Palachův odkaz

22. 01. 2012 | 08:50
Přečteno 6668 krát
Tak jsem si v duchu říkal, jak dlouho nám vydrží vzpomínka na Václava Havla a hlavně jakou renesanci zažije jeho heslo „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“, a již za několik týdnů dostáváme na stůl šokující prohlášení Josefa Mašína, který hodnotí skutek Jana Palacha jako čin, který nepřinesl nic smysluplného, neměl žádný význam a byl výrazem jeho lability. Historik Jareš k tomu dodává srovnání obou činů, tedy bratří Mašínů a Jana Palacha, kterými nic prakticky nedokázali, neměli žádný pozitivní výsledek, jenom nás nutí o nich přemýšlet. A o to se tedy pokusím.

Bratři Mašínové i Jan Palach prožívali, každý v jiné době a situaci, silný odpor k tomu, co se u nás dělo. Jedni zvolili zabíjení těch druhých, tedy nepřátel, Palach zvolil vlastní smrt, obětoval se, aby probudil jak český národ, který již na začátku roku 1969 upadal do rezignace, tak sovětskou okupační moc, aby pochopila, že touha po svobodě může být silnější, než si okupanti mohou myslet a tato touha je schopna i takového činu. Josef Mašín říká, že Palachův čin nepatří do západní civilizace. Hluboce se mýlí. Základem západní civilizace je křesťanství, které je postaveno na oběti, tedy skutku, který vede k potření zla, ke smíření a poznání dobra. Latinsky se oběť řekne sacrificium, což je odvozeno od sacrum facere, tj. učinit svatým, posvětit, dát něčemu nekonečnou hodnotu. Oběť tedy není jenom ztráta, zničení a vzdání se něčeho, ale vytvoření něčeho dobrého a hlavně přesahujícího dobu a čas. Křesťanská mystika jde ještě dále, když říká, že vše, co člověk neobětuje, to ztrácí a co chceme pevně držet v rukou, to se rozpadne v prach. To je ten paradox kříže, ve zdánlivé slabosti je síla, ve ztrátě je hodnota. A k tomu dodává evangelista Jan: “Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele“.

Nechci touto úvahou nabádat k činu, který udělal Jan Palach. Naštěstí je jiná doba a i když jsme nespokojeni s mnohým, nemusíme přinášet tak silné oběti, stačilo by jenom někdy obětovat svoje pohodlí, nebýt lhostejný a osobně demonstrovat svůj názor, případně odpor.

Když se Jan Palach upálil, byl jsem v maturitním ročníku a spolu s dalšími studenty jsme uspořádali vzpomínkovou demonstraci a dokonce i zádušní mši. Většina kantorů stála na naší straně, ale úzkostlivě nás nabádali, abychom v té citově vyhraněné situaci neměli podobné úmysly. Jeden učitel nám však řekl: nedělejte to, ale nezapomeňte. A to se také stalo. Doba normalizace sice utlumila Palachův odkaz, ale nezahubila jej. Po dvaceti letech byl opět živý. A v tom se liší jeho skutek od skutků bratří Mašínů, které nebyly sacrificium.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

p. Bublan,

1/ nechci se vám nemístně míchat do nedělního kázání ale nestoji v Bibli jako jedno z ústředních přikázání "Nezabiješ?" -tedy nevemeš život (ani sobě)?

2/ co říkáte včerejšímu článku o tom, že jistý človek bez onbou nohou uvažuje po zavedení Drábkových reforem o sebevraždě? Zkoumá vůbec někdo kolik již v posametové době bylo takových osudů? Co to zahrnout do svého kázání?
22. 01. 2012 | 09:16

CarolusMagnus napsal(a):

Kdyby Jan Palach se polil benzinem, pak pevně objal soudruha Štrougala, a teprv potom škrtl zápalkou, to by jeho oběť měla ještě větší smysl !
22. 01. 2012 | 09:16

stehno napsal(a):

Pro otrle povahy - podívejte se na:
http://zpravy.idnes.cz/masin-palach-byl-labilni-a-v-depresi-oslavovat-by-se-meli-jini-p5m-/domaci.aspx?c=A120120_205025_domaci_abr
a následující diskuze
22. 01. 2012 | 09:16

Béda napsal(a):

dovětek,

nevím jestli to ještě platí, ale nepohřbívali se původně sebevrazi v nevysvěcené půdě, tedy mimo církevní hřbitov? Proč tomu tak bylo?
22. 01. 2012 | 09:25

Drzá zrzka napsal(a):

Je v rámci protestu (proti režimu) větší hrdinství sáhnout na život svůj nebo na život cizí?
22. 01. 2012 | 09:37

vlado napsal(a):

Občane přemýšlej o morálních zásadách našich předních politiků, kteří na jedné straně vyznamenávají vrahy Mašíny a staví je před národ jako vzory. Na druhé straně se dovolávají morální autority
a osobní oběti Jana Palacha. Jak hluboce amorální je jejich činění ve vztahu k J.Palachovi.
Jak tedy zvítězila pravda a láska, kterou V.Havel vyzdvihoval ve svém řečnění? On lhal národu již v památečním proslovu v r 1990.
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností nevěřte jim. Komunisté nelhali ale president ANO! Morální bahno není důsledek
40ti let socialistických vlád. Je důsledkem nově zaváděných poměrů kdy platí, že "státá je nejhorší hospodář" a po celých 22let to národu dokazují. Pravda je, že těch posledních let byly vlády velmi špatnými hospodáři. Důsledek toho je, že národní majetek je vyprodán a stát ještě zadlužen. Kdo chce míti ještě
větší důkazy o tom, že stát řídí bezkrupulozní politici, kteří
žádnou úctu nezaslouží. Janu Palachovi složí tito politici vzpomínku a úctu. Jestlipak by dnes J.Palach o ni od nich přijal?
22. 01. 2012 | 09:42

ld napsal(a):

Béda,

na vysvěceném hřbitově se ukládají k odpočinku i bezvěrci.
Nechal bych jim po smrti pokoj a nelustroval míru jejich přesvědčení či jiné pohnutky.

A k té vaší otázce, myslím, že II.Vatikánský koncil tuto akurátnost odstranil.
22. 01. 2012 | 09:46

juvel napsal(a):

Domnívám se, že Palach obětoval svůj život v politické záležitosti, nikoliv v zájmu Kristova Božího království. Nicméně velmi si vážím jeho činu a i jeho samotného. I když jeho obět byla v podstatě omyl, přesto to ukazuje na jeho schopnost a odhodlanost nasadit vše pro věc, kterou považoval za správnou. V tomhle smyslu vlastně nebyla jeho smrt zcela marná.
22. 01. 2012 | 09:48

mb napsal(a):

beda v určitém ohledu byl sebevrahem i ježíš ( nudělal vše nutné pro svou záchranu v justiční mašinerii) tak bych být vámi byl v posuzování sebevrahů trošku schovívavější ...

ad drzá zrzka ( Drzá zrzka napsal(a):
Je v rámci protestu (proti režimu) větší hrdinství sáhnout na život svůj nebo na život cizí?
22. 01. 2012 | 09:37 )

myslím, že máme proč si vážit obou typů hrdinů ...

tedy jak Mašínů, tak Palacha ...

zdravím ...
22. 01. 2012 | 09:51

Béda napsal(a):

Drzá zrzka,

1/v této diskusi jde o církevní aspekt politické demonstrativní sebevraždy
2/ protestovat proti diktatuře se dá nejrůznějším způsobem. Kupř. pasivní resistencí s politickým podtextem - viz Ghándí = velice efektivní a účinná oběť, aktivní kritikou - viz Mistr Jan Hus, aktivním násilným odporem vůči režimu (jeho symbolům)... Myslím, že největším hrdinstvím v rámci protestu proti režimu je nesáhnout na život nikomu - sobě ani cizímu. Sebevražda je obvykle znakem bezvýchodnosti, poraženectví, někdy nezvladatelných psychických problémů, těžkých sociálních, nebo zdravotních problémů...
22. 01. 2012 | 09:53

Béda napsal(a):

mb,

"Ježíš byl sebevrah"... co k tomu dodat?
22. 01. 2012 | 09:57

Sims. napsal(a):

Pane Bublane, na Vašem místě bych se veřejně moc nezviditelňovala, po ovoci každého poznáš a Vy jste pro mne již dost čitelný za ty roky. Ale k věci - nakousl jste zde věc, která mne docela nadzvedla ze židle. Nevím na čí objednávku napsal Mašín ta "zlá slova". Myslím si, že pan Mašín nemá právo soudit druhé, on opravdu ne. Když zemřel student Palach, byla jsem patnácitletá holka, měla jsem tenkrát chřipku a dívala jsem se na jeho pohřeb. Úplně jasně si na vše vzpomínám, bylo to pro mne hodně traumatizující, svědčí o tom ta živost vzpomínky na všechny detaily té události a okolností. Student Palach, úspěšný ve studiu, mladý posluchač filosofie došel k závěru, že tento národ potřebuje probudit z letargie. Neučinil to tak, že zdrhl za kopečky, ale snažil se probudit národ doma a obětoval tomu tu nejvyšší hodnotu, kterou měl - svůj život. Je mi jasné, že v tomto kroku byla určitá míra fanatismu, bez toho se někdo jen tak neobětuje vyšší myšlence, ale byl to skutek pro tu dobu nebývalý. Třeba našel inspiraci u budhistických mnichů v jižním Vietnamu, kteří se upalovali jako protest proti diktatuře. Mašínové jsou pro mne odepsaná kapitola našich dějin, poněvadž jejich plány zaváněly fantasmagorií, která tomuto národu nepřinesla zbla nic. Jejich současná adorace (zvlášť v podání chlapce Vondry) my připadá tak trochu na objednávku. Věřte, že tento národ nezajímají žádní Mašínové, tento národ zajímá, jak vyčistit ten dnešní chlívek.
22. 01. 2012 | 10:01

mb napsal(a):

bédo, já nenapsal úplně ... napsal jsem v určitém ohledu ... přesněji: měl vůli zemřít ( kvůli božímu plánu spasení) ... tak si to přečtěte ještě jednou ....

prostě kdyby chtěl, tak se před římskou či židovskou mocí ( správou a justicí) obhájí a nepůjde na smrt ...

zde ježíšovská podobnost palacha .... oběť pro myšlenku ...

asi to chtěl patrně rovněž bublan sdělit ... ale vy hledáte hnidy .... tak si to užijte a hezkou neděli ...
22. 01. 2012 | 10:05

Bunny napsal(a):

to mb:
Sáhnout na život druhého nevyžaduje žádnou odvahu, jen dostatečnou morální okoralost. Existují ospravedlnitelné výjimky (fronta, obrana při loupežném přepadení), ale mašínovic excesy mezi to nepatří.
22. 01. 2012 | 10:10

mb napsal(a):

bunny ... nesouhlasím, ale respektuji vaš nazor ... (:-)
22. 01. 2012 | 10:18

Martin napsal(a):

Palachův odkaz je jediný a to zjištění, že sebevražda jakožto bojový prostředek je nepříteli pro smích. Trvalo dalších 20 let, než studenti taktiku vylepšili alespoň na demonstrace, které už nějaký účinek měly.

Možná jsem to nepochopil správně, ale pokud byste chtěl tvrdit, že Palach položil život za nás, že se za nás obětoval, tím že se sám sebe upálil, potom je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc.
22. 01. 2012 | 10:20

Admirál napsal(a):

Pane Bublane, "jak dlouho nám vydrží vzpomínka na Václava Havla a hlavně jakou renesanci zažije jeho heslo "

Renesance hesla „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“? No média se nepochybně snaží, ale potom, co stím heslem zaštiťoval sám Havel a jeho okolí? Nevím, nevím.

Mašín? Ten si může říkat, co chce. Jeden z party loupežných vrahů, kdo na něj dá.

Palach, sebupálení? Nešťastník. Bez emocí, zoufalý čin, reakce (přiměřená(?)na selhání (kolikáté již) českých elit. Přiměřenější se mi zdá Opletal.
22. 01. 2012 | 10:21

Maximus napsal(a):

Franto Bublanů, co kdybyste místo jména Palach napsal třeba Palas. To byste byl u mě frajer, ale do toho se Vám nechce, že? Samozřejmě, že vím že soudobá pravice v rozkrádání vede o dvě koňské délky před levicí, ale kauzy jako Palas Vaši stranu hodně pošpiňují a tudíž jste pro jistou část voličů neakceptovatelní. Připomínáte mi komunisty, ti také rádi psali a oslavovali a řešili VŘSR,"Vítězný únor", 1.Máj a druhý nemaj.....
P.S.
Mimochodem, jako ministr vnitra jste toho moc neudělal, nechal jste vše jet samospádem, prostě takový hodný strejda na vrcholu moci. Ale pravdou je, že byli a jsou horší.
22. 01. 2012 | 10:21

veverka napsal(a):

Tak loupežný vrah Mašín kydá špínu na Palacha,to se podívejme.Přitom jsou ted v pekle oba,jeden za vraždy nevinných lidí,druhý za sebevraždu.
22. 01. 2012 | 10:49

Midori napsal(a):

Bublane,
při vzpomínce na Jana Palacha mám v očích slzy.
Při jménu Havel kráčím k vomitáriu.
22. 01. 2012 | 10:51

Ládik!!! napsal(a):

CarolusMagnus -
stačilo polít Štrougala, sám se polívat nemusel...
22. 01. 2012 | 10:52

Ládik!!! napsal(a):

To by nejednal jako Palach, ale jako Mašíni.
22. 01. 2012 | 10:55

Béda napsal(a):

Midori,

ano, sebevražda J.Palacha byla velice tragická a její hodnocení může být posuzováno z různých pohledů. Z pohledu církevního, morálního, psychologického, politického významu a pod.. Z hlediska politického významu je otázka, čeho tím bylo z hlediska politických cílů, programu dosaženo. K jakému vzepětí odporu obyvatelstva to posloužilo? Jak to bylo vnímáno většinově obyvatelstvem a jak to poškodilo režim.
22. 01. 2012 | 10:58

pepíček napsal(a):

Závěr: Hlupáctví Bublana nezná mezí!!! Cinty kecy žvásty, dáda je má taky!!!
22. 01. 2012 | 11:01

JenTak napsal(a):

pepíčku, co kdybys sem psal sám svoje blogy, abys všem ozřejmil jaký jsi to vlastně hovado?!
Prospělo by to i tobě, takže bys byl ve svých výpadech slušnější.
22. 01. 2012 | 11:10

Pehe napsal(a):

V Německu se upálil evangelický farář na protest proti totální islamizaci, tolerovanou i nejvyššími strukturami církve.
V Česku pomáhá islamizaci Bublan.
22. 01. 2012 | 11:13

ZM napsal(a):

V roce 1989 pronesl Havel tu památnou větu- Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Ovšem raději už nemluvil o tom, kdy se tak stane :)
Nepřipadá mě názor Mašína ani šokující ani jako prohlášení, protože Mašín nemá žádnou státní funkci a Mašín má právo na jeho názor. Jeho názor je takový proto, protože je to člověk, který uvažuje realisticky, tedy tím způsobem, jaké prostředky je potřeba zvolit, aby bylo dosaženo cíle. Přesto když jsme se díval na dokument vysílaný na ČT, který byl o útěku Mašínů do Německa, tak jsem částečně změnil na Mašína názor. MAšín v tom dokumentu řekl, že lituje akorát toho, že v tehdejším Československu neudělali víc akcí. Kdybych byl na Mašínově místě, tak bych si asi dokázal přiznat, že při jejich akcích i na útěku udělali chyby, v důsledku kterých trpěli jejich příbuzní a známí.
Ano, v současné době je naštěstí opravdu HODNĚ JINÁ doba. Sice současný režim považuje za částečně totalitní, ale kdyby šlo srovnat míru jeho totality číselně s režimem před rokem 1989 (tehgdy 100%), tak by to bylo maximálně 20%. Je např. svoboda projevu. KDyby dnes byl teoreticky v ČR socialismus, tak by soudruzi buď internet nepovolili vůbec nebo by byl cenzurován. Kdyby si někdo "dovolil" kritizovat Husáka nebo Jakeše nebo dokonce komanče ze SSSR tak by ho čekal kriminál nnebo psychiatrická léčebna. V současné době může kdokoliv kritizovat Nečase, alouska... nebo Merkelovou, Sarkozyho aniž by ho nejpozději pár dní poté navštívili tajní.Važme si takové svobody.
22. 01. 2012 | 11:13

Drzá zrzka napsal(a):

Jelikož patřím mezi věřící nevěřící, někdy též mezi nevěřící věřící, nemohu tedy o cíkvevním aspektu činu zvaném politická demonstrativní sebevražda diskutovat.
22. 01. 2012 | 11:15

ZM napsal(a):

veverka- omyl, Mašín ještě žije, ale chápu, že tvoje ideologie je nezávislá na okolnostech :)
22. 01. 2012 | 11:19

xx napsal(a):

Ale přece i z čistě křesťanského pohledu je sebevražda problematická. A to že byl Palach jiné povahy než bratři Mašínové je fakt. Bratři Mašínové byli vojáci a ti se dobrovolně nezabíjejí z těchto důvodů, ti bojují.

Jan Palach byl na nějaké studentské brigádě v Rusku, nepatřil mezi zásadní odpůrce režimu, byl spíše jen kritikem.

Ostatně to říkal už Pavel Tigrid, že mezi exulanty ze 48 a ze 68 nepanovala bůhví jaká přátelská atmosféra, protože v 68 odcházeli bývalí nebo stávající komunisté, tzv. reformní komunisté.
Co byl rok 68 ? Střet jedněch komunistů s druhými. Komunistů kteří chtěli socialismus s lidskou tváří, kdežto proti nim stáli ti co chtěli daleko tužší totalitu. Ti nakonec díky podpoře Moskvy zvítězili. Ale pořád to byli komunisté a šlo jim o socialismus. Ne o svobodu a demokracii.

Mašín se zase tak moc hluboce nemýlil.

Mimochodem, včera jsem sledoval na ČT pořad právě o Palachovi a tak jak tam byl popsán, jeho osobnost a jeho chování.
22. 01. 2012 | 11:27

ZM napsal(a):

Mohly být i jiné, mírnější formy odporu. Např. odmítnutí vyvěšovat vlajky při výročí VŘSR.Jelikož většina lidí dělala i tohle,aby neměli potíže, tak reálně Palachův čin opravdu žádný velký výsledek neměl.
22. 01. 2012 | 11:27

olga napsal(a):

Pane Bublan, tak to jste mě dojmul. Dávat sebevraha za oběť. To snad nemyslíte vážně? To nemůže být pravda. Ježíš Kristus byl obětí za mnohé. Ovšem i když přišel proto, aby tuto oběť přinesl, sám si život nevzal. Zabili jsme ho my, našimi hříchy. Zabil ho i Jan Palach svou sebevraždou. Jan Palach dobrovolně zničil, co sám sobě nedal. Nebudu soudit, ale nesouhlasím. Ani s vašim názorem. Přemýšlejte.
22. 01. 2012 | 11:31

Petr Havelka napsal(a):

Pane bublane,

Mašín je silný individualista navíc se silným názorem, s jeho myšlením je pro něj těžké pochopit Palacha. Mašín uznává především sílu, Palach věděl co je to slabost a podle mne byl člověk solidární.

Mašín žije, to chápe jako vítězství, poněvadž je duší bojovník. Má tu "svoji" pravdu a nepřipouští si pochybnosti. Pro bojovníka dobré vybavení. Pro okolí těžké pořízení.
22. 01. 2012 | 11:33

olga napsal(a):

Dodala bych, že vystupovat proti kterékoliv vládě je pro křesťana nepřípustné. I podle Ježíše je každá moc od Boha. Vystupovat proti moci je tedy totéž, jako vystupovat proti Bohu.
22. 01. 2012 | 11:36

mb napsal(a):

Zabili jsme ho my, našimi hříchy.

olgo jestli jste v minulosti byla reinkarnovaný Pilát nebo spíš Kaifáš, pak jste Ježíše skutečně zabila ...
22. 01. 2012 | 11:44

mb napsal(a):

ad olga 11 36 ... takže byste v pohodě nechala vládnout i Hitlera, když je každá moc od boha ... ?
22. 01. 2012 | 11:46

ZM napsal(a):

Petr Havelka - četl jsem knížky o činech Mašínů a viděl jsem v TV dokumenty, ve kterých mluvili Mašínovi a Paumer a z jejich názorů je jasně poznat, jak velkou nenávist mají vůči komunistům. To má spousta dalších lidí včetně mě. Ale u Mašína je ten problém, že jeho nenávist mu neumožňuje objektivní zhodnocení situace. Názor ve stylu- bojovat proti nepřátelům v jakékoliv situace je dost neracionální. JE to názor ve stylu Husitů- nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Podobně např. uvažovali palestinští extremisté/teroristé. Z jejich pohledu jsou izraelci nepřátelé.Tak dlouho odpalovali podomácku vyrobené rakety Kasam, až izraelcům došla trpělivost a vybombardovali cíle v Palestině tak, že při nich přišli o život stovky lidí, kteří s extremisty neměli mnoho společného, jenom prostě chtěli normálně žít. Apodobně skončily akce Mašínů. Tehdejšímu režimu (z materiálního hlediska) nezpůsobily rozsáhlejší škody, za to ale v důsledku jejich akcí přišlo o život nebo svobodu poměrně dost lidí.
22. 01. 2012 | 11:46

Maximus napsal(a):

pane mb
křesťanská církev nepřipouští možnost reinkarnace... snad mimo Krista (-:
22. 01. 2012 | 11:48

xx napsal(a):

ZM: to je blábol. A co důsledky atentátu na Heydricha ? Také byl podle vás neracionální ? Ach jo.

Víte, jestli cítíte nenávist ke komunistům, pak je mezi vámi a Mašíny jediný rozdíl, a to v odvaze. Oni jí měli, vy nikoli.

Omlouváním své vlastní zbabělosti nějakou racionalitou je falešné !
22. 01. 2012 | 11:53

ZM napsal(a):

Když se nad situací zamyslíme z praktického hlediska, tak to co bylo, už nikdo nezmění. Ale je potřeba se snažit udržovat a posilovat demokratii. Součástí demokracie je nezávislá justice. NEměli by se opakovat např. kauzy jako byla ta s Čunkem. Problém ale je, že pokud v určitém státě není dostatek demokraticky smýšlejících lidí, tak v tom případě se demokracie udržuje obtížně. Mašín má právo na jeho názor. A mám dojem, že Mašín nemá občanství ČR, ale má občanství USA. Takže je vlastně z právního hlediska cizí státní příslušník.
22. 01. 2012 | 11:54

olga napsal(a):

mb
Ano. Dokonce za ty nejhorší se musím nejvíce modlit.
22. 01. 2012 | 11:56

ld napsal(a):

maximus,

zase plácáte o něčem, čemu zbla nerozumíte.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinkarnace#K.C5.99es.C5.A5anstv.C3.AD
22. 01. 2012 | 11:58

ZM napsal(a):

xx - to že můj názor je dle vašeho tvrzení "blábol" je váš názor. Diskuzí o Mašínech jste se taky zúčastnil a tam jsem jasně napsal(možná už si to nepamatujete), že tehdy byla jiná doba, že byli mladí a nezkušení a že měli ideály a věřili, že USA pomůžou "vyhnat"rusy a odstranit moc komunistů. kdybych byl v té době na jejich místě, tak bych tomu možná věřil taky.
Taky tam bylo řešeno, že není možné srovnávat atentát na Heydricha a snahu o odboj u Mašínů, protože ti neměli logistickou podporu, což výrazně omezovalo jejich možnosti. Navíc v komunistickém Československu byla mnohem větší "síť" špiclů a donašečů než v protektorátu, což byl další limitní faktor odbojových možností.
22. 01. 2012 | 11:59

ZM napsal(a):

xx - rozdíl mezi akcemi za protektorátu a mezi akcemi MAšínových byl např. ten, že za protektorátu už válka probíhala a odbojáři v Čechách měli spojení s velením ve Velké Británii. Kdežto akce MAšínů probíhali v době, kdy se předpokládala válka, která ještě neprobíhala a spojení s velením USA neměli. To jsou dva důležité rozdíly.
22. 01. 2012 | 12:03

ZM napsal(a):

Bublan-
Nechci touto úvahou nabádat k činu, který udělal Jan Palach. Naštěstí je jiná doba a i když jsme nespokojeni s mnohým, nemusíme přinášet tak silné oběti, stačilo by jenom někdy obětovat svoje pohodlí, nebýt lhostejný a osobně demonstrovat svůj názor, případně odpor.
---------------------
Můžu demonstrovat svůj odpor např. prostřednictvím tohoto blogu.
Např. odpor proti způsobu vystupování některých politiků z ČSSD, konkrétně např. Sobotky. V mnoha jeho blozích je obsaženo hodně kritiky politiky současné koaliční vlády. Ale chybí mi tam dostatek Sobotkových návrhů, jak by problémy řešil on. Sobotka reakce na jeho blogy pravděpodobně nečte. Vy pane Bublane možná ano. Můžete mu to, co jsme napsal, případně vyřídit :)
22. 01. 2012 | 12:07

xx napsal(a):

ZM: blábolem jsem mínil vaší poznámku o důsledcích akce Mašínů. Jako argument jsem uvedl atentát na Heydricha. Právě že atentát na Heydricha byl pečlivě připraven a zajištěn, nebyla to žádná partizánská akce 3 mladíků, byla jistě domýšlena i s možnými následky. S hysterickou reakcí nasictů se přece tehdy muselo počítat.
22. 01. 2012 | 12:08

Béda napsal(a):

Myslím, že není daleko doba, kdy sebevrazi ze sociálních a zdravotních důvodů (počty pravděpodobně budou narůstat s prohlubováním krize a neoliberálními "reformami") budou psát důvody proč tak činili. Kdoví? Třeba to již někteří dělají, akorát nejsou jejich vzkazy medializovány.

Jsem zvědav, jaký pak bude náhled veřejnosti na jejich skutky optikou sebeupálení Jana Palacha.
22. 01. 2012 | 12:12

ZM napsal(a):

xx- tento blog neumožňuje rozsáhlejší komentář, proto může určitý nedostatečněě dlouhý text vyznít jinak, než byl myšlen. Narozdíl od některých místních soudruhů vůbec netvrdím, že Mašínovi byli vrazi/teroristé/lupiči ... (nevím, jaké všelijaké pojmy použili).Snažím se pouye a jen objektivně hodnotit situaci, přičemž je jasné ža na 100 % objektivně se mi to podařit nemůže, takz proto ne, že v 50 letech jsem nežil.

Kdzž jsem se díval na ten pořad o útěku Mašínů, ve kterém bzl royhovor s Mašínem, tak mě prostě zarazilo, jak Mašín řekl, že ničeho nelituje, jenom toho, že neudělali víc akcí. Já na jeho místě bych litoval např. smrti jejich matky a uvěznění atd. Mašín mě připadá jako až příliš "tvrdý" chlapík.
22. 01. 2012 | 12:15

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 12:08

jak už jsem zmínil,zásadní rozdíl mezi akcemi Mašínů a odbojovými akcemi za protektorátu považuju to, že tehdejší válka už probíhala. Poměr vojenských sil byl v té době sice taky ve prospěch nacistického Německa, to bylo podobné, jako v 50. letech, kdy SSSR měl vojenskou převahu nad státy západní Evropy a USA(teď do toho nepočítám jaderný arzenál), ale existovala určitá vojenská síla, která měse snažila porazit nacistické Německo.
22. 01. 2012 | 12:21

Maximus napsal(a):

ld
Á pánbíčkář se probudil(a), že? Jedno však vím naprosto přesně, že žádný Bůh tak jak si ho představují lidičky a jak ho presentují flanďáci prostě není! Už jen to jak musí po staletí upravovat jejich postuláty je usvědčuje ze lhářství. No a i kdyby byl, tak by to byl jen úchyl, který dopouští aby se rodily postižené dět, nechává umírat lidi ve válkách, nechává na světě vítězit nespravedlnost atd., atd. Na takového Boha Vám z vysoka se.. vašnosti!
Tak pomodlit se a hajdy do kostela!
22. 01. 2012 | 12:21

ZM napsal(a):

Béda - měl by jste podrobněji napsat, co konkrétně myslíte sociálními a zdravotními důvody.
22. 01. 2012 | 12:23

xx napsal(a):

ZM: ale co to srovnání s palestinci ? Podívejte, v zásadě máme na věc pohled podobný. Mě se zásadovost postojů Mašínu docela zamlouvá. Sám bych takového jednání schopen nebyl. Nejsem sice žádná třasořitka co se rozklepe když někdo zvýší hlas, ale na něco takového, do čeho se pustli Mašínové bych odvahu nenašel. Rozhodně to ale nebudu skrývat za racionálnost.

Mimochodem, pokud by Mašíni uvažovali přízně racionálně, zhodnotili by svou pozici jako neudržitelnou a odešli by do zahraničí ihned. Ovšem oni to nehodnotili tak přízně racionálně, jako spíše srdcem.

Jsou to lidé kteří neuměli ohnout hřbet a smířit se s potupou totality. To většina lidí kteří zde žili udělali. Do jisté míry ze dá nevraživost vůči Mašínům pochopit, protože činy Mašínů nám všem ukazují, jaci jsme zbabělci.

Někdo to unese a dokáže si to přiznat, někdo holt je takovej zbabělec, že neunese ani to. Takoví pak Mašínům nadávají do vrahů a zlodějů.
22. 01. 2012 | 12:29

ZM napsal(a):

xx - ještě bych chtěl zmínit důležitou okolnost.Nevím teď úplně přesně kdy to bylo, ale mám dojem, že ploty na hranicích se západním Německem a Rakouskem se stavěly během měsíců a začaly se stavět někdy v roce 1951. Teoreticky Mašínovi mohli přejít hranice předtím a spojit se s velením USA v západním Německu.

A Palach mohl emigrovat (v roce 1968 to nebyl velký problém) a mohl se snažít o demokratizaci ČSSR z emigrace.
22. 01. 2012 | 12:30

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 12:29 -
to srovnání s Palestinci je pouze na ukázku podobného principu, kdy se bojuje proti velké přesile. Nemělo to nějaký skrytý účel přirovnat Mašínovi k teroristům. Mašínovi nebyli teroristé. MAšínovi se snažili o odboj, ale měli hodně omezené možnosti.
22. 01. 2012 | 12:32

xx napsal(a):

ZM: jak jsem napsal, je otázka, zda Palachovi šlo primárně o demokratizaci. Podrobně prostudovaný informace o Palachovi nemám, takže nechci dělat unáhlené soudy. Obecně ale je fakt, že to co se dělo v roce 68 nebylo nějaké vzedmutí antikomunistických nálad, ale pouze snaha o jakousi mírnou reformu socialismu. O demokracii a svobodě nelze hovořit.
22. 01. 2012 | 12:33

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 12:29
Souhlasím, MAšínové byli odvážní, ale taky udělali poměrně dost chyb. Při dobře prováděném odboji odvaha nestačí, ale je nutné dobré plánování.
22. 01. 2012 | 12:34

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 12:33
pokud byl Palach "sklamán" reakcí rusů,tedy že poslali tanky, tak to by se dalo považovat i za Palachovu nedosstatečnou znalost dějin. Protože jak by někdo mohl předpokládat, že rusové, kteří v roce 1953 brutálně potlačili demonstrace v Německu a v roce 1956 snahu o demokracii v Maďarsku budou v doce 1968 jednat jinak v ČSSR?
22. 01. 2012 | 12:39

ZM napsal(a):

xx ještě k mému příspěvku 22. 01. 2012 | 12:32
u teroristů v Palestině se dá předpokládat, že jsou zmanipulovaní někým, kdo je placen z Iránu."Užiteční idioti" odpalují rakety Kasam a ten kdo je zmanipuloval, zinkasuje z Iránu peníze. To je velká špinavost, ale odhaduju, že to nějak tak je.
22. 01. 2012 | 12:42

ld napsal(a):

maximus,

na vás je stále poznat, že k tématu nic přidat hodnotného nedokážete. Na argument odpovídáte flašinetem keců a obracením prázdné slámy; nahony nudný, když svůj názor nedokážete odněkud překopírovat, ba hůř, prezentovat.
Jste totiž nula, a tou zůstanete i s vašimi postuláty.
22. 01. 2012 | 12:44

Normální 1 napsal(a):

Na protest proti krokům současné vlády se dnes cca v 8:00 v kladrubských stájích upálil valach Jan....
22. 01. 2012 | 12:45

Béda napsal(a):

ZM,

tím míním třeba, že těžce nemocní po privatizaci zdravotnictví budou nepojistitelní (některé diagnózy - ty spravidla nejdražší) budou nepojistitelné a lidé budou nuceni umírat v těžk¨ých bolestech bez patřičné odborné péče (navíc rodina se jim nemůže věnovat skrze hledání obživy) doma. Zajisté někteří se rozhodnou ukončit své pozemské trápení dobrovolně.

Podobně to vidím v oblasti sociální, která je systematicky očesávána, vzdalována "klientům", komercializována a vybavována "šikanováním" chudáků - viz příklad toho beznohého z tisku). Dokážu si představit, že podobně dopadne i řada bezdomovců po exekucích skrz prkotiny, rsp. po odborném vysátí úspor zvýšenými náklady a zadlužení, které nedokážou splácet skrze. Prostě nezvládnou svůj sociální propad na dno.
22. 01. 2012 | 12:46

ZM napsal(a):

Normální 1 -
pokud bchtěl někdo veřejně protestovat, tak by mohl např. na Václavském náměstí vyvěsit obrovský transparent, kde by třeba napsal- Odmítám platit zkorumpovaný státní aparát a proto ode dneška budu po Praze jezdit na kole a tím nepřispívat pomocí DPH a spotřební daně za pohonné hmoty do státního rozpočtu, dokud nedojde k úsporám ve státním rozpočtu, např. omezení počtu úředníků na ministerstvech.

Pravděpodobně by to byl osamocený čin jako ten Palachův
22. 01. 2012 | 12:49

Normální 1 napsal(a):

Pokud vím tak Palacha opustila dívka, a proto se upálil - potom se stal jenom figurkou, tváří "boje proti okupaci". Stal se něčím čím byl Horst Wessel nacistům, a Václav Havel fuj "chartistům" - jen jméno a tvář v kolotoči propagandy.
22. 01. 2012 | 12:49

ZM napsal(a):

Béda - např. exekuce jsou velký problém a je to jedna z příčin, která může z někoho udělat "sociální případ".V této souvislosti by mě zajímal např. Váš názor na ministra spravedlnosti Pospíšila.
22. 01. 2012 | 12:52

xx napsal(a):

Ostatně, když si přečtete něco o jejich otci, Josefu Mašínovi, musí vám dojít jací to asi byli lidé.

„Drahé moje děti! Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka patří jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčily její těžký úkol a starost o Vás. … Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar!“

Kdo by se po takovém dopise otce z nacistického vězení dokázal smířit s komunistickou totalitou ? Jenom zbabělec.
22. 01. 2012 | 12:52

Béda napsal(a):

xx,

"...Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha..." Ano, a proto ti kluci v průběhu let plánovali, připravovali a prováděli vraždy policistů (i zcela bezdůvodně a brutálně) loupeže (s vraždou pokladníka) a jejich vrcholným protirežimním skutkem byl požár zemědělských stohů předtím než po měnové reformě a stažení pátrací smyčky utekli. Žeby to bylo to "hájení svobody vlasti a národa?" Hájili brutální vraždou, loupeží, utrácením lupu, požárem stohu se střílením na hasiče svobodu vlasti a národa?

Žeby to bylo naplnění odkazu jejich otce - vojáka, účastníka odboje?
22. 01. 2012 | 13:03

Divobyj napsal(a):

Ládík !!! napsal

Stačilo polít Štrougala,sám se polívat nemusel...
To by nejednal jako Palach,ale jako Mašíni.

Většinou se "trefujete",ale tentokráte jste minul o stodolu!
Mašíni totiž svou zločinnou činností cílili na obyčejné lidi(policisty,pošťáka).Na bolševické prominenty si netroufli.
Osobně nenávidím dnes vládnoucí režim.Že bych ale na znamení odporu začal vraždit policisty a pošťáky?
22. 01. 2012 | 13:04

jos napsal(a):

To xx 22. 01. 2012 | 12:33
koukám, že dění a politickou situaci z roku 1968 znáte jen ze současné interpretace z pera různých modrých a liberálních komsomolců. Skutečný politický pohyb byl zcela odlišný než jak ho intepretujete vy.
22. 01. 2012 | 13:08

ZM napsal(a):

xx - já jsem ty knihy četl, i tohle a netvrdím, že byli zbabělci, naopak byli hodně odvážní. Ale udělali prostě chyby, pokud bysme to hodnotili objaktivně.
Když se to hodnotí z praktického hlediska, tak v podstatě moc možností neměli. Buď mohli přejít do zahraničí, což udělali.Kdyby to neudělali, tak by museli nastoupit k PTP.Pokud by nenastoupili, tak by se museli skrývat v lesích a tím by se ještě více snížila možnost provádět odboj.
22. 01. 2012 | 13:08

Analytik napsal(a):

Je-li potřeba změnit prohnilý systém, jsou oběti na nic. Podívejme se na problém nikoli z církevního, ale ze strategického hlediska.
Co se změní, když se upálí najednou deset nebo sto studentů? Nic, nanejvýš Kalousek zvýší spotřební daň na benzín aby státní kasa prosperovala.
Ale když deset nebo sto občanů sáhne po zbrani a začne jednat, několik škůdců opustí své funkce nohama napřed a většina ostatních dostane strach a začne sekat dobrotu (nebo podá demisi).
Smysl má jen oběť, která něco změní - například sebevražedný atentát. Jenže při tom je obvykle více obětí, než je nezbytně nutné. A těch nevinných bývá většina.
22. 01. 2012 | 13:08

ghándí napsal(a):

souhlasím s mašínem. nejsme v tibetu nebo tunisku. v naší sociokulturní oblasti nemá sebeobětování co dělat. a neměli bysme si pěstovat takový kult. rozumím i bolševikům, samozřejmě pro ně je lepší, když člověk, který se už nemuže dívat na bolševické zločiny upálí sebe a né je.
22. 01. 2012 | 13:09

xx napsal(a):

ZM: ale no tak, patlat se podrobně v detailech postupů bratří Mašínů je myslím nedůstojné. Proboha, kdo může chtít aby někdo v takové situaci a v takovém věku jednal za všech okolností bez chyb ? Co je to za nesmyslný argument ?

p.s. všem těm chytrákům a deprivantům co zde Mašínům nadávají do vrahů zacituji zajímavý příběh

“Dne 13. 5. 1949 jsem byl účasten pokusu o odlet z letiště Choceň. Jsem jediný, který tento pokus z jednoho letadla přežil. Mám prostřelenou páteř a projektil je dosud v plíci. Přitom příslušník SNB Josef Bernard zastřelil Vlastimila Klenovského a Hedu Prokopovou z bezprostřední blízkosti zezadu.” “Při pokusu o odlet z republiky z letiště Choceň došlo k tragédii, když se uvolnil z pout příslušník SNB Josef Bernard. Pokusu se zúčastnilo 5 leteckých vojenských akademiků vyhozených z letecké akademie proto, že nebyli členy KSČ. Šestou účastnicí byla snoubenka Vlastimila Klenovského. Těsně před startem soudruh Bernard z bezprostřední blízkosti zastřelil nejprve Vlastimila Klenovského, pak těžce zranil mne a nakonec zastřelil Hedu Prokopovou. Druhé letadlo odstartovalo, ale havarovalo u Sušice. Všichni přežili s různými zraněními.”

Kdo zabil příslušníka SNB je vrah. Co byste řekli o tom příslušníkovi SNB který zezadu popravil dokonce i ženu, která mu předtím povolila pouta, když jí o to poprosil ? Že konal svou povinnost ?

Fuj, morální bahno v naší zemi je neuvěřitelně zatuchlé a není divu že v naší zemi je morálka na tak nízké úrovni.
22. 01. 2012 | 13:11

ZM napsal(a):

Béda - doporučuju Vám, pokud se nechcete mýlit,si nejdřív o akcích Mašínových si něco přečíst a potom něco hodnotit.
22. 01. 2012 | 13:11

Kritik napsal(a):

Pěkné připomenutí a přesné vyzdvižení kontrastu mezi brutálním zločinem Mašínů a sebeobětováním Palachovým.

Dovolím si však oponovat autorově přirovnání s Ježíšovou obětí, podle níž napsal svůj výrok apoštol Jan. Výrok, který vložil do Ježíšových úst zněl, jak i cituje autor článku:

“Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele“.

Smysl samotného, takto vytrženého výroku, je totiž zavádějící a není v souladu s ostatními Ježíšovými výroky. Je vytržený z kontextu. Má jen zdůraznit velikost Ježíšovy lásky. Je však neúplný v tom, že Ježíš Kristus položil život nejen za své přátele, ale za svůj veškerý lid a dokonce za všechny lidi na světě. Neboť v Bibli stojí psáno:

"Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých." [2. Korintským 5:14,15]

A nejen to. Kristus nezemřel zbůhdarma, nebo jen proto, aby vyburcoval letargií schvácený národ, jako to učinil Palach. Zde použiji vysvětlení světoznámého kazatele Watchmana Nee o smyslu Kristovy oběti:
>>
Když vás například někdo uhodí do tváře, až vám teče krev, můžete žádat odplatu. Anebo se spravedlivé odplaty zřeknete, svou bolest a utrpení si necháte pro sebe a útočníkovi odpustíte. Je to pro vás spravedlivé. To že nesete vlastní utrpení, je pouze vaše věc a po tom nikomu jinému nic není. Je to tedy i nadále pro vás spravedlivé. Pro útočníka je to však milost z vaší strany.

Bylo však spravedlivé, když Kristus trpěl a zemřel za ostatní lidi, aby je svou obětí očistil od hříchu a na sobě nesl jejich provinění? Vůči němu samotnému to spravedlivé nebylo, byl přece bez viny. Jak to je tedy možné jeho oběť vysvětlit z Božího pohledu, když je Bůh dokonale spravedlivý a tedy by měl být spravedlivý i vůči nevinnému Ježíši? Boží spravedlnost přece nezná výjimku.

Ano. Boží spravedlnost je v tomto případě možná jen tehdy, když Ježíš byl samotný Bůh. Jedině v tomto případě je to Pro Boha spravedlivé, neboť to, že nese a odpustí cizí hříchy, je pouze jeho věcí a nikomu po tom nic není. A pro ty, za které utrpení, bolest a smrt nesl, je to milost.
<<

Takže se opravdu nesnažte následovat Palacha nebo Zajíce. Ničeho tím nedosáhnete. Není to pro vás spravedlivé a svou obětí nic nepřinesete. Každá oběť musí být totiž čistá. Kristus byl čistý a ještě k tomu Bůh, proto jeho oběť dávala smysl. Ale vy nemůžete být ani čistí, ani nejste bůh. Je to, jak vyprávěl jeden věřící o svém dětství, jako když se chtěl očistit od rozteklého asfaltu. Čím více se snažil asfalt z těla dostat, tím více si ho po těle rozmazal. A to se snažil očistit sám sebe. Jak by mohl špinavýma rukama očistit i jiného?
22. 01. 2012 | 13:11

Radkin Honzák napsal(a):

Mě ze všech diskusí pod blogy o Havlovi, Mašínech a Palachovi zděsila jedna věc, o níž nikdo sice explicitně nepsal, ale která z toho čouhá jak šídlo z pytle:
Kolik mých spoluobčanů si vůbec nedokáže vážit SVOBODY.
Otrok, který není v svém stavu nespokojen, je dvojnásobným otrokem, protože si nechal zotročit i duši - nevím, kdo to řekl, ale souhlasím s tím. A je mi teskno z toho, kolik zotročenejch remcalů potkávám.
22. 01. 2012 | 13:12

xx napsal(a):

jos: no to víte, v šedesátých letech jsem byl ještě děcko. Pamatuju ale na ty velký těžký letadla, který nám burácely nad barákem. To mne docela děsilo.
Ale jestli Pavla Tigrida považujete za modrého liberálního komsomolce, tak se nemáme o čem bavit.
22. 01. 2012 | 13:15

ZM napsal(a):

xx - jestli Vám to připadá jako nesmyslný argument, tak mě ne. Jestliže se někdo pouští do určité činnosti, tak by měl počítat s tím, že případná chyba může mít příslušný následek. Jedna věc jsou ideály ale druhá věc jsou reálné výsledky a to platí i za ycela jiných okolností, daleko méně dramatických. Dám příklad.
Jestliže někdo má pedantského šéfa v práci, který provádí tyv. mobbing (dává nesmyslné úkoly, před spolupracovníky slovně uráží apod.), tak to buď vydrží s vědomím, že jinou práci je těžké v daném regionu sehnat a že musí zajistit rodinu, nebo je hrdý a dá výpověď s vědomím, že nemusí sehnat jinou práci a rodina se bude muset např. přestěhovat do bytu s nižším nájemným.Totalita může mít i mírné podoby, než hrozbu kriminálem.
22. 01. 2012 | 13:17

ZM napsal(a):

Radkin Honzák - někomu je teskno z toho, a někomu z něčeho jinýho, tak to na světě je.
22. 01. 2012 | 13:18

Sladký napsal(a):

Paně Honzáku. žekl bych, že lidé vyžadují spíše spravedlnost, než svobodu.Ano, lidé dnes mají svobodu, mohou říkat co chtějí (pokud jejich názory nejsou extrémistické, rasistické,xenofobní,že).Je jim to s odpuštěním prd platné- a běda, kdyxž se jejich názor nelíbí někomu, kdo má postavení a moc. Úplně stačí bezprostření nadřízený.
22. 01. 2012 | 13:19

xx napsal(a):

ZM: Bédovi stačí ke zhodnocení seriál 30 případů Majora Zemana a výstřižku z novin tehdejší doby.
22. 01. 2012 | 13:19

xx napsal(a):

ZM: zapoměl jste na třetí možnost, takovému šéfovi dát pár přes držku ;)
Hlavně se nenechte unést hodnotovým soudem z tepla svého příbytku. Mudrování nad detaily z pohlednu dnešních informací, které oni tehdy prostě neměli, je falešné stejně jako plivance komunisty Bédy.
22. 01. 2012 | 13:22

ZM napsal(a):

xx . 01. 2012 | 13:11
zajímavé jsou knihy Příběhy železné opony, myslím že byly vysílány i stejnojmenné dokumenty na ČT. Ten úryvek je y těch knih? Ty knihy jsem četl (myslím že jsou díly) a jsou tam popsány růynné útěky, např. jak se snažil utéct pohraničník a jak ho ostatní pohraničníci pronásledovali na území Rakouska, kde ho zatkli a odvedli zpět do ČR.
Ano, naprosto souhlasím s tím, že příslušníci komunistického aparátu byli naprostá "prasata", která se vůbec nezabývala nějakými právními předpisy. Klidně vlezli na úyemí cizího státu a ještě se dopustili únosu.
22. 01. 2012 | 13:23

xx napsal(a):

Radkin Honzák: pane Honzáku, ťal jste do živého a nejspíš to schytáte.
22. 01. 2012 | 13:24

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:22
přesně to jsem psal v jiné diskuzi o MAšínech. Ale v tom smyslu, že informace měli, y vysílání Hlasu ameriky, kde byla rétorika, že USA pomůže a nenchá obyvatelstvo pod nadvádou komunistů. A mnozí, podobně jako MAšínové, uvěřili,což se nedá považovat za jejich chybu.
22. 01. 2012 | 13:25

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:22
Tato možnost připadá v úvahu pouze v případě, že šéf není bývalý bpxer těžké váhy a zaměstnanec kluk s brýlema a hmotností pod 70 kilo :)
22. 01. 2012 | 13:27

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:19
:) , nejen Béďovi, takových je tady více, třeba Veverka :)
22. 01. 2012 | 13:29

xx napsal(a):

ZM: Komunistický režim tyhle zrůdy programově pěstoval a naopak lidi s rovným charakterem likvidoval, ať už popravama, ale častěji dlouholetým trýzněním v těžkých žalářích. A ti co byli méně odvážní ale s komunistickou totalitou se nesmířili, hynuli na hranicích nebo se jim podařilo odejít. Někteří odešli ve spolupráci s tehdejšími orgány státní moci, někteří i za spolupráci !

Doba byla ošklivá. Znám jeden příběh rodiny, kde měli příslušníka StB který svého bratrance, myslivce utýral k smrti při brutálních výsleších. A ten StBák dodnes v poklidů užívá stáří a ještě má tu drzost zastávat podobné názory, jaké tu prezentuje Béda jemu podobní.

Je to morální úpadek nebývalých rozměrů.
22. 01. 2012 | 13:29

xx napsal(a):

ZM: he he, boxeři těžké váhy se nestávají příliš často šéfy, leda tak mezi vyhazovači v barech nebo v nějaké Mafii. Ale tam se zase moc nevyskytují 70 kilový klici s brýlema ;)
22. 01. 2012 | 13:31

Kritik napsal(a):

Radkin Honzák

Asi to znáte ze své ordinace. Co na to říci, než použít slova proroka:

[Jeremjáš 5:21] Slyš to přece, lide pomatený, bez rozumu! Oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší.

To bylo biblické. Ale už antičtí stoikové dokázali rozpoznat a prožívat skutečnou svobodu. Kterou může mít i otrok v okovech. Slovo "otrok" proto v kontextu skutečné svobody nemusí ještě znamenat zotročení duše.
22. 01. 2012 | 13:31

xx napsal(a):

ZM: jestli jste ještě nebyl, doporučuji navštívit Kvildu na Šumavě a udělat si výlet na nedaleký přechod. Je tam takový skanzen z pohraničního hrazení včetně dochovaných fotografií, například spálená těla visící na ostnatém hrazení, zastřelení lidé a pod.
22. 01. 2012 | 13:34

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:31
premiér Bulharska je dle jednoho článku v dřívějším vydání časopisu Týden bývalý karatista, který dosáhl 7. danu. JE to sice "jenom" karatista,ale je taky těžká váha. Možná mu teď v premiérsské židli trochu narostl pupek :) Ale "tvrďák" je to taky, vyhrožoval ČEZu, že mu znárodní jeho majetek v Bulharsku. Pak přijel na státní návštěvu Nečas, a už to bylo dobrý, pánové se nějak dohodli :)
22. 01. 2012 | 13:35

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:34
díky za doporučení, až budu mít cestu na Šumavu, rád se tam podívám. Jsem z druhýho konce ČR, takže to je poměrně daleko.
22. 01. 2012 | 13:37

ZM napsal(a):

xx 22. 01. 2012 | 13:29
naprostým vrcholem tohoto úpadku je kondolence předsedy parlamentní strany KSČM agenta Falmera severokorejskému režimu.
Naštěstí má KSČM preference kolem 10 %, jinak by to asi bylo na emigraci, zavčas, dokud tam ještě nejsou dráty :)
22. 01. 2012 | 13:40

xx napsal(a):

ZM: Já to mám taky daleko, byl jsem tam jednou na dovolené a objevil to místo komickou náhodou. Jeli jsme na kolech na výlet s dětma ve vozíku a synek se podělal tak, že to bylo cítit široko daleko. Tak jsme zastavili na nejbližším odpočívadle abychom ho přebalili a hle, kousek od cesty se tyčila strážní věž, oplocení i s uhlazeným pískem a ostatní propriety tehdejší železné opony.

Pak jsme zjistili, že tam jezdí pravidelný autobus právě z Kvildy.
22. 01. 2012 | 13:43

Béda napsal(a):

Svoboda, demokracie, pravda, láska, humanita... Jak efemerní a proměnlivé pojmy. V USA již po Patriot Actu a Occupy Wall Street již začalo přituhovat. Je jenom otázkou času, kdy začne i tady. V ekonomické oblasti samozřejmě již dávno svoboda začala být omezována. Otrik těžko může být svobodný. Mimochodem internet je nejenom editorován ale i pečlivě rešeršován a analyzován. Jak málo někdy stačí, aby se tyto vznešené pojmy začaly převracet ve svůj přesný opak. Někdy stačí njenom krize a pokus o přesný odraz probíhajících dějů.
22. 01. 2012 | 13:43

olga napsal(a):

Maximus
Pokud se budete dívat na Boha jako na vládce tohoto světa, tak nic nepochopíte. Vládcem tohoto světa není Bůh. Bůh je daleko výš. Tento svět je pouze něco jako zkušebna. Tu probíhá něco podobného tomu, co je popisováno jako pokoušení Ježíše Ďáblem na poušti.
22. 01. 2012 | 13:44

ZM napsal(a):

xx - v diskuzi už končím, musím jít něco dělat.
Přeju dobrou náladu, kterou člověku nezkazí ani vystoupení agenta falmera v TV ani diskutéři jako veverka :)
22. 01. 2012 | 13:44

ZM napsal(a):

xx - v diskuzi už končím, musím jít něco dělat.
Přeju dobrou náladu, kterou člověku nezkazí ani vystoupení agenta falmera v TV ani diskutéři jako veverka :)
22. 01. 2012 | 13:44

ZM napsal(a):

xx - omylem jsem to odklikl dvakrát
22. 01. 2012 | 13:46

xx napsal(a):

ZM: nicméně jakýkoli výlet po Šumavě v blízkosti hranic na vás občas zapůsobí, když narazite na ty průseky. Cestou k prameni Vltavy jeden takový minete. Mrazí z toho v zádech.
22. 01. 2012 | 13:46

Béda napsal(a):

Dovětek: mimochodem - krtitickou reflexi svých nedostatků nemá v oblibě žádný režim, byť by se zašťiťoval čímkoliv.
22. 01. 2012 | 13:47

Luba napsal(a):

Pane dr. Honzáku,
jedna žena, psychiatrická pacientka jménem Věra (dg. F25.1), se před cca 1,5 rokem upálila na Zlínském náměstí.

Kupodivu,
její čin lidi nevyprovokoval ke zvýšenému zájmu o těžké osudy duševně nemocných lidí.

Ani o to, jak vypadá jejich "svoboda".

Zdroj:
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/139136/ve-zline-se-zapalila-zena-zemrela.html
22. 01. 2012 | 13:47

Béda napsal(a):

Poslední věc. Podle čeho se spolehlivě pozná totalitní přístup? Především podle toho, že nedokáže věcně obstát v dialogu a na věcnou kritiku odpovídá urážkama, posměškama a nezastaví se ani před násilím a brutalitou.
22. 01. 2012 | 13:59

olga napsal(a):

Radkin Honzák napsal(a):
"Otrok, který není v svém stavu nespokojen, je dvojnásobným otrokem, protože si nechal zotročit i duši - nevím, kdo to řekl, ale souhlasím s tím. A je mi teskno z toho, kolik zotročenejch remcalů potkávám."
Pane Honzák.
Duše se zotročit nedá! Ta ne! Na svobodu máme možná poněkud odlišný názor. Svobodný člověk totiž nikdy neremcá.
22. 01. 2012 | 14:01

Admirál napsal(a):

Radkin Honzák - "Kolik mých spoluobčanů si vůbec nedokáže vážit SVOBODY"

Zapomínáte, že svoboda je kromě jiného pocit viny za křivdy páchané na druhých.
22. 01. 2012 | 14:11

Grőssling napsal(a):

Dobře si vzpomínám na onu dobu přelomu roku 1968 a 1969. Možná si Jan Palach vzal za příklad konání budhistických mnichů z jižního Vietnamu, kteří na protest proti kapitalistické, loutkové diktátorské vládě podporované USáky se v těch letech zapalovali jeden za druhým. Možná zrovna v té době tam válčil na straně USáků i ten vrah Mašín v americké uniformě. No musel to být pro něj šok, myslel si že zase tluče komunisty a oni budhisté protestovali jak proti USákům, tak proti jejich místním loutkám.

Tak není div, že se mu zápalná oběť Jana Palacha nelíbí. Vrah holt zůstane vrahem a patří do pekla. Proto také většina národa Mašíny odsuzuje až na pár ničemných holomků.

Jan Palach nikoho nezavraždil, obětoval sám sebe. A národ už stále na něj bude vzpomínat v úctě. Až na těch pár ničemných holomků.
22. 01. 2012 | 14:22

Analytik napsal(a):

Grössling 14:22

K čemu nám budou uctivé vzpomínky? Nestačil jeden Hus?
Dnešní mládež už má problém definovat Sametovou revoluci! Palach už je pro ně jen dějepisná položka.
Zato Mašínové dokážou zvednout národ i dnes. I kdyby jen ke tvrdé diskusi.
22. 01. 2012 | 14:44

ghándí napsal(a):

neuznávám sebeupálení. stejně jako například kamikadze nebo sebevražedný atentát. křestaství oběti a i sebevraždy zatracuje. po okupaci někdo měl spáchat atentát na brežněva nebo na bilaka. to bych viděl jako smysluplné. bohužel jsme jako národ absolutně zklamali a rezignovali na všechno.
22. 01. 2012 | 14:50

Vlado napsal(a):

Tak není div, že se mu zápalná oběť Jana Palacha nelíbí. Vrah holt zůstane vrahem a patří do pekla. Proto také většina národa Mašíny odsuzuje až na pár ničemných holomků.
Toto napsal Grossling.¨

Já dodávám a v tom vidím tu morální pokleslost, že to není pár ničemných holomků ale předních vládních činitelů, kteří jako Topolánek na místě předsedy vlády a Vondra na místě ministra obrany vrahy Mašíny vyznamenali jako hrdiny. Vraždili v době hlubokého míru. A oni je staví jako národní vzory. Ani se nestydí, když se dovolávají morální autority a sebeobětování Jana Palacha. Oni ho stavějí na jeho roveň. Co by tomu asi řekl Jan, který by s vrahy jistě nechtěl mit nic společného.
Jeho památce ČEST!
22. 01. 2012 | 14:53

Vlado napsal(a):

ghándí Vy jste zřejmě v té době nežil že? Protože kdyby jste žil jistě byste jednal né? Vy budete zřejmě patřit k těm hříbatům chytřejších kobyl tak dál šiřte svá moudra.
22. 01. 2012 | 14:59

Analytik napsal(a):

Vlado 14:53

Z Vašeho příspěvku vyplývá, že jmenovaní vládní činitelé nejsou ničemní holomci. Je to Váš překlep nebo to špatně chápu?
22. 01. 2012 | 15:07

CarolusMagnus napsal(a):

"Vraždili v době hlubokého míru." To je hodně blbý kec, to může napsat jen někdo, kdo tu dobu studené války neprožil.
22. 01. 2012 | 15:14

Lila napsal(a):

Vlado

Vraždili v době hlubokého míru?
Byli to snad Mašíni, kdo rozpoutal teror proti nepohodlným občanům? Co tu na ně čekalo? Nucené práce, šibenice nebo mnohaletý žalář? Měli možnost svobodně ze země odejít?
22. 01. 2012 | 15:19

Anastazie Králová napsal(a):

Ad autor

Pane Bublan,již dlouho si říkám,co dělá vaše svědomí a jak vůbec můžete být /nebo jste byl knězem / po zákroku na Technoparty/kam jste dle rozhovorů zakázal vlatní dceři přístup-zřejmě jste věděl proč/.

Co dělá nyní ta tehdy 16-letá dívenka s rozdrceným loktem?

A tomu,kdo si myslí,že lze taklto mladé liodi uhlídat,vám mohu z
vlatsní zkušenosti říci,že ne. Dokážou vám dokonce ukázat na internetu mapu,kde je chybně označeno místo setkání/v Chorvatsku naštětsí-před lety v tehdy prázdné srbské Krajině / ale dcera byla vegetarián-přechodně/ a zkoušela hnutí reiki.Chorvatští policisté byli naštěstí úplatní.

Mimochodem-dějěpis ani politiku ve svém věku /17 let /nemilovala a tak se učila prakticky. S Kamrádkou totiž vystoupily z autobusu a dle náčrtku šly 4 hodiny opačným směrem,než potkaly 2 staré Srby .Ti je vzali s sebou do vesnice,kde kromě nich žila jen jedna stařenka.Jíst dostali slaninu a chléb/dle dcery ta slanina byla "ekologická"-ale myslím,že holky měly hlavně pořádný hlad a snědly by všechno. Ta babička je pořád hladila po rukou a tvářích a říkala,jak jsou krásné ,a stále jí přitom tekly slzy z očí.

Mimochodem,při jiné dovolené,kdy oznámila doma Č.Horu-to vzala ještě s kamarádkou přes Albánii,Kosovo naštěstí vynechali /albánští vesničeané si dokonce považovali za čest mít je jako hosty na svatbě/a skončili v Bělehradě,kde je zase provázeli dva srbští studenti a ukazovali jim vyborbadované trosky po Američanech.

Je dobře,že ti mladí takto cestují/i když nyní už pracuej a má utrum /.Udělají si potom o všem názor a zjistí,že prostí lidé se domluví.

A proto,ač babička,má mé sympatie volný přesun informací ( s ním i pirátská stran -i když jsem je dříve nevolila,ale patřtím ktěm,ketří vidí špínu u oficiálních politiků nalevo i napravo /nebo napravo,uprostřed i nalevo-pořadí,jak kdo chce /.

A tak si myslí,že vy patříte k těm posledním,ketří máte morální právo nám něco vyprávět o morálce.
22. 01. 2012 | 15:39

xx napsal(a):

Proboha nepleťte sem Jana Husa. Ten byl upálen, ten se nezapálil sám !
22. 01. 2012 | 15:40

pozorovatel napsal(a):

Vrazdili v dobe hlubokeho miru
toto muze napsat nekdo kdo v te dobe nezil, o te dobe nic nevi, anebo je totalni ignorant. To mi pripomina nekoho z diskuze na iDnes: "Masini jsou pro mne sprostymi vrahy, kdo jim branil vzit pasy jet na hranici a normalne opustit zemi." I takovi exoti ziji mezi nami.
22. 01. 2012 | 15:42

Béda napsal(a):

xx,

Hus byl upálen nekritickými totalitními odpůrci svých reformačních názorů.
22. 01. 2012 | 15:55

husita napsal(a):

Otrok má být vesel a radostně pracovat. Jeho duše má zpívat Halelůja. Má zaplatit restituce.
22. 01. 2012 | 15:55

xx napsal(a):

Jak vždycky zmínka o Mašínech pěkně zamíchá tou naší českou morální senkrůvnou. Pěkně odedna se ozve zabublání a pak na povrch vyjde ten děsivý puch hniloby a zkaženosti.

Je vidět že naše společnost je zničená dobou totality stále příliš.

Ale na druhou stranu, když se podíváme na politické dění a pak na diskuse o takovýchto tématech, není divu že takoví pokřivení lidé volí do svého čela pokřivené politiky a ti zase křivě jednají.

Jestli komunisti něco v naší zemi velmi důkladně zničili, tak je to čest, morálka a smysl pro svobodu. Ono to nebylo bůhví co ani předtím, takže komunisti už moc práce neměli, ale odvedli jí důkladně.

Ech, je to nepěkná podívaná.
22. 01. 2012 | 16:02

Eva napsal(a):

No, taky jsem byla z prohlášení Mašína štajf.
Komunisty nemám ráda a kvůli nim jsem dostala abštand na Novinkách.cz / to nebylo to nejmenší, co mi udělali/.
Ale Mašínům bych nikdy řád nedala, a Mašínovo prohlášení beru jako úlet postiženého člověka. Povahově a morálně postiženého. Víc nemám, co bych k tomu dodala.
Každému co jeho jest.
22. 01. 2012 | 16:06

xx napsal(a):

Eva: snad nejste také jeden z těch lidí co si myslí, že nepřijetí na VŠ z politických důvodů snese srovnání s pronásledováním, vražděním a pracovními lágry padesátých let ?

Chápete souvislosti, když takto soudíte ? Co znamená to vaše komunisty nemám ráda ? To říká dneska i ten, kdo se názorově s komunisty nerozejde pomalu ani v jednom slově.

Papír snese hodně, v našem případě diskuse, ale jak je to doopravdy ? Taky nemáte ráda komunisty, ale myslíte si že Mašíni byli vrazi ? Stejně jako to podala komunistické propaganda ?
22. 01. 2012 | 16:13

Maximus napsal(a):

olga napsal(a):
Pokud se budete dívat na Boha jako na vládce tohoto světa, tak nic nepochopíte. Vládcem tohoto světa není Bůh. Bůh je daleko výš. Tento svět je pouze něco jako zkušebna. Tu probíhá něco podobného tomu, co je popisováno jako pokoušení Ježíše Ďáblem na poušti.
22. 01. 2012 | 13:44

A Vy jste to pochopila? A na jakém základě, toho co jste se dočetla v bibli, kterou napsali zase jenom lidé? Zkuste se trochu zajímat o vesmír a prohlédběte si ohromné kvanta galaxií a hvězdokup ve vesmíru a uvidíte tu malou zemičku, ve které žijeme. Myslíte si, že žaboživočich co si říká člověk, který se jen mlátí vraždí a znásilňuje je ten záměr jakéhosi výmyslu, čemu říkáme Bůh? Ale jděte, vysvětlovat věci kterým nerozumíme je odpradávna dané lidem a také to, že to rádi vysvětlují nadpřirozenými silami apod. Však to také hned různí vysvětlovači nadpřirozena rychle využívali. Hlavně církev většinou sloužila k ovládnutí obyčejných lidí, aby poslouchali jako ovečky světské samozvolené Bohy, císaře, krále, feudály. A za to byla církev odměňována zvláštními privilégii. Strčte si tu Vaši církev i s Bohem a tou jeho zkušebnou za klobouk. Když už nějaké Božstvo bylo zajímavé, tak alespoň to v řeckém provedení, to bylo alespoň čtivé a zajímavé.
Přeji Vám pěkný den!
22. 01. 2012 | 16:15

Béda napsal(a):

xx,

já myslím, ře morálku - morální principy a zásady nejvíc ničí kázání vody a pití vína. Kupř. hlásání takových věcí jako je Trvalá svoboda, která je ve skutečnosti Trvalou okupací, demokracie (vláda lidu) která je ve skutečnosti vládou peněz, "humanitárního" bombardování, "preventivního" jaderného úderu, "ochrany" civilistů, která je ve skutečnosti vražděním civilistů ve jménu kontroly cizí ropy, umazání dluhů a jejich změny v zadluženost pomáhaného a pomocí radikálnímu islámu a občanské válce. Antikorupční = prokorupční, věci veřejné = věci neveřejné, antidinosauří = prodinosauří, tradice-odpovědnost-prosperita = ve skutečnosti bez tradice, neodpovědnost resp. odpovědnost svým sponzorům a prosperita sponzorů, rozpočtová odpovědnost = rozpočtová neodpovědnost a ničení státu a ekonomiky... Prostě morálku nejspolehlivěji ničí podvod a lež.
22. 01. 2012 | 16:19

Vlado napsal(a):

CorolusiMagnus, Lilo i Vy pozorovateli věřte nebo né ja prožil ještě část svého života v předválečným Československu. Takže tu dobu poválečnou plnou nadšení a budování obrovských staveb jako byly stavby přehra na Vltavě, ostravské vysoké pece, na Slovensku výstavba širokorozchodné tratě a další velké stavby.
My jsme si považovali míru a pak se zde objevili lidé jako Mašíni, Slepičkové a pod. Ti nám sice nefandili ale nás byla naprostá většina. A Ti s jiným názorem utíkali i s tím vědomím, že je to protizákoné. Takové zákony byly a národ je respektoval.
Že CHurchill svým proslulým proslovem stáhl železnou oponu rekpektovali všechny státy. Se socialistickými státy měli diplomatické vztahy všechny západní státy. Neprohlašovali je za zločinecké či snad ano? Dějiny si jednotlivé systémy upravují a vykládají dle svých záměrů.
22. 01. 2012 | 16:20

CarolusMagnus napsal(a):

Otrok je ten, kdo se se svými okovy smířil.
Mašíni se nesmířili, Mašíni nebyli otroci.
22. 01. 2012 | 16:31

CarolusMagnus napsal(a):

Vlado,
já žiji už 40 let v Německu a zajímám se o jeho historii. Stejné nadšení z budování nového Německa panovalo po převzetí moci nationálními socialisty. Naprosto stejné. V Německu si také mysleli že je jich většina. A byla.
22. 01. 2012 | 16:35

CarolusMagnus napsal(a):

Vlado,
útěk z Německa byl také nezákoný. Trestem byl rekreační pobyt v Dachau, v ČSR na uranových dolech.
22. 01. 2012 | 16:39

xx napsal(a):

Béda: že vy jste se podílel na tvorbě programu KSČM. Jinak si tu programovou shodu vašich názorů vysvětlit neumím.

Je typické pro KSČM, že jsou slovy (nikoli činy) demokratičtější než demokraté, svobodnější než libertariáni, antikorupční než sám bůh a to všechno s důrazem na chudé a nemocné.

"trváme na tom, aby rolníkům bylo ústavně zaručeno soukromé vlastnictví půdy do 50 ha, drobným a středním podnikatelům jiného druhu pak bude ústavně zaručeno soukromé vlastnictví podniků do 50 zaměstnanců"
Klement Gottwald - t.č. předseda vlády ČSR 10.3. 1948

Jak to dopadlo víme všichni ! Jo komunisti uměli být největšími demokraty a lidumily na světě. Ale realita byla od slov na hony vzdálená.

Proto není radno komunistům věřit dodnes ani dobrý den.
22. 01. 2012 | 16:39

Analytik napsal(a):

Vlado 16:20

Slepice ve velkochovech také respektují kovové mříže a čím dál menší klece. Vesele zobou, snášejí vejce a nadšeně budují kapitalismus.
Nezávidíte jim někdy svobodu?
22. 01. 2012 | 16:41

Béda napsal(a):

CarolusMagnus,

když ptáčka lapají, obvykle mu hezky zpívají. Málokdy mu řeknou celou pravdu. Většinou mu ne nepodstatnou část zamlčí. Kupř. v 3.říši, že ten nacionální světoráj nebude pro všechny Němce. (pro německé židy, Romy, levičáky, duševně postižené, homosexuály... nebyl plánován) Pro slovany už vůbec ne. Byl to ráj pouze pro část "nadrasy". Ale za jakou cenu?
22. 01. 2012 | 16:42

Béda napsal(a):

xx,

proč si myslíte, že mám něco společného s Gottwaldem a s jeho sliby, kterými lákal ptáčky z nižších podnikatelských vrstev?

Mimochodem, osobně si myslím, že jednou z velkých chyb tzv. reálného socialismu bylo, že s vaničkou vylili i dítě. Dle mého to chtěli změnit v r. 1968, kdy byl pokus o vpuštění tvořivosti, názorové konkurence a motivačních prvků do ekonomiky a částečné i politiky potlačen.
22. 01. 2012 | 16:47

J. Chod napsal(a):

Po 1989 v Čechách následovalo Palacha, pokud se dá věřit tisku, 9 mladých lidí. (upálením, plynem v autě). Většina z nich zanechala na rozloučenou dopisy, že tak činí ze zoufalství nad situaci u nás (jeden u muzea nahoře - lidi tam nosili svíčky, ale brzy se to muselo ukončit. Autor určitě o tom ví více, jako bývalý ministr vnitra. Pan prezident se k věci také vyjádřoval (byl to případ chlapce a dívky otravy plynem v autě na Slovensku), že to není cesta, jak řešit problémy.
Jinak ročně spácha sebevraždu několik tisíc.

Pane autore možná, že byste mohl o tom něco napsat.
22. 01. 2012 | 16:48

xx napsal(a):

Vlado: pamatuji si na dědečkovo vyprávění o konci války. Když k nám přišli Rusové, prostí vojáci bydleli v zemljankách v lese a důstojníci chodili mezi lidi do vesnic. Lidi jim dávali jídlo, mohli se umýt a tak.

Děda samozřejmě jako všichni nadšený z konce války, zrovna se vrátil z totálního nasazení z Berlína, se dal s jedním důstojníkem do řeči. A ten mu řekl jediné "nechtějte to, nechtějte to, prasata budou mít větší ceny než vy". Řeč byla o socialismu. No on měl už tehdy se socialismem 30-letou zkušenost. Ten důstojník asi dost riskoval, asi byl statečnej, možná plánoval, že už zpátky do Ruska nepůjde.
22. 01. 2012 | 16:52

xx napsal(a):

Béda: přečtěte si ještě jednou můj příspěvek, odpověď v něm naleznete, nemá smysl abych pakoval tatáž slova znovu.
22. 01. 2012 | 16:54

Sims. napsal(a):

Tak bych řekla, že mnoho diskutérů je obalamuceno našimi hlasateli křesťanské morálky a výmyslů lidí (klérů) v historickém kontextu. Já si myslím, že stojí za to si přečíst takovou knihu knih - bibli. V ní, zvláště v oddílu Starého zákona si člověk opravdu počte o smýšlení Boha. Tak něco krutého a krvežíznivého z nejvyšších míst, aby člověk fakt pohledal. Církev si jen všechno přefiltrovala, přebalila a nyní nám hlásá slovo boží, které v dlouhé historii zaznamenalo tolik proměn, tolik ohýbání faktů, že člověk opravdu nemůže vědět kde je pravda a z čeho vše vzešlo. Každý člověk by měl mít boha v sobě, držet se zásad desetera a máme vystaráno. Protože je ovšem tolik, tolik hříšníků mezi námi, tak jsme si sáhli po obezličce - vyzpovídáme se ze svých špatností a čekáme, že nám bude odpuštěno. Opět čekáme na nějakou vyšší autoritu, že to nějak za nás vyřeší. Přitom si má každý udělat pořádek ve svém, svědomí sám a odpuštění by měl odčinit ne přeříkáním deseti Otčenášů, či jaké rozhřešení dostane, ale špatné skutky by měl odčinit skutky dobrými. Nebudeme si přeci hrát na nebe a peklo, nejsme snad děti. Že Mašínové pro své ideje zvraždili člověka nemusíme rozebírat a že se Palach fakticky sebevraždil je také fakt, ale tato demonstrace protestu nikomu z nás nevzala otce, nikomu přímo fyzicky neublížila. Jen jeho matka a blízcí prožili velké trauma. Palach namířil agresi proti sobě, Mašínové proti jiným lidem.
22. 01. 2012 | 17:01

xx napsal(a):

Sims.: svatých je v dějinách opravdu poskrovnu, a teď nemluvím o těch vysvěcených ;)
22. 01. 2012 | 17:09

Vlado napsal(a):

Analytiku já Vám rozumím. Ale nějak jste pozapoměl reagovat na iniciátora stažení opony CHurchilla. Co Vám neumím zprostředkovat atmosféru doby poválečné. Samozřejmě, že by se poválečná politická situace vyvíjela jinak. Ale národ měl v krátké paměti zradu michovanů právě tak jako jí trpěl president E.Beneš. Byla to zrada na mladé demokracii a jeho poválečné kroky
jí byly poznamenány. Žili jsme tuze chudé životy,ale my byli skromní. Ono ani na výlety za hranice milej pane nebylo. My byli rádi, že i po té mněně to byl r,53 jsme mohli stavět svépomocí domy a realizovali je bez dluhu. Jak jsme to dokázali? Doba byla taková.
Takže né slepice, ale to vy těžko můžete pochopit.
22. 01. 2012 | 17:19

Kritik napsal(a):

Sims.

A jakého boha to máte v sobě a doporučujete jiným? Toho, podle vás krvežíznivého, avšak s Desaterem, kde je "Nezabiješ"? Nbeo máte na mysli jiné desatero, které obsahuje "ve jménu svobody hrr na ně"?

Přečetla jste si vůbec váš výplod po sobě?
22. 01. 2012 | 17:26

Béda napsal(a):

Jenom taková zajímavost. Osum a šedesátníci nechtěli okupaci a chtěli určitou společenskou obrodu, ostatně po okupaci na tento svůj postoj doplatili. Jestli šlo Janu Palachovi o něco víc nežli jenom o protest proti okupaci, potažmo vyburcování veřejnosti z postokupační apatie - (třeba o restauraci prvorepublikových poměrů) netuším. Stejně tak jako mi není zcela jasné, jestli demonstrace měla pouze politickou motivaci, anebo měl jeho skutek i jiné osobní motivy.
22. 01. 2012 | 17:28

Grőssling napsal(a):

Vlado také napsal,
Já dodávám a v tom vidím tu morální pokleslost, že to není pár ničemných holomků ale předních vládních činitelů, kteří jako Topolánek na místě předsedy vlády a Vondra na místě ministra obrany vrahy Mašíny vyznamenali jako hrdiny.

Je to přece totéž. Co jsou ti vládní činitelé jiného ?
22. 01. 2012 | 17:39

J. Chod napsal(a):

Vlado,
vídím, že také něco pamatujete. Ano bylo to těžké, lístkový systém asi do 1953 nebo 56 ? Ale to bylo i na západě např. v Anglii líst. systém zrušili v r. 1959, ve Francii o rok dříve ! (- viz wiki nebo viz scénu z Flying python cirkus - nedávno to dávali v TV), zajimavé bylo, že v záp Německu se žilo lépe než ve vítězných západních státech,což bylo terčem kritiky lidí v Anglii. USA totíž cpali do Německa peníze a potraviny.

Ale žili jsme tenkrát s elánem, že se vše zlepší, a také se to dařilo. Nesmí se to však soudit dnešními očima, protože jak řekl W. Churchill :
"když bude přítomnost soudit minulost, ztratí budoucnost"
22. 01. 2012 | 17:40

Kritik napsal(a):

Béda

Jen pro zajímavost - v den Palachova upálení jsem byl v Praze kousek od místa činu. Ani jsme o tom nevěděli. Ale když jsme se o činu a jeho motivu dozvěděli, byli jsme hrdí alespoň na to, že se v naší zemi vyskytl hrdina, který se postavil proti zbabělosti, které většina národa a hlavně jejich zrádných vůdců neuvěřitelně rychle podlehla. Jako studenti jsme podlézání zrádcům vnímali jako národní hanbu. Nešlo tedy v podstatě o protest vůči okupaci, ale o protest vůči zbabělosti vlastních lidí.

Čest jeho památce, zahynul dobrý člověk, který by jistě vykonal mnoho podstatně rozumnějšího, kdyby zůstal naživu.

A ještě jedna okolnost, na kterou se zapomíná: V té době se sebeupalováním roztrhl ve světě pytel. Upalovali se ale budhističtí mniši, už si přesně nepamatuji proč. Ale bylo jich před Palachem možná několik desítek. V TV to každou chvíli plálo lidskou pochodní.
22. 01. 2012 | 17:44

Analytik napsal(a):

Vlado 17:19

Přirovnal jsem většinu tehdejších (ale i současných) občanů ke slepicím, protože se chovali stejně. Na hranicích byly ostnaté dráty, ale Churchil je tam nepostavil a všichni to brali jako správnou věc - za dráty se nesmí!
Ale i mezi slepicemi se našli třeba Mašínové, kteří tehdejší pravidla neuznávali a zkusili se podívat za dráty. A vyšlo jim to.
Právě v tom rozhodnutí vidím svobodu. Slepice jen konaly svou povinnost a možná se cítily spokojeně, za mříže je to netáhlo. Ale svoboda to určitě nebyla a vlastně není ani teď.
22. 01. 2012 | 17:53

Béda napsal(a):

Kritik,

Můj příspěvek chtěl poukázat na to, že Palachovo upálení (pokud nemělo kupř. také osobní motivy - myslím že většina sebevražd v té době byla motivována spíš partnerským rozchodem) je potřeba chápat jako jednoznačně protiokupační vzdor. Podle toho co jsem měl možnost zjistit z dostupných zdrojů, není známo jestli šlo současně o nějaké širší požadavky širších zásadních politických změn v sovětské poválečné sféře vlivu. Zjednodušeně - Palachovi mohlo jít hypoteticky o to samé o co šlo normalizačným komunistům. O návrat před okupaci do období pražského obrodného jara.
22. 01. 2012 | 17:53

Béda napsal(a):

oprava: ... PŘEDnormalizačním komunistům...
22. 01. 2012 | 17:54

Grőssling napsal(a):

CarolusMagnus napsal(a):

"Vraždili v době hlubokého míru." To je hodně blbý kec, to může napsat jen někdo, kdo tu dobu studené války neprožil.

22. 01. 2012 | 15:14

Svatá pravda Karlíku, viz třeba,

Letecký souboj československých MIGů s USáky nad Merklínem v roce 1953,

Válka s francouzskými kolonizátory ve Vietnamu 1946 - 1954

Válka s americkými agresory v Koreji 1950 - 1953

jen tak například.
22. 01. 2012 | 17:56

krajan napsal(a):

Při Palachově pohřby se naposledy bez ideologických nadháněčů semkli Češi do jednolité masy (v listopadu 89 to bylo lehce jinak). Je velice nechutné,když chce dneska někdo do tohoto studenta kopat (Mašín) anebo se patlat v jeho, na jedné straně zoufalém,na druhé burcujícím a odvážném činu.
22. 01. 2012 | 18:00

CarolusMagnus napsal(a):

Grősslingu,
Korejská válka byl válečný konflikt, který probíhal na území Korejského poloostrova v letech 1950–1953. Konflikt byl 25. června 1950 rozpoután severokorejskými jednotkami po předchozí domluvě Kim Il-sŏnga (KLDR), Mao Ce-tunga (ČLR) a Josifa Visarionoviče Stalina (SSSR) a ukončen byl dohodou o příměří z 27. července 1953. Příčinou sporu byla snaha severokorejských vojsk o ovládnutí celé Koreje a její následné sloučení pod komunistickou nadvládu.

Takže buď tak laskav, omluv se za pitomost: "Válka s americkými agresory v Koreji," a nasyp si popel na hlavu. Můžeš si ještě vygůglovat resoluci OSN o Korei.
22. 01. 2012 | 18:11

Bazzy napsal(a):

Bunny:
zabití člověka pachatele dehonestuje, jednou pro vždy a trvale. Neexistuje žádný důvod, který by tento nedostatek morálky jakkoli omluvil či ospravedlnil. Nelze zabít pro Ježíše, pro svobodu, pro peníze, prostě nelze.

mašínové nejsou hrdinové, jen politicky motivovaní zabijáci.

Zabití sebe sama je velmi smutné, ale nikoli trestné či odsouzeníhodné. Žít život zde na Zemi je právo, nikoli povinnost. Sebevražda je ostuda pozůstalých.
22. 01. 2012 | 18:13

prorok napsal(a):

kritik
Ale vzdyt existuje autenticke svedectvi disidenta z nejpovolanejsich
Jak to bylo s Jendou
"No, jak. Kdyz von Jenda se chtel porad nejak zviditelnovat a podobne, ze. Tak jsme si rekli at se teda skrtne, ze, ze ho pak nejak uhasime hasicakem. Ten jsme ukradli nekde na PBH. Cestou jsme se ale stavili na par peniku a podobne, ze, a ten hasicak nam tam nekam zapad, ze. Jenze von to Jenda uz nemoh vydrzet a skrtnul se, ze. Ale my nemeli ten hasicak, ze. Tak jsme si rekli, ze ho nechame dohoret, ze se to pozdeji muze docela hodit, ze."
22. 01. 2012 | 18:19

Kritik napsal(a):

Béda

Dějiny se deformují podle momentálních požadavků úplně běžně. Sledujte třeba, co se dělá z V. Havla.

Prostě je to tak, jak píši. Ta hanba, kterou jsme zažívali, se nedá zapomenout.

Lidé v Palachově věku neměli nějakou ideologickou vizi. Mladí touží po spravedlnosti a po lepším světě. Uvědomte si také, že to byla doba hipies - květinových dětí, volného sexu, LSD a marihuany. A nádherné hudby. Dodnes ji můžete slyšet. Bude to znít nostalgicky, ale současná doba se proti oné době nekonečné svobody a ohromných nadějí jeví jako bezvýchodné a beznadějné peklo.

Tím nechci říci, že skutečný nadějný a svobodný život nelze prožít tady a teď. Naopak. A dokonce bez marjánky.
22. 01. 2012 | 18:20

Kritik napsal(a):

prorok

Jistě si i vzpomenete na tak zvaný "studený" oheň, který neměl Palachovi ublížit a který mu podstrčili agenti ze Západu.
22. 01. 2012 | 18:25

Sims. napsal(a):

To kritik
Já Vám žádného boha nevnucuji a ani neříkám jakých hodnot by měl být, to je na Vás. Vy máte připomínky ke každému, tak se ani nepozastavuji nad tím, co jste napsal pro mne. Ale jako začátek - přečtěte si Starý zákon a budete mít pocit, že se tam moc o milujícím bohovi nepíše. Církev, zvláště římskokatolická nadělala tolik zla, že by to bylo na její zakázání na tisíc let. Vždyť se v jejím jménu provádělo vraždění nevinných lidí a zabavovaly se jejich majetky a činili tak její předtavitelé, kteří hlásali lásku mezi bližními. Je to velké pokrytectví. Snad nevěříte na Pánbíčka na obláčku, tak malý snad nejste, že?
22. 01. 2012 | 18:26

xx napsal(a):

CarolusMagnus: ale pro lidi co žijou stále pod vlivem komunistické propagandy, mají tzv. vymyté mozky, protože celý život slýchali že USA jsou imperialističtí agresoři, bude korejská válka dál aktem agrese imperialistických šovinistů z USA.
22. 01. 2012 | 18:27

D. napsal(a):

Dokument:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213457047-muj-otec-gulag/
22. 01. 2012 | 18:37

Kritik napsal(a):

Sims.

Já jsem psal o Bohu a ne o církvi. Starý zákon znám dobře. Již první kapitoly jsou naplněny láskou. Copak Adam s Evou zemřeli v den, kdy se Bohu postavili na odpor? Cožpak celý Starý zákon neobsahuje příslib, že se lidé mohou do ráje vrátit?

Přeji vám pochopení Božích zaslíbení.
22. 01. 2012 | 18:41

Béda napsal(a):

Kritik,

jaký "studený" oheň, jací agenti západu? Co si to zas vymýšlíte?
Kam to zas zavádíte diskusi?

Prostě z dostupných pramenů plyne pouze to, že mu šlo o protiokupační manifestaci, případně protiokupační mobilizaci. Nic méně, nic více. O ničem jiném jsem se u tohoto studenta ekonomie, později filosofie nedočetl. Co kdo z jeho smrti později vytvořil a jestli to využil tak, jak to bylo míněno, nebo jak by si to byl v té době palach přál, to už je jiná věc. Jesltiže ano, pak to neplyne z mnou prozkoumaných dokumentů. Není taky jasné, jestli protiokupační vzdor byl jediným motivem Palacha. Někde jsem četl, že jej opustila dívka.

PS: v každém případě po Palachově smrti nedošlo k žádným masivním protestům proti okupaci, natožpak aby v té době za Brežněva sovětské vedení vůbec hypoteticky začalo uvažovat o změně jaltských ujednání o rozdělení poválečných sfér vlivu a zasednutí za jednací stůl s tehdejších prezidentem USA.
22. 01. 2012 | 18:41

Pepa z depa napsal(a):

Milý MB, kde žiješ, my jsme za dnešní den ani jednou nebyli připuštěni na www.nekolikvet.cz. No proč asi? 6e by tu zase řádili komunisti? A nebo se prostě média všeho druhu přiklonily diktátu kapitálu, co? O vrazích a humanitárních bombardérech víme své a tak nevytahujte tyto kostlivce ze skříně. Ale je to jedno, stejně všichni špatně skončíte. Viz www.holesovskavyzva.zacit.cz a potom je již vyhlášeno nějaké řešení na 3.3.2012 a nás do toho netahejte, to máte vroubek u někoho jiného vykořisťovaného. Tak zatím, 8.+4.odboj a Pepa z depa alias JUDr. Josef Hörl. Místo těchto blábolů, bysme měli řešiti demisi vlády, předčasné volby, referendum, přímou demokracii bez politických stran a pod. Pepa z depa.
22. 01. 2012 | 18:48

prorok napsal(a):

BUBLAN-SAMSON
Tajne Bublan zapalem hrdinskym
slouzi papezi a rimske vire,
jako Samson proti Filistynskym
bouri v diskuzich na kacire.
Jako Samson svatou cirkev brani,
jako pravy Samson - osli skrani.
22. 01. 2012 | 18:51

Pepa z depa napsal(a):

Je to tutový, bojí se již vlastních stínů. Tak to jsou v řiti jako baťa s dřevákama. Již nazrála doba na hedvábnou změnu a nenásilnou, ať ti poserové vidí, že nejsme žádní mašíni a dovedeme si udělat pořádek dle Ústavy ČR. Tak zatím, Island náš vzor, říká 4. odboj a Pepa z depa.
22. 01. 2012 | 18:55

ghándí napsal(a):

vlado,
ja vlastně musím opravit sve hodnocení reakce českého národa na rok 68. co se vlastně stalo? rusáci vyměnili jednu nelegitimní loutkovou komunistickou vládu za jinou nelegitimní loutkovou komunistickou vládu, která je akorát trochu víc poslouchala. ale jinak se vlastně nezměnilo nic. tak proč by se měl normální člověk montovat do toho, že si komouši vyřizují účty¨??? ten ozbrojený boj měl asi smysl v těch 50. letech, kdy ještě pár lidí bláhově věřilo, že nam pomužou američani a že tu se podaří tu komunistickou sebranku zahnat až do moskvy.
22. 01. 2012 | 18:57

Kryštof napsal(a):

Re - "Béda"
"Studený oheň - na znamení bílého mercedesu !"
Tak se jmenoval článek soudruha Viléma Nového v časopisu Signál z jara 1969 .
Tam soudruh Vilém Nový / rektor Vysoké školy politické KSČ - vokovická Sorbonna , člen ÚV KSČ , posl. Federálního shromáždění ČSSR / stranicky zoceleně vysvětlil , že student Palach byl Gehlenovou západoněmeckou špionážní agenturou / BDN / omámen drogami a obelhán , že půjde pouze o demonstrativní akt s použitím tzv "Studeného ohně" / chemický objev soudruhů / . Studený oheň mu přivezl resident západoněmecé špionážní centrály na zastoupení NSR / ambasáda NSR tehdy ještě v Praze nebyla , protože nebyly vzájemné dipl. vztahy na úrovni vyslanectví / v Praze do hotelu Jalta na Václ. nám. , kde před ním parkoval v bílém mercedesu a řídil Zajíce / ke koni sv.Václava je to dost daleko a ze sedadla vozu před Jaltou tam někoho a jeho činnost sledovat a "ŘÍDIT" mohli jen nadpozemsky geniální soudruzi / a dal mu / Zajícovi / klaxonem bílého mercedesu příkaz k provedení demonstračního antisocialistického činu proti bratrské pomoci spřátelených armád , který skončil sebevraždou !
To je , soudruhu Bédo , velice závažný a nanejvýš seriosní pramen , který jsi ve své studijní nedbalosti zcela IGNOROVAL ! A společnost do tebe , soudruhu , investovala ....
Jinak tvé pomatené bláboly jsou ve stejném niveau jako byly již tenkrát bláboly toho blba Nového .
Koneckonců jste přece navždy spolusoudruzi .
22. 01. 2012 | 19:12

Béda napsal(a):

Kryštof,

děkuji, soudruhu Kryštofe. Já čerpal z Wikiny. Z čeho jste čerpal vy?
22. 01. 2012 | 19:16

Sladký napsal(a):

Kritik- "Vybijete je včetně nemluvňat jako kleté" tomu se říká neskonalá láska a dobrota? Nejlíp uděláte, když přestanete ohlupovat lidi, vy Kritiku".
22. 01. 2012 | 19:16

Kryštof napsal(a):

Re - Béda
Ze života , chlapče , jako starej reakcionářskej dědek .
Jmenovaný s.Nový byl ve vyšetř. vazbě mj. jako konfident StB nasazen na s.Smrkovského .
V r.1963 sice Ústř. revisní komisí ÚV KSČ rehabilitován , ale s výhradou , aby pro závažné vady charakteru nebyl jmenován do vyšších funkcí . / Za Novotného a jeho party soudruhů už zavály jiné proletářské větry / .
To ovšem bylo pro s.Viléma Nového nejlepším stranickým doporučením obzvláště v letech hned ranně normalisovaného šokialismu ss. Husáka a Bilaka , kdy zocelený kádr KSČ s. Vilém Nový požíval / narozdíl od Štrougala , např. / plné a neotřesitelné důvěry spolusoudruhů v Moskvě , nemluvě již o ss. ze železného jádra strany , jako byli Hoffmann , Šalgovič , Kempný , Rigo , Kolder , Indra ....
Nevyzpytatelné byly cesty soudruhů ....
Proto i ty , s.Béďo , si uvědom , že jsi "Pouze nepatrným zrnkem písku ve složitém soukolí socialismu" , jak procítěně a navýsost inteligentně prohlásil na Sjezdu závodních rad , soudruh min. školství - pederast Zdeněk Nejedlý , takto Bedřich Smetana - díl I. od akademika Zd. Nejedlého , který se ke II. dílu Smetanovy monografie pro neustálé reedice dílu I. nikdy nedostal , takže Smetanův duch doteď marně bloudí kolem Akademie věd zvláště před I. májem , kdy s.Nejedlý svěže visíval z ústř. prvomájové tribuny k obveselení zbytků vykořisťovatelských tříd .
22. 01. 2012 | 19:52

mb napsal(a):

bedouš napsal: PS: v každém případě po Palachově smrti nedošlo k žádným masivním protestům proti okupaci,

pohřeb jana palacha byl posledním masivním ( tichým ) protestem PROTI OKUPACI A KOLABORACI ( politické a/i občanské ) ...

salut ...

( v 69 už šli čechoslováci proti čechoslovákům ... )
22. 01. 2012 | 19:53

Béda napsal(a):

Kryštof,

nuže, soudruhu Kryštofe. Buďto má pravda Wikina a mé úvahy jsou legitimní, anebo máte pravdu vy a soudruh Nový.
22. 01. 2012 | 19:58

Kryštof napsal(a):

Re - Béďa
Tenkrát ty známé oběti sebeupálení se byly v Praze celkem 2 / čas. rozestup mezi nimi byl několik málo dní / .
Prvním byl Palach a za ním následoval Zajíc .
Soudruh Nový nádherně nejen blbnul a blbě lhal , ale ještě navíc zmotal oba případy do jednoho .
Palach pocházel ze Všetat , pohřeb za asistence StB , pozdější exhumace a převoz do Všetat rovněž . Veřejnosti účast úředně striktně zakázána .
V letech 70. , v den výročí "Palacha" , cestující vystupující ve Všetatech z vlaku perlustrováni na nádražním peronu VB / pod bdělým dozorem StB / a Lidovými milicemi . Kdo nemohl prokázat trv. bydliště ve Všetatech , byl mu do 22°° znemožněn vstup do města .
Všetatský hřbitov v ten den uzavřen , pohřby odloženy .
Socialismus v praxi ....
Velice rád jsem se připravil o jeho výdobytky a o dobytky rovněž .
22. 01. 2012 | 20:12

Viola napsal(a):

Pane doktore Honzáku,

absolutní svoboda stejně neexistuje, svobodný nebyl ani Ježíš a to byl napůl Bůh.
22. 01. 2012 | 20:48

Viola napsal(a):

A křesťanskou obětí se rozumí oběť až do krve - ale ne sebepoškozením, ale prací pro druhé a ne za mrzký peníz. To je správná křesťanská oběť a kdo na to dnes má?
22. 01. 2012 | 20:52

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

xx a ZM
Jste jediní z diskutujících, kteří jsou schopni objektivního pohledu na věc. Generál Mašín byl hrdina, jakých bylo v našem národě pomálu. Jeho synové se chovali po vzoru svého otce. Když pak leželi v NDR pod kupkami klestí, zmrzlí, zranění, hladoví a přesto se nevzdali(vojáci a policajti do některých kupek stříleli), to svědčí o neobyčejné statečnosti. Většina ze zdejších kritiků by se s odpuštěním posrala strachy. Co dělali estébáci se zajatými odbojáři, vojáky ze západních armád a všemi dalšími odpůrci, je horor. Rodina Mašínova je pro mne nedostižným vzorem a skláním se před jejich obětmi.
22. 01. 2012 | 21:25

hugs napsal(a):

Kdo si dnes myslí, že v roce 68 šlo jen o obrodu socialismu, tak tu dobu opravdu špatně pochopil. KGB se zde velice dobře orientovala, proto ta invaze 21.8. Šli jsme s holýma rukama proti tankům a naivně jsme se domnívali, že si tu svobodu vybojujeme. Bylo to obrovské zklamání, když se naši "představitelé" zachovali v Moskvě jako zbabělci. Říkali jsme, že je lepší zemřít ve stoje, nežli žít v kleče. Tak zvanému Západu jsme byli tenkrát docela fuk, protože tam byla navíc ta tendence zrovna opačná. Zůstali jsme sami, jako v roce 1939. Bylo to obrovské zklamání a národ upadal do apatie. To jen aby si leckdo ujasnil, že čin Jana Palacha a vůbec záměr celé té skupiny studentů následovat jej, měl své opodstatnění. Potom přišla ta demoralizující normalizace, která napáchala nejvíce škod, protože ti všehoschopní, bez jakýchkoliv morálních zásad, jsou zde stále. Vysvětlovat jim čin Jana Palacha je stejné, jako vysvětlovat kvantovou teorii třeba Křovákům.
22. 01. 2012 | 21:40

Kryštof napsal(a):

Re - Béďa
O Zdeňku Nejedlém / strašíval veřejnost v radiu hned v neděli po ránu prav. relací - tedy blogem "Na okraj dne" /se tradovalo mnoho vtipů . Např. :
Rozdíl mezi volem mladým a starým je ten , že mladý vůl je jedlý a starý vůl je NEJEDLÝ .
Dr Honzák , psychiatr a pamětník oněch dob / nevím co z toho je horší / by snad mohl posloužit statistikou , jestli se v důsledku zmíněných radiových relací Nejedlého projevil zvýšený nárůst sebevražd a psychických neuroz či snad nikoliv .
Soudruzi se jako neurotici projevovali vždycky - viz právě jejich křepčení v aféře "Palach" , jak tu smutnou věc sami nazývali . Aféry obecně veselé nikdy nebývají .
Palach chtěl naivně , ale poctivě a za cenu nejvyšší svým činem vyburcovat obyvatelstvo z letargie , morální kocoviny a rychle se rozvíjejícího "čecháčkismu" NĚJAK PŘEŽÍT , kde činná spolupráce s okupačním režimem a v lepším případě "NIJAK SE NEZAPLÉST" byla toho primárním předpokladem a hned vzápětí nezbytným existenčním atributem . Dubčekovy "Pendrekové zákony" to byla další rána pro ty , kteří se naivně / byla nás "děsná síla jak říkával Karel Poláček / domnívali , že se ten komunistický socialismus dá "přece nějak reformovat a bude to pak dobrý" . Reformoval se . Radikálně zvýšenými trestními sazbami na ochranu tábora míru a jeho představitelů včetně pokrokových komunistických stran . Ty které jsou pokrokové a které nikoliv , bděle určovali soudruzi v SSSR a KSČ , aby nás nenechali tápat .
KS Jugoslavie pokroková nebyla , i když maršál Tito , hrdina protinacistického odboje byl evidentně komunistickým diktátorem . Právě tak Rumunská KS nevzbuzovala přílišnou důvěru těch "jediných a ryzích " soudruhů , anžto s.Ceausescu , opět evidentní komunistický diktátor se "udělal pro sebe" a nehodlal si nechat courat po svým kvelbu cizí kunčafty . Albánie nemlich tak - za tou zase stáli soudtuzi z Číny , kteří se opovážili soudruhům BREŽNĚV MELODY BOYS z Kremlu vzdorovat a nakopat jim zadek . Soudružské skotačení na Ussuri mezi nimi bylo hezkou internacionální proletářskou ukázkou "bratrství ve zbrani".
Byla to šílená , schizofrenická doba . BUĎ a NEBO .
Takže se pak v emigraci setkali nekomunisti různých zaměření , komunisti různých směrů a sekt , idealisti , cynici , semtam lemplové a chmatáci / ti se obvykle po velmi krátké době vraceli anebo byli vráceni v době ještě kratší - Husák vyhlásil amnestii - a v čs. televizi klnuli "odpornému " kapitalismu , aby si srovnali kádrovej hrb ....
Potrhlá doba tenkrát , potrhlá doba teď .
Račte si vybrat . Česko byl vždycky až moc dobře etablovanej kšeft s blbostí a křivárnama všeho druhu a s personálem v nich nad jiné zdatným . Howgh .
22. 01. 2012 | 21:45

Medikolog napsal(a):

Pane Bublane,

proč Palachovu formu odboje již roky nepropagujete v Iráku a v Afghanistánu mezi odbojáři? Chápete, že by se ztráty okupačních jednotek omezily jenom na dopravní nehody, pohlavní nákazy a otravy alkoholem? Zato na straně odbojářů by proběhl sebeupáleními pravý holokaust nejenom Talíbánu. Necítíte zodpovědnost za zbytečné ztráty spojeneckých vojsk nevhodnou aktivní formou odboje nepoučeného o Palachovi?

I když samurajové by Palachovu smrt nazvali psí smrtí.. To kdyby takhle vzal s sebou nějaké ty okupanty.. třeba jako wahábističtí sebevražední bojovníci, to by byla jiná.. Palach zemřel vlastní rukou jako hezoun Jarda když mu dala Manča košem.. Nic víc, nic míň. Jenom se jeho sebevražda někomu hodila do krámu ke zneužití.
22. 01. 2012 | 22:01

mb napsal(a):

šašek nečte pozorně ... ( :-))
22. 01. 2012 | 22:08

mb napsal(a):

hugs: když se naši "představitelé" zachovali v Moskvě jako zbabělci. -... VYJMA FRANTIŠKA KRIEGLA ... (!!!) ...
22. 01. 2012 | 22:09

mb napsal(a):

ti všehoschopní, bez jakýchkoliv morálních zásad, jsou zde stále.

ano, jsou zde stále ... a zpravidla i vládnou ... či do značné míry determinují naši dnešní přítomnost ...
22. 01. 2012 | 22:10

mb napsal(a):

medikolog ... váš příspěvek z 22 01 je jedním ze symptomů soudobého marasmu a přoč v něm jsme ...
22. 01. 2012 | 22:14

Béda napsal(a):

hugs,

ano národ upadal po okupaci a zametením s politickou reprezentací na koberečku v Moskvě do apatie. Upálení jednoho anebo třeba 20-ti studentů na věci nemohlo nic změnit. Nezapomínejte, že 68-mému roku předcházely maďarské události.

V Moskvě bylo československému vedení patrně jasně připomenuto, jakže si věci po Jaltské konferenci a spuštění železné opony stojí.

A tak tomu bylo až do památné schůzky Gorbačova s Reaganem v Reykjavíku. Dohoda mocností byla na začátku i na konci sovětské říše.
22. 01. 2012 | 22:43

Medikolog napsal(a):

mb,

Pravda bolí a občas bere i iluze. Ale bez pravdy se z toho marasmu nikdo nevyhrabe. Skuteční hrdinové jsou ti bezejmenní (=neznámí) co setrvali vždy a nezištně sloužili NÁRODU a OTČINĚ. Prací a výchovou budoucích generací.. za všech protivenství. Ne spektakulárními hloupostmi, o to tragičtějšími, že neúčinnými.
22. 01. 2012 | 22:47

mb napsal(a):

beda ... prave pražské jaro inspirovalo gorbačeva ... pro české (komunistické) konzervativce muselo být krajně nepříjemné když se dorazil v 80. tých reformista progresivista gorbačov ....
22. 01. 2012 | 22:48

mb napsal(a):

to neni pravda medikolog ... palach se projevil jako zoon politikon ... v tradici českých velikánů osobního ručení ( tak třeba hus ) ... s těmi bejmenými mi připomínáte Klause, kterej řek´ že bolševika svrhli chalupáři svou pasivitou ...

s drobnou prací samozřejmě souhlas ...

ale hrdinů / za těžkých dob / rovněž zapotřebí ...

hezký večer ...
22. 01. 2012 | 22:50

Béda napsal(a):

mb,

nepochybuji o tom, že utoppista Gorbačov chtěl provést sovětské "Pražské" jaro. Pochybuji ovšem o tom, že by jej k tomu inspirovalo upálení Jana Palacha.

Osobně si myslím, že šlo o výsledek Gorbačovova postupného zrání, jeho životní filosofie, zohlednění zkušeností československého Pražského jara.

Gorbačov chtěl sovětskou třetí cestu a skončilo to jeho naprostým politickým fiaskem v Rusku. Faktem ovšem je, že jedině tomu Československo vděčilo za uvolnění a změnu paradigmatu, která umožnila provést sametový převrat. To byla klíčová podmínka. Být tady Brežněv, tak se vůbec nic nezměnilo.
A možná by se nezměnilo, ani kdyby byl na Gorbačovově místě starý aparátčík a ochmelka Jelcin. Z toho se stal demokrat snad úplným omylem.
22. 01. 2012 | 22:58

mb napsal(a):

to určitě ne bedo, ale sebeobetovani jana palacha je jeden střípek do mozaiky pražského jara a následné normalizace ...

čin jana palacha ( a jeho postoj ) prostě nejde obejít ( anebo zlehčit anebo ignorovat ) ...

zůstane jako výzva ( minimálně k zamyšlení ... )

/ zrušte cenzuru a vydávání Zpráv /

asi to nemůžete brát jako fiasko (gorbačeva) ... / byl demokraticky přejetej podobně jako třeba u nás bylo demokraticky přejeto OH apod ... většinové rozhodování nemusí být vždy správné ( viz. u nás volby 92) ale nelze mu upírat demokratičnost ....

hezký večer ...
22. 01. 2012 | 23:04

Béda napsal(a):

mb,

řekl bych, že Gorbačov chtěl postupné uvolnění, částečný vstup tržních sil, ovšem zachování vlády jedné rekonstruované flexibilnější strany - že chtěl svoji KSSS restrukturalizovat, změnit procesy v ní, odstranit staré strukturuy a navodit mechanismus obměny. myslím, že na to pak dojel. Stzaré struktury se vzbouřily a "demokrat" aparátčík Jelcin zacítil svoji životní šanci, jak se ujmout moci v Rusku. O rozpadu impéria v té době již bylo dávno rozhodnuto - díky Gorbačovovi.

Jelcin svoji roli maximálně zužitkoval. Politicky i osobně (majetkově). Nakonec se to projevilo při výměnném obchodu s Putinem, kterého učinil svým nástupcem výměnou za beztrestnost.
22. 01. 2012 | 23:11

ghándí napsal(a):

člověk by se neměl upalovat ani kdyby k tomu byl důvod natožpak kvuli socialismu s lidskou tváří. dubčekova vláda byla stejně nelegitimní a nelegální, jako ta gottwaldova po roce 48. nikdo je nezvolil. dubček nikdy nechtěl svobodné volby, jako každý komouš si chtěl hlavně zachovat moc. no a když viděli, jak se jim to pražský jaro vymiká z rukou, tak byli v duchu rádi, že sem ty rusáci přijeli. jak řiká ovar, neexistuje refromní komouš, jenom komouš.
22. 01. 2012 | 23:21

Kryštof napsal(a):

O Gorbačovovi a potažmo Polibdíru /Polytbyru/ se tradoval realitou podložený vtip , že Gorbačov své místo získal proto , že byl ze sovětské věrchušky jediný , kdo přešel Rudé náměstí bez hole .
Jisté známky "uvolnění" a děs enuretických soudruhů z věcí příštích začaly prosvítat už za Andropova .
Ten byl profesionální špion z KGB , což ale neznamená , že to byl nutně fanatik a blbec .
V době "Maďarska ´56" byl právě tam velvyslancem SSSR .
Ani on ani Chruščov nebyli nijak horlivými přívrženci "ostrého zásahu" - vojenské intervence tamtéž.
Rozhodně to nebyli nějací "demokraté" , ale nebyli ani fanatici a to bylo v těch dobách mezi soudruhy neslýchané kacířství a mezi nesoudruhy SCI-FI .
Vždycky a všude jde o monopol moci politické a tím i ekonomické a můžete mít v zadku jak kdo chce hluboko zaraženou jakoukoliv fangli .
Výsledkem je vždycky posranej hadr .
22. 01. 2012 | 23:26

kormoran napsal(a):

Vseobecne nabozenstvi nepreferuji 'sebezniceni' - nebot , co buh dal , muze odebrat pouze buh.
Dale pak , postupem casu -dnes skutecne vidime , ze jeho smrt pozbyla jakehokoliv vyznamu , pouze prihrivanim skazeneho 'gulase' soudruhu s hrosi kuzi vcetne Vas autore!

Vzdyt Vy soudruzi nejste schopni dobrovolne vystoupit z Vaseho cuneciho chlivku , v kterem utvarite paskvily (kterym vy rikate zakony , ku prospechu obyvatel) , natoz se dobrovolne upalit!

Dekuji diskuterum , kteri ze zastali objektivne(a s vlastni hlavou) bri. Masinu !
22. 01. 2012 | 23:35

katalyzátor napsal(a):

Včera se zapálila jedna paní a jako hořící pochodeň vběhla do lokálu nějakého hlučného pajzlu, nad kterým bydlela, zřejmě jako výraz zoufalství a bezmoci.
22. 01. 2012 | 23:47

kormoran napsal(a):

P.S. CR ,by mela teoreticky mit alespon 100 mil. obyvatel vzhledem k tomu, kolik se z mezniku - dejme tomu 60 let nazpet vyskytlo-fasistu, partyzanu, aktivistu, komunistu, signataru, pravdolaskaru , eurohujeru,bukvic a hlavne vlezdozadelniku !))
23. 01. 2012 | 00:26

jíra napsal(a):

Pane Bublane, pěkně napsáno. Pravda, Mašín a Palach žili v jiné době.

Mašín si stále ještě nechtěl připustit, že veškerý rázný odpor je marný a spíš kontraproduktivní, leccos z toho, co přitom - nejspíš vynuceně účelově - udělal, mnozí jen tak nepřekousnou a vůbec se jim nedivím, žít ve válce již nemělo smysl.

Palach a několik dalších po něm už z toho, že se nedá nic dělat, vycházeli. A odmítli v tom žít. To udělá jen pár velmi vnímavých lidí. Můžeme být vlastně rádi, že zanechali nejvyšší obětí jasný vzakz z té doby toho, že když vznikly i tak krajní postoje, svědčí to o tom, že běžní občané s vpádem tanků a s nastolením vlády tvrdší cenzurní ruky plné různých "poučení" rozhodně nesouhlasili.

Zajímavě ve srovnání s tím vychází období po převratu. Občas nějaký již hodně rozzlobený dav někde vyvolal rozhořčení vlády, že někde rozbil dveře či co, o údajných "ekoteroristech" ani nemluvím. Občas taky někdo zvolí "sebevraždu" a ohlásí nějakou do nebe volající nepravost úřadům. A rovněž se toho zatím moc nezměnilo k lepšímu, podvádí se, tuneluje se a korumpuje se vesele dál...
23. 01. 2012 | 00:39

Vidím to poněkud jinak napsal(a):

Římskokatolický kněz F. Bublan obhajuje politicky motivovanou [dle mého názoru nesmyslnou] SEBEVRAŽDU mladého člověka. Zdá se mi, že duchovní Bublan upřednostňuje a schvaluje emoce vyvolané konáním politických zločinců nad prostými vztahy mezilidskými. Že se J. P. upálil, považuje za čin mravní, o bolesti, kterou svým činem připravil pozůstalým a blízkým, se nezmiňuje vůbec. Prohlášení Josefa Mašína jej šokuje. A toto je prosím bývalý ministr vnitra, který během praxe musel přijít do styku se záležitostmi mnohem "výživnějšími". Inu, prolhaný pokrytec a politik par excellence. Diví se pak někdo marasmu a nihilismu v této společnosti?
23. 01. 2012 | 01:40

kormoran napsal(a):

Soudruhu Bublane denodenne se setkavam s pravdou i laskou ,ale nikdy jsem si nevzpomnel na V. Havla .
Mate vsak nakroceno v devastaci vyznamu techto dvou slov ! Podobne -strana a vlada!
Reklamu muzete do oblbnuti opakovat treba na praci prasek , nikoliv vsak na lasku a pravdu- urcitou noblesu!

Ciste teoreticky. ( A to se netyka jen vas). Pristi volby vyhraji komuniste ! A dalsi opet oni ! Co budete psat? VY?
23. 01. 2012 | 02:14

pravda napsal(a):

Zdejší fanatický obhájce sadistických vrahů Mašínů pod nickem ZM,který vždy ve zvýšené míře šíří své výlevy pod blogy týkající se Mašínů (spočítejte si kolik příspěvků má jen pod tímto jediným blogem o nich) je zřejmě Zdena Mašínová.Buďme k ní soucitní.Musí to být těžké být sestrou loupežných vrahů,kteří připravili o život několik zcela nevinných lidí.
23. 01. 2012 | 02:55

kormoran napsal(a):

Soudruhu Pravdo -02.55 , ze jste svuj prispevek pronesl na UV sjezdu Ksc a urcite byl jednomyslne odhlasovan , jako pravdivy))))!
23. 01. 2012 | 03:02

kormoran napsal(a):

Pokud jste ta Komsomolskaja Pravda , tak to ma stale v CR vahu , ja jen tak pro upresneni , co by mohlo dotycneho cekat za trest , provaz, nebo spagat a estli s verejnou ucasti kom. uderniku , nebo bez nich.
Neptam se moc? Abych taky nebyl tim Vasim 'akcnim vyborem zatknut taktez'))))
23. 01. 2012 | 03:15

kormoran napsal(a):

X P.S. Soudruh Bublan chce svym poslednim odstavcem rici , ze ten kdo nebude s retorikou CSSDKSC souhlasit , se muze upalit jak chce - nikdo na upaleneho nezapomene )))), ale proboha nechodte na Nas soudruhy s nozem , jako Masini!!! To by odporovalo jaksi desateru a co hlavne o NASE rude kejhaky!
23. 01. 2012 | 03:38

Saltzman napsal(a):

Kryštof

Způsob, jak podáváte historická fakta, by mohl jít do tisku. Já bych si tak podanou historii určitě koupil. :-))
23. 01. 2012 | 05:26

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Vidím to poněkud jinak
Jen pro pořádek - František Bublan není římskokatolický kněz, je to evangelík neboli protestant. Jako ministr vnitra mne zklamal, zřejmě se tam vůbec neorientoval a nebo si nezískal patřičný respekt. Jak se to dělá nám předvedl Langer, jenže v tom negativním smyslu. Ministr vnitra musí mít vedle příslušných povahových vlastností a zkušeností čuch na lidi. Pokud policejní prezident a jeho náměstci nespolupracují a jsou v opozici, tak to může zabalit. Teď nám to názorně předvádějí Kubice - Lessy.
23. 01. 2012 | 05:39

Luba napsal(a):

Pan Mašín má v zásadě pravdu.

Už jsem se výše zmínil o sebevraždě nezaměstnané učnice, psychiatrické pacientky Věry V.

Věřino sebeupálení na zlínském náměstí mohlo být výsledkem racionální úvahy, kdy svou životní situaci vyhodnotila jako bezvýchodnou - a rozhodla se z tohoto světa "efektně" odejít.
Nikoho ani nenapadlo v tomto činu hledat nějaký "přesah" nebo impuls pro hlubší úvahu o stavu naší společnosti.
Věra V. byla totiž "blázen".

Kdežto čin vysokoškoláka Jana P. byl výsledkem jeho iracionálního očekávání, že jeho čin vyburcuje lidi k odporu vůči trapnému a vlastizrádnému režimu. O jistém sebezahledění či histriónství by svědčil jeho psaný vzkaz, že vzplanou nové "pochodně", jestli neučiníte to a ono ...

A všem bylo jasné, že Honza P. nebyl člověk s osobními problémy, protože byl vysokoškolsky vzdělávaný "enteligent", a upálil se "pro dobro nás všech", protože to tak vysvětlil, a kontext doby byl jednoznačný = odpor proti autoritářskému, k mocnému sousedu servilnímu režimu.

Palach neměl právo k něčemu tak nesmyslnému, jako je sebeupálení, kohokoli vyzývat a kohokoli tím "strašit".
Žádná skupina dalších kandidátů na pochodně, jak tvrdil, neexistovala - historici nenašli jediný důkaz něčeho takového.

Velmi rozumně, a přitom s pochopením, na to zareagoval ve svém veřejném vystoupení třeba pan Miroslav Horníček, který takový způsob sebeobětování považoval za nesmyslný a marný, a apeloval na mládež, aby zvolila produktivnější způsoby protestu.

Jak pravil nejmenovaný lékař nejmenované Kliniky popáleninové medicíny: "Pálej se jenom blbci!"

Lidé mají sklony šahat po tom nejjednodušším možném vysvětlení čehokoli. Jako např., že podpálit sebe sama může jedině blázen.
Už z tohoto důvodu nemůže mít takový skutek "burcující efekt".

Jóóó - to když na Národní třídě v roce 1989 "bili naše děti" a údajně zabili jednoho z mírumilovně protestujících studentů - to už nejde tak snadno svému svědomí vysvětlit a racionalizovat.

Čin Jana Palacha se stal symbolem "českého hrdinství".
Ale podobných hrdinů je více. Jsou to někteří pacienti popáleninových center.

Proč i po nich nepojmenovat nějaké to náměstí?
Zvláště když potvrdili svou životaschopnost tím, že tak těžké trauma přetrpěli a přežili.
23. 01. 2012 | 08:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 01. 2012 | 08:37

olga napsal(a):

"Viola napsal(a):
Pane doktore Honzáku,

absolutní svoboda stejně neexistuje, svobodný nebyl ani Ježíš a to byl napůl Bůh."

Paní Violo, Tu asi nemáte pravdu. Ježíš se podvolil vůli Otce naprosto svobodně. Dobrovolně. Nemusel. Chtěl!
Ani s tím napůl nesouhlasím. Být menší neznamená napůl. On byl Bůh naplno! I když menší než Otec!
23. 01. 2012 | 08:44

Vidím to poněkud jinak napsal(a):

Pane Šašku z Jihlavy,
může být. Já vycházel toliko z nespolehlivých údajů na internetu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bublan
http://www.users.qwest.net/~honza/Analyza%20politicke%20situace%20v%20CR.htm
23. 01. 2012 | 08:44

olga napsal(a):

Luba
Napsal jste to moc pěkně. Stačí se zamyslet. Děkuji. Olga
23. 01. 2012 | 08:50

Luba napsal(a):

Díky, Olgo!
23. 01. 2012 | 09:03

Lila napsal(a):

Vlado

Winston Churchill nebyl iniciátorem spuštění železné opony, jak tvrdíte. Churchill pronesl 5. března 1946 řeč, v níž obvinil Sovětský svaz z vytváření mocenského bloku a KONSTATOVAL vznik železné opony. Týden před Churchillem měl projev na stejné téma americký senátor Vandenberg a krátce po něm vystoupil i americký ministr zahraničí Byrnes s rozhořčeným projevem kritizujícím postup SSSR na mezinárodní scéně. V březnu 1947 měl americký prezident v Kongresu řeč, jež později vešla ve známost jako Trumanova doktrina.

Mimochodem, kritizovaný postup SSSR charakterizoval mj. fakt, že okamžitě po skončení války Rudá armáda obsadila jáchymovské uranové doly, která také povolovala (nebo spíš nepovolovala) vstup. Do dolů neměly přístup ani československé úřady, zato tam operoval početný štáb sovětských expertů. Ministerstvo zahraničí o tom mělo bezpočet důkazů. Československý uran byl v té době strategicky důležitou surovinou prvořadého významu.
O tom jste v oné době nadšeného budování socialismu asi nevěděli, že? A co jste si tehdy mysleli o procesech? Ani ty vaše nadšení nezviklaly?

P.S. Jestli jste pamětníkem doby před 2. světovou válkou, tak dnes musíte být přinejmenším osmdesátník. A když ovládáte v tomto věku počítač, pak klobouk dolů.
23. 01. 2012 | 09:18

Béda napsal(a):

Lila,

v té době obě strany chtěly maximalizovat zisky ze své zóny. Obě strany provedly "hon" na německé vědce, mnohdy jim nevadila esesácká, resp. prorežimní orientace, obě strany se snažily navázat na výsledky německých tajných projektů, obě strany shromažďovaly hned od konce války všechno, co by jim pomohlo knokautovat oponenta (logicky i materiál k výrobě jaderných bomb) - ne nadarmo se tomu období říká studená válka, obě strany měly své excesy, McCarthysmus byl zrovna tak honem na "čarodejnice". Západní zóna v mnohaletém předstihu vytvořila NATO, USA se snažily již za války demonstrovat v Hirošimě a Nagasaki svůj vydírací potenciál a v dlouhodobějším horizontu kalkulovaly s masivním nasazením jaderných zbraní proti tzv. socialistickým zemím...

Myslím, že nic by se nemělo nahlížet jednostranně a idealizovat.
23. 01. 2012 | 09:29

ld napsal(a):

Šašek z JIhlavy,

vaše mudrování je jako povětšinou úplně mimo mísu. František Bublan nebyl evangelický, nýbrž katolický kněz. Možná vám to jako rozdíl nepřipadá, ale v tom případě je hloupé někoho opravovat.
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/dotekyviry/_zprava/484617
23. 01. 2012 | 09:34

Vlado napsal(a):

Lilo zdravím a klobou smekati netřeba. Jsem asi jeden z těch kteří zlepšují těm našim politikům argumet vyššího dožití. Vám pak avizo, že se mnozí z Vás toho vysokého aktivního věku nedožijí. Ale dochod do důchodu dle zákona dostanete v 67 letech.
To jsou ty výhody této doby.
Nebudu s Vámi polemizovat zda iniciátorem spuštění železné opony byl právě projev Churchillův. Ani se ohrazovat zda jsme věděli či nevěděli. Bylo to asi jako dneska. Kdo se zajímal věděl.
On ten uran dodávaný do SSSR je strategickou surovinou ještě dnes! Jenže benzín a nafta nestáli 35kč ale 3,5Kčs. To byly důsledky tehdejší politiky a těch 35Kč dnešní.
Tehdejší poválečná doba přinášela po létech strachu , napětí a smrti a ta smrt přišla na Karlovo náměstí ještě v únoru při bombardování spojeneckými svazy, obrovskou úlevu. Jenže ta atmosferá je nepřenosná. Jen pamětník co jí prožil ji vnímá ještě po mnoha létech.
Každá doba má své a dějiny dokládá nejen fakty ale své místo i v té histrii mají upravené legendy.
Přeji zdraví a práci. V Evropě ji již nemá 22mil,. zoufalců.
23. 01. 2012 | 09:48

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

ld
Asi jsem se zmýlil, studoval-li na litoměřickém semináři, je to patrně katolík. Ale to je to jediné, v čem může mít nick ld pravdu. Vše ostatní, s čím se tu prezentujete, je komunistická propaganda.
Přečtěte si na blistech dnešní článek od Václava Duška, tam je s básnickou licencí přesně popsán současný stav naší společnosti. Možná se bude líbit i vám.
23. 01. 2012 | 09:48

Béda napsal(a):

Dovětek,

osobně si myslím, že studená válka začala již na konci války po použití JZ USA v Japonsku. Politická konstatování později a spuštění železných - drátěných opon pak již bylo pouze politickým odrazem nové reality.

Konflikt co s SSSR byl pouze dočasně přerušen 2. SV. Západní svět vyřešil svou krizi a směřoval k restartu, válka "nesplnila svůj dvojjediný účel" zlikvidovat jednou ranou socialistický stát i největšího evropského konkurenta. Výsledkem bylo rozdělení sfér vlivu, naprostá dočasná dominance USA coby ekonomické síly, zadlužení západní Evropy a postupná obnova států euroasie.
23. 01. 2012 | 09:58

ld napsal(a):

Šašku,

tak lituju, pokud jednoznačná fakta Českého rozhlasu vnímáte jako komunistickou propagandu, tak mi vás být ani líto nenůže být, protože máte zcela zatemnělý mozek. Vaše vnímání se scrvrklo pouze do té míry, lézt místnímu Stejskalovi do střeva. A to se pak není co divit, že takto opojen vykřikujete hesla plná pomatení a nesmyslů.
O tom jasně svědčí například užívání několikera způsobů oslovení.
Takže, šašku, běžte raději prostudovat něco literatury, aby až zase přispějete, nebudete výhradně za kašpara.
23. 01. 2012 | 10:23

xx napsal(a):

hugs: socialismus s lidskou tváří bylo heslo. Jestli si někdo myslel že to povede k úplně svobodě, to je možné ale nic to nemění na tom, jaká byla tehdy realita. Dubček byl komunista a jemu nešlo o svobodu a demokracii, ale o socialismus s lidskou tváří.
23. 01. 2012 | 10:30

Béda napsal(a):

xx,

a o co jde dnešním neoliberálům, kupř. Kalouskům, Drábkům, Dobešům...?
23. 01. 2012 | 10:40

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

ld
Už jsem si dávno zvykl, že bolševikům lezu na nervy, bylo to tak i za minulého režimu. A když jim došly argumenty, začali s urážkami, k čemuž se gentleman nesníží. Vám ušlo vyjádřit se k meritu věci, ale to je též běžná komunistická praxe chytat oponenta za slovíčko a k podstatě se nevyjádřit.
Přiznejte se veřejně, že jste zarytý komunista a stýská se vám po minulém režimu. Toto je poslední má reakce na vaše ubohé repliky.
23. 01. 2012 | 10:58

Stařeček napsal(a):

přečetl jsem si názory na blog páně Bublana a nějak nechápu srovnávání činu Palacha a bratří Mašínů. Pokud si ještě pamatuji, tak Palach nepodřízl prodavačku ředidla v drogerii, aby mohl uskutečnit svůj zoufalý čin a obětoval život svůj, ne životy jiných. Nechci se již dále k tomuto srovnávání vyjadřovat, pochopil jsem ale, kam jsme se až dostaly, pokud myšlení některých z nás dospělo až sem.
23. 01. 2012 | 11:08

veverka napsal(a):

několik faktů

"První větší akce skupiny, na které bratry Mašíny doprovázel Milan Paumer, se odehrála v Chlumci nad Cidlinou 13. září 1951. Skupina přepadla zdejší služebnu Sboru národní bezpečnosti (SNB).[1] Bratři měli dva plány, nakonec byl zvolen Josefův, a to příslušníka zlikvidovat železnou tyčí. Tlustou železnou tyčí udeřil Kašíka Ctirad, příslušník ale po úderu neztratil vědomí, a tak byl zastřelen.[2] Na Kašíka, člena Československé strany lidové, vedla spis Státní bezpečnost, která se zaměřila na jeho hlubokou víru v Boha." (zdroj. Wikipedie)

Standartní loupežné přepadení,zavražděn byl zcela nevinný člověk,nekomunista,lidovec.

"Ctirad Mašín, Milan Paumer a Zbyněk Janata se 28. září 1951 rozhodli opatřit další zbraně, a proto přepadli další služebnu SNB, tentokrát v Čelákovicích.[1] Tentokrát byl zvolen postup, který vymyslel Ctirad – a to příslušníka „okecat, pak mu říct ruce vzhůru, odzbrojit ho, svázat, uspat chloroformem a pak ho oddělat“.[2] Čelákovického příslušníka Jaroslava Honzátka, který toho dne zastupoval za kolegu, vylákali ze služebny pod záminkou dopravní nehody. Příslušníka poté odzbrojili, svázali a vrátili se s ním na služebnu. Zde odcizili několik samopalů, pistole a střelivo. Chloroformem omámeného a spoutaného Honzátka poté podřízl Ctirad Mašín dýkou. Vražda byla považována za loupežné přepadení a její politické podbarvení vyšlo najevo až v souvislosti se soudním řízením s částí skupiny.[1]
Je-li připuštěn odbojový charakter skupiny a její ozbrojený odpor proti komunistickému režimu [3], pak je tato vražda současně v rozporu se zásadami válečného práva v užším smyslu. Vražda příslušníka SNB je s ohledem na mezinárodní právo válečným zločinem.[4] Navíc bylo Československo v době činnosti skupiny stále ve válečném stavu.[5][6] Jednání skupiny je v rozporu se zásadami a zákazy, jež zakotvovala třetí Ženevská konvence z roku 1949.[7] Ta doplnila a rozšířila do té doby platný Řád pozemní války (součást Haagských úmluv o zákonech a obyčejích pozemní války z let 1899 a 1907) a Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci z roku 1929 (č. 22/1938 Sb.).[8] I pokud by Československo ve válečném stavu v době jednání Mašínů nebylo, stále by třetí Ženevská konvence na jednání skupiny dopadala, neboť konvence zmiňuje i vnitrostátní konflikty a i v těchto případech zdůrazňuje zákaz útoků na život a zdraví zajatců, zejména vraždy ve všech formách" (Zdroj.Wikipedie)

Opět jen standartní loupežná vražda a smrt nevinného člověka,navíc provedená zcela odporným způsobem,jenž je zločinem i za války.

"2. srpna 1952 zastavili Josef Mašín a Václav Švéda ve stejnokrojích Lidových milicí ve Hedvikově na Kutnohorsku vůz se čtyřmi zaměstnanci společnosti Kovolis, v němž byly převáženy mzdy pro zaměstnance (884 239 korun). Při potyčce byl zabit pokladník Josef Rošický. Ten byl později označován za komunistu a milicionáře, což mělo ospravedlnit jeho fyzickou likvidaci. Rošický však členem strany nebyl, funkcím se vyhýbal a v době před únorovým komunistickým převratem měl dokonce patřit k blízkým spolupracovníkům tehdejších majitelů závodu. Došlo tak patrně k záměně s milicionářem Rosickým.Informace o převozu výplat měla skupina od svého člena – Zbyňka Janaty, který v závodu také pracoval. Loupež byla zdůvodněna potřebou opatření hotovosti, za kterou skupina pořídila motorky Jawa, čímž měly být umožněny rychlé přesuny při jejich odbojové činnosti. Část peněz však Švéda použil i ke koupi rozkládacího gauče a budování vodovodu ve svém domě."(Zdroj Wikipeie)

Opět standartní loupežná vražda,smrt dalšího zcela nevinného člověka,nekomunisty,za účelem vlastního obohacení.

Závěry už si jistě udělá každý sám.
23. 01. 2012 | 11:28

gaia napsal(a):

xx

on i ten kapitalismus by mohl mít lidskou tvář.
23. 01. 2012 | 11:29

ZM napsal(a):

pravda 23. 01. 2012 | 02:55-
Na to můžu reagovat jen tak, jak někdo reagoval v tomto blogu na Ládíka- minul jste o stodolu soudruhu :)
Zdenu Mašínovou osobně neznám a ona mě nezná vůbec. Zdena Mašínová by nepsala jako muž, nemá zapotřebí se "maskovat".
23. 01. 2012 | 11:55

ZM napsal(a):

gaia - kapitalismus by mohl mít lidskou tvář, jenže pouze za předpokladu, že by se "ultrakapiitalisti" chovali jako lidi :)
23. 01. 2012 | 11:57

ZM napsal(a):

xx 23. 01. 2012 | 10:30
taky to vidím nějak podobně, ale napsal bych to méně "diplomaticky". Sašovi šlo sice o zlepšení poměrů, ale i o to koryto :)
23. 01. 2012 | 12:00

gaia napsal(a):

ZM

a nebyl tady tedy ten socialismus 40 let právě kvůli tomu, aby se z těch ultrakapitalistů udělali lidi direktivně?
Ale pak to bylo nazváno totalitou a dobou nesvobody.
Lidi nevědí, co chtějí.

Ale zrovna Bublan dost restituoval, dokonce se s tím chlubil i v TV, takže ten ví, komu děkovat.
23. 01. 2012 | 12:33

J. napsal(a):

Zde nejde o Mašíny.
Je nastolena obecná otázka, zda ztrestat původce příkoří (nesvobody, znásilňování, zabíjení) anebo ztrestat "ve vyšším zájmu" sebe.
Jsem pro to první. Tak funguje i stát. Ještě jsem neviděl soudce, který by šel do basy, popřípadě tam držel hladovku na protest proti kriminálním živlům.
23. 01. 2012 | 12:42

ld napsal(a):

šašku,

cenzor smazal mou glosu, která byla určena vám. Odpověď vám nedlužím, protože Stejskal nemístnými zásahy tuto diskusi ničí, k ochraně takových lokajů, jakými jste například vy. Jestliže svou blbost pouze zastíráte tupým antikomunismem, je to vaše věc, ale ihned prokouknutelná finta.

A Stejskale,

že bezdůvodně mažete moje příspěvky, to mě docela baví. Tuhou gumu, přeju! Jen chovám naději, že takových kolaborantsko-manipulativních individuí není v národě mnoho, neboť by jej nečekalo nic dobrého.
23. 01. 2012 | 13:59

G. Giormani napsal(a):

Jak se opovažujete vzít Hospodina do Vašich úst právě Vy "otec utek"!? Nežli psát o bratrech Mašínech, měl byste nám vysvětlt jak to bylo s Vladimírem Hučínem a jeho zatčením jenom proto, že zjistil Vaše zájmy v krytí levicového extremismu jmenovitě STBáka Zivčáka v době kdy jste byl v čele BIS. Skutečně "krásnou" minulost máte právě Vy, který se chová přesně jako FARIZEJ. O Bohu kážete, horší nežli Jidáš jste.
Styďte se!
23. 01. 2012 | 14:04

jirásek napsal(a):

Tak si kladu otázku proč se Mašínové neupálili a Palach se Zajícem někoho nezastřelili.Oba jsou chudáci provedli strašnou věc že si vzali život.Mašínové obyčejní vrahové.Jak bude pohlíženo na někoho který v dnešní době bude bojovat proti této bandě a taky bude střilet.Bude hrdina nebo hajzl.Já bych řekl že hrdina.
23. 01. 2012 | 14:07

ivan tomek napsal(a):

Pro mne je vyrok pana Masina absurdni a sokujici, a dokresluje charakter jejich vlastniho cinu. Pan Masim vubec nepochopil dopad Palachova cinu, jednak snad proto, ze byl od nej fyzicky moc daleko, ale hlavne proto ze byl od nej moc daleko moralne.

Nevycitam mu to, kazdy jsme jaky jsme, ale jeho vysoce trapny a arogantni vyrok mne utvrdil v nazoru, ze bylo smutnou chybou tohoto clovek vyhrat za narodniho hrdinu.
23. 01. 2012 | 14:24

Názor napsal(a):

Osobně si myslím to samé co Mašín.Tím,že si dobrovolně ublížím ničeho nedocílím,je naivní si myslet,že donutím režim k ústupkům.Kdo nevěří nebo nesouhlasí může to zkusit dnes,udělaj z něho blázna ,tak jako komouši,je to pořád stejné.Zažil jsem tu dobu a vím jak někteří "bojovali"proti režimu tím,že se sebepoškozovali,aby třeba nešli na vojnu a pod....Někteří třeba i kradli a pak tvrdili(po"sametové"revoluci),že bojovali proti režimu,protože ho oslabovali.Sami tomu věřili a přesvědčili i pár jim podobných lidí.
23. 01. 2012 | 14:27

Machiavelli napsal(a):

Pane Bublane, děkuji za váš komentář. Z některých diskutujících je mi ale smutno. Nechápají rozdíl mezi sebevraždou a obětí, závidí restituovaný majetek a projevují se jako čecháčkové z hradu, tak se nám nepodaří zastavit rozkrádání a budeme dál odkázáni do role lokajů, protože ani v případě Mašínů se nedokážeme domluvit, že vražda svázaného je sprostá vražda a žádný boj.
23. 01. 2012 | 14:30

Názor napsal(a):

Bojovat proti režimu sebepoškozováním a ufňukaností je ubohé,ale hodně čechů se v tom vidí,hlavně v té ufňukanosti bez svých obětí(nemyslím sebeupálení),v tom jsou spouty z nás mistři.
Pokud tady spousta z vás apeluje na morální kredit,myslím,že dnes je tady spousta práce a obětí s tím něco udělat.Najde se někdo z vás čechů a bude torpédovat dnešní nešvary a kriminálníky z míst nejvyšších?
23. 01. 2012 | 14:48

J. napsal(a):

Všichni se chytají na jméno Mašín jak hmyz na mucholapku a podstata článku jim uniká. To je ale pro nás Čechy typické. Pomohl tomu Bublan nevhodným příkladem.
Když už příměr (který vždy pokulhává) , potom otázka lépe stojí takto.
Měl Gabčík zastřelit sebe nebo Heidricha?
Já myslím, že učinil správně. V opačném případě by mu okupanti ještě poděkovali za to, že jim šetří munici. A národ český by zůstal skryt za potemnělými okny stejně jako předtím.
23. 01. 2012 | 14:50

Názor napsal(a):

To je zase žvanilů,za komančů si nikdo z vás na Palacha nevzpoměl a dnes ze sebevraždy děláte hrdinský skutek.
Běžte se upalovat dnes před parlament všichni vy čistí,nešvarů je tady taky dost!
23. 01. 2012 | 14:55

Kala napsal(a):

Je tady spousta generálů po dávno proběhlé bitvě. K Palachovu činu: I když byl naivní - snižuje to nějak hodnotu toho činu? I když tím tehdy ničeho nedosáhl ( jen zdánlivě - zapomenut nebyl, po dvaceti letech se to ukázalo), byl to naprosto marný čin? Po jeho činu už nikdo nebyl tím, kým byl předtím. A kdo se režimu zaprodal, v koutku duše měl malý, třeba nejmenší stín, pokud to nebyl člověk zcela bez svědomí. Samozřejmě, i takovýc bylo dost. Ale Palachovo sebeobětování, zřejmě v rozpoložení nejvyšší beznaděje a zoufalství, už nikdo z historie nevymaže, i kdyby se o to snažil pohrdavým přehlížením.
23. 01. 2012 | 15:06

hugs napsal(a):

Každý národ potřebuje mít nějakého hrdinu, pokud ho nemá, tak si ho musí vyrobit. Primitivně vyřčeno : lepší hrdina vrah, nežli sebevrah ? Důležitý je pouze ten psychologický účinek na celou společnost. Jen ta jako celek může s něčím významněji pohnout. Jednotlivec, či malá bojůvka nikoliv. Můžeme si tedy klást otázky. Vedl atentát na Heydricha k rozpadu III.říše? Vedl by atentát na samotného Gottwalda k pádu komunismu ? Byla Palachova oběť zbytečná ? Nenechal se Jan Hus upálit zbytečně ? Kdo byl vlastně v těch zmíněných případech vrah a kdo sebevrah ?
Pokud se ještě vrátím k tomu 68. Ano, zapoměl jsem na MUDr. Františka Kriegla, to byl opravdový hrdina, ale nehodí se do krámu - byl totiž vlevo. Saša byl hodný člověk, navzdory tomu, že byl komunista, ale rozhodně nebyl žádný vůdce. Sloužil tehdy jako ochranná známka. Asi by mu bylo líto, kdyby se nám to tenkrát povedlo. Ano, byli jsme opravdu naivní, stejně jako ti "odbojáři z let 50-tých". Těch ozbrojených skupin bylo víc. Kdo ale zabije bezbrannou oběť a nelituje toho, nemůže být hrdina. Nikdy !
23. 01. 2012 | 15:30

ivan tomek napsal(a):

Nazor:

Take jsem tu dobu zazil - a i tech 20=30 let pred tim. Ale vubec nesouhlasim s tim, ze cin typu Palachova je nesmyslny, tim mene 'fnukavy'. Jak muze byt obetovani vlastniho zivota srovnano s fnukanim? Ale treba jsem vam neporozumel.

Pokud jde o cin sam, je podle meho nazoru rozhodne na vyssi urovni nez zastreleni nejakeho ucetniho ve jmenu boje za svobodu. Nesrovnavejte to se zastrelenim Husaka! Mimochodem, v dobe Palacha jsem uz zil v Kanade (a uznavam tedy, ze nemam co mluvit o boji proti konunismu), a jeho cin mel ve svete obrovsky ohlas - stejne jako v CSR. A o to snad Palachovi slo - ukazat, ze nesouhlasi, do te miry, ze je ochoten obetovat zivot, a ze chce probudit narod a svet k pozornosti k tomu co se deje. To se mu podarilo, ale jake to melo dlouhodobe nasledky tezko rict. Rekl bych, ze posileni respektu k cechum ve svete.

Pri mem absolutnim respektu a obdivu atentatu na Heydricha ovsem podobny vysledek mel i ten atentat: Probudil na chvili narod, ukazal svetu, ze existuji Cesi, kteri jsou ochotni vse obetovat pro svobodu, a tak dale - ale svetovou valku to asi tak moc nezmenilo. Kupodivu mel zrejme mnohem vetsi cin odpurcu - Lidice. Tak co je tedy 'lepsi'?

To, co udelal Palach, ma sve obdoby v dejinach jinych zemi - napriklad sebeupaleni Budhistickych mnichu ve Vietnamu. A melo to podobnou ozvu. Ciny jako zastreleni ucetniho maji take svou ozvu, ale mnohem efemernejsi a vzbuzujici mnohem mene respektu. Patri spise na stranku zajimavych zlocinu nez boje za svobodu, i kdyz prin nich Masinove urcite projevili neobycejnou odvahu - a urcitou naivitu mladi.
23. 01. 2012 | 15:33

boban napsal(a):

Naše společnost je rozdělena na Mašínovce a ty proti náím, což jsou soudruzi z KSČ a jejich následovníci, jteří se za totality měli dobře a dnes ještě více. Pravda bolí a ta naše totalitní moc. Hráli jsme se na přátele SSSR i když to nerbyla pravda, vládlo heslo, že kdo neokrádá stát, okrádá svou rodinu... My co nám v roce 1969 bylo 18, už jsme z toho měli rozumu až dost. Že rusáci zde budou navsegda, a ne jenom dočasně jsme také věděli. Palach a Kryl,byly naše modly.Radio FE jsme poslouchali nábožně, abychom věděli, co se děje ve vedlejším městě... Mne nemusí nikdo, ani pan Bublan popisovat, co se tenkrát dělo v tomto tehdejším koncentráku.Myslím, že Jana Palacha si musíme a máme vářit, že jeho oběť nebyla marná o čemž svědčí Palachův týden v roce 1988 1989. To se komouš§m točila hlava kolem. K Mašínům se vyjádřovat nebudu. Ale bylůi to také hrdinové své doby, když zde celý národ velebil Klemu a Tondu URO. Všichni tleskali Stalinovi a byli z něj posr..., oni ne. Proto ta zášť, že oni vědí, co jsme tenkrát my zde dělali - no přeci nic !!!
23. 01. 2012 | 15:37

J. napsal(a):

Hugs
Díky za připomínku Františka Kriegla. Jeho neskutečnou odvahu dotvrzuje i to, že se dokázal vzepřít ÚV KSČ i ÚV KSSS zcela SÁM.
Taky máte pravdu o relativitě podobných hrdinských činů.

Jedno ale platí v případě aktivního odporu. Že alespoň částečně bylo učiněno zadost spravedlnosti. A to není málo!
23. 01. 2012 | 15:39

Nuba napsal(a):

Pane Bublane

Nejsem schopna v obou případech zaujmout jakékoliv kategorické stanovisko. Čím déle jsem na světě tím víc poznávám, jak různorodé jsou povahy a z nich vyplývající motivy chování.

Co je oběma zvoleným příkladům společné je boj proti totalitě. Učinili to však diametrálně odlišným způsobem. Ze svého pohledu dokážu mnohem více pochopit a také ocenit jako hrdinský čin Jana Palacha. O činnosti skupiny kolem bratří Mašínů se zde diskutovalo již mnohokrát a řečeno bylo již vše podstatné. A názory se liší a i v budoucnosti lišit budou. A myslím si, že je to celkem pochopitelné, tak jako se lišíme v povahách, tak se lišíme i v přístupech k řešení různých životních situací a problémů. Co mi u bratří Mašinů vadí nejvíc je to, že i po těch letech z nich čiší jakási nenávist a zarytost.

Člověk a jeho chování se ve velké míře mění s podmínkami. Je známo, že i slušný a dobrý člověk se ve válce mění ve zvíře. V každém případě ve špatných podmínkách se v člověku začínají projevovat jeho špatné vlastnosti, které tam má a o nichž možná ani do té doby netušil. Proto je navýsost důležité, aby lidé nebyli těmto špatným podmínkám vystaveni. Aby nedopustila ta většina mlčících, častokrát po bitvě generálovů, aby za ně musel vzít kdokoli do rukou zbraň nebo případně dělat hořící pochodeň.

Na nějaké soudy či odsudky nemám právo. A týká se to i osobnosti Václava Havla či mnoha jiných disidentů, na které mohou být odlišné názory. Nesli na sobě díl mé odvahy, kterou jsem nedokázala projevit.

Nechci moralizovat, na to nemám při vzpomínce na všechny, kteří nebyli lhostejní nebo poseroutkové nárok. Chci jen smutně podotknout, že zřejmě hrdosti se nedá naučit, pokud není. A že proto může zase nastat doba, kdy většina zaleze do kouta a svoje zasloužené otroctví nechá za sebe vyřešit někomu jinému.

A za to jim musím být vděčná. A na tomto nemění nic ani to, že třeba já bych nikdy nebyla příčinou vzniku jakékoliv totality. Nemám vlastnosti diktátora ani touhu po mamonu. Jsem ale i tak svým dílem zodpovědná spolu s ostatními za to, v jakých podmínkách se svět momentálně nachází. Že vrchu začíná nabývat zase sobectví a nadřazenost, že se solidarita stává zprofanovaným slovem, kterým je kryta neochota pomoci, protože se všichni máme na povel volné ruky trhu starat pouze o svůj úspěch, rozuměj, profit.

Svědomí mi nedovolí, abych mohla místo poděkování plivnout.

A ze stejného důvodu musím poděkovat i Vám, pane Bublane.

Děkuji
23. 01. 2012 | 16:16

Lila napsal(a):

Vlado

Také zdravím. Souhlasím s vámi v tom, že atmosféra (každé) doby je nepřenosná, bez ní a bez znalosti celého kontextu je interpretace činů bratrů Mašínových i oběti Jana Palacha velmi ošidná.
Mašínové jednali tak, jak byli vychováni otcem, bývalým ruským legionářem, účastníkem bitvy u Zborova, pro kterého byl mnichovský diktát těžkým traumatem. "Lepší jest čestná smrt, než život otroka," bylo Mašínovo motto, které vyjadřovalo duševní stav značné části důstojnického sboru čsl. armády, kde docházelo ze zoufalství i k sebevraždám (!). Byli to právě vojáci, kteří mezi prvními zvedli prapor odboje. Legendární odbojová skupina Josefa Mašína sváděla urputný boj s okupanty téměř čtyři roky...
Patnáctiletý Ctirad Mašín přivedl domů uprchlého ruského zajatce, kterého rodina několik týdnů ukrývala.
Kolik Čechů by se tak zachovalo? Nesrovnatelně víc bylo těch, kteří se stáhli a v poklidu přežívali, případně kolaborovali. V každé době!

Poválečná silná generace, k níž Jan Palach patřil, byla už jiná, než ta vaše svazácká. (Tím ji nijak neironizuji.) Uvolnění, které v 60. letech nastalo přineslo jiné myšlenky, jiné vlivy, víc než budovatelské úspěchy brala mladé lidi "úpadková hudba" z Radia Luxembourg - Bill Haley, Elvis Presley, Cliff Richard, Beatles, big beat a zvuk elektrických kytar... Zlatá šedesátá přinesla jiné filmy, jiné knížky, jiný pohled na svět. Majáles 1965 v Praze a krvavé potyčky studentů s policií, studentské stávky na podzim ´68. Palachova živá pochodeň tuto éru definitivně ukončila.
Bylo deprimující přihlížet, jak bývalí spolužáci - včera stávkující nazítří vstupují do KSČ, jen aby se prodrali na pozice po vyhozených... Byla to hnusná doba. Přesto si dodnes myslím, že oběť Jana Palacha smysl měla.
23. 01. 2012 | 16:18

Colt napsal(a):

Oba činy - jak Mašínové a spol. tak Palach a další byly především bláznivě naivní.
V kontextu "plastické přizpůsobivosti" (někdo by mohl říci vyčůránkovství) většiny národa, nemohly mít většího dopadu.
Drtivá většina lidí v této zemičce se stará především o vlastní blaho a prospěch. Nějaké ideály jsou až na jedním z posledních míst, jen se to bojíme přiznat. Kdo pamatuje dobu tzv. normalizace a nakonec i devadesátá léta ví, o čem píši.
Nedělejme si už konečně iluze o naší národní vznešenosti.
23. 01. 2012 | 16:42

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Lila
Zdravím z Jihlavy, zlatá šedesátá si pamatuji jako vy, stručné a brilantní. Ta normalizace byla úděsná. V Jihlavě snad horší než jinde, vojenské a policejní město, ve školách nástěnky, ze kterých se dělalo špatně a učitelský sbor totálně indoktrinovaný. Tenkrát jsem měl dojem, že český národ je na kolenou a vyřízen. Převrat mi na čas poskytl novou naději, ale dědictví normalizace je pro dvě generace zátěží, která se projevuje na každém kroku. Nezbývá než s tím bojovat dál. Takže zase až ta šedesátá, pokud se jich Evropa v míru dočká.
23. 01. 2012 | 17:10

Viola napsal(a):

olgo,

jestliže se byť třeba svobodně musím podvolit něčí vůli, tak nemůžeu být svobodná. Ježíš Kristus byl napůl Bůh a napůl člověk - tak je to myslím i podle katechismu.
23. 01. 2012 | 17:29

Vlado napsal(a):

Pro Lilu:
A teď asi představte, že jsem tu dobu prožil již naplno. Vedle své práce a brigád jako aktivní hráč na lesní roh.A proto,že již byla vilka dostavěná tak ještě jako trener zápasu řecko-římského.
To jen lidé, kteří trpěli nesvobodou si to neužívali.
Dnes při plné svobodě si představte, že si ji až zas tak moc neužije 508tis.nezaměstnaných, kteří jsou registrovaných a cca 200tis. neregistrovaných. 40let jsme nepoznali existenční nejistoty zato teď jsou průvodcem této doby.
Vám pak přeji, abyste tu stresovou situaci, která nezaměstnanost provází nepoznala. Na ty zoufalce čas od času pomyslete jak si asi žijí v této vyprodané a zadlužené vlasti.
23. 01. 2012 | 17:39

Vlado napsal(a):

Pro pana učitele - šaška z Jihlavy:
Dnes si jistě ten důchod pane učiteli užíváte né? Souhlasím, že ta léta 60 byla v kultůře zvlášť úspěšná a léta 70tá velmi problematická. Prověrky na pracovištích a kolektivy stmelené socialistickými brigádami (asi ve školách né) ale v podnicích ano
některé nestmelené. Ekonomika zdevastovaná, přesto z té doby jsou "Husákovi děti". Divadla plná, filmy navštěvované, peníze jsme měli malé přesto na kulturu bylo. A lid vyjížděl na chaty, které byly únikem před režimem a já jel s mládeží jako trener
zápasu na utkání nebo hrál v orchestru na lesní roh /corno)
Každý podle svých zájmů a možností. Právě tak jako dnes.
Trpěl jste a já si nestěžoval a nestěžuji si ani dnes. Již ve sportu aktivní nejsem ale v hudbě ano. To mám chrup ještě z první republiky a vydržel i ten socialismus i ten kapitalismus. Měl jsem zatím štěstí.
Zdraví Vlado
23. 01. 2012 | 17:59

Pedro napsal(a):

Pane Bublane. Hluboce se mýlíte. Zřejmě nikoliv z neznalosti věci, ale úmyslně, tendenčně. Činy Palacha a Mašínů jste úmyslně vytrhl z kontextu doby, ve které byly uskutečněny. Jinak je totiž srovnávat nelze.
Dovedete si představit, že by se např. Mašínové v roce 1951 upálili? A že by se jejich čin setkal s podobným ohlasem jako čin Palachův? Oni právě v kontextu své doby hleděli smrti tak často do tváře, že si to ani neumíte představit. Prostě byla válka, kterou vyhlásili komunisté národu a Mašínové boj přijali.
Jaksi jste opoměl zbývající členy skupiny, kteří až na Milana Paumera, byli později popraveni.
Jaksi jste opoměl jejich rodinné příslušníky, kteří byly buď umučeni, vězněni nebo popraveni.

A ještě něco. Dnes se už kvůli vládnoucímu establishmentu, jehož jste byl i Vy členem, nikdo upalovat nebude. Ale mohlo by se jednoho krásného dne stát, až dojde trpělivost občanům této krásné, leč vládnoucí státní mafií stále více plundrované země, že začnou vznikat podobné odbojové skupiny, jako byla ta bratří Mašinů.
23. 01. 2012 | 18:10

ivan k napsal(a):

Politika je opravdu ohavna vec. Kdo lecil za komancu jako primar rakovinu, nebo zpival jako Gott, je dnes nomenklaturni prisluhovac rezimu. Muze byt rad ze byl samet a neveselo se na kandelabry
Typci jako magor jirous, masinove, havel, ppalach, skvorecky, hucin aj. Naroďni hrdinove. Takto chcete vytvorit slusny narod.!!!
23. 01. 2012 | 18:40

ivan tomek napsal(a):

Zajimave komentare.

Kdo tedy 'my' jsme, jestli se to tak da napsat? Pro nektere jsme ti, kterym jsou vzor Masinove, pro jine Palach, a pro vetsinou jsou jejich hrdinove neco nedostupneho, o cem maji vysoke mineni, ale ani by je nenapadlo ze pokusit se k nim priblizit. Nejvyse nejakym pomerne bezpecnym zpusobem, jako zvonenim klicu, kdyz je tam s nami dalsich 100,000 lidi a rezim uz je stejne mrtvy.

A 'Politika je opravdu ohavna vec' jak pise ivan k, jinymi slovy neco, ceho se nejspis nezucastnime i kdyz to bez politiky nejde, ale urcite plivneme na ty, kteri se toho zucastni.

Jsou jine narody jine? Jsou jini Polaci, Rusove, Nemci, Francouzi, Rakusaci, ...? Asi urcite i kdyz zase asi ne tak dramaticky - treba Francouzi o svem osobnim valecnem hrdinstvi take radeji nemluvi a radeji pisi o vyjimkach - tech, kteri se nechali umucit, zatimco co vetsina se krcila. A jestli jsou jini, tak proc? Historie s kazdou zemi (i s jejim prispenim) zatocila jinak - nekteri zustali a podrobili se, jini odesli protoze je uz nemohli nebo zase proto ze to jinde vypadalo blahobytneji, jini se upalili, a dalsi se zase od nekud pristehovali, vetsinou k velke nelibosti mistnich. No a 'my' jsme pak vysledkem toho promichavani, pripalovani, podlevani, primichavani, a tak dale. Nakonec to jiste i zmeni geny (dnesni Cech je urcite geneticky jiny nez ten Jungmannuv, nebo Husuv, nebo svatoVaclavsky. Ale je co je.
23. 01. 2012 | 19:53

Sims. napsal(a):

To Viola
Ježíš Kristus byl z masa a krve a nějak se mi u něj příčí, že by byl nějaký hybrid napůl člověk, napůl božstvo. To mi připomíná pověst o Kentaurovi, to se na mne nezlobte. Já jsem vnitřně přesvědčená, že Ježíš Kristus je člověk, který opravdu žil a byl to jeden z největších léčitelů, který chodil po zemi. Musel mít velmi silnou energii a tu sílu nacházel v sobě díky svému čistému smýšlení a nadání. A katechismus si vymyslela církev a o ní si myslím své. Ono je vlastně úplně nejhorší, jak se v průběhu doby vše přepisovalo, interpretovalo, jak se komu hodilo do krámu. My bychom se neměli nechat vodit, jak za doby sofistů, kteří si také rádi vše upravovali, jak se jim to hodilo. Chce to si zachovat common sense.
23. 01. 2012 | 21:44

Ákyna napsal(a):

Dobrý den. Dát do jednoho blogu bratry Mašíny a J. Palacha je silná káva. Mašíni národ jednoznačně rozdělují, Palach takové emoce nevyvolává. Palach nevraždil. TV pořad o něm jsem neviděla, ale nějak matně si vybavuji, že se tenkrát říkalo, že se upálit nechtěl. Živá pochodeň ano, ale konec dobrý. A těch "pochodní" mělo být několik. A že jeho čin nemá žádný výsledek? Už to, že o této tragédii diskutujeme nás nutí přemýšlet. Mnozí i tím správným směrem. Přeji všem lepší časy.
23. 01. 2012 | 22:17

Český tlučhuba napsal(a):

A pamětliv morálního odkazu Jana Palacha nechal pan ministr Bublan v roce 2005 seřezat do krve mladé technaře. Pošlapali posekanou louku a to se v demokracii nedělá.
Hlavně že vede ušlechtilé kidy.
23. 01. 2012 | 23:38

Viola napsal(a):

Sims,

uvěřit je těžké. Ale po přečtení Bible se to skoro dá a po zkušenostech s modlitbama také. Ježíš Kristus vstal z mrtvých, kterému člověku se to podařilo? Měl stovky svědků, jakpak by se to mohlo tak dlouho zachovat v paměti, kdyby tomu tenkrát neuvěřili?
24. 01. 2012 | 00:28

Viola napsal(a):

A tak mě napadlo, pan Bublan musel také uvěřit zmrtvých vstání, když mohl dva roky dělat duchovního otce.
24. 01. 2012 | 00:30

Neakademik napsal(a):

Ono to s tim Palachem bylo uplna jinak nez se rika v te oficialni verzi. No a pan Bublan tady diskutuje na tema vymyslena a oficialni verze o Palachovi ve srovnani s nazorem Masinu. Bublan jako byvaly fizl mel jiste pristup ke vselijakym materialum a tu oficialni verzi o Palachovi si mohl proverit. On to ale neudelal. Inu fizle je vzdycky fizl.
24. 01. 2012 | 08:14

SuP napsal(a):

Nuba -
Toto je jedno z nejlepších shrnutí, co se mezi debatami objevilo. Děkuji a zdravím.
24. 01. 2012 | 14:10

jíra napsal(a):

Nuba
Moc pěkně jste to napsala. Díky. Hezký den.
24. 01. 2012 | 20:23

Tomáš BERAN napsal(a):

Sebevražda je dobrá, píše bývalý farář. A píše to jen proto, aby se mohl odpíchnout k výkladu, jak je vhodné klást odpor aktuální vládě, a aby mohl plivnout na Mašíny.
25. 01. 2012 | 20:00

Karel Vinický napsal(a):

Ahoj,
ještě k bibli- je tam taky "Oko za oko,zub za zub".A od Mašínů to beru tak, že jsou to vojáci, takže se nebudou polévat benzínem!A mají pravdu
10. 02. 2012 | 10:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy