O terapeutech a koučích

18. 11. 2023 | 18:59
Přečteno 1408 krát
V předcházejícím blogu jsem byl vděčný Milanu Kubrovi za nahrávku, která mi umožnila představit skeptický spolek Sisyfos a jeho záslužnou práci pro společnost. Nyní děkuji České televizi a pořadu Máte slovo Michaely Jílkové. Ten mi nyní umožňuje čtenářům prezentovat pochybné terapeuty a kouče, varovat před nimi a současně představit další nositele anticeny Bludný balvan.

Chcete-li pochopit, o čem píši, přehrejte si z ČT archivu pořad Změní pomoc Ukrajině útok na Izrael? odvysílaného 19. října.

Vedle pozvaných hostů zastupovala veřejnost Ing. Hanah Hammádová, která byla představena jako terapeutka a přítomní její povolání brali vážně. Stačilo, aby pronesla pár vět a já hned poznal, že provedla radikální změnu ve svém životě a vydala se na cestu osobního rozvoje, přesunula se do vyšší dimenze, zcela ztratila kritické myšlení a nedá se s ní diskutovat. Nejen v televizi.

Její životní cesta je totožná s cestou folkové zpěvačky Hany Horké. Její kouč či terapeut u ní diagnostikoval vyhoření, doporučil radikální změnu života a navedl ji, kam se má dál ubírat její život. Obě se staly terapeutkami. Není ovšem terapeut jako terapeut.
Zdroj: www.hananhammadova.com
Zdroj: www.hananhammadova.com


Klíčovými slovy v její prezentaci je studium psycho – energetické transformace, které je akreditováno MŠMT. Pochybuji, že by výcvik hypnózy a autohypnózy akreditovalo MPSV. Ale v současné době je možné všelico. Tím se dostáváme k Bludným balvanům:
Zdroi: www.sisyfos.cz
Zdroi: www.sisyfos.cz

Zaznělo doprovodné laudatio:
Zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev - Institut transformační psychologie.
Český klub skeptiků Sisyfos uděluje zlatý Bludný balvan za rok 2022 v kategorii družstev Institutu transformační psychologie za jejich podíl na rozšíření nabídky psychošmejdů, kteří to snad ani nemyslí zle.
Kde by byli elektrotechnici bez Laplaceovy transformace, fyzici bez Lorenztovy transformace, radiologové bez Radonovy transformace a národohospodáři bez ekonomické transformace? Transformace prostě hýbají světem. Tak aby to nebylo psychologům líto, je tu náš laureát: Institut transformační psychologie Mgr. Barbory Korotkove Studené.
Studium oboru speciální pedagogika – prevence a resocializace jí poskytlo hluboké základy psychologie, psychoterapie, neurověd a kvantové fyziky, takže mohla vyvinout vlastní terapeutickou metodu. Metodu, která je podle jejich slov jednoduchá a aplikovatelná kdekoliv.
Jste vyčerpaní? Žijete ve strachu? Jste vystresovaní? Jste často nemocní? Trpíte nízkým sebevědomím? Postrádáte respekt? Pak je Kvantová transformace mysli to pravé pro vás! Metoda má pracovat s limbickým systémem, s nevědomím, v hladině alfa a s energetickým potenciálem těla. Nedává vám to úplně smysl? Vidíte v tom pejska s kočičkou, jak vaří balastní dialog do nepodařené epizody seriálu Star Trek? Tak to jste úplně stejně hloupí jako my.
Jedním z kroků metody je poklepávání na akupunkturní body. To je asi ta kvantovost. Podobně jako je Schrödingerova kočka současně živá a neživá, kvantová transformace mysli je současně vědecká i pseudovědecká. Tedy dokud někdo neotevře krabici a nepodívá se dovnitř. Paní magistra Studená krabici otevřela, nahlédla dovnitř a uviděla potenciál. Potenciál k pořádání kurzů a vydávání certifikátů. V roce 2016 proto založila Institut transformační psychologie.
Vlajkovou lodí institutu je kurz Terapeut Psycho-Energetické Transformace®. Frekventanti jsou seznámeni se základy kvantové fyziky, neurověd a psychosomatiky, tyto znalosti pak aplikují na metodu EFT (psychoterapie poklepáváním do akupunkturních bodů), unikátní metody kvantové molekulární transformace a celkem známé pochybné metody neurolingvistického programování. A to vše za patnáct dní. Frekventanti jsou asi geniální, protože kvalitní psychoterapeutické kurzy trvají několik let. Nebo je to spíš tím, že kurz "terapeutů" psycho-energetické transformace je u MŠMT akreditován jako kurz kouče. Pokud vám přijde 29 500 Kč – resp. 50 000, pokud to platí Úřad práce jako rekvalifikaci – za kurz příliš, můžete si zaplatit i levnější online program, ve kterém se můžete vykvantovat dle libosti. Jen nedostanete certifikát.
Hra na koučing s podivným označením zní jako sice možná výstřední, ale v zásadě neškodná zábava. Jenže ona to taková legrace není. Dlouhodobý nedostatek klinických psychologů a psychoterapeutů vede k tomu, že lidé, kteří potřebují jejich pomoc, mají problém sehnat odborníka. A na jejich místo nastupují nejrůznější šarlatáni, úmyslní podvodníci i absolventi pochybných kurzů, kteří si myslí, že mohou pomoci. Ve skutečnosti je amatérská psychoterapie prováděná diletantem srovnatelně nebezpečná jako třeba amatérská transplantace stolice. Institut transformační psychologie jako "školící pracoviště" nese za své absolventy odpovědnost a proto jejich činnost oceňujeme zlatým Bludným balvanem za rok 2022 za jejich podíl na rozšíření nabídky psychošmejdů, kteří to snad ani nemyslí zle.
Konec laudatia.

Institut pokračuje nerušeně dál a nabízí veřejnosti své absolventy, kteří se věnují psychoterapii.
Zdroj: https://barborastudena.cz/
Zdroj: https://barborastudena.cz/

Na svých webových stránkách nám paní Hanah Hammádová metodu EFT představuje:
EFT (z angl. Emotional Freedom Technique) - technika emoční svobody.
Jedná se o techniku emoční svobody, která vychází z energetické psychologie.
Čerpá z tradiční čínské medicíny, zejména ze znalosti meridianů (energetických drah), které byly objeveny před 5000 lety. (Moje poznámka: Moderní věda se svými možnostmi dosud nepotvrdila jejich existenci).
„Akupunktura bez jehel“.
Působí se lehkým poklepáváním (ťukáním) prsty na několika akupunkturních bodech a současně probíhá terapeutický rozhovor.
Technika EFT je vysoce účinná, a pomáhá i tam, kde jiné metody selhávají. Účinek se dostaví rychle a je trvalý, vyřešená záležitost se nevrací. U této metody nejsou známy žádné nežádoucí vedlejší účinky.
Technika EFT je velmi jednoduchá a můžete si ji osvojit a pracovat na sobě mezi terapiemi – stáváte se sám sobě terapeutem.
Metodu vyvinul Gary Craig, který vychází z předpokladu, že příčinou negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dnes se metoda EFT využívá také na odstranění fyzických problémů. Je to uznávaná technika a její využívání se rychle rozšiřuje nejen u nás, ale i ve světě.
KTM - kvantová transformace mysli.
Jde o transformaci programů ukotvených v podvědomí. Metoda využívá vibraci každé buňky v našem těle. (Moje poznámka: Moderní věda nepotvrdila vibraci buněk).
Za použití sugescí se rozvibruje jak mysl – tak i tělo a následně ve stavu hluboké relaxace, neboli ve stavu alfa, se ukládají pozitivní sugesce do podvědomí, kde je díky tomu možné odstranit nepotřebné a limitující programy a nahradit je těmi žádoucími.
Stejně jako u metody EFT, poklepáváním na akupunkturní body dochází k uvolnění tělesného napětí a harmonizuje energetický tok v těle.
Transformační psychologie je holistický přístup harmonizující psýché, soma a energetický systém. (Moje poznámka: Moderní věda neobjevila u člověka energetický systém).
Jde o autorskou metodu Barbory Studené z Institutu Transformační Psychologie.
NLP (z angl. Neuro-Linguistic Programming) - neurolingvistické programování.
Základem této metody je modelování vzorců myšlení a chování úspěšných profesionálů v různých oblastech. Vizualizace je důležitým nástrojem pro modelování budoucnosti (reality), kterou si přejeme, pro zlepšení komunikace, motivaci, změnu nežádoucích stereotypů a další.
LP a Vizualizace jsou pro každého a tyto techniky je snadné si také osvojit a používat v rámci emoční hygieny.
Jedná se o psychoterapeutickou metodu vyvinutou Richardem Bandlerem v 70. letech minulého století. Konec prezentace.

Absolvování certifikovaného kurzu Terapeut Psycho-Energetické Transformace® umožnilo paní Hammádové zřídit si živnost kouče. Je velmi úspěšná a má výsledky, což by mohlo dokazovat, že metoda EFT funguje. Za pomocí hypnózy a autohypnózy funguje vše, včetně reiki.
Povšimněte si, že všechny projevy choroby jsou převáděny na psychosomatiku. Moje žena byla před smrtí domanipulována k poznání, že jsem byl energetickým upírem a nenáleží mi proto její majetek.
Povšimněte si, že všechny projevy choroby jsou převáděny na psychosomatiku. Moje žena byla před smrtí domanipulována k poznání, že jsem byl energetickým upírem a nenáleží mi proto její majetek.

Je svobodným rozhodnutím každého člověka jakým způsobem bude řešit své psychické problémy. Skuteční odborníci by měli před metodou EFT varovat, protože je to nebezpečná manipulace. Čtenáři ať si uvědomí, že klienti při terapii sdělují terapeutce o sobě citlivé údaje a často i o svých blízkých, kteří by k tomu jistě nedali svolení. Protože není vázána lékařským tajemstvím, mohou být údaje zneužity. Mně na tom nejvíce vadí, že se metoda používá i u dětí:

Jistě si čtenáři pamatují aféru Konzultačního a terapeutického institutu Aktip. Bylo to v roce 2018. To dostalo s předstihem Bludný balvan za rok 2016 a nic se nedělo. Klientem institutu byla i režisérka Šárka Maixnerová a vůbec nevnímala, jak je s ní manipulováno a že zbytečně přichází o peníze. Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Při ozdravném pobytu účastnice zjistily, že na různé jejich problémy jim byly ordinovány stejné kapky Joalis a tak pro ni nebyl problém do této uzavřené sekty nainfiltrovat svého člověka. Následně vznikl televizní dokument Infiltrace, který měl velký ohlas, protože odkryl praktiky alternativní medicíny, ve které jde v první řadě o peníze. Žádný investigativní novinář si nevšiml souvislosti s kauzou zavražděného samozvaného léčitele Richarda Šiffera. Uzavřená léčitelská sekta kam se důkladně prověření lidé dostávali pouze na doporučení. Následovalo léčení, semináře a workshopy. Televizní dokument o kauze Aktip si zaslouží být opakován a dodatečně by se k němu vyjádřili odborníci z řad lékařů a psychologové, kteří se zabývají manipulacemi s lidmi. Spirituálního psychosomatika MUDr. Radkina Honzáka nebrat!

Doporučuji České televizi důkladněji lustrovat lidi, které si zve.

Zákon o léčitelských službách pořád nemáme a není snaha ho mít. A „terapeutů“ a koučů přibývá, přibývá a pořád přibývá.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy