O hypnoterapeutech

08. 04. 2021 | 19:45
Přečteno 777 krát
Volně navazuji na předešlé dva blogy, které se zabývají u nás působícím hnutí New Age. To oslovilo především část naší umělecké veřejnosti a bohužel se nevyhnulo ani školství.

Začnu ze široka. Když jsem se před sedmi lety přestěhoval do západních Čech, potřeboval jsem poznat lidi v novém prostředí. Návštěva kulturních akcí byla dobrou příležitostí. V září 2014 se na vývěsních plochách objevila pozvánka na Setkání s psycho - hypnoterapeutem.

Pro mne to bylo zajímavé téma, něco jsem již věděl o manipulacích i to, čeho je zmanipulovaný člověk schopen, a tak jsem se na setkání vypravil. Postarší hypnoterapeut se s mnohými srdečně zdravil, jako pedagog působil i v našem městě. Posadili jsme se do řad a byl nám představen kameraman jedné z našich komerčních televizí, který požádal o svolení, zda může přednášku natáčet. Naše mlčení považoval za souhlas. Léčitel i se svou asistentkou začal akupresurními body na těle a při jakých potížích si je máme mačkat. Akupresura pomáhá pouze těm, co na ni věří, je to typická léčba vírou. Pořád se díval do nějaké „odborné“ knihy. Pletl se a já začal věřit, že většina posluchačů ví o akupresuře víc. Nakonec to vzdal a vybídl nás, abychom kolem něj utvořili kruh. Následně nás požádal, abychom se představili jménem a řekli, proč jsme přišli. To už byla manipulace a kameraman vše natáčel. Dál to bylo o zdravém způsobu života a jeho vlivu na psychiku člověka. Jeho zlatým hřebem na závěr bylo nás zhypnotizovat. Začal monotónně obvyklým proslovem a abych mu udělal radost, sklonil jsem hlavu do klína a předstíral, že se mu to u mne podařilo. Pravděpodobně nás bylo více. A kameraman natáčel. Při loučení nám hypnoterapeut řekl, že pokud bychom měli individuální zájem o jeho pomoc, má internetové stránky. Mezi přítomnými bylo několik učitelů i zaměstnanců městského úřadu. Uvědomil jsem si, že záznam přednášky se závěrečnou hypnózou patřičně sestřižený může být kompromitujícím materiálem. Z přednášky jsem si odnesl závěr, že podobní psychoterapeuti musí být divní patroni, kterým je lepší se vyhnout.

Léta plynula a kauza Aktip mi otevřela oči, jak je to s psychoterapeuty. I vzpomněl jsem si nedávno na setkání s tímto hypnoterapeutem a podařilo se mi najít jeho webovou stránku. Nestačil jsem se divit.
Zdroj: psychoterapeutplzen.717.cz
Zdroj: psychoterapeutplzen.717.cz

Jeho curiculum vitae je stejně tak pestré jako Grigorije Petroviče. Viz můj blog O reinkarnovaném Járovi.
Vzdělání:
2020
Institut prevence a předlužení
Práce se zadluženým klientem
2004 - 2006
Karlova Universita Praha
Distanční studium managmentu
1995 - 1996
Pedagogická fakulta ZU Plzeň
Management řídících pracovníků
1980 - 1983
Karlova Universita Praha
speciální pedagog pro mládež s vadným rozumovým vývojem.
1968 - 1973
Pedagogická fakulta České Budějovice
učitel s aprobací matematika - základy průmyslové výroby
Související kursy, výcviky a pod.:
2010
EduSpa College
Klasická masáž pro veřejnost.
2009
Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň
Projektové řízení a příprava projektů ESF 2007 - 2013.
2008
One Brain CZ ( kineziologie )
1. Basic one Brain
2. Tools of the Trade.
2007
NGH Velká Británie
Hypnoze.
2006 - 2007
Středisko celoživotního vzdělávání
při Občanském sdružení Za důstojné stáří
kurz pro lektory v sebereflexi a sebezkušenosti podle směru K.Rogese.
2005
Úhlava OPS
Eumanažer - grantové projektanství a jejich finanční zajištění z cizích fondů.
2004 - 2005
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Školský management – rozvoj klíčových manažerských kompetencí řídících pracovníků ve školství 64 hod.
2004
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč
Management pro vedoucí pracovníky v sociální oblasti.
1997
Cognos Praha
Základy managmentu řídících pracovníků.
1990 - 1994
Epoché Praha
Psychoterapeutický výcvik SUR 500 hod.
další kurzy a výcviky související s problematikou speciální pedagogiky, psychoterapie a managmentu, sociálně psychologické výcviky, výcvik pro práci s rodinou, kurz k problematice týraného dítěte, logopedický kurz, kurz telefonické intervence a jiné.
řidič AB.
Stáže a zahraniční profesní pobyty:
Švýcarsko Wintertour sociální oblast
Německo speciálně-pedagogická zařízení.
Praxe profesionální:
2020
dosud
sociální pracovník pro dluhovou poradnu Stříbro
2015 - 2019
projektový manager a lektor projektů EU v sociální oblasti - ESFR
koučink pro romské ženy - projekt EU,
pracovník Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti reformy psychiatrické péče, sociální pomoc pacientům z uzavřených oddělení psychiatrických nemocnic,
kaučink měkkých technik
lektorská činnost z oblasti psychologie a psychoterapie
doučující pedagog matematiky
od r. 2012
hlavní kouč a odborník neziskové organizace Alternativní poradna Plzeň
působící převážně psycho-hypnoterapeut, specialista na poruchy učení, chování a rozvoje dítěte, (Moje poznámka: To přece dělají scientologové v Basicu.)
doučující matematiky v rozsahu základní školy speciálněpedagogickou metodou pro děti s poruchami učení
též alternativní masér, ezoterik, šumař s akordeonem
od r. 2012
Důchodce jištěný státním příspěvkem
od r. 2006
Osoba samostatně výdělečně činná
obor činností:
Lektorská činnost a pořádání kurzů v sociální a ezoterické oblasti
Poradenství pro rodinu a dítě ( ve smyslu speciálně pedagogickém a psychoterapeutickém )
Poskytování sociálních služeb.
2001 – 2005
vedoucí vychovatel Výchovného ústavu pro děti a mládež a Střediska výchovné péče pro děti a mládež České Budějovice
později ředitel Dětského domova se školou a Střediska výchovné péče České Budějovice
2000 – říjen 2001
speciální pedagog a psychoterapeut Ústavů sociální péče Stod a Zbůch a Speciální školy pro děti s poruchami sluchu v Plzni
1999 - 2000
referent Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště regionálního oddělení odboru sociální politiky 214/3 v Plzni
1998
personalista Bankovní ochranné služby a.s.Praha, dceřinné společnosti Komerční banky a.s.
vytvoření systému prevence patologických jednání z řad budoucích pracovníků při výběrovém řízení
vytipování pracovníků s možností patologického jednání
1996 - 1997
vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Plzně
- spoluautor Projektu prevence kriminality v městě Plzni
- vedení týmu pracovníků sociálních projektů města..
1995
odborný rada Vězeňské služby Plzeň
- výchovná a psychoterapeutická práce s odsouzenými v kategorii zvýšené ostrahy
1990 - 1995
ředitel Výchovného ústavu pro děti a mládež Žlutice
- vytvoření nového systému ústavu, založení a provoz SOU obor kuchař, číšník
- zavedení psychoterapie do systému výchovného ústavu
- práce s mentálně postiženými dětmi a mládeží
1987 - 1988
speciální pedagog v Pomocné škole Tachov - pro děti s těžšími mentálními postiženími.
1973 - 1986
učitel a speciální pedagog různých škol a školských zařízení se zaměřením na mentálně postižené žáky v západních Čechách, z toho 7 let speciální pedagog zvláštní školy.
Externí práce
1996 - 2000
psychoterapeut Střediska výchovné péče v Plzni / úvazek 2,5 hod týdně /
1996 - 2000
asistent Pedagogické fakulty ZU Plzeň v oboru speciální pedagogika
1995 – 2000
v.o.s. Gracent lektorská činnost v oblasti sebepoznání a posílení sebevědomí
1996 – 1998
Lektor marketingu pracovních sil, personalistiky, motivace k práci, práce s počítačem v základních dovednostech, lektor zákoníku práce pro Folksbildung Akademie der Wirtschaft ( FAW a později nástupnická organizace BFZ ) pro UP Plzeň město a Domažlice
2006 – 2007
Lektor rekvalifikačních kurzů pracovník v sociálních službách, lektor kurzu Duševně, mentálně a kombinovaně postižená osoba z pohledu speciální pedagogiky a dalších kurzů příbuzných k odbornosti lektora akreditovaných pro o.s. Za důstojné stáří Praha pro UP Česká Lípa a Jeseník
2010
dosud
Lektor odborných témat z psychoterapie, speciální pedagogiky, matematiky, enneagramu, školního vzdělávání, výchovy a ezoteriky pro kulturní zařízení M-Klub, který je součástí Knihovny města Plzně
2006
dosud
Lektor vzdělávacích témat v projektu Alternativní poradny Plzeň:
• Hypnóza či sugesce poznej a ochutnej si ukázky. Příjemné vplutí do oblasti, která není snem
• Devět tváří člověka - podívej se na sebe či jiné osoby alternativně novým pochopením
enneagram
(Moje poznámka: Enneagram - heslo ve wikipedii. Cituji z něho vyjádření prof. Heřta: Typologie enneagramu je metodou pseudovědeckou, odvozenou bez dostatečného výzkumu a hledající vztahy mezi lidmi na základě iracionálních pravidel jako taková nemá souvislost s vědecky podloženými typy osobnosti, jako je například teorie Big Five. Za šíření znalostí o enneagramu a posuzování osobnosti esoterikou také dostala společnost ENNEA ČR anticenu Bludný balvan 2004. Termín enneagram používá scientologie.)
• Jednoduše proti strachu či bolesti léčitelské vystoupení TFT a EFT
• Minulé životy – sugesce či realita, lze léčit?
• Dětský neklid ADHD alternativně
• Klasické léčebné masáže nácvik
• Léčba příběhem originální metoda léčby nejen dětí
• Speciální pedagogika a psychohypnoterapie prakticky
• Únava, deprese, syndrom vyhoření problém současnosti
• Školní poruchy učení a výchovy
• S čím pomohou úřady Senior, zákon a sociální výhody.
Zájmy:
parapsychologie, amatérsky lidová hudba, amatérské divadlo, grafologie, jóga, komunikace na Internetu, fotografování, aktivista a akademik "Pohádkového království" krále Zdenka I, zvaného Troška, certifikovaný celosvětový Mikuláš (Lwowek Šlonski 2013, Polsko)
Aktivity v občanském sdružení Alternativní poradna Plzeň se zaměřením na celou péči a rozvíjení člověka alternativními metodami a dále Souzvuk se zaměřením na speciálně pedagogickou a sociální problematiku.
Jazykové dovednosti:
aktivně němčina, ruština, částečně ukrajinština a polština.
masér s kvalifikací pro domácí použití.
pohádkolog České pohádkové akademie v Hošticích se zaměřením na psychologii psychoterapii strašidel pohádkových bytosti jmenovaný králem panem Zdenkem Troškou s právem užívat čestný titul PhDg.
V soukromém životě aktivní hudebník, fotograf a ezoterik.

Ezoterici jsou součástí hnutí New Age. Bližší na webu david-zbiral.cz/NewAge.htm.

Přemýšlím, co asi hodnotného tento člověk společnosti přinesl.

Ke studiu na vysokou školu se hlásí lidé chytří a chytřejší. Ti chytřejší pak později budou za daleko větší peníze celoživotně vzdělávat ty chytré. Celoživotní vzdělávání je pro pracovníky státních škol povinné.

Pochopil jsem příčiny klesající úrovně našeho školství.

Vím už dávno, že pod psychoterapeuty se skryli lidé, kteří chtějí s klienty manipulovat jednak ke svému prospěchu (viz kauza Aktip), jednak k naplnění cílů hnutí New Age.

Hypnoterapie je vážný zásah do vědomí člověka. Měla by být proto prováděna pouze ve zdravotnických zařízeních kvalifikovanými psychology a psychiatry. Podrobná dokumentace je samozřejmostí.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy