O koučování, headhuntingu a dalších (zatím) u nás ne zcela známých věcech

18. 06. 2011 | 10:07
Přečteno 13123 krát
Místy poněkud osobní rozhovor pro časopis HR forum 6/2011. Třeba tam někteří najdou něco, co je zaujme...

Jak se stalo, že jste zvolil cestu od pediatrie, přes politiku a konzultantství až k headhuntingu?

Mě vlastně headhunteři headhuntovali, abych se stal headhunterem. Když jsem působil v McKinsey, tuto profesi mi navrhlo nezávisle na sobě několik lidí. Účastnil jsem se třeba finančního tréninku ve Švýcarsku, kde měl naši skupinu na starosti partner firmy z Brazílie. V průběhu dne jsme řešili případovou studii a on si mě večer vzal stranou a řekl mi, že mě při ní sledoval. Měl jsem strach, že z toho bude průšvih, ale on se mě namísto toho zeptal, jestli jsem nezvažoval stát se headhunterem. Komentoval to jednoduše: „Chvíli jsi se rozkoukával, pak jsi lidem rozdělil úlohy podle toho, co jim jde. Bavilo tě řešit to na vyšší úrovni, ne dopočítávat detaily.“ To byl jen z prvních impulzů.

Asi rok nato mi headhunteři nabídli pozici ředitele fondu rizikového kapitálu pro ČR a Slovensko. Měl jsem sice odpovídat za tyto země, ale sídlit v Polsku, což nedávalo smysl; nabídku jsem odmítl. Tíž headhunteři za mnou zanedlouho přišli s tím, že se jim líbilo, jak nekonfliktně jsem své rozhodnutí vysvětlil jejich klientům, a zeptali se, jestli bych nešel pracovat k nim.

Tehdy poprvé jsem se detailně vyptal na to, co je to za řemeslo. A mluvil jsem o něm se svými tehdejšími kolegy v McKinsey. Všichni mi takový krok doporučili – říkali, že si nedovedou představit nikoho lepšího. Měl jsem totiž na stole hromadu vizitek, a když chtěli jít prodat zajímavý projekt – třeba restrukturalizaci drah ve vedlejší zemi, zalovil jsem v nich a druhý den měli domluvenou schůzku. Potvrdili mi, že mojí výhodou je, že znám spoustu lidí, dokážu je vyslechnout a propojit. Nakonec jsem na nabídku kývnul.

Práce v headhuntingu vám umožňuje nahlédnout do mnoha firemních kultur. Existují společnosti, pro něž by vás lákalo pracovat?

Párkrát se mi stalo, že mi po několika týdnech jednání a spolupráce na výběrovém řízení generální ředitel té které firmy pozici nabídl. Pochopitelně to pohladilo mou ješitnost, ale myslím si, že ne vždy, když je člověk dobrým poradcem, je nutně i dobrým liniovým manažerem. To, že rozumím tomu, co potřebuje, neznamená, že bych to dělal dobře.

Zatím se objevily asi dvě pozice, kde jsem o tom seriózně uvažoval, protože jsem byl nadšený z lidí, kteří mi je nabídli. Větší roli sehrála právě osobní vazba, ne firemní kultura. Ta sice byla zajímavá, nepopírám, ale většinou jsem o té pozici uvažoval proto, že mě zajímalo mít pracovní vztah s daným člověkem.

Jak daleko je vaše současná práce od vašich klukovských představ o práci?

Mí rodiče jsou tělocvikáři – buď jsem chodil do školy nebo sportoval. Když jsem šel na medicínu, zvolil jsem pediatrii, protože chtěli nějaké kalhoty mezi sukně; navíc táta měl škraloup a pediatrii jsme vyšpekulovali jako obor, kam bych se mohl dostat. Původně jsem ale přemýšlel o sportovní medicíně nebo psychiatrii. Hrával jsem basket, kde jsem zároveň masíroval, ošetřoval kotníky, míchal ionťáky – zvlášť když jsme postoupili do první ligy a já už se školou nestíhal dvoufázově trénovat. Zůstal jsem jako pomocník týmové doktorky a hrál za béčko. U psychiatrie mě zase zajímalo, proč lidi dělají, co dělají, jak a proč funguje náš mozek.

Výběr lidí do špičkových pozic je pro mě životním stylem: můžete jak člověku, tak firmě pomoci k tomu, že – když se to povede – oba rozkvetou. To je ohromná satisfakce. Podíváte se do útrob firem, z nichž každá je v různém stádiu rozvoje či rozkladu a tím pádem na stejnou pozici potřebuje úplně jiného člověka. Možná mají stejné technické dovednosti, ale osobnost, mentalita a způsob, jak má daný člověk doplnit tým, jsou jiné. Rozmanitost situací nedává šanci, aby mi to zestárlo.

Dá se říct, že jste se v headhuntingu našel?

Určitě! Nevím, čí slova parafrázuji, ale souhlasím s nimi: kdyby tato profese neexistovala, musel bych si ji vymyslet. Lidi sbírají různé věci – veterány, mince, obrazy, známky. Jestli mám v životě nějakou vášeň já, pak sbírám vztahy s lidmi – chytrými, zajímavými, motivovanými. Lidmi, kteří se z definice toho, jací jsou, mají šanci ovlivnit velké věci ve společnosti.

Odtud je jen krok k leadershipu – stál jste u zrodu Prague Leader¬ship Institutu i mentoringového programu pro nadějné manažerky Odyssey.

Určitě tu je vazba – doplňuje poradenství při výběru špičkových lidí. Většinou jsou totiž ve svých postech osamocení. Říkávám, že na špici skály hodně fouká. Pro top manažery bývá obtížné se někomu svěřit nebo sdílet pochybnost o určitých krocích, které mají rozhodnout. Také rozvíjejí svoje podřízené, zatímco na ně se zapomíná. Přitom jejich rozvoj především po stránce emocionální a kontextuální inteligence je nezbytný. Ze své pozice totiž neřeší technické problémy, ale spíše to, jak motivovat a vést svoje šikovné podřízené. Práce s chytrými lidmi si žádá víc energie, mají-li mít pocit, že se o ně šéf zajímá a záleží mu na nich nejen jako na zdrojích produkce, ale jako na lidských bytostech. Ze všech výzkumů vyplývá, že emocionální a sociální inteligence je tím, co jasně odlišuje manažery od lídrů.
Druhý aspekt, který mě k leadershipu a mentoringu přivedl, je dán tím, že jsem z generace sametové revoluce, které je něco přes čtyřicet a je generací bez mentorů. Naši otcové a dědové nezažili tržní prostředí a privátní sektor, takže jsou nám schopni poradit s trably v osobním životě, ale většinou neměli podobné životní zkušenosti v práci. Hledal jsem proto „náhradu“ a našel Peppera de Callier. Ten otce ve smyslu mentora nahrazuje nejen mně, ale i spoustě kolegů z McKinsey, kteří jsou teď v představenstvech velkých finančních institucí a ve vedení různých firem. Jde o jeden ze vztahů, který mě nutí na sobě pracovat, sledovat nové výzkumy a data a díky tomu dělat výběr a vyhledávání lidí trochu komplexněji.

Co vnímáte jako podstatnou vlastnost či dovednost, kterou je tře¬ba v leadershipu rozvíjet?

Narodíte se jak s kognitivní, tak s emocionální inteligencí. Ta formální – IQ – je, zdá se, relativně nezávislá na emocionální. Na to, abyste dlouhodobě dosahovala dobrých výsledků při vedení kolektivů lidí, potřebujete alespoň průměrné hodnoty obojího, nebo musíte být v jednom nadprůměrná. Ukazuje se, že lidé s vysokým IQ, kteří mají problém ho uplatňovat v interakci s ostatními, jsou méně úspěšní než ti, kdo jsou třeba méně formálně chytří, ale umějí komunikovat s lidmi. To, co znají, umějí skvěle sdílet, a ví, jak to uplatnit. Žebříček předpokladů lídra jednoznačně nevede kompetentnost nebo technická zdatnost v oboru. Je to podmínka nutná, ale nikoli dostačující.

Mám možnost sledovat práci špičkových manažerů – proč jsou někteří opakovaně úspěšní a jiní selhávají. Dělám si tak svůj empirický výzkum, v němž se opakovaně potvrzuje pár faktů: lidé jsou nají¬máni pro zkušenosti a formální inteligenci a obvykle vyhazováni pro neschopnost sociálně se začlenit a navázat ty správné vazby s akcionáři, kolegy v top nebo středním managementu, nebo s klienty. Často ví, co by firma měla dělat, neví ale, jak přesvědčit akcionáře, aby dělali, co od nich potřebují. Čím výš jste, tím víc potřebujete emocionální inteligenci. Ale i chytří lidé, kteří jsou v tomto ohledu skoro jako brusný papír, jsou prostřednictvím své IQ-inteligence schopní kompenzovat některé své nejhlubší nedostatky. Musejí si však udělat nějaký rozumný test a promluvit si o něm s někým, kdo jim problematiku vysvětlí. Spoustu aspektů emocionální inteligence lze do určité míry natrénovat.

Pro lídry je klíčová schopnost ukázat směr: dívat se dopředu a formulovat vizi. Další nezbytností je mít důvěru lidí. Je jedno, jak jste chytrá nebo jak moc máte pravdu. Když totiž mají lidé problém s vaší kredibilitou, nemáte nic. Důvěryhodnost a autentičnost člověka je základem pro to, že se vás jako lídra lidé rozhodnou dobrovolně následovat. A ona dobrovolnost je to zásadní.

V kontextu leadershipu se i v českém prostředí začíná skloňovat otázka genderová odkazující na výzkumy, které potvrzují pozitivní dopad přítomnosti žen v managementu. Do jaké míry je podle vás tato diskuse u nás dostatečná?

Myslím si, že ještě pořád jsme v Rakousku-Uhersku, byť se blýská na lepší časy. Je dobře, že se o tom alespoň mluví, protože to znamená, že se to začne někdy měřit, a pak se může něco stát. Je fajn, že tu byli a jsou lidé jako Muriel Anton, Jane Gilson nebo Markus Köhler. Vítám všechny aktivity, které ukazují ženám, které chtějí vedle role matky a manželky mít také svou profesi, že to jde. Je mnohokrát prokázaný fakt, že firmy, v jejichž managementu jsou významně zastoupeny ženy, jsou dlouhodobě profitabilnější. Jestli se to někdo rozhodne ignorovat, jeho hloupost. Je na místě sledovat zastoupení žen a mužů na různých pozicích, nabírat ženy zvnějšku nebo zevnitř vytahovat nahoru ty, které na to objektivně mají. Někdo to ale musí vzít za své. Jednou z cest, jak přiložit ruku k dílu, je iniciativa mezifiremního mentoringu Odyssey. Je skvělé, že je o ni zájem – nejen mezi ženami, které by rády šly dál ve své kariéře, ale i v týmu mentorů, lidí, kteří v tom nacházejí smysl.

V jakých oblastech se rozvíjíte vy sám? Máte nebo měl jste někdy svého kouče?

Průběžně mám Peppera de Callier, a to už sedm let od doby, kdy přijel do Prahy na konferenci a už nikdy neodjel. Je úžasné mít mentora a kouče v jednom – tyto role jsme si vzájemně, byť v jiných aspektech, plnili jeden pro druhého. Tento vztah mi pomáhá nejen identifikovat různé zdroje zajímavých studií. Pepper se zabývá nejen praxí, ale i teorií, na níž pak nasedá každodenní praxe, jeho postřehy a zkušenosti. Je skvělé, že mi občas zadává domácí úkoly: nezakrňuji a nemám šanci se dostat do rutiny.

Přínos vidím i ve svém angažmá v Young Presidents Organisation, profesním sdružení mladých generálních ředitelů. Umožňuje mi potkávat se s lidmi, kteří se leadershipem zabývají. Dva týdny před konferencí HR know how jsem byl třeba v Denveru na Global Leadership Conferenci YPO a setkal se s autory knih, které jsem na pražské konferenci citoval. Mohl jsem si s nimi některé postřehy v kuloárech upřesnit a popovídat si o jejich zkušenostech. To jsou věci, na nichž můžu díky své profesi pracovat: sbírat kolektivní moudrost.

Dosáhl jste mnohého – profesně i v osobním životě. Na co se soustředíte teď?

Mám štěstí, že svou práci mohu dělat po svém. To, že s řadou klientů pracuji dlouhodobě, máme se rádi a baví nás to, je něčím, co mě, myslím, bude ještě dlouho bavit. Nemám důvod to měnit. Dovoluje mi to rozumně si uzpůsobit životní styl, abych měl čas na své dvě děti, partnerku, přátele i sport.

No horizontu je možná pár rozvojových věcí. Jednak Slovensko, které zatím obsluhujeme z Prahy. V poslední době jsme tam měli zajímavé projekty, navíc jde o trh, na němž jsme jako firma v letech 2002–2003 vyrostli, protože nám dal kritickou masu seniorní práce. Pokud najdu člověka, se kterým bych si především lidsky seděl, dovedu si představit, že bychom tam nastálo zapíchli vlajku. Moc rád tam jezdím a mám tam skvělé přátele, tudíž bych měl o důvod víc k pravidelným návštěvám. Totéž můžu říct o Rusku, kam jsme v éře před pěti lety „zavlekli“ spoustu Čechů, Slováků a Poláků. Až na výjimky, kterým nesedla kultura, což se může stát, tam většina z nich udělala ohromnou kariéru. Pro hodně z nich to znamenalo další schod ke korporátní kariéře: někteří potom otvírali další velké trhy jako je Čína nebo Indie.

Na druhou stranu jsem si v životě vyzkoušel, že míň je víc. Po jedné traumatické zkušenosti s bývalou partnerkou ve firmě budu hodně zvažovat, než se s někým pustím do úzké spolupráce. Nerad bych zažil podobné zklamání, byť i tato zkušenost vás posílí a posune k tomu, ale hodně je zvažuji a relativně často pak řeknu ne. Je dobré se na ně podívat, ale nakonec volit méně věcí a dělat je lépe.

Je i koučink oblastí, do níž byste se chtěl víc podívat a následovat Peppera de Callier?

Dovedu si představit, že až mi bude o něco víc, mohl bych se koučinku věnovat. Ale na to, aby ho člověk dělal téměř ideálně, musí mít řemeslo a hlavně mít odžito: aby to neviděl dvakrát, ale třeba dvacetkrát. Dokáže pak některé věci zjednodušovat a být klientovi rozumným životním poradcem. V koučinku je důležité nejen „co“, ale „kdo“. A jsme zase u kredibility. Pár mých vrstevníků mě oslovilo, abych je koučoval. Beru to jako vyznamenání důvěry, ale moje odpověď bývá, že s nimi půjdu rád na oběd nebo na pivo a řeknu jim názor jako kamarádovi, ale to je vrstevnické srovnání pohledů na věc, ne koučování. Spíše jim k systematické práci navrhnu Peppera nebo další kouče, které znám a mohu doporučit.

Jsou profesní a osobnostní kvality českých a zahraničních manažerů srovnatelné?

Jsou a často jsou v případě Čechů pro pozice v ČR vyšší, protože jsou kulturně relevantní. Na trhu se pohybuje řada lidí, kteří tu vyrostli a pracovali pro spoustu chytrých lidí, jak Čechů, tak cizinců; nejde exkluzivně o kvalitu těch, kdo pracovali v zahraničí, byť zkušenost s tím, že se musí popasovat s prostředím v práci i v životě, člověka obohacuje. Mnohé jim pak přestane být „divné“ a ztratí předsudky.

Vidíme teď zajímavý přesun lidí, které uvolnila krize, nebo dospěli do věku, kdy dosáhli určité meze v zahraniční kariéře a rádi by se vrátili. Mají třeba malé děti, kterým by rádi dali zázemí širší rodiny, a sami měli nablízku okruh přátel. Česká republika je z pohledu životního stylu obecně příjemná země. Nemáme proto problém repatriovat lidi, pokud jim můžeme nabídnout zajímavou práci. Často jsou vhodnější než zajímavý cizinec: znají místní kontext, kultura je jim vlastní a mají tu osobní vztahy, díky nimž mohou neformálně konzul¬tovat postupy řešení.

Tím, že znají jinou kulturu, ji vnímají vstřícněji, než ti, kdo se drží kulturních stereotypů. S příslušníky jiných kultur se jim pak úplně jinak pracuje…

Přesně tak. To je další ohromný bonus mé práce. Pracoval jsem s Rusy v Rusku, hledali jsme generální ředitele pro americkou firmu v Japonsku, nebo předsedu představenstva třetího mobilního operátora na Ukrajině... dává mi to šanci poznat spoustu národností, strávit s nimi kvalitní čas a mít profesní záminku je poznat blíž. Potkáte lidi různých kultur a vyznání a zjistíte, že jsou ve svých základních pohnutkách a motivacích stejní. Chtějí mít zajímavou práci, možnost životního uplatnění, šťastnou rodinu a bezpečné prostředí pro své děti, aby i ony se mohly vzdělat a měly smysluplný život. Poznávání jiných kultur, lidí a jejich názorů, vás zbavuje hloupých stereotypů a předsudků, které jsem i já měl ke spoustě národností.

Alena Králíková

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tencokida Hnuj napsal(a):

Ty věci jsou u nás známé - v relevantních kruzích.
Akorát že koučování se mnohde zvrhlo v buzeraci a v papouškování banalit.
Headhunting znají muzikanti či fotbalisti už asi padesát let.
Akorát že se mu říkalo lanaření.

Někde jsem četl, že největší práci dá poradenským firmám to, aby alespoň letem světem vnikli do problematiky firmy a sektoru, ve kterém se firma pohybuje.
Půvabné je to, že jim i za to firmy platí nemalé peníze.
Jako by svých starostií neměli i tak dost.

:(((
18. 06. 2011 | 10:22

Občan napsal(a):

Už jste s Pilipem a Freedom House "zachránili" ty Kubánce?
18. 06. 2011 | 10:42

eM napsal(a):

Jenže musíte headhuntovat lidi, kteří nenutí podřízené k veganství, neblbnou s teambuildingem a nemluví v záhadách tak, aby jejich mozkové výrony 100 lidí pochopilo každý jinak. Musí to být manažeři a odborníci kterým nikdo nenabulíkuje hovadiny.

Viz bankéř AXA Žaluda, ředitel drah. On si vozí sedinku na masážním sedadle za půl mega a třeba v lokomotivních depech nejsou peníze na čištění vozů a výměnu zablešených sedaček, a ve stanici spí při dělené směně strojvedoucí na lavici u posunovačů. Bratr je strojmistr. Ale hlavně že ČD mají ombudsmana za 300 000 měsíčně, který nerozliší ani střídavou lokomotivu od stejnosměrné. Jak takový headhunterem ulovený typ může něco objektivně posoudit?
18. 06. 2011 | 11:05

pepa napsal(a):

Co je Váš cíl a osud? Rozkrást národní státy a oškubat jejich obyvatele, zdroje zdroje, zdroje, i Kadáffího ropu za roztřískání celé Lybie!!! To jsou skutečné výstupy lovců mozků a žoldáků!
18. 06. 2011 | 11:12

Občan napsal(a):

To eM:

Právě opak je pravdou. Za dobrého vedoucího je dnes považován (a požadován) ten, který dokáže každodenním drobným psychickým terorem zmanipulovat podřízené tak, že jsou mu zcela oddáni a o svých slutečných pocitech a názorech si nedovolí špitnout ani doma před manželkou.
"Brainstorming", "teambuilding" a "firemní komunikace" (tedy udavačství) jsou pro to ideálními metodami. Zejména obchodní firmy dnes fungují doslova jako náboženské sekty. A ten, kdo se tomuto systému postaví, je nemilosrdně eliminován (leckdy až k fyzické likvidaci). Ani nemusí dostat výpověď - eliminují jej jeho kolegové a ještě se při tom domnívají, že dělají dobrou věc, protože tak činí "pro blaho firmy a tím pádem i své vlastní".
Tato principy jsou v současné době urychleně (a děsivě úspěšně) zaváděny i ve výrobních podnicích a na všech úrovních veřejné správy.
18. 06. 2011 | 11:20

BK napsal(a):

Vedle headhuntingu je potřebné, zvláště v případě našeho top manageringu, stejně usilovně rozvíjet a implementovat také asskicking.
18. 06. 2011 | 11:34

Huhu koktejl napsal(a):

Firmy jako ta páně Bubeníkova jsou zástěrkou pro vydírání, řezničinu a lakování personální politiky na nebesky modré "já nic, já muzikant". Špinavá práce.
18. 06. 2011 | 11:53

Ahoj napsal(a):

To jsou moudra. Myslim ze jste cisty teoretik, kecal odtrzeny od reality. Skutecnost je spise takova ze leadership je ciste o moci a lide kteri jimi jsou jsou spise sebevedomi pasivne agresivni soutezivi sobci. Proto se take vnutili nahoru. Jak muze nekdo dobrovolne nasledovat cloveka ktery jedine co umi je kecat a nacpat se vsude kde z toho ma nejaky prospech dost nechapu. Ti lide povetsinou neunesou ani prohru, protoze jsou slabosi a nekdo je ma nasledovat :) je to hodne smutny a dle toho to zde vypada.
18. 06. 2011 | 13:12

Tenco napsal(a):

eM
:))) /30 kč doma/

:( /to je fakt na mašli/
18. 06. 2011 | 13:33

Tenco napsal(a):

BK
Souhlasím. A ještě i tak je třeba být ostražitý. Neb žijeme v době elektrické :

Do práce chodíme s odporem, v zaměstnaní sedíme v napětí a když se dotkneme
vedení,kopne nás do zadku.
:))
18. 06. 2011 | 13:36

Aktiv napsal(a):

Pane Bubeník, sledoval jsem pořad o vás v ČT, a četl jsem váš příspěvek o všech těchto interdisciplinárních tématech, které hýbou současnou management kulturou, blahopřeji. To, že se z toho většinou stává papalášství je dovrácená strana znalostí, předchozího životopisu, schpností nabytých na prestižních školách.
Nedávno si Jan Payne zde stěžoval, že v Čechách nejsou lidé, s kterými by bylo možné uspět. A vy zde sdělujete jak je to fajn, kolik úspěšných lidí jde za svým cílem a uspěje.
Pan Payne narazil na jednu skupinu lidí, kterým jde o to, uspět a hned. Na to není třeba koučing, to umí při dostatečném počtu známých na těch správných místech každý.
Mnohdy potom se musíte i vy setkávat s těmito úspěšnými lidmi, možná že tvoří celých 90%.
A když se to zaobalí vznešenými slůvky máme z těchto lidí veleúspěšné managery.
Ano potřebujeme lidí, kteří mají dlouhodobé vize, předtím je si však potřeba nakrást!:-(
18. 06. 2011 | 15:11

pich. napsal(a):

Nekde jsem popisoval tyto podobné "profese", které mají na svědomí úpadek naši společnosti, kde se rozrůstají podobní darmožrouti.
Bubeníku, ráčej si uvědomit, že bez práce nejsou koláče. Ale prosím nediskreditujte pojem PRÁCE, na tu kalouskovinu.
Zatím se tady úspěšně bubnuje. Až budeme všichni bubeníci, tak příjdeme definitívně na buben.
18. 06. 2011 | 16:21

kverulant112011 napsal(a):

Pane autore,
hezké učebnicové řeči, když jsem Vás před dlouhým časem četl nebo slyšel poprvé, tak jsme byl nadšený. A vydrželo mi to docela dlouho.
Pak jsem Vás před nedávnem sledoval naživo v TV a dopustil jste se tam takových výroků (bohužel už nedokážu citovat) a postojů, že už řečem o mentorování, kaučování atd. ve Vašem podání nevěřím.
Postupně zaujímám tento postoj vůči takovýmto řečem i obecně. Shoduju se tedy s těmi, kdo jsou zde skeptičtí.

Jakápak asi byla role headhunterů, když lovili pro Lehmany, Madoffa, ČEZ, Hušáka a další?

Není role headhunterů najít co nejbezohlednější, asociální, všehoschopné a fakticky nic neovládající MLMOJe? (= MLadý MOderní Jinoch - někteří na těchto blozích je nazývají "zmrdy", sorry) a přikrýt to pokrytecky líbivými řečmi?

Pamatujete ještě role kádrováků ve státních podnicích? Určitým způsobem to bylo podobné tomu, čím se zabýváte. :-(
18. 06. 2011 | 17:07

Pípa napsal(a):

Občan,
co si o tom, co jste napsal dnes v 11:20 osobně myslíte? Je to správné? Myslíte, že firmy mají lepší výsledky po tom, co vymyjí mozky zaměstnacům, zotročí je a udělájí z nich vykonavatele rozkazů charizmatických vůdců? Vím, že se to u nás uplatňuje, a že je to u českých poturčenců relativně úspěšné, s ohledem na nižší sociální inteligenci Čechů a vzhledem k téměř stoprocentní převaze velmi mladých a nezkušených, tedy tvárných, lidí v pracovních kolektivech. Jenže ty rozkazy charizmatických vůdců jsou většinou vydávány jen pro uspokojení akcionářů, kteří rozumí jenom zisku, pokud vůbec něčemu a směřují k momentálním cílům (uspokojit akcionáře a udžet se na místech) a nemají nic společného s dlouhodobým prospěchem firmy, natož zaměstnanců.
18. 06. 2011 | 22:05

šnek napsal(a):

Pokud se z textu vyjmou jen otázky a seřadí po sebe vychází mi z toho celkem solidní dadaistická báseň , za kterou by se určitě nestyděl ani Tristan Tzara.

Posuďte sami: "Je i koučink oblastí, do níž byste se chtěl víc podívat a následovat Peppera de Callier? "

Geniální. Pokud to autor nemyslel jako recesi, tak to svědčí o naprosté ztrá2 soudnosti. Pomohl by zmín2ný ass-kicking
18. 06. 2011 | 23:26

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Takže výsledky Vašich moudrých rozhodnutí nejlépe vidíme na prosperující euroatlantické civilizaci?
A nemám tím na mysli jen ekonomiku.
19. 06. 2011 | 11:16

Radkin Honzák napsal(a):

Vážený autore, coachující headhuntere, pozor!!!
Advertizování je sice dnes cool, ale může být taky dangerousní, protože i na headhuntery číhaj predátoři, zejména když sukcesfulní headhunteři v posledním outfitu dokončili teambuilding a outdoorově spočívají v mindfulnessovém stavu zapomínajíce na oldschoolové gamesy svého childhoodu.
Adrenalinoví shrinkové v drescoatu z amazonských pralesů, tedy ti nonvirtuální, ostrým nožem cutoffují headhunterům jejich kebule a poté, co se přesvědčí o kvalitě i kvantitě jejich obsahu nemusejíce nic vydlabávat, suší je ve smoku nad grilem a prodávají turistům.
19. 06. 2011 | 16:38

Gobbo napsal(a):

šnek
Ovšem Smutný Osel Tzara končíval své nihilistické digresivní lampisterie konstatováním "A jsem si opět sympatický."
V Bubeníkových literárních projevech nepostřehneme, že by v průběhu jejich tvorby někdy v této věci zapochyboval.
20. 06. 2011 | 00:26

Tenco napsal(a):

Radkin Honzák
:)))
/Tenco si mne ruce...30,- Kč za doktora opět doma.../
20. 06. 2011 | 11:17

Az napsal(a):

Dovolím si malou opravu titulku: "O koučování, headhuntingu a dalších formách parazitismu."
08. 02. 2012 | 18:35

Radical napsal(a):

no... já myslím, že na to, že rozhovor byl s dítětem dvou tělocvikářů, tak je to celkem v poho.. :-))))))))
03. 08. 2012 | 11:49

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
04. 09. 2012 | 20:37

freerelax napsal(a):

The basic fundamentals of the shoes that you're able to profit from beginning today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">new balance</a> The key reasons why just about everything that you've discovered about sneakers is entirely wrong and what you need to understand. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキスニーカー</a> Extra short guide instructs you the most important intricacies of the sneakers together with what you ought to do right now. <a href="http://www.kutujp.biz/">アシックス</a> Advanced sneakers Publication Shows Very Best Way To Rule The shoes Scene <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">アディダス シューズ</a> As to why all the things you might have learned about shoes is simply drastically wrong and what you need to understand. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス すくすく</a> Ideal plan for the shoes which you may understand more about as we speak. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">nike</a> Interesting site divulges the intel towards shoes and moreover the reason why you should take action now. <a href="http://www.kutujapan.org/">靴 通販</a> Innovative new shoes Book Shows you How To Rule The shoes Market <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas アディダス</a> Creative shoes Guide Discloses Tips To Dominate The sneakers Market <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">ニューバランス</a> What advisors generally are not implying over sneakers and also the way this has an effect on you. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキスニーカー</a> This is why everyone is absolute wrong on the subject off shoes and the reasons why you need to see this study.
21. 05. 2013 | 13:01

tfomqmrc napsal(a):

We can try, Tom but Ive seen <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiakdiat.info the brother of a slave well.
25. 02. 2014 | 09:11

rgdbezxh napsal(a):

Burleigh as who <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> ruzjesemla <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ suggested chan.
25. 02. 2014 | 09:12

yfcxygqv napsal(a):

Sub-committee of a sub-committee which had <a href="http://garciniacambogiaudkmo.info">garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiael5hl.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia extract http://garciniacambogiaextract1ryyk.info this, when the great orgasm was.
25. 02. 2014 | 09:58

pfxnjyjn napsal(a):

Overwhelmed with painful <a href="http://paydayloansonline9949.info">payday loans online</a> jyjxbcurrm <a href=http://paydayloansonline9949.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info the same thing, so they.
25. 02. 2014 | 10:26

qfbymkvz napsal(a):

He is noted for his ability to get his second <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia user reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiareviews3kvx1.info reason why the Thoracic girl has more attention from men isthat she is the most smartly-gowned of all the types.
25. 02. 2014 | 12:36

rkplgkso napsal(a):

Always like to see <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia weight loss reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia gnc reviews http://garciniacambogiareviews3kvx1.info party--this mornIngenieur
25. 02. 2014 | 12:56

etcutwmq napsal(a):

Exists and what is <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia fruit http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info between himself and the telescreen.
25. 02. 2014 | 13:58

becbssot napsal(a):

You are a flaw <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> wpjlflcuz <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info duff said.
25. 02. 2014 | 15:59

upnolcsb napsal(a):

Whilst the five were trotting thus one behind the other, two labourerscame with their hoes from the <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> cqddewsgmi <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info a neighbour on the same floor.
25. 02. 2014 | 21:39

ekaixhpv napsal(a):

Right gladly will I disputewith thee <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">how to advertise on facebook</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook for business</a> facebook advertising costs http://facebookpagesobspec.info way to get her task done, she said she would do what heasked.
25. 02. 2014 | 21:58

kfpmwsmb napsal(a):

Some vague figures approached through the gloom, swinging anold-fashioned tin <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook page</a> <a href=http://advertiseonfacebookbjrgv.info/>facebook promotions</a> ads on facebook http://advertiseonfacebookbjrgv.info/ silkiness in the paper.
25. 02. 2014 | 22:59

hugdkqzp napsal(a):

Frederic bruce of scotland yard, <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook ads ppc or cpm</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook ad manager</a> facebook ads http://facebookadvertisingoft1x.info/ political and intellectual freedom Nummer
26. 02. 2014 | 00:05

pwxfpfpe napsal(a):

Removing it from the ring, <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook ppc image size</a> <a href=http://facebookbusinesspagesqgptjm.info>facebook business page</a> facebook business page http://facebookpagesobspec.info from, snapped tomos you are Analyse
26. 02. 2014 | 00:50

gqhoauiw napsal(a):

But if he can make complete, <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook pages</a> <a href=http://facebookbusinesspagezedfe.info/>how to setup a facebook business page</a> how to find facebook business account http://createfacebookbusinesspage.info/ known by name to the.
26. 02. 2014 | 04:29

bkivczla napsal(a):

Full speed, his spear hand flew back <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-weight-loss-finest/election-skills-interrelated/2320-everyone.php">what\'s the best garcinia cambogia?</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss-top/catalog-times-reported/2464-prospects.php>buy garcinia cambogia from discount stores</a> does garcinia cambogia fruit extract work for weight loss http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-top/excellent-amenities-shared/1605-prospects.php his long anticipated.
26. 02. 2014 | 12:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy