Ideologie konzumu

05. 09. 2010 | 22:38
Přečteno 5324 krát
Peter Schiff: Ideologie konzumu

Spousta moderních ekonomů se pravidelně dopouští jedné zásadní chyby – zmerčí koňské spřežení a usoudí, že vůz tlačí koně.


Neboli si pletou příčinu s následkem. To je pak nutí do podivných názorových pozic, které běžnému laikovi, vybavenému toliko selským rozumem, připadají poněkud zvláštní. Jednou z těch nejčastějších a nejzvláštnějších je cosi, co bychom mohli nazvat ideologií konzumu.

Přímo učebnicově ji v nedávné televizní debatě vyložil bývalý americký ministr práce a sociálních věcí Robert Reich. Nejprve správně vyjmenoval důvody, proč mohli Američané před krachem 2008 tak nezřízeně utrácet a proč to dnes již nedokážou. Jenže místo aby z toho logicky vyvodil, že dřívější úroveň konzumu byla neudržitelná a že výdaje by měly znovu odpovídat ekonomické realitě, prohlásil, že když už dnes nemohou nezřízeně utrácet občané, měl by za ně zaskočit stát.

Dle jeho světonázoru totiž podniky a továrny chrlí zboží a služby pouze a výhradně proto, že spotřebitelé utrácejí. A tudíž vše, co zvyšuje spotřebu, pohání také hospodářský růst. Reich, jako spousta jeho kolegů, bohužel opomíjí jeden základní a poměrně zjevný fakt – výrobě nutně předchází tvorba kapitálu. Jinými slovy – podniky a továrny musejí nejprve odněkud vzít budovy, stroje, zařízení apod., a teprve pak mohou chrlit a spotřebitelé mohou spotřebovávat. Kapitál však pochází jedině z úspor a investic, a tudíž z podspotřeby.

Pravda, rozpoznat tyto základní kauzality není v naší složité a spletité společnosti zrovna jednoduché. Pomoci si ale můžeme jednoduchými příklady a podobenstvími (na základě jednoho takového sepsal Schiff výbornou knihu How an Economy Grows and Why It Crashes, kterou na podzim připravuje nakladatelství Dokořán – pozn. překl.) Nejlépe jdou tyto vazby vidět v maximálně jednoduché barterové ekonomice, kterou tvoří čtyři lidé – řezník, pekař, svíčkař a berní úředník.

Zachce-li se svíčkaři perníku, nemůže zkrátka přijít za pekařem a dožadovat se sladké dobroty. Samotná poptávka nestačí. Pekař musí totiž perník nejprve upéct, za kterýmžto účelem musí vynaložit suroviny, energii a práci. Dokud mu svíčkař nenabídne něco na oplátku, žádný perník nedostane. Můžeme tudíž říci, že schopnost svíčkaře poptávat perník rovná se jeho schopnosti vyrábět a nabízet svíčky. Bez výroby není spotřeba.

Co když ale svíčkaře postihne syndrom náhlého odporu k práci a týden nevyrobí jedinou svíčku? Pekař by se dozajista nenamáhal pro nic za nic, a tak by ekonomická aktivita přirozeně chřadla, dokud by se svíčkař neumoudřil.

Reich ovšem tvrdí, že kdyby svíčkař neměl za perník co nabídnout, měl by za něj pekaři zaplatit stát. Odkud ale stát vezme svíčky? Mohl by je pro dobro ekonomiky zkonfiskovat svíčkaři, jenže když teď svíčkař nic nevyrábí, z čeho zaplatí daň? A i kdyby měl pár svíček schovaných pod uvolněným prknem a berní úředník mu je našel, poptávka by se tím jen přesunula ze svíčkaře na stát. Žádná nová by nevznikla.

Samozřejmě lze zdanit řezníka. Stát mu může zabavit řízky, dát je svíčkaři, a ten si za ně může koupit perník. Jenže ani tak nevzniká žádná nová poptávka. Opět dochází pouze k přesunu poptávky od řezníka ke svíčkaři.

Pozorný čtenář možná namítne, že tahle jednoduchá metafora o ničem nevypovídá, protože dnes mohou banky poskytovat úvěry, pročež je moderní ekonomika podstatně flexibilnější. To je však poněkud zavádějící argument. Peněžní systém je sice opravdu efektivnější než barter, ale na základní dynamice mezi výrobou a spotřebou se tím vůbec nic nemění.

Moderní ekonomové tvrdí, že papírové peníze „stimulují“ výrobu naprosto stejně jako skutečné svíčky. K čemu by ale byly pekaři papírové peníze, kdyby si za ně nemohl nic koupit? Pokud stát vytiskne a napumpuje do ekonomiky nové peníze, nikterak tím nepřispěje ke zvýšení výroby. Dojde akorát ke zvýšení cenové hladiny, tedy k inflaci, protože celkový objem zboží zůstal stejný, kdežto zásoba peněz se zvýšila.

Tato vazba mezi výrobou (nabídkou) a spotřebou (poptávkou) platí i ve složité ekonomice. Každý člověk žije buď z vlastní práce, nebo z práce někoho jiného. Jeho schopnost spotřebovávat je neoddělitelně spjata s jeho schopností vyrábět či poskytovat služby. Musí však jít o produktivní práci. Pokud člověk plýtvá úsilím na neproduktivní činnost, žádná nová poptávka nevzniká.

V Sovětském svazu měli práci úplně všichni, ale přesto lidé stáli hodinové fronty i na ty nejzákladnější věci. Všichni pracovali, ale nikde nebylo nic k dostání. Jak je to možné? Inu protože centrálně plánovaná ekonomika onu základní vazbu mezi nabídkou a poptávkou odbourává. Lidé pak sice pobírají mzdu, ale jejich kupní síla je relativně nízká.

Stát tudíž svými stimuly nemůže vytvořit žádnou novou nabídku, ani poptávku. Ve flexibilní pokročilé ekonomice, kde existují peníze, banky a úspory, může současnou spotřebu nakrátko „popohnat“, ale pouze za cenu spotřeby budoucí (plus úrok).

Kdyby vládní stimuly mohly opravdu tvořit novou poptávku, nemusel by být nikdo na světě chudý. Reichův argument, doveden do logického konce, vlastně tvrdí, že drtivá chudoba na africkém kontinentu by šla jednoduše vymýtit, jen kdyby vlády afrických zemí natiskly dost peněz. Jenže Afričané nejsou chudí proto, že málo utrácejí. Jsou chudí kvůli svým neschopným vládám, rozbujelému úplatkářství, nedostatečné tvorbě kapitálu, znárodňování zisků a naprosto minimální vymahatelnosti práva.

Reich má ovšem pravdu v jedné věci – Američané jsou vskutku na mizině. Jenže místo pobízení k většímu zadlužování by měl volat po větší spořivosti, aby bylo z čeho investovat do nových podniků a továren. Jinudy cesta k opětovné solventnosti nevede.

U vesla jsou však dnes bohužel ekonomové Reichovy krevní skupiny. Naše země se vzpamatuje teprve tehdy, až přestane stát stimulovat všechny poptávky kromě jediné – po nových tvářích v politice.

***


Autorem zveřejněného textu je Peter Schiff, investiční analytik a majitel brokerského fondu Euro Pacific Capital. Ve světě financí proslul nejprve správnou předpovědí tzv. internetové bubliny na přelomu tisíciletí a poté také hypotéční a úvěrové bubliny, která praskla na konci roku 2007.

Peter Schiff zveřejňuje na své internetové stránce každý týden komentáře k aktuální politické a ekonomické situaci, především ve Spojených státech, které by však mohly zajímat i české čtenáře.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Fibonucci napsal(a):

Škoda, že Schiff projel ty primárky.
05. 09. 2010 | 22:56

Gerd napsal(a):

Sedm divů socialismu:
1. Každý měl práci.
2. Ačkoli měl každý práci, nikdo nic nedělal.
3. Ačkoli nikdo nic nedělal, plán se plnil na 100 %.
4. Ačkoli se plán plnil na 100%, nikde nic nebylo.
5. Ačkoli nikde nic nebylo, přece měl každý všechno.
6. Ačkoli měl každý všechno, přece všichni kradli.
7. Ačkoli všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo.
Sedm divů kapitalismu:
1. Nikdo nemá práci.
2. Ačkoli nemá nikdo práci, všichni pracují.
3. Ačkoli všichni pracují, plán se neplní na 100 %
4. Ačkoli se plán neplní na 100 %, je všude všechno.
5. Ačkoli je všude všechno, přece každý všechno nemá.
6. Ačkoli nemá každý všechno, přece kradou ti, co všechno mají.
7. Ačkoli kradou ti, co všechno mají, nikdy nikoho nechytili a všude něco chybí.

Pro pěkný večer
05. 09. 2010 | 22:56

bape napsal(a):

pro Gerd

Mýlíte se: ačkoliv byl socialismus, bylo v globále vše, protože se globál řídil systémem nabídky a poptávky, regulován zákony socialistického soužití. Lidé žili a měli to, co potřebovali k životu, kromě všeobecné možnosti cestovat , kam libo a chodit do kostela.
05. 09. 2010 | 23:54

Skogen napsal(a):

Pořád mi nejde do hlavy, že reálný socialismus prý zkrachoval.

Dluhy po něm nezůstaly. Zato kapitalistické systémy mají dluhů, že by mohly pomocí úpisů tapetovat pohoří.

Jako pravděpodobné se mi jeví, že socialismus byl odstraněn, aby si socialističtí lidé mohli dovolit výdobytky kapitalismu, které si ale kapitalističtí lidé správně dovolovat neměli.
06. 09. 2010 | 00:16

yara ze země krys napsal(a):

bape cituji Vás:
Lidé žili a měli to, co potřebovali k životu, kromě všeobecné možnosti cestovat, kam libo a chodit do kostela.

Tak to jsem žil asi někde jinde než Vy.
Trochu bych to poopravil pane kolego:
Všichni lidé měli stejné hovínko
a měli stejného nepřítele!
Možná ale, že u nás česká verze kapitalismu nás dovede ke stejnému cíli!
Toť otázka.
06. 09. 2010 | 00:25

kolemjdoucí napsal(a):

-- Peněžní systém je sice opravdu efektivnější než barter, ale na základní dynamice mezi výrobou a spotřebou se tím vůbec nic nemění.

Hluboký omyl.
06. 09. 2010 | 00:41

VL napsal(a):

Ano je to trochu nesmyslný systém neustálá stimulace ekonomiky. Ale bez této stimulace by se kapitalistická ekonomika už dávno udusila nedostatečnou poptávkou. Zaměstnanci jsou vůči zaměstnavatelům v nevýhodné pozici. Jsou vydíráni existenční nutností příjímat i méně placenou práci. Zatímco zaměstnavatelé si mohou vybírat z přebytku uchazečů. Což vede vzhledem k vyrobenému produktu k nedostatečným mzdám a nedostatečné poptávce. Celá desetiletí byl tento nedostatek vyrovnáván narůstajícím dluhem. Dnes už to není možné. Co bude dál??
06. 09. 2010 | 01:06

Důchodce68r napsal(a):

Ano, něco, spíš velice moc, na tom je.
Situace podobná jako v západní medecíně. Statistika rozsáhlá a perfektní, ale zájem o to co je příčinou a co následkem jakoby vymizel. Jen samé "rizikové faktory". Na vině je mizerie školství.
(Co s tím nevím, pro začátek bych nechal lékaře i ekonomy prvních pár let studovat fyziku.)
06. 09. 2010 | 01:56

Béda napsal(a):

Otázka,

jak by do toho zapadla (prý) komunistická, státně direktivní Čína?

Je to jedinečný úkaz, zcela popírající tradiční klišé o socialismu, neefektivnosti státu...? Jak je vůbec možné, že špičky kapitálu z celého světa se podbízejí vládě, která nemá s demokracií co společného, drží ochrannou ruku nad KLDR, (středověkým) mnichům v Tibetu vnucuje svou ideologii, kopíruje plody výzkumu konkurentů...?
06. 09. 2010 | 05:59

schlimbach napsal(a):

myslím si, že celý tento blog je postaven na shizofrenii a jako takový je o ničem.

Například se zde píše -

Reich má ovšem pravdu v jedné věci – Američané jsou vskutku na mizině. Jenže místo pobízení k většímu zadlužování by měl volat po větší spořivosti, aby bylo z čeho investovat do nových podniků a továren. Jinudy cesta k opětovné solventnosti nevede.

- když se bude spořit, aby se za naspořené peníze postavily továrny, za co budou občané nakupovat výrobky z té továrny? Pokud se továrny postaví na dluh, u občanů bude vyšší kupní síla, ale nemusí to znamenat, že si výrobky z té továrny koupí atd. Stávající systém je postaven na dluhu - bez dluhu není možné prakticky žádnou výrobu profinancovat.

Problém vidím v tom, že celý systém je stupidní, na jedné straně nutí lidi pracovat čím dál víc a déle, na druhé straně jich potřebuje stále méně a méně, tím vytváří sociální napětí a vyrábí se stále více věcí, které jsou zbytné a k ničemu, lidé by se bez nich dokázali obejít a měli by více času na sebe a své děti ... čím více vyrábíme zbytečných věcí, tím méně svobody lidé mají, tím více si ničí životní prostředí i své zdraví ... prostě, jak by řekla Kelišová ... "to je hnus, velebnosti"
06. 09. 2010 | 06:03

Béda napsal(a):

Jiná otázka,

co by se stalo, kdyby se najednou lidi v kapitalistickém systému začali chovat spořivě a stát rovněž tak? Co zaměstnanost při zvyšující se produktivitě a technologickém pokroku, co banky, co akumulace zisků...?

Nedošlo by takto náhodou stejně ke krizi, zrovna tak jako k ní dochází při nekonečném růstu konzumu a rozmařilosti?
06. 09. 2010 | 06:04

Ládik!!! napsal(a):

Staré přísloví to říká stručněji:
Bez práce nejsou koláče.
06. 09. 2010 | 07:01

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo, Bédo
zkusil bych trochu Konfucia ne Kelišovou, hlavně (vzájemný) vztah mezi panovníkem a lidem.
Pak lze pochopit, proč to v Číně funguje, jak to funguje i kdyby v názvu byla strana pangalaktická.
Pravda, znalci Asie tvrdí, že ryzí konfucianství je dneska pouze v Koreji, ale přece jen...

Jinak je vidět, že jste různá školení marx-leninismu neodbýval a hned máte jasno, zaujmete palebné postavení, jak je třeba.

Vy jste takový bdělý voják na stráži výdobytků tábora míru.
Tak to má být. Jen ten tábor-i ty výdobytky-jsou v pr......, no víte kde.
06. 09. 2010 | 07:27

Sladký napsal(a):

Tvůj příspěvek, vážená a milá Řepo je nabit kouzlem nechtěného... z čehosi zde obviňuješ Bédu, jenže kdybys byl shopen aspoň minimální sebekritiky bylo by ti jasné,že roli "bdělého vojáka bojujícího za jedině správnou ideologii" zde nehraje Béda,ale ty sám.
Nevím,tys možná různá marxleninská školení odbýval,ale dostala se ti pěkně hluboko pod kůži a do podvědomí.
06. 09. 2010 | 08:55

SuP napsal(a):

VL -
Není nic jednoduššššího, než aby si "nevýhodně, existenční nutností příjímat i méně placenou práci vydíraní" zaměstnanci založili svoje podniky začali konkurovat kapitalistům bezkonkurenčními cenami a kvalitou svých produktů.
06. 09. 2010 | 08:58

schlimbach napsal(a):

Sladký

s těmi školeními máte asi pravdu - ten, kdo totiž pozorně poslouchal - obyčejně ta moudra piouštěl jedním uchem tam a druhým ven. Ten, kdo se věnoval jiné, z tehdejšího hlediska oportunní činnosti na těchto školeních, tomu ta moudra uvízla v mozku pěkně hluboko, protože byla nasávána paradoxně přímo jeho podvědomím a i nyní po létech se dotyčnému (zvláštní je, že je to dnes většinou nějaký význačný mozek na pravé straně spektra)tato moudra jaksi automaticky promítají do jeho mluvy i postojů.

:)
06. 09. 2010 | 09:04

SuP napsal(a):

.... A schlimbach jim k tomu může dělat ekonomického experta.
Bude stavět továrny z úspor občanů ....Ha ha ha....
06. 09. 2010 | 09:06

schlimbach napsal(a):

SuP

obdivuji, s jakou lehkostí opovrhujete pojmy jako je solidarita, kooperace atd. Evidentně nejste schopen vůbec připustit, že jak zaměstnanec potřebuje zaměstnavatele, že i zaměstnavatel potřebuje zaměstnance a že pokud jejich vztah bude fungovat na platformě kooperace, bude to výhodné pro obě strany a to nejen s ohledem na mezinároení konkurenci.
Z vašeho pohledu je asi potřebné do všech vazeb ve společnosti tahat jediné správné ideologické hledisko, vášně a vzájemnou nenávist. Pozoruji, že jste na školeních PŠM nedával vůbec pozor (viz můj příspěvek Sladkému výše), proto si nyní můžete být tak jist svými jedině správnými postoji. Kolikrát při čtení vašich, ale i Rumcajsových a vám podobných individuí příspěvků mám pocit, že čtu něco ze scifi, kdy některé postavy mají v sobě ukrytého symbionta. Ve vašem těle žije asi nefalšovaný symbiont - bolševik. Tak čest!
06. 09. 2010 | 09:10

schlimbach napsal(a):

SuP

no vidíte, že mám nakonec pravdu, vždyť vy ani nedovedete přečíst, co jsem napsal ve svém příspěvku a vyhodnotit to :) tak čest soudruhu!
06. 09. 2010 | 09:12

SuP napsal(a):

Schlimbachu -
Tys nenapsal:"- když se bude spořit, aby se za naspořené peníze postavily továrny, za co budou občané nakupovat výrobky z té továrny?..."?
Čímž jasně implikuješ, že se postaví za občanské naspořené (nebo nerozdané) peníze. Protože jak by jinak o ně přišli?
A dál:
..."Pokud se továrny postaví na dluh, u občanů bude vyšší kupní síla, ale nemusí to znamenat, že si výrobky z té továrny koupí ..."? To už je vrchol logiky socialistického stratéga. Komu tu produkci prodají (když ne občanům - protože pokud by ji mohli prodat jinde, nebyla by krize), aby měli na rozdávání "vyšší kupní síly"?
Víš vůbec co je to Zákon zachování peněz?
06. 09. 2010 | 09:39

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

"Víš vůbec co je to Zákon zachování peněz? "
to bude asi nějaká SuPovina
06. 09. 2010 | 09:42

Jaroslav z Prahy napsal(a):

SuP :
Vy vůbec nechcepe pochopit, že paníze mají základní funkci oběživa a musí proto obíhat. Protože banky budou zrušeny, bude společnost sama investovat tam, kde je třeba.

Úspor občanů k tomu vůbec nebude třeba. Když společnost rozpozná efektivní potřebu investic, peníze na tuto transakci uvolní emisní banka.

Účelem peněz totiž není hromadění bohatství ve formě úsport, ale efektivní zprostředkování směny.

Vraťte se na VUML, pane Supe, dalšího vzdělání se Vám zjevně nedostalo.
06. 09. 2010 | 09:47

Jirka H napsal(a):

Béďa:
Není důležité, jak se společenský systém v Číně nazývá, ale jaký je ve skutečnosti. Dominance komunistů tam platí zejména v politické oblasti, v hospodářství je tam kapitalismus jak řemen...

Jinak pane Drobek, Shiff je vynikající, jako vždy. Díky za článek.
06. 09. 2010 | 09:51

schlimbach napsal(a):

SuP

zákoln zachování peněz ? Cha cha cha chaaaa :) no teď jste mě dostal. No a nyní zkuste to co jsem napsal, ještě prohlédnout z jiného úhlu a v kontextu s blogem.

Víte, kdo to to napsal?

Cituji - Všichni lidé jsou spoutáni dřinou a chudobou pevněji než kdykoli předtím. Jsou spoutáni otroctvím a nevolnictvím; z nich se mohou různými způsoby osvobodit. S tím se mohou vyrovnat, ale od nouze se nikdy neosvobodí. Do ústavy jsme vložili taková práva, která jsou pro masy pouze fiktivní, nikoli skutečná práva. Všechna tato takzvaná "lidská práva" mohou existovat pouze jako ideje, které nikdy nemohou být realizovány v praktickém životě. Co znamenají pro proletářského dělníka, ohnutého jeho těžkou lopotou a životním osudem. Čím jsou pro mluvku, když dostane právo žvanit, když žurnalisté dostanou právo psát vedle hodnotných děl jakékoli nesmysly. Proletariát nemá z ústavy jiný zisk, jen pár ubohých drobtů, které mu hodíme z našeho stolu na oplátku za jeho hlasování ve prospěch toho, co jsme mu nadiktovali, ve prospěch mužů, které dosazujeme k moci, služebníků naší AGENTURY... Republikánská práva nejsou pro chudého člověka ničím jiným než hořkým kouskem ironie, protože nutnost neustálé celodenní dřiny mu znemožňuje jich užívat, ale na druhé straně jej okrádají o pravidelný a jistý výdělek tím, že jej činí závislým na stávkách jeho soudruhů, nebo na milosti jeho pánů. - konec citátu.
06. 09. 2010 | 09:52

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

schlimbach

já vygooglovala že je to falzifikát to jste trochu přehnal
06. 09. 2010 | 09:58

SuP napsal(a):

Jaroslav z Prahy -
Zato Vy jste dával dobrý pozor jak je vidět.
06. 09. 2010 | 10:00

Jirka H napsal(a):

VL:
Napsal jste: "Ano je to trochu nesmyslný systém neustálá stimulace ekonomiky. Ale bez této stimulace by se kapitalistická ekonomika už dávno udusila nedostatečnou poptávkou..."

Proboha, co je to za logiku! V jedné větě něco označíte za nesmysl a v druhé tu samou věc označíte jak nevyhnutnou.
To "stimulování" rozhodně nění podstatou systému, ale jeho zhoubou. Stejně tak se stačí podívat do celkem nedávné historie, aby jeden poznal, že se v minulosti rozhodně "nestimulovalo". A bylo to právě v té minulosti, kdy se výroba, poptávka i životní úroveň zvyšovala závratnou rychlostí...
Měl jsem za to, že to Shiff napsal názorně. Asi jsem se zmýlil...
06. 09. 2010 | 10:02

SuP napsal(a):

Vlku -
Kde seš tak dlouho?
06. 09. 2010 | 10:07

Jaroslav z Prahy napsal(a):

SuP : Vám se líbí, jak je v současnosti neefektivně alokován kapitál ? Jak lidé musí dřít do úmoru a přitom si nevydělají na důstojný život ?

Je třeba nastolit systém, kdy bude každému zaručena možnost práce a důstojné odměny.

Systém, kdy peníze nebudou vládcem, ale prostředkem.

Koukejte se okolo sebe, již existují návrhy řešící neduhy společnosti. Stačí mít mysl otevřenou - a nejen kritizovat, ale i učit se od ostatních.
06. 09. 2010 | 10:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Veselé škrtání a spoření přeje všem konzumentům Tencokida. Ostatním pak přeje ještě veselejší investování."

http://verlorenegeneration....
06. 09. 2010 | 10:08

schlimbach napsal(a):

Pamela ...

myslíte, že jsem to přehnal v čem? Henry Ford k tomu v roce 1921 napsal - "O PROTOKOLECH mohu říci pouze to, že zapadají do toho, co se děje. Jsou staré šestnáct let a hodí se do světové situace naší doby."

- jinými slovy, je evidentní, že se najdou osoby, které budou tvrdit, že jde o falsifikát, jiné, že to falsifikát není. Toto ale není vůbec podstatné, podstatné je to, zda se jejich idea promítá do reálného života, nebo ne. V roce 1921 podle Forda tomu tak bylo. Když si projdete historii 20. století až do dneška a srovná te ji s konkrétním zněním té knihy, zjistíte s hrůzou, že vše se odehrálo podle napsaného scénáře - v současné době probíhá završení další etapy ...
06. 09. 2010 | 10:19

xx napsal(a):

Skogen: Mýlíte se. Po socialismu zůstaly dluhy. Po revoluci se pouze kapitalizovali ( zpeněžily ). Za socialismu se dluhy ukrývaly do infrastruktury. Tzv. vnitřní dluh. Zdevastované tovární budovy, zdevastovaný bytový fond, zastaralé vybavení firem. To vše se po revoluci začalo odstraňovat samozřejmě na dluh finanční.

Je to celkem snadné pochopit. Stačí si vzpomenout jak vypadaly továrny a statky a dodnes některé tak vypadají. Stačí se podívat kolik a jakých jsme měli v roce 89 dálnic, v jakém stavu byli a jsou dodnes silnice atd. Neexistující investice za 40 let se jen tak dohnat nedají a bude to vidět ješte dlouho.

Když pojedete na výlet do Polska, tam je to vidět mnohem lépe než u nás.
06. 09. 2010 | 10:21

schlimbach napsal(a):

xx

trochu srovnáváte nesrovnatelné, protože je podstatný rozdíl mezi tehdejšími technologiemi a technologickými postupy a dnešními, pokud toto zahrnete do úvahy, výsledek srovnání bude zcela jiný
a vše není jen o silnicích a dálnicích - problém je podstatně složitější
06. 09. 2010 | 10:25

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

xx

ono se to vše opravilo a vyfasádovalo na dluh a teď zas bez peněz bude chátrat takže žádný rozdíl nevidím

schlimbach

a jaká je ta další etapa já to celé nečetla jen že mně to vygooglovalo že je falsum
asi to napsal nějaká americký komunista v době před krizí
06. 09. 2010 | 10:26

schlimbach napsal(a):

Pamela

můžu vám to poslat na email, pokud chcete v češtině i v originále - je to ale hnusné a depresivní čtení a zcela jistě pokud jste dost vnímavá vám to navodí depku.

Jinak to napsal Sergej Alexandrovič Nilus, pravoslavný duchovní a poprve to vložil do druhého vydání svého díla "Veliké v malém", vyšlo to 1905. Podstatně to dopracoval a rozšířil v roce 1922 a zemřel v roce 1929. Držitelé této knihy byli za Kerenského popravování, prakticky všechny jeho knihy byly spláleny do revoluce 1917. Pokud to není falsum, potom tato kniha byla napsána podle "protokolů" sionských mudrců, které se za posledních asi 600 let občas dostaly na veřejnost. Ale jak jsem psal, není podstatné, zda je to falsum nebo není, podstatná je shoda s událostmi té doby a následujícími událostmi až do dnešních dní, včetně poslední ekonomické krize ...
06. 09. 2010 | 10:32

DavidS napsal(a):

Pěkný článek. Snad jen pozastavení se nad novými továrnami v USA. Existuje poptávka po jejich výrobcích v globalizovaném světě ? Západ je z nevyhnutelných důvodů deindustrializován. Hnát HDP na dluh maskovaný finančními a nemovitostními spekulacemi nešlo donekonečna. Konkurenceschopnost je zvyšována za stejných nákladů růstem produktivity práce. Ten stojí za celosvětovým bohatnutím v uplynulých staletích. Může růst produktivita práce donekonečna, a svět tak donekonečna bohatnout ?

Gerd
To je vážně dobré.

Béda
Pomýlenost Vašeho podivu nad funkčností prý socialismu v Číně je snad jasná. Je to dovnitř merkantilismus, navenek laissez faire.
06. 09. 2010 | 10:38

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

schlimbach
nebyl ten Sergej Alexandrovič Leninovo dvojče?

já také říkám že práce ničí a uzemňuje a svobodný může být jen tem kdo má hodně peněz a může je užívat a teď když tu budou ty škrty a snižování platů lidé budou znát jen do práce z práce a chleba a vodu a vedle jak si nějaký privatizátor letěl do Švýcarska na oběd nebo béčková hlasatelka s obtloustlým podnikatelem strávila léto v Kalifornii že bude takové pnutí že to skončí jako v Bratislavě na sídlišti.

Ale tenhle Augiášův chlív uspořádat prostě nejde je zde mnoho entit mnoho proměnných a mnoho rozporuplných zájmů
06. 09. 2010 | 10:44

Pacík napsal(a):

Protokoly sinských mudrců: Viz například: http://cs.wikipedia.org/wik...
06. 09. 2010 | 10:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pamela ...

Augiášův chlív jistěže nejde ideálně uspořádat.

Lze ale provést deratizaci a dezinsekci.
Lze dobré dojnice začít krmit pořádně a ty špatné odvézt do kafilerky.
Lze opravit osvětlení, aby na vše bylo lépe vidět.
Lze také pravidelně vyvážet hnůj - tam kam patří.
To stejné dělat i s mlíkem.
Lze místnost vybílit.

Ale nejprve je nutno nakopat do zadku personál, který tenhle svinčík zavinil, nikdy mu nevadil - až teď, když se vše provalilo a který chce začít tím, že krávám sníží příděl píce.

Asi tak. Všecko jde - když se chce.

Akorát je třeba zvednout zadky.
06. 09. 2010 | 10:55

xx napsal(a):

Pamela Bárnsová a Boby: to je možné, ale nic to nemění na tom, že za socialismu se žilo na dluh který se ukrýval do infrastruktury a bral se z investic.

schlimbach: Nesrovnávám technologie. Říkám že se neinvestovalo do rozvoje na úkor udržení nízkých cen základních potravin a vytvoření dojmu blahobytu. Ani jsem netvrdil že je vše o silnicích. Byl to jen příklad. Pojem infrastruktura je daleko širší.
06. 09. 2010 | 10:59

schlimbach napsal(a):

Tencokida Hnuj

napsal jste to velice názorně :)

pěkný den :)

Pamela

je možné nastavit ekonomický systém i tak, aby každý občan měl stejný přístup ke zdrojům (penězům) a mohl je využívat v souladu se svou svobodnou vůlí, ale na základě jeho úplné odpvoědnosti garantované případnou ztrátou veškerého jeho majetku ... to také až takový problém není, problémem je zbavit se zažitých tupých dogmat, která dále hlásá v současnosti za potlesku médií Kalousek a Nečas a knížepán.
06. 09. 2010 | 11:01

xx napsal(a):

schlimbach: jak můžete hrozit ztrátou majetku když zaručujete rovný přístup ke zdrojům. V takovém případě přece ztráta majetku nemůže být žádnou ztrátou, když mám zaručený přístup ke zdrojům. K čemu je mi pak majetek ?
06. 09. 2010 | 11:11

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

xx
pane dnes se žije na takový skrytý dluh že byste čuměl a ten dluh se ukrývá v kapsách uhlobaronů obchodníků s bílým masem mafiánů a oligarchů kteří své bohatství např. vytvořili jen na spekulacích s kurzy koruny a jiných měn podle hesla peníze tvoří peníze ale což je blbost. Je to jako byste tvrdil že švábi a štěnice se líhnou ze špíny. Též si to však lidé dlouho mysleli(ještě v době před Pasteurem.)
Přitom platí spíš ono vše čeho člověk užívá z šlechetné práce vyplývá

ale u nás se mají dobře jen ti co umějí přerozdělovat ve svůj prospěch to co jiní vytvoří a za co oni nedostanou zaplaceno.

Tencokida
na to je ale potřeba spostu energie Augiáš použil vodu ale co dnes kdy docházejí fosilní paliva.

A jak vyměnit politiky některé vyhazujeme při volbách oknem a oni tam dveřmi lezou

a za koho je vyměnit žije v českém státě někdo kdo by to dokázal máte duchovního vůdce nebo se ještě nenarodil? Je zde nějaký Adam Bernau o kterém nevíte ale hledají ho Návštěvníci?
06. 09. 2010 | 11:17

schlimbach napsal(a):

xx - podrobně je to zde - http://ekonomickareforma.cz odkaz Cíl reformy

zjednodušeně jen - pokud zneužijete zdroje nebo se vám nepovede váš záměr, můžete přijít o veškerý majetek i budoucí příjmy s výjimkou minimálního ekonomického standardu. Takže jako podnikatel třeba přijdete o všechno za miliony korun, spadnete na samé "dno", které je limitováno minimální mzdou (26 500,- Kč/měs) ve které máte zahrnuto i právo na bydlení a můžete žít důstojný život, ale vaše vyšší příjmy půjdou na umoření případného dluhu ... důležité je to, že v tomto systému váš neúspěch nesemele vašeho dodavatele nebo obchodního partnera atd - každý občan má svobodnou volbu, jak zdroje využije, ale má za to také absolutní odpovědnost, protože jen on sám může rozhodnout, zda má nebo nemá subjektivní schopnosti napříjklad na podnikání, nebo dělání toho nebo onoho ... nikdo jiný to za něj nemůže rozhodnout
06. 09. 2010 | 11:17

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

schlimbach

zbavit se dogmat jde těžko nadstavba se vždy mění pomaleji než základna na to stačí jen třeba ta voda nebo revoluce ale lidé mají psychiku která se vyvinula v době kamenné a od té doby se lidé moc nezměnili vždy budou dělat jen to co je pro ně výhodné a na co spotřebují co nejméně (své) energie ale že mají též něco z křečka(samozřejmě kdo nedělal zásoby na zimu tak na jaře nemohl předat dál své geny a tím tato vlastnost u bělochů vyhynula) tak pokud mají možnost využít jinou energii(fosilní paliva) a tím tuto svou energii nahradit tak budou akumulovat až se uakumulují k smrti.

A protože té dodatkové energie není dost tak musí být bohatí a chudí.
Pro všechny nejsou zdroje a možnosti.

Augiášův chlíp nelze vyčistit.
06. 09. 2010 | 11:23

Jaroslav z Prahy napsal(a):

Pane Schlimbachu, děkuji za informace, mám ale tři otázky k Vašim námětům.

1) Pakliže někdo nadělá dluhy, chápu institut minimální mzdy a to, že případný vyšší výdělek má krýt dluhy.

Je ale možné počítat s časovým omezením takového splácení ? -jako je tomu u osobního bankrotu

2) Je dost možné, že část obyvatel se bude chovat nezodpovědně a protispolečensky. Například bude zneužívat měnu a prodávat ji cizincům. Jak se postavit k těmto občanům ?

3)Jak bude ošetřena zodpovědnost zahraničních investorů ? Zde právě hrozí, že nadělajé dluhy a zemi opustí.

Děkuji,

Jarosalv
06. 09. 2010 | 11:26

schlimbach napsal(a):

Pamela

jste příliš psimistická, ano, bohatí a chudí budou vždycky, protože si nejdme všichni rovni - každý má jiné vrozené dispozice, jiné subjektivní schopnosti, volby, touhy - společnost jako taková může pouze zabezpečit rovné právo v přístupu ke zdrojům, vše ostatní musí být na svobodné vůli a odpovědnosti jednotlivce - viz odkaz pro xx. I v tomto navrhovaném systému (odkaz) může člověk křečkovat - pokud chce, nebo si může užívat volna a svobody, duchovně růst nebo se přežírat - jak je komu libo, rozhodně ale nebudou vznikat pro společnost patologické jevy jako nezaměstnanost (leda, že by si to občan sám vybral), bezdomevectví (opět, jedině, že by to byla volba jednotlivce) atd.
V každém případě je jednodušší kritizovat a hledat důvody, proč něco nejde změnit, než hledat řešení, jak to změnit ...
06. 09. 2010 | 11:28

SuP napsal(a):

Tencokida Hnuj -
Vykydale, ale když bys odsud opravdu všechny Čechy (ten personál, co všechno zavinil)vykopal a navezl sem konečně ty Švédy, myslíš, že by tu bylo Švédsko, nebo by se ti Švédi počechovali?
Apropó!
Zapoměls na deRáthizaci.
Dobrá rada zadara.
06. 09. 2010 | 11:34

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

schlimbach

ale jak to změnit vy se asi neprosadíte a mnohým dnešní stav vyhovuje

když se o něco pokoušeli před desítkami let komunisté dnes jsou ti nejhorší a každý na ně nasazuje psí hlavu a přitom to byl pokus o něco lepšího což ale nejde

musíme si zvyknout a přizpůsobit se jiná cesta není
06. 09. 2010 | 11:36

xx napsal(a):

Pamela Bárnsová a Boby: na tyhle komunistický řečičky naletí jen hlupák.
06. 09. 2010 | 11:39

schlimbach napsal(a):

Jaroslav z Prahy

ad 1) časové omezení splácení je možné a i žádoucí, aby člověk dostal další "šanci", z hlediska systému, i když někdo zbankrotuje, tak to na systém nemá negativní vliv, protože i když někomu nevyjde podnikatelský záměr, peníze (zdroje) které do něj vložil vykonaly ve společnosti svoji práci - byla postavena třeba výrobní hala, vyrobeny stroje atd, tento kapitál se neztrácí a je buď na podnikateli samém aby je dobře zpeněžil někomu jinému, nebo to udělá Revitalizační fond atd. Důležité je, že tento kapitál může být opětovně využit a pokud ne přímo u nás, může být využit v zahraničí a to nejen přímým prodejem

2)myslím, že tento případ nehrozí, protože cizinec si může naši měnu vyměnit přímo v systému a nepotřebuje k tomu našeho občana. Jinak naše měna se nesmí vyvážet a nebude volně směnitelná, takže její vývoz do zahraničí by neměl ani smysl, protože aby ji kdokoliv mohl využít, musel by nakupovat u nás. Tím, že bude finanční systém bezúročný, nemůžete vydělat tak, že budete půjčovat peníze (nemělo by to smysl, když vám je systém nabídne s nulovým úrokem). Můžete ale zůročit ušetřené peníze tak, že je budete investovat - například do nějakého podniku, umění, užijete si je na dovolené atd. Finanční spekulace nebudou možné, systém je postaven na reálné ekonomice - reálných hmotných a nehmotných statcích.

3) Zahraniční investoři pokud si budou chtát odvést svůj zisk v cizí měně, budou muset vykazovat aktivní saldo v cizí měně. Podnikat u nás budou jako všichni ostatní za českou měnu, aby se dostali k cizí měně, musí mít k dispozici nejdříve českou. Pokud budou podnikat u nás, jejich kapitál bude na našem území a ten bez umoření dluhů nevyvezou. Platba do zahraničí jem možná jen proti konkrétnímu zboží nebo službě a pokud toto zboží nebude fyzicky na našem území, platba provedena nebude. Prototo budou existovat běžné zajišťovací finanční instrumenty jako akrditivy, garance atd. Možností je mnoho, jak to ochránit. S ohledem na snadnost přístupu ke zdrojům bude ze strany zahraničních podnikatelů určitě zájem o HT technologie a výzkum prováděný na našem území, což za sebou potáhne význam vzdělánosti národa.
06. 09. 2010 | 11:42

SuP napsal(a):

schlimbach -
Kde se vzaly ty zdroje? To zase někomu všechno ukradneš?
06. 09. 2010 | 11:42

Xury napsal(a):

Pro SuPa:
on si je prostě natiskne - jak prosté :-)))
06. 09. 2010 | 11:45

schlimbach napsal(a):

Pamela

přizpůsobení se není svoboda. Změnu je třeba učinit na základě "zdravého rozumu", bez ideologických dogmat jak nalevo tak i napravo. Aby změna byla možná, musí si ji zvolit většina voličů. K tomu je jistě potřeba je přesvědčit buď ve volební kampani. To přesvědčení může být ale i vynucené, když obyvatele nějaká hurá škrtací parta vyžene do ulic - tato varianta je ale ošidná, protože do čela odporu se může dostat zase nějaký samozvaný idiot (odborný termín), který zneužije psychologie davu a budeme opět u druhé zdi. Osobně bych tedy preferoval, byť zdlouhavou, ale cestu argumentace a přesvědčování. S ohledem ale na naši minulost jako společnosti je pravděpodobnější cesta skrze "ulici".
06. 09. 2010 | 11:47

SuP napsal(a):

Xury -
....A pak udělá "Reset" obyvatelstva a Restart systému. A pak ještě několikrát "Ctrl Alt Del", protže to nebude chtít naskočit.
Já myslím, když tak čtu, jak se rozpovídává, že bychom měli začít shánět síť.
06. 09. 2010 | 11:48

schlimbach napsal(a):

SuP
nemusím nic tisknout - je to jednodušší než si myslíte - podívejte se na mé stránky, tam to je, už jsem vám to říkal tisíckrát a pokud to nestačilo a nejste schopen to ani přečíst, potom je zbytečná ztráta času to opakovat po tisící první. Musíte holt počkat, až vám to jednou dojde.
06. 09. 2010 | 11:49

schlimbach napsal(a):

Xury

viz pro supa
06. 09. 2010 | 11:49

Tencokida Hnuj napsal(a):

SuP
Je mi tě líto. Tedy že na tvé slabomyslnosti již nikdo nechce reagovat.
Měl bys dopít a jít spát. Bude ti dobře, uvidíš.
Hezký sen je totiž úspěchem chudých.

https://www.youtube.com/watc...
06. 09. 2010 | 11:49

Rumcajs napsal(a):

Tak tohle je naprosto přesné. Plně podepisuju pane Drobku.

Vždycky jsem si myslel, že když někdo píše jak bude stimulovat ekonomiku skrze SR, že si dělá srandu.

Ale asi ne, když už chudák Schiff kůli tomu vydává knihu.
06. 09. 2010 | 11:50

JF napsal(a):

autor:

otázka hledání následnosti u výroby a spotřeby je diskutabilní.

Jedno je možné zaměňovat za druhé. Ono lze vyrábět i "pro zábavu" a následně zjišťovat k čemu je to dobré. co je výroba a co spotřeba? Co je dříve a co později?

Jedním ze zdrojů ekonomiky může být i spotřeba.

Spíš bych viděl problém v podmínkách (ekonomiky) a obsahu. Ekonomika je jednou specifikou součástí společenského života.

Zdrojem ekonomiky pak může být i společnost zaměřená na společný hodnotový žebříček ... něco pro nepracující inteligenci ;-)
06. 09. 2010 | 11:52

SuP napsal(a):

Schlimbachu -
Cestu "trpělivého přesvědčování a argumentace" už tady kdysi začal propagovat jakýsi Hrbek - ministr školství za Husáka. Pak zjisitli, že je blázen a rychle ho uklidili, aby se už nikde neobjevil...... A zezačátku ho pouštěli to telebvize skoro denně.
06. 09. 2010 | 11:53

Xury napsal(a):

Pro Jaroslava:
problém není v alokaci kapitálu, ale v tom, zda výnos z něj dokáže zajistit všem život podle jejich představ a o tom mám značné pochybnosti.
06. 09. 2010 | 11:54

Rumcajs napsal(a):

Bédo:

Bédo ty jsi neuvěřitelnej. Tobě neřekli ještě, že v Číně je kapitalismus ? Že ekonomika tam není řízena direktivně ?

Jsi fakticky tak hloupej a nebo si jenom děláš srandu ze starýho Rumcajse ?
06. 09. 2010 | 11:54

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad SuP ad schlimbach
Cestu trpělivého přesvědčování a argumentace také kdysi zvolili Konfucius či Buddha.
Nevím , kam je přesně uklidili či zavřeli, ale domnívám se, že SuP je na pokoji stále sám.
06. 09. 2010 | 11:55

SuP napsal(a):

Vykydale -
Důležitý je "Vo čom", A pak poznat, vo čom je to "Vo čom", abys dokázal zjistit a rozhodnout, eši jo, bo ně.
06. 09. 2010 | 11:59

SuP napsal(a):

...Opr. "ni!"
V cizích jazycích občas člověk chybuje ....
06. 09. 2010 | 12:00

Jirka H napsal(a):

Rumcajs:
Podle Bédi je i Severní Korea demokratická, protože to mají přece v názvu: Korejská lidově DEMOKRATICKÁ republika...
06. 09. 2010 | 12:01

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Díky za odkaz, ale trochu se bojím o Tvé zdraví jako Vykydal,když jsi ochoten diskutovat se Šlimbou.

Nebo piješ něco moc dobrého ?
06. 09. 2010 | 12:03

Rumcajs napsal(a):

Jirka H:

Tak to se Ti povedlo Jirko.

Palec nahoru !
06. 09. 2010 | 12:04

xx napsal(a):

Schlimbach má zásadní bordel v pojmech a proto i složité věci se mu zdají naprosto jasné, jednoduché a zvládnutelné levou zadní.
06. 09. 2010 | 12:13

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Jenže mezi "demokratickou" a "lidově demokratickou" je rozdíl asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.
(A už jsme zase u těch starostí o zdraví.)
Nepiju, čekám poplach s výjezdem....
06. 09. 2010 | 12:14

Béda napsal(a):

Rumcajs, JirkaH.,

Ale kluci. Čína zajisté musí být kapitalistická, když do ní globální velkokapitál investuje vrchem spodem. A KLDR musí být demokratická, když nad ní drží (podobně jako držela kdysi nad PolPotem) ochrannou ruku direktivně KS řízená Čína. Kdyby šlo o nedemokratickou zemi, globální velkokapitál, kterému jde především o svobodu a demokracii (až tak, že někdy kvůli nim zahajuje války) by přece do Číny masivně neinvestoval.

Anebo se snad pletu? Snad by globální kapitál nezainvestoval svému katu provaz na kterém jej pak čínský kat pověsí?
06. 09. 2010 | 12:34

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

člověk aby přežil musí si pro sebe urvat co to dá nekoukat ani vpravo ani vlevo odrbat koho může a být člověk člověku vlkem nebo supem.
Jinak to nejde a už se to několik tisíc let takhle praktikuje žádné přesvědčování nebo výchova nepomůže holt život je jak louka plná fialek ale jen se pro nějakou ohneš už tě někdo kopne do prd.le
06. 09. 2010 | 12:53

Jirka H napsal(a):

Béďa:
Jste vede, jak ta jedle. Ten vámi zmíněný velkokapitál rozhodně nemusí investovat do demokratických zemí a zhusta investoval i do zemí, které rozhodně demokratické nebyly. Jako příklad lze uvest Jižní Koreu a Thaiwan - v dobách, kdy byly řízeny diktátorsky. Pro investory je hlavní především záruka výnosu a ochrana investic - rozhodně to nejsou žádné humanitární organizace.
Co se týče vztahu Číny a KLDR, je realita také celkem prozaická. Číňané se nad tímto šíleným režimem nerozplývají, ale rovněž si nepřejí jeho náhlé zhroucení, kdyby byly jejich východní region zaplaven miliony lidí, kteří se, vinou letitého vymývání mozků, budou jen stěží orientovat v normální společnosti...
A proč by šli Severokorejci hlavně do Číny? Prostě proto, že jen na hranici s Čínou nejsou minová pole a težké pohraniční opevnění.
06. 09. 2010 | 12:54

Ládik!!! napsal(a):

Pamela Bárnsová a Boby -
jen sama za sebe - v tomhle nejedu.
06. 09. 2010 | 12:55

Gerd napsal(a):

bape,
podle vašeho příspěvku soudím, že jste ten můj vzal příliš vážně. Napovím, byl pro pobavení! Pro ty, kdo by snad byli na pochybách, jsem vložil nápovědu "Pro pěkný večer". S tím, že ji někdo nepřečte jsem ale nepočítal.
06. 09. 2010 | 13:01

Jirka H napsal(a):

Béďa:
oprava: Jste vedle...
06. 09. 2010 | 13:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jirka H
Odkud se bere Vaše jistota, že po pádu režimu by Severokorejci šli právě do Číny ?
Odporuje to Vaší logice, kterou jste použil v případě motivace velkokapitálu.
A která je správná.
Srovnejte průměrnou mzdu v Číně a Jižní Koreji. Například. Nehledě na příbuzenské vazby.

Historicky pak použijte analogii s NDR.
Kam odešli obyvatelé NDR.
06. 09. 2010 | 13:13

Béda napsal(a):

JirkaH.,

to je vlastně pravda. Neexistují špinavé peníze a kapitál nezná pojem morálka (ve smyslu morálních zásad - neplatí zde žádné všelidské desatero. Existuje jediné mravní kritérium výnos/zisk - náklady. Když si tak do toho promítnu Chile, Haiti, Salvador, Grenadu, Kubu, Irák, Saúdskou Arábii, Pákistán, Kosovo, Afghánistán, Čínu, nacistické Německo... musím vám dát za pravdu.
06. 09. 2010 | 13:16

Carlos V. napsal(a):

Pane Schmlimbachu,

Děkuji Vám za odpovědi.

Jen bych ale rád rozvedl moji druhou otázku.

Co když někteří nepoctiví podnitatelé, kteří se nebudou chtít přizpůsobit systému, prodají zboží do EU potají a nepřiznají valuty ?

Stejně tak u zahraničních turistů - mohlo by se stát, že veksláci budou nabízet zahraničním turistům lepsí kurz tutemské měny.

Část obyvatelstva i podniků by totiž mohla mít nezákonný zájem například o ukládání peněz na zahraničních účtech - a proto by potřebovali valuty.

Pak by ale mohla nastat situace, kdy by mohla chybět cizí měna našim dovozcům, což by mohlo dovozy prodražit.

Nedomníváte se, že kromě kladných motivací je třeba připravit i systém motivací záporných, vyčleňujících takové asociály ze slušné společnosti ?
06. 09. 2010 | 13:33

Pepa Řepa napsal(a):

Béda napsal(a):
Anebo se snad pletu?
---------
No, Bédo, jak to napsat?
Myslím, že byste u Odkolků mohl na Vánoce plést vánočky, jde Vám to, máte talent.
Už jste si sehnal toho Konfucia? Stačil by Král, Lábus nebo
http://www.dharmagaia.cz/kn...

Copak protokoly sionských mudrců, ale až Stejskal vydá Protokoly aktuálních cz.mudrců, to bude bomba.

Kozina, Vilík,Béda, Levák, bratr Vácslav,paní Pepa, Hovorka č.11, Voroshilov etc......
Oponentura Rumcajs se Supem a pán Hoven.

Může to začít pangalaktickou Schlimbach-Tožičkovou reformu na nové uspořádání vesmíru.
Zmínkou o Kelišové mně docvaklo.
Reforma -zvaná hoštická.

Slunce, seno a progresivní paralýza III.
Ministerským předsedou bude Troška.
Pak bude všude mír. Normálně

Budete muset chvíli počkat. Bude to v šedesátém šestém.
https://www.youtube.com/watc...
06. 09. 2010 | 13:53

SuP napsal(a):

Carlos V. -
Ty jsi Jaroslav?
Tos mě teda dostal Donalde!
06. 09. 2010 | 13:55

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Já se za nikoho odírat nenechám .....
06. 09. 2010 | 13:59

Béda napsal(a):

PŘ,

Děkuji Pepo za uznání. Vy taky nejste z nejhorších. Květnatá mluva, občas rým, méně argumentů a více symboliky. Je to chytlavé, mírně patetické, okořeněno vlastní invencí a hlavně dobře prodejné.

PS: už jste uvažoval o tom, že byste ve volných chvílích vypomáhal panu Stejskalovi při usměrňování diskusí?

Přeji Hezký den.
06. 09. 2010 | 14:09

Pepa Řepa napsal(a):

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):holt život je jak louka plná fialek ale jen se pro nějakou ohneš už tě někdo kopne do prd.le
-------------------

Milostivá-nic ve zlým- ale přijde na to o jaký ročník jde.

Ono ohýbat se, byť na louce plné fialek, je pro sličnou ženu- a nejen pro ženu, jak říká pan Dušek- velice riskantní prostocvik.
06. 09. 2010 | 14:10

Jirka H napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Proč by asi šli Severokorejci do Číny? Protože na této hranici nejsou minová pole. Vždyť jsem to napsal! Co je na tom nelogického?
06. 09. 2010 | 14:15

schlimbach napsal(a):

Carlos V alias další nicknames

kdybyste si návrh přečet, jako jistě inteligentní člověk byste odpovědi na své otázky našel. Jen zkráceně - z pohledu nového systému je jedno, zda českou měnu utratí u nás občan nebo cizinec, od kterého občan koupil výhodně valuty, které si chce uložit na zahraniční konto. Pokud se domnívá, že je to pro něj výhodnější, ať to udělá - je to jeho volba. Zároveň si uvědomte, že hotovostních plateb bude stále méně a jr to celosvětový trand, i když v novém systému to má jioný důvod než v systému stávajícím.

K nepúoctivým podnikatelům, prodávajícím zboží potaji za valuty. I tací jistě budou, otázka je, má smysl kvůli nim vydržovat další a další úřednáíky a policii, aby to hlídali? Jednodušší je zpětná vazba v systému, na kterou si třeba naběhnou. Podmínkou pro podnikání je, že příjmy mínus výdaje musí být větší než nula. Aby mohli vyvést potaji nějaký stroj například, musí jej nejdříve vyrobit a to již samo o sobě naváže na sebe další činnsoti mnoha lidí, kteří dostanou mzdu, podnikatel musí zaplatit řadu dalších nákladů - ty perníze dávno budou v ekonomice, přesunou se k jiným osobám atd. Pokud to vyveze potaji, může se mu snadno stát, že sice bude mít venku nějaké peníze ulité, ale doma přijde o všechen majetek, protože ty příjmy mu budou chybět v účetnictví. Navíc oficiální prodej za cizí měnu je pro podnikatele výhodnější, protože kromě ekvivalentu v české měně dostane navíc ještě nedaněných 20% v cizí měně z aktivního salda ...
06. 09. 2010 | 14:18

Jirka H napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Dodatek: to samozřejmě platí pro případ náhlého kolapsu režimu a pro první dny nebo týdny. Pak by je patrně postupně repatriovali Jižní Korejci. Mimochodem, ti už mají jistý systém v začleňování severokorejských uprchlíků. Ten byl ale určitě nedokázal čelit náhlému přílivu milionů chudáků ze severu.
Již teď mají celkem neblahé zkušenosti se začleňoní Severokorejců do společnosti. Ti totiž zpravidla nejsou zvyklí sami o sobě rozhodovat, a to ani v maličkostech. Stejně tak i v práci čekají jen na podrobné pokyny. Lepší je to s jejich dětmi. Ale i ty nastupují do školy o rok později, než jejich jižní vrstevníci, aby dohnaly manko ve vědomostech, ale vcelku se pak přizpůsobují snadno. Horší je to s jejich rodiči...
06. 09. 2010 | 14:25

Carlos V. napsal(a):

Schlimbach : sorry za forek.

Diskuzi o Vasi reforme odlozim.

Ale ... mam tendenci skoro verit, ze to myslite dobre a nejste zakuklenym stalinistou.

P.S. Vase politicka cesta nikam nevede. Moje take ne, ale ja jen kecam stranu nezakladam.

Tak vam preji, at uspesne prodavate mlynky a politiku / a hlavne ekonomii / nechte plavat.
06. 09. 2010 | 14:42

schlimbach napsal(a):

Carlos V

v pohodě, mě fórky nevadí :)
06. 09. 2010 | 14:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jirka H
Milý prognostiku a severokorejskozpytče.
Nemohl byste upřesnit jak by tomu bylo v úterý, ve středu, za týden popř. za půl roku po tom zhroucení? Bylo by jich sto ?
Tisíc ? Milion ?

Víte, chtěl bych nyní investovat do jedné jihokorejské firmy vyrábějící detektory kovu. Vaše jistě správné a přesné prognozy by mi usnadnily rozhodování.

Neb jinak mám ještě v záloze úvahu o investici do čínské firmy vyrábějící součástky pro výrobu infravidění.

A tak potřebuji znát přesný časový rozvrh těch událostí. Neb ovlivnit je nemohu.
Nejmenuji se Goldman o Sachsovi ani nemluvě.

Díky.

P.S. Fakt se dám k těm jehovistům. Oni jediní ví přesně, o čem mluví. Tedy o motivacích Číny. Třeba.
06. 09. 2010 | 14:46

Jirka H napsal(a):

Tencokida Hnuj: Velice vtipné...
06. 09. 2010 | 14:50

mb napsal(a):

když jsem četl :naprosto minimální vymahatelnosti práva

NAPROSTO MINIMÁLNÍ VYMAHATELNOST PRÁVA ( v rozvojových zemích)

vzpomněl jsem si na grunderský kapitalismus 90. let ...

a na útěk Václava Klause před právníky ...

všimněte si prosím, že Václav Klaus dosud nebyl odsouzen a jat do žaláře .... naopak je t.č. prezidentem čr .....
06. 09. 2010 | 14:50

gaia napsal(a):

Tencokida Hnuj

investujte do firem vyrábějících kontejnerové bydlení a pokud k exodu nedojde uplatní se i u nás pro nepřizpůsobivé vyplavené povodněmi a neschopné po škrtech utáhnout nájemné.

Myslím že jejich akcie porostou souběžně s poptávkou
06. 09. 2010 | 16:04

Cech napsal(a):

Není na místě otírat se o Čínu úspěch ve výrobě a rozvoji je nepopiratelný a nelze ho polpivat.Bohužel ČLDR nemá onen potřebný rozptyl daní.Je skoro jisté, že i když tam někdo "zcela legálně vyvede mimo ČLDR nějaké ty miliony tak ho pověsí".Nikdo netleská při dílčím ale co se dá prodat tak se prodá.Jestliže jsem v něčem dobrý tak toho využiji a je mi fuk jestli soc. nebo kap.Cena pracovní síly ale bohužel i ČLDR roste a to je průšvih.Dobré znamení je že u nás klesá.
06. 09. 2010 | 17:14

Skogen napsal(a):

xx, nejsem si jistý, jestli jste mě pochopil.. Tak jak to podáváte je to trošku unfair, protože zavádíte pojem "skrytý dluh", který však dluhem de facto není. JE TO STAV, KTERÝ UMOŽŇOVAL HOSPODAŘENÍ BEZ FAKTICKÉHO DLUHU. Ano, západní ekonomiky měly životní prostor vykachlíkován mnohem luxusněji - jenže za cenu vypůjčené prosperity. I mikročástice si mohou "půjčit" energetickou hladinu - musí ji ale dostatečně rychle vrátit - jenže tady fyzikální zákony neplatí a tudíž se nevrací.

Otázka. Domníváte se upřímně, že všechny současné dluhy mohou být standardními prostředky umazány? Anebo se hraje letadlo se stále většími pákovými mechanismy, což znamená, že jsme si sice vypůjčili na luxus, který rozmařile považujeme za standard, ovšem dlouhodobě na něj nemáme?
06. 09. 2010 | 17:51

Rumcajs napsal(a):

Státní dluhy jsou důsledkem demokracie a politické soutěže.

Totalitní politické systémy je dělat nemusí, páč případné nespokojence pošle rovnou do věčných lovovišť.
06. 09. 2010 | 19:19

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

cha cha chaaaa :) ty jo, to je geniální postřeh :)
06. 09. 2010 | 19:21

Béda napsal(a):

Rumcajs,

takhle bych to neviděl. Spíše tak, že státní dluhy jsou důsledkem individuální hamižnosti, nekonkrétní odpovědnosti a nepostižitelnosti byrokratů a zákonodárců za vědomá a nevědomá selhání, neodbornosti, selhání hlídacího psa demokracie, přežívající imunity zákonodárců, selhání orgánů činných v trestním řízení (politicko-justiční mafie)a pod..
06. 09. 2010 | 19:27

Rumcajs napsal(a):

Báda:

Já bych to Bédo zase viděl jinak. Aby se tam dostali takový lidi, je potřeba hodně naslibovat. A nejjednodušší je získat hlas prosťáčka, co věří na bezbřehou sociální politiku.

A to něco stojí.
06. 09. 2010 | 19:44

kormoran napsal(a):

PR-a koor kdyz jde o "dvouhlavnovku'))))
06. 09. 2010 | 19:47

kormoran napsal(a):

...socialisticky konzum}}}}

https://www.youtube.com/watc...
06. 09. 2010 | 20:01

xx napsal(a):

Skogen: Myslím, že si dobře nerozumíme. Nejde o skrytý dluh, ale o dluh vnitřní. Nejde o nějaké vykachlíkování, o fasádu, nátěr nebo lak. Tady jde o zásadní investice do rozvoje které se velmi omezovaly na úkor plné zaměstnanosti a nízké ceny základních potravin a potřeb (dotované bydlení privilegovaným vrstvám podniky i státem)

Podniky produkovaly zastaralé zboží které nakupovaly ostatní jen z donucení. Já jsem pracoval v podniku, který vyráběl počítačové periferie a dělal to celých 15 let v prakticky nezměněné podobě. Co bylo v sedmdesátých letech výstřelkem moderní techniky, v roce 90 se vozilo na západě do šmelcu. U nás se vyráběl nový šrot, žádný pokrok, žádné zvyšování výkonu, žádná modernizace. A navíc se vyráběl ten šrot dráž, protože právě díky té absenci modernizace na všech stupních jsme měli energeticky mnohem náročnější výrobu (stále máme) To je ten vnitřní dluh. Jakmile se rozpadlo RVHP - tedy ta nutnost odebírat starý "nový" šunt, firmy v podstatě ze dne na den ztratili odbyt. A jistě víte, že ze dne na den zmodernizovat výrobu a zajistit novou produkci není možné. Ale lidé chtějí výplaty každý měsíc.
Docela by mne zajímal váš recept na takto vzniklou situaci.

Co se týče zadlužování tak tam je to poněkud složitější, než jak se to vykládá. Jde o to že je to zemi od země jiné. Jinak je to s dluhem v případě Německa, jinak v Řecku a jinak ve velké Británii a USA. Jiné je to i u nás.
Celkově by se to dalo shrnout tak, že dluh je dobrý sluha, ale zlý pán, přesně jako ten oheň. Dluh dokáže dobře sloužit rozvoji, ale také dokáže spálit celou zem. Stejně jako člověk objevením schopnosti využívat oheň nastoupil cestu k blahobytu, stejně tak u dluhy akcelerovaly blahobyt a prosperitu. A proto je velmi důležité kdo a jak zachází s takovým nástrojem.

Stále se jen dokola hovoří o dluhu vlády. Málokdy ale slyšíme o zadlužení celé ekonomiky. Státní rozpočet není celá ekonomika. V ČR je státní rozpočet zhruba jedna třetina ekonomiky. V jiných zemích je tem poměr jiný. To je třeba brát též v úvahu.
07. 09. 2010 | 00:38

Béda napsal(a):

Rumcajs,

zas vytahujete Smlouvu ODS s občanem?
07. 09. 2010 | 06:25

schlimbach napsal(a):

je to pořád dokola - levo - pravé vidění ve všem. Skrytý dluh tu, faktický dluh zase tam atd. Nebylo by jednodušší se podívat na problém z toho zorného úhlu, jestli systém umožňuje důstojný a svobodný život všem občanům společnosti nebo neumožňuje? Zda naše společnost je svobodná a suverenní jako celek, nebo není? Pokud dojdeme k závěru, že není, pojdme hledat příčiny a nalézat řešení. Pochybuji, že většině se dnes žije dobře - není to jen o banánech a cestách do ciziny, což je snad pochopitelné. .
07. 09. 2010 | 07:07

SuP napsal(a):

schlimbach -
A co takhle se zamyslet, zda si občané na svůj "důstojný a svobodný život všem" vydělají?
Pro blbé - nemyslím svými platy, ale společnou užitečnou produkcí?
Případně nastínit, v jakém rozsahu by mohla být ona "důstojnost a svoboda", pokud by byla financována skutečnou současnou užitečnou produkcí? Určitě to máš spočítaný. Tak se ukaž, ať víme, na čem jsme.
07. 09. 2010 | 08:36

SuP napsal(a):

...A ještě -
Jak přesvědčíš lidi, kteří dnes pracují za 297.000,- BRK, aby totéž a se stejným elánem dělali za 22.800,-?
07. 09. 2010 | 09:15

xx napsal(a):

schlimbach: pochyby o tom že se dnes většině nežije dobře jsou naprosto nesmyslné emotivní žvanění. Co to znamená žít dobře, důstojně, svobodně podle schlimbacha ?

Pro někoho žít si dobře znamená mít byt, auto, chatu a dobrou práci kde se nenadře. Pro jiného to znamená mít na pivo a kde se vyspat, pro dalšího zase mít zahradu a čas na ni, další si přeje Mercedes, jiný zase letadlo.

Skutečnost je taková, že většina lidí možná není spokojena se svým životem, se svým příjmem a chtěla by víc peněz a větší blahobyt. To ale neznamená automaticky že se jim žije špatně.

Lidí v těžké životní situaci máme nejméně v Evropě.
07. 09. 2010 | 10:04

xx napsal(a):

p.s. ještě doplním, schlimbachu, nepoužívejte slovo všem. Protože, ačkoli se vám to bude zdát nepochopitelné, je dost lidí kteří vám z vysoka kašlou na nějaký důstojný a svobodný život. Nestojí o něj. Ty donutíte násilím ? Přinutíte je žít si dobře a důstojně ?
07. 09. 2010 | 10:06

schlimbach napsal(a):

xx

zbytečně mě opravujete, kdybyste si návrh přečet, je to tam vše shrnuto a podstatou je, že by každý mohl žít na základě své svobodné volby a plné odpovědnosti za svoji volbu, takže, i když je hezké, co jste doplnil, zcela jistě jste nepostihl všechny možnosti, jak by si kdo přál žít. pokud tedy vám jde o to, co píšete, v mém případě se vlamujete do otevřených dveří, což mi nepřijde zrovna normální.

Pokud jde o stávající stav tak si stačí přečíst naše zákony za posledních 20 let a kdo z nich vždy profituje a kdo je za "blbce", kdo přichází o majetek< kdo je zadlužován, komu je upírána odpovídající a důstojná mzda za kvalitně odvedenou práci atd.
07. 09. 2010 | 11:25

schlimbach napsal(a):

xx k vašemu ps

jdete někam s vaší demagogií, něco tak hloupého snad není potřeba ventilovat veřejně, ještě jednou vám zopakuji - vše na základě svobodné volby jednotlive a jeho odpovědnosti - snad chápete, co tím chci říci. Když napíši, že by se dobře žilo všem - je na každém, co je pro nej dobře - já mu umožňuji si to svobodně vybrat - pokud se chce rýpat v popelnicích například - prosím, je to jeho věc, pokud chce podnikat - zase je to jeho volba, mě osobně i vám je do ní "kulové" - realizujte si svoji volbu.
07. 09. 2010 | 11:31

schlimbach napsal(a):

SuP

proč bych měl někoho nutit, když vydělává dnes 297 000, aby dělal za 29 700 ? Musím se přiznat, že jsem tuto vaši otázku nepochopil. Naopak vy se pokuste pochopit, že já nikomu nic nepředepisuji, jen navrhuji systém, který dává stejnou startovací čátu všem (pokud o ni stojí) a vše ostatní je na nich samotných, jak se s životem poperou. Dů§ležité je to, že pokud jim to nevyjde, nespadlou pod minimum, které garantije nejen důstojné přežití, ale i bydlení a práci, aby mohli začít znovu. Nikomu nebráním v rozletu, každý se může svobodně rozhodnout. Tím, že bude existovat minimální ekonomický standard nebude potřeba mít tisíce úředníků v sociálním systému, miliardy na popdoru tohiorto systému - podívejte se na web ČSÚ kolik miliard ročnš jde někam, kde skončí jen ve spotřebě, aniž by bylo cokoliv užiterčného vyprodukováno.
07. 09. 2010 | 11:37

SuP napsal(a):

schlimbach -
..."proč bych měl někoho nutit..."
..."já nikomu nic nepředepisuji...
..."Nikomu nebráním v rozletu,.."
Ty se chystáš, že to povedeš?
Krom toho nepsal jsem, že bude š někoho nutit, ptal jsem se jak ho PŘESVĚDČÍŠ. Mě jsi zatím taky nepřesvědčil.
07. 09. 2010 | 12:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

ad SuP
A ani nepřesvědčí.
Z jednoho prostého důvodu.
Protože schlimbach není ani Topolánek, ani Klaus, ani Nečas, ani Kalousek, ani Němcová, ani Zahradil...
Je to prosté.
Netřeba hysterčit.
Amen.
07. 09. 2010 | 13:09

schlimbach napsal(a):

SuP

nemá smysl přesvědčovat osoby, které nejsou připraveny na diskusi, kteří mají zcela jasno, stačí přesvědčit většinu, těm dalším to postupně dojde, sice se zpožděním, ale o to více následně vykřikují, "vždyt to je jasné, pořád jsem to říkal" :)
07. 09. 2010 | 13:18

xx napsal(a):

Schlimbach: OK beru vaše vysvětlení. Nikoho k ničemu nenutíte, ale každému garantujete jakýsi standard bydlení a práci na důstojný život. Řekněme že důstojný život znamená nemít finanční starosti typu, za co zítra koupím chleba. To zní fajn. Aktivní a kreativní lidé mají volné pole působnosti a mohou tvořit a pracovat a vydělávat podle toho jak moc se snaží. Takže mohou i hodně zbohatnout. Dobrá.

Jak ale vyřešíte problém s tím, že jen málo lidí má zájem pro svoje zbohatnutí dělat něco navíc a většina se Vám spokojí s tím základem, byt a nemít starost o zítřejší chléb ? Prostě proc by dělali, když nebudou muset ?

Leda že by každá práce přinášela výrazně lepší podmínky než ten standard. Protože když postavíte na váhu byt, důstojný život a proti tomu třeba práci popeláře, metaře nebo podobné, není pochyb o tom co lidé zvolí. Rozhodně né práci metaře.

Takže co stím uděláte, kdo bude zametat ? Nebo budete platit za zametání ulic stejně jako za léčení lidí, řízení továrny a pod. ?

Takže kde je ta motivace pro lidi, kteří nejsou vybaveni schopnostmi stát se inženýry, managery nebo lékaři ? Jak je motivujete k produktivní činnosti ?

To bez tlaku a síly nezvládnete. Dnes je tou silou chudoba. Jak to zařídíte ve vašem systému, ve kterém chudoba nehrozí ?
07. 09. 2010 | 13:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

xx
Pardon. Dovolím si trochu poopravit.
Silou (motivací) není chudoba, ale strach.

A nemusí to být jen strach z chudoby.

Ale pokračujte. Konečně zajímavá diskuse.
07. 09. 2010 | 13:51

xx napsal(a):

No podsvětí nechme stranou, to je samostatné téma.
07. 09. 2010 | 14:00

Skogen napsal(a):

xx, já chápu o čem hovoříte, ale nejsem si jistý, zda je to s dostatečně hlubokým vhledem. Totiž, životní úroveň západu nebyla tvořena pouze produktivitou a technologiemi, ale také ekonomickými nástroji. Jestliže je možné, aby na základě jednoho dolaru krytého výkonem bylo vygenerováno dvě stě dolarů nekrytých ničím, pouze důvěrou, že se těch dvě stě dolarů spolu s nezbytným růstem pokryje budoucími třemi sty ničím nekrytých dolarů, aniž by se to v příslušné míře projevilo na jejich hodnotě, pak vykládejte něco o vnitřním dluhu.

Ony prostředky byly pochopitelně také investovány do rozvoje technologií, kterých si nyní můžeme užívat, jenže cílem nebyla a není optimalizace vývoje, ale spíš cosi jako princip "výš, dál, rychleji".

Kdysi jsem se v jednom delším rozhovoru nechal unést paralelou moderního věku a otrokářského systému, kdy armáda bezprávných umožňovala pohodlný život občanů. V moderním věku by toto plnila robotizace a automatizace. Jistě, drazí "otroci", nicméně od určité úrovně by to šlo. Oponent tehdy ironicky namítl, že namísto bloku a tužky má dnes k ruce počítače a tiskárny a přece mu práce neubylo, spíše naopak. To je ta podstata problému - ženeme se za výkonem, místo abychom ho optimalizovali pro blaho člověka.

Západ si vykradl budoucnost. A z vašeho "vnitřního dluhu" ČR žila prakticky polovinu devadesátých let.
08. 09. 2010 | 00:06

xx napsal(a):

Skogen: Jistě, finanční dluhy použité do investic umožňují akceleraci rozvoje.

Pokud naproti tomu nepoužijete žádné finanční dluhy a investice převedete do dotací na levnější chléb, může se to zdát jako dobrý skutek, ale vykrádáte si tu budoucnost daleko více a zřetelněji.

Jinak vašemu příspěvku moc nerozumím, myslím že to je nepovedená směs dojmů a pojmů.

Jak žila ČR z mého vnitřního dluhu polovinu 90-tych let ? To myslíte ty zkrachovalé podniky neschopné prodat co vyrobily ? nebo investice zahraničního kapitálu do alespoň částečně živých podniků schopných transformace ?
08. 09. 2010 | 00:48

Skogen napsal(a):

V první polovině devadesátých si na žádný masivní příliv zahraničních investic nevzpomínám. No, zahraniční vlastník téměř zlikvidoval do té doby exportně silnou Tatru a Aero... ;) Jistěže se inovovalo novými technologiemi, od papíren po polikliniky a banky tomu vyšly vstříc. Na grafu zadlužování USA je znát, jak se tempo díky odbytišti východních trhů dočasně snížilo :) Banky ostatně kryly kdeco a ČKA se stala jednou z nejdůležitějších institucí. A celou dobu se privatizovaly ty vaše nekonkurenceschopné podniky, kam šly sice investice ze zahraničí, jenže investoři investovali do svého! A do toho dvouciferná inflace.
08. 09. 2010 | 10:02

kačer donald napsal(a):

Drobek je obyčejný plagiátor, pardon překladatel, který přeložené kecy finančního spekulanta Schiffa doporučuje ostatním. Možná dělá i poradce dnešní vládě.
Sám nic nevymyslel, protože neumí.
10. 09. 2010 | 14:24

Bc Martin napsal(a):

Tohle by jsi měli přečíst všichni, fanoušci socialismu, aby věděli proč podbízení se voličům různými formamy zvyšování dávek nic neřeší a stát to zadluží.
Čína je typickým ultrakapitalistickým systémem kde sice vládnou komunisti ale kapitalismus je tam větší než v USA a prosperuje
21. 09. 2010 | 20:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy