Apologie pirátství

21. 01. 2014 | 17:54
Přečteno 7368 krát
Poslanec Martin Komárek dnes v jednom komentáři na Facebooku napsal: S Piráty bych moc rád spolupracoval, pokud se zřeknou loupení duševního vlastnictví. Rozhodl jsem se mu odpovědět článkem, protože i vzdělaní lidé mají o pirátství nepřesné představy.

Co se týče kopírování a sdílení autorsky chráněných děl (takzvaného pirátství), je třeba nejprve říct, že kopírování není krádež (natož loupež). Kopírováním nic nemizí, naopak vzniká kopie díla. Podle našich zákonů je legální vytvořit si kopii díla pro osobní potřebu, legální je stahovat díla z Internetu. Nelegální je sdílet díla chráněná tzv. autorským zákonem. Náš autorský zákon nezná termín “duševní vlastnictví”, což je vlastně oxymóron, spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje, duše se vlastnit nedá.

Co vede některé lidi k tomu, aby kopírovali díla a zpřístupňovali je (sdělovali) veřejnosti? Hlavním důvodem je nedostupnost nebo těžká dostupnost takových děl (např. knihy jsou jen na papíře, jsou vyprodaná, díla jsou příliš drahá...). Je těžké věřit tomu, že by tomu někdo nerozuměl a sám taková díla nestahoval. Jsou tu prostě lidé, kteří věnují svůj čas, energii a rychlost internetového připojení tomu, aby umožnili druhým přístup k dílům, která jsou ostatním zpravidla nedostupná. Nejedná se výlučně o díla chráněná, ale především o díla chráněná vzhledem k délce platnosti kopírovacího monopolu na autorská díla. Je to teprve čtyři roky, co můžeme svobodně sdílet díla Karla Čapka.

Říkám otevřeně, že si vážím každého piráta, který se věnuje sdílení nedostupných děl. Jsou to fanoušci těchto děl, protože – přiznejme si – skenovat knihy, ripovat DVD nebo odesílat na web stovky televizních dokumentů není až tak moc velká zábava. Étosem pirátů je heslo Sharing is Caring, což se dá přeložit jako “sdílení je aktem lásky” nebo “sdílení znamená péči”. Je to láska a péče o díla, ale i o naše bližní.1/ Jednomu autorovi a nakladateli v jedné osobě jsem kdysi vysvětloval, že vlastně napadá své fanoušky a potenciální zákazníky. Ten, kdo by chtěl odsuzovat a zakazovat kopírování, sdílení a stahování děl, si musí uvědomit, že tím bude upírat přístup ke vzdělání a kultuře třeba dětem z chudých rodin. To, že je něco nelegální (sdílení), ještě neznamená, že je to zavrženíhodné, nesprávné nebo nelegitimní.

V této souvislosti připomínám, že nedostupnost určitých děl v komunistickém režimu u nás zplodilo neautorizované kopírování a sdílení známé jako samizdat. K jeho potlačení komunisté jak známo vyvinuli řadu metod: pod dohledem bylo každé kopírovací zařízení, hrozily tresty, získávali se informátoři, udávali se sousedi a spolupracovníci. Podobnost s dnešními metodami organizací, jako je BSA, Protipirátská unie a další, je zajisté čistě náhodná.

Pokud zabrousíme do historie, římské právo kopírovací monopol vůbec neznalo. Vyvinul se v Anglii ze státní cenzury vydávaných knih. Pokud tiskárna respektovala státní cenzuru, dostala za odměnu monopol na publikaci a šíření díla. V USA důvodem zavedení kopírovacího monopolu byl společenský konsenzus, že odměna autora formou časově limitovaného monopolu na vydání díla bude autory motivovat k další tvorbě. Bohužel současná tendence neustálého prodlužování monopolu (u knih je to 70 let po smrti autora) už nemá nic společného s původním smyslem, ale pouze se ziskem držitelů autorských práv, zpravidla vydavatelů a tím také s omezováním našich svobod. Tehdejší konsenzus by se dal vyjádřit takto: Veřejnost se vzdá některých svých přirozených práv vytvářet kopie a výměnou dostane zisk ve více napsaných a vydaných knihách. Autorská (správně kopírovací) práva v době knihtisku byla pro lidi celkem bezbolestná, omezovala pouze činnost vydavatelů a autorů. Jistě, přísně vzato, chudí lidé ručně kopírující knihy mohli také porušovat autorská práva, nikoho ale ani nenapadlo je na nich vynucovat, protože se to chápalo jako průmyslová regulace. Pokud široká veřejnost nemůže vytvářet kopie, protože účinně je možné vytvářet je pouze v tiskárnách – a většina lidí nevlastní tiskárny – výsledek je, že široká veřejnost se vzdává svobody, kterou nemůže využívat, svobody, která nemá praktickou hodnotu. To je důvod, proč autorská práva mohla být v té době pro veřejnost výhodným obchodem.

Kontext se ale mění, a to musí změnit naše etické hodnocení autorských práv. Počítačové sítě a digitální informační technologie nás přivádějí do zcela jiné situace, kdy mizí centralizace a úspory z velkého nákladu výtisků, které představuje knihtisk a podobné technologie. Dnes kdokoli, kdo umí číst a využívat informace, je může také kopírovat. Měnící se kontext mění způsob, jakým autorská práva fungují. Nepůsobí už jako průmyslová regulace; nyní je to drakonické omezení široké veřejnosti. Bývalo to omezení vydavatelů v zájmu autorů (vydávat se souhlasem autora). Nyní je to omezení veřejnosti v zájmu vydavatelů (držitelů práv k dílům). Lidé s počítači se stali konkurenty vydavatelů. Máte-li počítač, vydavatelé považují za svou nejvyšší prioritu zabránit vám kopírovat díla. K vynutitelnosti svých práv požadují dohled a tvrdé tresty, které začínají být přijímány do zákonů.

Autorská práva kdysi bývala pro veřejnost výhodným obchodem, protože veřejnost prodala svobody, které nemohla užívat. Ovšem tak tomu už dnes není. Dnes můžeme tyto svobody užívat. Je tedy naprosto přirozené, že bychom měli přizpůsobit autorská práva dnešním podmínkám. Snížit množství moci, kterou získávají vlastníci autorských práv, abychom snížili množství omezení, které kladou na veřejnost a rozšířili svobodu, kterou si veřejnost zachová. To však není v zájmu vydavatelů. Oni chtějí udělat pravý opak. Chtějí posílit autorská práva natolik, že by nakonec měli veškeré využívání informací pod kontrolou. To vedlo k zákonům, které nebývale zvýšily moc autorských práv. Svobody, které veřejnost mívala v době knihtisku, jsou odebírány.2/

Vydavatelé se snaží prosadit dokonce i omezení našich práv na ochranu soukromí. Vymáhání kopírovacího monopolu v době Internetu je totiž s lidským právem na ochranu soukromí naprosto neslučitelné. Když lidé sdílí soubory, znamená to, že si navzájem posílají jedničky a nuly. Jediný způsob jak omezit sdílení souborů obnáší zavedení neustálého dozoru nad veškerou soukromou komunikací všech lidí v síti. Neexistuje žádný způsob, jak oddělit soukromou korespondenci od obsahu chráněného autorským zákonem bez zkontrolování celého jejího obsahu.

Není to dnes jen široká veřejnost, která je omezována v možnosti kopírovat a sdílet díla. Jsou omezovány možnosti autorů získávat zdroje pro díla, která by teprve mohla vzniknout. Je možné, že se stanete ideově přesvědčeným pirátem ve chvíli, kdy začnete psát odbornou publikaci. Copyright vám staví do cesty tolik bariér, že vaše dílo bude pouhou ozvěnou toho, co mohlo vzniknout bez všech těch omezení. Zjistíte, že si nesmíte udělat v knihovně sken z knihy a v případě notového záznamu ani jeho kopii. Zjistíte, že současný stav autorskoprávních zákonů nejenže nepodporuje novou tvorbu, ale novou tvorbu ztěžuje či znemožňuje. Jako autor budete rád za pirátské zdroje. A když předáte rukopis vydavateli, který vám vyhází všechny obrázky kvůli nejasným autorským právům, budete znechucen. Někteří vydavatelé vám tam napíšou, že jsou to fotografie a obrázky z vašeho soukromého archivu, ale to je od nich čirý alibismus. A až budete podepisovat smlouvu s vydavatelem, dobře si rozmyslete podmínky, aby se vaše práva vrátila zpátky vám a vy jste mohl s dílem nakládat. Není nic trapnějšího pro autora, než se stát pirátským sdílečem svého vlastního díla. Jsem přesvědčený, že pokud by se liberalizovaly zákony související s kopírovacím monopolem, vzniknou zvláště v odborné literatuře díla, která budou kvalitativně na mnohem vyšší úrovni, než jsou ta, která jsou nyní "chráněná".

Na druhé straně několik prominentních autorů z OSA a jejich potomci by museli zapomenout na pohodlný život rentiérů, ale vyvstává otázka, zda společnost se má více starat o výši jejich kont, než o veřejný zájem. V souvislosti s ACTA myslím Švýcarsko vtipně prohlásilo, že jejich vláda tu není od toho, aby se starala o zisky amerických korporací. Současné autorskoprávní zákony, které jsou tlačeny obřími zábavními korporacemi škodí vzdělanosti a kultuře v nejširším slova smyslu. Zeptejte se na názor třeba prof. Jana Sokola a dalších, kteří tyhle věci chápou.

Na závěr bych ocitoval slova Richarda Stallmana, otce svobodného softwaru, který pro nás všechny hodně udělal: Neřekl bych, že jedna svobodná píseň nahradí všechny nesvobodné písně [jako tomu je u svobodného softwaru, kdy jeden svobodný textový editor nahradí všechny nesvobodné] nebo jeden svobodný román nahradí všechny nesvobodné romány. Co si tedy myslím, je, že my prostě musíme rozpoznat, že tyto zákony si nezasluhují být respektovány. Není špatné sdílet s vaším bližním, a pokud se vám někdo pokouší říct, že to špatné je, neměli byste ho poslouchat.


-----------------------------------------------------
1 Papež František: Sdílení je pravým projevem lásky. … Připomínejme si neustále, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. Vše, co sdílíme, se násobí. … Vznikají mnohé formy sdružení na obranu práv a pro dosažení šlechetných cílů. Žízeň po sdílení se tak projevuje u mnoha občanů, kteří chtějí být tvůrci sociálního a kulturního pokroku.

2 E-knihy jsou příležitost, jak sebrat některé zbytkové svobody, které čtenáři tištěných knih vždy měli a stále mají – například svobodu půjčit knihu příteli nebo si ji půjčit ve veřejné knihovně, prodat výtisk do antikvariátu nebo koupit si výtisk anonymně, aniž by se uložil do nějaké databáze záznam o tom, kdo si koupil tu kterou knihu. A možná dokonce svobodu přečíst si ji dvakrát.

Toto jsou svobody, které by vydavatelé rádi odebrali, ale nemohou to udělat pro tištěné knihy, protože by to bylo příliš nápadné sáhnutí po moci a zvedlo by odpor. Tak našli nepřímou strategii: Nejdřív získají zákony, které odeberou tyto svobody pro e-knihy, dokud zde žádné e-knihy nejsou; takže zde není žádný spor. Nejsou zde žádní již existující uživatelé e-knih, kteří jsou zvyklí na své svobody a budou je bránit. Toto získali s přijetím Digital Millennium Copyright Act v roce 1998. Potom uvedou e-knihy a postupně všechny donutí přejít z tištěných knih na e-knihy, a konečný výsledek bude, že čtenáři ztratili tyto svobody, aniž by existoval okamžik, kdy jim byly odebrány a kdy mohli bojovat, aby si je udrželi.

Richard Stallman: Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
Z téhož zdroje byli různé citace, ale protože je to blog, a ne odborný článek, tak s tím neotravuji, ale vřele doporučuji tento přepis jeho přednášky přečíst.

EDIT: Článek jsem po sobě zredigoval a trochu uhladil.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

krajan napsal(a):

Co dodat?
21. 01. 2014 | 18:09

Petr napsal(a):

Jenomže vysvětlujte dnes někomu, že o tom, kdo je nebo není umělec bych si měl udělat názor sám a konečné slovo má jen čas. Lidi potřebujou, aby jim někdo řekl, kdo je hvězda a kdo ne a na to je potřeba spousta peněz.
21. 01. 2014 | 18:21

xerox napsal(a):

p. urbane ... práva nikoho nezajímali , nezajímají a zajímat nebudou ... jde pouze o prachy , o nic jiného ...
doufám , že internetová komunita si s tím poradí ...
,, nejideálnější ,, by bylo , aby si každej zajistil patenty na všechno možné a nemožné ... a vzájemně bychom si furt něco platili ...
jako příklad bych uvedl - podrbání se rukou na zadku ... pokud si na to někdo vyběhá právo a patent , bude miliardář ...
sice by byli spory o to zda se jedná o pouhé poškrábání nebo podrbání , kolik a jakých prstů se na tomto podrbání použilo , jakým směrem se pohyb uskutečnil , zda k podrbání došlo rovnou na holou nebo přes kaťata atd. ... ale pokud to nějaká země přijme coby normu a zaregistruje to , hlásím se jako první patentník ...
kontrolu by zajistit nešlo , takže by mě chodili prachy složenkou jako poplatky veřejnoprávní tv pro jistotu od všech žijících lidí na celé této planetě ...
výjimku bych neudělil ani bezrukým ... neb by sem si zapatentoval i zavrtění zadku za účelem odstranění svědění ... :-)
21. 01. 2014 | 18:30

Hajduk napsal(a):

I n t e r n e t u
Hip, hip, hurá!

Hajduk rad vari, pečie, ma vlastne recepty ale aj z varecha.sk.
PA
21. 01. 2014 | 18:36

dělník vědy napsal(a):

S vědeckou literaturou je to ještě zajímavější. Vědec, obvykle za peníze daňových poplatníků, něco vymyslí a publikuje, ale autorská práva si přivlastní monopolní vydavatel a jak autorovi, tak jeho mecenášům upírá možnost s výsledky bádání seznámit další zájemce. Když jsem svůj článek dal na své webové stránce k dispozici veřejnosti, která si mé výsledky ze svých daní zaplatila, začal mi globální monopolista, kterého uveřejnění mé práce stálo pár dolarů, vyhrožovat správním řízením. Ti, kteří se ohánějí ochranou autorských práv, jsou zpravidla příživníci neschopní tvůrčí práce, kteří se nalepí na kohokoli, koho můžou vysávat. Kdo je tady větší zloděj?
21. 01. 2014 | 19:26

tvůrce nové hodnoty napsal(a):

"... současný stav autorskoprávních zákonů nejenže nepodporuje novou tvorbu, ale novou tvorbu ztěžuje či znemožňuje"

Toto prohlášení je třeba zvýraznit a šířit všude, kde to jde.
21. 01. 2014 | 19:45

Richard napsal(a):

"Hlavním důvodem pirátství je nedostupnost nebo těžká dostupnost děl (např. knihy jsou jen na papíře, díla jsou příliš drahá, jsou vyprodaná...)."

to dle mého určitě není, byť nedostupnost či těžká dostupnost bude zřejmě hlavním spouštěčem takového jednání. Hlavním důvodem je touha piráta, která je určitou nedostupností vytouženého díla jen odbržděna ...tímto nijak nevyjadřuji postoj k pirátství, ani ceně díla, jen odmítám vidět příčinu takového "pirátského" jednání ve vnějších okolnostech, neb člověk, pokud není smyslů zbaven, případně fyzicky donucen, má vždy volbu zaujmout k nim různý postoj, nemusí zákonitě "pirátit" (znovu opakuji, můj postoj není hodnotící, netvrdím, že je takové jednání dobře nebo špatně, jen říkám, že nedostupnost není hlavní příčinou, ale spouštěčem, v tom je velký rozdíl).
----------
"1 Papež František: Sdílení je pravým projevem lásky. … Připomínejme si neustále, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. Vše, co sdílíme, se násobí. … Vznikají mnohé formy sdružení na obranu práv a pro dosažení šlechetných cílů. Žízeň po sdílení se tak projevuje u mnoha občanů, kteří chtějí být tvůrci sociálního a kulturního pokroku."

ale toto nelze zobecňovat, existují např. různá, nejen lékařská tajemství, jejichž sdílení není rozhodně možné považovat za akt lásky, stejně tak není možné sdílení nařizovat nebo nutit, neb takové sdílení pak určitě není žádný aktem lásky, ale násilím.
Ke sdílení nelze v zájmu lásky a pravdy proboha nikoho nutit, to pak není žádná láska, ale jen sobecké násilí. (ale je fakt, že Vy křesťani máte takové způsoby ve zvyku, resp. rádi v touze uspokojit vlastní potřeby a tužby odkazujete na pravdu a lásku)
------------------
můj text ovšem nijak nevyjadřuje postoj k současnému stavu autorských práv, jejichž sdílení nemá ovšem s láskou dle mého nic společného, pouze s pravidly trhu, které mohou být nastaveny opravdu dost nešťastně...
21. 01. 2014 | 19:46

Richard napsal(a):

resp. ochrana autorských práv může být nepřiměřená....
21. 01. 2014 | 19:52

Clouseau napsal(a):

Vedle toho, že je pirátství protiprávní, je z valné většině také nemorální - pokud někdo vytvoří dílo a s ostatními je hodlá sdílet za určitých podmínek (včetně finančních), je nemorální, pokud někdo toto dílo sám kopíruje v rozporu s těmito podmínkami bez souhlasu autora. Z vaší filipiky kape demagogie. A citovat v této souvislosti výrok p. Františka o sdílení v duchovním smyslu je opravdu chucpe.
21. 01. 2014 | 19:55

Clouseau napsal(a):

P.S.: Ještě "vhodnější" by možná bylo uvést citát papeže Františka např. v souvislosti s obhajobou prostituce. Vždyť přece "sdílení je pravým projevem lásky", že?
21. 01. 2014 | 19:58

Hloupý Honza napsal(a):

A to ještě málokdo ví, že si tzv. autoři rozdělují i výtěžky z prodeje čistých (tj. nenahraných) DVD a CD, z prodeje přehrávačů, z ceny jakékoliv kopírované stránky, byť si xeroxujete kresbu vašeho dítěte apod.. Slyšel jsem i těžko uvěřitelné skazky o tom, že OSA a spol., požaduje peníze za zpívání lidových písní, takže pozor přátelé táborových ohňů .... ať máte vždy připravenu kasírtašku.
21. 01. 2014 | 20:00

Richard napsal(a):

článek ve mně evokoval představu člověka, který si vypěstoval celý sad moc dobrých jablek, v tu chvíli však dorazili lásku rozdávající hladoví křesťani, vylezli na stromy, jablka mu snědli a když odcházeli, usmáli se a řekli, "sdílení je aktem lásky bratře"
Aktem lásky by bylo sdílení jen tehdy, pokud by Vám tento pěstitel svá jablka sám a bez nátlaku nabídl.

U autorských práv je však situace trošku jiná. Hudba, film nebo knížka není jablko, které by konzumací zmizlo, zde jde o ochranu díla, které bylo dobrovolně, ale za úplatu sdíleno, a které "konzumací" "nezmizí", což je trošku jiná situace.
21. 01. 2014 | 20:01

Hloupý Honza napsal(a):

A to ještě málokdo ví, že tzv. ochranných svazů existuje několik (OSA, DILIA aj.), které vymáhají peníze za jednu věc duplicitně (třeba za televizi v hotelovém pokoji).

Taky málokdo ví jak se s penězi vybíranými od občanů a podnikatelů na základě zákona ve prospěch těchto "občanských společností" nakládá a kam vůbec dále putují.
21. 01. 2014 | 20:15

silspok napsal(a):

Tak tohle mne pobavilo:

"Rozuměj vůči sdílenému i vůči bližnímu. Jsou to lidé, kteří věnují svůj čas, energii a rychlost internetového připojení tomu, aby umožnili přístup k dílům, která jsou ostatním zpravidla nedostupná."

Nevím o co se pane Urban zajímáte (jestli vůbec o něco ...), ale možná byste nám mohl představit kolik podle vás času, energie a paněz(!!!!) padne na natočeni filmu, natočení a vydání desky, vývoje software, apod. ...

Jenom žvaníte ...
Další z perel:

"článek, který tvrdil, že to bude nějakých 10 nebo 20 let, než všichni přejdeme na e-knihy. Zjevně, taková kampaň pochází od někoho, kdo za to platí. A teď: proč to dělají? Myslím, že to vím. Důvod je, že e-knihy jsou příležitost, jak sebrat některé zbytkové svobody, které čtenáři tištěných knih vždy měli a stále mají – svobodu, například, půjčit knihu příteli nebo si ji půjčit ve veřejné knihovně nebo prodat výtisk do antikvariátu nebo koupit si výtisk anonymně"

na začátku ovšem tvrdíte:

"Hlavním důvodem pirátství je nedostupnost nebo těžká dostupnost děl (např. knihy jsou jen na papíře, díla jsou příliš drahá, jsou vyprodaná...)." ... "ale ty, které běžně míjíte na ulici a jejichž rodiny na předražená DVD a drahé knihy prostě nemají. "

A nezmínil jste knihovny???

Je zábavné, že se oháníte nedostupností díla, ale evidentně jste strávil minimum času hledáním, protože pokud hledám, seženu ...

No a nakonec o sobě píšete, že se věnujete redigování, za což určitě pobíráte nějaké peníze ... tak si představte, že se prodá jeden kus, který se zkopíruje ... kolik dostanete? Asi si budete muset najít jinou práci ....
21. 01. 2014 | 20:19

Richard napsal(a):

tedy namířím situaci přímo na sebe, občas něco stáhnu, ale za tohle jednání nemůže nikdo jiný než já, byť je dost možné, že za situace větší dostupnosti těchto "děl" bych si za ně zaplatil. Můj pocit viny nebo neviny za takové jednání je pak další věc.
Osobně nemám jasno, jestli a jaký nárok mám na kopii díla, které bylo již jednou dobrovolně a za úplatu zveřejněno, byť je takové dílo chráněno autorským právem. Nevím, jestli a nakolik autorská práva mohou porušovat práva těch, kteří touží po bezplatném sdílení již jednou zveřejněných děl.
Nevím jak si proti sobě stojí právo na ochranu autorského díla a právo na zkopírování již jednou zveřejněného, případně zakoupeného díla, které je již mé, např. knihy. Nevím, jestli je v souladu s právem, případně jakým, aby mi někdo bránil cosi kopírovat(když si koupím knížku, je moje a mám za to, že si s ní mohu činit, co chci, tedy i kopírovat nebo poskytnout ke kopírování?), byť je fakt, že další prodej takové kopie je zas asi něco jiného.
No, nemám v tom jasno.
21. 01. 2014 | 20:23

silspok napsal(a):

K tou je dost směšné, že jste se nám pochlubil o tom, co jste četl na svém výletu do Brazílie, ale

"Nyní se kromě redigování věnuji také německé historii a kultuře v českých zemích a hudební emigraci na americký kontinent."

Zkopírovat všechno a budete mít tak možná na autobus na Mácháč od "statu"
21. 01. 2014 | 20:30

marxík napsal(a):

Urbane, je komické jak se snažíte napasovat komunisty i tam, kde je to z hlediska vašich postojů naopak přitěžující okolnost.
Komunisti možná přísně rozlišovali mezi duševním vlastnictví člověka socialistického a člověka pohříchu kapitalistického, ale k duševnímu vlastnictví uvnitř jednotlivých táborů (obzvláště toho svého) měli stejný vztah jako vaše prolhaná maličkost.
Zkrátka by se rozdali. Tak si to aspoň chlapsky přiznejte a nestyďte se za to.
21. 01. 2014 | 21:11

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Hloupý titulek, dále to raději ani moc nečíst nebudu.

Než začne člověk o této problematice přemýšlet, tak by se měl nejdříve zamyslet nad tím, co je vlastnictví v tom obecném právním pojetí.

Vlastnictví je závazek členů společnosti, že budou podle dohodnutých pravidel mezi sebou uznávat právo svých členů na klidné užívání věcí, které jim podle dohodnutých pravidel náleží – jsou v jejich užívání.

Proč se členové společnosti k něčemu podobnému zavazují?

Pokud to dělají dobrovolně, tak proto, že to přinese prospěch jim všem.

Co je to duševní vlastnictví a proč to podporovat?

To je právo – nárok na užívání některých věcí – myšlenek,
a důvod, proč to má podporovat většinová společnost je ten, že to přinese vzájemně prospěch jim všem.

Ten prospěch všem je základní předpoklad, jinak není nejmenší důvod k tomu, aby se většina společnosti stala sluhy nějaké zájmové skupiny, která se chce přiživovat – chce parazitovat například na tom, že si něco běžného zaregistruje, a kdo by si chtěl nebo ani snad ani nechtěl, ale musel užívat podobnou cestu - způsob, tak musí platit.

Jsem pro duševní vlastnictví a jeho ochranu, ale musí to být ochrana něčí práce, práce, kterou vynaložil k tomu, aby nějakou hodnotu vytvořil. Musí to být hodnota, kterou chce společnost podporovat, která má pro společnost nějaký význam.
Uznávejme duševní vlastnictví tam, kde chceme podpořit to, aby se lidí té oblasti věnovali, ale zřekněme se „duševního vlastnictví“ tam, kde jde spíše o parazitování chytráků, kteří se k něčemu přihlásí jako první.
21. 01. 2014 | 21:44

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Jednu zajímavost - informaci, nejde o můj názor

„V srpnu 2013 novozélandští zákonodárci znovu přitáhly pozornost světové veřejnosti. Po pětiletém legislativním procesu, množství vášnivých diskusí a lobování byl přijat nový patentový zákon (Patent Bill), a to poměrem hlasů 117:4. Přináší revoluční paragrafy, které ve své podstatě říkají, že počítačové programy nejsou považovány za vynálezy a v důsledku toho nemají nárok na právní ochranu formou patentů. Aby nový zákon vyhověl mezinárodní dohodě TRIPS (která uvádí, že patentovatelný musí být každý vynález v oblasti technologie), stanovuje, že software vynálezem není. Nová právní norma není retroaktivní a říká: "Ochrana softwaru prostřednictvím patentování je neslučitelná s modelem open-source.” Předkladatelé uváděli, že ve vývoji softwaru není přítomen ”tvořivý krok”, neboť ”nový” software neustále a kontinuálně staví na již existujícím softwaru.  „
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novy-zeland-vnitropoliticka-charakteristika-19128.html
21. 01. 2014 | 22:01

na pravou míru napsal(a):

Když něco prodám, pozbývám vlastnický vztah k prodanému. Malíř, prodal obraz za relativně nízkou cenu, nejenže pozbyl jakýkoliv vztah k prodanému obrazu, ale nadále nemá podíl na stoupající ceně díla, obzvláště po vlastní smrti.
Jenom u tzv. duševního vlastnictví je možné, aby dávno mrtvý autor nebo interpret vydělával balík svým dědicům, aniž by mu z vytvořeného díla ubývalo. I z toho je zjevné, že tzv. duševní vlastnictví je jenom ždímání peněz od spotřebitelů vlastníkům a v jejich prospěch vymahačům, kteří často s tvorbou prodávaných děl neměli nic společného kromě často nechutných tahanic o dědictví (např. J. Foglara). Navíc příjem z čistých nosičů je příjem pouze z teoretické možnosti prakticky nerealizovaného nelegálního získání kopie díla.
Pojem tzv. duševního vlastnictví v současném podání je překonaný a díky internetu a činnosti pirátů a dalších "zlodějů" zmizí na smetišti dějin.
Reálně jde o p
21. 01. 2014 | 22:20

Kanalnik napsal(a):

Uz jsem to tu pred par dny psal:

1) zrusit vsechny autorske poplatky, ktere zatezuji nosice dat
2) tvrde postihovat nelegalni kopirovani, protoze je nemoralni a jedna se o zamezeni zisku z kopie dila pro jeho autora (de facto kradez - za nic ziskat bez dovoleni neco, co mi nepatri)
3) zbytek nechat na volnem trhu

komunismus si ve tvorbe hudebnich, kniznich, fotogragickych a jinych del skutecne nepreji - to je jakobych si zasel za mzdovou ucetni pana Urbana a nechal si vyplatit jeho mzdu za minuly tyden s tvrzenim, ze na to mam pravo, protoze ja sam takovou dobrou a vydelecnou praci nemam
21. 01. 2014 | 22:32

na pravou míru napsal(a):

kanalnik:
Ano, na komunismus ve tvorbe hudebnich, kniznich, fotogragickych a jinych del mají právo jenom dědicové.
21. 01. 2014 | 22:53

Všeobecný opravník Kanálníkových omylů napsal(a):

Kanalnik napsal(a):

"1) zrusit vsechny autorske poplatky, ktere zatezuji nosice dat"

... Proč? Protože tak za většinu rozhodl elitář Kanálník?

"2) tvrde postihovat nelegalni kopirovani,"

... Zavádějící tvrzení nebo lež. Kopírování v ČR není nelegální.

"protoze je nemoralni"

... tvrdí elitář, který je zřejmě nad zákony ČR, jinak by nemohl autoritativně diktovat ostatním, co se má a nemá, může a nemůže. Správně tedy: "Pro mě jako pro Kanálníka, který nežije v ČR, je kopírování nemorální."

"a jedna se o zamezeni zisku z kopie dila pro jeho autora"

... Ničím nepodložené tvrzení. Nikdo nikdy nedokázal, že legální kopírování "zamezuje zisku". Naopak. Dílo se lépe šíří mezi uživateli a ti více chodí na koncerty, více kupují tištěné knihy, které mají "materiální" hodnotu, šíří popularitu autora ve společnosti = zvyšují jeho prestiž. Autor si pak na mnoha komerčních akcích může říci a říká o větší honoráře. Z fiktivní ztráty je tak najednou vyšší zisk pro autora.

"(de facto kradez - za nic ziskat bez dovoleni neco, co mi nepatri)"

...Nesmyslné tvrzení vyplývající z Kanálníkovy subjektivní hodnotové orientace. Elitář má tendenci své pojetí morálky vnucovat všem.

"3) zbytek nechat na volnem trhu"

... Na tom, který vede k hospodářským krizím a nezměrným lidským tragédiím? Nehledě na to, že regulovat a tvrdě postihovat kopírování a zároveň vzývat volný trh je nelogické.

"komunismus si ve tvorbe hudebnich, kniznich, fotogragickych a jinych del skutecne nepreji"

--- Klasický diskusní trik. Oponent = "komunista". Oponentní myšlenka = "komunismus". Trapné.

" - to je jakobych si zasel za mzdovou ucetni pana Urbana a nechal si vyplatit jeho mzdu za minuly tyden s tvrzenim, ze na to mam pravo, protoze ja sam takovou dobrou a vydelecnou praci nemam"

--- Mimořádně pitomý příklad. Panu Urbanovi nic nemizí. Je to mnohem spíše, jako bych požádal účetní pana Urbana, abych si mohl některé bankovky z jeho mzdy vyfotit a pak se s fotografií kochal a pyšně ukazoval přátelům, že mám fotografie bankovek, které držel v ruce LTen slavný pan Urban". Pan Urban přitom dostane svou výplatu řádně do ruky a zaměstnavatel mu navíc dá zanedlouho vyšší plat, protože si chce udržet slavnou a uznávanou hvězdu.
21. 01. 2014 | 23:57

KvL napsal(a):

to: Clouseau
když už tady mluvíte o morálce, co je morálního na tom, pokud film v prvním víkendu jen v USA vynese 2-3x tolik co stál, jej dále nabízet v přepočtu za 800 a více korun? (king kong stál, nepletu-li se v roce vydání asi okolo 1000Kč)

Co je morálního na tom, aby byl vybírán polatek za prázdná média, tiskátrny... Budou si za pár let nárokovat i korunu za každou kWh?

Co je morálního na tom, když z CD, jež se prodává za asi 300Kč, jde tomu, kdo vytvořil obsah jen asi 30Kč?

Co je morálního na tom, že si zvukaři založili ochraný svaz a taktéž vybírají poplatky a přitom jejich práce již byla zaplacena?

Co je morálního na tom, aby z díla měli příjem ti, jenž jej nenapsali? A to nejde o nějaké dělníky u rotačky, ale o potomky autora. Proč by krom dědictví měli dostávat ještě nějaké peníze za prodeje děl? Nehledě na to, že po většině neštěkne pes.

to: Kanalnik
A co to udělat jinak? Zrušit poplatka a všechno nechat trhu? Pak tu máme díla, která se opravdu nedají v naší republice moc sehnat, díla o kterých tady nikdo nikdy neslyšel a v češtině je nikdy neuvidí.
Ona doba žebříčků hudby dávno zmizela, nebo snad se dnes uvádí kolikátá a jak dlouho byla píseň v hitparádě? Doba žebříčků knih také končí, tudy již veřejnost ovlivnit nepůjde. Zkuste si dneska sehnat originální Teken 3. Zabere to týdny, ne-li měsíce.

Znáte Neon Genesis Evangelion? Že jste o tom vy ani vaše děti (či vnuci, nevím jak jste starý) neslyšeli? V ČR jej nikdy nevysílali, ani nevyšel na DVD, nebo VHS. Co na tom, že ve světě vycházejí příbehy na pokračování (týdně, něco co se naše časopisy dávno odnaučily), a české verze výjdou se zpožděním tak desetiletí? (jestli vůbec) Nebo my snad chcete tvrdit, že si čtvrtletně necháte posílat z USA balík s výtisky?

Nevím, jestli jste někdy něco napsal, nebo ne, ale když člověk píše, tak prostě píše a je mu v ten moment jedno, jestli to někdo za úplatu vydá nebo ne, stejně se to nemusí prodávat. To stejné s hudbou, to co se dneska dělá, různé "hvězdy" které to dělají jen pro peníze a které umí produkovat jen s autotune a chtějí za to peníze do alelůja, od těch to bude (zvlášť, když jim to napsal někdo jiný) vždy znít uzměla a nakonec po tom neštěkne ani pes. *

Dnes mimochodem existují i cesta, jak díla prodávat i bez omezení, mnohem levněji to je taky takový postrach všech těch korporací. Uvedl jsem kolik asi tak jde autorům ve skutečnosti Není nakonec pro ně lepší to za 2$-3$ pověsit na net, než se obtěžovat s vydáním za cenu asi 10$-20$?

Chtě nechtě žijeme v době mnoha změn, já nevím, co bude zítra, pozitřku, či za rok, já nevím s jakou technologií kdo příjde, ale koncept světa tak jak byl v minulosti padá, každým dnem. když na to dojde, stačí mi dnes tiskárna se speciálním inkoustem (obsahuje stšíbro) a vytisknu si v podstatě jakékoliv elektronické zařízení na světě. Parostroj nám změnil výrobu, IT a elektronika mění výrobu a způsob žití. Zase se vrátí v určitém smyslu barterový obchod, který ale v minulosti nebyl kus za kus na místě, ale v podstatě jakoby dluhový, dneska já tobě jabka, zítra ty mě erteple (co se týče vesnic, rodin, přátel).

S modernější elektronikou se můžeme stát nezávislejší na monopolech, navigační počítač apolla bral 55W, dnes mnoho násobně výkonější mobilní telefon, musí mít spotřebu asi okoli 1W.

*
To si vždy vzpomenu na tento obrázek:
http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/aQqQm9w_700b_v1.jpg
(překlad políček, jdou od leva shora)
Víš, míval jsem rodinu, práci...
...pořád mi něco stálo v cestě.
Ale teď jsem prodal dům.
Našel jsem si tohle místo, studio. Kdybys tak viděl ten prostor a to světlo.
Poprvé za celý svůj život...
...mám čas a místo na tvoření.

NO BABY, (<i>špatně se to překládá, možná použít něco jako TO SI JENOM MYSLÍŠ</i>)
JESTLI CHCEŠ TVOŘIT...
...budeš tvořit ikdyž děláš šestnáctky v uhelném dole,
nebo když budeš žít na podpoře v malé místnosti se třemi dětmi.
Budeš psát ikdyž příjdeš o část těla a mysli.
Taky když budeš slepý, zmrzačený a dementní.
A taky když ti kočka poleze po zádecha celé město se bude třást zemětřesením, bombardováním, ohněm a vodou.

Baby, vzduch, světlo ani čas s tím NEMÁ co dělat

...A nic nevytvořil...
...Možná krom delšího života na hledání výmluv...

Charles Bukowski
Obraz - viz odkaz
Překlad: KvL

NOTE: Jak s překladem naložíte je mi jedno.
21. 01. 2014 | 23:58

KvL napsal(a):

to: Kanalnik
Ještě speciálně pro vás mám jedu věc k zamyšlení.

Lépe bez profitu k tisícům, než se ziskem k desítkám.
22. 01. 2014 | 00:14

Al Jouda napsal(a):

Nick na pravou míru to napsal ze všech diskutujících nejlépe ! Palec nahoru!
To by také automobilka ŠKODA mohla chtít podíl z ceny každého prodaného ojetého auta :)))) Jako autor díla, ve kterém je skryto duševní vlastnictví :))))))
22. 01. 2014 | 00:20

dennis napsal(a):

Podle zasady, ze
NEJKRASNEJSI BASNE JSOU TY NENAPSANE
usuzuji, ze dusevni vlastnictvi, ke kteremu nema nikdo narok se o nej delit, je to dusevni bohatstvi, ktere nebylo nikdy zverejneno.

Sdileni vsech forem dusevniho bohatstvi je jedinou cestou pokroku. Vsechny prekazky, ktere se stavi do cesty svobodnemu sdileni vysledku dusevni produkce, zdrzuji vyvoj civilizace. Vsechny argumenty o tom, ze mnohe dusevni produkty vyzadovaly pocatecni investici, nebo treba, ze museji uzivit autory, lze vyridit docasnou ochranou tzv. autorskych prav nebo docsnou patentovou ochranou.

Cely ten zurivy boj proti piratum a vsem organizovanym i neorganizovanym tazenim za autorska prava jsou bojem predevsim vymahacskych spolku o narok na zisky (z prace, kterou samy nevykonaly).

Kazda mocenska garnitura si vzdy osobovala pravo na regulaci (cenzuru) a monopolni pravo generalniho dohledu nad komunikaci a jejimi technologiemi. Knihtisk, divadelni business, film, rozhlas, televize - vsechny faze rozvoje komunikac ve vsech novych formach vzdy prinasely nove formy boje o monopol vlady nad sirenim myslenek a informaci.

Poslednim nejnovesi formou sireni, zaznamu a sdileni informaci je digitalizace a elektronicky prenos dat. Proto ted zuri boj o moc nad vsemi formami elektronickych medii a vsemi subjekty temito medii sirenymi.

Boj proti Snowdenovi neni nicim jinym, nez bagatelizovat schopnosti elektronickych medii a zaroven predstirat ohrozeni vsude tam, kde se mocenskym elitam rozrusuje celistvost monopolu moci.

Pirati v historii boje za pravo na informace a pravo na vedomosti jen pokracuji v tom predlouhem boji za demokratizaci v pristupu k informacim. A vsichni, kteri proti nim bojuji, jen obhajuji pravo vrchnosti na cenzuru.

Na casove omezenosti patentove ochrany leku je nejmarkantneji videt, ze existuji oblasti, kde nekonecna ochrana a vydirani ve prospech "autoru" jsou ciste z humanniho hlediska dlouhodobe neomluvitelne a neudrzitelne. Nejen leky, nybrz vsechno, co lide tvori, je urceno vsem soucasnym i budoucim pokolenim.

Provozovatele internetovych sluzeb se budou snazit zpenezit co nejvic sluzeb, pokud mozno vsechny sluzby, ale boj o pristup k informacim bude provzdy provazet dejiny civilizace.
22. 01. 2014 | 00:34

tajemný pan H napsal(a):

sdílení je aktem lásky...jenom když to nezasahuje do vašich pěněženek, koko*i. vymysli něco brejlatej de*ile, dej do toho peníze a enrgii a pak ti to někdo ukradne. to bude ten akt lásky ty ču*áku.
22. 01. 2014 | 02:13

K.V napsal(a):

Čecháčci umějí krást všemi možnými způsoby, mimo jné
- internetovým stahováním duševního vlastnictví bez souhlasu majitele
- druhá strana naopak nahrabe poplatky i z toho když malé děti ve školce zazpívají píseň, když si koupíte nosič na který by šlo něco nahrát bez souhlasu majitele ( nabízí se známý vtip- kohokoliv lze odsoudit za znásinění, nástroj na to má)
když si pustíte autorádio a ve voze sedí i někdo další, je to už nepovolená veřejná produkce
22. 01. 2014 | 04:09

olga napsal(a):

Naprosto souhlasím s autorem. Ovšem. Pokud budou vládnout peníze?
22. 01. 2014 | 06:17

Ládik!!! napsal(a):

Viděl jsem své texty s podpisem a razítkem někoho jiného - a co nadělám? Nejsem zrovna umělec, nechrání mě OSA.
22. 01. 2014 | 06:32

Tazatel napsal(a):

Mám dotaz.
Je to pravda, že z autorských poplatků dostávají největší podíl
bývalí fízlové, kteří se sdružili v jakýchsi vymáhacích agenturách ?
22. 01. 2014 | 07:42

Anna napsal(a):

Jsem pro bezplatné kopírování. I proto jsem Piráty volila.
22. 01. 2014 | 08:13

Pepa Řepa napsal(a):

Akt lásky říkáte?
Hmmm právě jsem si zasouložil, nestáhnul jsem kalhoty ale pár bluesmanů a nějakou tu e knihu do kindlu X.
Jsem jen slabá hříšná nádoba.
Hřešit je lidské,povídal pan farář.

Jen mi hlava nebere proč se to jmenuje copyright nebo copywrite? či nejraději copywright!

KvL
víte ono to častěji není o bitvě autorů, ale mnohdy jejich dědiců. 50 let vyžijete z toho, co pantáta namaloval nebo napsal i když jste blbej jako tágo.
Morálku do toho nepleťte, nenajdete ji.Koukejte jak dopadl Skupa.
Mistři jsou v OSA -Chrastina a spol.-to u výtvarných práv to nějak zatuhlo. Není divu, když tam v OOA jeden čas vegetoval lidovecký Svoboda.Leklá ryba šla do politiky. Pokud ovšem nejste Alena Ladová či její potomek, ti jsou ostražití jako pinkertoni.
A o autorství fotek, či starých diáků darmo mluvit. Dokazujte u soudu, že ten druhý neležel vedle vás nad Salzburgem a čekal kdy vyjde sluníčko.

Mějte se....jdu si virtuálně zaobcovat
Kdo nestahuje není Čech
Hop hop hop...zdraví český lidoop.
22. 01. 2014 | 08:13

autorka napsal(a):

Modelová situace: Dva roky jsem psala knihu s vysokými náklady časovými a dalšími, o "práci mozku" nemluvě. Knihu jsem sama vydala, náklady na 2 tisíce výtisků dosahovaly sto tisíc korun. Kniha byla úspěšná, začala se prodávat. A tu nějaký pirát, který se možná po ty dva roky většinu času obrazně řečeno dloubal v nose, mou knížku okopíruje a vystaví na internet. Prodej se zastavil, já ostrouhala, nevrátily se ani náklady na vydání, na výtisky knížek sedá prach. To člověka znechutí, otráví. Nepsala jsem tu knížku sice na kšeft, ale autor také musí z něčeho žít! A to nemluvím o nových filmech, kde jsou náklady mnohem vyšší. Kdyby ti piráti měli dejme tomu slušná vlastní pravidla, že nechají autory a výrobce nové knížky, filmu, muziky nejdřív něco vydělat, aby se jim vrátily náklady. Ale nemají slitování. Je to v takových případech jen krádež a výsměch tvůrcům.
22. 01. 2014 | 08:18

Pepa Řepa napsal(a):

KvL
Kašlete na to,ať se bastardi nažerou, začíná sněžit, autobus čeká
https://www.youtube.com/watch?v=IlAU83sZeB4
22. 01. 2014 | 08:20

Pepa Řepa napsal(a):

autorko
budiž vám útěcho, že uděláte radost pár študákům, co si to-možná- stáhnou z Humru.
Není to víc? Ale je to děsně pomalý. Ty nikdo nezažaluje, je to
https://www.youtube.com/watch?v=J8VUolqWr8U
z filozofa prachy nevyklepete, z hoteliera i za tranzistorák. A když budete psát srágory pro magacíny pro znuděné paničky budete za hvězdu.
Taková je doba.
Ladislavovi Klímovi stačily zavináče a jakej to byl velikán.
22. 01. 2014 | 08:32

resident napsal(a):

dlouho jsem nečetl tak pitomé tlachání. nejdřív mě pobavilo, pak poděsilo! to je severní korea s jakýmsi trestně klášterním nádechem... pán studoval teologii? a jaký obor, medle?

mám návrh: pokud pan teolog někde bydlí, mohl by mi dát klíče, připravit plnou ledničku, postel, na ráno snídani a vybrat hezké oblečení, sám pak vymajznout chrnět třeba k pratetě. budeme tak sdílet vámi vytvořené a hýčkané hodnoty, velebníčku, ju?

to tak, abyste mi upíral na ně práva! herež!!!
22. 01. 2014 | 08:37

Iris napsal(a):

Když napíšu knihu, které jsem věnovala x měsíců nebo let práce a dám ji do prodeje, z čeho budu mít zisk (který by alespoň částečně pokryl vynaložený čas a energii), když se kniha vzápětí objeví na internetu a všichni zájemci si ji budou "s láskou" sdílet? A co láska k autorovi a ocenění jeho práce?
22. 01. 2014 | 08:41

Pepa Řepa napsal(a):

Autor je-řekl bych- dealer. Má dva tisíce let starý artikl-moudrá slova- který můžete mít i na mobilu ve všech překladech a to naprosto zadara.
Z čeho žije netuším, snad se zmíní.
Mlsat do jeho ledničky bych nešel, vypadá nějak divně.Kdyby měl víc vlasů jako ten Velkopopovickej.
Velko pop art!
22. 01. 2014 | 08:47

KvL napsal(a):

to: Pepa Řepa
Nejste vy náhodou z jižní moravy? :)

Morálku jsem sem nazačal tahat já, ale jistý nick Clouseau, nikdo jsem jej tu neviděl, tak nevím, jestli se z něho náhodou nevyklube parabellum, už to tu jednou bylo, musel bych si povzpomínat, kdo a kde to přesně byl, ale někdy kolem silvestra se tu pod novým nickem objevil.

Mě současný stav vadí, jednak se tu dopouští presumpce viny, jednak tyto poplatky způobují zdražování digitálních technologií, divím se, že ještě nestanovili poplatek za 64k paměti v kalkulačkách, váhách a kde jaké volovině, ze které starší spoluobčany berou všichni čerti, prootže to na ně mluví anglicky.

to: Autorka
kdybyste ji hned dala na internet za nějaký malý poplatek, je zjištěno, že ideál se pohybuje od asi 60Kč-100Kč, dla knížku na internet a dala tam si do ní i reklamu na tištěnou verzi, nemusela jste být tolik tratná. Nebo jste mohla nechat tisknout podle potřeby, ne hned takové kvantum. 2000 knih v českém jazyce je opravdu risk.
Jne mimochodem, název té knížky?
22. 01. 2014 | 08:52

KvL napsal(a):

to: Iris
Dejte to na internet hned a přihoďte si tam i ikonku donate, on se někdo objeví. Hlavní problém proč to u nás zatím nefunguje je zaprděnost této republiky a zničení myslí půl stoletím totalit a pak další dekádou až dvěma budováním kapitalismu. Přeložte to do angličtiny, uvidíte a pak to tam dejte, uvidíte, jestli to půjde.

Z jistého dobrého důvodu sem pod skutečným jménem nikdo nepíše, ale můžu vám říct, že články, které jsem napsal si našly cestu i tam kam jsem je nezaslal, budu se kvůli tomu na ně hněvat? Nebudu.
22. 01. 2014 | 08:57

Laco grőssling napsal(a):

Autor tu šíří bludy. Sdílení je akt lásky ?
Sdílet můžete, proč ne, pokud Vám to autor povolí, nebo pokud si to právo koupíte od jeho vlastníků.
Pokud autor, nebo vlastník práva prohlásí o svém díle, že je volně k použití není co řešit, jinak jsou to všechno jen zbytečné kecy a obyčejné krádeže.

Jinou věcí je zakonzervovaný autorský zákon, který brání například Googlu, aby naskenoval obsah Národní knihovny a poskytl jej prostřednictvím internetu komukoliv. Sem bych investoval miliardy místo do zvrhlých projektů jako byl Kaplického blob nekompatibilní s realitou urbanistickou, technologickou i sociální.
22. 01. 2014 | 09:02

Pepa Řepa napsal(a):

KvL
Očekávám horší časy.
Třeba poplatek za 64k paměti z mozku obyvatel The Brave New World. Ale po masivní mediální kampani-Dočista, dočista- zase tak moc poplatníků nebude.
Clouseau se naplatí, má mozek jako starosta.
:-)
Jinak náklad 3000 ks je při tisku na hranici minima, když uděláte menší nestojí to méně, stejná příprava, sešití, vazba zbytek je jen umazaný papír.

Všechno se dá obejít.
Amazon neumožńoval jiné stažení než přes ně-legální. Tak se vyvinuly různé aplikace, kdy se stáhnete, přeformátujete a přetáhnete. Poznali to i oni a dneska si to pošlete přes Google vzduchem.
Pořád je to skvělý byznys, když tak expandují a dodají knihu dronem.
22. 01. 2014 | 09:05

Ládik!!! napsal(a):

Slovo "tratná" se mi líbí.
22. 01. 2014 | 09:07

kokoshka napsal(a):

Aktem lasky je to když dva delaji totež co neni to same.Každy svym přispenim.
Kradež neni aktem lasky.
Iris se přiznava že psala knihu vyhradne pro zbohatnuti,proste zavidi Rowlingove,tak možne bylo za pulroku udelat českeho Harryka nebo dat se na červenou knihovnu.
22. 01. 2014 | 09:08

Anna napsal(a):

Cituji:
Pokud někdo pouští veřejně hudbu a nechce porušovat autorský zákon, má podle Pirátů v zásadě dvě možnosti. Buď se individuálně dohodnout s každým autorem a interpretem na podmínkách, za kterých reprodukci povolí, anebo uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských práv. Kolektivními správci jsou v České republice převážně OSA, jež spravuje práva autorů skladeb a společnost Intergram, která kolektivně spravuje práva výkonných umělců, tedy převážně zpěváků a hudebníků.

Svobodná hudba, nebo alternativní správce autorských práv

Řešením, které Piráti nabízejí, je buď používání tzv. svobodné hudby, což jsou skladby, jejichž autoři svým dílům udělili zákonnou licenci pro bezplatné komerční šíření, anebo využívání alternativního kolektivního správce autorských práv. Tím je podle předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše například internetové rádio Jamendo, které nabízí hudbu autorů, jejichž autorská práva zároveň zastupuje. Je pravdou, že ten, kdo chce pouštět nejnovější hity populární hudby, si ale v nabídce rádia asi nevybere. „Alternativy, které nabízíme jsou vhodné zejména hudbu, jež má pouze podkreslovat atmosféru“ připustil Jakub Michálek, místopředseda Pirátské strany.

Podle Michálka, je hlavní problém v tom, že OSA požaduje po provozovatelích poplatek i v případě, že pouštějí výhradně hudbu od autorů, které nezastupuje, čímž podle něj porušuje zákon. Takové zkušenosti s inspektory OSA má i majitel pražské čajovny Shangri-la, Jan Syrovátka. V čajovně pouští hudbu výhradně z rádia Jamendo, přesto za na ním do čajovny jednou za měsíc či dva přicházejí inspektoři OSA či Intergram, že chtějí zaplatit přibližně 6 tisíc korun za rok. Přitom smlouvu s žádnou z těchto firem nemá. „Nevidím důvod, proč bych měl platit autorská práva za něco někomu, kdo je nevlastní, ani je nemůže zastupovat, protože jsou v tomto směru nezastupitelná,“ řekl Syrovátka novinářům.

„Jde o princip“, dodal provozní čajovny Petr Holek „Je to jakoby nás chtěli obžalovat z vraždy jenom proto, že máme nůž“. Neplatit OSA se rozhodli čajovníci asi před rokem a půl. Začalo to tak, že v čajovně pouštěli výhradně hudbu, kterou údajně získali na CD v Turecku od několika taxikářů, autorů hudby, a přesto po nich chtěli kolektivní správci autorských práv zaplatit. „Už vidíme, jak OSA shání toho taxikáře v Turecku, aby mu mohla předat peníze za to, že tu pouštíme jeho hudbu“ shodují se. Jsou přesvědčení, že je jejich postup naprosto legální. Jediný problém by podle nich nastal, pokud by OSA dokázala, že v čajovně pouštějí hudbu některého z umělců, kterého zastupuje.

Předseda představenstva OSA Roman Strejček pro agenturu čtk uvedl, že experimenty s nechráněným repertoárem nejsou novinkou. „Rozhodující je, jaká hudba se pouští. Jsme přesvědčeni, že minimálně v 90 procentech se bude pouštět hudba populární, myšleno ta, kterou lidé znají a kterou chtějí slyšet,“ řekl čtk Strejček. Většinu populárních interpretů a autorů hudby kolektivní správci podle něj zastupují. Projekt Pirátů nicméně nezná, a proto ho odmítl více komentovat.

Piráti versus OSA

Podle Bartoše existuje v České republice v současné době asi deset zařízení, které odmítají OSA a Intergramu platit. Předseda Pirátů naznačil, že jim toto rozhodnutí může přinést i jiné potíže, jako jsou například častější hygienické kontroly. „Ten aparát je dost propojený“, dodal Bartoš. Jeho strana teď rozjíždí kampaň „Neplaťte OSA“, jež si klade za cíl provozovatele o možnosti neplatit poplatky informovat. Strana vydala brožuru , ve které informuje provozovatele, jak v takovém případě postupovat.

Pirátská strana se rozhodla vyrazit proti OSA do boje. Podle Pirátů OSA v současné době lobuje na ministerstvu financí za to, aby chystanou novelou zákona ještě posílila svá práva ohledně veřejné reprodukce hudby. „Naší prioritou je, aby se oslabil lobistický vliv OSA“ řekl dnes vedoucí mediálního odboru strany Mikuláš Ferjenčík. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/piratska-strana-radi-jak-se-vyhnout-platbam-osa-961717#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
22. 01. 2014 | 09:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, tajemný pane H,

Váš text z 02:13 je podobný těm, kterých jsem zde za posledních pár dní smazal několik (uveřejňujete je zpravidla až po půlnoci). Od této chvíli namátkově mažu VŠE, co zde od Vás zaznamenám. Tyto stránky nejsou určeny lidem jako Vy. Budete si muset najít jiné.

Libor Stejskal, editor blogů
22. 01. 2014 | 09:43

dříve čtenář napsal(a):

Prosím Vás, nevíte někdo, kde se dají sehnat zdarma sebrané spisy václavů klause a havla? Je o ně takový zájem, že je nemůžu nikde za peníze sehnat...
A ještě bych si za všechny prachy pořídil několik obrazů a plastik umělce černého...

A teď vážně. Doba je zvrácená, protože autorská práva většinou nepatří autorovi, ale "nějakému investorovi". Pokud dílo i za rozumné prachy vydá a prodává se, autor zapláče tak či tak.
Kdybych neměl strach z žaloby pana svěráka, asi bych něco poznamenal o jedné osobnosti, která vždy přišla na patentový úřad o chlup pozdě. Technický vynález a jeho přihlášení se zdokumentovat dá. Ale PC program? Musí projít svými beta verzemi, testováním, to by bylo, aby si jej někdo nestáhnul! S tím musí jeho autoři bohužel počítat. Čím větší perzekuce, tím větší zájem o dílo a množství nelegálních kopií.
Pokud někdo vynalezne nový postup nebo nové metody v programování, měl by na to dostat patent. Pokud někdo programuje za pomocí objektovaného programování, je to obdobné, jako když truhlář používá dláta. Jen ten nástroj stojí daleko více. Jak jej používat je zhruba u obou profesí stejně náročné. Malý rozdíl tam je. Když program nefunguje, objektový programátor jej předělá. Kromě času nemá dalších ztrát. Když truhlář špatně zasekne dláto, jde materiál nenávratně do...

Už tu někdo poznamenal, že všichni ostatní jsou proti OSA absolutní břídilové... To je zářně odstrašující příklad braný z druhé strany. Janda, andršt a jiní, jejichž totožnost vlastně ani nejde pořádně zjistit si uzurpují právo i na vlastnictví lidových písní! Tak jim to přejme. Ať se těma penězme zadusí. Do hrobu si své majetky ani děti pořízené po sedmdesátce nevezmou... Ta artróza nás stejně jednou všechny dostihne. Jedny dříve, druhé později. Jen těch dětí mi je trochu líto.
22. 01. 2014 | 09:47

AAA napsal(a):

Ach jo, ty zdejší kecy.
Autor bude asi dobrý demagog. Ale nabízím jedno, celé to zdejší povídání je o tom že technologie se jedním směrem rozvine a ve druhém jaksi zatuhne. To že dnes "brouzdáme" po netu pseudo svobodní skončí, tato doba "ilegality" je jen přechodná. Devadesát procent zdejších keců ztratí smysl. Každý se bude přihlašovat na síť pod svím jménem - rodným číslem a každá krádež bude trestána. To vím na sto procent, jediné co tomu momentálně brání je "pomalá technika" ale prachy, už na to jsou.
22. 01. 2014 | 09:48

Pepa Řepa napsal(a):

U muziky je to lehčí než u knih. Trochu se to vyvrbilo. Stáhnu a když je to dobrý, jdu na koncert. Holt muzikanti musí zvednout zadek a dělat šńůru a já sáhnout do kapsy, lupeny podražily.

Ale ono to existovalo i dříve. Ukradlo se negerský -panenko skočická, smí se to napsat- blues a tak už před lety, z pocitu viny-dělali Stouni i všichni chmatáci okolo společné koncerty a tím je zviditelnili.Vrátili jim dluh.
Kdo znal před tím Muddy Watterse nebo Howlin Wolfa? A na jejich koncerty chodili jiní.

U knížek je to horší. Je jich moc.
Zatím to funguje tak, že něco stáhnu, něco objednám přes Amazon a je to v čtečce za deset vteřin a něco koupím, když to chci mít v knihovně. Ale jen osvědčenou kvalitu.Ne srágory, část jsou detektivky na které se ve čtvrtek stála fronta a dneska do nich nekopne ani antikvariát.

OSa jsou normální výběrčí výpalného a je to byznys za větrem. Každej mele o IT systému, ale nikoho nenapadne udělat dokonalý audit, kam a hlavně komu prachy jdou.
Takovejch oborů je....
22. 01. 2014 | 09:54

Jaroslav Orlík z Jezdkovic napsal(a):

Článek je napsán sice kostrbatě, jaksi neohrabaně, místy se to velmi špatně čte, a obsah je stoprocentně pravdivý. Při posuzování kopírování si vždy kladu otázku, zda by si člověk, který něco kopíruje, ať film, hudbu nebo knihu, tuto koupil, kdyby si ji nemohl zkopírovat. Odpověď zní v 99% případů, že NE. Takže vlastně nikomu ani nebere příjmy. Za druhé ceny. No, koupit si na bluRay disku film za sedm stovek, to je nehorázné, nebo za 400 na DVD. Kór, když to může být pěkná kravina. Než si koupím boty, tak si je vyzkouším, že ano, ale u filmů, hudby a knih to nelze. Ke knihám. Vždy měli všichni z tohoto byznysu hubu dokořán, že kolik stojí tiskařské práce a že z ceny knihy má každý zúčastněný jen nepatrný fenig. Jaké je ale, najednou, překvapení, když kniha, která stojí na pultě v papíru 300 kaček, v elektronické podobě příjde na např.220 kaček? Tak buď nám tady někdo lhal předtím, nebo nás berou na hůl dnes. Já si e-knuhy rád budu kupovat ale vzhledem k tomu, že dostávám jen něco nehmatatelného, co nemmůžu nikam zařadit, nemohu si to potěžkat v ruce a tak dál, tak vlastně platím jen autorovi jeho honorář, tomu, kdo to elektronicky zpracoval a obchodníkovi. Chce mi snad někdo nakukat, že, že v uvedeném případě stála sazba, tisk, ořez, vazba atd. jen 80 korun českých? Něco mi v tom nesedí, vážení.
22. 01. 2014 | 09:58

Pepa Řepa napsal(a):

Jinak bych sdělil, že svým způsobem to fungovalo i za bolševika.
V Mánesu dali razítko na výtvarné dílo-kterým byla každá srágora- a automaticky strhli -tuším 3%- na Ochrannou organizaci autorskou.
Co chránila nikdo netušil.
22. 01. 2014 | 10:03

Glosator napsal(a):

Uvědomte si, že OSA NOSTRA chce poplatky i za něco, co jí absolutně nepatří. Vrcholem ledovce jsou jsou poplatky za PRÁZDNÁ media.
Ale, uvědomte si, že velkou část knih (a jejich filové či TV zpracování) představují díla dávno mrtvých autorů. Pokud se vydávaly knižně, dostávala z toho OSA naprosto neoprávněný podíl ne tržbách. Mám na mysli díla jako Robinson Crusoe, Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo, všechny "verneovoky" pohádky sebrané K.J. Erbenem či Boženou Němcovou a další a další díla klasiků či lidové tvorby.
Nebo naopak, vezměte si seriál Xena. Majitelé sice požadují autorská práva, ale nikomu neplatí za to, že vykradli celou řeckou, římskou a starogermánskou mytologii a navíc i bibli. Takové Řecko by z poplatků za využití starořeckých mýthů mohlo poplatit většinu dluhů...
22. 01. 2014 | 10:06

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Podívejme se na internetové prohlížeče,
které jsou lepší, ty zadarmo například Chrome nebo ten, který si kupujeme s Windows?

Co operační systémy pro kapesní počítače a telefony?
Placený Windows, kdy se nakonec Microsoft snaží uplácet výrobce, aby na počítače instalovali jeho systém nebo Android, který je zadarmo?

Kdoví, jak by dopadl experiment, kdyby se zrušila ochrana vlastnictví na populární hudbu a každý by mohl svobodně kopírovat co chtěl a nemusel se starat o to, jestli je ta hudba pod nějakou ochranou zákona. Možná bychom to na kvalitě hudby vůbec nepoznali a byli bychom mnohem svobodnější. Že by si museli hledat práci ti, kdož se dnes živí kolem autorských práv, to by nám asi nevadilo.
22. 01. 2014 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

Je to pitomost strejdo Glosátore, práva jsou většinou na 50 let a zrovna Čapka, Erbena a Němcovou hodila knihovna ke stažení naprosto zdarma.stáhněte do čeho libo.
To že o něčem nevíte, neznamená, že to neexistuje.
Když zagooglujete najdete i Nietzscheho, či jiné. Navíc existuje projekt Guttenberg kde se najde ledacos.
zadejte si ebooks, ereading či eknihy.
22. 01. 2014 | 10:22

Pepa Řepa napsal(a):

navíc mám pocit, že OSA nespravuje literární či výtvarná díla, ale tady nevím, neb se o to nezajímám.
22. 01. 2014 | 10:24

Václav Hnidopich napsal(a):

Jen tak mimochodem, když si něco přečtete na internetu, tak si část toho zapamatujete.
Stvořil jste si sice nedokonalou kopii v mozku, ale stvořil. myslím, že bychom za to také měli platit.
22. 01. 2014 | 10:28

KvL napsal(a):

to: Bakalův nezvaný host
Android zatím na běžných PC neběží, nebo se nevyužívá, možná hapruje kompatibilita s procesorem, co vím tak androidní telefony užívají procesory Texas Instruments.

Microsoft jen zneužívá dominance, kterou si získla díky v podstatě krádeži (jak by řekli oni a OSÁci, a jabkaři), kdy se jen na rychlo přepsal již tehdy vydaný OS a pak se to prodalo jako DOS, nebýt tohoto, klidně dneska mohl celý svět užívat Unix.
Windows se snad drží jenom kvůli hrám a praktické nemožnosti dnes koupit železo bez OS. Kdyby se tu objevila jdena firma, která by nabízela srovnatelné počítače s unixem a instalovaným emulátorem (+ kancelářský balík open office), mohla by se možná prosadit velmi rychle, linux má už hodně dlouho krom řádky i GUI. Tedy žádná změna pro uživatele, jediný rozdíl je snad v mítrně komplikovanější instalaci programů (naposledy jsem to zkoušel před lety, třeba se to změnilo), ale jsou snad zaměstnanci ve firmách oprávněni si instalovat sami programy?

Taky je problém se školstvím, kde se naučí lidi s windows, ale o linuxu se většině ani neřekne, natož aby se jim to ukázalo.
22. 01. 2014 | 10:30

Nora Králíková napsal(a):

Jen podotknu, že existuje taková věc jako patent a tak ať každý autor si nechá svůj produkt patentovat.
Ať postupuje jako ostatní, kteří chtěli, aby jejich dílo bylo chráněno, ať projde tím martyriem a získá patent jako všichni ostatní v ostatních oborech lidské tvůrčí činnosti.
Patent se neuděluje na neomezenou dobu, od přihlášky do udělení to stojí autora peníze, ale pak má svý jistý. V šoubyznyse a kumštu ostatním, by to mělo být samozřejmě také tak, protože proč někdo má mít jiné lepší podmínky jen proto, že dělá do určitého oboru?
Ať si pak, když získá patent, prodává vesele licence a těší se ochraně.

Takto je to postaveno na hlavu ve stylu já mohu a ty nemůžeš. Nebo obráceně.
A navíc, zavání to přeháněním a to není dobré. Protože když se přehání a šrouby se moc utahují, sčítá se to a jednoho krásného dne to praskne a pak se všichni diví. Blbnutí na quadrát s utahováním šroubů v oblasti takzvaných autorských práv na věčné časy a nikdy jinak, nevede do ráje, nýbrž do pérdéle a sdílet tuto pseudofilozofii chce stále méně lidí. Kromě těch, kteří z toho mají palmáre.

Možná by to chtělo znovu se nad tím zamyslet.
Jenže on se děje pravý opak.
Jak u blbejch na dvorku.
22. 01. 2014 | 10:50

ukululu napsal(a):

Malý obyčejný názor:
1) Tak nějak mám dojem, že drtivá většina všech lidských výtvorů, které mne obklopují, byla autorovi či tvůrci zaplacena jen jednou (koláč k snídani, sešit do školy, šála, semafor) - proč by právě autoři a tvůrci umění a "umění" měli mít výhodu opakovaného příjmu z díla?
2) Pokud zjistím, že se mi nějaký umělecký produkt líbí, ráda za něj zaplatím opakovaně (zajdu vícekrát do kina/divadla, poslechnu si singl - koupím CD - půjdu na koncert, koupím si plakátovou reprodukci obrazu při návštěvě výstavy), ale kdo mi nahradí cenu lístku do kina, když zjistím, že je promítaný film absolutní blbost? Proč si před koupí boty můžu zkusit třeba nové album neznámého zpěváka nikoli?
3) Český umělecký rybníček je mi malý a čekat než sem s nepříjemně dlouhým zpožděním oficiálně přijdou zajímavé filmové či seriálové počiny z ciziny je zbytečná ztráta času. A totéž platí i o dostupnosti starších děl - kde já bych měla shánět 50 let starý anglický film? To ty knihy jsou na tom o něco lépe - průkazku do knihovny mám už od svých 7 let.
22. 01. 2014 | 11:04

Pepa Josef napsal(a):

KvL: a to je třeba chodit do školy, aby se člověk "naučil" s Linuxem? Já když jsem se chtěl dovědět něco o Linuxu, tak jsem to stáhnul, naistaloval a vyzkoušel - co je na tom pro běžného konzumenta k "učení"? Víte, jsou určité informace, ke kterým se člověk nemůže toporně dostávat, které škola sdělit musí, ale tohle mi připadá jako typický příklad situace, ve které by si měl žák poradit sám, škola by ho měla vést tak, aby to uměl. Taky není problém, aby se učitele zeptal třeba o přestávce, co by měl udělat. Nejde už vycpávat osnovy dalšími a dalšími tématy, na které bude jedna hodina. Tady musí nastoupit obecné dovednosti. Problém většiny lidí včetně žáčků je v tom, že když příkladně potřebují program, který umí to a to, tak shánějí někoho, kdo jim řekne, kde ho najdou, jak s ním pracovat atdatd. Místo aby si sedli ke Googlu, program si našli, nainstalovali a začali s ním prostě dělat. Když si nebudou vědět rady, aby si ji našli někde na nějakém fóru. Bohužel mnohdy ta opěvovaná dovednost mladých pracovat s počítačem končí u pasivního čučení do facebooku, seznamu.cz a wikipedie.
22. 01. 2014 | 11:08

strýc virus HxNx napsal(a):

na jedné straně Pirátům rozumím a jejich přístup mi přijde pochopitelný, na straně druhé jsem sám autor a ročně fasuji od Dilie jakýsi symbolický obolus. sedím tedy na dvou židlích, trpím touto rozpolceností a vyřeším ji tím, že si vyfotím olejnatý Kaspik na severu Baku! HOJ-HOj-HOJ! JOJ-JOJ-JOJ!
22. 01. 2014 | 11:15

Pepa Josef napsal(a):

Tak musím potvrdit slově páně bloggerova o tom, že když člověk chce něco napsat a publikovat, narazí na tolik rizik, že by s tím raději praštil. Na druhé straně - jak to řešit? Absolutní, s prominutím, cochcárnou asi ne. Abych něco vytvořil a někdo jiný na tom prachsprostě vydělal? Najmě když ceny nejsou v souladu s platy a kvalitou (kniha o pár stránkách jako hajlzpaperback za několik set korun). Představa, že se budou mít všichni rádi a budou nezištně sdílet, je poněkud komunistická. Na druhé straně se mi někdy zdá, že hrozí riziko, že si knihu budu moci přečíst pouze jednou a do slovníku jsem se už letos jednou díval, na jiné heslo nemám zaplaceno... Něco jiného je půjčit si od kamaráda a okopírovat, něco jiného je 500x rozmnožit a prodávat v tržnici. Docela rád bych viděl návrh zákona, který by to nějak řešil.
22. 01. 2014 | 11:19

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Ještě bych se vrátil k celkem nesolidnímu minulému blogu pana Urbana :
"...Protož aj, já (přijdu) na proroky, dí Hospodin, kteří druhým kradou slova má...."
(Jeremjáš 23:30, Hejčl)
Což je možné vnímat jako jakousi archaickou verzi zákona na ochranu duševního vlastnictví.

/dále - zúžování významu slovesa g-n-b´, tak jak věc popsal autor-tedy pouze na únos člověka, je i na základě frekvenčního výskytu tohoto slova v SZ v různých významech, manipulativní, účelově využité z hlediska ideologie Pirátů....Substantivum gannáb (zloděj) se pak používá 9x pro zloděje majetku, ale pouze jednou pro únosce člověka...zužování významu coby metoda práce s textem pak bylo používáno židovskými zákoníky - kteří tak sice formálně zachovávali různá přikázání, ale ve skutečnosti je obcházeli.../
22. 01. 2014 | 11:20

Pepa Josef napsal(a):

ad Nora a ukululu: to už tu bylo, že dělník a umělec jedno jsou, tak to prostě nefunguje, podstata činností je prostě jiná, účel taky a nemá smysl porovnávat. Kdo vedle Shakespeara pekl vynikající koláče, už asi nezjistíme a i kdyby, nebude hloupé to na rozdíl od existence Hamleta a Leara ve společnosti zapomenout. Upéct koláč je rutinní záležitost, napsat dobrý román, hru, skladbu nebo báseň už tolik ne. Až lidi nebudou kupovat Michala Davida a chodit na jeho spartakiádní halekání a poskakování, zapadne tento do propadliště nevalné hudební historie, kamž patří od počátku. Zatím tento dělník popu (omluva dělníkům v průmyslu:) vydělává, protože mu lid rád dá, no.
22. 01. 2014 | 11:31

neo napsal(a):

pane Urbane:

umožňuje současná legislativa stáhnout si film nebo píseň pro svou potřebu a vypalit si na dvd či cd aj. ?

Mám dojem že ano, takže pokud stahuju, koukám se na filmy a nikam dál to neprodávam, tak bych tak měl činit zcela legálně.

a co třeba sledování seriálů na netu, nic nestahuju, ale jen se podívám, je to taky legální? Nebo sledování na youtube či stream...?
22. 01. 2014 | 11:32

KvL napsal(a):

to: Pepa Josef
Není, ale tím jsem chtěl říct, že většina lidí, se s počítačem, ne jenom hrát hry, nebo číst si ksichtbook, naučí alespoň základy ve škole. A pokud tam se seznámí o něco hlouběji (stejěn to zapomenou) s produkty mrkvosoftu, je velká pravděpodobnost, že je budou i dále vyhledávat. Navíc je rozdíl mezi lidmi technicky zaměřenými a humanisty, či ekonomy. Několikrát jsem se snažil takovému člověku vysvětlit, že se mnohem rychleji ovládá textový editor klávesovými zkratkami, je to i pohodlnější. Jenomže pro něje hrozně složité zapamatovat si Ctrl+P, Ctrl+C, CTRL+Shift+P (bez vložení bez formátování), Ctrl+B (tučné), Ctrl+I (kurzíva).
Měl jsem relativně dobré učitele IvT, ale možná místo půl roku hraní si s filtry ve photoshopu, nebo dalšího půl roku dělání vektorové grafiky v corelu, nebo flash animací, se spíš měl vzít linux, nebo alternativní software obecně. Ono k těmto výše zmíněným programům lze najít alternativy open source. Proč se ve školství nevyužívají a místo toho se platí drahé licence?
22. 01. 2014 | 11:35

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

neo
Nebo co třeba sledování osob - či jejich odposlouchávání ?
A co když těch osob jsou desetimiliony ? Není to náhodou již genocidní porušování autorských práv ? /rodičů například...možná že i samotného Hospodina, ale hlavně daného jedince - to on je hlavním autorem svého života, měl by být/.
Leda by se to to dál nikomu neprodávalo, leda by se to provozovalo jen takzvaně pod duchnou.
Jenže jakou mám jistotu, že to nikdo nikomu neprodává ?
Tak proč to pak dělá, když to neprodává ? Copak v kapitalismu se takové věci dělají jen tak - pro zábavu ? To je nesmyslné tvrzení, vše má svou hodnotu a tak je i na prodej.

Že například kvůli boji s muslimskými teroristy ?
Tak proč se neodposlouchávají všichni ti, co drží krátké střelné zbraně - ti mají na svědomí mnohem více životů jak teroristi.
Anebo bankéři - ti mají na svědomí možná statisíce zničených životů, rodin...proč je tedy nikdo systematicky neodposlouchává ?
Odpověď zní - protože todle se prostě nedělá, jsou jisté hranice za které se nesmí jít, kdo by pak celý ten tyátr financoval a řídil ?
22. 01. 2014 | 11:50

born65 napsal(a):

Pane Urbane,
snažíte se objasnit důvody pro "pirátské kopírování", popř. "stahování" vcelku dobře, a třebas já vám v tomhle rozumím (ačkoli zase naprosto nejsem "sdíleč", což je dáno mým živelným odporem k sociálním sítím). Ovšem váš text je příliš rozvláčný a neuspořádaný, odbočky k dějinám samizdatu a postojům papeže Františka jsou zbytečné.
Ke kritikům: když si vzpomínám na léta vysokoškolských studií (cca tucet let zpátky), tak bez kopírování skript a učebnic by nevystudoval prakticky nikdo.
22. 01. 2014 | 12:09

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro KvL.
Android musí končit i tabletů, pro PC není vhodný. Podle mne je právě chyba Microsoftu, že se snaží dělat obě platformy podobně, Neznám Windows Mobile 8, ale u těch starších verzí to byla tak, že Windows mobile byly takové vykuchané Windows. Programovalo se to podobně. Mohl jste napsat podobnou aplikaci, jako pro stolní PC, ale kapesní počítač potřebuje většinou něco jiného, jednoduchost aplikací, ovládání prstem a pod. Co je nejvhodnější pro stolní počítač nebude vhodné pro pro kapesní počítač a obráceně, co je dobré pro mobil s tím bychom se na PC nespokojili. Android je postaven na Linuxovém jádře, ale od začátku to byl systém navržený pro mobilní zařízení.

Microsoft „chytře“ dodává školám, aby získal zákazníka jak ve firmách a institucích, tak v domovech. Kdyby se děti a studenti učili ve škole pracovat například s OpenOffice, tak by si asi málokdo z nich kupoval domů Microsoft Office.
22. 01. 2014 | 12:12

ukululu napsal(a):

Pepa Josef... "to už tu bylo, že dělník a umělec jedno jsou, tak to prostě nefunguje, podstata činností je prostě jiná, účel taky a nemá smysl porovnávat."

Dobrá tedy, a jak mi vyvrátíte zbylé dva postřehy?

2) Pokud zjistím, že se mi nějaký umělecký produkt líbí, ráda za něj zaplatím opakovaně (zajdu vícekrát do kina/divadla, poslechnu si singl - koupím CD - půjdu na koncert, koupím si oficiální plakátovou reprodukci obrazu při návštěvě výstavy), ale kdo mi nahradí cenu lístku do kina, když zjistím, že je promítaný film absolutní blbost? Proč si před nákupem můžu zkusit boty a třeba nové album neznámého zpěváka nikoli? + Umělci by měli být spíš rádi, když se lidé pro nákup jejich díla rozhodnou po "ochutnávce" z jiných zdrojů. Kdo tu třeba zná kontratenoristu P. Jarrouskeho? Tak dlouho jsem ho poslouchala v útržcích na internetu až jsem do šesti jeho originálních CD investovala bezmála dva tisíce korun (vysoce kvalitní provedení) a k tomu ještě tisícovku za lístek na jeho živý koncert.
3) Český umělecký rybníček je mi malý a čekat než sem s nepříjemně dlouhým zpožděním oficiálně přijdou zajímavé filmové či seriálové počiny z ciziny je zbytečná ztráta času. A totéž platí i o dostupnosti starších děl - kde já bych měla shánět 50 let starý anglický film? To ty knihy jsou na tom o něco lépe - průkazku do knihovny mám už od svých 7 let.
22. 01. 2014 | 12:20

neo napsal(a):

maloměšťák se zbláznil.com :

lituji, ptal jsem se pana Urbana na současnou legislativu co se týče stahování a vypalování hudby a filmů a online sledování a streamování videí.
22. 01. 2014 | 12:21

ukululu napsal(a):

Pepa Josef... "to už tu bylo, že dělník a umělec jedno jsou, tak to prostě nefunguje, podstata činností je prostě jiná, účel taky a nemá smysl porovnávat."

p.s. architekty nebo projektanty osobně považuju za umělce taktéž, ale za mosty nebo domy se jim taky neplatí doživotně - nebo je někde u hrobky Petra Parléře otvor, kudy se hází splátky za svatovítskou katedrálu?
22. 01. 2014 | 12:32

KvL napsal(a):

to: Bakalův nezvaný host
Windows mobile jsem v životě neměl, takže to nemůžu posoudit.
V záplavě všech mořných operačních systémů, hlavně unixovách se ztrácícm a ještě jsem schopný tak sledovat hlavní větev pro stolní počítače.

Nechápu proč mu na to školy skáčí.
22. 01. 2014 | 12:35

Pepa Josef napsal(a):

ukululu: já vás nechci vyvracet do bezvědomí, třeba máte v něčem pravdu:)))
22. 01. 2014 | 13:20

Pepa Josef napsal(a):

KvL: no proč se učí Microsoft - protože jsou na tu výuku dvě hodiny týdně a protože microsoft používají všichni, na školu, která se utrhne ze řetězu a bude ho ignorovat, vlítnou rodiče a školská rada, že učí něco, s čím se děti nepotkají. Vždyť je to všechno stejný, proboha, když se podívám na nějaký textový editor neo kalkulátor, tak v něm jsem schopný pracovat skoro hned. Já vidím větší problém v tom, že děti dnes jakoby nevědí nic o ničem, nic si nepamatují, všechno je pro ně nový izolovaný problém, nemají abstrakci, neumí analogii, nevšimnou si, že něco už stokrát dělaly v trochu jiné podobě. Proto se nafukují ty osnovy, proto nám v té škole pořád něco jakoby chybí. Co mají žáci v počítači je mi u zadku, když nedají dohromady souvislou větu o něčem.
22. 01. 2014 | 13:25

na pravou míru napsal(a):

autorko,
proč jste se svým dílem nenaložila stejně jako např. J. Rowlingová? Že byste to neuměla?
22. 01. 2014 | 13:45

na pravou míru napsal(a):

No a co tady naškrábal nick resident, to už nemá s logikou nic společného.
", mohl by mi dát klíče, připravit plnou ledničku, postel, na ráno snídani a vybrat hezké oblečení, sám pak vymajznout chrnět třeba k pratetě. budeme tak sdílet vámi vytvořené a hýčkané hodnoty, velebníčku, ju?"
Ju, klidně Vám věnuji virtuální obrázek klíčů z nadhledu od fotky mého rodinného domku ze štítové strany, abyste tam mohl sdílet své duševní bohatství. Možná by se tam vešlo.
22. 01. 2014 | 13:51

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Pepa Josef.
Pokud jde o to, který office, tak je rozdíl mezi sekretářkou, která ten produkt používá 8 hodin denně a mezi občasným použitím například doma.
Pokud se ten placený office zdá sekretářce alespoň o kapánek lepší, je na něj zvyklejší, a když máme možnost nějaké výhodné multilicence, rozpočítáte náklady na jeden měsíc a jsou pár korun, tak se vyplatí koupit.
Při občasné potřebě bývá výhodnější použít ten zadarmo, už je výhoda v tom, že nemusíte nic platit – zařizovat, a to i v případě, že vám ten placený sedí trochu lépe.
Tady ještě připomenu, že ten OpenOffice je nejen podobný uživatelsky, ale i umí formáty Microsoft Office, tedy klidně si můžete domů přinést formáty například .doc nebo .xls a pracovat přímo v nich. Tato kompatibilita je důležitá.
22. 01. 2014 | 14:46

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Lidi do kina chodí

„Zdeněk Troška sice patří mezi nejoblíbenější tuzemské režiséry a jeho díla patří vždy mezi naše nejnavštěvovanější filmy, filmoví akademici z jeho tvorby takovou radost ale nemají. Důkazem toho je i podraz, který pro něj po novém roce přichystali. Troška, pro kterého je největším oceněním počet diváků v kině, se tomu ale jenom směje. "Vím o tom, že se to stalo, ale trošku jsem s tím počítal. Dopředu jsem říkal, že spíš tuto kategorii zruší, než aby ji dali Troškovi. A už je to tady! Teď jsem to viděl v televizi a předsedá tomu Svěrák," svěřil se internetové podobě týdeníku SEDMIČKA Troška, který ale neostrouhá. Stihl se totiž vsadit, že žádnou cenu nezíská. „
http://sedmicka.tyden.cz/rubriky/podraz-na-trosku-nechteji-mu-dat-ceskeho-lva_295706.html

ale vládnou nám spíše ti, kterým nechodí, a podle toho se nastavují pravidla.
22. 01. 2014 | 15:13

hlustvisihák napsal(a):

Zkuste třeba LibreOffice.
22. 01. 2014 | 15:18

Pepa Řepa napsal(a):

Nebo co třeba sledování osob - či jejich odposlouchávání ?
---------------
Nebo co třeba výroba mucholapek?
Nebo co třeba červí díry ve vesmíru?
Nebo co třeba sledování paní Nagové?
Nebo co třeba mastičky na kuří oka?
Nebo co třeba Česká Třebová :-)

Myslitel je zase tady. Je těžké udržet myšlenku.
22. 01. 2014 | 15:22

Nora Králíková napsal(a):

Pepa Josef napsal(a):

ad Nora a ukululu: to už tu bylo, že dělník a umělec jedno jsou,...

Co to plácáte, nešťastníku?
Jaký dělník?
Je podle vás vynálezce, který podstoupí martyrium, včetně oponentur a splnění všech nezbytností příslušných k udělení patentu, dělník?

Je držitel patentu, tedy držitel osvědčení o originalitě a nezaměnitelnosti tvůrčí myšlenky dle vás méně, než umělec, či jiný majitel takzvaně duševního vlastnictví, jak se rádo říká?

Tvrdím, že když už ochrana autorských práv, pak tedy pro všechny za stejných podmínek.
Podle jednoho metru.
Vy dělníku.
22. 01. 2014 | 15:24

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro hlustvisihák.
LibreOffice je nová větev OpenOffice, rezerva pro případ, že by Oracle přestal podporovat OpenOffice.
LibreOffice je relativně nový a nemusí být zatížený věcmi z minula, ale nezkoušel jsem.
Viděl jste někde srovnávací recenze?
22. 01. 2014 | 15:35

Da.Rock napsal(a):

Nechápu knižní nakladatele, kteří se radostně vrhají do čím dál většího vydávání e-booků. Jsou snad na hlavu padlí? Nevidí, že právě digitalizace hudby znamenala masivní nárůst kopírování a tedy prudký pokles příjmů jak pro vydavatele, tak pro tvůrce?
Dnes a denně to mají před očima, ale jim to vůbec nevadí. Čím dál e-booků chrlí na trh a čím dál víc si tedy řežou větev, na které sedí. Za pár let budou spolu s hudebními vydavateli fňukat a požadovat exemplární tresty pro piráty.
22. 01. 2014 | 15:45

hlustvisihák napsal(a):

Nezvaný host:
něco málo je na netu, třeba:
http://www.openoffice.cz/recenze/srovnani-libreoffice-apache-openoffice-a-microsoft-office
http://www.infoworld.com/d/applications/review-apache-openoffice-4-vs-libreoffice-41-224280
http://askubuntu.com/questions/315224/why-libreoffice-is-default-instead-of-openoffice-org

Ale myslím, že pro běžnou práci to bude na stejno.
22. 01. 2014 | 15:58

Pepa Josef napsal(a):

Nora Králíková: koukám, že vašemu kalibru "diskutující" krá...líkové se hned tak nedokážu přizpůsobit. Výrazy jako plácat vzhledem k oponentovi nepoužívám, stejně tak, jako se občas vyjadřuji v jistých podobenstvích, která nebývají v dnešní prvoplánové době někdy správně pochopena, neb oslovený chápati většinou nechce, děkuji, odcházím, drahá vynálezkyně.
22. 01. 2014 | 16:09

Pepa Josef napsal(a):

Bakalův host: no vždyť jo, máte pravdu, já myslím, že jsme ve shodě. On v té škole je fakt problém v tom stádním efektu - zkuste nenasadit microsoftí SW a být ředitel ("maminko, já do školy nechci, oni mi tam všichni nadávají" "Musíš, synáčku, vždyť jsi ředitel")... To si rychle rozmyslíte:)
22. 01. 2014 | 16:13

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro hlustvisihák.
Díky za odkazy a vidím to tak, že máme dva Open balíky a nemáme si na co stěžovat ani proč kupovat MS. I kdyby přišel MS s korunovou verzí, tak budu podporovat open.

Pro Pepa Josef.
Souhlas, škola a zaměstnání jsou spojené nádoby,
škola podporuje MS Office, tak jej více používá praxe, když praxe požaduje MS Office, škola musí vyhovět.

Některé typy software mají bohužel takovou vlastnost, že lidé sahají po tom nejrozšířenějším, kvalita nebo jiná výhoda musí jít stranou, protože potřebujeme být kompatibilní nebo se nechceme učit nové věci. Týká se hlavně OS a office.
22. 01. 2014 | 16:28

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Pepa Řepa
Až jednou vydáte ty své zdější rozumy knižně, poctivě si je zakoupím - žádné skenování a pedeefkování, koupím si v tomto případě hmotné dílo.
Tak čtyři kila bych si koupil, možná i šest.
Po kolik bude kilo ?
A kdybych vzal deset ?

Hezký den.
22. 01. 2014 | 16:30

resident napsal(a):

dlouho jsem nečetl tak pitomé tlachání. nejdřív mě pobavilo, pak poděsilo! to je severní korea s jakýmsi trestně klášterním nádechem... panáček studoval teologii? a jaký obor, medle?

mám návrh: pokud pan teolog někde bydlí, mohl by mi dát klíče, připravit plnou ledničku, postel, na ráno snídani a vybrat hezké oblečení, sám pak vymajznout chrnět třeba k pratetě. budeme tak sdílet vámi vytvořené a hýčkané hodnoty, velebníčku, ju?

to tak, abyste mi upíral na ně práva! herež!!!
22. 01. 2014 | 17:04

Richard napsal(a):

sdílení je aktem křesťanské a komunistické lásky vždy, když má dojít k přesunu od jiného, směrem ke mně. To je pak nutné lásku a sdílení nárokovat, vyžadovat, vymáhat, diktovat a propagovat až k vlastnímu uspokojení.
Hezkým příkladem křesťanského sdílení jako aktu lásky jsou pak o desítky miliard nadhodnocené "restituce" českých katolíků/křesťanů nebo spíš katolická(nejen) zlodějna.
A co na tohle sdílení a velkou lásku říká papá z Vatikánu?
Asi nic, že? Jak to vypadá, spíš se touží stát rockovou hvězdou.
Nic proti, ovšem od člověka, který si buduje pověst na příslušnosti k hodnotám jako je láskyplné sdílení, k němuž ve svých moudrech vyzývá své okolí, bych očekával jiný přístup, bo velí nejen Vatikánu, ale celé katolické církvi. Zatím to však vypadá, že křesťanské/katolické sdílení je aktem lásky jen tehdy, když dochází ke sdílení od jiného k "nám".
aneb křesťanský Hospodine nepomyluj ny, bo mě o vše připravíš a také mě ochraňuj před láskou všech Tvých láskychtivých a sdílenílačných oveček.
22. 01. 2014 | 17:32

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Richard
Papá z Vatikánu má plnou hlavu starostí s tím ,aby vypadal nejen jako velký dobrák, ale i jako velký poctivec. Stále mu to ale někdo kazí, ten svatý obrázek...však znáte lidi, ne ? Jak vidí naivního dobráka od kosti, hnedle šup s penězma co byly původně určeny na charitu ...šup s nima přes kolegy na splátku své hypotéky.

http://www.huffingtonpost.com/2013/07/12/vatican-freezes-assets-scarano_n_3585146.html

Jak vidno tak drobné přikrádání se nevyplácí - tvrdě se stíhá, jednou prostě spadne klec a farářovi už náhle ušní zpověď nepomůže, musí zpívat před prokurátorem...a tam , jak známo, s citáty z Bible o tom, že pouze Hospodin zástupů může soudit...tam s tímdle středověkým či starověkým smetím moc neuspěje.
Není nad to krást ve velkém a s posvěcením státních úředníků - to se nemůže nevyplatit, tam když spadne klec, tak jedině zlatá.

Vypadá to, že produkce českých oslíků Otřesse bude nyní Vatikánu zapotřebí, jejich zlaťáčky singeráčky přijdou nyní velmi vhod - todle je trejd " just in time" , takhle umí věc ošetřit pouze ta neviditelná ruka boží, na to nemá ani Hospodářská komora - a to jsou nějací kabrňáci, ti si čerpání peněz umí dost dobře ošetřit.
Hospodin moc dobře ví , co dělá...nu a protože nejde o únos lidí ale jen o ůnos zlaťáčků singeráčků - tak je to jistě čisté i podle podivné logiky Pirátů.
Jde to takříkajíc skrzeva politické spektrum - tak vypadá řádná demokracie /vláda souhlasu/, jen ti komouši zatracení furt žbrblají...ale ty již zavezl vláček lisptopaďáček na slepou kolej / anebo do dep jiných stran, ale tam si neříkají "soudruhu", ale "paní" nebo "pane" a nevěří na společné vlastnictví všech, ale jen na osobní vlastnictví získávané na úkor všech/.
No a Okamůra, ale ten furt někde poletuje jako můra, ještě z něj nic koksovatelného nevylezlo , ale to je možná právě že problém těch dobráků v těch ostatních partajích.
Mimochodem - předeeda Fiala ve své jedné politologické práci tvrdí, že katolická církev rovná se Vatikán. Jistě ví, že to byla mj. stranička jeho oslíků, co schválila ten transfer obrovských majetků - ve prospěch jiného, cizího státu /dle něj tedy/.
Moh by se tak časem shodnout např. s knížecomáklidublížem na tom, že podobně by se mělo přistupovat i k tkzv. sudetským Němcům - dyť tady by to všecko zvostalo doma a navíc to přeci byli kdysi naši občané, krajané !!!
To by teprvá byla neviditelná ruka bóóóží. To by byl trejd, to by zvostalo jen pár ok suchých.

Papá ve Vatikánu na to taky nakonec kývne - on jistě nestojí o to, aby jej postihla nějaká náhlá a rychle postupující choroba či podobná patálie.
Šak on to tam nahoře už pak nějak vysvětlí, s pomocí Kristovou snad Hospodina zástupů nějak přesvědčí - že je to vše ve prospěch společné věci. Pokud do toho nebude vrtat nějaký závistivý a chudý žid, tak to bude nakonec v poho. Elity se dycinky nějak dohodnou ke svému prospěchu.
A kdyby na to nekývl, tak se může pak vymluvit na nějakou tu neurologickou poruchu, že mu to občas takhle divně trhne hlavou - že to pak vypadá, jako že kývl, vzpomeňte si na Claudia - kolikrát on taky takhle kývl.
Anebo to všecko svedou na toho žida.
A je to.
22. 01. 2014 | 18:14

D. napsal(a):

Autor tohoto vulgárně-materialistického pamfletu vystudoval teologii?
S tím citátem papeže Františka si ale dělá p...l?!
22. 01. 2014 | 18:20

na pravou míru napsal(a):

No a co tady naškrábal nick resident, to už nemá s logikou nic společného.
", mohl by mi dát klíče, připravit plnou ledničku, postel, na ráno snídani a vybrat hezké oblečení, sám pak vymajznout chrnět třeba k pratetě. budeme tak sdílet vámi vytvořené a hýčkané hodnoty, velebníčku, ju?"
Ju, klidně Vám věnuji virtuální obrázek klíčů z nadhledu od fotky mého rodinného domku ze štítové strany, abyste tam mohl sdílet své duševní bohatství. Možná by se tam vešlo.
22. 01. 2014 | 18:47

KvL napsal(a):

to: Pepa Josef
Hmm, že učí něco s čím se děcka nepotkají, tak to abychom si sedli a proškrtali všechny učebnice. Namátkou jsou tu kandidáti. (Není to nic proti vám, jen kam by takový přístup mohl vést, proč na ně tedy nevletí rodiče za učení PS a Corelu, se kterými se taky asi nikdy nesetkají)
Přechodník (ČJ)
Předminulý čas (AJ) - v učebnici je, ale v praxi se nepoužívá
Výroba železa (CH)
Výroba kys. dusičné (CH)
Výroba kys. sírové (CH)
Výroba svítiplynu (CH)
Esterifikace (CH)
Karel IV (D)
Franz Josef I (D)
Zlatá bula sicilská (D)
Hus Jan (D)
Mojmír (D)
Velká morava (D)
[nikdy se s tím přece nesetkají a k čemu je zatěžovat šprgálem]
Dinosauři (B) - něo málo tam toho bylo ve vývoji života
Řasy (B) - setkáme se sice, ale čím dál méně
Prvoci (B) - setkáme, ale nepotřebujeme to aktivně znát
1. Kirchhoffův zákon (F) - sice prvně vytvořen pro el. proud, ale aplikovatelný na skoro všechno, od proudu počínaje, rozpočty konče.
El. Odpor (F)
Mag. pole (F)
[sice se s tím setkávají lidi, ale tak ve stylu magnet drží na ledničce a je mi jedno jak, toustovač toustuje a je mi jedno proč, mobil mobiluje je mijedno jak..., tak je možno škrtnout skoro celou fyziku snad krom klasické mechaniky a (ani kinematika tomu nebudu říkat) počítání vzdáleností a rychlostí]
Výmyk (TV)
Shyb (TV)
Svis vznesmo a vzletmo (TV)
Přeskok kozy (TV)
[na co, však to nebudou potřebovat]
Kvadratická rovnice (M)
rov. víc. nez. (M)
Analitická geometrie (M)
A tak když si sedneme, tak zjistíme, že se učí "zbytečnosti." Co teda necháme? Jak to tak vypadá, tak kupecké počty, možná pravopis, v biologii to co nám líta v lese, žije v kurníku, roste na zahradě a poli (no ono to asi bude chtít zavést, hodně děcek neví jak vypadá prase, kráva, slepica), plave v řece. (Znám příbeh o dvou francouzských děckách, z jakési návštěvy z jedné partnerské školy jedné místní základky, která na vycházce, při které se jim ukazovalo město, našli pod jezem zdechlou rybu a šli si s ní hrát, protože to nikdy neviděla, asi)

Takže bych to viděl tak, že se nakonec sama "vzdělanostní společnost" skrze tyto experimenty odesílá do středověku. S časem postupně budeme přicházet o tehchnologie (to i s poklesem energií). Takže kWh, za 100Kč, filtrovaná voda za 50Kč/l, produkce ocele svářkové 100t/rok, ostatní se nebudou ani dělat.

(Asi přeháním, ale ono to možná tak skončí. Jenž je problém, že lidi tak trochu přišli i o chuť žít, možná je to i technologickým světem)
22. 01. 2014 | 19:14

Pravda napsal(a):

Duševní vlastictví je možná oxymoron pro piráty,hackery, kteří žádné duševní vlastictví nemá, protože sami neumí nic vytvořit a jen kradou. Pro nás, co alespoň trochu ctíme umělce ať už muzikanty, filmaře nebo spisovatele si raději jejich cédéčka,filmy nebo knihy koupíme, než by jsme je kradli na internetu. Duševní vlastictví opravdu existuje a to co tvrdí pan Urban je jako kdybych mu ukradl auto a tvrdil mu, že žádné vlastictví neexistuje a auto patří nám všem.
22. 01. 2014 | 23:37

na pravou míru napsal(a):

Ne auto, ale jeho kopii, "Pravdo".

:)))))))
22. 01. 2014 | 23:41

Pravda napsal(a):

Sdílejte také s námi vaše věci. Váš dům, auto,vaše peníze. To bude asi také akt lásky. To už by jste se cukal co? Kopírovaní není nic jiného než sprostá krádež. Že to vy tak nevnímáte je bohužel důkazem Vaší pokleslé morálky.
22. 01. 2014 | 23:46

na pravou míru napsal(a):

"Kopírovaní není nic jiného než sprostá krádež"
Hloupost, originál zůstává autorovi. A dědí se na dalších 70 let, aby na autorově invenci se mohli přiživovat nejen dědici, ale různé obskurní organizace typu OSA. Pokud to nachápete jako parazitizmus, je to jen v důpsledku Vaší půokleslé morálky, "Pravdo". Jste směšný. :))))
23. 01. 2014 | 00:05

Všeobecný opravník Kanálníkových omylů napsal(a):

"Pravda napsal(a):

Sdílejte také s námi vaše věci. Váš dům, auto,vaše peníze. To bude asi také akt lásky. To už by jste se cukal co? "

... Klidně si vlastními silami udělejte kopii mého domu, mých peněz i mého auta. Když nepřijdu o originál, je mi to jedno. Když se veřejně pochlubíte, že jste to okopíroval ode mě, budu dokonce rád. Má prestiž slušně stoupne.
23. 01. 2014 | 00:55

resident napsal(a):

na pravou míru
z těchto názorů tryská závist, podprůměr, malost, prověrkové komise a později gulagy.
všechno všem, především mně, a na moje mi nesahejte!

uveďte se na pravou míru, synku.
23. 01. 2014 | 07:09

na pravou míru napsal(a):

residente,
nejste schopen reagovat věcně a tak uboze tlacháte. Je mi Vás líto, ale to je tak vše, co mohu pro Vás udělat.
23. 01. 2014 | 13:36

KvL napsal(a):

to: resident
Vy opravdu máte kapitál na to koupit si ročně 20CD jen kvůli jedné písničce, 40knih, které vás ani nemusí bavit, 15 filmů, na které se podíváte jednou?

Většina lidí, řekl bych to dělá navíc stylem stáhnu podívám smažu. Na většinu filmů se podíváte jednou v životě, možná dvakrát, v takové situaci je opravdu s našimi platy drahý špás si každý film kupovat. A legálních cest jak se k nim dostat je poskrovnu. Navíc, jak budete u nás shánět třeba takový Fail Safe, nebo filmy třeba ruské, nebo japonské produkce, seriály...? Ty ani mnohdy nebyly otitulkovány jinak než fanoušky.

Navíc nikdy ení prokazatelné, že by si ti co ten film, nebo knížku stáhnou, si ji koupily. Můžeme se tu bavit o tom, jestli a jak postihovat když na tom někdo vydělává, ale to by snad šlo řešit i bez speciálního zákona.

Co je ale podle vás správného na tom, že potomci toho, kdo vymyslel nějaký reklamní popěvek, mají nárok 70 roků po smrti za to dostávat peníze? Když už tak, by to mělo končit smrtí autora. Rozhodně je nutné omezit praxi, kdy si nějaké organizace, soukromé, nechaly odhlasovat právo na vybírání daní. Když to kdosi zkoušel naposledy, tak z toho málem padla jedna říše a když to pak zkoušeli jinde, tak se to tak trochu zvrhlo nakonec v klanové války a omezení moci vladaře.
23. 01. 2014 | 16:39

Jáchym napsal(a):

Je zajímavé, jak se článek soustředí na držitelé ochraných práv, vydavatelé, co těží z děl autorů, ať už hudebních nebo jiných a že na tom celkem slušně vydělávájí, a že sami autoři nejsou často ve výhodných podmínkách. Nicméně fakt, že si někdo stáhne / okopíruje moje dílo, ať už hudební nebo literární nebo jiné a nezaplatí za to taky neni žádný projev lásky, ale čisté šibalského sobectví. a úplně mě fascije fakt, jak snadno se to dá zneužít, co nabízíte těm autorům, když si sdílite / zkopírujete nebo stáhnete jejich dílo a šíříté ho dál? Co z toho autor má? on by teda vlastně měl tvořit ta díla jen pro tu radost? a žít bude z čeho? z lásky jo...
je to přesně jak tu někdo psal s těma jabkama...
tohle je excelentní demagogie....
24. 01. 2014 | 11:05

Všeobecný opravník Kanálníkových omylů napsal(a):

Psát o "šibalském sobectví" a v následující větě napsat: "Co z toho autor má?"

je pěkně absurdní.

"on by teda vlastně měl tvořit ta díla jen pro tu radost?"

... a co máte z toho, že sem píšete? Zaplatíte mi za to, že čtete mé myšlenky? Sdílím zde své duševní bohatství.

"a žít bude z čeho?"

Prodej fyzických nosičů, originálů, tištěných knih, koncerty, výstavy, komerční sponzorské akce, veletrhy, veřejná vystoupení, rozhlasové, televizní vysílací licence, autorské poplatky, autogramiády, sponzorované edice, výjimečné edice pro sběratele, příbalové edice, edice "za nákup v určité hodnotě" (viz naposledy vánoční deska L.Bílé v Lidlu za nákup nad 500,- Kč), přímý prodej bez zprostředkovatele a za podstatně nižší částky,... atd. Holt, skončila doba, kdy jeden hit zabezpečí celou kapelu a dědice do konce života. Kapitalismus znamená otáčet se. Alespoň nám to říkali ve škole.
24. 01. 2014 | 11:56

http://www.cityplaceproperties.us/images napsal(a):

One extra technique in favor of promoting your weblog Václav Urban ? Loupení duševního vlastnictví? Sdílení je aktem lásky. is posting comments on different sites with your weblog link.
27. 02. 2014 | 15:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy