsal(a):

Pikantní je, že Rusko má původ na Ukrajině (Kyjevská Rus). A pisatel má naprostou pravdu v jednom - Rusko bylo, je a hodlá být imperiální mocností a báťuška car se jmenuje tu Alexandr, tu Stalin, tu Brežněv či Putin. Jsme svědky agrese, je to test, co Evropa snese. Národ, země, občan, lid a podobné blbosti ruské cary nikdy nezajímaly. Ale Putin se možná bude divit, až mu do země podobně nenápadně, ale vytrvale začnou lézt Číňané, to bude docela veselo....
02. 03. 2014 | 23:29

JV napsal(a):

Polovzdělanci poučují specialistu, a nemají ponětí ani o těch základních faktech... další hřebíček do rakve evropské vzdělanosti a ukázka vzdělanosti mas. Např. "západ podpořil násilné svržení demokratické vlády..." podpořil jak? A jestliže tato podpora vůbec existovala, TO ospravedlňuje okupaci cizího území? "Vměšování do vnitřních záležitostí státu" je vždycky jedno z hlavních hesel když diktátoři masakrují svoje poddané a demokrati se ozvou - a co je okupace cizího území? Další jakoby yntelygentňý komentář "Amíci si na Balkáně udělali střelnici" - chudinky nepostřehli, že OSN jim dalo mandát.. atd atd atd. S těmito tzv. občany pak máme dělat demokracii v ČR... Masaryk to viděl na 50 let, já to vidím na dalších sto. Ach jo...
02. 03. 2014 | 23:30

gaia napsal(a):

tajemný pan H

ona žádná velmoc nepotřebuje, aby ji mel někdo rád.
Včera jsem koukala na Krause a tam nějaký ředitel Tatraskiresort Slovensko pravil, že nebýt Rusů, tak tam všichni zkrachují

a vy pres zimu zmrznete
02. 03. 2014 | 23:30

honolulu napsal(a):

Souhlasim plne s Maximusem. (22:33) Je vystizny.
Znicite si hudoucnost Hlavacku.
02. 03. 2014 | 23:32

Libertad napsal(a):

Pan autor tohoto blogu napsal:
"Evropa stojí před výzvou. Buď bude schopna – teď i v následujících letech – na ruské neoimperiální choutky rázně odpovídat, nebo se definitivně propadne do geopolitické bezvýznamnosti."
Zcela jistě se propadne do BEZVÝZNAMNOSTI.
Nemá společnou zahraniční politiku, nemá společnou armádu. To co má společné je přežívání v blahobytu, trestání chudých a klanění se bohatým.
Jednotným poloměrem banánů, balenými koblihami, zákazy názvy RUM a POMAZÁNKOVÉ MÁSLO a dlouhé etc., EU asi těžko ovlivní situaci kdekoliv a kdykoliv. Tím méně při anexi Krymu. EU se muže modlit, jestli zůstane jen při anexi tohoto území.
Konec konců do 10. února 1954, než se jistým způsobem vyspal N.S.Chručšov, tak ten Krym byl územím Ruska. Vrátíme se tedy 60 let zpět. To není tak špatné. Největší hrůzy se děly před tímto datem (není třeba jr vyjmenovávat).

S pozdraven všem, kteří si nepřejí nesmyslné zabíjení lidí

Sidonio Libertad
02. 03. 2014 | 23:35

Qin napsal(a):

Tady už si někteří dopředu vylepšují kádrový profil,až sem přijedou tanky znovu normalizovat.Pak běda nám ostatním-neměli bychom včas obrátit?Ukrajinci ale už nemohou couivnout,protože vědí co je čeká,až dojede Putin tam.V tom je naděje,že se budou zuřivě bránit.
02. 03. 2014 | 23:41

Sláma napsal(a):

Pane Hlaváčku, pokud chceme někoho kritizovat, sami bychom se měli chovat mravně. Inscenování násilného sociálně nacionálního převratu na Ukrajině rozhodně nebylo mravní.
Stejně jako před tím nebylo mravní pošlapat záruky, dané Srbsku a uznat nezávislost Kosova.
Bylo to právě v souvislosti s Kosovem, kdy se Američané nechali slyšet, že staré dobré mezinárodní právo už neplatí, a že Američané v čele "mezinárodního společenství" mohou intervenovat v "humanitárním" zájmu či v zájmu své národní bezpečnosti kdekoliv na světě.
Dalo se jen čekat, kdy je v tom někdo napodobí.

Rozdíl je v tom, že základny NATO na Ukrajině by zcela nepochybně ohrožovaly bezpečnost Ruska a event. základna NATO na Krymu by byla pro Rusko, ale i pro bezpečnost Evropy ohromným bezpečnostním rizikem.
A vůbec nepochybuji o tom, že taková základna by byla cenou za těch 5 mld. USD poskytnutých k provedení nacionálně socialistického převratu na Ukrajině.
02. 03. 2014 | 23:42

Karel IV napsal(a):

V čem spočívý velikost národa či státu? V tom, že občané jsou Občany, nikolivěk zmrzačenými kreaturami . Bohužel, pro ˇCesko platí to druhé, jak vidno.
02. 03. 2014 | 23:43

Vandal napsal(a):

S těmito tzv. občany pak máme dělat demokracii v ČR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JV synku, uklidněte se, utřete si pěnu u huby, s vámi samozřejmě nikdo nepočítá při

budování demokracie v ČR. Jak vás to proboha mohlo napadnout?
02. 03. 2014 | 23:44

xerox napsal(a):

hlaváčku ... že ta tvoje fotka byla pořízena minutu poté , co tě nachytali na ženských toaletách ... ? ... :-)
02. 03. 2014 | 23:47

KvL napsal(a):

Ať žije císař František Josef I. když teda máme pořád to století páry.

Evropa se bude držet zpět dokud bude plyn, až jej RF přiškrtí, tak se dá teprve čekat že se něco stane. Nevím v jakém stavu jsou nyní stavby přístavů CNG, ale bohužel Evropa je nebezpečně v této situaci závislá na RF, má zásoby ropy jen na asi měsíc, nevím jak by to pak bylo, ohrozilo by to ekonomiku a bůh ví v jakém stavu je protivzdušná obrana a navíc tu jsou rakety, mohlo by se to zvrhnout v to kdo prva zmáčkne ten červený konoflík, a jestli je pravda to co se tvrdí o perimetru... Bylo by nadmíru vhodné schovat se na jižní polokouli. On to je totiž údajně systém schopný autonomního řízení mezikontinentálních střel, nebo to se alespoň říká.
02. 03. 2014 | 23:47

tajemný pan H napsal(a):

gaia,
no já si myslím, že spousta lidí je uhranuta velikostí a moudrostí soudruha putina. a on klidně pošle okupovat vojáky cizí stát a následně to uzemí připojí k rusku. tohle američani už dávno nedělají. to byla ve dvacatem století výsada sssr, hitlera a číny. a putin v tom chce pokračovat v 21. století. no, nevim. jsem stoprocentně na straně ukrajiny. jestli někde je nacionaslistické šílenství, tak je to rusko. neustále nepřátelství vuči západu a nostalgie po sssr. bud at se probudí a slezou z hrušky zpátky na zem, nebo at jdou do hajzlu. západ je k rusákum neustále vstřícný a oni jenom plivou do ksichtu. na nějaký velkoruský imperialismus není v evropě už nikdo zvedavej. rusáci na to nemají. bud budou normálně spolupracovat nebo at si trhnou nohou. evropa je schopná si obstarat suroviny jinde. například v kapalnym stavu v americe.
03. 03. 2014 | 00:00

Richard napsal(a):

článek mi přijde velmi dobrý, zvláště pak tato věta
"Prvním předpokladem k evropskému úspěchu je zdravé sebevědomí – nefňukat, nehrbit se!"

ovšem za sebe bych dodal, mám pocit, že by bylo zbytečné nechat se vyprovokovat k nějaké nesmyslné pranici. Když už by na ní mělo dojít, nechť je k ní skutečně závažný, jasně identifikovatelný a posuzovatelný důvod, ne jen měření si "ptáků", resp. dokazování si, kdo je tady pán, ten mocnější a silnější, který má právo vládnout všem a všemu.
03. 03. 2014 | 00:01

Tomáš Fiala napsal(a):

Takže v Asii nebo Africe se vojensky zasahovat jaksi "smí", zatímco v Evropě nikoliv? To znamená, že my Evropané se cítíme nadřazeni Asiatům či Afričanům. Takovéto uvažování mi připadá jako návrat do minulosti, minulosti otrokářství a kolonialismu.
03. 03. 2014 | 00:05

Viola napsal(a):

Americký ministr zahraničí John Kerry odsoudil ruský postup vůči Ukrajině jako "neuvěřitelný akt agrese" a pohrozil Moskvě sankcemi, které mohou zemi ekonomicky izolovat. Naznačil rovněž možnost vyloučení Ruska ze skupiny G8 (sedm nejvyspělejších zemí světa a Rusko).

"V 21. století se nechováte tak jako v 19. století, že napadnete jinou zemi na základě zcela vykonstruované záminky," prohlásil Kerry v rozhovoru pro televizní stanici CBS News. P

Takže pan Hlaváček si vzal za vlastní slova Američana Johna Kerryho - no to je neuvěřitelné, on neumí myslet vlastní hlavou.
03. 03. 2014 | 00:07

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

http://buchanan.org/blog/ukraines-crisis-6254

"...First, though portrayed as a tyrannical thug, Viktor Yanukovych won the presidency of Ukraine in 2010 in what international observers called a free and fair election. He may not be Marcus Aurelius, but his remains the legitimate government...."

"...Second, high among the reasons Yanukovych chose Russia’s offer to join its custom union over the EU is that Putin put a better deal on the table...."

"...How many Western countries would permit a planned putsch in their capital city?
Still, after weeks of protest, Yanukovych offered to negotiate.
He fired his prime minister and tendered the post to the leader of the opposition Arseniy Yatsenyuk. He offered to make Vitali Klitschko, the ex-heavyweight champion and the head of another opposition party, the deputy prime minister. His offer was rejected...."

"....When Mohammed Morsi, the elected president of Egypt, was ousted in a military coup last summer, backed by huge crowds in Tahrir Square, John Kerry said the army was “restoring democracy.”
Is this the new American concept of democracy, that when an elected government makes a major decision many dislike, the people should take to the streets and shut down the capital until the president reverses course or resigns?..."

"....Russia has accused us of meddling in Ukraine’s internal affairs.
And when we see the State Department’s Victoria Nuland in Maidan Square egging on the protesters, and hear tape of Nuland discussing with the U.S. ambassador whom we want in the next Ukrainian government, do not the Russians have a point?
Under George W. Bush, our National Endowment for Democracy helped to engineer color-coded revolutions in Serbia, Ukraine, Georgia and Kyrgyzstan, but it failed in Belarus. We have a long track record of meddling.
And was it not interference in the internal affairs of Ukraine for John McCain to fly to Kiev, go down to Maidan Square, and do his best imitation of Mario Savio in Sproul Plaza?
If the Cold War is over, why are we playing these Cold War games?..."

"...As Barack Obama said of Syria, this is “somebody else’s civil war.”...
03. 03. 2014 | 00:09

Kizbert napsal(a):

PETR HLAVÁČEK co Kosovo ? Vy jste vědec? Jste člověk který manipuluje a pokřivuje fakta. Odporný propagandista Hlaváčku, to jste.
03. 03. 2014 | 00:21

desider napsal(a):

nekdo tu psal ze resl je nick Jana Urbana a mozne to je nebot vymlety to maj stejne ale ja bych resla tipnul na JXD
vypatlany jsou opet stejne
ale jak mi chartisti tvrdili ze bez prace nejsou kolace ale jim je to jedno protoze oni maji radeji spek
tak nevim jestli mysleli toho co je po nem resl zdegenerovanej nebo ten co meli na brise
03. 03. 2014 | 00:25

Johnnie Walker napsal(a):

Podívejte se na Hlaváčkovo curricullum vitae. Je to cizopasník žijící z evropských (tedy i našich) peněz. Inu, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. To známe, ne?
03. 03. 2014 | 00:27

TEMPLÁŘ napsal(a):

Celý problém s Ukrajinou začal tím, že EU odmítala Janukoviče příjmout dokud nepustí zlodějku Tymošenkovou z basy - a tak Janukovyč naznačil , že si mají EU strčit do zadele.Vzápětí na to EU + USA a ostatní dobrodinci dali pokyn připraveným agentům ,aby spustili další barevnou "revoluci". Ostatní je nasnadě včetně Krymu !Nesmyslné svinstvo CHRUŠČEVA jakožto Ukrajince , který své zemi daroval Krym(což v éře SSSR nebylo o ničem, ale po rozdělení se stalo velkou křivdou)Návazně na svinstvo EU+USA s Kosovem se to oboum protagonistům tohoto KOSOVSKÉHO svinstva vrací a vracet bude protože se z toho stal PRECEDENS ! - Výkřiky představitelů USA o tom, že kdokoliv porušuje mezinárodní právo je velice roztomilé a americky HLOUPÉ.Stačí si uvědomit , kolik válek ve světě a na cizím území vedlo Rusko a kolik válek vedla AMERIKA v průběhu uplynulých 20ti let !Nemluvě už vůbec o tom, kolik má vojenských základen na území cizích států Rusko a kolik těchto základen na cizím území má AMERIKA !!
03. 03. 2014 | 00:29

mb napsal(a):

Friedrich der Grosse napsal(a):
Již od pohledu jste dement. Pro vzdělaného člověka naprosto bezcenný. Z dějinného kontextu naprosto bezvýznamný. Historie opovrhuje takovými nýmandy. Je mě Vás líto.a
03. 03. 2014 | 00:22

nebuďte/nesmíte na sebe být tak přísný ...

hezký večer ... a dobrou noc ...
03. 03. 2014 | 00:33

Mininus napsal(a):

Psal to Hlaváček nebo Fendrych?
03. 03. 2014 | 00:38

desider napsal(a):

Viola napsal(a):

Americký ministr zahraničí John Kerry odsoudil ruský postup vůči Ukrajině jako "neuvěřitelný akt agrese" a pohrozil Moskvě sankcemi,
Pani ci slecno Violo tak to bylo a tak to bude
dobytek kaze o moralce a tupouni jim to zerou
03. 03. 2014 | 00:41

jiri bulis napsal(a):

Jak Hlaváčkovi, tak velké většině zde diskutujících - ať už horujících pro nebo proti ruskému postupu na Ukrajině - tady nejde o pravdu a spravedlnost.Vážení, ani jeden z vás by nebyl za pravdu ochoten položit vše, tedy i život. Právě proto nás jednou jinobarevné rasy pohltí.....
03. 03. 2014 | 00:47

arnazach napsal(a):

Velmi pekne napsano.
03. 03. 2014 | 00:48

jenda benda napsal(a):

jiri bulis napsal(a):

Jak Hlaváčkovi, tak velké většině zde diskutujících - ať už horujících pro nebo proti ruskému postupu na Ukrajině - tady nejde o pravdu a spravedlnost.Vážení, ani jeden z vás by nebyl za pravdu ochoten položit vše, tedy i život. Právě proto nás jednou jinobarevné rasy pohltí.....
03. 03. 2014 | 00:47
ja jdu polozit zivot na kavalec
nevim jestli je tam resl jeste schovanej
kdyby jste ho nahodou potkali tak ho neprovokujte [je ozbrojen] ale pokud se vam ho popdari odlapit tak mate cenu od nadace _Hnupy Meleme kyjevskej bic
03. 03. 2014 | 01:08

Hnidopich napsal(a):

Tak mi teda reknete...
Fakt si myslite, ze mel Putin cekat az zacne vyvrazdovani Rusu na Krymu?
Mel cekat nez o tom zacne OSN jednat a nez se tahle zbytecna a uz 50 let nefunkcni organizace vykeca?
To uz jste zapomneli na Jugoslavii? Co se tam delo, nez vubec OSN ZACALA neco delat? A kolik zemrelo civilistu diky jejimu "genialnimu" reseni?

Krveproliti je treba VZDY predchazet, ne o nem dlouze KECAT a pak ho udelat jeste vetsi! Nebo jsme se snad z "humanitarniho bombardovani" nepoucili?
(No jo, ja zpomnel - ono jde vlastne o Rusy - tech neni zadna skoda, ze?)
03. 03. 2014 | 01:28

honolulu napsal(a):

To je zajimave, ze najednou EU nevadi portret Adolfa vysiciho nad vchodem do radnice v Kijeve... Ideologie Nacionalismu je v rozporu s tim o co usiluje EU - rasovou integraci.

Zde vidite jak Brusel je ideologicky flexibilni....To, ze Adolf bude jednou rehabilitovani i v Bruselu je pouze otazka casu.
Co vyhovuje bruselskym zajmum tak to prosazuji....To je az smesne jak se chovaji.
A to je vase pansto Cesi....
03. 03. 2014 | 01:36

Zdeněk Valenta napsal(a):

Pane Hlaváčku - až přijdou do vaší kanceláře takto - taky budete pro revoluci kohokoliv? To by se pan Sobotka asi divil kdyby mu tam takhle někdo vtrhl - jen proto že on má teď na náměstí ,,PRAVDU"...
http://www.liveleak.com/view?i=116_1393538890
03. 03. 2014 | 02:16

Martin1 napsal(a):

Zdeněk Valenta
Pane Valenta, po spatření tohoto zástupce lidu, tak je jen otázkou času, kdy bude opravdu, ale opravdu Ukrajina prosit Rusko a to, aby ji přišlo osvobodit celou, ale já být Ruskem, tak bych si to nechal zaplatit od EU. Možná o tom mluvil Obama, že to bude něco stát a byla chyba v překladu.Myslel, že jim za to zaplatí!
Já tomu "milicionáři" nerozuměl, snad to byl jejich "Resl", ale několik pádných argumentů jsem zaregistroval zcela jasných. :)) Já si to překopíroval k sobě - to obohatí i sebe blbější příspěvek - z toho pána čiší přímo VŘSR! Ten pán touží po demokracii, to by byl partner pro "Bonda - Barela"? To je východní noblesa - co? Snad je stejná váhová kategorie.
http://www.liveleak.com/view?i=116_1393538890
03. 03. 2014 | 02:33

Marie napsal(a):

Ministr obrany (!) Stropnický na včerejší tiskovce po zasedání bezpečnostní besídky k novinářům a veřejnosti, trochu tajemně: "....buďte ve střehu a neskočte jim na špek", přičemž připustil, že vše týkající se současné ukrajinské krize je možná dávno dopředu domluveno.
Takže nevíme nikdo nic, ani ministr si není jist. Jediná naše jistota je, že máme v zásobnících ropu a plyn na tři měsíce, jak nás opakovaně ujistil premiér a co máme zejména - pevný názor na chování Ruska, vyjádřený panem Zaorálkem.
Proč je vlastně stále občanům upíráno právo na referendum? Nechystá se v dohledné době něco, s čím by lidi určitě nesouhlasili? Třeba umístění lidí nějaké blíže neurčené národnosti "dočasně" na našem území?
Pane Honolulu, co na to říkají hvězdy a ty vaše věštkyně?
03. 03. 2014 | 02:44

Martin1 napsal(a):

Já si myslím, že nám sem preventivně rozmístí amíky!
03. 03. 2014 | 02:48

Hradecký napsal(a):

Hlaváček ,Vy máte s p.Fendrychem dvojdomek,ne?
03. 03. 2014 | 02:56

Martin1 napsal(a):

Tak si dáme náladovku do sluchátek!
https://www.youtube.com/watch?v=btmLv44t0Pw
03. 03. 2014 | 02:57

Karel napsal(a):

Martin1
a budou mít ještě pro ně v nemocnicích lůžka?
03. 03. 2014 | 02:57

Martin1 napsal(a):

Kdepak, ty budou vozit do Německa na leteckou základnu (nesmím prozradit místo), prý už ano Ramstein .
03. 03. 2014 | 03:12

David napsal(a):

Scénář toho všeho, je z mého pohledu úplně jednoduchý. Stále více slábnoucí USA imperium, si je vědomo toho, že přichází o dominanci ve světě, tak se snaží vyvoláváním různých revolucí, na územích, kde to nejvíce potřebují, tedy tam kde je nějaké nerostné bohatství, nebo tam kde to nejvíce oslabí jeho protivníky, tedy v tomto případě Rusko, pomocí různých pátých kolon (různých extremistických skupin, ať už náboženských, nacionalistických, atd.) v těch státech, svrhnout legitimní vlády a nastolit jim nakloněnou vládu. Jenom natahují ten okamžik svého nevyhnutelného pádu, snažíc se co nejdéle prodloužit období jako supervelmoci č. 1. S obrovskou mediální masáží jimi ovládaných médií, která v historii nemá obdoby, budiž důkazem tento přiblblý článek, se snaží udržet své lidi, v mantinelech, které nepovedou k pocitu nespokojenosti se zahraniční politikou a následné nepokoje, masové prostesty atd.
03. 03. 2014 | 03:36

Martin1 napsal(a):

Ano - jejich koza pomalu chcípá, trávu už jí cpou dávno jen z Číny a tak se snaží ostatním jejich kozy taky nakazit, ale průšvih je v tom, když zjistili, že oni mají jen kozly a nyní jsou z toho na větvi, co tedy oni vlastně pijí?
03. 03. 2014 | 03:49

Jank napsal(a):

Pokud si vzpominate, tak jste se svoji vladou nebyli spokojeni a dokonce jste nekolikrat v sobotu stavkovali (chacha). Vysledek nulovy a vlade jste byli dal u pr....
Tak ted si predstavte, ze byste ve stavkach pokracovali a vybojovali si, ze Necas odstoupi. Slovaci zijici v CR by se citili ohrozeni a zadali pomoc od Slovenska, ktere by poslalo vojaky do CR. Jak byste se na to divali potom? Souhlasili s invazi nebo ne?
03. 03. 2014 | 04:09

Jan Behula napsal(a):

...s Putinem se vracime do 19. stoleti? A co s USA a jejich 15 letym valecnym masakrem, ktery stal zivot uz milion lidi? O tom by jste mel mozna psat pane Hlavacek...
03. 03. 2014 | 04:15

Martin1 napsal(a):

Já nemohu usnout, nerozuměl jsem tomu a tak uvažuji, jak to video nazvat:
http://www.liveleak.com/view?i=116_1393538890
1) Poslanecký den?
2) Interpelace a trepanace poslance?
3) Lobbista si přišel pohovořit?
4) Chiropraktik až do domu?
5) Přemlouvání do pionýra?
6) Politická aktualita?
7) Dělnická pěsť už zase zasahuje?
8) Dolaďování volebního programu?
9) Děda Mráz bez přestrojení nedostal fakt důchod?
10) Síla argumentu?
11) Útok na Zimní palác?
12) Měsíční uzávěrka?
13) Administrativa je nesmrtelná a vydrží všechno?
14) Konečně - úředník je tu pro lidi a ne lidi pro úřad - zde fackovací panák?
15) Naléhavá žádost, kterou nelze odmítnout?
03. 03. 2014 | 04:15

Kychot napsal(a):

Todle musel psát Jasánek!!! :-)
03. 03. 2014 | 04:50

Pompeius Magnus napsal(a):

Hlaváček, máte to marný. Čím víc tady ti příživníci, jako jste Vy, budou psát, jaký je Putin krvavý pes(Tito to bejt nemůže, už umřel), tím víc si lidi budou myslet,že má Vladimír Vladimírovič pravdu. A když nepřestanete, mnozí budou chtít, aby Rusko převzalo roli rozpadající a drobící se EU. Je to jako s prezidentskou volbou. Tak dlouho lidé jako Vy vnucovali lidem Kódla, až to vyhrál Miloš o parník.
03. 03. 2014 | 04:59

Kleofáš napsal(a):

to kychot:

Todle musel psát Jasánek!!! :-)
___________________________________
Jasně: " Plány Rusů zhatí, eurovepři boubelatí!!!"
03. 03. 2014 | 05:01

Martin1 napsal(a):

Ne - to psal Petr Hlaváček, ale asi mu to diktoval ten pán z toho videa výše (příspěvek předchozí) a to střídavě do péra a do hlavičky.
03. 03. 2014 | 05:03

laco napsal(a):

Takovou snůšku demagogie, nenávisti a hlouposti vždy najdu, když se jedná o Rusko. Není rozvracení státu a vraždění volených zástupců školenými vrahy agrese? Je to první stát s podobným průběhem nastolení "demokracie"? Kdy budou souzeni tito lidé a hlavně ti, co to platí, aby mohli vykrást nebo napadnout další zem?
03. 03. 2014 | 05:32

Karel napsal(a):

Autor je synem známého bývalého slovenského komika.
03. 03. 2014 | 05:55

Ládik!!! napsal(a):

Widukind píše, že Svatý Václav platil mírový tribut do Saska, aby jeho zem nebyla vypleněna.
03. 03. 2014 | 05:56

Ládik!!! napsal(a):

A Kmoníček učí, že k jednacímu stolu usedá ten, kdo má co ztratit.
03. 03. 2014 | 06:03

Ládik!!! napsal(a):

Poplatek platila karolinská říše Vikingům, Byzantská říše Bulharům, Jindřich Ptáčník Maďarům a anglický král Ethelred Nerozhodný Vikingům.Tribut platili i mocnější, aby si zajistili dočasný klid na hranicích. Bohužel rusi všechno mají a už jsou za hranicemi.
03. 03. 2014 | 06:05

ANTIMAJDAN napsal(a):

https://www.facebook.com/pages/Antimajdan/263524583809903
03. 03. 2014 | 06:10

ščastný euroobčan napsal(a):

Ňák mi uniklo, když psal Hamáček blogy o vyřizování účtů Německa se Srbskem, a vytvoření nezávislého, demokratického, multikulturálního a ekonomicky samostatného Kosova.
Putin napravuje pouze drobnou chybičku Nikity Chruščeva, kterou tento velikán udělal při hladině 3,6 promile, když už Ukrajina neměla tolik slušnosti, aby při svém vzniku Krym vrátila.
03. 03. 2014 | 06:11

honolulu napsal(a):

Pani Marie odpovim Vam, pouze castecne.
Riskuji smazani.

Za 22-25 let zapadni Evropa bude horet.
Povede se poulicni boj o kulturni a civilizacnii identitu kontinentu s fanatickymi Machometany.
Bude nedostatek potravin. Tisice uprchliku se bude snazit dostat na vychod a severovychod.
Nove nabozenstvi bude racionalni, nebude staveno na emocich a citu.
Budou rehabilitovany nektere nejmenovane osobnosti s dejin Evropy..Jednomu z nich bude postaven Templ.
Katolicka cirkev bude mit velke vnitrni rozpory a zadnou prestiz..

Londyn bude znicen uplne. Pariz bude bezvyznamne hnizdo. Z Johannesburgu bude hromada popele a hladomorem a AIDS Afrika prestane existovat.

Amerika a Nemecko se zblizi. Cina a Rusko se budou stridave rvat o cast Sibire a steridave spojovat proti Nemecku a Americe....Americka vlada bude sidlit v podzemi hor ve West Virginii...Washigton D.C. bude opusteny slums..Boerove se budou rvat o posledni pevnost - Cape Town.

.Severozapad Ameriky se stane pevnosti belochu. Florida bude znicena rasovou revoluci a zaplavami. V Texasu bude rasova valka take.... Obrovske mnozstvi lidi zemre a % belochu se snizi, ale zradikalizuje....

V te dobe budou znovu vzkriseny stare rytirske rady.... Jak novy Tempari, Teutonci, tak rytiri Sv. Johna. Tyto rady daji Evrope a Americe nejlepsi vojevudce na jejich obranu...Vsichni ti kteri budou bojovat budou mit velkou prestiz....
Politici budou volany k zodpovednosti a staveny pred vojenske soudy.

Americke vedmy se budou schazet na sletech v Salemu (Massachusetts) a v Sandusky (Ohio).
(V te dobe budu u nich omilostnen a dovoly mi pracovat v Sandusky jako hajzbaba, pardon hajzldedek.)...
Dalsi veci Vam nemohu napsat...

Ted je rada na Vas !
Jak daleko to mate na nam. Svobody v Brne ? Ktera je Vase oblibena restaurace v Brne....( V Brne zije v prisne tajnosti ANTENA - super vedma.... Boji se blazince - Cernovic, tak mlci, ale my (New Age) o ni vime a mame ji radi..).

To je zajimave, Vy jste mi polozila Vasi otazku v dobe kdy mel v Rime festival MARS
( valecnik )
7. brezen je den kteremu se rika VEDIOVIS. Negativni den...Radej prestanu , nebo budu mit starosti - good night.

(Umyvat zachody v budoucnosti nebudu pouze JA, ale i pan Hlavacek.)
03. 03. 2014 | 06:54

RUDÁ BÍDA napsal(a):

Zaostalý západ vše kopíruje od Rusů
03. 03. 2014 | 06:59

Terry Fox napsal(a):

To JV 2.3 23:30
Pokud jde o to "rozdávání mandátů ze strany OSN" stran napadnutí jiných států: Jakoby jste nevěděl jak to tam chodí. To je přesně to samé, jako kdyby Dežo (USA) šel za vajdou (OSN), a požádal ho o mandát, aby mohl zmlátit a okrást gádža (Irák, Írán, Rusko....). Vajda (OSN) u kterého mají hlavní slovo pánové Rigo, Lakatoš, Stojka, Čonka a Toráč... (V.Británie, Francie, SRN, Španělsko, Itálie...) takový mandát Dežovi (USA) samozřejmě vděčně udělí. Když by ale o stejný mandát přišel žádat gádžo (Irák, Írán, Rusko...), vajda (OSN) se urazí a pohorší nad drzostí gádža (Ikáru, Íránu, Ruska...). "Takové věci se dělat nesměji. To je zločin."
03. 03. 2014 | 07:06

Zlý José napsal(a):

Přiznám se, že už tomu vůbec nerozumím. Kosovo se odtrhnout muselo, Krym se řešit nesmí. Hypoteticky: co kdyby se třeba Mexiko odvolalo na mezinárodní soud s tím, že jeho severní soused porušil vždy každou smlouvu a nárokovalo si Kalifornii, Texas a Nové Mexiko? Bylo by označeno za agresora? Přiznám se bez mučení, že bych neuměl rozeznat demokratický klacek od klacku nedemokratického, pokud by mi tento zrovna rajtoval po hřbetě. Cynismus dnešních politiků je strašný - hnát proti sobě bratry... ve jménu demokracie, svobody, míru a vlasti. Tolik svatých slov ďáblovo kopyto nicméně neutají.
03. 03. 2014 | 07:07

pěvec napsal(a):

hlaváčku, to je velmi slabý blog. Nechceš vrátit diplom a živit se poctivou prací?
03. 03. 2014 | 07:07

geograf georg napsal(a):

Krym je ostrov někde daleko v moři. Kolem plavou ryby.
03. 03. 2014 | 07:16

vasja napsal(a):

Hlavně aby nikoho nenapadlo poslat na Rusko ňákou zbraň hromadnýho ničení, třebas Šiklovou,
To by byl konec civilizace.
03. 03. 2014 | 07:22

Káj napsal(a):

Rusko Krym poprvé anektovalo teprve v roce 1783. To není zas tak dávno. A teprve v roce 1939 z Krymu vyvezlo původní obyvatele do pouští Kazachstánu a nakufrovalo tam postupně Rusy. A znovu Krym obsadili až 1944. To by rovnou mohla Ukrajina vrátit Lvosko a Volyňsko Polsku, které jim obsadilo a zabralo Rusko před 1. sv. válkou a podruhé během 2. sv. války. Scénář je stále stejný. Vojensky obsadit, původní obyvatele vyhladovět, vyvézt a postřílet a nastěhovat tam rusy a následně si dělat historické nároky a hájit zájmy ruských menšin.
03. 03. 2014 | 07:24

Total Recal napsal(a):

Tak jsem si říkal, že nebudu blogovat ani nijak do toho zasahovat, ale nejde přehlédnout, že z Putina na základě neseriozní mediální kampaně se dělá krvavý diktátor Tito. Pokud se podívá kdokoli soudný do historie, tak zjistí, že Ukrajina a národ jako takový je nacionalistický až moc, nespolehlivý a kolaborující kdekoli za sebemenší výhodu pro sebe. Proto Žmudi. Pro padesát dolarů se raději nechají zabít nebo se poperou se sousedem kvůli kýblu brambor. Pokud je někdo schopen mít název ulice v Kyjevě Štefana Bandery, pokud byl někdo ochoten s nadšením masakrovat židy na ulicích a vstupovat do SS jednotek dobrovolně, stejně jako dělat dozorce v koncentrácích, potom není o čem. Rusové moc dobře vědí s kým mají tu čest. Žil jsem mezi Rusy i mezi Ukrajinci. Je zde propastný rozdíl v hodnotách jak lidských, tak materiálních a kulturních. Ukrajina čekala zda jim EU nabídne více než Putin. Dočkala se. To jejich šmelení se jim opět nevyplatilo. A nedivte se Putinovi, když se do politiky derou lidé, kteří seděli za krádeže a ne za politiku. Tranzitní plyn a ropa se nekrade. Stejně jako peníze na výstavbu fotbalového stadionu na mistrovství:) A kdo zaručí, že kdyby na Krymu nebyli Rusové, nebyli by tam ani ozbrojení náckové? Měřme všem stejně, bez emocí, bez citu. Aktiva, pasiva, výsledovka. Nakonec zjistíte, že je to v něčem jiném a někde jinde. Každý si hraje na znalce a odborníka. Já mezi nimi žil a to v armádě i v civilu. Nejsem rusofil a žiji v Anglii, ale nemohu poslouchat ty mediální masáže blbců...:)
03. 03. 2014 | 07:26

vasja napsal(a):

Total Recal napsal(a):

Pokud je někdo schopen mít název ulice v Kyjevě Štefana Bandery, pokud byl někdo ochoten s nadšením masakrovat židy na ulicích a vstupovat do SS jednotek dobrovolně, stejně jako dělat dozorce......
-------------
Tak to teda John Kohn Kerry tam dost riskuje. Jestli to tam vědi a našem skoro rodáku.
03. 03. 2014 | 07:32

Bestia triumphans napsal(a):

mb napsal(a):
tak přeci BT : http://old.stream.cz/video/61725-gynekologie-2-dil-17-karantena

!
Dík, tohle vidím poprvé.
03. 03. 2014 | 07:33

Friedrich der Grosse napsal(a):

Káj napsal(a):
Rusko Krym poprvé anektovalo teprve v roce 1783. To není zas tak dávno. A teprve v roce 1939 z Krymu vyvezlo původní obyvatele do pouští Kazachstánu a nakufrovalo tam postupně Rusy. A znovu Krym obsadili až 1944. To by rovnou mohla Ukrajina vrátit Lvosko a Volyňsko Polsku, které jim obsadilo a zabralo Rusko před 1. sv. válkou a podruhé během 2. sv. války. Scénář je stále stejný. Vojensky obsadit, původní obyvatele vyhladovět, vyvézt a postřílet a nastěhovat tam rusy a následně si dělat historické nároky a hájit zájmy ruských menšin.
03. 03. 2014 | 07:35

Bestia triumphans napsal(a):

Výborný blog.
Pozná se i podle toho, jak rozdráždil místní proputinovskou klaku, placenou z Kremlu, popřípadě plnou užitečných i....ů.
Máte smůlu soudruzi.
Celý svět vidí, co sou okupanti zač.

https://twitter.com/Adolf_Putin

:-)
03. 03. 2014 | 07:38

Šnorchl napsal(a):

Ruští medvědi vedení Putinem jsou nevypočitatelní stejně jak za Stalina,Chruščeva ,Brežněva,Andropova -zrádní asiati. Naši čecháčkové fandící totalitě mající místo mozku rudý nálev zde bojují za Putinovo usurpátorství.
03. 03. 2014 | 07:48

hans napsal(a):

Otevřený rasismus historika z FF UK je šokující (ve třetím odstavci). Vrací se druhá republika.
03. 03. 2014 | 07:50

Šnorchl napsal(a):

Ruští medvědi vedení Putinem jsou nevypočitatelní stejně jak za Stalina,Chruščeva ,Brežněva,Andropova -zrádní asiati. Naši čecháčkové fandící totalitě mající místo mozku rudý nálev zde bojují za Putinovo usurpátorství.
03. 03. 2014 | 07:50

Terry Fox napsal(a):

to RUDÁ BÍDA
Á, musím si poznamenat do svého česko-slovenského slovníku: "rudá" v češtině znamená "duševní". Děkuji za nový poznatek.
03. 03. 2014 | 07:51

patriot napsal(a):

Terry Fox:

I bez šlehačky.
03. 03. 2014 | 07:56

Lucie Mičková napsal(a):

Před drahnou dobou někteří odborníci získávali kvalifikaci a ambice na Východě. Dnes se k tomu jezdí na Západ. Ještě, že alespoň my technici máme ty své pracovní techniky, nástroje, metody atd. spravedlivě globální, univerzální a objektivní, založené na přírodních zákonech. O žádném z nás, když dělá svou odbornou práci, nelze říct, že je sluha, poskok, podržtaška, jako je to možné říct téměř o všech "badatelích" ve společenských "vědách" a také, a hlavně, o politicích. Nejde to říct ani o všech jiných profesích, o vykonavatelích konkrétní práce, o všech občanech, kteří nejsou nakaženi nějakou ideologií. Mně je jedno, jestli je něco levé či pravé, západní či východní, ale ráda bych aby to bylo objektivní a protože se společenský život neřídí přírodními zákony, stačí mi, když se to bude opírat o fakta. S Vámi, Hlaváčku, nemá smysl diskutovat. Většina těch lidí, kteří zde sdělují své názory, je občansky nekonečně daleko před Vámi. Pominu-li všechno ostatní, pak jen jedna věc mi stačí, abych Vás s úspěchem považovala za hanebného služebníka: Rusové na základě platné smlouvy mají na Krymu vojenské základny, vybavené jistě moderními zbraněmi, a pakliže nová, nezvolená vláda, o které nikdo nic neví, nepřijala jako jedno z prvních opatření po dohodě s ruskou stranou účinnou ochranu území, zbraní a vojáků před útoky "bůhvíkoho" s politickými či náboženskými či jinými nebezpečnými zájmy, pak ovšem Rusové mají nejen právo, ale dokonce povinnost, přímo globální povinnost, učinit to sami, protože smluvní partner jasně selhal a v dané chvíli není spolehlivý. Pokud čas ukáže, že Rusové překročili rámec své globální odpovědnosti, můžete psát ty své ideologické blbosti, ale i tak by měly být občansky inteligentnější !!!!!!!
03. 03. 2014 | 08:02

Bestia triumphans napsal(a):

patriot napsal(a):
"Na Ukrajině proběhl krvavý nacionalistický převrat.
Stačí se podívat na tato videa a každému musí být jasné, že Putin jedná prozíravě a správně…

https://www.youtube.com/watch?v=A0EYE2kvBok
https://www.youtube.com/watch?v=V4LnorVVxfw
https://www.youtube.com/watch?v=Kdsxho2Cnog "

Otřesné!
03. 03. 2014 | 08:14

Terry Fox napsal(a):

Někde jsem tady kdysi četl, že tenhle pan Hlaváček je synem Oldo Hlaváčka, slovenského herce. Snad to nebude pravda. Oldo byl dobrý chlap a herec, tohle popletené stvoření bych mu za syna nepřál.
03. 03. 2014 | 08:14

neo napsal(a):

Komunisti nikdy nemaj dost. Nikdy neuhasí svou vrozenou touhu po krvi.
Vraždění, tyranie.
03. 03. 2014 | 08:22

Rudolfko napsal(a):

Závidím jim takového pana prezidenta. Kdyby takového měli Američané a my.......
Těším se, až Moskva bude hlavní město EU!
03. 03. 2014 | 08:26

sv.desmo napsal(a):

Cituji:To, co teď sledujeme takřka v přímém přenosu, probíhá přímo v Evropě – a my jsme přece také Evropané. Vojenskou agresi Ruska vůči sousední Ukrajině, která již začala na Krymu, musíme totiž poměřovat (ať se to někomu líbí nebo ne) podle evropských měřítek, k nimž se i Rusko, od roku 1996 řádný člen Rady Evropy, dosud alespoň oficiálně hlásí.

Pane historiku, můžete mi sdělit, kde leží Srbsko? Myslíte si, že v Asii nebo v Africe? Pokud byste to přesně nevěděl, tak do Bělehradu je to z Kadaně 1013 km.
03. 03. 2014 | 08:29

Meribell napsal(a):

Pane Hlaváčku - K., nedejte se odradit. Ti, kdo léta potichu číhají za bukem a bezostyšně využívají výhod doby, již nenávidí, cítí zase příležitost. Srovnávají nesrovnatelné a využívají stejných dogmat. Vytrhávají detaily, souvislosti nepotřebují.
Je mi přímo smutno, když vidím, jak se v ruském impériu používají neměnné scénáře a naprosto stejná propaganda. Se svou hrubou silou jsou tak suverénní, že se nenamáhají něco měnit. Co dělají Američané - sem nepatří.
V těchto dnech mě někteří "prostí" Rusové překvapili svými názory. Oni přece JSOU na světě nejlepší, nejspravedlivější. O tom se nepochybuje! Jak před 20 lety, pořád totéž.
Už jen to, jak Putin vchází středem dvořanů pozlaceným sálem - je toto jinde myslitelné?
Pozdrav z K..
03. 03. 2014 | 08:32

patriot napsal(a):

Putin může dále postupovat takto:

Prohlásí, že se na Ukrajině nacházejí zbraně hromadného ničení, obsadí vojensky celou Ukrajinu, zlikviduje ukrajinskou armádu, nechá popravit nepohodlné politiky a zůstane tam nejméně 8 let. Nepůjde o žádnou agresi a okupaci, nýbrž o „misi“.

Tento scénář je naprosto legitimní a demokratický, osvědčil se nedávno v případě Iráku.
03. 03. 2014 | 08:32

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Mard napsal(a):
To že Putin je jen reinkarnace Hitlera není žádné překvapení. Holt Rusáci nejdřív společně s Hitlerem okupovali Polsko, pak vtrhli do Maďarska, následně okupovali Československo, pak Gruzii a nyní Ukrainu. Starého psa novým kouskům nenaučíš, toho je potřeba zastřelit!
03. 03. 2014 | 06:10
------------
Zapomněl jste dodat, že v roce 1945 napadli Německo a dokonce obsadili Berlín a svrhli německou vládu a zotročili německý lid a uvrhli ho do bídy.

Zastřelit byste se měl spíše vy sám. Preventivně, jeden totiž nikdy neví co vše může v budoucnu napáchat.

Hezký den, militantní historiku - amatére.
03. 03. 2014 | 08:33

pěvec napsal(a):

sošku mišo vtipkára za vítězství v soutěži vtipnější vyhrává získává petr hlaváček za svůj blog S Putinem do 19. století?.
Gratulujeme.
03. 03. 2014 | 08:36

Šnorchl napsal(a):

Ruští medvědi vedení Putinem jsou nevypočitatelní stejně jak za Stalina,Chruščeva ,Brežněva,Andropova -zrádní asiati. Naši čecháčkové fandící totalitě mající místo mozku rudý nálev zde bojují za Putinovo usurpátorství.
03. 03. 2014 | 08:39

Bořivoj Nazeďchcal napsal(a):

hlaváčku, ty jsi utrpěl své vzdělání omylem, že?
03. 03. 2014 | 08:42

Jarle HALSNES napsal(a):

Obecně vzato:
1) Na Ukrajině došlo k puči. Ten pán, který DŮRAZNĚ ŽÁDÁ o sankce vůči Rusku má sám na svědomí desítky skutečných mrtvých a zraněných. Netvrdím, že Janukovyč je ten pravý, ale zvolili si ho. Když už ho nechtěli dál, měli si uspořádat volby a zvolit řádně jiného, což se nestalo. Takže snad aspoň na tom Krymu bude klid....
2) Mělo by být definováno, jakým způsobem vyřešit situaci, kdy nějaká část nějakého státu už nechce nadále pokračovat. Příkladů je hodně: Baskicko Katalánsko, Skotsko. Už dříve k tomu došlo x-krát: Československo, Jugoslávie, SSSR. Někdy to prošlo celkem v klidu (ČSSR, SSSR), jindy ne, takže došlo i na humanitární bombardování....
3) V případě území býv. SSSR pár příkladů také máme: Jižní Osetie a Abcházie byly autonomní sovětské socialistické republiky, patřící pod Gruzii. Tak, jako měly svazové republiky podle ústavy SSSR právo vystoupit ze Svazu, mělo by pro autonomní republiku platit právo vystoupit z republiky... Když to ovšem Osetinci a Abcházci zkusili, poslal na ně Gruzín armádu, kterou ovšem posléze Rusové velmi snadno vykázali do patřičných mezí. Na Krymu ještě nedošlo ani k tomu, Vláda autonomní republiky odmítla poslušnost samozvancům z Kyjeva a Vladimir Vladimirovič Putin deklaruje připravenost Ruské armády udělat, co bude třeba, aby byla respektována vůle právoplatně zvolené vlády Krymské autonomní republiky. Toť vše.
03. 03. 2014 | 08:42

ld napsal(a):

Aby nezanikla zpráva, že do Ruska uteklo více než 1/2 miliónu běženců ve strachu před ukrajinskýmií fašisty. Asi se jednalo o historiky hledající to 19.století...
03. 03. 2014 | 08:46

Pavel napsal(a):

Dějiny mají své věčné a přitom potměšilé poslání : neustále se opakovat. A věčný politilk má neustálou schopnost blamovat. A tak v sítu dějin uvíznou vždy jen tragické důsledky nepoučitelnosti lidstva, zatímco stále stejné bláboly t.zv. politiků zanikají ihned poté, co takoví zavrou hubu. Dnes by evropské soudy nebyly schopny odsoudit ani Hitlera, jak jsme viděli na nekonečném souzení zločinců po rozpadu bývalé Jugoslávie. Proto POZOR : objevíte-li na své zahrádce cizího a ozbrojeného vojáka, nahlaste ho ihned na svém obecním úřadě. Jde totiž o biologocký druh, který se velice rychle množí. A mezitím, než si pro něj přijdou (možná), naslouchejte mu, zda náhodou nemluví azbukou!
03. 03. 2014 | 08:47

v + f = s + 2 napsal(a):

"Our first priority is to get help to those who have been injured, and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks."

-president bush 2001 proceeding the war in Iraq and Afghanistan.
03. 03. 2014 | 08:53

Bestia triumphans napsal(a):

ld napsal(a):
"Aby nezanikla zpráva, že do Ruska uteklo více než 1/2 miliónu běženců ve strachu před ukrajinskýmií fašisty. "

!
Rádio Jerevan?
:-) :-) :-)

https://twitter.com/euromaidan/status/440084508344188928/photo/1
03. 03. 2014 | 08:54

Jáchym napsal(a):

Terry Fox napsal(a):
To bestia triumphans
vy byste snad snědl i americké h..o kdyby bylo se šlehačkou.
*******************************************************************
patriot napsal(a):
Terry Fox:
I bez šlehačky.
03. 03. 2014 | 07:56
********************************************************************
Proč jste na Tripumpu tak voškliví ?
Proti gustu žádný dyšputát, praví klasička.

On sám své vlastní intelektuální menu až tak moc nežere, nejni žádnej blbej Hoven.

Mně vadí, že se naopak snaží našlehat z h.vna hnědou šlehačku.
Ne pro sebe (to bych mu to pošušňáníčko vekoryse dopřál), ale měli bychom ji baštit my.
03. 03. 2014 | 08:56

ld napsal(a):

Bete,

teletext ČT dnes ráno.
03. 03. 2014 | 09:05

ld napsal(a):

Bestia triumphans ,
http://www.ceskenoviny.cz/tema/index.php?id_seznam=55427
03. 03. 2014 | 09:12

Lukáš Veselý napsal(a):

Já jsem uplně fascinován, jak si Potin vodí po pomyslném ringu, ty západní a prozápadní loutku. Rusko se možná propadne do 19. století, ale vy za tento blok možná do Brusele :P
03. 03. 2014 | 09:13

Jáchym napsal(a):

je Putin demokrat ?
Ani náhodou !
Jedná v souladu s mezinárodním právem ?
Ani náhodou!

Je ale jeho počínání v nějakém kontrastu s tím, jak se v minulých letech chovaly Spojené státy ?
Ani náhodou !

Existuje vůbec ještě nějaké mezinárodní právo - nebo bylo světovým hegemonem postupně zavražděno a nahrazeno svou zombizovanou karikaturou ?

Ano, existují stále jakési rituály, sloužící k legitimizaci vlastních (zlo)činů a delegitimizaci konkurenčních (zlo)činů.

Mezinárodní justiční mafie jistě spravedlivě rozhodne, které zločiny jsou spravedlivé.
Zcela nezávisle - na Spravedlnosti.

Zaplať či zastraš - a dostaneš oštemplované potvrzení o tom, že mír je válka a válka je mír.
03. 03. 2014 | 09:14

Andrejko napsal(a):

Rusko je zaostalá imperiální země. Obyčejné Rusy stále straší Evropou, Západem a USA. Řada hlupáků na zdejších diskusích by asi ráda vyměnila VW a Audiny opět za žigulíky. Rusko může opěvovat skutečně jenom ubožák, nebo zaplacený "ovlivňovač". Že jich u nás nebude málo, dokazuje i antiradarová hysterie nebo skutky a výroky občana Klause, který je se už už cítí býti když ne Bohem, tak aspoň poloBohem. Ach jo, pryč z Česka! Nechci mít ze svých dětí ruskýho otroka.
03. 03. 2014 | 09:22

Otokar Löbl napsal(a):

Ein in der heutigen Ukraine geborener Freiheitsdenker meinte schon 1927:

"Man mißversteht dieses Selbstbestimmungsrecht, wenn man es als „Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ bezeichnet. Es handelt sich nicht um das Selbstbestimmungsrecht einer national geschlossenen Einheit, sondern es handelt sich darum, daß die Bewohner eines jeden Gebietes darüber zu entscheiden haben, welchem Staatsverband sie angehören wollen. Noch ärger ist das Mißverständnis, wenn man das Selbstbestimmungsrecht als „Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ gar dahin verstanden hat, daß es einem Nationalstaate das Recht gebe, Teile der Nation, die einem anderen Staatsgebiet angehören, wider ihren Willen aus ihrem Staatsverband loszulösen und dem eigenen Staat einzuverleiben."

So Ludwig von Mises, der große Meister, möge die Macht mit ihm sein.

Die Lektion: Ein freies Referendum für die Krim wäre die beste Lösung, nicht ein "Anschluss" wie mit Österreich und dem Sudetenland.
03. 03. 2014 | 09:23

Baba Jaga napsal(a):

To: Martin1 2:57
Moc pěkné a uklidňující ploužáky co zvuková kulisa ke čtení. Nu, teď i první svižnější skladba.
Nevíte náhodou, jaká práva a povinnosti má vlastně republika Krym? Žádné "moudré hlavy", co by rády vztah dvou suverénních států řešily za ně, o tom zatím nic neříkají - nebo já to alespoň nezaznamenala. Nicméně uvidíme, co nastane, až požádá o mezinárodní pomoc i Ukrajina, případně na stejné adrese i Krym.
Čím se zabývá historik Hlaváček nevím, tak se ho raději neptám.
03. 03. 2014 | 09:24

paprika napsal(a):

Bohužel se tento server stal kanálem pro ventilaci nenávisti bolševické a náckovské sebranky, v každém národě je tento kal, překvapuje mně jen ten nenávistný fanatismus. Není to ovšem věrný obraz společnosti, tak strašné to není. Jen by člověk plakal, Evropa na prahu války, to číst tady některé zjevy, vede k depresím. Takže končím, hezky si to tady soudruzi veverko, Slámo a jak se všichni nazýváte, užijte, jen pozor, ať se nezalknete.
03. 03. 2014 | 09:24

jk-jiny napsal(a):

jj, Kosovo a Srbsko bylo taky v Asii či Africe, všeználku...
Fakt by mě zajímalo, jestli vás platí, nebo je to opravdy mozková dysfunkce.
03. 03. 2014 | 09:25

Jutro napsal(a):

Rusové obsadí Krym, jelikož tam žijí rusky mluvící občané, kteří potřebují ochranu. Pak se Putain dozví, že někde na Ukrajině žije rusky hovořící bezdomovec, jemuž jsou odepírána práva a obsadí se Ukrajina. Pak už jen Slovensko a Polsko. My je tady zase uvidíme rádi...nakonec na Sibiři je stále dost pracovních míst. No a východní Evropa bude zase sjednocená, pod vládou jeho veličenstva Putain. A zase nám bude dobře. Možná budeme mít i chleba s máslem. Pokud se tedy bude plnit norma na 140%, jinak Sibiř. Tkže hurá zpět do středověku pod vládou cara Putain 1. Jméno cara ti přeloží Google.
03. 03. 2014 | 09:29

v + f = s + 2 napsal(a):

hlaváček není schopen pochopit, že Krym patřil víc než 200 let Rusku a dodnes na něm žije 67 % Rusů a jen 25 % Ukrajinců. V roce 1991 se vyslovilo 97 % obyvatel pro připojení k Rusku, nicméně Ukrajina vyhlásila Krym za své vlastní území a smluvně Jelcinovi umožnila používat vojenské základny ...... Opilec se s takovým řešením spokojil

hlaváčku, krym je ruský přibližně tak dlouho jako existují spojené státy
03. 03. 2014 | 09:31

resl napsal(a):

honolulu,
myslím, že i ve vás zůstal kus českého, lstivého slouhy, který nejdřív zmizel před ruským okupantem a dostal příležitost slušně žít v demokracii. Nyní hezky z dálky pokřikujete po zemi, která vám toto umožnila a zastáváte se agrese Rusů, kvůli které jste tenkrát utekl. Vděk není vlastnost slouhů, protože ti vždy hledí, jak by se jednou ve vhodný čas ponížili a ve vhodný čas vrazili svému zachránci nůž do zad.
03. 03. 2014 | 09:32

vasja napsal(a):

Putin = globální oteplování
03. 03. 2014 | 09:33

Astaroth napsal(a):

20. stoleti skoncilo 11.9.2001. Toto Ruske dobrodruzstvi brzy skonci a zaradi se po bok podobnych taskaric jako dobyti Grusie.
03. 03. 2014 | 09:38

Jura Jánošík napsal(a):

Andrejko napsal(a):
Rusko je zaostalá imperiální země. Obyčejné Rusy stále straší Evropou, Západem a USA. Řada hlupáků na zdejších diskusích by asi ráda vyměnila VW a Audiny opět za žigulíky. Rusko může opěvovat skutečně jenom ubožák, nebo zaplacený "ovlivňovač". Že jich u nás nebude málo, dokazuje i antiradarová hysterie nebo skutky a výroky občana Klause, který je se už už cítí býti když ne Bohem, tak aspoň poloBohem. Ach jo, pryč z Česka! Nechci mít ze svých dětí ruskýho otroka.
03. 03. 2014 | 09:22
resl napsal(a):
honolulu,
myslím, že i ve vás zůstal kus českého, lstivého slouhy, který nejdřív zmizel před ruským okupantem a dostal příležitost slušně žít v demokracii. Nyní hezky z dálky pokřikujete po zemi, která vám toto umožnila a zastáváte se agrese Rusů, kvůli které jste tenkrát utekl. Vděk není vlastnost slouhů, protože ti vždy hledí, jak by se jednou ve vhodný čas ponížili a ve vhodný čas vrazili svému zachránci nůž do zad.
03. 03. 2014 | 09:32
Jutro napsal(a):
Rusové obsadí Krym, jelikož tam žijí rusky mluvící občané, kteří potřebují ochranu. Pak se Putain dozví, že někde na Ukrajině žije rusky hovořící bezdomovec, jemuž jsou odepírána práva a obsadí se Ukrajina. Pak už jen Slovensko a Polsko. My je tady zase uvidíme rádi...nakonec na Sibiři je stále dost pracovních míst. No a východní Evropa bude zase sjednocená, pod vládou jeho veličenstva Putain. A zase nám bude dobře. Možná budeme mít i chleba s máslem. Pokud se tedy bude plnit norma na 140%, jinak Sibiř. Tkže hurá zpět do středověku pod vládou cara Putain 1. Jméno cara ti přeloží Google.
03. 03. 2014 | 09:29

Tady je čím dál více pitomců podobných těmhle třem.
03. 03. 2014 | 09:44

AntiRUS napsal(a):

Rusové obsadí Krym, jelikož tam žijí rusky mluvící občané, kteří potřebují ochranu. Pak se Putin dozví, že někde na Ukrajině žije rusky hovořící bezdomovec, jemuž jsou odepírána práva a obsadí se Ukrajina. Pak už jen Slovensko a Polsko. My je tady zase uvidíme rádi...nakonec na Sibiři je stále dost pracovních míst. No a východní Evropa bude zase sjednocená, pod vládou jeho veličenstva Putina. A zase nám bude dobře. Možná budeme mít i chleba s máslem. Pokud se tedy bude plnit norma na 140%, jinak Sibiř. Takže hurá zpět do středověku pod vládou cara Putain 1. Jméno cara ti přeloží Google.
03. 03. 2014 | 09:48

praktikant Hlaváček napsal(a):

jutro: máme zde příklady americké invaze na granadu, panamu, odtržení kosova
britské invaze na malvíny
A co tím chci říci: příklady táhnou!

a k těm bezdomovcům, no máme mpříklad v bushovi:
"Our first priority is to get help to those who have been injured, and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks."

-president bush 2001 proceeding the war in Iraq and Afghanistan.
03. 03. 2014 | 09:50

Zkopírováno bez komentáře napsal(a):

Karel Dolejší
Příznivci americké zahraničněpolitické doktríny hlásající místo někdejšího humanitárního bombardování "odpovědnost chránit" (Responsibility to Protect, R2P), mezi nimi zejména Victoria "Fuck the EU" Nulandová, si mohou navzájem upřímně blahopřát. Rusko na Krymu předvedlo vlastní variantu této pokrytecké doktríny a "ochraňuje" ruskojazyčné obyvatelstvo, jež fakticky nikdo neohrožoval - jak konstatují dokonce i samotní Putinovi poradci. Mocnosti, které za sebou mají intervenci v Libyi, přitom jaksi nejsou v morální pozici Kreml právě za tohle kritizovat.
03. 03. 2014 | 10:19

marxík napsal(a):

Pane Hlaváčku, kdyby nebylo přiloženo vaše foto, odhadoval bych, že se ještě neholíte.
03. 03. 2014 | 10:25

aga napsal(a):

Zkopírováno bez komentáře

Dalším "přínosem" této krize je fakt, že je snad už každému zřejmé, že jediným právem je "počet divizí" a míra psychopatie při jejich nasazování. Právo deprivantů.
03. 03. 2014 | 10:28

Jáchym napsal(a):

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
Člověk /až na výjimky/ je vybaven kritickým rozumem, jen slepá víra v jednoduché dichotomie mu povětšinu nestačí, nevyhovuje..
**********************************************************************************************
Stamilióny korun, které tečou do tuzemských většinových médií, slouží jen a výhradně k tomu, aby nám slepá víra a jednoduché dichotomie vyhovovaly.

Nebojíte se, že Vám budou připsány k náhradě ?
03. 03. 2014 | 10:31

Jáchym napsal(a):

eso napsal(a):
nevěřím svým očím...

"Při vší úctě k dnešnímu všelidskému globálnímu étosu – nejde tu o zásah v Africe nebo Asii."
člověk, který z tohohle lejna vystaví svůj argumentační chrám, je jen tupá zrůda...
03. 03. 2014 | 10:21
**********************************************************************************
Co máte proti tuzemskému ýbrmenšovi ?
Není sice přímo hlava, je jen Hlaváček,ale
on se tady vláčí Kiplingovým s břemenem bílého muže a vy na něj takdlenc...
03. 03. 2014 | 10:37

Caroll napsal(a):

Tady lidé stále nevědí, do jakých obludných rozměrů se v posledních 10 létech vypjatý ruský nacionalizmus dostal. Měl jsem příležitost poslouchat debatu rusky mluvících cizinců a šla z toho hrůza. Podle nich český národ vlastně historicky nikdy neexistoval, za svůj stát vděčí jen Rusku, Rusové jsou ti jediní, nejlepší...atd.. Prostě jako v nacistickém Německu za Hitlera. Jestli tohle nejsou symptomy fašizmu tak nevím jaké další ještě by měly být. Také údajné starosti o osud ukrajinských židů zní z ruských úst velmi zajímavě. Ještě začátkem 20-tého století byly v Rusku běžné "pogromy", pojem který ostatní Evropa už skoro neznala. A Stalin nechal vyhnat desetitisíce(možná i více) Židů do divočiny v okolí Amuru a zřídil tam "židovskou autonomní oblast" (mám doma sovětský atlas z r.1959 kde je udáván počet obyvatel 50000). A ruská duma odhlasovala zákon podle něhož má Rusko právo připojit ke svému území každé teritorium kde žijí "ruští občané" (doslova!!). Prostě- kdyby to nebylo tak tragické, bylo by to k smíchu. Přál bych Rusko jiné - demokratické, přátelské, bohaté a šťasné, které by bylo opravdovu oporou každému, kdo potřebuje opravdovou pomoc (ne "pomoc" v sovětském slova smyslu) aby Amerika nebyla na všechno sama. Zatím bohužel zůstává stále jen tím, čím bylo dříve- lstivou, nevyzpytatelnou velmocí hledící jen na své imperiální zájmy a neštící se nejrůznějších prostředků jak prosadit své zájmy a spojující se s každým, i tím největším lotrem jen když je ochoten podporovat její zájmy. Je to tragedie že tak velký národ mohl tak morálně klesnout. Mám dojem že tím Putin také sleduje své vlastní osobní cíle. Je známou praxí autoritatvnícj režimů že když jim to skřípe doma tak vyburcují nacionalistické vášně a vrhnou se na někoho poblíž (Argentina a "Malvíny"). Ještě nikdy se to ale nepovedlo a diktátoři na to doplatili. Co dodat...
03. 03. 2014 | 10:39

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jáchym
Psst, to musíte vyžvanit i mou, respektive Achillovu patu ?

I když...strach mám také z toho, že se jednou resl, tajemný pán hoven, Antirus, Rudá bída či Bestia Trumfosliz dají dohromady /tedy řeknou si " více hlav - více rozumu" :-)))/...a fakt podniknou nějakou realnou akci - na hony vzdálenou pouhému plkání na blozích. Například že utvoří "První soukromou paradesantní jednotku s názvem Štefek Bandera" a nechají se shodit z paluby letadla na Krym.
V ten moment zbývá jediné - doufat že dopadnou tak jak doufáme... aby dopadli.
:-))

Zajímavé příznivce - má ten Hlaváček, měl by si je pozvat a představit svým sponzorům v Bruselu , jistě by mu pak tam nadělili mnohá velká překvapení.
03. 03. 2014 | 10:40

eso napsal(a):

protože mě velmi demokraticky smazali, zopakuju to ještě jednou:

"Při vší úctě k dnešnímu všelidskému globálnímu étosu – nejde tu o zásah v Africe nebo Asii."

to je klíčové sdělení pana "profesora". taky vám tenhle argument přijde tak ubohej, že ubožejší už být nemůže? znamená to snad, že NATO může mimo Evropu libovolně humanitárně bombardovat? a mimochodem, co vybombardované a násilně rozdělené Srbsko? není ono náhodou v Evropě?
03. 03. 2014 | 10:44

Yosif K napsal(a):

Viola napsal(a):
S Putinem do 21 století.
Pryč s americkým a eu fašismem!!!
Bude dražší benzín, plyn od toho budou dražší potraviny a budou další bouře, to chcete?
02. 03. 2014 | 22:03
KONEC CITATU.

Kde vidíte jaký bouře? V česku je vádla zastánců chudoby a proletářů, někteřé jsou dotováni Luikoliem, jiní Rosatomem, pravice přestala rozkrádat státní rozpočet, tím pádem se ušetří cca 150-200 miliard Kč, ročně, nastává ráj proletářů na zemi.

Jen je zapotřebí trocha proletářského internacionalismu - jako v 80 letech kdy CSSR platila SSSR za ropu cca dvojnásobek dolarových cen tehdy požadovaných Araby. I z toho je možno vzít si příklad.
03. 03. 2014 | 10:44

Ferda napsal(a):

Autor Hlaváček je ubohý propagandista a ne nějaký vědec. K takovému to blábolu by se skutečný vědec nepropůjčil. Už také kvůli tomu, že skutečný vědec by měl ctít vědeckou metodu, t.j. objektivně a nestranně vážit argumenty, u historika i časovou posloupnost dějů a historii aktérů popisovaných událostí. A nic z toho v propagandistickém blogu není.
03. 03. 2014 | 10:50

er napsal(a):

zato s náckama na majdunu to už bude 22. století:))
03. 03. 2014 | 10:54

Yosif K napsal(a):

Jarle HALSNES napsal(a):
Obecně vzato:
...............mělo by pro autonomní republiku platit právo vystoupit z republiky... Když to ovšem Osetinci a Abcházci zkusili, poslal na ně Gruzín armádu, kterou ovšem posléze Rusové velmi snadno vykázali do patřičných mezí.
KONEC CITATU.
Mělo by, mělo by.... Osetinci i Abcházci mají Rusy rádi stejně jako Gruzince, jako třísku v pr....deli, ale je fakt že ruský pas a ruský jazyk je pro ně ekonomicky mnohem výhodnější než gruzínský pas a gruzínský jazyk.

Na Ruském Dálném východě se odehrává tiché drama v opačném gardu. Rusů dramaticky ubývá a čínanů dramaticky přibývá - v menších městečkách na BAM převažují čínané nad Rusy v poměru 3 ku 1. Rusové je pro jistotu vůbec nezahrnují do censu......

Nakonec i čínané mohou usoudit že jejich krajané narození na Sibiři pod tou či onou záminkou potřebují "ozbrojenou ochranu".
03. 03. 2014 | 10:57

aga napsal(a):

Proč že to vlastně na Ukrajině začlo? Lid se vzbouřil proti zločinným oligarchům?

http://www.blisty.cz/art/72383.html

Kyjevská vláda jmenuje ukrajinské oligarchy guvernéry východních provincií

Je to strategie, kterou média připisují Julii Tymošenkové. Ukrajinští oligarchové podle ní představují ukrajinskou průmyslovou a podnikatelskou elitu a mají vliv na tisíce dělníků na východě země, který je převážně etnicky ruský. Úřad prezidenta Turčynova oznámil v neděli, že jmenoval dva miliardáře, Sergeje Tarutu v Doněcku a Ihora Kolomojského v Dněpropetrovsku tamějšími guvernéry. Superbohatí průmyslníci mají na Ukrajině takovou moc, že v podstatě tvoří stínovou vládu, se svými impérii oceli, uhlí, telekomunikací a médií a armádami zaměstnanců. Rizikem tohoto počínání ale je, že to bude vypadat, že poskytnutím politické moci oligarchům se v zemi nic nezměnilo.

Podrobnosti v angl.:

http://www.nytimes.com/2014/03/03/world/europe/ukraine-turns-to-its-oligarchs-for-political-help.html?hpw&rref=world&_r=1
03. 03. 2014 | 10:58

Jarsa napsal(a):

Každý, kdo relativizuje anebo dokonce schvaluje ruskou okupaci Ukrajiny, Gruzie, Litvy, Estonska, Lotyšska, Československa, Madarska, Polska, Bulharska, Mongolska, Běloruska, Afghánistánu, Kyrgýzie, Moldávie a mnoho mnoho jiných...není nic jiného než nacista. Nic víc a nic míň. Kam se hrabou američané. Pouze Evropu spasily v roce 1918, 1945, v roce 1989 a pokud nesasí i nyní, sežere všechny ruský nacisrmus.
03. 03. 2014 | 11:01

xxyyw napsal(a):

Další komik, který obhajuje bolševické chruščovské posuny hranic v rámci SSSR z r.1954.
Putin je povinen vrátit Krym a další území tam kam, vždy patřili. Ti co financovali mejdan na majdanu, dostali Ukrajinu do ekonomické katastrofy.
03. 03. 2014 | 11:09

Jaroslav Dvořák napsal(a):

V jistém smyslu má pan Hlaváček pravdu: 19. století skutečně pokračuje. Pokusím se na to pohlédnout očima Ruska. Na počátku 19. století, roku 1812, vytáhl Napoleon na Moskvu. Jak to dopadlo vím z historie i z románu L.N.Tolstoje. Ve dvacátém století si to zopakoval Hitler v roce 1941. Jsem pamětník toho, jak to dopadlo. V 21. století se přece jen pro západní svět stala historie v jistém smyslu učitelkou. Kromě vojenských základen a různých projektů PRO, to tentokrát zkouší s použitím "měkké síly", jinak taky odborně nazývané "řízeným chaosem" . A kořist, ke které cílí, přece dost jasně definovala M. Albrightová; je to nerostné bohatství Ruska, specielně Sibiře. Sleduji ruskou scénu po dobu, kdy používám Internet, to jest více než deset roků. A došel jsem k poznatku, jak ono ohrožení ze Západu je teď, v 21. století, v Rusku vnímáno. A vůbec se nedivím ruskému prezidentovi a nejvyšší komoře Dumy, že vidí v tom, jak byl inscenován převrat v Kyjevě, jen genererální zkoušku toho, jak bude dále postupováno proti Rusku. Henry Kissinger to, myslím, v posledních dnech také potvrdil. Jeví se mi, že se v Moskvě poučili Mnichovem, ale v jiném smyslu, než jak jsou některými našimi publicisty obviňováni. A tak jen doufám, a dokonce jako "neznaboh", se modlím, aby horké hlavy ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Paříži nedohnali ve své pýše Rusko do situace "kritické reakce", kdy by muselo přistoupit k realizaci některých ustanovení vojenské doktriny o použití jaderných zbraní. Každý, kdo rozehrává podobné scénaře, by měl mít jasno, co se stane "potom". Příklad Napoleona, který vyznával teorii "pustíme se do toho, a pak se uvidí" je dostatečně výmluvný. Jako občana této země, ve které žijí jeho děti, vnoučata i pravnoučata, mne děsí postoj, který v posledních třech měsících k událostem na Ukrajině a v Rusku zaujímají političtí představitelé mé země, v čele s jejím prezidentem! Místo toho, aby vyzývali ke klidu, místo toho, aby odsoudili některé naše politické činitele přilévající oleje do ohně, který rozfoukali jiní, se připojují k těm, kteří se řídí heslem "zloděj volá, chyťte zloděje".
03. 03. 2014 | 11:24

smutný napsal(a):

Já si vojenskou agresi představuji jinak. Zhruba jako válčení v Iráku, Afghánistánu, Libyi a moc nescházelo aby taky v Sírii.
03. 03. 2014 | 11:27

Jáchym napsal(a):

03. 03. 2014 | 10:40

...strach mám také z toho, že se jednou resl, tajemný pán hoven, (...) dají dohromady /tedy řeknou si " více hlav - více rozumu" :-)))/...a fakt podniknou nějakou realnou akci - na hony vzdálenou pouhému plkání na blozích. Například že utvoří "První soukromou paradesantní jednotku s názvem Štefek Bandera" a nechají se shodit z paluby letadla na Krym. V ten moment zbývá jediné - doufat že dopadnou tak jak doufáme... aby dopadli.
*********************************************************************************
Milióne,
prý pro ně už vyrábějí speciální dvojité padáky - ten větší jim má nadlehčovat hlavu.

Mají ji totiž tak přeplněnou závažnými myšlénkami, že se po seskoku převážně převáží.
Ani přilby doplněné airbagem, naplněným plyny YosifaK nepomáhají;
proto je omluvte, jsou občas po skoku volakí zmetení.
03. 03. 2014 | 11:30

antipolitik napsal(a):

Ještě by nám moh Hlaváček popsat, kam a do jakýho století nás vrhla naše porevoluční politická garnitura. Řekl bych, že taktéž do 19 století! Aspoň co se bezohledného kapitalismu týče. My nemáme určitě právo nikoho soudit a poučovat, protože máme sami ve své zemi nekonečně politických sraček a amatérského politického chaosu až to bolí.
03. 03. 2014 | 11:34

vasja napsal(a):

Protektorátní komplex
Mnohokrát jsme psali o tom, že českou mediální scénu z devadesáti procent ovládá havlistická guerilla. Zatímco západní novináři (již čtvrt století po převratu náš vzor) jsou přirozeně z podstaty levicoví, naši zůstávají věrně havlističtí. Že v obou případech jde o tvrdé levičáctví? Jistě. Rozdíl je pouze v tom, že ti čeští – lépe řečeno pražští – se většinou tváří pravicově. Otevřenou levici si „historicky“ oškliví. Ve skutečnosti však právě oni jsou dědici bolševických metod. Proto se na ukrajinskou krizi vrhli jako rozkurážení mládežníci: Lžou, manipulují a podvádějí už bez alespoň formálního předstírání „objektivity“.
------------
Petr Hájek to vidí takhle.
03. 03. 2014 | 11:39

trenk napsal(a):

v česku podporujeme ruský živel , jedno zda nacionalistický nebo internacionalistický. podporujeme brežněvovu doktrínu omezené suverenity , vítáme andropovovi jaderné hlavice u nás a demonstrujeme proti těm americkým na západě a za mír, nyní podporujeme putinovu doktrínu ochrany ruského živlu kdekoliv na světě , brzy rozšířené i o svatou obranu pravoslaví. ode zdi ke zdi jak je nám vlastní, jednou přísaha věrnosti říši, podruhé schvalování internacionální pomoci sobě sama. ted se mnozí opět vidí jako součást blízkého zahraničí ruska, nebo rovnou jako člen euroasijského svazu. holt trauma že to u nás nikdy nebude vypadat jako u západních sousedů, dává vítězit myšlence že tedy budeme rekreační oblastí euroasijských pracujících, kterým vládne tvrdá ale spravedlivá paže, paže osvoboditelka.
03. 03. 2014 | 11:41

skeptický napsal(a):

Disidenti jsou komunisté,kteří se v 68. ukvapili.
03. 03. 2014 | 11:50

vasja napsal(a):

Jarsa.
Ruský nacisti?
Mi v noci strašej normálně sionisti.
A když sem na samotě, kolikrát se musim převlíknout.
03. 03. 2014 | 11:58

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Jáchym
Kdyby milion....to by se to expandovalo, to by se to skupovalo, to by se to žilo !
Bohu/tedy Wall Street atd./žel - jde o bilion. Dokonce 17, 3 bilionů. Což je suma, která se prostě našporovat nedá. Takovou sumu snad ani nejde vrátit - komu ? Dyť by se z toho pomátli !!!
Umaže ji leda tak hyperinflace nebo poválečný boom. Ale ta válka by měla být pokud možno fakt velká, vzdálená, několik let dlouhá a dostatečně ničivá. Anebo naopak velmi rychlá - a o to více ničivější. Každopádně by ale měly být vedena ve jménu humanismu, spravedlnosti a demokracie, lidé to tak lépe snášejí - ty všechny možné i zatím ještě dokonce nepředstavitelné trampoty... mají u toho tak jaksi lepší pocit, jako že bojují za velké ideály a hodnoty - ono se to prý i lépe umírá ....no nevím, já mám radši klid a mír, i bez těch velkých ideálů, jsem totiž dost zbabělý a lenivý...a v zákopu je zima a vlhko a beztak by mě tam nutiui dělat věci, které se mi nechce dělat ani doma na zahradě - v dobách míru.

http://www.usdebtclock.org/

Už abych si začal chystat nový nick : "17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde."
Jeden to nestačí ani hlídat, to je páni ale frmol !
03. 03. 2014 | 11:59

Yosif K napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Jarle HALSNES napsal(a):
Obecně vzato:
...............mělo by pro autonomní republiku platit právo vystoupit z republiky... Když to ovšem Osetinci a Abcházci zkusili, poslal na ně Gruzín armádu, kterou ovšem posléze Rusové velmi snadno vykázali do patřičných mezí.
KONEC CITATU.
Ruská rmáda je desetkrát větší než ukrajinská a uplácala by je k smrti čepicemi.
Dá se počítat že z Ukrajiny na Krym se už natrvalo bude jezdit přes ukrajisnko ruský hraniční přechod, s tím se těžko co dá dělat, evropa se může modlit aby Rusko se zastavilo u tohoto freikumštu.

Kdysi se v česku vvyklládal vtip o pohraničních přestřelkách na Finskočínské hranici.

K tomu je ještě daleko - ale pokud by se nechalo hlasovat mezi Karelofiny zda chtějí zpět do Finska - hádejte jak by hlasovali?

A na Sibiři podél Bamu tomu nebude jinak - až tam bude rodilých čínanů 90% .....

Rusové nakonec na obsazení Krymu nemusí dlouhodobě až tak moc vydělat....

Současná popularita Ruska mezi Krymskými Rusy je založena na tom že v Rusku jsou vyšší penze. To však nebude pro Rusko zadarmo.

Rusko si Krym jistě udrží - pokud bude chtít. Nabyl bych si však takto jistý s těmi částmi ruské říše kde Rusové jsou v početní menšině.

Rusku se přivlastnění Krymu vyplatí v krátkodobém horizontu - demonstrace popularity a síly - v dlouhodobém horizontu možná nikoliv. Popularitu a sílu mohou nakonec demonstrovat i jiní.
03. 03. 2014 | 12:13

Yosif K napsal(a):

Z hlediska "národního sebeurčení" nelze proti obsazení Krymu Ruskem nic mít -obyvatelstvo jásá, koncerty, zpěvy, tance atd atd.

Otázka je zda Rusové jsou podobně liberální i ku SVÝM AUTONOMNÍM OBLASTEM.

Počínaje Karelofiny, přes různé kmeny na Sibiři sedící na diamantech a ropě a zemním plynem až po Dálný východ kde už nyní jsou většinovou národností etničtí čínané.
03. 03. 2014 | 12:25

David Martinek napsal(a):

Kriste pane na nebi...
Byl by pán historik tak laskav a vystrčil hlavu z vlastní zadnice?
Chápu, že teplé místečko v ústavu pomáhá být "správně zorientovaný", ale bohužel, bude třeba se trochu dovzdělat v nových termínech. Mediální manipulace, persvaze, stádní myšlení, přečíst si Cialdiniho a trošku malinko se pověnovat oponentním názorům. Nesmírně to prospěje badatelské práci. S pozdravem
03. 03. 2014 | 12:27

Yosif K napsal(a):

Tzv "Nerostné bohatství Sibiře" těžko zrekvíruje madelein Albrightová.

Čínané to mají blíže a už mají na Sibiři cca 8 milionů svých lidí. I ti jednoho krásného dne mohou požádat o "ozbrojenou ochranu" ze své mateřské země.
03. 03. 2014 | 12:29

Yosif K napsal(a):

srovnání GDP za rok 2013:
Ukrajina 0,35 trilionu USD
Rusko 2,5 trilionu USD
Čína 13,7 trilionu USD.

Bejvávakly časy kdy GDP SSSR bylo vyšší než GDP Číny. Kdysi, před 50 lety.
Dnes: Co je Rusko k Ukrajině, to je Čína k Rusku. A možná nejenom ekonomicky.
03. 03. 2014 | 12:38

Yosif K napsal(a):

Evropa nemůže přestat kupovat od Ruska plyn. Neměla by čím topit. Nicméně by se snad mohla začítt starat o přání obyvatel v jiných RUSKÝCH autonomních republikách. Karelofinové by to určitě uvítali.
03. 03. 2014 | 12:40

češka napsal(a):

Pane Hlaváčku, výsledek diktátu Francie ve Versailles se táhne opravdu dodnes.
Miliony lidí platily a stále platí za francouzský strach z Německa.
Proto byly velice pečlivě propracovány dohody a vytyčení německé západní hranice, zatím co východní hranice byla vytyčena tak, aby zde musely vznikat konflikty. Logickým sudem s prachem byl "polský koridor", kdy byl darován kus pobřeží Baltu vnitrozemskému státu.
Ve stejném smyslu se tvořily hranice i po 2.světové, my i Polsko jsme byli teoreticky na straně vítězů, ale územní celistvost našich států vzala za své.
Více jak 100 let platíme za francouzský strach.
Sdělovací prostředky neustále omýlají "holocaust", ale vždy myslí jen na Němce, z těch se mámí peníze stále, ale na Ukraince a Rusy se to jaksi nevztahuje, i když nyní se již "demokraté" chystají na pogromy a u kolébky "Židovské domoviny" v Palestině stál strach z pogromů v Rusku, ne Německu. Ti z Židů, kteří včas utečou, poběží již po staletí vyšlapanou cestičkou k nám, Polsku se budou snažit vyhnout.
Takže otázka zní - co s nimi? Odpověď je jediná-asimilovat, asimilovat, asimilovat. A ti, co budou asimilaci vzdorovat, exportovat co nejrychleji do Izraele.
03. 03. 2014 | 12:50

Yosif K napsal(a):

Seznam autonomních republik ruské federace - odhadem tak polovina rozlohy ruské federace.
Asi ne všude převládají "proletářští internacionalisté".

1. Adygea
2. Altai
3. Bashkortostan
4. Buryatia
5. Dagestan
6. Ingushetia
7. Kabardino-Balkaria
8. Kalmykia
9. Karachay–Cherkessia
10. Karelia
11. Komi
12. Mari El
13. Mordovia
14. Sakha (Yakutia)
15. North Ossetia–Alania
16. Tatarstan
17. Tuva
18. Udmurtia
19. Khakassia
20. Chechnya
21. Chuvashia
03. 03. 2014 | 12:50

češka napsal(a):

Yosif K
Proč by Číňané ze Sibiře žádali o ochranu Čínu?
Skoro všichni se oženili s Ruskama, dobře se starají o rodinu, nechlastaj, mají chytré a dobře vychované děti , které se učí /rodiče jim diplom nekoupí/ na nejlepších školách. V Číně je o x milionů více mužů, než žen , do Ruska se dostane jen elita, a na tu stojí Rusky ve frontě .
Rusové si proti nim netroufnou, konfliktu s Čínou se bojí jako čert kříže, protože vědí, že vyhrát nemůžou.
Takže exploatace sibiřského přírodního bohatství je v jejich společném zájmu a Rusové jsou rádi, že část kapitálu zůstává u nich.
03. 03. 2014 | 13:03

Bestia triumphans napsal(a):

ld napsal(a)03. 03. 2014 | 09:12:
Bestia triumphans ,
http://www.ceskenoviny.cz/tema/index.php?id_seznam=55427

???
Zdroj zprávy jsou ruští pohraničníci.
Čili Adolf Putin.
Ach, vy naivko...
:-)
03. 03. 2014 | 13:04

Martin1 napsal(a):

Rusové už si vykládají vojenské nádobíčko na Staroměstském náměstí a jdou si nakoupit do Kotvy a Zaorálek zvažuje, že jim nezruší vízovou povinnost. :)
03. 03. 2014 | 13:09

Ládik!!! napsal(a):

Právě jsem se vrátil domů a pro jistotu jsem obešel barák a louky, jetli tam není nějaký rus. Ještě tady nejsou.
Zajímal by mě způsob, jakým podpoří čeští soudruzi soudruha putina v jeho humantitárním elánu. Zatím soudruzi nějak divně mlčí. Jestli už Filip nebo Grebeníček nesmolí nějde na hajzlu zvací dopis.
03. 03. 2014 | 13:13

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Na případných chronicky vysokých cenách plynu prodělá EU, vydělají USA - co se týče konkurenceschopnosti ekonomiky..
A také importéři uhlí. A za rok, dva také importéři US plynu.

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2335345/sektor-plynarenstvi-v-eu-je-v-katastrofalnim-stavu-varuje-eurogas.html

Svět už není tak jednoduchým , jak býval kdysi. Ve hře je mnoho zájmů, ty nacionální jsou spíše anachronismem - tou strunou, na kterou se brnká vždy když je třeba povzbudit masy k podpoře toho či onoho zájmu té které skupiny.
Každopádně obyčejný /tedy ne majitelé energetických ši importních oligopolů či s nima kooperující politická šlechta/daňový poplatník chce levný a dostupný zdroj energie, což znamená mj. dobré vztahy s těmi exportéry surovin ,. kdo jsou obchodně a dodavatelsko-odběratelskou infrastrukturou napojeni zatím tak, že přerušení těchto vztahů by znamenalo pro EU velkoé trable a snížení konkurenceschopnosti.
S Ukrajinou to prostě EU opět posrala, sedla na lep Amíkům.
Ruská akce - ač vypadá jako agrese, je REAKCÍ , dámy a pánové.
Do ruského medvěda se kudličkou nepíchá, nějaký čas to snáší, drží nervy na uzdě...ale bojte se toho, kdyby se naštval.
USA se budou za bukem smát a pak vydělají na poválečné obnově, odnesla by to zase Evropa. A možná že nejen Evropa.

Hle, co pan Obama aktualně usuzuje směrem jinam, směrem k arabskému světu :

http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-palestinians-israel-obama-idUSBREA2204120140303

Ony totiž USA za čas zřejmě tu arabskou ropu potřebovat nebudou, a tak ani nebudpou potřebovat Izrael. Co ale budou potřebovat - je zbavit se dluhové pasti.
Pokud tedy neplánují znárodnění FEDu.

EU ale bude ruský plyn a ruskou ropu potřebovat, stejně tak i Ukrajina. Ty sny o dovozu US plynu..no comment, ale je to nesmysl. Takové budování nové závislosti by bylo pohromou.
-----------------
Znovu se ukazuje, že vyřazení Arevy z tendru na ČEZ bylo neprozřetelné. Francie je členským státem EU.
To je taky ta globální hra - o energie, tolik důležité z hlediska udržení civilizací.
03. 03. 2014 | 13:25

scallop napsal(a):

Ládik!!

A divfal jste se poradne? Oni vylezaji az po setmeni

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rus_dom%C3%A1c%C3%AD
03. 03. 2014 | 13:26

Jarle HALSNES napsal(a):

V Rusku nemůže jít o Autonomní oblasti, ale o Autonomní republiky (ty jste ostatně vyjmenoval). To jen pro přesnost.
A o jejich "sebeurčení"? OK, mělo by to tak být. Např. Tatarstán akceptuje Moskvu jen "velmi vlažně". Jenže, na druhou stranu, co by získali, když na nejbližší hranici s někým, kdo není součástí Ruska je to mnoho set km?
Ono by bylo velmi žádoucí, aby byl pořádek, lidem se dobře dařilo a tím pádem by neměli žádný důvod měnit status quo. Když to ovšem někde stojí za prd, vždycky se najde nějaký mudrlant, který objeví, že kdyby to bylo jinak, bylo by lépe. A tak Baskové a Katalánci špekulují, jak se vykroutit ze Španělska, Skotům nevoní Británie, Kašmířani nechtějí být v Indii, Osetinci a Abcházci se vymanili z Gruzie (mnoho-li si ale pomohli?), Čečeni by asi chtěli pryč z Ruska, Ujgurům se nelíbí být v Číně, Tbeťani si také myslí, kdoví oč nepřišli, no a tady, v české prdeli, je dost a dost těch, kteří tvrdí, že za všechno špatné může Unie....
03. 03. 2014 | 13:33

Marie 2 napsal(a):

Dalo se to očekávat a všichni jsme zaspali/zahnili,mě bylo divné proč hodne hlavounů odmitlo jet na olympiadu?
To už oni věděli proč,musíte číst mezi řádky to bylo dřív
03. 03. 2014 | 14:26

honolulu napsal(a):

Pane RESL, (09:32)
krivdite mi !
Napsal jsem, ze moje sympatie je s ukrajinskym nacionalismem, tato sympatie vsak musi byt obetovana na oltar nezbitnosti ! Rusko nesmi byt slabe !
EU se o zeslabeni Ruska snazi ! Tak to vidim ja.

Bude-li Rusko slabnout, tak Evropa zazije invazy Asiatu a nedej Boze Machometanu !
Rusko je HRAZI ! Je prirozenou prekazkou teto invazi. To vsak neznamena, ze k nim horim nejakou laskou.

EU tradicne a intezivne lopatuje svoji integracni politikou proticivilizacni prvky do Evropy. Napred jeji politici znicili celou Southern Africu, a ted se o to snazi v Evrope.
Tak jak Husak vam kdysi zalopatoval Cesko Cikany,s kterymi si ted nikdo z vas nevi rady..

Zde jsem Vam napsal proc citim nechut k EU...
Take jsem napsal, ze Banderovci mi byli sympaticti, kdyz bojovali jak proti Nacistum, tak proti Bolsevikum...Byl jsem za to poradne ZPRDNUT rudym chrochtacem Slamou.

Neprozivejte to, co se ted na vychode deje nejak moc intenzivne a emocionalne.
Ani EU, ani Amerika nic delat proti Putinovi nebude....Oni vi moc dobre, kde je jeho "zahradka" - svera vlivu.

A Vy budte silny a pokracujte se hadat se vsemi - nebot BOJEM se clovek zuslechtuje.
Profesor doktor hrc. prc. Hlavacek se NEzuslechtuje. On kyva makuvkou jako donky v Mexiku, kdyz vidi mrkvicku.
Ahoj, jdu ted na jiny blog.
03. 03. 2014 | 14:26

Yosif K napsal(a):

češka napsal(a):
Yosif K
Proč by Číňané ze Sibiře žádali o ochranu Čínu?
Takže exploatace sibiřského přírodního bohatství je v jejich společném zájmu a Rusové jsou rádi, že část kapitálu zůstává u nich.
03. 03. 2014 | 13:03
Rusové jsou rádi že část kapitálu zůstává u Rusů a Čínané jako celý národ mohou být rádi když zajímavé oblasti Sibiře se přesunou k Čínanům. Zrovna tak jako Rusové jako celý národ mohou vítat že Krym spadne zpět do suverenity jejich říše.

Pro poslání zvacího dopisu lze najít nějakého BILAKA nebo nějakou šikovnou záminku (typu rasistický útlak) velmi snadno. Specielně pokud Rusové budou dělat potíže s občanstvím pro činany kteří se na Sibiři již narodili.

Ne všichni čínani se žení s ruskami, ne všichni čínani mají ruský pas (99% ČÍNANŮ NA SIBIŘI RUSKÝ PAS NEMÁ) a ne všichni čínani se cítí happy jako lidé druhé kategorie.

Rusové kteří žijí v čechách se ku skopičinám soudruha Putina vyjadřují velmi velmi rezervovaně. Z evropské perspektivy je jim jasnější že boží mlýny někdy melou pomalu ale většinou spíše melou než nemelou.....

Tuhle Hamáček píše že evropě se vrací "kosovský bumerang". Nevrací se kosovákům, ti si už dělají co chtějí. Ten se vrací Evropě.

Rusům se zase někdy později může vrátit "krymský bumerang". Rusové na Krymu se budou těšit z vyšších ruských penzí, krymský bumerang se Rusku také může vrátit úplně jinde.
03. 03. 2014 | 14:41

Max Blaustein napsal(a):

(výňatek z článku)
Důvodem, proč je dnes Ukrajina v hluboké krizi, je „svár bratří v domě ukrajinském.“ Svár, kdy se Ukrajinci přestali snažit dosáhnout kompromisu a raději začali ve snaze zcela prosadit svůj názor a potlačit názor druhé strany naslouchat radám cizinců, aniž by si uvědomili, že cizinci prosazují zájmy své.

Když Janukovyč odmítl podepsat dohodu s EU, jednalo se o legitimní rozhodnutí legitimně zvoleného prezidenta. Možná nesprávné, možná správné. Ale rozhodnutí nikterak fatální, rozhodnutí, jež mělo být respektováno, a po příštích volbách, pokud by zvítězila opozice, mohlo být změněno. Namísto toho ukrajinská opozice vyvolala radikální střet. Za mohutného fandění uražené EU a geopolitických machiavellistů z USA opozice zpochybnila legitimitu prezidenta a donutila ho souhlasit s ústupky. Tuto dohodu opozice nedodržela a prezidenta svrhla. A Francie, Německo a Polsko, které se za dodržení dohody zaručily, tomu za méně než 24 hodin po jejím podpisu zatleskaly…

Nakonec se ale směje Rusko.
03. 03. 2014 | 14:42

ld napsal(a):

Bestia triumphans ,

vy nemůžete překvapit.
Jak jsem uvedl výše, Česká televize o tom psala rovněž. Vy ale jako barelí rozumbrada víte vše nejlíp.
03. 03. 2014 | 14:52

Pepa Řepa napsal(a):

Kucí hujerský
on ten Ivan je chytřejší, je to smutný, ale je tomu tak.
Zatímco slimejš Zaorálek blekotá rasPutin mlčí.
Ví svý.

Když Vy pošlete jednotkk na Majdan, tak já celou brigádu na Krym
Vás zbude hladová Halič a okolí, mně letovisko se základnou

Když Vy mektáte tu Vaši přiblblou mantru o"lických právech" já přijdu o potlačování "lických práv" Rusů na Ukrajině.
Máte to zpátky jako bumerang.

Když mě nepřijedete do Soči, tak holt nebiude. Vy mě potřebujete v G8.

Když mě potrestáte zmrazením kont, dám prachy jinam. Víte kolik je na světe bank?

A když nebudete topit mým plynem a jezdit na moji ropu to bude rána, Čang se na ni klepe.

V životě jsem neviděl hloupější mamlasy než jsou hujeři z Brusele
03. 03. 2014 | 14:55

Honza II napsal(a):

Prezidenta Janukoviče ale opozice svrhla nezákonně. Měla ho alespoň formálně odvolat podle ústavní procedury. Ale to by demokratičtí hlupáci na Majdanu asi nepochopili.
Takže nějaké podivné legislativní a právní bláboly a nedodržování práva a zvykolstí jsou k ničemu, protože Rusové mají živého právoplatného prezidenta Ukrajiny, kterého se hrdinným (ale ústavně hloupým) samozvancům nepodařilo ani zastřelit. Takže těžko může mezinárodní společenství oficiálně respektovat nové zákony Ukrajiny, když podle jejich (dosud nezměněné úsravy) nejsou podepsány žijícím prezidentem přímo zvolený obyvateli.
Toto právě ukazuje na čistě idoelogickou podporu mnoha lidí současně vládnoucí kyjevské ganituře - ovšem falešně při tom hovoříci o nějakém právu a evropských právních zvyklostech.
03. 03. 2014 | 15:04

češka napsal(a):

To Yosif K
Nevíte náhodou, jestli válečné lodě USA již opustily Černé moře?
Pro další vývoj to bude důležité.
03. 03. 2014 | 15:15

vlaštovka napsal(a):

Pane Hlaváčku, skvělý článek a děkuji za něj !
03. 03. 2014 | 15:27

siven napsal(a):

Pepa Řepa - milý Pepo, v tom, že to europošuci v rámci (ne)garancí Nanukovičovi pěkně podělali, se asi shodneme.

De facto se asi i shodneme i v tom, co s Kryminálníkem RasPutinem NEdělat.

Mám teď hodně práce a nemám tudíž čas rollovat diskusemi plné jednostranných výblitků, které si pletou globální dění s rvačkou několika ožralců na fotbale.

Co nedělat už tedy víme. Můžete prosím (možná už podruhé, když ne poprvé) formulovat, co lze DĚLAT, a vysvětlit to nám pomalejším?

Mě napadají jenom samé složitější věci, budu tedy velice rád, když nám ukážete směr.

Spasiba!
03. 03. 2014 | 15:35

Yosif K napsal(a):

A sakra, nemohli by tam Rusové "srdečně pozvat" i české voliče KSCM????
Cituji:
Obyvatelé Ukrajiny by mohli být přestěhováni na Dálný východ, aby pomohli rozvoji regionu. Jak informuje agentura ITAR-TASS, novinářům to řekl ministr pro rozvoj Dálného východu Alexandr Galuška.

Podle něj je potřeba, aby se Dálný východ rozvíjel vyššími tempy než zbytek Ruska. Podle ministra není ani takový problém nalézt investice, ale rozvoj brzdí hlavně nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Galuška ale odmítá, že by to mělo spojitost s nynějšími událostmi na Ukrajině. "V ministerstvu jsme to na expertní úrovni probírali ještě dávno před současnou ukrajinskou krizí.
03. 03. 2014 | 15:36

resl napsal(a):

Jáchym : strach mám také z toho, že se jednou resl, tajemný pán hoven, (...) dají dohromady /tedy řeknou si " více hlav - více rozumu" :-)))/...
--------------------
Já mám strach z vašeho servilního chování kdekomu, ovšem k řepovi to překračuje noblesu mílovým krokem. Při tom tušíte / i když jako komouš/, že Rus nikdy demokratem nebude. Pouze když dostane stejnou ránu, jako rozdá sám.
03. 03. 2014 | 15:48

buldatra napsal(a):

A co z toho všeho, kolem hromad pneumatik a nábojnic na Majdanu a pravděpodobně ruských vojáků (jak cudně ty bóchače nazývá ojrotisk) na Krymu, vyplývá pro nečesanou nemytou ojroveřejnost?
malé poučeníčko v tom smyslu, že ojroministři mají v hlavě sečku a neměli by vyjednávat nic, snad kromě výše svých výplat. To jediné jim jde, všecko ostatní je katastrofa.

Když to nedávno Barosso říkal Ashtonové, tak se tomu smáli, až spadli z postele.
03. 03. 2014 | 15:50

ld napsal(a):

buldatra,

ono z toho poplyne víc. Do 2 týdnů půjde benzín o kačku dráž. To ostatní bude následovat.
03. 03. 2014 | 16:03

Burbank napsal(a):

Pan Autor napsal: Při vší úctě k dnešnímu všelidskému globálnímu étosu – nejde tu o zásah v Africe nebo Asii. To, co teď sledujeme takřka v přímém přenosu, probíhá přímo v Evropě – a my jsme přece také Evropané.

Tak to je kvalitka. Kdyby Putin vraždil nějaký žluťáky nebo ty černý vopice, tak v poho, ale takhle se mu autor musí se vší rozhodností postavit. To je skutečně vší úcta jako prase. Úcta prokazovaná vší.
03. 03. 2014 | 16:09

Yosif K napsal(a):

Honza II napsal(a):
Prezidenta Janukoviče ale opozice svrhla nezákonně.
KONEC CITATU.

Na východ od Mukačeva probíhá většina dějů tak nějak nezákonně. Jedna členka volební komise mi říkala jak u nich v Mykolaice probíhá tradiční sčítání hlasů:
1) celé velební středisko je 3 dny neprodyšně blokováno policí od ostatního světa.
2) přestože je celé volební středisko neprodyšně blokováno policií, hodinu před odesláním vysledků se zjeví ve sčítací místnosti chlap s pytlem hlasů, vysype je do uren, přepíše volební vysledky a pohrozí členům komise, že pokud budou o tom někde žvanit nebo dělat problemy, že si je najde a postřílí a "klidně odejde středem". .

Takže o legalitě a nelegalitě čehokoliv je marné mluvit, nakonec i čeští sosálisté potvrdili pro EU jako pozorovatelé že volby kde president Ilham Aliyev dostal 95% hlasů byly svobodné a otevřené a čestné.

Halt není to až taková politická kultura jako ve švýcarsku, máslo na hlavě jistě nemá jenom jedna strana.
03. 03. 2014 | 16:09

scallop napsal(a):

Dedci eurofobni

Jste roztomily. Kdyz se nekdo zmini o lidskych pravech (obvykle je to diskutujici znamy pod nickem "kuk hujersky", ktery sem sice nepise, ale jeho nazory zde kazdy zna), tak vyletite jak certici a zacnete sepisovat romany proti vsem. Kdyz ale totez zopakuje Vladimir I., nereknete ani popel.

Na rozu sklerozu je spoleh, nezradi.
03. 03. 2014 | 16:09

Yosif K napsal(a):

češka napsal(a):
To Yosif K
Nevíte náhodou, jestli válečné lodě USA již opustily Černé moře?
Pro další vývoj to bude důležité.
03. 03. 2014 | 15:15
Rusové mají Krym v kabeli. Pro další vývoj ruska bude důležitý v budoucnu postup Čínské lidové armády na Sibiři.

Rusové mohou uplácat Ukrajince čepicemi. Čínané však mohou uplácat Rusy čepicemi, až se jim to bude hodit.
Proto tam Rusové plánují stěhovat Ukrajince. Asi se i mezi chochly cítí o něco lépe než mezi žlutým nebezpečím........
Cituji:
Obyvatelé Ukrajiny by mohli být přestěhováni na Dálný východ, aby pomohli rozvoji regionu. Jak informuje agentura ITAR-TASS, novinářům to řekl ministr pro rozvoj Dálného východu Alexandr Galuška.
03. 03. 2014 | 16:17

mb napsal(a):

Káj napsal(a):
Rusko Krym poprvé anektovalo teprve v roce 1783. To není zas tak dávno. A teprve v roce 1939 z Krymu vyvezlo původní obyvatele do pouští Kazachstánu a nakufrovalo tam postupně Rusy. A znovu Krym obsadili až 1944. To by rovnou mohla Ukrajina vrátit Lvosko a Volyňsko Polsku, které jim obsadilo a zabralo Rusko před 1. sv. válkou a podruhé během 2. sv. války. Scénář je stále stejný. Vojensky obsadit, původní obyvatele vyhladovět, vyvézt a postřílet a nastěhovat tam rusy a následně si dělat historické nároky a hájit zájmy ruských menšin.
03. 03. 2014 | 07:24

... jste tady v menšině ... jsme tady v menšině ...
03. 03. 2014 | 16:18

Yosif K napsal(a):

Dobrej nápad, vystěhovat Ukrajince na Dálný Východ jako kanonenfutr - vyřeší se tím více problémů naráz. Taky by tam mohli vystěhovat krymský Tatary, že ano...... zkušenosti už jsou........

Ministerstvo RF pro rozvoj Dálného východu (Minvostokrazvitija)

Ministr pro rozvoj Dálného Východu:

GALUŠKA Alexandr Sergejevič

680000 Chabarovsk, ul. Muravjova-Amurskogo 18,

tel. +7 4212 97 00 10,

109544 Moskva, ul. Školnaja 25

www.minvostokrazvitia.ru
03. 03. 2014 | 16:20

Jarouš napsal(a):

Asi jako všichni diskutující a dokonce i bloger neznám všechny souvislosti událostí na Ukrajině.
Stačí si ale připomenout fakta co jsou neoddiskutovatelná.
Největší zločinci Sovětského svazu nebyli Rusové: Brežněv - Ukrajinec; Stalin - Gruzijec, Trockij - Ukrajinec; Chruščev - byl sice Rus, ale většinu života strávil na Ukrajině (ne že by dělal Ukrajincům radost).
Napadení nejen sousedních zemí bez mandátu OSN v posledních 20. letech armádami NATO - Afganistan, Irák, Srbsko!, Libie.....
Údaje o invazích Ruska neuvádím, ty jsou všeobecně známé z našich médií.
Tak prosím omezte propagandu a diskutujte pouze na základě faktů, případně dodejte, že se jedná jen o vaší myšlenku.
03. 03. 2014 | 16:49

slavwin napsal(a):

Je třeba vzít v úvahu 140 miliard dolarů vntřního dluhu. Pro Putina nějaké krvavé oddělení od Ruska, by nemuselo být prohrou, ale skrytým vítězstvím. Tlačit ho k jednání s ukrajinskou vládou je lepší než vzpomínat nějaké zapomenuté velikány. Putinovy možnosti uchrání tu svoji vanu Černé moře, kde je pod kontrolou, v tom mu přece nikdo nebránil, zabere celou Ukrajinu je celý dluh jeho, zabere část, tak ho přinutí převzít dluhu část v případě celého zabrání je izolovaný. Ocel a uhlí moc nejedou, produkce zastaralou technologii není žádné velké plus. Nepochybuji že ta jeho přítomnost v Černém moři a proti rozpínavosti jsou připraveny prostředky. Chruščov se taky chtěl rozpínat, myslel že ti chlapci z univerzity Kennedy a McNamara mu v tom nezabrání jemu bojovníkovi a divil proč tam nenechali Ajka - pak se asi divil a byl vystřídán ostřejším Leonidem začínají znovu, podobných blbostí se budou chtít vyvarovat.
03. 03. 2014 | 17:27

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
Myslíte že motýl Manuel Barroso obětoval pro světlé zítřky EU i své tělo?
To je nový Meresjev, je to velká oběť za eurovlast.

Tuhle jsem potkal jednoho, říkal že ho pustili z krymu.
Asi taky revolucionář nebo Tatar, byl takový osmahlý.
03. 03. 2014 | 17:53

Převzato napsal(a):

S Putinem do 19. století a s Majdanem vpřed k fašismu? Ani jedno není v pořádku.

Evropané by se měli sami sebe ptát, jestli se na příkladu Ukrajiny nevytváří precedens do budoucna. Bude způsob, jakým se tam chtějí zbavit demokraticky zvoleného, ale neoblíbeného vůdce, přijatelný i v dalších částech Evropy? Jak se v budoucnu státy Evropské unie vypořádají s násilným odporem, když vyslat do ulic policii bude považováno za zločin proti lidskosti?

Erik Best: Chce vůbec Brusel mír na Ukrajině?

Jedna velká potíž tkví v tom, jak přesně určit moment, kdy vláda Viktora Janukoviče v očích EU ztratila legitimitu. Když s Evropskou unií nepodepsal asociační dohodu? Kdyby velké množství Čechů vyšlo do ulic protestovat proti přijetí eura, stala by se tím česká vláda náhle nelegitimní? Nebo nejprve musí zemřít určitý počet lidí? Kolik přesně? kladl dotazy Best.
03. 03. 2014 | 18:11

Vitin napsal(a):

koukám že 19. století není jen Putin, ale i v týto zemi se to hemží středověkýma názorama...
03. 03. 2014 | 18:30

siven napsal(a):

Hm, takže už ani Řepa nezná odpověď, co dělat. Tak to už jsme ale dočista, dobíla v p....i.

Převzato – uf, konečně trocha rozumu v moři blbosti.

Kvantitativně je to však stále chabé.

Blbost vyhrává na počet i na body. To vždy pochopitelně vede ke knock-outu rozumu.
03. 03. 2014 | 18:31

buldatra napsal(a):

Co se týká Majdanských následků, včetně Černomořské flotily a Zaorálkových letů směr Sevastopol a zase zpět a správného vhledu do toho všeho, drobně poznamenám.

V podstatě máme jedinou šanci, jak se dozvědět, kdo co udělal blbě, proč to blbě udělal a proč to tak nějak blbě dopadlo a proč by to dopadlo lépe, kdyby to někdo jinej udělal o něco méně blbě.
Ta šance spočívá v tom, že ke klábosnici usedne naše milé Pehe, přestane dělat drahoty a řádně to celému světu vysvětlí a vysvětlení to, podepře svými typickými globálními argumenty, jak jen Pehe umí.

Neboť, zdá se, že pokud tak neučiní, budou všichni, včetně Ukrajinců i s Kličkem a ostatními revolucionáři, tápat ve tmách a svět se nikdy nedozví, jak se věci ve skutečnosti mají..

A bude to podobné, jak s tím Elvisem. Taky samá zkazka. Prej ještě žije.
03. 03. 2014 | 18:51

den napsal(a):

Patriot.
Ach jo.
Na Ukrajině jsou zbraně hromadného ničení. Všechny možné .
A hlavně jaderné pozůstatek SOJUZU.
I o tom byla Budapeš´tská smlouva.

Současná ukrajinská vláda, no..., požádala o mezinárodní dohled nad jadernými zbraněmi, asi jim to došlo.
03. 03. 2014 | 19:32

den napsal(a):

Poslední komentář.
To co se dělo a stalo v Kijevě, byla organizovaná revoluce.
Proč nakonec zvolený prezident a vlád šli do takovéto konfrontace, nevím.
Druhá strana na ni byla nachystána. A co se dělo potom se vymyká normálnímu myšlení.
Ale opravdu osoby adorující Banderu a s ním spojené věci, nejsou demokraté.
Jako potomek Volyňských Čechů, který měl mnoho příbuzných v Malíně, nemohu říci nic jiného než, že souhlasím se strachem ostatních nad tím to vývojem ve vedení Ukrajiny.
03. 03. 2014 | 20:02

Karel napsal(a):

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zahranici/pohled-jinam/Analytik-Chelemendik-Valka-nebude-Ale-305824

"Československo" to nebude mít jednoduché.
03. 03. 2014 | 20:17

češka napsal(a):

To Yosif K
Na Sibiři skončila vždy elita národa, děkabristé, Poláci, lidé z pobaltí... taky se tam flákal za státní peníze jakýsi "muž s puškou", ten krvelačný carský režim ho ani beodzbrojil.
Stalin si také Sibiř oblíbil jako místo dlouhodobé péče pro potenciální nepřátele.
Jenže se tam ti přesídlenci nějak špatně množí. Hromadné stěhování národů se úspěšně koná jen západním směrem, bohužel jim stojíme v cestě.
03. 03. 2014 | 20:20

arbitr napsal(a):

Autore omyl, s Dukou jsme se již vrátili do čtrnáctého století, kéž bychom se vrátili aspoň do toho devatenáctého! A Putina do toho nepleťte, jeho předchůdce Gorbačov z východní Evropy udělal "volné zóny" a dal jasně najevo, že s námi už Rusové nechtějí mít nic společného. Ta prohlášení o dostavbě Temelína svědčí o nekompetentnosti zdejších politiků, kteří se snaží z obchodní záležitosti dělat politickou.
Už chápu, proč prezident Zeman varoval před tím, aby se ministrem zahraničí stal Zaorálek, stejně jde o Stropnického, ten by měl být vyznamenán před rozvinutým prostěradlem, za duchaplné nesmysly které prezentoval o Temelínu. Já bych těm ministrům doporučil, aby vyhlásili Číně válku a až budou Číňané na česko-slovenských hranicích, tak ať se jim omluví. Tím se jejich problémy automaticky vyřeší!
Protože se mě omrzelo číst duchaplné nesmysly pana Fendrycha a jemu podobných,
tímto příspěvkem definitivně končím s Aktuálně.cz a budu si raději číst pohádky Boženy Němcové a v Sekorově knížce "Brouk Pytlík a jeho přátelé".
03. 03. 2014 | 20:46

Brněnský drak napsal(a):

Honolulu 6.54
na náměstí Svobody bývaly svého času u zastávky tramvaje směrem do Králova Pole nejvyhlášenější záchody v Brně. Měly typický hřibovitý tvar a proto se jim říkalo Gampl. Záchody byly v podzemí a nad zemí byl stánek s novinami. Zajímavá symbióza.
Ale to vy určitě nepamatujte, už je to dávno. Až budou jednou v Brně dělat archeologové průzkum jako v Delfách, jejich sláva se zaskví v celé kráse.
Anténa v Brně určitě žádná není. Je tu ale největší sbírka kostí ve střední Evropě. Možná jste také přehlédl žulový obelisk na náměstí Svobody, nedaleko bývalých záchodků. Každý rok jej za pár set tisíc brněnští radní leští a při významných příležitostech jej oblékají jak bruselského chlapečka do různých šatiček.
Škoda, že to nemůžete vidět na vlastní oči. Přijeďte se podívat.
03. 03. 2014 | 20:52

siven napsal(a):

Závidím všem spoluobčanům, kteří si dokáží z takové nabídky vybrat. Buď Tymošenkovou, nebo Putina. Nic jiného je ani nenapadne.

Jako kdybych na menu měl na výběr mezi koprovkou a křenovkou.

Uhh...

Většina mých spoluobčanů má kachní žaludek. Sežerou klidně i kus h.vna a budou si u toho mlaskat, jenom proto, že jim tuto nabídku vnutil ten uřvanější, nebo silnější. A ještě si u toho budou mlaskat.

Co z toho plyne?

Gastronomické návyky Čechů jsou stále velmi bídné. Polreich ještě bude muset sakra zamakat, práce má jak na kostele!
03. 03. 2014 | 22:55

argun napsal(a):

Lasturko

na vás je taky spoleh. Stopro, že vždycky nějakou tu perlu porodíte... Něco k věci by tam nebylo?
03. 03. 2014 | 23:26

honolulu napsal(a):

Pane Brnensky draku, (20:52)
O te ANTENE to referovary clenky klubu New Age, ktere jezdi na Sumpersko...Osobne jsem tam nikdy nebyl, (Sumpersko), stejne jako v mnoha jinych mistech republiky.
Do Prahy, Brna a Vidne, vsak zajedu vzdy , kdyz jsem v Evrope...Nerozumim tomu proc me to tam laka. Davno tam nikoho neznam a nikoho nemam.

Generace se stridaji a starsi lide, ktere povazuji za nejcennejsi pro svoje zkusenosti odchazi i zde....Z Emigrace 1948 nezije uz nikdo a v 80- tych letech jsem jich znal hodne. I ty, kteri meli slavna jmena....
O historii Brna a o GAMPLU nevim nic.

Brnaci, kteri se mnou zacinali emigraci v JAR 68-69, byli charakterni a cestni. Byla s nema velka sranda . (Meli oblibenou hospodu na Braamfontejne v JHB.)
Tak potkate-li nejakeho v tom Brne, tak ze se klani personalita z Hillbrow.
04. 03. 2014 | 02:53

scallop napsal(a):

argun

No ja to smeroval na Pepa Repu a tudiz jsem nic k veci (podobne jako on) nepsal. Necekal jsem, ze si to vezmete osobne.
04. 03. 2014 | 07:17

Pacák napsal(a):

"Putinem do 19. století?"

S Čechistánem do 19. století: exekutorské loupežnictví posvěcené státem, agenturní zaměstnání, bezdomovci, likvidace odborů, oligarchizace pseudodemokracie…
04. 03. 2014 | 09:01

pan Tau napsal(a):

"Při vší úctě k dnešnímu všelidskému globálnímu étosu – nejde tu o zásah v Africe nebo Asii."
Jestli jsem to dobře pochopil, tak vědecký pracovník pan Hlaváček si jednak myslí, že Jugoslávie je někde v Asii nebo Africe, a za druhé, bombardování jakýchsi rákosníků nebo černoušků je něco úplně jiného než vojenský zásah v Evropě.
05. 03. 2014 | 20:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy