Ještě k výročí Nadace Charty 77 a poděkování prof. Janouchovi

10. 02. 2009 | 14:31
Přečteno 3631 krát
V roce 1989 jsem měl možnost osobně zažít flexibilitu, rychlost a výkonnost Nadace Charty 77 a prof. Janoucha v jejich pomoci rodící se protikomunistické opozici v Československu, a to pomoci mířící mimo okruh respektovaných disidentských organizací. Dávám zde rád prostor a slovo Ladislavu Hlavatému, dnes profesorovi ČVUT, který tehdy s prof. Janouchem za exekutivu KNI pomoc dojednal a přivezl. Prof. Janouchovi vyjadřuji alespoň touto cestou a po letech díky, a jistě nejen za sebe.K podpoře českých disidentů a ostatních občanských aktivit Nadací Charty 77 bych rád přidal drobnou osobní vzpomínku.

V létě 1989 se z petičního hnutí zformoval Kruh nezávislé inteligence, společenství akademických pracovníků, kteří byli ochotni se podílet na monitorování a odborné kritice komunistických institucí. V KNI se sešlo mnoho lidí různých oborů, KNI spoluorganizoval se studenty demonstraci 17. listopadu na Albertově, kde za něj promluvil prof. Katětov. Později byl Kruh nezávislé inteligence spoluzakládající organizací Občanského fóra v Činoherním klubu.

Před listopadem 1989 KNI evidoval asi tisíc příznivců. Byla to také doba nástupu osobních počítačů a bylo zřejmé, že pro vedení agendy a tvorbu různých dokumentů by se velmi hodil přenosný počítač, v té době velmi drahá záležitost.

Docent L. Trlifaj navrhl, abychom o počítač požádali Nadaci Charty 77. Dal mi telefonní číslo na prof. Janoucha a když jsem v říjnu 1989 byl na 2 týdny v Terstu, zavolal jsem mu do Stockholmu. Prof. Janouch si po několika ověřovacích údajích nechal vysvětlit, kdo jsme a co potřebujeme. Pak se zeptal, jak se budu vracet a dal mi kontakt na někoho ve Vídni. Mám dojem, že to byl někdo ze zahraniční sociální demokracie. Sešli jsme se v kavárně, on mi předal nový počítač a já ho dovezl do Prahy. Přišlo mi to naprosto neskutečné.

Sotva jsme stačili do počítače nainstalovat české fonty a napsat několik prohlášení, přišel Listopad. Nakonec jsme počítač vrátili Nadaci Charty.

L. Hlavatý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bodrouch napsal(a):

To já bych místo Vás šel radši na sběr mandelinky bramborové,abych uspokojil svou žízeň po "plošných " celospolečenských řešeních vývoje.Často mívám pocit,že kozlové-zahradníci vymetou hlavně kvalitu odevšad,pokud tam ještě nějaká zbyla.Já myslím,že moc práce jste nemuseli mít,hodně jí udělaly nomenklaturní kádry předtím.Spíše jejich započaté dílo asi dokončili s železnou důsledností.Laskavě si přečtěte dopady v hodnocení v žebříčcích EU-jsme posledními -stav technických inovací dle dvaceti kritérií.Lidé,kteří se zabývali buď tím, aby pro věk nevyšli z módy (Katětov-móda z 50-tých let např.,není sám)nebo přenášením západních módotrendů do ČR techniky a vědy většinou dělali naprosto zbytečnou práci.Ono by to možná efektivněji a demokratičtěji fungovalo bez jejich patrné snahy v tom okatě vyniknout,dát vyniknout tomu právě jimi .
10. 02. 2009 | 16:22

Vasja napsal(a):

A je ten Janouch profesor, nebo to jen tak, jako u Švajnara?
10. 02. 2009 | 16:58

Neopřemyslovec napsal(a):

O Kruhu nezávislé inteligence slyším poprvé. Pane nespletl jste se? nebyl prosím název Ks.ndl nezávislé inteligence? Pracující, pamatujte si, že inteligence vás vždy potřebuje jen na "špinavou práci". Proč jste vy hlupáci z ČKD vyšli na pomoc "sametové revoluci"? Cinkáním jste se ukázali jen jako "užiteční idiotkové"!
10. 02. 2009 | 17:06

vánek napsal(a):

Jak uvedl Bém v blogu diskuse se nesou v duchu,zda prodloužíme mandát ze sprintu na maraton 2x20 let.Tady sehrají roli i reflexy podmíněné a nepodmíněné vůči režimů zažitým.Známá hlasatelka z r.1968 Kamila Moučková,ač z arcibolševické rodiny spisovatele V.Nového a bratra- vyšetřovatele M.Horákové,byla vehementně proti vstupu:tady nefungoval nepodmíněný reflex kdo je z jaké rodiny,ale rexlex podmíněný událostí novou v životě.Máte pravdu v tom,že věda je kosmopolitní bohatství všech dob.Nicméně proto neměla třeba v době normalizace existovat zde věda ,která mohla být vyjádřena pouze institucemi toho režimu? Kdyby k tomu tak přistupovali vždy všichni v lidské historii-byla by dnes?
Obdobně,kdo před padesáti lety,krom bývalých kolaborantů,nevnímal osvoboditelství Sovětů-Rusů? Ale fakt je i to,že nebýt Hitlerovy okupace té role by později i lásky nebylo.Ale to neznamená,že by zde nebyla levice-Zápotocký,Vančura aj.Šmeral-velký milovník Rakouska-Uherska-umřel v Moskvě 1943.A dále fakt vstupu ruských vojsk 1968 zastřel to,že na vlastním území se už v tom normalizačním období sami Rusové postupně vzdalovali-ve vědě určitě-sovětskému modelu a cítění,i v rámci potřebného odzbrojování a od svého bloku se stále více zajímali a přikláněli k Západu.Také psychologicky vůči českým vědátorům.V té míře to i Češi cítili obdobně jako své "odcizení" vůči sovětským vědcům a příklon k Západu,což bylo následně i smetení toho komunismu ve vědě u nás,ale nikoliv v Rusku,kde nemuseli čistit a škrtat,ale rozjeli se masově do pozic profesorů na Západ,toho času v počtu 1 milion vědeckých pracovníků,které by rád Putin vrátil nazpět.Tedy proces byl oboustranný.
10. 02. 2009 | 17:22

vánek napsal(a):

oprava: mělo být "reflex"
10. 02. 2009 | 17:25

kovanec napsal(a):

O meritu věci:kategorickém imperativu:proč Ty to děláš co já nedělám.Každá, i nerepresívní bohabojná doba má jakýsi filtr.Včetně vědy.Ztratil místo ve vědě,která byla smyslem jeho života.Čí zásluhou?:nepsané autority,přirozené autority,rozporem ,sporem se známou autoritou,administrativně,politicky? Pak část se adaptuje jinde.Jiná "ublížená" část se vrací: Ve jménu pravdy,demokracie,boje s komunismem.Odkud bere přesvědčení,že právě on je světlonoš pravdy,on ztělesňuje demokracii a ne ti,proti kterým je to namířeno.Ale může jít o moment,kdy ji má -pravdu.Ale co když později už ztrácí toto oprávnění a přesto pokračuje v autorizaci pravdy a demokracie.Společnost by měla mít mechanismy vracení zpět bez tření,regenerace,reprodukce.
Přesto mnoho filtrů je nevratných.Nejjednodušší je platem.Když nezabere-použije se administrativní-třeba nadbytečnost.Když ani to neléčí likvidací následuje politický.Pak fyzický.Čím blíže k fašismu tím menší tolerance.Kdo si bude pálit prsty-Rusko,Francie aj.před 2.sv.válkou.Ne-člověk musí prožít obdobné na vlastní kůži-pak začíná věřit.Ale nenaletět množství fingovaných křivd-to je permanentní zastírací manévr společnosti,která v principu nechce pracovat s kategorickýcm imperativem.Všechny zrůdnosti začínají slovy "někteří",výměnou "všichni" za "vybraní". Někdy i bez důvodů.
10. 02. 2009 | 19:19

bodr napsal(a):

Pamatuji se i na perverzi v letech 1989-199?, kdy lidé ,kteří měli všechny příbuzné z dob normalizace emigrované na Západ, byli těmi,kdo tam později čileji jezdili za státní peníze,vyhazováni z práce za "komunismus".Přimotala se tahle chátra vyhazovačů do "kolektivu" reformátorů náhodně? Lidi,kteří byli vyhozeni z armády,aby se později dostali opět na vyhazov do firem řízených "vyhozenými" do pozic vojáky.Ta faleš ve všem lidi odrazovala:nenormálnost,zpustlictví.
10. 02. 2009 | 20:22

bodr napsal(a):

A kde je hranice rozumnosti toho,že když někoho jako Janoucha někdo určitý vyhodil z místa a on to později jako "ozvěnu" vrací systému- a do toho zařazuje především lidi,kteří mu nikdy neublížili nebo by mu neublížili bývali,kdyby takovou možnost měli.Dnes takových vyhozených vzniká minimálně nových 50 000 měsíčně a nikdo kvůli tomu charty nezakládá!!
10. 02. 2009 | 20:31

Jan Vaculík napsal(a):

Nu, tady jsou dnes opravdu rozumbradové k pohledání... A Neopřemyslovec si myslí, že když o něčem nevěděl, jako třeba o KNI, tak že to zřejmě nebylo, nebo že je to jakési podezřelé. Jak typické!
11. 02. 2009 | 01:19

hoboj napsal(a):

1989-2009:po bitvě každý generálem.Proč ne? V demokracii se může a má hodnotit uplynulé.Vznikal-li v komkoliv postupně názor,že vše co vnímal negativně po r.1989 se odvíjí jako pupeční šňůra od samotného začátku.Nošení dříví do lesa -opakování událostí,které se hrnuly jedna za druhou:návštěva Mitteranda u Husáka a Bilaka s návrhem priorizovat V.Havla ,studentsky nevinná stávka,stranický benjamínek Čalfa dostává úkol předsedy vlády,V.Havel se stará o kulturnost parlamentní demokracie a morálku,V.Klaus o finance a celou koncepci tržní ekonomiky.Byli nejhorší nebo nejlepší možní? Kdo to zhodnotí,když srovnání není v principu možné.Ale chci zvýraznit to co si myslím,že přineslo víc než dost problémů v celém období: ekonomika komunistů dost dědila po Rakousku-Uhersku a první republice,ledaccos přidala sama,zejména na Slovensku.Při stagnaci technologií šikovností v ostatním postupně zvyšovala až na životní úroveň,která dnes zdaleka ani taková není pro většinu myšleno. Nicméně v přelomu r.1989 se zdá,že staré politbyro a ÚV se i částečně z ješitnosti rozhodly podřídit vůli davu z Letné.I kdyby ona masa čítala dvěstě tisíc lidí-nereprezentovala legální zájmy zbylé mnohonásobné většiny.Nebylo ani sčítání lidu témasy.ÚV se rozhodl zvolit raději jim (ostatním vůbec)starého známého opozičníka s filosofickou náturou -V.Havla a prosadit do vedení ekonomiky vlastně svou vlastní elitu -skupinu z prognostického ústavu W.Komárka,známého stalinisty padesátých let v spolupráci s mladšími Klause,Zemanem,Dlouhým.Čistými. To je nešťastný začátek,že dvě málo početné skupinky -disent a prognosťák-dohromady několik stovek lidí "legálně "reprezentují zájmy tehdy ještě 15 milionů lidí, z nichž jsem přesvědčen 99.999999 % o těchto nových tvářích nemělo ani tušení do poslední chvíle.Posuďte sami,jak se může demokracie vyvinout a úspěch ekonomiky zajistit takto absurdním způsobem.
A tak sami hlavní normalizátoři,kteří se do čela dostali nedemokratickou cestou ukončili své vládnutí opět nedemokratickou cestou,při které v duchu své povýšenosti zcela obětovali mínění většiny.Sice na popud ,který G.Husák nazýval "nátlakové skupiny",ale jemuž ustoupil.Problém je v tom,že i kdyby krátkodobě tehdy přijaté politické řešení někoho uklidňovalo a vrátilo k práci,dlouhodobě to nemohlo znamenat to,že takový způsob života se bude nést v souladu a z vůle všech,protože byl v začátku seshora vymezen úzkou skupinkou,nepředstavující víc než miliontinu většiny.To už nešlo v rámci pozdějšího vývoje příliš opravit,protože volební a politické scénáře už byly v něčích rukou,podobně jakou normalizátorů.Oni navíc ale měli dvoumilionovou členskou základnu ve svých partajnících.Mělo by tedy se logicky přemýšlet o tom,jak by mohla účast lidí na způsobu zdejšího života někdy vzejít z nich samých,z jejich společné vůle.Pane Vaculíku,jestli naše zamyšlení jsou pro Vás mudrováním a nemáte více argumentů,neukazujte lidem svou antidemokratičnost spojenou s bezmeznou povýšeností,tupostí a hulvátstvím.Když Vám dojdou argumenty a nemáte čím přesvědčit,tak neplýtvejte vašimi emotivními slůvky.Jako kdyby tady už měsíce neprobíhaly diskuse tisíců lidí v podobném duchu.
11. 02. 2009 | 09:36

pištec napsal(a):

to hoboj: 1989-2009 z hlediska praxe všelijaké,ale z hlediska teorie má mnoho znaků společných-hádejte s čím-no s leninismem!Proč:
Vláda politickou elitou-základní myšlenka lenismu,včetně předávání štafetového kolíku diktatury,t.j.nedemokracie.
Převedení významu z "apolitické politiky" (výraz V.Havla)do stranických pelechů-na politické strany.Pravda Lenin byl sice pro tržní ekonomiku,ale politický monoteismus s potlačenou rolí parlamentu převedenou na sjezdy a vnitrostranickou diskusi.Zde je jediná modifikace-více stran-v praxi dvě- politický polyteismus. Jinak tedy stranám demokracii v politickém smyslu a mimo ně občanům (a politickým politikům) pouze občanskou demokracii přes místní úřady.Lenin přesně,exaktně přímo až klasicky.Z občanů politiku pouze vědátorům.Věda+strana.
Teď záleží hlavně natom,kolik je u nás obdobně Rusku 1920 bolševiků,mužiků a burlaků.Aplikovat schéma by chtělo mít podobnost i prostředí na něž se aplikuje.
11. 02. 2009 | 11:18

jordan shoes napsal(a):

Jak uvedl Bém v blogu diskuse se nesou v duchu,zda prodloužíme mandát ze sprintu na maraton 2x20 let.Tady sehrají roli i reflexy podmíněné a nepodmíněné vůči režimů zažitým
21. 05. 2009 | 10:19

ugg napsal(a):

.Společnost by měla mít mechanismy vracení zpět bez tření,regenerace,reprodukce
21. 05. 2009 | 10:19

Bisnis Online napsal(a):

Thank you very much for the information I really appreciate it!! a found this nice site
09. 06. 2009 | 00:33

hajo mode napsal(a):

Pravda Lenin byl sice pro tržní ekonomiku,ale politický monoteismus s potlačenou rolí parlamentu převedenou na sjezdy a vnitrostranickou diskusi.
31. 07. 2009 | 09:09

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
20. 03. 2010 | 00:39

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:00

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:14

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 10:08

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy