Chybná hesla minulosti

30. 03. 2007 | 17:37
Přečteno 13597 krát
Před politickými změnami v roce 1989 se hodně pracovalo s hesly. Vědy se jich týkalo hned několik. Rád bych se pozastavil u dvou z nich. Za prvé to bylo heslo vyjadřované zkratkou VVVV: věda – výzkum – vývoj – výroba. VVVV je typické nereálné schéma, podle kterého se měla organizovat věda tak, aby se její výsledky nakonec vždycky převedly do kvalitních nových výrobků. Jak to dopadalo jsme viděli v Pelíškách: “Kde jen asi soudruzi v NDR udělali chybu?”

V rozvinutých státech už dávno přišli na to, že výsledky vědy jsou nejlépe využitelné, když se vědci nechají bádat na tom, co sami považují za důležité. Říká se tomu vyhledávací výzkum nebo také výzkum iniciovaný badatelem. Poskytovatel prostředků, většinou stát, má jen kontrolovat, že se financemi neplýtvá. Jen v takovém prostředí dochází k objevům. Z těch většina není aplikována ve výrobě. Ale těch několik, které lze přímo prakticky využít, posunou kvalitu života na vyšší úroveň. Kdosi vypočítal, že samotný objev penicilínu zaplatil veškerý biologický výzkum prováděný za veřejné prostředky ve Velké Británii. Je však třeba počítat s tím, že se objev dostane k veřejnosti ve formě výrobku či nějaké služby až mnoho let po jeho dosažení.

Dobrá, víme tedy, jak organizovat vyhledávací výzkum. Vědec podá žádost o podporu projektu a nezávislí odborníci tuto žádost posoudí a ohodnotí. Projekty se seřadí podle kvality a financují se ty nejlépe hodnocené, na které vystačí peníze. Jde v podstatě o systém, který plně využívá intelektuálního potenciálu jedinců – tomuto výzkumu se někdy říká základní věda. Zdá se to jednoduché, ale ve skutečnosti je tento systém plný problémů. Počínají tím, že každý projekt je posuzován jinými posuzovateli a hodnocení jsou tedy různě přísná. Navíc, v jednom oboru se všichni osobně znají (alespoň v jednom státě velikosti České republiky) a zajistit objektivitu není jednoduché. Řeší se to tím, že se vyžadují posudky od zahraničních vědců. A nelze pominout ani střet zájmů posuzovatelů, kteří sami jsou vědci a žádají tedy o podporu svých vlastních projektů. Přesto účinnější systém podpory vyhledávacího výzkumu neexistuje. Alternativou by snad mohlo být přidělit velké prostředky nezpochybnitelným vědeckým autoritám a doufat, že je budou moudře používat ve prospěch špičkového výzkumu. Na tomto principu byly po válce založeny například některé ústavy Akademie věd. Byla to uskupení vědců okolo Jaroslava Heyrovského, Františka Šorma, Otty Wichterleho a dalších. V totalitním systému se však tento systém brzy zvrhnul a vědě leckde vládli straničtí bosové.

Má tedy stát, který na podporu vědy vynakládá veřejné prostředky, vůbec nějakou možnost ovlivnit směry bádání k rychlému využití a přímému prospěchu společnosti? Zajisté že má. Vláda, zpravidla prostřednictvím ministerstev, může vypisovat programy tzv. orientovaného výzkumu případně v omezené míře i výzkumu aplikovaného. Orientovaný výzkum je takový typ výzkumu, který směřuje k řešení určitého širšího problému. Mohou to být například zdravotnické programy nebo vytvoření center špičkových technologií. Ani orientovaný výzkum nesměřuje přímo k výrobkům, ale poskytuje platformu pro praktická využití. Aplikovaný výzkum by pak měl přebírat výsledky orientovaného výzkumu a převést je do vývoje nových výrobků a technologií. Ve vyspělých státech je aplikovaný výzkum financován firmami. Je otázka zda u nás je komerční sektor natolik silný aby mohl financování aplikovaného výzkumu plně pokrýt. Domnívám se že jen ve velmi omezené míře.

Všimněme si rozdílu mezi vyhledávacím a orientovaným výzkumem. Témata vyhledávacího výzkumu určují sami vědci. Témata orientovaného výzkumu jsou omezena vypsanými programy. Často se stane, že vědecký pracovník pracuje na projektu, který dobře zapadne do později vypsaného programu orientovaného výzkumu. Pak se může přihlásit do soutěže o prostředky na orientovaný výzkum. Takže rozdíl je spíše ve způsobu financování než v řešených tematikách samotných. Virolog například studuje mechanismy přenosu dědičné informace a jako model používá virus slintavky a kulhavky. Ministerstvo zemědělství vypíše program na studium tohoto viru v souvislosti s šířící se infekcí. A oba typy výzkumu se tak spojují. Vývoj a výroba moderních vakcín pro tuto chorobu by ovšem již měla být záležitostí buď velké farmaceutické firmy a nebo malé nově vzniklé firmy založené rychle a pružně speciálně pro tento účel. Poznal jsem ve Spojených státech úspěšné firmy, založené na řešení jen jednoho jediného úkolu. Tyto firmy mívají jen několik, zato vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

Takový je tedy současný stav socialistického hesla Věda – výzkum – vývoj – výroba. Druhé heslo, nebo spíše koncepce, byla, že na vysokých školách se má učit a v Akademii věd se má bádat. Není zhoubnější koncepce v oblasti vědy a vzdělávání a dodnes se potýkáme s jejími pozůstatky.
V minulosti byly vysoké školy ostře sledovány z politického hlediska, hlavně proto, že byly v přímém styku s mládeží. Někteří naši nejlepší vědci z nich byli vyhozeni a naštěstí našli své uplatnění v Akademii věd. Dnes se Akademie s vysokými školami spojila, a to je velmi výhodné zejména při vzájemné spolupráci na řešení vědeckých projektů. Akademie je ovšem na vysokých školách závislá při získávání doktorandů. Vzpomínám si, že když já jsem v šedesátých letech dělal konkurs na aspiranturu na Akademii věd, přihlásilo se tenkrát snad dvacet uchazečů. A věděli jsme, že přijmou čtyři, maximálně pět. Dnes se do konkursu na doktorské studium zhusta nepřihlásí nikdo.

Říkává se, že stát nemá lepší investici než je investice do vzdělání a do vědy. Proti tomu namítají někteří zastánci tvrdého trhu, že na tuto investici si musíme nejdřív vydělat. Ale jak si máme vydělat zastaralými výrobami a bez základu na němž můžeme stavět moderní produkci a služby?
Pokud se ve státním rozpočtu nenajdou dostatečné prostředky pro podporu vědy a vzdělávání hrozí nám i odchod nadějných talentů do zahraničí a, co horšího, i mimo vědu. Nedopusťme to!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Josef Novák napsal(a):

Ano souhlasím. Existuje zde zatím velká propast mezi univerzitami-výzkumem a firmami. Podle mého je jen otázka času kdy se objeví firmy využívající této mezery na trhu. Příklad firma vyrábějící produkt, která nemá na vlastní výzkum. K této firmě nepřijdou vědci ale specializovaná firma která navrhne zlepšení výrobku a toto zlepšení po schválení výrobcem předá jako výzkumný záměr na univerzity.
Firma zprostředkovávající by měla mít dostatek kapitálu aby kryla případné riziko neúspěchu projektu. Tato firma by mohla být veřejně obchodovatelnou na burze nebo uzavřená
na rizikový kapitál.

Na projektu vydělají všichni: výrobce ušetří na vývoji a získá konkurenceschopný produkt, univerzita do projektu může zapojit mimo vědců i aspiranty- a dostane zaplaceno a nakonec firma zprostředkovávající, která by nesla a dostane největší podíl. A nezapomínejme na akcionáře této firmy.

Ale toto všechno chce čas…
02. 04. 2007 | 18:59

pavel napsal(a):

jak si maji na sebe vydelat humanitni vedci? jedine snad tim, ze vyucuji... jaky vyznam ma v tomto smyslu Akademie ved?
05. 04. 2007 | 00:27

poiu napsal(a):

Rektor KU v projevu k 655. výročí jejího založení termín VVVV nezpochybnil, pouze konstatoval urychlení jeho částí. Že by opět "čas oponou trhnul"? Nebo jde jen o vidinu "zmatení jazyků" novými názvy, potřebnými k zakrytí manipulací s příjmy ze státního rozpočtu?
08. 04. 2007 | 18:37

vazne problemy pretrvavaji: napsal(a):

Ano, v nasi vede existuji az necekane problemy:

http://www.users.qwest.net/...

Kdo s tim pohne?
09. 04. 2007 | 13:43

skeptický napsal(a):

Stát,jako sponsor,či financovatel výzkumu by měl také umět rozlišovat,na co jsou prostředky vynakládány.
Nedávno jsem sledoval program o předpovídání počasí a klimatických změn.Jistý vědec,který měl dvě místnosti počítačů ke stropu snil o dostatečném financování mnohem výkonnějšího počítače,aby si dokázali zobrazit všechny kombinace a permutace.Obrovské prostředky jsou vynakládány ve Státech na vybudování větších a větších urychlovačů částic,v naději,že se podaří odhalit strukturu atomu.Věda doufá,že pochopí strukturu hmoty ze vzorků,které si přiveze z Marsu,atd.atd.
Einsteinova manželka kdysi prohlásila,že manželovi stačila
zadní strana použité obálky.Výzkum měřením a vážením ,a výpočty na 30 desetinných míst v naději,že se náhodou na něco přijde mi připadá jako mrhání penězi,a je samoúčelný,aby to vědci doklepali zajištěni do penze.
Jak může věda doufat,že z nějakých vzorků z Marsu pochopí
tajemství vesmíru,když hmotu máme tady před očima,a nic nám neříká.Chybí myšlenka,financování to nevyřeší.
Krom toho se nemohu zbavit dojmu,že tzv.nejasná fyzika (unclear physics),je záměrně manipulována na scestí vynakládáním obrovských prostředků na hledání neexistujících částic,sloužících jako teoretické záplaty na nedopečené teorie,a Nobelovými cenami za částice s nulovou životností.
Tato znalost v dnešní době zřejmě není ve veřejném zájmu.

První kriterium pro posuzování nově objevených věcí ve Státech je,zda se s tím dají lépe a laciněji zabíjet lidé,popřípadě,zda se to dá zpeněžit.Vše pro technologický pokrok.Kdo platí je pán,věda se s tím bude muset smířit.
10. 04. 2007 | 09:49

Josef napsal(a):

S článkem sice souhlasím, ale je to jen jednostranný pohled na část problému. Termín VVVV rozhodně platí, i když není v rozporu s vyhledávacím výzkumem. A ruku na srdce, my jako Česká republika nikdy žádnou velkou díru do světa v oblasti vyhledávacího výzkumu neuděláme. Věta "Vláda, zpravidla prostřednictvím ministerstev, může vypisovat programy tzv. orientovaného výzkumu případně v omezené míře i výzkumu aplikovaného" je sice krásná, ale také zcela v praxi smysluplně nerealizovatelná. Kdo je to vláda? Kdo jsou pracovníci ministerstva? Na co jsou to odborníci? Kolik tam sedí neschopných kamarádů a milenek? Kolik rozhodnutí je nečistě ovlivněno? Jaká je tam zpětná vazba? Žádná. Podívejme se na podnikový výzkum. Firma vyrábí výrobek, a pokud si chce udržet konkurenceschopnost, musí neustále vyvíjet nový výrobek. V tomto okamžiku jde jednoznačně o cílený výzkum a vývoj na základě zadání, které je dané požadavkem trhu. Zde je jednoznačná vazba a chyba v procesu znamená velký problém pro firmu. Tedy jasná přímá zpětná vazba. A český problém je v tom, že díky "povedené" transformaci hospodářství došlo k totálnímu rozpadu podnikových výzkumných a vývojových základen. Na vzdory tvrzení tato základna nebyla malá, a byla schopna konkurovat. Co jí v minulém režimu zcela deklasovalo, byly odběratelské vztahy – dlouhé dodací termíny a embargo, které znemožňovalo nakupovat moderní součástky a materiály. Místo nesmyslného podporování bankovního sektoru a bezhlavé privatizace, bylo potřeba podržet podnikový výzkum a vývoj, podle mého zhruba 2 roky, aby velká a kvalitní podniková výzkumná základna mohla inovovat výrobky při využití moderních materiálů a součástkové základny. Stesk nad zastaralou výrobou je jen stesk nad důsledkem, ne nad příčinou. Že odejdou nadějní pracovníci z výzkumu? Z podnikového výzkumu a vývoje jich v minulosti odešli desetitisíce. Čert vezmi budovy, ale škoda je těch sehraných kolektivů a těch dlouholetých zkušeností.
19. 05. 2007 | 00:59

Micheal napsal(a):

http://9c6df69c807e8f6e1ab4... <a href="http://9c6df69c807e8f6e1ab4...">9c6df69c807e8f6e1ab44ebb0c7c3feb</a> [url]http://9c6df69c807e8f6e1ab4...[/url] [url=http://9c6df69c807e8f6e1ab4...]9c6df69c807e8f6e1ab44ebb0c7c3feb[/url] [u]http://9c6df69c807e8f6e1ab4...[/u] 51db5f58e300383915b4ea83c7fc983b
26. 08. 2007 | 08:11

Earl napsal(a):

http://0ba0b1ea65ceee8a7473... <a href="http://0ba0b1ea65ceee8a7473...">0ba0b1ea65ceee8a7473247ec01d1c5a</a> [url]http://0ba0b1ea65ceee8a7473...[/url] [url=http://0ba0b1ea65ceee8a7473...]0ba0b1ea65ceee8a7473247ec01d1c5a[/url] [u]http://0ba0b1ea65ceee8a7473...[/u] 51db5f58e300383915b4ea83c7fc983b
26. 08. 2007 | 08:11

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:58

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:59

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
16. 03. 2010 | 01:35

average auto insurance rates by zip code napsal(a):

Hello there, simply was aware of your blog thru Google, and located that it's really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of other folks will likely be benefited out of your writing. Cheers! <a href="http://topautoinsurancerates.net/">compare car insurance rates</a>
18. 10. 2011 | 09:10

Kabaporbibtut napsal(a):

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/noire-sac-longchamp-jeremy-scott-solde-en-ligne-p-150.html>sac longchamp le pliage</a> Les gardiens ne sont pas difficiles tromper, on marque plein de buts quand on a compris le principe et on s'amuse collecter des bonus qui permettront par exemple d'aller plus vite et donc d'aller coller une grosse praline dans le camp adverse.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/violet-sac-longchamp-great-wall-solde-en-ligne-p-176.html>sac longchamp le pliage</a> Des informations ont 茅t茅 saisies concernant le forum.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/planètes-petite-sac-à-main-noir-solde-en-ligne-p-162.html>sacs à main longchamp pas cher</a> Big Show est la porte pour lancer Ryback comme du monde.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/le-pliage-sac-shopping-navy-solde-en-ligne-p-116.html>sac porté main longchamp</a> 01 42 78 11 03.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/le-pliage-sac-à-main-raisin-solde-en-ligne-p-87.html>sac longchamp le pliage</a> Cela est fr chez les pandas, mais g un seul des b reste en vie.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/le-pliage-grand-sac-à-main-graphite-solde-en-ligne-p-36.html>sacs à main longchamp pas cher</a> D'abord un long couloir noir, au bout duquel se dessine un rectangle de lumi猫re.

<a href=http://www.sacochelongchamppascher.fr/marine-bleue-sac-longchamp-jeremy-scott-solde-en-ligne-p-145.html>sac porté main longchamp</a> 5 脡ric Nascimben, le visionnaire de l'extr锚me.
05. 06. 2013 | 12:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy