Slova ve větru

12. 01. 2014 | 01:46
Přečteno 4776 krát
Slova jsou jen plevy unášené větrem. Křesťanská láska se projevuje činy, ne slovy, není to žádná rozcitlivělost. Láska je buď altruistická a pohotová, vyhrnuje si rukávy a vidí ty, co jsou v nouzi, anebo nemá vůbec co do činění s křesťanstvím. V tomto duchu promluvil papež František ve čtvrtek 9. ledna 2014 v domě sv. Marty, kde bydlí od chvíle, kdy přicestoval do Vatikánu. Poselství promluvy by se dalo shrnout větou: Láska je buď konkrétní, anebo iluzorní a s ní i celé křesťanství.

Činy dávají slovům smysl, proto se významy pojmů neustále proměňují. Shrnutí starozákonní morálky pod jediný pojem lásky k bližnímu je správný za předpokladu, že známe a praktikujeme obsah tohoto pojmu. Nejsou však slova jako slova. To, co slyšíme od papeže Františka, se nedá nazvat mlácením prázdné slámy s kazatelen, ale působí jako projev ducha, který vane, kam chce.

Naším úkolem … je stát se hlasem chudých, aby nebyli vydáni napospas ekonomickým zákonům, které člověka považují pouze za spotřebitele.

Přibývá patologií s psychologickým důsledky, srdce mnoha lidí zachvacuje strach a zoufalost – a to i v takzvaně bohatých zemích, umenšuje se radost ze života… Chudoba je stále zjevnější. Lidé bojují o přežití – avšak toto přežívání často není vůbec důstojné.

Ve světě, který má plná ústa práva, se jediné právo přisuzuje penězům. ...žijeme ve světě, kterému vládnou peníze. Pokud trochu poklesnou bankovní investice, aaach, tragédie, co jen budeme dělat! Ale když umírají lidé hladem, protože nemají co jíst, nebo jsou nemocní, tak to nevadí. Toto je naše dnešní krize! A svědectví chudé církve pro chudé jde proti této mentalitě.

Zatímco výdělky málokterých exponenciálně rostou, výdělky většiny se stále více vzdalují od blahobytu této šťastné menšiny. Tato nerovnováha plyne z ideologií, které obhajují absolutní autonomii trhů a finančních spekulací. Proto upírají právo na kontrolu státům, které jsou pověřeny tím, aby chránily obecné blaho. Nastoluje se nová, neviditelná, někdy virtuální tyranie, která jednostranně a neúprosně diktuje svoje zákony a svoje pravidla. Kromě toho dluh a jeho úroky vzdalují státy od jejich uskutečnitelných hospodářských možností a občany od jejich reálné kupní síly.

Sama lidská bytost je považována za konzumní zboží, které lze použít a potom zahodit. Zavedli jsme „skartační“ kulturu, která je dokonce prosazována. Nejde už jenom o fenomén vykořisťování a útlaku, ale o něco nového. Vyřazováním je zasažena příslušnost ke společnosti, ve které se žije, u samotného kořene, poněvadž spodina, periferie či bezmocnost není v ní, ale mimo ni. Vyřazovaní nepředstavují „vykořisťované“, nýbrž odpadky, „zbytky“.

V tomto kontextu někteří dosud hájí teorii „prospěšného úpadku“ předpokládající, že každý ekonomický růst favorizovaný volným trhem dokáže sám o sobě vyprodukovat ve světě větší rovnost a sociální inkluzi. Toto mínění, které nikdy nebylo povrzeno fakty, vyjadřuje naivní a neotesanou důvěru v dobrotu těch, kteří mají ekonomickou moc, a v sakralizované mechanismy panujícího ekonomického systému. Vyřazení mezitím stále čekají.Kvůli udržení životního stylu, který druhé vyřazuje, anebo kvůli nadšení pro tento egoistický ideál, rozvinula se globalizace lhostejnosti. Téměř bez povšimnutí ztrácíme schopnost zakoušet soucit tváří v tvář výkřikům bolesti druhých, již nepláčeme nad dramaty druhých, ani nás nezajímá péče o ně, jako by to všechno byla odpovědnost, která je nám cizí a netýká se nás. Kultura blahobytu nás uspává, ale znepokojuje nás, když se na trhu objeví něco, co jsme si dosud nekoupili, zatímco všechny životy ničené nedostatkem možností pokládáme za pouhou podívanou, která nás nikterak nezneklidňuje.
Ideologové evangelium překrucují, neboť každá ideologická interpretace je paděláním evangelia. Jak si můžeme všimnout v dějinách církve, stávájí se z těchto ideologů nakonec intelektuálové bez talentu, moralisté bez špetky dobra. O kráse ani nemluvě, protože tu nechápou vůbec.

Člověka napadne, jak dlouho s námi ještě papež František bude, a jestli slova starého muže také časem neodvane vítr dějin, aniž by proměnil lidská srdce, jako už tolikrát.

Odpověď na naše otázky poletuje ve větru. Ve větru, který začal právě vát.Odpověď poletuje ve větru (Blowin’ in the Wind)

Kolik cest musíš projít,
než se z tebe stane muž?
Kolik moří musí přeletět bílá holubice,
než spočine na břehu?
Jak dlouho musí ještě létat dělové koule,
než je navždy zakážou?
Odpověď, příteli, poletuje ve větru,
odpověď poletuje ve větru.

Kolik let může vydržet hora,
než ji spláchne moře?
Kolik let mohou vydržet někteří lidé,
než se dočkají svobody?
Jak dlouho může člověk odvracet hlavu
a dělat, že nic nevidí?
Odpověď, příteli, poletuje ve větru,
odpověď poletuje ve větru.

Kolikrát musí člověk zvednout hlavu,
aby spatřil nebe?
Kolik musí mít uší,
aby slyšel lidský pláč?
Kolik lidí ještě musí umřít,
aby pochopili, že jich umřelo už příliš?
Odpověď, příteli, poletuje ve větru,
odpověď poletuje ve větru.

Bob Dylan, Lyrics/Texty 1962–2001, Praha, Kalich 2004, s. 85, přeložil Michal Bystrov

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

K.M. napsal(a):

"...slova jsou jen plevy unášené větrem..."
12. 01. 2014 | 03:38

olga napsal(a):

"Odpověď, příteli, poletuje ve větru,
odpověď poletuje ve větru."
Odpověď je v Bibli!
12. 01. 2014 | 03:56

Katolický misionář mezi neznabohy napsal(a):

"Křesťanská láska se projevuje činy, ne slovy, není to žádná rozcitlivělost."

Jak svou křesťanskou lásku projevujete Vy, pane Urbane, prostřednictvím své střelné zbraně, kterou vlastníte již řadu let?
12. 01. 2014 | 03:59

Medikolog napsal(a):

Katolická církev svoji lásku projevuje oloupením Českého národa a jeho státu. Křesťané a Židé mají tah na české majetky a peníze jako Žid z protektorátního filmu... Pravá křesťanská vyvolená láska.. k sobě samým a ke svým komplicům (tam dobře propočtená a vyúčtovaná).

Katolický misionáři.....03.59 Přeci po katolicku, pane. Vaši křižáci anad neměli a nemají střelné zbraně (tehdy luky, kuše, katapulty bombardy, muškety, kartouny... dnes moderní ekvivalenty až po nukleární zbraně.. děla, tanky, letectvo, rakety, .. drony)? Proč se neptáte svých FELDKURÁTŮ? Ať vám popíší svoji SKUTEČNOU náplň práce...
12. 01. 2014 | 07:32

Ládik!!! napsal(a):

Dobrý den,
proč píšete, že jste jedním z představitelů studentského hnutí 89? To jste byl mezi studenty výjimka?
Myšlenka je původcem činu, čin je původcen zvyku a zvyk je původcem charakteru. I němý člověk může mít pevný a ryzí charakter. Slova jsou k ničemu, kecy, kecy, kecy. Důležitý je čin.
Podívejte například na zemana. Jeho kecy jsou v podstatě k obveselení, nemají žádnou váhu. Rád sám sebe poslouchá, proto jich je tolik. Každý čeká na jeho činy - co má podle zákona udělat. Jmenovat, klást, přijímat, reprezentovat. Činy se mu nedaří. Jeho zvykem je mluvit. Charakter podle toho vypadá.
12. 01. 2014 | 07:59

Občan napsal(a):

Křesťanská "láska"?
Docela zajímavá forma lichvy.
Nadělat si hromadu chudých (zákaz antikoncepce a interrupcí jsou pro to ideálním nástrojem) a pokud možno nevzdělaných, udržet je v chudobě a nevzdělanosti a PAK jim blahosklonně PRODÁVAT "charitu".
Česká divize katolické církve na tom maká jak včelka (omlouvám se tomu pilnému hmyzu, protože takové srovnání si nezaslouží).

Papež František bude ušetřen, dokud bude pouze mluvit k "lidu" a vyzývat k PRÁCI pouze jej. Jakmile začne šťourat do vatikánské banky nebo do prelátských kšeftů, bude onemocněn nebo zemřen; příkladů i z poměrně nedávné historie bychom pár měli.
12. 01. 2014 | 08:25

Terry Fox napsal(a):

Kdo má dnes čas na křesťanskou altruistickou lásku? Když musí makat jako fretka, aby se postaral o sebe a svou rodinu. To si naopak vyžaduje občas nějakého bližního podrazit, nebo v případě potřeby i podříznout. Ti kdo to umí, těm se daří. Kdo to neumí skončí jako bezdomovec starající se o stejně potulného psa.
Ano, ti kdo mají zásoby milionů a miliard různých peněžných jednotek, těm se mluví o křesťanské lásce, milosrdnosti nebo charitě, snad občas i nějaké to promile ze svých statků okázale "pustí" před připravenými kamerami. Co taková "láska" dosáhne? Jedině to, že nějaký bídný zoufalec přežije bídně zoufalým způsobem bídně zoufalou noc, aby se dočkal dalšího bídně zoufalého dne. A večer mu snad zase někdo hodí další kost. Děkujeme pěkně.
12. 01. 2014 | 08:38

Analytik napsal(a):

Vítr přináší podnětná slova ze Slovenska.
Slováci už nahlas říkají to, na co my jen myslíme. Zatím?
www.youtube.com/watch?v=kIuJ5f_2SBY
12. 01. 2014 | 08:59

Fialenka napsal(a):

Velmi hezky napsáno, díky.
Papežova slova působí jako projev Ducha, a ten vane kam chce :-)
12. 01. 2014 | 09:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

Analytik napsal(a):
Vítr přináší podnětná slova ze Slovenska.
Slováci už nahlas říkají to, na co my jen myslíme. Zatím?
www.youtube.com/watch?v=kIuJ5f_2SBY
12. 01. 2014 | 08:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokud se na Slovensku k této výzvě připojí většina, může to mít vážné důsledky, Slováci mají oproti Čechům horkou krev, poznal jsem to na vojně. Stačilo, aby se někdo otřel o jejich čest (třeba i v žertu) a bylo zle. Ať už si člověk může myslet o této výzvě cokoliv, neměli by to brát jejich vládci na lehkou váhu. A pokud se opravdu slovenské ulice a pracoviště zaskví trikolorami, začne to být vážné. Slovensko není daleko, jak jednou jiskra přeskočí, bude obtížné požár hasit. Jen je těžko posoudit, jak se na věc dívá mladá generace. Obávám se, že jestli se připojí k této výzvě, bude horko nejen pod Tatrami a u Dunaje, ale i za Moravou a dál na západ.
12. 01. 2014 | 09:30

Analytik napsal(a):

šašek z Jihlavy 09:30
Od Slováků je čestné, že dali svým mafiánům čas na sbalení kufrů a nevěší je hned na lucerny. Jestli bude horko, tak jen v té nejvyšší vrstvě několika tisíc "vyvolených".
Jak dlouho si ještě na hlavy nechají $rát Češi?
12. 01. 2014 | 09:38

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,
pokud to nebude na FB, Twitteru nebo jiné "sociální síti", odsouhlaseno některou z módních ".ereblit", doporučeno "svobodnými médii", s patřičnou marketingovou kampaní a nejlépe doprovázeno organizovanou "vajíčkiádou", může být ČEZký establishment zcela v klidu, protože "mladá generace" bez toho nehne zadkem (čest vyjímkám).

Střední generace také do ničeho nepůjde, protože ta buď bojuje o holé přežití a eventuálně živí své nezaměstnané děti, nebo je za vodou a majetky má bezpečně zakotvené v některé z praček na prachy.

Souhlasím s tím, že ty výzva je drsná a může mít vážné následky. Jenže to, co je v ní obsaženo, lze jen velmi těžko zpochybnit; evidentně to není výzva sepsaná nějakým primitivem, ale člověkem nebo lidmi, kteří myslí a nejsou jim lhostejní "obyčejní spoluobčané".
Slováci se asi probouzejí a držím jim palce; nad Čechy jsem zlomil hůl.

Jenom je škoda, že s takovou výzvou nepřišli autoři v době řádění Duurindy, Radičové&spol.
12. 01. 2014 | 09:57

kokoshka napsal(a):

Oh,narote šeska,vy ani nečist ani ferštejn co fam chtela napsat draha autor!
Čtete blogy vubec nebo jenom nazvy?

Podzimni den.Ukradli mraky nebe.
Do olova zpečeten boži žar.
A vodky nenadejne placebo
Ztratilo už lečivy svuj dar.(c)

He,dal nemam talent.Zaplakal...:-)
Base:
Listi ve vetru
Hazi vitr v prazdne zahrade
Listi ve vetru,dešt
A rozmačkany domeček slimaka
12. 01. 2014 | 10:18

Ládik!!! napsal(a):

Slováci mají horkou krev jen v roztoku s borovičkou.
Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Len slová, slová, slová.
12. 01. 2014 | 10:36

šašek z Jihlavy napsal(a):

Občane, jde jen o to, kolik lidí se s tou výzvoun ztotožní. Jestli to bude významná většina, mělo by to vlády znepokojit a něco s tím dělat. Jestli to dopadne jako známá Holešovická výzva, vyšumí vše do ztracena jako mnoho podobných iniciativ před tím.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ahoj Ládiku, je otázka, co je pro horkou krev lepší, jestli borovička, slivovice, nebo pivo s rumem. Já bych typoval, že po tom pivu se víc blbne.
12. 01. 2014 | 10:59

olga napsal(a):

Křesťanská láska. Na tu jen tak někdo nedosáhne. V systému, kde vládnou peníze, je to pouhá fráze. Křesťanská láska bude, až nebudou peníze.
12. 01. 2014 | 10:59

pozorovatel napsal(a):

Výzvu nelze zpochybnit, to vše je pravda. A ono to tak dopadne, protože zloděj se uloupeného majetku dobrovolně nevzdá a okradený se ještě nedostal na hranici existenčního ohrožení, která jej posune k činu. Je to pouze otázka času, anebo změny. A ta změna by musela být v něco docela jiného, než jsme za poslední čtvrtstoletí svědkem. A možná to opravdu tak dlouho trvat nebude, protože ekonomické a politické podmínky ve světě kolem nás se rychle mění a čtvrtstoletí je právě perioda, ve které v české kotlině dochází ke změnám.
12. 01. 2014 | 11:07

Ládik!!! napsal(a):

šašku,
proto piju pivo jen vyjímečně a výlučně na žízeň - nejsem dobrý vlastenec, abych takto podporoval stát. Ani tabák jsem nikdy nespotřeboval. Prázdná slova mě vysloveně $erou. Tato slova jsou doménou české televize. Na Slovensku si to vyřeší fico.
12. 01. 2014 | 11:12

šašek z Jihlavy napsal(a):

olga napsal(a):
Křesťanská láska. Na tu jen tak někdo nedosáhne. V systému, kde vládnou peníze, je to pouhá fráze. Křesťanská láska bude, až nebudou peníze.
12. 01. 2014 | 10:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Až nebudou peníze, nastane džungle, protože někteří je mít budou vždy, ale bude jich málo a budou žít v pevnostech jako dříve šlechta na hradech. V zámcích asi ne, ty jsou zranitelné. A v podhradí by křesťanská láska byla zbytečným přepychem, tam bude boj o žvanec.
12. 01. 2014 | 11:21

Anastázie napsal(a):

Ad autor

Ještě jsem celý blog nečetla,ale papeže Františka si nesmírně vážím /František z Assissi byl i můj oblíbený světec-a zmiňoval se o něm i Axel Munthe v Knize o životě a smrti-kdy František mu za jeho lásku k ptáčkům i ostatním zvířatům pomůže do nebe-velice silný závěr této knihy.

Františka jako jediného světce má ve svých Apokryfech i Karel Čapek-kdy se přimlouvá
za pejska.

Jen mne trochu mate text písně /já vím,je to jako s francouzskou poezií prokletých básníků či verše Heineho/-ale já považuji za silnější-pokud se nepletu-do Wikipedie jsem se nedívala
dřívější text:
Proč ale blátem nás kázali vést
a špínou si třísnili šat?
To ví snad jen déšť
a vítr kolem nás
ten vítr,co začal právě vát.

Děkuji.
12. 01. 2014 | 11:47

Maximus napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal:
Až nebudou peníze, nastane džungle....

Kdepak pane kolego, peníze jsou jen prostředek směny, rozhodující je vždy okolnost, kdo vlastní výrobní prostředky a nemovitosti! Peníze ale samozřejmě musí být, jinak by současná civilizace okamžitě zkolabovala. Kdyby většina těch chudších lidí či střední vrstva a vlastně v podstatě i celý podnikatelský sektor přestal makat, tak jim té "elitě" ty pevnosti a hrady budou na dvě věci. A i kdyby měli neskutečné zásoby pro přežití, tak život v takovém světě by asi byl dost příšerný. Komunisti po r.1948 šli "správně" po majetku a výrobních prostředcích, jen jaksi zapomněli nebo si neuvědomovali, že pokud dáte či nasypete do korejtka všem stejně, tak to prostě nebude fungovat. Navíc pojem jako svoboda si vysvětlovali po svém. Lidi touží po tom lepším, co jim každá současná společnost může poskytnout a po tom a za tím se honí.... ale to je vlastně motor současné civilizace.
Hezký den.
12. 01. 2014 | 12:00

člen Klubu Pravicových Představitelů napsal(a):

Slováci mají možná teplejší krev než Čechomoroslezskoromové, ale mají stejně sádelnaté zadky, málo jich je zvedne.

A i to málo už teď má mezi sebou lidi z Lorencovy penty, už teď tam jsou provokatéři a agenti. Už teď se ví, kdo s kým a kdy se setkává.

Mimochodem, téměř zcela bez zájmu Bakbabischtlampatschů probíhá v podstatě v poho příprava implementace zákona, kterým dojde k postupné monopolizaci trhu s osivem - v EU.
Ostatně co asi tak láká potenciální "investory" na Ukrajině ? Podobné, co kdysi lákalo Hitlera, v tom se nezměnilo nic.

http://www.nwoo.org/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2013050036

„Poměry jsou pány lidí, ne lidé pány poměrů.“
(Hérodotos )
-----------------------------------------------------------------------------
Wayne Morse byl považován téměř za antiamerického zrádce, v posledku se ale ukázalo, že měl pravdu - americký lid to byl, kdo dotlačil establishment k tomu, že rozhodl o stažení armády z Vietnamu.
Disidentů je třeba, oni sice často nevědí JAK dosáhnout změny poměrů, ale svítí na cestu těm, kteří podobně jako oni hledají, však on se ten Prométheus vždy najde, jen v hloupých, letargických a zbabělých enklávách tomu tak není, tam se to podobá spíše jen stádu hýkajících oslů uzavřených v chlívku - oslů, kterým nedonesli jejich pánové včas žrádlo /vypěstované z monsantovských semen/.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bowman_v._Monsanto_Co.
12. 01. 2014 | 12:34

člen Klubu Pravicových Představitelů napsal(a):

Maximus
Peněz není třeba - v té podobě jaké jsou již ve střednědobém horizontu budou velkým problémem.
Je výhodné "mít k dispozici" /jen to je na přednášku - některé náměty viz schlimbach a jeho ekonomická reforma/ toliko směnný ekvivalent, třeba v elektronické podobě....plus systém valuace hodnot statků, ne nutně všechny statky však musí valuovat trh. Který je stejně mnohdy pokřivený různými externalitami, ale i internalitami /manipulace zevnitř trhu/... a hlavně paradigmatem zisku, coby určující, monopolní, dominantní valuační proměnnou /je například ziskem prožít důstojně stáří ???, když a no - tak je pak prodělkem činnost např. pečovatelská ??/. Kdy např. dochází ale i k tomu , že zisk jednoho je druhého ztrátou, přičemž tím "druhým" jsou často velké oblasti, enklávy světového časoprostoru.

Mozek, kterým se dosáhne potřebných změn, se ale rozhodně nenalézá v čechomoroslezkoromsku, buďte klidný, netřeba být na tomto poli iniciativním a něco vymýšlet, nad něčím hloubat a hledat argumenty - zcela normálně /jako vždy/ jen držte hubu a starejte se jen o sebe a svou rodinu, to nakonec není ař tak špatná životní straegie - pokud ji používáte tak, že druhým až tak moc neškodíte, používají ji desetimiliony lidí i mimo Čechomoroslezkoromsko.

Hezký den.
12. 01. 2014 | 12:49

xerox napsal(a):

Analytik - 08:59

takových výzev tu už tu bylo , bohužel se vždycky rozpustily ... polistopadová čeládka se rozrostla do obludných rozměrů , obsadila drtivou většinu dobře placených klíčových fleků od státního aparátu , soukromého byznysu až po mediální žumpu ...
v televizi vůbec neslyšíte názory běžných lidí , jsou odstřiženi , převládá primitivní manipulace ...
internet je to poslední , co ještě nemaj pod kontrolou , ale snažej se ... např. na stránkách čt , kterou si povinně platíme zrušili před rokem a půl s nástupem dvořáka do vedení úplně diskuse k politice ...
12. 01. 2014 | 13:19

Maximus napsal(a):

člen Klubu Pravicových Představitelů
(-:

Klídek pane kolego, ono se to všechno stejně nějak vyvrbí a za ta léta žití (mám už dost přetočený tachometr) jsem si všimnul, že nás může leccos překvapit). Kdo čekal třeba takové změny někdy kolem r.1985, že se toho dožijeme? Vždy může přijít nějaké to překvápko. I když mě lidé, tedy alespoň někteří sejří, tak jako celek je mám pořád rád a člověk se nesmí nechat vyosit různými jindyvyjdui.
Před chvilkou sem se docela bavil, jak prezident Zeman v OVM vyběhl s drzým Moravcem a s přehledem tohoto modrýho manipulanta vyprovodil. To se mi na M.Z. docela líbí, s nikým se nepáře i když si tím vytváří spoustu nepřátel. Moravec, milenec a přítel bývalého ministra spravedlnosti Pospíšila potřebuje občas dostat latí jako pes drbání....Mám za to, že v Česku není moc lidí, kteří by dokázali dostat Zemana argumentačně do úzkých. Když si představím Vopěnku na jeho místě, tak ten by u Moravce zřejmě usnul....
Hezký den.
12. 01. 2014 | 13:21

Analytik napsal(a):

xerox 13:19

Pravda, ale na Svobodné české rádio jsme se ještě nezmohli!
Něco podobného sice naznačil Babiš ve svém památném vystoupení v ČT před třemi roky, ale dnes skupuje média, pravděpodobně aby zamezil průniku nebezpečných informací ze záhorácké ciziny.
Se svými rychlomiliardami moc důvěry nevzbuzuje.
12. 01. 2014 | 13:32

Maximus napsal(a):

Analytik

S tím Babišem je to těžké. On se dostal k velkému majetku a vydělal a vydělává velké peníze a to je pro spoustu lidí v ČR když ne zločin, tak alespoň velký problém. To, že koupil část médií je jen jeho obrana, pokud chce v české kotlině působit i jako politik. V době kdy média kupoval, byla jejich většina zakoupena a ovládána pouze jedinou názorovou stranou, ke které
patří samozřejmě i Balaka. Byl to od něj chytrý tah, jinak by ho pomalu a postupně zničili. Zda vzbuzuje důvěru svými miliardami je těžké říci, ale určitě se nechová jako třeba Bakala, který finance vyvádí vně ČR a vlastně žije mimo ČR. Babiš se začíná chovat skoro jako kdysi Baťa a to je na něm sympatické. Kdyby to byl hajzlík, tak by si přeposlal pár miliard korun ven z ČR a užíval by si života, který nám všem a jemu také, utíká jako voda. Takže je vlastně takový blázen či don Quijote, většina lidí co jde do politiky chce tímto zbohatnout nebo si léčí stařecké komplexy, jako Schwarzenberg, ale on, který je ještě plný síly a samozřejmě peněz jde do politiky! Neskutečné! Dodávám, že jsem ho nevolil, ale mám ho raději asi tak 10x než zavedené politiky odleva doprava...
Hezký den.
12. 01. 2014 | 13:48

xerox napsal(a):

Analytiku ... já vim , taky to nechápu , přitom zřízení a internetové vysílání rádia stojí pár kaček ...
no s babišem nevím , zatím je z těch miliardářů co je ochotný se angažovat nejdůvěryhodnější , vlastně jedinej ...
12. 01. 2014 | 13:49

Analytik napsal(a):

Maximus, xerox
Přiznávám, že i já jsem se chytil a pár měsíců sympatizoval s Babišem.
Naletěl jsem na to "A" v titulu "ANO 2011". Mělo to znamenat "akce nespokojených občanů". Jenže čas plynul a akce žádná. Babiš ani nepodpořil holešovskou výzvu, která mířila stejným směrem.
Teď má Babiš k dispozici média a nezbývá než čekat, jaká esa ještě ukrývá v rukávu. Jestli se přidá k vládnoucí Mafii nebo se jí postaví.
Ani já ho nevolil. Po zkušenostech s ANO 2011 mám větší důvěru k Okamurovi.
12. 01. 2014 | 14:08

Santawizard napsal(a):

Dneska se křesťanství a kapitalismus hodně kritizuje.Dohromady je to taky kritika duchovního a materiálního bohactví i samotných lichvářů,exekutorů,bankéřů a investorů.. I když už existuje nová svoboda náboženská,politická a podnikatelská pro všechny,šťastní a úspěšní jsou ti,kteří mají velké mzdy a velké zisky ,ale nešťastní a neúspěšní jsou ti ,kteří mají malé mzdy a malé zisky.
Český kapitalismus a české křesťanství se kritizuje hlavně tím,že kapitalismus a křesťanství trpí nedostatečným množstvím partnerství a spolupráce, ale přebytečným množstvím zdravé konkurence a nekalé soutěže.To se podobá i celé diskuzi na aktuálně cz. Buď se účastníci navzájem ignorují a nebo se dobře spolu baví a nebo se spolu hádají,tím správným nebo nesprávným způsobem .I když teoreticky tady pořád existuje možnost ,že už jsme všichni mohli býti svépomocní bohatí a šťastní , opak je pravdou.
Chybí nám láska a rozum.Chybí nám peníze a nápady.To je proto ,že se lidi navzájem o lásku o rozum a o peníze a o nápady raději více méně vydírají.Tímto se navzájem stagnují.Životní energie a tvůrčí síla neroste ,ale upadá.
Pro svou víru či nevíru zavírali jeden druhého do vězení a do blázince na převýchovu už několikrát.I Ježíše Krista jsme pro naše hříchy drželi jako rukojmí,aby platil výkupné.Do dnešní doby však všichni chodí okolo horké kaše .Na rozdíl od Ježíše Krista,dneska všichni ti bohatí láskou a rozumem jsou však chamtiví a lakomí,jako Satan.!?
12. 01. 2014 | 14:17

xerox napsal(a):

Analytik

máme to podobné ... ale babišovi pořád věřím ... škoda , že v koalici místo kdu není okamura ...
12. 01. 2014 | 14:21

Santawizard napsal(a):

olga napsal(a):
Křesťanská láska. Na tu jen tak někdo nedosáhne. V systému, kde vládnou peníze, je to pouhá fráze. Křesťanská láska bude, až nebudou peníze.
12. 01. 2014 | 10:59

Nesouhlasím,Ježíš Kristus žil v době ,kdy taky platili peníze.Za 30 stříbrných byl prodán Jidášem a ještě jsou tady takoví ,kteří by chtěli víc než 30 stříbrných.Tímto chcou abychom následovali Jidáše víc než Ježíše.
Olgo,pro jednu černou ovečku nemůžete zakazovat peníze i pro všechny bílé ovečky.Křesťanská láska pochází od Krista.Křestané mají následovat Krista.Křesťané nemají následovat Jidáše.Ani vědomky ani nevědomky.
12. 01. 2014 | 14:35

veverka napsal(a):

A tak si Duka z té čisté,altruistické a pohotové křesťanské lásky vysomroval od státu 140 miliard včetně hradů a zámků.

Takovej hodnej,altruistickej křesťan to je,ted nám za ty naše peníze a majetky bude dokonce i nabízet svou čistou a altruistickou charitu.
12. 01. 2014 | 15:03

Kulinář napsal(a):

Xerox, taky si myslím, že v koalici měl být Okamura a ne KDU. To bude ještě pan Sobotka litovat, že si nasadil veš do kabáta. A co se týče Slováků, ti vědí, co mají dělat a nepotřebují k tomu ani pivo. A o borovičce si v Čechách můžeme nechat jenom snít.
12. 01. 2014 | 16:50

šašek z Jihlavy napsal(a):

Veverko, vaše nechuť k "černoprdelníkům" může signalizovat nějaké potlačené emoce, možná by vysvětlil Freud.
Jako kluci jsme na nápěv rock´n rollu Rock Around the o´Clock zpívali:
Máme doma veverku
ta má černou prdelku.
U sousedů vedlejší
má ji ještě černější.
A roky dlouhými kroky kráčí dál...
Zkuste o tom podumat, třeba si ještě Duku zamilujete, má takovej upřímnej úsměv, něco mezi Jardou Šterclem a Švejkem v podání Rudolfa Hrušínského.
12. 01. 2014 | 16:55

Analytik napsal(a):

Kulinář 16:50
Nevím, čím to je, ale nemohu se zbavit dojmu, že současně očekávané složení vládní koalice není definitivní.
Okamura se sice brání účasti ve vládě, ale možná se změní situace a Úsvit nahradí kněžoury nebo dokonce dojde k dalšímu kolu předčasných voleb.
Je to sice mé tajné přání, ale doufám, že není jen otcem myšlenky.
12. 01. 2014 | 17:14

Baba napsal(a):

Já dnes přihazuju veverce. Ona mně sice né, neděle odpoledne, rodiče po báječném víkendu, když jí nejde o kariéru, tak o rodinu.
12. 01. 2014 | 18:28

strýc virus HxNx napsal(a):

šašek z Jihlavy

Duka (operován pro odpornou šilhavost)prý Švejk a Hrušínský a k tomu upřímný úsměv.
tak, šašku z Jihlavy, při památce rozšklebeně rozřehtaného JUDr Štercla, to je tedy opravdu síla.

ještě že tam u Vás v údolíčku máte tak pěkné výsledky s chovem trpasličích opiček. v tomto směru je mi Iglau sympatická.
12. 01. 2014 | 23:53

D. napsal(a):

A co teprve větry ve slovech?
13. 01. 2014 | 00:53

šašek z Jihlavy napsal(a):

strýc virus HxNx
Ještě mě napadá úsměv europoslance Svobody a pan Bouše taky nebyl špatnej. Tihle ducatí kluci mají takovej upřímnej kukuč, i Vláďa Dlouhejch, Václav Moravec a JUDr.Pospíšil je pomalu dotahují. Jo, smích ječ nakažlivej, proto je tu kdekdo vysmátej.
13. 01. 2014 | 08:33

buldatra napsal(a):

Když to jeden vezme kolem a dokola a zase zpět, nezbývá mu než konstatovat, že to nejsou slova ve větru, ale do větru.
Řeč se vede a voda teče.
Klasika.

Asi by si měl spíš děda papež dobroděj promluvit nejdříve, někde v separé, se svými podřízenými v duchu těchto slov a řádně je zaúkolovat.
A dle činů v tomto duchu větrných slov, poznalo by okolí, co se děje a kam to spěje, kam kráčí spolek ten, v duchu kázání vody a pití vody.
Zatím však, bohužel nic.

Stará písnička. Pěkně ohraná.
13. 01. 2014 | 10:00

gaia napsal(a):

Hezká slova má také píseň Imagine od Lennona

Imagine there`s no religion, no hell above us only sky
13. 01. 2014 | 11:36

nikdo napsal(a):

Milý autore, papež Jan Pavel I. vl.jménem Albino Luciani zvolený 26.8.1978 zemřel 28.9.1978. Byl napadán nejvyšším klérem, že je volnomyšlenkář. Současný papež je dokonce obviňován, že je marxista. Jak dlouho ještě bude ve funkci ?
13. 01. 2014 | 15:03

Pepa Řepa napsal(a):

Veverko, hlodavče lesní, nejedete v to sám
máme doma vorvaně
dělá-už nevím co-ve vaně
hej bába ryba
14. 01. 2014 | 16:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy