Komunismus - krvavý ideál

04. 11. 2009 | 00:29
Přečteno 4671 krát
Úvod autora blogu: Brzy budeme slavit dvacáté výročí pádu komunistické diktatury, a tak si dovoluji nabídnout vám pár článků pro připomenutí, pro výstrahu, k zamyšlení. Nevěřím na dramatické strašení návratem rudé hrozby, rozhodně ne u nás, Češi jsou vesměs racionální a pragmatičtí a opít rohlíkem se nechají maximálně jednou za sto let, jak by řekl pan profesor Chocholoušek. Nicméně články jako tenhle člověku přece jen na klidu nepřidají. Nikdo netvrdí, že život v liberální demokracii je procházka růžovým sadem, leč člověk by neměl dobrovolně strkat hlavu do oprátky, jen proto že jej bolí nohy. Tak abychom nezapomněli.

xxx


Paul Hollander – Komunismus, krvavý ideál

Berlínská zeď, která padla přesně před 20 lety, byla asi nejvýstižnějším symbolem komunismu. Ztělesňovala historicky bezprecedentní snahu bránit lidem, aby „hlasovali nohama“ a opustili společenské zřízení, které jim není po chuti. Berlínská zeď však byla pouze nejviditelnějším segmentem rozsáhlého systému překážek a opevnění, neboli takzvané Železné opony, která se táhla tisíce kilometrů kolem celého „socialistického tábora“.

Patřím k lidem, kteří touto bariérou úspěšně pronikli, konkrétně v listopadu roku 1956, kdy byla částečně a dočasně pootevřena na rakousko-maďarských hranicích. To, co jsem zakusil v komunistickém Maďarsku, kde jsem přebýval do svých čtyřiadvaceti let, na mně zanechalo nesmazatelnou stopu po zbytek života.

Mí noví spoluobčané ve Spojených státech amerických sice o komunismu ve 40. a 50. letech často a vášnivě debatovali, ale ať již k němu chovali sympatie, nebo nenávist, ve skutečnosti toho o něm příliš mnoho nevěděli. A stejně málo se dnes tady v Americe mluví o velkolepém rozpadu bývalého sovětského impéria. Vlažný zájem médií o převratné události přelomu 80. a 90. let minulého století si v ničem nezadá s jejich dřívější lhostejností k realitě života za Železnou oponou. Americká veřejnost zůstává dodnes blaženě nevědomá k nelidské brutalitě, masovému vraždění a pošlapávání lidských práv, k nimž docházelo v komunistických diktaturách. Jaký to rozdíl oproti tomu, jak dobře si jsou Američané vědomi hrůz holocaustu a nacismu. Množství filmů, dokumentů či televizních pořadů o komunistických společnostech je ve srovnání s těmi, jež se zabývají nacistickým Německem, veskrze zanedbatelný a jen hrstka univerzit nabízí výukové programy věnované bývalým či zbývajícím komunistickým státům. Pro většinu Američanů zůstává komunismus a jeho nejrůznější podoby jen neurčitou abstrakcí.

Rozdíl v morální reakci na nacismus a komunismus na západě spočívá pravděpodobně v tom, že lidé vnímají komunistická zvěrstva coby nešťastný vedlejší důsledek ušlechtilé myšlenky, kterou zkrátka nebylo možné zavést do praxe bez určitého donucení. Oproti tomu nacistické ukrutnosti jsou považovány za čiré zlo, které neospravedlňuje žádný vznešený cíl či přitažlivá ideologie. O nacistických masakrech dnes existuje neporovnatelně více hmatatelných důkazů a nacistické metody exterminace byly vysoce sofistikované a odpudivé, zatímco spousta obětí komunistických režimů zemřela spíše v důsledku nelidských podmínek v žalářích a gulazích. Komunisté většinou nezabíjeli své nepřátele prostřednictvím vyspělého průmyslového aparátu.

Komunistické systémy se vyskytovaly v mnoha podobách, od malinké Albánie po obří Čínu, od vysoce industrializovaných východoevropských zemí po primitivní africké státy. V mnoha ohledech se navzájem lišily, společný však měly základ v marxisticko-leninistické filozofii, která jim dodávala legitimitu, dále vládu jedné strany, kontrolu nad ekonomikou a médii a všemocný politicko-policejní aparát. Sdíleli rovněž oficiální cíl vytvořit morálně nadřazenou lidskou bytost – socialistického člověka.

Politické násilí v komunistických režimech mělo idealistické kořeny a vznešený, téměř očistný záměr. Pronásledovaní a popravovaní nepřátelé byli označeni za politicky a morálně zkažené a za hrozbu vyspělejšímu společenskému zřízení. Marxistická doktrína třídního boje posloužila jako ideologická podpora masového vraždění. Lidé byli perzekuováni nikoli za to, co vykonali, ale pro jejich příslušnost k nežádoucím či podezřelým společenským skupinám.

Ani pád Železné opony řadu západních intelektuálů neodradil od přesvědčení, že kořenem všeho zla je kapitalismus. Tito lidé tradičně chovali ke kapitalismu nevraživost a vždy alespoň váhavě (často však vášnivě) obhajovali politické režimy, které odmítaly ziskový motiv a proklamovaly své odhodlání vytvořit humánnější společnost, rovnostářské zřízení a nesobeckého člověka. To, že komunismus nezměnil lidskou přirozenost, však neznamená, že každý takový pokus je předem odsouzen k nezdaru. Lidé však mohou k tomuto cíli postupovat jen krůček po krůčku a pouze dobrovolně, nikoli pod pohrůžkou násilí.

Sovětský komunismus se zhroutil z mnoha důvodů, včetně ekonomické neefektivity, která vyústila v chronický nedostatek potravin a spotřebního zboží, a všudypřítomné a lživé propagandy, která dále podtrhovala do očí bijící rozdíl mezi teorií a praxí, mezi sliby a realitou. Také politická vůle vůdců za Železnou oponou časem uvadala – částečně díky Nikitu Chruščovovi, který v roce 1956 odhalil světu pravdu o zločinech Josifa Stalina, ale také protože si sami nejlépe uvědomovali nedostatky svých režimů. Později už neměli sílu likvidovat disidenty tak rázně jako v počátcích. V 80. letech pustil Michail Gorbačov do éteru další informace o vadách a špatnostech komunismu, a dál tak podkopal legitimitu komunistického vedení.

Vzestup sovětského komunismu nás učí, že lidé jsou ve jménu vznešených ideálů schopni páchat nevýslovné krutosti – s čistým svědomím. Avšak jeho pád je rovněž důkazem toho, že za jistých okolností dokážou rozeznat dobro od zla. Spolu s historickým vývojem komunismu, od jeho nadšeného přijetí, po jednoznačné odmítnutí, probíhal také morální a intelektuální vývoj obyvatel komunistických států – od bláhového a destruktivního idealismu až po střízlivé poznání, že lidská nátura se příčí utopickým zřízením a že základní podmínkou vytvoření a udržení zdravé společnosti je pečlivé vyvážení účelů a prostředků.

xxx


Paul Hollander je emeritním profesorem sociologie na Massachusettské univerzitě v Amherstu a členem Centra rusistických a euroasijských studií při Harvardově univerzitě.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Stašek napsal(a):

Ach jo, a kolik lidí zemřelo z rukou demokratických států a ve jménu demokracie. Vnucování lidem, jak mají správně žít se pokouší všechny režimy, i ta americká. Co to je za lidomilství, vnucování demokracie zbraněmi.Oblbnout se dají jen proto, že se neumí někteří vžít do kůže toho druhého.
04. 11. 2009 | 00:43

Poiuyt napsal(a):

Primitivismus Ceskeho antikomunismu je hnusne k zvraceni.
04. 11. 2009 | 03:54

Zelený mužík napsal(a):

Nejlepší ideologie je žádná ideologie
04. 11. 2009 | 07:02

Marcus Agrippa napsal(a):

Vzestup ideologie pod názvem komunismus nebyl jen tak z ničeho. A z toho je potřeba vycházet. Kritika jeho průběhu bez odůvodnění - proč - je dost matoucí a scestná. Je to pozůstatek nacistického Německa, kde se strašení bolševismem stalo noční můrou celého národa. Po celém Německu ( i v protektorátu B/M ) probíhaly ideologické antivýstavy o zaostalosti SSSR - jenže moc se nemluvilo o tom proč to tak je ( vím to z vyprávění ). I křesťanství které bylo původně krásnou myšlenkou jak vybřednout z morálně upadajícího Římu přešlo v hrůzovládu některých jedinců. Ano komunismus se stal v rukou lidí nebezpečnou mocenskou zbraní, ale jiní lidé mu pomohli růst.
04. 11. 2009 | 07:19

kocman napsal(a):

Emeritní kecy.
V USA rozdávají profesury asi jako doktoráty na vulgo Plzeňské právnické fakultě Rumlovi,Grossovi a dalším.
Poctivých se tato invektiva netýká.
04. 11. 2009 | 07:27

Ládik napsal(a):

Opět mi stačila první věta (jen řádek), další čtení je zbytečné.
Pád komunistické diktatury... Když něco padne nebo spadne, rozbije si to držku na kusy. Tady vydáváte za pád samovolné zrušení 4.článku komunistické ústavy. To je stejné, jako když někdo sedí rozvalený na židli a zapne si rozepnutý poklopec. Nic víc se nestalo. V parlamentu je 50% komunistů, rozlezlých do všech stran. Mafie.
04. 11. 2009 | 07:27

Rumcajs napsal(a):

Nedá se než souhlasit. Bohužel v každé generaci se rodí zhruba 5% populace s patologicky zdeformovanou psychikou a tak nevěřím, že myšlenky komunismu jsou mrtvé. Toto procento je za určitých podmínek schopno oslovit další, poměrně širokou vrstvu obyvatelstva, které vítá uspořádání, kde společenské postavení není dáno úspěchem a pracovitostí, ale loajálností,slepou poslušností a bezcharakterností.

Kdo pamatuje jako já, komunistické dobytky s absolutní mocí a inteligencí kudlanky nábožné ve vedoucích funkcí, kdo pamatuje tu fůru lidí, co tuto ideologii využávali ku vlastnímu prospěchu..... ten nemůže věřit, že se to nemůže vrátit.

Jak fašismus, tak komunismus se může vrátit a to kdykoliv a kdekoliv. Můžeme se jenom modlit, že se toho nedožijeme.
04. 11. 2009 | 07:39

jepice napsal(a):

Je příznačné, že když se objeví článek o pádu režimů postavených na idei komunismu a vypočítává, co všechno napáchaly, hned někdo přispěchá a poznamená něco o "primitivním antikomunismu", anebo nám čtenář prvních vět obligátně prozradí, že u nás o žádný pád nešlo, anžto jsou ti komunisti ve všech partajích.
Ještě že to popadalo všude kolem nás, to člověku přece jenom dává naději, že není sám, kdo cítí úlevu, že se to před dvaceti lety sesulo.
04. 11. 2009 | 08:16

jepice napsal(a):

Kocmane, Rumlovi, pokud vím, nikdo nic nevytýká.
Když dělal zkoušky, byli u toho vždycky svědci. U státnic dokonce i novináři.
04. 11. 2009 | 08:21

jan napsal(a):

Pane Drobku, prospěšnější by bylo, kdybyste se věnoval problémům současnosti. Tahle protikoministická propaganda budí dojem snahy vytvářet veřejné mínění, že máme být rádi za ten zkorumpovaný tunelářský mafiánský kapitalismus v současné podobě, neboť nic lepšího nemůže být. Těmito články se připojujete k těm, kteří záměrně využívají kritiku minulosti k manipulaci veřejnosti ve prospěch současného stavu. Přitom naopak by bylo na místě, aby se veřejnost u příležitosti 20 let od roku 89 důkladně zamyslela nad současností a podnikla rázné kroky k nápravě současného neutěšeného stavu.
04. 11. 2009 | 08:31

Marcus Agrippa napsal(a):

jan:
naprosto souhlasím. Bagatelizování současných problémů minulostí jen slouží k jejich krytí ( a politici z ODS jsou si toho dobře vědomí ). Nikdo se nechce vracet do minulosti a poslední kauzy kolem právnických fakult potvrzují, že je nejvyšší čas začít se věnovat intenzivně přítomnosti a budoucnosti.
04. 11. 2009 | 08:53

Pocestny napsal(a):

kocman,
slušnej bolševik neexistuje, pomýlenej, to jo, ale slušnej, to se bolševika netýká ani teoreticky.
Dolejš budiž důkazem, že zdejší neobolševik nekrade akorát, když mu to nikdo 20 let nenabídne, jojo, už jsou taky "reformovaný a vomlazený" jako ten chmatavej socan.

Hele, že to naše drobný národní kolektivní svinstvo nedošlo soudu, je jiná věc, ale že to nebylo slušný, o tom žádná, souzi.

Koneckonců, ten jedenapůl milion darebáků je z nás dodnes hezky cítit.

Nakonec, v rozporu s dalšími výroky tvrdím, že jednak je to stále i téma živě české, za druhé, je to stále téma neuzavřené, téma současné.

Jenom nám to z organizované tlupy zmutovalo do podoby klasické italské mafie...
Posledních 20 let je obrázkem toho, jak se duševní bolševik chová, když ho oposice "osvobodí od stranické dispiclíny...
04. 11. 2009 | 08:59

Paterik napsal(a):

Komunismus byl vnímán na západě kladně zejménaz toho důvodu, že samotné západní komunistické strany se držely demokratické linie a soustředily se na sociální výhody a další témata sociální demokracie. Kdyby se ovšem třeba francouszští nebo italští komunisté dostali k moci, rychle by o svoji demokratickou nálepku přišli. Lidé mají sklony si minulost idealizovat. Ta normalizace nebyla přece zase tak strašná, ne? Možná i proto, že někteří lidé mají krátkou paměť...
04. 11. 2009 | 09:10

Béda napsal(a):

AlesDrobek,

Těžko bychom v historii hledali společenský ideál, který nebyl a není potřísněn krví. Rozdíl mezi nima je akorát v množství prolité krve a v tom, jestli při naplňování onoho ideálu šlo o krev převážně vlastní anebo spíš cizí.

Každý ideál dokáží sprznit fanatici, resp. psychopaté, kteří se dostanou na špičku mocenského řebříčku.

Cesty do pekel bývají obvykle dlážděny dobrým úmysly. Ještě jsem neslyšel o společenském modelu, který by byl bezkonfliktní, "bezkrevný" (ve smyslu prolévání krve kanálama) a VĚČNÝ.
04. 11. 2009 | 09:34

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Drobku, dobře, že jste zařadil tento příspěvek.Nacismus připravil u nás půdu pro socialismus. Nyní mnozí na obě tyto ideologie zapomínají a zlehčují je. Říká se, že národ, který není schopen se poučit z historie je odsouzen jí prožít znovu
04. 11. 2009 | 10:01

Béda napsal(a):

Petr z Tábora,

dovolil bych si vaši myšlenku doplnit. Půdu pro tzv. reálný socialismus, připravil v ČR předválečný vývoj (mezijiným dvě světové hospodářské krize a vládní přístupy vůči nejvíce postiženým - ostatně výsledkem hospodářských krizí byl i nástup nacismu v Německu), válečné období (vnitrostátní i mezinárodní vývoj v tomto období - přístupy Benešovy a Háchovy vlády...) a poválečný vývoj v důsledku dohod vítězných mocností.
04. 11. 2009 | 10:12

alesdrobek napsal(a):

Bédo, to že neexistuje uspořádání, ve kterém by byli lidé jako v ráji, ještě neznamená, že všechny režimy jsou si rovny, že je v podstatě jedno, ve kterém z nich žijeme. To snad uznáte.

A komunismus selhal nikoli proto, že ho zprznili zlí fanatici, ale protože - jak správně napsal autor - kolektivistický systém prostě odporuje lidské přirozenosti. Člověk je sice lidumil a altruista, ale zároveň je i individualista a sobec, a to žádný systém nezmění, protože to vyplývá z naší biologické podstaty.
04. 11. 2009 | 10:30

Béda napsal(a):

alesdrobek,

Jistěže si všechny nejsou rovny.

Obecně platí, že naplňování společenských ideálů mívá různé formy, fáze a projevy.

- Obvykle všechno začíná obdobím (řekněme) krvavého nástupu a mocenského opouzdření (příklady ABR, FBR, VŘSR...)
-Pak obvykle následuje období relativního klidu prokládané utužením a krvavými excesy (Stalinova, Maova... hrůzovláda, přecházející v Brežněvův ...
"klid", na druhé straně hospodářské krize, MCCarthysmus, přecházející v reaganismus...
- finálním obdobím je pak krize hodnot, ekonomická
bezvýchodnost, snaha udržet se násilím a kolaps systému (Afghánistán, Gorbačov..., na opačné straně velká hospodářská krize, americké války o dominanci, rozšíření, posléze pouze udržení impéria (Bush, Obama...)
...

Co (dobrého anebo zlého)
z toho nakonec vzejde ví vždycky snad jenom Bůh.
04. 11. 2009 | 11:02

Jan napsal(a):

kolektivistický systém prostě odporuje lidské přirozenosti? Je neuvěřitelné kolik nesmyslů vydávaných za fakta se může v diskuzích objevit jako nějaká zaručená pravda. Opak je pravdou, člověk je velmi kolektivistický tvor a od pradávna se snaží vybudovat sociálně spravedlivou společnost. Uzka skupina bezpateřních a bezkrupulozních sobců se ale snaží atomizovat společnost a ekonomicky a mocensky ji ovládat. Kapitalismus v současné podobě je přežitý kořistnický a zločinecký systém devastující tuto planetu a musí být dříve či později zákonitě odstraněn k nevůli elit, které z něho na úkor ostatních profitují.
04. 11. 2009 | 11:11

Jan napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/...

Kapitalimus musíme odstranit
04. 11. 2009 | 11:29

alesdrobek napsal(a):

Jan - jak píše profesor Hollander, komunismus existoval v mnoha různých podobách v desítkách různých zemí. Pokud tvrdíte, že je to systém životaschopný, který se nepříčí lidské přirozenosti, pak musíte vysvětlit, proč všechny tyto země do jedné skončily nejdéle do deseti let od zavedení komunismu s nevýslovné mravní a hospodářské bídě.

Náhoda? Zprznění krásné myšlenky zlými lidmi? Myslíte, že stačí jen najít ty správné lidi, kteří by to řídili? Pár desítek šancí a desítky milionů zabitých vám nestačí? Chtěl byste to zkoušet znovu a znovu dokud se to nepodaří, i kdyby při tom měly zařvat další desetimiliony? Ostatně když se kácí les, lítají třísky, že?

Mimochodem myšlenku kolektivistické společnosti už nevyznávají ani naši vlastní komunisté. Možná byste se měl někdy podívat na jejich program (dovedně ho skrývají, ale kdo hledá, najde). I oni na půl úst přiznávají, že bez tržní ekonomiky se to neobejde. Jejich jediný rozdíl oproti ODS, ČSSD nebo jiným stranám je jen ve větším důrazu na sociální aspekt, nic víc. Žádná revoluce, žádný převrat, žádné světlé zítřky. Jen "obyčejný" kapitalismus, akorát víc sociální. Krutá pravda, co? :)))
04. 11. 2009 | 11:38

Pavel napsal(a):

Drobku,není to drobet slabé je to hloupé propagandistické cvičení. Ale proč? Abychom si vážili našeho totálně zkorumpovaného režimu. Zločinného jiným způsobem. A co zločiny kapitalismu ty se nekonaly?
04. 11. 2009 | 11:41

Béda napsal(a):

alesdrobek,

ještě dovětek:

- u těch excesů druhé strany bych málem zapomněl na "maličkost" - 2 světové války...

- předpokládám, že dalším obdobím bude hybrid (kapitalismus s výraznými prvky centrálního plánování, resp. socialismus s výraznými prvky tržního hospodaření) pod taktovkou Číny, která zcela nepřehlédnutelným způsobem poráží bývalého imperátora zbraněmi, kterými udolal svého předešlého soka.

Jestli to ovšem bude pro obecné dobro nebo ne, to nedokážu v tuto chvíli posoudit. Spíše se obávám, že to pro obecné dobro, pokud nedojde v Číně k sociální transformaci (socializaci) nebude.
04. 11. 2009 | 11:49

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

"křesťanství které bylo původně krásnou myšlenkou jak vybřednout z morálně upadajícího Římu přešlo v hrůzovládu některých jedinců."

krásnou myšlenkou?
morálně upadajícího Římu?
některých jedinců?

kam chodíte na takto nehorázné nesmysli
04. 11. 2009 | 11:51

Jan napsal(a):

alesdrobek: klasické dogmatické stanovisko. Předně o komunismu tu píšete jen vy. Já se o něm jako o alternativě současného zločinného režimu nevyjadřoval.Pokud chcete sčítat oběti, pak mužete začít u imperialistických válek. Můžete též připočíst oběti přechodu k současnému kapitalismu ve východni Evropě, které dle nové studie jdou do milionů. Můžete též přidat oběti soudniho systému pseudemokratických zemí, které dle zveřejněné studie CIA převyšují objeti všech diktatur. To proto, abyste nežil v bludu, uz je proto, ze celý systém včetně moderního zadlužování (rychlejší akumulace zisků elit)je ekonomicky nastaven tak, aby z něj profitovala jen úzká skupina mafiánů, která privatizuje zisky a náklady nechává socializovat. Je zřejmé, že současné drancování ve prospěch elit musí skončit.
04. 11. 2009 | 12:14

Al Jouda napsal(a):

Nick Jan připomíná Che Gevaru.
04. 11. 2009 | 12:19

jan napsal(a):

:-) bohužel je to jen konstatování nepřijemné zamlčované pravdy o současné realitě
04. 11. 2009 | 12:24

Hystor napsal(a):

Myslím že jádro pudla je v tom, že lidi zatím vždycky dokázali zprznit vznešené ideály, které jim někdo nabídl.
Je to jako s křesťanstvím, které hlásalo mír a lásku ve jménu Ježíše, ale už za několik století po jeho smrti jeho jménem vraždili křesťané své (lidské) bližní. Ve jménu křesťanství se vedly války a ještě nedávno (před 300 lety) upalovali lidé zaživa na hranicích.
Také komunismus byl ideou rovnosti, a lidé byli po nejstrašnější válce přesvědčeni, že nastal ten správný čas k jeho uskutečňování. Ovšem velmi brzy se ta idea opět zvrtla v tažení proti těm, kteří nesouhlasili (u nás Horáková atd.atd.).
Jsem zvědav, jak dopadne současný globalizovaný kapitalismus. Snad nebude zapotřebí globálního očišťujícího konfliktu, aby lidé pochopili...........
04. 11. 2009 | 12:39

n.o.s napsal(a):

You will have a revolution, a terrible revolution. What course it takes will
depend much on what Mr. Rockefeller tells Mr. Hague to do. Mr. Rockefeller
is a symbol of the American ruling class and Mr. Hague is a symbol of its
political tools.

Leon Trotsky
04. 11. 2009 | 12:40

n.o.s napsal(a):

Hystor

1.ježíš nikdy nežil

2.Matouš 10:34-35  Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

3.bližní je velmi specifický termín
4.upalování lidí bylo ještě celkem běžné v pol 19.stol (poslední pokud vím 1840 Mexiko)
04. 11. 2009 | 12:55

Marcus Agrippa napsal(a):

n.o.s
Ježíš Nazaretský nikdy nežil? A koho to teda Římané ukřižovali?! Samozřejmě jsou pochybnosti, ale až tak - že by vůbec nežil?!
04. 11. 2009 | 13:05

n.o.s napsal(a):

pár knih které v ČR nikdo nevydá, nicméně v USA jsou volně dostupné

Wall Street & the Bolshevik Revolution
http://www.amazon.com/Stree...

Wall Street & the Rise of Hitler
http://www.amazon.com/Wall-...
k dispozici online
http://reformed-theology.or...

http://reformed-theology.or...

https://www.youtube.com/watc...
04. 11. 2009 | 13:08

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

složitý problém
římané ukřižovali velmi mnoho lidí literárně stovky tisíc např.: po bar Kokhbově revoltě ve 30.letech 2.stol

vzhledem k tomu že Ježíš bylo velmi běžné jméno cca 9% populace jistě nějakého ukřižovali

ale ten Ježíš tzv Kristus je fikce
04. 11. 2009 | 13:11

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

navíc Nazaret do řekněme konce 1.stol vůbec neexistoval a cca 700 let tam nikdo nežil
04. 11. 2009 | 13:13

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

křesťanství je lež stejně jako judaismus

v době Říma toto náboženství marginální sektou (max 15% populace) dokud se Konstantin nerozhodl toto změnit, tento pán vrah svého syna a ženy (po Nikajském konsilu) byl stejná zrůda jako Caligula jeho rodina byla ještě horší (téměř celá se vyvraždila) jediný rozumný člen Julián se vrátil k pohanství a byl pravděpodobně zavražděn křestany
04. 11. 2009 | 13:18

Merlin napsal(a):

Němečtí levičáci zabíjeli plynem a kulkou, ruští levičáci mrazem a hladem.
Dohromady mají na svědomí .... počítejte sami, kolik od roku 1918 do 1989.
04. 11. 2009 | 13:26

BigDebils napsal(a):

Drobeku, můžete nám sdělit, kde že ten komunis,us ve světě je (když jste ho z cestoval, jistě víte) a nebo kde že byl. Nemám podnikatelsko-obchodní fakultu a rád bych byl poučen, coby oběť nepodnikatelského vzdělání. U vás podnikatelů máte asi jiné osnovy vzdělání historie.
04. 11. 2009 | 13:29

Gudka napsal(a):

alesdrobek

Všechny do desíti let? Informace získané na karvínské univerzitě (sic!) jsou zřejmě značně rámcové... stačí uvést Čínu, na druhé straně pak marasmus západního světa, ekonomické krize, intervencionismus...
Svazáci se svým skálopevným přesvědčením a na míru upravenými znalostmi zkrátka zůstávají svazáky, v letech padesátcýh jako počátek nového tisíciletí.

Zcela odpudivé je permanentní politické školení, které jsem v poslední době vystavováni především v ČT a v ostatních režimních médiích, je to na úrovni let padesátých, kdo zažil, ví, co mám na mysli.
Zcela nepochybně to má za účel otupit negativa dneška, glorifikovbat smutnou současnost a dát lidem iluzi, že to je ohromné ve sarovnáním s minulostí. Ixdeálním terčem jsou mladí lidé, kteří nemají srovnání - tak to dělali bolševici, přesně takto.
04. 11. 2009 | 13:29

Marcus Agrippa napsal(a):

n.o.s
potvrzujete to o čem jsem psal. Morální úpadek - hlavně vedení Římu ( Z.Ř.Ř ). Každopádně např. desatero je docela hezký popis ideálních vztahů mezi lidmi. A jde o to jak se tyto ideály začali ve jménu mocichtivosti měnit. A i když antický Řím obdivuji pro svou až neskutečnou vyspělost - žít v něm pro dnešního člověka by nebylo nic jednoduchého. A právě císař Julian pochopil jak se dá zneužít ideologie. A protože mohl ohrozit nové postavení křesťaňů, kteří obsadili vlivné posty ..... Takže - každá ideologie je zneužitelná včetně komunismu.
04. 11. 2009 | 13:37

honza 77 napsal(a):

Místo pojmů komunistické, nacistické apod. režimy nebo systémy bych spíše používal pojmu totalitní systémy. Např. socialistické zřízení v ČSSR nemělo ve srovnání se současným zřízením jen samé nevýhody, mělo také výhody.Např. jistotu vkladů ve spořitelně, jisté zaměstnání, větší bezpečnost v ulicích apod.

Nemyslím si, že v ČSSR se jednalo přímo o pád diktatury, Spíše se jednalo u postupnou změnu režimu na režim více demokratický, což se projevilo např. zrušením cenzury v médiích, možností podnikat apod.
V Rumunsku se při demonstracích v roce 198í do lidí střílelo, byly tam boje mezi armádou a jednotkami tajné policie, diktátor Causesku a jeho manželka byli zadrženi a popraveni po bleskově provedeném soudu. Přesto v současném Rumunsku mají i nadále vliv m,nozí bývalí komunisté, podobně jako v dalších státech, kde byl původně totalitní režim. V této souvislosti je zajímavé zamyslet se nad tím, kolik lidíí by přišlo demonstrovat další den v roce 1989 na Letenskou pláň, kdyby nastalo hromadné zatýkání pro výstrahu a popř. střelba do davu.

Každé státní zřízení má určitou míru totality. Např. klasickým příkladem je vleklá válka USA ve Vietnamu a podpora jihovietnamského režimu, který nelzee označit za demokratický, potlačování prottiválečných demonstrací v USA atd.

Takže se nedomnívám, že by byl nějaký výrazný důvod slavit 20. výročí v ČR. Samozřejmě osobně jsem rád že ke změně došlo, ale i v současném zřízení je mnoho prvků totality. Kdyby tenkrát tzv. reformní komunisté nechtěli změnu, tak by Havel nebyl prezidentem, zřejmě by začalo hromadné zatýkání a zůstala by vedoucí úloha KSČ.
04. 11. 2009 | 13:40

Karel napsal(a):

Křesťanství - krvavý ideál. Jeho šíření stáli životy desítek milionů lidí a způsobilo i zánik celých covilizací.
Kapitalismus - systém, který způsobil smrt desítek milionů lidí a to nejen ve válkách, ale i v koloniích. Dokonce i v bezesporu relativně demokratické zemi Československu nechal při demonstracích zastřelit desítky stávkujících. A předstím v carském Rusku při krvavé neděli v roce 1905 bylo zastřeleno cca 2000 stávkujících. Tady si vzali mustr a je zbytečné naříkat nad tím, že žák překonal svého učitele. Kapitalismus vždy svými krvavými činy přivolá bolševismus bez ohledu na to co píše MfDnes, Lidové novina a pan Drobek.
04. 11. 2009 | 13:52

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

já osobně Řím obdivuji taktéž ta vyspělost byla extrémní, v dnešní době samozřejmě ne ale domnívám se že před 200 lety bych ten Řím bral bez rozmyšlení

morální úpadek přišel z křesťanství, předtím byl jako v každé společnosti po občanské válce.

desatero se týká jen určité skupiny nikoliv všech, není v něm žádná tolerance vůči jiným hodnotám to samé měli nacisté (pokud byl někdo pravý nacista tak byl společensky ctěn pokud ne tak ....

chtěl by jste aby platilo desatero?

co říká např.: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.

Chtěl by jste aby byli vražděni lidé za práci v neděli?
04. 11. 2009 | 13:53

Marcus Agrippa napsal(a):

n.o.s
myslel jsem takové to - nepokradeš, cti otce svého i matku svou atd. Myslím že hlavní úpadek Z.Ř.Ř vzešel hlavně z permanentních mocenských bojů a křesťanství už byla ta pověstná třešnička na dortu. Stačí se podívat na naše současné politiky - jediné co je zajímá je boj o postavení, moc, peníze a vůbec je nezajímá že jen vytváří podhoubí pro společenskou nechuť všeho druhu. Vysvětlit jim podstatu SPQR by bylo asi nemožné.
04. 11. 2009 | 14:09

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa
nepokradeš, cti otce svého i matku svou atd

promiňte, ale vy se domníváte že zde byla nějaká civilizace tu klasickou nevyjímaje která by neměla toto v základu hodnotového systému?

otázka zní, bylo křestanství příčina nebo důsledek úpadku?

dle mého soudu bylo jako volba tím nejhorším možným...

mimochodem byzantská říše byla naprosté zoufalství
04. 11. 2009 | 14:31

Marcus Agrippa napsal(a):

n.o.s
zajímavá debata. Osobně to vidím takto - křesťanství bylo jen jeden z aspektů. Jako hlavní vidím osobně mocenskými boji ochromenou"státní"správu a hlavně - ztrátu ve výsadním technologickém postavení a díky územním ziskům víc než problematickou logistiku a komunikaci mezi legiemi / provinciemi. Udržet a bránit tak obrovské území bez perfektně fungující správy bylo už asi tak jak tak nemožné.
04. 11. 2009 | 14:46

JaPr napsal(a):

absrtaktní hodnoty a realita není totéž. Utopie se mohou vymknout jak komunistické, křesťanské tak i národovecké.
Lidská nátura se příčí utopickým zřízením - s tím lze souhlasit.
A navíc vřele doporučit závěrečnou tezi : podmínkou vytvoření a udržení zdravé společnosti je pečlivé vyvážení účelů a prostředků
04. 11. 2009 | 15:06

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

odpovím vám večer
04. 11. 2009 | 15:56

Michal Macek napsal(a):

autor:

na tohle tema uz tu bylo par blogu,takze jen opakuji sve nazory:

ano fasismus je horsi nez komunismus

ano komunismus muze fungovat ale jen v malych komunitach kde se vsichni znaji (vzor - kibuc)
04. 11. 2009 | 18:29

Jozef napsal(a):

Aktualna informacia aktualne.cz:
NIKDO POD TRICET NEVERI,ZE PRED R.1989 BYLO LIP.
Ak nezoberieme do uvahy tento rok,z tabulky je zrejme,ze po r.1989 vzdy menej ako tretina vsetkych! opytanych hodnotila sucasnost ako lepsiu.
Ako lepsiu,nez neustale medializovany zlocinny, krvavy.....komunizmus.

Vo veku do 30 rokov kazdy?!!!!!!!
Normalne je vo veku do 30 rokov vzdy velka opozicia voci vladnucej propagande.

Medialna svata inkvizicia a jej profesori slavia aj v nasich koncinach tragicky uspech.
04. 11. 2009 | 19:17

Paterik napsal(a):

Jozef:

holt lidičky do 30 poznají, když komunisté kecají blbosti... vy se z toho neradujete? Přál byste si, aby jim zase kdekdo škočil na špek?
04. 11. 2009 | 19:44

zdesta napsal(a):

Pan A.Drobek.Vážený pane.Komunismus jako společenský model nikde neexistoval.Existovaly komunistické diktatůry.Na zlomku století byla vydáda nějaká publikace s názvem 20 století-století násilí.Za posledních 60 let zemřelo zhruba 300 milionů lidí.Počítano od těch nejmenších lokálních střetů až po ty největší.Představa že tento počet mrtvých má na svědomí jen nacistická,nebo komunistická ideologie,je poněkud zavádějící.Pokuste se si tuhle věc přečíst a budete překvapen.
04. 11. 2009 | 20:45

Nemm slov napsal(a):

Já žasnu, v jaké zemi jsem 40 let žil. Až moudrý Američan z dálky mi musel otevřít oči. Poděkování a lásku vám drahý Američane.
04. 11. 2009 | 21:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

alesdrobek¨:
"Člověk je sice lidumil a altruista, ale zároveň je i individualista a sobec, a to žádný systém nezmění, protože to vyplývá z naší biologické podstaty" Nevyplývá.
04. 11. 2009 | 22:23

Targus napsal(a):

To Marcus Agrippa a n.o.s.:

Kdysi nám nalévali do hlavy, že křesťaství sloužilo jako pokus o stmelení rozpadající se ŘŘ. Příčin bylo zajisté mnohem více.
1/ morální úpadek a degenerace římských patriciů, projevovala se zde hromadná otrava olovem, vzájemné proplétání starých rodů, aby se nedělila moc a peníze, úpadek vojenské výchovy, doslova zlenivění římského lidu, resp žití Říma na dluh a z toho plynoucí nadměrné dojení provincií budící odbojné nálady.
2/ s bodem 1/ šla ruku v ruce neschopnost udržet vojenskou a správní moc v provinciích a zabezpečit hranice ŘŘ proti vpádu barbarů. V době pádu ŘŘ se doslova valily do Evropy nové národy vytvářející ohromný tlak na teritoria
3/ ztráta technologického náskoku zejména ve vojenství a dosažení stropu výkonnosti logistiky. Ta dále nemohla plnit stále náročnější úkoly bez výraznější modernizace prostředků, což, jak víme, se nestalo.
4/ ztráta bojové morálky římských vojsk - původně to byli chudí zemědělci, kteří postupně přicházeli o půdu a stávala se z nich chudina zatěžující rozpočet Říma. Legie sestavené z cizích národů určitě neměly takovou motivaci vést boj proti vetřelcům jako legie římské.

Nové náboženství oblíbené u chudiny, protože slibovalo sladkou budoucnost, se tedy jevilo jako vhodný nástroj k eliminaci jednoho z výše uvedených bodů, navíc otevíralo možnost dát lidem novou ideu, smysl života a zejména smysl budování a udržování obrovské říše.
Rozdělení ŘŘ bylo provedeno z důvodu v b.3/ - tehdejší podmínky stav společnosti neumožňoval udržet pevnou správu provincií, proto se vytvořila, tuším r. 476 n.l. dvě centra, přičemž křesťanství mělo elegantně zaujmout mocenské místo - správu území. Proto přešla na kněží administrativa, což ostatně funguje dodnes - viz farské matriky. Římem mu bylo propůjčeno právo vybírat na svou režii daň, což my Češi známe velice dobře (Jan Hus a tehdy "populární" desátky). Toť v obrovské zkratce vše, snad mi nějaký historik moc nevynadá.
04. 11. 2009 | 22:34

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

no pokud se odrazíme od teorie Sobeckého genu, tak si myslím, že to je víceméně tak, jak napsal pan Drobek. Samozřejmě je to značně komplikované, ale v základním principu to sedí.
04. 11. 2009 | 22:40

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
Ani Dawkins nevyznává tuto teorii v původním pojetí.
04. 11. 2009 | 22:48

alesdrobek napsal(a):

Matyáš - pochopitelně že vyplývá. Každý duševně zdravý člověk má snahu pomáhat druhým, ale zároveň si hledí i vlastních zájmů (aby uživil sebe a rodinu a aby měl alespoň slušné živobytí). Hledí si zkrátka vlastního přežití, to je biologický imperativ.

Leckdo může diskutovat, jestli je to tak dobře, nebo špatně, ale pro mě je to akademická debata o nesmrtelnosti brouka. Ten motiv v nás prostě existoval, existuje a v dohledné budoucnosti existovat bude. A je to mimochodem obrovsky mocná hybná síla. A rozdíl mezi kapitalismem a komunismem je především v tom, že liberální demokracie ji využívá, kdežto komunismus se ji snaží potlačovat. Výsledek byl myslím očividný - rozdíl mezi Východním Německem a Západním, mezi předválečným Československem a poválečným, mezi Čínou v 60. letech a tou dnešní.

Ale proč vůbec cítím potřebu obhajovat před vámi liberální demokracii před komunismem?
04. 11. 2009 | 22:50

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

a jaká je nová verze? Já znám tu, které je rozvedená v Původu ctnosti.
04. 11. 2009 | 22:51

Pípa napsal(a):

Jedna paní, bývalá předválečná soudružka, která válku prožila (přežila) v koncentráku a zúčastnila se budování soc. státu po válce, praštila v 68 s rudou knížkou a pronesla památná slova:

"socializmus je krásná idea, která by se ale neměla zkoušet na lidech".

Věděla o čem mluvila.
04. 11. 2009 | 23:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

alesdrobek:
Každý člověk v lidské společnosti k uspokojování svých zájmů vždy byl, je a bude nucen spolupracovat s jinými lidmi. Není vlastního přežití na úkor ostatních, ba ani bez přežití ostatních.
04. 11. 2009 | 23:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

04. 11. 2009 | 23:06

Béda napsal(a):

alesdrobek,

vše má své limity. Myslím, že vy sám ještě za svého života okusíte omezení "soustavného růstu" a neoliberální "ničím neomezené" svobody.

Že musí přijít něco jiného - systém, který dokáže respektovat limity a omezení konečných zdrojů, je již dnes nabíledni.

Jestli se to obejde "opět bez krve", to je otázka.
04. 11. 2009 | 23:26

alesdrobek napsal(a):

"Každý člověk v lidské společnosti k uspokojování svých zájmů vždy byl, je a bude nucen spolupracovat s jinými lidmi."

No ovšem, ale to tady nikdo nepopírá. Rozdíl je v tom, že v demokracii ta spolupráce probíhá na dobrovolném (víceméně) základě, prostřednictvím trhu, kdežto v komunismu prostřednictvím kolektivní "ekonomiky" a centrálního plánování. Opět připomínám výsledek - rozdíl mezi NDR a NSR, mezi Baťovým a Gottwaldovým Československem.
04. 11. 2009 | 23:31

alesdrobek napsal(a):

Béda - já mluvím o liberální demokracii, nikoli o "neoliberální ničím neomezené svobodě", ať už to podle vás znamená cokoli.
04. 11. 2009 | 23:39

Zbyněk Matyáš napsal(a):

alesdrobek:
To jistě, ale řeč byla o tom, co vyplývá z biologické podstaty. A to už dávno podstatně neurčuje způsob lidské existence, tu určuje její sociální povaha.
04. 11. 2009 | 23:39

Béda napsal(a):

alesdrobek,

liberální demokracií máte snad na mysli regulovaný trh, resp. obecně nějakou regulaci činností států a kapitálových subjektů? Jinými slovy nějakou podstatnou úpravu současného stavu?

Jestliže ne, pak jde o pouhé slovíčkaření. Víte stejně jako já, že bez vynucených omezení nadnárodní korporace a kapitálové subjekty, zrovna tak jako státy, které jim dělají politický a vojenský servis budou jednat bez ohledu na potřeby a perspektivy zájmových teritorií. A dokonce kontraproduktivně i vůči budoucnosti mateřských zemí těchto korporací. Dnes a denně vidíte, že momentální zájem přebíjí zájem strategický - pud sebezáchovy.
04. 11. 2009 | 23:56

Honza Český napsal(a):

Pane Drobku

A to si představte, že autor žil v komunistickém Maďarsku jen do svých čtyřiadvaceti let

Kdyby žil v komunismu (sic) déle, to by teprve viděl

Potoky krve, měli jsem od ní špinavé boty

Však i vaši rodiče to jistě dosvědčí

Komunismus, krvavý ideál

Jen tak dál …
05. 11. 2009 | 02:37

n.o.s napsal(a):

Marcus Agrippa

"mocenskými boji ochromenou"státní"správu"

"Udržet a bránit tak obrovské území bez perfektně fungující správy bylo už asi tak jak tak nemožné."

toto se příliš nelišilo od dob raného principátu, nikdy to nebyl až takový problém, snad již Aurelián a především Dioklecián navíc tento systém upravil, tak že rozdělil říši na diecese

ten systém nemohl být nikdy zcela kontrolován z centra (logicky už jen vzhledem k rychlosti tehdejší dopravy) je pravda že mnohé finanční operace a některé výrobky byli identické pro celou říši (monetarizace, amfory, instalatérské výrobky...)
"ztrátu ve výsadním technologickém postavení"

například Římané adoptovali perský Katafrakt na počátku 3.stol (Dura-Europos), argument technologickou zaostalostí je obecně velmi problematický nelze příliš srovnávat (neznáme vývoj v říši novo perské) protože historické prameny jsou velmi blízko 0 a archeologie na tom není o mnoho lépe

jenom porovnejte jak se změnila naše znalost o říši římské za posledních 20.let

obecně řečeno management a logistika byli po značnou část ještě 3.stol excelentní pravděpodobně překonané až v 18.stol (což je první stol. srovnatelné z Římem a to ještě v zemích typu Anglie a Holandsko)
05. 11. 2009 | 03:00

n.o.s napsal(a):

Targus
1,2,3. morálka, to je složité rozhodně civilní válka morálce neprospěje, v křesťanství byl kladen důraz na zcela perverzní morálku (odpor k sexu tj snížená porodnost) ty zákony byli brutální,

ve 4.stol rozhodně úpadek ve vojenství jednoznačně viz např.: Renatus,

ale v době 3.stol ten úpadek nebyl např.: adoptován perský Katafrakt na počátku 3.stol (Dura-Europos)

barbarský tlak nebyl soudě dnešních poznatků tak veliký (těch barbarů bylo o 1 řád méně) pro legie z 1 a 2.stol by nebyli problém

jednou z motivací jak především majetné lidi konvertovat na křesťanství bylo zrušení daňové povinnosti vstoupí-li do církve

otrava olovem příliš velký vliv neměla tento názor je dnes překonán, mnohem větší problém byla populační ztráta vlivem epidemie z konce 2.stol (1/3 populace)

4. toto je situace která přivedla ke konci republiku nikoliv říši, legie 1 a 2.stol byli taktéž dosti často zaplněny lidmi z provincií
křesťanství příliš nová idea nebyla, jednalo se spíš o kombinaci několika ideologií

říše se rozdělila po smrti Theodosia I
05. 11. 2009 | 03:35

Karel napsal(a):

17.listopad oslavím v průvodu z Albertova tak, že v průvodu ponesu podobizny Bendy a Řápkoví, aby bylo veselo.
05. 11. 2009 | 05:18

Targus napsal(a):

To n.o.s.:

Nebudu s Vámi diskutovat, protože jsem fakt vyhrabal střípky znalostí. Je to tak 30 let, co jsem se o toto období zcela amatérsky a nesystematicky zajímal.
Nicméně mne zarazila Vaše poznámka o prudérnosti prvních křesťanů, zejména regulovaném počtu dětí. Dosud jsem neslyšel.
Dále je nesporná nechopnost ŘŘ zamezit přílivu nových kmenů do říše, či alespoň regulovat množství. Pokud si dobře pamatuji, západ Evropy opustili v podstatě bez velkého a dlouhého boje. Prostě došly zdroje.
A konečně osobní pocit - s postupujícím časem se k moci dostávaly osoby s čím dále iracionálnějšími skutky a ideami. Zdůrazňuji - osobní pocit nepodložený nějakým systematickým studiem. Proto jsem se zmiňoval o možné degeneraci vrstev, z nichž se rekrutovaly vládnoucí rodiny. Asi něco takového, jako středoevropská šlechta.
05. 11. 2009 | 08:47

n.o.s napsal(a):

Targus

vaše znalosti nejsou špatné několik málo let zpět by pravděpodobně nebylo co vytknout nicméně dnes je především díky použití supermoderních technologií v archeologii a rozpoznání několika náhodných objevů ten pohled jinde
pravdou je, že tato úroveň výzkumu je omezena pouze na některé části ŘŘ co se týče oblastí kde byla říše Novo Perská tam je situace diametrálně odlišná

přirozeně naše znalosti se mohou zítra diametrálně změnit

o úspěchu nebo pádu civilizace rozhodne především schopnost rozpoznat a použít nové technologie, neexistuje jediný důvod proč by v 1.stol nemohl být vyroben parní stroj,

nejprve jej odmítli, poté popřeli vše co dokázali (a to nebyla pouze chyba křesťanství ačkoliv to bylo tou nejextrémnější možností), nechci moralizovat ale naše civilizaci čeká podobný osud, např.: resignace na vývoj vesmírné technologie, možná máme ještě čas, doufám! protože jinak si zopakujeme vývoj.

barbaři, dle mého soudu od jisté doby jim Římané nebyli schopni porozumět, poté když se poměry stabilizovali přišel Justinián a jeho vojenská výprava, která zničila vše co barbaři dokázali morová epidemie dílo zkázy dokončila.
Chci říct jedno nebylo katastrofou pád Říma jako státního útvaru, ale odmítnutí znalostí a metod klasické civilizace a to bylo dílo především (ale nikoliv pouze) křesťanství
05. 11. 2009 | 10:16

Krištov napsal(a):

Můj soused přišel o otce, kterého za protiněmeckou činost neudal skopčák, ale vážený soused starosta silně věřící, v padesátých letech mu sebrali veškerý majetek, také ne komouši ze SSSR, ale čecháčkové, zažil třicet domovních prohlídek kdy trhali podlahy, odkrývali střešní podhled hledali zbraně a diverzanty zase čecháčkové, v šedesátém devátém roce při pulitru pivečka nazval Brežněva prasečí hlavou. Nikoliv komouši ze SSSE, ale bezpartijní hostinský člen PSVB a přítomný voják svědčili u soudu o pravdivosti výroku, výsledek dva roky na tvrdo. Až budou vládnout muslimové poznáme čeho jsou čecháčkové schopni.
05. 11. 2009 | 19:44

mbt shoes sale napsal(a):

If a man empties his purse into his head , no man can take mbt shoes away from him , an investment with mbt shoes review in knowledge always pays the best interest in shoes mbt mwalk . A free man obtains knowledge from many mbt footwear sources 1 besides books . If you doubt yourself for buy shoes mbt ami c , then indeed you stand on cheap mbt shoes .http://www.kicksnike.com/
25. 11. 2009 | 10:15

mbt shoes napsal(a):

V pátek jsem si koupil jeden z regionálních týdeníků a přečetl jsem si článek věnující se anketě o státním svátku. Co se slaví 28.října? To byla anketní otázka, kterou novináři kladli lidem na ulicích jednoho krajského města. Mezi respondenty byli lidé důchodového i aktivního věku. Ti všichni odpovídali správně. Samostatnou skupinou byli studenti. V novinách byly zveřejněny odpovědi tří z nich, všichni ve věku 18-22 let, to znamená okolo maturity nebo těsně po ní. Nevěděl ani jeden. Jeden „vtipně“ odvětil, že neví, protože nepochází z toho města, ostatní dva se shodli, že to je zřejmě něco z roku 1989.
07. 12. 2009 | 12:40

Cash for Gold napsal(a):

Ales, every time I read something by you, I get the shakes in my knees, they are uncontrollable.
19. 01. 2010 | 05:14

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 10:00

nba jerseys napsal(a):

http://www.jerseys2trade.com

welcome to buy nba jerseys
25. 03. 2010 | 04:53

creative recreation shoes napsal(a):

http://www.brandshoes2trade...

welcome to buy creative recreation shoes
25. 03. 2010 | 06:36

mbt shoes napsal(a):

31. 03. 2010 | 04:04

roller shoes napsal(a):

http://www.evolution-shoes.com

So cute as our roller shoes for the cute girl,and so cool as that for the cool boy!
15. 04. 2010 | 04:03

PVC Raincoat napsal(a):

http://www.raincoat-supplie...

Very happy to share you article! Welcome to http://www.raincoat-supplie... bringing you all the latest news, reviews,special offers and recommendations on Kids and women's Umbrellas. Browse our site for information and offers, with new ones added everyday.
15. 04. 2010 | 04:06

Moving Message Sign napsal(a):

http://www.led-signs-mart.com
Welcome to buy our Moving Message Sign,and you may find your surprise!
15. 04. 2010 | 04:10

LED gas price signs napsal(a):

http://www.led-signs-mart.com
Welcome to buy our Led gas price signs.Your best choice!
15. 04. 2010 | 04:14

LeilaPHELPS35 napsal(a):

One knows that today's life is not very cheap, however different people need cash for different issues and not every one gets big sums cash. Thence to receive good <a href="http://lowest-rate-loans.co...">business loans</a> or collateral loan should be good solution.
07. 06. 2010 | 08:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy