Němečtí katolíci na rozcestí?!

16. 07. 2023 | 17:01
Přečteno 4698 krát
Důvodem k vystoupení není ztráta víry a odmítání Římskokatolické církve, ale masivně narůstá odpor jednak proti centrálnímu ÚV německých katolíků, ale rovněž tak i proti episkopátu, který nesleduje linii Římskokatolické církve v tzv. Německé synodální cestě a vytváří pozici o které papež František řekl: „Nepotřebujeme v Německu dvě evangelické církve, máme tam jednu, ta stačí.“

Nejnovější statistická zpráva z Německé spolkové republiky hovoří o více než 500 tisících vystoupení z Římskokatolické církve. Prvně v historii je největší počet vystoupivších v Bavorsku. Chtěl bych předeslat, že tamější vystoupení z církve má úplně jinou podobu než tomu bylo a je např. v jiných zemích. Je výsledkem spojením statistiky z církevních daní, což je určité dědictví po Adolfu Hitlerovi. Ten kdo vystupuje nepíše, že vystupuje z církve, ale odmítá platit církevní daň. Tato dlouho diskutovaná skutečnost v samotné Německé spolkové republice a znovu se vynořila po sjednocení Německa v r. 1990 a diskutovala se tato otázka. Kardinál Ratzinger, když se stal papežem Benediktem XVI., zaujal k této diskuzi velmi zajímavé, ale teologicky přesné stanovisko. „Nelze hovořit o vyloučení a exkomunikaci z církve, protože církevní příkazy nejsou Boží příkazy. Jestliže ten kdo vystupuje odmítá podporovat církev, neznamená, že přestal být křesťanem a katolíkem.“ Ovšem Německá biskupská konference, lépe řečeno, ÚV německých katolíků (Ústřední výbor německých katolíků), byl a je jiného názoru. Takže se prosadilo, že tito lidé, kteří neplatí církevní daň, nemohou uzavřít církevní sňatek, nemohou být pokřtěny jejich děti a nemohou být také církevně pohřbeni. Na otázku, co mají tito lidé dělat, odpověděl papež Benedikt, a tuto informaci jsme obdrželi, aby se obrátili na sousední země. Také v České republice, na Slovensku, v Polsku atd. můžeme s klidem těmto lidem posloužit svátostmi a mohou tedy také i přistupovat ke zpovědi i ke Svatému přijímání.

A co vede k tomu, že se výrazně zvýšil počet těch, kteří odmítají platit církevní daň a tím vypadnou ze statistiky? (Náš obdobný problém je dobrovolné přihlášení se, které tedy nikoho pak nezavazuje.) Právě v době sjednocování Německa docházelo k velkým výhradám a bylo nutné tuto diskuzi široce otevřít. Ovšem centrální Vláda v Berlíně reagovala spolu s ÚV katolíků tak, jak jednala. Ale v situaci, ke které dochází uvnitř především římskokatolické církve v Německu jsme svědky toho, že důvodem k vystoupení není ztráta víry a odmítání Římskokatolické církve, ale masivně narůstá odpor jednak proti centrálnímu ÚV německých katolíků, ale rovněž tak i proti episkopátu, který nesleduje linii Římskokatolické církve v tzv. Německé synodální cestě a vytváří pozici o které papež František řekl: „Nepotřebujeme v Německu dvě evangelické církve, máme tam jednu, ta stačí.“ Zde musíme tedy říci, že určitý vývoj ekumenismu působí i destruktivně na obě části západního křesťanství: jak v Protestantismu, tak i v Katolické církvi. Víme také, že jsou přestupy z Anglikánské církve, víme také o přestupech z evangelických církví v západní Evropě, to jsou lidé, kteří odmítají současný moderní trend v otázce tzv. sňatků „pro všechny“, interpretace morálních zásad, interpretace Bible.

Proč Bavorsko? Je to reakce na útok, který byl vykonán na papeži Benediktu XVI. a můžeme říci také, že podobná situace se opakuje i v Porýní, tedy jsou to dvě významné arcidiecéze: Mnichov a Kolín nad Rýnem. Papežova „vina“ byla jasně prokázána, že jde o pouhou církevněpolitickou pomluvu a intriku. Nesprávná je tedy i reakce některých těchto lidí. Celá zpráva, seznam, který stál miliony korun byl odložen do archivu jako nepoužitelný pro svou nekompetentnost. Myslím, že je také zapotřebí říci ještě kromě A i B: zcela jistě, že jsou zde také lidé, kteří jsou nespokojeni s postojem Říma, lépe řečeno i s postojem papeže Františka a kuriálních kardinálů – viz jejich prohlášení – kardinála Ladaria z dikateria pro otázky víry, kardinála Ouelleta z dikasteria pro biskupy – kdy zmíněný prefekt pro biskupy žádal zastavení této cesty.

Můžeme říci, že je to bolestná situace. Připadá mi to ovšem, že reakce vedení Německé biskupské konference, jejího předsedy i mnichovského kardinála Marxe, je roněním krokodýlích slz, když oba kostatují, že církev v Německu umírá. Je zapotřebí zpytovat svědomí jakým způsobem v současné době určitá část biskupů, arcibiskupů i kardinálů plní své povinnosti, svou přísahu věrnosti.

Jen pro zajímavost mohu uvést, že i na mých sociálních sítích se objevují protesty v souvislosti s různými peticemi, kdy jejich autoři píší, že odmítají odevzdávat peníze do kostelních sbírek, z kterých jsou také placení částečně i ti kněží a řeholníci, kteří se vlastně zpronevěřují svému poslání když podporují tyto petice.

Otázka postavení Římskokatolické církve v Německu by byla na vědeckou studii. Víme že se do jejích dějin zapsal nešťastný Augšpurský sněm 1555 mezi katolíky a luterány. „Čí vláda, toho náboženství.“ My známe jenom jednu stranu mince, kdy právem kritizujeme zákaz všech ostatních křesťanských denominací kromě Katolické církve. Český král dynastie Habsburků byl katolík. Tedy čí vláda, toho náboženství. V jednotlivých německých zemích víme, že stačí potok a cesta, která dělí hranice protestantských vládců, knížat, měst, a katolických knížat a měst a tam nastupuje toto rozdělení. Víme, že i v současném Švýcarsku platí podle této zásady omezení v nekatolických kantonech pro Katolickou církev. Není tomu ale již naopak. Čili tyto určité diskriminace stále existují.

Pak bychom se museli zamýšlet nad rozhodnutím císaře Viléma I. po vyhrané bitvě u Lipska, kdy vydává dekret po vzoru ruských carů: jsem hlavou všech protestantských církví, já německý císař (volná citace). Protestantské církve se staly státní církví. Rozhodnutím železného kancléře Bismarcka, který odňal Římskokatolické církvi v Německé říši – on velký strůjce ideje Velkoněmecké říše – právní subjektivitu, kdy v rámci kulturního boje byla polovina římskokatolických biskupů ve vězeních, byly rušeny řády způsobem, který dosahuje známé aktivity ÚV KSČ v r. 1950, ovšem, musíme přiznat, bez jejich věznění a posílání do PTP, vytvořil se Ústřední výbor katolíků v jehož čele nestojí duchovní, ale stojí laik. To se projevuje tedy i v současné církevní politice Římskokatolické církve v Německu, ale také v postoji Spolkové republiky Německo s hlavním městem: Berlín.

Změna není tak snadná, že by se mohlo vydat nějaké prohlášení, protože se jedná o instrument, který vychází z konkordátu, který byl podepsán nunciem Pacellim a kterým byla navrácena římskokatolické církvi právní subjektivita. Ale už onen zvláštní model v kterém vedle biskupské konference vstupuje do řízení církve zmíněný ÚV německých katolíků, nebyl odstraněn a vlastním vývojem přešel i do Spolkové republiky Německo (hl. m Bonn), ovšem v jiné politické a ideové situaci.

Toto moje vyjádření je určitým způsobem, jak jsem naznačil, zkratkovité, ale je důležité, aby odpovědělo na některé převážně zmatečné informace, které procházejí našimi médii – katolické nevyjímaje.

Dominik Duka, kardinál.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy