Daně jen demokraticky

02. 03. 2012 | 11:55
Přečteno 3224 krát
Občanské svobody jsou stále víc okrajovány ve prospěch zisků korporátní sféry. Vláda lidu i jeho daně se přesouvají do rukou reálných či fiktivních statutárních orgánů spravujících nadnárodní kapitál a hledajících cestu dalšího omezování lidských práv.

Politika i právo stále více vycházejí vstříc zájmům korporátní sféry - především bankám ale také mezinárodnímu obchodu a velkému průmyslu. Začíná ztrácet smysl vystupovat proti konkrétním politikům, protože jsou to jen loutky nadnárodních (občas i národních) koncernů. I kdybychom je odstranily všechny, najdou se noví poskoci kapitálu.

Na začátku Americké revoluce stálo heslo ŽÁDNÉ ZDANĚNÍ BEZ REPREZENTOVÁNÍ. Smyslem této výzvy bylo, aby lidé měli kontrolu nad penězi, které dávají státní správě. Ponechme teď stranou smutný fakt, že ani na britských ostrovech na tom poddaní koruny nebyli lépe než v koloniích – neubírá to nijak na legitimitě požadavku.

Je to prosté – stát po mně chce daně, já chci mít kontrolu nad tím, kdo daně rozděluje i kdo je spravuje. Je zajímavé, jak současná pravice i konzervativní levice zapomněly na tento prostý požadavek, který stál u zrodu alespoň jakés takés samosprávy již před více než dvě stě lety.

Není divu. Rozdělovat daně podle své libovůle, je základní touhou každého establishmentu. A nejde jen o touhu bojovat s chudobou - rozuměj vlastní – a tedy sebrat co nejvíce pro sebe a své kamarády. Někteří to dokonce myslí dobře, a nechtějí si do toho nechat kecat ty hlupáky, co je zvolili. Jsou totiž přesvědčeni, že sami vědí, co je pro koho nejlepší.

Nejsem si jist, zda jsou horší zloději či vševědoucí osvícenci. Jak říkal Reinhold Niebuhr, synové světla a synové tmy jsou si po čertech podobní.

V současné době tak najdeme nepochybně mnoho takových, kteří si myslí, jak mocně všem pomáhají, a tak není na škodu, si občas něco z toho vzít. Navíc jsou přesvědčeni – a nedošli k tomu zadarmo, že privátní sféra je tím nejlepším, co se o nás může postarat. Tam totiž nehrozí, že by kdokoli mohl cokoli kontrolovat a uplatňovat tam nějaké očanskoidní, nebo nedej Bože NGOidní požadavky.

A tak jsou občanům stále více ukládány daně, které plynou přímo, či přes podivný aparát, do soukromých rukou. Příkladem jsou důchodové fondy – většinou korporátní, kam si občané musí ukládat peníze na důchod. Nemají kontrolu ani nad správou fondů a už vůbec ne nad správou investic, kam jsou jejich peníze ukládány. Obé ovšem platí i o státních fondech.

Jiným příkladem je zdravotní pojištění, které taktéž plyne přímo do rukou buď korporátních institucí, nebo netransparentních a nedemokratických státních organizací.

Dalším příkladem z mnoha, jsou daně, které platíme za zboží a služby, které údajně mohou sloužit k porušování korporátních práv, tzv. duševního vlastnictví. Pomiňme zajímavou filosoficko-teologickou otázkou po duši nějaké producentské či jiné firmy, ale proč máme platit daně za něco, o čem nemůžeme rozhodovat, k čemu bude sloužit. Zatěžovat stát výběrem daně, která slouží naprosto neprůhlednému podniku, jako je OSA, je pro daňové poplatníky nesmyslné.

Mezinárodní pokus o smlouvu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), nebo-li Obchodní dohoda proti padělatelství, je jasnou ukázkou toho, kdo ovládá politiku, a to i na mezinárodní úrovni. Zástupci korporátních svazů a to i v České republice se nechali slyšet, že Internet má za sebou svá dětská léta a je třeba jej začít regulovat...

Zajímavé je, jak slova o regulaci a nebo nespravedlivém zdanění slyšíme především z úst monopolů, ale pouze směrem k občanům. Opačně to nefunguje. Internet se má regulovat, ale regulovat finanční spekulace či mezinárodní daňové ráje je omezování svobody. V Británii na to mají právníci odborný termín: hromadění práv kapitálu.

Právě s odvoláním na nereprezentaci byly zakotveny v mezinárodních dohodách výhody pro firmy. Je to například nedanění paliva pro mezinárodní leteckou a lodní dopravu - neplatí ani DPH, ani spotřební daň. Letiště a přístavy neplatí mnohde ani daň z půdy. Neplatí se daně z mezinárodních obchodních transakcí, které dnes tvoří devadesát procent světových zisků.

Přitom máme minimálně na Evropské úrovni reprezentativní těleso, které by správu těchto daní mohlo zajistit – je jím Evropský parlament.

Je na čase, abychom podobně jako občané bostonští naházely mediální nosiče, kopírky, karty pojišťoven a smlouvy s nerentabilními důchodovými fondy do řek protékajících našimi městy? Není. A ne proto, že by to bylo neekologické. Ale proto, že jsme pořád ještě poslušnými poddanými našich pánů, kteří nám do omrzení budou tvrdit, že tohle je ten nejlepší systém v tomto i v každém ze sousedních vesmírů.

Ale není. Žádný nejlepší systém neexistuje - čímž se nechci dotknout eschatologických vizí žádných věřících – ať už jsou to komunisté, křesťané, muslimové, židé a další. Ale neřešme teď otázku konce věků, ale soustřeďme se na problémy stále hledající posádky vesmírné lodi Země.

Řešení nespočívá v hledání lepšího systému, který tu budou zavádět osvícenější demagogové, než byli ti předchozí – nebo možná horší. Spočívá v tom, že otevřeme hledání řešení co nejširší populaci, abychom využili starého známého potenciálu – víc hlav víc ví.

A proto – už žádné daně bez reprezentace. Důchodový experiment s fondy zkrachoval od svého vzniku již nesčíslněkrát, naposledy přišli o příjmy miliardy lidí. Prostý rozum říká – neosvědčil se, pryč s ním.

Zdravotní pojišťovny musí být transparentní, pod demokratickou kontrolou klientů. A pokud má stát vybírat daň na podporu skutečných tvůrců umění, pak ať tuto daň spravuje stát tak, že vytvoří správní těleso sestavené z reprezentantů všech svazů – hudebních, spisovatelských, filmových či novinářských, ale také ze zástupců knihoven, mediaték, vzdělávacích a kulturních zařízení, kteří budou dohlížet a určovat její rozdělování. Ne aby to byla partička protlačených zástupců zábavní produkce, která si rozebírá naše daně.

Na to ovšem nestačí naházet zdaněné zboží do vody. Na to je především potřeba odhodlané občany, kteří jsou ochotni vzít své věci do svých rukou a společně organizovat věci tak, aby byly ku prospěchu všem. Ale zatím se tu chudáci hádají mezi sebou, a jejich páni se smějí na banketech mezinárodních konferencí o tom, jak omezí Internet nebo růst platů, v které zemi zakážou referendum a kdo zaplatí jejich hazardní hrátky.

A dokud ke spolupráci nenajdou obyčejní občané sílu, budou dál platit daně, o nichž budou rozhodovat lidé z firem utíkajících před zdaněním do daňových rájů. Můžeme být ovce, co se nechají poslušně holit a jen si občas zabečí u poloprázdného koryta. Ale máme také možnost být občany, kteří jasně řeknou: „budeme platit daně jen tehdy, pokud budeme mít jasnou a reálnou šanci být reprezentování všude tam, kde se o nich rozhoduje.“

Pro Deník Referendum 17.2.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Joe Ratata napsal(a):

Mám strach,že opravdu platí,že kdyby volby mohly něco změnit,tak už by je dávno zakázali.Toho jsou si majitelé demokracie velmi dobře vědomi.
Něco by snad mohly změnit hezky ověšené pouliční lampy.
02. 03. 2012 | 12:10

resl napsal(a):

Nedávat peníze do penzijních ani jiných fondů, pokud možno nikam. Z každé vaší koruny, vám zbude max. 90 haléřů. Je jasné, že kdo s vašimi penězi hospodaří, nedělá to zadarmo ! Tak se dají osekat banky, jenže ty spoléhají na hloupost občanů. Všude, nejen tady.
02. 03. 2012 | 12:18

Koplkop napsal(a):

Kuchař
Ano jedna státní pojišťovna na základní ze zákona poviné zdravotní pojištění. Pak můžeme mít třeba sto dalších pojišťoven, které budou v soukromých rukách a budou nabízet nejrůznější nadstandardní pojištění. Ale když platíme ze zákona a povinně tak to nemá s volným kapitálem co společného.
02. 03. 2012 | 12:20

Kuchař napsal(a):

resl:

Vy si neplatíte žádnou pojistku ?
02. 03. 2012 | 12:20

Kuchař napsal(a):

Kolkop:

Platit povinně musíte - tomu se říká prý solidarita. Ale zcela svobodně si můžete vybrat, jestli to pošlete do státní, nebo soukromé.
02. 03. 2012 | 12:22

prak napsal(a):

Joe Ratata- záleží kým by byly ty lucerny ověšovány. Většinou jsou ověšovány opozicí, až když je opozice hodně silná, tak bývají ověšovány vládními ozdobami.
02. 03. 2012 | 12:23

Bavor napsal(a):

Kuchař: Tožička má pravdu.Jediná zdravotní pojišťovna, která je NEZISKOVÁ a státní neziskové zdravotnické organizace jsou zárukou toho, že zdravotní péči na odpovídající úrovni dostane každý potřebný. Dnes si v soukromých zařízeních a pojišťovnách můžete vybrat pouze to, kdo vás okrade předraženou péčí a léky.
02. 03. 2012 | 12:30

Jane napsal(a):

Tožička
"Zdravotní pojišťovnY musí být transparentní,..."

Kuchař
"Takže jedna pojišťovnA, Tožička je bl...".

Zdánlivě to vypadá, že Kuchař je upřímný chlapík a nezná jen rozdíl mezi singulárem a plurálem.

Vložit někomu do úst co neřekl a v zápětí mu to omlátit o hlavu se podobnými většinou používá v jemnější formě, za většího časového odstupu od chvíle, kdy napadený měl vyslovit to, co nikdy nevyslovil a
současně není k okamžitě k dispozici možnost si to ověřit.
No ale časy se mění...
02. 03. 2012 | 12:32

Koplkop napsal(a):

Kuchař
to já vím, ale problém je, že zcela "svobodně", musíme posílat zákonné pojištění do nějaké pojišťovny. Dle mého názoru by měla proto na, ze zákona poviné základní pojištění, být jen jedna státní pojišťovna. Na nadstardand by si mohl každý dle svého uvážení platit kolik by chtěl a kam by chtěl. A o tom to je. Když je něco poviné ze zákona tak by to měl dostat stát a ne soukromé společnosti. To je jako s auditorama, s notářema a s jinými lobistickými skupinami. Také by se mě líbilo, kdyby vyšel zákon, že každý, kdo chce třeba dýchat, musí mít ode mně, nebo maximálně od několika dalších, razítko, za které mně musí zaplatit povinou částku.
02. 03. 2012 | 12:38

Kuchař napsal(a):

Bavor

Proč by státní nezisková organizace měla být zárukou toho, co uvádíte ?

Kde máte záruky, že to tam zaměstnanci nebudou tunelovat ? Kde máte záruky, že jejich režie nebude dvojnásobná, proti té soukromé ?

Můžete uvést nějaký příklad takové organizace, co uvádíte ?
02. 03. 2012 | 12:38

Kuchař napsal(a):

Koplkop:

Nevidím jediný důvod se nechat omezovat. Jestli Vy ano, tak si to posílejte do státní. Ale proč do toho nutíte i mě ? Tomu Vy říkáte občanská společnost ?
02. 03. 2012 | 12:40

Koplkop napsal(a):

Kuchař
Dodatek. Jakmile se začne do podnikání míchat zákon, nebo dotace, tak se ničí volný trh. To už pak není rovná příležitost, to už pak nemá s kapitalismem, jako takovým, co společného.
02. 03. 2012 | 12:42

Analytik napsal(a):

Svrhneme vládu a novou sestavíme z bezdomovců!
Ti nejsou závislí na zahraničním kapitálu a určitě odvedou lepší práci, než ti dosavadní.
Ve sněmovní kantýně nahradí Becherovku krabicové víno, aby se tam cítili jako doma pod mostem.
02. 03. 2012 | 12:44

Láďa napsal(a):

Začíná ztrácet smysl vystupovat proti konkrétním politikům, protože jsou to jen loutky nadnárodních (občas i národních) koncernů. I kdybychom je odstranily všechny, najdou se noví poskoci kapitálu.
Hodně lidí to již pochopilo a k volbám ani nechodí.
02. 03. 2012 | 12:44

Koplkop napsal(a):

Kuchař
nechápete co Vám píšu. Nikdo by Vás neomezoval co je ze zákona poviné to by šlo do jedné státní pojišťovny, a v ostatním nepovinném pojištění by Vás nkdo neomezoval. Jo kdyby se zrušilo pojištění ze zákona tak pak jo, ať si každý platí kolik chce a kam chce. Ale ten rozpor vzniká, když je to ze zákona povinné a jde to dosoukromých rukou!!!!
02. 03. 2012 | 12:45

dotaz napsal(a):

ale kde ty rozkradené peníze tedy jsou. Copak to je schopen někdo prožrat? Zvlášť v době, kdy je moderní hubenost?
Co s tím ti soukromníci dělají? Třeba ten Roman s těmi 660 miliony, co dostal letos za akcoe ČEZU. Barák má už jak krávu, že když hledá ponožky nebo mobil, tak se musí ulítat jak při maratónu, obleků víc než 365 za rok taky neunosí, tak ty prachy musí přeci někde ležet. Ale prachy se zas musí prý točit a ne aby ležely, tak co a kdo za ně kupuje?
02. 03. 2012 | 12:52

DF napsal(a):

Církevní restituce to je to co jste zvládli na jedničku pane Tožičko.
Chtít po státu miliardy a peníze na platy a 30 let ždímat státní rozpočet, to je to co jste zde zapomněl napsat.
A tak jsou občanům stále více ukládány daně, které plynou přímo, či přes církevní aparát, do rukou církve.
Víte co by se stalo, kdyby církev nedostávala peníze na platy?
Vše by se protříbilo a ukázalo by se, co je uživitelné, efektivní atd.
Jak např. Husit. církev může má více duchovních, než členů, kteří opravdu neděli co neděli chodí do kostela.
Jak jiné tradiční církve mohou mají stovky duchovních, když jimi uváděná čísla o členské základně jsou absolutně nereálná.
Proč církev neškrtne 10% z platů STÁTNÍCH(církevních) ZAMĚSTNANCU proč církev nesníží počty duchovních ve vstahu ke své členské základně?
Podívejte se na počet věřících dle statistik v jakékoli farnosti a zjistíte, že město ABC má 1300 členů, ale na bohoslužby chodí posledních 20 let 130 lidí!
No a pan Tožička se nám zde snaží odpoutat pozornost od Církevních restitucí neboli krádeže za bílého dne.
Církev má šířit zprávu o nebi, milosti atd., ale ne kolaborovat se státem a využívat jeho peníze.
Proto příště pane Tožičko až si zase budete utahovat z daňových poplatníků zkuste se na svoji církev podívat bez ideologických brýlí.
Protože to že pan Kalousek daní na co jen pomyslí, je jen proto protože musí z lidí vyždímat peníze na církevní restituce pane Tožičko!
02. 03. 2012 | 12:53

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
02. 03. 2012 | 12:54

Občan napsal(a):

Autore, když už něco píšete, tak si to po sobě, sakrapráce, alespoň přečtěte. Hned v první větě máte logický nesmysl jak katedrálu.
Občanské svobody nemohou být okrajovány Na ÚKOR, ale jen a jen VE PROSPĚCH!

Je to škoda, dělat takové textové chyby, protože to zbytečně diskvalifikuje Váš jinak zcela pravdivý a obsahově přesný text.

Teď jen ještě vymyslet, co s tím. Lidé se právěm bojí o existenci a proto jsou opatrní s veřejnými projevy nesouhlasu. Navíc vědí, že současní mocní disponují gostatkem zbraní, aby je zpacifikovali. A odejít není kam, protože lidstvo je přemnožené.
02. 03. 2012 | 13:00

Rocky Balboa napsal(a):

odstřihnout od lizu parazity, kteří se přiživují na lidské bídě. a dělají si z ní byznys.
02. 03. 2012 | 13:03

resl napsal(a):

Kuchař,
jenom povinné ručení na auto.
02. 03. 2012 | 13:07

modrý edvard napsal(a):

Jo. Článek se mi líbí. /jen ta gramatika, vypadá to, jako kdyby ho napsala nějaká žena, ne p. Tožička/
02. 03. 2012 | 13:21

rosnička zelená napsal(a):

nevím, jestli by se našlo dost lidí, kterým jsou celospolečenské cíle bližší než vlastní a kteří by dokázali tento marasmus vyčistit a změnit.
02. 03. 2012 | 13:27

michal napsal(a):

Ano pane Tožičko, přesně tak.
Proto je třeba zrušit daně z příjmu právnických osob, nebo povolit jejich účast ve volbách.

ŽÁDNÉ ZDANĚNÍ BEZ REPREZENTOVÁNÍ

A mělo by to platit i inverzně, tedy neplátci daní by měli mít nižší (žádný) hlas ve volbách.

ŽÁDNÉ REPREZENTOVÁNÍ BEZ ZDANĚNÍ
S takovým návrhem bych souhlasil naprosto.
02. 03. 2012 | 13:32

Bazzy napsal(a):

michal se zbláznil?
toto je snad země lidí ...
všechny právnické osoby vznikly "ku prospěchu" obyvatelstva. Oficiálním důvodem bylo shromáždění kapitálu pro velké projekty, např. pro vybudování platebních kanálů apod. Pokud tak nečiní, nemají pro nás smysl. A patří zrušit.

Neplátci daní nevolit? Znáte nějakého neplátce daní? Bezdomovce? Ti platí alespoň DPH a spotřební daně z krabicáku a tabáku. Není žádný neplátce daní a je to navíc naprosto úchylné hledisko s absurdními důsledky.

Prosím myslete a myslete usilovněji, než doposud.
02. 03. 2012 | 13:52

ten, kdo se s blbcem hádat nebude, napsal(a):

Pro Bazzy.
michal by možná ani nechtěl platit silniční daň nebo poplatek za psa, dokud auto a pes nedostanou volební právo.
02. 03. 2012 | 13:59

Kuchař napsal(a):

Kolkop:

Vy zas nechápete mě. Já chci mít svobodu v tom, kam to pošlu. A to i u toho, co je povinné.Nechápu, proč mě tétmo minisvobody chcete zbavit.
02. 03. 2012 | 14:01

český maloměšťák napsal(a):

Malá glosa k ústavněneústavnímu systému konstrukce penzí v Klauzistánu Kuponoprivatizoidním :

http://www.washingtonpost.com/business/economy/means-testing-to-bolster-social-security-its-already-happening/2012/02/28/gIQAP0zLlR_story.html

Holt co kraj, to jiná ústava. Kam tam zdanit penze všem těm estébákům a kumpánům kmotrů chystajícím se sloužit až za hrob. Naopak - zvedneme jim je. Kam tam s nějakým sledováním parametrů - například ve vztahu k testování příjmů...hezky pěkně po prstech všem stejně - jak estébákům, tak chudákům (těm více - protože relativní a tedy absolutní újma v důsledku zvyšování životních nákladů se jich dotkne více).

Založili na to kuponoví zloději. Co jezdili do zahraničí ne pro rady a rozum - ale kvůli dietám a souběžnému platu.

Pokud se ze systémů sociálních transferů vytrácí proporcionalita ve směru solidarity s chudšími vrstvami, vytrácí se i rozum a tak se destruuje celý systém jako takový.
Pokud se k tomu přidá i systém prenbend a výsad - začne se smazávat další rozdíl mezi realsocialismem a mafiakapitalismem. Tedy patronsko-klientský modus.

"...Social Security is a safety net, not an investment program..."
---------------
Jednou budou i banky pracovat jako neziskovky. Ale to bude stát ještě mnoho milionů litrů krve, potu a slz. Než si lidé uvědomí, co že to vlastně banky vytvářejí za bohatství.
:--()
02. 03. 2012 | 14:04

Bazzy napsal(a):

ten, kdo se s blbcem hádat nebude: děkuji za podporu :)

ještě k těm právnickým osobám:
dyť je to naprostá zvrhlost. Jeden den to funguje, tak tam nacpete prachy, druhý den je to nefunkční, prachy máte v háji a nikdo za nic neodpovídá. Kazí nám to politiku, lobbuje, uplácí. Žádnou morálku to nemá, žádnou odpovědnost, jak výše uvedeno, chová se to bezohledně k lidem a prostředí. Fuj, nechci to tady.

Ono je velikej rozdíl, jesti děláte pro pana Roubíčka, kterej bydlí na Vinohradech a kterej je zazobanej, takže když něco zmastí, taxi to taky zaplatí, nebo mu můžete alespoň rozbít držku, když jste na to povaha anebo jestli děláte pro R.O.B. s.r.o., které má všechny výše uvedené vady na kráse.

Jsme LIDI, žádný lid, masa, HR, lůza a podobný, za co nás mají a jsme na cestě od zvířat k andělům, pokud to někomu ve škole uniklo.
02. 03. 2012 | 14:17

martinka napsal(a):

začal bych tím, že bych zákázal účast firem se sídlem v "daňovém ráji" ve veřejných zakázkách! to by bylo transparentní a účinné
02. 03. 2012 | 14:25

Ing. N. napsal(a):

(Joe Ratata) píšete:

"Mám strach,že opravdu platí,že kdyby volby mohly něco změnit,tak už by je dávno zakázali"

Vaše obavy jsou zcela na místě. Volby jsou jeden velký podvod nastavený tak, aby vyhovoval těm mocným. Mocní před volbami naslibují cokoliv a pak to nemusí dodržet aniž by byli hnáni k odpovědnosti. Jak dlouho by asi vydržel takový zaměstnanec-slibotechna v nějakém soukromém podniku? Určitě by se tam dlouho neohřál. Doufejme, že brzy dojde i na současné politické slibotechny.
02. 03. 2012 | 14:35

Yosif K napsal(a):

Tozicka napsal:
"Je to prosté – stát po mně chce daně, já chci mít kontrolu nad tím, kdo daně rozděluje i kdo je spravuje. Je zajímavé, jak současná pravice i konzervativní levice zapomněly na tento prostý požadavek, který stál u zrodu alespoň jakés takés samosprávy již před více než dvě stě lety."

Co tohle znamena? Samozrejme - pravice jsou upiri, konzervaytivni levice jsou poskoci kapitalu, treba nastolit primou vladu lidu. VSECHNU MOC SOVETUM pracujiciho lidu????
Nebo - je todle kampan pro piraty? Vsechnu moc ustrednimum vyboru Piratske anarchisticke strany?

Avanti Popolo!!!
02. 03. 2012 | 14:41

Yosif K napsal(a):

Ing. N. napsal(a):
Volby jsou jeden velký podvod nastavený tak, aby vyhovoval těm mocným. Mocní před volbami naslibují cokoliv a pak to nemusí dodržet aniž by byli hnáni k odpovědnosti. Jak dlouho by asi vydržel takový zaměstnanec-slibotechna v nějakém soukromém podniku? Určitě by se tam dlouho neohřál. Doufejme, že brzy dojde i na současné politické slibotechny.
02. 03. 2012 | 14:35
Ha pane Ingenyre - jak si predstavujete volby ktere nebudou podvod? Ze kandidaty bude pred volbami prosivat velky ajatolah? Nebo ustredni vybor Narodni Fronty?

Sezente si sponzora a kandidujte! Ted zrovna shani ovecky Babis!!!! Nebo jako Obama - sbirejte penize MEZI PROLETARI pres internet!!!
02. 03. 2012 | 15:08

Yosif K napsal(a):

Koplkop napsal(a):
Ale ten rozpor vzniká, když je to ze zákona povinné a jde to dosoukromých rukou!!!!
02. 03. 2012 | 12:45
Pane KOLPKOP - co je ze zakona povinne a soukrome? Zdravotni pijistovny jsou de facto verejnopravni z 99% statem regulovane instituce..... diky to mu se jejich nabidka az tak moc nelisi, diky tomu ty nejvetsi z nich za vsechno plati pozde (casto, velmi casto....)
System jedne poijistovny ma Kanada a Velka Britanie - nejake uspory na tom jsou ale je tezke spocitat jake. Ve Velke Britanii NHS asi nikdo nikdy nezrusi, ale neustale tam experimentuji s managerskymi systemy (viz nedavny pokus o reformu) a lidi na vsechno dost dlouho cekaji. taky nesmi chodit ke komukoliv ale vyhradne dle bydliste a ke specanum vyhradne dle doporuceni GP....(tedy pokud chteji platbu od pojistovny.... - dost ucinna regulace.....)
02. 03. 2012 | 15:24

Yosif K napsal(a):

martinka napsal(a):
začal bych tím, že bych zákázal účast firem se sídlem v "daňovém ráji" ve veřejných zakázkách! to by bylo transparentní a účinné
02. 03. 2012 | 14:25
To mate svatou pravdu - zajimave je, ze to nezavedli socdemaci, kdyz byli ve vlade a schvalovali veci "treba i s MARTANY".....

Takze proti tomu byli budto socdeamci, nebo Martani nebo Martani i socdemaci (nebo uplne vsickni....)
02. 03. 2012 | 15:28

Yosif K napsal(a):

dotaz napsal(a):
ale kde ty rozkradené peníze tedy jsou. Copak to je schopen někdo prožrat? Zvlášť v době, kdy je moderní hubenost?
Co s tím ti soukromníci dělají? Třeba ten Roman s těmi 660 miliony, co dostal letos za akcoe ČEZU. Barák má už jak krávu, že když hledá ponožky nebo mobil, tak se musí ulítat jak při maratónu, obleků víc než 365 za rok taky neunosí, tak ty prachy musí přeci někde ležet. Ale prachy se zas musí prý točit a ne aby ležely, tak co a kdo za ně kupuje?
02. 03. 2012 | 12:52

Jste naivni - Roman bezpochyby investuje do novych businessu - mozna nekde na Solomon Islands nebo na Marshall Islands, nebo kde jsou jeste take povoleny anonymni akcie.....
02. 03. 2012 | 15:31

Joe Ratata napsal(a):

YosífeK,ing N.
To je prě to!Sežeňte si sponzora a pak dělejte co vám nařídí.
To jsou právě ti majitelé demokracie.
Mediální masáží dokáží cokoliv,viz.Issa s Mádlovou a zabij bábu...
02. 03. 2012 | 15:43

Kuchař napsal(a):

Joe Ratata:

Tak si skočte 1.5 na Letnou a tam to můžete domluvit.
Já myslím, že o tomhle dostaveníčku ví snad každý, zrovna jako každý ví, kdo jsou komunisti. Tady není potřeba ničeho. Jen dostatek pitomců a komunisti můžou znovu ke korytů.
02. 03. 2012 | 16:04

Bazzy napsal(a):

Co třeba permanentní volby, nebo přímá volba ministrů?
02. 03. 2012 | 16:58

Bazzy napsal(a):

Safra, to patří jinam, pardon :)
02. 03. 2012 | 17:00

Sutech napsal(a):

to: Bazzy
To, aby mohl volit jen ten, kdo přispívá daněmi (myslel patrně daň z příjmu)do systému, je logický požadavek. Zamezilo by to kupování hlasů za věci, jako je pivo, v lepších časech guláš. Sice to mlůže být nebezpečné, pokud by to bylo vázáno na odvod do rozpočtu, ale možná by to bylo lepší, v něčem by to ale zase bylo horší, člověk si nevybere.
Neexistuje nic jiného než špatné a méně špatné.
02. 03. 2012 | 18:51

Bazzy napsal(a):

připadá mi to nebezpečnější než to pivo ...
02. 03. 2012 | 20:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy