O čem volby nejsou

28. 05. 2010 | 16:35
Přečteno 5718 krát
Všichni, kdo dnes a zítra dorazí k volbám, rozhodnou o spoustě zásadních otazníků, které visí nad nejbližší budoucností Česka. Přesto existuje skupina důležitých otázek, o které se ve volbách takřka nehraje. Patří mezi ně jednak vážné mezinárodní problémy, jednak řada témat, o kterých na politické scéně panuje konsenzus.

Jak ukázala analýza globální agendy u osmi volební programů, několik z nich – energetická vize, rozvojová pomoc, konkurenceschopnost zemědělství a hospodářský růst stůj co stůj – patří do obou skupin. Česká politická scéna ale potřebuje větší pluralitu názorů v řadě z těchto oblastí, kde vládne shoda. A na druhé straně více spolupráce tam, kde vládne tuhá stranická konkurence.

Jednu z velkých bolestí české politické scény podle všeho tyto volby opět neodstraní. Z půlky negativní předvolební kampaň hlavních stran jasně dokládá, že ostré rozdělení společnosti na pravici a levici se politici nesnaží nijak obrušovat. Naopak dovedli jej do podoby zákopové války a základního argumentu pro svůj program. Absence nadstranické shody, ba nedostatek vůle se vůbec dohodnout na národních prioritách v oblasti zdravotnictví, školství či penzijní reformy, ovšem souvisí s pramalým globálním rozhledem a mezinárodní odpovědností většiny českých politických stran.

Omezená pravo-levá válka

Za kratší provaz ve snaze o spolupráci jednoznačně tahá ČSSD a levice obecně. V ekonomice kritizují nadměrnou roli sobeckého trhu a volají po větší solidaritě prostřednictvím kolektivních mechanismů rozhodování, jakou jsou např. veřejné výdaje. Na politickém trhu se však chovají velmi individualisticky a výhra v politické soutěži je v praxi pro českou levici mnohem důležitější než strategická kolektivní spolupráce. Až na pár výjimek v programu ČSSD (KSČM ani Zemanovci se mezinárodním problémům nevěnují skoro vůbec) snahám o regulaci české ekonomiky neodpovídá snaha o spolupráci při reformě mezinárodních ekonomických pravidel, které ČR tolik ovlivňují. Naopak na řadě míst – kupříkladu v zemědělství - je pro sociální demokracii příznačná vychytralá snaha maximálně těžit z globální soutěže, ale omezovat ji doma.

Předsednictví EU nabídlo ČR jedinečnou příležitost překročit vlastní stín, ukázat, že víme, kdy táhnout za jeden provaz, že umíme dělat politiku víc než provinční. Pád vlády uprostřed českého předsednictví nejen na dlouho poškodil pověst ČR a znechutil tisíce schopných odborníků, kteří se snažili řešit velké problémy, daleko přesahující českou kotlinu. Také zhatil velmi slibný a potřebný proces evropské kultivace ODS, u níž díky předsednictví došlo k významnému posunu u řady pozic, včetně změn klimatu. Dnes se bohužel zdá, že tato rána pod pás nakonec přinesla ČSSD nemalé body a globální rozměr českého předsednictví nezanechal na české politické scéně sebemenší stopy.

Ani pravice se ovšem nemůže chlubit velkou globální odpovědností a snahou o budování konsenzu. Neprosazuje sice jiný ekonomický model doma a jiný za hranicemi jako levice, ODS i TOP09 jsou konzistentní v podpoře volného trhu, minimální role vlád a otevřeného mezinárodního obchodu s rovným přístupem pro všechny země. Chybí jim však sebemenší reflexe toho, komu a za jakých podmínek taková politika opravdu pomáhá. KDU-ČSL či Strana zelených takové pochybnosti má. Apetit pro (regulacemi neomezený) ekonomický růst už je dlouho příčinou ekologických problémů všude po světe. Liberalizace mezinárodního obchodu pak nejen souvisí s deregulací (nestabilitou) globálních finančních trhů, ale také se světovým hladem. Stojí za vlnou dovozů přispívajících k mizení životaschopného zemědělství v chudých zemích, na kterém závisí obživa, ale hlavně příjem většiny jejích obyvatel.

Světová finanční a ekonomická krize poměrně jasně ukázala, jak nejen chudé země, ale i ČR bez většího vlastního přičinění (a uvnitř obranného valu EU) může přijít o řadu pracovních míst, slušné zisky a především daně. V předvolební kampani si strany jak horkou bramboru přehazují zodpovědnost za varovný deficit veřejných financí. Ano, jistě jsme měli být šetrnější v dobrých letech a krize v plné nahotě odkryla řadu dlouhodobějších problémů s českým rozpočtem. Ale jakoby se vytratil fakt, že bychom o tom dnes zdaleka tolik nemluvili nebýt bezprecedentního kolapsu globálních finančních trhů po pádu Lehman Brothers. A že opakování krize mohou zajistit jen reformy globální, nikoliv sebevíc promyšlené reformy domácí.

Větší bezpečnost a vyšší zisky

Oblasti programové shody by tedy na rozhádané politické scéně měly být důvodem k optimismu. Dvojnásob pak, pokud přinášejí zodpovědnější přístup ČR i k životnímu prostředí a chudým zemím. Předvolební analýza Glopolis ukázala, že napříč politickým spektrem panuje takový konsenzus o potřebě přejít na energeticky efektivnější, pestřejší a nízkouhlíkovou ekonomiku, která jedině může zabránit katastrofickému rozměru klimatických změn. Voliči by však měli napovědět, která z nízkouhlíkových cest zvítězí. Hlavním důvodem energetické shody nicméně nejsou environmentální, natož rozvojové ohledy na ty, kterým tající ledovce a zvýšená hladina oceánů znemožňují obyčejné živobytí (už tak většinou dost mizerné), A jejich obavy zcela jistě nejsou tématem při diskusi o modernizaci uhelných elektráren či prolomení územních limitů těžby.

Dominuje pragmatická snaha především zvýšit českou energetickou bezpečnost a ziskovost české ekonomiky. Ale taková už je ironie národní politiky: strach z Ruska či z drahé a nedostupné ropy nejspíš přiměje naše politiky udělat něco pro nejchudší obyvatele planety stokrát účinněji než všechny morální apely a vědecké studie světa.

Případů, kdy české ekonomické a bezpečnostní zájmy jdou stejným směrem jako zájmy environmentální a rozvojové, je ovšem pramálo. Srdce nejedné nevládní organizace jistě zaplesalo včera při závěrečné televizní debatě Paroubek – Nečas, kde jsme se dozvěděli, že pomoc chudým zemím má jasnou podporu z obou táborů, a patří tak mezi nemnoho společných priorit. Realita však nabádá ke střízlivosti. Navzdory dlouhým rokům silného ekonomického růstu Česká republika nejenže nevytvořila přebytek veřejných financí, ale ani nezačala plnit své mezinárodní závazky v boji proti světové chudobě (letos by oficiální rozvojová pomoc měla činit 0,17% českého HND, ale horko těžko dosahuje 0,12%). Programy politických stran nesvědčí o tom, že se na tom po volbách 2010 bude něco zásadně měnit.

Rozvojová spolupráce v mnoha z nich zcela chybí. A tam, kde se objevuje, často opět jen proto, aby podpořila ekonomické či bezpečnostní zájmy ČR, Například program ČSSD považuje rozvojovou pomoc za nástroj post-konfliktní obnovy či prevence konfliktů, ačkoliv v zahraničním výboru parlamentu aktivně podporuje důležité reformy celého systému zahraniční rozvojové spolupráce. Ty dostaly podporu Topolánkovy vlády i díky ODS. Z programu ODS je však až příliš zřejmé, že rozvojová pomoc má především pomáhat českým subjektům. TOP09 pak silně zjednodušuje a pro rozvojové země chce „obchod místo charity“.

Co tedy z analýzy vyplývá o obou pólech českého politického spektra? Levice a pravice se neshodnou na tom, jak přispět k mezinárodní bezpečnosti (spor o nasazení vojáků v Afghánistánu). Neshodnou se na tom, jak by měly vypadat základní ekonomické reformy v ČR či v EU. Ale shodnou se na tom, že národní ekonomika a bezpečnost jsou v zahraniční politice nejdůležitější hodnoty, důležitější než životní prostředí či rozvojová zodpovědnost. Dále se neshodnou se na tom, zda česká ekonomika má růst díky nižším daním či vyšším veřejným výdajům. Ale shodnou se na tom, že ekonomicky růst musí, a to především prostřednictvím růstu exportu, ať už jsou důsledky globální soutěže a kvalita stávajícího ekonomického růstu jakékoliv.

Pravici i levici (včetně KDU-ČSL kritické k současným ekonomickým hodnotám) ovšem chybí základní analýza příčin a dopadů globální finanční a ekonomické krize. Takřka všem stranám pak stále chybí jakákoliv pochybnost o tom, že alfou a omegou společenského rozvoje má být hospodářský růst a že dosavadní pravidla globální ekonomiky jsou plně i v českém národním zájmu Většina stran se shodne na tom, že ČR se rozhodně do snahy redefinovat ekonomická pravidla a reformovat mezinárodní finanční architekturu „plést“ nemá.

Větší konkurenci vizí

České politice dominuje zájem o bezpečnost. A zájem o ekonomičnost. Ne už tak zájem o to, co bezpečnost opravdu stojí. Či zájem o to, jak bezpečná skutečně je naše a globální ekonomika. A právě v tom spočívá znepokojivá past konsenzu v české politice. I v této oblasti potřebuje zdravá česká demokracie alternativní hlas, bez něhož nemůže probíhat veřejná a politická diskuse na ožehavá témata. Na témata, o nichž by volby také měly být, ale zatím nejsou.

Předvolební analýza Glopolis na 80 stránkách ilustruje pozice jednotlivých stran ke všem těmto otázkám, srovnává je a hodnotí. Jak naznačuje souhrnný graf (níže), mezi osmi největšími českými stranami panují značné rozdíly v tom, nakolik hledí přes plot české zahrádky. Pohled na stranické programy je pochopitelně je jeden z možných přístupů k volbám. Stručným závěrem analýzy však je, že jak klasická pravice, tak klasická levice příliš nedostává základnímu požadavku na zdravou demokratickou diskusi o složitých, ale důležitých tématech.

Pokud tedy ještě nejste rozhodnutí koho dnes či zítra volit, zkuste zvážit volbu těch, kteří přinášejí širší vizi, kulturu odpovědné spolupráce a odvahu klást nepříjemné otázky.

Kompletní hodnocení stan včetně názorných grafů a stranických vysvědčení naleznete v analýze „KDO HLEDÍ ZA PLOT ČESKÉ ZAHRÁDKY“ na www.glopolis.org
Okno do sveta
Okno do sveta


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

- na rozdíl od vás si nemyslím, že ČR pádem vlády Topolánkových "mistrů světa" (slazení Evropě, poučování Obamy, lkaní Topolánka v europarlamentu nad vlastní domácí neschopností) nějak utrpěla. Naopak jsem názoru, že závěr europředsednictví pod taktovkou kabinetu J.Fischera pošramocenou mezinárodní reputaci po problémových nacionalistech v Evropě trošinku napravil.
28. 05. 2010 | 17:04

Suchec napsal(a):

Bla, bla, bla.

Stejná konstrukce, stejná klišé.

Pád vlády a znechucení odborníků.
Jakých prosím?
Mě stačilo poslouchat historky některých majitelů firem, co se účastnili zahraničních tanečků bývalé vlády, a není to nic ke chlubení.

Na jedné straně nevidím, neslyším, neregistruji (TOP, ODS). Navíc se snahou ocenit i to, co nikdy neexistovalo. Na straně druhé zepsut, co se dá.

Další ops organizace typu "spasíme, poradíme, potopíme", parazitující na společnosti. Hlavně, když nemusíme nic tvořit. Jen když tečou dotace.
28. 05. 2010 | 17:08

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, už by i propagandisté ekopošuků si mohli všomnout, že české zahrady a zahrádky patří odedávna k nejlepším na světě a za plot k nám přijíždějí nahlížet především z ciziny...
http://wbgarden.com/nove/wb...
Jenomže zelená je pro tyto zlatokopy pouhá zástěrka a zajímá zelené především až když sype...
Veselé krizování...
http://neviditelnypes.lidov...
28. 05. 2010 | 17:21

Jana napsal(a):

Pád Topolánka byl pro prestiž ČR štěstím!!! Nový premiér byl brán Evropou zcela jinak. Už se nám nesmáli a nedivili se, koho to máme v čele. Samozřejmě kamarády Berlusconiho a Vondru se Šlafenbergem to jistě nepotěšilo.
28. 05. 2010 | 17:30

Dalimír napsal(a):

Dobrý den pane Petře Lebedo nač zde psát sáhodlouhé traktáty ,malo kdo to přečte do konce ! Mě jen velmi štve že celá ta naše politika a řízení státu neodpovídá tomu o čem jsme snili před rokem 89 ! A založení EU to všechno jen skomplikovalo ! Stále nám narůstá počet byrokracie jak u nás tak i v BRUSELU a to nemůže mít v evropě perspektivu ! Náš stát byl za totáče v celku soběstačný a nepotřebovali jsme žádné nespravedlivé bruselské přerozdělování ! Na tomhle profitují zase jen úředníci a běžný občan má zde stálé problémi se zaměstnaností atd. Co to je za hospodaření když se převáží zboží kamionama z jedné strany evropy na druhou ? Akorát že nám zde ničí draze vybudované dálnice a cesty ! Lidem už začíná pomalu docházet co to vlastně ta EU je ! Jsme ted plně závislí na dotacích a to neodpovídá naturelu pracovitého českého a moravského národa ! Takže raději bych brál to kdybychom mohli fungovat jako samostatný hspodářský stát ,který si vše vyrobí a vypěstuje sám a hned by bylo dostatek práce pro všechny ! Chyba ovšem je že jsme si nechali západním kapitálem své dřívější trhy urvat a to už asi napravit nepujde takže budeme i nadále somrovat v Bruselu ! A o to západu od samého počátku šlo abychom se stali na nich hospodářsky závislí a mohli nás ekonomicky ovládat ! A PODAŘILO SE JIM TO !!! Dalimír.@
28. 05. 2010 | 17:44

snowfox napsal(a):

Souhlas. Člověk, který vidí dál, než na špičku vlastního nosu, má s Paroubkovou ČSSD problém.
V postoji k zahraničí a ke vztahu k vlastní zemi v mezinárodním kontextu je nejviditelnější rozdíl mezi problematickou, ale dozajista vyjímečnou osobností Zemana, a obyčejným člověkem (který se vydrápal dál, než na co má) Paroubkem.
28. 05. 2010 | 18:36

Anče napsal(a):

No,rozvaha je to fundovaná, ale jak je již poslední dobou mediálním zvykem,opět jasně podporující pravotočivé argumenty.Zapomíná na vše, co pravotočivá politika dokázala za celých těch 20let zbabrat. Od propuštění zahraničních trhů např. Německu díky ideologickým fantasmagoriím prvních porevolučních vlád a bohužel i pana prezidenta Havla a dalších tehdejších členů vlády, až po zářnou "Entropu" a "slazeení" Evropě. To víte, když někoho před vyjednáváním urazíte, mnoho kloudného pro užitek a zahraniční věhlas své země již pak nevyjednáte. Článek se sice tváří, že analyzuje padni komu padni, ale...Nějak samozřejmě z článku pak vyplyne, kdo kazí kredit této země, kdo má systémovější vize a jak by bylo nabíledni potřeba zvolit alternativu. A to má být TOP09, nebo VV, nebo jako kdo? Jak to, že dnes všechna média cudně mlčí o konverzaci pana Kalouska s členy Pirátské strany? To aby nepoškodila mediální obraz "této alternativy" ve dnech voleb? A co kontroverzní Johnovo účinkování posledních dnů na hraně zákonnosti. Na tuhle analýzu není čas? Nebo lepší bude o ní mlčet? Ne, vážený pane, tuhle alternativu radši ne. Vymývání mozgů, vulgarit, korupce a podobných jevů na naši scéně v novodobé historii naši země bylo dost.Pojďme volit stranu, která vydrží útoky a nátlak, bude vstřícná k lidem a zdvořilá, ne však podbízivá k zahraničním partnerům. Solidární. Uvnitř i navenek. Takže navzdory všem analýzám Vašeho typu je třeba volit zavedenou stranu a stranu, která je orientovaná na blaho občanů této země - uvnitř země i z hlediska vnějších vztahů.A tou rozhodně je ČSSD.A ještě něco tato země potřebuje. Aby její média byla na straně své země. Nevykřikovala o své zemi "že je 2. cenové kategorie",tedy neověřené negativní jevy a pak se překvapovala, že v zahraničí nás neberou vážně a do "1. cenové kategorie" naši ekonomiku ne a ne zařadit. To snad i stará Blažková ví, že když nejdřív rozšíří, že má starou zeleninu, že ji jako čerstvou nikdo kupovat nebude. Bohužel, naše média ale své zemi takovou službu v honbě za senzacemi neustále prokazují.Tohle je jedna z našich největších bolístek. Ale to už je na jinou diskusi.
28. 05. 2010 | 18:55

veverka napsal(a):

Stále stejné bláboly.Pád vlády prý znechutil jakési "odborníky"...asi Lebedu nebo Íčka s Dalíkem.Fischerova vláda byla asi tak tisíckrát lepší než ta Topolánkova žumpa.Ono nechat si napsat na už podepsanou smlouvu od Ukrajinců jakýsi dodatek to už vyžaduje značnou míru tuposti,stejně tak jako vyhrožovat Evropě že jí to osladíme,nebo dávat najevo Bulharům že patří do záchodu.Evropa si oddechla že šel Berlusconiho kámoš z vily prostitutek do kopru a zastal ho aspoň někdo trochu normální.Neustálé brečení pravičáckých "politických analytiků" nad zaslouženým odstraněním té jejich tlupy mafiánů je už vyloženě k smíchu.
28. 05. 2010 | 19:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kdo hledí za plot české zahrádky ?
Hmm. Záleží , co v té zahrádce vidím. Jestli záhonky pěkně v zákrytu, pohodička kvílí tu a posečený trávník, nebo výsek katastrální mapy zarostlý pýrem.
V prvním případě se souseda zeptám jak to dělá a co by poradil mě abych to dokázal taky, v případě druhém se ho zeptám, proč to nedělá jinak a jaké důvody ho k tomu vedou.

Ale že bych tam jen čuměl a chodil na návštěvy, z kterých kedluben nevykvete ?
Tak to mám většinou lepší věci na práci.
28. 05. 2010 | 22:25

vlk napsal(a):

Pane Lebedo,

po dlouhém čase - díky za blog. Docela jste mi tady scházel.

Z hlediska diskutera ovšem docela lituji, že , při jeho velmi zajímavé mnohovrstevnosti , že je tak dlouhý.
Protože jeho dálka znemožňuje věcnou diskusi. To rposím neberete jako nějaký atak, jen jako povzdech.

Ano, máte rpavdu v tom, že politici nic nedělají pro obroušení hran pravolevého d ělení a už vůbec ne pro obrušování hran . Naopak - letočšní kampaň a to zejméan z pravého břehu toto zakopání ještě pokud možno prohloubila a zákopy vybavila betonovými bunkry.

Před novou vládou stojí zásadní kroky v oblasti veřejných financí. A co udělají lídři pravé části spektra? ještě ani netuš výsledek voleb a už ví, že prostě spolupráce s největší stranu zleva nepřipadá v úvahu.
Může někdo soudn mluvit v tomto směru o odpovědné politice? k¨jAk chce vyřešit změnu důchodového systému a financvání zdravtnictví bez spolupráce s partají, která dostane minimálně 1/3 všech hlasů A bud emít pravděpodobně přes 70 poslanců?? Zejméan tehdy, není li KSČM brána jako legitimní politická síla?
Opět chce proválcovat podobné fatální věci sněmovnou na 101? Hrubou silou. Jendohojedného hlasu. A nebo opačně - bud e čekat že tyto reformy proválcuje svou 101 předem dehonestovaný soupeř?

Zmínil jste s e o blamáži českého předsednictví. Jistě . Byla neuvěřitelná. A škody z níí nás budouprovázet ještě nějakých 50 let, kdy budeme platit účet za naše f urianty, co s ev hospodě na záchodě trumfují, kdo dostříkne výš.
Pro jednooké , co mají jen pravé oko je situace jednoduchá - ostudu zavinil Paroubek. Jejich naprosto selektivn paměť nemá kapacity na to a by s i pamatovala situaci, která nastala jak u zelených, tak v samotné ODS.
A už vůbe c si odmít pamatovat, že tenhle problém šel eliminovat, tak jak jej eliminovali doposud všud e v Evropě. Totiž dohodou o neútočení při předsednictví. Socialistcká oposic e ji třikrát navrhla třikrát byla odmítnuta. Cena za dohodu - Paroubek šéfem s němovny jí přišla příliš vysoká....Podobně role Klaus e při hlasování Tlustého a spol je dnes totlně nepamaována.

Proč tohle všechno píši? Protože jste nastolil řadu témat a velkých . Totiž zahraničně politický rozměr, rozvojvou pomoc, enviromentaslitu, naše místo v globálním světě....
A to všechno , vedle výše zmíněného čekáte od našich olitiků. Nikoli s ám. Já také. Ale jak se chceme dočkat, když uvažují v jednoduchách schematech . Schematech tvrdého vymezování s e jeden vůči druhému a tím, že si na s ebe dávají jednoducho identifikační nálepky. Klasická demonstrace teď v závěru volební kampaně na pravé straně, kdy spolu Kalusek s Nečasm soutěžili, kdo je echt pravicovějš a kdo s e víc e vymezí nespoluprací s levicí.
A když s epodíváte do diskusí Aktuálně, zjistíte, že vědí co dělají. Protože přesně tohle na jejich voličstvo zabírá.
Co je totiž globální problém neb reforma proti ohyzdné bradavici?

Ale jak říkám početl jsem si a děkuji.
29. 05. 2010 | 07:36

Hans napsal(a):

Pane Lebedo, proč nepíšete do mladé fronty nebo lidovek, to jsou noviny pro pravičáka, jak jste vy. Slintáni o pádu vlády může jen zažraný stoupenec podvodníků, vyvrhelů a zlodějů z ODS. Vždyť Topol a Klaus patří mezi největší klauny EU, teď, když Kačer je jak monarcha uložen v královském hrobě. Kdee se ti dva pošuci objevili, případně s americkým ři...lezcem Vondrou, tam vzbuzovali smích, kroucení hlavou, bučení a klepání na čelo. Proč se nerozepíšete o těch vaších odbornících? Byli to ekonomičtí ztroskotanci z NERVu? Co jim chytrého vypučelo z hlav? Jak zachránili ČR před krizi, která podle Kalouska neexistuje?
29. 05. 2010 | 09:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím ohyzdné bradavice, na rozdíl od jiných mudrlantů jsem samozřejmě u pádu českého předsednictví nebyl, takže nemohu tak dobře sloužit, jak jiní zde sockomouští propagčíci, kteří nám čechům budou furt bezuzardění tvrdit, jak jsem malí. Já z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že my češi se ve světě natož v evropě nikdy neztratíme. Naopak.
Jinak levá evropa je pochopitelně prolezlá absolventy rudých universit, všelikými maoisty, kónbandity a jinými pohrobky rudých brigád...
https://www.youtube.com/watc...
Samozřejmě, že v ep jsou i hlasy, které ovšem díky levákům, kteří nás v evropě zastupují, k nám jen stěží dolehnou...
http://reformy.shoptet.cz/e...
Takže veselé krizování, propagandisté...
http://ateo.cz/f/images/h/H...
29. 05. 2010 | 10:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Znovu musím opakovat. Máte autorská práva na šíření těch obrázků, kterými tady stále opruzujete ?
Anebo na to, coby konzervativně liberální pravičák zvysoka ..... ?
29. 05. 2010 | 10:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý Hnuji a milý jistě opruze. Jste aspoň munimálně počítačové gramotný, prosím ?
Pokud ano, tak jistě víte, že zde dávám pouze odkazy na obrázky, které jsou ovšem uloženy jinde, takže žádná práva jaksi nepotřebuji.
Jinak děkuji za klasickou ukázku natvrdlého leváctví...
Veselé krizování, a nepijte tolik té oranžády...
http://i2.korzik.net/2009-1...
29. 05. 2010 | 10:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Hmm. Respektování zákonů je leváctví ?
A víte, drahý skanzenisto, že dosud jsem si myslel pravý opak?
Nu , není nad to, když člověk konzultuje své názory s opravdovým odborníkem na uspořádání Všehomíra, jako je jistý skanzenista lokálního významu s rozmarnou pravicovou optikou.

Veselé opakování až do absolutního vydoopruzování.
29. 05. 2010 | 11:01

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakoavt, v poobědoním čase jsem nucen opět konstatovat, že vaše levicová optika je jako vždy úžasná. Jistě si oprávněně myslíte, jako člen levého předvoje, že jste větší lhoťák než já. Budiž, jistě víte co sám nadnárodně dovedete. Třeba nám to taky jednou ukážete, ono furt ešče platí, že jeden obrázek je lepší než tisíce slov. To byste měl jako propagčík vědět nebo jste na školeních snad nebrali??Trestuhodná nezodpovědnost.
Jinak co se týče agresivnějších slovíček, tak si laskavě uvědomte, že jako první je začínate, jako ostatně každý správný levák, používat vy, drahý Hnuji. By bylo jasno...
Veselé krizování...
http://img.aktualne.centrum...
29. 05. 2010 | 12:35

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Já na žádném školení nebyl. Tak jsem trochu pozadu za jistým propagatčíkem wbgardenem.
Ale nemíním to dohánět. Dělá se mi z zle, jen když pomyslím , kdo na taková školení chodí.
Levák nejsem. Ale jestli si myslíte, že je levák ten, kdo respektuje zákony a pravák ten, který je respektuje, jen když se mu to hodí, tak tedy ano, pro Vás chci býti stále levákem.

Milý praváku.
29. 05. 2010 | 12:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drahý Hnuji, vaše neustále mleté levé mantry o porušování zákonů, tu nastolil asi kdo ? Můžete to laskavě blíže vysvětlit. Býváte jinak při smyslech, i při poledni ? Děkuji.
Veselé krizování...
http://i2.korzik.net/2009-1...
29. 05. 2010 | 12:57

cachtalapětkyvevltavě napsal(a):

wbgarden:
Zato Nečasova bradavice je KRÁSNÁ. http://i.lidovky.cz/09/083/...
http://media.novinky.cz/829... Asi proto neustále ve všech TV nastavuje jen levou tvář. Jen ČT to naposledy v duelu trochu nevychytala. Nejspíš přijde trest. Zase pošlou na Janečka Dalíka.
29. 05. 2010 | 13:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tímto laskavě prosím všechny, kteří v levopravém klání zde příliš argumentačně nestíhají, nechť se vrátí na nejbližší pískoviště. Tam je místa...
Veselé krizování...
http://ru.warnet.ws/img4/18...
29. 05. 2010 | 13:06

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Poslední Váš odkaz...forbidden.

Že by OSA ? Wbgardene je ale jistě "vždy připraven " . Toho jen tak nějaká OSA nerozhází, že ?
29. 05. 2010 | 13:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zde všichni přítomní to vidí a proto se raději ptám, drahý Hnuji, umíte vůbec česky ???
Jestli ano, tak prosím, zkuste argumentovat a ne pouze brebentit. Na něco jsem se snad dotazoval. Takže prosím vysvětlete.Děkuji.
Veselé krizování...
http://i3.korzik.net/2009-1...
29. 05. 2010 | 13:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
"Obrázky a fotografie jsou, stejně jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na Internetu, neznamená, že je možno ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv."

Ale nebojte se. Zde Vás nikdo OSA(e) neudá. Jsou tady kromě Vás samí slušní lidé.
29. 05. 2010 | 13:50

Tencokida Hnuj napsal(a):

wbgarden
Více na : http://cs.wikipedia.org/wik...

Anebo Váš advokát.

/Ono totiž ti piráti prý v Dolní seznamce nebudou. Což někteří praváci asi těžce nesou, že wbgarden ?/
29. 05. 2010 | 13:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Hnuji popleto, vzpamatujte se, když vám ukážu, že ve vedlejším knihkupectví je zajímavá knížka, tak je to podle vás porušení práv ? Možná, že vás drobně rozčílí, že jste tuto nenapsal vy. Ale tak už to na světě chodí, kdo umí, umí...
Veselé krizování...
http://kaifolog.ru/uploads/...
29. 05. 2010 | 20:17

Simča napsal(a):

A kdo neumí, tak ten blbě čumí...
http://www.in-obleceni.cz?a...
06. 06. 2010 | 00:38

aumid napsal(a):

http://www.Rubbersealing.net supply Weather strip,Weatherstripping,Hood seal,Auto door seal,Glass run channel,Auto seal strip,Auto rubber strip and a series of Automobile Parts Manufacture!
07. 06. 2010 | 09:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy