Evropa před kolapsem: Kontinent na pokraji propasti

06. 12. 2011 | 13:07
Přečteno 5792 krát
Finančními trhy obchází strach a investoři se stahují z krizí postižených zemí eurozóny. Německá kancléřka Angela Merkelová je kategoricky proti tomu, aby ECB použila proti krizi veškerou svou palebnou sílu, a tak se zdá, že měnová unie stojí na pokraji zániku. Někteří ekonomové dokonce volají po znovuzavedení německé marky. Více v prvním dílu třídílného seriálu z dílny reportérů Der Spiegel.

Eurobondy? Francouzský prezident Nicolas Sarkozy tento termín zřejmě nezná. Mluví a mluví, ale o eurobondech ani slovo. A pak přijde řada na italského premiéra Maria Montiho. Eurobondy? O těch nikdy neslyšel. Nebo je přinejmenším nezmínil ve svém projevu. Dalším řečníkem je Angela Merkelová, kterou ani nenapadne téma eurobondů otevírat.

Píše se předminulý čtvrtek a tři evropští lídři před chvílí společně poobědvali ve Štrasburku a nyní se účastní tiskové konference na téma euro. Musel to být báječný oběd, plný jednoty, harmonie a porozumění.

Tak to alespoň vyplývá z toho, jak o něm mluví výše řečení politici. Je tedy pochopitelné, že po tak dobrém obědě se o tak citlivém tématu jako eurobondy nemluví, třebaže právě kolem nich se dnes točí celá debata o finanční krizi. Merkelová je proti, Sarkozy a Monti pro, ale neříkají to nahlas.

V sále se samozřejmě vždycky najde nějaký nepřejícný novinář, který politikům chutnou krmi závidí, a tak se na eurobondy, o nichž všichni vědí, ale nikdo o nich nemluví, natruc zeptá. Merkelová odpoví, že na dané téma nezměnila názor, ale ono pohoršlivé slovo přes její rty neprojde. Sarkozy řekne něco o Rýnu, pak vypráví vtip o hypochondrovi a pak mluví a mluví a nakonec prohlásí, že se s kolegy dozajista shodne. Termín „eurobondy“ však rovněž nevyřkne.

A pak přijde na řadu znovu Monti a ten udělá co? Výraz eurobondy sice použije, pak ale promptně přejde k novému, sluchu příjemnějšímu synonymu – poznamená, že by nebyl zásadně proti myšlence „bondů stability“. Z jeho slov je patrné, že eurozónou zmítá vážný konflikt.

Beznadějně nejednotní

Bez Merkelové se v Evropě nic nepohne. Německá kancléřka se přitom nevzpírá jen myšlence eurobondů, nýbrž odmítá i návrh Evropské centrální banky (podporovaný zejména Francouzi) začít s odkupem dluhopisů strádajících zemí eurozóny v podstatně větším měřítku než dosud, v zájmu snížení jejich výnosů. To však nebylo oficiálním tématem štrasburské konference, na níž Sarkozy své dva kolegy ujistil, že Francie respektuje nezávislost ECB.

Inscenovaná atmosféra souladu a souzvuku ostře kontrastuje s realitou. Evropa je uprostřed své nejvážnější krize beznadějně nejednotná. Politici jdou ze summitu do summitu, z nichž každý končí smířlivými deklaracemi a přísliby, společný plán záchrany eura však na obzoru nevidět.

Situace snad již nemůže být vážnější. Pokud se brzy něco nestane, evropská měnová uniese zhroutí. Ambiciózní projekt, který měl nadobro sjednotit Starý kontinent, skončí neslavně, s dramatickými důsledky pro Evropu i zbytek světa. Celé státy zbankrotují, zase se budou muset zachraňovat banky a světová ekonomika se propadne do recese, která potrvá dlouhá léta.

Poslední dějství eurodramatu začalo a okamžik pravdy se kvapem blíží. Čeho se tedy můžeme nadít? Během několika následujících týdnů, avšak zejména v prvním čtvrtletí roku 2012, budou muset strádající evropské země prodat obrovské množství dluhopisů. Jen samotná Itálie bude muset refinancovat 110 miliard eur starých dluhů (viz obrázek). Kdo ale bude těmto zemím ochotný půjčit?

Dluhopisy dozrávající ke splacení
Dluhopisy dozrávající ke splacení


Ztráta důvěry

Investoři ztratili důvěru v eurozónu, jakož i schopnost společnou měnu zachránit. Ani nedávné změny v italské, řecké a španělské vládě je nepřilákají zpátky.

Strach na finančních trzích i v sídlech vlád narůstá. Dokonce i seriózní bankéři, kteří na veřejnosti srší sebevědomím, v soukromí přiznávají, že se měnová unie může každou chvíli rozpadnout.

Předchozí pokusy o záchranu eurozóny nebyly k ničemu, tvrdí, a dodávají, že Evropa musí konečně sáhnout k jediné zbrani s nevyčerpatelnou municí, tedy Evropské centrální bance. Ta prý musí začít financovat zadlužené státy, i když jí to její stanovy zakazují. Centrální banka má jako jediná peněz dost a v případě potřeby může dotisknout další.

Téhož názoru je dnes již většina evropských vůdců – kromě Angely Merkelové. Ta se takovému řešení brání, neboť se obává o nezávislost centrální banky a měnovou stabilitu. Zároveň se kategoricky staví proti všem návrhům sjednotit dluhy zemí eurozóny do společně vydávaných dluhopisů zvaných eurobondy.

Německá kancléřka je v Evropě stále osamocenější. Doma musí bránit každý ústupek v zájmu záchrany eura před svými koaličními partnery, liberální FDP (Svobodnou demokratickou stranou) a konzervativní CSU (bavorskou sesterskou stranou Merkelové mateřské CDU). O svých dalekosáhlých reformách musí přesvědčovat poslance své strany, a zároveň se řídit judikaturou německého Ústavního soudu. FDP pořádá mezi svými členy průzkum o tom, jak by se měla ke krizi postavit, což jejím partnerům na klidu nepřidává. Ostatní země se na Merkelovou dívají jako na zarputilou obhájkyni německých zájmů, která si neuvědomuje vážnost situace a ohrožuje existenci celé měnové unie.

Jacques Attali, který působil jako poradce bývalého francouzského prezidenta Francoise Mitterranda, líčí obavy partnerských zemí v obzvlášť tvrdém světle. Po dvou světových válkách je to podle Attaliho „dnes znovu Německo, kdo drží v rukou nástroj sebevraždy celého světadílu“. Pokud prý Německo nezmění názor, „bude to katastrofa“.

Neúspěšné pokusy o záchranu eura

Ze zahraniční perspektivy je situace jasná – záchrana eura závisí na Německu, jemuž by stačilo přestat blokovat návrh sjednocení evropského dluhu. Jenže takováto „dluhová unie“ by nejenže odporovala Maastrichtské smlouvě, podle níž není žádná země eurozóny zodpovědná za dluhy jiné země, ale znamenala by i vážné riziko pro Německo. To by jakožto největší ekonomika eurozóny neslo nejtěžší břemeno a nakonec by mohlo přijít na mizinu spolu s ostatními.

Merkelová se rovněž obává toho, že příliš zadlužené země by okamžitě sklouzly ke starým zlozvykům, kdyby vycítily, že jejich záchrana je jistá. Z těchto důvodů jsou Němci ochotni pomoci pouze za přísně stanovených podmínek.

Kancléřka se chovala obezřetně od samého počátku. Svůj krizový management založila na gradualistickém přístupu a zásadně odmítala výzvy k „odvážným krokům“, k přetnutí gordického uzlu. Vždy zvažuje dlouhodobé důsledky navrhovaných řešení. Co když jsou ale tyto dlouhodobé důsledky tak nepředvídatelné, že malé krůčky jsou skutečně jedinou alternativou?

Proto se také snahy o zvládnutí krize potácejí od summitu k summitu, bez náznaku trvalých řešení. Mezinárodní investoři se zaměřili na stále churavější země eurozóny, které jsou tak nuceny platit stále vyšší úrok na své dluhopisy.

Úroky desetiletých státních dluhopisů
Úroky desetiletých státních dluhopisů


Váhavé krůčky

Ukázalo se, že nástroje a programy, s nimiž Merkelová a ostatní lídři vytáhli do boje proti krizi, jsou příliš váhavé a nedůrazné. První záchranný balíček pro Řecko byl nedostatečný, a tak musel následovat druhý. Zároveň se dočkal rozšíření evropský záchranný fond. Jelikož ten však stále není plně funkční, musí ECB neustále intervenovat na dluhopisových trzích a v zájmu stabilizace výnosů vykupovat italský a španělský dluh.

Trhům však nekonečná prozatímní opatření důvěru v měnovou unii nevrátila. Krizový management evropských politiků navíc vykazuje zásadní nedostatky, především vinou vnitřních svárů o kompetence a vzájemné řevnivosti mezi Evropskou komisí a národními vládami, ECB a politiky a rovněž mezi centrálními bankami členských zemí.

Žádnou láskou k sobě nehoří ani nejvyšší představitelé Evropské unie a eurozóny. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso závidí prezidentovi Evropské rady Hermanu van Rompuyovi jeho prominentní post a van Rompuy zase zpochybňuje autoritu předsedy Euroskupiny Jeana-Clauda Junckera. Všechna tato pnutí vedou ke vzájemným rozbrojům, nejistotě a politické kakofonii.

Názorným příkladem jsou nešťastná rozhodnutí předsedy Barrosa. Necelé dva týdny po krizovém summitu ke konci července si vyřídil účty s šéfy evropských států a vlád, když prohlásil, že jimi navrhovaná řešení nejsou dostatečně odvážná a jejich implementace je nedůrazná. Jeho rázné vystoupení evropské sebevědomí zrovna neposílilo a rizikové přirážky u evropských státních dluhopisů výrazně stouply.

Příliš malý fond

Ještě horší než politická disharmonie je skutečnost, že záchranný fond eurozóny, takzvaný Evropský nástroj finanční stability (EFSF), nefunguje, jak by fungovat měl. Původně byl ustaven pro krizí postižené země na periferii eurozóny, záhy se však ukázalo, že nedostačuje ani tomuto relativně skromnému účelu. Členské státy musely zvýšit své garance, aby účinná úvěrová kapacita fondu vůbec dosáhla původně plánovaných 440 miliard eur.

I tato částka však brzy dosáhla svých limitů. Na trhy totiž neudělala žádný zvláštní dojem. Ty se před pár týdny zaměřily na dvě země, Itálii a Španělsko, které by fond samy zcela přetížily, kdyby musely být zachráněny.

Nedávno se nejvyšší představitelé usnesli, že zbývající prostředky EFSF, tedy 250 miliard eur, znásobí použitím pákového efektu s koeficientem čtyři až pět, prostřednictvím složitých finančních produktů a při zapojení soukromého sektoru. Politiky k tomuto opatření vedla úvaha, že jedině tak bude fond schopen zabránit bankrotu velkých zemí jako Itálie či Španělsko, pokud začnou mít vinou turbulencí v eurozóně problém s likviditou. A v případě potřeby bude fond použit k záchraně kolabujících bank.

Politici však do svých kalkulací nezahrnuli investory. Během své nedávné propagační cesty po státem vlastněných fondech v Číně se výkonný ředitel EFSF Klaus Regling setkal s nápadnou zdrženlivostí. Regling doufal, že asijské investory přesvědčí, aby do fondu vložili své peníze, ovšem manažeři obřích fondů již zjevně nevěří, že Evropané své problémy zvládnou.

Mají-li být nové finanční nástroje atraktivnější, musí být samotný EFSF mnohem větší, než se původně plánovalo. To by rovněž podstatně snížilo potřebný pákový poměr. Na nadcházejícím setkání ministrů financí eurozóny chce však Regling navrhnout pouhé zdvojnásobení či nanejvýš ztrojnásobení prostředků fondu.

***


Text vyšel v německém týdeníku Spiegel.

Přeloženo pro Finmag.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

On napsal(a):

Kdo to jsou ti investoři. Jsou to šibalové, kteří si vypůjčí peníze od bank a poté je nškde investují, nebo ivestují své vlastní prostředky? Dotaz je mínšn vážně.
06. 12. 2011 | 13:32

dl napsal(a):

Od samého začátku EU jsem tvrdil že tohle bude čertův spolek ! Člověk ani nemusí být nějaký finanční analitik aby pochopil že rozdílnost států v evropě je příliž vysoká ! Týká se to pracovní morálky odpovědnosti k něčemu společnému atd ! Takže všechny podobné spolky na tomhle čertovské základu nebudou nikdy spravedlivě a dobře fungovat ! To muselo být uvažujícím lidem zcela jasné od samého začátku ! Dávno měla být již ta bruselská noclehárna rozpuštěna ! Kolik lidí se tam dobře vyspí a ještě za to dostanou takové astronomické platy !!! Tohle již překračuje meze normálního lidského chápání ! Dl.
06. 12. 2011 | 13:33

Béda napsal(a):

Nejenom Evropa.

Jak plyne z celkového vývoje, celý západní svět se řítí k rychlému kolapsu. V USA s pokračujícím borcením se ekonomiky a mezinárodního renomé USA sílí odpor nespokojených koncentrovaný v hnutí OWS, na středním východě dochází k vyostřování napětí vůči Íránu, přičemž vojenské napadení hrozí způsobit rozvrat světového obchodu s ropou s nedozírnými důsledky, americké Predátory zabíjí lidi v jaderném Pákistánu načež Pákistán zrušil zásobovací trasy americké armády, sílí protiamerické nálady a politické vedení již nemůže udržet proamerickou politiku, vlivem neústupnossti a svéhlavosti politického vedení USA . nedat Rusům žádné záruky, že plánovaná PRO v Evropě nebude zaměřena proti nim, ustupuje Rusko od programu jaderného odzbrojování, rozmisťuje jako reciproční krok nejmodernější raketové systémy v evropské části se zaměřením na místa US dislokace v Evropě, ruší zásobovací trasy US armády po Afghánistán na svém území, zvětšuje se napětí mezi USA a Čínou v obchodních vztazích i vojensky v asijském regionu. USA prohlubují spekulativní runy na ekonomiku evropských států.

Na otázku, co že se to děje - proč to dělají?, odpovídá exšéf pákistánské tajné služby ISI - bývalý úhlavní přítel USA v regionu, měnící se postupně v úhlavního nepřítele a bezmála hlavu Al Kajdá zhruba takto: "Mohou za to velcí šéfové vedeni zištným zájmem. Vede je k tomu strach a nenasytnost."

Myslím, že v tom je obsaženo všechno:
Lidi, kteří skrze dluh prakticky vlastní planetu mají strach z toho, že přijdou o majetek a o moc, že se pyramida dluhů a virtuální ekonomiky zřítí.

V této odpovědi je zakleta i druhá část motivace - maximalizovat zisk za JAKOUKOLIV cenu. Těm lidem nezáleží jestli v těch dalekých válkách budou umírat američtí vojáci - oni ani jejich děti to nebudou, nezáleží jim na tom, jestli v nich budou umírat pákistánští vojáci, jejich rodiny, anebo běžní civilisté kdekoliv ve světě, třeba v Evropě daleko od jejich sídel. Je jim to úplně fuk.

Podstatné pro ně je, aby status quo zůstal zachován, aby se našelo, byť jenom dočasné zastavení jejich pádu do černé díry. Spoléhají na to, že válka - nejlépe středního rozsahu s regionální mocností sjednotí Američany proti "společnému nepříteli" dalšímu "suprteroristovi", "hrozbě míru"... To je jejich motivace. Odvrátit svůj mat ve velké šachové partii kterou rozehráli a ve které jim již docházejí tahy a alternativy. Spoléhají na "restart" a boom, který nastane po válce, zredukuje populaci a üpevní jejich moc nad světem.

Zdá se, že zde máme déja vu. Jako kdybychom se s jinými prostředky rázem octli ve třicátých letech. Stejné problémy, stejné výzvy. Jenom ty důsledky mohou být mnohem hrůznější.
06. 12. 2011 | 13:36

Trousil napsal(a):

Drobku - hraješ si na ekonoma ale selský rozum chybí.
Evropa a také ČR je zadlužená protože
- máme přebujelá lidská práva a živíme spoustu lidí kteří nepracují a parazitují
- práce kde se tvoří hodnoty je špatně odměňována a proto počet takto pracujících rapidně klesá. Naopak prudce přibývá zaměstnaných v oborech kde se nic nevytvoří ale jsou výnosné - reklama, hazardní a sázkový obor, právníci, zábavní průmysl a sport, a dále zbytečné až překážející a parazitující instituce a úřady.
- v Evropském kontextu výdaje na války, emigrace a podpora etnických parazitujících skupin
- zejména v ČR rozkrádání
- život na dluh, který rozhodují politické reprezentace které nenesou zodpovědnost a myslí jen v rámci jednoho volebního období
...
EU neřeší ani jeden z těchto problémů, místo toho řeší jak sehnat další půjčky pro zadlužené země a jak tyto půjčky zejména extrémně zadlužených zemí schovat do balíčku s jinými kapitálovými produkty a podobné nesmysly.
Budoucnost vidím černě, zatím ani náznak řešení skutečných problémů
06. 12. 2011 | 13:38

ali napsal(a):

hezky to s námi europolitici válí..krize..jasně, bodejď ne. Co mají firmy stále nabízet? Vždyť všichni mají už všechno..auto, ledničky, myčky, pračky, sušičky, telky, počítače, notebooky, mobily, dovolený u moře, půjčky na vánoce, luxusní obleky na hory a lyže, snowboardy, na léto jachtičky, windsurfinkováníčko, večeře v restauračkách, masáže, liftingy, plastický operace.....prostě krize jako bejk..
06. 12. 2011 | 13:40

ali napsal(a):

Trousil
palec nahoru..přesně jste to trefil.. :o)
06. 12. 2011 | 13:41

ZM napsal(a):

Nestrašil bych nějakou "apokalypsou". Nějaké peníze budou muset být v oběhu.Ať už to bude euro nebo něco jiného v některých státech, tak znovuzavedení původní měny nebo udržení eura bude stát velké peníze. Je to cena za předchozí chyby. A co se týká vydávání nových dluhopisů, tak to je cesta k bankrotu. Jediná možnost, jak se dopracovat vyrovnaným rozpočtům je zvýšení daní, především bohatým.
06. 12. 2011 | 13:45

Koplkop napsal(a):

ZM
A co snížit výdaje? To není možnost? Myslíte si, že cesta odvodů a následného přerozdělování je jediná cesta? Právě systém nesmyslných dotací a přerozdělování, je příčinou dnešního kolapsu.
06. 12. 2011 | 13:51

Míval napsal(a):

Hodnotu "přebujelých lidských práv" poznáte, až o ně příjdete. A je to dost pravděpodobné. Ono jich totiž není přehnaně mnoho. Problém je, že chybí korelativy - s oprávněnými právy nejsou vázány a vyžadovány povinnosti. To bych viděl jako základní průšvih našeho civilizačního okruhu.
06. 12. 2011 | 13:56

Jan Čermák napsal(a):

Trousil
Když bychom je teda podle Vás neměli živit, co navrhujete?
Mají umřít hlady nebo jste pro Treblinku?
06. 12. 2011 | 13:58

Láďa napsal(a):

Kontinent na pokraji propasti.
Je tudíž třeba udělat velký krok vpřed, abychom do té propasti nepadali příliš dlouho!
06. 12. 2011 | 14:13

jarpor napsal(a):

Myslím, že není od věci pustit si nedávný Hydepark s prof. Zeleným...

Ten řekl asi toto :
1.
Nejprve se lidé živili zemědělstvím. Aby nakrmili sebe i okolí. Na nic jiného jim moc času nezbývalo a tento stav trval staletí...
2.
Když efektivita v zemědělství stoupala, "přebytečné" ze zemědělství začal zaměstnávat průmysl. Výroba čehokoliv... ale hlavně, jako v předešlém případě - tvoba hodnot.
Toto období čítá cca 200 let.
3.
"Přebyteční" z průmyslu se začali uplatňovat se službách. Sice se nevytváří "hodnota" ale lze se službami živit... Toto období se již počítá na desetiletí..
4.
Přebytečné ze všech tří předcházejících oblastí začal zaměstnávat stát... ale jako ve službách, ani zde se nic nevytváří... pouze se spotřebovává... a ukazuje se, že stát na bujení svého aparátu prostě zdroje /daně všech z předešlých sektorů/ nemůže zvětšovat do nekonečna... Zdanění bohatých, že by vyřešilo tento problém, je iluzí...

A co dál ? Kde se uplatní "přebyteční" ?
Otázky daní, odvodů, otázka lidských práv... toť jen další faktory více či méně ovlivňující to hlavní : Jaká bude a čím se bude vyznačovat éra s číslem 5, jinak - co budou dělat příští generace ?

Ta otázka zůstala nezodpovězena...

Souhlas s ali pro Trousila - palec nahoru.

Hezké odpoledne
06. 12. 2011 | 14:14

Apeoffice napsal(a):

Trousil

Píšete, že pan Drobek si hraje na ekonoma a chybí mu zdravý selský rozum.

Nevím, co panu Drobkovi chybí, ale Vy si uvědomte, že pan Drobek pouze přetiskl text někoho jiného a i uvedl koho a kde v originále vyšel.

A já osobně jsem rád, že pan Drobek zde přetiskuje různé články.

pěkný den pane Trousile
06. 12. 2011 | 14:17

Vandal napsal(a):

Jan Čermák
budeme je živit tak dlouho, až zdroje dojdou, a pak přijde ten hlad, ale pro všechny. Budou hladovět i ti, kteří pracují.
Budeš pak spokojen?
06. 12. 2011 | 14:20

Béda napsal(a):

jarpor,

kontrolní otázka. Pan globální profesor v tom schématu má zjevně někde chybu. Jestliže nikdo nic nevyrábí a stále víc lidí je neproduktivních, z čeho všichni žijí a kam se přestěhovala ta výroba živící a šatící celou planetu? A jestliže se někam čirou náhodou někam přestěhovala proč a kam se přestěhovala? Co směňují ti neproduktivní lidé s těmi produktivními jako protihodnotu? Existuje vůbec někdo, kdo na takovém modelu profituje? Jestliže ano, kde a kdo to je?

PS: není nad hraběcí rady pana globálního profesora. Jenom bych měl pro něj takový soukromý dotázeček. Kdepak má rozloženo portfolio svých investic?
06. 12. 2011 | 14:22

Cech napsal(a):

Je to opravdu drama pane Drobek.
Poslední dějství eurodramatu začalo a okamžik pravdy se kvapem blíží. Čeho se tedy můžeme nadít?
Esurientibus rusticorum by domare M.K.
Česko, které do eurozóny nepatří, chystá krocení dluhů po svém. Další zasahování Bruselu do vlastních zákonů nechce.
Náš vzor:
Bulharský ministr financí Simeon Dyankov oznámil, že Bulharsko připravilo alternativní plán pro případ, kdyby zanikla společná měna EU – Euro.
Bulharsko je jednou z mála zemí, která může ihned vstoupit do „fiskální unie“, kterou v případě pádu Eura plánují Německo, Rakousko, Lucembursko, Nizozemí, Finsko, Estonsko a Švédsko.
06. 12. 2011 | 14:26

dl napsal(a):

Jane Čermáku at si je vezme MITÁL do indie nazpět ! On je bohatý ,hravě je všechny uživí ! Však je to jeho pokolení ! A nám v česku by se tááááááááááááák moc ulevilo ! Dl
06. 12. 2011 | 14:34

Béda napsal(a):

jarpor,

a ještě taková podotázka. Co vlastně reálně produkluje pan globální profesor Zelený? Na které straně té barikády tvůrců reálných hodnot a parazitů je jeho místo? Předem ď. za odpověď.
06. 12. 2011 | 14:35

Trousil napsal(a):

Apeoffice 14,13 mně je spíše smutno že v této zemi nemáme inteligenci, která by měla zdravý rozum a byla by schopna jasně pojmenovat ty nesmysly které přivodily hospodářský, sociální a morální rozvrat Evropy a zejména ČR a místo toho máme "inteligenty" kteří papouškují nic neřešící fráze jiných. Já v té zemi totiž bohužel musím žít
06. 12. 2011 | 14:37

Sladký napsal(a):

Koukám, že někteří zdejší rozumbradové si stále ještě nevšimli, že pan Drobek nic nepíše, ale překládá...Ale k věci- 1.vědeckotechnický rozvoj je dnes na takové úrovni, že 2Oprocent obyvatel Země by bohatě stačilo vyrobit veškeré zboží pro zbývajících 8O procent. Co ale s nimi? Dodám, že zanedlouho by to mohlo být třeba už jen 1O procent...
2. Vyrábět a prodávat lze jen za předpokladu dostatečné kupní síly a DO DOBY PRAKTICKÉHO NASYCENÍ TRHU.Co se stane, když není dostatečná kupní síla,když je trh nasycen, případně když dojde k souběhu obou těchto klíčových okolností?
06. 12. 2011 | 14:37

Sladký napsal(a):

Trousil- nevadí, ještě že tu máme vás,ostatní budou brzy šířit a hlásat vaše geniální myšlenky.Mimochodem, unikají vám elementární věci, přehmat s Drobkem je názorná ukázka.
06. 12. 2011 | 14:40

Sladký napsal(a):

Trousil.."...nepracují a parazitují." Jak a čím je chcete zaměstnat, když nejsou pracovní místa ani pro ty, kteří pracovat chtějí? Jinak viz výše, o těch 2O procentech.
06. 12. 2011 | 14:43

Občan napsal(a):

Hm...
A kampak oni se ti "investoři" asi tak stahují? USA na huntě, Evropa na huntě a Asie si své trhy docela fest brání. Že by ti šibalové nakonec "investovali" v Africe?
06. 12. 2011 | 14:53

Josef K. napsal(a):

Pokud si budeme číst v dějinách ideí, pak nám Max Weber ve své knize "Protestantská etika a kapitalizmus" připomíná už na prvních stránkách jiný pramen, a sice Kurnbergerovu knihu "Unavený Amerikou", podle jejíhož autora Benjamin Franklin definoval etiku čistě utilitaristicky jako ekonomický element:" Být čestný a mravný je důležité z důvodu získání úvěru." Je známo, že IBM byl splacen úvěr na výpočetní stroje pro německou státní správu již po vypuknutí války, dokonce v době bombardování Německa, spojenci, resp. je známa dohoda vlády USA a IBM o tom, že bombardování bude odloženo do doby splacení leasingu.
Evropa po zkušenostech obou ničivých válek zná účelovost jinou, a sice účelovost s morálními limity. Z pádu Lehmanů (s největší expozicí v EU), jednání ratingových agentur , všech soukromých insitutcí, které vlastně vytvářejí veřejný prostor v USA, je logicky postavenoé na jiných základech, než jednání evropské. Zdá se, že americké instituce mají maximální zájem na oslabení EU a Eura. Nejsou totiž oněmi etickými limity svázány. Několik komentátorů zde upozornilo na německého finančního poradce Andrease Clause, který pouze konstatuje systém financí a úvěrů, jak je znám od dob Fuggerových. Současná krize je krizí dvou pohledů na lidskou existenci, jejímiž nositeli jsou zdánliví spojenci. Její řešení leží daleko za možnostmi ekonomů a není řešitelné bez intenzivní práce sociologů, politologů, historiků a politiků. Jako vždy, proti plebejskému americkému vidění světa stojí odpovědnější evropský model (ostatně na válce USA vždy vydělali). Odpovědnost EU je limitem. Její součástí je však paradoxně i podpora euroantlantického souručenství.
Pokud mluvíme o plebejství a odpovědnosti, pak stačí poukázat na přístup USA a EU k základním oblastem lidské odpovědnosti: veřejnému prostoru, klimatu, udržitelnosti životního prostředí. Není náhodou, že EU předčí USA v mnoha technologiích a že veřejný prostor USA je především armáda. Kdo někdy jel po americké dálnici a zabrousil do vnitrozemí, ten je schopen si tyto rozdíly uvědomit.
Blog je o detailech, ale ty nikdy nic neřešily.
06. 12. 2011 | 14:59

jarpor napsal(a):

Béda

No, jak jste dospěl k názoru, že dle profesora Zeleného stále je více lidí neproduktivních... to je Vaše věc...

Z Vaší dikcje zřejmé, že kromě Vás a několika málo vyjímek, s nimiž souzníte, všichni jsou tupouni, profesora Zeleného nevyjímaje. V takové diskusi pokračujte sám se sebou... Já jen jako námět, a dle mého, nikoliv "mimo mísu", jeho názory neumělě dal na papír...

A stran debat s Vámi - jsem se již vyjádřil a nehodlám ne tom nic měnit.

Hezký den
06. 12. 2011 | 15:14

Béda napsal(a):

jarpor,

hezké procitnutí.
06. 12. 2011 | 15:18

Josef K. napsal(a):

Pokud jde o chování lidí, pak zde funguje tzv. "mnichovský princip", většina se snaží utéci tam, kde je pocit bezohledné síly a bezpečí. Tehdy se také domnívali, že válka nebude. Byla a jaká, nevyhnul se jí nikdo. Investoři podpoří americký trh resp. trh asijský. V Evropě je těžce představitelný osud města Detroit po odsunutí výroby automobilů do Mexika a následných přesunech výroby mimo USA. Dnes investoři dělají totéž, plundrují své domovy. Ovšem krátkozrace. Asijský vnitřní trh není postaven na domácí spotřebě, nýbrž na exportu do EU a USA. Bláhový útěk je tedy útěkem k to mu, kdo sice bude vyrábět, ale kdo nebude mít odbytiště.
Pokud se podíváme na strukturu hospodářství, pak EU je daleko více postaveno na reálné ekonomice, s výraznou výjímkou UK. USA jsou postaveny zcela jinak.
Další výraznou hrozbou pro USA je postupné pochopení, že neoliberální model ekonomiky je destruktivní. Neoliberální ekonomové se náhle vzhlížejí v opaku, a scie modelech ČLR atp. Liberální ekonomové trvají na svém. Pád neoliberáoního modelu je zároveň pádem amerického vlivu o který se opírá oligarchická americká elita.
Jistě jiné je jednání skautského vedoucího, který odpovídá za dvacet skautíku a hedonistického tenisty, který odpovídá jen za sebe. To je rozdíl EU a USA.
Můžeme si jen přát, aby evropský model překonal svou insituální krizi, která je jen logickou epizodou v jejím konstituování. K tomu však bude potřebovat dostatek absence mravnosti vůči okolí, neboť s nezodpovědným jednáním se bez jisté razance jednat nedá. Tato situace může EU výrazně prospět a vyčistit její vlastní nefunkční nánosy.
V každém případě mediální troubení o konci EU a Eura včetně sociálního státu a evropských společných hodnot je spíše výkřikem zoufalců než odpovědným jednáním dospělých bytostí. Zoufalkci většinou umírají hladem, neboť mamuta neuloví.
06. 12. 2011 | 15:26

Muřka napsal(a):

Sladký 14.37 - Ty dnes ale pěkně plácáš.
ano, dnes již jen malé procento lidí , snad těch 20 % dokáže vyrobit to co potřebujeme ke kvalitnímu životu. A problém Evropy a ČR je v tom, že máme těch parazitů mnohem více než 80 %, takže i při tomto technickém rozvoji spousta lidí u nás, a i ti co pracují, nemají na bydlení, nemá na to zatopit si třeba plynem / v naší ulici všichni topili plynem už v roce 1972, poslední roky na to nemají a topí zase levným uhlím a odpadky. ten smrad je hrozný/ nemůžeme uživit důchodce, zajistit např. dopravu, požárníky, lékařskou pohotovost atd. Proč to je je asi nad tvé chápání, anebo také řekneš že za to můžou komunisti???
06. 12. 2011 | 15:33

Béda napsal(a):

Muřka,

kontrolní otázka. Co až bude těch produktivních obsluhujících suprmechanismy jenom 1% a lidí bude 10 miliard? Co byste navrhoval?

Předem ď. za fundovanou odpověď.
06. 12. 2011 | 15:38

Trousil napsal(a):

Sladký 14,43- co slovo to perla. Já vidím práci na každém kroku - ten bordel všude, rozbité silnice, neschopnost postarat se o důchodce, o nemocné, o malé děti, zabezpečit bydlení, dopravu. Něco naznačil i Muřka přede mnou.
Asi je to těžké pochopit že nezaměstnanost je jen organizační a administrativní problém, ostatně komunisti měli naopak nedostatek pracovních sil v době kdy pracovali všichni povinně.
Pokud máš vystudovanou jen mateřskou školu a na víc duševně nemáš, alespoň nepiš na blogy, ztrapňuješ se
06. 12. 2011 | 15:40

Bunny napsal(a):

Trousil, vztyk ... dobré, už můžeš sednout, seděl jsi si na vedení. Za tu práci, kterou uvádíš, ti nikdo nezaplatí. Ale pokud chceš, můžeš ji jít dělat zadarmo. A také se můžeš demonstrativně vzdát některých svých přebujelých lidských práv (jsem zvědav, které si vybereš).
06. 12. 2011 | 15:53

ali napsal(a):

Trousil
přesně..hledám celoročně zahradníka..myslíte, že seženu? Přitom tady běhá tolik nezaměstnaných. Když zjistí, že by u nás museli pracovat, tak raději pobírají dávky..
06. 12. 2011 | 15:53

Béda napsal(a):

ali,

pan ministr "práce" a "sociálních" věcí DRÁBek chce zavést nucené práce, kde byvší nezaměstnaný bude státu doplácet za privilegium pracovat. Prý práce šlechtí a lidé si ji mají vážit. Taky se prý musí zavést skrze pracovní outsourcingové agentury regulační poplatek za privilegium pracovat.

PS: na práci zahradníka se prý tlačí nějaký nezaměstnaný biofilosof, který ovšem ještě 15 let má splácet hypotéku. Kolik nabízíte?
06. 12. 2011 | 16:01

Béda napsal(a):

ali,

ještě dotaz. Co u vás bude dělat zahradník "celoročně"?
06. 12. 2011 | 16:02

Bunny napsal(a):

to ali:
Když za práci nedokážete zaplatit slušnou mzdu, neočekávejte seriozní zájem pracovitých lidí. Absolutně nevěřím, že by se o místo v dnešni době nikdo neucházel. Samozřejmě za stravu a bydlení v domku na nářadí to nepůjde.
06. 12. 2011 | 16:08

honolulu napsal(a):

Uz 40-let slysim denne, jak ta nase Amerika "pada na hubu" a ve skutecnosti mam z pochoutek, pozitkarstvi a OBZERSTVI alergie.
Telo mi rika, abych prestal.
Nekdy dostanu chut si poridit nove hracky, ale telo mi rika, ze uz jsem po sezone, a mel bych sedet na "pozadi" a tvarit se dulezite.
Nejvetsi problem je cas, ktery utika do nenavratna a nejde zastavit, stejne jako ubytek energie. T.j. problem pro kazdeho a zadny jiny problem neexistuje.
A v pripade, ze ano, tak se vyresi.
Tato zeme ma periodicky vzestupnou a sestupnou tendenci. Za J. Cartera (pred Reaganem) to bylo horsi nez nyni.
Vzdyt se dohromady nic nedeje. Ano je krize a asi bude fackovacka, ale dokud bude existovat Dollar, tak se vse prezije.

Ti, kteri protestuji proti Wall Str., jsou smesni. Je jich malo.
Zamyslet se nad nezamestnanymi ? To se zde moc nedela, protoze nikdo z nich se nebude zamyslet nad vami, kdyz vase firma krachne.

Bedo, zadne strachy, bude lepe ! Co se tyce Pakistanu, mel by se vygumovat z mapy.
06. 12. 2011 | 16:10

Michal Poláček napsal(a):

Ali,
předpokládám, že tomu zahradníkovi nabízíte luxus 8000 hrubého s tím, že v prosinci ho necháte odejít na úřad práce a znovu přijmete v dubnu. Jedinou podmínkou je, aby neměl více než jednu předchozí smlouvu na plný úvazek. Mzdu pak proplácí právě úřad práce.

Pletu se?
06. 12. 2011 | 16:13

hakarel napsal(a):

Takže "investoři" budou vytahovat rozbušky ze svých bomb těsně před výbuchem jen pokud si dlužníci od nich budou kupovat nové bomby, ještě větší nálože, ale s trochu posunytým časem odpálení, kterými se ty stávající bomby budou nahrazovat. Jakpak tohle asi může skončit?

To je lepší nechat bouchnout hned. A po výbuchu, s novým německým eurem, už s "finančními investory" nic nemít. Paní Merkelová bude za šílence, pokud nechá navléknout Německu chomout evropských dluhů, které Německo nemůže ovlivnit.

Bulharsko není Německo. Ale je zajímavé se podívat, jak ze zoufalého chaosu expresní inflace v nedávné minulosti, ekonomického rozkladu, se vysoukalo s novým Leva, jehož emise 1Leva:1Marka byla pevně navázána na fond snad pouhých 200 mil.DEM, jestli mě pamět neklame. A hned dneska Bulharsko splňuje stará kriteria pro eurozónu, zatímco členové je dávno neplní.
06. 12. 2011 | 16:19

Holubář napsal(a):

Trousile,
Drobek si nehraje na ekonoma, ale na překladatele a "vyhledavače" zajímavých článků. Myslím, že to dělá velmi úspěšně, obojí.
Tak proč ten váš nakvašený tón?
06. 12. 2011 | 16:20

dl napsal(a):

Dobrý den ! Většinou v akcijovkách seděj nenasyti ,většínou všichni co v tomhle nenažhraném kapitalizmu soukromně podnikají se snaží urvat s toho žvance sobecky co se dá ! Navíc mafiánské kartely + cigáni příživové atd. Takhle ne ! Lidi se musí naučit skromnosti ! Pak teprve může nějaký systém fungovat !A kdo je to může naučit ? Jedině ti praví nefalšovaní a dobře kladivem vykovaní komunisté ! Socialismus je ta zprávná cesta ale je třeba po ni jít důsledněji jako za předešlé éry ! Nemakačenky pořádně skřípnout i kdyby měli lámat kámen ! A samozřejmě vše nekompromisně znárodnit a ten národní poklad nechat stále hlídat pořádně prověřenými a k tomu vycvičenými milicionáři ! Za každou zlodějnu jeden prst pryč ! Jedinný recept jak by to v česku mohlo fungovat ! Dl.
06. 12. 2011 | 16:26

ali napsal(a):

Béda
mám velkou zahradu a celoročně je pořád co dělat..počítejte do toho rybník, stromy, cesty...
Bunny
víte úplný prdlajs a okamžitě soudíte :o)) klasické..
Michal Poláček
ano, pletete se..
06. 12. 2011 | 16:35

franky napsal(a):

"Zločiny, které by byly trestány smrtí, kdyby byli spáchány potají, chválíme, protože ten, kdo se jich dopustil měl na sobě velitelský plášť" (Seneca dopis devadesátý pátý).
Žijeme v nefunkčním systému jehož nefunkčnost není v ekonomické základně, ale v politické nadstavbě.Situace je vážná. Zájmy bohatých a mocných jsou ohroženy.
06. 12. 2011 | 16:37

Bunny napsal(a):

to ali:
Nevěřím vám ani půl slova. Podle mého jde o ideální práci pro člověka, který dlouhodobě shání práci (takových jsou mraky). Takže je v tom nějaký háček, zřejmě zrušení nevolnictví nebo něco podobného.
06. 12. 2011 | 16:41

politruk napsal(a):

Bédo

Kontrolní otázka: Kdo je horší, imperialista nebo komunista?
06. 12. 2011 | 16:46

Béda napsal(a):

ali,

Zapomněla jste na drobnost. Za kolik? Jde o skromného docenta se dvěma VŠ a hypotékou.

PS? Pan mniistr DRÁBek doporučuje bioetikům ve státním hrabat listí. Schválně, kolik nabízí soukromý sektor?
06. 12. 2011 | 16:58

Béda napsal(a):

politruk,

přijde na to, pro koho, jayi. A taky přijde na to který komunista a který imperialista. Vládce, občan, otrok v kolonii, trestanec v gulagu anebo v koncentráku anebo občan trvale osvobozovaného území atd..

To je velice těžká otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět.
06. 12. 2011 | 17:06

Sladký napsal(a):

BéDa- Ali tu nabízí zaměstnání už po několikáté,pokaždé nějakou jinou- ale nikdo k ní nechce jít pracovat, raději dřepí za 7 litrů na pracáku.:o)))
06. 12. 2011 | 17:12

politruk napsal(a):

Béda
Aspoň že už to pro Vás není tak jednoznačné.
06. 12. 2011 | 17:12

jojo napsal(a):

Je to divné, taková nervozita,
a přitom každý krok euroelit potvrzuje, že se rozhodovali a rozhodují správně, že?
Valy fungují, recepty zabírají,
Řecko splácí, Evropa předehnala USA ....
ataky nechapu, svetle zitrky nadosah,
a misto toho, aby jasali a mavali trepetalkami,
tak resi, jak zlikvidovat tech par ztroskotancu a zaprodancu, kteri svetlo nevidi.
V okamžiku, kdy ceknete proti té byrokratické idiocii,
jste nepřítelem Říše.
06. 12. 2011 | 17:24

Béda napsal(a):

jojo,

je mi divné, že to samé je v USA. Mimochodem o čem že je to OWS?
06. 12. 2011 | 17:33

pete napsal(a):

Pokud vláda ČR ať taková nebo maková neyvpráská 60 % statních ouředníků ze státních služeb, nic se nezmění....... Možná nějaká taková nová strana přijde .. !
06. 12. 2011 | 17:43

Béda napsal(a):

pete,

ja, ja. Mohl bych nesmělý dotázek pánovi? Kdo, kde a za kolik pak ty vypráskané úředníky "pod penzí" zaměstná a jak zajistí jejich rodiny? Čím zalepí díru v příjmu rozpočtu která vznikne výpadkem jejich daní? Kdo nahradí výpadek DPH v důsledku výpadku jejich koupěschopnosti? Kdo a z čeho jim zaplatí rekvalifikace, sociální dávky...?
06. 12. 2011 | 17:49

ali napsal(a):

Bunny
nevěřte, mně je to fuk :o)
Béda
zadarmo rozhodně ne..umíme práci ocenit..cca 25 - 40
Sladký
lidi ke mně chtějí akorát vydírat a žebrat. Jsou to takoví sladký závistivý žebráci. Něco jako ty.
Ti, co u mě pracují, jsou placení velice dobře a jinam by nešli.
Ale ty víš víc než já sama o sobě, tak si posluž, sladkej frajere.. ;o)

p.s. už je dáno prostě nevěřit, pochybovat a zesměšňovat bez znalostí..pravda už nemá místo a pokud ano, pochybovači ji rozpráší urážkama..né ke škodě mojí, ale ke škodě jejich..já jsem v pohodě..
06. 12. 2011 | 17:54

Béda napsal(a):

ali,

25-40 tisíc/měsíčně anebo 25-40 Kč/hod.?
06. 12. 2011 | 17:59

Jan napsal(a):

pete
Já bych měl taky dotaz. Máte představu kolik je u nás státních úředníků?
A jaké jsou jejich platy?
Náš problem je přesně opačný.
Stát už skoro žádné kompetentní lidi nemá. Outsorcovali skoro vše. Stát by zoufale kvalitní lidi potřeboval.
Ale není schopen je zaplatit.Částečně kvůli lidem jako jste vy.
A nechce jim dát perspektivu, protože jen poslušný úředník s strachem bude ty mafiány co nám vládnou poslouchat.
P.S. Dokud vláda nevypráská z OSVČ alespoň nějaké daně, nebude rozpočet vyrovnaný.
06. 12. 2011 | 17:59

ali napsal(a):

Béda
měsíčně..
06. 12. 2011 | 18:16

Béda napsal(a):

ali,

indiskrétní dotaz: jak je ten pozemek velký, co ta práce obnáší v létě i v zimě, kde to je?

Třeba bych to meilnul nějaké specializované zahradnici, jestliže známý biofilosof neprojeví zájem.
06. 12. 2011 | 18:25

ali napsal(a):

Béda
pozemek je velký dost na to, abych zaměstnala zahradníka celoročně.
Jinak děkuji za Váš zájem, ale nebudu tady nic konkrétního vypisovat. Lidi jsou zlí a závistiví. Mám zkušenosti. Bohužel.
Spoléhám na to, že někoho seženu sama. Vždycky se mi podaří dřív nebo později někoho najít. Takže zatím se starám sama s odřenýma ušima :o)
06. 12. 2011 | 18:32

Koplkop napsal(a):

Béda
"Čím zalepí díru v příjmu rozpočtu která vznikne výpadkem jejich daní?"
Bédo daně uředníků nejsou k ničemu. Když například kovář vyrobí 1000 podkov tak odvede z každé podkovy daň 20 Kč. tj. 20tisíc na daních. Nějaký úředník, který nic nevyrábí, společnosti nepřináší žádnou přidanou hodnotu pak z těchto daní bere svůj plat. A také, to je pravda, z něj odvádí daň (třeba 4 tisíce z těch 20 tisíc). Pořád ale spotřebuje 16 tisíc na svůj plat a ty 4 tisíce vrátí státu, který je před tím vybral od kováře. Kdyby neodváděl daň, dostal by 16 tisíc a ty 4 by zůstaly ve státní pokladně. Suma sumárum úředník odvádí daň z již jednou odvedené daně a tak státu nepřináší nic.
06. 12. 2011 | 18:33

ghándí napsal(a):

poděkujme německu, že se evropa nevydá americkou cestou sebezáhuby. pokud německo neustoupí, tak se rozpadne eurozona, zbankrotují státy pigs a německá ekonomika by následně mohla vyvést z krize celou evropu. pokud začnou tisknout peníze, spějeme všichni do záhuby.
06. 12. 2011 | 18:37

Béda napsal(a):

Koplkop,

hala, vy bejt ale hlava. Povím vám takovou pohádku. Úředník, kupř. správní úředník na dopravním inspektorátu vybírá správní poplatky za úkony. Jeho výpadek může znamenat výpadek v množství odbavených řidičů, nabyvatelů aut... = výpadek peněz. Krom toho z jeho mzdy je srážena daň. Krom toho on a jeho rodina utratí z většinu z jeho mzdy a to se obrazí ve výběru DPH. Jestliže přijde o mzdu, přijde tím o jistý příjem z výběru správních poplatků, příjem z jeho daně z příjmu a část jeho DPH stát. Krom toho v případě, že bude vykopnut, stát mu bude muset hradit rekvalifikaci a podporu. Pakliže nenajde zaměstnání bude výpadek v příjmu státu mít setrvalejší charakter a hrozí, že se on potažmo rodina bude muset postarat o nabytí příjmů jinak - třeba v šedé ekonomice, schwarzsystému, kriminalitou. Zoufalí lidé dělají zoufalé skutky. A pak zde máme multiplikační efekt, jak jsem psal výše - na nákup služeb a zboží úředníka (množství úředníků jsou navázány živnosti různých Topmských a spol., platy jejich zaměstnanců, osudy dodavatelů - a nan ě příjem státního rozpočtu a tak dál a tak podobně.
06. 12. 2011 | 18:53

jihočech napsal(a):

Pane autore,
když už to nemůže přeložit p. Hvížďala v Junge Front HEUTE DNES, tak prosím překládejte něco také z německého tisku:

„€uro den Amerikanern und damit dem Dollar ein echter Dorn im Auge, aber jetzt wird es wirklich eklig mit dieser Politik der Einschüchterung. Die drei großen Rating-Agenturen sind alle in amerikanischer Hand und wenn dann aus Washington die Weisung kommt, dass jetzt der €uro wirklich ‘fällig’ ist, dann wird dies für die Öffentlichkeit auch umgesetzt. US-Amerika geht mal wieder in die Offensive, denn ein Jahr vor der neuen Präsidentenwahl spielt sich in diesem Land ein Richtungsdrama der besonderen Art ab.“

„Opravdovým trnem v oku Američanů, resp. USD je EURO, ale teď je to opravdu ošklivá politika zastrašování. Tři největší ratingové společnosti jsou v amer rukách, a když z Washingtonu přijde instrukce, že EURO opravdu „padá“ tak se to prosadí… „
Že by USA neměly rády EU ?
(Prezident Obama nás přece ujistil, že Evropě pomůže, když mu NATO také pomůže)
06. 12. 2011 | 19:05

memento mori napsal(a):

Zlá krize nad námi leží,
temný mrak, černý stín, Baťova busta,
Tu Trousil s nápadem běží.
Zná mnohá pracovní místa.

Smutek nezaměstnaným tvář halí,
k mecenáši šli nadarmo.
Netuší ještě, že je tu Ali,
jinak by dělali zadarmo.

...
Dávno už zapoměli jak bylo.
Měsíc trávu kropí, sází kytky,
pak už si jen jdou pro 25 kilo
a večer? Oslavné pitky!
06. 12. 2011 | 19:06

ali napsal(a):

memento mori
dobrý :o)
sice nechápu proč taková oslavná óda, ale tuším, že závist hraje hlavní roli.. No, ty sladký memento mori, jen když máš plnej pupek, čteš Blesk a koukáš na Novu ;o)
06. 12. 2011 | 19:14

memento mori napsal(a):

Ali,
pravdu díš, závidím všem pohyblivějším, kteří mě předběhli a na tvé personální přiběhli dřív;-)
S Bleskem a Novou tě musím zklamat. Dívám se občas jen na Události a noviny nečtu vůbec.
06. 12. 2011 | 19:24

Kanalnik napsal(a):

Josef K - zajimave a pekne komentare - dik
06. 12. 2011 | 19:59

ujo napsal(a):

ali.
teď jste předvedla jak ti naši "podnikatelé" jsou neschopní!
Neseženete zahradníka za 25 - 40 tis./ měs.
při prům. výdělku v ČR 24 tis.!
(nemluvě o platech v zemědělství)
Oznámila jste volné místo zahradníka na pracák?
Škoda psaní.
06. 12. 2011 | 20:14

Asfalt napsal(a):

K jihočechovi
Již dávno před krizí jsem četl na RT.com (přesnější odkaz už nenajdu) článek, který měl asi tento obsah.
USA mají velký státní dluh, který může být řešen buď dvojnásobným výběrem daní nebo devalvací dolaru o 20%. Zvýšit daně je vnitropoliticky nemožné. Devalvace dolaru by postihla státní rezervy jiných států, nejvíce by tratila Čína, která tak má zájem na stabilním dolaru.
Po devalvací dolaru by se světovou obchodní měnou stalo euro.

Článek pak končil závěrem, v budoucnosti lze proto očekávat útoky na euro, které je překážkou devalvace dolaru.
Netrvalo to tak douho a přišla řecká krize. Dál to znáte.

P.S.: Nevím, zda naše média informují o nabídkách zemí BRICS pomoci eurozóně k zachování eura.
06. 12. 2011 | 20:15

Maximilien Robespierre napsal(a):

Politici se rozhodli prostředky fondu znásobit použitím pákového efektu s koeficientem čtyři až pět, prostřednictvím složitých finančních produktů a při zapojení soukromého sektoru...

Myslím, že od posledního zasedání Výboru pro veřejné blaho uběhlo už příliš času. Bude třeba se znovu sejít.
06. 12. 2011 | 20:24

resl napsal(a):

evropa přežije a nebude to tak horké, jen nesmí odhlasovat euro dluhopisy.
06. 12. 2011 | 20:26

ujo napsal(a):

pro Koplkopa, k těm úředníkům:
kolik tak může být státních úředníků když nebudeme počítat soudce, st. zástupce, hasiče, policajty, učitele, apod.?
Kolik úředníků může být na ministerstvech, krajských úřadech?
15 -20 tisíc? jsou všichni zbyteční?
Zajímavé, že se nestrefujete třaba do bank, makléřských firem a podobných institucí.
06. 12. 2011 | 20:30

ghándí napsal(a):

mě by jenom zajímalo, kam zmizel soudruh komisař špidla s jeho zdrojema
06. 12. 2011 | 20:34

slavwin napsal(a):

Vždy k něčemu dojde. V tarotu je smrtka počátek změny. Nevidím žádné příznaky, že by země nerodila, ba naopak mnoho jí leží ladem. Jestli zanikne nějaký Barták a jeho současný šéf Chrenek to uvítáme s nadšením. Už je načase aby to skončilo těm totalitním oblbovačům, jimi provedená záchrana je v podstatě rozkradení. Žádná tragedie nebude, když ubude té vyseděné práce, ta která je efektivní zracionalizuje tu fyzickou, ta nemůže skončit, ta byla potřeba vždy. Změny jsou nutné všude, třeba bible, určitě musí přestat být hoden království nebeského kdo vdově a sirotku poskytne prostředky na krátkou dobu a miliony okrade a způsobí že vzniknou další vdovy a sirotci.
06. 12. 2011 | 20:58

SuP napsal(a):

ujo -
Je jich zhruba 500.000 a nemůžete některé nepočítat. To by se vám hodilo. Principielně u nich to zdanění-nezdanění funguje u všech stejně.
06. 12. 2011 | 21:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
Vaše reakce na jaropora v 06. 12. 2011 | 14:22 svědčí o Vašem naprostém nepochopení jeho sdělení. Nejde o to, že výroba se někam přestěhovala, nýbrž o zvyšování produktivity s následným uvolňováním pracovní síly a jejím uplatnění v nově se rozvíjejících oborech podle schématu zemědělství→průmysl→služby→státní byrokrcie→ ?
06. 12. 2011 | 21:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
A kontrolní podotázkou v 06. 12. 2011 | 14:35 jste tomu nasadil korunu. Učitelé (tedy i prof. Zelený) předáváním informací méně informovaným (těm nenafoukaným ☺) se podílejí na zvyšování přidané hodnoty budoucí pracovní síle.
06. 12. 2011 | 21:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

honolulu:
" Co se tyce Pakistanu, mel by se vygumovat z mapy." Aha, proto ten nálet.
06. 12. 2011 | 21:26

Koplkop napsal(a):

Béda
Když hlava tak hlava. Také Vám povím pohádku. Byl jednou jeden úředník a ten si vymyslel lejstro, zbytečné, ale měl víc práce, tak přijali dalšího úředníka a ten si zase vymyslel lejstro a tak dál a tak dál. A všichni ti úředníci byli strašně důležití, neboť politici stanovili takové zákony, že bez těch lejster se člověk nemohl ani ....... Ano stát je v některých případech důležitý, ale v co nejmenší míře, tak aby občanům pomáhala ne škodil. Co Vy na tuto pohádku Bédo?
06. 12. 2011 | 21:35

Koplkop napsal(a):

ujo
Hodně, už jste byl na některém úřadu? Třeba na úřadu práce? Nebo na sociálce, nebo na celním úřadě? Zkuste se tam zajít podívat jak jsou všichni potřební a co mají práce. A to jsou v každém větším městečku na okrasech v krajích.
06. 12. 2011 | 21:40

ujo napsal(a):

pro Supa by byl nejlepší svět bez státem placených učitelů, policajtů...
Vždyť existují soukromé školy (se státní i soukromou dotací), bezpečnostní agentury ( údajně 50 tis. zaměstnanců - již nyní více než policistů); ostatně již nyní soudce připlácí leckdo..
Zdá se,že pro něj je ideální je stav v džungli
06. 12. 2011 | 21:44

Béda napsal(a):

Zbyněk Matyáš,

díky za vaše reakce. měl bych takovou otázku. Ve kterém státě prosím pěkně se ta uvolněná pracovní síla pracovně prosadí, když reální výroba užitných hodnot se stále víc stěhuje do Asie, spolu s know how, ktwré podnikavci okamžitě vyvážejí do nákladových "rájů"? Budou snad všichni IT? Am¨nebo si všichni budou poskytovat navzájem služby? Co budou měnit za ty dovážené reálné hodnoty z Asie?

Nevím jakou přidanou hodnotu tvoří svými hraběcími radami globální profesor Zelený. Dle mého jako ekonom z velké části radí jak správně investovat, aby se zisk maximalizoval. Zelený není Baťa. Krom toho, co myslíte jaká je asi jeho gáže za přednášku? Myslíte, že odpovídá reálnému užitku jeho rad? Nepohybuje se náhodou tento pán mezi bankovním sektorem, burzou v oblasti virtuální ekonomiky?
06. 12. 2011 | 21:53

dalimír napsal(a):

Aliamálko koukám jak jste to zde dnes pěkně rozjela! super diskuze,první brno ! Kolik dáte na hodinu když se Vám uvolím šlechtit tu vaši zahrádku ? Třeba zkušebně v době sezony ? Zn. umím v tom chodit ! @
06. 12. 2011 | 22:01

ali napsal(a):

memento mori
tvoje koukání na Události a nečtení novin je stejná lež, jako tvoje básnička.

ujo
budete se divit, ale nedokážu. Za ty peníze vyžaduji práci. Dobrou, poctivou práci. A ta jak známo, naší dělnické třídě nevoní. Mají se prostě všichni dobře. Nevzdělaný nechce pracovat a příspěvky mu stačí k tomu, aby si koupil pivo a párek a seděl v hospodě a vzdělaný zas nebude dělat zahradnickou práci. Prostě tak to je.
A taky jste ukázal neschopnost myšlení..to, že nevypíšu všechno, logicky znamená, že jsem to neudělala? Jasně že jsem nahlásila. Měla jsem tu čtyři lemply, z toho jeden cikán, abych učinila zadobře všem. Jak myslíte, že to dopadlo? Cikán odešel i s mým zahradnickým nářadím..příště už nebudu činit zadobře nikomu, krom sebe..
škoda mluvit..
06. 12. 2011 | 22:08

ali napsal(a):

dalimír
Vás beru..hned..dejte mejla a domluvíme se ;o)
06. 12. 2011 | 22:09

Yosif K napsal(a):

Pane ON - investorem jste treba zrovnas i vy - pokud byste mnel takovy kapitalsiticky vynalez jako podilove listy na investicnich fondech.

Naprosta vetsina investoru do vladnich bondu jsou kolektivni investori - penzijni a investicni fondy, pak take banky.

Pokud mate nejake uspory, muzete do vladnich bondu investovat pres fondy taky. Muzete si pres sveho maklere koupit treba italske bondy a cekat zda se vam neco vrati. Ze je to trochu riskantni? Inu to je, ale zase - neslo by to 7.1% rocne. Investujte 5 mega a muzete z toho zit..... 30 tisic mesicne cista ruka.......

A recke bondy nesli jeste vice.... nejakou dobu, nez to spatne dopadlo.........

Kdyz financniho ptacka lapaji, pekne mu socani zpivaji.....
06. 12. 2011 | 22:37

Yosif K napsal(a):

Pane Ghandi - mate nejlepsi prispevek roku. Kam zmizel Spidla s tema jeho zdrojema. Ach jo - meli by jej truhlaka dat do TV aby vysvetlil kde ty zdroje jsou.

Evropske zdroje jsou asi uz v p...i, ale Spidla je slusnak, urcite by v TV nasel nejake slusnejsi slovo. Jeste pred cvrt roklem rozestvaval ceskoslovensky proletariat na blohu Aktualne.cz
oslavami italskeho socialniho systemu - "italske penze jsou temer dvakrat vyssi nez Ceske a jejich financovani NEZPUSOBUJE VUBEC ZADNE PROBLEMY".
Spidlu by meli dat do nejake televizni komedie......
06. 12. 2011 | 22:54

honolulu napsal(a):

To Zbynek Matyas,
mel jsem mesic dovolenou, byl jsem doma (Fort Myers) a setkal jsem se po dlouhe dobe z kamaradem z JAR. Je strasi a presto, ze je puvodem z Brna, tak si s nim rozumim velmi dobre - po politicke strance.

Mluvili jsme o prechodu hranic. On sel pres Jugoslavii a rekl mi, ze kdyby byly hranice otevrene, tak by sel radej pres Mikulov a skoncil v Triskirchenu, nez pres hory do Terstu.

Nemam vsak chut se o tom hadat, protoze mi take rekl, ze v NEKTERYCH mistech to tak mohlo byt. Nekteri lide byli pro Dubceka a jini pro Bilaka. Rikal, ze byl zmatek.

Take jsme se hodne zasmali Tvoji vete : "Kdyby vsichni utekli, kdo by delal na duchodce".
Matyasi, Matyasi, nechci se dotknout Tve nebetycne jesitnosti, ale ty jsi STRASNE hloupej.

Tvoji povinosti je myslet na sebe a na svoje blizke. Spolecnost je vzdy prodejna devka, pamatuj si to. Ja to vedel od 14 let, Ty zpomalenej.

Vis co je nejvetsi sranda ?, ze podle mentalniho profilu nekterych prizpevkaru jde snadno poznat ty lidi, kteri by byli jak v JAR tak v USA uspesni. Cesi a Nemci = nejuspesnejsi immigranti v Kanade, USA, Australii atd.

Protoze vsak uverili socialistickym bludum o povinosti ke spolecnosti, tak zustali doma, ted jsou odkazani na kasu pana Kalouska, ktery v ni ma prazdno.

Deti tech kteri socialisticke bludy hlasali si kupuji nemovitosti na Floride. Vim to od pani realtorky z Naples. Napsal jsem o tom na poslednim bloqu pana Kurase.
(Ani nevis jak je tam pekne v te zemi kvetu.)

Bylo s Tebou vydrbano Matyasi, uvedomujes si to, jak vsem lhali ?
A ty jsi tomu uveril....Oh, ha, ha, ha, srandy kopec je s Tebou.
06. 12. 2011 | 22:56

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Josef K:
skvěle !!
velmi, velmi zajímavé myšlenky.
Myslím si něco podobného, ale nedokážu to tak dobře a do hloubky formulovat. Proto díky za to. Uložím si.

(v tom americkém pojetí vidím taky větší vliv židovských bankéřů a to nemyslím nijak rasisticky, prostě židovství je jiné než protestantismus a v USA má velký vliv)
06. 12. 2011 | 22:58

honolulu napsal(a):

strasi = starsi, samej preklep pardon.
06. 12. 2011 | 23:02

Yosif K napsal(a):

Jasne pane Asfalte - cinane se hodlaji hromadne podilet na financovani sytedrych italskych a reckych penzi - asi uz nemaji9 do ceho investovat doma, tak sve penize vrazi do duchodu pro Alexise Zorbu......

..akorat ze i socdermak Drobek Vam zde pedklada clanek, kde se tvrdi ze se do toho Ciunanum nechce - tedy pokud umite cist.....

""""""Během své nedávné propagační cesty po státem vlastněných fondech v Číně se výkonný ředitel EFSF Klaus Regling setkal s nápadnou zdrženlivostí. Regling doufal, že asijské investory přesvědčí, aby do fondu vložili své peníze, ovšem manažeři obřích fondů již zjevně nevěří, že Evropané své problémy zvládnou.""""""

Tak si to zde pane Asfalte prectete jeste jednou - bohuzel - bad luck......

Jestli ten propad evropskych bondu neni spise zpusoben neufinancovatelnosti reckych a italskych openzi, nez nejakym psiknutim rationgovych agentur? Pujcte pane asfalte na recke penze vy sam - to se vam asi nechce, he?
06. 12. 2011 | 23:05

Silvie napsal(a):

Dnes jsem slyšela Robejška mluvit o konci eura, pokud eurozona okamžitě nepřestane stavě Potěmkinovy vesnice a nevyloučí problematické státy.
Pravil,že čím déle to bude trvat, tím to bude neodvratnější.
A v bezpečnost českých bank taky příliš nevěří. Zahraniční prý si budou chtít logicky sanovat mateřské banky na úkor dceřiných.

Já bych mu věřila.
06. 12. 2011 | 23:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Béda:
Pokud vím, ve vyspělých státech se zvyšuje podíl sofistikovanější pracovní činnosti - vývoj a náročná výroba, přesto s nezaměstnaností je tam problém. Do Asie (a k nám) se stěhuje montáž vyvinutých výrobků.
"Budou snad všichni IT?" IT a elektronika vůbec je teprve na začátku svého globálního rozvoje, perspektíva, jejíhož konce nevidět.
"Zelený není Baťa", ale též učí na Baťově universitě ve Zlíně. ☺
06. 12. 2011 | 23:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

honolulu:
Asi si nějak nemůžete uvědomit, že to je věc osobních názorů. Bylo nás víc, kteří neodešli, protože se nechtěli předčasně navždy rozloučit se svými rodiči a přáteli, kteří dali přednost vytvoření rodiny před putováním po světě, byť dobrodružným. Prostě ne každý je natolik psychicky vybavený, aby mohl opustit svou vlast bez možnosti návratu, když to tady vypadalo na pořád.
Mnozí z vás utíkali tak zbrkle, že neposlouchali zprávy vídeňského rozhlasu v češtině, ve kterých výslovně oznamovali volné hraniční přechody. V Traiskirchenu byla např. i herečka Lenka Kořínková, než odjela do Austrálie.
07. 12. 2011 | 00:00

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Béda napsal(a):
"Jak plyne z celkového vývoje, celý západní svět se řítí k rychlému kolapsu."

A jejda, Bédova parketa - věští zkázu prohnilého Západu.
Nedávno věštil krach USA, teď rovnou celého západního světa.

Obdivuji vaše jasnovidecké schopnosti, Bédo.

Nevystupujete někdy na Primě jako věštec?
Úspěch zaručen!
07. 12. 2011 | 00:00

yorick napsal(a):

Silvie,
Robejšek je kapku zakomplexovanej brepta, ale nic vám nemůže zabránit věřit jeho aktuálním tragédiím, jeho problém je, podle mne, že jaksi vynechává bazální průšvih, na kterém nepadá jen Evropa, ale unavená civilizace. Blackholebanking se to jmenuje. Příklad: máte auto? Bydlíte v JM nebo třeba na Plzeňsku, rozdíl v ceně benzínu je 2 kačky. Problém? V Jm jsou poloviční výdělky než třeba v té Plzni, kde je sakra ten průšvih?
Nebo: holíte se (kdekoliv na těle?). Malér! Anóbrž planžeta na holicí strojek je dražší než nový holicí strojek s planžetou.
A včil ke kačce. Myslíte si (s hradním kašpárkem), že koruna nám, versus ojro nějak pomůže? Tak se schválně mrkněte, kolik lidí se živí tímhle nesmyslným vexlem kč-euro a jak si z toho famózně žijí. Ale je fakt, že můžem pálit na hranicích ty E-papírky, páč ty za to zichr můžou.
Jasně, tschechiche ekonomiku držej auta, sdělil mi dnes idnes, bejby pozor, dnes a denně ta vlastně německá auta, už neprodejná - ač nová! Neboť až pojedete kudykoliv v této smutné zemi, uvidíte stovky autobazarů, narvaných překrásných aut za pakatel, to jistě nepopřete. A hle!!!, škodovka začíná monstrózní výrobu svejch VW v Čajna. Zrovna v tý zemi, která vyrábí cokoliv, pod renomovanými značkami kdysi EU či USA, jen to má na štítku Made in China.
Tedy, kdybyste se příkladmo holila (kdekoliv), byla byste dost naštvaná, že výrobek jakékoliv kdysi (USA a EU), má životnost tak max 4 roky. Ale!!!, tenhle princip (zatím) zaměstnává tisíce lidí. Už nám ale zbývají jen bazary na holicí strojky, aby všechny mladé dívky mohly chodit " naboso". Nebo?
Pěkné rozjímání.
07. 12. 2011 | 00:06

honolulu napsal(a):

To Zbynek Matyas,
nevim cim to, ale dnes uznavam to co jste napsal. Vim, ze nekteri Cesi odlouceni prozivali bolestne. Uz je to vsak davno pryc. Kdyz dnes navstivim Cesko, tak je to exoticka, malebna, ale cizi zeme a nevydrzim tam dlouho. Presto, ze jsem se odcizil, tak bych si moc pral tu zemi uchranit pred osudem JAR, ci Rhodesie a to byl duvod, proc jsem zacal tak zurive psat na Aktualne CZ. Snad ma krev me to porucila.
Nez tento prispevek ukoncim, tak jeste chci rict, ze kdyz jsem zabloudil na Morave, tak vsechny ty upracovane babicky a dedci mi pripadali jako svati mucednici. Cely zivot zili podle pravidel predepsanych jejich vrchnosti a ted nemaji ani na radnou dovolenou. Strasne nespravedlivy system ti Komousi udelali...
Koncim pro dnesek.
(Brnak se ted po Vanocich stehuje z Punta Rassa do Cape Coral, tak si to najdete na Image result pro Entertainment a zajimavost a porovnejte k Brnu. A na poslednim bloqu od pana Kurase si prectete o Foreclosure).
07. 12. 2011 | 01:45

sasa napsal(a):

vandal: jaky je rozdil mezi clovekem zijicim na soc.davkach a potomkem bohateho cloveka, ktery by nebyl schopen si sam zajistit standart,ktery mu dava jeho dedictvi.
Oba jsou prizivnici a oba musi zit adekvatne svym schopnostem
07. 12. 2011 | 05:02

Yosif K napsal(a):

Pane Ujo - pokud banka zivi zbytecneho urednika - zivi jej ze soukromych penez. Soukromych bank je zastoupeno v CR okolo triceti - muzete si vybrat nejakou lacinejsi nez je prumer, kde je zbytecnych urdadu asi mene.

Pane Ujo - pokud stat zivi zbytecneho urednika - prispivaji na nej vsichni. Mnohdy jde o urednika, ktery buzeruje soukromniky jaky papir musi byt k tomu ci onomu "v ramci predpisu" - cim vice tim lepe - zkuste neco rychle vyridit na katastru nebo v obchodnim rejstriku. Nebo stavebni povoleni. Nekdo ma papir za den, nekdo za tricvrte roku.
07. 12. 2011 | 07:23

Daňový poplatník napsal(a):

Tp Béda, to jarpor:
Protože největším, tedy globálním problémem je nejméně třicetinásobné přemnožení lidské populace, tak možná současný stav směřuje k jeho vyřešení. No a pak se budou řešit jiné problémy jinými způsoby.
07. 12. 2011 | 07:30

Silvie napsal(a):

Yorick,

já bych spíš řekla, že breptové jsou Sedláček a spol.
Na Robejškova slova vždycky došlo!!
Však s těmi bankami uvidíte - "kontrola" našeho státu nad mateřskou bankou je k smíchu. V závěru nám naše draze udržované banky (našimi superpoplatky) hezky v tichosti vytunelují Němci.
A co myslíte, že se stane, pokud urychleně neořežou eurozonu o napadené orgány? Tak v čem Robejšek "breptá"?
Jenom prodlužují agonii a to stojí další a další miliardy. Tímto způsobem ohrožují euro, což bude katastrofa i pro nás.
07. 12. 2011 | 08:30

Pankrac napsal(a):

vývoj je jednoznačný,
a nejen v Evropě,
stále špatnej kompars pro důvěřivé,
nepřiznání podstaty,
tudíž neřešení, jen kamuflovací triky a tanečky do voleb,
FUNDAMENT..dluhy stále rostou,
prodlužování agonie za cenu za chvíli..ehm mezigalaktickou
Uprimne receno si myslim, ze ted uz z udivu nevyjdeme
07. 12. 2011 | 09:22

ujo napsal(a):

Y.K.:"
Pane Ujo - pokud banka zivi zbytecneho urednika - zivi jej ze soukromych penez."
Živí ho mj.z nehorázných poplatků, které platím, z mizerných bankou poskytovaných úroků
07. 12. 2011 | 13:35

ujo napsal(a):

ali,
to jste tomu cikánovi nabízela 25 tis.?
To bych do Vás neřekl.
Dám Vám typ, ještě budou nezaměstnaní absolventi zahr. škol, za 40 tis. vám budou líbat ruce.
Ale Vy ali si stejně jen děláte legraci
07. 12. 2011 | 13:38

český maloměšťák napsal(a):

ujo
Ali a její historky o tom , komu všem nabízela práci už vstoupily do panoptikální galerie těchto blogů.
Jednou tady nabízela práci sekretářky za 20 tisíc. No tak se jí ozvala jedna komentátorka.
Náhle se ali začla kroutit - jak rousnice na háčku.
Výsledek - nula....fuč.../a nyní to lamentování, jak nemůže opět nikoho najít...začíná znovu - tentokrát jako oslí můstek k problémům s Romy (čekám netrpělivě, kdy se i např. buddhisté nebo muslimové ukážou býti línými - tedy v očích oné ali/

Btw - pokud ali a její vulgární a nenávistné , předpojaté komentáře vůči jinak /levicově/ smýšlejícím občanům a ončankám sledujete déle...sám přijdete na to, že chyba nebude v potenciálních zaměstnancích , ale když už /no - já si stále myslím, že ty její historky mají realný obsah tak z 5 %/ - tak v ali - která je manželkou velmi úspěšného podnikatele a pamatuje dokonce Stalina (její /i v tomto bych byl opatrný/ vlastní věty. /počítat asi umíte, že...:)))/
07. 12. 2011 | 17:36

ujo napsal(a):

Byly tu nadhozeny zkušenosti s jednáním na úřadech.
Já osobně musím říci, že to není tak strašné:
katastr daleko lepší než v 90. letech, stavební úřad (alespoŇ tam,kde jsem jednal) dobrý, ani celníci nebyli tak strašní (dnes o většinu práce přišli), i s FÚ to jde (nechci se pouštět do hodnocení efektivity jejich práce).
Špatné zkušenosti s památkáři.
Na pracák a sociálku nechodím.
07. 12. 2011 | 19:05

er napsal(a):

“THERE IS NO MEANS OF AVOIDING THE FINAL COLLAPSE OF A BOOM BROUGHT ABOUT BY CREDIT EXPANSION. THE ALTERNATIVE IS ONLY WHETHER THE CRISIS SHOULD COME SOONER AS A RESULT OF A VOLUNTARY ABANDONMENT OF FURTHER CREDIT EXPANSION, OR LATER AS A FINAL OR TOTAL CATASTROPHE OF THE CURRENCY SYSTEM INVOLVED”
Ludwig von Mises
08. 12. 2011 | 02:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy