Transparentní církevní majetek podle kardinála Duky

24. 02. 2014 | 16:50
Přečteno 7875 krát
Předběžně se zde za svůj nedostatečně informovaný článek panu kardinálovi omlouvám, výroční zprávy diecézí, které jsem našel, jsou velmi kvalitně zpracovány. K tématu se vrátím ještě dalším článkem.

Kardinál Dominik Duka nás v Českém rozhlase ujišťoval, že církevní hospodaření je transparentní. Jako důkaz uvádí, že každoročně o něm vydávájí přístupné výroční zprávy. "Nejinak tomu bude i v dalších letech." Pan kardinál hovoří o transparenci v souvislosti s požadavkem papeže Františka, který ve svém poselství českým biskupům vzkázal: “Na poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, byl opatrován a uchováván, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků.”

Představa transparentního hospodaření spočívajícího ve vydávání ročních výročních zpráv mě opravdu zaujala. Tak jsem si zmíněné výroční zprávy vyhledal. Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2013 chybí, za roky 2012 a 2011 byly vloženy před pouhým měsícem. Když jsem dokument za rok 2012 otevřel, nestačil jsem se divit. Výroční zpráva má dvě (!) strany, přičemž jeden z pěti oddílů se týká hospodaření. Obsahuje souhrn čerpání peněz ze státního rozpočtu ve čtyřech položkách.

Z výroční zprávy 2012
Z výroční zprávy 2012


Pokud si pan kardinál takto představuje průhledné hospodaření, měl by si pročíst u Pirátů, co všechno pojem transparence obnáší.

Zlí jazykové tvrdí, že prostřednictvím církevních restitucí si politické strany, které se o ně zasloužily, zajistily na dlouhá léta přísun finančních prostředků do svých volebních kampaní. Takové položky by se pak zřejmě ve výroční zprávě neobjevily v duchu evangelijního výroku: “Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.”

Edit: Dnes sesazený šéf Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Petr Šťovíček (kvůli kontaktům na Ivo Rittiga) se chystá radit církvím s restitucemi. Sekretář České biskupské konference Tomáš Holub budoucí spolupráci nevyloučil. (Článek) Této informaci se dá rozumět tak, že na vydávání církevního majetku dohlížejí "lobbisté", kteří na něm chtějí vydělat. Když jejich spojka byla odstřižena od informací, nabídla se přímo církvi.

Ještě uvedu pár informací o návštěvě biskupů u papeže Františka.

Byl jsem zvědavý, co se ze setkání v Římě dozvíme z jedné a z druhé strany.

Ještě před samotným setkáním s papežem kardinál Duka vzkazuje domů z Říma přes Českou televizi: "Věříme a víme, že papež je spokojen s tím, že jsme se dokázali dohodnout. Lze předpokládat, že se zeptá, jak vypadá situace dnes. Věříme a víme, že papež je spokojen s tím, že jsme se dokázali společně dohodnout," dodal Duka.

"Papežův postoj k aktuálním církevním restitucím byl jednoduchý a jasný, co je ukradeno, má se vrátit, to je záležitost spravedlnosti," popsal průběh setkání olomoucký arcibiskup Jan Graubner. "Počítá s tím, že co jsme dohodli, je už z naší strany velký ústupek vůči státu…. Máme být schopni zajistit hlavně duchovní poslání, peníze mají jenom sloužit. Musíme se dělit s těmi, kteří jsou kolem nás, o poklad, který jsme dostali... I když jsme někdy kritizováni za to, že jsme zastánci některých hodnot, je třeba neustoupit."

Kardinála Miloslava Vlka prý překvapilo, že papež nemluvil o chudobě církve. "Chce, abychom využili prostředky ve prospěch dobra, školství nebo charity," řekl Vlk.

Biskup Václav Malý referuje o setkání s papežem Františkem: “On hned na začátku řekl: Co bylo ukradeno, má být vráceno. To je hlavní zásada a z toho by se mělo vycházet. A potom ty prostředky používat samozřejmě především k duchovním účelům. Zdaleka to nebylo hlavní téma, nicméně bylo zajímavé, že on tímto tématem začal, že to takto jasně řekl. Takže to, co často zaznívá v našich sdělovacích prostředcích i z úst představitelů státu, představitelů různých stran: že totiž restituce jsou proti duchu chudoby papeže Františka - a on skutečně není člověkem, který by se chtěl obklopovat bohatstvím - nicméně k restitucím řekl,že je to především záležitost práva a spravedlnosti. Myslím, že bylo důležité, že to takto vyslovil.”

Ještě mě zaujala poznámka biskupa Františka Radkovského: “Dotazů bylo hodně. Trochu bylo nevýhodou, že poměrně potichu mluví, takže když jsme byli v tom velkém kruhu, neslyšeli jsme všechno úplně precizně.”

Jediný biskupy nezprostředkovaný text je papežova promluva, v českém překladu zde.

Majetku církve se dotýká ve dvou větách: “Na poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační činnosti, přičemž by dbal na to, že materiální prostředky jsou určeny výlučně k duchovnímu poslání církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby církevní majetek byl spravován uvážlivě a transparentně, byl opatrován a uchováván, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků.”

Můj dojem je následující: Čeští biskupové se vrátili od papeže Františka a my máme mít jasno. Právě probíhající obří transfer veřejných prostředků, půdy, lesů a dalších nemovitých majetků církvím je spravedlivý. Na chudou církev pro chudé zapomeňte. Na nás se Františkův apel nevztahuje. U nás máme přece bohaté feudální tradice a ty je třeba ctít. Se s tím smiřte.

A pár citátů, se kterými se ztotožňuji:

Ivan Štampach: co bylo ukradeno, bylo vráceno už v 90. letech. Když vezmeme finanční náhrady, ke kterým se vláda zavázala, pak uvedu zajímavé srovnání. Na jednoho katolíka v České republice připadá 140krát vyšší částka než v Polsku, kde se také vracel církevní majetek. To, co se u nás fakticky děje, nemá s nápravou křivd nic společného.

Ivan Štampach: "Církve se před léty velmi zlobily, když je kdosi přirovnal ke spolku zahrádkářů. Samozřejmě nejsou spolek zahrádkářů, mají dlouhou tradici a význam v životě společenství, ale teď se stavějí vedle organizací zcela světských, třeba vedle firem a jednotlivců, kteří restituovali majetek. Jako by zapomněly na své duchovní kořeny, ve kterých zrovna jde o to, že Ježíš říká, že nelze sloužit zároveň Bohu i mamonu. A kde svatý Jakub říká ve své epištole, že peníze jsou začátkem všeho zla.”

Křesťané proti zákonu o církevním majetku: Jako následovníci Ježíše Krista máme nést kříž, třeba snášet i křivdu, a ne se domáhat starých privilegií.

A na závěr můj nejoblíbenější citát:

"Evangelium nepotřebuje, aby církev měla stát. Zdá se mi, že evangelium touto cestou něco důležitého ztrácí. Osobně mám z Nového zákona dojem, že Ježíš měl blíž k anarchistům než k zakladatelům nového státu." Jezuita Petr Kolář.

Edit: Vřele doporučuji článek Církevní majetek po případné restituci – návod k použití od Jana Čižinského: Odstrašující případy jsou známé. Ve Slovinsku dopadly církevní restituce tak, že slovinská katolická církev se během několika let enormně zadlužila, což vedlo dokonce k odstoupení mariborského arcibiskupa. Na Slovensku se odhaduje, že církve již nemalou část navráceného majetku pozbyly.

Následováníhodný příklad uchování hodnoty rozsáhlého majetku nám může poskytnout Velká Británie. Majetek Britské koruny, The Crown Estate, je spravován dlouhodobě a dobře. Jaká jsou pravidla jeho správy? Na prvním místě stojí absolutní transparentnost. Nevidomý právník Ondřej Závodský volal na stránkách prvního květnového Katolického týdeníku po průhlednosti církevního hospodaření. Není sám, kdo ví, že naprostá transparentnost je nutnou podmínkou dobrého hospodáře. Bez transparentnosti není možné majetek řádně spravovat. Průhlednost nechrání jen hodnotu majetku. Transparentnost chrání hlavně toho, kdo majetek spravuje.

Toho všeho si je britská koruna dobře vědoma. Všechny informace a všechny smlouvy jsou na internetu. Každoročně je zveřejňována výroční zpráva, ve které je možné dohledat cokoli. Každý se na vše může podívat a každý může navrhnout výhodnější řešení. Nikdo nemůže správce majetku osočovat z toho, že něco zamlčuje, něco tají, něco nevýhodně či korupčně pronajímá či prodává. Záměr něco prodat či pronajmout je vždy v předstihu zveřejňován a každý člověk na světě se k němu může vyjádřit.

Jsou ještě další pravidla správy majetku britské koruny. Majetkem nesmí být ručeno. Investovat lze pouze do nemovitostí a pouze na britských ostrovech. Dokonce i investice do britského státního dluhu je považována za rizikovou. Výše uvedená pravidla mohla hospodářskou situaci slovinské církve zachránit. Bohužel se tak nestalo.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Katolíci jsou podivní lidé, někteří velebí inkvizici, považují násilnou germanizací za dobrodiní.
Třeba tenhle "boží historik" Radomír Malý, který se specializuje na církevní dějiny, vysvětluje, že ve skutečnosti inkvizice bránila čarodějnickým procesům, husiti a francouzští revolucionáři vraždili i děti, křížové výpravy byly obranou proti agresi muslimů, církev podporovala vědu, papež Pius XII. zachránil před nacisty osm set tisíc Židů a katolíci podporovali českou národní identitu. Být dobrým katolíkem a zároveň dobrým Čechem a vlastencem je pro něj naprosto logické a samozřejmé. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hus-byl-bludar-a-husiti-sadiste-rika-historik-hajici-inkvizici-krizove-vypravy-i-Bilou-horu-302488
24. 02. 2014 | 17:04

Al Jouda napsal(a):

Po roce 1989 bylo s vaničkou vylito i dítě. Právní kontinuita s bývalým komunistickým režimem měla být přerušena a měli jsme začít s čistým stolem. Všechny nároky na vracení majetku mohly být odkazovány na představitele bývalého režimu případně na lampárnu na Hlavním nádraží v Praze:)))))
24. 02. 2014 | 17:07

sasa napsal(a):

Al Jouda : to byste musel vymenit lidi. Pravni kontinuitu neprerusili ani komunisti v roce 1948
24. 02. 2014 | 17:25

Scarabeus napsal(a):

Václav Urban:

Je dobré, že jste se na ty transparentní(česky průhledné) výroční zprávy podíval.

Takto to bývá, na jeden způsob se mluví, na druhý způsob se činí, tzn. výroční zprávy jsou, ale jaké.

Na druhou stranu volby dopadly jak dopadly, bez KDU-ČSL nebo TOP 09 nebylo možné vládu sestavit, takže, v zájmu existence vlády, zkoumání a přehodnocení církevních restitucí "doputuje" "do ztracena".
24. 02. 2014 | 17:26

zemedelec napsal(a):

Pane Urban.
Ten Váš oblíbený poslední citát,měl byste znova více prostudovat Ježíše.
Neznám důvod návštěvy katolických prelátů v Římě,ale určitě to nebylo k vůli restitucím u nás.Papež ač se zdá rozumný,ale určitě nezná všechno kolem toho,spíš to bylo jen okrajové téma,že toho využijí Duka a spol ve svůj prospěch,je více kompromituje.
24. 02. 2014 | 17:31

ld napsal(a):

Panečku, to je společnost - Urban, co vystudoval teologii, nyní pirát; Štampach, coby vypráskaný z katolické církve.
Ještě tady chybí hokejový Japonec, který se tak hezky radoval z gólu, ačkoli jej vstřelil svému týmu...
24. 02. 2014 | 17:47

Platan napsal(a):

Autore, k doplnění vašich informací bych si dovolil připomenout výrok pana Duky:

„Církev ve skutečnosti nebude restituovat žádný majetek.“ *)

…a zároveň připomínám jisté skutečnosti, které výrok pana kardinála poněkud problematizují…:

1. Veškeré finanční náhrady za nevydaný „církevní majetek“ bude inkasovat církevní právnická osoba „Česká biskupská konference“ jejímž statutárním orgánem je právě pan Duka (spolu s několika dalšími preláty), kteří tedy budou „sedět na měšci“.

2. Jednotlivé katolické farnosti, diecéze nebo řeholní řády a kongregace, budou restituovaný majetek vlastnit pouze symbolicky (stejně jako veškerý „jejich“ ostatní majetek). Nadřízená právnická osoba (každá fara, diecéze, kongregace… má nad sebou kaskádu nadřízených právnických osob, na jejímž vrcholu trůní již zmíněná „Česká biskupská konference“) respektive její statutární orgán, může škrtem pera zrušit právnickou osobu jí podřízenou, čím na sebe převede (po vyrovnání případných závazků – pokud by např. farář propil faru) veškerý „její“ majetek.

*) http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=20889
24. 02. 2014 | 17:47

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Pokud by mělo být navráceno všechno to, co bylo kdysi ukradeno /přičemž těžko lze hovořit o pouhé krádeži - mnohý majetek Církev stále využívala, stát Církev dotoval, Církev i nyní dotuje a daňově zvýhodňuje.../, daná civilizace by se rozložila.
Dále - je diskutabilní, zda majetky, které jsou restituovány, Církev získala bez toho, aby sama kradla, zneužívajíc svého postavení, které měla.
Pokud papež věří v univerzálnost mravního zákona " co bylo ukradeno - musí být vráceno", tak by měl nastudovat knihy T. V. Bílka - v kterých jsou krádeže v pobělohorské době poměrně podrobně zmapovány, někde i do krejcaru, pokud pak je nenastuduje a nebude se jimi řídit...je pokrytec. Pokrytec ale není morální autoritou, je jen žvanilem.

Požádám nyní pana Urbana, zda by papeži neusnadnil práci s hledáním a neposlal mu dotyčný odkaz, jistě se mu za to dostane minimilně papežského požehnání :

https://archive.org/details/djinykonfiskacv00blgoog

https://archive.org/details/djinykonfiskac02bl

P.S. Všimli jste si, že parlament na Ukrajině téměř přes noc změnil téměř celý státní režim , stejně jako učinil z odsouzené Tymošenkové Tymošenkovou nevinnou ? Parlament tak může klidně v budoucnu prohlásit církevní restituce v rozsahu , v jakém byly přijaty - za protizákonné.
Nechtěl bycj teda být v kůži třetích osob - např. budoucích nabyvatelů majetků kdysi to nekatolických , poté katolických, ještě později státních a nyní opět katolických. Neměl bych dobré spaní.
------------------------------------------------------------------------------

Popřejme nyní papeži Františkovi mnoho příjemných chvil při studiu toho, co se jistě stane v nejbližších měsících výkonem jeho pojetí spravedlnosti a že tedy se příště obrátí na své podřízené, aby nyní učinili spravedlnosti SKUTEČNÉ zadost, ne aby si ji vykládali po svém - po farizejském.
Jistě tento následovník Krista sám farizejem či pokoutním obchodníčkem se zvláštní variantou spravedlnosti není. To je zjevný nesmysl.
Ochotné překladatele mu jistě zajistí kardinál Duka - fondy, helfry a fiškusa na to má.
Nicméně jak se říká " důvěřuj, ale prověřuj"...a tak by bylo dobré, aby samotné odkazy zaslal papeži přeci jen někdo jiný než Duka - to aby se například čirou náhodou nestalo to, že papeži přijdou odkazy na zcela něco jiného, než bylo původně zamýšleno.
K tomu nám dopomáhej jarpor, vico i Jana Pechová.

Stejně je to ale pohodička, co ?
Žádná zmínka o tom, že restituce prošly např. díky hlasu kriminálníka /kdy to má ještě jednu zajímavou konotaci - od tohoto hlasování už je totiž Ústava jen nevážným dokumentem podžupní úrovně - protože moc( lid je zdrojem veškeré moci a tu realizuje prostřednictvím poslanců) byla oficialně daná kriminálníkovi - od příště může tedy moc legálně vykonávat zločinec - taková nová ústavní zvyklost byla založena/, což by jistě papeži Františkovi nevonělo.
Toto zřejmě Duka papeži zamlčel.
Protže papež by jinak zákonitě musel požadovat po Dukovi , aby on sám volal po zneplatnění takového zákona - zákona, který prošel díky kriminálníkům /Pekárek zastupoval nejen sebe, ale část lidu/. Křesťan totiž nesmí získávat výhody tak, že je získává díky kriminálníkům - to je těžký hřích, je to znesvěcování Krista, jeho nové ukřižování.
Nebo to Duka papeži sdělil a pak je papež vědomým spolupachatelem, což ale zcela devalvuje jeho úřad, možná že dokonce ho taková situace staví mimo tento úřad - přestává být papežem....jak by asi v tomto uvažoval Mistr Jan z Husi ?

Je zde mnoho nejasností, počkejmě si na nový Dukův blog, on jistě vše uvede na pravou míru - jak to s tím jeho informováním papeže bylo. Zda záměrně něco nezamlčel. /zde ale mají katolíci velkou výhodu - i ze lži se mohou vyzpovídat, po rozhřešení pak jako by tato lež nikdy neexistovala, toto jim atheisté jistě velmi závidí..../
24. 02. 2014 | 17:50

Scarabeus napsal(a):

ld:

Vystudovat teologii není špatné, být "vypráskán" z katolické církve také ne. Dnešní doba je, na rozdíl od středověku, lepší v tom, že ve městě/diecézi, ve které/m "vypráskanec" dlí, není možné vyhlásit (lokální/generální) interdikt.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interdikt
https://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8PM
24. 02. 2014 | 18:07

ld napsal(a):

Scarabeus,

dnešní doba je veletočová. To je fakt.
24. 02. 2014 | 18:11

fikus napsal(a):

Mě jen přijde zvláštní ptoč živit, podporovat zájmové spolky, které zásadně neplní svoji primární funkci pro společnost. Pro sebe to ano. Zákonem je třeba, aby se zřizovateli a provozovateli hospiců, dětských domovů a domovů seniorů. Pak ještě nemocnice chudých, neboť to teprve bude. Je třeba především dávat a ne brát. Papež Frantiček to možná vnímá daleko jasněji než tuzemská armáda Kristova v čele s nenažraným Dukou. Kdo jiný by měl mít přehnané sociální cítění než lidé se skrývaným sklonem k pedofilii a 4%
24. 02. 2014 | 18:23

Scarabeus napsal(a):

ld:

Např. v tom, že bratr Kalousek, hlavní "architekt" církevních restitucí, si hraje na svatého ... a teď, když už nevládne, má velkou péči o hospodaření a zadlužení státu, přestože, v době Kalouskovi instalace ve funkci ministra financí, k zadlužení státu významně přispěl.
https://www.youtube.com/watch?v=LbIy6aeoKPg
24. 02. 2014 | 18:25

smutný napsal(a):

"Biskup Václav Malý referuje o setkání s papežem Františkem: “On hned na začátku řekl: Co bylo ukradeno, má být vráceno" - oni to ti naši černop.delníci špatně pochopili. To oni mají vracet!!
24. 02. 2014 | 18:29

češka napsal(a):

V Bavorsku Adolf založil elitní internátní školu Hitlerjugend a financování nařídil klášteru, na jehož území stojí. Řád ji provozuje dodnes , jen do výuky nemá co mluvit. Klášter byl fundátorem založen, aby šířil vzdělanost. Finanční rada složená z představitelů obce, věřícich, rodičů a vedení školy rozhoduje o financích, mniši dostávají zbytek.
I naše kláštery bylu fundátory založeny za určitým účelem, takže když se jim "restitutují" majetky, lze je provázat s obnovením povinností, např. provozem ubytoven a stravoven pro chudé studenty.
24. 02. 2014 | 18:30

fikus napsal(a):

Aktuálně jsou to pořád státní zaměstnanci které platí stát a investuje do majetku který si přisvojili, jak to vrací tito lidé je nabíledni. Neboť mám představu o práci želivských řeholníků, tak mě to vcelku zajímá činnost těchto vydržovaných pastýřů
24. 02. 2014 | 18:36

ld napsal(a):

Scarabeus,

všiml jste si, že bych psal-hájil CR, resp. Kalouska?
24. 02. 2014 | 18:40

Joe Ratata napsal(a):

Co bylo ukradeno, musí být vráceno!
Vezmeme-li do úvahy více než podivný způsob schválení "církevních restitucí" (např. i hlasem poslance odsouzeného za korupci), zvýhodnění církví proti jiným restituentům a odškodnění církví, kterým nikdo nic nemohl sebrat, protože třeba ještě ani neexistovaly, myslím, že až se vláda věcí tvých lide k tobě navrátí, bude se muset navrátit i co bylo Vládou rozpočtové neodpovědnosti ukradeno.
24. 02. 2014 | 18:46

Alice napsal(a):

Může-li někdo z nich vypustit do médií tohle -
cit.: "Myslím, že církev bude chudá. To, že stát nebude vůbec přispívat na život církve do budoucna, to je naprosto ojedinělý model v celé Evropě," prohlásil Holub.",
tak je jasné, že musí být přesvědčeni i o tom, že jim transparentnost všichni uvěří. Jen by mě zajímalo - není lhaní jeden z největších hříchů?
24. 02. 2014 | 19:24

Fialenka napsal(a):

Se současným rozsahem transferu majetku od státu církvím nesouhlasím, i kdyby to podporoval papež František.

Možná Duka papeže neinterpretoval přesně.
Četla jsem, že někteří Češi, kteří s církevními restitucemi nesouhlasí, poslali Františkovi dopis ... a přesto tady v blogu čtu, že řekl, že počítá s tím, že co církev dohodla, je už ze strany církve velký ústupek vůči státu.

Navíc "Papež František přednesl kázání, v němž ostře odsoudil ty, kdo obdarovávají církev, ale přitom okrádají stát. Distancoval se také od osob zapletených do korupce.
Podle papeže křesťané, kteří věnují dary církvi, ale kradou ze státního, vedou \"dvojí život\" a jsou hříšníky zasluhujícími potrestání. Citoval přitom ostrou pasáž z Nového zákona, která říká: \"Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, než by pohoršil jednoho z těchto maličkých\" (Luk 17,2); neboť \"kde je podvod, nemůže být
Duch Boží\". Ti, kdo jsou zapojeni do korupce jsou podle Františka jako \"obílené hroby\", zvenku nádherné, ale plné kostí a hniloby."

Více zde: http://www.suverenitachebanum.cz/news/papez-frantisek-je-metlou-na-nase-lumpy-zlodejske-/

Uvidíme co papež František řekne, až sem případně přijede o převodu našeho majetku jednat.
24. 02. 2014 | 19:33

Ewa napsal(a):

Vodňanský a Skoumal - Pojďte dále, svatý otče
https://www.youtube.com/watch?v=YfwRAby11RM
24. 02. 2014 | 19:55

aga napsal(a):

Fialenka

Tak se měl papež František vyžvejknout přesněji. Pro jednou mohl své obecné plky uplatnit v praxi - a nic. Jezuita.
24. 02. 2014 | 21:16

berkowitz napsal(a):

Policie dnes ráno zadržela pražského arcibiskupa a primase českého Dominika Duku. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová informaci nepotvrdila ani nevyvrátila, ale připustila, že byly zatčeny čtyři osoby včetně duchovního s hodností kardinála. Všichni jsou obviněni z nelegálního obchodu s odpustky a korupčního jednání, při kterém docházelo k odpouštění hříchů prominentům. Minimálně jeden ze zadržených se podle Bradáčové nacházel na samotném vrcholu blíže nespecifikované organizované skupiny.

http://www.infobaden.cz/
24. 02. 2014 | 21:21

Aleš Řešitel napsal(a):

Berkowitz dobré. Kdyby to byla realita potom vynikající. Ono s těmi našimi církevními představiteli je to jako s našimi médii. Lžou a lžou. Je bohužel smutné, že jsou schopni takovou lživou informaci podat prvnímu náměstkovi Boha na zemi, který díky tomu, že tuto svatou bandu nezná a neví co dovedou je potom ve svých vyjádřeních velmi naivní. Potřeboval by informace, které odpovídají realitě a taky informace, jak byly jeho slova těmito "sloužími bohu" zneužity k propagandě a vymývání mozků. Je vidět, že tito nenažranci se už nebojí a neštítí ničeho. Viz slova Fialenky a mnoha dalších, poukazujících na schválení restitucí díky hlasu, jedinému hlasu zločince. Kdyby byla církev to na co si hraje, potom by styl a způsob těchto "restitucí" musela odmítnout. Jak mouhou jedni restituovat jinak než druzí a navíc díky zločinci. Kde jsou všechny ty hlásané morální zásady, kterými jsme těmito božími služebníky krmeni?
ales.resitel@centrum.cz
24. 02. 2014 | 22:18

Richard napsal(a):

"Banka Ducha sv. Ducha" - zmíněná v článku I. Štampacha, který je mimochodem velmi výstižný, je skutečně velmi pozoruhodné spojení symboliky

by mě zajímalo jaké poskytuje tento duchovně - mamonářský ústav služby
- Kristův dlouhodobý úvěr
- Nebeská kreditní karta
- Boží úroky
- Satanovy penále
- Andělské ručení
- Jidášův výhodný balíček

vyznávat toto náboženství, to chce skutečně speciálně vyvinutou inteligentsi
24. 02. 2014 | 22:18

Richard napsal(a):

oprava "ten Duch je v názvu banky pouze jeden"
24. 02. 2014 | 22:24

ujo napsal(a):

Banka sv. Ducha a peníze - oxymoron
24. 02. 2014 | 22:38

Richard napsal(a):

Přijde mi dosti pozoruhodné, že hodnota duchovních úřadů, vystoupala po celoživotní práci českých prelátů na neuvěřitelných 0, 00. Vlastně ne, ještě jsou tady ti uvědomělí nečtenáři Blesku, kteří je žerou a zvedají jim percentíky. Duchovní hodnota těchto vyvolených je dokonce ještě o mnoho "větší" než v době represí komunismu, kdy jsou ve svých činech neomezováni, a to už je co říct.
Tomu se říká, naplnit životní poslání. České církevní restituce jako završení celoživotního Opus Dei katolických generálů, grandiózní, nevěřitelné, skvělé, takové Klausovské vyvrcholení životního dramatu. To se bude dobře umírat.
24. 02. 2014 | 22:40

Richard napsal(a):

"Banka sv. Ducha a peníze - oxymóron"

na nesmyslech stojí celá jejich existence
mám pocit, že i čínští ochotníci by dokázali zahrát/zvládnout duchovní role lépe, než se to podařilo těmto českým katolickým géniům.
24. 02. 2014 | 22:59

na pravou míru napsal(a):

Scarabeus:
" bez KDU-ČSL nebo TOP 09 nebylo možné vládu sestavit"
Nepravda, 1) namísto KDU-ČSL mohl být ve vládě Úsvit přímé demokracie anebo 2) menšinová vláda s podporou Úsvitu.
24. 02. 2014 | 23:21

Richard napsal(a):

na nesmyslech stojí celá křesťanská doktrína a křesťané žijí jen proto, že jí svým životem neustále a důsledně popírají, jinak by to prakticky ani nešlo. Její důsledné uplatnění totiž není v souladu se životem vezdejším. Někdy mám tak pocit, že Bůh na křesťany připravil léčku. Spásu, vysvobození, vědomí, získá ten, který se nebude bát jí uvidět, byť se může zdát, že takové uzření je proti samotnému Bohu, resp. víře, kterou přichystal. V opačném případě zůstává "ovečka" ve své infantilní lži/zaslepené víře, kterou každým svým pozemským rozporným krokem potvrzuje, aby ve zcela "ordinérním" pudu sebezáchovy přežila. Jako by se Bůh těmto lidem smál a čekal až zjistí, že falešná víra, kterou jim připravil, je pouhá lež/léčka a tím testoval jejich skutečnou lásku k "pravdě". Při této Boží hře ovečkám trpícím slepotou napovídá a předkládá zjevné rozpory, nesmysly, které vyplývají z ideologie, jež jim jako návnadu/řízenou provokaci sám předložil a jejich denními kroky. Tuším, že z Dukovy hlouposti má Bůh fakt legraci.
24. 02. 2014 | 23:25

sedlak napsal(a):

COKOLIV je lepší než management Lesů ČR aneb dojná kráva politických stran, jakkoliv páně Duku nemusím, nemyslím, že církev nadělá větší zlo, než to co se povedlo mnohým politikům
24. 02. 2014 | 23:55

sedlak napsal(a):

chtěl jsem původně piráty volit, ale vy pane autore to berete dost povrchně, že by komunálky nebo snad evropské volby? nechci Vám sahat do svědomí, jakožto starší výrostek z "protestanské" rodiny, mám vůči katolickému náboženství celou řadu výhrad, nicméně zkuste si alespoň na chvilku připustit, že církev majetek vlastnit MOHLA..............
p.s. vám pak přeji, abyste mohl v klidu "Podepsat" všechny výroky svých spolustraníků ;-)
25. 02. 2014 | 00:07

sedlak napsal(a):

Jurečka řádí ;-)....
Ministr zemědělství Marian Jurečka se postavil proti tomu, aby šlo čtvrt miliardy korun ze státní firmy Lesy ČR na sportovní reklamu Českému olympijskému výboru s tím, že část těchto peněz by byla přes marketing použita na propagaci státních lesů. Jurečka také zastavil veškerá výběrová řízení nad 5 milionů korun.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/jurecka-zastavil-penize-z-lesu-cr-na-reklamu-pres-agenturu-pam-/domaci.aspx?c=A140224_104036_domaci_kop

ČOV si potřebuje zaplatit OH Letná ;-),
25. 02. 2014 | 00:17

honolulu napsal(a):

Monsignore Radomire Maly,
ja to vim proc, kdo, a kde byl duvodem inkvizice, ale kdyz o tom budu informovat, tak budu okamzite smazan.

Vy pri svych toulkach dejinami to vite mozna take, ale z politickych nezbytnosti budete mlcet jako kamen, a tim zrazujete naseho spasitele.

Po strance vztahu k majetku se uz davno chovate jako Sadducees v Jeruzaleme za Kristova zivota a tim ztracite spiritualitu.

Ale jinak jste velmi politicky flexibilni. Vy v politicke flexibilite za nejakou dobu hrave predbehnete i Pharisees....

Vas nazor na Krizove vypravy je vsak spravny ! ! Ani nevite v jake blizkosti mate k velkemu majetku, aniz by jste museli Krizove vypravy opakovat.... Ja Vam to vsak neporadim z ciste zlomyslnosti. Namahejte si vase kratkozrake a prisleple strategie. Snad prijde svetlo.

Na Occultisticke seanci rikal Templar Vilem z Beauje, ze vam vsem vyluxuje penezenky a rikal Dambrovsky, ze se chysta pozvat eminenci Duku na kafe, hned jak ho ve Vidni potka. Tak mu reknete, aby tam radej vubec nejezdil...

Take rikali pani rytiri Sv. Jana z Jeruzalema, ze jim dluzite penize a ze jste je 6 let zdimali, nez jste jim dovolili obsadit Maltu.
S vami je vlastne velka sranda pani fofaci, ale nebojte se, my Kristovi verni budeme vzdy napravovat to, co vy podrbate svoji politikou.
Doslo mi Burgundy, sklenice je prazdna, musim koncit.
25. 02. 2014 | 05:06

Kdo lže, ten i krade napsal(a):

Tak je to správně pane redaktore (zlý jazykové).
25. 02. 2014 | 06:43

zemedelec napsal(a):

Pro sedlák.
V tomto případě MZem.Jurečkovi fandím.
Jen si v zpomente kde se vzal Šťovíček,proč byl dosazen na PF.
Je škoda,že nebyl přibrán do korupčního jednání poslanců Ištvánem.
Šťovíčka nemusel tak dlouho přemlouvat Kalousek,aby zvedl ruku pro cirkevní restituce.
25. 02. 2014 | 06:47

dedek napsal(a):

Mně by jen zajímalo, na základě čeho restutuují církve, které vznikly po roce 51 až 95. Nic jim nebylo a ani nemohlo být ukradeno, protože prostě v té době neexistovali. Jedná se o 6 církví a nemalou částku ve výši 3 047 539 874Kč, která by také nemusela v rozpočtu chybět.
25. 02. 2014 | 07:09

martin_ka napsal(a):

náprava starých křivd založí křivdy nové....to je evidentní.....že je tto šméčko je taky evidentní...by mě zajímalo kdo a kdy ty nové křivdy bude napravovat?!
25. 02. 2014 | 08:51

pgjed napsal(a):

Pane Urbasne, na to, že jste vystudoval teologii, je váš text zcela nechytrý (člověk neznalý kodexu diskutujících by řekl blbý)a může vám ho zbaštit jenom člověk naprosto neznalý poměrů a situace v křesťanských církvích. Ty církve totiž nehospodaří a ani nikdy nehospodařily , jako celek, je proto obtížné udělat zpětně nějakou výroční zprávu za celou církev. To je nóvum, které se musí teprve zavést. Ona totiž každá "organizační jednotka" na příslušné úrovni Farnost, biskupství, řád... hospodaří sama se svými prostředky a také si sama dělá roční vyúčtování a výroční zprávu, nejenom o hospodaření, ale o celé činnosti. A tu zprávu nedělá jen farář ale s ním i volená farní rada, u protestantů tomu říkají staršovstvo, s nimi technický administrátor, v charitách, školách a nemocnicích či ústavech pak příslušný ředitel a vedení... Výroční zprávu o činnosti a hospodaření zveřejňuje každá "organizační jednotka" svým způsobem, třeba farář za farnost počátkem občanského roku a visí ve vývěsce, případně je vytisknuta ještě ve farním zpravodaji. Není tedy nikde nic neprůhledného a nekontrolovaného. Ten kdo se snaží budit takový dojem je věci neznalý a pokud to činí, ač věci znalý, jako vy, je obyčejný darebák!
25. 02. 2014 | 09:00

pgjed napsal(a):

To "na pravou míru": Čistě teoreticky ano. Ale chápete, že se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten jít do vámi zmíněných teoretických variant? Vy sám byste se s panem Okamurou pustil do jakékoliv společné akce?

To Richard 24. 02. 2014 | 23:25: A teď tu o smolíčkovi...
25. 02. 2014 | 09:05

pgjed napsal(a):

To fialenka: Tak transfer majetku od státu? Ale jděte, není to právě naopak? Drtivá většina majetku je dosud psána na církevní právnické osoby a kryta blokací ze zákona. I přes to, některé majetky byly dál převáděny a scizovány, což je nepochybně protiprávní a v řadě případů to budou řešit soudy.
To, co se děje podle zákona o majetkovém vyrovnání, je rozdělení církevního, církvemi vlastněného a státem (velmi špatně, nedbale a nezodpovědně) spravovaného majetku na majetek, jehož správu církve převezmou zpět, majetek, který státu ponechají za smluvní náhradu a na majetek, který státu ponechají. Což je ten transfer, ale od církví ke státu, nikoliv naopak! ;-)
25. 02. 2014 | 09:12

buldatra napsal(a):

Pirátům fandím i nadále a právě proto si dovolím poněkud kriticky poznamenat:

Saprdlot, proč se řeší transparentnost zrovna u církví?
To mě není jasný. Vždyť jsou to historicky nejméně transparentní a nejméně demokratické spolky.

Zas a znova se řeší pouhé následky a příčiny zůstávají stranou.

A příčina?
Jednou jim transparentně papalášstvo naše vezdejší něco přikleplo pomocí zákona, který platí sakumprask celý a nyní okolo toho další papalášstvo dělá vlny. Páč má lepenku s tím něco udělat.

Když ono dnešní papalášstvo s obrsosanem v čele, v předvolebním slibovacím období něco transparentně slíbilo a dnes dělá vlny, nic se na podstatě věci nezmění. Podstata spočívá jen ve vykroucení se z předvolebních slibů, neboť zrovna tento slib by ono vládnutí mohl znemožnit. Lidovec by se o to postaral, že. To je snad každému transparentně jasné.

Církve zkrátka dostanou, co zákon říká, že dostanou a zákon neříká nic o nějaké církevní transparentnosti. To je jen cosi jako zbožné přání.
Takovej hoax.
Tak se pane Urbane hoďte do klidu, víte přece, že cesty páně jsou nevyzpytatelné a jeden se s tím musí naučit žít.

Transparentní by měli být především ti, kteří jsou nejvíc nahoře, protože od nich se všecko odvíjí a jak se děje nahoře, tak se děje i dole. Lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy. Když dělá ryba hlavou svou transparentní vlny, vůbec jí to od smradu nepomůže.

Pakliže církve přistoupí na onu transparentnost, bude to jen výraz jejich vůle a asi se tak i stane, protože u nečesané nemyté veřejnosti zatím jen ztrácejí sympatie. Ale to je na jinou debatu.
25. 02. 2014 | 09:37

Scarabeus napsal(a):

na pravou míru:

Úsvit má požadavky jejichž naplnění/uskutečnění by ČR neprošlo u EU. Pokud chce ČR čerpat dotace od EU, a to ČR chce čerpat, tak jí nezbývá nic jiného než se neprotivit EU. Ve státní pokladně peníze nejsou, jen hromada dlužních úpisů, takže v ČR může vzniknout jen taková vláda, která nebude prosazovat záležitosti, které jsou v rozporu s pravidly a politikou EU.
25. 02. 2014 | 11:00

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

buldatra, Scarabeus
Ukrajinský parlament přes noc změnil dokonce i Ústavu, ústavní pořádek. Tedy mnohem závažnější právní poředpis, než je nějaký " obyčejný" zákon.
Přičemž EU je blízka tomu tento fakt a stav uznat za legální a legitimní.
Takže pozor - máme zde zcela nový /staronový - suverén je prostě suverénem/ stav.
25. 02. 2014 | 11:09

Petr Jihlava napsal(a):

Pane Urbane děkuji za skvělý článek na téma "transparentní církevní majetek."
25. 02. 2014 | 11:24

Richard napsal(a):

pgjded
chápu, že stín nebo temná stránka, kterou jste od sebe s chorobností sobě vlastní oddělili, je pro Vás něco jako pohádka, přesně o tom jsem vlastně psal. Realita je pro Vás pohádkou a vysněná iluze vlastní dokonalosti skutečností. Tak je to s tím Vašim sebepojetím. Satana/čerta/ pudovost, neuroticky rožníte, mučíte, zatracujete, obviňujete, spatřujete na jiných v naivňoučké představě, že se jí zbavíte, zničíte, aby Vás nakonec očividně a neustále přemáhala - pedofilní skandály, mamonářství, církevní restituce, mocenské intriky. Chápu človíčku, že vše z toho je pro Vás jen pohádka, chápu, proto jste takoví géniové se smyslem pro realitu.
25. 02. 2014 | 11:36

Richard napsal(a):

a blábolismus o satanovi, kterého je třeba zničit a usmažit v pekle je zakódovaný v celé křesťanské doktríně. Ovšem ty génie, kteří jí vymysleli zřejmě nenapadlo, že bez něj žít nejde.
25. 02. 2014 | 11:50

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

pgjed - "Drtivá většina majetku..."

Přes dvacet let byly seznamy požadavků úzkostlivě tajeny. Důvod je jasný, nebylo žádoucí, aby někdo nepovolaný mohl údajnou oprávněnost požadavků řádně zkontrolovat, mohl by totiž zjistit, že mnohé z nich jsou neoprávněné. Proto se také majetek má vydat co nejrychleji, aby nebyl čas dohledat všechny potřebné historické podklady.
25. 02. 2014 | 11:56

SuP napsal(a):

pgjed -
Budete to tady mít obtížné mezi lidmi s názorem: "Zákony se mají dodržovat, ale proč bych měl zrovna JÁ vracet, co jsem ukradl, když toho bylo tak málo"....
;-)
25. 02. 2014 | 13:06

Richard napsal(a):

ještě maličko k tomu, co jsem napsal. Velmi výstižný je výrok z jakéhosi filmu "Ďáblův advokát?", v němž kdosi říká, "nejchytřejší, co satan učinil bylo, když přesvědčil lidi, že neexistuje"
Toto se vynikajícím způsobem hodí na "vyčištěné sebepojetí" křesťanů, kteří žijí v iluzi, že satan, nežije v nich, ale mimo jejich společenství(smyslem takové projekce namířené mimo vyvolenou skupinu, je udržení její vnitřní integrity, byť za cenu iluze), resp. že v nich samých neexistuje(církevní restituce nejsou zlodějna, ale spravedlivé navrácení = vytěsnění/ukrytí/nevidění satana v sobě skrze racionalizaci). Tímto způsobem si prakticky uvolnil cestu, k drtivému přemožení takového individua, resp. celého ve svých bludech se vzájemně potvrzujícího společenství, viz. groupthink.
Pokud se však již nějaký osvícenější křesťan, schopný připustit si svůj stín, satana, čerta, najde, jedná s ním tak, jakoby ho chtěl zničit, umučit, svrhnout do pekla, zatratit atd., což ústí pouze v reaktivní výtvor, obrácenou reakci na vnitřní popud. Takový vnitřní konflikt je pak ztělesněn ve stejném vnějším boji proti satanovi, obrácený vně - zapálený moralismus, touha po kontrole a represi okolí atd.
Ostatně hezké oddělení od své stínové stránky představuje také křesťanské odmítaní našeho živočišného původu. Čím silnější taková disociace části osobnosti je, tím bizarnější má vyústění -viz kancléř Hájek(on přece není z opice).
25. 02. 2014 | 13:31

Richard napsal(a):

a aby byla vysněná iluze individuálního i skupinového "já" dokonalá, dochází k různým způsobům popírání vnější reality - viz skrývání církevních dokumentů o restitucích, matení historických souvislostí, dezinterpretace skutečnosti, selektivní vnímání, nesmyslná interpretace celého zákona atd.
25. 02. 2014 | 13:54

standa novák napsal(a):

Dvě věci pro autora: 1. Z celkové sumy čerpané ze státního rozpočtu ŘímKC bylo 98,3 % mzdových nákladů, pak asi 15 milionů na údržbu a 1,6 milionu na granty, což jsou částka, kterou skutečně asi není třeba hlouběji rozpoložkovávat
2. Srovnání s Polskem značně pokulhává, neboť v Polsku nebyl bolševik až tak chtivý a nesebral církvi všechno jako v Československu
a na závěr ještě jednu připomínku: Josip Vizarionovič Džugašvili byl také absolventem theologického semináře, není-liž pravda?
25. 02. 2014 | 14:36

Richard napsal(a):

s.n.
u nás byl bolševik skutečně nadmíru chtivý, neboť sebral církvím i to, co neměly, a taky obral ty sektářské, pardon náboženské spolky, které vznikly až po roce 89.
Pokud srovnání autora s Polskem pokulhává, to Vaše jeho osoby se Stalinem je skutečně úchvatné, velmi realistické a výstižné, ostatně ve vytváření iluzí jste Vy katolíci jedineční, byť tahle je skutečně i na Vás dost hloupoučká.
25. 02. 2014 | 14:43

křemílek napsal(a):

Nováku nejsem si zcela jist zdali theolog. seminář úspěšně Stalin dokončil ale poznání lidí okolo sebe toužící bezpracně se poflakovat životem ho nasměrovalo na jinou výhybku života ! Myslím že se rozhodl správně !
25. 02. 2014 | 14:55

standa novák napsal(a):

Pro Richarda:
Ve vaší dedukci se ráčíte mýliti, nikdy jsem nebyl, nejsem a ani nehodlám být římským ani žádným jiným katolíkem.
25. 02. 2014 | 15:02

pgjed napsal(a):

To buldatra: Církev(ve) je, byla a bude z principu institucí hierarchickou.Což není nic špatného. ... A bylo možné "nepřiklepnout" v situaci, kdy je většina církevního majetku dosud psána na církve a existuje závazek státu z r. 48 spravovat, nikoliv znárodnot + blokační paragraf... Skončilo by to u mezinárodního soudu.
To 17,3...: Jsme či máme být stabilizovanou právní demokracií, nebo slepencem probouzejícím se do reality, zvaným Ujkrajina, kde 2/3 území nikdy ukrajinou až do r. 1945 nebyly?
To Richard: A máte "ČLOVÍČKU" místo blábolů s cesty, něco konkrétního k věci?
To Kolemjdoucí: Jediné seznamy, které kdy existovaly a existují jsou seznamy dle zákona 218/1949, pokud je s. Dostál nezlikvidoval - byly uloženy na MK a nikdo je netajil. No a pak samozřejmě zápisy v pozemkové knize a ta je také veřejná a nikdo ji netajil. O případné oprávněnosti či neoprávněnosti rozhodne ze zákona vydávající, v případě sporu soud. Co vám na tom vadí?
Supe zdravím. Co můžeme? jenopm do nekonečna vychovávat potomky generací naučených krást a podvádět za války, za bolševika za privatizace dokonce s agumentářem V.K., Dnes s argumentářem P.N a P.F....
To Richard: Vaše (ne)chytré drivels skutečně postrádají schopnost sebepovrchnější úvahy nad věcmi. Chcete katolíkům vyčítat, že dobrovolně z toho, na co mají nárok odělili 1/4 a dali ji k rozdělení mezi církve, které by možná nedostaly nic a zůstaly by bez prostředků? A na základě čeho, prosím? Máte pro to nějaké inteligentní zdůvodnění?
25. 02. 2014 | 15:12

Richard napsal(a):

pane Nováku, nejde o to jak se nazvete nebo jestli jste někde formálně registrován, ale jaký vzorec jednání ospravedlňujete/potvrzujete. V tomto případě katolickou lež/podvod, resp. v této situaci "kopete za katolíky" a jejich velkolepý podvod.
Je pak pochopitelné, že podobné sebeklamy a obranné iluze, budete užívat i v hodnocení jiných skutečností, viz Vaše nepřímé srovnání autora se Stalinem.
25. 02. 2014 | 15:21

Richard napsal(a):

"To Richard: A máte "ČLOVÍČKU" místo blábolů s cesty, něco konkrétního k věci?"

těžko s Vámi mluvit k věci, když systematicky popíráte realitu, to je jako snažit se mluvit věcně s bludným psychotikem o nereálnosti jeho přesvědčení.
-------------
"Chcete katolíkům vyčítat, že dobrovolně z toho, na co mají nárok"

ne to ne, to už jste přeskočil jeden velmi významný předpoklad, na kterém stojí veškeré další lži s nimiž operujete.
"Oprávněnost nároku katolíků", tu jste si totiž vycucali z prstu, resp. vystavěli ji na lži, dezinterpretaci a selektivním, prospěchářském vnímání skutečnosti. Na takovém lživém/vykonstruovaném základě je vystavěn celý zákon o církevních restitucích, což v důsledku znamená, že ústí v opravdu šikovný podvod.
25. 02. 2014 | 15:30

pgjed napsal(a):

Dočetl jsem zběžně zbývající příspěvky: Většině přispívajících musím položit otázku. Četli jste si vůbec, co píšete? A o jaká fakta a znalosti o problematice opíráte svá vyjádření. A myslíte, že je vůbec možné na takovou snůšku hloupostí a nesmyslů odpovídat, nebo dokonce diskutovat k nim?
To evix: Vaším přísdpěvkem se zabývám jenom pro to, že Radek Malý je můj dlouholetý kamarád, novinář a excelentní historik. Nevím, co víte a znáte o čarodějnických procesech. Je nepopiratelný fakt že ve středověku, tedy v době, kdy lidstvo nemělo ani dostatečné elementární znalosti o přírodě a přírodních dějích, tedy si řadu věcí nedovedli racionálně vysvětlit, vznikl spis dvou dominikánských mnichů, ve Španělsku - Kladivo na Čarodějnice. Nikdy nezískal imprimatur, tedy nestal se oficiálním církevním dokumentem a po čase byl církevně zakázán, Stal se ale pomůckou civilních soudů hlavně v protestantském Nizozemí, kde se s ním ostatně seznámil i vrchnostenský soudce Bodlik z Edelstadtu. Jeho působení na civilním soudu v Losinách bylo bedlivě sledováno, aby nepřekročil platný císařský zákoník, nejenom nadřízeným apelačním soudem v Praze, ale i přímo císařem ve Vídni. Celou záležitost zarazil až majitel panství Javorník, Vratislavský arcibiskup, jako nesmysl. Jinak u nás ještě počátkem 18. století hrdelní soud odsoudil místního pastýře za čarodějnictví, jehož důsledkem byl hromadný úhyn dobytka, Brněnský soud to potvrdil a dotyčný byl oběšen... Že husité upalovali všechny, kdo se nepřidali, včetně dětí je smutný, leč pravdivý fakt. Stejně jako vraždili děti protagonisté VFR, komunardi i bolševici, dokonce i ti naši.... Ke katolíkům a národní identitě, jenom krátce. Co jména Balbín,... Dobrovský,... Vrba,... Baar,... Stojan... ? K Židům, říká vám něco velvyslanec Vatikánu Roncali a německý velvyslanec v Istambulu von Papen a poutní vlaky do Palestiny, nebo klášterní cesta do Bolivie a Argentiny... Víte, než budete někoho napadat hloupě, ba sprostě, napřed si věci nastudujte a pak věcně argumentujte. Nemusíte s každým souhlasit ale napadat jej bez argumentů je hloupé a ve vašem podání sprosté!
25. 02. 2014 | 15:44

Richard napsal(a):

"Supe zdravím. Co můžeme? jenopm do nekonečna vychovávat potomky generací naučených krást a podvádět za války"

skvělé, jen prospěšnější by bylo, kdybyste s tou výchovou začali přímo u sebe a neprojikovali jí do nějakých imaginárních potomků, v nichž je potřeba kontrolovat/vychovávat vlastní zlo, neb naučenost krás a podvádět se zcela očividně nevyhnula ani Vám, byť samozřejmě chápu, v duchu, co jsem napsal výše, "Vaše sebepojetí je skrze iluzi dokonale vyčištěné", takže stín, je nutné vidět mimo sebe - "na potomcích" a tam ho kontrolovat/vychovávat.
25. 02. 2014 | 15:47

pgjed napsal(a):

To Richard: Buďte tak dobrý a svá ničím nepodložená tvrzení o lžích doložte alespoň jediným hmatatelným ověřitelným argumentem proti mým argumentům. Nebo snad chcete popřít, že zápisy v pozemkové knize si kdosi vymyslel a že tam nejsou, nebo že není ani ta pozemková kniha? Víte ani bolševici a ti se neštítili ničeho, si netroufli tvrdit věci, které tvrdíte vy. Tak kde na ty bláboly chodíte a o co je opíráte?
25. 02. 2014 | 15:48

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

pgjed
My máme stabilizovanou parlamentní demokracii ?
A v "stabilizované parlamentní demokracii" je možné přijmout zákon, kterým se převádí majetek státu v hodnotách řádů desetimiliard CZK pomocí hlasu kriminálníka, člověka odsouzeného za korupci ?
Tím došlo k zjevnému porušení Ústavy, zákon je tedy kdykolivěk v budoucnu možné znevěrohodnit, stačí jen změna konstelace v parlamentu, nemusí vůbec dojít k nějaké revoluci.
Podle mě tento zákon dokonce ani není platný, je proti Ústavě, duch Ústavy, tedy záměr zákonodárce, určitě nedovoluje přijímat zákony pomocí hlasu kriminálníka, to by pak implikovalo, že lid coby jediný zdroj moci souhlasí s tím, že zákonodárnou moc může vykonávat kriminálník.

Ukrajinský parlament zatím nijak EU nezpochybnila - jeho legitimitu.
Vaše členka Roithová /europoslankyně/ také nijak nezpochybňuje jeho legitimitu : http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zuzana-roithova.php?itemid=22315
Váš šéf Bělobrádek také ne, spíše je spokojen s tím, jak ukrajinský parlament jedná.

Ale o vás je známo, činovníku KDU ČSL, že "máte" názory takové, jak vám nařizuje stranické tričko, jen nevím, rpoč to děláte tak směšně a nízce, to je pak kontraproduktivní - taková selektivní etika a logika, děláte své partaji medvědí službu.

Hezký den.
25. 02. 2014 | 15:53

pgjed napsal(a):

To Richard 25. 02. 2014 | 15:47 : Víte, koho mě vaší demagogií bez argumentů připomínáte? Když jsem po r. 1968 studoval na VŠ, měli jsme na marxistickou filosofii profesorku, které jsme říkali marxůvka. ta také nebyla schopná věcné argumentace. A my techničtí všiváci, zvyklí na čísla, početní důkazy..., potomci rodičů, kterým kariéru, některým již podruhé, zničily bolševické prověrky (netýkaly se jen straníků!), jsme se potřebovali i pomstít a tak jsme ji často dohnali k tomu, že se slzičkami končila s tím, že to a to je tak a tak, protože je to oficiální státní názor a basta! Bez argumentů. Stejně, jako vy.
25. 02. 2014 | 15:55

pgjed napsal(a):

To 17,3: A v tom je problém. Vy totiž neznáte elementární fakta! Četl jste někdy zákon 218/1949? Byl jste se někdy podívat na pozemkovou knihu a našel si tam třeba nějakou církevní nemovitost, jak byla zapsána? A následně na katastr a porovnal, jak je zapsána dnes? A četl jste restituční zákony? Alespoň jeden, hlavně zákon O půdě? Zřejmě ne jinak byste nemohl napsat takovou hloupost: "převádí majetek státu v hodnotách řádů desetimiliard". Nejde o majetek státu. Ani bolševici, kteří se neštítili ničeho si netroufli tvrdit, že jde o majetek státu. Stát jej "jen" v r. 1948 vzal do správy a slíbil, že...§8 zákona, což neplnil. Dnes tento majetek stát církvím po vzájemné dohodě částečně předává zpět v daném (většinou zdevastovaném) stavu, částečně nahrazuje dohodnutou cenou a část majetku od církví dostává darem. Ale to je pro vás na pochopení příliš složité, že ano.
25. 02. 2014 | 16:10

pgjed napsal(a):

To17,3: Kdybych na vás vyrazil stejným Tónem, jako vy na mě, tak by to pan Stejskal, kterého tímto zdravím, musel smazat. Vězte tedy, že chová-li se náš stát ve věci vyrovnání jak se chová, je to, byť s dvacetiletým zpožděním ve směru k stabilní demokracii a právnímu státu. A je to dobře. Neb právo vlastnit majetek, svobodně s ním nakládat a požívat ochrany vlastnictví státem, je jednou ze základních demokratických svobod a Ukrajinský parlament s tím nemá zhola nic společného. Douška pro vás, to, co považujete za legitimní možnost, tomu se v právním státě a stabilizované demokracii říká zvůle. Jinak ač se vám to nemusí líbit, mám svou hlavu a své názory, bez ohledu na tričko, stejně většinou nosím košile. Je to možná pro vás překvapivé, ale ač potomek předků, kteří s Msgre Šrámkem a kardinálem Stojanem organizovali Velehradský sjezd, pro názorovou nalejvárnu nikam nechodím, ale také nepapouškuju nepodložené bláboly kdoví odkud. Většinou si věci nejprve nastuduji, nejlépe z více pramenů, pak si o nich přemýšlím a následně si utvořím názor, který platí, dokud nenarazím na jiný, vážný, podložený argument. Složité a pracné? To víte. konzervativec už lepší nebude. ;-)
25. 02. 2014 | 16:27

Scarabeus napsal(a):

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde:

Na Ukrajině ale došlo ke změně zákonů směrem, který EU vítá.

pgjed:

Jinému druhu restituentů než církve byl vrácen pouze zdevastovaný majetek zabavený státem(ve vedoucích funkcích komunisti) po 25.2.1948. Jiní restituenti, např. zemědělci, nedostali žádné finanční náhrady za majetek, který už stát vydat nemohl.

S finančním vyrovnáním(odškodněním) by se církve měly obrátit na bývalé a současné členy komunistické strany, nikoliv na stát, protože stát jsou všichni lidé, tzn. i lidé, kteří v komunistické straně nikdy nebyli a nebudou, tudíž je nelze zahrnovat mezi zloděje, kteří církve okradli.
25. 02. 2014 | 16:35

Richard napsal(a):

pgjed
Podívejte, těch zcela jasných zpochybnění "skutečností", na kterých stojí celý zákon o restitucích byl vydán již celý seznam a to již x krát z úst a klávesnice mnohých, od zcela vykonstruovaného zvýhodněného výjimečného postavení církve ve vztahu k jiným restituentům až ke zcela zjevné neopodstatněnosti výše přemrštěného finančního vyrovnání, za okolností, kdy církev kalkuluje s jakýmsi vyfantazírovaným ušlým ziskem z majetku za období celých 40 let a jinými podobnými bláboly, které si cucá z prstu či jakési vlastní vysněné představy "co by byla, kdyby byla". Všechny tyto zcela legitimní argumenty zpochybňující iluze, na níž restituce stojí, si můžete vyhledat i zde na Aktuálně v článcích různých bloggerů. Mě opravdu nebaví mluvit věcně s někým, kdo za pravdu a skutečnost považuje to, v co věří, že pravda a skutečnost je, resp. vlastní, osobní víru v jakési fantazie zcela svévolně povyšuje na pravdu/skutečnost. Proti takovému přístupu věcně argumentovat nelze. Není možné psychotikovi vyvrátit, že jeho představy nemají reálnou existenci ve vnější skutečnosti a vy přesně s takovými prospěchářským představami povýšenými na skutečnost, operujete. Oproti psychotikovi jste záludnější, neboť tak činíte vědomě a se záměrem, vytváříte silně manipulativní polopravdy, šíříte jednoduchá propagandistická hesla s úmyslem působit na city a emoce "co bylo ukradeno, musí být vráceno", zkreslujete skutečnost "klamnou obranou laciného a prázdného Klausovského antikomunismu"(což nijak nesnižuje nebezpečnost samotného komunismu, jen ve Vašem podání je antikomunistická propaganda nebezpečně zneužívána ve vlastní prospěchářství, strašením, které má vést k neoprávněnému nabytí majetku, čímž navíc diskreditujete samotnou ostražitost vůči této extrémně levicové ideologii, podobně jak jí zneužíval/diskreditoval např. Klaus, jemuž mimochodem Duka ospravedlnil amnestii - prodal odpustky), s úmyslem odvést pozornost od skutečně podstaty věci. Proto také myslím, že další diskuze s církví nejsou již na místě. Pokud mají být církevní restituce korigovány, je dle mého nutné začít se proti nim již legitimně bránit i bez církevního velkorysého souhlasu nebo jejich milostivých ústupků. Není možné, aby zloděj odstupoval od své kořisti na milostivé požádání. Pokud mají být restituce korigovány, mám za to, že je nutné jít do odporu proti agresivní a poškozující církevní lži, která ústí v tunel desetiletí. Při takové obraně by bylo jen na církvi, aby potvrdila/dokázala předpoklady, na kterých zákon o církevních restitucích stojí a o které se opírá, resp. byla by s nimi zcela otevřeně, ve veřejném prostoru či před transparentním soudem konfrontována. Je jen na církvi, aby dokázala a prokázala svou velkolepou halucinaci o vlastní neposkvrněné dobrotě a oprávněném nároku na obrovské majetky. To zatím v nejmenším neučinila, byť formální zákon byl přijat. Avšak ani politický zákon nemůže zajistit, že pravdou/skutečností je lež, klam nebo iluze. Vyhlašování velké pravdy jako odrazu vlastní subjektivní víry, je vatikánský modus autoritářského rozhodování, o tom, co je a co ne skutečnost/pravda, který se očividně vetnul i do zákona o církevních restitucích.
25. 02. 2014 | 16:44

Richard napsal(a):

pgjed
Obrátíme to tedy. Z čeho vychází myšlenka, která je v zákonu o církevních restitucích uplatněna, kdy jsou církve, oproti jiným restituentům, postaveny do zvýhodněné pozice?
Z jaké skutečnosti takový Váš přístup o vlastní výjimečnosti vychází? O jakou skutečnost se takový postoj vlastního zvýhodnění oproti jiným, opírá?
Zkuste věcně.
25. 02. 2014 | 16:58

fikus napsal(a):

Neboť církev není fabrika a negeneruje zisk tak jak se zakousne do kořisti už nepustí. Kdepak milodary... Ovšem ten co hodil tak něco chce
25. 02. 2014 | 17:33

pgjed napsal(a):

To Richard: Vám skutečně uniká řada podstatných věcí. 1.) Zákon není zákonem restitučním ale zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, ostatně se tak i jmenuje. Cílem zákona je po více než šedesátileté špatné zkušenosti (oboustranně) založit odluku státu a církví ve hmotné oblasti (nejen). Což bylo revolučním požadavkem Bolševiků v r. 48, neuskutečněným požadavkem liberálů s Masarykem v čele od r. 1918, ale i požadavkem katolíků v Navrátilově petici cca 1987. 2.) Protože jsem sám restituentem a vyřizoval jsem řadu položek podle různých restitučních titulů, vím z osobní zkušenosti, že o žádné zvýhodnění fakticky nejde. Jednak od restitucí fyzických osob uplynulo více než 20 let a hodnota věcí se změnila, jednak náhrady za nevydaný majetek nebudou vyplaceny jednorázově, tudíž splátky mají svou inflační složku a hlavně jde o cenu dohodou. Jednak státu protihodnotou cca 1/3 majetku zůstane i po vyrovnání. Ale hlavně, třeba v zákoně o transformaci družstev se, pokud neexistoval podepsaný orazítkovaný zápis o převzetí živého a mrtvého inventáře, přepočítávaly náhrady paušálem na výměru, bez ohledu na to, zda dotyčný měl jenom kozu, nebo traktor, kombajn a 20 krav. A ten paušál vycházel z toho, jak dobře, či zle, na tom které družstvo bylo. V jednom jste dostal slušný majetkový podíl a v jiném nic a dodnes se na to čeká. 3.) Je nepochybné, že vyhodnocení hmotných ztrát církví a výše odškodňovacích nároků počítali na státní zakázku jiní znalci, než jste při vší úctě vy. Národohospodářská fakulta VŠE a Ernst and Young. Správnost výsledků, které byly významně, až násobně vyšší, než současné vyrovnání, zatím nikdo nezpochybnil. Mimo jiné od nároků byly odečítány třeba náklady státu na věznění a popravy protiprávně vězněných kněží. Správnost těchto propočtů schválili všichni členové komise, ve které měla ČSSD + KSČM většinu, snad jen jeden komunista se zdržel. V závěrech VŠE se píše o zisku cca 168 mld., které stát z majetku měl a který církvím nedá + o neplněných závazcích dle z.č. 218/49 a o nenávratně zničeném majetku za spousty miliard.
Je to pro vás dosti věcné? A teď bych prosil zase vás, o jaké skutečnosti se opírají vaše tvrzení?
25. 02. 2014 | 17:41

pgjed napsal(a):

To fikus: Nemyslíte, že to stou neomaleností drobet přeháníte? Samozřejmě, že tam, kde církevní instituce hospodaří s majetkem, hospodaří tak, aby byl vytvořen zisk a aby mohl být použit na obnovu a údržbu věcí, ale i na podporu potřebných. Tušite vy, ve své neomalené hlouposti, kolik naše církve dávají z prostředků vybraných pro věřící ve prospěch starých, nemocných, postižených? Kolik dávají na školy, školky? Kolik prostřednictvím institucí, jako Charita, Diakonie, Adra, Armáda spásy... dávají ve prospěch lidí postižených povodněmi, nebo lidí bez domova atd? Proč hloupě útočíte na něco o čem ve své přezíravé povrchní nabubřelosti nemáte tušení?!
25. 02. 2014 | 17:48

gaia napsal(a):

stát si měl rozhodně nechat kontrolu nad církvemi ve svých rukou, vždy tomu tak bylo. Také nejsme žádný klerikální stát, tudíž školy, školky,staří, nemocní i postižení, ti by měli mít oporu ve státu,kterému platili daně a ne být vydáni napospas nějaké neprůhledné organizaci, jestli budou vhodní či ne pro poskytnutí pomoci. A také stanovit podmínky. Kolika potřebným za ty prachy měsíčně pomoci. A ne si jen vybrat ty mediálně zajímavé nebo nejnábožnější, kdyžna restituce musí platit všichni daňoví poplatníci.
25. 02. 2014 | 18:14

standa novák napsal(a):

Pro soudruha Richarda
...
25. 02. 2014 | 18:32

Richard napsal(a):

"Tušite vy, ve své neomalené hlouposti, kolik naše církve dávají z prostředků vybraných pro věřící ve prospěch starých, nemocných, postižených? Kolik dávají na školy, školky? Kolik prostřednictvím institucí, jako Charita, Diakonie, Adra, Armáda spásy... dávají ve prospěch lidí postižených povodněmi, nebo lidí bez domova atd?"
pgjde
.
.
Začnu tímto, byť příspěvek není určen mně.
Tušíte Vy zase, kolik a jak mnoho stát/společnost ve formě různých dotací a grantů neziskovým náboženským organizacím, podpořil jejich samotnou existenci? Organice, které jste vyjmenoval, jsou všechny tzv. neziskové, dotovány státem, resp. v drtivé většině lidmi, kteří nemají s církvemi či organizovaným náboženstvím nic společného, přesto se podílí na existenci těchto náboženských organizací. Že se právě církve uplatňují v oblasti sociálních služeb, je sice pochopitelné, ale nečiní to z nich, oproti jiným, žádné výjimečné dobráky nebo velkorysé milostivce, jelikož jsou za svou práci společností zaplaceni, podobně jako kdokoliv jiný pracující v neziskové sféře. Pokud trpíte obavou, že stejné služby za stejné peníze, nedokáže obstarat nikdo jiný kromě církve nebo náboženských spolků, a proto jsou ve Vašich očích tolik výjimečné, je to jen Vaše věc a iluze, která nemá žádné opodstatnění, neboť v oblasti nejrůznějších služeb jsou činné samozřejmě také nenáboženské instituce. Navíc, mnoho lidí si přeje, aby sociální služby byly zajišťovány nenáboženskými organizacemi.
-------------
"1.) Zákon není zákonem restitučním ale zákonem o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, ostatně se tak i jmenuje. Cílem zákona je po více než šedesátileté špatné zkušenosti (oboustranně) založit odluku státu a církví ve hmotné oblasti (nejen). Což bylo revolučním požadavkem Bolševiků v r. 48, neuskutečněným požadavkem liberálů s Masarykem v čele od r. 1918, ale i požadavkem katolíků v Navrátilově petici cca 1987."

pgjed
ano, to je mi jasné, ovšem v takovém případě tedy nechápu, proč se oháníte jakýmisi restitučními nároky, když v podstatě, dle toho, co tvrdíte, nejde o restituce. Tak si vyberte, jestli jde o zákon politický(odluku) nebo vyrovnání se spravedlností a argumentujte tedy pouze skutečnou povahou tohoto zákona a nikoliv, jak se Vám to právě hodí. Z čeho tedy vychází Vaše jednoduché heslo "co bylo ukradeno, musí být vráceno", pokud tedy nejde o restituce, ale sekularizaci?
---------------
"2.) Protože jsem sám restituentem a vyřizoval jsem řadu položek podle různých restitučních titulů, vím z osobní zkušenosti, že o žádné zvýhodnění fakticky nejde. Jednak od restitucí fyzických osob uplynulo více než 20 let a hodnota věcí se změnila,"
pgjd
tak to víte špatně, protože rozdíl mezi církví a jinými restituenty nespočívá v konkrétní částce, která by odrážela inflaci za 20 let, ale ve zcela jiném vzorci výpočtu nároků, resp. ve zcela jiném hodnocení a posuzování skutečnosti.
Navíc víte o tom, že asi třetina katolických kněží kolaborovala s komunistickým režimem?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastene%C4%8Dt%C3%AD_kn%C4%9B%C5%BE%C3%AD
Víte o tom, že i funkce katolických kněží byly v komunistickém Československu placené totalitním establishmentem, státem? Započítali jste i tuto skutečnost do vyrovnání státu s katolickou církví? ...protože ta k ní prostě patří
------------------
"a hlavně jde o cenu dohodou"
pgjd
ano a o to právě jde, celá tato dohoda byla prosazena korupčnickou vládou P. Nečase, známou nejen z kauzy tří uplacených poslanců, ale také z celé řady jiných, velmi pochybných praktik. Vládou toho Nečase, kterého nyní stíhají pro úplatkářství, protože nakupoval poslance, kteří mu korupčnicky schválili, po čem toužil. Takové vytváření zákonů je s demokratickými principy v přímém rozporu a v takovéto atmosféře byl přijat i výše zmíněný zákon o církevním vyrovnání, jehož naplnění i díky této skutečnosti, nemůže být považováno za znak právního státu. Obraz celé Nečasovy vlády přímo odráží způsob, jakým zákon o vyrovnání prošel, stejně tak okolnosti, za jakých byl podepsán Klausem. Občas prostě projde naprostý paskvil a toto je přesně ten případ.
----------------
"3.) Je nepochybné, že vyhodnocení hmotných ztrát církví a výše odškodňovacích nároků počítali na státní zakázku jiní znalci, než jste při vší úctě vy."
pgjd
to samozřejmě, ovšem nepochybné je také to, že tyto skvělé a geniální znalce z VŠE, velmi průkazně zpochybnili zase znalci jiní.
25. 02. 2014 | 18:36

Richard napsal(a):

"Pro soudruha Richarda"

Stando Nováku, tímto způsobem se komunisty v sobě zbavíte jen na chvíli, ale chápu, že i to málo Vám stojí za tu úlevu.
25. 02. 2014 | 18:40

standa novák napsal(a):

Áááá! Mladí bolševice dostali stranické úkoly, aby byli aktivní na webu a šířili tam proticirkevní ideologii! Že mně to hned nenapadlo.
25. 02. 2014 | 18:46

Richard napsal(a):

mimochodem, nedávno mě zde zase někdo obviňoval z pravičáctví...
25. 02. 2014 | 18:48

Richard napsal(a):

"Áááá! Mladí bolševice dostali stranické úkoly, aby byli aktivní na webu a šířili tam proticirkevní ideologii! Že mně to hned nenapadlo."
s.n.

no vidíte, jaký jste šikovný Stando, nakonec jste tu velkou boží pravdu odhalil...
Richard, jako stranicky zaúkolovaný mladý bolševík. Gratuluji k životu v pravdě. Jistě jste ve svém hodnocení reality stejně úspěšný i v jiných situacích.
25. 02. 2014 | 18:52

standa novák napsal(a):

Richarde, to se stalo i jiným bolševikům: Slánskému, Klementisovi. I Gusto Husáků seděl, neboť mu spolusoudruzi řekli, že je buržoazní nacionalista.
25. 02. 2014 | 18:52

siven napsal(a):

Pgjed – Jenom klid, milý vyližfráterovizadel, ať vám z toho vyřvávání ve prospěch matky církve nepraskne žilka. Nejste vy náhodou Domonikovo alter ego?

Vaše bláboly, kdy mícháte vlastní interpretaci zákonů a faktů s emocionálními výkřiky, jsou nám platné jako psovi pastva.

Církev nenakradla vůbec nic, že ano. A vy budete asi Ronald Reagan. Stejně tak vaše obrana Inkvizice je věru k popukání.

O tom, jak blahodárně působí váš „zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi“ v praxi, už se na vlastní kůži přesvědčili např. zemědělci na Znojemsku, když jim vaše lidumilská církev zvýšila nájem, jakmile se stala vlastníkem obdělávané půdy.
Takže vaše demagogické halekání, komu všemu utírá matka církev otvory, běžte vykládat jim, oni vás určitě pochopí.

Na závěr pár citátů, aby se vám dobře trávilo:
- Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.
- Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než biskup.
- Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zjedovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou
Mistr Jan Hus
25. 02. 2014 | 18:54

gaia napsal(a):

V každém případě se mi zdá nešťastné vytvářet si stát ve státě a církev co by pátou kolonu. Na to mohou občané jen a jen doplatit.
25. 02. 2014 | 18:59

Richard napsal(a):

"Richarde, to se stalo i jiným bolševikům: Slánskému, Klementisovi. I Gusto Husáků seděl, neboť mu spolusoudruzi řekli, že je buržoazní nacionalista."

pane Stando, o to skutečně nejde, jestli mě obviňoval někdo z pravičáctví, to na mou skutečnou identitu, kterou jste tak krásně vystihl Vy, nemá nemenší vliv. Napsal jsem to spíš jako příklad výjimečných schopností lidí, hodnotit mou osobu. Jinak samozřejmě vím, že takový posudek mě jako pravičáka, nijak nevyvrací Vaší velkou boží pravdu, že jsem mladý, stranicky zaúkolovaný bolševík v rozpuku. Ale bylo by zajímavé, jak byste se dohodli s oním výše zmíněným vyhraněným levicovým kádrovákem, kdo ten Richard vlastně je, jestli spíš Hitler nebo Stalin.
Nebo ještě někdo více sexy?
25. 02. 2014 | 19:08

fikus napsal(a):

pgjed napsal(a):
To fikus: Nemyslíte, že to stou neomaleností drobet přeháníte? Samozřejmě, že tam, kde církevní instituce hospodaří s majetkem, hospodaří tak, aby byl vytvořen zisk a aby mohl být použit na obnovu a údržbu věcí, ale i na podporu potřebných. Tušite vy, ve své neomalené hlouposti
______________________
já bych se zdráhal vás označit za blba, ale budiž, neboť jen skutečný blb pro podporu svých argumentů uráží druhé.
Neboť jsou některé církve vlastně rozpočtovými organizacemi (jako zřizovatel Charity), nelze hovořit a nějakém financování a podpoře potřebným mimo organizaci a zastřešení, které je placené opět městy, kraji = státem a dále jsou tu zaměstnanci - profesionálové, dobrovolníci. studenti. Podobně je to s hospicovou péčí. Nerozumím demogogii s kterou se tu oháníte. Neboť zde nebyla na rozdíl od jiných států provedena odluka, platít má, že kdo církve chce a potřebuje, ať je platí. Jiná otázka je klturní památky na kterých se má podílet společnost, města. Pokud to dopadne dle vývoje, tak se církve zakonzervují, místo aby se více otevřely a spolupracovaly, což nikdy nebylo. O nějaké spolupráci byť omezené šlo hovořit za dob totality, aktuálně rozhodně ne. Nicméně co jí zůstalo (řk) snaha ovlivňovat a přihřívat polívku kde to lze. To že se z toho stala trapná kovbojka, ze to si můžou klerikálové a politici sami, odstartovali trapně cosi netransparentního a teď tváří jako že jim to bylo vlastně nuceno.
25. 02. 2014 | 19:15

Scarabeus napsal(a):

Nikdo nereagoval na mojí námitku, že církve nemají žádat finanční vyrovnání(náhradu) po státu, ale po komunistech(současných a bývalých).

Z doby těsně po revoluci si pamatuji, že církve tvrdily, že, kromě církevních staveb a přístupových cest k nim, nic nechtějí. Po několika letech jsem se dozvěděl, že se do zákona, pěkně v tichosti, dostal tzv. blokační paragraf podle kterého se záležitost 'restituce církevního majetku' odkládá na neurčité později.

To neurčité později nastalo za vlády Kalouska a jeho zdánlivě nadřízeného Nečase.

Divím se, že katolické církvi, která tak verbálně dbá na morálku, vůbec nevadí, že dohodu mezi státem a církvemi(hlavně církví katolickou) za stát podepsal nevěrník Nečas.

Také se divím, že katolická církev se tak dovolává naplnění zákona, který by nebyl schválen pokud by pro něj nehlasoval poslanec odsouzený za činnost, která je jen jinou formou (prosté) krádeže.
25. 02. 2014 | 19:23

Richard napsal(a):

pgjd se opravdu nemusí obávat, že by církve při poskytování sociálních služeb platily něco ze svého, takové dobrodinní z jejich strany opravdu nehrozí.
Jestli duchovní nějaké prachy od věřících vybrali, využili je zase jen pro sebe, své náboženské tužby, nakoupili si lustry v kostelech atd., atd. Nebojte se, že by církev financovala sociální služby, na které může čerpat státní dotace a granty, ze svého. To byste významně přecenil jejich dobrodinní a významně podcenil intelekt.
25. 02. 2014 | 19:24

Richard napsal(a):

osobně myslím, že katolíci umí velmi dobře hospodařit, kam se hrabe Kalousek a spol., vážně, ovšem mocensky, ve vztahu k sekulární společnosti a jejím hodnotám, je velmi nebezpečné přesouvat majetky na církev, jen kvůli tomuto faktu. Hrozí totiž nebezpečí fundamentu a prosazování náboženských bludů do sekularizované společnosti, byť zákon o oddělen církve od státu se tváří přesně naopak. Církev se zdá být velmi dobrý hospodář, ovšem jedná prospěchářky a mocensky, šíří nesvobodu, snaží se prosazovat, co má člověk myslet, cítit, jak a co hodnotit, resp. touží člověka ovládnout, kontrolovat dle vlastních představ a víry v jakousi pomatenou represivní pravdu. Pro světskou společnost dost nebezpečný fenomén, tihle hospodáři. Radši ty majetky rozdat na ulici než dát církvi.
25. 02. 2014 | 19:34

Richard napsal(a):

resp. velmi reálně hrozí, že církev majetek zneužije ke zcela nepřijatelným mocenským zájmům. Nějaké její případné záruky o využití v duchovní nebo veřejně prospěšné oblasti jsou směšné.
Církev umí s penězi velmi dobře hospodařit, ale také je velmi dobře zneužívat jako prostředek mocenských, a nejen politických manipulací. Tento moment vnímám jako dost podstatný a nebezpečný.
25. 02. 2014 | 19:39

pgjed napsal(a):

To fikus: "jen skutečný blb pro podporu svých argumentů uráží druhé." Termín, který jste použil nikde v žádném z mých textů nenajdete. Promyslete si tedy, proč vás právě toto označení napadlo. Tolik úvodem.
K financování charitativních organizací. Obce a kraje přispívají, přispívají významně, bez těchto příspěvků by to nešlo, ale jenom na nich to nestojí. Příspěvky církevnícm organizacím, vykonávajícím sociální služby, nejsou nijak jiné, než příspěvky privátním organizacím a NEJSOU PLNÝM FINANCOVÁNÍM, JAKO TŘEBA U INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJI, ČI OBCEMI. Významným zdrojem financování jsou sbírky a dary (např. tříkrálová sbírka pro Charitu cca 83 mil. Kč). Na zdravotní služby typu Home care stát přispívá jen dle vyhlášky, tedy způsobem, který nekryje náklady a beze sbírek by nebyl udržitelný, na hospicovou péči nepřispívá fakticky nic, hospice bývají naopak od pojišťoven ještě pokutovány - nevlezou se do tabulek. Od stavby po provoz a péči stojí na darech a příspěvcích klientů. Na činnosti, jako pomoc při povodních péče o sociálně slabé a vyloučené, nedává nikdo nic, stojí výhradně na sbírkách a darech. O jakém otevření mluvíte. Všechny činnosti sociální, zdravotní, školské... Jsou plně otevřeny pro všechny občany. Nikdo nezkoumá vztah k víře...
Spolupráce s obcemi, kraji, institucemi státu je velmi široká. Působení v nemocnicích, věznicích, armádě... Pokud to nevidíte, nebo spíš nechcete, vaše škoda. Pak tu plodíte spisky za které by se nemusel stydět Kopecký, nebo Fierlinger. Plné nepravdivých a ničím nepodložených tvrzení.
25. 02. 2014 | 19:40

gaia napsal(a):

pgjed

ale chápejte, my chceme tu odluku, my nechcem, aby se církev angažovala v nemocnicích, věznicích, armádě. A aby na něco žebrala. Když nevyžebrá, tak jako sociální služby nebudou?
A aby spoléhala, že klienti něco darují. Pak by ty hospice byly pro staré lidi stižené demencí vlastně velmi nebezpečné.
25. 02. 2014 | 19:54

fikus napsal(a):

pgjed napsal(a):
To fikus: "jen skutečný blb pro podporu svých argumentů uráží druhé." Termín, který jste použil nikde v žádném z mých textů nenajdete. Promyslete si tedy, proč vás právě toto označení napadlo. Tolik úvodem.
_______________
nejsem samolibý a hašteřivý a už vůbec se nepovažuji za profesionála přes restituce(díkybohu), mám pouze vlstní názor, ale pokud někoho označím za neomaleně hloupého, jedná se vlastně o blba..což? Na to vážený nemusím být extra lingvista, teď už se nevykroutíte ale nezoufejte - zde nepřemýšlíte pouze sám. Promyslete se spíše jak slušně diskutovat, aniž by bylo nezbytné se o někoho otírat. Možná se to povede.
25. 02. 2014 | 20:06

pgjed napsal(a):

To gaia: z vás teda padají věci. Jak jste na takový nesmysl přišla? ..."být vydáni napospas..." Viděla jste někdy ten "pospas" a měla možnost srovnání? A mluvila stěmi lidmi, co považují za lepší? Až to uděláte, tak mluvte.
To Richard: Máte pro svá úděsná tvrzení nějaký faktický argument a důkaz? Zatím na něj marně čekám. Záplava slov, spíše urážlivých, než věcných a naprosto ničím nepodložených. Vaše tvrzení o (ne)placení čehokoliv církví ze svého je lživé. Viz např., Tříkrálové sbírky, viz sbírky na povodně, viz sbírky na církevní školy, do kterých chodí věřící i nevěřící, viz sbírky na sociální služby ... K vašim dalším demagogiím výše - bez komentáře. Zákon není o morálním profilu zákonodárce, ale o věcném obsahu. Jinak vám doporučuji seznámit se skutečnými dokumenty k této záležitosti, třeba o rozhodnutí ÚS k ústavnosti/neústavnosti zákona a těmito nezpochybnitelnými fakty korigovat nepravdivá až demagogická tvrzení.
To Scarabeus: Komunisté dnes žádný církevní majetek nedrží. Drží jej stát, má z něj 4 - 6 mld Kč/r a církvím dává 1,5 -2 mld/r. Zbytek se procedí přes SR. Další vaše sentence jsou mimo komentář.
To siven: Máte něco věcného do diskuse? Pokud možno slušného a s věcnými argumenty?
25. 02. 2014 | 20:06

Alice napsal(a):

Moc se mi nechtělo, ale musím. Vím, že budu za komunistu a antiklerikála, ale nakonec je to fuk.
A tak milí pqjede a Stando Nováku:

Jsem věřící, ale distancuji se od české církve a stydím se za ni, když ona toho schopna není.
A to z těchto důvodů:

-že církevní hodnostáři vůbec přijali tento dar :
-od nejméně důvěryhodné vlády, která tu po listopadu byla. Vlády zlodějů a podvodníků.
-Že jim nevadil způsob protlačení zákona za pomoci kriminálníka a podvodem s přestávkou-nepřestávkou v PS
-Že ten dar vzali v době, kdy velká část lidí bojuje s chudobou
-Že souhlasili s pro ně výhodným oceněním pozemků v porovnání s ostatními restituenty, kteří dostávali zhruba desetinu toho, co církve
-Že jsou arogantní – viz Dukův výrok o lůze, která se shlukuje na náměstích (o té lůze, která má ten dar zaplatit)
-Že lžou – viz výroky Duky, že podepsal smlouvu o Pražském hradu s V.Klausem, který to poté popřel
- - viz Holubův výrok, že církev restitucemi bude chudá
- - viz Bendův výrok, že restituční vyrovnání v konečné podobě je podle návrhu Pavla Dostála
- - viz Dukův dovětek k dopisu L.Procházkové papeži, že jde o názor postkomunistické menšiny
- Momentálně jsem svoji paměť vyčerpala, ale jistě to není všechno.

Pro mne je docela silný i ten argument že tehdy bylo - řečeno dnešním slovníkem - „okradeno“ 90% obyvatel, kteří se v padesátých letech k církvím hlásili, proč by měli oni dnes platit? (viz http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/restituce.htm) Dnes se k církvím hlásí 10% občanů, to má ten zlomek , který čítá zhruba stejně lidí, jako zahrádkáři a podobné spolky, dostat to, co náleželo takřka všem? Nebo to tak není a skutečný vlastník byli a jsou jen církevní hodnostáři? Já vím, naivní otázka.

Z článku pana Klimeše to nejlíp charakterizuje tahle část:
„Při každém rozchodu si ex-partneři berou část společného majetku. Katolická církev tedy dnes připomíná zhrzeného exmanžela, který si osobuje nárok na celé bývalé jmění obou partnerů jen proto, že on se stále jmenuje Novák, ale ona už má jméno někoho jiného. Myslím, že by církev měla dostat z bývalého majetku poměrnou část, kterou dnes zastupuje populaci ČR, tedy například v návrhu má prý připadat 75 miliard Kč na katolíky, z toho poměrná část je 10 miliard Kč (10/77 = 13%) „

Když tu zlodějnu v PS protlačili, trápilo mne, že to povede jen k ještě většímu odmítání církví a víry, tzv. Danajský dar. Dnes si říkám: jak by jim mohl někdo věřit, když církve vedou preláti, kteří prošustrovali svůj morální kredit, kteří lžou a podvádějí?
V knize knih se píše – Nepožádáš statku bližního svého a Nelze sloužit dvěma pánům - Bohu i mamonu. Ale Bibli tihle pánové zřejmě nečetli už hodně dávno. Naštěstí – víra nejsou církve.

Když to tak čtu zpětně, tak si říkám, všechno to, co je za těmi odrážkami si mohli odpustit. Protože proti restitucím jako takovým, většina lidí není. Měli by sice míň, ale v reálu víc, protože by lidé obyčejnou lidskou slušnost ocenili. Zvolili si priority sami.
25. 02. 2014 | 20:07

fikus napsal(a):

gaia:

ano, může se stát, že u zemřelého žebráka najdou v matraci miliony.
25. 02. 2014 | 20:11

Richard napsal(a):

"Od stavby po provoz a péči stojí na darech a příspěvcích klientů. Na činnosti, jako pomoc při povodních péče o sociálně slabé a vyloučené, nedává nikdo nic, stojí výhradně na sbírkách a darech"
pgjd

jak Vy to zas krásně líčíte,... prý darech a příspěvcích klientů. Prostě si to klient normálně zaplatí, jako v jakémkoliv jiném zařízení, které tedy plně nedotuje stát nebo obec. V tom není žádná velkorysost nebo milostivost, to jen normální byznys v rámci poskytování služeb, to nejsou dary, ani z jedné strany, ale poskytnutá služba a platba za ní. Taková transakce se vyplatí obou stranám, které na ní dobrovolně přistoupily. To není žádné milosrdenství, ale normální byznys v rámci služeb.
Všichni ti lidi se tím živí, berou si provize atd.
------------
"Na činnosti, jako pomoc při povodních péče o sociálně slabé a vyloučené, nedává nikdo nic, stojí výhradně na sbírkách a darech"
pgjde

no, ovšem drtivá většina přispívajících jsou lidé nábožensky neorganizovaní, taková náboženská instituce pak slouží jen jako zprostředkovatel, za což si zase bere svou hezkou obchodní provizi, to se nebojte.
------------
" Všechny činnosti sociální, zdravotní, školské... Jsou plně otevřeny pro všechny občany. Nikdo nezkoumá vztah k víře... "
nejen, že takto postavená věta je zavádějící, protože takové, světskou společností dotované náboženské zařízení, nemá často nevěřícímu, co nabídnout, ale v mnohých takových zařízení je vztah k víře podstatný.
Nedávno zde někdo vkládal odkaz na nějakou náboženskou, tuším základní nebo střední školu v Praze, která hlásá, že je otevřena všem s pozitivním vztahem ke křesťanským hodnotám. Jistě chápete, že takové prostředí není právě nejvhodnější pro člověka, který není křesťanského vyznání, nepřímo tak vítá a může uspokojit, jen určitou sortu nábožensky založených lidí.
Snažíte se z církve učinit milosrdné a velkorysé, ale to jste vedle, oni jen dělaj byznys v sociálních oblastech, které v člověku asociují takové spojení. Tihle lidé se těmito službami živí, nechávaj si za ně platit. Církev nedává nikomu nic zadáčo, leda tak sobě a za své sociální službičky si nechává platit, to se opravdu nebojte.
25. 02. 2014 | 20:14

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
1) ale chápejte, my chceme tu odluku, my nechcem, aby se církev angažovala v nemocnicích, věznicích, armádě.
2) A aby na něco žebrala. Když nevyžebrá, tak jako sociální služby nebudou?
3) A aby spoléhala, že klienti něco darují.
4) Pak by ty hospice byly pro staré lidi stižené demencí vlastně velmi nebezpečné.
25. 02. 2014 | 19:54
KONEC CITATU
ad 1) jediný kdo se stará o váguse jsou věřící lidé (=církevní tmáři?). Nevěřící lidé se jich štítí.
ad 2) bez náboženství socální služby jsou ale asi té kvality jako pošta - je to úřad - 8 hodin, padla a hurá domů.
ad 3) tam kde lidé něco darují, tak se s tím zachází v průměru desetkrát úsporněji než tam kde stát rozahzuje pučené nebo vybrané peníze. Socální služby poskytované POUZE státem je jako rodina nahrazená státem.
ad 4) jděte a srovnejte si co poskytuje stát a co poskytují církve. Ano všude jsou shnilá jablka, vyc...cálci a zašíváci ale ve státních službách zcela zákonitě zcela nejvíce.

Proč se o Zemana s přeraženým kolenem staraly sestry Boromejky? Proč nejlepší vysledky ze středních škol mají většinou náboženská gymnazia? Proč nejlepší vysledky ze základních škol mají většinou náboženské základní školy?

Proč Uršulky neprodrbali peníze z první vlny restitucí do "politických" zájezdů po světě (nebo jako socalisté KOTT PANCOVÁ RATH) ale za všechno OUPLNĚ ZA VŠECHNO vybavili základní školy?

Lidi kteří nechtějí dat ani halíř církvím čekají co? Že socalisti a komunisti poskytnou za ty peníze lepší služby než "náboženští tmáři"?

Svatá prostoto - dnešní socalisti a komunisti jsou ti stejní karieristé a vyžírkové co byl katolický klerus za Mistra Jana Z Husi.

Když někdo chce být pořádně vych...nej vyžírka dneska, tak rozhodně nejde dělat pátera nabo rabiho.

Když někdo chce být pořádnej vyžírka dneska, tak vleze do CSSD, nabere na sebe 29 funkcí jako japonská kalkulačka a od svých dvaadvaceti jar bere 90 tisíc měsíčně + reluty v parlamentu za tlachání o boji za práva "chudých lidí".
25. 02. 2014 | 20:15

pgjed napsal(a):

To gaia: A nemyslíte, že vaše chtění je omezování svobody? Jak by se vám líbilo, kdyby si někdo umínil, že nebudete dělat svou profesi a cíleně usiloval o to, abyste neměla nic z toho, co k výkonu povolání nutně potřebujete? A ještě s takovou mírou nenávisti, jak je patrné u mnohých zdejších diskutujících?
Nehledě na to, že mnohé z věcí, které církve pro společnost dělají stát není vůbec, natož za takové prostředky schopen udělat, i když jsou potřebné ba často nepostradatelné?

To fikus: "Neboť církev není fabrika a negeneruje zisk tak jak se zakousne do kořisti už nepustí. Kdepak milodary... Ovšem ten co hodil tak něco chce " Tvrdíte-li tak nepravdivé věci, jak tvrdíte a takovým způsobem, je to dle mého hloupé a neomalené a vy si to nyzvěte, jak vám libo. Ostatně možná máte alespoň v něče, pravdu.
25. 02. 2014 | 20:16

Richard napsal(a):

"Vaše tvrzení o (ne)placení čehokoliv církví ze svého je lživé. Viz např., Tříkrálové sbírky, viz sbírky na povodně"
pgjed
.
.
však se už vzpamatujte člověče, peníze z podobných sbírek, např. na povodně nejsou v nejmenším církevní!!!, přestože, je tato třeba od lidí vybrala. Vy přesně reprezentujete tohle katolické smýšlení, kdy oni tyhle prachy považují za své a jejich užití na dané účely, pro které byly vybrány, jako milostivé a velkorysé dary ze svého. TO JE PŘESNĚ ONO!!! Ten katolický, manipulativní hnus.
25. 02. 2014 | 20:19

Yosif K napsal(a):

Za dob Mistra Jana Husi katolický klerus vysával a "přerozděloval" cca 40% HDP - a to přerozdělování šlo nepříliš efektivně - hlavně do vlastních kapes.

Nyní mají náboženěští tmáři dostat aktiva produkující střízlivě řečeno asi 0,1% KDP.
CCa 44% HDOP obhospodařuje stát - to jest politici - a to přerozdělování jde nepříliš efektivně - hlavně do vlastních kapes..... (RITTIG, JANOUŠEK, PALAS, KOTT PANCOVA RATH, ZGARBA, FENCL, VEČEŘA, TOMANOVCI, KONÍČKOVCI, LUKOILOVCI....)

Tak jako biskupové za časů Mistra Jana z Husi se pakovali majetkem až hrůza, tak se dneska pakují politici - profesionální pseudopřátele proletariátu nevyjímaje. "Nic lidského jim není cizí" - tedy hlavně pokud něco lacino zprivatizovat.

Téměř všichni "novodobí velkostatkáři" nad tisíc hektarů (s výjimkou knížete a pár hrabat) jsou rudí kádři - kamarádi Zgarby a Fencla a podobných ruooranžových soudruhů.

Směšné je že jim to vlezlo tak do palic že přejímají zlozvyky feudálních pánů z raného středověku.
25. 02. 2014 | 20:26

gaia napsal(a):

fikus

miliony v matraci mít nebude , ale miliónový byt nebo domeček na dobré adrese mít může. Nebo snubní prsten a zlaté zuby.
25. 02. 2014 | 20:26

gaia napsal(a):

pgjed napsal(a):

To gaia: A nemyslíte, že vaše chtění je omezování svobody? Jak by se vám líbilo, kdyby si někdo umínil, že nebudete dělat svou profesi a cíleně usiloval o to, abyste neměla nic z toho, co k výkonu povolání nutně potřebujete? A

to by se české tkadleny, kterým zbourali textilky, musely také cítit omezené na svobodě. Těm se ale jen vzkázalo, že se každý má postarat sám o sebe.
25. 02. 2014 | 20:31

Richard napsal(a):

"ad 2) bez náboženství socální služby jsou ale asi té kvality jako pošta - je to úřad - 8 hodin, padla a hurá domů."

jednak je to neuvěřitelný blábol, ale za další má člověk v sekularizované a svobodné společnosti právo vybrat si sám, jestli má pro něj větší hodnotu sociální služba poskytovaná náboženskou nebo nenáboženskou institucí. Kde to jsme, aby Josif politicky vařící a nábožensky věřící určoval, že náboženské sociální služby jsou lepší než ty nenáboženské a proto je musíme podporovat a platit. Co to má být?
----------------
"Socální služby poskytované POUZE státem je jako rodina nahrazená státem."

co to je zas za pomatenou ideologii? Vy už se taky vzpamatujte, chápete co říkáte? Např. to, že soukromá nemocnice zastupuje na rozdíl od té státní rodinu. No Vy jste taky génius.
---------------------
25. 02. 2014 | 20:34

Yosif K napsal(a):

Náboženští tmáři mají dostat za 30 let cca to co solární baroni za rok a čvrt.

Pokud někdo považuje "odbytné" pro církve za "kolosální přesun majetku" a peníze pro solární barony za erkologicky a sociálně prospěšnou a citlivou věc tak je zabedněný i...t až na půdu.

Solární tunel cca 30-50krát přesahuje rozsah odbytného církvím.

Samozřejmě lze těžko zaručit že církev bude zacházet s majetkem 100% efektivně. To však nelze zaručit ani u státu - naopak u státu se krade obvykle mnohem více než v církvích.

Kolik miliard ročně se rozkrádá u Lesů ČR, na Českých Drahách, při stavbách dálnic, atd atd? Předražené stavby soudů, nákupy nemocnic atd atd?

Rozkrádá se tolik v soukromém sektoru jako ve státním? Dá se čekat že v církvích se rozkrádá více než v soukromém sektoru ale mnohem mnohem méně než ve "službách státu" - tam platí - urvi co můžeš a pokud možno během volebního období - pak přijdou jiní........
25. 02. 2014 | 20:36

fikus napsal(a):

gaia napsal(a):
pgjed

ale chápejte, my chceme tu odluku, my nechcem, aby se církev angažovala v nemocnicích, věznicích, armádě. A aby na něco žebrala. Když nevyžebrá,
____________________
obávám se, že zbyde i na matraci.
25. 02. 2014 | 20:42

gaia napsal(a):

Yosif K

ono nejde jen o majetek, ono jde o naši duši, kterou bude církev chtět ovládat a jako rakovina se bude snažit prorůstat do všech oblastí života a společnosti.
Mně nejde o ten majetek, ale o tu odluku. Když to má tolik stát, tak ať to je hned a ne až za 30 let tudíž na svatého Dyndy.
25. 02. 2014 | 20:44

Yosif K napsal(a):

Richard napsal(a):
"ad 2) bez náboženství socální služby jsou ale asi té kvality jako pošta - je to úřad - 8 hodin, padla a hurá domů."

jednak je to neuvěřitelný blábol, ale za další má člověk v sekularizované a svobodné společnosti právo vybrat si sám, jestli má pro něj větší hodnotu sociální služba poskytovaná náboženskou nebo nenáboženskou institucí. Kde to jsme, aby Josif politicky vařící a nábožensky věřící určoval, že náboženské sociální služby jsou lepší než ty nenáboženské a proto je musíme podporovat a platit. Co to má být?
KONEC CITATU.
Já to neurčuji já neurčuji vůbec nic. Je to BOHUŽEL zkušenost z umírání blízkých. Až VY budete umírat ve státní nemocnici, tak si možná na moje slova vzpomenete.

Kde a jak umřela vaše babička? Kde a jak umřel váš děda? Měli rychlou nebo pomalou smrt? pOKUD ĚMLI POMALOU SMRT, jak bylo o ně pečováno? Jaké byly jejich poslední chvíle?

Byli vaši rodiče někdy v nemocnici? Jak se o ně personál staral? Proč se o sosálistu Zemana starali "náboženské parazitky" Boromejky?

KDO SE V PRAZE OPRAVDU STARÁ O VÁGUSE? Socani mají z vágusů akorát politické střelivo proti "kapitalismu". Jediní kdo vaří vágusům polívku a chystají jim noclehárny jsou lidi jako Armáda Spásy atd atd. Ne vždycky ideální ale starají se o lidi, kterých by se státní zaměstnanec nedotkl ani dvoumetrovým klackem.........
25. 02. 2014 | 20:45

Yosif K napsal(a):

Ohledně srovnávání toho že se církve mají v česku 140 krát lépe než v SRN nebo Polsku. To je fakt jako u blbejch.
JAK V SRN TAK V POLSKU CÍRKVE téměř NIC NERESTITUOVALY JELIKŽ JIM NIKDO NIKDY NIC NESEBRAL, TO SI pOLSKU KOMUNISTI NETROUFLI.
SRN má osmkrát více obyvatel ale církve mají majetek cca 500 miliard EUR a "obrat" cca 125 miliard EUR. Řádově jde o cca 250-násobek aktiv a 30-násobek příjmů toho co mají církve v česku.

V přepočtu na hlavu tedy cca 40 násobek aktiv na hlavu a 4násobek příjmů na hlavu než v SRN.

Ohledně Polska je situace podobná - církve tam po celou dobu komunismu měli majetek který má nyní tržní hodnotu cca 80 miliard EUR - to jest 2 tisíce miliard Kč.

Samozřejmě každý může říct zda je to dobře nebo špatně - ohledně SRN - nikde se neučí že tzemě je placatá a že inkvizice nebo nacismus byly skvělý věci nebo že člověk určitě nepochází z opice ale byl stvořen atd atd. Excesy a zneužívání církevního majetku jsou hlídány a odhalovány u církve stejně jako u politiků.

V česku má politik 29 funkcí, je notorický bulač, tajný latifundista a i tak je jako "zastánce chudých" opakovaně volen do parlamentu.

Cituji z LEVICOVÉHO DENÍKU REFERENDUM:

V Německu jsou katolická a evangelická církev přibližně stejně významné. To se týká počtu věřících (katolíci 24.900.000, evangelíci 24.200.000), počtu zaměstnanců i ekonomické síly. V obou případech jde o velké počty a velkou sílu. I v mezinárodním srovnání patří obě k nejbohatším národním církvím světa a to i navzdory setrvalému ubývání věřících.

Čísla týkající se majetku nejsou oficiální, jsou to jen odhady. Podle nich mají obě církve včetně jejich institucí dohromady roční obrat kolem 125 miliard euro, o málo měně než koncern Volkswagen, asi trojnásobek českého státního rozpočtu, a jejich majetek se odhaduje na 500 miliard euro.
25. 02. 2014 | 21:03

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pgjed napsal: „To Richard: … Chcete katolíkům vyčítat, že dobrovolně z toho, na co mají nárok, odělili 1/4 a dali ji k rozdělení mezi církve, které by možná nedostaly nic a zůstaly by bez prostředků?“
Vážený pane, děkuji Vám za upřímnost. Nejste první s tímto argumentem. Evidentně Vám a Vám podobným uniká, že dotyčný zákon se týká vztahu mezi STÁTEM a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, nikoliv mezi katolickou CÍRKVÍ a ostatními náboženskými organizacemi. Katolická církev není zákonodárný orgán a nemá si co vyřizovat své záležitosti s ostatními nábož. společnostmi prostřednictvím zákonů ČR. Zákon o majekovém vyrovnání měl pouze transparentně stanovit vyrovnání mezi státem a církvemi, a ne být katolíky zneužit k uplacení ostatních náboženských organizací, aby i ony tuto pochybnou právní normu bez námitek přijaly.

Tady jsou jasně vidět nezvládnuté mocenské ambice katolíků - neváhají se samozvaně stavět na roveň státu, dokonce se mu nadřazovat.

A pokud se týká těch zápisů v pozemkových knihách – bylo již mnohokrát uvedeno, že mnoho majetkových převodů nebylo, v důsledku různých průtahů a nečekaných politických turbulencí, jako byl protektorát 1939 - 1945 a chaos v období po 2.sv.válce, řádně do knih zapsáno, takže pokud se bude vycházet pouze ze zápisů a nebude se přihlížet i k dalším relevantním skutečnostem, může fakticky dojít k prolomení hranice daleko před rok 1948, dokonce i před rok 1918. To autoři zákona moc dobře vědí a také s tím počítají. Proto tak zdůrazňují, že kritériem mají být zápisy v pozemkových knihách.
25. 02. 2014 | 21:05

Yosif K napsal(a):

Pardon jestli mají církve v SRN roční obrat 125 miliard EUR a v česku 1,8 miliard Kč tak je to 240krátvíce na hlavu než v ´česku.

Za čísla neručím - lze si je vygooglovat - napsal do do levičáckého "Referenda" jakýsi Jiří Silný.

Celospoelčensky užitečnější by bylo štárat spíše do solárního tunelu který je 50 krát větší než majetky církví. Na tom ovšem sosálisti nemohou politicky nic trhnout - sami pro solární tunel hlasovali jako ovce a paroubkem řízená Fischerova vláda ještě přitvrdila.
25. 02. 2014 | 21:10

Yosif K napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

....... může fakticky dojít k prolomení hranice daleko před rok 1948, dokonce i před rok 1918. To autoři zákona moc dobře vědí a také s tím počítají. Proto tak zdůrazňují, že kritériem mají být zápisy v pozemkových knihách.
KONEC CITATU.

A prolomení hranice 1948 by bylo co? Nějaká katastrofa? Někomu by se prorval bok nebo by se z toho uprostřed ulice nedejb-že pos....rál?

Na Slovensku byla restituční hranice 1948 prolomena (bylůa stanovena na rok 1945) a že by se z toho tam někdo pos...rál uprostřed ulice jsem si tedy nevšiml......

To se mi líbí - prolomení hranice 25 února 1948 je něco jako odoma Gomroa kombinovaná z Hirošimou? A že na Sklovnsku to jako po Hirošimě nevypadá? Pravda knežíci tam cosi rozkradli, ale nedělejme si iluze - sosálisti a komunisti kradou také.

Zgarbův kámoš večeřa má cca 17 tisíc hetarů - je to rudý soudruh, socalisti jsou s rudými velkostatkáři absolutně happy.

Co se týče nemovitostí - většina jsou budto ruiny které zplundrovali bolševici, nebo památky které musí zůstat přístupné veřejnosti tak jak jsou přístupné nyní.

Sem tam se něco dá pronajmout jako kanceláře a třeba uršulky z toho dotují školy.
25. 02. 2014 | 21:20

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Gaia napsala – „pgjed - ale chápejte, my chceme tu odluku …“

Pochopte zase Vy, že tady nejde o pouhou odluku od státu, ale naopak o získání co nejsilnější politické pozice ve státě. Žádná politická strana nemá zajištěn na třicet let dopředu každoroční přísun několika miliard, aby mohla katolické církvi jakkoli konkurovat. Zeptáte se, jak to, že to ty ostatní strany dovolily? Odpovím, že proto, protože ty dvě nejsilnější z nich ovládli katolíci – v ODS to byl Nečas, v TOP 09 Kalousek a Schwarzenberg. A do současné ODS katolíci rovněž protlačili svého člověka – Fialu, který navíc pracuje i pro Landsmanšaft, viz
http://www.blisty.cz/art/64567.html
25. 02. 2014 | 21:28

gaia napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
no právě, tohle nikdo z těch pokrytců alá pgjed nahlas nepřizná a jen se pořád bude schovávat za charitu a že jsou jeptišky lepší než zdravotní sestry.

Nám se bude tvrdit nějaké vyrovnaní se s minulostí a Yosif K se bude divit,proč ta restituční hranice by měla být 25.2. 1948
25. 02. 2014 | 21:35

Yosif K napsal(a):

Cituji ohledně Polska - státní dotace jsou cca 12 miliard Kč - církev je však schopná vybrat více než to sama.
Sorry - měl jsem za to že komanči v Poalku náboženský majetek nebrali, brali a vraceli. Celkovou sumu aktic jsem nenašel - článek mluví pouze o projnejetelném majetku. Ani v CR však velká část církevního majetku pronajatelná není - ruiny, památky, vykácené lesy, neproduttivní půda atd atd.
Cituji aktuálně:
To neplatí pro Polsko, kde byla podobně jako ve Španělsku katolická církev vždy velmi silná. Dnes v zemi nicméně vlastní jen přibližně 160 tisíc hektarů polností a lesů využitelných k propachtování. Hlavní část příjmů jí proto zajišťují mše, svatby, pohřby a placená výuka náboženství.
Mimořádně silná je katolická církev v Polsku, která drtivou většinu svých výdajů kryje sama.
Autoři: rst, Aktuálně
větší obrázek »

Jen během nedělní mše se v případě malých farností vybere až 500 zlotých (3000 korun), stejnou částku obdrží kněz při pohřbu. Příjmy malých farností tak činí 30 000, velkých až 400 000 zlotých ročně.

Celkový příjem katolické církve odhadl server money.pl na 4,3 miliardy zlotých. Částky vybrané během mší, pohřbů a svateb přitom činily 1,2 miliardy, 1,3 miliardy vynesla výuka náboženství, 1,8 miliardy dělaly státní subvence.

Vláda premiéra Donalda Tuska se navíc s představiteli katolického kléru letos v březnu dohodla, že od 1. ledna začnou daňoví poplatníci platit církvi dobrovolný příspěvek ve výši 0,3 procenta daňového základu. Ten nahradí státní Církevní fond s rozpočtem přibližně 90 milionů zlotých.

Katolické církvi v Polsku byl v rámci restitucí po roce 1989 vrácen majetek v hodnotě pět miliard zlotých, tři čtvrtě miliardy obdržela na dotacích od EU
25. 02. 2014 | 21:37

Richard napsal(a):

"Já to neurčuji já neurčuji vůbec nic. Je to BOHUŽEL zkušenost z umírání blízkých. Až VY budete umírat ve státní nemocnici, tak si možná na moje slova vzpomenete. "
Yosif

jak už jsem někde napsal, milý Yosife, "My dying, It´s not your business", to prostě v nejmenším Vaší věcí, kde se rozhodnu umřít, pokud tedy vůbec tuto volbu budu mít, stejně jako toto rozhodnutí není Vaší věcí u ostatních desítek procent populace nevyznávající křesťanské náboženství. Za sebe Vám však mohu říct, nezvolil bych si k umírání, pokud bych si mohl vybrat, náboženské zařízení s jeptiškami a kněžími, blábolící cosi o peklu a ráji, to tedy opravdu ne.
Jinak, Váš přístup jen hezky dokresluje touhu církve kontrolovat život člověka od narození, kolébky až k samotným záležitostem smrti a nechat si za to platit. Ovládnout všechny důležité záležitosti lidského života. Narození, výchovu, sexualitu, partnerství, hodnotový systém, nemoc, smrt a dokonce i existenci po smrti, prostě skrze doktrínu ovládnout vše, co se lidské existence týká.
25. 02. 2014 | 21:46

Yosif K napsal(a):

Samozřejmě že jde nejenom o charitu ale i o politický vliv.

To však platí jak o KDU-CSL, tak o sosálistech a komunistech.

Z sosálisticko-bolševických kruhů se rekrutují ti největší rudí velkostatkáři - s majetkem v tisících hektarů. A co si myslíte o rodých velkostatkářích - Topmanech , Fenclovi, Večeřovi atd? Že se dělí o zisk se zemědělskými dělníky? Že dbají na urovnávání sosálnícjh am příjmových rozdílů? Že berou traktoristy s sebou na safari do Afriky nebo co?

Traktoristy, ne, sosálistické a komunistické korytáře ano.......
25. 02. 2014 | 21:48

Yosif K napsal(a):

Nevím zda v SRN má církev za 500 miliard EUR majetku nebo méně - toto číslo jsem našel v "levicovém deníku Referendum".

Samozřejmě že malá část z takového velkého majetku se občas rozkrade. Suma sumárum ani SRN ani Rakousko ani Švýcarsko se od česka neliší jako ráje náboženských tmářů. Nepálí tam čarodějnice, a neučí tam ve školách že země je placka.

Liší se tím že tam není takový bor...del v nemovistostech, na lukách a mezích jako v česku, kde to specielně v sudetech vypadá často jako u pra...sat.
Sosalisticky se povyšovat se nad system který je u německy mluvících sousedů česka zaveden je b-hapustá ignorance.
25. 02. 2014 | 21:55

it-s time for another revolution napsal(a):

Yosif K
je to tu děs, to máte pravdu, je čas na novou revoluci
25. 02. 2014 | 21:55

siven napsal(a):

Korunu Dominikově alter egu, které obhajuje zloděje, ujařmitele Mamonu a už i likvidátory zemědělců na Znojemsku, tady nasazuje jakýsi Josif Visarjonovič, jehož neprůstřelné argumenty se dají sumarizovat jako výkřiky ve stylu "a oni zase mlátí černochy".

Organizacím, které se obklopují takovými existencemi, že máme MY sypat dalších 30 let??

Leda tak nasypat do zadnice černý prach a zapálit!
25. 02. 2014 | 21:57

siven napsal(a):

it-s time for another revolution - Amen. Přichází čas na pořádný Mejdan na Václaváku...

Hrrrr na ně!!!
25. 02. 2014 | 21:58

Yosif K napsal(a):

Richard napsal(a):
Za sebe Vám však mohu říct, nezvolil bych si k umírání, pokud bych si mohl vybrat, náboženské zařízení s jeptiškami a kněžími, blábolící cosi o peklu a ráji, to tedy opravdu ne.
KONEC CITATU.

Pane Richarde - cením si vás jako bolševického zatvrzelce až za hrob.

Prakticky říkáte že byste byl raději léčen ateisty v sovětské nemocnici třeba v Niřžném Novgorodu než dejme tom u ve švýcarské nemocnici kde by vám hrozilo nebezpečí nedejb-že péče nějakých tmářských jeptišek.

Jste živým příkladem toho že část levicových voličů jsou sami sobě nebezpeční fanatici.
Na druhé straně - na západě je normální že do katolických nemocnic chodí i protestanti a naopak a že v NYC do Mount Sinai chodí všichni.
25. 02. 2014 | 22:01

it-s time for another revolution napsal(a):

siven

a pověsit je všechny na kandelábry, žádný samet.
25. 02. 2014 | 22:03

gaia napsal(a):

Yosif K

kolik máme v ČR jeptišek, jak jsou staré, jakou mají kvalifikaci a odbornost?
25. 02. 2014 | 22:07

siven napsal(a):

it-s time for another revolution - Bohužel. Už není ani na ty provazy.

Ekonomičtější bude vykoupat to všechno ve Vltavě.
25. 02. 2014 | 22:11

Richard napsal(a):

"Prakticky říkáte že byste byl raději léčen ateisty v sovětské nemocnici třeba v Niřžném Novgorodu než dejme tom u ve švýcarské nemocnici kde by vám hrozilo nebezpečí nedejb-že péče nějakých tmářských jeptišek"
Yosif
to prakticky říkáte jen Vy Yosife a je velmi hezké vidět na vlastní bulvy, jak silnou reakci ve Vás vyvolalo pouhé odmítnutí "Vámi nabízených skvělých služeb". Ano přesně takto fungují katolíci, stačí je jen odmítnout, nepotvrdit, nesouhlasit, nezhodnotnit jejich představovanou ušlechtilost a útočnost je na světě, resp. projekce zla, ve Vašem případě představovaného komunismem, v duchu, "on nás nechce, on neví a nedokáže ocenit jak jsme skvělí, to musí být tedy zlý člověk, resp. ve Vašem případě komunista". Přitom opravdu nemohu za to, že nechápete či nejste schopen či ochoten akceptovat mou nelibost týkající se náboženských institucí a jejich vzorců prožívání, za to skutečně nemohu. Ostatně jedna z podstatných věcí, která v tom sehrává roli, je přesně ten vzorec jednání, který jste zde předvedl = podmíněné přijetí, budeme Tě mít rádi a budeme říkat, že jsi dobrý, jen tehdy, když si nás vybereš, potvrdíš a zhodnotíš, jinak si zlý. To ve mně vyvolává skutečně pocity hnusu a odporu a cítil bych se asi jako ubožák, přistoupit na takové divadlo, které mi nabízí, že mohu býti "slušným a dobrým", když Vám to odkývu a potvrdím, resp. neodmítnu, co mi nabízíte.
25. 02. 2014 | 22:16

Richard napsal(a):

jinak řečeno, když udělám, co chcete.
Nemám pocit, že bych byl dvanáctiletý chlapeček, který přeblafne duchovního za pohlazení a bonbónek. A doufám, že ani ve strachu z toho, že mě za mé odmítnutí označí za komunistu nebo jiné zlo.
25. 02. 2014 | 22:20

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- significant details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu program determins what the "existing page" is, and plenty of occasions get fired along the way of construction that page. Plugin modules can hook into those events and shift the workflow/supply added information/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does maybe not actually DO anything other than say, 'Someone asked for a page! Does this exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 22:23

gaia napsal(a):

Richar

navíc ai ty švýcarské nemocnice mohou být nic moc. Tuhle např byla v novinách kauza, jak na jedné švýcarské klinice prováděli nezákonné euthanasie za velké peníze a urny s popelem ( bylo v ceně) naházeli klidně do Bodamského jezera, kam se chodili lidi koupat.
25. 02. 2014 | 22:25

Richard napsal(a):

ve schopnosti kupovat si lidi, odměňovat je za poslušnost nebo vyvolávat pocity viny v těch nehodných, nepotvrzujících, nekývajících, v takových manipulacích jsou právě katolíci mistrní, a jak vidím, máte něco podobného také hluboko vštípené.
Ostatně takové vzorce jsou právě příznačné pro všechny autoritářské ideologie a diktátory = od slova jiným diktovat, kdy slušnost a dobrota člověka je tzv. podmiňující, svázaná s konformitou k poplatným kulturním vzorcům - ideologiím.
25. 02. 2014 | 22:26

Richard napsal(a):

gaia
ale ty nemocnice budou dobře funkční, lépe vybavené atd. to vůbec nepopírám, ale ani tak bych prostě nechtěl být v takovém náboženském zařízení, které uplatňuje určitou doktrínu, jejíž znaky jsem popsal výše a která se mi prostě protiví a budí ve mně hnus = když nás odkýveš, budeme Tě mít rádi, budeš dobrý a slušný a skončíš v ráji, když ne, jsi zlý, neslušný a rádi Tě nemáme. To raději chcípnu asi někde na louce(když nebude zima) než na toto přistoupit.
Komfortní materiální vybavení pro mě asi není vše.
25. 02. 2014 | 22:31

gaia napsal(a):

Richard

ani mně se nebude chtít ležet pod křížem a to ani na smrtelné posteli.
25. 02. 2014 | 22:34

gaia napsal(a):

ostatně pod křížem neumirala ani svatořečena matka Tereza a raději využila soukromou , ale civilní kliniku
25. 02. 2014 | 22:37

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
Kolemjdoucí (J.Š.)
no právě, tohle nikdo z těch pokrytců alá pgjed nahlas nepřizná a jen se pořád bude schovávat za charitu a že jsou jeptišky lepší než zdravotní sestry.

Nám se bude tvrdit nějaké vyrovnaní se s minulostí a Yosif K se bude divit,proč ta restituční hranice by měla být 25.2. 1948
25. 02. 2014 | 21:35
No sice v zákoně je napsána restituční hranice 25.2.1948 a lůe jestli je artmk tohle nebo jiné datumk může být poctivým pracuijícícm lidem nesosýálistům zcela u p...dele.

Kdyby ta restituční hranioce bylqa o rok dříve nebo později, tak ani pivo ani chleba nebude kvůli tomu ani o halíř lacinější ani o halíř dražší.

Aniž bych si dělal iluze o církvích atd - celý humbik okolo restitucí nemá vůbec žádný vliv na nic, restitucí jsou transfer celkem marginální části aktiv, jest to všechno humbuk na pojašení hlupáků -
1) aby si nevšmli že rudí a oranžoví kradou či nekradou úplně stejným tempem, jaké přičítali "Kalouskovcům"
2) aby odklonili pozornost lidu od toho že neumí udělat vůbec nic se solárním a bioplynovým tunelem který je střizlívě řečeno asi 50krát výživnější než všechny dávky církvím dohromady.

ODS je v politickém hrobě, TOP 09 téměř taky, kosa by mohla padnout i na CSSD, je třeba aktivovat naivní trumbelíny že pokud se mají špatně tak že je to kvůlivá náboženským tmářům, jenom nám MILÍ PROLETÁŘI nevrtejte do toho kde je těch 200 miliard ročně co mělo rozkrádat KaLOUSKOVCI.....
25. 02. 2014 | 22:39

gaia napsal(a):

Yosif K

takže souhlasite, že je to také tunel?
25. 02. 2014 | 22:43

Yosif K napsal(a):

gaia napsal(a):
Yosif K

takže souhlasite, že je to také tunel?
25. 02. 2014 | 22:43
Sosálismus a bolševismus je tunel a chaos a úpadek.

Církevní restituce jsou marginální věc. Církevní mqajetek nebyl (s řídkými výjimkami tzpu katedráoly svatého Víta) většinou ani znárodněn ale pouze převzat do správy.

Kdyby v česku furt vládla CSSD a kdyby církve vládu zažalovali - většinu nemovitostí by dostali. Platí co je dáno v katastrech. Velká část nemovistostí je na druhé straně bez praktického užitku. Metr čtvěreční pole se prodává cca 10 Kč, někde ani to ne. Dtto vykácené lesy atd atd.

Nemuseli by dosta peníze, zajkímavé je že sosani vládli 8 let a posílali církvím téměř stejný peníze co jim jdou nyní - asi 1,4 miliardy místo 1,85 miliardy. Vedle solárního tunelu za 44 miliard ročně jde o velkej p...rd.
Vedle solárního tunelu je ještě bioplznový tunel - ten už stojí také okolo 40 miliard Kč ročně. Proletoši platí na tyhle sr...čky jako mourovatí a socani se na obou podepsali - proto je třeba rozštourávat naivní pologramotný trumbelíny s marginálníma restitucema.
25. 02. 2014 | 23:05

gaia napsal(a):

Yosif K

už se dost opakujete, jdu spát.
25. 02. 2014 | 23:07

Richard napsal(a):

Na dobrou noc
Před desátou jsem byl v Kauflandu. Přijdu k pultíku s uzeninami a koukám, o co bych si řekl, byť druhý Richard uvnitř, mě táhl pryč, že prej, ať to tučné na noc nežeru. No ale Richard mlsný byl v tu chvíli silnější, přitáhl tedy druhého Richarda dietně uvědomělého k vitrínce a začal vybírat. Po chvíli mu v oko mu padly jakési "libové" párky, navíc v akci o 20% levnější. Zrovna se kolem nich motala prodavačka v barevné čepičce, lépe řečeno, skládala si je, před zavíračkou, hezky do řady. Ve chvíli, kdy na mě zvedla oči, řeknu jí, "prosím Vás, čtyři nožky těchto libových(tipl bych obsahují tak 60%tuku)párků. Podívala se na svou krásně urovnanou hromádku a s pohledem, který prozrazoval těžké srdce, jí kvůli mým čtyřem kouskům zoufale rozbořila. Když mi párky zvážila, zabalila a podala, žblebtnu " nezlobte se, že jsem Vám to zbořil", usmála se, jakože nic se nestalo a já odešel pryč. A teď ty čtyři malé tučné svině už jen trávím, přitom Richard uvědomělý ně mě hudruje že prej "vidíš, vidíš, říkal jsem Ti, že to nemáš kupovat a žrát" a Richard mlsný mu zas nadává "drž hubu, měl jsem na ně chuť".
25. 02. 2014 | 23:38

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pgjed napsal – „…Jediné seznamy, které kdy existovaly a existují jsou seznamy dle zákona 218/1949, pokud je s. Dostál nezlikvidoval - byly uloženy na MK a nikdo je netajil. …25. 02. 2014 | 15:12“

Nevím, co by měl někdejší ministr kultury Dostál likvidovat. On si ve skutečnosti opakovaně stěžoval, že žádné seznamy požadavků jeho ministerstvo od katolické církve k dispozici nedostalo.

Ale když jste tak informovaný, tak mi prosím alespoň řekněte, kolik položek má zhruba ten seznam, na jehož základě byla za Nečasovy vlády vypočtena hodnota požadovaného majetku (a jehož oprávněnost, toho seznamu, se bude teprve dodatečně zkoumat). Takže o kolik položek se zhruba jedná?
26. 02. 2014 | 08:51

Scarabeus napsal(a):

pgjed:

Církevní majetek bude státem církvím vrácen, proti tomu nic nemám. Poškození/znehodnocení části církevního majetku nezavinil dnešní stát, ale stát vedený komunisty, takže finanční vyrovnání(náhradu) za poškozený/znehodnocený majetek by měly církve žádat po komunistech(současných a bývalých) a jejich rodinách, pokud členové rodin měli(a mají), z členství svých předků v komunistické straně, finanční, majetkový a jiný prospěch.
26. 02. 2014 | 10:08

17, 3 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"Lidé, kterým jde jen o majetky, nikdy nebudou rozumět lidem, kterým jde o hlavně o spravedlnost."
/citát z náhrobku hrobu neznámého farníka/
26. 02. 2014 | 10:38

buldatra napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

...Ale když jste tak informovaný, tak mi prosím alespoň řekněte, kolik položek má zhruba ten seznam, na jehož základě byla za Nečasovy vlády vypočtena hodnota požadovaného majetku (a jehož oprávněnost, toho seznamu, se bude teprve dodatečně zkoumat). Takže o kolik položek se zhruba jedná?...

Transparentní má být podle kardinála Duky církevní majetek.

Nikoliv nějaké seznamy.
Zvláštěpak ne ty, které sežral a zapil inkoustem hen ten zlý Dostál, blahé paměti.
A kdo si myslíte, že bude ty seznamy furt dokola znova tvořit? Víte, co to dá práce?
Hafo.
Na to nemá církev čas, protože má práci s páně papežovým úkolem státi se chudou. A to není zadarmo.
To dá rozum.
26. 02. 2014 | 11:57

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Buldatra – Nepodceňujte pgjeda, sám o sobě tu včera napsal, že si potrpí na přesné počty, a proto je od druhých vyžaduje : „…my techničtí všiváci, zvyklí na čísla, početní důkazy… 25. 02. 2014 | 15:55“
26. 02. 2014 | 12:37

buldatra napsal(a):

Pane kolemjdoucí,

já nikoho nepodceňuji. To bych si nedovolil.

Jen se držím dikce článku o tom, co řekl arciduka o té transparentnosti církve.
Ta se netýkala seznamů.
Nebo, že by ano?
Dovedete si pak představit průhledný seznam?
26. 02. 2014 | 13:25

důchodce napsal(a):

Seznam navraceného církevného majetku je na stránkách Ministerstva kultury. Už dávno.
26. 02. 2014 | 13:47

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Důchodce - Jaképak už dávno. Před schválením zákona veřejně dostupný evidentně nebyl. Když se v televizi ptali na seznamy kard.Vlka, že lidi mají o ně zájem, dostalo se jim odpovědi: "A na co by to veřejnost jako potřebovala? ... my jednáme s vládou a s Parlamentem, a to je kompetentní orgán a ten má k dispozici tyhlety věci …"

Stejně tak se o půl roku později lidé na seznamy ptali, takže je jasné, že veřejnosti k dispozici nebyly.

Ale otázka zněla, kolik položek má seznam požadavků předložených katolickou církví.
26. 02. 2014 | 16:19

Richard napsal(a):

toto je celkem zajímavé čtení. I tací sektářští, katoličtí zku...synové, jako farář Benko, dostanou miliardy na kázaní svých bludů.
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/236432/valka-knezi-kvuli-sebevrazde-synovce-14-janeckove-halik-homofoba-odsoudil.html
26. 02. 2014 | 16:39

Platan napsal(a):

Richard

Ten Benko, to je fakt kreatura... V něm se nám katolická církev představuje svou "odvrácenou tváří"...
"Marián Benko, narozený 24. července 1968 v Bojnicích, na kněze vysvěcený 19. června 1999 v Martině..." *)
Ať k nám Slováci raději dovážejí ovčí sýry. Tenhle humus by si měli nechat doma...

*)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%28Nechanice%29
26. 02. 2014 | 17:35

Richard napsal(a):

víte kolik takých Benků v katolické církvi, jak mezi hodnostáři, tak mezi řádovými věřícími, je...
26. 02. 2014 | 18:00

JAHA napsal(a):

Ad: pgjed

Cudujem sa Vasej snahe vysvetlovat niekomu 1000 krat vysvetlovane, ustavnym sudom potvrdene, vyse 20 rokov obkecavane a obkecane veci. Budte si isty, ze ich realita nezaujima. Ich pohana do tych istych nezmyselne opakovanych hluposti LEN a LEN nenavist ku vsetkemu katolickemu, nic ine za tym nehladajte. A nemozno povedat, ze za to nemozu, ze to ich poznacila komunisticka demagogia, vymyvanie mozgov, infantilne "historicke" filmy a "veldiela" spisovatelov a reziserov. Za svoju nenavist mozu sami, lebo dnes, chvalabohu, je nespocetne mnozstvo pristupnych dokumentov, ktore vyvracaju ich klise. Ale ucit sa? Citat a porovnavat so 40 rocnym ohlupovanim? To chce osobnu statocnost. Lepsie je nadavat, opakovat dookola zauzivane mantry. Tak im to doprajte. Ja aspon podla vykrikov takeho Richarda vidim, ze je velmi neisty, hlada, preto je sprosty vo vyjadreniach na katolikov, lebo sa boji toho, k comu ho vedie zdravy rozum.K poznaniu, ako hlboko sa doteraz mylil.
26. 02. 2014 | 18:50

pgjed napsal(a):

To Scarabeus: Kdybyste se ve věci vyznal, věděl byste, že okamžikem platnosti z.č.218/1949 ukládal všem církevním funkcionářům pořídit úplný seznam majetku příslušné církevní složky a předat jej církevním tajemníkům. Ti je předali na MK, kde byly řádně a v pořádku uloženy až minimálně do doby ministra Dostála. (za ministra Kabáta i Tigrida tam ještě spolehlivě byly). Proč ten Dostál? Ten se pokoušel zabránit jakémukoliv navracení majetku (neb církev nenáviděl od dětství, kdy prý za lumpárny v náboženství dostal od katechety rákoskou přes ruce) tím, že zrušil Náboženskou matici a začal rozprodávat církevní majetek kamarádíčkům. Jeho nezákonné kroky zrušil ÚS. Dále, dle vás začal počínaje plyšákem, stát pečovat o církevní majetek s péčí řádného hospodáře? Chá, Chá, chá... Zajeďte si třeba do Červené Řečice!
To Kolemjdoucí: Na pozemkovou knihu si opravdu může zajít každý a vyžádat si cokoliv. U žádných restitucí, co jich bylo, žádné seznamy předem nebyly. Proč by měly být ausgerechnet při vyrovnání státu a církví? Jinak s Dostál uměl velmi dobře lhát, přímo po bolševicku. - To co píšete o prof. Fialovi jste ochoten mu sdělit osobně, případně hájit u soudu? - NaPSAL JSTE: "mnoho majetkových převodů nebylo..." pozemková Kniha fungovala až do r. 1964 a do r. 1951 i ze zákona velmi přesně a pečlivě. To byste koukal, co se tam všechno zapisovalo a dokládalo. A ve vyrovnání jde o 25. únor 48, není o čem diskutovat. - Zapomínáte, že stát péčí některých politiků cca 8x zboural návrh na vyrovnání a řízením Božím tak došlo k tomu, žer se registrované církve nějak domluvili. Dokonce vzaly do party i Federaci židovských obcí, které tento demokratický stát zadržuje majetek arizovaný nacisty. Co vás na tom čílí?
To Richard: "...Ano přesně takto fungují katolíci, stačí je jen odmítnout, nepotvrdit, nesouhlasit, nezhodnotnit jejich představovanou ušlechtilost a útočnost je na světě, resp. projekce zla, ...on nás nechce, on neví a nedokáže ocenit jak jsme skvělí, to musí být tedy zlý člověk" Ale vůbec ne a v tom je tragédie vašeho přístupu. Jen si s Pánem Bohem melte ty své bláboly a nesmysly, zajisté velmi empatické a přímo láskyplné, že ano. Ale pochopte prosím, že nikdo nemá povinnost před vámi a vašimi hloupostmi panáčkovat a mlčet k nim.
To gaia: Myslíte, že zbourali jenom tkadlenám fabriky? Exbolševici si za všimné perokradům zprichvatizovali i velké strojírny, které rozbrakovali, pak si nechali napsat papíry na hlavu a vycucanou slupku vrátili FNM. Jednu takovou jsem sledoval v přímém přenosu z okna. A ve Škodovce v Plzni jste byla... Prakticky každý si musel nějak poradit, jak začít znova a neskončit na ulici... Někdo ještě při tom i dbal, aby se nepozvracel ráno při holení.
A závěrem poděkování Yosifovi K za synergii.
26. 02. 2014 | 18:53

gaia napsal(a):

pgjed

pokud si vyberete za svého názorového stoupence místního pomatence YosifaK, pak vás mohu jen odkázat na příspěvek

siven 21:57

Lépe bych to nevyjádřila
26. 02. 2014 | 19:40

Richard napsal(a):

"Ja aspon podla vykrikov takeho Richarda vidim, ze je velmi neisty, hlada, preto je sprosty vo vyjadreniach na katolikov, lebo sa boji toho, k comu ho vedie zdravy rozum.K poznaniu, ako hlboko sa doteraz mylil"
JAHA
.
.
no vidíte, jak krásně vidíte, aneb,
vyřkl JAHA, zvaný slušný z nejslušnějších, velkou pravdu boží a nabídl světu konečně osvícení ...tak důležité JAHO je, že jste tu velkou boží pravdu našel hlavně Vy, stejně jako ten zdravý rozum. Jistě ní teď, za pomocí svého zdravého rozumu, budete obšťastňovat, k její obrovské a radosti za prachy, které jste jí čórli, celou sekulární společnost.
Pokud trpíte očekáváním, že tuhle velkou církevní zlodějnu a jednání, které předvedl např. katolický úchyl, duchovní Benko, jež není v prostředí katolického kléru žádnou výjimkou, budu akceptovat s věcným a sladkým úsměvem na tváři, jste zřejmě vedle JAHO. Jsem si dobře vědom, jaký hněv ve mně tohle katolické šméčko a perverze Benkova typu, hlásaná v kostelíčcích a podporovaná penězi světské společnosti, vzbuzuje. Akceptovat tuhle zlodějnu a bludy s úsměvem na tváři, přišel bych si nejspíš dost divně, možná podobně perverzně jako na mě působí sám Benko nebo zlodějsky, jako je celá česká katolická církev. Ovšem chápu, že byste rád, abych tady blábolil jak jste skvělí, po právu dostáváte, co si zasloužíte a propagandisticky provolával manipulativní stupidity typu, "co bylo ukradeno, musí být vráceno". Klidně mým projeveným emocím hněvu, říkejte sprostota, je mi to dost šumák, tím vlastní svou vlastní "kultivovanou" sprostotu s jakou ospravedlňujete zlodějnu a snad i potlačené perverzní postoje různých katolických Benků, které páchají ohromné škody, však nijak nezmenšíte. To, že se snažíte mluvit jakože věcně a klidně(ve skutečnosti jde o klidně pronášené věcné lži), hezky se "smějete" a používáte hezká slovíčka, resp. vyhýbáte se vulgaritám resp. celá tahle katolická maska ušlechtilosti, Vaši vlastní manipulativní sprostotu s jakou ospravedlňujete katolickou zlodějnu ani v nejmenším neumenší. Ale hrejte dál, když Vás to baví. Pro mě jste jen taká rádoby naleštěná fasáda.
´--------------
Ale vůbec ne a v tom je tragédie vašeho přístupu. Jen si s Pánem Bohem melte ty své bláboly a nesmysly, zajisté velmi empatické a přímo láskyplné, že ano. Ale pochopte prosím, že nikdo nemá povinnost před vámi a vašimi hloupostmi panáčkovat a mlčet k nim.
pgjde
.
.
ale no tak, žádné mlčení po Vás nežádám ani nechci, nehrajte si na chudinku, stejně tak nemám nejmenší chuť vztahovat se k Vám, jako k člověku, který ospravedlňuje církevní zlodějnu a trousí bludy a lži, empaticky nebo dokonce láskyplně. Skutečně Vás ani trochu nemiluji, a skutečně díky tomu necítím nejmenší pocit viny nebo studu. S touhle šaškárnou se obraťte jinam. Raději si přečtete případ svého katolické "kolegy" Benka a jeho hru na boha, která je pro Vás katolíky tolik typická. Tedy, možná existují vzácné výjimky. Ten článek a situaci jsem si skutečně nevymyslel. Takou moralistní bohorovností, kterou předvedl Benko, je církev prolezlá.
Jinak, stále trpíte pocitem, že peníze ze sbírek na povodně vybrané církví jsou její, a ona je pak milosrdně a velkoryse rozdává, Vy génie? S takými bludnými přesvědčeními s Vámi opravdu není možné vést diskuzi o reálných věcech, protože si realitu prostě vymýšlíte, jak se Vám hodí a vyhlašujete za velkou pravdu. V tom jste skutečně dobří, byť na mě, to Vaše katolické divadlo dojem nějak nečiní. To je pro také lidi, které, kdybych jmenoval, byl bych smazán.
26. 02. 2014 | 19:52

Scarabeus napsal(a):

pgjed:

Když kroky ministra Dostála zrušil ÚS, tak by neměl být problém. Pokud někdo za demokracie porušil zákony ve vztahu k církevnímu majetku, tak je za porušení zákona zodpovědný. Pokud někdo porušením zákona poškodil/znehodnotil církevní majetek, tak toto poškození/znehodnocení by měl zaplatit dotyčný porušitel zákona, nikoliv stát, tzn. všichni lidé. Je to něco obdobného jako by Vás někdo okradl, ale Vy jste chtěl finanční odškodnění, za ukradený/poškozený/znehodnocený majetek, po sousedech zloděje.

"Dále, dle vás začal počínaje plyšákem, stát pečovat o církevní majetek s péčí řádného hospodáře? Chá, Chá, chá... Zajeďte si třeba do Červené Řečice!"

To já zase vím o mnoha kostelích na vesnicích, vrácených katolické církvi hned po revoluci, o které katolická církev počínaje plyšákem nepečovala s péčí řádného hospodáře. Některé kostely na vesnicích nechala katolická církev zchátrat nebo dokonce spadnout, další nezajistila ani proti vykradení a zdemolování. Jediné o co katolická církev usilovala bylo převedení vlastnictví takových kostelů na obce s tím, že s kostely, kromě oprav a jejich financování, bude nakládat jen podle svého(církevního) uvážení, tzn. že katolická církev chtěla zavést model kdy obec kostel vlastní(a platí), a církev(pouze církev) kostel (vy)užívá.
26. 02. 2014 | 19:56

Richard napsal(a):

Pro mě jste jen taká rádoby naleštěná fasáda., ... rádoby naleštěná fasáda, pod kterou to úplně nevoní, resp. cítit cosi zkaženého...
26. 02. 2014 | 20:04

JAHA napsal(a):

Ad: Richard
Pokud trpíte očekáváním, že tuhle velkou církevní zlodějnu a jednání, které předvedl např. katolický úchyl, duchovní Benko, jež není v prostředí katolického kléru žádnou výjimkou, budu akceptovat s věcným a sladkým úsměvem na tváři, jste zřejmě vedle JAHO. Jsem si dobře vědom, jaký hněv ve mně tohle katolické šméčko a perverze Benkova typu, hlásaná v kostelíčcích a podporovaná penězi světské společnosti, vzbuzuje...

No, ocakavanim netrpim. Skor tym, ako sa neviete vyrovnat sam so svojim poznanim a preto pouzivate vselijake zastupne veci. Napr. chytili ste sa nejakej slamky, clanku v bulvarnych novinach a bulvarnymi vyjadreniami bulvarnej redaktorky, bulvarnej realcie, nazyvate tu niekoho "katolicky uchyl"..., ktorych je podla vas medzi katolickymi knazmi vela, atd. atd., pricom, ako rozmyslajuci a sudny clovek viete o XZY studiach, ktore poukazuju na to, ze rovnake percento "uchylov" je medzi ucitelmi, pekarmi...A uchyl je Vami menovany knaz (ktoreho ste uz odsudil, hoci NIC, okrem bulvarnych sprav o nom neviete) preto, co o nom povedala moderatorka a blesk? Ci ste chodil na jeho kazne a nahraval ste si to? Mozete nam uviest prepis jeho, podla Vas a Blesku kazdonedelnych kazni proti homosexualite?

Usmevne a signifikantne.

Aby sme si boli na cistom. Pokial evidentne stval proti homosexualom, to nemozem inac, iba odsudit taketo konanie. Pokial ale poukazoval na snahy LGBT lobby presadzovat utocne svoje mensinove zaujmy (napr.snaha o zasahy do vyucovania homosexualnych praktik do zakladnych skol, ci dokonca do predskolskych zariadeni, do schvalovania homosexualnych praktik na verejnosti atd., atd. - vid Francuzsko - rodic 1 rodic 2, ziadny otec, matka) tak, aby sa im museli podriadit vsetci, tak s takym postojom suhlasim. Nechcem sa dozit toho, aby moji vnuci nesmeli svojho otda nazvat otcom, matku matkou.

P. S.
Priemerny, uvazujuci clovek by sa prinajmensom pozastavil na tvrdeni v clanku, ze na kazdej kazni sa venoval homosexualite. Tomu moze verit, s prepacenim, iba ...
26. 02. 2014 | 20:33

JAHA napsal(a):

Richard napsal(a):

Pro mě jste jen taká rádoby naleštěná fasáda., ... rádoby naleštěná fasáda, pod kterou to úplně nevoní, resp. cítit cosi zkaženého...

Cosi skazeneho je v kazdom z ludi. Teda aspon tych normalnych. Ti si to uvedomuju a snazia sa s tym bojovat, aby bolo toho co najmenej:-).
26. 02. 2014 | 20:36

Richard napsal(a):

JAHO, diskuze s Vámi na dané téma, s Vaší schopnosti nevidět, zkreslovat a popírat realitu, skutečně nemá smysl. Vy po mně chcete, abych Vám dokazoval a prokazoval něco podobně jasného, jako, že chlap, který vypil deset piv a pět panáků, chodí šejdrem díky vlivu alkoholu a ne proto, že se vrací z kolotočů. Některé skutečnosti jsou prostě tak jasné, že pokud je sám nevidíte, nikdo na světě Vám je už nevysvětlí. Myšlenková analýzu lze diskutovat jen s někým, kdo kolem sebe neťuká slepeckou holí, obrazně řečeno samozřejmě.
Jinak k tomu článku, najděte si ho také v jiných médiích, když máte chuť rozumovat, ale chápu, je příjemné nelibou skutečnost, jak Vy říkáte poznání, znehodnotit odkazem na pochybnost médií.
Tuším je u toho článku i rozhlasový rozhovor se samotnou Ester Janečkovou, známou českou televizní moderátorkou, tetou onoho oběšeného chlapce, tak si ho můžete poslechnout.
Zůstaňte u toho, že jsem sprosťák. Už výše jsem psal, že řešit zákon o církevním vyrovnání se samotnými katolíky nemá smysl, ochranná iluze vlastního dobrotivého já, jak individuálního, tak skupinového, je Vám skutečně nevyvratitelná a sami nemáte nejmenší vůli, ochotu a snad ani schopnost, některou nelichotivou skutečnost o sobě sama nahlédnout a zpracovat. Také proto si myslím, že proti církevnímu šméčku je možné bránit se jen skrze podrobnou analýzu dokumentace a zákonem, žádná diskuze smyslu nemá. Připouštím však, že celé téma je dost složité a jeden člověk ho zřejmě těžko vyřeší a zpracuje v celé komplexitě, byť některé věci, které se tohoto paskvilního zákona týkají, jsou již jasně zpochybněné.
Možná by si mohli udělat nějakou brigádu, studenti práva.
Nazdarte JAHO.
P.S. vidíte ještě něco osvíceného, co se mé osoby týká?
26. 02. 2014 | 20:55

Richard napsal(a):

"Cosi skazeneho je v kazdom z ludi. Teda aspon tych normalnych. Ti si to uvedomuju a snazia sa s tym bojovat, aby bolo toho co najmenej:-). "
JAHA
hezký náhled, hezký, skoro jste mě dojal JAHO
teď už jen zbývá, abyste tuhle naučenou frázi pochopil,...náhled a sebepoznání můžete začít trénovat třeba právě na případu církevních restitucí, kde se tahle katolická temná stránka hezky odrazila, můžete jí v nich zkoušet hledat...
26. 02. 2014 | 20:59

JAHA napsal(a):

Ad: Richard

Co sa tyka zakona o vyrovnani...(nie cirkevnych restitucii, aby sme boli co najpresnejsi a NEZUZOVALI zmysel, ako i samotny text zakona na, sice dolezitu, ale nie JEDINU vec, ktoru zakon riesi), tam nie je nic jednoduchsie pre tych, ktorym to lezi v zaludku, ako vydavanie prisne sledovat, ci sa deje podla zakona, t. j. ci jednotlive zlozky cirkvi (lebo ide nielen o katolicku, aj ked ostatne ludom nestazuju travenie) JEDNOZNACNE DOLOZILI (lebo to maju zo zakona ako povinnost), ze majetok, ktory ziadaju vydat, BOL v ich vlastnictve v urcenom obdobi podla zakona. A potom, pokial by NIEKTO im vydal majetok, aj ked na to nemali pravo, a vedeli by, ze na to nemali pravo a napriek tomu ho ziadali, POTOM buste, pranierujte, poukazujte na chamtivost, pre mna za man i nadavajte...

Co sa tyka pripadu knaza Benka - nic neznehodnocujem. Napisal som jasne, co treba rozlisit, ci a co skutocne vyjadroval. Ja to neviem, Vy asi ano. Janeckovu poznam z relacie, ktoru uvadza, na Slovensku sa tato relacia zacalo o par rokov skor. Aj nasu moderatorku tohoto programu povazujem za bulvarnu, lebo sposob vedenia je bulvarny. Na pozadi chvalyhodnej veci - pomoct ludom odlucenym zivotom k stretnutiu - pouzivaju sa bulvarne manipulativne sposoby podprahovo posobiace na divakov i zucastnenych za ucelom zaistit co najvacsiu sledovanost za KAZDU cenu. Aby bolo jasne co myslim, tak je to podobne podprahove, ako keby Vam chodil kazdy den popred Vas dom clovek bez noh, pohybujuci sa na nejakom osarpanom vozicku a na krku by nosil zavesenu tabulku, ze je okrem toho nemy a ma rakovinu, ale keby ste mu prispeli, mohol by ist na operaciu.
26. 02. 2014 | 21:25

Richard napsal(a):

JAHO
tady nejde samozřejmě jen o vydávaný majetek, ale také zcela neuvěřitelnou výši toho, čemu se říká finanční "kompenzace" či to, co je to vlastně za zrůdnost, jejíž výše je vypočítána asi z pouhého přání Duky...a nemá nejmenší oporu v realitě

JAHO, tady je citace z jiného bulváru, pokud jí nevěříte, pusťte si záznam samotné Ester Janečkové v rádiu Wawe.
Samozřejmě není žádným tajemstvím homofobní naladění mnoha katolických oveček a hodnostářů, stejně jako to, že tato homofobie, zvláště pak kléru, je důsledkem jejich vlastní potlačené homosexuality. Jde tak vlastně o kolosální lež o sobě, kterou si odreagovávají na jiných, kterým se snaží vnutit svoji vlastní nebezpečnou perverzi, jako velkou ctnost. Neuvěřitelné je to v tom, že tito lidé byli a jsou placeni společností, státem. Stát si tak prakticky platí ve svých funkcích homofobní, sektářské perverzáky, kteří šíří tyto nebezpečné bludy a lži, jejichž důsledky mohou velmi nebezpečným způsobem ovlivnit přístup mladého člověka k sobě, k vlastní identitě, který pak místo, aby se akceptoval ve své odlišné sex. orientaci, volí raději smrt. Být na tom pohřbu a mít k tomu chlapci nějaký citový vztah, nevím zda-li bych se udržel a toho úchyla, za ty jeho kecy, netrefil přímo do té jeho tupé katolické lebky.
.
.
"Naprosto hrozně se projevil i na pohřbu. Podal nám konkrétní vysvětlení, co myslel Filip tím nepřijetím společností… Asi po dvou hodinách se měla začít odnášet rakev, tak vystartoval místní farář a začal,… že se musí ozvat na to, co tam povídal ten předseda gayů a že to rozhodně takhle není a že registrované partnerství je hrozný problém, a ať si lidi jsou homosexuálové, ale že se tak přece nemusí chovat,“ řekla Janečková v rádiu Wave.

„Ale pak to ještě dospělo do další, horší fáze, kdy se ten kněz obrátil takhle na tu rakev, vedle které stál, a říkal: ‚Já Filípka taky znal a měl jsem ho rád a jsem si jistý, že on by s tím, co tady zaznělo, nesouhlasil.‘ A to bylo jak bodnutí do srdce. Já jsem v tu chvíli vykřikla: ‚To vy jste ho zabil, vy a lidi, jako jste vy.‘ Filípkovy sestry tam začaly vzlykat a řvát: ‚Vypadněte, mlčte!‘“ svěřila se Ester Janečková, která po smrti synovce slíbila, že bude bojovat proti všem náznakům nenávisti vůči gayům ve společnosti. ■"
http://www.super.cz/244304-skandal-na-pohrbu-gay-synovce-14-ester-janeckove-obrad-narusil-homofobni-hodnostar.html
26. 02. 2014 | 21:44

JAHA napsal(a):

Ad: Richard
Samozřejmě není žádným tajemstvím homofobní naladění mnoha katolických oveček a hodnostářů, stejně jako to, že tato homofobie, zvláště pak kléru, je důsledkem jejich vlastní potlačené homosexuality. Jde tak vlastně o kolosální lež o sobě, kterou si odreagovávají na jiných, kterým se snaží vnutit svoji vlastní nebezpečnou perverzi, jako velkou ctnost. Neuvěřitelné je to v tom, že tito lidé byli a jsou placeni společností, státem. Stát si tak prakticky platí ve svých funkcích homofobní, sektářské perverzáky, kteří šíří tyto nebezpečné bludy a lži, jejichž důsledky mohou velmi nebezpečným způsobem ovlivnit přístup mladého člověka k sobě, k vlastní identitě, který pak místo, aby se akceptoval ve své odlišné sex. orientaci, volí raději smrt.

No, ja nie som odbornik ako Vy, tak by som sa do psychoanalytickych uvah nerad pustal:-).Vy mate vzdy nejake podozrenie, ze by som schvaloval nejake nepristojnosti, ci nieco protizakonne. Tak to nie je. Ja len rozmyslam, co je mozne povazovat za realne, co nie (ako som napr. uviedol "kazda kazen proti homosexualom"...). A preto tiez uvazujem, ci mozno Janeckovej verit vsetko, co tvrdila v rozhovore, ci nie. Bola tam sama? Nie. Potvrdil nejaky ucastnik (napr. rodicia chlapca?) jej podanie? Preco mala potrebu nieco take prezentovat (sebaprezentovat?) verejne a preco si to napr. nevyriesita tam s uvedenym knazom, trebars, ako by ste to urobil Vy? A pokial ho ten knaz svojim pocinanim zabil, nemala by to miesto prezentovania v bulvari a v eteri (wawe je seriozne radio, ktore uvadza pravdu a vzdy len pravdu? - to neviem, nepoznam) oznamit na policii, aby zacala vysetrovanie? Ved aj len take neumyslene ublizenie je trestne, smrt potom o to viac. Takze tak. Ale nie som si isty, ci rozumiete, cim sa riadim, nielen v tomto pripade. Rozmyslam, overujem, zistujem pre a proti, potom si urobim nazor. Zatial som pocul veci len z jedej strany z jedneho pohladu. Mozno sa dozvieme viac. Len to netreba nechat tak a treba to oznamit na policii ao podozrenie zo spachania trestneho cinu - ci uz pre to, co vykrikovala Janeckova, ci pre sirenie homofobie.
26. 02. 2014 | 22:08

JAHA napsal(a):

Ad: Richard

Uz asi nic k tomu nemam co dodat, takze sa na dnes majte.
26. 02. 2014 | 22:11

Richard napsal(a):

proboha, co by oznámením na policii zmohla? Vždyť jsem Vám psal, že tyhle hodnostáře i s jejich otevřeně homofobními postoji, kázanými a šířenými v mnoha kostelech, si platil a platí sám stát, jehož jedním ze současných ministrů je vysvěcený katolický kněz, jehož bývalý premiér je katolík, bývalý ministr zahraničí také katolík, celá jedná koaliční politická strana je katolická a nakonec i současný premiér je katolík, byť zrovna ten mi přijde v těchto věcech v pohodě. Tahle homofobní perverze, ať už v ní věříte či ne, je prostě tolerovaná věc, resp. v mnohým případech představována jako velká konzervativní ctnost, byť jsou tyto postoje v podstatě zrůdné a hlásané z veřejných pozic navíc velmi nebezpečné. Podrobnosti tohoto konkrétního případu nejsou v celé této záležitosti důležité, jsou jen konkrétnějším vyjádřením určité obecnější části nelichotivé náboženské reality. Nabízí možnost nahlédnout nebezpečný náboženský stín, ostatně stejně jako celé restituce/církevní vyrovnání. Je mi celkem fuk, jestli toto považujete jen za mou smyšlenku či prázdný nenávistný výmysl, kterým Vám chci jen tak pro radost ublížit, je jen Vaše věc, co chcete vidět a vidíte a mojí zas, abych se případně bránil proti jednání plynoucí ze lži a bludů, které pro mě může být, ať už přímo či nepřímo, ohrožující.
26. 02. 2014 | 23:00

pgjed napsal(a):

To gaia: Víte, s vámi je to těžké. Uhýbáte a kličkujete od tématu. I od toho, které sama nastolíte a když se vám to hodí, tak si vymýšlíte věci, které evidentně nejsou pravda - "pokud si vyberete za svého názorového stoupence místního pomatence YosifaK...". Já jsem si přece nikoho nevybral, natož za názorového stoupence. YosifK píše sám za sebe a zdaleka ne vždy a ve všem se shodneme i zde. Vy zřejmě vůbec nechápete že synergie je zesilující společný účinek několika jinak nezávislých působení (například léčivá látka a aktivátor). Podobně i YosifK v celé řadě věcí, aniž jsme nějak koordinováni vyjádřil podobný, či shodný názor a argumenty. Což při vědomí, že se ne vždy a ve všem shodneme, je ta synergie. Zkuste uvažovat nad svým způsobem vedení diskuse a nad svou argumentací.
27. 02. 2014 | 07:34

pgjed napsal(a):

To Scarabeus: Soudní rozhodnutí těžko může napravit, třeba možná provedenou skartaci. Nevím proč někdo na kultuře neprověřil, zda to tam je, či není, místo halekání, že nejsou seznamy. Pokud část státní exekutivy volala PO VÝČTOVÉ FORMĚ, MĚL PŘECE STÁT VZÍT SEZNAMY, KTERÉ SI V R. 49 PORUČIL SEPSAT, DÁT JE NA STŮL A ŘÍCI TOTO VRACÍM.
I já znám kostely, které dál chátrají, protože hrstka zbylých místních věřících není schopna si poskládat ze svých skromných příjmů miliony na opravu toho, co stát nechal zchátrat, ani desetitisíce, či statisíce na zabezpečení proti lupičům. A BOHUŽEL JIM ANI NENÍ Z ČEHO POMOCI, PROTOŽE MAJETEK, Z JEHOŽ VÝNOSU BY TO ŠLO, DÁLE DRŽÍ A VÝNOSY PROŽÍRÁ DEMOKRATICKÝ STÁT, STEJNĚ, JAKO TO DĚLAL TEN SOCIALISTICKÝ. Ale nezavírejte, prosím, oči před tím, že v řadě míst věřící ze svého zrekonstruovali co bylo zchátralé, či znovu postavili, co bolševik zbořil (např. poutní kostel a klášter ve Zlatých Horách...)
27. 02. 2014 | 07:46

pgjed napsal(a):

To Richard a JAHA:
Jahovi, než poděkování.
Richarde, vy vyčítáte Jahovi, zcela neoprávněně, odtržení od reality, ale sám si naprosto účelově vybíráte ojedinělosti, abyste nejprve sám sobě zdůvodnil svou zlobu a nenávist a pak si paušalizací ojedinělostí vytvořil klacek na mlácení po hlavách těch, proti kterým vaše zloba a nenávist míří. Je to zloba a nenávist vpravdě třídní a marxistická a trochu mě připomínáte Chruščova (ten se ve své nenávisti k věřícím neštítil ani vražd a genocidy a nezměnil postoj ani, když se jeho spolubojovníkem ve 2.SV stal budoucí pravoslavný patriarcha Moskvy), který někdy počátkem šedesátých let vyřvával, jak ještě tato generace se definitivně vyrovná s Bohem a s náboženstvím. Zapomeňte na svou nenávist a přistupte k věcem racionálně. Víte-li a máte-li dfůkazy čehosi protiprávního, podejte trestní oznámení...
27. 02. 2014 | 08:01

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

pgjed - Takže, když jste tak informovaný, kolik má ten seznam požadavků katolické církve položek? Mám na mysli seznam, na jehož základě se dělaly odhady vracení nemovitostí a finančních náhrad.

A také byste nám mohl prozradit, kolik je ve skutečnosti v ČR jeptišek, jak jsou staré a jakou mají zdravotnickou kvalifikaci.
27. 02. 2014 | 09:22

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

pgjed - K tomu profesoru Fialovi jsem uvedl odkaz, tak ho uveďte na pravou míru, pokud můžete. Zastávám názor, že u našich politiků by měla být důkladně zkoumána nejen spolupráce s Stb, ale i tajná či veřejná polupráce s Landsmanšaftem. Negativní osvědčení by mělo být samozřejmým předpokladem k udělení bezpečnostní prověrky.
27. 02. 2014 | 09:33

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Z dnešního článku na novinkách http://www.novinky.cz/domaci/328812-cirkevni-restituce-vyresila-obec-sverazne.html vyplývá, že například (na radu církevního ekonoma Karla Štichy) za jeden hektar mohlo být zaplaceno církvi hned několikrát: 2 miliony od obce, 1 milion od občanů a ještě jednou od státu v rámci finančních náhrad (asi půl milionu).
27. 02. 2014 | 09:54

Scarabeus napsal(a):

pgjed:

Jsem pro aby se církevní majetek vrátil, ale nechápu proč by škody na církevním majetku měli, přes státní rozpočet, platit všichni lidé, tzn. i ti, kteří škody nezavinili. Stále jste mně neodpověděl proč vyrovnání(náhradu) za církevní majetek, který byl poškozen/zničen, církev nežádá po osobách, které toto poškození/zničení způsobili, tzn. po komunistech(bývalých a současných) a dalších, kteří jeho poškození/zničení způsobili za demokracie.
27. 02. 2014 | 10:10

JAHA napsal(a):

Ad: scarabeus
Stále jste mně neodpověděl proč vyrovnání(náhradu) za církevní majetek, který byl poškozen/zničen, církev nežádá po osobách, které toto poškození/zničení způsobili, tzn. po komunistech(bývalých a současných) a dalších, kteří jeho poškození/zničení způsobili za demokracie.

Ste trochu detinsky, nemyslite? Bud svoje opakovane otazky myslite vazne, potom je to s Vami vazne, alebo len tak sa snazite provokovat, samozrejme uplne smiesne.

Stat zobral majetok, stat ho musi vratit. (Nevzal ho Duro, Jozo, Klemo...). Stat sa nestaral ani poslednych 20 rokov, stat musi vratit(Nevieme, ci to sposobil Ferko, Honza, Vaclav, Milos...). Je jedno, ci to boli vlady komunisticko-socialisticke pred novembrom, ci vlady postbolsevicko demokraticke. POTOM si STAT moze pripadne uplatnovat skody od konkretnych zodpovednych osob.

Aby ste rozumel, tak polopatisticky. V restauracii Vas Cicka polehe vriacou kavou, znici Vam oblek a sposobi Vam skodu na zdravi. Nahradu ziadate od Cicky, ci od restauracie? Asi budete zalovat restauraciu, ze? Potom, az Vam restauracia vsetko vycaluje podla rozhodnutia sudu, bude si uplatnovat restauracia skodu u svojej zamestnankyne Cicky.

Ponatno, tovarisc?
27. 02. 2014 | 10:44

gaia napsal(a):

pgjed

kde uhýbám a kličkuji od tématu?

A pokud si vyberete ta svého synergistu zrovna Yosifa, který je tu za pomatence a už dokonce někteří diskuteéři prosili, aby sem nepsal, neb kam přijde, je po rozumné diskusi, pak to o vás dost napovídá a mne zas synerguje ten siven, když vám chce dát střelný prach do zadku.
27. 02. 2014 | 11:18

Scarabeus napsal(a):

JAHA:

"Stat zobral majetok"

Stát zobral, ale stát byl v majetku komunistické strany, jejíž členové se drželi u moci násilím, případně pod, přímou nebo nepřímou, pohrůžkou použití násilí.

Stát, který je v moci komunistické diktatury, je něco jiného než restaurace za demokracie.

Jestliže církve jsou(a budou) odškodňovány za poškození svého majetku, a jiní restituenti, za poškození svého majetku, nebyli(a nebudou) odškodňováni, tak je to nespravedlnost.

Nejsem "tovaris", současný ani bývalý.
27. 02. 2014 | 11:18

JAHA napsal(a):

Ad: Scarabeus
Stát zobral, ale stát byl v majetku komunistické strany, jejíž členové se drželi u moci násilím, případně pod, přímou nebo nepřímou, pohrůžkou použití násilí.

To nie je pravda. Pozrite si, ako volili predkovia dnesnych ceskych potomkov a ako slovenskych. Komunizmus tu bol zavleceny vitazstvom KSC v ceskych krajinach. Vasi predkovia (myslim vseobecne, nie Vas konkretne) umoznili komunistom prevziat moc v state a robit experimenty na ludoch.
27. 02. 2014 | 11:42

Scarabeus napsal(a):

JAHA:

Komunisté, v českých zemích, sice po 2. svět. válce v demokratických volbách zvítězili, ale nezískali většinu, tzn. že většina českých občanů je nevolila. Komunisti, i v době kdy byly částečně u moci legálně, vládli špatně, takže jim hrozilo, že budou v následujících demokratických volbách od moci odstaveni. To komunisté nechtěli dopustit, tak se v únoru 1948 chopili absolutní moci násilným převratem, po kterém už žádné demokratické volby nepřipustili.

Když jde o historii, tak největší část Slováků, nikoliv většina, volila kolaboranty s nacisty, kteří za 2. světové války na Slovensku vládli, k udržení moci měli, ze svých příznivců a volitelů, utvořené polovojenské jednotky(gardisty), kteří se zdravili "Na stráž!". Slovensko by mělo být českým zemím vděčné za to, že po 2. světové válce skončilo mezi vítězi, nikoliv mezi poraženými.
27. 02. 2014 | 12:12

Richard napsal(a):

"Richarde, vy vyčítáte Jahovi, zcela neoprávněně, odtržení od reality, ale sám si naprosto účelově vybíráte ojedinělosti,"
pgjed

To právě vůbec nejsou ojedinělosti, byť chápu, že by pro Vás bylo příjemnější, aby byly. Tyto a podobné rádoby "konzervativní" ctnosti, ve skutečnosti sektářské bludy(další krásný příklad je bývalý hradní katolík hájek se svou iniciativou D.O.S.T., to jsou jen vrcholky ledovce, resp. hlásné trouby podobných konzervativních postojů, které se vaří/věří pod povrchem), jsou šířeny mnohými duchovními, kteří je zas implantují do hlav svých oveček, jež je dále roznáší. Vy sám jste hezký příklad také poslušně vycvičené ovce, která bude do úmoru hájit velké "tatínka na nebesích" zastoupeného klérem, ať už ten udělá nebo řekne cokoliv. Je to přece Váš velký božský tatínek. Taká primitivní přenosová dynamika, která stojí za Vaší obrovskou loajalitou a poslušností. Když k tomu přidáte spásu, velký tatínek je kompletní a děťátko může být šťastné.
Mimochodem, podobně ojedinělé není ani zneužívaní dětí kněžími, to je stále opakující se a mnohdy tutlaný problém a to samotným Vatikánem, který má v prostředí kléru prostě vynikající podmínky k bujení. Stejně jako není žádná výjimečnost majetnickost, hamižnost a mocenská manipulace církve, historie, ale krásně i současnost o tom podává jasné zprávy, které nevidí snad jen úplný hlupák. Tato temná stránka prostě patří k církvi jako takové, to není žádná ojedinělost nebo náhoda.
-------------------
." Zapomeňte na svou nenávist a přistupte k věcem racionálně. Víte-li a máte-li dfůkazy čehosi protiprávního, podejte trestní oznámení...
pgjde
ale no tak, zas tolik Vás nemiluji, abych Vás nenáviděl. Ano, v přesně v to, co píšete doufám, že někdo s právnickými kompetencemi, což sám nejsem, podá trestní oznámení.
Pokud se někomu podaří dostat Vás do mezí, do nichž patříte, můj hněv zmizí a budete mi zase ukradení, jako jste vždy byli. Pro mě jste v podstatě dost nezajímavé, jednoduché bytosti, jejichž mentální program je vytvořen brainwaschingem. Vše, co je na člověku zajímavé = původní jedinečná osobnost, Vám chybí. Místo toho z Vás stvořili osobnost skupinovou, katolickou, která trousí prázdné, slaďoučké a líbivé fráze o pravdě a lásce, furt dokola jak jeblá. Celkově jste tací nezajímavě odkrvení od života. Nemyslím, že bych k Vám cítil nenávist, jestli něco pociťuji, je to odpor, nechuť, v mnohých případech až hnus a hněv, protože se cpete tam, kde nemáte, co dělat, a berete si to, co není Vaše.
27. 02. 2014 | 12:15

Richard napsal(a):

"Je to zloba a nenávist vpravdě třídní a marxistická a trochu mě připomínáte Chruščova (ten se ve své nenávisti k věřícím neštítil ani vražd a genocidy a nezměnil postoj ani, když se jeho spolubojovníkem ve 2.SV stal budoucí pravoslavný patriarcha Moskvy), který někdy počátkem šedesátých let vyřvával, jak ještě tato generace se definitivně vyrovná s Bohem a s náboženstvím."
pgjed
.
.
proboha, už s touhle stupiditou přestaňte, nevšiml jste si, že ten Váš laciný antikomunismus, na mě nedělá nejmenší dojem? Vaše motivy jsou pro mě tak průhledné, že jste směšný jak propagandistický transparent obrácený vzhůru nohama.
Mé vyrovnání s Bohem ostatně není v nejmenším Vaše věc.
27. 02. 2014 | 12:23

Richard napsal(a):

je také celkem zajímavé, jak církev zneužívá, resp. interpretuje povahu celého zákona ve svůj prospěch, resp. pokud jde o zákon, který řeší oddělení státu od církve, charakter takového zákona je politický, v takovém případě může být politicky také změněn. Pokud však jde o vyrovnání s církvemi v rámci restitučních nároků, resp. spravedlnost, tu samozřejmě politickou vůli ani lidovým hlasováním změnit nelze.
Pokud však zákon není restituční, ale je zákonem o vyrovnání, který restituce jen zastřešuje, je možné jej celý zrušit.
27. 02. 2014 | 12:58

Richard napsal(a):

...Pokud však zákon není restituční, ale je zákonem o vyrovnání, v němž je restituční aspekt pouze jedním z aspektů, podobně jako sekularizace..., resp. stojí na politickém rozhodnutí, je možné je zrušit.

Spravedlnost samozřejmě zrušena být nemůže, politické rozhodnutí ano. Tento zákon je politické povahy(takový církevní únor 48 naopak), byť jeho jednou částí je náprava křivd - spravedlnost.
27. 02. 2014 | 13:04

Richard napsal(a):

Tady třeba sám Duka krásně manipuluje. Moc dobře ví, že vyrovnání se spravedlnosti je pouze jednou z částí zákona, celkově je však zákonem o obecném vyrovnání, jak je také nazván a jeho podstatou není řešit spravedlnost, jak se snaží církev propagandisticky přesvědčovat, ale "vyrovnání, jehož součástí je také téma sekulazirace" - politické rozhodnutí.
Duka argumentuje tím, že politické rozhodnutí "zákon o vyrovnání" nelze měnit, protože jeho součástí je řešení spravedlnosti, což je ovšem zcela mimo, jelikož ve svém celku je tento legislativní paskvil politické rozhodnutí - sekularizace není ani v nejmenším otázkou řešení spravedlnosti.
Tady ta politicky církevní propaganda, která se slabošsky skrývá za spravedlnost.
.
.
"Církve odmítají měnit zákon o církevních restitucích. Nepřipouštějí ani možnost referenda. "V referendu se rozhodují věci, obecné důležitosti, ale neřeší se otázky spravedlnosti či nespravedlnosti," řekl v rozhovoru pro TV Barrandov pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Dodal, že si umí představit změnu v technických detailech, které problematika vydávání přinese, ale "nic víc, nic míň"."
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/duka-lidove-hlasovani-o-cirkevnich-restitucich-neni-mozne_289156_diskuze.html
27. 02. 2014 | 13:19

Richard napsal(a):

v případě řešení odděleného řešení restitučních nároků by církev totiž neměla nejmenší šanci operovat s jakýmisi ušlými zisky za celou dobu čtyřiceti let, jako tak neměli možnost činit ani jiní restituenti nebo si diktovat podmínky, za kterých jim bude majetek vrácen, ale byla by postavena zcela na roveň jiným restituentům. Zcela by tak také odpadlo matení s nároky týkají se oddělení církve od státu.
Církev by dostala jen to, co jí patří a to v souladu s pravidly užitými při narovnání křivd v případě jiných restituentů. Oddělila by se od státu a tím hasla celá sekularizace. Žádné výjimečné tajemné vzorce a podobné fantazie finančních kompenzací, odvolávající se na sekularizaci, jelikož do klasického narovnání křivd prostě v nejmenším nezapadají. To, jestli by církev přežila a jak by si vedla, by záleželo jen od jejich věřících, nikoliv státu nebo společnosti, který se k ní skrze tento právní paskvil zachoval, jakoby celý náš stát byl teokratický, a to jen proto, že Schwarzenberg, Nečas a další účastníci v jejich korupčnické vládě jsou katolíci a své společenské funkce si pletou s vlastním majetkem, asi podobně jako Kalousek státní kasu, nebo zdejší pgjed peníze vybrané ve sbírkách na povodně s majetkem církevním.
27. 02. 2014 | 13:33

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Scarabeus napsal – „… hrozilo, že budou v následujících demokratických volbách od moci odstaveni. To komunisté nechtěli dopustit, tak se v únoru 1948 chopili absolutní moci násilným převratem,..“

Máte pravdu. Komunisté získali jistou podporu v roce 1946 pod vlivem poválečné euforie z osvobození, ale moc dobře věděli, že by v dalších volbách propadli, proto zorganizovali za pomoci milicí a Stalina (ten jim byl připraven přijít s v Polsku a Maďarsku rozmístěnými vojsky na pomoc) únorový puč. Následující volby probíhaly za pomoci tzv.akčních výborů, které rozhodovaly o tom, kdo smí jít k volbám a kdo ne. Lidé, které členové těch výborů považovali za nežádoucí účastnit se voleb, dostali oznámení, že jsou zbaveni politických práv. Doufám, že si o tom něco víc přečtu v nějaké historické práci.

A k tomu, co napsal JAHA – „Komunizmus tu bol zavleceny vitazstvom KSC v ceskych krajinach.“ - je třeba dodat, jak je to s tou „českou zásluhou“ o komunismus:

Za prvé - Komunismus importovali do Ruska sami Němci v roce 1917, aby vyřadili Rusko z války. Bolševiky finančně podporovali a dlouhodobě s nimi spolupracovali.

Za druhé - Komunismus se dostal do střední Evropy v důsledku 2.sv,války, díky tomu, že Hitler se rozhodl vojensky expandovat co nejdále na východ, zaůtočit na slovanské „podlidi“, a byl na hlavu poražen. Výsledkem bylo, že Stalin chtěl do budoucna „podržet Německo pod krkem“ a znemožnit Němcům další pokusy o expanzi. Proto požadoval právo okupovat část Německa a přístup k německým hranicím přes Polsko, Československo a Maďarsko. USA a Británie mu v tom vyhověly. Pokud by vlády dotyčných sředoevropských zemí odmítly kompromis, nahradil by je Stalin komunistickými vládami, které si předem vychoval v Rusku (tak dopadli Poláci). Beneš tohle věděl, a proto na přistoupil na kompromis, i když následky byly horší, než si představoval. Nicméně se mu podařilo ještě leccos prosadit, například odsun sovětských vojsk z území ČSR, a také zabránit tomu, aby se Slovenskem bylo naloženo jako se spojencem nacistického Německa, jímž skutečně bylo. Dále podpořil, aby do odsunu německých zahraničních menšin ze střední Evropy byli zařazeni i zdejší tzv.sudetští Němci.

Za to vše by měl být dodnes uctíván. Místo toho je lidmi, jako je Schwarzenberg a jeho přátelé ze zdejší páté kolony, hanoben div ne jako válečný zločinec. Schwarzenberg, sám sudetský Němec, místo toho, aby děkoval za to, že nebyl odsunut (díky otci, který podporoval Beneše a ČSR) a dosvědčil tak, že odsun nebyl kolektivní záležitostí, místo toho se kamarádí s Posseltem a dokonce donutil i Nečase k cestě do Bavorska a přednesení ponižujícího projevu v tamějším parlamentu.
27. 02. 2014 | 21:38

Yosif K napsal(a):

Tak církve nepečují s péčí řádného hospodáře a v církvích jsou pedofilové. Ano to je pravda, ale argument je to k čemu?
Pokud se vyskytovali a vyskytují pedofilové ve skautu, znamená to že v pionýru se nevyskytovali pedofilové a v KSC se nevyskztovali sexuální pervertové?

Co se týáče majetku -
snad stát pečuje o majetek s péčí řádného hospodáře? Třeba takový fond mládeže nebo ČESKÝ DŮM v Moskvě úspěšně rozkradený českými sosálisty?

Nejlépe pečuje o majetek soukromník - ne vždy ale v průměru ano.
O něco hůře církev - je to polosoukromá instituce, ale s jakýmisi prvky socálismu, z cizího krev neteče.

Stát je však 100% socální instituce, to co patří státu je absolutně veřejné - patří to teoreticky všem, prakticky mnohdy jakoby nikomu, a věci co nepatří nikomu jsou zcela zákonitě rozkrádány PLNOU PAROU VPŘED. Specielně aktiva která v normálních státech jsou privátní a fungují a v česku jsou bůhvíproč státní a jenom z nich pijavice kradou (státní lesy atp)

Představa že to co se nedá církvím ale zůstane státu že to bude "sloužit proletářům" jest veskrze mimozní. To co zůstane státu zprivatizují rudí velkostatkáři Fenclové, Tomanové, Zgarbové a Večeřové, kteří už ted nevědí co roupama s penězi a kromě lození po Kilimanjjaru pravidelně jezdí střílet na safari po živých cílech.

A psuedoproletářští trumpelíni se zde zalamují zda pro rudé velikostatkáře nezbude málo masa, když se nějaké vykácené lesy vrátí "náboženským tmářům".
27. 02. 2014 | 22:35

Richard napsal(a):

"Představa že to co se nedá církvím ale zůstane státu že to bude "sloužit proletářům" jest veskrze mimozní. To co zůstane státu zprivatizují rudí velkostatkáři Fenclové, Tomanové, Zgarbové a Večeřové, kteří už ted nevědí co roupama s penězi a kromě lození po Kilimanjjaru pravidelně jezdí střílet na safari po živých cílech

tato Vaše obava o státní peníze, které si nevezme církev, ostatně velmi podobnou se oháněl novinář Fendrych, není nejmenším důvodem proto, aby si církev brala majetek či finance, které jí nenáleží. Opravdu nejsme teokracie, a společenská vůle zde také zcela absentuje.
S tímto argumentem, byť často oprávněným "jsem lepší hospodář než stát, proto dejte peníze mně", by totiž mohl natáhnout ruku do státní kasy kdokoliv.
"Dejte prachy mně, třeba Babišovi, Kellnerovi nebo třeba i Richardovi, Yosifovi, já s nimi naložím lépe než Vy", chápete ten nesmysl?
To, že neuznáváte význam státu a jeho hospodářskou funkci, je čistě Vaše ideologická záležitost, která není nejmenším důvodem pro rozdělování majetku Vašim oblíbencům nebo vyvoleným.
Ale jak říkám, zákon o "církevním vyrovnání" obsahuje jak restitučními nároky - vyrovnání se spravedlností, tak ošetření sekularizace, která nemá se spravedlností, co do činění, protože jde čistě o politické rozhodnutí. Tyto dvě zcela odlišné věci byly zcela hybridně splácnuty do jednoho paskvilního zákona, z něhož v důsledku neplyne žádné vyrovnání se spravedlností(jako v případě běžných restituentů), kterou se dramaticky ohání Duka, ale zcela nehorázné částky, které nemají žádnou oporu ve skutečnosti a operují s jakýmisi ušlými zisky za 40 let, o nichž si mohl běžný restituent nechat jen zdát, resp. velký církevní tunel, takový nedomrlý 48mý v církevním podání.
---------------
." Ano to je pravda, ale argument je to k čemu?
Pokud se vyskytovali a vyskytují pedofilové ve skautu, znamená to že v pionýru se nevyskytovali pedofilové a v KSC se nevyskztovali sexuální pervertové? "

protože církev mnohými svými tzv. "konzervativními" postoji, mezi které často patří homofobie takovou represivní perverzi přímo tvoří a dále ve svých kázáních šíří. Mnoho tzv. pedofilních skutků nepáchají v řadách církve pedofilové, ale latentní homosexuálové, kteří v důsledku odmítavého prostředí katolické církve k odlišné sex.orientaci, nedokáži svou homosexualitu odreagovat zdravě. Poté dochází k situacím, kdy se pro ně dítě, zavázané mlčením nebo výhružkou, stává snadnou obětí k vybití skrývané homosexuální orientace. Tento způsob zneužívání se v katolickém prostředí neustále opakuje, neb je pro něj prostředí kléru nepřímo vytváří vhodné podmínky. Pokud se vedoucí skatu projeví pedofilně, nemá na svém místě, co dělat, stejně tak je nepřijatelné, aby společností placený kněz hlásal, že homosexualita je cosi nepřirozeného nebo jiné bludy, neboť tyto pak zakládají na skutečně perverzní řešení, jinak přirozeného, byť homosexuálně orientovaného pudu, nehledě na podobná rizika spojená se sebeakceptací a sebehodnocením, které se tragickým způsobem naplnily ve výše zmíněném případě oběšeného chlapce.
27. 02. 2014 | 23:51

pgjed napsal(a):

To Richard: "Laciný antikomunismus"? Vidíte, jak jste povrchní a neschopný domýšlet svá ničím nepodložená tvrzení? Co vy můžete vědět, jestli je můj letitý, neměnný a nezvratný antikomunismus jenom lacinou pózou, nebo je založen na trpkých osobních zkušenostech mně osobně a mé rodiny? Kde berete tu ohromující demagogickou pózu, KTERÁ JE NAPROSTO NA VODĚ?
28. 02. 2014 | 07:51

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Richard – „To, že neuznáváte význam státu a jeho hospodářskou funkci,…“

To je omyl, oni stát uznávají, dokonce silný stát, ale katolický, ne sekulární. Proti autoritativnímu státu, ve kterém by hráli vedoucí úlohu, nic nemají, stát jakožto „spojení trůnu a oltáře“ je jejich vysněným cílem. Proto jakmile se dostanou jen trochu k moci, automaticky se hned snaží všechno směrovat k jeho naplnění. Oni žijí myšlenkově ještě v době absolutismů 17. – 18.století, pobělohorská doba je pro ně dobou rozkvětu. S osvícenstvím se dodnes nevyrovnali, je pro ně pohromou. Hodné obdivu jsou pro ně autoritativní režimy jako byl ten Frankův ve Španělsku a Pinochetův v Chile. Obrana před komunistickým nebezpečím je jen příležitostí jak se dostat k moci a podmanit si sekulární stát. – Máme krátkou pamět, a tak si budeme muset na vlastní kůži znovu vyzkoušet, co je to klerikalismus v politice.
28. 02. 2014 | 09:52

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Kodex církevního práva prý vyžaduje pro kněze, kteří chtějí zastávat významnější politické funkce, výslovné svolení biskupa, které se ovšem uděluje jen zřídka.

V ČR to asi zase tak zřídka není. Katolický kněz Petr Piťha byl ministrem školství, František Bublan, absolvent Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, to dotáhl dokonce na ministra vnitra, pak ředitele rozvědky (kvalifikaci k tomu získal na bohoslovecké fakultě?), pak naoko projevil sympatie s ČSSD a stal se za ni nestranickým poslancem (2006 – 2012). Od r.2012 je členem Senátu. Kněz Daniel Herman je ministrem kultury, předtím se činil v ÚSTR, ale nevzpomínám si, že bychom se za jeho ředitelování dozvěděli něco podstatného o spolupráci kněží z Pacem in terris a jiných s komunisty a s Stb. Ticho po pěšině. Možná spíš pomáhal zametat stopy jako Richard Sacher coby ministr vnitra po listopadu 1989.
28. 02. 2014 | 10:36

gaia napsal(a):

pgjed

a co když my máme zase osobní a trpké zkušenosti s preláty?
28. 02. 2014 | 10:54

Yosif K napsal(a):

Pane Richard - rád bych uvedl na pravou míru několik omylů které se do Vaší hlavy dostaly patrně příliš nekritickou četbou Rudého práva.

1) Nikde jsem nepsal že se Kellnerovy nebo Babišovy měly nabo mají dávat státní aktiva zadarmo. Vše se mělo privatizovat za peníze solidním invbestorům - at to byl Tatar, Ital nebo Rus nebo Američan nebo Němec. Takhle Kellner dostal něco se slevou (díky pomateným národovcům) a ČP stejně bouchnul za plnou palbu Generali.
2) Nikde jsem nepsal že se nemá vrtat do toho co církve s penězi dělají. Z principu se do toho vrtat má (shnilá jabka jsou všude), a z principu ve srovnání se státem a s politickými stranami (Kott Pancová rath, Nagyová atd) ze srovnánií v průměru vyjdou lépe církve - jsou to soce více sosálistické orghanizace než soukromníci, ale méně sosáltstické organizace než stát a politické strany, kde bere každý téměř kdo má ruce.
3) Nikde jsem nepsal že má dat něco dcírkvím co jim nepatřilo. Na druhou stranu - kdyby jim stát nedal co je na ně napsáno v pozemkových knichách, vysoudily by to určovacími žalobami.
4) Ohledně toho že církve ted mají o 400 mega ročně více než za socanů - je to prašt jak uhod - o něco více na 30 let nebo o něco méně na věky jak to chtějí socani.

Kontrolovat co církve dělají s penězi ano, vyvolávat hysterii že zrušení náboženských restitucí by nějak pomohlo proletariátu je však čiričirá fialová lež.

Mimochodem - Babiš prudce zbohatl za vlády socanů - dostal Unipetrol s jakousi slevou a sám řekl že sleva nebyla zadarmo. Proto jsou z Babiše socani a President Zeman podělaní až za uši. Babiš se rozhodl řídit věci bez přispzpávání prohazovačům z politických stran.
28. 02. 2014 | 11:32

Richard napsal(a):

"Co vy můžete vědět, jestli je můj letitý, neměnný a nezvratný antikomunismus jenom lacinou pózou, nebo je založen na trpkých osobních zkušenostech mně osobně a mé rodiny? Kde berete tu ohromující demagogickou pózu, KTERÁ JE NAPROSTO NA VODĚ? "

laciný je v tom, že se ním oháníte vůči mně(a zřejmě i jiným), protože nesouhlasím s "církevním vyrovnání" v duchu hodnocení, "kdo vidí problém jinak než já/my katolíci, je komouš" - to je lacinost, prázdnost a inscenování skutečnosti tak, abyste v ní sám zaujal nadevše oprávněné postavení. Pochopte, mě osobně se tohle nijak nedotýká, ale jde o Vás a Váš prospěchářský způsob jak s antikomunismem nakládáte, čímž ho paradoxně diskreditujete, podobně jako ten Klaus. Sám si myslím, že ve své opravdové podobě je stále na místě, jako ostražitost před různými Semelovými, Grebeníčky a Filipy.
Vaši osobní zkušenost s komunistickou mocí nijak nezpochybňuji, ať už je jakákoliv, dokonce si dokážu představit, že Vám ublížili, ovšem ani toto není nejmenší důvod pro současnou paskvilní podobu "zákona o vyrovnání". Komunisté ublížili mnoha lidem, nejen katolické církvi a jak navíc píšu, 1/3 tzv.. vlasteneckých katolických kněží s komunismem kolaborovala, což od celku katolické církve nelze oddělit. Katolická církev se od něčeho podobného nemůže jen svévolně distancovat, a vidět se jen jako ublížená, ukřivděná, byť by samozřejmě velmi ráda a z tohoto pak těžila. Stejně jako se katolická církev na Slovensku nemůže oddělit od skutečnosti, že se v období vlády Tisa aktivně podílela na tzv. klero-fašistickém státě. Stejně jako se celá naše společnost nemůže jen tak oddělit od komunistické minulosti.
Nezpochybňuji fakt, že pro Vás může církev představovat hodnotu, ať už je jakákoliv, ovšem považuji za nepřijatelné, aby se její vliv z kostelních lavic, které jsou pro její aktivity vytvořené, kde si jí ti, pro něž je hodnotou, sami naleznou, posouval do oblasti sekulární společnosti, mocenské politiky a to proti vůli mnohých, pro které je církev hodnotou spíše negativní.
Toto nebezpečí paradoxně hrozí, resp. ono už se naplnilo při samotném vzniku tohoto zákona, jehož deklarovaný smysl je opačný - sekularizace.
28. 02. 2014 | 12:02

Richard napsal(a):

"Proti autoritativnímu státu, ve kterém by hráli vedoucí úlohu, nic nemají, stát jakožto „spojení trůnu a oltáře“ je jejich vysněným cílem."
Kolemjdoucí

však oni mnozí sami přiznávají monarchistický ideál, vlastně nedemokratický
a demokratický stát tyto sklony podpoří pytlem zlaťáků, resp. katolická mocenská klika, uvnitř demokratického státu
28. 02. 2014 | 12:10

Richard napsal(a):

"Nikde jsem nepsal že se nemá vrtat do toho co církve s penězi dělají."
Yosif
.
.

ale pokud jde skutečně o peníze církve, o její skutečný majetek, ať si s ním dělá, co chce, do toho nemá, kdo co vrtat, pokud neporušuje zákon dané společnosti.
Na druhou stranu je nepřijatelné, aby si přivlastňovala majetek či finance, které jí nenáleží, ať už z jakéhokoliv "sebeušlechtilejšího" důvodu, o to méně s pomýleným odkazem na tvrzení, že bude lepší hospodář než stát. Takový argument je nepřijatelný, církev není od toho, aby suplovala hospodářskou funkci státu, dokonce ani tu sociální. Církev je náboženská/duchovní instituce, zde je prostor její existence - kostely.
----------------------
"Nikde jsem nepsal že má dat něco dcírkvím co jim nepatřilo"
Yosif
.
.

to jste sice otevřeně nikde nepsal, ale ospravedlňováním zákona o církevním vyrovnání, to nepřímo tvrdíte
------------
"Na druhou stranu - kdyby jim stát nedal co je na ně napsáno v pozemkových knichách, vysoudily by to určovacími žalobami. "
Yosif
.
.
ano, co jí skutečně patří, ať si vezme - v souladu se stejnými podmínkami za nichž došlo k navracení majetku u jiných restituentů
------------------
"vyvolávat hysterii že zrušení náboženských restitucí by nějak pomohlo proletariátu je však čiričirá fialová lež. "
.
.
netoužím rušit církevní restituce, ale korigovat nebo zrušit zákon o "církevním vyrovnání", to jsou dvě zcela různé věci. Jeden problém je spravedlnost - navracení ukradeného, druhá politická - sekularizace. Sloučené obojí dohromady ústí v obrovský právní paskvil, resp. tunel. Na rozdíl od Vás se však domnívám, že jeho korekce či zrušení by společnosti mohlo pomoci velmi. A nejde jen o ty peníze, ale skutečnou spravedlnost, obnovení důvěry ve skutečně demokratické zákonodárné mechanismy tohoto státu, které byly prosazením tohoto paskvilu významně narušeny.
28. 02. 2014 | 12:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy