Poločas rozpadu Temelína: 1 den

07. 02. 2014 | 18:27
Přečteno 4144 krát
48 hodin je v české jaderné politice dlouhá doba
Half-life of Temelin: 48 hours is a long time in Czech nuclear politics
undefined
undefined


Mládkův nářek

„Dej nám své ruble – a s tím
svůj státní Rosatom (bez dotací, ó běda!)
Pošli nám palivo pro skvostný Temelín,
Ruble sem, a víc! co nikdo jiný nedá.“


(omlouvám se Emmě Lazarusové, autorce básně „The New Colossus“, jejíž část je citována na bronzové plaketě uvnitř podstavce Sochy Svobody.)


Evropská komise zveřejnila toto pondělí, tedy 3. února 2014, svou odpověď na návrh britské vlády na financování výstavby a provozu jaderné elektrárny v Hinkley Point na jihozápadě Anglie.

Komise rozhodně odmítla britský plán dotačního schématu, jež by garantovalo investorovi cenu, za kterou by mohl prodávat elektřinu vyrobenou touto novou elektrárnou. Komise namítá, že průmyslová technologie (v níž shodou okolností momentálně – alespoň pokud jde o Evropu – hrají prim Francouzi), která se využívá už půl století, si nijak nezaslouží, aby se do ní sypaly miliardy liber z kapes britských daňových poplatníků. Kromě toho Komise upozorňuje, že přijetí schématu by způsobilo tzv. crowding-out efekt: eliminací komerčních rizik, které s sebou jinak investice do nukleární generace elektrické energie nese, by vytěsnilo ostatní investory v odvětví výroby elektřiny.

Ve čtvrtek, 6. února 2014, informoval český premiér Bohuslav Sobotka Sněmovnu, že jeho vláda se nechystá poskytnout cenové garance na elektřinu, kterou vyrobí rozšířený Temelín. Uvedl, že cenová garance by mohla zásadním způsobem zatížit domácnosti a firmy na několik příštích dekád. Multiplikační efekt všech těch rublíků z Rosatomu, které má tolik v oblibě náš nový ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, nebyl zmíněn. Stejně tak nepadlo ani slovo o Evropské komisi.

Poločas rozpadu ruského paliva, které využívá JETE, se počítá na stovky let. Poločas rozpadu odhodlání české energetické politiky podpořit rozšíření Temelína pomocí dotačního schématu, s nímž přišli Britové a jež Evropská komise rozcupovala na cucky, je – jeden den.

Nyní je na tahu Rosatom. Musí přesvědčit pana Mládka, že rozšíření Temelína lze dosáhnout s pomocí jeho rublíků.And in English....

Half-life of Temelin: 1 day
48 hours is a long time in Czech nuclear politics

Mladek's Lament

"Give me your roubles, and more,
Your state Rosatom (alas, no subsidy!),
Your nuclear fuel for Temelin’s core
Send these, and more of those roubles, to me."


(My apologies to Emma Lazarus, author of The New Colossus, the poem that appears on the Statue of Liberty)

On Monday, February 3rd 2014, the European Commission published its response to the British government’s proposal to fund the construction and operation of a nuclear power plant at Hinkley Point in southwest England.

The commission rejected outright the British subsidy scheme, which would have guaranteed the price the investor would receive for the electricity generated by the new plant. The commission argued that an industrial technology (incidentally now dominated by the French, at least in Europe) that has been around for half a century did not deserve a hand-out of billions of British taxpayers’ British pounds. Furthermore, the commission argued the scheme would crowd-out other investors in the power generation business by removing all the commercial risk of investing in nuclear power generation.

On Thursday, February 6th 2014, the Czech prime minister, Bohuslav Sobotka, informed parliament that his government is not willing to provide price guarantees for the electricity produced at an enlarged Temelin. He said that price guarantees could put a dramatic burden on households and companies in the coming decades. The multiplier effect of all those Rosatom roubles, so beloved of our new industry minister Jan Mladek, was not mentioned. Nor was the European Commission.

The half-life of the Russian fuel used in Temelin is hundreds of years. The half-life of Czech political commitment to enlarging Temelin using a subsidy scheme proposed by the British and rubbished by the European Commission was one day.

Now it is up to Rosatom to persuade Mr Mladek that Temelin can be enlarged using its roubles.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Joe Ratata napsal(a):

Klidně poskytněme Rosatomu staveniště, domluvme se na ceně (slibují cca 200 miliard), termínu spuštění(za nedodržení penále) a hotovou a odzkoušenou elektrárnu ČEZ odkoupí za zisky, které by od nynějška musel dávat na vázaný účet.
Nevím, proč by se měla dávat nějaká státní záruka na výkupní cenu elektrické energie. Za těch 8-10 let, než se Temelín dostaví, sumu na odkup ČEZ v pohodě našetří.
07. 02. 2014 | 19:49

Antonín Hrbek napsal(a):

Chce to základní maličkost - vyjmout jaderné elektrárny z ČEZ a založit pro ně samostatný státní podnik.Dostavbu Temelínu odkoupit za garantovanou cenu po odzkoušení na klíč. A nakonec může být Rosatom spoluvlastníkem a ze zisku podniku umořovat náklady.
07. 02. 2014 | 20:34

Pavel13 napsal(a):

... a ještě bychom ji místo Temelína mohli postavit někde na Ukrajině.
07. 02. 2014 | 20:47

Baba napsal(a):

Leda by byl hlavním aktérem.
07. 02. 2014 | 22:04

vasja napsal(a):

Řek bych, že zahájení bylo parádní.
Nic nebouchlo a když jo, tak neškodně u rusofobů pod peřinou.
08. 02. 2014 | 04:41

Baba napsal(a):

Sféru svého vlivu třeba opečovávat, impozantní tým zimních olympioniků někoho dojímá víc než vojenská přehlídka.
08. 02. 2014 | 11:33

KvL napsal(a):

V České republice není žádný jiný zdroj (krom importu a uhlí), který by byl schopný nahradit jaderné elektrárny co do produkce a do výkonu.

Ne, tento zdroj není ani nikde v Evropě, možná něco by šlo získat z Dunaje, ale pochybuji, že Srbsko je ve stavu, kdy by si mohlo takový projekt dovolit, a Maďaři.. však víme, jak do dopadlo s nádrží Nagymarosz a jak toto blokuje plné využití elektrárny VDG, jejíž plný výkon by byl potřeba pro zlepšení situace s OZE. Kupříkladu možnosti využití Dunaje v Rakousku by nenahradily výkonově ani elektrárnu Dürnrohr. Natož u nás, ani po obrovských investicích a přestavbě Vranova, dostavbě Vltavksé kaskáady a přehrady na Berounce, ani kdybychom postavili další stupně na Labi, zastavěli přehradami celou Ohři, ani tak bychom nezískali energii, kterou nám dodá jaderná elektrárny, možná bychom zlepšii podmínky pro využití více nestabilních zdrojů a trochu bychom zvedli i produkci z Vody, ale to by bylo pořád málo.

Pokud mohly být vytahány v naších podmínkách z kapes lidí miliard, ne budou to desítky až stovky miliard na solar dovdop, pak 2 500Kč/MWh z Temelína je pakatel proti 12 000Kč/MWh z FVE.

P.S. ani na Ukrajině není už kde vodní energii získat (to kdyby se dostala do EU)
08. 02. 2014 | 12:08

Tom napsal(a):

KvL
"Podpora" pro rozvoj nových FVE byly zrušené 1.1.2014, teď se staví nejen bez dotací, ale dokonce musí provozovatelé FVE platit ČEZu výpalné za spotřebu vlastní elektřiny. "Doprava elektřiny" po vlastním kabelu ze střechy do zásuvky je stojí cca 705Kč/MWh.
Již v roce 2013 byly dotace do nových FVE nižší než dotace do plánovaných jaderných zdrojů 100eur/MWh v ČR po celou dobu provozu:
Stát už má připravený nástroj, jak vykupovat elektřinu z dostavěného Temelína:
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-61443100-stat-ma-nastroj-vykupovat-elektrinu-dostaveny-temelin

100eur/MWh z nového Temelína není nereálné, říká šéf ČEZ
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2517822/100-eur-za-megawatthodinu-z-noveho-temelina-neni-nerealne-rika-sef-cez-komentare.html

až 111,61eur/MWh v Hinkley Point C po dobu 35let.

Eurokomisař pro energetiku podváděl. V klíčové zprávě zatajil podporu jádra a uhlí
Zatímco ve skutečnosti obnovitelné zdroje energie získaly z EU v roce 2011 dotace v hodnotě 30 miliard eur, jaderná energie obdržela subvence o pět miliard eur vyšší. Dalších 26 miliard eur pak "přiteklo" na podporu elektráren na fosilní paliva.
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-61007760-zpravy-eu-eurokomisar-oettinger-studie

Podpora pro rozjezd FVE splnila po cca 5 letech svůj účel a všem se to vrátí v levnější elektřině.:
Zdůvodnění snížení ceny elektřiny v cenovém rozhodnutí ERÚ:
"Klesající cena je způsobena zejména pokračujícím rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které mají velice nízké marginální náklady na vyrobené množství elektřiny."
na straně 5 zde:
www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/2013/131129_TZ_CR2014_elektro-final.pdf

Myslím že není rozumné slavit šedesátiny dotovaného jaderného šílenství tím, že jaderné loby přidáme na dotacích.
09. 02. 2014 | 08:49

KvL napsal(a):

to: Tom
Myslím, že se ten poplatek platí ČEPS, nebo příslušnému distributorovi, jakože na jakési administrativní blbosti. Popravdě málem vznikla iniciativa na vytrolování ERÚ tím, že by si nechali lidi jakože vypočítat poplatek za panely v kalkulačkách, dynamech na kolech...

Je sice pěkné, že došlo ke snížení dotací do nových FVE, ale u těch starých to je pořád jakési divné, popravdě nevím v jakém je to nyní stavu.

Stanovit skutečnou výši dotací pro konvenční zdroje je problématické, co do toho všechno zahrnout? Dotace u FVE apod. lze spočíst snadno, ale co je a co není dotace do jádra případně do uhlí. Pak jak ale ještě do toho zahrnout historické investice zbrojního průmyslu? Myslím že ty by se neměly k jaderné energetice zahrnovat.

Problém je ale také ve stabilitě dodávek proudu, musely by se posatvit, jak jsem řekl, další velké hydroelektrárny, ale nejspíše by byly tyto stavby okamžitě zablokovány zájmovými skupinami, je jedno z které strany. Navíc by musely být hydroelektrárny schopné dlouhodobé plné dodávky, kdyby se Vranov upravil tak, aby mohl dodávat až 75MW, tak by byl schopný na plný výkon bežet asi 72-144 hodin. V závislosti na poklesu hladiny v nádrži)

Muselo by dojít k přebudování celé soustavy, sice se moc toto neuvádí, ale FVE by měly být schopny dnes dodat asi jen o trochu méně proudu, než elektrárny vodní. Nevím, jestli elektrárny na Dunaji jsou stavěny jako průtočné, či jako špičkové, ale pokud jsou spíše průtočné, tak by mělo dojít k jejich přestavbě na špičkové Ale ani pak nebude možno navyšovat příliš výkon OZE.

Akumulace elektřiny ve velkém je problematická, možná její rozložení do mnoha různých spotřebičů by pomohlo, nevím proč by televize nemohly být vybaveny baterií stejně jako laptopy, ale to by pak zase tu byla otázka, jestli je na světě dost materiálu na baterie a jestli by to mělo přínos, jestli se na výrobu akumulátoru nespotřebuje více energie, než kolik je možno v něm během životnosti uložit.
09. 02. 2014 | 12:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy