ROZKAZ ZNĚL JASNĚ: DĚSIT, DUSIT, TESTOVAT, OČKOVAT, CENZUROVAT! ZA KAŽDOU CENU!

08. 11. 2021 | 19:30
Přečteno 88844 krát
Komentář pro eXtra.cz

O virus tady nejde

Covid není medicínský problém. Jde o zneužití viru (a víry) k mocensko - ekonomicko - politickým účelům. Jsme svědky řízeného, organizovaného a plánovaného civilizačního kolapsu. Globálně stejná mediální propaganda, stejná dezinterpretace PCR testů, plošné dušení respirátory, tlak na experimentální vakcinaci, lockdowny, represe… To není náhoda. Rychlost a hladká realizace se daří díky propojení světa internetem, díky soustavnému mediálnímu zasévání strachu, absolutní kontrole nad šířením informací. Umělá inteligence umožnila lidi dokonale ovládat, manipulovat, řídit jejich myšlení a chování. Ve chvíli, kdy polevil strach z viru, byl nahrazen strachem z represí. Vládci internetu rozhodují, jaká informace se k lidem dostane, jaké nedostane, kdo je informátor, kterého je třeba šířit, kdo dezinformátor, kterého je třeba blokovat.

Covid je „náhradním řešením“ problémů naší civilizace, které globální vlády řešit neumějí nebo nechtějí: přelidnění, změna klimatu, vyčerpání energetických rezerv, nedostatek pitné vody a základních potravin, devastace životního prostředí, astronomické státní dluhy... Pod záminkou ochrany zdraví je zdraví systematicky decimováno, dochází k cílenému rozvratu soukromého podnikání, školství, kultury, sportu, především ale k rozbití mezilidských vztahů - prostřednictvím on line výuky, home office - a tím k dalšímu ovládnutí kontroly mysli prostřednictvím internetu. Jakákoliv faktická medicínská či právní argumentace je tvrdě potlačována. Zdravý a nezávislý občan, aktivně pečující o svoje zdraví, je nepřítelem státu. Garnitura vládnoucích psychopatů potřebuje lidi závislé, vystrašené, odevzdané, pasivní.

Středověk neskončil, středověk trvá

„Řecké slovo epidémia znamenalo původně přiblížení nějakého božstva, které si vyžadovalo speciální obřady a uctívání. Pokud se tak nestalo, a božstvo bylo dotčeno, mohlo seslat nejrůznější tresty, mezi jinými i zhoubné choroby… Terapie a prevence dnešní medicíny je v zásadě tímtéž, co ve středověku podávání svátosti – i to bylo v podstatě povinné pod hrozbou trestu, jako třeba dnes očkování,“ píše Stanislav Komárek v knize Spasení těla. Moc, nemoc a psychosomatika.

Papež Francesco Bergolio, prohlásil, že „očkování je morální povinností věřících.“ Při návštěvě Slovenska se ve veřejném prostranství odmítl setkat s covid nevěřícími - neočkovanými. Svatý otec, ztělesnění lidskosti a soucitu, projevil nelidskost a bezcitnost, sílu víry. S vírou a středověkým exorcismem má covid mnoho společného.

„Novější vědecké bádání spatřuje ve výbuchu běsnění vůči čarodějnicím v 15. století nepřímý důkaz pro hluboké sociální konflikty. Pro tuto dobu byla příznačná anonymita a odcizení, které vedly ke strachu a panice, kterých bylo zneužito k honu na čarodějnice. 16. století je také obdobím „malé doby ledové“, kdy dochází k mnoha katastrofám a neúrodám kvůli změně klimatu; i tato skutečnost a zjevná beznaděj prostého obyvatelstva z bídy a zdražování, může částečně osvětlit, proč běsnění vůči čarodějnictví dosáhlo takové míry.“ Wikipedie

Nošení roušek má smysl u skutečně nemocných nebo osob o ně pečujících. Za předpokladu vysoké kvality, profesionálního zacházení a časté výměny. Několikatýdenní nošení „hadru“ na obličeji žádnou ochrannou funkci neplní a nositeli působí zdravotní obtíže, je však potvrzením poslušnosti, příslušnosti k řádu. PCR testy nevypovídají o tom, jestli je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný. Pátrání po pozitivitě u zdravých lidí je analogií středověkého vyhledávání „signum diabolicum,“ ďábelského znamení, na tělech vzpurných ženštin. „Pozitivita“ se obvykle během tortury (opakovaného testování) našla, ženy byly označeny za společnosti nebezpečné, izolovány a pro výstrahu upáleny. Tak, jako jsou dnes, zatím jen profesně a mediálně, zdravotnickou a státní inkvizicí, upalováni lidé, kteří si dovolí zpochybnit strach z viru a spásu vakcíny. Ta nápadně připomíná středověké kupčení s odpustky (dnes hrazených z prostředků zdravotního pojištění). Není přitom podstatné, že nechrání před pozitivitou, nemocí ani šířením nákazy, že její účinnost rychle klesá. Očkování je potvrzením příslušnosti k církvi svaté covidistické. Věřícímu jsou poskytovány výhody v podobě volného pohybu, přístupu k profesi, vzdělání, kultuře... Je mu odpuštěno a virus může dál bezt(r)estně šířit.

Covidizmus - nové náboženství

Kam až to zajde? Kdy to skončí? Kdy se vrátíme do „normálu?“ Psychopati neodstoupí. Nikdy! To si zapamatujte! Budou dál zkoušet, kam až mohou zajít, co si necháme líbit, jak se necháme týrat, ponižovat, zneužívat. Cílem každé totalitní ideologie, covidizmus nevyjímaje, je potlačit názory, které s ideologií nesouhlasí nebo o ní pochybují. Protože těch, kteří nesouhlasí, je méně než těch, kteří souhlasí nebo je jim to jedno, mají to psychopati snadné. Stačí do myslí lidí zasít strach, poštvat je proti sobě. Negativní proti pozitivním, ty s respirátory proti těm s odkrytou tváří, očkované proti neočkovaným, případně naopak. Vrazit mezi ně klín. A pak jen zpovzdálí sledovat, jak se navzájem napadají, udávají, mučí, jak jedna skupina přesvědčuje druhé o své pravdě. Každý klín je tak silný, jak silně v něj lidé věří. Víra v mrazáky, desítky tisíc obětí, v testy, vakcíny, v život ohrožující koronavirus je silná víra. Netřeba hromadných zbraní, bombardování, výbuchů, při nichž teče krev. Stačí dlouhodobě a cíleně šířit strach. O zbytek už se postará sám člověk. Sám sebe zahubí v hluboké víře přesvědčený, že vše, co činí, činí pro svoji spásu.

Otroky strachu a víry

O Covid tady nejde. Jde o likvidaci demokracie, základů medicíny, právního státu. O nezávislý, svobodný, zodpovědný život. Jsme součástí globálního mocensko - ekonomicko-politického experimentu. Testu lidské inteligence, soudržnosti, odolnosti. Jeho dopady vidíme ve všech aspektech našeho života. Lidé se odcizují, izolují, bojí se projevit svoji přirozenost. Svoboda, pravda, úcta k životu a lidská důstojnost už pro ně nejsou absolutními hodnotami. Zaměnili je za bezduchou loajalitu k mocenskému aparátu, stali se otroky strachu a víry. To vše za podpory a kontroly globálních médií.

„Lidský život je prostoupen skrytými proudy a člověk zapadá, aniž to postřehne, do atmosféry, jež jej znásilňuje a zotročuje. Člověk se může stát otrokem společenského mínění, otrokem zvyků, mravů. Společensky sdílených soudů a mínění. Těžko lze docenit rozměry násilí, jehož se v naší době dopouští tisk. Průměrný člověk naší epochy přijímá mínění a soudy těch novin, které čte každé ráno - Noviny jej vystavují psychickému donucení. A je -li tisk lživý a podplatitelný, dostaví se ty nejstrašnější důsledky – člověk je zotročen a zbaven svobody svědomí a vlastního úsudku,“ napsal na přelomu 19. a 20. století ruský existencionalista Berďajev. Co by asi napsal v době internetu?

Nastává doba zocelování. Odhalují se charaktery. Lidé jiného názoru jsou perzekvováni, zatlačování do podzemí. Vznikají alternativní struktury, underground. Povzbudivé je, že zatlačováni jsou ti silní, nezlomní a odolní. Ti, kteří si nenechají vnutit lež, přetvářku, bezpráví a násilí. Právě z takových se rodí nový svět. Ne ze slabých, vystrašených a pasivně trpících, ale z těch, kteří se nedali. Čelíme totálnímu zlu. Každý se musí rozhodnout, jakou cestou se vydá. Soudě podle množství lidí v respirátorech, těch, kteří se nechávají odevzdaně testovat, očkovat, zavírat do karantény a množství těch aktivních, ochotných a schopných se totalitě postavit, to bude cesta dlouhá a trnitá. Nezbývá, než po ní vykročit a jít dál. Komu se ostatně poštěstí být svědkem zániku staré a tvůrcem nové civilizace, být při tom...

MUDr. Jan Hnízdil, internista a psychosomatik
Ve zkrácené podobě vyšlo na eXtra.cz, 5. 11. 2021, za cenné připomínky a myšlenky děkuji příteli Janu Konfrštovi a „nickům“ Guru Bayo a Zdenovi Gatto.

null
nullBlogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy