Změnila novela tiskového zákona praxi radničních novin?

14. 11. 2013 | 15:06
Přečteno 5024 krát
Vážení zastupitelé! Jak jistě víte, od listopadu 2013 mají radniční periodika zákonnou povinnost poskytovat čtenářům objektivní a vyvážené informace. Zastupitelé mají nově výslovné právo na „přiměřený prostor“ pro svá sdělení. Jste již spokojení? Funguje u vás novela tiskového zákona? A pokud se nic nezměnilo – plánujete využít institut „doplňující informace“?

Novela tiskového zákona zavedla kromě definice periodického tisku územního samosprávného celku dvě nové povinnosti.

Změna pro občany – právo na vyváženost informací: radniční periodika mají poskytovat svým čtenářů objektivní a vyvážené informace. Ani před volbami, ani po volbách, by radniční periodika neměla tisknout jednu fotku pana starosty za druhou. Na stránkách radničních periodik by se naopak měly od listopadu 2013 „přiměřeně“ objevovat také názory (popřípadě i tváře) opozičních zastupitelů.

Výslovné právo na uveřejnění příspěvku v radničním periodiku občané obce zatím nemají.

Změna pro zastupitele – právo na zveřejnění „doplňující informace“: radniční periodika mají zastupitelům poskytovat přiměřený prostor pro jejich sdělení. Novela tiskového zákona zavádí rovněž instrument, na základě kterého lze vydavatele donutit k otištění tzv. doplňující informace.

Jak to má v praxi fungovat?

Jakmile zastupitel požádá o zveřejnění příspěvku v radničním periodiku, mohou v zásadě nastat tři možnosti:

a) Příspěvek je zveřejněn v přiměřeném rozsahu (tj. je zveřejněn do 3 měsíců nebo v nejbližším čísle, je-li periodikum vydáváno v delším časovém intervalu) – v tomto případě vše funguje a daná obec zřejmě novelu tiskového zákona ani nepotřebovala
b) Příspěvek je zveřejněn v daném časovém limitu, ale je „nepřiměřeně“ zkrácen
c) Příspěvek není v daném časovém limitu zveřejněn ani ve zkrácené formě.

V posledních dvou jmenovaných případech má nově zastupitel právo žádat o uveřejnění tzv. „doplňující informace“. O uveřejnění doplňující informace musí zastupitel požádat vydavatele radničního periodika písemně a nejpozději do 3 měsíců, jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.

Po podané žádosti o uveřejnění doplňující informace mohou nastat v zásadě jen dvě varianty:

a) Vydavatel doplňující informaci uveřejní do 8 dnů ode dne doručení žádosti, respektive v nejbližším následujícím vydání radničního periodika – pak se zastupitel svého práva domohl na základě novely tiskového zákona
b) Vydavatel doplňující informaci nezveřejní – v takovém případě se zastupitel může ve lhůtě 15 dnů obrátit se svým nárokem na zveřejnění doplňující informace na soud.

Zdá se Vám to příliš zdlouhavé? Příliš mnoho podmínek? Příliš mnoho lhůt? Zajímá mě, jak se Vám daří aplikovat nová práva v praxi! Sdílejte s ostatními své pozitivní i negativní zkušenosti!

Email: petra.bielinova(zavinac)gmail.com

Podrobnější návod jak uplatnit práva zastupitele naleznete v aktuálním vydání Moderní obce (11/2013)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Radniční (a krajská) periodika jsou příkladem toho, jak politici zachází s veřejnými rozpočty jestliže z toho mohou mít nějaký prospěch. Účel těchto tiskovin je jediný - v předvolebním čase zahltit poštovní schránky oslavnými bláboly propagujícími parazita, který zrovna je v dotyčném úřadě neomezeným pánem. Nikdo soudný snad nevěří v informační nebo dokonce zábavnou funkci těchto zbytečných plátků.
Je to prachsprostá soukromá reklama za peníze daňových poplatníků. Proto by se jí neměl zabývat zákon tiskový, ale trestní.
14. 11. 2013 | 17:02

Ládik!!! napsal(a):

"Radniční noviny" chodí 1x za 2 měsíce a musím proto kupovat Pepo.
14. 11. 2013 | 17:14

Lila napsal(a):

autorka

Domnívám se, že radniční zpravodaje by měly sloužit pouze k informování veřejnosti, v žádném případě by se neměly stát kolbištěm názorů politických stran a hnutí. Politické strany včetně těch opozičních mají řadu jiných možností k prezentování svých názorů; ve většině měst vycházejí regionální deníky, týdeníky, většina radnic má diskuzní fóra na svém webu atp.
Také doufám, že radnice pořádají (nebo by měly pořádat) pravidelná setkání s občany, kde i opoziční zastupitelé mají dostatek prostoru vysvětlit voličům svá stanoviska. Navíc jednání zastupitelstev obce jsou veřejná a každý občan má možnost se jich zúčastnit.

Zajímalo by mě, jak by novela zákona měla podle Vás vypadat v praxi. Např. když v zastupitelstvu města je šest subjektů a všichni budou vyžadovat otištění svých příspěvků, případně reakce na ně. Protože městský zpravodaj má většinou pevně stanovený rozsah, klidně se může stát, že kvůli stranickým příspěvkům už nezbude prostor pro informace pro občany, nebo se rozsah novin rozšíří (a notně prodraží) a opět to zaplatí daňový poplatník.

Kde berete jistotu, že periodikum placené z rozpočtu města, se nestane prostředkem permanentní volební kampaně politických stran a hnutí? Dovedete si představit tu melu, když jedné politické straně uveřejníte "jen" čtyřicetiřádkový článek a té druhé šedesátiřádkový? Nebo (nedej bože), když si dovolíte článek (kládu k neučtení) zkrátit?

Myslím si, že v době internetu jsou tištěné zpravodaje distribuované do každé domácnosti anachronismem, navíc hodně hodně drahým. Ušetřené miliony bych viděla raději třeba ve školství...
14. 11. 2013 | 18:03

JH napsal(a):

Radnice nemají vůbec co fušovat do práce novinářů. Je jasné, že jejich redaktor, anebo referent, který tento plátek tvoří, je závislý na přízni svých chlebodárců. Těžko lze os něj čekat nezávislost, kritičnost a pod.
14. 11. 2013 | 19:44

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše,....vážená paní, Petro Belinová. Dovolím si popsat Vám, jak vypadají radniční noviny našeho města.
Mají stabilní způsob prezentace informací.

Je to dvojlist křídového papíru formátu A4.
Uvod na první stránce napíše někdo z vedení na radnici. Vedle je fotografie a text k nejvýznamější události v kultuře.
Druhá stránka bývá věnována vazbám města a okolí k historickým událostem, které měly výročí v daném období. Je tam zpráva z činnosti škol, zájmových organizací, sportovních klubů, požárníků, statistika od městské policie.

Třetí strana je pravidelně věnována výhledu kulturních, sportovních a dalších akcí do následujících měsíců, spojená s pozvánkou na ně.

Čtvrtá strana je stručný výpis z jednání zastupitelstva a jejich usnesení,...s pozvánkou, ať si to podrobně dojdeme přečíst na radnici. V tom posledním vydání listu, je i výzva pro občany k včasné výměně řidičských průkazů a číslo, kolik občanů s trvalým bydlištěm ve městě ještě nemá vyměněný řidičský průkaz. Bývají zde i informace a údaje ze sběrného dvora.

Dole je tiráž,....vychází pětkrát do roka v nákladu 1500 výtisků, zdarma.

Na každé stránce bývá jedna menší fotografie, jako doplňek k textu. Fotografie někoho z radnice tam bývá sporadicky.

Za sebe mohu napsat, že jsem s tímto tiskem spokojená, prozatím jsem v něm za ty roky nenašla žádné chyby,....a že naše radní ostře sleduji, a koukám jim na ruce i pod ruce, jak to ve městě vedou.
Tužka.
14. 11. 2013 | 22:36

Tužka. napsal(a):

Tužka napíše,....omlouvám se, paní Bielinová,....i.....se zatoulalo.
Tužka.
14. 11. 2013 | 22:42

Lila napsal(a):

Tužka

Podle výše nákladu 1500 výtisků usuzuji, že jde o menší městečko, kde deník ani týdeníky nevycházejí a radniční noviny jsou tak jedinou tiskovinou, která informuje o dění v obci.
Takové noviny smysl mají a ty Vaše jsou dělány dobře. Ve velkých městech je situace jiná a náklady na tuto tiskovinu si často vyžádají několik milionů ročně.

P.S.
Na jiném blogu jsem se zatajeným dechem četla Vaši zkušenost s Pionýrem. Slíbila jste pokračování... :-)
15. 11. 2013 | 07:50

Helena Sedláčková napsal(a):

S radničními zpravodaji mám velké zkušenosti. Jednak jsem sama takový zpravodaj téměř 20 let tvořila a kromě toho tuto problematiku přednáším a s redaktory těchto periodik jsem v kontaktu. Mohu jednoznačně říci, že i bez novely tiskového zákona vychází v řadě měst a obcí zpravodaje, které tisknou články jak opozičních zastupitelů, tak i běžných občanů. A v těchto článcích se kritizuje,často i velmi ostře, vedení radnic. Velmi dobré noviny mají například v Semilech, v Černošicích u Prahy aj. Vedle toho znám takové, ve kterých na vás z každé strany hledí starosta a nic, co by tamější politici neschválili, nesmí vyjít. Takže z toho vychází: vše záleží na lidech, potažmo místních politicích. Buď chtějí, a podle toho noviny vypadají, nebo nechtějí a v tom případě jim v tom ani novela nezabrání. Může jim to maximálně ztížit.
A ještě poznámka ke komentáři výše:
"Např. když v zastupitelstvu města je šest subjektů a všichni budou vyžadovat otištění svých příspěvků, případně reakce na ně...klidně se může stát, že kvůli stranickým příspěvkům už nezbude prostor pro občany" - s ničím takovým jsem se za celou dobu své praxe nesetkala. Představa neutuchající potence a chuti všech zastupitelů něco psát je naprosto iluzorní. Nebezpečí, že by zahltili noviny, nehrozí. Notabene redakce má právo příspěvky zredigovat, zkrátit či upravit tak, aby smysl zůstal zachován a přitom článek nezabral místo i pro ostatní.
19. 11. 2013 | 15:19

LAboards this napsal(a):

Radnice v Kuřimi inzeruje svá usnesení v (na radnici nezávislém) měsíčníku ZLOBICE.
Usnesení orgánů města - to je ta nezpochybnitelná, nepřikrášlená, holá "řeč města". Je to sice čtenářsky naprosto neatraktivní, ale na druhou stranu je to to jediné, za co radnice může vynakládat veřejné prostředky, aniž by vzniklo riziko manipulace, selfproma, přilhávání či přikrášlování za veřejné prostředky.
Zprávy o událostech, názory i komentáře jsou prací dobrovolných přispěvatelů.
Smrt radničním novinám ! :-)
David Holman, radní z Kuřimi
(Zlobici vydává soukromá střední škola; město v ní má 15% podíl a prakticky nulový vliv; měsíčník stojí 10 Kč, mívá cca 40 stran A4; je o něj zájem; postupem času se mnozí z přispěvatelů stali aktivními místními politiky, a tak riziko neobjektivity existuje i tu ... mimochodem, objektivita je mýtus)
20. 11. 2013 | 00:38

Helena Sedláčková napsal(a):

V Kuřimi vychází na radnici nezávislý měsíčník Zlobice, prodává se a radnici to nic nestojí (nebo velmi málo). To je chvályhodné. Vím, že i současný starosta p. Sukalovský byl jedním ze zakladatelů tohoto měsíčníku a postupně ho to vyneslo až do funkce starosty. Jeho práce si vážím. Ale pokud p. radní Holman, píše "Smrt radničním novinám", měl by doplnit, že začal v Kuřimi vysílat televizní kanál Kuřimský magazín. Zajímalo by mě, zda radnice finančně dotuje tento kanál. Protože na jednu stranu sice nemrhá penězi na noviny, ale možná podporuje televizní vysílání, nevím). Je tedy vždy na zvážení, který komunikační kanál radnice preferuje - zda noviny, nebo televizi. A jak to vychází finančně.
20. 11. 2013 | 13:08

MB napsal(a):

"Výslovné právo na uveřejnění příspěvku v radničním periodiku občané obce zatím nemají."

A to by mělo případně podle autorky pak v praxi fungovat jak?
21. 11. 2013 | 21:13

Karen Millen Rounded Shoulder Knit Dress napsal(a):

In relation to Clay surfaces Software Thank you for visiting the Kiln Goddess' Clay surfaces Gap about Software. Software are excellent. Software will be enslaving. Allows discuss clay instruments precisely what you should get rolling.
Karen Millen Rounded Shoulder Knit Dress KR043 Black http://www.outlet-karen-millenuks.com/karen-millen-rounded-shoulder-knit-dress-kr043-black-p-604.html
25. 02. 2014 | 11:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy