2010 - Změna přijde zdola

15. 01. 2010 | 17:59
Přečteno 13406 krát
Pokud chceme změnu, musíme se o ni zasadit. Politikům a stávajicím ekonomickým elitám současný stav vyhovuje, ať již se nám snaží namluvit cokoli. A jestli pracují v něčí prospěch, občané to jistě nejsou.

Před dvěma dekádami byla odstraněna vláda dělníků a rolníků, kteří mohli tak akorát makat a držet hubu a místo ní nastoupila dlouho očekávaná vláda pravdy trhu a lásky k penězům. Nyní je na čase si říci, ani tudy cesta nevede. Po dvaceti letech na nové cestě k lepším zítřkům jsme se stali mistry především v tom, jak za každým neúspěchem hledat příčinu u Gottwaldova pohrobků minulého režimu.

Přes neustálé nadávky na komunisty jsme nakonec stejně nenašli nikoho jiného, a tak máme vládu složenou z bývalé nomenklatury druhého řádu a do funkce eurokomisaře byl vyslán bývalý komunista. Představitelé politických stran se proslavili hlavně svými milostnými aférkami, což je navýsost jejich věc; jen kdyby to nebylo to jediné, co jim aspoň jakž takž jde.

Mužská část populace, která si v době krize na milostné aférky nechá raději zajít chuť, skuhrá po hospodách nad alkoholickými nápoji, aby zvýšenou sazbou DPH a spotřební daně přispěla do debetního rozpočtu. Jsou i tací, kteří vymýšlejí, co dělat, jestli se dostaneme z krize ekonomiky i klimatické změny. A nebo také nedostaneme. A všichni společně mluví o potřebě změny.

Lze jen doufat, že změna to bude pozitivní. Jedno mě na tom ale trochu děsí. Že tu změnu zase budou dělat titíž lidé, kteří nás do současných problémů dostali. Nebo horší. Možná by bylo na čase pokusit se dohodnout, že už je nepotřebujeme a že si tu změnu chceme udělat po svém...

Začátek roku nemusíme nijak přeceňovat, ale přeci jen jde o završení určitého cyklu. V naší době má vztah více k naší práci než k běhu přírody, ale také většina z nás – obyvatel bohatého Severu – má ke své práci mnohem bližší vztah – jakkoli ambivalentní – než k přírodě. Proto není od věci, když budeme bilancovat v čase po prvním lednu, ačkoli duše zemědělce by hodnotila úspěšnost roku spíše po dožínkách.

Nehodlám však bilancovat obecně minulý rok a s nostalgií vzpomínat na křivky krásné modelky vlnící se v slunci zapadajícím nad kajutami jachet opilých českých potentátů na toskánském pobřeží. Ani nebudu hodnotit švejkovské předsednictví, zarámované do nabubřele fádní plastiky, která naštěstí z Bruselu zmizela ještě dříve, než jsme se za vydatné asistence tamních uzoufaných úředníků dokodrcali na konec naší útrpné cesty v čele Unie. Spíše bych se podíval, jak jsme se ke stavu letošního ledna dostali.

Je zajímavé, jak jsme si navykli mluvit o svobodě a přitom v nás stále zůstává nevolnická duše, která vzhlíží k panstvu jako k nositeli moudrosti. Komu Pán Bůh funkci, tomu taky rozum, říkávala moje babička ironicky. Ale mnozí to berou vážně. Všechny ty nesmysly, které nám tvrdí naše současná vrchnost, ať už se k nám uráčí promlouvat sama nebo skrze své dobře placené poskoky v PR agenturách a médích (většinou jen jiné jméno pro totéž).

Právě proti etatismu vystoupila buržoazní revoluce, když si chtěla na suverénovi vymoci alespoň trochu práv, jaké měla samovládná šlechta a církev. Částečně se to podařilo, ale chování nově nastupující šlechty – průmyslníků a bankéřů – bylo namnoze podobné, ne-li horší, než chování staré aristokracie. Boj levice měl přinést změnu a dát více práv občanům, ale nakonec i v levicovém hnutí zvítězili etatisté nad představiteli participativní demokracie. Nic nepředstavuje tento konflikt lépe, než zavraždění pacifistky a radikální zastánkyně občanské participace Rosy Luxemburkové na pokyn konjunkturalistického etatisty – sociálně demokratického předsedy vlády Friedricha Eberta.

V českých nevládních i akademických kruzích – o politických nemluvě – je až příliš patrný odpor k „masám“, které jsou zjednodušeně představovány jako unisex forma života pohybující se mezi prací, nákupními centry a paneláky s telenovelami. Celkově se ovšem život dětí světla od mas mnoho neliší. Podle mě je smutnější v tom, že za danou situaci nese větší odpovědnost.

Kořeny problémů lez najít již krátce po tzv. sametové revoluci. Asi teď naštvu několik přátel, ale oni mi to jistě prominou, protože mě znají. Tím prvním problémem bylo, že se s komunisty nezúčtovalo hned na začátku a místo toho se s nimi tvořila nová souručenství a dělali se z nich premiéři. V symbolice Karla Niebuhra se tu tak sešli synové světla a synové tmy, jako jednovaječná dvojčata, která vždy vědí co je správné a jedině ta jejich pravda stojí za to, aby byla vyřčena.

Argumenty, že by bez smírného přístupu ke komunistům tzv. revoluce neprobíhala tak poklidně, považuji za výmluvu. V lednu devadesátého byli už mimo hru. A pár měsíců na to už bylo možno je i zakázat. To by prospělo nejvíce levici, protože by bylo možno rychleji zformovat jak radikální tak konjunkturalistickou frakci a nenechat se převálcovat oportunistickou quasi pravicí, tvořenou hlavně druhořadými reál-socialistickými prominenty.

Dalším problémem byl a je zakořeněný etatismus na všech stranách politického spektra. Bezmezná důvěra v zastupitelskou demokracii a státní aparát zatemnila mozek většiny do té doby rozumně uvažujících Čechů a rychle se rozvíjející občanský sektor byl záhy odsunut do roviny spolků, které si mohou dělat, co chtějí, jen když se nebudou plést do politiky, ať již na místní či národní úrovni. Tento proces nazývám spolkovou bismarckizací, protože jako za kancléře v Německu i u nás od poloviny devadesátých let až dodnes stát stále více posiluje nástroje, jak podporovat spolky oportunní a znepříjemňovat život těm kritickým.

Mezi tím jsou ještě spolky sloužící, tedy ty, které zajišťují nezbytnou společenskou činnost, kterou by stát v daném rozsahu a za dané peníze nebyl schopen provádět. Ty by si mohly troufnout na nějakou tu kritiku, ale nedělají to. Důvodů je mnoho, většina z nich byla popsána v Literárních novinách, kde tomu byl věnován v roce 2007 prostor po několik měsíců. Strach, podřízenost, pohodlnost a snaha nedělat si problémy tak odstavili občanskou společnost od reálného politického dění.

Některé organizace přešly od veřejného působení k práci s politiky, ale ani to nemohlo uspět, protože bez široké základny občanské reflexe jde zase jen o prominentní snahy, kde si pár osvícených nevládkářů a akademiků vyměňuje názory s osvícenými politiky a obyčejný občan zase nemá ani tušení, co se děje. Když se podíváme, jak skončili tito lidé ve Straně zelených, dostaneme jasnou, byť děsivou bilanci. Když dnes poslouchám jejich nářek ze zastupitelských křesel, připadá mi, jako by právě přilétli z jiné planety a ne, že se na této konstrukci sami a dobrovolně podíleli.

Jedno z možných a pro mě nadějných řešení spočívá v odklonu od etatismu a tedy ve vyšším zapojení občanů do správy věcí veřejných. V mnoha brazilských městech a v jednom státě praktikují participativní tvorbu rozpočtu. V Zambii psala novou ústavu konstituční konference složená ze zástupců církví, organizací a svazů. Jednu z nejúspěšnějších firem na světě řídí zaměstnanci bez šéfů a tisíce podniků se dostalo z bankrotu díky tomu, že je převzali pracující. Je tedy zřejmé, že to jde. Lidé na to ale musí mít chuť a nesmí si nechat namluvit, že jsou hloupější než ministr, který se na svou pozici dostal jen proto, že intrikoval šikovněji, než někdo jiný.

Neslibujme si od toho zázraky a rozhodně musíme počítat s tím, že to bude dlouho trvat. Pokud jsme ovšem rozhodnutí vydat se touto cestou, pak musíme učinit nějaké to novoroční předsevzetí. Především to, že si budeme naslouchat navzájem. Že nebudeme posuzovat lidi jen podle moci či majetku, ale především podle toho, jak dokáží prospět komunitě. Že před agresivitou a osočováním dáme přednost pokusu o vyjasnění situace.

Inu není to málo na novoroční předsevzetí, ale zase máme novou dekádu... A co bychom si mohli přát víc, než přátelštější prostředí a více praktického rozumu namísto ideologií a prázdných demagogických tlachů?


Deník Referendum 9.1.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

- proč je to napsáno dvakrát za sebou?
- to navrhované řešení je jistě zajímavé, akorát "chraňbůh", aby spolurozhodovaly církevní organizace. Ty by se měly věnovat spíše obroze ducha a nezištné, dobrovolné činnosti, nežli míchání se do pozemských a materiálních záležitostí. To přece není hodno jejich pozemského poslání.
15. 01. 2010 | 18:13

tomastozicka napsal(a):

Bylo to tam dvakrát - abych tomu dodal důraz... No ale když se Vám to nelíbilo,tak jsem to opravil a nechal to tam jen jednou.
15. 01. 2010 | 18:23

Fialovy Krokodyl napsal(a):

Béda:
Ne že by církve měly dělat především politiku, ale jako uskupení lidí v tomto materiálním světě jistě mohou prosazovat svůj pohled na věc potažmo své zájmy. Proč je z toho chcete vyšoupnout? Duchovno je sice abstraktní ale jeho projevy jsou velmi reálné. Například morálka.
15. 01. 2010 | 18:32

radek napsal(a):

"vláda pravdy trhu a lásky k penězům..."
fakt povedné přirovnání

já bych jen lehce doplnil:
"vláda pravdy neviditelné ruky "trhu" a lásky k penězům..."
15. 01. 2010 | 18:44

Béda napsal(a):

Fialový Krokodýl,

materiálno a peníze přece jak známo křiví charakter. Duchovní pastýři by prot měli kráčet ve šlépějích svých proroků a nikoliv mamonit a kázat druhým o potřebě střídmosti.

Otázka: nač jsou církvím ty honosné kostely, nač je Vatikánu banka a vlastní stát? Proč nejdou papež a kardinálové v prostém oděvu kázat proroctví, pomáhat lidem a dělat mezi prostý lid "zázraky"? Proč nejdou ve střídmosti ostatním příkladem?
15. 01. 2010 | 18:48

Marcus Agrippa napsal(a):

Opět výborný autorův komentář.
15. 01. 2010 | 18:48

Ládik napsal(a):

Díval jsem se pozorně dolů do údolí (dalekohledem), spadl tam strom. Žádnou jinou změnu jsem dole neviděl.
Na podzim tam stříleli komunisti v uniformách myslivců. Práskli lišku (vulpes vulpes).
V květnu tam nepůjdu, ale v červnu vyjasním situaci - pokosím dole 20arů, abych viděl z okna na nové kolouchy.
15. 01. 2010 | 18:51

Mekele napsal(a):

Mám takovej dojem, že stačí, aby připadlo v Praze avizovaných dalších 20cm sněhu (na půl metru), a nastane takovej bordel, že to smete garnituru ODS od magistrátu počínaje do falešnejch hráčů konče.
Dělají to samý, co komouši tenkrát (brigády na pomoc dělnický třídě nás tenkrát taky vyhnali z kanceláří), a prez. Novotný to tenkrát měl moc nahnaný právě kvůli počasí. Tak co by to nešlo dneska ? Vždyť se za 40 let nezměnilo vůbec nic !!! A to je smutný.
Zdraví M.
15. 01. 2010 | 18:52

bape napsal(a):

Je to pěkné, ale zapoměl jste na všudypřítomnou moc peněz a mafiány, kterým je přímá demokracie proti mysli, protože by nemohli ovládat masy ve svůj prospěch.A lidé jsou v podstatě bazliví. Tak se žilo před 89 u nás. Disidentů byl jen hlouček a zdaleka nžil takové ěře, jako byla 5O.léta. A vůbec, lid chce jen chléb a hry, nebo cukr a bič. Stádo. Na Zemi nebude království boží...
15. 01. 2010 | 18:52

Béda napsal(a):

bape,

možná, že na Zemi bude jednou opět království Boží. Ale to již tady pravděpodobně nebude člověk.

Myslím, že i dinosauři žili na Zemi cca 40 milionů let.
15. 01. 2010 | 18:57

kozoroh napsal(a):

Souhlas,pane Tožičko.
Snad s jednou výhradou:Nemyslím, že 40ti letá ztráta kontinuity téměř všeho se dá nahradit dvacetiletím.Spojení s generací, která ještě pamatovala normální život je udržováno už jen pár pamětníky.Většina současníků jsou více, či méně dětmi totality.To se změní jen velmi zvolna.V tomto smyslu by mohla pomoci i církev.A to říkám jako ateista,Bédo! Ona jako snad jediná relevantní síla má historickou paměť.Pohrobci komančů ve stranách to budou těžko.
15. 01. 2010 | 19:06

F.Srbek napsal(a):

Pozoruhodný a odvážný článek. S řadou věcí lze polemizovat, ale souhlasím s tím, že změna musí příjít zdola. Nahoře si jsou až příliš jisti sami sebou. Obyčejná každodenní práce je řadě celebrit pro zasmání. Zcela specifickou roli za této situace plní media. Máme to, co jsme si zasloužili. Recept: pokud někdo s politiků někoho nezabije, nebo nedojde v vnitrostranickému převratu i za pomoci velrybářských akcí, pak se vše na věčně časy. Je třeba řádně proškrtat kandidátky. Dát šanci mladým, kteří se ještě nestačili deformovat. Možná dát šanci menším stranám? Jestliže velké strany ve volbých neuspějí, jejich předsedové půjdou do "háje" možná do Bruselu. Volič se může mýlit, ale neměl by to dělat dalších dvacet let!
15. 01. 2010 | 19:07

Perchta z Rožmberka napsal(a):

Pane Tožičko,
pochybuji, že v Česku by mohla přijít změna zdola. Díky internetu mají lidé možnost získávat spoustu informací, vidět, kolik hnutí a iniciativ vzniklo v zahraničí za účelem změnit tento svět a nastolit spravedlivější hospodářský řád. A u nás? Bolševik lidem zatemnil totálně mozek, v touze po " paradiso del consumo" (ráj konzumu) se průměrný český mužský usadí s pivem před televizi s prsatou blondýnou a konzumuje, co se mu předkládá. A ženská kmitá ve druhé směně, té už vůbec čas na přemýšlení nezůstává.I kdyby na to měla a chtěla. Lidé "CHTĚJÍ MÍT KLID", mají na to přece po té šichtě v montovnách za almužnu právo!
Církve bych nechala stranou.
Staly se apologety kapitalismu, když ze svého učení odstranily témata jako lichva, nebo úrok coby hřích, který je v rozporu s Kristovým učením. Samy opustily evangelium. Nenapraví to charita, který většinu svých příjmů použije na platy svých zaměstnanců a zaměstnankyň, takže pro tu chudé už jaksi nezbyde.
Jinak decentralizace a dekoncentrace bohatství,podpora lokální ekonomiky je možná ta cesta, za podmínky,že přestane fungovat světový finanční systém a globální finanční kriminální elita. Manažerská věda už říká, že nejlépe se řídí centurie, t.j. jednotky do 100 lidí. Říkejte to ale těm korporacím.
15. 01. 2010 | 19:11

Perchta z Rožmberka napsal(a):

Pane Tožičko,
pochybuji, že v Česku by mohla přijít změna zdola. Díky internetu mají lidé možnost získávat spoustu informací, vidět, kolik hnutí a iniciativ vzniklo v zahraničí za účelem změnit tento svět a nastolit spravedlivější hospodářský řád. A u nás? Bolševik lidem zatemnil totálně mozek, v touze po " paradiso del consumo" (ráj konzumu) se průměrný český mužský usadí s pivem před televizi s prsatou blondýnou a konzumuje, co se mu předkládá. A ženská kmitá ve druhé směně, té už vůbec čas na přemýšlení nezůstává.I kdyby na to měla a chtěla. Lidé "CHTĚJÍ MÍT KLID", mají na to přece po té šichtě v montovnách za almužnu právo!
Církve bych nechala stranou.
Staly se apologety kapitalismu, když ze svého učení odstranily témata jako lichva, nebo úrok coby hřích, který je v rozporu s Kristovým učením. Samy opustily evangelium. Nenapraví to charita, který většinu svých příjmů použije na platy svých zaměstnanců a zaměstnankyň, takže pro tu chudé už jaksi nezbyde.
Jinak decentralizace a dekoncentrace bohatství,podpora lokální ekonomiky je možná ta cesta, za podmínky,že přestane fungovat světový finanční systém a globální finanční kriminální elita. Manažerská věda už říká, že nejlépe se řídí centurie, t.j. jednotky do 100 lidí. Říkejte to ale těm korporacím.
15. 01. 2010 | 19:13

Béda napsal(a):

kozoroh,

kam až sahá historická paměť ŘKC?
Co je to normální život, kozorohu? Život před Protektorátem se světovými krizemi ekonomiky? Život za Protektorátu? Život po Protektorátu do sametu? Které pamětníky máte na mysli?
15. 01. 2010 | 19:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Hezké. Výstižné. Jenže pořád to samé. 40 let....bla blabla. 71 let tady vládne mafie nebo luza !
Jsem pro zřízení Ústavu pro dokumentaci činnosti politické a hospodářské mafie v letech 1990 - 2010. Ne až za 40 let. Teď. Budova se jistě najde.
Zlo nestačí nazvat. Je třeba jej poznat, definovat, označit. A potom vykořenit.
Jakákoliv náprava zla pomocí drobných korektur má za výsledek , že zlo se přizpůsobí novým okolnostem
a stane se hůře popsatelným, skrytým a tím pádem i hůře odhalitelným a prakticky nepostižitelným.
Zlo se přímo z úst svých "korektorů" dozví, jak se má chovat, aby nepůsobilo dojmem zla.
Navíc každé zlo disponuje obrovskou zbraní - schopnosti racionalizovat své iracionální skutky, tedy interpretovat samo sebe jako dobro. A tak je v procesu "mírného pokroku v mezích zákona" nebezpečné hned dvakrát. Samo o sobě, jak bylo předtím, navíc teď v procesu "korektury" nyní i svým "korektorům", protože je vtahuje do své hry iracionálních následků a jejich racionalizovaných příčin. Tak se korektoři v zápalu svého "boje" mnohdy stanou sami zlem, obětí procesů, které sami iniciovali....
Na Moc platilo, platí a bude platit pouze jedno: Bič.
Kdo nebo co jím má být nevím, snad univerzální - ale přitom dynamické, podrobně rozepsané, precedentální právo (Zákon?) - nějaká taková Podrobná kuchařka Listiny lidských práv a svobod ???
Volím VV. Posílení prvků přímé demokracie, pravidelné skládání účtů veřejných činitelů a jejich odvolatelnost. Aspoň to. :))))
15. 01. 2010 | 19:35

kozoroh napsal(a):

Béda.
Kontinuita církve je budována zhruba od pádu Říma.Ta instituce mne však zajímá jen z pohledu nositelky tradic a v mnoha ohledech i vědění.I vy se patrně řídíte oněmi 10ti dogmaty.
Váš pohled na svět jaksi vynechává oněch 40 let permanentní krize.Krize, kterou jsme si "svobodně" zvolili ve 48.Jsem tady 63 let a něco pamatuji.Taky proto jsem psal o ztracených dvou generacích a nemožnosti tuto ztrátu nahradit za let 20.Připočtete-li ještě 6 let protektorátu, je na brejk zaděláno.Protektorát jsme si nevybrali.Totalitu ano.Vám se v ní asi líbilo.Mi ne.V tom se nemůžeme shodnout.
15. 01. 2010 | 19:44

Béda napsal(a):

kozoroh,

Ano, těch 10 dogmat, které ostatně nebyly vynálezy ŘKC (byly to zobecněné morální pravidla generací dávno před příchodem Ježíše) má něco do sebe. Snažím se jimi řídit a myslím, že ať se jimi bude řídit kdokoliv bude to ke prospěchu všech.

Můj pohled nevynechává oněch 40 let. Snažím se postihovat celý vývoj s klady a zápory jednotlivých období. Dle mého mínění zde žádný ráj na Zemi nebyl ani před Protektorátem, ani po něm. Neglorifikujme si žádné období a přistupujme ke každému kriticky - pak to bude mít smysl.
15. 01. 2010 | 19:55

Rumcajs napsal(a):

Vlastní podnik řízený přímo pracujícími, to je jediný poctivý přístup socializaci, který uznávám.

Leč ho pavažuju za nefunkční, či funkční jen vyjímečně a dočasně.

Ale rád se nechám překvapit.
15. 01. 2010 | 20:05

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Nazdar! Kdes byl tak dlouho? Už jsem měl o Tebe starost.

Poctivý přístup to být může, ale funkční ani dočasně. Někdo to musí "mít" a není nic horšího, než dům v bezpodílovém spoluvlastnictví.
Buď rád, že se ti hned zezačátku poštěstilo založit firmu bez, anebo s minimem společníků. Mohl bych vyprávět.
15. 01. 2010 | 20:14

kozoroh napsal(a):

Béda.
Jo,ráj na zemi tu nikdy nebyl a nebude.Každý ale, je-li svoboden, má možnost zařídit se tak, aby život nebyl jen jedna tragédie, ale aby si jej i užil.Pokud možno dle svého.Ne dle nařízení vrchnosti.
Nic si neglorifikuji.Odjakživa jsem pragmatik.A taky vím, že i na shnilém ovoci se dá najít hezký kousek.Ke konzumaci se ale nehodí.
Názor na církev jsem vyjádřil výše.Nehájím ji, ani nezatracuji.Jen si myslím, že přes všechny peripetie je zde ona jediná představitelkou kontinua.Pamětníci vymírají,ona tu je.
15. 01. 2010 | 20:18

kozoroh napsal(a):

Rumcajs,SuP.
Nechci vám pánové kecat do rozumů, ale myslím, že "kolektivní" podnik je utopie.Stejně by si ti pracující museli vybrat někoho, kdo to umí kočírovat.Těžko si dovedu představit, že by se "akcionáři" scházeli každý večer u Vystřelenýho voka a debatovali, jak zítra.
15. 01. 2010 | 20:23

nick y napsal(a):

Nemohu říci,že dosud ve všech příspěvcích a blozích bych s někým tak souhlasil,jako s Vámi,pane Tožičko.Ano , musíme HLEDAT a NAJÍT řešení,jak,kdy,kde změny uskutečnit.Proč,to už jistě víme.Shora to bezesporu očekávat nemůžeme,zdola se musíme pracně domlouvat,přesvědčovat,informovat,vzájemně podporovat,až dojdeme k řešení. Jenže potřebujeme,aby to bylo brzy,ne že budeme čekat na nějakou výměnu generací.Jsme tím povinováni svým blízkým,hlavně dětem.K dispozici máme i-net(bohudíky za něj),ale je potřeba pokračovat na více frontách. Podle mně informovat všemi dostupnými prostředky: Změňme situaci volbou - neparlamentních stran,které budou zastupovat-podle svého programu-nás voliče a naše děti.Je to tak těžké uvědomit si,že ti současní mocipánové nemají,ale opravdu nemají patent na rozum? Vyhoďme je,nejsou pro nás přijatelní,žádný z nich.Pozdravuji.
15. 01. 2010 | 20:26

Tencokida Hnuj napsal(a):

Funkční je do doby, než se u Goldmanů a Sachsů rozhodnou, že Vám ten podnik zničí.
Nebo než Putin otočí hasákem ve směru hodinových ručiček.
Obé se dá ale eliminovat. Novými technologiemi, energetickou soběstačností, marketingem... Hlavním faktorem vždy ale byli, jsou a budou vzdělaní lidé, kteří ví, že jejich práce má smysl nejen pro ně, ale i pro jejich děti, děti jejich dětí, děti dětí jejich dětí....
Vrátit smysl každodennímu přežívání je to oč tu běží. Za sebe se obávám, že bez nového náboženství to bude nemožné.
Starý Bůh je mrtev a Baal konzumu nás vede do pekel. To sem asi ale nepatří. Omlouvám se. :)))
15. 01. 2010 | 20:33

Zvídavý napsal(a):

"Změna přijde zdola" To si každý může vykládat po svém. Jsem přesvědčen, a chci věřit, že autor tou změnou a tím dolejškem myslí jenom a jenom rozhodnutí občanů při volbách. Jinak je jeho článek hrůzný plagiát - byť pravdivý.
15. 01. 2010 | 20:34

Rumcajs napsal(a):

SuP,Kozoroh:

Mám blázinec. Do dnešního dne jsem měl odvzdat milión kalkulací a ještě na tom makám.

Ti vrcholový manažeři mi pěkně pijou krev. Chtěj k tomu i číslo bot mého dědečka a spoustu dalších ptákovin, aby mi stejně nakonec řekli, že je to drahý.

Ať žije revoluce !!!
15. 01. 2010 | 20:41

Rumcajs napsal(a):

SuP, Kozoroh:

Jo a samozřejmě to považuju taky za utopii. Parkrát jsem tyto pokusy viděl, ale k úspěšnosti to mělo daleko. Ale jsou mi tyto pokusy daleko sympatičtější, jak rozvalenej socan před pracákem.
15. 01. 2010 | 20:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Zvídavý
Znaven, ach znaven vším, já volám smrt a klid, když vidím zásluhy rodit se u žebráka
a bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít
a víru nejčistší zrazenou hořce plakat,
a zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
a dívčí něhu, čest servanou v okamžiku,
a dokonalost pak, budící už jen smích,
a vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
a jazyk umění vrchností zmrzačený,
a blbost, doktorsky radící rozumu,
přímost,zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
a Dobro, zajaté a otročící Zlu -
tím vším, ach,unaven, já zemřel bych už rád, kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.
Shakespeare , sonet 66
15. 01. 2010 | 20:48

kozoroh napsal(a):

Rumcajs.
Kalkulace,to je moje hoby.To se konečně uplatní můj matematický talent:Třeba 2x6 je 13, k tomu 36% DPH a není boha,aby to nevyšlo!
15. 01. 2010 | 20:49

SuP napsal(a):

kozoroh -
No dyt to povidám. Nefunkční!
15. 01. 2010 | 20:53

kozoroh napsal(a):

SuP.
To je otázka času.Myslím, že pár dní to fungovat bude.Nechtěl bych asistovat u dělení kořisti.
Ten blog má ale něco do sebe.A to dost.
15. 01. 2010 | 20:59

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Taxe neruš, pokecáme pozdějc!
Mě taky ty kalkulace do nabídek do počtu serou. Notabene, když mi je pak ani nikdo nezaplatí, protože k "realizaci nedošlo". Dřív se to dalo brát jako tréning. Ale když víš líp než zákazník, že z toho stejně sejde? To si radši budu pouštět vrtulník. Aspoň nevydělám a nezaplatím daně.
15. 01. 2010 | 21:01

SuP napsal(a):

kozoroh -
bejvá to tak, že na to dělení se vždycky nakonec najdou ty schopný, co už zaříděj, aby se to dělilo dobře (čím menší číslo/dělitel, tím lepší podíl).
Zajímavý je, že schopný "děliči" se vždycky najdou lepší než byli schopný "vodiči".
Proto taky tomu sociálizmu nedávám naději a u toho dělení pak nemusím být. Ale ať si to zase zkusej. Někde k těm zkušenostem je potřeba dojít.
15. 01. 2010 | 21:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Sup a kozoroh
Mohli by ste... Anebo radši nic. Škoda neuronů.
15. 01. 2010 | 21:10

Rumcajs napsal(a):

SuP,Kozoroh:

Pánové hotovo! Jdeme na pivo, ne ?

SuP:
V dnešní době vyhrát nějakej tendr, to znamená jít na režii, případně jít i lehce pod ní a ještě se klepat. Tedy pokud se neznáte s Paroubkem a Topolánkem.

Ale pořád lepší mít čím krmit režii, než ji nechat tiše bobtnat a čekat na poslední soud pana exekutora.
15. 01. 2010 | 21:18

SuP napsal(a):

kozoroh -
Ale k té objevné tézi tohodle článku bych měl připomínku.
Byl vybudován systém pro "řízení" státu a vztahů, budován s poctivým úsilím (aspoň zezačátku), aby se pokračovalo líp než za komoušů.
Ten systém nefunguje dobře. Ale je tu hotový a tuší se, proč dobře nefunguje.
Nezdá se Vám teda, že je jednodušší, levnější, snazší i správnější napřít úsilí tak, aby začal fungovat líp a líp až dobře, místo toho se pokoušet ho budovat znova?
Myslíte snad, že ty, kdo by se toho ujali, budou jiní? A lepší?
Kde by se asi vzali. Budou akorát dělat tytéž chyby znova. Kdyby aspoň dělali jiné ......

Hnojaři - zkuste se zamyslet nad tím i v kidá. Hnůj se vždycky kydal a tohle nevipadá heski.
15. 01. 2010 | 21:24

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Já už ale budu spěchat. Tak maximálně 2 trojpiva a domu.
S tou režijní cenou je vždycky průser. A nejhorší je, že už to nikdy nedohoníš, protože ty zlevněné ceny budou už chtít furt. (ale já vim, budeme inovovat).
15. 01. 2010 | 21:28

Al Jouda napsal(a):

Změna musí přijít - na tom se všichni shodnem. Zákonodárný sbor je třeba komplet vyměnit ! Měli bychom se domluvit na volbě jedné neparlamentní strany. Volil bych tu, která nesouhlasí s vybíráním poplatků ve zdravotnictví a nefandí ekoteroristům. Existuje taková ?
15. 01. 2010 | 21:38

SuP napsal(a):

Jen mám takovej divnej pocit. Kdykoliv přišla změna ZDOLA, byl to průser. A kolikrát i světovej.
15. 01. 2010 | 21:42

SuP napsal(a):

Ledaže by se ta historie dala chápat tak, že tu změnu sice vymysleli shora, ale lidi na ní dali zdola .....
15. 01. 2010 | 21:44

kozoroh napsal(a):

SuPe.
Já nehledám nové xichty,co to udělají líp.Nejsou.Zlepšovat je asi ta správná cesta.Ale pude to ztuha,divočáku.Jako prdůcha mne by to už nemuselo iritovat,ale mám děti a vnuky.O ty mi jde.Kdo mi zatlačí oči mám v paži.
15. 01. 2010 | 21:46

Hurá napsal(a):

Dobré, kromě církví, ale jinak výstižné. Technická: ...Gottwaldových pohrobků, nikoliv Gottwaldova pohrobků...
15. 01. 2010 | 21:47

kozoroh napsal(a):

Tencokida hnuj.
Ty mně taky,Shakespeare!
A bodejť by tě Volstrít zežhral!
15. 01. 2010 | 21:53

SuP napsal(a):

kozoroh -
My dva se taky shodnem. Včetně toho zatlačování vík.
A měnit (teda opravovat) to budou muset mladí sami. Proto do nich aspoň včas vandruju.

Hurá -
Tady se to tak používá. Třeba Papenovo hrnec. Už to bylo předminule.
15. 01. 2010 | 21:59

kozoroh napsal(a):

SuPe,jo.
Nadřou se ti mladí.Ale stojí to za to.Vandruj do nich, budeš mít potěšení.Zítra kreslím,navíc jsem ve vývinu,takže jdu spát.
Kdybych se neprobudil, tak ti přeji veselé Velikonoce.Rumcajsovi taky.
15. 01. 2010 | 22:14

SuP napsal(a):

Kozoroh -
To budeš spát tak dlouho?
Hlavně že ta chřipka pominula .-)
15. 01. 2010 | 22:18

Gerd napsal(a):

Rumcajsi, SuPe,
víte podle čeho se pozná dobrý nákupčí? Že jeho dodavatel je lundra hladová oděná v chudých hadrech.
Pokud chcete uspět v takovém tendru, zbývá Vám jen cesta "open book policy" a říci: "Tohle jsou mé náklady a k nim mám x procent zisku a nákladů na režii. Další snižování ceny je již na úkor kvality nebo stability dlouhodobých dodávek."
Možná je pánové načase odkrýt karty Vašim zákazníkům.
Ale nezoufejte, podle mých odhadů teď končí druhé dno (nejhlubší část byla v loni prosinci) a už se vše stabilizovalo a ekonomika začíná zvedat. Tedy ne díky činnosti těch šašků, kteří si říkají vláda, senátoři a poslanci, ale díky činnosti vlády německé. Angela Merkel a její tým vytáhli horké kaštany z ohně i za ČR. První dno krize bylo v dubnu až květnu 2009, zmírněno šrotovným v okolních státech. ČR proti krizi neudělala vůbec nic.
Přeji úspěšný rok plný prosperity!
15. 01. 2010 | 23:30

veverka napsal(a):

Změna přijde vždy až tehdy,když se společnost dostane do pořádnýho průseru,ale to ještě nenastalo.Lidi dál pendlují mezi montovnou,Lídlem a TV seriálama a dokud se tohle nesesype,budou dál neteční a nechají se škubat a chtít mít svůj "klid".Ano změna přijde zdola,ze zhora už z principu přijít nemůže,vládnoucí kasta si nikdy vlastní větev dobrovolně nepodřízne.Je to už blízko z mnoha důvodů,ale ještě to chvíli bude trvat.
15. 01. 2010 | 23:32

ld napsal(a):

Ládik,
Vy jediný jste to oglosoval naprosto přesně.

BTW-zdejší přispěvatelé stejně neví jak se dělá seno.
16. 01. 2010 | 00:19

jogín napsal(a):

Změna může nastat, až lidi pocítí problémy u večeře. Hlad je nejlepší kuchař.
16. 01. 2010 | 00:39

schlimbach napsal(a):

Gerd
myslím, že byste se měl raději pořádně nadechnout, protože dno jste ještě neviděl - zatím to bylo kolébání ve vlnách, teprve nyní přichází skutečný ponor a ten tedy bude stát za to -((
16. 01. 2010 | 01:07

Pípa napsal(a):

Vážený pane Tožičko,
rozumím vám a souhlasím s vámi. Pokud hledáte vůdce, tak jste ho našel.
16. 01. 2010 | 01:09

F. Adamec napsal(a):

Pohrobků z Gottwaldova je dosud v Praze, EU, Blistech a v BBC nadbytek.
16. 01. 2010 | 02:13

stále rebel napsal(a):

Zdola? Pravičák by s vámi asi nesouhlasil.
Ten se domnívá, že kdyby tam někde dole socka pořádně makala, tak se máme všichni krásně.

Kupředu pravá
http://www.blisty.cz/art/50...
16. 01. 2010 | 07:43

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Kdyby Tvoje mícha nekončila hypofízou, ale mozkem, tak bys věděl, že ZHORA, to je levičáckej přístup.

A mě osobně bude stačit, když já nebudu muset makat na tebe. Nevěřím, že ty a tobě podobný jste schopni uživit sebe, natož nějakýho kapitalistu. Ty existuješ jen díky sociálnímu systému.

Tóžička myslel to ZDOLA tak, že Ty,Bušina a kočka šklíba si uděláte eseróčko a konečně přestanete fungovat jak paraziti.
16. 01. 2010 | 08:36

Béda napsal(a):

kozoroh,

reakce na příspěvek z 15.1.2010 20:18:15.

Jo za vlády církve ve středověku, to byla svoboda. To si člověk mohl vybrat jak chce žít. To ještě nebyla žádná vrchnost.

PS: Které "ovoce" (míněna společensko-ekonomická formace)
není shnilé?
16. 01. 2010 | 09:03

Béda napsal(a):

Rumcajs a spol.,

premisa autora, že ke změně musí dojít zdola, se zakládá na tom, že vrchnost se vždy a v každém systému má sklon opouzdřit a pokud nejsou zavedeny seberegulační mechanismy, které ji nutí k průběžné, resp. k pravidelné kritické sebereflexi, ustrne a využije všech prostředků k zakonzervování svého privilegovaného stavu.

Pak hra na demokracii se mění v bezobsažný pojem a prázdné klišé.
Současný stav, mechanismus volby, možnosti voliče v mezivolebním období změnit stav v případě že byl volebními sliby podveden, resp. že kandidující neprokázali deklarované kvality. zběhli ke konkurenci a podobně je pouhou fraškou. Ať byste si vybral jakoukoliv politickou stranu s jakkoliv líbivým programem, pokud nedojde k nastavení sebeočistných mechanismů a k zavedení povinné zpětné vazby mezi voličem a zvoleným, vše nakonec stejně skončí u dosavadní frašky. Nový vítr se starým obsazením, resp. nový vítr, který zapadne do starého koaličního soukolí bude stejně zakrátko vanout jako ty ostatní.
16. 01. 2010 | 09:17

SuP napsal(a):

Gerd -
Věřim, že to myslíte dobře. Ale my nejsme obchodníci. My musíme dělat nabídky na zařízení, o kterém ani zákazník neví, jak má vypadat. Jasné (a ne vždycky) jsou jen jeho funkce a parametry. A kdyby se dalo koupit někde hotové, koupil by si ho ......
Takže sice o nem mnoho neví, ale vždycky ví, že je to drahé.
A jestli se začíná zvedat, nebo ještě ne neposuzujte podle stavu v obchodě. Tam krize vpodstatě ještě nepřišla.
16. 01. 2010 | 09:29

veverka napsal(a):

Rumcajs,Sup,kozoroh a spol.

Toto je napsáno přímo o Vás.

http://dolezite.sk/_Dva_dru...
16. 01. 2010 | 09:50

Extrem napsal(a):

To, že něco není v pořádku mezi naší politickou garniturou, je možné pozorovat jak naši rádoby politici se již těší jak ta nebo ona strana se zmocní politické vlády. Jak nemají naši současnou vládu rádi a jak se jí snaží omezovat co může a co ještě ne. Myslím si, že politická vláda je zhovadilost, protože prosazuje zájmy určité menšiny. Proto to chce změnu.
16. 01. 2010 | 09:56

SuP napsal(a):

veverka -
Dobrý, ale zase je to jen pohled levouna, byť vzdělaného. Tak si ještě sežeň, jak to vidí pravák, (pokud se takovými renaultovinami nějakej zaobírá) a pak to porovnej. Tohle je jen něco jako eskymáckej půlobrat (hlavou dolů). K celému obratu schází ta druhá fáze .....
16. 01. 2010 | 10:07

Ládik napsal(a):

Gerd:
projektuju klientům max. 2 roky dopředu. Že se blíží krize v r. 2009 jsem vůbec nepoznal - zakázek (nestátních - ty nedělám) bylo v letech 2006-8 (podle objemu nákladů) pořád více. Měnila se jen velikost zakázek - více menších. V roce 2009 jsem cítil takový nárůst, že jsem musel práci odmítat (už nechci zaměstnávat lidi - to mám úspěšně za sebou). Za ty 2 týdny v lednu je další akcelerace (i když to je k posuzování krátká doba). V mém oboru krize ani nebyla - týkala se snad jen těch oborů, kde Číňani s levnou pracovní silou zvyšovali dovoz a dále v montovnách spotřebního zboží (auta se už nekupují na 10-15 let, ale na 3-5 - i když jsou pozinkovaná..).
Aby měla krize ozdravný účinek, musí být hlubší. Takhle zůstali nefachčenkové zase u zdrojů příjmů a Paroubek jim slibuje další bifteky.
16. 01. 2010 | 10:18

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Asi by jsi měl začít tím, co to jsou seberegulační mechanismy.

Jinak souhlas s nemocí. Jenže pánové jako je Tožička jsou pro mě doktoři na úrovni homeopatiků a podobných šarlatánů.
16. 01. 2010 | 10:22

Rumcajs napsal(a):

Gerd:

Tento postup dneska neplatí. U koryta se tlačí příliš mnoho hladovců a s přibližně stejnou kvalitou.
16. 01. 2010 | 10:23

Rumcajs napsal(a):

veverka:

Je to dlouhý Veverko. Takže jsem četl jen kousek. Ani nevím, kdo ten článek psal, ale z mého pohledu vůl.

Z mého pohledu je levičák ten, kdo chce, aby ostatní platili a on jenom bral.
16. 01. 2010 | 10:25

SuP napsal(a):

Rumcajs -
..."ale z mého pohledu vůl..."
Ale VZDĚLANEJ!
16. 01. 2010 | 10:32

Kateřina napsal(a):

Mne výraz "změna" nidky moc neoslovoval. Radši mam zlepšení. A místo "nových tváří" dobré charaktery a hlavně dobré zákony.
16. 01. 2010 | 10:33

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Copak sociolog, to je nějaký vzdělání ?

To je něco jako svaz zahrádkářů. Akorát, že zahrádkáři si svýho koníčka platěj sami.
16. 01. 2010 | 10:37

kozoroh napsal(a):

veverka.
Víš,s čím se m.j. ztotožňuje pravičák? Třeba s tou tezí že,pokud mu v tom objektivní okolnosti nebrání,umí se o sebe postarat sám.Nevylučuje sociální soudržnost a přispívá na ni.Podporuje ty funkce státu,které slouží všem.Čili věci, které patří k jeho základním atributům.Jestliže ale stát příliš ingeruje do svobod občanů, brání se.
Pokud si za hlasatele definic pravice vezmete Kollera, pak je to podobné, jako bych já, ateista, chtěl kecat do správy věcí církevních.Kollera jsem několikrát slyšel.Jeho ultralevé názory mi, mírně řečeno, nekonvenují.Troufám si tvrdit, že i mnoha lidem zleva rovněž.
16. 01. 2010 | 10:39

Grandmaster napsal(a):

Dobry clanek pane Tozicka!
Zvidavy,
celkem souhlasim - volby jsou zatim jedinym nastrojem zmeny 'zdola'.
I tak se mi to jevi celkem beznadejne. Vetsina 'skupiny zdola' vyresi vsechno u piva v hospode. A kdyz se rozkyvaji, koho maji volit? Politicke strany, ktere dominuji ceske politice, nejsou zrovna moralne cistotne a zajem o zmenu nemaji.
Volit jednu nebo druhou je jako 'z deste pod okap'
Najit a dat svuj hlas nejake male strane? To je mozna alternativa, ale ambice male stany pravdepodobne ztroskotaji na malem poctu volicu.
A jsou vubec male strany s velkymi ambicemi?
16. 01. 2010 | 10:45

Rumcajs napsal(a):

kozoroh:

Seš moc hodnej na veverku. On to stejně nepochopí. Je jak malý rozmazlené děcko, které chce mít pod stromečkem čím dál tím víc dárků, jinak mrčí.
16. 01. 2010 | 10:46

kozoroh napsal(a):

SuP,Rumcajs.
Vidím to asi takhle:Keller je jeden z mnoha sociologů zde.Aby nebyl šedá myš,našel si místo na krajní levici.Tam není taková tlačenice.Tam je už jen veverka a pár dalších milců starých pořádků.
16. 01. 2010 | 10:53

kozoroh napsal(a):

Rumcajs.
Já mám veverky rád.Akorát by z nich měla být větší výtěžnost.Z jedné se dá připravit maximálně jeden špíz.
16. 01. 2010 | 10:56

Béda napsal(a):

Rumcajs,

podle mého jsou seberegulační mechanismy takové, které nutí určitý systém ( v tomto případě systém deklarovaný jako demokracie) v pudu sebezáchovy a naplnění své podstaty zbavovat se překážek, které brzdí jeho fungování. V tomto případě přeběhlíků, nemorálních politiků, volebních podvodníků a pod..
16. 01. 2010 | 10:58

SuP napsal(a):

kozoroh -
On je příkladem jedné sorty výsledků "investic do vzdělání".
Víte pánové, kolik toho musel přečíst?
Bohužel je to další z řady těch, co pokládají nelevičáky za hňupy a nechápou, že bez nich by dneska museli špičatit hovna. Mimochodem, všimli jste si, že zrovna nás tam nikde zatříděné nemá? Ale to jeho milcům neva. 6e veverko?
16. 01. 2010 | 11:02

SuP napsal(a):

Bédo -
odpočiň si. Je to čím dál větší zoufalství.
16. 01. 2010 | 11:04

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Hezky řečeno, ale co zabrání někomu přeběhnout ?

Podepsaná 5 miliónová směnka, že když nebude hlasovat jak drvoštěp, tak ho finančně zničí ?

To je snad demokracie ?
16. 01. 2010 | 11:04

kozoroh napsal(a):

Béda.
Máte pocit, že si sami politici nastaví takové seberegulační mechanizmy? Opravdu si myslíte, že jádrem problému jsou přeběhlíci? Opravdu si myslíte,že nemorálnost může posuzovat ten, kdo si o morálce myslí, že je to ta baba odvedle? O kaprech a rybníku jste slyšel?
16. 01. 2010 | 11:08

Rumcajs napsal(a):

SuP:

K levici, založené na principu "Přerozděluj dokud je co , panuj dokud to jde a pak vezmi co jde a zdrhni ",se z řad vzdělanců hlásí především humanitně vzdělaní lidé, tedy lidé povětšinou s nerealistickým myšlením.

Viz nedávno uváděný film Smyčka (Nebo tak nějak) o předsedovi Socanů z roku 48.
16. 01. 2010 | 11:11

Ládik napsal(a):

Změna zdola nikdy nepřišla. Ani v Rusku 1917, ani v ČSR v 1948, ani v Alcatrazu 1963, ani ČSSR 1989. Vždy to byla vůle mocných, v době změn nemocných.
Kdo zapojí občany do věcí veřejných? Média? Jsou v rukou mocných - u nás v rukou vládnoucí mafie, která je prorostlá do státní správy. Dokud je občan krmen, nemá důvod se o sebe starat. Do věcí veřejných zapojí občany bída a hlad. Některým stačí vidina tohoto stavu, někteří musí snížit hmotnost na 40-50kg. Krmený občan je vždy levičák. Normálního člověka popsal kozoroh.
16. 01. 2010 | 11:13

Béda napsal(a):

Rumcajs,

někomu přeběhnout zabrání takové nastavení systému, že politický přeběhlík automaticky jako podvodník na voliči končí v politice a své místo uvolní náhradníkovi na kandidátce, resp. pravidelné skládání účtů, jestli jeho hlasování, lobbování ... nebylo v protikladu se sliby obsaženými ve volebním programu, resp. jasně danými sliby danými voliči v průběhu volební kampaně.

kozoroh,

nemám pocit, že to opouzdření politici provedou sami - donutit je musí tlak zdola opřen o média, které donutí každou stranu, která bude chtít kandidovat ve volbách s ohledem na perspektivu delší než jedno volební období přijmout seberegulační mechanismy.
16. 01. 2010 | 11:17

kozoroh napsal(a):

Ládik.
Svatá pravda.Ač nenapravitelný optimista se obávám, že ti, kteří jsou u lizu a mají ještě alespoň zbytky odvahy a morálky,aby něco zásadnějšího udělali,budou ušlapáni.To je tristní představa.Ale naděje umírá poslední.
16. 01. 2010 | 11:21

kozoroh napsal(a):

Béda.
Vy máte takovou představu.Já myslím, že je to chiméra.
16. 01. 2010 | 11:23

SuP napsal(a):

Tak jsem si v klidu dočetl ten veverkovo odkazovanej článek. Je vidět, jak Keller skutečně levičatí. Mám dojem, že má jen kliku, že se nedožil své "ransdorfizace". Nestihli ho přijmout do KSČ včas. Jinak je velmi vzdělaný, ale použitelný pouze jako politický rýč.
16. 01. 2010 | 11:31

Fialový Krokodýl napsal(a):

Béda (15.01.2010 18:48:14)
Zdravím vás

Tenhle spor zda má, nebo nemá církev vlastnit majetek, je velmi starý. Vždy existovaly skupiny, které tvrdily že církev majetek vlastnit nemá a skupiny, které tvrdily, že má. Praktickým důsledkem je, že jaksi existuje obojí- jak skupiny evangelijně chudé, tak ta banka. Vypadá to, že se to jako model dlouhodobě osvědčilo.

Faktem zůstává, že chcete li vykonávat nějakou činnost ve světě (charitu, osvětu, vzdělávání), potřebujete k tomu peníze. Třeba jako správce, ne vlastník, ale potřebujete je. Stejně tak mechanismy a instituce na nakládání s těmi penězi.
16. 01. 2010 | 11:39

ld napsal(a):

kozoroh,
píšete o lidech se zbytky odvahy a morálky. Já je neznám. Můžete napsat jejich jména? Protože jinak je to jako s lochnesskou-všichni o ní ví, ale ještě ji nikdo neviděl.
16. 01. 2010 | 11:40

Ládik napsal(a):

kozoroh:
mě už optimismus přešel. Ti chovní u lizu lížou už 20 let, ti vedlejší jsou chovnými dávno vybráni za budoucí chovné. Běžný stav v přírodě je takový, že po "vrcholu výkonnosti" následuje sešup - zpoza buka vyskočí kapitální kus a udělá pořádek ve stádě. Chovný v hájení je škůdníkem. Parohy a gule sice má, ale parohy už nemají korunový tvar a v souboji může takový kus zabít chovného.
Ve stranickém státě jsou důležitější volby předsedů stran, než volby parlamentní. Stádo sleduje TV a nemusí ani nikam chodit. Něco jako svatí v orloji. Na věky.
16. 01. 2010 | 11:52

alesdrobek napsal(a):

Vynikající blog, pan Tožička mi mluví z duše - občanská společnost, participativní demokracie, decentralizovaná vláda, odklon od pravěkého a zdegenerovaného etatismu. To je přesně směr, kterým by se podle mého měla začít ubírat ČSSD, aby získala znovu nějakou vizi, nějaký cíl a hlavně nějakou budoucnost.

Jsem rád, že to slyším i od někoho jiného, pokaždé, když s tím někde veřejně vylezu, hned mě tvrdí straníci jako "stále rebel" či "kolemjdoucí" obviňují z nedostatku ideologické čistoty.

Jen nechápu, co pan Tožička myslí tou "vládou pravdy trhu". Beru to jako lidový výrok ekonomického laika, který nechápe, že "trh" není člověk, který by se mohl mýlit nebo mít pravdu. Trh je systém směny zboží a služeb. Co je na tom pravdivého nebo lživého?

A ta láska k penězům je taky s odpuštěním jen takové moralistní plácnutí do vody. Na lásku k penězům si stěžovali už starověcí Egypťané. A pokud si dobře vzpomínám, tak ani za komunistů lidé milovat peníze nepřestali. Těžko někdo může s vážnou tváří říct, že tady vláda lásky k penězům tady nastoupila z ničeho nic teprve před dvaceti lety. Takovými floskulemi pan Tožička své eseje trochu kazí, přesto chválím.
16. 01. 2010 | 12:34

Béda napsal(a):

alesdrobek,

jestliže "trh" není člověk, který by se mohl mýlit nebo mít pravdu, jak tedy můžou vznikat hypoteční a finanční bubliny? Ty nejsou výsledkem chyb trhu?
16. 01. 2010 | 12:45

kozoroh napsal(a):

Id.
Věřím, že někde jsou.Problém je,jak je dostat do sedel.

Ládik.
Kdo se chce o sebe postarat sám, naučí se žít i v těch sračkách.Spoléhat se na nové sebestředné narcisy je off topic.Mě stádo nikdy nebralo.Paralela s vysokou mne ovšem docela zaujala.Parohy tu totiž nosí kdekdo,takže konkurence je zajištěna.
16. 01. 2010 | 12:49

Jan Žura napsal(a):

Nic se nezmění. Musely by se změnit především sdělovací prostředky, které si s lidmi na objednávku jisté skupiny mocných dělají co chtějí. Až do zblbnutí, které se velice vážně začíná projevovat. Ani nápad, že by se něčeho zřekly. Lidé v nich jsou velice dobře placeni, žijí na úplně jiné úrovni než ostatní lidé. Bojujete proti větrným mlýnům, ale i tak čest Vaší práci.
16. 01. 2010 | 12:52

Béda napsal(a):

Jan Žura,

v podstatě jsou dvě možnosti. Jestli dosavadní trend ve hře na demokracii nedojde změny demokratickými prostředky na základě tlaku zdola, pak se nakonec může stát, že občanská veřejnost nakonec z donucení opět vyjde do ulic zacinkat klíči. A když ani cinkání klíči nepomůže a ke všeobecně očekávané a žádané změně nedojde dobrovolně může dojít nakonec až k nedobrovolné změně z donucení. Toho by si měl být vědom i "hlídací pes demokracie" (a koneckonců i sami politici). Zatloukat a zasycovat veřejné mínění bulvárem do nekonečna totiž nelze.
16. 01. 2010 | 13:00

alesdrobek napsal(a):

Béda - mýlit se můžou jenom lidé. A lidé se taky mýlí, často a rádi. Proto jsou spekulativní mánie, bubliny apod.

Lidé jsou a budou omylní za jakéhokoli režimu.
16. 01. 2010 | 13:24

Béda napsal(a):

alesdrobek,

a krize. Někdy i světové ekonomické krize. Někdy i války iniciované krizema...
16. 01. 2010 | 13:35

SuP napsal(a):

Jan Žura -
Ano, s tím lze VELMI souhlasit.

Béda -
Jak si konkrétněji předstvuješ ten "tlak zdola"? Zatím díky tlaku zdola většinou úspěšně lze vytlačit exkrement, což sice je prospěšné, ale nic to nemění.
A na ty "zvoniče klíči" nespoléhej. Jsou příliš spokojení.
16. 01. 2010 | 14:00

Janes. napsal(a):

Že to musí přijít zezdola,to je svatá pravda,jenže kde a kdy a kdo?Nevěřím,že pražáci jsou toho schopní,jsou totiž těm zlodějům příliš zavazání a tak v ulicích by jich bylo velice,velice málo a nikde jinde se to neuznává a ty ruce,kreré cinkaly kličema před 20 lety,ty vesměs jsou za vodou díky modrým tunelům a zbytek už nemá sílu.
16. 01. 2010 | 14:06

Ládik napsal(a):

Tlak zdola je tlak do řiti (spisivné) okovanou špicí boty.
16. 01. 2010 | 14:17

Béda napsal(a):

SuP, Janes,

Cesty ... jsou jak se zdá ještě hodně neprozkoumány. Jistou nápovědu nám může dát pouze vývoj v minulosti.

Nevím jak to bude, ale dovolím si předpokládat, že vše bude záviset na dalším vývoji. Jestli se prokáže, že předpovědi NERVu a různá očekávání ekonomických a politických expertů o konci krize jsou lichá a naopak krize se bude stále prohlubovat a ekonomika státu se dál bude ubírat směrem ke krachu, lidé budou pozbývat zaměstnání, nebudou mít na nájem a posléze ani na uspokojení základních potřeb a podnikatelé budou pozbývat zakázky, pak se dá očekávat ledasco.

Dokonce i stupňující se tlak zezdola na řešení po¨psaných problémů..
16. 01. 2010 | 14:21

kozoroh napsal(a):

Jan Žura.
Sděl.prostředky obecně by měly být jedním z pilířů demokracie.Že nejsou je i věc konzumentů.Jestliže největší náklad v ČR má Blesk,pak není co řešit.
16. 01. 2010 | 14:22

ld napsal(a):

kozoroh-
plácáte obecné floskule. Podloženosti chybí.

Raději čistěte chodník. Já to už taky udělal.
16. 01. 2010 | 14:41

stále rebel napsal(a):

Pro alesdrobek.
Nemám rád ideologie a ideology, tak bych vás sotva mohl obviňovat z nedostatku ideologické čistoty. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem vás obviňoval z ideologické pomatenosti a demagogie.
16. 01. 2010 | 14:56

kozoroh napsal(a):

Ctím obecné pravdy.Považujete-li je za floskule,váš problém.
Vy,jako světlonoš, jistě ony podloženosti dodáte.Nebo ne?
16. 01. 2010 | 15:00

honza napsal(a):

Pane nezlobte se, ale jste levicový blázen a snílek.
Vaše řešení existuje možná na Kubě. Akorát, že už nemají co jíst. Když se něco stane, třeba nyní Haiti, kdo tam jde - Kuba, Dominikánská rep., Venezela? Ne, zachrání to silná ekonomika. Dosaďte si sám. Jistě systém demokracie není dokonalý, ale funguje jakž, takž.
16. 01. 2010 | 15:38

Honza Český napsal(a):

Pro Aleš Drobek

Napsal jste: „občanská společnost, participativní demokracie, decentralizovaná vláda, odklon od pravěkého a zdegenerovaného etatismu. To je přesně směr, kterým by se podle mého měla začít ubírat ČSSD, aby získala znovu nějakou vizi, nějaký cíl a hlavně nějakou budoucnost.“

Vy jste ale veselá kopa. Když tímto směrem půjde ČSSD, tak ztratí smysl a tedy i budoucnost. V takové společnosti bude přece úloha politických stran minimální.

Ale třeba vám právě o to jde …
16. 01. 2010 | 16:09

mb napsal(a):

Změna ( od horšího k lepšímu) není možná ... přijde buĎ katastrofa ( série katastrof) nebo islamizace, nebo rudá nebo hnědá diktatura ...

v nějaké samovolné zlepšení poměrů nevěřím
16. 01. 2010 | 16:32

Admirál napsal(a):

Pokud je diskuze o alternativních formách vlastnictví, přimlouval bych se za podnikání obcí a měst.

Pro začátek by mohli začít obslužnými podniky (odpadové hospodářství, voda.

Mají právní subjektivitu, je možné nastavit kontrolní mechanizmy, obcemi řízené podniky mohou být řízeny dosazenými jednateli.
16. 01. 2010 | 16:40

pako napsal(a):

Tradiční blog - pronikavá analýza, primitivní řešení. Nemyslím si, že řízení výroby zaměstnanci, nové strany fialové a narůžovělé, vstup církví a zahrádkářů do veřejné správy či tvrdá kritika vlády zezdola /zpod barových stoliček/ něco přinese.
Souhlasím s kozorohem, že postkomunistická generace stoprocentně řešení nepřinese. Dokonce tvrdím, že jsme nuceni se spokojit se současným stavem, jinak bychom museli opravdu povolat Marťany. Vidím jediné východisko: Buďme konečně po padesáti letech vděčni za principy demokracie a ty nechejme na pokoji, žádná třetí cesta opravdu neexistuje !!!

K plné občanské spokojenosti však opravdu nepostačí/!/ zvolit zase jiné kabrňáky za Topolánka či Paroubka. Politické strany totiž budou krystalizovat ještě dalších padesát let. A ani pak tu určitě nebude strana andělů a Dušínů. I nadále bude pravice a levice, bude ODS či ČSSD, ale uvnitř stran budou občané, kterým nebude lhostejná ani hloupá fotka z dovolené, ani dávné stipendium v Moskvě.
Je to běh na dlouhou trať, ale podle mě jediná správná cesta - vnitrostranická tvrdá a plně angažovaná poctivost.

Proto zůstanu zatím nestraníkem, V každé ze současných stran bych musel svého šéfa umlátit minimálně rajčaty.
16. 01. 2010 | 17:25

Rumcajs napsal(a):

Admirál:

To je naprostý nesmysl. Jak může obec podnikat s obecným majetkem ? Majetek nás všech má být vystaven riziku zkrachování ?

A co rovné podmínky hosp. soutěže ? Obec bude platit své podnikání z daní konkurentů ???
16. 01. 2010 | 17:36

kozoroh napsal(a):

Rumcajsi,
stát je jako obec.A podniká.Blbě,ale přece.Vč.rizika krachu o čemž se doufám nebudeme vbrzku muset přesvědčit na vlastní kůži.
16. 01. 2010 | 17:42

Admirál napsal(a):

Rumcajs - proč by obec nemohla hospodařit a vydělávat minimálně s věcmi, které potřebuje ke svému chodu?

Kde vidíte nějaké narušení hospodářské soutěže?

Soukromý subjekt přece také svobodně rozhoduje o tom, jakou činnost bude přmo provádět a jakou bude autsorsovat.
16. 01. 2010 | 17:47

ld napsal(a):

kozoroh,
neplkejte kraviny, sdělte jména.
16. 01. 2010 | 17:50

Vyděšený napsal(a):

To snad pisatel nemyslí vážně! Proč by mojí firmu měli převzít pracující? Kdo by jim sháněl zakázky? Kdo by je řídil? Takový pokus už tu byl v roce 1948. Bože ochraňuj nás před Růžičkou a jemu podobnými!
16. 01. 2010 | 17:50

kozoroh napsal(a):

Id.
Vidím, že jsem vám padl do oka.Vy mi ne.Zkuste někoho jiného,vyšetřovateli.
16. 01. 2010 | 17:56

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Admirál by totiž rád podnikal, ale na cizí riziko. Proto přes obec a pokud možno formou neziskovky - přece nebude vydělávat na spoluobčanech.

Přátelé z levé strany, včetně autora. Vzpomeňte, jak dopadlo podnikání obcí "zdola" hned na začátku této krásné vývojové etapy. Obce prodaly všechno, co směly, aby zalátaly svoje díry v rozpočtech, současně se zbavením se odpovědnosti za jejich správu a funkci. Nejmarkantnější je to na správě bytového fondu, pozemků a státem památkově chráněných nemovitostí. A ze získaných prostředků bylo účelně využito kolik? 20%?
Myslí si snad tehdejší aktéři, že se na to má zapomenout a nechat je zkoušet to znova? Dát příležitost dalším diletantům? Mladším sekáčům, kteří dosud nezkusili podnikat, protože to popírá jejich životní principy?
Myslím, že tudy cesta nevede.
Jak chceme tuto společnost zbavit chyb v řízení, když pod takovýmhle článkem se shodne 5 lidí, zhruba shodne 10 a ostatní jsou co člověk, to názor? A notabene co názor, to konstatování, prosté jakéhokoliv návrhu?
16. 01. 2010 | 18:14

ld napsal(a):

kozoroh-
to jedno jméno jste do placu hodit mohl...

Do oka jste mi nepadl, jen se táži.
16. 01. 2010 | 18:20

Pepa napsal(a):

Jsme jen národ pivních kecalů.Od dob Žižky jsme nezvedli zbraň.Chce to havíře z Rumunska.Ta sebranka poslanců a senátorů si zaslouží defenestraci.
16. 01. 2010 | 18:49

SuP napsal(a):

ld -
Třeba starej Bernard.
(promiň kozorohu, že se Ti do toho pletu, předpokládám, že bys ho taky schválil..)
16. 01. 2010 | 18:57

SuP napsal(a):

Pepa -
Řekl bych, že to si Tožička nemyslí, nepsal by ten článek.
16. 01. 2010 | 18:59

kozoroh napsal(a):

Díky SuPe.
S obsesí je marný boj,ale vyřešils to elegantně.Já prošel celou diskuzi a nepřišel jsem na to,co ten id chce.Už jsem se bál, že se vrátil rok 1973.
16. 01. 2010 | 19:05

elf napsal(a):

Tento národ na to nemá aby se po dobrém vzpamatoval,musí být ještě hůř a to bude.Rozvádět toto téma nemá smysl,na jakýkoli dobrý příspěvek je hned deset oponentů.Mimochodem,všimli jste si jak diskuse všude upadají?Je tu počátek letargie,pak přijde vztek,že ne?Ale ano a velký.
16. 01. 2010 | 19:18

tng napsal(a):

Veverko,

ten clanek asi priletl z nejakeho alternativniho vesmiru. Jeho zakladni premisa - pravice chce zrusit socialni stat - je ocividny nesmysl. Zmenseni soc. statu o 1% je nekonecne vzdaleno jeho ruseni. Mezi ceskou pravici a levici ve skutecnosti nejsou velke rozdily, hadaji se o drobaky typu 30Kc poplatku a nemocenska. Zadny fundamentalni rozpor se tu nekona. Osobne treba chci vyrovnany rozpocet a socialni davky jen takove, aby existovala motivace studovat, pracovat, zlepsovat se. Ale rusit socialni stat ? O to ma zajem hrstka extremistu.

Mimochodem, bez socialniho statu by se obeslo mnohem vice lidi nez 1%, bez takoveho statu by totiz lide po zruseni dani pobirali asi tak dvojnasobne platy. Jak si vubec muzete myslet, ze 99% populace je ziveno statem ? Kdo si vlastne myslite, ze ten socialni stat financuje ? 1% nejbohatsich asi tezko.
16. 01. 2010 | 19:25

Adam S. napsal(a):

Za viníky současné společenské situace rozhodně hledejme jiné, než stranu zelených. Ta má z těch našich parlamentních stran nejčistší štít, i přes Bursíkův převrat před volbami 06 a narozdíl od Paroubkova ,,převálcuju všechny jedno čím" a Topolánkovy ideologické nestability myslí na stát, který tu bude za delší čas, než je čtyřletá expirace našich ,,politických" elit.
16. 01. 2010 | 19:46

Gerd napsal(a):

schlimbachu,
obávám se, že na Vámi prorokovaný scénář ještě nedojde. Počkejte na další krizi.

Rumcajsi, SuPe,
zatím ještě je přebytek výrobních kapacit, ale psal jsem předloni v listopadu a prosinci, že krize bude mnohem hlubší, než se mnozí bankovní analytičtí nalévači optimismu myslí. V té době se se mnou mnozí dohadovali, že tomu tak není. Taky jsem psal, že křivka krize má tvar W, jedno dno duben - květen 2009 ovlivněno šrotovným, druhé dno listopad - prosinec 2009, neboť státnímu rozpočtu dojdou prachy (taky došly, jenže si vypůjčil - opět zadlužil zemi). No a teď říkám, že nejhorší je již za námi. Situace se bude po celý rok 2010 mírně vylepšovat, ale nepůjde o žádné dramatické nárůsty.
Současně tvrdím, že za této krize k žádným strukturálním změnám nedošlo, takže krizi budeme mít brzy znovu a ve větším měřítku. Odhaduji za 3-5 let. ČR nebude řádným ostrůvkem stability v moři krize, odneseme si to s plnou parádou.

Ládiku,
jsou obory, které krizi nepocítily. Farmaceutickému průmyslu pomohly všechny vlny chřipek, programátoři mají práce asi nejvíc.

Hezký večer všem!
16. 01. 2010 | 20:26

SuP napsal(a):

Takže shrňme to. Změna zdola nepřijde. Je tam přesocanováno a tudíž demotivováno.
Na změnu kecy nestačí.

Politici by se museli dostat do situace, že by museli znovu obhájit ústavu, volební systém včetně způsobu nominací kandidátů a příspěvků politickým stranám, platy ústavních činitelů a zákonodárců včetně náhrad.
Věřím, že nově by jim lecos tak snadno jako v 1990 už neprošlo. Jenže zatím to všechno mají tak ošetřeno a zabetonováno, že na ně nikdo nemá.
A zase jsme u toho, jaké máme možnosti. Vidím to tak - dobře pracovat, dobře vydělávat, ŠPATNĚ platit daně. Politici nesmí dostat do pařát víc, než je nezbytně nutné.
Ještě nevím, jak na to. Ale to se poddá.
Rozhodně nejsem pro bojkot voleb. Při známé povaze tohoto národa by se ukázalo, že největší proponenti bojkotu tento využijí k získání své vetšiny.
16. 01. 2010 | 20:35

Jenda napsal(a):

"v lednu 1990 je bylo možno zakázat" - to jste mi rozesmál.

Podobné jako když chce pan prezident Obama porazit Taliban.

Nepodařilo se mi pochopit, podobně jako u autora článku, jak to chtějí udělat.

Autor může být rád, že tu dobu ve zdraví přežil. A Američané budou rádi, když se ve zdraví dostanou domů. Já jim to přeji.
16. 01. 2010 | 20:48

SuP napsal(a):

Gerde -
Jsem rád, že se nehádáme.
Co se týká Vašich "hospodářských" předpovědí, myslím, že ani na jaře jsme ve sporu nebyli. Ovšem obávám se, že to, co považujete za první dno, nastalo až teď a to druhé teprve přijde zřejmě na podzim, až se v plné nahotě projeví deficit všech předpokládaných daňových výběrů. Skoro bych si tipl, že nebudou zajištěny ani mandatorní výdaje.
Z čeho usuzuji? U nás, ve výrobní sféře strojírenských podniků (víceméně všech volně navázaných na automobilní průmysl) proběhly hluboké krize od roku 1990 celkem asi 3. Proběhly tak, že si jich většina obyvatel vpodstatě ani nevšimla. Jejich důsledkem je setrvalá podkapitalizace všech výrobních podniků, zejména těch, co modernizovaly a inovovaly. Dneska mají úvěry a nůž na krku. A další skutečností je, že tak hluboký pokles jako loni v těch minulých krizích nebyl. A nepředstavujte si, že až se zvetí průmysl, že bude všechno v pořádku, Ty záseky do cash-flow jsou tak hluboké, že to silně omezí novou zaměstnanost se všemi dalšími důsledky.
Máme se na co těšit.
16. 01. 2010 | 20:48

entp napsal(a):

Výborný text. Mám následující interpreataci a (bohužel) dlouhodobou představu: lidstvo může vytáhnout z bryndy...
a)zodpovědná elita (změna shora)
b)zodpovědný a aktivní lid nebo alespoň dostatečně velká kritická masa (změna ze spoda)
Což se zatím nikdy, co je lidstvo - lidstvem (pokud vím - nejsme historik) nepodařilo realizovat jako udržitelný systém. Do té doby budeme v pěkných s...
Jsem optimista, určitě se to jednou podaří... ale pak bude jedno, jestli se státní zřízení bude jmenovat monarchie, demokoracie nebo socialismus.
Můj osobní tip je, že to bude nejpodobnější svobodnému Tibetu :-)
16. 01. 2010 | 21:00

r.m. napsal(a):

vás tady asi opravdu probere až první šutr v gesichtu, že? po ulicich je vo starch chodit, přespat pod širákem v lese je vo život, hladovci táhnou až tam....
16. 01. 2010 | 22:22

Gerd napsal(a):

SuPe,
speciálně strojírenství odneslo veškeré změny po 1989 nejvíc. Nejdříve skoková změna cen vstupů - materiálů, pak nedostatek některých profesí.
Co se týká mé "hospodářské" předpovědi, je stejně věrohodná, jako od P. Kohouta, nebo A. Michla a je zcela zdarma!
To první dno už opravdu bylo duben - květen 2009, druhé listopad- prosinec 2009. Jestli dojde k poklesu státních zakázek vlivem výběru daní? Ale kdeže! Ani teď v prosinci, kdy stát neměl na výplatu důchodů (žádný div: 4,5% Kalouskem předpovídaný růst, ve skutečnosti min 4% pokles, a při rovnoměrném rozvržení 100% do celého počtu 12 měsíců nám 1 měsíc jaksi chybí), stát si jen více vypůjčil a více zadlužil zemi. Stejné to bude i rok letošní. Zadlužení ČR stoupá takovou rychostí, že je není možné žádným rozumným způsobem splatit. Ale statistiky vydávané ČSÚ mají v lepším případě 3 měsíce zpoždění! Čili v době krize mají jen evidenční hodnotu.
Co se týká budoucího růstu, v Německu je na něj již nastartováno a poptávka stoupá. To se s určitým zpožděním projeví i v ČR. Myslím, že tato krize je již za námi (mohu se mýlit, ale dám svou kůži všanc předpovědi), ale za 3-5 let nás čeká mnohem horší z důvodu, že nedošlo ke strukturálním změnám.
Chtěl jsem Vám a Rumcajsovi trochu ulehčit práci s předpovědí. Ze všech ekonomických škol se z dlouhodobého hlediska nejvíce osvědčila škola "zdravého selského rozumu".
Hezký večer!
16. 01. 2010 | 22:59

Admirál napsal(a):

SuP - "Admirál by totiž rád podnikal, ale na cizí riziko."

Na Maslowově piramidě motivací mě zajímá pouze hra. Nepodsouvejte mi, potažmo jíným apriori špatné úmysly.

Konkrétně naše městečko )cca 8000 obyvatel) má vnitřní dluh (kanalzace, komunikace, jiná občanská vybavenosst cca 2 miliardy.

Ekonomicka aktivita obcí je cesta ke snížení tohoto dluhu.

Nebo mají obce čekat na peníze od kraje/státu?
17. 01. 2010 | 01:05

ld napsal(a):

SuP,
zvláštní, Vy jste pochopil nač se ptám, kozoroh musel projít celou diskusi znova, a přišel na prd.

Myslíte to Bernarda, který jako nezávislý kandidoval do Senátu za ODS? A pak ufňukaně polepil republiku plakáty že prohrál?

Mně nevadí že prohrál. Mluvil jsem s jeho zaměstnancem. Pověděl mi, že byl plísněn za to, že mimo přestávku na jídlo baštil rohlík. Prostě pracoval a kousal do rohlíku. A víte jak to dopadlo? Podmínkou. Tedy žrát se smí až na povel, v určené chvíli.

Psal jsem o jménech. Něco jako množné číslo. Vy jste předložil jedno, pofiderní.

Máte ještě někoho dalšího?
17. 01. 2010 | 02:08

Jan Žura napsal(a):

Včera jsem otevřel bulvární AHA s dvoustránkou o režiséru Vítu Olmerovi. Kromě toho, že si jako mnoho jiných poplakal nad nesvobodou za minulého režimu (do značné míry byla, ale nejlepší role natočil v té době, teď už ne), hořekuje nad současným stavem politiky a televizní a filmové tvorby. Stejné názory prý zastává mnoho umělců. Ale bojovat proti zlořádu nebude. Na to prý takový hrdina jako Hus není. To už mě dožral (promiňte mi ten výraz, rozhořčit je málo) Kde ta současná proklamovaná svoboda a demokracie je, když se bojí! Čeho se bojí? Bojí se o svou existenci. A to už je velmi, velmi na pováženou.
17. 01. 2010 | 09:10

Rumcajs napsal(a):

Admirál:

Ať každý podniká. Ale se svým majetkem. Je nepřípustné, aby podnikal se společným majetkem, i když se tak děje. Viz Neletající ptáci z Prahy atd.

Taky je tu druhá stránka věci, kdy Vy třeba budete mít úspěšnou firmu na likvidaci odpadu a z Vašich daní Vám obec pod nosem vystaví konkurenční skládku.
Za prvé je to porušení hosp.soutěže, protože Vy jste si svůj podnikatelský záměr musel zaplatit ze zisku, kdežto obec z daní, určené na chod obce a nota béne ještě k tomu z vašich peněz a za druhé, takhle nebude mít za chvíli nikdo chuť podnikat. Což by jistě stát brzo poznal na svých příjmech.
17. 01. 2010 | 09:15

Rumcajs napsal(a):

Id:

Jenom ze svého okolí znám řadu vynikajících podnikatelů. Třeba Kvído Štěpánek (Isolit Bravo,) Klain a Blažek..... a ty zkazky, jak si někdo nemohl kousnout do rohlíku, ty si nechte na schůti odborářů. Já zase snám řadu zaměstnanců, kteří co nebylo přibitý, to ukradli, nebo co byli schopni proflákat půlku pracovní doby a ještě se divit, že o jejich služby není zájem.
17. 01. 2010 | 09:19

Rumcajs napsal(a):

Gerd,Sup:

Těžko říci hoši jak to proběhne. Nemyslím si, že tato krize byla strukturální.
Vždyť ji odstartovala finanční krize v důsledku bezprecedentního vměšování státu do bankovního podnikání.

Strukturální krize v malých rozměrech by měla probíhat co nejčastěji a stát by do toho neměl zasahovat.Jinak se ta krize dostaví jen jednou a v síle, že po sobě nezanechá nic.

Nyní se strukturálně zasahuje do automobilového průmyslu a to vidím do budoucna jako veliký problém. Pak skutečně může dojít na Gerdova slova a v důsledku nestrukturálního přístupu se dočkáme další vlny. Ale třeba si ty idioti v nejrůznějších parlamentech uvědomí, že je třeba nechat trh srovnat se v přirozených podmínkách a pak se snad další a mhohem horší vlně vyhneme.

Jsem mírný optimista.
17. 01. 2010 | 09:28

ld napsal(a):

Rumcajs,
člověku by se málem chtělo usmívat nad větou, že znáte vynikající podnikatele. A znáte taky vynikající zaměstnance? Asi ne. Ti by Vám totiž v garáži kradli namalované čáry ze země.

Když jsem si objednal stavbu krbu, řemeslníka jsem musel k dílu přivést málem za ucho;byl mi schopen tvrdit, že jsem si kvůli tomu bral dovolenou zbytečně. A pak jsem poslouchal kydy, jak si do nákladů dává i tuhy do propisky.

Kdepak, pane velkopodnikateli, na žádném jménu se asi neshodneme.
17. 01. 2010 | 09:36

Rumcajs napsal(a):

Id:

No aspoň sám vidíte, že místa pro dobré pracanty je dost, Takže ty nářky socek nechápu.

Např. stačí být dorým řemeslníkem a zákazníků jako jste vy bude mít plnou čekárnu.

No a Vy můžete skusit toho podnikatele, ať můžeme být jako národ hrdi alespoň na jednoho.
17. 01. 2010 | 09:51

Ivan Hochmann napsal(a):

Je bezpředmětné psát o sametových revolucionářích jako tvůrcích zastupitelské demokracie.

A už vůbec nesouhlasím (a nesouhlasil)se sloganem nejsme jako oni.
Tudíž nepoužívat 1.plurál.

Mockrát jsem psal o představách příznivců DEU a jejich plánů na změnu společenského řádu:

*Převzít kodexy západních zemí
(jednoho konnkrétního vybraného státu),včetně výkladů,poradců.
*Jednoznačně a bezvýhradně postavit komunisty mimo zákon.
*Jimi "vypracovaný" právní řád sloužící k destrukci občanské společnosti(podle sovětského vzoru) a podpoře totality
- bezodlkadně zlikvidovat.
(Namísto toho si komunisté
přesně v čele s Jičínským vymohli kontinuitu a vrchol likvidace občanských práv zavedl Klaus se svojí ODS,prosazením mafiánského,lobystického chicagského,kapitalismu -,nezájmem,respektive likvidací občanské společnosti.)

Samozřejmě zjednodušuji.Tyto záležitosti (možná)osvětlí v budoucnu zase nějaký ústav pro Výzkum postotalitních manýrů.

Ale vrátím se k době před 20lety.

Když jsem (jsme)o těchto věcech hovořili na veřejnosti,před plnými sály a na předvolebních mítincích - měli jste vidět některé reakce zdálo se docela normálních lidí.

Mě se o tom nechce psát.Jenom říkám jedno:
"Každý máme co si zasloužíme"!

Ať se jedná o stát,národ,či jednotlivce.O zaslouženě.
Stejně to platí pro bezdomovce,tak jako pro Mrázky.

Už ani neodsuzuji.
Jest mě lhostejná tato zbabělá,vypočítavá,líná,ksindlovitě-levičácká společnost.
Vsadili na kartu sociálního státu řízeného opět převlečenými komunisty,a tak zvanými sociálními demokraty,poněvadž si mylmě myslí,že budou mít všechno zadarmo.

Prý to bylo za komunistů lepší?!
Jen si vzpomeňte na stav technického zabezpečení,správy stávajících nemovitostí,silnic,kanalisací, energetické sítě,vzhled budov a domů - no fuj.

Každý z těch blbých gerontů a komunistických hňupů považuje za prioritu pivo za 2,- a guláš za 5,-.To byla jejich filosofie.
Žádné starosti s budoucností,- žádná odpovědnost.

Jako ty prasata v chlívě.
A je to tady dodnes,jenže mají na krku náhrdelník z perel naházených sviním.

Jste na omylu pane Tožička.

ZMĚNA ZDOLA NEPŘIJDE !

Jestli nepřijde kouzelník .- odejdeme v pokoji!

Ivan.
17. 01. 2010 | 09:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Doplňuji:

Orwellovy prasata........Ivan.
17. 01. 2010 | 09:57

stále rebel napsal(a):

Pro ld.
Nečetl jsem celou diskusi a tak si nejsem jistý o čem je ta vaše debata, ale pokud chcete ukázku současného podnikatele z dílny české pravice je například zde:
http://zpravy.idnes.cz/jsem...
17. 01. 2010 | 09:58

kozoroh napsal(a):

Id.
Tak se nám ta záhada konečně odkopala.Jistě vám přijde ke gustu třeba jméno Stehlík.To byl podnikatel par excelence,že?
17. 01. 2010 | 10:07

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Třeba takovej Berdych nebo Gross, to jsou zase zářné příklady poctivých zaměstnanců.

Mohl bych pokračovat výčtem zhruba poloviny skorumpovaných státních ůředníků,policistů a zaměstnanců státních podniků.

Pak bych si mohli projít veškeré mordy,zlodějny a td, a zkoumat původ oněch delikventů......

Jsi trapnej rebeli, jak zmínka o práci na schůzi odborářů.
17. 01. 2010 | 10:08

stále rebel napsal(a):

Solidarita otřesných

V bestselleru Josepha Stiglitze Globalization and its discontents (London, Penguin Books 2002) lze kupodivu nalézt i několik odstavců o České republice. Jádro tvoří sedmá kapitola věnovaná sporu "šoková versus gradualistická reforma", kde Stiglitz poukazuje na výsledky čínských ekonomických reforem a "šoková" ČR mu přitom slouží jako negativ: Klausův "velký skok vpřed" dal vzniknout skupině zločinců v bílých límečcích (white-collar criminals), kteří sice vynikají ve schopnosti obírat naivní spoluobčany, nevytvořili však žádný rozumný základ dalšího zdravého vývoje ekonomiky. Tolik Stiglitz.
http://www.blisty.cz/2009/8...
17. 01. 2010 | 10:12

kozoroh napsal(a):

Ivan Hochmann.
Souhlas.Říká se, že děti nemohou za své rodiče.Pravdivější ale je, že jablko nepadá daleko od stromu.
17. 01. 2010 | 10:15

ld napsal(a):

stále rebel,
dostal jste mne, na odkaz jsem klikl. Jen si nejsem jist, že bych toho člověka na fotce obdivoval.
17. 01. 2010 | 10:27

ld napsal(a):

Rumcajs, pane velkoprůmyslníku,

jdete na to přesně opačně. Aby Vám dal někdo vydělat, musí na to mít peníze. Jinak si službu od Vás nekoupí. I ta Vámi citovaná socka musí mít groš, jinak ji z garáže vyhodíte. Pocítil by to i ten krbař, ale tehdy bylo těchto řemeslníků tuze málo.

Nakonec se totiž vždycky projevilo, že když lidstvo nemá prachy, bude z toho namydlen i garážbaron.
17. 01. 2010 | 10:35

ld napsal(a):

kozoroh,
tady nám to ladí v naprosto přesném akordu. A myslel jste kterého? Pana otce či synka?
17. 01. 2010 | 10:54

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,
smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů
17. 01. 2010 | 10:57

ld napsal(a):

Pane Mihlaco,
můžete aspoň psát, komu byl Vámi smazaný text určen? Protože když si nepřečtu vzkaz od Rumcajse, tak jsem jak na trní, mám zkažen celý den. Takto bych aspoň věděl, že mě počastoval hanlivostí a byl hnedle klidnější...
17. 01. 2010 | 11:09

Rumcajs napsal(a):

Id:

Smysl Vašeho posledního příspěvku mi zcela uniká.

Snad to bude tím mizerným počasím.
17. 01. 2010 | 11:15

kozoroh napsal(a):

Id.
Takových "kapitánů" bylo dost.Oni vás patrně neživili a ani živit nebudou.Na rozdíl od těch, o kterých se moc nepíše a bez nichž by tu nefungovala ani vrátnice ve strakovce.Ti vás živí dodnes.I v případě,že jste ve službách státu,nebo napojen na jeho cecíky.Zprávy vašemu sluchu milé vám rád dodá informační Clondyke blisty.
17. 01. 2010 | 11:46

Grandmaster napsal(a):

Vetsina ma nazor, ze zmena zdola se konat nebude. Vsichni ale zmenu chteji. Tak odkud ta zmena prijde? Zmena 'zhora' je mozna (?), ale i zde jsou ruzne nazory, jak.
Klasicka zmena zhora var Gorbacov. To pada, zadny osviceny politik tohoto kalibru v CR neni.
Ivan Hochman pise - prevzat kodexy jednoho vybraneho zapadniho statu. To se mi nezda proveditelne, krome jineho by to padlo na 'ohrozeni statni identity' (castecne pravdive).
Tak jak na to? Zminoval jsem se na toto tema vjinych blogech, nikdo mi to nevyvracel(?).
Vychovat novou garnituru politiku (venku v Evrope, kde prece jen ty polticke, moralni a mravni kodexy jsou lepe vyvinute nez v CR), smichat tuto 'patou kolonu' (psano v dobrem smyslu) s nynejsimi politiky a probudit zbytek 'spicich' cestnych politickych sil. Tato kombinace muze mozna neco udelat.
Revoluce se konat nebude, dosavadni politicka spolecnost to ma zabetonovane a neda se jen tak snadno vyhodit.
P.S.
Nezabyvam se detajly, sirsi perspektiva se mi zda vhodnejsi v tomto blogu.
17. 01. 2010 | 11:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Grandmaster,

už jsme spolu na tohle téma jednou povídali.Nakonec se neshodneme,poněvadž vycházíme z rozdílných hodnocení příčin.
Tím nesprávně reagujeme na danou situaci a pochopitelně podobné jsou i následky.

Státní indentita po 50letech bolševika pod ruskou knutou - ŽÁDNÁ NEBYLA!

Nám,kteří jsme hledali smysl života mimo komunistický marast Československa se v 89´zdála jakákoliv zásadní změna v základním právním systému přijatelná.
Nevím jak vy,ale já se za svoji republiku velice styděl a její tehdejší státní indenrtita mě mohla být ukradená!

Váš druhý nápad o výchově kádrů v zahraničí je směšný.
Kdo se dostal ven - už tam zůstal.
Koho tam poslali - ten se vrátil ,aby škodil.

******
Prostě řečeno :

Sametem jsme to podělali.Netvrdím,že musely téci potoky revoluční krve, ale domnívám se ,že akcent na bolševické viny byl velmi slabý.

Přiznání viny,žádné - takže katarse společnosti přiměřená.
Jak vidno dnes - žádná.
Samozřejmě,vždyť o to komunistům šlo.
Podívejte na Čínu.
Tam je situace ještě transparentnější!

Ivan.
17. 01. 2010 | 12:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Toho Gorbačova jsem záměrně přehlédl a pro příště přehlédnu opět.
Ivan.
17. 01. 2010 | 12:35

elf napsal(a):

Hladoví cikáni budou tancovat na hrobech Slovanů.
17. 01. 2010 | 13:26

StandaT napsal(a):

Společnost je rozdělena nejen vertikálně - dole "my" a nahoře "oni", ale i horizontálně na několik vertikálních větví. Tón ve společnosti určuje softkomunistická vertkála presentována Sociální demokracií. V tého větvi jsou dole nesamostatní, bázliví a manipulovatelní a nahoře Paroubkovci s Babišem, Janstou a podobnými za zadkem. A mezi tím nejrůznější Outsideři, co si myslí, že se jim podaří spojit dva dobré pocity. Jeden z toho, že se berou za ty dole a budou jimi bráni ti správní kluci a druhý z toho, že za službu budou připuštěni do hodovací síně a získají privilegium moci se poprat o zbytky z hostiny.

Je na čase si připustit, že se zde střetávají dvě civilizace. Paroubkem zastupovaný socialismus rovnostářské bídy, relativní morálky a gumových principů, který v českém průmyslu dělá bez skrupulí špinavou práci za nadnárodní kapitál a ničí domácí konkurenci a likviduje jakýkoliv zárodek emancipované, sebevědomé a soběstačné střední třídy na jedné straně, a na straně druhé nekonsolidované liberální proudy, který nemají žádného "mluvčího", s kterým by je bylo možno spojit s nějakým vůdcem a který by měl sílu se prosadit v rámci celé společnosti.

Je třeba si přiznat, že horizontální rozdělení společnosti je tady a je důležitější než vertikální. Jeden stát, ale dva politické národy. Je na čase Paroubkovce nechat svému osudu a přestat jim umožňovat tvářit se, že rozvržení je horních desettisíc a rovný zbytek na jedné lodi a donekonečna jim financovat další a další potěmkiády.
17. 01. 2010 | 13:28

Grandmaster napsal(a):

Ivan Hochman,
hodme priciny pres palubu!Ja mluvim o dnesni situaci.
Ted uz ma prece kazdy moznost jet ven a jet zase domu? Chce to politicke aspiranty s trochou vlastenectvi v krvi kteri zasveti svuj politicky zivot naprave spolecnosti(?). Ja vim, to zni troch utopisticky, ale lepsi radu nemam. Vy mate?

Co se tyce Gorbacova, nejak nerozumim. Pokud je mi znamo, kdyby se Gorbacov nepokousel o mensi 'opravu' komunismu (vymklo se mu to z ruky), tak by porad existovala komunisticka diktatura v republice?
17. 01. 2010 | 13:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Tedy Stando - klobouk dolů!

******
No je mě jasné,že nebudete rozumět.Proto jsem psal o našich vzájemných rozdílných pohledech.
Proto se nemůžeme ani shodnout na pohledu současném,ani budoucím.

Pokud si někdo myslel,že může komunista něco kloudného vymyslet,já mu to vymlouvat nebudu.Gorbačov byl jen nenapravitelným pokračováním Ksindlu zvaného Komunismus s lidskou tváří.

Moje babička měla takové jedno pořekadlo,kterému jsem dlouho nerozuměl:
"Komu je souzena šibenice,ten se neutopí!"

Je to pořád dokola.Nechat to vyhnít-stejně všichni umřeme!

Ivan.
17. 01. 2010 | 13:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě jsem si vzpoměl na jednu moudrost:
"Netleskejte hyenám - když hodují na mršinách"!

A doplním:
Ani se nesnažte kousek užrát.
Hyeny mají nejsilnější čelisti.
A žerou v tlupách.

Ivan.
17. 01. 2010 | 13:59

zdenekmihalco napsal(a):

Id

Dobrý den,
myslím, že jsem nemazal žádný text pana Rumcajse...
Zdeněk Mihalco
17. 01. 2010 | 13:59

Ládik napsal(a):

Kdo je vůbec "dole"? Ti s minimální mzdou? Ti jsou rádi, že mají práci. Ti na podpoře? Mají ji raději, než minimální mzdu za 8 hodin práce. Matky samoživitelky? Nemají čas na revoluce. Důchodci? Nemají sílu něco měnit.
Změna nepřijde zdola, ani shora. Přijde z boku, nespíš levého.
17. 01. 2010 | 14:08

SuP napsal(a):

Ládik -
Tentokrát nesouhlasím. Když, tak z pravého středu. Lenoši totiž nic nemění.
17. 01. 2010 | 14:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Jasně kluci,
zase se ten dobytek ožere a půjde střílet z Aurory!
Mafie vystřídá mafii.

Ivan.
17. 01. 2010 | 14:30

Ládik napsal(a):

SuP -
pravý střed je podnikatel romantik. Ten taky nestíhá - musí odvádět DPH z nezaplacených zakázek.
17. 01. 2010 | 15:01

Rumcajs napsal(a):

Ve státě, kde bude mít ekonomickou moc státní úředník, nikdy nebude dobře. Jednou za čtyři roky se sejdeme u voleb, abychom konstatovali, že není koho volit. Sobotka s Grossem budou poukazovat na zlodějny ODS a Řebíček s Langrem na zlodějny ČSSD, ale krást se bude vesele dál.
Dál si budou hřát na prsou státní a polostání podniky, či porcičky medvěda, protože toto jim dává tu skutečnou moc. Toto jsou ony černé díry do společné kasy, toto jsou ty pravé zdroje Grossova finančního úspěchu.
Všechny zákony,regulace, nové státo kontrolních komisí - to vše je naprosto k ničemu,protože není síla, která by donutila tu bandu to dodržovat.

Jediná cesta, která částečně bude mírnit tyto negativní jevy, je cesta vystřízlivění z pseudointelektuálního levicového vidění světa , jako světa plných Hloupých Honzů a kouzelných dědečků, kteří by se rozdali, ale jako společnost vzešlou z evolučního vývoje s instinkty lovce.

Společenské zákony se musí budovat né na principech že všichni by se rozdali, ale na zcela opačném principu, a to je, že všichni se snaží urvat co nejvíc za co nejméně muziky.

Jedině v ekonomicky svobodné společnosti je tento přirozený kořistnický instik možno eliminovat protiváhou potřeb druhého jedince.

Ve společnosti, kde rozhoduje státní úředník, tato protiváha není a dřív nebo později taková společnost končí s rozvrácenými financemi a vcelku jedno pod jakým praporem.

Dle mého je potřeba :

Sociální politiku směrovat tam, kde je jí opravdu objektivě třeba a brát ji tam, kde ji jenom spásá banda parazitů.

Posílit kontrolní úlohu státu tam, kde vlastnická forma podniku vykazuje už příliš mnoho rysů socialistického podniku .

Maximálně možná privatizace a demonopolizace.
17. 01. 2010 | 15:10

Ládik napsal(a):

Ivan Hochmann:
aby se to znova povedlo, musel by být Lenin ve Smolném a ne v mauzoleu... i když... Paroubek se nezdá! Už prý jezdí i vlakem!
17. 01. 2010 | 15:10

Ládik napsal(a):

Rumcajs:
banda parazitů zítra v 9.00 zasedne k počítačům z našich daní a negativně zhodnotí tvůj sympatický příspěvek.
17. 01. 2010 | 15:16

ld napsal(a):

kozoroh,
pokuste se být konkrétnější. Jestli někde vidíte cecíky, pak je to kousek od Vaší tváře. A jste-li na systému závislý, tak mu to nevyčítejte, chybka je jinde.

Služeb státu se nevzdali Reagan ani Thatcherová. Vy jste však jiný pašák, receptů máte fůru.
17. 01. 2010 | 16:14

Ivan Hochmann napsal(a):

Rumcajs na hrad! Ivan.
17. 01. 2010 | 16:17

Rumcajs napsal(a):

Díky Ivane !

Na Hrad se mi moc nechce. Na rozdíl od Tebe nemám rád výšky. Nejdi mi něco, co je víc při zemi.

Třeba sklepmistr.
17. 01. 2010 | 17:16

Béda napsal(a):

Rumacajs, IH, SuP, StandaT a další

pánové, pánové! Zbytečně polarizujete. Jak praví profesor Keller v článku odkazovaném výše: Jednou stejně stanete v jedné brázdě s těmi, které tolik osmíváte a nad které se vyvyšujete.

A víte kdy to bude? Přesně v ten okamžik, kdy se to celé podělá. Když zjistíte, že ať děláte co děláte, ekonomika státu stojí před bankrotem, který nám RUKOU NEROZDÍLNOU upekli jak pravicoví, tak levicoví politici, kteří se pěkně bratrsky prostřídali u korýtka.

A nakonec zjistíte, že jste sociálně přesně tam, kde ten osmívaný levicový "ksindl". Až automobilový průmysl na kterém stojí celá ekonomika půjde do kytek, až se ekonomická krize prohloubí a přijdete o zakázky, o důchod, stanete se nezaměstnanými - pak nadejde doba na cestu změny zdola. Pak pravičák jak levičák, každý z jiných osobních pohnutek kvůli stejnému cíli vylezou opět ven z ulity a zacinkají klíči, ne li něco horšího.
17. 01. 2010 | 17:17

ld napsal(a):

Béda,
svatá pravda.
17. 01. 2010 | 17:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Rumcajs apod.
Milé žáby. Vaše kvákání mě probudilo ze zimního spánku. Chtěl jsem si pospat až do konce května , ale budu Vás muset sežrat už teď. Nevadí mi, že jste si zvolili za svého šéfa čápa, to je Váš problém, že žijete v neustálém strachu. Také to, že místo svého kvákání byste mohli radši něco udělat s narušenou hrází
našeho rybníka, je Vaše věc.
Vadí mi, že je Vás tolik.
17. 01. 2010 | 17:34

StandaT napsal(a):

Béda: pokud se to tady potento (a já o tom nepochybuji, svým pesimismem se už pár měsíců netajím), tak věřte tomu, že ač budeme mít stejně holé zadele jako Vy (a další Outsideři), tak ROZHODNĚ nebudeme ve stejné brázdě. S váma ne. A s polarizací na nás nechoďte - i tady platí kauzalita. A co já rozhodně už nehodlám hrát, je to, že vinu na tom máme všichni a všichni stejnou. NE, NE a ještě jednou NE. Až se to podělá, ještě více bude platit my nejsme vy. Věřte, že už teď dělám vše, co je legální, abych tenhle účet neplatil ani já, ani moje děti.
17. 01. 2010 | 17:36

Rumcajs napsal(a):

Béda:

To máš pravdu Bédo. K zemi to stáhne všechny bez rozdílu, na tom se asi shodneme.
Určutě se neshodneme ale na příčínách a způsobu léčby. V tom bude mezi náma stále nebetyčný rozdíl.
17. 01. 2010 | 17:38

Béda napsal(a):

StandaT,

nevím jak vy, ale já nikam nekandidoval ani kandidovat nehodlám. O ničem jsem nerozhodoval (možná stejně jako vy). Žádné dávky nepobírám - dokonce ani příspěvky na dítě, až bych mohl. K doktorovi jdu maximálně jednou v roce na preventivní prohlídku. Státní zakázky nemám, daně, pojištění a veškeré poplatky hradím včas.

Nevím tedy,oč větší díl na státním dluhu a na marasmu ve kterém jsme se octli mám nežli vy. Nakonec se ještě může ukázat, že můj díl je menší nežli ten váš.
17. 01. 2010 | 17:44

StandaT napsal(a):

Béda: psal jsem o vertikálách. Oba sem píšeme už dost dlouho, abychom se navzájem někam zařadili. Moje a Vaše vertikála si nejsou rovny. Ve vině rozhodně ne.
17. 01. 2010 | 17:50

Ikena napsal(a):

Rumcajsi,
s Vasim prispevkem v 15.10h souhlas.
Dnes jste ve forme.
17. 01. 2010 | 17:51

SuP napsal(a):

Beda -
Co říká Keller -..."Jednou stejně stanete v jedné brázdě s těmi, které tolik osmíváte a nad které se vyvyšujete...."
Říká to, protože se to stalo jeho životním snem (kdoví jestli ne i cílem). Byl by divnej, kdyby říkal něco jiného.
Otázkou je - není to málo? (Antone Pavloviči)
17. 01. 2010 | 17:58

Béda napsal(a):

StandaT,

zřejmě jste psal o svých pohnutkách. Já kupř. jako Outsider o žádný přístup "do hodovací síně neusiloval ani neusiluji - vy možná ano. Můj přístup do této síně by byl pouze v případě, že se, dá li "Bůh" (s tím moc nepočítám) dožiji starobního důchodu, resp. jestli se mi bohužel něco stane budu odsouzen na žebračenku jako invalida. Vy byste se možná (vycházím li z vašich prezentací) předpokládám, nakonec starobního anebo invalidního důchodu z vyššího pravicového principu vzdal - já ne.

Házet bláto na levicový politický ksindl, když ten pravicový politický ksindl má másla na hlavě stejně, ne li více mi přijde velice kuriosní. Jen si klidně polarizujte dál. Myslete si, že jste lepší, osvícenější.... jako ti co se s nima kvůli svým modlám hádáte a osmíváte je.
17. 01. 2010 | 18:01

Ares napsal(a):

Béda: Vy jste to nepochopil. Na jedné straně jsou Paroubkovci, tedy zlo. Na druhé straně je pravice tedy dobro. Tak to NE a NE a nekomplikujte.
17. 01. 2010 | 18:08

SuP napsal(a):

Milí přátelé zleva.
To, že jste nespokojení s výsledky svého snažení neznamená, že to automaticky způsobili lotři zprava. Svědčí to pouze o tom, že nedokážete inedtifikovat příčinu svých nesnází. Tudíž ani nemůžete najít cestu, jak z nich vybřednout.
17. 01. 2010 | 18:17

kozoroh napsal(a):

Bédo.
Nemyslím, že by se zde chtěl někdo dělat lepší!!! Jde jen o to, že vy čekáte na něco shůry a ti vaši vyžírkové(vč.mně) se snaží zabezpečit tak, aby přežili to ev.milostivé léto.

Id.
Sáňky v létě jsou méně trapné, než vy.Mohu vám potvrdit, že už 11 měsíců jsem přisát na státní kozy, jsa důchodce.Jsem technik a nikdy jsem se nespoléhal jen na to, co jsem se naučil kdysi dávno.Proto stále mohu pracovat a nemám problém se uplatnit.Plky takových jako vy ve mně mohou vyvolat útrpný úsměv.Máte-li problém,řešte ho.Vy,ne stát,tajtrlíku!
17. 01. 2010 | 18:19

StandaT napsal(a):

Béda: naopak. Mě jen došla trpělivost a tolerance k tomu, že se zodpovědnost rozptyluje na celou společnost. Že teď, když jde tlustý do tenkýho se někdo probudí a nejednou jsme všichni v jedný brázdě. Když jsme nebyli za vlád za Grosse a Paroubka, protože se to nehodilo, nebudeme ani nyní, kdy se to naopak hodí.
17. 01. 2010 | 18:21

Béda napsal(a):

SuP,

s výsledky jakého snažení, pane SuPe? Psal jsem, že to způsobili RUKOU NEROZDÍLNOU POLITIČTÍ lotři zprava i zleva. Anebo snad ne?
17. 01. 2010 | 18:22

Béda napsal(a):

StandaT,

Jedni mají Grosse, Paroubka, Tvrdíka, Sobotku... druzí Řebíčka, Topolánka, Dalíka, Tlustého, Kalouska...

Kozoroh,

jedni i druzí POLITIČTÍ vyžírkové dělají v podstatě to samé. Za sebe můžu říct: Od vrchnosti očekávám pouze to, že když zestárnu, anebo se stanu invalidou, neskončím jako žebrák někde na ulici - a na to si platím celý život pojištění.

Vy jako starobní důchodce jste se snad z principiálních důvodů snad důchodu vzdal?
17. 01. 2010 | 18:29

SuP napsal(a):

Béda -
Hochu, výsledky lidského snažení spatřuji v tom (a předpokládám, že je to normální), něco se naučit, chodit do práce, vydělávat na živobytí a z těch výsledků zajistit další existenci sobě a své rodině.
To, že k těm lotrům politickým najednou počítáte i ty svoje zleva neznamená, že podstata té chyby je v nich a ne především ve vás samých.
Kdyby politici dokázali spravovat stát s větší efektivitou, nežili byste líp. Jen by stát mohl mít rezervy pro případ, že v těch okolních něco zahapruje.
17. 01. 2010 | 18:33

StandaT napsal(a):

Vertikála znamená, že se nejedná pouze o politiky. Vertikála znamená, že ty politiky někdo volil, druhý finacoval, další omlouval, jiný odváděl pozornost od průserů na jinou vertikálu. Vertikála znamená propojení do jedné mocenské hiearchie a SPOLUZODPOVĚDNOST bez ohledu na to, zda vertikálala svou vlastní základnu bere jen jako kanonenfuther.

Neříkám, že je zde pouze jedna vertikála, neříkám, že pouze jedna je plně zodpovědná za všechno. Říkám, že dneska, kdy je třeba šlapat na brzdu je jedna natolik silná, že nese většinovou zodpovědnost za to, že se na brzdu nešlape. A taky říkám, že tato vertikála je zodpověna za polarizaci společnosti.
17. 01. 2010 | 18:35

SuP napsal(a):

Mimochodem Bedo -
co to tu plácáš o vzdání se důchodu? A ještě nějakých "principiálních" důvodech? Zkus to rozvést.
17. 01. 2010 | 18:37

kozoroh napsal(a):

Bédo.
Mám odpracováno 43 let a pracuji dál.Do systému jsem tedy přispíval dostatečně.A přispívám dál, byť ne z altruizmu.Pro sebe.Principiální důvody si strčte do ř... Z principů ještě nikdo neztoustl.Jen ti političtí vyžírkové, byť mám o jejich "principech" hodně nevalné mínění.
17. 01. 2010 | 18:39

Béda napsal(a):

SuP,

K prvé větě nemám výhrad.
Na rozdíl od vás, ve většině diskusí (můžete si lehce dohledat) počítám k těm POLITICKÝM lotrům jedny i druhé.

Kdyby... ale nedokáží - ani jedni ani druzí - navíc žít na dluh je v posledních desetiletích ve světě "in".

Moje opakovaná otázka: vzdáte se starobního důchodu, který je proti vašim pravocovým zásadám? Vzdáte se invalidního důchodu, jestli se vám něco stane, nevyléčitelně onemocníte...?
17. 01. 2010 | 18:39

Béda napsal(a):

kozoroh,

snad vy pravicový volič nebudete pobírát sociální, resp. důchodové, anebo nemocenské dávky jako kdejaká "socka"?
17. 01. 2010 | 18:48

kozoroh napsal(a):

Bédo.
Vaše opakovaná otázka na vzdání se důchodu ve mně vyvolává obavy, zdali se cítíte dobře.Pro vás je důchod politická otázka? Nejste pod vlivem?
17. 01. 2010 | 18:49

SuP napsal(a):

Bedo -
Odkdy je starobní důchod něco proti jakýmkoliv zásadám?
Kte Tě to učili? Nebo sis to někde našel sám?
17. 01. 2010 | 18:50

stále rebel napsal(a):

Komu není z hůry dáno, z toho bude pravičák.
Máme dvě skupiny chudých. První skupina trpí materiální chudobou, druhá duševní chudobou. První skupina se za to stydí, druhá se s tím chlubí. První skupina chce jíst, druhá skupina nám chce vládnout. Doufám, že se naplní přání jen té první skupiny, protože jinak je to snad na emigraci i když zanecháme svou rodnou zemi na pospas hovadům.
17. 01. 2010 | 18:52

kozoroh napsal(a):

Béda,
Jak víte, koho volím? Že mám tzv.pravicový pohled na život mne nikterak nespojuje s žádnou stranou. Moje filozofie není stranická,ale jen moje.Necháváte-li se vláčet životem podle not politických stran, pak je mi vás zcela upřímně líto.
17. 01. 2010 | 18:53

Béda napsal(a):

kozoroh,

chcete snad říct, že každého x-tého čekáte na důchod jako kdejaká socka? Žeby vás načtvalo, kdyby najednou vyschnul pramen důchodového zajištění?

A ještě jedna věc. Nevím kolik let k¨je Rumcajsovi, SuPovi. Je docela dobře možné, že se spolu se mnou jednou dožijí věku k odchodu do důchodu a v důchodovém fondu nic nebude. Je možné, že jim to bude vcelku jedno - mně by nebylo. V každém případě na tom budeme všichni stejně (ať tam prostředky budou anebo nebudou - všichni jsme do fondu odváděli peníze a všichni z toho fondu buďto něco dostaneme anebo nedostaneme.
17. 01. 2010 | 18:56

kozoroh napsal(a):

StandaT. 18:35:57
Vidím to podobně, možná s menší skepsí.Snad zafungují airbagy,když už to nebrzdí.
17. 01. 2010 | 19:00

kozoroh napsal(a):

Béda.
Přečtěte si, co už jsem napsal.Máte tam vše, co vás zajímá.Mě tento způsob diskuze nezají´má.
17. 01. 2010 | 19:02

Béda napsal(a):

StandaT,

vertikála, která šlape na brzdu. Tím myslíte tandem Kalousek - Topolánek? Zajímavé, že tu brzdu nesešlápli na doraz když byli u moci a provedli opatření, aby se dluhová díra ještě prohloubila.

A teď se najednou zaklínají s křížkem po funusu potřebou šetření, utahování opasků a odtrhání od huby. To samí různí ekonomičtí poradci, bankovní analytici a podobní veleexperti. Předtím radili státu prodávat dluhopisy, lidem brát si hypoteční půjčky, leasingy, Home Credity, pořizovat platební karty, které jim "bezplatně" zasílali až do domu a dneska unisono radí šetřit, když jsou stát i jednotlivci na léta u jejich bank zadluženi.
17. 01. 2010 | 19:07

Ivan Hochmann napsal(a):

To by se ti tak líbilo Rumcajsi!

Manka věčně v lihu a Cipísek na léčení v Bohnicích.

To ne.Ale napsal jsi to dobře.Ona ta sociální politika,tak jak si ji představujeme oba,- není stejně samoúčelná.

Mnoho lidí dnes říká,že za totality byl alespoň "nějaký" řád,nějaký sociální smír.
Hovno bylo!
Ke konci už mlely mrchy z posledního.Proč skončili komunisti?Protože posrali vše nač sáhli.
Sociální stát?Ani náhodou.
Všimni si,že hned jak přišla k lizu Klausova galerka,všichni mleli něco o zázračné ruce trhu.

To vyčetli z knížek,aby zamaskovali svoje získané bolševické dovednosti.Proto se jim nelíbila občanské kontrola,neziskové organisace.

To,že začali s neřízenou privatisací,to bych jim nezazlíval.Socialistický bordel nebylo možné dál praktikovat,ale že vědomě nechali volnou ruku té nové garnituře "podnikatelských elit" ,to Klausovi a spol zapomenout nemohu.

Z republiky udělali chicagské doupě mafiánských manýr, a to už celá Evropa dávno zlikvidovala.
Asi si to každý postkomunistický stát musí sám na vlastní kůži vyzkoušet.

Rozhodně neměl nikdo z těchto politiků(přece vládla 8let sociální demokracie)v úmyslu ani náznakem odpovědně budovat prosperující nový sociálně vyhovující stát.

Všichni chtěli po letech komunistického paskvilu rychle zbohatnout a domnívají se doposud,že jim to politická moc beze zbytku umožní.

Však počkejte ty konce!

Budou vám nahovno vaše sídla a hrady s golfem a bazénem,když nebude sociální smír.
A ten podle všeho není už nyní.

Ivan.
17. 01. 2010 | 19:07

Béda napsal(a):

StandaT,

neříkám, že jsou všichni podnikatelé na jedno brdo. Můžu vám však zcela odpovědně říci, že z korupce na státních zakázkách profitovali jak podnikatelé napojeni na levicové, tak na pravicové vlády.

A na jejich kejkle doplatili všichni, kteří do státního rozpočtu platí daně- zaměstnanci, živnostníci i ostatní podnikatelé, kteří se této hry na "malou" domů neúčastnili (z řad pravice i levice). A ti, kteří se hry účastnili - jak z řad byrokratů (pravých i levých), tak oněch podnikatelů (pravých i levých), tyli z nadstandardního zisku, kteří by jinde jen tak polehku nenabyli.
17. 01. 2010 | 19:26

Rumcajs napsal(a):

Ivan Hochmann:

Mám dlouholetého kamaráda, který mluví jako ty. Já teda těmito konspiračními teoriema netrpím.
Spíš si myslím, že Klaus razil Českou cestu a to nemohlo skončit jinak jak bordelem. Je ale docela možné, že později ho nějaká lobistická skupina nabrala a už v tom jel.

To, že omilostnil Mrázkovi kamarády, tak to hovoří samo za sebe.

A ta revoluce ? Já Ti garantuju, že to odnesou zase jen Ti poctivý "Horákové " a šmejdi z toho vyjdou beze šrámu. Už nebudou lobisti, ale agitační pracovníci a golf budou hrát vrámci partajních školení.
17. 01. 2010 | 19:31

StandaT napsal(a):

kozoroh: to, že lidi místo "vaši zločinci" přešli k "vaši a naši politici" není posun dostatečný k jakémukoliv optimistu. Nota bene když na to "vaši i naši" zapomenou v první argumentační tísni.

Přitom míra frustrace ukazuje, že si uvědomují, že jsou jen kanonenfuther, bezcení pokud nehrají podle předepsané role, ale - jak vidíte - tu roli stejně neopustí.

Navíc, jak píše Hochmann, sociální smír už zřejmě není. Ten mezigenerační rozhodně ne.
17. 01. 2010 | 19:34

SuP napsal(a):

Bedo -
Jak si vlastně KONKRÉTNĚ představuješ mechanismus toho profitu podnikatele z korupce na státní zakázce a dosažení nadstandardního zisku? Zajímá mě levicová představa. Zatím se to tu už několik let šíří jako klišé, ale konkrétní postup nikde.
17. 01. 2010 | 19:35

Béda napsal(a):

Rumcajs,

já jsem se po sametu v r. 1993 kupř. velice divil, podobně jako dnes IH, že nebyl převzat (obšlehnut)zavedený systém z některého fungujícího, srovnatelně velkého západního státu.

A čemu jsem se divil ještě mnohem víc, že transformace ekonomiky musela tak kvaltovat, že ji právní rámec ani omylem nestíhal dohánět.
17. 01. 2010 | 19:36

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Sociální politika nemá s levicovostí nic společného. Sociální politika a lití peněz do kanálu, to jsou dva rozdílné pojmy. A lití peněz do kanálu, to je levicová politika.

Jestli si platím na důchod, proč bych neměl mít důchod ?

Jestli si platím zdravotní a sociální, proč bych ho neměl čerpat ?
Musí to mít pouze maximum mechanizmů, které budou bránit zneužívání a vymetení těchto fondů ve prospěch vyčuránků a nemůžu se tvářit, že jsou jsou bezedné.

Tedy např. první tři dny nemocenské neplatit, poplatky u lékaře atd ....
17. 01. 2010 | 19:39

Béda napsal(a):

SuP,

víte jak SuPe? Třeba tak, že se větší zakázka rozkouskuje, podmínky ušijí přímo na míru jedinému zájemci (které ostatní nestihnou / nemůžou splnit), že se zakázka zadá z důvodu urgentnosti předem vybranému uchazeči (který třeba ani nemá v oboru praxi), že se uspořádá fiktivní soutěž, kde konkurent je pouze do počtu, že se obejdou "z jiných důvodů zvláštního zřetele" uvedená zadávací kritéria atd., atd.. - možností je celá řada.

A zisk se započtením povinné provize je pak víc než zajímavý.
17. 01. 2010 | 19:42

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Tak to já chápu. Právní rámec byl i tenkrát. A žádný další by tomu nepomohl. Byla to prostě divoká doba a pomalejší privatizace by stála daleko víc na prodělečných státních podnicích, které by jistě jejich komunističí šéfové zdatně tunelovali, než to co tu proběhlo.
P.S.

Musím se jít nechat porazit v šachách ood Cipíska.
17. 01. 2010 | 19:43

SuP napsal(a):

A kdo dostává tu provizi?
17. 01. 2010 | 19:43

SuP napsal(a):

A kdo určuje cenu té zakázky?
17. 01. 2010 | 19:45

SuP napsal(a):

Že by dodavatel dostal provizi za to, že udělá zakázku?
Tomu nerozumím.
17. 01. 2010 | 19:47

Béda napsal(a):

SuP,

tu provizi dostává byrokrat (dosazený do funkce pravými anebo levými politiky, u strategických zakázek přímo pravý - levý politiky/ samozřejmě vše probíhá vždycky mezi čtyřma očima, rsp. skrze spřízněné osoby, sofistikovaněji jako úplatu za zakázku rodinného příslušníka...) Cenu zakázky určuje nabídka a poptávka (zde platí vyšší nabídka = provize + vyšší zisk).
17. 01. 2010 | 19:50

kozoroh napsal(a):

StandaT.
Můj opatrný optimizmus vychází z mých zkušeností.Pamatuji padesátá.Tak zle snad už nebude.
Míra frustrace je asi velká, to ale neumím posoudit.Navíc v těchto končinách se nadává furt a na všechno.A jak to změnit? Nevím.Stále se budou nabízet obchodníci s deštěm a lidi je budou volit.Stále budou mluvit o odpovědnosti, ale žádnou nemají.Pořád bude většina lidí, kterým stačí slovo a čin je nezajímá.Pořád tu bude většina těch, kteří si rádi přivlastní cizí úspěchy a své neúspěchy hodí na ty druhé.No, taky to nezní moc optimisticky.
17. 01. 2010 | 19:54

Béda napsal(a):

SuP,

jak to probíhá byste nepřímo dovodil, kdybyste prozkoumal majetkové přírůstky širšího příbuzenstva vedoucích zaměstnanců magistrátů, ministerstev, ministrů... prozkoumal nakolik se tyto poměry změnily po nástupu jejich příbuzných na ministerstva a do úřadů...
17. 01. 2010 | 19:55

Béda napsal(a):

SuP,

Ještě jedna věc. Obzvlášť vydatný byl zákon o veřejných zakázkách, který stanovuje, že do určitého finančního objemu není možné zakázku zadat přímo na lokální (regionální úrovni) ale musí proběhnout veřejná zakázka, kterou vyhraje jedna firma, která bude obhospodařovat potřeby rezortu v dané oblasti na daném území/ resp. celkově(viz firma Zeman a Zeman...). Toto - (ušito na míru velkým firmám) s původním záměrem obejít lokální korupci a snížit výdaje - umožnilo zvýšenou míru korupce a další navýšení cen (mezijiným o přirážku vítězné firmy k cenám původních regionálních realizátorů zakázek, kteří částečně zůstali zachováni, protože obvykle žádná firma nemá kapacity pokrýt souběžně veškeré potřeby ministerstva dané po celém území státu).
17. 01. 2010 | 20:08

SuP napsal(a):

Beda -
Takže mi ale z toho vychází, že kradou vládní úředníci, ne podnikatelé. Podnikatel získá lepší cenu, ale musí odvést nasmlouvanou práci. Úředník neudělá za ty peníze nic.
No uklidnil jste mě. Už jsem se lekl, že ty státní peníze rozkrádají dodavatelé.
17. 01. 2010 | 20:20

Béda napsal(a):

SuP,

ještě bych vzpomněl takové lahůdky jako princip exkluzivity, nevypověditelnosti, opomenutí penále z prodlevy, nesplnění...
Na to máme některé vyslovené odborníky.
17. 01. 2010 | 20:40

Ivan Hochmann napsal(a):

Možná to naozaj tak vyzerá....
Možná moje mírně expresivní vyjadřování nabádá k bagatelisaci vysloveného....
Avšak - rozhodně nebazíruji a nepodléhám nějakým fámám.
Vycházím jen z diagnostiky skutečných příběhů.

A mohu se mýlit....

Leč vše nasvědčuje,že se nemýlím.Pokud skládáte objektivní fakta,bez jakýchkoliv ideologických,či jiných záměrů,- nemohou vám vyjít neobjektivní závěry a diagnoza.

Všichni víme,že neodpovědnost politiků vyplývá z jejich pocitu majetníků moci,imunitních paskvilů v demokratickém světě nevídaných,a houfec právních podržtašků,kteří jim jdou zcela bezprecedentně na ruku.

To je ale nezbavuje faktické odpovědnosti,za třebas cílené oddalování nezbytných reforem.

Zde předkládám část polemiky Petra Kamberského,v Orientaci LN,kterou si stojí za to přečíst celou....
*********
Nemravné a neudržitelné penze české
9. ledna 2010
Na našich důchodech nejsou nejhorší technické parametry, ale fakt, že z dospělých a často moudrých lidí dělají prosebníky

Ústavní soudce ve výslužbě, leckterý bezdomovec, muž starající se o děti -ti všichni jsou oběťmi dnešního penzijního systému. Modelu, který je možná nejperverznější na světě.

České důchody ukazují jednu z největších slabin ne-liberální demokracie: tyranii většiny. Jakkoli je systém hrubě nespravedlivý a plný chyb, dvěma třetinám voličů vyhovuje - a politika se dvacet let bojí cokoli změnit, aby nepřišla o jejich přízeň. Přesto je téměř jisté, že se systém po volbách začne měnit. Proč? Paradoxně díky krizi. Státní důchodový účet, který měl být ještě šestnáct let zdánlivě v plusu, vykazuje k poslednímu prosincovému dni dluh ve výši 30 miliard.

Od Vladimíra Špidly po Mirka Topolánka uznávají všichni politici (pravda, s temnou výjimkou Jiřího Paroubka), že je třeba systém změnit, neboť směřuje ke krachu. Říkají jen půl pravdy: musí se změnit, protože je špatný a nespravedlivý. Ke kolapsu navíc dojde dříve, než se ještě loni „plánovalo“. A nebude už z čeho důchodové schodky dotovat - naopak. Státní finance jsou v tak hrozném stavu, že se bude šetřit všude. Možná i na beztak nízkých důchodech. Moje stáří si přivlastnil stát Mluví lidským hlasem, ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech nohách. Čím více má nohou, tím méně síly. Co je to? Pravěká hádanka Sfingy Oidipovy naráží na tíhu posledních let člověka: Jak přežít, když už nejsme schopni lovit, sklízet ani rubat uhlí? Od počátku civilizace známe v podstatě jen dva přístupy: spolehnout se na potomstvo (potažmo širší obec), nebo si celý život „dávat stranou“. Nám zůstala v jazyce jistá kombinace obou, vejminek. Když hospodář odcházel na odpočinek a předal statek dědicům, vymínil si, co a kdy bude dostávat (kolik mouky za rok, kolik otopu a jaké maso o svátcích). Teprve první německý kancléř, proslulý Otto von Bismarck, přišel na počátku industriální éry s návrhem povinného pokladničního systému (mimochodem s použitím výstižného termínu Staatssozialismus. Těch pár dělníků, kteří se dožili sedmdesátky (!), pak skutečně dostávalo z pojištění penzi............atd.

Ivan.
17. 01. 2010 | 20:44

Béda napsal(a):

SuP,

máte pravdu. Podnikatel přijde a jen tak mezi řečí (nikoliv písemně) se zmíní o určité provizi. Podnikatel, který o provizi ani necekne se zůčastní, ovšem o vítězství si může nechat jenom zdát. Znáte to - formální chyba v nabídce, nedostatek zkušeností... ono se něco vždycky najde. Vyhrává nabídka s nejlepším poměrem cena/ provize - u větších zakázek není zandbatelný vliv tzv. lobbistů (jejich provize je v ceně zaklkulována taky).
17. 01. 2010 | 20:46

Béda napsal(a):

IH,

Někde jsem četl, že dlouhou dobu (tuším ze začátkui devadesátých let) byl důchodový fond přebytkový a že přeléváním peněz z jeho účtu na jiné rozpočtové kapitoly + sanováním výtěžky z privatizace byly kryty vynikající ukazatele státních rozpočtů do r. 1997. Nevím co je na tom pravdy, ale selský rozum mi napovídá, že by na tom mohlo něco být.

Zvláštní kapitolou je tzv. výsluha, čili zcela nestandardní důchod některých státních zaměstnanců (počínaje prezidentem, skrze policisty, vojáky...) Zajímavé, že jsem ještě nikdy z pera nějakého ekonomického analytika nečetl, kolik ty výsluhy neustále bobtnající armády předčasných státních důchodců dělají a proč je vlastně dostávají?
17. 01. 2010 | 20:52

stále rebel napsal(a):

Pro Béda.
U velkých státních zakázek do toho úředníka ani zatahovat příliš nemusíte. Stačí politicky prosadit, aby se zakázka financovala a nastavit některé parametry. U investic do betonu (silnice) stačí prosadit navýšení objemu prostředků a ti velcí si to již rozeberou a mohou děkovat.

Jak rostly investice do betonu.(plán státního rozpočtu)
2006 24 miliard
2007 25 miliard
2008 60 miliard
2009 52 miliard
2010 71 miliard
17. 01. 2010 | 20:57

stále rebel napsal(a):

Pro Béda.
Upřesnění, rozpočet ministerstva dopravy, celkově se hovořilo asi o sto miliardách do silnic, zřejmě se něco financuje i z regionálních zdrojů.
17. 01. 2010 | 21:01

SuP napsal(a):

Béda -
Nemáš tam zase chybu? Podnikatel, chce zakázku a zmíní se o provizi? Není to trochu na hlavu? Takže chce zakázku, provizi a ještě exkluzivitu? A ten úředník mu to dá?
17. 01. 2010 | 21:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Bedo,

nedělejte si iluze,že jste slyšel pravdu.

Jako obhospodořovatel i rodinného rozpočtu dobře víte,že pokud ho chcete udržet vyrovnaný,musíte v dobách náročnějších na výdaje buď sáhnout do rezerv(pochopitelně se zárukou vrácení),nebo omezit standard,či uskutečnit půjčku (ovšem zase s přesným a nerizikovým rozpisem splátek).

Tito politici si vzhledem k výše uvedeným faktům s takovými rozvahami hlavu nelámou.
Pro ně prostě platí pravidlo:
Z cizího krev neteče.
Hlavně když budou opět zvoleni a to lidmi této stejně nezodpovědně uvažující společnosti.

Proto,říkám,že těch 80% populace - levicového ksindlu,který chce všechno zadarmo,se brzy projede po tobogánu do pěkných sraček.

A dobře jim tak!

Ivan.
17. 01. 2010 | 21:20

Béda napsal(a):

SuPe,

vy víte jak to chodí - jste snad z branže nebo ne? I ten poslední vrabec na konci telegrafné¨ího vedení ví, jak to u státních zakázek v tomto státě chodí. najdete to konečně i na indexu korupce, který každoročně spracovávají mezinárodní instituce. Všichni politici urputně bojují proti korupci a index máme stále horší a propracováváme se postupně stále níže na řebříčku. Počet odsouzených úplatkůřá byste spočítal na prstech jedné ruky. Přitom třeba silnice máme snad nejdražší v celé Evropě (protože my na to kupř. na rozdíl od takového Německa, Norska... prostě "máme")

A prosím, nedělejte natvrdlého - nějak mi to k vám nepasuje, ledaže by se něco změnilo. Chce zakázku - vzpomene provizi. Chce li extra zakázku (strategického charakteru), je možná exkluzïvita - lobbisté zaberou a kdoví..., třeba se oslík otřese - zákon o veřejných zakázkách zaručuje prakticky velkým firmám exkluzivitu u zakázek rezortů nad určitý finanční objem.
17. 01. 2010 | 21:21

SuP napsal(a):

Bedo -
Mně v tom pořád neštymuje, jak podnikatel krade veřejný peníze, když je drží státní úředník, kterej o všech zakázkách rozhoduje.
Tak tohle mi nejde do hlavy. Nebo podnikatel je zloděj tím, že státní úředník je blb?
17. 01. 2010 | 21:27

Ivan Hochmann napsal(a):

A vůbec .......

co máte všichni s těmi penězi,zakázkami,kupeckými počty,provizemi,korupčními manýrami?

Že jste všichni z jakési branže neznamená,že se neumíte bavit o ničem jiném než o penězích.

Řeč byla o změnách,které se potýkají právě se závislostí lidí na mamonu a laciném životu.

Námět tohoto blogu je otázka :
Odkud přijde změna?
Pan Tomáš Tožička tvrdí,že zezdola.

Myslím,že se mýlí.

Ivan.
17. 01. 2010 | 21:32

Béda napsal(a):

IH,

moje osobní krédo je, pořiď si pouze to na co máš, na co sis ušetřil. Vyhýbej se velkým obloukem bance, ještě větším různým privátním lichvářům, slibovačům extra zhodnocení vkladů, budovatelům pyramid, něčeho co dostaneš "zadarmo"...

Podle vás je 80% populace levicový "ksindl". Nevím čím jste se živil v produktivním věku vy a z čeho žijete nyní, když takto hodnotíte naprostou většinu populace. Pokud vím, většina populace je v zaměstnaneckém poměru, což znamená že 8 hodin někde vykonává práci svěřenou podnikateli, státem, resp. pracují jako živnostnící, podnikatelé ... Ti zaměstnanci obvykle nemají všechno hned, nedostanou nic zadarmo a velice pravděpodobně se do těch sr... sklouznou spolu s malými, středními podnikateli a živnostníky. Jenom pro vaši informaci, to že někdo dostane něco zadarmo platí zčásti především pro určitou skupinu taky podnikatelů, velkých dravců, pro část státních úředníků a politiků.(Podotýkám, jak už jsem zmínil, že ne všichni podnikatelé a státní úředníci jsou všichni stejní - část z nich se nikdy - ano kdyby chtěli - k velkému lizu nedostane).
17. 01. 2010 | 21:34

SuP napsal(a):

Ivane -
bavíme se o tom, protože je to jedna z hlavních příčin nasranosti obyvatelstva, které čeká, že za něj někdo všechno vyřeší.
Panu Tožičkovi už jsem tady odpověděl a to dost rozsáhle na to, abych to opakoval (a není to smáznuté). Jen bych to modifikoval po dohodě s "Ládikem", že pokud vůbec, tak zprostředka a zprava. Ale spíš nikde nevidím motivaci ke změně.
A "levicového ksindlu" (terminus technicus) vidím spíš jen tak do 67%, takže to nevidím až tak pesimisticky.
17. 01. 2010 | 21:51

Béda napsal(a):

SuP,

prozradím vám tajemství. Pracují na tom spolu. Viz případ na ministerstvu dopravy. Jistě si domyslíte který.
17. 01. 2010 | 21:54

SuP napsal(a):

Jo, ale iniciátor je ouřada. Takže zase na začátek.
17. 01. 2010 | 22:14

Béda napsal(a):

SuP,

řeknu to ještě jinak. Obírají daňového poplatníka, který si u státu povinnými odovdy předplácí určitý servis (ať praví či leví)státní úředník/ leckdy přímo politik + podnikatel s provizí rukou nerozdílnou.

To co by podnikatel jinde realizoval řekněme za 100 Kč, nyní realizuje příkladně za 100 Kč + 10% provizi + nějaké to navýšeníčko, řekněme řádově + dalších 20 a víc %. Ve finále tak cena služby / zboží dostupná na trhu za 100 Kč přijde v tomto režimu na 130 a víc Kč, přičemž je kuriosní, že právě objem zakázky by mněl cenu stlačit hluboce pod 100 Kč.
17. 01. 2010 | 22:22

StandaT napsal(a):

kozoroh: letci mají tzv. bod návratu. Když ho minou, nemají dost paliva na to, aby se vrátili zpět na základnu. Pro mě bod návratu nastal vloni v létě. To se naši dobří známí dostali ze dne na den do průšvihu. A sociální stát se ukázal jako chyméra, jako plakát či heslo a který v realitě neexistuje. A začal jsem si všímat věcí kolem sebe. Od té doby průšvich nevidím v politicích, ale v elektorátu. Politici - to je jen alibi.

A teď já, za bodem návratu, si letím už jen na půl plynu a vyhlížím místo, kde z toho letadla vyskočím, přestože se vrtule stále točí. Chvílema nasrán, chvílema nad věcí. Ale přestal jsem být ochotný být částí celku, být na stejné lodi, či v jedné brázdě a platit tuto podobu státu, který na lidi ve sračkách zvysoka sere. Dokonce mi i přestalo vadit, že jsem označován za sobce, který nechce platit na sociální stát jako takový, třebaže jsem se snažil vysvětlit, že to tak není. Naopak. Béda, rebel a podobní nyní mohou ukázat, jak to bude lépe - tím, že jim dobrovolně uvolňuji prostor, uvolňuji jim ruce (a peněženky). Všem. Od bosse v LD až po posledního nudícího se dědka na Internetu. Vlastní realizace Dobra je jen a jen na nich. Je jich všude jak plev na mlatu, takže jsem upřímě zvědav. Já jen občas v diskusích budu dráždit svou hloupostí a sobeckostí :)))
17. 01. 2010 | 22:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Stando ,

čím to ,že vy mě vždy potěšíte?

Ivan.
17. 01. 2010 | 23:31

ld napsal(a):

kozoroh-
raději uberte páru. Jestli někde výše naleznete, že jsem vám nadával, tak na to budu zvědav. Ale protože mi nestojíte ani čolčí stupu, klidně to nechte být. Já na rozdíl od vás si slušnost ponechám.
18. 01. 2010 | 08:40

Ivan Hochmann napsal(a):

SuPe,

Povím Vám něco ze současného života starce na Vysočině.

Celý podzim "stavěl" zdejší Obecní Úřad (rozuměj jeho kámoši z řad podnikatelů) hřiště s vysokým plotem kolem celého a umělou trávou,přestože jsou v obci už hřiště 3.
Pochopitelně z fondů EU!
Nekomentuji.

Včera a dnes v noci napadlo ca20cm sněhu k půlmetru jsoucího.
Vítr navál na obecní komunikace až půlmetrové návěje,takže dostat se na hlavní silnici s malým nízkým Oplíkem je beznadějné.Ani tam to není jisté.Dolů do civilisace bývá cesta dosti nepříjemná i za lepších podmínek.Protahovat se bude možná až za den dva,až prostě zbude čas a najdou se peníze a někdo dá příkaz.
Praxe je taková,že starosta a mladí lvi kolem se svými koráby SUV a Gazy ujezdí vozovku.Už teď je vyšší o30cm.Na jaře se tady utopíme jako štěňata.

A teď pozor.
Za komunistů to šlo?!Proč?Protože traktorista dostal příkaz od JZD.Nafta byla státní,nikdo peníze nechtěl.Dnes má téměř všechno svého pána a zadarmo ani kuře nehrabe.

Jako důchodce nemám na auto za milion,takže žena místo do nemocnice na chemo musí počkat až kalamita odejde sama změnou počasí.V akutném případě musím volat sanitku.
Nestěžuji si!Jen konstatuji.
V bývalém režimu,či jiném státě by možná už nebyla.Takový je život.
A dokud jsi mladý a zdravý tak ti to ani nepřijde.

Tak tedy SuPe,je rozdíl mezi lidmi.Já se o naše stáří postaral jak to nejlépe šlo.Nikdy jsem nečekal s nataženou rukou.A všechno jsem tvrdě odpracoval a vytvořil spoustu hodnot.

Přesto jsem pesimistický a vidím společnost k řiti kráčející.
Ale to je život,nic s tím nenadělám.

Zdravím Ivan.
18. 01. 2010 | 09:27

SuP napsal(a):

Ivane -
Nerad to opakuju, ale zřejmě došlo k nedorozumění. Ten příběh s obecním hřištěm jen potvrzuje, co jsem psal výše.
Viz:
"Takže shrňme to. Změna zdola nepřijde. Je tam přesocanováno a tudíž demotivováno.
Na změnu kecy nestačí.
Politici by se museli dostat do situace, že by museli znovu obhájit ústavu, volební systém včetně způsobu nominací kandidátů a příspěvků politickým stranám, platy ústavních činitelů a zákonodárců včetně náhrad.
Věřím, že nově by jim lecos tak snadno jako v 1990 už neprošlo. Jenže zatím to všechno mají tak ošetřeno a zabetonováno, že na ně nikdo nemá.
A zase jsme u toho, jaké máme možnosti. Vidím to tak - dobře pracovat, dobře vydělávat, ŠPATNĚ platit daně. Politici nesmí dostat do pařát víc, než je nezbytně nutné...."

Je zbytečné tady opakovat, kde vidím chybu, když to daleko elegantněji tady dokázali druzí, naposled Standa T.
Nicméně taky platí, že i obec má zastupitelstvo takové, jaké si zvolila. Důležité taky je, jestli Vaši místní podnikatelé platí daně ve Vaší obci či mimo, ve městě. Je známo, že pokud v obci nepodniká (i "nepodniká") nikdo, obec není schopná zajistit ani ty nejzákladnější funkce a k nim zajištění kalamitní sjízdnosti nepatří. a pokud si Vaši spoluobčané nechávají ochotně prošustrovat obecní rozpočet na zbytečnosti, je tu někde chyba. A o tom jsem vedl disputaci s Bedou.
18. 01. 2010 | 10:03

Ivan Hochmann napsal(a):

Přesně tak.

Ještě se vracím k základnímu problému.
Všichni o něm víme,ale hlavně ti,kteří mají rozhodnout,či rozhodovat se tváří jako by nerozuměli.

Četl jsem v LN 15.1 na stránce NÁZORY perfektní rozbor a smysl EURODOTACÍ od paní Lenky Zlámalové.

V následných svých úvahách jsem si také zdůvodnil proč chtějí velké státy jako Německo,atd.povětšinou rozhodovat sami kam s penězi a jinými komoditami.

Když si představím,že by měl český postkomunistický parlament rozhodovat o Evropských záležitostech,tak mě teče krev ze zubů.Taktéž Klaus ať si kuká na Hradě a neroznáší svoje nahnilé bludné vejce po jiných hnízdech.

Jako národ a stát se od řeků lišíme jen větší zbabělostí.

Ivan.
18. 01. 2010 | 10:27

Béda napsal(a):

SuP,

Naprostý souhlas, až po "na ně nikdo nemá."

Že je čas zralý na změnu, o tom mezi námi žádná. Já dokonce tvrdím, že jestli to půjde takhle dál, tak na to doplatíte vy aťsi pravicového smýšlení i já, jako smýšlející levicově a že ten marasmus způsobili rukou nerozdílnou jak politici levice tak pravice.

Možná se nakonec shodneme i na tom, že musí existovat určitý systém (ať soukromý anebo privátní), garantující člověku jistotu pro strýčka příhodu - nehoda s fatálními následky, stáří, nevyléčitelná nemoc, bezmocnost... Zásadní rozdíl mezi námi asi bude v tom, jak to zajistit. Vy asi budete preferovat spíše systém každý ať si to zajistí jak chce, seberme to státu a dejme privátnímu sektoru. Já, aťsi je to momentálně málo efektivní zůstanu raději u státního garanta a budu se stávající státní systém zajištění na stáří a v nemoci snažit zdokonalit. Nerad bych se totiž stal atomem v privátním pyramidovém (důchodovém a zdravotním) systému (podobném tomu americkému, který se ukazuje zrovna tak neudržitelný - taky předražený - viz farmaceuticko - důchodová privátní lobby) a v podstatě pomalu a jistě vede k sociální (občanské a pod..) válce.
18. 01. 2010 | 10:46

Daňový poplatník napsal(a):

Rumcajsi,
k těm důchodovým a zdravotním fondům.
Jsem přesvědčen o tom že pokud bude kontrolu provádět státní úředník, systém bude dlouhodobě (byť ne příliš efektivně)fungovat, ale když začnou provádět soukromé auditorské firmy, tak ty fondy budou (se státní podporou) fungovat jen do doby, než by měl nastat vyrovnaný stav mezi příjmy a vydáním, zeptejte se americké Manky, že nekecám.
18. 01. 2010 | 11:08

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Změna zdola už v EU přichází, jmenuje se šaría, jestli budu mít možnost volby, tak volím v pořadí:
1.fašistická diktatura
2.komunistická diktatura
3.správná cesta (zdola)
Protože tahle hra na demokratickou, svobodnou společnost už dlouho nevydrží, neboť nadnárodní monopoly jsou prostě nadnárodní a nenažrané.
18. 01. 2010 | 11:14

SuP napsal(a):

Bedo -
Pokud stát dokáže cokoli zajistit a garantovat, je pro občana bez rozdílu orientace jednodušší, nechat si to poskytovat státem. Je to dokonce daleko lepší, než to zajišťovat soukromě, tedy samostatně, tedy za své. Protože žádnou službu státu nepotřebují všichni, mělo by to pro občana být levnější než individuálně. A klidně na to budu platit daněmi.
Když ale vidím, že stát mi za daně servis neposkytuje (vyjma servisu finančního úřadu), protože ho použije z větší části na uplácení voličů k získávání jejich přízně? Budu mu ty daně muset omezit, aby mi zbylo na individuální zajištění toho, co stát sice slíbí, ale nezajistí.
18. 01. 2010 | 11:36

SuP napsal(a):

....dane ....., protože JE použije....
18. 01. 2010 | 11:42

Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo,

nevadí mě lidé uvažující jako Vy.
Vadí mě laciný ksindl natahující ruce a volající po přerozdělování od bohatých k chudým.

Chudoba jak známo na cti netratí.To by si měli všichni,kdož nemají na to aby podnikali a zaměstnávali a platili velké enormě velké daně --UVĚDOMIT!

Na druhé straně by měl být nastaven právní řád tak aby nedocházelo k okrádání státu i jiných občanských subjektů hyenami tyjícími z přemrštěných požadavků na odměny za výkon své práce.

Právníci,bankéři,různí manageři,si myslí,že jsou nepostradatelní z hlediska vytvořených monopolů a pčitom nemají odpovědnost ani okrskového doktora.

O klasických hyenách,zlodějích velkého kalibru,mafiích různého zaměření není třeba ani hovořit.
Současní politici jim jdou na ruku,poněvadž jsou jimi i placeni.Za vším je třeba hledat postkomunistické prostředí kontinuitní zákonnosti a úmyslné netečnosti rabujících politiků.
Tahle pakáž změnu neprovede.Myslím,že bude muset dojít ke skutečnému kolapsu a pak dojde zcela NEDEMOKRATICKY na házení z oken.
Tak dlouho se bude chodit s konvicí pro chlast,až se ucho utrhne.

"Je povinností státu a politických stran - NEMÁ-LI DOJÍT KE SPOLEČENSKÉMU KOLAPSU - se o tento stav v rámcí utvořených právních norem - POSTARAT !"(Vloženo na konec,aby celé psaní neznělo tak revolučně.

A ještě k tomu směrování.Je mylný dojem,že sociální stát s odpovědností za budoucnost svých občanů je vymožeností a fenoménem LEVICE.
Její způsoby vlády jsou sdostatek ověřené a vyzkoušené.
jediná naděje je v změnách způsobu vládnutí,ale až po katastrofě.

Vždycky se něco pro lidi dělá až se stane něco co se má předvídat a preventivními prostředky předcházet.

Ale to bychom chtěli po laciných grázlech z politického prostředí rabujících stranických sekretariátů a postkomunistického českého establishmentu asi PŘÍLIŠ!
18. 01. 2010 | 11:43

Ivan Hochmann napsal(a):

A zapoměl jsem to podepsat....

A doplňuji odstavec:
"Chudoba,jak známo na cti.....UVĚDOMIT"!........

: A podle míry svých leností,neschopností,neznalostí a nedostatku vůle - také přizpůsobit svoje požadavky na vlastní úroveň a standard.

Pokud toho není někdo schopen,- je povinnost státu mu to objasnit,namísto vyhazování peněz z oken.

Právě tyto prostředky chybějí opravdu sociálně slabým a tělesně postiženým spoluobčanům.

Ivan.
18. 01. 2010 | 11:52

Grandmaster napsal(a):

Hmm,
take ja musim prijit s rekapitulaci:
Zmena zdola nebude - ze spousty ruznych duvodu; krome jineho ti dole nemaji moc penez a tudiz nemaji moc tu zmenu realizovat(penize=moc).
Zmena zhora take nebude - ze spousty ruznych duvodu; krome jineho ti nahore maji politickou moc a penize.
Revoluce se konat nebude.
Blog se jako vzdy rozpadne na detajly, ktere moc neresi a na popisovani a stezovani na minulost.
Cim vic se zabyvame nadavanim na minulost tim mene casu mame na reseni soucasne situace a na budoucnost.
V zahranici jsem se naucil nasledujici formuli: Nechod sem s problemy, prijd sem s resenim!
Rikali moji sefove.
Muj navrh - zmena zdola volbou vhodne strany, pokud jsem to pochopil,je utopii a tedy mizerny.
Muj navrh - zmena zhora s pomoci nove generace politiku s politickou vychovou v Evrope a probuzenim 'spicich' dobrych politiku (zmena trvajici dekady) nevyvolal nejakou reakci s vyjimkou pana Hochmana; reakce byla negativni(!)), tudiz je to take navrh mizerny (?).
Takze stojime a preslapujeme na stejnem miste jako vzdycky.

Pan Hochman napsal moudrost o hyenach:
Netleskejte hyenam - kdyz hoduji na mrsinach.
Abych ho troch rozveselil (zni velice pesimisticky) napisi mu jinou historku o hyenach:
Hyena chechtava potka pritele slona v dzungli.
No ty vypadas, rika slon, kdo te zmlatil?
Potkala jsem lva a dal me poradny vyprask.
Priste me zavolej a ja ti pomuzu, rika slon.
Druhy den se opet potkaji, hyena je hrozne pomlacena.
Proc jsi mi nepomohl, narika hyena.
No ty jsi se smala, tak jsem si myslel, ze tu rvacku vyhravas.....
Pane Hochman, mejte se dobre!
18. 01. 2010 | 12:01

Grandmaster napsal(a):

Pane Hochmann,
odpustte mi to jedno 'n'.
18. 01. 2010 | 12:04

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Grandmaster,

Nikde jsem nenapsal odsudek Vašeho námětu,či úvahy.

Je opravdu řešením,že budoucí bohatší,či lépe zabezpečená vrstva obyvatel,,vysílající svoje děti do lepších škol,či zahraničí - si uvědomí svoje poslání.

Dobře si pamatuji výrok pana Václava Klause,který ještě jako ministerský předseda vyslovil přání:
Cit: "Společnost potřebuje nové elity.Vůdčí osobnosti,které je schopna vytvořit zase jen vrstva bohatých,vzdělaných lidí......"
S tím záměrem byla provedena ona dosti divoká kuponová privatisace.
Ano úmysl beru,ale provedení bez jakýchkoliv právních zabezpečení....??

Však vidíme jak to dopadlo.

Ano pořád chybějí elity.Moudří lidé,s ambicemi vůdců,či alespoň unávaných kapacit celospolečenského formátu.
Nadstraničtí,dobře zabezpečení vzdělanci,které komunistické bestie vyvraždily,vyhnaliy,zahlušiliy a pošpinily.

Nehovořím takto z nenávisti,či setrvačnosti.
Domnívám se,že tento dovětek má pořád aktuální platnost.
Už z důvodu toho,že je spousta lidí,kteří se sice stydí(za sebe,za rodiny bezpáteřných změtků),ale přiznáním by prý znehodnotili celý svůj život.

Jsou v tom domnění.
Nemají sice pravdu,poněvadž jejich život stál opravdu za hovno,ale co s tím naděláme.?!

A nestojíme příteli na místě,jedeme s kopce.
A není to jen mým pesimistickým pohledem.

A děkuji za přání,Vám nápodobně.Ivan.
18. 01. 2010 | 13:36

Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě doplním pár postřehů z Oné Kuponové privatisace.

Měla by velký význam,kdyby se s ní začalo až po vyrovnání s komunistickými protagonisty a tím i jejich posty a řídícími funkcemi.

Viděli jste nějakého bolševika,který odešel do důchodu zpytovat svědomí?
Já ne!
Až na malé vyjímky zůstali a nyní předčí západní prominenty v příjmech i prebendách.
Nebo předali svoje posty,zkušenosti,kontakty,svým potomkům,kteří měli na rozdíl od e mě a mých dětí přístup ke vzdělání,k titulům.
Stejně jako vychování bezpáteřných klacků,ničeho se neštítících.
Ano jablko nepadá daleko od stromu !
Pravidlo potvrzují vyjímky!

Tak kde byla ta startovní čára?

Vtírá se domněnka,že "samet" a další slogany,byly cíleně nainscenovány a dnešní stav je jejich Důsledek !

Ptáte se co s tím a proč?

Dnes už nic!
Prohráli jsme bitvu a život jde dál.
Stejně má mnohdy trpkou příchuť a je plný bolesti.

No abych jen nebrečel tak přidám také jeden k dobru.

" Tatínku, proč ten dědeček s tou rudou vlajkou tak kličkuje?"

"NEKECEJ A STŘÍLEJ"!

Přeji všem pěkný den a každé pěkné ráno.
Ivan.
18. 01. 2010 | 14:20

stále rebel napsal(a):

Český pravičák je v oboru sociologie ještě větší ignorant než v oboru ekonomie a tak abych jej podráždil (pochybuji, že se mi podaří jej alespoň malinko vzdělat), ještě jednou ten levičácký sociolog.

Prosperovat znamená důvěřovat
http://www.blisty.cz/2010/1...
18. 01. 2010 | 14:22

kozoroh napsal(a):

IH napsal:
..."Ano pořád chybějí elity.Moudří lidé,s ambicemi vůdců,či alespoň unávaných kapacit celospolečenského formátu.
Nadstraničtí,dobře zabezpečení vzdělanci,které komunistické bestie vyvraždily,vyhnaliy,zahlušiliy a pošpinily".

To podepisuji.Než ale taková generace doroste,my už tady,Ivane,nebudem.A určitě to nebudou ty hordy podivných zbohatlíků,jejichž "bohatství" duše je poměřováno pouze výší konta.Komanči věděli jak na elitu.Vytvořili ji z lůzy.Jenže té nové elitě čouhá sláma z bot a v podstatě je to lůza pořád.Bez ukotvení, bez vize.
18. 01. 2010 | 14:28

Grandmaster napsal(a):

Vezmemeto to od zacatku, tedy od SR:
K moci se dostali stari borci, kteri jen prehodili vyhybku, jejich posluhovaci a 'novacci', kteri bleskove ucitili, odkud fouka vitr. Cili vetsina jen prevzala stafetu od komunistu.
Dalsi rekruti rok po roce jen prebirali ten stafetni kolik od svych predchudcu, jakoz i jejich chorobnou vuli po moci, moralni a mravni hodnoty.
Od koho se meli neco jineho naucit?
O tom jsem se zminoval uz nekolikrat - ja nevidim jinou moznost 'obrozeni' nez naucit se to od Evropy.
Kdyz vladnouci elita ma komunistickou skolu jako zaklad tak od nich nemuzeme ocekavat ze to prehodi o 180 stupnu?
Radi me to vyvratte!
A ja uz se te nove generace take nedockam.
18. 01. 2010 | 18:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já jsem pro pořádnou revoluci. Ale jsem zbabělý a líný a tak budu raději volit nepořádnou demokracii. Počkám pak, jak se to vyvrbí. Mezitím budu diskutovat na různých čatech a blozích. /příšerné slovo/.
To mě baví.
20. 01. 2010 | 12:59

Ivan Hochmann napsal(a):

Ale změň si prosím Nick.
Je to nablití.
Už Tě vidím ,jak se oháníš vidlemi strupe z lontu.

Ivan.
20. 01. 2010 | 17:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

to Ivan Hochmann
Aááá. Urážky pana revolucionáře v papučích./80 % národa je levicový ksindl, strupe z lontu../.
Tímto Vám uděluji poslední slovo a vavřín vítěze. (Jinak ale : Trefená hus gagně - znáte?)
Malá každodenní práce a pokora , pane I.H.
Grafomanské výlevy nic nevyřeší.
P.S. A příště bych si vyprosil , aby ste mi tykal. My Japonci si na to dost potrpíme.A hlavně se nerozčilujte. Zvyšuje to krevní tlak. Praskne Vám cévka a budete chodit močit do květináče.
22. 01. 2010 | 13:21

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Br... Breguet watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Br... Breitling watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Bu... Burberry watch for sale
30. 01. 2010 | 04:23

dámské plavky 2010 napsal(a):

Přes neustálé nadávky na komunisty jsme nakonec stejně nenašli nikoho jiného.
06. 02. 2010 | 01:32

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy