Souboj o stát a sociální demokracii

03. 08. 2010 | 09:34
Přečteno 7185 krát
Text otištěn v deníku Právo 3. srpna 2010

Sociální demokracii čekají v blízké době dva důležité souboje. Střet o podobu a další vývoj naší země a o další směřování vlastní ČSSD. Obé spolu úzce souvisí, respektive to druhé, tedy podoba sociální demokracie, výrazně předurčí i střet - nestřet o další vývoj země.

Stát blahobytu.
Reakcí na hrůzy druhé světové války a předchozí světovou hospodářskou krizi byl vznik nového modelu kapitalismu – sociálně tržní hospodářství. Zjednodušeně řečeno, šlo o systém, kdy vysoká míra přerozdělování – daňové progrese, tudíž solidarity, výrazně zesílila roli státu a vedla ke snižování ekonomických rozdílů mezi lidmi, tedy majetkově více homogenizovala společnost. Stát se stal nejsilnějším ekonomickým hráčem a mohl začít poskytovat rozsáhlé veřejné služby. Novému útvaru se v posledním období začalo říkat stát blahobytu. Občané i podnikatelé si zvykli platit vysoké daně a za to dostávali prakticky bezplatné vzdělání na velice slušné úrovni. Totéž platilo o zdravotnictví, infrastruktuře, kultuře, či o zajištění bezpečnosti lidí. Společnost si navykla na důstojný důchodový systém a sociální síť. Od určité chvíle však začal růst tlak na snižování daňové zátěže s odůvodněním, že v globalizovaném světě ztrácí stát blahobytu svoji konkurenceschopnost oproti zemím, kde jsou daně a náklady práce výrazně menší. Ještě předtím se však státy blahobytu nechaly dotlačit do mezinárodních dohod, které prakticky zrušily ochranářská cla. Jejich cílem bylo bránit domácí výrobce a vyrovnávat cenové rozdíly vzniklé i mzdovým, enviromentálním a daňovým dumpingem. Od té doby nejsou státy schopné pokrýt náklady „státu blahobytu“ z daňových výnosů a tento model udržují z narůstajících dluhů. Nárůst dluhu pak používají zvláště pravicové strany jako argument k tomu, jak snížit míru „blahobytu“, tedy demontovat stát veřejných služeb. Všechny plány na zpoplatnění zdravotnictví, školství, infrastruktury či na pokles vlivu státu formou privatizace jeho činností, jsou dlouhodobým trendem nejen české pravice. Lidé často tyto změny vnímají jen v okamžiku, kdy se dotknou jich osobně, ale to už je pozdě a jako jednotlivci nemají prakticky žádný prostor se tomu bránit. Pravice natolik vsugerovala většině společnosti tezi o škodlivosti daní, že i levicové strany se skoro bojí hájit vysokou míru daňové solidarity. Navíc to má levice i těžší v tom, že zvýšení ochrany vnitřních trhů proti zemím daňového, sociálního a enviromentálního dumpingu je ideově těžko skousnutelné, neboť levice většinou hájí nesobecký přístup, kdy i lidé v těchto zemích mají právo na důstojný život a ochranná cla by určitě vedla ke zvýšení jejich nezaměstnanosti. Zde sice drtivá většina pracuje za mizerný plat a v nedůstojných, často životu i zdraví škodlivých podmínkách, ale stále v nás přetrvává, že je lepší mizerná práce než žádná. Levice všude v Evropě působí trochu bezradně a neví jak tento rozpor vyřešit. Chce zachovat všechny důležité funkce státu veřejných služeb, bojí se však zvyšovat daňovou zátěž a zvyšování státního dluhu se stalo téměř sprostým slovem a synonymem nezodpovědnosti. Mezi tím rostou generace, které vysoký životní standard státu veřejných služeb berou jako samozřejmost a vůbec si ji nespojují s daňovou solidaritou či zadlužováním a jsou schopny skákat na lep těm stranám, které hovoří o rozpočtové zodpovědnosti a nutnosti snižovat daně. Že bratříčkem těchto hezkých slov je i demontáž toho, co lidé berou jako samozřejmý standard jejich životní úrovně, a že jim jejich životní úroveň půjde plíživě či rychle dolů, se už tolik nehovoří.
Vysvětlovat své kořeny.
I česká sociální demokracie podcenila trvalý dialog se společností, které musí stále vysvětlovat spojitost daňové solidarity s výší bohatství celého státu. Prostě státy s dlouhodobě vyšší daňovou zátěží, tedy solidaritou jsou výrazně celkově bohatší (Skandinávie, Rakousko, Německo). Najdete tam pěkné školy pro všechny děti, nemocnice na vynikající úrovni dostupné opět prakticky všem, opravené historické památky, silnice bez výmolů a kvalitní dálniční síť, rychlé a čisté vlaky, profesionální policii a nízkou kriminalitu. V zemích s dlouhodobě nízkou daňovou zátěží naopak najdete většinou pravý opak. Výjimkou jsou miniaturní daňové ráje, ale to je jiný příběh. My jsme místo trpělivého vysvětlování těchto skutečností, podlehli klišé, které šíří pravice, že daně jsou zlem, ze kterého žijí příživníci a nemakačenkové. Místo obhajoby principů a výsledků státu veřejných služeb jsme se nechali zatáhnout do hádek o nejrůznější sociální dávky. Pravici se tak většině společnosti podařilo namluvit, že platí daně (zadlužuje se), aby ti co nepracují, se měli lépe. S takovou nálepkou se samozřejmě nedá ve volbách drtivě vyhrát.
Souboj o charakter sociální demokracie.
Vrátím se k souboji o charakter sociální demokracie a následně celé naší společnosti. Podle mého soudu musíme srozumitelně vysvětlovat principy sociálně tržního hospodářství a výsledky státu veřejných služeb. Tato cesta je jediná vyzkoušená cesta, jak se stát může dostat do klubu těch s nejvyšší životní úrovní, tedy cesta mezi nejbohatší země. Musíme odstranit pomluvu, že sociální demokracie je stranou sociálních dávek a stranou hájící jen nízkopříjmové skupiny. Už princip státu veřejných služeb totiž v sobě má geneticky zakódovanou ochranu sociálně slabších, ale je to jen jedna z jeho mnoha úloh. Česká sociální demokracie musí být naopak stranou, která přes uplatnění principů státu veřejných služeb dokáže naši zemi postupně dostávat mezi ty nejbohatší státy. Naším vzorem musí být třeba Rakousko, nebo Švédsko či Dánsko. Sociální demokracie není strana chudých pro chudé, ale strana jejímž cílem je bohatá Česká republika s vysokou průměrnou životní úrovní. Také musíme lidem začít říkat, že to nebude zadarmo a samo od sebe. To znamená, že nelze říkat, že lidé nemusí nic a sociálně demokratičtí politici vše zařídí za ně a oni budou moci jen sedět a čekat na zbohatnutí země. Tak to prostě není. Musíme lidem vysvětlovat, že bez usilovné práce většiny spojené navíc s vysokou mírou daňové solidarity se bohatý stát vytvořit nedá. Sousední Rakušané si po druhé světové válce uvědomili, jak jsou chudou zemí, zatli zuby a začali tvrdě makat a platit vysoké daně. Za desítky let jsou výsledky patrné na první pohled, ale i ekonomické statistiky mluví jasně. Když to dokázali Rakušané, není jediný důvod, proč to nemůžeme dokázat i my. Je to čistě jen na nás. Ovšem nedosáhneme toho tím, že budeme plošně šetřit – utahovat si opasky či budeme snižovat míru zdanění. Těmito manévry totiž většina jen zchudne a zbohatne relativně úzká skupina lidí. To není cesta k bohaté zemi. ČSSD musí tedy místo šetření na zaměstnaných lidech, přijít s tezí usilovné a tvrdé práce lidí spojené s vysokou mírou daňové solidarity a s plánem, jak co nejefektivněji tyto daně využít. Ne tedy v první řadě v nějakých sociálních dávkách, které samozřejmě musí být důstojné, ale především v posílení ekonomické role státu ve veřejných službách. Stát musí výrazně víc než dnes investovat do nemocnic, škol, památek, dopravní infrastruktury, veřejného prostoru ve městech a obcích, výzkumu, bezpečnostních složek a do životního prostředí. Smysluplné a promyšlené investice do veřejných služeb – veřejného prostoru by se měly stát tahounem hospodářského oživení. Konečně o takový model se snažím už dnes alespoň v našem kraji.
Vláda národní chudoby.
Se sektorem veřejných služeb jsou samozřejmě úzce spojeni jeho zaměstnanci, tedy zdravotníci, učitelé, vědci, policisté, lidé pracující v kultuře, památkách... Na těchto lidech je nesmyslem šetřit, je to cesta do hlubší ekonomické recese. Jak zchudne tato střední vrstva, tak zchudne celá naše země. To je bohužel plán dnešní Nečasovy vlády. Není to vláda nějaké zodpovědnosti, jak si pan Nečas říká, ale vláda národní chudoby. A jsme u jádra problému. Nejprve si sociální demokracie musí vyřešit spor o svoji identitu. Nejsme strana sociálních dávek, ale ani strana mírného pokroku neokapitalismu v mezích zákona. Co je tím myšleno? Většina v sociální demokracii už pochopila, že náš program není o výši a typu dávek, ale sílí skupina těch, co by vlastně chtěli dělat totéž co současná vláda, ale jaksi mírněji, pomaleji, opatrněji. Nedostatek vlastní představy o tom, co máme prosazovat, nahrazují voláním po klidném dialogu a hledání kompromisu. Jistě, každodenní reálná politika je i o kompromisech, ale pouze tehdy, jste-li součástí nějakého koaličního uspořádání. Dnes jsme čistou opozicí a tudíž můžeme a dokonce musíme být často nekompromisní. Tím nechci volat po nulové toleranci. Určitě budou desítky zákonů, které budou bezproblémové, technické, či skutečně přijatelné. Pro ty je možné hlasovat. Nicméně pro věci, které směřují k oslabení principů státu veřejných služeb, však hlasovat nesmíme, a to ani v nějaké kompromisní podobě. To však splníme jen tehdy, když bude vyřešen vnitřní spor o směřování a identitu sociální demokracie. Po období s výrazným a často správně nekompromisním předsedou se dostavila trochu nenálada z „vítězství-nevítězství“ ve volbách. Ke spokojenosti pravicového tisku a určitě k výrazné spokojenosti představitelů vládní trojkolky díky tomu posílilo umírněné, spíše pravicové křídlo v sociální demokracii. To nabádá k dialogu s vládou, dokonce snad i k hledání nějaké spolupráce. Prosazuje umírněné reakce, přeloženo do srozumitelného jazyka – nejlépe je mlčet, možná občas něco opatrně a tiše podotknout. Není prý třeba kritizovat chování ministrů, i když je naprosto nepřijatelné, neboť je to hulvátské, respektive za hulvátské to označují pravicová média. Zatímco když Kalousek řekne „debil“ či Schwarzenberg „magoři“, tak je to vrchol slušnosti a noblesy. Pokud si chce sociální demokracie udržet vliv jedné z nejsilnějších politických stran a pokud chce, aby její vize společnosti měla šanci přežít a dokonce se dočkat i svého naplňování, pak musí v ČSSD vyhrát křídlo a lídr, který nebude hledat kompromis tam, kde je namístě síla a vytrvalost. Pokud vyhraje křídlo konsensualistů a přikyvovačů, kterým jde víc o místo v nějaké dozorčí radě než třeba o poplatky ve zdravotnictví, tak postupně budeme směřovat k osudu národních socialistů a lidovců. Chvilku některým z nás nějakou tu židličku jako „držhubné“ dají až do chvíle kdy už po nás ani pes neštěkne. Vnějšímu pozorovateli tato má slova připadají možná příliš varovná a možná i drsná, ale situace je skutečně docela vážná. V sociální demokracii je i část těch, co politiku berou jako „chození do svého zaměstnání“ a ne jako trvalý spor o směřování a charakter celé společnosti. Chodiči do práce totiž chtějí na to své sezení v práci hlavně klid a třeba takový Rath se svými názory a postoji jim ho narušuje. Navíc se pak na ně zlobí kolegové ze zaměstnání z trojkolky a třeba je nepodpoří na nějakou zahraniční cestu či do nějaké komise kontrolující třeba čistotu chodníků. A to jen a jen proto, že Rath kritizuje nekonstruktivně a navíc chce dodržet to, co jsme v programu slíbili. Každý pochopí, že s takovými lidmi je třeba se rozloučit.
Jak získat nové voliče?
Střední třídu nezískáme mlčením a občasným přitakáním či konstruktivní a důstojnou, rozuměj servilní a opatrnou, kritikou vlády. Nové voliče můžeme jen získat, když jim dokážeme vysvětlit, že cesta k životu v bohatší zemi s lepším prostředím k životu nevede přes utahování opasků většiny a bohatnutí menšiny. Už vůbec nevede přes nízké daně pro firmy či vysokopříjmové skupiny. Cesta ani v žádném případě nevede přes o něco nižší plat poslanců, sester, lékařů, vědců, hasičů či policistů, ale vede přes vyšší míru daňové solidarity a přes usilovnou a tvrdou práci většiny lidí. Sociální demokracie musí nabídnout úplně odlišnou cestu než nabízí Nečas s Kalouskem. Cestu silného státu veřejných služeb. Zásadní posílení investic do oblastí veřejných služeb, které potáhnou hospodářský růst a hlavně investice do lidí, kteří v těchto oblastech pracují. Jedině tímto způsobem se staneme bohatou zemí s bohatou většinou občanů. O tuto svoji vizi se musíme umět poprat a pokud to bude nutné, třeba i bez rukaviček a kudrlinek.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Antonín Hrbek napsal(a):

Pan Rath se dere nahoru.
Má pravdu v tom, že spřežení politiků, které de facto prohrálo volby a nyní chtějí kolaborovat se současnou vládou - Zaorálek Hašek, Onderka, Sobotka, Škromach, atd. táhne ČSSD k 10%.
03. 08. 2010 | 09:56

Mastodont napsal(a):

V ODS mu to nevyšlo, tak to zkusí v sociální demokracii. A za dva roky třeba u Vandasovců?
03. 08. 2010 | 10:06

dege kníže napsal(a):

Pane doktore sledujte jak začnou topáci a modráci s vyvolenejma kvičet . A bude to kvikot až Vám bude v ušiskách znít jak kdyby jste byl uprostřed kolesa tamtamů . Jinák máte pravdu , jako volič ČSSD nechci opozici
kejvalů podržtašek . Fandím vám , držte se. A teď to schytám taky já....
03. 08. 2010 | 10:20

jarpor napsal(a):

Pane hejtmane, jen dvě poznámky, i když by jich mohla být celá řada :

„Od určité chvíle však začal růst tlak na snižování daňové zátěže s odůvodněním, že v globalizovaném světě ztrácí stát blahobytu svoji konkurenceschopnost oproti zemím, kde jsou daně a náklady práce výrazně menší.“

Soudím, že tlak na snižování daňové zátěže vždy předcházela snaha více a více brát jedněm a rozdávat druhý či špatně financovat věci zbytné…( jízdné studentům, i dostatečně zabezpečených nevyjímaje), až toto braní na straně jedné a rozhazováním vybraného na straně druhé skutečně začalo „dusit“ všechno a všechny… Jaký že je dnes veřejný dluh … a kolik stojí jen jeho obsluha .. ?

„Sociální demokracie není strana chudých pro chudé, ale strana jejímž cílem je bohatá Česká republika s vysokou průměrnou životní úrovní. Také musíme lidem začít říkat, že to nebude zadarmo a samo od sebe. To znamená, že nelze říkat, že lidé nemusí nic a sociálně demokratičtí politici vše zařídí za ně a oni budou moci jen sedět a čekat na zbohatnutí země. Tak to prostě není. Musíme lidem vysvětlovat, že bez usilovné práce většiny spojené navíc s vysokou mírou daňové solidarity se bohatý stát vytvořit nedá.“

No už aby jste začali… s tím vysvětlováním, že bez práce nejsou koláče… a pak se není třeba obávat neexistence daňové solidarity.
Jestliže stát bude nakládat odpovědně, správně a v souladu se „zdravým rozumem“ s tím, co vybere, nebude mít problém i s rozumným zvýšením daní…
Jestliže ale není schopen ohlídat zlodějny a chová se nezodpovědně, rozhazovačně, nelze očekávat radostné a souhlasné postoje k návrhům zvýšit daně.

Hezký den
P.S.
Na tu alternativu ke Kalouskovi a Nečasovi jsem opravdu zvědav… u vědomí si toho, co bylo předvedeno při osmiletém vládnutí…
P.P.S.
Příprava na boj o vládnutí ve straně začala...
03. 08. 2010 | 10:23

Mat napsal(a):

1,Pěkné, ale moc dlouhé.
2,Na solidární stát někdo musí vydělat. Pokud budou všichni se všemi solidární, nebude nikdo pracovat a nebude z čeho brát. Vaše království se toho stává příkladem.
03. 08. 2010 | 10:32

Mat napsal(a):

Dege, nejsi náhodou Poch
03. 08. 2010 | 10:35

thief napsal(a):

Pane doktore, napsal jste to moc hezky a hlavně srozumitelně. Jen by mě zajímalo, proč až teď. Proč ne před volbami. Mohli jste dopadnout (a tím i celá země) podstatně lépe.

Cílem ČSSD je úroveň stejná jako ve skandinávských zemích. Hezký cíl. Bohužel v těchto zemích spolu lidé většinou drželi pohromadě, narozdíl třeba od Čechů. V našich zemích se to v historii hemžilo spíše loupeživými rytíři a nelítostnými lapky. Takže soudím, že cesta ke změně u nás povede spíše přes okupaci nebo občanskou válku. Opět by tu byli historické spojitosti.
03. 08. 2010 | 10:37

bape napsal(a):

Pane doktore Rathe

Víte, ta komunikace v PS i s lidmi by neměla postrádat určitou noblesu a nadhled, bez urážek a arogance a pak si občan-volič řekne, že má smysl se nad vysloveným komentářem zamýšlet. Přenechejte konfrontaci a investigativitu novinářům a starejte se o ideovou a sociální politiku. To presentujte a určitě se to nemine účinkem. Konsensuální politika neznamená lokajství a servilitu se současnou trojkolkou a takových lidí bych se zbavil. Už jste udělali chybu v tom, že jste hned po volbách / gremium/ nežádali o potvrzení mandátu a pokračovali, jako by nic. Staré tváře mají dělat novou politiku ? Silně pochybuji. Měli jste poslechnout Foldinu.Naslouchejte Špidlovi a konejte rychle, jinak zůstanete nevěrohodní. Váš blog je podle mého názoru výstižný a pravdivý.
03. 08. 2010 | 10:39

bape napsal(a):

pro Thief

Na rozdíl od Vás si myslím, že spíše hrozí globální válka, než regionální, občanská, půjde-li vývoj takto dál.Možná globální revoluce, nikoli sametová, švejkovsko-cimmrmanovská, česká.
03. 08. 2010 | 10:44

Dale Cooper napsal(a):

Souhlas. Je to o vizích a dlouhodobém směřování k (osvědčené) solidární společnosti a ne o několika sazbách nebo počtu vyplácených důchodů.
Bez dostatečné daňové solidarity, tj. dostatečně velké míry daňové progrese, směřuje společnost k nestabilitě. S tím, že to co se "nerozdá" potřebným, stejně skončí v rozpočtech bezpečnostních složek.
Každý kdo něco trochu ví o tzv. "přirozeném rozdělování" v kapitalistickém systému, a jeho důsledcích (viz. hospodářské dějiny), musí uznat, že určitá míra vertikálního přerozdělování je naprosto nutná...
03. 08. 2010 | 10:48

Dale Cooper napsal(a):

K tomu jedna zajímavost:
Co byste řekli? Má člověk pocházející z chudších vrstev větší šanci na zbohatnutí v "tržních" USA, a nebo v "socialistické" Evropě?
Pro některé to bude zřejmě překvapení, ale B je správně...
03. 08. 2010 | 10:57

bape napsal(a):

pro Dale Cooper
Není to překvapení, viz včerejší článek v Britských listech o konci amerického snu.
03. 08. 2010 | 11:02

Koleda napsal(a):

Vážený pane doktore,
velmi pěkně napsáno, ale trochu pozdě! Zvlášť pěkně znějí Vaše slova o Rakousku, Švédsku, Německu. Ale zkuste porovnat produktivitu práce tam a tady! Vždyť to byla ČSSD, která stále podporovala nemakačenky, vyžírky a nepřizpůsobivé občany pod pláštíkem solidarity. Že tím demotivovala a stále svými výkřiky demotivuje ty, kteří mají být oněmi dojnými kravami je nabíledni.¨
Objektivně však musím říci, že je to první materiál z dílny socdem, který má hlavu a patu a se kterým se dá polemizovat aniž musím používat netisknutelé výrazy. Bohužel ale jste se svými názory pravděpodobně sám, protože veleduchové typu Škromach, Zaorálek, Sobotka etc. to nechápou.
03. 08. 2010 | 11:04

Taoiseach napsal(a):

David Rath

Poměrně jasně a výstižně řečeno, díky.
Na levici jsou dvě základní hodnoty - rovnost a veřejné zájmy. V demokracii se na rozhodování může stejnou měrou podílet každý, v liberálním systému jsou reálně zvýhodněni bohatí.
Veřejné zájmy jsou trochu obecnější než veřejné služby. Největším z podstaty zcela veřejným zájmem je životní prostředí. Možná jste si všiml, že jeho zastánci ze sněmovny vymizeli. Takže tam máte volný prostor. K tomu ovšem musíte zamést s lidmi jako Urban, Škromach nebo Palas. Ale to Vy asi víte...
03. 08. 2010 | 11:05

Taoiseach napsal(a):

jarpor

S tou obsluhou dluhu máte samozřejmě pravdu.

"Jestliže stát bude nakládat odpovědně, správně a v souladu se „zdravým rozumem“ s tím, co vybere, nebude mít problém i s rozumným zvýšením daní…"
Tady je problém v tom, že jedno ani druhé teď moc nezávisí na soc-dem.
03. 08. 2010 | 11:10

JC napsal(a):

Dale Cooper,
Co to je za "žbluňk ?"
Jak se to měří ?
Nespočítal to náhodou Špidla ?
03. 08. 2010 | 11:18

JC napsal(a):

bape,
Lenin o konci amerického snu psal už před více než 80-ti lety.
03. 08. 2010 | 11:19

Alex napsal(a):

jarpor
Souhlas. Ono lze těžko obhajovat vyšší daně tam, kde je doma klientelismus a korupce.
03. 08. 2010 | 11:20

Dale Cooper napsal(a):

JC:
Jedná se o výsledek plošného sociologického výzkumu. A měří se to velmi jednoduše - zbohatl/nezbohatl... ;-)
03. 08. 2010 | 11:22

Al Jouda napsal(a):

Zdá se, že pan doktor Rath jako jediný nedělá v politice ostudu lékařskému stavu, jako např. Mudr. Julínek nebo MUDr. Macek. Volil jsem VV, ale pokud by ČSSD nastoupila cestu k vybudování skutečného právního a sociálního státu, tak by měla můj hlas jistý.
03. 08. 2010 | 11:23

JC napsal(a):

Taoiseach,

Pokud myslíte rovnost v právech a povinnostech tak souhlas.

P.S. Oni pravičáci chtějí něco jiného ?
03. 08. 2010 | 11:24

JC napsal(a):

Dale Cooper,
Pokud je to možné, dejte mi prosím link.
03. 08. 2010 | 11:25

void napsal(a):

Hrome kdy vás už konečně napadne vyřešit ten základní problém, který úspěšně pohřbil komunismus a další podobné ismy.

Jak chcete motivovat lidi k té tvrdé práci? Pokud si pamatuji tak již tady jeden experiment s tvrdou prací proběhl, výsledky jsou známé. Peníze jako motivátor fungují sice blbě, ale všechno ostatní nefunguje vůbec.

Jen od cesty: pokud se dobře pamatuji tak je váš kraj v investicích do veřejného prostoru a infrastruktury na hlavu v dolní polovině tabulky :-)
03. 08. 2010 | 11:28

JC napsal(a):

Al Jouda,

Zkuste mě definovat co si konkrétně představujete pod taký pojmom "skutečný sociální stát"

Na ty vaše vágní levičácké proklamace a la Dr. Rath, začínám být totiž alergický.
03. 08. 2010 | 11:29

veverka napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem blogu.
03. 08. 2010 | 11:30

Dale Cooper napsal(a):

JC,
Odkaz na přesné výsledky bude možná problém, protože existují jisté tendence držet podobné nepříjemnosti pod pokličkou. Zdrojem je tak většinou jen publikační činnost jednotlivých sociologů. Nicméně, pokusím se...
03. 08. 2010 | 11:31

Petr z Tábora napsal(a):

Myslím, že po Pyrrhově vítězství ČSSD ve volbách se mají nově rozdat karty a ne čekat až na příští rok a držet se korýtek ve strachu, aby nedošlo k personálním změnám jako začaly v ODS.Jste takto nečitelní jak pro příznivce, tak odpůrce.

Propagujete větší přerozdělování peněz v atmosféře korupce a neschopnosti úřadů.Říká se, že aby stát dal někam čistou korunu, takže musí vybrat na daních, jinak řečeno okrást nás, o dvě koruny.Doufám, že si to pracující lidé všech vrstev uvědomí a nebudou Vás volit.
03. 08. 2010 | 11:33

Janek napsal(a):

Důchodce si přišel za pět let komisařství Špidli na 60 důchodů. Špidla si přišel za pětiléte komisařsví na 5000 průměrných důchodů. A o tom to je. Socansky žvanit, kapitalisticky žít. Socani žvaňte, sociální lidé čumte!
03. 08. 2010 | 11:33

Kessu napsal(a):

Hezky formulovaný blabol.

Myšlenka, že sociální stát je možné financovat pouze prací nebo dluhy je fajn.

Bohužel z textu nevyplývá, že by Rath odmítal variantu zadlužování, spíš naopak. Zní mi to jako "no dobrá, když teda nechcete abychom zatínali sekeru, tak zatněte zuby a makejte. Hlavně nám nešahejte na to blaho, které můžem rozdávat."

A varianat "tak si na to holt vyděláme" je stejně exaktně popsána jako úderný plán typu "zítra se stanu milionářem". Chybí mi tam asi tak dalších padesát otázek-odpovědí "Jak?!?".

Fascinace severskými zeměmi je ve zdejších zeměpisných šířkách tuze oblíbená, bohužel, jak zde již v minulosti kdosi pravil: Zavedení Švédského modelu v Česku naráží na kritický nedostatek Švédů u nás.

... atd, atd. Dohromady nic než prázdno...
03. 08. 2010 | 11:36

pumprlidentlich napsal(a):

dege kníže, bape, Dale Cooper = multinick s inteligencí kopírovače blicích listů (zdroj informací pro ty, kteří myslí). Intelektuální jádro rathovo fanklubu.

Rath je motivací pro opravdové perly. Už se ví, jak to bylo s poliklinikou v Praze, kterou bojovník proti privatizaci zachránil? Komu dává jeden ze svých platů. Jak získal atestaci?

Levný populismus, pokrytectví, Rath. Čím si koupí hlasy příště? Doprava do hospod pro nácky zdarma?
03. 08. 2010 | 11:37

rag napsal(a):

toto je vystavni priklad prekrucovani historie, zmateneho pouzivani ekonomickych pojmu a prezentace celkoveho nepochopeni ekonomickych, organizacnich a motivacnich vztahu v jakekoliv spolecnosti. Na zaklade podobných clanku pana Ratha usuzuji, ze je typickym prikladem cloveka, ktery se snazi vzbudit dojem odbornika na danou problematiku, ackoliv ve zkutecnosti zna jen hrstku polopravd a par naucenych pojmu. Musim priznat, ze jeho prizpevky obsahuji urcite pravdive zlomky. Tyto jsoum ale absolutne vytrzeny z opravdovych souvislosti a vytvari dojem existence jinych souvislosti.
03. 08. 2010 | 11:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

David Rath
Ano, hezká slova. I ta o nesnesitelné lehkosti bytí profese "sociální demokrat". /ale i "odeesák", "komunista"....etc./

Ale jen slova.

A zatím v Ostravě sedí na oberžidli Kajnar a unteržidli Havlíček.

Jak získat voliče ?

Zbavit se o těch , kterých mluvíte Vy i já.

Jinak zbyde pouze pachuť prázdných slov.

P.S. Ale jste můj člověk. Profesionál, který chce hrát s otevřenýma kartama.

4 roky - už sice necelé , ale pořád dost dlouhá doba na to či ono.
Alex
Tak. Souhlas. Skutečný právní stát bez vlivu modroranžových klik.
A ještě bych dodal - nejen daňové sazby, ale i struktura daňově uznatelných výdajů přispívá k míře spravedlnosti ve společnosti. Nehledě na efekt v podobě podpory expanze žádoucích oborů lidské činnosti a tlumení nežádoucích.
03. 08. 2010 | 11:39

Taoiseach napsal(a):

JC

"...rovnost v právech a povinnostech... Oni pravičáci chtějí něco jiného ?"
Liberální pravice obecně chce co nejméně těch práv i povinností. A vzhledem k tomu, že to, co není "natvrdo" dáno zákonem, si lze zpravidla koupit za peníze, takový přístup zvýhodňuje bohaté.
03. 08. 2010 | 11:40

bob napsal(a):

To Janek
Tím jste chtěl říci co? že mu závidíte? To je ale přece Váš problém:-))
03. 08. 2010 | 11:40

Dale Cooper napsal(a):

JC,
Něco málo na téma "social mobility" třeba zde:
http://www.suttontrust.com/...
03. 08. 2010 | 11:40

Ford napsal(a):

No Dejve jak myslíš. Německo mělo a má nižší celkové zdanění než my.Do Skandinávie ty tvoje kecy k nim asi nedošly a taky jim daně klesají. Bankrot SAABu Volva a Ikeaman ve Švýcarsku. Kdyby nedranocvali přírodní zdroje takuž jsou dávno bankrot. Ve Finsku 25% obyvatel podniká. U nás je podnikatel pro ČSSD a jejich fanoušky nepřítel č.1, kterého je potřeba zlikvidovat.
03. 08. 2010 | 11:41

jarpor napsal(a):

Taoiseach

"Tady je problém v tom, že jedno ani druhé teď moc nezávisí na soc-dem."

Souhlas. Teď moc ne.
Ale i na opozici a jejím postoji, konstruktivnosti - chcete-li, "trochu" záleží...( si myslím ) a když byli hlavní vládní stranou nezdá se mi, že by pan hejtman prosazoval to, co teď sděluje...

Janek

Výborný postřeh... !

Hezký den
03. 08. 2010 | 11:47

Dale Cooper napsal(a):

pumprlidentlich,
To mají být argumenty proti zveřejněnému textu, popř. příspěvkům? V tom případě bych, být vámi, o inteligenci radši pomlčel...
03. 08. 2010 | 11:48

Rumcajs napsal(a):

Ráthe, ty plácale. Já vím, že tobě daně nedvádí, páč seš zvyklej to brát v černejch, ale mi co si vyděláváme poctivě, nám přemrštěný daně rozhodně vadí.

P.S.

Můžeš mi říci jedinou zemi, kde vládnou levouni za pomocí vysokých daní a ta země končí v přebytku ?
03. 08. 2010 | 11:54

rag napsal(a):

trocha konkretizace:
nevim co Rath presne mysli slovem "bohatsi" a jak dokaze spojit bohatstvi s danovou zatezi?
uvedumuje si Rath problemy spojene s verejnymi statky (vsichni je pouzivaji ale nakonec je nikdo nezaplati, jeden z duvodu nefunkcnosti komunismu)
jak moc zna Rath historii Rakouska po druhe svetove valce? (masivni podpora teto ze zapadniho pohledu nejvychodnejsi svobodne zeme ve stredni evrope, predevsim podpora od kapitalistickych statu, ktere neaplikovali stat blahobytu-proto na to meli)
Rozdil managerskych a organizacnich principu v verejne sprave a v soukromych firmach. (motivace, odmeny, produktivita, to souvisi s tim, ze kazda koruna kterou utrati stát je mnohem hure utracena, nez kdyby ji utratil ten komu opravdu patri)
03. 08. 2010 | 11:56

bape napsal(a):

pro Dale Cooper

je to zbytečné, reagovat na fundamentalisty, kteří si nevidí ani na svý růžový brejle / viz Pumpr..../
03. 08. 2010 | 11:59

bape napsal(a):

pro Rumcajs

Kdybys byl inteligent, tak si to najdeš. že přebytky nejsou motivační a nezvyšují ani produktivitu ani úspornost, ...při Tvém vzdělání.Kdo hledá, nalézá! Kdo tluče tomu bude natlučeno.
03. 08. 2010 | 12:02

bape napsal(a):

pro Rumcaj

Ráthovi můžeš věšet bulíky na nos, ale rumcajsové si nikdy po ukončení své kariery /švec/ nevydělávali poctivě, ledaže jsi bílou vránou...
03. 08. 2010 | 12:05

Al Jouda napsal(a):

To JC:
Zapomkněl jste v té otázce jedno důležité slovíčko : Právní ! Sociální a právní stát zaručuje především vymahatelnost práva a to, že se sociálně potřebnám dostane pomoci dle zákona.Nic víc! Jo, a ještě jednu věc takový stát zaručuje: Ústava není cár papíru, s kterým si soudci Ústavního soudu vytřou podle instrukcí politiků p....el.
03. 08. 2010 | 12:16

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"...když byli hlavní vládní stranou nezdá se mi, že by pan hejtman prosazoval to, co teď sděluje..."

To máte pravdu. Ale může to být i tím, že za Paroubka měl prostě slabší postavení a až teď se snaží naplno prosadit svou. Když píše: "Pokud vyhraje křídlo konsensualistů a přikyvovačů, kterým jde víc o místo v nějaké dozorčí radě...", čtu to optimisticky tak, že se opravdu chce zbavit takových těch Urbanů.
03. 08. 2010 | 12:42

max napsal(a):

v něčem máte pane hejtmane pravdu a v něčem se mýlíte, resp. vykládáte realitu poněkud ideologicky.
Pravice si dluhy nevymyslela. Ty buď jsou či nejsou. Jen se v poslední době v plné nahotě ukazuje,že nelze budovat tzv. sociálně-tržní model na dluh, byť se to části politiků nelíbí.

Zvyšování daní je legitimní. Jenže to má svá úskalí. Přímé i nepřímé daně můžete zvyšovat jen do úrovně neohrožující konkurenceschopnost ekonomiky. Pak dochází k přemisťování sídel firem nejen do daňových rájů,ale i do Nizozemska či na Kypr. Navíc je výběr přímých daní vázán na růst ekonomiky,v době krize prudce klesá. Jediným stabilním zdrojem jsou tak nepřímé a spotřební daně. Jenže jejich zvýšení způsobuje růst cen,což je politicky velmi nepopulární. Řešením by možná byla jednotná daňová politika v rámci EU, ale ta stále neřeší problém daňových rájů a je i těžko politicky průchodná.

V rámci globalizace prudce vzrostl význam a vliv nadnárodních koncernů, především těžařských, energetických, farmaceutických, telekomunikačních a zbrojařských. Dokázaly prorůst i do politiky a v podstatě politiku přímo ovlivňují. Pokud by mělo dojít k nárůstu přímých daní,tak by se to mělo týkat především těchto (a jim podobným) firem s úrovní obratu nad určitou hranici, nikoli středních a malých,které s bídou přežívají a přitom z největší míry tvoří zisky právě těchto výše uvedených firem. Zde ale selhávají především politici,a to i u nás - nejzářnějším příkladem jsou solární elektrárny, cena za kWh a díky ní nárůst ceny elektřiny o desítky procent v příštích letech. Kdopak příslušné zákony schválil a kdo to celé zaplatí? O veřejných zakázkách typu Pandur, Grippen, atd. ani nemluvě.

Porovnávat úroveň ekonomiky a služeb starých členských států EU a ČR je ze strany autora faux pas. Tyto státy neměly 40let komunismu a jejich vývoj probíhal kontinuálně bez otřesů.

Bohužel pytel peněz (HDP) je jen jeden a i pan hejtman již jistě zjistil,že pokud někomu dám (jízdné do škol, poplatky, atd.),tak musím jinde někomu vzít (investice). Jenže bez investic bude vyšší nezaměstnanost, nižší kupní síla a špatná infrastruktura a začarovaný kruh se roztáčí. Je to otázka priorit. A ČSSD si musí tuto otázku rychle vyřešit. Buď bude sbírat stále body více a více nalevo (jak se snažil Paroubek) nebo bude více zasahovat středové voliče (což je podstatně pracnější a rizikovější činnost).
03. 08. 2010 | 12:44

Petr z Tábora napsal(a):

Pokud se ČSSD dostane k moci a zvedne daně, tak to postihne leda ty pracující, střední třídu.
Bohatí mohou daňově přesídlit i rámci EU do výhodnějších států jak uvádí "max".Tím přijdeme nejen o jejich dosud odváděné daně, ale o práci přijdou lidé zde zaměstnávaní, odpadne správa a údržba budov apod. Pro zahraniční firmy to platí dvojnásob, ty jsou zde jen pro příznivé podnikatelské klima.Příklad vyššího zdanění nafty, tankování kamionů v zahraničí, poklesu příjmů státu - ukazuje, že i v jiných případech se lidé dokáží přizpůsobit. Prostě daně bychom neměli mít ani vyšší, ani nižší než většina zemí EU.
03. 08. 2010 | 13:01

myrta napsal(a):

Pane Rathe,klopotná cesta přesvědčit o nové cestě ČSSD vás čeká a bude rozhodující do budoucna.Stejně jako rozhodující bude,zda se dokážete zbavit strašidel jménem Škromach,Urban atp.S těmito lidmi v vedení jste NEVOLITELNÍ,dokonce i pro mě,člověka se silným sociálním cítěním pro opravdu potřebné.
03. 08. 2010 | 13:05

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Nic ve zlém, ale dovolím si nesouhlasit. Nemůže to být tím...
Protože to se pan hejtman vyjadřoval zcela v linii pana Paroubka... ostatně jako jiní, jen byl razantnější a také podstatně "obhroubější" (= vulgární, sprostý, urážlivý). Snad aby se zalíbil velkému předsedovi...

Pokud bych přistoupil souhlasně na Váš názor, pak bych musel trvat na tom, že pan hejtman "otočil" o 180°.

I když ... nebylo by to poprvé, že... třeba s vývojem jeho názoru na "zdravotnické poplatky"... :-))

Hezký den
03. 08. 2010 | 13:10

JC napsal(a):

Dale Cooper,
1. Děkuji za link, rozšířil jsem si obzory, jakými kravinami se pani sociologové zaměstnávají.

2.Vaše definice "Intergenerational mobility" - tedy měřítko/dle vás/jaká je šance, že se z chudáka stane boháč...mno řekněme že je hodně rozvolněná.

3.Udělám vám radost.
Ano v socialistické Evropě se děti mají lépe než jejich rodiče, zvláště pok ty, které na rozdíl od rodičů nehrbí záda na poli, ale sedí v Bruselském eráru.
03. 08. 2010 | 13:13

JC napsal(a):

Al Jouda,
No to je fakt dobrý:-))))
Takže dle vás, když ze zákona na žádnou sociální a zdravotní pomoc nebude nárok, budete spokojen, práve proto že je to ze zákona.

Vítej mezi pravičáky bratře Obrodníku.:-))
03. 08. 2010 | 13:25

Janeb napsal(a):

Pane doktore.
Jste jedním z menšiny českých současných politiků, který se bez problémů a bez klientelistických vazeb na stát, dokáže pohodlně uživit. Jste rovněž politikem, který jako jeden z mála nedělá ostudu lékařskému stavu-jak již zde někdo zmínil.
A tedy právě proto-anebo možná přes to všechno-doufám, že to budete právě vy, kdo se v budoucnu stane lídrem české strany sociálně demokratické, a to zcela v nové a moderní podobě.
Nepochybuji o tom, že máte v tomto směru správnou vizi. Největší překážkou vašeho snažení mohou být amorfní hmoty typu pana Škromacha, Urbana a jiných. Znáte to přece. Třeba když přecházíte někde rozteklý asfalt.
03. 08. 2010 | 13:27

Kessu napsal(a):

Všichni jsou mrtví Dejve.
Všichni.
I kapitán Holister, Dejve.
03. 08. 2010 | 13:28

karel napsal(a):

Nemam problem s danovou solidaritou, klidne skousnu i vyssi dane. Problem je v tom, ze nemam zaruku, ze tyto penize nekdo neukradne...
03. 08. 2010 | 13:31

Ládik napsal(a):

Podoba naší země a ČSSD spolu vůbec nesouvisí. Dál jsem to nečetl, už začátek je blbost.
03. 08. 2010 | 13:32

Vico napsal(a):

Velmi dobrý článek, na který by se nikdo z "konsensualistů" v ČSSD nezhrabal.

Pro socany největší škodnou je například takový Škromach, který při prázdninové četbě od Merleho -Až delfín promluví- myslí z hrůzou na to - Až Pitr promluví-

Dalším konsensualistou je toskánský požírač slaných italských koláčů Urban.Měl tu čest být přizván na palubu jachty byť v roli plavčíka.

Jediné, co lze článku vytknout, je jeho délka.
03. 08. 2010 | 13:33

JC napsal(a):

Taoiseach,
Vaše poznámka:-))
Klasická levounský úhybný manévr.
Jen nevím jestli do "out" nebo "off side"
Možná " off mind"
03. 08. 2010 | 13:38

JC napsal(a):

Vico,

Mno vidím, že Mr Hrbek v prvím příspěvku o draní se nahoru měl pravdu.

Dále z příspěvků "z leva" sleduji, že výměna "papaláše" za "napoleona" je velmi žádoucí.

Levoun prostě potřebuje svého vůdce.
Jak to jen nastrčit, aby vnitrostranická demokracie přestala fungovat, že áno ?

Ale co ať je po jejich :-)))
03. 08. 2010 | 13:51

mirda napsal(a):

není den aby tu nezasmrděli socani
03. 08. 2010 | 13:58

Admirál napsal(a):

Pane Rathe, píšete: "Ještě předtím se však státy blahobytu nechaly dotlačit do mezinárodních dohod, které prakticky zrušily ochranářská cla."

Ještě nikdo tak pěkně nepopsal příčinu našich problémů.

K tomu a k řešení nejen důsledků ale i příčin, se podle mne musí soc. dem. (ale i ostatní politické strany) vyjádřit. To je totiž pradůvod sporů o sociální stát.

Na odborání obchodních bariér vydělává nejvíce úzká skupina obchodníků. Ostatní u nás i okolo nás na tom jenom prodělávají.

Samozřejmě, že na tom také nepatrně vydělají a zlepší si standard i masy dělníků a státy ve třetím světě. Je však cena, tedy všeobecné zbídačování chudších a střední třídy, likvidace celých odvětví průmyslu u nás, pro nás přijatelná?

Osobně za sebe říkám že není. Podobně to dnes vidí mnoho lidí okolo mne.

pokud se soc.dem. tento problém dokáže správně uchopit najít dostatečně účinná řešení a vysvětlit je, má o voliče postaráno.

Zvítězí li v soc. dem., jak Vy říkáte, "chodiči do práce", bude to příležitost pro vznik nové levicové strany.
03. 08. 2010 | 14:00

StandaT napsal(a):

Řekl bych, že čtu nominační článek nového místopředsedy partaje.

Při čtení tohoto článku mne napadla jedna otázka. Co NENÍ (to bude asi jednodužší se ptát, než na to co JE) v podání Ratha veřejný zájem/statek, tedy na čem všem se nelze dohodnout a co vše musí být zásadní. Článek čtu tak, že převedeno na státní rozpočet to vypadá na vše mimo porcování medvěda.
03. 08. 2010 | 14:04

Vico napsal(a):

JC : Vaše zmatené představy o "levounech" a jejich touze po vůdci vám nebudu vyvracet.
03. 08. 2010 | 14:11

JC napsal(a):

Vico,
OK
03. 08. 2010 | 14:15

Taoiseach napsal(a):

jarpor

Taky nic ve zlém, nicméně:
"...to se pan hejtman vyjadřoval zcela v linii pana Paroubka..."
To bychom si museli definovat, co to byla "linie pana Paroubka". Je pravda, že Rath nikdy nevystoupil proti Paroubkovi, a je pravda, že byl - podobně jako Paroubek - konfrontační, agresivní, urážlivý (spíš než vulgární, sprostý - od toho tu byli jiní). Ale tím veškerá podobnost končí. Celkem chápu, že všichni, které nemáte rád, Vám připadají v podstatě stejní, ale to neznamená, že tomu tak je.

JC

Myslím, že jste mou stručnou poznámku pochopil zcela správně, ale když Vás žádná pádná odpověď k věci nenapadla, holt Vám nezbývá než tvrdit, že uhýbám já - :)))
03. 08. 2010 | 14:21

stejskal napsal(a):

Počkat, snažíte se mi říct, že jsou všichni mrtví, pane Kessu? ;-)

Libor Stejskal
03. 08. 2010 | 14:21

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vůdců se vždy najde dost pochopitelně, takže je i z čeho vybírat.
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/r/r...
03. 08. 2010 | 14:28

prduch napsal(a):

Dansko jsem mel tu cest poznat osobne a dostatecne dlouho. Souhlasim s autorem, ze jde o zemi velmi dobre prosperujici a solidarni. Ale take o zemi, kde socialni spratci typu autora blogu jsou bezezbytkove chucpe.
03. 08. 2010 | 14:30

Dale Cooper napsal(a):

JC,
Ad 1) a 3) Bez komentáře.
Ad 2) Jedná se pouze o jedno z měřítek. Obecně platí, že čím větší jsou ve společnosti příjmové nerovnosti, tím obtížnější je sociální vzestup. Slova příznivců volného trhu o rovných šancích díky tomu zní poněkud neupřímně...
03. 08. 2010 | 14:31

jarpor napsal(a):

Taoiseach

Asi nejsme od sebe daleko co se pana hejtmana týká...
Nicméně, mám ten pocit, že pokud se pan hejtman stane vůdčí silou v jeho partaji, bude pokračovat konfrontace, agresivita ...
S tím, že "všichni, které nemáte rád, Vám připadají v podstatě stejní"... to asi nemáte pravdu.
Už to máte či nemáte rád - nikoliv - spíše s jejich názory souhlasím či nesouhlasím a přesto, kdy nesouhlasím, jsem ochoten akceptovat formu a argumentaci... nebo je i to nepřijatelné...
Nehořím láskou k jedněm a nenávistí k druhým...
Tož tak asi...

Hezký den
03. 08. 2010 | 14:35

Rumcajs napsal(a):

Bape:

Vsadím se, že ty seš bejvalej bolševik, co obcházel kulaky a dělal znich zločince za to, že neplnili povinné odvody.

Bape, já na tebe a tobě podobně zvrácené bolševické flákače z vysoka se...
03. 08. 2010 | 14:52

Al Jouda napsal(a):

To JC:
To slovíčko "sociální" zajišťuje, že parlament přijímá pouze takové zákony, které zaručují sociálně potřebným obdržení dostatečné pomoci, takže výsledkem je sociální smír ve společnosti.
03. 08. 2010 | 15:09

jo napsal(a):

ČSSD má hodně voličů - dokonce nejvíce ze všech stran.....ale drtivá většina zůstala sedět doma. Tam je potřeba přitlačit a přesvědčit lidi, aby šli k volbám.
03. 08. 2010 | 15:52

schrott napsal(a):

jarpor, koleda
k prvním příspěvkům: Škoda, že tak velká část společnosti podlehla cíleně vyvolaným emocím. Zkuste si vyhledat kolik ročně jde, nebo šlo na podporu v nezaměstnanosti a dávky. Potom si zkuste představit, kolik z toho neoprávněně pobírají nemakačenkové. Jde o, z pohledu rozpočtu, bezvýznamné částky.
Proč o tom pravicoví kandidáti mluvili pořád dokola? Nic nového pod sluncem.Vyvolat emoce obrácením pozornosti k věcem nepodstatným, aby potichu mohli dělat věci, které se nás všech, pravičáků i levičáků, dotknou daleko, daleko více. Škoda že se to povedlo.
03. 08. 2010 | 16:01

JC napsal(a):

Dale Cooper,
Obecně platí i to, že ve společnosti příjmové rovnosti není kam sociálně stoupat.

P.S.
Příznivci volného trhu a rovných šancí nikde netvrdí že člověk s IQ 70 má stejnou šanci stát se profesorem jako ten kdo má 130.

Z toho by mohlo logicky vyplynout, že pro odpůrce rovných šancí je profesor s IQ 70 přímo existenční nutností.
03. 08. 2010 | 16:07

neo napsal(a):

jo:

pivo a párek přímo ve volební místnosti? a za hlas ČSSD navíc růži, která se dá připnout na zakydané monterky od vlašáku
03. 08. 2010 | 16:07

jo napsal(a):

neo

Především jde o to, aby lidi nepodlehli nesmyslným průzkumům, které pár dní před volbami nadhodnocovaly volební preference čssd a měly vyvolat pocit: "Proč tam vlastně chodit, když to mají v kapse".
03. 08. 2010 | 16:11

JC napsal(a):

Dale Cooper,
P.S. abych byl správně pochopen,
Je kam stoupat, leč pouze všichni najednou - teoreticky.
V praxi se jedná spíše o společné klesání.
Nevím jestli KLDR je tím správným příkladem příjmové rovnosti, ale toho klesání určitě.
03. 08. 2010 | 16:12

neo napsal(a):

jo:

poděkuj Jiřímu Paroubkovi. Ten vždycky průzkumy bral zcela vážně a používal je k vyjádření své vlastní oblíbenosti.

naštěstí se sekl jak ožralej dřevorubec
03. 08. 2010 | 16:14

Nostalgie nekonečna napsal(a):

"Prostě státy s dlouhodobě vyšší daňovou zátěží, tedy solidaritou jsou výrazně celkově bohatší (Skandinávie, Rakousko, Německo)."

Pan Ráth zapomněl dodat, že tyto státy zavedly poplatky ve zdravotnictví, proti kterým ČSSD tak populisticky bojuje.
A co se týče daňové zátěže, možná je vyšší, ale pokud sečtu všechny odvody, tak je na tom můj, v Rakousku pracující otec lépe, než já v ČR.
Celý článek vyznívá dost populisticky, asi jako většina "politických" blogů.
03. 08. 2010 | 16:15

JC napsal(a):

Al Jouda ,
A jak to mají dnes v Řecku ?
Mají tam sociální smír nebo ne ?
A hlavně kdo je tam u moci ?
03. 08. 2010 | 16:15

Zacheus napsal(a):

To David Rath.

Možná,pane doktore, že by neškodilo, abyste se Vy i Vaši spolupracovníci nechali při formování další politiky sociální demokracie inspirovat také některými papežskými sociálními encyklikami, například knihou "Caritas in Veritate"- Láska v pravdě - papeže Benedikta XVI.

Určitě by to bylo pro další politické působení sociální demokracie a i pro Váš osobnostní růst přínosné.
03. 08. 2010 | 16:16

Patrik napsal(a):

Pane doktore,
velmi slušný rozbor situace v ČSSD a v celé
republice.Držím vám všechny palce.Nedejte se odradit pravičáky.
03. 08. 2010 | 16:17

xx napsal(a):

V zasade souhlas, zasadni je ale zametat
schody shora, od nejvyssich.
Nesmi se stat, ze z vybranych dani se velka cast vytuneluje nebo pouzije na vsimne pro uredniky statu.
Prvoradym problemem CR je korupce ve vsech udech statu.
A hlavni rozdil pri porovnani CR
se Skandinavii nebo Svycarskem! Vykriky
minulych positivnich jsou smesne.
03. 08. 2010 | 16:20

xxxx napsal(a):

To JC: Strana, ktera do 2009 v Recku
falsovala /s pomoci GS/ statistiky se jmenovala Nea demokratia a byla reckym
ekvivalentem ODS. Strana, ktera to po ni
vyzira se jmenuje PASOK a je reckym ekvivalentem CSSD. Jako hlavni problem Recka
se / mimo prezrany stat, ktery zdatne
krmila i ND/jevi spatny vyber /resp. nevyber
dani/ a danove uniky.
03. 08. 2010 | 16:27

JC napsal(a):

xxxx,
A já si myslel, že socialista zajistí sociální smír za každou cenu.
Pracující přece má právo/odvozené z mezinárodních smluv a závazků/ žít svůj život sociálně plnohodnotně, bez ohledu na to co bylo.
To jsou vaše slova soudruzi, tak se nevymlouvejte na pravičáky.
03. 08. 2010 | 16:32

RA napsal(a):

to je takové krásně procítěné, takže dle soudruha Ratha budeme dobrovolně a radostně s plným nasazením pracovat, platit vysoké progresivní daně, aby soudruh Rath mohl mít tři funkce a tři platy /zřejmě pracuje 25 hodin denně /. A pamatujte, na každou korunu,kterou Vám
socialistický erár slavnostně vrátí ve formě obrkvalitních sociálních služeb , jako by to dával ze svého/že jste socani ty služby nezavedli za 8 let u vlády/, tak druhou korunu prožere socialistický aparát. Tudíž ve výsledku je to velmi drahé, v přerozdělování vládnou rozkrádačky a úplatky , takže pro lidi nejlevnější je jim jejich peníze nechat. Oni sami ví, co potřebují, na rozhodování o svých penězíchnepotřebují Ratha a Paroubka se Sobotkou. Ne každý jsme totiž STBák Dvořák, komu jsou socany daně odpouštěny v celé výši.
03. 08. 2010 | 16:47

Standa Křišťál napsal(a):

já také bojuji ze všech sil za sociální stát, za progresivní vysokou daň. Vždyť z čeho bych si nakradl, kdyby byla nízká,že.
03. 08. 2010 | 16:58

snowfox napsal(a):

Vypadá to, že pan Rath chce kandidovat na předsedu (protože on nedělá nic jen tak, dokonce ani mlácení prázdné slámy).

Bude-li zvolen, socani těšte se. Koaliční potenciál ČSSD půjde do záporu a pravděpodobně se štípne. A vy budete na věčné časy válčit s modrým broukem - zdravotními poplatky - a o ty by mělo jít především, že?
03. 08. 2010 | 17:32

Tencokida Hnuj napsal(a):

RA
Mnohoobročnictví je skutečně zhoubou právního státu a demokracie :

http://www.nasipolitici.cz/...

http://www.nasipolitici.cz/...

http://www.nasipolitici.cz/...

etc..etc...

Zvláštní na celé věci však je, že je lidi furt volí.

Mějte se.
03. 08. 2010 | 17:38

Skogen napsal(a):

Brilantní. Jste první, kdo z ČSSD pojmenoval současnost a nabídl vizi. Demokratickou, realistickou, ověřenou cestu.
03. 08. 2010 | 18:42

frantisek z Asisi napsal(a):

Pane Rathe,co vaše gremium minulý rok zpackalo bylo,že jste nedokázali zvrátit Paroubkovo rozhodnutí nejít do předčasných voleb,když jeden den to Paroubek s velkou slávou podepsal a druhý den bylo po slávě a po volbách.Tím jste poskytli TOP 09 a VV půlroku čas,aby si upevnili organizační strukturu a za pomoci pravicových medií přešli do nenávistné kampaně,ani né tak proti ČSSD,ale proti Paroubkovi.
Být volby na podzim,tak o vítězství ČSSD nemohlo být pochyb!!!!!!!!!!!!!!!!
Tolik hlav v předsednictvu a nedovedli jste to Paroubkovi rozmluvit zvláštš když předseda US Rychetský prohlásil,že nové zamítnutí od US nebude?
Takže za Pyrrhovo vítězství jste zodpovědní všichni.TOP 09 a VV by vám měli poděkovat.Teď musíte napnout sílu a bzít rozum do hrsti,jak přesvědčit na podzim voliče,aby volili senátory za ČSSD,aby pravice ztratila většinu v senátu a TÍM JSTE MOHLI BLOKOVAT NĚKTERÉ ANTISOCIÁNÍ OPATŘENÍ.Až bude parlament projednávat rozpočet tak navrhnout progresivní daň,od které véčkaři ustoupili.
03. 08. 2010 | 18:49

Vilém napsal(a):

Konečně nějaký politik ČSSD přichází s něčím víc než výzvami k návratu do politického středu, slibováním peněz na útratu všem možným skupinám a stížnostmi na Paroubkovu bradavici. Pan Rath přináší vlastně jedinou skutečnou vizi strategického zaměření ČSSD a vývoje české společnosti, protože bezradné řečičky současného vedení ČSSD jsou jen dokladem úplného myšlenkového bankrotu.

Nejsem si ovšem jist, jestli je program budování prosperující společnosti průchodný. Bohatí si po druhé světové válce zvykli platit vyšší daně hlavně proto, že je děsila vidina úplného vyvlastnění, případně rovnou komunistické revoluce. Navíc neměli možnost se svými prostředky uprchnout jinam. Dlouhodobě to prospělo všem, ale současné české majetné vrstvy nemají nejmenší chuť se jakkoli omezovat kvůli budoucí prosperitě společnosti - jedná se o lidi s mentalitou lupičů a parazitů, kteří zbohatli jako lupiči na státním v 90. letech a nejsou ani způsobilí sledovat nějaké jiné cíle než primitivní kořistění. Zahraniční vlastníci a investoři pak určitě nebudou mít zájem financovat prosperitu společnosti, k níž nemají žádný vztah.
03. 08. 2010 | 19:03

jarpor napsal(a):

Autor :

"Konečně o takový model se snažím už dnes alespoň v našem kraji."

Skogen : "Brilantní"

Něco jsem zaslechl, že pan hejtman chce jednat s vládou stan toho, že kraj má problém s nemocnicemi... asi není dost penízků na jejich provoz...

Brilantní... ? Vize nebo realita ?

Hezký večer
03. 08. 2010 | 20:04

juvel napsal(a):

Velice rád bych řekl "pozdě, ale přece". Obávám se totiž, aby to nebylo spíše "poprvé a naposled" co konečně slyšíme jasnou vizi pro lidi se sociálním cítěním, smyslem pro sociální spravedlnost a chutí dělat něco více než "hrabat pod sebe".
03. 08. 2010 | 20:08

RA napsal(a):

jestli toto je článeček Ratha,sloužící k jeho prosazení do čela ČSSD, tak to si strana moc nepomůže. Vymění jednoho hulváta za druhého. Pobočník a chráněnec Paroubka postoupí na jeho místo, a to bude zřejmě tolikrát omílaná změna v ČSSD.
03. 08. 2010 | 21:53

karelhá napsal(a):

Jarpor, píšete:
Nicméně, mám ten pocit, že pokud se pan hejtman stane vůdčí silou v jeho partaji, bude pokračovat konfrontace, agresivita ...

Nevědomky tím vyjadřujete podstatu problému,kterým je náprava věcí ve společnosti.

Zdroje (půda, energie, suroviny) ve společnosti jsou celkově dané a zároveň nerovnoměrně, bez jakýchkoliv mezí kontrolovány elitou. Elita přitom prosazuje další růst nerovnoměrnosti v rozdělení majetku a moci i krajními prostředky. Těžko může být náprava nebo třeba jen mírnění tohoto stavu bezkonfliktní.

Nebo, myslíte si snad, že "elitu" reprezentovanou pány Pitry, Krejčíři, Bakaly dotlačíte k pouhému dodržování práva bez konfrontace a agresivity?
03. 08. 2010 | 22:12

Belgičan napsal(a):

Sociální demokracii čekají v blízké době dva důležité souboje. Střet o podobu a další vývoj naší země a o další směřování vlastní ČSSD. Obé spolu úzce souvisí, respektive to druhé, tedy podoba sociální demokracie, výrazně předurčí i střet - nestřet o další vývoj země.

Doufejme pane Ráth, že takoví podvodní akrobati slova jako Vy u toho nebudou.
03. 08. 2010 | 22:13

Belgičan napsal(a):

Ubohý karlehá,
jestli k řešení Vámi popisovaným problémům potřebujete pana Rátha, tak Vás lituji.
03. 08. 2010 | 22:17

MirekS napsal(a):

Pane Rathe,

proč tak dlouhý příspěvek?
Stačí říct: "Efekt se nedostavil".
- Udělejte si pořádek ve straně ("staré tváře věrohodnost nepřinesou") -> nové vůdce, máte?
- Upravte program - najděte trefná volební hesla (odpovídající reálnému stavu, možnostem a mající kontinuitu)
- Chovejte se stranicky, ale i státnicky (kultura jednání s politickými konkurenty, respekt k existenci politických protivníků, respekt k státním instrumentům (morální principy, právní systém demokratického státu, státní instituce).

Zkrátka buďte efektivní! To je to, v čem pokulháváme za vytouženými vzory (státních modelů). To je to, co jste nedokázali v minulém volebním období povýšit, ale naopak, co jste ponížili (i jako opozice).

- Nedokázali jste reagovat na intenzitu potřeb zlepšit právní systém (platí oboustranně - tedy nadstranicky).
- Nedokázali jste reagovat na intenzitu potřeb zlepšit společenskou morálku (platí oboustranně - tedy nadstranicky).
- Nedokázali jste reagovat na intenzitu potřeb úpravy ekonomického modelu (daně, důchodový systém, zdravotní systém, sociální síť (platí oboustranně - tedy nadstranicky).

Pravice je napřed:
- Viditelněji reaguje (personálními změnami, aktuálností volebních hesel, reakcí na problémové oblasti, koaličním potenciálem - schopností se domluvit s ostatními parlamentními stranami - získat jasnou parlamentní většinu).

Efekt = akce, vyhodnocená pozitivně většinou společnosti.

Zdraví

MirekS
03. 08. 2010 | 22:20

Libor napsal(a):

No počkáme si, jak na zatím nejlepší zhodnocení toho, co ukázaly tyto volby a co s tím dělat, zareagují ostatní šéfové soc-dem....:=)))
03. 08. 2010 | 22:21

Libor napsal(a):

MirkuS
jestli jste ještě na blogu, přečtětte si co před chvílí napsal karelhá.
Bakalové, Kožení, Pitrové sami o sobě bez přinucení solidarizovat se společností nebudou.
ČSSD musí připomenout, že zlodějský korupční systém tady zavedla klausova ODS v devadesátých letech, recyklované lidovecké prostitutky s maňáskem Schwarzenbergem a podivná pražská firma pak nejsou ničím jiným než dalším podrazem ODS sloužící zájmům Bakalů, Kožených, Pitrů....
A to bez agrese nepůjde. Teď jenom, aby se také našla vůle/ochota/překonání strachu/vzájemná podpora.
Jak psal TCKH, uvidíme.
03. 08. 2010 | 22:34

jarpor napsal(a):

karelhá

"Zdroje (půda, energie, suroviny) ve společnosti jsou celkově dané a zároveň nerovnoměrně, bez jakýchkoliv mezí kontrolovány elitou."

Snad abychom nejprve si vyjasnili, co míníte tou "elitou". Zemědělce či farmáře hospodařící na půdě ?

"Elita přitom prosazuje další růst nerovnoměrnosti v rozdělení majetku a moci i krajními prostředky."
Znovu k mé první otázce - Je to ten farmář co prosazuje ... ?

Nejsem si jist, zda je správné dávat do jedné řady ty, jež patrně jsou "mimo zákon" (Pitr, Krejčíř) a ty, jež podnikají zákonně - Bakala.

Abych se vyjádřil jasně - moc Vaší replice nerozumím.
Závist k úspěšnému ? Podpora elitářství ? Zklamámí nad tím, že nepatříte ani k úspěšným, ani k "elitám" ? Fakt nevím ... lituji.

Myslím, že Belgičan k Vám napsal dobrou repliku... :-))

Hezký večer
03. 08. 2010 | 22:37

arnazach napsal(a):

Páně Rathova cesta k blahobytu je cesta,

cituji, "silného státu veřejných služeb. Zásadní posílení investic do oblastí veřejných služeb, které potáhnou hospodářský růst..." (konec citátu)

Není to náhodou řecká cesta?
03. 08. 2010 | 22:56

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, do řecka vede řada cest, jedna z nich jistě i rathova jest...
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/a/a...
03. 08. 2010 | 23:18

Libor napsal(a):

Arnazachu,
silný stát veřejných (nezkorumpovaných) služeb není řeckou cestou.
ťreckou cestou jsou masivní daňové úniky a přiblblé kecy Kohouta a bohužel také minulá praxe Kalouska, že snižováním daní nejbohatším může stát vybrat víc peněz.
03. 08. 2010 | 23:22

hoven napsal(a):

z ODS ratha už vyhodili, ted to vypadá, že ho hašek vyhodí i z čssd. asi mu nezbude než vstoupit do DSSS a mstít se všem.
04. 08. 2010 | 00:14

ali napsal(a):

Rath promlouvá k cikánům:
..budete mít lékařskou péči, nemocnici zadarmo, příspěvky na děti, rekreační pobyty...
a Dežo praví - no, dobre hovorí
..a Rath pokračuje: nebude nezaměstnanost, každý bude mít práci...
a Dežo si odplivne - no, teď to pojebal..
04. 08. 2010 | 00:51

ali napsal(a):

jen ubožák věří Rathovi
04. 08. 2010 | 00:55

SuP napsal(a):

arnazach -
JE to řecká cesta. A vůbec ne náhodou! :-)
04. 08. 2010 | 08:27

občanka napsal(a):

Pan doktor Rath je jediný skutečný vizionář a státottvorný člověk v této zemi a doufám, že se stane i předsedou ČSSD. Nikdo jiný nemůže tuto funkci zastávat důstojněji. Tento jeho skvělý článek (plný vizí) je toho jen důkazem. Česko potřebuje takové vize jako sůl!
04. 08. 2010 | 08:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

wb garden
Čím jsi strašil wb gardene coby socialistický propagatčík před rokem 1989 ?
Západním imperialismem ? Jestřáby z Wall Street ?

Přemýšlej v symbolech dál. Je to zdravé. Nezatěžuje to příliš mozek. Ale zkus při tom nebýt tak hysterický.

Protože tvé opožděně ventilované sebemrskačství pak působí nedůvěryhodně.

Přehráváš.
04. 08. 2010 | 09:17

PRKap napsal(a):

Dobre, ale nove myslenky v tom nejsou. Spidla je podle me lepsi. Ale stokrat lepsi nez Kotrba a jeho priznivci.
04. 08. 2010 | 10:30

bob napsal(a):

to Tencokida
"Čím jsi strašil wb gardene coby socialistický propagatčík před rokem 1989 ?
Západním imperialismem ? Jestřáby z Wall Street ?"

:-)))))))))))))) smích (nepopsatelný)
díky
04. 08. 2010 | 10:34

Charlie napsal(a):

pane Rathe

já mám pocit, že jste s programovými premisami stále poněkud vedle.

Ač bych rád, aby...
"pěkné školy pro všechny děti, nemocnice na vynikající úrovni dostupné opět prakticky všem, opravené historické památky, silnice bez výmolů a kvalitní dálniční síť, rychlé a čisté vlaky, profesionální policii a nízkou kriminalitu"..............

Musím Vám bohužel připomenout, že se na to musí nejdříve někde vydělat.
Vámi uvedené úspěšné státy se nezbavily bank, telekomunikací,průmyslových podniků,oceláren,cementáren, cihelen,vodáren, pivovarů,automobilek,užitečných výzkumných ústavů,výroby zbraní............atd.
Zisky plynou do domovských států.

A protože jsme na rozdíl od našich vzorů všechno projedli a ještě nadělali spoustu dluhů, tak nám nezbývá než jen životní úroveň podkoních a pacholků - nikdy nedosáhne úrovně panstva.
04. 08. 2010 | 11:41

Petr B. napsal(a):

Dobrý den, pane doktore. Souhlasím se vším, co jsem napsal, nicméně mně také napadá, jestli byste se v sociální demokracii neměli na nějakou aktivní politiku na nějakou dobu vykašlat. Pokud vás podrazí velká část vašich voličů takovým způsobem, jako nyní, když na poslední chvíli jich odmítlo jít k volbám 8 procent, další 4 procenta volila odeesáckého podržtažku Šloufa a ještě nějakých X procent volilo jiného odeeseckého podržtažku Radka Johna, tak nechápu, proč se chcete ještě angažovat v pomoci těmto skupinám, na které neplatí žádné sebepolopatičtější argumenty. Nechte je vymáchat v té špíně, je úplně jasné, že vytvoření jakéhosi banánistánu jihoamerického typu se nedá zabránit. To je jako chtít po Koženém, aby nám vrátil miliardy. "Noví politici", "čerstvá krev v politice" podle Johna tzn. Nečas, Kalousek, Schwarzenberg, Vondra...i samotný John či duo Bárta-Klasnová se nedají do června 2014 odrhnout od koryta. Můžou si dělat s námi cokoliv. A v červnu 2014 už nebude možné budovat jakýkoliv moderní západoevropký stát, protože to stav hospodářství, změnéné právo atd. nedovolí. Pokud bychom to mohli změnit, museli bychom se vrátit strojem času do 29. 5. 2010. Tehdy byla šance, dnes už ne.
04. 08. 2010 | 12:15

Petr B. napsal(a):

Souhlasím s tím, co jste napsal, nicméně mám pochybnosti o smysluplnosti ohledně vašeho členství v ODS v letech cca 1992-1994. ODS i ODA se od svého založení chovaly spíše jako fašistické strany než jako pravicové demokratické strany západoevropského typu. A do toho ta bezvýhradná hysterická podpora sdělovacích prostředků pro ODS a ODA a zároveň švanice proti ČSSD. Bylo to vlastně stejné jako dnes. To jste to tehdy opravdu neviděl? Proč jste tam lezl? Členství v LSNS bych už vám nevyčítal, to je už blíže k ČSSD. Ani bych vám nevyčítal podporu lékařů oproti zájmům pacientům během vašeho předsedování lékařské komoře. Byla to vaše práce. Ale to členství v ODS můj rozum nebere. Ostatně u Jandáka existuje stejný problém.
04. 08. 2010 | 12:26

Realista napsal(a):

Davide, myslím, že svět osciluje a jde kupředu v cyklech dle nálady ve společnosti, které využívají strany ve svůj prospěch ve svém marketingu. Teď se podařilo pravičáků této nálady ke změně (a strachu ze státního bankrotu) velice obratně využít ve svůje prospěch. Stejně tak je třeba jim přiznat, že velice obratně a cynicky využili ve svůj prospěch prvovoliče, pro které je pravice prostě "víc sexy", než "socky". Myslím, že Sociální demokracie musí mít v této fázi trpělivost, čekat, dát procesu prozření značné části populace, která volila proti svým zájmům dostatek času. Nebude to dlouho trvat a dopadne na ně strach, tíseň a obava o vlastní existenci. Lidi myslí jasně, až v momentu, kdy se projevuje pud sebezáchovy. A ten přebije i jakoukoli pravičáckou propagandu v našich "nezávislých" a "objektivních" médiích. Nakonech bych chtěl říct, že ti fandím, aby ses stal předsedou sociální demokracie, protože ta potřebuje rozhodného a ostrého člověk, který se nenechájá jen tak zatlačit do kouta a nebude dělat ústupky, aby se zalíbil pravičáckým médiích, pro které nebude sociální demokracie stejně nikdy dost dobrá....
04. 08. 2010 | 18:26

ivo napsal(a):

Moc pěkné škoda že nikde ten sociální stát nefunguje bez dluhů.Navíc když o tom píše chamtivý multimilionář a bigamista , hejtman,poslanec a podnikatel.obecní zastupitel a rádoby lékař.
04. 08. 2010 | 19:13

RA napsal(a):

souboj titánů Rath x Špidla. Vize,vize,vize,vize......už jsem vizí přežraný. Já jen vidím Rathovy tři platy za tři funkce, které všechny tři vykonává na 120% x 3 . Jeho "vystupování" spíše ovšem hulvátský řev ve sněmovně po boku Velkého kormidelníka Paroubka. Přihrávání peněz svému příbuznému do Hostivic , boj za neziskové nemocnice /ovšem až na tu,co drRath zprivatizoval/ , je to zkrátka kůže z hrocha a těším se na příští volby hejtmana ve středočeském kraji.
04. 08. 2010 | 21:25

Chachar napsal(a):

Rath: Prostě státy s dlouhodobě vyšší daňovou zátěží, tedy solidaritou jsou výrazně celkově bohatší (Skandinávie, Rakousko, Německo). ... V zemích s dlouhodobě nízkou daňovou zátěží naopak najdete většinou pravý opak.

Chachar: a nemají to spíš proto, že pracují? Pak mohou mít i vyšší daně.

Rath: Stát musí výrazně víc než dnes investovat do nemocnic, škol, památek, dopravní infrastruktury, veřejného prostoru ve městech a obcích, výzkumu, bezpečnostních složek a do životního prostředí. Smysluplné a promyšlené investice do veřejných služeb – veřejného prostoru by se měly stát tahounem hospodářského oživení.

Chach: a kdo to zaplatí ?????
05. 08. 2010 | 00:36

JardaM napsal(a):

Stojím v úžasu nad slovy neúspěšného ódésáka transformovaného do socialistického ideologa. Tak takhle jednoduché to tedy je. Stačí zavést cla a zvýšit daně a zemský ráj je tu! Nechápu nad čím tedy ještě bádají všichni ti ekonomové po celém světě, když náš malý český hejtmánek vše vyřešil.
Ale vážně. Děsí mně kolik lidí v této diskusi mu to spolklo. Prý vizionář... Rath dokazuje, že o ekonomice neví nic a nebo ví, ale jako zdatný demagog si přizpůsobuje argumenty svým cílům. Zajímalo by mne, jak tedy vysvětlí prostý fakt, že průměrná životní úroveň v USA je podstatně vyšší než v západní Evropě a přitom o sociálním státu se v souvislosti s USA naprosto nedá hovořit a sociální síť tam supluje občanská společnost a NGO´s. Všechno ostatní je privátní, všechno ostatní je byznys. Myslím, že je pět minut po dvanácté na procitnutí ze sna o sociálním státu, který moudře vybere krvavé daně a pak je ještě moudřeji přerozdělí. Toto vede zejména k drahotě a nezaměstnanosti (protože například k odlivu výrobních kapacit), ale chápu. Komunální volby se blíží a je potřeba zase nastartovat automat na sliby. Tož hodně štěstí. Paroubka už to spláchlo
05. 08. 2010 | 00:47

Čulibrk napsal(a):

No, uvidíme, chytrý JardaMe !!!
Já věřím MUDr.Rathovi.
05. 08. 2010 | 02:21

Petr B. napsal(a):

JardaM...jak jste přišel na to, že "průměrná" životní úroveň v USA je o hodně vyšší než v nejvyspělejších zemích EU? Podle mých údajů ohledně srovnání kvality života USA hodně zaostává za těmito zeměmi. USA je v tomto ohledu nesmírně polarizovaná, existuje na jedné straně obrovské bohatství a na druhé straně i velká bída, jaká zřejmě v západní Evropě neexistuje. Zdravotnictví USA je kapitolou samo pro sebe. Není ani pravda, že by USA nebyly v nějaké míře "socializovány", levicové vlády od doby Roosevelta, Kennedyho, Johnsona...provedly určié reformy v tomto směru. Jinak by i americké předobamovské zdravotnicví vypadalo daleko hrůzostrašněji.
Státy EU dokážou udržet svůj náskok v životní úrovni nad ostatním světem jen pod podmínkou růstu produktivity. Takže mají velmi slušnou šanci. ČR nemá s touto vládou žádnou šanci a propadne se definiivně do třetího světa.
05. 08. 2010 | 11:28

JardaM napsal(a):

Při porovnání jednotlivých zemí dle Standard of Living Index se USA nacházejí na 7. místě v žebříčků zemí. Před USA jsou 3 země EU: Francie, Německo a Lucembursko. Na 8. místě je Belgie, na 10. Itálie a pak je zbytek. UK je například 25. Rakousko ani Skandinávie vůbec nejsou v první desítce. Souhlasím s názorem Petra B. ohledně polarizace. Ten se měří tzv. Giniho indexem, což je rozdíl mezi průměrným příjmem a mediánem. USA mají tento index 45 (nejvíce má Namibie 70,7), země EU se pohybují od 38,5 - Portugalsko po 23,2 - Dánsko. Jinak bych se docela ostýchal nazvat vlády Roosevelta, Kennedyho a Johnsona levicovými. Volil bych raději výraz liberální, tedy méně pravicové než konzervativní. Zajímavé ovšem je, že obamovská reforma zdravotnictví vyvolává obrovské projevy obav a nesouhlasu u samotných Američanů, protože se obávají zdražení a zhoršení péče, bude-li organizována státem. Inu jiný kraj, jiný mrav...
05. 08. 2010 | 23:30

Marcus napsal(a):

Vyborne.
09. 08. 2010 | 20:44

Martin napsal(a):

Pane doktore, vedení sociální demokracie by se mělo přikyvovačů nekompromisně zbavit. Jsou k tomu nyní ideální podmínky. V poslanecké sněmovně nebojujete o těsnou většinu a nejste tedy na jejich hlasech závislí. Pokud jde o prostor k vyjátření nesouhlasu s vládou oligarchie. Nejúčinnější by bylo založit a prosadit vlastní periodikum (a to i v internetové podobě), jak se o to snad nyní snaží pan Paroubek. Vypadá to, že se náš "uvědomělý" národ pomalu vrací na konec předminulého století. Nicméně i tehdy byla česká levice schopná si založit a udržovat vlastní sdělovací prostředky. Oligarchii jste již dávno zcela vyklidili mediální prostor. Nedivte se tedy Vašemu obrazu v očích voličů a potažmo volebním výsledkům. Jinak Vás zdravím. Jsem Váš "fanda" :-).
12. 08. 2010 | 08:11

Eva- beag beet napsal(a):

Čulibrk napsal(a):
No, uvidíme, chytrý JardaMe !!!
Já věřím MUDr.Rathovi.
05.08.2010 02:21:20

Bodejt byste Culibrku neveril, cetla jsem vas parkrat na nejakem platku, ktery se tvari jako blog a ty vase vysplechty a urazeni nekterych vami neoblibenych diskutujicich, silne pripominaji styl MUDr. Ratha. Eloiiiis....
19. 08. 2010 | 13:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy