Mým marodům.

12. 12. 2010 | 11:58
Přečteno 21446 krát
Kniha není vhodná pro manažery farmaceutických firem, funkcionáře vrcholového sportu a psychopatické politiky.

Vidělo se Mi, naříditi ministru věcí zdravotnických, aby oznámil zemské české vládě, že mezi mocnářstvím medicínsko-farmaceutickým a lékařstvím přirozeným nastal stav válečný. V této osudné chvíli jest mi potřebou, obrátiti se na Svoje milované marody. Nařizuji Vám tudíž, abyste přiložený manifest veřejně vyhlásil.

Mým marodům!

Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti prospěchu Svých marodů a uchránil je před těžkými oběťmi a břemeny mocnářství medicínsko-farmaceutického, na zběsilém hledání nálezů hmotných a kořistnictví bezuzdném stojícím. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych po dlouhých letech míru chopil se pera. Naděje, že oceněna bude shovívavost a mírumilovnost se nenaplnila. Stále mocněji do lékařství přirozeného neviditelná ruka trhu se dere, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučné spojení duše a těla násilně odtrhnouti.

Zločinné řádění mocnářství medicínsko-farmaceutického sahá přes hranice, aby podkopalo základy lékařství přirozeného, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti rozumu, aby jej podněcovalo k polykání pilulek i prášků a zbytečným operacím, a to i v dobách, které to nikterak nevyžadují, jen proto, aby kořistnické choutky obchodníků se zdravím byly ukojeny. Mí marodové jsou taktéž šikanováni, týráni a podrobováni krutým vyšetřením ve snaze odhalit hmotné příčiny nemocí, aniž by byly v potaz brány jejich duševní a duchovní spojitosti. Doktorský stav je dále veden k tomu, aby za mrzký peníz vymýšlel nemoci nové, z obtíží přirozených života každodenního, a hotovil marody z lidí, kteří jimi nejsou. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost a podbízivost mocnářství medicínsko-farmaceutického musí se ukončiti, má-li čest a vážnost lékařství přirozeného zůstati neporušena a jeho odborný, hospodářský i mravní rozvoj býti ušetřen stálých záchvěvů. Marně podniknul jsem poslední pokus dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti protivníka vážným napomenutím k obratu. Úřednictvo ministerstva věcí zdravotnických odmítlo Mé umírněné a spravedlivé požadavky, odepřelo dostáti povinnostem, jejichž splnění v životě marodů jest přirozeným a nutným základem uzdravení. K nim nadevše ostatní patří, aby marodům ve špitálech uzavřených dopřán byl klidný spánek, chutná strava a slušné zacházení. Nic z toho prosaditi se nepodařilo. Ve špitálech dál panují jedny z nejpřísnějších pořádků C. K monarchie. Marodi jsou dál trýznivě buzeni za ranního kuropění, aniž by k tomu jakákoliv příčina byla. Více než polovina z nich dál trpí podvýživou. Počty marodů stěžujících se na povýšenost, nevlídnost a strohost doktorů za léta minulá na dvojnásobek se zvýšily. Úřednictvo ministerstva věcí zdravotnických i moc vrchnostenská přitom jen dál časem mrhá hádkami o poplatcích regulačních.

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí pera opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým marodům zdraví. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti. Vše Jsem prozkoumal a zvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje marody, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem přirozené medicíny se seřadili a pro ochranu zdraví a rozumu k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na jejich statečnou, obětavým nadšením naplněnou moc a důvěřuji ve Všemohoucího, že nám dopřeje vítězství.

Jan Hnízdil v.r. , V Lázních Lipová, dne 28. července 2010


Ukázka ze stejnojmenné knihy.MÝM MARODŮM Jak vyrobit pacienta
Jan Hnízdil
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
ISBN 978-80-7422-067-8
vázaná s přebalem, 232 stran, 120 x 200 mm, 199 Kč

Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím a vůbec všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje současného zdravotnictví, nechť se chrání tuto knihu byť jen otevřít. Četba autorových sloupků, fejetonů a glos má totiž účinky pro ně zcela nežádoucí, a mohla by jim tudíž lehce přivodit těžké srdeční selhání, náhlou mozkovou příhodu nebo jen nutkavé svrbění dlaní. A kdoví jak by dopadli, kdyby se pak s řečenými potížemi svěřili do péče té své, biotechnologické medicíny, která sice přičinlivě léčí, avšak raději neuzdravuje, neboť permanentní pacient je zlatý důl, kdežto ze zdravého už nic nekápne.

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze naopak vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar psát přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a humorem, ať už je řeč o záludnostech úzce odborných, nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech zákoutí životních příběhů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Taky vyznávám Priessnitze - léčbu prací a studenou vodou.
12. 12. 2010 | 12:09

Drzá zrzka napsal(a):

Dobrý tip na vánoční dárek.
12. 12. 2010 | 13:04

RA napsal(a):

ano, takhle stávající systém zdravotnictví funguje, mnozí to chápou, ale jak přeseknou ten bludný kruh ? Kdyby byli lékaři odměňováni za zdravé obyvatele, najednou by byl celý národ zdravý. Proto se pro lékařský stav vžil ten přívětivý termín, Bílá mafie.
12. 12. 2010 | 13:08

mud.. napsal(a):

Než jste napsal kmihu, měl jste kontaktovat bývalého psychiatra Josefa Jonáše o konzultaci. On by vás varoval. Napřed jste měl přejít k Alternativní medicíně. To jste neučinil. Tak je vaše kniha šarlatánskou knihou! Pojmy doplňujete dojmy a naopak dojmy doplňujete pojmy. Kdo se v tom má vyznat? Takhle vám musí jedni i druzí brát za patlala všech patlalů!
Pro mě jste "F.Kafkou" medicíny. Věčně nespokojencem.
P.S. Co mě poradíte, když mám snění být J.Palachem)? Hrdině se upálit na protest proti odcházejícím lékařům? Palach se upálit také z protestního důvodu, že? Nechcete se také přidat?
12. 12. 2010 | 13:11

Al Jouda napsal(a):

"....permanentní pacient je zlatý důl, kdežto ze zdravého už nic nekápne." Tato slova by se měla vytesat zlatým písmem do fasády každé nemocnice a zdravotního střediska!!!Vystrašení pacienti na sobě nechají dělat spoustu zcela zbytečných vyšetření a nevědomky tak pomáhají hamižným doktorům "dojit" zdravotní pojišťovnu. To je jen jedna z černých děr našeho zdravotnictví.
Pan doktor Hnízdil je jeden z mála charakterních lékařů, kteří nepodlehli mámení zlatého telete.
12. 12. 2010 | 14:06

Tenco napsal(a):

Přidávám se k Al Joudovi.
Bohužel mám pocit, že když se člověk dostane do spárů takového toho mladého - ambiciozního lékaře, který má rád rychlá auta, hezké ženy a golf, že je to daleko horší než za Husáka.
Pro pacienta a pro systém.

Nevím čím to je, ale vždy když vejdu do ordinace a tam sedí mě neznámý lékař, kterému je evidentně méně jak 60 let, tak jediné co mě napadá, je utéct.

To píšu bez ironie a na základě zkušeností své i svých známých.

Prostě peníze ovládly duši všech....

Ještě že nejsem praktikující katolík !
To by asi mé zkušenosti skončily rouháním, těžkým hříchem a možná i náboženskou konverzí !

P.S. Jestli to takhle půjde dál, zařadí se zanedlouho doktoři do jednoho oddílu spolu s právníky, exekutory a všemi /Pediculus capitis/.
12. 12. 2010 | 15:43

Franta Adamec napsal(a):

Mým národům a marodům
---
Vaření a ještě více psaní básní jsou a bohdá zůstanou činnosti nevědecké Zůstane takovou i láska včetně "pohlavního provozu". Totalní aplikace vědy na to, co je nezastupitelně individuální , co je lásky, mění tyto nejzákladnější skutečnosti lidského života v protivědeckou obludnost. Věda zde může velice napomoci, jakmile však chce přezvít do svých rukou vše, mění milence v loutky sehravající slobomyslné hry podle zaručeně vědeckých příruček, lékaře mění v úředníky, obsluhovatele přístrojů a pomocné laborantní síly a básníky mění v konstruktéry a manažery.

Varianty takovéto degradace lékaře blíže: Bohuslav Blažek, "Deduktivní patologie praktického lékaře" (1977).
---
Miroslav Plzák, "taktika a strategie v lásce"(1970).

Teoretik tvrdil zatloukat, zatloukat, zatloukat,...
---
Praktik sexuolog, aby dosáhl orgasmu, používal gumové rukavice, k rozpoznání rakoviny vaječníku nebo prostaty.
---
12. 12. 2010 | 16:19

yorick napsal(a):

Pane Hnízdile!
Vtipné a prostě skvělé, díky, pobavil jste mne. Jen tak koukám, že dnes jsou všichni dikutéři webgardenové :-). Pane Stejskale, html zešílelo.
12. 12. 2010 | 16:54

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane yoricku,

html je vcelku v pořádku, to jen auroriovi se podařilo poněkud neštastně (ne)uzavřít jeden z formátovácích tagů ;-)

Pro mírně pokročilé takto: </i</div>>. No, a formát si pak "chytí" i diskuse. Pozoruhodné je, že například v IE, ale ve Firefox se zobrazovala normálně.

Libor Stejskal
12. 12. 2010 | 20:33

znalec napsal(a):

Velmi vtipné a ta ČEŠTINA!
Jdu si to koupit.
12. 12. 2010 | 20:47

xxx napsal(a):

Beru, kupuji.
12. 12. 2010 | 21:01

Zdenka napsal(a):

Dik,konecne pravdive informace-dnes aby se bal u lekare postezovat do detailu..hned odejdete do lekarny a tam vas to stoji nejmene tisicovku ?Vsichni spokojeni-lekar,lekarnik a vyrobce a pacientovi by mozna stacilo dobre slovo,ale na to lekar nema cas ani chut.Zdenka
12. 12. 2010 | 21:07

Frante napsal(a):

Jan Hnízdil

Můžete si všimnout, že díky klasické medicíně se prodlužuje průměrný věk. Účinnost léků je vědecky dokázána. Ohledně "přírodních", alternativních ... způsobů léčby se neprokázalo že by měly jiný účinek než má placebo. Každý má svobodnou volbu co si vybere. Pokud se někdo bude chtít z rakoviny vyléčit homeopatiky, tak mu jeho rozhodnutí přeju
12. 12. 2010 | 22:14

george napsal(a):

Nemoc není věc sama o sobě přepadající člověka („dostal jsem angínu, mám tuberkulózu, chytil mě žlučník“), nýbrž spíše proces - sled na sebe navazujících epizod = (psychosomatika)
„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení.“ [Světová zdravotnická organizace (WHO) 1948]
„K dosažení stavu úplné fyzické, duševní a sociální pohody musí být jednotlivec nebo skupina lidí schopni stanovit a realizovat své cíle, uspokojit své potřeby, změnit své prostředí nebo se s ním vyrovnat. Zdraví je tedy nahlíženo jako zdroj každodenního života, a nikoli jako životní cíl. Zdraví je pozitivní pojem zdůrazňující sociální a osobní zdroje právě tak jako fyzické schopnosti.“ (Otawská charta podpory zdraví 1986)
Souvislosti zdraví a nemoci Zdraví je částí kvality života, není s ní totožné:
...být šťastný nemusí nutně znamenat být zdravý
...lidé mohou být zdraví, ale nešťastní
....řada nemocných působí relativně klidně a šťastně
http://skvelydomov.blogspot.com/2009/03/zdravi-nemoc-definice-zdravi-who.html
12. 12. 2010 | 22:39

chechtava veverka napsal(a):

To Frante:
Omakane zblizka: Thioridazin - ucinny, levny-konec vyroby,duvod-pry mozne vedlejsi ucinky: nahrada Rispen-drazsi, u 20% pacosu neucinny. Cui bono?
12. 12. 2010 | 23:19

ddd napsal(a):

To mud.:
Udelejte to, co Vam kaze sneni.Keine Schade.
PS: to nedodelane r. na konci je "videt"!
12. 12. 2010 | 23:24

Frante napsal(a):

chechtava veverka

Thioridazin mi připadá že je v prodeji (nevím jestli je levný):

http://goldpharma.com/search/thioridazin-neurax%2025%20mg/lang/CZECH/

A kdyby nebyl v prodeji, protože má vedlejší účinky tak co to znamená? Podle vás je mít nemůže a když ho zakázali tak je lepší nechodit k doktorům?
12. 12. 2010 | 23:33

hanah napsal(a):

Pane Stejskale,

skrytá reklama ?
13. 12. 2010 | 10:15

Jan Hnízdil napsal(a):

Milá paní Haslingerová,
mýlíte se. Reklama je zcela otevřená. Stejně jako v případě knih pana Jiřího Pehe a Standy Komárka.

Srdečně. Hezké vánoce. Jan Hnízdil
13. 12. 2010 | 10:27

stejskal napsal(a):

Ke to přesně tak, jak uvedl výše pan doktor, paní hanah.

Viz Kodex blogera http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=987

Osobně mne hodně zajímá, co kdo inspiratívního píše, nahrává, vydává a pod. Jen víc podobných odkazů a námětů, sám k tomu autory popichuji.

Libor Stejskal
13. 12. 2010 | 10:56

Tenco napsal(a):

ad Jan Hnízdil
hanah - paní Haslingerová ???

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/18378/nekorektne-napravo-rx-diskuse.html

Toť totok ?

"Dotace a grantíky,
rudé a modré puntíky,
rovnají nás do řádků"

Tak je to tedy. Propaganda. Hmmm.

A já furt , kde se berou ty pevné stranické postoje.

Asi zde ale takového smetí bude víc.

Ale je to docela super skládačka - Bobo, Mach, Klaus, KKČ, zhrzení akademici..
.........KSČ ?!?!

Ha, ha, ha :))))))))))))))))))))))))))
13. 12. 2010 | 11:16

hanah napsal(a):

Stejskal

OK, pane Stejskale. Proč ale, proboha, jen některé ? :-))
13. 12. 2010 | 11:36

Tenco napsal(a):

Stejskal
Dobrý den.
Mě by spíše zajímalo - proč JEN KNIHY ?
13. 12. 2010 | 11:52

juli napsal(a):

RA: Kdyby lékaři dostali zaplaceno, až pacienta vyléčí, jak tomu bylo ve staré Číně, tak by šli povětšinou žebrotou. Dnes je většina nemocí chronických, tudíž v podstatě neléčitelných a to je pro doktory asi dobře, protože vás mohou léčit do aleluja a být v klidu. K tomu se ani nechci moc vyjadřovat, ostatně každý máme svou blbou zkušenost, medicina je bohužel v posledních letech pomatená, což otevřelo cesty v různým alternativním způsobům léčby. Tato léčba, z vlastní zkušenosti, je většinou nanic a stojí taky spoustu peněz. Problém je v diagnostice onemocnění, které, jak sami víme, bývá často mimo mísu. Léčit potřebuje hlavně medicina.
13. 12. 2010 | 12:03

stejskal napsal(a):

A proč myslíte, že jen některé, paní hanah?

Naopak. Podělte se zde o vše, co Vám či komukoliv jinému přijde zajímavé (v tomto případě je pro mne směrodatný jen zákon resp. jeho dodržování či podezření na porušení popř. odstavec, který je v Kodexu věnovaný spamům).

A proč myslíte, že jen knihy, pane Tenco?

Nikdy jsem zde nemazal odkaz na nic, co by souviselo s tématem (byť to propaguje třeba i stránky konkurenčního webu nebo cokoliv jiného).

Pokud by zde třeba pan Špicar napsal o novém modelu škodovky, je to jeho věc a Kodex (resp. já) mu v tom ani v nejmenším nebrání. Nechám na posouzení čtenářů, jak to přijmou.

Nechci pořád jen všechno regulovat, "ty můžeš psát o tomhle, ty zase jen o něčem jiném". Prostě sem vybírám podle svého uvážení zajímavé autory a ti si mohou psát, co se jim zlíbí (nejsem Úřad pro hospodářskou soutěž, ani jím nechci být).

Pokud by se tento koncept čtenářům nelíbil, nechodili by sem (ale zatím jich každý rok poměrně dost přibude).

Hezký den oběma.

Libor Stejskal
13. 12. 2010 | 12:10

hanah napsal(a):

OK, i vám hezký den :-)
13. 12. 2010 | 12:26

Tenco napsal(a):

stejskal
Když Vy to vždycky vysvětlíte tak, že jsem pak za troubu já. :))

Víte, já jen, aby se to nezvrhlo.

Připravuji teď totiž reklamní strategii pro jednu firmu, která prodává strašný šunt z Číny a tak mě napadlo, o čempak bych měl zde napsat článek tak, aby se to zde uveřejnilo, ujalo, já se tak dostal ke svým penězům a nikdo mi nepřišel rozbít hubu.

Že bych to napsal formou nezávislé autorské recenze ?

Pokud by se to povedlo, jistě byste nic nenamítal proti tomu, že bych pak napsal nějaké blogy i o Rumcajsových bagrech,
Patient.O.T. -eových zubních náhradách či plcích paní hanah.

Takto bychom mohli jet fifty-fifty, co říkáte ?
Tedy do doby, než nás zavřou oba.
:(((
13. 12. 2010 | 12:40

stejskal napsal(a):

Víte, pane Tenco, ono zvrhnout se může cokoliv ;-)

Nikdy žádná pravidla nedokáží zcela zajistit, aby se něco nemohlo zvrhnout. Poskytují jen rámec, vše ostatní je na lidech, jak chtějí tento rámec využívat, zneužívat a pak ještě na transparentnosti, veřejné kontrole apod.

Samozřejmě twenty-eighty jet můžeme (o těch dvacet procent se třeba můžete podělit i s panem Rumcajsem, bude-li chtít ;-)

Libor Stejskal
13. 12. 2010 | 12:57

Tenco napsal(a):

stejskal
Dyť to říkám.
Furt se ze mě snažíte udělat blbce.
A navíc mě ještě hcete okrást. :)

Pro dnešek s Vámi končím, nabídku samozřejmě zamítám.

Mějte se.
13. 12. 2010 | 13:04

stejskal napsal(a):

Dobře, tak třicet (ale děti budou bez ježíška, vezmete si to na svědomí? ;-)

Dělání "blbce" se mi neosvědčilo, tak se k tomu neuchyluji. Párkrát jsem ho zde zkoušel udělat sám ze sebe, ale bezúspěšně. Některé věci se holt už zdokonalit nedají.

I Vy se mějte.

Libor Stejskal
13. 12. 2010 | 13:12

santawizard napsal(a):

1)Když nemocnice udělá nějaké zmetky,tak je poškozený pacient může,jak se říká soudit o poslední vindru paragrafem na ochranu osobnosti a spotřebitele.Nikdo by si však netroufl soudit o poslední vindru nějakou psychiatrickou léčebnu.
2)Všichni lidoví léčitelé mají odvahu konkurovat i se samotnýma chirurgama ,ale na psychiatry si netroufne nikdo..Lidové léčitelství v psychiatrii je zakázané ovoce
3)všechny nové léky se musí nejdříve testovat na zvířatech kromě v psyciatrii,kde se musí testovat hned na na lidech
jsou přírodní a synthetické léky jako lidoví léčitelé a akademičtí lékaři?
4)Např.marijuána pro zdravotnické účely,co to je?Dle zákona všechny psychotronické látky jsou medicíně k dispozici.Povolení k zacházení s marijuánou mohou dostat jenom tak lidoví léčitelé ,protože akademičtí lékaři to dostávají automaticky .Jakýkoliv doktor ti může beztrestně předepsat marijuánu,ale lékarny to nemají,protože podle zákona by si to museli na černo kupovat jedině tak od vietnamců.
13. 12. 2010 | 16:36

Peter napsal(a):

Pan prezident Klaus se zasloužil o umírání na rakovinu.
www.blisty.cz/2010/9/29/art54725.html
14. 12. 2010 | 17:54

To mi ho vyndej napsal(a):

Seznam Havlovců a Pravdoláskařů podle A.B.Bartoše:

http://www.euportal.cz/Articles/6935-dokud-bude-klaus-dychat-halik-sverak-sommerova-a-spol-budou-podepisovat-dalsi-petice-za-ukrizovani-klause-za-blahoreceni-havla-.aspx
17. 12. 2010 | 18:35

Otázkář napsal(a):

ten Bartoš by měl asi rychle vyhledat lékařskou pomoc
13. 01. 2011 | 21:45

Marie napsal(a):

Léčim - léčim - ale NEVYLÉČIM !
MUDr. Marie
29. 01. 2011 | 14:48

hledač napsal(a):

To co tvrdí pan Hnízdil je bohužel fakt,mnoha doktorům bychom měly říci-děkujeme odejděte.Jinak mohu též doporučit knihu od Erdogana Ercivana-Zfalšovaná věda.
29. 01. 2011 | 15:42

Elis napsal(a):

Děkuji za knihu "Mým marodům". Ze zvědavosti jsem si ji koupila a hned po přečtení pár stránek jsem se v těch příbězích našla. Před časem jsem prošla podobnou anabází, jakou pan Hnizdil popisuje ve své knize. Problémy se žaludkem mám asi 2 roky, vyzkoušela jsem hromadu různých prášků, které mi různí doktoři předepsali (co předepsal jeden, to mi jiný zakázal užívat...). S každým dalším vyšetřením, které neobjasnilo příčinu jsem si připadala jak hypochondr a blázen (navíc mi to i někteří lékaři dávali jasně najevo). Potíže s nevolností a špatným trávením se nezlepšovaly a navíc před každou návštěvou doktora se mi spíše přitížilo. Tak jsem si jednoho dne řekla dost (asi po roce a půl), přestala jsem brát prášky a na žádné vyšetření jsem už nešla. Snažím se upravit si životosprávu, začla jsem cvičit jógu... neříkám, že by problémy zmizely úplně, ale rozhodně větší pokroky vidím v úpravě životního stylu než při polykání prášků.
Nemyslím si, že je konvenční medicína k ničemu. Jsou nemoci a bolesti se kterými se ráda svěřím do rukou lékařů. Ale ráda dám přednost odstranění příčiny před pouhým utlumením symptomů.
06. 07. 2011 | 00:03

Karin napsal(a):

Velmi dobře napsáno, nemůžu se od toho odtrhnout. A ta čeština! Doporučila bych tohle čtivo všem, všem bez rozdílu. Je velmi poučné a přitom velmi čtivé, pan doktor se vyjadřuje naprosto srozumitelně a vtipně, ale tomu textu přitom nechybí potřebná naléhavost. Tuhle knihu určitě někomu naježím pod stromeček.
07. 12. 2011 | 10:55

MckenzieLavonne napsal(a):

freelance writer
21. 03. 2012 | 01:32

yh4yua napsal(a):

http://www.aooyou.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2205062
http://www.swelldweller-sheffield.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=267823&PID=308531
http://buyrpg.ru/showthread.php?50949-27&p=173861
http://www444.uueasy.com/read.php?tid=2148022
http://glass-product.bnu.edu.cn/bbs/viewthread.php?tid=2597555&extra=
23. 05. 2013 | 06:10

Dogyglido napsal(a):

There are imported carrying wholesale cell phone cases made on the basis of the maker on a lot of the country some of these as China,all of these the excellence quite great domain just the same on the reasonable cost to you However, You might go and buy cases that a tiny bit added expensive about whether or not all your family have additional allowance cooking for additional details on prepare convinced that you comprehend a good deal more advisable quality,but bear in mind you have for more information regarding and these companies have all over the consciousness that price you pay does do not ever always going to be the indicator about excellence.

[url=http://www.icamtech.net]led light[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_light_bars]led light bars[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_flood_light]outdoor flood light bulbs[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_Downlights]exterior downlights[/url] [url=http://www.icamtech.net/led_par_lamp]led par cans[/url]
www.icamtech.net
06. 09. 2013 | 06:12

exepeancibbob napsal(a):

[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run.asp]nike free run[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-2.asp]nike free run 2[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-3.asp]nike free run 3[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-4.asp]nike free run 4[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-5.asp]nike free run 5[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-billig.asp]nike free run billig[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-dame-norge.asp]nike free run dame norge[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-dame.asp]nike free run dame norge[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-norge.asp]nike free run norge[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-salg.asp]nike free run salg[/url]
[url=http://www.vikenbht.no/bilder/nike-free-run-salg.asp]nike free[/url]
20. 09. 2013 | 02:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy