K blogu Milana Kubra

15. 11. 2023 | 06:46
Přečteno 1362 krát
Vždy mne potěší, když mi někdo nahraje na smeč a já mohu čtenářům připomenout existenci skeptického spolku Sisyfos, který každoročně uděluje Bludné Balvany. Tak děkuji Milanu Kubrovi za blog Antivaxeři vystoupí ve sněmovně? Ještě je čas té ostudě zabránit!

Na začátek bych chtěl připomenout, že zakládajícím členem spolku je Jiří Grygar, známý český astrofyzik a popularizátor vědy, který nedávno přebral z rukou prezidenta vyznamenání za svou celoživotní činnost. Většinou se pozvaní laureáti pro anticeny nedostavují. Pokud by tak učinili, dostalo by se jim cti převzít ji z jeho rukou.

Napřed upřesním, o co Milanu Kubrovi šlo:

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou poslance MUDr. Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu

Vakcinace proti onemocnění COVID-19 - současný pohled

Vážení kolegové, přátelé a zájemci o uvedenou problematiku,

dovolte mi, abych Vás pozval na odborný seminář, který se bude věnovat analýze protikovidových opatření v ČR, se zaměřením na problematiku účinnosti a bezpečnosti vakcinace včetně prezentace konkrétních klinických případů z lékařské praxe. Tématem semináře bude jak odborné posouzení praktických postupů v době covidové krize, tak návrhy doporučení, jak postupovat v případné podobné krizi v budoucnu.

Přednášející:
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
plk. v.v. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
MUDr. Vladimír Čížek
MUDr. Jana Gandalovičová
MUDr. Jaroslava Chlupová
Kdy: 20. listopadu 2023 od 10 do 14 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, budova Sněmovní 1, Praha 1
Registrace účastníků: 9:30 - 10:00
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail bondarenkovav@psp.cz (tel.: 777 036 695)
Při vstupu do Poslanecké sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.
Na setkání s Vámi se těší
MUDr. Vladimír Zlínský
Poslanec

Milana Kubra zřejmě pozlobila přítomnost Jiřího Berana uvedeného na prvním místě seznamu přednášejících. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. obdržel zlatý Bludný balvan za „kovidový“ rok 2020. Ten rok se udělovaly Bludné Balvany v mimořádných covid kategoriích a zlatý v kategorii družstev obdržela bludná pěchota, kterou tvořili gardisté z řady odborníků a laickou veřejnost zastupovali kadeti.
Zdroj: sisyfos.cz
Zdroj: sisyfos.cz

Z gardistů to byli:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - český lékař a biochemik, od roku 2014 rektor Univerzity Karlovy.
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. - Prezident České stomatologické komory a člen Ústředního krizového štábu.
Dr. med. univ. Vlastimil Voráček - vedoucí lékař Centra rahabilitace a integrované medicíny Crimed, lékař olympijské výpravy Tokio 2021.
MUDr. Soňa Peková, PhD. - Vedoucí laboratoře, odborný garant firmy Tilia Laboratories.
MUDr. Lukáš Pollert - lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Motole, sportovec.
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. - ředitel Fakultní nemocnice v Motole a bývalý ministr zdravotnictví a bývalý neúspěšný kandidát do Senátu za ČSSD.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. - vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze.
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. - zakladatelka sítě Mamma center BREAST, UNIT, PRAGUE.
Jeho Eminence ThLic. Dominik kardinál Duka, O. P. - 36. pražský arcibiskup, t. č. v rezignaci.
MUDr. Šimon Reich - Associate Medical Affairs manager ve společnosti Medicem a specialista na klinický EBM výzkum (ať už to znamená cokoliv). Dále exčlen TOP09.
MUDr. Marek Obrtel - vedoucí lékař Záchranné služby Kroměříž
MUDr. Iveta Křížová - atestovaná praktická lékařka a vlastník kliniky estetické medicíny.
MUDr. Ctirad Musil - exprimář v hranické nemocnici, předseda strany Moravané, válečné jméno Moravský troll.
Na webových stránkách spolku si můžete přečíst podklady k udělení anticeny.

Takže žádný z bludné pěchoty gardistů v poslanecké sněmovně nevystoupí. Spíš očekávám, že prof. Beran vysvětlí svůj postoj v době pandemie a pronese sebekritiku.
Nakonec se vrátím k udělení anticeny za rok 2020 prof. Beranovi:

Tehdy zaznělo následné laudatio:
Profesor Jiří Beran, podplukovník ve výslužbě, je jednou z výrazných tváří české vakcinologie. I když rozhodně není číslo jedna nebo s trochou skromnosti číslo dvě evropského vakcinačního výzkumu, tak se podílel na vzniku kvalitních publikací a nestal se profesorem vojenské epidemiologie kontumačně. O to víc je překvapující, jaké základní neznalosti oboru předvádí především v souvislosti s pandemií. Sice nejsme tak dobří jako on, abychom hned jako čerství absolventi dokázali vyřešit prakticky každý týden jednu epidemii, ale i tak si myslíme, že autoritativní vyjádření majitele formální autority by se měla opírat o data a nikoliv o pocit, že má nejlepší erudici v epidemiologii v České republice.
Například počátkem října rezolutně tvrdil, že není možné prodělat COVID opakovaně. V té době bylo srovnáním sekvencí potvrzeno 21 reinfekcí i u mladých lidí. V osmi případech dokonce se závažnějším průběhem druhé nákazy. Oficiální postoje odborných autorit, například amerického CDC, byly v říjnu takové, že reinfekce je možná, i když je zřejmě vzácná. Svůj postoj zopakoval i později v prosinci, kdy přibylo jak několik potvrzených reinfekcí, tak i publikací s podrobným popisem případů.
Nebyl to jediný případ, kdy měl náš laureát k dispozici data zřejmě zcela odlišná od dat, která měl k dispozici zbytek světa. V polovině prosince prohlásil, že v poměru zemřelých ku nakaženým patříme k nejlepším zemím na světě. Tehdejší podíl 1,66 % skutečně nebyl nejhorší ve srovnání třeba s Alžírskem nebo Brazílií, ale stále byl zhruba trojnásobný ve srovnání se zeměmi jako je Island nebo Thajsko.
Za tato a podobná vyjádření, která se nejspíš opírala o vlastní data utajená před zbytkem světa, se náš laureát dočkal ocenění na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví – byl uveden jako příklad dezinformátora.
Trochu stranou pozornosti médií i konsternované odborné veřejnosti byly ohlášeny objevy na poli biologie infekcí. Laureát odhalil, že není možné být nakažen současně dvěma různými viry. Až se s tímto odborná komunita smíří, jistě tvrdě zakročí proti očkování proti lidskému papilomaviru. Infekce tímto virem sice zvyšuje riziko karcinomu děložního čípku, ale zato spolehlivě ochrání před HIV, spalničkami a dokonce i ebolou.
Mezi laickou i odbornou veřejností se náš laureát stal známým především jako propagátor léku inosine pranobex (Isoprinosine). Tento půl století starý lék je zajímavý především tím, že jeho historie je historií ústupu z indikací, ve kterých se neosvědčil. Vyzbrojen pouze jednou studií, která vydala statisticky signifikantní výsledek a klinicky téměř bezvýznamný výsledek zřejmě až po statistickém rybaření, několika nepříliš přesvědčivými laboratorními výsledky a přesvědčením, že je Isoprinosine účinný, se vrhl do jeho propagace na všech frontách. Vliv formální autority byl tak velký, že se Isoprinosine dostal dokonce do doporučených postupů některých nemocnic a byl zmíněn jako experimentální terapie i v doporučeném postupu Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Protože základem medicíny založené na důkazech jsou klinické studie, náš laureát jednu takovou studii, která měla prokázat klinickou účinnost Isoprinosine v prevenci těžkého průběhu COVIDu, zorganizoval. Výsledek je zoufale špatný nejen z hlediska metodického provedení, ale i z hlediska etiky biomedicínského výzkumu, že je až s podivem, že mohl vyjít ve vědeckém časopise. K tomuto článku, protože začal být prezentován jako důkaz efektivity, vydal náš klub kritické stanovisko. Laureát dostal možnost se vyjádřit, tuto možnost nevyužil.
Jako červená nit se vyjádřeními laureáta vine problém společný řadě majitelů formální autority. Přesvědčení, že poznání v přírodních vědách nebo v medicíně vzniká nejen na základě dat získaných poctivým výzkumem, ale že s profesorskou stolicí získá příslušný profesor i schopnost získávat data vnuknutím.
S vědomím toho, že když je někdo číslo jedna až dva ve vývoji vakcín v Evropě, má riziko udělení Nobelovy ceny, udělujeme prof. MUDr. Jiřímu Beranovi, CSc., možná jen dočasný Bludný balvan za obohacení epidemiologie a medicíny založené na důkazech o nástroje založené na vnuknutí.
Související texty:
https://www.sisyfos.cz/clanek/1503-stanovisko-ceskeho-klubu-skeptiku-sisyfos-k-publikaci-beran-j-et-al-pathogens-2020-9-12-1055. Sisyfos, 30. 12. 2020
L. Smolej: Posouzení publikace „Inosine Pranobex Significantly Decreased the Case-Fatality Rate among PCR Positive Elderly with SARS-CoV-2 at Three Nursing Homes in the Czech Republic“. Beran J et al., Pathogens 2020. Sisyfos, 30. 12. 2020
J. Šrámek: Jak nepočítat smrtnost. Sisyfos, 30. 6. 2021
Konec lautatia.

Jedna vlaštovka jaro nedělá. Domnívám se, že v tomto případě je mnoho povyku pro nic, protože vystoupí vaxleři.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy