Privátní penze - cesta k bídě

18. 01. 2010 | 14:54
Přečteno 11786 krát
Kolikrát jsi přišel o peníze v privátním penzijním fondu, tolikrát méně budeš důchodcem.

Podle zpráv OECD v krizi na přelomu 2008/2009 ztratily penzijní fondy globálně přes pět a půl tisíce miliard. Tato suma by stačila na odstranění hladu a všech nemocí na této planetě na dobu ca 20. let. Miliony lidí tak přišlo o své peníze a na důchod si budou muset ještě přivydělat, nebo se spokojit s mnohem menšími příjmy. Lidé v bohatých zemích, v nichž jsou na privátních fondech závislí, tedy především v USA a Velké Británii, houfně redukují své penzijní programy. Rozvíjející se země zestátňují privátní fondy, aby předešly totálnímu zbídačení důchodců, a rozvojové země začínají zavádět státní podporu ve stáří. Jen ve východní Evropě nás politici balamutí kouzlem soukromého spoření na důchod.

Je jasné, že banky, investoři a spekulanti hledají nové trhy, kde by mohli získat peníze pro své machinace. Důchodové fondy jsou velmi dobrým nástrojem, jak může privátní finanční sektor, s náležitým tlakem státního aparátu a s podporou médií, získat peníze.

V roce 1933 přijala Argentina model paralelních penzijních systémů – státního a privátních penzijních fondů. Na konci roku 2008 se rozhodla privátní fondy zestátnit, protože hrozil jejich totální kolaps, když v důsledku krize přišly až o třetinu aktiv. Podobná situace je v Chile, Mexiku i Kolumbii, kde se zavádí větší regulace a státní penze, aby se předešlo zhroucení zabezpečení ve stáří. Zatímco bankéři si dál užívají, jejich chyby platí daňoví poplatníci.

Chile se často uvádí jako úspěšná ukázka. Za Pinochetovy diktatury tu byl zaveden privátní model spoření na důchod. USAID, pod jejíž kuratelou probíhal proces demontáže chilského sociálního systému, k tomu sama uvedla, že provádět tak úspěšnou reformu by v demokraticky spravovaném státě nebylo možné. Třicet procent chilské populace dnes žije pod úrovní chudoby. Stát jim ovšem garantuje minimální příjem ve stáří, takže se nakonec mají lépe, když zestárnou, pokud se toho ovšem dožijí. Sociální podpora je však placena z daní – takže jsme zase tam, kde jsme byli. Zaplatí to běžní daňoví poplatníci, jen banky mají více peněz na rozhazování. Všichni se dnes shodují, že chilská reforma potřebuje reformu.

Hned na začátku krize začalo velké redukování vkladů do penzijních fondů. Na poplach bily všechny banky i státní instituce a nadávaly lidem, že to dělají, aby si nakupovali dovolené a zvyšovali životní standard. Tedy zase dělaly z lidí nezodpovědné hlupáky. Ale opak byl pravdou. I studie prováděné pro tyto organizace ukázaly, že většinou lidé vybírali penze nebo radikálně krátili spoření proto, že nedůvěřovali penzijním fondům. Měli k tomu dobrý důvod. Mnoha jejich starším kolegům či rodičům se stalo, že přišli o větší či menší část peněz kvůli propadům akciových trhů. Místo pátečního odchodu do penze je tak čekalo dalších pět let práce a nadějí…

Největší hvězdou našeho penzijního připojištění je sociálnědemokratický neoliberál Jiří Rusnok. Penzijní fondy podporoval už jako ministr, a tak není divu, že se posléze stal ředitelem jednoho z nich a dnes je prezidentem Asociace penzijních fondů. Když se ho ptali, kdo zaručí, že lidé o své peníze nepřijdou, reagoval lakonicky: „Lidé se musí smířit s tím, že jisté není nikdy nic. Jde jen o posouzení výše různých typů rizik. Renomované soukromé fondy mají v současnosti vyšší rating než Česká republika. Nechápu proto, jak může stát po soukromých subjektech požadovat absolutní garanci,...“ Mluví Rusnok o ratingu, udělovaném firmami, jež vysoce hodnotily banky, které pár dnů na to zkrachovaly a způsobily jeden z největších ekonomických kolapsů? Rusnokovi se mluví lehce o jistotách; díky ministerskému prosazování penzijních fondů a následné trafice v ING už má své jisté. Ve svém fondu by si na důchod asi nespořil, protože výnosy jsou reálně záporné.

Penzijní expertka OECD Fiona Stewartová volá po revitalizaci a vyšším zabezpečení lidí skrze státní penze. Není to překvapivé, OECD, jako jiné nadnárodní instituce, žije v neoliberální pohádce, kdy za dob rozvoje peníze ze státních výnosů čerpají firmy a krizi má zaplatit stát a zaměstnanci. V době, kdy se privátní systém důchodů hroutí, by měl tedy odpovědnost převzít stát a manažeři fondů si mohou dát chvilku odpočinek, protože důchodci jim zaplatili dost, aby mohli vyrazit vesele do Karibiku či jiných daňových rájů, kde mají uloženy své peníze a kde si mohou užívat trochu legrace, zatímco ochuzení důchodci budou holt ještě pár let pracovat. Manažeři však nemohou očekávat, že by odpočívali dlouho. OECD s privátními penzijními fondy počítá. Ale tentokrát budou muset být občané opatrnější, aby nedopadli jako během této krize nebo těch v minulém desetiletí, nebo v předminulém...

Spořící občané musí být zodpovědnější, míní Fiona. Musí promyslet, jak budou investovat. V mládí agresivní portfolio, pak umírněné a před důchodem konzervativní. Navíc musí pořád sledovat, jak je fond veden a spravován. Protože v případě krachu nedostanou ani vindru a bude se o ně zase muset postarat stát. To je opravdu dobré slyšet od bankéřů, kteří si nebyli schopni několik let všimnout, že půjčují miliardy firmám tak zdefraudovaným jako Parmalat nebo Enron... A to měli jiné kontrolní nástroje než skladnice z Baumaxu. Asi by bylo dobré si v rámci důchodového spoření ještě zaplatit nějakého poradce.

Přestože střadatelé na důchod nebyli příliš prozíraví, nemohou za finanční krizi a zhroucení tolik obdivovaného soukromého důchodového spoření. Proto také můžeme ve světě – u nás ne – sledovat zmenšování tlaku na rušení průběžných důchodových systémů. Tedy takových, kdy se penze hradí z důchodových plateb zaměstnanců. Je paradoxním nonsensem tvrdit, že v tomto systému nebudou za X let peníze. Pokud by se stát rozhodl, nebudou v něm peníze už nyní. Stačí jen snížit platby na důchod. Naopak, peněz v něm bude dost, pokud se platby zvýší. Oponenti namítají, že stát bude vybírat příliš mnoho peněz od občanů. Hlavně ale chtějí říci, že stát bude vybírat mnoho peněz od firem. Ty by se totiž na takto garantovaných penzích podílely. To ovšem u soukromého spoření neplatí, nebo je to zcela ponecháno na dobré vůli zaměstnavatelů či síle zaměstnanců při vyjednávání kolektivních smluv. To je tedy další důvod k prosazení privátních penzí – snížení plateb firem do státního rozpočtu.

Podíváme-li se na výnosy fondů, lehce zjistíme, že nepokryjí ani inflaci. Ukládáním do těchto fondů tedy spíše devalvujeme své příjmy. Naopak průběžný systém je závislý na příjmech, takže od těch se odvíjí i finanční zajištění ve stáří. Platit důchodcům 20 procent z celkových mzdových nákladů je dvacet procent dnes, jako to bylo dvacet procent před čtyřiceti lety. Spořit deset procent ze mzdy znamená, že jste před dvaceti lety spořili o tisíc procent nižší částky, než dnes. Zatím to vypadá tak, že i když budeme v budoucnu platit více na důchodce, vyděláme na tom víc, než když budeme nyní naše peníze znehodnocovat na vkladech negarantovaných penzijních fondů. A není ani žádný důvod prodůlužovat odchod do důchodu.

A pokud nebude na důchody, prostě jako voliči odmítneme nakupovat nové transportéry, nebudeme podporovat nikoho, kdo by chtěl vyvážet demokracii pomocí předraženého střeliva, z ministerstva obrany uděláme ministerstvo pro odzbrojení s pár usměvavými diplomaty – jako to mají na Novém Zélandě – a rázem bude dost peněz nejen pro důchodce.

Navíc je třeba si uvědomit, že peníze v penzijních fondech slouží především ke spekulacím na trzích s akciemi, bondy a finančními deriváty a jsou tedy zdrojem dalších ekonomických bublin. Právě penzijní fondy se velkou měrou podílely na finanční krizi svými spekulativními a nezajištěnými investicemi.

Je ovšem jasné, že stát v současné klientelistické podobě není dostatečnou zárukou sociální a ekonomické stability. I na příkladech penzí se ukazuje, že zájmy nadnárodní finančnické lobby stojí nad potřebami občanů. Je proto nezbytně nutné zvýšit podíl občanů na zásadních rozhodnutích posílením přímé a participativní demokracie a zajistit, aby měli dostatek kvalitních informací pro svá rozhodnutí. To ale většina dnešních médií, pro něž jsou informace jen vedlejším produktem při zveřejňování inzerátů, není schopna splnit. Participativní demokracie také není jen referendum, jak se nám to snaží namluvit politici i média. Ale to jsem již od důchodů daleko. Základním poučením by pro nás mělo být, že pokud budeme provádět nějakou změnu sociálního, důchodového nebo i zdravotního systému, musíme si položit jednu ze základních otázek klasické logiky. Qui bono – komu to prospěje? Pokud na tom vydělá někdo jiný než občané, pak je to vždycky špatně.

Na penzijních fondech prodělají zaměstnanci ztrátou jistot, ztrátou spoluúčasti zaměstnavatele a devalvací příjmů. Celosvětově bude pokračovat cyklická ekonomika, vytvářející investiční bubliny v honbě za vyššími výnosy. Prodělá na tom stát, protože aniž by byl schopen garantovat naspořenou penzi, bude průběžně přispívat bankám ze státního rozpočtu. Určitě však vydělají manažeři firem, kteří budou stále méně participovat na sociálním systému. Ale nejvíce vydělají manažeři bank a fondů – jako siciliální demokrat Rusnok, kteří budou pobírat své vysoké platy, ať už to s vaší penzí dopadne jakkoli.


Vyšlo na www.denikreferendum.cz 15.1.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

evs slunce napsal(a):

Pane, vy stále vidíte jen na jedno oko, byť vaše články jsou šíroširé. Není až tak žádoucí být zoufale (privátně?)zažrán do svého otepu slámy - a jinak nevidět, neslyšet, necítit, nehmatat...
18. 01. 2010 | 15:21

neo napsal(a):

Proč nedovolit lidem, aby se rozhodli sami?

1) jsem jako Tožička a chci dávat peníze stítu na státní penzi a posléze mít státní penzi za podmínek, které si stanoví stát (odchod 67 let, odpracováno 40let apod..)

2) jsem jako Rusnok a chci si dávat peníze do soukromého fondu či fondů,abych rozložil riziko a to za podmínek, jaké si uzavřu ve smlouvě.

3) jsem svéprávný občan a můžu si se svými penězi dělat co chci, můžu je dát do státního, do soukromého fondu, můžu nakoupit obrazy, vína, cihly, nemovitosti, zřídit si stavebko, životní pojistku, spálit je v krbu nebo investovat do zátek od piva.... ale jsou to moje peníze, já si je vydělal a já se chci rozhodnout jak se zařídím na důchod.
18. 01. 2010 | 15:24

kristusek napsal(a):

Hm, díky... a já si jako idiot spořím v akciovém otevřeném podílovém fondu... (naštěstí jsem začal teprve před rokem, takže bych snad mohl vydělat na konjunktuře, která snad v příštích letech přijde:-p)
18. 01. 2010 | 15:29

Al Jouda napsal(a):

Penze je tak důležitý institut v životě člověka, že by ji měl skutečně, ale skutečně garantovat stát. Plně by postačilo, kdyby peníze důchodového fondu byly uloženy ve státní bance na běžný úrok. Vlčáci povzbuzovaní ODS ať se nažerou jinde !
18. 01. 2010 | 15:35

tečka napsal(a):

výborný článek
18. 01. 2010 | 15:39

Xury napsal(a):

Autore, vaše implicitní představa o tom, že vlastně stačí jen vydolovat z lidí více peněz a budou se mít všichni dobře, je pro zasmání.
18. 01. 2010 | 15:43

ver napsal(a):

pokud by stát fungoval s + - vyrovnaným rozpočtem , byla by jakás takás šance na státní důchod , ale spíše to vypadá na měnovou reformu , kam dohlédneš
18. 01. 2010 | 15:45

Alna napsal(a):

Hele, další spasitel zeměkoule. Referendum, jako lék na všechny neduhy společnosti.

1. Že spousta střadatelů v penzijních fondech přišla o část naspořených peněz je důsledkem krize. To je banální pravda. V pozadí ovšem stojí skutečné příčiny. Významnou část různých fondů tvoří akciové portfolio. Co si vlastně takový investor kupuje, když si koupí akcii? Kupuje si práva spojená s držením akcie, tj. právo zůčastňovat se valných hromad, právo na výplatu divident, pokud jsou schváleny a má právo na likvidační zůstatek, když firma zaniká. O to ovšem investorům nejde. Ti kupují akcie s nadějí, že za nějakou dobu za ně bude někdo jiný ochoten zaplatit více. Je přitom všeobecně známo, že hospodářský výsledek firmy a hodnota jejích akcií nemusí být pozitivně korelované. Navíc z nedávné historie je dost případů, kdy auditovaný hospodařský výsledekbyl sfalšován. Investice do akciového portfolia je tudíž čistou spekulací. Několik desetiletí v podstatě nepřetržitého celosvětového růstu nám tento skutečný pohled trošku rozostřily.

Státní dluhopisy považovány za "100%" jisté mohou zklamat, když půjde do tuhého. Stát může natisknout peníze a z nich dluhopisy uhradit. Inflační efekt se projeví až s několikaměsíčním zpožděním, takže celou tu operaci si uvědomíme až post faktum. Už se to a něco hodně podobného mnohokrát stalo.
Na základě bretton-woodské dohody garantovaly USA vazbu dolaru na zlato a všechny ostatní měny byly vázány na dolar. Když USA potřebovaly v 60 letech spoustu peněz na financování války ve Vietnamu, začaly tisknout ve velkém dolary. Než si to ostatní země uvědomily, bylo pozdě. Když v roce 1971 požádaly některé evropské státy o zlato výměnou za dolary, nebyly USA schopny tento závazek splnit a celý systém se zhroutil. Samozřejmě všichni na tom ztratili, kromě věřitele (USA).
Ropné šoky v 70 letech taky nespadly z nebe. Země vyvážející ropu sice stále dostávaly tržní ceny v dolarech ale postupně si za ně mohly koupit stále méně. Reakcí bylo skokové zvýšení ceny ropy, které znehodnocovaný dolar kompenzovaly. Zpoždění bylo ovšem několikaleté, což zase věřitelům výrazne pomohlo. To je jeden z důvodů, proč se usa bojí iránské hrozby, že začne ropu prodávat za eura. To by měla radost EU, protože by pak ona mohla tisknout svoje nekryté penízky a dostávat za ně ropu.

Kdysi jsem si myslela, že penzijní fondy nemohou investovat do derivátů, ale mohu se mýlit. Když autor tvrdí, že to dělají, asi to ví.
2. Jak je zřejmé, jakékoliv dlouhodobé úspory (např. v důchodových fondech) jsou vystavené velkým rizikům, která se nedají předvídat. Pokud se Rusnok vyjádřil, že každý musí počítat ze ztrátou části svých úspor, ví, o čem mluví. Pokud by stát poskytl záruky (teď nepolemizuji, jestli je to dobré nebo špatné), musel by případné ztráty uhradit. Jak? Zvěšením daní nebo tiskem inflačních peněz. Vše je pouze odsunutím problému na další generaci(e).

Představa, že takové problémy vyřeší referendum, je více než úsměvné.
18. 01. 2010 | 15:45

češka napsal(a):

Pane Tozička, to jste ještě zapomněl ne prechod neznámým kursem na Euro.
Takze si občané sporí, kdyz je kurs 26/1, a výplatu budou dostávat kursem 40/1?
Kazdý, kdo si chce sporit ve fondech se musí zamyslet nad kuponovou privatizací. Kdo investoval sám a dal si práci, vydělal.
18. 01. 2010 | 15:49

Carlios V. napsal(a):

neo: nemusim nic psat, podepisuji.
18. 01. 2010 | 15:56

Jedla napsal(a):

neo
nesouhlasím, neboť peníze v průběžném systému neposílám státu, ale starší generaci. Protože (bez ohledu na kecy o "demografickém vývoji") jsme se všichni narodili nějakým rodičům a ti zase (našim) prarodičům, je to po morální stránce naprosto bez konfliktu. Co cítím jako konfliktní je fakt, že tento příspěvek do systému je nejprve zdaněn (DPFO ze Superhrubé).
Pokud si chcete "navíc" investovat do komodit (zlata) či čehokoliv jiného, Vaše (v tomto případě moudré) rozhodnutí, ale až ze zdaněných peněz.
Mainstreamovými médii a státem protlačované penzijní fondy mají státní příspěvek naprosto neoprávněně, a jejich daňovou odpočitatelnost bych akceptoval jen, pokud by bylo zrušeno danění superhrubé mzdy, tedy pokud by nebyl zdaňován můj příspěvek předchozím generacím v průběžném systému.
18. 01. 2010 | 16:07

Bublifuk napsal(a):

Sohlasím s Neo a Carlos. A technická - výnosy z PF skutečně nepokryjí inflaci, ale když k nim přičtete státní příspěvek, tak už jsme kapku jinde.
Já chci, aby mi stát radikálně snížil odvody a garantoval všem, kteří si odpracují alespoň 35 let penzi ve výši životního minima + 5%. Tedy rovnou penzi.
Tak bude zajištěno, aby i sociálně slabí měli garantován nějaký příjem (placený z peněz těch, co vydělávali hodně) a ten, kdo si hodně vydělal, měl by podle toho, jak s přebytky naložil. Podle mne spravedlivé.
P.S. Mám pouze lehce nadprůměrný příjem, ale pokud by mi stát nechával víc, tak bych věděl, jak s ním naložit!!!
18. 01. 2010 | 16:15

Carlos V. napsal(a):

Jedla : jisteze mate pravdu - castecne.

Nebudu se rozepisovat o "snu" kdy deti pomahaji rodicum.

System dle nea je mozne pouzit. Pouze , s doplnenim, ze bude nutne zafinancovat ony stavajici duchodce - ale i budouci - na dnesni padesatniky. Otazka je, zda z dani, extra socialniho ci s pouzitim fondu treba z privatizace CEZu a treba mixem.

Prechodne obdobi by bylo obludne, desitky let, ovsem zatez by se postupne snizovala.

Ovsem, vzhledem k vetsimu zatizni prace produktivni populace, ani drive produktivni populace nemuze ocekavat treba navysovani duchodu.
18. 01. 2010 | 16:16

sonic napsal(a):

Pane Tozička, co kdyby se to udělalo takhle: lidi, kteří mají zájem spořit si soukromě, tak si budou spořit soukromě, nebudou odvádět do státního penzijního fondu a ve stáří nebudou po státu chtít ani korunu. Naopak lidi, kteří mají zájem o státní spoření a státní penze, dostanou tuto možnost. Všichni budou maximálně šťastní, za předpokladu že penzijní fond nebude dotován z našich daní. Není to krásné, láskyplné řešení?
18. 01. 2010 | 16:20

stále rebel napsal(a):

Pro Bublifuk.
Cituji:
„Sohlasím s Neo a Carlos. A technická - výnosy z PF skutečně nepokryjí inflaci, ale když k nim přičtete státní příspěvek, tak už jsme kapku jinde.“

Ty jsi větší hlupák než neo a tvou finanční gramotnost nemá ani cenu komentovat.
18. 01. 2010 | 16:22

veverka napsal(a):

Perfektní blog.Jako vždy.Já když vidím v televizi "prezidenta asociace penzijních fondů " Rusnoka obhajovat soukromé penzijní fondy,tak se mi otvírá kudla v kapse.Je to jako kdyby si do ČT pozvali řezníka pro radu zda jíst maso nebo ne.No co jim asi tak takový člověk bude radit,že? No a že je sociální demokrat tak to už je samozřejmě naprostý výsměch.
18. 01. 2010 | 16:26

neo napsal(a):

sonic:

první by řvali takoví jako Tožička. Protože pro druhou variantu by se rozhodli ti řekněme jistotáři a jejich státní fondíček by krachnul.
Stále rebel:
přestaňte laskavě urážet.
JEDLA:

posíláš peníze státu a stát pak část peněz pošle starší generaci.

Pokud by mě stát nechal spořit samotného, mohl bych té starší generaci také přispívat a to dobrovolně.
18. 01. 2010 | 16:52

jm09 napsal(a):

To autor:
nemate pravdu v tom ze penzijni fondy slouzi primarne k spekulacim. Vzhledem k tomu jake "cenne papiry" mohou fondy nakupovat tak slouzi k jedine veci - financovani statnich dluhu.

Ja to vidim stejne jako neo a spol. Jento to zadny stat nikdy nedovoli.

A propos moje portfolio se z lonskych podzimnich propadu jiz dnes zcela zotavilo...
18. 01. 2010 | 16:53

Pobo napsal(a):

Pane Tožičko Vy jste fakt veverka.
18. 01. 2010 | 16:53

Mastodont napsal(a):

Nejlepší důchodové pojištění je žádné pojištění. Těch iks tisíc měsíčně, co nám stát sežere, si pak může každý spravovat, jak chce.
18. 01. 2010 | 16:54

alesdrobek napsal(a):

Tak to je opět napůl pravda, napůl demagogie, jak už je u pana Tožičky zvykem.

Zaprvé souhlas s hodnocením soukromých penzijních fondů. Taky jsem velmi skeptický k PPP schématům, kdykoli spolu vleze do postele stát a velká firma, tahá obvykle daňový poplatník za kratší konec.

Jenže to, že tolik odborníků a tolik vyspělých států diskutuje o naléhavé potřebě reformy průběžných systémů (a proč už ji některé země provádějí), určitě není jen tak. To určitě není jen z nějaké "neoliberální" ideologické zaslepenosti. Pan Tožička vidí všude neoliberální spiknutí.

A Rusnok má pravdu - nic na světě není stopro jisté. A pokud někdo tvrdí, že stát může člověku poskytnout naprostou jistotu, tak vypráví pohádky pro důvěřivé děti. Státy krachují stejně často jako velké finanční domy, kor ty menší a "východnější". A o penze lidi přišli kvůli krizi, kterou zavinila především špatná a krátkozraká monetární politika.

Stát může udělat jedno - dát člověku jistotu, že ve stáří bude mít pravděpodobně aspoň něco, aspoň určitou žebráckou almužnu. Ale ne všichni jsme stejní, leckdo by možná rád trochu širší nabídku, víc možností s různými poměry riziko/výnos.

Dnes má člověk jedinou možnost - velmi nízké riziko a hodně mizerný výnos.

Jinak s těmi příklady je to čirá demagogie. Argentina své státní penze tak dlouho tunelovala, až v nich nezbylo nic, takže pak musela zestátnit i ty privátní. K obrovské nevoli obyvatelstva, nutno dodat. A chilská reforma je tak úspěšná, že její tvůrce, bývalý ministr financí, nestačí objíždět svět a vyučovat jiné ministry. Že spousta Chilanů je chudá, jistě není kvůli penzím. Díky těm zlým "neoliberálním" reformám pod "kuratelou" USAID roste chilský HDP už dvacet let 5 - 8 procent a Chilané mají nejvyšší HDP na hlavu z celé Latinské Ameriky. V indexu ekonomické svobody se Chile vyhouplo na 5. místo a je nejvíce konkurenceschopnou zemí Latinské Ameriky. A na hranici chudoby nežije 30 procent, nýbrž 13.7 procent (pokud věříte Světové bance a ne panu Tožičkovi). Tady je ovšem třeba vědět, že před "neoliberálními" reformami pod "kuratelou" USAID to bylo 46 procent.

Nuff said.
18. 01. 2010 | 16:55

Béda napsal(a):

alesdrobek,

co brání těm, co chtějí víc riskovat, jestliže na to mají, aby riskovali?

Já vám řeknu co by se pravděpodobně stalo, kdyby se povinný příspěvek do průběžného systému zredukoval a ostatní se ponechalo na libovůli. Vedlo by to ke zhroucení SOLIDÁRNÍHO průběžného systému.

Řada bohatých lidí by ušetřené prostředky investovala jinak (oni přece nějaký důchod vůbec nepotřebují)a sociálně odkázaní (přestárlí, nevyléčitelně nemocní a pod., kteří do systému nepřispívají a jsou na něj odkázáni, by buďto (snad, možná...) vyškemrali něco na těch bohatých, anebo by se mohli jít za tu alužnu rovnou pást.

Dobře se to říká, dokud je člověk mlád, dobře se to říká pokud je člověk bohatý, ale co když to štěstí náhodou nemá? Co pak?

PS: Nevím, jestli jste to zaregistroval, ale (krom jiných) impérium multimiliardáře Kellnera hodlá expandovat do oblasti zdravotní péče. Co asi vede finančního žraloka do těchto vod? Myslíte, že zde chce dělat humanitu? Myslíte, že privátní zdravotní pojišťovny budou hr přebírat do svých sítí nevyléčitelně nemocné pojištěnce?
18. 01. 2010 | 17:12

neo napsal(a):

Béda: jelikož Kellner myslim založil školu por nemajetné...tak asi jo:)
18. 01. 2010 | 17:15

Carlos V. napsal(a):

Beda : a jsme u toho.

Pominme soucasne duchodce, ti platili a my to prozrali, tem se duchod platit bude.

Ale budouci ? Proc by mel byt duchodovy system solidarni ? Kdyz stat da beznohemu socialni davku ve triceti, da mu je i v sedmdesati.

A jestli se gambler ci alkoholik nebudou ucastnit zadneho systemu a navzdory svemu stylu stylu se doziji duchodu, proc platit duchod jim ?
18. 01. 2010 | 17:18

Ládik napsal(a):

Já se učím chodit bosý, teď na sněhu. Momentálně mě to otužuje (nemám pocit "zmrzlých nohou"), upevňuju si tím zdraví - budu déle vitální a do "důchodu" budu moci odejít zdravý v 75letech, a v neposlední řadě si zvykám na důchodový věk - to už boty budou luxus - zrohovatělá kůže bude výhodou (budu dobrá partie).
18. 01. 2010 | 17:19

Béda napsal(a):

neo,

Kellnerova škola pro nemajetné. Nechci se plést ale školné v této škole je (pokud mi paměť slouží) cca 20.000 Kč/měsíčně. Čili - z výtěžku školného bohatých žáků se zaplatí školné těch pár sociálně odkázaných. A ta PR pro p. Kellnera - ochránce sociálně slabých - stojí zato.
18. 01. 2010 | 17:22

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.

Mnozí mohli již poznat na vlastní kůži, co jsou penzijní fondy a penzijní připojištění. Například u tuzemských zkrachovalých bank.
18. 01. 2010 | 17:26

neo napsal(a):

Béda: třeba mu křivdíš:)
18. 01. 2010 | 17:27

Béda napsal(a):

Carlos V.,

pokud jde o můj subjektivní názor. Alkoholici, dobrovolní narkomani, kuřáci a gambleři by měli být z úhrady nemocí v důsledku svých koníčků vyňati. Koníček přece něco stojí - tak ať si to sami zaplatí. Pokud jde o dobrovolné nefachčenky (tím nemyslím ty, kteří dočasně přišli o zaměstnání a mají vůli s tím něco dělat, těžce zdravotně postižené, starobní důchodce, ...)- platí to samé.
18. 01. 2010 | 17:29

Petr z Tábora napsal(a):

V životě máme jedinou jistotu a to, že umřeme.Ve 20.století byly světové války, měnové reformy, majetky kradli fašisté a komunisté - proti tomu je jedinec bezmocný.
Můžeme jen minimalizovat rizika, takže bych se přimlouval za důchodové připojištění garantované státem. Kdo má finance, tak by měl své prostředky diverzifikovat do všeho možného = nemovitosti, akcie, cennosti.....
18. 01. 2010 | 17:42

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
tak teď se potvrzuje, že nejlepší hospodář je STÁT !!
Všechny ty "PRIVÁTNÍ" fondy, s.r.o. a podobné firmy se zkrátka nechají "bankrotovat", stanou se insolventní a následně to bude muset zaplatit stát /v USA je názorný příklad/.
No, a MY "privátníci" založíme novou "čistou" firmu nejlépe ve stejném složení s pozměněnými kompetencemi.
A život pude dál - krásný capitalismus, pro nás "podnikatele".
18. 01. 2010 | 17:50

jm09 napsal(a):

to Petr z Tabora
miluji paradoxy, prave proto ze staty v evrope za poslednich 100 let bojovaly, znarodnovali, delaly menove reformy nevidim jediny duvod sverit jim tak zasadni a dulezitou vec jako jsou duchody. Presne podle hesla za nejjednoduseji se odiraji vlastni obcane.

A propos existuji zeme ktere jsou dlouhodobe stabilni a v nekterych dokonce plati vsechny penize vydane v prubehu existence.
18. 01. 2010 | 17:52

Petr Havelka napsal(a):

Kevin Dowd, profesor z Nottingham University Business School, říká: „Myšlenka, že nějaký finanční specialista může výnosně spravovat vaše peníze, je do značné míry jen balamucení, vodění za nos."
Je aktuální krize selháním státu a regulací, nebo naopak firem ve finančním sektoru?

Jde především o sérii selhání na straně států a jejich zásahů, z nichž některé započaly už před mnoha lety. Ale zároveň jsme byli svědky kulminace selhání subjektů ve finanční sféře. Pravda, řada z těchto selhání je tak či onak výsledkem oněch regulatorních excesů, avšak sami bankéři v tom rozhodně nejsou nevinně. Do pekla bych zkrátka poslal jak politiky, tak bankéře.Čím konkrétně se provinili bankéři? Je to ona tak často vzpomínaná neukojitelná hrabivost?

Samozřejmě, hamižnosti je všude kolem plno. Jenže nelze se domnívat, že se v tomto ohledu lidé nějak mění a změní. Mění se cosi jiného: když se podíváte na vývoj finančních služeb v posledních sto letech, nelze přehlédnout jejich postupné zhoršování. Mám teď na mysli ty služby, které jsou nabízeny mně nebo vám jako obyčejným klientům. Celé odvětví se totiž proměnilo v jeden obří mechanismus na dobývání renty; ztratilo své dlouhodobé zaměření a orientuje se nyní velmi krátkodobě. Obrazně řečeno, bonus, a ne zákazník, je pánem. Souvisí to se selháním kvantitativních financí, hlavně v oblasti řízení rizik.Souhlasíte s francouzským ekonomem Pascalem Salinem, jenž říká, že bankéři nejsou pro svůj krátkodobý výhled už vlastně ani kapitalisty?

Ano, přesně tak. Uvedu příklad. Takový J.P. Morgan byl někdy před sto lety předním bankéřem své doby. Do všech obchodů šel s vlastními penězi nebo s penězi nejbližších kolegů-partnerů. I finanční krizi roku 1907 řešil „z vlastního". Nynější finanční či výkonní šéfové velkých bank také jako on vydělávají enormní sumy, jejich majetek se počítá ve stovkách milionů, ale - na rozdíl od Morgana - v případě, že jejich banka padne, nepřijdou zdaleka o vše.Když jsme o Morgana, někteří ekonomové míní, že byl temnou figurou, jež tahala za nitky v politickém zákulisí a zlobbovala zákonodárce tak, aby roku 1913 založili Federální rezervní systém (americkou obdobu centrální banky, pozn. red.), jenž je prý více soukromou než státní organizací (viz též článek autora blogu).

Federální rezervní systém, Fed, byl založen z toho důvodu, aby oficiálně činil, to samé, co Morgan neoficiálně dělal roku 1907, kdy propukla burzovní panika. Tehdy Morgan zachránil finanční systém před kolapsem. Jenže spoléhat se v tomto nadále na soukromý sektor bylo poté nahlíženo jako neuspokojivé řešení. Fed tak byl založen - a nemyslím si, že Morgan byl tou úplně ústřední postavou -, aby předcházel a případně zasahoval v případě propuknutí dalších panik a krizí. Postupně byl transformován na mnohem mocnější organizaci. Na počátku třicátých let však selhal přesně v tom, čemu měl dle mínění zakladatelů předcházet, co měl řešit.Co soudíte o centrálním bankovnictví obecně? Mají být klíčové úrokové sazby v ekonomice stanovovány centrálně.

Jsem přesvědčen, že mají být určovány tržně. Stoprocentně souhlasím s těmi, kteří hlásají, že centrální bankovnictví je druhem intervence. Extrémně ničivé intervence. Stále to nedokážu vysvětlit, nevím proč, ale naprostá většina ekonomů, kteří principiálně kvitují a vyzdvihují myšlenku volného trhu a obchodu, ji v oblasti financí a peněz zavrhuje. Volný trh s penězi - to nechceme, říkají, chceme centrální banku. To však není konzistentní postoj. Naneštěstí moc centrálních bank dále sílí a sílí. Pohybujeme se tedy stále dále a dále od té ideje volných trhů v peněžnictví - máme finanční regulace, požadavky na kapitálovou přiměřenost, ochranu investorů.
18. 01. 2010 | 17:53

Petr Havelka napsal(a):

2část
Myslíte, že Fed zavinil aktuální krizi? Nastavil zle úrokové sazby v rámci té takzvané politiky levných peněz?

Myslím, že jde o klíčovou příčinu, avšak nikoli jedinou. Od poloviny devadesátých let jsme prožili tři cykly, během nichž se Fed choval velmi nezodpovědně. Ale nelze na něj svalovat všechnu vinu, samo o sobě by to nenadělalo tolik škody - nebýt ekonomiky potýkající se se strukturálními nedostatky, nebýt agentur typu Fannie Mae či Freddie Mac, jež implicitně garantovala vláda, aby podnítila růst nemovitostního sektoru v USA, nebýt selhání řízení finančních rizik. Tohle všechno stálo u zrodu krize.Když mluvíte o selhání řízení rizik, pracujete s pojmem „25 sigma". Co to je?

Sigma je odhad kolísavosti výnosů. Kolísavost akciového trhu může být jedno procento. Může být dvě procenta - není to konstantní veličina, samozřejmě. Mnozí se vymlouvají, že ztráty, jež utrpěly některé finanční instituce během krize, odpovídají 25násobně zvýšené kolísavosti trhů - v porovnání s průměrem. Říkají přitom, že nastání takové situace je velmi nepravděpodobné, k události „25 sigma" prý dochází jednou za deset tisíc let. Krach amerických burz z října 1987 činil 21 až 22 sigma. To, že takovéto modelově nepravděpodobné události vůbec nastávají, ukazuje, že ony modely řízení rizik jsou zcela mimo.
Nynější finanční modely jsou tedy k ničemu?

Nejenom to. Finančníci se zaměřují na krátkodobé spekulace, prosté obchodování, místo aby dlouhodobě investovali. Podstatná část odvětví je založena na balamucení obyčejných lidí. Zaplaťte mi dvě tři procenta ročně, já nějak přeskupím vaše portfolio a získáte lepší výnos. To je celá idea za všemi těmi fondy. Mnohé z klíčových prvků moderního finančnictví posledních zhruba padesáti let vlastně slouží klientům velmi zle.
18. 01. 2010 | 17:54

Petr Havelka napsal(a):

3část
Proč až v posledních padesáti letech? Předtím bylo lépe?

Myslím, že to odráží hlubší jev, jímž je postupné rozcházení se zájmů finančníků a jejich klientů. To je něco, co třeba před sto a více lety neexistovalo - bankéři bývali mnohem konzervativnější, neprováděli transakce s tak vysokým podílem vypůjčených prostředků. Bylo možné jim věřit - a lidé jim skutečně věřili. Nyní tomu tak není.To mi připomíná situaci v České republice. Mnozí lidé si stěžují, že bankovní poplatky jsou vyšší než úroky, jež ústav připisuje.

Ano, to je dobrý příklad. To je přesně to, co je s financemi špatně.Česká republika má jedny z nejvyšších bankovních poplatků v Evropě. Jak je tomu v Británii?

Podobně. A nejen s poplatky. Vezměte si dlouhodobé penzijní programy. Ztratíte zhruba polovinu celkového výnosu, neboť platíte specialisty za správu těch finančních prostředků, kteří vaše peníze přeskupují, přičemž takovéto přeskupení je v průměru ztrátové pokaždé, když se k němu uchýlí. Lze říci, že necháte-li peníze na pokoji, budete na tom nakonec mnohem lépe. Celá ta myšlenka, že nějaký finanční specialista může výnosně spravovat vaše peníze, je do značné míry jen balamucení, vodění za nos.Celé odvětví tyje z napalování důvěřivých?

Statistická čísla rozhodně nemluví ve prospěch finančního odvětví. To, že aktivní správci finančních prostředků a různí finanční ekonomové dosahují dlouhodobě negativních výnosů, je špinavé tajemství, jež obestírá celý ten byznys aktivní finanční správy. V průměru prostě nelze porazit trh jako takový. Přesto si za to tito lidé účtují ještě poplatky, které tahají z kapes obyčejných střadatelů a drobných investorů. Je to skandál.


Mluvíte o situaci v Británii, nebo obecně?

Myslím, že jde o obecně platný jev. Kdo přistoupí na fakt, že v průměru nelze trh porazit, musí souhlasit i s tím, že jakmile finanční správce či nějaký fond zkouší trh porazit s penězi klientů a každý rok tak shrábne jedno až dvě procenta za to že tak vůbec činí, výnosy musí být v průměru negativní. Jde o negativní službu - ti klienti by na tom byli lépe bez finančních správců, bez fondů.

Rozhovor vedl Lukáš Kovanda, Sestri Levante, Itálie.
Kevin Dowd (51)

Profesor Nottingham University Business School je specialistou v oblasti správy finančních rizik. Úzce spolupracuje s mnoha organizacemi, například washingtonským think-tankem Cato Institute. Investorům nyní doporučuje, aby počítali s rapidním růstem inflace v příštích letech. „Dal bych ruce do ohně za to, že bude dosahovat deseti či dvaceti procent, ale může to bát i více," říká, přičemž předvídá krizi ve tvaru písmene W - že tedy přijdou další propady. Žije v Sheffieldu, má dvě děti, rád čte a zajímá se o historii. Jezdí vozem honda.
http://kovanda.blog.tyden.c...
18. 01. 2010 | 17:54

Gerd napsal(a):

K tomuto blogu lze napsat jen pár poznámek:

1. Současný systém je neudržitelný a žádný posun věku odchodu do důchodu nepomůže. Většinu lidí nad 60 let totiž zaměstnavatel jen obtížně zaměstná, tak budou pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Důchod bude placen jen z jiných peněz.
2. Jediný jiný systém, který má šanci na úspěch, je systém, kdy si spoří libovolně každý do svého. Protože největším nebezpečím penzijních fondů je nemožnost rychle vyzvednout prostředky a převést je jinam.
3. Systém penzijních fondů nemá budoucnost. Co v tomhle státě vydrželo déle jak 30 let? Nic.
4. Kdo chce jistotu, musí jít jinam. V ČR žádná není, nebyla a nebude ještě pěkně dlouho.

Chcete mít jisté stáří? Pracujte na západ od ĆR.

Hezký podvečer!
18. 01. 2010 | 17:58

Béda napsal(a):

Gerd,

kde na západ od ČR? Třeba v USA?

Petr Havelka,

nebyl náhodou FED založen právě proto, aby riziko nenesly privátní subjekty a aby se socializovaly soukromé ztráty jinými slovy, aby již pan morgan nemusel sahat do svých zisků?)?
18. 01. 2010 | 18:04

Petr Havelka napsal(a):

Pane Béda,

jenom to sem vkládám, ať si každý vybere to svoje.

K penzím by v tom bylo

"Česká republika má jedny z nejvyšších bankovních poplatků v Evropě. Jak je tomu v Británii?

Podobně. A nejen s poplatky. Vezměte si dlouhodobé penzijní programy. Ztratíte zhruba polovinu celkového výnosu, neboť platíte specialisty za správu těch finančních prostředků, kteří vaše peníze přeskupují, přičemž takovéto přeskupení je v průměru ztrátové pokaždé, když se k němu uchýlí. Lze říci, že necháte-li peníze na pokoji, budete na tom nakonec mnohem lépe. Celá ta myšlenka, že nějaký finanční specialista může výnosně spravovat vaše peníze, je do značné míry jen balamucení, vodění za nos."
18. 01. 2010 | 18:31

češka napsal(a):

Petr Havelka
Máme leta devizový účet.Pred 20 lety byl úrok 3 proc, ted 0,3.
Za největší zlodějnu povazuji "státní príspěvky" na stavební a důchodové pojištění.
U stavebního se jedná o diskriminační zálezitost, protoze stát prispívá ma kazdé takové sporení, ale banka není povinna stradateli úvěr poskytnout.
Zároven stát bez zkoumání bonity nájemníků paušálně zvedá nájmy, čímz systematicky zvedá i latku pro udělení úvěru - zvyšuje zivotní minimum, koeficienty atd.
Všechny "státní prípěvky" jsou placeny z daní.
Nákup zlata a mincí je od daně osvobozen.
18. 01. 2010 | 18:42

zdesta napsal(a):

Ládik. V létě se intenzivně opalovat. Na kremačním roštu se pak budete cítit jak ryba ve vodě.
18. 01. 2010 | 18:45

StandaT napsal(a):

A není to úplně, ale úplně jedno, jak se na důchod připravím, když mezi tím bude nutno hyperinflací spálit hyperdluhy?
18. 01. 2010 | 18:51

stále rebel napsal(a):

Už před třiceti lety jsem se připojistil a měl jsem při odchodu do důchodu dostat přibližně roční plat. Dnes to odpovídá měsíčnímu platu a pokud se dožiji důchodu, tak to bude patrně na zaplacení jedné večeře, se štěstím pro dva. Pojišťovna se mne marně snaží dohnat k tomu, abych to pojištění aktualizoval a platil více.

Mám i současné penzijní připojištění, využívám nejen maximální státní podporu, ale využíval jsem možnosti daňových odpočtů a tak jsem již něco našetřil, ale pak přijde takový Kalousek s inflací sedm procent a státní podpora je jen kapkou v moři, která nemůže nahradit reálnost ztrátu. Na druhou stranu, úspory na vkladní knížce dopadly ještě hůře.

Spořím, ale vidím to černě. Po komunistovi přišel český pravičák, který ze země, kde se vyrábí udělal zemi, kde se především lže, krade a podvádí a to nemůže dopadnout dobře. Těm mladším bych spíše než spoření na penzi doporučoval hledat lepší končiny mimo dosah českého pravičáka.

Poznámku závěrem.
Nevím, zda je to nějaká náhoda, ale často od těch u kterých pochybujeme o jejich svéprávnosti zde můžeme číst výroky „jsem svéprávný občan a můžu“.
Jmenovat netřeba.
18. 01. 2010 | 19:15

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

te kdo vytváří hodnoty svěřuje své peníze ke správě bankéři anebo politikovi, který je za tu správu horentně odměněn (bankéř obvykle mnohem víc), ač za výsledek prakticky nenese osobní odpovědnost. Odpovědnost nese vždycky ten, kdo poskytnul soukromé prostředky.
18. 01. 2010 | 19:19

Gerd napsal(a):

Béďo,
to už jste trochu moc daleko. Buď musíte jen kousek na západ, třeba do Německa, nebo naspořit a odstěhovat se do teplých končin, kde je levněji. Milovníci adrenalinu mohou zkusit arabské země. :-)
Je ale jisté, že v ČR nevydržel bez pokusu o vytunelování, ukradení nebo přímo provedený státem žádný větší balík peněz po dobu 30 let. Co nás tedy má vést k tomu, že by penzijní spoření, ať už soukromé nebo státní, vydrželo 30 let?
Buď naspořené peníze utratí vlády v rozpočtu (začal s tím třeba Klaus) a pak pokrčí rameny, nebo to ukradnou manažeři fondů a pak pokrčí rameny, nebo přijde "skvělý" ekonom jako Kalousek, pustí inflaci a všichni střádalové jsou v pr...., jen on za vodou.
Potíž české penzijní reformy je zejména v tom, že se nedá věřit nikomu, kdo by tyhle prachy měl opatrovat. Proto se taky nepovede. Dnešní ekonomicky aktivní populace pod 45 let věku bude makat asi až do smrti.
18. 01. 2010 | 19:36

Béda napsal(a):

Gerd,

souhlas.
18. 01. 2010 | 19:45

SuP napsal(a):

Gerd -
Jen pro upřesnění. Kalousek tu už skoro rok není a kde je ta inflace 7%?
18. 01. 2010 | 19:48

stále rebel napsal(a):

A nic hezkého nás nečeká ani ve zdravotnictví.

Miliardář Kellner chystá velkou expanzi v českém zdravotnictví
http://www.novinky.cz/ekono...

O koho jde.
http://nr1a.com/privatizace...
18. 01. 2010 | 19:49

Rumcajs napsal(a):

Pane Tóžička, řekněte mi, kdo Vám brání, aby jste se Vy a vaši sympatizanti založili vlastní připojištění o kterém si budete rozhodovat bez vlivu vlády a lobistických skupin ?

Možná, že hlavní důvod je ten, že pak už byste nemohl tak hloupě žvanit a musel ukázat výsledky.

A to by byl Váš konec.
Konec chlapa, co umí jen cintat.
18. 01. 2010 | 20:07

Béda napsal(a):

Rumcajs,

vás bych jistě nepodezíral z toho, že nejste demokrat.

Proto bych navrhoval tento postup: ať rozhodne v referendu většina jestli chce průběžný státem garantovaný systém důchodů anebo systém privátní. A menšina ať se pak demokraticky podřídí a v případě, že chce nadstandard, ať si jej vstupem do privátního připojištění, spekulacemi na burze, zřízením vlastního důchodového fondu ... a pod. sama zajistí.
18. 01. 2010 | 20:18

*** napsal(a):

Tožička,
člověče, kde jste se 20 let schovával, že ta moudra vypouštíte až po rozpočtové zabijačce?
Váš mluvený projev je ještě bídnější než tento traktát, káva o čtvrté zřejmě není vaše silná stránka. Velká, moc velká bída. Dělat dobro za vyšší daně...
Liháč, ne?
18. 01. 2010 | 20:27

Béda napsal(a):

***,

nadporučíku, jenom pro upřesnění - ti druzí to taky nechtějí dělat zadarmo a z dobroty svého širokého srdce.

Kontrolní otázka: myslíte, že by se do pyramidy hrnuli, kdyby hned na začátku bylo důchodců mnohem více nežli těch co odvádějí své prostředky na důchodový účet?
18. 01. 2010 | 20:33

alesdrobek napsal(a):

Béda - vy to pořád nechápete, průběžný systém žádné referendum nezachrání. To je prostě neudržitelné finanční schéma. Pokud se s ním nic neprovede, tak to bude znamenat rozval celých veřejných financí, brutální snížení ratingu a zásah MMF.

A pak dostanou klystýr nejen důchody, ale i sociální dávky, mzdy úředníků a vůbec všechno.

Bohužel je o něco pravděpodobnější, že naši politici to do toho nejzazšího bodu zajít nechají.
18. 01. 2010 | 20:35

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Přesně jak píše Aleš. To není o žádném referendu. Odhlasovat si můžeme co chceme, ale žádné hlasování nezmění fakt, že se jedná o letadlo. V Anglii to zachraňovali přistěhovalcema. To chceš taky ?

Při současném demografickém vývoji je to neufinancovatelný. Je to naprosto jednoduché, ale asi příliš složité na prvoky jako je Tóžička.
18. 01. 2010 | 20:52

Béda napsal(a):

alesdrobek,

já to chápu velice dobře. Krom uvedeného jsem zde již několikrát nastiňoval širší (zdánlivě nesouvisející problém)problém růstu planetární populace.

Jenom pro připomenutí: populace v západních zemích postupně státne a vymírá (nebudu spekulovat co má na tom větší vinu, jestli snížená porodnost zaviněná tikáním biologických hodin budoucích matek vlivem životního stylu, vzdělávání - odkládání rodičovství až po pořízení rodinného hnízda, získání postavení, vybouření se... pokroky ve farmacii a pod.) - to je ten náš zmíněný problém.

V rozvojovém světě je trend obrácený - v globálu vede k celkovému přemnožování obyvatel na planetě. Jenom pro ilustraci. Na začátku minulého století žilo na Zemi něco kolem 1 mld. obyvatel - na jeho konci již cca 6 mld. obyvatel = přírůstek kolem 500%. Jenom za uplynulý rok narostl počet obyvatel Země podle statistiky OSN o 83 milionů. Snadno si spočítáte, že jenom tento přírůstek by znamenal na konci století 14,3 mld lidí. Pravděpodobnější je ovšem varianta, že živelný vývoj bude kopírovat trend uplynulého století a dojde k nárůstu o dalších 500%, t.j. z 6 na cca 36 mld..

Zde bych uvedl, že za několik tisíc let narostl počet obyvatel do počatku 20. století na 1 mld. a že se bavíme o vývoji v řádu jednoho příštího století. Pro doplnění uvedu volnou citaci slov šéfa penzijních fondů Rusnoka (důchodový systém vydrží v průběžné podobě ještě dalších cca 40 let, ovšem s tím, že výtěžek důchodců v tomto období z něj oproti stávajícím bude 1/4-nový.

Řekněte mi tedy Aleši co vy jako neoliberální socialista vidíte za východisko z tohoto šířeji pojatého dilematu. A to jsem do toho ještě nezakomponoval ubývající planetární zdroje.
18. 01. 2010 | 21:01

Rejpal napsal(a):

Z vlastní zkušenosti věřím jen průběžným systémům. Ty by měly být základním pilířem a jejich postavení by nemělo být zpochybňováno.
Individuálně ať si každý spoří kde chce. Osobně jsem toho názoru, že v portfoliu opatrného voliče by měly být i akcie infrastrukturních firem a firem s monopolem, které pravidelně vyplácejí dividendy, které rostou s inflaci a chovají se obdobně jako průběžný systém.
18. 01. 2010 | 21:12

Béda napsal(a):

alesdrobek,

Dovětek:

... rozvojovou konkurenci, migrační tlaky do vylidněných oblastí...
18. 01. 2010 | 21:14

Rumcajs napsal(a):

Kdo bude financovat průběžný systém ?

Mladí, kteří zakládají rodiny ?
Neslibujou náhodou i jim socani podporu ?

Čtyřicátníci, jež ještě stále splácí hypotéky a financují čím dál náročnější ratolesti ?

Padesátníci, kteří by již měli šetřit na důchod ?

Tak teda kdo ?

Mě z toho vychází, že jedinej kdo může financovat průběžný systém , jsou skauti.

Tož skautíci, Pán Bůh s vámi !
18. 01. 2010 | 21:29

Deny napsal(a):

Penzijní vklady u Rusnuka nejsou stále pojištěné. Je to ohromné riziko proto do takového fondu ukládat peníze. Jenom naivka to může stále dělat. Proto si za dva měsíce (to mi vnikne nárok) své peníze z penzijního fondu vyberu, vezmu malou hypotéku a koupím garsonku, kterou pak pronajmu. 4-5.000Kč měsíčně, bude to dobré přilepšení k budoucímu důchodu.
@ neo
Všichni ti, co se svobodně rozhodli "investovat" do privátních fondů pak dozajista při odchodu do důchodu zjistí, že nic nedostanou, protože fondy budou vytulenované. A pak budou hrozit defenestrací vládě, budou volit socany a požadovat sociální jistoty a skuhrat, že celý život makali a že teď nemají ani žádný důchod. Kdo z nás bude mít pravdu, si povíme tak za 20 let :-)
18. 01. 2010 | 21:55

Suchec napsal(a):

Deny:

Tohle ale Neo nepochopí.
Když Těm lidem ty soukromé fondy prachy vytunelují, či zkrachují, či znehodnotí je hyperinflace. Copak s nimi?

1% lidí je tak bohatých, že nepotřebuje žádné služby státu, ale oni vlastní 98% veškerého majetku na tomto území. Dalších 10% by to přežilo i bez soc. poj. , ale zdravotnictví už by byl problém.
A zbytek?
Proti tomuto systému bojovaly generace, aby dosáhly jakž takž přijatelné a zaručené podmínky pro přežití v neproduktivním věku.
Lokálně se ten spor ale vyřešit nedá. V rámci EU těžko, je to globální záležitost, protože okud bude stále existovat možnost utéct s penězi jinam, pak holt ti, co by měli přispívat nejvíc utečou. Pak bych ale použil třeba i pravidlo o místním danění, a utečeš? Nedaníš? Tak ti zabavím majetek v hodnotě neodvedené daně.

Že to zavání finančním nevolnictvím?

A co. Klidně.

Když mohou propagovat švaRCSYSTÉM a námezdní zaměstnávání přes agentury (což je opět obezlička, jak neplatit daně), pak použiji stejnou metodu.
BTW, někdo tu zmiňoval Kellnera, že NEO?

Vekslák a podvodník je to. Nic víc, nic míň. Takový menší Chodorkovskij.

Schopnej, ba co dím, všehoschopnej.

A kdopak mu pomohl na začátku?
Ty prní miliony nejsou vůbec, ale vůbec čistý a poctivý.

I Baťa st. říkával, že na první milion se ho raději ptát nemají.
18. 01. 2010 | 22:28

yara ze země krys napsal(a):

V roce 1993 jsem vložil jako hlupák 200 tis.Kč do privátního
majetkového uzavřeného fondu. Netušil jsem, že 2 mld.Kč, které fond tehdy vybral se dají ukrást mnohem lépe než třeba nevrátit 100 tis.Kč známému. Byla to drahá zkušenost, ale vlastně mě zahránila mnohem více peněz v jejich dalším nakládání a investování. Hlavně bych měl dnes jednu radu pro jiné investoty: Všechny privátní firmy, které se zaobírají hospodařením a investováním peněz,pokud mají v názvu "Český, Bohemia, Českomoravský atp." smrdí a jsou pastí na Vaše peníze. Bohužel mohu vyjmenovat
hned několik firem, které se honosily nebo ještě mají tento název a odpovídají tomuto hodnocení. My Češi jsme totiž pěkní filutové.
18. 01. 2010 | 22:32

Gerd napsal(a):

SuPe,
inflaci 7% spustil v roce 2008 Topolánek a Kalousek svou "reformou", která nakonec žádnou reformou nebyla a ničemu nepomohla. Nejvíce vyčítám Topolánkovi nesplněný předvolební slib zjednodušení daňových přiznání.
Co se týká Kalouska, tak je druhým největším škůdcem české ekonomiky od 1989:
1. Eduard Janota - byl u všech státních rozpočtů od 1995
2. Miroslav Kalousek - jako vicepremiér bezprecedentně s ČSSD zadlužoval zemi, aby následně proti svému podílu bojoval
3. Bohuslav Sobotka - za zadlužování ČR v době hospodářského růstu
4. Václav Klaus - za zpackanou privatizaci a rozpouštění důchodového účtu ve státním rozpočtu, za deficitní rozpočet financovaný rozprodejem státního majetku
Nemusí to být i váš názor, ale můj názor to je.
Hezký večer!
18. 01. 2010 | 22:36

Gerd napsal(a):

Obávám se, že tohle letadlo zvané české důchodové zabezpečení je již v klouzavé fázi letu. Ale do drtivého dopadu ještě pořád daleko.
Průběžný systém nemá naději. Narazí buď na příliv sociálně nepřizpůsobivých menšin čerpajících jen sociální dávky a na nedostatek ekonomicky aktivní populace. Nebo narazí na manažery penzijních fondů a jiné zloděje.
A co dál?
Nakonec nejlepší důchodové zabezpečení je kus pole a louky, pěstovat brambory a zeleninu, chovat slepice a králíky.
Návrh, aby si každý spořil na svůj důchod sám je ale spravedlivý z jiného důvodu. Stejně bude docházet ke zvyšování věku odchodu do důchodu, takže velká většina populace zemře v práci. Jejich příspěvek do sociálního pojištění spolkne stát. Tak proč by se nemohli lidé o své důchody postarat sami? Ale pak, kam kdo chce. Někdo nemovitosti, někdo zlato a obrazy, jiný akcie, někdo zkusí penzijní fond. Mnozí však mají zkušenosti s fondy kupónovými. Ale rozhodně ne výběrem jen mezi partou kamarádů s několika penzijními fondy. to už raději průběžný systém, i když v něm skoro nic nezbyde. V soukromém penzijním fondu ale nezbyde vůbec nic, bez ohledu na státní garanci. Při ztrátách více fondů stejně stát nebude mít z čeho platit.
18. 01. 2010 | 22:51

kolega Fyzik napsal(a):

prijde mi, ze blabolite nesmysly. Vse je prave naopak. Soukromym stradatelum u privatniho sporeni v historii teto zeme hrozilo nejvetsi riziko vzdy od jeji vlady. Zlo je vlada, ne fondy, ne banky...

Nebezpeci nehrozi od "zlych bankeru", ale od nasich "hodnych" politiku kteri po cizich usporach vzdy radi natahli sve nenasytne paraty. Jiz od konce Rakouska-Uherska konci pravidelne soukrome penze znarodneny, sebrany stradatelum.

Po roce 1918, po roce 1938, po roce 1945, po roce 1948 a nakonec po totalnim znarodneni, ktere bylo soucasti bolsevicke menove reformy. Od te doby uz nas privatni duchodove sporeni prakticky neexistuje vse je v rukou vsemocneho a neomylneho statu, ktery jiz v rijnu nema na duchody, prestoze nas odira neskutecnymi danemi.

Hodne stesti s prubeznym systemem, na jednoho pracujiciho bude za 30 let tak 3-5 duchodcu, a k tomu jeste 3 urednici, 5 cikanu a jeden invalida. Kolik si myslite, ze mu vymerime dane? 400%? 600%? Vic? Je-li Vam dnes 30 smirte se s tim, ze od statu nedostanete nic, mozna tak kamen na krk...
18. 01. 2010 | 22:51

Hlava XXII napsal(a):

Jen si klidně spořte do Penzijních fondu, ale až si nabijete hubu, tak nechoďte s prosíkem za státem.
Jako kdysi v "kampeličkovém boomu"...;-)
18. 01. 2010 | 23:09

jj napsal(a):

pane Tožička,
mám dojem, že tomu nerozumíte.
18. 01. 2010 | 23:11

Suchec napsal(a):

Rumcajs:

Průběžný systém financují ti, co pracují a pobírají mzdu, či její obdobu. Zaměstnavatel neplatí za někoho soc. pojištění. Ten jen státu ručí, že za daného pracovníka bude odvedeno v takové a takové výši.
Argumentace zaměstnavatele něčím jiným, než SH mzdou je hloupá a zavádějící, neboť právě SH mzda je jeho nákladem na jednotku práce pracovníka, kterého zaměstná. A jak je tato mzd rozdělenaje de-facto irelevantní.

6e vychází moc vysoká?
Že ji chceš snížit?
A že za tu nižší nechce nikdo dělat?
A to Tě udivuje?

Aby ten pracovník měl jaký taký životní standart potřebuje mít k dispozici nejenom na týdenní nákup potravin, na zaplacení často zlodějských nájmů v předražených nemovitotech, ale potřeuje mít i zdravotní a důchodový systém, neboť pracovník, či zaměstnanec není v rovnocenném postavení proti zaměstnavatelům a dalším vlastníkům.

Ale dobrá. Můžeme to akceptovat a začít aplikovat vulgární Darwinismus i na tuto sféru lidského bytí.

Pak ale zahoďme to pozlátko keců o svobodě jednotlivce, když mu necháme jedinou svobodu. A to dřít na mne a pak klidně zemřít.
A jsme u eugeniky, a selekce.

BTW popsal jsi pěkně princip tohoto systému. Nevolnictví jednoho typu vystřídalo nevolnictví jiného typu.

Ale že Ty jsi vlastně taky jen "nevolník", jeden z těch 70%? Jen si to nepřiznáš. :-))))))
A to, že by Tě ten , Tebou opěvovaný systém "každý jen za své", nakonec semlel taky (pokud nepatříš k tomu 1-5%), to by sis měl otevřeně přiznat taky.

Stačí málo. Stačí jeden blbec na silnici, a jsi se svým "každý jen za svý" v prdeli, jak Baťa s dřevákama. Teda pokud Ti zase někdo jiný nepomůže.

Že máš pojistku?

No jo, já zapomněl. A spočítal sis, kolik Tě vlastně stála navíc, oproti tomu, když ten systém je solidární s víceméně průběžným financováním?

Je to otázka pohledu na to, jakby svět měl fungovat. To je legitimní a dá se o tom bavit. Ale pokud 60-70% členů "tlupy" vytváří hodnoty, které si nejvíc užívá 1-5%, pak je něco špatně.

Co si pamatuji, žádný systém nemá rád extrémní hodnoty. A v těcho extrémech se pak chová roztodivně. Tu se střílí z Aurory, tu se vyhlazují celé národy, tu bohatství 1% zachraňují svými penězi všichni ostatní, a pak se třeba zase bude střílet , z něčeho, či do někoho.

Takový Bismarck velmi dobře pochopil, co vlastněnaznačil rok 1848 a 1872.

Gerd:
Janota byl u všech rozpočtů min. od r. 1982, ne-li ještě dřív.
18. 01. 2010 | 23:11

alesdrobek napsal(a):

Béda - s tím neoliberálním socialistou jste to nemusel. "Neoliberální" je pokud vím pejorativní označení někoho, kdo má plnou pusu trhu, ale ve skutečnosti mu jde jen o vlastní prospěch. Jak už jsem mnohokrát řekl, nic jako "neoliberální" ekonomický směr neexistuje. A socialista taky nejsem. Socialistická je dnes KSČM, protože oficiálně podporuje tržní ekonomiku, ovšem jen jako nástroj socialismu. Viz jejich ideový program.

Jinak jsme se ovšem bavili o penzích. Debata o planetárním přelidnění je jistě zajímavá, ovšem poněkud...obsažná. Ukusujem si jen takový krajíc, který můžeme spolknout.

Pokud se mne tedy ptáte na východisko, pak je na internetu volně k nalezení a jmenuje se závěrečná zpráva Bezděkovy komise. Je to velmi kvalitní materiál vyprodukovaný zástupci všech parlamentních stran a nabízí hned několik východisek. Můžete si vybrat.

Škoda že politici tu zprávu ignorují.
18. 01. 2010 | 23:12

SuP napsal(a):

Aleš Drobek -
Možná to zas taková škoda není, uvážíme-li, co dokážou udělat z jakéhokoliv rozumného návrhu.....
18. 01. 2010 | 23:20

Pípa napsal(a):

Autor,
zase výborně. A siciliální demokrat Rusnok, geniální.
19. 01. 2010 | 00:18

Pobo napsal(a):

SuP napsal(a):
"Aleš Drobek -
Možná to zas taková škoda není, uvážíme-li, co dokážou udělat z jakéhokoliv rozumného návrhu....."
18.01.2010 23:20:49

To je sice pravda, ale žel zákony (a důchodová reforma se bude muset opírat o zákony) této země mohou vyrobit pouze lidoví tvůrci, kterým se (ani nechápu proč) říká zákonodárci. :o((
Spíš by se měli nazývat šitotvůrci, bo mám pocit, že na co sáhnou to pos...lanecký skvost.
19. 01. 2010 | 00:27

Pobo napsal(a):

Pípa napsal(a):
"zase výborně. A siciliální demokrat Rusnok, geniální."
19.01.2010 00:18:07

Jo tohle melounkům vždycky šlo. Už tu (na aktuálně.cz) chybí jen bc. bc. Stropnický. A trojka obzvláště přezrálých melounků bude kompletní. I když Patočka sem už asi moc psát nebude, když má ten svůj denikreferendum.cz.
19. 01. 2010 | 00:31

Marcus Agrippa napsal(a):

Co k tomu dodat - opět výborné. Osobně mě vždy rozesmějí takové ty dramatické reportáže na Nově o tom jak se hroutí penzijní systém a jak už je sakra konečně potřeba udělat tu reformu. O tom kolik se toho vyvedlo po listopadu na dorovnávání schodků rozpočtů ( způsobených neuvěřitelným rozkrádáním státu ) už se tak nějak taktně mlčí.
19. 01. 2010 | 07:06

karelhá napsal(a):

Ti co o nejvíce mluví o svobodě jedince rozhodovat o sobě a svých penězích patří do kategorie těch lidí, kteří (ovšemže v dobré víře a díky svým schopnostem)výhodně investovali do různých kampeliček, bank a fondů za přílib výnosu dvaceti a více procent p.a. nebo i za kratší období, když běžné úroky z vkladů byly jen několik procent. Vůbec jim nebylo divné, že na takové úroky vůbec lze vydělat. Ale zříkejte se zisku, když je tak dostupný, že?
A titíž lidé potom atakovali vládu, aby jim stát ztrátu nahradil. A hodná Sněmovna nahradila. Nikoho nezajímá, kam se ty prachy poděly.
A spořit si dobrovolně a teď hned na vzdálené stáří? Část lidí to odloží na později, část lidí se na to vykašle úplně, část prodělá kalhoty ve fondech, a pak to později zaplatí stát. Což znamená zaplatí to dnešní mladí nebo ti dnes ještě nenarození. A nebo nezaplatí, ale to pak už není lidské společenství.
19. 01. 2010 | 07:12

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

Nevím, jestli jsem Tě dřív jenom míň četl a nebo je Tvůj slovník bolševika výsledek posledních dnů.

Jestli máš pocit, že na někoho děláš, proč se neosamostatníš ?
Poč se těch 99 % lidí neosamostatní ?

Plácáš totální kraviny, které jsem kdysi slýchával od dělnických kovaných kádrů.

Ani stát nemá žádné kouzlo, aby ti odnikud přisypal do prasátka. Jestli se bude počet důchodců zvětšovat a počet aktivního obyvatelstva snižovat, stačí ti na posouzení této katastrofální situace malá násobilka. Ale i to je možná na Tebe moc.

Jestli má demografická křivka obrácený směr, pak ti co pracují to musí zaplatit.
Jestli bude důchodců brzo 1: 1, tak jenom jim udržet minimální životní standard ti ukrojí cca 1/3 příjmů.

Přičti si k tomu, zdravotnictví,armádu,policii,úřednictvo,nezaměstnané,školství ... a i takovýmu boševikovi jako jsi ty, musí přece být jasné, že tohle privátní sféra nikdy neutáhne a že kecy o tom, jak tady 1% lidí užívá 99% bohatství, když jenom tihle ti spasou takřka 1/2 HDP, je pustá lež.

Já např. nemám žádnou chuť přispívat do průběžného systému, né proto že bych byl asociál, ale protože mě ve škole naučili do desíti a tak vím, že to je totální černá díra, která způsobí takové zdanění, že brzo nebudeš mít ani na rohlík.
19. 01. 2010 | 07:28

Rumcajs napsal(a):

Suchec:

A ještě k tomu zdanění práce. Vlk tuhle psal, že je to jednoduché. Já jako podnikatel vstupuju do jasně definovaného systému, kdy si dokážu spočítat,jestli se mi vyplatíš.

No a já říkám, že se mi nevyplatíš. Že ručit za odvody Tvých daní,proplácet ti prvních 14 dnů nemocenské, svátky,dovolenou, bezpečnostní školení, odstupné ..... že už je toho trochu moc.

No a tak si seď na tom pracáku a podivuj se nad tím, že pokladnička je vyprázdněná.
19. 01. 2010 | 07:35

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
a opravdu Vám nepřijde divné proč se až tak okatě snaží někteří vyvést peníze z průběžného systému do soukromých rukou? To že hrozí přečíslení důchodců nad pracujícími je asi reálné, ale tam je potřeba to řešit dostupným bydlením pro mladé rodiny atd. A navíc ještě jsem nikde neviděl detailní vyúčtování kolik se vybere do penzijního fondu a kolik se vydá - to stejné se týká i zdravotních pojišťoven.
19. 01. 2010 | 07:37

Rumcajs napsal(a):

Marcus Aqrippa:

Nezlobte se Marcusi, ale lidi jako Vy mi připraví o zbytek vlasů.

Kdo odfinancuje mladým to dostupné bydlení ?
Mladí ? A nemaj náhodou podporovat důchodce ?

Musíte si vybrat co chcete. Obojí najednou nejde.
19. 01. 2010 | 07:44

Ládik napsal(a):

Gerd:
souhlas se slepicemi a políčkem. Ale jak vidím u souseda, i na ty slepice útočí jestřáb. Jenže na něj stačí pokřik "héšašaša!" a odletí. Kdyby to platilo na bankovní manažery...
19. 01. 2010 | 07:51

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
Vaše vlasy jsou výlučně Váš problém to sem netahejte. Kdo odfinancuje to bydlení? No předražené hypotéky na extrémně předražené bydlení to asi nebudou. Ale pokud nebudou děti a mladé páry budou žít od výplaty k výplatě nebo hůř - budou bez práce tak samozřejmě bude problém. Ale osobně bych moc rád viděl detailní analýzu příjmů a výdajů penzijního fondu. Médiím napojeným na zloděje z ODS nebo TOP9 nevěřím ani dobrý den.
19. 01. 2010 | 07:55

Rumcajs napsal(a):

Marcus:

Je to pořád dokola. Kdo Vám má zajistit dostatečný příjem ?

Nejste to náhodou Vy sám ? Přijde Vám bydlení předražené ?
Žádný problém. Založte si stavební firmu a stavějte levně a přitom ještě určitě stihnete vyplácet slušný plat.
19. 01. 2010 | 07:59

Admirál napsal(a):

Žádné soukromé penzijní fondy nemůžou důchody zachránit.

I kdyby fungovali a generovali výnosy, tak jsou závislé na fungování místní ekonomiky. Bude se hospodařit v podstatě se stejným, né li s menším objemem peněz.

Bude li fungovat ekonomika a stát bude schopen efektivně vybrat daně, přežije i průběžný důchodový systém. Za současného stavu z mého pohledu tato podmínka splněna není.

Co se stane, až ohlásí velký penzijní fond úpadek? Dopustí stát nepokoje?

Myslím že ne. Zacáluje ztrátu.

Jsme znovu u privatizace výnosů a socializace ztrát.
19. 01. 2010 | 08:06

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
Co to máte za otázky? Asi moc nevíte jak to funguje v Rakousku nebo Německu?! Spousta známých už se raději odstěhovala, protože i průměrný dělník si přijde na cca 30 tis. a to firmy běžně dávají vánoční příspěvky na děti cca 1000 euro, bydlení je vcelku dostupné a rodičovské příspěvky jsou 2x až 3x vyšší než u nás. Takže něco je u nás špatně. Ale aby od nás všichni mladí utekli tak to snad není řešení?!
19. 01. 2010 | 08:13

Rumcajs napsal(a):

Marcus Aqrippa:

Co navrhujete ?
19. 01. 2010 | 08:27

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
asi by bylo dobré podívat se co ve vyspělých zemích funguje a ne násilně zavádět to co nefunguje a přináší problémy - rovná daň, soukromé penzijní fondy, nekontrolovatelná ekonomika atd. Tím že naše země nemá žádnou koncepci do budoucna a spíš se pořád plácá v minulosti tak lidem ani moc nedává šanci na důstojný život. Hlavní problém je ale v neskutečné korupci ve státní správě a v neschopnosti na všech jejich úrovních. To co předvádí pražská ODS je na západ od nás naprosto nemyslitelné.
19. 01. 2010 | 08:43

Béda napsal(a):

alesdrobek,

toho neoliberálního socialistu jsem nemyslel pejorativně (ve smyslu, který uvádíte) ale jako sociálního demokrata, který žije v přesvědčení, že neviditelná ruka trhu všechno sama nejlépe vyřeší a stát jako takový má být maximálně osekán (v čemž si tak trochu notujete s pravicovými neoliberalisty).

K tomu bych dodal v návaznosti na to, co jsem uvedl výše. V souvislosti s neviditelnou rukou trhu - přeléváním kapitálu do populačně velice vydatných rozvojových zemí lze zcela oprávněně očekávat tendenci snižování životní úrovně v západních populačně slabých a strárnoucích zemích. Z toho tudíž plynou následující skutečnosti:
- nezaměstnanost v západních zemích se bude výhledově zvyšovat
- počet plátců daně, lidí odvádějících důchodové a jiné platby se tím bude snižovat
- populační boom v rozvojovývh zemích poroste ruka v ruce s rostoucí konzumací zdrojů (na hlavu s tím jak poroste životní úroveň)- to povede k ještě většímu úbytku zdrojů a k nárůstu cen, což ještě více srazí životní úroveň v západních zemích (obecně)

Se závěry Bezděkovy komise se hodlám seznámit. Přesto již předem si dovolím skonstatovat, že jakékoliv finanční kouzla, rozdělování fondů na soukromé a státní a podobně nezvrátí ani demografickou křivku, ani vývoj způsobený přeléváním nadnárodního kapitálu (viz výše), ani neovlivní přírůstek neobnovitelných zdrojů na Zemi.
19. 01. 2010 | 08:45

neo napsal(a):

Suchec, Deny :

asi neumíte pánové číst.

Laskavě byste mohli nechat na lidech, zda se rozhodnou investovat do bezpečného státního fondu a nebo toho "nebezpečného" soukromého, který dle vás jistě bude vytunelován. Nikdo mi nemá právo do toho kecat. Ani Suchec ani Sobotka ani Nečas nebo jinej judla. Pokud to riziko chci podstoupit, podstoupím ho dobrovolně a nezajímá mě, co si pánové myslíte Vy.

Suchče, jsi přesvědčen, že neumíš investovat a o peníze přijdeš? Jak je libo, dávej je státu. Ale proč k tomu člověk má být nucen? Co když chci nakoupit vínečko nebo ty cihle a na starý kolena se zajistit takovým způsobem?
19. 01. 2010 | 09:10

Gerd napsal(a):

Ládiku,
na bankovní manažery neplatí nic. Mají ochranky a pod palcem poslance na změny zákonů. :-( U nich máme smůlu.

Marcu Agrippo,
útěk mladých do okolních států je řešením a už se i děje. Zatím jen v určité míře. Je to jediná šance, jak zdejší mafiánské struktury zlikvidovat. Až současný politický systém zkrachuje, bude šance na změnu. Jedinou další alternativou je změna politiky a zákaz vykonávat politickou funkci všem, kdo ji vykonávali v posledních 50 letech.

Průběžný systém financování důchodů znamená neustále zvyšovat věk odhcodu do důchodu, ža se jej dožije mizivé procento lidí. Platby do průběžného systému pro konkrétní lidi pak propadnou vniveč, protože je stát rozpustí ve státních rozpočtech.
Soukromé spoření do penzijních fondů je nejhorší možnost. Nejenže se bude stále jen platit, aby peníze zmizely, ale ještě budou všichni makat až do smrti.
Největší naději dává spoření si každý sám na sebe,nemovitosti a jiné, zde je nějaká šance, že dotyčnému něco zbyde. Pokud se mu investice nepodaří a zbyde na krk státu, ale věk odchodu do důchodu v té době stejně bude někde blízko hranice smrti!

Pořád se zde pomíjí fakt, že zvyšování věku odchodu do důchodu je realitou a většina lidí se tohoto věku ani nedožije. V takovém případě je skoro lhostejné, jaký systém bude. Skoro, protože při soukromém spoření si na důchod mohou něco užít.
Nejlepší výběr vhodné formy zabezpečení na stáří je ale odstěhování do jiného státu. Druhý nejlepší je možnost vlastní výroby potravin.
19. 01. 2010 | 09:22

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Ahoj pane továrníku-jak to jde? Cajzíku,existuje něco čemu se říká příčina a následek.Na tvorbě národního důchodu(1989) se průmysl,stavebnictví,zemědělství podílely asi 82% Koncem roku 1992 pokles v průmyslu 38%-stavebnictví31% zemědělství 23% nákladní doprava 44%.Ztráty-rok 1990 9 miliard-1991 117miliard v běžných cenách v roce 1994 612 miliard (zhruba)Při tomhle sešupu již existoval v Praze milionářský klub Golem.Členové klubu museli vlastnit majetek za 305melounů.Samozřejmě se v klubu jako hosté motali Dlouhý,Dyba,etc.Viktorek Kožený jim všem platil snídaně. Je to zvláštní,že při takových počátečních zmatcích (pokles+ztráta východních trhů a.t.p.)existovali maníci,kteří dokázali "vydělat"300 melounů za 3 roky.Někteří měli samozřejmě daleko víc.Tak to pokračuje v různých obměnách až do dneška.Vymetená kasa je výsledek.Ještě jsem nezaznamenal politika,který by v záchvatu sebereflese zdělil nám voličům,že něco pohnojil.Všichni se z té své profesionální neschopnosti a chamtivosti snaží vylhat.Odůvodňují to vším možným i nemožným.V konečné fázi nám oznámí,že jsme všechno prožrali na úkor dalších generací a ať si utáhneme opasky. Všichni,jen ne oni.Víš co mi můžou? A určitě víš kam můžou napochodovat že?
19. 01. 2010 | 09:57

Daňový poplatník napsal(a):

Co je možné prakticky, je možné i teoreticky, důchodci v USA by mohli vyprávět.
Soukromé důchodové pojištění bude, protože je to v zájmu nadnárodních monopolů, a oni si těch pár klíčových politiků podplatí.
I když je to kouzelná fikce, i kdyby se soukromé důchodové fondy nerozkradly (o čemž důvodně pochybuji), budou mít nějakou hodnotu, a potažmo vyplácet důchody jen tehdy, pokud bude fungovat ekonomika, ale potom by měl i stát dost peněz na důchody z průběžného financování.
Ale takový odborník, jako Rusnok nejsem, to je fakt.
19. 01. 2010 | 10:09

David Kalhous napsal(a):

P. Tozicka asi rozumne upozornil na to, ze fondy nejsou nejake definitivni reseni, nebot musi mit zajisten stabilni prisun penez a zisky, aby se to vyplatilo. Stat a jeho prubezne financovani to ale take nevytrhne, protoze je, podobne jako fondy, odvysly od vykonu ekonomiky a take od toho, kolik lidi muze platit na kolik jinych lidi.
Tudiz pokud bude polovine lidi pres sedesat, tak bude uplne jedno, kam sporili, protoze ani vynosy fondu, ani vynosy statu jejich duchody neutahnou. Problem totiz je, zda nas naskok pred tretim svetem mezitim neprohospodarime a zda bude nasledne treti svet jako nas veritel ochoten platit nase duchody...
Vsechny uvedene modely totiz bohuzel pocitaji s tim, ze stavajici usporadani sveta a socialni struktura i majetkove vztahy zustanou zachovany. Jiste to ale neni.
19. 01. 2010 | 11:21

siven napsal(a):

Fajn, desítky let svěřují miliony důvěřivců solidní kapitál komusi, kdo si urve část a ještě ji zhodnotí (pro sebe). Miliony důvěřivců zkrátka a dobře fungují jako mecenáš skupině individuí v čele vykutálené organizace.

Ovšem mecenáši dávných umělců měli alespoň jednu výhodu: po umělci zůstalo alespoň geniální dílo.
Po "umělcích" z vedoucích sfér veškerých soukromých důchodových výmyslů, majitelech a veškerých jejich spřízněných duších, nezůstane jednoho krásného dne ani myší lejno - protože riziko, protože krize, protože nic není stoprocentní a hlavně... protože my neneseme za nic odpovědnost.

Občas jsou ve finanční sféře potrestáni jenom největší exoti typu Madoff, aby se stádo uspokojilo.
Všichni ostatní si v případě průšvihu umyjí ruce, za nic nemůžou, nic nezavinili, dostanou tak akorát zlatého padáka a po chvíli se objeví v čele jiné veledůležité a nepostradatelné společnosti.

O tom, že bych na nějakých fondech vydělal, jsem si nedělal iluzi nikdy. Ale házet někomu 40 let prachy do kapsy a pak odejít s holou řití, „protože jsem s tím měl počítat“, tak na taková vysvětlení z huby vydřiduchů, vyžírků a velko-mafiánů zvysoka kašlu a raději si zkusím poradit sám.
A nějaký Rusnok ode mě za jeho chytrácké kecy z vyhřátého křesílka nedostane ani cent, maximálně tak akorát kopanec do řiti.
19. 01. 2010 | 12:01

Petr napsal(a):

neo: doporučuji příspěvek Admirála z 08:06:28. Zvláště poslední 3věty. Jen dodám: na "očistách" bank se podílejí i ti, kteří mají peníze ve slamníku. Na úrokových výnosech samozřejmě ne. A neříkejte, že si mohli také dát peníze do banky.
19. 01. 2010 | 12:17

schlimbach napsal(a):

Důchodoá reforma podle vznikající Strany pro reformu společnosti - díky jinému nastavení finančních toků ve společnosti je možné toto:

1) do penze po 35 odpracovaných letech
2) každý 7 rok si může občan uděšlat roční pauzu, kdy je placen ze státního účtu (jako penzista s důchodem ve výši minimální mzdy v novém systému - 26 252 krun/měs)
3) pokud si občan udělá každý 7 rok pauzu, tento rok odpracuje rok následující po termínu, kdy měl odejít do penze. To znamená, pokud občan tačne pracovat po ukončení SŠ v 18 letech, nárok odejít do penze má v 53 letech, pokud si za dobu 35 let práce vezme 4 x roční volno, do penze odejde v 57 letech
4) minimální důchod je ve výši minimální mzdy ( 26 252,- Kč/měs)
5) maximální důchod je ve výši dvounásobku MM
6) občan se může rozhodnout se ztrátou 10 % důchodu za každý rok odejít do penze dříve
7) tuto zptátu neponese, pokud se v průběhu doby pracovní aktivity připojistit částkou 1 000,- Kč/měs. Pokud částkou 500,- Kč/měs. potom se mu důchod za každý rok dřívějšího odchodu do penze krátí o 5%
8) riziková povolání - například horníci - odchod do penze po odpracování 25 let
9) roční volno může občan využít podle svého rozhodnutí - může se věnovat i studiu a následně změnit povolání nebo je využít jinak
19. 01. 2010 | 12:18

neo napsal(a):

Petr:

doporučuji naučit se číst a chápat psaný text.

je mi u zadele, kam si kdo strká prachy. Je mi jedno jestli Petrové, Suchecové nebo Admirálové nevěří v soukromé fondy. Nikdo je nenutí tam peníze ukládat.

Momentálně mě stát nutí ukládat peníze v jeho rozpočtu a to se mi nelíbí.

Mě jde jen a pouze o MOŽNOST VOLBY.
19. 01. 2010 | 12:26

Miroslav Tichý napsal(a):

Nebezpečný levicový demagog Tomáš Tožička opět hlásá své dobro a spravedlnost. Vše co je soukromé je zločinné, prolezlé rakovinou chamtivosti a zlodějství. Jakýkoliv aspoň malý návrh, jak se tomu vyhnout a jak to vyřešit zcela chybí. Jen tvrzení, že se stát bude stejně muset postarat, až to ty ku.vy kapitalistický zase vykradou. Ale stát se postará o jediné, až na důchody nebude, změní parametry současného průběžného systému. A jak lze celkem s jistotou říci hned: 1) zvýší věk odchodu do důchodu (nejlépe tak, aby se ho skoro nikdo nedožil)
2) zvedene procento odvodů (až nakonec zničí zaměstnavatele, kteří budou muset díky tomu zaměstnávat méně zaměstnanců)
A tyto zásahy našeho všeobjímajícího státu krizi průběžného důchodového systému jen prohloubí.
A navíc k tomu populistický nákup hlasů (13-té důchody, valorizace při každé příležitosti ...) Takže vzhůru do pekel, jediné zadostiučinění budu mít, že ani kazatel dobra p. Tožička nebude mít taky žádný důchod.
19. 01. 2010 | 12:38

Rejpal napsal(a):

Autor má správný názor. Snad většina voličů nemá zájem rozšiřovat řady žebráků a "hledačů pokladů" v popelnicích?

Zmýlit se ve volbě "počestného fondu, který se dopustí omylu" (nikoliv trestného činu!) je totiž velmi lidské i časté v ČR.

Takže zapomeňme na benevolentní podporu šéfů fondů a jejich učedníků na úkor budoucích důchodců!
19. 01. 2010 | 12:48

siven napsal(a):

Pane Tichý, já jsem pro změnu nebezpečný individualista.

Nějaké obecné a teoretické plky o tom nejlepším politickém či ekonomickém systému nechávám naivním ovečkám, které jsou k tomu vedeni individui, jimž se stádní naivita hodí do krámu (viz. předposlední blog pana Peheho, doporučuji).

Dokud není naplněna premisa, že drtivé procento zodpovědných je ve velké většině poctivých a právně zodpovědných i postižitelných, jsou jakékoli teoretické pravo-levé plky plácáním suché slámy.

Věřit Rusnokovi nelze ani nos mezi očima, po všem, co předvedl (obzvlášť jeho vydařený výstup při arbitráži, s jeho kusem papírku poškozující zájem státu - respektive kapes daňových poplatníků, které měl přitom obhajovat…) a svěřovat mu své finance je rovno naprostému šílenství.

Svěřit peníze instituci vyspělého státu EU, nebo Švýcarsku, člověka pochopitelně nezbavuje rizik, ovšem premisa větší poctivosti finančníků a vymahatelnosti práva je DODRŽENA.

Tam, kde podobná verze neplatí (dnešní ČR), vzniká po právu kafkárna, kdy část stádečka vesele teoretizuje, plká a trká do sebe, zatímco kolem něj nekrouží ovčáci, nýbrž vlci.
19. 01. 2010 | 13:05

alesdrobek napsal(a):

Jak říkám, partnerství státu a penzijních fondů je mi taky proti srsti.

Rozumný kompromis by asi byl, kdyby lidi si lidi mohli sami spořit na důchod koupí dlouhodobých státních obligací.

Byla by to kombinace individuální zodpovědnosti a jakési jistoty (ačkoli taky vám nikdo nezaručí, že stát nezkrachuje).

A lidé by alespoň měli osobní zájem na tom, aby státní hospodáři dobře hospodařili.
19. 01. 2010 | 13:20

Admirál napsal(a):

neo - píšete "je mi u zadele, kam si kdo strká prachy. Je mi jedno jestli Petrové, Suchecové nebo Admirálové nevěří v soukromé fondy. Nikdo je nenutí tam peníze ukládat."

Můj vstup nebyl o víře či nevíře v soukromé fondy.

Můj vstup je o tom, že pokud budou fondy neúspěšné, před dopadem nebudou uchráněni ani ti lépe, šťastněji investující či lidé stojící zcela mimo.

Pokud budou fondy neúspěšné, čekají nás v horším případě občanské nepokoje, revoluce, nestabilita hrubého zrna. Stav vybízející k vystěhování.

V lepším případě zatáhne díru stát. I z Vašich peněz.

Současný stavu poznání míry poctivosti a odpovědnosti našich politiků a podnikatelských špiček mi nedovoluje myslet si, že v případě soukromých fondů nejde o přípravu tunelu.
19. 01. 2010 | 13:35

neo napsal(a):

Admirále,

to je jen a pouze tvůj osobní názor a nikdo ti ho nebere.

///Pokud budou fondy neúspěšné, čekají nás v horším případě občanské nepokoje, revoluce, nestabilita hrubého zrna. Stav vybízející k vystěhování.///

toto platí pro neúspěch prakticky čehokoli významného ve společnosti, takže nejen fondy by byly příčinou. a pravděpodobnost si zjistěte sám.
19. 01. 2010 | 13:39

vlk napsal(a):

O tom, že průběžný důchodový systém je nejlepší možná varianta nemá smysl diskutovat. To tak prostě je.
Bohužel tahle konstrukce, jak je nejlepší,ta stojí a padá s počtem aktivních členů systému.....

A zvedání příspěvků s ubývajícími počty plátců ze praktikovat jen velmi omezeně. Růstový potenciál je malý než menší.

Soukromé penzijní fondymají šechny možné necnosti. Rusnokje skutečně velmitrapná figura. Ovšem na politický spektákl v ČR to bohatě stačí. protože dokázal prosadit zásadní změny v hospodaření fondů právě v okamžiku jejich největšího celosvětovéoh debaklu.
Všem nadšeným obhájcům této varianty bych rád připomenul pár letopočtů:
1918- kolkování měny nová měna v ČSR
1939- zavedení říšské marky jako platidla v naprosto nevýhodném kursu
1945- zrušení říské marky jako platidla,
1948- /aspoňvmyslím/ zavedení vázaných vkladů
1953- měnová reforma

1953-89
i přes cntralizovanou ekonomiku růst inflace
1992 - uvolnění cen a skoková inflace 56% p.a.
1993- kolkování měny

Několikrát jsme se za posledních 90 let vyhli další měnové reformě jen o fous.

Jinými slovy - chci vidět optimistu,který teď začně spořit do penzijního fondu a bud e doufat, ež si tím opravdu zajistí peníze na stáří.

Momentálně má smysl být účasten v penzijních fondech mafimálně pro lidi starší 45-ti, lépe 50-ti let. Kteří mají nějakou relativně "krátkou" expiraci. Ti mohou profitovat z jediných dvou předností důchodového připojištění
-státního přípsěvky
- daňové optimalizace

Velmi se ovšem obávám, že si tohle stát nebude moci do budoucna dovolit. PAk přestane mít účast v penzijních fondech, ať si tvrdí Rusnok co chce, vůbe c žádný smysl. Tedy s výjimkou vývaru pro majitele fondů. "zisk" jaký dokázaly "vyprodukovat " za poslední dva roky penzijní fondy s e blíží úroku na běžném kontě.Tohle dokáže i Pepek Vyskoč.
Takže jako vždycky - občane máš jedinou možnost - postarej s e sám. Snad trefíš k nějakému brokerovi, abys přes něj nakoupil a prodal. Snad trefíš do banky a umíš založit termíňák.A až stát konečně vydá emisi dluhopisů, snyd si ji budeš umět koupit. Ten fond totiž nedělá nic jiného. Jen tě při tom ještě pořádně oškube.
19. 01. 2010 | 13:59

SuP napsal(a):

Osobně si myslím, že nic geniálnějšího, než Bismarckův průběžný systém stejně vynalezeno nebude. Zůstává tedy problém, jak řešit do budoucna rostoucí deficit plateb do systému v důsledku nepříznivých demografických tendencí. A o to se snaží nápady s fondy všeho druhu.
Vlády nás v zásadě upozorňují, že ze známých důvodů, protože platby do důchodového pojištění používají jako zajištěnou položku cash-flow, tento způsob nikdy neopustí. Ale protože nebude stačit, připravují nás na skutečnost, že si budeme muset zajistit ještě další finance. Bohudík nemají tu drzost, nabízet zvýšení plateb na důchodové pojištění, protože by z toho stejně nezajistily potřebný růst důchodů v daleké budoucnosti. Pokud tedy vím, že budu platit pořád stejně, ale s perspektivou čím dál mizernějšího důchodu, musím se začít včas starat o to, čím si ho v daném čase zvýším.
A vtom přichází vláda s návrhem - dej nám další peníze a my ti je do doby před smrtí zhodnotíme, že se nestačíš divit. A totéž nabízejí i různé privátní penzijní fondy. Je na každém, kdo si nevěří, že dokáže svoje peníze dlouhodobě zhodnotit sám, aby tuto možnost pomocí fondů (státních či privátních) měl.
Ale stát to nesmí po mě vyžadovat!
Pokud 40 let platím důchod 2x1 polovině důchodce (dožijí se zpravidla 20 let a míň), můžu snad předpokládat, že mě 20 let v mém důchodu jeden pracující taky uživí alespoň tak, abych měl pokryté základní potřeby. A jak si zajistím to další, musí nechat na mě.
Ale pokud k důchodovým fondům nemám důvěru a svoje peníze jim nesvěřím, neznamená to, že bych je měl předem pomlouvat.
19. 01. 2010 | 14:03

Ivo Patta napsal(a):

Pane T. Tožičko, máte pravdu. Lze k tomu dodat, že systém penzijního připojištění u bank a jejich penzijních fondů je drahý ( v GB 30% výnosů padne ve prospěch provozovatele). Co je ale mnohem horší, je skutečnost, že v případě zavedení povinného druhého pilíře penzijní fondy za vklady již nebudou ručit! Stane se tak pod záminkou vyšších výnosů a z toho plynoucí potřeby jít do větších investičních rizik. Co je vůbec nejhorší na celé věci je skutečnost, že v případě provedení skutečné penzijní reformy ve prospěch občanů, žádné penzijní fondy vůbec nepotřebujeme. Mimo jiné jsem si propočítal, že povinné vklady do penzijních fondů by pokryly 90% nákladů na výchovu 155000 dětí ročně.
19. 01. 2010 | 14:07

jogín napsal(a):

Malé uvedení na správnou míru. Údajně za posledních 30 let byl každý balík peněz nejistý. Ve skutečnosti to bylo nejméně 100 let, znehodnocení peněz: 1914-1918, 1939 a vázané vklady, 1945 měna a vázané vklady, 1953 měna a zrušení vázaných vkladů, 1993 56% inflace. Prostě 40 let vcelku jakž takž kupodivu vydržely peníze jen za komunisty. Můžeme připočíst taky státní bankroty Rakouska a rakouskou krizi po pádu burzy. A PRO AUTORA: Zlaťáky se dnes do truhly sypat nedají a díky inflaci neexistuje žádná možnost naspořit peníze na penzi. Vede to i zásadním změnám v chování lidí, třeba k vyšší poptávce po nemovitostech a k stoupání jejich cen, protože úspory jsou chráněny. Podobně dochází k preferenci půjček před úsporami.
19. 01. 2010 | 14:35

jogín napsal(a):

Pardon, vlku, byl jste rychlejší, exaktní vzdělání asi vede k podobnému přístupu.
19. 01. 2010 | 14:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jako volič ODS mám za sebe jasno. Tato strana má ve svých řadách mnoho chytrých ekonomů s přímými vazbami na banky a pojišťovny. A tak jim rád svěřím své peníze, protože se o ně určitě dobře postarají. Doufám, že i ostatní strany podpoří zákon, který nás konečně zbaví tmářského bismarckovského systému, kdy nemáme vůbec přehled, co se s našimi
penězi na důchodových účtech děje.
Chci mít své peníze v důvěryhodných peněžních ústavech, jejich zaměstnanci zcela jistě budou vědět, jak s nimi správně naložit.
Těším se na hezký důchod. To je důvod , proč budu volit ODS.
Uznávám ale, že je zde (a bude) velká skupina lidí, kteří si nebudou moci dovolit během svého aktivního života takto spořit na důchod. Proto by měla být zahájena masivní, daňově zvýhodněná výstavba chudobinců. Vyřešila by se tím i nezaměstnanost. A měla by se podporovat porodnost v takových rodinách, jako je ta moje a regulovat porodnost v chudých rodinách. Aby nově narozený človíček nerozšiřoval řady nezaměstnyných, či ve stáří neskončil v chudobinci, ale postaral se o sebe na stáří sám. Takto bychom měli postupovat i při imigraci - tedy testovat majetek imigrantů a podle toho jim udělovat azyl. Společnost je tak bohatá, jak bohatí jsou jejím jedinci.
19. 01. 2010 | 15:07

Bublifuk napsal(a):

to vlk:

tím výčtem dat, kdy občané přišli o peníze, ovšem pouze říkáte, že STÁT, nikoli jakékoli banky či fondy, je ten největší a nejodpornější zloděj, který brání lidem ve tvorbě hodnotných úspor...
A v tom případě je úplně jedno, jestli mám svoje peníze ve slamníku, bance, nebo soukromém fondu. Přijde STÁT a já přijdu o všechny peníze, ať je mám kdekoli.
19. 01. 2010 | 15:24

Miroslav Tichý napsal(a):

siven:
i já jsem individualista (a každý individualista je nebezpečný, že, v tom bude asi mezi námi shoda?)
Jen nesnáším tyto kazatele dobra (my se o vás postaráme, umíme to nejlíp), protože aby se oni (neefektivně) postarali, musí nejdříve efektivně někoho jiného obrat o nějaké prostředky (nebo často oberou i ty potřebné) a pak se z "cizího" teprve "postarají" (přičemž vždy za nehtem uvízne - napříč politickým spektrem)
Svým působením a kázáním budují nesvéprávné stádo, které nemá zodpovědnost za své činy, neumí se o sebe postarat svobodně a samo a které stále očekává pomoc od někoho "shůry" (od kazatelů dobra, státu, rudých bolšanů a oranžových neobolšanů)
A jsme tam, kde jsme, na krku státní bankrot a jiné světlé zítřky.
19. 01. 2010 | 15:35

Miroslav Tichý napsal(a):

schlimbach:
pěkný návrh, hezky se to čte. Ale kolik budou činit odvody do takového systému? Podle mne budou astronomické a ekonomicky zcela neúnosné.
19. 01. 2010 | 15:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

To Miroslav Tichý
Pan Schlimbach je recesista, stejně jako já. Pokud to on sám ale jako srandu nemyslí, hluboce se mu omlouvám.
A trochu grafoman, čemuž já se vyhýbám.
Skočte na stránky jeho strany: stranaproreformu myslím :
Plně legalizovat drogy, ale .../tak 20 podmínečných ustanovení/. :)))
19. 01. 2010 | 16:42

siven napsal(a):

Miroslav Tichý - Ano, je to tak, ovšem jsem v praxi nezaregistroval, že by nás kdokoli vedl ven ze státního dluhu (kromě lží a plků).

A jednoduchoučké daňové přiznání na jedné straně formátu A5? Jako OSVČ konstatuji - plky plky.

Co se týče rozdělování trafik a spolupráce napříč politickým spektrem ohledně zajištění korýtek, 20% sazba za přiklepnutí zakázky, 500 tisíc „nezdaněný paušál“ za vyřízení žádosti nezávislého úřadu klíčovým ministerstvem, atd., atd., to jsou fakta, ať je u vesla Pepa, nebo Pavel.

Teoretizování si může v ČR každý objektivně myslící strčit tak akorát do řiti.
19. 01. 2010 | 17:17

Charlie napsal(a):

pánové

pan Tožička poněkud obsáhleji popsal pravděpodobnost děje:

1.průběžný systém budou platit aktivně pracující - ručit bude stát - tedy daňoví polatníci

2.povinné soukromé penzijní fondy - platit bude aktivní pracující ve výši dohodnuté s fondem - ručit bude stát - opět daňoví polatníci

V druhém případě si akorát navíc namastí kapsu správci fondů bez jakékoli finanční majetkové zodpovědnosti (jak se ostatně děje i v současné době)

Kontrolní otázka pro tzv. pravičáky:

co je na tom kapitalisticky tržního přivedu-li podnik ke krachu a přesto si vyplatím bohatýrskou odměnu?

Může si to normálně dovolit majitel malé firmy nebo živnostník? - z čeho by to bral?

Nejedná se náhodou o socialistické hospodaření za cizí a na riziko někoho jiného?
19. 01. 2010 | 17:17

vlk napsal(a):

Bublifuk
v klidu vydechněte , než vám dojde mejdlová vod a na další bublinu
Průběžný systém, milej pane je blbovzdorný. takže j e vzdorný i proti blbostem státu. Když je prostě nová měna tak s e jed e dál. Jen s novými papíry. U průběžek s e drží nejlepší přepočítávací kurs. Kdežto když budete zazobaný spořič privátní, tak nejspíš přijdete téměř o celý majetek.
19. 01. 2010 | 19:08

SuP napsal(a):

vlk -
Máš pravdu. Ale další pravda je, že holý peníze spořej akorát lidi bez nápadu.
Třeba mi zase ukážeš skupinu, která za to nemůže. Budu rád. Nerad bych zbytečně umřel blbej.
19. 01. 2010 | 19:56

schlimbach napsal(a):

Miloslav Tichý,

odvody do penzijního systému nebudou činit nic, protože ten systém je financován za zcela jiných podmínek a nesouvisí žádným způsobem s výběrem daní. Toto umožní volná cirkulace koruny ve společnosti, kdy koruna je v rukou společnosti a ne cizích bankéřů.
19. 01. 2010 | 22:05

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Průběžný systém je nejlepší a basta špidli !

Protože:

1 aktivní bude živit jednoho důchodce, jednoho státního zaměstnance, jednu ženskou na mateřskej, asi tak dvě děti,tak 0,1 nezaměstnanýho,0,1 zemědělce,
0,1 ekologa,....

Vidím to tak 1:5

Tomu říkám výzva !
20. 01. 2010 | 07:00

Rejpal napsal(a):

Pobavil mě názor komentátorů, kteří by rádi našli "důvěryhodný peněžní ústav" v ČR.

Při té příležitosti jsem si připomněl známého ze Švédska. Chlubil se v dnešní době stále platnou vkladní knížkou založenou v 19. století.

Se zkušenostmi s důvěryhodností zdejších peněžních ústavů a státních proměn bych počkal s penzijními fondy aspoň tak 150 let po zavedení €.
20. 01. 2010 | 08:29

jogín napsal(a):

Víra vaše vás uzdravila. Je překvapující rys lidské psychologie, jak snadno lidé uvěří nějaké vyšpekulované teorii (česky blbosti)a realitu prostě neregistrují. Snad neexistuje žádný nesmysl, který by neměl svůj příděl zuřivých zastánců a dokonce i českých šťourů je pomálu. Já vím, je nutné aby stádo poslouchalo vůdce, jenže co je moc...
20. 01. 2010 | 09:49

Carlos V. napsal(a):

vlk : osobne je mi blizsi privatni investovani nez prubezny system. Ovsem, nejvetsi ulet jsou poplatniky dotovany system soukromych penzijnich fondu.

Ale i prubezny system neni zcela zavrzenihodny, bohuzel ale nevhodne nastaveny.

Dokazal bych si predstavit ruzne modely - bud system levny, kdy poskytovane duchody budou rovny ccs zivotnimu minimu, anebo system, ktery by naopak drahy, ktery by ale neznevyhodnoval vyssi prijmove skupiny.

Zadny z prubeznych systemu ale neodstranuje zasadni diskriminaci - diskriminaci nemocnych a dedicne zatizenych. Mnoho lidi totiz - kvulu geneticke dispozici, chornicke chorobe, ale treba i spatnemu zivotnimu stylu uzije duchodu velmi kratce, anebo vubec. Pro system jsou pak cistymi platci. Coz je k lidem, jejichz cele pribiuzenstvo zemrelo v sedesati krute diskriminujici.
20. 01. 2010 | 10:32

Admirál napsal(a):

Carlos V. - žádný myslitelný systém se nebude chovat ke každému stejně. Někdo bude vždy čistým plátcem.

Můžete být zdravý jako řípa, stačí někdy pouze být v nesprávný čas na nesprávném místě a je z Vás definitivně a nezvratně čistý plátce.

To bych ale nepovažoval za nespravedlnost. Spíš bych to pojmenoval Osud.
20. 01. 2010 | 16:44

Alfons napsal(a):

Všechno co se navrhuje, je schopná nová vláda, která nebude složena z duo-kašparů (topol + paropr..e), smést ze stolu a ponechat dosavadní systém, který ale nedovolí převod peněz určených na důchody ke krmení státního aparátu.
Peněz bylo dost, ale jsou vyloženě prošustrovány státním aparátem.
Penzijní fondy jsou stejně nenasytné jako banky a na konec budou vytunelovány, nebo padnou, nebo se ztratí v jiných fondech a s novými podmínkami.
23. 01. 2010 | 21:19

jjavor napsal(a):

Průběžný systém je OK, vyžaduje však, aby se platily daně, což platí jen o zaměstnancích. Podnikatel neplatí nic. Musíme donutit podnikatele platit daně podle jejich skutečných zisků. To by pro začátek stačilo.
23. 01. 2010 | 22:19

ív napsal(a):

Něco málo z 1997 - pro zamyšlení:
V privatizaci došlo a stále ještě dochází k převodu majetku, který by se na normálním kapitálovém trhu prodával za více než pět tisíc miliard korun v dnešních penězích. Pokud vláda nezaručila způsob, jak tento majetek prodat za více než pět tisíc miliard korun, nezaručila poptávku po kapitálu také přesahující pět tisíc miliard korun, muselo zákonitě dojít k prodeji kapitálu pod cenou. A poptávku přes pět tisíc miliard korun vláda ve své metodě nezaručila. Dokonce nezaručila ani malý zlomek této sumy. Způsobila tak dlouhodobý krach cen kapitálu, jeho rozprodej za malý zlomek jeho skutečné hodnoty. Takový prodej nemohl být spravedlivý, protože ta skupina občanů, která měla hotovost, nebo přístup k bankovním úvěrům, nebo k jiným metodám, jak si zajistit podíl na tomto majetku, dostala český kapitál za méně než desetinu jeho ceny na spravedlivém trhu. Všichni ostatní občané ztratili. Aniž si to uvědomují, ztratil každý z nich v průměru přes půl milionu korun.

Tím, že vládní metoda nezajistila odpovídající poptávku, vláda kapitál vyvlastnila od většiny obyvatelstva do rukou malé menšiny. Kdyby vláda skutečně chtěla privatizaci spravedlivou, nikdy by nemohla prosadit privatizační a restituční zákony v podobě, která tento převod bez náhrady vynutila...
Téměř každý člověk v každé společnosti, až na malé procento lidí tělesně a duševně postižených a parazitů, musí za svůj život vytvořit víc, než spotřebuje. Kdyby tomu tak nebylo, docházelo by v takové společnosti každým rokem k úbytku majetku, protože rozdíl mezi vyšší spotřebou a nižší produkcí by bylo možno pokrýt jen spotřebou části majetku. Nejen každý rok, ale každý den, každou hodinu a minutu by majetek v takové společnosti ubýval. Ovšem s ubýváním majetku by dále klesala produkce, protože majetek produkci umožňuje. V takové společnosti by každým dnem klesala životní úroveň, až nakonec by společnost zanikla...
Zkušenost kuponové privatizace je varující, ale ne před privatizací pomocí úspor na stáří. Je varující před privatizací vyvlastněním, kterou použila dnešní vláda Václava Klause -(1997). Předprivatizační agónie podniků nemusela být o nic delší v privatizaci pomocí úspor na stáří. Navíc byla tato agónie do značné míry vládou způsobena, protože se rozhodla nestíhat, co bylo zřejmým zneužitím pravomoce veřejných činitelů - vedení různých podniků k obohacení jejich ředitelů na úkor občanů.
AM:"Povinné pojištění do kumulativních fondů by vedlo nejen k vyšším možnostem selhání (tunelování, přirozené tržní selhání), ale nenabízí svobodu rozhodování a úniku před libovůlí."

FN: Právě naopak. K tunelování a selhání dochází dnes, kdy existuje státní systém důchodového zabezpečení a privatizace vyvlastněním. To je proto, že je velmi těžké pro vládu určit, která tunelování dovolí, a která postihne. Je například dovoleno tunelování tím, že ředitelství podniku dostalo podíl na podniku na základě důvěrných informací použitých v privatizačním projektu, a ne tunelování tím, že si ředitelství fondu nějakým způsobem odlije část bohatství pro sebe? Obojí jsou dělána stejnými metodami a stejnými lidmi. Na privatizačních projektech se obohatila ředitelství podniků a byly důležitou součástí vládní metody privatizace. Kdyby vláda postihla jeden druh tunelování, zpochybnila by i druhý. Zpochybnila by svou vlastní privatizační metodu a v obou případech by postihla stejné lidi, své nejvěrnější stoupence.

Existence soukromého systému důchodového zabezpečení nijak neznamená, že musí docházet ke krádeži a zpronevěření. Mnoho zemí má tak efektivní zákonodárství, že krádež a zpronevěření penzijních úspor prakticky neexistuje. Toto zákonodárství bylo snadné okopírovat.
24. 01. 2010 | 06:36

Pepi napsal(a):

Jak rozeštav společnost:
Důchody, to je zase jedna z cest jak rozeštvat společnost mladé proti starým, děti proti rodičům a odpoutat pozornost od velkých státních, modrých tunelů.
Zajímavé je podívat se na "Strom života" na ČSÚ:
http://www.czso.cz/cz/svg/p...
http://www.czso.cz/csu/reda...
Nás ve věku (58-65 let) uživí naše silné „Husákovi děti“ (nyní věk 28-35let). Ale koho uživí ty slabé „posametové“ ročníky 1994-2006 (v letech2028-2036).??
_Už "za Klause" rozpustili (vykradli) přebytky důchodového fondu do tunelovaného státního rozpočtu.
_Za deficity posledních 3-let může (krize) a vláda ODS spolu s nej.min.financí Kalouskem (nižším vybíráním daní tzv.„Rovnou daní“, výhodnou pro bohaté a velké corporátní firmy), kterému při tom asistoval souč.min.fin. Janota. „Rovnou daní“ dokonale rozvrátili daňový systém ČR a nyní to budou napravovat. Stačí jen vrátit daňový systém k roku 2006..!
Zvyšování daní v době krize moc nepřinese, lidé budou muset více šetřit a to dále prohloubí nezaměstnanost mladých do 25-ti a starších nad 55..!!
_Budoucí důchody by měly být kryty hlavně z produktivity práce a průmyslové robotizované výroby a jejíž zisky lze využít k pokrytí stárnutí populace. To by ale stát musel lépe hospodařit a ne být vykrádán/rozkrádán..!!
- Průběžný důchodový systém má ještě jednu výhodu vzhledem k inflaci.
Například při průměrné inflaci 2% v letech 2006-2009 (viz. ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/dyng... ) je výhodnější přímá platba důchodců.
(př. pokud mám dvě děti a dva důchodce a prům. inflaci 2%).
Pokud dám dnes přímo ze svých daní důchodci 100,-Kč a ten je letos utratí, tak za ně dostane 100,-Kč zboží/služeb. Pokud je utratí za rok, tak už jen 98% zboží/služeb.
No, a pokud by je utratil za 30-let (bez dotací státu), tak za ně dostane max. 50,-Kč zboží/služeb.
A pokud bych si spořil v soukromém důchodovém fondu 30-let (bez dotací státu z mých daní, bez nákladů a případně i rizika z vytunelování) tak si naspořím sice 100*30, ale –cca50% = ze 100,-Kč mi tam zbude 50,-Kč, možná i méně.
- (loni vydalo ČR na důchody 340.mil.Kč – dnes ČtV)
Ale soukromé důchodové privátní fondy chtějí ještě z něčeho žít (např. 1% - za ČR =3,4mil.Kč) a k tomu je ještě stát dotuje příspěvkem (z mých daní).
Privátní důchodové fondy jsou (dle odborníků např. p. Bezděka, šéfa jednoho z důch.fondů Aegon) údajně spolehlivější nežli ČR stát.
Proč tedy některé priv.důch.fondy (např.Penz.fond České pojišťovny), skupují státní dluhopisy ČR a vlastní jich 21.7% ke 31.12.2008, ty ČR státu věří, že..?!!
_Dnes se stále jen straší státními krachy. A kdo nás straší? Samozřejmě, že šéfové privátních důchodových fondů, majících z toho kšeft. Ale ti myslí hlavně na své zisky do vlastní kapsy a ne na prospěch klientů.
_Stále platí, ptejme se: "Kdo na tom vydělá, komu to prospěje".??
Ano, na důchodových fondech lze vydělávat do vlastní soukromé kapsy, tak je třeba lidem zdůvodnit, proč státní průběžný nevyhovuje..!! „modrým privátním tunelům“.
- Takže se nedivme, že supi stále slétají hlavně na zdravotnictví (zisky kolem 15%) do vlastních kapes, ty potom ve zdravotnictví chybí.
Dále na důchodové fondy se snahou je privatizovat a tak vydělávat do soukromé kapsy, proto je třeba zdůvodnit, proč státní průběžný nevyhovuje „modrým podnikatelům“, že..!!
A dále i zprivatizované a placené školství bude další zdroj zisků do vlastní kapsy..!!
24. 01. 2010 | 13:57

Pepi napsal(a):

Peníze se vydávaly kvůli válkám (nekryté) a měnové reformy byly následně také kvůli stažení moc vydaných nekrytých peněz za války..!
První měnová reforma byla už za RakouskaUherska.
24. 01. 2010 | 14:40

Pavel napsal(a):

Celý problém penzí je, že na ně tak jako tak nelze v penězích naspořit z důvodu neustálé celosvětové emise ničím nekrytých peněz a tedy poklesu jejich reálné kupní síly.
Fondy jsou dobré státu k tomu, že se pomocí prostředků v nich uložených financuje státní dluh. Respektive podnikatelé ovládající politiku si pomocí těchto dluhopisů platí za zakázky pro stát.
Takže ovčané si kupují podíl na dluhu, který budou muset oni sami splatit (vyšší daně, menší dávky, vyšší inflace). Proto je průběžný systém vhodnější i když se nevyhne problémům.
Naopak individuální uimožňuje vyšší míru konfiskace vložených prostředků.
20. 08. 2010 | 15:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy