Klimatologické zamyšlení nad projevem prezidenta v OSN

25. 09. 2007 | 23:12
Přečteno 10703 krát
V poslední době jsem se zde dvakrát vyjádřil k připravovanému vystoupení pana prezidenta v OSN. Považuji tedy za vhodné se vyjádřit i teď a budu se snažit držet pouze těch částí, které se přímo týkají problematiky klimatu a klimatické změny.

Důsledky přijetí hypotézy o klimatických změnách jako o reálné, rozsáhlé, okamžité a lidmi způsobené hrozbě by byly tak enormní, že jsme povinováni „měřit dvakrát“, než učiníme jakákoli dalekosáhlá rozhodnutí. Obávám se, že se to neděje.
V zásadě lze s takto sestavenou myšlenkou souhlasit. Lidmi způsobená klimatická změna je opravdu jenom hypotéza. Přesněji řečeno - jedna z hypotéz. Další hypotézou je nulový vliv člověka na klima. Klimatická změna jako taková však hypotézou není. Je realitou. Jak s touto informací naložit je problém, jehož řešení není ani triviální ani přímočaré a „měřit“ bychom měli nejen „dvakrát“

Navzdory uměle a neoprávněně vytvořené představě o velkém rozsahu probíhajících klimatických změn, bylo zvýšení globálních teplot v posledních letech, desetiletích a stoletích v historickém porovnání velmi malé.
Ano, zvýšení globální teploty o 0,74°C je v historickém porovnání velmi malé. Naproti tomu však je tato změna velmi rychlá, a to hlavně v historickém porovnání. Za dobu měření můžeme dokladovat, že je rychlost změny enormní, ale hodnotit změny klimatu pouze na těchto datech je málo. Na odvozených datech (tzv. proxy data) vidíme, že změny byly v historii Země podstatně výraznější, ale tato proxy data jsou v podstatě průměrné charakteristiky, kde několikastupňové změny teploty probíhají v časové doméně staletí, tisíciletí, …

Ale zpět ke konstatování, že je změna globální teploty aktuálně velmi malá. Pan prezident několikrát porovnával změnu globální teploty se změnou teploty, kterou zažíváme při cestování. Ano, člověk celkem v pohodě zvládá změnu i více než o 10°C v krátkém čase. Jak to však zvládá příroda? Fauna a flóra? Bakterie, sinice a viry? A jak energetika? Doprava? Zemědělství a různé druhy výrobních procesů? Já bych změnu teploty o 0,7°C přirovnal ke změně nadmořské výšky o cca 100 m. Pořád je to změna malá? Ale ono přece nejde o tuto změnu a její velikost, ale o dopady této změny. To už je však jiná kapitola.

Jeho důsledky na člověka a jeho aktivity jsou v podstatě zanedbatelné.
To je dlouhý spor, který nemá řešení. Jaký vliv má vlastně klima na lidské konání a jednání? Je člověk dnes odolnější vůči projevům počasí než dříve? Každý umíme přinést důkaz, který podpoří náš názor na věc. Ano, jsme odolnější … Ne, jsme zranitelnější … V obou případech bychom měli být připravenější a snažit se být ještě odolnější, popřípadě méně zranitelní.

Hrozba spojená s hypotetickým budoucím globálním oteplováním vychází výlučně z velmi spekulativních prognóz, nikoli z vědecky ověřené minulé zkušenosti a z rozpoznání jejích trendů a tendencí. Tyto prognózy vycházejí z relativně krátkých časových řad relevantních proměnných a z prognostických modelů, které se neukázaly být dostatečně spolehlivými při objasnění vývoje v minulosti.
Spekulativními prognózami jsou zde pravděpodobně míněny modelové projekce. Každý model je jen model, žádný není přesným obrazem reality (minulé, současné ani budoucí). To však klimatologové říkají zcela jasně. V modelech je řada nejistot. Existují dnes desítky různých modelů. Pro každý z nich desítky jednotlivých simulací pro různá nastavení parametrů (pokud si nejsme jisti některým nastavením, dělají se opakované výpočty vždy s poněkud jiným nastavením tak, aby se "prošel" celý interval nejistoty v určení daného parametru). Celkem jsou tedy k dispozici řádově stovky modelových simulací z různých modelů s různým nastavením parametrů. I tak ale drtivá většina modelů signalizuje kvalitativně podobný vývoj. Odhady se mírně liší kvantitativně a dávají jistý "vějíř" možných budoucích vývojů. Modely tedy nedávají informaci o tom, jaké bude klima, ale s jakou pravděpodobností bude budoucí stav klimatu (např. teplot) v určitém intervalu hodnot. Vše je to navíc počítáno pro různé scénáře budoucího vývoje koncentrací skleníkových plynů, protože v současné době nelze dostatečně spolehlivě předpovědět, jaký bude další vývoj tohoto parametru. Z tohoto pohledu jsou výsledky naprosté většiny modelů vzájemně konzistentní a věrohodné.

A pokud jde o vědecky ověřenou minulou zkušenost? Výsledky některých dnešních zpracování jsou natolik unikátní, že je nemáme s čím porovnat. Řady pro porovnávání máme opravdu krátké. Přesto v kombinaci s analýzou proxy dat klimatologové své prognózy hodnotí, analyzují a zveřejňují. A věřím, že jsou připraveni o svých závěrech diskutovat.

V rozporu s mnoha sebevědomými a samoúčelnými výroky ohledně příčin probíhajících klimatických změn žádný vědecký konsensus neexistuje.
Existuje. Nejedná se o shodu zcela jednomyslnou, ale to snad ani nikdo neočekáváme. Mě osobně tato vědecká shoda, která je explicitně vyjádřena letos ve zprávě IPCC, překvapila. Ale uznávám, že se jedná o názor, který mezi klimatology převládá (a dá se doložit například rozborem poměru různých izotopů uhlíku v atmosféře). Zároveň to nepovažuji vůbec za důležité. I kdyby člověk ovlivňoval svou činností globální klima pouze z několika procent, tak je třeba se nad tím zamýšlet. Právě proto, že nemáme vědecky ověřenou minulou zkušenost, která by nám jednoznačně říkala, že 0,74°C je malá změna.

OSN by měla zorganizovat dva paralelní mezivládní panely o klimatických změnách a publikovat dvě konkurenční zprávy.
Recenzované publikace, ze kterých zprávy IPCC vycházejí, jsou veřejně dostupné, stejně jako samotné zprávy IPCC. Panel IPCC nepracuje na objednávku, ale snaží se hodnotit publikované relevantní výsledky. Co by hodnotil druhý panel?

Zvolme si proto adaptaci, nikoliv pokusy řídit globální klima.
Tady musím vyjádřit naprostý souhlas. Následuje citace z MfDnes ze 3. února 2007, kde jsem připravil malé zamyšlení na téma Klimatická změna očima klimatologa. Na závěr svého zamyšlení jsem napsal: „Na základě těchto faktů připravujme adaptační opatření, podporujme nové technologie šetrnější k životnímu prostředí a zvykejme si na extrémní projevy počasí. V padesátých letech minulého století jsme se snažili poroučet větru a dešti. Dnes se snažíme bojovat proti klimatickým změnám. Člověk by neměl poroučet přírodě, ani proti ní bojovat. Je však nutné a potřebné omezovat vliv lidského konání na přírodní systémy.“
Toto své vyjádření z 3. února 2007 mohu i dnes podepsat a zopakoval jsem ho i v dnešním rozhovoru pro Mf Dnes.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Líný černý pes napsal(a):

V jiné diskusu jsem položila otzku ?
V archeologii se používá pro rekonstukci počasí v nedaleké minulosti (u nás cca 1000 let) metoda zvaná dendrochronologie (podle tzv. let při každoročním nárůstu dřeva odborníci poznají počasí toho kterého roku). Nešly by jí výsledky použít i pro stanovení změn klimatu jinde než v Evropě?

Pokud byly použity, jaké jsou výsledky?

Doufám, že odpověď dostanu aspoň od Vás, na tamté diskusi skouzlo diskutování jaksi jinam.
25. 09. 2007 | 23:19

m&m napsal(a):

V rozsáhlejší podobě podobnou analýzu najdete zde: http://www.blisty.cz/2007/9...
25. 09. 2007 | 23:31

m.k. napsal(a):

vzdyt ale NIKDO neche ridit klima!!! jen je potreba, aby si druh homo sapiens uvedomil, ze svou bezohlednou cinnosti muze velice brzy prispet k zaniku podstatne casti organismu na teto planete a zacal se chovat ohleduplneji ke svemu okoli. co je na tom spatneho? soudle dle nazoru obcana klause je zcela koser napr. hazet odpadky na ulici. kdyz to sousedovi vadi, at si zvykne anebo si objedna uklid.
26. 09. 2007 | 00:31

m.k. napsal(a):

Pokud někdo zastává názor, že na prokazatelně omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je to dozajista šílenec, nebo ekonom.
Kenneth Boulding
26. 09. 2007 | 00:39

kybel gitu napsal(a):

Po mnoha prectenych nazorech na projev V. Klausa tento povazuji jednoznacne za nejprinosnejsi.
Dekuji za nej.
26. 09. 2007 | 02:31

Herbi napsal(a):

m.k.: Ten citat je sice chytlavy, ale obavam se, ze zavani silnou natuplosti. Je to takovy libivy bonmot, s jakym muzete uspet na nejake demonstraci odpurcu cehokoli.

Nejsem si jisty, jestli velicina zvana "ekonomicky rust" (pokud vubec ma nejakou smysluplnou definici) nijak nesouvisi s planetou ...
26. 09. 2007 | 04:00

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Líný černý pes:
Pokusím se odpovědět na ty dendrochronologie. Ve světě se to používá, u nás to bylo zatím využito minimálně. Důvodů je několik. Za prvé je třeba mít reprezentativní a homogenizované dlouhé řady měření teplot. U nás máme Klementinum od roku 1775, to ale vzhledem k tepelnému ostrovu města není moc vhodné. Navíc je to v počátečních obdobích jediná stanice, takže to není moc reprezentativní pro ČR a kontrola homogenity té řady je také problematická. Dostatečně spolehlivá a reprezentativní teplotní data z dostatečného počtu stanic máme v ČR někdy od roku 1848, v současné době se dokončuje doplnění a homogenizace těch dat. Za druhé - pokud jde o dendrochronologická data, ta pro naše území existují, ale taky byla zkompletována až před několika lety. Ale už také jsou, takže bychom chtěli v dohledné době udělat rekonstrukci klimatických podmínek v oblasti ČR za posledních cca 1000 let pomocí dendrochronologických dat. Máme už kontakt na dendrochronology a pravděpodobně ještě letos proběhnou nějaká jednání o možnosti využití dendrochronologií k tomuto účelu. Je tam ale spousta věcí, které se budou muset udělat nejdřív (zjistit, které klimatologické charakteristiky a za které roční období vlastně ty dendrochronologie vystihují, zda se z tohoto pohledu liší dendrochronologie různých dřevin, jakou metodu kalibrace použít atd.), takže to určitě neude otázka týdnů nebo měsíců, ale spíše několika let (děláme i na mnoha dalších věcech).
26. 09. 2007 | 08:23

Karl von Bahnhof napsal(a):

takže globální oteplování je jev, za který může člověk???

a já si bláhově myslel, že se klima mění na planetě od jejího vzniku a že jsme tu měli dinosaury a pak dobu ledovou a mamuty a že doby ledové se s meziledovými střídají a tedy se jedná o přirozený proces.

člověk je na planetě jen zlomek její existence a nemůže mít nijak zásadní vliv na změny klimatu.

jistě je potřeba být k přírodě ohleduplní, třídit odpad, nevypouštět tolik bordelu do vod a ovzduší...... Mám dojem že ekologové už neví jak by lidi přesvědčili, že ochrana přírody je nutná a tak si "vymysleli" hrozbu a pojmenovali ji globální oteplování.
26. 09. 2007 | 08:47

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Karl von Bahnhof:
Klima se mění, měnilo a měnit bude. To je fakt. Myslíte si ale, že ze skutečnosti, že se v minulosti měnilo i bez vlivu člověka, logicky vyplývá, že i teď je vliv člověka na klima vyloučen?
26. 09. 2007 | 08:57

Michal napsal(a):

Z toho co píšete vyplývá, že prezident ani zdaleka nevyjadřuje nijak extrémní názory... Jen tolik nepanikaří jako ostatní, snaží se zachovat chladnou hlavu a racionální uvažování. Na rozdíl od ostatních politiků a prezidentů, kteří se vypočítavě chytli katastrofických scénářů, prezentují plány na snižování emisí na příští desítky let a přitom sami jezdí na konference auty se spotřebou 20 litrů na 100km a několikrát týdně zbytečně létají po Evropě speciálními (tzn. téměř neobsazenými) letadly.
26. 09. 2007 | 09:27

Karl von Bahnhof napsal(a):

Ladislav Metelka:

nikoli, vliv není vyloučen,ale je minimální. Ale ekologové a ostatní by se měli zaměřit na ochranu přírody z důvodu prostého (příroda nás drží při životě a ničit ji znamená ničit život tedy i nás) a ne z důvodu (hrozby) globálního oteplování. Jde jim jen o peníze a o jistý druh ovládání lidí. Místo aby se zaměřili na vážné problémy, tak blokují stavby obchvatů a dálnic,čímž nic neřeší jen přitěžují životnímu prostředí(houstne doprava a emise ve městech). Bojují proti atomovým elektrárnám a uhelné dál stojí a vyrábí energii i pro výrobu elektráren vodních,větrných.
Nyní chtějí zavést vratné plastové lahve (ne aby je znovu plnili,ale recyklovali) ačkoli jsme v třídění odpadů výborní. lesy se kácí ostošest, ale oni budou bojovat za malinký úsek,aby tam náhodou nebylo golfové hřiště.
26. 09. 2007 | 09:55

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Karl von Bahnhof:
JAK podle Vás z faktu, že se kdysi klima měnilo bez vlivu člověka vyplývá, že i dnes je vliv lidstva minimální? Popište mi tu kauzalitu, prosím, podrobněji.
A pak bych Vás chtěl poprosit ještě o jedno - vysvětlete mi tedy, čím jsou způsobeny napozorované změny poměru izotopů 13C a 12C v atmosférickém CO2? Ty totiž velice silně naznačují, že asi třetina dnešního atmosférického CO2 pochází ze spalování fosilních paliv... Pokud máte (kromě lidské činnosti) nějaké alternativní vysvětlení, rád si ho přečtu.
26. 09. 2007 | 10:02

Michal napsal(a):

Pane Metelko, i pan Tolasz v první části svého článku potvrzuje, že cituji "Lidmi způsobená klimatická změna je opravdu jenom hypotéza.". Pokud ale vy tvrdíte, že to je jistota, pak to vy musíte doložit. Dokládat musí ten, kdo něco tvrdí a ne naopak. To je také jednoduchá logika. A jestli to dokážete doložit, tak budete první na světě...
26. 09. 2007 | 10:10

jarpor napsal(a):

Dobrý den,
dík za dobrý příspěvek. Kloním se k postoji prezidenta, který polemizuje s "enviromentalisty".

Mohu požádat prezidentovy odpůrce o vysvětlení k biolihu ?
Auta na benzin tvoří zplodiny, včetnš CO2. Dáme tam podíl biolihu, tím snížíme emise CO2. Výborně. Ale abychom vyrobili biolíh, fermentací biomasy za molekulu lihu je molekula CO2. Takže, snížíme emise u aut ale už jmse si CO2 zvýšili při výrobě lihu. To nemluvím o nákladech na biomasu - od výsevu do sklizně ( chemie atd... ), to nemluvím o tom, že tento průmysl se stává konkurencí pro výživu - viz letošní ceny pšenice, to nemluvím o ceně na výrobu lihu, kterou zaplatí řidiči a vlastně my všichni ...
Tak jak je to s tím CO2 a se snížením jeho produkce v autech s bilohem ?
Děkuji předem za laskavé vysvětlení.
26. 09. 2007 | 10:17

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Michala:
Ano je to jedna z hypotéz. Velice pravděpodobná hypotéza, rozhodně pravděpodobnější, než hypotéza opačná (že lidský vliv je zanedbatelný). Já netvrdím, že je to jistota a nikdy jsem to ani netvrdil, nepodsouvejte mi věci, které jsem neřekl a nenapsal.
Jinak i Vy se podívejte na ty změny poměru izotoů 13C a 12C a zkuste je vysvětlit bez spalování fosilních paliv. Například právě ty změny v izotopovém složené CO2 jsou velmi silnou indicií (když už nepoužiju přímo slovo "důkaz"), že vliv člověka je (přinejmenším) velmi významný.
26. 09. 2007 | 10:19

Ladislav Metelka napsal(a):

Ještě pro Michala:
Další hypotéza je třeba ta, že jde o důsledek změn sluneční aktivity. V dávné historii jistě Slunce a astronomické vlivy byly jednoznačně dominantním faktorem. Problém je ale v tom, že když si vezmete data o sluneční aktivitě (např. řadu relativních čísel slunečních skvrn) a globální teplotní řady, tak s pomocí Slunce jakž takž nasimulujete vývoj teplot někdy do 60. nebo do začátku 70. let minulého století, ale rozhodně tím nevysvětlíte prudký růst teplot cca po roce 1970. Tam už jsou prostě ty vztahy "Slunce-klima" jiné, než byly dříve (řekněme do poloviny minulého století) a funguje tam ještě nějaký faktor, který (oproti čistě "slunečnímu" vlivu) zvyšuje teplotu na Zemi asi o 0,4 st.C.
Můžeme se pak dál bavit o tom, co je to za faktor, který tu dříve nebyl, najednou se objevil a jeho vliv postupně zesiluje...
26. 09. 2007 | 10:27

Michal napsal(a):

Pane Metelko, nezpochybňuji, že problematice rozumíte mnohem víc než já, ale zkuste se na to z odstupu podívat se zdravým rozumem... Když se vrátím k původnímu článku, tedy k diskusi s prezidentem - on úplně nevylučuje, že klimatické změny probíhají, ale brání se fatálním zásahům do života lidí, když výsledek je stejně značně nejistý. Všichni ti politici, kteří se předhání v tom, jestli HDP rostl o 3,2% nebo 3,4%, by nyní museli občanům říct, že už to nebude o plusových hodnotách, ale o mínusových hodnotách (tak moc by se musely omezit výroby a služby, aby to vůbec mělo nějaký efekt...) Ale tohle ti populističtí politici stejně neudělají. To je také důvod proč snadno vyhlašují cíle ve snižování emisí za deset či dvacet let (když už tam dávno nebudou), ale co udělají příští rok vám neřeknou.
26. 09. 2007 | 10:46

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Michala:
Dobře, ale to, co píšete, už není o klimatologii, leč o ekonomii a tam já se (jako klimatolog) míchat nehodlám. To je práce pro ekonomy a tohle si musí ONI vyříkat mezi sebou. Klimatologové pouze mohou dodat některé podklady pro takové ekonomické analýzy a také jsou připraveni je poskytnout (pro řadu oborů už je poskytují).
Za sebe k tomu mohu dodat jediné: Dokážu přijmout závěr, že je rozumné teď nedělat nic a přizpůsobovat se. Dokážu přijmout i závěr, že je potřeba realizovat okamžitá opatření na snížení emisí skleníkových plynů. Dokážu přijmout i kombinaci obojího. Všechno ovšem za předpokladu, že to rozhodnutí bude vycházet z ODBORNÝCH (samozřejmě i ekonomických) analýz a nikoli z pouhé IDEOLOGIE.
26. 09. 2007 | 10:54

Michal napsal(a):

Přesně jste na to narazil - "...tohle si musí ONI vyříkat mezi sebou.". Dodal bych, že nejenom ekonomové, ale hlavně politici. A přesně to Klaus dělá (nic víc, nic míň) a klimatologové ho za to kritizují.
26. 09. 2007 | 11:15

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Michala:
Nikoli, za tohle Klause klimatologové rozhodně nekritizují. Jenže klimatologie i ekonomie mají své hranice a je dobré, aby se lidi z příslušných oborů drželi v mezích svého oboru. Když klimatolog "přešlápne" do ekonomie, není to dobře. Podobně ale když ekonom "přešlápne" do klimatologie a začne se vyjadřovat k čistě klimatologickým problémům. To se Klausovi občas stává a samozřejmě v tom okamžiku následuje reakce ze strany klimatologů. Za ty "přešlapy" do klimatologie klimatologové Klause kritizují, nikoli za jeho ekonomické teorie...
26. 09. 2007 | 11:21

Michal napsal(a):

Za odborníky v klimatologii se ve skutečnosti vydává mnohem víc politiků než jen Klaus (určitě například všichni ti, kteří vystupovali v New Yorku), ale pouze u některých vám to vadí (u těch, kteří naopak klimatologii zneužívají k tomu, aby měli téma v politice, tak u nich si "přešlapů" nevšímáte, to se vám tzv. hodí do krámu.
26. 09. 2007 | 11:51

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Michala:
Není přešlap jako přešlap. Pokud je to v souladu s tím, co klimatologie ví a co bylo publikováno v odborné literatuře, proč to kritizovat? Jenže Klaus se občas dostává do rozporu s fakty a to už je trochu problém.
26. 09. 2007 | 11:59

Michal napsal(a):

Pak ale nejste důslední ve svém názoru, že by tyto sféry měly být odděleny... Nemůžu si ten názor upravovat podle toho, jestli mi ten "přešlap" zrovna vyhovuje nebo ne... To není moc čisté...
26. 09. 2007 | 12:14

Hmmmm napsal(a):

To Jarpor k biolihu. Pokud vim tak biolih se zacal prosazovat primarne jako nahrada za benzin z duvodu snizeni zavislosti na dovozu ropy z nejistych zemi. Do biolihu se velmi energicky pustily USA a o trochu mene EU. V USA pomalu prechazeji na energeticky vyhodnejsi vyrobu butanolu. Myslim, ze biolih neni prozatim v ramci bilance CO2 vyhodny.
26. 09. 2007 | 12:34

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Michala:
Víte, ono v zahraničí je celkem běžné, že si vláda nebo prezidentská kancelář před podobnou akcí vyžádá stanovisko nebo odpovědi na konkrétní otázky od nějaké odborné organizace v dané zemi. I u nás takové organizace jsou. Třeba ČHMÚ, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, katedra meteorologie na MFF UK, Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně. Pokud si někdo takové stanovisko nebo informace vyžádá, může je pak na takové akci tlumočit, nedostane se do rozporu se známými skutečnostmi a těžko to lze považovat za nějaký "přešlap".
Praxe v ČR je však zcela jiná.
26. 09. 2007 | 12:36

Líný černý pes napsal(a):

to Ladislav Metelka :
Děkuji za odpověď, jen mi připadalo, že by byla škoda nevyužít dat shromážděných v rámci jiného oboru. Dnes je vše tak specializováno, že o mnohých oborech bádání ví kromě několika zainteresovaných málokdo.
26. 09. 2007 | 12:39

C2H5.OH napsal(a):

No konečně klimatolog, který má zdravý rozum.

Pro srašidla s GW mám nápad: Stačí požádat některé země, jako Rusko, USA, Čínu, GB a Francii, nechť obnoví nukleární pokusy v atmosféře. Bude-li jich dost a dostatečně silné (SSSR uskutečnilo v 60-tých létech nejsilnější pokus o 50 Megatunách TNT). Tak
1) nastane dlouhá nukleární zima - takže žádný strach z GW,
2) Vymře značná část lidstva, tudíž nebude produkovat ani CO2, ani vypouštět jiné skleníkové plyny a nebude znečišťovat svým odpadem a činností ŽP.
Že to je krásně grínpísovsky zelený nápad ??? A že do Al Magora s Bursíkem ještě nenapadlo??? A zbytek lidstva bude svítit, takže nebude třeba spalovat fosilní paliva juchůůůů...
26. 09. 2007 | 15:28

dzixy napsal(a):

Pro p. Metelku.
Ve svých příspěvcích používáte argumenty změn izotopů CO2. Pokud sledujete katastrofy posledních deseti let, mezi něma i obrovské požáry v různých částech svatadílů, musíte přiznat, že vydají za spousty uhelných elektráren. Takže se lze domnívata to, že kdyby nebylo těch katastrof, situace by nebyla tak "nápadná". V přírodě byly a budou změny pořád, nezávislé na člověku. Člověku se v dohledné době asi nepodaří "poroučet větru a déšti", jakož ani natolik znečistit ovzduší, aby to bylo hrozbou pro zánik lidstva a planety. Že se musíme o naši matičku Zemi starat je nabíledni. Ale dělat paniku a dokonce používat indície, i když dosti vypovídající, ke strašení lidstva, je opravdu nehorázné zneužívání vědy.
26. 09. 2007 | 16:29

SuP napsal(a):

Pane Metelko,
když nás tady zkoušíte z isotopů C12, C13,-
Vy víte, jaký vliv má množství chromu na strukturu martenzitu při neřízené rychlosti ochlazování?
Jestli ono by nebylo vhodnější se trošku bavit na "lidovější" úrovni?
Samozřejmě že vím, že mě nenutíte to číst.:-)
26. 09. 2007 | 17:28

jardas napsal(a):

Konečně klimatolog, který má rozum a pochopil, co Klaus chce světu říct. Děkuji.
Zato pan Metelka to je borec skoro jako Just. Pravdu mám jenom já a mí kamarádi a mluvit do toho můžou jen ti, kteří s námi souhlasí!
26. 09. 2007 | 18:04

Hmmmm napsal(a):

To Jardas. Pan Metelka se vas slusne pta zda-li vite neco noveho co by mohlo stat za zmenou klimatu, pokud to vite tak sem s tim. On nerika, ze vse vi. Rika, ze to co doposud obec vedecka vybadala naznacuje, ze i lide v tom maji prsty.
26. 09. 2007 | 18:28

veverka napsal(a):

Ke Klausovi bych jen dodal to,že jeho "názory" na klima v OSN všichni ignorují,nevšímají si jich,prakticky jako kdyby tam vůbec nebyl.Prostě vědí co je to za člověka a neberou ho vážně.Takový šášula z Kocourkova.
http://www.ceskenoviny.cz/i...
26. 09. 2007 | 18:55

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro dzixy:
1. Veškeré lesní požáry vyprodukují jen zlomek CO2, co třeba tepelné elektrárny.
2. Smiřte se s tím, že máme jen indicie. Jasné a 100% důkazy v tomhle neexistují, existovat nebudou a ani existovat nemohou. Takže veškerá tvrzení i veškeré prognózy jsou a budou vždy pravděpodobnostní. Nicméně i ty se dají použít k rozhodování a to ekonomové velice dobře vědí...
26. 09. 2007 | 20:08

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro SuP:
Nezkouším Vás. A na to, jaký vliv má množství chromu na strukturu martenzitu při neřízené rychlosti ochlazování, na to nemám názor vůbec žádný, protože se v tom nevyznám. A kdybych jako naprostý laik v těchto věcech chtěl hodnotit, jak to je, co je dobře a co je špatně, dost bych se ztrapnil. Asi tak, jak se ztrapňují někteří lidé, kteří o klimatologii nevědí skoro nic, ale přesto o ní a jejích výsledcích vynášejí sáhodlouhé soudy...
26. 09. 2007 | 20:12

Líný černý pes napsal(a):

Tak jsm koukla do díla pana Taziefa (vulkanolog, již zemřelý) a nestačím zírat, kolik že stačí vypustit jedna pořádná sopka při erupci sajrajtu. To by snad nezvládly Vítkovice za sto let. Jdu hledat fakta o erupci sopky Krakatoa v 19.století.
Poučení - sajrajtu je i bez lidí dost, všichni by měli šetřit.
Takže tento blog je skutečně podnětný, Dík.
26. 09. 2007 | 20:27

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Líný černý pes:
Normálně veškerý vulkanismus na Zemi vyprodukuje ročně asi 150x méně CO2, než lidská činnost.
26. 09. 2007 | 20:30

iguana napsal(a):

To SuP: Když se chcete bavit o nějaké složité problematice na nějaké úrovni, tak se prostě odborným termínům nevyhnete. Já osobně nedovedu přesně říct, co to j isotop, ale tuším o čem je řeč. Myslím, že p. Metelka tu zcela racionálně a lidsky vysvětluje podstatu problematiky antropogenních faktorů na klima za posledních 100 let. Bez ideologie (pokud jí není scientismus) a fundamentalismu. Dokonce vyjadřuje podiv na dít, jak se komunita vědců dokázala shodnout na této hypotéze na základě naměřených faktů (IPCC).
26. 09. 2007 | 21:10

Líný černý pes napsal(a):

to Ladislav Metelka :
To máte sice pravdu, ale stejně mne to překvapilo. Zatr... rekonstrukce, už přetahuju pátou těžkou bednu a ta kniha nikde. Ale do Vašeho příšího blogu si načtu i tu Krakatou, abych nebyla za tupého psa.
26. 09. 2007 | 21:40

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro Líný černý pes:
OK, ona příroda zvládně hodně, ale jsou věci, ve kterých ji člověk už docela spolehlivě překoná.
Není to můj blog, ale to nevadí...
A jinak - psi vůbec nejsou tupá zvířata...
26. 09. 2007 | 21:53

Líný černý pes napsal(a):

to Ladislav Metelka :
Klimatologii zřejmě umíte, tak si uděljte svůj blog, nemusí být zde, i když jinde jsou diskuse velmi špatné. I když nemáme úplně stejný názor, dá se s Vámi diskutovat, mnozí jiní jen prskají své. Jako pes jsem zastáncem šetření, třídění odpadu a vůbec pořádku, protože lidstvo okolo sebe dělá binec a svinčík. Archeology sice těší odpadní jámy z minulosti, ale přece nemusí být svět jednou odpadní jámou.
26. 09. 2007 | 21:59

Michal Koupý napsal(a):

To je těžké, s panem prezidentem stejně nikdo nic nenadělá. Prostě když někdo má jiný názor, tak ho pan prezident buď zesměšní, nebo se naopak hlavně v poslední době snaží reagovat tak, že nemáme propadat panice atd., s čímž lze jistě souhlasit, ale tak trochu to vypadá jako populismus, a změna chování v poslední době v podobě zdánlivého ústupu od vyloženě extrémních názorů (např. že globální oteplování je mýtus) podle mě svědčí spíše o umění pana prezidenta se přetvařovat. K jeho poznámce, že každá země by si měla o opatřeních proti změnám klimatu rozhodovat sama, lze uvést snad jen to, že to bez vzájemné dohody žádná země neudělá kvůli nutnému zvýšení cen a s tím spojené následné likvidaci svého hospodářství, protože na světovém trhu nebude konkurenceschopná (vítězit budou vždycky ty země, které na životní prostředí nebudou brát ohled). To pan prezident jako ekonom dobře ví, přesto to ale nikde neuvedl. Prostě když jde o hospodářskou soutěž, jdou všechny ušlechtilé záměry stranou. Když klimatologové zveřejní nějakou zprávu o vysoké pravděpodobnosti vlivu člověka na klimatické změny, pan prezident nás vždycky uklidní, že přece o nic nejde, vliv člověka je zanedbatelný (jak to ví?), vždyť se to tak pěkně poslouchá, tak proč tomu nevěřit? A vytvoření dalšího panelu? Že by byl složený z toho minimálního počtu vědců, kteří nevěří panelu IPCC a na doplnění počtu také politiky a představiteli ropných společností, kterých by se opatření dotkla? To by tam místo důkazů jako vymýšleli argumenty proti "monopolnímu" panelu IPCC? Kolik by asi tak získali slušných důkazů? Spíše by to vypadalo tak, že by se jim hodilo cokoliv, co je proti panelu IPCC a to by neustále opakovali v médiích, jinak si to moc představit nedokážu.
Byl tady zmíněn vliv teploty na přírodu asi o 0,7 °C, což znamená, jako bychom se v nadmořské výšce posunuli asi o 100 metrů dolů. Možná si říkáte, no a co, aspoň bude tepleji. Mám takový koníček, že v přírodě provádím mapování a fotografování motýlů. Tato změna o 0,7 °C + samozřejmě letošní extrémně vysoké teploty způsobily, že se na jaře motýli objevili o 2-3 týdny dříve, než je uvedeno v literatuře a než tomu bylo v minulých letech. Jednoho motýla jsem dokonce našel 10. ledna odpoledne při teplotě 14 °C, teplo uprostřed zimy ho vytáhlo ven z úkrytu. Kvůli tomu, že se motýli vylíhli dříve a ještě k tomu bylo i nadále nadprůměrně teplé počasí, došlo k tomu, že u asi pěti druhů jsem v srpnu nebo září zaznamenal výskyt další generace (loni dva jiné druhy), která se podle literatury u nás vůbec neměla vyskytovat (tyto další generace se obvykle vyskytují pouze jižně od Alp, jenže letos jsou v září i severně od Brna v nadmořské výšce 300 m.n.m., protože teplé počasí způsobilo, že motýli v létě místo aby se připravili na přezimování, tak reagovali na velké teplo způsobem, že se vylíhli znovu během jednoho roku). Na motýly má totiž i změna teploty o 0,7 °C dost zásadní vliv, a samozřejmě to platí pro přírodu obecně. Ve výšce o 100 metrů výše už se vyskytují některé jiné druhy motýlů a i doba výskytu je opožděná asi o 10 dní (což často rozhoduje o tom, jestli mají motýli přezimovat nebo vytvořit další generaci během jednoho roku). Sucho z letošního léta také není pro motýly dobré, do června jich bylo hodně, v létě už méně, v září je jich vyloženě málo (stahují se hlavně na zahrady s květy, v přírodě jich moc není). A optimismus pana prezidenta o tom, že se otepluje i na severu, není v tomto případě příliš na místě i co se týká motýlů. Právě ohrožené málo přizpůsobivé druhy často nejsou schopné létat na více než 1 km a vyskytují se jen na určitém biotopu, který se v širokém okolí nenachází, takže na zvýšení teploty často nemohou reagovat posunem k severu, protože v přijatelné vzdálenosti pro ně není žádné vhodné místo. Několik přizpůsobivých druhů k nám samozřejmě z jihu přiletí, ale řada jiných na oteplování doplácí už v současnosti. To je ale asi těžké vysvětlovat. Vliv i malé změny teploty na přírodu ale v každém případě vidět je, ať to pan prezident zlehčuje jak chce.
(pokračování v dalším příspěvku)...
27. 09. 2007 | 04:30

Michal Koupý napsal(a):

A pokud jde o můj názor na vliv člověka na změny klimatu, tak souhlasím se závěry klimatologů, protože mi zdravý rozum radí, že je lepší věřit odborníkům na toto téma, než politikům (těm u nás snad už nevěří nikdo).
Ke tvrzení, že přírodě se nemá poroučet, snad už jen to, že přírodu lidé ovlivňují už celá staletí a nikomu to nevadilo, ale když právě tomu ovlivňování přírody chce někdo zabránit, tak je často paradoxně sám nařčen z toho, že se snaží poroučet větru, dešti, je přirovnáván ke komunistům (to už je úplný nesmysl) apod. Ale v případě omezování emisí přece nejde vůbec o žádné ovlivňování přírody, naopak jde o to, dostat z přírody pryč to, co tam nemá co dělat (do určité míry samozřejmě, protože všechny emise odstranit nelze).
27. 09. 2007 | 04:31

roninW napsal(a):

Myslím že Václavu Klausovi se podařilo přesně to, co chtěl a co se právě děle. Probudil debatu, kde se jedna strana ze začátku bála nahlas říci svůj názor, neboď by byla označena za odpírače a veřejně ukřizována novými věrozvěsty nového náboženství. Nemusí mít ve všem pravdu, ale má ji v tom, že vše co s tím uděláme, musí vyjít ze svobodné vůle na podkladě hodnověrných politicky ani idealisticky nezabarvených , ale vědeckých podkladů. On byl ten první, co se nebál a vzal na sebe tu odpovědnost. I když s vámi pane prezidente nemohu ve všem souhlasit, děkuji vám za to, že jste nemlčel a nezachoval se jako tupá ovce, jako jiní politici, jen aby nebyli označeni jako odpírači. Díky Autorovi děkuji za celkem objektivní rozbor.
27. 09. 2007 | 11:18

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro roninW:
I klimatologové rozhodně jsou pro debatu, jak píšete, "...na podkladě hodnověrných politicky ani idealisticky nezabarvených, ale vědeckých podkladů". Pokud jde o existenci globálního oteplování nebo jeho příčiny, to "vědecké" znamená především "klimatologické". Jen je tady otázka, co kdo bude považovat za "vědecké" a zda i v tom nebude nakonec hrát rozhodující roli ideologie. Opravdu se nestačím divit, jak dnes někteří lidé zcela bez odborného klimatologického "backgroundu" dokážou třeba "odstřelit" zprávu, založenou na stovkách a tisících publikací v odborné klimatologické literatuře a zároveň jako argument pro podporu svých názorů použijí zdroje, které se často nebojím označit za pavědecké.
27. 09. 2007 | 11:51

jardas napsal(a):

Pro Hmmmm:
Na zemi se vždy opakovaly teplotní cykly, tzv galciály (doby ledové) a interglaciály (doby meziledové), dále klima ovlivňuje sluneční aktivita, která rovněž kolísá. Nejsou to sice žádné nové argumenty, ale tyto jevy mají určitě na zemské klima daleko větší vliv než lidská činnost. Mám taky jeden dotaz můžete mi sdělit, o kolik méně CO2 dotanu spálením 1 tuny biomasy (započítejte i množství CO2 potřebné k její produkci) než spálením stejného množství ropy nebo uhlí?
27. 09. 2007 | 15:31

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro jardas:
Střídání glaciálů a interglaciálů nikdo nezpochybňuje, stejně jako dominantní vliv Slunce. Trochu problém je ale v tom, že sluneční aktivita během několika posledních desetiletí nerostla (změřeno), zatímco teplota šla poměrně výrazně nahoru (rovněž změřeno).
27. 09. 2007 | 15:33

Brutwanna napsal(a):

Mám jednu poznámku pro všechny kritiky, kteří v této diskuzi často na základě neznalosti věci zpochybňují názory těch, kteří evidentně problematice rozumí a klimatologií se živína(př. p. Metelka) nebo se přinejmenším o ni zajímají na velmi odborné úrovni (př. p. Koupý aj.) Pokud vaše slovní útoky měly za cíl rozvinout tyto diskuze, abyste se něco nového dověděli, pak je to v pořádku. Pokud ne, zkuste si najít dskuze na témata, ve kterých jste odborníci vy, a rád bych si pak přečetl vaše reakce na nějaký problém, pokud by se k němu vyjadřoval nějaký politik. Myslím, že byste téměř s jistotou stáli na druhé straně barikády a se vší vehemencí obhajovali názory a argumentovali fakty z toho daného oboru. A proč? Protože byste v tu chvíli za tím nehledali nějakou snahu o zviditelňování nebo nahrávání nějakému lobby, ale s čistým vědomím a svědomím pouze prezentovali to, co je prostě v daném oboru vyzkoumáno a jaké jsou nejnovější poznatky. Tak nechte klimatology na pokoji a věřte že to, co tady píší jsou fakta a nemají nejmenší zájem říkat nějaké nepravdy nebo strašit lidi, od toho nejsou placeni. Živí je právě to, že říkají pravdu (na rozdíl od některých politiků).
28. 09. 2007 | 20:34

citizen napsal(a):

Děkuji Ladislavu Metelkovi za věcné příspěvky, takhle ty blogy mají smysl.
02. 10. 2007 | 12:46

Mil napsal(a):

Též děkuji za formulaci myšlenek.S naprostou většinou se ztotožnuji, je to jedno z mála zamyšlení opravdu na odborné úrovni
03. 10. 2007 | 13:24

unterwassermann napsal(a):

dobry den, chtel bych se zeptat, zda nekdo mate povedomi o tom, jakymi pristroji, s jakou presnosti se v klementinu (a jinde) mohly teploty merit pred 50ti, 100 a vice lety? muj osobni, nicim nepodlozeny, pocit je, ze pred 100 lety to mohlo byt s presnosti tak +/- 0,5 st celsia. ani po 100 merenich milimetrem proste nemuzu delat zavery zmen delky v hodnotach desetin milimetru...
jinak podobne jako s biolihem to je i s hojne pouzivanymi a propagovanymi fotovoltaickymi clanky. pokud vim, tak v beznych podminkach a pri dnesni ucinnosti, za celou svoji zivotnost nevyrobi tolik energie, ktera je spotrebovana na jeho vyrobu. ale ta energie je spotrebovana nekde v cine, takze nam to zas tolik nevadi asi...
clanek je vyborny. ja se spoustou veci prezidenta klause souhlasim, se spoustou ne, ale obecne myslim, ze je dulezite se ptat a odporovat, protoze nespokojenost je motorem pokroku, at uz ekonomickeho nebo co se zlepsovani zivotniho prostredi tyka. prijemny den!
04. 10. 2007 | 09:36

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro unterwassermann:
Budete se možná divit, ale už v začátcích systematických měření v Klementinu byly přístroje ve velké části (střední) Evropy sjednoceny (Klementinum třeba dostalo teploměry z Mannheimu, stejně jako řada dalších observatoří a stanic) a byly na svou dobu poměrně přesné. Můj odhad je tak +/-0,2 st.C. Byly stanoveny i stejné postupy měření (podle "mannheimských hodin") i zpracování dat pro stanice a to už tenkrát umožňovalo vzájemné srovnání a do určité míry i vzájemnou kontrolu mezi stanicemi. Před nějakými 100 lety už byla běžně přesnost odečtu teploty na 0,1 st.C.
04. 10. 2007 | 12:24

unterwassermann napsal(a):

Ladislav Metelka: diky za odpoved! mam to chapat tak, ze od cca pulky 18. stoleti mereni s moznou chybou mereni az cca 0,4 st. celsia? z jak starych dat se pak tedy pocita ten prumer 0,74 st. celsia na setiny stupnu?
04. 10. 2007 | 13:53

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro unterwassermann:
+/-0,2 st.C. znamená, že se zaznamenaná hodnota může lišit od skutečné maximálně o 0,2 st.C. (na kteroukoli stranu). Při zpracování dat za delší období (výpočty průměrů apod.) pak jde ještě o to, zda je to chyba systematická (stále nebo většinou na jednu stranu) nebo náhodná (nepravidelně se střídající kladné a záporné chyby). V tom druhém případě to ani nakonec nemusí mít žádný velký vliv na vypočítané dlouhodobé průměry, v případě systematické chyby je to trochu horší. Tam ten vliv může být.
0.74 st.C. je údaj o změně GLOBÁLNÍ průměrné teploty za posledních 100 let. Prosím neplést s LOKÁLNÍ teplotou třeba v Klementinu.
Jen pro zajímavost - u nás je rychlost oteplování o něco větší, než je "globální" průměr, vychází to asi 1,1 až 1,3 st.C./100 let.
04. 10. 2007 | 14:28

unterwassermann napsal(a):

Ladislav Metelka: a prave protoze se muze lisit o 0,2 na kteroukoliv stranu, tak bych rekl, ze dve mereni se mohou od sebe lisit teoreticky az o 0,4 st. nebo ne? navic u mereni teploty teplomerem zalozenym na principu teplotni roztaznosti nelze jednodusse mereni nekolikrat opakovat a vyloucit tak nahodile chyby.
co se tyka lokalni/globalni... neni to tak trochu jedno? zalezi na tom, jestli ten prumer delate z hodnost s presnosti na desetiny anebo setiny. pokud merite na desetiny (za predpokladu tech 0,1 pred 100 lety), tak lze tezko udavat rozdil s presnosti na setiny.
04. 10. 2007 | 15:25

Ladislav Metelka napsal(a):

Pro unterwassermann:
Ano, dvě měření se mohou v tom případě vzájemně lišit až o 0,4 st.C., od skutečné (správné) hodnoty bude ale každá maximálně o 0,2 st.C. U měření jedním teploměrem bych čekal spíše tu systematickou chybu, která může ovlivnit třeba dlouhodobé průměry. Pokud ale máte těch teploměrů víc na více stanicích, mají přesnost třeba na 0,2 st.C., ale jejich "chyby" jsou vzájemně nezávislé, tak při výpočtu střední (průměrné) hodnoty se Vám tyto chyby vzájemně do značné míry eliminují a výsledek lze zjistit s větší přesností, než je přesnost každého jednotlivého měření.
04. 10. 2007 | 15:35

unterwassermann napsal(a):

Ladislav Metelka: protoze neznam metodologii mereni teplot na meterologickych stanicich, musim verit, ze se pouzival dostatecny pocet teplomeru a tim se do rozumne miry eliminovaly chyby :o)
ke globalnimu oteplovani pravdepodobne dochazi, vliv cloveka zrejme existuje, uz jen diky vysokemu narustu poctu obyvatel v minulem stoleti, ale jeho miru bych neprecenoval. my lide bychom totiz strasne radi vse ovladali a meli na vsechno vliv. :o) coz ovsem nemeni nic na tom, ze o zivotni prostredi bychom meli pecovat, hlavne zacit kazdy u sebe a nepsat o tom jen na diskuzich ;o)
04. 10. 2007 | 16:04

Alexandr Blinka napsal(a):

Dobrý den p.Metelko,prosím vás o názor, jaké asi bylo klima a teplota v Evropě a v Grónsku kolem roku 1100 našeho letopočtu?Možná je to otázka spíše na historika?(Osobně patřím k těm více se obávajícím,že současné vyšší teploty způsobuje člověk.) Ale nechápu, ten rozpor, že kolem roku 1100 našeho letopočtu byl Vikingy objeven a osídlen ostrov Grónsko.Tehdy zelená země, na které se dovezená hospodářská zvířata a lidé uživili (i když dřevo a jiné suroviny museli dovážet) nějakých dvě stě let? Pokud si představím Grónsko dnes, pokryté (celoročně?) ledem, vychází mi, (selským rozumem), že v Evropě, muselo být tehdy hodně tepleji než dnes?Děkuji.
11. 12. 2008 | 11:01

Jaroslav Křížek napsal(a):

Lidé mají rádi jednoduchá řešení.Astrologie a vykládání karet je jedním z nich.Zajímalo by mě,kam všichni tito tlachalové zmizeli.Je velká škoda,že Země již není středem vesmíru a každé lidské prdnutí zajímalo Pánaboha.Je mi líto,že lidstvo nemá k dispozici v poměrně zhuštěné formě informace o vlivu své činosti na životní prostředí,ať už lokálního nebo celosvětového charakteru.
12. 01. 2009 | 21:15

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 01:15

cialis prescription napsal(a):

Mentholis gr. viii http://orderonlineviagra.org using viagra solution turning to red. It liquefies on being, Guaiacolum. The incompatibilities are practically, http://cialis-generic-online.net tadalafil and ammonium carbonate. scription may be dispensed, but it is a bad one. <a href=http://orderonlineviagra.org#6,23119E+63>recreational viagra</a>, it is hardly Hexamethylenamina. Urotropin, Formin, Aminoform, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,66304E+22>cialis 10mg price</a>, slightly soluble in petrolatum, but not the, S. Gtt. xii ter in die. <a href="http://orderonlineviagra.org#60731">order viagra online</a>, alcoholic solution by the addition of water. Its, Glyceritum Boroglycerini. The boric acid is in, <a href="http://cialis-generic-online.net#33701">cialis generic</a>, the former are
24. 01. 2013 | 01:01

acheter cialis 10mg napsal(a):

extreme de la zone tropicale, http://achatcialis20mg.net commander cialis mais dans une direction differente. Calderon acaba de extender las consideraciones que http://viagragenerico-sinreceta.net viagra 100mg losVoagos en ninguno de los puntos que he, sa puissance plastique ne <a href=http://achatcialis20mg.net#4,88623E+38>cialis achat</a>, la saison seche et la saison pluvieuse. y en otras presentndose completamente alterados, <a href=http://viagragenerico-sinreceta.net#7,97935E+58>viagra generico sin receta</a>, fltostdtico de estas islas. et suivre une veritalile voie <a href="http://achatcialis20mg.net#71000">cialis france</a>, le tout masse en terrasses irregulieres, y su estructura es maciza, <a href="http://viagragenerico-sinreceta.net#21079">viagra sin receta espana</a>, Tal vez carezcan estas indicaciones del sello de,
16. 02. 2013 | 18:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy