Koho volit, když si přeji zdravou a konkurence schopnou republiku?

21. 10. 2013 | 10:58
Přečteno 11607 krát
Německé volby, které jsem za současného působení v Berlíně také zažil, člověku pomohly uvědomit si, jak se dá politika také dělat a co je pro zemi a její občany nejdůležitější, povýšené nad parciální zájmy.

Moderní život, tudíž i současná společnost a svět, jsou v mnoha ohledech velice komplexní, nejednou na hony vzdálené světu atického Řecka a Říma, minulým stoletím západní demokracie, předválečné ČSR a nejednou i svobodné části Evropy druhé poloviny 20. století. Takže dovolávat se vždy klasiků je nejednou nelehká věc, i když je jejich moudrost a fundamentální aspekty lidského života mají nadčasovou platnost. Nicméně člověk ví, kde - ve stále nemilosrdnější, dnes už skutečně globální konkurenci - je třeba vidět a mít priority v tom, jak by nám měl stát, tedy legislativa, vláda a justice, sloužit. A na druhou stranu jak bychom měli my, občané, tímto směrem přispívat.

Programy stran jsou, díky zmíněné a nevyhnutelné komplexitě moderního života a světa, obecně dlouhé a většina občanů a oprávněných voličů z vícero důvodů prostě nemá na to, aby je podrobně studovala, nejen proto, že jsou to nejednou „povinné“ nebo „standardní“ plány a sliby, které se, nejen díky koaličním dohodám nebo globálnímu vývoji věcí prostě nemohou realizovat, i kdyby to politici skutečně chtěli.

Přesto vše, když jsem se - dávno před rozpuštěním Sněmovny a vyhlášením předčasných voleb - rozhodoval koho podporovat, komu nabídnout pomoc a ve prospěch koho využít své volební právo, říkal jsem si, co jsou společní jmenovatelé všech těch cílů, priorit, bodů programových prohlášení stran, tak, jak je ve svém věku, po několika desetiletí života „venku“ a téměř čtvrt století od pádu komunismu u nás vnímám, … docházím ke dvěma, řekněme klíčovým a kumulativním prioritám.

Jsou to zdraví a globální konkurence obecně schopní obyvatelé země, tedy i obecně zdravá a globální konkurence schopná Česká republika.

Přiznávám, že někteří (mnozí?) mohou namítnout: Není to trošku (moc) zjednodušené? Klasikové ale učí, že pro srozumitelnost a akceschopnost má být tu podnikatelský plán, onde státní rozpočet, jindy ústava, tak stručným dokumentem, že se vejde na onen příslovečný papírový ubrousek.

Zaneprázdněnost moderního člověka, navíc vystaveného nepřetržitému bombardování podněty a reklamou, teď navíc předvolebními billboardy, je ale také – jak víme – jedním z mnoha důvodů toho, že „attention span“, tedy časové rozpětí, kdy lidé jsou schopni věnovat sdělení pozornost, je u moderního Homo sapiens ještě o dost kratší, než tomu tradičně bylo. Proto zjednodušení, identifikace a zaměření se na to, co je skutečně nejpodstatnější. Pro mě jsou to tedy zdravá a globálně konkurenčně schopná republika.

Zdraví občané a zdravá republika pro mě znamenají nejen stavu moderní medicíny a možnostem nákladově efektivní poskytování zdravotní péče odpovídající zdravotnictví, ale jsou i racionální investici do současné a budoucí společnosti. Je to také vyjádření přirozené mezilidské solidarity i jednání dobrého hospodáře, který ví, že prevence a kvalitní péče poskytnutá dnes se vrátí v budoucnosti a navíc se jimi předejde mnohem vyšším a komplikovanějším budoucím zákrokům a nákladům. Zdraví, to je také zlepšující se a dostupnější skladba potravin, lepší a čistější životní prostředí*).

Zdravá země má také důvěře občanů, investorů, světa atd. se těšící justici a vymahatelnost práva.

Z pragmatického a objektivního hlediska, nemalá část toho, o co se jako jednotlivci, rodiny, organizace a stát usilujeme, včetně vzdělávání, infrastruktury, bezpečnosti, atd. nemá tu či onu ideologickou nálepku. Dálnice není modrá a internet oranžový nebo rudý. Dokonce ani efektivní nakládání s finančními prostředky není doména nebo monopol levice nebo pravice. Umělá zaměstnanost, podobně jako úlitbami kmotrům a politikům drasticky předražené veřejné zakázky, počínaje neuvěřitelně drahými a nejednou přesto nekvalitními kilometry dálnic, to je trestuhodně nezodpovědné nakládání s prostředky, kde ani levice ani pravice nemají monopol na vinu.

Mám dojem, jsem dokonce přesvědčen a bohužel se železnou pravidelností i jednáním příliš mnoha jednotlivců, politiků, představitelů soukromého i veřejného sektoru a státní správy utvrzován v tom, že si dostatečně neuvědomujeme, v jak tvrdé a nelítostné globální konkurencí a ano, v konkurenčním boji, dnes žijeme a jak bude tato konkurence dále sílit.

Slibovat lidem, že mají nárok na to či oné, že jim to tedy dodáme – ať jsou to další sociální dávky nebo další snížení daní - je buď naivní, nebo účelově nezodpovědné, nejednou obojí. Nejen ve zkratkovité komunikaci a ve sloganech, ale i v samotných myslích lidí se tak nadále živí nerealistická očekávání, tedy i zárodek nespokojenosti.

Příkladem optimálního a přitom realistického vedení věcí, vedení státu, jednání a priority politiků i občanů pro mě stále zůstávají země jakými jsou Německo, Holandsko, Skandinávie, atd.

Zdravá a konkurence schopná republika musí být základním a společným cílem pravice, levice i středu. Bez těchto dvou fundamentálních priorit není skutečné šance na spokojenost ani na úspěšnost.

Závěrem bych se ještě rád zmínil o stížnostech na to, že naše ekonomika a firmy nejsou úspěšnější díky nadbytečným regulacím, drahým sociálním výdajům, atd. a budu to ilustrovat na porovnání masivních deficitů zahraničního obchodu USA s přebytky v Německu.

V USA se už po dlouhá léta opakovaně ptám lidí, včetně těch, kteří vyučují ekonomii, jsou zodpovědní na politiku hospodářského rozvoje daného státu Unie, až po ty, kteří pracují na Wall Streetu, jak si – tak, jak sdílí teorii o nejvyšší efektivitě neviditelné ruky trhu – vysvětlují, že Německo, navzdory skutečnostem, které jsou v protikladu s liberální ideologií je schopno, rok za rokem, vyvinout, vyrobit a ve světě prodat tolik hmotných (tangible) výrobků s vysokou přidanou hodnotou, že pouze před dvěma lety jeho místo coby jedničky přebytku vývozu nad dovozem zaujala jiná, také na vývoz orientovaná země, 15-krát lidnatější ČLR.

Německo tohoto dosahuje PŘESTO, že má liberální ideologii o úspěšné ekonomice a tedy úspěšném vývozu „odporující“ podmínky:¨

1) Celkové náklady na pracovní sílu jsou v Německu jedny z absolutně nejvyšších na světě, rozhodně vyšší než v USA

2) Požitky, jakými jsou všeobecné zdravotní pojištění, bezplatné vysokoškolské vzdělání, skutečná mateřská dovolená (ne tedy max. 6 týdnů „nemocenské“, máte-li to štěstí, že Vám ji zaměstnavatel nabízí), atd., což jsou všechno věci, o kterých se může Američanům jen zdát a které jsou pro mnohé „socialismus“ a tedy „neamerické“

3) Pracovně-právní legislativa a předpisy o ochraně životního jsou minimálně tak přísné (tedy i nákladné) jako v USA

4) Po více než 20 let od sjednocení, západní Německo nese obrovské břemeno nákladů s tím spojených. (Oproti tomu, nejen dotazovaní v USA kupř. věří, že si země nebo ekonomika „nemohou dovolit“ nesmělý krůček směrem k všeobecnému zdravotnímu pojištění pro asi 30 z 50 miliónů Američanů, kteří zdravotní pojištění nemají a které představuje reforma pro níž se ujal název „Obamacare.“ Představa, že by USA, podobně jako Západní Německo muselo přijmout extra třetinu své populace, tedy dalších 100.000.000 lidí, svých bývalých spoluobčanů, kteří jako občané NDR zakusili 40 let sovětského vedení a komunistického hospodaření a podělili se s nimi o vše, je jakoby z jiného světa. Nepředstavitelná.)

5) Euro, i přes jistou monetární expansi prováděnou ECB, je stále mnohem méně než dolar znehodnocován masivním a všechny historické rekordy překonávajícím „tištěním“ dolarů.

Na výše uvedenou otázku, jak je tedy přes všechny zmíněné „překážky“ možné, že Německo dokáže mít takové přebytky zahraniční obchodní bilance, jsem dosud nedostal jakoukoliv přímou nebo dostatečnou odpověď.


Obecně: mít optimálně vyladěný systém vzdělávání, státní správy a ano i hospodářskou politiku státu, mít společenský kontrakt, kterému občané, zaměstnanci i zaměstnavatelé, důchodci i majitelé kapitálu oprávněně víceméně věří a proto tedy i politici se více těmito preferencemi a hodnotami také řídí, to je něco, co nemusíme vymýšlet, stačí se jen inspirovat, nebo – rozhodně v případě našich západních sousedů, se kterými máme staletí společné historie i podobné životní hodnoty – v podstatě přímo přebírat. Včetně evidentně lepší daňové disciplíny.

Politici a politické strany, s mandátem daným jim našimi volebními hlasy, už měli téměř čtvrt století na to dokázat jak to s naší důvěrou a se správou věcí veřejných doopravdy myslí. Dokonce i v době největšího hospodářského ochabení od 30. let většina v roce 2010 dala hlas a šanci pravici. Jak to dopadlo, víme.

Já si přeji, podporuji a volím ty, kteří jako já chtějí zdravou a globálně konkurence schopnou republiku. Ke zdraví a úspěšnosti také patří zdravá míra – i na důvěryhodnosti fungující země založeného – optimismu. Bez přesvědčení, že to dobře dopadne, by se nikdo rozumný ani o nic neusiloval.

*) Nebyla to ostatně levicová, ale velice pravicová „Iron Lady,“ Thatcherová, kdo pochopil a jako první politik mocensky a ve velkém prosazoval ochranu životního prostředí coby byznysově a strategicky prioritní politický cíl. Někteří, na jedné straně ti, kteří správně připomínají její snahu zrušit podávání mléka školákům zdarma, na druhé straně ti, jako jeden náš pilný "thatcherita" a bojovník proti „environmentalismu,“ na to z nějakého důvodu zapomínají.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

GustaW napsal(a):

Pane Millere,

zase výborný článek.
Díky!
Piště zde častěji.
Potřebujeme to.
21. 10. 2013 | 11:02

Ládik!!! napsal(a):

Volíte zřejmě SSO.
21. 10. 2013 | 11:12

člověk napsal(a):

Deutchland Deutchland uber alles
21. 10. 2013 | 11:25

josíf napsal(a):

člověče

Není do Deutschland?

Jinak mám dojem, že autor měl na mysli naší konkrétní partaj nebo hnutí, které je na kandidátce těchto voleb a Německo připomíná jako hned za rohem k mání, docela slušně fungující příklad toho, jak asi mají věci v zemi fungovat.
21. 10. 2013 | 11:36

JK napsal(a):

Není Pehe, teď ve svém článku plným obav o demokracii s pravděpodobným volebním úspěchem ANO příkladem toho, o čem se autor zmiňuje?
21. 10. 2013 | 11:41

JF napsal(a):

řekl bych,že Německo se řídí reálnými ukazateli, peníze totiž nejsou ekonomika, ale účetnictví. Pokud budete dělat laciné věci, budete mít lacinou ekonomiku, i když ani to v ČR kupodivu neplatí. V ČR se staví laciné a nekvalitní dálnice (ve své přípravě i realizaci) a za velmi vysoké ceny (vyšší než v Německu). To jsou ale paradoxi - ale né tak nelogické pokud jsou věci odtrženy od té reality - tedy i ty ceny. Řešení je návrat k reálu a selskému rozumu. No myslím Babiš by o tom mohl mít celkem nějakou a především reálnou představu ... jeho koaliční potenciál je sice nulový (než jak mu je předhazováno), ale s tím musí dělat také něco i ty ostatní strany.

ps: vysoké mzdy jsou jen následkem toho, že si tu reálnou výrobu musí nějak v rámci společnosti rozdělit, nikoliv příčinou. např. jako v Česko je v představě že drahé je i kvalitní. Opak je pravdou.
21. 10. 2013 | 11:42

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Konkurenceschopnou společnost?

Pokud to umí posoudit Švýcaři (WEF), tak naši pravici rozhodně nevolit.

Pokud si dobře pamatuji, tak v roce 2006 jsme byli na 31 místě na světě, Nečas vykřikoval, že nás přivede do první dvacítky, ale místo zlepšování jsme se stále jen propadali a dnes jsme tuším na 48. místě.
21. 10. 2013 | 11:44

občan2 napsal(a):

JF

Souhlasím.
21. 10. 2013 | 11:47

Iktomi napsal(a):

K názoru Ládika, že autor volí zřejmě SSO. Domnívám se, že rozhodně nevolí. Stačí se podívat na stránky této strany, kde se tvdí, že své nápady strana neprosadí v rámci EU. A kdo je jedním z nejvýznamnějších tahounů EU? Právě autorem vyzdvihované Německo.
21. 10. 2013 | 11:52

M.Š. napsal(a):

Zbývá než souhlasit....a očekávat odpovědi od těch s tzv."politickou odpovědností",tedy bývalé soudruhy a nyní demokraty až za hrob......jak že to myslí s tou prosperitou státu a ofčanů,nebo prosperitou je pro sebe sama.Ano souzi Klausové,Kalouskové a jiní nýmandi,včetně těch levicových..také máslo na hlavě,odpovězte proč se všechno tak pěkně potentovalo.
Vše je v lidech a o lidech,žádné ismy a ideologie nic nenapraví co člověk pokazí...a němci by mohli o tomto vykládat.
21. 10. 2013 | 11:58

poškozený Klausovou amestií napsal(a):

"...V USA se už po dlouhá léta opakovaně ptám lidí, včetně těch, kteří vyučují ekonomii, jsou zodpovědní na politiku hospodářského rozvoje daného státu Unie, až po ty, kteří pracují na Wall Streetu,..."

Co odpovídají, pane Millere....ááá, teď to vlastně čtu - neodpovídají nic , krčí rameny anebo si nasadí buřinku, mávnou rukou a jdou vyrábět a prodávat CDO, místo strojů nebo bot.
21. 10. 2013 | 12:03

Hloupý Honza napsal(a):

"Německo tohoto dosahuje PŘESTO, že má liberální ideologii o úspěšné ekonomice a tedy úspěšném vývozu „odporující“ podmínky..."
---------

Odpověď je velmi snadná: NEKRADE SE TAM!!!
NEKRADOU TAM MODRÉ ČI RUDÉ A ORANŽOVÉ A KDEJAKÉ STRAKY BEZPÁTEŘNÍ VETEŠE USÍDLENÉ NEJEN NA HRADĚ.

Česko je jedna velká žumpa a nedosáhne už ani na žebříček rozvojové země, hlavně kvůli zlodějinám, amnestiím a restitucím.
21. 10. 2013 | 12:09

Ládik!!! napsal(a):

Iktomi -
SSO bude v koalici a z tohoto bodu ustoupí.
21. 10. 2013 | 12:10

JF napsal(a):

občan2: ano, není to tak složité, jen v Česko než aby někdo šel pracovat tak toho nejdřív i předem i potom hodně nakecá a dost to zamotá. Ovšem práce neuteče, není zajíc ;-) ... jenom jí je pak krapet víc najednou ;-) Kdo k té práci přistupuje systematicky, ani se moc nenadře. Horší je to u těch co si myslí že prácé = dřina. Záleží na přístupu ... to jak myslíme hodně ovlivňuje výsledek. Ne-li vůbec!

M.Š. souhlas
21. 10. 2013 | 12:18

ZJiroušek napsal(a):

iktomi

I mě se zdá, že se Ládík!!! v tomto případě mýlí.

SSO nejenže nemá na jakoukoliv účast ve Sněmovně a na tvorbu jakékoliv koalice nebo politické iniciativy žádnou naději ale je to, navíc když se Klaus přiklonil k Bobolíně, k odumření odsouzený experiment.
21. 10. 2013 | 12:19

Kelt napsal(a):

Politiku/daňový systém,sociální a zdravotní systém/jakou dělala frau Merkel s FDP a nyní s největší pravděpodobností v ní bude pokračovat s SPD,tak opravdu nemá nic společného s tím,co zde předváděla "naše pravice"po dobu sedmi let.
A že to v BRD FUNGUJE,o tom žádná.
Systém, co funguje v BRD i jinde/Rakousko,Skandinávie atd./je pro "naši pravici"červeným hadrem,který v nich vyvolává hysterii.
Jejich recepty-balkánsko-ruský systém daní,likvidace střední třídy,snižování mzdových nákladů/abychom konkurenčně rostli????!!!/ožebračování tělesně postižených a důchodců/zejména ti si žijí nad poměry/a rozkrádání veřejných peněz povýšené na vládní ideoologii,arogance a pocit vlastní nedotknutelnosti/Nečas/Nagyová/-to je souhrn příčin,které nás potopili ekonomicky pod rok 2008 s poklesem reálných mezd a životní úrovně.
Jediné,co v tom státě roste je chudoba,počty nezaměstnaných,milionářů a miliardářů,ke kterým byla ODSTOP velice vstřícná.
Je šance to změnit,když otočíme kormidlo ze směru na Balkán přes Šumavu.
Ale toho není kamarila pohrobků Klause,Topolánka a Nečase schopna z podstaty své intelektuální nedostatečnosti.
Agent OO-9 to nevytrhne.
21. 10. 2013 | 13:00

Karel Mueller napsal(a):

Pane Miller,

mohl bych Vám poskytnout odpověď docela obsáhlou a dost se rozepsat o poměrech u německých i amerických firmách. Ale nakonec jsem se o tom všem zmiňoval v různých debatách v minulosti i o tom, co jsou hlavní německé přednosti ve výrobě.

Pan Čochtan, na slovo vzatý znalec Německa, mi napsal v jedné odpovědi, že Německo žije z podstaty, ale nezadržitelně, i když pomalu upadá. Nu, poznal jsem generaci, která udělala hospodářský zázrak a generace další, rozdíl byl patrný.

Ale myslím, že nejlépe jste to vyjádřil tím, že Němci dokázali absorbovat NDR a položil jste otázku, jestli by USA dokázaly něco podobného. Asi se Vám to nebude poslouchat hezky, ale Němci jsou většinou dodnes národní socialisté (nikoliv nacicté!) a to je ta hlavní přáčina - stále má většina německé elity pocit sounáležitosti a odpovědnosti za Německo.
21. 10. 2013 | 13:17

Petr z Tábora napsal(a):

Nevím proč tak inteligentní autor nenapíše otevřeně svůj názor na volbu. Z textu bych ho v Německu přiřadil k píMerkelové. U nás mají popisované cíle skoro všechny politické strany, protože vědí jaká je podzimní móda 2013. Úspěšné podnikání a optimismus hlásá především pan Babiš.
21. 10. 2013 | 13:17

Petr B. napsal(a):

Ono je s tím Německem také otázka do jaké míry stál jejich hospodářský zázrak na (poměrně účelové) podpoře USA po 2. sv. válce (napsáním Ústavy počínaje a přihráváním velkých zakázek konče). Ale jinak samozřejmě - Němci jsou pečliví, pracovití a cílevědomí. Otázka je jestli to v rostoucí globální konkurenci bude v dlouhodobém horizontu stačit.
21. 10. 2013 | 13:39

ex-nemo napsal(a):

No kohože bude pan Miller volit, to je přece hádanka ! Zdravého, dravého, konkurenceschopného. Jeden takový Velikán Velikánovič tu přece jen mezi tím póvlem je !
Na rozdíl od všech jiných nezkrachovaly všecky jeho podniky, co zprivatizoval, nýbrž jen polovička. Nevytuneloval všechno, ale jenom dvě třetiny ! Nevyházel všechny zaměstnance, jenom tři čtvrtiny. Takový to je génius, propluje úskalím rudým i modrým ! No nevolte ho !
Ta jeho kampaň je trochu jiná než Dobroty Barela. Bohužel není tak zábavná. Víte kolik rýmů by se na to dalo složit, hned mě napadá např. „ ….. korupce nás zbavíš, a dobře nás bavíš…, a jak by se to dalo krásně zpívat ?
Zklamal jste mě pane Millere, je to suché, suché….
21. 10. 2013 | 13:44

pávek napsal(a):

Anglosaský model a společenská dohoda jsou v porovnání s kontinentální západní Evropou o dost individualističtější. Ve stále větší globální konkurenci je pro slušný život průměrného občana dané země ještě o něco víc důležitější jak jsou věci v zemi naaranžované a propojené. Navíc jen Amerika má stále možnost žít na úkor světa tištěním rezervní měny. Takže volba je celkem jednoduchá.
21. 10. 2013 | 13:49

smutný napsal(a):

proč budou Ládikové!!! volit pravici: https://www.youtube.com/watch?v=q2QgvqB9wsE
21. 10. 2013 | 13:58

ampersand napsal(a):

Autore, malá technická.

Je-li subjektů více, končí vámi použité tvary přechodníků přítomných na -ícE.

Takže vaše "lidé... sdílejíc teorii..." a "někteří, připomínajíc..." je špatně.

Přechodníky, ač formy již dosti obsolentní, i v dnešní době lákají. Jejich uživatelé pohříchu (abych užil další pěkný archaismus) často neovládají těch pár pravidel, jimiž se řídí. Výsledkem je, že místo oslnění jazykovou finesou prozradí svou nedovzdělanost.

Nic ve zlém, ale tohle nemáte zapotřebí. Zejména když je samozřejmě stokrát důležitější obsah vašeho sdělení.

Konec grammar-nazi-vstupu.
21. 10. 2013 | 14:14

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, všecko spěje ke svému horšímu konci, jak je jistě všeobecně známo, protože entropie.
Střecha po deseti letech nebude určitě lepčejší než střecha včíl.
Taktéž plechy vaší škodovky a pusinka vaší nejmilejší.
Nihil novi.
Normální fyzika.
Ale jestli opravdu někdo dovede rychleji než entropie zlikvidovat cokoliv, kdykoliv a ihned, tak je to jenom a jenom sockom.
Veselé krizování.
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/913834_461994517213525_1452703859_o.jpg?dl=1
21. 10. 2013 | 14:17

Ivan Tomek napsal(a):

Politicky system a vladnouci vrstvy jsou z nejvetsi casti obrazem (i kdyz ne kopii) volicstva a tedy obcanstva, a naopak vladnouci vrstvy pomahaji hodnoty a kvality svych volicu utvrzovat. (Je to videt treba i na Nemecku a USA, prikladech zvolenych autorem.) Obe strany jsou si potom vzajemne za sve hodnoty a kvality odpovedny. A ty hodnoty a kvality se nevytvari ze dne na den.

V ramci techto moznosti a omezeni be si kazdy mel vybrat sobe odpovidajici cile a stranu, ktera nabizi neco podobneho a vzbuzuje jakousi duveru, ze to mysli vazne a ma na to recept. A kdyz volic nic takoveho nenajde, davam prednost tomu volby se zrici spise nez volit negativne to, co se zda byt nejmene jedovate.
21. 10. 2013 | 14:18

MilanK. napsal(a):

Velmi hezké, velmi trefné. A koho bude autor volit, je jeho osobní záležitostí - tak proč tolik kritiky na toto téma. To by pak někdo mohl vydávat za "politickou agitku".
21. 10. 2013 | 14:19

Bečvář J napsal(a):

smutný¨

Ten student na samém začátku videoklipu je nejlepší.I s tím , jak věc přednáší. Cool!!
21. 10. 2013 | 14:26

Petr napsal(a):

Vážený pane,

důvodem relativního německého úspěchu je euro. Německo vyváží na úkor ostatních zemí. Zatím to Německu vyhovuje, a tak bude ve své politice pokračovat. Tak to bude, dokud se celý systém nezhroutí. Politiky, Merkelovou nevyjímaje, nezajímá, co bude později. Německo si jednou svou daň vybere v podobě nekonkurenceschopné ekonomiky, ve chvíli kdy zůstane se svou měnou osamoceno. Zatímco se nyní opájí "úspěchem", ekonomická realita nemilosrdně pracuje proti proudu času...
21. 10. 2013 | 14:28

JK napsal(a):

Petr:

Když mělo Německo svoji marku, na úkor koho mělo podobně výkonný export?
Pravdou je, že díky jižnímu křídlu eurozóny euro není tak silné jak by mohlo být, což trošku ulehčuje konkurenční schopnosti něměckého vývozu. Jak ale autor připomíná, v podstatě s eurem také Něměcko začalo mít na starosti bývalou NDR, což jsou náklady, které ekonomice obecně nepomáhají.
21. 10. 2013 | 14:39

resl napsal(a):

Klausuv příklon k Bobo je pouze trik. Čeká na svého žáka Macha z SSO a jakmile projdou do sněmovny, začne pracovat společně s celou partají nácků, na zvolení Klause do EU, nedej bože znovu na Hrad. Jsou to zastírací manévry v podání lháře a zbabělce Klause. Bobo se okamžitě připojí a máme nácky, spolu s utečenci od komoušů, zase zpátky.
21. 10. 2013 | 14:47

mb napsal(a):

Koho tedy podporuji, komu nabízím svoji pomoc, koho volím?

a jak to máme vědět ?
21. 10. 2013 | 15:11

Jezberová napsal(a):

resl

Ikdyž se Klaus fyzicky, nevím jak duševně, drží fit, toho, že se SSO s Machem dostane do směmovny se nemůže ani do svých 90 let dočkat.
21. 10. 2013 | 15:25

JF napsal(a):

resl: neřekl bych ani tak trik - ale lhostejnost co vyjde - takový pokus-omyl. Ale rozhodně je vidět co Klaus k sobě přitahuje za individua ... vždy je nejlépe se podívat co za uvedenými reálného je ... Bobo to obzvlášt sluší ve svazáckým kroji na staromáku při vítání G.Husáka nebo při prezidentské volbě za KSČM - nikoliv racionalita (od racio) ale tzv. pragmatičnost (od věcnosti, praxe) no ale bohužel v podání teoretiků ;-).
21. 10. 2013 | 15:29

xx napsal(a):

ZJiroušek: mýlíte se, podpora SSO vytrvale stoupá. Členové SSO to dělají za svoje peníze, tedy jim nedojdou sponzoři když se nedostanou do sněmovny, jako všem těm ANO, Bobo, Tomio hnutím, které lze nazvat skutečně experimenty na jedno volební období - buď to vyjde nebo ne a když ano sepíšem možná i nějakej program.

SSO je seriózní strana s dlouhodobou perspektivou a ideologickou základnou, které všem ostatním experimentům včetně TOP09 zcela schází.

Důkazem že se SSO začínají i ostatní strany počítat, jsou právě ty dost vyhrocené negativní reakce, které dříve vůbec neexistovaly. Ale protože začíná SSO získávat na síle, začínají si jí i marketéři všeliakých experimentů všímat.

Autor ale podle mého soudu mluvil o Straně Zelených.
21. 10. 2013 | 15:32

Důchodce68r napsal(a):

mb
Budu volit stejně jako pan Miller. Taky neřeknu. Ale dá se k tomu s trochou píle dopracovat. Tak je to nejlepší. Nerozhodovat se podle bilbordů, trapných klipů, podružností. Ale vynaložit trochu úsilí, sám si vybrat z nabídky informací, a vědět proč.
21. 10. 2013 | 15:39

xx napsal(a):

Komunistům a podobným individuím se pochopitelně SSO nelíbí. Je to jediná strana, jejíž program je skutečně pravicový a v protikladu k levici, Tudíž se hnusí až k nenávisti především levičákům, socialistům a komunistům.

To je jasný důkaz, že to dělají dobře.
21. 10. 2013 | 15:40

vladimír314 napsal(a):

Já vám odpovím pane Millere, proč se Německu tak daří. Němci jsou opravdu nadlidé: inteligentní, vzdělaní, velmi pracovití, šetrní, společenští. Prostě takový ekonomický tým (o 80 milionech členů) se ve světě sotva najde.
21. 10. 2013 | 15:51

Kelt napsal(a):

xx,
ano,SSO,právě jako DSSS jsou echt pravicové strany.
Kam spějí,to známe z historie.
Jinak upřímě řečeno jsou mně u p..... !!!/jako Ládík/.
21. 10. 2013 | 15:59

mb napsal(a):

to duchodce ... když někdo nechce říci koho, at to neříká ...

ale klade li otázku: koho tedy budu volit ?

měl či mohl by na ni odpovědět ( aby si čtenář mohl konfrontovat či opravit úsudek )

ale to je můj názor ... zdravím
21. 10. 2013 | 16:46

xx napsal(a):

Kelt: :-) kolego, probuďte se, neznám odlišnější programy dvou stran, než jsou SSO a DSSS - tím že je položíte vedle sebe na politickém spektru jen dokazujete že tomu vůbec nerozumíte a jen papouškujete mediální klišé. Ve skutečnosti se program DSSS daleko více shoduje s programem KSČM. Jen v těch národnostních otázkách není KSČM tak rasistická.

Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti s volebním heslem
Národní hodnoty, Sociální jistoty je podle Kelta echt pravicovou stranou. Tak si přečtěte výtah hlavních bodů echt pravicového programu.

Upozornění pro myslící čtenáře - bude to fakt sranda, tak si dojděte raději na záchod, ať předejdete nehodě :-D

Programové body DSSS:
- DSSS požaduje znovuobnovení svrchovanosti České republiky - vystoupení z EU
- Vystoupení z vojenských struktur NATO.
- Vypovědět ilegální přistěhovalce.
- Zrušení senátu, 3% hranice pro vstup do parlamentu
- Omezení imunity poslanců
- Trest smrti pro těžké zločiny
- Přísnou ochranu národního a kulturního dědictví
- Zákon o polici zavádějící prvky policejního státu
- Zákon o domovském právu umožňující zbavit se nepřizpůsobivých občanů
- Odmítají zvýhodňování na základě barvi pleti
- Absolutní zákaz všech drog
- Prošetření privatizačních podvodů
- Vrátit Zákoníku práce jeho pravý smysl - zpřísnění sankcí pro zaměstnavatele
- Zastavit krizový růst nezaměstnanosti - důraz na mravní a sociální význam práce
- Prosazují družstevní a státní vlastnictví výrobních prostředků ( jako KSČM )
- Podporujeme vznikání řemeslnických cechů
- Chtějí vrátit prestiž učebním oborům a řemeslům
- Chtějí podporovat české zemědělství a český venkov.
- Snížení nepřímých daní dopadajících na sociálně slabé
- Zavedení daňové progrese pro firmy
- Zaměřit se na důsledné vybírání daní
- Omezit příliv cizího kapitálu
- Značná garance státu na sociálních podmínkách dělníků
- Podpora mladých rodin
- Bezplatné zdravotnictví, zrušení poplatků, redukce počtu zdravotních pojišťoven
- Zachování jaderné energetiky
- Vytvoření výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů.
- Stát musí vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních aktivit
- Důchody 50% reálné mzdy, žádné zvyšování hranice odchodu do důchodu
- Zrušení soukromých penzijních fondů

Jediné v čem lze spatřit shodu s programem Strany Svobodných Občanů je vystoupení z EU - sice každý z jiných důvodů, ale to je jediná shoda kterou lze nalézt.

DSSS Není pravicovou stranou ale extrémně levicovou až totalitní stranou práce. Podobně jako komunisté. Myslím že na levopravém spektru je někde mezi Komunisty a ČSSD.
21. 10. 2013 | 16:47

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
nemusíte na mě pořád myslet, věnujte se práci, nejlépe pro Českou republiku.
21. 10. 2013 | 16:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ládíku žádat po sockomu prácei to je skoro jako urážka veřejného činitele ...
Veskriz.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2009-10/1254501719_025.jpg
21. 10. 2013 | 16:59

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
nic ve zlém,ale když čtu nějaký výkřik do tmy bez návaznosti na daný text,tak mne často napadnete Vy a zahradník.
21. 10. 2013 | 17:13

Kelt napsal(a):

xx,
Když soud projednával žalobu na DSS/předchůdce DSSS/,která ho vinila z pravicového extremismu,tak si přizval znalce z oboru na pravicový extremismus.
Poté pravomocným rozsudkem DSS rozpustil.
To se soud i znalec mýlili v zařazení DSS?
Víte ono"myslet"neznamená vědět-to byste mohla vědět.
Historie nás poučila,že jak levý,tak pravý politický extrém končí v totalitě.
Lenin,Stalin,Mao-Pinochet,Franco,Hitler.
21. 10. 2013 | 17:21

Ládik!!! napsal(a):

wbgardene -
přemýšlel jsem dnes U koníčka, kdo jsou to vlastně voliči levice. Asi budou opakem voličů pravice. Tedy lidé nespokojení se svou životní situací, v práci neúspěšní, závistiví a nepřející, chamtiví, stádní, přející si silnou vládu se slabým vůdcem - vidící sílu v počtu hlav a nechápající sílu ducha. Lidé preferující monochromatické teplé odstíny, smrádeček, teploučko... Lidé nechápající volnost, svobodu rozhodování a radost z práce a radost z úspěchu druhého.
Houfy takových láká do ohrad Bohuš Sobotka se svým Kainem Haškem, hradní milíř se za laloky popadá a zdejší šebáni, muromci a smutní prskají nad svým osudem.
21. 10. 2013 | 17:29

Ládik!!! napsal(a):

Kelte,
návaznosti musíte hledat, nemohu Vám všechno nosit na zlatém podnosu.
21. 10. 2013 | 17:30

SuP napsal(a):

smutný -
Nestarej se, jestli Ládik!!! volí pravici, ale starej se, abyste vy, co volíte levici, udělali takovej výsledek, aby zase za vás nemusela pracovat opozice.
21. 10. 2013 | 17:37

Ládik!!! napsal(a):

Soudruzi,
zkuste popřemýšlet (bude vás to bolet) o laissez faire.
21. 10. 2013 | 17:40

Ford napsal(a):

Jo jo. Srovnávat jablka s hruškama. Hustě zalidněnou oblast v jednom podnebném pásmu s řídce zalidněnou oblasti v několika podnebných pásmech. Přírodní stabilní oblast s oblastí s přírodníma katastrofama. Jeden stát s celkem o padesáti státech. Proč si nevybrat v USA stát který skočil v přebytku? Pokud si pamatuji za poslední rozpočtové období Florida, Texas a myslím že se jich najde víc.
To s tím pojištění je ale švanda. Proč by měli něco co nepotřebují? Mimochodem kdo chtěl a toužil po něm, tak se mohl přestěhovat do státu kde ho mají povinné. Odkud to asi Husain vytáhl? Dovolit si něco co je dražší než současný systém. Někdo je asi pěkný hlupák. Zavést něco co stojí lidi víc než původní systém se nějak neshoduje se slovem dostupné.
Jeden vyplakával že teď bude platit $4000. No to má štěstí v krásném ráji sociálních jistot ČR by ho to vyšlo na $6500. Na Novém Zélandu taky nemají zdrav. pojištění nebo aspoň pár let zpátky neměli. Asi neví o co přicházejí.

Asi máte divné počty ale Němců přibyla pětina , kteří i něco vlastnili a taky něco kupovali a platili daně. Německu se začalo dařit až se otevřely trhy rozšířením EU po roce 2004 a výrazně si ulehčily náklady dílnama na východě. Takže to východní Německo trávili skoro 15 let. To není žádný úspěch a odklonilo se tam $900 miliard.
Kdybyste psal v druhé polovině 90let, tak byste psal o Německu potácející se na hranici recese s rekordní nezaměstnaností. Zatímco USA šlapali a měli snad i přebytkové rozpočty.
Každý chvilku tahá pilku.
21. 10. 2013 | 17:41

Ládik!!! napsal(a):

"Jediným receptem, jak skoncovat s paranoidním hledáním parazitů, je nechat lidem jejich peníze. Jedině tak se mohou naučit hledat příčiny vlastního neúspěchu v první řadě u sebe, a ne ve svém okolí." (humanaction.cz)
21. 10. 2013 | 17:45

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
jestli si nepletete výkřik s vykřičníkem...
21. 10. 2013 | 17:46

Glosator napsal(a):

Německá armáda by neodrazila ani útok severní Koreje, pokud by byla vedle. Američané mají přemnožené právníky, kteří též usápnou ohromný díl HDP a mají pozitivní diskriminaci pro o moc víc lidí, než Němci.
21. 10. 2013 | 18:00

xx napsal(a):

Kelt: vtipné. Leč stranu dělá politický program a ten je zkrátka takový jaký jsem popsal, a to navzdory soudnímu znalci. A ten program je od programu SSO na hony vzdálený, řekl bych opakem programu SSO. A SSO přece nebudeme považovat za levici, nebo ano ?

Nebo kdokoli kdo chce vystoupit z EU je pravicový extremista ? Pak jsou pravicoví extrémisté i KSČM. Co na to soudní znalec ?

:-D
21. 10. 2013 | 18:02

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kelte prskači nad svým osudem, když už ses otřel, tak dej též fotočku toho co umíš, kromě neustálého rozpatlávání iljičovin po webu.
O co že to jako správný sockom neuděláte, návazný.
Jo přesně tak ládíku, nechte lidem jejich peníze a sockom paraziti nebudou mít konečně co krást.
Dobré.
Veskriz.
http://www.totalmag.cz/images/stories/rath_sibal.jpg
21. 10. 2013 | 18:03

Glosator napsal(a):

To Kelt
"Odborník na pravicový extremismus" je člověk, ochotný se pod to svinstvo, které po něm požadují, podepsat.
To je jeho JEDINÁ kvalifikace!
21. 10. 2013 | 18:06

Duch napsal(a):

S tím Německem je to zajímavé,čs.firma pro ně dělala stroje,v Čechách se stroj vyrobila mechanická část za české mzdy...,Němci si doma dodali hydrauliku a elektroniku a bouchli to zaNěmeckou cenu.To se pak navyšuje produktivita práce...
21. 10. 2013 | 18:15

xx napsal(a):

Kelt: si musíte pomáhat demagogií a lží? Soudní znalec neprohlásil DSS za pravicově extremistickou, ale navazující na Hitlerův národní socialismus. Navíc soud rozhodoval na základě spojení mezi stranou DSS a tzv. krajně pravicovými extremisty. Tedy stranu samotnou za krajně pravicovou neoznačil. Hlavním důvodem k rozpuštění bylo, že strana směřovala k potlačení práv a svobod - ta rasistická část programu, zřejmě do toho bude spadat i to domovské právo a td.

To že levičáci nechtějí mezi sebou rasisty a extremisty ještě neznamená, že jsou všichni pravičáci. To je jen pohled levice, která se stydí za to, že její myšlenky mohou sdílet i lidé, kteří se hlásají v některých otázkách radikální řešení.

I soud sám uznal, že existence radikálních myšlenek je pouze odrazem existujících problému ve společnosti. Někteří lidé prostě mají tendenci řešit složité problémy principem Occamovy břitvy což je ve společenských otázkách problematické a vede k rasizmu, požadavku trestu smrti a preventivnímu omezování svobod.

Takže Kelte, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí ;) Tak tolik nekecejte.
21. 10. 2013 | 18:26

Kelt napsal(a):

zahradníku,
kdo tady za posledních sedm let rozkrádal daně po miliardách těm ,co je platí byla modročerná svoloč,kterou vy dutolebí nazýváte pravicí.
Snad ani nemá význam vypočítávat všechny ty zlodějny počínaje Drobilem a konče panem"Čistým",který si po leta platil konkubínu z peněz daňových poplatníků.
Tečou Vám nervy,já to chápu.ODS "bojuje" o holé přežití,narkoleptik cosi blábolí o koale s ČSSD a jediná vaše záchrana spočívá se přitulit k nohám aganta StB.Tak ať se dílo podaří.
Já si nestěžuji a nikdy jste to nemohl zaznamenat.Jsem spokojen a za "vodou."
Jen nesnáším "pravicové kecy"o zopovědnosti,prosperitě,úspornosti atd.,když je to jen zástěrka pro megazlodějny na úkor těch,co se živí prací,platí daně a ODS v čele se Svobodou na ně vystrkuje zadek a Topolánek prostředník.
21. 10. 2013 | 18:41

xx napsal(a):

Kelt: takhle mluvit o svých lidech levice, Kelte že se nestydíte. ODS a TOP09 nazývají pravicí jen levičáci a samotní politici těchto stran. Rozumným lidem už došlo, že ODS a tím méně TOP09 pravicové nejsou. Jsou po prosté byrokratické struktury hájící zájmy především byrokracie a svých kmotrovských sponzorů.

Nervy tečou zjevně vám, protože měníte styl diskuse a uchylujete se k nadávkám, sprostotám a lžím. Nervy vám tečou zřejmě proto, že preference naznačují, že ČSSD bude mít opět na výběr koalici s KSČM, menšinovou vládu s podporou KSČM nebo koalici s ANO a Kalouskem, z čehož jste asi nejvíce nervózní, jak je vidět z reakcí příznivců ČSSD.

:-D
21. 10. 2013 | 18:46

Kelt napsal(a):

xx,
vkládáte mně "do úst"co jsem nenapsal a pak s tím úspěšně polemizujete-známá metoda.
21. 10. 2013 | 18:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kelte, já nevím, já bydlím ve lhotě, a v naši dědině kradou jen ti, co v podstatě kradli i za komoušů.
Nebo těmto podobní.
Ve velkoměstech je to pochopitelně asi jinak.
http://ateo.cz/f/images/m/MuzeumKorupce.jpg
A komu že tu tečou nervy ?
http://wbgarden.com/wbgarden%20camaro%202.JPG
Veskriz.
21. 10. 2013 | 18:58

Fialenka napsal(a):

Dobrá hádanka a hra. Vychází mi ČSSD.

K tomuto
" ... nemusíme vymýšlet, stačí se jen inspirovat, nebo – rozhodně v případě našich západních sousedů, se kterými máme staletí společné historie i podobné životní hodnoty – v podstatě přímo přebírat."

bych řekla, že poučit se je skoro povinností, stejně jako je etickou povinností lékaře pomoci, když ví jak a má prostředky.
21. 10. 2013 | 19:00

xx napsal(a):

Kelt: známá je také metoda výmluv „takhle jsem to neřekl“, jenomže zde si to každý může přečíst, takže klídek.
21. 10. 2013 | 19:46

xx napsal(a):

wbgarden: to není skutečné auto, ale Bumblebee - zneužívat mimozemskou civilizaci k sebepropagování a působení na pudy závisti je ošklivé :-D

http://www.hdwpapers.com/walls/chevrolet_camaro_bumblebee_transformers_wallpaper-normal.jpg
21. 10. 2013 | 19:52

klauzík napsal(a):

bakaluv nezvaná host, výborně, jdeme do kytiček, čecháčci si nic jiného nezaslouží,již se na to těším - ateisti, barbaři,bezvěrci , pohani, a jiné zrůdy .....Ať žie č 48 místo a bude líp, budeme na 101 místě, no jo,čecháčci si to zaslouží..... těšte se vy amorální hyeny ..... jistě mě smaže stejskalík , estébák, kubicík, topák a jiný paskvil...... a -z ,vsaďte se ,že to smaže ,ale proti věčnosti nemá šanci stejně zhyna až bude mít smrt na jazyku to snad pochopí i stejskalík, havel i klauzík i ti další šmejdi ....a to se budou divit ...§§§§!!!!
21. 10. 2013 | 19:59

Pamětník napsal(a):

KSČ nenavazovala přímo na Hitlera, ale na Reichsprotektora Parteigenosse ("stranického soudruha") Heydricha. Po něm převzala nejen síť agentů Gestapa, ale např. štvaní dělníků proti inteligenci, což byl mezi "lido-demo" určitý unikát.
Samozřejmě, Heydrich zavedl i závodní jídelny, odborářské rekreace ard.
21. 10. 2013 | 21:52

pozorovatel napsal(a):

Dr. Dr. Bukvoy volí Babiše a navrhuje ho coby ministra financí s tím, že se MF přejmenuje na ministerstvo hospodářství, aby se plněji využily Babišovi schopnosti.
21. 10. 2013 | 22:25

občan2 napsal(a):

Podle posledního průzkumu CVVM. který proběhl mezi 7. a 14. říjnem, tedy v pravěku, pokud se měnících nálad populace nejednou týká dal partajím následující počty míst ve sněmovně:

ČSSD 68
KSČM 46
ANO 42
TOP 20
ODS 12
KDU 8
ÚDTO 4

Tedy levice s pohodlnou většinou 114 a ANO víc než TOP + ODS + KDU!

Pro zajímavost, v roce 2010 ODS dostala 53 míst, TOPka 41 a VV 24. To znamená že echte pravice, ODS a TOPka by podle tohoto průzkumu dohromady ztratily 94-32=62 míst, tedy 2 třetiny míst a počítano s VV, pravice by ztratila 94+24-32-42 ANO= šč míst ve sněmovně.
21. 10. 2013 | 23:11

občan2 napsal(a):

překlep: ne šč míst ale 34 míst
21. 10. 2013 | 23:13

xx napsal(a):

občan2: pravice hlasy neztratila - to pouze strany které se profilovaly jako pravicové svým vládním angažmá odhalily pravou podstatu a tím pádem se od nich pravice odklonila. Otázka je, kdo její hlasy získá. Zda pravice opět naletí na špek Babišům a dalším podivným volebním rychlo slepencům marketingových produktů, jako byla TOP09 a VV, nebo zda se konečně probere ze sna a začne volit pravicový program některé ze stran, které pravicový program a pravicové ideje nabízejí.

Pravice to nejsou jen politické strany ale hlavně jejich voliči ! Stejně jako levice nejsou jen strany ale především jejich voliči. Na to se často zapomíná.
21. 10. 2013 | 23:27

občan2 napsal(a):

xx

Dobrá tedy, budeme souhlasit s tím, že pravicoví voliči podle daných průzkumů, kde ANO získává, vlastně místo ODS nebo TOPky teď preferují ANO?

A opouštějí uvedené pravicové strany z jakého důvodu?

Žeby pro ně, pravicové voliče, nebylyy dost nebo skutečně pravicové? A ANO se jim zdá být v těchto ohledech, tedy být doopravdy pravicovou stranou, lepší?
21. 10. 2013 | 23:40

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, dablexi když já jsem celý takový ošklivoučký a navíc mi tečou nervy, že.
Jak keltík snaží se tu kázati nám.
Jinak rajtoval jsem už i lepší kousky.
Žluté.
Veskriz.
http://wbgarden.com/wbgarden%20dubai%20car.JPG
22. 10. 2013 | 00:05

xx napsal(a):

wbgarden: teda na chvilku mi zamrazilo - jak jsem to četl, myslel jsem že mluvíte i té traktoristce - to bych tedy s prominutím nevěřil :-D Ferrari Vám věřím.
22. 10. 2013 | 00:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, klídek dablexi, ta první traktoristka celá zprohýbaná byla jenom na nízké pudy, jak jste si už ráčil všimnouti.
Naša maša pak tu.
Prověřená.
Veskriz.
http://kaifolog.ru/uploads/posts/2009-08/1250224608_006.jpg
22. 10. 2013 | 00:33

xx napsal(a):

wbgarden: provokatére :-D
22. 10. 2013 | 00:36

Kuba napsal(a):

Docela pěkný "volební strom" zde:

http://whyss.cz//upload/obrazky2/20131009/891181_volebni_strom.png
22. 10. 2013 | 01:00

inkvizitor napsal(a):

Proč kolem tolik keců? Pokud vyplatíme restituce, je republika v pr...i, na 100 roků dopředu. Žádná budoucnost nás nečeká, ať volby dopadnou jak dopadnou. Skončíme na chvostu jakýchkoliv tabulek a výpočtů!
22. 10. 2013 | 07:15

Vodňanský napsal(a):

voplte opozici ,
proti demagogům Václavovi Zemanovi a Miloši Klausovi !!!
Volitelní, nejméně korupční, s dobrým programem a vizí pro Český stát jsou v pořadí jen :
1/ ZELENÍ
2/ PIRÁTI
3/ LIDOVCI
22. 10. 2013 | 09:50

Jiří Kouba napsal(a):

vysvětlení prosperity Německa také ale může být to, že spousta výrobků se kooperuje v nízkonákladových zemích jako je POlsko , ČR.
22. 10. 2013 | 13:54

HeroX napsal(a):

Jiří Kouba

A třeba v letech 1960 až do pádu komunismu (Západní) Německo prosperovalo díky čemu, když nemohlo část své výroby umístit do Polska (PLR) a Česka (ČSSR)?

Svedeme to třeba na to, že vykořisťovalo gastarbeitery z Turecka nebo Jugoslávie (SFRJ)?

Rozhodující důvody pro prosperující Německo jsou spíše asi jinde a jsou to třeba hodnoty a uspořádání společnosti o kterém se článek zmiňnuje.
22. 10. 2013 | 14:40

Volič napsal(a):

Nebudu předjímat výsledek voleb, ze svého okolí však vím, že nejvíce lidi dohnalo k probuzení neuvěřitelné vládnutí Kalouska ve všech sektorech a antisociální opatření "mistra" Drábka. Mne osobně to přišlo cca na 20 000, - Kč. Je pak jasné kam mne dohnali!
25. 10. 2013 | 18:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy