Všechno co potřebujete vědět o Hormonální józe

21. 03. 2020 | 04:21
Přečteno 2967 krát
Hormonální jógová terapie pro ženy je celosvětově známá a uznávaná jógová terapeutická sestava, která pomáhá přirozenou cestou harmonizovat hormonální hladiny. Dinah Rodrigues (89let) autorka HJT vytvořila tuto sestavu na základě svých mnohaletých zkušeností s jógou a za podpory lékařů, fyzioterapeutů a jógových učitelů. V Brazílii je uznaná jako rehabilitační cvičení a je alternativou k hormonální substituční léčbě, což je vhodné převážně u žen, které ze zdravotních důvodů nemůžou hormonální substituci užívat. Do České republiky přišla tato metoda v roce 2007.


Dinah Rodrigues (89let) pochází z Brazílie, vystudovala Filozofii a Psychologii na Univerzitě v Sao Paulu. Naplno se věnuje józe více než 50 let a je jednou z nejznámějších jógových terapeutek na světě. Vytvořila tři terapeutické jógové sestavy – Hormonální jógová terapie pro ženy, HJT pro muže a HJT pro diabetiky. Napsala tři knihy, které byly přeloženy do několika jazyků. Dinah Rodrigues vytvořila sestavu primárně pro ženy v menopauze, kvůli odstranění nežádoucích projevů, které jsou spojovány s tímto obdobím ženy, ale v průběhu praxe Dinah Rodrigues zjistila, že cvičení sestavy HJT pomáhá také ženám, které řeší i jiné potíže spojené s hormonální nerovnováhou. A skvělé výsledky začala Dinah zaznamenávat také u žen, které měly diagnostikovanou neplodnost (způsobenou hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením pánevní oblasti). Sestavu po celém světě cvičí ženy, které mají jakoukoliv hormonální dysbalanci.

Kombinace jógových pozic tzv. ásan a intenzivních dechových technik aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí a pomáhá tak k jejich správné funkci a tím optimální produkci hormonů. Jógové pozice samy o sobě ovlivňují fungování tělesných orgánů a dechovými technikami lze dle typu aktivovat, harmonizovat nebo naopak zklidňovat jednotlivé části a funkce těla. Dinah Rodrigues vybrala do sestavy HJT pro ženy pozice, které ovlivňují převážně vaječníky, oblast pánve, oblast ledvin, nadledvin, štítné žlázy a hypofýzu, ale zároveň pracují i se všemi ostatními žlázami s vnitřní sekrecí a také dalšími orgány v těle a celým pohybovým aparátem. Cvičení se také zaměřuje na lymfatický systém.
Jógové pozice v sestavě HJT jsou oproti klasické Hatha józe poupravené tak, aby plnily úlohu intenzivní stimulace. I dechové techniky jsou o poznání jiné, než které se praktikují v Hatha józe, která je u nás asi nejznámějším druhem jógy, zaměřeným na fyzické cvičení, dechové a očistné techniky. I když sestava z Hatha jógy částečně vychází, tak se odlišuje dynamickým a energickým provedením jednotlivých pozic.

Základní techniky použité v sestavě:

ÁSANY jsou tělesné jógové pozice, které jsou buď statické, nebo dynamické. Ásany působí na svaly, vnitřní orgány, nervový systém a žlázy s vnitřní sekrecí. V sestavě HJT jsou použity statické i dynamické pozice. Statické pozice jsou pro zvýšení účinku doplněny intenzivní dechovou technikou Bhastrikou K.D. nebo dechem Udždžájí. Dynamické pozice v kombinaci s Bhastrikou K.D. podporují hlubší masáž vnitřních orgánů.

PRÁNÁJÁMA je práce s dechem. V překladu znamená ovládání dechu. Zahrnuje mnoho dechových technik a cvičení.
Konkrétní dechové techniky použité v sestavě HJT pro ženy:
Bhastrika K.D. (kovářské měchy) je velmi intenzivní dechová technika, při které se dýchá bráničním dechem se zapojením břišních svalů, oblast břicha vyvíjí aktivitu, ale oblast hrudníku je uvolněná. S nádechem se břicho vyklene a s výdechem se vtahuje. To vše probíhá dynamicky. Bhastrika K.D. naplňuje tělo pránickou energií, pomáhá tělo detoxikovat, podporuje správnou funkci imunitního systému, zvyšuje kapacitu dechu. V kombinaci s jednotlivými cviky masíruje svoji intenzitou vaječníky a prokrvuje oblast pánve, tím pomáhá uvolňovat napětí, ale také psychické bloky. Bhastrika K.D. je použita ve většině ásan v sestavě.
Dech Udždžájí(Vítězný dech) – při této dechové technice se zapojuje pouze hrudní a podklíčkové dýchání, břišní stěna se téměř nepohybuje. Při nádechu i výdechu se vědomě stahuje hlasivková štěrbina, což klade odpor proudícímu vzduchu. Tato technika stimuluje, ale zároveň harmonizuje funkci štítné žlázy, posiluje srdeční sval, čistí plíce a odstraňuje hlen z průdušnice a průdušek. V HJT je tento dech prováděn s velkou intenzitou, při nádechu i výdechu je vydáván hlasitý zvuk, který vychází z oblasti hrdla. Dech Udždžájí je v sestavě HJT praktikován hlavně u cviků, které jsou zaměřené na štítnou žlázu.

BANDHY neboli uzávěry, tělesné zámky. Na fyzické úrovni pomáhají zastavit proudění krve pomocí stažení nebo uvolnění svalů v určitých částech těla. Po uvolnění dojde k přítoku čerstvé krve a k odplavení starých buněk, dochází tak ke zlepšení krevního oběhu a posílení a omlazení všech orgánů. Na energetické úrovni dochází k vědomému řízení pránické neboli životní energie, pročištění nervových drah, uvolňování energetických bloků a lepšímu proudění pránické energie v těle. Existují tři druhy bandh, do sestavy jsou začleněny všechny tři.
Múlabandha je kontrakce svalů v oblasti pánevního dna. Provádí se v zádrži dechu po nádechu. Zlepšuje prokrvení v oblasti pánve, působí proti hemeroidům, zlepšuje stav reprodukčních orgánů a vytváří rovnováhu sympatického a parasympatického nervového systému. Na energetické úrovni podporuje správné proudění pránické energie v oblasti pánve. Uklidňuje mysl.
Uddijána bandha vytváří podtlak v oblasti břicha. Je výjimkou mezi bandhami, protože se při jejím provedení břišní svaly uvolňují v zádrži dechu po výdechu, přitom se roztáhnou žebra do stran a mírně se nadzvedne trup. Jedná se o tzv. falešný nádech. Tato bandha povzbuzuje střevní peristaltiku, stimuluje slinivku, masíruje břišní orgány. Také posiluje imunitní systém, ovlivňuje reprodukční orgány a posiluje svaly pánevního dna.
Džalandhára bandha neboli krční uzávěr v zádrži dechu po nádechu. Stimuluje štítnou žlázu a zároveň harmonizuje její funkci. Dále zrychluje metabolismus, podporuje aktivitu sleziny, chrání srdce a cévní systém. Na energetické úrovni pomáhá odstraňovat bloky v oblasti krku, např. problémy s komunikací. Zpomaluje myšlenky.

MUDRY jsou pozice těla, můžou se provádět buď celým tělem, nebo jednotlivými částmi těla. Pomocí provedení určitého gesta se zapojují svalové skupiny a na základě nervového propojení poté reaguje určitá část těla. Jedná se o velmi jemnou práci v energetické oblasti těla, pomocí fyzických pozic. Od ásan se liší konkrétním zaměřením toku pránické energie.
Nejznámější jsou Hasta mudry neboli mudry rukou. V sestavě HJT jsou použity tyto Hasta mudry:
Džňána mudra – ve všech variantách, každá z variant ovlivňuje jinou oblast těla a mysli:
Džňána mudra 1 aktivuje spodní část plic, oblast bránice. Ovlivňuje emoce (nejvíce pracuje s agresivitou)
Džňána mudra 2 aktivuje střední část plic a metabolismus
Džňána mudra 3 aktivuje horní část plic a pomáhá zklidnění mysli.
Další použitou Hasta mudrou je Venušina mudra, která harmonizuje žlázy s vnitřní sekrecí. Také pomáhá vyrovnávat mozkové hemisféry.
Union mudra neboli mudra sjednocení stimuluje srdce, prohlubuje soustředění a vyrovnává sexuální energii. Na energetické úrovni pomáhá otevírat srdeční čakru, podporuje znovunalezení důvěry.
Khečarí mudra už není pozicí rukou, ale jedná se o umístění jazyka do oblasti horního měkkého patra. Stimulují se tak centra v mozku, která jsou tímto aktivována. Na fyzické úrovni zbavuje napětí, upravuje krevní tlak. V sestavě HJT ji provádíme při tzv. Cirkulaci energie, která pomáhá proudění pránické energie do zacílených částí těla, převážně do žláz s vnitřní sekrecí.
Agočari mudra je práce s očima, při které se zaměří pohled na špičku nosu. Má protistresové účinky, zklidňuje a podporuje soustředění. Na fyzické úrovni posiluje oční svaly. V sestavě HJT se také používá u Cirkulace energie.
Viparíta karaní K.D. mudra je jedna z mála muder, které se provádí celý tělem. Jedná se o obrácenou pozici, která je velmi podobná známé svíčce, jen umístění rukou a boků je jiné, tím vzniká větší stimulace žláz s vnitřní sekrecí a díky tomu jsou při této mudře aktivovány všechny žlázy s vnitřní sekrecí. Umístění rukou v oblasti pánve umožňuje překlopení pánve a tím vzniká velké uvolnění v této oblasti a k jejímu většímu prokrvení. V sestavě HJT se používá dynamická varianta, tedy s pohybem. Na fyzické úrovni nejvíce pracuje s hypofýzou, epifýzou, štítnou žlázou a nadledvinami. Zlepšuje krevní oběh v mozku a působí na nervový systém. Pomáhá při bolestech hlavy, migrénách, úzkostech a depresích.

CIRKULACE ENERGIE je jednou z nedůležitějších technik v sestavě HJT, jedná se o tibetskou techniku. Používá se k usměrnění a prohloubení proudění pránické energie do jednotlivých částí těla. Následuje po jednotlivých cvicích, při kterých se pomocí dechových technik aktivují jednotlivé žlázy. Pracuje se zde s přirozeným nádechem a výdechem, zádrží dechu, múlabandhou, Khečarí mudrou a Agočari mudrou.
Sestava je rozdělena do třech vzájemně navazujících částí. Každá část má svůj význam a jsou zde důležitá pravidla, která by se měla dodržovat, aby bylo možné zaznamenávat výsledky po pravidelném cvičení. Nemělo by se měnit pořadí cviků a zároveň není doporučováno cvičit jednotlivé cviky zvlášť. Je tedy důležité cvičit celou sestavu.

Jednotlivé části sestavy:

Zahřívací část – zahrnuje 6 cviků, které slouží k prohřátí a protažení těla. Zároveň aktivují žlázy s vnitřní sekrecí a připravují celé tělo na další části sestavy. Jedná se o dynamické jógové pozice, které už jsou doplněné o intenzivní dechovou techniku Bhastriku K.D.

Každodenní sestava - tato část se skládá z 15 jógových cviků, některé cviky jsou statické, jiné dynamické. Většina z nich je doplněna o Bhastriku K.D.. U cviků, které jsou zaměřené na štítnou žlázu se provádí dech Uddžájí, případně „normální“ nádech a výdech nebo se cvičí v zádrži dechu. Po každém cviku se zařazuje Cirkulace energie.

Harmonizace energie a harmonizace čaker – tato část má psychosomatické účinky, pomáhá odstraňovat fyzické problémy, které vznikly na úrovni psychiky. Při harmonizaci energie se čistí energetické dráhy, tzv. Nádí a harmonizuje se celá energetická část těla. U harmonizace čaker se pracuje se sedmi základními čakrami, každá z nich je spojena s některou žlázou s vnitřní sekrecí. Využívá se zde vizualizace, pomocí které se čakry znovu otevírají. Cílem je, aby energetické tělo fungovalo optimálně.
Energetické tělo neboli Pránamaja-kóša je obal těla, ve kterém se nachází tzv. Nádí, což jsou energetické (nervové) kanálky, ve kterých proudí pránická energie (životní energie). Těchto kanálků je v těle několik desítek tisíc. V místech, kde se střetávají hlavní Nádí se nachází Čakry. Čakry jsou energetická centra těla, která jsou spojená se žlázami s vnitřní sekrecí a mají vliv na emoce, ale i fyzické zdraví. Pokud není energetické tělo v rovnováze, promítá se to do fyzického těla a to se projevuje různými druhy onemocnění.

Sestava je vhodná pro ženy, které řeší následující problémy:
Nepravidelnou menstruaci, nepříjemné projevy menopauzy (návaly, emocionální výkyvy,…), předčasnou menopauzu, cysty na vaječnících, PCO - polycystické vaječníky, PMS premenstruační syndrom, anovulační cykly, amenoreu, neplodnost (způsobenou hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením pánevní oblasti), inkontinenci, nízké libido, sníženou funkci štítné žlázy, osteoporózu, padání vlasů, nespavost, a další problémy způsobené hormonální nerovnováhou.
Při následujících zdravotních stavech je třeba kontaktovat certifikovanou lektorku HJT a zkonzultovat, zda je vhodné cvičit:
Těhotenství, rakovina prsu, krátce po hysterektomii, krátce po operaci, velký myom, pokročilá endometrióza, případně endometrióza, která je řešena hormonální substitucí, po operaci srdce, při zánětu slepého střeva, pokročilá fáze osteoporózy, zánět vnitřního ucha, zvýšená funkce štítné žlázy.

Sestavu je doporučováno cvičit ideálně každý den, minimálně 3-4x týdně, aby se dostavily očekávané výsledky. Odcvičení celé sestavy by nemělo trvat déle než 35 minut.
Velmi vhodná a doporučovaná je konzultace cvičení s lékařem, zvláště pokud se jedná o diagnózy, které jsou spojené s hormonální nerovnováhou. Ideální je před začátkem cvičení odebrat krev na hormonální profil a po 3-4 měsících udělat kontrolní odběry, aby se případně mohly upravit dávky podávané hormonální substituce. Velmi rychlé výsledky bývají u snížené funkce štítné žlázy, nepravidelnosti menstruace, u projevů menopauzy a u PCO. To jsou diagnózy, u kterých je často podávaná hormonální substituce, proto je vhodné hladiny hormonů kontrolovat. Mnoho lékařů v České republice je Hormonální jógové terapii podle Dinah Rodrigues nakloněno a nejen že jsou vstřícní při konzultacích, ale dost často svým pacientkám tuto metodu doporučují. HJT při své práci velmi oceňují také fyzioterapeuti a psychologové.
Sestavu HJT mají oprávnění učit a předávat ženám pouze jógové lektorky nebo lektoři, kteří vystudovali školu klasické jógy (minimálně 2. trenérskou třídu) a poté úspěšně absolvovali lektorský kurz vedený autorkou Dinah Rodrigues. Dinah Rodrigues je jedinou školitelkou lektorů této metody na světě.

Výuka sestavy pro běžné zájemce probíhá formou víkendových seminářů, měsíčních kurzů nebo individuálně. Rozsah výuky se pohybuje od 8 do 12 hodin. Před dvěma lety vzniklo v Praze první a zatím jediné Centrum hormonální jógy, které sdružuje kvalifikované a zkušené lektorky všech tří sestav Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues. V Centru hormonální jógy je možné po absolvování semináře/kurzu navštěvovat opakovací lekce. Na webových stránkách tohoto centra je k dispozici seznam certifikovaných lektorek, které působí v České republice (www.centrum-hormonalni-jogy.cz).

Adéla Bavlšíková
www.hormonalni-joga.eu
Zdroj: časopis “Umění fyzioterapie” únor 2017

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy